Skip to main content

Full text of "Fjala New Edition-Vol. I"

See other formats


V5N ly. 


Studentore 


■1* . /i_ 

y 

mk * '- j_ 

\ m- ' 2fl 

\ i 

|k>i. J 


Dej 

p 

ar 

ta 


TABELA E PERMBAJTJES 

Editorial 

fq.3 

Një prezantim i shkurtër i Departamentit të Theologjisë Sociale & Shkencat Religjioze 

fq. 4 

Stuidentët e vitit të parë 
fq. 5 

Kremtimi i Shën Anastas Persianit dhe i emrit të Kryepiskopit Anastas 

fq. 6 

E kremtja e Shën Vlashit 
fq.7 

Takimi rinor në manastirin e Shën Joan Vladimirit 

fq.d 

E shtuna e parë e kreshmës 
fq.9 

Ungjillëzimi i Hyjlindëses 
fq. 10 

Simpoziumi i organizuar nga Fondacioni "Fryma e Dashurisë" 

fq. 11 

Konferenca e 3-të ndërkombëtare në Shkencat sociale, humane dhe të aplikuara 

fq. 12 

Analizë TheoLogjike e ditëve të Javës së Madhe 

fq. 13 


SocialMedla GRUPI I REDAKTIMIT 

Kryeredaktori: Briken Gjika 
Redaktore: Theano Kostoli 


f 


r-pp.a - Hf ■■ I -31 lr-Ts. I h T-i SIIH i I 

R|ihhl >3 Cuuk •>■ 


| v Stdd ~^v^t ■! 


Nr'jr-. ' Via- 


m 
‘fvxft !.>j.jLi.Ti.i-T+jli:D:r 


M 


:hçpLpr Mrib'nijLpjK 


tEO Lo rhi n L b * hoo. c gtt. Organizimi i 
materialit: 


Studentët e vitit 
të parë 


Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


3 


Departamenti Studime në 
Theologjinë Sociale & Shkencat Religjioze Viti i ri akademik 2018-2019 në Kolegjin Universitar "Logos" 
nisi me hapjen e një fakulteti të ri. Fakulteti i Shkencave Hu- 
mane dhe Komunikimit Gjuhësor çeli dyert për studentët. Ai 
përbëhet nga tri Departamente: Studime në Theologjinë Sociale 
dhe Shkencat Religjioze, Mësuesi për Arsimin Parashkollor dhe 
Gjuhë dhe Civilizim Grek. 

Departamenti i Studimeve në Theologjinë Sociale & Shken- 
cat Religjioze, i vendosur në një ambient piktoresk në Manastirin 
e Shën Vlashit, filloi aktivitetin e tij mësimor me gjashtëmbëd- 
hjetë studentë të rinj. Në të njëjtën kohë, po zhvillohet edhe viti 
i fundit i sistemit të vjetër 4-vjeçar të Akademisë Theologjike. 

Më në fund, pas 22 vitesh përpjekjeje u arrit të njihet nga 
organizmat shtetërorë ky institucion arsimor. Meritat më të 
shumta i shkojnë Fortlumturisë së Tij, Kryepiskopit Anastas, i 
cili me punën e tij të palodhur arriti të ngrinte këtë institucion 
arsimor në një nivel universitar. Tanimë, departamenti ynë 
gëzon të gjitha privilegjet si çdo institucion tjetër arsimor i njo- 
hur nga shteti në vendin tonë. 

Pikërisht, me këtë lajm kaq të gëzueshëm, stafi ynë i Re- 
vistës "Fjala" nis një seri të re të kësaj reviste studentore. Disa 
nga objektivat tona kryesore do të kenë të bëjnë me promovimin 
e jetës stundetore dhe, njëkohësisht, shpirtërore në këtë 
"çerdhe" të re të dijes. 

Edhe njëherë falënderojmë përzemërsisht Fortlumturinë e 
Tij, Kryepiskopin Anastas për përkujdesjen e tij të veçantë ndaj 
këtij institucioni dhe i urojmë shëndet e vite të bekuara. 

Kryeredaktori i revistës "Fjala" 

Briken Gjika 


Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


4 


Një prezantim i shkurtër i Departmentit të Theologjisë Sociale & 

Shkencat Religjioze Departamenti i Theologjisë Sociale & Shkencat Religjioze i përket Fakultetit të Shkencave Hu- 
mane të Kolegjit Universitar Logos. Skholla siguron një program studimi tre-vjeçar në Theologji, i 
njohur nga shteti Shqiptar dhe i cili operon sipas sistemit të Bolonjës. Fillimi zyrtar i programit mësi- 
mor nën rrethanat e reja ishte në 15 tetor 2018. Departamenti është i vendosur në një kompleks 
ndërtesash moderne përreth Manastirit të Shenjtë të Shën Vlashit, në fshatin me të njëjtin emër, 5 
minuta larg nga qyteti i Durrësit. 

Megjithatë, përpara se Departamenti i Theologjisë të njihej si një institucion zyrtar akademik 
nga shteti shqiptar, në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit, Akademia Theologjike fillojë të operonte 
dhe vazhdon të funksionojë , në mënyrë që të trajnojë vullnetarë të rinj dhe besnik në kryerjen e 
shërbesave kishtare, duke i përgatitur ata të ofrojnë shërbimet e tyre në tempujt e shenjtë. Pas disa 
kohësh shumë nga ata u dorëzuan priftërinj. Kjo përpjekje u vu në jetë në 7 shkurt 1992. Në 1996 
Shkolla u zhvendos me premisa të reja në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit në një komleks mul- 
tifunksional, i cili ishte një nga komplekset më modernë të edukimit për kohën. Kryepiskopi Anastas 
zgjeroi objektivat e shkollës, e cila u transformua, nga një seminar i trajnimit të klerikëve të rinj në 
Akademinë Theologjike për djem dhe vajza. Pas shumë përpjekjesh të Kryepiskopit Anastas për të 
përmirësuar nivelin e studimeve dhe benefitet për studentët, një Departament i Theologjisë u 
themelua, i cili iu bashkangjit Shkollës Sociale në mënyrë që të vazhdojë kultivimin dhe studimin e 
Theologjisë Orthodhokse në një nivel universitar. 

Studentët e Departmentit të Theologjisë Sociale & Shkencat Religjioze mësojnë rreth The- 
ologjisë Orthodhokse dhe besimit në një mjedis të Krishterë Orthodhoks, ku ata studiojnë sëbashku 
dhe marrin pjesë në adhurim, mësojnë të përdorin teori të ndryshme moderne të shkencave sociale 
dhe humane në studimin e besimit, fillojnë të kuptojnë dhe të vlerësojnë Theologjinë Orthodhokse 
përmes hulumtimit të gjerë në Studimet Biblike dhe Patristike, në: Theologjinë e Krishterë, historinë 
e religjioneve, historinë dhe traditën e Kishës së Shqipërisë, dhe mësojnë të shkruajnë dhe të shprehin 
opinionin e tyre me mendim kritik, gjë që i jep atyre mundësinë të zhvillojnë aftësi të reja në gjuhët 
e huaja, informatikë, gazetari dhe media sociale. 

Një nga qëllimet e departamentit dhe të profesorëve është që të përgatisë studentët të jenë 
përdorues të pavarur dhe fleksibël të burimeve theologjike dhe të ushtrojnë njohuritë e tyre the- 
ologjike nëpër dialogje duke bashkëpunuar brenda shoqërisë. 

Përgjithësisht, departamenti ynë mundëson një mënyrë të Krishterë Orthodhokse jetese duke 
pasuruar jetën morale dhe shpirtërore të studentëve, të cilët do të jenë brezi i ri i drejtuesve të Kishës 
së Shqipërisë. Studentët nuk mësojnë rreth theologjisë Orthodhokse vetëm në klasë, por programi i 
shkollës gjithashtu përfshin jetën liturgjike, pjesëmarrjen në shërbesat e mëngjezores, mbrëmësores, 
pasdarkës, diskutimet javore me karakter shpirtëror dhe seminaret e shpeshta. Studentët gjithashtu 
marrin pjesë në programe më të gjera të edukimit të krishterë të paktën një herë në javë. Kjo përfshin 
katekizmin në zonat përreth, dhe vizitat në institucione të ndryshme në qytetet e Durrësit, Kavajës 
dhe Tiranës. 

Dr. Georgios Gaitanos 
Drejtues i Departamentit r_L> 


Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


5 


Studentët e vitit të parë 

Emrat e studenteve të vitit të parë 


Jorgo Belul 
Juljan Bida 
Teofil Grozdanovski 
Klajdi Dervishi 
Elena Gaqollari 
Briken Gjika 
Justina Gjoka 
Vasiana Koci 


Xhanluka Kojani 
Marsela Papa 
Paola Papa 
Xhulja Papa 
Antonio Poshnjari 
Artjola Prifti 
Dajana Ustia 
Marsida Velo 
Fjala New Edition Vëllimi I 2019 6 

Kremtimi i Shën Anastas Persianit dhe i emrit të Kryepiskopit Anastas 


Më 22 janar, studentët e Departamentit të Studimeve në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Re- 
ligjioze morën pjesë në Liturgjinë Hyjnore që u zhvillua në Katedralen "Ngjallja e Krishtit", në Tiranë 
për nder të Shën Anastas Persianit. Në këtë ditë të shënuar feston ditën e emrit edhe Kryepiskopi i 
Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumtura e Tij, Anastasi. 

Liturgjia Hyjnore u drejtua nga vetë Fortlumturia e Tij dhe bashkëmeshues ishin anëtarët e 
Sinodit të Shenjtë, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij, Joani; Mitropoliti i Fierit, Hirësia e Tij, Nikolla; 
Mitropoliti i Elbasanit, Hirësia e Tij, Andoni; Mitropoliti i Amantias, Hirësia e Tij, Nathanaili; 
episkopi i Bylisit, Hirësia e Tij, Asti, si edhe klerikë nga të gjitha dioqezat. Hirësia e Tij, Joani e uroi 
Kryepiskopin Anastas në emër të Sinodit të Shenjtë dhe e falënderoi për kontributin shumëvjeçar, 
që ka dhënë për ringritjen dhe për ecurinë e Kishës Orthodhokse të Shqipërisë. 

Pas përfundimit të Liturgjisë Hyjnore, Fortlumturia e Tij priti urime në Qendrën Sinodike Or- 
thodhokse nga personalitete, klerikë e shumë besimtarë. 

Klajdi Dervishi 
Studenti i Theologjisë KU Logos 
Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


7 


E kremtja e Shën Vlashit Më 11 shkurt, Kisha jonë e shenjtë kremton kujtimin e nderuar të hierodëshmorit të shenjtë, 
Vlashit, episkopit të Sebastisë, emrin e të cilit mban Manastiri i Hirshëm që ndodhet pranë qytetit të 
Durrësit. Ky manastir është rindërtuar në fundin e shek. XX prej Kryepiskopit Anastas. 

Panairi që u zhvillua me këtë rast, mblodhi njerëz kremtëdashës dhe klerikë nga qytete si 
Tirana, Durrësi, Kavaja dhe zona të largëta nën drejtimin e Mitropolitit të Apollonisë dhe Fierit, 
Nikollës. 

Agripnia e Shenjtë nisi me Mbrëmësoren panigjirike të datës 10 shkurt, ku nën frymën e 
melodisë së himneve drejtuar shenjtit u krye litania e ikonës së Shën Vlashit si edhe Bekimi i Pesë 
Bukëve. Pjesëmarrës në shërbesa ishin studentët e Departamentit të Theologjisë, studentët e 
Akademisë Theologjike, si edhe një grup i studentëve të Shkollës së Muzikës Bizantine të 
Kryepiskopatës së Tiranës. Pas Mbrëmësores, për besimtarët u shfaq një dokumentar mbi jetën e 
shenjtit, martirizimin dhe lidhjen e tij me vendin që gjatë historisë mori emrin e tij. Shërbesat që vi- 
juan në të gdhirë të ditës kremtuese ishin Pasdarka dhe Përshëndetjet e Hyjlindëses Mari; Paraklisi 
i së Tërëshenjtës; Përgatitja për Kungim; Mëngjesorja dhe Liturgjia Hyjnore, të cilat u kryen nga atë 
Spiro Kostoli. 

Gjithashtu, ditën tjetër në mëngjes u krye Shërbesa e Orëve dhe Liturgjia Hyjnore, që u drejtua 
prej Mitropolitit Nikolla. Predikimin e kësaj dite të shenjtë e kreu studenti i Akademisë Teologjike, 
Evgjen Shkurti. 


Duke kremtuar këtë panair të shenjtë, lutemi që Shën Vlashi të ndërmjetojë përpara Perëndisë 
për ndriçimin dhe shpëtimin e shpirtrave tanë. Amin! Përlëshorja e Shenjtorit: 

Sipas emrit ti mbive si pemë e frytëshme,Hierarku i Zotit i lavdëruar Shën Vlash, 
i shfaqe botësfrytet e martirizimit dhe burove pasurisht dhuratat e çudirave. Hierodëshmor i hyjshëm, lutu 

për ata që më ty përikin,me përkrahjen e ndërmjetimit tënd. 

Jorgo Belul 
Studenti i Theologjisë KU Logos Vëllimi I 2019 


8 


Fjala New Edition 

Takimi rinor në manastirin e Shën Joan Vladimirit Data 9 Mars 2019, kur 


Kisha jonë e Shenjtë kujton 40 
martirët e Sebastisë, ishte një 
ditë nderi në të cilën, me ftesën 
e Rinisë Orthodhokse të Tiranë 
s, pedagogu i Departamentit të 
Theologjisë Sociale dhe Shken- 
cave Religjioze të Kolegjit Uni- 
versitar "Logos", z. Jorgo 
Keselopulos, së bashku me disa 
studentë të Departamentit të 
Theologjisë morën pjesë në pro- 
gramin e zhvilluar brenda am- 
bientit të manastirit të Hirshëm 
të Shën Joan Vladimirit në El- 
basan, me temë: "Sa më pranë 
Zotit, më të bashkuar me njëri- 
tjetrin, me shumë lumturi dhe 
bukuri në botë", ku z. Jorgo Ke- 
selopulos u ofroi të rinjve një 
fjalim të mrekullueshëm me 
temën: "Udhëtim drejt Ngjall- 
jes, që të gjithë të jemi një". 
Kulmi i gëzimit tonë ishte vizita 
e vëllezërve tanë nga SHBA dhe 
Kanada të OCMC-së(Qendra e 
Krishterë Orthodhokse Mision- 
are) me të cilët duke ndarë 
eksperienca të ndryshme sh- 
pirtërore por dhe dije historike, 
treguam copëza të historisë dhe 
vuajtjeve të KOASH-it në peri- 
udhën komuniste. Ata me 
shumë kuriozitet dhe pa qën- 
druar indiferentë, u interesuan 
se si u bë kjo ringritje rrënjësore 
e kësaj Kishe e cila sot ndriçon 
dhe drejton jetën e njerëzve-bes- 
imtarëve brenda kufirit të këtij 
vendi kaq të vogël në Perëndim 
të Ballkanit dhe bregun e detit 
Adriatik. Normalisht për t'u dhënë përgjigje të plota pyet- 
jeve të shumta, përgjigjet tona i 
bazuam së pari në vullnetin e 
Zotit i cili donte që ky popull 
shumë i vuajtur të kishte Kishën 
e tij dhe së dyti mbi rolin, kon- 
tributin dhe punën e pandalur 
të Kryepiskopit Anastas. 

Duke u bazuar në ak- 
siomën theologjike që "Çdo gjë 
që fillojmë ta nisim me lutje" 
dhe që jemi "një trup i Krishtit", 
të gjithë pas bashkimit në të 
njëtin "Potir" të Falenderimit 
Hyjnor u drejtuam për të zbat- 
uar programin bazuar në kon- 
ceptin "Liturgjia pas Liturgjisë" 
d.m.th duke bërë çdo gjë në 
emrin e Zotit. Nga gjërat e 
shumta të kryera atë ditë dua të 
bazohem në ato që më lanë 
mbresa të forta dhe që do të jenë 
si pika të cilat do t'i përdor 
gjithmonë në jetën time, brenda 
"trupit të Krishtit", brenda 
Kishës dhe të cilat i komentuam 
më pas në grupe të mledhura në 
oborrin e manastirit. 

Së pari, ishte fjalimi i 
Mitropolitit Andon i cili sipas 
shembullit të 40 martirëve të Se- 
bastisë theksoi se duhet gjith- 
monë "të mbështesim dhe të 
inkurajojmë njëri-tjetrin në ud- 
hëtimin tonë drejt Zotit, që të 
jemi të fortë deri në fund", në 
kuptimin që vetëm të bashkuar 
dhe duke patur dashuri të 
pakushtëzuar mund të ecim me 
hapa të forta drejt qëllimit që 
kemi, d.m.th duke mbajtur në 
intensitet të fortë atë dashuri "horizontale"-vëllazërore, të ar- 
rijmë qëllimin tonë, Shpëtimin. 
Së dyti, ishte fjalimi i pedagogut 
tonë të nderuar z.Jorgo Ke- 
selopulos i cili prapë e theksoi 
"dashurinë" por në dimen- 
sionin e Ungjillit duke u 
mbështetur në fjalët e Zotit Kr- 
isht të dëshmuara në Ungjillin 
sipas Joanit (Jn.l4:15), ku thotë: 
"Nëse më doni, ruani urd- 
hërimet e mia". Pra, mënyra me 
të cilën ne të krishterët do të 
bëhemi pasuesit e nxënësve të 
Krishtit është dashuria që kemi 
midis nesh, dashuria ndaj gjithë 
të tjerëve. 

Dhe së treti dhe shumë e 
rëndësishme është mënyra se si 
demonstrohet kjo dashuri. Mb- 
jellja e 45 rënjëve ullinj nga 
gjithë studentët por së pari nga 
vetë Mitropoliti ishte një shem- 
bull relevant i cili tregon se si 
një ulli i mbjellë me dashuri të 
madhe e jep frutin e tij pas disa 
vitesh. Prandaj kjo dashuri, e 
cila ishte tema qendrore e kësaj 
mledhjeje, të jetë dashuri frytd- 
hënëse, frytet e së cilës do të 
përdoren në favor të Shpëtimit. 

Aktiviteti sportiv dhe 
shërbesa e bukur e Mbrëmë- 
sores për të Dielën e Faljes 
mbylli këtë aktivitet njëditor me 
të rinjtë, si një frymëzim për 
hyrjen në Kreshmën e Madhe 
dhe nxitje për unitet më Zotin. 

Teofil Grozdanovski 
Studenti i Theologjisë KU 

Logos 
Vëllimi I 2019 


9 


Fjala New Edition 

E shtuna e parë e Kreshmës: Mrekullia e grurit 

Të shtunën e parë të Kreshmës, Kisha jonë kujton një 
ngjarje shumë të rëndësishme. Në vitin 361, perandor u bë Ju- 
liani, i cili më vonë u quajt me emrin Apostati, sepse ndonëse 
ishte rritur i krishterë, e mohoi këtë fe dhe filloi të restauronte 
përsëri fenë pagane. Javën e parë të Kreshmës së madhe prej 
40 ditësh, duke filluar nga e hëna, të krishterët hanin ushqime 
të veçanta. Duke dashur të prishë çdo gjë nga Krishtërimi, 
perandori Julian, në mënyrë të fshehtë, i leu këto ushqime me 
gjakun e idhujve. Ai e mori këtë gjak nga sakrificat dhe flijimet 
që u ishin bërë idhujve dhe me të spërkati ushqimet, duke ku- 
jtuar se kështu do të ndynte kreshmën që mbanin të krishterët. 

Shën Theodhori i madh, shenjti, të cilin kujtojmë këtë ditë së bashku më mrekullinë, iu shfaq 
në ëndërr Patrikut të asaj kohe, Theodhosit dhe i tha se nga të gjitha ushqimet, që ishin atje, të mos 
merrnin asgjë, por të merrnin grurë, ta zienin dhe ta shpërndanin te besimtarët. Ashtu ndodhi vërtet. 
Zoti, nëpërmjet këtij shenjti, u kujdes për të krishterët që ta ruanin të pastër kreshmën e tyre. 

E shtuna e parë iu kushtua kësaj mrekullie, meqenëse gruri në kuptimin e krishterë ishte sim- 
boli i Ngjalljes. Ashtu si fara e grurit që bie në tokë dhe nuk vdes, edhe pse duket sikur shpërbëhet 
dhe vdes, mbin dhe jep fryte të tjera, kështu edhe të krishterët, ndonëse duket se do të vdesin, nuk 
ndodh kështu. Ky është besimi i thellë i krishterë. 

Në këtë ditë feston edhe kisha e "Shën Theodhorit" në Vlorë. Panairi filloi më datën 15 mars 
me Mbrëmësoren e madhe dhe Himnin Akathist e vazhdoi ditën e shtunë me Mëngjesoren dhe 
Liturgjinë Hyjnore. Në fund të saj u bë Bekimi i grurit të Shën Theodhorit. Këto shërbesa të shenjta 
u drejtuan nga Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësia e Tij, Ignati. Ai mbajti fjalën e tij me 
këtë rast, duke përmendur mrekullitë e Shën Theodhorit. Për të gjithë pjesëmarrësit në fund u ofrua 
një koktej. 

Lavdi Perëndisë për gjithçka! Për shumë vjet! 

Xhanluka Kojani 
Student i Theologjisë KU Logo Fjala New Edition 


10 Pikërisht, këtë të kremte kujto- 
het dita kur Kryeengjëlli Gabriel i dha 
Virgjëreshës lajmin e shpëtimit të 
botës. Kjo ditë konsiderohet si dita e 
lajmit të mirë, pasi do të vijë një Shpë- 
timtar që do të shpëtojë popullin nga 
mëkatet e tij. Ne marrim lajmin e ard- 
hjes së një Biri, që do të gëzojë zemrat 
e atyre që e duan dhe do të besojnë tek 
Ai. Kjo festë në Kishën tonë orthod- 
hokse na tregon dashurinë e madhe të 
Perëndisë për njerëzimin dhe arritjen 
e pikës kulmore të kësaj dashurie me 
dërgimin e Birit të Tij për shpëtimin 
tonë 

Studentët tanë e festuan këtë të 
kremte të ndritshme në kishën që i 
dedikohet kësaj ngjarjeje në Tiranë. 
Aty u krye Liturgjia Hyjnore, e cila u 
drejtua nga Fortlumturia e Tij, 
Kryepiskopi Anastas me 

bashkëmeshues klerikë të tjerë. 


Vëllimi I 2019 

Ungjillëzimi i Hyjlindëses 

25 Marsi është festa e Ungjillëzimit të Virgjëreshës 
Mari. Kjo është një nga festat më të mëdha të Krishterimit, që 
lidhet me lajmin e gëzueshëm të lindjes së Krishtit. Ky është 
momenti, në të cilin Kryeengjëlli Gabriel e lajmëroi 
Virgjëreshën Mari se do të bëhet nënë, duke lindur Birin e 
Perëndisë. Kryeengjëlli shkoi tek ajo dhe i tha: "Gëzohu o 
Hirplotë, Zoti është me ty!". Kjo festë ka karakterin e një di- 
alogu ndërmjet Kryeengjëllit Gabriel dhe Virgjëreshës Mari. Me zërin e Kryeengjëllit le të të thërresim ty o Virgjëreshe 
e kulluar: "Gëzohu o Hirplotë, Zoti është me tyl". Artjola Prifti dhe Paola Papa 
Studentet e Theologjisë KU Logos 

Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


11 


Simpoziumi i organizuar nga Fondacioni "Fryma e Dashurisë" 


Në datën 23 shkurt, u zhvillua në Qendrën Kul- 
turore të Katedrales "Ngjallja e Krishtit" një simpoz- 
ium me temën "Si do të bashkëpunojmë me Frymë 
Dashurie për programet e shkollave tona?". Në këtë 
simpozium, të organizuar nga Fondacioni "Fryma e 
Dashurisë", morën pjesë rreth 170 mësues nga shkollat 
9-vjeçare dhe të mesme të financuara nga Kisha Or- 
thodhokse Autoqefale e Shqipërisë. Pjesë e këtij ak- 
tiviteti ishin edhe studentët e Departamentit të 
Theologjisë Sociale & Shkencave Religjioze, të cilët 
dhanë ndihmesën e tyre në organizimin e tij. 

Simpoziumi nisi me fjalimin e mbajtur nga drejtoresha e Fondacionit "Fryma e Dashurisë", 
znj. Pamela Barksdale, e cila theksoi rolin dhe qëllimin e këtij fondacioni në përhapjen e frymës së 
dashurisë dhe bashkëpunimit te brezat pasardhës. 

Më pas, vijoi fjalimi përshëndetës i Kryepiskopit Anastas, i cili bëri një paraqitje të kontributit 
të vyer në fushën e arsimit në vend ndër vite. Ndër të tjera, Kryepiskopi theksoi se asgjë nuk do të 
ishte bërë e mundur pa përkujdesjen e Perëndisë dhe kontributit të mijëra njerëzve të tjerë. 

Veprimtaria vazhdoi me prezantimin e njëpasnjëshëm të shkollave të financuara nga Kisha 
Orthodhokse. U prezantua shkolla shqiptaro-amerikane "Protagonistët"; shkolla e mesme e 
përgjithshme "Platon" në Korçë; shkolla "Frymë Dashurie" në Gjirokastër; shkolla "Frymë Dashurie" 
në Durrës,; shkolla e mesme dhe ajo profesionale "Frymë Dashurie" në Mesopotam. Një prezantim 
i veçantë iu kushtua edhe Kolegjit Universitar "Logos", i cili u krye nga Rektorja, Prof. dr. Nikoleta 
Mita. Vend të rëndësishëm zuri edhe prezantimi i Departamentit të Theologjisë Sociale dhe Shkencat 
Religjioze nga Dr. Georgios Gaitanos. 

Në këtë simpozium, patëm nderin të ndiqnim edhe 
dy fjalime të përgatitura nga dy pedagogë të nderuar grekë, 

Prof. Emmanuel Perselis (Universiteti Kapodistrian i 
Athinës), i cili referoi temën "Dimensioni etik dhe shpirtëror 
i arsimit, perspektivë e krishterë orthodhokse" dhe Prof. 

Kristos Vasilopoulos (Universiteti "Aristoteli" i Selanikut), i 
cili referoi temën "Të shpërndajmë vlerat universale në një 
mjedis multikulturor". 

Pas prezantimeve, pasoi dreka e përbashkët dhe pas 
saj u krye një diskutim në panel, ku u reflektua për ato 
çështje që u trajtuan në këtë simpozium. 


Në fund të aktivitetit, studentët e 
Departamentit të Theologjisë Sociale & 
Shkencat Religjioze u pajisën me çerti- 
fikata për pjesëmarrjen dhe kontributin 
e tyre në këtë simpozium. 

Briken Gjika 
Studenti i Theologjisë KU Logos 

12 


Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


Konferenca e 3-të ndërkombëtare në shkencat humane, sociale dhe të 

aplikuara 


Në datën 11 Prill, u mbajt në qendrën kul- 
turore të katedrales "Ngjallja e Krishtit" në Tiranë, 
konferenca e 3-të ndërkombëtare në shkencat hu- 
mane, sociale dhe të aplikuara. Kjo konferencë, u 
realizua nëpërmjet bashkëpunimit të KU Logos, 
Universitetit Beder, Universitetit Katolik "Zoja e 
Këshillit të Mirë" dhe Universitetit të Pireut. Pro- 
grami i kësaj konference u nda në tre seanca ku 
përfshiheshin: Seanca e Mjekësisë, Seanca e 
Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit dhe 
Seanca e Shkencave sociale dhe humane. 
Studentët e Departamentit tonë morën pjesë në seancën 
dedikuar Shkencave sociale dhe humane. Kryetari i kësaj seance, 
i cili nisi i pari fjalimin e tij ishte shefi i Departamentit tonë Dr. 
Georgios Gaitanos. Tema e fjalimit të tij titullohej "Studimi i re- 
ligjionit në Literaturën e hershme të krishterë". Kjo temë kishte të 
bënte me një vështrim mbi studimin e religjionit në mënyrë sis- 
tematike bazuar tek Etërit e Hershëm të kishës. Në fjalimin e tij, ai 
përmendi skemën e paraqitur nga Klementi i Aleksandrisë, në të 
cilën koncepti i religjionit u pa në ecuri evolutive dhe nga ku Kr- 
ishterimi përbënte majën e kësaj shkalle. Gjithashtu ai dha edhe 
shembullin e kategorizimit të Laktantit, i cili e shikonte Krishter- 
imin mbi fetë e tjera. 

Fjalimi i dytë u mbajt nga pedagogu ynë i Liturgjikës, Dr. 
Georgios Keselopoulos. Tema e tij titullohej "Karakteristikat e 
përgjithshme të evoluimit të Adhurimit Orthodhoks: Një qasje 
Liturgjike (shek 1-15)". Në këtë temë ai prezantoi evoluimin e ritit 
liturgjik bizantin bazuar në punët kërkimore të profesorëve Robert 
Taft dhe Ioannis Fountoulis. Fjalimin pauses e mbajti pedagogu 
Msc Thoma Çomëni. Tema të cilën ai trajtoi titullohej "Vlera e 
njeriut dhe dilemat bioetike". Në këtë temë ai trajtoi disa çështje 
interesante që kishin të bënin me fushën e etikës si: fekondimi in- 
vitro, eutanazia, transplanti i organeve. Tema e fundit u mbajt nga 
pedagogja Dr. Natalina Hoti e Universitetit Katolik "Zoja e 
Këshillit të Mirë". Puna e saj kërkimore titullohej "Studimi i 
gjuhëve dhe kulturave, efektet e migrimit në Shqipëri". Në këtë 
punim ajo prezantoi efektet që sollën në shoqërinë shqitare valët 
migruese përgjatë viteve. Pas prezantimit të temave u mbajt një 
diskutim i hapur me pyetje dhe përgjigje për ato që u trajtuan. 


Në fund të aktivitetit të gjithë të pranishmit 
morën pjesë në drekën e përgatitur posaçërisht për 
ta dhe studentët tanë u pajisën me çertifikata për 
pjesëmarrjen e tyre. 

Briken Gjika 

Studenti i Theologjisë KU Logos 
Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


13 


Analizë Theologjike e ditëve të Javës së Madhe 


E diela e Dafinave 

"Gëzohuni gjithmonë më 
Zotin"! Kjo frazë tregon qartë se 
njeriu duhet të mbushet me 
gëzim. Për ne të krishterët ka 
vetëm një burim gëzimi të 
vërtetë. Ai është marrëdhënia 
jonë me Jisu Krishtin . Ta njohim 
dhe ta lejojmë Atë të hyjë në zem- 
rat tona. 

Më 21 prill festojmë ditën 
e së Dielës së Dafinave. Në të 
kremtojmë hyrjen e Jisuit në 
Jerusalem si mbret i judenve. 
Njerëzit u grumbulluan nëpër 
rrugë për ta përshëndetur dhe 
për ta lavdëruar Hosana! I 
bekuar është ai që vjen në emrin 
e Zotit! Nuk përkujtojmë vetëm 
ngjarjen historike por kujtojmë se 
duhet të hapim jetën dhe zemrat 
tona për Krishtin dhe ti kërkojmë 
që të vijë tek ne si mbret! Ai 
duhet të mbretërojë në zemrat 
tona. Mbretëroftë Krishti në jetën 
tonë dhe na mbushtë me gëzimin 
e Tij të pamasë. 

Juljan Bida 

E Hëna e Madhe e Shenjtë 

Në mbrëmjen e së Dielës 
së Dafinave, lexohet mëngjesorja 
e të Hënës së Madhe dhe të Shen- 
jtë, ku kisha jonë përkujton 
Josifin e lumur të Dhiatës së 
Vjetër dhe fikun e mallkuar prej 
Zotit. 

Të gjithë ne e dimë histor- 
inë e Josifit, birit më të dashur të 
Patriarkut Jakov, të cilin 
vëllezërit nga smira e tyre ndaj 
tij, e shitën si skllav. 

Ai u ndihmua nga Perën- 
dia dhe arriti të behej madje edhe 
sekretar i faraonit të Egjiptit. 
Duke qenë i urtë dhe i zgjuar, 
Josifi e përdori në mënyrë të 
drejtë pushtetin e tij, si në kohën 
e urisë, ashtu edhe në kohën e 
paqes. Një zi e madhe ra ngado 


dhe vëllezërit e Josifit rishfaqen 
për ndihmë para vëllait të tyre. 
Ai nuk i braktisi vëllezërit e tij 
por i fali dhe i ndihmoi ata dhe 
gjithë familjarët e tij. 

Ne të gjithë, e dimë se sa e 
vështirë është të falësh e të 
ngushëllosh dikë që të ka keqtra- 
jtuar e të ka bërë keq... 

Por, po të shohim Josifin, 
në zemrën e tij nuk do të gjejmë 
kryelartësi, egërsi apo hakmarrje. 
Përkundrazi, ai shpreh një 
dashuri falëse, që ngjason me atë 
dashuri që Dhëndri jonë shprehte 
ndaj personave që e kryqëzuan 
dhe këtë e shohim në fjalët e tij: 
"Fali o At se s'din ç'bëjnë". 

Historia e Josifit na kujton 
që Dhëndëri ynë është ai që na 
fal, na do dhe na shpërblen nëse 
bëjmë të njëjtën gjë, falim. 

Është pikërisht po Ai 
Dhëndër, i cili do të pësojë me 
dashje, jo për veten e Tij të 
pamëkatë por për të gjithë ne 
mëkatarët. Këto pësime dhe 
sakrifica e Tij për ne e tregon Atë 
si përulësinë më të skajshme që 
ka njohur njerëzimi. Ajo vërehet 
në Ikonën e Dhëndërit, e cila 
gjatë shërbesës së kësaj dite vjen 
nëpërmjet litanisë nga Hierorja 
në mesin e Kishës dhe të gjithë i 
falen. 

Gjithashtu, sot përkujto- 
jmë dhe fikun pa fryte, shembulli 
i të cilit na përciell një mesazh 
mjaft të rëndësishëm: "Të puno- 
jmë me produktivitet dhe të kul- 
tivojmë virtyte gjatë gjithë jetës 
sonë!". 

Dajana Ustia 

E Marta e Madhe e Shenjtë 

Të Hënën e Madhe në 
mbrëmje, në kishë psalet mëngje- 
sorja e së Martës së Madhe ku 
kisha përkujton paravolinë e 10 
virgjëreshave. Me anë të kësaj 


Jisu Krishti na bën thirrje të rrimë 
zgjuar dhe të jemi vigjilentë një- 
soj si 5 virgjëreshat e matura të 
cilat ishin të përgatitura për ard- 
hjen e dhëndrit dhe të mos jemi 
si 5 të marrat që e prisnin dhën- 
drin pa qenë të përgatitura. 
Ashtu si tek virgjëreshat vaji ynë 
shpirtwror është dashuria që tre- 
gojmë ndaj të tjerëve duke parë 
në fytyrat e tyre vetë Zotin dhe 
qëndrimi lutës pasi siç thotë 
Himni i Dhëndrit duhet të zgjo- 
hemi duke thënë:"I Shenjtë, i 
Shenjtë, i Shenjtë je Ti, o Perëndi, 
me lutjet e Hyjlindëses mëshirë ki 
për ne". Secili nga ne e ka plotë- 
sisht në dorë të zgjedhë ose 
rrugën e përgatitjes dhe vigji- 
lencës ose rrugën e marrëzisë. 
Qofshim gati duke përgatitur 
zemrën dhe duke mbetur vigji- 
lentë që mos të mbyllet dera dhe 
ne të mbetemi jashtë nusërores së 
Krishtit. 

Marsela Papa 

E Mërkura e Madhe e Shenjtë 

Të Martën e Madhe të 
Shenjtë në mbrëmje lexohet 
mëngjesorja e së Mërkurës së 
Madhe e të Shënjtë. Kisha këtë 
ditë kryen shërbesën e ardhjes së 
Dhëndërrit III. Kur Dhëndëri 
vjen ne ose do të hyjmë në festën 
e tij të gëzueshme ose do të 
mbetemi jashtë në errësirë. Ne 
duhet të jemi të pregatitur për të 
pritur Dhëndërin e Kishës. Ky 
është rasti paralajmërues për ata 
që mendojnë dhe duan ta lënë 
për më vonë jetën e krishterë. 
Tani është koha të vigjëloni dhe 
të rrini zgjuar! Sikurse thotë dhe 
Shkrimi i Shenjtë: "Në kohë të 
pëlqyer unë të dëgjova dhe në 
ditë shpëtimi të ndihmova" Ja 
pra, koha e pëlqyer, Ja pra, dita e 
shpëtimit! (2 Kor. 6:2). 

Gjithashtu, të Mërkurën e Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


14 


Madhe e të Shenjtë kujtojmë 
Gruan Mëkatare që leu Zotin me 
miro të shtrenjtë e me erë të mirë. 
Gruaja befas u tregua e urtë, kup- 
toi dënimin e Ferrit dhe hoqi 
dorë nga mëkatet. Ajo e shtrirë në 
këmbët e Jisuit e dëshpëruar dhe 
me lotë në sy i thërriste Krishtit: 
"Pritmë të penduar o gëzim i 
Ëngjëjve o Zot mëshirëplotë". 
Gruaja e përlotur duke blatuar 
miron tregon pendimin e mekat- 
eve të saj ashtu siç për të, më 
vonë në tropar shkruhet "Sa i 
bukur është pendimi". 

Në fund të shërbesës 
psalet tropari i Murgeshës 
Kasiani kushtuar pendimit të 
Gruas Mëkatare e cila derdhjen e 
miros në këmbët e Krishtit e gjeti 
si liman shpëtimi dhe duke e 
fshirë me flokët e saj thotë: Fajet 
e mia të shumta dhe mëkatet 
kush mi numëron o Shpëtimtar 
Jetëdhënës? Mos më përbuz mua 
të mjerën, o i vetmi Zot i mëshi- 
rave. 

Marsida Velo 

E Enjtja e Madhe e Shenjtë 
Darka Mistike 

Të mërkurën e Madhe në 
mbrëmje psalet mëngjesorja e së 
enjtes së madhe, në të cilën kujto- 
jmë Darkën Mistike. Të enjten e 
Madhe e të Shenjtë, Etërit e shen- 
jtë, që i kanë caktuar të gjitha 
mirë, ashtu siç i morën prej apos- 
tujve dhe ungjijve na kanë dhënë 
të kremtojmë Lajtoren e Shenjtë, 
ku Krishti u lan këmbët nxënësve 
të Tij në mbrëmje. Gjithashtu ku- 
jtojmë Darkën Mistike ose Darka 
e dyfishtë, sepse sjell Pashkën e 
ligjit dhe Pashkën e re, Gjakun 
dhe Trupin e Krishtit dhe lutjen e 
Përmbinatyrshme. Kjo e fundit 
quhet kështu, sepse gjatë kësaj 
lutjeje të Krishti ndodhën gjëra të 
frikshme. Prej syve të tij lotuan 
pika gjaku. Kujtojmë Tradhëtinë 
gjatë së cilës ushtarëve dhe 
kryepriftërinjve u nevojiteshin 


thika dhe dru ndaj Atij të cilit 
ishte gati të vdesë si shpengim 
për gjithë njerëzit. 

Të Enjten e Madhe në 
mëngjes kryhet shërbesa e 
mbrëmësores dhe Mesha e Shën 
Vasilit të Madh, ku në vend të 
Himnit Keruvik psalet "Në 
Darkën Tënde Mistike, o Bir i 
Perëndisë merrmë sot pjesëtar, se 
nuk do t'ua rrëfej armiqve të tu 
misterin, po duke të pohuar si 
kusari thërres: -Kujtomë o Zot 
kur të vish në mbretërinë Tënde", 
sepse përkujtohet Darka Mistike. 
Në mëngjesin e kësaj të enjteje, 
Krishti ofron për ne shpëtimin 
,duke na bashkuar me Të dhe 
njëri-tjetrin me Kungimin e Tij të 
Shenjtë.. Është darka e Kalimit, 
një traditë e shenjtë, që është nd- 
jekur vit pas viti, një kohë për të 
falenderuar Perëndinë që çliroi 
izraelitët e Tij nga skllavëria në 
Egjipt edhe të gjithë neve nga 
skllavëria e mëkatit. Ky çast është 
ndryshe, sepse kur Jisu Krishti 
thotë: "Merrni, hani, ky është 
trupi im, i Dhiatës së Re... Pini 
prej këtij të gjithë; ky është Gjaku 
im i Dhiatës së Re, që derdhet për 
ju dhe për shumë, për ndjesën e 
mëkateve", na bashkon të 
gjithëve ne me njëri-tjetrin dhe 
me veten e Tij nëpërmjet këtij 
Kungimi Hyjnor. Çfarë kuptimi 
ka pjesëmarrja jonë në Darkën e 
Zotit? 

Nëse ne themi "ushqimi 
është jetë", sepse i bën trupat 
tanë të rezistojnë, atëherë në 
Kungimin e Shenjtë dhuratat e 
ofruara, buka dhe vera, të shen- 
jtëruara dhe të transformuara në 
Trup dhe në Gjak të Krishtit na 
bëjnë ne pjesëmarrës të gjallë të 
Mbretërisë Qiellore dhe të Jetës 
së përjetshme. Edhe neve bëna o 
Zot i Shenjtë, pjesë të Darkës dhe 
Kungimit tënd. 

Vasiana Koçi 


E Premtja e Madhe dhe e 
Shenjtë 
Mbrëmësorja 

Të Premten e Madhe dhe 
të Shenjtë ose siç njihet ndryshe 
të Premten e Zezë në mëngjes, 
pas Orëve të Mëdha kryhet 
shërbesa e Mbrëmësores, në të 
cilën Kisha jonë kujton Zbritjen 
nga Kryqi të Trupit të Zotit tonë 
Jisu Krisht e cila u krye nga Josifi 
i Arimatheas. 

Prifti gjatë shërbesës, në 
momentin e leximit të ungjillit të 
shenjtë afrohet në qëndër të 
Kishës përpara Krishtit të 
Kryqëzuar dhe e zbret Atë nga 
Kryqi, duke marrë kështu Trupin 
e nderuar dhe pasi e mbëshjell 
me një çarçaf të bardhë e çon 
brenda në hierore, pikërisht për 
të kujtuar ngjarjen kremtuese. 
Gjithashtu gjatë shërbesës nxiret 
Epitafi (një mbulesë në të cilën 
është qëndisur pamja e Krishtit të 
shtrirë në varr) i cili vendoset në 
një tavolinë së bashku me 
Ungjillin dhe zbukurohet me 
lule. 

Tropari i ditës mbart edhe 
mesazhin hyjnor për secilin prej 
nesh: "Vdiqe dhe nga Kryqi i 
tërëshenjtë, Arimatheani të zbriti, 
o Shpëtimtar Jisu Krisht, me 
aroma dhe me myshk, dhe një 
savan të ri, të mbështolli dhe të 
vajtoj, dhe deshte ta puthte, 
trupin tënd te hyjëshmë, me mal- 
lëngjim të madh, po ishte i tron- 
ditur nga tmerri, dhe po të 
thërriste me frikë: Nder edhe 
lavdi më ty o Zoti Krisht". 

Le të bëhemi pjesë e pësimeve të 
Krishtit të mbushur me shpresën 
dhe gëzimin e Ngjalljes duke 
thënë edhe ne si Arimathiani: " 
Nder edhe lavdi më ty o Zoti Kr- 
isht". 

Pashkë të gëzuara! 

Xhanluka Kojani 


Fjala New Edition 


Vëllimi I 2019 


15 


E Premtja e Madhe e Shenjtë 

Të Enjten e Madhe të Shenjtë në 
Mëngjesore Kisha kryen leximin 
e 12 Ungjijve. Etërit e hyjshëm që 
i urdhëruan të gjitha mirë, si 
morën prej Apostujve të hyjshëm 
dhe prej Ungjijve të shenjtëruar, 
na kanë dhënë të kremtojmë këto 
të katërta: Lanjëtoren e shën- 
jtëruar, Darkën Mistike, Faljen e 
sipërnatyrëshme dhe Tradhë- 
timin vetë. Të Premten e Madhe 
të Shenjtë, kremtojmë Pësimet e 
Shenjta shpëtimtare dhe të 
tmerrshme të Zotit edhe 
Perëndisë ,edhe Shpëtimtarit 
tonë Jisu Krisht, edhe kujtojmë 
pështyrjet, shuplakat, rrahjet, 
përqeshjet, rrobën e kuqe, 
kallamin, sfungjerin, uthullën, 
peronat, shtizën dhe përmbi të 
gjitha Kryqin dhe vdekjen, të cilat 
i duroi për ne duke dashur. Kuj- 
tojmë rrëfimin shpëtimtar të 
Kusarit mirënjohës që u 
kryqëzua meAtë. 

Edhe ne ndodhemi sot 
përpara Kryqit të Zotit, kujtojmë 
sakrificën e Tij dhe marrëdhënien 
tonë të shkëputur me Perëndinë. 
Kujtojmë këtë të fundit sepse 
mëkati e çoi njeriun drejt shkatër- 
rimit prandaj dhe Zoti për hir të 
dashurisë së Tij na çliroi nga 
mëkati dhe restauroi natyrën 
tonë të rënë njerëzore. Të shumtë 
janë ata që akoma dhe sot, edhe 
nga rradhët e të krishterëve, qën- 
drojnë të ftohtë dhe apatikë ndaj 
veprës shpëtimtare të Zotit tonë 
Jisu Krisht. Në mënyrë absurde, 
shumë sillen edhe si armiq të tij. 
Por Kryqi i dashurisë së Tij le të 
ngrohë zemrat tona dhe sakrifica 
e Tij le të na shkundë. Tashmë 
kur dëgjojmë fjalët e Tij për ata që 
e kryqëzuan: " Fali o Atë se nuk 
dinë se ç'bëjnë", le ti pendohemi 
edhe ne si Kusari me qëllim që 
Zoti të na pajtojë me sakrificën e 
tij dhe të na bëjë bij të Atit Qiel- 
lor. 


E Premtja e Madhe dhe e 
Shenjtë në mbrëmje 
Mëngjesorja e së Shtunës së 
Madhe 

Të Shunën e Madhe dhe 
të Shenjtë Kisha jonë kremton 
Varrimin e Zotit dhe Shpëtimtarit 
tonë Jisu Krisht, dhe zbritjen e tij 
në Hadh, më anë të cilave qënia 
njerëzore u thirr prej prishjes dhe 
vajti te jeta e amëshuar. 

Të premten e Zezë dhe të 
Shenjtë psalen disa tropare të 
cilat quhen Vajtime të cilat janë të 
ndara në tre stanca. Nga emri që 
atyre u është vendosur dhe nga 
dita në të cilën psalen nxjerrim në 
pah që kanë karakter vajtues. Ng- 
jarja që kremtohet, në pamje të 
parë e dërgon mendjen e njeriut 
të mendoj për këtë lloj karakteri, 
por për të krishterët merr një di- 
mension tjetër, atë të gëzimit. Pa 
vdekjen dhe Varrimin e tij të 
Shenjtë nuk do mundej të realizo- 
hej Ngjallja. 

Varri i Krishtit ndryshe në 
gjuhën Kishatre quhet Epitaf. 
Gjatë shërbesës në mbrëmjen e së 
Premtes së Madhe bëhet dhe 
Litania e Epitafit e cila zhvillohet 
në rrugët e ndryshme të qytetit 
ose fshatit. Litania shoqërohet më 
psaljen e Vajtimeve dhe përfun- 
don në Kishë për të vijuar 
shërbesën. Me Varrimin e Tij të 
nderuar le të denjësohemi që ta 
presim Krishtin e Ngjallur në 
zemrën tonë ashtu siç Atij i ka 
hije. 

Ngjallja e tij të na 
shoqërojë gjatë jetës sonë dhe të 
na udhëheqi drejt rrugës së shpë- 
timit. 

Klajdi Dervishi 


PASHKA E MADHE 
"KRISHTI U NGJALL" - 
"VËRTET U NGJALL!" 

Kjo është thirrja që buçet 
në zemrën dhe gojën e çdo bes- 
imtari orthodhoks në të Dielën e 
Madhe dhe të Shenjtë sepse 
Pashka është panairi i panaireve. 
Në këtë ditë Jisu Krishti u ngjall 
prej së vdekurësh, prandaj Kisha 
jonë kujton triumfin e Krishtit 
ndaj Hadhit, të jetës ndaj vdekjes 
dhe të gëzimit ndaj trishtimit. Të 
shtunën në mbrëmje afër mes- 
natës kryhet shërbesa e mëngje- 
sit, ku besimtarët në mesnatë 
"marrin dritë, prej dritës që nuk 
perëndon, dhe lavdërojnë Kr- 
ishtin, që u ngjall së vdekurësh" 
dhe të gjithë psalin një zëri 
troparin e ngjalljes "Krishti u ng- 
jall së vdekurësh, me vdekje, 
vdekjen shkeli edhe të varro- 
surve jetën u fali". 

Gratë miroprurëse ishin 
ato të parat që morën nga engjëlli 
lajmin e ngjalljes së Jisuit si fitim- 
tar që rrëzoi fuqinë e Ferrit, pasi 
zbret një herë në varr dhe ngjall 
Adamin e rënë. Ngjallja e Krishtit 
është burimi i fuqisë për Kishën 
në tërësi dhe për çdo besimtar në 
veçanti. Le të jetojmë edhe ne më 
Krishtin, gjithë jetën tonë pikër- 
isht më këtë gëzim ngjallësor. Le 
të jetojmë një jetë me pendim dhe 
lavdërim drejtuar Perëndisë 
sonë, që të na denjësojë dhe ne 
për parajsën e Tij. Ashtu siç 
kremtojmë Ngjalljen jetëprurëse 
të Zotit dhe Perëndisë dhe Shpë- 
timtarit tonë Jisu Krisht ditën e 
Pashkës së madhe, le ta kremto- 
jmë çdo liturgji dhe çdo ditë të 
jetës sonë me dritën e ngjalljes 
dhe jetës së përjetshme. Dhe le të 
jetë refreni i jetës sonë shprehja e 
Shën Serafimit të Sarovit: "Krishti 
u Ngjall! Gëzimi im!" 

Elena Gaqollari 


Justina Gjoka 
Krishti u Ngjall