Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS VOOR € 7,50 BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00 Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) maakt in het boekje ‘Het Gouden Rozenkruis’ – het vierde en laatste deel van de  Rozenserie  – duidelijk hoe de mens weer een levende bouwsteen kan worden in de Universele Tempel. In de fysieke tempels van de  School van het Gouden Rozenkruis  vindt daartoe een afstemming plaats van  hart , oog, stem, hypofyse, medulla en de twaalf...
Topics: rozenserie, Gouden Rozenkruis, Catharose de Petri, wijn, brood, wijnoogst, graanoogst, avondmaal
Community Audio
Jan 27, 2023
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Bij het online jaarprogramma  Transfiguratie Nu!  zullen ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor de maand januari wordt ingegaan op de volgende vragen: Wie was  Catharose de Petri ? Wat zegt de geestelijke naam  Catharose de Petri  jou? Wat is een  Driebond van het Licht ? Wat gebeurt er met jou als je transfigureert? Kun je zeggen dat de nieuwe persoonlijkheid eerst naast je is en na verloop van tijd je plaats inneemt? Is dat ook waar...
Topics: gnosis, transfiguratie, transfiguratie nu, gesprek
Community Audio
Jan 27, 2023
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

Transfiguratie nu!  – online jaarprogramma – week 4 De adem des levens 28  januari  2023 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3  –  WEEK 4 Wie op het pad van heiligmaking wandelt, komt vrij van  angst, zorg en vrees  en ontstijgt aan de greep van de natuur-eonen. Zo iemand  wandelt in het licht gelijk Hij in het licht is , en verheft zich boven de gewone dingen. Hoe kan men dit bereiken? Door het bewaren van de volkomen adem, de volkomen adem van de  Gnosis !  Wie het rozenpad...
Topics: transfiguratie, Transfiguratie nu, Catharose de Petri, adem des levens, gnosis
Community Audio
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Transfiguratie nu!  – online jaarprogramma – week 3 De waarde van de persoonlijkheid 21  januari  2023 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3 Het  endura  heeft niet de betekenis van zonder meer  dood  zijn. Het dialectische ik, als centraal  bewustzijn  van de persoonlijkheid, kan in de mens volledig gestorven en verdwenen zijn, terwijl toch de oude persoonlijkheid nog leeft. De persoonlijkheidsopheffing zelf, door het uitvallen van de stof, kan later komen, liefst veel later. Want...
Topics: transfiguratie, Transfiguratie nu, endura, Catharose de Petri, persoonlijkheid, de stap die je niet...
Miscellaneous Podcasts
Jan 17, 2023
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

DE VOLGENDE INLOOPOCHTEND VAN DE CYCLUS OVER MYSTERIESCHOLEN WORDT GEHOUDEN OP DINSDAG 24 JANUARI 2023 IN HAARLEM Inleidende podcast van de  lezingencyclus ‘Mysteriescholen en de universele wijsheidsleer’  die elke tweede en vierde dinsdagochtend  van de maand gehouden in het informatiecentrum Rozenkruis Haarlem. De uitwerking die  mysteriescholen  op culturen en volkeren hebben gehad, is nauwelijks te schatten. Deze invloeden zijn zo groot dat zij niet veroorzaakt ‘  kunnen worden...
Topics: mysteriescholen, mysterieschool. inloopochtend, Haarlem, lezingenserie
Community Audio
Jan 17, 2023
audio

eye 14

favorite 0

comment 0

Mysteriën van de ziel week 4: Ontwikkelen in de vier werelden Spirituele tekst: Het lied van de parel   BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL Toen ik nog een kind was en nog woonde in het koninkrijk, het huis van mijn vader, en mij over de rijkdom en overvloed verblijdde van hen die mij van voedsel voorzagen, toen rustten mijn ouders uit, en zonden mij weg uit het oosten, mijn vaderland. Uit de rijkdom van hun schatkamers kozen zij rijke gaven, zoveel als ik alleen kon dragen. Goud uit...
Topics: ziel, Mysteriën, parel, lied van de parel, spirituele tekst
Community Audio
audio

eye 354

favorite 0

comment 0

Transfiguratie nu!  – online jaarprogramma – week 2 Transfiguratie door het endura 14  januari  2023 WEEK 1  –  WEEK 2 Transfiguratie is een gnostieke methode tot het volvoeren van het  endura ; dat is: het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgeboren mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, goddelijke mens, de ware geestmens volgens het goddelijke scheppingsplan. Het is niet onmogelijk dat enkelen van u bij deze verklaring een gevoel van diepe teleurstelling...
Topics: transfiguratie, Transfiguratie nu, Catharose de Petri, endura, rozenserie
Community Audio
audio

eye 60

favorite 0

comment 0

HOOFDSTUK 1  –  HOOFDSTUK 2  –  HOOFDSTUK 3  –  HOOFDSTUK 4  –  HOOFDSTUK 5  –  HOOFDSTUK 6  –  HOOFDSTUK 7 BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50 BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00 Zhuang Zi , een der beroemdste volgelingen van  Lao Zi , schrijft in een van zijn werken: ‘Hij die zijn dwaasheid inziet, is niet zo heel dwaas meer, en wie weet dat hij onder  begoocheling  leeft, is niet meer zo erg op een dwaalweg. Hij die erg misleid is, zal nooit de verblinding van...
Topics: rozenserie, Catharose de Petri, transfiguratie, Zhuang Zi
Community Audio
Jan 8, 2023
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van strofe 20 van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het eerste commentaar dat  J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . Laat varen uw studie, dan zullen de zorgen van u wijken. Wat baat de kennis van  taalkundige spitsvondigheden? Beter is kennis van het onderscheid tussen goed en kwaad. Helaas, de wereld is een wildernis geworden en er is geen...
Topics: Tao, Tao Teh King, Lao Zi, J. van Rijckenborgh, studie, onderwijs, verstand, Catharose de Petri
Community Audio
audio

eye 53

favorite 0

comment 0

BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50 BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00 Hebt u er wel eens over nagedacht welk een geweldige invloed er van een  Geestesschool  kan uitgaan met betrekking tot de gehele wereld en de gehele mensheid? Een mysterieschool is in zeer bijzondere zin bestemd voor hen die in werkelijkheid het pad willen bewandelen, die te zamen het volk Gods willen vormen. Doch daarnaast zal de Geestesschool, door middel van het derde magnetische veld, een beslissende invloed...
Topics: transfiguratie, hemelse rijk, Rozenserie, woe wei, Catharose de Petri
Community Audio
Jan 6, 2023
audio

eye 636

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 1 Transfiguratie 7 januari  2023   WEEK 1 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar en in het online programma Transfiguratie nu!, waarin we ingaan op de levenspraktijk van een op de gnosis gericht leven. Voor elke maand in het jaar hebben we een thema gekozen dat gekoppeld is aan  boeken van Catharose de Petri . In januari hebben we gekozen voor  transfiguratie , overeenkomstig de  titel van het online programma. Een heel jaar  Catharose de Petri,...
Topics: transfiguratie, transfiguratie nu, Catharose de Petri, rozenkruisers, Rozenkruis
Community Audio
audio

eye 180

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 53 In de eenheid Gods lof zingen 31 december 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK...
Topics: Nuctemeron, gnosis, Gnosis nu, Jan van Rijckenborgh, J. van Rijckenborgh, eerste uur, Gods lof...
Community Audio
Dec 29, 2022
audio

eye 70

favorite 1

comment 0

BESTEL HET NUCTEMERON EN COMMENTAREN VOOR € 9,50   In de eenheid zingen de demonen Gods lof, zij verliezen hun boosheid en hun toorn De bovenstaande regels vormen het eerste uur in  de twaalfvoudige inwijdingsweg  die van  Apollonius van Tyana  in de eerste eeuw van de jaartelling formuleerde in de tekst die bekend staat als het  Nuctemeron .  Eliphas Levi  en  Jan van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) hebben daar commentaren bij geschreven. Hieronder volgt de...
Topics: Nuctemeron, Apollonius van Tyana, Jan van Rijckenborgh, eerste uur, J. van Rijckenborgh, onbewuste
Community Audio
Dec 29, 2022
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van  strofe 16  van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het eerste commentaar dat  J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . Als men tot het opperste ledig is gekomen, handhaaft men een onvergankelijke rust. Alle dingen worden tezamen  geboren ; ik zie ze weer terugkeren. Alle dingen bloeien overvloedig; daarna keert elk terug tot zijn oorsprong....
Topics: Tao, Tao Teh King, Daodejing, Lao Zi, De Chinese Gnosis, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri,...
Community Audio
Dec 28, 2022
audio

eye 7

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van strofe 29 van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het eerste commentaar dat  J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . Als de mens het rijk wil vervolmaken met actie, zie ik dat hij niet slaagt. Het rijk is een heilige offervaas, waaraan men niet mag werken. Werkt men eraan, dan bederft men haar. Grijpt men ernaar, dan verliest men haar. Daarom...
Topics: Daodejing, Tao Teh King, Chinese Gnosis, heilige offervaas, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Community Audio
Dec 27, 2022
audio

eye 4

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van strofe 32 van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het  eerste commentaar dat  J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . Tao  is eeuwig en heeft geen naam. Ofschoon zo simpel-klein van natuur, durft de gehele wereld het niet te onderwerpen. Als prinsen en  koningen  het konden handhaven, zouden de tienduizend wezens en dingen zich aan hen...
Topics: De Chinese Gnosis, Daodejing, Tao Teh King, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, Lao Zi, hemel...
LEES MEER OVER DE GROTE OMWENTELING BESTEL DE GROTE OMWENTELING De herdenking van een  jaarcyclus  is voor de leerling van de geestesschool van groot belang. Hij behoeft dat niet speciaal te doen op  oudejaarsdag , want er zijn vele momenten tijdens het jaar, dat de leerling de neiging voelt om zich te bezinnen op hetgeen achter hem en wat voor hem ligt. Wanneer wij ons bij zo’n herdenking losmaken van de burgerlijke gewoonten en goedkope emoties van het publiek, krijgt voor ons de...
Topics: tijd, oudejaarsdag, oudejaarsavond, oudjaar, Oud en Nieuw, jaarcyclus, De grote omwenteling, J. van...
Community Audio
Dec 26, 2022
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van strofe 27 van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het  eerste commentaar dat  J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . Hij die goed gaat, laat geen sporen achter. Hij die goed spreekt, geeft geen reden tot blaam. Hij die goed telt, behoeft geen hulpmiddelen. Hij die goed sluit, gebruikt geen grendel en toch kan men niet openen wat hij sluit. Hij...
Topics: Chinese Gnosis, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, Daodejing, Tao Teh King, alleen-goede, Lao...
Community Audio
Dec 25, 2022
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

BESTEL DE CHINESE GNOSIS Hieronder volgen de tekst van strofe 12 van de  Daodejing  (of  Tao Teh King ) en het  commentaar dat J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . De vijf kleuren verblinden het oog, de vijf tonen verdoven het oor, de vijf smaken bederven de smaak. Dolle ritten en jachten brengen het menselijke  hart  in verdwaling. Moeilijk te verkrijgen goederen brengen de mens tot...
Topics: De Chinese Gnosis, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, zintuigen, Daodejing, Tao Teh King, Lao...
LEES MEER OVER DE GROTE OMWENTELING BESTEL DE GROTE OMWENTELING De herdenking van een  jaarcyclus  is voor de leerling van de geestesschool van groot belang. Hij behoeft dat niet speciaal te doen op  oudejaarsdag , want er zijn vele momenten tijdens het jaar, dat de leerling de neiging voelt om zich te bezinnen op hetgeen achter hem en wat voor hem ligt. Wanneer wij ons bij zo’n herdenking losmaken van de burgerlijke gewoonten en goedkope emoties van het publiek, krijgt voor ons de...
Topics: oudjaar, oudejaarsdag, jaarcyclus, jaarwisseling, grote omwenteling, J. van Rijckenborgh, oud en...
Community Audio
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING De eerste druk van het boek ‘De Gnosis is actuele openbaring’ verscheen in 1955. Het is samengesteld uit bewerkte toespraken die  Jan van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) heeft gehouden voor de toenmalige leerlingen van de  School van het Rozenkruis  in de tempel van het  conferentiecentrum Renova in Bilthoven  in 1953 en 1954. Wat hij toen voorzag, is nu voor een belangrijk deel gerealiseerd en voltrekt zich nu.  De Gnosis...
Topics: De gnosis in actuele openbaring, J. van Rijckenborgh, kerstnacht, graftempel
Community Audio
Dec 22, 2022
audio

eye 99

favorite 0

comment 0

Hieronder volgen de tekst van  strofe 17  van de  Daodejing  (of Tao Teh King) en het  commentaar dat J. van Rijckenborgh  (1896-1968) en  Catharose de Petri  (1902-1990) daarop hebben geschreven in hun boek  De Chinese Gnosis . In de hoge oudheid wist het volk van de vorsten alleen dat zij bestonden. De vorsten die daarna kwamen had het volk lief en het prees hen. Die daarna kwamen vreesde het. Die daarna kwamen verachtte het. Hij die  anderen niet vertrouwt, krijgt het vertrouwen...
Topics: De Chinese Gnosis, vorsten, volk, China, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Community Audio
audio

eye 248

favorite 0

comment 0

WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28  –  WEEK 29  –  WEEK 30  –  WEEK 31  –  WEEK 32...
Topics: gnosis, gnosis nu, J. van rijckenborgh, gnosis in actuele openbaring, geboorte, Maria, Jezus
Community Audio
Dec 16, 2022
audio

eye 382

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 51 Het vierkant van bouw 17 december 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26...
Topics: J. van Rijckenborgh, Er is geen ledige ruimte, vierkant van bouw, gnosis, Gnosis nu
Community Audio
Dec 15, 2022
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Dit boekje bevat twee novelles van Gustav Meyrink. Het wordt gratis beschikbaar gesteld bij de aankoop van actieboek(en) van en over Gustav Meyrink in oktober, november en december 2022.. De vier maanbroeders mogen we zonder meer visionair noemen. Huiveringwekkend is de beschrijving van de georganiseerde zwarte machten in de wereld waarin wij leven, maar Meyrink laat zien dat de eindoverwinning van de liefde van God absoluut vast staat. Een eindoverwinning die niet tot stand zal komen door een...
Topics: Gustav Meyrink, vier maanbroeders, klokkenmaker, novelle, actieboeken
Community Audio
audio

eye 426

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 50 De nieuwe levenshouding 10 december 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26...
Topics: gnosis, Gnosis nu, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, levenshouding, vijfvoudige universele...
Community Texts
Dec 8, 2022
texts

eye 108

favorite 0

comment 0

DOWNLOAD LOGON 2022-4 (PDF) BEKIJK EN LEES DE BLADERVERSIE VAN LOGON 2022-4 BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2022-4 OP PAPIER NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON Thema: Heilige Aarde  De heilige Aarde. Er wordt wel beweerd dat de prehistorische mens één was met haar, één met de natuur. Ik vermoed hier een denkfout. Niets is één met de natuur. Alles moduleert, alles is een variant ván de natuur. In die zin is de moderne mens ook één met de natuur, omdat hij eet, voortbrengt, sterft. Ik...
Topics: Logon, tijdschrift, magazine, Heilige Aarde, Aarde
Community Audio
Dec 2, 2022
audio

eye 514

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 49 Gnostiek leven 3 december 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK...
Topics: gnostiek leven, gnosis, Gnosis nu, bewustzijn, bewustzijnsstaat, levensstaat, bloed, actuele...
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 68

favorite 0

comment 0

In het najaar van 2022 verzorgde auteur  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . Na elke bijeenkomst sprak zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de eerste podcast de beluisteren en hieronder volgt de betreffende tekst ‘Tao en Teh’.  1. TAO De weg die gegaan kan worden Is niet de permanente Weg De naam die genoemd kan worden Is niet de permanente Naam Zo luiden de beroemde openingszinnen uit de ...
Topics: Tao, Teh, Daodejing, Chinese Gnosis, Lao Zi, Elly Mooyen
Community Audio
Nov 25, 2022
audio

eye 273

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 48 Het eeuwige nu ervaren 26 november 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  – ...
Topics: J. van Rijckenborgh, Elementaire wijsbegeerte, eeuwige nu, reïncarnatie, Rozenkruis,...
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 279

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  –  PODCAST 4  –  PODCAST 5  –  PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgde de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  T aoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing publiceerde zij steeds op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst sprak zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de zesde podcast de beluisteren die opgenomen is na de zesde lezing....
Topics: Daodejing, gouden paden, gouden pad, Lao Zi, wu wei, you wei, niet doen
Community Audio
audio

eye 61

favorite 0

comment 0

BESTEL ZWIJGEND GOUD In tijden van turbulentie is het fijn te weten dat je geen speelbal hoeft te zijn van je emoties. Dat er in jou een innerlijke plek bestaat waar het altijd stil is. Het oog van de  storm .   Jouw stille plek is de poort naar een ruimer veld. Voorbij het zelf dat jij nu kent. Het zelf dat wil  en niet wil, het zelf waarin gedachten, emoties en handelingen vaak op de automatische piloot staan. Het boek  ‘Zwijgend  goud  –  inspiratie  en  gedichten  over ...
Topics: Astrid Esmeralda Klompstra, Zwijgend goud, Stille kracht, liefde, licht Zelf-herinnering
Community Audio
Nov 17, 2022
audio

eye 461

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 47 De liefdwet uitdragen 19 november 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26...
Topics: Gnosis nu, gnosis, liefdewet, liefde, mysterie, Elementaire wijsbegeerte, rozenkruisers,...
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 267

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  –  PODCAST 4  –  PODCAST 5  – PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  T aoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de vijfde podcast de beluisteren die opgenomen is na de vijfde...
Topics: taoisme, Rozenkruis, Daodejing, Lao Zi, hemel, podcast, Elly Nooyen
Community Audio
Nov 11, 2022
audio

eye 446

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 46 De drie vermogens 12 november 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK...
Topics: gnosis, Gnosis nu, drie vermogens, J. van Rijckenborgh, Elementaire wijsbegeerte, denken, voelen,...
Community Audio
audio

eye 348

favorite 0

comment 0

AD DE JONG MUSICEERT OP HET SYMPOSION OP 13 NOVEMBER 2022 Musicus en componist  Ad de Jong  componeerde in maart 2022 een muziekstuk dat geïnspireerd is op de gebeurtenissen in de wereld in de twee voorgaande jaren. Het betreft een symfonisch gedicht van ruim 8 minuten met de titel ‘2020 – 2021 – 2022’ dat via de bovenstaande audiospeler te beluisteren is. Ad de Jong schrijft over deze  muziek :  Het begon ergens, maar wanneer? En waar en hoe zal het eindigen? Deze vragen vormen in...
Topics: muziek, symfonisch gedicht, symfonie, Ad de Jong, corona, crisis
Community Audio
audio

eye 388

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 44 Het mysterie van leven en dood 5 november 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK...
Topics: leven, dood, mysterie, J. van Rijckenborgh, elementaire wijsbegeerte, reïncarnatie, microkosmos
Community Audio
audio

eye 10

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 44 Het mysterie van leven en dood 5 november 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK...
Topics: Leven, dood, mysterie, het mysterie van leven en dood, gnosis, Gnosis nu, Elementaire wijsbegeerte,...
Miscellaneous Podcasts
Nov 1, 2022
audio

eye 297

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  –  PODCAST 4  – PODCAST 5 – PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  T aoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de vierde podcast de beluisteren die opgenomen is na de vierde lezing...
Topics: Tao, taoisme, Rozenkruis, Elly Nooyen, terugkeer, podcast
Community Audio
Oct 28, 2022
audio

eye 402

favorite 0

comment 0

WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28  –  WEEK 29  –  WEEK 30  –  WEEK 31  –  WEEK 32...
Topics: Gnosis nu, Egyptische Oergnosis, Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistus, Tat, Asclepius
Magazine Contribution Inbox
Oct 28, 2022
texts

eye 237

favorite 1

comment 0

DOWNLOAD LOGON 2022-3 (PDF) BEKIJK EN LEES DE BLADERVERSIE VAN LOGON 2022-3 BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2022-3 OP PAPIER NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON Thema: Waarneming  We leven in een wereld vol  wonderen , en het is onze enige. Wij leven in een hellewereld, en het is de enige wereld die er is. Val ik van mijn geloof af, als ik dat zeg? Er zijn toch zeven dimensies? Zeker. Maar toch, dit is onze enige wereld. Hier manifesteert zich alles. Wij branden hem af? Met fossiele...
Topics: Logon, tijdschrift, magazine, waarneming
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  – PODCAST 4 – PODCAST 5 – PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de derde podcast de beluisteren die opgenomen is na de derde lezing . De...
Topics: tao, taoismo, rozenkruis, Elly Nooyen, hemelse natuur
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  – PODCAST 4 – PODCAST 5 – PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de derde podcast de beluisteren die opgenomen is na de derde lezing . De...
Topics: Tao, Rozenkruis, taoisme, hemelse natuur, Zhuang Zi
Community Audio
Oct 21, 2022
audio

eye 397

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 43 Leven in goedheid 22 oktober 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK...
Topics: Gnosis nu, gnosis, goedheid, Corpus Hermeticum, J. van Rijckenborgh, Egyptische Oergnosis
Miscellaneous Podcasts
Oct 16, 2022
audio

eye 184

favorite 0

comment 0

PODCAST 1  –  PODCAST 2  –  PODCAST 3  – PODCAST 4 – PODCAST 5 – PODCAST 6 In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de derde podcast de beluisteren die opgenomen is na de derde lezing . De...
Topics: Taoisme, Rozenkruis, Elly Nooyen, hemelse natuur, podcast, Zhuang Zi
Community Audio
audio

eye 425

favorite 0

comment 0

WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28  –  WEEK 29  –  WEEK 30  –  WEEK 31  –  WEEK 32...
Topics: gnosis, Gnosis nu, geestelijke krachten, krachtveld, groepseenheid, mengvat, graal
Community Audio
audio

eye 71

favorite 0

comment 0

Voor wie het slotfragment beluistert van Humperdincks opera Königskinder, kan misschien het lichtfeest der  bevrijding  van de ziel horen...
Topics: Engelbert Humperdinck, opera, sprookje, Königskinder, Hermann Prey
Community Audio
audio

eye 54

favorite 0

comment 0

De opera Königskinder ging op 23 januari 1897 in première, maar werd geen succes. Het  'Sprechgesang'  sloeg niet aan, wat Humperdinck deed besluiten de opera grotendeels te herschrijven. Hiervoor gebruikte hij de door R. Wagner ontwikkelde compositie-techniek; het Leitmotiv. Dat deed Humperdinck overigens ook al in zijn eerdere Hans en Grietje, maar op veel lichtere wijze. Het Leimotiv houdt in dat ieder persoon, bepaalde gedachten of belangrijk gebruiksvoorwerp, (als levend wezen...
Topics: opera, koningskinderen, Engelbert Humperdinck, symboliek, muziek
Miscellaneous Podcasts
Oct 10, 2022
audio

eye 233

favorite 0

comment 0

BESTEL DE SYMPOSIONBUNDEL OVER GUSTAV MEYRINK – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 7,50 In de bovenstaande podcast vertelt Ingrid Huting, auteur van de roman  Reins licht , over beleven en het werk van Gustav Meyrink (1868-1932). Slechts uiterst zelden trekt een zoeker langs alle paden van het esoterische levensveld trekt om uiteindelijk als vinder te eindigen. Scherpzinnig ontleedt Gustav Meyrink de bedrijvigheid aan gene zijde. Hij heeft een weg gebaand voor alle werkelijke zoekers, die...
Topics: Gustav Meyrink, podcast, Ingrid Huting, Het groene gezicht, de witte dominicaan, de engel van het...
Community Audio
Oct 7, 2022
audio

eye 432

favorite 0

comment 0

WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28  –  WEEK 29  –  WEEK 30  –  WEEK 31  –  WEEK 32...
Topics: gnosis, Gnosis nu, Egyptische Oergnosis, stilte, stil zijn, hart
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 318

favorite 0

comment 0

In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de eerste podcast de beluisteren die opgenomen is na de tweede lezing ( thema: Macrokosmos en Microkosmos ). De derde inloopochtend gaat over het thema Oerbeeld en...
Topics: microkosmos, macrokosmos, Tao, Teh, Tao Teh King, Daodejing, Lao Tse, Lao Zi, Chinese Gnosis, Karen...
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

In het najaar van 2022 verzorgt de schrijfster  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . De tekst van de lezing zal zij steeds publiceren op het  blog van tijdvoortao.nl  . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de eerste podcast de beluisteren die opgenomen is na de tweede lezing ( thema: Macrokosmos en Microkosmos ). De derde inloopochtend gaat over het thema Oerbeeld en...
Topics: Tao, Daodejing, Tao Teh King, Chinese Gnosis, Nei Ye, Weg in Tao, heilige natuur, Elly Nooyen,...
Community Audio
Sep 28, 2022
audio

eye 355

favorite 0

comment 0

WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28  –  WEEK 29  –  WEEK 30  –  WEEK 31  –  WEEK 32...
Topics: Egyptische Oergnosis, gnosis, Gnosis nu, J. van Rijckenborgh, Hermes Trismegistus
Community Audio
audio

eye 399

favorite 0

comment 0

LEES OVER OPEN MIDDAG ROZENKRUISERS HAARLEM OP ZONDAG 25 SEPTEMBER WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK 27  –  WEEK 28...
Topics: genezen, genezingswerk, rozenkruisers, Fama Fraternitatis, Roep der Rozenkruisers Broederschap, J....
Miscellaneous Podcasts
Sep 20, 2022
audio

eye 434

favorite 0

comment 0

In het najaar van 2022 verzorgt auteur  Elly Nooyen  een serie van zes inloopochtenden in Haarlem over  Taoïsme en Rozenkruis, twee gouden paden . Na elke bijeenkomst spreekt zij een podcast in die gaat over het onderwerp. Hierboven is de eerste podcast de beluisteren en hieronder volgt de betreffende tekst ‘Tao en Teh’. De volgende inloopochtend gaat over Macrokosmos /  Microkosmos  en wordt gehouden op dinsdag 27 september 2022, 10.00 – 11.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur), Zakstraat...
Topics: Tao, taoisme, Rozenkruis, rozenkruisers, Elly Nooyen
Community Texts
texts

eye 107

favorite 0

comment 0

LEES OVER DE OPEN MIDDAG OP ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 DOWNLOAD HET TENTOONSTELLINGSBOEKJE ‘DE ROZENKRUIsERS REVOLUTIE’ De tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie is nog tot en met 30 september 2022 te bezoeken in Haarlem. Een mooie gelegenheid om dat te doen is op zondag 25 september. Dan is er namelijk een  open middag  (van 13.30 t/m 17.00 uur) met meerdere activiteiten in het J. van Rijckenborghcentrum, het gebouwencomplex van het  Gouden Rozenkruis  in Haarlem. Zo is het...
Topics: tentoonstelling, rozenkruisers, De Rozenkruisers Revolutie, Haarlem, Gouden Rozenkruis
Community Audio
Sep 16, 2022
audio

eye 380

favorite 0

comment 0

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK...
Topics: gnosis, Gnosis nu, J. van Rijckenborgh, Een nieuwe roep, Fama, Fama Fraternitatis
Community Audio
audio

eye 436

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 37 Het levende Rozenkruis 10 september 2022 LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS IN 15 PLAATSEN LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  – ...
Topics: Christiaan Rozenkruis, Alchemische Bruiloft, rozenkruisers, manifesten, reis
Miscellaneous Podcasts
audio

eye 156

favorite 0

comment 0

BESTEL WEG IN TAO SOFTBACK (€ 29,50)  OF  E-BOOK (€ 15,00) Aan de hand van het boek  De Chinese Gnosis  haar eigen boek  Weg in Tao  verzorgt  Elly Nooyen  in het najaar van 2022 zes inloopochtenden waarin zij dieper ingaat op de relatie tussen het  taoïsme  en de  School van het Gouden Rozenkruis . De inloopochtenden kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Er zal veel ruimte zijn voor uitwisseling en gelegenheid voor het bezoeken van de reizende  tentoonstelling De...
Topics: Tao, taoïsme, Rozenkruis, Elly Nooyen, Weg in Tao
Community Audio
Sep 2, 2022
audio

eye 403

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 36 Het levende Rozenkruis 3 september 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  – ...
Topics: gnosis, Gnosis nu!, J. van Rijckenborgh, Christiaan Rozenkruis, Christian Rosenkreutz, alchemische...
Community Audio
audio

eye 311

favorite 0

comment 0

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING LEES OVER DE CURSUS ROZENKRUIS EN GNOSIS IN 15 PLAATSEN Onder de naam ‘Rozenkruis’ stelt zich een bepaalde geestelijke energie, een inspirerende impuls, die mensen kracht geeft als zij deze willen gebruiken. De reizende tentoonstelling  De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing  (in Haarlem van 4 t/m 30 september 2022) werpt licht op die impuls, die in de zeventiende eeuw begon, die in de laatste vier eeuwen, juist op...
Topics: Rozenkruis, Rozenkruisers Revolutie, opening, openingswoord, Wendelijn van den Brul, traditie en...
Community Audio
audio

eye 429

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 35 Het universele geneesmiddel 27 augustus 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26...
Topics: microkosmos, kosmos, universele geneesmiddel, J. van Rijckenborgh, gnosis, Gnosis nu
Community Audio
Aug 18, 2022
audio

eye 426

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 34 Ruimtevaartuigen 20 augustus 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –  WEEK...
Topics: Er is geen ledige ruimte, J. van Rijckenborgh, Ruimtevaartuigen, UFO, gnosis, Gnosis nu
Community Audio
audio

eye 447

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 33 Het zonneleven en het aardeleven verbinden 13 augustus 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25...
Topics: gnosis, gnosis nu, zon, aarde zonneleven, aardeleven, Reveil, J. van Rijckenborgh, Jan van...
Community Audio
Aug 11, 2022
audio

eye 160

favorite 0

comment 0

BESTEL MAX HEINDEL EN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP – VAN € 15,00 VOOR € 9,50 Max Heindel  (1865- 1919,  fakkeldrager van het Rozenkruis 19  en stichter van the Rosicrucian Fellowship) schrijft in  ‘Rozenkruisers Christendom’  (verschenen in Nederlandse vertaling in 1929 in Haarlem), voordracht nr. 17, op bladzijde 8:  ‘De volgende versregels verschenen een aantal jaren geleden in London Light, en werden door mij als een schat bewaard.’  Met behulp van de British Library, in...
Topics: Florence May Holbrook, gedicht, poëzie, gebed, Max Heindel, The Rosicrucian Fellowship
Community Audio
Aug 2, 2022
audio

eye 381

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 32 Kosmos en microkosmos 6 augustus 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  – ...
Topics: gnosis, Gnosis nu, kosmos, microkosmos, universum, Er is geen ledige ruimte, J. van Rijckenborgh,...
Community Texts
texts

eye 162

favorite 0

comment 0

Van  4 t / m 30 september 2022  kun je in het J. van Rijckenborgh- centrum de tentoonstelling:  ‘De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing’  bezoeken. Deze reizende tentoonstelling, uitgaande van de Embassy of the Free Mind, neemt je mee in het fenomeen van de geheimzinnige broederschap van de Rozenkruisers uit de 17e eeuw, die zo veel bewegingen in latere eeuwen geïnspireerd heeft. Wat was hun oproep aan de wereld? Wat wilden ze bewerkstelligen? Gedurende de maand september...
Topics: De Rozenkruisers Revolutie, tentoonstelling, Haarlem, Gouden Rozenkruis, Embassy of the Free Mind,...
Community Audio
Jul 17, 2022
audio

eye 330

favorite 0

comment 0

BELUISTER MEER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS) De  tijd , we kunnen niet zonder. De hele dagindeling, ons agendabeheer, ons verleden en de toekomst. Dit laatste – ons verleden en de toekomst – laat zich in allerlei vormen uitdrukken. In vormen zoals: ‘Weet je nog wel, vroeger was het wel wat anders’. Of: ‘hey morgen’ Of anders ‘volgende week’. ‘Daar heb ik even nu geen tijd voor.’ Of: ‘Dat doe ik later nog wel.’ Hoe laat is later dan? De tijd kan je niet...
Topics: tijd, eeuwigheid, ruimte, bezinning, Gouden Rozenkruis
Community Audio
audio

eye 457

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 30 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 30 juli 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  – ...
Topics: Pistis Sophia, nieuwe hemel, nieuwe aarde, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh
Community Audio
Jul 14, 2022
audio

eye 343

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 30 De meester van de steen 23 juli 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  – ...
Topics: Pistis Sophia, mysterien, gnostieke mysterien, meester van de steen, J. van Rijckenborgh, Jan van...
Community Audio
audio

eye 482

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 29 De mysteriën van de dertiende eoon 16 juli 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  – ...
Topics: Pistis Sophia, Gnosis nu, gnosis, archonten, eonen, dertiende eoon, J. van Rijckenborgh, Jan van...
Community Audio
Jul 12, 2022
audio

eye 59

favorite 0

comment 0

BESCHOUWING 3 Het onderzoek naar de persoonlijkheid van de neofiet Er is reeds meermalen voor de leerlingen van het Rozenkruis betoogd, dat de Mysterieschool zich te midden van een krachtveld bevindt. Het krachtveld is zo groot als de Mysterieschool sterk is en de actieradius van het Rozenkruis neemt dus toe, naarmate meerdere geschikte werkers tot de kern der mysteriën kunnen worden toegelaten. Wanneer een mens geen bevrediging vindt in de wielingen van het wereldse leven, en de exoterische...
Topics: Christianopolis, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, Johann Valentin Andreae
Community Audio
Jul 12, 2022
audio

eye 109

favorite 0

comment 0

BESTEL CHRISTIANOPOLIS, TIJDELIJK VAN € 13,50 VOOR € 7,00 Via de bovenstaande audiospeler is het vierde hoofdstuk van het boek Christianopolis van  Johann Valentin Andreae  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 8 ) uit 1619 te beluisteren. Het is één van de  utopische boeken uit de Renaissance . Hieronder volgen de tekst van hoofdstuk 4 en de beschouwing daarover van  J. van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) . SPIRITUELE TEKST 4 Het onderzoek naar de persoonlijkheid...
Topics: Christianopolis, Johann Valentin Andreae, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh
Community Audio
audio

eye 476

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 28 U bent het die de hele wereld zal redden 9 juli 2022   WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  – ...
Topics: Pistis Sophia, gnosis, Gnosis nu, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, wereld redden
Community Audio
audio

eye 103

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Aan de hand van de Pistis Sophia hebben wij u nu het mysterie van de nieuwe menswording binnengeleid en te zamen de eerste fasen van het pad van verschillende zijden bestudeerd en wij hebben vastgesteld dat de elementaire basis der nieuwe menswording het bezit van een  geestvonkatoom  óf de rozenknop is, welk beginsel zich aan de top van de rechterhartkamer bevindt. Iedere mens die dit beginsel bezit, nóg bezit, wordt dit gewaar uit een...
Topics: Pistis Sophia, Evangelie van de Pistis Sophia, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, gnostieke...
Community Audio
audio

eye 113

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA In het vorige hoofdstuk hebben wij u gesproken over de wijze waarop de Universele Broederschap met de leerling werkt. Uw aandacht werd door deze methode niet op een mens gevestigd die reeds enige vordering op het pad van wording had bereikt, zodat er sprake zou kunnen zijn van een uitzonderlijke mens. Het bleek dat niemand reden had voor pessimisme, minderwaardigheidsgevoel of onwaardigheidswaan, waarin men zou kunnen beweren: ‘Ach, daar kan...
Topics: Pistis Sophia, rozenkruisers, Rozenkruis, J. van Rijckenborgh, verontrusting, Jan van Rijckenborgh,...
Community Audio
audio

eye 87

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA De  School van het Rozenkruis  heeft de bedoeling haar leerlingen binnen te leiden in het mysterie van de nieuwe menswording en wij hebben u dit mysterie laten zien als een actueel gebeuren in het levende nu. Een gebeuren waaraan u deel kunt hebben wanneer uw verlangen daarnaar uitgaat.   Er zijn mensen die dit mysterie willen benaderen als een leerstellig probleem. Zij willen er ‘studie’ van maken. Zij willen er de aanzichten van...
Topics: magnetische storm, Pistis Sophia, Evangelie van de Pistis Sophia, J. van Rijckenborgh, Jan van...
Community Audio
audio

eye 104

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Iedere mens met de rozenknop in het hartheiligdom wordt getroffen door de elementaire stralingskracht van de Gnosis. Dat is de lichtkracht die van de zevenvoudige Wereldbroederschap uitgaat. En wie door dit licht getroffen wordt, ondergaat, het kan niet anders, een  intense verontrusting , omdat de lichtkracht, die door middel van het oeratoom in het stelsel wordt opgenomen, in alle opzichten tegengesteld is aan de dialectische natuur. U zou...
Topics: Pistis Sophia, J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, tweesprong, geestesschool, voorhof,...
Community Audio
audio

eye 149

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Wij hebben u in het voorgaande uiteengezet hoe de Universele Leer van alle tijden de moderne wijsheidsleer preciseert en deze de glans van het klassieke verleent. Uit de  Pistis Sophia  verklaarden wij u hoe  Jezus de Heer  daarin zegt dat Hij een gezondene is uit een levensveld dat niet in de vierentwintig velden der dialectiek te begrijpen valt. Het dialectische levensveld is door zijn elektromagnetische condities begrensd. Het telt...
Topics: J. van Rijckenborgh, Jan van Rijckenborgh, Pistis Sophia, gnostieke mysterien, psychologische...
Community Audio
Jul 2, 2022
audio

eye 65

favorite 0

comment 0

BESCHOUWING 3   Het onderzoek naar de levensopvatting en het zedelijk gedrag van de neofiet De neofiet die de stad der mysteriën, Christianopolis, wil binnengaan, kan haar slechts naderen door de oostelijke poort, en, alvorens met gejuich en met open armen te worden ontvangen, dient hij zich te onderwerpen aan een drievoudig onderzoek. Mocht het resultaat van dat onderzoek onbevredigend zijn, dan wordt hij onvermijdelijk teruggewezen. U wilt er wel nota van nemen, dat, hoewel de correctheid...
Topics: Johann Valentin Andreae, Christianopolis, J. van Rijckenborgh
Community Audio
Jul 2, 2022
audio

eye 113

favorite 0

comment 0

BESTEL CHRISTIANOPOLIS, TIJDELIJK VAN € 13,50 VOOR € 7,00 Via de bovenstaande audiospeler is het derde hoofdstuk van het boek Christianopolis van  Johann Valentin Andreae  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 8 ) uit 1619 te beluisteren. Het is één van de  utopische boeken uit de Renaissance . Hieronder volgen de tekst van hoofdstuk 3 en de beschouwing daarover van  J. van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) . SPIRITUELE TEKST 3 Het onderzoek naar de levensopvatting en...
Topics: Christianopolis, Johann Valentin Andreae, J. van Rijckenborgh
Community Audio
audio

eye 303

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Door middel van de in dit boek vervatte reeks besprekingen willen wij u plaatsen voor het alleroudste en meest authentieks evangelie dat wij bezitten mogen, met name de  Pistis Sophia . Hierdoor zullen wij u duidelijk kunnen maken dat het actuele  wonder , dat ons heeft aangeraakt, zijn bedding vindt in de Universele Leer van alle tijden. De Pistis Sophia is de figuur van de denker die, stuk gedacht naar de dialectiek, naar de bevrijdende ...
Topics: Pistis Sophia, Jezus, gnostieke mysterien, J. van Rijckenborgh, evangelie
Community Audio
Jul 2, 2022
audio

eye 215

favorite 0

comment 0

BESTEL CHRISTIANOPOLIS, TIJDELIJK VAN € 13,50 VOOR € 7,00 Via de bovenstaande audiospeler is het tweede hoofdstuk van het boek Christianopolis van  Johann Valentin Andreae  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 8 ) uit 1619 te beluisteren. Het is één van de  utopische boeken uit de Renaissance . Hieronder volgen de tekst van hoofdstuk 2 en de beschouwing daarover van  J. van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) . SPIRITUELE TEKST 2 Het ontstaan van Christianopolis Bij het...
Topics: Christianopolis, Johann Valentin Andreae, Caphar Salama, J. van Rijckenborgh
Community Audio
Jul 2, 2022
audio

eye 110

favorite 0

comment 0

 Het ontstaan van Christianopolis In het eerste hoofdstuk over de nieuwe staat Christianopolis, die oprijst uit de realiteit van de westerse  Mysterieschool , hebben wij gezien hoe Johann Valentijn Andreae op Caphar Salama aankomt. Wij hebben verstaan, hoe dit wonderbaarlijke eiland de esoterische aanduiding is voor de alomtegenwoordige  wijsheid  en  liefde  Gods, die ons door middel van de Christus doorgloeit en daarna door mensenhoofden, mensenharten en mensenhanden tot een geestelijk...
Topics: Christianopolis, J. van Rijckenborgh, eiland, Caphar Salama, Johann Valentin Andreae
Community Audio
audio

eye 543

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 27 Inzicht in het onzichtbare 2 juli 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25  –  WEEK 26  –...
Topics: J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, spiegelsfeer, grote omwenteling, onzichtbare, onzichtbaar,...
Magazine Contribution Inbox
Jun 28, 2022
texts

eye 184

favorite 0

comment 0

Thema:  Vrijheid Ken je dat land waar de citrus bomen  bloeien, en in ‘t donker loof de sinaasappels gloeien waar zwoele wind langs blauwe hemel strijkt, waar mirre stille geurt en laurier hoog in de luchten prijkt? Ken je het wel? Daarheen, daarheen wil ik op  reis , Geliefde, met u alleen! Ken je dat huis? Op zuilen rust het dak, de halle stralend, glanzend het oppervlak – Marmeren beelden starend, gans ontdaan: Wat hebben ze, arm  kind , jou aangedaan? Ken je het wel? Daarheen,...
Topics: Logon, magazine, tijdschrift, rozenkruisers, Rozenkruis, vrijheid
Community Audio
Jun 24, 2022
audio

eye 426

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 26 Krishna 25 juni 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK 22  –  WEEK 23  –  WEEK 24  –  WEEK 25 BESTEL HET UNIVERSELE PAD Eén van de...
Topics: gnosis, Gnosis nu, De grote omwenteling, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, Krishna
BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Wij hebben u in de voorgaande hoofdstukken een van de merkwaardigste en belangrijkste mysteriën onthuld uit de leer der  transfiguratie . Hierdoor kon u duidelijk het wezen en de gevolgen van de tweede siderische  geboorte  voor u zien. Wie de eerste fase van het werkelijke pad, de fase van ik-verbreking, in de genade van de  roos te volbrengen weet – in heilbegeren en zelfovergave – heeft het magnetische stelsel van de gewone natuur,...
Topics: Pistis Sophia, mysterien, gnostieke mysterien, dertiende eoon, archonten, J. van Rijckenborgh
Community Audio
audio

eye 117

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Alvorens onze bespreking over de  Pistis Sophia  voort te zetten is het noodzakelijk u een uiteenzetting te geven over de aard en het wezen van een magnetisch veld. Er wordt zo dikwijls gesproken over het magnetische veld van het nieuwe leven en over dat van de gewone natuur en in de  geestesschool  wordt u zo bij herhaling bepaald bij veelsoortige magnetische invloeden en de gehele Universele Leer dient zo geheel in samenhang te worden...
Topics: Pistis Sophia, gnostieke mysterien, J. van Rijckenborgh, nieuwe hemel, nieuwe aarde, gnosis,...
Community Audio
audio

eye 73

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GROTE OMWENTELING Achttien van de talloze toespraken die  Jan van Rijckenborgh , de stichter van de  Internationale School van het Gouden Rozenkruis  in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door  Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de  zesdelige hoeksteenserie . Hieronder volgt hoofdstuk 7 met de titel ‘De mysteriën van...
Topics: Krishna, grote omwenteling, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, hoeksteenserie, mysterien,...
Community Audio
audio

eye 280

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GROTE OMWENTELING De overgang van het Vissen- naar het  Watermantijdperk  gaat gepaard met grote veranderingen, en het lijkt erop dat eerst al het onwaarachtige aan het daglicht moet komen. Alles declareert zich, ongeacht grenzen, ras of volk, en iedereen wordt er mee geconfronteerd. De schrijvers tonen aan dat deze veranderingen het gevolg zijn van kosmische invloeden. Het boek ‘De grote omwenteling’ van  J. van Rijckenborgh  en  Catharose de Petri  uit het begin van de...
Topics: hoeksteenserie, grote omwenteling, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, revolutie,...
BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA In het vorige hoofdstuk hebben wij u mogen uiteenzetten dat het  oeratoom  des harten, de roos der bevrijding, een als het ware gecomprimeerde oer-microkosmos is, een  microkosmos  in de huidige microkosmos gevangen. Een werkeloos, volkomen latent goddelijk wezen, omsloten door een stelsel van elektromagnetische krachten die ongoddelijk zijn. Het oeratoom heeft zijn levenwekkende vermogen, het stralingsveld van de goddelijke Gnosis, als...
Topics: Pistis Sophia, wereld redden, J. van Rijckenborgh, gnostieke mysterien
Community Audio
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS DEEL 1 Het derde en laatste deel van de  manifesten van de rozenkruisers  is ‘De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis’. Het is het gesluierde verhaal van  een inwijdingsweg die zeven symbolische dagen  duurt.  Christiaan Rozenkruis  ontvangt de uitnodiging voor een koninklijke bruiloft, waartoe hij zich nog niet waardig weet. Zijn opdracht is te werken aan de alchemische bruiloft van zijn vernieuwde ziel (de bruid) met...
Topics: duif, raaf, CRC, Christiaan Rozenkruis, vier wegen, Alchemische bruiloft, Scheikundig huwelijk, J....
Community Audio
Jun 19, 2022
audio

eye 27

favorite 1

comment 0

De sterren spreken met elkaar. De ziel der zonnen beantwoordt het zuchten der bloemen. Door ketenen van harmonie worden alle natuurwezens met elkaar in verbinding gebracht. De bovenstaande tekst is het achtste uur in  de twaalfvoudige inwijdingsweg  die van  Apollonius van Tyana  in de eerste eeuw van de jaartelling formuleerde in de tekst die bekend staat als het  Nuctemeron .  Eliphas Levi  en  Jan van Rijckenborgh  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 21 ) hebben daar commentaren bij...
Topics: Nuctemeron, achtste uur, J. van Rijckenborgh, Heilige Graal, meester van de steen
Community Audio
audio

eye 60

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA Wij hebben besproken dat het wezen van de trigonum igneum op het vlammende, lichtende gewaad van de nieuwe ziel doelt. Een gewaad waarvan de  Pistis Sophia  zegt dat het licht daarvan bestaat uit drie soorten: schitterend – voortreffelijk – uitmuntend. Wil er van werkelijke  bevrijding  sprake zijn, van  transfiguratie , dan moet de kandidaat allereerst over deze nieuwe zielemantel de beschikking hebben. Deze nieuwe mantel kan geweven...
Topics: Pistis Sophia, gnostieke mysteriën, J. van Rijckenborgh, meesterschap, meester van de steen
Community Audio
Jun 17, 2022
audio

eye 395

favorite 0

comment 0

Gnosis nu! – online jaarprogramma  – week 25 Shakespeare 18 juni 2022   LEES OVER DE INSPIRATIEMIDDAG ‘HET MIDZOMERFEEST VAN DE WITTE ROOS’ OP 19 JUNI 2022 WEEK 1  –  WEEK 2  –  WEEK 3   –  WEEK 4  –  WEEK 5  –  WEEK 6  –  WEEK 7  –  WEEK 8  –  WEEK 9  –  WEEK 10  –  WEEK 11  –  WEEK 12  –  WEEK 13  –  WEEK 14  –  WEEK 15  –  WEEK 16  –  WEEK 17  –  WEEK 18  –  WEEK 19  –  WEEK 20  –  WEEK 21  –  WEEK...
Topics: universele pad, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, William Shakespeare, Midziomernachtsdroom,...
Community Audio
Jun 16, 2022
audio

eye 269

favorite 0

comment 0

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS VOOR € 7,50 BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00 Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) maakt in het boekje ‘Het Gouden Rozenkruis’ – het vierde en laatste deel van de  Rozenserie  – duidelijk hoe de mens weer een levende bouwsteen kan worden in de  Universele Tempel . In de fysieke tempels van de  School van het Gouden Rozenkruis  vindt daartoe een afstemming plaats van  hart , oog, stem, hypofyse, medulla en de twaalf...
Topics: Gouden Rozenkruis, rozenkruisers, Catharose de Petri, kruis, roos, bron, waterbron, licht, symbool,...
Community Audio
audio

eye 108

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GROTE OMWENTELING Achttien van de talloze toespraken die  Jan van Rijckenborgh , de stichter van de  Internationale School van het Gouden Rozenkruis  in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door  Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de  zesdelige hoeksteenserie . Hieronder volgt hoofdstuk 4 met de titel ‘Een reis naar de...
Topics: grote omwenteling, hoeksteenserie, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, hemel, reis,...
Community Audio
audio

eye 113

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GROTE OMWENTELING Achttien van de talloze toespraken die  Jan van Rijckenborgh , de stichter van de  Internationale School van het Gouden Rozenkruis  in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door  Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de  zesdelige hoeksteenserie . Hieronder volgt hoofdstuk 3 met de titel ‘Een reis naar de...
Topics: reis, hel, inferno, spiegelsfeer, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, hoeksteenserie, grote...
Community Audio
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

BESTEL DE GROTE OMWENTELING Achttien van de talloze toespraken die  Jan van Rijckenborgh , de stichter van de  Internationale School van het Gouden Rozenkruis  in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door  Catharose de Petri  ( fakkeldrager van het Rozenkruis 22 ) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de  zesdelige hoeksteenserie . Hieronder volgt hoofdstuk 2 met de titel ‘De sluiers tussen...
Topics: hoeksteenserie, grote omwenteling, sluier, leven en dood, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri,...