Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 50

favorite 0

comment 0

බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ තිබුණු අනන්ත අප්රමාණ ගුණ සමුදාය පිළිබඳව දැනුමක් සෑම බෞද්ධයෙකුට ම තිබිය යුතුය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගත හැක්කේ බුදුගුණ දැනගත් තරමටය....
Topics: Ududumbara, kashyapa, Buddhism
Radio Ceylon
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

පැරැණි sinhala චිත්‍රපට වල ගී එකතුවක් 
Topics: Films, Sinhala Movies, Chitrapata, Songs, Film songs, Cinemas, Ceylon Theatres, Ceylon, Sri Lanka,...
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

2022 වසරේදී පුජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ලොකු ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සමහරක් ධර්ම දේශනා 
Topics: Buddhism, Sudassana Thero, Labunoruwa, Mankadawala, Dhamma, Desana, Sri Lanka
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

පුජනීය කෝට්ටේ දේවානන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ සිදුකල සුත්‍ර විවරණ දෙසනා තුන මෙහි අඩංගු කරමු. අනිකුත් දෙසනා  සඳහා පිවිසෙන්න 
Topics: Sinhala, Dhamma, Buddhism, Bana, Dharma Desana, Kotte, Devananda
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 284

favorite 0

comment 0

Dhammanupassana Series 3   ධුතාංග  TEN PERFECTIONS - Ven Bodhi (ENGLISH)  CLICK HERE To Listen to in English  දස පාරමිතා දානය, ශීලය, නෙක්ඛම්මය, පඤ්ඤා, විරිය, ඛන්ති,සච්ච, අධිට්ඨාන , මෙත්තා, උපෙක්ඛා යන දස පාරමිතාවන් සපිරීමෙන් අප මහා බෝධිසත්ත්වයන් වහන්සේ...
Topics: The Buddhist TV, dhammanupassana, Dhammanupassana, The Buddhist TV, Mirahawatte, Thalalle...
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 61

favorite 0

comment 0

විසුද්ධිය යන වචනයතුළ පිරිසුදු බව, කෙලෙස්වල දුරුවීම, නිවන යන අරුත් ගැබ් වී ඇත. විසුද්ධි මග්ග යනු කෙලෙස් මලින් පිරිසුදු වී නිවනට යන මාර්ගය යි. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නාට පිරිසුදුවීමට අවස්ථා හතක්...
Topics: Buddhism, Buddhagosha, SLBC, Labunoruwa,, Abhidamma, Buddhism, Therawada, Kumara Kassapa
Radio Ceylon
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 298

favorite 0

comment 0

A collection of songs by my favourite artists
Topics: Neela, Suni, Somathilaka, Ediringhe, Jayamaha, Amaradeva
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 39

favorite 0

comment 0

ස්කන්ධ හෙවත් පංච ස්ඛන්ධය ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව පරිහරණයෙහිදී දුක් සහිතය. රූප ,වේදනා, සඤ්ඤා , සංඛාර , විඤ්ඤාණය.  අංග පසම අනිත්‍ය බව නිසාම ‘යදනිච්චං තං දුක්ඛං’ දුක් සහිතය; සෑම සත්වයෙකුම පංච ස්කන්ධයක්...
Topics: Dhammanupassana, Buddhist TV, Mirahawaththe, Dhamma
Radio Ceylon
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 632

favorite 1

comment 0

අපේ රටේ උපන්   අපේ කම අපට රැක දුන් අපේ මිනිසුන් ගැන යමක් දැන ගන්න. සාහිත්‍ය , සංගීත, ජන මාධ්‍ය ක්ෂේස්ත්‍රයන්හි අපට කියා දෙයක් ඇතැයි සිය නිර්මාණවලින් පෙන්නු "අපේ මිනිස්සු" ගැන දැනගන්න.
Topics: Sri Lanka, Sinhala, SLBC
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 65

favorite 0

comment 0

Dhamma Talks and Sutta Expositions by Ven Wadodapola Wimalagnana Thero and other bhantes 
Topics: Buddhism, Dhamma, Wimalanana, Baddekaraththa, Ripplebook, tipitaka, Sutta
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 294

favorite 1

comment 0

අතිපුජ්‍ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමින්වහන්සේ දෙසනාකොට වදාළ අති අනර්ඝ ධර්ම දෙසනා කිහිපයක්
Topics: Daswatte, Sumanaseela, Sumanasila, Bana, Dhamma, Desana, SLBC, Dhamma, Dharma
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

විරිදු සහ jana ගී එකතුව  අධ්‍යාපනය සහ සංගීතය’ නමැති යුනෙස්කෝ නිබන්ධනයේ ජනකවි - ගී පිළිබඳව මෙසේ සඳහන් වෙයි. ‘ගැමි ගීය සරලය. එය ගැමියා ජීවත්වූ සමාජයේ ඕනෑ එපාකම් අනුව ගොඩනැඟූ කලාවකි. එය ගැමියා...
Topics: SLBC, Folk songs, Sri Lanka
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 256

favorite 0

comment 0

කරණීය මත්‍ථ කුසලෙන යං තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච සක්කො උජූ ච සූජූ ච සුවචො චස්ස මුදු අනතිමානි තේරුම 1. ශාන්ත පදයට පැමිණ වසනු කැමැත්තහු විසින් යමක් කළ යුතු ද ? අභිවෘද්ධියෙහි දක්ෂයා එය කට යුතු ය. හේ...
Topics: උඩුදුම්බර කාශ්‍යප, The buddhist TV, karaniya metta sutta, Loving...
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

ඇනස්ලි ඩයස් බර්ටි ගුණතිලක සැමුවෙල් රුද්‍රිගු සමග කල අසාමාන්‍ය ප්‍රහසන 
Topics: SLBC, GuwanViduli, Sinhala, Commedy
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 59

favorite 0

comment 0

 අනෙක් "සාකච්චා" ඇසීම  සඳහා පහත ඇති බැනරය CLICK කරන්න  1. අනිත්‍ය සංඥාව (අනිච්චසඤ්ඤා) ආරණ්‍යයකට, නිදහස් තැනකට, රුක් සෙවණකට හෝ ගිහින් නුවණින් මෙසේ විමසීම:  රූපය අනිත්‍යයි වේදනාව අනිත්‍යයි...
Topics: Buddhism, Meditation, Girimananda, Dhammanupassana, Buddhist TV, The Buddhist TV, dhammanupassana,...
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 276

favorite 1

comment 0

රථ විනීත සුත්‍රය කියවන්න CLICK 1. සීල විසුද්ධිය “ සීලවිසුද්ධි නාම සුපරිසුද්ධං පාතිමොක්ඛසංවරාදී චතුබ්බිධං සීලං”  - සුපිරිසිදු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂසංවරාදී සිවු වැදෑරුම් ශීලය ශීලවිශුද්ධි නම් වේ. 1....
Topics: The Buddhist TV, සුදස්සන හිමි
Sermons & Religious Lectures
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 219

favorite 0

comment 0

“මහණ, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි සහගතව ප්‍ර මාදයට හෙතුවන ප්‍රපංචයෝ මිනිසෙකු තුල පවතියි ද දොළොස් ආයතනයන් කෙරෙහි  සතුටු විය යුත්තක් නැත්තේද, මමය මාගේ යයි කිව යුත්තක් නැත්තේද ඒ අරමුණු සුඛ, නිත්‍ය හා ආත්ම...
Topics: Madupindika, Sutta, Buddhism, Dhamma, Dhammajiva
Sermons & Religious Lectures
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 121

favorite 0

comment 0

§ 9. “මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි මේ නම් පුද්ගලයෝ සත්දෙනෙක් වෙත්. ඒ සත්දෙන කවරහුද?  (i) උභතොභාග විමුත්තය, (ii) පඤ්ඤාවිමුත්තය, (iii’) කායසක්ඛිය, (iv) දිට්ඨප්පත්තය,  (v) සද්ධාවිමුත්තිය, (vi)  ධම්මානුසාරීය, (vii)...
Topics: සුත්‍ර, Sutta, Tipitaka, බණ, ධර්ම, කෝරලයාගම,...
Radio Ceylon
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 1,480

favorite 2

comment 0

A Collection of Sinhala Songs for academic use FAPO
Topics: Sinhala Songs, Sri Lanka, SLBC, Music
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 43

favorite 0

comment 0

එවං වුත්තෙ පොට්ඨපාදො පරිබ්බාජකො භගවන්තං එතදවොච - ‘‘තිට්ඨතෙසා, භන්තෙ, කථා, යාය මයං එතරහි කථාය සන්නිසින්නා. නෙසා, භන්තෙ, කථා භගවතො දුල්ලභා භවිස්සති පච්ඡාපි සවනාය. පුරිමානි, භන්තෙ, දිවසානි...
Topics: buddhism, Sutta, Digha Nikaya, Pottapada, Sudassana Thero, Labunoruwa
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 174

favorite 2

comment 0

ගීරිමානන්ද සුත්ර්රයෙහි එන දස සග්නාවන් විවරණය කරමින් පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමියන් කරන දේශනා මාලාව මෙහි අඩංගු වෙයි. මේ ධර්ම දේශනා පෙලට පෙර දස සඥා මැයෙන් පුජ්‍ය මිරහවත්තේ පඥාසිරි...
Topics: buddhism, Sutta, Meditation, Labunoruwa, Forest Monastery, Dhamma
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 81

favorite 0

comment 0

කාමච්ඡන්ද පංච නීවරණ ධර්මයන් අතර පළමු වැන්න පංච කාම ලෝකය කෙරෙහි පවතින කැමැත්ත හෙවත් ආශාවයි. මෙය කාමච්ඡන්ද ,අභිජ්ඣා , කාමරාග යනුවෙන් පරියාය පද කීපයකින්ම දැක්වේ. ඉන්ද්‍රියානුබද්ධ පි‍්‍රය ජනක...
Topics: buddhism, sinhala, dhamma, the Buddhist TV, buddhism, dhammanupassana,...
Community Audio
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 1,071

favorite 4

comment 0

අභිධර්ම දේශනා  මුල් ගොනුව 1 අභිධර්ම  දේශනා  ඊළඟ  ගොනුව 3 අභිධර්ම  පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දීර්ඝතම දේශනා එකතුව ලෙස හැඳින්වේ. එහි අඩංගු ධර්මස්‌කන්ධ ප්‍රමාණය 42,000 කි. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ...
Topics: sinhala, abhidharma, Abidarma, Kumara Kassapa, Labunoruwa, Labunoruwa kanda, Meditation, Buddhism,...
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 101

favorite 1

comment 0

               කෙසේනම් සොතද්වාරානුසාරයෙන් දැනගන්නාලද ධර්ම සමූහයෙහිවූ ප්‍රඥාව සුතමය ඤාණය වන්නේද? මේ ධර්මයෝ විශේෂයෙන් දතයුත්තාහයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාළ ධර්ම සමූහය සොතාවධාන නමි. එය...
Topics: Kotmale, Kumara Kashyapa, Kumara Kassapa, Abhidarma, Tipitaka, Buddhism, Sinhala, Dhamma, Desana,...
Sinhala Buddhist Talks
by රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 244

favorite 1

comment 0

ලබුනොරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසන වාසි භික්ෂුන් වහන්සේලා කල සුත්රාන්ත දේශනා 
Topics: labunoruwa, kumarakassapa, kothmale, dhamma, desana
Community Audio
by අම්පාරේ රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

  නව අරහාදී බුදු ගුණ මෙනෙහිකිරීම නිවනට එක දොරටුවක් බව අංගුත්තර නිකායේ 16 වන ඒක ධම්ම පාළියේබුද්ධානුස්සති සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. අපවත්වී වදාළ අපේ ගෞරවාහ ස්වාමින් වහන්සේලා කිහිප නමක් කල දේශනා...
Topics: Buddhism, Dhamma, Sinhala, Bana, Talks, Sri Lanka, Daswatte Sumanaseela, Daswatte sumanasila
Community Audio
by අම්පාරේ රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 44

favorite 0

comment 0

    FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY   අපේ රටේ උපන්, අපේ කම අමතක නොකළ, අපේ මිනිසුන්ට සත්‍යය,  සුමග එලිකරන්නට, යුක්තිය සාධාරණය පිණිස හැමදා අප හා සිටි  උතුම් දිරිය මව  නන්දා මාලනිය ගැයූ ගී අතලොසක් මෙසේ සංරක්ෂණය...
Topics: nandamalini, sinhala, සිංහල ගී, Sri Lanka
Community Audio
by අම්පාර මහා විද්‍යාලයේ හිටි රංජිත් දළුවත්ත
audio

eye 373

favorite 1

comment 0

 FOR RESEACH AND ACCEDEMIC PURPOSES ONLY  අමරදේව ශුරින් ගැයූ ගී එකක් අනිකට වඩා හොඳයැයි කීම සිනහවට කාරනාවකි.  එතුමා ගයන්නට තෝරාගත්තේ උසස් භාව ගුණ ඇති රචනා  නිසා අමරදේවයන්ගේ ගීතවල උසස්ම ප්‍රමිතියක් විය.  එහෙත් සමහර...
Topics: අමරදේව, මධුවන්ති, සිංහල ගී. amaradewa, amaradeva, sinhala...
Radio Ceylon
by රංජිත් දළුවත්ත with Piyasara and Chandrakanthi Shilpadhipathi;
audio

eye 5,518

favorite 1

comment 0

  ආරම්භයේදී වන්නම් ලෙස සැලකුවේ ඉපැරණි ගායනා විලාසයකි. බොහෝවිට වන්නම් වලින් විස්තර කෙරෙනුයේ ලාංකීය ගැමියා සිය පරිසරයේදී දුටු සතුන් ගේ විස්තර ය. වන්නමේ තාලය ඒ ඒ සතාගේ හැසිරීම් නොහොත් ගමන්...
Topics: Folk music, Ceylon, Sri Lanka Traditional Music, Vannam, Traditional Dance Music
Radio Ceylon
by ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර අවසරයෙන් රංජිත් දළුවත්ත විසින් සංරක්ෂිත කරන ලදී.
audio

eye 845

favorite 0

comment 0

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සිංහල ස්වදේශීය සේවය මගින් ඉරිදා උදෑසන ප්‍රචාරය කල අඩ හෝරාවක වැඩ සටහන් කිහිපයක එකතුවක්. ඉතා විරලව අසන්නට ලැබෙන සුන්දර ගී රැසක් මෙහි අඩංගු වේ. අධ්‍යක්ෂණය...
Topics: SLBC, Music, Sinhala Music, සංගීත, ගීත, විදෙස් ගී,...