Skip to main content

Polish Botanical Society

The Polish Botanical Society was founded in 1922. Its mission is to promote plant sciences, along with mycology, lichenology, and phycology. The mission is being accomplished through special interest sections and regional divisions as well as through extensive publishing activity in a form of specialized journals and monographs.rss RSS

141
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Polish Botanical Society
by Adam Stebel; Maria Kamionka
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Praca zawiera nowe stanowiska 40 rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków mchów odnalezionych w latach 2020–2021 na terenie Grupy Pilska w polskiej części Karpat Zachodnich. Spośród nich do najciekawszych należy 13 gatunków nowych dla brioflory tego terenu, np. Dicranum polysetum , Orthotrichum lyellii , Sphagnum fimbriatum , Sphagnum riparium i Tortella inclinata . Contribution of the Moss Flora of the Pilsko Group (Polish Western Carpathians): This paper presents a list of new...
Topics: gatunki rzadkie, gatunki zagrożone, rozmieszczenie, Polska, rare species, threatened species,...
Polish Botanical Society
by Arkadiusz Nowak; Marcin Nobis; Sylwia Nowak; Agnieszka Nobis; Anna Wróbel; Sebastian Świerszcz; Ewelina Klichowska; Iwona Dembicz; Grzegorz Kusza
texts

eye 268

favorite 1

comment 0

The Pamir-Alay Mountains are extremely diverse in terms of climate, landscape and habitat conditions. With one of the largest altitudinal amplitudes in the world, long gradients of precipitation and temperatures, different soil substrates and a diverse geology, the Pamir-Alai promotes a great number of plant species and diverse vegetation types. Currently almost 4,300 vascular plant species have been reported from the area. Almost 1,500 are endemics belonging to 60 families and 188 genera. The...
Topics: vascular plants, taxonomy, biodiversity
Polish Botanical Society
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

We assessed the adaptive potential of two rare decorative species listed in the Red Book of Kazakhstan : Tulipa tarda Stapf (Liliaceae) and Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach (Berberidaceae) by studying the morphological variability of generative individuals of the species. Our studies were carried out in natural populations in the Northern Tien Shan and introduced populations of the botanical garden and urban green areas of Almaty. These species showed a high degree of adaptation under the...
Topics: Tulipa tarda, Gymnospermium altaicum, morphological parameters
Za myśl przewodnią LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, przypadającego w roku 2022, w którym Towarzystwo obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności, służy nam jego dewiza: Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin , wyrażająca w sposób ponadczasowy fundament działania każdego z członków i Towarzystwa jako całości.
Topics: stulecie PTB, historia PTB, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Botanika
Polish Botanical Society
by Maria Kossowska; Beata Krzewicka; Robert Kościelniak; Martin Kukwa; Agnieszka Kowalewska; Rafał Szymczyk; Michał Smoczyk; Kamila Markiewicz; Marek Adamski
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 39 gatunków porostów oraz 10 grzybów naporostowych (te ostatnie oznaczono gwiazdką), które są zagrożone w Polsce lub rzadkie w kraju lub regionie. Didymocyrtis epiphyscia s. l. jest podawany poraz pierwszy z obszaru Polski. W zamieszczonych wykazach stanowisk, obok współrzędnych geograficznych, podano kwadraty siatki ATPOL, zmodyfikowanej na potrzeby Atlasu rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce (wydawnictwo Instytutu Botaniki im....
Topics: grzyby zlichenizowane, grzyby naporostowe, różnorodność gatunkowa, gatunki rzadkie,...
Polish Botanical Society
by Tomasz Wójcik; Aneta Czarna; Stefan Gawroński; Artur Górecki; Marcelina Jakubowska; Edyta Jermakowicz; Grzegorz Łazarski; Artur Pliszko; Monika Podgórska; Alina Stachurska-Swakoń; Agata Stadnicka-Futoma; Krystyna Towpasz; Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska; Piotr Górski
texts

eye 61

favorite 0

comment 0

W pracy przedstawiono nowe stanowiska 12 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Cochlearia danica , Colchicum autumnale , Cuscuta campestris , Lythrum hyssopifolia , Ostericum palustre , Pedicularis sylvatica , Plantago coronopus , Ranunculus arvensis , Rosa gallica , Sesleria uliginosa , Succisella inflexa oraz Veronica prostrata . New Localities of Vascular Plants Occurring in Poland, 2: This work presents a list of new localities in Poland for the following 12...
Topics: gatunki rzadkie, rośliny naczyniowe, rozmieszczenie, Polska, rare species, vascular plants,...
Polish Botanical Society
by Wan Arfiani Barus; Abdul Rauf; Rosmayati; Chairani Hanum
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

We conducted a comparative study of the effect of vitamin C (l-ascorbic acid) treatment on the yield of selected rice varieties grown in site-specific saline soil; the study area was Paluh Merbau, which is situated on the east coast of North Sumatra and has a salinity of 5.9 dS/m. Salinity causes osmotic, salt-specific, and oxidative stress, which negatively affects crop yields. The aim of this study was to compare the effects of l-ascorbic acid treatment on the yield parameters of eight...
Topics: antioxidants, Oryza sativa, salinity stress, vitamin C
All the palynological studies of the Polish Paleozoic were conducted during the last 100 years. The investigations regarded the oldest microflora remains, acritarchs reaching up to Precambrian, and spores, and pollen grains which appeared later. The main benefits of palynological analyses are their stratigraphic significance, usage for age determination, correlation of stratigraphic horizons, detection of climatic changes, and information on plant cover, often providing supplementary data for...
Topics: Poland, palynology, Polish researchers, Palaeozoic, acritarchs, sporomorphs
Polish Botanical Society
by Filip Franciszek Karuga; Katarzyna Góralska; Ewa Brzeziańska-Lasota
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

In recent years, there has been a rapid increase in the incidence of Candida infections. The different species of the genus Candida vary in their virulence abilities and susceptibility to antifungal agents, depending on several external factors. The result of such modifications may be cross-resistance, which is understood as an acquired resistance to a certain antimicrobial agent after exposure to another drug. The aim of this study was to determine the possibility of cross-resistance between...
Topics: antifungal treatment, drug resistance, fluconazole, inhibitor
W artykule podano informacje o wszystkich gatunkach porostów, których lista jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Uporządkowano ich pozycję w systemie, omówiono rozmieszczenie ogólne i w kraju. Przy każdym gatunku podano też sugestie dotyczące potrzeby ich ochrony prawnej. Dogłębna analiza pozwoliła stwierdzić, że to rozporządzenie w rzeczywistości zawiera nie 205, lecz 168 gatunków...
Topics: grzyby lichenizowane, porosty, gatunki chronione, aktualizacja nazewnictwa, rozmieszczenie...
Polish Botanical Society
by Piyaporn Phansak; Supatcharee Siriwong; Nantawan Kanawapee; Kanjana Thumanu; Wuttichai Gunnula; Natthiya Buensanteai
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

Drought isa major constraint in many rainfed areas and affects rice yield. We aimed to characterize the physiological changes in rice in response to drought using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Eighty rice landrace seedlings were subjected to drought in the greenhouse using a PEG 6000. Physiological parameters, including total chlorophyll content, relative water content, electrolyte leakage, and biochemical changes were evaluated. Based on the FTIR results, the landraces were...
Topics: rice, drought stress, drought tolerance, physiological characteristics, FTIR spectroscopy,...
Polish Botanical Society
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

This paper presents 18 species of fungi that are new to the Kampinos National Park and their buffer zone. Seventeen of these species were found during studies on wind-damaged areas after the forest was damaged in 2017. One species new to Poland has been described and illustrated ( Odonticium septocystidiatum ). A few of the species recorded ( Ciliolarina cfr. laricina , Daldinia petriniae , Pseudovalsa umbonata , Spongipellis litschaueri ) are very rare in Poland and hitherto mentioned from...
Topics: Ascomycota, Basidiomycota, fungal biota, ecological disturbance, windfall
Palynological studies of the Mesozoic era in Poland began in the 1950s. These investigations developed in many directions, including stratigraphy, systematics of spores and pollen grains and their botanical affinities, as well as paleoecological and paleoclimatic interpretations. In this study, we provide an overview of the most important achievements in Mesozoic terrestrial palynology in Poland.
Topics: Polish palynologists, Poland, Triassic, Jurassic, Cretaceous, spores, pollen grains, flora...
Polish Botanical Society
by Małgorzata Podwyszyńska; Teresa Orlikowska; Anna Trojak-Goluch; Agnieszka Wojtania
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

This work focuses on the achievements of Polish researchers in the field of vegetative reproduction of plants under in vitro conditions. For more than 50 years, micropropagation methods have been used in Poland whenever vegetative reproduction is necessary. Most perennial horticultural crops, such as fruit plants, the majority of ornamental geophytes, and some vegetables (e.g., rhubarb and horseradish), require clonal reproduction owing to their high heterozygosity, i.e., their offsprings when...
Topics: biotization, commercial micropropagation, historical overview, planting material, virus eradication
Polish Botanical Society
by Tomasz Wójcik; Jakub Brzoza; Mariusz Chrabąszcz; Aneta Czarna; Artur Górecki; Kinga Kostrakiewicz-Gierałt; Sabina Klich; Grzegorz Łazarski; Andżelika Nieroda; Anna Maria Ociepa; Artur Pliszko; Monika Podgórska; Ewa Skowron; Alina Stachurska-Swakoń; Agata Stadnicka-Futoma; Mateusz Wolanin
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

W pracy przedstawiono nowe stanowiska 18 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce (rodzimych i obcych), tj. Allium victorialis , Asclepias syriaca , Carex brizoides , Cephalanthera rubra , Cypripedium calceolus , Eragrostis albensis , Erysimum pieninicum , Gentiana cruciata , Lepidium coronopus , L. latifolium , Limosella aquatica , Lycopodiella inundata , Orobanche centaurina , O. lutea , Silaum silaus , Taraxacum paucilobum , Tragus racemosus oraz Trapa natans .  ...
Topics: gatunki rzadkie, rośliny naczyniowe, rozmieszczenie, Polska, rare species, vascular plants,...
Na obrazach Zwiastowania Najświętszej Marii Panny bardzo często widoczne są różne rośliny, które mają niewątpliwie znaczenie symboliczne. Najważniejsza jest lilia biała, wskazująca na czystość, dziewictwo Matki Bożej. Kwiat ten pojawia się na obrazach Zwiastowania od XII w. We Włoszech od XIV w. lilię najczęściej trzyma w dłoniach archanioł Gabriel, podczas gdy w krajach położonych na północ od Alp zazwyczaj jest umieszczona w różnych naczyniach. W malarstwie...
Topics: Zwiastowanie, rośliny, kwiaty, lilia biała, palma, ogród zamknięty, Annunciation, plant,...
Polish Botanical Society
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

Artykuł zawiera diagnozę obecnego stanu ochrony gatunkowej porostów w Polsce. W aktualnym rozporządzeniu znalazło się bardzo dużo błędów i nieścisłości, dlatego wymaga ono zmian. W tekście przedstawiono sugestie zmiany systemu ochrony gatunkowej w kraju i zaproponowano wprowadzenie krótkich list regionalnych, oprócz równie ograniczonej listy krajowej. Zamieszczono także propozycje nowych list gatunków chronionych, dla kraju i dla wybranych województw. What Is the Species...
Topics: grzyby lichenizowane, porosty, ochrona gatunkowa, listy gatunków chronionych, propozycje zmiany...
W artykule przedstawiono krytyczne uwagi do rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin, dotyczące m.in. zbyt dużej liczby zawartych w nim gatunków (ponad 700), czy też niekonsekwentnego stosowania kryteriów. Wskazano również na emocjonalne podejście do ochrony niektórych roślin, uwzględniające ich urodę, a nie stan zagrożenia. Podano przykłady roślin chronionych mimo ich wyłącznej obecności w parkach narodowych, a także gatunków trudnych do odszukania i oznaczenia nawet...
Topics: rośliny, ochrona gatunkowa, krytyka rozporządzenia, Polska, plants, species protection, criticism...
Folk songs reflect a deep interrelationship between man and nature that developed over centuries and can be viewed as biocultural heritage. This study aims to present the most important plant and landscape elements in the traditional songs of Slovakia. In this study, 4,341 Slovak folk songs were analyzed. Songs carrying information about vascular plant species were analyzed according to the song type and the fragment of the song where plant species or landscape elements appeared. This...
Topics: ethnobiology, song genre, plant use
At the Plant Breeding and Acclimatization Institute, National Research Institute (IHAR), research on plant tissue cultures began in 1970s. Some in vitro methods, such as anther cultures or isolated microspore cultures, have been directly used to produce homozygous lines in plant breeding. These methods are also a prerequisite for genetic manipulation for both scientific and practical purposes. Here, we describe the achievements of the Department of Biotechnology and Cytogenetics over the last...
Topics: cereals, in vitro cultures, haploid embryos, genetic engineering, GMO control and legislation,...
Polish Botanical Society
by Anna Mikuła; Tomasz J. Wodzicki; Mirosława Górecka; Jan J. Rybczyński; Piotr Otręba; Konrad Wołowski; Beata Barabasz-Krasny; Grzegorz Migdałek; Katarzyna Marciszewska; Artur Obidziński; Ewa Muszyńska; Mateusz Labudda; Piotr Zaniewski; Łukasz Grewling; Grzegorz J. Wolski; Anastazja E. Gręda; Andrzej Kaźmierczak; Leszek Kucharski; Jan T. Siciński; Anna Bomanowska; Edyta Gola; Bożenna Czarnecka; Robert Zubel; Małgorzata Wójcik; Lucjan Rutkowski; Tomasz Załuski; Jacek Herbich;...
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Monografię kierujemy do botaników, historyków, miłośników przyrody, a także obecnych i przyszłych członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Topics: stulecie PTB, historia PTB
Polish Botanical Society
by Galyna Melnychenko; Myroslava Mylenka; Nadiia Riznychuk; Nataliia Prokopiv
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

The results of aeropalynological studies in Ivano-Frankivsk during 2013–2015 are presented in this article. The studies were conducted using a specially designed gravimetric Durham pollen trap installed at a height of 24 m from the ground. We determined that pollen grains of the following taxa dominate in the city’s aeropalynological spectrum: Corylus , Alnus , Betula , Populus , Fraxinus , Salix , Carpinus , Quercus , Pinus , Picea , Poaceae, Urticaceae, Artemisia , and Ambrosia . Pollen...
Topics: aeropalynological spectrum, pollen concentration, pollen seasons, allergenic pollen
Lasy, zwłaszcza mieszane z przewagą gatunków liściastych, pokrywały pierwotnie niemal cały obszar dzisiejszej Polski. Od pradawnych czasów lasy oraz rosnące w nich drzewa i krzewy dawały podstawę onomastyczną rozwijających się ludzkich siedzib. Praca miała na celu ocenę zróżnicowania i rozmieszczenia dawnych lasów poprzez analizę nazw własnych miejscowości (toponimów), które wskazują na ich związek z siedliskami lasowymi, czyli różnymi typami lasów liściastych...
Topics: liściaste drzewa i krzewy w toponimii i antroponimii, lasy w toponimii i antroponimii, lasy...
Polish Botanical Society
by Dariusz Tlałka; Agnieszka Zawisza-Raszka
texts

eye 24

favorite 1

comment 0

Na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu zgromadzono 33 taksony (w tym 27 gatunków) rodzimych paproci, należących do 9 rodzin. Większość tych paproci rośnie na dwóch pagórkach w południowo-centralnej części ogrodu, a pozostałe w stawach w południowo-zachodnim i południowo-wschodnim jego sektorze. Jest to pierwsze opracowanie opisujące kolekcję rodzimych taksonów paproci w polskim ogrodzie botanicznym. Native Taxa of Ferns in the Municipal Botanical Garden in Zabrze:...
Topics: Polypodiopsida, taksony mieszańcowe, gatunki chronione, Dryopteris, ochrona różnorodności...
Polish Botanical Society
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin uczonego skłania do wstępnych podsumowań i analizy jego dotychczasowego dorobku. W 2019 r. taki jubileusz obchodziła prof. Alicja Zemanek, historyk botaniki i poetka. Jest to wspaniała okazja, aby opisać dorobek naukowy Jubilatki oraz Jej największe dokonania organizacyjne i dydaktyczne.
Topic: Wspomnienia i biogramy
Polish Botanical Society
by Piotr Zięba; Agnieszka Sękara; Katarzyna Sułkowska-Ziaja; Bożena Muszyńska
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

Humans have used mushrooms from the beginning of their history. However, during the last few decades, the market demand for these fruiting bodies has increased significantly owing to the spread in the capabilities of culinary and pharmacological exploitation. Natural mushroom resources have become insufficient to meet the support needs. Therefore, traditional methods of extensive cultivation as well as modern technologies have been exploited to develop effective growing recommendations for...
Topics: mushroom cultivation, Agaricus bisporus, Auricularia spp., Ganoderma lucidum, Lentinula edodes,...
Polish Botanical Society
by Piotr Köhler
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

Herb, czyli znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzi się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Początkami sięga I wyprawy krzyżowej, a jego wygląd jest ustalany przez reguły heraldyczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rezultatów analizy floralnych mobiliów herbowych w herbach papieskich i wykrycie ewentualnych regularności w użyciu owych mobiliów. Analiza wykazała, że w herbach 40 papieży (na 207, którzy panowali od 575 r.) są aż 153 roślinne mobilia...
Topics: heraldyka, herby papieskie, mobilia herbowe, rośliny, heraldry, papal coats of arms, heraldic...
Polish Botanical Society
by Irena Agnieszka Pidek; Monika Badura; Alicja Pielińska; Katarzyna Szczepaniak; Agnieszka Pietrzak; Adam Pieliński; Krzysztof Maliszewski; Jakub Stankiewicz; Agnieszka M. Noryśkiewicz; Marcin Majewski; Aleksandra Bober; Renata Stachowicz-Rybka; Marcin Żarski; Artur Górecki; Anna Hrynowiecka; Marcelina Kondas; Jakub Michalik; Krystyna Milecka; Grzegorz Kowalewski; Grzegorz Pacyna; Grzegorz Skrzyński; Grzegorz Worobiec; Elżbieta Worobiec
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Sekcja Paleobotaniczna PTB, Oddział Toruński PTB, Wydział Nauk Historycznych UMK, Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki UG, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
Topics: palinologia, paleobotanika, Archeobotanika, Paleobotanika, Rośliny, Polska
Among periodic patterns having origin in cambium and recorded in figured wood, the tangential waviness has been the first to be discovered and thoroughly characterized. Yet another pattern, manifested in the rippled surface of some tree trunks, has remained basically undescribed. This work is the first attempt to provide information on its morphology, dynamics, and relation to the tangential waviness. Developmental analysis of the annual ring widths on the transverse surface of the stem showed...
Topics: figured wood, ripple pattern, superposition of waves, auxin, cell proliferation, dendrochronology,...
Polish Botanical Society
by Bartosz Pluciński; Andrzej Waloszek; Joanna Rutkowska; Kazimierz Strzałka
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

Despite being an essential micronutrient, copper is also a potentially toxic heavy metal. Using selection experiments, we produced Chlamydomonas reinhardtii populations with increased tolerance of copper ions and then derived pure cell lines from these populations. Strains derived from the same population (both adapted and nonadapted) significantly differed in terms of growth parameters. Cultivation of the strains in a range of copper ion concentrations revealed differences in growth and...
Topics: Chlamydomonas reinhardtii, copper toxicity, microevolution, photosynthesis, chlorophyll fluorescence
Polish Botanical Society
by Karolina Tomiczak; Adela Adamus; Teresa Cegielska-Taras; Agnieszka Kiełkowska; Paulina Smyda-Dajmund; Katarzyna Sosnowska; Laurencja Szała
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Interspecific hybridization is a significant plant evolutionary process and, concomitantly, a frequently used method to broaden the genetic variability of species and genetically improve crops. However, in distant crosses, many prezygotic and postzygotic barriers are encountered that prevent free, uncontrolled gene flow between species. Therefore, various experimental methods exploiting tissue culture, such as in vitro fertilization, embryo rescue, and protoplast fusion, have been developed to...
Topics: distant crosses, embryo rescue, somatic hybridization, in vitro fertilization, ovule culture,...
Polish Botanical Society
by Martin Kukwa; Rafał Szymczyk; Anna Zalewska; Emilia Ossowska; Bartłomiej Hajek; Julia Jaskólska; Maria Kossowska; Dariusz Kubiak; Krzysztof Rutkowski; Paweł Czarnota; Magdalena Tanona; Michał Smoczyk
texts

eye 54

favorite 0

comment 0

W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 44 gatunków porostów oraz czterech grzybów naporostowych, które uznawane są za rzadkie lub zagrożone w Polsce. Poza wykazem stanowisk, przy każdym z taksonów zamieszczono krótkie uwagi dotyczące ich charakterystyki oraz ogólnego rozmieszczenia w Polsce. Materials for the Distribution of Lichens and Lichenicolous Fungi in Poland, 1: The paper presents new localities of 44 lichen species and four lichenicolous fungi, which are considered to be...
Topics: grzyby zlichenizowane, grzyby naporostowe, róznorodność gatunkowa, gatunki rzadkie,...
Polish Botanical Society
by Piotr Górski; Maciej Romański; Monika Staniaszek-Kik; Sylwia Wierzcholska; Michał Smoczyk; Anna Koczur; Anna Maria Ociepa
texts

eye 71

favorite 0

comment 0

W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich mszaków w Polsce, tj. Anastrophyllum michauxii , Eremonotus myriocarpus , Neckera pennata , Scapania crassiretis , Sphagnum majus , Ulota bruchii oraz Zygodon rupestris . Register of New Localities for Bryophytes Occurring in Poland, 1: This work presents a list of new localities in Poland for the following rare bryophytes: Anastrophyllum michauxii , Eremonotus myriocarpus , Neckera pennata , Scapania crassiretis , Sphagnum majus , Ulota...
Topics: gatunki rzadkie, mchy, wątrobowce, rozmieszczenie, Polska, rare species, liverworts, mosses,...
Polish Botanical Society
by Piotr Górski; Bartosz Piwowarski; Anna Koczur; Łukasz Maślikowski; Aneta Czarna; Kornel M. Michalak
texts

eye 48

favorite 0

comment 0

W publikacji przedstawiono nowe stanowiska rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce, tj. Artemisia pontica , Carex pulicaris , Cortusa matthioli , Epipactis albensis , Festuca drymeia , Plantago coronopus , P. maritima , Sorbus chamaemespilus , Thelypteris palustris oraz Wolffia arrhiza . New Localities of Vascular Plants Occurring in Poland, 1: This work presents a list of new localities in Poland for the following rare (including regional rare) vascular plants:...
Topics: gatunki rzadkie, rośliny naczyniowe, rozmieszczenie, Polska, rare species, vascular plants,...
Polish Botanical Society
by Mieczysław Czekalski; Wojciech Antkowiak; Krzysztof Borkowski
texts

eye 40

favorite 1

comment 0

W doniesieniu przedstawiono korzenie przybyszowe w próchniejącym pniu dębu szypułkowego Quercus robur L. Najprawdopodobniej rozwinęły się one z kalusa uformowanego z komórek kambium. Rozwinęło się 7 korzeni, które osiągnęły glebę. Najgrubsze miały obwody 41, 27, 25, 21 i 19 cm. Korzenie te pełnią funkcję mechaniczną oraz pobierają wodę i sole mineralne. W czterech innych miejscach powstały systemy cienkich i krótkich korzeni, które uschły. Powstawanie korzeni...
Topics: Quercus robur, Kopaszewo, drzewa pomnikowe, zdolności regeneracyjne, monumental trees,...
Polish Botanical Society
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

W związku z gwałtownie wzrastającym zapotrzebowaniem na żywe drzewka choinkowe w drugiej połowie XX wieku w wielu krajach rozwinęły się wielkoobszarowe plantacje choinek, na których uprawia się obce gatunki roślin iglastych. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na niedostateczne rozpoznanie problemu inwazji obcych gatunków drzew i krzewów uprawianych na plantacjach choinek w Polsce. Praca opiera się na przeglądzie literatury oraz informacjach uzyskanych od niektórych...
Topics: inwazyjne gatunki obce, plantacje choinek, rośliny iglaste, invasive alien species, Christmas tree...
Polish Botanical Society
by Bożenna Czarnecka; Elżbieta Królak; Marzena Stańska
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Lidia Borkowska urodziła się 8 sierpnia 1967 r. w Radzyniu Podlaskim. Szkołę podstawową ukończyła w Białkach koło Siedlec (1982). Wykształcenie średnie zdobyła w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach (matura 1986). W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (WSRP) w Siedlcach, gdzie w 1991 r. uzyskała tytuł magistra biologii na podstawie pracy Zmiany we florze rezerwatu „Gołobórz” , przygotowanej pod...
Topic: Wspomnienia i biogramy
Polish Botanical Society
texts

eye 39

favorite 0

comment 0

Gynoecium and fruit micromorphology and anatomy were studied using light microscopy in three species of Campanuloideae belonging to the tribes Cyanantheae ( Platycodon grandiflorus ), Wahlenbergieae ( Jasione montana ), and Campanuleae ( Adenophora liliifolia ) of the native and cultivated flora of Ukraine, to elucidate structural adaptations for fruit dehiscence. The studied species differed in flower/fruit orientation, carpel number, ovary insertion, and capsule-opening position, and the...
Topics: Adenophora, Jasione, Platycodon, axicorn, fruit dehiscence, gynoecium, inferior capsule
Polish Botanical Society
by Ceren Kazancı; Soner Oruç; Marine Mosulishvili; Łukasz Łuczaj
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

Recent ethnobotanical studies in the Caucasus, mainly in Georgia, reveal the significant ethnobotanical knowledge of local people related to wild edible plants. However, few studies have been conducted in the Lesser Caucasus, west Georgia, and Turkish Caucasus. This study aims to represent and evaluate the cultural importance of wild vegetable plants and their patterns of use along the Georgia–Turkey border. During the transhumance period in the summers of 2017 and 2018, 104 participants (65...
Topics: wild vegetables, transhumant people, cross-border ethnobotany, Caucasus
Siedziby ludzkie od pradawnych czasów przejmowały nazwy od roślin, a szczególnie drzew i krzewów rosnących na danym terenie oraz budowanych przez nie drzewostanów. Autorka postawiła sobie za cel próbę oceny zróżnicowania i rozmieszczenia dawnych lasów Polski poprzez analizę nazw własnych miejscowości (toponimów), które wskazują na ich pochodzenie odleśne. Podstawą analizy był obowiązujący wykaz urzędowych nazw miejscowości z 2019 r. Wyróżniono 4 kategorie nazw...
Topics: lasy w toponimii i antroponimii, lasy liściaste i mieszane, lasy iglaste, struktura dawnych...
Polish Botanical Society
by Irina Korotkova; Mykola Marenych; Volodymyr Hanhur; Oksana Laslo; Oksana Chetveryk; Viktor Liashenko
texts

eye 36

favorite 0

comment 0

The aim of the present study was to determine the efficacy of the application of mixtures containing various combinations of humic substances, with herbicides and nitrogen fertilizers, in weed control and optimizing the plant nutrition system. We also aimed to evaluate the influence of these substances on winter wheat productivity. Five Ukrainian winter wheat cultivars (‘Kryzhynka,’ ‘Smuhlyanka,’ ‘Slavna,’ ‘Kubus,’ and ‘Mulan’) were sown in a randomized complete block...
Topics: tillering phase, pests, stem-extension phase of plants, surface and foliar application, air-dry...
Polish Botanical Society
by Milena Nikolova; Boryanka Traykova; Elina Yankova-Tsvetkova; Tatyana Stefanova; Anatoli Dzhurmanski; Ina Aneva; Strahil Berkov
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Essential oils from Monarda fistulosa L., Satureja pilosa Vel., Origanum vulgare subsp. hirtum Ietswaart. (Greek oregano), Micromeria dalmatica Benth., Thymus longedentatus (Degen & Urum.) Ronniger, and Artemisa campestris L. were evaluated as inhibitors of seed germination in target plants Lolium perenne L. and Trifolium pratense L. using in vitro assays. The essential oils were applied on the seeds as aqueous solutions at concentrations ranging from 0.5–3.0 µL/mL. Complete inhibition...
Topics: inhibition of seed germination, Micromeria, Artemisia, Satureja, Monarda, Origanum, Thymus
Genotype by environment interaction and stability analyses are among the most important evaluations conducted in plant breeding. In this study, we evaluated the yield-related traits of 32 Tunisian barley ( Hordeum vulgare L.) accessions over three consecutive cropping seasons in a semi-arid environment. Phenotypic analysis identified heading date and spike length as the two major traits contributing most to the total phenotypic variation under a semiarid climate. Hierarchical clustering grouped...
Topics: barley, genotype by environment interaction, stability, yield
Polish Botanical Society
by Wojciech Pusz
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Dear Mycologists, it is an honor for us to be presenting you with this special issue of Acta Mycologica , which is dedicated to two great scientists, prof. dr hab. Maria Dynowska and prof. dr hab. Maria Rudawska. Both of them have made significant contributions to the world of mycological research, and their impacts continue in the daily works of many research centers that base their foundations on Prof. Dynowska’s legacy and Prof. Rudawska’s constructs.
Topic: editorial
Polish Botanical Society
by Anna Biedunkiewicz; Elżbieta Ejdys; Dariusz Kubiak; Ewa Sucharzewska
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

This paper presents a review of the research conducted by the staff of the Department of Mycology at UWM, Olsztyn since its establishment to the present. This unit was established and has been headed for over 20 years by Prof. Maria Dynowska. Since 2004, the Department has been conducting extensive mycological research, which is reflected in the dynamic growth of specialist staff involved in teaching activities and popularizing scientific research. Owing to the particular care of Prof....
Topics: potentially pathogenic fungi, aquatic ecosystem, school environment, urban environment,...
Polish Botanical Society
by Julia Pawłowska; Magdalena Frąc; Izabela Kałucka; Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska; Sylwia Różalska; Marta Wrzosek
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

The 18th Congress of European Mycologists was held between September 16 and 21, 2019 in Warsaw and Białowieża, Poland.
Topic: report
Fungi are among the most important organisms on earth, and they are essential components of terrestrial ecosystems. Their reproductive structures are strictly dependent and affected by environmental conditions, and community dynamics over time and space may be indirect indicators of the health status of forests. We combined macrofungal biodiversity indices in eight Mediterranean forests in Italy and surveyed 160 plots by standardized surveys, to evaluate the role of macrofungi as early...
Topics: environmental impact, macrofungi, biodiversity indices, standardized surveys, Mediterranean forests
Polish Botanical Society
by Angela Yaneth Landínez-Torres; Carmenza Pérez Fagua; Angie Coraima Sanabria López; Yuli Alexandra Deaquiz Oyola; Carolina Elena Girometta
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

Plant material obtained by pruning and production of deciduous fruit trees was evaluated as substrates for the production of the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus . Lignified branches and stems from peach, apple, and pear trees were processed using a ripping machine to reduce the size of chips and to optimize disinfection. A completely randomized experimental design was proposed with six treatments (novel substrates) and one absolute control (100% hay substrate). Morphological variables such...
Topics: fruit trees, mushrooms, Pleurotus ostreatus, sustainable production, lignocellulose residues
Polish Botanical Society
by Agnieszka Pietrosiuk; Anna Budzianowska; Jaromir Budzianowski; Halina Ekiert; Małgorzata Jeziorek; Anna Kawiak; Małgorzata Kikowska; Mirosława Krauze-Baranowska; Aleksandra Królicka; Łukasz Kuźma; Maria Łuczkiewicz; Janusz Malarz; Adam Matkowski; Anna Stojakowska; Katarzyna Sykłowska-Baranek; Agnieszka Szopa; Wojciech Szypuła; Barbara Thiem; Sylwia Zielińska
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Plant cell and organ cultures are potential sources of valuable secondary metabolites that can be used as food additives, nutraceuticals, cosmeceuticals, and pharmaceuticals. Phytochemical biosynthesis in various in vitro plant cultures, in contrast to that in planta, is independent of environmental conditions and free from quality fluctuations. Pharmaceutical application of plant biotechnology is of interest to almost all departments of the Faculty of Pharmacy and Institute of Pharmacology in...
Topics: bioreactors, biotransformation, elicitation, hairy roots, multiple shoots, plant tissue cultures,...
Polish Botanical Society
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Over the last 40 years, in vitro tissue culture has developed dynamically and has become a popular technique for scientific research in the field of biology. Initially, studies were carried out to develop procedures to obtain callus cultures, cell suspensions, and protoplasts of various plant species. Over time, these cultures have been used to analyze the course of processes and mechanisms that occur at the cellular level, including the course of embryological development, formation of...
Topics: abiotic and biotic stresses, callus, cell suspension, nutritional stress, regenerants, protection...
Polish Botanical Society
by Fengke Lin; Binsheng Luo; Zhuo Cheng; Ping Li; Chunlin Long
texts

eye 23

favorite 1

comment 0

The genus Garcinia L. (Clusiaceae) is gaining increasing scientific attention worldwide owing to its ethnobotanical and pharmacological significance. In China, even though Garcinia plants have long been used for food, ethnomedicine, building materials, and other purposes, a comprehensive ethnobotanical study of the genus is notably limited. In the current study, the ethnobotanical importance of Garcinia plants has been extensively investigated through field surveys and literature reviews. Our...
Topics: Garcinia, ethnobotany, traditional botanical knowledge, traditional uses, cultural keystone...
Polish Botanical Society
by Zuzana Kozelková; Romana Prausová; Zina Tomášová; Lenka Šafářová
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

One of the most southern European occurrences of Potamogeton praelongus is in the Czech Republic (CR), with only one native population in the Orlice River floodplain in Eastern Bohemia, the only surviving site from 10 Czech localities known 45 years ago. This species is critically endangered in the CR and needs to be actively protected with a rescue program. The number of P. praelongus sites increases along a latitudinal gradient, from Central to North Europe (CR, Poland, Sweden, and Norway),...
Topics: long-stalked pondweed, submerged macrophytes, water conditions, species composition
Polish Botanical Society
by Elena V. Bulakh; Myroslav V. Shevera; Piotr Szkudlarz; Petro Ye. Bulakh; Zbigniew Celka
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

This paper presents the results of micromorphological studies of Portulaca oleracea aggregate seeds deposited at the Herbarium of the Department of Systematic and Environmental Botany (POZ), Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, based on scanning electron microscopy. The seed surface ultrastructure was studied and the following seven morphotypes (species) were noted: P. daninii , P. granulatostellulata , P. macrantha , P. nitida , P. oleracea s. str., P. papillatostellulata , and P....
Topics: alien species, Poland, Portulaca, Portulacaceae, POZ, seed surface ultrastructure, Wielkopolska...
Polish Botanical Society
by Fadoua Berbrer; Nadia Lamrani; Nawal Imrani; Soukaina Msairi; Najoua Mouden; Rachid Benkirane; Amina Ouazzani Touhami; Allal Douira
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

Rice ( Oryza sativa L.) is the staple food of more than half of the world population. However, its production is facing several biotic constraints. Among serious biotic factors that harm rice crops, the Helminthosporium disease has severe adverse impacts on rice yield, generating heavy losses of up to 90%. Four Bipolaris oryzae isolates were recovered for the first time from leaf lesions in the weed species Typha latifolia , and then subjected to pathogenicity tests on several rice varieties....
Topics: Morocco, weeds, phytopathology, diseases
Polish Botanical Society
by Dominika Małgorzata Ślusarczyk
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

This paper provides the first recorded data of slime molds in Biebrza National Park (NE Poland). In total, 16 species of myxomycetes belonging to nine genera were observed.
Topics: myxomycetes, ecology, protected area, NE Poland
Polish Botanical Society
by Maria Licznar-Małańczuk; Liudmyla Slobodianyk
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

In this study, conducted at the Research Station of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland, we sought to determine the communities of weed species and their temporal occurrence in a young apple orchard mulched with spent mushroom compost or Miscanthus straw applied to tree rows. A herbicide fallow treatment was used as a control. During the first year of application, both organic mulches protected against the germination of weed seeds stored within the soil. In...
Topics: spent mushroom compost, Miscanthus straw, growth, yield
Improving the productivity of cropping systems in terms of irrigation water use and nitrogen (N) fertilizer and exploring the associated effective physiological traits are priorities mostly in water-limited areas. Therefore, this field experiment was conducted on a clay loam soil (thermic family of Typic Haplargids) in central Iran with the three planting dates of 2016 (June 30), early 2017 (June 10), and late 2017 (July 11). Three forage sorghum genotypes including SF002, SF001, and Pegah,...
Topics: chlorophyll a/b ratio, deficit irrigation, genetic diversity, LAImax, nitrogen use efficiency
Polish Botanical Society
by Anastasiia Fetsiukh; Liubov Bunio; Ostap Patsula; Salme Timmusk; Olga Terek
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

Currently, the problem of environmental pollution, especially in contaminated areas, is highly important. The study of the defense mechanisms of plants under salt stress (high salinity) is of considerable importance, given the conditions of current agricultural development and climate change. The aim of this study was to reveal the effect of salinity on Salix viminalis L. under field conditions at the Stebnyk tailing site in Ukraine. After 120 days of growth, the leaves, stems, and roots of S....
Topics: willow, catalase, peroxidase, soluble sugars, proline, ascorbic acid, salinity
Polish Botanical Society
by José Jesús Tejada-Alvarado; Jegnes Benjamín Meléndez-Mori; Nuri Carito Vilca-Valqui; Eyner Huaman-Huaman; Manuel Oliva
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

The objective of this study was to evaluate the effect of indole-3-butyric acid (IBA) on the rooting of five wild accessions of blueberry (HCHA-262, HCHA-271, HCHA-283, HCHA-286, and HCHA-290) obtained from natural populations in the province of Chachapoyas (northern Peru). Buds were collected from the middle third of the plant and treated with IBA at concentrations of 0, 1,000, 2,000, and 3,000 mg L −1 . The results indicated that of the IBA doses, the 2,000-mg L −1 dose achieved the best...
Topics: indole-3-butyric acid, growth regulator, rhizogenic capacity
Polish Botanical Society
by Olga Tsarenko; Galina Shikhaleyeva; Valentyna Minarchenko; Iryna Tymchenko; Olena Bulakh
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

The micromorphological features of the fruit surfaces of nine species of Ukrainian flora, namely Valeriana tuberosa L., Valeriana tripteris L., Valeriana rossica P. Smirn., Valeriana stolonifera Czern., Valeriana grossheimii Worosch, Valeriana sambucifolia Mikan fil., Valeriana officinalis L. s. str., Valeriana wolgensis Kazak. [ Valeriana officinalis var. nitida (Kreyer) Rostanski], and Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath, were examined. Depending on the presence and localization of...
Topics: herbarium specimens, morphology, microsculpture, morphometric data, Ukrainian flora
Polish Botanical Society
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

We studied the anatomical features of the leaf structure of Deschampsia antarctica É. Desv. (Poaceae) obtained from seeds collected from different habitats of the maritime Antarctic. These plants have been maintained in culture in vitro for more than 7 years. The plants include stable chromosome forms comprising diploids (2 n = 26), a diploid plant with B-chromosomes (2 n = 26 + 0–3B), a triploid with rearranged chromosome morphology, and myxoploids with different ratios of diploid and...
Topics: Antarctic hairgrass, different growth habitats, leaf structure, genetic diversity, adaptation
Polish Botanical Society
by Rasmita Adelina; Irfan Suliansyah; Auzar Syarif; Warnita
texts

eye 51

favorite 0

comment 0

The Sidimpuan snake fruit ( Salacca sumatrana Becc.) tree flowers throughout the year. However, the fruits are produced seasonally. The level of production is directly related to flowering and fruit set. A low level of fruit formation results in a low number of fruits that can be harvested. A deeper understanding of the phenology of flowering and fruit set in Sidimpuan snake fruit may help solve the problem of low off-season production, and is the focus of this study. The study was conducted in...
Topics: Arecaceae, fruit set, morphology, phase of flowering and fruit, phenology, species characteristic
Polish Botanical Society
by Urszula Barbara Bałuszyńska; Magdalena Rowińska; Maria Licznar-Małańczuk
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

The durability of four grass living mulches, population of annual and perennial weeds, and their biodiversity in tree rows and tractor alleys were evaluated in the first 4 years after cover crop sowing. The experiment was established in a young semi-dwarf apple orchard 1 year after the planting of the tree ‘Chopin’ cv. Soil coverage was satisfactory for the three cover crops: red fescue, Kentucky bluegrass, and perennial ryegrass. The sods of the grasses exhibited 100% soil surface cover in...
Topics: apple orchard, cover crop, fescue, Kentucky bluegrass, ryegrass
Polish Botanical Society
by Youssef Antoine Abou Obaid; Grigor Traykov Zehirov; Nadya Krasimirova Again-Stoyanova; Maria Ivanova Petrova; Rachelle Hanna Haddad; Fadi Sami Karam; Nidal Tabit Shaban; Rumyana Dimova Vassilevska-Ivanova
texts

eye 30

favorite 0

comment 0

Saffron ( Crocus sativus L., Iridaceae) is a highly valued species in the food, medicinal, and nutraceutical industries as a coloring, flavoring, and therapeutic agent. Its productivity and flower production vary depending on different factors, including fertilizer treatment. This study was conducted to evaluate the effects of inorganic (NK) fertilizer combined with organic matter in different plant densities as well as the influence of split foliar fertilizer application on flower yield of...
Topics: antioxidants, bioactive compounds, plant density, plant treatment, FRAP, DPPH, MDA, flavonoids
Polish Botanical Society
by Dariusz L. Szlachetko; Marta Kolanowska; Natalia Olędrzyńska
texts

eye 5

favorite 1

comment 0

The neotropical orchid genus Telipogon Kunth was established in 1815 and currently comprises more than 250 species. Representatives of this genus are generally epiphytic plants lacking pseudobulbs. The stem is either abbreviated or elongate and the leaves are conduplicate. Flowers are usually resupinate with small sepals and petals similar to the lip, but sometimes different. The gynostemium is covered by stiff or soft hairs. This monograph is a presentation of taxonomic diversity of the orchid...
Topics: biodiversity, Andean region, tropics, forest, species identification
Polish Botanical Society
by Arkadiusz Nowak; Sebastian Świerszcz; Sylwia Nowak; Vítězslav Plášek; Agnieszka Nobis; Ewelina Klichowska; Marcin Nobis
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

This paper presents the results of research conducted on chasmophytic vegetation occurring within the alpine belt (approx. 1,850–4,000 m a.s.l.) in the eastern part of Middle Asia. We specifically focused on the diversity and syntaxonomy of rock vegetation as well as on environmental variables determining its distribution. Altogether, 242 relevés were sampled in rock fissures, ledges, and clefts during field surveys conducted in 2013–2019. The size of each recorded vegetation plot was 1 m...
Topics: Asplenietea trichomanis, petrophytes, chasmophytes, alpine belt, syntaxonomy, Tajikistan, Kyrgyzstan
This paper was a part of studies conducted within an island population of the ragwort Senecio umbrosus (White Mt, southeastern Poland), a vulnerable element of xerothermic grasslands. Special attention was paid to the effects of expansive grass encroachment vs. grassland burning episodes on spatiotemporal patterns and life-stage structure of individuals in the population. The population traits were investigated nine times from 1990 to 2010, within three permanent patches differing in soil...
Topics: Brachypodium pinnatum, grassland burning, grassland overgrowing, plant succession, spatial pattern...
Polish Botanical Society
by Anna Mikuła; Paweł Chmielarz; Teresa Hazubska-Przybył; Dariusz Kulus; Małgorzata Maślanka; Bożena Pawłowska; Ewa Zimnoch-Guzowska
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Cryopreservation of vegetatively propagated plant material is an increasingly widely used method for the efficient and safe storage of germplasm resources around the world. In Poland, there are currently four cryobanks in use for long-term plant protection programs. However, plant tissues propagated in vitro constitute only a small portion of the accessions stored in them. To date, cryogenic storage techniques have been developed and adopted in this country for ornamental plants (roses,...
Topics: crops, ferns, nanoparticles, ornamental plants, suspension cultures, trees
Polish Botanical Society
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

The general morphology, micromorphology, and anatomy of the flowers of Clivia miniata , Clivia nobilis , and Scadoxus multiflorus were studied using light microscopy. The studied species have large syntepalous and trimerous flowers, short floral tubes with adnate stamens, and inferior ovaries that develop baccate fruit. The gynoecium in the studied species consists of synascidiate, symplicate, and hemisymplicate zones. The style is composed of postgenitally fused carpels. The few ovules are...
Topics: Clivia miniata, Clivia nobilis, Scadoxus multiflorus, inferior ovary, septal nectary, vascular...
Polish Botanical Society
by Jacek Herbich; Julita Minasiewicz; Przemysław Baranow; Maciej Gdaniec; Krzysztof Banaś; Rafał Ronowski; Michał Starke; Małgorzata Kapusta; Magdalena Lazarus; Karolina Maciejewska; Monika M. Lipińska; Marek Gołębiowski; Agnieszka K. Kowalkowska
texts

eye 4

favorite 1

comment 0

Organizatorzy: Zarząd Oddziału Gdańskiego PTB, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG.
Topics: botanika, historia botaniki, mykoryza, herbarium, kolekcje zielnikowe, arboretum, reintrodukcja,...
Polish Botanical Society
by Tsimi Inashvili; Inga Kupradze; Ketevan Batsatsashvili
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

A revised lichen catalog for Georgia, the South Caucasus, the second after 1986, is presented here. It is based on a literature survey and recent study of herbarium material. The list includes 713 species of lichens and nine species of nonlichenized fungi traditionally treated by lichenologists. As a basis for the present catalog, 106 literature sources reporting the first findings of the listed taxa in floristic regions of Georgia were used. The accepted taxa in bold are followed by references...
Topics: lichenized fungi, fungi, Ascomycota, biodiversity, the Caucasus
A lichenological inventory was conducted in the pine stands in the south-eastern region of Żerków-Czeszewo Landscape Park. The aim of this study was to recognize the lichen species diversity on the bark of Pinus sylvestris by considering tree age and forest habitat type. In total, 26 species of lichenized fungi were found on the bark of P. sylvestris . The biota comprises common and widespread species in Poland. Tree age positively and significantly influenced the species richness on the bark...
Topics: lichenized fungi, species richness, pine, coniferous forest, west-central Poland
Plants experience a range of light intensities and qualities in their environment. Leaves are subjected to spatial and temporal gradients in incident light, which has major consequences in the photosynthetic carbon assimilation. Plants acclimate to light by developing a range of mechanisms, from adjustments in leaf morphology to changes in the photosynthetic apparatus stoichiometry. In C4 plants, light intensity is a major limiting factor for photosynthesis at optimum temperatures. Under...
Topics: C4 plants, light reaction of photosynthesis, maize, mesophyll and bundle sheath thylakoids,...
Polish Botanical Society
by Adam Stebel; Monika Staniaszek-Kik; Stanisław Rosadziński; Mariusz Wierzgoń; Barbara Fojcik; Michał Smoczyk; Grzegorz Vončina
texts

eye 68

favorite 0

comment 0

In Poland, Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv., an obligatory epilithic moss species, has in recent years also been observed on the bark of trees. In this paper, we describe 25 recently identified sites in which epiphytic H. ciliata has been observed, and provide a plausible explanation to account for this phenomenon.
Topics: bryophyte, moss, epiphyte, distribution, habitat preference, climate change
During the Palaeozoic Era, plants conquered the land and covered greater and greater areas from coastal lowlands to highlands. Palaeobotanical data based on macroremains from Polish Palaeozoic strata complete and enrich the picture of these processes. Knowledge about Polish Palaeozoic macrofloras developed significantly in the last hundred years but is very unevenly distributed among successive geological periods. Ordovician and Silurian macrofossils are single finds. Cores from deep boreholes...
Topics: fossil plants, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian