Skip to main content

Full text of "10.12AB99.059 Landsbesluit schorsing sancties Libie"

See other formats


XA AA AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AB 1999 no. 59 “CENTRAAL WETTENREGISTER® 15 november 2013 
XA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Intitulé LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, tot buiten- 


Citeertitel: 

Vindplaats 
werkingstelling van artikel 2 van het Landsbesluit eco- 
nomische sancties Libië (AB 1993 no. 44) 

Landsbesluit schorsing sancties Libië 


AB 1999 no. 59 


Wijzigingen: Geen 
Artikel 
1993 no. 44) 


1. Dit landsbesl 


ui 


bië kunnen bij landsbes 


2. Een landsbesl 
ui 


Artikel 1 


2 van het Landsbesluit economische sancties Libië (AB 
wordt buiten werking gesteld. 

Artikel 2 


t en het Landsbesluit economische sancties Li- 


luit worden ingetrokken. 

t als bedoeld in het eerste lid, wordt bekend- 


gemaakt in het Afkondigingsblad van Aruba. 


Artikel 3 


t landsbesluit treedt in werking op de dag na die van zijn 


plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 


Le Di 
5 april 19 
2. Het 


Laub Les 


99 

t kan worden aangehaald als Landsbesluit schorsing sancties