Skip to main content

Wetgeving Aruba

Aruba National Library - Digital Collection

Landscourant y afkondigingsbladen di Gobierno di Aruba, publica pa Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ). Parti di e Coleccion Digital di Biblioteca Nacional Aruba. Tip: scohe pa "text contents" pa busca den e contenido (full-text) di e publicacionnan.rss RSS

5,464
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen, tarieven, ordonnantien en andere wettelijke verordeningen, voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren 1816-1851 Directe links binnen de publicatie: Colofon Titelblad Inhoudsopgave 1816 (publicatiebladen 1-11) 1817 (publicatiebladen 12-18) 1818 (publicatiebladen 19-21) 1819 (publicatiebladen 22-28) 1820 (publicatiebladen 29-34) 1821 (publicatiebladen 35-53) 1822 (publicatiebladen 54-60)...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: publicatieblad, Curaçao en onderhorigheden, Aruba, Bonaire, Corsow, Korsou, Boneiru, publicacion,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2015 no. 41
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2016 no. 60
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2010 Editie no. 22 29 Oktober 2010 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2010 Editie no. 04 19 Februari 2010 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 09. Verkeer, vervoer en telecommunicatie > 09.09. Uitgifte zegels* Titel: 09.09AB87.038 Landsbesluit Standaardfrankeerzegel 1987 (III) Vindplaats: AB 1987 no. 38 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 12. Sociale zorg en verzekeringswezen > 12.06. Ouderdomsverzekering* Titel: 12.06GT94.001 Lham. t.u.v. art.43 Vindplaats: AB 1994 no. GT 1 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1993 no. 15
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1996 no. 24
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1998 no. 63
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1999 no. 17
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2001 no. 70
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2002 no. 48
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 11. Arbeid > 11.01. Algemene regelingen m.b.t. arbeid* Titel: 11.01GT90.015 Arbeidsbesluit Casino Vindplaats: AB 1990 no. GT 15 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 12. Sociale zorg en verzekeringswezen > 12.05. Ziekte- en ziektekostenverzekering Titel: 12.05AB97.040 LANDSBESLUIT van 18 juni '97 no. 2, houdende de bepaling van de datum inwerkingtred. art. l49, 1ste lid, onderdelen a en e, van de Lv algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) Vindplaats: AB 1997 no. 40 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1994 no. 50
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1994 no. 13
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1993 no. 50
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 1998 no. 56
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2000 no. 84
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2000 no. 74
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2001 no. 4
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2002 no. 2
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2002 no. 32
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2001 no. 8
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2003 no. 2
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2002 no. 55
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2004 no. 39
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2004 no. 36
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2006 no. 29
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2007 no. 108
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2006 no. 40
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2008 no. 49
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2007 no. 90
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2008 no. 10
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 87
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 85
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 67
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 24
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 91
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 3
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2009 no. 38
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2011 no. 13
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2020 no. 140
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2020 no. 127
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 64

favorite 1

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Afkondigingsblad 2020 no. 176
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba
Topics: government publications, Land Aruba, Gaceta Oficial, Official Gazettes, landsverordeningen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 1994 Editie no. 26 30 December 1994 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 1995 Editie no. 15 28 Juli 1995 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 1999 Editie no. 23 12 November 1999 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 1999 Editie no. 02 22 Januari 1999 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2003 Editie no. 13 20 Juni 2003 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2004 Editie no. 05 27 Februari 2004 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, landscourant, Corant Oficial, Official Journals,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2016 Editie no. 25 9 December 2016 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2014 Editie no. 10 16 Mei 2014 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2016 Editie no. 14 8 Juli 2016 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2017 Editie no. 10 12 Mei 2017 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 28

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2017 Editie no. 12 9 Juni 2017 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2019 Editie no. 05 1 Maart 2019 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landscourant van Aruba Jaargang 2021 Editie no. 13 18 Juni 2021 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken Corant oficial di Gobierno
Topics: government publications, Land Aruba, Corant Oficial, Official Journals, aankondigingen,...
Wetgeving Aruba
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.04. Bescherming rechtsorde en staatsveiligheid* Titel: 02.04AB88.063 Landsbesluit kleding, bewapening en overige uitrusting politiepersoneel Vindplaats: AB 1988 no. 63 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.04. Bescherming rechtsorde en staatsveiligheid* Titel: 02.04GT96.036 MR. t.u.v. art. 17 Vindplaats: AB 1996 no. GT 36 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.11. Financieel en comptabel beheer Titel: 02.11AB05.006 Lv van 24 feb. '05 houdende instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoon genaamd Instituto Medici San Nicolas (Landsverordening instelling IMSAN) Vindplaats: AB 2005 no. 6 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.11. Financieel en comptabel beheer Titel: 02.11AB06.025 Lv van 2 juni '06 machtiging van min.Fin. en Ec. Zak. tot het aangaan van een overeenkomst van dading met de maatschappij Capaz Consulting Vindplaats: AB 2006 no. 25 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.13. Begrotingsfondsen Titel: 02.13AB05.008 Landsverordening houdende vaststelling van de begroting van het Interim-Wegeninfrastructuur-fonds voor het dienstjaar 2005 Vindplaats: AB 2005 no. 8 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 02. Openbaar bestuur > 02.12. Begrotingen en jaarrekeningen Titel: 02.12AB96.037 Landsbesluit financieringsbehoefte 1996 I Vindplaats: AB 1996 no. 37 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 04. Openbare geldmiddelen > 04.06. Inkomsten- en loonbelasting* Titel: 04.06AB01.131 Regeling loonbelastingtabel 2002 Vindplaats: AB 2001 no. 131 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 04. Openbare geldmiddelen > 04.03. Voorkoming van dubbele belastingen* Titel: 04.03GT88.030 Voorkoming dubbele belasting Vindplaats: AB 1988 no. GT 30 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 04. Openbare geldmiddelen > 04.04. Belastingfaciliteiten* Titel: 04.04AB03.053 Landsbesluit aanwijzing imputatie-N.V. activiteiten Vindplaats: AB 2003 no. 53 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 04. Openbare geldmiddelen > 04.02. Invordering van belastingen Titel: 04.02GT88.020 Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek Vindplaats: AB 1988 no. GT 20 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 04. Openbare geldmiddelen > 04.18. Retributies en leges Titel: 04.18AB05.065 Retributie- en legesbesluit Directie Luchtvaart 2005 Vindplaats: AB 2005 no. 65 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...
Wetgeving Aruba
- DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Coleccion Wetgeving / Coleccion Publicacion di Gobierno , Biblioteca Nacional Aruba Landsverordeningen (wetten) > 07. Openbare gezondheid > 07.06. Uitoefening beroepen in de gezondheidssector Titel: 07.06GT98.013 Lham. t.u.v. art. 2, onderdeel b Vindplaats: AB 1998 no. GT 13 Uitgever: DWJZ - Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Topics: government documents, Aruba, Ordenansa nacional (ley), Landsverordeningen (wetten), National...