Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

විරිදු සහ jana ගී එකතුව  අධ්‍යාපනය සහ සංගීතය’ නමැති යුනෙස්කෝ නිබන්ධනයේ ජනකවි - ගී පිළිබඳව මෙසේ සඳහන් වෙයි. ‘ගැමි ගීය සරලය. එය ගැමියා ජීවත්වූ සමාජයේ ඕනෑ එපාකම් අනුව ගොඩනැඟූ කලාවකි. එය ගැමියා...
Topics: SLBC, Folk songs, Sri Lanka
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

The Recordings from the series of Workshops held at BSWA analising and studying the Satipattana Sutta   •  how satipaṭṭhāna relates to the rest of the Noble Eightfold Path (N8P). •  some of the misunderstandings around satipaṭṭhāna. •  how a full appreciation of Buddhist meditation requires a broad reading of the suttas, as well as a historical understanding of the development of this teaching.  •  look at each of the four satipaṭṭhānas in  detail, • how...
Topics: BSWA, Buddhism, SatipattanaSutta, Mindfulness, Theravada
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 53

favorite 0

comment 0

Dhamma Talks by Ven Ajahn Nissarano after 2020 The talks before 2020 are in the Linked archive.  
Topics: Ven Nissarano, Ajahn Nissarano, BSV, Buddhist Society of Victoria, Melbourne
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 46

favorite 0

comment 0

Few of the fabulous Classical Music Concerts performed by West Australian Symphony Orchestra.   A renowned conductor in both the operatic and symphonic worlds, Asher Fisch is especially celebrated for his interpretative command of core German and Italian repertoire of the Romantic and post-Romantic era. He conducts a wide variety of repertoire from Gluck to contemporary works by living composers. Since 2014, Asher Fisch has been the Principal Conductor and Artistic Advisor of the West...
Topics: Classical Music, WASO, Australian, Asher Fisch, Ranjith Daluwatta, Radio Ceylon
Community Audio
by Ven Paanadure Chandarathana Thero and Ven Kothmale Kumareakassapa Thero
audio

eye 68

favorite 0

comment 0

Exposition of One Sutta by Two Bhantes  පුජ්‍ය පානදුරේ චන්දරතන හිමියන් සහ පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමියන් එකම සුත්‍රය ( මහා කච්චායන බද්දේකරත්ත සුත්‍රය අලලා කල් දෙසනා දෙකක්. එවං මෙ සුතං - එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං...
Topics: Sutta, Dhamma, Panadure Candarathana, chandarathana
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

The Recordings of Talks and QA Sessions from the Meditation Retreat by Ven Ajahn Brahmali
Topics: Buddhism, Meditation, BGF, Brahmali, BSWA, Ajahn Brahmali
Community Audio
by අම්පාරේ රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

  නව අරහාදී බුදු ගුණ මෙනෙහිකිරීම නිවනට එක දොරටුවක් බව අංගුත්තර නිකායේ 16 වන ඒක ධම්ම පාළියේබුද්ධානුස්සති සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. අපවත්වී වදාළ අපේ ගෞරවාහ ස්වාමින් වහන්සේලා කිහිප නමක් කල දේශනා...
Topics: Buddhism, Dhamma, Sinhala, Bana, Talks, Sri Lanka, Daswatte Sumanaseela, Daswatte sumanasila
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 82

favorite 0

comment 0

A symposium of music from the Rain forests in NSW Australia Credits CGI Artist [Computer Imaging]  –  Roland Tseng Composed By  –  Byron M. Davis Executive-Producer, Liner Notes  –  David Milner Producer  –  Joel C. Peskin *,  Rocky Davis (2) Woodwind, Electronic Wind Instrument [EWI (Electronic Woodwind Instruments) Improvisations]  –  Joel C. Peskin *
Topics: Music, Nature, Symphony, New South Wales, Byron M Davis
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 132

favorite 0

comment 0

All the Songs from the movie Madhumathi directed by Bimal Roy. Madhumati held the record of most Filmfare awards for 1958, nine  in total (Best Feature Film in Hindi, Best Director, Best Actress, Best Actor in a Supporting Role, Best Music Director, Best Female Playback Singer, Best Dialogue, Best Editing, Best Cinematography, Best Art Direction) until 1996, when it was broken by Aditya Chopra’s Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) with 10 wins.
Topics: Bollywood, Hindi Films, Madhumati, Bimal Roy, Dilip Kumar, Vaijanthi Mala,, Hindi Songs, Old songs,...
Community Audio
by Hosted by Ranjith Daluwatta
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

"And what is right view? Knowledge with regard to  stress , knowledge with regard to the  origination of stress , knowledge with regard to the  cessation of stress , knowledge with regard to the  way of practice leading to the cessation of stress : This is called right view."       READ FULL SUTTA TRANSLATED BY BHIKKU BODHI
Topics: Buddhism, Sutta, Middle length, discourses, Bhikku Bodhi, Eightfold Path
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

There are four Suttas in the Tipitaka that gives a complete record of the events from the time of the Prince Siddhartha's leaving home hoe till he he attain supreme enlightenment and commence teaching  at the Sawatthi, by conducting the Dhamma Cakka Pawattana Sutta before the five ascetics.  Here Ajahn Brahmali  of Bodhiyana Monastery, Perth, Western Australia, expounds on these four suttas keeping the Majjima Nikaya Sutta 26 Ariya Pariyesana sutta as the base. 
Topics: Buddhism, Dhamma, Tipitaka, BSWA, BFS, Brahmali, Buddha, Enlightenment
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 80

favorite 0

comment 1

Few of the Dhamma talks by Ven Kotogoda Dhammawasa Maha Thero the Chief incumbant of Mallikaramaya Temple Rathmalana 
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Kotugoda Dhammawasa, Mallikaramaya, Buddhism, Dhamma Desana, Dhamma Talks
Community Audio
by nilamba prakashana
audio

eye 27

favorite 0

comment 0

Few Dhamma thoughts from Hon Upul Nishantha Gamage of Nillambe Meditation Centre , Sri Lanka 
Topics: Meditation, Buddhism, Dhamma, Nilamba, Nillamba, Nillambe
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

ඇනස්ලි ඩයස් බර්ටි ගුණතිලක සැමුවෙල් රුද්‍රිගු සමග කල අසාමාන්‍ය ප්‍රහසන 
Topics: SLBC, GuwanViduli, Sinhala, Commedy
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,077

favorite 0

comment 0

Dhammacakka Sutta Exposition by Hon A.D.M.Buddhadasa ධම්ම චක්ක පවත්තන සුත්‍රාන්ත දේශනා  ගරු ඒ ඩී එම් බුද්ධදාස මහත්මා කල දේශනා මාලාව 
Topics: Buddhism, Sinhala, Dhamma, A.D.M.Buddhadasa, Sutta
Community Audio
by ජාතීන් අතර යුක්තිය හා සමානත්වය සඳහා වූ ව්‍යාපාරය
audio

eye 28

favorite 0

comment 0

සියළුම ජන වර්ගයන්ට අයත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සිය ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය හා සාමුහික සංස්කෘතික අයිතීන් සාමයෙන් භුක්තිවිඳීමට ඉඩ සලසන   සමාජයක් ගොඩ නැගීමට අපේ කැපවීම පිලිබිමු කිරීමක් වශයෙන් 1986 මැයි 1...
Topics: Sri Lanka, Politics
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,298

favorite 0

comment 0

The Talks given by Ajhan Brahmawamso and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery- Western Australia in 2021. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Web site Click HERE  
Topics: BSWA, Buddhism, BSWA, Brahm, Brahmavamso,, Dhamma, Bodhiyana, Therawada, Buddhism,, Friday Talks,...
Community Audio
by අම්පාරේ රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 44

favorite 0

comment 0

    FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY   අපේ රටේ උපන්, අපේ කම අමතක නොකළ, අපේ මිනිසුන්ට සත්‍යය,  සුමග එලිකරන්නට, යුක්තිය සාධාරණය පිණිස හැමදා අප හා සිටි  උතුම් දිරිය මව  නන්දා මාලනිය ගැයූ ගී අතලොසක් මෙසේ සංරක්ෂණය...
Topics: nandamalini, sinhala, සිංහල ගී, Sri Lanka
Community Audio
by Ven Kotte Sri Devananda Maha Thero
audio

eye 830

favorite 0

comment 0

A Collection of Dhamma Talks based on Buddha's Jathaka stories given by Venerale Kotte Sri Dewananda Maha Thero from 1986 to 1989. ජාතක කථා පාදක කරගෙන අති පුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ පැවැත්වූ දේශනා කිහිපයක් මෙහි අඩංගු කර ඇත
Topics: Buddhist, Talks, Dhamma, Kotte, Devananda, Sinhala, Jathaka Stories
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 15

favorite 0

comment 0

If a Buddhist is asked, “What did the Buddha teach?”  he would rightly reply, “The Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path.” If he is then questioned further as to what they consisted of, he should be able to define them accurately, without uncertainty, ambiguity, or recourse to his own ideas.  This is very important—that the supremely clear words of the Buddha are not distorted, either through ignorance or because of one’s own speculations. The Buddha has often praised...
Topics: Buddhism, Dhamma, Theravada, Bhikku, Yuttadhammo, Eightfold path, Noble Eightford path
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 320

favorite 0

comment 0

Recordings of some Dhamma Talks and Discussions from the Forest Hermitage in the Knuckels Mountain Reserve in Sri Lanka 
Topics: Ajahn Gnanamoli, Forest Monastery, Buddhism, Sri Lanka, Dhamma, Theravada
Community Audio
audio

eye 69

favorite 0

comment 0

පඤ්ච උපාදානස්‌කන්ධයෝ දුක්‌ වන්නාහු ය. යම් අයෙක්‌ මේ භයානක සංසාර ගමනෙන් මිදීමට නම්, ඔහු දුක අවබෝධ කරගත යුතුය. එමෙන්ම දුකට හේතුව වන තණ්‌හාව ප්‍රහානය කළ යුතුය. එමෙන්ම නිර්වාණය සාක්‌ෂාත් කළ...
Topics: Sinhala, Buddhism, Aggregates, Clinging, Upadana
Community Audio
by Nillamba Meditation Centre
audio

eye 44

favorite 0

comment 0

Dear Dhamma Friends, the world needs mettā. See this clearly. Children need mettā. Parents also need mettā from their children. Mettā is a feeling that goes beyond love. Love is good. However, ego and selfishness exist in love. There is some expectation in love: “Because I love somebody this much I should be loved back equally. Because I say and give things with love, similarly, I should be given things.” In the absence of mettā, love is the best feeling for the world. There is no need...
Topics: Buddhism, Nillamba, Nilllamba, Nilambe, Meditation, Buddhism
Community Audio
by Uploaded by Ranjith Daluwatta
audio

eye 79

favorite 0

comment 0

Recordings from the 21 day Meditation Retreat on Death and Dying held at Amaravati Monastery in UK are given above. The Buddhist Approach to Death Buddhism encourages people to prepare for death by living mindful, clear-eyed lives. Buddhist practices help us accept our finite lives. Experienced mindfulness meditators have a deeper appreciation for moment-to-moment impermanence – the arising and passing away of all things. The ability to practice mindfulness on one’s deathbed is considered...
Topics: Buddhism, Meditation, Amaro, Ajahn Amaro, Amaravati, Death, Dying, Bhawana
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,948

favorite 0

comment 0

A set of 7 talks given on the Rathana Sutta by Ven Kotte Sri Devananda Maha Thero during 1987. අපවත්වී   වදාළ අති පුජ්‍ය කෝට්ටේ ශ්‍රී දේවානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ විසින් 19 87 වසරේදී රතන සුත්‍රය අනුසාරයෙන් කල දේශනා හතක් මෙහි අඩංගු කරමු.  ලොකු...
Topics: Kotte Devananda Thero, Rathana Sutta, Buddhist Talks, Sinala, Dhamma, Desana, ana
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 167

favorite 0

comment 0

Amaravati is a Theravada Buddhist monastery situated at the eastern end of the Chiltern Hills in south-east England. It is near the Hertfordshire village of Great Gaddesden. The nearest towns are Hemel Hempstead and Berkhamsted. Established in the early 1980s, the monastery is inspired by the Thai Forest Tradition and the teachings of the late Ajahn Chah, a Thai monk and renowned Dhamma teacher, who encouraged Ajahn Sumedho to settle in England and found monasteries in this country. In Autumn...
Topics: Buddhism, Dhamma, Amarawati, Ajahn, Amaro
Community Audio
by මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර shared by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 1,487

favorite 0

comment 0

වර්ෂ 1956 නොවෙම්බර් මස 3 වැනිදා කොළොඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රංග ශාලාවේ දී එලි දැක්වූ මනමේ නාටකය සිංහල රංග කලාව නව මගකටම ගෙන ගියේය. සිංහබාහු නාට්‍ය මෙන්ම මෙහිද ගී පද රචනය අති උත්කෘෂ්ඨ වූ හෙයින්ම මෙබඳු...
Topics: "මනමේ","සිංහල නාට්‍ය", "Maname",...
දයානන්ද ගුණවර්ධන ශුරින් කළ වේදිකා නාට්‍ය කිහිපයක හඬ පට   දයානන්ද ගුණවර්ධන 1956 වර්ෂය දේශීය සමාජය අතිශයින්ම වෙනස් සමාජ ධාරාවක් ඉල්ලා සිටි කාලයකි. ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව, එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර,...
Topics: sinhala Stage Plays, Dayananda, Gunawardhana
Community Audio
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 189

favorite 0

comment 0

2019 සහ 2020  වසරවලදී ලබුනොරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසන යේ අති පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ කල දේශනා එකතුවක් මෙහි අඩංගු වේ.  2017 වසරේ දෙසනා සඳහා CLICK ඉන් පෙර දෙසනා සඳහා CLICK
Topics: Sudassana, Sudassana Thero, Labunoruwakanda, Dhamma, Meditation, Sathipattana,...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 41

favorite 0

comment 0

A Collection talks given by Jiddu Krishnamurthi on his tour in India during 1969   READ ..... There are so many problems. The world is upside down. What would be of significance and have a meaning to talk about? What would be of importance to you? Is it that we are seeking something new, or is it that we are trying to find out the cause or the many causes of this extraordinary, unprecedented crisis in the world? And if you do find the cause of this extraordinary misery, confusion and strife...
Topics: Jidu Krshnamurthi, Krishnamurthi, Philosophy, Self
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

පුජනීය කෝට්ටේ දේවානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ සිදුකල සුත්‍ර විවරණ දෙසනා තුන මෙහි අඩංගු කරමු. අනිකුත් දෙසනා  සඳහා පිවිසෙන්න 
Topics: Sinhala, Dhamma, Buddhism, Bana, Dharma Desana, Kotte, Devananda
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 178

favorite 0

comment 0

Ajahn Dhammanando grew up in Carshalton, Surrey, a fairly typical suburb of South London. He attended Mitcham Grammar school and went on to study English and History at Keele University in Staffordshire at a time when the curriculum there was broad and multi-disciplinary.  He was aware of certain deep questions, barely articulated, on the inside, however, he did not pursue a spiritual quest to find answers as the religions which he encountered in the UK appeared to him only marginally...
Topics: Amaravathi, Dhammanando, Buddhism, London, Theravada
Community Audio
by Ranjith Daluwaththa
audio

eye 29

favorite 0

comment 0

 1927 නොවැම්බර් 27 වැනිදා සරත් විමලවීර උපත ලබන්නේ කඩුවෙල හංවැල්ලේ දීය. සරත් විමලවීර ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කැළණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ය. ලාංකේය බෞද්ධ අධ්‍යාපනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ කොළඹ...
Topics: Sinhala Songs, Radio Ceylon, Composers
Community Audio
by අම්පාර මහා විද්‍යාලයේ හිටි රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

සුසිල් පේමරත්න ශුරින් විසින් ගායන කොට රටට දායාද කල ගී ගොන්නෙන් බිඳක් මෙහි බහාලමි.
Topics: සුසිල් පේමරත්න, SUSIL, SUSIL PREMARATHNA, SUSIL pemarathna,,...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

A Collection of Dhamma Talks from Amarawati Monastery UK conducted during 2018.
Topics: Dhamma, Amarawati, Ajahn Sumedho, Sumedho, Luong Por, Cha, Amaravati, Buddhism, Meditation, Seeds...
Community Audio
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 125

favorite 0

comment 0

තෙළෙස් ධුතාංග   බටුගොඩ ශ්‍රී ජයසුන්දරාරාම මහා විහාරාධිපති,  ධර්මවේදී නාලන්දේ විමලවංශ හිමි බුදුසරණ පුවත්පත ට  ලියු ලිපියක්  අප්පිච්ඡතා, සන්තුට්ඨිතා කියන ගුණ දෙක නොමැති පැවිද්දාට හෝ...
Topics: The Buddhist, Duthanga, Dhammanupassana, Dammanupassana, Mirahawatte Pannasiri, Talalle...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 102

favorite 0

comment 0

Dhamma Expositions based on Sahassa Wagga of Dhammapada by Ven Yuttadhammo Bhikku
Topics: Dhammapada, Sahassa vagga, Sahassa Wagga, Thousands, Yuttadhammo, Buddhism, Therawada
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 450

favorite 0

comment 0

Miss Mary  1957 was with a  too modern script  and amazingly clever acting by Meena Kumari, Sivaji Ganeshan ,Jamuna and Kishor Kumar. The music score by Hemanth Kumar was fantastic . As now the restored movie is in Public Domain it has been loaded to  you tube and its really a worthwhile movie to watch. It was dubbed to Sinhala and was screened in Ceylon as "Ahinsaka Prayogaya"
Topics: Hindi, Bollywood, Indian hits
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 43

favorite 0

comment 0

එවං වුත්තෙ පොට්ඨපාදො පරිබ්බාජකො භගවන්තං එතදවොච - ‘‘තිට්ඨතෙසා, භන්තෙ, කථා, යාය මයං එතරහි කථාය සන්නිසින්නා. නෙසා, භන්තෙ, කථා භගවතො දුල්ලභා භවිස්සති පච්ඡාපි සවනාය. පුරිමානි, භන්තෙ, දිවසානි...
Topics: buddhism, Sutta, Digha Nikaya, Pottapada, Sudassana Thero, Labunoruwa
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 180

favorite 0

comment 0

§ 1. THUS HAVE I HEARD.  On one occasion the Blessed One was living at Savatthi in Jeta’s Grove, Anathapindika’s Park. There he addressed the bhikkhus thus: “Bhikkhus.” – “Venerable sir,” they replied. The Blessed One said this: § 2. “Bhikkhus, whatever fears arise, all arise because of the fool, not because of the wise man; whatever troubles arise, all arise because of the fool, not because of the wise man; whatever calamities arise, all arise because of the fool, not...
Topics: Bhikku Bodhi, Sutta, MN, Buddhism, Dhamma, BPS Kandy
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 250

favorite 0

comment 0

A Collection of Sermons given by late Ven Maho Sumedha Maha Thero
Topics: Maho Sumedha, Sinhala, Bana, Dhamma Talks
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 9

favorite 0

comment 0

Recordings of the 2021 January Retreat at Jhana Grove,  MEDITATION IS THE HEART OF BUDDHISM Standard I want to talk in depth today about the nature of Buddhism. Very often I read in newspapers and books some strange things that are presented as Buddhism. So here, I will point out the heart of the real Buddhist teaching, not as a theory but as an experience. What is Not The Heart of Buddhism. Psychotherapy.  I know that some people still think Buddhism is some form of psychotherapy, some way...
Topics: BSWA, Brahm, Brahmavamso, Dhammaloka, Buddhism, Meditation, Jhana Gove, Theravada
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,232

favorite 0

comment 0

The Talks given by Ajhan Brahmawamso and other members of Sangha from Dhammaloka Buddhist Monastery- Western Australia in 2022. The talks are normally given on Friday afternoons at Buddhist Society of Western Australia, Nallawara, Perth . To access all talks visit Brahm’sTalks To Visit the Dhammaloka Web site Click HERE
Topics: BSWA, Brahmawamso, Brahm, Brahmavamso, Dhammaloka, Dhamma, Buddhism, Meditation
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

Men aspire for liberation. True liberation means freedom from desires. Today men cannot go to forests for penance or engage themselves in meditation and other spiritual exercises.    Lack of Sense Control Is the Main Cause of Unrest and Agitation All spiritual practices will prove futile if one lacks sense control. Control of the senses is very essential for one and all. Lack of sense control is the main cause of all the unrest and agitation that you find in the world today. How can one...
Topics: Sai Baba, Satya Sri Sai, Sai, Bhajan, Bajhan, Bajan, Pranam, Sai Pranam
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 35

favorite 0

comment 0

Recordings from the Meditation Retreat at Jhana Grove, Dhammaloka Buddhist Centre , Perth, Western Australia held in November 2011
Topics: Meditation, Brahmawamso, Brahm, Jhana Grove, Buddhist, Meditation
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 41

favorite 0

comment 0

Even before you took your first breath, your brain was already learning, exploring and adapting. Now a new project in London is charting its journey in astonishing detail. T The small room feels a little like a spaceship cockpit. In front of me, a group of scientists are sitting in front of a series of monitors, deep in concentration as they fine-tune their equipment. There is a hushed silence, save for the gentle chugging and churning sound of powerful motors rotating around us. In fact, I am...
Topics: psychology, neuro science, human behavious
Community Audio
audio

eye 38

favorite 0

comment 0

Here are the Five lectures given by Vilayanur S. Ramachandran, Director of the Centre for Brain and Cognition, San Diego, as a part of the BBC Reith Lectures in the Spring 2003. In this series of lectures Prof. Ramachandran explores different facets of human brain and perception for the public. These lectures are also published as a book named 'The Emerging Mind' --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vilayanur Subramanian...
Topics: Mind, Psychology, Consciousness, Brain, Reith Lectures, BBC, Channel
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 75

favorite 0

comment 0

 This is ia Collection of 27 Talks by Ajahn Amaro given at Amarawati Monastery expounding the teachings given by Ven Luang Por Sumedho in his book  “Seeds of Understanding ” by Ajahn Sumedho “Mindfulness or awareness is knowing, isn’t it? It is a direct knowing, immanent here and now. It is being fully present, attentive, to this present moment as is. But defining mindfulness tends to make it into something — and then it is no longer mindfulness, is it? Mindfulness is not a thing;...
Topics: Ajahn Sumedho, Ajahn Amaro, Amarawati, Buddhism, Nibbana, Dhamma, Cha, Therawada
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 745

favorite 0

comment 0

කියවන්න ජාතක කථා CLICK ජාතක කතා තරම් ජනප්‍රියත්වයට පත් තවත් සාහිත්‍යංගයක් පෙරදිග සාහිත්‍යයෙහි නැති තරමිය. බුදු සමය ලංකාවට පැමිණීමත් සමගම ත්‍රිපිටක පිලියෙහි "ජාතක පාලි" නමි කෘතිය ඔස්සේ...
Topics: Jataka Katha, Jataka, Bana, Sermons, Dhamma, Dharma, jataka, ජාතක, bodhisatta,...
Community Audio
by Ven Yuttadhamma
audio

eye 20

favorite 0

comment 0

1. Ko ima§ pañhavi§ vijessati Þ             yamaloka¤ ca ima§ sadevaka§ Ko dhammapada§ sudesita§ Þ             kusalo puppham’iva pacessati 44. 2. Sekho pañhavi§ vijessati Þ             yamaloka¤ ca ima§ sadevaka§. Sekho dhammapada§ sudesita§ Þ             kusalo puppham’iva pacessati 45.
Topics: Dhammpapada, Pushpa Wagga, Buddhism, Therawada, Yuttadammo
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 294

favorite 1

comment 0

අතිපුජ්‍ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමින්වහන්සේ දෙසනාකොට වදාළ අති අනර්ඝ ධර්ම දෙසනා කිහිපයක්
Topics: Daswatte, Sumanaseela, Sumanasila, Bana, Dhamma, Desana, SLBC, Dhamma, Dharma
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 52

favorite 1

comment 0

some Excellent talks given by  Luang Por Sumedho
Topics: buddhism, Ajahn Sumedho, Sumedho, Luong Por, Cha, Amaravati, Buddhism, Meditation, Ajahn Sumedho,...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 42

favorite 1

comment 0

Recordings of Guided Meditation sessions from Dhammaloka Buddhist Centre, Perth, Western Australia  MEDITATION  Extract from Ajahn Brahmavamso's writing  Those who ask this question are usually those who have not yet experienced jhàna themselves.  It is difficult to do what is necessary to realise jhàna; so most people ask this question wanting to be told that Jhana is not essential.  They want to be told that their inability is not an obstacle.  They want a quick and easy way to...
Topics: BSWA, Dhamma, Buddhism, Meditation, Guided Meditation, Ajahn Brahmava, som Ajahn Brahm, Ajahn...
Community Audio
by Ranjith
audio

eye 395

favorite 1

comment 0

A collection of 10 classical pieces are here Giuseppe Verdi was an Italian composer who is known for several operas, including 'La Traviata' and 'Aida.' Who Was Giuseppe Verdi? Giuseppe Verdi was born in Italy in 1813, prior to Italian unification. Verdi produced many successful operas, including  La Traviata ,  Falstaff  and  Aida , and became known for his skill in creating melody and his profound use of theatrical effect. Additionally, his rejection of the traditional Italian opera for...
Topics: GIUSEPPE+VERDI, GIUSEPPE VERDI, classical music
Community Audio
by රන්ජිත් දළුවත්ත
audio

eye 258

favorite 0

comment 1

පුජ්‍යපාද ඕපාත සමිත විහාරි ස්වාමින්වහන්සේ විසින් "දිදුල" TV නාලිකාව ඔස්සේ සිදුකල දේසනා පෙළ 
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: didula., buddhism, abhidhamma, therawada
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 26

favorite 0

comment 0

by Bhikkhu Bodhi The Satipatthana Sutta, the Discourse on the Foundations of Mindfulness, is generally regarded as the canonical Buddhist text with the fullest instructions on the system of meditation unique to the Buddha's own dispensation. The practice of Satipatthana meditation centers on the methodical cultivation of one simple mental faculty readily available to all of us at any moment. This is the faculty of mindfulness, the capacity for attending to the content of our experience as it...
Topics: Buddhism, Meditation, Sathipattana, Sutta, Mindfulness, Sathi, Bhikku Bodhi
Community Audio
by Ven Yuttadhammo Thero
audio

eye 118

favorite 0

comment 0

1 . Manopubbaïgamà dhammà - manosetthà manomaya  Manasà ce padutthena -  bhàsati và karoti và  Tato na§ dukkhamanveti -cakkan’va vahato padan. Mind is the forerunner of (all evil) states.   Mind is chief; mind-made are they. If one speaks or acts with wicked mind, because of that, suffering follows one, even as the wheel follows the hoof of the draught-ox. 2. Manopubbaïgamà dhammà  - manosetthà manomayà Manasà ce pasannena -bhàsati và karoti và Tato nan sukhamanveti,...
Topics: Dhammpapada, Yamaka Wagga, Buddhism, Therawada, Yuttadammo
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 284

favorite 0

comment 0

Dhammanupassana Series 3   ධුතාංග  TEN PERFECTIONS - Ven Bodhi (ENGLISH)  CLICK HERE To Listen to in English  දස පාරමිතා දානය, ශීලය, නෙක්ඛම්මය, පඤ්ඤා, විරිය, ඛන්ති,සච්ච, අධිට්ඨාන , මෙත්තා, උපෙක්ඛා යන දස පාරමිතාවන් සපිරීමෙන් අප මහා බෝධිසත්ත්වයන් වහන්සේ...
Topics: The Buddhist TV, dhammanupassana, Dhammanupassana, The Buddhist TV, Mirahawatte, Thalalle...
Community Audio
by රන්ජිත් දළුවත්ත , ,
audio

eye 143

favorite 0

comment 0

පුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමින්වහන්සේ 2011 වසරේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් නුවර ජාන ග්‍රෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කල 8 දින භාවනා මුළුවේදී කල සුත්රන්ත දෙසනා පෙළ  DOWNLOAD to READ  The English Composition on this profound Sutta done by late Most Venerable...
Topics: භද්දෙකරත්ත, ideal solitude, Dhammajiva, Udairiyagama, Nissarana Wanaya, Dhamma,...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 48

favorite 0

comment 0

A set of Talks on Vipassana Meditation by Ven Bhikku Kahagala Sarananda පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංඝාරාම අධිපතින් වහන්සේ   ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීම යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන විපස්සනා භාවනා ක‍්‍රමය ඉන්දියාවේ ඉපැරණි භාවනා ක‍්‍රමයකි....
Topics: Buddhism, Meditation, Vipassana, Vidassana, Dhamma, Bhavana, Bhawana, Sinhala
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 61

favorite 0

comment 0

විසුද්ධිය යන වචනයතුළ පිරිසුදු බව, කෙලෙස්වල දුරුවීම, නිවන යන අරුත් ගැබ් වී ඇත. විසුද්ධි මග්ග යනු කෙලෙස් මලින් පිරිසුදු වී නිවනට යන මාර්ගය යි. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නාට පිරිසුදුවීමට අවස්ථා හතක්...
Topics: Buddhism, Buddhagosha, SLBC, Labunoruwa,, Abhidamma, Buddhism, Therawada, Kumara Kassapa
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 274

favorite 1

comment 0

සබ්බාසව සුත්‍ර විවරණ 1. ආශ්‍රව 2. යෝනිසෝ මනසිකාරය 3. දුක සහ දුක්ඛ සත්‍යය 4. අප සාදාගත් ලෝකය 5. දිට්ඨිය සෘජු කර ගැනීම 6. ආසාද දිට්ඨිය 7. ප්‍රත්ප්ර්ත්යාවෙක්ෂයෙන් දුරලීම 8. සංවරයෙන් දුරලීම 9 පටිසේවනයෙන්...
Topics: Kothmale, kumara kassapa. nuddhism, dhamma, Kothmale, Kumarakassapa, Tipitaka, Bana, majjima,...
Community Audio
by Loaded by Ranjith
audio

eye 389

favorite 1

comment 0

A Series of Podcasts from National Radio of Australian Broadcasting Corporation. Buddhism says everything we are and everything we get are governed by the mind. (First stanza of) Dhammapada This series of Podcasts deals with the Mind: An exploration of all things mental,  All in the Mind  is about the brain and behaviour, and the fascinating connections between them. subscribe to newsletter
Topics: All in the mind, Mind, Buddhism, Psychology, ABC, Australia
Community Audio
by අම්පාර මහා විද්‍යාලයේ හිටි රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 373

favorite 1

comment 0

 FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY  අමරදේව ශුරින් ගැයූ ගී එකක් අනිකට වඩා හොඳයැයි කීම සිනහවට කාරනාවකි.  එතුමා ගයන්නට තෝරාගත්තේ උසස් භාව ගුණ ඇති රචනා  නිසා අමරදේවයන්ගේ ගීතවල උසස්ම ප්‍රමිතියක් විය.  එහෙත් සමහර...
Topics: අමරදේව, මධුවන්ති, සිංහල ගී. amaradewa, amaradeva, sinhala...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 74

favorite 1

comment 0

Few Talks given by Ajahn Jayasaro are here. Ajahn Jayasaro (Shaun Michael Chiverton) was born on the Isle of Wight, England in 1958. He joined Ajahn Sumedho’s community for the Rains Retreat as an anagarika in 1978 and in November he left for Wat Pa Pong forest monastery in Northeast Thailand where he ordained as a novice in the following year . He took full ordination, with Ajahn Chah as his preceptor, in 1980.  After his initial five year monastic training Ajahn Jayasaro went on extended...
Topics: Buddhism, Dhamma, Theravada, Sutta
Community Audio
by Royal Philharmonic Orchestra And Ranjith
audio

eye 311

favorite 1

comment 0

 FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY  This is a  collection of  modified classical works published by The Royal Philharmonic Orchestra conducted by  Louise Clark in 2005.   The items archived here are of poor audio quality and shall not be used for commercial purposes or broadcasting.   This work is available for purchasing at the reputed  vendors with high quality audio settings.   The Track listings and other information are available  at LINK   PLEASE VISIT ROYAL...
Topics: RPO, Hooked in Classics, Hooked on Classics, Classical Music,, Classical music, Hooked on Classics,...
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 1,169

favorite 1

comment 0

Devar Surya Sena (1899-1981) was born Herbert Charles Jacob Pieris, the son of Sir James Pieris, one of Ceylon’s most prominent politicians. The name “Pieris” stems from Portugal’s part-colonization of the country in the 16th and 17th centuries.  By the 19th century, the Pieris family, in naming, education and aspirations had embraced the mores of the British colonists, even while Sir James worked for the country’s independence;Herbert was sent to boarding school in England from the...
Topics: Sinhala Classics, Suryasena, Devar Suryasena, History of Sinhala, Sinhala folk songs, Ceylon
Community Audio
by Nissarana Wanaya
audio

eye 481

favorite 1

comment 0

[Enter Post Title Here] එකො ධම්මො 1. උපකාරක ධර්මය අප්‍රමාදය 2. වැඩිය යුතු ධර්මය කායගතා සතිය 3. පිරිසිඳ දත යුතු ධර්මය ස්පර්ශය 4. දුරුකට යුතු ධර්මය අසමි මානය 5. පිරිහීමට හේතුවන ධර්මය අයෝනිසෝ මනසිකාරය 6. දියුණුවට...
Topics: Dasuttara Sutta, Buddhist Talks, Meethirigala, Mitirigala, Dhammajiva, Dhammajeeva, Dhammajeewa
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 640

favorite 3

comment 0

 FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY He was the superstar who topped the UK and US single charts in the 70s with songs of endearing tunefulness, unabashed sentiment and existentialist musings. Today, Irish singer-songwriter Gilbert O’Sullivan continues to be regarded with tremendous affection and his songs remain well-loved around the world. Gilbert O’Sullivan was born Raymond Edward O’Sullivan in 1946 in Ireland. He moved to Swindon, England with his family aged 7 and after a formal...
Topics: Guilbert O'Sullivan, Pop music, seventies
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 4,243

favorite 4

comment 0

අපවත්වී වදාළ බෝධිසත්ව ගුනෝපේත අතිපුජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ සිදුකල දහස් ගණන් වූ ධර්ම දේශනා සමුහයෙන් අතලොස්සක් මෙහි අඩංගු කරමු. තවත් දේශනා අසන්නන්ට CLIK HERE අරියධම්ම...
Topics: Ariyadhamma, Nauyane, Sri Kalyani Yogasramaya, Ariyamagga, Sinhala, Bana, Dhamma Talks, Sri Lanka
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 329

favorite 4

comment 0

Frédéric Chopin (1 March 1810 – 17 October 1849) was a Polish composer and virtuoso pianist. He was one of the great masters of Romantic music and wrote primarily for solo piano. Chopin was born in the small village of Zelazowa Wola, in the Duchy of Warsaw, to a Polish mother and French-expatriate father, and was a child prodigy pianist. Among the influences on his style of composition were Polish folk music, the classical tradition of J.influences on his style of composition were Polish...
Topics: Chopin, Classical, Music
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 1,071

favorite 4

comment 0

අභිධර්ම දේශනා  මුල් ගොනුව 1 අභිධර්ම  දේශනා  ඊළඟ  ගොනුව 3 අභිධර්ම  පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දීර්ඝතම දේශනා එකතුව ලෙස හැඳින්වේ. එහි අඩංගු ධර්මස්‌කන්ධ ප්‍රමාණය 42,000 කි. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ...
Topics: sinhala, abhidharma, Abidarma, Kumara Kassapa, Labunoruwa, Labunoruwa kanda, Meditation, Buddhism,...
Community Audio
audio

eye 2,237

favorite 4

comment 0

Johann Sebastian Bach (31 March 1685 – 28 July 1750) would probably be astounded at his reputation as one of the greatest composers – perhaps  the  greatest composer – of all time. In his own day, he was famed chiefly for his keyboard skills, and much of his time was spent writing for the churches where he worked. Yet, when it came to the quality of his work, he produced more jewels than Bvlgari.  After his death, his work almost faded into obscurity, but thanks renewed interest during...
Topics: Bach, Classical Music, Johann Sebastian
Community Audio
by Ranjith Daluwatta for Royal Philharmonic Orchestra
audio

eye 133

favorite 3

comment 2

Royal Pilharmonic Orchestra plays the popular songs sung by Sir. Elton john   FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY  This is a  collection of   works published by The Royal Philharmonic Orchestra conducted by   Martin Nygård Jørgensen   in 1996.   The items archived here are of poor audio quality and shall not be used for commercial purposes or broadcasting.   This work is available for purchasing at the reputed  vendors with high quality audio settings.  PLEASE VISIT ROYAL...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: ROP, Orchesra, Music, Elton John
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 3,247

favorite 10

comment 0

Australian Broadcasting Corporation presents 100 tracks spanning 1000 years give a panoramic overview from the earliest chant to the present day, presenting a fascinating soundtrack to the development of our world. BAROQUE  &    BEFORE  C.1000 TO C.1750 The age of the church and the court – with music from ancient chant to the treasures of the baroque, including Hildegard, Tallis, Monteverdi, Vivaldi, JS Bach and Handel. THE   CLASSICAL   ERA  C.1750 TO C.1820 The era of innovation...
Topics: Classical Music, History of Music, ABC
Community Audio
by Ranjith Daluwatta
audio

eye 3,585

favorite 10

comment 0

500 - 1500 Music from the Middle Ages and The Renaissance 1500-1750  Music of Baroque Period 1750-1820 Music of Classicism 1820-1910 Music of Romantism  1910- 1960 Music of Modern Era  The Romantic Period 1820-1910 The era of Romantic music is defined as the period of European classical music that runs roughly from the early 1800's to the first decade of the 20th century. Many individual styles of Romantic music existed and were often dependent on where the composers called their home. Opera...
Topics: Romantism, Music of Romantic Period, History of Music