Skip to main content

Full text of "Afkondigingsblad van Aruba 2011 no. 31"

See other formats


2011 no. 31 AFKONDIGIN GSBLAD 
VAN 
ARUBA 


LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 mei 2011 ter uitvoering van 
artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) 
(Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunten 25 jaar Status Aparte) 


Uitgegeven, 31 mei 2011 


De minister van Justitie en Onderwijs, 


A.L. Dowers Pagina 2 


Afkondigingsblad van Aruba 2011 no. 31 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hebbende: 

dat het wenselijk is over te gaan tot de uitgifte van zilveren en gouden munten met het ka- 
rakter van wettig betaalmiddel ter herdenking van het feit dat 25 jaar geleden Aruba als 
gelijkwaardige partner tot het Koninkrijk der Nederlanden is toegetreden; 

Gelet op: 

artikel 6, derde lid, van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34); 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

Artikel 1 

1. Door de Centrale Bank van Aruba wordt maximaal 1.250 zilveren en 1.000 gou- 
den munten uitgegeven met een waarde van respectievelijk vijf en tien florin elk. 

2. De beeldenaar van de munten, bedoeld in het eerste lid, is als volgt: 

op de voorzijde : het wapen van Aruba, bestaande uit een schild gedeeld en doorsne- 

den door een kruis met in het linker bovenvlak een aloëplant, in het 
rechter bovenvlak een driehoekig berg uitkomend uit zes gegolfde 
dwarsbalken, in het linker ondervlak twee in een geslagen armen en 
in het rechter ondervlak een kamrad. Het schild wordt gedekt door 
een liggende leeuw en is aan de onderzijde omkranst door twee 
aaneengebonden lauriertakken, alsmede het muntteken en het 
muntmeesterteken; 

op de keerzijde : de tekst "Aruba", de panoramische afbeelding van het bestuurskan- 

toor met rechtsboven een driehoek met aaneengesloten de tekst 
Aruba en linksonder een driehoek met aaneengesloten de tekst 25 
jaar, de tekst van 5 FLORIN respectievelijk 10 FLORIN en onderin 
de tekst 25 jaar status aparte en het jaartal 2011. 

3. De zilveren munt is rond, met een diameter van 29 millimeter. Zij bestaat uit 
925/1000 zilver en weegt 11.9 gram en draagt het randschrift: “GOD ZIJ MET ONS”. 

4. De gouden munt is rond, met een diameter van 18,5 millimeter. Zij bestaat uit 
900/1000 goud en weegt 3,3645 gram en heeft een kartelrand. Pagina 3 


Afkondigingsblad van Aruba 2011 no. 31 


Artikel 2 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaat- 
sing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit uitgifte herdenkingsmunten 25 jaar 
Status Aparte. 


Gegeven te Oranjestad, 24 mei 2011 
F.J. Refunjol 


De Minister van Financiën, Communicatie, 
Utiliteiten en Energie, 

M.E. de Meza 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers