Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Full text of "Ihsaa"

See other formats


"jjlaJ! jlW' 

^x>^k x> 1 ujj^ ^Ic« Jdll ^ LtOj _ ^Aj^pSj A-LjaflJ <J-axJl IcA ^jjuij ^juiJ (^cJl & Axl^JI 

|C*Jj cljJJ^ IxuLugJ ^Lojj Ajl^u^al j aJI 

Clil jlA (j-a 2018 (jlj£ll g-1 j>.rO^\j 0xaU^)Ji3 4 jA 1*^-3 

l^jlalLulxa £xa La <-al£ ^)l^)£j ^jC- Cl \^\W (jliLoVlj ^JU^al C* n«\ ^)jC^JLj CLl^JI 1^-aA| 

tg »n ^ JUiVl c> ^11 U^VW ^ .iS >111 jM* diaall J^Lk 

— c_flj^)^. I JlLc g.1 trO^j c41*^J (^-aVl ^^)LCaxx3l ^jJaLoJl^ A^llL^xxll 

- ^juakll j(JlLa A..ag..a Clll^cl — C_LlaxJl 

. i AjLLuJ! A ^ >oi\l AAiiiall s-Ua^^l (J^axj ^-^L^al ^li Lx*£ 

liA JlxuC-lj ^£jL^ <j-a AjLLuJ) CjI jl-luaVl t fl.^v Sjjj-usj S^uuj ClllS 

.x&t ^5 uuaV 4JLuj jlj jlA^Vt 

;*6CjC^JI A^-^.lj gCA IxjJa 


www.KAHEEL7.com Jaj*SJI g9£x> - oljJLlI clzi^| guob^j Jas^uu <*_aa^ — 1 


r«~ j>aX *—-*yi 1 
Ft 1 
,1 


w O 


114 326159 86967 ^USlt 6236 


3-0 

u-0 

U-0 


t-o 
j = 0 


O sJ 

10 Jj^' 1 


023.52941 

016.66667 

027.27273 

026.31579 


17 

12 

II 

19 


i = 003 
>-002 


ij-i nV«A> »3>—*' i- - * 

I 

m!«1i — > «i2 WJX001 2 

3 ^XjXoOI 3 

U 4 ^JUXOOI 4 

uJ3^ 3 j^uJ3^i 5 <aJU3'-001 5 


SjjjuJI f&j Jail Aic* iSj- 1 

i djLoS£JI ^^c.j l^lij^alij £~a 

[xa* 5) jAj www.kaheel7.com o* 

dlLaij^jill _23 ^JU-aJ JaAjJall tils ^juj ,, CluU 

^Jc. djLaijjjill ^ilfLo (JjImCIj ^«Vn tiUil .. cJlU u^j 

.dll s-Luj ^j] ^g-X-nla (J£jjgj IaCjuj Lojj^) 


www.KAHEEL7.com Jaj*SJI §9^o - oT > iiJI clzi^| guob^j Jas^uu <*_aa^ — 2 


Cjbjpvalt (jMjQl 


o3a ^-^)jua3 (Jliij^U l.g.jlc* OJJ^)aj 3! JjJ <-iLxxJl 1c. JaiuJa) 


OJqoJIq oboJLUl clzol OoJl9 -4 

pnjobwJI 4_Golq r* wJu -1 

- CLoJS} O) ou Ijuu i^soJI oloJUl cLcol 1-4 

CjOjJI Rj vO 1-1 

(...6,LlC 

4jUl A_jujI ,_C OOaJI CLfiJvb 2-1 

- cLoJS) iJJ ou t n sv^_juu (^svjJI oboJUl clzol 2-4 

CLoJS , _C OjOjJI 4jl&aS 3-1 

( .. 6 )Lc 

ob\JI Jq Jo 4-1 

ql kipjj (^SvJiJuJq 1 JuJ i_soJI oloJLSJI cLcol 3"4 

(J5q oJI Rj vjO 5"1 

.A joiS 

<^j-juJO LaaJW 6-1 

03 JOjO l9qo <-Sqoj oboJS i'^C CjOjJI 4“4 

ulviiJI obi 7-1 

..cLoJS cLoJS uIvsJI oboJS i v9 5 - 4 

OlosJI qlq pUD3 8-1 

ob\JI oboJS i \9 6-4 

ulvfiJI )Q_*aJ , UD vC 9-1 

0 iQmjJ q| ulviiJI obi , u 0 4joJS Jql i v9 7"4 

cul.^JI JbLu\JI 10-1 

...xx9i cuJUl , ,x LLoJI 8-4 

CjOjJI ol )bo "2 

3_XS£OoJI CjOjJI 9-4 

, UojuuoJI ooJI , Ugjij 1-2 

bo 0)Q_)UJ UJ UjoOu ^oJI oboJSJI clzol 10-4 

Ja.p-9 q^qooJI ob\JI <^sv9 OoJI 2-2 

)L> , *£U <Oq Oq oboJLS cLo.>l 11“4 

, ojIIsjoJI OoJI 3-2 

bo 4 jI Lftj 3 vSJj l_SvaJI oboJSJI 12-4 

, qjlbuoJIq , ULLaajuoJI OouJI ruu o' jJI 4~2 

ob\JI cl^ol cLoJlS "5 

ob\JI OoJI 5-2 

03JOO liJqo uSqoj v_soJI ob\JI cb^ol 1"5 

, UlujuoJI tijqJLJI , b>si2j 6-2 

03 )-6jloJI ob\JI cLo3>-I 2-5 

Jq_gojo tio Rjo cuds , 0 OoJI 7-2 

^^JoqooJI 4 j\JJ CLfijbbjoJI ob\JI clzol 3“5 

OoJI Rj uoJ cU9LoI oblo 8 - 2 

4Joq vS^joJ 1 4j\JI uSqoj ^soJI ob\JI cl^ol 4-5 

(_Svjl>jjJI XXjuJ Jl )buiol CLoJlS "3 

JqJoJI Oq O clzol -6 

o\boouuuJI 4sLol 1-3 

obbuJI P^-aaJU “7 

Jq\J 1 Jl 2-3 

pU>UwJI olq3l CLoJlS "8 

4juoLb_6JL*jj\JI bo pnj03 olibo 3-3 

OJqoJI OvfijLJuJ 1 _ 8 

4jJql, Lo 1 q_c cl jo t *JI , LJL=oJ 1 2-8 

ol vijJU ol yOouJ) ,Lol 4joJlS -3 

o\Lo^jujuJI 4sbol 1-3 

*lo 3 JlC A juuIqS 3-8 

Jq\JI XX-^JI 2-3 

I naa-CQjOOuO , uu 4 j,UjoJI 4-8 

4juoLe_aJOuu\JI bo pnjo3 obbo 3-3 


www.KAHEEL7.com Jo^JI g9^o - ol^iUI clzo| guob^j JasOOu c_aa^ — 3 

ob\JI Jq_L> ol)L-> "13 

ulvfiJI )Q_JUU ol)L> -9 

JqJcdl obub^L>l 1-13 
JqJu^JI obl , Jd vC 2-13 

JqJoJI obuLa.>l 1-9 

^_s^o3 i iQjoX. cLcl>I 2-9 

cLqjLuoJI ob\JI i Jd vC 3-13 

JqJL^dl )OjuU obl , 15 , O >_C 3-9 

cui^MJI ob\JI ,^4-13 

o^jc^joJI iOjuuJI obl, 15 , o >_c 4-9 

JqJcsJI olAl c Ujo5joJI ob\JI i^)T 5"13 

O^Jl^joJI )Q_ajuJ 1 cbuuL»JL)l 5-9 

J x5j uqi k_9q 1 2>I_XS2J , UsLOJ 6"13 

6^jl>joJI )Q_ajuJ 1 )L^>I 6-9 

, L5_juj , <nJLc olAJI Jqjo RjuOJ^j 7-13 

cUqioJI cLljuuuJI ? oJ ibuL>l 8 - 13 

, <^JLc cixxjuULflJI cijJblS 7 _ 9 

CLJq\JI iljLC\ll 8-9 

c^a^joJI ob\JI sLuuLjujI 9-13 

, «nJLc CUXjuJLfiJ 1 , LlOJ \J 9-9 

b^A^oJI ob\JI ,Ll>I 10-13 

cUSqjoJI 6 v5l jJI ^s3 JqJcdl J clsl> 10 _ 9 

i sju „L 1 13 

ilpodl ovS Jqjcdl obl J QSL> 11-9 

1'|J^3-C i" jjU v*£C*JI cLuulujI 12“ 13 

)buL>l 12-9 

, sJLc clxxjuulqJI cuLls 13-13 

rXjobvJI cJu oNjlcI -10 

CLJq\JI >\jA)\ 14-13 

ob\JI i O >_C Rj >j 0 ol )L_> -11 

, ^JLc OOouULflJI , LfiJ \J 15-13 

^sOboAsdl Jaidl iLij>l 1-11 

obl ,L^>I 16-13 

i_S:>Udl Jaidl ibo>l 2-11 

)Cuju )bo>l 17-13 

d ot ,Ll>I 18-13 

,bj>l 19-13 

<J))jdl vJ ileJbl 3-11 

cloJ5JI ^uJvJ ,UJol 4-11 

ol,L*JI uuJvi 5-11 

oi>-Q^ )bo>l 20-13 

<J)qv>JI Rj vjO ol )Lj> "12 

( mjLCQj(X>jO i'uU CIJ )LfijO 21 - 13 

axJbdl *_ ajJ >jJI i )ju5_c 1-12 

cloLc ollbL>\Jjo -14 

k_9q wdU OJlcL^j uuJvi 2 _ 12 

iqjcfcJL slzi>\JI "15 
>i5l ql , uuqsJ , ,J ) JO , kC CjOoJI 1-15 

OJqwdJ (_sJ)Lj uujw 3 _ 12 

<J3q ) 2 ^JU (^sdL-fiJI <*^uJ vJ 4-12 
^sOboAsdl yOouJ Jl 29 Jl CLubn&JI ^9q wdl 5-12 

^Sai\ JcJI 2-15 

JhsAJI sL^>l 3-15 
OiJI <3q )S> clo^l 4-15 
... biLjuVI — Jq-^qjoJI 5-15 

Jq_L>JI ^3 >Oq wdl , |5 cl^r>l 6-12 

cLoJUJU >Oq wdl . 15 cL9lz)l 7-12 

k_9qwdl R oj> , LlS-aJuu 8-12 

i iqq oJjO i ^Jl v-9qwdl r*uuuu 9"12 

^_9q odlq jq JcsJI c[^L>\ 3j0j19 6"15 
l l _S\JLc Ja^aJU ob^jL^joJI 6:>9idl ilSjLoJI .5L5 jcxj *** 

.Qj>-0^O J5 jLuUU J-fi_*jul 


WWW.KAHEEL7.com Jaj>5JI §9^o - oT > iiJI zLeol guob^j JaS^uu — 4 


.*1 


m m( ^h La aiaUll ^ic. 


0 *1^ \W 1-1 


0 jllj t*IJ hi j Enter -3a*jJajj SjUc. j! <-oS£ j! t-*Vi^xn L*n^ 

.CjUVI (Jj^ (_5-3 1*1^ iti 


Ljxll >_ilgji u-ibUJI g-.il JgXfcJI u4gy> tLflL^J 


39138 CjUSH 1746 ^vi 2557 giUSli 


Itlfll clo>} otg^lg OleJUl cLq>| 


'jTjjLU j>\ fi-Djj jLu>i 

> >>l (Ofijg OJJuXo <LquL 5 >>( ^Ojg OjLqJlS J Jutg 4£gj? J Jut 4Aj&eJ jOj JJL? : ,j0jsJI gjj-o IjJt 
^fuOujill OjiflJI jj iaJL^j 4i5u0uaJI u iljLxII ijOMjJ j = 0 
Ji = 0 

u >»=0 
j^ = 0 

±=o 

±=o 


0-0 ----- c 

0 = 0 25 ^ 

£ = 0 * = 0 u 

j = 0 1 = 0 u> 

j =0 ) = 0 m 

= 002 
= 001 
= 001 
= 001 
= 001 
= 001 

10 o J->s J 

J = 004 
<• = 003 

1 = 003 

j = 002 

, ^ .» rjl 

jj» o 

uliUKii jj» Q 

OL|V' Ol^j O —f*V* OAjIj# 0 ^Sj O 


k J J*x **■ 


— 


V/' +J 

•JJm j’ <*—’ 

m i—■ -■*---- a at - 1 > 

51 


15 

#3 Je. j if-i- ^ j i*yjS ^fc. =' 

7 

•jM *-002 2 

49 


14 

A - j >*• S ftily j '&*• £]j*i ji *>• j 

8 

i>J'-002 3 

49 


13 

jjPi u, j 4 ^ 1 ji 71 jjfc Jii- j 'jk'* j 

9 

ijO-002 4 

51 


13 

by ?£ 4** j o.> & *yj& ^ 

10 

JjO-002 5 

33 


8 

s#* j fW 

15 

ijO -002 6 

71 


18 V >/mT» jJ i*£> j vJ*i b» »'4b J 'Jilt 'ju 'iyL' .j ;— 1 vJliS V^-l. 

17 

ijj^-002 


www.KAHEEL7.com Jaj*SJI §9^o - oT > iiJI clzi^| guob^j Jas^uu _ 5 V £Jj>a <^1131 CjLoKJI l q.Wl q\ ClOjI tit ;<J^a*Jl (J^juul 4Ja^.!>L<a 

Jj^)J La S^judLua L_u£I ^aJ <L^.^3 ^ic- ^ ®Jjit L5"^ C ' ^*'^1 JaSfi tlgAWj Lb.lj.wM 

^tjWJjudt (3^ A^C> C* 1*sMl 

a( jjxj*l\ (j& Vj Ja^ualb lg-u£j ^^Ult l! jj^J) £fi> CLa^jj g^UjJt <jt Aia^^U £-a 


.abljVt C > i^j cil3i3 (^) ^ ^Jall (j^j( J!b tg-J (J>Wn Laj (^^) 

Aill ^auudl (jV tA-^-l^u^a ^Wjn C5*^J 2557 (^jLuoj 0-aL^Ml Ig.A^ajJU 0jLn3li 
(jc. ciiaa3l c > c*13i3 <-oS£ (jl l_ijjuJIj ,6^)-<a 2699 ^Lu 

aMlL — 33h — A ILjaJ — <lLjall tgjfl <^1131 djLVI ^imui c*13i l*Jj <& <-ol£ 

,-ai ^1 6 <J J c_aj^)^. ^^cjjILJI a^.j 3 Delete jj ^t^l^b) 

Aiil ^uujI ^jC. Cl±^Ji3l 4jLj^)Ja 2-1 

^ic. Cll^jj tgJl ^1 x 31 £-<a *LoS£Jl aLb (jo n c. '<lf\ jSIJ S^<a 2699 JJ^ 3 (^) 

_-alitj — au — Jh\ ;(Jl£ail Sic. 

fL^^t jlrk ^.Ku/l ^aJ ciiaoJt £Jj>a ^uudl L_u£j (jl ^^Jb (J^jud^t <9JjIa3l d!3i3 

,c_aj^pJIj djUKtt ^L^a^t -LblS l-j n ^t ljLaISJI 


Igjfi .WjJ (^5^31 CjLjVt (jJajJU JJUJ (^it) 4-aK <jc. lM^.n Lalic. \ JlLa 


WWW.KAHEEL7.com Jaj^SJI g9£x> - oT > iiJI cLza^| guob^j JaxIuu — 6 

^ 2^Lnll SiaU LiS jg hi c^jjuj *1xj 


www.KAHEEL7.com Jaj^SJI g9^o - oT > iiJI clzi^| guoli^j Jas^uu <*_aa^ — 7 


ZSZE2EKZE 
10828-ij^J' 14fcjill 2703 CiUSl' 


os I 

AJC 

jIjSJI ^.■i./>ii 

v‘-~* 

. 

| 

J = 2 
• = 1 

129 

3 

a 

2 

. (•) 

1 = 1 

972 

4 

2 t( 

3 139 

5 


4 592 

4 

2 ii 

5 14 

3 


6 

O 

&y> lAA| 

6 

5 

2 *i 

7 1 

5 

8 6 

4 

432 

9 1 

6 

2 ^S 

10 

o 


2 

5 

2)16 

11 9 

5 

2 tt 

12 1 

4 


13 2 

4 

Aik. 

14 pi J^)\ <0)1 p 


(La?! ^TydJ y>\ jlu> 


002 

10 

001 


001 

J = 00- 

001 

^ = 00: 

001 

« = oo: 

001 

j=oo: 


-r 

*j 0 

. . vs^. i ! ^ 
1 

2 

<*iwMX)l 2 

7 

i>wM)02 3 

8 

i>JM)02 4 


. cr^* Delete (j-a ^aALx — Alila — aALjoj^ 

2699 tillA JbtJj 
www.KAHEEL7.com J^SJI §9^o - oT > iiJI zLeol guoli^j Jas^uu <*_aa^ — 8 
4& 

u 

10811 11 frjjH /2699J 

pu&li 


0% 1 


JjjiJl JJC 

jljSlI' 

k*£l\ 


S_UJ jjj' 829 

4 

4)1 

1 II II 

129 

3 

> 

*U 

2 

wk^uxJl 0 


^i= 1 

972 

4 

2)1 

3 »=1 

139 

5 

2>g 

4 
592 

4 

2)1 

5 
14 

3 

4U 

6 

*Ua£il Ajljj 0 

= 


6 

4 

^iia 

8 
1 

6 

2>wi 

9 
2 

5 

2)1* 

10 

AaI&J) AjljJ 0 9 

5 

2)12 

11 

- 


AjI*1j ujj^k jl cA^oKJl c < Ujj^ CjLoKJI ajiA l_ijjjj g^Lc.] ir’Vi^j IaJo^^Lq 

jiiSVl A-oS^ <J£ jlj£i <». uti^ l_iijj 11I s^lc.1 jl L_iiijj^ a A^W ajI^j jl a x>K\l 

i( jja£jtJljj JSVli 


www.KAHEEL7.com Jaj*SJI §9^o - oT > iiJI zLeol guob^j Jas^uu <*_aa^ — 9 


1_£_Lq CAl^jLik til (JjAaJl Ia& C- LilfLaJ 

^- 9 jjuj jUaJl lAfc L5 io -LxjJall Ak- _ . JjAaJl ljLaIS ^ A^l (JJ^l <^1 CjLVI (jij^ 

_ -alit ^jujI ^All CIAjV! g-alA^J! (jAa^xj 


A-aK (jc. A-iii£ 3-1 


Ig.jJaxj 0jUi3l ^ <J^.AA V Clii^ CA^j jA Ia& 

(jc- (J^aiu cl g ic. ^IlSl j! ajUxJl j! A xtKll l t u*i^ A ^JaxJ 


f^k L_u£j ^aJ t Aj A^ C—L2U (J^.1 <j-G + 6 jLij JaxAVl . L_jIA£ <-oK (jc. L :> ^ A (jl A Ijj \ (JliLo 

i t ujj"\ A.qVl^v^ 0 jlij ^-Aa^jJI J j Enter J^xAVij cl_Aa£ a^1£ ca^jJI 
JaSa CAU 4 1 nl*i»j cAjjuj (^gjAal jliaVl) (JjSfl ^auujjll jUiA LoAk. .fijUkj ^aII ^jojjJI 
a^G 230 ^iu La£ CAjj^j l_jIA£ A,>aK ^jV ?A jjc. A^Anll &A& j A^xK t^-iS 

fliUli 


L_klVlj CA-n£ <j£Jj (s- 1 ^) (jjA L>* l_jIA£ A*aK l_u£j ^jIjSII <JjVl ^uuj^I <^A 
gAUj 4 (_5-^ (Jj^a^A l-Sjjuj e_alYl-J 4-jlA£ A x>K Un^j LaAk All^lj Wqa t?J J* 
^ic. cAijjujj CAjA^JI ^A^LaVl ^juj^IIj A xtKll (jc. CA^all (JjJasVl (j-^ .Jafl3 

4 !■> ^\ t A -X. jV<\ t 


jliQi^ixJI iujj jj_qJ 6aa£ 


WWW.KAHEEL7.com J-ptSJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli^j J^jCuu — 10 ^Jc. JJUJ ^JUJ^>1I C > UjJ^k L_jIj£ A-aK (jc. L :> 1^, n LgAaC. Ir’llVs 

— Jlo tL-jUi l^-i3 <^31 C')\ aV\W £J*y (jV ?liLala 255 J&J 

(J-ojlII jA La jLilbj Jbu V tillLl l_jIj£ A,>aK Cjlfljjau> (j-o CliUKlI fijlAJ _ 1 ^jIj£ — 

?230 ^5-ic. (Jj^aaJ c. qj^j jUkjj uijj^Jlj LjUIill f Luo^l a_aj111 c_jU£ cIlxJI j-o c_u£j aJ^Louj 

^jll CjLoKJI A_ii c _ 5 i£' ^_a jjujj L^j A^jj /_pJl ljLxISJI f 14/1^1 Lg_La 


>o_qJ O^qj 


oUql^oJI 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - u^iLlI clzir>| guobjj J^AjCuu — 11 Igj l_jc. jj c-LLVlj CIjI^KII ^Inujjl ji l q,W l.n^j l_jIj£ 

. JjAaJl ljIaI£ IgJ jj ^321 CjLVI jij£ jUkjj Sjlill j j J*«.jCVi j 

jjoij] (J^jJ JjjJa £>1 *j A^o 1£JI ^iLujuoj I^Aj 


cAJ^\ Jj^ 4-1 

JS1 c_Sjj^Jl ^^c.j C-)Lal£Ji A^c. j Aj^Ij SjjjuJ! ^Jij £a jljill CjIjI j^Jzjj C* 

(. Jm*\ \ jLuLCl Ijjjjj (Jj^Jl ^9 Ajjj-q jg Jaj j! ji!l Clltj! IxJa _AjI 

<JijJaVl di)UVI i. ujj^k jl AjjUilVI ^ij^-Vl ujj^ CjUVI l_ujjj S^lc-j ^iLlujjj 

.dibVI diLilgj jl CjIjI^j i jm«\ jl jj^aSVl ji 
<-otf ^ s* A> 


ijj^rJ 


023.52941 

17 

4 

01666667 

12 

2 

027.27273 

11 

3 

026.31579 

19 

5 

016.66667 

18 

3 

023.25581 

43 

10 


v j " 

a+’J' *A*j* 
vC* «Ji •A* 

V j }>&- ~- J >—^ jjfc i*>-» 2 

3 ^li3MX)i 

4 ^JU>-001 

5 ^JL»M)01 

6 <*SiMX)l 

<kltX00l 


^JJ^' &JA 5-1 


<jl Uljlli Ljjjj Ajjj-g Aj^I j^x>a eij^> (J£ jlj£j (Jju-alij j^JaJ Clu^ 

jj ^ic. Jai-jJalLj C-JJJjllI |jlA (Jjo^C. jfLaJj tJaVli (jSVl Sfjl Ijlj^J j!&Vl eJj^Jl 


oUal^oJI 
WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu — 12 
c^j3o3M UJJ j/H\ (Jxi^C' j)\ j’l'sl j S^)La3l 

till jg laJ C_ijjujj „1JjJ <j| <_£) ^ic. li» >Xj (jl ^-iSalLuaJ tfijlilU lAJj.Wn ^j£j ^ 1 \ AjVI 

l^IVn AjVI (JS CjI j fi^jujLuj l^a(Jjj^alili 
222 

667 

000 

579 

947 


330710 87331 ^-^1 6236 ^ 


iJ^aJI jl^SuJ yjjtu yu iy 
kijjaJI jljU \S uilfla wwy 
( v^IyJI ^OuJl 1 * Jjj) tliUll WU> ) (Jilt uu^i 

w»)jaU ^JLulJI ^xuy 

( Jjill ^1 JOJU U ) 29 Jl cJb> 4 il ^,>xll 
28 Jl <rJLX>^l ^*>xJI 
41 ^»3>xll J5 

Jj jlxJI ^ 6iy>yJ\ ( jyUl/^jUill ) JS cUo>| 

4 oJIaJI vJ| JS 4 *U>| 

4 aJUJI yjOjC 

4 j)j <JkL» uJj «-» 3 >xll gjya yjM U (mu 
—3>xll Ja> Ji>i<i) 


c-oo: 
^-001 
.-001 
J-001 
.>-001 
<-j = 001 


__x_J 

V 4 1 Aj O < kixl 

j IhjP vr >~ V/ 1 j v 

J 

j 


2 

——'-001 

4^^i0> 

) 

ixiO^OJ 


4 

Ui^OOl 


$ 

^'-001 


6 C t n*l«\ L-12JJJ 6-1 


LjUill LjJJJ (J J-^ll <jJajjJt-al! CjIjVI L-liljJ £liaJjuiJ 

liAj AjI <J£1 c < ujj^ jl CjIaKJI I^jjjJJ jl ,.(c^ j 6 _i 

ji&Vl CjIjVI ^gic. j! ^ j !\ CjUV I c-L^a^.] ^ 

.jljill gj jl&Vl jl Sfjia 


_qJ O^gX 


www.KAHEEL7.com Jx=sSJI g9^o - ul^l zleol guobjj JxsiXuu ^->ujS _ 13 

S^toL 0*UjJ! fJL C_flJJUJJ C 5 ic. UJJJjUl ^ laxjJaj ;iJHd 

^ilajjajj I^Aj Sfjl jlajau (JjlaVl AjVIs cAjI dal x>K c > u*i*\ jljlll CliLal L_ujjl 

.^jjaII jjaaj jLoull ^lo JJ 4^ a ^ lo IsJuJall j-a L_liajj]| 11 a jjo^O ^j 3I CltaVI jlajxJ C*n^ j 4 jV) ^J CliLaVI l_iijjj aClc.1 C^xij La£ 

286 J^J u>gr* fSj cr^ 'c^Aj ... 2 J gr^' blLV) ^ 1 j 

.(jj-^juJ! j-a L_UJjll! 11 a jjo^O ^lialajjj 


dbl^J ^no-s — l-jjjjjJ CjLVI CjLI^j c t u*i^ diUVI cjjjjj Sclol <.-*Vi^xn tilllS 

ji JJlO g Ujj«\ jl — ClUiSJl g ujj^ cjjjjj S^to] — l_ujjj) CjLVI 

.(eJjj^Jl ClLalSJ! <UjuC) Ajjlall Aj-uuJl l t Uu^ 

J jlil ClU gdJO 7-1 

JaxaCaJl j! jjSl 11 a ^lo l^^Callj jljlll ClLal jlajxJ SCjxJl c^Vi^^j AJaaJ 
La g ujj"\ ^jujjII jjjxj . jIjSII ClU jlajo ^CL c_i jjuj j F3 

..^j^LoVI ^jujjII — ^AjIjj^ ^jLojxJI ^suujjII — (JjVl ^jujjII jg-iojj 


obal^oJI 


>B-oJ o^q. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 14 


jlj 2^ 8-1 


Iaj lg.\ LoC. aJ&Luia A.aK jlj ^LjqC .1 <^ja Cl±^.LJl (jfLoJ IJ-i^ l la.^j C‘ U's 

^1 A.aKIIj jl^l 0 aU^)Ji 3I t fltlf \\ £1aJ ^jj ^ic. ^**-*^1 A.VnaJj cIa^ju 

<La l£ 9535 ^jI>V>aj C1jL<iS£ Jjjj cJj^juj ^llllljj ^AiiLuo-o Aji ^JU Ia^ju 

^uuokll jlj JIa Cl)ljljli Ua Ix-lSa L_fliax]| Cllljlj jAj 

.1 g j! 1 ^ (j£-aJ 1 g K Ljajl 


4j^ JIaIxaII jA ^joj^II liAj tA aK 77432 (JjVI ^juj^) 3I C t UA (j!^)S3l l—)1 aK j(JUiAj 


<aK C^iaaJl j!J UjjSc. 1 lit <j£Jj ..fluij A-ilc. J&l c£^3 j£ c . ^ (^iJl jA 

IaS 322604 j^ja3l <—i jj^ ,<aK 86967 j^ j^3l lIiIaIS ^ u^j eJ 

^±il\ (j^ jjj cjj£j ^3 I^jV ^ i»tO Vi V CjIa^^Ic-j SjA^Jlj SAjuJI^ CIaajuJJ 

.(<*JS» 


jlJJ^ CH 3 9-1 


^aJJ L_a^jud F4 .jl j3l 1^ LS^" ■^ a *' jL -' 3 H cJ^-^ (3 -0 jl jilt ^ A 3all x jjJ 

_ C—CjI aK ^)^joJI C_UJ jj £A (j!^)£]| ^jA^fc (^yak^C- 


oUal^oJI 


>b-qJ o^q. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l zleol guobjj J+AjCuu ^->ujS _ 15 


till ^Jaj J*^3^ J^) Ak^ j4^alA 4 Jsi^.!}Lq 

.*Ujg jjoJ 4-Jj (JliljVI AJJ ^j3l GJJjuJ! ^aSj (Jl^jj ^jlVhnl 


VJI JlStfiM 10-1 

L*^l ji h\ ^ JIUjVI jU^JI Iaa J& iiuJnlL aJ)}\ Jj JUftVl g.j^ u .1 

6^)^juo3| ^uujI J^XjAV 1 ! ^aJ CjIjVI fiASU ^JalJ ^ic. F5 ^0 LS^ 

^iiLo _ ! ^»4 ^A *^A^J ^ jl S^J^juoII (J^.Vl 1 

.gUaI 6^)jX^all ^ S^JJJOJ 7 (JISHjVI Aj^)j obal^oJI 


>B-fiJ OGq. 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI %3^o - ul^l cLa^| guobjj J+sijCaJ — 16 

dukJt CiljLa. -2 


(jA jJa AjIj£ (J^Lk ('OW^ J') ^ (jc. ^llalLaij 


CllU^l <j^aj*J ^U^J) 
JjJJI * >13 31 <_iUUiJI JjuJJ 


- «'^>«il jlj —_ 

F2 


J3XUI y> cUOJ>] v-iUDI cLOlXJ ^03^x119 v_»LOlDJI cLuDl>J 


(j l J AJJ > >l jUA>l 


s^>-U JIj j JXL-S Jjjjl \j* j Jj->^ l*-> 0j-r?3^ j 


11 5908 278 289 5^1 


o = 0 '. = 001 ‘ = 002 > = 005 19-ijj-ll 

0=0 » = 001 3 = 001 f = 004 - 

^ = 0 . = 001 . = 001 0 = 003 J= 008 

c = 0 - j = 001 <4 = 002 j = 006 

j = 0 16 j= 001 3 = 002 J = 006 

c>» = 0 - £ = 001 j = 002 (» = 005 


nail (•) 

Lto O 

*lAJ£ll jjo. O tlAjlfi O O 

*jVi 0 
>“* 

%'i .*KJ J-X <jV' ^>oj 

V/' 


J -> 

1 

52 

12 jj* 2 kjf j >>*&’ 

21 

»>4 L 002 

2 

139 

39 j* i& 'j»vj ^ j*&' 4^ j* ^‘v*^ ^ J 1 *• 'jW j 'jii'* j^ 1 j 

25 

ijW l -002 

3 

68 

23 *4 A V j 4-b V j '+* j j J 0 ^ ^ ^ ’j^' j 

48 

»jM'-002 

4 


www.KAHEEL7.com J_»jxSJI g9^o - ul^l cL^| guobjj J+sijCaJ <*_AAiS _ 


obal^xoJI 


>b-qJ o^q. 


17 

. .(. :> nhll <jC* (jUVl'S.J ^auuJ^)3lJ (JjVI (ji filfljVl c > 1>JJ 

tilli AxJj ^auud^j A^ojIS j)-a^ W\t ^JvLaVI jaadJ^Jt ^jLiLkl (JjJaSJ AIIaI 

jl (jc. ca^JLj ^L^ll 


(jJaiu t^jikA) <c. (jc. l :> ^ n _ .A, n^*i LoC- (Ai^. n ;<Jl!L<i 

lIAj^I jg.JVi ^juj (ci^) (jc* n LaAic. jllla <jc. ^)Jai3l 

.. (jAisiLz — Jjali — ^iLa — A-Lk3l — (J2 — ^£La — <JjSj — a x>K\1 gaa ^y^l 

(jc. ^)ixi3l ^axj Ajjlil3l L_flj^*Jl aAA ^Illl CjLoKJI (jc. C* i*\. n IaJ 

^ic> iaxjJall (Jjlk. (j-a 0jlHll (j^axJ ^UjIjujI ^^)Ia 3I (_£jjj£^ iA\A x>jj ^^Ax-oll 

.0jln3l AjL AjujIjAj ^jjILJI A-^-^l Delet© 


Ja1u1a!I ill (Jj» 9*1 \ -2 


LoAic. ^Ulbj cl^Ac. ^ 1 \ CjLaKJl <Jjju cJ^Lua-all Cllaall <Jj*ij Ajc. 

(j-G IajA^j A x>K\1 gAA Igjfi ^1 0jUn3l 1 nl^an lJ^juj i t \\A A-al£ £Jj-a ^ l_u£j 

A.^Kll <jc. CiaaJI (j-o ir’Vi^j jLkJl (j) ...(jjn^j cLj£ cl. n^j ;<J!Lg CjL&KJI <jjA 

ClAitjJa I AjI j)jA lAjAaA AjjjfLall 


Ctrl + Enter Jsaa Jgixll ^ j > <uog^LoJI«_«Li\JI ^ LoJI Jjjiaj 

^gjLbuaJI < iaiJI JjAAj 


i j p 6 I 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI %3^o - ul^l cLa^| guobjj JxaAuu — 18 


obal^oJI 

JaSa CjIjVI ill 2“2 

^JaJ A»lie. JaiuJallj \^\x.x^> Lo^-juj 0-qU^JI (jJ-oJ C* \W ^4- Ji 

3*ia Ujli (Jj^aJl ^iaJ ^jll dlLVI ^gjJa Jala U^jl li\i tdlaall 

-Laa diaaSU g-oUj-JI ^jL ei jjoj j t JjlaJl ^ AjSi a jjjlaJ) CjLVI ^ Jj*i2 ^gic- 

|^)LliJl 3aa.jJVi filial I IgJjl^l <*S^ Clj iIj) ^j-ajJa 

■ ■( — ^M J^l j' I 


Jg jlxII <_ogjj> cLooj ObUl cLol>{ ^.ogjjtllg i_ilaJSJI cLcu>J Jyali y>\ puuij jlu>i 


lA-Kli 6236 

18 iSjjjJsJi 


Ctrl + Enter inLc Jgjuxll ^j> 4*ogjjLoJI ^Lill ^0 ^jcJI Jajloj 

IKn'l <_jjuJI J»g & ■ 

ft i .. 1 f\ 11 . i*^ 1 11 JiCft 1 

J ft unnll (jjgUI JjJLQj 

Jiui-oJI ( J-Oji\ qI i_0jAJI ) J 6.1 ul.1L glouuJI 

5 jAjJli <—<IjLlc. fi\ i-alnil julc J>IjuJU glntull 
( jIjaJI ujLI JS j culi ) t_*L\ll t ju v-jlxJI Jjjloj 


r = 002 
c = 001 


10-ij^' 


(j-ojJa diaJl (Jj> qn ^jaj CjIj^ ^ A-aK <j z. 1 u^j 

6^1 j ^1** ^2 jjAaJI clA jI 

..(ulpA' 


oUal^oJI 


>£-fiJ 62>Q- 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI %3^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->uj£ _ 19 
JjILJI c^Jl 3-2 

Ld^p. A *Wt (jC. i_ijjU 1 jli JjjlliaJI ("pjtt Jjaij jUlkl Aic. 

.(...iaiiltj 2La*iIt) 4*1J^V' ^-jaJt 


<jl t(JjlkJt diaJl Jj*ii (jC- Ijj-^Jj ^jLoJjl 3I ^auud^)ll U^)lkl tit jj(JU!Loj 

.CjL aall 0jHj ^iaj cJjjujj i (Jj£joa3lj Jia. (jp> c*t ^\\ J k . t^UiJ ..0jUj ^\ 

CaC.W^a A^iS£ ^jC. C*1*\.n c^jUa-ail 1*1^13 A^LjaVtj (JVujj^ 31 diaaJl Jjxij Sc* ci!3i£ 

(^1 (j-G j Icjc^C 4-ol£J) (_$j ^.j <^1131 ciAjVI U3 jg.jvi jjuj 

<L^alLo 


jjjlt ^)no^j qa^JA a ^ii3l cjiIjVI <_fljjoj ^j-o^.^)3l a x>K ci±^a3l [(JliLo 

<LUa-a Cl±^i3l ^jli Ic^A j .A.yfu 24 j -3aSa 

(jjc AifLuCa jjc. <aK (jc. In^jj JA£i3h ^^>31 Ujlkl liti ..ciA^^pJIj 

. jij^a jj£j ^jjoj (J* cri 


^j\Ja^3|j (JajjuuJI ci±aa3! (j^3l 4-2 


A.U^al^ll eJaj^*J! QjC (j-G C1 jL<i 3£J1 <jc. 0^U^)Ji3! C* i«\. n (JalLau^l Cl \^\W J ix&i Sc. 

J*Coil £-G <-alfl3l (jc. CllaJU 2^3j^)i3l J 1^X>31 CllaJl Jj*ij Alc.j .tg-J 


obal^oJI 


>b-qJ o^q. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+sijCaJ ^->uj£ _ 20 

jUlklj ]^a\\ dl^Jl (Jdxijj (JflJjauJl (Jj»q*11 | {Jtiaj 

A a\^\W (. > i LaJllc- Aji Jail (jl C(j£jud3l A x>K ^jCr 1 * 1 ^ 11 

^jc. C^n aJUJI (jV . .A.^vjVi 51 ^jfr^Vi aJ£juu* 

.(Jj£aia3l CjLq!)Ic. j 


CjIjVI (j# ci±aJ! 5-2 


.l^j l*Jj ^1 AjVIj ^.g.Tn AjI ^1 tCjUVI (JAJ CLlxJlS Aujuaillj ^a jLpJI 


^iaIIj iAjj tg-Jj AjVIj Vn AjI cIjIjVI g-t tro^j :|J11 q| 

fjL e_fl jjujJ .LjbVl (J^ t*1Vjti Jj*ij ^gic. In* k>i\ C-iljLlk ^gic. Jai-jJallj 

|!>ILq ..Aj! 16 C 5 -^ C ' J*i l_S tdibVI CjUI^jj dibl^j 

(jjJl ^ajJ tilLa 

lAiij CIjUKIIj ^iaj ^.gTn CjLoKJI j]| ^jaiijj 

.(JjV! c In^j 1021 J tm Q^JA gJ . .^OAJ 


obal^oJI 


6 ^. 0 - 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g9^o - ul^l cLzir>| guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 21 


J'J J--U 
F2 


520-ij^Ji 16553 876^ 


^ilixaJI uxJI J>,»,*< 

. t ^» 1 1 

J » .-.*11 (Jj jljl 

Jl^JI ( fj )I 3I w»>>JI ) J «Ju-JU jU-JI 
1 y»ji b JljU /lljjuwl JUt J>ljuJb £UmJI 

(juj 5JI U I>*JI _>U J5 jfikx ) 


(JjjlSj 6-2 

U Jaia Ig. ic. c* i^yi a.uoKII J-iaJI Ica 


Ja£a c < li£ <-oK CaJ jjuj JVuujuqII jjjHl (JjxilL LL^j l_u£ *UxK (jc IjiLskJ tit 

a^KJI Jaia (j^ tAM'fc jjn^j <-oS£ tl^jjjlj !>la La I tACjia 

i 0 jlll]| ^Jaau 0 -qU^J! ^ji ^IxJl cJi^juj Cli^s. ill IaI 1 


(Jj^-2^uQ <-oS£ (jC Cl±a»Jl 7-2 


L_u£j ..^UllJ c-Ull <Jla 4 j (J*^j ^Lu (^Uil) ^jujI (jc C‘i^.n (jl IjCjl tit 

c^jjujj tt Jh\ Aa\*\\ (Jjl^3lL<» ^I ^Jbu ? ^L^ilLujVt SjIjuII (jt c^t a&l? CliaJI 

,-aIllj — a&L — a&li ;<J!Lg Ig.l/a l^J ^lill CjLoKJI jg.JVi 


obgjLaixxJI l >ju>£_qJ 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^jo - ul^l cLa^| guobjj JjAjCuu ^->ujS _ 22 

c'\\ laj Enter jj lllaxjJaj ?Jdll ' \ y& (jLa. |j(JliLoj 

hq\j LgJ Aj^lc. V d)l x>K IVl L_ijjuJj ^_13l |(J!Lq 1a^*J l^J 

.Jaiia <jc. C*l^.n (Jj ^^ix-alL n V 0-aU^)Jl ^jj Ulfi UjV ..L-l^llI (J!La 


^Igiluol S^LuoJ (j-G c t ^ 1J l^jlalxIlA £-a 4 x>K A jl^ar \\ jl jii 1 Vi^x>j tdlis 

?? jilaal £-g l > \"\*\\ jl a^gj (Jj^alLa L_a^)^. ^1 ^jc. ^oqU^JI C*)\n 

.t^J ^jjL^alba £-a 4 x>K\l (jc. i ? * 1^ 1J^ 


J^xxll -^£>9>^ cUi>J „ _ilj\]l e\*j~i’>l ^og^tllg wjLaJSJI cl^X>j 

99999999, s 


uW 1 J>\ fluJjj jUl>l 


4-Ul yjlS 


18 ^Vt 18^jUili 

Jj&IulaII Jjt Vn ^,j 3 j c^UIIj Iajjj l_sj^J 9 L_a]bj ^1 \ l"\\ *K\\ l q! wVKl c^Vi^x>j 

(jc. diaallj Enter -iaxjJajj d±aJ! c t vft\ 

^auuJ^)]| L—Luo^.^ \ 8 iS^J C-LJLj cJlj^}^ 9 L>^ CjLal^ll 

.jJ.Vi* X) 1 Lj — ^jJ.Vlg x>lU — ^jaLqj^oIIj — ^JbaaixJlj i((JjVl 


obal^oJI 


>B-oJ o^q. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l zleol guobjj J+sijCaJ ^->uj£ _ 23 ill A^sLja] lIjI8-2 

till ^JalLuj ^3 AjjjfLoll A.^aKtl ^ic. Sjlfllt 

i-*Vi^xn cCjIaISJ! ClAsLouJl i q'w ((Jj£jau]| t, <a,W c^V^xij Cliia> CjI jLik 

1 £ 1C. M Sjj* inoll *L3l ^ Ijj] c^Vi^xm t^jijjall ^3 IgJCr AjjV^II cJVI £ '>! 

.^aill i^j-caill ^cjuoJ 


yi \jut r jit jgsa.i Juti -3 


(jj^ (JjVl ^juj^jII — JjVI ^ajuj^)3l I^jojjII ^nxj (j-<a 1^ A) Aj| 0 a1j^ 3I Cjll^Lo (j-^ 

..cJj^Sj (1h°J j. ,<.* n.wll ^auuj^)]| — ^jLoJJtJl ^ajud^)]| — 3a}Vn 

J jil C> .^IjiJl jaojijJl jL^l jJl A^sJj 

^auuj^)]| ^Ijl^JjujI (^jfLaJ tillilj ..^>^ 4-A^ (^1 ^jC. L qVtVt Aj^aLk AJL^Ia aJ ( ^jLaJ*Jl 

>*1^ ill C'\\ jUc. (Jjg will Uj,h'l 


(J£alj A£3 ^a 3I Jaj3a^.ll i t n^n i^vj jA.Ja^^DLa 


obal^oJI 
WWW.KAHEEL7.com J_psSJI %3^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->uj£ _ 24 
£aU>JI ^wolijjJI Ol3.il 

OULJI jjJdi C 

1 

.^.w 

i»^,l e-J 


** • 

* ' 1 


86967 6236 


dlAll cLoc>[ 

«_S3_ptll3 j3A>JI cLd>j 1 

Li>l 

| Shifts FI 

J3XJI ^uuJjJI 

1 

Ctrl+Aft+X 

hjfliy ^ J^ill /uuJjJI 


Shift* F2 

(jjlaisJI fO-ujjJI 

O 

Shifts F4 

JjlSuulU (j3J fjjO ^jLivJI jOJjUjJ 1 


Shrft+F3 

yO^Lo^ll jOXLljJI 


Shift* F5 

Jibuti ^3.3 (yo <jJ\Lo^)l n ■ 11 j II 


Ctrl* Alt* H 

(vj^blfil) fjj^\ jljiJI 

O 

Ctrl + Alt* 1 

OXoIqaiujIII to 5-oJ £z> (fljjUl jlj^JI 


Ctrl+Alt*J 

<LLol(]Qim\ll Lo Jj^XO JLo fiJ jSJI jljflJI 


Ctrl* Alt* K 

4J3III IjLC. j3juuJI gdajfcj ilauuJI ioLbJ 

AilljJaj \ -3 

dJIA ^3 <Lojou 3I l <ijx>i*i (jl ^jtjl j*Wt (joiaj (j-<a <.A\Aa) 

m I^j a y \ A 1 aj> *n\t A^L-al) CIj^LajuiJ) CIjI^Kj 2lC- ^JJjuJ aJL^JI 

_ g. } _ 

dill I dc> ^jjjjoi aj^uil i ■ d (jlj 4_dli]| Vj aIaouII <j| ^*j jj] (j£J j 

dH.A»,ig]l d& ~y .a-im j . ~ ■ d r - (jc. AjIjj ‘ tdljj tAjt 6236 

. 1 14 <JLaJI ad> yk dLVI JjdJI 4 jjj5LJI 


JjVl^jll 2-3 


oUal^uoJI 


u>_qJ C^>q. 


WWW.KAHEEL7.com J_d*SJI £9 £jo - ul^l cLar>| guobjj J+sdCuu ^->ujS _ 25 

L_u£j ..^Luoj A-llc. ^gjoll (jjj ^aJ ^ill ^joi^) 3I jA (JjVI ^uuj^}1I 

<JJjxll Ajtlll ^CjLoKJI ^jjuj ^kl (_£ I Vj (JjSjuIiII c!jLq!>Ic. Vj 

^xj 6^)jA^a^ll C_alVl <^lli^ . ,lij^ C-Loul S^a^JIj lij^ 28 ^ 5 ^ (cjtjSlI 4x1) LujLujI 

.la^Aj . .^.U ^XJ S^lll . .Ijlj *1x1 J 6 ^aA l$aji ^jl( jljll 6*lA .Axj llajjj-aJ! e-Ull 

_ Uj'oVi (jjj (j-a JjVI ^JOJ^II (3^J (^0^^)l! (j-O^jll *&l ^a-iudj) fiU^I S^jJu^all ^a 


l^\JI iLx>! <_0g^xJl9 OloJSJ! cLoj>I olyOJ ^>1 fiujjj jUl>l A-L<al^i!LujVI t-a 0x&a 3-3 


^a <jSj^)Ja (J£J U^J 4 c«^iLg JlC-IjS (jij djLolSJl axj 14 -IaI g q*nnVt Lo 

j 4aI££ l^jl.j^a.^1 ^ac.j jl <J^l^ilujVI La Cll^Lik UxjJaj ^L^a^VI 


^jla 4 -lqI g Vi > mV I La jlilkl Aic. t[25 I l^-As! xrollj Y £ilLa) |(JLLa 

4-alxll AlLaJI ^a (j^lj ,.6^.lj 4-al£ axj (^fULa) ^1 ciiLal^ 3 ajVI &Aa ax-Lua 

^1 djlalac.YI j^ixj [£jllll lS ^Hil ,4-<l£ (^£1) ^1^ (La) (jiLoK jjIxj 


oUal^oJI 


>B-fiJ O^q. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI §99x1 - ul^l cLa^| guobjj J+AjCuu ^->uj£ _ 26 


jbUt aj ^ic. g-aU^ jl2) Jj* ; ^pa ^oqUjj]| I^j iAjj 

i^JJ ^jl L_iC. JJ frU^au^V) Ai^Iaj ^uuj^) 3I ^jllVl 4j jjjJ 


cijj^Jl j ljIaKJI f Luo^I <Ajli .4 


L—i\ x>K\l g.1 ^jWhui 4C_ij^pJlj lHj\ x>K\l g.1 trO^j ^jJajjudj A^lill oJlA ^pa 

4(_£JipjVl l_ujjj 3I p ujj^k Ajj^pa CIjUK jj$ ^iLluij 4*^^-«a Lij^p> ^Ic* 

^3 La <aK (jc. L-iaall ^13^ <jjjjj p Ujj^k La Li^p> ^iSalLudJ 

(jc. CliaJI ( ykLaijJ 4 <j! jail SJ*lxLa 1 **^ x>K (jc. CliaJI ^iSalLoij tl^-iijjj c t u*i^ 
l^gJj La£ ^^p.1 C-LjL^Jj j^juJ! ^L (jc. 6 jjjuj I^j jpali <^111 dA^Kll 


(...SjLc. - A-aK) ^_3^pj Iajj ^1 CliLKll 1-4 


CjLoISJI g.1 >rQ^kl ; jtpJl IjlA ^Jc. JaxjJajj £_J^pa ^3 l-J j11za]\ cL^pJl £jJaJ 

_u diUKll j 


<-ol£ 747 ^-a jjuj . m ^Jii c_a^pkj cjIaKII <jc. L±aJI iJtLa 


^UUd^ll UjJ'N ^jjjudll 


(,/ajLc. - A-aK^ ei^pj ^.g.Vn ^1 CjUKII ^.L^x^J 2-4 
WWW.KAHEEL7.C0tn J_p*SJI £9 £jo - uIpJI cLa^| guoli^j J^Aiu — 27 
, t j)\ J'sll £jJaj AJL^Jal! ^)jdiij 


227 26 £ jiH 49 cOS 5 / 5 jjc 

- 


^•J 

*J£l 

J-L-li 

-H—* *r^3jii' 1 Wi 


j = 1 

J- 1 


2 

6 


2 

. ^A\ fa 

1 


2 

4 


3 


c= 1 


1 

4 

wP»> 

4 


oS= 1 


19 

5 


5 
1 

3 


6 

a*K1' LfUy Q 2 

2 


7 
2 

3 

Jr" 

8 
1 

4 

j=* ; J 

9 
1 

4 


10 

^ii^i o 1 

3 

O t > 

11 
1 

4 


12 
1 

7 

JSjteSl! 

13 
1 

5 

j:>i« 

14 

Jja ji ito o 2 

7 


15 
1 

3 


16 
1 

4 


17 
1 

3 

Jrl 

18 

ji ^sii o 1 

4 

-r^j 

19 l_u£j c^jJiaL Cll^J (Ja.) + fijLuol J^xjJVi ^.g.Tn CjLaKJl 4ijx-a ; (JllLaj 

jUkjj c L-Sjj^llj CjI a!£J| fLua^l L-iAJlj <A 33 .2ajj diaJI ^ L_9^pk 

djLoKJI ^ilaliudj IJi£jb j_4 _a1£ 49 c_sjjujj c-j ^-lu 11 lj! a\^\\ fLu^l 

. jj£t jl t-ajaj Lsi lu Jj\\ 


WWW.KAHEEL7.COtn J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli jj J^jCaj — 28 
ji J c')\ a\*\W fit k«o^j 3-4 

.. (j jo ^ ginj ^jjj c_a^)^j lAil CIjIaKJI <jc. CliaJI ,1a jj | 

lj! aI^I flua^l jUrkjj c ljU 1£]| flua^j 4 _aj 11] diaa3l ^ <jjj 

djI^Q A aY\ j Ax>K -I^j t —^jjujj w-J ^^111 mJ jjjJ 

■u'>l' ^ 


JU 


r^ - 1 

!IHI!IE59HEIF99II| 

1 Ctrl ♦ F6 4 IjlJ yuJI v_iLod5Jl cLau>j 

. Ctrl ♦ F7 j (_r^iju ^joJI «_jIoJ5JI cLcl>I 

Ctfl ♦ F8 4 y|nij j I Juki i^ail <_)LaJDI tLa>l 


| Ctrl ♦ F9 ... JJlc u^JI '-»LoJ 5JI cLa^l Sawx> la j tsy^i c** i\ x>K (jc. diaJI 4-4 


cilli (j^J ^. .A. Via - aAW-a jl lijj^ iSj ^^ CjC' 

. JU3I Jti*li 


aAA i ,, ^)£jai <^5^1 CljLaKlI Ai jjt-a Aa^)j ! cJllLo 


^Sl\ CjU&J) f 1^1 ; jllV cdjlx-l^a j\ dAiblja uj^ ^ 

0jHi3l ^gic. j L-iiijlil! Slc-lj-o jjj (j-G j! c_uj jSJt Sl^lLijj^il (jjsLl 


>o_qJ O^qj 


obql^oJI 


WWW.KAHEEL7.com J_»jVJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxszAuu — 29 
c!jLq.\£ jji 5-4 

CllLalAl jljikl ^llalxjjJj CllLdA AjIIaJ ^Ll^Jl liAj 

(Jj^n ^JOJ^)3l ^-iklLaij LaJlic. \ X j]*l (jjJ (j* A xtO^S lx> jl ^jfLal! 

^UkJl ^juj^II ^^In) 1 LoAiC- cil333j _ m A a\^\W ^jui^) £-a (jV t CljLalSJl 

Slc.|j>a c < i ujjj Ia <^31 (jijill d)LJ£ Jitajj jjuj C’nwll ^suujjJI jl 

.djUKlI ja^ 


jf IJlu ^uJI uJloJ5JI cLoj>I 

J yj^jjj ,jjJI uIaKII cLOl?I 

J (j^LUg J ijuu yjJI uloiSJl tUool 
— JJx. vJjl vltloJLSJI cLa^j 

— Igj Jl ?$j cmJI vjLqJUI cLa?j 

<_uu^jJI oLcl^o g-o LJlSpJIg Ljg^xll JS lSj-xi wuUI <_iLaI5JI cLoj>I 
juujjJI elclys u gJ ulSyxIlg <_ogjJ»JI JS LSg-aj ^uJI . .UKII cLaol 
Joill uJc. <_(15 jaJI Jl? 1 gi <_0g^xll JJ»i iS^SLJ v^iJI >_iLoiSJI cLo?j 


tllllWWilBiPmUlMi UtM 

■ . • A—J 
JgJLXll v^lB (UOg^JLaJI ( J g. , ..ll/- .IfUl ) JS <^gy>g ^jLxIS jjO 

oJJlXoJI ( jglaJI/i—iLiiJI ) JS i_cg_pg <—ilaJS j^b 
JgjLXll «^0 <UO$ySLo ( 6jg-uj/<ljl ) JS ^yo <LalS Jgi jjO 

JjjqJI <jlO iibgjso ( ijyti/4j ) JS {yo <Loi5 j> 1 jjo 


10 ■-*.»»J | 


J= 004 
,. = 003 
‘ = 003 


^)Uan ^jL<u*JI ^9 j£3j A x>K nan (JjVt ^juj^)JI (4il) 4 x>K |(JI!Lq 


.I-Aaj ... (4^) — (^1) — L . UjJ ^ ciiUxK 


WWW.KAHEEL 7 .com J_psSJI - ul^l cLa^| guobjj J^AjCuu ^->ujS _ 30 ua'N ^1 

jl^all dal x>K j^a A x>K c > am*\ jl A-ol£ <j£ c_flj^)^. Uo^ jl AxtKII AjlgJ 

j^jYI SjliJl jj ^ -iaidall j-a L_iiaji3l I3 a jfL<aJ L<^ . .L^Vli ^J^VI 


AjIaj c > Ujj^k 1 j*1^jI Ijjjjj (Ia jj$ ^auj jl^all dLaK l_jjjjj lladaj La£ 


uiJJjiJl (Jj££> jldklJ 


dU^I dLoK j^a 6 “4 

bl!u ..(Jj^aJI ^iaJ ^jll dLVI jl dLal a^c. jl AjI dal x>K jji j>a 1 "aVsxn jUd ^ 
dll4^ JJ& jLldSl I3 a (Jild j-<a gjWhda ..CllaJl 0jld jgJaJ L<a A-oS£ jc. CllaJl *1 aj 

Uj Jj^JI dUK L >bj*i jl JjAaJl j^Jaj <^211 jj^l/dbVI (-ijj^j 

^^)^)fL<Jl £»*a ALal£^ A-o1£ A-<i 1£ jl ^^LaII jjJ j-<a (_^l^ Aj^-dLLa 


a^jjjuj jl ji^all dlj| j* A-a 1£ (Jji j^a 7-4 

fU^^I L_iAd jljill jjjuj jl c jljall dLal l^j Id <^231 dal aKH ^ x«oVa jl Idjl lit 

4^ .Jj^I Sj>- ji V <> A^i£ Jjt JjS jlld ^ uijjaJlj dUl£3t 

jjJ j-a A-k-sadLa jl A-a 1£ A-o3£ LaJ dLa^l IgJ Id ^231 dl^Ktl g.lx.^a^lj g-ali^jJl 

■ J»JS3 


obal^oJI 


6ao. 


www.KAHEEL7.com J-pdJI %3^o - ul^l zleol guobjj J^AjCuu d _ 31 


(Jjl jl CjIjI AjI (^y& Aji Ai^)Ja3! In^j c^IYn - 

j^.1 jji jl <j| <J£ (j-o c_a^p> j±\ jjk — Sjjjuj <-I^ L>* ^Jjlj <j 1 <J£ ^ c_a^p> 


i<e ^£j (jc. Cll^jJl 8-4 

^ l^JJJJJ C t 4 ( j£, diaJl ^iLlLuoj L-Sjj^llj CjLaKJI f-t l^j|i 4 _aj11]| ^ 

„^uvi Jj^ ^ ji S^jjuo ^3 ^ 


CjLa 1£]) fLua^l ^Jl L_iAij (^jiLua-Q ^ic. 7000 cijli a x>K\1 L a jjJtiLoj 

..(JasJVI) <-oK AajJ CjLVI JjJa <ji .. f&J 4 a\^\\ jUaJ Lijj^Jlj 

— C_Liaxll jlj 0-°*^) CjLal^ll «lC- £>a L A'VjYlll IxjJa 

. g ql >jjV 1 Lo Jx-a9 jl 


^jc- jl ...CjUVI (j!a_jC. £J^)-a C3^ . .^J (jc. dl^Jl liifLaJ 

.I^Jbj . .CjIjVI Jj^> ^ jl tCjUVI £-Jj-a C5^ ...f^J 


oUal^oJI 


>B-fiJ 6:>q. 


www.KAHEEL 7 .com J_psSJI §99x1 - ul^l cLa^| guobjj Jx2^iu ^->ujS _ 32 


9-4 

# * t * * 

C5"^ ^JJUdll jl <*—1lUVl A^^XA (JA 'l^vAj 1.1^ ^-A ^LlX I3& 

. /^tic. j! c_fl^)^. j! a aK <ja 


JJxl A l*1VjN <Aj\i!l &3 a <ja jUkj ^ UflJJ^Jlj CjLaISJI A_Ajli ^1 L_l&3j 

3^> i>>>j aJ ^j^aj^a^All jlLalt ^9 4il <a!£ (. t n^ 1 aJ Lj|jlj*Jl CjLaI^JI jt 

JajuJajj ^ J\ <a!£ i t u^\\ Enter jJajj <a 1£ c t i9 Aj\a»\1 j^)£j Enter 

^211 CjLVI (jZajp> jllkjj dj\ aK\ 1 fijiA £y^y\ Sjlill l^ar x>>i aj Enter 

. |jl£A j .. .ClAjj Cj^Ij ^gic. ^_9 jjai J ... CjI aI^I (J2 l^J 


— 4 il^ ;c!jIaK <^231 ciAj^I <jc. <jl U^jl 13 ) ;<JHa 


WWW.KAHEEL 7 .com J_p*SJI g^o - uljxll cLa^| guoli^j JjXjCuu — 33 
La LgJ Lj a ) ) CljLalSJl 1 0“4 

. Igj C-)Lal£Jlj J^Luj b^jyx.A l > \ ujjj l^kj^a fitiLJal 13 a 

11a j (_£^pJ fi^JjjoJ (_£ I ^aJ l." \\ x>K ^£^2aJ jljSlI ^)jjuj (j-a S^jjjoi ^jl (JJJJ L* n*s 

.S^JJUd 114 C5^° (3^3 U^il' 


l£j jj-4jj CjIaISJ! flua^j jUkj uijj^Jlj ljIaISJ) f L/i^t a^jIS ^1 l-laLj 

^ic- (JjL-aaJ c_fljjujj (Jjil^-a Jaxjjajj S^)jjaJl ^LliJ ^aJ . .J^uJ) £fi* dJ^-UU 

. I^£a ^ ... L_JjjJax-a]! — ^jJAJjujJ — du [CjUZ 


(JjVl t_±ui^ bliLa <tajU]l o j jjm IgJ Jj jijj ^_Hl i"'l /%K'I 


<-* u 


Uj ,t lit 
obal^oJI 


6^.0. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI £9$jo - u^iLlI zleol guobjj J+sijCaJ ^->uj£ _ 34 (OjjSJI jT^LII j$juj tv_dU { j£, (<ajoLaJI-1 ) 6j$juj Igj jjuoju uoJI «_/LoJLSJI jj, 


•* 


0% 


j'jsl' 

JJC” 

aJSIi 

J.ll./lft > . »....% u 1 

6 


2 


1 

7 


3 


21 s-ijjaJl 3 g-jill 4 ^j-aj CIjUK \ \ -4 


(j- 0 l£’ (Jl^ 3 (jl 1 a j i* n*s ^Lax-I CIjIjjV ^a I^Aj 

CliLaS£ Jji <ja liijflAJ jlrkll liAj . .AjjuoLujVI 4jIa1£ Auj^xJI AJlIII 

jljlC-lj 13 a AaK <J£ A^^xaj 1 Ag a ^aJ ^l 


(j-aj v_Sjjaj dal aK fit ^rO^vl jldkj ^aJ LjIaA^I frl 4 _aj15 ^Jc- Imar x>n 

(JjajVI jj J^xdVa Ajq£j jl £J^)a 1I A.qj^Vij ^j-aill ^cjuUJ 

^.ja'n ^aU^jJI l_jjjj _ .4-uadLa (j^Ut ljLaI£ jjS l^la ClaljLik aJlc. U3 ^Jai 


www.KAHEEL7.com J_psSJI %3^o - ul^l cLzi^| guobjj J+sijCaJ ^->uj£ _ 35 

jl C1 jLa1£JI &3a liiJJ S^lc-j tilifLoJj l^c. La ^j-saill C1 )La1£ 

„(.„ JSVli JSVl f5 Iji j£j J^VI ^i) 4 -*& J£ jljSS 


cIjUKII 12-4 


^lAAlall CjIjI 4c.jx>^xi j!) SJ.W a 4jI l^J JaV 1 CliLalSJl 43 ^xa (j>a t4 i^aj ^jLia. I.AA 

.((JjAaJl ^gk 4jJajj*^xll CIAj^I ji) 5-ljljSll ClA jVI 4jL (jc- 


4-ojlil L_lAijj 6^)JJUJ (JA 5 F3 CIAj! ^jCa^JLJ |<JLiA 

Sj^aII CjLVI IgJ jj-CIj ^1 CjIaKSI fh^avt jUki CjLaI£J 1 f Lua^l 

cAA ^3 (jjIaKti ((Jj-iJclLudj — tiJtj]) IaA (JJ*iaK ^Jc- (Jj^aaC c^jjujj 

La 4j 1 Igj J)j4n ^CiU CjUISII 43^jla3 ^Li^JI 13a l Vi^aj Ia£ ,, Ja33 4 jV1 

SjLlII Sjjjoj jtiaJ 1 a CjIjI ^Ja*n 6jj^)jJa3lj 4jJajjJt-oll (Jj^Jl CjIjI 

6^)jju 4 ^ic. ^Ljlkl CIjUVI (JjCa* ^Ic. ^j-ojVI S^)La3 

JaioJajj ((jjiLaU <_£JlA 4d3 C-JJj V L_U^ll c*133) 2 4^VI C*laJ c*133 
(_£ I t^L-a ^ic. cJj^a^C _ _ SJ.WaII CjLaKJI Igj J)j4n CIjIaKII 

/ajiJ! gjjjoi ^gk S^^fLo 4 j^I gCA C')\ aK 


CjLVI fLua^l 4 ajI£ -5 


oUal^oJI 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cla^| guobjj J+AjCuu ^->ujS _ 36 
\JLJU ClAj^l 'aAjJUZ CjLVI jlua-Q ^.U^x^yiJ dl^jjl 2-lkLudj UaJ 

jllkjj CjLVI fU^^j <LajlI] L_LAAj CLl^JI £J^p (J4 juo 1I ^i^p* L_u£j t(jjjaJ! ei^p*J 

.CjLI ^jj! ^gic. jjuj j -j Ijjj <^1 ljLVI fU^^l 


.SAA^-a SjLc. ji <-a!fL j! cJj^j ^gVn <^31 CjIjVI (jc. ^iLlaij iAM'fc 


£j^p SjUxJI a^A l_u£j t^p.j jjic- |aJ^ lill clA jYI Ai^p-a ;<JllL<i 

i £ JJUO J aJ ^$1 n <ji2t CjbVI jllaJJ CjLVl f h/T\l A_ajII3 L-jAij CLl^JI 

6 jUxj ciig.Vil <jI 49 <^5^ cJ j ^ a ^i 


6lWx £_£^pC ^lill CjLlVt 1 -0 


..SA^-o CIjIjUc. jl C^UK jl lij^p (^ CjIjVI Aijx-a ^jWnCi 


^ij^pJI dAA l_u£j tL_ujjlill Ia^j g (J I CjUVI AS^pa |(JliLaj 


f 1 ^vj jUkjj CjIjVI A^lil cjaaj l^jjj cijl6lja (jjA di^JI ^-i Aj^^I 

Ic£aj ..aJ 4435 ci^a^j ^ijjujj c_uj Jl\ Sl^l ja ^a LijjaJl (jj*Z ^Sl\ cjLVI 

..Ljaj) L_JJJj5ll dlajjl ^iLlLaC 


dJjiiall CIjLjVI 2“5 


obal^oJI 


>b-qJ ogq. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ulpll cLa^| guobjj JpCuu ^->ujS _ 37 jl jl AjI ^231 CIiIjVI (ja l4i^aj ^)LkL3l liAj 

j j£^ jjc. djLol^ 


f 1 d*T\t A-ojlil c_l&3j jljill CllLlI <jL (jc. IgjLI^j J^ijj <^231 Clltj^l 4ij*-<a Cjjj :Jid 


U3 JfrSaj JJUJj _Aj 1^2 cij^Jt jlikj ^aJ S^jIIa]) CjLVI fU^^l jUkj ^aJ CjLVI 

Ja lAjj ^Jlil 2*11^^31 ^Jb AjYI fiCA 6^41 Jj3l[ (...^Luoflll ^)£-la^ <^Jb S^.lj AjI 

/ajjfLa (jlj23! CIiIjI (jl fkli 

AjJaj^)x-al! AjblS AiUa-oJl CllLlVI s-lo-a^J 3“5 


CjIjVI ^-3a2 cJj^juj I2& ^ic. -3a*jJa3j C.l^j Laklc. |(JlLo 

■u'j^' djI^A ClbaJ 2^)^)fL<i LS^J ^ *C}VI S^^fLaJI 


V^_ o aj^ajuoJI Oblll cLas>\ 


4iO j^JLoJ I *lUJ aajUxoJI ubill <JS cLA>j 

<u^3^slqJI aA)I l$3-x» ^uJI ujbVJI JS cLa>] 


AjJaj^x-oll AjVI ClA jYI filx^a^kj 4“5 


^jLkkil liib ^ic. JaxjJV 1 ) ^2 (^j3! kill ^ajuaJ^ (jl^)23l AjI (JjI ^.l^j ; JlLaj 


Aj|j Aj|^ Aj^Ij [1 |A-^jlillJ ^^o^.^)3l ^j-<^.^)3l kill ^juoj^ ^jjjjVI ^-SaJ 


WWW.KAHEEL7.COtn J_ps2JI %3^o - ul^l cLa^| guobjj JxsiJuu ^->ujS _ 38 

ciAjVI (jc. £ikluoj j ..[30 ;lU^I] (^^>11 ^juoj 

■u'j^' 


..I^Lj^jj l$aL3£U ^JJall til^jlj djI^jLiiJ! Ax^AiLjaVLj 


LijjA fU-a^l -6 


^9 A-jJaj^jJt-ol! CjIjVI c_flj^)^, 0^U^d3l ^aj^J ^LliJl liA ^ic. -SajuJall AiC- 

Aic.j .<'— 1 jLjVI aiA ^9 ^ .. (Jjx^aljjll ^UaC-lj CjIjVI (JjA^ 

(jl^ll eJjj^)^ jg.lV) JjA^Jl L_aj^)^. ^Lk-sa^.1 ^jLik JaijJall F3 dAj| 

(JS jl^£j dil^o ^ bLat£ 


ljULuII £C*uoj -7 


L qU ^gic. Lai til jl^_2k ^Jc. IaAjjj ^1 0jlnllj diLVI Vi (ji J5jiat ^ tillLoJ 

jLjaJi CIjI jLlk cilLiA^ . (_jjai^l < —kLa j! 

C 3 j ^alj Jijjj i 9^ tiL^j ^Ai^LaJl ^1 sAW^ll CIjIjVI ^cjuoJ jl AjI AjI CjLVI ^cjuoJ 
/fijjjoill ^jojIj 1 g X>9j Aj^l L_u£jjuJj Ctrl + V (j-G AjVI 


<j-a jl CjLVI CjUVI (JjA^. ^9 La ^cjuoJ jl . .Jaka eJjj^^Jl £J^a La ^cjuj tilifLoJ 

> jVi Lo£ ciAjVI (jjj 


oUal^oJI 


>B-fiJ O^o. 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI g9^o - u^iLlI cLa^| guobjj J+szAuu ^->ujS _ 39 
ClAj^l JjJ-a 3I J-CLowJl -laJuJallj L&.1JJJ ^lll ClA j^I Cj.1^1 ^iLlLol! 

„ .SC.Wx^l CIjIjVI ^cjuC C’L^xij L<a£ ..IaCjjj <^31 

jlj (Jj^-sa&J jl eJllaJtJl jlj ..^Lal^ jlji3! (j-caj <jl ClAj^l ^cjuoJ £l3aJjaiJ La£ 
< 1 ^ ,^jq*n t n3 Excel lU^] c '^ A j» Word Cjjj *> *q3x^ ^gic. <—klall hq^kj J> *q3^»ll 

/li^V 
La ^gic. j£jj <^13c *lxJj ^CjUUJI ^cjoUJ AJi1x1a 3I dj|jUk3l ^jx>^s Ajj^IL ^jSj jl (JjJaiu * 
i( J-a*J! ^ cill l-luCVI jU^JI jl cJyqujj^all ^ aJ ^Li^li ei jjuj 

CliVLLJl I^LojCLojIj A_Cilji3l illj ClAj^l ^cjou 3 0xaLji3l ILa (JLgjCLuAj ^ i>«Vn * 

jl L<a£ g-lj^^VI j-<a jLkj l*ll^. jSAa g-aljjJl li& ^jljill (j-saill jV tdlL^jVlj 
jl jfL^j ^131 ^UakVI ^ nVil ^U3Lj ajVI f&jj fijjjoJI ^ajojl ajVI ^*13 ^cjaCj 2 -^LjJI 

.4jL& 3I £.ljj| l^-i3 ^ 

<jl jl CIjIjYI ^ L<a Ujj^ <Lal£ Sjjjuj jl ClAj^I j-<a Ale. ^cjuoJ ^iIslLujJ L<a£ 

.iilLaC. ^ AJ c-^gjui 

..JU3I (JfLuJ! A-^uJaj-<a CllljLiiJl g^Aj 


oUal^oJI 


O^o. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - u^iLlI cLa^| guobjj JxsijCuu ^->uj£ _ 40 g-aUjJt CjIjJI A-4jli -8 


J 1*^ A^ojISII a^A 


_sj^)^JI b^kijl \ -Q 


.Ia jUkj A-LoSj <-<u3 (_5 J Cll^Ull ^jjjc. (.4^X>J 


4_Laa^)]| Axnqll L_jLataJ <—i9 jjujj (• • • 4 —( *— 5 3 — < *— 5 2 —( '-r i 1 — I) 

<J^.Jj L-flJJ^Jt ijLjai jlikj ^aJ g-aUjJ^t CjIjJ) JaiuJal .AjI jl SjLc. jl <UxK 


oUal^oJI 


>B-fiJ O^q. 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g9^o - ul^l cLzir>| guobjj JxsijCuu ^->ujS _ 41 
(J£ e-UaC-Lj ^j 9J>>ij d Imar >>>1 ^aJ (J£ ^Lg! &AJJJ (_£A3I 

0^U^)JI ^jiL Sjlillj AjVI jl 6jU*JI jl <uK11 aa^J Lq^c.j aj (jsn\ ^ ^aij 
.<j]jVI l^i-alj*J Ig.ljlVi £-a ciliLxJj LjfLjjLaJjjl 


pl.la> ^1\ (J)WMI 2-8 


(■4l^*j SAaU j^iaJ *U]ji J-aIjC- f )A^ ^1 JjWlll ^ g-aUjJl CAtjAt JaiuJall Aic. 

..4-iljVI <Li!jj(J aLI^J SjjuiLl^ ^*n>oj t^-lB AAc. ^1 Jjjaj 

gaaj 2 * 3 * 19 ic5-^ ^ hj c_fljjuj 114 *aa*JI c > n^*i Lojuc. 

.tiSAj 114 ^ *JjVl 


^AC, fuajIjS 3-8 


AAC. (j\ £jJaJ i4*^xm SAaU j^-laJ <jJUjJa AA& ^uutjS ^gic. JaiuJall Aic. 

..1$j\c. <-ajuJa3! (JjSj ^j]| aIac.^ 1 jj^Ja SjjuiU-a pn>n j Ig-iS 


1 All hj L_fljjaj (jl^jjal! ^a (^^) ^ jul ^ CAl^-a aac. 2699 aa*JI c > \ \ < \) LaAic- iJliLa 
^a^.Ij 4i! jV) a^Ij (3-ic- ^g-Sj <Aja^3! (JjSj V Jji aac. <jI 2699 j 

.Ia£a j 


obal^oJI 


>B-fiJ O^q. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J^sijAju — 42 
S*b>dl J$?> 


^ob^JI uljJ 

] oLluJI JjuOJ 

■—»UiJl cLa>| •_&c.,^1 j _.qjj>JI cLa^| 

Ctrl*B 


«_0gj_aJ| rtj a 1 ill 

Ctri*F12 


*J 5 i Jjsl^i eljL> uJj JjJLxJI 

Ctri*AK*V 


U^JLuia iXC /uuul^A 

Ctrl a-A lt* Y 

j 3 i3ji 3 i oUKJi 3 i 

t-ibill 3 i j^XoJI Jja u jic 3 _a^o ^ <UjIcloJI 

Ctrl*AH*W 


<LuuLxll 

Ctrl* AH* C 


olbj>lLaJI ylii 

^CjLcJiSi — — CjiIjI^ ^JJJ Aj^jlLall 4-8 

AjJaj^x-ol! djLoKJI jl ciAjVI jl ^jjoJI (j-o qSI c-j-o^-g Aj^ULJI t.A\A a\ 

<>yVl J jll ^^Sc. JaxjJall J^La. <>» AjI 25 J$-^J (f^') ^jujI ( jc, Aic- bliLo 

tilliS jfrjaJj ^.AjgjC. ^ ^uujI ^jC- n 1 f&j j-4^a£ AjjULaU JLuij] jUlkl Sjlill 

AJ jIIaU Jlui Ijj jllkjj Sjlill j^jVl Jjll ^ AjL**]| jj£j f3 V 25 

.(JJJC. ^jJa^)C. jUkjj filial] till3 JlxJj 2 ^.J A^J)4^ 4^ 

jj) ^ A£jUu* AjI Uj^ 3 j^JaJ JJUJ 2 A^J-^^Aitj 1 Ag>J4^4ll <JJJ Aj jlS-4 )*>»jJaj 

(J!Lft£ 4il Aic. ^^juJC. (Jia 


Aj c_JC.^j Lo CjI h^k!>L<ul 
O'j^' jj** -9 


oUal^oJI 


6^)0. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l zleol guobjj J+aJuu — 43 CH 3 J*-! 0*^f J*J (1)1 JJ -laxjJal! j) F4 (J* 

C t JjjuJI L-11JJJ JjJu (r’Vl^XM CC^u^a-a!l L-UJJJ Ini'S (jl jS3l JJJUJ 

jl 4(Jjjill L_JJJ JJ C < Ujj*S jl tClAJ^I C > Ini'S jl C > Ini'S jl uijUSlt 

^)LuoJ jj4$ A*t\| ^ic. JaijJallj L > IjJ jj]| li& (JjJ^C. tiljfLaJj ^ S^)jjaJl ^auudl UjJ^k 

cJj^Judj 4 JjjuJ! ^ic. j-OjVI fi^lill ^)jj j^xJVl jl £_£ jj jc. lillfLaJ 

djIjLikll .. (Jjj^aili]\j Ig-LUj jjuj Cl) IjUJt j-G CjC*JI IjjCl jjflj 

. CjUjI j* ^LlSlI j-<a 


(Jj^laJl CjLijt XrO^kl 1 -Q 


.eijj^JlJ ClA^Ktl j ^)^juo3I CCc. 0-alj^)-Jl j'j3"aa,j (JjA^Jl dA-An^'sl ^Ic. -ia*jJa]| Cic. 
(Jjjlll L_UJ j) ^atSjlj djtj^l ^LSjIj JjjuJI ^15 jl .(JjC^Jl IC^J Aj^aLiJl 

L-aUl^uJ J ^Lkdl ICA ^J^fLlI tiljij . ^AK^a CkLiLaC. I^^J 

.Ajuailj 4 jI jj-a 


obal^oJI 


>B-fiJ 6^)0. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+sijCju ^->ujS _ 44 


L5 - a5 j 2-9 

. _ <ikAj <jl3l AjaxII ^a jl s-L^-a^.1 illilaxJ jLiaJl IIa 


J* jljfif ClA f)\ U3 jg lali C^jjujj blio 3 ^J^' (J^Aj ^ L5^J fLua^j 

4jV 1 ^aSj .114 4 /it > J A^J C*1313 jijal! Jjjuj C5^ jj^-a 1 ajVI . .^aj 

J l£\ Sj* 111 &a^j 4 ^jVt ^ij o^j 6 j-®Vl 3 *sjV) ‘ j*V) 2 

.^Sjll 11 a ikb U 111 ^A 

Vj JJ^la ^ AA*JI 11 aj 286 SjLJl ajjjuo ^A ^jT^al\ gjjjoi (Jjial (j]-3 ^llaS-Jj 
j! U£ ,I1 £aj ...286 '1a l^b Jaia jIjSII ^ Sa^. 1 j ajI ^JUa q\ ^J\ tS^Ij 'by* 

. jjAjao jjo A-ilj V' A-La!j*J ^jlj£lil!^ aa*JI 11a tilllij AjVI ^aj (JjWn ^j£j <J 

JjAaJl jjjuj CjU j£ j^ajo 3-9 

!>U-al AjJajjx-al! jjjuJI CIjIjI jAajxj 0-aljjJl ^ajjL jLl^Jl !1 a ^lo -laiuJall Aio 

. .JjAaJl 

SA.Wjati jjjuJI CkU (JS jAajO 4-9 


jllaJ cAlll Aju j Sjlill JJ ^lo 3a».ju>a*i ^al F3 L)' J 1 ^' L)^ 3 jllaJ j(Jl!u 


oUal^oJI 


>ft-fiJ O^o. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l zleol guobjj J^AAuu — 45 1_Lo 3 lit CIjIjI (jia^pu ^ajjL ^Li^Jl li& <^ c ' AiC. 

Sjlill jj 1 iSait >>> ^jjjoJI l!j^ 1 gjtc. Jaxjjall (j-<a SjLJl Sjjjui >^,Vs*n 

fijjjoa cAJ jj-uJl CjLI <j£ U-aij Cy^y\ 

.Ij&bj . .IaJu, Wn llafl SjjLJl 


S»lW*att *UjIu>I 0-0 


6^)jjoJI (j-a SJ.W* 4 c. ja~\a 4jujI^)^3 ^)jjuJI (J(j-o oJ.W* ^)jjuj fit n*i k mIj ULi^i 

ljl£A^ ,( l,K;j cJl^jud 4ilc. ^/llLa S^LlI S^^joj >lj.W*i Ale. 

. jjjoJI (j-a ^£i filjjjjuol ^iLjjojj 


Oj^JLoJI cLuujlJI £_9J jLa>I 

■ 


6 JJLXoJI j^JuJI cLuuuuul 

6J>JUboJI j^LuJI jLloI 

■ sj,w*ti jjJoJl jUikl 6-9 


S^j^juJ! . .JaSfi S^LllI S^)jjuj ^jJa^)C. ^LL* a a 6 J.W^Q ^)^juj (j^a^C* 3">*tx i,\\ 

^c-gU^jJI ^ajjL j a 6 att j^uJ) jLlaI ^ll^jj .I^x.jJV 1 ) 

.Ja£3 S^LJl S^jjoi 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->uj£ _ 46 
^LojqiaH 4-iLUii 7“9 


^ic. A^juasll A-iLli Ujj'N SJ.W^Q ClAjL-^I^AJ £l)a2jaij ^Ll^Jl !3b 
14 c^ C ' cJ J> ^ a ^ cJi^juaS ~[ ^3^)31 dalic.Lja^ (j-G L^jLjI ^Il3l ^j^juJI ^jia^)C. | (JtSLa 
Cljlic.1 jJa^o (j-a l^jl x>K jl 1^3^231 ^)jjuJI j2^l ^*j)Vunj . ^2 X 7) 

. 1 j£a j AK^a JJlO aJjVI ^Vl 8-9 


^)jjoJI ^a^)C. t J.W x> Ua^)juj ^)jjuj ^ j2^l ^jWuti*1 AiLaJl 4JL^)la3l (juiSLAJ 

^2 F4 .aJjI CjP 0 2^)Ijc. I^qIS^jI ^Ii3l 

^)ia^*-J C—^jjud3l ^alii^)! ^Ul^J *LLa^ a3jV1 jULj a2 ^jjui 3I (Jj*l^. 3^^ 


i j p 6 I 


WWW.KAHEEL7.COtn J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 47 


obal^oJI 
.... 13-11-7-5-3-2 30 

.Jj' AJe. 

2 1 C5^J I^La 1£ Jjjuoli (jia^C- 

1 9 u .Ite J,ji jA 4iJJ^ ^1 J^uall 

Jc. ^uill JjL V 9-9 

6j,w a c. <-ajuoal! (JjSj V ^15^1 ^*jI*>*nn \ ^jLiiJI 11 a (j-o 

.l^flAj > _ AW^a ^ic. A-ajuo^]| V ^llll ^)^juJI <*—1ilji Ai^x-o 

<j5j-o!I SjSliJI Jj^JI 1 0-9 

(jLia. 4 *qK (jc. i* i*\ n Clu£ bllLo S^)£li3l ^9 djljbfl (Jj-la. hq^k ^*j)Vhtn 

Sj£I3 Ij9j^q 1 g hq^ i-*Vi^xn CjIjVI g^a c<j! 32 33 

AJajq^v^ll ClAjYl ^jia^)C. I^C-L^jIuj!j 

^ic. Jai-jJallj Clil jLlk till jg hi c^jjuj j' g Cljl_il 4x> j^arv^ hq^k AiC. 

;^A dj|jLik]| 6 ^Aj Sjtall jj 

$jSlill ^ Ua ji^l! CjUVI J) Jj^JI CjU Ait^j * 


oUal^oJI 


>B-fiJ O^Q. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+AjCuu — 48 
CjU J\ AJi £Aj$\ AiLd.) * 

S^)£lil ^3 4.1a a\\ CjIjVI l£ * 

S^)£li3l ^3 A-Saj^^all CjUVI ^>^1 ^jJa^c. * 

£jSlilt £1 jsl * 

jjl^UU 4jjuillj AjjjjjJa tgiV . .^Sljll ^Jc. t^jjjjl CiljLikll Aj^ai (JjJaL 
(j-^aj ^cjuoJ jl AjI AjI CjIjS La ^Cjudj Aj^ftj 0*lj^)jJli .CiVliall AjIj£j J 

.Jill ^3 s-JaiVI <il jWj I^Aj . .S^jjjuiII ^jojIj AjVI ^3^) Cj iLl 4 c. jx>^xi <j-a cJ alii 

jW ^ Jj^ii ciU 11 -g” 


.CjIjI 4c.^ic. Jj^aaJj S^jIjc. jl 4>il£ ^jc. i**i\n Laic- jAj ^a£-a J-iil! ILfc IxJa 
CjU Jaia. ^ic. JaiuJall ^aJ £yJ±)i\ S^lill ^)Jj Jj^laJl ^! 1 c. JaxjJall J^^li (j-o <A\*\a) 
(j-<a S^<a CjLYI ^y^Jjail ^JaJjuaJ ^aJ .. Ah^a ^joj! ClliJ jt^aJl Jj^Jl 

. Jl^ vlt AJaj)^^4 CjIjI i^Lii 15^ ^yi J^y* (Ja yi^j tl g*unt^i J^-l 

0jtnl| hq^ J 6^A*JLq cli^j CjLiL&C. J^Jj (ill ^-AjuaJ Ail jLlkll 11^ qa l V^ll Lsl_lL 

.0>alj^)Jlll J^lc.| *^*J A-la^ia^a ^flJJ CiLlV! fiLfc .l^C.y_jluilj 


jj^ 12-9 


obal^oJI 


>b-qJ 6do. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI §9^o - ul^l cLar>| guobjj JxsiJuu ^->ujS _ 49 
JaiuJall F4 I^A <j-G ^!i 3I ^jLii^.1 ^JalLoiJ 

^Jali3 ^j^uu jLuaI 1^-Lg Cl)l^)Lik till j^u3 ^j-ojVI fi^lill cJj*^* C5^ c ' 

511a In* >>>1 ^aJ .L^-jJa^C. .IJJJ ^iJl jjjuJI J» jtikj Lg-i-aj aisli <^13 

.(Ctrl j3^ ^^IxaII — ^-gsI! — Ujuj — g-^l — A_^jli3l ;jjjaJI jUlkl 


g-aUjJl *Aj CjIjI^I -10 


jbSil ^xuaj jLi g-aUjJt Jja < jqj 111 cjUUI [5jlill (_£ jjjc- i^Vsxm 

L^J5Lk ( ^_ilnjjuaj SiaU C^LgLgI ^_laj C-fljjaJj C^L-atjAj LlJ ^j)^ uj J^\ 

Ja^JI (...^j^LgVI — (j^>q^k — cJjVl) ^joj^SI i^-gU^II ^5laj cljljLik 
jlj JIg djljlrkj ^jjj — JarL]| jjl — ClAj^l £J^a] 

..l^L^a jl 4 -LgI g1 jjVI Lg 0-gJj c^jjjoJI £_lo^J (<Lgjou 3I AiLjajj <—k]axJl 

.Cj) jjflti Imar jJali ^aJ .. \ g U^>a jl L-klaxJl jlj jiaJ c^U*^ 


oboI^oJI 


>£-qJ 6±$. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI %3$x> - ul^l zleol guobjj JjAjCoj ^->ujS _ 50 
CjbVl -11 


c-*Vi^xn .CjIjVI (J(J-° IaAjA^j ^JJ ^jII AjVI (jAajC. ^JJ cilia. 

c^LaIj cl_Luj11a]| Ja^Jl ^jLiiklj ^ajVI S^)li3l ^Jc. Aj ^JaJ 

jjjiil JjJaaVl jAj ^AlaJl JaaJl jUlkl i-*Vi^xm >( ^jl*Jl JaiJlj ^iLoieJl Ja^Jl |^jjjLlk 

S^)lil] AjVI <jAa^)C. S^jlill ^)judj^ ^jJaj LoAic. i C1jLa1£JI 

|^Jj La£ Clil^LiiJl <C.^JaJ 


obol^oJI 


>£-fiJ 6 .iq. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI § 99 x 1 - ul^l zleol guobjj JxaXuu ^->ujS _ 51 

Ctrl+Q 


JIJi 


Jf.y— <>*■» wj 3 - « Jaow! 

^^1 Jjji;- 

Jji^JI 4 a&l **-> 
jy»ji J^sJi 

Jji»JI ( jy*t/£iL\ ) JS 4 oli!l 

( t•: I /I ) 4ft£jl mm| 

J^aajJI (^^-u/wLI) ^ j-. jo SojmJI BjL&II mJJ 

^jsJI 2 -^ < 


^UiJI Jaill jbiLl Ml 


L t nx^aVi . *^)JJ L JaaJl l^-J CjLjVI ^juoJj o^Lna.1 Joa* jAj 

^ j^j) <^ 5 ^* 


<^ 1*11 .LaJI jblkl 2-11 


\ ^ ^r-„ diataiSl Aj^Lo c** jl -a\^\ 1 i'' ^-x. ^jlSU t _ u A \ /\ 


WWW.KAHEEL7.COtn J_psSJI g9^o - ul^l cla^| guobjj J^AjCuu ^->ujS _ 52 
s-yj jj j 4 A' 3-11 

Sjlallj jl ^j^»aj <-_aj^ i t lii JJ eJajxj jl i4 jbkll 13 a Ale- 

^(Jj^laJl ^3 AjJajjjL-a3l u*i"\ jl jljSJl L_fljja. jjj 

A^Ktl l_jjjjj jl^Jal 4-11 

fijlilU jl Jj^-oj <-aK (jl L-11JJJ c^jxj jl c^Vi^xm jLiaJl Aic. 

_ I (JjA^. AjJajjjL>Jl Aj^M Cl)L<il£ jjj 

tg-llc. .Ij, Will j-<a^ (Jj^laJl A-alfUl L-UJJJ jt^Jal (J^ (J J^-l Clll jLlk ^ J$-^J 

jlrk cilljA ... <-J) jj^JI <J^Lk j-a (_ 5 ^ <-J)j jj^JI i. lii JJ jl^Jal jlillj 

. ^ JJ* >Toi j) jjj£j^ j^a jxJl £J j-a A^kl mx> kh>il jLlkJ J-^Jl £Jj-<a c-lik] jl jt^JaV 


|c^jj*JIj A a \^\\ L-UJjj jiajxJ jljLlk Aj9 


Jj^l j>jj/CjU J£ ^ cijaJlj A-al£J< uujjj jUaJ ! jlJ^l 

Sjj-uJ1/AjV 1 <ji Lij^JlJ A a \^\\ c_ujjj jllkj ;<jJajjx-a3l CIAjYI jIuo-q <^-1^ 

AaiajjJLA]) 


Clll jL*Jl L_JJJJJ 5-1 1 


oUal^oJI 


>B-fiJ O^q. 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cL^>| guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 53 ..(JjAaJl Clilji La SjLc- l_jjjjj jA j 1 ^. cUIj jlrk tilliA 


SjUc. ^j\ AiWn ^,jlj jj-uj / CjU j£ ^ (jjj Sj^aII Sjbxil cjjjjj 

JU> ^ij .. jljsll (_5 jJjoui ^ic. SjUxJl a^A L-UJJJ j^JaJS (j^ajaJl £Jj-a lA^Jjj 

LqAIc. !!/liLa JV<^ AjJajjx-all dlLlVI fi^A jjj jjfLjjuj L_jjjjjll jli ClAj^l jiajC. 

^ic. tlaLal jg hj c_$jjuj 4i) jjL^aj SjUc. j M jj^aj e-La* 131^ c_iAij 

aAA (Jj3 A^.jJ Qp I .. 4 (jlj^ L$ JP- ULX> LS^ 0 &La ijJJJ Cl)Lajix-a]| JaJjjuj 

.I^Aj (4il Jj^aj) 4 g J nVi CIjI jUc. Cj!>L SjUxJI 


jUi^J ^J jJajxJ! £JJ-a ^ic. j-ojYl SjlAll J JJ ^J jl jllI CjiLI jJa JJU ^jiLj | (JLLa JU 1 I L-JJJJj 3 l jic 1-12 


(JjudLuull 


jl Vjl cJSVI jl Vj) JJ^VI cjjj^JI jlj£j cjjjjj (Jjo£^ L* n«\ 


oUal^oJI 


>b-qJ ojq. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - u^iLlI cLa^| guobjj J+AjCuu — 54 
laJ A\ ^juoJ^ ^ji^jSlI (j-a <ji Jj! AW LaAAc- jj(Jt!Loj 

;^L US 1 jljS3 jSSVl 

^j^il! ^jj U£ 1=^ 1=0* 1 =u 1 = l 5 2=^ 2=j 3=' 3=^ 4=J 

L_UJ^jJi JaijJajj ^j-ojVI 3*a*.OVi LaAic. (jfllj . (j -0 

J ^ j fi |Ia£a (JSVI fijjuaxll gAA l_iijj1j 

.. ' ^ c J o> 

c_Ajj^U ^Ac-L^aj L-JJJJJ 2-1 2 

ljl^)ij (JsVl i. t n^ <jV1 l_ujj 0*U^)jl! (J»^j jLik]| Iaa 

^jj^ J- 2 3-12 

..Ia£aj I^I^)£j JsVlA ^ujj^n l_a^)j (Ja.^vj ^LkLlI !aa 

Iaajjj 4jqutil c t u*w l_ujj ;c^j^pJl3 ^aI*JI L-iii^lill 

J I ^ ^ L_J ;Ia£a eij^pJI l_jjjj (^jll j-^jlt 4 jI ^ 4jY1 IaaJJJ 

-ifOC J 

L-Aj^pil ^LAl) l_ujjj 4-12 


obal^oJI 


>£-fiJ £>:>q_ 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI £ 9 £jo - ul^l cLar>| guobjj JxaAuu ^->ujS _ 55 

(_>“ I^UaWI 1 _ ^jj^aJI t-jjj JJJ ^-alj^jll ^ ja j 

... g; j»u f cM^^-L-L O-® lP 


^jUuxJI ^uoj^SI <. t uti^ 29 <Jl 5-12 

laj^ 29 ^JjL^aJ ^^J^alc. (JC. ^jud^ll CJn^ 

<j^a^)AJ a jLlk ' l*^Vunl li] t-al Ia^C-j AiLjaj 

: j^£oi 4 J jijlij ] — i — l : Ji^ai *£A3 4 ] uJVl (Jjo^alij ^jxt^k 0 ^U^J! 

^jj c^i]^£ a — a l^J c-l^Jl — £5 — (_£ — (_£ |(JI£jujI l^J <^ 1 S^£ t Jj — ^ 

35 fi^A gJ n«oj (_£^ .ti^x jLiic«l 


(Jja'^i 


^ ) 29 Jl <JL>fJI 

28- <.-x»^! 
4 „^ . i .j n Jj^l ^ (Jj^JI ^ (JS 6“ 12 


>( Jj*i^J! cIjUVI ^U^xLj jLiiJI 11 a ^jSj 


t—flj^)^. g.1 trO^kj ^ic. JaJuJaJl ^jli F3 lW^W 4jJaj^)x-<a l!iIjI U-J"^ 3 ^■^ c ' ! (J^i* 

!)Lal£ (jljjal! L>* l£ <—C5^ hi C^jjuj lIiIjVI (JS 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu — 56 J >11 > 52655=' J >11 > ^■%* 

X^j... 27268=u d jilt > jj£ u>l' ^ j- 38102=J 


(Ji AiLja] 7-12 

iS^)^ A^jUall ^l\ ^3 laj <—A^-jAa) (j- 0 ^ ^ A ) ^ 

\ * j\r-- ^ C- ' s A L ** ^ il aC» 


<&\ ^auuoJ Aji ^ic. ^)Judj^l ^-^aj 6 ^)juO*J| AIajoJI cJiL 9jjJVl LoAic. \ (Jl!La 

^)llaJj JaiuJajj L_aj^*J! LS^ 0 *0^^ 


JaxjJalljj 6^)jud*Jl L_flj^)j*J! aAA A-ojIS ^)g h*l cJsijjuj A^jISIS d_flj^}aJl (j£ AiLjal 

A^.1 l^j A^.jJ ^dll CjIjVI (jAa^)C. |(J!La Cdl^Lik lil ^Jaj 

. ..<—cjs i^j — cJsVi ^gic. 


4ajL£]| /4 i La / j£ 


— . . . .1 *! * *r 
8 " 12 


C^jjuj ^*y JjJLuU jUlkjj £Jj-a £y^y\ Sjlall jj In a LoAic. 

.ajlilb t&AjAad i 2 ^^)^ 


jliQi^ixJI O-iQ-C 


WWW.KAHEEL7.com J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli^j JjiL>uu — 57 

Jg la J C^jjui Sjjjoj jtiaJ ^aJ J^uu jblkt ^ic. cjIjVI (Jj^. 3 ^>» :;Jiu 

(JS L-A^^ j (jA jVI S^)jjoj Ja33 JjpJl 

.. *uVi 


jj-ia. 4-aJliJl ajjjai j! ctg-La (JS £-<* <aJUll £Ja-\ jg hi c^jjuj 

i L_Sj^)raJl ^3 S^jAtlaj (J£ UJh^* ^114 

^aJ L-A^pkit (JjJUuU ^ll^jj cJljpall C. (JjojLaH-J JjJla. (j-o laa.jJV 1 ) ^ad 

t 6 (J ^-S^p> 1 tAl^LaJl Jail d_fl j^p. Jc. Sjlillj J.laJ 

&^A i 0-aU^l!l ^»jAJ c^jjuj 

7 X 7 = 49 = 6 J I ;^m3l \hU*yj 5 + 22 + 22 


V^Jlxll CjUi^JI yju&jC. 

^SjytJI jtjSLJ v^Jjtu uujji 

LlJ^tJI jl jSdl \S JutUflLI Uliji 
( y^I^iJI ^euJI y/taD l* J Jj j 4 Ifl I nil i nn> ) <-*J^aXI jit «_UJ) 

^tj)xll *JLaJl ■ * * 'j * 
( J S 2JI ^ujJI jax VI ) 29 Jl «Jla«JI ^ 3> aJI 
28 Jl 4<JDulll ^i>aII 
ilinn uj^OI JS 
J 3 jjOI ^ ( jjJ*JI/^iL,'yi ) JS ^SJ> cUo>| 

coJUJI uJj JS oUo| 

l$jJI J>xll JS 4»U0j 3 CajUJI 5^00 
4aJUII f~ui 
4ajlaJI yjOyc. 

ij33 ^io vjJJ <-*5>3kJI &y» ** lo £*>u 

w*3jAJI g-~» JjJUuj 

( ^lUsixoJI knji, uJt 23^1 ^Jl) ^UJI SaaII tUJj 


7.7 = 49 

- 00003 l 
^ “ 00003 
£ = 00002 
J» = 00002 
^= 00002 
m 00002 


OliVl J 


•Jl 


-=00005 
j = 00004 
J = 00004 
vj = 00004 
J = 00003 


^V< 


1 = 00022 1 
00015 
* = 00014 
0 = 00011 

j = 00008 
£ = 00006 

*/Mj O 

~W0*j*Z^ WtK, 


S~ij 4& 

H*Jj**J 

j^4^,»j4/ 
1 / 1 J ->J Uj»» 


31 .jU&J 
139 ^>*1 

21 


J« 00022 


J .1 ■■* 


USJMJ01 

4aliX001 

aaSJuOOI 

•j^-001 

iaSiMOl 


oUojL^joJI 


WWW.KAHEEL7.com g9^o - uIpJI cLar>| guobjj Jp^iju ^->ujS _ 58 
j A-iLoC. tJ ijl15 (J^jLuJI c-UtJ! A^ojlill ^)jaaj ^llaljuij 

A ^jVlti ^)jg hj Cj 9j^)^Jl (j-a (_£l ^-llajjaU I^Aj _ ^djLa^lx-al! -5aJ^>b 

i AJjVI Alal^C. ^Jl ^A*JI (Jj\Vi £-g djLo^lx-all JaJ^jjui a^jjujLlxi 


^jjj c_aL ^1 c_ijj^JI ^cjudj 9-12 


Ub^)!^)£j £-g eJjj^bl £J^g ^3 AjJaj^x-bl ^cjuoJ ^iLlLuiJ ^jLliJl (j-a 

^ic. AJaiaJ Jjjj <* <>b ^1] 


LjbVl JjJL* Catjt£ -13 


^JaJ S^)lil3 ^**-^*1 ^ djbVI (JjA^. l^yajJa o jLiil jAoJ^a <aj La-lic. 

Clal^l (j-a <C- j-02s^a 


Jj^JI CjUL^I 1-13 


^(JjAsJl ^3 AjJaj^x-bl ClAj^b Ailxlbl djbjb^a^V 1 l nJ*i».j ^jLiiJl 

.blli ^)jc.j iii C1jIjV1j ^j^juJIj eJaj^blj Cl)LaI£Jl 


(Jj^JI cAJ jjjuj ^c^jc. 2-13 


oboI^oJI 


>b-qJ o^q. 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu — 59 ^ La ^jC. C* i*s, n UaAlc. | JjAaJl AjJaj^pL-all ^j^juJI dlLi J£ 

jjjoJI (j^a^)*J ^oaL^Jl ^»jSj (jl jLliJl ILa (j-o ^Jj^laJl 0jlHll jg JaJ 

..(^jUill) CjUVI gca ^ 


jj ^5^ Ak. . .$jjjuj 30 32 s 33 cijjj^j JW^ ; JLl* 


(Jl jjjJI (j^a^)XJ ^j-^LjJl Jj>laJl CjLjI J^uu ^jC' LT^ ^***jJall ^aJ ^j-ojVl S^)till 

.U*l£ 30 

AjLLuJI CjIjVI 3“ 13 


CjIjVI Jj3 <^31 CjUVI (J^a^)XJ 0-aL^)Jl ^j£j 


Aic. cSJLJI Sjjjoj (j-o 30 — 20 — 10 CjLYI cjLVI <Jj^ (^ Ljj*i3 <jt£ !\! ! JLLq 


^c-alj^jJ! (jia^pu JjAaJl AjJaj^)x>Jl ClAj^U AiLuoll CjIjVI (jla^)C. ^glc. -laitjJa]| 

.SjiJI Sjjjuj (j-o 29 — 19 — 9 icjclL jVl AiLuJl clLVI 


aI^UI clLVI cj^4-13 


<LL^)la3l (jjoiij Jj^Jl AjJaj^jx-oSl ClAjVI -AxJ ^gl3l CljLVI (_pa^)*J 0x&L^)i]| ^ajSj 

.<LLJI 

Jj^JI clLV U^JI clLYI c>5-13 


WWW.KAHEEL7.com J_p*SJI g9£x> - uljjUl cLa^| guoli^j JjXjCuu — 60 

Aj^} 1 .(JjAaJl ^)JC. CjUVI (jAa^)C. cilifLoJ jtiaJl lAA 

<-oS£ (jc> CA^ n j! (JjJaSJ^ (4i!) ^jojI (jc. (.*^11 .^gJtxJ ^aJUll Ig-iS J^AJ ^ ^all ClA jV! 

(j-ajYI JaXjJall Alc.j (^^) ^lll ClAjVI (jAa^)XJ 0^U^)-Jl ^Ail 

CjIjVI (jla^)xJ L_fljjuj (JjA^Jl CjIjV <LofLo!l CAIjVI (jla^o *ij CliLaVl (JjAi. 

.(<&!) <-oK l^ja j£aj ^ ^j3I 

jl j£j jjA C-AjJ^Jl AlAXj Jdxij 6-1 3 

Axj Vj JaSs AjI (JS AjA^jVI Axj ^Lildl lAA ^glc. -laijCall Ale. 

. .S j^)fL<d! 


. I Ac. AAc. l.njaxj ^\ \ 0 4-IajuuJI AAc. InJaxj jjuj j|j£j 

jjuj j AAc. c < Ujj^ CAU l_ujjj jLaJl lAA (Jj*j5j Axj l, n^j ^UlUj 

AaJ L_fljjuj . .tg_La (J£ AjA^jVI AAc. i. t U^ CAIjVI 0 -all^)i]| l_ujj 

.29 1 64 (jtj-ac. (Jl LaA^ 28 AAc. Lag_i3 (J-Ci£I Ja£3 (^jCijI 

. .JSjuj ^gic. caLVI Jj^ ^.u>* 7-13 


aIaaj Jjy &j Ale. (j 1 9 (j-o^jJI 
obal^oJI 


>B-fiJ O^o. 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g^o - ul^l zleol guobjj JxAAuu ^->ujS _ 61 


^)J>j l.n^j aAA ^All CIjjIjVI ^jg. 3 V l i Lg ^jc. i^i'vn LaAic. 

^ic. (JjAaJl CkU gjaVi ^1 Z* l^ar x >>\ i Clil^Ll^ ^JallS CjIjVI (JjAa. Sc. 

^ic. CjUVI ^jAa^xj SAsU ^Jaj C*n*s iClA.^.hx^ — l_jI^)^.I — — ^)^juo L.J ;J£ji 

(jfLojj *l<u3j CjIjVI aac.j S^jjoJI (Jj>^lij jl ^jjjuj (JSoA 

. .LuLill j! A Ac. j! CjIaKII AAc. j\ jl j£Sll AjjuA n*i^. &A& 0jUn3l L-Jjjjj SaIc. j 


<jj!aSI <jjou 3I jLlkl 8-13 

Aic. _ jl^)£j A-iudj jl CAl^Ktl AAc. ^Jl AAc. AujuA l_jLuo^j jLikll lAA 

CAljLlk jLiiJl lAA ^ic. JaxjJall 


/a^Lic. ji jl (_£I ^1\ ^)l^)£li]| AjluA 

0^U^)i3l ^a^)3u c^jjuj ..(JjVl ^ojjJI c t n*i^ (^^) jlj£j (jc. tlo3 I a] ;<JI!Lg 

lAA CAIjVI (JjA^ c. 1 ijax xAa ^aJ 64 ^^)Laa 3I 4 x>K\l gAA ^All itj^U Sf jAa. 

^^ic. 3*a» jJaj ^aJ 4jJ-U]| AjLuoJt jbHI C5 ic. l^ar x>n CAl jLlk U3 jg hi c^jjuj fijlill 

MJ3J» CAljLik A-iuil]| l_ujjj jLlk . AjI aKti jtjSSJt 4 _luA 

Aa juA ^ajajl jl^£j AAiI^)-g AAxJ Ji£VI A-luAll C < Ujj^ CAIjVI 0-oU^JI L.JJJJ JjuoS 

^ % 50 C5* JjSVl A^aull ji A^j ..(CAUK3I / jljS3ll) ^ 

JSj) 6^)jjuj 31 I AjluAIIj ^A-ajL-sall Aiil^ AjVI 


obai^ixJI 


6^0- 


WWW.KAHEEL7.com Jj^cSJI g9^o - ul^l cLar>| guobjj JxaAuu — 62 

t"ll.&]£ .lie. jlj£j A^uii ( iljj 1 : ’'J^ _ -( jA jjy^aJl (jj^a*ia*j CllLaj^il] 

M % 1.28 


JulSl! jl Clil^A ^ajL <L^)ia3l (Jjdilj ;d)Lal£Jl Aluij 

.<Jj1a3I AjjouII tiLiaxJj 

I “'ll aK ^UnVn ^ J^all ^gJ] CjIaKJI AjjuoJ 

^ic. JiLua-o ^^-aC. ^Jaj C5-^ AjUiull cilliaxJj AjVI ^ic. AjVI 

jU! 

J3 JlxII ubl j^jLj [jOyC. 
1—(bill J3 Jl> vj^B 0 J JlXqJI j^jujJI uU J 5 | jOyC 

«-OJUOyoJI smJjjyi uuu? J3xxll *JlOJ AOjLuJI >UiJI yjOy c. 

uuuouJI ouujj v_juuoj> J3JlxJI <—»UiJ <a>UJI Liblll o^y^ 
(J3JUJI3 <_*bi)l ^olX») jljSb J33 ^3^x11 ^Ijju Jjaaj 
J 5 ukU irJLc s_jbiJI J3 JL> gxft.X* 
^ 4 j 3JU&JI CumJI ^3-» jIul>I 

O^JlXoJI ubill cLuuujjI 
6 J JlxoJI «_>bUI jlu>l 


SJ.W a\\ CjIjYI $■' nnol 9-13 

CjUI (j-o (IgAw) U^UjIujI ^jjj CjUVI >ij.w*n ^,jSS ^jl Ci^Ull ^ jjJ)c. cilj£^j 
1a jlikl SJ,W a\ 1 ClAj^l g-' Vn^il jllkj SjUll ^ (Jj*l^Jl 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cL^>| guobjj J+AjCuu ^->ujS _ 63 ClAji c q.wl ^jjILgH D@lGtG ^al^kluj ciljfLGj Lg£ .(JjC^Jl (j-a 

. .^jjudll (J (^j-g ^j^juo c Vw ^1 tdAjVl 3° 


sc^ll c^LYI jU^I 10-13 

Sjlillj jUlkj ^aJ Cllljl fiCC. j! 4 j| Cj.Wu Lo^ic. 3 ^“^ jt-I^Jl ^gic. 

cluS 3 ^ CjUVI Ice. Lg ciAjVI ^.j^g> ^.liklj 2 ^- 0 ^ ^^* vw ^ dj iLVI jUl^.1 

,Ul.hn 

jjj 11-13 

.(JjAsJl 3° sC.W^a CIAjI ^jLiiki 

^judjj-all 20 1 0 3° 33^ I ijJ^j 

j^JajS 3^^ 3^ jtiiC ^aJ 3®^Vl Sjlil! jj LS ^ 0 tClAj^l (JjC^. 

L_u£jj 3^1 J-° hx.j*Si\ ^aJ 1 0 6JJJOJ <Jjl ^aij L_u£j ^aJ SjJ-uJl I^-Lg jllkj CljljLlk 

^cjaJl 3 ^“ 1 0 3 * ^ 3 s 20 6 JJJOJ ^kl ^aSj 

V &*j ..20 W-* 5 j 

...L_flj^}^. j! CljLaSS jl CjUI ^ic- 'gqjlVi 3 3 ^-gj Scc-lall (jjoaj 


oboI^oJI 


>£-gJ 6.iq. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->ujS _ 64 la* \ ^a 121 ' & L5^ CjiLjVI Jaiia ^j! 0-aUjJI *ij^j ; (JliLoj 

121 Jlxjj AjVI jUaJ ^aJ CM jtaaJ <j-ajYl Sjlill 

l^Sj ^lill CjIjVI l£ 0-gUjjl!I (j^a^}xja ^jjIj Sj-<a 121 cikAj ^ la* x>n ^aJ 

!!(11 x 11 = 121 u*l\ oUW*-.^) V 11 ^jiill^ 121 


4j9J^)]a3l (jaiiuj jlija. 2 lIjIjVI CM j! ^iSajjaij La£ \ (Jl!Loj 

JAC- jUikj ^aJ £)JJ J*^^t jtlaJJ (AjLYI (JjAa> (j-ajYl SjUll JJ JaxJVl 

Jaia CjLJ 9 2 ^SjJl (J^Aj ^ JjSlj-a ^aJ 2 ^jJl (J^.Ajj eJjj^Jl 

.jlija. l^-Lo (J£ c^jj^. aac. 


^jjAAC- jjL^aJl 4iU 12-13 


£yAA£r ^4^ J*<^^t f’l 1114 nt jllaJ ^aJ Sjlill jj Jaxx>a \ AiLuJl <iajjla]| ^joiL 20 

C_ijjuj 20 ^J^ (J^Aj lair x>n ^aJ 1 0 ^Sjil (J^AjJ 6JJ-uJl J jtiiA ^aJ 

gj^joi 1 0 Sj^joi ^jjd j^juall ^.LllLujIj (j! jilll j^juj ^Jx>^k 0^ljji]| ^iajxJ 

. jjjoJI <jjL ^jJa^jxJjujj (jia^)xj ^j] 20 0^1 


^aSj SjjjuJI 1 0 ^3j ajjjoJ! ^.UjjjujIj !}LqI£ <jija3l jjjuj (J-^J*-^ LjAji ^j icJ^ 0 


oUal^oJI 


>B-fiJ 6^)0. 


www.KAHEEL7.com J-psSJI g9^o - uljUl cLzi^| guobjj J^xjCuu — 65 
bjk IjIaII CjIjL^JI j\ Ale. fiJlc-Ull J^uLj IJnfLaJ 

^ic. A.Ajuaa.il a_iLUj 1 3-1 3 

Cljlicl jJoa ^131 cl jIjVI Ai^>*-a (j-o ^jlill c^\ i^aj jUaJI !1 a 

.14 JJ& ^ic- A^Ujaill JjjL ji Lo 


£jJajj JC£- jtikj 4-4-ui&2l AuLld jlUkj CjIjVI (JjC^ (^ 5 -^ 

<Ajuakl! (JjSj l^aj ^ClS\ CIjIjVI (jla^)XJ (J^ JA ^ 1 ^3^)31 

^JjC lg.*lA ClAj^l fiCA ^uuJ^Sl L-lux^j Ajl 922 is^j A,a.Jjgj ^ic. 

_A_x_Ijuo ^5^)31 CllLic-1 jJoa 

aJjVI cl^Vl 14-13 

jl 41 UK jl jj *1 I ajjjuJ! jl j ^31 CIAjVI jLii^.1 ^iLluC 

jA 6(jij£3l CjUI (jdJ 1 g \k mU >n j! 

V 15-13 


fijlill jj Jai- 


!a-*jujj ^3^)31 dilic-LjaA c^c. <^131 ciAjYI Ai^*-* cj^)j ; (JHa 


obal^oJI 
WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9£x> - ul^l cLa^| guobjj J+sz^iu ^-jujS _ 66 

jl jl Sa jj *1 I SjjjuJ! jl 1^5j ^lil! cjUVI jLiiy ^JalLoC 

m \mA JA& iS^ A* 4 *Ui&!) V 6 (jl^ii]! uU (jdJ jl 1^3 


c^U jbikl 16-13 


.yioilj^l aAh^ CliLil jUlkl (_£ jjjc. ^-iLalLuaJ 


^Sj-a (Jj! AjUjuj L *0^4^ 29 A^VI (jCLl LS^ 0 A-uit^J | (JllLo! 


Sjlilt Ajljluj ^3^)11 C* iyi S^)jjuj L>* 1 2 AjVIj 

JaxjJajj 29 Cj^Jj Sybil Sjjjoj ^aJ dbl jLSil jtlbj ^aJ^I 

yii cjljj jLuaI hx,xs*\ ^ 12 i uii 6 ^)^juj ^ic. h*.xs*\ yii ^jlj yyy 


JaSfl /*UJjVI / Ca \*J roolj ull a ailua q / aBj 0*4 3^* 


j^' 17-13 


JaJuJall (j-a l^Jjaiy^S oAW^ ^)jjuj (jl (jSLaJ . .AiLaJI Aji^jJall (jaiib 

(JjC^ hj yii .AxJj j^*uu JjWl ^ic« JaJuJaJj CjIjVI (Jj-A^. (jAjVl Sjlill 
...Ailtj ^Ci Aujlj S^jjjuj AAraj Qtfl ^)j ^ic- JaijCall m S^j^juall AAraj c^)^juJI 

^^ic. Syill SjUlb \ g jlc. JaxjJall ^)I^-CLujIj AjA^A 


jliQi^oJI iujj jj_qJ 6 :>o£ 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g^o - uljjUl zleol guoli ^ ^-±jjS _ 67 Ctrl JaijJall qa jl ^jj Ail ,wM ^j^juJI 

^ad Q}Ay ^aliB ^ad AdjU^tl ^J^juJI ^J^jj 


&»M J»> 


o o 


It 

•• 


JP jj-j-j. n 

_ IJ 1 


HgHI 

P*» *i—.y 

FI 


JjJa. (+) 

k) 
■■■ 
■■ 


ESSESE3 

iu 

»" * 111* 

ja 

PO 

5 

oj.v^aI' j j-LJi ^ic. 
w» p-y» 

>->•106 

>—^'-091 

J—.V'-076 

-*—1-061 

-i^V-046 

J—*1-031 

_p -o i 1 j^U>-107 

JP-092 

^-jjM)77 

<*P'-062 

J——047 

ii^->-032 

*'pn-oi7 

• p'-002 PP-108 

^-^'-093 

; -J'-078 

j^uJ'-063 

p-048 

-'P»-033 

-P-018 

jy J-003 ^,^'-109 

- >— -094 

^ p-079 

>P'-064 

-'.P-049 

d-034 

*P)19 

.LJi-004 I'-llO 

P-095 

-080 

P^-065 

J-O50| 

P»-035| 

^*-020 

*^Ji-005 


iDO 

J—>-111 

P-096 

> P-081 

-pi-066 

P-051 

>-036 

P/M)21 

p/i-006 


—k>-i jjt 

^*.y-ii2 

p-097 

pkiV'-082 

«fi-l'-067 

jp>-052 

-J-^-037 

p-022 

-py-007 P-113 m-^-053 

>-038 

Jpp-023 

py-oo8 >W-I14 

^jlA099 

J^7'-084B 


P-054 

.>->039 

j P-024 

a-P'-009 

’1 

1 ' \ -ti 


-P**MOO 

CjP-085 

c >Ji-070 

> P-055 

>*-040 

p P-025 

>->010 

— 

- , 


^p-101 

J pl'-086 

:>-07i 

*•* P-056 

-1-0-041 

*'pl^026 

jy-ou 

F^-001 1 


P*-102 

>V'-087 

p-072 

ip-057 

jp-042 

P-027 

-*->»-012 

k*l-001 2 


X103 

-Ui'-l'-OSS 

J-P-073 

^1jU- 1 i -058 

-.^>043 

>*-^-028 

* P -013 
ipM04 

P-089 

>^•-074 

.P-059 

JU**-044 

—pu'.029 

«*'P014 

n Wl * 


JP-105 

jUi-090 

•*—P-075 

«-•—:'-Q60 

p*-045 

^4>030 

^'-015 

4 

•U5UQ *-*C 

>•^0 

J>® *^*P» j JjP» w 


«UJI 


pool 5 


023.25581 

033.33333 


10 

1 


^~2l 


7 AaJUH-001 
1 »>>-002 


i p* \k u*lillj JjjV^ll Aj^IjI ^aLa! S^LujVI 

b Aj^11xa3| ^jjjoJI Aj.'lVn -Ll^B ^.LliSVlj Ctrl _j3 LS^ 0 -laxjJail 


isiiLuil i j J i ( ^kULi *' 


I^Jbj ^ic. -lajuJall Cdl^Lli. tilldA 

.JoSS Aj^ll JjjuJI .lj.W*n 0 >alj^)jJ! ^ajL jLlkll ^.ll 


jUai^oJI lUjyaJiJ 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_p*SJI g9^o - uIpJI cLar>| guoli^j JpLdaJ — 68 

.Jaia <Li1ia3I jjjuJ! ^jL jl>3l liA ;>a* 

. jjjoJI Aj, Wn 2^-0^ ^jSj jUSJI U& (_£^J ;<JS3I 

|>bj djljlrk U3 ^Jaj ^)^juJI (JjA^. ^ic- S>A3l ^)> *^ c ' 

US til bHo 6 J^judll ^jjoSjuJ jUSJI Ua >C- JaJuJall Sl£* ;>L^JI (JjoSc. 

<jU >lj. W*n ^jjuj (JjjSxj <^133 ^xj Ua3j S>i3lj 4-^jlill liiaa* 

i A-LuoSc- 4. }Uc> ( >b tjj\ A^jUll l^c. ^J^juoII 

jjjuJI >jl >^,Vs*n ^»>J jUSJl Ua >C- -laJuJall ^ic. >jVl 

.... 11.9-7-5-3-1 :^i Jaii^>31 

Aj.Wu ^jSy J>JI t^A >0 Jaxjja3l ^jc. ;dAicUja* <j>a >11 ^USjVI 

(j-a 1^-alS^jl >i3l ^j^juoll Jj> ^l!U tLa ClAic-Lja-a <j-a >b <>3l ^13^)1 

14 >fc J 7 <*—jlic-Lja^ 

>31 JjjoJI ^liji Jj.Vs n ^caU^II J>JI I^A >C- -LaJtjJall Aic. ;4_i3jVl ^UjVl 

J^aj ...23-19-17-13-11-7-5-3-2 :^ji <> SjU. l^lij 

^jj — J_><a ; J_^U1 i_gAj > <->10^11 <-_UJjJ <iAiij J& lgJj^)j 1_JJJJJ jjjoJ! Jj^aj 

. jllaijvl - 


oUal^oJI 


>£-fiJ d-^Q- 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->uj£ _ 69 
>a1I — / \^xx\\ — pl\ 'A.xh'jji 


,!>! 18-13 

^ Y\ Vj (j-o alh^a gjWun \ AiLoJl (joiiij 

AaUJI ^Lg! S^LiYl ^3^ *13^ VI Ctrl j 3 is^ 

L-skAM j JjjH£j( 

WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^x> - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->ujS _ 70 
■ ]ax ^aJ t&AAaJ ~J — 4 — 1 (jAa^C- bllLo 


^l>l jl^l 19-13 


.SAW a L_j|^^j ^ka^C- ^ilajjaij AjL^LJI (jjoiij 


JaiuJajj CjUVI (JjA^. ^ic. S^jlilt ^)jujja £jJa3 33 (jl Aj^j ! (JHa 

Ajj\3^3^11 l_j!^^.V1 (JjojIaIIj tilli AxJj (—jIjaI jl jl'Nt jaxjJVi ^d S^jlAll (jAiV 1 ^j^ll 

aJ Ajj-Ua^ll L_j|^^Vl AjAadJ Ctrl ^)J) cs^ -laJuJall (j-<a 


Cdl^L^a jlllkl 20-13 


<ja ^AjjAaII l <}^xs~>xt L_Lua^.^ SAWx jljlkl IdA ^-iLalLaij <^13ji£ 

■ (JajLaIIj Ajj\ 3^3^31 Cljl.^vqjL^all AjArajj Ctrl jj JaijJaSl 


jjlk; j^a Aj jIaa 21-13 


1 <c. ja'va^ aj^IaaI] JLuijj 

<jA cillij ^(JjAaJl AjJ^j^xaII CIjIjVI ji ^j^juJI (jA ^jjJC. ja'va (jjj Aj^IaaII i4*^aj 
JLojjI jtlikl $ jlill ^jajVI ^J^ll cjitjbM (JJ-^> LS^ 0 J (J^-^ 

.Ai^lLoll (JjA^J CIjUVI &AA (jjud^Lud 0 aU^JI 1 <C>JA'VA^S AijliJ] 


oUacsaJI 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g^o - ul^l cLzir>| guobjj JxszAoJ ^->ujS _ 71 

2 As^ Aj^jLLal] jLuij] 


JLujjI j)\"^ ij S^jLiU c>jVI AiLoJI a_iL<xxJI ^)^)£j ^ 

(j-ajYl Ajuj ( < *— 5 AjVI ( 3 -0 *bjlj A^-jx^yx i\y\ ^jx IxjJa^ 2 As^jxyx^\ 

i jibjxi^xi'l ^jtliJj Sjlill 

(jxsjJa ClAj^l ^Ic. jxyx u ^ajjL (jJJC.^jAa^)C. ^ic. JaijCall Aic. 

.1 aq in A^jiaudl CjUVI iilliaxjj AjjILoU jAa> 

aASlj cA 13 ^Jaj CljUVI (JjA^. ^ic. ^jA^a Jfi-*) >* JaijJall AiC- |<LoIa aJo^^Lq 

.aJ j$ joij a_JI JISSjVI c jl (_^a!I <JLkA] ^jlVnul 


AA& CjUa^^U -14 


A-SiLoVI ^jjfSalj j c _ 5 ic- l_jjAj3I ^Jc. ^Ac-LuoJj Ia^. A-a^-q diUa^.^L&Jl aAA 

.0-aU^ll (J^Vl ^lAklLuiVl Ajqft ^Jc. Iji^jUJ AjIaJI ^ 

diLVI a^K (jc. UliJ c* a§ ;aJo^J ^1 (jIjaII diLt q ^ jc , * 

jjc. fijjjoJl aAA <jj£j Aii gjjjui jUlkV A3 cA x>K\l aAA t^-iS CllAj 

^JUlljj (JjAaJl AjJajjjt-<J! CIjIjVI £-<* <Ja*J 0-°b^)Jl (jV 1 **^ jti 0jlAj b^yyjx 


jliQi^oJI 6 :>o£ 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli^j J^slAuu ^->ujS _ 72 Sjjjuall jlj^J 6CJiLjl jJajC. jj ^ic. J> F3 ^5- ^ til&aJ 

.UbAjJJ 


S^lalLoa^lS *^jjj gJlLg ^J! IaAjjj ^jII CjIjVI ^cjuo 3 0-aljjJi3l (j-o S^lilLuaVlj n * 
Cl±aall (j-<a AjjHa-oll CjIjVI (jC. Cllaallj ..(^133 JJC- jl i* ^ \ j! aJULo ^9 \ g \a 

Qui A^blS ^ic. AxJj tfijlillj AjjU^'l CjIjVI ^jC- 

Jj A^jjj tdli Ax_jj Aj) Aj) Afo°ll vti ^Jj S A Walt ljLVI L5 io K>k\ ljULu]) 

SjjjaJl ^jojI £X4 Aj^l C t 1*^*1 C—fljjujj (Ctrl + v) ^IA^JjuAj Aj^l (jj^aL J^)j^3l G_aLa 

c _ 5 £JjLiJjjl <J£julJ Aj Y1 J 

£Jj-<a ^9 CjLoS£ AjIj£ Ajjj LoAic. ^cjjli-oll A^.jl ^9 + SjLui] ^ic. -laJuJall ^JaJjuJ * 
...Sjjjoj jc. j SaixIL* cjL^K qc* diajJI Jib CjL&KJI ajIjSJ ^jj^ l£\ j> Giiaall 

1-^1*^ . .CjUVI (JjAa. ^Jl jjaij-oll (Jiilj <La.j3 — ajLi! cr^ * 

.-Ujtfll ^joiaI — j-a9\j S jLuil ^AaJjuj 

Ajjj ilia _A_k- t/i's.n (Jjg,>^a ^ija> (JC- ? ^IgilLuaV) SjLui] ^Ia^JjujI £jJaiuJ * 

JVutfati J*J&J Ja jA JojuojVI ^ijaJlj eij^.1 Aj!Aj ^-ftlljJ CjUK (jc. CliaJl 

^Jc. c^jjoj Enter xJajj ?Ja? Cl±aa3l £Jj-<a C t 1 jj Clil jLlk j-a 

.<J£ 44 


jliQi^oJI 6 :>o£ 


WWW.KAHEEL7.com J_p*SJI g9^o - uIjAII cLa^| guoli^j J^AJoJ — 73 


B 


^3 ciLaLal AjJ ajjjw 1 g ic. JjJ S^La*J! j! A x>K\l ClulS lit Cli3^11 \j)\ * 

JaitjJallj CLl^-JI <^3 £jJaj j) A.^aKtl (il&aJ 6 (jia^)*J! £J^)-a 

+ A.^aKtl jl cCLl^jJI ^3 LjfLjjLa jjjl C* ni^s S^jLaxJI jl ,wM 

CLl^J) jj ^^lo JaitjJaH til&aj Ia^juj _CIa^-jlSI <^3 Clm£ <aKJ 1 jl Aaal Jaa3 

jo 


AjVI ^3^j |AjV1 g^A jo djLo^lx-a ^ ^Jali CIjIjVI (JjA^ ^3 La AjI ^lo 3 jo * 

(_£ jLua-a ^lo A^Yl L_113 ji — A.^vqjL^all ^3^J — L_J j^Jl — £ j^Jl ^3^) - ^uudl — 

.CJL^u^a^x]! 


WWW.KAHEEL7.COtn J_psSJI g9^o - u^iLlI cLa^| guobjj JxsijCuu — 74 

jjiaJb flua^VI -15 


^Jc, c^jjujj ^jjtlSI J) g.1 Ij diaJI cIjULoc. J c_^jjuj 

.aJLgVI (j-a JaAaII ^Uai]| 


(j^ljll — ;Jlo Ajjiti3l Ajlalui«<aj 

C' \\ aY\W £J*-\ liJ J c * JJ iajuJajj .. 


^j^Jlj fit 1 aJU> ^9 ^iLoieJl ^jai^il ^I^I^JjujI JjJaflJ )A 


jiiil jl lx-o (jjj^tJ (jc. cii^JI 1-15 

CIAj^I £)*y till jg.jVi ^jujJ 6 tLag.\n ^1^3 £-a AjIj£ cilj£^j 

.Uj^j Ijjic. jjic. ; jjUKll (JjjIa CjIaLuLq l^ja <^31 

c :> ^ yia tdlaJl CllljLlk jjjxj ^iSalLaii CllaJl £jj-o (JjojLoSI j j ^gic. Jai-jJallj 

>( jjj^JI i^.1 ^ciAjYI ji (jjj^JI l^ja L ^\ ciAjYI (jc. 


jliQi^oJI 6 :>q-c 


WWW.KAHEEL7.COtn J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli^j J^jCuu — 75 
j-olijJI J$» j-oliyJI 0I3ji CjULuJI ftMii J3jl>JI •~o$y> cLo>j CilAll cL^u»j -.oj^dlj 33ixJI cLx>| 


lIi j\j j I v' - ^ y 1 I 

f I 

CiULujlqJI £jj 
— aj jaoJI --dill jljj| 

-- S^ijucJI cUJI glp| 
(jgidl/jidl) -jit- vS>i»i -jdl Olddl j^b 
J»Jll -jJt 

Ulo jg-ldl fO] 


L>*=- 


-j j Ajj^.a. « . i .... j j dil ( 


57 j>Jl 

) r = 0 


91 ‘-jbjVi 217 

}=001 ^ = 001 


-• = 003 


<^1 jM 2-15 

^ <-oSS ^$\ ^gic. 3*1* Lo^ic. (ilj| Ij S 

<-^13 j$.3V; CLl^jJI i 


ObLuJI jyjjJ J3 jdl -_»33> cLa>| Oblll cLa>j jaddl cLa^>J ^ol^dl ^ujjJI jLld 
EM 

(W^' 


4 h\^ 


IilSjaJl 1 vIjUKII 


£ = 0 ' = 0 £ = 001 

J = 0 1 = 0 1 = 001 - 

i = 0 M = 0 - u = 001 

j = 0 ^ = 0 29 ^ = 001 

o* = 0 cd = 0 . J = 001 

= 0 £ = 0 c = 0 j = 001 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj Jxsiduu — 76 

^3 ^ ^ A^aJS ^ic. ^^Vl S^lill ^3*a*.jCVi LoAic. |!^!Lq 

.aljAl 6^)jx^all ^3 La£ ^aAj jAj 4^l£ ^A^> Cll^s.ill £J^)-a 

till ^JalJ ^j|^]| ^3 ^)A^JI lAA ^jC- Cll^s. \W ^aJ (j-^j 4^l£ ^1 ^)A^> <3^x-a ^ilalLujJ ^Jlllllj 


A ^K\l dJfllLuCa 
JUiVI *L^J 3-15 


^ic. .l^axjCVi ^aJ ^Jx3 £3 Cli^-Jl L t n^i ^aJ ^jjA^JLj 1 ^)l.1Vi 

tAjuu iJiLo <Jtx3l (> _ 5 ^ c ' aJIaII CjUKII ^Enter cl \*±\W 

.jtjSlI <Jtx3l IaSAj _IjjiS 6(jjj-<ajJ 4 (JAjCLuJ 

. jCa^a ^)Lx-ali^l^ £-u3 Jax >Xl Ja£3 ^^)Lja-<x3l (Jx3 (j^a^)C. (j-<a CjA^i IaJ 

_C1_L^jl 11 JaijJajj ^jL^alikl^ J-4 CLl^-JI £J^)-a ^3 l t il^J ^oVl (Jlx3l ^jAa^ptJ 

ia*jCajj ^^jJaLo Cl^3 L* n < s‘ l i ^jJaLoll <Jtx3l ^jAa^xJ 

.C-^JI 

jax.jCVi ^aJ |C1 l^jl]| C5^ l . ^' ] ^^LCa^oll j ^jJaLoll <Jtx3l Q& CIl^jlI] 

^^Lda-aj ^jJaUa jlxSl 1 ^j3 CIjIjVI ^Jall3 Cll^Jl 


obol^oJI 


>B-oJ o^q. 


WWW.KAHEEL7.com J_pdJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj JxaAuu ^->ujS _ 77 
ill CjIjVI jl jl .1^.1 ^£^dl ^dll dlb^l O^J^" 

. J^Vl ( ^ic. jia* jl tx-<a jj*laJl jtddlj CllaJl £J^)-a L>*/^ fijlill jJj >^b \ ju * 


(_£^)dl dlljJj ^aJl (jc. dlaJl 4 “1 5 


jjujj J j ■l-axdVl L_) dl^jl L_u£j fLJl ^Jl ^i^p> 0° 

c-Lj tg-as ^lill dil^KH jg.JVi 

AjIj£JI J 2 /Id a a a 6 6 45 ^ ; j^Jl dlljJ (jc. d±^JI 

^jAsJU g.l.jL^a^VI Jais <Jaxj ^LdJl I^A (jl ^g-jujjj Vj di^vill £J^<a 

C5^ L>> ^ | J-a^}]| L . ^sJl <^-9j^}^ J >«o^kl dd^)l b] 

.d^“ C5^^ djib^l 0 -qU^)jJI ^jA^Jl 

; jj^aJb tg_i3 dlajl Jj-ojJI ^a! ^£J]j 

Jdll Sbl (jj^l ^^ill diL&KJI (j£* d±^JI ; b 

cdu^adll (Jl l^ja ^1 cIjIaKII q c. diajl ; Jl 

^uuakllJ Aii^.J)-<JlJ d£jlill ^ (_$J^l ^^1 dil^KII (JC* dL^JI (JC. dL^all ; J 

A^ajLaJl L_lila3l ^ (j^ dlajl ; J 
www.KAHEEL7.com J_pdll %3^o - uljjUl cdo| guoli jj JjiLAiu ^ujS _ 78 

A-uiill Ia cIjIaKJI (jc. ; lA 

(jjIiVI (_$ CjUiKJI (jc. ; 1 

A-lIat -\a\\ £.Ij CliLalSJl (jC- Cllaall ; (J 

Cljlalxlallj CllaJl ^C-IjS ^ic. CllljL^alkVl £J A y Ai^>*-d 

p ^)jL<uJa3l tAJjjk-aj-ol! s-Lojuj^I tS^jLuoYl ^Lajuji (jo Cllaall 5-15 
tljA t(il33 ;<J!La j*laJl AllxlL&H CIjIaKII ^JaJ CllaJl £Jj-<a U AjIj£ 

Icjlo j*laJI AllxlLaH CjIaISJI ^Jaj diaJI £jj-o 5 jIjS 

..j!Ml! 

t<j3 ; JiLo lA^kl elgJl Igj CliL^ajI CjL&KJI ^JaJ Cll^Jl 6 AjU£ Aao 

t 4.x>\ c. tAj^j cA-ilc. 

CiajJl gJ A.VUIIj J L_u£j ^ajuakll jlj jO L-L ^.\W 


obal^oJI 


>B-fiJ 6^.0- 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI %3^o - ul^l cLa^| guobjj JjAjCuu — 79 


jg lall tCllaajJ til L_u£j tgJj! ^ <^31 CjUxISJI (jc. 1*1^ ill 

_ 't>J)\ y ^ll£ 4L_llk-£a£ 4(J1 a£ (j j lJ u u ^ ^>^=al) J frl$jLUll <1* Nl ^iS* IjJlS ^j-AiJl O^* bi5" J-3 tM j 


90 

fc-0 

64 j>J‘ 23475 

j-0 i-0 

6082 cUS3H 273^V‘ 

j-ooi 

287 giiaJi 

J -002 
-.-002 

1-002 

1-002 
>-001 
» -001 

§§8888* 
n . • N ^ «* 

09 

17 -ijjJ" 

a-o 

u-o 

0 c “0 

>>■0 j»0 

--0 J-0 

J»-0 J-0 

18 

o-O 

£»« 

«-017 : 

/•-010 

J-010 

0-009 


It O 

i^ik o o -uiui 

O o 


O 

*^i jSJ> vV 1 SjV ,»*j 


i pV’i40.>uus^.y' , j«j] I3| 


l 025.35211 71 

1 026.50602 83 

1 021.42857 56 

1 029.49640 139 


18 > 17 

22 &• ^ >i* . **‘ J A*- j j j *' ■ V ♦!■-■? J2. .S y |9 
12 J V* j./li-i**** ^*^ 42 j 6 4^uij-*' —ii 73 
S>L1U002 


»>*-002 
»jM*-002 
»jM l 002 
» jL 3 uO 02 


3 

4 

5 


;<JiLo ^IgiluiVI Sj)-oA IgJjl CjLoKJI ^JaJ L :> n j j AjU£ Aic. 

_^ll 


<Uitj 


^juokll *lj <^31 djUKlI ^-3aJ <il±2kj ]|j LJ AjU£ AiC- 


tjjSjjuj tAj^laj IcJlLo (JjiLauJl (JJjuj 1 $j 3 ^ 1 \ CliLaKJl jg laJ CliaJlj <jjj 4 jIj£ Ajc- 


i&u 


WWW.KAHEEL7.C0tn J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLar>| guoli^j J^jCuu — 80 V tiLjj | Jla ^juokl! jlj CjUVI ^jilU j 4 jU£ Xl£~ 

;^U3I ^-<a^)3l Aj\j1£j AJtlil ^9 <a^a]1 cIjI j^Vl j ^jc. d±^JI (jfLoj 

4 u^)lj]l djLolSJI $\ 

Aju-saLill £j\ (j ciAaKII ; £j\ 

Ajua^xxjl s-LajudVl < *— : llj^l ^-L^XxV \ 

ajU^Ioj ^JLuJI ^)£aaJ! ij? cIiIaKJI ?-\ 

4jIax1gj ^JLuJI dij j^aII ^lill ciAaKII ^L^xxV \ 

C_ll^jl,x^a1^s.Vl ^.ja'n Ai^x-a]_ IAjL^xxJ (jfLoJ CIjIUxIa]! <jA cilljA 

.g-aUjJt ^ cl jUIxjaIIj jj^JL cLl^JI ^c. IjS J& 


oUacsaJI 


>B-fiJ 6^.0- 


www.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l zleol guobjj JjXjCuu ^->ujS _ 81 O^j 

3^ol> 

clil x>K 

20»aaJt 


lOiaoJ! 


6! 

(jl 

1 

(jjjjVI <-ili 

J' 

(Jl 

j 4_1 j 

0! 

Aia^all j 40a^)4JI (jj 

J 

<c-LoaJI jlj 

i 

^IgiluoVl 

O' 

^jujV ^jl 

lg 

4 jUl -v A\ 

LJ 


O' 

4 n^lill (jl 

Ia_jjc-j A qq^k ^11 j 

6 

CjUVI (JJJ 

LJ 

^uuakl! £.lj 

0* 

2u^uii £k 

iS 

r '<-;.1i rf± 

<jk 

u 

jJc-UIIU 

ci 

a^yc* j 0 ijaxil $.li 

6^ 


> 

LJ 

JftUll 

r 'C;„n 

<4 

jaJ! i_il£ 


oUal^oJI 


OOq. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI - ul^l cLa^| guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 82 
2LSIjlLa,VI jsi 

Aj&AiCaIIj 

Cl 

Jftlilt *tf 

Aa-ljll jSjuIl 

j 

J^' f v 


6^)LujV1 £-L<ujjI (J£ 

c^ci) 

d 

Jftlilt *u 

Ji^l ^li duj^al] 

t.'UUJI 

£) 

Ail*. jaIIj Cj£J jll ^aV 

J^a 

Ai^-a^All ^.L<4jujV1 l£ 

(<*-^Jja1I <.** i vi) 

Uj 

JftUll 

t pL«ll 

J 

2L. jUJI (-AL1I fV 


j^JI ^_aj^pL 

f 3 

JftUll 

^)£Ca 1I £Apil 

J cl 

Lp 

Jclilt *U 

C-CjaII ( xAp3] 

J 

Ajoakll jl j 

(J-u-A 

AjuIA^JI ^LxUJjVl 

UflJ 

Jftlilt 

l 

U 

An nil Ia 


^£ca]| (J£ 

AjI q«\bj ^JLaJl 

cl 

cjlkiJI *_il£ 

c^.1 jll ^£ca11 

b 

*1^11 L 
www.KAHEEL7.com J_p*SJI g9£x> - olpUl zleol guoli^j J^AjCu ^->ujS _ 83 CLuj-aII ^l£ 

4 *il <w \ -JLuJl 

<4 

ulLaJI <-il£ 

W1^]| l‘* n jU diA 

SL&4I *Uu,Vl js 

I^jU^L j 

U£ 

*_il£ 

^41 
jUiVl JS 

f* 

^Ikkil <_il£ 

^)£Aa 1I ( x>x2ki] 
(_]£ 

C£ 

v-jUaaJI <-il£ 

L^>1! f* 3 

^JU L_ll v—S^Sl 

6 s 

lJ±±1\ <_il£ 

1 q\)nx> f* 


d 

A m 11 A 

*1^.1 jll L£ 

4 9 Wqa\I c_(J£ 

u 

4 n» \1 £.Ia 

W1 jjl c^>J] 
oUal^oJI 
WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9£x> - ul^l cLa^| guobjj JjAjCuu ^->ujS _ 84 


& 

JU&I js 

LaA 

AjjjlSI *U 
^JaUlt JlxiVl 

<** 

AjuxJI £.1A 

£AaJ] tf* 

JUiVl JS 

0* 

AjjjlSI $.Ia J* 

j-Vl JUii J£ 

6* 

Ulk. 0* 

djL^JI qa 


(J£ (JA 


di4 

^)jL<uJa]| (J£ 

'aIx^lLhW r 

d^LjalVi ^auujl 

(> 

^)jLojJa]| (J£ 

<L^aiLo!! 
oUal^oJI 
www.KAHEEL7.com J_psSJI g9£x> - ul^l zleol guobjj J+sijCaJ ^->ujS _ 85 

Jfr 

^Vi js 

LI 

Jjl *u>> (J£ 40 

4-0 

<A$ 

jl J f" 


u 

4j\i jii 

L) 

^iiall 

& 

jiill 

a qqA. 


AjjouII s-Ij 

lj 

Clujlall «.L 

4iSLuill 

d 

CjSuoiII 

U 

A j/nll U 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9£x> - ul^l cLa^| guobjj J+sz^iu ^-jujS _ 86 


& 

^LkUl *_il£ 

S-Lo^ul lija. 

SjLiVI 

<As (k) t*j 

(<^u 

a 

6^)Lujyi ^L<4 jujI 

* 

d 

lija. L-uliJl U 

(k!)t- 

is 

lija> f&II *b 

(k!)c- 
obai^oJI ujjjaAJ 6±os: 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI £9£jo - ul^l cLa^| guobjj JxsijCuu ^->ujS _ 87 

fit 6-15 

^Jaj ^lc.1 ^3 aAA ^ic. 

L_J IajJ Jj^Jl fit XtO^ k]- 


CJ C5 ^li3 jjJl^Jl fitjuaa.1- 


^3±Lj (j^Jj CkUKtlj Ciaall AajjxI aAA j- l_j ^UJJ l_j hjj jjAaJI fiL^a^.1- 

.jjiaJl 


CAjI Ciit£ lit ^3 AjJaj^x^ll CIAjYI l£ ,JJ*^ Jj* - 

£-Loa. A-ojIS ^jJajJ j-^ti^ill L_fljjuj ^)t j^tt I^A ^ic. -laxjJaltjj <jJ ajjju 

i <-oS£ 4^l£ jl (jj^ L>°) ^-^kLa LaJ (jl^iill 


^Ii3l ^)j*laJl fit xrO^kj jtiikl c^t^xtj fit >r0^kl )c*\ ^jjaSb (j-a - 

i*\n^ lit till jg hi 3 <A ^ nj 3 *^*JI (J^.^Jj 


Clul lAA^j^ Sj.Wa Cljt_iT Lgj ^jj xTn (jfLaJ )t 4 A-ojliJl ^jjoSb (j-a - 

CjUVI l$J J)j^ , n filjL^a^kj ^jt_ik ^ic. JaijJall q -a CjIjI 

^(Jj^laJl CkU AjlSj ^jc- SAW x>tt 


oUal^oJI 


>£-fiJ 6.iq. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g9^o - ul^l cLa^| guobjj J+AjCuu ^->ujS _ 88 


Aj Iaju ^£a3I iS^ S^jjjuj ^Aa. (Jji ^Lk-sa^lj J)^ Lo£ - 

...(JjAaJl l^jJa^)*J ^1 CjAjVI <j-* AjI (j£ ^ 5 ^* *< 3 ^! c>^ . ..uL)^ 

.IaSLa j 


-3 J 


t-0 

t m 0 


iS^ 

225547 ^j>J 1893 fcA» 86967 *^/ siAj j j >Ls 


34 -,^' 

J = 24877 
.,= 22876 
J - 18061 
,= 17829 
J = 13243 
j ■ 12705 
1=12208 
-> = 10557 
l = 09408 
1 = 09061 
J-07336 
- = 06211 
. = 06087 
4=05988 
-• = 05784 
^ = 05495 
j = 04943 
1 = 04749 
C“ 04145 
- = 03355 
-j = 02902 
*f- 02576 
C = 02498 
_-P = Q2Ul 


3 3-i,>J'-* 

* 

JA* 

—•3>“ l ^ 

>»» 

J-Ui 

.-■■■ 

* 2851 

3 


2 

J-! 


339 

3 


3 68 

3 

—- 

4 978 

3 

MIJ 

5 854 

3 

* 

6 117 

3 

JL 

7 405 

3 

fit 

8 101 

3 

J? 

9 24 

3 


10 270 

3 

4* 

11 9472 

1 

J 

12 11 

3 

Jj* 

13 316 

3 


14 45 

3 


15 611 

3 

f3» 

16 1386 

4 


17 122 

3 


IS 1445 

3 

> 

19 


•^VI J>*@ 


oa 

23-jjj=H: 


.'—IU004 

.'—11-004 

.—11-004 

.’—11-004 


555 

556 


jl ClLaKlI 1 ^ r, w 11 i_ijj jj lixj ^jxcij ^j-o Lx-Ja j 

„>—Via j^VI j^cJ^ C t Ini'S jl AAC- L-Lud^. 

Ig.-aA 1 (j-o SAjAc- Cljl^jLik till ^gJaj A-ojISII aAA ^ic. JaxjJatl Aic. 

tg-ilc. JaxjJallj lAAAaJ jjA^Jl jl jA^Jl (J?J^ CjIjVI A-ijl£^a) 


WWW.KAHEEL7.com J_p*SJI g9^o - uljjiJI cLa^| guoli jj J^slAuu ^->ujS _ 89 
^jCr La dt£j ^ jj&jj j_j>iaJt g-1 >ro^j <A i^aj La£ 

V) uljill J* u'^Jd V (jl^jA^Jl (jl^Aj _ ^A£ — Iaj^ |L<xA (jj^A^J ^jajj ^j-sa!)l^.yi 

i <£^)Lia]1 &AA 


_ h'i°i 6^A ^3 Y] l^)^AJ ^3 t CA&J — c_l£j |IaA (jj^)A^. (jl^l S^jjoi 

l^)^Ai ^Jj cjSj — |LaA ^jl^jA^ l^jl Y] lA^-saS <jA ^c.^>3! LS^ ^H3"^ a^jjjuo 

. jjj£3I SjIjjaj c j!ji3l Ja jL I jISLa ^1 

j! cAj^^lllI <ja c^\>oq 11 1 g 9 > o*l^*l ^jl i.A\A a ft ^jjAaJlj fit >^yt ^ajlo-stk <JSJ La! 

^gic. SUa ^gJc. ^aUjJI (Jjixjujj Ajqft (jc. Uj,i^i ^jJI CjIa jj-iiil! AjuUaj 

.. . L_J jJJ jJ 

^1 ^jc. UjJlLu ^jl ^.WnJ (J^ft.Vitij <*jJja3I Aj5 jA ^jjA^JIj ^Lk-sa^Yl I'LqIa aJsl^.!)Ia 
^U3I CjIjIa^YI JJ <ja j^ajjlj (jfl.flUj ^jii3 ^L^a^YI AjLiIaC. ^a Jik j\ \ U\ 

...^aU^JI <ja 

.jj-JUJI l_j^j <& aa^J) ^ji Ul^c.^ ^klj ...JjjSII cJLuaj 


oUal^oJI 


>B-fiJ 6^.0. 


WWW.KAHEEL7.com J_psSJI g^o - ul^l cLa^| guobjj J+szAuu ^->uj£ _ 90 
Lki j| jjfll j| <Ua^U j\ (j£ 

- jiljaJ) - Lai. ,\a^4 jlluiVl ^L4J4 aS! £-4 Ajjil) Cilla^LaJI flJjV * 

00213799243002 :<4j j'hammadi0799@gmail.com :J^Y' 

‘JJ^^W |i ’ ,JS -;' 1 ; AtW"ia\l ujVIS^VI J CiIajj&aS!j CjliaijaXJlj diljLuiiluiiU * 

tlha11160@gmail.com ctf ; jUu-SH J«aijoil 

00966595575575 :*t o-3lj j* 

00201119977956 :vl o^*J kaheel7@gmail.com 

www.kaheel7.com cr^' JUc-^U <J^^' £■« 


oboI^oJI 


6^.0. 


www.KAHEEL7.com J_p*SJI g^o - ul^l zleol guobjj J+sijCaJ ^->uj£ _ 91