Skip to main content

Full text of "New Era"

See other formats


-.!■ fl 






«>* 






|t*r. »j 



,v*v^. ^ r- 






> I, 



t»ii>_- 



7 * 



,i i 



,*i 






- 



i * 



i'- 






• , 



lit 



I f 



■ - I 



- : ■ * if 









* 



:■ 



t\f 






M;l 



: B38VQT jss. to ■ ■■brews;- 





WfcTf 




* 



■riff' ■#£<■;.' I-" ■■■:-< :: • '•'.'«! j •-•'-' 



>ft 



.'13 W 



♦ 



"tfr 




rfett 



■- * 



■•■".■ 



-'in "M 



U 3 



>V 






*a 






■■v. 






■'! 



:yv.-:i: 



i r« »-•'-" • -M :• ..: .!.•■ :..,- ..;.' J "[. -..-/; If. hM u; :...-' , -•:..>■! - «> i'» > ■=» • .;v.; ; y.; ■ '-<■;' I • ■ -• .' [..;-> i''{ t-^-Wfa 

SjEp^NCSB, ;-ISOpPAT ION: .AMD AeElCUtTUlll 



r. rg ^^^tv- " T 



" '*2l2!i - !SS% ..'^^^VT . ^T^'AND ^O ARGUE FliEEtyi ACC<)UWNG TO CpNS^iENCp, %%$£ ALjfJ OTHER tinEIlW 



vol. Yin. no.;8 



. /-(OMMIiilJIO.^BU (« laHnK A/JlJdvilikfhlliu 



t i 



.'! ill ' 



fin- j. 



5-/ .Ooyit «if <l 1 ucri , 4 KiiicK for du Ccuiillcaor 

0O^yKVAN0>:U AND M N1> . A«KN'f, 

... ., i..,0nu««rj VonacRircJt. ,.: ij 



}Juu(itcnfi:'&ft:ictot'g. 



»*** r f^/f ^ *» 






r"*-^ »*- 



.', INJBWijAlRKEft.e.'. W., FRIDAY; S^MMt %{, 18G0. 



.f.V, rO 






, ..,, 



/ 



— 



John V eto!(C8, 



-.j.. ■ £JUfjfnrflfi DU'fectoig. 1 ; 



''?""- 






• Ulutou;J*n»U* g l05Ci ■ 



1 • I 



HiofioMMoQl. 




lI (•<>> «i •■ 



it > 



Mali. ,*>l»cot (^oy/- 

tfld : OIooJ<a 
oj'ilrcJ in'cril'.r, end VVarrnnfrd. 

HQT/fdVtfcot, tS.optoinbor 9» 1653* 



MATOfl bo-J Clock -Ufcfcrrr 



Ursa 



- 



' 




/ 



^. 



'1 






*blHJ^.9 Aril Tt&UmcuIiCfn holiMl fllA>clely*^ 



i i 



; 









i i. 



GEORGE 0. IIU.TCllCnOFT. 
Vftifjon, Carriage 4 Weigh Ma?fe>\ 

\\ K AtK Direct f/cv/iiftrkM'i A'l Oy-lviyxtcyttd 
lYi' will* J><| 



fna'di 



KtWiutrVctj K< 



». CiU. 1P5C. 



• * 



If-vSnl 






Nov/ Waggril ami Carnage SliOj*. 



TlfJS '/iMfcu^i.cdrtiiKclfully luUiiifll^s to h"|8 
/il /ict-1 and d;o rmUio (;ernrclly lliut lio hcu 
twly cpcntJ q • - t r 

WAGGON- AND CAKKTAGK 6 HOP, 

OiKollc Ciiuitli, v/K^ro will l>o prwsftd to OKfl; 

Cu1o :.!| i.i "'- r* with wljkli Iio lunytg favorcd # t;itl« 

('nil miiI cxtriilim i'io xtmU n*nlJi«i Ilia prlcev 
lUJBKKT MUUHAY. 

3(*U'mdrVfc(, Moy 'J'J, 1WG. ly-17 

.- _ bentlky; ■ 

UlT'UlCIAH, BUH1V.ON AW) ACCOUCHKUIt, 

KiaVMAnKIli', 
-0*<e— IVW<r Strut, frit c/ .tfifii />7r»(. 



'.. ; Tt-Biohon &* : Soii| 

BKIOK.|;AYK'K:i;l'li,| e ^U»„dt ; 
l>CHilu(AJa Mine, dcdc, , 

* ^>\h ^ir^i, ^tf;^jj.j'Uy L 7 > 'B5?t_ iff 14 
. .' ^ j |j L T g EE ^ J- 

BARH18TKR. Solicitor |o Cl.nncciy, UoDVoyfrn. 
oer. '•zcvKer/iiiarlfi:!. * * 

Homo«rVti Ocl.3lli,IW.'». . |f.3C 

i •— — *■• ■-- i - < ' _ 

■*.. B. ilOOXtE, 

BAUU!i>t^(l, ; 8ollcJior lu'Cl.rliicwy. Allo)my. 
Convoy.nifcr, Ac ' Ortlw^-lirihr-' Kvw CotjrU 
llouEfl, nWI io thft'CoyftiJ Cub lie 1 1 Omc^lWinilu, 

Toionio, JimoC, 1657. " - li '^''" 

BAHKIii'JT.Il.i.'i.l.M/, r/ollclior In OJiUfjCcry. 
Vunvr>yn.\icut,Ao.\ Ac; I OftfcVlil Kl^Ir) lMil-1- 
l"g**cr>nicrof Y«njjo*nil AdclMdfcHlr«olH/foVoi|. 

to. .,.. ■ ;..-,... : ,'( |.i .1 tiVi ;li 
, T«,ion(o. J«iticijp,.165- 1 ?, ,- , ..j '::-•... 

nOHVKYANOKU'. J.^yi" Aw»i, fe"- (*>.fi|;.)i. 
V ■loni-r, In-Ow Q^cq>, Ifrmeli. Ofllpf— Old 
Hleml. X'ib»|Kct (if. i'MtriiUof IiVv\iiUt»riBjirocnr':d 

wcvWrkM.ie^; ; ■,•;.' •, . , : , . : .;"tM ' 

V/' : , ' YN'i'KUfUYiONAf; , : ' ;;:: ] 

fjlfc ^«Hiiiancc Society of Lon^ob, 

, C;iiu'lat — Ualf-u-Milliori 8lt|Iinij. 

■ ; . . 'iw)itfcivr:ij.: smith', ., 

- . it v • : Agent, 
wmftfknt, Nuv- 3. 1JJ55.. i. ' .. i..'if-'J] 



33 



'> 



mimi .'iipRAHCE AssocrftTtbiis, 

Capital, £9,600.000 Glorllng. 

' ■ ■ J. W. MAlUJDK-fc I 

Pft9?.,'5&. Axeut Newroarliot. 

.. . : , ; • Pnvtter. 

N Ii W M A il K Ii TV 




M IfvUT 



» « 



CHOI*— AdjolrjIOB Wrlfrlii'Mllrdal, wliwo ortlpu 
»-^ *t||1^C ItfiilvC'fni 



ill I'fvmplly ci'.culcd. 
/_i.y«iy WjM Vet. Qni. fi7, 1MB* j ..: ' . n.-'-i M-:t? 

CI A6UA'0 wi ui.'i.n 1*1.6 fcttxUti notice, itbd en 
r-«eA5ou*Wo(cfhi»;i/V ■ ' ■ ' 'i, 

-Il -::■■'- O. A.: 'WALLA'CB. 

0llitarBM ; '.;•: ■ '* ''- ■' I 

ii o mo: or a Tii ic rij YuiciA k.. 

OfnGK -^'A'tJ-l >ad 3 Mfclo'-it.. »tir lUo A' (W 

ir-si 



Jul/7, I 



XhVh 



*i 



.1 



..,:;_ 






Ni 



l'llvii»,'iAN.fiU/«;i:i).N ami ACeoVOlRUR, ' 

O KHI'KC'ITUU.Y I u for mi llio jmWic, ijitit 1.0 
\\Um ItHSiOV tih\u)iUi\t:Vt\tiou\\ittM\tiux)\uu\ 

SI roc t, «|»po»;i<. Dm, Woollen r'afloA^whcrfl hi) inW 
bo con iy ltd] ni nil Ik,iu«, MCCfl wlitn ttUeul' on 

l>r«>f' 'lioiuil liutliKrn. 

riftv.ni6iV.el,Mfty;|l, IfiSC. ».;/_= • Mf-lC 



'TV 



Dr. HAOKETT, 

riimciAK, ii/tocox, itcoLXfUvn, ac. 



I'lMpcctSlrcoUOailjiill Hill, 



V«1. SO.ISM; 



tf- 




«4P 



HAJMlOA'Dj HOTEL, 

t'J &W liil A lit Hi B 



'!!' 



I //OJ7i7. fWUtclAiUy ipiiwmtc^tfl ilia (ravulilnrt 

|jtf^r!k ill* t i^*-L'J':lliirC» httM UTi^lrJ^i/IU-'AlU^rOtfJjli 

itjitir, a ud !*<; ifttipw prepared for ilie fccciillonof 

f'jc^Ui The /f.4/1 cobtdiDfl J,irjuojh of tlio betii 

.IAS. FOKSYTH. 
Hoiy(jnrl:tl, Oct It, l^. r .7. lf-37 




Hov/markot lion Foundry, 



tltffjS 



lo return thanfee fur 
male thai ho is pie- 



VAMKS ALLAN 

*™ \)&*A (iW'Olti, aild tO ilit 

i *r*l to ca^l STOVES, SUUAH KK'iTLKS, 
WACIHNK CAfrriNOSi ami othur utticlu? 

neutlly KMiLMird in !ii . Ii.i': ot riv intrwii 

f> A nunvW of SUCAK KIVITLKS, 

nl STOVKS, VlSHXiHS, i/ii hnn-lfor sale. 
Kawmaikct. FebiourY Khli Hjr.l. fi-l 



FVBE COD LIVES OIL, 

Can l« Oliittiiifd el 

Dr. AW SITS Mutual IUdl % 

HAVl.V'J j*ikl * tr^I v.'-l i larg-i «rip|»ly j at-o, i|;. : 
'UinutQu Mm**'* U»K:u, I to- 4 1'itl*. H-ilto* 
»'\)'« 0;m«n»;it, «n«l PilU, HflwHyB Mirf, I'niti 
Kitju Fnnt («cVri Vvriiwftiu«, '.l:..i'Illu \V..tiu f |'ca, 
P»[iQ#y'j IMlf, Y^etulflu Anliinl'.iojn I'ilii, Ky« 
.Sii,lw.t, CheKy ftlld f.Ufli{ WoV| r.<i<I Clicr'y I'tcloral. 
T. litr'&boro siu \vair-x*-;Ud gfuulno If am Ui'b re- 
.bi-tdivo liioprii'UiM. 

//.rwmt.kit, W.itoI, WV.ti. |ft5^. . If-C 



.SlvLKUT HUU'AKATOKV HCMOOL. 



ON t<^d aft< t JuiBKTy Hull. Mil 
Iter. 



L« 



H 



tl 

l£|in-aii*ot 

KtvmniUt, Due. :j<jih, tfisy. 



vrifoof 
.IMr.-i, 



Ifaofcr 

e|*h M'ji.j.-r, »/iH picpam c 

oderS )cir» of n^e, fwitli larowu little iovt) fan 

■oo(« Rdmncml tclioo!*. 

il Iier residence, 

tMG 



RKHir>r.Nci: 
Ntn nmtktt 

ROBERT BR0DIE; 

IN f Otumiui; tUaiiki for ll*e liberal patronftgolit* 
ftlowcd iluiln^ Ifiu put Uwyt'Ath ttopicttutty 
InliioatchtKut J-u In um/ [m j :ln,<1 (orontfAClforllm 

liiticcribN of fiuiujiNGs, 

nnd whon rc'iuiitd t find nil Alntorialij. Slicnu'n 
\Yulcrb|lC6t. 

K.:v.iii:i.t:r;t ( Ocl.9tli, I&I& (f-3C 



Si D, ROGERS, 

IK ri-itirjilu;* {IlAtilfl for Ihcliljcrolpplrimo^ocon- 
. fdnlMuc^ contuicudiif; lii^ituLB in ihUoltte*, 
Wuutil rr'Hj'tnlfiiHyiuiiMiiiti- tlmt lio U ^upaictl lo 
eoittncl for iIjo 

BUECJjION OK HUILpiNOS, 

of&lldttcriplioii*— qiid fumibb m^ierihl^ or oilier- 
, bH jjMy U: tf^iecd upon* llo keeps coni taut 



WL 



ly on linnd, a «ofw| uupply of .SmJi timl I)our4. All 

or'If:i^cx<:culo>l in & (nail atul huUt«n(iaI .ituuper, 
nf-d \ri(h di^ialoli. ( .! 

N T ev/ii»wkcl,S-pt.Ql, j'8S?i » |y3l 



WiUiam B. Sullivan, 

pATllU3TfiH u»nl Allwoey al'Law, Solif j.Oliu 



Dffi 

Pott Olliru, 'J of onto t c 

Kovciuljcr itlt, 185S 



\v 



of 
tf-36 



. nVAU & HALIEM, 

AM) 

I^tOVl.NClAL r,AND .SUIlVliYORS. 

Orttdis — ^mvmrukct, Couiily b.f Yfiffc. ' 

JOJ1WJ5YAN. «.w.iial;,kk. 




'i l j:';.!.ll/A,OH[|. 



ro:i y 



V/E8MIJ ASSUnANCECOMPAIIY, 

.;,QM/t<;rc4 bji.Mtnf l.*aiIUirfcnt ( . : :• \ 

Capital- loo,ooo. 

Homo Ofttco Toroulo, :,J;f. 
l'f;M<Jcnl, 

1 Vicu IV'caldinI,. 

": 't ; • DJftKCTO'rtt*< 
Or./>tyr. Mujiiir, : : , 

jAUisUMtf, 

NVAtieitJJAcrAfif.A^r,- • --'V,i 
... , ) XU I*. Kaxr. 

ANOIJS MOjmjKON, Solicitor. 

ItOnT.-STANTOW; Kcu'yj&Ticr'y- 

'i'lio fJuUrnhft- Iisa Kun July ftpi»lii)c>l A^Vnl 

lu Kt-wnmiJ(<l,f»ir I'io ft*>ovc w^pr.ny, fn-i yjll 

KIT* (Wrmnfil nUtnlion to ijmIIcjj ubttfrbop of^ffccl' 

InuIiitureiiccAc. . ' ' ' , 

, ■ VJIO.MAS NIXON. 

A/oBcronkot, l'th. n. 1954. U-Q 



Uirv. hzwUs, 



wivsicuw, 



0. i/forUrnor, 

BURGF.O.'i AM) ACCQUCUEUft 
AUIlOltA', 



\ KltK.S'U nu|.].ly of Dn.j;. 
\ iclnt», An i Ao. 

AnroiB, *l/ii*fli 10, 1P'>9. 



Cli*j,ikf.]vMc(l- 
: tf'S 



LOOKjHERE. 

If tfou Want a Good ■ 

CARRIAGE, 

CALL AT 

. : A. J. -MoCUACKENU- 

Will J(K y^u cw) fv1vvriv« JiueJ b*untftui Brlic7o> 
with all Iti* hlciirL{riov4iM;iitt« ihcloduiL'tt 

fihkly pak tiled, illicit mev* : i*M tho iljwMily nf 
rerndvinj; tlio wheel looil your (!iari&gi*. HihV|i!ti 

ft) il8cvV^f»U?l??»— caji |« tf^lly mi'itmd lo Wn- 
(jouh or C'atriatfiD, kt a eihell coaL 

1ST* •tijiHuui cjtvmiuo ^5 vntl tfiilUfy y 

ti-lvtHof iln utilily* 

Kcwmiitat. Jl/nrch 52 t 1853; 



cur- 



tf G 



What «lo \io Mvo Bjirf 

V/hiit Ao t.o Iito f&r t 

I« Inty/rro lovtly,' 
Toll «0 Ij;i;o'jt», vo ll.lntt fi ■,..-, Hi slStn f ■ 
„ .'1'lilnH it un-h\>'>r 

H <icdfiko'©».fl hot/, 
IfolliMfsMhlallvi^lnvatn, 

; ... .. C(cttiOai*«|[ic;n(n^. 
Jlcrdciolaiv (ilac*a aroy*-i to bo buillj 
: 'i'ho voic<;oflli«ytflfB "' '• ' 

fiuil;-, l.'... j. ;C l);o iJiOI'M.r;:', 

AiJlimoi^JiBMn^iliotlti^iMoof (uhl. 

Wbtil do uo live for T • , 

' '\ iii-'iji.-i • Hon h i^uiclii!* 

; J-o\r in |ljp Hjonco.ficij JomJ In |>;9 (!!n, ' * 

', Af-d to escfi licr.(l.«ar, . 

1 '■■ ■ n'lilLTfitiVupul.ci loutiling, ' 
Aiuwtri* coico ilinugia^ wiihout »od»vIln|a, 

,.yv . AVual doAva'livo f'jr T • "' 

Yi'o livu Ui bo wajlug . , 

lintlt^unftwlojj, villi indwelling tin I 
WoI^oIoOkIjIc^ 



jmdfpsi: 



IcnuriiMn, 



Toiupfoibim ivlibouf.^ 

. W|jel, do Wfl' ljro for 7 
-"• '•' To tow, by ell vauie; 

raU*bg«iiM tecdiof deedi far ell ttya ; 

TotoiliDiho renlfi, 

V/lih L'Bitb'a eooi aft^ diujihlcre. 
ilnjfolly^uivlQjjwlihdogbiiq-ar'jdfe.tij, 

tffcitA* w*lwVfor1 " 

•■■ ■- . Wo ItTcnot to/ail out, .* r •.* 

Blollifully ilindliigatoflf from Ibo ildfo ; 

A ll.ouFand liincii teller, 
More iicbla lo we*r ou|, 
HU(eiM«u<l tuio'd in lliftlol for^oof lifo. 

.MonlriBl, Oeo, 10, leSO^-ira/^ . 



it. 



ICiierntae. 



fc-^S%V#^ 



ff 



Tfcoiwl.CoW ' WctCi 



M. ill, .llU'Virt, 
Jianiittr tiful fyJicttor in Chanaru 

BRANCH Oiiicclu Newm&rVct conducted by J. 
L. Oauv-iov. 1-t'j. 
Wcwo i>rlcci , RJi. 3f 19?3, V?>Vf-30 

r to «¥7JrfTflTi7T 

*"i'lll: yt..|. .»t^ii«,| W'^'tqlnllii'filvlakh^rUlKClia 

I ol Nvwiuartel eud vicfnilY. ibsi U- fe«cp»c'ou- 
:....:N.. Iiuid f.ir >»' 



rtr.a virv 



l.li 



ftupeiior uitU/f'f I'/oi/r, 
Wttufetiuicd oiLut-iL^'* MIU. T<-inu»tKnna 

T. A. HA U TON. 

Newi.,»ik,t, Jui.o 17, I8W. IMA 



a 

ifevir Tailor Shop 






OAKJl f A G E U AK S It 

1-N Uwlctlii^UmnkBtbrpsiii favor?, Ijohow imj* 
lib met hi bifcrriflDii^lfifithu liw on luul ugvoufl 

CARRIAGES, 

Wliklii rurrjc^lut^sGiMi <JHrcljiIiiy t c;^>uc.lLeiur* 

WKHTRUN CANADA! ' 

All Wcod-Worli WuTiaulcd. Hi-i-iliiug d 
a uc.it and subttd'.lial rifoillier, 
UewiAbikrl July 1*1 JUS". 



Whiskoy Whiskey! Whiekoy! 

DOMESTIC AND TOUDY, 

OK Kxcclleul Quality, by Ibo Jiarnt.Ocltcncr 
Quirt, l-'orflalcclienp by. 

tf.gl' ' JOHN BBNTLKY. 

lUiikn! BricCiTl * 

^pllR Sub4'cribcrQffcrkforsalcinlhfi.4U/?Oy?> 
1 Ilrick Ydtd, ' I 

200,000 Bnxon:©, 

Of luuerior Quality, bolli Wbileaod lUd^alrc- 
ciuccd pricf.B. - 

W, MOSLEV. * 
l.niid Ag'jiit, Conveyancer Ac. 

Aurora. Job « in. ihSP/ ■ ,- n-la 

No. a5, KinK-il. F!wt Toronto, 

J- Drop*, ln*dicljjrt>| Cl:vrtiic;d/ f ^ 
Pshjl^OiK DycjStuIfr, * - 

Cul0)i*i V*»i"Uifelitttj Hfu^Tie?, 
Spirit* Twipt utii;e # 

rjKiit lilJPf, Zti:o l^iolB, 

_ . . AllutV M^,U l [;■! = , ICrtL \;<i.h t 

Fftucy GyQiltf, Vrtfumtrv, &c, 1'utc WIll(4 and 



Liijuora tot Meilieit>ul Purposci 
Tu^u!o t July :ttlll> # i*-&y« 



Jy3l 




one in 



.® 

J ' Kltrlro Ma^uellc l J ruc\«, wl.icL in |cnU|1y 

W. C. ADAMS, . 

•Satji-'.ii Dtitiitt.Sfl KIjiif*cl'MHi K*iil, Rf'Ulb tide, 
il.i-l do.r v.c*lfrniu Cb'iicriiHr.tL ' 
AH t'jcfAiHir* In l)»ulU\ry cjicfully and i^ill 



If II 



Hid 



CM 



I 



Hid 



l« 



t 



Hides ! 



fpllE Subwribttij prtftnd. lo pay CASH for 

™ IMS 



bidn. 
Now Muriel. Dec. 






lfc5S 



f - — v^^-r- 



TO LET, 

N Kxc,lUi:| Nrw .SU.f*. In the Villi-e 
Hill— (so i nit-. f(. i.i L./mv Slfttioi 



A 

mo lu SlotiM In tin ue ^iI<iiLop4 ; lb«a« Rv.rc ih 
fmncily, in ibi; Villa;;o, ■ .Knqijirt oj- 



■'('!i. i.-l, 



Cll 



Cbui.J. Hill, A 



/AiuKS SLPA.N: 

itSiJfcVJ, iMj 



fully i ■.. ifcdi.i 1 



k:j. 



Jv-'lH 



I 



-»*IJK vndti»1 Kb cd Ujt*rc»i»«lfcHy to Inform tht 

ttUWMARKMT ANB VICINITY, 

l ^'i'* 1 i J' tt * i,lu, "«'ced : bufbora io tbo TaiterJui 

««".«<> .VlMJ.^« 4- 7Vcl,|'« //iM, .VfKc*. 

i^uoDiet^ ,u ^p* 4 l0,u,;c, ■ »I'*"»vf put»B6 

A*.b pWli u-hCiUAUV ATTKKOKB TO- 
ga^U cl to 6% ta tle §U(Uil Lwkflf Jo » 



For Sale. 

*• , 

ON vtiy reiaonible Icrini, d Ilulldirn* J,l 
ohltd «l ibp kido IU.e I.elivt. li Klnjf S 
h>.d Kinx H&Hi, in tb 
ujHrof ib* Pw\ Oil 
tl^ly at HiU Office'. 



■ He, 



hC 



ohwj 



t.fil- 

ullou 

•li — vi tibvQ otiw 



l'Vlrciry V, 1&^. 



l>r fuMbi-r jixiiicultrs 

K. JACKKON. 

- if-i'i 



.•**-. 



fi 



1'or 53alo, 

CWIE Jc.r Lett, UaOlifiiUitlMiMtA tn ift. 



WALTER B. GEIKIE, M. ))„ 

/J«nticUc/tU A!tit<cJ IteirJcf V'pptr f*n*~ 
effki 'Jkttxtv Oi*<ral t<otj.U**/ t orj 

ti* i>/ # itotjAU iVr*fi>j/ tfcAwfj 

B'AS uiuiutJ lo AUHQflAi «nd r«4ak*n LU 
; kim*t *c*!dtn« ( ca You^«-filrtcl t whera It 
Ij-iy to cti>?u1uJ it *.Il tiu.c4 i on |Lo >*k(on* 



NOHTII AMKHICAN 

.. ...HOTEXi . -i -. 

MAIN' - BTJtRKT, NttlVM AttKUT, 
• ■ Cijtffi. BltKlSyORD, l't^UUr, ■ ' 

1 ly hicu f«r*diud iuJ refcrtiivheo for the ec- 
ci>mino<.itlAfl i*f guUUr Ilic^roiirfclorrttjiwlfuUy 
h'AtdULChW from bis fttsuy o1tHiltud*;r;)j|lt licit* 

tg NtWfli4|lCvl. 

KV 4 ^ florf SltthtUlgj tmd a cafifut h'dtUr* 

, N^wiiMiki-i. July 'ifllh; IH&H. if^JI 

Pure Liquors autl Ktek Wiucs- 

* • . ■ 

rpHK littiiUori of ikdictl Men, Invalldc and 
X C'om;oi',euri-Urc^ii(ittiltoibc5lockcf — 
' Uci.l<; iv't lliJiiidy, 
JltcbOld i'orl, 
. Holland't fllo, 



h/n«MdyiWliUfc*y r ' 

, ; !, lljbilo L'oiU-r, Ac.;A:c. 
r'or Hale bylbc SuUcriler. 



, "Ob inoiber, Inyo you ieen. ftnyiMng of 
tlal Itvenly.iliittfn^ gold piici! 1" 

Tbfi was tlic rjupalion of a young girl r > 
ftwdayaa^o, ufion her itlurn frcio New 
Yfcifc "liillitr tin- bid been by llio Mortem 
Uuilffiod, (q fnvnd Jlioiu mid tonic uib-:r abjl- 
lings, in ioine tf lljo iuoneyo|k-ii<bng \iny% to 
nuij-ly provided about Ilit lime of ibt holidays. 

Of cour«<; lb« uo»wcf was— • 

"No, I ban- not tccnii: bavc you (oil 
il V 

" I fear *o, if 1 did not Jearv il on the ta- 
bic, whsta I put, a, I ibougbl, all He money 
in my iiorlt'iiioniiaie." 

8o the lablr, and every otber pouiblo or 
piobnblu plect wburc u lilt I e fioIJ toin coutd 
bi bid uboul llic bouv* »&» ^caicbfj j but Ike 
jbinifig face of liberly did ool iboirft^lfunoa 
Ibat parlfcijiar imp region of Uncle Siui\ 
«ti am |»r«t» al I'biTadelpl»a. It wbi losl". 

• H Wby, Mary, boiv conld you Ion: iff Con 
you ibiiik 3 Did you drop il stty wlieru wlion 
laying out money V* .. 

•* Oh, no for 1 laiuei] it in Ibo eors. I «as 
tbovring Uncl« my monty, and as soon as I 
lookil oul, I remarked (o him tl,(,| a menly- 
shilling goW piece Wfli miiiifi-/." ( 

» OS-, ibc-ii, you in jst bate dropped it in Ibe 
cars, and of courts you trill never tte il again. 
Did you look for it ihere V* 

" Ve'v though not-very clottly, because ] 
did not Uiink il posiible, |tat I bad dropped i!. 
If I did, of courti; it i\ loil. I tboutd be obit 
lo get a pair of overshoe*, a ebairl, or an um- 
brella, or a parcel, because all fiucb llanos 
found by ll:e ear-i\Ti ; eper are reluroeiJ lo Ibe 
•office al 'l'vnni).;ixlN fciieel. Uut a Mule 
gold coiu found fa ibe dubt, would nalurally 
become a peirjuiaile of ibu iivetpcr. I never 
sball ttv thai coin ogaiii," 

So it wai giv.:ii up a« loti, and no one in- 
leiested iriih value tljoiiglil more of il, Uut 
«r lave not done yet iviib (be ttory of |bal 
liltle gold coin. W'c I ave & (deasant lillle 
anecdote yel to Itll coonecifi] will) i». Three 
days after it* losi. uc tfeul oul of lown 06 ibe 
Dover Plains Iroin, end on ibe »yay one of ibt 
PB&ienWri called tl.c model condeetor. lo 
liico iiid jaid, wjih ft' aPi ious tbo'e and grive 
look : , 

» Rsnla, I am going to enter a complainl 
against you aboul tins &weeping of lie cart." 

lianln. looked aitonisbid. 

"Why, wliat is (he waller now! Tfct 
braVe>inVn tell me Ibat iley take out ibvse 
mats and Iboiougbty t»eep the cars ereri 
morni'i.e.*' 

Jiisl then, tbe nun nbo'did ibe sweeping 
cane in lo light lite lamps, aiid «a$. Miiilrbd 

lo, ■ ' 

.* 

*' What ! Ibis rar 
;■ Vet, Sir ; I look out a 
swept a'l VAil." ' - 

■> Then,** said ine gentleman, ** you arc a 
vet yhouesl 'sweeper, atid would not -pick up 
any little Chios* Ibat a person bat] acciiJeoially 
Itfi on ibe floor," 
Then (uiuipglo ibe conductor be &aid— ,\ 
'; iii^li, do ybii see Ibil youog. lady .iq tie 
»rai oppoai'Vt: V^r/wt'llj tfireo d*/i. igo 

J.hf t occupied Ibe aanit if il, upon fpur mofot 

il 'S lt W fafifi aod *tt?f'farilt.d/»cofveiJ Ibaf 
while »be had Ltr poilfmoriijieopeo aUuu.l 
bate dropped *&$ 5p gold r i t ci. , Wdav, 
»*lule i/ljmjr Ijgotc in bang* reading., note ot« 

passing, lUideRtflltyknocM lb>bopk Co ||it( 
lloor, . 5t>i stooped (o pijk it up, ^id. .(here 



to ovbrylbirig; v/lielbcr'coribly or heavenly t 
Jo jt bis who in rofiiicd onq c6))ollivo hoybnd 
iI»ca»uro J, v/lni com hnfflly onduro lIjo.Broas< 
tiC't of cailng,' or tho lilcrothcV.ibf liroip.ibo 
lictjly 1 who, olibo'u^li not ol nil ioc? suporiino 
to |ibrfo/ni; n'di vvlioso .cotieupjoiicos oro 
nn^lhiiif; but roniMiVio and dolcctobjo.la 'In- 
Hiiitply Ujaguetcil. a| tbo- rosulid of Ma own 
conduct ? 

Noi by ai»y moon 9. Tlifa min*4 homo Is 
a perpoiunl tconnufirjal. In Ihi? world. and 
I-! doinciiio *Hfo, thorp b'ro many nio/l :»ndg- 
nific/] and ovois fthsufil nocecaiiioa- laid upon 
fioi^ojip, and if pno In a fnrnfly greedily op-. 
p/oprinYcd all thnt it ( {mnibfo of ibo.ogrcca* 
bio i and' riSfincii ijxper loncW^Uirov^iwjuff^ll 
iliijj lio.gajf of hla yvvu al^aro 'if^ho roycirao', 
koniub»Kly auirpra! ''^bcr.o is tuwayi n.niar- 
lyr v/hero ihoro. Is n colfi'sh. inbiitio/, o? auuh 

tho beat. it duiib (hero is' juU'w inucli coiri- 
inonplaioncss, . ' iiielegaricjD. fitsdialincVp, and 
grb'tMiosi lo'Uo. (JndoK'j iii ihi/ fleshly Jifv. 

Not one ^f iii dan .'fjuUe cjcupo ihcVo rid-, 
tculuuiaiid^uii^oiiifurirfblo iiecesilLltis iftiitl if 
wb'arb deferimneij ihjtf WtciMceooW i(igu 
V° ^njyjii'juro; bilrdoh and ft»rr\tnt t o'lltora. 
nnd-dii jio^efcopo tlie:n after nil. , Wo do, 
bowovbr, r'endor oiirctilvca rno'ro o^urd ilien 
nro tbo things which wo dispieo, 

A rcfiijtJ.fnoi^ w (ictduos r>q\ know Iio>/ to 
boor with vriiil \h iy,t refined, or a romantic 
nnd r.oniiineiitn) man, w ( ho dozen 1 ! knp:*/ bow 
to como plc^tanily down to tnoro millor.-of- 
fnci, and to boar with ibai, which is void of 
tentlmonlsihe'/or rnukb home hippy. 

fiui hit ii a ln|»py homo, even if il bo but 
in a tinglo humblu rooiit, who Usa dear 
fricrjd*. «/ , nt leesr.nno Irioiid, nwoiiing him, 
and who lovos ■filrn l cq lhat every cJlbri la 
mado ta render it coinforlnblo nn*fl pjc'adan't ; 
— who meoU hini 'with n glud facb, and is 
Iruo in Ibo very henri'n cor<» lo'him. • Ilia is 
J.l»P h*ppy. homojwho carriea.to it on miatlf- 
ish and nficciionotr) dJHpoeilton.^ijdol^mpfr 
liweptoticd onq iimdo'geniiobyjthodiiciplino 
oMifo. 'IhCro inoy bo no pfcturo on jho 
floor, ninl tho furiiiiuro may bo scanty indeed 
— ii nmilcra not-^-if lovoand peac'o aro there, 
ibo homo of iho pian.i^hnppy. : i 

Jiovp is iho.bosia pffH Iruo jo^&nd p,loai. 
tiro. fSelfiahrieaV (a tho bane o'f.jifo— tho 
dnrkcndr aiid dUtroy uf homo. Wliy'WiH 
not rnon beliovo it { '-Why, at least, will noi 
tho poor bclioyo tit llov, auperltlively 
foolish in tfmso who hnvo nothing oHo ihe/o, 
to cast out lovo and biving (iindncit from 
iheir homoa. Iftho rich ii tun who has hii 
portion in ihia world can Afford to cfo tnlij 
the- poor coriainly cinnoV-: 

The JPini DocpptloQi 



into 'elegant ki^ufc.a of afaWscjuea or;btiualol 
design, oad'wiib iiich variety ocd shading of 
colors Ihal tlio eyo is lazzfed by |heir nppear- 
aoco, Proinir.enl amou'^ the figorea' opoeari 
io various 'places the Turkiih emt>Tein of ibo 
inooh and itara : . Thb car Is io built Ibat il 
may bb laker's part "for 'ilij^rnent* ■ ; 

1' Coauiiful liitracs 1 

: Tho following waif- afloat on Iho "ecn'of 

rending, " : noclij> frorn'on'dxchong<r. Wo 



to 
I 

a 






^^ >- ^- . - ? t>^ 



1 
i 

I 

I 

1 
1 



o dmolvo more.freel/ lha 'icorgaoio 'cohllll*^ 
ucnlB^'odd supply 'ifaem to pladlS'i'cnd'ffllsn:; 
i nastago oc'euri in? a'barn-yprd, by 'njiBifoV 
it Is ibe abtubu portions' of the aaljs^c'pippbs--;: 
cd of tl/ii ioprgapicconslitu'enlsi p«Jto^ B,9fty/: : : 
which renders ,STa\bing e'lpeoMte, 'aod.'ljoll 
simply- on account of tin) loss of lbs atsoionl^* 
en! matter, ' Wo claim that tbe rea'iod wby 
oxptrhnenters fiod aaeb largo results 1 occur* 
irig from manures carelessly spread upon lbs 
suifaceo^.ibe soi|, bsybnd, lli^ : Uiult ? cp%*5; 

^nruporllbeiraclionai o.mu|c'b/./tyj!)t ''h*r 
do noi know i)a pniornlly, Lol It contalr}sj entirely due to ibe inorgaLic.. ( cppsIitoeDj^.;ofj[ 
Eomo-wholcEaino trutha.bobuilfujly act forth: tha manor o which aro not Volatito ; and it !»} 

for ihis.rcasoo itiUthe tp.ces^ffloipjal^con-l' 
pared chiefly 'of morg'abFc "mailer, bsva to^' 



When I was a boy, and Mte nded tcbool,0 

litre a great many boy», more inclined lo 

play and read alory books 't ban 1 was to aludy 



was 



Yes sir, I did il myself, litis moroiog." 



Ibt mal», 'tad 



my lessons ; it was a rule at our school to 
rarry a book homo every nr^bt and study ibe 
loUb»hi£ day j but I would avoid this by 
some deception, and of course the next morn- 
ing my recitation would be Very imperfect. 

One idorr.ing 1 awoke'.miile early; l-"re- 
membered iha't we were lo have a very difli 
cult lyjson Ibat morning, and I bad neglecled 
il that I inigbl join in a game of foot-ball. It 
was loo lale (hen to commit it to memory, 
and I lell ashamed (o go to school without it, 
for I knew thai | should be punhhed, and he. 
obliged to remain in at recess to make up iho 
luMoh; I did noi want to play truant, for I was 
fearful of dvlecltoi), «o I went to my falher 
aiid feigned a beadache and plead that I might 
remain at' home tint day. The. wish was 
granted, and for a moment I fell' relieved, but 
ni breakfast or dinner I was not allowed to 
tat anything ; I wasobligcd to remain in doors 
yll day although ibe Mm was sbiniujf brightly 
nut of doors, end, with a conscience reslltss 
and .itproving.me all ilia liiiie, I paued a* 
wretched day. 

• ftjy jalher.'alwoye kind and allentire lo bis 
children, would lay bisXaud upon my head and 
pity me, so lhat my. heart ached when 1 
(h'jughi how wickedly I was diceiving LiiU.— 
Tbe'dsy'pavud.and I weot.eacly io bed, bul 
could not bleep, I had 'told toy father a lie, 
and ibe (bought of ii fay like a weight upoo 
my heart. I slept a little, but it was a W.ou- 
bled and unhappy sbjep. Wheti I arose in iLe 
moraiog, I went lo my father, and nilb tear- 
ful eyes confessed my deception. lie .was 
surprised ltd giiefep*; I sluod before liim 
with In-ad hung down, feeling ihbrougbly as- 
hamed. I asked forgiveness of him and it was 
granted. I sraa then l«I3 to.go to school aod 



Hon seldom- iblnk of tlio -groat ovont of 
rlooih'iil.l iho 'shadows;- fall across lhilf'OWi) 
path, hiding for- ovof. from theft oyeaiho tra- 
cer of tbo los*rd ones whda living smile v/ritr 
Iho tjnligbv of their oxistenc'o. : . Death is iho 
great nl'.Wgoriistof. Ufa, and iho thought of 

iho tumb in tho hkclolnh of nil feasls. ' Wo 6o 
noi want to go through iho dark valmy, ol- 
MtouglMit pnsingo rniy lend to pare ilvji'\ and 
wiilrOlmrlos |*amb, wedo not v/ant to lio 
down in ir> cnuddy gravb; cv6a -wlih kings 
and (Irincea for our* bed •fellows. ' Hut the flat 
ofmatoro is ftioxo'rboblb. • U'lioroasiio rip- 
poal or rbliof from tho'grcsl law which' dooms 
us io dusu •■ We flgurUh And wo fado ca iho 
leaves of iho foreal and (ho flower thai blooms 
and wiihbro ir>:Q'o*ay \m noi ft frailer- hold 
upon lifo lhan tho tnl^hiost monarch that 
over eliouk iho carlh with his footstep!.™ 
Generations of incn : dppoar and vanish as ibo 
grcss^nr.dlhocoiibllcisinuhiludolheilfirongB 
iho world lo-dnyi will lo-inorrow disappear 
ea tfift footsleps on iho shore. : •' 

In iho beiiuiifol droarn of Ion, tho Instinct 
of Immortality, so olorjuo'ntly ullorcd by iho 
death-devoted Greek,flnds n{defl|i rCsponso 
injovfry thnughiful eoul. When bboul lb 
yibld'hia young cxUmnco ns. a tacrlfico lb 
ffttOa-hf-j belovod^Clemaiilho esks if th'oy shall 
not infill' : ogsifi, lo which ho ' replies,— " I 
hovo naked ilintdiofidfolrjurlsiion'of iho hills 
Ihal look eternal— of iho clear airertins lint 
fl-»w Djrf-vo'r — lo'tho oisra, among whoso 
fields of DZUrd my raised apirit hath svslked 
in glory,-* All wero dumb. HUl whilo 1 
gn-zo upon thy living face, I feel lhat lliero 
is aomething in Iho love thai mantles through 
iiu beauty thai can not wholly pariah* ' We 
shall meet again, Clemanihe." 

Don'ldolti oirifl.- 

Thorc is a proctico.rjuilo prevalent among 
young ladies of tlio present day, which rvo 
aro old fashioned enough lo consider very 
improper. Wo ntude io iheir giving da- 
gucrreoiypes of themselves to young men 
who aro merely rico/uointnncea. Wo con* 
aider it indelicaio in (ho highest degree. Wo 
ore astonished thai any young girl should 
hold herself so cheap as ibis. U iih an ac- 
cepted lover it is of courso all right. liven 
in ibis ceso tho likeness should bo returned 
if tho engagement should by any rnUunder- 
-standing cocao. If- ibis liltlu paragrcph 
should meet Ibo oyo of any young girl about 
lo givo bor dog'ieroolypo lo a gentleman ec* 
^usiirjuico, lu her know lhat tho remarks 
mado by young men when logelher, concern- 
ing what is perhaps on her part but a piece 
of ignorance or imprudence, would if she 
heard tbem, causo her cheeks to crimson wilh 
vlrnmo and ongcr- " Wcro it a sister ol 
ours* 1 wo hsvo often asid with a. flashing 
oyo,— were il a sister of ours ! but lhat noi 
being tlio case, we givo this edvice to any- 
body d ais'er who needs il, wilh our best bow, 
and iho most anxious desire that aba should 
at oil times presorve her dignity and solf- 
respect 



great a value io.agrjculiure, particularly pben*' 
tendered aolublo by; tr'eafment nith'sufpiurio 3 
acid,- Wbsnatablo manures are-cotnpbilsdi' 
srilb headlands oad'Othcrinorgaoic matter»thoti 
benefits arising Iberefrorrf are (wo'fold; firit,:; 
by securing a grealeromoun't bf .division [oH< 
Ibe valuabfo' nortiops through Ibe vrhble vz\3, !l 
sncl'eecoodjy, by iho checiical aciions. wl^eh I 
disengage from:ibo-rnore.incrt porliocs Ibdsa 
inorganic con'sii(uen!% which; without the pre- 
sence' of Ike active principles contained in ifn 
more'aclive J)arl, would not bo -liberated apd 

rendered capable "of b'eiog assimilated by 
plants.,." ' j .' : 1 .' ! ].. '. 

The loss of ommonja in ft, badly errasgcrl 
duog beap.is.not ibo greatest Jon, e> cc-jy 
suppoie, Ibai is so far as the direct vatua of 
the ammonia fa concerned as a'inanurail pno* { 
ciple j but Ihc. presence cf, ammooia of Iho j 
coruaosl heap gives lo ibe "afcr parading the ji 
masi'jljje po'wer of rendering' eolublo lie uib'ift f; 
iaert.pjVlionj of inor^anij; mailer, at least, la i 



V/blto Lying ! 

There isa vast amount of while lying done 
in this world. Wo mean euch lying as tho 
perpetrators mako no conscientious account 
of. Thousands who scorn black lying, prac- 
tice tho whilo without a compunction. To 
miscolor it a triflo, lo come only a little short 
of tho irulh, limy conceive to be no great 
ofleuco — certainly no tin— only an "jnno* 
cent deceplion.' 1 A million while lies 1 , prob- 
ably, are told in o single day in ibo business 
end intercourse of such n city as this; Fash- 
tollable society is hollow wilh white lying— 
with lalse pretentions, evasions, aubierfuges 
Insincciity would seem io be tho peculiar 
study of a lorge clss-j, yet you could r:ol of- 
lend ihom more Utterly tbtin by accusing 
ihe'inof fals hood.'- They talk lies and live 
thorn,- so habitually , thai tho frankly spoken 
tits lliem most, I'o 



degree j and lo ibis. property of ammonia is 
to be ajtributed ih great value, and not |o#s 
direct p^ivtr upon plants, for as suchit^nd 
none j its acliorj ia. secondary ; il first acts by 
enabling water, assisted by the life priociple of 
growing or^anisin*, lo dissolve inorganic mat- 
ter and form lines of salts, which could oat 
form except for this 'assistance j and Ihcso salt, 
and not the amuionia, is lie active food ol ibe 
plant. 

When these effects are steadily home in 
mind, the farmer will scarcely be liable to make 
miitakei io jid^'iog of ibe comparative valuo 
of different kinds of manures j he will readily 
understand why the feces and urine of rase so 
far surpasses iu talue those ol animals ; be will 
understand why a hundred pounds of dried 
blood, is equal to a ton weight of well ferment- 
ed barn-yard manure, io practice j aod be will 
also understand that if he permits his baro-y&rd 
to ha drenched, that ibe portion running. away 
is the more valuable part of tbe inorganic mat- 
ter, which is the more soluble acd thus to rea- 
dily parted with ; he can alio understand the 
high value of wood's-earlh, ltaf.<noufd,etc. ( a* 
they contaia large portions of progressed iu or- 
ganic mailer. 

The value of road. dust, as a manure, is r\io 
to Ibe continued trituration of the particles, 
and cous-qoent exposure to atmosphere influ- 
ences, ra'her lhan lo ibe amnioaiscal matter, 
lo which its tclue has been* erroneously attri- 
buted, — Working Parmer, 



i. 






n 



truth etoill&s thorn most. 1'or our part we 
tell my 'teacher of my fault and pro mi so outer j consider a small lie ns blsck us a largo one. 

Sound morality enjoins truthfulness asof the 



JOHN UENTJ^Y. 

MnlnSiwtt. Kos/ui'siVel.Jmie. ii.lHMf;- tf-Pj 



brantUs i>f I 



m 



;on. 



if-« 



• 



'TO MJiMfcTiS. 

WANTED io Kid.rcge, firtt-c'.Mi fic^arKst- 
.MlorW.,,! 

Apply cl the foundiy (ff the tmdcieigaed. 
\h*i-JVM,li*llYjl&fa t .,- ; |ft4 



Caiieei'8 chii lu Cured ! 

(V UlUJIICS.irpAfrifcltv ei\U UictlU.-K 
li'K oltboM SllhlHd i. ill: L' -:.c. -tt. l, I.i, ti 
pit-put J 16 cum ibat ditf sis, 

Aurora, October, 19S9. 



W. 



upon Ibe (|oor,ju»l wber< the .book bad fallen, 
tbefoiiiid (hulosl golJ coin. ; As, I he .cars bate 
(jeeu carefully .suept, it.fotlows, of eo^JW. 'Kp| 
lbs .sweepers are honesi enough ool Ip disturb 
mm* irifle like thai, left by passengers oo 
I he floor. They, kave it. for lh«{p t elK| to 
pick up, the ten time ihsy make a ™.\ : 

'rUreuasa leugb al I he expense of , the 
iwtfpcr, ond'atlo^ellier il was a (uooy 
lo tbo finding of |l.e lost gold pita-. 

y/io Ilappy Bohe. :' 



lo aiUfbpt such a *vroug again 

1 have grown to a man since |hVn t but' the 
ineinoiy of that error is still frrthoo my mjiid, 
(l wds.i^e Usl tirne I evtr attempted . lo de. 
ceise my falher. 'I have no falher or moibirr 
now, but tbe leeson which (hit day I learned 
still guanl me through life from any attempt 
at deceiving those lo whom j am judebted for 
ki'ndaessand {ore*,. If any lit tit boy reads this 
•lory, fet bim be mindful and avoid alt strap* 
Utioas wbieh, if yielded to"; will cause hini io 
after years hilierpang«f aod Jim*!/* /ebiorse. 
— Chriii'hn Witness,. . * 



A ftor|coi« Car. 



jiral accoutii. Tr> bo Hue ia lu bo right, an j 
nil abort of this is wrong f ' Nothing is made, 
or gained, but much loss in the long run, by 
whatever evasion or suppression of Ibe troth 
Society and Irddo would be equally healthy 
artd more prosperous if lying were let alone. 
We are. to he lit Id io account by the Su- 
preme Judge forertity "idle word " we ut- 
ter, and ihie is a crooning reason why lying 
and insincerity should be avoided.— N. r. 
Ledger. 

Iilaniuea— 'fkir Abuse. 



V ' 



, - - y , No lubjeel is so lillle understood, prsstical; 

Messrs Watson Sc Co', of Springfield, Mass, |.|y as^be.usp of manures. Wh«=a ibe farmer 

applies to Ibe scientific wan for ibformslion on 
this subject, be do'es so by abiUct ' quolions, 
which -do not- fairly define the ' information bv 
requires, and thus the riiao of science grepei 
in ihe svrong directioo j end tbisdiflicultr will 



fmth 



leaon, Oct 1655. 

Th[i'U to citify. tVat 1 we* ifflitlid arltli a 
l*i^*Odi«Mr In my brfuM, wbleli bf-bttu ihVeu 
uut by W. C. llugfir-aj.of Ad'Oh ; nij bi.i_-il« i:u»« 
r;c'l, tii J 1 stii Lvtf ^iijuyiuc i't-o- Lrallli 

MAKtllACUULTKU. 



Auroia,Oci.SI.I6i9. 



tf-3) 



- 



II .- 



QUUIJVU iiiilfl.f^r ibe curt 'of A.bmcaltr 

O Hill Hijum, Kruplicria ofti.'o Eiliu, i.»irt-a 
Ai'cf.li.tHiC^ii.fe'dWwiviKii.C.W. 

•CUiWtSiJt^ 1 " ' v "•■'■■■'• 



ir-i i 



li i -«' li 



i.'-ii 



Whose home is hippy t' Is ii his ( who )t 
iho owi.tr of huuir* ! ? of (JiQU*s'nd# of dol 
lara— sVliosa'nalla aro bright with exqut»ito 
pictures, and whose parlors are furnUhcd like 
a palace T Pt/hays soj il may fealbal hiais 
a very happy home j but Ibe weafih, and (lie. 
pic'lurea. audi he cosily fu< nilum do noi create 
thai hnjipitiiis They mil), indeed, ecd very 
much lo in* enj-yn.cui oflJje ritarl which t» 
at jience wlthbnl (hem. but tjch things are 
noi jiuJiipfiHslble la a happy Ii'inie, Is jt !■*» 
homo irho ia elevated above ihe han;!s ofhie 
ffilov/ man by exi/anrdjr^ry endowroehbi rif 
mind, or by w£sl oliojdn^iiU in Ua/nui^t 
(s it his who hai to fine en-J t*filtt;al r.n ear, 

cud fc>e,tj:d*j^|o.iathLU:5viMii.';i f-'j't 



have just completed a railway car for ih 
Viceioy of Ejjypt; uUtili is'satjl to lis ° per* 

i*tfiy. ♦fleudid," U cosl upnaidi of SIO,. 
000, tod ii tixty sevro feet long, with three 
»eait.of .spiiqgs sp that irre^utarjiies io.lhe 
road 'will wsree he'ieft by l£» e'eeupaat.— 
t'de c&r/ia^e i« divided - into tlreo 'con/nail- 
rn*oU, each lueoiy f<et loirg and irn wide.« 
Ai the ends arc two saloons of hke'cUiackr , 
tud t^tMvta litres to I'pfn pavillioo... 'ifcjt. 
pavilhoijis the leading feati/re of lite *;*r. Il 
is "iti'imVtnled iy's defied fbof, like lie ' etn- 
tral past or* a house, supported by silver p'ai 
ed columnjj wtlh highly ornamental trackeU. 
A htasy wiru fetter tk'\'t>S r abom lliree 
Peel hijh. ruo> alocg ibe outer »id«>.of ibe 
palilhou, fuiijbcd with a siher plated tup rail, 
.ti.d ttilli gate* on each aide, and steps ibsi 
may be fet dov«n t-> leave lie ear. Tbe win 
dowsaie lar^e, and ofphili; glass, Wilb bhf.ds 
and silk cur iaii;i Attach vod vl the *sloon 
ore two Urge mirrors. Tbe floof& l(*iL : ia- 
loonwillbc cov*red with |ieh luikcy vtlv.t 
carpet. A centre Isble will stand iu the mid. 
die, and fouf •la'ge fcrtu chairs, oat cf iliaur, 
nearly tbite fc«i (ijazre, for tl a Viceioy, cvij- 
ptctu the fyrniiur*. Tht dtcoiations cf il- 



CST. 



Uuiue aid out, aio of tnarfetous beauty, 



All vtnait's <f uocJ aid j'Vbfi, void I. if, 
pj-tr-L-icUa'tiid cuiS^i; Uvfl bate utc^H 



continue to exist, until mixed .men, or those 
who are coovartant .with nature's jaws, and ah 
so conversaot with practical agriculture,' shall 
be rtfxdy lo solve ibe problem. ■" ; 

. We -claim that ibe:cbi«f- value of maayre 
eonsnls in its iuoi^anie constitueuts, aud.lt.tir 
c 6 j <J i * i j : i or *,(}£* of progreinoo, , Thus, we 
claiiu i.Iat every c'oaslitutnf pf aft" jaoV^anip 
liud, to be fouud id an animal organism, has 
greater value than a similar coniiiioetil iu ve- 
getable or^aniimi thai lb« polas^aodd, cblo* 
rii.e, and every oilier constituent of lit blood 
of ao animal, is more valuable than an equal 
"eight of the um cooililetnl to be found In 
t^atablt.iaatier ; aod »*e aHo claim, lUl lis 
cbltf saui of stable inauure is iu Inorganic 
o alter, or lhat portion which srill ecaslirute 
its &sb, if b-jrned \ Ihil ihcia iabrgafiic con- 
6iiUci>U' ( ssti greater salue iLan after butu» 
<re;, i;uij>ly beccu^e tbeir cobditioo lei'-ics 
Iheir more t\tu ditfu«ion ibr'oWh tbe toil by 
tie decay of Inewibuiej it.ji the oilrwuuoui 
|. j Iti Gii of lie i:-.. uit- it only vatusbla to tbe 
iiiiui lUl v/!ti.'tiUo ii ceiLblbatlon nilh 
\iv\\U fiiiwfplo'i'f IU iflsfil,' il tnatlvl Walsr 



Wintering Farm Stock. 

Cows.— Almost erery family, especially in 
the country and ihe smaller towns, l^eep ooo 
or more cows for the purpose of aupplyiog 
themselves wilh uijllc and bolter— both or title a 
of prime necessity with every house-teeper. 
fu Ibis papts we shall noi ipeaV of iho care 
and management of large dairies, but rather J 
of cases like those above inJicated, where Ihcir' 
owr.ers do not often study lhat clore economy 
of feeding tbeir cows, and iu the disposal pf 
their products, which may very profitably La 
giseo in large e'sr&blishiNehts, But every- 
where, those who would hare milk in winter! 1 
must not forget ihal aoccutent «nd nutritious' 
food is needed lo L*epopiti/bw. IJutsligU' 
dependence can be hid upon dry fodder alone," 
unless il be Cut-talc both in cl.ar&clcr ea3 
quality, . ..., 

Mitch cows should be; slab!id, *>*pec«ally at 
night and in stormy wee ibt r. Thrs' is* too 
frequently neg'^l^d, ihe milch cow receiving 
no heller card than ibote nil in milt, or the 
young slocU of lira firm. This is a mistaken* 
policy if mill i-» dciired. Aud, from good; 
coiss, well fed and cared for, it \$ more vslua.. 
b!e ihin at any season of ibe year, t?Oodfautt 3 
ter caij be made, and coi-niindsa belter pricut, 
iliao at any otl.-r sejsau. It will pay, for. 
one corr or for scorn, lo keep ll.eni shelter- 
ed and coiaforlabfe — all iheir waots'as fully* 
supplied as circuin>taccts 'till 9 fluty, ' 

. A proper and couitoient supply of water is 
of much imporlar.ee. No aniioa', and no u.ilch 
cow especially, should be compelled lo waq* 
der off iu lie bleaV, cold tlorm lo some <!i*s- 
laot-pond or spring hole for drit.lt, but should 
have il supplied at or near llie yard, if posd.** 
b!e. Wlen ihere is a diHicuIly in getting 
water, cailfa are apt to drink too much at u ' 
lime, and milch cows decrease iu milk front 
vjcb paiofu) distention of Ibe stomach with < 
ice cyld water, Many dairymen Bud it pro- j 

111 able to warm lha staler t^iveu their coitsa^ J : 
ulbcraoimaU iu winter. 

Good bay may srell form a part of tb: win- 
ter feed of COWS, but ihcy uttd something 
more io c-rder to give a gooJ supply of icitk. ! 
Carrels and otbir root crept, alio pumpkin-d ; 
and apples, piomote Ibe dow of c.ill jn.J it-o 
Usjth and lb rift of Ihf animal. Wltere ittie 
cannot be bad, (he coautr giami.^ro^nd aud 
mixed with chopped Lay. or straw, 'or' io;u- 



' 









statics insy be fed to cosvj, oV Ihey rtisy ' be 

emptoV'ed in connection wilh the articles lirsl 
named. An occasions! ctn&ge of foud is taueh 
relished by cows us well us other ; stock, and 
promotes 1 boih health nud appelile. Oats and 
barley, or oats and corn, or bucfc wheat, or rye, 
fioin a good proiender or rurati for Jbts pur- 
pose. Corn meal fed llwifci-i a ,i.n kr.y to 
dry olTlbe indk — its greatesl Yalue \* for fat* 
teliiiig rather tb-iu miilt inaVin^ ptffMbtS .— -I 
(live cyw» rihat tf»cd hiy aul >sel| curtil cor.M 
fodder llicy will fully disposu of, ai,J a peck 
or so of tborls or pioscnder properly wet aad' 
seatODcd witb'a btlld tall, and ihe-y will coa« 
linuc iu milk a» lung us though toots were 
given iheut, aod yield milk of a richer cbsrac- 
tf.i". 

HeguUrjty, both iu feeding oud milling, is 
necessary, lo tU couifort and., thrift of the 
coir, M jr.y,. wl.tn ibelr cona give but' 
small, tcilli but occe a £*y ia wluler. • We 
cannot couticni ibe piaclict, aud.uould not 
follow it uate»s for^h* pupoas of dryieg <.■$ 
our vows. It is liua Ibsy ^iie V leu (juanli- 
ty at L : gbl ih'ku al tnorniiig, lol uilVed r«?u«i 
Isrly, lie night's i^tlli, tnsy bb looked upoo'et 
tj n._;h tiff- lu i<Ht wtuid be tsUu^d wilt i 

&&&$ i£<o a day<-r(.Vt<Nfry Gentltpxut, ^ 



•I 



il 







— * ' - 



p' 






1 * » 



* 



■ 



- 



V + 



- - 



» . 



,1 



*; 



*- 



-«.-■.:, "-£ 



: ■ 



g- Hosrtfdvortirotnonte. 

Semi- Annual Cfeailfttf flute-- W. McMaater. 

■Vi ..Hiij-o..ii4tTM-B:iiiitthB.. 

vl l-nrm fur h\de— *.. luiulih.-D. '■* 

,1 UfaHiid^lo^F. W.Jaivia. 

■ T««ebara» A«tne<atfoh--R. W. Doan. 
"■'=- Churci). Shinty As-pcUilmj— B. P.-Ramiay. i 
; ! jYwtlc.r~Rj.jrHM ?li«ppord. [?' V? 

■;■] Tut and Copp-r n'ai«h..W-W.'8. Walte/ ' 



** 



1 



very liuta nullity no a epcafeor and *wlihout 
weight or Influence [it iho UougSkWO a/o fu- 
sliued to tho uollaf lliatM^^iiC^elofailoYi 
is nut eminently CAtoutnWtoaWnKthon Km 




i^'-»" i.V> 



i «« j t»'**"'(;*»' •■ 



Moneyi Received* 
Op //ft* Kra* rlnceJstt announcement, op to 

i»nV>M860. .. .._ v. 

i 8. & totter »7- 6-1, Mr, RntoXt 7* €*, John 

feati'dy jw»vLT.' K^na'dy 7*,6ri; VV. Hill 7- 

♦VJiU; Hamilton I«-:|0J-lp R. Mann U IOJ.I, 

M". Mil look lfi«« Chun. Luna £1, D. Areph(*rm 

/I 6aoM, J.-fiVr.ann p*' M. J.. 8* 91, JuiUh 

, Do*n 10*, M. rb»£#nj E. D fi«, J. J|f*1irw7i* 6.1, 

1 C'«pi A»m«*mn«8«, A' Oavi« 5«, J. P. Well* 

' S«, Mr-.tfiMd 15s. D. Jeffrey KM, W..R, Youris, 

■ 7-6V1 O. William* 7* d. t>i.r S e Hoi torn 7- 

• 4J. Wm HullJiiff»he;ttl 7«i 6d, J. Brarnmsr 3s 
^•MMin Oixnn3* 9J. Hy. TrV-Ioni 7i (M, OrliV 

• Cbapprfl 8* BJ, Ret; Mr. lUrnwty fix, Ebeuezer 
■, L«iHty 7*6 *V «• Bv Bhhhms jkjf - J; PUy:er 7- 
, Ci, CW Lusk 7« 6d, Thoa. Poiieen, 1 lo- 8d, 
, fJep, 2>iir«* 7s CJ. Rev. Mr. 0, Wardy OtAl, J. 

*Yo>rn*ii 7* ft', filial l.nndy 7« C.I, A. McKeciV 
aniVoY Wen, 6>Jdy 7« 6d, Henry Homer 7* oM. 
Amos Tool 17< 6d, Jeafaua Bogart 7. W, Win. 
- Wright a> Cd. " '" ' ' 

:^ ^fthta for "New Era."' - 

'•*i U r«W« i JMe.J*«eDLii 

XfVlth)/,* • 
Mtloyittoani - 
Zrti^y, • * 






HUland bindings 

JKairirk,* ,- •' - • - 
Jrorgfna and tiutton, » 

f/iiAuW,/ *: >-j! •.. » 



- " 8. Shidkr. 

• «.« J. J. PMW*ot. , 

- « C. $r»ii»; 

- « J. Tf r«v, 

- « J. McClvmk. 

- « Wm. Camc, 

• *< H> Mdoiti 

« R. II. EVAKf, ■ 

« )aM« Wcib,' , 



rJtit'pTfiatdg'; * •• 'f M. Wii-woh. 
L'utr.Hct'tlr, - .' - . i< Wm, McKay* 

ijtnufftffte, - - - <Dn. Puiki,. ■ 

ItrvMiud, , - , - - -M n. HuHTKR, r* H. 

l/xbridge, - V 1 V - • <•' fiMiru, r.M. ' 

"fn^ Station- - ■ - « J ltowK« J 

' : 1 



. 






(.., Tratu Time— Hewmarkot 

| Movimo Kou r n . 

Ar/^nnimodalhn Titifi * '• .« 
$#$* de, t - * '* 

atlTriln ' do., - • •' 

Moviho Nuiaif , 

Mull.'i't.'hi do., • • - 

WtM\ <\a.i - * - 

jtceomrnotitition Tinln '-" * - 



12/20 p. tu: 
4,60 p.w. 



J , a... ■ 



.1 
f 



. » 



All'KimOfc. 



9,14 b.ip. 

15,20 pm. 

0,19 p.m. 

9 V 



'.j 



.*. 



'I'lii fly mm M ilio riiilil of Ihn kdilre^a on 
earh ,-Mpor. Imllealet tliu ln>letivdne&a on tlie 
rVra. i»f» 10 > 

■ r JT'A AT V AII'V, 1.8 OO.J 

11m.- n'. fllake l.^mcir,* thai II, Ulhkc 
•<re< *l//in*. m nxy for ilm ou^eni year up 
1o iah'y M$0; oMmrn,!. .SmiiliO, iripana thai; 
X KiniirV Ii«k pHii! «p, Wh hope llui* «y>it*n» 
Iwill hare (lie rJTfrl (if )A««enlo^ the Iwgi* 
4>ftti0nlof JU'lffht^lneiiii to lliU nflidO. -jii 



< • 






• 



i^v.nrubst, Friday, Jat»*y, 27. 1EG0. 



7 



General enrnmary,' 



#... 



. |^* Dr. paiui, <>f Toronto, xir*n n Buroiiil 
orofiniiiiuHtimi 4>ctu!** v tvfme ih« Mi^hanlca 1 

fn^ihuie this tPiida)) evening* ' A good houm 

b^tMiaav* ' . ( - . .: ;. 

..;_^—„>__ — I. -; , J 

> W^*' Afuular Mfci'iing of llie Cflnntr of 
^orV Yffdie^* Am tJiWh' tMica" plaio it. tho 
Ctroiiioii ^'ciio-4 llouff, 'Newhiorltrt. ol> 8:itiir«lay 
o«l. rhair V( **« i. i|fc *" «* >*'! A M, ; Daring tlrr 
day t-»ay< w«H U rtad, methods ©f TeacMi>g 
ahuvn. Ar, - *.':..'■, - ; i 



P ^iiinn of tho Mlnliiry, *>Ithor hi Iho Logle- 
laiuro or hofuio (ho country 1 the very fact 
alleged by \\<it*£dir for hU'op^it^opii 
to^lvo a grcatoK'prfipondera^Aid'lb Worich 
ckrnnni in iho Cabinet, ...w I II ropulsa inoro 
supportara from Vppar/CftMda.ffom .fhp/o 
ihm (ho tpiuilnliAoni wi)r"ed^frp^! Lower 
Canada* The f Jppbr Provinco la rion* com. 
pfeialy unffor Iho heel of Lower Canada*— 
mid ili (a hru Jed to iho preVaai^gllAlion Tor 
" cpnttliulonal .phingaa^r-thBre was ihili 
i»^hire$/tJ^ 

element'Mo iho Mfnlairy, Ski fftCMa.nvorv 
ocUon b Pranoh l.n.iia leodcnoy, ahd itcon'., 
(Inuifd will lend to'Frojtc'h rrtu'tsij ". f :■ ■' 
'. ; lt fa |»M^^^II^^3- M- PoMo. 
son. the ijuUior inamfa/Jj-r Xmmtft"9>J*{ 
cf Wfd tho a(ipoliilma^l.prptnoa1jca(Qd ) Ny;iha 
Ltader.% .vaftina; foriha a^ist'Alaater Goo- 
eral,'*o his return frmn'cKtfropcy*^.hoi8(>. 

li'ltor ^ctioralshtptd'.Ujinor'Ca^t'Jn. if iho 
olevflthm of M Morirf waalu (fij-jiiire'n^ilv to 
1)10 n Ffonch:o!?raoni ^ of4l)^\lioUVy. whal 
b'a>hcon gained. pM»Wrtdrfho.bb-.%o r«p»rl 
proves tiuo t This rMntbir h'ccouiito'fdf \hn 
^feal end l<^d.*V^«^'^Wj Jd -'. 1 '/ 'ho- ju/ 

iiwr ,V of Toroni'o- , M>WP? Mm /tbifl -toiili 
irfia axpictcd to have httn fiihd;by tho 

•cortvicted " of (lucrum Lui cj ih*.t> hov 
f^pumo liA|*oa-ih1e. Mj/.cRc'jtns'.u^vJdroily 
fWrJtJrf tho /if2T best tt'mroitthOr'Blili'.BtorJol 

list. . ; : ? -.- f< ■'; •'•'••" *• • :••■•.' 
fioito.— thpitrytli Imo otmiD.M Ic^i. i tho 
memhera of tho Oppo;Illon (■ filnjovOrto iho 
Oflvarnmenl ranks— mon, of whom it was 
»oid, by.lhplr leaving Ihcfr' ptjriy' Gtor//o 
Urown;woold ho /r/£ atone; tui'na out to ho 
ino *? wattora upon Provldooco.Vrtn.on nov- 
Ofirecofcntod or ditor>yere(j gfylog on Op 
ponltfon or dli^ln'orcatci voto i during, ihoir 
Whole parliamentary caWaf<$ 'iho foci fa— 

vuoh man are n delrJment (o : nny pcrty ; but 
ihnio Ministerial prime ilial ,bonaiifl lately 
ahouithft Goyernrnotit baW*j ja^to ao onlhl 
promlnonl rrioii of tho Oppmlilon to help 
manage their sinking craft, must hnvo boon 

ahsanOiitln.dad.or' vary i|l po»ie^;to* .r'ocoj 
iiIm In cither M. Morin.or. Mr^ 'Roblrj&on 
supportara or followers of- any ©no but tho 
•nan that "dined at WlmJ&or.' 1 • - . ■ 

Mr. Gall's athqne for jhaemi^ftshq of lbs 
publio dtbt lalo (ttlublo cniuoU to linglsnd 
■> soother subjfel of ?Jn*JJerabje di>*unioti 
Upon the retull.of'iliii tcht'ioo the Gore/a- 
mrnt . aolteipated touth--and* their organs 
hoaiied lufctify of tho great financiering caps* 
bittllts of lie Inspector. General. It turns 
out, howavef, lo .hate (jeep, a ojee Utile ar- 
rangement : between the authorities anJ oor 
Kti|tl'*h banlcers, lo. Inorpaof (lie burdens of 
ihia eouolrr by actually tncreBviog the nubile 
di-tt... Out w|iat care Ijio present AdtoioMra 
•inn; they have gut pQWer.fof « lioiaj and 
nro dttsrinhiiru" to *• make bay while the sun 
-litres." Gait is'aticry : 'deep ami coy mnn; 
and around his aeheme wan thronn the tern 
Manr* of truth and foienVc knotrf edge ,^ tut 
(he Gtobe has eoropletely' knocfeeil itie props 
from under Ma jui^r-structura, and eapoied 
the fallacy of I he poiirlon assiiineil and srgu- 
mi-nil toado me of by our Miu'iiler ofFJ. 



Towotiip, npTJimerLR^rcote for the oorlh 
side^of the tfbwo'ihipi.ai A«a«OW | End 



Henry Smelsor as Inspseter of Lfceotcn. 

Ajlr. Mooro raoTed.tccondcdby Mr. Davh. 
ibat'iho iUavo bo&nd ii hereby instructed to 
write to the Mayor of OolHtigftood, end In* 
form bfm lhat the Corporation will require and 
idtiit un'ofl-.iua interest now due frop flfcXfcfi, 
poraifon of CoUingwnod, being paid in full) on 
or heforc the 1*1 fay of Moicb ntxi, or'f^ai 
proceedings will ha corntnanccd for tt:o re- 
;co»erv\ouha uujo* . Carnsd, ,, ,. . i 

Mr.l)3vis moved, tec'onded by Mr. NVehbV 
that I bo Rcovo of this Corooratioo, Arthur 
Arroilrong, Mr* Mooro ana ihfl Chtk,/\tf 
and are hereby' appointed a Committee to re- 
v[>o iho several Pr-Iawaof this Corporation, 
and that ihfy report progress ot their carl;tit 
cbhrsnterice. Carried. "V ■ ' , . I 

1 Mr. Mooro move^.tecpndcd.by IU, Pa«,is. 
fhaj the ReYoIuJion odopWd ba jta 6lU !)«'.* 
i8l9. by Ibis Corporalian' } *Wijufrmg the Trea- 
surer of this Corporation' to-fornord to the 
;Loeal Sbpefiulend^nt' of Sehonis' for l(ii» 
TbfrmMp, a statement of th) amount of pro- 
ceeds of Clergy HetervWjPanjf.t^Jiis^ipoiat, 

be.and.ih? earns ./» hiieby (csetntfsd.' ", Car-. 

ned, t ,.i, .,■■#*,;. v , ; v. : : y . f . v .,.;i j 

Mr 'Mooro moved, eecondid Uy Mri Da" 

•Ii..and ..•>• ' . V'"'"' :;- 

IttlfJw!— Thai .aftrr" ai^rplnlng \hi' A» 
ci!tt.rnr«i liolfi, and hvoring Mr. Wood'e.SS- 
pjnnsiionstn re*ft recce to (bote per&ons wh'ow> 
liiihCl wcr6 OmiKrd or left off Ifeo voter** list 
for Ibc late County election 'j.'jnil Mr. Wooii, 
in tku ojtinlmi- of ibt& Council, is not ccr.sur- 
fttto or reprchrnvibhr foi* living om^ted pr 

left tt\£ caid ttnmcj. Upon <ha mbtmn /for it» 
tdiiption |li3 foltov/ing ilivismn took pteea ;— 

ytrsB—Mctirs. Davis, Mooro ani W'aM>. 
' Nats— Csptatn Armstrong, 

'J'ho rcolica ceriif d fa tbo a&rcaatjrd/ • 

Mr, Davis moved, csconded ay Mr, Wah|j, 
that wlun ibis Council tdjouroi it do stand 
adjourned u'ottl- ihe 15lb of February aaat, 
then to meet at Kottteby, C«rHtid, : 

TLa Couneil then adjourned. * 



THE NEW,lRAil uM0t' ; M^ "fc 



.j j 



nance. 



'.J^* Fjtiirt a. cirrulsr Just issufd by tba 
tliUfSujHrhfV-n^Bt ./ Jiflueatlort, we h>a>othst 
M ali*ut|,ju_ ba h be .•« inide to the day el Ma virlt 
to ^BWiaarket." . Ha will tw hfire on Mooday.'lhe 
t?u\ff P^a^sry. . W« hope the Trusu-e* of our 
Conisua. ^oh-'»y vllf make aa eAat t» have a gene - 
rMaiW^yjeepcttwtoewIeu. -, ■ .■;...'. ,•»■-.;. . 

fc>* : Via. iVst'. W ALUs was el^otwl, onTues- 
4%j \uk' p |d fill the y aoanny oecatiuued by the 
tt/i'teraaut of Mr^ Riitoebart from, the Couucih 
W« umtervTand iba ftoh p-tiniintf |«|ween lhu L 
Dwponittonand Mr. WAtu*ba«b^oiumiiMr- 
swirht-r thai the Iswts* t has withihawti the fame 
H aUan tie now aasumiug a pretty comfortable 

aaapu. . 

- Ky &WP Rua^pa. E*q.,of Mar.kham, and 
WHc^ Af Ihf, Ectmmiit, was eleoiad Warden 
•I tb«M l/ci i u-d Couuttes on Monday la>t. Mr. 
Va#*iar, poTiueaHy, adopts ilu ptatferm of the 
Toronto Convention— has considerable energy, 
give* promise of becoming an excellent Guiltily 
atiWer* We uudeuiand the que«tlun of War- 
eVn rented Uiweeb Mr. fte^sbr and Mr. tyher* 
aeVj of S5eaJbotn'*-ettht , r would have been ac« 
aeptabtd to tbe C>unty. See iej>oil of Count) 
Council pt&t'tftdings «l66«bu<a, 

ij Wu i^gittt to teiio afieriauti fiieooeur- 
led.io the-ntfi^tbottiootf of Auiora, on ihe2<nl 
lust., ^.ulliuu in the dentuci ion o^the Dwell- 
lug HxUMr, aud othur out*buildin$sof Mr. Wm. 
Vavmjk. Dtirtngihe past vest be bad com» 
incmvd ynmti.jr chirkoty, and was mamifao- 
iLiiu^ i|w same fur mtuket. Hia kith took (lie, 
by accident, and speedily comtonnicated wiih 
the uth«c ptemisee, and the whole was totally 
consumed, W* ifgiet \ho | i?, *r,d ( l0 pe and 
ttu^i Im iuay find fympaihmng hionda to as- 
sist Km in bis pivient dilltcutlies. 



f^>-Tt,<j urw KuRine |mivhs»d hem Cowiko 
It Co., of Seneca Falls, N. Y., by thn Corpora- 
tion m Ni-wmr.ikt.-t hes b«eu received soma 
tintb— the Pug OtigE.te. loimvd undei the Cor- 

j-wttiou By law, bu beau mgauis^d, aud uexi 
t.*4t we h«ji# w be aW* to aunounee the of. 
fotri of the diffviNui drpaitraenu. Tha fiiv 

comufcuyUt'ottpe*»l # ebiefiy l ofiJr*t.rateTa«n, 
Wid vo have no doubt will prove an cctive ant 
efik'ttnt corp*, pco»id*d ihe engine ptovo* m i m 
ea (,»p.ible a* ttttaranieed. if she cm do ib« 
wotk^tha company can do their part. 

rtilftkii flcwav 



I'lie Colonist tojks about some amendment 
to 'the 'School Law n^xl Session.— and oTao 
lo ilie existing Militia Act, ' The*e two iwh- 
Mi^e, op'pKais to. be Iho Mintslcristl jirr*grai|tu)e, 
thus fa'ri for Ihe next m-.x-liny of the Legisfa- 

<*.i'T«*rhinetit or(:an> just iioiy are j*ibifau1 
over' thi- efrgiiilat«r>' uddre^n ' paUvd by 
the city Council of Toronto Jo \\i* Ktedhh"- 

e* ihe Governor GeVeroi.—ann'rijieu.Miili a 
!!ivat H^uit^h of IrumjiVlS. th:i( fliii' net is in. 
dicative of n wonderful change tn public 0|"nn- 
iim. • I5y iIih same prbcesH tif rea\onmg we 
may infer iImi ihe United Cmiiiiiee of Ynxk 
:md Peel have given a' decided ,e||trbsVOn' w j( 
tantinenl to tlw contrary, hrlKf i&valmn of 
Air.' Ileetnr lb ihe Wnrdeo'a : .c£air \-**snd 
that the County Council oftijmcbu.has em- 
idulically condemned ihe'eouise' puratiei] by 
MnrrUno and Feryu^fu' in ,'auppoftio^ the 
Government; by ejecting Mr Mathonky— also 
a intmber. of the . Toiofito- ^. , or^r€nllOi|--tb 
lb*? Warden>hipof llijt Conn'ly, ,*Btff" small 
favorAare thanbfiilty received hy the Miuiste- 
ria1isW..«> their rejoicings over theMunrkddyat 
aetiont of the city Council. of.^'n;oi]fo ebjm- 
danlly testify. \\'n ventMre?-4»'kGjM'it"wilrJi»ui 
fear of succevfut conWedicj^rt, JihatseareeJy 
a Municipal Council; either tp ; V^ik,, peel, or 
Umaiio. from its political. coinpnHiion, hut 
could paw resolutions o>* - address -eonilem- 
nslory of the present advf*erato.lli« ICxeel. 
lenry and censuring lhe* ;i **Dnuble .ShemV 
with which Sir Edmund Head himVelf ws* *>o 
m;1 ii i, ;-iiety connected, aud on thu result of which 
M. Csrlier was made Prime ^Ifnisler of Ca- 
nada. The eh-cliim of .Maya> A di»eci1y \i% ihe 
pefli'Ie, thawed the real and po ? ilt*o 7 1ren^lh 
of the Miuulry in Toronio— ^u^or-coat the 
pill as tV.ey may or try to coVef tlieir defeat 
by whstever sublerf^e their 'cUn'jifbg inay de- 
vite ; end the passing of the addict* referred 
ti was only sn exhibition of their' chagiin aud 
inortifiiaiion. - ''■■■ 



KlflgOouuelL 



-j. 



In poliUcat circle*, tb* appolntmam of M- 
Votiu, a* iJolioliur Ottteral fur Lower Can 
ids-, with a Sastia the Csbinel,-Is engsgii^ 
tU atttwiou of ttte Pfoviooial Pjeti, Uut- 
Swda ijf (hs attid'psld ) Hirtials* this appohit* 
t&feM Ufar from iccsUing approval— Outlay 
ai:>tt(Utg wuu''. 'i'htf enme M Muriit la Ihe 
■*ofitu'tn vhont repoil said, was affected 
*«teuur.!0 Uars." b&OfiUao he J*M not of. 
fotJi Mr- LiXergo'e phstfa in the lirowu 1» l 
tbp MiuUtr) ; wid **or eiuce iho rt DuiA.U~ 
fcbwflW which turned Mr, Iho^n and h-« 
frWoS f»>r a liii.e.U"t of the. |lp4s«. a*.d 
ttutde M. CsiU*r s*ii«4 Mltiioia/ of Canada, 
,& «l;ua U60 kepldiiigliog btf m this 

rf^#a^1SM««lW" 'jcttiifiU- l^itiiiug 
4' ■ 



The oewly etected CouneiPbrths j-Ma&ici* 
palily of thu towoihip of K(%, Ip^ld . il>. firit 
meriicgai Kettleby, on Mcndsy, the ICth 
imtaM. wUo ihe following- ttk'med \>i{.oi,> 
subscribed to the bece>^ry >d«ciarstiob: of 
quahficstion sod of office, sii 1 ^ 4rjhur'Afw. 
strong Andraw Davis, Will^W' $AqQt* t ' Al- 
be/t Watt, and Jsincs P. Wells, Btquirsi. 

The TawasUp CUik preiiVm^ 

Tb* Council then processed to tleel the 
lUeve sad Deputy Ueuve. 

Mr. Davis moved, ttion'dtd ' by 'paptain 
AriaVUong, list James P. Wcll# .baViected 
Rccv«''fer the Muuicipal Corporation; of Ilie 
Towmbip of King, for the curitot year. Car 
r.ed. 

Csnlsio Ariaslrosg moved, aconded bv 
Mr. Davis, tUt Albert Webb be elected 
Deputy lUsva for the Municipal Corporation 
J lis TowMbtp of Kicg for the turret,! yttr. 

* * 



Carried. 
'rbattasvsud Deputy Roe 




}:*!•;•■ ;^*««wv;a?aU°M*A^ 

Uofcart ah tU oib, r audnor. fl J ' 

Oa 



, :r ^. >.■■■'■■ -.■ 
: Wo Ciiatcd last wank, that fa conee^uanco 
of two gontte'mon elected at Iho Township 
plcctinn not taking tho'tr tanta on Monday 
tho 10th Inst., tlte novy Counoii did not or* 
gouixo, hut adjourned to Saturday leal.— 
Meanwhile an oteolioo was hold to fill tho 
vacancies, and rosulUd jfn the return of 
Messrs. John Uundsll and Atox. (Irodlo. 

: Pursuant to edjourcmenl, . thorafora the 
Councillors elect mat at 6aDgatar*a Inn, 
3toulTville, on Saturday lost-Presanl Meura. 
Ironsides, Mackloirt, Ilarriaob, Randall and 
Orudis. 
Tho Clerk in tho chair, 
Oji motion of Mr. Macklam, seconded by 
Mr* Harrison, Mr. lobn Ironsides was duty 
elected Reave, and made the 'tfOCtssnry do; 
clnrattori of oflico, and took tho aholr*. u ■:.'] 
On motion of Mr. Bred so, a' condad by Mr 
Rur.dnll, Mr riiitip Madklem was duty elect. 
id Deputy Reovo for the curreni y«sr- 4 i' «';'*; 
- Mr* Macklein moved, seconded by ; Mr. 
Hondalt lhat the surciia»' accepted byth^ 
Clerk from Mesira. vV. 'Smith, Meohell & 
Co., and Thos. |{nn«irn,of Aurora, and W, 
LnugofSloulTville, Shop Keepers, applicants 
for License, la and are hereby confirmed.-*, 

Curried^ . ' . [ , ' \' ' " . . ' ' 
Council adjourned for on a hour. . ; 

a»TKRN0ON UKSBIOW. ' 

On ihe Council resuming business, o Hy 

law waa introduced, in bl'itik. for (ho'appohit- 
inoiit of Auditors, Inspectors of Lice uses and 
Asietsor* ;, ..: 

The Council then resolved llseK into Com- 
rniUeo of tho wholo— Mr. Mccklem in tho 
clini r. ■'■■"' 

• ■ 

. On tho second reading, the blanks were 
fiKcd, by Messrs. Win. Urodie and L. ti. 
Pearson, Audttora; - Mr. Geo. Masierman, 
Inspector of Licences J and 5!r. Edward 
Re)n..|/s. As^eaVr» .' .' .... ^\, 

Coinmttiea roaaapd reported the. By-law 
as emended. ,. ?",-:'.!... - ; ; :;'. 

Tho Uy-taw was then raid a third lima 
nnd passed. * ' ' '." * ' ' ' '■ 

A petition was presented /t from Moses 
VVilUon and about taveniy/ o;he«,, praying 
fnr the erection of a/Towd/HsU, *Bd'- read j 
but forlhor action deferred.* - *'■'"/■ '*-\ 'V 

A paiitioii was also, t'f^s^tej'from 4 U. 
Whelpr, Ksq , and 18 others, praying, far 
•itiiliririiy to.dffrW gravel fr^nt the bed on iho 
Town Line ISaat/to 'giavehho road in from 
Of. Lot No. -I, in Ihe tfth Coiu, during the 
winter tret/tri, — the labor jwrforrped'to lie 
tpjdied to the pay mint i|f thoir sianjialevor. 



pot3itod Auditorafor^hb ensuing ycj^'j end 

m p w/uiiw&^4^4^^ ' if - \ 

Tho totlov/ing poreoho wo ra 'appointed 
Pound Koopera and Fchco Viewers-^ 

Pouno IfEEpeRa— RobiVt Clotand, Gto- 
phen VVaat, ( QllasLepard, Rob&rt^ocfta/IiDO. 
^pfcr^stama^o^p^ 
'paM, 'VWpli 'flrcekon, Welltnglon Evanrf, 
LcjwIs. Dunham, • John Colo, eon., ^ohn 
OfcaflwooJ, Jf , JphnGnloQrj, Pau| )yrjglit 

and Abrihim Doan " 

' Fkhcb ViRwahn— Thos. Moo'rai Jacab 
^undyVWt|i.*S^ fonj£ Nfah^-flfriryi 
tlhutltawort.h, Thompson Quy tor, John Qui 
ball, John Selbjr, Judah'boan, Geo. Wright, 
Uethual Draper, Jppn,Panhm,' Wm.- Dan- 
Jmm, Wm, Smith and Sajmio) ColiT. mr . , 

'Mr. .^mand Shuii|* worth, olectad for 
tho 4ih Ward, then handed In o disoioiiner— 
being a Township Offic"*^ lnx\ >**$ wia uu- 
able, to qualify. -.\: v 

•The Collictor* returns ttaa then accopted.. 
\ Tho Clerk was inslruclad la advartivo for. 
Tenders for coHeoi|ogthota»fc^fJt06ff„and 
ihe Council sdj^Urnod tb the 10th Of pob- 
rusry next* ' •' f y'. 




. ; •• : Wng Aj gojclety. 

Tho Annual rritalfnj of thp aUve Branch 

ArcociHforT-'tbbV J plnd»f <arr flutal/e"- Jan, 
Lloydtown ftoa^ oh 'PrMayJ Jan*y 13th 

ifioo..-'. ■-.-■ . . #&&#& $:>-*•*,,, 

The President, Tjw, 1 Tvson, Esa. # In 

ihochair, . •■' : '-r'^-V^'" , '. J ■'•'. 

After calling the meflting to ordoMho 
Annual IU|mK/pf'i8C 9, watiraM by the 
Secretary end adbptbdi; *•,'<$■ ,i,V~.' i"i & 

Tho Society, then probated to the eko* 
lioaof offica'bMrotarfortnVoo&urngyoar,' 
and ara aa. follows :/._ -/..., 

-Mr. ; Jowph Bn.ldvAh~Preitdmt'. 

O. S. Philips,— Vie* Bq. 

Samuel Machell— 8ecr$taty and Twos* 

vt aacTOiiiS^.'/ ' * 
.':W«aw. 1. 8. PhilipV^5%o Ireland. J* 
II- Rovro, Jonft Perguibn, ienies Lawroncol 
Geo. Roe, Thoa. I.aweon,' John Qrooka and 
Orlio Chapjjaj". j ; ,. " r f\ 

Moved hy Wm. Wojls; Et*i.,eccondcdbj 
Mr. O. Chapptl, that. a committee be ap- 
pointed to solicit eulwcrlbere to this, society, 
—end that reward* of merit bo purchase! by 
ilia Hoard of Directors end preieuied in the 
ihreo of that ornmiltea returning lo. ihe 
Treasurer iho largest member of paid up 
lubscribore by tho20th of April next.-- Car- 
ried. _. rs ' ;.. ^'. 'i.;^. m - :*\'l 

The following geallemtn ware aubsi- 
quenily appoiitled aa'th* commiiteb— 
Meassra. Rlchar*} We|b 9 8Ua* Snider. John 
JohiisohjJJ II, Is^wa, llpnry yor^,T. L. 
Ueacouk, Thos.'' Ferguson and Wur. Ilow- 
insrti' r-\ '■•- ■:-- ** ■-.- ' ^ ■ j 

^ On motion of Orlin Chsppel, seconded by 
J. 8." Philips, It Ass resolved to appoint a 
cdmhifiiea lb revise or amend the Bylaws 
of ihe Society, to bo sulmiljiod for approved 
ot.lba next annuol ineetiug^ssid commhieo 
touonsistbf.Wm.AVfclls, George Iluglien, 
and ;T.W. Tyson, i^ujyj*, „ 

A vote of ihsiiks having'tesn gtvati to tho 
retiring o&1ce(«; tho meeting adjourned. 

[The Secretary has our thanks for tho 
above particulars ] 




/ 



■ 






% 



;«i .-■ 



-j 



rsyer g(si» 



m 




On i not mn of Mr. ilirrtson, seconded by 
Mr. Raodsll, that Mr. J. Van NoaSmnd bo 
1'cce^iicd as surety for Mr. George Master 
man lu-pectrir of Licoiibts.— 'Cnriied. 

Mr. Miicklem, aec'fnded by Mr. Hrodie, 
moved tnat iacob fieiuery be allowed and 
paid the sum of eii(hl dollars on contract at 
Lots 10 and 11, in the Ota concession, end 
lhat the time for completing the same ho ex- 
tended lo tho firct day of Jbno next. 

On motion, tho Council then edjourned la 
meet again on ihe 14»li of February next, at 
Mr Cast-'e inn, Aurora, at 10 o'clock, a.m. 

[Wa are iudatted to tho Clark, for the 
above proceedings.] , .. 

East flwiillffiuury Oouaoil, - 

We are indebted to the Clerk, Mr. J. T. 
Stokes, for the following aynopile of pro- 
peedings at tho firat meetrng of tho abova 
Council* 

• ^ * * 

The following nuned Council lot * made the 
necessary declarations of e;uell(icsiion end of 
office, and look their seats, namely :— Ward 
No. 1 -Jesse Dnan J No. «- W, p. Mo. 
Uod ; No. 3-lohn Saute ; No, 5— Geo, 
Elolbora* .- 

The Clerk In tho chair. 

Mr, Souls moved, seconded by Mr* Hoi 
born,, thai W, D. McLeod, Esq., be Reave. 
— CirrUd. v " - "' '4 ; . i. f. 

Moved by Mr. Dean, seconded by Mr. 
Souls, that Geo. Molbora, Esq, be Deputy 
Reeve. -^Carried. 

Thi tteeva end Deputy ihati' road* the 

oece-iJry ^Declaration ofoflica, audtheCoui). 

ell adjourned (or one hour. -, i , ., 

aerxaMooK ssesiom. fc 

0«* tha Council resuniing bo*inc"&j f com. 
o.uoicuuon wes rtid from Mr. Jr.# Bow- 
inan, tendering his res.gaaiion as Returii'iog 
Officer for Word JTo. |— %I,t<|, wes tfi rr . 
waids accepted- 

Soma deferred loutine taiintis wts thtn 
teas) pf > af.er>Uch' *3&j ^k^ 
ftRfei aud Joha w, Wm$J&b $im& ' 



North York County Ag-. Society* 

-. The Annus! Meeting of lhe ; above society 
was held in the Court Hoiue'i Newmarket, on 
Saturdsy latt— lbs " Preaideulj- J. D. Philip-, 
Jv>q., in ihe chiir ,— ihsre bring between 30 
and 40 member.s preieot. : ' *.' 

: .The President submitted ifae foltsoiiig re- 
port from the Directors, 'Sfi required by lorr. 

''GcH-rtEMtH.^Tbe Dimfprs have noih. 
■ng of a nrw or novel chsrocter io biing before 
ihe members st litis' Annual mreling. The 
Socie'y has been praiperoui\duriog the past 

■ '.'The Spring Fsjrand Flfimg Ms'eb was 
pretty »t*H attended,— ra'luough'.o"! ts much 
inierett nas Iskett io-plo'nieipas the ulaie .of 
ciilursliso iu'Lktf; County Oi'jhLlesd chs to 
^ppftso. V .;.. '* i*; 

. ."TbM FaH Fair, b'Jd.in-NHtfioa.ket (for 
two Java by way of esperittveut) «0i remsrk- 
abl)- Well attended, snd'a grrat "ampuut or* 
siock sad produce na» eshibitti'di Ror.t« «r;d 
\f>gefAbls>i in aa ffspeei.al manner, showing hr 
their siketnd Ihe quality, that ihey, at tha pre 
sent, sre rccetvifle, that attention necst-sty to 
make their culture profitable/ The eshibitiou 
o| «toek. iu stj iti di:psrtttnb(s, uti creditable 
lu the exhibitors— io sheep moil picticulsr- 
ly. , : ., ~. 

14 The Directors would 'reeomtieiid that in 
extra effoil be made the coining* yssr to Lave 
as great amount of subscription as possible 
paid tn previous to tha- TiUiztir making his 
Report to the Board of Agriculture, oa the 
first of May. That thi i is sot \U cj.tJ,oritu 
iaagrtat an*ature from iL'^gUsler iaUreit 
generally Issto bj farmers iu \la (iaipirit| 
of Ihe 1 qMnVliip Societies^^keliBgfor.vLtch 
every stlotiatco 'wusy^^aj?J p y'ei7 ilia* i}\ 
rectors) while -they l.iro uuch ^lrcwre iu 
Is srotng from (he Report/ ftiuardsd to the 
Secretary from (hi Ta^ijiip Brsceh&s for 
the past yttr, list lis Tpwoittp Societies sre 
well supported end ih'a very £ou1ihi^g' eoa- 
dition, iuay siceercty. IjopiftUt.iL- iotereils 
bf the Ccuttly Society will col ts fo/gottto 
• "Oo Ecsouut of Ihe low state of lbs Trees- 
uiy, tt ill ccsufitceeidiftl ofl it-* y<ar, the 
Dttietors (bought best lo directs with the 
Seed Wbtat Feir;s*bcJd the pluvious yur— 
although oot unmindful ibat oecfeHOoal ebsegei 
of grsto sr.ditids froiu one i£ctiou of. the 
country taa&olher, is beneficial to tbeir growth 
sad e rodccliea, 

**Tbe put tsssoo, on lb* whole, taigLt be 
estkd so average to the Agrieulturi^i.. The 
spring oprotd rather early — vrgeiitmu alfjin- 
hg coasidersbte growth.. The. Joes iroi'i re- 
duced lbs Hay crop in moat parts Eo Ibis county 
to e mere frsstiop, and aluast an&ibifatieg In 
diso (Wra-iof which, mote tid l^eo pispted 
fhsa usual for this toeslily.' rVioter lFliest 
iijurcj is piece*— new land iu particular: to 
flinch tnsy be addad the firsl sppeseance of 
the Midge or sr'eevel. '.Spring. Wheat wa* 
generally a heavy $iop \sr.d o{ a Verr.srkably 
^ood' simple— the Scotch or Fyfs Jfbeat 
bf ario|; tbe pahn. Roth Osta and Peas attain- 
ed a Urg<*' growth atd &u excstleat |ieid; " 

. " Root evAj.e of all sorts, gocd— eapEciatly 
pr.|gtQes t Rhicb tictped ihe d«fs*e so much 
as7fcttitv*thia crop for toine veers past.' 

!*Of Friijt, «« Kiy sfiv,k» entire (eifure, 
wjili iths eieeptiob of UolKed InitsuceV sud 
aboVt one hjif tbe',ebu«ti lltt ewipsd Re 
fto«l»k*foia referred lo. : - : Vi - - u - -' -' 

"it is var* gr stiff i£jj taUow tUt. ^it«t 



Improvements fa va (akeo • pTaJa'. willm?' n , &p 
fan fa cgrlc'ulturat ofC;dtio^? N wilhiu' |l:;i 
Rldihg. A commeadablo iplritof ctttirprho 
end emutatlon stems to havo.iakcn hold, Of our 
leading agricutlurlsta, r/btcb abows itceff In tho 
033 of the moot approved faro itnpterjieoie— iu 
tho nefljlftecs aoji thoroughness of colli ptlon^ 
ths moto careful t^bction of e^cdi, anjl, lo 
soma extent, io' tho Introduction of bettor form 
Slock, bolb In cat lb and ibetp,, Tbsso. im- 
provements, and litis eoierpriseandemutotion. 
your ■pircetara ) f)atf9r ? thsir<iwlffeaara I'Pllhrly 
olfributablb to ihoajtiitsoeo of agricultural so ; 
cietiea, * • 

I fftm Board la of opinion ibt fotlfear lm\ 

proTeiotiuVtTiu'it bo made bafara (ho produo**' 
live ouAhltea of ovy aoilora folly dsvoloped j 
snd In*/ (would ree'omiDflDd a thorough eystem 
of under}. draioags/'fl»liefiug- thai' the mojf 
grelifvi.es;' result's wbtild follyvr the adoption of 
(Ust iy stem, upon sfgreit poriion of our farttf- 
land in this country. > 

V.-IV pireotprs-cm^rBca this, apporlunity 
of reader ing- a public sckuowledgemeot to Ihe 
Municipal Couoeil of Ihe Village of Newraar. 
bet. for the ample and commodious provision* 
mntlti for lbs' Fall sliUw— lbs' watebfulaejs in 
ilitulod for Iho preservation of tha pease, end 
ibtf'tiroleclion of property j and hkewisv far 
Ida li&sral oner roads to Ite.Socisty, of Ihe 
balance of proceeds of fres, djs., lo b#pUc«d 

jr tha dii|u>ial of lb Dirtaf/rs' lbs ^uraioK 
year on conditioes wbfch ibis Board would 

recommend to b« teeopied, or wrcs ernUabb 

•ifftpKcuwoUinndoin regard tfcircto. Atco 

0t Directors era happy to lonra -,ibit lit *om 
of $80 has beoh appropriiM to th'tsaa mil 
os )ba eihsr- Electoral Societtea by tbs Conn- 
tlea*s Council of York and Peal, -which eama 
very'aeeoptaWs ot tbapfbsaul.oo account of 
tha diminution of tba Govsrnrnaat Graal from 
wbatii.syaaibayatu* proiioui, 9 '- - 
. (Signod) -... ..,. ; * . 

J U..VlUXtfB t 

Presldeat N. Y,E. D» A. S.V 
, The uroccodi of lb* 'Exhibition CuHJtegi 

reforrcd (0 in Iho Inst paragraph of iboabota 
iftMilM * offe/etl ila'tkis ICouiiy VSocii'ly 
amouoled to 824 Well, ihe oaaditions. btieg 
(bairiba noxtFall Eibibiitoa bo'Mfd ia New* 
market. ■ " "■■•'' *' 1 '•■■■' 

On motion, ihe above reports was received 
am) adopted. Tho T^aiiirer, p; Sutherland, 
Esq., (beb saboiiiUd the Fittsociat Report of 
(bo Society, showing OiiO sod soma. odd rants 
in hand, Tha Directors certainly desvrva a 
great deaf of. credit for the tray the affairs of 
the Society were managed the pxtl year ; 
they took afica'ia debt, soil close with $140 
in hand; 

■ Oa motion, ihe Treaiurer $ i report nos re- 
cci vi-d and adopted.. 

; The mt cling ihen proceeded to Ihe election 
of ofltcebcarers for the euiuingyear, sod re- 
sulted as folio. is : — 

''Pftedlent—Xyt. Ed. Morton. < 

. lit Vtce do— Alfred Slevena, * * 

AjtH Vict, th.~ Tbos, Watlinj.,. 
*■ 'Hnmary— K. Jackaoii. "•»■ 

. VVeojiirrr — D. Sulherl.ii.d. 
1 DiHxcrons, 
Me^wa. Brook uennis, Francis Smith, 

sKiiitclmreh j Juhi^Kves; East Gwijliicbur) ; 
Orlift.Cliappcl, J. FefguVan, iOng i'j, Iio)d. 
t.'eorgasi and lasac Marrtt,' North Gnilliiii- 
hury. 

On motion. Dr. He ntley, seconded by Mr. 
0. L. Pearson, Messrs J. D. Philips, Tboiip. 
»on, Denhisoo, and Rullan,'werc oamtd as re- 
|ires^n|stives lo Roard of Agriculture. 

A resolution was alto adopted recomineod 

fog the Directors lo pass a By-Law to the ef 

feci,— that when parties' Willi ted to premium 

money fail to drow ihe satao ea or btfore the 
annual meeting next after any exhibition of 
((.is itoejety. ths't #aid premium be forfeited 
Hnd Ihe amount reverted back to the general 
funds of tlte Society.. 

Also— -Thai Sheep be not allowed lo corn. 
pe(e for a premium with more (h&o Ihe cur- 
rent jt-ar'a growth of wool upon Ihe taite, 

A resolution was carried tmtuiaiously , re- 
commending- the Directors to hold a T«?o 
Dav'a ShoWj the rame as last year, and ibsl 

a competent Lr-ctuier.be employed (0 addrrss 
ihe prople on ihe second day; of exhibition. 

A vote of ihxnkft wa* then giveu to relir- 
in^ officers, and iheincetog adjourned.' 



! 



1 



' CiirtTnjiiiiihnifP. 



1 *■ 






CrWe wiiiiCu6?dtiii>:iI> lifp'ItfMood iij* 1 u^rr 1 .a 
r* ; > niiili!*? Tut flic -jpitti'jrjj of ajf cjtf ri^ji>l#^U* 



Church Opening 



• - 



* . 



-'■ 



• 



To ih* Editor #/ Mr AVw Era. 

Sir— Will you kind enough to insm! in rnur 
papor I ho following nutite of iho Opening and 
Dedical'wtj of il/o Wesluyan Meihgdui Church, 
st tilenvilte, on the Nuwmmket and Aurora 
Circuit, which look piece on Sabbath the 16th 
fast* ',- : / 

Al 10 o'clook a.m., a sermon was pmached 
by iho Rev. J. Potts, Isteof this, now of Tuor- 
old Circuit ; sndal balf-pat) two p. in., another 
by li|a Rev. VV. MoFADDeir^Superintendsni of 
this Circuit, to large and attentive audiences. 
Hath discourses wero impressive, snd each of 
iheRjv. gentlemen, aa well as the audience, 
c earned to realize Ihu irapbttaaca of ths Dcdt- 
ostory sfli vices. , .•...,;',■■.;,.'' . : 

The, Ghoir of Ibo Congie^stlonsl Church, 

Henmstket, tendered their efficient aid, end 

although not according to Methodist oasloMof 

tinging all ovrr,the music wm evidently duly 

appiectated. Much ciedii is due ths bieta- 
f tit of Glenviltu, for h&viof eioclod so nasi aod 
comratdious a Chuich, for the general inrita- 
I100 given topsit&ke of their hojpiisble beuniy f 
sa well is iho conveyance* provided for iho.*w 
if quiring tharuY-snd inoie especially fur avoid- 
iug thai incubus, too ofteu rowing upon Chui- 
ches, a dtbt. May the Cieat Ifeid of ibt> 
Church prosper their eflotii. i 

Newmsrkel, isn'y 2^ih, 1660. M. 



JiOnJon, jlirj ipfurenco la ih,o catitement of iho 

lleli^n q^Sitlun wilbooi e^ombld^o of Ibo 
EurdpsnnCqngrcK), 

MoMahoa^biwI nosoccdcd' 'Valllsn't ao' ooni- 
mandor of 1I19 FreticU ormy of 'cMcopaiioo lo 
Italy* ;'■" ••. 

Tho Sardinian govomo^nt htd prbtasted 

^inciihoanllsifflaofulGo^rtadabytnoPapah 
goVDrnmoui, and ihitratsncd to sand troops inlu 

fhe'Logntlons. '" ' * '% * "'. '. *• * 
The PiUislan pcaco prmy, Jeto bo Stio)easej] 
35,000 men* ; ■''•'.'■ '■'■'■'-• 
. , ,^ho miilfo (rom flora bay, Dao. 13> and Met- 
o^orne 1 of the Itlfi have arrived. There bad 
-been ohongca hi iho rainisliy> both fa Vicious 
enJ Now fc>outb Wales, 
"Tho Molboino m&rkota wuro deptcs^ed. 

Mr, Utabsm a provision, oonlrator, had sue- 
pehded for *80,000. - ...;"■ '■'" ' T ; 
- ; Li vcunsii; Markbt'i.— % Spence U Co. H* 
port flour dulf febl. iivadft bi 24a a 31a 6.1 for 
Aoiwteari, In boirals,v - WKeai \ oiidlag down* 
wards, price* oatler, VolqumaiiouAunchaRfleifi 
Rnd'9« 3d a (0« ;• tVhita . 9s<*dt. • a ^ I la ILL per 
ciuiial,. Corn doll \ yellowjSls a %%% rwr^u^r- 
IW. EiH/tl drtll^ , Ashn'sateudy t pO!»*i7rf» ^fe 
6J r . Pearls 38s a 28s Cd. Sugar firm. ,- Cofiett 
tfieady. . _ .^ ," ^ , t , . ( ...<{ 

Suuttt him si l« a U &( since bofidayaj alceina 

qufot, TcV"- r ' *v;r ; v- „•■. ■ 







' * 



- ItmaiMt \H hfiUk% 



Ths newly elected Wsrdta vies coadatt^ 
to the chair by (ha mover aod mlSS?S^ 
f*id;-I 1 bE ? .to,retBra von ray: f3tikl& 

thank, rpr^be honor yJu ^tWS^ 

of Iha Umted Counties of York aod Peel W 

man might eaieem and honor. These Cob L' 
tics at the p resent time contain nearly four 

tnaesas many inhsbilsotsosthewbolp of Ce 
per CaMda-eoaiaioed at |hetimeit,way MD ?!. - 
rated frimtbe^roVinea cfWj'ffi 
Cr7uoiiMr /contain upwards of- 80,000 bxUli 
lams, ,At fbe tana of tho separeiion of Ud- 
der from Lower Caukda. Upper Oanadt cot 
lamed' only 20,000 i.mibitcriW. . I esteem u % ■ 

WlWft! i*«w w hao :I eoovJdir; that o» 
proposer, ihe Ueeve of York- Township. \L 



Nnw.Yoaa, Jod. °^. ■ 

Thestea,mahip Africa pfl-5ed. .on January 
9«h in lai. at w, iM, foarf. WA*, ibo^oteamVr 

North America from pojllfiad- r f ** r 

The Affica J A ady/ccsyvoro, anticipated by 

ihu Uircattiati, Wo coad, nowovur.' futthur 
detoltn. •*-'.!-» A ■'*/ ■/, 

Mr, David, MiJshOfli Xjfa tolj>flrdr:,who' ab- 

econded fttH liabili^s,5ebia^|Mpi.pmouqliog 
to /;iC0,C0D, bad J>ea» tTjsd %ni\ aunteoce'd to 
10 V0at.1p.mat eertitndo* , ' * V( .• ' 

An address to torJ 'Pa1me;»i6h, praying the 
Uover^mont to ore i'lbefr hifluboco in niatnuiii- 
Ing Ih^'lnio^riiy cod ' jfidopjntlenco of iLu 
Pap 'a dominion; v/as in couro of slgnatora 
oy Roman Caihotics. -*;■ -:>->A ,y "V-i, 
' The London TVfiter regards Ijio dismissal of 
VValenaki ea a declaration that Napoleon is 
disiKtaed to commit himself to a moro liberal 
end canorous HusofpoHce^io can himsoffimo 
tho Italian cauta, and to maintain il.againM all 
ihu powers of ilespolhirn, and oil Iho hoMilily 
ol Iho Church. i- ' 

Tho 'i'imtt v/arns the Emperor lhat, ellhough 
he may count on iho sympathy of KngUndm 
his stand for Italy, he must not expect that *h>: 
will join bira in an off«naivo alliance against 
Iho other powers. Other English journal* re- 
gard Iho .change as hopsful for ibo Italian 
caara. 

The London Herald's ■, Psifs correspondent 
slates that Wrf!ow*fct was poiiiiveJy d'smiesed. 
(lis successor was regarded as antsgoniatioio 

England. 

•'Ihu Domba) mail of ,12ih December had 
reached Eor^laild, Tho Governor GwjhmI, ki*- 
cotopanted by Lady Clyde and a >plendid reii- 
iim*, had made a pjngrtro* Ihruugh ilin Nmili- 
•vuai pjoviimes/ litofder loae knowledge m u 
in Of* l ci>:> $u\v unil h manner, niul to reW.inJ mr.-l 

rnunificenlly, iho euivicus *>f ihO^u iiiiiivu (iij-.i- 
e..'» who duiiiiK the lebelliuti rum^iued Unlifu 
10 the Biitish Cruwti, , - 

'I'll* exped.iion of troops frbni Iritlsa io£hii>a 
*«i not expelled to suit be I or u nexi MaiVli 

A lidegnnn from Uombi^oflSm Otlober, 
-LVifimi* Ihe r.ipftne of 2,0W'ebofa in Oud*« 

i'ounly CoimsliV 

The newly eleclcd Council met yealerdaj 
at two eVIock. The following are the sarin 
bersofwhum ilia composed :— Albion— Mi. 
W- Henna, Beeve jT. J. Sivinnvrloa, Depuf) 
lleeve. Coltd m— .Mr. W. Walker, lUeve j 
Mr* P. Chambers, Deputy. Cbtoguaeousy — 
Mr. P. Perdue (teete|; Mr. A Slarreii, 
Deputy. Etob/cA'ke— Mr. Edward Mu^on 
R^eir; Mr, V 



Vr 



lomgn onii'Colomal, 



_ ' 



: irrlyal if law liruwU*, 

. : Sy.Joaa*, /*o; 20. 

Tba slesmsbipCV/c'ajrfuH arrired ibis rnoin- 
Ing, fiom Gslway 7<h inn., w!)b two days' I a- 
luf a'Jvfaa*, fluoji Kurop<*. - The news L» unJrq-: 
portanl. Tha breadfttuff'' micket had sdei'lin- 
ins tendency. tVovfsmiis tft*ruquUt 

Viw Afrita aailaJ i*u (Im 7ili'fru!» Liveipvoi 
for Hew Yuik, with COpaasen^dis. 

Nothing had tr*u>piie4 i^Uiivu u> the C«n- 
pjresr. snd it was unceiiatu whether it would 
at-sombl*. 

Th« 1 #11 10 m »nt or the disrnUisl of Count 

Wdlciki from Ihe prenon Mintatry of Foreign 

\fT*tr*j atiracied mora auuniion lhan An»ihii>jt 

eltii in « p^ilieat way. ICnglish joumatf von- 

sirnu tt ssefiddtmu, thai iVepolfua Juiends lo 
espouse tha Italian caus*. . > ■ 1 • 

• ihoovflu*! would quit Const jaelbncpta feith* 
wiilite^ijAUOiO the 'Ppitfiaa tiiinbdy. 

11 was luraorad ihai ihevUi! afiowla/ U^a 
UtiiUh AraU**4i<f *4 lh* Ynwk Ccuit lo 



Wadsw/jMh, Drpuiy 
Georgina-Mr. A. li^o, ^eeW N»ili 
Gwillitobury — Mr. William Henry , Reeve. 
East Gwilimbury— Mr; W; ';D. McLeod! 
lleeve; 'Mr. George ; ' Hobbin, Depuif. 
Hot* of Toronto —Joseph Fig. Reeve. Kin? 
—Mr. James P. Well,, Reeve; Mr. AlbeM 
Warbb, Drputy, Scarhoro— Mr. J- Wbeeler 
Keeve j Mr, John Crawford, Deputy. To- 
ronto—Mr, Joseph: Wright, Reeve j >fr. 
Mcllesille Parker, D«imiy. Vtiugliau— Air 
(1.8. Ilorttand, Reeve { Mr. A. Jeffre), 
Uii^uiy. Yuik — Mr iff,' 1 Jame*, Re'cVf -, 

.Mr. VV- Tjieli, Deputy,; York vibe- Mr. 
W. lioWell, Heava. Newmarket —Mi. 
Dormld Suther^ud, Ueeve. B^amploa — Mr 
A. P- Seat I, Reeve j Mr, W. Av^hea, Dep- 
uty. 1 • Street&vifle-— Dr. Dsrafcirf, Reeie, 
Whitehurch — Mr, Joho IrocattJs*, Reeve j Mr. 
PLilip Maclean, De|tuiy«. 

1 be Cleik, Mr. Klhot, presided. 
"Mr. STARBarr said that io coasequenctr ol 
Ihe Deputy |{et Te of Caledoa aot harm* 
r-.fjo't.t nub huii su alfidnvir made by lb* 
Cleik of fbe Muuieipa'ity lltat the I'oianahii- 
cont^ibed 500 ia*ea*ad iub^biisuia. the Cieik 
rtf ihe Coualj Coirucd tided |bst be could D'lt 
t«Vu bts »eot. He iLerefore moled that \lr 
C'fUiicil vail Mr. Chainbsrs .10 Lis <W\r t an 
thi'rar nas no doubt Hal (is n&s ealitled lo 
tt. -=' 1 -* * 

Some discuiiton entutdj'-irhich wai eadtd 
far the elerk eVclaring that'll" »rai riol JB hi* 
poner to acaupt au'y liiotioo il.'.l djd nut 
plkcu u meiutei iu uotniaativnfor tbs Werdcn- 
sblp, ' ; ;: ' 

Mr. Jamko rose and icorcd ikat Mr. D. 
lUesor, Reeve of Markbiih/u a fii aod pr'opi-r 
psraon for W&rJc-u, IU thought if Mr. 
fttt f-tr iftfc elected, hewoatd ^ive eveii 
tsti^fsction to (be Council. ; lie was a youu^ 
Spaa, but well scquatated with public affaira, 
sod would di»chsr|« bis '.duties with dih^cjce 
sad care, ile viould be s decidid friend ol 
progressed to say delibersiiobs which might 
bs brought up io lbs CocucU for tha public 
good. "'■■'■ ■ '=■ : '" v 

Mr. HovrtANO tecooded the . couvostioo. 
]o Lia opifitoo, Mr.>lies*or.few ; * iceo will 
qualified (0.611.1^0 .olS^c ,- «r ..: 

Ite ClHk Mktd if t^r* v wu VoyatL'cr 

gentteaso lo ba proposed t ; * * 
Mr. STARRarra«diffh* : aotioa oow 00 

the telle did oot carry," (ley tould efters?sro% 
move suy person they saw Ct; lie did out 
ibiek it nai aeces&ary to* submit ssv other 
'tftma* imlil tt'' Reeaor's was disposed ol. 

Mr. J a » as said that the U<aal way was to 
tubiatt its sarcei of all candidal**, so lbs t the 
Council tfaighl judge Utireio tixfit* Tin 
course at present- beiag pursued mxdd biui 
feet ss though there were somstbmg like 
''ate jnudunr*' la ill* busineii. If tbtr« 
Wis, he did aot want to biva suythio^ to da 
with it. ' * ' :-'"-*■ • 

Mr VViueLER did aot see that there *i* 
*ny'fA«cfeSs>Uy foa* all ibe caadidatcs tab«r si 
■»uee plscsd before tl*e clair. If ft msjurilv 
ef tie Csuwd tk-*u^bi fit, Mr. Bsfsa'r atoatd 

be elected *f they dyl ■Mt~'*frj •*&??. Wyta *d; 
u't elect him.* ".". "";*■// 

Mr. ^aautaW, cfsWHTht.It was clear 

that it wa* irjUuJrd |0 p»\ Other «st.d'da t» 
f.r*a.d. Mr. WiVsswr, Mr. 5>catt, end he 
believed Uiu«if- aUo saera eamid. Ilw 
thought its cours* a^api'sd was a prap*r 

KB* > , 

• TL«* Cteik rsad a rule of Council, preterib- 
ir/ Itit io lU election d SVardrto, tU saiee 
courts of procedure should bs adopted as hi 
lie ohraUoo of a speaker by it* llau«.s, ex- 
c,ept in so far as it »xs«otrlary toauy ststuU. 
A divitioo uss th*u tsketr, Mitb ihs follow- 
ing result &•— . . • 
Vra«— Msssr*. Howlsod, Jetfciy, Dutioa, 

Rcnor, Walla,- If oaslda, Matklej*, With. 
BV*i Sattertsad, Rowril, fhary, McLevJ, 
HelUf&'j, Ssvb«afl6si| Ju&ta.— 10, 



vr: 55"jPT T "».° era v e " v*o i»ie'act«A 

tsiib hntf.- l-taosi smcefoV bob thai thHnw 

county. There are many Inaartiot sutlsU 

M il ^nrdevulia u^bJ^itt - 
this s?!jiob to consider. ' Into \hm I nifi 
ootepierht fcbglb, bot 1 mutt refer to ib 
aery impor^Dl^ueatiotts slillpandior bnrrcsa 

the MumcipihiiH of tho'Cilyof Tora D te 1B A' ' 

tfce« Umt. r d Uourilles.- JfvJlW ,3? 

ydthat; efer.sjneo tbo year mi h^l ■ ■ 
b«e aaisiatl , between ; lfo»V Moofstaafitisji i a 
reference la lb* support of o'ur «o| Vd 'ita " 
maiptenauce of Iho county bui!d.nss' K ener*f!r * 
».b.pb hove been- 'used .'ri common \i d[^ ■ • 
Ihe law, it will ^ borai in mind, .osxeapro. 
t-iiou by lsltieb County Councils sre bound to 
luppott the prisoners io ibe gaol— Vauod to 

receive the pruoners sent by ihe City 0* To*- • 
routo. B y| , fca| Uw> up |d B Wty|irf = ^ 

new made aoy provision by wbteb tfcj tWc- 
Mumcipahjies wtgbt be eo.opel.ed to psy eatt> 
an equitsbie proportion for the support ofpris- 
T'A' In ' ! 9 55 ' 8 pfopojiiioo was aids by 
the Council to the City olVJoronto lo eofxrro- 
rte gaol, to make proriaioh for l tfco ' cities. 
imo of pmoners—to make provisions also for 
their euiplo/raeiit, so that it might be turned 
tnsecountio leawnfng ibe axprata ' of. tbiir 
roamteuaace. This Council ofiered to eo!sr*o 
the gaol, providing ibe c.ly would eionaa to- ' 
oceupy 1 for fit* vsors; TbU ths city fefux- 
Odtodo Irarinz ihe eounti|a without say gust- 
antee, that if they did insYe the provision a> 
loi;g and loudl/ called for by out jgdgrs and* 
by our jurors, that the whole burden of **> 
ppp*e would aot be forced upon them.. It is- 
a Itttle >ingufar that whito a provisiou had bceo 
made by taw bj which ihe cuunttes are coo- 
pered lo receive the irsoiurs of tbo cilr, 
11 <ne b»- been made by which Ibe conntiea 
tau mo* r |oyment for lb: maiultniijee of 
Po^e piivmtria. Diiimg lft:'t7-8. Ihe eo»l 
Oiii'iuutra 10 no leas than ||l?.U0O. A bilfc 
was rWiil to Ifae Cily Council. , They first 
Uivugbl it Wis to«* much. The Couniy Couo. 
#iil were prepared,*!!!* voucher* for all (he ex- 
liense occurred, and lo >how ibry had only 
charged in proportion to tbe j [number of in- 
mate* furnished to tbe building by tho city, 

After a grratdeal of corre>poi.dence betnean. 
our late icspected Wardm and the cily au- 
thorities, the mailer wan flually put in tut dur- 
ing the hu>.t rummer. 'I he judge referred it 
10 arbiireimn. but the cuuutel on behalf of 
th*- cily trx-k ao exception that theoibiiraiors 
ahauld determine the queslioii, sulject io tba 
exiatcuvtf of legal provitiou by winch the pay- 
ment of lhi> Urge turn could out be enforced,, 
mid rury lately I have learned ihiit the judges- 
have dteifled I here wa* no law in exigence |o- 
c6uipci ihu LOJijr to pay. lie $17,000. Il is- 
ibeu for the Council lo lake such action to- 
ihi» mailer as Ihey may IhrtA (a after further 
contide/alion. It is iboughl by our fe^sf <d- 
ti»er ibstthere will be no reiceif, unttss by* 
a retrospective "Act of Pafbuuvttt. Whether " 
•hi^can be obtaiued is uuctdahi. But surely 
ihu Lrgi»biiure, baring perpelruied ao iaiu*-- 
n'ce, should remedy ibeir own wrong, Anolh- 
■ r rcr; iuip- rta&t_<|ueslioi|. ll^t nill occupy, 
the sitention of Stir* Council. 19 that of m-Aiog; . 
jrrovifeion foi the pour, .lh^ve learned, dur-> 

ing in) bitef txpniente in iiiuuiEij jl inallelS/ 

f hat in the last two years.Jtnoi e sud more ap- 
plication* erv being made to tL< local ounici- 
cipalilies for ihe relief of indigent persons. It* 
is de*irablv Ibal aome general prnvition thould* 
he iuuk\ How, snd iu whst ii'Suner it thouloV 
be d«me. il was for the council to rounder.— 
It is ihe pjaciice ia ihe state of New York 
I- 1 cave Ahu&U'ju < >«« iu atuioit everv eoua'y.. 
(u tUvte Afmshouiei., the pnor of- the tone. 
<nip», lowus Bitd crl'e« are anaUtsirjcd, ibe ca- 
rersl saWOvClpawfrsaa coutribuling tuwaids llv 
espeu^e» re»pectivsfy iu propurlioa to tbs 
ownbers cf paupers ihey seed. . After a few 
rriaaiksupon ibe benr-ftl of some fitrlker pro- 
viaiou, lh<i SKaiden closed by agsia iks&kis^ 
(he Couneil for tie faocur doue hiro. 

'Pbe fuliuwioggcutleraeo were ilea elcstea 
i-y bshf't 1 1 DOiDitsie tbs savsreJ sUodie^ 
LCii.iiiiitt- s :— 

.Messrs )iaa\ 1/hrsbr, TyrrrU, Scott* 
'-i'"i Huwfaod, a&d Me-vsoa. 

'J hj Council iUasdy>uic,sd until this atota- 

iug at («o o'clock. < ■ 



Red Riven ■ 

Nar f - Ifrattr Oulcs. Dre. 28, 1859 
Prcfitiry h) the experteoce of last >aar, 
many farmers in ihit 1 ii!u,tolUi.: cultiva. 
ud * greater breadth of-ltud |Lso Lerclsfc4S ; 
and aa aoom new aetlleia Uve also had Isad 
under cultivaltoo,' o pretty large supply of 
fsrui produce ia eoufidsclly sspcclad. ■ Lai* 
raiua laving relsrded tie ripackigcf ttaweWt, 
tt visa froit billcu ia sorts easts; tit lha 
<2&v*tt a) -jas»cd in tt» way Sfpfa** lft ■ 
Lss^ 'fcesoiiaeousidsrsbte. At p/tsao't, tl* 
yield is but psKtallr kaouo ; sad it would t^ 
uosafc to citimAts tie gsoersl reluro by ibSk 
from sny particular aectioo. Tbraaliag v.A% 
eLir.es ar* icarce : hence aoms of lbs whtal 
his been lyiag stsek^d aitce ihe Lsgiaoiag of 
^epteuiber. Iu a few itutsacta, nilbta eur 
knowledge; |U flaU las been resorted to, si 

a means of procuring a Kills for imweJuHs 
ol*. Lookiag iolo oue barn, a few days sorsa 
wo noticed Ihe proprietor buMty engs^td id 
ibis wsy,/ou o fioor of ice! Having beta 
overtaken by wiaUr before be coulj Boor hi* 
Vara, L* peered a quantity of water it si da 

ihe buifdiug, when a thrashing floor of itu 
was soon formed. Tit* pisctics i», of cosre*, 
i*i) erldum followed. as the wheal is always 
much h.jj'ed by ilw'fioii. . Tbi gitin-'ra* 
luni*. a> fm as lb*y can bu a present as* 
cerUuied are, wir belie re. fully id large as 
*otild res^niiably b< aiwielpaltd. An aneisge, 
uefd of fifteen budiel* to *»«ry bu>hvl of 
-^rd or thnty b«<ti«U pel aeie of ti»iy»is 
vquar- )ttrds. i» auiely a Uty go"d one j sad 1 
lftis.it iVaaid. bs» beeu lie yield of 183« 
Aloiig ib« Ats»inbotr.s,ll4 farmers kiv*, f>r 
the n\>M pari, IfcWif grsiu yet iu lis alask \ 
«ad io* all probaliliiy tte'ir yield *»iii. ba 
found tr- have be«a sttH wore juoUfic. ffot 
a few of Iheuiare sslllers ol but * Mr *. fcf 
tir,hl months 1 dale j Sad lie crop of i- , 5» Ua 
Ueu lh«ir f*#>l reluru from s» fi^s bad •««» 
ever beeu lilled. However liltl*. »^ r K*!Jj: 
ibeir yield u.*y exiaad 'hst fi*w iw Uod oa 
its lied Riisr; which Us Ueo lower wdsr. 
cbWisiioa, it » not at all av«ls hk*)y toW • 
aboflrfit. Iu giiir>g ita HW* i*M « 



J*«* 



ij 



r 



m- 



r 



-r - " m -r£SV*^BC*«a 





l- *■ - 



i 



THE NEW ERA : JANUARY 27. I860- 



- • >. 



• » 






■"^^ 



pro 
So. 



N-'irf". bt^-( -!s " 'i 0.-- o.iier-»aliled accuse of 
fee country, it must alt*, be ktaied I hat Ihe 
Wield ii by no feseaBt aaifofin Tne termer* 
who bare cultivated lUenr land judieinesly. 
**HI rtiP forty, fifty, and tixly bethel* prr 
acre; while, oo lbe other band. rnaey who 
aave for ten or Iwenly years subjected Ibeir 
farm! to a vicious aytteia of over c ropf.we: — 
whose cmloen it bat be*o to throw tbeif 
ououre iolo tbe river instead of spreading it 
over their land —have so ibntoeghly etkeoeted 
Ibe soit that Ibey now ev| but eighteen or 
twenty bushel* per acre, wbeo Ibey fornter'y 
Vetoed thirty five or forte. So loor aaa eel- 
bcicocy of food to feed ibe uroe family we* 
iroduced, to long was ibia ■jitest pet*eed 
>QMtiuMi,inderd ( the groand "a* allowed to 
tie aoder fallow for a fear ; and at other aaa* 
mm a rolatioe r«f crop* waa ventured oo. — 
Bui tbe*e departures froea tbe ordinary rou- 
tine wat rare, la oee rraprct. bnwever, (be 
fanner* appear to hmve been geneiallf ag>e*d. 
We refer lo the) d-ter mi nation i raise little 
bore thee eaoegb of produce for bo*ae coo- 
aeeaptioa ; and to tlnctly did ib*y carry ool 
their detersiieeiion — to eieely did they paaf" 
the needed home supplies— thai la»t year Ibe 
temporary pretence in tbe SclUeeaeel of * 
couple of exploring per I in, and a few hatchet 
of forteee boater*, oe their *tj to Fraaer 
Hirer, aUaeit created a famine. Produce 
waa scarce , at enormous rales. Wheal rot* 
from St. (Sd to 9. per bushel. Flour from 
lit. 6J. to 30a per 119 lee. ; pate from 3v 
to 6a. per bethel | and nearly B evcryibio*; arte 
advanced ia proper lira Snce Ibea. however, 
quolt'iooi have receded aowarbal — though. 
at will h* teen by tie pricet carrcta! ane*ied 
thereto, ihar are atill a* high at oar well-to. 
ft rater* could reesooably npect. The want 
of a regular msrfcet here continues lo h«i 
ttaadiof jrievaoce wiib ehnoaT all ela*a • ; 
for, although mott of the turplut prod .er bud. 
ready purchasera ia tbe agvnit of in- u u ,i 
eoa'iBayCo., lha producer complaint ibat 
tba absence of a more mended demand »*ib- 
jtctt him to a atanite-t disadvantage. Ua o.n-l 
either tell at lha Company's price* — dispone 
ot hit product to aay of Ibe nterchanlt who 
art willing to take it— or wait bit e bancs* of 
obtaining mora reamaerativa ratet from tome 
ef the acltlera or otbeia who aay happen to 
run abort And, oo the other band, boo pro- 
ducera suffer oo tmall Iota and ineonw-ienee, 
(o oot having a market <k lair at which to 

Ee re ease their eupplie*. Some yeara aiace 
lira wer* regularly held in tbe rSeittemeot { 
hut they have brcn ditcnntiourt 1 of Ule. It 
i% to be regretlrd Ibat ihU «UouM be i(--- e»*e, 
tr.iJ, ere loug, wa hop« lo tee th i f.nn ie- 
Tiv#d. 

Mtrderer Am sled. 

( From Urn Sar^reore Ls*i*r. J*n 90a J 
• In April, JB.'i'J a man ntin-l VVm K 
Brtiherd. of llin TowimUtii of VVickliiin. in 
Uiaoi'iniv uTUiiiinmoii'l, *i« cliir^ol wi h 
ilio muider, up«n a ver<iict of a coronrr'a 
jury, nf hie mother, and a warrtnt hnd be* n 
ieauod for hia arrotl IIa waa al«> chirar d 
arjih haring ahoi at. and *i)ijintrd liia br-.iti*-i , 
w.iii itio lbte>nt to murder him. . Brainerd 
•acapnd. aod though Goveritnien' otferod a 
raward of ££00 (-r hia arrest, up tu the \> *<■*- 
•at lie e!udc4 doteclioo On Wedrjestfay 
Ittt, II.a*h Conatabla dark wa* itif.irmB-J thtnt 
bo hnd rMurtMd and waa aeon in Richmond, 
and no iho earn* day. a at range man. aup- 
poted tu ba Brainerd. paatod througti tint 
towa mi hia way to Le-tinnxtilla. 1!. C. 
Clerk, and Mr. Hiram Moore. Tba luttar 
bail teen Urnioerd ihe Sunday evenina; pre 
tioot at Oafbrd, on hia way t<» Dunham, and 
ao-pKied hii ideuiitv. took tijoenra. and Mr. 
M. Reaj. end E. H.CIork, eon of the High 
Cootiable, with a aleigh, pu r»u M the auapecl- 
ed man to LennoiviUa, where he w*t fuund 
in a tavern, and gate hit name aa *\ ehu. 
Keal, oo obaorving him mil liia bend in hi« 
pocket, aeixed him by b.ith arma. A acuiBo 
enaued. but ttnid. held him till Clark |4ac«' 
Ihe bruid culT« •« hie writ. a. Ua taade eev- 
era) deaperaie effurta In reach a e:g unr relied 
reeolver 4hnt wee found on hia p>rao». bui 
did no: aucceed. A large, aharp. d'luhh- 
edged knife waa aleo ukeu fern him- Ha 
waa at uitce ireiiatorred lo the jiil here. On 
ihe lu.it, while ihe d\mg declareti< u of hi* 
moiber, end tlie depoaiLKma of h:a bro*here. 
were being road lo him. he waa much agi- 
tated, and admitted that be waa ihe *Vj|i|in 
K Bralneid, mentim^d in the de)K»iihm 

It appeara, from hia uvn ncr- -ui.i, ihai I e 
haa been el variuua place* in the t'mird 
Statee, and ihol he tfem all hta pfu|*n\. 
He a«>a Urn pittitl weut off while atrugrlri'g 
with one of hia bruiheni ; ihai pre*i»u*!y b> 

hid taken cMurfiCtWiB), and »r. bearing ihe will 
read, h«. in a fit ..f midneet. dil »>methiiig 
dreadful, which be d «a not remember ; that 
while away, alter hit eacape, he did nut re- 
member what h. d hnp|.ened. end came beck 
la aaeeruin il. He atatee that he eometimee 
baa dreadful feelinga, and frela impelled to 
do eomething lamble Of oourae, the 
wretched m»n will give the m> ti favorable 
account ef himaalf; but lutle nmrhid aym- 
paihy can be fell f„ r one ah<i acmiia he in 
hia mother e murderer, and who could, mere- 
ly from di»aau. taction at the lanne ol hia 
parenYe will lift a murder^r'a hand egamti a 
mother, and attempt the life of «, brother. 



or £3J)00,000 »u*fli0g ib (be xwtbera pro- 
vinctt of China, importaliflaa iato ike aertaera 
■re actrcely kaowa. *l*be ijuahty, tbe atodra 
ofcaluvalioo.'df cletoiag. of packing, ant all 
»u*ce|llable > of freel iftpronrtteat* ; ihfetr in- 
tenr.it will mtke tbe Cnieeae teachable 1 , aotl 
ibe Vang ike-Kita* raay ha ibe cbanaei for 
Ike eolation of Hw CMtn* rfiaVuliy." 

Si>ct'L4R '.wm^ct or a Puisar.— A 
Frrncb Canadian wat tn.J in tbit rily la*l 
week ca a charge of bigamy. lie named hia 
firat wite io ibe blatra A year or two after 
he married kit aecond wife in Canada, lha 
print wii.i officiated oo Ibe laltrr occatina be 
inn a tare Ibat Ibr acCJtcd h»d a -eite livmj. 
Ibe counsel for the dcieiice pletdrd Uiat if 
the pi inner wat g**dly of b*ga*ny nrcordmg 
lo eival law, be wat not to according lo tbe 
creed of Ibe R C. Church. He regretted 
that be could not examine ibe Core on tbe 
re* no why be taid that the piitoaer eeold not 
live with bit b>»| wife. The Court had ruled 
fuel t«ch etamioalioe cutd not be allowed ; 
be wa*. therefore debarred Irom tbia pout in 
hit client'* favor.* 

Tba Crown Piueeeator contended that tU 
pritnner »hou!d have ke#a gaided by ibe lawt 
and ool by the Pari»b Pn«*i ta tan queatioa. 
A counsel to marry io the pneooer'e petaliar 
cave waa eqaiva'eat ia law te a eouotel to 

•toil. 

The Court then ekarged tbe Jury Tbe 
cate waa of the bigbett importance. Nam- 
bera left tbe count: r to taek fortoaee ia the 
oeigbborieg Republic. Waa it right ibai. 
>ti<Mild Ibey do %o t ibey loea the proteet»oo <■( 
the law«T Tbe fir«t auforlaoata woman had 
phghied ber fartk aceaaditg lo ibe creed of 
tbe cbarcb. ted wti the Bow to be told that 
ber marruga waa to be •eTtaid* keeaeae tbe 
l'-r..!i lYett who marnvd (be, priaoeer lo bit 
trcoud wile bad doubt* of it* legality t By 
dftiag te. tbe I'rvear henV espoted him-elf to aa 
action of damagea. A* K »i-, ibe proof 
against ibe pr>*'<eer wa> complete, aad il era* 
tueir ddty to fiad the pfiVte* guilty. 

Tbe Jary reiited, aad after remaiaiag oot 
a few minntea. handled ia a te'rtiel Ol 'Geiliy.' 
—Montreal Witness. k , ' 



\ 



Tk« iradfjrd filor. 

(7b tW CJifc* o/n, Cfoe*.J 
Sta,— Tba ttatemmtt win, \ t \^ Xe t ,,. tJll . t j 
It day ia your own and anotbei city paid*, ii. 
relation to Ibe late outiagetat Bradford, bate 
givea a public currency to lb** cnrum<Uf>e>-- 
wbicb aeem lo call for a tingle word fr.ua me. 
m» their aacontciou* cau«e. 

That erord thall be very plain and Mrnple. 
Il it Ibat: If the ntagi-lracy and good people 
ef Bradford feel ibemteive* ie a poarweer ta 
preeeree ike peace, to protect tbe right of free 
eeewch, and the equally aacred right ol botpi 
Uhty, I thall be mott happy to falfil. at the 
earhaat detirabla day, my c^ageeaeet ef the 
13ihof Jaaetry, with the Bndfonl Liter-ry 

I remaia, Mr. Eeator.yoere.fce., 
. THOS. D'ARCY McGEE- 

Ro «" Ho eae, J,,, n, I860 . 

J'OoTTO.irROMCHiSA—.a hia new work 
A v. H | to ibe IWiipiae lataaale,** iiir Job* 
Bownaj; refer, to Cb. D a ia coooectioa with 
^bjec.of.he cotton topp.y Ha pro- 

•tkieb .. dwp Uyed upoo thi. *nhj.ci nf « 

"I io.porU«e. n.d observe* tt u i_ . rrba 



C7* A pcreoe lately eoaea from Toeeeny 
aayt that there it at pre teat a greater move 
meat amongtt Ibe Italian* ro regard to tpirii- 
aal than for fifteen yeera before. Nnmbera 
of Ibem meet t&gether for rcligioutititcrcottrae 
and Ibey declare ilwy will ui»*t. whatever op< 
potitiou tbry may hate lo bear* 

Altih HtsutcuTn.-s aso BtiHora 
l^sr-'HA'.t — I lir Konuii Calhubc Birhnpa 
■if i'ko.uji bate not got it all tbrir own way. 
Some uionltu ago tb«-y detiounced Mr IVArcy 
Mel >' r and hi* Cn-at Gut principle*, and a* 
Ihe tame time Uud«d \h- Trus Wit/tea l» 
ikate. A faw daya ag» lbe Ker. .Mr Ruach 
tb.- Pariah Piie-t al Preaeoll. launched b*» 
iliMndaib-.fi- el the True Witness and drbVd 
'br Bi-b»p«t A prt-tly k.-Mle nf rixh th-t 
LVArcy MtGee euibri>glio!*.|t7a^, King- 
ston. 

HowtoCarvb a Tut-on Tfaacr.-The 
Nffukavm Pa/tadium may a petty taking 
aupp*-r al one of ibe auburban h<uele. n few 
eveninee etnee, found the poultry rather 
tough. One gamut after exercising hia in 
geuuity<to nu etlecl in i<) ing lo diasect a tur- 
key, turned la the waiter and atked. •• Yuu 
hftteii't g-<t auch a thing aa a [wuinJ nf p<iw- 
de r in the liouae, have you 1 Cu I think it 
will be tne auorteat way io Uow thia follow 
up.- 

CoUKTIRfClT OX TIU QutlGC HlNC.* m 
Wa Itfetru hum Uitf Ucllnlv« Chronu^t Ibul 
Air, T- C* GnHio t l^olot;ni|ilier t In* been »r- 
r*%Ud for pithiif io circMUlion Pboiojfti;»|i 
Bill- on lh« QarbrC Uauk- »*i I lbe «rfitirocr 
m%\ MflKtefntl^ ^irooy aj^t*r>t itm piiftoorr f *■ 
wjn«nt in» rotnuiflnl Uy b\ McAnn;ji.y K*-q. t 
Iq Maied bi* (rial al lite bril Qtarivr S^uious 

drrvrit of Ibf bilU lurv j>* -^- 1 aronoil , 
l>rjuri|S»ny l\\ «dJ btt» brra traced io Ibn 
«im UriCa.ainl a pcru* by lbe aktioe ol 
liroam-ju ftlra waa H'rri; mjf Ibt i'boiii^f «pb c 
A. I -tilfa lb* i > n*flucr^lJniLu:i* s »oaot be 

A SiTe MH T U T i ron CHtonorovM* — Tba 
Pant AraJjiitie dv .Mrdrcioa baa bm calm, 
ft* lb* PraackcAtl ita wiib a mw ilijcovefrjr. 

wliifb (irom*M« lO Jtr. C «>lr Iff* vt '( clilon 
I «■»! alloftrtbrr. Hip iti^Atfiy c^i**e*(* l>< 

b*-aiiu]( ua *f'-i> rod io a rr J brat, ilmu b \dng 
•i a rriiaid di*laitcr fiom lba : t^irtnT* foi#* 

btade exactly betvttn tbe two tje> t wbtu *le* p 
will be |-r**c«rfd tn leu lbao : ttute BMiitile* 
Vbr vvW-p ilxu> produced it 4**f*r and more 
free from a^itttioft, IuU qt-fe aa lo«{ ( aod bat 
ant Ibe teffiM* daajier of breaming: eleroa 1 , 
like ibat whicb ariwea from tbe ate ol tbr dead- 
ly drv|{ now in favour* A eaacered breatl 
baa ber* already retaor**, a&4er Ibis Miftjtar 
aaKMbeiie. 

A wrui. DtATw. — On . Thureday lent. 
Emily Higetow, dnughttrof IfiramBtgelow, 
who keepe the V*l|ey Hotel al Naw Leb- 
anon Flit*. Columbia eouii'y. waa burned >o 
death in a moat ahockmg manner. She waa 
aim ne; by the atove, whan hercl'Hheeeaught 
oo fire, and loneine- all presence o' mind, the 
rushed into an idjoiiiii>g t-edroo<-n. abut the 
dour, fAttened it. end epraujr, Into the bed 
Tim i>ed clothea cnught fire end ahe waa lit. 
emllv burned to a crtap. ttia believed ih*l 
ahe was euffcated in ihe bed, end Ibet ber 
Bufferings were oot m greet ea the horrible 
tnrctecle nf her >">k-'d and Ulnr-k^uad corjie 
*-.u'd naadjej noe a: fir»i b«;lie*o. She w^e 
aii-ut 2-2 yeaia of nge, wat.a fine girl, and 
much iietuted but her at^ngcooeliluth.ii had 

h-e>n -.battel ad by reeeoi iniieea. — Ortctto 
Timet. 

|^" The avaber of 




-U1IU I1HIIN Sill! «^.«?-*w ** 



On and afier >Vednesday, 1st Feb., 

TB8 snBSCMBKR >ill<<MiiBeU<wUi>(ortW*Uli^bi> !■!«■■■ SMck, joMlalaj^ib. 
Lufmt mat bat S»1k1mb «J 






Q 



^s 3 



>■ 

8 

o 






i 



O 



Q 

Cd 




O 
Q 






6 

4 



At greatly Reduced Prices. 



7} per Cent. Discount ! 

WabeannwedonanCASH PUaCHajaKS 07ia 05B DOLLaIL 



,'f^::-. : 



-* A 



■ *n • 



Aatkeeewa^eertaeeUrailneJiedeeT^ be talicJeaUd- 

KTSeale to be continued for Two Monthi.onJj/i 

W. M c MASTER, i K 



Wtlar^trse*. rtevmerket. Jan.»7. I«0. 
TOkO.Nru MAKKfl-S. 

TurMAAT Jat.rcta.ftT. 26th, 

f r{cM J»f to* tW wmIe b«f « brtn nieUQUinetl 
■ nd incno or two in#(inc***.»n tdf*ne# me>d«. 
Th» itipp!^lwwere.r. fiorifionM ttmilvd— hr- 
rmis twipf «blif«d io being tl.otr pfixluc-* in 
wf^ootv Tbti fi>roi£fi qeVei of th* \rc«k i# qu- 
fetvorftbU to a loAg coaunuiQr^ of pi«trril 
prtCM. 

Flour. — Tbo mirktrl w doll And tpecoletion 
bold ib« fremtor prapo/tion ot th« stock. Dia- 
blo Efira t^SO « $4:75 ; Enift »525 a |5. 50 : 
Fftiiov S4£0; &Wffin« $* 50 

F«tll Wimi.-Onljr ftOml iaa500ho«hoU ba?o 
tvufi ivhfrfettl doiniff ihe weifk. Tho !»!**■ 
p*i-I lainRati from %l:2Q Lu*$I; ( iS — ytuietiUy 
$\cl5mm*\Hm hi^hwMt. 

Sjviug whtMi— >iea-Iy «l $LO0 a $105. 

H-uky— ImpfOTiitg, 60c ft 65c p«r bu-beL 

Ry»~QuHH ftt 70c & 75<m%, 

Oiiii— Scftir* m fthoai 40cu- 

I'^-i.ihvee* — OflVf»*il frvt*-!-/ ai 30o ft 33clt. 

P»>rk The* Hla|lk*f1 l» Mill (uiOVeH-f- I|ftvr« 

woijfhitig 2S0ib« comm»twl fmm $5:87i lo $5 t * 
<U. Lnmmt uuftlitHr« hum %5 id 5.'25. 

BewOf— Fii^i cltM Iwf ? "> n * > 15. 

Butur— Sifidy, 18c lo 'JOu. Tub it dull ftt 

I Seta, 

K*g+ — In bel!or f upply m\ V2\cu per doz. 

lieui ltmrrfepinpnf0. 



CARU, CA&M 



DRY GOODS 




CLOTHING. 



NOxiOtil 




1 



N erdee to make way far Sprier nrebaeaa. the eeeerriner wiU tall Winter Draesea, nenaels. BUnktU 
Ribbeee, Readj-mada naihieg. Boots and 5hoea, aad other wtnUr r-ade. 

At Cost or such other Prices as will make a complete clearing of 

the Winter Sty lea. 

THOMAS A. HAIMOIN 

OXE THOUSAND POUNDS FEATHERS WAJiTR&l 

Kewmarket.Jan. 18. IflftX i£- 



NOTICE I 



ilr fta 



U i 



TB 



THE aadeesie-sed art dale a 
PoWJe Keiise. leal all last. 

Certain Parcel or Tract of Land and 
Promise*, 

SitnoU in tke Village of Neunnarktt, 

aed Tosraaklp of WbllceaKa, beiaj; pari of Lei 
Ho M, 

O.V BOTSrORb 8TMSET. 

H% Unka torrent, and * Chains »^ Links io 
de*4sX and koewn as the Propartr of the fiatlfioea 
SecWre of Friaoda eea measlr asJlod Qnakara, will 
be aflated tar SaJe, 

At Brelsford'a Hotel, 

la aaJd Vilts#a. ef Newmarket. OS THE 1ST* 
DAY OF FEBRVJRY A. D. lett 

tTTarros— Oaah. Sale te ooaneaes) at fl 
o'clock pa. • . 

JAMES PEARSON, ) 






iUR MUfllACL rBIKND." a Esje 
psnion for tfca Wiot*»r Moetks. 

Ztmry Vi-i--.:*:, 



ceni- 



Erery Siofsr, 
*>rry Tacbsr 
Ettry PopU. 
ErerT I msleor. 






Trustees. 



ELEAZKR LEWIS, 
OWENPUILIPS. ) 

5ETH ASUTON, Asset. 

"evaiarkst, Jaa'/ It. ISM. *w-48 



dracriptleat ean now be bad 

rw. 



CAKES of al 
Chsep. at i'-.,- JtWrV BAKERY, 

Piearly opp site the AVw Era Ojjiee. 

J. Page. 

N'twroarWt. January 24, iPGO. tf-W 



*»"/ iPS 



SHERIFF!* SALE. 



B 



YVirto^ofei Writoi 
tit ih*? Coiitut Com 

iff of fit* L f nitarel &> \.u 
lht> r>M*» m*'\ chetlftOa 
John T CiiyW, at the 
hivT* aeMtfHj and itka-u |) 

I wi DfHibU Harrta^M, l| 
idiI L*>,*ifin ChmJua.afcc,. 

SOLDBYPUl 

OnHftturdiy irtp 

AUh-j Rojal Oak 

DOOOe 

F. 

SbrilT-B Office City 
Ja> u.iry 23ftl. I 



/.;!!■.'. **ei)ail i ■■•a 

>d *l\**r li-d to lb* Sl-fr- 

XYurk aad I'^rl. ■viinnl 

Mlunii E Ca\lar. sjhI 

of WiliUm (ire** I 

teeJuiloo I apaa Hftrw*! 

>• ..Mix.:,. 1 ci >:..*!-. 
t »liieb property wilt be 

AVCTIOX, 

lijef Jta,184D, 

UOL'.VV ALUERT si 
JARVIS, Shaif. 

'onioio, 

Iw-M 



LIST OF 

RBUAININO io lbs T ■ 
Jso. Itt .I860. 
Aapjr Fnuees 

A mm Thtroas 

Beliry.E^q Oria 
Hollar Jamaa 
Buawtck Joho 
Hit>i{liarii R. 
BoImi Mm Add 
B.Mwm. Eaq. Wileock 
riimmrf Jacub 
CWffry J- M. 
Clar* Mi*a J.na 
fVaeara Rnaaash 
Uailr Cbartes 
Eek'jaha 
Ekleh William 

Oillmora. Em] Tbontaa 
1 1*711 e Mint 

ARCH. FY 



;tters, 

'market Post - OflW. 

IslUnnbead Dasial 
Edward 

Andrew 
I line Mr- 
(try Robert 
lunds Mrs. ffm 
Etonian Mr. Jobs 
.trbtll R.>l*rl O. 
Vrrjr Mats Jaos 
y iior Dauisl 
itiio Mary Ann 
WiQi.es 
'oataji Sarah Aaa 
'borne. Eaq. ii. 
It William 



Beeold pxoeare ihi* wesVly 
aub*toaitoo of Voesl and 
Puao Fsris Ifsata coet- 
In C bet IQ Centi • oom- 
M . .«— .— . ber. ss*f proooKDeed by 

The selbe Praea ef lee Ooeniry. ta be 
'TBE BEST J SD CHSAFEBT WORK OT 
THE KIND IN TUB WORLD." 

Twsles fall-siied pafte si Vocal and Piaae forte 
, ., r . ,.J4asie 

FOR TEN CENTS. 

Taar.y.aS; Hslf-yeet*ry.$4« ; Qaartnly.$l 25- 
1 Ssnacribe to" Oar Motiosl rrieod." orardor U 
aVeet ibe osarrM. Kewedealsr, sad rjm will ba»r 
Wuaic aooogh fur roar raljcs Um'<U, a»d al so la- 
tiniflVaot coat ; sod if yea want Knaic Cor th* 
Flute, Violin, Cornel. Clarionet, Accordeoo. etc. 
ele-,tabscribe loin *• 

Solo Holodiat, 

CbotsisisclSpssvs eoatlaeeet/ 
lOCtl sonmber; Y earl y, Sp 50 ; Half-yearly, 

AM Ihe beck admbeft at lOcts, sod boood eoU. 
eoetsfofaif 17 aunAert.at \f% id e»ch p cor-et*ei:yan 
baad. 

C. B. SEYMOUR dc CO., 

107, Nastlo-tL. New York 
Jsn.fi. IBsO. 3 ra -+- 



TBE GREAT 

tain** a^mw^wi 



rOK DISCABEI OF THK 



EYE AND EAR. 



CAME »f*o ll»pr*w-»*>« ftf iWintltfaW*^* 

\blACK NBWFOUiSDLASD VOQ- 

Tba o+o+r ta r^q»**atad lo prow prravty. pay 

FREDERICK CURTIS8. 
WhUefcnreh. Jtn'y IB, l-«0- «w4f 



TBLtfi&APB WW» 

Be Opened la Newmarket. 

THE Uadoraicsed ass meoh pUasnrv In leti- 
roslioflo ibt b»*io*J« corottinniry, that IBa 
mssacer of ihe Mo*trt*l IthfrapA OMiswaa/ 
has ajrsio re-onrnrd *a offlrs in this pate a, ssd 
irsAtsihe sffon't whteh ba*» Uvn made lo cnotioue 
tee office hara. will be duly appreciated by tbe 
buvlueae community. * . 

TXJT UrtesBTt transmitted lo any pert of Cana- 
da, sod lha principal ellise of tbe nelgbborlng fte- 
pubUc.oe the shonatl notice. 

O. FORD. 

Xswmsxksl.Dee. U.lUt. tf-44 

mrORTAlVT DISCOVERY. 

Me HALtSY't 

FORKS r WINE, 

I'D 

GUM COtTF.D FOREST PILLS. 
10,000 ICttES IS ORE TEIBa 

DR. HAl.SEY.of New Yark, hat interned 
a piocea* by whirh a rich and loxeiitJI 
WISE is produced fmm censin olantt of great 
medicinal virtoo. l"h!s delightful Winocoro- 
binn»»all lbe hi«h medicinal prop^rti#« of the 
Dandtlfon, Saimparilla, Yellow Dock, WiU 
Cherry, and contatna other plante, whose vif- 
lues ate ten ti mes more rjf<ctive as medicinal 
agent*. &>pure and concciiiralnd are ihe 
dicinsl piopeiii*-* of this Wine, that it has 
found iho moat ehVcWTe medicine now in 

Frequently leas linn a tinyle boille realoreatbe 

lingering patient from debility and tick nee*, te 

strong and Tigtirou> heelih Every doee tbowa 
its good effect* on t he con*: it ut ion, and iraj 



PILLft.-Tbe Ktarh aed 
fb»eh thia pre-amhteut me< 




TIN & C0PPEE 

WAREHOUSE, 

VtrtcUy opposite the S**rOi Amtucan 
Hotel, Main sStrert, 

iy my iitiUB as ib ^ 

rMF; Undrr^lfitlfri, -ti trX Omitif thanlia forlfae 
Trrjr liUml palrnriaUfr r*<-~i»e»d a)t»ca hia com- 
tneocrtm-hl tu bu*i-e4-ap- t rr*|»*rif*j|ijr inhmatra |lt41 
ha haajuat recairtd a\ larga tud Tanrtl aaaurtfUeTDl 
of 

COuKtNOe BOX. PARLOR, MALL \X0 ftlCD- 
HOOal ITOVM, 

Whieli be will tall al tha lownl ramoncriiWf pr af. 
Itav Oonatanllr on haad, all kind* of Tin Ware. 
Harinf alidad to fcia acock ihti wliola o' Iba 

EXTENSIVE ASSORT MKNT of 



rijy ware Sfc 

Eiubraciar tH* Ft* c«-t»*T«at>« of Ma Oatnaoi 
VuaeTIeltwU iht* -»boW Will be d rapOard of 



FARM FOR SALE, 

IN ibr Townalijp of Kit-jr, So<l Cortct?«.oti Tsot 
Ao- 6, Count/ of Yark, Canada Wrat. cooUia- 

«00 ACRES-130 Clcnrt-d, 

ani* to abi^hiatataof cu1:i»aiioi l .»i"l. Good Build* 
np*. ftu Orrba'd. ar»d will aaif-t-d. 

It la aitLtatrd |l.j tnrVa irom Voiicr-strr*-!, 3 

mir* froti Holla:.'] Laadinf and 4 - W^ Ir»m lb-* 

, fl^.iialiinc Villa^a of NavmArlui. It will be? evil.) 

j in ONf l-ef. or in l*o of 100 a*-n* tacb. Iba laud 

i ia of tinii*'a(c qualiiy. 

Fa/ turtUtr i>an»culana tpplj Io 

A. BOl'LTnKK, t^Q.. 

Xewmtrkrt ; 
DR. B'JLL. 

L\ud!own ; or t 
JAMES F.GORDON, 

oq tba preiniasra. 

depend - on" rr 

H-teVa-. 

SlmpaonetTrrmt'l ^ '* ' >^> 

Ia tbe plaee to ty>¥.}\ 
leaTt yenr money* ?*f *a>w 

et- 




*•» i 



*. 



a* 



•tanr>n- 
rl 

I \<v ebie 

.UJ.J.If 



ihr 

• »d 



etciauoe .bat Ne K roi* D d ALiea 

to fill up u, e aai«, ( ,a lrd » M „ um ot 

ti m7x te ' »." d > bll « Of "he „|, fr 
Tbeca^fhl d,rt ''»;*nt.u„ l , iB d fmtm _ 

tU ctpab,.™. oftr"" " e lhr,,i bul 
Cbi-e wa. able to **£* £ *'" P?* I 

di-l«I/ lo make an for the »b M 



Ihrre 
10 the 

■nd imme- 
nca of ibr £g. 



btr peopl. froo, ber ow cotton fidd, -.-rl 
fbose of ladm, that, tboo.b Ibee alio. . n 



■aaer ia 

pel amieg tlie Japaaeae ia taie> re be perfect- 
•ly atnnderfol. WjiU (.ie, aid, of |ee«-aes) aed 
kkillfnl peialieg. they aaakc of it eicelleat 
trnoka, tni>ecce-baga. ci^ar-cate. aaiWIe*, ulet- 

copeeaeta, franari for oaicroaaonea. »nd waler- 
f roof coats, tbe latter faajly keepiag oet law 
refa end are ai aapku a*acMi|otb. Tbty aee 
neither aulk nor cotton aws^erclteese, lawelt, 
eor deslera : feper IB tbeir heads sere es at an 
eipclleol eeestilale. Tbe itMeSff walls ef 
wane of iln-ir hoetee are ae th i e g ejere taau 
painted paper acreeet. a<d Ihrir wjndowt are 
enrered wiifa a Co* irausl'iKrui deter i prion of 
Ihe saaK atalerial. If a swop keeper be* e 
percel to lie tip be lakes a atrip ef peper roll* 
il quickly between *u» liand«, aad ears il for 
■be purpose, and il it quite aa atioae; aa -the 
ordinary slrins; it»ed ant'>og <l na. One of ihe 
stipulation* for a bride in a aaarnaje coul<a>l 
it. always, that %i»e ••ball bate a certain qean- 
l:i y <>i |-e|>eraMowrd |yr. — Guardian. 

NtWMAKKKT MAKKKTb. 

Kawrnarkei, Jan TI. I860. 

Jt- t *e meeh prodoea nff-rinj Jo*t now, aiH it It 
|hertdi>re d>Aeultio £t*e *xaci qeatalk>iie, Tbe 
fa>Jlowinjr. howc-Ter, ussy be rc!M on at pretty 
nrsr tbo mark : 

Whkat, $1 15. be«l tarapia. 
Sranu VVhcst. W>;93 
Floos. #4 50 a 5,50 
Oats, lOfia. • - 

Berley, OG s 60cls 

Psu*, 45 eta. e 48 cla 

PuTATUE*, 'lb CtS 

Btrrraa, I8cir. 

Zoos* 13A nu. 

Cm case filru a ISeta. 

Btaa oerlOO lbe ¥>,7X . 



Al«o en banal a soleaJid aaaortmaat of 

Fancy Bird Cages ! ! 

a m - n Ifr' f ■ r Tin lU^dug. Eavc rrnticltia^. 
Plgn '■ ■_' .. •'■ f l - '1 n«a^iri#, preinptlT etrcutad. 

ooi»psn -XrVox^.^, 

fti -ii i:- i.ri. c'.-f-. -•!> i lecn'ed. sod on tbs ruo»: 
Ri'i-. »[,!« i c..n»,e.rbaa 

Copper SUH-. l'u»-o*. Sttitm P>'t*t, Itrtte- 
rr-* krtttr*. o>-. 

Beiat:* PRA-CTiCM fZ.f'Ja*i7/.7.\l.etvp»ep#Te*l 

to aiectilr cr l_-r^ !*.» (trc tittii>f up >■! a Waiaf-CIo*- 
eis. -O.K.. riileri.*. fjiupa, Hot ind Celd Water 

Bathe, aV-ax 

OIJ !»'*.— . Coi'ixrr, Lead, and Raea taken is 

(varaaDca for Tin-Ware ; li«aw»— Farm W.-i. .t 
. If. S. WA1TE. 

JsaiiareaS. IF60. lf-50 



Nawmsrker.Jss'7 19. 1900. 



tf-49 



^ 



•" 



Dollar j> 






e 



••. 



<Jr 



Tea for Half.a-I'ollar per Poand, 

(~\r m Saperier Qcslii,, caa be heal st tbe Store- 

E. HUQHE8. 

Allot 1 ^rOaxKJa^rrrai^on'iJ^f UqualifT avid pfit^ 
rnid-ptK-t-ii , KivQarkil, Jauie 36, I860, tf-iO 

Charch 8ocl«ty liucUUoae 

THE Amtdmmrj Xt*u* t mill U htld io 8 T . 
PAUL^d CHURCH. 

(>ii Monday Ev*g ntjrl, iht WlK inst. t 
it 3*t ** •'eloek. 

A UrpoteVa#a from th* Pjirrnt SneUly vill at- 
lamd, w<***>tJi>g«f Ibt Rev. 1>/ SctT. auid other 
Clr'g * D*Se 

&, F. RAMSEY, /ncum^n/- 

NtWJIlelflcCa. J \n Si. IflGO lla-lVl 

Notice • 

THE AtiHiiiv* foe ihi Town-hip or Noilli 
Ovil.iiahurj ariM h«5 Mt lb«i To* D*\liip Tits* 
mmHll Offirr A oo MONDAY, iU# 30i)i mtL m Oit*> 

•Vfceck. F-M. k»f l(ie> p«rfioaa* Of aUldlUUif lha a*^ 
trnmiia of IKS3. «lien p day period ihsxi u di»»aii*ri - 
r<l vith tlaft arctuftLj, U ra^pce-iftilly rrqurt>t>d U> 

RICIIAKD^!IEPPARD* 

CT*»rk «&d Trr*«. 
eVonh GwiHiroburj, Jan.05, l**60, St?-S6 



ten; 

W'HJT- l>t rfc*?irrtl f )<* lh*r tnrf#rti|^-M t ftr tlw 
crixrt'OQofa DwfIIIo^ HitiM aftd Office, io 
j Nt'wrniuktL 1 . in «*t»rords%r>Ce? Wllh PleViU uxai Spa^i- 
' fir*rr-tr«<l't-rai bf -I- T, Stokra* E-<|-. Arthittci, 
up im FtjKmiry Ui a I-&0 ratrtita uiAy Iridcr f .- 
i ■ '• wiiola- vnrk ^jtai|tla>it* # a>r for iha> OtarptMsttr, 

' Maaaaori # I- \ \ \ \ ■ i - ft i - J etuflt M[h%rtt«ly Iht I*****- 

ff rrrr-vmr l'-t J if III lo rvjdart aut *>r all iht t^.dtn. 

(.ft'irr- !■■) ' * *> stAttwfartnfJ. Piatt' • AflH fpeKdfi- 

ttlNKn may 1*3 akr*?n tvL th* Am ErA wrT.-r, wWrt 
]ijr.injla\ia ai»T be tats/Drd. 

n. JACKSON. 

Newniarkei, Jao'jr 19. I8C0 

8«rvant Girla, 

CAN* W beard of by apply je* X4-. 
MRS . R A it St A Y. 

| A Girl Aged 13. 

ri bo APPRENTICED out ia tbe Coontrr 
bra term of jrars. eppticatk>n io be mad* 
to tbe 

REV. SEPTIMUS F. RAMdAY. 

Newmarket, Jwi'y IB, UjiQ. 1w«9 

A8TatAY. 



Mtttr ATM LIFE 
eavird cvUoritv i 
dkloa? Iiu nvqiiirtJ IW iu ianrlitblt eOl^elcy in et'l 

l^ti tIiir4UM whieli Jt pfofetatt* lu rurr, haa nndtT+ 
rtl tlir tiaujil pfa>ctic« #/ faWeiUlrOfH piJlTiDK not 
only iJtt'jiTaHatairv bot UQWflttliT ol llum. llirt 

Aft aajiowo l>y tfctir fmiu ; ll-cir good -ro*-:t l*»u- 

ty t*r ih«m t aod ll«ry ilir.ro oot l*y lh# faith of ihr 
rtvduUiut In til CJiMa of COMlTrnfaat, dy-pep-ia. 
bi'tuat tod hr»f ■Ifrt^tWint. p^Itat, rledramftfiieti, fo- 

r*r» and tgtw*, otaatioaic h«*M*a-che*t.and til f**»* 
r»l tet-ninjrrmrtata of hftlin, llieWO Ptllt hmrt intatri 
lily proTrd t n-rttiu arnt aM*-tlt rrm+\y w A ti-t«l* 
tiTeal »i!l pltet il«t Li'« } J <:U lit-vi-nil Uic n-avcii i>f 
ctr, T |«tiiiii»fi hi llit fsllmttion of m+vry pttJem. t 

Dr. Moffu'- Pliu'iiix HiUrrt wUUttloutMl rqutlly 
rffir«cio«»i in tli <*-_.., e *if uprrout dthilitj', *Jy p*T>^ 
ala, hravd-acht-. the tJtkait«t in^donl lo frm«tW \t 
iltflirjtter htetllhe anil rrrry kind »f w«>aknf-a of fh*> 
-iitrrtMTt orgao*. For ■*!*• hjr Dst, W. B. M«? r*T , 
SIS Hro-tlerty.andbv Ht-Iirfnej |>l(tr» tod Ihuck, 
. ^: i ;:i-:;i .ill; llitrufllAUt iht Ctiuiury 

JOHN BOND.^etn/. 

Patent, l atent- 

IMPORTANT TO 8II0H MAKERSi 

THE S-bv.^rvMiM to inform tlio Trtdt lo 
frrvtrtl that )*• hu bdU|tht of >Ir. Tnok*a 
AeveaTiujvu. Pat'uirf, tht foil right to Vtod tod 
Ridiog of York, tbo improved 



A GREAT IH8C0VEHT ui tht> *c\tx*r* of mt- 
aHclot. btinjc * cflr^alo ood ipa>*dy tnjro for 
rrditwing thr tight ttd rrmoTMijt til iliM-eva** pt- 
rulitr to tbe ejt. Thit i- nDi»ar>Ally -*km>w^a:td 
^htcmfjr etft aod tnr« rrm#ly now known. Ithu 
( hern etc<l vith grttt turcot* by the mot* ekilfel 
I phv*kltflt it &irtipe %nd Amtrtec 

Pa\laa-aW 
Atft r<*t Matier*\mU+ ti-Ce»**iruily tt t modrratr oxp^nadP, tbrrtl-y 

tvoMtaif the diui yrr ta-A nprni< of falljow ieto 
tbe baUed* oC outetiiHol phytkiaot. That mardiriae 
ftoflkleol U core) will b< **ot by mtil or npicw, 
wuh all n^#*di*M - dirrtnuaia on rtctipt i#f T«aUel- 
Uit, iruiii ctM n? e Dollen* 



breiy WU.imu 
tpjrr Mtftt 
rrtfgrt J oho 



»ell io tU North 
methcHl of 



CUTTING AND CRIMPING. 

The fcr*»i avdrutJaMe deriretl froin tbU Pa\la»t 
U. that Crimpinir io the tatual way n roilrrly dou* 
away with, u Critnpitiir; Matfh.aMt and Biorke ere 
Dot rvqnirrd. Thrre it ebo a taWo|r of ibree to 

fuur frixjl* ki o**r aide Daf u[>fir*r. Thia f»rt ali»Cf- la 
well worthy ihe atieotinii of tbanpae wbo «^eo( to 
thai I rmde. Our rxperieooe io iho boiiotee war* 
ranu oa to tayinn ihat thia improted meikotl it el 
a rrvmter b**otfit to the Trade thaji aaytbbf yet 
introdiirrd. Th«? alaoTe Fairnt Right wat grmolrd 
April 5tb + ir-9. P-rtW in tbe Ti*U wUhieg to 
parch»- # SIm> p Righit, will plcaae addreU io tbe 
a ub--rr.b*r,— 

TB«MAS HlerCIHSj 

Dosl and Shoe Maker, 

HOLLAND LANDING. 

HolrsBd Landiar, Jan. 3. I860. if-47 



CHEAP 

BOOT AND SHOE STORE, 

( Oppoailo Mr. Taoa. LrSa'a Bolal.J 



Teachera' 

THE Replar Quarte 
ef Yoik Teecliera' 
hi Ihe 

Conu.ttm Scficot - 
Oo SAT t# iht 

A general ailrnuaoco 

eocialioo. aod ail oihe 
School edecaiioa ia rr* 

By order of liao 

Qoeea-eTii^ 




ociation. 

eeliiig of the Cotint^ 
iaiUca, will be htlil 

in Ntwniariitt 

tall 10-ea-leU 

memberaof the Aa 
iTfuud in Coojoaoa 
y tolJCiied, 

. DOA.\\ Sac. 

twM 



CAVE opn& the preov 
Half Uh Nn il, U 
yeirfing Heifrr- TbetT 

properjya pay char|t|L. 

-WiiaJau'r 17. TWO 




the lobatriber. Wee: 
od Jpeo. o! Natuti, a 
ta V^urated te p^>?r 
ft (btUhlrnaltway; 

'^ Jl «tl*49 



Have you ^cn theifl 7 



THE iubtcfibrr in eeirW ihe ulifoiloo of the 
paibtica respectfully eoooiibcrt, be ia pttpaved 
to woik 

Tery Cheap l>r Uih« 

Horee Shoe* ett end c-euUrl, fur- * f 0:10 

Nrw Shota for H|i»a t all lotiod • - 2:0t» 

Common TuTUra 1-ooc*!. for- * - 11:00 

IsW.'ln Wstfcn do. .... ajO-jVj 

And all other work do»e at proportioottt price*. 

Shnp on Prx*pfrt.$t* south of MtthodtU 
ChapiL 

JAMES WETHERELU 

Ifewmarker. Jan'y 18. t^60. tf-TN.43 

wanWed^ 



TU K <4nhachb#r wnhae te inform the Inhabitants 
of Holland l.aadnif:. and PnMio la ReaereJ, 
ihat hs ha* ronttanllj pa band a large stock of 

GENTS, YOUTH'S. LA DI*S; MISSES*. 
AND CHILDREN'S ' 

BOOTS, SHOES, 

and Gaiters, 

Of a*iperior material atotl workmaublp. Oern> 
peneoce in tbe beujatea warrente ua la aa>iofs tKat 
wt m supply puirheva-er- with a batter erticlt tbao 
waa ever before offrred foratale io Holland eUuaiof, 
at tbe Lcwett Rcmaoeretlrif Pr>cea la Caab, 

A Call it ruptctfully tolicltcd. 

THOMAS HEQGtNS. 



The Car. 

Crrfann atiioT fnfsEM* Ottt e/ Dt*fn*$s an J 5ift$i«f 

Aouri to iht Kart Arnrotu lUod and Mind 

(XmpUimtM. 

AiTeedinf intJant i^lWloa»lTa*i>^ 
heubled with deafnt*-at for nat^y yrara. After o«- 
ioar tlib reme-ly a frw daym the i*edrtit ia to<lrfeu!y 
ond eJmoaK mirtmlooa^ roahlnl tn »-rar orcloa»y 
»ard rij.iTf-fwii^rn ; in iht cei<r-4> iJm few e>«-et* 
tbe ra*ewt ebttioato c«eo ef dceJarta U tflcclttally 
cored* 

Palienlt loo tiumeroua te meiiiii»a b*ro It-en r»>» 
tionrd 'ii ptrfrrt weetsnAC, and foivvrr rc^atuej rn-m 
|1b« aoarreoftb«* noatrl«jue oaogc rOM, 0te4)Uavdli-d 
(iTarirutli r^t i f ilif |w» 1 1 L d-iy. Iltmtle,! uaJ p 
Tate UetiinonUU, and cmifirat'e fratio ;l o mo-L 
rui.nr-ril |Jiy«j. -iaua IQ Knjiir-d. tla W>H-V« pfr-aa>0a*t- 

(taaaf wiwatoi liav»- br^eoriired, aod many huudrfde 
of p Itale patirnta rtu beeteo or rrferf#?d to. A 
er-T-s- of tin- merlrcinr (euouirh W effect a r>urr) will 
ho forwarded lo aoy pari el* Lbe cuutury for FlTacwa 
DulUra 

ftWW '" 1 It GOODING, 

Dnwer No. S, BUs¥PJLQ % H.Y. 



the general health ; and viih Dr. lUleten 1 
GDM-COATKD FOREST PILLS M an Ad- 
junct, all ihtf tV.I'jwiog dUordrra are perma.* 
nr*nily eurecl— 

D\'.:>*p*ia and Ifidigtstion.—A bot of d-e> 
Foreel Ptli^ v and a bottle cr.ho Wine, willrtrt) 
tbr moat dtitie*t*ingformt ofihl* coaiplainl. 

Agvc and Fever.— One or two doiwt of the 
Pill*, and a boitl* of ihe Wine will break the 
ague and cure the painenl in ail case, wbeo ihe 
dirrctionaon the Milt, arc adhprrd to. 

DtvpMicat CojuptnintM. — Fmnt one to twe 
hoxi-i. * if Mm Pill*, and thrvwboillreof iho Wiow 
cure tin* iib»l-»i^»» t '' 1 *^'dt»r, 

DisordrroJ the KiJnrt/*.—Tu* Forest Wio-i 
ant' Pilin h-**«» pnivrd a^iyhly* Hiracirnia in thia 
diaoidtfl. One io two t?uxt-> c.f tbo Pitie, and 
thtoe cr four txrile* of :ho Wir.u # am -uftotcul 
to ntTfjfTipliMh o curi< hi th« wnrat C*t-ara. 

t)fK /i'/v Sight Sural* — sVuacialim and 
weak state of the Constitution —Tlie Fnrret 
Wtfttf u a pvpuUr lernmly for all iScaecom* 
ptaiota. (Iijej To three Ujilftcuie the worst 



itliout the UeioodltH PilU -, bot wh«u iho com- 



pom 




Hollsos* Lsodisjr. Jan. 9. I SCO. 



U-47 



Kconomy I Isconrtiny 

IS A GOLDEN RULE. 



AW ELDERLY WOMA1 
■mall farm botaM when 
he UiiuIt, — %at koowo 
Aurora. *oul.l t«e [»r (erred I 
l^tpehl) io VV Hoi N3. P. Ol 
Auriga. Jas'r to lhaO. 



. Ie take rharr* of s 
their are onlj two ie 
be eatgrii nrhood ol 
App'j. (d b» latter 
Aurora. 

tvO 



JOHN B0N1), 

BEGS to inform the iuhabitaaU of Xewrnuket 
and TicinitT. that be hs* bean appuibtsd u 
agvii! fur (be Ulk of 

PARSON BROTHERS* 

EXCELSIOR COAL OIL. 

aad Lwtfmpif 

of moat al> drecripiioi.t. 

Th* topt»ri*mty ol Coal Oil o?er efiyry other 
liflit for brill anty and rco^ooiy, it to tVulattlietl 

ftrt. fullv proird hy \\% almi-a»t uiairertj-J awe 

The pul>l*c would b* *kte id call aed aee tbe ae-Wc- 
tsen'or I^mpa tod try ihe tupeiiMr qoalilrofthr 
0*1- Cowl Oil a th*- rhftp«i amf boavt lijpjfci cTrr 
brnoaht ju uar f-*r Chufrhra prifatt HoQi-ae, Ho 
if! Krc-pert. SW-f Kerpcrt, or rtcry other PuUic 
PUce. 

\XT An Early Call U Reapectfully Sor*ciUd 
Atvtna/aet, Jan. 4. lffiO- 



IMT 



THE andtrtifiied btTt eoteredietn Co-Partner- 
thjp ioihe practice of the L*w 9 under the naxot 
aad firru tf 

Blake, Cawthra 4z Blake. 

OiTir#* — No*. ■< A 5. sluonic lisil, adjoining tA* 
PoMt-OJiee, Toronto-*! rear. Toronte. 

D. EDWARD RLAKG. 
HENRY CAVVTIiltA. 
S.11UME BLAKB. 
Terse*, Ker. 11, leet, lai-al 



Timber for Sale. 

FOR Sale, any qoafiiilT of va-ieut tlrea and 
IrtiaTT' a j ia tht aijl-tcrihtr it ciearioiT laod, or- 
dtrt will be filled at I** rale*. 
eUee* Cedar Poalt fur Kr ociof. Raila. afap. 
Apply at thai office, or to thu tulectibtr at 
QuernarUIee 

T. WINDKLI.. 

Qn»en*tille, Jan. II. It«. % m4 ji 

OAUTION* 

LOST, by tha nnderaijriied. torn* ti-ne i'n Xneem- 
har Issf, a i. of- nl |.,,.,|. ,J*l~J j„ r. r ., ; i.,.. 
iiiaa-o ia ia*»r nf Wr-irr MoulJ> br Th** F*lo\J..r 
th» »0m tvflhi'ty Dulfara, ifoe l«"t Kibru*rv HCO 
Tba pulilirsra hm^y raaiiwiir-t a4.aj.-1 wirchoa. 
injor eegoliaang aald not*-, ma paviurui baa b«eu 
aleVaed. 

EDMUND MOULDS. 

tfeaetata, Jaa'y lc\ lets, «3wi3 



K. B.— R- Onoeiao la tbe only agent for the 
Stales aad (aasdas, 

IXOflke tn Kremlin B orb 
Bnftde. Dee. », 18». lj-tC 

CHA8. DOAH'S 

ANNIVERSARY 

In Storekeeptng 1 

THE Buberribar* are ha receipt ol tbeir direct 2m. 
ports! iocs 

From Etlrojw a. th- tniUd Stttta, 

To wkaeh tliey voidd direct the atteuteoaofielertd* 
Ing ptnrhatera, eml^rmrtiif a ceaplete *4toek ef 

DRY GOODS, 

CS0SE IBS, St., 

is riar as reLtowa: 

7-4 Black aed centred breed Cleihe, 
Medium aad flue woel Tweeds, 

Do. do. Twiiis. 

Do. ..da. aeaton Sstintu, 

Cblered wool DaeasaVe, 
All wsaJl Carpets, 
Cotloo PUaaels; 
Printed aaliabarj. 
Brown Cui a>u B bee U o r, ( A mericaa 1 
BJeacbed Cetjees, 
Fiaeaad medrass Csinbrica, 
Cneeka, spotted Uualia, 
iaeklaetia aad Book MnaUn. 
Median and beet/ Ceetee Ticks. 

Da. do. Sblnine;— flinpeei 

Do, d% Dertiflfts. 

Amefjeaa Priai-work*s Prast, at 1 lets. . 

Do de plain and shaded for 

fifty quiiu. 

Hsse/ and medium Waddlag Bats, WlckfWerp, 
de~.Ac.eW. 

GROCERIES.! 

Katra flue flavored Hjaam. T. Uvaon aad Twu- 
bay Teas, at «0 *j e 000. 
Viae flarored OatanrTeas. sweet ao-trood — 
$0,ffl a TU. 
rkta rtseftred Jars Cc ffr .-*. &*■* „ aOe^ r#M *^j 2ic 
Pure C'sreMoa ftioe. < aew er^>) JUe. p« r tb. 
BriebiPerio Rico, Otanu'isjed sr>d Loaf Sora/, 
Pin* fl.Tf.red Droebr'a Sjmp. TV. per callon, 
Extra floe du. flftic. do, eere. 

Best qaalitt of Ralsinisnel Porratus. ( aesr cre» 

Boslmt-made Boots, and Shoes* 

Ofallkiads and descriptions; also, RUBBERS, 
sTiVs^rsasery row, 

PAINTS. plU. TARmSH. 
Terpentine. Elephant OH. Wlha Laed, Ae., eke. ; 
■ - *i*tro.— ' 

New Vork Auction eSooda ! 

Isoledinf Ladira' f>rsea THansnings. Embru^^ 

Cottons aad Yanket Notions, uodar tbq 

inaportinf Coat. 

a g^~^_ 

TERMS AS USUAL 

_ ItTAIl kind* of Pro-lroaiaaen m Kieetsefre ft* 
Oooda— Caah e*eer re^oaaal. Also. American Mo- 
ney takes at all ti.oes. 

CStAS. r>OAN, AuaoiA. 

CIIAS. nOAN.exCo., Sha»on. 

Dec. 23, 1«9. . 3m.*5 



plaint i« srrmnjisiMfl by some olber disorder, 
tbe f*>IU will h" ie<]Uireil. 

Rheumatism — 'I lie elTicnc*; of tr.» /oreet 
If. in- ili.*- iii Uli.'tjiii i-i-ni ia errjr ainj-ular.— 
Soirm ui the in ■■-: di»trr»<>ini( LU*r>» I ever saw 
Ii.ivi' ba'eu cured by tti*?in In tarn or twain? da) a' 

lisie* 

ItlliuiM I) strdertiind Foul SfonwrA - One 
[mii;ati»i« .:'.-rt of ibe (■'. ...■•■ Pilta will cure any 
Lil iiius Lltstlftler, or ar.y < c .ipUint an«n*^ frOiti 
d nl .«io,nic!t .m:l uij.'biJ condtuu;i ofiUe t*ow- 
i e t ». 

Fteers- Oue cr two purgative doses will 

cur.- Ic trie. 

Cdughs. Colds. CfC - One box of lha fill*, 
and a UmU ol Dim Win** will break up add 
erne ibe m«**t eeteie cofde, cxmgkt, and j 
in the ortiist. 

Vice re. Units. Htotrhea.Sotblxsltiead, X.ng- 
worm. Knjn-pri.ig. S<tU Rheum, Sort Eft*, 
and retry kind nf tlusnar — Tjeso cot»pl«Miie 
all eiiMt fiwm one crrnn'm reoae. Impurst 
Blood. Craeially rioihia* bui the Pill* ere re* 
quiretl lor lbe run* o! "m">*l of Ihesa di^otdete J 
bui if toll i remeitifii ateiiM*!, two hnXeAaftha 
Pills, »>l two or three twtlea of ibat Wlnw will 
cure lbs eeijr worai raaes f aod freqowatrv by 
lee* than half lbe quantity. • 

Jaundice— Two N<x*>e of ibe Fills, end ■• 
many urtllea of Ihe II 'me, cure ihe Woist eea— a 
of Jaondire. 

FetnaU Obstructions, prudoeed from bad 
colds or weak. i j- ccii«iilutKina A few Ueeee of 
the Purest if mo cutes ihe moat ditiieeeine, 
formt of these complsintt; add if Ihe niaaba 
followed up a few week a. these derangemente 
will not occur afraio. The rf mo aieetlv eeile 
Ihe female corutitalion.aud given stiengih, vif- 
or, aod blooming heaflh. Over e million of 
boxes and bolilee have been eold within tbe 
laet two yeara; in ihe United Sines and Cana- 
da. Leii-f* and eetiificatee lo Iheemountof 
many ihoOaand*, hste beam received, leetify- 
ing to the Cdree and good effeclt of tbeee reme- 
dies. 

Poreat ITine it in largo sqoaro bottles, ene 
dollar per bottle, or six Uuiilr* for tivednllara* 
Poreat Pills, tw. 



coreat Pills, tweniy-tive cenia per box. Gene- 
ral depot, 84 IP*lker-.treet, New York j ami 
kept by one or mote rr*periable druggiat* iit 
almost every city si.d village io Ihe Union and 
British Coloniet 

M. W. BOCMUT. Nawmatkel. 

CUARLKS DOAN.Aorora. 

JOSKPU PEACON. Bradforat. 

*nd for sale hy all drusgieta and dealera ia 
medicines sennislly, tbrou^aool lha coueiry. 

— — ""Tit, i.i. 

Notice. 

— 

BRA H and BHOfcTS to rxs*»a f *r»r WOOD, 
si lbe Tfewmsrket HU-miu Uillr. 



By order ef tha Atugoees^ 



O. FORD. 



ALSO. LOGS WILL BF. S.{ WN ia the Spiv** 
en 8bsrra at by the tboUean j feeL 
By srd*r of rht Aseignres. 

O. FORD. 

Wewmareal, fW ••. IV.* 



* «■ 



Take \o.tce. 

<Iiss SUSANNA McCAL'SLAND, 

DKnSln atainlotbe inhabitanl. of XEwW* 

JIMi<Jr£?' l atidsurroaodingcooolry, Uial 
tbe haa taken ihe 

PICTURE OAIXKRY, 

Of the Iato IP. U. SbVTHiHD. opposite 
Mr. Bo^sit'e Sioro. »her« *ho will lemeio fol 
a aheit time. A rail i* enEwted. 

N. B. Hi,- -i es* j, 0Ufl i ivm 9 ©'clock a. an., 
to 3 oVIocR p. m. 

Newoiatkei, y v. !0. raw. v " if 39 



,i 

v 



LIST 

nEMAWHO 



O] 



wm. b6Wden, 

CARPENTER and JOINER. 

IN rei0rnFna; Inanlatnr tlie lil^ral paitonairs ceo* 
frrrrnl a*rxr roiminiri' i^ l<n*ii>* 
weekj rearwclfnlly in u mat a. thai U 
rd 10 CQtitrsc.* t«< il.* 

„ EHEVTI"N OP BtlLDINGS 

"fendeaetir-tirtna. and kr»r>. coa>taai!j oo baa-1 
3a*fre« and !><«.i». 
AUord. 

BMdefaze. 



■ in tbia place, 
i* now iirepar" 



V** 



ma 



|'-.r..-t'r;.\l .' Urn l.-.I r U) ta j t fy 

Shop on M*in^tref.t. 
rket.-Me.99ii', K-j. 



if-dj 



lit, i960. 



Andarson Cbarlsa, 
Qrovn Oeoree 
Hoi olfk. O L. 
(V*.k KNiaUOi 
O-irrrel P. 
f^oiee Ji . *- 
C?fdblae Jiibu 
emu Mot A»n 

llovl. Uieieal 

P— lev J-»"» 

(.-.it.*li; Jl-b0 

GilaaraH JesrajjiTj 

Gl 



LETTERS 

Aurnra fUt Office, Jax.< j STa thort 

( Li HoHud L. 



Horse Collar Lost 



Mm 



Hill .Hat Cliaa 
JtHdao Luka 

. u' r Jamts 
■rdv Jitaeph 
XlrGirr Philip 
BoUISl Wm. 

!?*'*•■!•. I. SafeMq 
Seavrt KuL 

M . I*... J»|„ra 
Scully Uiehtel 
8'e»ei »wii I; f> i-j 

Meolt Kt'v.bttb 
Wal-ii Behert 
.Wec-earf W 

rx>AN, emmmtttr. 



lite 
hdfne. 
«ry rood HOUSE C 
*uit*L'y rewarded ry i 

tr.7 Udica. 

Newtns'l'et, . f ai,*v I 




Wtwean N's-nsrk*iBsx| 
w^Tot/^jy. nm, 

LAS. It • flnder will be 
mg ibe aui« at the Nest 



KQ 



iMa 



Pissclutlon of Partnership. 



T-i-.t cr»>.ip 

Sid t-y • r.[,.,.| f, 
..re.t n-.,r, ;*-> Al. r 



•'..-» 



•vtT«fn 

'e. *a« 



Miller*. Qb««ii>v>p 4 
m»u: on ilia loth day of 
•■■« tftaiaet-iee sets n„ a 
i »' ■ hy tKs &f, of tytM. XearT*«^'».l 
d Fidci . [ U - Lvi,. sD ttrhi* de" are ta f. 



.. a<iiirhi.aw-*,re ta U r,.ii. 
Qeeeeeet'Ie, JWy W. 1-T3. 



- 




T5F* 




i^E^WEBiiifANl 



vdJ^*Th*V,» Cms ofrtia*/' >s lb* bel- 
lows uid to I be fire. 

£>"Yoatheed whet, paper take tapfttsioo, 
aad bcih are Mail/ eotled. 



Vice is tbo aaocer of the cop of acr- 

13*. Trouble* an like babies— Uiey grow 
bigger by nareiog. 

t3-"Do too •ndfntnr.d figure*, bo»T ,, 
fa Oti ( jet, T am alwari tolling a fine one.** 

fly Happiness it like a pig with a greased 
. tail — wtub e»er? on. root after, bat faw coo 
bold it. 

(3*Aq Eastern paper speak* of a euo who 
M died without Ihe aid of a pfatakia*.', Sucb 
case* are tare rare. 

J^Tbere are a jreat mane bet mi lo tbe 
■ Vf$ •■* y* wooieo, be| I* Ibeir admirert ibey 
are all sunbeams. 

fly If a Toiler ealeh n feller carrying off" 
Baf wood, should a lellor whalo * .foliar if a 
* fofler c»uld 1—Germantoten Emporium. 

£}- If a bode calch o body Mealing hw 
old rye, eh< »:i id n bydv kkjt a bpdr lili a hody 
' oryi— Cincinnati* Inquirer. 

■ ft?* If a body ape a body creeping round 
bla lot, shouldn't a body treat a body (o a load 
of ahotl— fioncieh Netn. 



»>i&l 



J 



■f 7 



i- - 




-. i 



i fjy If a body catch a body Heating bio 
Exproft, a l iouldn't a body awizo a body and 
<ry to gel redreae 1— Petersburg Ex^est. 

tCr If a body wants a body, bis etor* to 
fatronize. shouldn't a body pay a body mo- 
* Day to* adrertite I— lA/nchburg Express. • 

JO" If a body tea a body, appropriate bis 
hai, eaoold a body kick a buly jual for doing *. ,, k 
ab*l I— Star. 

07* If a body catch a body Mealing of 
bis csiclcens, should a body lick a body Tike 
t las eery dlckone (— Center Democrat. 

$$~ I f o body catch a body elealiog all 
bis ciro, should a body make a b«»dy with 
be svaaa't born X—Jonesboro Gazette. 



REWIMET 

WOOLLEN FACTORY 



THESiithttTiWrbaTltig iaWo th* abort M&ab- 
U*dira«*(, Ulmlf ocf np^l i»<i opermttd by W. 
JL Ctarh. baa rvp*ir«d t«rf r-fl«»W ft is Mm n*tW 

complete and f tffoct ordttr. ami h dov prrperrd to 
ot*\mf factor* r tary *ttV Mil gi--*fa of g©*xU uaoOlj 
mule Tn eoch an ■ tial !. V: ■ d1 

Wool mitt be ma\nof*cturr'l for roalomer* opoti 
shirrs, or by the jard, as tbi^j may prr!fr, end 
yutirvlxr Mim\ti*Mwil*j+ prim la thiidVti»c4i *( 
0i*» l<a<\-u<re* with the tiotorminaiioo to aatnfy suhI 
pWue tfcepuhW.aodwilb •k*JfuI tad tn?mo{txl 
wft:kn^n aiU*«J to DO J«i* «ip«riaDM ltf*«i^ b# 
ftCa^ff biiivalf thai ht» *UI b* abU to gitc •oiir« 
utiaiVUM (oall vboioiy faroor lUtn will, their' 

fiat f r^ari * a pw 

And Uoih iUrr».i»^ 

Th« Cuiiom C»rd(aaai and CJoA Drwafac itpart* 
rnent will r*V«Ua ».S fo;?*:»nt and ctrtfjl aiicuuo:). 
vHktlM lUMnnlaatim that d« paina ar etMiM 
ahall ta P-fcuvting to mak«* thia pan of llrf t^abluh- 
incus aa poiMlara fatuciiavUh il • j ■:!•!. r an it ever 
w*j iu 4^& beat daya. All tbo wachupry in Lbii 
department hat btvn moat lhorou|[tity and 11 com* 
pWtyrtfiuod •rilli new Card*, nod rapairad In iha 
aoou perfect ordar, and itqow U full and totnplai* 
aparatioo. 

Cna4omt>ra brin^nj (hrlf wool from a Iodr db* 
taosfata thin a*uUaaliro*Dt f n»ay rtly t»poa hating 
it canded to take hack wiili them. 

The SalWnU-r will par tba ktfheaM mai kct prif** 
io<Ur\h. for ill the good eJtao W-i that nalY br 
offf rrd, and iuie&iLua \q makr t !<** bm t^t of W*oI 
for CatjJi* a jxrmtnacct baaioe»a f la atlluLofi in ihr 
wuntai-f hi* nia>U.ahinerT t he boju* by ib* |MVn|C 
oTI^troil pnco, to n^aVe iNtwr^arl^i onft •);!!;«' 
Ua»t o**& w^jI marked in Cau^tfu, 

NEL&ON GOIUI.A.M. 




fSFHT- 



of Family Broceries, 

HF At Cost, for Cash Only, jj] * : ' 



1 

.' 



("I 

REMOVAL. 




«— 



■■■■■i-.a 






r(E aadaraknad la ntaretat; thank* for Ihe li- 
beral patrooaje bMUwed oo buo siaee oom- 



meDClaf bwDcsa m this ptaae, rwjpaetfaUt iaU- 
aMtea (e fcls Wends and custofflem, that be;baa 



IN cooaeqiMDce of oot betas; able to clear off their joodt by (be date prujootly adverttaed. 
the tobseriben hare determioed to cootiooe t^o Sale uolil the * w^oje^of Ibeir immense 



Stock it cemptrtely ditpoted of. 

Iltmtmbct the Old Stand, 231, Yonge-st., Corner of rShiiter-st 

J^C GRrWITH, & Cii. 

wn > tfM 



>Sb!H 



Torootn.OeUbar 13, UU. 







■ *~* 



aa 




s? 



w* 

t*:^ 



^* 



c 

c 

■'' 



Beaaw an 

ONE MOn- NORTH OF HIS Oil STAND. 

< kfAlN-5T . NEWUARKKJ, 

wtiere hawjB he meet happy to wait apon all who 
may feelApeard to eoirurt him with OkatrordeTe. 

BOOrST^HOES^ & GARTERS, 

at* all ilsaashjaliiin. ReedMl'ade, kept pOMtsntl? 
on hand*' A* lK« work is alleifcinafl. ap ^af hw 
or> auperrlaioD, he hae great eoaftdaoCVla recora- 
' me to tbeBwblic. 

-^. H. KB08GU. 

^ewm»aaaVVarch. 93,' ISiX tf-6 



Profitable Investment. 



MILL .PROPERTY FOR SALE 




THE Undamlgned offrm for ute Ml rslusbl* 
Mill Property, eltnaied Id tfae froot of the 6ih 
Con. of East Gvlillmbury. Lot No. 16. First Class 
Owed Saw Milt— an a smwailiofc ■(ream of 
■, wlthfrasn one to two fctmdr*! ActxM of Pins 



Furniture W 






** 




l *»'• 



JtnEPI MiiXitD, Ntvurkatii 
cooatnntly on hand a lirre Ai' ' 

oi HousEuoLn purn: ' 

Timber aUarhed- The Mil- UsTmoet dcw, and in J •»«»"£ of_Black "Walnut Mod Ma 



■piaadid runmag oracr. 

Tujm — E»»r. For parlicuUrs apply oo the 

prcmiaaa. (0 the proprietor. 

pre -*. y~r ||ENRY MQ3IER. 

Batt Owimmbory. Oe*. 17, IM9- f-« 



msttdio 




** 



H. THOM^SO N'S 



\V 








leepaet- 



Maj 18, IW9. 



iMi 



Opposite the Rait Road Hotel, NhutmrfaL 

TFIC V: >'' ''■ -:^'1, ; - rrturTiiojr thiakt for tbo liberal patronaja hitherto cwifcied Od 
fully tutimaUa that he baa REMOVED to ibe Ahop 

a-S*^*%«Sl, i^^, »k*\^&>s& ^a<«^%. 

\\ i ,* rr 14 korpaeonafaUit)]; aa band a'large k>toc*k of Harota*, made of tha Tory boat matarial* aad 

Warranted to Giv^ . j^tjsfact^iL 

Ai tir bu takrti the Slrfat l^rifa, Wtb for 5add!ea and Hsnieta, wVirrtrexbibiied, bobaiararr too- 
fiJ«*nce i» * ■ ■ •r^u-ei* bii work* 



Xew 8Uw, Tin a Ct^per Warelwwe), 

Directly opposite the North Ametican 
Had. Main Street, 



Joylul Inlclliaence ! ! 

TiTe 

Great F.ast<*r.i, O. K. 



»HE Solweriben bf|t »Ule thai 



they hart 
UMedth»prerutvai.<^>iainx Mr. Uoean'agrn' 
eml etote 1& Kewmirkei, (or the ilsnufliffure mod 




boartb, Bareaus, Sofas, Tables, 
other articles usually required. 

PATENT BEDSfEADS, of .JL, 
descriptions; also, Coffin Plates lr-H? 1 
Vanish, fcc.kept for sale. ' ^^ 

Aa the subscriber keepa Corrixe raaaV 

f madc, he i" prepared to fumlthpuiuT» :/ 
on the shortest notice. ^™"» 

NVwmarkrl, February !$,18M. 





*i*TH7 lirfef^!^)*^*;. 



IV at 

At (rreellf RSTXTCKD PMCF*. 

lASt of Cash //He**. October 3rd. tW9. 

Nleti. Cmw Boot* 'ft1:tf . aold eW-whare ai A(^0. 

Kip. - 3:50 •• - s:50. 

•• Cr.ll. (Preoch,).4<10 * " S$Q. 

m f«lr »• il -anba <■• 'V ■ WmOim Ceil. 1^0 - _ " fl.O). 

fi^"-l ■!.!'«• I ' rom-,1: y« Yr.uiLa. Mi>eca, and ChiMreua at prup«. 



Y-uiU. Ui 
mrncrmrMiu bi.HHr6v i..,'x<tf-.tl > y Uilinalf- (Ijj: tiwnably low j.il.-ei. 
he his Jtnit recalrri a Ia'£a and 
of 

COUtUtO, 



NEW 'CABINET SHOP ! ■. 

J. A H.~WALINCI. 

ih., Ut.eeecwlr opened . ^*"«7.aat 



eeecbiljr opened 
cabi.xkt ruafHTtrar waki aoow 
Oid Stand— Main 



'■ficd'aa^'fto-.riit *'• > wobUJ e «fl ptrtirular attention toouratork o/ 

!»'"• lUlqioral Gnorrree, Cloth aad PronelU 
t;*;Ur». all of which Will buaold rerj low. 

C> WANTED BOO HIDfe* ! ! ^3 

i„: f; ,, .. , T MONTGOMERY $ SOM. 

Newwiarket. Oct. 6. I«r<9. tf-31 



ItOOM STOVES. 




DR. S. N. PECjC, 

SURGEON DENTIST, 



fl^ If a body apy ■ body ( toiinc f off hi* 
jo ij.o. should a body Aug o body liko the 
eery duco ?— A-Wa Koiwfl Stor # 

(C^ If a body ask I body to tike lh» coon- 
"ly fjpwa. abould a body lo n bodv aav, 4 1 beg 
'jOt/II me excow!'— //oum Journal. 

ty* If* holy calcltatxdy straliDf hU 
, umbrflln ahould a body amnjeh a body on a 
tatfy'i viir llrr ?— Southern Recorder* 

Z^T If« body catch a body plying olThia 
•wii. ahould a body la!l a body ha Jud better 
quh ?— Adv attt- 

gy* A lawyer, on Um patiJige from Eorop*. 
obaerrrd a ^luib t and a*k*>d a tailor wkal it 
wis, replied; * litre we rail Vm ati-Iittjefs* 

• (l/'- 1)^9 are aard lo talk with ibair tail*. 
Would it be proper lo call a abort-UileJ do^ 
% atQmp*orfitor ? 

CZ^'Stop that abomooable nni*e/* uid a 
coiouraiidiDg officer to a horrid truinpttcr in 
(Ih' mtd.t of bailie ; *'r« caa tlaud 4 fira/ bal 
wt can't ataod that * air/ rt 



patxooafa hit 
bito duriprf the paat eight ya; 

-aapacUuJly iofimaU* he will b« at the folio 



hit-h- 
ear* 



IH raiuxaika^tliaaetiforUje libara) 
aiteenaoded to 

*e u 

,u*uvi\ aa Lt.jjt ! : 

aVanmAaarr— The |it,9iid inj 3rd of each acd 
every mootb. 

DaADruac— On the 4 A of ctctv motttb, 

Botd FltaD— On the Clh and 7th of Mar, July 
5f*ptrmbtr» S <u -:t:I . . r, January aad Maich^ t.cxi 
anaoin;; aad — 

Itaoir^irtLLc— On the Sib aoJ 9tL ollbcaamr 
tooalliaabore mrDtioDe>d» 

Arioaa— 'Thalaat day of each mootb except it 
comes oo Sunday. 

Whru he will 'v kapfiy to wait upon thuar reotiir- 
lUKhiaioiriccaio aoy of the Urmncbca of hieVro 



A *uj[icnor aarat>rtmfni of all arlio^aio hi** h^ * f t>uiiaeM A krptoo**TaolJy oo kaai 

ct^iUl Ordcr^ Thank/ally Received and Promptly Eiecakd !^ 

■ C II ARGE8 MODERATE. '" ' 

* „ H. TH0MP8OK, 

MAI.V-ST., .VEa"atARKET. 
5«pUmber 30th. IV9. tf-31 



Which be 

Tta' ConalaaUr oo IiSiwI. all fc-lh<U of Tin W»«r 

j^ O'der* for Tin Koo6n(f. Ea*« TroiiB-J.iog, 
Plomblog and Bell Uangin^, promptly cimiteJ. 

,OOX*X*3QXI TJIZ03Et.a^ 1 

fUea<mab)e Terew.aufhai , 
Copper Stilts, Pumps, Sham-Pipes, Ureie- 
era» Kettle*, e)e. 



BoUjord's uta siana — Main Strtm 
Ad are cow preparnl io e« Wu ie aBafWia* 
Mch inry may be lVor.4 in ih, ^.^..S* 
pricr*. ■ "J*! 

tut 



■•:•. I ai lo 
ILT-e"/./, 

*/«wmaikct,F«b, 84, IS59- 



Newmarket tfteam MUL 



rpHEand^nipied 



i'ttWe: 



R.FL 

Sarf<i/^, Ham 

SIGN OF THE S 




ea 

MING, 

Trunk Maker, 

AND COUAR 



iw 



tpll. 



C^r- Tbe local of Ibe Pbiladelpba Abr//, 
jfMoaraia Iliioks * Ibe da/ may jet eoaw 
avaeo nee are propelled by steam power ibe 
toilers being placed io tbcireoat-laiipockcta.' 

$3r A caoalrjDan, »bo saw for tha first 
tiate a booped skirt ba<ijicj[ al a shop door, 
eatfad to avt * what bud iber kept io thai 
cage/ 

C^ Will jou bate Ihe kiedaess to Kaod dm 
Hie hatfee before yon V sa<d a gentleasae po- 
litely to a eross old maid. *1 am do vaiter. 

•a." •! Ihmfi, Mi»s, you bate beea teaiting 
4 lone; time' 

O Jeooy Liod has made vp her asiae) to 
w aad ereet aa asayloae for decayed aipig. 
Ott" ( ber basbaod, it is said, readers 
•aeasy— be '-fighu the tiger fiercely," tbe 
•retch t 

- f^* 'Tom,* said to impodeat wag to a con- 
ceited fop, * I know a beautiful girl who with* 
ea to make your acquaintance.' • Glad lo bear 
ti— fien trirl, struck with pay appearance, sap 
fose, eh V • Yes, «ery much so, She thinks 
you'd stake a capital playaaatc for her little 
poodle dog.' Exit fop, shockingly sold. 

- Th* Rijcc Fixcxr. — In tbe ancient ritcal 
ef aearriafe;tbe ring was placed by Ibe hesbaad 
en tbe top of (he thotnb of tbe left band with 
(he words, "Jn ihe name of tbe Father ; he 
then remoted it to ibe forv-Gagrr, saying, 
".^lJ of the Son;** iben lo tbe middle-finger, 
ad'Jing, *aod the lluly Ghost f* finally, be 
left it aa now, oo the foorih finger, with ibe 
closiag word •Amen.'*— Ncta and queries* 

Two Knds of aTaoitiLC— Not loogago 
a bridegroom retoroiny home fram bia wed 
ding wss met by a friend who thus addressed 
him, • Well, Jack, Vai f,!ad to see thee io Iby 
happy posilien, IfaoH si tees the end o ? thy 
trouble, now.*- « Thank thee Ud/ **» Jock*! 
answer, 'I hope I bare.' About a snontL 
afterwards ihe two fiieods met again, ween 
Jack, speaking rather warmly, exclaimed. 
* Dill, • hno felled me a lie that noraiog 1 got 
wed f Didn't Ihoa say I aeco tfa* cod of my 
trouble r • I did,** said BUI, " but I didn't 
lull ibe isftich end. 1 

ECOLSIKQ.— A little girl, oot six yeara of 

oge screamed out to ber little brother, who 
was paying in tbe toed, '•Bob, you good-for- 
aethaag little seamp, come tight into Ibe bou>e 
late aalnuie, or I will beat you till the akio 
coenea oa". , • 

*-Way, AogeKna, Angefiaa, dear, what do 
yoe wean 1 where did yoa leani aueh talk I* 
He t aimed tbe mortified mother, who stood 
laladtg with a fiiead. 

' "* why, molher, you aee era are playing, 
assd be aany liltle boy, aad 1 am scoldis*. him 
jwM-a« yoa did me tbi* morcing ; that'a ell,*' 

Her tone aad esaener corresponded, as they 
SMBtly do. Fretliog ami scolding must M- 
cenanlr have a different dialect from ibeir op- 
poiltes. 'Ihe ielluvncc froaa ibe daughter was 
UUMSlskable.. Yet Use no'brr aeeer aop- 
po?ed tl*at like was producing Ube iu tbe child, 
oniil she was lima keenly r«!>ukc<!.— Happy 
Home. 



kminrnhh teste 

lii*rn««Joo OolJ Plant- or'FiTQt Te*#ih fle*nfrd 
from impurii^, *f *n/ other hauich of Dental 
Sur^rytkilliullj pcrfornvoil ttnd warranted. Alio. 
pamcttUr AiU'iii ivij pedcl to the regulation of 

CHILDREN'S TEETH. 

Dr. 8. N P. would rail Mp«eial attenlion lo the 
fact, thai where worn haa heen warranted, aad for 
which he slill hotdi himaelf revpoohihlr.durinfr the 
peat eifhl Tvara, «od another Iimtiat ia employed 
Looporaiein the aame month, tie euaran*ee in a)) 
cneea.ao far m he u concerned, will cease. 

Foroperationsover One Poundcredil will be 
r^irenii required. 
Nowmtrkti.lt;:) tf-Tlnl 



NEW TREATMENT. 



I 



aefor 

RuBBrr.T i» ItxaCU.— A few aighU ago 
aou>e person entered ihe bouse of Mr. lUbert 
S'lraiton. larer»-k«€p«c in the lown*hip of 
Reach, sn'd carried of a jarge qsaotity r-f beef. 
Rsibrr n Mi't-ictous-lotking petsoo called iod 
aVerrv hta bonrs uoder ihe shed ; it was notic- 
ed, Ibai he "as taking caAtkular notice of Ihe 
place nod live rooremeutsT of the iataatea j be 
iiopei-d reend till ifrr !»'*• At ouo time 

• bonneM railed all lie tafrily »*rom (I e ktlchen, 
tprt tl* llmfmaJegoodu*e rf the opportunity 
tn d accrued in taktog Ibertfrom a large 

1 quantity if heel; bating, it is suspected, put 
it in h,. sleigh, and made good b» eac.pa. 
Search has Uen trade, hot W t«ca of he 
thsel has ;e. been fourd. }*»"*«**"" 

* ha l.ve. io fccotl. One of ibe hortea tha he 
.rave we. a V*7 a-wt, *.tb a a«ijeh U£- 
iha jotber a Chicketaw horse. Tha peraoa 

' W about twtmy^igM years of age, aaaoolb 
' - JaVtftad red int.— Toronto jACdtr, 



Buffalo Medical Dispensary, 

BSTABUSHED FOR THE CURE Or 

rhfipnnm. Genrmt I)if>ility. Fteerttn4 Ague, Sen/- 
wAt, Old Liters. ErftlpeU*. Great tmpurUy of 
IlLxd. Ssit /U**m. Pimpltt n*ml*. Pile* Le- 
er CvmjJaiMti, ayi a ta e. Zlroi-ite. Ax. ; Canker, 
Sor*c MsmtK OSeermted Sen tareat, jfaOaw. 
- Imipint, Cemmmptkm, Imjlrmiti** ef loaM 

SmdOUJf*. 

aaanmeaneawaw* 

K0 MtUCVUt CttDa 

DR. AMOS 4 SON, 

(Cotn«r of Main tnd Qoty Sit. Boffato, R Y.) 

Ik RE the oo!y PfejitfoUn^ in the Stale %tho 
^ we laiembeiiol Ihe KaOjral Cnllrjre «f Sut- 
feonn, faonilon« may be con*nU*il fiom 8o^clnck 
m the rooming:, oniil 9 ai night* in f very eteir 
nfKl pytsplomof OUetiwi. 
-I The rf»Miy tKey idfl|Si i*> ibere«ti1tof np«raM« 

of Ihirly y*»r*' exienfirv mndmxxwicl pfic- 
lice in fio'EicTon. 

A A/o-tf Scientific /oreiffiM. 

An iDs«[rnmeni lot 111* cure of Geniial Debil- 

il)% or Nociurnul £47114*10^. more properly 
known a* Samlrrmt WA%knefftt« fitc, cin be 
permanently etiretl in from fifteen il»J*tolwo 
monihn by <lm iivj of ihia rn^lrament. wiien 
uwil conjointly wish medicine** 

Young Meurtakt f>Qrtic*i*r Notice. 

DR. A MOS & SONuke pliauOre in iwnounuV 
ingihei (hey hivein?enleil a mmt impntint 
intuumenl for ilio care of ihe *bo»e iliaeatee. 

It ha- been r^uljejcltd ia alrM by *he rao-Hemi* 
nenl ph)>ician# in UwitlofaV Patif, PbilaJelphia. 
and New York ; i\ haa been dt^laied ihe ooly 
owful intMrtjiaM&l aver inrenied for ibe coreef 
Seifihra) Weaknete, or any iltMaM of ihegrni- 
lalorsaD%cau»eilby thoaecrei habits of yootb. 

OK AMOS ft SON* Id outer lo -tatiufy tbe 
moat akfpiical laio'th* EOaiTti uf thie inMro- 
meeal, pladgo ibeoeeleca th4)i >m *ny mAieirtv 
vrbfiFo il toay prom i-MtWtatory %Urt a (air 
l fiaU the money *tll bm rrfundeiJ by returning 
ihe irittrumrnt in pwj order. 

Perimia wiihm» ihe abore iwfal fnpimm*m 
vtiiloN-er^eLbm thepriee a wilhihnarcnmpany* 
injr i*ft***T0O« eernrely packed and mhI by ei* 
preM t la ten dnllarg* 

NEW REMEOIFaaS AND QUICK CURES, 

For tbe Ventral Diaoawi and all Private Com* 
plaint*- gleem, iifrcturei, aeminal veakni-w. 
peine in the loin* alTeriinoof ihe Kklnera.4|ia 
eft*** of head and thm«ii t noee f and ekin v 
aod all tbose draadful ailecikaia a/ iriog from a 
eva+cret habit *-f yootb. whirl, produces cormi- 
lUtonal debility, render marriage »rapoe*wbIe f 
and in the end deiiroy both b*xly and mind* 
Th« irealmeot they atfepi ia the reaati of dp- 
ward of thirty years* extensive and aaccenful 
paciioe in ivurype sud AmcTJCJu 

COONTRt 1!IVAU.TO* 

Persona in any part of tha world may besne* 
Cttaafnlly trcaleJ by fotwatdin^ a comrCl detail 
of their case, with a remiUaiDce for medicine* 
Ice. 

AtUttfeMsOr* AMOS fe SON, Comarof Maio 
aad Qoay Sts^ Boffetot N* Y. "^ 

Uiiflkla. March 17, J&W, ly5 



Main-aSte. Newmarket. 

RFLKA/ISO in retumiof hts stocere thsnVi 
a to hi* rrt+pdi and imrrr st-fti^ n«»mbfr ef eus- 
lotners for ihrir libeml pturvas^e M>!ieits s cootiu- 
usnee He recsived 

PIU2a AT Tllat LATE faOTIKCUL *. \ !I ; V I T : N\ 

Held in ToroolOt for hiai mstuifawiur* of Hant**M f 
And therrfoie lias every coufidsioce in fa*0UaUKes.sg 
hie* work. 

A choice .tawortnitnt of Saddles. Bhdles, and Mar* 
wtoiatee 

Single aid Double Harness, 

Of everj deeenptioo. Wliips, &e^ •**% cooetantly 
k«pt oo «and»s«heUdclt*rn)ined tA^jiTf hUfricni/* 
aUid cuslorofm who fsv«r Mm wtlti their cuwom, 
•nicies of the beat qeaUity m4 nawttl style 

At Moderate Charges. 

ff?" Call and eiainioe for ycurMUet be. 

fore [>urehasinj elsewhere! and vou will be well 

;oid for your trouble* 




GOOD QfEW&fpK FAItylpRS. 

rented the eld aod wall 



THE ■nhscribc r havi 
kt>o«Q 

HLACK8 
Belon^inirto Mr. J 
mnrrs lo llofarniiu( 
heli dow pispstsil to 
he msy be (Arwrd, ti 
shmiesL notice aod in 

Scattinj^MicJ Catdll 

For a\ alpSll. IliW *li 

lmoinj OouMr WsJ 
Pluushsre L^id 



!TB SHOP 

[M^h'-:y. respeetfelly iotl- 
amouUr aod olher*v thmt 
title s II orders with which 
line of Uaiiscss, oo the 

s TBatas* 

Sitae - ♦VlOci- 
rouud - $'200 

■VU.-00 
$'1:7.'. eU 



Shop on Timothy Street— Newmarket. 

JOSKPH TERRY. 

Newmarket. Feb. IS. 1R59. lyl 



MAGISTRATE'S BLANKS, 

OPaJliifficiiptfon.oDhaniiror sale. Anulrai 
the -VCH" BRJ OFFICE. 

N^wmorWrfJ-anrS.ie^e 



And MuitaUe Fmrvt Pr*d*cr tattm in ti€hm*<j*f* r 

Work. 

HJ" All Ordersa&d Repairlef- dene on tbethot* 
tret aocicc. Iteeiember the plsre. 

&*8ign of tie ScuhUc and Cellar^ 

ilsi :.*SU ( Newrv»fk*-t. J li J V 7. X b« 9. if-M 

- A 

Hata, CapxH and F urs. 

A If endlewa rariftljr of ajtidaa la (He abwre Hue 
eompriaiiiff CrbsOine, r*ria<* of Wales uj 
Zephyr Uats, 

Silk and Drab Cassimcrc Hats. 

Soft liats io all Cofcsra Me* Shape*. Oleth Cap* do. 
WiUopea 1st October, a spkadtd ateek of 

Fire aid Biffglo Robes. 

At Vct;rr*(M,hWd au»d. No. 127. (oM R6) Kinr- 

•*U- 1'oftKito, nearl* i>ppn»ile a*L Jimn' Calh*>Ui.il 

Tomnlo, S^pLfiO. l*$9. fiei39 

"Equitable" Ptr* losuranco Company 

of lundom.. rnnfL 

CAPITAL, X500.000 STERLUCG. 



Shops to Lot 

TWO SMALL SHOPS id Ut. on Miin Sircet— 
lo s sWiocjw Incslity, Vur psrtKalsrt appl/ to F 

W. V* SOUTHARD, Builder. 

Newnjarirt, Je!y 7, IB59 tf-2l 

~ FOB SALE- _ ~~ 

EIGHT ACRES sud GO Kotls ofUnd.iituateoo 
Yi>njs st.. h-iin^ lh« Setjtii We*t romer t>f \.a: 
No. V2 in Ihe 1*1 dm. nf Wlntrhurch, with tloiise, 
■tarn, sod PtaUr tlitrtrou. Tlie Lsnd ii cloArsd 

Pur trnirH wliirh srf* lilirrsl, apply to Jaroes 
Chrislesou. Inu Ktrrt^er. Voti i »e-->l..or f*, 

W.m. MDSLEY, 

L«nd Ajreet, Ac., Aurora. 
DeeeBibertX'SS- tM5 



I ■ 



For tfstle or to UU 

'IMIOSE tarn* and comoiodioos premitves sJ- 
■ j jimn;; the Noilb Amertcao Hotel, ai pret* 
etu occupied by the »oh*cnber as a General 
S'ore. Thisslsnd is cOQ»jder*d lo bo as good M 
a n j in the rillsge I'j( tuAjnesi and has every 

BeiaaWaPfl-atCT.^^ Ior ■ tMt ^ Q *hu!e$ale wd reUil 

to eatovie #fd->ra lor (ha fiuloai-pof a Wstet-Cles* f skire- 

eu.8ioktv Cistsma, rumps, IJut -usd CslJ Wetter For particulars apply lo the undesigned on 



X ptiWU ill 

iii»t* 



signed wpold rrfpeetfbTW Ue— a 
at.heVtiln. ir^rSaOTt 
eomirmsgnndiag oo Toesdae li 



(.uaiom *wk doom od 



n* 



Old Brsm. Com* 

Ha-W 



ExfbaogeforTia- 

AbvwtuUr I0tl> 



•er» Lead, aad U*c» laVea la 
are ; HkasrlM Firm Prodace. 

TT. S. WAITS. 
jRiB .; tf-39 



Important to Sboc-Makcrs! 

a , ^ M T 

TRE^abacrlber hseing' R*ote«ltbe aliore Em- 
taWUIimeotfrotn Mr. Wto. W*tu», ioteoiU 



be pretQiPcw- 

U. B-— Aa ih* aubecribar i* about reiirintf 

from bosineas, ell persona iwlebleil to her, 

eilber by not* or book account, ate irqnrtinJ lo 

I call and aetlie ihe aotce fotlhwiib, and ibfccty 

«aie cosla. 

MARY K/RK PATRICK. 
NVwva:l<-t,0.i. 6. IfeSy tf.34 



TUESDAY, **H>M aa« BATOR0H 

thateueton^i. it.r UU thsir frriats Lmm viil! 
and firs: claaa «ork. * . »™"r*T 

B. W. HOIVABD. 
B. WEST. 

WM-WAiaUfiL 

T. BOTSFOBD, 

-Vewirfcrkft. April 13, Ip;e. 



tf-» 






LIME.^LIME! 

« «A*£fef ha- reeeatir esuMlsVd r 



tar 



La*dh« Ku«. m m at utke. u suit tWtfZZ 



ly on hand a rood aaaettsaefll of lE.il HL'h, a»cb 
a* Hpaowh aod Slsoabier Sole. Upper. Kip. Calf. 
(V'l'Tsfi aa«l I^tfe Lrslber. AUm, >»r salt^- 

Tflnnfr's Oi! and Cow-fl^tr I 

All of which will beauU obeap. for cash, or three 
raeiilba'crvdk. . . - 

CASH PAID FOR RIDES AS'D 8KISB. 

THOMAS FOLEY. 

Acwmarket. April 93, !8>\ lM I 



WAR ! WAR ! WAR ! 

Upon Bad Work and Bigh Prices! 

REMOVAL. 

r pi'F: UDd*rai(jnrd. in returning; than ka for the 



Just licceivvd 

FROM riiilsdetphia, * full -hppIt of Pr. D 
JAY/TITS FAMILY XED2CI.SES. Aho- 

J ay lie's Ouu!o to Health, 

Aod Medical ALMANAC few 1&C0. 

JOHN BENTLRY. 

AWmsrkel, Oft 6 IPSO. i'-W 



NEW GOODS 



N 



ow 
btock of 



OrESlTO. a Jaeje and 

and Winter 



•U*auwrlid 

a* ■ * * 



n-jj 



fr 



, ClffiA) 



1 



N rrtdrnarf tkataVa* tWlh* 
lrti*irtl ka hira t*\&rr rt>i 



The ond«naa|fiHkd bcpj* r ^l' 
h« U rww In rv-cripet o( iIm 

sO 0*1 » sU»cd «s>Orl Oaf Uf of 



BOOTS, SHOES, A! 

Etvr attmrmd hi htSB 1* Oil 
Ud.«". fl enia' «a4 Ciaalien' 

PALMORAI 

Of aupeeW 
Shoe* ef sitooat att" 

XOaalSfe. 



jrarataraea. May ll^lKi. 



STt£a|* 

™^„: 

-iifChuIaeaa I. 

to intimaietb* 
it, Ch*a»eavaiid 

[GAITERS, 

^bUc, embreaioff 

oora, 

**» Bdataaa. 

CARUNE. 
lf-14 



Cnural Aeent, Britiik Xerts Jmtriean Colon** * 

CHARLES F. T1LSTONE 

■ ■ 

HOXTItCAL* 

Thin Odica insoxea ajpaintt Lt»% or Pama^ 
byPaii« f *ll de*KUpiians»{ BwItiiKgyMCaVM 
i^ Wli«hl *Mi^facW*!|e»i, andnliCwScaaiiV, 
Wires and Merchewdaw*^ in the aame; Ship* 
in Harbour orfo'd^lc ; Craft on Navigable 
Hi tom and Canal*, and the Coo-Ifi laden il* 
thaaame; and Farming Stock of all dr*crip* 
ttona- 

The "Equitable** Fire Office will, by ran- 
aUxil analytia of Us own experience fromtirnt? 
to time, adopt iuch ratesi of Promimn* aa tin* 
uatOfft of the rijik may juatify* 

With ihi-i view, an aViiiual inTultftatJoi 
will bo made into eai'h claj«s of riak* and *• 
tel urn of oue moiety offiQy pet cenl — oith* 
pet( extew will, bo ifiade to all clamciaof Tn- 
rauranii vrhoie Policina hare been in force u* 
three yean. 

T!i«*en r ^icemenla of the ** £<pritablc f9 art 
guaranteed by % ttmonnbit proprietary, aiiit 
an amplu fuWribea Capita!. " TTie iusurc 4 
are free from the liabiliiicrt of * Mutual /rut*- 
ranet Society, and entitled, aocordiiw to tbe 
plan of the Company, to a rclurn of naU tbr 
profita* 

Loom a are made good withoot dodnction o- 
lU.wonrjr, *r\d ate adjusted and paid in Mon 
ireaJ, eritbotit reference fo Lomran. 

'O'a kXttTll f A/tent. 

Newmarket. 

Labour Saved 1 

rlE Pd^IIc an ne4l6ed that th* ntarihtr 
haa beett atppotairtl a^m (or Nevmvkrt anil 
Vieiehy , for the ule of the 

Canadian Fanily Sevrlo^ Machine. 

FaiAHica art irt Ittii fa eatl m»d tee |Wfti io op- 
tfitloo. Er*ry itt^ormetlo* will be (free, end 
p*mk* awawlawlVd thai the Mact>iot» rra full wb« 




6 OODS, 



Ladies' Feit lint*, 

Feathmi 

Ribbons, 

Mantle CkrtbeV 

Drr«s Cowl* 
etc , etc., of the 



alsV. afrrf/- Ddhubaugh 

O" BL'fFALO. N. Y. f 

carry ii£ on tbo 4 FTIvK *n unpieceJeuleUsuccrw>ful piarlicu 

Tantiine Business \! uf ". rel li,u, > y«' - . i*'»« «*- <r' »«iiii»2 

Iu all tta eario*. .«nrhe^a»d *IH a*epeoart«ni. j f(i<jn(Ui |(J ^ ^^ ; J|h#! c0m * , y h ^ C(jwi(( . 

ed to flee*k* Iwi'i Mrdiral Hi**pat ration* npmi 
wlihh he h-iii be^tosfe*! Ihe rare and fci.ow- 
letl|i*f>f hie long vxpeMKU:**** qimI baa tt*fuhetn 
wiib Ihe different drogK*M* li »*Ie. To iIhhg 
wboare arnua*nted with Ih* Doctor nothing 
need bejiaid ; to Olbera, it i* but tii*ce#ucy to 
*ay, lhaf he baa for yea it pie*cnbed for IHrttt 
4000 loSUOO portent* arnoally. and alway» 
with tbe gratatott aucceaa* Cattea that bare 
baffled o*ber medical men t vielded readily to 
bia irraiment. Tl*e Doctor. IioweTer. baa not 
been able, like others to cure everything with 
one nreparalion, bat baa pot oplitu mtNJirine in 
two uottlt**, which are numbered 1 and and % 
The uomber I W • 

ULOOD PUttlPIERp 
Superior tn the pi*ti*»t #*a?iaet ol Samj^artlla t 
madaenturly il lOt^in m-l Mtba«i iliiii and ft*r- 
e-irn ^'tiittn^, the he>4 j»i* \^\\ i*> •> of which are 
extracted by an ebllie new chemicwil \\irx:v**. 
It arte in Urffer dc»et a« an active phy#ic»in 
•mailer onee a*>an alleratire t wofking uiiertly 
tHi the Li*e-f %nd Knliu*) 1 ^. t*5cp**!lii.g ilierefrom 
all tnuibid matter* Ihun brmjtmi; into aciioo alt 

ill* UfgelTt* Ibaat RMV ll*Vf t^rerfTH* JRl^ltfr, and 

may be rrliftl mi to ewe Liter Comjrhtint* 
nmd complijints ef the Kid airy** lucipitnt 
Consumption. Dt J *p'f*hn Drupty* titnerat 
Drbffitj, Old Uicrr.Scmfutit tir$*ipnta$. In- 
dt*r$titiTi t Infirmiti** **/Y*mth ana Aft. and 
ail olhef dia*eei>ea which her** tbetr origin in a 
dieorUervd or impute a-talti uf the Mood. It it a 
ettfrngt ben i riff nalore. and will never weaken 
or prut! rate ttw t- -J y. The number 2 ia a 

.FEVER MEDICJNE* 

And moil nerer be taken unlete in eonneotion 
with No* I* It will incn rye fnjtiimmatory 
Rheumatism oU kind* n/ Fettts and Awutt, 



5cr»m»rkH-M»thew Kt-at^ Jt a-*- 

Aiimna^oha Wcbk Afirtit, 
Lin.e al.Weaji ea ba&d «u um 



>« Kilnt.atd •( tW 



UEmX JiACOX. 

Uetlaod Undine Jtm**K 1PW. ii»o 



vary 



lilxoral |»ilrooajrr bfvblWed -*lnc«eom* 
uiriicinf boainr-* ia IhU place. rettpt?ct felly iatt* 
tnata to hin friend* aytl (a*twMfi that be hu 
REMOVED TO UtS NBW PHBMmES, 

K rarly opp*l#e Mr Mama' Grocery, 
MAIN STREET. NEWMARKET, 

Where be will be mo*t happy to wait ppnn tl*mr 
wIm may feel deposed U entrett him with their 

Midi's ASD SHOES, 
OfalldreKriptiooa. lUailv*-Made. kept eeaetanll; 

o!j l.auid. A* th* work is**ll exhaled under Km 
own auperriftioD, he ha« grvat con fidence io rccocn - 
niaodiug it to the peblic, 

J* IUllNEUART. 

Xewmarket. *Viy Us 1857. lM5 




EHOUm CHEMrCALS 
General Drugs and Medicines ! 

DR. BBBTIiKY 

HAS always in alock * r«mplet« aaaanaMat af 
the ilavs, all of wbir)i ar« warranied e— hs 
Petwxia rrqoiriof !Ue«liciii«a whirl, rBa UpZ 
rwd «> n will J«i wall to call, a* iher mar oetwad ea 
i>b:.*,i i..f wb*l iber awed aad *btaittIoff ft treaV 
par« aad at a 

REASONABLE PRICE! 

PORE COD LIVER OIL, 

Tlie HTp.if.t«af4tire* of Liiuc. Po«U and Inia. 
Qaeeia^, X*m-\ Udiau Koot piB. Vcrmiiuq*, 4*J 
asapplv «( Ikaaalc Medkaieejaai reeajraU Als% 

Tuwes, Syringes, Sponges, &a, eta 

n.raieiau* uij Oealen Supplied oo UlanS 



rwS 



Th* Dnnc Store, Cbrner ef Mem end H'*b 

Ne w n.affc. i. Awp. 4. IPiJ 



StrnTi 
IV* 



"'M 

To Builders and Persons Building. 

THE andrrsifaed baa a»w on bead a Luia 

WINDOW SASH L PANELLED DOORS, 

Which L« it prepared t* sell al (be laweat i 
radrp ptlMw, Urn is aiaa prepued lo n 
ear description of Sa«h or Paaei wo: 
Saaeiaac uotiee. m erect BnlMlcea either hy 
tract or otherwise. AW, haiiav a eaaatVar eat ef 



* J A FlftST CI/ASS 

DRUC STOR E! 




Prices Vnprecedentedly 
.'^Jnoyr 1! 

JflFlN BKNTLEV- 

.Krwmsikrl. Sep, jaj». I85S- tf-3 



THF Ifmlcreiirncd would rearjcetfullr iaforro the 
eiiiasMof 

-a^T^Ilje^XlA. , • 

And Vicinifr.aad the PuliUe jeof rally, that La hat 
upeacd oat a 

ft-ft&S- ST6SS, 

In Ilia iWr? mrutiee<kd [!*--.>. ia the Badaiof far* 
inerly occep*«l br Win Atkiv*mi. 

The Mock con«wMi\ to part, *t t'»e ftdlowitijcirtW 
r!*?*:™l)f;.^a Ucdiciiatat t%*" ictX I*aifi"v0m 
Va tbi*** (iUm* 8pice», FtitOllltjt KaUarK Pwr*> 
Liqeam for mcdiral eac-». t'rrfooia-ry. Policy Artl- 
cliH*.Cattipli<>r. Eumlojr Flukl, AtWih-d. 1 anwn 
lio*\ T*>1aa*vo. f oolT A(p«i Stationary. -If H Ac 

All or.ahkl. it* eiain-lr, PreJi. and <>' th-* fi'* 1 
QiiBitily : In 4|ori hi* Sl-Vti ron p*i**>* oil th* !**•!• 
iit^* ariscU* Usually kef I W * D»r Sterti; ami s 1 

htH firHMlt«|r» IMlVaaaaMni! I<wK»!^ C4llttf-1 IW'iaCcta* *! 

hr any ("tie, i r KjlIacU a» low ti#iftyra;abh^iii^ %* 
in tlir fiwmiry 

rtnwcieiuia* ^v>C;sJ- sia*a»4CCttavrU-fri*M ]■ .,i*nd- 
nl, -- *J0 a, 1 i 

Tsiotlx 33:attx-*Bavotocl 

Oil !(*•• |l-iill**M in-lite.— of an) uile*-r^t.)iir!i »* 
6a*T%L ^vauKtafr fkilllolly peiioimed. f.f.d 
iVwmaulcd. 

C* S. LLOYO. 
Aarom # fCoT.25 t l8W. lyJI 



JACKSCREWS, 

the vorMt sjfetg of Colds. e«*At*att£ «7i : T««e<l»r witk TMBklv^ OapM^s**^ te t*a4wWVatee 
Pom* ukttfer Chnm c or Acute, ham me.li* I « ^ ^ ^ u prepared to Ufa - 



cine* will rflc-cl Cut*-*. iKrl temuvaU froca (>d§ 
part of the bodjr tuth«<nber. 

Sf Kemeoibei* to prevent eonfupion. the*e 
icin«-e are pfrftaied t y Old Ducroa Featr- 
CeticK DaLta»aAtcn. wLu baa (Hawirced ni 
Ri iTaio over 27 yvui** 

T*» pferent frand, a rorwt likeneaf of ihe j 
Di>*icrr iaon ihe wiapp^r ofeaeh Nitile. and | 
- Dt. Fied* l>«lleAtiaa<fli at Co.. Bftffiic- N. Y." 
blown tn tbeffletaa. jJMwn k iK>u# eertwi paladin? 
eaavlibottte. Ne* liaattM lor (I pvr be*.!***; 
No, 2 fur 75ciat* Will. J tin atn|>!euia-aasvtlte> 
aro 4a4ft*ird to the pnbftr, relying un iheir fir* 
tuea in iec<iiitrneiiditii; th«*ifl«-*lei'e. 

|> Koc t>aale. hv Jenw BtaaX-t t *Vewmafk«*r* 

S-l-lriDtH-f ^ 1859. rSiD — i't 

* ■ ■■■■■■ ■ . — - ^- ■' ■ ■ ■■ 

Money Saved is Money Earned. 

WANT TO SAVE YOCR MOSEY. 

B. UE»8 



1r you 




i 



4 





ALBION' 1 1 OTK L. 



*^ MONTREAL. 



taarare ra f.ua at i d. 



. a » 



-f. 



T*e Best Tathily Machine Ts'fJtc in Use. 
JOUM TOWN LEY. 

MerrwaatVallor, on Tlmethj-ft.,io rear of Slinp. 
sea aad Treat. 
Kesratafeet, Jan. t«, 1959. tM9 

A card; 

•« THOSE wh. prefer KJTVRE*8 Rr.it R. 
fife. 



L. W. DECKER, Proprietor, 

ri pk-aaaotfy attested at tho bead of ST. Pa UI 
8rRKtT.ar»oi.^nh.U(rfr»l whulrnalo Knwi 
tit ihr citr. Il bea (with bamioeixt rnea vturr^'\\, 
and •srcclallr wiili tho Imti oi-.-clianu ef L«lb 
J'roeSBcO broom- ao gical a faTento. that it ia dow 
eckoowUderd to I* roe Bueineaa Hotel in Situ.. 
.rtid. To meet tha cx(ea»iT« iocrra>e dariog iKe 
[«•! /ear. ii the baiinMa o' the liouSe. |Ke pn^rw- 
or baa built a larv* adHitioa. Tha Dthl»r Room 
hn» be«* exiiTtdcd. and mada murwcnniDodktua ; 
thrrc Km b«rn mm|>tel*H in lU-tiew n'mg, a yrrai 
nui ■.:).-; of w t 'U.T«n!t!a'pd hJf+pioff roorna. ai>d th« 
l>tu»e llirougbeui hs* bven refill ad, and BOW co». 
taiua ni.iijr un|.mf .-uwnts aud conveniences hilhrr. 
Io ODkoosni to iiapi.ola. Ti.e wUleof Ui* B>da 
Imp. t! a c-raieeprnW. beei. funiiaUd »ilh New 
SPRING MA1TRA«44PX The Pn-prlnor ex- 
preta.thai bj ci;.::;::.iB. s - !>;• peraoi^l EDanifrmeal 
•a iba coocero. Toe Alwoh, u. i» tbe least of it, 
will eoafiao* tn be, sa it dow is. tu* Best Doller 
««U Half I/oUl ia Cbaed*. 

Montreal. Not. IB, IBJ9. 



£5$fc 



■ 



Teeth .fctraoted Withmrt Pain, 

BY TBE USE OS ELECTRICITY , 

BY DR. E. C. EDMONDS, 

araoeOM c eerier, 

W'HO" will he .t the SOHTIt AMF.MCAN 
HOTEL- Sewmaikct. liic 1st Tuiadey «f 
p»r!i Mnnth. I 

T»ejh Inscilod w* C-'ld, gUver, or Vulcaoiwd 
KubWr. 

Allnp*ralii>na in hi* tr'''i-*»i*in. p«rt»rmed iu Ui* 
roAnt epprorrd i;nnnef, a»d Warrautrd. 
Roideace :— Asroaa, C. W. 

E. C. EDMONDS. 



* '•tJlaHlU let IvfeMIMl 

PENES COiSPKtfTtOy. 

!!i' K:i- .. ;' -I'tc-t tt<o ftaotf'i «i| ' ijuick »«Cn -u>J tfOatll 
prci*«> t anil is awlliui; off at 

Ten per cent, below the usu U Cost § 

For Ca*h* 

At tbo aVi>rlc ij niawdv iu his owntbop, h« wBI H'tr 
r*vit it to !»• otlhm t*try B*>mt QtMlitir, 

Call aad Manila* tfa«et<*tk and you wilt NMW 
fitd that b« is 4wllittatt tl<4 U *t wirtk «i th« Lovml 

i'ri^M fv&r off Tc*j bctbro in this market. 

FARMERS PRODUCE OP EVfcRY DES- 
CRIPTION TAKEN IN EXCHANGE. 
Doat (ureal 

The Sfcfl ef the Big Boot, 

Oppoaiutlie >orth Americaa liotel. Maio.streel. 
Nawronrkat. 

B7rfseine; parehsard lh^ Rieht. he la now pre- 
pared tr> make lioot* hr Sfr 1 ),.**. Arauiroog'a 
[ I'aii ot Mode of Cut liny aad Cilmptear. 

B. LL1C. 

If. 33 



Wat. V. SOUTHARD. 
.V. wmark-f. Jolr 7. MST. tf-M 

1 u BUILDERS! 

PARTIES WW,!.* t* lNild. More Tera er 
IUim- Ruildiii|(». ufaufdescriptiea. wasMa* 
well toeal) on 

Btophon "OToto.tar . 
Aa he haa «1| ihe units aee«*»arv f-.r the ■lonpur* 
pcaaa. wh»ch he * ill let on tha fellowm. tetsaa. 
Jack Jterew*. each. • - £0 16 pr day 
RoJkws par eel -.. $ " 
Taekkf*. - - . • - 10 0. " 

Oaiiifr ouIt eoe-li«U the priee uaoalle ehaifedr I* 
lhi» plare, Th» aeoersigwvd ia ahie ready Meoa* 
tr»rt ** ll.e r i.t; i,.n, mo- Ir g orrasdD| *f SaUdiafs, 

of aJJ de-cnnliotLB. . 

STEPHEN WEBSTER. - 

. NVwmadtet. Julf IT. 1857 tf-M 



a 



NEWMARKET 

Stove, Copper, Tin, Iron, 
and Japan 

WAREHOUSE ! 

IN rcUmiuRlbiDhslor ibs> lilWal p*Urooa|f« !>♦* 
•towed to th* tirro of Houaa Sl Soy t Uieuiwirt- 
4cne«t rriipoctrullv iatimafr to their ctsa%to***+f« *ai 

llicpublicKeocrally tlianhu butinit* vJII beretfut 

jr. & j. ai©iD(&ar» 

Aod harjaf I airly parchased Ihea. 



Aurora, Not. 4, US*. 



ia of Eleetrteiiv for 



T*x a N'iiricK.— Taaa^splV*** 1 
Eitr^flio* Te<th beine patented fur Iba f'loilur* 

»f ('......-IA. I bara pnrcliavad Ilia tight to uae th* 

aarse of W. C Adarat. proprietor. 



northern Bailway of Canada. 



N*a*markH,He|i.Wth.|S5?. 




DIES •**£ .r* I. eoaordax* *%h the law, r 



FREE FROM ALL POISONS, 

eaksdatad tahaBd up io>issd e/braakdowa the 
CooaUialioD will Sod SOC* * *** 

nftlicinr* and Bencdies, 



lv-iO 



Ml LLI N ERY 



mm FLEMING 

BEOS rrepeetfall/ to Inllmata to (ha 
Newrnarket and »ieiniiT. : I. at »h« 
hand a largw »nd varied stock of 



Ladies 
taw 




OS a--d after MOXD.tY A'«. Al, Traina erlN 
ran %* follows : 

Going Uprth- 

MailTralakweasUetowStlUoa^Ttwaoi. 7 S0a.m. 



farafldsss M aa. at Dr.Tord 1 * ofic*. Aawojiika. 
r-reaarcd with care. Be woeU .Ian .ur. ihaiii 

ISfeasia^aSwS* 

Aew»irket.|.VoT. U, 1«9», ,,.„ 



adapjrd Car iha aeaaeo. which will be solj ai price* 
fUaahtbeti 



Felt Bats Beimodeled 

^|a«.|atast ^-fc-o sad «/-. oC .v ; ; tJ-i ,. r 

iStrow Bonnets Colored ontks shortest notiem 
ST A e*U raapaetxaD* soUeiUd. ra 
Nasr«ariiel,«er 17, ISaS, *& 




n 05 p.m. 

9 00a.ro. 

& 15 pro. 

4 00pJD. 

rririog -.8 00 p.m. 



" aod is da* at Co'Iicg 
Mixed T- ..ri luvea - 

aod ia do«ai CoIIIa 
AccoTDDiodsthia lesrea 

and rura lo Barrio o 

Going 

Accommodation leiToa 

and ia due at Torr. 
Ulxed Train Uav.a Cot 

aid Udu» at Tnrvdk 
Mail Train learea Colttafsrood - 

aaafci'idaa*(J*Qreaw> • - 

saraaslitioa to the *b«W; r*i*S|bi| Teaiae wlR- h* 
daapatched daily u required. 

LEWIS ORA5T, awaeriaf eaeVaf. ( 



.-I • 



-700 a.m. 

II 10 am. 
- 7 00 a m. 

3 15 pm. 



VALUABLE FARM FOR SALE. 

U THE 

Township of East Gtvillimbury, 

BEINO Lot Ao.8e.wi Dasop Sirret, 4ih Coo- 
coaaioa, sad duUat two aud * La)f Uilea fiom 

th* " 

VILLAGE OF QUEENSVJLLE. 

CoDtialiDgoflB5 Aeree or excellent land.— of which 
160 Acre* an elearwd— well reoeed with Cedar, and 
uader * high eahieaiion,— wi'h (rood 

OWOLMfi HOUSE, TWO GQTTAwS, 

Two large B*rna aad ExteoaiTO Shad* aad Stahlea 
for CatUe and Sheep. Mao, a larn Cellar for 
BoiWing*— all frame, new, and of the M 
The aboee is oo* ef tko b*.t 

(irazing Farms 

A U*fT? purtlcm et Xht 



RooU, 

ceMsmicUM 

Grain and 



1 V, 



Jorth of the OiiV Ridjrt. 
lan<I ia uottfnlfaio*>*t 



p^r-nswlji*!/ occupjrd l-y M"-^iiii DaUK 
yjjujr liavi larru rrRiored ifc-* *i vbert w\M tatatwd. 
conaruntfyoQ Ijsnd * Urp-a^t-^rlmont of 

COOKING^ PARLOR AND BOX STOVESs- 

ofthr tt«ves*t <l^[»Tn0SDdIaitt»t ptttonu; Jftppsu* 
*.-d*.w><l Prasatt-d Tin Warr ; Ciitfm J'cmps *hi 

Cn\ t it t TinftDtl 3hr«l Iron Ware roinofMtored 
loorjrroo i\.<- *'..k -u >i nv 'ice .mi J on tlte toosUret- 

iatiai1r-r t<*rn.». 
^ci^on»wiiijinfflopnr^ha#eaQvth 
*\uc ef hnsjii*-**, v»U l.ntliiicrvilir lo th*-if tdVatV 
Ujre torillmd rxarnicethL^ Ktoi-k bttott Meitttmg 
elw*rwh*Mft 

IT OIJ 6%«t Iron. C^ptr. Brea-v P«vttr.Z**tavd* 
RaC«. yTir^iafcki**, Fum ut ercty drawCrtj)tioo, **-o 
Farm Prudutst, t«ktn ia mbaaiig«* for Goodi^jBI 

J* & J. HODGE* 

Newmarket, P«. 25. 1856* IMI 



THE NEW ERA 

is 
PUBLISHED EVERY FRIDAY alOBNINO.St 

BRA8T08 JACXB0V, 

At bis Office, earner of MU1 aad Maia Stteele 
VEeVMAlUCET. 
T«a*a— 7e.Cd.feryearla Adfaaeear 10a Hee 
aopsid. 

RATES OF ADVERTISING. 

Sit lieee aod undtr, 6rst iascrtioD, f • 
Excb subsequent insertion. - - - 1\ 
Six 10 ten lines. firM insertion, - 3 ♦ 



"with tiUoe wofid. aod thr I j? aC h RU t)«eqiMBl in»erlion - - -J ? *? 
halehUKHitleMAeraSeM. • J-* Oo*d Wei- I Ff)r wfa ||ne abofe , f „ ( . - - 



• imI miffiei#n( »u|ipl> of waieron the /aim far Smek 

- 1 3-Vp.ni. I'.aKiu--. 1 '• J; i".'> 

C *:, pm. tar Poaeeaaioo wooMh* -pKa.ia. |h. Mi.or 
uamedinteW. if crops »"•*•* a reJaaheav ... . 
•Fox-XJOaai X-Iloox-aaX. 

Oaftouns L. Wolcock*. 
Belhud taadiac April T, ISM. If- 



• "-'•■ ill 



Eaeh sobaeqoeo! inaerlioo, 
Car^-hiirtear,-. . - ' 

wriue. tailrweUo*^ wffl Wlss-flsi* eSfS-l 
asd ebaTfti aexerdiogrr*