Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Nov 17, 2022 ok33
audio

eye 66

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Bu Fei Tang, Dang Gui Liu Huang Wan, Huang Lian Jie Du Tang Wu Wei Xiao Du Yin He Cai, Mi Tuo Seng...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 21, 2022 ok33
audio

eye 79

favorite 1

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Du Huo Ji Sheng Tang, Fu Gui Li Zhong Tang, Lumbago #1, Mai Wei Di Huang Wan, Qi Li San, Qiang Huo...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 21, 2022 ok33
audio

eye 52

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: An Shen Bu Xin Wan, Ectopic Pregnancy #5, Neurasthenia #4, Qing Hun San, Shu Gan Tang, Tong Qiao...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 12, 2022 ok33
audio

eye 54

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Candida #1, Fang Feng Tang Jia Jian, Gua Lou Gui Zhi Tang, Hemiplegia Bath #1, Huo Yu Tang, Run...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 10, 2022 ok33
audio

eye 73

favorite 1

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Candida Douche #1, Qing Jie Pian, Ru Ai Xi Ji, Shi Quan Da Bu Tang, Shu Jin Tang, Si Qi Tang, Tao...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 8, 2022 ok33
audio

eye 57

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Ban Xia Xie Xin Tang, Chai Hu Shen Zhu Tang, Chai Xian Tang, Er Miao San, Flat Warts Topical #1, Ma...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 7, 2022 ok33
audio

eye 69

favorite 0

comment 1

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Fungus #1, Hei Xiao Yao San, Huang Qi Jian Zhong Tang, Jin Shui Liu Jun Jian, Shu Qi Huo Xue Tang,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 5, 2022 ok33
audio

eye 58

favorite 1

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Ba Xian Chang Shou Wan, Gui Zhi Jia Ge Gen Tang, Huang Lian Wen Dan Tang, Li Zhong Tang, Ma Huang...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 3, 2022 ok33
audio

eye 85

favorite 0

comment 1

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Dan Shen Huo Xue Tang, Dao Qi Tang, Fang Ji Huang Qi Tang, Jiao Gui Tang, Jin Huang San (Gao), Ling...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 31, 2022 ok33
audio

eye 98

favorite 2

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: BE Lotion, Dang Gui Shao Yao San, Herpes Zoster #2, Kong Xian Dan, Ming Mu Di Huang Wan #2, Obesity...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 28, 2022 ok33
audio

eye 65

favorite 2

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: An Tai Yin #3, Autism #1, Barthinolitis #1, Bronchial Asthma #1, Cervical Spondylosis #3,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 24, 2022 ok33
audio

eye 75

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Blepharitis #1, Cough #1, Dementia #1, Peripheral Neuropathy #1, Qi And Blood Stagnation #1,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 21, 2022 ok33
audio

eye 94

favorite 1

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Acute Kidney Failure #1, Alopecia #6, Alopecia #8, Diabetes #3, Multiple Sclerosis #1, Sciatica #1,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 17, 2022 ok33
audio

eye 65

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Cervical Spondylosis #1, Da Huang Fu Zi Tang, Nuan Gan Jian, San Bian Di Huang Tang, Shen Ling Liu...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 13, 2022 ok33
audio

eye 69

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Bu Zhong Yi Qi Tang, Cang Er Zi San, Chai Hu Gui Zhi Tang, Er Xian Tang, Jia Wei Xiao Yao San, Liu...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 11, 2022 ok33
audio

eye 58

favorite 0

comment 1

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang, Chai Hu Shu Gan Tang, Fu Fang Zhen Zhu Tiao Zhi, Ge Gen Jia Ban Xia...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 7, 2022 ok33
audio

eye 67

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Gu Zhi Zeng Sheng Wan, Huo Luo Xiao Ling Dan, Interstitial Cystitis #2 Formula, Juan Bi Tang #1, Ma...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 3, 2022 ok33
audio

eye 98

favorite 0

comment 3

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topics: Bu Gan Tang, Gu Ben Wan, Guan Xin Er Hao, Gui Zhi Jia Fu Zi Tang, Lian Po Yin, Ma Huang Fu Zi Xi...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 30, 2022 ok33
audio

eye 67

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Traditional Chinese Medicine, Ban Xia Hou Po Tang, Dang Gui Yu Zhu Tang, Ge Gen Tang, Gui Shao Di...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 28, 2022 ok33
audio

eye 95

favorite 2

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Traditional Chinese Medicine, Er Chen Tang, Fu Zi Tang, Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang, Liu Jun Zi...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 24, 2022 ok33
audio

eye 79

favorite 0

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Traditional Chinese Medicine, Dang Gui Si Ni Tang, Er Long Zuo Ci Wan, Huang Lian Jie Du Tang, Huo...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 20, 2022 ok33
audio

eye 110

favorite 1

comment 0

These recordings mix Traditional Chinese Medicine (TCM) herbs together. Each herb has the molecular weights of its bioactive compounds added without repeats into a single value. This value, translated into Hz, is combined with the value of the other herbs needed for the formula and blended with algorithmic music. This work is dedicated to the Public Domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information...
Topics: Traditional Chinese Medicine, Resonant Therapy, Healing Sound, Music-Sound Frequencies Mix, Public...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 21, 2022 ok33
audio

eye 140

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 5-Nitroindirubin-3′-oxime, A-438079, Aceclidine, ANA-12l ATX-LPA-LPARs Inhibitors, BMP6 Factor,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 21, 2022 ok33
audio

eye 184

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 5-HMF, 8DSS Peptide, Ageing Skin Care, Caulophyllum Robustum Maxim, Cellulite Mix, Chemical Peel,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jan 24, 2022 ok33
audio

eye 201

favorite 2

comment 1

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Augmentin, Aztreonam, Clematis Root-Mix, Cyclobenzaprine, Daridorexant, DeC-1.2 Peptide,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 27, 2021 ok33
audio

eye 162

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 3F1, Activated Charcoal, ADX71441, Alaproclate, Anakinra, Aviptadil, Baloxavir marboxil,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 27, 2021 ok33
audio

eye 302

favorite 2

comment 1

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: AG1, Apple Cider Vinegar-Mix, AVPR1A Factor, Azadirachtin, Cycloastragenol, Defensamide,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 27, 2021 ok33
audio

eye 151

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Acetaminosalol, ACY-738, ALB Factor, Atosiban, Dalbavancin, Dicloxacillin, Diroximel fumarate,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 9, 2021 ok33
audio

eye 161

favorite 2

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Anaplasmosis, Barrett Syndrome, Brucellosis, Chordoma, Contiguous Gene Syndrome Williams, Covid-19,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 9, 2021 ok33
audio

eye 137

favorite 2

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization . Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Acrocephalosyndactylia, Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome, Cat Eye Syndrome, Chediak-Higashi...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 9, 2021 ok33
audio

eye 115

favorite 3

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Ankyloglossia, Birt-Hogg-Dube Syndrome, Cancer-Thoracic, Cancer-Urethral, Cancer-Wilms Tumor,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 9, 2021 ok33
audio

eye 118

favorite 0

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: African Lymphoma, Borna Disease, Cancer-Pheochromocytoma, Cancer-Plasma Cell Neoplasm,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 9, 2021 ok33
audio

eye 139

favorite 1

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Analphalipoproteinemia, Ascites Gelatinous, Bannayan-Zonana Syndrome, Burning Mouth Syndrome,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 8, 2021 ok33
audio

eye 103

favorite 0

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base program ALEX PKB with the content included....
Topics: Anthrax, Aphasia Acquired Epileptic, Ascites, Beriberi, Beriberi Cerebral, Cancer-Extracranial...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Nov 13, 2021 ok33
audio

eye 207

favorite 3

comment 1

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: A-804598, AC1903, Acotiamide, Adenosine, Arctigenin, Artemisinin, Benfotiamine, Beta-Glucans,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Oct 21, 2021 ok33
audio

eye 133

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Acitretin, Aldumastat, AMBMP, Bimekizumab, BNTA, CAR-DCN, Cartilage-Mix, Cartilage-Mix/CAR-DCN,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Oct 3, 2021 ok33
audio

eye 158

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Baicalein, Biapenem, BRL-44408, Cenicriviroc, Compound-4210, Cotadutide, ERDRP-0519, GKT-137831,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 21, 2021 ok33
audio

eye 237

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Arimoclomol, Benzonatate, Centhaquin-HS, Coblopasvir, CPP-115, CORM-2, CORM-3, Cuspin-1,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 8, 2021 ok33
audio

eye 204

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 1-NM-PP1, Andrographolide, ASIC Inhibitors Mix, Avasopasem manganese, Bixalomer, CBR-096-4,...
Community Data
Sep 20, 2020 ok33
texts

eye 534

favorite 3

comment 0

One of these ZIP  files contains the platform independent freeware Knowledge Base program ALEX PKB. The other ZIP archive contains THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows. Both ZIP files are loaded with ALL the content of resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable JAR file inside or, in the case of The Guide open the .gde file Resonant Therapy. Use the mp3 files linked at your own risk. LAST UPDATE 21 of June 2022 (06:19 PM)
Topics: Rife Frequencies, Alternative Medicine, Alternative Therapies, Resonant-Therapy, Molecular Biology,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 19, 2020 ok33
audio

eye 778

favorite 6

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Acacetin-Indole-3-Carbinol, Apilimod-Vacuolin-1, Arg-Gln-Lys-Gly, Astragaloside IV, BAM15, BAY...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 8, 2020 ok33
audio

eye 793

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Appetite Stimulation, Bezafibrate, Chenodeoxycholic acid, Cholestyramine, Cynnamaldehyde,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 18, 2020 ok33
audio

eye 847

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 25-Hydroxyvitamin D2, Amitriptyline, Benzocaine, Butorphanol, Carvedilol, Ceruletide Peptide,...
Community Texts
Jun 15, 2020 ok33
texts

eye 251

favorite 3

comment 0

A compilation of reflections, insights, realizations and developments based upon the book Alien Interview (edited by Lawrence R Spencer) Resonant-Therapy See also, https://exopoliticshongkong.com/uploads/Alien_Interview.pdf https://archive.org/details/Genetic_Memories_Project https://archive.org/details/Twin_Flames_Decagon https://archive.org/details/Aesthetic_Beauty_Trap
Topics: Awakening to the Alien Interview Book, Alien Interview, Airl, Aesthetic Beauty Trap, Amnesia...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 17, 2020 ok33
audio

eye 342

favorite 0

comment 3

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topics: 3-BrPA, Apremilast, Avacopan, BF844, BRD4780, BTZ043, Bermekimab, Clacosterone, IC-2, IEM-1460,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 26, 2020 ok33
audio

eye 532

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 5-NOT, Alendronate, Allergy-Antihistamines Mix, BAY-11-7082, BGP-15, Betulin, Breathing Difficulty...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 14, 2020 ok33
audio

eye 468

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Astrocyte To Neuron Conversion, Bisacodyl, CASIN, CHIR-Metformin, Docusate-Bisacodyl, Docusate,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 31, 2020 ok33
audio

eye 676

favorite 6

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Arginase Inhibitors Mix, Camostat-K11777, Camostat, Coronavirus Infection, Covid-19, Covid-19 Mix,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 22, 2020 ok33
audio

eye 595

favorite 1

comment 2

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization.   Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: A-1165901, AEOL-10150, AMG7905, Bosentan, Collagen Type 17A1, Compound 21, Covid-19 Emergency, GDNF...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 7, 2020 ok33
audio

eye 911

favorite 5

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 2-Mercaptoethanol, Adapalene, AGO4 Factor, Ambroxol, Azithromycin, Bemethyl, Body Skin Cooling Mix,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Feb 2, 2020 ok33
audio

eye 673

favorite 2

comment 1

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: ABT-737, ACE-083, ACT-1 Peptide, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, AH90 Peptide, AS1842856,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jan 26, 2020 ok33
audio

eye 471

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Aspirin-VitaminC, Berberine-Metformin, Bimatoprost, Buspirone, CH223191, Collagen Type1-Skin,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jan 5, 2020 ok33
audio

eye 438

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Bovine-MYH16 Factor, Chimp-KRT41 Factor, Chimp-MT1L Factor, Chimp-ZNF850 Factor, Horse-LATH Factor,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 3, 2019 ok33
audio

eye 1,126

favorite 5

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Algorithmic piano music mixed with sound frequencies. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside....
Topics: Alignment Of Individual, Alzheimer Disease, Amnesia Brain, Amyloidosis, Apoplexy, Appetite Lack Of,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 21, 2019 ok33
audio

eye 484

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Allergic Contact Dermatitis, Genetic Superpathways-Alopecia Areata, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 1, 2019 ok33
audio

eye 1,857

favorite 13

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Algorithmic piano music mixed with sound frequencies. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside....
Topics: Absent Mindedness, Accelerate Learning, Activity Increase, Adenoids Nose, Adynamia Geriatric,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 26, 2019 ok33
audio

eye 423

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Adrenal Gland Disease, Genetic Superpathways-Amyloidosis, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 28, 2019 ok33
audio

eye 483

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: EGLEPG Peptide, Endogenous Amylin-Insulin Peptides, Genetic Superpathways-Acute Insulin Response,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 8, 2019 ok33
audio

eye 495

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Alpha-1 Antitrypsin Deficiency, Genetic Superpathways-Amphetamine Abuse,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jan 8, 2019 ok33
audio

eye 273

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Alcohol Dependence, Genetic Superpathways-Alcoholic Hepatitis, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 22, 2018 ok33
audio

eye 353

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Acoustic Neuroma, Genetic Superpathways-Acute Mountain Sickness, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 30, 2018 ok33
audio

eye 365

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic Superpathways-Adult Onset Myasthenia Gravis, Genetic Superpathways-Amyotrophic Lateral...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 4, 2018 ok33
audio

eye 665

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic Superpathways-Acromegaly, Genetic Superpathways-Aging P1, Genetic Superpathways-Aging P2,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 13, 2017 ok33
audio

eye 499

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic_Superpathways-Aggressive Periodontitis, Genetic Superpathways-Allergic Conjunctivitis,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 5, 2017 ok33
audio

eye 572

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Autoimmune Disease Of Blood, Genetic Superpathways-Autonomic Nervous System...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 13, 2017 ok33
audio

eye 632

favorite 0

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Algorithmic piano music mixed with sound frequencies. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside....
Topics: Allergic Granulomatous Angiitis, Cancer-Hypopharyngeal, Cancer-Mouth, Cerebelloretinal...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 24, 2017 ok33
audio

eye 1,121

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Abdominal Obesity Metabolic Syndrome 1, Genetic Superpathways-Aromatase...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 21, 2017 ok33
audio

eye 470

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic Superpathways-Acquired Metabolic Disease, Genetic Superpathways-Blepharochalasis, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 5, 2017 ok33
audio

eye 525

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Genetic Superpathways-Alzheimer Disease, Genetic Superpathways-Amnestic Disorder,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 26, 2017 ok33
audio

eye 904

favorite 3

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Algorithmic piano music mixed with sound frequencies. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge...
Topics: Aicardi Syndrome, Angiokeratoma Corporis Diffusum, Arachnoid Cysts, Bardet-Biedel Syndrome,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 16, 2017 ok33
audio

eye 490

favorite 3

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic Superpathways-Back Pain, Genetic Superpathways-Blood Protein Disease, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 20, 2017 ok33
audio

eye 1,060

favorite 6

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. Algorithmic piano music mixed with sound frequencies. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside....
Topics: Acromegaly, Anisakiasis, Aprosencephaly, Barth Syndrome, Berylliosis, Blastocystis Hominis...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 9, 2017 ok33
audio

eye 555

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Genetic Superpathways-Allergic Rhinitis, Genetic Superpathways- Alopecia Androgenetic1, Genetic...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 23, 2017 ok33
audio

eye 960

favorite 2

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Antithrombin III Deficiency, Astrocytoma, Ataxia Telangiectasia, Blepharospasm, Bloom Syndrome,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Feb 23, 2017 ok33
audio

eye 866

favorite 1

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Adrenal Hyperplasia Congenital, Anophthalmos, Arbovirus Infections, Arnold-Chiari Malformation,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jan 26, 2017 ok33
audio

eye 1,969

favorite 3

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Adenovirus Infections, Alexander Disease, Arthritis Juvenile Chronic, Biotinidase Deficiency,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 31, 2016 ok33
audio

eye 1,200

favorite 4

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Anemia Fanconi, Anemia Megaloblastic, Anemia Pernicious, Arrhythmogenic Cardiomyopathy, Biliary...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Dec 3, 2016 ok33
audio

eye 1,918

favorite 5

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Aniridia, Anisocoria, Aortitis Syndrome, Barrett Esophagus, Benign Intracranial Hypertension,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 22, 2016 ok33
audio

eye 2,081

favorite 5

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: Acute Inflammatory Neuropathy, Anemia, Arthritis Reactive, Asthma Plus Allegies Comprehensive,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 5, 2016 ok33
audio

eye 2,570

favorite 4

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: AIDS-HIV, Adenomyosis, Alkalosis, All Diabetes Comprehensive, Bacterial Infections Specific...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 11, 2016 ok33
audio

eye 682

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: ABT-263, AF-16 Peptide, AP20187, Agmatine, BGLAP Factor, BOLL Factor, Binaural-THC, C1q Complex,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 26, 2016 ok33
audio

eye 469

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: ADH Factor, AFN-1252, Acetyl-Trans-Resveratrol, BPI(10-193)C132A Peptide, Carnosine, Cat PAD...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 27, 2016 ok33
audio

eye 1,052

favorite 3

comment 0

The sound frequencies used in these sessions are based upon Rife sets for resonant therapy devices. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the...
Topics: African Sleeping Sickness, Anhydrosis, Aortic Valve Stenosis, Arteriovenous Malformations,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 8, 2016 ok33
audio

eye 776

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: 1400W Dihydrochloride, Allantoin-Trichostatin A-Sirolimus-LY294002, Bimagrumab, Buthus Martensii...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
collection
148
ITEMS
220,475
VIEWS
Jan 19, 2016
collection

eye 220,475

My name is Eduardo Espadas Arrate, this collection features algorithmic piano music mixed with sound frequencies. The idea is based upon the principle of resonance. If you strike a tunning fork near a group of forks, which include one attuned in that frequency, the later will vibrate in response.
Topics: Music, Sound, Frequencies, Mixes
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Nov 24, 2015 ok33
audio

eye 851

favorite 2

comment 1

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: ABCD1 Factor, AM-679, AR-42, Asteromycin, BAY 73-6691, Bacillus Licheniformis-NuB Factor, CEP290...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Nov 2, 2015 ok33
audio

eye 784

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: ACTH 1-24 Polypeptide, ARSB Factor, Acarbose, Alfatradiol, Bacillus-Cereus AlkD, C5 Factor,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Oct 14, 2015 ok33
audio

eye 574

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: ANLE-138B, Baricitinib, Chondroitin Glucosamine MSM, D-Limonene, Decitabine, ESRP1-ESRP2 Factors,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Sep 11, 2015 ok33
audio

eye 913

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: AdoPep1 Peptide, CEPO, Cat-Cathelicidin Polypeptides, Cat-Filaggrin Factor, CrAT Factor, DHED,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Aug 29, 2015 ok33
audio

eye 543

favorite 5

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: AN-2728, AN2728-RPTPsigma Factor, ATM Factor, Betamethasone-Dexchlorpheniramine, CNTROB Factor, CRF...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jul 17, 2015 ok33
audio

eye 1,110

favorite 2

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: AIPL-1 Factor, Alcaftadine, Celastrol, Clomifene, D-Leucine, DHEA, Fullerene-C60 Molecule, GC...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Jun 30, 2015 ok33
audio

eye 1,081

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: ARTS-1 Factor, Bendavia Peptide, Beta-2 Microglobulin Factor, CAPE, Catalase Enzyme, Cilostazol,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
May 10, 2015 ok33
audio

eye 1,052

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: 15-PGDH Inhibitor, Avanafil, B2A Peptide, BTBD3 Factor, CADM2 Factor, Cethrin, Cordycepin,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 5, 2015 ok33
audio

eye 568

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: Alfa-Beta Neoendorphins, Alfa-Endorphin, Anandamide, BD-1063, BRPF1 Factor, Beta-Endorphin, CART...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Apr 3, 2015 ok33
audio

eye 589

favorite 4

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Aclidinium Bromide, Alpha-1 Antitrypsin Factor, Arbaclofen Placarbil, BMI-1 Factor,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 26, 2015 ok33
audio

eye 496

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively, download here the other ZIP file with the platform independent freeware Knowledge Base...
Topics: 5A Apolipoprotein A-I Peptide, APOE (130-149) Peptide, AZD5423, Amphotericin-B, Anidulafungin,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Mar 6, 2015 ok33
audio

eye 900

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: ACVR2B Peptide, AP-301 Peptide, AVI-7288 Peptide, AVI-7537 Peptide, Bombesin Peptide,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Feb 22, 2015 ok33
audio

eye 409

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Alfa-1-Microglobulin Recombinant, CCK-33 Peptide, CCK-4 Peptide, CCKPeptide, DADLE Peptide,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Feb 21, 2015 ok33
audio

eye 521

favorite 0

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. * Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: Adalimumab, Aducanumab, Alemtuzumab, Alirocumab, Bavituximab, Benralizumab, Bevacizumab,...
Algorithmic Music-Sound Frequency Mixes
Feb 12, 2015 ok33
audio

eye 826

favorite 1

comment 0

Most of the sound frequencies used in these recordings correspond either to the molar mass or equivalent scalar octave of the related products. This work is dedicated to the public domain and may be reproduced without authorization. Note : Download here the ZIP file with THE GUIDE, a freeware tree-based information management tool for Windows featuring ALL the content related to resonant-therapy. Download, extract the ZIP and open the executable Resonant Therapy file inside. Alternatively,...
Topics: ACTH (1-39) Peptide, ATWLPPR Peptide, Adipotide Polypeptide, BPC-157 Peptide, CBD3A6K Peptide, CBD3...