Skip to main content

The Hakurei Shrine

Touhou Project

The dedicated collection for audio related to the Touhou Project.


rss RSS

56
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Hiroaki Oka
audio

eye 111

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 81. This album is made in the image of a fictional Touhou RPG, using the music to guide the listener's imagination through an adventure in a "Sound RPG". An expansion album was later released in 2012.
Topics: Touhou, Anime, Video Game, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; nomico; Ryo Ohnuki; REDALiCE; Nardis; Tatsuya Fukumuro
audio

eye 179

favorite 2

comment 0

Full album in FLAC. The first remix collection for the cover song "Bad Apple!!" by nomico. Release List: PHASE1 (this one) PHASE2
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Electronic, Vocal, Reitaisai,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; nomico; Masaya Oya; Masakazu Kageyama; Linjin; katsu; Tsukasa; Yasutaro Matsumoto; beatMARIO; Amane; zyukucho; myu314; Ranko; BUTAOTOME; Marasy; ayame; Youhei Kimura
audio

eye 164

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. The second remix collection for the cover song "Bad Apple!!" by nomico. Release List: PHASE1 PHASE2 (this one)
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Electronic, Dubstep,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 95

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 92.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; nomico; Yosuke Hatakeyama; Aki Misawa
audio

eye 103

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 71.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by COOL&CREATE; beatMARIO; Stack Bros.; Kazuki Takehana; Yasutaro Matsumoto; Ranko; Keiroku Araki; Masayoshi Minoshima; Hiroshi Watanabe; ytr; Takatoshi Mino; zyukucho; U2 Akiyama; 咲子(_erhm); TERRA; Tomoyuki Hamada; Komso; Amane; Youhei Kimura; Daisuke Watanabe; Marasy
audio

eye 92

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by COOL&CREATE at Reitaisai 15.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Vocal, Techno,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 84

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 97.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by COOL&CREATE; beatMARIO; myu314; Tokky; EB-TRAIN; Amane; Akihito Manaka
audio

eye 147

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by COOL&CREATE at Comiket 67. Most infamously contains the viral song "Final Savage Sister, Flandre S." by beatMARIO.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Vocal, Trance,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 76

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 94.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Jazz, Comiket, Comiket 94
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Yosuke Hatakeyama; Aki Misawa; Atsushi Ohara
audio

eye 89

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 69.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Hiroaki Oka
audio

eye 102

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Reitaisai 9. A continuation of the previous soundtrack , meant to complement and expand the "Sound RPG" theme.
Topics: Touhou, Anime, Video Game, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 74

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 86.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Jazz, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 55

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Reitaisai 13.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin,...
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 92

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Touhou Arrange Kasseika Daisakusen 1.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Touhou...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 83

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Autumn Reitaisai 6.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai, Autumn...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Ryo Ohnuki; nomico
audio

eye 121

favorite 2

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Reitaisai 4. Most famously contains the song "Bad Apple!!" by nomico.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Electronic, Vocal, Reitaisai,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 84

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Reitaisai 16.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai,...
The Hakurei Shrine
by Unionest.NET; Shinichi Ueda; U2 Akiyama; Tetsu Takayama; I-Chu; Hatoharu; koutaq; Taishi Kawai; beatMARIO; m's; Takashi Nohara; Wasamon; Tadayoshi Moriya; Tadahiro Tsuchiya; Kazuya Tsuji; myu314; Linjin; Spelunker; zts; Masayoshi Minoshima; ziki_7; umbrella; Demetori; Satoshi Sakamoto; Tomoyuki Hamada; tuuten; sekken-ya; Daisaku Kitagawa; Kazuhiro Oikawa; Tatsuya Fukumuro; Masa Mitsuki; fino; Takao Kawana; ZUN
audio

eye 107

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A massive Touhou collaboration doujin album released by Unionest.NET at Reitaisai 4.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Medley,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 68

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 85.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 68

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 88.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Yosuke Hatakeyama; Ryo Ohnuki; nomico
audio

eye 83

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 72.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 75

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 96.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Symphony, Orchestra, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima
audio

eye 85

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 68.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Hiroaki Oka
audio

eye 98

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 83. This album is made in the image of a fictional Touhou RPG, possibly a sequel to their previous RPG album , using the music to guide the listener's imagination through an adventure in a "Sound RPG".
Topics: Touhou, Anime, Video Game, Music, Music Album, Symphonic Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin,...
The Hakurei Shrine
by ZYTOKINE; Linjin; Nana Takahashi; aki; itori; Nachi Sakaue
audio

eye 61

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by ZYTOKINE at Comiket 89.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Techno, Vocal, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima
audio

eye 82

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 66.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Syrufit; Nachi Sakaue; Mei Ayakura; RIZNA; Tomoyuki Hamada; mican*; Sayuri Anpo; Tatsuya Fukumuro; REDALiCE; Misato; spctrm
audio

eye 83

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Reitaisai 7.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Electronic, Vocal, Reitaisai,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Ryo Ohnuki; Yosuke Hatakeyama; nomico
audio

eye 62

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 73.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records
audio

eye 97

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 70.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 58

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 89.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima
audio

eye 51

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 68.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Mei Ayakura; Syrufit; mican*; Aki Misawa; Nachi Sakaue; Misato; nomico
audio

eye 59

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 77.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket 77
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima
audio

eye 68

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 70.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Ayaka Matsunaga
audio

eye 65

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 69.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Hiroaki Oka; Kazuki Takehana; Naoki Orihara
audio

eye 48

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 75.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket 75
The Hakurei Shrine
by COOL&CREATE; myu314; beatMARIO; Amane
audio

eye 38

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by COOL&CREATE at Reitaisai 6.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Vocal,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Kazuki Takehana
audio

eye 66

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 87.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Jazz Music, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Nachi Sakaue; Mei Ayakura; Masaya Oya; Tatsuya Fukumuro; mican*; Sae Tsukiyama; Shouya Namai; ayame; nomico; REDALiCE
audio

eye 98

favorite 2

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 86.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, House, Trance, Electronic,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Nachi Sakaue; Mei Ayakura; Syrufit; mican*; ROSIVO; Tsubaki Yuuzuki; Kokuchou; Misato; Yosuke Hatakeyama; Aki Misawa
audio

eye 54

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 76.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket 76
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 64

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 95.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Tokyo Active NEETs; Hiroaki Oka
audio

eye 38

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Tokyo Active NEETs at Comiket 77.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket 77
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Otokoke SOUND'S; Ayaka Matsunaga
audio

eye 77

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 69.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Electronic Music, Vocal...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Nachi Sakaue; Mei Ayakura; Toriko Takanashi; Masaya Oya; mican*; Shouya Namai; ayame
audio

eye 86

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Reitaisai 11.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Instrumental, Electronic,...
The Hakurei Shrine
by ZYTOKINE; Linjin; aki; Nana Takahashi; itori; Donnie the Dynamite; Syrufit; Mei Ayakura
audio

eye 38

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by ZYTOKINE at Comiket 81.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket, Comiket 81
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 56

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 94.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Syrufit; Mei Ayakura; Aki Misawa; Nachi Sakaue
audio

eye 82

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Touhou Kouroumu 5.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Touhou Kouroumu
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 86

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 97.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by ZYTOKINE; Linjin; aki; Nana Takahashi; itori; SYO
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by ZYTOKINE at Reitaisai 9.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai, Reitaisai 9
The Hakurei Shrine
by ZYTOKINE; Linjin; aki; Nana Takahashi; Nachi Sakaue; itori; Takao Kawana
audio

eye 56

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by ZYTOKINE at Reitaisai 10.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai, Reitaisai 10
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 49

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 89.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; nomico
audio

eye 58

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Reitaisai 4.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima; Ayaka Matsunaga; nomico
audio

eye 70

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Comiket 70.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket
The Hakurei Shrine
by ZYTOKINE; Linjin; aki; Nana Takahashi; Nachi Sakaue; itori; Takao Kawana
audio

eye 37

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by ZYTOKINE at Reitaisai 11.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai, Reitaisai 11
The Hakurei Shrine
by IOSYS; Youhei Kimura; Sayuri Anpo; Ore-1; Daisuke Watanabe; Ogawa
audio

eye 63

favorite 0

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by IOSYS at Reitaisai 3.
Topics: Touhou, Anime, Doujin, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Vocal, Instrumental, Rock,...
The Hakurei Shrine
by Alstroemeria Records; Masayoshi Minoshima
audio

eye 83

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Alstroemeria Records at Reitaisai 3.
Topics: Touhou, Anime, Music, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Reitaisai
The Hakurei Shrine
by Symphony Active NEETs; Tsubasa Ito
audio

eye 41

favorite 1

comment 0

Full album in FLAC. A doujin music album released by Symphony Active NEETs at Comiket 91.
Topics: Touhou, Anime, Music, Symphony, Orchestra, Music Album, Indie Music, Doujin Music, Doujin, Comiket,...