Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Images
by DUKLJA ZETA CRNA GORA
image

eye 18

favorite 0

comment 0

Annihilation of a Nation - 1922 New York Times Article  
Topic: Annihilation of a Nation - 1922 New York Times Article
Community Images
by DUKLJA ZETA CRNA GORA
image

eye 21

favorite 0

comment 0

U borbi s pomrčinom i sunce se odmara, a Crna Gora nigda!  Dragan B. Perović: Propagandni ratovi protiv Crne Gore Dnevna novina "Publika" 12. septembar - 24. oktobar 2002.
Topics: U borbi s pomrčinom i sunce se odmara a Crna Gora nigda!, Dragan B. Perović: Propagandni ratovi...
Community Images
image

eye 18

favorite 0

comment 0

Izjava poručnika crnogorske vojske Boška (Muse) Vukovića o zločinima "okupacionih srbijanskih vlasti" u Komanima, Bandićima i Zagaraču. 1. Slučaj Srbijanski Poručnik Gavrilo Đuričković sa vojskom dolazi u Komane i Zagarač na 5. junuar 1919. godine i učini pljačku i otimačinu u kući Kom. Blagote Martinovića, popa Petra Vukovića, Kap. Filipa Radulovića, Kap. Milovana Radulovića, Kap. Marka Begovića, poručnika Steva Radonjića, i još mnogo, a vlasnici su odvedeni u...
Topics: Izjava poručnika Boška Vukovića o zločinima okupacionih srbijanskih vlasti u Komanima i...