Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 19, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vàng của quỷ - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 19, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

che dấu - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 19, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cơn thịnh nộ của thủy thần - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 19, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cứu rỗi vong linh - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 19, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

ai huýt sáo trong đêm - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

luyện quỷ - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

thầy pháp bất đắc dĩ - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

quả báo đáng sợ - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vu lan mùa covid - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

m-au nhuộm làng chài - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 18, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

chung cư tầng 8 - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 17, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

đừng đùa với ngạ quỷ - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 17, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

diệt quỷ ngoại bang - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 17, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

tà tu - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 17, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

đất làng có ma - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 17, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

bùa của người điên - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 16, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

điềm báo tang tóc - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 16, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cái c-hết trắng - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 16, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

mâm cúng quỷ - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 16, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

chó nhà có tang - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

mệnh quỷ bất đắc dĩ - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

đoạt mạng chiếm tình - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cô gái điên - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 15, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

giếng nước sau nhà - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 14, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Ta là đại pháp sư - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 14, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

tang trắng rợp làng - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 14, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

quê ngoại đất âm - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 14, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

người làm nghề hỏa thiêu - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 14, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

hồn quỷ đêm rằm - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 13, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

thiên phạt nghịch tử - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 13, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

những chiếc x-ac biết cười - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 13, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

nghiệp bà hai - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 13, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cắm trại tháng cô hồn - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 12, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

xóm nhỏ bắt ma da - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 12, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vu lan mất mẹ - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 12, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

quỷ dữ mượn x-ác - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 12, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

nghề kiếm cơm - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 11, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cô đồng thao bảo hà thánh tướng - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 11, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

người cha tội đồ - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 11, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

dì ghẻ độc ác - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 11, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cánh hoa màu máu - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

trả oán cha mẹ - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vong hồn trăm năm - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

ai phù hộ cho ai - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

cúng người âm - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 10, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

oán hồn mẹ chồng - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

xóm trọ người giấy - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

x-ac-c-het-hoang-huyet - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 157

favorite 0

comment 0

cái chết đắt giá - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 958

favorite 0

comment 0

báo ứng - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 9, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 4,294

favorite 0

comment 0

12h 17 - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 137

favorite 0

comment 0

nguyên tôn - hà trần
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 154

favorite 0

comment 0

tiếng vĩ cầm trong đêm - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,536

favorite 0

comment 0

dấu chân lạ trong vườn - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,036

favorite 0

comment 0

diệt hoàng xà độ ác ma - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 8, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 898

favorite 0

comment 0

ai - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 849

favorite 0

comment 0

hiếu tử tâm -- nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,133

favorite 0

comment 0

tơ hồng rỉ máu - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 298

favorite 0

comment 0

nồi bánh tét đẫm máu - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,459

favorite 0

comment 0

giữ x-ác tìm đầu - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,968

favorite 0

comment 0

bốc mả đêm rằm tháng cô hồn - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 246

favorite 0

comment 0

ác nghiệp kẻ lắm tiền - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 7, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 609

favorite 0

comment 0

ác nghiệp mẹ chồng - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 269

favorite 0

comment 0

đạo sĩ đại tài - hà trần
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vợ về đòi mạng - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,886

favorite 0

comment 0

phá mộ - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,011

favorite 0

comment 0

sáo thần báo oán - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

yểm bùa x-ac c-het - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 6, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,055

favorite 0

comment 0

chuyện linh dị ở xóm mắt rồng - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 311

favorite 0

comment 0

tra nam khát m-au - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

vong linh phù trợ - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,549

favorite 0

comment 0

thất lang đánh quỷ - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,281

favorite 0

comment 0

ngôi làng bất ổn - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 257

favorite 0

comment 0

quật mả thả trùng - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 5, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,638

favorite 0

comment 0

ma trêu  - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,136

favorite 0

comment 0

c-het đi rồi sống lại - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,447

favorite 0

comment 0

hồn ma ai oán - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,911

favorite 0

comment 0

hợp vía - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,468

favorite 0

comment 0

ma chòm kênh - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 293

favorite 0

comment 0

bỏ vợ lấy quỷ - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 4, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 241

favorite 0

comment 0

oan hồn ma nữ - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

trùng dịch dung - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 404

favorite 0

comment 0

nàng dâu tai quái - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,975

favorite 0

comment 0

quỷ ám làng cư xá - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,438

favorite 0

comment 0

đế quỷ hồi sinh - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,126

favorite 0

comment 0

hoa bầu trắng trong đêm - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 3, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,427

favorite 0

comment 0

con gái phú hộ - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 2, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 294

favorite 0

comment 0

nghiệp báo - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 2, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,801

favorite 0

comment 0

nghiệp bùa ngải - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 2, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,942

favorite 0

comment 0

49 chưa qua 53 đã tới - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 2, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,696

favorite 0

comment 0

hầm vàng núi tà cương - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 1, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 409

favorite 0

comment 0

quỷ trong bệnh viện - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 1, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,161

favorite 0

comment 0

quán đêm lạnh lẽo - quàng a tũn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Aug 1, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,188

favorite 0

comment 0

đám cưới bị ng-uyền r-ủa - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 31, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 2,863

favorite 0

comment 0

oán độc trùng - nguyễn huy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 31, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,529

favorite 0

comment 0

thỏi son quỷ ám - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 31, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 322

favorite 0

comment 0

quật mộ hồi sinh - trần thy
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 31, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 543

favorite 0

comment 0

cưới vợ rước họa - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 30, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 500

favorite 0

comment 0

phân x-ac nhuộm tơ - duy thuận
Topic: nghetruyenma.net
Folksoundomy: Vietnamese Audiobooks
Jul 30, 2022 nghetruyenma.net
audio

eye 1,720

favorite 0

comment 0

nghiệp báo nàng dâu - đình soạn
Topic: nghetruyenma.net