Skip to main content

1
UPLOADS


SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

عتیق رحیمی، نویسنده و کارگردان: انگیزۀ من از تهیۀ فیلم «سنگ صبور» به زبان فارسی این بود که «می خواستم افغان ها این داستان را بدانند» نامش با داستان «سنگ صبور» گره خورده است، جایی که درد دلهای یک نویسنده‌ی دور از وطن را به خود جذب کرده است. در رمان سنگ صبور، درد و رنج و عواطف...
Topic: Atiq Rahimi About The Patience Stone Rfi in Persian language عتيق رحيمی سنگ صبور