Skip to main content

Full text of "Kerk - Dienst Koninginnedag 1932 in de Hoofdkerk der Protestantsche gemeente te Aruba, Oranjestad"

See other formats


| …e waet de st ant 
“Koorleider : 
Organist 


Ws Klokgelui en Örebtapel. 
Koorzang : Wilt heden nu treden. 


( Alle aanwezigen verheffen zich van hunne 
zitplaatsen } 


2. Votum Pastorale. 


B, Gemeentezang ( 376 }) : 

Looft God, Looft Zijn Naam alom 

Looft Hem in Zijn heiligdom 

Looft des Heeren groote macht 

In den Hemel zijner kracht 

Looft Hem om Zijn mogendheden 

Looft Hem naar zoo'n menig blijk 
Ven Zijn heerlijk Koninkrijk ’ 

Voor Zijn troon en hier beneden. 


‚n Looft God naar Zijn hoog bevel 

ft Met het klinkend simbelspel ii 
| Looft Hem op het sthel metaal 

Van de vroolijke simbaal 

Looft den Heer, elk moet Hem eerèn 

Al wat geest en adem heeft 

Looft den Heer die eeuwig leeft 

Looft verheugd den: Heer äer Heesen. 


wer 


( Na het zingen gaat jouer htie ziten 


| 


4, Lezing van het Koningslied (Ps. 45) 


5, Koorzang : A la divina Trinidad 


- 


is 


8, 


kie) 


® 


10. 


Lezing wenhat.f 


Gebed voor den Vredevorst 
(Ps. 78) 


Koorzang : Lofzang aan God. 
Korte feestrede. | 


\ 
Nl Álle aanwezigen verheffen. zich van hun 


zitplaatsen tot het einde van den ätenst Hr 


Gebed voor Vorstin, Regeering en Volk. 


we 


Gemeentezang 4 ds ë 


Wilhélmus van Nassauwe Ö Ben: 
Ben ik van Dietsen bloet N 
Den Vaderland getrouwe 

Blijf 1R bot An den doe 

Een Prince van Oranje king 
Ben ik vfij onverveerd … AEON dok 
Den Kontng van Hispanje- 

Heb ik altijd goecerd. 


Mijn Schild en mijn betrouwen 
Zijt Gij o Ged mijn Heer 

Op U zoo wil ik bouwen 
Verleat mij nimmermeer 

Dat ik toeh vroom mag blijven. 
Uw dienaar t'alder stond 

De tirauny verdrijven 

Die mij het hart doorwondt. 


ME Zegen. 


( Onder het orgelspel verlaat deo 
rustig het bedehuis.) 


p