Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Sermons & Religious Lectures
by Upul Gamage
audio

eye 52

favorite 0

comment 0

Recordings  from a Meditation Retreat at Nilambe during Nov 2018 with Meditation Master   Upul Gamage Previous Retreats
Topics: Meditation, Nilambe, Upul Gamage, Buddhism, Meditation
Sermons & Religious Lectures
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 121

favorite 0

comment 0

§ 9. “මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි මේ නම් පුද්ගලයෝ සත්දෙනෙක් වෙත්. ඒ සත්දෙන කවරහුද?  (i) උභතොභාග විමුත්තය, (ii) පඤ්ඤාවිමුත්තය, (iii’) කායසක්ඛිය, (iv) දිට්ඨප්පත්තය,  (v) සද්ධාවිමුත්තිය, (vi)  ධම්මානුසාරීය, (vii)...
Topics: සුත්‍ර, Sutta, Tipitaka, බණ, ධර්ම, කෝරලයාගම,...
Sermons & Religious Lectures
by Ven Yutthadhammo Bhikku
audio

eye 87

favorite 0

comment 0

7- Arahanta Vagga     Arahanta has several meanings. It may be interpreted as “Worthy One”. “Passionless One”. Or one who commits no evil even secretly. He has got rid of both death and birth. After death, in conventional terms, he attains parinibbàna. Until his death he serves other seekers of truth by example and by precept. Chapter 7 The Worthy (Text and Translation by Ven. Nàrada) 1.         For him who has completed the journey, for him who has no   sorrow , for him...
Topics: Yuttadhammo, Dhammapada, Dammapadaya, Arhanta Wagga, Arhanta Vagga, Dhammapada
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 1,126

favorite 0

comment 0

“චත්තාලිසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව “ වනාහි ධ්‍යාන - මාර්ග ඵල - අභිඥා යනාදී භාවනා කොට්ඨාශයට අයත් කරුණු විස්තර කර ඇති “ පටිසම්භිධාමග්ග ” නමැති ග්‍රන්ථයේ විපස්සනා කථාවෙහි දක්වා ඇති භාවනා...
Topics: The Buddhist, TV, niwan Maga, Niwanmaga, Kashyapa, Ududumbara, Chaththalisakara, Noble truth,...
Sermons & Religious Lectures
by Nissarana Wanaya Forest Hermitage
audio

eye 487

favorite 0

comment 0

A series of Recordings done at Meethirigala Nissarana Forest Monastery on the 33 Talk series on Nibbana by Most Ven Katukurunde Nananada Bhikku. අපවත් වී වදාළ පුජ්‍යපාද කටුකුරුන්දේ ඥානානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ 1988 අගෝස්තු 12 සිට මීතිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුණේ දී පවත්වන ලද අති...
Topics: Niwane Niweema, Nissarana Wanaya, Dhammajiva, Katukurunde, Nanananda, Niwana, Nibbana
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

2017-11-07_Talk in Colombo
Topic: Ajahn Bram
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 306

favorite 0

comment 0

බෞද්ධයා නාලිකාවේ ප්‍රචාරය වූ සාකච්චා පෙළ. පුජනීය තලල්ලේ චන්ද කිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පුජනීය මිරහවත්තේ පඥාසිරි ස්වාමින් වහන්සේ සමග සෑම බෞද්ධයෙක් විසින් දැන ගත යුතු බෞධාගමේ මුලික...
Topics: The Buddhist TV, The Buddhist TV, Mirahawatte, Thalalle Chandakiththi, Mirahawatte Pannasiri,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,738

favorite 0

comment 0

Few Dhamma Talks given by Ven Panadure Chandaratana at the Nissarana wanaya Forest Hermitage, Meethirigala  ’මහණෙනි, චතුස්සත්‍යය අවබෝධ කිරීමට පළමුවම, බුදු නොවූ, බෝධිසත්ත්‍වවූම මාහට මෙසේ අදහස් විය.  "ලෝකයෙහි ආශ්වාදය කවරේද, ආදීනවය කවරේද, නිස්සරණය කවරේද?...
Topics: Dhamma, Sinhala, Buddhist Talks, Nissarana Wanaya, Nissarana vanaya, Meethirigala, Bhawana,...
Sermons & Religious Lectures
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 219

favorite 0

comment 0

“මහණ, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සහගතව ප්‍ර මාදයට හෙතුවන ප්‍රපංචයෝ මිනිසෙකු තුල පවතියි ද දොළොස් ආයතනයන් කෙරෙහි  සතුටු විය යුත්තක් නැත්තේද, මමය මාගේ යයි කිව යුත්තක් නැත්තේද ඒ අරමුණු සුඛ, නිත්‍ය හා ආත්ම...
Topics: Madupindika, Sutta, Buddhism, Dhamma, Dhammajiva
Sermons & Religious Lectures
by Venerable Bhikku Ajahn Achalo
audio

eye 146

favorite 0

comment 0

Awareness of impermanence and mindfulness of death helps meditators to weaken and uproot unskillful attachments and ignorance, thus ripening the mind to develop deeper insight, while spurring us on to live good and productive lives. The  talks and meditations presented here help us to become more familiar and comfortable with this challenging yet vital theme. These practices and teachings are intended to assist you to develop insight into liberating truth, and lay a foundation to both live and...
Topics: Buddhism, Dhamma, Meditation, Ajahn, Achalo
Sermons & Religious Lectures
by ශ්‍රී ලංකා කල්‍යාන මිත්‍ර සංගමය
audio

eye 110

favorite 0

comment 0

The recordings from the first seminar assembled under Ven Kassapa thero to investigate and find ways of achieving the security safety of the Motherland Sri Lanka. අපේ රටට නිදහස ලැබුණු දින සිට අද වෙන තුරු රට පාලනය කල හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම සෑම නායකයෙක්ම රටේ සන්ව්රුධිය වෙනුවට තම වරිගයේ...
Topics: Sri Lanka, Politics, Sinhala, Buddhist, Ceylon, UNP, SLFP, JVP, Ven Ududumbara
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 221

favorite 0

comment 0

2017 ඔක්තෝබර් 16  සිට 20 දක්වා මීති රිගල නිස්සරණ වන සෙනසුණේ පැවැත්වූ 160 වන භාවනා වැඩ මුළුවේ දී අතිපුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  පවත්වන ලද ධර්ම දෙසනා සහ කමටහන් උපදෙස් මෙහි අඩංගු...
Topics: Meditation Retreat Talks, Meditation, Nissarana Wanaya, Meethirigala, Ven Udairiyagama, Dhammajiva,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 40

favorite 0

comment 0

Seeds of Understanding is the 2nd volume in a 5 book anthology written by Luang Por Sumedho in 2014. This volume contains material that spans the early and middle stages of his teaching career. It differs from early material by including themes concerning the society at large rather than samanas and meditators alone.
Topics: Ajahn Sumedho, Sumedho, Luong Por, Cha, Amaravati, Buddhism, Meditation, Seeds of Understanding,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 2,803

favorite 0

comment 0

බොහෝ දෙනා බොහෝ දේශකයාණන් වහන්සේලා ගෙන් අසා ඇති සිඟාලෝවාද සුත්‍රය සම්තමුති  හා පරමාර්ථ යන දෙආකාරයෙන් ම දේශනා කරනු ලැබුවේ පුජ්‍ය කෝට්ටේ දේවානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ පමණකි. මෙම දේශනා හතර...
Topics: කෝට්ටේ දේවානන්ද, Ven Kotte Sri Devananda Thero, kotte, devananda,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,737

favorite 0

comment 0

A collection of Dhamma Talks in Sinhala based on Sutta Nipathayaya.
Topics: Sutta, Ellawala, Vijithananda, Dhamma, Desana, SLBC, guwan viduli, bana, Dharma, Sinhala, Sri Lanka...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 207

favorite 0

comment 0

The Instructions for developing insight by Ven Ududumbara Kashyapa Maha Thero, Recorded from The Buddhist media මෙම දේශනා පෙලට පෙර පුජ්‍ය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කල සතිපට්ඨාන දෙසනාවට සවන් දෙන්නට මෙහි CLIK කරන්න.
Topics: Vidassana, Meditation, Dhamma, Ududumbara, Kasyapa, Kashyapa, The Buddhist TV, The Buddhist Nedia...
Sermons & Religious Lectures
by The Buddhist Media Network
audio

eye 434

favorite 0

comment 0

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රකාශිත   මජ්ජිම සංයුක්ත අංගුත්තර නිකාය සුත්‍ර දේසනා ඇසුරින් කල ධර්ම දේසනා එකතුවක් මෙහි අඩංගු  වේ. මුද්‍රිත  ත්රිපිටක පොත් පහසු මිලට ගොඩගේ සමාගමෙන් ලබාගන්න,. CLICK...
Topics: The Buddhist TV, Sanyutta Nikaya, Dhamma, Dharma, Bana, Buddhist, Sri Lanka, Sinhal, Sutra Desana
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 129

favorite 0

comment 0

Recordings from the Meditation Retreat held in 2011 at Bandarawela Sri Lanka with Ajahn Brahmawamso
Topics: Meditation, Buddhism, Retreat, Sri Lanka, Bandarawela, Brahm, Brahmawamso, Brahmavamso
Sermons & Religious Lectures
by පුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද මහා ස්වාමින්වහන්සේ
audio

eye 184

favorite 0

comment 0

අතිපුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ ඉට්ටධම්ම  සුත්‍රාන්ත ධර්ම දේශනා හතරක් සහ ඒ ඇසුරින් කල ධර්ම පුස්තකයක් මෙහි අඩංගු කර ඇත. මහා ස්වාමින්වහන්සේගේ අනෙකුත්...
Topics: කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද, ඉට්ටධම්ම...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 640

favorite 0

comment 0

  A collection of rarely heard oldies inclung: We Didn't Start The fire.  ,> Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnnie Ray South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television North Korea, South Korea, Marilyn Monroe Rosenbergs, H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom Brando, "The King and I", and "The Catcher in the Rye" Eisenhower, Vaccine, England's got a new queen Marciano, Liberace, Santayana, goodbye We didn't start the fire It...
Topics: Country Music, pop music, Radio Ceylon, Golden Oldies, seventees music, Sixtees
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 2,290

favorite 0

comment 0

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රකාශිත   මජ්ජිම නිකාය සුත්‍ර දේසනා ඇසුරින් කල ධර්ම දේසනා එකතුවක් මෙහි රක්ෂිත කර ඇත. අනෙක් දේසනා පහත link වලින් අසන්න.  1.දීඝ නිකාය සුත්‍ර දේසනා  2.  සංයුක්ත නිකාය...
Topics: The Buddhist TV, Buddhist Radio, Majjima Nikaya, Sutta, Desana, Dhamma
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 272

favorite 0

comment 0

1.මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවත්නුවර සමීපයෙහි අනාථපිණ්ඩික සිටුහුවිසින් කරවන ලද ජෙතවන නම් විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ...
Topics: Samma Ditti, Samma ditthi, Sudassana, Dhamma Hadaya,, Labunoruwa Kanda,, The Buddhist, Suthra,...
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 72

favorite 0

comment 0

මීතිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුණේ පැවැත්වූ 198 වන භාවනා වැඩ මුළුවේදී පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ කල සුත්‍ර විවරණ දේශනා සතරක් මෙහි අක්දංගු වේ. සුත්‍රය කියවන්න 
Topics: nandakowada, sutta, tipitaka, Buddhism, සුත්‍ර, ධර්ම දේශනා,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 977

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප   ස්වාමින් වහන්සේ විසින් 2017-11-28 දා සිට 2017-12-27 දා තෙක් මහා පරිනිබ්බාන සුත්‍රය අලලා සිදුකල දේශනා 22 මෙහි අඩංගු කරමු. සියලුම දේශනා සඳහා නිවන් මග පළමු දේශනා සියය   සල්ලේඛ...
Topics: Niwan Maga, Ududumbara, Kshyapa Thero, The Buddhist TV, Last Days of Buddha, Parinibbana
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 44

favorite 0

comment 0

අතීතයේ ප්‍රචාරය වූ ගුවනවැඩ සටහන් එකතුවක්
Topics: SLBC, ශ්‍රී ලංකාව
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 676

favorite 0

comment 0

Paritta Chantings in Pali
Topics: Paritta, Pirith, Bhuddhist Chants
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 635

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවරදී කල රෝහිතස්ස සුත්‍රාන්ත දේශනාවේ සිට දේශනා පෙළ.  රොහිතසස සූත්‍රය  මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන්...
Topics: Sudassana, Dhammahadaya, Dhamma, Bana, Dharma, Buddhism
Sermons & Religious Lectures
by Ven Mankadawala Sudassana Thero
audio

eye 302

favorite 0

comment 0

A series of seven  talks on Majji Sutta ’’ මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරණැස් නුවර සමීපයෙහි මිගදාය නම්වූ ඉසිපතනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි එක් සවස් වරුවෙක  පිණ්ඩපාතයෙන්...
Topics: Sudassana Thero, Sutta, THe Buddhist, Dhamma Talks, ධම්ම දෙසනා, සිංහල,...
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 249

favorite 0

comment 0

’’ මහණෙනි, සිහි නුවණ විපරීත වූවහුට සිහි නුවණ නොපවත්නා කල්හි හිරි ඔතප් දෙක ඇති නොවේ. ·      එසේ හිරි ඔතප් දෙක විපරීත වූවහුට හිරි ඔතප් දෙක නැති කල්හි ඉඳුරන් සංවර කිරීමට හැකියාවක් ඇති නොවේ. ·     ...
Topics: Sutta, Udairiyagama, dhammajiva, nissarana, Dhamma, Bana, Dharma
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 396

favorite 0

comment 0

Robina Courtin was raised in Melbourne in a large Catholic family. When she was four years old she told her parents she wanted to be a priest. They told her that wouldn’t be possible. But Robina continued to be a seeker. At twenty-three years old, she arrived in London, ripe and ready for revolution and got involved in the radical left, black politics, and feminism. After an accident drew her to Buddhism, in 1978 Robina was ordained as one of the first western nuns in the Tibetan Buddhist...
Topics: Buddhism, Dhamma, Dharma, Robina, Curtin
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 256

favorite 0

comment 0

කරණීය මත්‍ථ කුසලෙන යං තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච සක්කො උජූ ච සූජූ ච සුවචො චස්ස මුදු අනතිමානි තේරුම 1. ශාන්ත පදයට පැමිණ වසනු කැමැත්තහු විසින් යමක් කළ යුතු ද ? අභිවෘද්ධියෙහි දක්ෂයා එය කට යුතු ය. හේ...
Topics: උඩුදුම්බර කාශ්‍යප, The buddhist TV, karaniya metta sutta, Loving...
Sermons & Religious Lectures
by Wilson Daluwatte
audio

eye 3,452

favorite 0

comment 0

ලංකාවේ සංගීත ඉතිහාසය පටන් ගන්නේ ග්රැමෆෝන් තැටි යුගයෙන් යැයි වරෙක කියවුනි . ක්‍රි.ව. 1818 දී ඇමෙරිකානු ජාතික එමිල් බර්ලිනර් විසින් නිර්මාණය කළ ග්රැමෆෝනය ලංකාවට හදුන්වා දෙනු ලැබුවේ 20 වන සියවසේ...
Topics: Sinhala Songs, Sri Lanka, Ceylon, Chitrapata, Sinhala Music
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 449

favorite 0

comment 0

“එක් ධර්මයක් භාවනා වශයෙන් වඩන ලද්දේ බහුල වශයෙන් නැවත නැවත පුහුණු කරන ලද්දේ, ඒකාන්තයෙන් සසර කලකිරීම පිණිස, නොඇලීම පිණිස, කෙලෙස් දුරුවීම පිණිස සන්සිඳීම පිණිස, විශිෂ්ට ඥාන ලැබීම පිණිස,...
Topics: Koralayagama, death, marananussati, meditation, dhamma, the buddhist tv, dharma, desana, buddhism,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 58

favorite 0

comment 0

1. Abiding in the Present Moment In the way that I teach meditation, I like to begin with the very simple stage of giving up the baggage of past and future and abiding in the present moment. You may think that this is too basic, that it is an easy thing to do. However, if you give it your full effort, not going ahead until you have properly reached the first goal of sustained attention on the present moment, then you will find later on that you have established a very strong foundation on which...
Topics: Meditation. BSWA, Brahm, Brahmavamso, Dhammaloka, Perth
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 232

favorite 0

comment 0

නිබ්බෙදික සුත්‍රය පාදක කරගෙන අපවත්වී වදාළ අති පුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල දේශනා හත මෙහි අඩංගු කරමු. හයවන දේශනාව  අසම්පුර්ණ බව සලක සමාව භජනය කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ...
Topics: Kotte, Devananda Thero, Dewananda, Kalyana Dhamma, Buddhism, Dhamma, Dhamma desana, Bana, Sinhala,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 918

favorite 0

comment 1

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් 2017-12-28 දා සිට 2018-01-12 දා තෙක්; සල්ලේඛ සුත්‍රය අලලා කල මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සකස් කොට ඇත්තේ සීලය වඩමින් කෙලෙස් දුරුකරමින් කුසල් වඩමින් ප්‍රඥාව...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Ududumbara, Kashyapa, Niwan Maga, The Buddhist TV, Dhamma, Sinhala, Bana
Meditation Retreat Recordings from Melbourne on a Retreat Conducted by Ven Ududumbara Kashyapa Thero in 2017 June
Topics: Meditation, Kashyapa, Melbourne, Australia, Therawada, Buddhism, Dhamma, Bhawanaa, Retreat
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 198

favorite 0

comment 0

නිර්වානාවබෝධය රිසි ගිහියන් සිය නිවෙස්වල දීම ආර්යෂ්ඨන්ගික මාර්ගය පිළිපැදීම පිණිස අනුගමනය කල යුතු ප්‍රතිපත්ති පිළිවෙලක් දක්වමින් පොකුණුවිට නිනයාලන්කාරාම වාසි පුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද...
Topics: Ellawala, Vijithananda, Buddhist Tv, Sutta, Dhamma, Desana, Bana
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

baddekaratta kaccayana sutta
Topics: nissarana, nissaranawanaya, sutta, buddhism, dhamma, sinhala
Sermons & Religious Lectures
by Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero
audio

eye 501

favorite 0

comment 0

භාවනාවට අදාළ ධර්ම දේසනා
Topics: Meditation, Buddhism, Dhamma, Bana, Sinhala
Sermons & Religious Lectures
by Ven Yuttadhammo Bhikku
audio

eye 158

favorite 0

comment 0

Heedfulness (Text and Translation by Ven. Nàrada)   1. Appamàdo amatapadan Þ              pamàdo maccuno padan     Appamattà na mãyanti Þ              ye pamattà yathà matà.  21 . 2. Etan visesato ¤atvà Þ               appamàdamhi paõóità     Appamàde pamodanti Þ              ariyàna§ gocare ratà. 22. 3. Te jhàyino sàtatikà Þ              nicca§ daëhaparakkamà     Phusanti dhãrà Nibbàna§ Þ             ...
Topics: Yuttadhammo, Dhammapada, Dammapadaya, Appamada Vagga
අති පුජ්‍ය  මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් කල සුත්‍රන්ත දේශනා සයක්. පටිච්ච සමුප්පාදය විවරණයකි.   ක ච්චාන ගෝත්‍ර සූත්‍රය මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්...
Topics: Sudassana, Mankadawela, Sutta, Kaccana, Bana, Dhamma, Desana, The Buddhist TV, Labunoruwa,...
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 152

favorite 0

comment 0

අතිපුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ කසීභාරද්වාජ  සුත්‍රාන්ත ධර්ම දේශනා හතරක් සහ ඒ ඇසුරින් කල ධර්ම පුස්තකයක් මෙහි අඩංගු කර ඇත. මහා ස්වාමින්වහන්සේගේ...
Topics: Sutta, Dhamma, Buddhist Talks, Bana, Kotte Devananda, Dewananda, Kalyana Dhamma
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 3,983

favorite 0

comment 1

The chanting of three Protection Suttas: Maha Mangala Sutta, Rathana Sutta and Karaniya Metta Sutta by the Sangha of BSiri Vajiragnana Bhikku Training Center, Maharagama, Sri Lanka. The introduction was given by Most Venerable Madihe Pannasiha Maha Thero
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Buddhist Chats, Maha Piritha, Sutta, Buddhism, Sri Lanka
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 53

favorite 0

comment 0

§  4. මහණෙනි, 1.සෝවාන් මාර්ගයෙන් පහකළ යුතුවූ කෙලෙස් ඇත්තාහ. 2. සති සංවරයෙන් පහකළ යුතුවූ කෙලෙස් ඇත්තාහ.  3. ඤාණසංවරයෙන් පහකළ යුතුවූ කෙලෙස් ඇත්තාහ.  4. ඉවසීමෙන් පහකළ යුතුවූ කෙලෙස් ඇත්තාහ.  5....
Topics: Buddhism, Therawada, Dhamma, Bana, The Buddhist TV, Koralayagama
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

සමයට සේම රටටද දැයට ද සේවය කොට අපවත් වූ අපේ හෙළ යතීන් වහන්සේලා අමතක නොකරමු.
Topics: Buddhism, Sri Lanka, sangha, Bhikku, Ceylon
Sermons & Religious Lectures
by බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය
audio

eye 98

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ බෞද්ධයා රුපවාහිනියෙන් සතිපට්ටාන සුත්‍රය අලලා කල පැය හයක ධර්ම දේශනාව කොටස් හයකට කඩා මෙහි ඇතුල් කරමු. බා ගත කර ගෙන CD තැටියකට ලියා MP3 තැටියක් ලෙස නැවත...
Topics: The Buddhist TV, Bauddhaya, Sudassana, Mankadawela, Labunoruwa, Sathipatthana,...
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 380

favorite 0

comment 0

A series of talks by Most Ven Ajahn Maha Boowa Nanasampanno. These Dhamma talks of Ajahn Maha Bua have been translated into English by  Ajahn Suchart . Ajahn Maha Bua is one of the few enlightened Bhikkus in the recent times. In his 16th year of monkhood, and his 9th year of practice at the monastery of Doi Dhammmachedi, on Monday 15th May 1950 which is the 14th night of waning moon, 6th month at exactly 11.00 pm Luangta successfully cleared the problem between the kilesas and Dhamma in his...
Topics: Buddhism, Dhamma, Maha Boowa, Maha bua, Forest Dhamma, Thai
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 1,246

favorite 0

comment 0

තලවතුගොඩ ශ්‍රී ඥාණාරාම භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති  ත්‍රිපිටකාචාර්ය පුජ්‍යපාද  මිරහවත්තේ පඥාසිරි ස්වාමින් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා එකතුවක්
Topics: සිංහල, ධර්ම දේසනා. බණ, බෞද්ධයා, Sutta, Dhamma,...
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 215

favorite 0

comment 0

කුද්ධක නිකායේ අෂ්ටක වග්ගයේ කළහ විවාද සුත්‍රය “කලහයෝද, විවාදයෝද, වැළපීම හා ශොකද මසුරුකම්ද පණ ඇති නැති ප්‍රියවූවස්තු නිසා පහළවූවාහුය. මාන අතිමානයෝද, කේලාම් වචනද ප්‍රිය වස්තූන් නිසා...
Topics: කලහවිවාද, මාන්කඩවල, සුදස්සන, Sinhala, Dhamma, Bana,...
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 151

favorite 0

comment 0

අතිපුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබූ මහා මංගල සුත්රන්ත ධර්ම දේශනා තුනක් සහ ඒ ඇසුරින් කල ධර්ම පුස්තකයක් මෙහි අඩංගු කර ඇත. මහා ස්වාමින්වහන්සේගේ අනෙකුත්...
Topics: Kotte Devananda, Dhamma Talks, Sinhala, Buddhism, Deshana, Dharma, dhamma, bana, talks,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 3,879

favorite 0

comment 0

The regular Dhamma Desana sessions held on Saturday Evenings at the Borella Kalyana Arana premisses by Ven Kotte Devananda Maha Thero from 1989 August to 1990 May are reproduced here for Free downloading.
Topics: Ven Kotte Devananda, Ven Kotte Dewananda, Kalyana Dhamma, Buddhist Talks, Dhamma Desana, Sinhala...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 325

favorite 0

comment 0

A Set of Discussion Recordings in studying Samanna Phala Sutta. the Second discourse in the Digha Nikaya done at Meethirigala Nissarana Wanaya Monastery in 2014 and 2015 සාමන්ඥඵල සුත්‍රය ත්‍රිපිටකයේ දීඝ නිකායේ  සීලක්කන්ධ වග්ග පාලියෙහි දෙවන සුත්‍රය ලෙස ඇතුලත්   ඉතා වැදගත් දේශනාවකි. බුදුන්...
Topics: Samanna Phala, Fruits of Homeless Life, Long Discourses, Digha Nikaya, Nissara Wanaya, Dhammajiva,...
Sermons & Religious Lectures
by Sri Lanka Broadcasting Corporation National Service
audio

eye 309

favorite 0

comment 0

The Recordings of Special Dhamma programmes broadcast on SLBC Chaanel  for 2018 Vesak 
Topics: Buddhism, Bana, SLBC, Desana, Dhamma, Damma, Sri Lanka
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 4,076

favorite 0

comment 0

Here you find The Dhamma Talks given by Ven Mankadawela Sudassana Thero in 2017 Other Links: 2018-Talks by Ven Sudassana Thero 2019-Talks by Ven SudassanaThero 2020-Talks by Ven Sudassana Thero 2021-Talks by Ven Sudassana Thero
Topics: Sudassana Thero, Ven Sudassana, Mankadawela, Labunoruwa, Buddhism, Sinhala, Dhamma, Dhammahadaya
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 86

favorite 0

comment 0

2017 ඔක්තෝබර් 23 සිට 28 දක්වා මීති රිගල නිස්සරණ වන සෙනසුණේ පැවැත්වූ 161 වන භාවනා වැඩ මුළුවේ දී අතිපුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින් වහන්සේ විසින්  පවත්වන ලද ධර්ම දෙසනා සහ කමටහන් උපදෙස් මෙහි අඩංගු...
Topics: Meethirigala, Nissarana Wanaya, Meditation, Bhawana, Udairiyagama, Dhammajiva, Buddhism, Sinhala,...
Sermons & Religious Lectures
by Savanata Sisilasa Europe
audio

eye 71

favorite 0

comment 0

Sutta Discourses and QA Sessions with  Ven Deliwala Buddharakkitha Thero-
Topics: Deliwala Buddharakkitha, Sutta, Buddhism, Dhamma, Desana, Buddhist Talks, Savanata Sisilasa
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 86

favorite 0

comment 0

What is Buddhist meditation? In Buddhism the person meditating is not trying to get into a hypnotic state or contact angels or any other supernatural entity. Meditation involves the body and the mind. For Buddhists this is particularly important as they want to avoid what they call 'duality' and so their way of meditating must involve the body and the mind as a single entity. In the most general definition, meditation is a way of taking control of the mind so that it becomes peaceful and...
Topics: Buddhism, Retreat, Meditation, Brahmavamso, BSWA, Dhammaloka, Dhamma
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 940

favorite 0

comment 0

Friday Night Talks from Buddhist Society of western Australia by Ven Ajahn Brahmawamso, Ven Ayya Vayama, Ajahn Brahmali, Ven Ajahn Nayanadhammo, and other Venerables during 2005. For Links to All the talks visit https://brahmstalks.wordpress.com
Topics: Dhamma, Buddhism, BSWA, Ajahn Brahmawamso, Ayya Vayama
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,378

favorite 0

comment 0

The Talks given in 2007 by Ajhan Brahmawamso  and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery Western Australia. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Wesite Click HERE
Topics: Dhamma, Ajahn Brahmawamso, Brahm, Buddhism, BSWA, Buddhist Society, Australia
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 2,202

favorite 0

comment 0

The Talks given by Ajhan Brahmawamso and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery- Western Australia during year 2010. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Web site Click HERE
Topics: Dhamma, Buddhism, Ajahn Brahmawamso
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 788

favorite 1

comment 0

Talks by Ven Aggacitta Venerable Aggacitta Bhikkhu is a Malaysian Theravada Buddhist monk who received his higher ordination at Mahasi Meditation Centre, Rangoon, Burma, in 1979. He was trained under various teachers, notably Sayadaw U Pandita (Panditarama), Sayadaw U Tissara (Yankin Forest Monastry), and Sayadaw U Acinna (Pa Auk Forest Monastery).  Besides practising meditation, he studied advanced Pali and translation in Thai and Burmese under Sayadaw U Dhammananda at Wat Tamaoh, Lampang,...
Topics: Buddhism, Dhamma, Aggacitta, Malaysia, Sasanarakkha, MP3 Talks, Buddhist Sermons
English Dhamma Talks from Australia
by Buddhist Society of Victoria
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

Recordings from the Mediation Retreat conducted at Buddhist Society of Victoria from 28th March 2022 by Venerable Ajahn Bragmali.
Topics: BSV, Buddhist, Meditation, Brahmali, BSWA
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 2,200

favorite 1

comment 0

Dhamma Talks in Sinhala given at the Meditation Centre at Nilamba by Hon Mr Nishantha Upul Gamage Nilamba Meditation Center Beginnings In the late 1970s a group of  friends from Kandy used to meet twice a week at the engineer’s bungalow at Peradeniya University for meditation sittings.The leader of the group was  Mr. Ratnayaka (Chief, we used to call him) and the others were Godwin Samararatana, Bhante S. Dhammika, Dr. Parakrama Fernando, Prof. Lily De Silva, Pat Jayatilleke and Prof....
Topics: Meditation Talks, Dhamma, Sinhala, Nilamba
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 2,622

favorite 1

comment 0

A  Series of 59 talks given by Ven Kotte Sri Dhammanada Maha Thero expounding the Sathipattana Sutta 
Topics: Kotte, Devananda, Dewananda, Sinhala. Dhamma, Bana, Buddhism, Meditation, Kalyani, Sinhala
Sermons & Religious Lectures
by Ven Yuttadhammo Bhikku
audio

eye 81

favorite 1

comment 0

Chapter 5 Fools (Text and Translation by Ven. Nàrada)   1. Dãghà jàgarato ratti Þ dãgha§ santassa yojana§ Dãgho bàlàna§ sa§sàro Þ addhamma§ avijànata§.   60.   LONG IS SAýSâRA TO THOSE WHO KNOW NOT THE DHAMMA 1. Long is the night to the wakeful; long is the league to the weary; long is sa§sàra   1  to the foolish who know not the Sublime Truth. 60. Story      King Pasenadi once came to the Buddha and said that he felt that a particular night was too long. Another...
Topics: Yuttadhammo, Dhammapada, Dammapada, Kuddaka, Tipitaka
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 205

favorite 0

comment 0

A set of four talks to give an introduction to the basic teaching of Blessed ones doctrine, four noble truths. These talks were given by Ven Ajahn Amaro.   Who is Ajahn Amaro?   Ajahn Amaro was born in England in 1956. He received his BSc. in Psychology and Physiology from the University of London. Spiritual searching led him to Thailand, where he went to Wat Pah Nanachat, a Forest Tradition monastery established for Western disciples of Thai meditation master Ajahn Chah, who ordained him as...
Topics: Buddhism, Amaro, Ajahn Amaro, Dhamma, Meditation, Noble Truths, Arya Sathya
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 295

favorite 0

comment 0

Recorded Dhamma Sermons from Meethirigala Nissarana wanaya Forest Monastery.
Topics: dhammajiva, nissarana, bhawana, meditation, Sri Lanka, dhammajeewa
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 1,407

favorite 0

comment 0

රන්ගිරි බක් මී විල්ලුව CLICK රන්ගිරි අමරණීය මතක සුවඳ CLICK BINACA GEETH MALA  (හින්දි ) 2020-07-05 2020-07-12 2020-07-19  1953 අනාර්කලී 1949 දිල්ලගි 1957 අන්ජලී 1961 අංගුලිමාල 1951 අල්බෙලා 1956 ආවාස් ,1968 පත්තර කි සනම්, 1966 ආයේ දින බහරාන් 1967 ජ්වෙල් තීෆ්...
Topics: Hindi Songs, Rangiri, Oldies, Old Songs, Hindi Old Songs
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,328

favorite 0

comment 0

Maha Chattalisaka Sutta is Blessed one's guidance notes on the meditation process of arriving at  Liberation. These  talks were given by Ven Bhikku Udairiyagama Dhammajiva of Meethirigala Forest Monastery in Sri Lanka and a possible explanation of the Sutta
Topics: Dhamma, Buddhism, Sinhala, Sutta, Meditation, Dhammajiva
Short Dhamma Talks given by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero
Topics: ධම්ම දෙසනා, කුමාර කස්සප, ලබුනොරුව...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,708

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය වතුරුගම නන්දසිරි මහා ස්වාමින් වහන්සේ   පුජ්‍ය ගම්පහ සිරි සීවලී මහා ස්වාමින්වහසේ   පුජ්‍ය මැල්සිරීපුර ධම්මකුසල ස්වාමින් වහන්සේ   යන හිමිවරුන්ගේ   ධර්ම දේශනා   වේළුවනාරාමය , කන්නිමහර...
Topics: Buddhism, Dhamma, Sinhala, Bana, Gamapaha Seevali, Amatha Gawesi
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 124

favorite 0

comment 0

Buddhist Society of Victoria was Founded in 1953, the BSV is the oldest Buddhist Institution in Victoria. Situated at Darling Road  Buddhaloka is the main teaching and administrative centre of the Buddhist Society of Victoria. Located in East Malvern, the Centre offers a range of teaching programs including weekly Dhamma teachings, meditation classes, Dhamma School and Teens Group sessions. The facility has a large Meditation Hall and a Library and the details are on the web site http:// ...
Topics: Dhamma, BSV, Buddhist society of Victoria, Melbourne Dhamma, Buddhaloka,Buddhist Talks, Meditation,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,265

favorite 0

comment 0

 A Collection of Talks by Ven Bhanthe Buddharakkitha, the first Theravada monk from the African Continent.  Venerable Bhante Buddharakkhita, now 52, first became interested in Buddhism, in 1990 while living in India, and he began practicing meditation in 1993. In June 2001, he started formal monastic training, and in November 2002 he received higher ordination under the late Venerable U Silananda at the Tathagata Meditation Center in California.  He has continued his Dhamma study and...
Topics: Buddhism, Dhamma, Uganda Buddhist Centre, Talks, BSV, Meditation
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 134

favorite 0

comment 0

නිබ්බෙධික පරියාය සූත්‍රය   ’’ මහණෙනි , තියුණු අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීමට හේතුවන ධර්ම ක්‍රමය දේශනා කරන්නෙමි. එය අසව්. මනාකොට සිහි කරව්. දේශනා කරන්නෙමි ’’ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කල කල්හි   “...
Topics: Sudassana Thero, Mankadawala, Labunoruwa, Sutta, Desana, Dhamma, Nibbedhika, Nibbedika
Sermons & Religious Lectures
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 129

favorite 0

comment 0

Talks by Ven Uhumiye sumanasara Thero
Topics: sinhala, dhamma. meditation, bhawanaa
Sermons & Religious Lectures
by බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය
audio

eye 324

favorite 0

comment 0

බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ප්‍රකාශිත අංගුත්තර නිකාය සුත්‍ර දේසනා ඇසුරින් කල ධර්ම දේසනා එකතුවක් . අනෙක් දේසනා පහත link වලින් අසන්න මජ්ජිම නිකාය සුත්‍ර දේසනා දීඝ නිකාය සුත්‍ර දේසනා සංයුක්ත...
Topics: Anguttara Nikaya, Tipitakaya, Buddhism, Bana, Sutra. Dharma Desana, Sinhala, Dhamma,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 569

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් 2015 දී සිදුකල පැය පහක් පමණ දීර්ඝ ධර්ම දේශනාව කොටස් පහකට කඩා මෙහි ඇතුලත් කර ඇත්තේ ශ්‍රාවකයාගේ පහසුව පිණිසය.  මෙම දේශනාව ඇසීමෙන් පසු...
Topics: Buddhism, Sutta, Satipattana, Sathipattana, Ududumbara, Kasyapa, Kashyapa, Sinhala, Bana, Dhamma,...
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 724

favorite 0

comment 0

The 35 talks given by Late Mr A.D.M.Buddhadasa expounding the Satipattana Sutta
Topics: A.D.M.Buddhadasa, Satipattanma Sutta, Buddhist Talks, Sinhala Dhamma, Dhamma Desana
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 5,520

favorite 0

comment 2

A series of Talks by Ven Pathegama Sumanarathana Thero of Anada Bodhiya Temple, Ganemulla, Sri Lanka
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: Buddhism, Dhamma, Sinhala, Ananda Bodhiya, Pathegama Sumanarathana, Bana
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 182

favorite 1

comment 0

In this collection , Ajahn Achalo shares readings of Suttas and commentary given while on Pilgrimage, as well as reflective Dhamma talks covering many different themes that were given on intensive meditation retreats.
Topics: Buddhism, Pilgrimage, India, Buddha, Ajahn Achalo, Dhamma, Suttas, Therawada, Anandagiri Monastery
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 4,242

favorite 1

comment 0

Chanting of Dhammapadaya in Pali by Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero with Sinhala translation sung by Indeewari Abeywardena. Download the tracks by clicking the titles and write the tracks in to six Audio discs. ධම්ම පදය   පාලි සජ්ජායනය අති පුජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම මහාස්වාමින්    වහන්සේ විසිනි   සිංහලෙන් ගායනා කරන්නේ...
Topics: Dhammapadaya, Nauyane Ariyadhamma Maha Thero, Buddhism, Spritual, Sinhala
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 439

favorite 1

comment 0

During the 1960s and Seventies, for countless ss listeners and viewers, Calum Kennedy was the Gaelic singer, known as “the golden voice of the Highlands”. His was a hard-earned popularity, as he pursued a gruelling schedule of road shows, recordings and regular television appearances, as well as running two theatres. An expansive figure often clad in full kilt and plaid, his mellifluous tenor voice took him from the Lewis croft on which he grew up to singing before the Soviet leader, Nikita...
Topics: Gallic, Music, Socottish Music, Scotland
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,569

favorite 0

comment 0

The Talks given by Ajhan Brahmawamso and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery- Western Australia in 2020. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Web site Click HERE
Topics: BSWA, Brahmawamso, Brahm, Brahmavamso, Dhammaloka, Dhamma, Buddhism, Meditation
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,620

favorite 0

comment 0

Friday Night Talks at Buddhist Society of western Australia, Perth, Australia during the year 2002 are here. During the first part of the year talks were given by Ajahn Nyanadhammo Venerable Ajahn Nyanadhammo was born in Adelaide, South Australia in 1955. He became interested in Buddhism by being inspired from reading the Buddha's message while a biology student. And in 1978 he then stayed at Wat Buddhadhamma near Sydney before traveling to Thailand to ordain. He received his novice ordination...
Topics: Buddhism, Ajahn Brahmawamso, Buddhism
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 120

favorite 0

comment 0

A Collection of Talks on Meditation by Ven Ajahn Brahmavamso
Topics: Buddhism, Meditation, BSWA, Australia, Guided Meditation
Sermons & Religious Lectures
by Venerable Bhikku Ajahn Achalo
audio

eye 203

favorite 1

comment 0

This collection of wide ranging talks and question-and-answer sessions have been recorded live. Several of these talks emphasize the value of Faith as a spiritual 'power' and as a vital source of energy and joy in our lives. We also explore some interesting metaphysical contemplations for the purpose of broadening our 'open-mindnedness.' Other talks stress the importance of Loving-Kindness and Compassion, and explain how the contemplation of Not-Self actually helps us to forgive our...
Topics: Meditation, Guided Meditation, Buddhism, Dhamma, Achalo, Ajahn Achalo
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 774

favorite 1

comment 0

Exposition onThayo Dhamma Sutta by Ven Kotte Devananda Maha Thero
Topics: Kotte Devananda, Kalyana Dhamma, Buddhism, Sutta, Sinhala, Bana, Dhamma Talks
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 82

favorite 0

comment 0

Meditation isn't very hard. In fact: if you can breathe, you can meditate. Learn how to meditate, as taught by the Buddha, What is Meditation? Buddhist meditation is the practice of intentionally working with your mind. There are several asian words that translate to “meditation.” These include  bhavana —which in Sanskrit means both “meditation” and “to cultivate”—and the Tibetan word  gom , which literally means “to become familiar with.” Basic Buddhist meditation starts...
Topics: Buddhism, Meditation, Dhamma, Retreat Talks, BSWA, Ajahn Brahm, Brahmavamso
English Dhamma Talks from Australia
English Dhamma Talks from Australia
collection
66
ITEMS
11,550
VIEWS
collection

eye 11,550

Buddhist Sermons and other audios from Buddhist Society of Western Australia
Topics: Buddhism, Theravada, Dhammaloka, BSWA, Brahmavamso, Ajahn Brahm
Sermons & Religious Lectures
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 120

favorite 1

comment 0

Venerable Luang Por Sumedhos teaching given in the book  is being used by Ajahn Amaro on these talks given at Amaravati Monastery, UK “Mindfulness or awareness is knowing, isn’t it? It is a direct knowing, immanent here and now. It is being fully present, attentive, to this present moment as is. But defining mindfulness tends to make it into something — and then it is no longer mindfulness, is it? Mindfulness is not a thing; it is a recognition, an intuitive awareness. It is awareness...
Topics: Ajahn Sumedho, Ajahn Amaro, Amaravati, Buddhism, UK Buddhism, Theravada, Amaravati, Ajahn Amaro,...
Sermons & Religious Lectures
by එදිරිවීර සච්චන්ද්‍ර - shared by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 4,113

favorite 1

comment 0

වර්ෂ 1961 අගෝස්‌තු මස තිස්‌එක්‌ වැනි දින ප්‍රථම වරට රංගගත කරන ලදුව අඩසියවසකට වැඩි කාල වකවානුවක සමස්ත සිංහල රසික ප්‍රජාවගේම  ප්‍රසාදය නොමඳව දිනා ගත් මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ විශිෂ්ටතම...
Topics: Saraccandra, Sarathchandra, Ediriweera, Edirivira, Sinhabahu, Sinhala Drama, Stage Play, Sri Lanka
Sermons & Religious Lectures
by බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය
audio

eye 19,264

favorite 1

comment 4

තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කල ධර්මය අද නොයෙක් අයුරින් පරිහරණය කෙරේ. බොහෝ බෞද්ධයන් දැනුම වඩා ගැන්මට ධර්මය අධ්‍යයනය කරයි. බණ අසයි. ත්‍රිපිටකය කියවයි තමනුත් පොත් ලියයි. බණ දේශනා කරයි.  මේ සියල්ල...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 4 reviews )
Topics: සිංහල, ධර්ම දේශනා, නිවන් මග, බෞද්ධයා,...
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 638

favorite 0

comment 0

Buddhist Society of Victoria was Founded in 1953, the BSV is the oldest Buddhist Institution in Victoria. Situated at Darling Road.   Buddhaloka is the main teaching and administrative centre of the Buddhist Society of Victoria. Located in East Malvern, the Centre offers a range of teaching programs including weekly Dhamma teachings, meditation classes, Dhamma School and Teens Group sessions. The facility has a large Meditation Hall and a Library and the details are on the web site http:// ...
Topics: Dhamma, BSV, Buddhist society of Victoria, Melbourne Dhamma, Buddhaloka, Buddhist Talks,...
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 372

favorite 0

comment 0

Recordings from the 9 day retreat at Jhana Grove - Buddhaloka Buddhist Monastery Perth Australia from 21st June to 30th June 2017
Topics: Brahmavamso, Meditation, BSWA, Jhana Grove, Buddhism
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,345

favorite 0

comment 0

Friday Night Dhamma Talks at the Buddhist Society of western Australia by Ven Ajahn Brahmawamso Maha Thero, Abbot of Dhammaloka Buddhist Monastery, Nalomara, Perth
Topics: BSWA, Dhamma Talks, Buddhism, Ajahn Brahmawamso, Ajahn Brahm, Brahm
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,579

favorite 0

comment 0

Friday Night Dhamma Talks from Buddhist Society of Western Australia during 2004 by Ven Ajahn Brahmawamso Ven Ayya Vayama Ven Ajahn Visuddhi Ven Ajahn Nissarano Ven Ajahn Sujatho and others For All the Talks https://brahmstalks.wordpress.com
Topics: BSWA, Dhamma Talks, Ajahn Brahmawamso, Ayya Vayama, Ajahn Nissarano, Ajahn Visuddi, Ajahn Sujato
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,435

favorite 0

comment 0

2006 Friday Night Talks from Buddhist Society of western Australia by Ven Ajahn Brahmawamso, Ven Ayya Vayama, Ajahn Brahmali, and other Venerables during 2006. For Links to All the talks visit https://brahmstalks.wordpress.com
Topics: Ajahn Brahmawamso, Ajahn Brahm, Buddhism, Dhamma, BSWA, Dhammaloka, Ayya Vayama, Ajahn Brahmali,...
English Dhamma Talks from Australia
by Ajahn Brahmawamso
audio

eye 10,468

favorite 0

comment 0

The Talks given by Ajhan Brahmawamso  and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery- Western Australia. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all the talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Website Click HERE
Topics: Ajahn Brahm, Brahmawamso, BSWA, Buddhism, Dhamma Talks
English Dhamma Talks from Australia
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 3,213

favorite 0

comment 0

Expositions of Middle Length Discourses of Tipitaka by Dhamma Teachers of Bodhiyana Monastery in Perth Western Australia. MN 1 -Mulapariyaya Sutta-The Root Sequence MN 2 -Sabbasava Sutta    - All the Fermentations MN 3 -Dhammadayada Sutta  - Heirs in Dhamma MN 4 -Bhaya-bherava Sutta - Fear and Terror MN 5 -Anangana Sutta  - Without Blemishes MN 6 -Akankheyya Sutta -     If a Bhikkhu Should Wish MN 7 -  Vatthupama Sutta  -    The Simile of the Cloth MN 8 -    Sallekha...
Topics: Buddhism, Tipitaka, Middle length, MN, Majjima Nikaya, Dhamma, Tripitaka, Meditation, BSWA