Skip to main content

Full text of "LEGO Stunt Rally Brukerhåndbok"

See other formats

TS ETE fe Ef 


Datamaskin 


TENG 038 Ta 


PENG Ok RET 


Skjermene 
Hovedmenyen 
Løpsmenyen 


Hjelp 
PUG GENE aan 
Kontroller 


Generell navigering i 
brukergrensesnittet 


Byggemodus 
Byggeknapper 
Elementskuffen 
Byggeikoner 
Automatisk bygging 
Laste inn og lagre kart 
Lagre en bane 

Laste inn en bane 
Prøvekjøring 


RR 


Or 


10 


11 


op 


13 
14 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
18 


LEGO Stunt Rally-mesterskap — 


kartskjermen 
Løpspremier 


Skjerm for kartvalg 
Skjerm for personvalg 
Verkstedet 
Løpsmodus 


Løpsmodus 

Én spiller og mesterskap 
Flere spillere 
Energiobjekter 


Utskrift 


Personene og bilene deres 
Skurkene 

Heltene 

De andre utfordrerne 


Utviklingsteam 
Teknisk støtte 


Hundre prosent fornøyd 
(Ad Take Ga ENG 


Ta ETNE TEL 


19 
19 


på 
på 
pp 
23 
på 
24 
24 
25 
26 
21 
Oo 


2 
31 


33 


34 


35 


35 
En datamaskin som er 100 % kompatibel med Windows& 95/98 og DirectX 7, 
kreves. Spillet er ikke kompatibelt med Windows NI, OS/2, Linux eller 
operativsystemer som emulerer Windows. 


Prosessor: Pentium-prosessor II på 233 MHz eller raskere kreves. 300 MHz eller 
raskere anbefales. 


Minne: Minst 32 MB RAM. 48 MB RAM eller mer anbefales. 
Skjermkort: Et Direct3D-kompatibelt 3D-kort kreves. 8 MB grafikkminne kreves. 
CD-ROM: CD-ROM-/DVD-stasjon med firedobbel hastighet (4X) kreves. 


Lydkort: 16-biters lydkort som er 100 % kompatibelt med WindowsQ 95/98 og 
DirectX 7, kreves. 


Inndataenhet: Mus og tastatur, eller en spillkontroller, som er 100 % kompatibel 
med Windows& 95/98. 


DirectX: Microsoft DirectX 7 er inkludert på denne CD-ROMen og må installeres 
for at du skal kunne spille LEGO Stunt Rally. Se filen readme.txt på CD-ROMen 
med LEGO Stunt Rally hvis du vil ha mer informasjon om DirectX. 


Merk: Det kan hende at datamaskinen krever de "siste" Windows 95/98-driverne for 
maskinvaren. CD-ROMen må være i CD-ROM-/DVD-stasjonen for at spillet skal kjøres. 


Installasjon: Installasjonen krever 350 MB harddiskplass (ukomprimert).* 


*Ukomprimert betyr at harddisken ikke har vært utsatt for noen form for 
filkomprimering, som øker plassen på harddisken. I Windows& 98 kan du for 
eksempel komprimere harddisken med verktøyet DriveSpace. 
Hvordan installerer jeg LEGO Stunt Rally? 
Sett CD-ROMen med LEGO Stunt Rally inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsskjermen vises etter noen sekunder. Følg 
instruksjonene som vises. Du får en melding når installasjonen er fullført. 


LES INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN NØYE. 

Merk: Hvis installasjonsskjermen ikke vises, kan det hende at Autokjør er deaktivert på datamaskinen. (Se filen 
readme.txt på CD-ROMen med Stunt Rally eller den tekniske referansen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du 
FImarageanan ve aar 


Hvordan starter jeg LEGO Stunt Rally? 

Start datamaskinen på nytt hvis du har kjørt andre programmer enn installasjonsprogrammet. Du bør alltid kjøre så få 
andre programmer som mulig når du spiller spillet, og det er best å vente til harddiskaktiviteten stopper før du 
starter spillet. Du starter spillet ved å klikke på LEGO Stunt Rally-ikonet på Windows-skrivebordet. Du kan også starte 
det ved å velge: 


Start 

Programmer 

LEGO MEDIA 

LEGO Stunt Rally 

LEGO Stunt Rally 

CD-ROMen må være i CD-ROM-/DVD-stasjonen for at du skal kunne kjøre spillet. 

Hvordan avinstallerer jeg spillet? 
Det anbefales at du avinstallerer spillet ved å bruke LEGO Stunt Rally-alternativet for avinstallering. Du avinstallerer 
spillet ved å velge: 


Start 

Programmer 

LEGO MEDIA 

LEGO Stunt Rally 

AVINSTALLER LEGO Stunt Rally 

Alternativet for avinstallering hjelper deg med å fjerne filer som er relatert til dette programmet, fra datamaskinen. 
Merk: Spill du har lagret, fjernes ikke når du bruker alternativet for avinstallering. Du må fjerne lagrede spill manuelt. Se 
den tekniske referansen eller filen readme.txt på CD-ROMen med LEGO Stunt Rally hvis du vil ha informasjon om dette. 


Hvordan kan jeg kontrollere at alle DirectX 7-driverne er sertifisert? 
Windows & 95/98 med DirectX 7 


Merk: Hvis du er usikker med hensyn til installasjon av DirectX-drivere, bør du kontakte produsenten av 
datamaskinen siden DirectX kan endre innstillingene for skjermkort/lydkort hvis det ikke installeres riktig. 


Slik kontrollerer du at DirectX 7 er riktig installert: 

Klikk på Min datamaskin (på skrivebordet) 

Velg: 

Stasjon & 

Mappen Programfiler 

MEle ea Aa 

Mappen Setup 

Mead» ONE ae Kad NOE) 

I dialogboksen som vises, er det mange kategorier. Velg kategorien 
DirectX Drivers. Alle driverne er oppført separat, og et merknadsfelt vises nede i dialogboksen. 
Hvis det er problemer med driveren, vises de i dette feltet. De fleste produsenter av skjermkort 
og lydkort gir ut oppdaterte drivere for Windows 95/98 for å overholde DirectX-standarden. 
Kontakt produsenter av komponenter som ikke støttes, og spør dem om hvordan du kan få 
tak i drivere som støtter DirectX. Hvis du har problemer med å starte eller kjøre dette spillet, kan du lese filen readme.txt 
på CD-ROMen med LEGO Stunt Rally eller den tekniske referansen. Disse ressursene 
inneholder mulige løsninger på problemer med dette spillet. 

Herr X, mangemillionæren og Stunt Rally-verdensmesteren, har valgt deg til å være 
sin elev. Med hans hjelp kan du prøve å bli den nye verdensmesteren og følge herr 
X som eier av Stunt-øya. Den som eier denne øya, får tilgang til alle LEGO 
elementene som du bruker til å lage så mange baner som du vil, og du kan til og 
med kjøre superbilen til herr X. 


Den fantastiske LEGO Stunt-øya er skapt av herr X og er en gigantisk racerbilpark. 
Han har terraformet hele øya (det kostet mange millioner) til fem soner for å lage 
ekstreme forhold for billøp. Hver sone har mange forskjellige hoteller, forretninger 
og billøpsfasiliteter. Det er her han inviterer racerbilførere fra hele verden til å 
konkurrere om å få sjansen til å delta i finalen i "verdensmesterskapet". 


* BY I sør har herr X hugget ned jungelen og laget Tarmac, det ypperste miljøet 
for billøp i byområder. Her, i hovedstaden på Stunt-øya, holder Radium til. Han 
har slått alle bortsett fra herr X i dette miljøet. 


* ØRKEN Dypt inne på det tørre, østlige området har herr X laget en ørken. Dette 
er det ypperste miljøet for billøp i tørre, varme og ugjestmilde forhold. Her, I 
denne vidstrakte ørkenverdenen, finner du den usle baron Flambo, som har 
slått alle, med lovlige eller ulovlige midler, bortsett fra herr X her i ørkenen. 


« JUNGEL I nord har herr X latt øya beholde den naturlige tropiske jungelen. Her 
har han laget en jungelbane som kan by på den ypperste terrengutfordringen. 
Her venter den utspekulerte Snake på utfordringer fra alle som er modige nok. 
* ARKTISK Høyt oppe på det snødekte platået i de enorme fjellene i vest har 
herr X laget sin isverden. Dette er det ypperste miljøet for billøp i et kaldt 
klima. Her holder den fryktede Glacia til. 


* Herr X' stadion På de jevne slettene i LEGO Stunt Rally-verdenen ligger herr X 
stadion. Her finner du den siste og vanskeligste utfordringen. Helt til slutt i 
spillet (når du har fullført kvalifiseringsløpene) kommer du her for å konkurrere 
mot selveste herr X. 


For å få hjelp til å finansiere sin råflotte livsstil støttes herr X av fire viktige 
sponsorer. De har innflytelse over hele LEGO Stunt Rally-verdenen, der de har 
etablert sine bedrifter. Disse bedriftene er: 

* Crazy Chem -— "For alle risikable kjemikalier" 

* Jims Jams — "Mmnmnmmnm" 

* Octan -— "Sleipt" 

* Brothers Rubber 

Spillet har et talende hjelpesystem med koordinert bevegelse og tale av herr X. 


På åpningsskjermen i LEGO Stunt Rally finner du noen viktige elementer: 


øp pa til ve v 
Ar p ) MG 


* * F å ø Å 
Spillalternativer å | NT D 
| Å temet i spillet består av to deler: 


Musemarkøren 


Knappen Avslutt 
LEGO Stunt Rally 


Herr X — hjelpesystemet 
i spillet 
Spillmeny 

lol På ere eee oe es 


Gå tilbake til 
hovedmenyen 
Hurtigløp 
Mesterskap 
Én spiller 
Flere spillere 
Du bruker spillalternativene til å tilpasse hvordan spillet kjøres på datamaskinen. Kontrollene i spillet er: Kolalicen (Ag øp 

XGal=] o] og = akselerere 
Tastatur 1: Knapp 3 = bremse 
Glidebryteren for lyd Oppløsning: Dette endrer Pil opp = akselerere — Knapp 2 = fløyte / aktivere 
justerer lydstyrken oppløsningen i spillet, som Pil ned = bremse 200 % le 
= ift ti enstre = baneskift til venstre 
for musikken. styrer detaljnivået. 640 x Pil venstre = baneskift til venstre KE 
per g h M Pil høyre = baneskift til høyre — Høyre = baneskift til høyre 
Glidebryteren for 3 Enter = fløyte / aktivere MUus 
trege/3amle maskiner. BE Gbiekt: 

Meanrantadaaa 31009) Venstre knapp = akselerere 
lydstyrken for Kontrollalternativer for Tastatur 2 Midtre knapae= bremse 
Rade ole Q = EE DLC] 9) fløyte / aktivere 

kontra JOE S = baneskift til venstre Bevegelse til 
fire spillerne. D = baneskift til høyre — venstre = baneskift til venstre 
(| 0 Kolo fløyte / aktivere Bevegelse 


3. Grafikk: Velg et av de tre alternativene avhengig av hvor kraftig skjermkort eg energiobjekt til høyre 
* Lav — Minimalt med effekter i spillet. Løpskameraet er for eksempel ikke på. 


baneskift til høyre 


- Middels — Antallet effekter i spillet passer for de fleste skjermkort som er middels kraftige. kontrollen 
Hd É Gas] 0) og — EA AA (Å 
* Høy — Alle effektene i spillet er på. Knapp 3 x MT Nr 
Knapp 2 = fløyte / aktivere 
energiobjekt 
Ma = baneskift til venstre 


Høyre baneskift til høyre 


Når du vil flytte deg på kartet, slik at du kan vise hele verden, flytter du markøren til 
kanten av skjermen i ønsket retning. 


Banestørrelse 


* Standardstørrelsen for en bane er 16 x 16 for én spiller. 


* Velg Start nytt kart, og velg mellom kart på 8 x 8 for flere spillere og 16 x 16 for 
én spiller. 


gletanere e age aa hade kane ra anda adar oa 


Velge landskapselementer 


Velge bygningselementer. (Noen av disse genererer elementer som kan 
plukkes opp.) 


Velge baneelementer 


Miljøknappen brukes til å endre hvert av de fire miljøene (by, ørken, 
jungel og arktisk). 


Bytte mellom dag og natt. 
* Du bruker venstre museknapp til å velge elementer fra skuffen og plassere 
dem i spillet. (Du kan også plukke opp elementer som alt er plassert på kartet, 
og flytte dem.) 

* Du bruker høyre museknapp til å rotere merkede elementer før du plasserer 
dem. Det er svært viktig å justere banedelene riktig. Hvis banen ikke er satt 
skikkelig sammen, kan den ikke brukes verken av én spiller eller flere spillere. 
Du får alltid en melding hvis det er deler som ikke er riktig justert. 

I byggemodus i LEGO Stunt Rally bruker du ikonene i elementskuffen som 
beskrevet ovenfor. Hver av de forskjellige LEGO delene har et eget ikon. Her er 
noen få eksempler: 


Rulleknapp for å rulle gjennom den valgte skuffen hvis det er flere 
deler tilgjengelig enn det er plass til på skjermen. 


2 x 2 byhjørne. Bare ett av mange forskjellige baneelementer som 
er tilgjengelige i skuffen. 


Maudadanmninn ge raderade an 
blåses bilen opp i luften. 


Dette er et hopp. Dette hoppet får bilen til å snurre rundt i luften. 


Koldalaøe maisen ad de tadeage anda ana0 
Suncadelaamade Nia (Ap 


Dette er et varselselement. Hvis du kjører sakte over dette 
elementet, trekkes du inn i veikantfellen. 


Pau dagan Aelge radianer au 
utfører du en loop. 


Dette er en kanon. Biler som kjører inn i kanonen, skytes opp I 
luften i en sky av røyk. 


Dette er en tidsinnstilt felle. Denne fellen er tidsinnstilt, og den 
aktiveres av og til. Hvis bilen din er inne i den når dette skjer, treffer 
den bilen. 


Dette er en bygning som genererer energiobjekter. Når den er 
plassert som en del av banen, genererer den forskjellige 
energiobjekter for bilene. Du kan samle mange forskjellige 
energiobjekter og bygninger. 


Et eksempel på bygningselementer som får kartet til å se 
mer interessant ut. 


Eksempler på landskapselementer som får kartet til 
å se mer interessant ut. 


For å hjelpe spilleren lyser enkelte elementer på kartet opp: 
* Siste banedel som var koblet til på riktig måte, lyser i grønt. 
* Deler som er feilplassert, lyser i rødt. 


Hjelpesystemet gir deg råd og mulige løsninger når det oppstår 
problemer i byggemodus. Lagre en bane 


Hvis du vil lagre en bane, velger du knappen for innlasting/lagring, og deretter 
velger du alternativet for lagring på hurtigmenyen. Lagringsskjermen vises. 


Banenavn og -liste 
Kartet sett fra luften 


Lagreknappen 


Knapper for harddisk 
og diskett 

Du kan lagre banen enten på harddisken eller på en diskett ved å bruke knappene 
for harddisk eller diskett på skjermen. Hvis du lagrer en bane på en diskett, må du 
kontrollere at disketten i stasjonen ikke er full eller skrivebeskyttet. 

Når du vil lagre en bane, kan du enten skrive inn navnet du vil gi banen, i boksen 
for banenavn, eller du kan klikke på et eksisterende navn og lagre over denne 
banen. Du bruker rullepilene over og under banelisten til å vise alle tilgjengelige 
baner. Merk at hvis du lagrer en bane over en annen bane, slettes den gamle 
banen for alltid. 


Laste inn en bane 


Hvis du vil laste inn en lagret bane, velger du knappen for innlasting/lagring, 
og deretter velger du knappen for innlasting på hurtigmenyen. 
Innlastingsskjermen vises. 


og diskett 
Du kan laste inn banen enten fra harddisken på datamaskinen eller fra en diskett 
ved å bruke knappene for harddisk eller diskett på skjermen. Hvis du laster inn 
fra en diskett, må du kontrollere at disketten ær satt inn i diskettstasjonen. 

Når du vil laste inn et kart, bruker du pilene over og under banelisten til å bla 
gjennom de forskjellige banene. Klikk på navnet på banen, og velg deretter 
knappen for innlasting. Kartet vises i byggemodus, og du kan foreta endringer og 
gjøre banen ferdig. 


Prøvekjøring 

= Du kan prøvekjøre den gjeldende banen ved å 
klikke på den store, blå løpsknappen i 
byggemodus. Du kan til og med prøvekjøre baner 
som ikke er ferdige. Prøvekjøring er nyttig når du vil 
ine gele Kander ei dad k ol 

Banenavn og -liste , 
Velg et løp ved å 


Kartet sett fra luften 


Innlastingsknappen 
Knapper for harddisk 

Her kan du navigere i LEGO Stunt Rally-verdensmesterskapet. Spillet består av fire 
forskjellige miljøer: by, ørken, jungel og arktisk. I hvert miljø er det fire løp, og 
deretter må du kjøre et løp mot en supersjåfør. For å gå videre må du vinne hvert 
løp. Også her kan du bruke hjelpesystemet hvis du trenger hjelp. 


Du kan velge neste 

løp eller alle løp du 
har fullført tidligere. 
Merk: Dataene på 


klikke på en rød 
løpsmarkør 


du vil tilbakestille 
aafe fe Vi aksje] (2 2 


Løpspremier spillet på nytt. 


Du kan vinne premier og bonuselementer hele tiden i LEGO Stunt Rally. Første gang 
du starter spillet har du bare tilgang til byen og ørkenen og enkelte bane- og 
bygningselementer. Dette betyr at når du er i byggemodus, kan du bare bygge by- 
og ørkenbaner med noen få stuntelementer og bygninger som genererer 
energiobjekter. For å få tilgang til de andre elementene og miljøene må du først 
kjøre og vinne løp i LEGO Stunt Rally-verdensmesterskapet. For å gjøre 
stuntelementer tilgjengelige må du vinne løpet der de først vises. For å få tilgang 
til jungelen og deretter det arktiske miljøet må du vinne over skurken og på de 


tidligere banene, slik at du kommer til neste nivå. 

mesterskapsskjermen 
lagres i registret. Hvis 


mesterskapsskjermen, 
Valgene av bil og dekk virker inn på veigrep og topphastighet. Du bør holde øye 
med disse indikatorene siden de viser hvordan bilen oppfører seg i de 
forskjellige miljøene. Hvis du for eksempel setter glatte dekk på bilen når du 
kjører i det arktiske miljøet, kommer bilen til å skli ganske ofte, men hvis du velger 
et dekk med godt veigrep, blir det litt enklere å svinge. 


Andre knapper i verkstedet er: 


Tilfeldig bil — Bil, dekk og farge velges automatisk 


på 


Skriv ut et bilde av bilen 

Her kan du velge hvem du vil kjøre mot. Ved å bruke 
knappene nedenfor kan du endre personene og vise 
informasjon om dem: 


Bytt mellom personene som skal delta i løpet. (Ikke tilgjengelig i mesterskapsløp 
siden alle motstandere er bestemt på forhånd.) 


Klikk på en person hvis du vil vise informasjonsskjermen om 
(2) le (Aalali ord gtel aa * Du kan styre bilene ved å bruke tastaturet til å kjøre fremover, bakover, til 
venstre og til høyre. Merk at styringen hovedsakelig kontrolleres av 
datamaskinen. Du kan bare velge banen. Andre kontrollenheter (for eksempel 
styrespaker) kan også brukes til å bytte bane til venstre eller høyre. Du 
akselererer eller bremser ved å bruke knapp 1 og ved å trekke spaken mot 
deg. Standardkontrollene for bilene er: 

1. Den første bilen kontrolleres med piltastene på tastaturet. 

2. Den andre, tredje og fjerde bilen kontrolleres av datamaskinen. 

* Bruk Enter eller knapp 1 til å fløyte eller bruke energiobjekter. 

* Trykk på Esc hvis du vil vise spillmenyen. Under et løp kan du starte løpet på 
nytt, avslutte løpet, gå tilbake til den aktuelle menyen eller gå tilbake til løpet. 

* Helt til slutt i hvert løp tas vinneren til en seiersseremoni som følges av 
en seiersanimasjon. 

* Alle løp med én spiller eller mesterskapsløp foregår på de store kartene på 16 
x 16 ruter. 


| flerspilermodus kan du kjøre med opptil fire spillerkontrollerte biler. 
Kontrolltypen for disse spillene kan angis på skjermen for alternativer. Hver spiller 
velger sin egen person og bil før løpet starter. Løp med flere spillere kan bare 
foregå på de mindre banene på 8 x 8 ruter. Det er alltid fire biler som deltar, så 
hvis du velger et spill for to spillere, kontrolleres to av bilene av datamaskinen. Det finnes mange energiobjekter i spillet. Disse virker slik: 

* Enkelte bygninger i banen produserer energiobjekter. 

* Du får et energiobjekt når du kjører over det. 

* Du aktiverer energiobjekter ved å trykke på aktiveringsknappen. 

Følgende energiobjekter finnes i spillet. Når du har plukket opp et energiobjekt 
i et løp, kan du bruke det i byggemodus eller på dine egne kart. 


Turborakett Når dette aktiveres, går bilen mye raskere. 


Superstyring Dette energiobjektet gjør at du kan kjøre 
svært raskt gjennom skarpe svinger. 


pjlleløsrlae Dette energiobjektet genererer et kraftfelt 
som ødelegger de andre bilene når de kjører 
inn i det. 


Frysestråle Dette sender en frysestråle ut fra fronten på 
bilen. Biler som treffes av strålen, stoppes i 
noen få sekunder. 


Tilfeldig energiobjekt Denne bygningen genererer ett tilfeldig 
energiobjekt av de fire som er beskrevet. 

DOP 
CET sf: 


Glacia bor i Polaria og er regjerende mester i det arktiske miljøet. 
Hun er kjent for å være en hjerteløs isjomfru som er villig til å bruke 
enhver taktikk til å vinne et løp, noe hun ofte gjør på grunn av dette. 
Ne dead: ntde Kane ds Gtdekankalaøuadeae 
i høy fart, liker Glacia å gå på ski, stå på skøyter, ake og fylle små dyr 
med brus til de raper. 


Glacia kjører "Ice Monster", en super bil med gigantiske dekk, som er 
raskere enn den vanlige lastebilen. 


Snake var en gang en soldat, vel, i noen uker før hæren kastet ham 
ut fordi han bare laget trøbbel. Snake var bare en menig, men han 
kunne ikke forstå hvorfor alle nektet å gjøre som han sa. 

Snake flyttet til jungelen for å bo med slangene og firfislene. Dette er 
de eneste dyrene han virkelig kan kalle sine venner, og de smaker 
ganske godt også. 

Snake lengter etter å vinne kontroll over LEGO Stunt Rally-verdenen, 
slik at han endelig kan skrike til alle og enhver og gi dem ordrer. 


Snake kjører en jeep, som er god å styre, og som går middels fort. 


Radium bor i byen. Han var en gang Rock Raiders-forskeren "Ray 
Dium", men han fikk visse problemer under et av sine egne politisk 
ukorrekte eksperimenter. Nå må han ha på seg en hel miljødrakt for 
å holde sin egen radioaktivitet på plass. Det sier han i hvert fall. 

De fleste tror egentlig at han har den på seg for å se skremmende ut 
og gjøre stemmen sin fryktelig dyp. 


Radium kjører en stor lastebil med seks hjul — "Rad Truck". Han liker å 
Molcaestaeaamietel ke Gikag akan ke Aatafelne (Ao Gay 
er dessuten rask og tar svingene ganske bra. 

Spilleren kan spille som én av følgende personer. Personene er en gjeng med 
(etere Aadne ge ea ad ee de ka aa ANA oe 
øya. Herr X tok dem til seg som sine elever. Han håper at med all øvelsen og 
treningen skal én av dem én dag blir god nok til å vinne verdensmesterskapet og 
overta driften av Stunt-øya. Spilleren kan velge enhver tilgjengelig bil, men hver 
helt har en standardbil som de foretrekker. 


Chip 

Chip er litt av en fyr. Han liker å spøke og svime omkring, og han 
hadde sannsynligvis vunnet oftere hvis han hadde vært mer 
oppmerksom på hva han gjør. 


Chips favorittbil er "Rocket Kart", en kvikk, liten bil som er litt 
upålitelig å kjøre. 

Barney er virkelig flink. Han er så flink at han sluttet på skolen da 


han var fem for å "gjøre noe mer utfordrende". 


Barneys favorittbil er "Dragster', en av de raskeste og vanskeligste 
bilene å styre i LEGO Stunt Rally. 


Lucky liker ærlig spill. Hun jukser aldri, men hun er så god at hun 
kan vinne likevel! 
Luckys favorittbil er "Mud Monster", en forholdsvis treg bil som er 


veldig god i svingene.. 


Wrench — denne fyren er svær! Men han er egentlig en stor pyse. 


Wrench sin favorittbil er "Boost Buggy", som har tilfredsstillende fart 
og brukbar styring. 
Disse andre kjørerne utgjør stammen av motstanderne i spillet. Selv om de 
errade ko ka akurat GI Rike dk ane 
om mesterskapet. 


Sid Vacant 


Sid Vacant — en rebell og punker som liker å kjøre dumdristig — og 
hva har så du tenkt å gjøre med det! 


Sid kjører "V8 Eliminator" , en rask bil som er vanskelig å styre. 

Brad Speedo — en ekte amerikansk kjører. Han har et rykte som 
stuntmann, selv om dette er mer et resultat av hans manglende evne 
til å finne bremsen enn noe annet. 

Brad kjører "F1 Speedster", en rask bil som er ganske god å styre. 


Sandy Surf 
Sandy Surf er en hippiejente som er i sitt ess på stranden. Sandy har 


en ubekynret innstilling til livet og kjøringen. 


Sandy kjører "Beach Buggy", som har tilfredsstillende fart og styring. 


Mesgahurtz er en noe sprø robot som ønsker å bli menneske. Mega 
bygde sin egen bil, "Moon Buggy", slik at han kunne kjøre for å vinne 
penger til personlig forbedring. 

"Moon Buggy" er middels rask og middels god å styre. Originalidé spilldesign: 
Dee Jarvis 

Kees Gajentaan 

Simon Evers 


Supplerende design: 
Daniel Bailie 


Programsjef: 
Neil Jones-Cubley 


Teamleder: 
Daniel Bailie 


Leder for programmering: 
BET GIN 2) 


Programmerere: 
Sunlich Chudasama 
Duncan Denning 
Daniel Wheeler 
Bruce Heather 


Supplerende programmering: 
je 2 


Leder for tegning: 
Kees Gajentaan 


Tegnere: 
Jennifer Allen 
NENNE 
Dugan Jackson 


Supplerende tegning: 
Leigh Christian 
PIZAETE 


Lyd: 
Audio Interactive 


Produksjonstekniker: 
Nleigfsl (0 HOT 


Testing: 
James Deane 


Supplerende testing: 
NENDGIES 

Steve Hawkes 

Paul Nesbit 

NERE ZN 

Daniel Rogers 


Nolsakel elt 
Poppy Shrapnell 
Zak Shrapnell 


NET 18 
NEDE 


id (ete NG (133 (2 8 
James Muggeridge 


Supplerende tegning og filmsekvenser 
For Graphic State 

3d Artwork 

Charlie Harbour 

Teksturer 

Neinfelde Aydalinte]| 


For Lego Media International 
Martin Lanzinger 
Jason Povlotsky 


LEGO Media International 
MENGEI ae 0) 3 
Global administrerende direktør 


Produktutvikling 
Chris Nicholls — sjef for utvikling 
David Williams — produsent 


Testing og kvalitetskontroll 

Kevin Turner — global sjef for kvalitetskontroll 
Gary Simmons - gruppeleder for 
kvalitetskontroll 

Alex Munday -— tester 

Sophie Blakemore — tester 

David Lane — tester 

Mohammed Ajaib — tester 

Matthew Marriner — tester 

Andrew Donnely - teknisk leder 


Lokalisering 
Isabella Martin — lokaliseringssjef 
Michelle Richmond — lokaliseringskoordinator 


Logistikk 
Nic Ashford - logistikksjef 
Robert Boyle — logistikkontrollør 


Internasjonal markedsføring 
Petra Bedford — global merkedirektør 
Helen Nicholas — produktsjef 


Internasjonalt salg 
Leah Kalboussi — global 
salgsdirektør 


En spesiell takk til 

Vi vil gjerne rette en stor takk 
til alle barna som har kommet 
med verdifulle innspill under 
utviklingen av dette spillet.