Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 04-07-1896"

See other formats


X4 isi- L lb* pRiois ONE MSirair. IBOTB- ^ lt»H ¥j.n-ii*. "f 1 rt*fc)rhitT. .__ . 

Munheei- 

r' tr ^Liri«^. WhJJhM imcrii^t 

SSl Hill iN.i J. . I Pl^ ■ r; r.fi 

RiS^ lU,, ,JK.Wto.. 

MOJffjE-inT.-lUr' t^. If*"- " fit. 

•^SKr^it s s «.)«. w iM 11'! . ■;■ "■'^I'Srs 

ISri I- lb* Ijr. i^Bii'm-AlirtTl KmbmIh G??^ . " Hiii^I-i"'. ""^ liitl-iiml. 
•lEl.-6IlEllBCil.-Jm- P. .1 J-rti. fcr*>»"- t 

1^ IfSrf U-WlrW (.1 II" l-l.' '■■""■1 

i™j|.Ut.-WALrf>liri."^.»»r Ift, Bt, .l*U i 0";lTb 
IrfiawA. 111* R". WnlLuB nm^, Imn.rtfiiirtl 

J^t.i-I.U.l.. A,™, l-hrl.<l.|~li-i*al<<"Ht» 

usnjjSknf Ml. Pill), ..f i.i.Vi"."---. ■> 

UtoWi^ U# [l>l4^rti.r (.[ (IH1.L Etu1i.iin.rt . ^.f 

WMHriiii TT • ' II I itrto*!- veATo s W" S'Hdtfii Jj 

T.ULE ADTANIAOE OF TKE NEW 
LIFE AaSUIMItCS lAB^'E Am QlflBB 
IH^EVAifCX COMPAKT, 
1 It t KT 
1 ]» T per 

V, M ... 1 IK a jicr laiM P. 
Iijtf^ttit Pli«* AllMl ri*<ri«Ji ill I 
FfTRjUUlfil, Q 

Til- M;r.wirr R.irjJ aifcj 
Kll « 1 n Bi .> r.« 

l»4T1|i.. AifliiJe. Alt»nr, l%ili«ibti(tt»«iiJp^fnF.U 

cmrai Jan «™.rn. nr. Uthi 

«Jo ^ J. f . Ihtkn AM. in 

F-tJB*fcSt ^Ji''J.«.d AHUrMOTf, 
jjilfS^Klliinli-"'™!'!-. S.U aBMifr3^fc-5^iw'iii*wai 

Mh llirt Itmn BTiBT -^U'^I'Vl f*"* A|rf» (flu 
lEliBcllBlil. M.I yitafm^. *TniT IflUI «*hi iw.li 'sum . i!!!!." 

M nrtS 

Ti»-I]ln«i. HctV^lmJi. 
EVIiLioiriutT )•* T«ta- 
FfiiHu FlIfImH Jil^t (^wA\ 
bU.^HlBUi 41th 

"irS^SiSL'S^i^flfc^a^.,*.- 

uii. AOFd HI. 

iwrKiixASf.'Jw aaiKB ■* few 

vUo.vi.ri', HcflmUrTuUidow. MiM. 

■(Mj.v^trn.~iiiilr VPt>nr THrimd iMdoT WUtua »i1q<»nF, fl _ ^ ^ 

>iTTlF*S -J-It pi till l»t* iS**""J'S?'*SSft 

HuftlK Liitt Join ?>nMti. 

liM.^J "^^^^^^^^^^^^^^^^ *^ 
TlTw Tyt*rt-rt Tf^ hii ikltT. »n. JAM Barm, la Utenidiriw. 

fWlH tlr^rrirTi irk-i Hinl 31th .TUbp, Lt^n. IwrM ^ 
klO^i^lrlriTD, Kici*. iTvcl.inil Anl^ 
rnri> -Fe •r'lHiMMtcT'lMbkjniint nr but dnu inPlbrr, 

mm. <f^K r, lib. . w\Kt fc1 Altinrr VJU Xtiith VaM. 
hk JuLy, d»MiM*,M. J. fi.. MndbM i«4 Mzi, ^1 
KMlttilA!. VriiP^rrip. ■fii- -I'-lt^ '^'T'" 

■tB^F IDT ItinvNiiiind m BrdB»r Ain 'r^t- 
WI JI MP. fcL. IM tllit^t. Hrcrl f^f*t<J.. pu frufc 

fDf I'M IH'r AM*jhfilii]B, ftrf. fa ■■Rliv'^Dl'Am.Jn on Oi^ bWiL Bui aM 
■ft^p^ < 
1 dnWtT r*TO-tlAir pnn mw^ cuu winj'. 

A(^Al)mi«E*vf Ctudri Elnl. 
TAUKi^T rA{MIHitPr>it^^*Mi 

T«iatin», nBt.. — TV Kiik4 Vlb iiiiiBifciji Of tm *M« OBpor viil whr AM ']|u Ath JuJt. In w ^User*! DuliAkift tlir. 
fAip.- In Pift tut UBffV «f Tiy | ih * *ll . BtT 

UanAa^tor, win diod nAibc -itli J«1ph JBt, fVH 
jMHi W tcf Jetfair tivik Vi^dH. 

t*h 1 IJraw^wtimlaftgftWMlTl 

Ite, Mil dHd <n iF^r B^>f(*i,4i^'!€-_^li|*t 
bftt| c*<*- ml awrt, )t^ « W *t *^' :y tt ■ > 

ilMfmrriM. irl!fi<lli4ahMv,m. ' ' ' 
Tlifl L +[>iw i' »mr "t'^t 

Til" ttnf ll**lft li bdUI. 
4>rt TH.rt ui [>! old. 

0\ itijii Uul ^mmn. 
twmW li| IlLi I -mpF J*iij|;5iUr uid n.adr4M, H. uA L 

^Bff.— Ib liiTiJir nurvtacT ^ EIlB*1wtJi Kwtfk, nLi^t- i^ 
ChfK Hptb. iif l^nrdurhani. vrniF r^n^t IT, 

IH, lo vi^.v, •nil «*K ititm^ It Kuir l: 

Walmii r'.'iiLTl^n , If'T |!>, 1'*'^'. " II« fliVirlh 
kdorH fl.ini." J«F.-rvH brWiMiHTa rirdcirH:^, ^VhIe-^'. 
Albat tdvinl; An.! 3^CIlvl. Umrk LHra. Km* llH _ . _^ ^ .. ofBTiwirMiii 

- ■i*telt::5aiik_-.^ 

r Jul* «^ ]^H. ^BkM U. i« Llieir 1Kb- ■ i^d,i SYIWET. vwvn Anii-tiox at"m* A, &.(•— 1^ H*Mm ^ Vf frn 

Bj ijipff ^ £U (4 tm I^T[ I'M ...jHUEt Ata&Ti WLO*|JiL\ Kl'Ei!, anil UJflT 
[jA m._irt)l_^ ^] Hi*iillnJ mraJhlj M fnPLnn.:- gLS.'wAI^LS'*^TnSD39IMVlLlf. Mj H. i* 4 PiW. 

■J.%KA^S?'wZfWW5!il*t^#*#* 

TA^~kAKLA. 

rilSPJiJlWliJ.V W. COAiiT fOW* jbaw^ 

■.I, J<*ITOJIlSO,llH ll.-^llAT. J«1J 9. litvrt 

Kisyrn eJi.i ihlaWM. 

_IT, APJA rrtmr™ . VAVAU. tLU^A^ud mj- 
VAlAJtA t'rMH>.1liwt«to AJ n^ laa rt - 

i-ifhfri>AV. jBjfii, 

RABTZJl> rv'lFl^ fl^EtiTlCX 
TAHITI KDi hAlLAl'L'yCfA, trt* athX- 

Hli COJUffTTA. UCiXnAT, Jidlf *. 

H4 CAVQOfLKBlVliU liT TfllH OM ■DOm 2^ 

MM DOXAn >k'L J'lJTiHtlKO 

>Min JD .«r*iM aA ■ JTBtJl 1^ UL-NWt«Tr K4 noAJ^ 
■fcdbVllMI:!:- TWfiiUuT, 
, AriA i»*nsM;. rxv^v. SA^JJt IFfaOfl Ui pisA mb 

KbnL Ihu dat-i. *\n riiiiii i» x^Wl u 
naHBfVft Mf Mfel tki VpalrppoUnf.]^. 
IMoi or U» baton ruiOE- „ __. _ _wUimt,^fi4 FiUt J.ljNI^DN'. 
.1. '^ADJINAVKOL ' 

b itiF<Jt JULY It^ i-A^HhJ::HiH]'JK> lHA"k-<l [i ]lli»iph>7i JkAld, 
I'Ar-M^iR >l kY, iaj (iftita^irf^ lajta 
tTHfl Bl-OKEI Oiff BO^i N itAumu^AdBotiUBc^. ~ 

(»(JUTILittFTf>.f H AJfTWIskr. 
eOLDMBOd bl^Nh bUIiXi H)fl'r 

^uroA. NAri^i 

"-wVo 
IE. 

tlr |[tMUiBUa)t — I Lw w I Lipn ■iJJtaiH, li 

.. . _. itmT II MnEtcart 

I'TIDI-B^f^UftWU 

^iLJe*i'^J» _ 

'itf^ Ham iwimi Cllhj VSllVt,^ . 

Jljm;KN YlClttTW A'f HBDtTrED EATBL 

auffwilt fr« ISw«p^ hj- p>p>Tuait at pif p 

"'tT&ffT-rr.AM nrruiuf Trmrh* mmranf 

^ Tfli^Vi HEI.aULi HH I- 411 J A PELAIDE 
' ' ' -Mr- f.ii- IWnih Ball CT St*. 
ililBt^tlLjPd, [i«tr*]ApvL VnaW. Pitt ^ jwtt 

3 A r A p n 1 N A A N U 

Via gUfiPSMLAITDrCiHTriiBl JOItDAllWlB. 
EAITHini im AlTSraAUAlf U, t&i M 

AlfiLlK, 

- - kil III.. .r.^Mn*'a Vharf,. lUHri nil •twKT ja Ati>a frith v[rJomiK<& unu- 

□UUTUJl, IbH «i)Hriat ajdiBbilDlMpiilraf TUSVa 
KUCrriLlU LtDHT L*1iiUjUibru<atlHHr, 
A DiiV4>^'*rt . ,.„A_. 

■|i|UMli4ahi UtClP^ Mi mi U lhtl i^ lir > ]ibICa] MUiber bl Wl 
Ibilt wluiiCe- lor r— -— ■■■ 

WJjiflllli bnifV >L QDmuliLBt; liKti uul rort Dunfe. 

TAlVU AS, 
JKQ BobtTt Nfllaotu raamaaftg. 
«iL] lHdi«p«tuad 

MOHSAT, -gib^TLT.BtA^K. ofiKmLL 1-A' Tinif tay. ■TUX TO um^wic AN wmviiFt 

■— ^ .1 „ ........^ (tiiil'iif'lifl'ihi- Tiit:itm> I M.^.H. I 
Tiij:itM4>tTU .,..LA.nM]T-Aiip ...| 

KK ..Ij. T. Willi miHi AIL \1m mbawm ky 
Tim n Mil I h Ifala ml* Lu luMam 

iiifi ];«ii iSh- 

OiIt infl Til Jiliii fiartiiffriii unUd. '^ItfaanpdalioD tim Block. QtlXSKBLUn) BOTAL MAIL HUE. ItklCDUIlKl, Tail l^tkBwM. ILH RWv yAHIB rSOH BhliU!A»BH) ujmuK- 

sTftliElA^iK. ill I*. ij: B. «.~ as; to; 

* cdi»U?(ULjeaji!(WiMlnm» 
fiW'(i» wij»ii» tfa): i» . i . i .i i 

IHUUrCl BAT. Biwr^^^f^ AAMdh 

{ TTiMhair. Tw^.B •JAqJUfrl. KA^nbBOI-'qB ...BDiBUA.Fitddri.JirtrK}' 

TRfc^-ftiit'llfiifMMtli^Ti rtHiTi JiLr IT* rowyavTLLJi 

COOPTTOWTf 

it D 0 U L U A )i WEFT AUiruIXA. Tb* iEifBdv*«i rt^9F*T ttufiuUp 
AHAWATTA^, 
IV 

AL»A.VY, 
FEEitASTLE. uil OEBAIOTOK, 

rfWliAT, JtrLTT. 

».1l»>.lt» 
HTun, mru', •>< cm., umu, Afmi, IHTtWD'lir rp]t4J?fRV. Ml nn^tflrM-hil. ltd ] ihdt TO-f'AT y_AW hAVCLL nuu AXIIH]?! t^OUrAN S8 TAtym .__ ., 

Ttn abntt lUmrrt «pa alVlMit il^f^ud ban "B- 
MUAttM wj^f ilWinnl^b.iB Irir^H rl ip w tif pMmren. Tt* 
WTvH- SIfl] rtiitnaf* u« llH Ikui Ihit* r'L«Ji- 

?jih^ iiF favfli A II iiiitrfiiia n lid AU«IlE^- »ni AJfllnli KAlCfi. . . .'A 

fcHwl*!: jfotvni'l^AM ■tP'-liwilfH 'TiiUfc^at, flic 
All' iijii'itf The ' [Uj Itm ' It'^nlAai. 

Hit tt» ffi*)imil'.— ^1 *ifi^ri: Hfij i.-. 1 -jf N.:w ^daIuiI 
t^tta iJ Blu.5tM.r.n. FLim. iLtiit T^n.' r-J', 
V(\rtvrl'bn. tuiti-'i'-fifn uiiriLf |.^ 

TUL KRAI.VMJ} Ci»A\ HaJ. AI RKCAJETTLl BMTIBIr AND TOI/JNIAL LINE, IIP «Muu TTiBM i^r^Hn, «I» 

mtti iiunb <4 tHUl! 
SSL.- 1^4it _. . iHi Line arS ttvt*J 

h^i|li4lLT l)liu1iuitli 
J'l-k l*nr« itaimgi faa.n HMfaf 
mm eaxkatanrnt, Vfiiik. -ftr Bin Bw-li 

T^iiinE IlnqBb 
ilik IWanrfa 
Wala* [bm»ah Ritup 
.VeImfI Tffli^ll abd pa,, 

ULtRft'lMUEVI .FIU>iM- __ iVUWCAiQ'iJS A^Jt MU^THH HVIR 
mAUBUU' CUMPAEfYn Li^tri.^FM gl^ 

PoiMH q<^> n^Hd up tfl I p.m. : Brtaadkr^ ti 

. ' 

In I ihMlltni With Am Hs^f ^ f^Hr EuilnT U EiHHiulM Ik ypaaflpn ■ tUfr^W 
wiwiim^ aLbr*ml tt (bi TvJms jponn^i talMtft, iMrt 
BwV dE'^udlkii Jf^UcuJ hirt:, Niagara. lUli, fc,' 

^AHnr H^p*. OuLili b<iAa, T«i>i at 
Mrtr lelirniAatiill ^PT^J 

HUOUAET, PAEKER, ind CO., Ltd., 

HmukI-I A*nta. 
Ttru>A'r, .it'Lt T. ^ np.vi. 

Hflt Mad OcU tfft^itw Itail^- 

Tl.iiiMailr DwA HriL tOBf-n 
Uaw vaA C*H.B mmnkaM CinM. 

^TBILM TTCtTET AVaT^iLBLJI fOX HXX MO'dmi, 

IfKWCASTLE. i.TN^fCKf. LTTrtfcTajffiMaDtrNiDDt. m^^^ 

[DpHlpflrt*. 

ll.H. I URMANTA.WEIKlHItlATH Jm^* «HP. 

^'HuCliAja'\*5^ABICKB, »>i CO., 
, iliBiW, [er 

POET KA1.\L hIUCT> 

■Txnuai rAWh^illiB ui cuao. 

[hn.lUri>au_,l't«ftl.) 
rjtaii ftoW'ABl) BjiiTLi LINK. 

TO ALL WEST~tn!! SODTH AL*^- 
X&ALIAN, VJCTORIAW, ud ADlLAlOR UPTC^ TltTfTFT* AVAIlHAJITi fof CCE UOJKtBB. 

WM. Ilt>WARl> tililTtI anJ rSONS, Ltd. 

OftM— (IT Vnfrfc-WJiiH, hrtwaro ELUf Ml Jhn; TbiM fflTnariia P 

ll ll'lM llll^t 

wtr. flaw Ann tiuvTB lad ^ni, u/l 
(JO OLGAHDIE. 
WEBI ArSTRAUAK QOLDPIELDS, 

TO ALUA-NV, 

riieirATrTLE, «A .... - jiiMf^timi. ■^"■i!BM^ifftH; ■■■■ 

F" TT-- fil l I 'hi 111 U iiTiiali nf naMfAld u "T>a 
fjoMFIi^i)* n[ WviU-m AiMUklit," «c«t(tblAr llu If Ofr 

i.an>4k LJ-.il'JartM^. Ai.,. t4 hhad C}»U*iiijfl arKlWBB. 

Wil iUpWAkl'tAUtflRBdAoPfjf^Ltd. 

WV-vm— Fid nt lEni-itn^. PEHLT nunUEKfj'B 'rCl^Y-TIItVY EIALK al 
paATE&r. *tfe BrMtfaU^Wl . 4m* TO -PAT. 

flp w * a "ij B I p. t a'i'o T. 

tfrt (miMT^^k^mrti^ tan 

LlAV^hiMav. ntx^i. 

l *P.taaT*!qtM ru K# aAT , » mmL h™ Ajhaa w^. 

T-A^^^^A BBA~ Jlr J*. UrUUfAlTT. 
JL , inUTHMl PtAltfTTTHa. 

ntflLiMvtfiii IfUiHa, Hl]i:alKi.v#ii->'Tva,. 1'VL,Cu|0 iklv. 
CIlSi ICWj_KrtLjgTii, Itotonui'i JUf— l^^T, l-i>*-n. 
HAjnnm^ HVfc;K.-Cbi>ki. nta f^r ir pa. 

POfiT MACqiTAIUK. -Aloawf, VraAu Ifut. TMpom nw. 

^ANLT. M\NLY. KAHLY, 
3d. FAILT KETDBN FABE. U. 

BATC >.J yAVDlTRm 0AUXIK DSIQHTON, f AiaUGSI, tCASBA- EXISSHI »ABBKDakB 8KETICXS 

LIATR CmcDLAh CiCAT-T.iiv. t^ KhSL ]], ll.si. 
Jt.n. IJti. 1. 1.%. I ajQ^A^M^ y^Mi. .i.jn. 

5.ia ii.»jo. ii.u. 

LUV* HAXLT~T,U, UI, Ml, MI, ILtl, II, ItK 

'^f!!™'" *■ »* 11 1, 1. 

J, i.iik i.a, t.ijn^h •, i.i jn, ■ gji i.ii. ni,i(. 

J,IA, 4 I.H1. AUMl VI, 4, fl DQ,T,T,«, K ^, y.flO,. IvT 

M, BXTDBiTfABjE, «d. TJjatOmt TO nE UOVK. Ut:AJ^StAU}^^M21 r»A}E VALNT4II. [M'K 
fii'I-KN' El T't.Sia fJ 
4d« lUdli. IJ^KE SI & SALS 

at 

TBtl OAT, TKU bAV, Ittt 

HAt H 1 V « HTLtAH TITETIMI El t JITUP 
I'AP^N, 1riBn'4a]L]>«<1itl mUifuX aB4 
J«V 11 LVi M : rU■m^^ h lift 

FAITN I'Lcnn irALW. t Im^ It tU ; *9 i Mala F^.Y. H. |],J 

aOOM KTiRITAkDIIII TO jUfT PAST' 

OF TO 6 CULOWT. 

TEE SlOr SALi; AUBTSALIAN, 
LAI>I] MALTEn COCOA 

la An Boat Cl^OH. ■'fBHf "«^ IPBi 
I]u nini«r,u hMMfr flItuA 

ADJiliAlEB 

UI^TMirJ POETS. 
SraBIALLY EKDtrcBD HATES. 

. iWMOtta'.ifciieMi 
.»iw» i. ii|i :i w Ti iiii .Mi(i, » aIielaidk ISEBAHSHIP ALBAITT 

nnAVTLi, 1 p.*.' iTUtl^ttUV 

> mt'iDrr^uiii^yir 

j I^IIAM. 

1 AliKUTTiE. 
i SATUfiUiir, lirk .Pult, i«.l. BAlJtAIK, 
^1, wu 

{wiih Irui.^i [4.dl , 
[ 'ITEtlU.^ Y , ^Ul J ..Ir, a p K. 

BPEOIALIiT BBIlfcED rASSBN'&EB 
WSKC AVaiBAUAN OOLDFTELDS, 
HSCKQ^KSi ItirNDADEBO, 

iiii BooKHAMrroN. K p a 1^ B b jr A B ■ a. MtiMAfrl HAY -FAILB TKOV _J fin Lhft bndf. gftnBBFII fOFAT-TTTBTT |4Ut_* I {*!ohrt ifc* p#t f •* '"''f**? J^^t"S^■ 
.liiHyij ■Jilt. u4 lb* VCT^TtM 

™ v-.i v— < MilLL f HOPTTB 6* ^ 

StW UfAioi Earh ill- !■ l-Bt *trt 

«ri*™i BALK W ™«* »«T il'KfllAlj 

^<^» r^ah HtfUid -wtnmf tba^i tml lit** ni* |»tin» 

FfM« I'bli grfUta IML nrf 4v H^rtaiU. 

tSr>t-e'itiw ^fi-n-i* At W^nllm^i" UhM4 

llIlllfi'LU" 

U'h.iili>>A':e I'r^ 
_ UELl-IV i'VA*f.-; 
Ll,»>lt^ >I^S- 1TTi4fnk4lUnEr Wliudf- 

T7AAniWAD£X 3^i:it.lfJtAy—yim hfcv" jnH. rl™i^ 
J? a'^j^liLr JhcIiiAi 'nul " KtotV^-t I Jill**' Mdl,*U' 

.r*rllnN ilPHl-' Jjrk^fli *\. urJfW VBtJI-^ 

'VkHHi^^i^x .i«nlH-l" fn.mn ■ ■ ns WKII liBH t* B*W»tJllJ+ 

tWu*"!'!" .la'kr" IL'*,. ttii^ r.-.- •T* pn a t^l" 

lt(hfriBBlil-i .r|.t'i* i.M-i. nm\\,-t I1 the ■Bf/-»i irf 

ta>'liii.iiBl':>' Ji-k'i- ."^i-jW lAdI[ «irh-T[':U, »(T-f 

J^-W-jnaliL* JmV:. A JiASI J-Af.VliPt.fi'tt BTWK 

rMblaiiBirn Jl'iett oE blrii"L f4»lJ»', aBi* IjiJIm -i*" 

K^1ii<nia1iL.n j >f ^oLa of ITifi ti^y laliV. Ml fitf , firlnr 

Kufahilii1^1>r JK^*N* IB tiiB ajtiifft. •liilh-i ^itli l^lffc 

lUiii'liAliU iTiriiHi Hp™», WltiC l^E flfiW** 
|V,.n|tl<Jf MiiAttntJi i»l(*vaa, at klldiHl»i 

■J 11 y. v\ KK I 1 r iiu ■ MAiiU'. Mitk^. ukfl r«E|* 

(jL^ri Ki'|£ ClirtJi, fijliurt ,r*r-j£(ui. v;ili liitf»r ripanv. 
\mw^ lIult.HH. MaHttf*rt*ITiii^i l'ri™-L> flj. 
nd . t Ji:r ^ik l''riii»P~*i I ] d . 1 3 1 . 1 'J ' '1 . 

rnK H-.if»VlP IITr** 1^ l.'ili'-' nivt l-vlfa F-in-- 
Lmja ^r"!^! JvokaU, M l<h^. ln-ftu. nrxl tMjti^lf Aptuimi 
M-i'li n^lLm ijiiBiiir. ffiom Uiuind. iivkL fitr, MhnwCpc 
'i.n r". rTi. bP— Jiiikl. til, 1^ tuir Bat* *?>rl*".— ,I*'/M^.» 

HidiJniraL^, t -JiLi^ t«<i Ju^Vvti nr MaHLln* i]j^ ill 
drw*l «ut I ' -.:T' hir:jrJ<iv ul 1* luj.awllitU 

tab. Tl3l« -1 - I I ■ ■- ui.-l In- ■ ! ,r n. I-. ! rv hi 11 

CinHttpf I ..nr.i. ... 1:- in^''.'-1 I ,h «,i?.!. ,.r*l*™ *wj]r*i* 
^l^m ^s^, L -1 m J. iriv inu n;v4'i' :^i-.Th^ A'i'1 k'ULih UfEit l^tiuB tf IbMhH ■III', Bud. EL* lijir )in<m \-h*Tvm 
■-■(■.niVf'^i" ft>*i 

Ti.W«i.i^T<-4t UM LAIlUtH- JK'i«lfitA A' ■ . .rf^ ■ 

I-ilUpl' iTKHflfcVS Wa-KBlrf|t«.^«.* LaIkfv .ii:il.m:vh ■l.^l' Tt^'f' 

l.,^rjri>' .ti.fil+KVl tFir.-HEJljfV-'lf"^'^ " — """" 

MbLR.''- JbLR!l£YrT tix-j iL>tial4^-.-4i 

" IF* lii|ji- 

^^._.1J*f' Jl*lifi^ 

UkSOjSflf •^^i^'Vf tfaj^ V.'maUi Kirtf 

LATirifiir JJUKHVVH (iTsbftut Half « 1 Vnm 

Amis' jKHfikVH IB Bi*i L» ii piiliT 

I^i> UD ip,,rraf I THE iSliPAlJWlKIiEB* 

Buie, bu MUfLtftil til iJ J tu ibe pepqhiiKiBj'. 
nnlriir^ FAMILV UBUCEBYI tf»r, in/ ktjffAndtMri 

Likiii >:iLV. <iAr KwvU ufucwiir db* 

f.-ii^'i'ir.'-'::;,''".:,' iisss.is.'cSi.Tairt 

iilK^r.lt.kh' f.ir B[.;irT.'m^lvit fa^wmi Jwd A^BlVH pi, 
wut^ tft^ *r.-T-Jl. njunlb MfbV lafwUkVMMf IWPMBl 
Aa4 :*wn »■ ^. — 

t^ili o! w dr^MTT Swltiirt itiM^r' 

□li^fh rnmijir Wt -Alio OVT WItBKtr. 

|1]B iHfrftrin etnbmitll. W <nni. t«ai>, hA^U 
Hi*>ubiifbH, bj-JiM4TBD<1 i^cAbi h4 lif B«iL akAbMM 
HBff tuvfe^t'Ui.id^auttianlrtiBNatr hutih TTakH^ h*- 
^d^hLBiifrilli Ui«i>* Uk td , BCBiLt roioCjra, bmI^ (Voi 
euHfajlBcr* LTt > Fji, Mil ralnJuBia, and [La H«lh fla :r3 > h, .ai' Oi^ .bT 11^1 b* Jill. LriMlw 1P>T kin t&f«h 
pcrfaottr Wll^ W taikn^HHRitr Imdad. aHil a iAme»Vt 

NdfluHv lli^erv'.V Fa*"!, Cv^aM. V^^^J. 

IMd-famm EUh'TtrwiF. UrM aciL lMlf% 7l^«rn a>J 
IUm^ Hnrwnwr n i'^ n Uhcn La ai^ mttM. C '^ubL:^ 
BtnM wL ft! i[^, Ff^iil. nnltiniit ■^'bmCi 
^1 Milft rcf 1 hIi^ ii4 J jBi^iA^ b Mi-i] J- 

3Mi^7^« VI rfwpw. Lu 'i^TriliiBc i-at Viiff^ 0«Atlt^n 
s A K n s; JT ' 'iL V, SLi^l'naA. niictf. aAJ, 
.IJrf UiBEiniili, 

i-nitin. .and. IJ uMcfin 

CHASll A(]N£. 

l[ ^L'WU'' TVft. 
rrfiif^umi. lalniTta, BBd rind, 

I>HY GLN ftudl OLD TUIf. 

SCHNAPPS, ■ ■*■ 

J KEirMTjfB :i wifrtm. '' ^J > MmT i tf M Mg.iWWii^-'. 
BRAKDYh 

FRJin:. rABTtlT^iJjfHi™^ 

m"i j^n^ |-.i-~:ia^:-tKni - *l f>' »*ii H r.---.- 

TLARliT. 

PAHTtH* U^' 
l^fifUM, b 
ami diMi' 

WHIPKY. 
?OH?r 

VaniBgi LAWN TKVlitS" K^^P; 

A. E. ■Mfvrin.i: 

htft bHat-ant Ui raEjiyiu< ini1 T'.HI-Jh TL^]^ !■ ^VCitlJ 
tk^L * <?maiffurt«rri: i.f 

i', H. AVfllSh' TI-hhlH PAI.1.H 
hB«iTf»*4 I Umi iiTKAnl-'L'.MthKit MifTil of 
-Aj«vi*.,w. "Kj.^Mfcn;, piwh irf '■— TlWi or JAIE JJBP w tiittt^Atti-i 

•ttTKI Mr^bi. Hv» JE-U| Bulhrn tMlA nAiJ 

riiw*«^l^U,Vil<iripriiiiuVi«di.H«l,JilltL Mli^K 
halti-4H, 4iiBli. randUiti bGUAh, ib4 hfniM ■ OOH 
tL.LV^ iiHruL IbuJ}' Jilt, mid mi^jitmmiU tm »mr 

JhVSETTHXNa IB TUB BJSSTi 

UVxBVniVO H 

TOP QVAUO^* 

BTAHAUa a «>LD AT 

BoiTou rmoEi 
BorCTou p£i<;t. ANTHUNY HOBCBSN AND EONi^ 
UMYBBSAL rBOTIDXBft Bin .1. Si m WJBIII'%. OBXAI BALI. ^Ulfa I » tMHp d 1 MBit ' ' ' 

, .fa ifMilltv. aHl™*i^ 
l*P16rt cKTfr. (IllPuimfiS. 

E^Hfl tbii' 
lIElrKl^t^-.-| uLclr^ '-BEiLLnn n'rvjtjpcBw; ... . qrA aan A. H. MOORE, TTTnCTKttfl IHT.I, av4 lAVR 19fPT> 
XT BTKAMW lIStI : ■ 

-It, t.lA, M*, *.|», 4.l4M*,*,t^r4i,.|l(A^'»tt Hii 
PusiF J^iWffti'n- [IA:| RteMBtLdB (?9«adq | 

'J'lLcritHDit N^^ I'j. Uiiatn'B U iLL 

N. Jijpnww^ 

~~ ~AJib ll,&i a.v-.: J, UO, l.ihV Jl, a, e.Uv HLinv.B. 

mUmm^ --aJU &t aU vIhtIi « r«#H Kq*t- 

i«at>i^Bnh 

B.lB.i lje,UA,cl^ 4.4e.tl. MS, Lr)L3D p.v^ 

l^k'n BjOarr for «L1 WlwKi (* T 
]l.3ii a.». ; ju\ fl ^.H. 
'Hi Mi 
HORDBRTi BEOTHEEB, 

.IS Jir TINS iBd FAfims, 
HAE^uino jihiwinB ^ ThmUi- Ikr *^A» JLl'im La ifcttttCIt^BATf I 
E ■9nilimr;^R|in|i>^p>IHK. National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362840 'I n 1^ U 1 I 1] I v, I'.h: T U E A T E E It 0 r A L. V c I! rr M THE 8¥13?fIJ* iiunxixn IfBRALD. SATHRTltf; fj^tt 4 . liN. T n G A T n E. /a T«iii>™«- mi-*, »ri t.'ltiJiitli. I* fTmnl^nn it 

wm^*^^ lnir^|»|.l-.k -:|-:t r.;r f 

ini!nnv IV IV ■r^^.. 

.JllJlW-'LA THE TTHBT HiTOEB 
A TRIP la: :<MEK4T0WN. IH -I T i V O L i IT fl k A ^E B ft . TWO P*fl»C>lllfjt 

iii^tiLn^TT^ Fii « nn. mVUlUl tiill.V-TltJTl 
IUNT PAI I'V iti- fti Of Tur Butt I A TKir TO i-5HrKA*K)Wff, I 

\ A Uwlr<l trill II, II-Tl. [ . _ ... _ '■Bfc'Slii ■ nnu tint Uln wt «. nr. W, WSiJML, 'vis ilB Mr- ■ftTJi AT'H': LiKTwcn e4 tkq- rakdnrnl«'MiLie*>. Tim ^rnU"- 
i.w^ ui in'li-i MiLh A[fl«i£iB.&4.. Uia J'likico 

1 l«tlt^l^^ WUEJ^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ . ^ 

miH Arri.zN<^MS -ml' i.'i'^fv: Fill TSnr-C 
ruATiLEA I v;\Nrr.AMih I noTH'HJ.^ 

t'lEAHJ.lUl I Ki-tifl: Vi>; aIJST. I ikCHtKiLi-.^- 
Itavy Uii htmiiiT Hif mlJikJunntf -^pn;^ S i*w hciP^ 

n-HuAVD lK>hlJi*.it ' -■- .t>h3li,|, 
JAUEH itAl^' 
AlkA M A.V|^V 

i iiAfi. u<jiVAnh 

EUTU UAH-^ILLUf 

Ttw Hi##M T'' Al 
_ J nllN I 

ffi E U E An* DQLLKT 

i-i^iiiioiKl>irr™ C O N O Bl AND SUlXsi TO cmiiEit, 113,, 
ITlJ ij"h V i O'l* 1 c A I. u 
TtJ A ObAMi MEW rtya^Aimj;. ^ 

rrB.fc¥ijii>f[^ tir.-vv FHOM ittaut to riHwai 

HiW J'.tf I J KJirW STABlf. 
fsd Tim 'f irw .1 hT'^'^T "t nm VIOIiET VIDlHJtU< 
«*¥ jB " . 

..IL!- "WiLbAfK 
AIJ^. UAHTI KIT' 
lUlUH Hii ilnviir^ flit 1^"- Hat^r I'^^^^mnw 
«iff 11 w4t)p *F«M iJ'.i. ..|TLi-inr i.f lili- 'i Ji-tr.Ti- idB* 
MUf* «>teti T.:i 4- i,-i'"^i< .'^H'.'-n.-h Lit 'Lir^autbr 

nut ioM&Wy I ^ ■■■i 'nt-l' r iL im ■ 'lut ■< r-ijiH* 

T-^iVt-*!'! i.r. Ll L]i^ s-n.1 .,f --.Jr-M^ 

tnt^ir ■|j\.V.lL(j:.H .-r :L? J-JJ.A'.'I; u( V^UJj ■lif.fn^T'Ltt. CYCLOJUMA, „ , hlflVCHBlTT. 

CV-atAtt* far OLH*, Ti^ttrt jUnfl fut Rg^ Wf —Um**^ 

AliS -*r 1^ THE LViiiSiy^J iiv "rfifirJ 

|«''lli:>i ^H.''''?'!rh ^ riL'j;. XTfj? WNE-lHlfltt. EKTtlliTAlN* I'ITT-BTRFKTh BVIfKEV. 
Xfmlht tfa* m^tt *i imEi'iMiAfn al 1%hi £w I'll OF Out mm 

XVfJJ ] ] [liL4i JTrJl, J*4 

*' BE?EK TnOUSAM> VkABS AGO," 
llAWAlfUd-t, ■Fill tt<tQti 
F TT H EXniDirikD IN rUil UOLOJTlf. 

I iHul Ih *t the ftllHlv bffiM » p-B. OB 
'^^^ VfVi irai; h vd^tHd bcAin V iLB. 
n HI d«7 1 Wml inri^ 111* BOPDv 

Ap4 vflk ^ JLAinr CILAIR tilt kUilHi'j iM\ •^i'ltA: OV Hit- 1':iL«- 
"AiiiT A sitNkt jiJi^hEAtL:. tttrrv 

•Ml OVArtUK.'* Wr. ITAUlU' L' 
I ■■ Tlic B .i.jii-U. n 
^"■bi-*." ^AiMMt. 

' imn, 1>« kp^ti'il'l. -- - - 
■ traJlVt <ll«»ii*1l"(«,'— fl*i miEUKLL,t 
l*-M>gtMtil4i ftiiti-rii '■ liv.4i«ia* ** 
■' UliM I liiiDp'F tiL L]i« Wty d fml uhI 
^. «b« '■THWinA •)! AttAi 

.i1rn<HU[»i of Uiu lie* pj'Tinial- Hi. ^. KRK WAT - T*)WN HALL TO-DAY, SATCBUAV, 4l1i Jt7LY, law. 
ASj-jI tvlcl",T?f 

TJi 1^-11 Ei^ij! ' 

^HHTtil lUiltklK" T Unilii btU MiAt^T--' IW Hirb, ffim 

■ n 

A \ n ''tsSlt«^*|^nji^;, 19. rmiUiki Hi'' p.B.^fisrr&ne ttsou vt cousitst. i ^ bwtP* H |ft«: k Mar H 

ANrOiNETTE I B tiH»t. Airu] J pml Tfl'^i iliJ> Mrf ofi^i miml-f 
TREBELLL 

r VltlcT, tiiil VAFT JJlOHTB-Wtlif FcipilMi A**« A^lfcWnMf. 

<ii:!>li(^H; 1 j ARRiSJJjH 

in liHtJrTPi iiiiiiHr" ii«!ji-i* ref WrBiThlWk 
*lit!tKi.lJM 1-. iSpfl ^^all HtmBthi^ 
H rif W A.I :ti lA ■ H luW KFL- 

I'HA^^ArP*^ nlKJANlftUloW. 
Silhl^nf UlMl>l'Al»l'B LKMU h^hM 

>lt}J J"m<i*L >J:[ihiilnn[ii. L ^ 

l^ii.v. ii|i>H II T.il hiTir rn™ 1*A (Bin). 

' 1JK nitHTOIt.Af^yuTitM., I 'UA fv'iMH auou:j fiUl-'f 
_( VJflX'J* tPJKTAI. rHfllTTnK. 
H- KINH^KKET., ■fV]»M!^'.~''i-u!4- 
TMk. Ik mi. unn wlyilfmii' '^KM.- 

TBimT, PMlirMF ill'-''' ti \TV.<:-ai- 

bwtkHtfUAt Ijt iiEhrrflrnv, rCVKTEATtf' 

ill. nBP *H*L I'AIXIJiSff KITHACI VIN'? 
With iiAb, IFtTH 
T'P.>T1I TV rl 

TKl.Til 
'jKiTTll 
IBFTIt 

jjtmrii 

TWRT]I 

■niFTFI ttlTBlfs pi»r IJW «■ aMiLirrtlip 

TKiml i^mimy [i>;xrAT. imTiTUTBj iifalil* P^Wm IM1M«U ka mfM 
tot Indn (ViLni. TRnK XJVi^-FTllKir]', iwv 4oan tn*. 1^ MILK ARROWROOT8. 
muni in Aurttml IMi 
N)E.T^T W] I.I. fitVE A WAT 

'^wt-iu " |iuiiB>, ^Mf A t^ rt frw 4*^1 
A(WT- Tkw II mff ma — 

lilt f'lmtnKl* ncVtvBl wU| km M 
^ [ativBi 'if tha 

i>HF/iH <n£ri£. rrALiJs, u4 nr. 

11 Wm >7 ft LaAT Will kH ni'ht^ipl • I^ij'* B ^ J li^ 

VVEHlNi'' hlNli-lHTAi^MK^'T \fl frer.lL, 
M"— IK. I' fk.'i J' i.ti ^! iili.a'i It** V 

<!>aMI»»H* t H-. i'muLikita ■( li-'i. THIRTY-FIVE 

KAh'ON PIANO POUNDS. nOLn A0EKT4 . 

lilCHOLSON AND 

A»Hi AT ^anij^DAyg Avtt i-KHTrr. rtTimiid ciF;nMi^MuriWHril1tiL££ 

BDV, iLuijiJiilTii rTi -TUmM it'-'*^ T- ^^-^ tka 

UttWuM t^iwKmmm^ 'ttm Bm 1^ jrjl i^pi i|i«j» 
j£l3lDAT HraETi^inUaai 

frw*.- Exaipi*i> -A-v.lf.^fl 


UM^MI of kfU^ hlkat vrliirli yiHi ban (andacaj. 1 iUl b« KiWd if Vlll ^mptir» HbWT«nb 

etaL hf tail* to miuiil . 

" tut, WMIH f^hkur, ot bun. -H t^atrla. A Lt.U a.m. (h ' ■ " "~ 1*.|A afel ll4.,.tn R l^lLrmp Hkf Urn], Mr. a^TrfiKmiw. 

ni>5 A CADEM Y. inUJiLUnSl'liLHST. _ 

jf B 8. 0 L I i' k E H 6 W 

ritMiOM^MLM a^^atjeut rc>ii i^AKcnrv, 

Tl TVililA-m^trert, 

- „ _ ~" iVi[ A M A f iTi U L ul 

AJPPUCAnfiNJS FOa V ]-:liTllEMJSIP 
til ^ K-14hM«*A I'j 

Itr^llltttflilW, Ti* *i"FL.1J:J 

TjUi ti'lUXii <)Hi»AN iuiCITAl* hi' Ji>^ TAT- 

KiaiH. ^ 1 E0> H J», CX-r Urr"^ 
tm. M-»M4AVl *|h Juln Hi h P ■< 
OUAi, ^lllk liiki^Lla Cii|iai9 IMW, h* I 
tdil l-i-lniul. I'lrViU, I*. 
. „ h aakUWhbd by Ur, MMOU , >*' r mi"( ITT- 

T&n DAT. tMxuMDiitt^fmr*inm^ 
THE EDEN PHOTO STUDIOS, 

C!ERtATNi7Y"!l " """" ' 

THE: OSMtTOif^I^^am 

ELVY aI^D" ^ dOMPANY'S. TUETf " 

W. Ill "TTtAft tyy/jLMiKa.'-^ X. If iHwi . 

JltBtrMlFpcltiAa, 1>M tUMlOjotf- lUUra ^ Dimirlr^ii'n, M^ir, tAn T«4fc, 
Hanili; W■«i.-iT^r l. iwi-j Uril* 'J]i. , *y, IM 
l*illta|r. ilOSDAX, H'lTV JirTv- P'Ai.T^u 1.1111 I- IfhrliH^ir-lfT-^t-' ""T 1^ Vvtnm tiAM it (b# h<T 

rtJlt, M THUafti)AV.'ikhr.^tttli,iii^*i«f*^|^- 

-lil-lH-J M.tH.r*i:^ 1* *'i:^UH"tT J^*"' 
., . I.. ' ._ r.. A^ui .V LjT,.i d -.<. i^v4.w m: SJjLMHi.-* I^ll*l4Lt 'iCi*r'"'*rjil 

¥k* WtfbUi'. AIM. IHf, punt 

Kl|jtilb " ' ■ ThaW^ailrfU KrVKui^PI-R, akBVHHi vbtb 
lifalUta AJcHtT, oa ItSn JJalJr, IDa.tn. Id ]1» p,H It HU^UAV, JULY! 4. BAErUV, 
lit 

I, fliabHllr. ' 1l,Lii, 1,1li, t,l4V, i;.Vr.ip. l^inMit 
It *Ut¥ tntq, Lin lint M ^totWdrti, rwBUtlifiuiialr, N.lt,-TbatLiip.in. rBDDHAMU C f * J«Tl' JtDAT. ^TLT ML IPi 

|IS.L~hII HUllUT,F.HArR, IWan», -Abt^t > pU". 

MIt HATrEilt^Al'. Hi rvn.-*f}P*^\^- 

- mtAXtr. U ain H f-ET pit IKHH vUnk imm tittrt 
U tdnrticBd [firt- ipT ih« nian al U il LiM 

'^T II A vlffizA I-. 1DD HTv,, ircubil bont BQ Xoilnl Inilniafiita. WH. FALINO ILUA 00, tiL FAirOUB WANOS 
11 

BICII, IJFF uiii BOJi, 

aU« r4>ff rri" E^Hia Mk^vs 
VvU wrf l.ffkUlH^, 
DuniiKmifHnn, aad trllv^ 
KAtTV 'l^.'JcilH. ^ .j^^ji^s F as C T P'l^Jtjrtit fiSS'FfSt'''' 
BiiT PAHH BQ]J[i IN ('i VhTrH:H rj->S', 
hbll.UAn'iT IK li iME, 

AWUUCfi^ MA, Ul'll£U ('HtAf tlAROt. 

F 0 K T T PO Ij N & S. 
W, Hi «L^'aSL> OOl, 

110 nBOnUtATHEET. flVPim 
A.}iU At.' liETJJLJl.'Jir4P£, PITOTOGRAPHY PHOfOOBAPHY eE! TiNMd, at MivlMM^. Ik BWi it mi'Hfiiii, ^ 

4iirmai;i-l.."Ur'r4iU»diaJilir,:«flfLT'l'I. W* liaTT. uii-^--' " — ~ 

i*ic fiohJic inili An^Up ri/rlHiiiiiT. kK! pT^ifii-.S f.T 

fHf^^ll* F^t'Ll"! I'm tilbrt- I'm- Jfn:-,'L|-.| ii'li.- 

Pfjp^l 1^1^ fMUa IkV-llA] Ari< I' I' 'WlCU ' 4- 1< li'-ll 

par pinp wpLUIcadaa Sl\Mr.^, Sti , 111 t^m THK THE 
CROWN ROCOCO 

STUDIOS. POg.TEAJlS'^ ?S A j jwiibN, CI Jh, Hi- wry 

ttElPDchw^n^um'-n' CtMtf! f'^^f.ifiilFnlh ■ " 1 A iA'BlM 4IS ram tout «r 

,:€)^ SRAME SALE. 

^Wf> bn 1»lt«r a^Hff t |iiKitftfTa^ Of U nt p T 5 T TT^ 

A|H miiml 0 nib«J, 

fiiTMlhl'iB aJ. 

ruinK *i;TwtJBraAMiu, 

K R ' I* "O "F"" Tif^ft, BUT TIlp'^aAl-L aOM OH. 
■.lMI0m>eJi*riJCiK,MMi iimf >Lf bUr «lib MlMt 

J, ALiTiEka: unnisr, 

«sdrtl)a._B(iidia, I* n^U'i-tlUDiivW, Q iarWP il - 

Vf BM, J. "a'^' 1..ILA.11:' u-->''^i?- -ory " 'i J* -(* A « il ^ * txTT bri co.'iu okbqwbbt; 8 TSU DAT. ~ tm D4F. 

aBAim □■AKnox imtBAiii uatcrxm. 

I ^ p-"- I 

nATj-tm: ;j.i.wTrA. AiiobiAtibiti 

J MM'i^ It Arc, Li b- krtl. f«n<Ha^rtirli|t lt_tcij| 

. . J-1, 0Ui _ _ Ail: IbuJ^ttfisB u^MlHf vaLJjul- in rai L iu Ijlir «'ii,l. ANtlSii, UtfUB ITOUiitt-'illkLBiV AHHl rv* 

I J tTA trilfiiB JtffiifT Tblr^ ^ l tw i J» ^ 
daf, Jt,to to ixa.iB,.*M4T.B h 
FiAiUte^ -faw Hill. llii:irt«tlly In M¥ F*'^ l"**^ ***' , ^.ISClrftJ.-^rif, TKafl-'v AraA™*- ... 
E«MfH){ na«H, MiHi^^N bnJ T^indyi. 

T^T^Ht" |,aMOUH lb Ul-al W_altJ, ita. i:<ilinilntai:CTi IriQWl 'fmifi^niilb' it. IBMfi t-WMtb D rr^AJWHH fik TOWN ai 

Mmli rtllrl PrtwJa lmm wijltJ 

LATKST fASCT iMJlLiW- 

i£r, I'HAH, HrNi:n:.u^ J-f. Martrl-tft iAnciat. *to U, , |a [ liAatliKi;;i | DAJTlHIffl tVoidhL, QatA*Ol'L . -.-^s-i- OyiSEMANTKLS, FAN<3^ MIKROES. 
A yRAME SALE. ^ ^.j^^,,^ ^^^^ 

IMS n iairaJT»Air or hctd™, nam, akd luimoM it. nt-v fas eti» um. 

THE CROWN FRAMING WORKS, THE 
CROWN 
STUDIOS. 
THE 
ROCOCO 

Pd^'imArrs. JlT ANTHONY HORDERN*& 
FAUILY GROCERY. 

tm IT I I ir It Mt • nr deiutt mmM nnu 

MLITEIl niM OAttT TO AM. «1 tUtVM. fm lIMiS AlTD UMIK 10 UflHT. 
iwi ai^ obM. bkm A, H. PLUniRT. 
I'SAKDWicK T.""mti:LABoo, I 
a. 1 5 i>iii 
K THXl UAT, 

n. flATUBH&V. BUTT ■UOiWl 1 a » ft JI -r - IRciMITUTIIDt- — BBOBHB afiTPPASD, 

nA^XH ""™ FBODnOTKBI 

tad BllfOIF^ (l|.nJ*.»*|l*o.). . _^ AH[> t)tULMA1'l[; -aIF. Ut WILLIAM IIOLltAM, 

\jt I ' ■ ^ *« B-^ t f *> 

uiniw*''^ 

mriia'nDUit, inw* iwi piibi i'^fj*^.'^ W. L, DAVIHk 
<hiHltf IfaatRuraaflitMCBT, 
n&r-JM rtll aaB U , ftjib'^J. auKUTlEt.U iAOER- Mm UAilCLK IHTKEll.TNt], Lki 

iif lltl^j^jti^fij . - 

Ur |-f>?iMAMi. vh" « tki- fM^tar "VWMbft 

OnF ('M UiTrt *rt Wjk* " . ; ; 

rFiiHANmrr AHTiLT.iBitT jt^no, la a*tai-hu 

Kr.ll, J. U«bdA hi rwritt Jtn'l Clilllll Pot 

Tiakf to, *«, A, 

AWh nAw ih* . __ 
4 J lb* PiviB ^ 
tIIJ b baU ia ' 

- n «, !;< " nmPl-li nAVl"iFCAil',4ni^in . itimil Smfl 
TBAU^AlT 1IA>W'"AI', fcih.T..*fnirS:.»i 
^ -■ TWU V-LKAnlHjD nANlJli'Ar, ruiihK., b 
■OtlliKriVU) AA.NLnCAf, ■' ' 
WAlirS' ■ ' KtUe, Hl*n^ I lailr. 

fnU> IT AJXTvm. rwvam mnEHf iftinx^. ouj^^.. , 

L-nhA «lUV>b^ fci ^ .rjSt AlH^ilUttoTIMbi . 
li^M^ Vo-W lauTH 4 T^. ATdl^ _ •TVWA 

rail hrtioaliBaAa* PnwruDBaak. 
UTUB rUpaV ftu^ UwVLAY, JV VI II 

C*^ imW H i UJut i iyJti^ i 

TKE EmDH tfANUTCAr 

■iMifaM H'ii, lulf fnfeiti at I 
^ baftV* 4 p.1«- on U'lailu', Abfivt Dlb. 

tTZb* AJ,c, iMC71^'*>^<>^hr^'-'>^^^'* 

llAblo rw iVb wh^wtt^ bmm ipilH. , _^ ^ ^ ^ 
hOHINATIDKif, abiMi^U Lrfl«tf«iJ5#l*-r , 

UATh .fX^ lllUf, bbfm i t'tiank p.ib. 
h'ldDa, hqjlnln^'i on^^rnl, A rtwc ■ 

H|*vh 4tiJ mtmlcr f Wbif- Pu<" HA^'I!, .. . _ . 
Ill* upbtiir MIJ ilbai etlPAp-ftenl* |*Kp«(WlL. RL«l..iJ^^^^~S*b«,^ 

BbiitirlwMXit 
iVL|£ir, MA{J'j<iLh'U:i^?rT ll-prucawl^AAAi-Wi fl| 
ifi: LHH^L iotariJ.terf.'i.'iib, lfn™B.^.ii.-.l 

'Mi li a' it ' ^ rSi V?-* * If* 
J^ahoaina j:^ fianuh _ 

L"aU£^M IIIHJin<H>i'[l1 juil larnlUf. M « 
HrJt*T- llEAl-,K'b. im iJWipwfc 

1~>~i A a'tt a u y a 1, mTTETTK 
_ iiji.-'iyijijjirEfn', Mm.t^'pi, n. 

Wft.iLL iPi H IP,. LtHIJlB* 
ID mnwlN «t fltflTBw*., *T rnii*** 

1 ^-..-Uiiailly. ™l 1- t-JiSwlAl., kk^i*«,tJ.rh; 

>, iiiiBiLt^ |lHalM,frt 

f. .. ,i_J[^oti ■i;™i£t£_ftTr J_|l.«|.,UJ.f,, 
]lh:i^b_WHt lLl]|;,4l^''iL-^4... I '.m fHi .-iiiUbie far -HJftMf'l j'li^ei* laijiwtu* laftbri. 
A, lELtNKEHJaji, IJfl ivLJalmlj-CiTfl- l-^"T P*"* 
ruanuLi-ed It A. l(U«l*ft-|B ^ ITlkvilbUUU MW- bdAad^a^uCiJlLDiKKULU^Lb- 

lbnb,irM lU) vw^rtwrnm ^^ftimr, Wti^Ht^\»T* 
4i^M4,M.wb 4trT V til* DAikUUt ■nbFBpptjnt- 
r iL T MHlU. alii *»ktaii>*Hfcarprt&^*'... 01-1*^1 

UT ilK-hcwtni-aKl lil#44*r4J fii>iK< 
lU^l» ^.rM.Vlji"ioS""'j'rj'i ilrh. w^lr. mijr Ml 
mi; 4 

, initiC 

firrM>- ffAV-lH-lAM* 
1I ilrii 
^iVJMAFl'Kll FiAlM.-r.r«. *UJ|M, 
JS^ Hip ^tarf^Tb,*^, «alJiB» r.ilfi*^ _ ^ [ tntttJi-m. lUb III l» g™'^- — ' u a 0 ■ <> D t u 

> T ■ I. • U 

sx KCJTICH ia liw*frv ih" » CALL \ ^ Km I^) J4 

O^mL, par n W id «lj tk* Awi 4b U» ttt 

^^^^ WEDhttfllJAV, ^t^-lT^ir 

JlflH»-lB», 

M L-IIiMUfT b^ IbtmsbAial JfhAMboUvO l^dllUI-atrHIt, 

iLlTNiJ uH CCi- afXiilCSTtmuijiAV I'- 
li (Qn-tthunnilt tnwiuliid It" *bnHiiiI-J 
• BAr*P -il ]M Pfr^. PJHYJ^ WOLlfF. AND <X)^ m TBS, yfowj^. j>BPor. http://nla.gov.au/nla.news-page1362841 I ^ 
I II 

I u 
I u 

k IKE SYDNEY MORNING BERA,IJ>. SATT-RDAT. it^? 4. 1896. ,TOCf IMPORTED OOODS, . tSt x*Haa[«>f !■ U 

. h id 

. h 41 

. la 114 

I. mm. ^iAmt.\ I J 

K.n, ■ rod] 

tV>», wit'i , r^AHll, 

r f-i'., kDFrtin^ iir *l*r. 
. -L ..ii-hjiJr, ilHlti«Tt |Ju» ^' J l< 

i.r •iFiuhiw.^ 

,r. r 1 Linn tl-^k™, whvti\ ™J « tJniTiml f*P II tow, J, « J nr 

rub, h^ltB-hB-UJU', Htd (OlMnlVl " 1 - >1.>fTt*l«i*rT j ii m„ PMtOffl JOHN Hj^mssm racitu rr^uirr of 

IS P*>KJlk,'PTCT. 

ii ^ 

icoTit:! ^r^ rmiiHTQftir 

El k thk Ufln- of Ht* IWI^tlW 1» Hukmgi 
___ir, trim- m«pK±lort uT " 

Ml be iBlHttt«it bi tlhr * '•sror Tm 
InElW LEE ^i-UJVV, of -itTML ^yJlT [Nd, UI,tU]. 
J I iJN .iL AHkgnFP. Jp-aa ■ iflMP-HTfl #iAJi n#iu ii# l>ii*7ib»'Ji* im tiip ™iFr" 

^>-t nlBtia vkJ] \t ■H^IPItlHl Vi Ibr (^ait t^tt Ml' 
JlTAI.EH. -In lH»n™' l-Vi'.. ?1S3 --I^wi-MI |l>.?i'[H 
nwBHmta i^ormuCT JJUhLS M^IIM PtHir^NKIU^ . 

ILUW MAHUT^^ ■ Ett#TlMUITD4 tl Mll*r*H »m"T»BI'' <" III^ iuJ' 111 

t ioB llfetE |iuLilii'n1]L;vVtL<iri''ir ; tinri 'iii (.lin ^i<iiil of 
l^wCdiiMC f^y wlLHiii llfr I^iiil" iii{?Lt«J. «ir m'ribiiBJnir 
Oil tiBa. 'llM jvliCjLiMf tI'IS T^ri^iL, uni^ tbfl nil 
^^Ij^^ '"^T '.InrioKV nDd'wrLli'itBail Uip, 

A wtiri' ■ tiiJ i»iy t.- 1.- ■ ^ — ■ ' 

■ lirtit^^ii ^ BtaMtr _ . . . 

WitHti-rn Jinww.-Jl[fc ll«fl.-HrtFreH l^.l- 
JLL*. UUNN, l^^tft*™", 'TAWFft PtCNB-V lH^yH, 
i— „i„k_t,t JA1II>^ llESTiV ] iv: l.Lr J.r Mi- 

^^^^■ic irimcE Uui itT '■^<'- Lrt.ti'! I ' ^ ^^^■.ss 

ImMWHA^ > imlint ^i'"- JDtl:J^| IE 'FIJUTilVIq 

{^1^ ji ap^fiWi f-^v • -dLvnnu ^ UiF rrininJ if <£(- 
il«»«'tbvF ™h*n* i|ip™d< wlllhrtil^Liia tKU:^ 1 

VikWShl Wr^'lfe-t rrv>lMM^ Nirnrf ;,<f.rl ki tbr 
"■(rfTWrquf'dirinrt^iit pitj^kb I^b Hibl' IidiiIhIh in "It- 
iM^farlllDw-biitBKtBi' ^t^UiiWi^ wil] ]>n«Hd, jpd. Ith 
Mi* ij ifa-" ^ "J ■■ti1frTr''it*'' V'"!* jiuiiii BiiiwirbtMiiiJ- 
h.. 1 Hibr'ur tb< Utbin filnJ hrh-.n ]u*> hwA ^ 

fliirttati.'ihTi»rfii«fi*ri. riwi^rtnf^-- I'v Hhf>i*' 

Mto, flEll. LKAliy. T^lfTk lA tHrnoT^. ItOHB 

Ht CKAAjJ. ledMkn IviLtJixi-pr, THiVsA^b, Bj 
ltjt,ll-TLT£aAIUHltG£. iVie ADVri. HmrMtrM, il W^]^. — PtiilvMH J ^Lhjb. — 1b tfap Wur of 

KILUf UlurKtlN, i-f iiVrilW.-MrWrikfit- 
■HICIC ^ bent* Birwi^l ilu AhwqA 'an^ t'Ew- i-r 

tasMlMtlL UCbtttM n<4iitHkdl«euru'lii.t«li«il(U 
M iq iu4 r«i», w Lw V'jtv-tjih i#'Eii^l!n»iiii Jiy 
fdr. *1 tlovHit n^rlAT^ >n 1h " f'<rHTi vin nn.! |:n^ 
■to, if lliPf Uai-nls iJLirl.i" ' L^s•■-^l , .I'^lirrvir , 

M h hU HWBIB bfl BT. ll'hlRL-] L.J lll».Hniir ItllLljl' 
„ WA[.Ji'.-11i,t.i^ Juri^dirtKTn -Tb tt,w Will nH 
ra^N IlijVI.K kl«.jrniir|Cm TliLL, ti^>T ''.h.idmi^i. m 
eiLiiit St»- hn^^h W^Lni. J'ilioiP', JnTBtrl, 
4Fn J-T.VtH *<n l"- ia-<^i- nn^ttr^ It^n. ii.\rw tn-in I'lr 
1«hWL.«. rhat Vri'^.^tH th„:4PiL.M''il] rJiliL- 

itwHnpmr] irn-i',.1 i„iv >. ^-^-^air.] '>> TUnyAH 
KVI.E. Lll|l^-,-lH jIlII .u .-.rf wii 1 1; - Ki.r. ur,rn;*ih,-,] in 
Si *a Wi:i Al.l -t^SlfJll^ t^t'iiMir. Vy<-''<t i-l- 
bmitci.JHii.^ llYljii Apvlf, YfliAVHK AbL ll^bilA^ 
1Ky€™nrtl|-»i[wl, Hj.li;!.^. " ■ 

IjfAlfa - L^ 'm,'^ Jun-lirb.^ -Ml tiO- V^ta tit- 
ETTlWI'i W^i■rrLI\^^ I'.^M-;aV nn, Ir"*- -f BHtfci#i 
*t*r#FrtTH-. Ill I .'. ■■ -I I . r .^-T» i-.'m. I W iiIiWh b-'pinttiWi 
*(mi*,L-.UT' .■ ^iJ^iV 4i:j |....(..r»rt*tfiBJ*** 

Tj^MILIiir ^ II . I I li'l. .| l.'ir' I'li'vlH nft^lk^t 

"I iBrJc^fiimi-nl .1 »S..i... jhii" ] ili-H^*Mrt 1*1.71* 

^»i^iTfk^rbfr]jiwni tfM^T^-> Xj^tiuMi; -ii.'i 111' 1/f SEW Bjiirrfe; 

*Al,Fl'.-J>:il-.4,ri- JniTNII'tVini.— fh Wfr-*<f 

11 Lkl y.'H H|riVb1>V,1"L"iT ?(,iPUKi.Tillw^, 
Tii r r ^nin|-i| iii':|.:i", ir--ii^A]ii'H Uma-it:^ .*^bmh dn-y *Tf Au?»irt MXl. "'l^r ''liJ' '1 'I'" 

— — " will- pTDTifll 1^1- rtial FIMI Ij' I.I' *^ ''-I 

I umHint tbr P*rti« mliM^ rhfrv-LiK 
lh« rliLma i-f ipnvli fas iTrtJL Ihon bftn 
'] A^lialnl-miiJ it^tK di>4 hn I ia^l« 

fmwt ttiRfP^iF Ml dlHTiblrt'Hl Lj BIHrMttit* 

])hr«d ibu L^d dav y Jiil¥,ia«t. 4i)l^. 

Hgga n "^1^ _ 

INMjkuL-MAXwi^M, ^ 

l4hLr*n''i pai.^l****. 
" A LF UK II L V>S PI TA U 
AClCWOTrJ.Cll'ifC Will; THASfKjJ eJl* r«^|ri p n I K 4; It HklL, W. . . . 
r^ltil, M*^ir*tl. ■■J Cfc ,4-. 
Ll»Ti,nn.mu ;r„ S:'^£ift?^:; ;, ::: 

linttlt. JmJBJi v.- 

*f\:h:, ik t>3 4 Kiulir ^rtCBlBi A'DiP. ftim^r 

iMHtllt ft^V^rtf 

•irnn^ I'cHcd LJi^cr «f Q4SMb)<ll1 

rEn-nJi hnr _ -h " 

Ui^Vh'riiM rl'x^r*^ ^ 

1}itrJ^- J<-B<B«. ruiJ .h 

/'1tlui^A, ill 1*' I 4hi| ^:i>r r - -I 

ir-kBHU, UJtttrTi f^lBiiTV^i HmIC^ 

Juaa^ Lm>,iA, tti Ol. ._ ^ ^ 

^^■^i-^^mi-o^tMm. ... ,,[.>. firt rv (1 

A LI ftlkllTK W***. IVPiJMian.4 J.P. -., - .1-, 
>li^ ll,B.dC^^ 

LJdilTiir Ufti^ 1^- ..II-: .'.k-ij:- "fit. 

I ifl <"bipDp ml .^^v, >^v-'. tw- 

l^nbnMa^ J'. _ n- >'.i.^.. 

mm Kiid T15 .. ^. . . .. ^H- 

f:L.k l.iLiinif 1^. -Ji:. ^. Hit., H'hilP. Witi* 
WilH>i>. W. .T, . 

in Jvir vH. 

^AJiaTiftpfuN 

Tbt iiiXi . .- 

nTwiftnl Kho 

Tlij|vABD«rlb<rbTt 
" AuaLnJl in di 
T 5^ 


tl 
w 


I a 


4 
t 
«.' 


» It # 
ii 
1 II '1 
1 J 


• 
a i>| IbhatiuRt^l-afrtt^M Ik-'*'' 1-^ Ltd. 

1^. 'U"lrtl1*r*b4<^^. 
lliK, Umrr Mmw. H-UCi 

iiT. r. >i'-iLHr Jmh 

Dr. 1>I«E^>« ^ 

J.T. W.ILir . 
UlrlurH l^niBr llBt Iftfrl. 1 

PnuFTtli I'f I'lOXT Pur Md *1 LltA^ 

K.d.'i'r'. i:j^ivir u") ThiMm^r* Eeji^afW 

i.lT<rf|H«4| uid ijoiim ud tjltta'lvwoHC^. 

A'.cvH * Hr<w. .1 ■ 

.1 . 11. H^uvl 

IJ.hi^E^ AD. I 4 Hi.. 

liLPvM ^iL^rkoT 
^Ijr, p. [|iiA-J<*4 
■JIl^. Hi.IiIj- - 
linVii .^^c^ Aod ntr. 

■■ " ll.Q- - Ltd.. Ja|>H ^e^'IflMth ^'rm -t^m .1^' 

I'tlJb.'LjiL. 4i>v[lMi1-t. add-d.-: '4^: ^bV 

t. JjthvU^ ^nd Co-. 'Uw :*rf.: ni-t 

H. iTttoJiitMi, I., - I- 

Juir> [ttMt]i7 K. ^ -. 

JfiwMtlLl [hqHtHblicA ,.| ,.| ISO 

'X r IT 
1 il tl liiMHrtilMlt.-^. 

ttrdufF- SIlL .T I nr. 1^ 
S^|t#.Wfr*nLV pr-iiimr.. V.n-'fT 

t.a(!AlLTKFft. 'I 1;i'.']tlHJ\li.'L m. 

iLu-b^, LL- fwnfi^l 1^. TiLcdfMCklid 1 iitr.tur-iR, lifj., A. f. .F( i*»r. Ejh., 
I 

-I I L rv^ iiil 1 I Ti^Am ■fi3ja(tj|iLl>fit qih 
.-.T - .^.L-imy v H*i aertlii^H Mr t' 
I 1H» i-;\v 

.T. i^K tM.Altfii lY*<idv^it 

.■Ysrn l uM 1-11:1 Vi r U hi" LTSlK A I r- l 
WM^ ID Hp.. 

El*rdr.^. .-i I IjiI^p.I Ml Hidlup^Mii 
I' <'KK-!WBluiL. l>i 

1. HVLllM.>. ■I I, Si: i-: J. ILt:]!JjERtLi>]UL 

Il ri' ^11 1 H'''iLI nuntVli 
< < .'■ UBr<, ^,D. L'tim. 
fiirlhA ilii^iHurp, 

1 1 l^lftan'•a^^irt, MtfinTii* 

HlU rlw^wl 1.11 i|.i:,ri. 
l^UIIKMIiV/iLTT, llh. 

ii|.* '.Ti'ijir-ii 
WtLUAM T .r III 
■n. Bj bi. .^tPQi 

pf Tail m-l-KtM-J. i'l-i'lrr Ot'^ NHW HOlTTir 
4 VAl^.-t'rihtvLo Jijr]^Lrt:i3a..-TB (Im WJI nf 
W^WtH Tlflini ftLTJSITi UtfldtTvrihtro-thBffiltitr 
• TTirtflni ALUti»|(4n tmr fonarrJr irf AjMLd»f4'K la (lif 

TUtf*l!CiS Pill ftM>T tihrrtWi riarH frwii})* 

■jHnttiB bcnit^ ElHt 1 J4.1«ti 11^ Aii^ktltilrt-lMtn 
^PW«bJ,^|! M,< iMa'iinl -Im ukivntu^pd' JronirA 

■M.KDtW 1)1 lIn; ^hL ijrn- iw.i ib.Lf.iUi IPknwIWilrT (mdcr 
fcmiWjIJ. IJ. I- CUfJiNt/:. JT>l^r r.irA.Wi^ 
-^n^ln'". ]iy 1.1- iTTfiiW-L M.M;iilfKj!!ili: »h4 
M^CIt^ ZL I:. L.'i I'l' -h-jT/:. i.l^i T 

TffC *!1'i'1tl!»i: 
i^""^iitk1iF*«ddii^*F»»l, lirfjw tlwtlibfT'MMi^ar 
;*7«'^B">.TTbiih Jirti*tl« B>Ld1!xEm.irvdD«FwM4 
lJ4wH>uL,rilii. H^L. .rf t>ri Hid dDwiuad arvmnt IhC 
W^*itiHl MiHrrLa. litViiiH t*firi To IbrfliJrtwiir 
™**nn*h*J| ihMi h-ni- eudvi umLi'Dfliil JAn^Ltiti 

' J" f*"i^if irihiM- 4-11 Iff Wt ihirri r.:ir ha^P 
•« B^ H thr ijui-, ,if ,,i:|i ^iambuliiaL. titti^ tlii^ 

!M*T rf JuMi-. iijHH. pttii.ij- J -nTCjCHLrir. ijirT r.iirvnt.i-'V. 

jLiJir.l in HMwiri*M^i»itMlw S-i'^tl.. 
fci^Dti?"! til m -7th N.iwmhn, I'^'.x Hi- 
^i-l Hi- l^in^Ji- I ha l*rt L^i^wLrtntiiii m 
l^^i^i*." that Lffa'(»Kil&*irti|j**l^-t*i4< 
HIP t. f^if \i\ ViJut Jh ttr4-i*JrttWiW ' 

. . . . .1 HKt' w'iixr.tiikj.,if< J 

.^-UK^hT'Fif Jll^^i ' hl.iEhrt ■■ .In A ^ T 1> H K T W c>ju L 
SuT. Uiwh'. ii» I ■.' '.-"^ 

ITdNfiV WfJOT-^MJ;.i^"f+ RMBPr 

I'mntriU. JVinkiB^ nni Co. 
1htl»lr BndrL> . LiBilLwi 

iriZiihtviHiffli. Hi:r4.Hai| f^-, li^itaA 

llamion, Jiihrr. bii4 |>v^]in. L'^"— 

m*tort] l^iuxEt AiifKJii itin. J 
W^k^h«lw, I'liTwai ul'ljj. 
.J, 1^. Ywu^r BirL t' l. (Hi pnT-HTIUClT. 

TNi<niuJfrT niStJiE3H bsiI mutKKALi jtaKRn. 

EHn-Hrrm' LMMJiLyiMJ '.I'" JlF*"!*^ ' tt 1- L A !* 

M rtA>lLBP>Al>r>..1fl-OiB>rU4t. F. MJBIJU-flBi UimiTBl rTlFl^Mlim Af«t, VT «- WKW bf mnnlMlrmi ill I Ml MJtNll** 

4iti»ir^rtiErt' ■ ____ 

,llfllty_Jh*V " tirtw kkk Aa^ P**flrtiJ 
i^^Winr H'ShLJltti^i t>^L InaiiT' 

i<f 4bd)UrBTl?. l7_TiJ rifl ' *^™t - 
.-iirT IJiltnr ]V)tLiN.l.K. da JkPrvhr liTiinl^ Jbab^lH h> It. f^T^riAhr It I** .IT* Ulih .I Liik'|irf'CT ri.->iP:-PiWdwti^. Ml W^ALKhlt, 

Ap^i Ai4<ll4-i.'-. A .^■tti> I.-*'.. 
1 li-tt-l ivi :..-f..^-i|iu'. jfi. NmI^wb. 
:™iiHit»au lv*^»tfc «»iTViHto«i" 

-.1, p.tl^iiH^^Ji^'rfB \in^m^td. .L Md "I'Ji.tVf. ' ^<^:ii 
cTmtttJiitN.i^PjMh'l4i-J 4 dmil^l^ ^^*ii|Ei^ 
(tf mt _ 

*ilaii'«x:!*iBtiTT™i*'~J'*' fi*" *w ^ r"»*"i 

1>fl^l.V>ro, UoKPAlWaml ro*Ciff|i'n._ --■ J4lt*;B il.* WDT flBit 00-, ir^fk nvttUJF -liiftWflfi W.CMMcB**C^.'B^»*r*!!?|^^ 

fta *1| Ji^r^ " ' ' 

LDtl^Bbnlt »BfeL ItiM 

R^.hT^rluHtn m^T ba Mi *abf tW fnBlM HT 4t \iiri^r;iijiiLTi:\ujiii*'. ... ... 
ud 'K^dLrtlXT Wi.P>lijllH lii It4 Inp^i . .-itM'- iiFW UiT :i IT L h U & M 
HACUL^ MeOOS ATOM W tgJgqLOyTi 
mo mi 
aalkkf*. ft^ivi9. W. ] ^T- IL 1^ t T ^.ILI.B.A-. 

i<<™i' ■ ^ — _4rti «nii*ik**iii,*>t|i:..r^ ABltAUAM'iS PILLS? w ikf WWIipEiL'i VinM O^liW ' 
IbibI Umnd. Amrari IWi »n<1 11^ ■ 

. . . _ l:tb,rtiriKri4Fi1Ei^41tl«tL4>fr tT**- 

-'^tnni^]. InirithA. KHaBflTBUi* 

I, f'hiTM'.lt TinK IKV.-t^ 1 m ( vli^ttt. « ML^iS tt-^i |-i,irMiii:Ji- 

kiuvL Fif HiSHmj jrr^>ira^HQSB@l^3bl&'^^>>'i' 4 UI I*. 
.pi^::i^?kW]tii^i(?}<. 

tfap Arrr'AT. LEKr^KH. unpin* Arv*ti 

in I irMx'Vatil'- |.F Bill" iKiH-.jir. r a rtn'T^WiWaL 

L~0A3>rH rtUAS'i rN -ly.irtrtiri III Cl 
4MiMwd *i Llfx iMLirahc^fi 
iiHiultBit tvnin;* t^^bMi |HiM> 
.IM7 I'BTk-p'.hn4f. S bhI nmvi^i W yir:y\-k\.. Ti r n J 1 1 Nr. a\ 1 1 I?fTfJ»TM T 
I. Jf. hVfsm*, Iftn on ■jjfilinLt'Hi ITfiWlJtrt-EI.Er^ 
rt.n1ji:it4ir<, 
[:'4itlpm7h-<U4>al. 'LyltllJitjSBY ItrPPnXJtTlra **»l»iMMHrilfct»tT 
bi ■Bripm wW'^fl^Sr i^r tif ii^!4*T tfl 

fl„ III Eldi.Wt^Ui^t, umi IlTlB'Jir-illrprt. 
■Ltj., whit arr Iir »rtwiJ |i'JU^f+ f-f rtW 4tt«lJ] 
I A\ m-f* il h1 7 n^lj ■■ in i "«riH I^tt ■ ■BillniU* 
m.J lithtr KvcFi-iUf^ ; tw ff* . ^itl'--^ [-rlTirv Lt U A Ij .\ ^' II 

MiNbon mi « T t ■ M' uvVv AT ■■ kHiiN Ti:.■^^l^'.'^ iiAXBH. 
I'm! FTmJlSAL HOjJfJ Uli J1J{| J^XA,. AUDBBAiii 

! M*f P 1'M'ii ^^'ii;:... i>r nay Txnu.^U 

4lWtJfcKl?r*4ri i:m\'lV.m.vi.^ am.fh-'^'-" 

*flftrtLriiU*1 ltTTti.>S. 'ii ini. t^nn-r , rir. IJuiHrr- OSXV I IX WEJiL,-: I E.I ...jrfTJ' *t dr^tK I.J r»'ji jiHi* r--.:i rwrrt.m Iff i*JJ L^H.^ 
iThUiM lA miit|i'jL4 1^. 

Ik. J|1]]tltATU|'CY>.. ^ E;LnlHKL-«t»^r. 

WbaTMA Etwuid HiLuh^ HtAnt^. 
A I^F■4^'r^■^ i9>lMiV] ^iJF. 
n i:- bipiQHP ptLtj I UJ'JWT ■^Hli'* In lit* infJiibt wL« 
i-AN.t 1*1 Filial' u/P, I', fi'i., Ill A Mi' ttnwitj bit B^nhO 
M B FR^' ai'^^'Ilri nit V<»flL HWS mm-, TJ>lflr"l?S 

Mk^^^(llf*4. .l^uTi . n^r t lii bLii' Il ^u' V 

Cti-a 

Mb 

T/l-i 
itBt UKTIESTTrti! BO™)L 

nf CMVF HC^. 
^trtLAllL.l.iON MX£JlL.UrilH 

[If ■WKf 4lf klUlBVl. 

irfiDi^mml of babb — 

.Jllflno- dc'brBturii hirt. . . . ... 

ti.aa^X'^iti^mt^^a.avnmm^wfU^a^. ...... ... . bibb MifipMt - jBT ^i r ,: jjlftl!i iK '*^-''*f 
11 tKdPi* lu«n .4 Jl^^tif^itn-^pvttT^'t^at-ut LOAN WITH tkj; wiTiiorT sj^crTftiTT^ 

KD.I *il UH"- Jiir li-r i-it-r-.'! ■ i^*T.,-ii.| ;.T ]..□ lAn. 

.ll.lLLITl.' * rlu 'I v I -IV..' I .L.|l! .• l.l.L'-lLilli. 
n|K. n|. r|-.|.. ,1lv IT i-.r:|iR,r. 4i I ^'Y-tfTUEtTi IhlT 

p.r^irrii.i. -.It * , i; ■ nj Kitv. 

■rv.in^: ■Hf..f I I. I . .11^ H.M'nilW ^- ■ a ■"-.Xl *&[ 5.*'- 

L STli A J .LV N Al T AL 'I'liCi V 1* 
j^iI'b I'i;l]:ii TKRU L.r 'T'Tiuai^ir THtnuL^^i 

lii'''ijhit^'j]gi''jF|i' 

jujrf'^.qii. ix L'riJirj.-T. 

t' '71 ^ 1 1 1 1- T H.^.rL... ' Jmaal Hmumxrc. trom .Aii|' Ihjiqiil'M UbiuuI^A i^Amra 

iTlll'^l.E. 

HESTY TALT. It! i{jlAb«ttl4lW.* 
11 -*r ll*rti?<-*Jr**t- 
Trl^lKini:. l.:::i h^'^faLliihr-l mwkB, n r V 1 V K, rtirv iiUTT?Ar. i juf' jjSirt?*AKa: 

l_j <.iiU.L:\\\. \- I 

tlllLh::, S : 'I. -1 --^ l' I Li^lTT- 

IF^TIDEMU- ANSI FiOSTjah 
iw Milling iw .Tf jiMv 1w^ f* ni^Ufi'MrMM 

:ntl| JaaE.^ lAW «-Ll| p^jBlilr «lltii 4^ ITl> rt'AII' 

PE* i^iiL^.MII*. n"!*^'^' " it^L-.-l;i .'L. locwinltil 
h-jUcJiiL'' '7' 

\i(*'Sii6iE'at.ttjs iwATii UBIIA4.TT. k 'otDinwiB la ^WK* Wimnb i4 tO^nVH.nuiK' Ui'^w" 

«riuirr]r m ^ 

BHtukiaiM Vil 

II tha KnRjtah Hii , . 

J-^Afnb ^i2\m\A Ihi BPhHauniLKl rr wfi. imrUUiKri 
Iwtim Err4dU to nir>^» lnJ« diPM^CH. 
Aa^crm hJti pajtlaoa ilA^4r ooD^taAMt molrivil 
^uriapUj^^d tat fmnnJri MHUnI Hi4 Ci.nTini-iiiaS mbj^kIj. H It A 1*4 CD., 

h. Twaaarn Vl^^W*^ l ■ l^ t« |i*N . rmiintiHi m* i.f HWf '-^^Mir. 

liLwti. I'.iiuM. Vt^i'.iad- 

hii^L^l iTiiLfL.rt i.Ltni 
lulM ri4Kli'rr<'1. pruniitlf. 
i I 1 i^q I'JfTLilHi^' ■ B iTliJuL pn T MiM ' . DwMh. iV 

■ituritT .U.I. IhL'sESius^ \ tUY rUIVATL. 
l4Tnn. AC bi«i>i Bnv Mini' *r 

L'l.-. VUI tWN'.STJiBBT, 

TiLTi^-ap ji^ar-M iBT.t^ .1 dncn ^tlf I'^r-T./nl-iL 

IK ]J r M l[ ] A 1. ..1 V tl P n iJ V I U E M T iilt!*- ^lr IVifmrw. 
It ijp*d«J bi^ha#>. 11. BHUtP ^ CA.TTE^ ^!;E!!£f ^1 
f wtf "Vl 41 K E Y T L ■ IT tk 

'^B.W. MONT DELETE and I. 

l^* t IrrkriiMir AdiBfhhf J4t} SRX «m. alt AMia tifKauHT- 
ulbpll^^ Oi'iitGlH*. .tf^m^iHi rv . I'rN'niNri Mub»*i I^ft 

" ■ " i.'l mf. rtoA tn* 

.1 1 '.'..' i' Tl r1ian IthMa rA biit 

ili I'.Lniinintiadmj In 
LT'.Wl^ t.y.w. Uta>#^. 
t o" " 1. "jt" M Bi 
■JJ iL.L.'^ .^|FVA?fi:tx r.'i 
K iiii. Li(r l^iliui— . ■■■.-ri' " 

I iilWiHi ■■LTIiNU'* i^'^ |: 1-.|\-T-E J fCMtSl Jl. 

r-'.'Nl'.L.I^ 

. :■l■T^■|lIlnj^Jlw ^lw«. 
II niiCul^'^H^ Ih'ihC 

■ 'lylt^.aJf^TiitlPrti rpiU'Ki .r* lAl -nlmrlip. < t* EM|tp(t-|cJi:(inm 
/*fll.. nmnri'irt^ i.i r- ■■ ~ * --- ^ ' ' ■idt tWTn»n. oil umnmJ titr cB: ■iittllllJt' nlOflMl 

U.uuni» iii;tj " ~ _ i'r.i> ™ iw. E4''4A>i»tir>i«AhjiSQ^5^tf^ 

\B^t ■Hxt TlvI OtiLT . fit -Will Bltilii:* J'rJ ttlt Jiif\ 
f ii^itkra inEliiD Lwii lijara. 

ltTEKJfl<:Ulil.iL'it-l M-i-BJiilj^ rhWT^^il uJBe^. 
|«i|d^ ri|. T'^K I-. ii^n JrMa^ji lA Jnib«>3. |irLV. BitTBavi 

.Cffl« Lifhiii. ut'ii. BFicLinU' . TT[i*i*^i:f itj iBrttolmiuCi ftf 
tuL^ffiPiihi. VrLLf ]h|1l.'. N.- K- iJvnrr. Ik^ cr".'. i' I'.hj 

niyPLDTIES™ I 

(Cfl, L.[lNL>. lnim f Ar^ta fJU.i^P', Tniii> 1.^ I^^- 
■TITY. hfm'llilAS. Bn1 I'Ol.N'flLt 

liL'01iptlT.BbiiI rci.H typjiit-.tr^pt- DGtiTJS 111,1 tttr.HATHlrttlV.- 
B-UnlMTTi. 1 ilT Mufiftl-ihnlik-F*, llWiUi-atwaL MiWhT (in l.t'N'Ti 

riL>r Mij>'i:v 1.^1 i.t :N]"'m~Bt^«i*r. N. tvUih^i 
■iJSl Hiir. 'li Klirtti*th-Kt.d l*ydBfr. 

Tlil'^:l■'^[.'.^J^-■' tir l,l-.>pi .^n ii,^Ttrh,i- iJiiir^-u^r 
MidlMHt. ni,':i.:Ll.^i«. llt'rli.r^LmtHTn. HkAli-^: MynL 
fntlLTrir *Li: titfa-L' IKJ-VJiVr. tl" l^K^Jf i^iJ i^rad] 
I «^ nun. I' ILC'4nr}MffH -[>liiHl'«r ] ] 4 * lHlxl- 

F|ii;t'TJ' HLiJiiLVu t^lnKfiLk -Th^t^V^iti^lilH^, 

.^L^'^ V 4111 NjWf HtVj^' -E5. MALL a 4**^ t« _Kii^it- A. r. f-. TlaraJd. . eJlT. tW*,'«1Jl«i K4r I J . 'i un ir, II UnlMh-it. 

. ..ii,...,. — 

... Jwrw Tl I.W I*, ti 14 tM\. ^frmBii ■rturiitj, \tj 
ji. — ■ 

;5 nORDHRN BKOTHERB, 
I 'p.. ^:.iB"UHiljLtn-h>l. L f'r^*imlii 
l>r:i:ll Pirrii tPn Kmmt liFii ..-.1. 

J-r ATE at JijBji W. UPlyH, Dl 

T?d[jl!^£.'H' laTLtiid for ^Ur i*iaitt^^^^jM^ 
■iHfi.L AMrin. ind -FiJl liii rr j4r*iJ ^ ' 

VL^^jy liwTl'tlliU.Vy. J'.Ti .llHy 
FJif 1, 

mr rwflPPE rr.AJCT - -ffiff 

Hitiirirdf Trr^iMLi^i br^ST^ 

.T^fetMi BFHt Miitff^ia, 

CfncTPi UitUxFi'. !hr*l**T«, 
BHM' t^AJfT. -em*r*l»r "( 

■jDba LWiPt, (jAn^ ItbVIb^ TriA 

Opilrii4<r, fVk* fi^.Baibv, 4licirr, 

tfhl*!, iff. 

rAlf i J^JLS' JT^-VT - r'ovJ-Uutf 
iL< l^?h* "etldu Vail. IKaft 
Vu^ .1 ll*k«n< r«tt| ^ arti 
llATtH^f, II Itvivri. Wiitar A IjMM at tin PnniJMa b 

r.ifX a 

f'ia.iifiti'EgiSjW^.liai hMa 4rtr-^ 
tBii, bbA 4 >i4"U'll'1 Markat 
tiarlrHlimnfitfnmjrni^il. H-^v" 
Jruliaw Willi' H.iri[.lL-. A C 
ortTTT+NtUtT f I' % IkiiftLwr or 
Mktht^ Ovlmv. ^rruKfc 
JWflt^ MIt b*- ^bJ* far il^ 
/t^TR^ Pi inWUlr 4IIII7 irp H 

b« rthtiifcrd bL 'nir lEbn'. Titx "mi^r ^ Indrt^ 

mjuralTil y ur cirtJmSl'T. 'FVirv.l^r*, "wiJii mirf |ti ^ odr 
farrj. lo 1 1- rc-iiini u!**'! hi mail J^ipel ML ^W^nfi;. 

Tmil-f r'-l^i^ WA^ lt> (ihtML^it^ tUmr ^AcH. Til* X%t(«t 
sir unr l'~l■l■^ n^il fL-'-v^inJj- ai-i*;^-*!. 

li^^r■ -Fit jiiLJi.oLflif, 

11i!...;r .'hiK-.DBLaBlA.lOl, 1U» infThli KIIBd, ij 

ftftl.T- m> M.-. e to. I.H PUflMV, liJit .Ji:Er apiI, r<v lb* 

l"jnih»# mf lite umtrTBintJi iit^iL Aw^- fu. Turai-TT^'i^ PJff* . 
Hrn"- biiKll VLiullrf Hrt*. — r«UtB«rrviifff 

[^.iTEnlaiiJriCrf' 4111 n 
(4 10 4 ..:«:« T 4 1/>T il. 

Btal IWal ^ fiJ BQTlln ud ^ 
ttH hrk D*^ H prt 11* : I Kv^i wrjl K-nur^t. url k in rarF r"<in 

.li-jli^H Uioj P* l*tD mV iflkfc, nr '* lit 

I 'h,ri. v". 1^1 i'jltlir4. I1>n [irtAjuM FiKWDUd • f .44 
y, in Jii AnnqP'-rtr*^ 1l b. m^^^H.MtlaJ. 
t^.>» iTLll iw f«94irk4 fu 4l» flaw* JriftUr <T 

Mpdr«t4:.r 

A drpMA nf 10p«r EHt. UOal UMB^Urr v4 WUi 

)f urtbH ifertt^Mr* A^-t b'' 'j'.iLAinml antn B,vf^A>!tfl:it. Tli^ Froili fii- ■■.^^^t^ 
I_s.\?T:t.o |-1|i-ni|rtirfi^i^iiT rjr tii-T'fTr'fihr fl y . Lii'iiKh.PK. 
tirr \ha hff^kui. of tk* lit InTUW.tBtb- ^ ... IT T H Ttt llwfcttoH 9tp tl 
tfJlt:j*Mit.:Hii^ ■mm *'?S£m4|I.-'I Uw JMifelMB. TV* Bhdl dafcML 
«U-Vld#ML T.hk4|3niL Tl'lTitKI"^ ■ 
Mj, M^i^Ji.iV. 
^ui.t'-Lr.'Eradf lar iiflAri lip To li n'riKl. 
. ririticriinbw4)f Ui.1! 

.•npJirODir rjf lUulB Bwl 
L Li|. OBW ■.pot! Lli' abnr" at. toT rnlt'M iir Cf 

.... . , S^EUlfe.'bEth-rtTaKt. 

eiv'diwj^atiJiirt k.ttofc^^ JH VTOCK. 
SiriUrd> Lirh'A lirnsTNiMn-L-.StUir- . 

Jil-L^'all^ AIeT'L HittbtMf Wi4^ql 

1 1 4 ' I mptfi4w-M,TTrt. WfijE/iFm^oMK. X" _ ... B*.l IIEHK JDItm, all MMC 

.r. r^iiuEJiJllrJfl'Ulif HwJrO,, rp E >" II la ■« »'. 

T. KDVO>T>HE>S' i\i . "WibiM. vUiit M Apac^ 

fiFr and ii»j tiMliBJf.if UtF MiMVPfH, [M'fYli T]'!SnhJIii fLT 
Min Fl-fl 'LL^'if. i.r 1.r.\r^r fir Ihr hs^m* Ifl'^ P"!!- f 
¥\Anit ifV\ J'^^'|.■>Ii.'■.l^^llnJ B* th* ItEVLHE.^li MHulr 
Ib^ >J. Itrt**^ v-Bit 4 ''H., ] JDUhnL . ulii^hi il LKe e-imtw i if 
HHvV.itPi I'jLf.j.nl i.trt^. ^^''.^lii.J in lLiIM |irciLHii4^ 
l.irhr Ltur^^v hiiLl^m. 

Ti:hrtil*n'nt i.w i^iLi .■hnBB lit I^p^e triLL rnquLTi' iik iiLpcnvrt 
tiiim ttBiitn lij I I '^h Ji^fHiilb i^^KKti *IIL l>e ntviHil 
liBindi'Lrlr iF td'adnf II wit Hy^KiHll i>f |4i |^r tMi, mi 
ammm'L r>r Hai LJ iu fc . if Ar^. TMtall. tm Ukay 1^. 

I'bi faivlH*^ 4« Miy Utii*f mn wfiBiwiIv itt«p**l, 

Bl] filhUir Lnfwm*tji^1 ifll pv^tvlai^ u alan nrdtni 
bp Hh^fffiE, Iwlrrrra viiC l^avaa apvlr 

Ti^titi^ tikT' ntir[>lLi.->a mt Imh vlU 
.Iphrilija.WtAtK'KI-rZVBEF]. l>»ll 

]^ jjcopcrtj fiu br frarrliBavd. Djl-lb Uib foKuw^^q 
Hhenl Urw, VLJ:. :— ttmila- uib, ImIkOM *IbibilU( rflRrr^tiLiiiiniiaTit*] T>v ttrpMiHlll^li^HA'l'vltaB 

1 Dir^hua l>nUM' f f ■ 1U|H LTt¥ VqM^'tQIMJVttM 
i.rarPv^iMi; rwt<li«->P^k fjC iMM^iti^^-^WWll 
ttvi, uH £.^9c^w■^ ffif WiiiW4)f wm' 
Full pannlBn im mpaii^Uan En 

Ililkdiar, IlMeJtird-nlwmTwni. 
' 3J Caatili«T»irli«Ft?<^, Hril-r. kt tba *Ai« r4 ta* i 
UAYNULfLJalTL tflfc <f i> !■ ■■ib*tii- J «t 13 b*ie, to 111* iPuili^h(fiii^ 

Li >t "£ uiJ SrATTT, 

AndiJbiii. 

TkftarT'a-cJHBbin, hw Tuou-isitsrfiirfSr - l-;l#Aiiw ul^l ^'[nuliil^ 
wif-fc-Hirt ppilkAf*, [fimtfr- «Fh--^ ^ 

rJivlta. r^BTaa, immlll, ffivlbW^lblh, 
1'AlcTRII>aE,jJ: jgM'^HfiBw ^ pi i i |l l > :^^ffl=ig- 

qfvV 1LC1 ujTntB.- uhU^T ' li^i^fliMrir'^^ 

. in3i!:uEit^=ri*;W)iEfrCW^*^^?^ 

?|]U<t ittaainTiTwn«.|^«A VPJ.Jli1XNFUT. TJ TlCLUiEIlS JMrfi}th*«kL-;-ai0 
•Jtim., Id; f.l4BnKM^ ^jV^^ 
rji-n. LiBPHd ■Bnii'tiBli :.'.Wdl.l no PUSTIU^™iUt.-^KS<J>Hlifl f[iif_AJ5m*hiPi ta 
' aoitftT* 0AL.L, ftiJitijy)in]Jtra'+._5^ T 

T Tikni^LI. OlHMt.i ::i1U nnl CnniBf. iBM»ltN ainlAl 'UHi.... . . . 

..Jt7SwSic;.ftfi((k^^ .. Dnrw-T oJi nr, f ttgi^ 

I, Ii4Hi. h(. TLnf- FVip. VuriiB'Fj-nl. I jA.1u-«t-. Tt:jri>*;JEN"irrti 
I'iadlBT 
Hra firry- 

J^irrj'WilaNilSBlt 
I1-..dLi7* ■ i ■ ■ - rV ■ 
Ptait, He ■ ^ 
. Tfcit=M*M*ripritfh*iriii^l-fcbmti:[M5WpiTBMiLi*, 
a-^ rHdt nwt Ih 
r WiriLlnjr- 
.. J^ink. rliM 

' TxTL-lrra cl4i« |«|iJl%Vrt.> 
(rrit«7 I'a^Himi -B4-^^^i(»tA*iBS 

ah4rtnTf'*wl." iBoit^ Cu^- tAHtiiTM mw w^kn 

^hrf'mtlivp iidVr 0^ Emu. JIlEftvOMf tarrv*Htt»U t^F 
Ti"ia<if4v1 faM itp A-H KHitkn. t' irmtv* t f-h:- >flt«l]Et 
BK4PC0.:. Ji. JOaTIUt^tt^h A. AB»n ..^dllD KtkB ud Unpwr ftwitet lfpEvlD*U>tK 
^KT^WbtiL f^nrrr*. ■ r. 
tUuhUiUtrl Catplikrn Pj^TtEa, 

THE wrHi>EEr Ecn f ATmf r rktLDta ml 
iiAmi^r-r^TiLUKr. uiiufkil?* 

:4 >-iini-Hlr4^ Tnai TL'rBi .iiLI^I r Mi ABiiKu.i.iLri l;'.'■ulI^4T^nJl^ -.VHthi* (»i™rLi« 

lEru>4i ia wtt'-i. Jt'V ]qr4n4. >L:iH-'h JWubJ, tWbbd, 
] nmnilj T1l[ta ^riH tfidiTH. t'Tiwti R^ns n4a, 
1^ Ikl 4 T^i^L. TJphi^iilTt'^ 'Ta-n C'ri i'lkULp, ^jrwi in c- 
*r '|li4. WP?;L.i;nT.H.M FtTE.Tf rPLI^fl 
M1^i"pPlS'U m . L'-l.. HiitiU-l-^r'i't. ll-Ji^™. :Vr'K. iu bbMitiriil iKPicJMi ftp^^^- - 

. LiteliHi. lmUnb«BH DHbT- kiiutiknr4 * nUI^, 

Atbaur Bait BMmlntBHmlP- flW V I^B liai-™t 1*1* 
Lll Acy WAJllf HftAjHtSABLF rirFlVK- 

ntK iLK'^Lipr.xnriri'.i iJttotis'Dri r-w i^of't 

] J.^■•I^•^. A-t.^i'i^. ri-^r.'rrmi^yrf, piiilJT. 
' .U'. Pdi. 1 "c-uii'^'l iLi ud Im^iEUi 

..I..I.I. |...,. ni.l^" IMrtlU. T.] kill ■ Hi*', 

1-1.^31. 

HTAJn y 

IBIJ '<>ii mlrr. T^' 

rH. IfHII X' I I* |iiii.-.V. Jli:i 
I iQt iiiM'S liA I 

^IAJ10AI^' NHJ" Piri fiLjiirtv ^ Mit 

ft^fi T^^'^ariQiPii 4^1 |ii^'., X 

-ititiilii " " 

[u:^} K, T. norm, ftn* riit-^Ei^u 

'■*t>rtf^ "^tf'™" J?»™*'J-- W^'U^"** 

n^Wlt^tJ^^'llf '-. nMi-iTt-i.'.al r.iii.t^Lq AT^ 

■tnh A »*rihHBEUH?i" Wiijtilj' un-ihlTd of .■jrt«t, 
T m FF'Ft, .^'Hi FrfF'n.ri'.^. lE^lli i^onlPA.irhi 
Ji^kn, vcuri'Lv Ehri'M'.li * 
■bapit^iv wh'.-r. Lm^'. 'ji 

PUT^hV p,ut.(;iLLLr4, 

V. A. Mt'trtV I 
■J ABaJtHrjlir.inillJ k [:^i.-LTii ^i-^v ; t\T. I mil r? f .mjTh...i:J ri-.'i -.'rty. 

l'l i"p*-l«Ti[rli-mrfr. 
mEINl ti, yt^tLi-oiii^^F; *^rpff, 
^VtfHPJ:' -'^^-^ 

^. A. itmnjrK^ __ 

ITWliliN KBWTDft mrtCwllBuJiinlHa Am**, f 14 mrj-t 
' 1lMJiLi*.Tvi Lii . ] i rxi Lrn jEli-ii Bf;_ 

Pirrv 

iTpajjUF , ftcn-dli 
iflh-at. pi V'ifL|..F.-Ai'](l5 l'AnH..-.;i'4-t1T.» NT'-tM.4, 
<«Lt:Q'J r<±:ii] I'.itti^.' and nnii.q4li-LTiTP. wtai 
t vi'i , id'irtiiii^iM'jN mm tcJi Uf 

IT pt,') 4^'., 3 Fh LBll|.*^^n^ h^iTEi. . jtEhMA .'J liST I V« '1 « 'if JftBlnf.ft^ . 

m';<pU IHjrF^*flflCD.y ll*J'4*t^l"«'l:_ 
ILRUAJlVmtA" ■ i DA^iMlfiO biTTAI^Jf-- 
_ HtNl fc L|" Hit tiii:li>*t "vi fc** 1*1* °' 

l.vi>0HiT*: *»ii "^^ALiuyKirjitiniii ™irT;r-i^ 

lTAr/„ lirtAUFfNi^-KFMJll tr r ]|.1>IN'(SJ-1'0«M]J^ 
14 ..[.JiiiH^ dwa 1 lamlifw*-r4^'«. ■ J^jS'SSE 
t*rtl» l^nn-, l^blL" tfiBBUlai lHH Mwllt'. riwtrfa 

lH'Ki' Vnudali r-iun4 imlLiw^ nVij wilfti V'Vfl.'iMVi 

— julli in;FF iMh in»-Hgr4»!5i. IfAlLI'E.Ti^ 

.'jji'E 'irp 1'ITY. 
|K 'tiU: Jpl.-ijJili f 

V.l ^TIHNTE'lJ. '^bJj-'- 
PL'BlUI .■i-F J,'- I m.:-- 
Kuy li' n-. If.Fr- ,i- ;ii.i 
lUTf In LIM!-Uj.|.- 1'/VH 
t.i.KK P4 K-H rA i?:. nuKffwiAi 
utit ,u]ii'iiT.c::^''ti<4Au; Sr IE 
rU-^WM fMFI 

tltuJci^ *l«H-.n 

L'nV7..iIl*^iH, 1.1 In".-' 1! 
I.l'f..! 'It. 1 \ r.,-^,i.- 

i.w lv l-JLl.i \:\.\ i| 

IF.'-' i:. I]i 

Cuiv [r n.i'jiT^i 
|lF>iUKM^:li^ 
HllirKtrB, liNB'Jrj, ■ 

i:il'Ki miVF naEi- 
r-riii'. ^Ei.J. i wKti 

LiiAiN. i>Fii:'f';rr AT I KM. -I OH^ KEF I 

iiiiMFj -^if i'lFi; I 
|ll■:'LlTl:^H. 
q L'y'i' ill; riul^i. 

:iTi(ri.in 

|F[.'J'l- jBcl rfF. !«i pJTTJrrWTT. NDSllU bVI':^>'.V.-4'i-rl.l^iu!in'p UKFvl l»KT4rKj 

£1 *atrh, m .V 

V. ^J'l'l ^ i\iji^r,'i?:»^] ' I 

l^i', "j^-Vi Mt^if.-. T-IJpr4"H'^'giaEtt. n ^Inrvatm^ faldi, 

..„ „,. , . ..Jilvf'n; "hiciSnJi*" 

.i'l,..' |j|i.4i i:lii^ ' .iK I'pEt ^MUUUn 

E on I I" 1 n I -' '■»^lJ4*-J LtVH "*F ., 

"n" wv'. t»" A "H :» -.<r.W^ ■ 

jj.-.^ i-;>ii t'niVAm..f*Tafci'-.:. ..^i v.. . /nt of MiiKf««S---*rtOi«"*t*ti«^<^ 

h.lctin^ -rraakifa-lWillMllKttt^'.kt. ^^UlKlt0DV..'JI [.4^^ 

aJ^tn' Jii T.-'RBt .-vpia toriaaM^i B j qif w tt^ - t^fayi ■ 
\ii^i^|^■^ii\^i^J'^:■^p. |ii>it»T». laB'l irtt v4to*dlwi<. 

inil W, fv, i-nn tr? 1 1»rK>* iF>^' 
VfiKTEl rtY[FM(V..-Drir[C ^ jitj.'l i-.khjs i^.. l»J * 
■ 'IfiOi ■K■I^«■^^^■^. hmnV JPr-i..F, tAl. ur^-ai. 

jiraterm;rN i.j.\i'L-r vijii'-i':,-'J(i"r<, -i- ■-■ r i* iia 

■ TV-TH-r*. WA.1fr;'J1>>'J * ■■l"'i''liP'l£ 'iLK-k'n-frmrt 1 

J..^Vi £K> f. itUU; WAti^tOO'NFJA, tfi-UP* ]llaeX 

41 napElE»**rt JiHd- J-flLAIrJ^iVlUFii .nfFilUl'-. 

I V 1 HArt<w^.-ijrj I.J■^^.ki^ 
(JIl\■i^■^^'^JUD Ifr'HiTiT-t. I 
ciJA 1 H ypfK..! UUH \tin r\ f4. 1 
nf.\ltiW'i>f''p Hl;|i-H'l:^. I 
f.'iiA'JHyh-ilF>T> m.'l A^u^U^'n li 'Jl Al '-^ r»' >IF Tl K H J nT>t. . , ™. -.^ 

-IIAHTVi^OlF nKLtllTIf,. l-i^PP rlf.^l'MAlS aB~ 

A ■! H iT-'i ^FJ IJ H y.Ki IrtVv (J»»*e. IW»"p)^ i Jir D. 

'H ;i S \ Vr..i'J\t H l-Li£i lll'iL^^_llBjrtE^^. ^>^ *TT^t^J|^ 
A ^'HAN't»AP'^-"-F>jRiit f1dF4l4tf iJITidn »pdL»i*a 

J\ Tijkayi, 4 I ina^trrei, M Him Annspdala alU V «<flmr 
ii4,>iibi, 44iJ ]4v1#'«s«r( ,WW.nfl rtrwl.*, "wITT rijukmipait 

UntH? LflAP«A.X^H*ft]y5*^fl':i"' Ki;D,.-pFi^rt, .... .. i-'it- fLL.; --ii:-^, il.,..jr:L^ir 

y- ■M".iV;r'lp^'"' r^ l Mirbln *L'hl u 
itnri. KFJti'ft l^'l uvl IIIKi I'll-'Lif H'-t«l 
ABf L'Bnki, ^ikunn^ifDB B^ " ' I MilpLi' 

II L-. .^Uu I nil DnMOItJl 
htiLf* I imtim. 1 ALTAJfUK^ lAUN, H g 1 ■■T I n .1 1 ! r ..I r^. t.-. i ■> Wnjod fJR^^rr- 

Dti-P^sl '"!;''' v:. i-wL'... ■^■.■inif, Nob huoxitie. 

(B^^IDr^V 'l.-IlL^ O.l IF1 TmIJ «P«rBtL4iq. 

ht F.iKii.Li^ijia. t'H.-iUMaiH, 4ii lUAgoi 

I'mfa FLriE^r liEiiilfCi nd tflitCH Win 

gar jMitiwrn t ralJ.iifi'T, iTFi b lUF r*RiQri4. .at filBj4ri. i ralJ.iifi'T iTFl b lUF r»||lDri4. niBJArt. 

ai. tf. at. »bi n fiiMtm OiMH* H—r PUTT, noiiii. »a ruaTw. limwi. T It t; B T a T A 't li _ iMlrt^tT i»P om in f3m\by rJr 

IiLOCCl, iU l'***, iTilN bji:dLns^ thrrwc. AT TKNt' a Tirrtnu L'lF^Fi i^huLL iLr|iwt^ I'-vri. ii'>ijij|nrid i-rnv^ UbLl«j. N OIITE FlTIiVtiV, 

i^AtriLiftv Hi4j. 

hJkTC, l-nr HAl.twF LtAflt. 
t'FljJi, LU.1 1 LFEll'^K, Limits-] []tr.1ic^ ffi'., tBrL4l ^ll : 
:ia\y tiah. A ttUrf. 

HA!']', it'ti': 

TVrt.l'"i LLA[. I'^V jL/.j'ijj. L .. _ . 

triuFmtn.' Cti'rTi ML l'4d:irrTiLL« Uafdrti. Imni^i.^ lit 
iTw; Jfi[i I BIT Mni '^Flvrr nu Jp. h.i frLTi' H ' n-| Wi IrniiilniMM , 
amouial ti^uiid i^lb. JlBWBdd |ii/4r<i'jL»r< Frin.i 

Bft CTi IIUUD. lull K'Fl^'M. IJapJl*!^ 
4-Lrf;*(^ VtM^X of 4 nma.i 

'Mf-P, wuU bi«llt fcrfcfa, qB 

^[Jtii^. HjlayiF^l iM^Lir.rlL. l'Pl.^ »i*ti. . Tnrfrt't. 

KAF|.riU.A(X ta-i J pt^t I'piTKIL j lj ^'S^TtWit. 
J"1 L}:'li« 1-4 H S I'.-illtv "f FAn br^ iVPTAttlS ttcJir^d 
\JC Till i;.VlH>;,'jq(.|H tnvaiiril.'^ 'k'fWiAb. EfiAI^.'i VlUBtaii 
■Ihi '^[i« ararr " ^"CuFM. rriJ#TU Hit li 
'Iw^A., bun. * 
tMak llf^f^P. lii^ rrwf. F aJI. 
'"VaArhUa* TlH*>.f.'»^F. 

iWit,. — VSnSSS^^rO- \t Id I a lALE, fM-wr lerHk-. " — *Tf r^;pr>.r^*; .'I'm ftdi lLT'vl?IuLi|»0!f ^'^dr^^Et^ UL ilntlil (wFMiaiii"Fiiit«T 

NF>1^ ] 
i4 Ekrthli mrrr j^i^ __ _ 

lb] IF Mr fWMiB^ rvMaHK brBl'«t4U(i^. 

L^H A !■ tf A ^ "Wi 1 iazlj: wt ^r>l^ l J7> I STllAf|t?JhLU. . 
■■l|*lL-Hr^n, rOTT.'inE'. l.ASiiF lor riALIi 

l.KT; iJio. nniyjrEtF-irtctFn' -^if p.>. 

NuTT yhO'f lilillW. ijrv.lB.iid r*'j*" *di-|.Ffl. 

jHi_nTT^'jj^i-:tt._ ..".".■■L:il:''J!'^^t'?.''^^-P 

AEi*CLift'rtl.-^TtJ.i:K.:K.' miZa{ i fti^'*." "tip" FJALU' rE^^'l.vi^i ripA'T^'i. bphi UKijAKrAffr 

v<P<iFiiL4, ^iitlirn. wil«1j1ii<iuh- . 4lE m£h|Erp iB- 
iJlliiUJtlU HHArruVLLV T-\IU UUT, 

" Tf+F.N'l'r.EUAKT* L-(JTTAllfS ilMf- 
inritir .Jiwbif iinlint M^tHrkwU, i hqa 

ni - - I'.tMii" -11^1 F.iii:..|i^-, vBlcr >^ 
■..ULItt^S. niii 1'fl.f FiAim, *Util^ 

I'irf' ' Bit'l' IIP' f'lTi^T'BEPt. 

I ,ii:'j^i/ ■. ■i: ]'.'"-i."]l^r4l"EPKVrS 
I ' ..n .n ' t:i.| i^jiLiiitr inii^i .. lialL.. II li4.IU 
I, I..;... I .villi ^lihLii. e.lD'.i'l. Pla'jJ^i. aiti 

I'Tn jiEij'r.FT- :l'^|M'>r tj jLAEf 1 1 VLfifTklw 

. iTrJi^ i-|.:-.. H-P-y Fflraii. L^.pckB». 

L-' 1 1 1 1 ti; >■ r . .F F., J m-m^jimi^ ,.. ^rmtTii Hiiuiti] 9 

i/> f V U-QT.Ki ' 'a ACBk'i ^dUUi^f'Ti f^, 
fV«irJlM:i- |FA**W.lia*^i aprr. 

J^jfitr?ifft>(Fj7i^.1^tiA(iFi ING^ llpaiamj 
111.110 |jt;>TaB*Ti.^.tlOtFrir^''''"'" 

f^iiiATB foi V. -in ;> I J -«lilA> ■ 'I irt!ui"i-*.ri^. l i »a'i 
/ trrii'ilLil-i IVlliLI JJ^'JiWAS.Fr-K iiALf.,^: [-.■.il.' ii'S 
a(b;«Hi HjiIp t*rEdi5*lF«i l*Fi-l 7 k -Tft-. JinnE tl'Ji.". r'T"t»- 

U I ' ij U L il' k"!* BiWL I 'I F.^ I' '.I Vit\-*^ I r4t . ^Jl>y..ii-l- i'Lili 
d for Ijllihi/, ih^ ItotTthimrB kilAtPk 
Bi-iip J'BrrBEiuLli . 

__ i.m BY oauKu in* JiiSStf 

AHifTwv*. wHtri fiir iiaic»r, PirtOUf*,. bhI Vorit> 

^llrf^'li^i'ta 1>rTB.»BU^IiwJ. Uriokfawrit. ^ 

'111 'SfihVill- I'nirnJiiTJdDcU'HLrfniAtrw. 

' IMMU,' 'Wakwg' pruuaalikB ilihlirMt, 

I'.rv.'iVErj. ^ ■ ■ wAi.£kuaiiu mmt 

.F:i.'.-.ji^;Sil T.;*VT; OflV(t,<? " " LA-^V -J'l. 
rTlTIl'.V ITlll'l fe.flii'l ■ rthLi-. A 'J u J' 
r-Tf JntinnS'iEi: hll.J-iL ft 
l.YiJ-liK hUL> ihlJ nri'K"/| I ^ H *!ft-, ^t»er nHiDEdt^ 
S'O. « UnTilLl.r.^iUM^, flLHBE. 

^4'ffl fjpt Bi llapn.'T T B b TFjH h^Mjtaiil IIAMftjrHI LHTAT^'ii 
tlllrnflj^imirflnflmf l>*i.uir ^rffr-ir i 

i^i4F<»J wri™^ Bar!*. Knpfc Ir* a Lju-i : fr-" FtfTlArjriu::- 

>|ir.-iLLl1l 

1, Tiiift- t'UHJF}i|i'>%— A«- nnlhAl l^AllV itI CHV m6pm {Vn 
I BLPff iflrwMa Bhd' bAMid:.. l>»Liir l)»ti]-v^4^ iPFth 
^rp.h^r^ bouniM U uBi Liil^-tif Kr[HB Pl'tvr ; iktiMUid 
>ri«i^|Lt.w.i ^ilBB fnm C^htiFtT r HinmrT '.<.1fl]U}'. aLmi 
klndr 141^'Cmdn RH'TiflBntirji^ n~ihi 

(9 WP«t of tm An il:l.rt]. J JH-JUtUm. each fl T»W. tLtchaai. I'Blh. fitfUir, 
... ... an li O A L. H. Mfl H T W Ar O i .- T(^irMrt-i.,-L'i)<Jl(i(t^*4UB<PiulBriJl'aE'M. f;->fl 
r[ .fii]« iijV 'riiltiiiv, 4 ti^ioa Bivl iJitcliDii. £ 
■l.ii>Lh\ -rV.tBJr.T rinT.. PlLilp-r 3»"'' I bt^. t>W 

-i:iu...';,nri. iJou," I. ^^■l.*|.-. li-ul4'Fi II.J1 

FL'.l.i[Lii-nV L> - .1. '.■■■t.. 15 nnj..L lAiJ T l.Vi. t3» 
KrLHi iiiF^ - S'l .1 L .iLi.L^^-. n-i r\j-,uii, I iu.| i u p.-, r JIU 
I H.s.-lLl.a^dl —Im T 'i F^it., I t\jiHe» HEuE tit.. cFVFr 

j-^c Lt-rnHiFiTD.— !!ri'.li F'l.Ctm^a. i ti^Ap rfiiI UlArJ^runi f .^*! 
.inn-iri'ljil-H — IJr -l; E^M:a:4c, 4 n>jiiL» [U"-l iJJrf^rn. fL'au. 
Kl l'l' annl Ci I.. r»» F-lii^ij'.'lii— Lri: F.u.l^ iu'. I i jil'-i'..-!". 

WFAVJlLl],i:1f.-T4iiTwi'(.yi't-rfEir *ir1i J rvwui, lijt, 
FiiiillilrY. haF'nmAi futoniuii; ^ prr <:i nT.. Cl^U. 
J'.tH f 'rf NUT^ Fjf . — ir4™«. r rvrn^ -n.. bJI hvtp.i £1Ki 
iV h^.n Ed ^T.-'Ilim^iH C nnap. tiu-lij-ii, bBlhE->jiiii kL 

HPl'tHUN.-.II'rasHEi tirkmi, >litiji.'n. Ihit'irviarfn. h11 tOC- 

imnjiiryj,, Ulf •■ 

It^ljii^y. nfip 3Vinth.— 5 A'-Tf* iir*i3D.l. virnEbTTJtJ 

TiH.li.LV hlJITliVtVi. T^t r.l.'Tibrrlh-dl 

AV]:ki i:v, -'■.:.■<■■.., i\>.iT.\i\'\'.^, w.!^'.i tv^}i*^mi 
-r^,^^.I P^-Jl . iiv<.ib.i|i. t!F. Liwi-ta Jjm^ l.-'i];^ r.r. St-LiHV Ik.J.I.^.- 
fiunta^-.' < \4 .1 ^ 

^'U- T'^nH.ili'l llf ItiiUE.'P 

IV. J. urnuir, iJ wh*\wi ./ lalHirtM. ljutd f.^ir ii'.*''!;." 
tUAIXFA'itllan.L 'Mi' F] .M:('. 
J (nut Fii-'L* twHiHn- "i..".-. J... 
«!>. pi.Hii,«Htl..i4.. - .:. ■. 
tj- L-»rr Fmri". NLinH.«.ri-L . 1'.. .'i : ]'F JiLirl4<r'BL, lA^f 
gi rei. iganA pmviL, kiTi KIlH^raU'rUEtf^lbH^Wlli^ F4ii.t^rt>. liiL M^H^in 
^4 ill* f^tf aai ikmiHiBLM by puw. in ^plr ^Jmhil 14 

Bmw ud MlHh Urt wrO. taDl ant indpjaq'bd wi'-b. 
trcEa, T ftHHU KJl ll'Ilrt, PinMulmn vJ iiriH^ i>J 
AJJ>3THJJIT3 f ar gA J.t; ki Iklate UBlvi E4i[iBiDpli>B. 

W SIX ACiti£>1C>iLr:lb.\ilTJ. Vitttf4rn]. FidJLrr Knn, i lint, WKlyL' 
fremiti 
hQP|>n.'t.. Ji.>nJ4 r.lVUJlt Miti 4T»., Al)4lEBiMri. FiulLr . fu uil fntar, mnwiW mrtr. I«ad 4 « IWJ. Ti/nmt 
. biauiLnd bL Ifia WMh, rrt» UBO, mft 1^<W f» 
[iiFUtitrr- ^ Ai^lr Jlft L^*nni w^*Mtii I irtF ^_ B«]^^ 
iALVOnAL^Tur 4 ALL br Mul^W^ t»* Inwt I'wtiKllr punt^. i|*Nicud lHiU« ; etaH* Wi, tt«iq , 
iMBt. Ita^t 14T. ; ITH^ tifeiBB. IfiiiD. MBJi»n-^t , I .'hp rtl . dat, OOfrAl^K.llUib Jbcd A bABlirnl TTCinvi. .LiiiU 
iHIt ti^ii)ir«4 EfHtrt. UldM. •ill Tuir4<, liKLlrhvu, Uub-< OUULL lTBU lUY, ^.:>^H-l L lII. I4.F1 I'lJ 

.ji.A. ir.4.lr'j', ■mivrU- 
('^■|-li, ^^ifiL1lt,. 

"Al^NfitHiiB. ly 
ti^Ti-, J-t.pi*li|f. 
H^iii;. j 'l^ra ^fr^l* 
l .-i. -.'"! i't-iJ. 1K.HMll.1.ltDr.- ]!ir" i{ l .." 
J d'iBfl 4|p. tTBAlj LijU'--. .'. I I ' I 

■favpi hMLil-T ^•^< IrBtn 1 > : i' . f' 
Tt*jMi>2i, i'Fji||- --.■.,r^^. 

I T'.^'fb-'iiijiRi'. *ri ,.' u''L'. Imi'l ■ r V 'Il i i\ ]\p-ve 
' iJmw nrai-ntVr 01 ly l »r n n.jii.-.' Ji .-^ 

S'lcii'KK'IUlJk£H'~MFA.T.'i i^Lll^LiI i 'h-Ijim^L I.ANJ 
aiaiUi hplt, i AjiJ^ I'rjit lialivir. n^L Hu.'H'p 'irditni 
Ud E?hltitTh1i< £br< J'l'-'-miur' . fvrra hrn^T, prk-q frfL 
rn* Aafttii iiff "CTL' B 'I. iH.^ jj,r.'- — ' — 

tiliHAN.— l-««t^i7 " "' 

AHi^J^^)fkJ', 1 

1>IUU|TlHJ4"'.Wol1li ikr*1irtrl[d^.Cc^lU>^ KJ.. 
Tj lirpr.vi^i ■^hinfmJh.H, IVliidpp), UtxM. BkJ 1.flcbi lafe'l U/ HE, Ld IrpL-aWMUkMb'-efe^tri^ ' 
uIgUOIURa 
3:r. O" 

-riilUDUKV, 
l^dil4ijiiiqi; rcMHni, titi 
JjBd IWkiUf> br i\ 
EMa eb4 Wplur UmIM, 

lAHtliHafltif^^i); 

A[i»l)' L4N£F 

' I Utilu J IUHfL 

| .i-j,L! TKBilmb. ^cTF aikd. vuL 
1 J LJilJV KTLLi:Lli ■LtT'Ci^., 1 ''vVJ T J 
iFiTi PliiV-^-. 1: 
Ik'jld, l«-r. 

("Vhait 
JT Al i -* HifM VF0 "' T.ii.li'l'i Lo II jxijE'.r'BtTfuCH n wbh 

i 1 114:0 i:f 1H4. £uu4 u4 0*~lTtJ'ilfr*« l 
rM£S'^ Ln Uiii wiU-biim Ettait* tiM £uri ^t^mUl iMUl ud it kkch IW4 4t HfBir. 
»^-' MWii BH!>k:«*a.rt*tma, bhI (Hit hU ■* prtH 
aTiBiintii iifMin IVrLHj* 4if pnrnh^ 1 makif 17 ftJuEtfTil ,17 mmLlhil Fuidlr VatDUfC^ 

_ . isi itwoija iuaoary, * 

')4a4'lB^JniK'''i1iJi'ii>' "Li'l <jai^mi. UnfL,te> 

'i^w-t littLrr I'ifL f . .t EqlllbA. inriuPibi tkijtaintwritVhff-'^'. J . J . « ftiUtur, tnauJ 

^-\MJ lAi-liilbiLT lut]!^.. At iuriiHti. It"-:;. :Tmj-"N-.«ni. 

Pmia imiiji lin par ■ 
■ iSftik^lliAVla. Tot $Blfr. £ JFJH fRiraTILitri.-ii'LjreAUih EbhpKBuiiUirlitvfl 
>'|.-jLni l-bBsd iTi'EI— HdliBi bBA Ni/BtelriHT— Ld ■nid ag* 
iFilHinin lb i-BK. Apfij- tif W. tIKilrTJt, ti. M..q^*^ 

^'Ul.-.-^ 

n ^MvHlti-H^afor HALU ru UlVb, 4m bK^t, <WLmC B. ^..ifc^.A.i-.h- )*. i ^ 
-btkd, iFf 'MQ'F Flftil buu^li 

cr- KIlAbrLli «Bd Ibj-iffaK 

Iy ' "" ''• — ■^^ -j^-- 

I) 

fj'AltH~WiWli, iim 

Di^iriiFtuirry. rbMii- 

HAJ^lFt^TJB'lMty fLAHT fiif BAjJ. iiii w i* 
tit<iH putonk* gm m. w BJtli »h*lW, d^y. "Il '.'m 4Uj Allvst Miipl'^ 
ih*n,Ti W. flclil-trfli » I ett*%a^rt. _ M 
~ B lAUL dm, toot WAtikBB LAJffii | ' A itl HtIv 

Mui. ^1 

mTAaiUMisM.-i«rti«**^'**?!*fr 

In-**; Vi'. >*^' ''■^rM S*-*.' _ . 'Ta^t fWk^^ AV " 7o"a<"l>a b i4)f *., taf!* *^"*^ 
iKTH.lUb.. A^d Val-r - -■ -jilLXllltf 

rwv'l^Mn Bit HBfa J uh hwr^ WortThi^kiLt'Bt' m 
' ttih>BtforBftri*tir^ Bnftld UHH? 
t 

In 

i 

J isJ II I y National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362842 TUT. f^vnNRV i^roitxiNo nERiii©, mm^^*^'^^ ji?$ar^»^% TABLE. 

d«B^B Law, MBitHm, 'O. IVt^ 

□Uvtr WdDd^Q HatnM ii oM a( tka Uwttjr 
Ktnutllf*, Vur DChn bin ^tm 

MBvAbT oWn. It k nol in liiH (4 
b- tdf Htdpit!* tbftt TWI hKTo [n Mn'Ji Ihii nluU^, » 

bbAtt ihn n^mi'F i'i ihr .^ih;'>rTPt, ttw JhtrfHOTi 

Uft lb-? l''>i-'« rit Tin- ituvrkltriipr l^Atlf. In vllLiit 

rurtrnl fiF Ijr H-lns.'i'* pt:ti|«I lulli, whitit- 
flcV'Ci] T-' M|iiiiilAMi"'iElll7, iiiKilii'vtinLi;^, li^i 

tL* 4jiit>iimt tif ui i nf^liKUJiLiblo Jiprin^. 1 
ii. dLffliiull \v ■wtiX.'i tba, of sgi^ 

ABM In K w«7 to HitLitfv i&fl'dtfffeni'af.ttk^ 
%1i4 ht-v)* in«d« liii. v(|Ti^ttlill^ kb fanUk* 

kin ft l»rii«U<y U 4Vft1«nt* U MHB Jft 

b i>ij trunt aJ ka^b rc|mi4 w'hinli bopo 
to ^'a^ tti* ^tTrr'i'vNitiiH ri'irVlp* itf i^ nHpdiu' 
liTitilfid rimwn in h,^ iMrrut^piiuJcui^f'. Hi.ili&fW' 
ni-viir fi'b^ r>-f lriir.r-*Tiiii]i(, — mrvftr u " nlAuebi 

4ont« i')^!* I^Ji^L. II'A ^.'lEa UHd tHi -Bf, '-Oh 
W'«DtleU Diu'k v.r:'^- a li»UHr i be hU« know 

JBl* fBMpd tlMi K?!*^ ^ Mnnt*| b, 

ifniiK^liiP^ .wAbfl til'cHifrht *■ Whh »I Vnf: 
fpi- |p^ii(^.WiM la iV* n:i|WfiM fA bright ranhLtE 

vbihip*^.''^ When hr diJ Writr IbLLfn it wiu 
W4T fit funiinhLLAir, u )i« wid, " « hniiilnHl 

tiAU-:i J'tJvli .rlnrti|1. nu'*;lMi f't mi fn-'fr intiTiiiiri^" " 
Hilt T^■p rtn Vi- 'l iH-lN'tr liin I^.L'-.-r:-,| 1 i t'i .1- 'ITlITH r, 
fli:m fviJnfl- lil r II- li I Ift- i-HT- pjiL-N. lllrt' 

Kit t.iiffi'f^ Brti-M ■iiisrt- ^lru^"l "in^" oocumiD umaie 
fell rf WH, i■lt,!r«aJ^*t^r«^4 f ^g yMl tin ,; <lt 

to liHMiiio m. Dbnre tnditbai. Vt in tw 
LLil it LI imiiahii'tla br "f ptflntT 
dmri.|itlva AdjticrtjTj,-B to nmrsj (i.-t 

rim^i'HLLaii it t1i^ whsiuw L>?nri, Ttini- 

ir&<i heiTil hi fikihltif frah fwl Itutd frcw hJ* 
TLfHlLkf^ it mufli hrltw in tliin fAnblbui aft^r 
it*; furmntiTH? pmrtipw hiA IjiIkii rfftrl." And mi 
tljiipnlm tliP linirrikrli-Hf hiH «J lIl^To^ nirttp 
TrtiL-.li, ^ be irtirhllr am^'Ia^ will iiimpimkni tt'' 
TwltT. " 1 taMt» fat) irtU," lift Uiw*rt» Ibr 
cJoH ol ^ ftf?* wT^Wt pluM 

«p of W llr^W* fMWiH F W 

Lohmior * few ii|4Jtt»ji^liteffflf h&*lrt*w* 
Tt^-*rr ;'^" atune of tMrvotlan ttailqr r^lvlr 

tlMJ-tu-Te tm-WirV ImTtI tt|>^iifc, tv UKUldntAP mi' 

t>alm!D(T bil miiilti'i.- -wit. . > t All, ilii' 
tp^tKbit^ rQrtiW, vallf il iMppriibLBibL it not 

vit^ piLuf- 4; Qr! \w\-i\}t slibti ti^ fnmtih t.lii4n la 
tl>ii. , . r -J^ ' VP tI**' IrluM^ hi™a mntKiuM, 
iMcH" nliiuliaiL'Lt nnLlilir \t'.\ o{ Dr. fTuImn 
*Lich ii iwt in fnmui] irrinl, ihl'Ipt i^^toclum, *ii 

ll u not Hi iill ncfftiiiii ih.if, wli'H'^ n pwreli 

U^fuFJ Ti^pU^Jl t i l-" i^;JI'.'LTUCh1. IL' la Ja ULLV 

fMhtiJ for rVkTi't r:i r.Mi. Jr ttli* tn-.wmn A kphii 
of Hunt" Hllli iii'*:^Tn kii(ijrr»|it6ni nn'i llmir' 
nvdcn 1*3 pjj" tiM iduiill HiWl *p4t to kn'*"' iH^f 
lauch nbnul bLiv ir UfairBirf f^voiirrr A \ 

Ji :P!Pt«^: .i«! .-"""Sb** •ilh fl«>d* 

ol V MirtfliM-*Wi**>f5i'l<i WMMhiI pc«iii>.ir haT* I 
bam ■ ^e^yti^Hd^trt iiiumat At rhp Ik«I. i 
II « dud -ttlMr biia' il dwarfftlo ufAndiil tli^t i 

4b«ut it, and Ui* lii4ii|cnpW dUpl«Jt ft tahnflh 
■Uluni— to iftttftfif thftl mtit'lild cnrioritr. Hh 
lul* |« nintl^; oT lit«ntil»i w4 tta iw 
IB iH btoRApbT IiLto la InUnttaift trf lb* eoTTWfi^ni:l4nt£i bnl fi^ tliSi tli# ftdmLfiff rlir 
^t-uiaJ f>urtrff [iDd bin Torki maiL bi- rrf'frrt'd tn 
11^ bwk. ■■d Co.] Thv MTtar <if ibk bwik \* Lofidojir 
■■■■(■w of* IT— iiitw Iplt * fr^ah kiijm'ym iiiJ ftft dd hL[tiiai'j[tf;Uie ttw^ rif tbe pcmt ftA, wm% 

liifC* ftiid 'Mfhir "of ipnb, t^iT jvt ll^b'ljtbt' 
*bkb tl|H» «(fffhr drt^htof vf thiw (xHtnTr^. 

)tfffHHE#4^.. tij¥:'''li[l< )l<:"ir- Jt PIkffimi LllAt (1^1. H^r 
\hm» • M t ' wif T * Kit. l:t«D>HIHf ]U4 HIBllA «|l > 

ttxsFf ftfp(^dlfe|f Ln nftiMa^iin uil noj^ rU^- 

l^vdta Umt-; G-n'r'^n ]^1p«rtlMKti 4td Odr comi.- 
ibnfl.wv wal'oaiei n< XwiUtn'i LtbAiT-. Mn. 
■^qrtCirt^ l.trndamg"* Girt la sver Lwfl 

BiAWftk4(nM^,fftt4'tlM dft1i«>tlv'i pnjiciritiiFn 
kM4 ttae ^Hlilti^U'ttefl IVirt UiKb thndinirilr pn- 
fldmiiil. '.lE^'V^lliii^M (vl^lnBfif Vr. P!.iri]v> 
nnrc'lH ibift MFi[H nnn^ ini'lml^M /'^^ {i<tn*i 't 
^.'^^'-JfriTTji, iiifl tn liii Tllll. Itli>»-^ll'niii-ftp 

DflT'*^'' JTIfXTJi^ Willi /"-'j' f '■*wiK'r Y ^i'-'r,, t.Tiin--- 

bj Ui^ IWm Bl*mi|jif inco v^tj tt*1#IJh' 
mm HHWitu. wbu bcarwM ■ -Ml ^r*fidea» in 

bookfff JMipiMM' Mi4 J^i '^'Htmiif- S i i d i Wi i t ^ . 
DTN. vidnufl, 1V« tnuHkUok b Ui«L tif !£• H- 

vijKT« '(Hl ifl ihlrDdii''tIr4i ftdd AofHnB not^ bf 
lY.'f'VHiir HLHiliiHk. Il lh« H]MnL» fom tlu'v 
l.niiiiMrn] littin ■"it'i II ivi< b«^a iioituflJ ip iSib 
r iliLFnli. ><^rLirik1 hi :hc Fb V W. J, V^^uU'a flvft- 
.lnx Ijikh yi itii li.v. .nn't<ut'^M'-'3l^|tW^!ttil^ 

(If tIkiiH I'U*^' tMiMiu wkb^ -vM" 

iwUiM Lit«P. winiflbif iH^(swft/t^ iMjni*»x 

nr bLnl, tliA fuiaui Bide ni /ollk' Hitomri t^e 
PoptftT FJ47)J. U« wdHrfA vptfrttn^li 

A^bxumIv 9«lfcltli, ihft Lflri^r AftRiiTftJ &&]r««H 

^rt #f c^lmiea IwiSffif" Vrvlv-t^^r J'j(lnn^r> «iJi[i..ti 
«T f»'ijiJ**t Micmilliin'M fiirr.iiiJiLi* LhUftTj — 
a Rlin t[iLiiiiu>, thr mkf} up I^h iLpb ft 

huitilrod pnifitHh ■uiEnihf rh-Nix in *■ Uft'i r«i[t|. 

(rf two Eitl]q ifnlunu!* oa ftpnfloltiirt.— JJf. FljT' 

rjAipr'W •If'f iTtiTi'ifli'rr Wtmmu In 

Wi*U [rf tb? fnib1i4l>^f'^iir i>.-"K.'. i^.* wSurb 
invt luMj IhtETCPl *(jr AuFir.iL:ri. 'l'^.' rnni^ "1 

^UTiU UCitFll^ 1> ft tT4tl anC. I'V VLl'ClU' of ctjni 

lbs ^nnvlct UmPi l^TEry boc4 tif hi* iiitj"f- 

dii.." CiPJrW !iNffl^ :tto'«wi«!r^i^;i*#*^ 

power «i>i3}flft™'t' ifi tW-^rtiplfr*^ 
Lbc -tall! Lp sgu^onllanftl. AtBtMM |ii ' OAjr^ti^' ^ 
la furujiJi Vr. CiLiiwHjr ud b -pcvrt"^ . n 
ji'^Di? for C^tfttlniPi'i mrt. ItntcJitaHtt HUl Oi>. 
nrr piiMIi-lieTF, fto-l Ibff IJtyA rflt-bot n* !ti ii* 

na Hi^inv iijii f iiJiriim t^tt lii" iiit^PSii'y iTO^:rmi li^J* 
KviL -vK-A'-^ v.i'h niivb hnU^^l. Uul u « 
UiiLLlLui Ij-? lihN I>]■1L'.^«d ta funnd hLj □Iftim todii^ 
tiiluLLDQ bj' ^Ijn nntiaiiiir (if tJliUft'liaiS lLili«^'4Bd 
iLd Ilk' at ttif^ bftU^bwdh UioiDdimi* thi iTruAll 
'Tbf ■ \ I ■ ; im -1 I'^H" Til Ik" til tie am-n t namU-t- ^ i? 

K M.i-rs-. ■ Ptisr^ U1 inm? iHl^ri'^l ini; 

-li.' -wiiliaff 11 Wa\r .if ITrr- 

Tl,^' xrltrT, Oliver ilat* :3flli R*|s:rnib)T, 
I -.1*- — '■ l^juk T hnvn 1wui 

jUj^'. niMiftt rniritwft 41 Mri-4^ii-i'{<Li ' ij<mi4 

■§^ft', ■W'tli "kai^r' nifl pu* lim AND PBAMATiC A ,'(f»^'tilrrUT!t(W;^*^1>«^**rtM:41i..fc 
.il.i.nt ■i4w*Ti(jfll4;^tjitb4i,-.- TOilrw^ (fc#W'U, 

tl^Titiiiiii *L(l f<tHa:..*pp'T*ll* t*^Trt**rf Tirw. Nrtl 

Lliii I4*frt bftil at l4*t Ibmirn aff Un 

jnkr >i]Mi'/lTi«i>, . - JL Kn^x^rciiru] plnT ftJint^i 
fnjui llin Kn-Brb ii in'^* i r,ii:i<y,'' A'-,, rto. Titm 

hitnni <lfl il Ir Tl' (u-tuailj pmli'^t, react ir (AtHMwUft 

■Ot % Imafiitaby ........ prlatft^ « aoiliibrp tb* l^nj^b mni 
lftt»t of bl* b tbi ftW 

11^ a< JTff iff { V4tliHB'a OtfWM U(»7^ (dI- 
hivJDif em psbliartiOB En Tfav 

bsrSai la ami of WoUd ami Vtii^tcalu., and riin- 
f^jt Hui «iolil kiHariMJ d»Lat'l k [hj^turr qMh»td. 
Om libmrtmyl arltdPi ff/J- ^..^tfiiiLiLijfe' r^loitiqJ 
Kf ^M aunUwf TiLiLtiirlLAl raimtit'iii ^1 v-.iinh^ 
Wid^ IpjBllv^Pb wbii idvoiitLir*.- -uLo L'j}fift:>ii 
4of^ajr Ihit FaHjuwutftTj mrv, ami itflt* b^ f iiJ1 
■b«rt7 of ligliLiiij fthJ niiwdi-.' llt.,:i# WMIW* 

iimri^iritti Imi irbBA tln awl wia r.f lli'i 

^ll4tv . ^ ii1 

P<]Ui1Lh1 'i-'1i.i| I 
in'f^c™ bl'-k'fi !'-'.'■ ]n:ir?ki of Ifif Lin]i ijJ .^i-iiLi»* " w*» 'iTTiiriiiii rn-HTtkd 
AJiHfli! ft^ "■ T"!!,. Jiw wilmiiBh'a 
lUuK^UtT," ^T^l-^l " The UhiH Vl'i'ldw^' 1" M. Irf. 

lii-_iii.;tft+i.u. but h«_^il!y „«i! . . i!i«> y-^fr. ''1 aL tJia7-^l«rful* ! Na», 

p h-* t|j ■! L j hjVvf All il ill* n)nlh*«««u. Itt. Sjil-ftt? 
tlmiLity ■eL'piitlj ilt^tiUHr'^ Iti^ I tbe Krvli"'^ Pt^ifr* 

■' IN BIATi'tLUlfl til lUll-H^." tftKfP ihn critllH 

Wdi?r drinEur Dim hi^itr f^Nnn of pljy [^JI lln' utai^ 
m'l'M t^n Tnaijlt limt Lli^ ptLbSi-^ \AVi<* M'fuirc iu 
i-m]*!! l'. fnr-,-: I'Li" ilmntuliiir'rt f iftlinfttjoa ii 

tfl*' II.- -i" i"illrM.HJ:il|l,i'. r.hJ-]jj:n ■■ rJjr 

TV-;rmi:i| |k 

krt"LI r*trsi»l anTi^i*^ i+p IieuihI 
ilj 

■■■■ fl.(ijMil. In ' TTpmialMii ' bff YtA biinll^ ruiirfi 
tlim a ]Id«' HirfW^mf n,H-H ti. k'l'-fi liiii.'qui rhfi 
[rii'lt, Iml lin n^-wnr fill-'v. .t ., v.irrl. | 

jinii jrivtf* iH^ lht> t"ii;'ih"'-. l j-il.^i ..-;tM^ 

jLftd a'l ibp flnpip » ■"Deunt- a^nl nlr*9dili nH i Ii.udfIi : 
h^TPtftiUBdiijijI' fpqm an unkin Lwak, . lle.vaUipi i 
vp M^l'.4wt'm Tb« pwhl M X Hwl hk nlDci 

ail beftniifnl and llv rtflnpH InTrnv^bur t'Wfti f 
fttfVLit I" ; wbm itt Mi«. -■ — - -- 

liimlb !..■]] T ftiit-.nbMitoi 

t^^ma Ih-umi^i Wit 

liDrT1^»A^1 ^HHi'^^ :tUf«jT0l ftud Jl}nTiijfma< . Tbp 

•Iti'rT u aM llii^ mocF IhitUiqy at hi Iftpi bf bin 

Uktin mi; for vfiuug Kluir. Wf^^ad awh itii]ntn< 
DUtiftf tlma- to^ft^, looUn^ n-mr it^l fu'hii-'bi b<^N 
tba l|«ilBi/a clot:b*a- Hfi iVh" if jrfi r, [fr 
Wliiiib ; iaff^«d a« i«Mill40 ihE 
'Hilt iltmofla. litn' #^ rttC^ JAPAN. 4 T — * f I I* ■ II- 1 ; ■■ II ■ iT Tn:i □ , i iti -i ■rr-;rMJry |t $f|w^K!^ dbBao«f>r. ^ Ar4l«,* W nl(t ' T 
(^idtAMviM^! ibiry imfeUa ita«1f hrfon' 

dnubt. ; ftAVpf Mt ftn hifi«r in Hnjtfaia^ I vwsr 
WTiJ|« , It »ill hr< n.} 1«tt mn^ I J ftvl njuill 
■n aum rvttf T(4d 

tkit -will Hitp"!] L.i ImT'i^ji al St^ i.'aHw 
H«Hii ftipriiflillf tiii r 'F< I m'Jti ^ TliM n<mLLHi 'a |l<iM 
mrr Tiiiiiit ^-tiJef*. filn. tilrnup nay, "' JiIt. 

. jiTi J- ■.L-li-Pirnari ^r^^ll||^li|]^ln^1^ tt^'i it* pThTh!- 
il^i- ., -.K-nk <^ii|i -.yw, [..!■■[ rqp l>l»T-tfl'»H|rb Fv tiA'i 
liDiSwn nnJ ^ikvl r tJlerqam bII thia Limt^ iL 
wac>EiD^,tb« vtktt'.d^/ iviML ba ^fji.i^iwDfup- 
'4t»ni ibi*^iikiEj^.1ai|J^ii^^.J^%i^:.^ 
tartii btKm^4|!ii«iji^BaV^fUM 

TVitb tba Sana at tlrtt-jrf]rfdi- IhuMwa'^.l^t^'. 
ri^v<«tML'a llaB f»M ijkitffvjr'lll^;* 'ihtpkdi- 
li>hpr«,Jia«w^ AUM Htdlftll^^ bU>iX- 
t^ tetbi CiwMMdA*nH(gli4i9i^ wt*iimor ihe 

»birb TTB" pa1i1Lpii.h1 (n AqiIthIi* mn IfltlHk-tin- 
lirP lit Lu( Tiaj , *U3l ft^lliTii? Bl.F'ni]|;T I.t**"-.*! 

" U'hwi l^ts Wurlii wm WhI^ " H'-ki* ]i-nliLj*l-,, 
Ein litiL l^^broftrj uf ihM jiNAr. uj'L i* n<»v.' mm 
pulut uf ^iq^ intf.- LtP foun!i SbonPinJ. Ilk 
prnitai wiirlr. '- \^i^:.f> Ebfl BLilf n.NK" will \^ fnn lb«|iiTlttf «f ^pr:iA^,ltaa TUrMtrW 
Ihd adadnnj."^ p#p4r war U palfMf 

wi with ntV^ tftllt 4)1 llht nbilft^I-ftdKdcfttltifi.- 
Mhli'tf VinJ, Tft TvilitY, tatftlh >tf Jwnftlbii 
5^ "itSLJr"*" TbiinwiflwrbrwwtMir lhi**tri<ial prrfwmsM 
Sr^::.-^??^ * Wn-t^H ftiul who *pBiid SeihUt TUfffctn lo lEeUplht- 
fift I'tiivitftlbkBfsta at llw ^^Ttflr O-q^, M"*tif 
ninl Tiffa EhD ■lI■^npkl!^t^ nf tba libnrj ■and , ta hnif ^ 
Ibv i^kik^Ma,^' |« abaafiL fl^ilppBifc I iyj"*** <(i Hhwp* 

tt^ "ba ftbpAAVI " 
■I iff gonr] KtWtlj^ 

I^e' md«r iiilU^ tHA B'U^toty "vn a tvw 
I miiiE^Tir dllHllM (iii'iH^^rilW Omti.ln-'i iibEn FtW Tipaiaai ^pcm tn- band tr« filii thi lul- 
Ivtriaf Vmmt vf vm 

fonljmn li4Tip b««* I't'i^^ . - 

ma^rfnfiBittte Jipui, mj* ihv ncvbar 

. =i^ 4rW iM ri'ft * |Jf |i » fa kft r* ranarkaNT j^i=r-a 

la aM « ^ H Ei dkilj^ U p«.h1«. wli5 naka 
mp^JWMi iBHtflui lb* anbjpda In ^unt 
UM; .|l4ll;ofth*Iw^»«iriJtw». Aa«(pfaar 
WlitiHkVB'aiiltobftnaiimd Japan or klir CbMmlM 1^ Jamw iHdibridbir 
r«nl|ft tehlD ef IndiriilBftlh ^fplha Jyl ^iM^, 
ric atR^nnto wort i* fartbrumint Latarvat 
ilnvn tbftHflb la« iUAk of Japan, tb> Hpv^ Baak, 
kftd atbw banka ba kta^ m. baiu of oilnlftVoa, n 
weaU atan Ibal HiGviitlfP ii«an«fctiii Inn tkT« 
a» tkatbfJa. Aftiit iba tw of 
AbatM n?Aa wklcb 
»n(»dm T^^UtiW»tci. aad HiriLkjiw> at« upw ftmnffaMta will ba ude hw nft^H 
tar ^ *W *n ffl *tr j iamTTV «ll Mi Iha Mgft will—nil m Japan. 

1^ tflA^i tff:l o ! H ttMi |i| ffl. jt%jlfitPi fi^ta I hut ^ ta Ldk4H. M^'il«b^ 

rvuHt «B<!i^4F^ ,m>Hvltt<«' W *t '(ba' tnletli. , «tlmili rf tti i^ftift.Wir f 1<1 btM 

■ ■^i. , I iDtalflHah 

' THS KJXHra jIT HONdtEONO. 

mnrri 1]k>il ftiSfld tib?*^ m tlrin^n off iljr LdbLtiiiL a r*paft feam tha JaMM* DtMaol ftl Hw^fcwif ? 

' wa ibftt 'ftilBt kba IQ daT INTXECOLOHUL. riRE BHltJAI>XK' 

coiu^frriTiux. 

VwUfdaLy Mj^ rHnkran-ll. U.LL. hlMdnMA 
a duTiftlUkm. rfHuatna ol Xtpn. E. M. dark, 
llafTtbafua, BtwlH^ Law. WDkna, EftJM^I'JtiMi, 
VitutiD, T. FiLapitciek. Aibbi«, 1.{iir«lt dkMlar. 
JwHr». akJ ffariitt, NkNA,.«w4 t^pta^ 

Tj4vt, Tvpcvmtififl ttw Votaatwr Fin '^rnipiniii n 
tb* llatnpeUtaB Vm ^ndi* Bnaid, tb ifaa 
.t)i^WPil«l. &Mra^> Iba H<»..I^ N- PrvwkH-. vUaa 
ni<:,vcW4 (aw^ tbapttoHpf tit* i»i««nt[itil>^ 
iAIitlMap^ Aia .'^tluB^ .i '^H Mto M, Aibfa It #al 
lM|M^.i« . wiLOtta 

' 'llfrl^^iS^ilMf'iiaLTf 'l^i.-pM a iiniiiMT im tba 
^^iiirt arW^^Viar £m *d lot ^ Lb* 6mfu.. 
ant* binwUw vml Maav, laaHwA ai a dki- 
L«T wiMl-tia i« obMaf Ufl mw ftatw karf km 
W Iba X^aMw fa Ifln, Iba MAT bri- 
■m4a> tfilH 44H to Sfdw, ftAi aAvr UhC *aat W 
Iba oo^p-litkm Bnpa^U^U ^a^^^w' 
Ibat ba whU pat lk«M tkiim|b ai£ idi 

f avial ba dnil, m M V^W* I* fbf^ 

l^oniM ttwr VMi lil ban «d* kfeMrltdta a(t tb9 UteM 
dwHW qiPil in tb* attjadlkia «f twm. 

Ctfigkin Lovp laiil tbal ba ^mSM. (» ett Ibat 
in hd-btkrti lo Ibt ftut m IB1>3 Uatt U baaaa 
fiTut Lu Ibfi^ of Um *iuto* aiBpaat, Than 
iirl«v4iM ■« tba cwatrt fti^ aftbubp, and Obh r4- 
prmQM ftbwt V> mm. mA. UM al Iba XIMO, 
ilhvtit ■oald bi nbinfld to tk*0«iWH]Mrt ift 
fbBiEiapaat jB£tnjt«nij^ tfcafi Hnvkt >wllr 

tTflpbtw fc^-^gfii ilwi il-^^t»iipiMili|- " tbeAaioOi^t^ tk^ Snpnll^l rTk^Wt 
H:-^>KnfV»dl(CraiBbb WttM biKib tbu 
iHitd^; ik4 -tf ^^'f - it 1^ ll'i-'i l^koT'tatttfl 
■^^j t)fa'-)ftki|fftp tkat HcrmerimA!!' ^ri^ct round aoch 

rful'lei^ ITh.hI I I PT^IW;' * tutlUT J* lLv..»FllUldft it#,^rfWB» I™llt 
V. r.^ ^Mih ' ^" n.n. bt aflm^lMlt, ^...fW -/ i\'a/j,^r £a ft 
Hj'vr imii^n Aimfq«t*:ll^.*^""* 
B. |rrMO]i mf ({iMfiijf ^?M«*i*i!if but dipiitirl pur- 

F«na ibiM r- nf ^iLW .1 m*J 1* iftLd that ten Sall'alitoT, 

Vt. ^rv^ liiiH. (tiiiir I,;- ^■\■^^^lf MtiFfariiinlr auJ ■ jj 1 Jn-n»rtLeViv t!.n f^H«»(nlLHi, Tlj.Tup]i 

*a[e. UL-hatm-L <^\\v^\\''\ ],its*..i; munT;- j i^^j^^^^ tT,.>wti for Eitn -n T lM.t^ li^walkifw, 

WbniAVA- pewil'lr lit JjV- I -i"' \ v in PJ^lf ■ -h,^ had a Vw,- k^.. .d-:L'r nm] a^f^uv-i-ii' 

fffl bltOMl^ n* li-i* put UMfftUmt miur tappr |.:^.j.i[^t. i-.-m., lu-! ■■v;, ..iirk f.f Lhit 

hk ^nbjci^ i and tb»'^1fclj^i^lj^t|SfNi*i^^ l.,!,.. J.LitiiJ to nm^lp t-ai iho apprc-- 

W«bdoU HiJiuaa l*':Ji^" .iim i» W •W'W [ ^^^^^^^ ^( litBf*liire---BBob nym 

M< wIiltAt papptfi wl(li'tiMi t»*b K^^thStw^^i rrwl/ ID ^bimt a fiirEtip)!;]!* , It irUt illoM- 
!Tftti'i| p-rb nifht full -p^if^ |^}iil|;fiifr vJ!^4t*iHBf« 

ISJ [■'. 1'. MphuElf- , . 

hli' IludTPnl kijilbiji; Il 'Ati'Uikl&g' « 
■Et.aJ KtH-i' w'kiifb, mwrdirc* to Ibt ft^ipiaHi fptii?. 
itiIm^ Ui rifitl l(L-f> Xuvifll ■tl:'>ri«A in Lnt tu j ^t Mil' 
PtoT^t^r It tp ■ t^e of lifp LUi th* tlod FiWbn^HH 
aad [p drtttiboil bf tb# ajiLbar b«ng *' muiop. 
vpedftl, iMiauia]*, ftftd adnnLurem." 

Tbff nrtt p^tHM id Kr, Fip^ T'atrinV Uit- 
waalA. fcM-U» TP tjt LiA 4 M^ifit^F'B nf Lhe ilmniatin 
writiBH* '.^ Air Jo]in Vpulirypli . l*r.if«f)i^ Sw**n 
nlJu tbfl bxjlr. 1[|1«1'' J|hfnv^JMti<Frl ui 

V>iibhL;.Tli M ill ih'- Tofcjpmr. wltii^b ioti'ltulap 

W\B 0 il Hi r. 1 1 II ; I ip.| It I - - If ii-i^Trii ■ " ' ''^■PP*? 

TLpk-il Al'iii' y.-^r Jri'-U'rifpL-^ ja " 

of X'Aulprn^ip (rum Hlit li'Hltrey Ktso Iit.: 

A I'Jpiriih Yeu Hook/* fiiiiiF; An noaiiil 
[wrJ of Ja*iiti uphtfrM. in Ia Iw fnaur^pJ at thr 
tKf^lnmikf uf tha i^HtiA VW- it wUi ba edihnl 
bf Mr. f H«W tba Httl»raf Bfnilba tfl: 

j^m^^wm^r wi^' -TbaiiiPtioa 

Uwof fba JUgio-JtiitULk woniknlt^, In^J^lbv 
Wltk IntaiMtinfr ihfutvulki4i a\ Jintidi _mis4i 
A^lo'JrrUi ISabftiv itlcBt WMBBidn, 

BTid cmtoiBP. Tbe wwb vlll alao uiidvd* a onln* 
dar tnr ibp JhalkL ^'i' — irb>]t fitnTfi«-piialitp 
Lo tnffl'T'VpLb lAa ditM c>f ftll iJiB .U-kitlj 
nuKTBirmbla daJr^ fftila, aal fkvtiftlji- Jf^wub 
-[AditiDftfLi* IjitDdflnwd Uw pnrelnB.'iP HIiJ ■».!(!(*■ 
4rf At: -JI (4 Ptriianmt vill llbBTbv ^. 'vlHlWft 
did ^'(mr nwh^" wtlkfW Sjm£ittifc *^ 

JMfit M.i;tvtlijr bBi :j4addUM«l4ri''^.r!>^l 

' j:*! ..a Li.. ' .Ik '*f*].._. n.'. Fl»^Tl■ liv pfvfn^ prw^. mitinw (■ E^ii cuipitfurr. 
,^1Hl; rAlLaii Qr.,fi>i:ii- Brii.]i|,'!^ .irs ni^il nAintur m 

n^i Ii "nm^n- r .' iii p lji:iiii>Li liwly U^fTV *nj 

^vi'Tiinir I'-'Tr'TUPbin '■' iL' Ik ft^'iimlr L-.Hiden r^fty f 
llO^lH.'. yiit l>ir\i- a|(fl w< i|iii)(ad'4ba P^jn*" 

jfU'Lrr &ntii^'P fn ili.li i."3i..ii- " .;tfri(lhi|-^ 
H^T]>ti Hinn^Si IEmIiU "'iiU<ikTaB^'3'tti;v^:l: 

i« kp.lic|baffl ab4 nii^ :Jitf«|ii..'iriuri. 

'^tltit ;^B^-: At-lfflb.:lrtiif^^ 

.1l«'«VLT tl>Q.^R!bt«it^MH^' t!k«^' tfa«\arUI^'d^wi' 
tbiiik Ll noiniF nin'n j^W. . TW IW {if' 

fl^lniw nf .TAbihi'H i]lv drau i^t^nvl l-q 

. til- lirifHUiy PPfiii'.n-^frcf iLc plnjT hnd U'Mi 

t I ■w.thi lr:iw-(i Mr fJnipi'ly, In Iv'Jf m-^f ^ ^ap- 
Iv^^hl TfliT ii Iff, Walhlrj's mlr* ot 
" :^[i''1 iL' '<■ " I'PP A||wi1 ttuifftftlqn, pii^mpiL wtiJ^i 
" rum- In r^iin'nitn " V*a TVDI(i>tr Itl (iS^-i-f 
aad lllSI^'f■)^L' aWoMf b*™in" bo'^bpIIt- 
J^m*t>*ir tbrT-lTWfi«"(<lf*rT*" flio^aompdi.,; 
w'tbtt'-^^Mt^' *W'(fi" PtHTPbinf *»,«»■ 

dopimt* <hlhUlf^vffl.*tft ».«dnf^tF tii thWPHBM 

.3|r4 Wji^fciiTr hapliaa tu lb la chaw; 
" TTy.-ltV ^ir^''*>- M^I IMftTiJiift Tinv." 

TTrijIpiiii* tSaiinrftmw jwT»TpJ-«ttrT*-*i'[ " Tti >4 ' ftad wptb ivikft rttvWMpMtabMb*in«ld bftniH 
* 1iHiti4iO« iPi atriaa tBa ^fvar Bvaffat tot U b wM uliyt kba dar* MdmR a1 

'iTh kaj ny frc^L ppaaa and lit: diatha Im Ua^ 

I'iaji^B TOH nrpwlPPl- 1t>a bJal iLiunbArvf flatwi , tha T»m Efrfcrbat m ha did boI coaapT tkat ji aB t l u B 
mil dialbfm fib Jpnuarfia'* ftmbafttwl h) GJJ Ita waukd ban U Fahr Iha — ■■— i P .rr' -. 
aB4al3m|Mtind.f. Ol tfa* liilal ww npfl«t«4 biJcira hp HnUd -auit la 44}' ilapMri wi tif iHir 
84-0pi«Afl(W wmUlall' X _ 

iBln M i U Wt frrtti bai bH "i^ 

a»d H JRA M«T 
koairital aC 1^ Vauianlf J- .1 tlwiFn-i 0kat Pai balB«dH#DDt aBitr- abnU Afd- 
nar, bnl alaa ikMugk dm adaabr tnv al 
aalofrV bf tb* TfltlViW flfiaill^ J* WHlhllkt H __ 

fttmiiiiilr 

' witb t?ialfttkri ft|flivHfft'Bb4('' , 

I UiLai ^HAtiim ler tbi MMT MiiC.tMr.iMi 
whirb innTd Dhlf ba t*bMW<triil^tf Bflwlfil 
^mIbTI Jn f.jintj. *' " '-r ** . -J bltd elo dmbt that It vavld ba Tbp Lt«X luffl aaaacb tJ liunaLiBBdata h ^vartl 
aofia i/i tau, prbpok fa pvw haiaf biailkat tka^ lia^tin^. 

UlLki?i ftiphi Vud *t NiEPHbi la Pi-pocL^ to ba oM- f>*Aai» . , _ 

piaM Klunt Ji9*ii*bia Ball A ataaoi h a>a iw f * mjijgpliy lo v^nj tha wtiinta tbrwqh, (Lau^b 
J \mt il ftte biiac ftiidv) U tiui plant ftt (ha p«M ' iHr) but b^i w^irbl pJuBbiiit tkviTBiBdi ipith fa 
Ttw >t Mlp^ it* 1b ftp ; afcfd lit cba ratlwar faiM. JIac J>a rai xfraiU that tba 
t^tWk tt"ttiM>iimi| irtaia IfiflWi^ [ ^Viitanrpt * oalJ rafud K ai b11 bofpar. 

TM w^Pt^n^Hi nrvfi / THE TAMWOBTH WATKHSCJPPT^T. 

Tb* /up_ CHMiUj rrtiUtAa|l P^ t™ ^^^^^,"^*'**^L ^><'"^' ■'■r^H «b4 Lha V^aSt. 1(8' )#imNDED. IND WK fiHAli KB JMIffilJI^i-:: 

ON MONDAY 

THE nUKii tHE MAlTTLtS 

THE MILLINBRT THE UNDERCLOTIKKO, 

iH TiA cfOWSil nr otovis 

IS BLOUSB8 IS UlCS GOODa 

TSEBH WILlx ilBQ BE INOLTJDBD q>BB£F AmACITOSS 

IN BED LINBIpt IN MEN S CL^^E^^ 

IJf TOWELS IX BHIRTS. THE CASH BONUS gVKtjHiuui *m riirkif srrjwn tjirmj^h llfflw 
At [7IW. lim* flnl lam r«11(!<iiti|( tM[ 
" tirtr* ks miMil. Lum^oir l4 Ih. BcHan. wltirh 
TBiH*t*imlHit*iUjfttaf»ithff«." AtPTOlHrf 

Ulif to lii. Jitnili." Mf". Ki'lloiTf. 

Or he mintiBf :.liMr™ti™ bi th* etfe-j+ 

tb.t ■'ft.tj r*a] lhiiM|r1.t M snffy 
BUljjwit kbKkfl tli^ wind rtitk aomehvif 
mligr." Il 1 Itllir ha i> t^u* *i" Inmi Df 
HiC lll.t b. " amy iM Avmrd iklft mtldBf on. 
toamiU to fwyAT !■ otm bAlf v fOfiA am ^ 

Imk !>f pocttal i»^tl<ui 
S'^lljSii ."'■•'Tl.l!- iM'l- itR- to 

anA t^r to »»kB .t*»t?-" Til' ■iJwD 

rii[krw^<irtitlc "»bco to pjid. "(luT AteM-.- 
cui .tmrtiPliBro ia vfii^al will. Lha Jllf^p'.,.t 
loi^uaiiily^jf liiin*WK*.'' Ah . Bqidia.l maa 
taH « iKtorctT it ia ]Titci««^A7 to To.d tiut faf. 
oo^kom ^ aet fitnor wdimo gsiiog ^ 

- liiibn. H<>lw>y>Itll. iKBldt lblt 
k 't^iw Iba mllim of mHi On 

H> WImU taull ««• KUt^T, bql HfX 
tft tta* MDM ciMH. with atrt. 3^i..L.<t/vt 
DB taenia di.vtwUaiT'rooB.. Y.^ lu» Bvd. In 
Mlnrinr Its Kldm— « tho nf-nitm tl» "» 
tvndkar <4 Boboul'^ud tb. i WB.rit ii-a ^twd 
Vt^BBam hi. fnodofB frw bTI «UBirvij.« of 
opinion— h. hlnnlt \>ti tUoM Ibimw 
n( iHluna ptBO by r^fe 
pdle hi r*ru. ^' if ^oij th«*:rt '«l*^4* 
•nnu li*l.<> on utlnif bj ■torn Bu fKIW il «t 
^dtvl ot]t]ri!.liaa. I voold flt» ionit 
o_ to h™- M tf « till 
i4 tin Clil>^ il Ollmni. utd Aa VR* 'ou> •< 
4tKMtanils( ^' ^ <^ lintiiiT." On At 
^ Dr. HolBH ™ oprnHol to 
- " vlon cjf Ilia own ftffffttben 
ti* hU, "dlaliDlMal Iba Btitr" •w' 
» rtnng taJwr " ^t^laer '"^ 

dUbelBfr- "WWwiWMlllll tko»»floo.M.d 
h Ika pdittel ocgmnlnn" ""ta. " "a )°" 
Uvt a^ tbaaito wUob Ubaa platf* in aor 
l»le™UUjU dWiiBJimllol asl 

Hps." Thr mivnt r^ttrt/i" Wft&aT^puW Iba AaawttM 

niiid miuant tia quaalkntt V'li«S. 

upoa it." lia lliouplil. " pjiowt .m--limp|rnn*n"*a 

ft OBT UaW nODlJitLO.LI." 

Witli vitj" il i' Me wDn3cf tint Km» (rf tha 
Mn .jMKri .f Iha ralippoiia pmafa l»oM 
»lbui>^ at "Tht Aatocmtof tboBwafcM^Wa 
^1i4n thit book Appoarad. <^ 
lli'nlftit it wa. « oooktuy brti .OWMj^ 

b«iia# wm~m, im* 'L/'^i 
Lm barf «itau.ui.Bii.u fib 

totsa'-fi*' 
> <I^^ditlll>l• muliiwl 

4nw4 kmo^rtit, • inmrwit. , 

Zhh HlIMad ™«- ot twine Inti a >sli™c. O"' 

Sh « duumri "Ian" M aM« a. tba 

wbUi bad tppsawJ f™ Ma g« 

wb»t ba j*« »• -J- * j; 

a> blomp'"' baa '>>^ 
' , to mtBm, bb iHtontr i tttHpioa^la trrti. pnfarip 
pMaaeat-ftcr ^flTea . btoifiupiiiL li tkft^h of 
her 4i>tin^taiabailbki.^^.i. Oo>irTP< i^tiijt and thr 
Ctfifiie- aahwi aofu^l mui^lj tif W. J J.u'ai ft»t*TcrV 
alliaitioTL. Tht loajTwt V^ '-^- ^' tlIiju..; in d.'- 
tinHXi I.. .Ton., ot Arr. ir'LL:« a oVL-.'-m .ul'j^''. 
rji.LsC: I'V l!i>* I.L33tH .[i;. i.>ri.r :tfHJ'lt Jjrr p^'jj'ffi. 

li^mT pi^iMikt^?.! lifr. Ufopniiufli wuaiow hatL^ 
a£ mrilor wor>, Afvii^. Dt. ITflBlaJl la a'r- 

t.{ii io lutrttrt w-iitWWawi t«4ftvW-ii«™k.- 
tboothi, ■.■>). It ;BiM', to»itB«r<P!ia''*ii.'?»li«""«- 
tatU Stt ■■ItMai <#ilii<ti. im**t •. ruaiMitft. 
mis i5*«!it-m4Mitft»Jt»i'aii t*tm It nWiii 

tHam I^UaiaA*! igmik tV omlo^^lit- 
lO^Ul ItvVlH {ainillir f™ U» tM'al ■' fiSfraiiM- 

Kt. <lBjUirt.CjuoTj'i oo» ^'^^'^ J olrf 4 L>1.1. 
lu ngrntMit* aro 6itrMl'.<l fii.m tcirr TiL.i-^:ir 
jnatriw. in tb. I^.n^.a!! .'i^v^.c.-. ml Ihflt nany iif 
tbv abort fcitd flttcQ hflpt^T Jitpr^rj .[.^mMiaiion. 
and aritloiam* fmniij^r. Ii.- irt*'** aaaah ttt 
bis f«4M ID till. Irt»k L.i tl.1. i:i.LnV4ibanH. bol 
" nailt to ■' TiUiij." Til" Ulla la jlJun- 
i. CHlmm, anl Iba took >» 
I. Hawaii iH *tp M...t^.«jltt..lwiI'.»J0at 
.ft«tofr(o»l»l»'ttlBi(«M'#l»-«*a'>»l*» "W* 

MHd •tUtniVtlt'Dnt'iuit M well u thi luiBoi: 
aitX Vfllk^ llblnt-liThi?. The piiiilifiim am: 
IfaanJtklwdLalia't;*. 

A panrtul \Kidk lb • bm alwaf. atlrittlTa war 
ia Z>I»W v/ l\i-ttiy, b/ TfnUa Pulw [A. tUn- 
lUtda lal Ooi]. "Tbr ountoat. an ajffbt abrfai oa 
yttt^laa af iWRn afld woinrfa, mubo Ignnliln, lAt 
tba drimkat^ wltn JidiNODB bar htuLtjuii Va lit-?, ..r 
tba iallape wli5 atoal. I.ip. with'* Ltoru-J r^a:riir- 

_ ^ 'I'iia priaoitHil bfjom 'o atfh alutub la 

aiwiiH a .jrwpatlirfia oat ; tba afflatsjt l« jijad op 
aiamiJ for attlittcalact BxIfailattlHla bOlIlClur 
b«tar in tW Usb ibili Uil 1^ D^ibC. *' Vko. 

(oar point eJ ^aur," i. liMf ■ 

anrl lata . H^IJij^lMMa J9I0«» llllIiiniLl 
■cOlH <a tb bmt <Mhn n laHina- Tina ia 
aKarMbo' • baali si dWiii* ibi bbk aoi 
tbt mlritgit iUl rtuIitiM Uw mdir M »n» 

Hi tba BudML 

chaap aerida pf ori^ltbl aaraia boff ia la nnr 
nr^wt pa^itl ot hoola. He. Viihsr Vawln'. 
LitUa NoTiJ. opHi wtlh a 'lur^ rjt Krdn;}^, 
far MiM Lwiia Hiub. ^^r jr...'U .* 
.S^inui. Moi^ I. ucfibood tor a bap^; 
pf^iaf i tbfl rapantauLw cf UnagraT. aaJ if.-^uk 
l«av« tba raajar o.ld. Uarriiaa piMjx too larv. 
n WSIe, and " I^JridBd ^' liaa laon af ehanai and 
ponkiUtlaa tkiM anr eUlR at lUll UtcV 
panic. It b elararlr tRjOHIi 

«^ 

i^ait' prMi. n«tw aa*' 
bm# mlntabw !• tb!a ntial. 
'Oaiftn '^ai la ICaiwillan'a. ui tbaboakla 
Oilfal A <F<* sir", tr Tbao. DOa^ Il taa 

I II I I •> » Alonioar 
HiManlMtbka, a Mdaa|i«a« 
kal abi:tiieikf-a t*lli»aajl|' ba <rf *«« " 

aJWi*itra»*> 1 
Hi III ■« Mi lad trill 
faiwi tba 
*»artuj -aj ^bEJ I7a*>r » 
Ilf UUu BaU (hai 
Tbawdlarbud^ 

HW. Ai*'' ■-. „ 

t. *i«wi Waal at balaoi riOata 
Wala»*)ia.B>«lia.Kwaf- an 
KBiWv. In iwjpailwia It millEn, but ftf laM 
^ jlirtb I ol pntaa fnt tba oaetataval baow or 
^ttsbl Ma 4h«waNar*. 'l^a autbor ia HawftKy k inaHBUr aa aMw* 
^at Mt. PAflStTf P&AHD" ftUL'AliTtTUJKHL Aynm* " vbtE'li trair*. An^klbAlij CjqpLjIi.l' 
aw ti- pirbllihn Willi ilt'zbirnEifiri* hy Sir. A. D. 

]ht<;liHn>. 'Mi.-HiiicPL KliJ pPlkpLLH^ ■■]' nnri^ n T-luKHi 

.11 HHr.*rtliw Viy Mr- Jobfl flarlilPKii^ li 

'■ Ami-tJinaKr'j 4iirl iJlb*ir Cirr-daii*!! ih' " 

Iq ihd ^.<Tl ri-'<i^ pbtub Mr. TiLMzijic liili'tr 1,^ 
OulHrllvi.tlrj.^ l*t ^i" luMika lo Ibu rilili«tc-3 i-Jil j-'iTl 
Mxv niiMs.r i.'liPNiHrf'- f'J apUililci^fipl.T. llij ui-en- 
tiona pn htM JnLrnnluf'li'.^n I"- 11"" " U\'ft**i. Tiiiw,'' 
Awt >a^Hr4f t<« AppaftTh bav hia " frjr^nlfaSiiMi him 
ir#VfiH|^ tl^ fftiill" cut «f Wlil^ miB' tit itiu 
^dt^ I***"' Thl^ ia tba rtor^ " TUv TiTiiiiirud 
jfjiSl,** TrtifTiiftfawiJ* (ijirftcitw, f™i"<l«l no an 

(iftii '.TTOSma .ifinp a«.ti«Jlj' WT^' 1*1^' • -r^.m^rloiblr RiBEiu fatap^-m^amiert'Ji 
^-gif *rittH!T:tlHi*toi'f Mr. Hftrtjr la- | [^^^ ^jj^,, ,, ...ji-^sl hn,p., 

\ Vha ttTlPUT ?jn-iJHJElK I'MIL-I'' ^r- ] 

ift Lbftf^r. ?f ! 

.|.fJVi.l I hf I Lii pfAMi ftltd' THffilirlEi 

i-it nil ii^FL' 11111 natJniiit hiva rrir.* 
fl unrr lit vnl'iTilJ-i-r -'S'ltttr nf fto nil 
)Tim1u,i1'.ht," M 

p(j:ii- pwi' li'-' 'j-j**- lii'i i.'l iTiHiftrm IppfB 
nipble ?4'nTllPi^riii nipil aIL l^i^ LinU'l'^ln ' Not 
Ul(B. r' pphld p^LlodiaiL in tbt fiipiUH 

"1^'^^ r ' ii'i tbink aad.JtVbot ndil U'a tdhth.'t 
l^tutT iniffo J<i ^ TinwE: S-' 't^t tbutcvml p«iita 
i*f the tjlfffjfT IP npp).rtiBtlr »a UBPflpbirtimilAj;"* 
'rS^a . iii^ib^^^ant Imnntir viJjrbt hkmb t^i Jtiatlf y 
itr. thwiifM plAuTB of dnun^tiHla bLodmoanl L> | 
ilu^ Iflf 'mMTt orilio', t3n\f. imfwtauatftl}' fnr i 
(lufLdhlldkur'B 4M'>fuiiuBtT It onl;^ appfiiTv.l in print 
wflakaiftfttT Ibt: atiftfJiita aii«wfif '■ TIn' Mi^ni of 
lb« Ci^ " IliS l^*-n »i^tft3ji^bhf>d Howi.'tr, 
fl\mr jiiTi -nnJAl lUiilxumiim in tba £*ini« pft'^i 
abniiM Dint bu if.Vf^n t<pn acrlirtatj b^ lb* Attatn^ 
llan rwadcvt '£liv anthAnh rat* tbe.crltida bp wa^ 
lOfivg ilMf»,*Cfl-imWiaiA;ft»-AfH?*^P t"*™*- 

iJter fiaoo tba I'lutPlof nf viiu rL^apclCp bid atilhrr — 
tn 'Aatu tba fmnplniw lln'ttrtr^l lif* ItcpliJ.ui. 
tTifl'cri'j'T 'U ifcrftMiwi Mill tpnui* wmj 'rplj bj n-- 
rrfrlnij irii'i^-nliLl;*- Im I tii- tplpiH I id Wiirb: d/HIB I'V 
rhi- .l-.ni tti^', Ti'l yf, Ihr- jir^'tfT IPiMn at i'ijd4,--'"N ; 
-r irr. i ii!j l;.!- ifl^ nil p''M>!. ^flil Bfl btll'lN ^ 

ka...t;..i, i'l l i'^L 111.- n i:-.-'« crriHr- 
"T.Ti- i! I'-.- .-I- .1.1 nilh fiir itiillkiinw M'^by 
:.T [.i.' -.1.^ Lrra l.i lnntmj lh*i nrpfaJ-itlouft 
(nrhi^ >.-f-il ['^■•^^"•■•t-vaiii I'L^tfTi Ripv*i .ISiafr*' 
q1 tb^p .\LQLUi>vin i^W BtKJTftl nm nrnC'b. UiTi 
UiininU IkiAlWl^.'i.'t^plbti^' OrSBqiwd.' tO* uiq-. 

fiiflra Ji- bfti tW*** -*rtl*ip. *fli;t^iit-**x '^P^ 
if.iifl i^;ii|fia±Ld. Jfr. w*W;|!^ja>ppM ii4.**'oi' 

^1 .ri..-it .iiEhnriflor'' iii lyl Lrti- ' VU'^ljE^ '^W jwj^ 
I'bi: hi^nru TrUrlT kunwTi llirt *|ai,^dit^le*'nf 
iLiAitv lyni'l'-m iJftiflj pr.vSiiT!iaiin H, L). TH-IHTrnnpr ta 
AU-iri'i-V n - ■Ans h,r l.iT-.n. n!... -7,1 i : I _- r . . f 
llin Ln|Pnfln-L' ihl'JflL-'.i i-niJiif.r: til" Mt. Inaf Had tvdk, A[>alB|t 1h« nTi*rq[ai° iji«Aku[Haal PhpNp f^J^ftp K^bb. ^ VrC^, *>■ (amdtifritd 

* .... w 1. ^^.1 a 1 hiHmiiM, I (f .^ sfiirrtkr l*ir •Tcirkii ih« Jfso. J- R. Tflonir. 

Efri1:iiV iilkmnun ],<f itit nemlitr f« tlii dliUk' "~ CHF-SHa ■a iKa iarltqd la FanplibdiA aw 4< ffn-^ 
^1*1 mi ari»*«l*(yMpMa Tbu •fa^dt N p-™- 

bwnad li¥ ddantAk p:^ ' loH a[ld]r>P<, A ipftalv la 

u -mh-V, Llrnr intl '"^'ji* aiutiinf. 

r»«p|Ll.l-,^[ S'r. if tr^iiLLB^. _if ht, ivHt nf cb^ and iraiii| 
Iji 'p-L * 'rttllbl« I (jfiipJa^ ppMRt tl'h *lJ I Jawoj llwriaiBiiioPM, 
VhtT lik-D tblf I wbiiH ■Htfaian w^iiilUx iMim\<tf^y Tba fitit4bpp ^ r-i.l-.lmpfln: 
Ri4rr'^M Ir'Mi hIh 
[lE-PriM •Llli r 
ni'ill d^n :iLi I'..: 

M««r«i. niminfr. Sin"' ]Mii»].[ i; Ineo jntiDilci] by a frkftd 

Urool '■ ihaC bad hvr d^P^JB maf af[i?Tiub(in bp ^ 
^^lf\ Hliiijed. not At via-iii, Tb^i Itttla inijiDLDJ loa | _^ 
Mf. Hiirdf daan-IEN^ a* an inVjJ^*- "."Lr^w niir k.- j (b * I'jvvb ' n.ai ■^'T^l■:li■^ 

■Lit* Ljjr t 1, Phi":-:^. M'M Mill ! 
i'MtlMa, iinop rhilU^ii 

IT.-i[ri''^o la i?fiSAi37 bur'ij- 
'V.' Wr-. ttiiciiii'jiV lt.Jli'^ ■ 

r'lr'-J- " nf ihtf jSviJoPj 
: niW r. 

n-^ivjn ba«. bcQR "nn^^TLU "X 
|ir\i.;UPl i.'ll of " Li Unib" TbiA btndi^ i£-q.ia Kr^vp pau bI tbt 
qVfailWllBin ban >^ nii^aotJ af Ulnat paltan 

Am»M qqlah>«TTmr rniP af tb» bbab rMplK* 
(tlft,}, ftU IM lb. 'KvdHkAidt feaaabli* pm ec^,' 

.a a ■ v.. .a. . . . ._ ^_ „^ 

b«BdMaSMi£'u 

TEB BlCPEltt>n AT Tiri^ i*lLTTAHT BTAW 

COLEaWSIL 

Ol i^ib Utj Ibe l^iuptriir niltM) Ibc UiEitarr 
Stefl CUbj], Ti'1.1 i^aaidKl at tbo ^ra<jaal»:o ■ 
dw. HlaVafavlF E"^ tkti Pa^km at n inii Mintf. 
aa bahL Bttsadid br Uxr.jiLii 1' .>l:iLnki j i, Hiibi 
r^ftibifftaiBt laii loLLow^u I17 iiltj ir t'rnpCP 
K^La, t>ppat IfljlkKta, lCa|bPpb<r f<n Iti" iLJiptriKr 
llwiwkMlit. iJiaanl Utuvn tilnuiFii. U'.vJ nl 
dtp Al^fmnn'm pftBOmiJ llaff, nn-l Jrt^m. I'liaif 
i,TnT*d at Qim puUnffa aL 11. iH i p- i^i . \f t*r 
4 khnri raaf f hr Krtififrtif Lisa]- ""fl MJi* udril*' 
lirilL,. PTii] 1ti4:n 'Irii^ t.T hn ^PE^U^tV rt,Li.||n^i.v, 
>ii aJJO H El"l'J *rilllpTv. r.iui JfEfHifr. hKiL^ T .■ "T I 
dhVntrf. l'rtA«Xit.iliniiLh-.fci. t^iHf U\.f irmt^lr;- 
grudualH, tdak tumaiuil nf a ^onpabr ari'l rrrpra 
K#i|[ind(a uni [f Aiteicafld Jif b dB(vl3I|]Aa^ IE'LIj 
^hnvAd ihod .Anlfai pdiaJrabET. TbP aliptr^iepp 
ami iin«i vwi- tbra a^prdhl. llHii i.'-iPvimfPi^f mi 
nnrtiFiudfd at II. H ti.m., anrl 
Tf^UriT^ |h> tha ('alaofl. Tiirvn vifp a'l htuhii 
Itl LfaB ntanWr dqipftuAat, It \n "iTalr?, ia i: 
a^Lillvf, if i4 farti^MfaL»& ajliiiar;, Ltiii Ibiai 
Jlqwiw «C<-*^||^iAMnih Ti'ji^fdto Ua Wktar iBfpl; fAf 
tbt Iba - Ar U- I'LakiiiDrVnn. H L,Ar, npUifttd 
it pat ftft tba ilAIAtfttkiA ilaiind ta hftT* ft I mlit . 
□f aapn^ttiui tbaf vara mjalrtd ta |aaiB#|BB b; 
rppfiluthpn. tkat tbpakraHof tk> eaal of ba 
nada pioaa ow ibBapat tf Ibaf badt kaan Bada bf 
in iBMbrkted AAri^MMfdl^ 
drfPittoiaBlal trilA«tt.«,lM'MNlfc-:rttpb nMnrit 

'^14inwA%^ fouiad «l ttm^ 

lfitttih,ib«dM^rM«iiM^b) bakaudtafBanaftaa 

i^-ttunabfai^.tbitt tb44wartBvt ml^temst. Tk* 
#lH^i(l''ttl -tk*^ o^^kfa* WBbi 'V (« Moil rbI ifto 
diWH*** *fl ba iriwlir ***bn|M hf^ W«rk* 
r^ilfitM* Witt JMiArttiuHt fil tba aaHirr Wm w^ri tfr lfca 
pEpri Ibrir w« lootl]; ■■nKfadmidt*adb44 iiBBt 
OTflr fiMi'Hi uiara tbati Lf Ibav hal fam ata4« Vtib 
fn-.i.riAtaJuf'lil^ar,. H wj* oal JUT, fba U ia iftl l qflB- 

litlt^Hiii. iSat tlL4 pL^t Dp« vtleh tkan na ftfl 
i^uij tlNi^uIrl bt wIli-ilv ALTin toTtenrth tapa, 
TInp EM^uDtr^ 4a a whi-jlaabsBM baallkaaoiCaf tba 
ib^iTviMU'. pftiaa 1^ baaa pvt Bid Tmmi 
1 \* rmi-^nl lof UBadi tbii |k*f Wftn 

patf. and tbu* Mm n>viH«l kM " '"" I baa ULniitAr &l<l*T IL ]!■: .i^l-l^rmin K MiinKf tbfn hii rax JiiNin^B ccjmutAiir dit Tsitgi . 

Tba MalaBtf^ Utabrallnn to ajDPBaHi3n4i thp i ElaaTlhWibitSSS&M&il^ 

1 W f« tM ft pn>4^ 
\Hwn ■ T^^n WB tnnajpad tka ■attar 

Oiipi-il 

Ttia UiinaUr Tbkt bai flii4blA|| t.^ An ffjik it 
Vol ubi an wntttm |Pr,NCMt (a tbt dn«rh«aftL 

Tha MirLiMtn- TM WTnr^, iB laplT, flidtbalka 
emlaf ftHit [rt<Ti>r* viih ilifi Afila of Via nraitanaaiiir 
'•mr-. y^i d^uht Vir LrBadll PBbalba lW«tfU 
" ' » ;Ur Vciuir) a»vld M tbftt tb«« 
IP tip>b ri-i^n tbBt tb4r ikHkld avt 
t Iba pip*^ Om Bnld Bulnit 
[lh» laallar toi Itht nl'^aa^ui^ aad aaa whal arak ad^ 
tjpibla 1j ba dua. WiLb r^^ard tA tba t«i4ara H>t 
|hr mBC at tb# wbbia knvfe. b* w«»Ld prQD>i>a ibal 
bpfoTP a«^ tpadw"^ ftiwptiid it maliJ b« anb- 
uiltvit to tha cnHnnl inr appmral, bb^ pI tbap did c 


m m 


^. 


PI 


m 1 
i t 
w *. 


mi 


m 'Si 
L-3 \ Bl^-i Jl. llarkcLTi W F. HMl;. tl^^' T- cqmanHHa. 

w irirriF. lif-iiv-n- 1" i*, y.,v, ftt^ii%. AiTI jimj 

4]>r ^. ti . LP. i:. Mt^,', it :N';- iBJrjK-J.wA'W;^,'.*, 

j.u ii'i>. .). r, JkaLiL, w. ttjj.- ■■■ ' ■ 

p^rtTn't wplpjliiii|^ u"! iVrii^ii Bgt)|j!*]^('aw^» 
ivi U» Pii ^T.r, La f-axiv^., ■ l3t^j^ll^ll, J ftHl/r! ^A 
knii«1 rdfti'tL iJ'i'jr HI-HI 'um,- 1?. li. H. I Vi'iULr VHia' Ir Itd^ niittum , TO Ti?W'-PBrKf(i'i^,-mt Biaiui, 

raada br th« JUnlaMli fiW l^dilkii j« Tia^M ul lb* 
iVtUinuf di^ Ihi ^ni*(h,#wB- 

punnt WorltPii P(i:t4)lrtiRM«i~'tll-'t!Mplnicri. I'bjn n 
avwrral oo;pbiiaA| pvtala Ia tm L-i-in^iiircrd m tbii 
Itrpu qTI potion. It will, i^f i:i:ui-r. Klmir^l t^t 
li fa Ibt datf b1 tba CuTrturiii-^r. l.i- |;..r tli<tMtiU4 

WQiba dsn* Is tha cbr^^i'P' ^i.n iDi»t Affiaidi 

If lilP lil .-ilM I- PfflnfuHTpJ^ 

ir.LjIi-^C .^,..|. |..:,l It.ftjh.-Kl, Ikpilrt 

i.1 I. I 1.1 1.. il-n.l- : Sd-Iw thl 
^ l.r.-^*. l.iLrn ilin .IhIh- ufhna IhbhLE, 
E.'n * r^uvi f.if nrp-»,t aFT-"li™i*ll- 

LiLiL''n: ^:iihi.r;l J. ciQc it.ir,\i\ tbiii, 
■jri.IiiLn t'UtLic rr.hiiiirtlHi, 
fWOdMlfck^i iiMlu]hriiJpiiL P-TwIrLM-r and 

\BkkB i1> r«4jiiiii]^]'l4l]i.iat |.i» I'trlLUj^uc, whiri 
wfu^j [S>- l-i.i* n.Mf vi^x WW hi ba pu^ 

Linn 1h ■ i .'^n iImpIh '' Sa. 

JJi-r. w .If fAf [*^^rtakaaupqatliidii;-liki« 
.^ai^tii 11.-4 tvnib amb. Ti'-"ii iij tba lliBiilir bUhitLr, 
iib-l 111 V:* MA? iat QLif rar'il isipatftBt VW);— tl4 

E.'XLbJev JBTba.1 il.D — lB iiEi]>riiil][>B tB lb BtHBl Btln 
iLriiL^fl tna.] puliiu; zilfk'f.n TpblB b*fan Ikanik* 
'iVcrk^ {^i^wt^wL Ur llMbtf^ tbp i 
r^ilvajri, wu akailv 'I'tiB nri^tinr'lj L^fl 
Timt i>oi\y WOK I 
..4 tta ia« at VPLlll'lll A 

jh]ay&l E-r 

milll'a llll.l- 

,Y.V,ij. 
EL'j iiL^L'Jy L'bi LM]., wbt> E| V J .> A.][uir.i'. 1^ 
i«' ahiilx bbtd 
i. :>n:i>-Ti ill iLfi rilan^fjijer.^ T^^p, 
ir It.I' ininrrrtnrLiL. mn " (pitfiliTil 

fi'iiiTtb ud ftAidi^'^ tiititt.til^' Iwrf^Lit lar-piur^ Lirhjh*!' >ly JiPrtn; 
LirijlTi:|]|iJ of liTini^- ln' i. 

't >>*riufl.inii' Ibiit llatf piiLlKiain-jiL di [Ii 
KiiL'li-li JE' iiiiuAry ■KKM ]ik»ty Fi» /'ij^ri'.i F a im 
L'lrtii^L riTJniti;iiii5ii'lii T,tbr»pt fnuirJ^ljoii. Kip 
rinini' tiiii>^pft^ ^ l^jai^^A pipat.i thpi OTiJVinil 

tibirV*^l4lfli*iM:f*WM (M la^ ^"n U) i» 
btt^UrHid-tdLi .T^fAtvliI ftl'L' ItKB.-oMt'.-cif HPtnpLlib^ 
tb« 'Aldtkianfl'K ^ Mmnvi >iiiu)*iuobp, »nii nip 
rvt-urD tbe' cmpLlil ai psndrd la likatr E» ba nvsn. 
diPiHnfflbla psn -.^tjciii at Viwat. lE iiLiy ii'Jt 
trtini'riillj kppiiwD fP4j^ till' i-iTiii' ninliuj'ii.jj tfiat 
LJh. UjiMrnW I'lvwr OjfijrJ,la jj-uJ^-* ^t"^' 
piTJib, LL4iQ aif niBH-L' uf it- wfi'fki Uf ^ »ii*et™lep 
IwwblLb Ilr. J- A. n. Marmjh 
nnwritJc. lln* i* ft rfi ii*c*fl*Wi*.'^riWl» 

< ibnUrfafiieiit,** ' *sk»wWeMirtt,* 'iii[i4f, - 
fi^t/ 'l-vlff^Batn' whLib la arAitvitllll niu- 

fel|lli/)loir/i Blil t*rtl(P*pJi tiOaa t^l***] lelfL- 
tMiftid itl R"ff]ial'L tfben b<^^ inl^n-wvd p l. 
I tbtnk tbi Unitflfwtr prftrt *PLiflfbl tj mcl n 
H-bilailj eftvuple, iiiateaii <i1 fullowin^ iUo 
igfji w^mi . ta A,, ill far t>iifaak*nf pnvlntt four 
Thrt word ' jalfyeiBent ' La< l-ccn ip?]E in tba Kt^- . ^^^^^ 

riPcJ Vrtiioo wmw:-.. -r-U'iiU' f^^r , po""lnfl^f«\Wi" Bii bL*J> np witli bim- 

Dirin? judflenpftt.'" I fT,,.-pi^Hji \t,\r ibut arsilfitd ronawti laaalfcfitfltirmi 

" Wbn Orpfili S " TTii] aburtlj lifi iiLibUphnd bj 
H, tl, Vibbfili mdOi.» la annphki;*-lii'l*w aif 
[^OCf I toqia-t/iuufin Itadtjiartv^ ucpbiV of Ibo wrawp.:'ltif-;V(*[iMi^ '^■'^ttw.JttrWt^Wl^ fnt!.'* -Jfri 
JlnLlflf^''^^ 'dfiLiftif (13 Anuaiii] *^ir>nt'a n^p] pftnmi* 
IjIiwE or ff^tiinr WTUM llati Id ^tlil^^l:A ."' nncHtit 

J-ff mM* Ihpit bjtJp Iil4r^ -Fr-Jr r i'^ilU'd niLT-" 

Iro^iaL-nJir thiin ffl»ti,l-l muJiE^ W. l-. miLl^'.l . " " Ld 
Tbrti-a " Hill be itic^rl al tba I'riti 7i!-a* Ttottr* 
ti^.piirlil. 

Mr 1^. Tictii iaJ'iTi' laHP Im-'^ic ^pppariTii 

ITi'Uhj-Jnb-. :T1 H ;.i.il':tl.ii dly l.t W JLN rt a lUir. 

'niin wa-ii ^X-iti lu.n'h wbin bt; rGdu4i Bl )[(irr 

diPHl-V WillWT I^lJ^■L■!.^^ LViJ'L^.CI". " llow t-t 
HIitI »tl'\ " Frn (JiaramU." Aa ecii:ihi h* Jtt* 
li»<.iil tJiB patbi.'tjT' iiiiililml rtE .V tiwl***P^?f:.SSu*> 
Liny tobiwl iatitJiar -wtrn, ' Eii;i-^:.i|i^;iilii. x4TirT«( TB^vpticaq Ift Dr J MBBr w ai haVd BtL*^tft|V(aHa4i^-irtb4t«ru*wt«bil(b»44»VJU 
i .tvo m Htk BIbt, bi tr^w* Tip* jpilEplal*» 1 1**?-^ "^^■''1 DkiI wmwil Jl^ 

nunihae«d abaot lOiHOH pcrmii. C 
'b* Iniptrial HijaaatiuS'l blovlatWi 

alBMlS Ml* oVtppr PB i^^W I 

in J.Apftnt*a a blil<ii , 
PAaTrtaqtya ViMela HaciiiPiiluk 

^■s FErtiiiTiNM itiLS r rnii:^KEl^f» ' 

y y.-'jiihivi. Hfir.k^-tora AQiJ liPTri k-'i-a iifl^rttb^' 
.11 E.h^ foLLUwjU); V'*''mrib4'l< LU ri'E'.rnurd Id:- ft 
FitLa-t iMUffnUr tDni-LupiL tliht t>AL:4irrn'l iih .1 piaUl^ 
ai 1{-i>n.^tiJii[! ilurnj th-^ Ji's+l -"-th-'iI*. T Iw^ril 

rt*Tn. bun. mWH^EAl-V fl' tlm F^.K. t-tmvvi EH' 
Lii>tLiC aa i< jL^ma : — Carl-iLri Plmfl hiL JlX. . nLa¥ili;» 
tttf Lb6PJn<B* *. tbn^ I'll' ■ ! 1 imli HT*'I 11* iL 

iLfipurcd lik«tr ta 1*1 L^n hLirt'it^kTt ba -.r> 
lb* tiai a paf faot riEUt >:^;i -x »< 
miMkiiA n 4p iBla >k« bjtuJp - 1 1 

tba noiiii: 

, . , _^-tpB**HlU(|bt.fttt^.WI''k''*. . , 
Mpiiia-Q'f ftHEi^eBtfl^'dafi^i^b BDnuwl m EIp^ p^Tilwrn 
*alit^Wi|***Midw4**ftWwP prc'lHffMn , ifaxa^Pa ttirUKCLUB. 

, ra»i»- 'SlSiiwSS.ti* -tarn* 

■"^°'<'^T" rroiSi Ilia a^aa^ali^ and (aailtad la a wta Iga <ba 

wIi:h pyHi ih.. i^cin* 4 paiata. 

A eun.i.lvatiPfl r-n -Mi . tin hh'. .'-i ■ ■ *..l. ^i. n .. rud. liaiiaiwa:jt.'W ia i a i a> ,.fi TO rahpBl .tina to. 
»«• I i>, u»«rtia»-Wtta:ipl(aintt*N!t^aa»n«.»t|"2;, 
I .1 o,« oor-a -alW--ii%ti T iMai a iw<l'«iy-hifc- Jt. 
P LH roCtowa til.t la^ m ■aaafc'.*-'^aa',*a:T5^:'i*irjm.^J^ 
IU, !.« /jrbUa«»la*M I«'Wl>li:l'a|«r='t(i««lni taaiibuiia<(bb 'tax; ti I pj'it ol rM«1l>il' wil»a"i inatM'rt .of 1ii.ia^,"bs*n, j niocal. 

Jbi>Ul»fl^. oii*Ui«liI tba (atltrt llBl piiii*ii<l Itt ,bia » , ^ 

lili loliiiTit-, lioiil " iy AfliM ampW (T»lnioL«ir« ol I „-^JjTI ft tkaw ao B» iM- liSi 

■woisbt (ma Uil ate* l'Mlltw,l»^tli-ltttrrl;3*~'>* "!' - RHt Ifapalaoo 

Attba aaoiat «iii.lt.aiubad wnlaiiUi aamn^t- 
laiT dlaaai lb aU d( »a Bi^al Utfcjirj Fiioil, 
witb tba EM at Ownt.. bbnurlf a p[»t aa wiOl ae 
tlia mto' a patt. iii tlio djatr, Ilia iwjat .iribLn^ 
ut tba apaoiAia {«ija tha trmdun ^prfiaiai) wii 
jiu4v (itaptajl J'rtiBk yoFniithui.ba(..1.llLi- i.'r«t 
trarfllU'r, wiicwa rr.pikrkal;Cf >nii-t . .i " Tli.' ir an 
u( at;onHpi4.t " wn rt:™ir^^ ^^ll-^plli■.'l■ dny. mi.l 
wto rMTifli^l ib prapjiiii aiHl iji.niotr'il tan^'iiiiin 
tnlhfl iiu}jLroli'>Ji wiii.-L jfreat lia^lt^ 4^Ti* 
Iron, .^uiotni^ 

naa\rj. lie In4 f™ni CWtf^l-.l******* * 
IbraapoBBW oditloa of ftoptf a ^rllfclLtrtd** " *™ 
bvf U-i'ftBBBt dpU(kt?l9't*bt 
IftM bin to obtaiB lEiiiib li nidd lxl» tbe 

Jj'rt:fri' rf n *" Itf ai ol tta in- 

bttt^B^ Aa Slf WftbR aiult Lad jritaQ bbu into 
tMftjM^ind lU^ef tb» pnpleof S^tlaodftt 
UrtthKaaF Iba bttUb nf Floddan FicLd. Tnilacil, 
«B duftot dnbt DbKt It onr avwtff vAudpirra 
wwld ttnp thair Blpila b Iba Ut«fBEtiiv nf 4}>f< 
■nttet poaM ™J bAttUani dariogr thair jiirniera 
tbar la*™ ipbat Cipt^n YnppiiijhuHbaiid 

" t^zuadp bnr ta DUEkfl tlkrt nE^'TH^ of 
idnstww.ftiliBil M liftli ol bitmaUtiv of *p3)ft3l-ia.tniis ' 
[pt «r]JH!T hlaji-. ■ 
TnLraairlnl L^ii'Ji n h tnuT r-llLrtll'.-<.T thm ^la IhiiriiHPrf •ba.fiadoMin* ud lb» 

ol Dlr^l iatwait J» Ititi 
gaaatns will -ka t!S> UlMtMr pt., 

\ priB. Ilia i.^.,«SGw:.;'ii(^s'«&"-firtii 

prapaiail la fit Ibaw go l» , WaJ«J!>W»» ■ ixmar ia r-patt U »■ 

liiSinili ImtiambT, Tb.;. .aa^Miffctea^^ 

Iba malal laia^ (a tlaw wai tJWiTOi *! 
.lo*faa IjOailBllbai alraaiji-to i^i4!M|4,-l(la 
'pcl« Bfll mat ba jvm.tUA^;A« m.m. :>7 i U - M'l lUum, •w, 
Mr MMib-l^i^. I'll 1 .„^'i»tal,'>nA. 

.> j i l flO T JfWjlJUi HiaMnlaAi; 

tJpn*"""""^ " 

fr^i 1*1-41.: 
A nacHl ■ 
radar jTWlWa 

«wt'#iidlL ^tew'faBi^ifc j r pM . 

tibitqvai'tMa T-^prarrp*l^ft)p#ib6** „ 

Ui« fWiiHtimi^ w* haT» pUi^mrir.'^'j^ltaimfraBlftji 
uur P4lTPrt' littnrion tl (ltP:*(^ VatafHPLrlBir Ia niir 
ia»t1iwi^ tnut wrrwlqii jBi<HlLtiftff It a dti- ' 
t$Mat tjam iifpU IftB^: aid wlUfa ot tilt 04- ' 

tavfuia af tiPiB rtPBmlia. I 
Tmm and totp'jtrvtibi*. WtvtaHpi Cwpi^rf ! 
qiph.r^W* aball b^bk^ri^ fakutnn vur^^Rpffi^- 
|ar'^ tb* U4n AnuAtrr iilub* riailniJa iiJ 

pta^lU HH^ttpx^ 'ii4JiF|t tbuELuLTM. IfplWil]^ 
Bta^ M|dlH«Ea!fiLIIV tl ll-AlPL »1ikLL Im bpfilPJ 

ta MiH^iiatH ikEitiHriUioi) jfuip^L. Ejika 
llbll DpjinrtKPiLEy. Lawt^vrrr. I'f l.jt4UI dnw- I 
lOBf fttVillmit I <i Lb'- rP^Fq v'd 1 1 ii-t.il rti cMI ot fTifti'P' i 
MvrtNh fAVta* 'f '^n* 'ii^* tirpnjj trrril laj . 
ifafl utatil-Li'J 1 f i.i'ii •■i iii ''h. r i-liiaa, Ek.' it tiriilini nr 
loww. U Pi rnn-ip W-rfl Lai .ii .ict.iiTF tn -rn^bA *r- I 

raiipiA'^rpU jpnur tn % {^i\\,i \u''iin w'-ifr* ir'hilh]* . ' 

fpp|pu|r tlpLa-H P TWV PfartlFiLii j.Jiii. |A fur Pl^n iiLi^fP^ aA 
tim haxriM Wbarp tliPh pumwH \:tt. PiUfin.rb'^L at flail 
tlaw, to hp CiEF*d III^OU E-i *isnm.- * v-w-. il ihin ft^u- 
Aal ba nirh. ||uln^<i [ i 1:-^ .'innir 'i| .Iri Vfi. Ill b 

najifjtj nf Etl« fPttis" ■■■I'l^ii-'-i F'i * >t u laULii 
ttial an« iidp.or anLitEitr il . li- ►! 1 . « ii.nine j,'*™*! 

MlbTti.T mptttrnJ 4ir |n»'-L;i.ar I hlm L n; i"ior«« 

pFCl|]d:bt|<t«Ulid flff'bhkVil- >ivr Itin Hini|i|ir)ilJ*Alv 
t^ir-'in*!^ ^^^^ di^dtHtinl [l»n ].|ni *u*^rnl^Ll 
ApfWrp'MI^ 'tafBaf tbi pMM^- VTfl an«r it f»r ^» om- 
Rdnt^ fi< fflBBtTF dulna Vr'ii- ft'^ tha -aaiHat ci* 
i^abi irkD b»T# wUUai. co Tirp*J-ap *«s«iaat:^IW» 
d^ivlaftnil tkauH^DroLii' " lEa^il^-/^ b«t N. 
CT4*r H kaep It op ta date, wa phah iv i;]*^ 
4B^ AJtqndmatfrtifif tbiliittll-lfara^'. 

iTii«^'.HM.' Hlrl4l'«f(PMii injtk t^a r^iUtaplimiihrp . 

..... .-^ - . T .. ... a. . ^Ji^i,^ ^aoaitwl.*'' Ib hpl^ tn Mr. FlkFfct : " [ thdt b« 
«Bti*Ot M a*: plopw war «l ^"aulL" T«i 
tb^ak; ft [i tb* t^tapaM r " aaid Ui. t^lvrt* ; aad Mr^ 
.Paw vbf^ BHbBlnUj, "Vm,'^ lainjfte 

effyarjiBapt -qft^^A' .'^mv.' 'h ' Vd^bbttt 

.^i^F*^.- jMiii.- m ■liflWbt'H^^Sjfl 

. ^ ^ - Jwb-^fcfw^ J m J' m Ma^ I'M 

ji(aat.'.«3thblSil'''A><^L?^^ ttilili'iMil^- IU ■I'iiSfra ■Vftirki ■ChMHaaf?**!. 

VtVll. itiTiuLJ ba ifH»4 Vtt^tm I 

..^I't^wwll Pkd»^Lv*d tbU.ltf. YHUir.ttiaAUdlll- 
LqLttlf ftl-tO ,tj, OTillaiKja uf itb twfHqpifalA D^Qtaoi. iri 
arrampKl ^rt rjiTTT cmi ttiEMAnrt Iif ^Pr^xIwBr. It 
II I>:l'TLl' i:mntB PFi^t IC tbt ciiCUBhElw karP l^.i* 
*'M^ wji < h b* plo-iic t.p ^ijf 1at..ur, iKw iLa trt^ LijJJ ft:bL llil i*iL^ '.i^ I li t- luM ■ wii s\i, hp 
■ith iJia ajflaf-. 

■ litim ^p 
, w^i^r■.lt^ 

Tbaf^ 
Iha auii4 . 

- AJ tandiiF'^-^ 

_ ^ tba cliajnbar 1i-*p bfOd p)^ Xfcaa r*pi _ 

1^ vbah _tbv folivBiiiR mambflcfl of [^a-ma p{ iba Iftttor AN liitnh ^ ^ 

wnwdil nra pf4a*nt, tUj^ H««n. 43r H. Uoaklai tbB nisaf at b(Br4a L ifid 1 wbn MHnubaiL laA 
(^i^daatjt, J.iS iTrOiblp/ r. ^nei^praatlmt^ 1>- '^Utb^bM )« ratarn^ Utbli.«Plkialiii^9f4^ 
A n bciri ti iin . L^n J Df 
pabQiaa baff taknn plpcia 

"t^w HiprdMndibt Baltaftin Rr4* nit at thn 

i^a-raa p{ tba Iftttor AN liitnh oltiHi At r^»« of jhlti^ r ;'|.. . i,..ai1.lntl. Whtrt) tpplM mbPHl 

I.I'. ^ ..^^11 m-'l-l I ri'cilm^ t^tlt'P niiJ Ibl LKkdrr 
ilfiTiH^iMD. u:..iPL .|i1l.i[ F^aM hLiJ [tiB ViUrttr dtfJH 
14 lipfi't LjPPi njp|^ bLli'Ii Ilu liii:«ii PB tatatdKfiaji 
Lkia ir bijL» t*r.A ill OUT r^LL^^Piftq api]E.r ivfiqiiqbG 

i!a<rentti>Kil, i>n J Mii-<p\ ai| tUIJierLiUCqlpI IIIPlti>4 
whifib 1l«i! Iir^rf ^rDThirlPilv liralt TiruTpil b HOHH F 

.^llar rlif ^rii.^n'^ juit -lU 'Ii'M l'. luni [ budEf bm 
li0^Pl :l.i^ ailL'i-si -.1 l.ia .!!,. ^L-i, BE KUf nLr Wldb 

I , - ' i^n ' I . . (Il " : .-•■^ ■ U-y ■\-.,',\ -il .1 ■ 4a Die IVilt- 
■ui; 1 Ullr^ riLii m-Ei^tV i!S t}y [run^rii'd.'it pp * \/tcB\MM 
iiPLi', ULj [ ,.p}HiafP 1j ■D.|j.-^;« LL.ir. Ih* a "''feLEal 
Li.lH^ur " P:iirlv liul innr« tu <<[. ^ill, lEiv lI^VI" Ih'bi J'lihl.itl* arp rary »l>a^tb -E^n htti l-i^'V 
tii.Li1i'ri vFi'iti L'FKrfiKl L> EJj4 Tauln Hoard hribt 
wuii ii( a\: nfi CftVi ildrMiv Tu iba aTrtt^Dal bllildnyi, 
LfiMf»r- li-ms nwEqisil. A^t*"' tbij badbpv 
Li|b«ti«J4 baw«*vr, aaJ bahm bad 
Inflp kvajiLnl. a J^patatiiHi of (oar 
l.a^:LLlJ1ll luluut tDPJibberl Vhtdij apOB ' Ika 
HLnit^ir 1q nrmt that Uui Vttrfct Vatt^ wfbq, 
abouU bBturind^Bt bT UbotHn 

Wban - — ■"- ' — — — — 

I i.u^st.iii JU'l^i&iwSfe*^^^ 'I* .br.. i^Mtjf- it' ia ^wCI. Bad 
>C^J^tbaH^Bnl 
li 'ilw A«Qiir:aaJl iL.'uLiiL, tbu Hii*paE-:'EL ]^ij'>L'^a I inLb}; tb I* (^LH:r"pp"f BS* tl1 Icp BA .]UnimitB.'aM!^»<Ll4>: , 

WII4 ttii.>.^">CiiifT pfrpd-it^itid at'tbo Mw^tiirtfa' 
-I'btjctffl fiofilU«S tlnlunllL^f- Tba two-wt JdlUfr 
la dnasriW U lonK^tliiTijf TC-ttfTLFilinff a 
MtarUhmaatrWbWi W-k^k Tl^ rt.i:ili '■■w:--- ilirurtd 

IH liii(bl*"|pttiii*3 t*tv li^i Ti-i.^7 i^ l''"-3flll Mr. 
iKlnh 'Rr^li^M I'l' !^v''ni:p'..i V--"- T 

TjftlVi l1 I* >!H oEtiali TiiL-ipli*!:. wapi Pi-i.- iiJlv ^.i,;: 
At ibi' [..aifrit. 

Flir Hmtj TrrlA^ wil] return frora )il> id JinilSi^ 
I irmt LJi.|jibl«J 
llji ittyaj, tlu' 
. acbihi^j M-n-i. ^^ncl- 

ilvAl, tba lAtlW*ltk t*ttmM id Ud' I^KllL^tLlH 

JJujtiiiLjii I'ba ^Irt Aiiptpt 4rAf 4x14 fitr tb* i^Bd- 
infi ut Mr. JoliQ Voiuiff'a pipv tLa ^i^Frwif- 

arr>PiiiJI lutllMriPa "."f ULfl OfploJLTr" I'll* HWCTpl 

^t«<ArT {Ur. l], T. L:iaTJlB) BUBCiiLBr.d.| tlial bi had 
htdffip a|Pj ii^rniai S^linaj rTipmiHtBLLn liJ Etl* AibttTf 
IqduatrLril tLlJiihllH»0. 1 I»p cdouei. r"— "-".^ -..u*_ Ji* IBS SDmm < 

HaaatET 1 ix^mip-i in£^^:^^lg^J*«t P 
»ttb*p— ' 
A EG9D feXlitOlTlt. 
P|AH, BMk Va^BP liV MfUL PihfiuaFwat to ^« 

TO reCaKinroUft UAIA lui RawiJuf»*f 
]bii4»PLii IVm *Mrt.nMrtiMpiH JjjiMiMW ^ ^ ff ggSl^. 
iE1K ffBRALIla 
r iipi ciulBab 4i tti« 

rfif'r I'.'.ry r.'irrruT, pvLuLAil Jb 
urjai, I SI". ] »i£<ti«ii a ppm- 
hii^h rtihj- 1* i^f Anni* iftt^rpit 
^^j^H^^tfaaB Eft vi«v ut llhrriFiln'Wit bAti»f nf 
^Lir llflTm*"! A«tr(Jrt[priirT m ihiB r^fil*. Tb* 
paraarAbb Taf«i tactJaptally lif a r-rnuPjuLnr^fbrnp t-a 
I Up«T>j-WwtUlt*T. IV. CljfliPi tbp ir«lfnw(a 
I THiDdnudib (rf^ltJ? ani IS^ft tol^re*rtl to ttt m 

wiill «f. MLUHU'I dwMfct " P*"«t-P'* 
I hk fJlaw Tba BWi' !L OUtJo^'lu. a »<]«ii' 

j on4n^ tu ' Mara M«. Laubbardf. o.pa. 
'f»a a< lUUa or ao lata aw J« lbs trapa *i J k>i. .t tlu oopaiatiant. 
1 itOJtti loa an* rioBai. 'i'wo naiT aMbara HlMiwli tbo Ualiai BUtaa to to ii.lt a (.» j ["^J^JJ^^Jtaiai. (ma WMt oi waisr, ami tl» 
pmVlBliJ Motra, batata l»-sr-tlni « A- U-i. „( Ui, «dw «a.«:"J:,n;" ^ SjlliT 

lb) Wa «h*> WP bi- iabn- Ji<K!iSSi*Stl''^r^ " 1*1 prairiltptal 

j^nniatbia . .. - 

hi ■■ Cymbaliilt," its "P ti- iaba- joA^ 

lli. ol r.Ti^,«*iNfe!!!»l!!"-»'l M'' 1^ ' 
hoiiaa Tr- Ua lB»Al«ii|Sj' rtoaab *ll tragwlT , 'T'Sft 
(<.r tba sp«ln^ ot tl" t"* ttaafa »aw brins T 
ImiH fur bhl at Iba foot til tlia HarnatlPit. | 
D\Alltvt\m of Km. Sfiiimaim— tha »niit 
iiiiuilal, Tbo w» Ibf •■ lilam Wif It " l" "h"" 
ioitiltatloit ao amf fniioui pi--'"" ' 
mfifi il tba lamifTn i™« l>-.i«iili lli' Mr- 
piphlldltllOilllllMIIBal >'f l""l'»'li- (tiaimia- 
rtwtlaf to it-ara tl-l 'bo -a- • irn»10jlia»tal 
(aaaliar. na^l tbat tbrse cif itr PBlaK ITllfB ■, 
FWr Uariaa, Hira Ivtolba. aa^ Vit.bmfri 
BoHriill.oocnpf • bifb paalUial il ArAt^iab 
MBMoa] world. 

Om of tba iM " baa paiaM M MOP atfU ri) TUB iOnilB OT TUB lIRIUEiTI. ittw Uat tihraii an , aa vad la A»IL(1 
, " Ha Ipu III U:a " bia at 
, la to ba piodaud at tb. WdtirT/"* 
liTit^iWiTli'apiif* 

^ ^itla-Viii^ tai l« tha moat talimlail TioUniati Sir-WMlit Bf. Dta'i w.il.lin:.ao fliilioiurr 
tbtr. ibaalil l» «o anjomtl (or a Bo/al U™ ■ 
JSU»l«Ta."lI"H*a«iaa. of abfp. (Ulan 
STibiatalai a» wbalaaflta aaMata^Iia- 

SulS^ wbaa a iklf la aubow yaw 

r^ita£r^t^l^l!^^<baa. ooaa. aal had tt 
tjrfiSlKKrSSVl^a* *.l.lwrfard™bl ttotaooabhiapfabaMatliat alam paajjjtia. at 
(Si* ba alUlia aaiat«a» It^aaij lir. Ilr* wrirta . . 

ndn^ aaJ bvUaibaad Uala- 1^. iiOvsaaoTa. ^liaaia .VI 
laB,^. 
^,--iElri;dip ^IflV iH'.ft AlBfi.'ii4flt. £b faai 
^■■lnabh[Xi]vAiTii1atab«l.nir t*iw](i BOfHcnfaiK 
Itm L'TOfpti 04 IliP panifenpk nComait tvtba WL 
aoi-L ibi>p tr^ifai wbliA appDBta tq jinr kiaa nf 3<FL>b 
TjFiQ. 1 pnunv tba H^rawutatLva of r«ui- jnargat 
t.„n \j-H<i\ HdiAtf larDriH^E^b imUk n^ftcd itw 
BTieraucM tbq; w«r» laid fa^fijca Lba Mniitw for' 
[^Lp>ur bx * -Japat^tipB it the Boat' 
Trud'/ ruHPo) iai>|tBtitlBir tbt bar UbHir 
noaaLloa. [ bti hi M«n jn Cfaat iftdlTfdiiAl trm 
Hwa not rvfwad hi «W mm. MBIiAHd bv tbat 
iL4i|iutpti«p atill tad ta «■ IVV tka iaetl oF Omr 
flja (PT Aor Otb« BBH HWU ba aiUaBtialad faj 

^^ni^oMBirUUM*^^"' ' ■ mirim nai^apvail*'" Hw^-*i^^.gi mp^hhiimii 
ft-J Ih^ jiHan 1MB pat ta tta dHla%ir 
MBbabilttw tb* IsffltHtlaB VQ4t]d b^ra 
f^HbevpiftK: bvt 1 bbi Pit a lui tn IcBfin hnv 
«iia W mm BAiafacturrrfa ma aaiw«r fL« Iba 
^mjdiMit at ottvtl ; «nA E BahMtptluiflj aaf tba 
tMoti af ibnl difraUfan, T^iRiaf la IbaajPtoB 
wt^abr Iwjfa an m*J*iUjteaBt*dj ii ^ nfl- wiy 
*s*MmKmiMA. Aod i( f ottlf wpFw ^w ntiirti Id 
k-^lTiiban b> lad IkM b« «a« laBain tt« lifurw 
ubiH Bt Uh ftpl*B oAbw, 1 IhJ MB aaployar 

tfw toBtiaa, - Wbal ■ oaiaad a ud 
tbat b« ka* ;o«i hltMiHplajAd l!»B(r iMtoSa 

lH bat haw Ib-^Idb kta 

undlHB It «rk4n a bub 1^ ymm ppf af* waa 

nTTrn' npnawlatlva ai^ Bad tlai lo «tl 
loid^tbP^cMm it kBadk.«« Um bt trMtld 
|Kk k«i>w vbH' tka B AL lliJ*a BWDbEf of 'hva an 
hfl fiBn^n aiHl wb» Vuy ArMH nnl waar^Bf 
kiBiibHt»iidiri. rr«.1kMv bv ttmLil tbpn ludi* Ah- 
biB^r «bnaa faaterifa Uw inff^i^jn from tba 
A'^oUnfe PapaatBant waa refapwl Adum^w la 
BIBB 13 Bidrtba Afo : Abo tka ptacm wh^ra tha 1i«ti 
^ ^ftftj *a t liLiliijaEa » MWlh ft Vo6lt lEh wok. 

I i»*r^ .*-J!^?*yww, nrpHtii .■ r. l^r rqalattlj4H t.ihi.- ■ t Mi '.'.■( .vi . -.i n.Jmiim. iFia- 

IWBlt IhLtiP! *. (I^L'lanciinh f'iC tl.i* ii'L.'l-a. ir-.'uUn 
BWAflfcilPiW- 

• "-iN. I i Hi 111 lira:, 

lH')fl5''P*f*ttt- tl "*''" T'-''J'^h II HatErp^m k I 

ipttSKEr -iiri 1"i'i'*ii'i-t«ii 1. Mr- WF.ilJtI.). Hi 4lr, 
-Whrnft. 1:1; Kj, U^lTiivin.. 0; iri- ft'^uL, u. Itl. 
'i^SEuktii !ltr.^<rL.ja^.Pl: Mr. L'halnr^ti. Totml^fi. 
' fj^ Hwtdf cil mp'trkiKi fur tka ■until iiuful' 
lOPtT".— KAatrrri IStlbiBrtIf Ti rBI*W*Jtr, Hit lllhl'l Ta 
X^nuutta, ]VI#tifihiii T. Ftfdi^ BbJbbib t^BbF- 
trtpjl[:j*i- ^t-wwjTn k b;a. Tba (^1tLBlllBf 0ta BMii- 
daltihi •LLlnMt rA tb« auwi'l TbKindiijr ik. tba 
OWthlta ftMUli 1'bl trballnp;;{B CJlIrp, ^ijNppiaMl.tv 
lbr( awir^aTadp tiT Vr. rti||nn)i:f, «itt.^ .tb:tilii'".Mw 
to tbam ta k^tft unLlI Ibi pmm |pr4blr^'-M 
[j-bt ipf kui|[liu|Ml nac^' l air. ii it^i^^ijEr 
tfMt T^iijt" and Jm:i 

(rf itwt 

tiliBiiErB in ptai ' _ . 

VboABA R11B>. 

Has TaAlIca 

I, PtP ft 
t Kt la g B t 

Hr I" 10 3* 

i. iCt laA 1 

^ B tQ n 4 
«u r 10 Q i 

7. CaltLM 
:x. tl tab«*P{qb] 
u. gtd R f» [all) 

111. g to kt 4 Ltb) 

1|. 13 libaiJ' 

i>. nt*v-Q 

E^ r taKA 
IL O to 

1?. XthBt w 

\%. QttpJIT 
III. Kt IdU> t<ibV i3 ibp^al^lfthiiieBVftbirttl^iiiArlka 

^ Lini :>.rii tl t44^ inr AttotnWi'.b^tbb- 

mfiitvl f'lhi Jm. rwprraJ lnbLitiariritwrtj|W*B*tlfc 
wfitk ai La pi]pL*pdr ShiirUfBilfllWanlt iCwtia"- 

ItttuwE u n.Irir I FjB da L -tfclir.UT pq-nCcin. VMJr IPPBHB 
Crt-I rrJTTS [tiairoTTL. nU'TlU'StPlH f^ra E1it*i1 tlffti ai 

Ci^ W60 .ii-Mrillj idjj^i-^^.J tJiar rfcin fii^rJH alifnl4 " 

Ur 1..".ii m: iia—i f ii all i-i-n Ja aa 'ta 
f.:MH-E i[ik:, :ri "l.i.r I' 1^1" Ib. n>. [ HIih^ <P^ 

]1«mtin« fT--nit-in [j-.iiu i i...n:Ll 1.1 .- -I't'lii* 

idiicunr?." H*y 1 » kinLf. jJ' J l 
t^uaEEuh Mhink I iLiTd iLi^-J 111 
ijLar^ B-Fjal-r-rtT ran^Jf Im A^n'iE iijiitu n- l'^ tur imn- 
i>i|.lh of iliy Iptpi-up' nr rofitnu.lj. Ihap'rnfrai pb" 
t.p i.iva. cli'i Ml iLt?r'PaptUml IiId 1'Hrtwiachta agtm DM 
j.T .'L-i.^ii'KtiiiEi of lbs' jStldH vl^tk^mMn. 
(■■-rijriii;! fit p|init([J BDt l^if tbaniianT of»rWl» 
t^'iirlc^ ikiiiL^tl:. 

J am, t-.!.. 

WILLI AU ri'IV^i 
f«artt*tr Ab^liMlBD ^atisnat t^t" ^ 
J ^au '^D^ FX -E*- W. 6Mt»a) . 
ii. r lAlfw f 
r bi ic Kt I 

Jl. F ta Kt 1 

til t ttkmKt 

X. I'tPtapl- 

K. K EaknratL 

'F- K to Ki J 
Sa K tPvD 3 
IL. f'lakiri k(i]wnt|, 

1!. Ktt^i E a It 

r;r, ii to k : 
Ul Tl b> K Kt 
JA. r l£. K H » 

liE. K to K * 
17, JL taB4 AjflWIU A) OlIDJUIlI'nXliKW'FF. 
If. Hh : ^4 bold'Hiiil T"iL I^^K % • -m-- •^ 
Ity lUi. Itul lt*t*r^ MnFtfw^ la Iv ■l'^l■ll hJlvL' 
rBiTiapt«v*i.Ti*r*iPt«ii'ia laaJK"V«. A. 
Ihtni vriii fiw lynqr biadlv wL'tiL^a. ILjqf, . TO xnE t:]>JnJ!i i?F THH UEruU). 
ALj,— ] aai i^uLUh tn a^in! wi-di Eka Tipai «t- 
pnMHMl tiiy "A t'iti^m tirrLrmiCln lliprdl>'p ^'M'Tt.hi-n, if ncX pn l IMtlllfiLt 1 vcpeJl HiLtrtj mijf (iCtliE 
f rnp-rmri UAuf-'ii jivur (Jt^rwipafliiflnL H Ji-b^ 
«oibpdb4 piee* slarPAtrDBduiMnitrtiiaii Uu p*h w 
a Aftb ar 'btii dnrrv r^t^vn bn jipf* t&^" 
firtt t>*vwn\i«T ia tpt uBt al tHA W*T. fapd i""!^™; 
riu^: tr-rllfipf Ibii proi™w"« «Er 
III (ilI ^iLlidaai will b* tba tfUlt. la FM-*m, 
_.|!iK iiiiBUrftiBrt»a(Bbia*lrtiJ ta *™ 
Id}*™ Tdr, iL-d i^w iaiHmAnib poKnvt ni' -^T "« 
to uarrr A rtaa(7*r"tlM BBtanun wbiali I bmi W»iw 
thr. piGiiianl udilnrtiand— I bopid ay haid MBa 
bWacAML Absp,ibip^andib(™-lral-ii^ 

Hw t.btdif..k|liUt* .bar PonPT"" ^ JdJ^Ipc a*"* 
ht,r*'an.;A, «.d.bw«Tra<l ■« I'^I 
pirjVhiinifhtbrtbtraKttnftLli MJdrR pi^iiv^ 

it^uj .p» ftp-«fta«^ -^iSiitsTt TFu. WI-^ 1: 

-lalfc halm 1 I..']..". H'^l^lll 

nSr< v..rii - i.i;. 
tutpur* ^ (' ^1 1 

ih^.wpiii' ' ■ I J 

H aa.lvrhl. iiK.Lif L'Bi 
liat<ab|- ikrLLft^jnr no 
it<i^:ta air Brt'Hi 
ipfaipil Adurt^'HH atwEpi..... — — 

map^q aamiCHW i» ^^^^^^ «rii«(L *. J' >l 

L^i wliL h juiL takv Mffif^ifB fappp alJia.Lvi.iL lualA- 

, ^...0 .la* w tl^wb^f 

' pb' A^aatA tba rTKUlpr oia mil 

' n^rimwariKi nf i[anEi|i 

I .a n( tkr kli'iupb. r->i£ 

1.011. 4c., >Praa ■■ I-Twltai 

n|i.iiiE» 1*1 ]Bi™lm^iEi ElT«*™ 
■IE DiatPPr pfiaiiB i"™* t^^S 
1^ hibitBiT k^lfir, WrHkll iPltle. iH 
tT( tatlnFahd drFnbiaf- j 
iaaniirfWfc'tutri^.aaii»™ifcpt tt- ^^i'.^IrS 

^pi "l™ PNiDia iinnrtiJ»« irallPii^i. National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362843 JIM 

I TuTilia 

'i tu lit 

iinirt-U*. 
(cied «u:. r U 

1 E., tfflf 11 I'n}' \ F.ivkBlrf ■l.^flr. Hr. 

n Th(li iMti- 

I bn4a lb 
■he TPi4rf* 

||,.iiiJd b» I tin iirnn- 

li|y|f [»r (br 
lit n Iw- 

lid kllinr A 
luTlllHI ibl 

1 r«KiiliW 

yiU-*tiwlv 
J r« ilavi 

iL Dftl it* 

__rf, ■rwt 1 Lib 

III WffUlj THB 8TDNEY MOBKINOHEBJCLD. SATCRPAT. JtrtrT 188fe J^^Mmm DRUG 

ESTABLISnED UTl. KM wmi. WITE n*. ODITXBi te., OH DSAUaHT ALL lOBOVOB 

w^mm ^eai sjattTO, « ebb mm. mm !6f ^ atnm4 ttMma oh xkut sownn, u pes tin. 
IfiriltiiniaTOir il sour, Asa co.. HtiPA 

Ip AMD SOS riTT-STREET, mmd LF YOn BUTTER 

LOMBARDIA 1^1 ft fa t^ ^irt iii>* [1 «Hfa 110 Fitt-rtM t. BjdMy. FabJic GaMCHUiiei- \ 

T R l> 8 P E C T U S 

BBXNCESS MARGARBT QO^- 
MINING CJOWUeAJ^Y. I* ul fir foM*" ^ ^^^^ to Li» i> k*lHHd y tl*> Ti 
EXCEPTIONAL orPOBTrNrrv. A3 piE!IISCIXiT SUUIAIV FSICES, i BEDCCBD RI5Q4BDia33 OF COST 
MAiiTiA, j^iXf^ Cowmtlt; fW i ^lM S r 
AW ionrm^V mss-t napi-fsc-nor or TBW 

R IS ALLY CHOICE QA^^Kdl^l^ EVEBYONS gUODLD VAY A VISIT OF TNSPECTIOK AT ONE 0'Cll.OCK, Mt It. J, Ma 1 PT'^nc nimi um 

in.'»].in'k.kD ^uiTu liU 

IN J'lA'l^lt uut JliT 
lfAJHlJlA>4Kl.V " FUBS AT miDtJCED IUHvyir cH-.fin-ni-H 
BALL [TJH I Slt-'i . 
iT'l 
DGVLU T criAnrtW ROD 
IUTKRIAI4 - REMNANTS AT HALF PJ^IpE. HKAUTJfLri. IN l»Bll»ir 
ANft iUJfJ^rlUlLD ... 

BmuAuk 

HVlir |llt-|HKH 

HKliV 

1)'ELLir;AI>KI> ... 

WA.-WV^ ... 
EH tlAUK 4Jni feBDVJi ... It** BEG OUU ^IllPOWa* DAVID JONES AND COMPANY, 

eHepROB AKD BAIIBACK fiXaEETS, eTDNET, to tiut blood-prvnd goBulhw. Ta n^.TB 
tu ii m luTQ la M.^ 1^ To-wnmr ud iii-ii*iiito* 
uttl tE>-aj«Tqw" wa Iky H HI pDli4tt«rir- 

I. at 1$ftfrl«flt1^i.tiilff^: laU^.:1^^ idiot, hut 

In Aa nrwa iri!1 titov lb« piotavmialt ^liaaofby 
tbn irihi^ : atibI jrr^tvl lh«L nor frrrtJiVl Utlii pu- 

i]''.L eLh' iiiir* plilci9 In ikflir ccmnH lunoli 
fOfDi^ AL ] u'.-l'i ^ ^ N'ay, l«t u lun tbt trUr* 
.ml ilm ipimlKin— mnrljf liiiflh du Mrrrr 

Jiut : libnturarJiLbd.,^ W)#:'|tlMr«^.^ bs- 

nAdOAupM iru^ JatoHi nibtfiri to Un i^nrt^ ti^* 
1^ bm been (unJiriHy ftitUiiiff froni i psJ Ji:*irD \n 
hi* pooktrt tiniygh « iuny inurf bonrm rrt*l 
jay Ut 1^ mUliuflp Tbv (itm£ riiiulb ir^Vn m 
man nMt »»"rt ^Tba/t titn" >■ lEinriPi. It f^llsi^n 
tb« jont ud' t]i4 tffejwt alLVv^iHirt allot on thd 

Boodl^ ui 111* amtjCM, ha ibtir nriitJani, a» 
wbdH til* At 1 D''cilni'k r^U" ha u M 

Ikia vtLtib i^oelli forlEi: Lo what it bill t 

Jiir fw4, vcaMnjfN In ttii^ii pmnii'Dt^ a''^f*r t^ 
hi* jmpml uMWitaF r.f ■ fi-^r thoMvd Je#r» 
Mart Q)U aaj dnun . W|Uit;.iriH44 ^t^fi^W 
U' dtv, prjuna^ qui ftt»« irBt* ttd -tM^'^ 

ajB of 

t*¥irU'ttbtH — lUlri .Cif Fink tilF^'haqtili, ViDTB iJiT- 

pntrol I'itixrrii -fiiirna|r tbvit elnbcoOma luotinf 
niinlcr «[ r^irrrr, Tntittnd.. tun, \ wuif 

pvocIJTilLw fivm t\* «jtt ^f'i vbavuLff U ibn 

(b« nm ba* trlH«ui*uJ lif UiD ooflvtut 

TsLl Ell it* »m>-, Tpiit 'li* Iam IckiJc Id <7h I 

Jlim.l»»H s«jevd>nil]lj inl l*|f te flHlllPB tba | 
il'JV[:]cr[.|iie],iM N]ir;ri'^^LI].r 4'ut4d( thd riilintpl^ of 
Tantu-r-iii-t^fV^. . 'Hivni i» luaj ■ Ma wlui 
WQukl Wfelk: oatBlj tii tlie (uclb^'i nnatb. 
to a Ijjiilitd o^obob'* HtjlU^wN iabat i vUiuiipr ' itp. nn. AlCH-* Hie "nd tbe 

rw-]*.r» Tiv HlDia.>it thrrc Jx nn BlKufiHi and •IwJifl*^ 
fthnuf *rnne lJif*<- (I. Tr>r.-,-p. u-[ t n'pfcwlc : but J: 
dnI glj then. JTVia flubrit^iil lunch Xr i 

tlmpPT \^^^ JiAUfii? SB»(llWil.t itflM T*-! 

(•imillvnA nlif t1»(t |(f|3fe . Afht- it 

llw hnjar nn ^kvdr ii cn«dod, owl r^*"^" tlkin^ ViADtia , i,hd " lit*! ni:L.^tnU, pmwMfW 
Wr. v. J, l.>q«linp and iil =i : ^i^-^ trJIr^a^'J. 

■aurrnf Ihn beAL rln;^ whn wAl vi lM T ^f^ . tm * t**^ ,]1 THE SHEEPRREEDEIIH SHOW. Lba liiteriat ol l>.a ndr BUfl^AiTf^ dntf. L.i^f-ri-Ml* ..^i*3.lfa!a.■ 
4M^plMlmJ^;4_:_tl^^^l Iff.-W!- ,.,1 HnT ..rn .Jr -rrrW.TH 

., ...-h"url..f'iM U iiVln-lf. Tot*r.icHLrv^ _ . . 

Ktr^ d^nnlr tnltiLiI (far trm t4V4Brlti.ri.ly Kfrwt* 

ftxH*. t^PA^ wiftfluw^ nt ^!^fWlm, Bt+mt them 
11114 ■ MapU litprti^ wrintRTi u 

lilM vn JVfi^ in thin tT«pw;r, rn4T 
wwk ill d*T 3t ri nwlnimpr r'n ff nt.ii?! m J» ■ 
lutnt lad 111-* iciOLi'-nl hEii ■-i.oi'ji \iut ^bt? vmcit* 

|Flur, jlJlT •-H nn 411 L<»r t^brJk tna It uL^lit. alt 

np^rLiip i.Mlhiiii ^'n.ririufjit In lit* ' 
fn« iaEitub.fl tho limti -kill (m- itHd 

cmflft itHtTBL. Itnt thti 4wniiiiJnpEii' ■■ fii^i' T-i-Ei ^.f 
] o'hiIckIi li cut ibit ibt: wr?rH w'-- "sc rfu.LLiv L-f. 
di-, j*tn m m |t»««iJ- ||^4 jqQ^tj^:edMalIrt£«r, i^nrtMMrnM- 
TENTf:UFJi;LP. FWiiar- t.T J. 'lU I '-q^ir. tsiiLkj ftFl 

t>jat iJiT Jd-'Pi'l HrllefTtiL.: _^ ^ ,_ . 

^JH ■ lirRft [►r -:'-r inn *>f BUI'tirHii* U/EUll il*B«*0 

iTiLH u,z.v.-rK>iiv a.linirj.'.'stJ^ 14 ifo. bdM. 
ttan: tl,a inT'ii'-T dyfH "i* nfL nn"» 
tKiJ^iy jn rTLiJniiia'. M*flV L.f Wlb flit-n-tMffmiljlJ-lB 
ilwrp, irli'i;h nit til" i^J^i tlrtij wfm ii«*ifled fJ 1m1 k 
|)i>L.r tin..!, L>[fu^i iJip rnrj-mlLiB (JtH flppirt-tumiT 
V^n iirrrie-l of tinlriinLrjl iJ-simim. 

Tkiii prrij-i»riiit^ f ir»lio» n Linr m fcri. 'J 
(lur til RnL>t ti'at ih* T^tu^tiJJa ^'-^'B 

tTirb. 'TtM^ tw^D 4 fMH IftTdun'bEa ^itluit^, proiin 
ttnm*r l|liimailj[j' iiit^wrtip^l fl.fl k'U^ipthf 

ttoq. Ttifl laftM^; fcdRfctn™, rrmilic'-ry (,( niswiL, 

pnwlupitilt'iiilh.^ r^ibibii* mial f/om tAa IrrtiJa 
Irtfftt^idtH^ 'ftet Ttaiiimaw.o ■ pjcb^b- " ti *nr Pii-^: 
fMHiiiji£;i^«aW>ridaWi « ta^lLer ■(jrlv at tlD^na- to 
" " fltuA him n»a flfli •k^ iMlitW^ jteiJtsili'A' :*j(Mr' taCfw. Ji 
nutiLa, lud him abiiM vtiA t iltlk) v(h i[wu«iMd «iMgBCj,.>Ljiia«|j^t^Jii« ^>J i iiii,tllit i Wi 
, . , , . I •> lUlw, ro 

Mta u'lA ttiB TtH [rf K<4A bei FOUR POl'XDS SAVED IN EVERY 
TWENTY I'OUNDS 

BY FLTIiNISinNO AT TEE 
USIVKRBAL FCRNlTUnK WAllEIIOnaHl 

Ai HALL. AND COMPANY. 

II IN KTBSI Ttjl-Sli PAVtl. LUllE A.tlJ IVWIK HIP. TQnM|E|K^:; 

TnE rNn'lCK-SAl. IIODBE rUnKISHEHS, 

.-i; i M;r,, r.67 MBOaOR-STSBET, f(Yl>SBY, " t m I H A ftflmh*! of iti-*T» 

4WEbw4>MaMHi(*i<K. Vhv |Ltti« wnfk . . 
WON JUV THE _. . . . ^Hm •uat.V'ft,. Vn4 iboK 

, „ -Wt J^wlhiy at liDM lir«r«w(. 'JlliP 

Mfe M idVL tant tit a«4n KuKVK i> An* WRp (ivA bunatkr, Bid. l£r likU li Ktkikg idincblr ialit 
knvtr. l-af^ tliWB |» u ^inlUlliy (tf *ffi, Rb ■»)•.■ lug It- ' A' VJiv hma IrtL'U niA bwA' tnalb Aiin iJ 
EwaMvnrrt b >|p«tk of iSfi.^ pkvvlflf rxiJ u(4 In bAti^. twi Itjifhw Jnltv (1i jimiF^. ITmv ii an ifuDlit 
■^^ri tart Im bKGiMd a^rM HL HMifwHtaf |[)f4 w |Ltrfai<4 In mw w^bini w mil IB0: fHtb la 
^' ' - — » * J ^ it^ w mJ, tHiTaff [li*rio*tf«v:iUn.tlt 

ti]i. Il wui [If -ii- ,(»rir ii-jr^iV I Upji^rrt.'lJ. U. dnrvlir. B^^V, Mil titt 
■th« tF«t ilwJ hilU up AlftmAfit otstaiB amina iih 
Iba trti*u : hvart. idfa daail and tha nar- 
luff wr>rU iriuEi'j fhall f^bil m jom tba Bniltfta- 
lutbaFiQ iTK'i.^t44nr : Itut tlie burjj muid be ii:trnntn«l 

aL CfiUptlLLtl mnnmntfl. It Tcfr 4 ^tf^IcM Ibatni' 

bitbr. afi ciM Kniffbt 1q IE aha Lt fif? lunb niuk 
vLtbuut Ijodi. 

Ldw bh-i^ up the buft Df Ute ud m UJ Iti 

(Dardi *i.[li au|bt, 
ufF T^'cinrf^iti. TTj Aontl ; lint T^m hvl 
Lanchril, firutiaiblj diiutl puil nippAd, bifcjra H 
mmjvl ib4 imnn]^ bwi 

;l(ittdfat tof PtW vifV'a nrtlilB (i.ttrlnutT 

^lljtl. tbi otijrati^c hna P W* BritJah amni'rt tnn 
^il^ilbvt luabfH thnn bcij uHdb. Vinh Lha 
t^HtHkttata it ia taertlj a f<iK«d ff'yi.rwr ; 
tirt □imwti bu Iti^ ^Lioi' aoii kiLOul^ , 
tba Tlii4E[*n'a vbulci cu^ai.iv ^Jil' riii 

exrila nuddJ^iL' litlt 4l^piinil'3r n.'ii. N-i .iJin 
but f>ni Vu-^-lWi nyui TiutU" ibf.-ud.-, WiLi i^ib 

..r lanrLlHg , CVen tJi* AsiFtliriB eutjj 
Larm^lr, "V'LBLlmff at ■ l*r. Huw diflrth^" 

bau wiUij tbi tbOM! tta IjlirxiidiPiiit; tbt[! 

Kit ariB^ |]^.ft||fd«i|VQT!ko<l city tvni vat into ibf 
»Ln*tli>' ft ^i' 4^ ^■'^ airtadfl ita«If tan 

npJilljTi. to IflJiHft in tJj.'i»-. lii'H Jl. li-nn apreall 
—tilt a a.1a>asii 4W|aptu, ihf< pwi hork^ thf baDrltLH 
I hft« ltd tflita^loa tvr orPT t^f ta*b ajad 
^ItbiD a vinat«« t»f Iki^r 1 o'l 

I Uen ■ fonr-Lcma 'hv for PAii4lTi^'i. f^uii "pJ 
I i3p«a bj an a^tirt bniul uf i1 rbw-lLitlvH, vibcr!- 
C'lfclt"! ^anapKittt, and Lbo tuiu a^Aatd >.wa.j' 
if tba T«fT hmat kw tha nuiQuiit nl Uiii pbr- Tte >PMiiid aoaakl dLoit of tin RodUi WaUv 

flbanjibvciifl^' Amt^uL oYi m d^wud *l lb« TCd/il 
IpJonlturil iivMf* tJlTVEiutih Mnf^r^ P^rk- r"rtar- Us" 
day nntuLDj^. AsnmiiaiLf [Bfl hi* l(±<*lLto^ wa" ™-- 

HK.DriidtD Lha ]l:>ta. AUet Unmin 
lIc^htoD, Capt«i> iilH4a- ^lulaT, A.IJ.C , vti C^jft- 
tun f^tuiWB^ AnD.C. 'it* JubniFt td Ihv pmiHii 
raiAaaJaiD A/oBZ-Eu-luiid ^M. tufpiu -FfiV*^ 
baB(UJrBlhaflbbt.ELs, I1» jin^44iirat tiri ^44^<^ 
tiH(Hr. B- Com, VX<!<>i U4i tf»a a«tT«a 
Airlnl, ud avalbr bI lha tMolbaft if Uw ua^- 

LHmh-.4t. K'ftwiwj'. ,7'^--A^-ti«j»i ^:.*3.-<amrta, 

'rtMiiWrirV l^"]]H".l|TUaia« (W hodfatenrV. J. 
HlLiE^ iTliilwr I f tka AeyB] Aflrioiltnttl Ehtoat; )h 
Bit SitMmAlir vf lha LoxBhtira Oeuo - 

rilg, J, J. Caimrt [CIfIc ttj TViia-nikBla^H B. li, 

(n«9Mt*iT Ihe l<4ifal AjaitL iUitmi l9a«trtj ^y», 

KbJtli liad hfhndacGTatKl bj ]>* feui 'aad 

Op. '-■ K nibD^iilara dm*iB(i>iEiniiij and U> l^tf Ji^^i^ 
'UwTK'-rpjKt ]>rrtj nfa aaaiJkii<Lid. 

MrU. IL CoifMOrtll, adirulAir hiii Ei' 
bdlaacr, aaid i Iba wmTKn of tb« (^Il^ei- 

ibciT. ' stiL kut jvr tht matttar ml^j nf 
Auilnlia LhJ pc|kct*<l to at^ifaL.^b aa aias- bf wealtli, l^l-Pn K- (ISftWMl PITT Aim HHDG* 

.1 rrrni I icir^j::] I <^ \ riii\MA, cncotn. 
»^rih4']tiiiii!:]t nAFiTAi- t^^vtf' 

BntflTTriUli ■ Jun'*:H>im. 1^1 ' •' ■- " — * ttrt. mo HABINE BISKS lln, - ^ nil iir Tiiib.PMi.iiBBa.iijBifcT a^i^ 
«■ tiMRi B^-r ft will, TtiifcB rtdff llMrian w 

MwflitUniwal. A'letlWftm*' Ife lala»fcML la^HV' 

"l-'-f TTi 11 fi Ti 1 1 1 1 Ti Ii, I1 1 i i pi ^ Ti Mil 

hjrH« Ml F>.p^ hduw. TTI |ii'¥l T 
A^ mtnoiuui 

■ rTATDH 

It 

vnrwT rorLTi^it TmcB^ BOOKS. BODKS. XKIOKS, 

DYMOCKS BOOK ARCADR 4eS OEORaESTttEKT, »B B P It 14"^ ANJJ bT tbi LLd (it ? JC'T FnUiii><^ti 

h'air JSootli WilH »u liaalLj iLirtdS. Tti« Dw;tb< 

tftauTutr')— aad we had waw^ nl Uia cbiHucit aluvp 
:«1tA^ VkitHU^ TbubuEk, iJnaaiuJanil. atHi r^rt 

^'Iltajeavdt; HUalllrtHi ^^KVlMid AttfUiev-.^ llta 

irU4ad.l5«k ibvtildiw .pAud -Bii^i-iia'jiif*!! Vt^tM. 
-nifkl tkd 1Ih» |>iiL£lfl *>tfi)la ^WiHH^) 
W (FuTd add a mElliknii a^d a^ hBarur'.^W' 
(ba naterlal Hoalrb N«it lUriitb t^ite^. 

jlLiOitot all kfiDWM tawil^ a» vo* ta 1^ aii94: 
Ofl tbownT^uad, am] (4DMi|uaiiUf ^Mkrha^llliLj:, 
Tbatkar Inmtwl «m thr coW im^qnUjo 
dwalMae ujkhi tli* bat xii and)ilaiaa oTthn fiAa^m* 
Ml miLltid \0 tlipir raqdWifBti. It ft«|ilMl 

Aianttv Ilka l^vylui flnda \X uciputr t» litnl tbn 
nil la riT iba^i tn TutoDi wjq^p w^ich Y^tttX kd^nt- 
latto *;tb tl>« diaiata, hvrw aiarh [rr«4Tir' tbe 
HcaHilr §Qt*^ (lattoralitU 4f Nb* ^tli K'fttv tn 
ttodr Ui« KiU an i thacttinata t^eaorauui im 
VKi|.|i<iiiai; tlibir r.TFLlacj. Uv^ Imdwi ytmjt t^.i 
tbtTB W'l*- l«u tliaii HlKMJ lha i f ta Av^trmli*, agif Utr 
flixkp »f Aii«t7BJi4 buvbar S«I^O!)0,Hia. m»«rn.) 
Lul T*u 3,.'riXj.DDQ 4t ihaap nn diiiHwd tit tj ttt* 
•ii/Ortinj <^f IrtMii nmttmi. ai.J ;S,fi«,D(J{) 

^ehI d.:iWU for tbCLT UVbOT* or I'kUDOdH Sfdin 

L , IHXIfOiXX Tba fokr ['«.>'i wm a m^LL ^liMkUlnil OQB 
f-oj- paHl[?rai)PM ; tut imi veir It* jnTn*p^ art. 
itt dbH-KULff . 1 ]?Lvililii-L raLiirdJ, a^'l > iniiiiJflT' 
.i^ ^.^^ -f — «i|L «.^a tiniin iJrofl- 
((Jbapn,) 

lid : H>. PHrnddDt u<l 

.'tlji|^fa;%«4*^' A^cLiuao^ - 1 haTt 

^' (iMlljpt" dddrriM □( vribrriinfl. It 

jtifflW'Va'.fTaail tjaamr* to tl^ t th^ Kdnd alMfr di 
tin* i^JiMtffi- itutaAlwl ^iAf pJtb tLtbouuni^- 
|dto4'UMAlUMl linudtLOB of iniFirciTii>M: brnd cf 

_ — Bpaiii 4 ^^tfLifl-n, hmlL A* ^*t.ad eat. tq j^aif 

kTii flL-jni *Siita^i*^Wii'--diw*to.WMt>rpfly- 

aaaMHtiA W*u[!aiad*drB Rutt)4)C'^^H^^fM^ 
kiciQ crf Ifa^ etlut Ant^aW&aa E^^ft^^J^JU* 
nrt Wit' n]] it b»TB lb« «df aat«^ llw43;iUiHM 7 , *bb ™ f% pnL or WKi, -III 

i»ritr*aJia»BoiiUi W*laa. (db 

lpiit, tto' iiiiMil .ri-tf ^ .cH«Wl^' ^ . Tkmi^ !■ ■ «id« lu»^ k-nrinm' r 

Vn £vi.^:.i«:i^. #ibia nf 

' 'IU.Dpi^4h^^'' Ht' tbef vain* 
tat ^ pf*ir4altailr atdn-inlk ti\th 
pap*r LkMt p4fc«la tkvtAj im iWir KwIh. 

In MlHqaariB-Mtract fnxk-«oHt«il beada vf (Erpart ^ 
mDnU Drnvg^ ftutn Uitj pm( Imil^^iu^, anil, vfam 
tb^'v niwt fr.,npili irr Lij u if 4b« w(~i^bt i>f 
Lb« iiruver^ ral h'u^ilv uij l^nr ^L»'L||:1i!t^. lliirLr 
mircTPff |UPiL now in I'mi'Li — ici.i[ h^uu tLu|^ 

10 baru a farcur ]^hi£>Di3 u^irr r r:i n uniu h>i 1.h> 
rfaoilff'tila ar« banLfjD tbil mJi1-i]-ij >1.7nri^. Al[4' 
il — bal tba^ u udtb^ }im Mr ibcK. 11m tnoirj 
£u^u (nhaaai 0f L A'dink fi^^luMkikBDjHc 

u'lS^tt tinPr Ltiwfa il fftl g jik.ll i^ ,l]f I f iii Vff ^i, If 
iriv mlj kHir t(. And kmA S' 'Rru4 TTtafiiaai 

fi.hfviH' to »u I ^'vaUE Ivfn'ir' bH I^ ""*""irrit " 
and Hi* " mnn " U^e4brr onit avarpti^r^ 
iiii|> inc«l, jnrt hH^tv itn loctc irf I i>'rlA:k. 'f^r-, 

11 ibcy w^bU Ufa hul^iMTLljo l4j ih« 
ilml (IS tJ^ti LnxLtib " aboold 

nhuitKli l£i tnf ttns\ at a «Dttda jApalar 
I o'lJoc-k T4tan^ It 1* * foiul] buNl, lamed 
jtH- . •4«..vHlii ..^ ... V tlritiil«r " troiptata™. 
-yt»;i.tW!B^^ .:ala kad aji uoi^ 

'bi^iA"^ mM-^m^ Wat ud pttJUa* 

Mid 1013: ^iw<WifiM m. m». «v Ht 
TlH itnqW* '.'ii^.'"'' W' tun 

vinM pttfantera bM|^fl «t ^Ji^ Umi ili^ 
fn^«f 111 Bld-diT «ala wDllt and k# huri^i 
liijtk«r *a an ti^ rimrii IIki kiiull/ bodrtiB aa gloH Lba baai^dt tMt E^nat Pbon* fivto ^ wlC'lt' M. 
iLi \m cfjntanad t^itha llwta.s^ 1|Ela~«TMif' 
iddhtit iFttli uuh ntU^aeUvn that T«i wfr*' 
^ - riia flDlf, - 

udn UuE tt^ e?bLli)tik Id; Iki ]VTwt tf^. 
IkfoariBb^ WW, aat^ ] ImL Ibat bl ml) amEAt HM* 
t(ir»tut« ncjnrpT Ireui t^ia doiiu (he^ ^tb hEim 
tLiLTiaa lb* lita dlibtfMi;! Htnqin (Laad ciha^j 
2'lia piHhiemt ^'i ?t|irc oMili.tiffi ■•ctvhA Aa 

ftttvartriLi WhtcJibii tba trkH « ULi"alia^d(i0i 

A IvUibAAFL ma 0 1^ «t DC^n NT fh«Hie»|dktiim> 
□ri^TidfJ i>P Ifr. rLii^-iu^fiLP. -Mr. il. ^; <!iiiki 
I M.'LC, prwiS'^l. am.l l.h'l <i\\ L.ii i i^bt 1.4^ Hamp- 
hIhi. Aboo^ ntht'T* [irdEiCil waiB Majcv^Uwal 
Kraticb, 3Jr /oka LacktiT, Jf.L C, Caf-lara yiflflTi* 
StaAln, A.U-Ci Uj. rjhn^. H.L A.. Ur. J. ,r, 
CiInrL, Vr. Mr tr^EiiHi. . i:a1!ir»T C.n[jiiin:-u>n«r:., 
%fp . Tbimiaa DruDlnn, (jmiidecit 
hq^At Aerlntanll ^latr ^if Vtctnriji^, Mr. Tbocui 
Skm iVKlAna). UauA. Vf. F. IlnchantJ, D. 
if^CauRjuj, J. r, VaaAan. A- f.ilAlSttiJ, H. Ctt-i- 
■luakaiii, .1. H. iMd^ WirUlCT ^iPL'ntaTjr Ken] 
Air^Bltili^l Jfonatfjj Jt..'AT*Tf ^f^^Jl■1*L.-«lU|ll^ 
Miirt. Bad Uo/). a*d 1ft Ji D^Uw. 

TbaPmidaBh ntopM '^11h XJumo," audlbl- Ljb vi'J) Tboabulbarn hhuvPi Bra fjilj 
A rrh^anl whtclk lie Ml U]» In 
I'l.^rU lirolizifim, rli-F juilur An 
anUB ^BH-ri ■i!" liiaiJ-n rV^w -■' iilb 1^ nLfl* N.ijl tii-r!bi-, 
ami l£ifijUisp LUJ ir hnnii i|iLi:"*nii iiEii3 iL*[ul m^-l I W .t'l 
tliD itun r< <;(:'T' i{ Min l xmO iiiow a^itr-to. 'i'tm^ t.iti 

pPlvlBa .'- I ui: 4^'UbL that tm VtTiai:l]tt l!lVl» 

VllL fTiaAii |.r.'.;^>-rl7 Lj^':ilu>i i.Vf ai W*3i ia. thip CuI^Elv 

U br^DLT u%i,vl. iNntiiru. Man than tbn, tti« Cl^rkt 
uvgwI-LiuKritUniLi, ^«i,*]-uui«^liibiti^ir, Bblnn tiika 
h bwlleir frtUi iW uLumt »fDpl»n*iid)>- aB'J uiue up 
f^K^n inlliBB, dvttifnjf 4«bt tama ra^Hrrit pLMjt 
iinilbaa<l4aa we'l^ but W^a In wfarbl -(Jai^^i un- 
f«tBiiBtfe awtiflL t« Bwl Hinalhiui vbJab tJw 
j adicH cvridfnd tit ba JiuC llta BiTi^t ibvd* !■>■ lar- 

U bd lade s« tk4 RbKp 0»r aa nil aa oa 
torf. Tlh WlLfatar tobU kiLTB Ifhb a ftaat Vma 

llfcfcJlWf ..itftrk nl JmlKtiiit m AniK 
iMataf futitiB al tha 

■kkintpaLlmi^. Tbey tref* Tt^J nnfbl, amt nad* 
vcrf f«P piiatiUta. 

htn,u(r« BL'i*>4^'u af* fii*^ [ii^ etaHiuekti'jni f>ia 
dl LliB aLrnDgnt irni tbat tba [[ivid cKaB)>Ln-^iL Aa*p 
irtir[^ aWi tftik lh« shun piAiiiup' Lhe k>9iE riroDf 
W-nol rm nunctiiaL^V £:atdnil niad jinnorJ in Iba 
|j 114 wmA it L-thKH. J f t>L« jtHl^aa liBd noL id Uiih cv4 

nlllf-J"! IrtfD T«J Onn»iitw*t^ "nd k^lid. i»Tr«ril 
abH|i wbi.'h llrpE \il'im9 n^OViii tin^B l]tt'^a 

mAjpSf putHd wiUh tiirt inHntnMi; '■ <^ail rL«Ph" 
Tbw Fiii7<rAk.Lii iu ddptfi^iuLl^n i|iikTA<l O.d iud^diDit 
ta a ni? erriL ■-i1ei:1, Alhuth'F fHtiira l^^niflit \u\t 

finipUIV'.iLO n .L* 1 iLKt Au-ltnbu. b DO TBf ''^ 
Pl 'II* 1 l-'l'* fi^'t'L-aJt p'l<*|'. TiTin 

it la tlilit Vu.Jv'rt kror<i W>^t>lt^ tlin lufft «ltlk 

Wd-rf AHB-nDoN-od li.ctvp, lnn^Lli in c^rcw and vm^ 
itfcBt, but LkiE uulric. mm: frw|rfir]r b^ QlHwt 
a« « liTMdqVbf at i^AltLn^ wdqSi. pcrlujw wbau Itia 
anbadula Tof tb« imt hj^ihb ib !y.n|f rinmidnnHl 
ilfh c ifL^bitini iviJJ aot Im ijf£rlankji4^ ait'l Iniiuil i-if 
. Jtidlh ihil^aBftitia tTia DLtLigiu camliLDf witl bj^jq 

. Jtq.tll^'^l^'^rwl KctLna tba oLua lonaaii orar 
M^'A. ..in*^ Tali &DkI. 'llu two Jmbaw^llh 

— ■"t'wsjrtiMrt-wit j«o«i-^ tif 

' HKfltf^ .OBfllfi^t kbi^^ waU 
:»?*; ar*1|l 'SvaaaAif Tk* cb^s*- 
-Wiigb'af il^.ir^Lli 

^t^F^nn^'laiti^t kB4liitaM«nt!«#:t*W 

ChllantiT rl%i*'l an adnintlftriato*.-, fli«?tf* f^a'p 

*i1ltaf ninidslliMt, lia¥iiie jHllMnWftlF'^^ 
BBnr^D, tJiajk ahitbcn pro^ tTO_WW ' J ^' t T> **l tt a n ii j 
vi.r/-[iiaa an J witL wj- daaa* ft^of*. 
hurLuiE^adrbLtiit ini« VB^T 
TDL«.t V aU tin ' 

ibatTi. Ilaorfi Br ChfTt'-^ , . .. 

En tho«p(JiA*tbii «f ilia nwtaiVt, aad J. B. Oik* 
aoa'tf, placB.] thlfO, Uflf tINat itj la j«r Maa> I JdritoatA WaariitfwMk Til [ln.t-^<n^<? THca Tb t1i0 EilaH for udn t ifrlJ^ I »■ i^rtit 'Lnerto, Tini"- ^'i ^ I t^j^-- 
*ir.' I'uliCQbriri;. In tL'H [h- 

iTid II all^-iLT In [mini ' E tlrn-ity 
• ti^L-b mijllit 14'Lli a flriAi' ItnVIFllUfKx 

Liltia a -.Li^«r£B"^ iel ■Lwcin 
Di.li.itiLt. iiiirj'lvi] ijfliu<4i 3l«..4 risibl 
ItBTely Joii» ft ■■li^'P pIu*^ a 1 

Ill ;iL-«aen;ifr -' t 
iritU a t.^*Ml lul i tei-ET:' 
whund wi-U. • NMr-^™i .\ 
tfl Llwrk Brtrt tiHB'r UbrfLWL aad 
' \cd:L la hli 

trLj— * mil 

■jijT 1' n- 
Li.-ifi' r J-yj^ye^ia^g^rtfr Bmrcrgd ■ rrdUE.1^IW ] nf iSO- 

suctte^mt Off jtm'icmi- 

TS* IVQ^vi-ttll I'tlf hu been rpMinil I17 lb lah 
radac.Eacirtan' aJ Jt(1lw, Mp. A. C fj™. 
IbtpfaButUAdar-twrrcKtarr (M^' Ommi Kdlajl^ 
■ >'T3apii*t«aBlorJoiiM-*, «jdDay. iLilhJBBa.tM^ 

•^Sirl-^.tli r-iuaaoa Id af Wkff.ff tka Wlfc 
tafUut. naftnpiftlTTtrti o< iba. d(^t* »jak«k ffttjni- 
tEnncnt *■ J'uMta^farnflif miC4 taki if^t 
1 iHva tlii*^)M4n bjT iffn<ftt4» 1** 

diirinqtk€i»B<)dofUT.«W*y^.-*P« ^KT* 
LU ltd STTTn .-f atltJ [fl fi,|fttmWi^^WgWJ^ipa tlkM_ll 
^v tiafo ElmmrJ uftcwtijjf W Wj Pawlc ll«mia 

Wbd in iiiA fb:- irTRiiRniM'dt Of j^g fBljP- MWt 
jtmr wiUTiHural Jmni a r^i-'ititm wHHfrJSMlfJ 
tJ||«i] titb iPiri^f* -.tlli[j*.Fid ^tftliiaK^M'l 
add to t3ic (e^rtiE H'!l;r.r Mtn-lAtan WW 
b^Tfl lip^n PIT i»in.bn'*jt' n»*>cLri^j^ at IJi 
tafy, Mr. 1 loul-J i'.-"! ?Ti«s furtlieir lo 1 
ihtl iqu eallf^ Wltii fnu l:ii t>*!'t irJili* 
fiLluifl pT.iipnrii-V, ^ail IhAT El4 troria jaa ■a* 
l-rpff ba ppaind to <ip]|^r tk- »*lL-BaiB*d patlria* 
wliirh jLiU Att dlktltiadt 

" 1 kkn tbe btuHiiLT to be, f 

yojr nbadamtaVflH^ 
^ a^BQf UIE^LffA. I'a4il^ 
*■ ATcbfbq3iL 0. Pnav, Eaq,, S-V,, Lw^' 
nad« ^rhapkimtr.'^ Tljfl iiiDEl^4^nl'l] BbDoaJ «J'.nw □< tba N.S.W. 
rnkiltrt. J'.^wnn, i'miafv, ud l>a( ti(rei"tt. tkd 
Ej^l^4t tvvut ttifl Ifeifd'aad dog landm. 

i.f^.]it ilift KilbLl^itfW .tlwMtelt^ Pnbca Albad 
J#rb,ta»ii WadurvE-?^ m | fafcp— tg tk* 
iB'jil pii(HiufaL*T« h(tld \t Iba boM- -~ 
tbu l'iWnj antna* Iutur bHn W^Tad. 
■n weLL dliidr ifitciaiaDa Iubb aatPHd 1 AH aanllHa ni uiww TUP Qppui.t uMH|^MB i» ■— J OflrTWaBIKl 
Hwpara lairiunUj «HA Ib* laM ilMlfcIt 

fih^Ljti, t]Qa larK^ ann anC^ ,tHact4 iV. . IH 
■--licti, aad wDtaLaa t^ttJtm ^tm-WjIimr 
ddLI fcaA N*W^th WalBi k mrni iji^'. T«n«lT. lr«n Ih* ^bb^^ JH. tta^iwi j <k* a 

lot twttg. wfEI bo n jii i li n tnd iij Ite M«<Mi 
^edf^ WfdaciidariiiBtffjBir^Kr. wl^ui ■"^■^ 
niMt be Dii tb*ir kaafikia «t 0 a*ido«t. aad tJI blrlt 
aatd Wfr tha ±i|kt lwf4f*. 
tarty wjU i»T**f«*SJE 

til- *^^;^^'^'^:^g>^-^^^^**'*^^-^ Tht najidnik felHtnat* CtJcM Clak b^ t 
coiLccrt iq [>KP Easal To^n Hall (th rbWtd^fi^ 
tiiA, al which Ur. Unid fit«Br. U.L.A., pNtHM 
■bfl itukttdM won duHpith* laaHibpaadMM 

nQ liiifci piTLpLDafiMclk HI Ikfl bni4 dta la k* dntM 
ijt ttit m-' -LrTitti pqtwLilra Df Btkhb" tMnjUBi Bit 

iiLkiIv'^iI I'' FiruH«al iftajifttkv wilh thoddbbf 
fiifKul,!!!; Mr. CrtlAllaakkR wiLh * haalil^Bi 
■'H-*(iuIh1li>d im.1, luiLnVljr inniltaJ, fjoff Ik* k^ 
(■ftHiun *Ti^e» (37 ranali aad Mr* JaHta'CdMrrft 
1>rKiil LlLi] An]il mnlpl fw b*>t fcvwina aiUla 
riini). Mr. t:ii«TV vaa «Lhi tba nrifiiut ■ 
rLwli1a<iHoaa bap?, Ifaa KtR 4I Mr- J. Br HUIik 
Jar thj bJifhett liv«jTLdiv4l iKMa aat oat). lb. 
>'rMikFii iip11. &LI.A., itgmM tm^ME^^* 
1r.<|i]ir r tLa nutaliie MBian. Tba BBt«Vt*iHMt 
ruuTij.Lihj o-l A miTK-lrtl p«rt4iBBH» A BB« Iml 
4nii»iBjir Lraiijrtt, calliaif ttitn^lna ib« Katwlab 
I'iniBaiii^ wli.r.^ vaa wall racai^r Ur. J. OWmji 

tbf i«ci«t«f Df Vrt aftakfc 401^ lookiri ttim m m 
w.ift, KrULIl. 

luiiipl^t^LViiikJllilll 
i-.il V. iJQirJ.Df fot 
^44d^«i nniELY All In- .VI. FHurctruSd, tba •ccvuuM'ritLi nsr* 
sm XTiLiny Twii nmimiui amb . H nniriiU THAV ALL flALM DP. XI 

H ="?^-t.c TAiii.K. n,v^.1^^• 111 J? 
g nORDEEN JIIIOTILEEB, ^(M:>:EJJ'H TirlTllMt- ' (1(jl:>:EJ 
_J_[mHj™ KfLlLlTALri^ }iHBi).r7i:i4 TJnWia^^ 

■KnAUALD>fl UiMlj'ini'bHlTii V Muilr Lb *«p*I w™Ai TiM^iTPpidmb* aJtJl pla^-flaaa I ■ 4iUltC, en tl Id], tfn'uiU? dpiiOlbiuL,' to...d4.'>1i }nWt I^M I41T ._ .... 

AJiiAitnie^ t»i l^l^wfBn' fr™ »7 p>it.ir tba , „ hocker, QBil h*Bfta™t Hiirw t»™*jKi(5>,^«S& — ^ gi MT, la ntm . i _|aA»BAM»B; ~ " BBB.VRFALD^ AT a. n. H RID 'V. f>iAir*l MuAt^ (it a » AmU..lB 

(■iABb PL.ATJ«H HlTl iTbBtrJ kit [Br^ fHkKH- 

f aMn rtf lr. 'JliTwr Bad UtU'W^'Ti. Hni/i*'^ 1 

■ ■ " ■ "iia*^:* I Rr 1.^1:11 1 LI ."iiAi'Ed. TUIn IMV. _Mai«4lil 
_ , b^ d't^lBiata 

ClU UaLd Bbil WTiv, flU 
. ^adSlMib.HTCEl^ 
l>unkaiw in tta 
T«luc fuf LmH*^ pad 

^.^tmlhiiickt- OldDvU «nd ATUflflalTtPlhBaavM; 
|>u#T*BBd pm5iL»i B™iTtLT*n»adfHl- l *?i, liT rnjU miBt-pt . WcMitfl. 1H PaUi .. 

B^Mtk* for Tjr**- ' :u'J (rnmN^Pf Z*^.. liim'JiMrrl'i*!" 
<_l.iAi&tf. l^Ltbim, UI iliUqi^it'^ 

r. H4H—. 11 KLlMhrthr^L-i B^^S^m;. C5 ^rta In a isfiTlJiLri auL„Lint Hhf fo™l fVTrf rU)-— anil 
vhtb Lt Ea iJtb falfl] wunli " Lunrh ]» ofi 
ft|ipHTa0DtlH trobl fkaa inadoT. IEot many 
dMpm va^.Own.ldniia UaJ of oomhinuUHna 
>«(:i^>J^ ^ ila Uqtbd. Ia tha» a<>lL 
■.m <illM^f\iif.'^SSlii#r. 'IduK ^ diabribtited 

M .itM: ^i*fti#,-j|pii^? .It Ift irtuf 

kbpotbti W tbfco. wMi ■faMb W aMflli toa 
■Dl that bDibfalB aiAm prodno* ! KvUa luitaift tarn 

on tlkii b^iutirat nd^lafala IatiI^^ \iUe ta^ htt)t, 
juiibiB uf kiqAklitir boefi. vci|r«lablr^ flilii 
>chaaaa^4 hMI>:iU4t «■ pkutilvL (hv 
jrwt Ot 'Wtmifk vaa woat 10 oSa to 

all wba OHdd td WHiq wltblb bia 
IvBdl^.KMa U|d BUikv ftMt- Bnt^H mmm 

.Stom^^^^iMm-mi bd ifa* tun Iskydloct 
:»!to-Mva, W'jliM 'H; aft^Qir « 

iar '^^^init*^ Oh M^VaUfa )^ 

EliiH LMBM," tod fl li nBrlm (* t^^lB 

bov t)i« hnlt (rf tbfi TiiiatkU aiDirpnc* tdA^h b«m 
itmoj^ luDcb "feUow^i. 94^0 lij iVl^i -witli th« 
Ifciittril pnaoo In \jia.r.\ Uiil nuk^ 'wboobfinuiiljr 
takaa tlai blafpumiiir (^'tirir from luiiiTA u( 
(drbrtwt oe^am^^ u a >i.'.'iL$':hj peraan 
a DcLgliliMirioif aha^i J is uuo of tlMH 
IbHTtjr d«rU.na^.iia» luncjun vIwb «■ 
ulaliii 111 wvnlif .Ifw lDrk...aDtii»..fa.^ iti)v.iit« 
■toJ i tf* >t w-Jiril!rity,/kiit.>»::<jfe .miii.flb«i4ii 
irf btMJ fKtm itta oiifHildlk h^' aittb ■ 
bapArtUl toofa. lad; kk O^^ ln, ^ Un. 

M tha prMi bf It bk tt«lHi^^4aMb- 

dkiik. Hnt no 4h «nwa to tba nlB^tmij 
liink vUh 4 mperiliiity of ftni ^Hlliifq ; tfae 
tbinir tt too actual ud iiiiiHdiata ]hat. 
Tbon^B lajit that ba ocnkl poatpooo nmK gf tbe 
thtncfl of thia Lbt tih bur tba IdniitA Bio^f. 
Tb^t mty \>9 » kiti till- nv^t^ kiaa matAt 
IKi4tfWta« hia iubrb tvtnatv tha aoxt to bite 
eat* ffui^ lad bnad irfUL tVft Ooa 

IbiEfr. TebtcI aa iq, 1^ iirit«^jtn4* «| 
tHrtnarfa ^tptfl M pi 4feii |r*v flkiO oAaorva AND CO., 
-'iftik' M W W mj-'jim-i ■! tb« 
M 4f yMnF* IM iiill «4 anat ta aajlbiqff'Atij*^ 
ruTthftt of tba wVav^ 

la ]H||bt ptaH. laliuag tB tha Owiwial vuTtM 
(CikaiHb.) IL wu am oU btri tfa« M] 
«Hnitd Ta tlia ri^t DM 1b At 

Tba tout vaj 4lruEir wiLd i ii1Tiiii^aili 

]£JaKuMlbaH7lba{i'.>TEniivri En Taip4«^ia«, BkJd 
KtMX kn ha^ to thvi\ \^vai. l.»t 1H9 uuiQnar Ln wlii^ih 
tkrr fcad iwPTad tbt tnnic. "fim *ipif«ii6itniliirk 
tba I'^FaBBn kid aEfan Lurj tieea .'r^iJor^d tiy tliia tfi l1j< 
OWpUJ, *ad luqlieAD kLD'Jl>r Jn t.-UILEDiinl than Lu 

dBvnNt. At aii)i iiLt4. itwti at*d.}j |i1«uiint m 
imlvB BOLtinBDti of Ibia kiniir Thi itn^aidutt bi^l 
boBn'klDd ftDiiUBh bhMf lli^t ill* haj] alvA;^*- , 

pvtplaof T^tw friatli Wnlr^i Bflfl iB^huBlLv a.tb Uif^ incceEa bf 
paitonl an^ iwriaaltural LD^Euamn^ IVbU, Aa wii T4r;r rcadiif r-YitKiu-'il. 
dMflf iblarHcJ In aitrioultun id. thft vld wiB^i|r, i uiqniH wAtkcta lEin^ h 
Aot nlb«T B i)Mr ojudiiioB nl afajn 1 laoH IUi1biu.>Mi, t-t Klchi 

I I ■■ ' .B.L *1 J ..J. J 1 I i.\ 4«d« tbiJtTBbX>t flkniB t(i(i apadallj 

'. J^tUjl.W^ l^' t^ilBigD. lAtE<IC'»»K aadalie 
'fi^frtJ. -JfW .jhuattmi prM i7t [^:ib ^Hdit i*ilb a awa 
I'dg^tiJcjHt 'i^t lofE^tli tit iti.pE\ faB-LliaM 
^CtMkf^V-^ Tb* .iCetEwr ai^Lbii, DJtib.qiij(b. un^inond, 
'ik«ii^itf tbiwt Bk«|i «>i ib^ iLx>t, aaJ la thia 
^uiiSliie'iBiil^t-*^ Itadlark katac<-iiiaBiL(ia«l 

|ih>flt*4'H» - ■■ - ^ -i — 

ebainpfpH. lE mrtitfiSMafl^.-.. .. . ....... .. 

1^ ^a atatfn im aUvk-ib i«>;*|iwt 
tlHkt tlua.HlitLBilt^jr □fakMlli«» l^ad VMki t«IK4Wb 
Tkat II^B M'Cau|>t"f {iu|>4rtalTiiDa ^^ra awaif 
E'lctlvDiDatpl ia knoiriiiit aot Itita ojimian ipiaa vltb* 
□m «arLii[^, for E:^« CT'^aa^Bf d'tl' wplJ .n aTBt7 tJaak 
'fh* HcAnd diBfitnaawB wtJ of th* fiKHieuuiiail 
irribklT tTt>«. , ..HI , 

in eiift doMMaji iacbun tbat wcful weEji ■ lafuriawl 
^^iIec, I. il. C0I4 of CuL"nl)OoaL ifuilfK, K«a*cl 
■ walt-'itEMrnJ iBltaTni>io[Liil3Er witb a ;i-f4aji''«Ed «C 
u«n C-ait«abdD«li]D^. Hlnnh^I and :«railA plai<*d 
a. liiW rtirr ?W th« eld cLoLhiDC p'rylv. 4*«W« 
Ma, V.J. DflvlinjT, J.^. JC- II- flobvU 

Tila«d imw f arf fyi^id nuai- 'flie liiuiFiaa^p Ea 
avM *a« l»j l^luk Brotkm TiLh « T-r-af-^iU 
liMFurl'il Bhfiar whirb ka glria taor ovnr Lbrta 
Tfrj Ti*f&i*ii*i"abft, 

la iSe TinbuMwd ^ttoa tbm *»j ^'at iM^p^^iBti- 
(!bb., aaj J, It. fivttwKHi ^ad«<L IhaEi^twitba 
ran- pwaif MB, brri Jl Ur Out., whicb aaailr wdu 
tlM dnnpiDii rlbtan. i;k«r]i)a C fl^l, at Yam, 
|4qatd HTaral (BodrfkHth. JawnU. Cm did w^Ll. 
J, C. UaaoLaa jnniftl: ■fcaaa. ac^ibEr tba awa 
im p« in^, DBiyc^f tittt Itvt^f^ lWp ip tEiB«1.iHW. 
Cdli^r aedirad * i;)ij^i|#WMr^ dmf 
f>iY— )i a^ywftaj ^f^rtp*it^|iff;*^*ipfci in tha BBbsawll 

bbiLrnjjiAUi. 

[d Litu Inag^wMt ahMji il WW plain tha Jodcta 

w»rir. frir rwdH ram yaa ip-j^aElf t * id aiii 

il'jTdar Lajfoiai^ wban J. A. CiKbraik? bait 
jLiur » i-ui^. Tlip IfctUt a^ ijJ a bjbur tjf b, 

ILd vehn^Eti nil l-'l rtj I atolkar HBin Pi «mutiim, 
aad dLi^tareii „.-i:Tiq T4:n,' cFioion nutlaa. \i tLb HOTES OF Jf TMir TO ^UWS>6LAI^»* \ 

i^^r,— Ka-*En'jp«| iiiTiiaatf tfwaL'Hn.ftaHalL 
aad t4lQHiMM«*L' W 

rJlliB Av^imUAB Kktift^ AHStiktrda ta^ 
Hr- i:Artir ttaltaAHj li.F.^ Tl ia u i^l J aBt 
.r. Vf" T';LrlH>D, B.^'i, ai-pfaaiSaat:, arka a 
]»ii.ip,t di'lrgates Xa Imrtba viltHfiftk*! 
oglQi^ Ln tkia lataraatfl of fadmtioB udiv lk«HI- 

RLcat d iba AiitnlW Nal4taa' AHonatE^OB, I, ina- 
ifl-aaaetf^ pari; an *trp-jir«pideat of |ba PiAv- 
■haai bcaaf^ «r tb* auodlatioii., nal tha Vl^ibHan 
jBtafatia at Covf^Oiaadra, whBH a knaok wm 
iiioeeadaEIr inaafnml^ «i tb*3rd JdH»a4 4Q 
qMBibafa Aumliad. AddnaBavac* daliTarvt la Itia 
loeal K^Kil al Aft* oa tba iiirnaaftj for fadntva to 
an BDiliwv cl ma rwdotati. JUtuniu t« 
STddar tbe datafftlaa tuaniavad DTirlMd to fifluHa 
wbwi tba DfflTw TWdDiM tbB par^ at U»b rnro 
Rail OQ lb* fllA J^BDf^ W* frcra BbtartaiiftBd I* tk* fvaiilafl at a A»nniii(»B, 
IpElawiQit, at tbt ^vilatibB al UkBCkial 

Tonr^n n lr*A lakak in tba fjqfi ._ 
^MUM^^ajIwa faa tha ]Hirjiw« of liupaDyft|' 
- dMatfanr At ^ Halapa. la Ham 
tar Mwfariiii*- ' 

aCr. I>rila, ibd iirtMl e 
TdCB bf Qiuka ifaaamn 
UnilvuB ai« fkvt Ike tfaia fox HafTkonM^^ via 
UjariFi abare Iba^larvr ^vij a«*rt«Q<u4iJ laCHWd 
ua, itariiiTBwIiii DHT a laaUnt of SH pcnHB tka 
l^m EiOl bd Ihl IM. wbd pr« u akjitdlrn- 
qfjptin Ml iMriaji Ua*^it Hijbamffb by tba 
Itamai {.kva oaa v( lha bbI^i Vvr Kirhn, lall 
tad rvtaraad (f^NldkfMEH^ n anirad at Jtai^- luat 1)T Mi. Oatik, 

KTpi^l laadithit miMBIudii and, aoBBTdlaff ti 
aiTaM(W*ti rnadfs art mU a 4«vdaJ nktlt WBt* 
ii.f Eb th* HoboDl eil Aria on i>i« Lfth Jak^ iAm 
nL.r ai)di«tdW mara ruj tavdHTafeLr nc4i*Bdf ipl^ 

pnt^ Wr<tad t^ ■t'VHIt 'Ad PW<ill l W t4 M- 

1 u.^ in fBTbar «f ffdccatiM. I.tn twr fo^mban dar <iat ERtvnitinj;, ud Ilia siailwd Df ntwHfei 
■hni^ Hht fold blk^lf iaitnirtlTe. iWa Ian 
U»iutn. br t^.«A W'f4oa|v aadka4.BBte ifcJu^i^ UiJ^i i;'n>rcMai in auSILitliap I ipa lli« w^4i« loiBvthiDf tfllflih ID tlia 
iBltnat b« B«B*tl. h« mimht grt rhmI hlati bBr«, 
whfafliv^kt ba frf b^nAL ID LU pookuL J'b* bp^L 
WBf IkB «giLid nagvafl la iha tnwt whEcb kba^ had 
boan kind mamtSu to ilrJnk ww tojir.n|r«a iduaak to 
tba BbaHbrcadan' AjfeMdaiian. Ho coaLd t^i^f aaj 
thifl— ha ud bad a lUti: paaj f uactMni ptrfcrtn 
pifLda b* b«4 wsa tv Ak (^Vi*?. bnl ikm bad Imi 
&«b]e> kad talha clua (or 
nibBdaeaii aUrod ana. at d/bpi tida^ I paalBBtha hbi apkt aaJtti''- AJUojatkai 

□« fmppoaad tb*| td •*! tkAt Iht^witMAl la- 
iKEon v'aa UlB >ihu nf tb« VMIV^ JUW |DM'^ 

potliir «r lb* nldoj wu am . timr' ^pnt' 
parpoaalBH tndtiB : ^ai ba dM' iU^.'.Vi^ 
ibat il vaa a purHHta^ aik-bltiLda, %rBir k 

|ilBtlhi»i,, ft WM Bpf fWMfLi mil la. ivtakd B pu^poMi 

MM WWMW ™ " ' " *" — ■ dsa WBft tn bm at' awl M _ 

•jlfcUSS «£b pw^lB df Kbit ahtik Vafaa afed Hjdaar 
V Ibi TalTia aTtlin iii waaT ■ aninEBTjiir. In. (ba d«va1ii«- 
Hi bi tba tiaat^n] indurtr^^^fawAdBth Wa&a tkari fraiiAD panlleE ia tin tainlMj nf tt]a rinliD-n'l 
V9rl4. Tfai» wr» a iboaf atabamamt to sake, bul 

npOB tba IBh»rnalUrji Hi. Cg^kl^U-^^ f^tlaABi 

wl» aanchL to b4L>B--L^arB iblp -chjUitit ta 

dair iA\ RiillKua ol BhMp^ xra^iad witb tii mlUlflBi 
4n 1^41. I« « pbHiilL uf ^ nan 1km Llm 
iwarmoaa riiffmaeB -at 1:1 atlllm bca4 p( ubiHp m 
tbil coboaf, lliit aiaaanl Ika irwk tint t3ia 

pailATtllfla kkd dbBB fBV Ifaki It WJJI I 

*«»]t pf wbiab thar nElht wbU tM|«QUd, A lirti' 
tiH B^B b« mat 4h«*Ii h? tt+ Waat^ and when ha had 
tianilad tknaflk n» of th* flpaal uaddookB or tka 
.dM^rt kaftit boV abtpflndoiu kl< vat of 

taduti7, Th# tb(Ttij|ht df tbt ■DWinoBi ntitk df 
hai^a ibtH «mt UBM, U* 4ia*BBfl*, BBd tha 4<ffl- 
cullj ^ HMDBaaindco pur^attad tofak Blad Uut 
Uta tnakia tba aail/ dhva nuit ban kaaa roaak |«- 
daad. Kt Ut tkal if ba k*d Cd titk* In ip^t ia 
th#iMhiflHk.^ *B«t4 to k "mr Aii"^ 

aad v^U Ht^bk iAla k* ba el ««k jnpd ^Mbnai 
"•narlniiiLH^ fla w nawhik iad iIm a 1»« 
KfwtnMw h^^itkkM rfwU ii H 

frali«1al«tJ»al^1%:^l^artfea^<rf Bfd|w --^ 
■raat a ia paa lM (i* Ika vhI trada aad id It ail a 
liHKltT. lideUai at ib« f^n« foBodllifttln 

tin f BBT lOU tbvB atn ohIt l L^rm balu ni vtwl 
HldbiMwj.iHdaiitlnliFPi tbaralirBt* 4W,(HH> 
Um Hid ia tha Wl aaf^l. 

Ur. n.H. Cai, If UCka ian»UB, latd thai 
tb^j btd alariaTTvaipuHdPBiil aatt-iUit abaap (Ui 
■fmt thflfl lut 5«af, la Ikot tblr jW Ibif bad 
HH^r H* MntedfeM a4 lU . iIIlJ i^EVlJ4!d ths fIrPL lirj^rt. '^'Ir- tWLh pjlpvm lidLijfb 

ietvd 4ii the A-J. C0I1i})«i|t'| txb.ltii VhigBPd altvn 
niLb. and I^JLti. 1 ti- kleri^ •di>ti wen tj^b. and 
fI7Lb.^ tb9 tat lijEh. aail I lEb., ihw, iIubb Ifilb, aaiA. 
Thn KLdd ikn« awe iJchtw, tba liv'i iTnghta baE^a 
ISiMlh aad ILTlb., ■■ba.'b LlMthl dead BuEb bbI 
n^!tb^, fat l^h. waH IS^b^^ ik-oii H|Jlk aacb^ Jp C- 
Manclm'a awn ^ ah^p aan bh7 Ei|khl, aiChDant) 
VBrrtfiMd taattoa., akicb iran tba |alBe, andwaBldHl 
W^la any tart nf RtiilBnid. In cUji« fof 
fnubnd iralBdri lha jit'H. I«ll to 
[J Mauffou, YuBBfl. Th« 

vail lUb., ik^ in' 
ih, <Jb. bd4 Ulh., InxM Ikfkl 

^□wp 4-ta&tb akaap-^Jaat tlia ^dhA at uattiib wfahk 
' fn l>wdiin. 1'hn wvtid ^na w[»v rJ, _ .. 

thoBb thalEn ntdhu bfllain Itiilb. and 1371^., Iba 
i^BPif Wpljlbla (L]l^^ and drStb. Ujr UJdkaid*^ lliB lit % 'lilill tkii 4pi'* 

nkiu!iwTa*«iK Avl' aft aifiv^l 

B.n. «• mn IBiA ^ tka alBliBM ^mmm^t^ 
bliiaatfiiEiB«H,itaddzln»tQaftbeM QkHialir 
ianiaK rw*^^W* p&UEtJj a^ 
waned ^EliBBbBTa ^ Iba Jfarw (Mr. 1 
(b* aldefaua, vbiaa tba iHHtl touti «« 
A4., BB(l mi tkn dt^**ii rvnnil l^a dir 
la HVt' phncnn anil IbrlriDfft amd 
Iba BrOhaiit UttppbiBR MUh, witicfa |)mt«' Jad 
bBBB amrUd at a nvT tar a a ooal aad wUh all tba 
■Boat Budan aji|iUaBaB ht aaf |B| gtHd. 
tabn n^Hir Uia oiLEfMbktifui mvt*M, wvH 
tba lliU a United Vint to a ^tb af »«fLp 1 
m th« «naii]jr tba lUrv tuck tba Aair b 
BHtiDf i4 Iba 'icbvnl Arti, WkM fe ' 
dthinihlBii faderatiMiad HMind vlttLB _^ 
■ud aviMmUj tbfl daltapkhM wtn •fltaiMaii bI i 
biwiHltTtba Mant and bdB| dtiaiMi W* 
*it«ad«at^nRdh tkatelliiB' ' It llar<* aaj Dlk«i I Tl 

Lfn tbftdl 
aahiUt* WPtUr df 
■Uhi|p ibaVL 
^ODPider titn 

aad diiJ Di>lli iwdw aa avaad. 

(traaJ l%<iii^i» Prw« - MfTvL 
iRibca-: JiiLn 'ia^lurj Wiatua. i:hnptH0fl^Ui 
iitrtt iij rVb.liitdr. pd- Pml^BDl, ^^^Ii^al|Ja^i^„v,,... 
taenaih r*c jb pbrxi : ti, If 'ni mi li.i j . . f iwaiimi. Ttfai laa 
«]m4 rrini.'t*ii I iiT. lun-J I17 nibiniKi*! titF a ^iur* Vftf' 
Iiujb^ Inmliiii Mu.f l-.ll. L~d1i 'UH»J [lur^BiKi.— Ttfttf-wM 
■■ft, M.idtrr ^\'irii : Hi.ilnr'.y l.'aLi]UTi] , linU b^ ^i^tubd- 
iiiV^ I nil i fiNJiiriD. >°. MTauvhui, 1it>4 |i> viblblkr, 
■i; f.-'jllarov .'i^rp^iny. In"! IrT '^i^JiilKLr^Wv O- Kbpi, iJ 
l.^tr: H, JK^bi^Lrr, I r 1 '-^Jbrur i.''iiviJ^Jif. IP i <^i*-- ' ■ 
ViUb, Timil' 1l>' rUliLl'itr^rH ^- ManliaU irtd IVadr, SE^' 

<!□ BOBkaf tba 

liBEdlj m»j hak 

, war* BlaaiaU* ibn 
pit aa^ m Ika lawa, aiB jM Wi 

[ ciudfBW^ ^Ttiela. Ob Iba I ilk AM 

' a tnsnil'f'i and nH^iit 

tfa* fft^} rj AtIb 
b tba Major 

of th« BHUOf k 

«t fadiCBtm. vUd 4 llftnmll I Uvir^ial *liiL UJt*J tX 

Mrnam i^hnfJiL filroBrfVJiJ i'mJk- . 

l^lrlibfJd, r-^Bi i^r J^m . JhIib l^trt^ff, 
hT'l liy *aEjitHLor^ mt* r»™dn*.J pai -"baii 
ritlfliTO ^i| Ki*H. Ttaiaaala, 

HT* nrPPQ MinutaiEj %- lEWB^ hh 
H'LVltiichn, -irftBBikl*! faFHfa'blbir. 
3 : 1 Iwti linn ., Wtf ituaaa. nj ' '-— 
a. li*m'.iiiii:*r li t'": H. H „ 
ttirfl Va-nLihti I ,f>. WitV^S. 1.- 

UMbiba:, li L UfJhtwbfT. ^ 1 
iFataabPTt 1 i fABk Hfw-i Inipt i 

c-'^flssti.'rr'Kr*--'' A. UhII^T ^Wniaqrhnr. 

:j *.iirt.ka, *lrt * 
.nfnrLld'M, UrM b* 
uTOT M f Tt-r* . a. 
arh*aVH>i, 9 1 

t-TmbpI™ t ■■ 
W. S. Uilwa, 
11 nBF[ h 

«i n.ti- o fl ai fb»r.k>. J 4WtriflE lovHllllllll 

I b( Pa ;Jd, th* TAB 
vatt0i in Ik* 

YAiraa'j Babuo ffTrni Tr'r'tiari tka oalt to4-4tfa 
lb* Wbftto Bii4iB#PW mB M < 

tfcn baartiBl ebara, TlaEavaslka Baat 
B>tiMt af tba tnir' Wa TvhiM*4 bf (to ILit IiHPk 
loArKw, kfld a vbribMjMk 

iffl||aJ<»lbtFr— hf agt#tfc» ll1 III al 
BBBt ItdBM, Bbaa UHT^^Eaa BUI w« Itoti 

w B« 1^ nl^-Hf iWHsw fB«)vr«i 

caldBtai. 

I'u rnn Of ■« biF Uuli •> U ballna tM .to 
iwri* BrulAH iBd SmUMffK dWiHM td Oh^v 
JuJ. .bd Umv MA4UII7 tiM MMlM.llli JH^^M •I I. "ttat •Inld D) >*.• at«<Bot. ui u II miH^ 
ttlti Umi tiAl Qaitailud whU Mm tta mSy 
But pHpla til tk> Oianl aii*i» i 

mi^ IMtvllj Ui ffcnar ' 
«ltt&ikiiattM>hKlllI> 

■MM Ht tH4( Wat dm wlih ib* MHaS 
km II am ■■li t nti mlr luL IMr Wm 

!■ Itow Mta' ^kii, — • — * - •4 li 

\ III 

, 1^ m I 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362844 i IJ. BHKW, WOill.l.iK.lii.-Il*.. H. t ffl^^JJ^M 
crif 7iii>!Jri]. Ikiiltf Biiff a.M. ^^^^^^ J I |. ■■■ THE SYDNEV MftllNTNG HERALD, SATURDAY. JULY 4, 1896. J«w«',-HrT-,-J. f«**ni«, iSr:iLrv .i 'i i ■[►.■i - iir ttv^ 

^t* wlli^^JIsI■i:r'..,■^^«^VJ^F!'| k][»iJ_-. ; I nit Ari;.'.tv. r,. . ii-nj^lbi-i^-iiij. Ti.i._*i*rt Hiilf riaina«lm., T M * n. i MnVLu. ItF.tn P-m, ^ f^rtrfcl 

TiiTH'RI K >-VI'KJ:i,"'t<. ■nl.-'iiPiZ'-'k~*-iwT. Ji„]y^ii«. 
iiL iri'LTi : 1 1, ^[^[itik , li I,'., ll. EidDi, ; T. kj*mi:Bt' 

Lit t'Edl. !r>. pj tni'j -TiiiT I'u' *irlij«c. ii l^^lrj 

* ■■ ' Pi li r i-u.w rM» M ii...,H "III l>i.uirM!- fUikhoM 'iHi]: jUf -It i-1trr. JcloA VwlliEhu, T. 

UqtUI*, >r:^iAMw4%WII.Jr Will battle 7ej-i4bAl 

il I ll : ltd* r AH *il li4r,iiiiiMi[, 

l»t ■ 

.-lul lil I III wtwruLr arii Hi dcL '^l It jam. bpittiLuJit' 

Ill '■■9 I ti4I>^i'^tTUL . 
K ^ Qll r A ij' i: r 1 FM1H » 1 AT L-. 1 M . VP I o.V IKTu ~TJ1 B~^^St. f 
ir 1 ^■< nnrprw iftVMKkf 111* ;liF iLLlnj ImJL-* iif rli* lErTi'ni^ ■ 1 ll'lLfll hlrtr _..liUU> in Hi.-i**U.*P*, ikiuv pdi>H'LUilU4f tlit imM- 
VJJty- ilfMf fek«n|f]hWv liiiw fdnituijblUK'Jiu Kr« 

■ - " M«ir^Bj jhti, jL-*^., Hi} ]>l]iUi|i-il 

1311 I'tdlUiiin., 

.f.Lu: A'l I L>.S ( |i^''LT,'-^H«nuM 
L in hTl.'I>V. L-ULTBCP, iir Unl- 
HiiipWaj. HiiUM-DMUHiK 

— ' vUlli, Ml- ■ — - - --'_si^?^t,^2S^iti^rj'^^^ .- — -- - - 

j 4i^i_iTk*.. ir. If. 1 1 h.1 im m '^g^i*!!*^ Jv^V ^.v f iv »■ v 

A" ^ ■ 
PreiltTtt^riMi. (iftiSK iinjinnirTthiAN — ' ^ — ' 
1|- 4-l.Mfl ts.A.. mny,i ^ p,ni^_i|Bl. _ Iir K*«wri*f rtmp;^.--!!, . 
. k.-F. ii!**|t»P*uV ^ I 

lL .^Ti^'lr, PtlLit, 

'[illilATCt' I'AH- 

UL-U. U'Ulh{M>l« 

VllfektU!,' _ 

■i?_i[\(jf#i:jjicii(i*ijfl*k'ffl't* aiiiP!riT«^ 
1¥|L':, '.Si', \ I MMi -h^i^^L Hit 

i; irjin^iF ri'LCi** ilnTHI Uflt h^i^^L l|itt^,"!l|inB^n.4- 

B^HMT wtrtik. prilr^lT 
A. fliiH^r^, T' HN-rt <ir~LV»VHT~i^>r*:l,,"MJilb^,'tiL'iW, i hi^ 
pi ^1twr _Wr|l» Jcr t*rtff. R".TLl S it, h T ■' " U IP 

C3 APMTLmft .. Ti Dl. IVc, V*(«. TfcT nW."T5 » W \ I T,- . .■ H I .■ rum L ■< li - H'-v. T. W. EJuil IL , 1 1 K'l Ti 1^- ■"■I i hidl -i i r td ^ 1 1 111 

i\ il, -'Jl nil i;i.fHT -UliM . ■" r - .1 W«iin UffJii.;;_ fniai HllnYtt nn*, *nl Jiui'l-i^m l P !j^if 
~ iiii) jiAV r.T[j: rlM-.-^l^Vi CJLl fK.j"! 

LL >i4[t4UH uititHiliil Jl, >>:i'] J l> in. vtl] V b"L^ 4 ibB IVita|i*tai"i 11^1 tmj-wr, I<aii«d-Aiiim- 

bttki iWf^ ^I^ll ^^bX'I *lfM<*. I^D'^'^ Ktl H'^rJMC^ 
DJlV. iK* All] Jar uf A UTinlL i 1^1 n-\<t, I 4 HiH|\ii th« 
MrMMv'' lt>!H«l ^4 t^tOJUi^^hvirt to.Vrr^ JdDL IW; 
t'l' rk^ twa D Li rt tiirt 1b t*l* R[«ww"l»lt tlr 

HlHibB Ui-^clTi K,«-,1fl.lK M-l-C. ivd. tA» Ik.aHiiBbtii 

I IV pjgrH™ rf Ut* 11^-* fatTl^ny nil » 441|f[Iila 
Irw H-dl»Ui«; tl PW4^ V At4lK* !■ Ih« r>Ui« Hif 

TV->l^MiH'll . HVi P4 LH^Hnt ifcj /iiltf fllUM TTfcT lll'l 

ijirif ■ir:\i r ri n rM iiiMilnj Jl <, D m t < j rvMf nUt Ibt Imh 
nt rie«jrki-Ht. . Hrv. H, - 'fTiTiLiitT'mijii. Miti'iu.lLii '^i :i II. "'. F- ■ ?,[i^-niiT, Ni 

<■■'■■ •'■ ■ I "I* J^-ij. ,"1 

.■.M"i I' ■■■■ I ■ .:s!,.vH.I.-,^.1-:..», JVli-, 
^PrthT 'i>ni-. ■^f':::iL ■ ■. h -- K lit' A' : E-di'j.il- 
I JEALi:. i. 

^. _, _.. AUT ■ Hiil.«ii.| M-LL-. f\4a 

■ I tJfr>r^> Uj... ff,d., tw,.n .ycitjii.^ i'irt-*. BfHCIAi: llt»rt>T. bltnVltlt_ efd'ii:A> Ml-" ^■, |..4>1'>IJCSJ , Jlh-iii^i»tinu, 
T [,k.' ]9*l*1>n^ 'iC Miri Ll ihl 

H .LphJ) \ V Its >i jup?™« BuVlih,*-!-! =. Ill" I 

iMf- MinruDtr, ">b,rii, iM 
TT* I." U W U U ]i f.'^ L'.Y fL ^ 

i^ptr." Mn'i]iF«,7. E^b. r. K. JAMK^ : 

M iW |l<l* t*« .'" [IT, r.at. TrjBt*l-i^TTT#t. ■ El. L' [\.c a 

c\. •• 'SI- TUmiJlHa^pr,— ll«v- TT. Ut •>mw< . i l ■ .th- . " TIwIt 

aAJfDS^USTPhitili^TEllUJf i^HUHCU -fer, W, 
a. Mw ig|Hlcfc*f , It A,H 1 l^i-W- iipd M> Iftlt _ t'l t) H 1^ i; 
^ JjHj*i...i 
lif ft1h4-|i 
Till •Ql'-inn^i lJniii.|Qti, t 

b-)M>,iBk, hulLv UuboB, «Mlfl 
;<LiL-rvjnk uiil 'Lh 'InuKV-BL 

^' i: ~li jTIj 

n I ^'.4■LI■lpb<JII 4jElt*-I TUT tX'Aias^ vatitL a ^vaKZii.Kty, 

Fllllt;^ LTB^t^ aifCllU Mrilnrvi,-4H IWlmL 

IM. Hiid t^a^ ^^. JlhiUi idl tubto 

M4 fikflUllfi^lltPi tl f4^wr i^-Uwrtit «df, Iltt«r. up. 

WrTT fl^ln^Urt P*d| Ktl*,, III J. - J - - 

rum tfl* 4 uifo 
Wrtb'E Hatbp. n^MV hUI»trdTPbl4, IwirARlOV iT . 

BUT MVTH ^A™* 
'r.iiitib npair, idllLiB^t hiAn ti^,M-hn m LhJh I ijin[Mnk irJ3! 1 1. Ni'lJ Jn 
licn VihM^ii>|i^ ri#Lir^ ^ti^I Hill^kw 

A Lti^Mvr iIh lJiiKLi->r»' 

f,n I ■■ ' y-Mm.^ t^iiHl ::;ir i jiiitB. A Mb-*p . ThJBHw hik. juh- *i:]i iJir- AJ^^n^Vr ailiA uffn ^HKlnd lOT 

To LfUf kCt tk| - 
AlfeLd-tluB. fmhj, M I 
AKtiiKJBBKU b*LiM iEOnK7*>iVt«,«, «r t Cim^, \""rriiv. TiF.|ikiH(S r3*-'bSiLT"rm|ii"miri^ 

A Il:tL.'^J^h|l.lp l^^^^ll, ^ift «. j »lu, ria^ti f*u 
■/"ilVrb jT—iriiFiiT i'^n iij.«.Li;« H-r Ul^ < ■JlJl- 
■ ■ hiM >,i.l«.lic»tHW. irfkU, 
AfAKT>T17vr4 f nr llfTilLmm at OtmAK Kwh, ' #ilPHfcM^ tijrti-r3*ti(rt- . ir ..i.,;,i 1 , lil- „jf*i« ri( lji« Ca-|^ri i " 
,.1 J.EIT ■■."■■'^i I— ^r™ ■mhUL, . I A' 

l A' . ttJ I ^ 

, :to E>rr vtL'k. „ . IffthllMUkH*^! 4> m tit I Qfi > Li 
^fAMlllAtFliH ^ .If'LiiniHil tr)' I 

m If] i wHA^ w«. pbal^. CUA. Jl i '4uie-ii., i^li. ItAita V'iI'hki. 
riJ tirjn-Hl . Lxiaii'iJi'*!'' 

ll. — Allut" |!lL'iB*Ji 
Hf.:.:14i:ii.L tH^-.i.-rLi Jr'fiT*. 

I'inL o4 l[n[n«Bb«ih Ui| AiFf?- AHA fci liASPitM^. |--.iiiiiit. AJrlf*.*t ftJUl^' 

_ Jl., i.JT JtJ|PfHM-Ti., r-i^ mil iJrtHHT'PH- ^ , ^ , 

iTv ■ I VS iFLpaii'rwIi liiiL";^ ^Lj(4i Bflm-ii.T.'Bi^.iaiiil* **-_.^ar^: II firdf Snvf ttiiPtJar ^'t Wil H, 

Mi:ti TfltKiJAir. 

LKTrnEE by Mr. J, L', SWi I*i U.l^A^.om 
•' CriHiiMU I « Ui«nrf A' H iMP&ali'^ I \f ■ AMu; n LiTi-l Lm-nii- "M r bLiO LWltll Mile il. r^.TT-hi 'lui [.He nirf-r«VH (ImBT:!'; 
bpn-l Ih-iLiTPilf 1lli# r'-Hl""!* *lI' ll' 
, . _._ , __J>'. ll-*1 Pjfllt^:. ;i *««■■— iMri ?i«tll, 

n. Ki rpr^tiHjAY, i*ir> *} li.!NH.s^-. lo T*- 
H(*Jtt*ii|5CO-.it£:H 4T(i|,V.l5K IT.-£':ini,~ 
tn itmir. Lir^ Irml B^i 

A 

Ai' iDcl^hdfi, » J»B»lvm-tL-BMiiiHu:if-[unii''lv^ mi:n »fcH-ri , 

)Llita]I>EL:>lri£. [fh H»A vita, or h a daiT . , ... Ffepl,r*nf(ibiUrt-_. AT Pirti 
(dWiI 

AT I !i I'l^T^n■^^., 1 iT^F JF j«t I fl '1*1- 

AT ID- Cii' J.'Sin iUDA]d£ VfiAnt, SS"rnlifl(i T^LtLiI itfSTAULU'H 1 A^ 1 ]V| auaU 

' iLIt ill 4i.h*u*t'br 

|_4 {iflLtLf^EiD^ and ipi 
Trout RCHPVl *I» Ik- ItuiIjIiI. buiuT mr u 
W. P. l'.^v i(r-^iTw*mii 

r**4in*^ll _ 

r V l',<L HTM iCKli wH^ fl* «ikb- 

VI'Th^UUAUK. IV Hirrwujd-fct-, P-»jL.1fi.|fLfli,-aOAlTl 
ahJ il, ni.r. PVn^i , [P^^lff . »lnri-'i nncina^ ilj^ Ik 
, ll.^di-nflP nni i>.jaEi'l4-' U'Jk'iM^ 
mil,.!, liAili. k«y, LjuiL Arjil.. tJHiiiii IbWI'^m'. 
if^^L-.Li 1- rr*. f. 1^1 :!i-y-Til ji'.iM .tfli * .- 
tl-*|.j.*n.t 1,T . ^■^|l*hJF.■,hl , t-p*|n Ih, 

1-fcKH"V IL.'ILliI'lr-"-' T ■I'tJV.TL'l:^ -. '.\\ K ■{ 
' UII.'lF l.i-,1, Il7- |5,'ll-'lLj, •■II., IL J'M.I^.W^ 

ru, iiO, it^ainviHit tuMtOi .w^l yl-.' A T .11 AllPi 0|a|jHrAI>IH;'lJ'IlUjf~IIAl.l-i «t Mlm.^' —T t<.V< .. Ji,(,4f.l'"u-^,'i. "1 
/^LAIBViiTAIfl A"iN^LtLtt».-»i*AiTiT,»(tii.in. Puli Pfchcr iit)^ii)krtNT. '(\ifHv;rc;jiTT BALK A ^•";ir£'^*:f*K,!!7t;T5ri;i*s^ 
^^.u-ll:i^^^Li^m^AT. *7',-„i,,;^-j,„^„|;,:.,-,„,^,..,.,^,,.. dtf^** <:4AtaHr^raat'IBHefJF*M*ii. TiWl4r,IIh.B., ^JU, . ... , 

, , _ _ ...^ ^ j^"o5rWS3'^F^^g^^r' urmt Eini(*»*'P ^ 

4^ fft*^iiwl ni(WWii^ tl*Bl^^ ^ I ' ml,tf.n..Vt. ■<'. l^,|JaLiPtr. AJ^M«^ tlB-l/tUMWrV. 1 f I bl' r J i 11 i Lil M U 'li ("m AL E, 
VJiRY MTC.H wnrsKVj 
FINE OLD IffTAt^ttiJ^W. i CaUTUXVAmjf BOliiLtrft? trtill*ni*i iTaifHfd 
{W-. mmA *lWt Ml Mi ni »»1a3n|e da-t«ii«< -if Cnt» | 

TirAjTCT' hr IT tw<i lininlwT. «upf l« S«*("x.iip. 
kI*w : icj^Kb. lit L^tt1p-<, Al 

41-trt'^i' pHb f A»|i iLTji W LlJ>]tVi Ai\ I 

— - ' l"igite"^:»LT.j..-.i't:. 

J, a HAKK« •tii DO., 
t4B OIJOHOE-STRISKT. ftYDNKY, 

_ ■t||'"SiJjl^JSliUTIIV:Ba/li'lBn(J~jn'"ci" 0r<A4ihm, Pwi^L Staging, HvL^tf hn,. T. 
Ibd dUia Tiiirfe ][»|J -ll^lJ-OltkiJW- AFJJUiKOLJHi 

btfi, ftt iLlAi pod ira*.in tfe* ¥PKbe» of ^Uff^loir ■ " ^ni^l aHF-aHA^I 

E V» &|iiA*n' iVHFH'... hutiinHMT. fri/an dcm' * n^pwi* hbtP FWTI jaxraVtW ami u JU7U HTi-M-y I 
— ^KCSfDAT KTMU™, NVtAocfc.lj W. Ar 

l.\kiaMl4dLTB . . . L'jiBV«|i.''i''toja># W.liir I'-rF*. ;Pi <>. pad ita. 

i ►pffliuli Iwl "lirtdlf 

■ ' ■ AllhJ , ) 'W. *I.'f h«J nffpitfi 
m-jriWiLiiia intii , z ^ pHJ»mT,iiBftHiiEilLp]J-li[lJ.jy]*<MtTO-l^ATK_ . — ■ "~" bnipiiito I Pl*|haVHj-J«i±njii «ur UiL-fbirt^, 
IhLII^ DimvrHfil Ei> Hn™. ^f. A. B-, A Vam dtU. 
] 'I~ruH t< I riT i 1 i I'f- n 1 1 MtTSpi^ *d t imTlam, 
/ A prJI^Tupar^rJ ]^Jr.h-.,TjP, mi? refiVmk** I fcA 
,/nfli tLM *ir 'biM, ♦[iVpiillil [kMlti.p. Tl t»wlfr-ri*flM 
I ►n.i^s I II pT^jn -]VniiP i»inl«P*rf ... . . ,- 

\' 'r NtNSTttTrilti rtrtWlwl™*, Narih Hb^.- 
[arti- fi™U» JtrwHI VACAKT. ttwIaa^Mif hpp- 
b.ipr, FiMiVrx jt-.^ITmI^ vPD-r r}imt«|¥r 
Tmmi Bliif*r™tr. 

» " i[F^Mp^]lKl^-p[n.^H■^ iEi--AmHSi:H mt'n 

A Jf i*t.9-rmM*. fVmil. . Ii^ww imranliii (wr HrdMr 
Vffc , ii*»»Lr fiEm'iili?1,fmTillun? trjjlitfc Irt-hi 

attl^B, Ihpfii^'i'' inj^H'l^j . 

^f5Tl^)5Nt"ljflita 1*1 ftMbTVitiltQM.Jma^wHfc UuLKUALi:. 3Pas^f$sS5r?^sij5fia 

pi_rA_ 

P^I«P^ ft«t^t.*«l^lJI«2-«t IhfLlfflO^ 

TKKMQritlCAlT*"' ~ nOtilTT' ■'IftTtrEhlnribrTivnij IliL- ^^i l» ..--il- Tilui-^ni 1 
_tl ^1^1 TYliriT^ l y ii i* TiLatbin Wftfi^T ^rtLin E^'h |tiiiiiiolr>*i 'Utni:! liik^ In- 

■ ifc^iUt. AU.iJ*i^_ _ .«,,i,ij,,;)flt.,.Jiji3iir.l-'.l|i*TcL]^rt^rt^^ 

iWWii.. I tL:,i QiJt'tiLCfcL.MupiUiH »*tcii4rtUrNWlMtK?^ 

^.v^ rt*.i*ei«Ti*i u^-ii*iLFr^i-i--rj«i^fS^^ 

BiiPn-j-iml J-™: IWJMP I Pl"*! ili*lTl«i li'Mt-i HrfLldlnlhl 

ifef |Io:^^'l^nl^"l uf l^*""'*!^! *<i*^''- T-jwn U*:\, H'>cM- 
aaliTihi***!! "Bl-* ''I*- ;-"*tin"1"TP. I'-.'-i ■■•B. l^i ^ - 

1 f.a pbJ I ton p.mi 1 WrftM'F'. fc-Bi- ' I'.w- ■! I ir — l-FftTiF . 
■ I- Kfn '.— ^ ■■ IFfwoSP 

Lr- /... -.L 1'^ aiiijmfiil.. 

(■TriBp ifnTtjirif- ArjiS 

}iAtn}A1t. U^ROVn, CCL; 
^ ^T4ij<PI-tt-rtiw F. C WALXeVir 
^iJiya^SlaJiJlPV™. Emi^ iflfi^Jk, ^- IIm IV>* , ^f^!L. 
A k B " ¥ ■ 
wLlh Ii|« k'oTdiJl 
tad of piii4 Ijaan, nTT.VUlWiriTTi-'.' ftO^P, fr> UUVTB JIIJIfTUU AH WlJiKK 
I«iwr.#53» 

-J. iWLIjIjj _.h V.Ij-v ■- VI . ..Jl 1 -m m ^hPI^H^H P I AiUin^' uBP' lipFUPflPB. 1 H. 

.it brJB*ir _ T^™_lto^*«f !■ 

^^^OHfOlTADia ni.»yii '™^^J^,^Tl*^ 

tfi oM a T Atr ir ~o LKTy l riTIa, 

with S TDiBQbW <l-P-0„ u4 Dfl ^L trmmt 

Tii.^?fi d[t. t»lil*b t«^fl*" HD^ertt*. _ 

tl'.pMFnHT.^inrA f™"^! ""L^h' 

iSmtT'iuji^ A^vwviioip ^TTn« u Fi 

tG^ IWB ■' ' ' — ^ ■ — *- Blf.;«p*flilW"'i 17kju«oi^K i;i.intl>iu whjv ^ ,. . _ I •>.. B.r.0, «T If I n il I t , Hji- »rk._ 

i|i«idl..ir5ok. .A ft 
Gl I 'll iT'iiT TM-niihltliiiii hiihiiiiJi iJfirt Jtir 
•■lt«R*l*r Mp-,-H|f4rTlHbH IrtAlHi HI, JAIK!BI,I«^C,PH*" Hit, BAWh lYoprtct w. 

I i>iiL4 tri', rut,, #iiUf thai, h^a^ 
f«rT7. hTn. 'irA. Tlpi^pn*. Unnld^iaa>. r 

JlDtaUauA H 

K'lc'i Llli* a. 

Y^AlPOHAA, 11 N K, UJJ^ll liEJUNTJktNII 
hAljHOBAL BUUljl, 

AJJi^>LAWiOPB. Li 131| MfllitfUl nifjiiK.— Vmtid ID IL^E^ for |Ah' 
Kdveufi, — - - - I 

l_ pM 1^4PtB ilMtiN 

I « s-™«B, Hirt^ 
I ^1 pmr ™t. . Ulif tiP Kml TldWH.. iRit 4.-ut|ii«s fM 
irrii|nvrtir» Bfelf . Triv^m-, VF, rilinhniij 

UrANTH'pTwijBvK^irLHprtmrriPH BuARlPDfa 
H E 1^ ■T<1!| rity itf Iltrt^uaBrrt. fcbtnri HQ. 1 1. If .Q, WA'ilT'hij,«'ll<l|.1iirBr^llH4ii*, til- 1M« ml HUHhv 
kit^r WjitiaB-bi. f. r., iCiMitM- bnh OOk. Wi iNpPfiur ^LiTtAClli hlHf- 

ihII t -OTL' Au K V nipLieil, W mt, 
M PjwtaM^.y Tjrmtrwt. 

I UhpUhK >t. TIbI. 

llLiidwi^ Uul J^hHhd^, 
, I»ii4>ii,4tp ii:i^t»?i^^i. — - ■ In K f^. 1^ m^jSmS^*^^^ 515; 

«mTW^M.«d J|Hililti^n.W^ i^Ufy^^lMfc. IAWl^llh ^!OFTKK FALAlT 
■id pp la Amim, Bwd for fjwlir. p vii4#d fur OMirai, bBL. *taA MboM MAt M «P tjTlM'ff>--^TBrAf^^ - 

MAyj.T,.-Fuilu4iK At/lAtimir^.. lUetUpf Amv^ 
aoAiUra., w»T»tah , wia tt^ t™. Itw- MPfap<T . 

MANLr.-lUNAUll UU BF-.aJPlF:r*C"li, WFW» ir-idr 
hn, Wllllmjijtf Dipftiai n.HijPP, Vir.-jipj. 

^^i^^.■^mH^f.>^^. Sptolpt ti(mt^ pnil ill Mollis •DD.blU I _ rEjiV jb«ti«i i^THi Uhk, 
i^iRBPff. rwt wfi. g.F.Q, 

i-rtriffi tAWL itMitK*. KTkJ^ P pSii^. 
A14tiElUU< hw, (Mttfirr HVjJl.VllBri. Bb^i.1 iinin 
TIEJ^. tmw*^ |timi>fril, V^ltAa.UnaJa, Kin fHU. 
Ah'Tlill H ~1 " ^ 

L.Hi, t'ndl 

Lv,Br 

tW*. Acl ._ . 

<.,p. -N.i im HdL Q,r.t^, tJBHOY BOIllJRItN 

MTt* - _„„ mi-BY- lUllVV iAUfi** 

ntLAriQlT IW UHekfli-u-^tl]. f^LI ri«t Ti>TiA¥. 

T row. U. k, l'.,c«r^ tU'Ci^E, ktCbuCMV. E>^-M. 

I KiHMw u;i J Ban- Wi 

w AJimU to IMfp Bin QOU^lil rv^XPTTAfll. VUfe A 
k ktlpln, lan^F.i^h«>l^4^ ; 

!!*l5nii»ptwPiviii-"fliJT 3PK#. ^ iV^ww.Tivrmti -miFpl ^m. prldP 

(TcM^rHri iaiiifciLi- □ u, tw\^rt*r;^ar^ 
YUVtUiU- tOip^^^p'i^TrflBinr ftBtn" - Fl* 
Ul fc-ilaHBDalWl 4if |h btat^rwi Vpip hHlfi, tant* IIP, pi™ *'"^'^£*j^((Jf^^^^pfc4irt#t BsiUlit Kniiriili. Q O D JL ■ T • 1 1T« .xx.'.nn lomuT miBL 
«»l<n«ft|H>^^K^^Il^«a« 

iitt UL, Mawii■wx^tmfli^txlm^!^^ 

I'YiiHrjjrr. rjKrtniv ' 

FUHTHJJK UEDUCEb JUIgR 
KAtTJiT 
UKtAmS 

KABDWOOD jTj *|aMldk1l*iIll,rtl.iKIB#T l*.ll|CfHT*.' 

TWTLSfll'H WvijKiiV.-iSrTttr jr!. Ili^ol fo^l 

TTT' ri - 1 II ii|il I Til ,11 il,B 

. . -I ^MrtW HIntA of -WiibL I ■ ■ M "VT'^'f" JlYlh^r^. I'l-frri. .H»! 

■ ^ rtipF^m . _ __ 

BiHI biuft^ fiH i'-a»iii.'Ji'ipl piBL-Jw«i; trtiir^*'*'''' .^1 . 

HPATi^liT iiiJ TAHIU ■ hllPH'i ,ffi.^-#ili WihfMWifV 

t^lLf, ^h! m. Kp'it^^H, nuiiL i 

«fvrMl CiiUttt* rrLH*i-ljM In ir-' 
*||1 l.t Hif+j|llilA*P Jui-r-i' is;';;:!,r.;^!'^ ■^J.■^ - . J.r - .kuoK |i.*li..u.^:.Hhi inu. 'ihiMmiptti* 

puull feiit<- n v-r? nHKnriinifaK- Pii^Lfl. fdcH' ^HU £ .<it^ 
n-nai. H-IIirVltK B«J li'JElNlnLl^ a jpuunrMmPt^ 1^ 
eil->,fctti >f'irtlb.'M *T- _ ^ 

— li ' n' " r " m il sf ^ 9 I 

FflM ItrtWliffl tXlTTA<if-^, niiBiLiHl •-TiT, int^l 
rrtkb dVpirH'UIXta, Ithi'^ iU.>', E^i'im . T: ,.t He.^ in -J 
UOlTPje^, luU mUi-filTF -JJi . fc:wP^>.i-L. VTi-.( i;,--. MPTKlll aiiiraKetfKa* 

nt^MKllt I.K.'-fl 1'II.LH .IKT OTUfll rm 

HAIi|iW(JI>D 

liKhWOOD 
(TEA II PIKE mU P O W 1. I » 

<f« mil PA.1.E- . ' 

lundrr-H Izatlr. bitf £lKk, i^nu- TT runt., J4 IDta Prt|.,H WiT^*W*iliri w 
EHllVl'M, .., -pUtBU. PBC ltjL>jIt**i 

lLT'llWLTPirt lbprDMa~t4]~Hh1l mimiii oHUl*. V uiid I hup Uld UbA>, UKrpcti . 

TiuMJMll, funlthrti, MluinW'jriiL li'rtiJ, Juiiiiiiiia- 
|.V Jtt p', ■liti .,_3p™t|^?_ .^r*J'.. .-^^i.-J^^- v, I** llBBlrl-H _,_ 

RllOJ**. IilffTiiilMJ Hii -,iiili.'n..-',-l -i.ii li'liM u» #1*1* 
^KBi; iHi liniiAOiv -Ml -I- -■ ^^PTl; miPCB U lU^TLllf uA Chmi 
E,p#f, iartSjrlAmi Hir HOUSK ia 
Applr M. k V , Jlwn^ Met-. iht«rK»^i" ' ^ 
1, «k0kid*«i of bib t, AlWIua^ aJ] « U'iiIJHHN i iTrtij VIH*. rriiti- J*»* l|i->t'Ji*wi.i "flBirti. I 

iBth. ein« irPEi«, » < iH i*'rr ' — ■ 

Brtr.-llr1<k t>ill»f>,4rjtrtTHl,"' 

agHftrta^ hAw. i-ila^ t 
hmtv, 

■Ukpuif* - I^Et i^jOa^. >• pi'U r 
ikAi-M, liHihml r.iH'i.1, ErtliKL 

HlPUBTt UjL.-H'-m(.M:|fVlH' eWH^r. EllBCt* rviHOU^llL^ 

ubra, Ll ,idU[:t.. . 'it"'^ ^ * ltiJ\ wrw^. 

ItasUDL'^ II |L| , - t'VBijLp I LCPHdrlLn. lU MlMM« fcltdl^ «ri 

i>-jt((JlFirt. fMlVP, *ii«nlh™*^ Pi.«i'*._^«p^f»:ilrti« 

, ,. . ■ ^ 

hnnv JliU.'^ I tal«cbBil Ikvrl I'.Y^tn Ila^, b n 

abvi. A*i., pKnlK, ricie Fimm , iviJi ^l->'. r^.:i _ _ . , 

lUlJ. ^CuiBHu^JJoLLi i',.ni... , |.:i?iiir Um Iip-uSt H.rlnkL'(hhr ilU'JiL'H. LTUIHATj Dl^lt>{f M 

iTPain-lnA, ll .i^ijiT|ri r . .tui. i,,:ii.i'i'. i>^- h-jl- p'A (jU iL!:YI',l:t^ rriw qti N]»fl'r«Pi>m. 

uSioa, inrdM, b«(i , C\Vj'.(-t^.. niip"n h^-J fw trii^pbjBr-. 131- U', l^A^'^l-hYt Mb M A k ijitF^JJ: KAWjiflUit, - 
BlVAlJri jnvp|| 

TUpm luniPHTbJi-^ «r ail iiftitpi Df ninjicrd!* Ttv. 
^. HEII' A]>ry« BMftnfnEot AUrlUlllti^Vl^i.MEtLXlJ^ 
(, hit- I ]^H3ti, miJtTTPH*, !Kl**IW, *r.. *lvi;fc ,ni bud. i,~«eui HuAUDINU'dQi;*^ ^ .tCODEBlP, PJ.J-.O.^ &|4Hr. UK, 44 h^dni PVl mlAai 
ittiw — ' 

n c I fuJlB. Iwa. L , 

itnpppufB.n-l4« u Akm VUL*., ^ 

«Mfll ftmii ^OHPVtB^ Ih 
1 MU^ uUwn iWt Ivl^ *H]i.nl 

h'liH'I.K 

li.ffN'fJlA^ -iJil-lAilli^l-r,-!. 
[ IHI i'-P-Ll-IT. P'i:lii'-^ 

i,a*C. ETT^N** t If F ■ 

"Hj?aSAif.-riiiui-''M.,i i'i.-k 

fll4i jBqtllJr>. ]n[-'^P-:i.AlU 
TDfTciBB ; Ihu f^fl-rfi** ■ 'bI 
vflitn iP-jl*, IMa. hLiiiBir* '^1 

VrpjH'.iii pvitN>.v.- !^a!s i-. • l^lP. |P«tB, t*Blt, 

hmr tlpiiFit-p*^W^. 
Al>JTBll, UtETA^ID^Ii 

i r«nup. Ai^.ijntlJI nntra. 
¥^ ima Twr [* bam. M ifl'ltKH- E^C h Vlddfr . 

HDHY hatrh. 

IVttL ^v:tq^ liuiltkr ^i^iTT, Pti>bAL-l wM. Tnmpj 

-lALr, *l]Ti^ Wi; I'L'J.irlU LJli'HANEiL ri.» Ti.it-i.f itJi*. 
Iki E#9>HtMI UuuK l^j^i I IMV* taml'. fmto\A fir lUKIirv UTilKl.I- puJ < ''^^l!i»f,■:■*^*^^*"^Jr■ 

IL^i<hMii,.*^M*^*^^ 

wofliibphrp. *V.*Lf. lilJ|.|h,^l 

■nt-p; in'i|» 

1' llEl-^.. 

^fl">';;iiM^riEh ^'KV ItKti h»l*HF toalrf. 
14 Ha..]UBrli 

VfE kM^rE.-:i .1 t»i 

T 
I 

1^ \ 4 h jJ ; J ^ I J. uu p4 ] k.i cDmi 

liiill., I.I..1I , ^>|-4";t +\ P^f^tr.t. 

I ''MP UNP^i^KLi TfMi' l-rtiii'ii.i'' H""| 
1 T Ny~'BJridiLIti> jikTiM "rf ftiwi lui 

.U, pM..^ *^,E*wiu-*if;p^v»«.3«»^ 

l»ito''4^fc9iiaap*i» UiNAliM — »^ 
IjSMm,m -- -I-'-* nH>*t i^]i:i' ll'l 
fyrpiii l-ri_i .mi' P,'] l-n'-*.lh 
H>;"l.Tih-:!*' > . Ill l"JtP-*Sit-4. T I TJIKJ.P.pr^ I 

1» UH^lSBUr RlHlJ FLptriBf, isi r * Jt X, » ft A ;c f «: xi 1 ixn \J'Af.A ■S L-l M, MprHwciipplL fll4 V 
^^FH^- LxiLLbl'- ami .l^I'i ^kii 

V Tl^'r llt)M£ t(kr tint nili^rwLni *1 p\,.riiiiia. 5)1 

,1.:.- ,.-..u.i 1. rt»L-Ly~ili<AlEEi'*«.[t |LtlSI[- 
I J.< U* Plltf^ Jl^l^hlH PP 
•iBg ttarlL jHiiuBBil|r iik- 
>X. jK-KihbA \ UVKCH I'M- vbniF.-J 

11 vjEciI Humwiud^' Ui*' I. toft. H(l-'. L J4Naii, eTj FP M^tTB-rt-. Rfdhf*. iir'nmw iji-ir. [Brr.iii..ML,«anijiLtn'r*rtf«m. irn, sue, ten, m, Til 

ri rr-9THJSi.Ti 

nJ HEOIBTEDtamilUtAfrVUi, 
TWO COTfAfJ 
_illpia«lmi 

Hi 

tiiii. Jt Ji-MtllM lcym--.M3*. l-fW-T BflV. Sit 1 l«t, >^TI PlUU. 

'llU^Cl>'wki<iir tirt UniJiPlJ!* fpirti*. iiT'Ul.^Cl* — - . , 

C 'tvJElHiy T'W^ liJUmi^V, f-f^ xMrUirTtl.i NLA* It, — FdT t^ALit'T Vi'mUw^mv^ 

_ _ , Int in » I^B, «l4«t«W>i'H, 

CiMiiprtPit. Itpl, trti;- -tilTrTjll^, H^B^i^rjBd. 

^ E >''i 1 I'll Hi ll n-l'i^-kT-n-ikiL I^^ piiaill vh ? \F .]', Ik> 
^ ||.rj-;L ^^ilTAtvlt llgliiJ, I mow", ««.■ rwait ri^vmt 
.|i„itm'|. •M"* tfj-'AB'kferi iPatkn^ £Kli| mi)., tni Hipf- 
i: E'l'i. HEK. fuBiaiPn^nii'BJ, 'irkdhvnn^ (fl, i^ii'tiliBtn. 

IiVl.^Vjra luVil"li.iiirl*i-.rrwrrAii;E Urn i ii^r- 
I lAi]K,4ti4lAv.liPll, >el'l -wv^bibDUPr.Ai"1 Eiit-, 1.1L 
4p urlK* urJtr, MNM kII; ^-n^, p*™* i i ji^ i-* Jiit*i. hi 

J;ilTi.'llI K, FiUnmijrEn4imJ , TVF-, fflt> ft^i ~ ' 

"ijrVi-'C'ivTL", 

I uLhi -p-^t^i l_T Vl-T' P'JiPPP. UUl FTIW^EniJ-il 

STJ^^IV 11 iJi-i -I. II I'lL-lH^Kji.- Mi.mu- V.;..!. - : f" .-^ li 
dli* tij Ibii (wn'i lifiF' rriiinji'. lil 

_ flTAKWAX "J -1-^i'K. .Ml 

TiuToar'n: 'ii-rD^i5V."'-iB*uHtfl';oii I'iul'l-.klllkL,- i iilli.j^lm* m.v] r:< 

iim] rf11lpbl^*|ln S.ffEii I'TflrwL , imrt*!- : ul J^PWr^T KAi I n 

Hfcilbi* f'r ifc Eh«4«rju» Lif WI* f<^ir,lj : h,Ll -i ,Btl>L j [fei j>i)fc Li plnrTrJ |i; .^in.i 

rnbin. HtAyWAifBrftiLv h, Uilpo,- 1^1.1.1. _ IMLftcV jfoHUhl 
Tit P H" v.*." . .j* i t" ft'M, 
■^l^:[^^.J: IFi HflTAihTi 
s-TT T"M -^■■v." , 1 ; .iMisi:i:v KnEJtF, pF'-Jt^ dBvipPi lidl il' 1 (inATT»W'Lj^p| 
J Flirt*. llt.^ 

*m tl m. r.|'.4.r.i.iHi, tij^-^ I4«[^l 
TANWAVAtidftLAtlCyiLHiliV ' 

1 S t J FJ I : I ■■■ n: Kiiil L' ■ I ^''^yrJ^^'^ ^ Ml .tl.L.ljl.K:lill'l:[rh]^H 

-it^ i.-. u\ AiTuci'nLffi, 

.^hl^. !■ '. -nzir ^mIi ufHrnHtMr, 

^ ■Hiv.-v-frFvr flALi 

-kf.. I i^. ■*i?r*t irt ro- jJAT. A X T 0 N , J ..T. Uf.iA l UTTAlJti flirtfmtiinitfC 

titl«. ,tTAW'nV.B^h-I.A(-TI.Hl].i*Mlr*lnF _ 1^1;; ■ — J^I«VTI , . „ I'C' !, iklT li»lliii™T-ilJ^l , 

arp ttrllipu' <.l] bjDfb ipT 

TI^IliET^. UaLV. IJtOFT. LiOfJiL*, tc, 
AT TPPK ujwfcur I ii]i tiii IS ftTiiTSY. Fur r.UU 

PlM.V. f,^V,. i S(i AEirl IJJIIWIXU JuMT™"--"-"- ■ TAltV. ^^.pplPiniPiffl BoolKivrtM, *il win-iyp Ml|ll>- -Tibt^lHiT' hpU. HrjtVWAV BBil ULAfPt, JAim «:rV.T ar. IAF TrT,,t,r,Elijifi-T»d LM.nri,Vh. E^u^H^J. *rri 

N" rittf^*jiT:fl*T.-i^4,i,Bftd™ flrtBkii^AO J |i'"'j?*rJii3^pt?^*l^'^''"r'''tL^i^ 
nebanid HUlaP.lrit,. FmI^ Wi Mthq»i^ At., lT»ram-,kjd. iLrfi**^, IUIPp^, hn«n. 4,i.i.n«lli 
irl fct 1L« »V™t Brfl^wia" Alff*r-rv* r-TflW. ■ ■ Fi(i»\jnp, Mid lti-*iii Ij^pb •E !^i^|^■H;'>1 if !«■ I -I i'jiT, ri»ii»pf»; i r^fi r«t — -3- - 
jfrMtlAl.tf iir .ilJ, bSSfCl 

UanLlirjn.-P-iLTmrTT.Hatc 
ItKUPP H*lc ]'J;ii !> birlBlaUL trrilJI ta _ 
iU-uiL GtMAi 

. . jp4 

.l.lijni' *i4>:(!lirA>T, _ rft« iMtKu •Mf -. 

iSC^ ITJlKWiV tb.l "tlCE, Mllm-I PsiU 

VfiiaNl *nH.-|:v.-li.iii>j>i irji. ci)TfT«iilt, s 

I\.rBrtflliL.Wpt.««.l:Ui.""lMH»l;!4^^ 
» A, IriiHlW' ^> Bhv^i I iMnflHln^ 
It l^^iBBHpCLBiBUuriFt: , m^f Halw- VF'^lf***-'^^ tifil* 1^ liH'nl-.- cuBiAipiBir I cJimi p«^ 
k4t<^lM, ni^^il ? H g>^ iT-'ii^ ; t-pio-h'J i44al« ■ 1^.1- pd>iiWDi' 1-p CiiiJ«*r Ll h fliu' b:i.i.\ ^ i-Afir 15/ IFIEATI^UV. tiflfl flri^tAflfl-MUp wJIJpliPt TO-PAr > ^1*1-*, e^pnt.l_™irL*»*«M«i : *:fr<r«i:ra Vto Jfi^JK ttl^ V.T^ffbqt V^tf|4BL 

11*4 tniH.; EIHt:^ D.I!jnMlil, ipH Inrtbrr t*J«fM rT*t^_J'<*^ 1 tillBlfT 

iiW#ri .. ri:BAl.K|-H»» Iiii** UOTTAUii, "^OptjiHEifttM Mil ItOXJtl/OU 

' .tvtCjh kti.l. 

.. . _ _ ., .iPii^huH I JO.JI.- 

i^*^*a,f^iiE^di«n«_ I (Sij;, ■ 

■»J>»A4 (MflMtal-Jlf ■ "iTiraiWiirJ , fLT^rtmi iP^ni J 

PIJX: ^^HnnWrVn. ip'.. bnid>l i rnUMlt^.L J^EI.l'-'-Piv HALiP^flli* UvrA,)li9l VHXa 
__ 'lUtelB»«iisft, I B ltS*ltl'!>t*,*^i»iii^ T tuo^ Ulrin kU 
r-.-^.: -^-r-.~rr.-M -ii—J^SjrKrSS uSiLjllrtFi i,iJHini-i™i ; ittaoit WJ|W» W«4 

I p![i[J.lN^. BtbABtarmil ^^aclua. 

ADY ivu^iw J""^ ait-l ll^Nrt mMi ^A»te ^"vi*)*EB~liili-';P^, iLAlia^ilti 1.1 nV xnukr^i btuBil uA Rh., vbik PrLiFi 
^ fina-HuJ. CHJSAl, l-mlBicb HillVU. 

IADV'ivijilw *MHr«i F fBsibVptutei Jj*^'^^^' It. A-kpUn^udrii, Iflnr^ aa hnllTi 

_ttm..^. 

il.P,tJ.. prtTpfai fia>, pit*. J. v .. Il-Ptl, iTjpaf; iLAtlX.'flllHDAV 

npeciBl llral^ *t itmrl idIethbU _ j 

L liillAFBMT. flrtll jbickyij-bilL, TjltBtPM 'RH:jAV. SVhHEB 11114^^^ ^UB^fibatH ■*ma4*.'^b~ 
■Cutur Ciei4(f VlLl Al A kit, ri] niUBDw, 

■pjhiiH «r',,<Kiilfi«i]E'i mr bppC IwlUr p'lvd ^ M li^ 
'PitfrnS; ■ml bbH. MlW r>w >fa|l l | l i lt Vry mJt ItiW. 

T#ir;*F _ ^ 

W AWTED iliOff*, c« Iff.ai RJITAPJIS, 

ajABtft,^flBi b gl i J. WMfIJ WM iI ^ -AJct pIm.. 

C~itj(T»rniT VBorjufrTi. r** i-utdH iall iyad 
;J[Qpt_l^gTTbgttf4!Ptl^^-. I r titntns a* -rmMi^jjin^ 
■J^Vri *P^ !riF«M|l*-l Ji^liJ^LIfflW;- 

tiwiaj |-.+i,-ui .h-i.:i,Jtiidi ">.L I , VilU, F,. 11. .''1 T. 

-iiWitir'Nil*» h*llFUlA*^^■^1l■VK..^ itiLii .iLi 1,1,1.111 -^--i 11.- P XlT'lLITt: AS'^.i Ml.-Tma*l*l ^F*"" liiHi##i-liJ 

It .f^.v^'|lLl^p^^u.■^^arf^ww^|t*-tf.■hw» al^ 'M- ^ 11 til 

ILL i - uaul'Kti V. ttriFlte.td-lilL]. ^ *fcitTO-m*r MT {'prnHPtteiTwdiT^AbPi^t. FqrjijtB ». 

A V 1 11 H O N ttsd 0 0, 
■nil! tHEAT nol iB n-MlUBB* 

Bl OXFOIEMTKEEl, CtTT. «|L|.a.UJ ^ 
I'JIiSk-fJI.SIUi.ft 
*t«tliw.*l.tili«-: b»¥tV ^ ulUfWEkt #1 « lUli^i 

~ bOtit tir IbM |iurp,>^- " ' UqduiMrrM^t^tfRV- AhAtphfiCp>(lRHii<n'»rK«J^} 

- m P\iClLfrr#. *^bHL0. «ur t'l V- 

IMipii .■'■iLTi a^iil nliHuB I 'unif f lu 
W\tl'^miBMt7T-^vaiZti^. ii'sita^^ls^i^wi^^lU^hC^.l 
r%jltp; a£.. tilt *»tr f . W^UlP^^^^ UkWt*LlE^ Flwip*. | 
g "U^vmiatT isf w lil hnthidc^. rtwtTi.l* MipIila, 

A if^r-.*!: 11 hi.-^h^u*., ^iHftT^E. ^ a. -nr TL-iwT Hi tl* Omila yaU4> PP*]IUB|r 

i^ailTKB \ i4:J<Ayi.% .ni-liriiJF MrttETFPura 4 TTKNTrny M 

^1 . "" ' 

IFJeM (if 

<jr.\iiTiiK jUiBr«i>'J*«*'»**t™*' «fHiii*fcJxi*UBrH l^DilpiMiUir- JOiBTK OOOC. I oitv, i.iit,^ h. nfi.. KfOBpai^ f>J pn iLi*ff^ ywij -rjuoVpjJii OIXPJIT,— *P^. Villi" 
TtftnuiAtM. ■*! #4fcwii rii*^flp*bW»|!?'»J'?r?!ir^™r- .41 f BiSiJCt. , ^ , , r 

Trl^jilMMft^ Mil _ .-IwniMi Ll *[^ 

1:^ n>APgAT.M<.»t^*wffi-»at.r!»!^ tfhf"-^ _ ™E-HBilt iPri* E-Pil^Afl]gp"OTrS*=^ii*«fc 
i ruu. ■ *oad luwt, ki(n«k Ui^-'^Mcn^Binn WPt, ExtrrjtuiL 

iCiTBi 

mn. -^-aiwl CQTTAdlVliB Uiii 
: tJ'r t AWT nvipC-llidl<? hJ] 

t :.: r"' ~ IP«i l i mo* in i a hpqiH . 
, Llll llIPilinirT — \ W«.4tiwiitDlBatvd. al A MT W« 4H*V (■V^ \ :<|Li'a.UJ A'l'iPu-'nTiit^ ?ti v |il^'t(^l#te1<i*0 

I A l-^L A^^*^K*^':^*Jjl,liri^i^M:**l^^ iQp^ MM.Ip^ilg jUH MiRtMHar^i^ 

h^oLTHl Btpjietir.i'Pt wLbor rblAii^.lr I-tW* M^>!»i^, ■'™ " ' 

I £i«*7fc.-. iiM-hFcip^ppj ZmmnM-^ltm:^-.t^ 

«irLANlF|s;o, = Mi »r"hiT. 
-firtwMnf hlMi*«4NNf»»iii'*e'^' PHtJn*™ 

1*9 r«Bd II-; iiji«it Jiru> J^^td ^ 

■I E.h^i .WTlrl i-M-rr^aW 
EiJi KhPraluptL nv 

aCPM-»?iHi. IP ALiiiLrl«i<Jl 

U C*T» >IL 1*1 .^LUUM 

Mk AbfOJi I 

juus iJ- 

Wlf^iafctlr™! 

Am, m*.. nttv^v ^ — ; - 

-K™i-li.lS,rS VUtk.f t I JBUCY HO«1li;HV3TWjy-™ilVVM1J< 
rli.r.t. iliiinkaa iT WBr;.**! | ^lllJ■rli V. UB lli-«iJH**<llr •!» "I" 

,„„.,.ji;^'^;;,-i;.^;^;^.:;™'^;'^^'"jr W'^::^ii:sj-sjr^^ 

^ I.] |L MPjnrit?, AiKtjiPji-n, ra^TuutU a . - - 

HE]fjTET^>WTS KSTATli. VH* IriPtL-f, rrf-nti ii|r f rflpi 

tT4H£l3]4lP|Kf ucE' .Ji*4|>ut [ui-i In ramkH, l'rp»* i 
Li»v**l. ^Pl** VKit^ftyJ i»l-li^i- It-i 

lin^^^JNP- ^ ^ n._Hr,_]Pl,H^*...F.C.i.,=..1^ 

a.tt^ 

£~ig;tTKiM Ac1i*t*i^L3iy'mAiii'i-H'*"iH>cai« Fu1<iMu- 
I |r« Ui'vt e^irinktr, 4 Timtjir-. inuLl ihisibin. Oil ljic 
t\U at igniil*i*rfl ]tiL|*.linlT.:i.nLj-''iilriwhAj.rvri- f^ 
maAtm. ■ MMKImraia. TirjTf tni LUMicri, T»1"»hip#i». L'*, I- 
tl. U. MlJJPfU^PllKRTl-i-trtt'tiFHIMAlPiM, 

riiivaT(>N^L'., -^a'flpl*.— Vp11*i T Vl^itllDi f^-ii'W^ 

-nov^ii, a cifoi^p H-Pkdinid P~kpfe. Lri Mar MlWL 
d itfWTMVIHT'i hrUirvIV iMiuuvriKM fl HP*- i ^•"F :f*!^<^ 

1 iiw« -x HrfrrfJiiaUt^jBCfsJaAil^.. » r If^i *■ P" 
A h **- >wa^ E. If ^ifii H K 'ti^J^ 

— '"^i^ijiTs~t&tirjn''i*'* *>iJi *i J ? ni, Vvitl »<SuUfL JjMumli,fl 1^^^^^!!^: — . 

I |lSils"^'-'lAMli. Ill* Bft.. ^*»^ 

I I latter. JU HH._ilrgn||A », TT l^ aMH^^^ 

^o'\AJi~WmUM PjVKRIIANTltl-, 
^ ir^nil", T7 E',*PlrrnM*-»rt-. ff«^ WA^■T^^l^ i.j «pJ.', aiilPWffll J^'j-L^ 

ll"(uMtllll'.iii.| K\ l"JiCT|H. T-*Wp?5"fiff 
, r-l*nn"P'» BM-d™«._r.ir_AAI^^^J^^^ 

m. ^ It WWPHNDCt CD.. 
T rM^iiF*ih ii^i Btl.. . 
vhIiJ ETurPH.i; — , . . „ — — _^ 

:\UiiSl'tL'Uiliif i^iOT dp-flfHtmn **** 

HtB^^-jp, TT Pi»Jlirt**Tl-*t. _ _ _^ 

r/^^t^^^is:^ . LP-MB.iiM^^Ag*** ^r*^^^^^- 

.ffi??S«^«j.4ihJ?; : i juaTSlLJ, iLAcifli. tji^^^t^ I AHDrBTULH, »J 
1 /jtoar J ■IgTT*^ 
InMtr iHiMhw^ ^lll™■Il.1i*nf t.piiDijfiil hprfrakwrfifl 
Bfnlt^W, btrJ^Hp i«fn;.|nlf- :k.iiii-njr HiHta^, BU^fl 
terilffr^Tirr-lh— la^ii^iirl '\-v*ni aiattMBF-'hkTlaff-lin 
Ak 4HHl**l«ri4# aBil ;niL.<<-'Fi:<ibintlf law ffim 

tipn, ,T ^. IfltAirV, ttmm tnP hu* L^rrtnHj.j ■'fi.\j\ 
liin,-n,Br. E*tpTilyh«I i Wft m(H ink I nnpK I. 

iTuilvF dFVLJjhnS'^TTtTsT-TiuMVE jiAi^li 
i. m^TJPaV, «- Siri-^itilil-hJl, TriliHrtTfrJOATfr lihAJ'KHV.wtart-j"" 
Iqr^ U I 

»Mb-rt. _ 
Ifea ad t4 WI : r - - 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362845 lCiT, .D.1 W THE ?=!YnNrY MORNING HERALD, SATLtlDAY> JULY 4. lit iHfiid^ tb< FTBfik iif rja^twv 

wt tki ^™1*ni of JwriilM** uulivwti^mi ("lip- 

M Wbl< W ■ -I , iffi-- - ^i>i^ ..-^u * 

t» ^ htm wi™ hi» wnfirtjlali" HrPhftn»Ury 
fmJk^ H wu laid tiwl ib> A4ikT- SOCIAL. 
Hiupdin, iti* wm ~ ^ ■id 
^SK^ tn>Miiyi'."%_ I'htlJjl" flUit .M^. Bsllf Woo* lor ii vaAtlH fcnnrtl .fl^t 
E'\mtrAi. uiA hii doner mi<\ b« Ulr-wt I'rmnt** f^vmI- Tin- liull -wa-i 

rMifciclF. pu lib cjnhrirtjiiiL ihi^ ti^ihi 

T*-JljT ia™f*Tra v^t]t Oft il'iIp -o.oi»:'. J?..- 

iqfld^ wu p^.+llt-it, NL* (l-.-jr la (iiw/i Urin ^iftJ, - --s. - ^ ■ , , 

bvlMiT. i& \*»<* *»tii, wttfiBcid trt-jtnMp «^ JvH, Iflfl J- H*i^ >*™» ''P 1" 

Ahmb4 Bfl^M*B|* ' IIu'C^F' ' HHiiriiiril rA^djti'oul |par^1iu« aI H<hl »rr« id IbP 

wOK. mm* ^**«*iwtmj SJ«, r*™wJn .fuTitlT af ,>tn.ki*, ,dJ lbs :r*tli Vn'trTiiiv, ] HH^ 

Uiak Bl^.i^J** : tS" lii*>tjM<yi«. iJi ImTtwinip tin t.»l ta "JHitttt.-iil t-.i»Ji'.i.iBii] puJ-h*** J/ I „ ~ ... 

1CH.C. J. tfutpbt. Ut". BifMlmoli, aJiu ttawnvilHiil vv iu;£Dd*r< llijittlu tT'-iurvr , Uuf*. llHfr.n (.'ii|ht.n flr.,1 i.-Iw*rd J '■1'r ^ ^l.rir.. mold c^n«iil« jaB^t«r- H* <tnw drtLvmil jiid( 

Ti6l^ iT^'S'Tli^lS'i^'^- B^rtarrA M«d.Ti«-. r— rnenwti Wi»»* Wt.V>rfTte J^^W**". ^^^..^ 

« rs^rpttflU Wn^ it f'KippW-^f**. ^^^^ 

11 11-, ^hn Li'Pi.lrin:*' fif (hr " wnj^r. •n'l Mr. 

.- .:n...',L . l;■^[^^*Kn.*n^* *i;rE KWTflil. »n-i tJn 
UHtiUfh »h:cc«. ■All tLe rwilc «ih<I.t *w 
....... -.9!:I*:*W, n^Tdl« onij H..rL*r.*hlTb. fwiltfht, *iJIr*** * il" 

^ « Olll Jn.Kirll U II ". ni: . 'V , ;tr«rtfcil*T«».-4itel« i:pqiBlMl«J iJ-* jp 

M,lirtntfor:h^ AM(-.;n.«r,. It 3. '^'I I KJ^b^JIp^^ *>Jfl<:k, lb' l«.ki 

dtiilfstbrf ' un iT^U p.i ijiiii rirrliii.m.Lnl . | iHlbf f(rr r^frMbitaul* u4 mpp^, <rf «4>^ 

..:.-^L.::... -.1.. BFitrntFi^iiypiiliriMiflrf^ "i^a tlkoiiif b p<irlij.|» hid n 

ftM^faffinW. Tbnv «n i ^Tr.<tt iduj rw^'J" 
iiiiij^' « hint <t[ il«irt'-i:i4Hi ItHvoLl^-l 
(^i ptrii* Fikriyla : but nfuir Tlf. |-'*hfrU'A ItPfCdntJi 
DH It iBaUnttJ tu ifainli I Ut* Jirt«r all. Oirl^lr 
tiAT Mn bus Hd vf*k lot^bfCiul rp/i. Whira 
tit. Fflbin W4> abgal tc AmiCnlift b* 

jflUf^ylif^rtf bt* fiia^KV. ■■ .1 baw besrJ o[ 
YJ^y Tt tf 1*^^^. la ABttAl^a^ but I 

^jf^'^^irw-^ a^f Ot Hiifffl-lti^fiiif jitr^' na tlvn 
jiajlj- ' • fti*4»p« Pti'l'^ thnvN K luw li}:4it oa 
]i^^|m^*^-iA«jT>L SiT. W.U li" I viT liti^i ilr ^il ill 
iij jji-.tmi tofnin " piii Li;' ■.ti'. ntnl K ni.. ns 

¥■ Ty**it Uurt, Of pill], rir iIJvit !■ And 

HU-Wttl^iTl^ *^ttiwfth '''i- wl.i '.. L- I !■..■ 1.^,.■^ !|L" 

jrtfig*tiTP WmiiiJ- f'HT -I" ,1.-1 ;■ -L Ir vi \ it 
d'UHe . liUtTiril^iiT l^V ""fr ' i:vr' "'i n 'I 'l ill j.;apBBjr &ii i jMii if-p ""r ■■•r •>» 

Jii lli'i rvi-iL. "ir'i DbLrflRkiiTinnC- 

KfOlr- 1'b» ^uiuidiuuTt v*i h^ii Wr-Erichlty 
AnntibWDn I'f' ICtftti VU the vj^mifirr. "^'hn toi- 
Ibvnil iiutwpirullf pi m id th* ^umibttinn . — Vi— 

jlliEP TUuil, TCfiil D^FotliT UtkIuI. Idn. hk»n«^ Mita 

.^ftTU I>-tI-it, Vtiii NoJIi* Ivilfl.r. Mrwr''. El. (-^urfjv. 
lUn. N. 1]l F>ktrfji, M iiH LillftTi >'rfiui'^i, ^Ei" ^'iiti. 
frvj OkfTuli. ^1t«« Ififvib, HJri. !^llF'Eiti4ri L4i^]»r. 

Ml 14 L^h r, J. II . I ^rt. I kijpJu U M k«e>£iii. 

I UlH Muiifl, MkMmfjT-Tor.Bit^ 7iL« ^VVlllM- ^VArkEL^i. 
; AirtfU?'t rliu trrj IftTTo OfUnji^ny *t Iti n 'I'*ni7» 
' llill I' D' ThkIiiiJiiT 'Ut IWOaI H»Frv Hn'Hi^f ^jtr4 — 

|.*L>i ^Iut3t] LulBj;, frh:* »Dr4 wbll* rlurhltM, 
[ LrlllWlKl *l.lil Bluff-ra. iJlai if ■T.tJleJ, — ' and I wlLll* Uiv. : uJ. MiH IhTHr ^wboB wi^iui 

Sffi. ibl lb* Ifiiixw Siahtnl tarrr. «^ Uiw* 
Tinff, Wn, U*iwT !Ku<*», Sti. Hflnry Amtui^ Mr. 

l^jvUiMlitdt, Mr. MKlltn. It. W. UtrL>At^ Ur. uirl 
nfrK, UitjUU Hw 3|Uh Avj UiUb^l, tt. 

>t u*. K«wmf M^m, mi- «=i tui. ill, ^Uf^lLi-'in El" 4151 >■! I liT rip.1- rirtifO 

__ ^ rffln'tiivniL Ifor cTrr^iTDL Ecauww cbnt tb^i 
ritd^' 1(M|'. 4a .tft i:^u.^.||!ihllFr/!^ Tbi« thvjr 

fit' ^'^"'^i 

ItkiA l*A tti«V!l>'^^y mfipIlrKl, vaA la 
find onithnr ^^vaiL IbLltHili' n-tui l^^itu'l* : Inil 

^tfpti'bty tbc iiMfiiilicil [iTQirnitijniHti of tJ9Br^..'r- 
^rtfr^i- iotartdiilikBil bnuHi I'nfmniijitu f«M, or 

rriendi, Tiiq, tl Ottokitf^ MbTiii^' 

iH^iliiii III fli^ tint it viia .t^ UflltM^ Id Ihn 
Hltjkt^a prn»w4Jlkfl« thit 1i44 IWB dum qtti^'^ly. 

Ops -—alfTwly^ M>^ with .dJ^it^r IhiTjr "l^aok ihr 
dalt nl it* ]>^bk£arB ffrro trtV tll*it f.-il, Tl ji 
wfco'bawf Thai ihoc^ Anf v»\ Lhtu U^h nd- 
■lahlMiil in tiu nn^eUciki* (m fAila) * iLf{^■ 
«lM U tbftt iwiKu npcr^HMB ' 

' ■ ♦ M t ■ • 

^ijgt^3l>||iWrti'.*1 ■ *^*r tlthy#. tf^fat «f 
dlUiEi|i^i«BH of ttm .inii<PlrBd. i^ut y « i-[* 

who luvtliU qi^nitr tiiU ; \<al 
■witk thmt jk-jita i/f vttttji^ llwirti'u^mJwHy* IxH'jd 
fctu>ri wiftthir. Til* <ju(tvr M^aT* mil 

b^l« VB^WTT IvdlOT "U'^ «n'l 

pf^famwn ; [b ia^l^ fiii iiUiVH iii thA jzj\\ i, LT- 

(KwtitB» -wikie^ mat pH(p3* t^a^hl Ilia 

HW ■^cnfttiioB* lua npowd thFi «rt 
Hr. iTQtfWn, wV» »» with L^DlBLlpfLut un* 
Tftjfepwl RDjfla q^^n (0 Ut. G'vhLiil ('tis tiLlitr 
4p.^^ did h. (Tu BbiTwcNl thsl il in tiitiiii zunni 
bUwcd ts TB.^rni-'l ml u "aLi^p il Iiimilj-. -vhtd 

yOQ lum l^i i wi]tk ftnil ni» Fat^1L*^ lljftTl 1^ Ih.' 

■ifefflv, " Krc«i4M> ia tlm iif nkamcil iubu 

bdiuH un k"pL c:ii.-i>r tti4.>iiL Liy itittt i bisl'lrf^-u." 
Thli, III L'4bunsi', id nbAti&mirjli'lfl Luj-'iM, ^iiL Jl^ 
flimlt^, prbApi, uiQ.y not ^a\si it ftfufrnl i l^ 
4qqff]uut-^|n^ 11 may t*ltti HniLV fuw^iu « 

eiufki to nppwl ^OQ., AjiI iii Lti« hImcugs ef 
iilD^n uta {biii)(D^ luqlltM romJr U rla thiB, rb* 
ilovtrDnii'nt unn'ijf nuirbl ti> d" hrii^UiioiF — tilib>r 
in till' I'll' ijf wiirb, 'jw ■klyvb jnJ fjn^.ijLi'' 

iJni; .ij rtj" ;il -^Jifll-' { *yi- inv i" Jl>i ilIi". i ■ .■ 
flj HrL'tjt fi JTi-li-jUrl^, Hlki] JHI.'CIIILIIk lllL> V. ^^ 

^iMpAtlf bnii (wllfld lnj t3^- [^i.-'Fi iiiTniif , ]t^'iL.b}-, 

la buw It ■hall rnnporl htn-ir wh-nq [t Uhn-^ n- 
t'lJje* fcliKAtl., auiS thi'iufflii it i-^ iwMnHi^'i3 bj' iLr ^ 
httt laEi'DTiuiu, it M lHiun>l i^f jtHiit ly . 

Asl^l'. 1[) tiiL' lUBIhT 'if H.niTllfk'-p'r'i unil li4it^lik. I 
Akilll. fcif tUIUH', |iH?W 'hull ir Im.'w ( Li^L 31 iri I 
^nmif Uh IllFDW tljO*C rrifi'" ^ImiLf. ii:i lln- ■ -L 

l^oo^H." .Cl il iiirh a n4ti]^MEiirm~ r.1 i|ip, ui^V 
%mu liJh-fl ■ umitT ?4Finl •■<.f T\ i^itci i ■ ■.^rur 
v^niLfiv.' u>i tiMt Iah il^'i iL. A Lttil^i 
tti:* kiji-t mifrlit l^i nLini"' nrnrnn^'ni i! w. ] 
UH^ikl. [l nt^d BuL Ikimdrd thitn IJtt. ifiiiir*'. 

iiUy out [Lft*ruithlfHn, -ir^M-LU- iKl^ thjiMVHipk. | isi^ Kimai, ■ tHiKtti "tbamvrh- 

fnrH wJlh DF.^tiin-'pci^L und baiiiUiiL-Fli:Liu< ftiki!'] iniTrCtxi i"jii|i]c Idft afHiB^n Juf ICft- 
iK lie]A cVlat^l. T^t'.^ iherv w::\i\<\ ix m. siDnlar 
lnaTi3 LI rmi'Llti- BMiwriitKd. Tah vu iiIh of Mm J. T. 

l\dLir^, "Utk, DkUuii, n-t-.d Tlt«. Twif ; buI UttSiik 
If, U'CtrttiT B]^ni jim^ li^''*^ ' ■ il TtoBjllL tint 
Lu Til'. bklLlnlurn,th|i J UiIt iJji] hBL A^nh Otm Tci^u IlkLb 
uiblil I fan f«IU1'i[Y h4|vftr.JHiJ, MuLji 

U'C^rthr, wbi ttu tli^ >Kiii. n4:r^ti-i7 hi| fUh.'^' 

'fM^Lki 'l'i:n[g|ia JJoU, ku l^f itiB [lUL VHH Wrib 

runl'iPWl Ki tli^ binun Ijt k^rinas IBObtdllivti,. 

bciki<^ii4'i inttt\Ud I'D "I'M!; Hwu^^ ttru 
llifuiir ntut t^a F^iftcKl TMriM iLrmtWHF JiH wtd 
rikc oB* jii^mlcd i.P Uinn lH*r1fi^ bjr If rii 
Vrwniwf;*^ , i^ri utJ f'nn|Tiiii Hii rmi |HiBfnt»l 

I'ha I'U Eb kid of Ui« Chaii«k f[oB» cJfHd am 
F»tBnJ*J ■m-iiinjt. Tb* fiMMll at t>h* tk**^ dky*' 
nl4 pill Imv* AbQbt JtlW tA Hib ipriJtbti'i*, ABil 

tb* pr»Hd» vauJil lar* Emu Tfrj 
Inrjpir. Sa DuiiT ^'hinlv 1:i4tLi >iB<l ai]t«r- 
EalnEu-tribuDir tAlc4 ]^U''.HiMkL t^tt* il FrUttapfMr- 
Ei]i»iE|' tn urkc fur Oi 'iii4 tiiri jiut |mDiiu«iilf intkuil, 
'41?^ DiBVir pQnaal frlLii tviitil J |f Juli^ b^va-riicGiiLlkgQvt 

Lnt irwk«f ■ ha>* ■□fliJii^ t4 ib« liuivr Mibl it 
dw.-f. Mn, F<^i.'i{[r1.uxY (Mdii Imnbina 
Dh^I^. Vr. 119 tml 1 m .ibil ]f r. Wvttl In^lc 

WH^n^^ ID mnniBi^ tfap la^twUt wfiteb mtm 
atfiMnitljr pod. UiMdhtv, If in W^tt. ud Vr*. 
AUnB DvBln^iiik^l h^nflpi, uil bum gHlliaiUL 

»wj*u(-wprfHUf:ra»b|iii*4 Mj- Wr». iffhilaiif n 
uuralHr of Icjutiktrii^'WtfirA. I^f" Mt. Viobpel'i kL!.!! 

I^B flBimiiiAt ibodffn Dt tn« li.'^lfl L U<4 vt >tA'l 
Ai«ti <ul votl tbkbi-k^ erHtlv I4.t4i(!^ vffwti b1 thf! 

Ihim mw» lar^B tai fqf)lii«iiit4f HttMdnf a1 

E^t. Juil4''*Chi]r.^l>i, liAUmr^^u'M'tihB UDivhMn of 
TLii.T^in^. ]Hilkult.»lriln:'1t.>rnBtr«'Vi« nkEnkfl* ol 

tiri^ ' -Tik't.l!;ii#4 Vitif*B:i^k''':h>i!«*tn4't4f tit^ 

Ur, /: .K^filii^^'Wbll dhrri^itt s IfiAMd^i^ 
nf vhiit« HLlk tfrtuiMd *ith wblt4 Ifeoq ' Hftd vhrlR. 

1 no van W AT.EIti^qt ImP nUtfia^, hha 

■ I'll Bi.'-fi a f-iTS-lj JliAinan.l liBcl pmiH rrr*«Mt 

■ ru>. 1. ttif i^iTi, ii! tfii UviJ»r..ram, 'lim Hlw* 
.'>-.i>- ' ii'l ^.Jh'M ^-'nUi^r-l n<l UuA #iiJ FJ'irTtF 

"^l J.t-, taj< I w?r itr^UdBBliB 
hDln.inwii, ML.i Wucsd, WPMCiimij.*'* *■ W^n^W 

Wg-iil, Ur, H+ruriTS W^ml, Mt, I'. WooJ, M* MJi V< J™"" 

L ml If C^LiMfl Tilit wti^h tu ] 

A ««1 ™E«»ii»fiiL ^fmicn itiiil "^ppcr in *J I of *• 
R. Cr rLiwnrb, ['Brk«ti, Hwk filwJB « TJiUJBiIari 
:>-'^b JbbTk Ml Tff'm tn?^ HaUl, lui ^OPD. 
AlhjtLt ^l^ nnH"* mwvm pihiMnl •nil rpBnl « 
tbacoTieh* tLinymbLc tiint. 11n ^tmiH "Bd ■•"<! 

WSrU-tatJLfljjniJtMitiiAll FOflitTitiul^i tTrHUib tO 0«« 
lUuCeM tlir •WHLliif. Tbrff Cffinp*nT ^^l^]iItWl IIt. 

■Ld >fn. IL ThM', U». lad Sin". iUffa^w. Mn. 
1*4. _ jf t*d«lttioDiA^ lanik, ^d QB h rrt tht filBjnL.tl wiA 

,rdBt»^r*Mi»* ifajH i lite vt}^\ -itft Irtbie, J. A. wiSk^Bw, h«i i. UP Fo rvktnm tb# rl^tCt-BClantp till ||,| Jibp ChJ >li' 'J Ii'ithh' 
Hnrrt- 

•iJJt lli' tM flietn-iifl- "6™ Wfldn4'FKj»3f iJiCTT^: 1^; Ise 

Bi^, pjnrvd Of ftp 

J diMMiDi*, LCI tJi» »flpnimml«n tif iM i"Tpr«i 
v,.r Mi.lVMirnn nb B prLlMtifcl Tl.lL io thldl«4«i Ol 

M,'' \iy\'.r\- L/' I'LHiUmm fir-obml IS St- BmTW(Bt> 

L i::iT,Lr.Ll Mil .-i-n.J'LT CVflPlBli. 

Tin'. riiiln.:^-'l ^i^l^^■>CI ajs I. ATNinlal* -i Hi i" la ! r-'. ■ u 
-"rluiiij itiUniiL^' m-L t'i.*nilC. i..j:i»i, 

rr-tl. UftrMJOArjii. , , 

..L_ ri. ....J tjl^m^^mm J- n > I] I iria T I'Jdrillil^'- t^A Ih^ii 
: li- L.'4«aU iw M«aiiiili«' 
' Tb» Uubon B( ^iiiw44a prop 
. tnik iBBit r>*t<>1t*f Tifl win \^L- ilf V i''it ALlfljikjiV. 'ol^SdMtrtKmlit^ laiitl*, *Hd OB f rrt rjijrt.ti vf&T^* ttl" "Cwkl**." It 
_. f - . . J ^ I . .__ _^ i — -ntri th» nnalH^I tt»t IbB 

_^ ^ L lifon n 

- ■ -'T rami MiimBli (*lili:li I mUiin til- -hm- Ti'iri fiom thofllliuM:.. I .iniilJlUodllHtlll tMlll*i^ i™ . ... j 

Mtw. Ward ■fid M«. ■ninxi t» liayn liuder lerLiai. L"l tLift ; tii* Bptiotf .tf wiUtt.. ^ -iT-"^^' ^ *^ n.^M... . pndteit Dt tin I Ml» W. H'Millui «t1. 

JS. t;afc«f til ill »l»t.Hi *-fp lir-*wt- TImt* wwt 
itennlf. Ti^. -m™.W M'J.h3]«f, -.iihiptw, 

uj J. TLoefc. rib Artwn Iflw^ Mm - — t pbd wluM Ibbi, Uitt Dfvpa pi^ p*M 
bluk 

cir-n>m irinmingh 
riihc uitl tiifcDjr 
PVfin, wf il Irtluii 

mMnfliitM^j ._ . , .pous^,, 

■™*^ H ^ <u . *difli«l tV Mft. **d»mt Wf- HditJ* tbopi^Mfc^ in J 1, i,T<a>T 4«rt-b|r, lh» 1 lUi ultlBM. ^* Hp J I ipnr ita'ti thht hn b»il tetf b ««niw«' fUllieyLT ■M'.jCli- PpnpiMi". Itflh Tl"*™ but pMB BbOBld hp prmtvd ^Ltb ItiB BTidMiM il* li| 

HulfBiliJlr |iJ"ih£h tin vfjrirjLi* p»rti b*Eiifl f**™ ty iu^^^j, hmJ frit t*iM ii -woald Ml V nfflit 

Miw Oliln t*iq Ml*** U'CoTnnlt hfil f™"* ^ f ' i ] rliu ti» wjiit" I'ltis rtt^T^M- II* tliiBhfiri+iM '7 ■ . 

Ikie-lfEM ArUm^t Had U«ct>. H. ¥;JEih»h, tJ, I pubimttiriir Eht nu(i*T t'l Ihfl b™i M ['■'■'■l-^'. ■ 

IVbUpc:.. E. A. IfQnt, *iA F. TV. Arthjr. 1 r-tj | y^^^^^^^j .l|Jir.ajfli li« wniild likBt:>b*v. ^ - 

t^riilhl *!Dn*;HS^bti' uppl'u-n. tliswfiftiHtr i^-Efl 1^ j^^^^ I Hflir™, Hx. Jttid l*ri iik- 

oi [iLij(l.-.*r. Af ][ uXi.^l t"'f'F'V**^ lilwrtwHii* tnBWit«i» ifcut.^k* =*'^*t-ry ■. rfJ'V^r.i 

- „ „r.|l*n]y ^f^Ml ...Jiwr. arir*- *1^1^1> J*"^;;^ JJi^^^J^ kCTS dbj6*l oI Ik... li.- ^ [^''l*'' 1 t!b4l iHftI [tnd fa'lkH, UbJ(ihh M^ij-ieA^rtl Inwq, i* 
aiDkiL l^B thii ;iHh thilmbwp I^j^h (pirt MioiitPr 
ittrro^ til* cvw Ifci^b tfl thi bp^j! Hor riwnpJrrntjoo. 

HiDd on UiO 11th I*nt#iDlMT. H»ri bo*r.l rerrfnrJ 

tLrlr fi^tufr dqwDbp abd fanBd thpiMfATMPHtCi 
ni %hA trilM* \j* T^C bjiH bfed iiint Inn lUdM 
wItJaifl thn?» jmn, Tbf Tbaflw mprnw- 

tbt v«]i.koi: [Ufl pvr wtB kMl bHD nvOp 

wltbj* tlTB run frBJ* tfcB dBto of BfW M TtJ jl Ibo 
|t^4a «r pot^f wu rr:hiilwi |A thf Iwil m tu 41d 
ftorait, lA^I. Bod till bfiferd imMi. llkt *D«b i*^- 
PttmbmU bPLl M* bHO put w UtP lud. t ra 
thli dvMkiB WBlImn ammlM to tb- U>d CobH. 
w^b qph*M |^ll»UB|t4>tlb*l4Adl»tH,«Ti[laeLtbfl 
I'lit HoFtnobtf. IHEK!, k ntilf Evtigw (nf forfBUM dC 
lb omOitififiili piTchBBM ™ pmWlBbtd 
c;uUf. Bid tb* Cri«B_ 'luKitr ^' 

tUf. tutttrp tff B V¥it vf (ntiUFii 

fcqn pqHHrinH Af tfatt lu'J. Il 

iHlpd tbij nit Dn th* fTDHiti thftt th« <»iiwa M 
PBFbMl wilb OHtifflictlparit^ latomtH BVd tb*nhin 
■ainVi ti[ri.'tourtBkB tb. ant ^ fb^t tv ^awidiitfa 
WJnrp tb* l«*d .tiQiiM d*f«rlMt 

wu tdceiMiT rar'^t:WM^ ^ '##r* ^i"^ ^ 
fuHl Ukc r:»D4:.[.Joai fil Intinf^rwal Ji^B-rBBid«B^ i 
mx I'll fir.'T-i'iJjnri l^fijr* Uw Uilrd bwd in 
i ii'iiH'.^T, wcT.'i n!>-l ^lu^JviF we t iiP 'M itf t** 
j.u- iirsiJ^T nr-^-^t^iJb III, Puh-MTlLDB '91; "h4 DUTVf'^ 
lb+: rh'. riji.iin^ .-■thr l-^ru-il »P* itfll ■ ti»t — ■ — ■■■ " '^-sisss^Jr T !.w/twii*6H:-*ii&&.jafii jot ^ovii-uirk unn^r t. 
HfMiBlL4it,,tti*l.^fft iw Mr, /h a. AawlnLir, BbT^ i'*^'Fi^ Ij^mirlf tbkt rlic i mjirj'PfliBiLbB tifcl bw 

j rtBd liuUloiHiUt ID ru].iii-h ib* OMditiew pur^ 
pf uit Ibi llA4 for »LllUul (h* «ndJtHn< h»d ;: ■ !■ :r; iaatrT. iii*piB"i w«bjoj h . . 

OtQiu'idkBO.. t.Nl.t Ui^t.vn Jt.Ji. Itnr-i- i'^SriT 
iblt. Jt wu nl/iA lb™ p~eiit iibovl HU) "■• ' ^' - 
■M^ itelvi^U* fentir Dl thn km^ Itint I114 

i.kii,^»**».>Wafinit. "I SI. i;-»'f". a„„,i„_^., , , _ 

liMwraMififc irtriA cim.irwd or B*Jjm, Ff.rn.. Mid pW : j.. ^fii^SjI^^iit^mit^U J^l^M V? hi ■ — , . 

uiSmiti. Ttariterlm .u .mljuM. .iri *• 1 ,i„ bi b»l ail.ll.a tfc™. Bl irt Wi, 

Jrf.rt,. OJtk=™,Ul Kl *»* — »' IM^KU tof Birt-M lis LL_.Sr ^ I mwrirwA ttmrc *pB ■ >»Jtw of Mr fpfWtnf bTWI' 
ihs by fwuB H>f B. IrtCfctik of dbj tjtm^iiM ; 

llllt tJ™ qaiMI fJ!]1 with.b Ihfl pMTBOSfpketiW 

j UpD^ tit Ad -1 tTni*.. N.^i.- iri»K lmraib« B lt4tV hail ^ . — , „- . iJjliW 'M^fc^^lTr * 

BBit iMiTiF; ftf-t 1w>uB C"' ttM i#«r'b< llNfir 
ibBTfl m to* Jl ~ "" - 

.._ kn^riKAUtU IPU 

BCn. J. S. ClBritni n «|inaa^ 
pnrtH vpIik^ * ■" — ... 

Uftnk MliU r 

ndik nw ifD^i l„^ . , ---r-.- . — ---^ ■ - - 

An. P. HrJC^Er, ^VHH ^iiH I MiiM CUrttpi, 

war* pPtBrDt, Kf iLlL DUny 4>t1tBnL 

Mr pad Urx. F'ndu lUfBob BalartMad t 1>iiib 

Fm.aj 'pmnr^Lu^r I'ba m«»ili4PD in wLicli 
Lhrt fU^P'i i^F«ri i^i'i' L irif pixLLilr itKiA4ed, ul 
..rr^L.irm-nriu n-v.iii} i\yt 1I|4I I'lim'-iu t pjul pjujciytpaat 

duw, vpruvj vji>T TDL^^Lfcitii iarireBuQCkl n vli!, 
Of rnd tmt. w<th mL , Bud u Ilia tda'^it? » - 
elBdad aawp] \ai\\vi uid pqtlpQMi mil kBoitn n 

11w cnnii»^iif «b< iDt v«n kpvhI AiMbJiU 

TjH^aii}i«B^i4ilp1 ^bp bll^ni AliLferdm, Mm-Un- 
i)Hnu Hr, U^-*. 1iil>»T., .1^ 3fM.KayiF, 
B|r. aMd. ILm. KjouUtT. ti-TrVnIlw, Mr. .f. E. 

&\. JnbM, MkH ^Hl, iTba I'wl*, 
lit. Ud Kn. A.P,;.eiM|Ht.itqd.3b. — " 

UflribRthB Baj.jrTi^BlM»-: %i|rV-^ltjipfrlir. 
flBBeb. MQvi-nd ilia i)^'!!!^!!!!!.^!!!)" "t.' 1I|"J PJI«' 

•wl tfaB biitiH m''4iiMk^«#liim if 

fnm hrtb4iir ilirt ''f4'~:C^<M'.^1if a^Dnfad is 
«ijTfr, ud Wriaitmr tt^^^iix, bi mi a^cfDHloB 
i^f '|^^|>|**'^ ■irhH'tlVill''nri^i«Ui4p i-bij bljrdwr^i 

Mr. Hvd Ml*. WU. ifqor*. aIqaV- "u CupUH- 
(AiB-b, iru« OP TnAt.f IkA' aritiBbiaad, bj lont 
tjt. tluir f >t LitmEkM, SuiUaa, imA Caapbell* pboBl IbOM 1lL«Bt thBt UHVMi'Jhi tfa4MfnwtBi IfAALfT anb t« «b4 Eb tdt'^MMffMtv.lm r Mr. -Ifubfli, wiiA 1^ Mr. Ifaltcw }KHi||)rt ni: 
b44 BOt tbnA HBd^. 

Mfi <>«r4C" FofTDVt, nulM bv Mr. - 
tbut b« bBd 44t BB^ ^ftinj ib hli. 
Kpii* Hiriiib WbIb ; iMt b* bid mWHl in bLI tb« 
•iPHt^^prtfwrij. 'rbitprcipfrir ninbl InaUntlrnii m 
Mr. Caft-TT^nBAe. Hi o^ld [,rit vtf^l^ iF^i^t ttp 
tajaecttuH ^(w /^K.^iA-i iirupvittj wi» ; biut bp 

iriVdld net Ukq ta «iliCind*F Ji:j.'..Ji9, UpJn Np WPfl 

piipiml Cm' Btflij. H« rK4iT«(l fma Tba ilnt 

^ _pji th»,*l*Wl#^t,- MAauifb bt» DKBv'did.kft 
ijipwiT/BBid'tl.'-. ranTr\ in tb* vifafitaAif l^p KS^SiSfSW-iM«* «B if Ud* did Bi^r To 
lfo.tktfti«4qW!L lfW.t«fW>l to llA owftrtrfi 

^ tb* d«t^>«wt'f-;^g ri'^'iiiBi'auit4&. - 

Mr. JBHtUotttfi^ MM*! f^mnfuttr; la ib4 
r^il^ Vatto DnutnM, bl rrfritf ttr. ^Blfai*, 
ktMid m^t b* haJ B^ rBsJboHoa dtf bi liiaa ibBiIi 
BBf ^BBair^i H to ell* Ut^ADDiBl pMitjoB Oil mmmt, 
r«Ml or ^iillwii. b«d b« diJ pa4 tkljok 111 hul 
iMlfllbaat tidinnaih Bb Birl«Ulr did sAt n 1« 
llliiEa«k Hi, Sr«w ZwlBDd, It irta Mr. IH-Ipj'* 
ODilQil. whaA WtdH WH* nhaiAcd to md rba 
paHH Iv wlliUPi to (Mkt »* t* tL* piMfticb 

uf thfl midbIhi, b«t bl Itni cm^ Jia did lut rvMnlMr 
ri^ndTLki ■Daitfqi;tfD«. At tb« tin*, traVPW^ 

tJ» AAlaPi WMi b*U| ibiftwd to (bl dpw pT^ian, 
nd tW* WH Bl jmitl diBl ai BaDhiilM iadttfii 
Mr. TbnpH Williu Brrmt, aJU bj Mr. PkrhH, 

will 1p* b^J ^■^a mii ■^MDUntkBt IIl tb* rqUir tVntfcl 
LivpMtont, Hd Kkte fot Mr. ^V. A. t^Oiil^, I>^T^ 

- - ' ■ , , J UTCbI bluriDW- I'hp OriiflLtl r.tilBAli. Jiir Iti* 

(mjnf^bli *irin «Li apa^I. I>urtiia mi iHrt^l^s^ ■ ]r^„^jBaTlji-ri»d fpl wjt iiL ijr.rallifl*;d ilLMi at 
III tiU rtT-HLl 2.p-ra- Aiiitair IhM tir*fcBt war* ■ ^;i^g^^„ij,„,ti„t^ ^vnm Cl'M "^-^ 

Hr. Wn. Nnir. Mr. mint WiIElv M*. *bJ ] MiVh*ll. Un. r^rr^i' 

M^^^L■l.f^JDLl*'^^ Y" 
I Mi*H M . ,r-. TiJ-' m. Hp. uh Hn. U'. M l" ii-i H.l. I^u-kpn : Wbj it BLii B iuT<]ri>i ttv ^B4tlit«r .a 
rilFjfj Ihnl rbww ru1v«r[« ht ill r P4rrahiFLlU-r<r^ 
iLi.H;t[lRri I'nTk brL-t mllaji^c-l ^— LL VBk U.p 

T^NjrcE uf u |<:V«. UCicl T board tli* riBNp*ct^ HJi' It IllD iBipWdl? (:-.q^il:liMi4l 

h^t* tb* BUn rorerrwl harjt [a tbe bui'd for r«T^V 

' Bta.bftd IKrt M*1B 

rUd tfa^t tbv* kkatlfaaeaBdilinq mt t» 
W bH>iad**if««kr kb<i£bvV»t — 

bBdjWW tfr l^l»|-tlp*40liBdqBaflB]1^PiiVftt«tA 

Lk« W bflM^H Bnd I^Bt |H did BD nl«r # rtl 
ItiB Ckvrt Uddi si 1^1. Wtd Ih^t tba dooiriom 
ofthalwirdbribgttp^ IbB {>i>vii. *M Jo-lid*d IB. 
dacLuuttbinlabdi^ffr^Ud, mid ^MUhtl .1^ 

■nit . ^M^.-.iM. M^^imtf ^ ^ wA lU 

Jpiit Illvdc trkff pfiitJitJ^t. <iJ iMj rjr, I Llll.L ^ *jiailRr •bvi*'+ II 
hr,;* pn;h will! 9 lawn 
^<ji-ii.H ii»i3 iiL/tb Lnliy r'i* 

l"'L|.|'JL'[ 4|[ Whi^ Ifl.lu.Dt, I 

y. T»iL. I . WpJfisrJ 

II J J F kfi IbT^ll-o/TI'l 'lEL. Ml' 

.p,S^i''l tl - ■■ ^^>i|iiiJi; 

>. ;ii-; M lA ilir- n-DiPiLi.^in- t;. '1'^ r.]l[ I E<'Ji::i^ 
. I'. Vl . t-.iir.' t n! iiriii F^. 
' « k± p1[iT4'i1 III n I 
<A t!h-l itLiL Ii3^'^ I. i1»nt* v**""' ' ' 
^jtiLM. cnracL aMlr-. 'I 
Aikir^L fcutf . i^i>i| Hi-c^ 

Uith Er«'J'^'« Irr^r.LlIP U.-.h Cm' I.LTcJi tJl 

wihiTIh *■ 'J r.c t'.<-:iir4l *niJ '■ fr*at<rf iLi," ^Tiieb. 
wf4rAiuii«ta ai^kjrtbit^ir ML tt* H. U^itlvf'i tifcud 
i^f Ifatt« jHvf nJBurn lufii-lfwl datnHtfoI qwii'rb.bad 
Wi!-E» ri^r^et^t!.(ViiiR-..Jf»t»«inm^t*|l tb* piTT 

^(|i'nRS.l«', P'liit ][Bi^ 'qt|it£te!|^' ^PW'jtillMMAlA'M 
7^ »t.ti3 b« rnit^riJJlTldKl i|9-1^<tHltmf¥«£^ 
riit . T^ifl riU]rl«rilrtiiT. W4t4r%'«VA.it'^t«Ktr{ttt^ 

!„. ^Va^rlw, i-.i. I %1riK a^'Vf«^:)tlifW44j^ 
.J fT'LC llie hna. tr«uiMtff^t^ k4 .'Mi*' M^jFttunii n^^ 
' 3iir. iJiBiME ih«thAB.ltttiitBcrM('lat*'-<^*tilT l><ilL ID 

ni.t lli.Miin(1, ir]llr£.tn(li'k|>Wnijib l^i^HndlV '.Tf.b- 
li.j hit Ln iS-t !.sljili|tintl; 'Sfli*rJl(t]|tr-h*«SB AT'Tr-.l 

r.'Tl;. ^Tpi. WiHiMbi fr.maJ ad* eomrji . ? ■ 
in^urk. ^lliiiH Mr*, 'ir-ii Ifi li t *inii'd| Mri. i'r 
II MIL., ^[l-. J. i^Ij bi:ir-R. rhlji. iptfi-l^i- . N"p*iu. 
■-.rr-. .1.^1 i M. J ■■'.■,rii-(mi<i^y, Ujil.uai] M. - !>il:iii.:;_' ,, , .1.iii.iBj. 

».ii. .M . I, .^^nbf*. j^Qil lio. i qihC ili«H culntU Eo Im iBittbttd wllfa 
■ V'"'^ ' • 'Ifi'-^fli \Kn\ I'.Um nf'Bcw.iiiH'^— WaiJ, tlia'. I» wliit I 1uu-i| 
■"■ ^ "■ ' ■ '■'I'B'b^'ii I It.jul i^liS t-t tb* .piqwrtqi*, ^( Tlmw tnrt t(i J(nt IX5H 

tu kJtifiOrt tIdS w*rt , ^ 

.inii..i:.T.:^ i.ilnHllii/ Mr.jsainOii WbowtnlLp mii»clori vbs^il i-^'-»-V.^'- 

iri. . 'Jl JuEi^. 'ihiH0UiFr I^rhin. Tt^t hith >vtc 

V-l- t-L'IBJI.l, PP^ tllP ^'1 t™tih,d," 

T.iii- Hi ^.-.^IQ fcdditiofli (a lb* aail Lb* qa«-.'»tTNt«i«„ Ttm 

■"/u ij- ^"v ""^ f^"" *»f witftrtiti 

1^ bh' Mi-i flTLiir-^ . Attflhil l-^'a took tfaii I'alTPrt l5i>."pa* 

pB;ijF -iLn ,n»;^4f^Ahjuti:^i in bud iii' i4^^eirui^|4 
thuA I d^niM' pibk B^t rauebtihiK ;.- 
'Uh.lW^. rWM'tt '<i<i: ' M^^^i'imtw ' 1^ 

OtMUllI fUl'fa llV jAtUjfhU^i^Ti^'^^ 

iwliiH^t'p1i^.«l4.vjri^«4fti^-&9a 
i^snsputiSvi'iACK':' 

Kid b* hid nB^ri|;4v4«(fb^ttr.'.^'f'^'ii^(Ff ih.> 
uiaedurt in 4iOBtrUE if. If it miin darritJ miiL <a tta* 
' ' ' id if IiiUlLI i>E Ebe urn.T< 'Btipfia^ la|WtiDM.lid iiUbi 

'BUt'ill>] BP til* ■qflnlb-vC 

ant WuM h« £lJ^i t1iAn if >c *rp4 c urifd rim 
j;l a,i".i;ra,ii;iJ;F wiHi IN" iS^piirSi-jCJicri Tijc 
niTHiK ttiT *jrk B rta Cjrfrml n']: mfinr' h-'lO'Ihi 
I p]Ajr1 ni»r>l rL'ZifiiJ II ? m.:u'r1 1-4.' i I J .<-' ' i. '!. !. .l:.iS jDdRman^ p-u ildiTAf«l. 

Thfl trt-rtt Jditkf, in «F* rf M» BibBBrtiTP 

ki^KtoB&t. rc*H«ir4d tha fu^ And tb« T.aiMiita piQ" 
.-ti^a af tb* UJid Act of l&^l Bad irlar Ada baar. 
itiftdB thn qiiQatimi uiili,Ihiit ba «h Af 

AjrialQD TLi4.t Ike nfnwa th* IawI BobtiI wh 
pproFi^Lujt nodwr tba lOtb ^stm d1 lb* Asb oC 
] j-^.H BC'I- DHhUipdartlitKltb BKliiia., Btnl (bat t^Mt* 
Jud bi?t Iti*w4 iinal riiaiTdBt. ol fsfcitBT* hj tb* 
JaoJ bouJ ,aa B mDdLtfnn jir«4daHt Co Iha uennH 
d1 ibB fitnrrt bj tha MiuiWr l« not^V Xf^* iBct ul 

POrdL for'iflltwra m. ''<n'^rii|i«Hf tfiwKf SqT 

HB^. A'«ciniiiL|;ij-, bp iiul ^kika to ib* BCiDclivi^ 
Uwt 14* ku J hul BDt bwn dviy ^jt^mJ^ ^od tlwL 
BkoV. bHiov in p a iBMWl. nf tl-.a Uad. VBa BBtltM 
h> drfaod ijpr'i |iiM(*diHi Butii thp- Cfoim la b 
pettiioa EDi»bb* tbkt it hkd bwiD* Okwp laada 
wttbiB Uh moaaiiatf HdEJaB IHfl oJtbp t4pd A^ 
«tlLliU. iiaihirAm lIuuifaktbamMiatnildte 
«J(vwl wiib cMtif ■ll4 Buit iaivw^ » far bb 
DiiLTb ccin<#niad. divniivad* mWn Qortri. 

Mr. JiUli» MviuJAit BBid b« WBB nl OfhAia* VUb 
M wai IbR iuUntiAi gf Lba UitHitsr ta Hvd tbi ladi' 
iWHt«thibiMiidiiri«r Mdtrta Ua A«« wd 
Vbat tba Ibtaattm WH wri»d «tl. TbrntbadowM 
4««pndBBt WBban WM durit liMWl ^r di vd aa 
maJUk^fe.tad th« liiBArhBd Nlla#*ltM«« 
iiTniEifitiiH woaXI b« 3uM ai to'iih il ii 'i ir . Iht 
imjvauubtb^dbHDdolf kAda ar. pM- AatfrUM 
[lUtaihot. tt BTilMf^ b». «Ba *Blii!i*,tDf:|ra*!l bai 

STiuM 4« UmtpRiMtfiH vM.viKbi'lrilii^l^bW^te' 

fcriil^ituzB wu^ajpHHljuiduIr nu». Bfe fe iWW: 

.q ibg p-iin Uifilir ir<u H{i!it. BOd W iPi^ l.rti ff Trlrl ' 

b* <t:ilD}i|IB(iJ. witL. enlal, * 

Mt. Jutti» CliIhh -aid tut ■!>«» lb* CvMrf ln- 

1i!iii:i^l Iv THitr till* ^LUtiH.^ir fif Upw, vfflilMi»4 m 

f sr^diirLrh. LiiL.L--f rl.r- L:L^i r*?.i i.-.-mH>5 tb« I^Hl Mm*, 

^^."1 ^':<i':.-'~ : 'i.^ I'LhiTlv aiM L li^QDII*']^ f - 

rijiLl'..ii': ii\i'J tWi- 1^1 1 ii'j- Li^b Anat. Ha iU» 
lNlhikEi^ iliJiLi-. wjuk^ "ha iiD^inLtKblw amI ubjut 
vti IjQlil I4»i' q,iLiwi:T}Ti^ ribl«;T^ l^ir fprn^^^^- 
tMM of tb* ImnA buanj 0Dt^ au rafnvnd i»4eif aBctUn. 
■At. Ha BpMd irlt^ Lha OtiU/ Ji.itua Lka4 tb* 
«biiMl mnn b* Bli4V4d, kid tb* AfUul BlMfe. 
dbwM^ with Qortl, ,^ ■ . .., ^: 

' " ■ ■■ II****' ■■ p«i:V .E^r, yrn^.'i™ C«W?f.l 
lSNrilul"i.?T CTiMI'iF' !f • 

Tlvfl Jipojiin. wl:iL.i w.jt etikiI h'T'it^ Mr .luitiet! 
^TirjddTcr knd i» .nrv n.- i-mr *J5 ilin .i^/tit a-nd ^'•■[Ji 

JubB, r^.'i, VU." ^.''^'U:Jbl liT 'iT.oina* ^qjpuiEUI Tki^" 

■EdA^ jJJ#i.rd 'I'iiobiHi Miifti^ knd Wiliikoa ^'^iku.. 
Ervlnir »!■ I. A- Bp^AdMl piwi Cf.. tii 
llLiLHj apan a ttntk palicr iHUdd bT tb« dafm^ut 
'j imjauy « tb> linMiur Bona., irbMib fo^ndcrtd ta 
>a hmU) llT«U.(l.b.ii Idaqdt V4t :M HaeMi, 

' - "* - ■ <U- 

ttia r. .Ml '.^T^l ja D» H riioiBllj' T>3 tba <L l a J M fH Mirwr* Ttta <t 
at ait wM tlilit ibd rtil^ tuit u4 loit br t 

■ ,v I ■ tl-i- Fr'fiailTn^. I 1- i-HL- I f ^tr i^t .-.ir i r F P^nh Bt-tW J**, Ud .rf|B WM BOt PiBVafUT Hh 

•. , ...I •■ i'l.. 1- jfl- 1- .-k .irii Wi)*! »" ft* BWiaiU SUttf' llM 

■1 . ..V:..,,.-. , ■I,.., 1 V, B,b>;i '»» "i"**^ ••■'^ wt 

■ ■ ■ I -.'lib] < II ■, ."'1] ■ill- I';! Jrr .'I. I II ' I ■ J '1. 9,iDI] .'11 .L ._. 1 _ J . .1 <ib_k ll.—.^ J.' r4.tir ■ ilffriifl*.. b.-iB*i iiiEPOOTPill "kw" mei, tbB< ' rmttolthi. nrcim^ rn 

KmdjTi-.i,,^ in 11 ]^iLil*™Hftnatllii|f '*l«^™tsd lhr.lai^« IniLikiTi. uliLU Tn-r^l ' 
■iiiiiiji. 
nil.iw- V4^'a>cihnpr1i]i)R-Tib)tiJplWJ:'^ 

l«ri< UKrhrit itk*#iq]nUllpwj tot»ta46«i|iit'>lit 

rttjT •■•■\\\mfimiiy-i ^T^-.ftiSMiit Wfl -^ruiiuflxjir 
bcnHi Lij ]wrfilti(!totJ il4iqlBb^ . nS^Uy ob'^'Ut 
tJ-LhTL' riiLT bovd ^IwajH wJrEi il*. SIb t ^ ;|ij,t x ||4H( TTH.-Ill 1 Sl'lPf" Cll ihv- 

■ i.L ..riL-ll. .v.,-i|.,l inTiir^til 

ill r.< Hr. ^ki.;:- InTinui TBI k.ap1 up- l'*-'""" 
Jfr. £lttUBd«», w-iii^l P L.T W JWiiil*.kt, flM«f pbI iM*mgrt*ili!ii!iit*rtj|i*, Tba il-i^uskii-I i-flrjjus j^rMao!, Ai fj sl'fl^K'k P4'srlj hull 
itMui iti* ilLorttrBB In Tii# liiiflttii HdTirtwPtl ^ihwirf. tun to irtd.wf ilrt tt4™ii¥f ili*iif*i™sS . ii<< pH.Il'I' pill [iiT'l, 
jhi-i'.' □■ iJifl Pwiiir^ 
nil 1 1 Lift ' i dlxiLit L'i 
.".'L iiiEmiibijiv bukI 
t'n'i --rit ;Ll 1 I r bitL 
^1 t'lOI 4D<L .'In^^n: t'rvj [<uiLi 
bvabciM. AM,.rm 
if JSiinr 

T-. r. i!-Tfi, t.tvT. i.istupj.'ijw- iif /Mpwit,. Aiikd^ii;" jt^H^ilmwIM, 

jidiir^ IJHtji 1»it(t arnh^ r^uuii tiijildlnt. iin<l Hia 
t at'^n-'i'tl L( tif^ctUOr^ ae-iV'.r im vj^ri? at ttid Hms'if 

., _i... 1.,.^ K\l Ipvd il*!' ■ n i -I I m l' l' f iii ^ 

tiffTimnhWifnrTfi- n- .^'-i .L ■■ Tr 1. 

r- r^. W. 
< llifiui:! '41 HQ iJTirlaEm bflfsrv tka fTial ifaa tbhbI ini 

"(L hr niLV ui thii- p^lld ^uwritir &fiJait TUt naaa 
II' iLTr-TMil iv V'rhruiU-j Im/t ba^n't tlia iTbikf 
II'! 'iv ^r. .Tsuiio'^ ]iinp». tinil ^fhJ'afEivB Wmfwu l 
ut Idr. <*uti!'>E luBM wnj oblipri, on aecauBtef 
i.lr'^ll I. , !uT[> iLp Ci)E'iuh' bfllarB ibo jinlmanaal 
[ Ih^i'.'inrl. WAJ- Llnjktfirtd, anil «aai^i|«aU^ cb« 
^ -itHif .)LiH-..-n .|,rfi li^t tl.Ll tU' t^mvt ii^Wb^n-^ 

crMd*/rg diai^t^Mhkranlrt^iL^if^wMT^^^^ JJ'fl^';''' ^t- -li'ueW »imlD in Mar 

p« ypr.J IjT I* CU, m*kimw Ibi UhLbI 4::^ li I- ^^^^ ^ '^'^ lU.-n eourtjrutBd, aad Lu 

Mr. D™l TtB tandi id tlw aiwtjn w«» jiiiWt.1 w*a BO^ il*b*^^ J-.. Jt^tii thi- : 
Lt l^-l I'], WMM - . i .< ! 

' -.1 .M . U ■■ l,.iN"ifL>irf.i ucl wiDi .M iil-ji.i %*rd- kbiL aE :^ lU JL jilM..- ' 
tv.r- .'■A.i.i'flir. : mi-- W m^tf ll^ ^^J Lu ^ . LJi j ^4- i'baH fh^ miL LLl^ rj:PVr:ii I 
Lii-.jrT II. r ivl'Jitt L> Ul* ] cTi^Hfl t«<i WPP i'l tinit^nng- tt, i^Fmur 

-.t :!; att.;MtKT,U KitlLj- £ J ; fiPaat [^d^ nkkuff B totk] bf £1' II?* f'^T tb« 

,f wuh ilajriand j;iri#n*rT- ' flubrf wrd. ir Lba |iJ t;.rj* ol iivHiPulJl Wtft; Lft. 

■OTffLeil fm M.FI .clbiAwlig till 
IfJlV^iJ. iHiilrt li^ndlnruier _ iBiLi t^LtbLdda jtit' JhaJUJiiinl Jiiitiw*iiinim.f. flrait relJoUnn 

BIBE,^J;lb*FBlp«^t1tkcc^f(t'AtJM_'^>»ri^m^bb*C «i ™i^^:r <.bj-U,r*cl^rT mdjct and k 

tha PB^ th4L MMM IMd ^BKni^pErt rt*rt ^Itf b '"rtlff ^ ^B riLll^ Iflt l*T Ibllt IL «tt (HDI* U 

■ -.J: Ui,. ^^■,7T;<:-.r',-zi-^^^T:.-'-~jr--.-^.-^^^^^-^\ batV|r B^RKVA^ Fi. anuilanf £u, bad p^unM hiq tfl 

^i- ^-HT^f - nfe L^ji'di; 1*^ j Pilffti»'t>'. Hi4 U-n-n'iJ- of eplnlan that 
■nkri^i^tkAaa^^^a^ i^Uwailb tbe tl^tJil:: v u dj: KitHr.vS«jL or Mdi & 

tttfrM^N^rSTll^^ A' Itrnbid Lpirp CuQDd, lui f^uM i|D4 uj na tb« 

i^'liobiATu^cfl tli4t it *H Ho uarmwt^UF or ct4- 
ai«*trit^ #™ ibat It ^aJil bp Mt B«dfl. 77p tui ikt^Aa^-.-^ltm r''i'l III. M.I^A , ifjii I i1d httnnJaf "v^fjkl 
tihLtd^Jf , J^S^iloLthrh . Allfn lttMIL-j(rt fLnVLi j 
FliD Jirif pn:»4i]''nt j ^t iKr I.^Tii t j:lii i--'^ 1. nl tbji lUpiil^tiitqL 

iH wi!^ fapifil l« lh» 

fr^liT'IllI *lilbrtllttH(t fJElI I ^1' I II . 1r.iTii]-|i 
.tH.1' LiittJi v.- t'dinajH jiiifl 

.Ti»fftH iWa ■.■Lift vihitjjijfrFn- JJiJl. H trnrriF-.i-i . 

jMlt'MMiVient^ tithdkqfU^ttuft'^fad]^ 
KA^ EiilllU'rttktiiLt* Win Pd PiKii™fLji to their 
(W^f*rt■[s,^^J^.LL[ n,4t ^1^^^ &H,*ti*l trihp- hiin'' In*] 
inbriitfiiif tvm -Flint tt'Pfiir nf ihi 

Thr lltliT, sn]l*i!l]nifil Wll!l (lUr'-nFIB 

Ib Imrrn.irijlv Enr^.,. ,jiiijn,.. >. ;.],.] Into Frulii 
SnnlirT ■ l[ r.Ljii| »nv* n 1 u firrii.fii. t j^. 

llHhH' MjtL>l' ,1-lh . J! Ill- ^■jiUlv. 1 hdi] Mir. W. ^1. Ti.l LL. 

Jtil !Mrp. t^ALpL iii :iLrE m.'Xlllj : uld^l J If. jii - 

^SiUrtnini rrtrrrv i,i ■opu^jnl";. Alit-ri:i.Vi 
-4 £'«i"r-|iJ i'-i'N"it ^V'->^-L.'. JlLji'i.tuLi, .Alili^bipq 
iF'. tl..L-miii| ^MiV.ir RH'I lAiy.nrBiR ol l^M- 

. M.-. j;ni^„P,'|,. Mn. A. ll»T, Ur, Bod Urv, 
ihi| |lf4i''ilnii, Mr.aij'.L Mra. J-frViCll Da^iiUn Tklt. ud! 
IT .f n [>^'[^'-r<, Pf, pn4 Mrf^ U rth«rLB}{laik. Ml-. 
ilMf^. 1^. Jitj»<iS)-Jaiii'i. JJ™. K-irii, ]Jr. PTitl 
Mrih. >lihp.'. IV. pJLij Mn. My, ITrra. 3- i\ To^brr, "J'Ulf." ffil IBijrB 

■Vltba tnentiMb i.[ ^ 

kiVlba tnrnr in t>.i' hu-nln ■■. ihi iuiLitiv. TJm 
JlrtFtH h th« Jtam-H] i^ito viiiij.ji V rjL dip MnejiHipr 
hu hvi4xi,LT p««Bn«l uhMh 'mi*^ U W-lHjrs 
th*tt|.ff IJfiutPtMt-^TWTHir. ^^i^.liirpfljii* 
[J^ ThjCltL eiji*dj|,.;,ci, l£iiuwiftK-tba ^i(i*iiVo^*c^ 
IJI* CTJlBJltJiini. *OTr i^HiititiLllv iri^di', iti*?ljT#flibt 
MifVTf^rPHMlhi.l El, uiF- : i.'nr, anct, W^||ip»i|»!ii; 
tkfcD ao&i* cl ihr tril^i ]iri-j.iiir-. A fHUff wv 
^«ed ^thk vipiv t . ^,'1, ii],iN, :| L, A^piir, undtlinj 
a Uwf;..- i-n, ,.\ iLiLiLVd-pi' mmiu' ,iiiwu I'l 
Uiilrir^rr-irLix*, Jlirr,- kitv in-vh, ami atj 
aunnlity or lofA rrli'L '*i»rpi|j.,, Ttii 
t**tf Hi UnCf H-iriEin-t fll^^ BuJ B 

-f^J MilTBa ifrm kilkM. lln rr^.tLflut 

Unhf ^ motk of U» CVOH *il1i Wi^njKiUa m.nA 

trt, lii (rinodlr trTbw « tiu wjB«t. 

uf*™" **••" JHitobabopBdlhal Mli. >ktrrj . I ] irdt'Niau'. jfr* i'Viilla, Sir- Mm, T. W, Hat 

<';r.iTF,MR. Hlt"hPBiUl . MolV.'^Lriifl^. Mip* A^i'tio. 
Mifal Lunbtu^Muf. DifiV. ULf* AUarb, tiw Mi>hi 
i']iitiiiB*ft add Mr^ TLarty, l awnt^n^ Mr. 
udiHiMOatuut. (lun^. Tbi UTrfHO] ud 

4rti|^r:«ig*jiiW~4K^ inAar tba aapic*[*u|B af 
M^.^^Ti^^^Whitjti and A firo^nnpoj i41ilaB«ia 
IWl.BirljriU llm ' wjormlilr rooB tbrDVIt^, Mr. 1:^. 
Wai4 |in*idriia Ml th# uiiLBd. Hr. BIhIviI, Idaun. 
'lb Aliutcr K, Hcbnlrfl, HdvliBiffb^ iihI A'^rt Aa>^r 
kb.t^fliTBrdpi nf tba ball, i^oppar laiil aut In lli* 
pnjkllfV JfibJI, (tut fiobriBfl bBi.ii^ va,n\*i ouF liy 
[Ilc !>;dltal h-|r4» t<.[p^i(j t^iUpmi^. Tbq Ublti 

wcra i.ptBforri' i|i»EKrAt*d br Hn- rHmte, 

A largo htIt fri lUHtH twl npMtBltirt Baual^ltd 
at m. likTil'p CbBHb, SiLttj Riii; nn Ti.a>lMr. tiFLb 
uit<tti0i, (a VLto*^ lb* UBJcnua od Uiai FiLlutiabb 
JitHlUfr WbcJ. Ycummtt dHUihtar bI HialittMr. 
ttmrr ^mi, to Iff. tvniit ilmn Y. j^otuHKii 
ehlHtHBof Mr. ud Vtn. Mcmi V. SaltAuo, nl 
t.rrtntiek, Li^fc-pufiLi Tht .1- H^icth'* cSij- 

nat^^d, nnht Eh.a bmlp rtatAhid tht dLUfAll HiLL Ittir 

elif*t tn>thiir, Mr. Kwry Vi"«d( of BnEiF, who 
ffm BB-PV. Hba ink attirvd la a tMCiMd itowb |^fti«p (1^ EnrJlur)', iMvitj^ thvir nai^hboiin 
ttJta. Uul «TiTt^ hcru tratwiaj fnu [oniBB wbfi hkva bw dlwmMttd ia Lbair aHottH 
to 4^iB jlaquin isd Bud wL\l rUfi t« 

Iflua thiri Mwm. Vf. T, aad D» , , pf Owrfa 

ud KCBf ktraati^ b^n Jnit raaaindL b bavitiiul 
a«iwtKaBi, vannriaUt hi«J mw vbeb, by 4 
rBoant *tH«< Aalh* fafwlB^tr ol llMbi Saq^B I I'll iLi -Jt p. ■ 1.L iht I 

-111 ■ " ^^l■^ K = -:.' -ifi - H.iPT-h nf " \Vill j .'ifiiHh Wu- 

7 :';i I ■'. ' ' f V: Ik «i i. M 'U^i- ^ rFi4 HjBlfUfi.^r, ahL , lJj« fKlllHq^' 

iLj" '.i n 1 1 M-.r-i V, L iim 4'ji liMiili thil iii¥rtn»Brv f]f bLi j Ipnd, IcirbfL' 

LVI'LlltLli ■. |7L| riJ).,^ 1 U.1 ..iPLlUbl^ p. i.lU.lltlH>IT]41 [Lllhqpi 

ifvpriMwilJid ID Ml-. Ilogu^TMi. litHlpb Ah UiIIbt. 
(in Iwlulf ut liu hillDW- WK^k^Mi aiwd blmPBlf^ la 
i;tiikinBaiim,Li[iii Lif tba mcmJuhl TJkBfLiBf BvdBluff- 
lm( Wkfo ibdulLCft n.ntil Lhppferif iiovai>t 
Urn VTill KMfi jiMr, W4P an BFlioiE«t41^d.«MIW^' 
Tii-Ct TbHi r^L>l It^nit w«ra air-tijltiSm'^^i^tt 

Jiugriih, Mirt II. EiuuLLii, MiH i,tinitiaiui, Ir'" 

t^iEipFT^]'i™a*t**:i, EtA Wvl&wr^*'— -- 
tTl-^^ r. ti™. J,I»iM*li#i5ttai^v^^^ 
eDfitJi:aliEJ»i nuaMt euutwabafllBu: 

Tbfi LhH LKLklLlot hiMiiLlAI, Bfe '^lNi 

Jowa ll'jll. 'hVpL-l Mili^Uid. ijEi t]i4i nixhtaf'^ 
L!<Eli ,riLii.. i'L^E, p>ni p Ivilliput f^iaiiELnn. SDd'lirt* 
t;lj- l^ri;!"!'.- Bltrtirli'i^. JJit ntcT-lp bh^h ni:iiBbprad 
i^Jtl. tlul til* r.rfl.r*hlh -fcrnrmui'.*! 1o 1;i irWil^Wl. 
riydnpt nri-.t Ni'WL jpttj Wha Li'H r-^- nvi 
LFin i]:uj "1 ii r tF liiH 1 1 Li-H enLtj>h|v|i>'|; I'l- -"'inEIifL' 
r,S tlin I .^-^rr Ji'^'MPT.l. Mirj Li ilH^^iiBiL' r^' 

luiii.'A LH^F.' ilinn'ipTfl, *1h1 tbcfLJ WEfi' BAHnl 
j.i<pir:iDl . J T I7i.' Liijr*] »rHl}l. Amnci? IbwH pra- 
Pr-tl *-^rN' - W<*ln:ni« B. ti. Mrdra. .F, t^uwll. 
J. IJ, I>r*niii'n, Lp. I't-i.Tihfln, J. II, r, TVAtlor, r, 
C'hE-, J. lUr^, C. Hurt, 1^- FarnLF. Vn.i'k^ J. Eiliii 
^I>i](-k'4.fl':ld Ki^kV A. ^Ibtudlphrj I'urJt^ W. TL 
Miijkay lAuunlNtb), rf. jtn?wii, IE. UrHWU, WJ1> 

li*u^'hhf-JlnF'i|l, ^ T,n*T ^L■il|^n! ITlHIi*!, J, I>4H'«t, 

F. E KWMM. i1. T. U:ii1, J. M.n;rl<d< A. I'mtbsd, J 
WiDdcyw, U 
f!?w4tP4]| 

Hohprbi, WEPdd' (?£4Twl]aj, Hoobar iiafBaCnrdj, , 

Cappar, Mj.nii rjlinteu). ljv«pt» HulLvb. W47 )Tl»Bow aaiikd U Mr. Facku vAvId BEntl 
(Ai^dtHitl, Ibji-.iiltlk iK^tiwwjDi. Vl'pdJj, Vi*bA. il. MkTvUaB ha vmwwfie* llitt ba v«iild tmdwti 
jF'iriE, f.. Fjip, II^Mi-B ;i]rufard1, Gnik. WoLr*, < ta 0I41M tba lurt af tfat oh* Eat^rnd U ^ulcUr : ■""^'I'i' ' " l'!''L hl',^ f ■ 0'CiH*«r,--Mt,. ». ft. *|M, unitlt.l. 

,0 , i ' ■ «Mi-P*"ll. iiirttil*iiniiSf:ll«n». WMii md Wr.l. 

r., til. j.i iS . ''*"'>''l''''i "PW.* W" rl*!""".! air 

lkro.1.1 l.i.L.it olvJi B. at«,k», >nbsit.ii VUr. Cnaliniom 

,.^.0.,«.nil_, l.|. i-.«toI^^ll^ Otm- Br^istul, iiJ.iiiao»dlMrt.MTOlMl. Tbi! 

L K«b ud Kirir, 

>T«ra*iHit ofTtvw 

Mi1,lkr'm Li • "^^ u. ,„. ,„ tal rt^r »UWI^'l|jW . -iib 

MM-. H. (). U.Hf.. r«.U.d. .bM tb.( b. h^i 'l':'J''T,°'".T'if!['r! ,'*!.?'"' °' 

ssKCs^sf i-rt^ T,'^- !^ 

niiTmriHtpt tiiB***^ itbo bBd tBt«md H ff alM, 
bLii hnud CiMbatlhB plPlBbUtakAd teB frtiw BD 
na4.l Ec: fhhikHDttbi ti«VO) «Bd bhal ^nOd ■%^£^u BBddaunrAtaiBpvfvrxlirul^ vpli.rb plilatFffi had. 
pZ ^rZam A Bnftld anoH tba riwcr, pulHaquanNv i^pBHUimif tli« 
1^ ctaotHOt aid kkUng poavr.iiEiii of lIio jiUlntiei' pE4nt Mr, 3>ufcBaBtdbBkBdul«riit (MklOAd «U rw, UiaaoH II^itdoB. ifli^ lirudaa. P. bawdVit F in'^FraBtHD. Ho IqlwUd to fak* (ba^uabBofaoH 
v4tP4], u. ^.^jiirdflD. I'tciiti^, fi^ ^nq|i«, 1 tiy cw*, W lO i?i4« lo bin hii UH *f«ndtaliB4 N, Walk, IL Wh^'f?, iJcmtk, C, Edjdondp^ T, 
KdnnDd*, ytamaniH VrLimdnt. M. Walib, 
Uodfrty, Vartlnab. h. lUaM, F. Callv^, U. p<>i*iLiU. 

Mr. Parkna uU ba eatamlr vobU da hli oUuat 

14 UlBt- IT f 

l<rof4<i^i tK4 mnin Lsb^ft", ^bk^i 
eaiic«HDiii mule tn |lw rmkCf^ninr^ ' 
lulafoit Hut Kiini Mti Hkltan 

™ liT.^Bi b. (b«.At It .b»D>d 1- <,iirt ' "p,' " SK'lSI £S. ' 

Tbt WHn *uit-*Mia rt. MM d H^a^'md 
liiiiiiiii>tM.iiBdai'iiki i/mimiMimimt Utmit- 

rtpuiiril nt ■iAi7biiif'fe nf Fjn-^tan^ T[^mr*rnn» 
k<H''■c^a wkUi tbr L^-hIui * t Ih* rkflrnnl 
_ _ _ __ _ , JiiTf re*i"lTtt UH b,]'ii,i,u fita ^uth 

wuV^o^on fHuMuw tBjvaptivinrto puImjb uiiiiiit, a dws >ni:r«l3na id fi-TDur ilip rropowil 
Hamr llBtdltj £r« <mrtr»1t aa b n(lk wIlmB LqJt 1^ lo^ opi btm IHtbutt watj-iffiB'JOU. 
4UlTarT bunaoH ButH. tba amixBlikD <it IJ BwntJLf Hr. T. ■ Ulnw, kvtHfvf Eif Lbi t.burtH nr_ j iii- 
fa« Mav, I?<l3f;, vEtbitt * r*dJqi K^tailufron I p^ TuBr#rui<A Jiseaty, »i«l*d f^t J hcniiui , U»E- 
the (M^ftl ftnl tiffin*^ TUi wu « in«tt«r wkmh nwia. on MndBj btMsp^i and frflEf acldj^^ajf ;b 
b«4b«fl«bBtgn *^ Cp«t lOw b prtTiiPn* o«a»irni, f},* ^ipm air, » gri^t rxoff-l *f, g?' 
vhH an»r IwfuadtiM aipplkatfc*, but (BTa til* W-iW imiiroTB Ism. tinm', ' doliTrt^d » 1B4 
bUiUdfi- tA mttB b ^Kt boUuo of FiiitiM. Hito>iE-b>JLB Uctun no " CucMi l^ilfearfitfC^- 
tB iW^- W ;tl(g3M«%Wr^'' tta' ■ ^\ ' ■ A'^^cM a' iil™t- y BIBB hu fcuo I 

nn UjUK^V^mfiM Ui* ^iB^uri. . 

Ltd ifoHr ^ uiu^Hw^^M^^ 
tb« jwr—nwi WBi ™ljd*t pio*. 'libbd btM oaa- 
Eandijd that tli<n vu lo oauLdacBtin fwll*4|(i!«- 

sut- taDt he rtoiuwlanil th^t th* ^thtTlW — .,j 

rfeJMidALit bad I prtirtj hiipplj fpluntHa' «u«t«aen "t^jib Raw. Uwtftfa Wshib b** 

(n. rrrliin ht-w, aa,-:L th*t Uvc ptpintiffs^ cart «pp tci |jijp|rifr'[» rimmarTtfTi witb-tia t'^"'*^™""** 

b« 11^" J f'Tiuf'L iL r"hTLiit;E^ratM>Ei. ITi^ii Lb^mai tb^i p,t a Mrfrrf Md todaif tb*ii<iBiiUl>ilT fl Vl^-p^.' 

-il thjr TrLilLLii, fu ^•^ AbtLbCF ihe dilURrH nf O. M^Infod it IflM 4ldd6d,t«- fBTB^Mti ««^U^, 

III EiLiI y, •n.mn n,.'. ti^> If » onulil oat **■ LlipC K | V44f|t* HUTDOB BWl MlBi AJMrd «blltbM«*d 

fof :»iJor* w"p iioLhiojc l» pwraot tb* tiIilpIlELp h, ut bb auilmilan- „ . 

cii>.ridiaq tbcir buiupH l>BybBa a radma r.f Lu hjnlr-.- . auaDiaboa bu bosB Jorcuad *t aL F\^'\nmV 
ii tbur RiiiMn. ud Uh dtfaiidut hiriBH «tji am i HjUJ MpLtlud, ths abjBTi; of mtiueii li tu undte tbidifttfMj 
ih*i i;r,Tr]L]iiiiE rtt*! kiB AjkB npm tiukt not b'"uniiL- j bnuuibBB of 4diiu«1i verifv* in sw l^j 
]~iUua ^br^ htt tuH.hi(l lb* «bo« hcflBb la piDch, Ai iat/maaxtf, lFir Ibulr oiru hr9;ivnTirui'pt, a^d (nBtai tbar^ r^fnaiFUHj 4f CWffai no tfta I life bbH 
iirm.^vL tu Thfl7*iM»Bil *n MlWlSit 

m t!fa third *p Ik i« J"'t- 
MiUri iiima Bbtrat lb* ™1 *f Amwo^ — - 
a:L|>«!tlBd to »iiplorttP*atiu|[i in Bfim^ AWtl lAa 
in K^v^^-mtfti'. ,1^.^ 

Thfl d»lR ni I.I. inl mnail M jum ttK 

AntrU'E. Tlw llnii 'f- irPn.irJ. UHI 
Edi.«fnon. hM i-- •^■■■'■i f ■:■ pir'Pij^ _ B.*™.^^ 

Tb* Lp.Dtanir.: l:^i^ ^".lv. i^V -^ggf-lll feg^ ^jf* 
qm J<titHJ5^ m '< l'l> ^P*' nV' Hljjd ^i 

^EiOii'T, i^P 1! tEia i^r' I'TB III! ( Adjollllt — 

ahf rtiT ank with tL 

WOaTEN'H LlHHlSTTAN 'fEMM»AIfOT 
I i'McjS, _ 

A RWHnl pribda UHUntf In mnrtfltt wfli ti» 
I WbAw InBd fl< tb* WtHM'k OhnM* r«w- 
PK%a H i 'nion w« Mil* ^t Pr m ^ tm i t m tjWob, 

,^t^^PllJt.lrt, irhuti Jo^id^d tnulm bI (ba HwA 
oE ri|b Uiilfk {f.fF.CJdT.J^ wJlh Mr. V, Hb^nr. 
n-b., JJiHtnt^L (^hS rsnplBT, ud tha KatEaflcBl 
tj.TJiuijnui tJiB rS£)n< Bbd Uaunhlarpb'f lWBprrPB«*. 

iHilIIl Vnilr* aiipflBf*^! In t.'±ll rapiilk. Wu. A . 
ifMJlltlEL^ ppM:iJa*1. AlfdT«Wn War* iTakltrM 
Mf-i Wird (vcrfli;[pat nf tbn Buny IlitlataB^ rf 
th* W.f .T.U.I, Mm. Wi*n. nrJ Mpji^, T- jBBup. 
M.L.A ..«ni1 Aj£**d ALlEm. I.L'. Un-. VMHA u«|E 

Iw.lJirJrrft "flnflula KvnT JiFliilpI a,tid Fhir." Kr*. 
l.inil.4F i(*ve » lii» rrriHrrtH'; the •™-*F*iot 
" l^r4 fim ?*oliLs." n»d Mr. I-iTbir un^ 

I liprLiti^i^, 1iV>i'i]e IlBu-tril.^ 

I MM anvun^HviBi. 

I &CVflBX'irrMRKT WNUqir. 

bript iM4i WttM W **^^ 

Tba QiMbo>p of Byd^f hif «nfltBd ba^^tf MW 

RHllEr^nt W*if»Bte CB IwdlBif of IbB ClbBl lfclj M 

ttjdnvv tfi tlip ihUrpQlosi^ d*9*pmfaMta ths A^hw* 
MMi CiHn^frjan i:Ddp«TM;.r CQbttfltloa to H^iU, tfe 
SjAoty in .'iflprtsnabfr nait. . I'l^biir ban« '* Tjhi 
ir. Alfrtik AtlHUkpd I^vurpoBl, m "'i^ ffiqrb (F*^tU*CLiirni \fiPiL[»i[iTf 
tfwiiJlT ta Ja«rt,»* thelBdtirt* HU illM«f»ltd hj 

iwti*^ BUdm A t^lkwWn' tr*^ ^ nrkfbit 
prty H 1»o iMKHd ib wo^aiitiaB if^th ^1. iMkia tbf- i}|-iw*Lii3e\i vwun^il a iierrcoti;^ aoe. Bad tba i^tt*d « bnih>h af!idMcy Ly rajriipd i^b tkn worif nf iba ^liard.. 

I'l* piibdBl BeadTpicB of tbft Cbuf&4«J&''i AliliadB 
WU balrl im Tua*lir. .UifikB SMTin w** bahi in 
I^ilip^'i {Jqviuh-qLlI, In tW »niD^ a,i|dBit 
S p'dUich in tba aftvnlnn. At tb* UtlBrawricpi 
aoBUBl Kimtp w»B pnBi:dud hj V>m fl»f,Jj>^ Lsr 

^jftb^put kdiiijUwi Uwtb*h*d 
i?( il, kiB jiTuilthoinJiLndtuB. Uy 
BOtkK m ^kfr'^rda tjarud lab bbp W dK»B, 

Wi. Ldit|Ebr Liutraotod bj V*Bin, t^urtiw ■__ , - ~ ' u 

PBrrr, ip^pircd for th» pluatilf ; aod Mt, Lujtn ! biiH. Ifrui Im. ^ h n ii i ai B ^ tfH i Jl JriBhTn. 
Uvu, inrtnctfd hf Mdan, StKplHb, Jioquu, -^- -.-^ - - 

}{iapbwi for tba <MiBdi.Pt>. tbiM Wn* * wtOintk « 
bflbaU'ed X^pm KaHriiL to rv^nlD tba 4^fBB4nti, 
,'>uu]Jtti*BBd iftlf^Ai fiwutaivt 

for BB BHilif ftMb'.itn ^wPiBA .A.liwfe !■ . 
Cb* raaoafl t af .h> i H w i l 4 iWlLi p Iuj b i tj t Pftlj. Otii' 
aoU Bud IUUh* ib< ^M ii ] hj^&^pill>:tid ^ (wMdBliofb. .POT aa. " I bo iiB^f " WM«^»bww wl&e l^iS 
i—tktrBTi." 

Ua rkwadnT tni^Ba * nanrt Wu htld in Bl, KB THZ: ■ABAICt^TI.I.E ^UMB K^WVri-FQ (KV- 
b'iWr, L.E3CJTKn. 

Mr. LiQiCH, iiuipjctPiii tiy Mr. H. A. IaiuIit. 
*ti|»aujrtfj for tii4 Ji£|Di^t^ iiL M3P matbrr nl eIla 

innEfipDrtof aa aptiliottiab tor^E'iru Ltia pBjwnt ^, 
af k lall Bwda lij iba Uqwd^tor id MiMb. luf, 

Kih Hoour UBdo a.11 orbit: for |«yiMBt witMio 
■rm iBT» *A*r *«^«« of tba m dar, 

^dMfwAV rbirr.— ( /Td'/^f Mr fn: nonicllbEfetfat, 

^k^'Tt ^Vfwiujsi-y, 1 

llJEI^'VUfS T. TSS EUXJ.lirtlL 
Wf- TtniM Hrnctb, l—lrimad. bj Mfiwra. Ridiard - 
•OB and Thorapipn^ apofu^ ^ lb* pLa^Lff ; ix.d 
Hi. fiir, ifatraetKid W Huan. Huldpa^irib mudSub., 
td tbn dfldadant. Ttai* ou b h>>^ ii^ ^blf^'b >l«<Fr7 
Jn^D l44id*biiru«r, watdTDBB, OBnTinr i-iu bmnapM 
at MpwoMAIp, prtfwdol BKiiBit WiJuBS 'i'b'imH 
YaBgar, ow-nic nf tba Oaktiod^ to m.»w 
omajHituiiw iTum tba dafM^dBbb tor d^mBva 
4bna ta fail boaL HisoBaoWBi tha bo •vru'd bia 
LiiFEbt b^ BBtrvJiijB paaaauetk Win wu tvn J«i?1iP' 
Bt ?fawwlla bamiit, Bftd ill Aprd laat tha Oablud* 
HP IflBi B^iwidiB Iha *h«rt Wrth bflf «bktq oihb 
HP lA4iii Hi^ ■ 4 wB fthfattf^B bM* l^r 
J'oat aa 4 pwBH|u' na Bb«l te vOuo liflni tbit 
•titin t« HfAt^ fb* plBitflV 1^ Dnifl ' -MtMw*. BBd IbBto^uijiwlqc nvdoawj aflliJpat bflp 
^♦eA^T^^fe t'^STUlTBiB, -rtrtrt^^ 

tbA C^L¥ fbDd* . 

AinvEKneitt] ud akJitkd BooMrt ni « 
W«diuil«T BtBpiuB m Cbriat <?bBnk OaUiaATBl. 
OraltuB^ IB vd 0f tlia Hrpan fmvd. Tbtto W 
p ivjia BtUlLW«. 

Mr. BBjuBd: Egbert ham juirt Modidid ft «tno> 
TUmHwiH MdUab. in nOUHtfqB Wll^b 
Tri*|ttiJpiil*rprb IIjIL TbP ma*tiDj(B^P 

^Sl^&^i bBii. wb<in « t i u ai r ra wOH'^' t1lt*6(fPBCir Ktbatj^hj. 
AI th* C.tdtnil P«li«Q Contt ymtmi*t hcfm Mr. 
^winlB, Jj^M., Efjc fi5rtrBm vu rbBrwrf viUi 

p4aplib|* a rphla abuiLu* Ap»L a CBBdlo. Tolufed Bt £1 
i!>i III, lh» |.nPFI*rlT of *.li. i»t *l b LIBIT. i:1f, uf thp .Bblpp 
Ai:^IJ.b')i3 WELl ^ntfti L *. in dnjji;j1t 'l\ 

ilnym' Linpnj*nii uiQut I nini upoFL B luttbar [^bv^ of 
lUiLliFLif m la'BliJU aoii -diitiB p"iJ • T"4, 1E:p ]3ru|H:rty 
ai lt«or^ iirnH^ ho w<u mtiniBGod to «ix bawitbn' 
«r#«4e<rtB Uh. ^ — — 

ti»hJtrij(kt«n)a«(b«vhuf Md futwdCt t* tbi 
VibavBdai, Plu^tiff ttoifLtiid vmt'ta Aim Ehat ha bad 
BQ nflbt dfi^.l^t u it iBiferMnd vitW^ba mHrti-iDi 

--lUji-siMmisB Miict"'l»»ij« " j^'w'^''^' '''''' C.IWIB1I 
.ddRM Uwaa 
il»rl at bt. Mwr^ ^ 

■rb» io,ik™ii* »**itbio» 

FPctH'* L-bur^b, Buw^Jli -naMdBJ. lUfefa 
n. e^lBbr.ull At 10 e^Uedl n tbi ■Dmlnf. 

Tlw IZ.T. /ftlbH H^didMi ^ bM al fiff 
PM, llBfi pwl, 1. now li.pniiTi.if i.1 LmUH. 

i'ka Tkt BW. Ut. tJ'U.ru il H{tH"lnf ■ ml' 
ml fMbwl b fiid .1 tb. ILuUM. At. Hvff 
Ua tndir tin KOI • ig^aU adtoEtu* i> ■» 
HP (inn an *j h ] l jg ^.l »jg> l|<:..Bt M— fj. 

PBEPBTTBIllij;. 
T^* OouEbnni r.«li;fwry bju Tuuiaoulj. 
BDWiutcd tha Bar. Dr. Ltum, .^f Niirifa 

Uh DuxiarEUtr ot tha b«KtfMHnl ir^fff^b^ laqar. Lu jahuvd . ' 'ft U 'iWblbly. 
j iisj ; TbsRir, i. Fj 

^T""*?!? ?r p"^*"^ iiiiiii null .1 iiiii i.i ill wil.iiiiy I .Mw iV.mfii. 

■fSJS?S^S tt;»^«!™Zi^ tbr«l*ta, 1* ■utmairLib *Mir i,raBp«t*F> 

^My:]:«.f.)^^4V>B^««ittt#d«fii?kl BPiiiAHi. "^^■< 

A* l^WiiH Ajfii3tt4i f . iTabA i^unul lIuntL 
Ordared to lUwt ov^ until (i^U* fia\^, 

Ho ]SikaA*Ci LaxirjL ard etix^n t. Ij- Olspt^ia. 
Ordmd 1A *ivil[ nvmr tdl Uj« I plli inn'jrBt, 

ltd H. W. Il^iuln^ii 1-. ¥\. J. KlAj{.. Fi^tioD 
diEpn^ipt WllEii.'ut li^M^f. 

i; ■. s .-Tj. 

Hi ThomiP rLFi>F" ^jr.»hi.iu- .\n r tdftr WBa 
m«da, MqrL i> tij H..>>f ruE* pj a- i>l'.. 1"^".^ ..tL tlifoljat^ 
hllfulJ' KT.Kri 

latb^rirrrwthii.b^n ll^TBiu* of propattj-, if, I -aaBt. B. A,. M,K.^ lu* Imffl *ppoipW|tUiiir*u pT 
prBduHdbkbi>ak< flf KiLinwli. Tih*tdiiiRlnBtLOii , tlit Anttr-LUiu cmueiiLttw. _ 
wit dictflxdd entciudst. .vt-^iv^ xic 

Bt PiKT K.U7 IT™ii<.^ Tb. H.p.lr.r (lid lie ' Tha IU», I>. OTwi™!!. or V^.5n.. will haeia J 
lauknpiauHild'lurn tikaD mgn wi «J p„Uivl I '"-^aJ ' ""^•''li'^'" =■ '"" ■■'V' '-^b 
hu owdi tbf* f rtm 1^ aaU^ nf tb» ■uesUan | Ibnttnt. 

U4^ w IK* fdrpil fa CuHDtiim with liic iipabar^a Bibla 
■niui:«tliM riM^^t qaa|ErB«ptv.iukl CLbhIl pfbi 
\iM'tf^''^Viimf^-t/ihmUt BBd wu tnAjdad pt*I 

ibB^^i;jii;J9^|fte , 

Mri i , li*- iiaa^^lim :CuvIiH HdifrMMBri will 
:obQii^ttb* -iib-.itbaFttaf^^ fl^hnti^h tq- 
m:>rrL.n. 'Sy^^^^^l^^'^WKm. AUUBjil 

"iir! r *V'. Pfitt, -B-X^ % iieiB*'W:fcrtidiiijEgl- 
' [MP £kAd B n^ufet* td iho ^T^*r nmi'mmss:w 

I b^ pl«cM |^rujd«nt Df Eba Ibf At PiA CMlnl f'l'licB Caitrt rsaterdikj. JdJiii 
Pjwall. And Jamu WiEhncitwfin rb»rKP<l with 441- 
iajr X^itA. Intkiitd l*"*, iba |m:n«rtj ai JimI 
Hp^iidi, &cb B»t«wl wvi llBbd £ld ikdafBrnbt 21 
dBjft' lUFir»BiuBt. 

AI (h« Cntnl ^iDtOnrt yMlwdbrl 
MbfbItt. 7Q, wp^ cbpread with a^utetqf iM 

J«BiU LutbribuHBib Wml BilhAtUiAMIt *Mi- 
tn»*dto HU BtbbEh'i lupriHuUrttei^Hltautf 

Johu AnSmtta M'lCa«- 

A-uattBB (Utttttdrr A SOUK 

^^o^dnnr, at lb* OpHnl, FuUdb Cttttfl fi^MliiBr. 

WlftD * qitlUHBOf «ril^ llUlraBiiiff B hBBU by 

Krith||k|;tl irbil^ IDBqnTiUi nlptn. Uj, AddbAu. 

vbo prmiidEHl^ laipHCd Uit tn/rifl ud ib« iitfBia«a<l 
(l^fi A ^bA^;^D n^iB*lJ. n. MbIduIh Bwrm' 

[.[' tfii h'^rH. wo 4iF"f tliuulrwd. At U* mm» PuUTt 
iJfiiiy lljulAfTua Mrjrdaul, Who WU |MWBdaii 
iL^.i ^cbiiu'-ruiiptalilo Miir|A)r|. 'tipmrHivd 10^ 

it '.tWv iLi^»' ii>prL<^in«>l, iol fc bflfM 

Wii]lk1 a.. 11 .~in;,^ frniiii B- WO 1*^. 

i licii[yr> Ijjri.nmrj. Hoimir 

AndrL W A.'- [SUmrFdUrHi. ibf [|ia .Olajutnii llabfeA 
Hf^EbL llAfmukfit, wat ilnml £J with co*!" at tbB 
UuftbI I'lHiicfl EJjlfC .ruiiiiddy Bpau b ebvHoi 
kHjiflu hii li^HiHd tiriunHU ojn for Ibi iu« st\ 
y^i^s^r dnriD^ ulawtcu tvmra, 

J&aunH DF TBI BwTTDia Aot, 
. (ba SrAnnnUt MvuMH d Ih* W«JkBl FoMm 
l.''tit;'lrit|;piBd t*w HioIim-J OWliB' 'tntB|j:ii 
H, P4.1^''A&*U^wil#Bi " ■ fag^^^Bfl^ *BddUft. Mr. W^. 

Mr, tib Ti LIe^, oDthl k^inu. 

Michaal Jowf^i l!nMT>H 'o-Wy ruldinR at 54ps 
hExntmibar, Mr, N, P. i>Ltiiin, c^AcihI BW{ci)>^n 

WUllpin Wn-.L '^li.'^f. jub., tonnarlrof DLibbo, , 
sn« of Tia^nt.ri, e'Ci,(ri.!L>!<.ii .vur. Mr. W. 'Q. I'^lBflr^ 1 
fldl^l it^-fia*^ I 

PbiJlip ,SttiLL/iAil. VLirr^ YjjiBi lau Mandaiu 

ift. \\\ Jl. I'BtuiV, ulllULlll PEPLUnBC. 

liAlwt AlFthu, oi i^DUhboTD, l4^Qnr» Mt K, 
F. UJUiDp oJfieiBl Buignae. 

L*SV NtHtCE^. 

M E(|nllT.-JI>-f..j-:' 1 1: 1' 

l.ilBiLe<li pJiil C^mj ijuo 
iLt.>MhHkillE . Erfipii 

"■■w- : ll0rtEb^;?tirtb 
ikioupiaf, MniFi*i]. a 
All d*y ^iptninUcPbi. npntt to VMt SrdllfT vttit, ud will L 

[fiiaaL af Uip 1L«]v. £, ITulr. DurDjr bi* v 
s aciE T Y, s tiwi V n\v. Tbnrtday arL.irii'v^n i i..r;,'^ AHnrulJ*^^ ift^ 
(pbdtol^tb* Mwd bil foubH ..n^ 7it>i Hir Hi^fhrjt'i 
AibiTiicBB Cbuijhk.-|fMbiWB.^«i|tia' 

Qonit«di " ■ 

rtw oppahB eBpuvusf WJU jeertann^ tj'MrB, 
Qwra Frfaud, TM Aw. Olm TvW feCHidadi 

MiuiuJ fi^rtt'MHU ^^^-^.^ — _ q,flera[nn ]xj tmlt^ )>d)dh BBll lb 1^ imi 
hnjirjtlT t. r>fJBHHpftp,jBIT bf itriBjj BjBBt, du 

iitulivhiIbI EtHM% wu .fkBHirad bj « B^ni'bar fm ildlta lud l«q||HtBI, IWloWlBjr Ut Um BtkH 

hvtdm ; - Fbikn iBBdlmkjMl, Mn. KivamVtlta/kf 
M:p* Molaawarlb, Mim <1*mi^«ltii A^-FM^Kjli^ BBBtncHin urTioDi af Iba 
If 'UtH vtti bBli*4 tO'Beirww, 

^ Bttt tbm frWidihTi Mr. A. Q. Tittll ItM 
— itfft ^ KflAwmbk durbg tbf 

BDd ik'^ciiTTtmSm'^Mixamt*, 
BAPTL^T. 

TUe II*t, W, T. flfb]T:,pf, M.A., prbKbHi] of lha 
IlBptui l^&Il«i?D of ViEtPri*t bBB PBBi ad tb* LL-t^- 
ifklaatnn mi lUa MtlbuUH IJnivBn^tj. Ha 
' lie tta 
ITuiT. tiurDjrbi* viT^t b« 
JpLvqr ijfm jif two lecLvru rm bin r«««it iiijs lo 
ladik on b*Wf r.i tlio Fn^priLln tSmkatKIt ttMlfrty. 

1.'b« uio.voriirr ui ihi JJlM-plrf^i ^ii|;.tLpj [^'Lhu'.^li, 
l^lAfahardt, ■man LvLaLnHkri on durduj laii^ tha nr^ 
¥LHk H>iie euMiKrtaii Hwim. Flafbu t^d FIuUl} 
lwi:f))^.;it4Y.:.Dfc, Partm. Ai Ui* p^Urt iMw Ii t tn 
-Tcttadir lUii^'^^'V^p:^11|^'|*!«lMi: -adiWddfcUuri 

wwi^:^tm -■ t^. .tb* T. Si: lli*!^, ■Bd''Mw% 

tli l*Vi F;,ii,:'Vibi,hjt, nf St. V*tm^ %at 

DEuntad duthdt MoridWj'lm Haa^tn b ' 

W. Alkdtikoa, Wbi^ bBa pwbfBid «^ thftl padHPfl 
4u tb4t he HAT dmM nota tiae Act!^«H«ie>f hi! 

(jircaLt, 

Tb« dit^l«t mi LL#i|. :ir ^yf■ rnqa^ t i^f Fl;.Pi ^vil. 
birr Fourth 9t*tion, Jbin ri(ir;i-.ii.-,l il.- . :, j- .,i!bCL;i 
ofTIni W.eJmaltav. ^4 Emli-.L Lfvt\ i'LM..I,'.^ 

It hkk bMtt4rrpii4teJ Ly L^l; dLtLH'.l iiuruiULi.L'e idl 
tb»eit«fllt U)4t'1h[r l(cv. TIlJIQPa iMrprt n !.] uis ir 

Otwdlb ata.Man. 
. tMw Jl».i$^fd4ajiqiiidJ$tBlkib wjllbfl vurknd ^ur IF^a 
iiiUB I frvMt nwwr tba Mip«rip'4nd-tik'!<i nf tt.e 1^, ur. 
duaEa Bsdit.. ' ^Bova, witbB ihua iii lb* itiiriaLcnal ]Abt/iitn. 
H"* ^ « , WOUbm AJiiiirP, of i]r*tj*, ]j inbHd, Mftt^B l^iiiiBinf — d—ft^il^ 

Amjif l WiiJiuL'J Luil 
/oalrlib IluDdJo wa*clwr^ a.t tba WBtiff PoMm 
f^sBft ruE*>^V *itb baiflf ^Mt vithool lwr« 
blam tke a. L Cli JCO. A lUtHCO oC AH vUlk't lu- 

|irbiiifeznpp.L 'tf'aa 4iB|knBd. 

A l.tUBUB or Twm. 

.TobD U'l^BfcbF^D *m* rJiBlliiad 

FoliM CoHrt Ttftfrday Witb BttBltol 
pB»*, wwtaEBiag £t fmn the I 
MartlB Ukgfbn. A MitaBoa o-f ok 1 

^nwjaAtBHll; W.ii iruj>iJHiJ 

A]-l4[lrl.LJ i^^OAHELUnn'. 
Ib Om Unmmom ihriMpii of tbi ^riu FbUu 
Gbqrt jBaHi daj bfttf ddob, Knoa ^audara pncBBdad 
BfioFBPt ^Oaarph tVfl^art B cbv^a bf JurJaa pid- 
twFilnl nrui^ ibovbti. bilBib^B to At*w Old 0*k 
JdudiiB^ Cnitad Aiciint Ordafl- ol UnadB^ Bt Mortli 
IhtJb"*' 'fto aJk^^BBt bbd bwift IJ* ia» **Mil*y pi 

tilB iodjTP, BBll rVOPimt tlWPDDLI Vt Ul BBd £1 

di iA LiLto bia pouaidu B . tm babBlt ol th* I * 
wbKli tum b« WBB tmmBd iD ^1* Mlfel 
dkfHdvnt wu nttiuJtlad fnr Wal la I 
fiaaakBDB at Dariia|;;;bBrBt. tfwl waa bIIbi *Bi*B- 

*l4r^e« Mr. A1»(i«Klt a^fmraH m yMMflkl, Mri 
Mr. Mor^ Uf t]mf«dj Ttit tflttn- hmd nte* 
HiC4 tj k claun In pBya>ank allagad ba 
dba bfiAb B biurt. It wqa datH) Jrorp Vprtti, 
E^idaDHt bB^D? bBBb MTn h^ tb* cam!>l«L/ikiii, 
Mr. Mhiibji. BabiniltKl taat tba Court Nid bo juu- 
di^ttcrB, iti tba J«tlK wu writNn mWda ik* bqhu|-, 

Bul fuKthar, tiikt it WU ant b tbtaat wllhin tba 
nfa»iB.~ «t IbB law. ditar BrsBuaaT, Mr, Dalahai^ 
wtM b« would reUFVt bii dMlklEia Bl 1A «rbtthqr B 
{uuu fudi UH bud brrj^ nttdq hT. 

Ch'. j.ll't tu HoBaEff. 

Ablh* NtWtOw'i. V-Aica ^'■■Hiwi TnptPrUaT, bprocB 

Mr. DbUhiv^ V , lUib^ Aukar pKHxadBd 
uMutUdwuvt J'lCi^'i fn liATiDg « ariud p. bdrM du 
Ihn t^ftwbiHtb-rahdf OuifwdiiarTi, ob t)i4 ::'i|ih 
jLJOt', wild* H WPP ku.T'pnaA f iqb « ki-i bark, 
An.iLiivfidwu nnod KiLdcwia,ia daf^iilb Li dlja" 
(i4-iil. 

A'. th« HDi CQWt Mftlttrw B^lb wu 
! diio^ Bt LbB nntucwflf tho un pTMHtaT wVk 
baYint lU-UaBtadt bHB* w thalSMUan 
jlTuudalo, oa 2«th Jdm IhI. Ho mtm-i 
ipia^juA Wu £awt £1, Ib ^ 

MuHBpDft Ivjni tF> A f^4;a- 
At tba Hawtowa y^nsm Quart yeaiardBTH 'bafor* 
Mn IKalakwr, M.U,h Hwry Upnhull t]ni«v1*J 

rni^ FmDi iJcruDniq* tta hBTiac nt KnrtOwn cji 
"Tth Jiiai BklMlfniilT wjund a ub te tbo u ■ 
t«atcf^ Mr. C]!<oB)Wvl| art44ff*d ta ( i f n aa^itc, 
BKd Mr. AJh^JL ta ilefBfid, lla wu Otdtitid t4 par 
p Una At, tcit«thBr wilb Jil Bvant of ^Hftt 
ud oot/tt of Win, 

jBinMHutfa,ft#o 3ifi, wu' tfm iaid. Bt lha Kwrtw a 
FoheoilJDHJt r">i^dB ^■NO Ml. Thblliwi fl M 

wtiti bAvuu ukaim jiBitff lifdtM tb«i«i4««l 
'Jl, tha pnputt of DUatB,T« J)dil% »t HviTtatB oa 
iip^uiC ^BwaBndflf«dhl^•«^Bsf £1, 

'^^r 
tba Hliifl, Frltatj ii) 

Int, U- 
^^Hltl. Un. it. Vnhr, IIa WiBiUilif : Tknpm \t) : iMiklWI. W.. Sadar ..d 

JoTdu (I) ; nniifjii I .Lit, Ho, Bkrkir, 

lj> Ul Wh ViHlir : nlnlmty 11, itim SmU, 
kod tk* Hflin aUM a( «d tb« MuUr Hfaoal : 

cfauah lada' l,n|M« mll^ Mb R. HmtWrth. 
vil.i«d (fas »n*oinuiiwjan.d ofllrtn. fidiahd to ml tba tkcidcj civumhI tLn rwuroitiuD 

iit At jit jwiij'M l' "" - ^ Wimp. bM It tha Julttiil. <n Tbuiria;, Hi- 1. 11. CE^TTEinnAi. PREt uiiTBoniirr canxcH, 

WVNBnAKJTItKEi. AULIC.rKDniA. 
Tbm rdnmii UDiHnwT tb* .beT» r4i.f4b W4I 
(d.btbad «L fLnnda? kit tbM nrna*,. IV 
Rar, li. VP. BlimmM sguluiiud tt* •nnfH iv 
Tiaa, tha Ban. E. Ttawiw flwa^ and Jm|A 

iCddbwia* tb* *Ct«taoa* uvl «**&lMt *BrTiaaa 
re^ncti..^r. .>Q"l'd*,d,r ttte *nnn.l trt iH<f*( 
WU bald, aft«r vtajc^ . plauamt *ni]i.* aaantit— 
■nanbw b. Ilia Itari. K. U. Dulyf , T- J, Cnnii, 
I £ Gna, iiBl V. W. Bttaanla Uba WW). Inlar- atoi^.:ipni»^rf If H* wb jin^:t _ _ _ 

Bir^''iklftiii^¥tm, ft'ioidrBlM obbte. A 
Uld, ftvd B Mnr nitclibDi^ trf tba valua of £S lib. 

nBVrhhHn^hqwH tbmt, untflrptj tb* pimp 

nf Mr. IlBRia and rnjueBtoii br ]yi Hhowi* *nnhti 
jvlrrltftry. iSn. Hkirria calSad Ibcr b-Li.h4.iid. A*. ti/s 
.til^^Ll-nnl Mv■p^B'\ pt.ieC^.J jiimI iripmwliilBd Ebat tiiA 
J ■' «i V lIj.E Fifat Eil IiieiIh Ml. ILtrrlj mi^i**'''*'^ bim 
I I 4-jpli 1ipi k «.ft7r diiiUQt. '^VkLtiD ba bBd I'ft tba 
pf^iLLi.i^.f, Ehfr. Itpmn diBf^HTc^L tbat B cbBiB avi 
ml ^nd siptr'itMi at^wbhlk kt which ba badfaa^ 
wni kiv?, Kbjl H^bLch woi [IB biB ibnk, faul dii*, (aJffl Hlp t*ipl at I TatT pi.rjy ^ M HKB lIaUl.W&Y 
Pud twkFbbb. 
iBWte l3B*Ma sf 1b« HBOway Tlllili iL 
tmSd wlMtU^uiaa WvvlHB at tb«W«whm 

fw kKwrnm iFBv^}*d» lbs i*nwBf ^ibool b^riai 

Hwi^iiutT rkt<l tip Ibt*. Kr.dpB»wpp fina thai 
1b« onitinK ni tba I^H. Jun* lu* i fer tba UHal wiNla sMth... MiH Vmn wMl 
. tia* >url*D'a WHb ian** hi^ Ut^Pt 
4 laa nll B iai aafiBMln »f tb* vtm^itUt'. uiillliifc 
Ml tbaaliilTiaf to Ittid tu Ha IWaai italic 
antaOs jmai jut aadal wt* PHImJ Ua- _ .._ jUaitHU a 

• fiM jut aadal wt* pninritji 

' ibj Mia, Sonrrui " w»»*i alt iM i i iiw iH^w&NHkMaKUk. 
Ban, V "riBH« »llrtnPl KtaawU b. tiM aacr. aaa a J ^I^if«itP<d to add talba f4a«atiDBBl iTvtai a 
iJUWI&ii nim ta eap)bbclioB witb Iba hbdrtkaad 

JhIhib an VajDnday »t tha toli apftj ^Warol Anulata Ipdayi* d t tiffB ." 
. — ' — g, BHcTujr wBibaM of neniruii dd IM*™ » *W" 
AMsi Va vanjfUBBt. Addr^H wmitluTBtmu tnliitnr. 
Addr^BMa wfn dvlinrvd 
liar, 'vha iHxQD. diMite iHb/M. WJiaa h^ a i iiidi n a wm dwf 

At tbiBr;*wt«rB I'tiM Chvrt i 

Mr. T3«l(»bi«v, ILW., Chu^ M«^4m hi ■ 

cbBTHdwiifi hftviaiwlia*« umBtQlOkh.^ 

of tha JaUla* LoW rnibd Axelat Qidav flC 
Unid*. Ko. ^bnihd tha fauuii id tbi mM „ 
Ml* td tba «t44i of tio TB .Hdp A«i tho SM. ti^f^m^.] 
bor, IR^V Accwwd WaaoDBuILtBd tD^fcB^^M^1 
thB BBHt Ostui al QBarts UbuIbh riMAA cuur LKUOH, tnjxu niijuit XAOt 
BMllaiw BfUB, mM aUla iBB^ aad lAppd* —— ■— r 
dwad brCiRnuhuFHtte aaBa^^SSkSTHd 
rlTKVvaib^faiikrWWad btaaaAu^lbta it ibt WB, U l 
Il *i hwBUM irt 44Tlb** at (ba if milaai if ', 

»6K\Jfmt,-*\t.j-Ju. Oi^nFtd, ItTtlaud,lB»un*«L||ltiftU,. 
IH^ I lYffw^btd h>rt.f. Vbl^r- hiap dwTiu Hp rviBrt- 1 

liaipf^ii'^ pnd bnpuUrTipr vFvfiankp frrw rvriorpj . 

" -IT""'-^' ■k..b --*-idx_a-by — -r]-fnrt,dl-Blili J 

Hi jaihi udi UMff uBf f^a^ ipid ifciji " National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362846 

TBS src^sr mmmm wmmm mmm^r, mmi i> im E ^VU»L .IrTltinK, Olr^lKA Jtiab^BilU, T K« J«1L ' I. JflfeB- 

11 M, A.-IHU. }l. I'wry. J. AiblDnl.>nA4l;tlh lUu *l<inp«n. 

1 1 O-lk VwIUihI 1^1. P-Wl^ _ , ^ 

|l km, Kpiwri--*l»4».gBi WiijgM, Tfap^J** 

11 IBlK WtiwUw. Illivl»*r- JMTH^, *lv>iq'- 

|j| 1rmliw^ 1'vfeniH. f*"!. r^^™^y ^^t, »pw". J, tau, 

I ^ WV.o.rt. lira. 'Frr'-ll. Itrr. 1CL1(|>hi. Hi Uk 

> ' KVn^'T'. W». ll'^kT^l RknL'lj iK'l^dH 1-VTtLi«iUBffrklL 

' fewT^virf'ir \ 'Wi t^M". 4.>|iiiUB It. I'M 
I, W tll■^ 

■i-iin l JV wr .1 lA J ulr- 

W.-iirn. TTirl^tlhgk, etffWi, W™. W«lL 

Aprjl-^i. IT ^. BMhlB«P..«|pMHi, 
A.IIFB-U ^ 1, HK taa^ 'DMiplB-'lpHB] Am 

ftU'Mr ftlUI DfM 
• td 4 Ik lb P«H 

1 mhI*. IfnHril 

I*. Ar<-faB, n.df. KUtluri, t^'UlutnP ill, 

I. l>. Uwiv.11.. Hwbr*d, (t.Midrb-nil, ttkiUlf. 

AhHIi fif U iiiii. 
lut (lipwi fifiw*irHi*, f" 
U a iH^. H. W H M«Hn. Mid 
r I Ifih rumiATM^ W Hull dTMVk for TTorttiHB ^trli. 

Mrr. ;iw *Hi 


fW Trwu flii^ j wl IU> 1^ 

Tb. [fin Mi * kiUu4 . „ . 
(^H^ ttu BUM] AA}. C^pn K. 1 toitfirv lit ri.dflK.n-'ikB 

tha BH. «nMil flr4«»f HPWilf ki I vp.n . TwatiU 
kflk* rupuT'> f>|CiJU Ikufe'll rb»;itV hiniv 

rijjprii Ban rt-bOfU tt*t Ui* VUa^MBilr- Ml ftw 

n — — ' nnufPHr. thii 

Qrita BL »t Ml BA. — * 

Atlanta. 

VnM. aiiKa vail lUlU* Mm A*li!C\^:|pl|H4^4i n 

tiUMB - J OatL ottfllt ia id wit ■ CtaUArfTTji USE, 

f.f Aiplairti'. hti. Itr; P*irf^- w-H Irftvg SJrIlK]i__ _ - -- , 
AtbiBT it'mkJ'D Ui', >>u'l ''^rrililluB 'Akli.ivliaj'i 'M Llni Ut- U^^ljSl I'v,- — 

^J. ».M t,— - Kupp^HBudL Is* HwArt »' I 
[ft ^m. '*] . Jd1j.', I^..u •ti: MM*. kipiMtnt ir.! ■! 1 p.m. 1]KvMlM I *W 
iKlEVih BAY. - 1^i-t4 : Julp h Hl ii » ^* 1',^ ai l-U 
uimnt, Jiir t Unnom -^ltBlki0QTB> : HlB^TBV*. ililp, IaibI. TkF, RETOR-re ATrl'j.:T fiT !h ThHp lit Jm«ut to 

^TvU llliir»B fiA M tm^tf, iWt **■ ■'•'Vh 

Hu. I AITT : riinkj Hit 

HufucKL I'f't ; I'mrrtBC' lit*™*! 
»'H- 

-|l(MU Jlijatrpli— — - 

Ik MIfiE I 
Mn- AnJ>i'.d. 
'rmnl*. "t%l* la Ik* S.l. 

Ih, w Pv^j MHl<«r ucHf"^ ^- itr^^ 

■ - il VmnK ' Wni*; *.. 11*1, *«. -e^rsa* ■ 'i!S^ 

■nU L (kik'kii Uill lu. 1I„ Mm M ^ 

fcit^aif, s.y,,iiitirB>c -» ijii^i 

MHCU L Itfl'-r^l flu 
CaImm hkbA^ TTIlwlIjti.. t 
dbjr'iiKM&r If lb' S*' llT*. . I'm - 'I'i.Ttui. A.;* |.™.. *.■ 

-j^ ■ M'j' l.-'-l 4 Lu . .^.^{^ T'.Ju. - JujpfUr, «.iu 
n4|).«, I idttm], l^J--fc-- j 

110(14 UAV. 
B,1ir,B- i^b* *ildn>4t 

DdSH^ K .G.. Vl> li*lb4lA« «Hlit<."'TM* 

_ l^inuru.— f^rPWP^ 4 FAU^^hL MAP' 
..jri^i^ H«;.iL U' Ike ttowl* DPM. — v~ ^ 4dH t ll» 

... ..1 11w l^iKel. miu.'Kii Of tug 

Hi Iv TODAYS PAl^ NEWS, 

tM I SSjl.ii l>15»rBl»l. tophi I.-*™*"''-' 

.i.prc^l-in . Iitaikl.*> 
Likfi» Mi'W^f*; >irli*l^ r jdntJ J«*ltb AfMUH til la^tu* — il I UwiB[T* 10 
pAktl'ii^H ■3" ■i--^! * Jtnn' fiAa Jbeu 
Jk'fcMtt4^1.''BliB .. 3 ABVBHTTSBIWENTa. 

\ D[4>ii tKft WNEY nTl^NTSlHnt'& hippie 

I MTT&TnRET, ^^ EXT KING.STREErr. 
Air iTivfBOTiuN iHFiTBD OF oci | ' ian A H Tj^^p^myiic 

If,:, ■<mm, »m« ■jim co, tia nrw uana cnma. rum qolu utttJXF iiaiiflLl-r, AND ROBERTS. LP^^« 

A. Fiw iruJ-DiiHlt Hif^-iiHds -WATCnra Hi Orwtly H^ilwrf 

ir.iJ Aim «o»>iW| ijmnifL m m ihicih tjihi; aji'srnif 
- — f & jQ^TliBiia hpMmi t«t *iu, mr no *vui.iitr FLAVELLE AND ROBFRfsT LTD.. 340 nK().-gT. (ONLY). 

t?Til1llJSIIi;il ikuVTAltN WILUAM FARMEB AND CO.. JEWELtEKfil 

no HCNTEn-SmKET, T. M. ALOOCK AND SON, >rAY-s WAX vr:sTAS 

SAl'ETY MATgaJE^ BRYANT AND 
*» PATENT 

nwT m AHT wi iinpr h *fl cuxat™ r.* Ruhr, iiv* btrin. uj ib* wan. 
THEr ARE HONKKI or QUALCrV A\r' Ut'.-tN-XiTi' 

"^ffiSSR iSi"^^ W'AlSv'^^nt"^^ ™ 
BKYANT AND MAT. I4MltB|^ Tht BOITOB CKHTIFICATES tot tio jtat lass 
UrtnfPi 1111 ■hiifariMitk 
J. IL WUT»T< Jpi^ iWlam, Bh- tM«*BB Si rnnii v&DViui' ptriunvQ bochitt* h Ji.If. II _ tfii..^ ...... 1: f'l rStnUn or rt>|rJ'^,"flBAXTl «ATBHtit' lU^HTJIUTIDirM. jHi M i ' ijawi. vncLT nf ■""■T.jiyi, 
tan anas, A OlACK r&HIMEHT AND ITl 

J^JU^lt JtUJUli.yr tir UyApTKt. 

COLOSILIMAIJ 

~ ■ IBtiOOiiKilfBisrr or nw 1 or Tjid tAimVi (ui - A TUT TO csuiAn}inr.*< 

AT Tin r.YC-BCJL Fimnn--it uUi»n ... ij 
... 1 

"a n a liii I i ,Ti*J*S*"— hblLi Ni CAM JAMII^It i*«*l^MEE2?" life .i ^sffi. 
yu lt,>w'i (UlMmm. (I,W„ jrtitl. Jrtli mg 
rii^Ui miilprl Mil ■«m»M«, '5}?^.!?"."^ 

^^i. „4 l,l«l.tT r*n*!IM»*iff br ii Hon., .P' - 

QbBtfurihLbiti 

I,1mi*ii|lii4i. rnif uJ lit 

J*. IHU3L " ' JIT» jiPTliiH » - Til SsCePAlrlF.liTNKrt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ SBABP SKIBIUBH LAS6ETXEKB OOOS 
OOOD 

toon- OLD SMKOt wiiaiiiuiAiniun 

SBx BUTT own.4iiaa39 TUB ATTACK WAS FRTKNOUF: 
THE ATTACK WAfi mKKnt^ 

net. losspE 'W49''KB»«>c^i LAHBETTEB'S 
LA&BSIXEB'S 

LABBKITEH'S IJieSETTER'.^ 
LAHBSTIEK'tj (life Than Bi«t Tilac. 
nigbHt Stodnt Qsoai SHOP itilft THE GROCEHS 

w 

J. ..g ly..'.^ ^, .-g 

ixntr oooM at tob bight fwHi 
lis^' Mill: matiii:. Tiig.nimte; '(it' 

looVKJlKAIliNT HAVE NO POWEK TO PBEVKMT tb« mIs ot PBTAJK TOIIB BDPPUXa )bJ|,||flaTTBS'B GBOCmU'B SHOP. ji££(., Midi: :a«|oaK Awt .tmitpwei' 

'fijLwcii!' «fV''>'Tn^ #inB3a n«M Book Tout Ordcm surly (□ iliy. We •th* Ui» 8™ wha orit-iniUrf lUo We il4l»» Boir » Uii t A 8 8 K T T E Bf' A liiilil Umiiwww.n |_^ABBBITnE*8 


WPISKT 


LASamrKB'e 


THK BB8T 


IJWBBTTKR'a 


USOITKBAtreK 
TINTAOG IM» 
CfLAMFAQNB 
EB.VK IJB OON- 


umiTXErs 


m>BOCALD£ItiA 
OLD lAWKY 


LIBSBITKB'S 


SHEBRf 
FIKO X.V.F. 


LUeETTEB'B 


OHAETREUBS 


LAMBREB'S 


APKIOOTBRANDt 
AND llANr 
OTHBEB 
BASe ALB 


LABSBTIBB'e 


OUDTNEBS HTODT. STttm H^ByiSG HEMLU 
mt 0Of m m»^WM M'^^ > .i »A«w « • in not k nU nip»tt ibgia gl Uemlsm 
in ilni hi^hoT lad Hon llBitB4 Mtom. 
8a that vritluat eUfounf tbot th« 
dolly io ^uot« 1^4 ItAKrim'a 

litmtiuv.'^ it H QDOO^h far the jQuraiUit 
U ba uuintaian And. it poMiblv, e^ar^i^ 
tbo itandLrd of Ibit dBputnumt of litara- 
tiun which it <4n«1 jounoliiiA, intl for 
vtueh ■Icmohb ia reipfiniiibloi Jndring 
tUa, IhsD^Ii iu)<t(Mibt«tljr It 1*, M Am 
OoTiiiUKii aaji, . li Uia Hoa ol th* 
isuHliat, la napacl U uj nta to Out 
Bonh iwwd portio* ot Ut Mptr, ta 
bi ''tliiakitig mora at p«d«WUr M 
•OBoMa nmtd at tkt laota if^ttni 

thn «t ui ttricb" «• moi-'it 

•loT to Mmit, ud «• ^antw 

atint to Hnnj, Out ■ ttoa* oiUiito to 

•ilh ititiog <ka,.jWtl.fe«>^ 

M J». flM, Ai>4 Ah la in ttat m 
m'MM'"W ili^ ttjU, whatkat 11 
U tbl vtiUi tmucmla tba hamii 
dI »pam And timr? in " I'^rbdldA lirwt^'^ or 
Uiat whick i(,<.'4irdi thf^ tliiDtuatiulu df 
tLL« pti,:a (if p.lcloM in iIli. Io^aI m4Tk(Ft, 
ll mA\ f^Ton Dl', An loniu ri'itLci hflvc bf^ld. 
tllAt, Ijy tit[RiitinEi to rr.juLM.divi(v 

Id LiH lower Hh.Ld, i]i„ joui-iiftliAL fan Jouid 
bi" dono iifh[iL"r ll in^ [,> ni'vlifj for tba 
Vc-LlfT ll^D .'liArjLccrTigl of 4tylo id a 
liti^nuj d'tmaid far Lr-jailor lhad bU own. 
It ia uimfqrtiiii^ tr) linil Ili«t lurb oa 
utivd iiubHti uua HI Ifr. Jdio Udnutr 
^itkca a bopaful viev of tha iafldaH4 
of iunmnllini on literatare. Kor liu fan 
ka appanotlf thmki It an ^aotcflalng ibta- 
tact, aod •psakiar itt th«UkiuldiBa«r ot 
iha I>aH (itub )■ iMdoa laonyr, ha 1^ 
■tmiial itnH m (ka aBaaaUtloB thil 
via In Ub W' • .bs^knkk.. M 
1l!li«ltJ(»M^ipll*i,>,-to tMic 

aa«a w koU t fnir. tii^iif, 
i oft* ot ita nioit n^>i>uIiF fnatittifll 
ia A nanhil *urvL->y of all tli« wnrk dOQv'ia 
lIlMttaiW, ul, aud miuk), Ot ooiLntt i> 

Atfi it --Wi^s^tiStm ttfHM.Hi« la'i krM 
'fuSSlmiSi-af: MMOr'-j^Kiiit >'nutH Ix- 
|M|«%<i^ j^s^^;^K%f*^(r irks upara 41! aafealalaj l» ralaalkaatlBdi^ el btaratnt* ar lliaitrata tka 
at Utamf/ v^la vlll pivkabl^'" ba: 
diaac^KHotod. Itat Mr. k(olu,By uaoo bla 
nurk aa a JaurdMlM kdtoraka diil oo la a 
bdolrinaR or a pc^itkiiad. <uid tht HRani' 
RtnhLh tl.Jit bj4 pno wuQObji'a^odon »osaa> 
tttiiLif <»ilLfT I baa fixturr^i abd HbaJi mi^ht 

liMid Lhf, ''rilie nl jnumnliAin to Umk 
whrrii [ImiL id the daily af^wAiiAi^n'ii Tftonl 
ni f'K'Lj f,.r eriilodcca of thr ai^'mpailipliei 
t(*Dpli pf j,inrn»liftm with licoruturo. 'i'Mti 
wurk or 11 ii.^w»p(ipi»r iau?uda4 minT 
ilirtir^ fcm^tLrna, jUAt aA Lb nrfi ans ntaiay 
Cbt A^^nr^ iltarnill|[ illfrJiIba Iclauai ol ludan. U n an DriCBn ol 

. , m I pii>ilja oninioa aa vdUaa a uava-gatliHr- 

ingt Baciiini. Tha wofi ol joumalliig Ooallataal (Ma '«M-.dM>lMM to iatiim a 
«bari;« affaa a ataiil # ;wji4ta. 

Ha awfartad Hiat Aaaknfa ni tqaJl} UMm 
^Ik Imit to ika arpaailnaa 

mli <ta«ii Ita ha^ >i» olilaioHl 
rtaatmi fc a iliM lac la^ bt aaiUun Oilaa, 

A ft& Wfu HWf oiMv haa bw ■^ tw i iml . ait 

boD Lvlli .M^W •kt.Uug tliiU lifjuu^ M 
^ tM list* Si*ir tdEwf Lhv ^italLiJ k 

tlia Malvg^td ULIl* u MjB|r at U«U.^t«. 
A HriSH AAti^Jawkkli 4ulTii^ ll TO'pori*] from 'kif a. Kit^iUi afllr>H', irbnvupob tltu aiiHJ'r tkLi'tfisL 
lot) piI4i«fv WTflck ftJ] tiia Jnikh Jji^nirH iji ''il> 

icBdnl* trWh kkEI*! unit aLh*r atwtn^ torn. vrMf hthl 

WttlMl. numd in i}iB PBtno bin ferntMa ', BTolTdd liluhirv *iTb Ut iiiit their ^ttnat* In ill ■Brrifla HHrtitnwim- 

miti-wntiim ; mod jnat kn ihtr* itoiMfa 
i]ifln«atUl i^ortkai ftf & dnilj iipwi{y||i^ 
thu dit-DoIninD dtaJiOff tritfa Oitiint di^ 
lltLiJi, nujr uramsd, AT* ihm 

nunv t««i!MviiLb|i tivBt Ibw irlw 

Nor |i-it il^titta darlBia tkil tk« 
AcDUjit ttu ji 1ij jcAUvIiitla wotSr :j 
Ibt t*vidl^ with ftt* «idU iaf 

jtniTMUatt AH flftvfc. |4ifBmit4 iHt 

wtf fit!) to litMwnl^ J 1^1* m-, '9mt 

rUHir f^lilDiBs cf tho Q^fr iiH Aiiyqqi4fk<, 

The ittjlB-mTi l'r|^•^■^^^n(ut' of ltuiraffV;pni*i 
A no fi^r 1 1 1 t^-tLlV mulil Ul4^ 

r trtpi fi V r 1 1 If? ] l1 i^i'firy forma to m- 
pMijiH 1 1 Id o 1 >i n i 1 iFH nr ti) d f'irn h6 * 
|i^'|lnl' ; lull "ih*']! it tuiv hti ri^lnnfllt^P-Tfrl 
til lit wi\p\-t\ fniir. rri^iiirary TusflCi-Ti of 

ilw fii-t JH (Iliii, at* Wu.TntL li.iflioifjr 
ijfi-il Lain. [[SHwU^j-n fionLlj[iN/i«i liura MuGbf*t«r- E ud Ihin ^uAlity fi if^ iT) thi^ miiiii tfr cbi lij tiba hs^iftaM Ipt mv* wWbteU . II j^^^ ^ ^^^^ AumfflW 417 ua I k lift m m — ■«> waommiv-Ki: j p^^j, if H4uc«l 

STlSTiS&JU "-to «li.j.t 11..iKU^*H j.hr^ , i-iho 

^ifproua (ttrvrAm a^rni^J 01 Utorflrj- 
nttyirt arktoh invi^iita a n&w atjlu to aerrd 
A« ita vekicln ol txprfiaakttL la 
Ika modtim »orid JlRa rraft a ir i- i» 
aniK7, and tho boat iPrttM U «M 
l«sg«a»— lika riiut<iiF| vka wM ha *i« 
«piMilgini,'<t> •M jwtitw'w "t^S* i" ™ 

at BaiBifi; fli^B*^' PtiMr' 

an jdiiniatiiH tijr m^dnMW 4:* 
ditily daariiiallst liitt «*«»*■ -'S^] 
l>ntil1cjitiDd of ikkl loiiMt SWait :1iilt$iP:- 
(on't:iiit» ilio jowiuUiri'te^kVi liM 
[>eriiiiiii>l iiiiL.iJiiitit} «iih (ka: jimBuuiagi 
viirk wiiiilil icu-h iti crlti» loot, Uigipjik 
tbo -Iwillinul iiJi l.ifi n.vrv'tam Wioy ^pifty 
1^,1 m^'lrlijo iinil lii^ i-iooatltm, Tn''7M«p«Bl _ . ., . 

«d<« ?)biiaWI«'l}kf)tnii katat.«°npid. 

Tka BtMr-at iTainaatta .fl«n<*r't<*fi^^ 
Ma tiJiial»a>( biitiiliiii >a*>WIt te .MM'* 
.JiralMMa'tt^imip^iWMrlipMV 

lie a»,^"|M.iir||ii; ~ " 
'ju£**<atfW^iaiiai'^ tW» ita l ^ 

■■ - )lri--»l»aaiF'(i;.r^|^^1lik 'fii^^niiiiat wAih 
1^.1taf, ea MaH Ika maMn^ k«l 
■Jteda II if I f "I. Malktt tut (Mr ndl 
aOntetka wmm wUA hal haaa rmtadal 
Aapttlap.. 

Tka IMaiala PoN J aJ ti ai t: yiiMt|kr laaau 
<4 tlx lattar.uil «f 1 aal*!;: nijiiyitila b»B a 
■PB nali.it Bf iBl<i>a ^ ailttinfwXaBtitiia 
hrk « SaAordKj aajt, 

ftia FriBalf arrival at AJilalda jaa nr i l ^ *a 
taail* ta ITaalam Aatrijmila. I>iif4air U« atar ba 
^ a ■ ■■» ( ar P1*>,4;hww4. 
Ttatw^af ^1^* *,t;iiii I aijuQ^I ,.t It,^ Npw 
J^lh Vila* Sljcn|>ljl t[.J"T»' A"i,L,le,"i,,n fru 
IIJM-* at lb* Jtaf^l At^ri. qi Loral MjnUiLjr'a . I 

grwa^a. Hddc* Fartct If lua tUivUtacrj th* of [vrat-Ek'^ nad tmlaln^ to aaaiflt I 
~<mrw. I hia UaW. And if tbfl hodMt ndwapnM^ 

ni.lMa<|.iiallj liial*rnr1lrd-r -iral tatTr*'4'' *-r fL,|3oar." n ^ 'J^IP.^^ tli:it\v (fL^i.rl.hlimAtirauly 

cb« juaHlaHoH at Iui.,:1,c4a, J linllnl Ilmj], .I'^i ^ Irotlk INiii-: ! ^'^^ f- b(:Ad 

YaatB^ar atmniDOB ilia Eirrllaa^ ilia (if.,aaii.nii:lv ill 1*1'' littpS-, scisi"! Iiin^ n^n^l, 

Oanm, maipmit ij Ltir HaiapJai and j jjj„, r,i I.ir [li- iii!T, ri.n™a grada 

F.rikarpa<»laakl«aii«;|it.%,«(^ ^ 

U>ifl>a.«^pil'lMiaMbk»<g(:4a#i«. 

Miikatnifita, id*j(N*;)pi»«#* ; . . 

- ' ^ ' ^^'jiaWlifliaii.fa^wa]^ tka damtiEanatila in the Trorld'a tndw- 
[ad^ til alKlrii'itv io roeent yront, ^ivil 
KHofbiggat thu ijowibiltiiin jat umiia- 

.^MtS^^n* ■aait'.ltlkHcllK* I^PWCm 
Wdt^t«»iwdlita«ii «*'.llii..;*tHt. 
labhi 'H^ fe'likW. DisKtaa lotiHV-. 
girdla rnM tii* tntk >irtu « Wltt^j" 
lortT liundtra' diiratlillll, but ika Jt^^M^ 

tba aama irat twdrr l*T4IH»blB MB- 

ditiosa in idiii'lt leaa liido, Tbad tbers 
itaa a ri'ii'i'i-^iiL^a to tba now iajuilior 
Utint^on m^va and tka XeilA nvtr ligkt 
juM 'iki(«:i>vt,rrtl, Imt parhajia to tba 
urdinftj'.v Uj iiiinil ilie airrtnt^ml kite^aaii 
thttr HM-rispoQilrnt il(!icribea briti^a tba DlakU I nil at tAiktmiltJtlMt'^mJs^ 
pi«auriMbw* »Hi aaMiAr ',IWjt)<#*> 
II r 111 ill II art ai il yiHPlaf Mt •atii>a«> ii D«]b( flailKMl jvtKAj m kdl> «( 
aiial nan aiaalfrtr' Ta>aM]i-na Miaanlta* 
ill wtra n™(™l t.f tail at llrn. 
Bitla ID taafa^r- 

In tliQ ICiniB;<tttirtat ^laidaf iUtw tsj ^>^I 
imai..ir alvc^ bail iiaill*! bO(«in*,a« Tawtajl 
l(ffan^i\r olDain^ ^iilri. 

Tim Oaifana modBa wwlTal y^itarf*; 

tottm. SpaokUiit at tka BAaA oit Arti » 
XoBd^, Ixml HAHniB nada hoh lal*' 
nUiit ramaiba ii|ioii tka pnaiiiiiUiiti otn 
Analnliaa IttonCan. In itainr ii> kii 
Eufdlotuiv ttnitkeil ood aypa- 

MntLr adintal aa oBHtiPH nttn t^i- 
BMad mm Ika lotitkuu fc^ tij 
^^^^ mt iaau^ .to *«i 
Utmrttw Tka flalt|aii^ il 
wa DUIT jtitJga *!>• traHJwK Mfn- 

fOfiH it reoMvea, ii one tsf «miidai»bla jn- 
tofwt, and, if wa BW ba pBHBiltal to ao; 
to, it k* 

.alii-a hivo no llhulaW^ 3>tV 

,iIt to ctnoir tK <k* 4t>it{t« 
diyidisK Una batWfta jiMlullam 
1 litaratnia, it ibii » 
4wkt eondunira t« ilbMHa* Ol iafilif 
Nah <*t, it fb* !*»• Htanlw la «> 
uHdri oa to ubd ia ]a«utiaiB, tk^ marrtl ef tiiia "--^ 

^him bow tL? mjatfsrioua iKm-nr uam bf« 
CapllUW^ ILn^ t'LukLnt^l JoTf n In {NT' 
foniidBca «f tl]L- i'tujiiiionttj't (I^Tineinfl 

■bla uiwlkim iLLjrm.lis ]hL riact Hxikiim 

llMtwliTfina it aJila (ik ihf iTitpfxat u* th* 

fchbiff to Vfittw tliBt Uio hitfai^rtf^ wMto 
faitu (tt fhp h'irif^rtTfl >'iillB iFfl9 uiiiiicd for 
putpMO, liuitifc trttnipiittB*! fnyih* 
oBuuwa few* Eh* «t. LkwrmB*. luur^nn- 
dndjnlin feirijr- Tho iaddAt 
^ fM4n of * Iflttor at Fiu^vW W 
|%U«dp|T|tiii kk CVKLLis^ftnii iu Lofri^ 
Beirly ■ Uuuilihi and (IfLy Tdiifm igfcte 

frkftk th« ffiinti wcro Tflff^eiJ Hilt 
ttiduf )dll«d OIL elKtric tbDdfc. EQUted 
Jlrtilr ju^ b«fan t On U&dl«d 
http://nla.gov.au/nla.news-page1362847 THE SYDNEY MORNING HRHALP. M1™a^1J™^4^J?!5i la Urn wntinu, tsiwmti 
imthwUiM with th* DtiitdiiteKMt^tiMtPi- 

itmlttnu ot vbUoMlti it ii 
i^tiMat ti SlA thai uDtliw AMimn lub- 
]*el It Boi Mnf luRlHiWd- Ion Mtei ta 
tilt fMiH Ur. Bditoh fnpoHm Ibtt pirt 
ol Hoaidilmu: •hcmUl bs numd far thm 
pKiliKtion mid prwrtTtttoS oi )1» 
i'lophMlt. TIb mBiti ftot lb»t Wlil • 
po«*l liitjuU liQ iRioujIf tnvde in iillllfrtpnt 
pn»l si ihn ™i ahanfCB ihal tmrelUri 

ttm peopli nt prs"»Qt ipjpen- 

lion in ihoir bo.Thood. AitiM hM 

of Ibif i^vavp nd Ibn n^tiLnl ntorl of tho 
iapfp AdrDnttirwii grdor qf iportasxan, 
the t)]f ffimsp ftnd eroo tfau rdl^Iv 
gftHH, hvta vMB diminidliwl in Tiutabftn, 
•114 Imw gniMy Ima drirc-B further 
Ijirt iliW (otMt (<clt. AV'liero 

lha wugDtigr tiuilt • liiu° n'tcli- 
Gro inil buricvlad hinuft >Eiin>^ 
linei niabt, tlio in«t fri^Jilxiit naiaiA ii 

iBtb 'i'ilit^ WimdiDir ta all iccunu vera 
ninii<i(«i fti Saaih AIMsi, Hem U> lixt 
Hid tiTwudi (be Kunbw at bqr<rai It. 
L'hn lAttler liu urifid bii gVK 

^toiu^tia ftiuliiKliit iw4 the HAtire 
honi litTo Mtiwi- Mb* '"••'*- 
bu mtir iMln«lMcK. ^ • ,BB>'t 
±gtimt hln I tnit tba piiMpid tiai^Mt In 
r[iga«l lo tlis fomu of Mi((W )l(a 

It the preunt tinifl lunu m ^iil inattiffcad 
JkeoH af nndarpcnt in impnrtad inaar 
Tho rtinD Ifpnoeu ii going in tin 
noTthtn l>4ha of tbe cqntinont. I'bat* 
aUg the huut^T tho nolAuiit 

liAf« lifran dHtnrjtiK tho bi^ 
R4iaa anil dnviu^ it Daok. Kfffry year 
the lloida of wild animili ar^ terVmff • 
iirioio in * nnrrottor and n^rrnwcr tfat^i 
vhf iha found ni tbt? Tiflfi bni ont yci 
hnikeii tba atHlneu ind wfetx al naluiri' 
It ^ no^ :BUT|imlnff, tliL'tt^jurt^T 
lomis IntamS affanam lie attowD in 
tk* auli^aDt, 4t that oiu Aaiiaal 
Aanii be ainj(1id cidI lor ajnnpntbir. 
Tba Blepkut haa oontinoad to ibe 
Ngud, (od atui ib* (flaUicHi, oI mmtf 
pevph. The Ahlb^Jt^jbBuatiitira at thPl 
family, nulikaMa JiaUdn mhuld, ]w aat 
yet bflun taa^tii^iriiit^.^Md maka ^Unaclr 
gi>neT»llj MfihJi til It'lJiat JSia**" 
timo ka pn4«iM* ii iiittaGi #tg^^t 
rkf iV(^, It ia VMjt ttwAbliai, tg 
Ond bntb humane and. bu^buw«!ike 
rHvDBi.fnv frc^arri&g.liMll .froni daatnu- 
lion. But the Idu in» Wl>*f|»4jFtii;(kiir. 
It ku aald bf i@iu> .>^M^ d^, tbc 
iuliject tbat tha tlma iRtdil|i|iL n^iui^la 
diatancj! wVm ikore »f(tl b* »o : anni Ibni 
tiiahDDtiii MtKi. anlirbnittifbintet vlll 
he Uteraliy left witkom m^y tmh world ta 
eanqnw. It ii p4iwil>1p, thfirfJ^siTi tbat in 
thfl fnLuFB lioqn ma/ hare to be pit»tK:t«d 
and fed, like pbeHanu, for tbe lake of 
proridiof^ tpatL Ihi« i* dnnhttuaa an 
eug»tDtaa idaa. Tbore baa been ■ Jonafl 
papuTaitDn n Injtn for mahy ron- 
turirt, and tke vilj abimnl4 bafs 
V'(m;*i 4tbt4ilc4d ^ly ail aorta iil ivoaporiN, 
tfUL In tb« alruf ^Id for oiiatdnee tbe li^or 
ii itill akb to Uvn. Tbe di^Tif bli^ dI 
the fatiiia, boweier, ia s rniut uiirkaa 
eridnv^a of tbe an^tg]r vltb wiiieh oiplont^ 
lit™ ud Bottlpmnt kuTo b'-en fon- 
dsdtsdf and nf tho cliau^ea trbiflb 
bar* takim pljua wltbin tba laat. 
ttm jftut. >V^»' .'kBMi .la; '.'jiuw^te' 
tbJit txi lliiru]i^ii pi^iii^' hsni' fMtta 
into Aofltoct with -a nambar d( Battr* 
triboa, Tbe tact hwt to b« bqmn in mind 
that tkaj arfl altorin^ tlw aettditioaii of 
exiatent^, anil «lt«rin{|^thaet a9 oiimtlltfhitr 
tb4i ercn liio clinutla; Kay W i^^lnuM 
bj tb^ op^in^ np d1 ti^^no^iXJ^:- 

tJnch lk« jrw barac^)^^ jit ASi>tta3i|^ 
vharo it but Se«q fiw#Wfnn#n^% .{It^ 
tret thg nutive bllnK » iiti>M^>'P^ 

^ _ _ ttiat the dpnira of pnjaomnif thp na^Tfl 

LnliL'-drltoliy IhL.sbutw of i"s icy iH:a, lit ', fminn, »(i tat » « la iiomihlo, viQ be 
liiLlpfm-Mjiir ttiHl fulum lomioraiir bial •IniiiKlliijijhl. Tne idcs 14 not inetrly 
vijtaqi<iii>i3»ccB wmilil fli'l iWfl sfTort of *i">tiiusBHil. " ■i'wriildv in 

thu jmniriniitmri a iioniTUfJiildiKi tIJojil PvntJ- waif, in tbe inn rcill "f 

tlic rialiiim ol tbo iilJ.i!iojrrii(ili, I "isocii tn fcM ai u( BiinliriiMnt, tbat 
An! iitUa world not Ihraatonod with tbo; llinrnjilifociiumty nr'Typro; nnltraaalato ol (jona Bld**bMal 
battarr. Tbe dawlopmaBi or modoni 
,Ot*lli ffom ibo"" uli lieyaol tbt jaok 
fiWl httMpit i- ti"! oitraordilMrr 
JEStb" "•Ii'"-'"'" '"'T 
njibc* daring •niH' l' 'o"" lonRlbj immd. 

,jl wnter in onn of tbf> ijuaitorlit'* Intoly 
j^niiriH hii r«irii>r< ot Ibf utrirt mods™, 
nm of the wurld'a (rrtiatar atjentiGc 
imlonnwmte by a atrikiog phriie. 
Wfcm the OraKi we. bom, ha said, it 

wailileiaflj tt"" 'I"' ™" 
tnrsl dam Iban tint Riarioba, Tb. 
applicalioB of atoKd Htrrtniuniieea all 
tbil »l a atHike, but ^ " *ln"7 
ai^B«dt9'bit'(Cn '1M«I>^>>*™*'<^ alactn: 
aSMauddofCaiWt Mdtti* «»liaatine 

S^^T, EtO. nM ttro* hmdjrf 
™ rin™&iiT«iaa»taltatirtob6Mf 
if til- iFip "I a hog the tiMtulag of ttia 
erliitrmspnui wboaa t*ulta W«H JfW- 
„™pd 111 Ll™ ElwlrisalKihiblhOli « Wej 
Tnrl 111" I'!''"'- .laj, end tomanTit WlU 
„Ma imli- (li. vv^ipnlaj- lliat FAliSiT 
iporiilBl»l iipiia 111" i«ailitni»ol 
Irl^Etv imlni'l* tbi^ conductor. Tfrony the 
worlil i" illiimLoatpd by thai aitmt, tbe 
niptit of i!* f iri*is in tnmwi into dayi nnfl 
jf^ ][^]jl lip rliG Jnrk bonr* oT popo^ 
letionpf niiLio" In tu Toliio to tlis ntvwort 
Amnrican (iftll-iu-nt. Kl«lri<i lieht- 

hoUHW c"''!'"*"!" I'l'i' lrintif nnd "1 

no Hiitimt dav to Im ilrirflo liy tin* 
tn thrir piiJ.'iiiT nrrOM tr»i1ilr'l« loidil 
w}l*rf tim » ov in Ji.iintFyl by tho magnetic 
BPi^l*. Thii ln.*J nf tho wiitld i" rscriod 

Itaa noiut to noSnl by ili» «l™til« curront, 
/(M B«»« it irkuiMiare Iw™ dereloprf 
tba imnloymmt of molliplei tele- 
H«|kf that en tbe EilKliih lina^ for in- 
■ ii^W^. "iit tfic'aah'ia cm tfaiel lij' one 
•iif-it Ika rate nf ail hunijr«l woraa per 
iijfiuiiSi AvA thin* «(Hifl«j» ban baennie 
^-'i^^lnM^jitikda ol tka lUbjeet. We 
kj^^ia^##ai phono^pki i^f wapbonai, 
ttir' ii«ap(«bt(ea . and drwjibwiM. out 
lii^«tw#ia; irtSiif. teeiny 

thfii* iba rii)«««B^ l*i 

' iiii^uaa: ai* ^mam^A-^M^ ■ Wi» 

^ill iriemjii to *»liiiriale tie ira«iKa_ of 
tbfflw [Mtjc* on thp ilally ^in^iiLi of Ufa 
»hon Ib-T all cijiiii. (airly into po}iolar 
V "ThR ioipondrntKLo tbannoroo tka 
wi>rlil/' as Oi.ivKR WirsDnu. HoLWaa 
ailM it, in-aiiaM' 'li" Broalaat iiaea. 
iTid thr ni'iin-i- lii-'mit nourda aro 
broualil notl hv lli.' iii"(;ii].li'im! -nd a^ro- 
fAimf, ao lliat IhF nr,i- .1] ralrto -bniwa- 
inff OFi [Ttavi rnn h-nril -is niiit'4 awa/, 
Iho mortconfiil'-iilLiil «tii-)i-'r« are masni- 
find inln lriliiii>i't-!i!:i!i(« l-y tlii> Ulicri- 
nhmtf, anri wo hiivo il on ttio niitlioritj sf 
K) HDnMoj BB eipart ae Piiiica HcaHAicii 
tbat tke pboBofrJuib will Birompliib tbo 
rrtalait niraole nf all, in c«ii[>«llin« 
Siplondti^ to apeak the tiutb. 

iSoafMffn'a wapa waod traa btit tke 
plaftbtas ol a nhild hetide tba poiaibiti' 
ti« ol Bleolricil ai-ioOM, eni what 
b«sii Jone only vbeta tbn innatiabla a[»|ie- 
tita o(!nT»iUl»*0I» *4« fiu*l«* MlJtt. 
iflWjf- ■ib«" ■ oflw* -i(ti*,tlw>JoHt8!»:^"T,''aa 
nM^^vi'«ilWWnj. TftifUtrv »aT« 
m^simti' $>K^«i:Wt;, !?p(ftl«Mi« roadmn 

W^^'W^m^Mihaa^a bullot 
at all ananin ' in Ua fa:^ d'a (Aiiiew 
.bptoaiodul, Tke awmiaa itmotaro et tk« 
iivinjf bodr At^ aomotUIn^ man tut* wade 
T94ihln by itn aanutanoe, and oatk^do^ 
p:ra|>bg reprodnce th» pirluT»d iomiB ol 
thtai^a hiiMEin hphind wowon karrien and 
brii'k Malli. " AVken Diahop PaaaiLiir 
will tiiora wai no gaatlir, it waa wwij 
little raattw what b» laidj" tk^ed 
TlnioN nmny vaarn fljfo i buttkflX'ajp 
liiiTB ptoved that Ibir mrtnphjaitian wai 
tb^bt, and ^irpii n Ttc\i~ mc'a^lnjp io tbe 
oii>^t linwildtitili^ ftiibtiiilioi oj Iho medE^ 
rpl H']]oolraan. TUti thonio of Memfeen 
lini liopn einlAiopd bv Mr, >;DraoK, and 
rrin sufrlitm Amoriran haa plumbed tbo 
h 'r.Tt at tba mTilory of tCio ofaolo ef 
li liihn When lliBci.iTa toll bia atot; 
nf i]]i^ rnn^E^alttJ outinioa ncili aoun^B ol Br • nv.irily (Mr. Jatlio. ITwofair f^*^ 

jl«™«.i,i> il» Coii ketl tfcal U-a laai tad 
„„t h,™ iu.1, frrfaUad, mtt t*i wad WM jken- 
fv. aiiJ H>.auttBi^»•lia»tfll"k<'■■ 

■iMd ulib onia;: Is a*wwi4eae«-I'*f™"' 
..lk.Sfl.tk <t»w*(ii«'ta(!te^ 
Aa ptibiiit Vul' a nittM b> eiMD g> 

a bOUb* ol tartfaoEe ea tbe aliiipur. B»w™, 
wUnk •ekaaqMaUy ft>aiJ«a ■rt'l* "» » 

anlniaa ttatlki ni4ktvue>«i 
aafd Ikat H »t ha* fa tk* 

Ui» aa^ar WM aq.ll mm iwtwubM - _ , 

nqj, .qj. tlwtrn, MM ta JMwli II. Tbl. 
t. orlilaaltr' iiotaa* Wi!l».;*t: MdiiB tkat ... orlKlaallr' ii«aa*_ W»J 
Mr. f mtUft* j faacm. inVauM at Wanriej aofl Pajr™tt«. Bh. 
WB b«a4 laatrTTO ftir vaan wlili..iil l« or r.™^! 
Br im po™™™™— il rmmamJ-l-ii I- 
Site BIT Umr/ tVrk«, 16» pr—oi i<--.r'"in 
llMBi fpc tlM lumMt ^m* ^T^^rA qt Titolkiijlopr*!-. 

II lilli to As bt oH'i' » I"! aW If™:* 

th*l tUq wofthr irniqian d-iti( . qi b.r i,fq 
,1. qroqt lq andaamuiqg to l»>e th« aid 
thp iiofi3rtDqatp>. 

Diath or Mr Ka™ -Tk. la»» ». 
miM, who diqdqJ b—rt dimM oalal/ I, at ae 
a(e.( «lneia, *a> a1irolbK«( Oaaoa Kami". 
q< »i JIaHtli, add a aaMr. .t >*ia »'™J'. 

Hia aiiinlaibl »"«* W.Via aaJ «ik™»- i 

ifa'wilt sriiBadtl^. Uq kavai a [."ilr 

Tea AaquHVll Onnoi-— t>o >rood#y "rat 
qfloori Bill, (kwml Jnnrkia io (Li" 
Wraa oa • iknl rtdl te Anwie*. It q"B»i>. qq 
doaM,la kam ba« a ttJH>r Irlp purely, Im 
OaleiB^ Bttt dqriqil t*'* ■uj""rn 1» ^'™ f*"=^'i 
WalvkH ten e ™ry 'q^ 
tiuMcnilflqclUioqiU •ill q™^ loii. un t lh.1 lb> 

of K^ f i Tl pI, 

(t~wal .wql 
ikk giit<*iy. ^;it)i«t'*aai'^i^. 

SlAjiqqa, •i«E'aii,-.leHtil«'.<»#*a-' 
1 OioaPqaa.lWlrtiWr-*""'*'™;^;^ 
1 liq Dooti*»iJ (UiBaai^f twe T«« I*"™" 

<i . pHtiqa oHJaai Pei* wkWi, witkoaiia' 
«»»M» to tk. Irani ae, wHlad » tka lawap 

Urn bai lad to a 4eaU«i h; iki Oiianititai 
Da HaptiiiBkar latk, HH, Hr. flwiul <-'**, 

'■rtiirnuBof Cook Fai* teattaiq, wiolq 1- tt" 
Jlun. I. H. Ciir"tl>=" (iriiilqM tnr tjoa»j. 

TxibiniFiJcoot thqtfruftithqqmrBK* fqm a IWaqSof liiq a«qW; - liJ^ihB-ib^ 

n-.l.r, Iron— Uqi llial U" oli.tni«liq« bIbmU m«»d» l( liil^iil" M a (mMOJ ™™' '■ 

ftnoB qtill blw: 
...naal , 

^S^„^Jri>Xm^ a^W to l».|,b. aa-oBtahBk. t^l^^or.. qd^r- 1= 
w»uq tana,«i(iM>lMiit-aiaUa it bate 
THuii ia Oa siiaui. TkaAdfraqq ol Ik* . 
hoitwin^i^ leibaltHtar. an* -aa iaf»i™l I " Tl. (imi 
rhm rli. iiuillrr weakl bt nlflirr! rn On CulJnrt, 
limTiilnrl Itiit Kialaur t« Vqlu r^mrurml. with 
Jl rivir to 0iiql i«ttlBn4iil. ARvr faxtfaqr dU- 
4ivMiui, rinrviiHixIqBMi, anit Bila^a|t^ .«.tba^ft 
Koranbar tqil Iko Uoq. J. »Ml(lnilTIC|l 
la, Wqcki) riqltd Iha park. 8riwlsial^*» 
— ■ io tt* ■laa n a r ^a^aad. M Ikq —r, a fcpqlatiqo (Wobaf. ». jnognmou ja Aaa^ La alir^y 

CSaioIiai to LaaV, W faMraaffl newod oot •« him, 11,1*. 

''P.Tii.QSI SS^ZZZT J- l»d, witk 11. aBeial poaillrai. Bat hrhm k" i™l™> 
Ike tb aatamntataka llbof^foru q^R" 
a la. ki lira hi*ica ik. Chqiqtiar o* Onuqiaoe 
park Bam Fr™^, ■*« — t-jaot »f »W«* la k> 
noHl 1 " Tke t*mi™»r ot tbo FMtda.' 

PMfcT»TiriMT TO a 3Aa..^flniqq^^' 
rv^oiui^ jq>f. «hi i1» eeqqqioa .w^: ' 
rins l>r thi ulBm q( Ifca tS^,™ t, 
rill I iijT' 8H~7''to-.t(njr;.^$^ Htaaa, w-qi 

50 a. tak. «I1 a I""*" tba ■ 

Itr Bitw •qqrrqatat^a^lkatakataalWTonB 

of ■OTcrrlirqa. qmJ waa lk> HDl^t Ol ™>T 
imnltql iq«J wiahta fcoiq hii ]at« brothor ome*™. 
JLttiif 111* pt*«c*tinn tJi. •TfBinx *i^" paaaa^l 
Twy piaqjtaotlr. *ad qaoij opporLunity *a4 li^ 
to mark th.i kiph aqt*.Tn io *tiinh Mr, lLimq*« 
b'ld. , . , ^ 

eaimmliiL Vtus iti—- "bo 

rabpirL^urq of Opq^'q I rtdf, korKP will k* ifia^ Oj 9»ra that th« .Div 
" ipprtiiMik Md iWf: Cl'a g kaq d. rii.dkt ta™ lb. 
lart iriitvia, V a"™*^* *** • **P 
•l«* binb-ntqr nuk ihqb kq i »ii r» Bl flon Ike 
wkltfl frqtn, qo*r tkqrKrirr btiiijfe, to tkfl lortk 
lK,T,Diijir; ol KiitfhBi Km^ Ilfl.kia»> rrqat, aoit 
froifl Hi* a alril, nf IDfifl. TlLiii ika pjlniin will 
Lit,, fn,i, WW qt fell ttnop tii any pqtt at ihq 
wat,<r fr',T]td4ra .iwcirf tbe iBi^nilioqat beqrli 

*tij,'h rit«u4» Iriaai tit nnbpiiiiurqoi _ 

lijiflr I'F ihe lonoiT* irf tleoijq'a q>4 the ' ^gjftilu plot of |iqj4m at tb' rqqqf»i»rq4 .ppa«< 

tn,iii ^BTv loeql Impjrtaoqq ^, ^ ■ «ij dqojqr 10, ikM* eot<rrina thn park ik^ la , PaMlo-Wii* f(i-i"itW iNi«.*»Ttaa#a.(ip*«- 
^'diioa in«tks aMt rf- ki i yntka i >T aaaaviaiB 
I pprttfa th« 'kadaJrf nfti^mg (kq: ompwvct Im- 

I wrtaaaiai «f CaoTq airw. ■rtiq WooUH;i«ii, 

fjaii'-.*w, qad *q qdjqq™f(l«o*ql qrqq. irm- 
lilWIMaqd. lifr, O. W, iJarler, roiriTie*r.in.ck^"l 
ifor pqtlW wg^, m* Mr. W. 1). ■Wtlk. 
J Ury to tk. cofqniitlvaH Mqompuir,! lk« ^rlf. 
1 Tnv ItqaqqAdRaqnoK Ea TBE Foqiat PMiaT. 
' nrr, .-'Qvoqjrk qi Iqadvaftaoaa Iko saataq of 
mi-riT''. livifnnf? lattrT aafricra wnrotflHad 
fimn tk> rjmwaaal WaMiH ^gUlabalan TlmtiriBy 
i<riHiiBK^*jO|tkar«]avRBlaatioii to iht PoqtalPn- 
,{4E-[n,>Qt. JjtapwIU bqcakoo to r«ctily ^q DiLn- 
I lakD. Th. aaqaaa of Ik. oDbHra Ikua anlatw, 

'iinallr Boiittfll an Aaaaa Atf^^.lA'M'^ 

<9>or)ie Ulwatd 'Miak449,. ''^HMalt tqailik 
(Rqoilwlqk), AtRaadic ^taadia (l^knnd), 
iiapk dwn Litttl tag.— Ilk). WUlluo 
rwiiarpqt, Dmi«l Hoot, QqnqR. Tk.1»a. 
Atkimpa (lErwlnftco, tlnodMl', Htrqni Jr>hTi 
IKirnb iWladHrl, H?orr Itriitltt alnll*), 
;J4Mp1i tfqiqkiiw (lfvl*-DphUT^1, Henry tVmd^ 
',\W<rt WiHiqiill, Pqtrtrl O'lO (imqiii We 
I wen' inf^nqiqil ycqtudij tii.t dortdic tha LahI t^ft 
'BTi[l«li4ir vhiiT, q riarlBiT of CLEt,oa'J hn-] tH^iti 
^llfrlr.l lo t>i-- P^t OBraq by tWrq i ci :t. ip f SPECIAL C.A.BLES. 

C01«lK,=;i*i>\'l.'F,M'f, ^ 
THE SOUIJAN BXPKDIHON, 

cost THE INDIAM CDJT- 
TlrtOENT, 

lOKDOS, July S. 

A nine ^aa\i:A6i^£^..^^^^ 
aStiihilina b&OQ tainact, 

It.hows Ihm tbn^ Vinoroy ol India ftbo 
Earl of KlKin ; [ptotpatei agninat cbqi^bg 
upon Ikti r«r«uu94 of Jndi* tke coat of tbo 
io'linn I.Vlltia([iot p** t», StBtkiBL Lord 
Kl(in qujrgaatai ttit AnairBJia waa 
f||BaJlj lialiio Willi lodin lor tbo omt. 

MATABKl-BLiVSD. 'I^JlpN, Jttll 3. 
Tbo Aii^y CWikI* thia iitpisuit piU- 
liNboa atfiloifrBnilratA^4^Afrit^atatin|f 
tkat Nyaaude, eon ot the btt m^e 
Lobtngiila, taia httt Eitatalleil in tko 
Maloppo Hilkt aa thoy^tbei* Kinf. SPECIAL WHOM THE HF.KAr.ff9 SJ^tnan 

lS>nUBSPiJSDEN't8, IfiKVOIf, Iiiir % 
Tb» tS^' ^HSiti Bapilation BUI li« 

lierfin M,»a * aeconlt lime ill the HotuS ol 

^^minttft^.'^^tthoDt diviaion, 
itba^ii^pp*! Dbjeet of tba bill ia to 

eat<»(«^^»MfiifiiBE%''fin;m(nM at 

work,' . POLITIC.VL SlTUATIdSf tK AIT jmiHr oi-'ricEn siottenceu. 

LI ISIJON, Jnlj a. 
TJio (■(■UK nt T,iii[>aij[, »aiony, bai 
^ontgiic^ a l^nrariqc aiioy offloer la 111 
yean' iointinonrn'ri; fur mHiol! military 
Mcnta to B foroifii Unvfiiiiioiii . 

JSJS^MfLSII AfJI'.VTlOS !S 
■ ' " HCSfilA, aaggEKBSTS OCTHAOED AND 
KILLEDi II hqq Wo dr„iaed to ttiaha thb 
VOf iliq main ro.* drive., tliiu 
.of tooMt to Tom at ike ^uni'Li'd. 
Tka Sl*fc'*91)#n>qplql'd la q Iww dayq. doad 
PFOKT^S'b** latlo «iili tha metioo of tba 

Mnaha^i^ma. ti>NTIOK', Tely 3 

Mm Srnj«»-- To-day i:,r Ern-lirl nidi. by ^ jn^ioua nnti-JfwisIi outrnirola roportp-l 
Rilliinil datnl Lnnrlou, ■^.■i!i Wa.t- , rn riin- ^ 
hmfar .l.tirer.. Tkf Aiutr.l .rr if,.,i .1 Atlun, iriim J. 11-",". 

lilt olekt lion Limiliiii, On Monili.i' iha Art^ailli, I A Jswiali innkwiier at MiiatiiKIi intdi- 
Bibnlkaiw al i p.m. will taro a "WJffMi^-.fU a»t»t a peaiailt trotu heio^ 
mr^'^.iair't'^^J^t'^^q n^lr^^m^ by a Ittiaalan olE.ar. 
fqtr lilt, aid thr Warrimoo n aq.L Tiiltr-j. Tlio lultfr, oiiratTH.! nt t!i" mterrero iico of THE lArJUEK ADMINISTKATION. 

LLiKDO-N, July :) 
Ui. WiUrid I.,aurtBr, iko loader ol tbe 
frpMradB mrl lam^^m/^^%^i Ctoada, 
baa nttnOttBtdtdttlltlt V ^' liUiltlin ol 
thn now aovorsinaiat !S»rjqaBtia^ 

r„ninii<qioil to Slll^)»^,'fiiit.i0ii>ilt''^ 
till- tutill. IXCOMK 
Spaajiilg l^*ii#i,'ii?Wiii^' 
DepuliM mi'.'i^^^, ]ti^fiflwjF.#*:«- 
Jllnintiir, niluU » l&fti^W 

LiTjOli iho lira 

from linntoi, latioii i* liooJazad vstlddlto 

imI>o|itic and danjcoroilF. 

Hie ajit^orh waa rpeeiroi by tbo C'hamlior 
with a porloot burrioatio al cbeen, 

DU1T1»H (SOUTH AFRICA 
paHPA WY. 

LONDdN, July 2. 
Tr te reported thut ibo British 8outJi 
Ai'riea Ciiiiijpnj ia niiinji £l,S«0,oao 
idditiqbl^i Oh fiJlQaBiUiwniBBtrvMbibifEjr^^L"'"- vmamn^ t-t Ukt Stw ZemUuiiI Lou wl ^L^attip^ 
iJa Aimc* Cimfc(iMf'» wiarrm, Brlilpii^ itrvrt > fl» 

u p«ub], ^<r* Ikova fibvcarc'l ^it^ iikktfiU:^ 
iltini iLa Iwt TunuLib twilm, 

in STilB*p- TufET uln «ni tftkP fiiiirp 'hi 
tillinff up v44"t9Lii4M, "We irc on-* infattmnil rltHt ^ I'lue^H^, BDil tb«M in T.um -willlje f[il3iiweid Tij 
LU*k M^-ing tiffivijad In |hip il»;r ■lWMJi» t(» ' »aIm ^ Mf«ti. Pitl, ftm, »H lUdilsfyh M9«r*i 
£-H.mtnjt*r. OhTiiialaiajr ihli wrth ttfl p*rtt4,- ilnrk^ M C3ti., lf«fii, WiHon 

j ijf /Jl.iW* B fiiw iira:fiMd Iff .^W(iT a*Ti4:- I nfcWT (IrfcW* lai e*B (i^ BiMjuiwiJta w^itt li* 
PiMkfd II will bit -Mm ,th^l>if^UjtimA.-fff^. Brw 'a#*i*M I*" McfWia* .Ar*f? <^ 

jartmwt ™piit^ -wfdi ■ ■■■ 

'th4-']pim4f^bl«pK^^ lu4 «'y'i44«rf Lit J«- 

]^tWH 'GSA^affv- it'll LoM thm IfOd nDV Mlb- 
■fldluHw fiirl«]«pbDQM pliU bftbM udiv^ 
smlkkM wm9 mivwA. Hum* am thiefl.ir for pri- 

TBt« Mtfl^kuDtoHi. tor vkMt ItKh iflbw^ U DOW £^1 

a^tlHlklA mOQiiBnt tfi rnifliTi^ tfa1i« Uj 1-Hf il-.tts.t TTnt 
nnltf i]'m;i rli(? tBjv^d in. -mi.* 

1'.'^ I'lllkn^r l1<"H'3nlb'l|.kl nil jlji'I'i.'ILI-l' III llll'- llbtXllllUQ' 

^JICt'iiiAiL iLj.iimrri'lJK. LnH n.<1:li-TiiJ nC [a'riiJAllij Hill FUn^fBDlilV, -tAltllL rritHTrdi/ ItPfLTHir Vf. 

Oft-Wd T«/1af i^Ke] ip-ii-fi lif rmni' 3 r-n>i Mr. 
ilrtraoH ■.'>'tv 4 ibi.L-, Hr. Sivrratn Ni4i9iO'"ni] 33 
nm*, Mr. il- An-liKt -J.:^ 'I'h* TttPnafLi^^ui 

M. D Aritn: 1 «pcH 4lkH |A nmi, Mr E 
J^DH'lm^: 1 i»ift. Ht. Jtm-* Qihtan \ iffH rmmm, 
Hir. 1iV. IL WbKa; Itt nut f«d 3 ««», Vr. |i >g'uliil'iuitinTi nf t^LO jihoD-ninf^tuFH whoou 
ll.irw3]F<l t&ti.-'heA tlia (jniiftct ionn<l from 
flinpHrajt"^ luppli^n Jrivingr powor 
wViich. may ho uW ten mwli-auinil jmi- 
^cri«t ? VS'lipn libra iiLittuinafiit lindu Jt* 
time -ofinni^'^iraii^ lev*?! tfiara nnud Ijo im 

J«rHiM^tilA tjtlk in ParliunauE, fen thir 
oiriitc>Kr#l tlfprtAtif hiaaoiirAbla'ifltvmb^ca- 

ton? of A pcet tilftt ill Hmp iflpi 

ffimt »upetior tn tho trAmmflu i%i i* ti 
viA^ SiDEir ihp Ihriish^fl lieart 
t^d ilaj^joi tihv." ]lut tbe DiiorDplioDn 
mnVfA (Ih' itoLLail of a Tdteh-tii^lt AUiIiblB 

« tiih'ic^l'i-tiaLi:' f^runh r«t« likftttMH- 

p«ht l)kTiiiLi;!l ft fairi^fcl^ ll,ud th« fontfftlU vt 
i I^Kt ari^ Itlrfk ifh.'H nnnd^if trL^ftil bftt^ 
ulicubd. Krdiii IIlh ('I tbo ronlia^iialit. D-l 
th'i ilrcani f.\ JicLolUnT WtiLBT Id but 1. ttop 
"■wht'U iha doLi^'^ato tintiin^isli^irm* uf 
Ifiiy liAinriLeim /n^liioaia^ tha vh'ininv 
hrtiEq f^f fryxtal ami ^'^mi, thellquia 
iairtirit'''ni.<i! uf laUin^ KHtDF nhapinif 
■[kJn^ciiilii:' wondrm of Liiydrk t'lVl^, »nr] 
lift tayr^Li I iti^f^lr: irf T^rttiirtf'pi loyallt iJibit- 
Mtoritifl, it'ill ijH 'li»[i[Lf.'r tu Lhe Mr h 
Hu.iclAD^iiir *'\^ LiTatn fi htiutLry . tb* ulotbjiijiif nafieittM of tli« £tuupto«ii 
QnrnnniraiA, .ttiAiH>iiiuft -fpt Uih iii4eU^to 
vlwli jnu«tt«(iiillM!i!fvbitt4ibaii(tQ tlut luia 

Mlfftevftllf iTrdL^'i E<3[i('.lii:ii>[i» tli:itTlifk 
?*>l<ir Wljitii JlJH <i^lliri?fl*H:rJ nnL[|Vi.' 

LTiTnTiiili c-ilLrtl Inrth th» atatament 
ttit ill " Lutf.Tj' liullou^ 1^ runll. A liirMj'jr t'^lllTI 
miiy jniWl rrniil^>. Mii^i niii in mi 

imiireiittiiL^ inMiniiioti u^j l a ini.' o[ ici- 
Urmstion; tl-Ut it ii n jujur .iiiJi-ilif II I " forlho 
tirinpreaUJy' wbtrli iiatni'i' [ni^iiiff.- A^s^l, 
ih^fuFu, it 14 [If lit> In'hjjuiI thji cJif 

fomt, n-QtODiili-tcl l>y tkuff liul dI bi4n. 
4 Hh&li«r f4>r ihtt iHtmt^ the 

lOi} in the jTicr?A#4 of pupul^on in the 
Uro^ tl«*i»Ktpi| *f pTftWttoB tha itn- 
uiitit irhkn ktb n^t Anf profltiblo 

portAiiei^. That the >Ttif^|bet iwk b^^fl 
t4ii^ in Td^L tQ ' JUlEti)* OTmMI^ 
niHiii tlub tnAU lUtil fj^Vftd^ Ita* 
hDind of th« tmtiii^ .-qI ttit wiUr uul 
tb&t iKft «Ki«teD» fit lAoUi^ fit iWa vUl 
dopend u[iion hii oiproj:. iTiw qtuiitioi^ foot 
th« f uturih will bn, WttKt ffiier*«i in to he 
allowed ill EiD«f nMinMM iat^fKUirv*- iiikinr (Fir *-^rc,.!fHHnon ihH' J iililin Rrt*J6t' 
H'allPil. will, N T-jin. ilf 'Lilpit liN iipulilnv PItI" tn nil 
llii? DHW pnniLLiiitir iiiii1o«i] iif tfekiu^' OD man 
JtX iVMKOt InJjrii I" nmpjLijwl ii Hhi jwr 
:i^ipBfc "ta It^lpft l^ttti imit th^y' £u ri«a in SQi rfr 
week, but benwt thi* liter '«U»I ira. Tba wrfe rreck jUL tbe Joiritli LnunAt in the Dbigh' 

VtttaMbd:" A ;j^^iiit^;,«Mtw ^*f^^ 

^^1^ ^IllcJi >Ipnj woraon wers ont- 
Tfa4 inilltaiT operand thn tr^opR wh4 Windwr. ChiMi . 

TH b! INSURBECTION IN d«SftE; 

wiv «ffpi£i>3 wttlt ^ lot* SM:0 Jovny It* iiiipt*Ia*i iTilkiirtrrxim , ADil V%A c°yuiylbbDij-n^ 
to VJim*- iifB tliw ■trerajfFCaotn t|nn* ht- Jai^^ Mjl 
' nwio* ti.'h Uiillj AetHikbm ihtr tw* ilmniipeiilaS-L 
fkmH ijrtnfkltan m cipc^wl nb ^turJk^ 
imkrupiHT " 

7']] f: S \n l>^ AF. ,A kr < ] jjjLE&f . — During tit' 
fii' iiili M nmc IMN'i it^r^Mi mWtiil t^r.yatigfrtl 
Art iiaL'..-r7 iit ilbft limnnlflu t>*iltt iv«f|i4(«li 

vtra J1T7 ui hi-Ii :tuadAv, Kwl^^iJiptLitVtFil^'k^' LUN'UOVh i^'^y !2, 

^:^m^^^p><^^..,^,:^;^m^!^^''^L 

ri„.iL»r,-frir.iiii iintusoi t«r -aa=lf i.»^t ■■ WW* —tqaMfJw mamiiiD ^ 1"*- ■*™4aa. and a«aW .taaaa Wre 

,„f«.t.M„. .od « Uiey (mteallr t«.a to (rt | a)O.|™,l„0 ,u oodlrlWi by . lio"' i» ot.nned. 

,„.,rj„i □ f„, r^r- I" »_-jrii ™ ■■ ^- .„H,ii.a,rt, b. .taMj. ot a lad. t«.i5iqit ir^^ 1 Jidy 3, 

g,r.l. 1 a. .«y -iLllo ..... f™ll.™, 1" I ^^^^(^j fill,, si.'s„ 1, Lit., l.-.,...ro«l. ' ji.,,,,^., ,„.J^^„i h - 

IvMrM,,. ...^ ,J^l..r ..mir.«».rl. ..r.l.r.:o.™-, l» Jir„,j.„i ..t W,„„t...n»l. | i""*^" 

^ j. u .t i»i. n« lu Si<ini« any of lit l»y* iiaw ^ jHlW.l™.| . -ii,,.,..^.. 5ir. 1. aw I tbat a ^t On^ltadt «£ fta iiaeaae iaa 

iOirlovM..lh.li;..JiaaK.,l.,l ^?|f X " « I W.v .t^,, i„ W..,.q..|.tr^'i li .■.■Hi l,d wiif, " » Wnr^ « tw twtw lia. 

otwpoaitl™,a>(lll:;,^.!y^jgAg^ Tn- | .„ ,^,„i;,„ „„ ,,„f, „„, , i- 

flirRH!. Wlllbo tlWan,*. ■»P*!P^.!W»'5»»agi; ' a t,:. In,.,r H.. ,T,,i| it ,1,1 1-1, .11 tl.r 

fout^lli. BTid tumBij UTCV. ^^m^H■af ite IaiI, -V- ■ - ' ' ~ f* 

11 roBiked Suouom" Uiiiora' ako^ whan itIilSj CHObMA I3t THE SOCDAS. 
OySpBSiK AT tr.^DV nAt.F.i, 
iCOHMEiliClAL BAJfK OF 
AUSTRALIA. TUB BIODIFIED SCtlEME. 

gSlHIOSS, UF JHE LONDON PEBBS. 

liO H TON, July 9. 
f'f^li)r::bM<a nDmiiii; aajt that tke 
iil^litftl licbHU el recpnatmotlon aa ar^ 
^^^^ "%;:;Jilirs Bobart Hftrper, M,L.A, 
^i^';ilb£ ciiMiiites^ ; ^^^^Ktttimi': tba 
Sn'riilt'&pei^ljutalittli^ dinunareial^iik 
of Aiiat)^|^-£M(ed, ia a teir one, and 
ia likely'%^(^'-f^. 

Thfl f^flinteiHal'lWq aayi tbat the aobamc 
nf rWTang«in4Htt t^ltiiM3^#t'ratacttd' blink, 
iag linee. 

The atMinH eipiHaeatha epiniiHi that 
tlia anbemi ia ol a dnalio eharaEtsr. 

thoutgb i\ cEiiliaJdifn tkat the rata of in- 
WtS^ *a**il!l'*jfi!^^ ia aim too Hgi. " "Qijtpi^ ~ 

t«T Cuaa-I 
■fjllDllt en ooauronwiT.) 

LONDON, Jnly 1. 

TLa matoh belirm fb« A*itnUaa« od 
ibo >rortk el Knjtlaad mu w tta m iJ 
day. The altandaiio* ar^aptkll* 

The weather wee iMi tit Uca <**»! 
waa bsaTy, owiog lo >e««nt niiL 

At I. as pm. the North ol ES*|]*b1 M 
all bean diapoaed o{ (or 139 rmu. 

tjatCT. 

Th» toUowiag tro the dilHla 

LUIay. a and k Trwhia U 

Foojliiar, lliw, b tTiUm ,1 IB K 

Bakir, < Inalala, b UillaB .. I> 

BlUpi, E aod b l>BBl>la „ ii • 

MM<i>»ktmie., » • 

Wbli»te«tH .a •! ■ 

Haqdriaq „ „ - _ • 

Total , ■■ !*> 

At 3.£0 the Aiwtr«li«pa in tk«r 

loa. of r^t/iif. <^iib;)W4r.«> 

nait, lti)4ii M(:**» ''a*^ ""^ "^*- IXDGItAL 
DILL QUEENSLAND, ll:1ii(W#t--flttil*-'iljt*ll(*iiii ■* \\ fiiTL . ^. ^-.-L— Ja,j.— Pircilt^iy till" I^Tcmnr, I«iy ]-f^nipdi Hie 
rr^Q. VHrKHi^"^ UnLikd. tha i^n.-u. Jti.r^t^liy IfmiMl, 
Men Hirtlj* I'Jrliy, riilJCHitl f<]LiiH-L- W-jnliyH 
A.D.d.. Aul V^ptfMn Tha lluv. Ki^nrlwii 
A.i>.arJ>lttT Ib4 ^t lEfl- 

tuDRH. tW iHj^^ -^liw^ !l%^'.|lh;(|-Ijti^ 

BhiMiv. •tiA- Trill iprpUKl^f rrt«rt "^9ri*ft 

dw." Qofl^ilBiil^. •tttiPli f^ .■ 'rJb* mIiow jtrntmsdMy. 

iiMil^^iiHtiii^ % LhIx Hiuop4«aa Ibo 
St(* MiiWiitiW- Aliri-Ur-And^ 

tltn ' JItlWii .AUtl J^N . A4»i C , , ftT, :b i::i ].: Al LI FaT- 

ptvua^ A.V.t^- T^x Q^rartiQt wi^ Uii|: jliu ^^Lu- 
l"T-f A.It.C, i/pirwnralM :itci^<ll» I m.'irh lltr. HlH'fp- 
litft-JfPt' AHHiK'UlBlini. 'Ilii^ irmi Alii'^ Lhr» 

Maru. ac^^Hrrj UrMJil, i mi.l-iliIIi-' iI ^17 Mr. dm 

jiLUCi, aWtKEUt r.H.. RTVi K'^^nt,' AEoi' Villll>- fir 4 

tluriJiir tba alMiti:-* iti- im^ Vicr- 

tbe AlUitT>]aM'|l^«UiMlv>^M^ '.■i>.V..« tlbiV 
ta cir lie^^^ttuiiMMTltftj 'jikf^- -J^ OrUikJ^, 

Lhf Uiiuio^»Ti[l i^«4«l. ia e«tftpj||[;pa',.^^^ OrUnd.) 
1,'fl Hiira fiB 'i.ith J"iw. HimHl Hi 'smrtii »l f ifrrci/ 
Ulutd on ICiltL July, vliriL- ifcii vilL Lflk^ 
n uf i)Okl OH Imiu^l. TLtzruy I^liul 

in Ut be left m the Iflth Jul?" fw TliiuidiT 
[nUvL, 'fe-liirb fWi] LiM rvirlkrinq ItrOt (utut. 
■fed Ifl^ >J»t Lutdut ^^ ViWttin Bi|._^ . 

1^ twvIk in I'life-tKiv^Ufl vrLll thnn pWMtl Ijp 
Jf«tra Dh-, wKvm ilmj viD jDja U« ftHTiUp. 

^'IPub,. ]U«da **J ■ f^M^-m^^mtmjt 
„ „„^.„^, » wirrf^h* Btl^ In F^; Tic KiHii Bt jHwnr m\flctvifi. »i pu})<l tsnlutt »ad " ■■ " Ma .. a. 

WliilktiDti m tItP KdniMhUA IliAf«tbk«Et» Jt^Htufi 
biMiL iFlw-ttnUur iX\m lU t^t* KimtMff4> m4 
cbKf wfl| ^ oihW ihti cqiiAr^ of « ndtnitpt 

ihftjF vcirir nt tie ttnliM^jfC inU ba p«rfHlv4 

fih»rifrtia»',f|w>(i^ '^v/ Till pftUi At^*^'mrcl. 

r^nrrKH C*"*™* AFP l>i 
3Jr4 yiiry -kit. »tir]9liimJi 

Ja|>fAl ID. n*iiiK[npn»' fif 1 ^ ^ ^ 

aiWt»t«#l-.t'm-H>rilliTl-j.t.rLl'..1^nv.a^ t^-.u InWli- ;.Jr>M' M^*^" TTltt rllL »wiM-rn* -,T UflB- | fgf CyflllrncUiia Ol « FmUW fTOCK 

bf thplVUli'-T^i-imiiJi, iiriHj^nt.urtiA lj;ah.- I*.!t, H.>tJt».»«»#^l;.*iHBi.*Tj'«l tLt! riiiui to thr^ Sfdoaj - -- - — a _ y.-. i^-. 

Olnfaildnd from tho t^iof CiriitTi in (lit: mutiUr^- I r.-Hjnta]^ ^Lrl* li* ^Jt^ Htlmii'-L U--. t^liinjiftt 

I'lhHOTlni' tba -MmW Wf pW»la ■WlLTCn J Asd tlai- T[irrj- w]ir» ytan™ hf 'L* an. ttnurvuD- 

I &TenjT#irat|lir. 'M-r^PllWI*- iWw Wnrn- ,,jrj1 In n ■iij^tjnu, ^nj n'.iiii.ip in Str?*irt-itPKi|, 

t>*tiawii*fl^l»'- fWM^#^^4^..t^^^ l^t-ly ha mi4i.»rl.ni,r«i>rkia»ml' 

artlfi»pl,i.*tfli|rt.vMi*|^,1^'4i«tp.,^^ [t i, tbiraa|,t .iiwTialit* N BwQf 

■pw 4w-^ ^ ■■**ltJ«?r ^.i*-WW*.t>^; I.m W Bio*^ .fe.lil* LONDON, JuljS, I AfomlMU tltnnig^Ii Uganda to lAtd TiiOa 
COLLIBiOK AT fi£Aa tomdtiAi^Ji^t Ike i«ai tltA«f'4Miftiiidwn^.»itii ■tKO tAvn^. 'Vi^^'^ii tfgav.\ ta tilt vmlj^kit tM«:4$tl!»«^ .^b:;^.||1j%:-^ni iiUn«iBtr., 

lu,. ,.=y do. or ,,K,,,o,;yf.lk,™«.[^^_^J™^^«^^ 
jrqmcr lu noiify tka pqnoa to wh^^iu t^ jmrqel tq apAnao Koaptml aarlr yottrtditr, aotTetioar from 

y .qa«r«» lo .q,.m .0. pq«>l I Sl ^i.Tf haablj l.iiro inl'i til.- .r.Mf ,t llri- 
r«,o«, h.,. u. ,Wo d.llr.rr of 1. I J.l,ti.tr,..; n'r,,.!. 

A^UMTT Tfi A JifJV i^l'J 1 SkL:iT, rifTC-l i\, f. m 
M-^rr-jHif-in Fin- BRI^DAKK.rridU/-. 
.AMll4,ilt^ it[? TnMJuinr KDtiuint'.'il b imr^^iA At 
S^^l^t't iiAl iiiit.f^it L| Ilka Thu (iftufly rictubM. 
Xi',>^ bipjetwl Ik *h^ti I'tw* M'J iL* MiqiJtii 
fjjfllii. |«ArIk Bffutj il^l\dirU, Uut Ut'W tiavwiL- 
idjliiiit Itiu |Ak«u B£i d^nwmnilt'J' ptrHibttiA lij Lb^ 
hi^-nUbj itiiitc tit tlie tnuitiy tn hri^ 
Jitlirt lniitlrTi4 'duiinir ititi finBnciml >^4r i^ffrf 

mt^ij. Uurliij^ th'" y*:tf fatteA thfl ^lith Juna 
jkHjrtueL-Cfl ikLtiiJiiikl dif iho jFTi^riuUA fln-auoLa] 
VL"Uf m«M £lUJ,l}aOH 

Tb* Exuufh C^Widflf {^oa-pur Dpvtnd' M>*l' 

Sow tc-Di^u .^i^.^-'.^'i^'^aBiiei''''^ ■ 

A dcjiQrHiiiinitJir'n lic^ric^ ^^yoa \ £vntr iMi 
ibidfl tijr Dr. UkinL uii'l 3ir, I'ocLCkil to-dJtf Vj, t|ii^ 
ILlI tAa BUimHliMi|H^p mhiM 1(1 TBA d]«tnt¥'iMM 

d^£i^;|B^1^vi^i^^^^|'^ y«Fiwln 
irfLt^uti^vM^ -iddi Ihuiil' f^jr^^ is tlhjn^ 
pftFti <4 rtii^TfiH Bunaii nf Anlv*! Indiutrin 
M clkHru^tiTutic iif ti^'lE ttviTi Tlt^ h <^ Kr»t 
LuaiparLuuvi Bi- rmdCTitjg kli inforni/tind m t^r [llr 1'VF,hr>kA]>H.] 
'j^V^KIft am i7i:iiiEiE9J'a4t[ii1Cli||K.^ Ti/r.f J^ridiLC4o 4-EC[tieL«» Itikva^ b.eoa j vi ^n^riiLEcu'ii nl ]-i Quv?rDtiinnt will ^J-nir;;: I ibni.^ iTtnlfttB upoa in ai] 

1 ,\Mlin.:iLi jkQti tlift ilettrOE^tinri 
'[ Ihii m,'n' t'Eirliiivriij . jkhl iiy Thkl ptrhs]?!! 
''Ttr iJii!ilj^--iirf-*l t^vnli cnntin^oE 

Aljuii iimj- i>yon Lu m- 

Fii-Kle:! qliji...rtt JiA u. tnAnuT hia- 
twy. Tilt ii^n i.iuliiM^ the miHrun 
itttJf^mtmii ici lUfl clifljnoti oimiitit 

"fttp UH triTi^et titiAt in \h\n part ot lb*' 
immtnr linn it it tfl ths {^(Totti d{ Uijfr 
iHwtaem, [he luuniif^iiifiiit. (ht th« Bi^liHllI 
triUfl, tho ppwJhility at tanafmv M;. TsqpBiEkai i .'.'T".— I'-TTiaiwa^-aia^qr^Hy 

ilii arttJ»rt.,oij (taifltttrta. 

-li? -affeay -titi.h.i^iirnnu n n 

2r'T^..--^^k^ '^t tflaTiiittor naperlonoo 
jtW-fcitiUar anm. fbo Mutabnle batp 
[Jj™iiy liknuik Iroiii nttii,liliij,- ih,- 

a**'^^r "'*^i^ carry on 

SW^Ua warfare, nnil ta Donftno 
■fW'-^ h> tbo tikk of tryina to 
m M ia|d»teii n,ni jr. and iniall detaoh- 
'IJiii is. ,il c.iiir™. (1 Kftleeiion ol 
II 111,, -Uii!.il., |„ am nublit ttt 
at Iha whitrt inkobitMla, it ia tmlj 

_.i. i^Sl.JMi tonm -m h*. 

""•na^lhi,«(tl«iil^.,^,ii{;i„,^^ V,' 
rill,, VjUe, ■ „[-, rjtty. 
hfqd' left .( ,,»T>.,-I 

c l'-i!t i-,i ] Ifk^ivjiiK. — Al the Hi.ivi- ^ 
ui,.-l m-iiios ,-n TturJjy «i'qi«e. , ipuirii-r- ■.e'iI.i- q't'iio'ii, ^ Iwi. 
AUoiman Jill™ Hproule, J-f, worqd, qld 11 wai , 

qj(rcT.l.— 1. That ia BvofdaoK.. n'ltkrka Eaftguu- h„ oil^.-n i- ,tjo Hyilorf 1 [ij-ii-.pii:. 

tr-io. ai.d. by tl« Mi«i.t.r lort.Dd.t«tl..d..| ^ ■r,.«.Li-.-l I.-nr; 3I..J-.II. ' 

VOU ™ tt'-'l^'l^Joo 1,10., a>).irrb!nili,, ^ 1)„ 

l,mritlq.iLlL^IJ.l»rli/..tlbprc..rt™i.of llurit-ii^^^^^ ,^,|^^ ^.^ p„,,i„, niphi, .->,ll, 

nijf riit' artittt , kiLri"'](4>'i il.hM ri li.f a tnn^ly, lhi Dr. finikmttrcx Smith, l}4a Priiml'i, a-n^vixl bi- 
iLiir fluun %iliu.j'n . 1I« will. wXmj- m.1 IliaWpanan 

Ciifli^iuil nJT llinJBlrl^ititll^- ^^'^ .t|lf .^Brflll- Miijibbi fram ATlwni- wnnninnmjr Mm paff 
1 ■ .,v. ...^..v,. -.- -i--. . . ji^nufi i-tBiLii uinl (hifl TiUbi-l njw • TtTT rfitmiU 

■ I . - — 7^*^' I 'Hri- 1^^ v.t1-,iirifl l^^■l■i^■.!Jlr id i-nj-iiiif a |imlDH|Jki.] 

J1'i^ tiLi|LL{:-^i lit'urii^i nil iTth June, adiI tiDUDi:-|l ' lui pnMiotoil lu tilk' iriMli:i-« 

Ln<iM'q 4-'i iJi? I'< jiiLlirat r^rlti nnkkll4if t|ti' 

iU[i>i«. lfiH.( rtii» rr«aii^ii -vjll ^ta Ui tbk> c^iitiDil 
land H|uiva1ciil Ln «3]uf, in 4 mdIIhUv "piniT, li» 
tunii K |nrl[ fMi- ibn r-mHrtitl td 'Har^vUiv." T' ^11,-! ,J fl,i,b I-.,.,.-! o,,.r lib qliJoBBO. Itv™ 

»J™itt»il I.- IV- l'r™.<i Alliqd Hoqpitri. 

AMMUarr .T Moqr'R Elooa- — VwhJedqy, a 
klmuETsaMd Jqka W'illknq, a^jiNl tlijrmq^ 
L.-widioff at Eeai4teeql, tliydnej,' waa adkltttaf tl* 
. r, s n - V i._i *v il" ■aiiabl UOI(bh UuboIib], igltarbill 'l«* 

jIIeiLiIv fur Xijiii:1a mfpB.tAtiaK intn' ' _ 

rluraJ bv Mt^r (Idimly , If . L. A. , f jwq nMidaala af Umwr Spun: tHkHn, tha flvrfaA*, •! Xtif-' 
llan«A]|lM|it afaJtuL tieAtf lo Mk tba Ifiutntdi: alKH, V^ll b*it* u A^ltAl^KL i& bEmIii* V ***»«5tthi 1 ■i(|ilivBrliLg tv^rmtv^il Ju^^cintc. TIlb Itrtt «w 
in the ivm vt Ibv AttornL-j; .Hr nrril r. W*ifwm 
BuJ olhw, in. whitjli lbs miith iinviaiDU WsV 
t^hb-lbfir a oondltlttHl pan^d of liNt mth, :||i thu 
I'u^nty chr<;trad«q, hud m phUMmal tvnUtJraaJ 
piiTa<tiB*e m( 4(1 Mm a4ialttlP|t hvl IhNiA yn>a 

aii^Owimf IB' 

'ftrtlwrtw* '*!*'-^ <(M Wd *M|af» ICj. 

itHjHhl'W-^' Mt«t. pt^Ji^lifm-^i 

'-'Iti -fl^btMa t^t« 
ifafliCiii<art> ^«¥Cad, tai lb*Otowt, ti».tH*a a dcfJitfltn wck iit tli* Awl inm n«- 

:'iRi^iMi^' SiL .Ci^4^i^^ ■ MHi[^-'*t»nrMi 1 irlb^r 
'tKrft Una T«ri^tif4*d wu » fM. Out Jt H|uHr 
uikPuit^Mi for the pfHT^tn^^ Ifri OarrUtLnm, In 
wiiA Iha mil^r bm^ tiom rnnrtHl ott by 

nod 1ii^ dticid^l iijfunit Hm mj^nMBl na-tfafH 
QT tour cKvittiaon. 'I'lio mvU^jiji;/^: '^p|it4t-- lllitV 
l^kiiivuirljlv- JiH|iLLnd (ntut »m.i '^^i^ifl^'{if^'mii 
Ilia iV4y \a Bllrf Ith^ ik' iHiiYD, 

h-bTtf or IK Oi.n ri>rji?fifT.— Tbtti ptMd 
nva^ ua lL« :!6i-^i nil npui, hit Iiit Bi^Ut yvtttt 4f 
oiLT vUflHt c^luuwli, vjj-., MrH. Alb X<iU«H 
et tb* l&ta AlaiLflDflfr WLMjJbui-n y^jk^B, fiTEnrrl^ 
cft^ flint of lltKiala]], Um'Fitrijfit, nuiL IfobWli?, 
qiiU- HtifkfeWia aail Burraj'inrf . tidw ouu to tho 
^(M^.i^ ■« ci^,flf^dj^#^4 fc(id.ijh«" 

C^ttialtBA^ ftijf^ Ik «Mi^ V tfc* Ut« 

futhtT bpT nialy ■iLTTi'^hiif (Uutflltat'ii 

Ur. Onvvrv, Ur, UlUtkvmi* ibd Th/. 

Mia. "l4l'^«jBH||bn^ - — - 'ftfiWtfivVp *^ -PH-fiaaii iLt^r owwloaol tha Pa^rth dl Ja^a Ta^addi- 

eUn Id HBia inEHHlliiji puMr msiirf a lt«hflQB| a 
iwo-dallai UIL^ lT?a 4^*1 Tui,^. tMta nlltva 

^uhtift, hkJ ]wr[H, iMafairiaffUpWl'. 

iaim ta " )>Bltf B#ife^^#Ppi^aC WnHfa Sfl 
VHrltt'l *^ Tntl^q'' 

- fn I Iftr w^*^ ^ >(r. Jhi|^ 

~ iiRtivd ft>r2t[nnwaB(t 

Iba ditiH or 

_ __ .... JfOI 

aoVH; ITta Aa rtiolwfrie' 

A1IOW9 HmOtmmtX iM 'tll4 fiul uttijhna1hiiii Lti 
v4fcw^[iii wf«t tk4 Ptam— g>i Ki1 KnHflLr t^i tlmw 
SnuUi ITalH nd Jiw. CU^ AUnd ^uraatn 
bflibf uudvt- /Mill □( ntM, hoMt ibk dutlartiom erf 
h^m^ thtjanhMlt nuliiUt* «h<i bBipAHid tb* 
■■wtaaitoB. Bun^t **■■ * rttid^il «1 Itf* 

E!rdii«r T««bBli^ C(iJ4*ia. a.iHl avonrpd tba hlRbaat 
ilkjiJaBka af idrtcv m Ita tiafitrlBcat ol fhmrmmvj 
M*HL bj tkat ^itltitKa. 

Vft B» ubd t« 4nv athfltHa ta Uw i4UM- 
IrTnr tki Mi^ of Art* Itewj «C »^ akmt* 
hflafrrMH-Jr vtaaJaf . VlMIiON, Jiil.vS. 
At tb& London woo] aaloa tliH oroniiij^^ 
llia:|lt*ifiM^:iiPe»ifll!itti JWd..p*if-'.'i WPrp on- 
rhutg^ 

.Tlllv^, 

A( tlio wroi aal» 1^ tP^'^'l^li' 
w.iro well inniotainol. 

Tho fol lowing rntin worn rtaSLstwl fi5j 
the rcapocliro olij^a ; — .Mnrru lifii, Iiull4' 
imat ?W, Waihua ?id, TamUa 7(4 

NSW iQJfrNG COMPAN[ri.S 

I/INHUX. July u. 
Mie fioao Jiti-1 PiTir] itiiiiiof^ pi't-ui". in 
tk4 Uunbiaou d:Airioi. 'U'oai.^m Aiwira- 
ll(i.,:iiMllr;'4lltM- .«D«Mj iStW '^.^ttKMMK 
wttll m «ptte1 ol!' dI' irW 

iJl.l.dOfI 1^ brini^ iwauo-I In Hhari« lor 
1 nlrlii' Hill i.F.-i AIICTRALIAN cniCKETEHS 
IN ENGLAN D. 

MATCH AGAINFT THE NOBTH OS 
EXIiLAND. 

iCatJE I1B8I DATS PLAY. 
)5ll^;a^iW) 

LeacBdN, July *■ 
Ths,:«i«iSft«i«t :Wk«s Bt a* '""^ 

Atulrtiiaii team **»H)imM»ii»d at Man- 
iliwtor (o-dar. when tbey mot an c-lcn™ 
ol the Sortb ol Bngland. Thoweatbor 
wa« dall, and Hm attnuUno (mall at 
't1l«>Vti|«B|ll«^^ I*"' 
•iufiiiiS, 

Gonn aodSkrawabllty, IboKottiojfliam- 
akiio proCqeaitniala. w*ro to bciTi^ tr, on in- 
cluitoil in the homo leam, ho! wore abaont 
at '.hf lu^t nionit-nl. 

Kiily lomo mty apMdjtajiiHijjiBt' lj i ' Wa't 

iiuriog tbo di|^.tii^.'jf»«»#«'iij«Ai Wm 

in llic matQb'Q 
nortbeni teaAiti 

Tbo laUuwidg were duiHn ispiwat 
tho TSatA ol EaBtand ;— W. AtUwell 
(Nollinitbamablre), J.IIrifn5i;I'aiioaaHra), 
A. Mold (Northaniptoiiahit* aad I^m*- 
aliiriVi. A. D. ]*oujhflr (L&itieataiahiro]* A, 

0. Jonei tNottioghamatiirO), W. ClUBtfe 
(Kuaati vul Waiwirkabire), F. 11. Bngg 
ihliga^ipwa), U, I), Saker tYorkahiiit ud 
SakMUr*}, Q. U. ISoinfarid^ (War- 
wiokBkiro\ A. Ward ( bABoaabire), aad A, 
A. I-illi^ ( Warwiokabirf). 

51ill( Jl^uUt and I>annuL atood ant of 

atniib^ thk vMM'i^tt. Vroll. O, EFUfaB, 
II. Tnimhlo, P. Iradalo, J. Dorlinff, 8, 
tJriitrorj, T. K. M'Kilibio. V. J- 1-jidf, J, 

1. kolljr, H. Ocabui, and E. lenm, 
TbB Aiu»*Uua vetiC ^ ^^iN^;*t a 

p.m. the; had toat t*B *N«fceN felt 
rune, Qiffen boiti^ raii^ht by Jottoaoff 
I^r^^a witliiiul, .corinp, noJ Ii-o-l.iift Jia- 
ponBti nf lot S, Dsriing; wai bowlinl bj 
I'ougbar lor 

Tbo orJokot on tha wWa waa Jittt, l^r 
wiokola boitiff ilown in an hour for *S 
run*. Grogury nod Qraham. bowever. 
made a elaiuk mgainit tha buwlin^r 

^mm-imtimm- far-*. 5Mr. arhol*; „^ i„, ,br rt«*loo "of 
eucofiedod {Hvhaoit t^aye^ ffwn «noket| < T'qt-tiomont and airt .iQt. ...tkf veifla. 
Mil loing put mi Jo 80 minutae. The Tea- T-> thia »r. Bald ii«|^ . jia *™f> 
mamm, after «:oRiig 33, waa eaughi ji^v,,t>>t91«t^:Pf^i^fi>mm^''* 
Bainbrid^ oB Drif^ Ho- gm tW^ ^.itKaeim.- -1»(t-^^^iBaal«ii«.alil^ 
HitBonlt obaafM aft«r he bad made ^ hi the fcnqwMire al Vr. KlaRrtin at Aa tlH of 
Gregorr playrd cautiomly iiJiiil he hail , ,»'■ T-'^r'- r..i~-q=,ni ™ii r.> .\d.l.iJf. W Ija. 
made SO. after which he opooed out, and iti„jp,,„, 

made firo cut. to ibo boun'lory. After i ■ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^ 

acuiriajj; 71 Lo waa Lauj^lit by r<iU|^lior off I 
hie own liowliuf . Kiilly playsi! a good 
out o«t iM^^p(«^ ' ^>.-,kl•d X«!MII Mt;:nBJ 

! 7, whiM k* 'vaa'iiitwi^ fcy SEolfi 'mt 
iuninpa rloOL-d lor Itl^ Tuna. 

i^nii^hor w^u tiippio-l aui-ooanlul linwlor, 

gattiDg tout wicketa lor M. lingua 
aeomdtlina'fe* klolit two ter-32, wri 
Atiawetl ifli« few IB. 

In tka inninga of Iba nortbom taam 
Ward Bad BainbridRO cArried tbo acore Is 
i6 hefora a aaparmtion warn effeoted- I3«iii- 
bridge WM ditpttalrt ^fcf hall a dmen, 
Bugg waa atampad 1^ Kitllyoff It'Kibbin 
wkao he bad made J, and -VTaid, after a 
ooreful inoinj^ of J^. waa bowlod bj 

Trambio. Three wioketa war* dnwn for jiMtm Iirf^qlloo Ompaay. Tbia (a«Ba iha 
31 HU. il<u« wait ifl^kt 1» Kelly after , tiiunal. llie giijocia ol tba igiiatota, Kr. CkaHSay 
aaoriaif 14, tai OWfii iritan ho had * *.. i— .--^ .-i. o,.!..* , -i 

eoOT^ If waa atao taken babioii tka 
wicket. I-'iro wiolieta tor St. Lilloj and 
ronjfhet taiasd tk* acim to 8S, w^ the 
etiunjt ' ^^:;i^$^^g0l0,_:^'^f./lilicj 

Tha (lAawins are the qwrta i-^ 
Anrauia.-Fiist taakilti, 

^IMh, c Joaai. b Btiip V* 0 

naMa^r^aqBthf^qdliar <ti 

ii(iiiM,;krMaiitl!>,;'' » :tt # 

lliakaai, I Vqifl, b^lkMaail >.>, 

Iliatofy, I iBd V riiitWii -11 

lUy, eDalalaldca,-kBtiia. ., ^ 

Trufe.bla, b Pojckn- . , II 

Xrilj. aotHit .11 

JoDAa,bllaM , .. IT 

U'Klbkla, I WarJ, h Uslil , , J 

Ifvodriia .. 11 EAE8BAIt£, Friday, 
la HnaHiliDD wllk tka attltode of Quaaajtaad 
nn thn r-adnral KaaUlaf Bill, tk* (Wiwlal ■aai»< 

uiiy itaira that on ak* ewMdok at Mt, IMcla 

nut, oarlr In AjvTp, tke tl ioi M f aa a aq bt 
wktMdl QoHBaUad waa piqoed bj tkq ^1%; la 
bikiiidiaAiif tka Eqq1j!!oi[ Hill iq Kaw iaiA 
t^atlw aan eiplqlqeJ. The FnoaW lakwitfl 
hln tkat, aq Hvw Etaolk Vale, kait bOW Wikjq id 
daal with tka hill ia tlliK.&r It lu bopiaiRl baton 
tl.q Ual Qnaannlaod ftrimBirat, it waa Ikaa 
[pp^MmlUfl 10 eobduet tb* rlortiiio ul the (^oamni 
lloa de-i'irjlqa ,^Hiniim,iilly wilh th" alrHrtkni ef a 
w l^.FliHraFot, it wnoliL moiA liki-ly k« wrtmty yXCTQBIA > 

.- lUaWakj^^^S^^S^LM -1 
'^wWtnf UUK- 'OBBlBBHIILUUiB] 

Tits stii-m-iiA iNtirmT oomnBiimr. 

HR. GEOBDH CHafFETn KVIDEMCB. 

WEIiDQUItHki, rrkSay. 
b. bia aridanon betm tha VlUiaa baalry 

Iha iiiM-tlwto aW f*l ' w M'»WW *iSffi9>«a 
iriai inrytkU '-Mt'iM^ aad Oa wSlaaaK- 
pr<<>«] ituajqiqaa qaflali*, tiat aq.tr <> >atl aw 
of thf aatUara t ip l B koat HfB. uaas^Hd 
r^mm Id 4«aia dMra4 aad ronleiaa of ik* 
CbaS.y Cqopaay. ami tka mdt waa tke qp- 
polnttnqfll 1.1 qtfiaqvJItee of ■etilef. o»tnqlk|/ 
far tke piirp^ql taw«att|^tlo^ Iba aflain al iba Toltl m 

BowkqE Aqalyili.— Foaitka- took 4 wLrkqb la. 
.^1, brtlfi S tor :e. Hold ^ Isc 11, Allawalt I far IN. 
Homta or Mjroiaan — rirat laalafa, 
«aiahrid||a,iU<IIU.ta,l:niaiBk«a I 

Wawi.h muaMa „. .SI 

«<in.iiK4ir,kM<p^" 

J^i^jiaar,. liiliM .i. j, ■.■.t, ^ 

[Jll^, aataqa., ^ aj:; # 

aaadj^ ,, ^ '.^i'; 

nr. wUkqt. for Bt do.'land, wen to Wtag atwut qbaoa, la tk^kopa pi 
iDdnolic Iba OorrroniaBt raUH ika jllii 

o«w,w jmsiiit »)ia,irrl^|fo» aawiaajF. Ummr 
litiritilil)r'>'t$i' >taia#ii^' W-..i<)|n#SiiK-'<« 'liiiM. 
afTnuat, aad obtata tM I jirltiw i rt jir; -Mpjt . 
tbat th. oOorb woalit mot ||»abi 'Tma uMIMi' 
wa. lateoatited by ioeipiJlaa.i>t aa-t»lia^ji(W^:j|«. 
rrqiHi.t-lB deouad.. aqd Oab- otiiair Imrnia 
BOtnr. W^^l tba .fllLw. waated wa. to pat tba 
iirijratloo iNFni^K.Q.v lot-i ihrEr own ba^q frae 
iFom Bay ooairil nr iairTli,mc« by iba Chafli^q, 
Tka jaaBBnl Rlal« ol .ffqtir wu I.r^y daq ta ik. 
Jhittteni ud luuj 11 n-it been f-jr tke aotia^ et tkq 
airttatoiaia tryinif In ttiiq th4 proaietqrq loa Ika 
bHk^^Oa* ol ^Itlngr tllO (DoaDraihqtal to IMIH iO 

W tka^: IHl* aat^l Ktuht anptkalteall 
wkiiii-wni tkf J«iai lltarir* jo«t due thn waaU 
hBMMMItH-iaett-aa'i'piak'ftia^'ali- Kr-Ckati^ 
-atWCM-t^'BHr tbat-kr-.tntakhHil tlka'imfeiM.el 
'WkhiWi'tiiffi goot.' ]^i)iMitt:.-tlM^«^-. 
qalta >a«al to all tta di ui i a h apU 5. lad mM 

IrrifmtB 30.0110 acre, if UiB Irrt^tiin flkaeaata 
were lived with remeii;. 

TKE IHOOUINC] KNOLKH XAtLI, 

ZiittiikT AT~ADW.An«. 

jasLaavBom, i Tba attaatioa of tka Poalal Defartqaaaa liia NEW ZEALAND. to a alatetaest 
Uallaaxar arrtead at -Adalaija oo Wfdaaaday 
two Bod a half kmrp t^f.^re ibe d4,pqrlun of the 
totjaaaa foe NjllMntror-. aod tliql tbi. ^oukl hara 
baaa attply pnOtalga-t to auiore tke aiaii. Maf 
luawaidad ikat aftwrmKio. 1^. mallq foe tka 
Milw DOloaieq, hWwarpr. ware bnl deanatqked 
aittlt Tknlaj, Tka Bafqiy ■>-■■■■ - ?• ' 

atata i|«t M M wi!!i);w ttat- .tWiiiaUkaU,. 

tka W j ^mM imm^ii^iii^ 

aa«BM' walaiaaiii'kjw It wiia' 'vkmOky^i 

»i'«iii«yM,. *- — '-'ri.tmSSKntf 

tHrariwvt iW' aa axfdvatfcn, 

lax am of lixLBouKyE bakv. TO-DAY. Sat/HJk CoBHCt CamptaT 
£ta]|i, a ja.ra. 

fltdflDt t-rtck^ OhwbiI: Otmidi^ F^kiUii]] Haietit*, 

niiwraQnArW FlriHlT. in l'Jlt-44n*L (mKmUtu TVt 

(■Iw.tnA: W-.a* P.hrnl ITj1II>1 t.|-illiy iH^ldlL^;. ll|« I'. I 

I upidil tliLltilctlML; Jt\r. -I rmjuiU.. vLi't IiijiiIh- i 
ra-HUIrniT at rhf initailW fl 1h^■ (.inLvnilPU-lil 
'J t» furllhGE llLTUirL-»] IT wu HiS junmul U.* Ik«l1 

l<VidaT. AUSTtiALIA. rST TuLma^m. I 

nr opB tqBaaBr«rri1a^T. ) ' KALOOOltLj^, Monday. 
.,A'lai«qi'|j|naibai«f. ta^datBKk araaa kqrit-.bcaa 
iki^.-t^: *r ■4attl^.'(>iiai|Ma*''*a^^^^ 

bl^|^.;iHMp „MiBliedfct,'. MatawataMdM Tlio^liaroe in tiiu IIfiiiI- [ililiro I OontpaByhnee baeit nlbatta^ The aaaflabh, tawal Tft the madjod il,:r<n 
Mm itatqal UftlmuratiL't' dnmriftii} i-f Si'^^ \ntb 
Mkt*t thai ^ffB l;::- I l1^Ii«N^ iif iL-i'iul iin' :.r 

Utif i^Mtitv ■■a o aratien tliEntiji iJ:^ vnr 

f a^lQf U HTHVfla at Am tn vmir.\s l^^J«|+(h|I1].i tJkM t 

total i4 llt.Ofll >A||la atitKU^ bopitfilr^l bv tktpvm. ... m BUr B^ Uliw, IMitv TH-ntTT. 
>rtaflMaWMhrc4ft4«yB«mii«4Utll«>lf pii^ 

I <si tb« rantonl. Fiuac* AwwUtiou br &[r. V^coa 
I tm^lLr. TTiff(naTiB|pva<lb«wprkqt'^ WLUktbamwof 
^ntitt ikn v-ilvntvil dmtIm of nliLtliduMi oaii ud 
a rnEni'iifio m tlw «»t cf in^ vfaen tfa* oup *n 
ilr^inynl ob. tout*, ntLil Uu n1aU4*kAi4bt itt Id^pWd 
Pi'tdcnUomtHni i^twaati Ibn mm wnrka Mil iha 
L'lUJvB/ElaLlf^bhBrf. Ur Pullr at nun ^[^arl»uilj 
fripufhUt^ «L^H ihTi lii^^tr ?«^^l].T»^ kill) hiUmI, tut if 

W dai|iati:had anc^ •Af-tl.'.j. Iin T/.;i;].J >l MKLBOUIWE, tUiftr- 
Thn MActiov bh« Ijitpraiu^ Cohrt ItTlng bfeiq. 

abtwD^ br thfl Lii|uid4;ti:ir ii* takci crimliul no* 
fiH>di|ipk D.|n^i^H| rviirMB Ti-lu^'lDrB bm^ frudHcn 
nf llicOitj Laf M<.']t>Dumti Bank, lUrnLtpd, Ep ItHj-aidi- 
liuD, a rapireiteELtAlivD^f HtMam. J)|qlni nunl Iti^^EI, 
B'j.lii;itwi £iiT Hit UqEiiiWtiiT. fDUrrievod thet^owkk 
tftiiit^iXsr Idj-dn^, and «k«l wh«tb«r th*i 1>"»ti 
wst^l^l dmv up thfl iDfrifinm 114 . Ttic fhfit^Nal 
il.'.'"l.i'.^;.""~' ' i™t«t«Kl.|r. dial 11» Allor™T.UM.lJ h.J .rraoK-l 

I I oiilll.ii-irp.liliBHiili apMlillM n r n^n 1 ''"^ Oftiwa wooU not tak. up tko utlar 

<Ail..A^i,eri.N«tiw..npBi. .Ua J,tnw.)fim Vd kaH qwaia. laUba 

lay1llt4HM; AlkMablr, a to It p -B. .. . „ . - ■ -- ^ ■- 

Keahjpxtsa RittraaUno IrroaalU ; hottall Wihi* 
i|i*riii;ilaeiBt(,1«ki JrufaaKftaMi ai».)# 

A£!StSMif-5W^ 1 

I li«irnt Kurd : >^ DtwbjT WJiMtf." r.4ltlMk< 
liVPn-Jfl 1t4atn-r ^'abKtmL," 1 Kri'v jiHa 
T4 »a,M TJit>tM- L Vtnirtj ami^f.IMwIlfi p-a 
i.*DtiiniBa, Ur. 1fji'|ltli^:Winiiritf '"irl ll 'iiill 1 1, mtpa haa.!. „ WdallTaHe 

i^iklkrwa.Maafcy 

-111 utiii 1 i<- ,.dirtiiaib.B at haMiirgaw* it iiiifcawrtaly 
radlatrilaibaq ^-r,,:-- 

waa ndfti Vt IUb ICKmar aMIiI 
aeidUraaaDt ikaoU fttk-MI 1 
baa. aqrn.*, tt wa. 
N- J, KJmM a* naqtlaatqd to lb. 
laly t* tka laamh- puHlc baiter i« aaa alartuBl «*tat 

TiniBwatad laq "aykiatM W a ag g M a t^ Mah 
rtiql loclbwaolk qaaad A Jaaa'alM»^«u 

waoB Pn awa eeraa, IT aawwaa, aaavl wart aiiipvt^ww t^ Law I ^ a f ai f aaia t weaii iln-ia^ 

taiiodaal ai edTloa, Tka Uqaldak* <^ 

tbervlorf , ptokablf ai^aar aa ^fervalhw udtf 

thr qdvii^. of bia aallvitora. 

TJIE MAMCfttSTDR OE1.IS0ATB. 

WEI-^OirEHe, Tlidaiy, 
Ifai>n. J. ctay, W. fkakwi aad -B. tmm, wha 
an- (iqltJiiK Ika ocJaadaa aa tka I nil IJMIMM 
lirfa tha Oo oHw eq li ra V kalMla .mmft'w 
EaglMd. «J waaatilTadft t I ala W a «a1" 

d«kalkqjyiaa«al,wan 11 I iOaT 

S3ltafcaiadTaltr*q llllliti Oa-I. 
B«lato, lb. laar. ' ^aa d bn ta Ika ln*M 
"U>EatllahVMaaB,"aaUttiait]iD«wkow ka 
l^fHHfad WW* aexinj ai do LoalacqB with 
> Mhalia aad w«aU ^tolar to mda ^iik peopla 
•t Iklll en naa. Hr. Stokar, la a k(M qwaak, 
aid 1h* iklef of tk^ rkAt ^ AattlttB 

waa t. proBHita trad* ralatlAB wllk l^^Ma^ 
wpaaiaoy U lallaw, kattar, rbaie*. aad Mt 

itxuKirrmai^ iTMv. 

Hr, J. W, Ght, <b» ef tba iififciatatlia al 
Ik* Snatk-waal FnrtBea fa tbe I^daUn 
lloBMil, ka* Imaadad lla nuigutiOB t> ik* 
rnetdant. 

Ika ktarlajf of lb* artio* brought >iy tka 
AllLaqoa tHobLTaiiltoit CVunpaay. Ltmll ed , ud tba 
LLIaiery CinrHilldatod G^iLdDiloMi, tilnilt*d, *|BiaBt 
Adolj^be Uii La t^oor itiHiwII w*a WPbllldtd tu. 
day taifaqa Mr. Jaatfaw Ifnlaa. JadgmAt vne 
witarad tor Ibr dafeadant witk eaeti, htb <m tbe 
iauaqa al tiaad,oa 
ikoatalBMS.. 
na'^lkiqia 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362848 THE SYDNEY MdnSTSG HERALD. SATrRPAY. TULY 4. 1896. *^tb lb* ■j!tii;v of Ibd ^iwbLta 4jenB«[[c h*iit»f^ 
■^•ukL (a ftppr..vrn of tho dithkitduitql i/t tHv 

l■tk•■tRnIl«p«igIlr^•JJI«rFIMrlnt^^ vfu*. | "rj ^1 ntigilji Ea-gilulun ku fi- NEWS. 
I Ai vthRTP iTiilic4l-n'i,tlM'.'iii]^trtlrt'vf"tl)t'iB{b*-. 

'B«H[t ■ngatilaiioi intlt tbc tnLw^rtr frhiefiiW Inllfwiim ] 
' H*!ri!^li[*l lltWLi..-ijnnI lbi^-cii:|M»T 4A(Mi HI Ttljn- fciu* ■T'^ li'^ tuf; Tcnv. 

T |v r.- ■• |i.Tii on Mhi'1-tv Mi'j.': Mi 

WLLI f ■fl,W'^ IrnuPTT IMT I hi' Ihsfc 1 I 

tIk^-I tn 4H<Slr<'l' fvrl f iT- winimijD. Vf 
rM#fiiii:»f . Tim kiJ? rf^hl ti* [LrJrF, |nnii]i*b, ttnJ 

-'■ 'M |h- bHI ndr^i- 

ir.-*uMl [I1L -i.ti ir«t : ■■d IlltX UM kll-aw. It WBjI ,[L'HjLd«i] Tn KAfrp^ , - ^ i- j 

r-^hitntiddfin Hlf J.lih -ri-i NanBbtr, is tiki' *Jn*t Iti" *uaLL«Ti mnnn w*« Imiif ta.J*j, 
dH^cUUao af the h»1iI t»rji-,ffl ' vrf (hn J^tr t»i«itt-if:««ri*r '"^nP'r '"tilth* PwYnitF'. i tlifl pri^ilff.^ 10 *»ow.4i.>i ^nh 
j(jiT#1ffH?tai**^titJ(tfllWt k9il tkwt In sued «U ■F«ptiiiD of ihs "".lun 11, l« iiBtilir ti> 

sf^ 

h.m fmr I b« miW j ij 1 1( iWijS^'- TIP" flo- *Biif WOOL TRAOS- 
iiim J'^-tDjmJiiu" rnifn^t Naif ^^J1h WaIh wu bri>k 

■qiijf^e-pL.ns. THi<t^ w^' il Jirpfl ititmiiiur* p' 
m'^nL^i-rPi, ntiJ a liir cpnutlitifc H>r y«iliin fro in otbr 

CUjuiri^P pir?*ld£Dl H.I th9 klnlAU (Ifr. W. U. 

\lrl*tt, LnllWiBp*ill ptttdllhl. Tin piT^ WOfclt 
llu vita* b dot ir^liD|l if^dif, i^f thmnnHkl 
MlfHti luvFflj fiultiiad u tb« ttid of iIha mDnili. A -nZSU- Ttfri V^tS^^^yj^S v .fcftd i-ilafietorv HlM»niin fw ruB-y Jim *hJ I m 

buafulJF rmlji'ilr Tkft vlroaf, r^nwtHt, ui4 
pnlifj whkh jiutmlUh' nwM* of 
Aii>^lrtlL« >l»pl*cl irsm tSp c^liWl, umI nofit- 

vhi4'"l| TH 'IlLf' t'l ^^'< imitril WrtHllDat nl ■ Iu]f4 

in aI I 1 ^Lft IcddHtod 

if r'm nnf ^Iw wn 

iBdlni^'iB^irtrHln ri H'li Cjf ruknCiip*, vUril 11 

lUiiin i-ar ^l'itL Li'T'^aRn kmiaa 

— . — n , ,„„ ^ WBAtlrt luii^ olijeci ffhleh wi likt^ 

:f#i]«ni(f(l» HM I KB Kikd bj Iw t> inf^fm tv4 
L.IgU.OBB; Frdkr- Ihit *w It tm' il osni^i auxh ta enptat* 

rba vail Agabf ainnPiCM « '^MllH^ >■ 
ti«& Thi mow i^lt Bcgpapit"]i»iWii^Mii«T wnitHJ*. 

btkM^ tote Iwftf En 1^7.' ^ l-rr^aJiTr - .- 

'I'bv ■vinluukn tcrnimnfim tMI *M rhnnrw of Iba uimit. nwlfuit 

«b4 *>Ldau<!wi 4fj thil FM III it> iHb i*illi«nil va^^d tq u vrdirBrf ymt ^ 
'v*j(«t*tH3D PP mnrli liielwt ■ItiiNtLp" I'll y*»r- «>,#triin., -[MMn. «m"n, Jtml JflBi««l:fliH' ^ 

Ktnfwwl tliaf '*»P" B"** '-f "Jirifr*i(* nn III* ' irfimiur £j;.V,ilOfl. irBloTtocn.t*lj, (ho 
HrQuttlh Anu >iid ath4ri:cv p»«>4]rnn« will 1v [IhlroytJ. 1 vhJi^■b hk^n nducrd t^* fiut^eal Wujr* faaA Utii 
I'll* wahff WM tniMi 111 t pre^l niimy if^■.■i^^f■ -pipEff I i.pp. ^,11 jilp, iiTfcil it nnt U wnfi niiaiir , 

>tif lb* town wftCr inppljr, c*Li«Bj{ llifl tmrHiTig 0I (|nflp( ii •t^t^ urijijiw; nn* I'fi p(ij:i''t Umlj- 

I.tl'l' iCiU', pj 11.11,^. ' T*!^ cIkit« lif^M ire li&^»d pa ?f r. ItriwoV ivtitpBlA 
tttw tk» hMl^l :M»';':.|t4 fljc^i ^ ^Ihrr Ul hsTrh/ i^r .n P^llih^ rri.-'H i/rBB nul 
hlHivj IuIl; beJiTB iNn iilLnff*' I-^-h'k-, iI'.j 'i.J tl^B 
d«t«pit«fl njMU'lr ^rtfi^ til" P""'i :iH vc-^ih JiT tfif 

ftmt LbsAl TirtipQail rhidi it wu fi i«!i' ,t I t ,''.i;i"i. 
bit tN" cmtP™™ w™* rUrri*«fijl, iii*^:niJC^J ill |[. 

llrk)]im >]id I'.ii iituFi44Triirnt fnrain ^AVntir^f 

iltiJCj^w* ilid RiruBgCir rBC^TmuenfE [>■ fDkflwt tu 
BisdarH rliB ^ratnt^K Bad lauK t]ta.'itU;UE^' 
ll<nr*vpr. t}i» ia\mm WUH^ tin »< 

t]M tlBi^f trC ortbitd«ntHn, tb* o*n«f| ah not u- h [7 CpHt.iTt. ' Il ■ tt« AjCwt-, V OOd HboGkiBfrn. 
tL / 1 r ir 1 I'liU^K >rf g I'lJIiHW, lir n €Jr«*4 »vi 
, hi ir L -.i^ fi,L,ii |( ffu t^HidvJ lA Ahx^ tarMtiln 

r\ l:iH|i-'T In Jh" i^TMil rtWl ™»TT»wrth ttw 

fi^-v;i-..j u ^ [ Mil' r-nlfiJ^r'' tu T'l b (rflwitmi' r*rrL»|(n 

IlU)^V!l'1. 'Iri'i nij'i w^^^ nlti^nl fli th«.L UlH wpq^ItT^ 
iltth* l.r"':i<l^ IUfiJ[Li'BH iBHi t1iF» htrLmthslillUI lii 
Tip dn-larr ; ini \'tf in'.'.inl, 

T4lt pfn]aiB,:'< I'liqn^"., In '^ht Wilti^m 

nilUTtj**1 ftUll IIl-.I TltBrl llT Ikll WB>B ilFP [fOin 

J4#My httD Iw4 mI iH Mr- riiMHim'f liiknd* (or 

Thf fcTi^ii liinj- ilrfi^ j<Wt*nlif 
WilhTtltfi Hflfl»iLl .I..I7 MrKTrt<"^ 

- - Has Air^tinl Kdiji, 
till ■H|tfir':«MT(fMilVB^ H/tqt^rtlwIt' .Wli^ .flll^ .FklAiir 'BtKim . 

mMlntDlWilhtvuA Iliim^iilltliniiimHKu Tht }Hlri rsb Ml »t!wtei*l «i u» 

lb rtin-r^in-nr^ oE J '*J.Lniff^..-.'* r.-bivnl turn , WitH Irtil- litlW iiJiWWJ rnM* dlirtW U»f 

1li# rmrinPliL.'i^ M'«ii ^ arirlh Pl]l Ittfl* B tiBt pKi^nib^ flVA vnu^, Bud th* i^fdii*;!^ InU^t, 
mtber thnn Idffi lh« LAtru-Kih a qafn^ Iim hwa ^kntbuJiM arrf VmrEir itarlft Jti Ihttilvr. 'mtual 

|Ba»C I •rliTii tliT^HjiJrli.Hdl IliM «^».ltl^ Vil]Ur» wrrt Hmd 

iTiiiad. I t'.i Kn mrvngif «t prf <'[rnt.i, ^nd ibT< wlr* tn IbLn 

H»^h.*r*nr LhR / -si*!*.! Hu*Lv rBL-rrtt. Ml-. -1. I w-lfttttat tt^; iVH^^rW ., « l^.*^ 
y. U-HabBIiWf, r-a* ul ^bt tiim-prr'^ApnlH. r-1 1 L« 1 

Ut. iIqli«B Biirtafatj rvpiiwjHl. 
il Ihro, kvi t iiL|trnt upi'ii tbi mEsan wX m4rC - 
I JikfT lf> B vfrtko. Ifut it ti au* |T4lplad £iii1 rlial »)] 
J (Ii4 nwtdltionj f! I^B 1i«itn ^BT| iMEin rMt]ii«>1i, Atnb* 
I 4>( t.tkti mLufef \ti*.J TlA*» t» r-l'Mt rvf'n a iitlikf 

I :!cr^kTr.i1 Mfl, aihil it ik LrrtuE Vmt thn j^mtMl Eu 

Lli-fl iihin^r* niCt iifBLiiD nil Kfl tJPrtni^li fJv 

J Ljflt L'f wort. ud T>nt tl» ivliirtknn i>i 
I iTbB hBwind n'tilit i< niA |iHiLtalB 

to flHTkntBft thi Mrtni .QOtarcrrqa* 
|iri3|raul tHfOP^I^Sl Viffkw b>ol pISTB. PC 'n nn*' B!t>' 

[[■rliui nm jf 11 ■ i^hartbiiii tj ffubt tTi^BiL Il^fi,>T« f 
rinb« tiwM.tpvtnn-livUHUni pi u m BLiLu.niL 
ijii[4uup1^mwrt!rlii Uw'^id* MtirittiitH'ftBa tfi ■ ■ ' ■ — - £vt Umf coBdt lu 

nlJnt F«<^mr'i, B:]^L t^l Kh Ia% ^ dinndJUM hr. 
l^re frvri I' ir rh4JginrlK« m^<I tJi» nar* IUbAh 
H'^mp \m d]ii|ii*hfU4 tta 1 *[rtii1w paMd. 

SL>»"BUtJon ^Mfairl* bHakjaattfdKT in tiw l(WL 
mrii^t 4>M 111* vriBoiiw A^nt^ irf Ui* Ontnd 
NatMtMl AthpIkImw tvi^MnCi Abi'l lb* foJliripiBf Upt l>fli^rt t^it*W 4*liM^ii..:-.-. W J W 
■<w*|i^ptirtWJllWtfiJtta Bi idiBti|til^ f . i frj 
V#AHi«i 111* inmUt tS ttkOmit 
tiUiil iMtol/ iHitWf tt Vit |Kt 
bW^bZI' Ll«f*u^44 fraai. 

It ■B' V hh j'ULnUil 4>Lfl lUat UkB Of tWB of At 

J oivivfi<i rfL^oiriii'iii! I il* Ri™ii^ BiiiJ mmmita&Hi 
( thifb 1iiv« t-^D i'aubci'L iri ituf^ri lit tlx rtrfk*. vwiDutH* Kith B xt'ftln Siitlm toil Pt/alm TW. 

. ... ^liKSii^SSpiipSi^ 

N-hlrijj AOfljiB nun* l|>7 ^Vk^ tor vtaiw)|t**iiwf*jf:* 
w«iiL-Li( ^iyr HiiuiHMa viahtteBUt IrifOBC. TlM%|L|il^'.tt 

iB« l^flii In - '"It^ jjitf^iMFifet fBT«n1ilB wwtHtr b Ai HUtl tki H4Md at ndnr dvtbtiAfc, An4 «iU 1h u full niqiH l4 > 

m4 Pt fiet* Jtg]ii;ftim Will bn lw»t«J 

**** l.^TlllKlOl , Pr-ilftT. 

TIh eUnbn 4: iLilfrmni'- lur iEl«i iiiiwir ^f^- 
iQTpwttUd r»u(Hi4tLty «f Inti;Jrt">rn r^ruUral ^il ih* 

Mion of lb> (rrilnir.inU -^iflrtH. ijtjliin^ HbHT, 
titrkigBlHH, WbLt«h<jnMi, L'i^r^,T;tl, and lI'lpnrB. 
^'IM* ««* 1 1 tiL^hdBbc^, r.nii 4 e^dHlofig- 
t«r«fi VB4 BiftDAHf i:L rlie l-Iul'TIDH. 

lii.vr. ll^nald. J.]v. .^l. J^L^^n'^f^Hi, OMiIa^ 
VbIb, hi k4hT;Dj( lt)ii dl^ncE. Uuf lkhs< liEidi^ ftiV* ' 

■UhM BffMtuifl tbt WKirir* ini] iMnpTH or ttaR 
■"^^ IkrMmtlHi ni:fT«i>rtil, whlth 

-.._-.<ii..-t.>i;jjyjj^ j^,^,.,^^ L1t*t- 

MAtJl.l^AN', FriJa^r 
As ObfvlH'B bBf Ft -aoir iKir ^iFa fLir pbiifanf. 
W|t^ lid Cif iiHfefrt3]J:4b1, thB K«1>t:n^ilprtnj( tlH 

liMtvOttipBCrCiMtHl i-nvnipAluiliTt k>nE'iIV ilBj'.iElLt. 

" ~'-djtiiin 04 TMtdBj H ipBii ■Bnie'J Ovrmr i*bi , 
1II4C Mlrihff two aaivi of AvlMDAt PrnTjuxM] 
iHaWii PwV of Ktlb^nroB, «ttl wuKn- 

)■ tHb »Ue1«1 l!J Ti'^T.T ffniptu 
ji8*m»t«ii >n '311 Wi?diii»d»T 

MIL El IN. Fridn)-. 

Tl« iMUllfrtimU'E Cinr™" i)f llaa MitaULf. Lwlllfl, 
VtEl«j No. ij. i, t'^'it pli« ll*^ PV-miita, i'liB ^dI- 
■□wiac iP tf»a h*t fur jUk rnirjirj;* vr^ir ■— W.M., !ir-. 

Oj!D™. Vr ;I. tirrr v , l^.M . ; 

] E4 HTkkElAIl J. n. . I'riDllUKViU . H"! Vi"l 1 '1 , l+f t'L* , 

J',H. , IrrsiisTM^ A"ii..' i'.M. . , ii-pr-jJ.l 

O.iJ., Jb*. rtlrtirH . ll*Wlir.H*. iiC-: J'lai.L-ii .M-l 

ttllqpri, Th«n VM ■ riMji^ iilrD^mti 

mnicUti0 niBd* Bt LKa Crma l^mr^■. 
Mm*.^ Ib«q-airt«r BBdtd Wlli Jwt^ hflwumM 
^ Id. Tki t(it*l fcT tha hH-rW 

At BBHeuFB id tiM .JiflwJtd «omni|*i.t^ *I)A1 
Ih. Ml-<*I;^j- ^^^^^^^^ of lirDll r :dn'(ltf^«iMin''W .1h*WJEe- 1" MrtJiAtwaol 

i(ifi^nt9^^&^ f0 rtii* lii^ ;«f ■ *■ I; » 

Vnr, Hd ^BTH of aw ■ ttvEl TvMr 

inftwB En th9 yaar wLIf* Jo^ftifllit 
1 inaw thlL tOlCi Df Mit nvhml^-m '^fr T\')t t^tfftrttiBf 

kvptnn it UiB BUttauulpif^it of b |nn(«l3ii)BHrH hni, 
Mrwn^^Ev^ 1 riKwi *».v I lb mh pn-w^qiB oi t^<± 
* fund HcunL^ iTiTiHtBd B v^ftTiI lund nt 
nniniin B.ii[l 1 At^ aet i>iinh iL ib »a Biipfofltk)4fl ii«p In 
iD^kt tjtvBtivf- Et ii [r tlw mIuib df idiLhiSH 
f JHlE «bLf4 kii Vtd VlU littt ■X'" thBB it bMt 

■Mmtf uii »*lMlfrt%af tMHiPtOBiAct 
U ndiBH Ibt jte Mli M rf bMaUa In 

Ik* tatm 1 aiBt*l(i»iwt«M*ti4oniiT iwl 
•Tuthil AMKfi* w* mai oofefrttvtatt (hmIw 
aaiE 4BT fiiEav^tvttii^^A {■ tL* o^bn- ooiMiiw, 
Willi W« Bf« f«Jf<rattJ» 4B PfdirHB irbtrk 

ITS kl¥V IMritB aB. Ihi ]WWU^ B^tiUib WB BBl tbt 

[]lb»r MmUa Bwmatian ot AwlnliB tvoVd 

uf hJ« atfDWl ?«p(>Fi wgp^Mttwl ■rtiEMrhoatb* 

itaetM Hit W-. 4^ tkat tbt atoxBi wb« ttid. 

f tct-K^lflLfld &r th*'.' Mi^Hd: «nwlit»iiB uum^^ m 

wt«**frT*B(tWB*jMmt B*'! for Ih* MlWlBHia T*: 

hb3MwliWk-'.'*''**N:- wap1"TBTB wiAam* 
V^iJMB MB^TbTk tMtil irhiefa la Uwouiln bM 
Jirtrti t^ilwBlMr- V' tti* vRtcJBaOf ^1/ thBab.i 

.^^.1 V:i.TiiL,| t'lart 41 M'ilW^l^fW^ 
.ii., ..I tn--. TT'>rlt m i»*i«s««Mi «nffi1luili.r'jW^i*^ 
['I llin iinnn hnii . jui^ bom geOtiwq n 

Jrf:nJji|f l}i<S th^noft JiiL'J^tX \ht> <«|iAT- 

i')|.» kjipMimnb^UB lEtiiU HCI^r.T^ 11 r -WL>rh W>bm TflPT 
i-iiaLrr'^Li* Thi« *^ luUi"i «^ iIlIlI f thr fttmDt 

linn >mii\ [uijiifMihL for o^H^ Ttod iF^rk far 

I, 'i iriM r'KJt lrb(l ii»<i np^Eimt, BBd. hk« MfflSUrr tP- 
j..i':t> : 1.1 ii:«irHi>i'ri ^1 BiBlit Ihi pftl^^i* th^ hiaUk 
1:-r c^.^: '^.iL); pirhn Lth Lhrir Hhadi Jfkr n*n n4|Q B^lr 

II. r <i. I'ln im-^^.i i.:Li .tn AfW^t tmk. ttiw *y- 
ti:^ ; nlJi'^l t^rr^ujib \tii hud riflirf. ticludriji Hoom) 

^iiJfliJ ; n f^-\U frern lL' ^Uti Hrf tbt (K>unlTT an t0 

IJi^; tfiBt 1; Tury Enrpi *BBfli**r ol Anil, "raa 

EklL n..u-Jn. urii lMi]-li*Jiasd, Tbtirtii m ' 

l.iTLn^ Bi^nrr! (hft J^IT^ehOBI .1.' 
r;.lJ.i.':» 1^ nvm tl^MttllB 

Id ■.'.lU'lhUjlml undff Umjabmbi 
jjLnmtil Iba klnnr'tiji of INI^ 
'Jli.aliul*u:4-4ttHt ntr iimwir 1 fM BUY jBBPr. A rm' ' ptMtpil bDriit^i forth* JTM. 

HwlMvUv'L r^rtod tkfet lit WWvwai K 
t^-ti|^ itP «'*4b»dl)HB duly HtiKkfld mimhm ^ ^P*f 
fof^ Sib d^, iR«tfrVn «l tM TLt«thkMU 

JULlnr iBp^^limiiat il«*in* U *cnrnL Mr. Kr, IE 
AfTii B Bond-I^ B liEniL^r an^ ^ Bmalu mu^-' 
Tht ttttpitml hai bHfl: n tojnibtr nl Uit 4-ln1» •I'i 
TimtJoui kc^^TB^ ^oaMtntli' "' ■ """ * 

Hr*f^NflTri|-| iltfl?^^ ^SrVSwfiffrirtKit* ] :Jhtmm. WOiiMm 

ImW dAVi. &#b4n ^j3ca<r4rrhHi7i ^'dlh» AlLkin(aiM«Uc1, 

NEWmsrLEH rridijw . I J.'.i ^i; Uii^klai LCBfWMiK i'' OfcWm fCob«li 
TfaadnUjia mtpuuDHd Df Hr, .lEmrEi^ FiU^V}- y^-witn tlur wni Ch^tlm ■onbft^i^u'ubbLi.), 
rnti MBp bh (il'l- rvBfifiat of Ntwautlr. Ila m» 3*^mm.ChJntL ^mbu^, A-iJ' CVBfliBRliM fHAtwMr; 
lfcl«d^tl« late air Uenrr l^arlto', and psb tUn !£< irilbM r^w Bvjtld; 
k«iUir cMht f.k>(>fl^ B* a inoLan)M>t ai iLf rHtpDjf' ' " ^ " 

h|H«Af W. C. V^'ni-fc^rcirrh nt VBUtLuiWr wbIqIili 
Uh pnnifVt It'^uirQiitgii fmr TEu riin(t.ni:in-lttiDr> of 
. idkdrKBir'i t>»ttiBdt4lH 4:TflBf7p If 4 ia^vH hIbb 
'■■ |p»ni*adi», BoA* Ifr 

'Tlw fnu^'r*! to -'d*!^ ' WBi'. " 

TJOWKjLp ii^riiaj. _ „ __ Btrtat 

Tbi output of tbt n^^fjCiiolalBiitttrt'QLl^l ]lo,]p ; Il,rt^,».U*trti Ifaif I HdliwJIf r IJ 
r« tb* iwl ibdDtlL iTM .''^l t^i, the LrrtTflpC far BJiT , J'RAdBa : frnfad', MVi W. AUbH ; a^^wbUii, 
Bwnitli Adi ^tf . XlHifrtHiiiflOn il e*inKtctl](.«-j jir. J. If. Attan«M ^ M*> /. W.iofldtL 

tmii« <xt\A wv»ilirt. ALijiMljtri ^miTicI til* ' !h{i^|«|[, llt^ A. H. n*tJM ; II*dB*«, Ik* Ho*. O. 
ca^mtli, C.nuw*. ]|.(Jai: limBdec*. Wr. llnnd** iidodtir ; T**i- 

t'AVB'l'XA^ FlidAf, ' portbr tf HHn, n**- Bad J. U'T- lEudjinBEi] : 

A rBftjuttor ne llfi'lhrt* IJmin fcn™TJ«rl tj^ thti I WA^gt, Mowv- Andrew t^iliib imiiI W. 

Mi!r*t*rj a/ ihe lJ«(fi. fjfoiB I bi i.iwiwtiB 6< ■ ^ 

lX« InLl Iftlolf kiwft. _ 
A llrv (Mnrridou Lbi uEcjbtor i«4 Jk:lrBtttfH^ 
irEbH * it*ll|p^ Ijmrji, BftJ IJD £ -fl T^^rlll fff 
riBf. iFBt totsLr dHlmjrtd- ThK fii^ETLy 1»lunipid 
to Vr. iV Ilarr&Bh, M.m\ ii fdriiMt^ I'j br 

unirtpiVB^. , , „ 

F'AlliiLJ'-,*. Fj-i.^t. 

Zv^In tlkM^AinM' df Ibff Bjn^rmirjthaH ol 

^n*MtbPTL4 ILfiflUl Irritt)'*. 

tAStWwMl*^*iiv.,: 

Jtuia qnftUf wu SliHO U 5(i, 4*4 AW tb#.hil*<i;f»Jf 

J:^^^,l^^ Eiti ir*d. ^ _ 

Tflo )r«Btl»r i4 wKf floici, irM W I** WF 
ni^Lt. Itii qpil-in.ii.f i™tlM!r for Iha fBnrHT*^ *hu 
intJrtTiUfl a flihlfp't.'! BfBi^n. 

iDforqiiilLaei jjtfllipiit rerwTei iIibi ^itnratiTi 
f»W«l hM nd*.l Hr.t to iiT^fi-il li^rl^iiir m tlji 

Wit, BflBif T* Artlmr frtifc, ajinl li^, Jirtl-I Ji^rer .- 

4rf 4* ItrtM" bur. Tfifl CW*Mnfc(iH Ah i^Mvat. m^y 
WtatttaJ IB th* tom* 4>4Cp ia b Im IrtMl it ltr> W^lbc nand^*' 3%*Mt ii Bta^Hlflj uw 
jkTT 14 <q hHd tppHnUBiil of tka art* r Bl to 
OefBMd all ptvirtil iBtar*atii of |B«tpnU^" 

Ilia nntm wii itotiwli 

Tlix v-iu*^ TDt* af EJusInf «H BODodtd la tht 
fh^Jm^n, A^rr^iBTJ, B^iiMaff- 

afi«rTrM:<lAhald 10 «ltK]l nrr^D wlifiilidiuJ ntmip'ji in 
L.7»in]BTi«i wi-ih Uirnil-c!. Tbt b>EEn#ifeI flHitt^iUKri 
trqpq iitctrH -ilwn, C F*BttirttnBliBUSf4l, W, 

■^N'hT' /klllMi BUd 1I. 11. Ull4^. _ _ b nrf All Ml itl(*t ™ Mill 
jiiIt M*ved tb* t^n art f ai*r UAH- 1 
IBB. Tfa* dar* in EfLDq and sl*4r. 

ViElT THAtTI.AtfC*, FtwIit. 
TM KtaniT of Iba Jb^ Mr. J. K-oirW #l E*i»J;p 
m atMA Aff tv HEti Ji nt tht l^fnHill. 
W«l Vtaillvul, tkU liUnHU. L^n l^ti. B[Hipt<«lt.j| 
hh4i of OW WOUam, W«( lit »lft»« 

HAiM?^ ■*Mlf«MT prtflBl A ilUlB*lt5 i*f 

^^.'iSSiX'^siw 1*11 

I i,"it M4 uHM4nd thtt fan had Uh 

A flbnd HBt*li An** PfcwfcT- 

S ii*!**' ■'»*»'^^ ™1 ™' 

il il l! 11^1" Li«4pi::kH ilj* Muytr (Ali*rfOiTi A. 

M. E^ilnLx, -i.L',) iir0Bji:EEd u r«r b miunrmii MiMiaUtfpi 

ID ttia Ith'Al ^^^^ "^^ ACrMHin 11' tb* upLtnl 

qn^liulBCcr- iieunDrirT:tm, un<tnr Uia BUpi^Bt tf 

.r^liD Aintinl.&itn A'BHH»^[tii. jtiTDi i^ellnii 
I^Aok «*>d EtfvpfciriAft CflUfHH j' 1 «mnitfJ»M iIbbi JO1I ]l B ii'4iiir;i.n«4l':riflM. J tnLnnif laOi fMM'tHWfVMinf «f* H afwl 

J'bi* l.iiii^ov ritir"* r^iani^tacBd oti Thoj-nUr lajlh* ififci*! Enlk ■rrrjt* frtw- Jltdten laplndM 
■oTi|h1tf .-...n. ID ►Nr L(nlw4T I»n*rt™T"if »i K»*'^irL: IraiiK »t liJ.* b.bi- liwt amd BtootdtelBM?, ]-J..'-i 
h /nimLiiii;-- ir;-ii :br» jafciEf eoBtta?* whs. h -«t ■ *b4 Elfti fciD. (JlfBt-riBia), I p.it. (taaiad -ekail . 
B*feplft[ iwrin' dum 4.*fh. 1h pftifioui rft*ri thu Me piiL [li'rt>flkMa']|BnLl 1h4>} p^M, (Atit lAd iBana 
Mj-^foiKiULuiniiJiJi. juil iTirnuuTVirin linlnfthli f^iih- rtw"^ i ^bilt lb* apmi*! Jor faur**a and BttMiliP.H 

bmi-q, lliln IP ih* ei.rrt.tlnil\hattlntH^ntTt''v jttVfl* til 1,^ : ViB [<.ltld44Btoi fM- [IM llril 

th[jl-LTnLi*ii!h Mipyli- hBi !«■ tacimd hj- ih* (nitft- mveut at tiif <Uf. Vi« i^i».r\-*\nm Hu&db, wiLL 1«b»b 
latf aioH. ^^.^'1 toni pf Jb¥ *M 4L i^aMiiii t*- th* ^biMoi:1l i-a UnM tn lUn *t 2 p.ei., 44d 1 |iiiTlt^ 
n*ij*d-4ii »rjHPi]»Pi equal m cho cdtftt ol wit or p.ioil ftsl-i nav Mp«l#i at tbt pott, JfintiL^ 

^' ' .. n- |pM«#iuLnn t'i4i fBlJiUbaa nf int partj, Au^traJiBH 

RhdUld l^iHrSr »r* rTralilp^l KCrv:iL]iit nf ttltmBiJr, Bj:.iE 
n^lvT^iiB fnUl Pvv aild{.hni**iB nH^rrimi. 
tlW i>w<atd bii AtilQ t4 hpbTQ]^flat« tti« Bni^ HunEli 
^qil EiB m^T l» f'tUdHBil far<BH In lA'bitaff^i^t ilCttoiwi IP tht N««mrtL« iliiilrlA Tlwn llli*^ Bft 
tdl kocfc. 'Chte^ntwjl ipHn pbi Hi Ud (at L!n 
-pft^-tBQBi.tLj, ThQ BKuHBf pI t^J* ifetf* AnU* It/ 
{bM'Wiwt*!* ttlBBi ja.itfiiEfisHrt.ar.lbB'Bti^.^y 
EiMH m jdH naniitUlWM vhkA a^ b thv UAat'. 
4i44^''«Brto .tpi lrli«tbBjiri««pftliwttftnrf 
lbwlUaf«*ju«f«l^ Biail tMJa fBtfiw ft) lUttei 
Iht diBlta^ ^kSfc iHHt Aaj tVnHtHH «t 
ai 1 1I lift E iiiliimiiM^ir li prlin 

HEETINO THE lUNBOa' DCLtOClAn 

JPQABIX 

taie smTATTpW e^utic&u Tlu UEhwi' Ud«^ti B«nl <v>L ti>i« (porai^^ .4iE 
tKa f fBdaa ^flll, ]4qiri:*iLJ^ and Hi bi ihiuI tIUi 
hI>4b4 AHCaiili) Ir^^Pntvi Mr, Admm. Cank, prt- 
■^Ismt ^ tlu Bitam' A«i«e^Btld*, wbb in tb« e4nsr. 
Each t*M* «ai nfina**tad, b^J b]| Cti« diHriH 
oflldV pWPTitL titP Ant T™i«« WBt tb» rt- 

Wpttn »f )fr. bLflDf? I tApir ^ tEd lattir at ibt 

mrtBlBWttu-r, «xpnHii]Fit>**^UtB|uth «l 
BiMn tit a Wpt tbt |trwiBlRiDB4tatliiB VttmSt* * 

]tf ft ItinnnT'i Tupl* WJfl »4d U fflHow* HfdnBFi 
7uvr^, LiHit.l. ifr. CnrkiTt ncnv**^ "WtBii^^ tt lh< ;ftB..«, B^ tfrtLppar^ irlulfl tr^uhJarv^ir rcnrfi 
IbJ ^'«r4t<ni. AftBr Enr tjr^ 
llfU M Sthir^tjT ilock Ho** imaaT uas * lot or 
liBBlwig niA fill' "o^B (bu ik^ tiwa 
WKbMi bLt lb* r«Jtktal ablI aibibLI* 
■nialH tf «t koBBt 'bmtmm bf , Bnd t( Sbh Uttv IH 
SB>lBwfnHfwJih*ba*MatT<atwfald tt 
^m* ■* a ■■■vHb { all WW m^iiilwtif 
1^ laHaiMifl tot IhBlaiyTinlMta Hwi- 

t '- ta lajr, antHf lb* Iht^'eia^ C^Lw U 

. U II ft kopd W tvik tr>.BlMiVpt h) 

s;4aet wtimt^ 'st IbaTljErvi W«tlBr ttB«li«BB» bal 
EtrE KoH^, fWMBa, uH »ir Aftkardn KardE^ 
fBil io ctl tHnfdi Bl4UnivM4t Uvfa A*«1d if MKttM^ftEVAHB abTa Ilta«4f »^VWhl«%;^^d^(m'^W 
irrEE opMi witb ru Vaidta HahLl* mHaf'-wOd Baiar, 
R*.r\H<3H, aikd ALL lU^M ituf rBttIt Ycat fa. thn 

, .^^ ...... „ orinr TJBTLird. VtltH^ bIijiiLiI Iib A-btft Is ^.lpJIIE ior 

Ukam' A-MwaMlmt. t*Alt» Hull, It*WO**fjB. i . il« -LVn- VaBrB-UlJ HllK^^'itp fr*« Thn "Jfl'W 
lit 4(!kq(virhJ(Ft tkt tvoHft of f aar lattv Af Ihi 
invravl. jiifavailiiH na Iht b had bHik nkfn 

lhri>uiFhaq.t tJqti diBt>wt, toii tiimi n kB«J^l;r kjBii d>. 

tldiJ ae«]Pt TK<HHMifcieii«lJT(rpOfliiB, HT.^ MtJn;; 

■B ta hmij 1. 1 {t«i*k)u tfldrt iLti notiot nr vro' 
prier^ ■n^l BljirthaimtMo* M In iKd ubLitir al m 

f^aferpDH to WttHa dUltBTI ol i]«t4ll IbtkflBj vf 

irn^tiBK a pHiBunt BBMnl B|pBBBH?kt. la ivplj, 
I *m, afW rdbaattlBn wiUi M>* fitifiritiHin 011 u biw 
EAhaJflmolB jpj liHEora, iii«Uvci*d to b»i lEnt - 
th«T EBBHrt Bfr^ n rMBiptioy n( W^iffk ou tin 
ctjntwnotltrniiaHla, bwuBfl tlt6 ULrnifFHt iotl^n- 
wntbv bqW^hIuc iBPh pMpif^U Lu Ehfp tt- 
M«f^.|TvU* vt«Pi4«*efttatut«- lb tiiB uffflr iu4t 
w-'tiln* tha aiUifihB* td Ihfir inttra m Sf Brtdi 
li$ilt>t^ (j^MnlfA V4B tlwt fb«» ihwtl ^ 
lltHMlB'iri^ Iff^prjl. la th0 (tMM vkiBfa wm v 

'tiijvr U&Kf Pn tha siiBbWiiid^ pcfljwwU 
Iblrr hB^ BHbnHi ■ at tbiup HtLi.£h 

'((^ not: Mi^kt. 'rh4 mbiMi lar* tnoiiit 
UliebM ^taik ib* inowM^a n(a«MiOH^ 1^ 
ttt* kafluar foJJ of t^ipft^ 
H Bt B rtt^4^Hp :jL;tB»ta!WlP ^ i^lHBtJbv 

V. MtifBRtW-iw w» 'li^l ^pUtJi '•nt a.Tttrto*. 
nft^E urtMatt; I laay itl^ilii* 

iMii iin]B *-Jh ilH PTiMiff. •Bi(pM*tl***»f%": 

E«d ti> thn rir>».iLt rUubo** tkte :^ . tlifB|p. . inil 
ihar tvi 1hdWl■■^ .iLMrfioaiirtHi^ttritiafiliiiC^ 
p/itjrff^M ti-, r r.-. nq dariiyp " *•* W'- 
romrprciK-.j. iv' i.r-n I iiLi^ainni but an dMttvitntcl 
llmt Tot tlu- luuur. iiLiii.' w->lE d^t) pnl^ Bifb th*{f 
B*ii iiHBei»' l"iL'- i'iifw \h^tff-^r* muni drtlfjit 
tci jttur [J»aJ'.r:uJ4 111 ,■ :J-'i^:;ii^: in .- lufertD B*, toil 
«mE hornajj I.- L'.".rn'ri Hy.Hi 
bCkti1L«d ftt tjimr l.'slirtcliVB 
Eriiljr, F. Ec^Skir." 

Tnp iBtEvF wa* fJi« lubjiaat of 4M)i»ra' l> 
wai Fln^Jf rni jlti .E UiPl tlio iMvi iwuaaao^k that 
l^riRE wnthTdUiil tB Uf- E[nnBVBrB|iif Unri!; 
io't*S^ A Bfiti^T fif BtttiMi fropi Mm Witt i^btJihtiI 
iaiiyintn tit* rffi - iM Jin afjinif*^ ■b*bUA|5* 
c«1Jad t-i wnn *B iyi4>-iblfli tin fjMilar Wf»la. bt 
Dif>!'t Bdrliabtfl tt> d:» IB ww^mti f&tlwM^iBri^ 
wririMait at iinil*r-N>i4 viw, ffeit^. iBMiUiijT t A b* 

M i at \viiiiii»j. WW 4ti*aii^ 'M^^* 

ntHJ.'A friw tl« l>l*t» ItHfe* WW*!-: 

Tliiir tn pil*rftrt tta irf' tht' jUipit^ ■ -n -lilt. i'tin UhIiL*!! Sttti}itM I'll .^1 .-.f hO-.L :^ I4mijx iht^ lltTri 
tihi'Tip*— 'E bbi, janri AttiBn L-u^unrpttd ^ialSi **4f*w W tlis 4|rtifW]ttiBp4; 

f tiktni".Plnttl*Sff|fl*t"*Ail Iwl.-l't hMd MIWaiibTf. fa* ilHt?i.l 
ii']»riflc tli-M'r.'Tirsi^*' of |i«t'"'i"'''lnt,P*' -■ ■. 
1.1 rp'iM'dli iji'itii iiTiiLtT*tiS«'BTVIll**.MW 
WNi.ili llbr I'i^.i.i™ iioir *.Eirtii,( hWttrtt'tW'i^UtJ.^ 

YliM ^i't(>r iJtitLua nf mDltdn tra» it^Mttfit m a 
r*n.lni:L.u ^ 'rv^<--i tiLk! * BiwUBfl iB «(i<(tfWi!* 
A'.'h It iiB u-fi it\ linmlfLw rult' a«-%i4:irrtit^-iwK^ .mI.J j:-,-Ii1 
f alteninriB. 
TM wdli'imfinpiri irk, tiid Uit bcm '?l«r^'i « L..i>. pn.JJlM f.hr Ipail'iiif 
4;r«nl Hk1ii,ii»L ]t^r]lr ' 
|^[D«ibIm u DaL attrm^L' 
nn Ixi trn^BrJ to ■C'.-T 

dM40jC fio «pil af jfA^K^ wrli, iiid Ult bcm '?l«r^'i 
ibnUb^t tarouriti!. lit bpp iiL^nrv ni yiArfi ami lib 

|*ltLt1™ JJlBpflC, nn^l. lir IP [r#i..>l-t*.i [h 1* IjI 
11 huiiH loaLih hum 1 r ^ ^ ' Jv.un.l m ftbil r k^wiI 
not tar mJnilErrt hli S' 'I:iii3l':t b.nld 

tb«t BUMUTaii ttnttni wjLIl !liIii hi. WillLiL:illll If n \m.*\ 
vrrltUD tilt Hft iliE-r, AihJ, 4ii li-' i> 4 itrunUVBT, 
Wi[[ b* ppl EO tnHlbL^ Ir^f iiAtt iiMhrnt. r^kirHun. 
Ctf, U^nrairp Iiba]i«bb ih.ruuitLi a i^hnru'^nk pr(F|iv?< 
ilad^ Bod '^Lth iBrk > I1UL isuLniat afl L'h!. LJEb.W- 
ihiralA b* allLfV to ILtd bp tlin I uF iJit bia'-i^, bl >t 
fHr a> rtAfuiCr&M] P COnlfwfAil. ^ fr.i'i » Jr^.r bLib» 
a< PiLcfc:N(riw.i>IA'U^mf'^i» I>iinLr«.Tt m-^t.i Tim. t F:^q: 

rt'lB j^lilt 'inid'P'''!'"^''^"^ ]irQtult3 Lp Ei^L l^n 43. 
tnEl1nMi:^*li^ .of .jU* PUtBLilB lIltJltdL U LbtFl 

IliadkiU^ 4f wW^t'^li'^ '^IHtflp «4d fb* ptrvlUkN' 
.Bi^i>li|^^:'B«jrie^ r«^tt^ 

Tltr^&iHi] 
mow ai<a lU^Uk^miwiwiT.^ 

MrirUiXTrNr, FniBT. 
9wiiii<]» Ur4^l«ap,udtti]u:tin'4 Ua** lu^j pflvtc^icd 
Tar tin- V.tt.C- Gnnd Ncif.iniiil !fr*r^'lc^hc*r. 

' A KOVi iImI i\t bV4i9«« H-ui i]e)pn l]An t:we-n,mK On 
tWa QnHiil NBtlAiE. F,At\f m T'~ir ii-^^ -I'^l wm 

tnMk-^dtatsfc tn 7 Ert I t^■■^ tliP- r-l^'fl] k-f-KiBUfi tuf 
t ifinrnri' J in 1[i*i riTP^ninp (■> :1 ^■^ 1. iJa;ckl:_'JLE 
Eimif.^*! tt 'J'^t l-J iLliif Wlliulil (E. HI ii"l*tl 

tba BurillB ttmai ]j-j[3/«.ti t»jw lai-lieJ towia 
£.'J[H> 4^ 7 t* 4p Bud ^iiU^nEu td w^B i. LLXKk Bt LUO lo 

iM in T AH maui mat r*^ £s*jh^ u> ^ 

ajid BtaiV l«yO:>^^W 

I Q f^t 1 T¥aU«, fi!!^iyWttSl^^-l1^ I t, 
LliBB-ftauv-. ViKlirWt Ibr tbe ricfi tx^ ma i»-tiW t— 

'■T4 Tfcr*, ^'fitirff luil fVYt*^g#"l naailipirj, — 
Win™- N 1 j-iri'j 'li ittiiwq. T%' A. 

SflU.y. V. LWi b, U. .1. tiniPiinli H; J it^s {IT onlir 0.10? h^M laf.' Hitif ^i^iylKm than 

rrwF Jb IoumI n^C ihr Imiiwdti^ favnar ia »VHi 
Erxittl roali'aljiHi ialialj hj i^*prr. fnf UwufffT- 
En^ for lEia ytrnr, lU,i^7 Oinv a drcwTans 

flMTfflT^ M ?-^ri1 prfr^nl,'. ■nm-inir I'll ttv Bhitrt- 

BfA l'f |iFi-.Eni Mitr.. El-P^1. ^TT^niJ VrTol Iwhi^ tn 

liiBlHd pU]i]^!i '■a^^'^Ly <'riflY^iH fnrn cbiirflf 
by tlia Anipri.'iMi B(*i'ij<iii inf tuj'fTP, nni ttiry ani 
flWUl^ ia.Uta ■rtimwtttl (tipiriEiiitJi»n f^f [lucnhMor 
vtlk ^Airiw A'l^l^ F^'^' '' lin^iMh ^ rarhef 

mnra than itiu qiitnlntj thvy Wh 41m^ f(Hr 

Krt^ri^pT nifhiiD pnid p-p En EElli bp- 
hiDlk WHB ihntfl^FlffCLn Lh 
0 ari^iirt^l »itffD.Jj^ BLtcalihU 
thriHipflii'Mi . ^ii'l 'li:Li ■M.ltr Id buEi- a in dbIj BuliraJ ' 
OtirrJUTii "'^ '■ '"' "** mEben™ tauLtr f 

■rta DfmBB}«B* hiha ar^' AitBfviMd. l*H ! T. .-nV, .,[.,. h^upkI to Iuitp •aBFTkLn^ 1 

iM'ltW'Mtel^MttH'pr fJiUw. Tb^ |«rjitti*rL.v..Blviit iNem t^ flrtDmimrl pr.^ , 
4aW<tiAt W i mrt aT ifhpilHin a^ fV^irtii Hf | Kirt, ikt- b«Eir nlnt. Tij^ti^DB I'h^EtMf to p^^ir n-^i 
.^^r::|^^^^mg^ by Ifr. Hiarr B. Fttbtr H , w^fh ,HcivjoaBl h^^karwi. nioir^y IadlIiip Tti* l^vtpiitvtim nKnwtwn OmtkdwtH h* uti-u- 
t-ind l^v utiLttDM Iwlnftoa Adaiplii El. llnV 
lirL^B. t'drt'itwiil'dElmA aod i:hBL»Ba. rnkinni] 
■■4 Lf^bbB-rrit. f^h«m* aad tianw Hill. Uaka 
■ad ilt'ltern Can^bridp. la wir adnrlliiiii 
DolDmap W1IE ha Jxnan lnf.inBat^B. n^Mum lbe 

B»#BikP of trvtBlT. 

I'ht dinw lur m^-fiiu] ot tb* OaEdlatr 
f^fclEj f * Cm. tooh ptaoB an VfcdaaBdw^ b*A 
■«]lqA. Btii«»a;:.^Adi^M^ffa-.t'^^>^^ n^^lud^ 
^-.Rh V li t li f El l '*;* l|Ta:MnnT<>n|.iiB ]-llt1i ijilf; 

■ ■ ■ - *pfS£^ ' ■ - ■ '^l'*^ J'!?!lSS!^i'i2iai.^iS5"l!^K-ri^^ f^rtj^ri.T nif 

rrr..» '!<nvi'tnib*pUt>?''i)B JL^Bii. hat '^ivi aJEMd 1 1- ' M<'<l'.<Lm hn< r^rii 
E4 'itk BMtMte. tiin>iivliMii. ^irl 'ii:Li -alt ;i4i^'';Aaj|utt._^ Ta^^NnHluf^lht OrHhl Iti^. to ^ JnlTi II 
..mm^-^tii^ i^ihrtii. «biii. HOT 

iHllB^tni ltditll "iif a laxKB nmrnW i4 ha^Ui. 
llha.iiiidjjb^pRB. v^Lrb priitfipall)- wtiipfi*ti 
t(f tf^irtiBl WonK AHitfeiaod Btflbiiic<^ ait Mfaf. 
tirt liUrBPln-^ nil* 1^ "1 l>Jf wrt *Ef*wc*b»i 
ntinfaHbavyDpmilkfr of Ihfi Jn\j wtk« "f *aFfc in 
l«Am, nfw« fff vhifh «u knovn ili* dBjr triv- 
TkmBf itli iKtUUitofj Id npirt Ibat M cUaliti- 

^tet^M^ 'fil tb* bilflUciB tea. hf* « Id* 
wiawBi .am imutv tUt. TV* Am 
tlaei oll(Bf^ M.;ir)H ' " ' " 
Eik-tjUi* DvU^^Vtth•' 

BavBBta Rfdgk 

tU X,*wih 4l WVMIitM IH t* « *r Mi^ tW 
ioarilut fciial an t^day taf.miHlagwTtia WAi« 
KrtP»B«. tta liKte d^to ba taknal 4w BtdtdH 
to WalBrfalL Tab ii td ba |MkrtaAHa dl al PbJII, a^d 
iK^o^lniL^d^ T^rhfliL BMn nt^/mta^An. Tlvi Bu)ll 

aitl ^ iil1-ifiipHi|! Hfavah rm»mttr* Bra La id^ tfac 
lufenlwn '.'I nttdNjuaTHTii unE 9»t»ti [trm w 
tTap^udro tdiTAi. El iM mt\^w^lt^A UiBl, vuAir fmr- 
nlttiil.0. IbK* will liB h itwdl tvu/Hs*: 

hBDdiL'in*s t'l- b* mo iitft'Aiujen^f n 

EBttttPtEfPBr D«it t^Aldrdpp tof l^a L^xpi* ItMd 
BbobIfm ^VmlSa^ ti^ AihlUld, Tun L-oatv II till 

■lala flButhnu. rmAr Th* pritxt Br» ■-"li^'alrer- 
bH] |)trttl llumbtr, rtrw* ta^ Ifr A ii^tral 1 'jrlt 
A|iwPf7 i £it, jCI. LI, il. tii**«it*il 1^ Ifl-pufl , 
ami r»Er a\ Mnrtan **A. afH^bt liJvn. prht^Dbnl 
br rimilEf Turuitr. fordiitvi (tnv, A Jbti.'^ ti4tja. 
W cif IftUdb intnliitn in ljl!*PHth*ff kJkVnwiLm in 
t^* >Tni<. tod i: L< BipaeLa4 lAat lbcr4 Will Vii t l«Lr 
nnmlp^ ef -pIt-b*. 

'f'Hidmt bt* lovitad ha ooi vInftiilBK riJnaitii ittr 
tbfl riKbt tg th* booEll At Kb* MafD* AnHavn Tar- 

'I'l.fl vYrl.rt*' L"p|np Jl TqaRlpi|tf«fl'(B TF.ln aluE lliEf 
bHuiLa tUhlmp tbit B<Nvit94l t>*l ihit ^i.-hE4It^' 

fTHckt^ OHuad AacfR^ Vur.1nt«r*a] ^ tliB forl^ 
DPi1.tfthr 

rbtf-TV^H-fmtAn !Pf milftf irlibi an JolaLitft 
aaoqUtM tb PaOj lt ^ Et thHa aftmiww. 

■ *ha:.i*ai*-i?* ■^1* Mrrti 

f^tad >*(# ia bit a Ihn4ir |ii*i i iid [i ^ li^ A Jvidaai af 

C^fclntBtnJMfiil^ Miat MMbhIM l><«J tot 
tbp iT*J rael of tba favt «44'«^,f^ ^ba. 

The Sfd'i^r^lBl' na ts-MUf^b-taBubBten it 
rdo^BUj V itli U* SabflilASB. 

Tai Bm™ ma llnil* IJ< TUB Conrnr. 
t^tmtn^ aOm nriBBBai^zt^iBTiT ^ 

Hr. EenatUi H^HhikIii Imt rvlun - l r.i rm-i- 
bav^fT)^ frflfpt a auHHihil Jidc^i^p tf^pr rljr.^nirln c|l,^ 
Mnulh Uwnt. tftflBBrlptm^ YbjUs r-.ht.iiii ' n id ra , 
Vmnft, OnflfflHi. wad FdiIm rtiitflhiii t.-.iftHiTiif i t?; 
]*H)mil*B. Hhnpnrti lh*t m ibiAL pimp* bi' rn;ind 
Btrtllant rood*, cipt^itk in l tr^BfaU diBlrh^i, 

■lirtTp lh* ilfta tfUIVtJ |i]iimLiBR IBKltn W HtM, MiiOolli 
MlirfK». ABi-j^liHT Inrpl I'Trlitt. Mr. 'T. A. Jlooi^, 

bH Jlut ffiwpSttsd B ivLp to t{ill|n)V«. 

LAWN IFNM*'- 
'na faHtmrlbf la lha ^rjartmnn (m Vi-^Bi^'k 
t*ica B»tr^^ Bfldtf 1_fco Kuajtl^ ^f tho fl^atli 
ITilnlAinl TaaBii A^ncuLirtB :--A fUfH ^ In Lkii 
irnriaa |b« naMw Tir^i.tr«ibnd a^rntnt irl w^t 
■TMlMv aillbaplarp^ ,.(r, «ir.-^T4tlitirH v. llUn 
B4t4ia, Bal^Bia i . L>Lnnit;, A«k](*J4 ♦* KjJiwr 

CPal- ia JUiB 4(HW'«ia^cffthHr iiii^ tb m >ri*<T Ort^ i fljffMff m ^»trf Wia pmd Jwiandi a^J iwU ujj tn tf^d, hat Ibo 
hhM'^wim«^ *V0%.-«M..:B^..fqai^..'!4..4amp 

fafiBiML fii wton ikfT iaA-'.a tnta l^.w^UMtt, 

all tlmiifb ilitrhnMmii aal ban anlttt a* a tqW 
«wA 4n MlBtl¥«t^ U lira fl*«d<« cf whkiti 
ttrr THmv iJii^ fikirti&jra. BnmD^ VHiE* WPT*^ 
iioK>ct«d *l tbt Bi vt (if l^a AupbmJB^ui MiHrtflaip; 

■Bid ArnrY ItoL^m 
IfiFZi Cbr^i awl Tilt. . I 

. LtrhtUd 
Dbr^ibi Ji4tL 
rwrllii, Tawiiih 

A 1.. : jiiLi:'\1 tovnt^i thMjufPtif lWlVoirfc1;jr pnVt uf Bndi 

iiiTF' ^iDn'iiV««--f4 (f^mO:. 4M(t*m4.ir 11i4-ht^fia4 

pii ni elibalme^ feitr^^ibB'm^'-'^t^fl^: W Wtt 

inyd, 

Th* fallotptnff .'ArHjpHAilfta. taiUt .'<ti1. 
■iuriAt at tliH'Wfr tWtb)« <if ttfl'ffMytow n H tiu , 
avd; thut iiB« mw; #lw*» diffcti»rti 
ift ntiwateiwwb tlm iwo ypita 
c BTmn. «Tn patM •^jwha'' eanow;^ 

rhClo. mill Hj» r»-"Dd IMlBliltK Amtt. NO CIUfiQ& f«EK JtSSTE^ II. 41. 
\' Lip 4.,' ItfH^jf 'Ihi 

WmIih: 

Aifr4F- . 

T^p- pjcvirt^Lt.^ 

Ekin<Hin|k In L1 ^p 

nf fl.^tiT li.iJ^H It 

prrTtriufl, JiLi \ 11 
pn'HIP*' of lEio prill 

T^iU-liJ. lit 

II fc» ft Bt Lk El |l|lfhlB4H! 
(■I.UilKLj i<«ai*n. n |i 

.. |J1 Ld Ui 
. Ill la IS; 
, irj 1.3 ]] 

of 171 ih^ Lln*T iiwr^ 
diwli^iup a ■hirVMilnif 
il thlh tbt tapETeBMUl^ 
lifniTftikmnpftTatiitilii 
liiM'A* rtHM' isfl^-fi ; — 

"~ 1>il4:i.;pptiU[]- 

RntM Viiitti tlffmi^ and hnf tb^vtr'n- 

ilna jHar atn xa fuUov TNa Qandittpfc ^f^^^W-tblfti HMttw 
Jnvndlp (MB BPinnprat l-iapi»n>ai Iif ^JkY- 
cTbp^ <m tbP lc«J (rrvm, afirr irkitk' IhiT ^ 
BotJ-i-tkin Ihn ^ir-wHfnE nod '^irf-ktfMVlwita irf K 
diab^r^ iTiialiini I*r lb* cnn^tHiLnri* I& tba 'UTDv 
(ijr^elion puil UhAu. 

iiELE.i.vTirtr. 

TlVTF.r.^i'f H I I -■II I QTlLS-timiT. 
Tli.^ h-. uiPiTiLi"^ ^ u . "iiLLiiiunl liii ni^L IFrhh Vif; 
f.pll .wi-ij; '^ri.;' -.^. )p'J'i| iPKWiTpk LV.'JtrtllJ. 

ilaFiiKir.t I- ivr,.^ L I tiv .^1 print*, Ui Lil£i]'d 
: p-4rT.ivu l .^h Wi * K. Htjciltf (nHjBiv** tbil bf \% rrrT Eattiui. 

Tnfl ff.ttjjWjiid hr-a'* 'i -i >■ j I^JT'L .i.!"!- - .^ . 

r.i' ^*'ll MitLTBS .11 I'fil 'Lh'.lfi'.Tii I *r" ' liv 
^ th'IPtP. Tin* *A' H ^•Li^; I'l-.'iuJ il-Ln-f. Tf^'-^r.! 

..iWHiu ;. isjiLf 11". iV'v^f* ■:^f»■.^i•^ i.M-hv;'!, 

I'kifl. Iimtt Ui.adiir ipr. ' - A. 'M-XIcli I tvCriToA 
t!^^ T. IE- k;atDii fdw^n JkJ'i E.. KrunmiiDj : rci'tfrn fI pri.1 r,>.. _. 

--IB. (JlL .. K^a ^Biiflfl Lhb aad Mn«Bali]a 1 r. v.-mi^et,' --^ 
ti'iiim _ 

rr.i«i-H ... fl.fira 

"H"' f-i^hjaltni Villi.. Mm- '..hIh fif r-tnl for till? 
viar maj' hiP ^ivhu bn 1L(p 'Jb rd a* ayalniXlt b'iB 
4ii,lPElt-&t»*»*t,ttiit|p*a.niJita.u(..wM**?ld in 

t^tofiikiad nfhfe (rt^Sfi^flO^ tairf-rt**. «; hif ^ i Um m 
\^ ^PiD pf £^0^,4M'4 a auB vhfdi fiQH A 
■UdfiihT* wn^ towafdi-ooapohHitfihir'fitr tba attttff^ 
jTOWLB p |-n |irvda4lKia l^nnifl] rln^iUj^iK 

Itif rnlal tuiWilvrikr tmlbaM'li.t tnllio 14ldtlti* 

uw'imik td -Hi-ti-'.^iioi.rLlHfp at*tFfM<4'**:***^ffl*^T?^ 

JiljiriNHF hr' H* H . rb^lrn nilii^rL isf 
Hiiii'n R' lui-li r - 

.ThIn.Til 

imUf WK^l B^4 I^I' lL n 

ilrthrUl^ #BtU*.' iJm-V |i n pr fja*!.-:! 1 ,1- Ill's ffliLrtli t«rTn» H>l LiOuAm «1*i ■ 
Vhinti I'mitu' lK-r J ID 3<ltli1ll«m<, l^tJ^^.tlWI 
[.p*liBlt i1i''L]<i>i iavuin<4oiip m* wit ulwh^Alllfli 

llH iMnfC nMaollka w^tm'iWMJMiit*«t 

I'LDLIC 8KIIVICES KOH ' 
TO-MOItltOW. 7UIL BOXT. OR UIL FAU*. « 

awoni n f*i uim wuniiip. iilLli liiiMHI ottsnnau or Mi 
i»omni THHH Di-i^iERI. 

HOT OHI'T ETTTX lro£^L-Ti!W AT KVtV^ififtf^/^ 
■UT U ALWI HDta LM, BBiiMn [H Tm a H. miaAuk} 

IIimCH IIV KKflL.^Kn. 
I l'4thediBl.— ] IniT tTiTpiHi-iiP 11 " . [I, TUt. 
^1 if' ^lBWpi»a: ^-irip HihK^r EViTi JLuh, T. Ufir. O. 
il. W'aJ- 
Aji l^unW, TrBa[l*hi*.-*l*T. 

a.Bk., ZILttVi l8H.^>WlhJML.rTy3|L 

lri*tA HfJiwi. iL*ta»*j^-jiL_ 
Fir. >lkiJip''B Ih-dKT.-'Al Vm. 

^rrli'mB\ HaiuUa.— U *.M„ f tJB.. ba. lAs 

Dino. 

^i.twooa tail *t B, ir.^lli 0, iBlTpbr. J- 

EK. A«i)rBP'iL hramn- IIi11.->Tbi' Ittv. t/m*n lirWl" 

rtrihUiMiH Pl 1 1 , Sjn . J rrtin ^' uip^w*' , T li.Vr 

tft Vbt^'b, IlKrliPii IVidil.-^ i ts\.. Jilfib B.iA.H 1MB 
B ]ik I ? p B. Rl^K IE. J. [iHil. y. 3. AlVry. 

HU I'rtrt'*, l^r**'* .ht"*O.BiJ.-lL H.ID.i EW. E- 

lUil/TPH^k t I > I".. IC-»- K M. rjalfTiflft'lp- 
(llHiBli if V- AufVtlw. Scidrti JltT--B^ Dl 

jj^^-*^ibiBX »iBJ|rt*r*H.-i*f, JahB fiip — a, 11 

AplH||i^Uw.iFBli.^Bwl[lfr rV>rrl.-li, il>k-: 

T- riBukaBta ; Ti Ktt. "iWCr* I'aiil. 

J.ltBu. >f.iA, 

' Olllb*''. - Hb'-T r. naailJi*, B. roniiiiTAwtf 

£1 M^lrtf ' lAr '^^hicflF^^fl^St^ Tt^cAiTDLZ pawn roK A comcwnoit QUA$||m|ippEJ^^ 

.Bi 

■iiililr'.fiFI rifff*Tj. Sijf 'iSd H>ij . 
ABjI* c^unl- 

^%^t,ak4^ SaJl'mv.-ll.T. T J. ESMii^. , 

itmtWp IW <'borc>i, Omlii latk^WH.-litfaiirli: 

i>w-**-. J.KaaBaa*f,ltA^ U 

_. . .;;k^'Piiii!i*<..ii fc*. **i 7 

fVqlBiuur 1UL YatrL-^Lrtft^Itt BtT- Jr IL Moul-tH. 
\N.A..i'. n. Ti a.v<'. w. W. RfilMn. 
It iur*'-^ir-nc. hnrry Hs\im.~^t&f^ OftpBTjmn. Bunu* 

^^TVMdi'-T[, Eler. TZL L flHHl tv^v; T, Kit. f- t 

t^QWOVtrrATTnffAL. f 
p(tt^kr*^t ^H*r. K T. EhMT^B. iiudi. I 
Hn^rkt^^Ti-H - Ti^r. J 1' ][il1. A I ti h:pi9 7. 
INirvM-J 11.- T n. rdjr<r.i:r]i. i \ mil. Btid T E^ p m. 

Vjs.li.win -ll^P. Wsr'.iFPT Vji.*"-. U-X , H •1='! J. 

H>~. J. H. Ur^,-: T. Rcr. H. T feob^ 

^'4Uiarf4fai'H*ir.ii«iiu»uB, n. 

itMl^&f^m^ Ti fif*. JeiH^ J 
'|tr«.>.'AJBB^, Ll tD'3 r, t^oraw. cou* on on 

K-AftDLT r-UUSO^T 
ntm MM b4» bkBB iUb ii»4kn»* wr awatrt •* J" rMiPiiii^ -ni-»,J, 

"^p J||"-J] bT' II. Xr ^ V rriM. B.A-. *tlTnrit<*lP*a^ ^«i«rtiB*ai«l*5*^^S 
TBir n-^ph*<»*|JB ilUTii* UtHiBff wrf ^ l iit wifl llltl— 
tbiBkL Bad ^ntiit bUwIU In th« v^fiw, mi It atwaltiH 

BOM«li'v iMl]ini» U b^EvrhnuA. H»Mmm-0mM 
iH- ^Tch.^ii'. .t. B^ I4k«« it tL>tqri>ito.td*Hlr|kk«^ 

wJtv Aii^i'ifiiL lod BwrniuS^ ruTr HWHlB. 

■■Ml W. Hi. lli:AH?ti:— ]V-HT WPi^Viwar niriMaa kw 
urcJ br of Vn*rli(1h BmJ ■ktEimu, trmiTt^h I luSnH 
■fill LliMiMi iJ ifM* T»Brj, Juiina: *fi|rTi j>wiDa I 

r.^tT^]i tfpvTiB* hon r<nf It^ 4b(1 ftt^iWtiJ th" 
dit IimtUv BO JiBirrflBif tJtBl - 

la-f 1^ ' V '- ^ -X l*THi^T»Bi^ _^ 

itmtm 4 R(M< vl AutFi M m *f4 Ma 
i li*4 fnllf'J. JFVar*«-|"'rir*pEkl|h«| 
fn^ mrh viYTw. Bpd Bl inr Huli- \ nliAJ^^ ya" m — .. - . 
I B 1* I'nrilliuyl I.I' I'ii^l pnit.-nni.- rr..|r> "p piiM lirlowC -rtflpt- 
PTL*-lH>ri(jB(r fi.-.J kill iii.nipj. ud. S ^Ff^M^ftlf bpT-** 
tmur.^rifv iiiTT. l^.- iinl il 1-1- ill lb- iB^lrmr 
wA-^sane rrljiFn ih S >ii -I'll' ^rpiiii^jvi-<J 9 funfiaurd I&9 
tr™tftt.ftr,iit1i| ■ l■^.,■Jp^il^..lJ jiol rv.^*. -h^ti WBU.-Ynnrt 

iinif 1;- mrJi n nit TH. il a\ tuTUP iBA Ibl niBfk 

J jh''4Plm wn4 1..^ »lll I Pii-J*t* II^.VIl 

ll'i' nnr.inirliTal lf tomlittm* ui^'Tit 
l^n^.C il^ Waa jfTawPf vir.. 
nl.ti nnnl iitib-iplani iiMtb»^f™"f 
Irvi-I [.T ib*< ■h.-ji, dlEp :?*; tb«-'4fim^« 

l<l'n«ii-E -II' In 'ifp-DQ-Ell of ihlB V)k* Wi' 

p'-ilryl, 4N.i AI A] anill^iltt.WtWWiT. -JlfWRl'tll'lV 
rn|«n tll*tift>l \xi^i\-m^i.^ :;;.fWt'i5i».-fKl^?CT.Iw*t 

■Hfp-.jj Wf -tow 4tiiit?a. -KTcn?i*T.:v.iw«F %Ji*t *tt4 ■ 
Wntrtiflfift- ^r:WlibiMa^ ai4 atirBcnlTninTw 

■^f(Jb.*b«*alii**t'S"*wT 'F'^'*"|' uinliT fiv.^u.rnljlf' ^ 

w|ti^*p.tk*r.»*«b ha'l nirt th-*'Li .».^n7r-^'. i^ml fwtN 
t34bt *bp -ntTp ^ap t.pJTfi;, .^Li'ty. JiF-I ■ 
jq' 'fi4<l k>0*rfttLor. .\ f. iiur' -i^ *.ii,. 

and tmtt MBforti ju:: : ..v, l r r 1. :li-r' i- ■■■ . 
tnioA ntaUPp WH* ttll' 1 i-^JTf' I't'-y .n.Pu:L ir[ Wu- I 

jurEnpM in tilt «t»Ui#rtJ*t*^.LHtiw44t-_-4! UW 
bi'U^-^ Pi^rtAEllT Eliat 4o4iiunlnil ffdAt^ 
Tiirriiwai TdOiiJJ* Mii ti'mtb^m mTaffHa ilf*tr[tla i 
kifttul ai^ Jh^ hwail irf li^L' Ikl'Tor fTtnliifi^an cf 

.df^ iCEnrtrttt^ Bsd gn/KWi BTtoiLitJ vacihi u.-iKlurj 
lliniL Tva*Iti-it0UB 1^ Xi'h'j H rof^iu awRic^hl tliu | 
WLMkli fruiBi tfllEii.T dlBlnL-uL njr prudiiclkon o(J 
^^rs }\4ifl\^iim LliDUfli ronieir'bst. h'cak aitJ i>bi?<n fjHfel I'iiwt'i^ .-Itn J. F>4nt]rl-lIAj',ll' 

iiAPWST. 

AiJiflpil.I. nnltHHU-pi^,- l\f<t- f-TlLUwr^K ^ Ti 
ltl1L.l^l hil Chriiil Tk^^rTHfl\ IfclTopniilBB'rdd, to- pfpi-BE'p KiTivb^a 
mi' LiniPir InrBbnt . [IT *ai] J i pxiaAip HffTtw, ■ 

|ldtlilil>t^/«^.-t lt-<j4. I'lm-L^. EBonlar Bad 
-H*r,W a.. Bti4Mnp, 11 Vmni MiT tkil Ki4 vMtmI^uA p 

SihhTA. '■mitl phf*p,1aAd; lupWi^PtO. 

Md trr rilmnlTtii BBd DiBdMBK mdnii - 
pHl Ifl Bkf nluBlr -Phvi taitt vttuniiUn maillTi itaiiBa rittiielii nr4B.jM1i:^»9l*ttk'lk^ OTUIiH 
I'^Tiitaiiaa rittiielii Hf**- 
l+a'^ Milt ' p m. 
AtiiUMi^il^ I'm kiiw'iiBTii ' **> MJiplt'i TTtp* PHift t-j Liridln'n iiui] iwf>^ from T(i -rat E4J1TOW ^ii' rnc rtEitALo. 
■St^ mmwlin^: tmt«f, -wra^ft^ i^r * 

lew Umi t?#pt.-:*U*|f,#ijf:r-tk#»ta>™ti*,p;T«w 
alk-WBd a NWVtt H«* ■^^■■•Wr fMtpaJj'^rtr 
'■bBiLk Ifljriiikfta*,**. <b4 *rtWi wrwiBii*(.Li*-ir 
[^MiilaikatJ^i Hd^taiiHtlaHv }-||t Ih II f^un 
who mi B Kb* EliiyrtrWJitP(l*Wi*^FIlBi ^c^"FFPT^ 

drpillEB lk<i p4B»W^lt<Mf Wt^1Ulrt«ail^> 

wl*hluJLnl-;ti |liftt«fllff«B'alr[WS!U)f Bl |L«Ft4fl-3 
I Jl t^Bl iLck* art rliK^Ut \ij r|q4nqtlD« uf dMEn)r< 
k-Ld* Jmp<B|, tr, : ,^;^] tknr rlt» HfifB whiL-h «fl 
rrnattriJ -ra darifuctET* bl NtsTlb l^uanf-lfraii i 

TBTHtT hbImhwb in Na* ^[^uEli Vi' 
t>fcOW M doabt nt Iba itattwtiitB that tlLK*«-,„ „ „ .^ii.v 

Bt#nip^n«t bxkI fn^kiBM, En QLj^rpklanJ. Lut J ' i>f dtpj^intr, i^^i^' ft-* ^n'tiMn 
Wp«UpalBtwt1!fc*llli«a n=ii^r^'^»^"r kJnalEpaK I Eit jffaal a^it^o.LB^^l 

oiQB«oriamliMiB»al]03Mt»luntrp.Ei,Mil: Kct to IV *olE p+WUfity M lI* iKtu^ht 

""^VlL ^ri*l*^j.n''r.' ^-..linl^ «i M^'^ li ^iJrilv**ra^tnt Bul irtilt^t^lj '"^^ 

aiid) UiB Wpttarj ir i ti'.Jh jtiij .mj |."-tkini-i; itiBi, | . ^ 

rlirjktitli rti'PTTitBBT, ri;.lyrJtiT ■.(M'niiir puiiif* 1 ly 
[tiv«™"' *ai ticki PipV lAtB T*^* I'S-l-i' C^^n itr^-l i. n. 

AI *llf f*l*, li»fl li'flkl finflfWii fO-HTirerl hnvi 
Emm amuu for rlt* I** ^'5 .fa**" Kon^h lJum-i'- 

jxad, knd iiPWCftt i*<pWBIi 'iptTlm rjL:l*p rM'H INi-i 
rtir r:hki'L4t diilrirtjoE CBTIrtrC'Lfii , kii.; I h. p^■,■ ^l^> 

r*Ttoml Bf id*nn* nf Ultu aJi ? ' ■■^■"^ ■ ^^^f U'"'' 
hlUi ti^ki B0B1* r*«» 

pj'crlit— UBiW J flE P^*»^' ■■" ^ ' .ir. iiinl^ ,1; 

cltw mr^Katiun wiJiln tfie U-i'- lii..h1.- i. 
BUlout Pt" anr It'l^" f[it'lw-N.j-.TJr.r[^. in iJi- 
Ktut flE<Jj»#«4l*t J PO IJ^ H ^ In ^w" TI- '"■ n 

•nd Rlf DD> Whfl tBDWP tEip. L...^.il.iLr .■iiiiri ■ 
ter ef WBrt"En OOlltill^-TiB-. In-it /T-..I illTn*,H 

and ttw Uitt lirv/f^ife* >•-- I^p '.iV. -'Ji Hrtiarf, T v,Bi. _ 
p.™. Sfr ^L^ari ft. 

filL.^ti-wI. 

' M^Hiv.Ji^rfrTnpcnBhieBllH .irolicn' Elatl. Cb4 t.-3 FiDh Ht-A-C, 7Ttji^^ HBP 

ATQlJ■■lt&U<JD^.n|l- — 
WHtiatr Ixttaipbq rkwHLML W 
- ,M(f*J M tl!.» jri.tnjp'.iltn HrWiJ 

Ihnm rimlP. 1^ Ip4*>4L K'hH;^^ -ff : 
Tp.H.-C. iBd.vbri.uilbtnirtWP- Vp<bili'M|< . ^'V'll 
■Pi rTJ*ei|pplk-A. II. DlUKJ^Vl- iW-^t ifjt' '*^H* 
BWilMBrtTflL nuitp> ^.K'.yn. ; w, a*4^ 

(*A.TT.e[^)iiKJTBaMb**diBBit*r H'^r"ij':fLi^ 

tt^Ubf. #p»Aina* ■TSA- Bbo*r-Fi^^JBfri.i«a«ffip«r- 
lilfl^hii. im* t^nadBt n Intl^i^- 
(I'M Bfed w:.Ariitlii« >n|Mn>*tB J^^i3fflS»t5 '''jrf&JiBidt jw*)hilf-«p. ^ lr.*iirttBSk<>i^iMBB. [LSln!^ [■ptTSHiffiiiim. ^■■x^' -^i-i. 

" Bi.lrlrJl/SlB;i^l£lt»T,.«.:B*rtH.Ag4 Mr*-' nii.tT.i* . J-nt. ^1 'prt''wn,S^oi ., . __ 

niu^'filail.jrU* AM-4atioB. 'Dbl MMQHt-o~T4 KE- Hall-ii'*, Pl A , It. Id'TtiMWii, to^LJ" fSli 

%t,A.. rUi- Ji.bu Ibiad. Vort,. JCHEi^rl HaebFBkfe, PtfPp 
ni*p.iii]ijc>i. IVTiUfWi^flr Jrp*B«*, i^-.JJ', ™7* 
l -:.! . P>. UrFrilTB, Ai |lFrtl"«*i fciiB' tafBi.m^ 

■■ .^F. fll Ilk l»»T Niji. t. ^l. ' F*' 
trdpli^f™* rami™*** f VLXVaiATB ,/l<in.A-«l»A,up>taii«. [ ; jirfiwn 
lii<Jnjr Biapfei 

"an* tbq 

ry'^il.^ I< 
il' Jliri] iilifl riiftK, ..«4... i*atx, 

a^ LiBiinl^ rofl. i\-ai; \\.^\ \ 

Wlm Il E m r I'l i-.i M Id >-\TH>vAr Piioa iJCiEooIA 

mAw.M br f**^ '* *>" 

w'U iwfljaa Jb^j- jsift 

'rt^'™fl.',1r^"'l WhIi r*. .Tvir 1"^ IMtph f". 
le£S'?ltoi5itiii"''iO^^ »T«itain-iBflii*i* 
luS^^iMw V ItiM^' w»< MiPM} Mi. I. t.^t[irtoOj WII.CANSI*. PlW«r. 
™Bf!JJlT^!__l^jM,« Wilwnii p»l uUitAfiHMUaK , „, . 

t0 tbi iiiTilBt^B tti MCipftM Pb Wpi^iiw 
rrtnn. " lUaf ymni liWPf . • «P« 

afe4v tin MWIHM {ll AnhiilwO* AtlD> 

<j>n<n. n« hill ™t n»»h rlMm™ i«it-4 lo l"; 

TilrfT*M'iC<«™.-«"aplll™: Kmip. Skb. 

Mnltet Bm, lUcfsrd Bini, »ll J. IC'FulirKi. 

nolilnlRi, Pel* c;.[ii.ini.h W. KnipBl, Ut. 
0. tMim, Ju» Il'Oa. Lo'U". J"™ 

WpIkK, axina Mm™, U. Hilu™, J. ^I^^|l^l«^ 

Hr. J. H'PMlM, tVp "'^tfiJ^ 
Uh ■iiiwit, tha itiFIPPi^ Imnld Ud <t|*l 

■1 MiUf ^iinJ ««• UH ■""'»?■ ft! 
•■hiEipipMpi KM ttalatMtKl. OnkHib^ 

ill.kM,aJ4>i<p>ra(lki tUPthpl mcjkMbv 

i l^'i>»i"i'invj1.l'l«i', T'> p.ii It r>*f.]f. th.« .-_ 
f f«IH.fiH'f '■ 'irMKMtfl tffjr* .l.y"Ti.'lnpiln.LjB|l Kyj,,t. I.,! ^ 
-■,*II,ih.,Ln..| [ho pnni.iL^Upr* ML r.>:ii.rrlLftr. wilP Wi L1w.Pu.i1. P-tH. 

._™r.').'o™ .it..! Willi i-^i^rJI.iiml.... ™™ J"m fc^-, 

pmjiistfln raodirjn.s*li«Lrl.te Tjlt.nMtunj. On chp; _ — ^ 

lu^i ;i ...HUM. wiiLUlr H.mfl.AMl to i dtEOVKT 

do wJ«Ptar~f*l»**Wi«%«l*'nil^ ™ 

mXMim >V ■ HWillll* llin IhOm^U |[«li»«Vifl 44 
U' l*--l*:i JfirlpiW--*''"r4ni| 
■n™ J-*f. I1M Sk; iSh- rHTli ,l*« lib. 
hLQj. i^h iilt; -!*tli^^->i[;tHJ», ^tbtc llw vinen aww pi|iialEr d^(#nBi(wd lo 

itauinm- Ttt IWg imneiaMT traaip awdi tbat 
tMf kold arB^fint, lb« admi-iHt af ib<>pr 
^ ttafir dB0» u[)it le pa* 
i«plto "wwk Ofc tk* c^ofBrni.ie T«°P2?l!!i 
Hfi^ 1^ BaU« Qf Eh* pr.ipfHtaf*' 
it^^nrdAf ta ttB4 t^a moan' UtH*ai Up 'ppfl 
bDa 

kaai^ 1^ 
I litibBehl 

E tt'b bM 
Ja tlitM twt pnin^ tb*f tifca tiw^r 
Mlbtina th)ka*B^atbf tit aU wichfaiii 

(Avttn', wbvib n'N^Wiisli^^ 

ViBBEi^ AHHibti^d bBfi^jad^ 
HnkhBd ouHrit*-*^" 
cniLnpF. In fA* 
lbl]!f«'l t> ti 
iTBirtB hiT* bum t< 
ThvEB Ll a ^rfi dH 

IbP wiialfl oiitTpRi 'firr iBTwrpJ _ . 

bMB lErH^T B .Id. At fKWiPl tli9 FjCd aHtW 
tihara aJli lutcltliitCuiJipinT'a {□ai llaw Bia- 
Uad BtA tlTiLiBiJr tbQ f.\anm.% iWvnl, Ivar, BOi 
ba vftt Ulk>v HI llta iDltfOqlMi*^ iEad9> Tba 
dJff CqltlBTi* tl^U ™j l«H. Tta BlnM ^** 
TaAa4 10 4*na»'Ml| *h- fcrtnu^t Batfajriidaf 
kat. l^Tbivajatt da^ad wdlaC tha EM ad nm ofj^ Bt^^tiB ■Aiatlii'M ^ (HHinurti^a aH'fa 
CfplArt CJolh. AldtEiBBoH.. 
H, AtwEB, J4*. Vpim^Mif JMjupitd tb. J?* 
fltnr^hlL ta4ik iiftMoa W ™ t*"^- 

rrtiiah, Ifr. P. Pofff- .^ ( iWia H f n pibBiti*J tbt 
thrHBunntJ iPJOEt^ wkc^ ii™a;:i*»]n»ft^i*Br* 
1^, i^awiaa £kl Ita LaHbteM dub W ■ f ue^ 
VdlQl I WHp bHMC oalr lBil tWO«atcb« la lb* 

- ■ ^-^ p^BDJnf^tb* J ban dBEiBff.lkB..]lMtW*- 
i4fp«f^ OeM Wl^la-bdt 
HTW-pd HHiatbt 4* MMnt ^ iWt«H 4fBABit#rBfifiE(la\a. 1:t4FuilBc . ^ dBaUva'a «Uii«iaaaEt 

' tmlan 9 » ^ oa with la ■Ul Bad tot^a.,^J!i|fc.. ;T>B ™"p. WaiJDflU ; tit foW iP*>1^_»_**'!f ; aad a ananB^ ^ uitiiMfd with a fnnUhi baff« 1 

ita Ittt^. iTri T. TdaBpU. *ciri 

mmm mImv prMPtad wi[b b (npbf y Ve. P. TtbVJ 

had DiMkn * - WL—— .k^-M 
■, .iij^ ^.ulrj-i* |IL^'|'■ H a piwd [lEi'T^TrtiijU '..f 

M'J' I '-.^'i, - ni.'L uiM'U ttuiai^Ji HlAuioM^'.tmi-, 

,li;.L L'5. ij>. -t -^nk iiLPLv-h ti(:flr^EBppi "'T.i- iWl 

■cii[rii[ Lii^tri^-t EluK J4Lijlliy -^ii* i^'3i|hlijp»bd> 

,it'|^/iiiii(^tt^e**WIf^^ ■:MM»t*J..*.ii*.T*7 1 

nU^''h0ayJ^'lti 'Ni^ltt^i ptiMit|fii fnir-w tnMPil. 
fMl.lijrfly up I" tVr^r Hilt"! piJtuijjrl. T'n- 
klrEhla-nd Uitr1^#ar4 -^liL' <'LJiiliTiiif 1(i fHPfnp 

wmpKiMtrr -.m — — - hH nnWirnEtly Eii,'3rfl--'l?P'I-->Tr.i..itl nf 111.' >oi>t]UT- 

^n\lnia)Ka **dFtib,BBAtvPf;r™fllti,i^,''»fW J;;*,'^ "* i >LiV.L rlijn ■ "i^' ^■■'il^^^i^lP!:,;^^^ 1 

rjit tit»i jriwisiTtiqw-flt'Kirt^ B*iik-.:^iaijiE;*3r] 

lb^ ilatiatEwi] b-i^' fpillrBlilti I 

tat>p tha c^piktfoft b^inff nibai ffea \ A PlI^tl^E aI <M CVHDttI of 

\ 'CKuhuhuL r-iH.'Lc{:;.dr KtW ^v^lb VV^lBk, wai 
h^fil «l r-nir^, T^tL-EkaiE't-baiEdlap, ItpnlUi 
«tr4rt, t-^t^-NEur !ift(iFnL>cit, Tboc* wtra prtwatr 
^r, JeJiH M r,.A. f[i™ipBt), pn^ Mwiw- K 
I>Hj1p|.ILi. 1 . .UTrt-. W r.. .Uarriik,**, J. C, UffWBtd,| J E^qriAlQ^Mp- 

J.T. twUhN^-. ¥. Elkinn'i 5t,L,A., V. IVauy, ftVdoaafl^^fr: ^ - 

jB=i*ftlE*Ttib,l4.LA., J.^*1e«m. BP^LF. W.brtir, w' nrT""/!" .. IlilJE*^; 

f«BiBatan). Tb* pnOmr*! Luihpw" of P^«1inf | i»l'-liAI*t 
wt> 1 ra^apU^ o^ tb* Plft»ii£» Mi^i^niio^'a rfpnin iSpUpi 4*S'rtfcBl'rakiij*j^a . 
apD'n tlic 4(MaBrk BBil livLLdtacR. TL« rppnrt ipEi- I 
nplLli^^ **4Kktii«Dt»M'.rf r«r«Diit uid^ipaBTlitnrk 
iTju llie ^iw'- IMoirtr, «a ihu S^tL April. i?jL»'i, 

E.1 ld|ij«tf<.i a C^iFbI J^rftlPt nf £?i.j\'.lf. prJnr jilllj ia«dl- 
BiiaT thfl YnUowsiiJ LCtrni - .^'lln.1s:'^l^ nt itiilFP, 
iV*:U : (iritLl*/r' M .rt.. ^Mti-r. s.f.. ^il'ili, 

aeri ptttiai Bkid (kiPr3i.''ii-| ^.IT''. iNtjiiilm. i.rJ^^ . 

BiwiaE ilrwutiof* \--'< ■vi-Mjiufnr. i*iLit 

».p«llliUMiilio4i Icthia IS^iW ^g^ltJ^ iiOTEIfniO"lt 1 

llfl»riUor KTp^rtk, '-.'rOr I'hii* ffupcaiJitam *in<JkiBlpl . 
til f d^£i|ti TirlnMnAEEt intAe up a> futlua-k — ITjjh at i 
DHbrriii^llEu iriin IF, 4]iJl>1>; prim jp^ltH-rjr teuraa* 
iBtiit, fllU; }Jrl.:iP, tpciteiaua™! tpaciai, jawt, 
■BMt, pbIb^lm, ht(,» I*)^ . biifiLdiPKiand iatpr«*P- 
juubii, BrivtEluud, jL^-'j : rtlraiNiHitii, iaa- 

dBulaifH putt; raib. mmlnBUp prAti^s ni4 rti- 
M^twn, lu^'n^p t^Mirakina, comiunidMi, j£t,» ^t, 
£tM(t' laavjiiu « dvEh.1 l4]aaw«i j£~iui, ta viviak 
WUbA^Bi] tU »iLn of Titt^fi^, lruu):lLt ffutt Ib* Dill 
CKiAK IHIi'''. I'lgmi wu LhlU H toUL d«htl«l- 
aat^ta th* ^ih Ai-ri,l k»t r.ij'ik. .AK^p • *'iaa* 
^^kiili llfurtkr diaiuuuon rFl4U<^K Up Pfii«irp3 itcmi of 
I BliBWlirmi, ta wUA Hwn. Mij-tjp, Utrv'Y, 
Wllfiwib Bkell' P»i% Vr. Uabani moifrll tba adofi- 

th«i of tk* TVDDftt >^ )■ fABTM Uf hn 

nm^t^- b* liiiltlT napUb^tBd tb* pMratarf 
fK t^Hi i-rt iwiBi *m,t4lpta atuiflar io alueh bn 
A«d oiniBd pdI hb molttfBrieiD i ud irdDdaB duFjia 
dBnUf tAa Eut ibmr. Kt' lUn^ la atroadtiif tba 
H^f^ HBtbOwl tba fact V4t mna tioMBKotli^ 
nMr/ Mi TslBBlBriij Brtai trt a ffdnfdlK b< bil 
dUaCttb^^W inhiaai^l ll^tfftfMnnl 

awadi^ ■bifc* Iba Kaaipda tnok W» ^af Eul 
dava. Ur, WAt^ ba^ *«« h> mIbeTh H* 

tLdiQjtHit tba haft tba oPUinl toal* daaiv,«)P*BdBB< 
li «| la^r t^ twN^^H^BWild '[lci."irihta Ikiiipf tW ■* 1*™ BuitlM i liM or ] 

nuii.cmm- tii«tprtii«i« •tttftirtu'it ~iti« 

£ti*.rM>4 ««»• "."T!.*^. 

tiuViilii 
at cftitl* 

hut dew™ tB tirP*. 

■ri™i>tPiin«i»"i 

IQ AtftAlo 

|]«Lt^» ■ P**t i^P^ i-. H^- 
wLlhlb*tHik ^iiitfw' et' iiiKil niportrd Inn titw Rqulfa Jb^^tt^t mUi ' BBifl™" «" »»i'" 

tai^ "i"' " ' ''"I" niinlola 
^ fim Hint hn. I34(imjlf 

( 1. s. pB irntM. Si***- J iil*w^ 

rar=i»^«.'^J-i'.^n:^£^«"'" KiS5:?-pr:s-rsa.**ti^s«^^^ 

qadt IJtf *aitlil*y*rl*» lUi. bw*) iMtlntMipfclUPlWW fat lung tiM. Viitun !• Ol iritMf Olitot Uieoid tku P<>*'- 
wBI h I ■■ M mm ta wapiti, 111. 
^ ™ -^Wttau IhM. loi tin hothll Il'^Silii^Aiirtiib J. in: Twtt bl - <^ IbBhibh-'^ r ArTT ] 
XM- total BiriTbJB tkaom ^ b«>^BuEr^ o^kba 
ap ■PBMMy *— .-wp^^y P"^_[ " 

Uaaha bI liTat^ bB P*WBiM SbMMfiM^^. 

WBB cikTiicd 
Ptrr'ijiwiliH rai^Lif 
Tft*I»i I . t. 1 tuJb*B-. „ ^ 
I^lp<-|ip4l. H"BK4l]i)nn M. CTBrltBi ILL. 
At bnpit flniBdaj 4>ul4«. F nWtOKY .rl A|"l3HII , 

i i#*iiiti!PI.Fri*i5-, f_!l1ft., JiJl^i^^ Jl^i^liSt; 

ijjy asteii.'h™ pii^; I. i. jqL?. iMi^ *|lt ^ Ntto* 
\.l4tih** fc tlrli.i. ' 
i.LjBdTilk. IWik 
M liii.i^iM^.aiiii!N~™u^i>ii- s**" IHI.fi.IL OOPSAHli «1t1 rwiBi 

kBi-j»p<t!.jH 

IT) TiMpXiL-EPtdi A-MbJdp 
pa ttTfcBjijH Hit' ti™ ni *mtiuh*> »iii s^Jiiisr 

uf .■Joi hjl^l 

1 WNffe Ek< I. w. MKKrr, Ii4«lfp 

khir lUlIlT 
I<-I,| 

fb^lrl National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362849 |4Ft-«-i THE SYDNEY MORNING HETtAtD. SATUltDAT. Pl^" «* U i» cm- lift •n.-*''i «k» vidi (k« nHU that itx W imiIIbiib Tba kUUiliu tnnUad aUl 

for tbi |)vl klL mdi[IZL« u« u toUa^. !■ IBd 
Ihi iTicmi^ ruoKilr mUt of ^MtvBlll 

4. 1^ M ■■• . B.T^ 

,1^:. ■.l.i. ... 9,m . <XH 
^. .^i ..I UiHO MIV 

■i. 'm' iV. ... ..IhMil «J« 

, tjm ... WH ...»iu uuil wblumk -li«Hu t~;< 
Kwto IH iiJL, 57> M ; 1™ OUB thU'i 
MM ; l< mm- ^ Cvaaw'i qiuriw.lb- IbHtaH. 
<• M : Tia KhWi man no" til- ^ 
Hg ■•Ml ikPW <><>•"•< (''•^'"'o 

liTn iw ^ il nn hlud ittH flfiuB. 

LimSt' ™ -n™* «I mil i> •«* 

llU. " - i ' wil- - ^ ..— u. BDBbna fa iiiiinlii» ji™ f*" ™* '°''**' ***" 

■ uE * 11" h «iil«f imrtk™ Th" n<li-l»l liri ul npab of l»lliiw ftom 
'""*'"-■ -II iiiil'-lT'T- mil iin*ilil/ >»i Ms» flnml" fm Jnnp (ri«" in Tim- 

.W liiiS" 
I n W;*". ""J "P"ni I""*' , ^ 
for ^rfb* line IQ llltit t^li^ 
^ItpAfeor]/ not JW^*«3 itmml oil la IWI larpc ist4 
of ^^Hirtimy'* slti'itatlftM. luailnaflB cm- 
jijUdl 111.' Num« J» J«*!Fil^. U"^ >-<••* .,1, In im!iia'±iaa wM tli« Bta.ti wutoiH 

tha UbIUi! jLk.Litij«tlriii Jn l>.tiiliiEi r.h'.' (^jptiHa ot 
tMBow irrr ItoBdfa WklM, Vivteru. New uubL. 

i.i1..ft(nr>li tlarHpltp H^1,1}Tt — -- '■ '— uliM A* Ann. 
I^K3a»t AtBUA„ .... J 4k> iwi*a.')il^« Mlma~ i.tim ... 
fttin ... 

*.TM ... TjUJ ^.iw 
, A pviniiiilerefjfl fdlinjf-"!! in *l»pK<»l 1" tliD rtlp* 

E Lf..:ii!l'.. TVn?i^T^ 41 L>^fl ]ui , ^„ i^^^ fij, ^tor^ 41 E:ii4^1ui<I kii 
....;r If.j-innw 3ji ^rT»i;rieii. I ,^,j„.|,„|..rt n 2j ^^jnn™Oi», ^vfidfv fi*»Vj 
I 81j.ei» Bail lin lout ■ f tif . athimU L:i.423 wkfkL AitlH vad of Ha/ 

" " IJtfamrllioi lliat >»<>#i». «•» 

•4I^'';^mL> >ni atlii.1 fll^.::o|utiK..':'lii^j^'. 
' l«^ift«4 "aaika. bniiyr * rvd^p^ ^'.saNr'Im. 
MnriH|Urad with tb0 qna^litr Jk IW. 
atnaoe la jkiuballHi iMattcai agMaal IM 
...L- laa Ian foIWwill Ibll WMk uMar 

riHol 11 tMlt. taliittiai. (ItlBttcklUili aa4 

liv^^, % fl.I ; CMinii) Bi^r, It terj (aid fl<«, il la atlll jllnr III. hiftim 
Ha 111; !>i'i>L>it.ii Tnianr, I Uuu wla otUllMd 1 mntli IMA. vkta t^w 
IlifcwaM in AtirwiUui aad ^vattaliaa nautau 
daftrMUaA kt ^^^MI|| <-L.Di|4t[t1"ti •'lil eh ^^4 pfa- 

TItP p.fiaaiii rr^'tr naa io <vppar vhltji ooenmid 
alto- ^ Hd Tta])«]CiTvlj. 

I A i«t of faiari wtn ploo^ ent tti' 

» tova aatLtri. uaoctad. cdwartil I 

Ida ^ • liu o( tUlk BM, lOa ; looauaaartii 
■dk II Iki aaailitnniit : 1!>1iil>.»nga taaki, !«• 
Hall vrata Hoaia ihL«I. Ci|a par la. tUta 
auniaalaa ■aaria «IIHI ovilci Uunauwr chabcad 
5iia a> ti eil.a*<l IKI la^ .mtaitail. il> Ihl U 

•1. 19 kH at atillaii <nn rlicad II ITa M.,^ , 

U daairlattiiia it jBli |;aala laaata a(»>^« 
PwaaaBHCUh id na la maa iailaawi aifad. 
bat HiK palga lonU Ih riadad (oi a Uia. UO Waa 
ar*aal»vifa« riaftM ta anira vmlaakrilt 
Ii4]d in (aal aul liaaaauU, llllb. II ^ till 11- -iiif i^ranaa. uuil 9U;v^tis;^ 

jaafmal thi-aaitlN na Mvl^'^ 
j(an(«l l.ltljt jVlwt.St**'' .. - 

Da Ob « r,iow'."*e^!fe*S4«i!M- ■^a'^^ 

a.wi>ral«MiJ;-Al 1 Oo6ita**1 
J et Bv.It.^)-. ii| ; Bialt .J K.'ir 8nol» Waha, 

; Ku>l»II'i - ■ " 

M . fliLtjn ikn' . . 

I aiJ ua, to'-Mi sua <(i™iii»- ■ - wj Itn oa al*lE atoJ^ 

■■ ti^b. TfS 
Maft." Li 111 I ■wfiUaaail njftifhj i1 aa lod. 
iiaflaa>aMiUa)ai4iaianaiaa AialT at ZU 
aai£tl llafoaMt. aadur. raaaaahialr. ilfsii — : — r 
Ifa ■■i £>j 1 h fw «rta tMl M'- ruiirfiTiljf. CWm 
Hi vitk taut liHli dcwl udrHpu^i 
HW Hd liiwirl nl4 It 31 U «kd Tn 

Inat «A«wt«at inJ Wcb pltami wl til l-h < 

1 boH Krtuu taty In Ad : I t«a FimA «fH*. 'ff 
HrUr, I IkJ : bu riHii i A t^is ^ 

wdA, j:; i .» bp* pv<i« Mk. £ii ia> H . u4 :a m 

rSpKowit untie Kdt, £.ia 

_. . . UO. «tA« n SOtii Jm ;— 
_ iBl«U#4^:-^'«rif IJiiiM i™p— li-* - 

tfa> m4 fn on-; Tbo Ixnc* u P0t <IV b pM . hbtw d«piu (1w Jiu* n-vtii. TIm Mk Jt^w ljae- 

vUli in !£■ per bm « r*" 'w}k,. vlv . Pmtk^-r ii^ cke^ii—ifll *J ip tki 

t/ta^ mtfFiml*!t ftN,(Hjn (uW- - ^ - ^ - 

^ mtodM riitiil |i<u^ hi ifbnob. IJLai 

iB^rl thit Lb« bnat! (faf tin LhUH irfiL :!■ i«im icu*. _ . . .. .. 

f*r r^^n. »1i!i:1j i- >■ ilfthj- for llr «rk nl Ai yet _^-r..VrL*^' 
'- ran J- Iw 41^1111 Iffll ih Al^<^JlP|lI^^^ U) ifl? ftii f " a^' lajrTTla- fNI (- -"t- C*. ^1 _ k*w Di>4Kb»teii' al m\l tUwi of prai™]! hiv« 
■MmUT ImiiJ bIAM' Hfm lit Af Lbi UttHttan Ot 

Bon tliMi nil -uilihvf jr lUftUi'i nqulmnti 
iwnA Alt b1 tati Htnvt tbm ihrtm rifi^ dntr I 
brlnt pul « M Iw tk«k l^r^l BUM r ■bow 

'Mr U ■*»(♦: MUM flMl'.Mml ?BW^.Ap-(. Tfctj slsti of tk{up il jTobi 0*. i^a HCTaflaiBt Bt ur hi 

or (lolil bcHil kIdhi iotaLUiw tMMUai ii\m Krr4n.-aP. -'IIb mfaM H->' im S*m fork _ 
■tifnelBHi effwt irM (jir wwni tkmi tin tarwrS. 

■■nlv 14 ikHLiL*, U<l ^il^"™ 'h>* pt* 4Mri. 

w4HRC#d ij>«i^a. .A 44» tM« ^ Eh* 

l^unr -ThniKUri Fradtbw irf tUtdfHt, 

H'ldmTiMfHJviu.Djill' hHttlff well mAiPtAl[w<1 iihdrfl4** 
BM>]4c»d. ■J^lsulhftW'JEtq.KiHh.iiiluaiMr.imLai'tmw. 
Tkfl CRitoiu T»TP*ii* MiMLTfrl i.1 bjimwj Vt-iif 

' ^ iirW^. iirlii[:ip>l ibHU wm : — 
HpoiH^ tatlfii wmr, £1,0. -Va t*,iK'r, ud bw.XWj 
(gbvimjia t'ffcn. 'Drd 4"vaf''''i £ L V : >aH>i- ■•il 
ir.-h — . ■•■ - AAni MP I 444H-d tniiiM. £4a. 
UldEiwr, Jilniil Hl4 qr«| 

£.4. HkhfciriadltltKrnlv.Ad. . 
£99*1 ti/*l,i7>fiii I^UIIU; llaatBfalltaa Soarfrf Waata 

amu.. JOM. t)M Ida. Oa«i.ai*l 
t.™, M., Sla: Wai™l Saak ai i laiai. 
Itaa al Bank of AnatrnlHa 4a ; Vlatan 
^ flO OdaaCal HaA aafiealt tm 
(Kiwiclal Buih dittoi. " ' ' 
Nallaail Baak AapaaH m 

MUa lib 114 ; Baallbaaa lu - 

_.1d-| Biwn, 1* M i Oaiea *iaiHllll«l : 

E«i.«t™hi»i. Wi, Uii sii , ■ammift"" 

•an IM U : iaataaaa Oaal Pnhaw*. . 

Jraaal <. aodaa. aad tT. ..JjJi 

f laar V aalllnjc waa tr^r ia aaalh lob al ^1} Ta U 

ro iU loa daBrml. Biaa ia d-ll U » to 1 
llHrtd. FuriT r"'l '•"V 

ri' si' 3^ si; Vd^rrii 

Vtth a man nif^ ant a Han Maa 
aca at ^ ta ^7a : oaloas, fi^ to 
{Ua mp^ wM aa a ai laa lav «|aat. 
aia ■ iU hall-dnala aiauia eaataii^. 
Ma IMwat. lU : » kait-aWi Kate TM : 
ST nil vuvl » a. pa^ •• Md. AUlbad. 
av oaa laaa ia aaanaB al Hi. Ballanu 
^ a» wltb anad wla at Aid a na iiaH.taaU : ata iMa ^km.1»i»'i» -m'*^ 

taa M . . . .JIM jil 

CHILXAD HUT ULt^A _^ 
■fwn T^nHk "■" '-a *ad jBtmmf r^faat^-TH 
bari »rtn b-'bl; -^Vj^^d^ *■ >*ir'.!'. Ji!? 

■wnui Mii iJ^ MHkaU«*a 4^ ■uif'Tic^ 'Li""^'' 

antia ad Uia Ha* al fT «Mtw plHB, hnw til nn^lHtoHWr 

SrSSUfW^^auSTa^Uana. ."'I^ 
•St. UlBI-aaabil~.tMl UaiTFll; In. td p- 

. j~r: - 1 iEii. Ud I Wi.tl.ia; it- tjatM.; 
haad hna TUwUl'. Ki-t^ 
I aaa.aaatala d a<<i~st li >t~a im 1 
aaaa*^ 
IttlKdBtka&iCA 

Tin! raODTOB MAKiir.-rwiai. 
Atvtar or «a Waax. millpjl*t™k:ja«l»an-|a. . .. 
aWVlM. Wetl I | | ir rf eiiTMia "Majaj. 

^^M^t^MaSu^Mi^: I 

lldte awl 
a la^pai 
la^H^^ 

hct thai iraal wiiaiM b* f4rw«4 aaljd ^ awi 
nab, pnaa adoaaad hi tka taaa tl lAa la ^pai 
turn, na diaap ihop anatad a pud la^lli; he 
taatijfi, witk Ifaa I. 1 - ' 
. ^2* 

wm*M IMl MMtnUi, 1^ 1 HaU Ifd Kit Iivu x-iB.i*".! H-i-lJ-r*! 

„i,,^.j.^j^ ■ua Arm i.h*r. rtfvl 
Ik, liPkilii Tv\mm fniM 1^ B» ^ daalFataaalv.ua 

,.i„: ^;:'.":.^-:r:^ ,i:tS-frs^Jffiai 

fti la Hv^Tj I'^t^niiK Ufa u±wmtMi» W IkW ah^iw fJV Hi 
- -ajaw , pb4 oMiliiiiiP-J i# Ifewhiirt. UuoWIih: 
rjigw nwn tMIM^ U to M h M""-- hi S» | ■■ *n l"*i 

{■Im, jiirthnJi — ' — ~~ 

inpnmlViW. . _. , ,^ 
tk* iHwl uidintff till. HiflrtlHlH*, ipnl 

fi^fFV^ t>5 mil 4nil i: n i'];r ih^ InliKhi tk' 
b^^mm trawtBd at tan Ftddfiaru aurinw hI*. 
At anetvvti. ilt* ilimuK f«t liMd tiluB 

.^^Mi 1^ avpa tarai ^p]>lf to linmH wm4 l»d^^a 

Hbldi ^toi.. tt to £ii lb ta Ctlflp: Kl, 

Vi ^ ; J4 lOfdaa , 111 M En *t| ^ 
I FHU iNjdft. fIbllP I'i^ : 4J LflAUial'l.. Tl 
__ l>♦^M■^■ PWt b,,ah*-i H^llB»™*i^l**tB4fc i-flli. 

impHir :'J , a - - _a, 

t4 IV M NiS. KT«fu.Br CI lOi ti. hi nn " ' ' 
-^lifcy n qn 
I aiiB 
nil Irptaal rriP^ wUr '-' 
■bMbifea. 91 Id «d 

fti>Uli|Mff Jim K»* &*]liidMdd fitri ^ i n a »T -#ifr IV r>nmLi|>l<i4Mt 

ni*ff.-yrtir "pifiti 

iLd-JiiilE, |inu>. C'l ' 
iaifif a H^t^gatili TImi tt«l^prit4tanMMaMi, 
bdU wU t KiAdliiic aad nirHw dwi^riii*! m* 

■1njJ].^t^- W* Ml K fttJJj »*.««»tM pi* t.p£P]4. 

{.irti<.*mjHnKl]JM bplTi,B lonlLjfv Ip. Buflbrt Kt lEIi 
«d «■<. *' '^w TVh««i u«ii*fi al Iflp l^j -■»■ ifmi iHrt - 
SffrtM Ilwr« «t I'ta «.| 41, W omaUi tUtta lAtmU' 

jHltBa 4i 4i U tuVii iir i^j^lJ^ hLita Lftndrt »L 1^ i4 
Ilp, f4h4p BaiiJj iota 14 I* lid qto M. 

TiMlJ ^wff Lti' ™k . Wi- dhiMiMd ?l iSjiuin<lp4ti til 
tptf^awaafoC 4pjT]M. CadiTl.^rHDlnWd ; WU-.i* aaJ 
jUMrdfoaUibiliaf [Jai^ Abfi4«i 
Ani^alB' Alau ri iiaffi pitiTiI ■ 

dim Imnm tM4 Unpolkb. b|yV.plliMiii 4«t U Mkiffi - - 
I Ada paHki bi^Mi bi t(J j! mttm. ik^dh bJadi, 
iSJj BTn sHd* fLirra, Id; in^iu* tHrfflM, Uii pnnii 
lUi.tt'j Miai- f.^, 14 h< tij mnban I-uJW, l^lr 

BdaH E W'Aaa] r-H. M bi M. KpKUb . 

liiiipc|4ph.!l|«li'l|4, 

aalH Micbiiv« *<a.-l Apwy ChhivVi.. 
lk%*-B»A7'j>- itianivMI. TtNifwrii^ai^Ck/^IS^^ 
(it^ftM a ihHitHfitw ha M«t:iB<(K:^*Wt!wtf- 

HB , JopH, an* JQvrLlB. I-Ktonfad j ^U^lAwfe^ ^ Oti. ;:'Hrt 
JMa<Hl fjiv apd Htrwptib DWuti J^lfrd J 

|iutiii«i ji^BUHT ^tBui^ifiif wa< [aiiiikpl i wiatAunnht, * 
a^ i-u. ; J. C. Tomr l>k | rtfon 1ba( mU» na.., (^lua Qtiiat. Hr. VfiJlM lialaa, t*"^ 
». H. Oatkltl, a«CTl»tr. leaaaola /"""Sj? 
«d 1» ■*! ™a i^rt fw Mjntat. »al tta aaafcra 
_...1inct:.l.oaad . t«d'l 1-l«n'aol f'*;;"!^' 
racaiflti frnHl tha Katat ^Dmunlad tD la* ^ 
Haaathaakplianll'i '^fl. and ^fftTH Iha *a»*aT aad 

ahlUirD. Tha audaaa war, llMMi bj HI artnol 
akilJiwn amBaaaiadljaaavaa IBBCbaca. TMiMii*- 
lalIiS»iW»i *a«adlliat ,11 ita .aiiii«l< ™ 

M ■ taiHkl Littaaa •< »F«>H' ^"LtSl^Tl 

baH uataivflt tita aoaDail aaaUo Ih^ tia l>aaaeBL 
MSad^tbTwakbtaa aaadar U Ht-ilban aad 

tb aiir.ai r A l«tti.T wv raoalrat 
Citevt aHkiig IQ ^ altvwad^ dapaaH li^U 
t»oliIw»uit'»li"daaattia .yaa a.tt^ 'l 
aad to na laliollr raapfliiaiWa. Ina taqliiav^ 
oadad tj. Tha lulloaini doiullwii waaa im 
aibaalof ban rtneiiad .uis-tha h^ . 
Tortoiao liv Mr. A. riiarkir. HaahaaHar 
aaorodila, Ttf. VfalU. Faraaj. .."yJ" 
Uuaiuluid i 10 KhUa nlit Ur. 1'. II. Tail* 
nafpia, a •onia fifaoni am* la™ — = 
IhS™., 5M Smalaai-itraat , "/"^■"vE'ji 
UBBaa. 0»aa.-iUaaL BtaUiAa^^ 'ft^.'Sir 
..ako. Sdf, ffT U. Walaaa. « Mmliaai-lttaaJ, 

THE' tm ivm^i fit ■sijatf*m 

a.!t-.irt|fe^^^^4f^^ 

" Eim^irj - ]rt Ui P» what ClOOPirt fa" '?„^ 

H^r! I Hi^]p«. ai * Lj4» *^ tii» .1 

an tvq, i. It Hal IB KViP^labH W ttb th> 

«la.ttiA«l trt^jtwiBi CI* li« llpiiiratiy."' L'. " 
atTvura [i« Lbi la<*c* fli IhalMtinai.' >eiw. Ftiat 
fmiupul Ir ll»pp»Miii 11 Ihu : - \a T»iM«ea upoa 
Lh« llf«q[ilf ^.mt u DO A>ad pprioOi ntt 'kTa 
» tWiBBfa-L a.bovi U)« 4]UMtm At It" t*** " ^ 

HMioUvJ unlij a v«ithu aviwCtJ^ StfAama 
lliifi hit" kiHft kiurrf net rodtuMun 
" " ^ ' — *' — « 

h*4 i»t b Lifr^ itt |.uPi;ilpi Trtu, to U h< 
4 : i,i' £4 I "a* Pur to-. 

— UuiH ttap4#d. JliiabT Dj^B-r IViU ati^n 
IP9IIJ.III. £:i lii Idi 47 ;ik, 4iV q«k]lEV, Ii IAh, 
IWlbf. ip rpial I bi]ai ud tklMMai U lit 
IPi iv^c bilaii ^ lb : rtna t*iM. U; pnid Spw Zwi^ail LMa unl UwiuUb Ap**^ 

P a. a - la. -ITTn-al._a._ __ a — ^ Iflt 

VI M.-aLLL'tBMIfii' ' ' : '■: 

, .,1- — , ^i^^'-t^-"- 

. V^'^ ' ralla*vjnK whia ffo-rti thvw Lnrim otKM t«KVili»fl 

. ---.^ . . W- Ltwdpp towlMJa* Vi'ixsl om^Lmia actlvn, 

*ririir. Uvid|rik«^^ra^^ bit | .Hh brW cwip^t*, l^i jiriMh(rtl chhIhi » 

fa_ ^ „ fai.. . aau-^ u pTOiaUfBi haTn dona n 0 ttij Lii(f l^rr" 

U*L|i^ kai »mp^c(I Inlk^vhfl c^UacnnL fron 
ill TjPilfH naftla ii toQUHtjffi wilik ttat Lmdon 
W*»t > lfi . li ylii i ^ _f^.'. yM>] mJkiK l a IknMa'' 

^^^BH COUlfERCIAL. 
111? Ci4r,£.|i 
^Igiair 4cn(aauAai^irrnrri# ■iHl to Uf^^' Bllf^Pltft (TITlID tl2 ttla: irilJ }>i ^gv KiWt tliM Iljit amall jthiiioiaB^ al ladiaB^ 
Iirt»4 f r uil« -wvn mt Turr pi[J«Flr ipn^^l; pttw, IiqL . 

pLeifaBi ah'l Piilr>U1il ■» IjTm, loil Cllw!i|Brrc^ I iJ^vnnV JTnal. n 

worlb hnlJaiiji. txj**U5 BitUri ™ ■iLhoutl „ „ UiXDOf.. JuJj S. 

,ltw»iion ih?uii|,LjoL dabtad adwtdaa Ha-cb KH-riino Hcti-b^- 

the d-itbiiit of .'.^ ].-iir Ion HI Bictt datt|p«q*«H Tb* ' i:L';,:5^:;j'ji)ii, u Chrip^.-Lnn) wlih i!:jailiL^J!,4M lad 

t.FUf-f4iiiiiKi>»n. it 11 k]» aiiu9uwl, tun ridu*d j ^.^j. ii^-d, k ,->hirLj ilurJuLT tJi- HiunupaDdioff 

]#.i| yi-nv. TJih JiriiiMfaP-[ii-n uT iLii- rdHTrM 1^1 tlkfltr diircual |iy 'p 
freolTf lilnitiTiB piswtlflr 
OAritllf^iLtt 4JJ 4U4i"tdl 1 

\tir.^. nAte-Jl^ fi»r ij^palppta. abi «iHuprMail I liiltiUt^ J* it -41*. 
it jv*r. Till ikL ^'J'llK Lul v«eik aftd ^^]^1Ml<h i)wL jmr. lit* ftOI ntH|»in.j— 

intlUI] ItEPARTltXITT. 
1 kintA , firMT'.-^ niiTiiPMiail i|ji:iri muKidatj tritlt&ul (tu^ii llt/iTntiitfl, □utfik £\!T,^4;t,^i^'l^ «!• njEnpuTnl 4fibl4 jCSTiiMtjOMi 
'kiNifNiltR IIP priLI^Ir ifalJ JfrpiJlfl trt-^lit unvaji. Al*a — ■ — _ 

and TIVhJT LkqW)^ it«Hntllr fukJ rai Iiet 4| i|i«rn llnpi 
adl Bh]t wan vitkcHut clun^^ th« ilaauJ tviajt 
iMaawldL ndridvl. Hhtj laiai ■Dd' ocruc^ki ham 
1?a«ii biB^ rot *uc»r-lH«inuK TwpoaM. tha aarM r 
l>Hnif a ihBdp Urmir tv 4r,ri r^*, Urtaliajri aqd *o9l- 
E«lia iHi irllh w nhHBf*. JL fwrij pctin ilpiimit 
«a oAHnAdia*! far «k«aAiu]ii ■ItfaHgta Ikt Birkii 

Tbi tsU* a}i|Wriqg hPitjw hFth tk« l^b^ tvwplk 
»t Cka CiutaM'bwu* far tMa Snt u ^DBtb» at Hm 
IWT. fa typ.aghdaa fctin nF» ^a)i -.^ ' 
* s^\tm lUM 
y. nil 1 IhMM aaii i\iJs.r.-^^'<'>-\ invtil' U)Mi Kflpi.-UtM^ JriiuiFHl ; 
!Mi«r -43ia..^.,l.M..itd. 
14 til U4 i 4a1rT . t« >4-l ; r**>^ 
1*1 Wiwt Uaiin ai<i>W QnlsMWrT I t«n f>wta 

h^F^i II dirtb. 
T4 Upj "^Ii |i^L i -r Mi 

I^nbr."- }piT "-i]>mI,, ^i'Ji ifiiia] J^dtiuJ Aw BMW 

1*U. f\'t\r.. Li iLrl i (il ^a *i , JUBkj.' 

■ock»4< Uiticti, iMfi> ..P dibv^af-pH-pwra 

Wt.-"Hl.-<*Hi.JI -Lj.i'tr. 
|b ti; 11* ilr], prirer-Kii- il M , , ' Uh fataiti Aifd; m 

Hi^^faLr I i^nM-m I i1v:£1h of jiS l^r Ife.i tavl IV tk* 

E4-itdlbi>aid a^ Faottf auna ptloai nt«4rrt M 
^ llHUUini : VTfwb UUiv^ fna fnau r4fl«4, 
aadj«d.bnT}. 4d ; tnHItuM, ^ HI I Hffai. M 

UrtL^iAla tpJT-.1kV]r4M^Tibt^a. liM^t. rjil 
Iti^Hi Mbbi4b, Ml ^Jd ' iW^i vft-t tij t{: tiinfHm' 
Ib^tr aA<l tXEn- fa'iart' i.t^^*'- ^^i'' I'f ■■i^^ ■ 
»i4 li jaiir M t L. Ii^i) , ■ rfitT 

axl dJrUi "M tu fjl; pwlivw ixv 91 Id. 4 .'-.i, 

fjtl L±j ; -iHllDhrj t|] Im U'J, finj^l, tj.:t 1> L'J t . 

].itiiL \m u ^|H^. 1 ujh-j, jjJr nrijpi*.LT. lu 

■t\.^\ FiJill*. g^d ta" /iL, ilTT FU'^^mi, l^d t^p >J. 
IN^'tP.-' 'Jnw tj Ebf Lai^i^M 4l^^ ttw faimr lia wt^hiti lalpt 
arlfpHj liidibbmiii. Hi^ ud Cm., L^^t^, niHinmirJ 

Tillmf.-tlMtWBaliali^ id .tjhiVWlM Ml TAtlai]i.rH 
wbAB Jt »Bi t(H^ *4 ii ™"ft!* tl*f^ OLitClaa 

tBfeik(«ikciti liiiL iilxwl ihawititliiaa ^nbor ^ Oitrim 
tpntfa fiAnrallr fttctzrUMM hMlkMa m*. 4>h&4a+ 

tM*. hinUatMiailT lo^lf 14a i HH-HdiKi LU U fkl 

t\h lii ai i Hlltt, miw&, ILiL fit t'^ nd; 
■tJium. £l3i ]1* to US IbMHft-ivLiruT. £L.i ]7a 
Ite;>ilU I iJiriMia. lEA Ti Al Lii <!£ y.^^ \ biulaa, 'ihlJI, 
Mri mh^if iml^, £E3 ]r« lit f L-l Ilk. ni nunilMT 1^ 
«V^i -Mlak^n^.i *«• 'A\. ijt wtiteh THK wftfa Brill. 

TKi qp«"Ltt£ BBilt of Iba half^-fwlMa BvtfecBoihL 
ajilwLBt« tT- ^/nimmv- in raiJ «Cat*, «blri| OMilBUfa 
d^J«Ur dull cpf wla- A faw huU liAuai 
AHtUtl nadar th4 liiiHwor it 14^0*^^ Hiate<M>a 

t*l Wtaaifa, ll^nad, ttfHrl banw n<St ^ 
rw4 dHrtw UK wi*k tSn tjaw 
. . eitl lull, ttwilhq Uiwft^iwct, TTta 

f efrUiiflbff Cnlibif at 
IWHHfa, LBMl ... 

■ijfiicirf-" ' — '- ^to'lfffypi'f 

ib^BH tki nault st tkli wnba^ 4t 
wilt ta pt»a upcB U»a llmte. Jfe jfe. q^lg 

wbJiaf«ii>p«i»t«o **^*#*#^fe^**?!r 

tiiiel. 

[t )■ kAairBt4P*iaaHHBlB« nr r->a«r»Ji«» that 
tr^mmot tU«Ctdluu WM aakfcl b:'ii>e». 'j 

UHUtad al Iwt ^*v4^T , iliaht ]p4 l-bIuMhI i 
4h4 IkM thM HBB tiHtm, rlVli tiCipLi]^ LliiiE bL a 

firtoi* **• *( wouH 1* pauikta » iWHfra/i* *fl^*"a' 
IM ta lha UiLiTMir of rtBEawrll^iA-'aLLiini'i 
iij^mr^ vwiD Uh Vt^t^, ilMMad ta tbaw h-H itaw 
mjvTLgihM MUf^d^ Af Ilia UBnilHiJ«L waaiti fa*- 
Tbqr Iruf lad utrtij tfi iuIilh FTof«*w Hict^JtaM 

10 diTt tbm ' diJTamt ij^war *L llw rmt vanuora 
Tkarli^ihattliiiaiipiHrt voaLd lid «v«ei J^tnAgH 
U*ta tWr ba4 B.ibm[Mi*d H ELm tr a wim 
•dm^lKtbii tH Mid ft. «LTwtH>B 'if ^i-i til-1-H' 
for ■V^lipiWljp'litililf ^'kflf kav t^uiLlkiii iniuit 

tm <ii4 It iWM' rtB*- IfiSraiiirtr otiwtMMfSBd 

frwi ffbu uuTvwn™ "d Wia. Y*ir «w ""aj 
, wprli 'vi^ l-a »l]f>w*il l» *aLa, wIhUmt tti*r b» TH&ti^- 
, ]B,FTrn. EUB(ri MieBOe.Brof BBf «** «"•■ 

11 Lbnr ftsituB In f^uEijiif *laii vUkaa b*J* * 
I paaa ■' Hvoan Df lb* tartifw ol tM fcarti^t^ "IfiT, W*. FRBHEI rOOP AXD ICa COMPANY, LTtk fuCi' TallDva ara nap^lad ta aonfiia- that ljh«r OOIfFEflBlON Ko. a, 

PIPFWORTW iJl-W^i J TrouimW 
«l hQL*it ftWPitd U«tiUJ 'J'^lkrq |o 
E«BBi4 ^ T^ U Mi L lii tUVti ta iNiM 

HU'lliiiiifi^df mail. iTitr 
TallaritP iMHii|[Bif n tiair II 
Tin! Til. tre lAMIOtr," «ciii»;(iiiipft--T»*#ii^^ mm PEli UOZKS. 

TBB PUKE^iT AND IIIClll'KT ITf CUIilAlir. 
J Bf ALL (mOi KEM .\>:Ji ST'>ni-Kr,FrRR^. . Kr>T-'.Tlii^J T. CHINA. GLASS. AlSlI ^Ifcili^fi^WAHlL 

C L E A 11 I N O D I soon IT T S A I K 

'f^^'M THE £, 2;'i PER PENT.. Off BBE.\KrAST AlfD IE.1 
OS IIINHER GBBriQES 

Off rorLET SERVICES I, 
09 BinXBS OF OLASS joHX DYNoj^ smi. mm m*. puinMtd, fiir I?jt ihiP iif jji^^i H-iibii^ rmidcBrt idH k'l- ; 
jMiniaf Iaii44 froatlrv Ihlil -T'aahTl-'jri'Tn "vJ w4'li'l 
ihnpl, ^QKBMT f ptL hif Ilia aurn -if En^Vi ; .p^-F<tI| 
fnioiri^ .irbi^jn-rtHrfr, Siniih iuHtfiUi*. tor ft |ir , 
ttVi IroaliD-jT nfl*7-HilTiH"<, ^ipUt turf ^nuT 'Ji 

uiir. I JlU« N'tAA-Htm^i at fif, Mr fi ihr^ul I \ta^f 

111* uf itlb . -tuOa ^d^Lbit airi lud, ^i^t .Vi4t]'.^n^. 'Ik* MiLprirtftf ]':DPtiiElT'f " rt*pala ol fi,[f *'hidh Miie di . |Ut4( f i#wh4 bf Pii^ It Ite 

Hcriialatltl'aKnr- 
timat^ aw) niB 
iff. Vw^ 4 dPfW . Clf^.OL 

bii. T-4v, VIA i »ck+ff 

AUKwUlh n.ato,ffiii S'rt* 
FnfaUnila^A ii>,jn^,iiH' *i aivt wnr 

UlKn d^jwrffa JiMVL,finii . a^ib ££0 .:: ffl, WO I hj iHi 

llU^ 0.] TLUI'll 

bcldi I'mliMr* 
Al trH,iIU!r|.t di fflbHli Itfiniicbal prw will pn 

u Fi^ui"]"ril Eb^ .-ppDVat of 

I'l.ii'.ijh it p^ Ei-i'LiLiT.inMl tkiit 
li-pijnliiiybi hiLK ^l^ :l ilrfll^tk^, tbfr 
I rLu n!i^L40Hl «a1r t'- l>« pniH uU 
Wwtau iLiii III-- r..-L. llLLt if thodimitorna witli 

idlikt ti^u iH.'j'dPT" il^L>b^ tbiak ihMi thej ou pay 

«H't|iii- tbo" iiritt^iiini-inWf Itftp'-fM 1»Hk In 
^vfaf tfiiir. thr ttimu tr« DotlUl^ftl' TbtJ 

IWp trbU rur\- niy^ Wfd fffi,^ W^th Bdtiall dflpQ- 
■brq 11 ili.il#n* ibit fkf^ pt^kan^. |P f%lf 
■adbk^L; la vnr^ wAI. T1rittiil).«|f:^ vf 
■^oiIh tilfi' I. iiiiit.Ip inorti iialgt Mfdi-nn 
TlMraf Ibu ^iPitrj^ban IjkHkinf'.. iftiliM^^ 
^ iiA iwd jwhTP itp. 
^ U li ilMi^,4l^M/,«||*. 
kf Sipiaenriiljy^^^^^ 

Am HW^'-liMiMf'r^WlitoAd- MUlit-^pifmmt of 

Hmt dt^Miibi tf[fr'i^«HnA'4^.i|CMW,WICli 
ika pfjtiiifl djniOiHl hB^t.fauMMd Iff w ISlI^ >[lUt* InTHll IJI-II TiMh. 
y,Tntpl' .K JJl JSr-l?!***!^^ 

JijfiiL ii.itHa ir^-l e«.H5.f^vi 

O^innvt ^ovtRiJ^ii tar Ottniuli- tnJ Aumlitn 
' l'Lo^hi ci| "Jfih tl* 4iBiaall T^r all ilbi" ^a- raili 
thoS. Jasnw-i utd 4ikl«a ti4r tn\*<5 

ttallitd !■ ^p A' I'hl, iif^.l ib^Iplitb h Ml ta :ri, 144 
"irtW lIi^T .t> L'J ki ."id ihJ. ^UBE. Hatn bar MPfU 
U.)^ I'I Sr- .V1, ^lli[ JT'iQJ iHlUiiu viA 11 fniB 
ii ii.r, rin] i.ifHii.ir fhira ^ Ut L 'Jl __L 
I'jiai- .'I'n. Ij.'iiiK^b^i- II imiEi LiUw fp^liMt Bp b 
flipt ri/iuii ia .lir-.j.' I.kIiip I'I. oBil r-^A ia«dupi Ik B4 tif 
h 7d per en:. ll>jii']Jv t linif lii.1t. wflb T"^J via kl 
3l td^ Wt rjH qaalilr d^ITtdt-l'n'Wt NL^w m ban4 . 
4uJl ■■[ fH Jil |.j 111 V ln/I rWi PriW fompUpl ia 
puDT iTiuafl tl »l IXt S*a 

Appta-lcl il« Ul* lirdpinkitB* _. — ^ 

tuici m'LuiKt Mllmin^d iLt Xiwlkfi ule:-Clhitf fl m^ka, 

li«F la alHTH I. IP«IM l.n, amm AHTflk-pnWd ^ 
bjttAltii a"TMW t, aaA aamplcipi 
'3'Ihi iiUDilMf alf l/urkjN HiaaclL*iai] tldi MiAJif WUtf^ 3 . : 1.11.' ^ a^'p.E .iim^t I' r..i]iiwt -iTniff. 3-'; 
"lak; , i IQi'J 

. _ _ . _ ini I 

nin Uijijmij^, I U tMiJ<*,im'HJ:i.JaB.-Jiilr M^F 13*1 I di^poiHi ha^t.bqtedaad %f ao 
^dui Ii,IIII,(HII>. Tha miFkal mrpmlm to 
laaa IhthcthI baanl^ from llie baab^ vi not an- 
™anl^ (Akt.pi |itiLr« iL Uie li ppl itlv k of tha 
BaU-^iuj, aiLybik^h HtTt priraM air^ur.tLoa baTrq^ 
aaaaad V3 thr HBOuBl af ^i^3d^^00{]. Tha 
paUia waritlra harinjr alju baea lD[?r«aad hf 
^^Ht, tkr raarrra ana rtduaed dl .SM.WO. aad 
la Matiaa la lulislitLia ta dd^fl ]]ar aa^ H 
2gi Mlb lil-S^ jiw i»itv>«;«ai^: -lU 
■•Mnel iliaamat far Uiraa tijMU!'AM;iilh 
MMia I )ar laat.. or 1| pit «dM. MdUr tb 
*laaf E4|iBBd nia, 

Tk I«4aa aiuM fn Sritiall aal aalaala). 
pUli •nrtioa kaa Mlbr taiaad tlu la^ta 
*^i|t}i ^ihriBR elM jiaat walk. Oeoaola haH 
■"••t^uii;)!. aL wbloh lt|DH fhtl daadt 
|lal iki inriatfli i par nut.', tpaatl^^ tkapi aa a 
^•aaat laraatmiiitt Mjiajjib]*! at|iar in llt'ia. 
Vaaalt|iT r«a1*, liiirn p{4DD ti|» to l^.l— 
■ildM. Vntafe* ^cara hajik, h-hra par ^ur :L 
fj^aaa aair^tad aa dim al tlia pc#<iliilltt(w 
tlfltlalibKratlKiUEdiil al lOS. 

JJd »a«. al (I, U,d,^ ,m] „.^, u „rt 
fttsmWai^H^'fta vaa aalM^al^ bj Imaing 
lltblritlt. in tha ti^ina^ ol Uia jMt. 
■•FWi a lalnliralj U«h laaja of prlu aa 
alta tba aalua od But al^af d*«rip- 

JJWaj aha up to Anrtl, milhaa lut alam 2i. 
2i'rr""''™™»"«fartliJni. A jear 
rj^""J'*"*^Sj4aaj B»atllaai tm*j wcml waa 
i-fr ' " I""! tim It b atxal (il l 
ErT'?^'*™ "* tflT pariHnl. tho 
lanl tf yileaa w awkeil bj HaaarbHilt't 
"•^aai- na 1 K t far oaat ioasc la Kai 
■■naalkaakab, Oalli, II bmiI. 

oJuadH, rti. l™^ lha»ilMiaa.bl>at 
"^0111 mat &a ^arrlaal tAbHOMUllaa 

"*™! ;a*tlM, lal muat aoaat for a lar,.. 
".al waaj to Iht trrflt dI A»rtr,|„i.. .J J 
J™™^r bJ llal al M™ a„th Walra, tha 
J™Jaai™Uo«,,Ki,oj„( itiM poiip. Tha 
■ Oa pnaaai aiiiea ol uia rtoarid ama 
^« vhbua. fan .1.1. T»rt™l-. 3j^7™aa,tal ililj pattumlarlr, if 

"MfM-kn ..4m!I ^fw aidait,. .»5i'*.n'!M-(-.i,JajiJ"Blr, but 

iA'r4 AiwtiBiliH ni\ |yliata,i 
I MiT-Vpi Dtakibtuiri ibowiid h ppawpppwi < 

BaV nuhibili^ kL fifl Id { EO llH. 'A fWd A4- S| iVE. COM'.ll 
■U.L hiAiDt 111 iftipi flnilAiti, udKMi^Uiitp r 
1n«tB H»TP b.«fii^r4iif^iL ^l^^4latinrT IB tbstntr, ^' ^'.""^ .^^r."^;^''' 

Itii aBbKtpit.'-l lliit' M .^■;r.|.*i[l»«jB.r fiBowfTKr i:... ■i:..*^.:;'!^. 
titeJtf Ab.1 dJt 4«]Bh' t-f i'-* I'** HAUU 

Wi|]aa ■ill ruflif ■ tlia ktitfc Ufl Qu^nl^d 4a- 
aasJ riffht t4 tlis «w bpt'tit. 
nDBmaHf lasttrnd. fair pv^^H 
floor raoTad awij bi hb&IL iMn^^La 

, (Jnlili'hPftjfli. Me>Tt» mJ Lj.i Littdl*]. Wfii^rt fruBi j.^ swi^l 3*'"t lii^i^m-jiitr laij 
B*oi" , ittlbjurEiu uiL lit Jutj r-J}4±injtba |i&dit wt*k tb« ^ N,£M]Mt4rii JfilJi Ann 
Wi ,iiivarkflt Iw lifpn ^DMt^ftDdl us traapH^tioEia «( Id- - Tkanr.QH^'^.n'^r.i.faf 
[p^laui hftTa bm np«rt«l. WlMst in kat audlj 
flHWl^ laijir at UibUkbpaa HI ItU litH. Ukl4 KM 

Ii fPoA rM|Ba*l, 4Pp*dl«tij- biiIUan moA fi«4 1l«i*«. 
Tba ifiatbtr ivp«ii Inm c^avtrr ui jwd ; 
nlwdut falli *r« rMuditd fnn Baanf all juta. 
okotiM Iba faT«irabla t^i aauottaUa ralna BMliuiUH 
mn ftfauiidiuil hurrirtl ijuk. hA iLmk^d fpr^MJ tu- 
VTbwIi ; LitOf af-nuL *t «p iJ, t° M tn in- 
l«kw, up tv il U|<d B-nd 5a fu DriMi tvU. 
Ko iraail mvubI uC.Nl'baff HMdHu Eb tki Ibb 
ladBOThi^tElH^^ B Bii4rilMllM|iu4ablitl ^muvA 

■altl Bfttp Btti «Bi|(''4 o^wB"- HawcOibbi, 
Viifhl, Bud Co., k%n iHBq adrtMd af Lfaa Jawlura 
tt Vm a^l^ br «r4ii#r ^« Ant of tk* 

Vbm B*m(ie«l «dil4 BOrj-Dn'nHriif BBil, Bt Julii Jippa 

Tii7| ]]n 

TTT IHl 

uCi - 

- l^rs* liwj "1 131 

■ iiflrtu 
i*<a> . 1^0 nuket nia. of iSmm^ 1i ^ifttl | 

^.neir it | for Umc montht* ttlVk Tht B«tik 
rait tmii^ua il H fu r tn.'S 1 1 

ribtl] inj|i]ut id ^|u.:ilL>rl lirm St) ipiTt Bt 4^1 
fiKi.iT ir.^ r-'. n f.i':: of Ja fdJT tkiH moorha 

:i aLiL' i|'.iij^^iJ drpi. Fur 3«r^ta Hn tb« 
riiFh qhiui.4:;|ijn ia { kowcr at 4-1^. and Ibr 
thrH lEiiaitu !v I iawPT at 91 J. 

tig Inra. — yvr j]^ irvn, OU^dw WMVUtl^ 

BnusFOBD rtan. 
fioHiuBa in Ihf nndfufd vurVm i4 [mpRiTilBj;, 
V u4 3kL CttfaA i al%liilf Uigrlier. Ovvufm Wt v*i 

iTilwftaii lo ciloH u BH^nto ] U**^ f*^r *«'« ilNl fwr 

" ' ^ ' TilEiiVW ±taLM, 

At Iba WkU^' BBctJoa vf Auifralaadu tBilav 
faaMlta IVrtJ-Bi'adBf LWin n^nka wrrf dflcCvd, 4if 
wtiick 4iQ wom wU. JVinoi an naubai^Al 
ttiroughQut . FiiwvuttoB. aorla mllpcd ZOi 
■Mdlun ditto, 1^ Ihl [ l^wf, laa^ lla Ad ; bikI If MB. naiita Bfei A«IWB4^*1 »WBf, A. lfl»aBi<4 

fliyhaK nil ^ivAbr OuW 4kr«fl Wta^ 

'0m iMJoHMrlB^ 4v fW«dH. 

~ OBi «MRLt teB'W dAwn N vupwUn I0 pIobb u b 
^wWfAmMai At llw nnitna 0raJ«B Ml M 
niciLutp 
raaviiPR. ta^aiwriBB. tt^«dllta^hflwUHlla^^|ii*f, 

anuiBt f^m Mm Ud. wmk. V^rlNr tbi hfaml 

dutjr bat 

(wK^tmrm mttt* dB^atrr ta'dari MilB nr]r fair 
aJaad pareala lAavipq nfT. IIT^ iiiiii rf Ifa-j ilaAa 
liikd '^m af .^kMtii kivflr Bulnn mn ^Hda 
bIv) to BmT# Jrw h'r^ifartthir to Irhl ±GiiH cwm or 
UvftUL, i<m Knl AJaakk, Bad Tmlt 
ASMak^y mi ]wlTBto larnui IMS caaai af I>HJ 
cuiillpi to arr^TB ai DarHilAdl bIb} uU al 
qaatatuny Dibit aalH dI M liidB4*d 

fi4 4W tC TlHBtBMB dUBiMr MdoM, Il OdhIMu HMHl dBllBa|*«f tl^pBlrt taw 
ail: MM n»Wtf inkatm. l&i ; gft l»aa llAa'k ^i** f l| k ^11 J^lMi— TM fca m ka J M *B tMfVBf UUm^lS . _ irate Bfibt '-im-^. >^ VadwA «Rti 

bofVR «p4Ailll];f flm. UuOtAlfOqii — 

Ii|*w ZulBud inuLttm, flrat r]Billfjr 
3^ ^ HtHDd aittOi ilt^ : iliihi :Bwtf, 

jivrrBfV Sill ^ 

Tlw Xn^tUafa wKhI iiiaTk<.-1 btlujal bdL iloadf. 
Th« CntitiaeBtBl market «lioirf a BdtMM^ 
wbile thd AiBiLTii^aD KBad^. 

Txw IhTua yAbzsT. 
Bfi|*lHlT -lj!lOyBajBJ MykitiB qajaL OsHam 
b«f il|^;^^i|^«vL, qoBi*! nudnffllat Ik 
(WL Jiivit Ka. td^.B., l\H :owarBl 13b OA 
pof ewl. 

TkvB il noUuBS "Ui rapnri In tk* brwJiltiti 
■paafeeL ^qbtatlAtii an u foillQW — Whsat, ii B4 
b> la Sdu Vint, Inailhif Iprwtii 1 1 h LII1 to £ LO Id* ; 
(i»iiBtrr, 19 lOi t9 SI-'' I htta. lU ■ poll^. la 
td. ObU, tl U ti3 La 4i^L l>au. 3i M .31 
ih4 AlMiHb BarlAT, '."-ipt^ :£* M I0 3i , mltfqr, 
Si M l£Ck«4, f ) lOiaaUMlxiukaatAdeliUlM ; 
lak^ M JT^i^jMr^"*^ ^ ^ l» ]f>K •^t^ ^U^Wf\ IjUIi Bjqd 
■f Fii kn I ■ '□...'lAa r. 
'I'fi^Bi'.BBil l.iaBt. 

_ __ _ _ jtCif nd C^a.^j^' ^ 
:*ah>B Nni>i.Wi^ a4Mk J^.hjJpi Pi|A'C^ 
'fb aluna aiTP Tl iii waia dlaj^oaad itf aJ. rpj^Ma J— 

iH}J ; L'li, L:!«nlu^x.'i ITl-L} |.anri1 c liiirll«i Nnwqaklih. 
.;m^1i[<.]: j-ii. l-nr nt: UjJIi T8{Ifi| 4|i anil IHT t 

t«.ufJ. ji^ia. iin'Hji r-,rki Iji n jawd ; Wi44alln 
I»iLlftM| ta i htUanti M'l^vU^, (awi'i la 4d .: 

khwJpiiiip. {vMf 4- l'-^ ; H'alii Pt^Uwr*, OiPVt. 

Mil rftii] . ^.^>4»4L K-LSmunii ^ai 1174^ viA ifasw h It [ 

lA'atlMirdU J£[irLih/ ]i£l]. ([V^l"' paw^ ; J^]W| HUHMv 
IIlVI. ]inari7Ai ^'lU itnJaPqA.I^: ai U ; UtfehTr U44ta 

liWH, : MniMi UuBPtalHi USHh h« | 

f^uj^tiw. Uuinn^Ji 'I^.Ma| ^ [bl bad ^rt p fcH i 1 1 ni^Br, 

i9Hii |ifew3 i A s.fi. Hinii j«ani rtaM.BBit rm: u m i 

.H'iilit'^ii. Ua^*a. :i<Vi:< -tail 4kr>tl ., Uask aad Ahatia, 

c«L K iDlHiun^r. i.Vm|iiiiiiik./4ieiHi rwMaJ. 

Bar -rj- -w H»Ttt™, J*iifl((»a| iim wl, .ldI Pli»p. ^ 

1d[ f|4t|. JAVlv'i rWai, ntKHH) tl «d . It-ip-r. I^'bi- 

IP^.f*. ltt.vi-iia : Uuiaibi I'wth, 'brT'i tP Ti] : HtitdW^ 
iVWfO^ ^ '>3 ^ b ll^l n 1 J^ralWi (KuV; 
ImW^: I'raiv. ALiUlLtirph .4irTM^ ^ VA : i-Vrwari JU- 
DDnd. ':/''<;(i: p**iri : l\4l«ri UmdMv'i flaJMi [ilRtj *■ Hd 
phA ^ tJ : [Vwuf^i V*.t1mKtnk, (iiHiu, *i lid ^ B^i- 

II9T411 b-htm*-- -Tt-.^ai WlitJa^. :H4T bUU. 

idUHTdt 'hL..iji Ki.iittAiu, iMmiii»Mir^',ata\ 

i IVii-'-. '^i'i' JiT'^, iT.ia'^li:, finaMMi iXW) tt 
rx^i U'KvChi, -.L.'T -2* 41] . unA HdlL, Hi ' 
iHnUl^ndi .^":y"l. J» Id E "" ' " 
-Iwa^i * : i1>tit^i :ia : Mumtr, 
and Fariiiwji bna, .;>ltft4. ^ !l4 t" 
tln'T.-'riHTKk'MHfili lyna^.^ 

Kmlaa, ^ftlfA? k BUd fUlU^ hldlMmth-i; 

hwbI. HapdM 1 Ah ioBlk Aph a 

ll^ 49 pet rwti 

l'UBiEiku>Tn-lrf»''-)iliaP| ]lrilTu>a£, (Uffl) U M fm 
iatr^ lad HiuLi Ahanlmi IE«B«d iwT M. 

l a-Miri I irniar. 

1<|,a f.d^pinf ii Ibt Rfdlcrp DkLa^F TWHteu Mariuta^t^'^ltH v■I^k't^4pd^ld J^^jfttw vitk Ibia 
iwiJt rut wllh rur 4kr J^^-x* ^ PT - 
ali|rTirfj ftrip^r l^jiaat* ritlfdiaala 
fnji; ppnain vbrit^L-iiaL anv niatdiu] aJi 

nirnt ql^l'^ll■.'L!£.1Li uv- - 

Am4>^' Fiitlr rjiiJ rtUfinl;-. Fnir Af-mtli^ Hphait: 
■wwint Paanu lu u-.Hhl lid U h. t li plg * -H la II, 
aHaU4aB>]toh ; L'mr:] Ctmlia, A* 14 M «L^^lfeta M 
tli Efn y^rk LirhB-i cbw* «• Ic 

•bcLa 4ai1Jln^: Bt Iw'illHMnS 

ilui^^^l.i.'t*^ ria-Hta 4i< 4B.liK^«M*#i^«Wf ' 

hfilB'laHTlMi'llftiW- 'I- ' : ' 

, HlBIBIB^I^tf^l. fill .iTjil 

^JS^^-fpii^ li.fir WiN*^'\**P^ Mi.pi« 

I '-:i4(iHiflAi,-iElWpiH'M'tiiit%liii - - 

priiM, u 41d It] Si, leli^tM aatdlqip h M tv -fe il L 
imi^n, <1idila: Im ^ ti» it^, p^JnlB I* Bd to 4 H pif 
pn4:Bitr ; «apiirt eaani la Hil tii tiM pof pilAVr 
Imwjh, .^4 tfi Hi, e^i^h ?a ivr alnm*. 

]\a«Ba-3'J'TBhjriiJ. Naidbhril. '■■ . *-**|-^-'--_ 

b, ^oina 4i tip iLi im pbM. 

'linear* nuiikiBv. ^ iid In H 1 TT ap il w^i ^ Id la 

1.. i IlUa aad hndpaa ^ll|l^l^|■|, 1 .rrTLi * P ta I 
flUl tStlliHUrx-^ , _ .. . . 

Infi iwwiiw prtqw Itidbmivb Fm «aUiilMiHi, 
kur^d Xaalva t9t V/f lW^ BI and £4n k npMrtIn ' ' 
bbuk hFIht^ M miR^aAab fiv £i|4 ; aad en t]U pc-j 
" ' 'tt i^it pwibw ^ Iba OAifawlT^ or' 
.atbrilHn^^Er^Ailld Vit Hff 1 
^-^^^A^*^.^ .. .JbPrt-attwt, tlOi iiitj, . 

lamH til fia auU^fpi ta AlUfa>i-ip1aDa, <pff Ij^f vi'-ktra^ 
WtaL, turn. And hHiBr lit thi hithiwiniir — ^Itr. 
fpEl-ibnL bPawHLr al ll.li per mim ; fbt^i bv^^ 
la^tai Kb. i Idaipa iIppiiI. *S diBJ bar iVtHi^l 

" "* " " l-ilWltMitMhE^lMmilWI 

Mk. aoi a«a anr Dwki» 
_ Vl Ecaldaaei, rid'ChftriiMtU' 

ir vlr idaiiiiB: r«lh^llllL brHknp^ ata^ra 

P««Bi.jaAPI^aBBHj riM*t^Hrrt. Tpl.1*iap4an>Da, al 
JV par RBWHV: W(4b t^Unt. vUU r*~u1«n^H AnwIJa- 
itnvt, rH^ABlt Ulaka rrnvb ('inJihid ftnuMi NrrlliL 

ai tiaipa aaftims poIiHe'^ IFiLI, k1| dWt4llbai al 

Mter miib: Blaa UiP^iBtilu. »bwr aad dwdlfav al 

tdfnn.nl M Ih per aian^TC. 

M<H>r-. fntrf Plt,'::\ rtI • ..^ adiaitiw- f« fah Ifaolb 
TuflTp Farm I'iO^-^*. n^ir _Si t .-r «j|.Jr 

Tka ito^ IB tlM bokdad wtf«lini>v>^, iififrf-v , f« 
lb* wmAi mMait iri fnil Wtltm b* f oi^-iwK - 

nuBn parjSkn«aH^ B; IIoBh hufduHkii. , mt. jtiariBH 
4H; rum. t>nU-TPK| U: rxna. lvt* ; brant]., 

luadri, IJd; bmndir. i)it«1«Ti, flVt I hmaaT, i^r4MH. 4* 
braadf. |ii.^irj. wlkidrr. k^^iUada, Iff J i«Ukr> 

ituBTtan, fJll : vK,.lr. t^Ti^.^ifi L'wbUf.wwB^^laMai 
wbbe iFBriU ^uAeaiHfla, |;4 ;, wlUh avJrit, h[Wd«da.M; 
trUla ifitiJi^ H^iUrm, IM ; ^bta '1*^', wtina, T ; pU 
4tbr i^Mtal, E^ltahHHiB, I ; aU iQthjrr -t'ttlla, hiitEil«da, 

I j ill oAm mni% ^MriniH A ; adl uthiq- itiJhfi ■^tth, 

1 ; lil Vtbpr wnbl, iwbbi, tOtt ; <n#fm, !kJM : 

^wra. "41. d, P«h-aip^L t-aK*i iq.^hi ^lb, mbi 
ai^i liqaiBEi, 4t<n, , A\\ wim*i Wlm. fl l mI'I 

VPir, fc*i*™d-i &J , kilIJ wmb, iiilatltti, lIKIil ; wlPM, 
iirtpTaa,AI; ^Ul miw, aM«if, t-ti^JL , iT4ci1ln|r iriipi, iMWH, 

Mil: onHnWH, Ht ^ iffliHQH, utHBa, at^nah : Imvr. 

II P t i k w l^ BiTQ^_b^a ban^. 1114 ' "kWi hitlBrkiiui, If ; 
- tnkarou. nianii. 

■HIiuE'j^lurrJ 
letil 
KBVCAffTU: Fridar. 
■^UwMurtpl^dntiipfmlka iiiihafeaH tke Whtdi. 
hIb bADM ht«i Iwcn flBlJioil^ ba^ h ' ' 
ndM wkltk ba*4 aacmulalPd pcpdlaw 

u* iHiH. iJb Ik* vbota tka p^wnfar tav 

BUkdi LttltC-hW. Ur »PLdn«i IipciIIti Lii<ii'qp>a raAttflam 
Of a IhuHHa wmtih cfcuv.t-^r Thi «|ir>l|rdiBi ipf tlU tor 
" ^ ^ - - .,ilj^,_ 

irta il> dvtf OB cbraaa III* kllil 1|pu *IIk1 i^ *mfLaf qrLHi 
Itar bn Aw P^tk 4 n<w tif ^iminar v.\\ pmwir 
a^har npta i. ?[4Ar* wi* ni<^- Lvyai 4il I., iij : ti 
bi tid Baiaauc luiw f rv«L and a^tllEiji fid 
l\Ad.tihBi arv ia vbtarl ivap^y, ani| prlvH bara aii' 
TPBoad to tL Fdt ImC larkaUaa. J^tiHir, hp lar 
Il paatWAiL, \tm\ piprrtfaliw prinU \\\ hl^r 
wIBp lb Ba kw» ruisau. ibiUpir i|iii4»tl-ini 111 r— 
gWf iwa WaJat pad AddLiM^dla i N«w J(4alaadL 
iWtl fcBlhi/a ja 1^ iViDlhAvffanwitwit 
gBMlvai-t— lliiifl taa ^nari -t* lEb la iri td 1 
in fa Fi R"«dj bwiaiAl tof4d , batLWi dHPaupr lU, prlal* \ti 
loa 14 il3i < chaff. 4t thbr^j mu, lid L te^, luBHnatT 

nataa t4 |i>* M f ^ ; 1 tiainr dyr*l, to Dd I lafJ, 

EdtoBid: sial«P, ■* mitald . «ri, ^i#il laiTPtd, uannatL. 
Alo«ti]|ic; uatoiw^, ikiAaH-iiilljEd Hvi eQi bPtlijiDa, 
mbar blab ^11 U> lit, wtuwt. 4i ; Ihaw. la Blh 1 
lui«4faLd^iBjtla-. 
hS*iiiiri liiM ^MrttWjilwclawliiBi hwiw^ 

tmriih aaJ MT pa q— tii AfcMBPdi TP M : LyMIH). h 
M:mpl'i »t «A i WtjllACtJia n. PuBBdiaa «P ; <j)>- 
\rrttif, ]f«t 

IHl rtrainrt f [If tlMlfir iwfLiBd nJfapM inm U 
bMflallr HiiT«» 4^ nrtaai ara wr Btk i Um lupibv ii 
HBlfd^HBlt ih4_^r, Li*b> 1h ^ lalTuiBad bm, Am .WlMi^^^S^hP'<vnMra mail <M Ika 

-- ^ a»»*yipn fl ; Hda amUlr, ft ■ \ 

tld Ite ; -EiHm larlata la E|4 J IVUI pjaiki^ 'Udd ifl li rt. 

'Tka batrf utaria latatjf H tlifiiniiipd il oblatii 
>kB^ kanai iL4Md tbt uwirkebitka ' ' 

kA aHl Jft I* Ibr rai4wa. Tfw di 
■iifBTT mi l a'* |T~.rtt iBiM rtnkn wiUbi Htu*] 
Bit miiHi R inBi Uiw ji il mnt N ■ ut] i\ Ik* fatt BBik bpi 
TWd^HniH rmm\t irm, 

^ — W aoplifliiia IndflBaaJ. 

>ttA4k In HMal dLw^iaw ww iar^ulrf^ Fur, aad 
aMiWtMUM IP xkM iv4aiuwi iljutfnl rb iAnUMn. HmV 
atpifci irt Wftkaat qIUbpb. In I k ia wh^ i {Nt^lHaaliM 
V. cfI Bf.iUwp wwtf la^n al barlMr raltB, abd dlDrMi 
b^r^ri 1^ ^ ^*m< Tl^ltk'B, b[i*«*Qr^ w«H iiiM*hi.V 

pairiar. and nhtard al m p(1. NavEaalla Qi ^ „ 

a«|l«r« f« biiy^^ H'kl^Ad i|L]ial at Hi, , 

I M p '■'til f-ir *-\ liwlvrr fain «flliiiat I«dkv l« bdidh 
BnilB UilJ Va'aW aiipttlr «Va ^— 'T la la TMdkw 
whLla dbal* |Ul4, OJlVtM lilflw. KiHlktf WlX 

afeil^HCinl-. li 1W fra bkImIht* 

iiUfjMj >]Mt.oiiai hiPdvrrr, ttot^ilbahAda 
WHTpa Ur*B H Pbm»d dh"ur*> Wiri^- 

111 1 ri^iji*;ri judrk il hi «. . HLwkHm 
'' L'iJI lI lit t^4t k'l 
I-. nE jinttnr^ twiiai 

^;h;i;;:;it"'l^^ ■■MiJiflcm far Bitl4- jgUPOlOIt HOABDIna-HOUSE. l:p«|rV| if ba.1»(ifia, dWp^ 4ud diPM^ ali HB^ 

tMlttfij fnwMiBda nod jj«pi^ b{[UiH'<niWH 4UliriihL 

dmara biaa^ 3i1kamw<iT liwa kntavr — 
biltitawv. ifitt. aril tbp ihi^ fbT tm tvE. Hi HfinM, 
pita^Jyr-iwB 1.^ I>*»r4*»^, #1, Tpm*ff t p^ahii^ -. 
lira abgiv iimwin p 3M «C paPa|Bl.t](ip(nBiir> BBB B^ otiJr.+Li lu ^ m I 
ftiaiLLfld til laviMhi^rHP 
arran^faoMinl waa B^tl 

Wiialj. lu ctbaf unlTJ-riLn-i, iiiciiil. .rn •■. jji.l-i i- 
t»aBt Of llvriM irka 1 .Fiyi*;rii,[.it Id hlFJ! tllFl 

fclTil«ee cf BlictlTin all N^e ppiE -jil 1li«r Kfftriniifi 

todf ; ud it f^MB a PNlkLial andauttbll piattliCB. 

wImi^ baa itood waLI mo tta! aF tiiu. hlqrnLj 
■^Eaod^rr^' dn* »k wub lu kan UtaFatbewi 
aU«M J|r f^rtMMBiol of 1^ tki (wwTil upbLPCa 
" ftttBhr " 1***— wlut biitiallpiibb " " dJ 
hklSU^ la tka fcUirtBB ^aaBticd Ara Lkt 
MUiB tiftinbdv^M^^pMrhaBata. Wko MP tkaper- 
VBiia «!: Biikrifki fcWfliBiBB ika J^atuta i£«lf Y 

qqttTS^lmiM^H " Itafl^tTJ ^ *Sanato rtiui- 
f l it iitf{i|««IiAi^«ir BkaiBl; ot pipfa^ ri . It wtLI t>« 
tiot*t^»* f^t"" tka irtifaLLt, tbroDfcK Lhaiaadiuiii 
ot Parltoaa^i ku Hi d tka luL jtn of tbfl Iqueir 
Miinifci IrUev^fii bj frvlrMor^ Xka A^t 
'd!t V^c, 51*. 31. frDii.:*a Unt ia a441lva totlu 
nm-bBToJ 10 FHallflW4, flf wWn Iho B«at* w( tbw 
mJA CTpl^waiT avw cdiiHMaptkiM thaH vol bi hwiF 
lihBD Uiwe B** iiicir* tMa ui M-^mcia iBrtiulieii, '<.'^>M.'T. < lt.anBit £Q i^vk. aV trial. £lfK\ 4*4, 
Th.jiiaii aad iTo. 
V; V ~W( kimT d iiUliBCpw^ Wl om 
iLi.-'iLil vilb n a Eji] 1^1^.-1. Ttii^ipu- JJun II 
■-■ thnt 

.|i li- wtk Etill ti» |iKf«tf.T» ftf tbtaawl UniTFTMlT ji 
iptcb brakicbfti |EVUiB|i^ a* Iba MHintfl lhaJi 
frf^Bi lima l4 tiraa l>r an? tvlaw La thai 
IpabaJlaalart." NaW, n' Firdiwj-.l Ihi-r* ifv Mffl lo^' 
fug I ii]nb ttli SeuaM — ^.|jr rjiij..i,:ilcLl .J Ji.'^V'rd- 
«DH with thp trCTiaii ^ ' ""' 

e!aclai3. br Coin-uctt.-ir" , 

a]n)t4^ ilia LiUUltiar tliLk iiv, 
wt^ ['^LUldEttl j^iJlTi'.l^ L.. 

BppOJD^ fl-ClillcJU I iPlI B Jii;j;^/aV IJLi-i - f 
ban of ClMT^^catlQa baVt hrtfi|J> r j.ii:. nu;.i ll.^. 

Dtafimm in /afLiUT (rl jdif«4aljn 1n-:i;it •J" 1 li 

l&rtio JiihPfkjiJBctM^tlwii aa-nfi' i'>. Iin.^rrti, 
tWatyMlHif WwiDp ttwirdw1ii1 I-'; 
tte* li M Euth*r'Bf*aalu« wbieli wtH pr..tnitil>' L. 
iMBHlid V WW ulUDI wnlafB tl Ja ana.W«I«ii OtJW 
thii*. H«t llrtfBSl" iBBBfrrr KVr prffifsiBflnp am 
l ^pj^ ^thfjifriilllt^ tbiiT 4Wit n'lrw aihl f«bi.' 
AAfow Ji^T^W wHi Bijftilii Bi:iiuaiimii[*4 wit^ Ttl4 
«f||tttlPiI flWH^a* ef tka Uinvvrpllr ondawjiiiait 
^Mit Im* Itatlh* Bpa fa ^mm Mm iiBJit Ida 

b «HHia«.lk«^i!kpMMihHif 
IbU llMi^rmcT iMfobaWbtr (kml ia^mA itt a 

rfldT»tw Im iL « tl hIbbb^jt dftka ; itut B J^. 
ihc^ b lB«MM faia Ebh WBid 1ipr«lwdBDb, iaaW «f 
adli^ii to tha TTB[HniiT iwHB^ hrMill Uk* bvi^ 
turn Ft in Bddltian m> eIiU, Uui iTslnd bI Ikii 
UniTwaltf fw aovii f^aia haa baaai Hut tJ» twwkr^i 
aball ba.Ta si> 4]h4rc in th« Iw ; paana vaatftd lAlt.'rfith 
^uLd |>otlia .Lal^HAd W lldip li^iL of IT Ua i:b^ Ohl^ 

III r«wn Bikirc pf fm. VFv nniMini>\v Hm«4iJQW' 
BQM f^lbifiiJfUiaoiiif (irrliiiarf Ni-d'wlt piiiiXvfMoni 
JLvtA it wa ritfikafl to da Ihi'. w« ci*i t'-d lafr lu bIclF' 
^pj tban IP tb* ftaulB, aa Ur. L'l.llJdll h4l iltrnail^ 
■iTan Bffbcfl Id Lkp UfrL*Uti** l^UiuJi^L cf hl4 intaa- 
IJOD to LLtttoiuaa b UII limiting ib* Hoi* i^r l£bur« ^ii 
fUlawiA|p4 ; ajtd tbara La au Ttaaac ta tvlpiva Uiat 
tipablil wii[ v4t ^mtna law. C'ni*inm.t\ma wli li^Ta 
a nadv uhpi^ pt^^^alfne wLtli any wkn iIldw t« 
uiuli iKbiliiruEU l.:F tltur dwj laltrBil*. J dd bqI 
lUdt UiBt tltDtlrElui pnlikdjla Biilr»th#p4- 
hawTHU tLvniHi t|a a-italiwit lA Iba t^etial^ : if 
tiMr do la aad flud -UiatilKT bar* arratli lLmv wiJI 
BAl lkiLl# aJl^ illAlc'Ultr IB tWHCJfJBf th*ir jpahEllt 

ttoA tht) imiaf otttiii of Bffftpilara Lu nuae lt>*q 
^d. Bat it WHlil bt 4^rdi io Hf V*4tl»ViiL- 
f mttT OBiPfat am 1^ BBjaw tba lBBlB|lk;j|Hliil«iir I f 
wtafa«(Ila uamlwa hiiiin j fTW* nW"tT f"r 
1^*t Vi*t tB*r *Ah4 tuttt tntk=«f^^lHP«Mllr »1d I'Kl' l4j.j* thai 1 ^iL a I If-ti I'utvk^av 
■ ,lb.]ii.l- ..I N>i-iii. lu :LiiLFig,j|f li. IrtAACa, an 

1.T.IWP^-li h:.L. HiinT H IAf 

sU'ji. jjL'*f .'i>':?^it~ roit~'a4Lit 

fTEl^UTA^OTOKi ti.£. 
A|L rrlJaHtablidHd l[rn[1.<£-^S lA bMZt pl C4t i , WaHlatfhpi . rfj. f.\<iiii abimt fMtit. tlhibp ku 

wiadoww. l^BM.pWut iH vaar* ri 

■Aw dy Buj ^^i| r.li 
(k:3il''iltiltiprBBd 'l^^ia" wa"j ( ii . . , 
#haip; ^wa^aaJJid Bw i jto iHtirp YjfWfl_Aii«(T'^ ^|^■^lJ^l'l,Ht3UL'llri'JL^^ 
f p' i^t ^ '''11' advuil. trr^ 
ml rElt>].Etj.l1L>: ?i'Llp'U''il 
iV.i.l >j-.ii'iL!lr'. tv^ > . ^^■ td4lh I> AKb UftVSVfc 
If. nOOlBDV.— Ub IAd Umtad, Ha iifl ia agad/ABfWn at- 
auH; Lpad. 

FlTfl trnfly AND UTEVISjpnillUL 
[ta Fr BAUIRa,— At II lUlhiaiHttoWk J TtkbtrtI ^mIi 
flIiiWhi taarautta-hiad, ai t, FutmH-'lr-, Dlaat^Ktr, 
tVtktkifT, 

Wh crane, /UB-At R«W, trt flttrikMi, itULiD. 
r^TPrtBrr. UipWMBhdil, i^aa tttint. Hf- 

nAim^llll pod i7C}.-^ihi nirhMardnal 
i:taippfi^r, at liTl, fLCBiLiui^ 6it«^ .MtdklSM^ dtQL j 
atlJJi AUbdiHi-PitpPwt, AnapadalP. at BTrn-mlnirra fJ*pr- 
bHM, IjBidnmi fc. 

1?ALVOOI> aad COi— Al tbe Ilif-^p, Twtll iinl^«rt, il 
W.lvFPHiLtiirt.h I'al-ut Hil"" ' 

tHni,l^a»d rO -At. «'L'i Ml 

rvnlAan, h-, 
V, buLOMOK aa.L ilLf.r- Fia-w. M«irUwD 

al \ VHwniiwf^, *.■ 
hUirjt.j-jl'djN ip.^ t.-Ai it.\ ittn,tf'*\m}\ it 3 

VairhLLurr. k-r. 
J lir.llJH':f.-Ai il ULcbr-riiPtal, at1l \ Vdr-i'tUii^ C«. 
A. HT.'HrUdr-At raindruTklla. t.|4viHib-.>i:itot, Tilap. 

altaui at II, UiHaAtptM t^jrailiiri' AaA tMrnctr. 
mU3>mMjlM wi WAT«£>H -Ai tk*Lt hnt^ B£ 3 
' iiahvkd Jfunthfa ipri iwwiu 

Wfif>1, APfT> fTATluB ^&iJDtlD£. 

;v Wi<Lii..pir.i.LJHa aRuEDHtf Am 

l^ -Ai K'N' taduiw ehTH. al. UO, ITNf. -- — -.^ it«taiw, pt i.]i,nir< 

ktaipr, FiHirid^ TBtai-Mi Ac. 4<inpl l1'L'HIh'T:«rt .iidtiLli- 
.nirP'.- Ijr.t". fur -.-ILt <ii 
r 'i i.iix 1 and 1*1^ Hri.tnK.-A Ordl-cUia 
I'ltv, rr.illLi t'j WQaiJ; ;: 
llULJfAliLh aail CO.i 
.'ii^trr^t. 

il U I~ B~tZ il K iJ li " 1. 1 1 
□lliu%.J LD lbi' Iwriibf . 

dutiki; Liu iiUM^L ]viMl luHL IftI tm^OB -Jalaidf <rf IMaar.i 
I ^ abHAfqtii |pip;iiii p.aaHiA. I ft 1 Bi Bill T rTiSii tpr* IjlUlUd Md P^tJli ViJ^* I'Ai.'itmT, Al-^^qIFj 
a Falp».^ hta^£o. IJtiEniv " n(3li'l>ftirtint. ..litlA^-TDJtf r llAUt Bf 
. L^KA7eJti'. iiM lid4i9ald^pHLwl£L Mai^Kr-uAY. liPirn iip^Bt Hna., MiGSifl 

f. IMiipuCl, IV^ItJiKbM^. Aillt^T- 

tT'^i/.siilr hi'OJuC^iiii kiitit',«iM7ti 
_J fliirW^Hh^^ '^^iw-: rtrWi apnaJaw ilai tT [loi, sf It-ywaHBt.. I L^ailrflllfca 
AlAXBlfdUa. Hi pn*i ^rii i lj iiadfy . u*ir l | Jift ii up, ttf. !KW Bd to Ha. 

Mjpfflia lipdUMaffa. WuM M PuoaiM. 

KMaard/iVHld.) 
OU»CUlXA. 
Dm i'aiBi-i TBrAffT^TH^iUNV liOAHrMj 
i;SVLl^^£aBti ~R1F.[,laftl> TaALJ 
i.'.f . ia jpttd dvABr. rcT prlfala a 

- - - irf (oat b*]]*. Hmtir"'-^ - 
J. LLjtuMtUTihiJf, h W/kXTMa, a Aa«vl^MnA bpi« Htart. r|Ul-^BH limi4Klld,lDli«ivhl,,Wlbktf WttkmC p*^ 
^tdUBbwpn. ITPwlaallrl'wq|ii-^,Had«ata. 

Pinii^'K KTMy ' HilibiWwtJ A4«lwfi^; Wrtt Axu-TH^^i 
M. (WwbBhi, bf)T. ««r.b. jJaTf. ID ^ >llt.^ fl^ g.Mt. 

OtiuAh.' FiQilL. aa:tatjLii m^tU M^^*~a^^L~^3. 
_ wlJ^p. jliian l UliFiikllB 
"l^£i£?lf liiJlt7iKlt h'^ti tqpbT^ „ . 

X llrirhapdd-hip, will Btet J X'ft'* "A] IMOW I 

i jBt tbi' ( i..:«bn,-4^ Ma^cnd— l^an. MJaac; 1>hp1L 

, jAOTwd JIV^>N J 1-11 Atrbp Mafla^^bBm 
ilwiAdiCa^ inLMd^H^A •1T^*'"'Tt' ] ^ibi ii f n-rfT. niiViTi t nil iik fi l w iir 
J? iBdptfnair.idlbL KoidtoBWi. Ma pCihuk if _ij^_^Vj.r. ni. H«Vp "d flirt towaki HB ■ ■ W . 

Pcv aiituKitva "'i'(H-><T-Ti;MrT &ALh «f 
ItAFEkV, ^ h^pUiU-ii-ll, will lUrtTlJ-trAT- 
I'l^AlUED OVDIK^H, llnt^lM istkfh D. Eia^ 
_ iBifeii, m KJpi-iE.. h'lavurp- nkuffr 

L linn iiklfl uTil I '-j HprtHiur riKiff:^, rfdHNlinckf 
EMi]>im«)d. JJm Id Kit] . T-baWtoa. 

PituvY iiUHbfittiif "jTfoi >sY - rr h If v ha i.tL of 
IhhA^flltr, rtW rWeMrld-hill.Tij^i i**rl TIj-fiA^. 1 VAbAti Cli liiL, fttftwMV !■ 1 

" ' ""■"^^lit~jB, lI*:h»ilffB«.. J*Jatal" " 
liiii l^ltain'tlJB. f-VJrmii^r~VplHitiii^ I'n'bV l.>ianl«tf^H, 

^ W4l| Om^ j^BBtinc lv»ii>. J-baw- ii[i4M. aSa 

OmiMM nit^mt Ch eOluPl-r^rh. -^^^ 

i™ M)iK*;iiiiito.-OM4kil .af 

fc fllLpf wljipff. _P9Hk>n4k, harabr 

XXXXXKEUtX JLUXXX XIJC: 
wTwwTtfcaiMMggygwwgv tw! MlpAjqiflni.- Iht4 kit -af tiX'iUt i— Rii ij^ lyil^ 
I Cr*™ 'BMP' 
{| BosDEBot B&otmraa, il National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362850 12 I 

liri 1 ■cl THE StDNET MORNING B^iltt^. SATHTHDAY. JULY 4, Wfte, Irunotpd IB tlia nuiunji luukat jWtwdtf. 
&rokra Hill itacki^ Jurrlmn^aKli aaA Blafk 1^3 hwl 
I Ltt]« ini|>rflT«nkirit, Nut rlidiaji qBOtatkiu 

^iamUil wBakn*;*". -IjMr^f? I'mH^ai. OBpfX*! 

K>1d ftL I-Ih kiw tirm riri^ . In it^E.^ In ItJng TtmtMt 

IntuHd Una tlrjn^F h'. lha Flbub. '^^tw*^ 
iVMtMm AHitriJun nviMij-iBitLRi InnhoA b«d ■ iom 
■■•] qj UnvDoa^t ftiirlvalifij; HliiBrAt C« fii 
^, Ob loriBA, And MLrrWrinJi niwliar >A 'Ctl 04, 
mpwdtm ta XT Uhd whi^ nrv til* IaMi lt*j»fi Bdl-r. 

tfwn f:i' -H - 

*ti.«^L'iiP . *5 
ri'-irf^1w]4il ; n . Ii il 

ffl. VIljih AnA 
BiiJjwik i'J- _ Uisd pf linciD 1.1. n r.lB 3f ^ 'it V*r. 4n 11 


1 
Li>» 
t N 


If*-:. 

f-mtt. — ... V «^ ■ 

ll,-rtj',i;.n:S'1li- 
.FL^LiiM 11' . 

rm^iu j: a'dI t' 

li.V1i1i'n ' 7Jto« li» n 
Fill nriiui'ii I'lrtit — 1^ »J li> 9ft 1 h KiMn LrT*i\ 2^ r I' 
jjitia yi.TiUi .■lF*»fliw. 

T.*'.-t' H'.i'TTy — 
IHU i :(in *■■ 
ptm ^ . . -i 

"Tin f4[tnwibj( **lei WhU" r^jh.prf^il : — MataCuiI — 
Toppv ; Ijikn i\t r,;r- riLr[^i], liH .ill, F^ilTiM~: 
rvarUcKt Nnrthi If. II. ■ir^ L'lCOTarj^ Ih .^1 

Bi^w^f kbA <.i\ittrn.1-i Jl-i-innJ; li L^^d. UiOlJ : 
aip Hill. ■!* 34^ Oatnr ^<Tut WwUva, A« thl ; 
^ni( TuiiBcL EE(nf[Bil. CVi : Cri[?vui Prnii»lnrr, 
M Old : liKAkiv. f 7 Bi f-d Con t^O, £T, /4: lilt 

u, ^ ckk ifh l\st, irti^ ei^t. . N.Bp-^iJir# . 

i****^ M ; K4lipiti>m,fi^lfm^'^ lit fA t 
4ftBniod*iT-Wtfit:i m»*i ]H.^%t; w*« 

S^ith, op, 1^1 ^ i HIU4^ 1>vtE^, 2i ^; 

fWr](4 Norrh Wvt. :iiL G^ildm lEnki^ up. 
I0» ; lT*n^ir., i'/. £7. jtii ^^►.i ^ I««b« Tll«*KiDs 
ill : KalfDorl^a JVij-^ifl^i 7. Ih, 11a HautiI 

Vid lli>qatai* MrLiiJ. If U^l. 

TIh dinef nri cif Iba Urukoa Hilt Batpbte-niflu^ 
D«l|tp»tiy. K.L.I Bnptiift**! Mi. Jokm I^, fl 

Btn)^ llilk. »i Biae mnnB^tirn ui II* taikfl 

npori lha AffB|waT^* prfvpiMcift with » rivw ta 

U'Dovald, b>T« ap^nldd Mr. W. A. J>ciik|^<a VW* 
ud OP* b( fba (LNhHwi umaTulwd UV 
to lb* Hbuh AtUr n rmful isapwEj^a ot Uh tHh.. 
Bflrtf it ^ faflM i(i U-k* titt * cf uaUne fioto. 

n.T^'Wl, ivljva liu krt l;n cnuUdfiWHiit tn 

iniiflWO Etc HAS OIL 
Lfli id, 3m Id. AttwwM^^Ootl : 

FkB aSiivpH5 la Ipkliiil lomclirRli » b«BtUl MOiUI 
Tif t-aO^m}, rn ahkm uif Ida wiuik^ vl wCueb 

10,D0(lp«L4-iip ibim,. iQRPituiT vLtli £^000^ ua to ba 

ttpat^ tJinHud ulfar* J Id ui ]julitw, 

1{k,aoP ifcani u« N b>U in TtMf^a fur 
fbhtf* Imam. Ti* pusptrtf Id ba rK-ijuirBil n » 1^ oJJ natlut ^\^Urit. h»A ruh"M!«l UiL (but itf LlilW 
ithn tf»k imtI ]u tihTfi r'ltiininl tti LlbSir vork brn, 
Tti« *l^ne lir^u|iiLL in *JLtL'1t uvavd all tL^ *ai;i4'fl- 
iDitat KtA L^rUi.alT % Pfi]«.|iJ aii^LjiflflMf but H n 
lirlivTDil tri ^KTa Iwffl (LrD}yi>aJ l/j k^i^M tl'a.TV'l ItT. 

Jlmn. lYUh riri>tiii<n, d wtt^i't'Vi^ nn jmhinit 
nry fou) ppoj^naa « tba *ra«tian ef mMcl\ibUfy < 

wet^ ii ilk*. ^^r^^H^t .-hliWh «iTBK Mujy u 
.BHMa «■ tnportut 'ptanlHtfrn ^11. Thnre ani 
knvHl Juifp ne/t, rb^ 4 udaddoTlLliro liHtf^ 

fvrmatiaD, wblc^ list l>^ri f^vau tp ^rr^ pihLd aiLiI 
oUiBi BBtali^ At lim '^I>rp«qi*' Fidd 
va vofltUw dcrtiiJfl kkifU. 'A* IntaJ lanicUi ikT ti^ 
bottw lenl u WW lir^l. Th» v*M *i Uit aocUi rni1 
u 2tt tldti. thuk ud jinuwti t^. fv tiMlu, Tht 

'MlET Cbann^ hra iCiU jlfiTh^ ■I'VII Lba 
mlAtUu kiL4>rT.lmT^ l^a fuiialrr W Tc-rr birrl. 
KltCf 'a rlllD t^»r IT* crml i nitl'n f> atdj il'm^, n'ld 

■rt ttowp rni(r>j- ] DM fL W3 fli Hi^ur nnr i»i iii4 ^!.ai" 
mod DltEl uakjiif. Thar hkv^ r^iiFS mK at I'l 

riu^LBf Elip Wrth. 'l'l|>^ t»^<"[l]^ rL ilM " Ll^l Unjii " 

HTB raati&i TPTT iptful r'^^ly^H* milh Th*"T ilriTi^nc 1 
opKntJiiDN ftt ItiR )*TH1. Th« ''Uarl'-v"l 

iFirf^ al XA/rjjs-vinva *n :|^^ '^riTiiijf ami ^nh^n^'. ^ 
'I'If Inili pmilipu™ Ili ifivi; rxtstlint pr^^Kliw^ 1..^" 
ii.Llviiie. itj-liT*,-^ ^'i- ''f<^«Ui ^ibfttfT, ' 1 

urq pd* invk.lnf[ lwt1t »']iaf!'. In Nn, Igdj^ft Uifv 

dam. Stmn ft thn RlAk]j< ^hvn nuJIiwi jufH^- 
maffeiihly fcood |iroA;p«'..u, Ai (MiriilBiui. 'Ij^. 

tJifl iSMirt.bi^t-'fcimiM^i.TM^ia imndHA ' 

^^^^^^^ — ^- 

If 4nn£N, fniMt^ 
Vr.'S.C. VTbltllr, fnm l^a 11«|MrtAnt vf ?jibrH. 

v^JidlL fiT Kill. Un it nmkinf Jn- 

aUtriH' il* comnc'tioin wi\k lb« UHbn ai a.l'Xil 

T^irri'n^ih^ in^r^lti bhaZariii^ drJil ^i'SlLJ^iI irf ; 

11.1* i-hLu tif IJ!^, -.Nl. I 

LJTaunhV. [riJaT. ' 

l> virjinrtciS iLjr A c jtT [&Hlt*lJi«>t WlIJ. ln^ w.a. 
D«XL We*k Wif'» llifl ffPH'tiFmi bl iurnaci.p fi.r eI 
r^^iiJm^nt 1^/ L'.itir fO|<;iT lUJittaH, 'J7.* ifjTri^ ■ 
w'bi'D ittcIkI itlLI FQi^UiF a.)t M'. W nrxn^ vtviif^ ' 
i l^r E«] CUimLl^pUflTt. ^>W■ fi^i'iil 1^ TH'aiti ^..1 

rri»n hm tot ifomt'iOim-ti^^^i^ 

.tD<i4nF'1i..|lM#)^ li'ifvl saUiiiLi^diEiii^^ 

CnoMq^p.^aM. ll.ii.ialH- OMclmad lorAwdvii^ Itiki 

far ^^uMv^BuU- E^Dme rirh ^Hb^uj^nk Iikvc L^^n 
bivKi^nWwirfHuMbil at riilvll]«^r. 

Pttfnfja f» liilTiT nwnriTH •» vtirr ilnl] {□■^nj, 
(UIm: Dnkw IILIL Ulock iLi, . U I!. Tro- 
^ik^aliLT^t 4t4 4il ttdulii BriiMUt H^ChI^ Jnttdin, 
Hit M, Atii : NTtrth •ruiK^iw, J7«.;^, Sir* i J)«rJ*it 
jrHcolH^ 4« i L^ntnl Uauut LtkU^ 4«4<t: Covbfl, 
,1d : Cwtim trnl llnvj*, U^ Ha ; l^rtiWD 

Ol, iSi L^J : ^vBUiiiiukr. 'it Jl iVd : LjulL 
PionatT. , M<r-vPl r,r»t'i i-1 r Omum, 

|< l^J : Nnrtli I'ridL-i l.v«l]. In Lid : hnnlH Lrt^l, 
4ii, 4i3dH BDBlh WOBtil. V!>Up pud Ui, '!^*: 

^■ttia bitiiLiuM Tin dote »B 1V^t*ni Anitn- AMCSKMENm 

kflt p 11] not ntwrty *a iiptJ« td-dnT, 
bouttD*! irai Jiina. Prtfiv botb Ii'.nr 
_ ^ fold wi<ra Pciii»luLwaa.ttr. SaJ^i : — 
Bf^M FrtpttrtiTf ^ lAf, lilt ^ : B'htiuL, 
M, ^ ; HorLb 4j4iiUa1, ;i>l . Jurtigiip ^la, 
17k ; B^Hr floDttiip MDU^UitjfliK, l^a ti^i [ B.Lf. 
. . iBi,. S» lid L JoDCTtiDn K«tlL, IlTi . 

'^^UT^^Mv ^1 Auxiit^ OdM 

lMl£r'''WHr«ik4 AgnUitf ^pnll I^t^dtd, 

Mit M Ad^d* e«Y«Cttl««, ..bf BdiaidM 

c<nu)« I. , ':&«^itrlU|][-itai> 

RDqib, : Enphr'^f^^n^^. > w ; f^pitoMt- 
ii l»ni' ISnulJcT LiiSBCilidatwl, la 6it'. Doalw 

at War, ~i i3d L Unuml S3i i (i'jiitm ^tf, 

I* 94, V* - OnXin'i ifMd np, ID*, limtt 

QwlJiir. £'i> Ija, £■} [3i l IhjlflB Hid|r« '2a Id, 

If ; iJaDnu'i HuvkB, f«, , Hmuau'i Cutnl 

MkUdri, 3l^J4 r HUHr'P liVrnJUi, ; gaBUli^J 

h^lQt^r^ Cfv, ^ 111 : lnjp«iLiil U^'u'iipr, S« ^ 
[nnfaoQ, Jl!fl ^' : dit'n ^>i1^ Exlndtd, 6pi, 

li id ; iTit^lyDB Juu^r-<H it : l^ttLaA T^ki Aiulin, 
J3i4d: KfcflfJJTlit rnj'J-jBri^rv, li5! lU, IliM^ka 
Vimm, IT IV', l^" i 1-^^'"*^ - 

KtH'i. !!■ (4d ; AlaFiLuu C.'antrHl, XOhi \ 

jaHJ ■ dnir, r-"inlTiT",iTir|r, "r : S'^i- 

lla/ Blirtir> Ud TWdhit> 4i 1«I 
Huanck. %. M: ^*^ Dui» CMtnbatuft, 

'^^^m^<^ 

" llftiEi4,^ Mid**, y» 91; 
Cntniri^tHPn 'Z:^< UJ, ^» Li^ii I Chulc'i Fftwb^^ 
Lo* : CL.-lk'i Niv ]. liJ, ; ij*^ 

mo.'ial, |KfJa«lH 1» I'lJ, l« H. l^rfBt 

iiouttiHTH r.Hi'f,^. Ji ]^L : (J jVi', MUlf,^rll .TiiBcU:'*. 
■Ji L?i5 , HillIijii'i., JTl, li'l Jiiiri7l^nf, TJ. .'Id. 

t,H[iJ^'i ^ri'AU, i->,] iIiLl.... fMi^i I'-t . T^hlI^'i 

l>n&ui .V^rtN. El III. I" J I : J-^tju hi^fm.i^, 
Hlnt'VH piiliJ un. 0", l^-'iiK ■|"L]itii.'l y.±- 

tdU'lL-.l. JL^'fi. J^il I'll . Kurl'i l-.nfl Tumii^l. :;Ji, .;Li 
U'l . Luhl H^liwi, -J*. Ji.'i L L ^'■Kv*l', .4 M'l, 

Jli'Jr.1' No*- ATJ(UB, .'Hl, t.ll , NlW It 'H|llllrK.'r, 

Il km. i Tfi^it. Uu- mi He lull, Hi rl.] : .Xor'N .Jubnaoo, 
AvJOd: Verkh rnrntLCfi, lii . NiirUi bhibar&rt, 'Ji 
9i, Si lU. : Tridi And Btm»r. 4n ; Ujktirofhl Ccb^ 
tnL ti Til ^ 1A4 : HttHrii'i ii«r, J« ::j : htiBkHn- 

d^, Ih Sd i Bff H^ty Lotikij lliai^l^iU: 

ttrt ffHatTT'iVi^f tiilli Mil H f M. ' . B *^ ' ^ w»tw, 
«^ qgw bH aMm^tfttII| :iiit^ «HA ^ Wig<a 41^^ 

tta At WoliufllA dAlit«jr M< lli*idth la»)milr «t 

■ij-4ttnq hn'ii ^ nlloWiH] lift r'ba fi'^ilr 

Tin McianL l3aK>n I'KjBptti; BH r^lllDf^ for twWa 
fgrt>inkii(rAi)iirL;'ir\4r. .iPm frif 3,0Lw«»i 
^qU ^,(i0^lL, -^1 »*-BtinUr, hppktEMLiQu la tMBfr 
iiLi'!D lo tJt4 UluM l>>jjtrlinBnl fi'T Hid In 1:11^ a i'.ri" 

ibllL to t*rt tilt J^UUbuIa lliilnl M.I t iIt] ih- 

Tl^BJI-tJjHlTilJliA. i'jii.lli . 
Tb* nib^HeCBH of IEhiw^c TPriuj ^Jirtjh. 

|1«H DT«r tl3« ffcimt ficHi End Idt C'Ip pliAittijfi al 
"reiki wii DWwnAdL uQ Tu^^fltj' luonniip VATdan^ llr. b^tnta h«.vuag ba«n «ahpo>iiiMNl Mr 

* "■ TiU OM* Im(« itntJI In!'* +(1- 

fsar tvU daji. bulI n. 

_l bftwo^B tne j**rtia* 

to au atjlr dkTjdB thi JHnmti^, vtd ueli to l<ii<,' LIi- 
qwd TM%#^#S^%^ W^?, Ht, Will.1. ^o^^ hj a vitii«M. I 

dif, tbaa <i«cB|n[ii| tb» Court fsi ooDtrilititiAt, 
Ij l>uil<)fbBj unKibatuif, At Ihfl npttv iDda 11w,wiir'aliul:r Afftdawn 
HHtuB |AT« lodw, but althouftli U wtx* t^i^r 

W B«t J4t « rrOJWr <ir«h 'l'>ifl WAt« i:n Rui- 
■tfm b<Mt u mo ^mvj ttai tiiwr wiH Lxf a to pat m 
AUi Aft* Df Hu to oaka tiEiAdn? ia aiikiu^. 
jflCf'-r'- putf a^fM aoUnR 1 ilult thii A 
HAattd hik timX WU fouiLd, 4nd *» dan Bbnst 
TifcbBUld pArtTBt qalll"T'i IllLI A» atiJJ 
pUdv OP tddi ffB, bat an out jr«l prDHiij )^ tba 
SEr^ Dhwiai'i Binlif an mHU MfiUDg aad ap- 
MwUu IMfL, At irbk:1i.]«nltb^ lAUod driving 
u ifa« m IkAT ttm<!k ll eoft., mkiA thA? Hf 
lowiU doirn, It ia Hpdft«d !■ iam tbft IfaMv It « 
HlolibAodafmtia MpfHrptnp^iw, twIuiUnf lfa* 

Tta WMtUjMHl* •Mortt«fctfrTMjK4to-4if 
«r (Old. Th* i«t« bMTj fHw **« 

rttfttd a«iirtJ cl**™ ■"■^•^f "P-™™.. -jj, 

CrtATtTBRS 'rtlWSBm FridiJ. 

rd'dAT^i nrt :^ilrtlliut U^tnlh ^ 

inllikit FnwMd, fiiflds 6tflW*nt"J (iLOmti-. 
^d, jjfj QoMp. ikuwu., la la; r-Adi l^lwrMM, 
tid .So. ti QoW 2* lltJ.S- ttfl ; P^BiM EllJiM* w*d 
f^Lora I 'ia; ViotdrsA No. 1 WMt, li «d : Ki11t ■ 
Uarf" r4«tfd datiTST, I I Id ; U 'Miwtt'* 

^LlBilfBlA, M ^ i Qvmn Cnm^mtt, lit : Quw 
OhmI, m 3d : Vmfnm, Hi TJ. 
^^/A* mtliibsa irm 1it,fAA teiu of »t4U. 
vUi4 H*A piM. Th* rnaklnei for 

- GUNDAUAI. tridfj. 

At tb* w«l faAd a* 7AC:kn]Ha ahUwt i*- 

^m^mmtmSttMM^t 1 »niMir*kW dtfUada 

f**' P*'*" QTMPIF. rr-.Aa;r. 

Ur Hio™ B»l*h rtwrt. tb« tollannaiir <*Im ].Vi J.IH TETEATRTT, 
TiimT'illR* Tn*^JD»* tif ■" 1li« Trip In- rhmn' 

Ipmii " hL t^ifi l.»L>U[li I'liftdlrp HiO-i!*f , E^i^jDnkDjt At 
■J ■'i;.kir>, fLi^ fiCjj perfm m hEif a ^llJ litip (a 
IrlipfiA tbr rilLiti At niill^V f^T " r^Tu,tap^ " h^i 

nai-1p*innn I'riMrtUQrtii " biKifa,"' fli thw Amneio 

arlliT' T""1lM UiDmietfeh dfOTTib^- 1^ thAD kDf fTi4M 
lirmli,'.- :'1 1'>>T« tcr 'Hfl Ihni*. Ur. I'nbjn'a rk^ 
^^l.. i.| 4in 1'."(.L;a-id til nm^, pud 1t2| dvh^t- 

l.il.y . . .'II' I. ^1 . I lH« budmini vMdw.tMB 
LIl.' ii.iJi'". p 111 T-<,.Ti ill liURbter, Ur. littAh'^ 
pr.rirtLLE 'd Lltf ^atiiaJ uld pfftbUaciiHti Wtib ji pa;p[i;»4| 
mi'.h ^ " t^t r>^ka " i^nLTtvk* for llvr> iqtbIhI in 
tins aJiniriio;^ i>Hvn«l» 'xct(«t 4bB niiUa Itewiinen 
4.1 tlife hniiiM, UBil Itafl lEigiu ef Jilu Anull* XtoBt. 
FJti T^ntT ij^-u^ ^JNi m ifm.pEbl^ iIama of ihtt 

Inn d^i^'lHSWmM^/'. 

■J7{rAT]lE IU>VAT.. 
Til' lM.i innkit* M '- yu rivFbT iVin***^ nst w 
< .'I 'I' I At t>l« J^J^i^trti^Enfal, ITUIV DTC^M bf<41w> 
i.,iT<i Tiiki] tlrauidtnitt tU'Wf«'b.t m» kUFceaa LLie. 
UrMrr r.VlpdHa>tltAdbaAl|l^'MiHlKt,tbpJiAln^ 

ajjlI I'iin^r.vBvoPof tft* ilWj bwkff ttiB*^ tluut in 
tPMLfj'^lm ^liir* d' tta* MdQri cIaib ^c^hU iX tb* 

fjTiirLouw. Tlia "batt^y"- ad rmlnr il L 

-^^iV<.lt^laT?i4nt« tin Earl nf Dv^M^vk^*'* 
^ii!ipp4!':'^H3|plj-Lb4icJc»d iTAincr bluvtir, '. bf|ut*t 
iirra'/wiWi ■ tpiTce"'"* MnrtrnN tt* h<rt- 
K«t«J|i-nl^ 'b1un>J«rLPj: h«n^, mt* m\\ '^Vnttn 
f^}^!i4 (tftitkHiwiiv. rba pUl a2 nune; b«A« 

BUtlilijAd Brt 41 tn iddlkda Uta «|»»H|pi!«a«r hnA of tfal 
r^K"'!^'''! I^'N iLid 1^ IiiVmlTiai lha lbDniiiJ[1h> 
^ri'cl }ir>rvi laliiAli our jiuiU<^aea Idr* In bm ; but tbui 
Mart iiF iJi" flr^Dia luii Lf>f>D ki ^JmiiKUr ilAgphI bf 
\lt. h'.^-ni Itiill Eli>t Lt r^rVr LiKraiMi tbvi 
^Ll.tnLnlI,ll v tkp fuLpfai at li,* ir1iDk«. 11ii»tl]tklr* 
fiL'i; 1ii- i]TMrftlri4 LTiLli LlbR and JlripU lA'AliThl, 
iiuJ. pLjirit Lir iiini'.i' t>v |hl>jetl in 3m(?Bt4fln- 

riv.ir M.UK'^TV.'f TilRATflE, 
At TT^T Uai^i'j'p '['hiMtr* tfap HUHt^'mal [irDdPAl* 
r-E •- t 'iif r.''rLJikij[i 'J']trTf*J fHnt tba priMat plErTic- 
t < 4 ..f }irr tiwnJK* lJi.r^Lt% Jitbi;ip>l4J 

>Lr. U^rniiil Ijm miLein blmirtf a mHLAlwtiu 
Il-it ^V';miliihib. tlia d«lH!liTa. whoia mtof wi^ 
rli" l' F.V,inn ihu ctarpfl nJ MuTdar ^ £}i,ti l.nnf , 
nn^L \- Ih* kitiun (ima «DA>lpa1iiB lo win tiLA kAiir- 

E,ni^i i.r U>'li>b'ri4. Aim liLidji Lwtb Li fb^t kttn 
n^rL lull tigtillr 14 lilBAfi fruu « lottr r«lln« 
knil a* iutti (tn Jru^J|wnwHi, Vb«bc« mbm ii wmttuml 

J u«t » tb» H>«MrBiM IK^ lb* WhT The 
iWfn^MU iBKbii«ai4 frf Uita nMh ud tna yHuek 
t^4|(tafh Mr, Purtll ud Jiv» Ln^h " IaIu ih+ 
ilWH^* kjwAjflT^la anl^uiiAuu, ud "Tfaa<?r<n' 
iMir.llqwl ^' hIh i^rlunlvi « aUirri nriitj ■ntH^Alu- ottlk* iiffliil«la nd 0b{ldw pMnE: ttii *l 

■AntiAf*d abut IW, AlBMtVt 1 

C^tiltH, Mr. A.!'- I1**lstl . .1-1'- iMaJwof Wamiri 
r^Y 'iml Uri. ]l?rl''^t>-. If C J. Uag^lbvi^qn, J.r., 
Mr i:. i: l'-Hcf*Jd, J.r.. apd Mr. T. J. nnni^Wi, 
cMTwtnrri . hr. J.A. I>ii:k, hn*. tlntlBg iu«llcil 
affiwTH iwl Mi^ iJtetj ^r*, w r. Wm^r*. ttn. 
Can, irnii:'K,vy^ 't^^xuu, Mri. Kinr, Mm Itcuraril, 

Mw*. Wr. JiTff^HrtjcJ .P.. ¥r A^T- iWtoifL. j r., 
kbdlfam. K#iiif,^.|l>. KiBBut, i I M -Ib l^rw. pikl ,Fittliiliti» IWH 
■ Th* wvf^ prflfliMM JitJidM 

I AtliiHT Jut. Hpi. II. Itlicitalaa, 1 — . . . ... 

lil.'iB, Uiii Idi 1>i|CVT>«ll, Hff< Bf« |lt i|rA .iWI. ' 
yftmnt A . .1 . N^-l.^-. T, T. T'-'tmBt,.- ll|id.^\Vi*IV^' ' 

t'tiP i'.^TTih' rtnnrnt tiit* W«\\ t< f ir^rBttd'tir HoBlt*^ 

I luinlr. ^[pifr^-, 1 \ T. nMHlBM, Jlld ArthH CjillA^ /^"^fljg^tsHSS^ 

; . irl:ikT iImi Vi:titicf Cila.^k rnihl dtiulAil U IwtlAli h ^ 

Ir'lllln ,ll*|,^ilT, &i|.] hli*l :^t1 Th« 11-4 ^Il0« • I 

; nTPrn.r,'. MJ^. Chcil^k. I lk]aElvbeiAkl>dtr | 

rhfl in4:n-n .::if1-i i'tibiefcj pnuutad tbP ^rin- , biaet;»*MitFIV. 

■ "■iiJhiI vitLi ■ IbatL'^piJidaLr iuuB^BUtd url of ! — ^ 

--.L-ia la tba i'.iruM^i, Inui^ Id E«d uarom, wtih ^^lUni/m* 
IHDiWcrBlii jjTllht*! in p^ld Itftfan^ and Anplalfl,] m 
ajliiim la-n-i. Id ma^»ii[i lfa« frmBt^bna « luilialE 
ii/ 1^ miliviri, Mr. T. }J, Jl«itAr[il;ve, ths ocillF^tor, 
^tnd L)ka eonKTAtuli^iHhW af all eoAuiAad v»tli tba 

^fttui^ ta^' nv«i(^ iiiHA^^4^^i*An!rk|| L TAUCTStCI MAIF. n, i 
V ^llfc. ■ fmn' nh. : ^ wwrt _ 

1. ii^ltmrrf 7nti^t^, Itn*. 

tItlUIONIifl. tm E iiHijiijIi ilml : svhi" s'- 

s'- XISA O'^TT '.V; m^ JSK\"fl rnNCT^HT, 
.A tit^nrtkul i'.)illWT: hm trcpn llfT««g«t bj H 
I brihutct nrviniLtrf .'f EiNJ'^i ud tftellaan in 
L boDinir Elf Hl^ N^r^ < r'Shnut^litirn^T. wbo HlurlDd 1li» 
paat faip j«an tna tL*T»lf psttti r*ivfj h*>lp on M?ar» 
(/.i pnpilu vcaA^Hiai. Miu 1 1 '^^l^aufucJ. vbe awJ* 
t^jrFAj^pd UtMla tha yOm.T, tiAlCniitt lo A IntifilBJ 
I -fUUlf kDfl*r P» ^irErihii, brvr liirlfr^ Un, 

Irmir^ ll i>kiLi1 . A Tiitjt J or M «r-;'^r4i, Ixpiajl a HUCf«lvr«1 

-t^i-C^MT iT| M-rl}>itLi rnf. And hr^ DLBOW, 1%4 Mi^Ch 

I llwlar, hamg ■.ti^u'cd in S^^n^y WlLb ilitLliLnE.L4rD ■ . . 
«■ livriat Aid nlliiti £(le^ #ihh1 ud irkwtie I U 
1 (Mtrmffp bA% a iw i 4« |^. IWH^ ifWHl »)r Hii JJ„, 

InHtjDHHA] mHftt. ^ll££; 1^^*^ 

(iflT. Jut* 1.1. 

I A flaunt rrwQir wu wpt^i b'. Uw Iqi^lLu' 

TlintadAT ■ ' ' nt^Af lUt, rbSB A Bfwl. piOflrAVBI* of TOC*] , ^^^^ iiHwo->:>*— 
>-. IflowB; AUiftf ud ^iit rrAiifa*d N tooi li ^foli^r^ «d 
B«Tiiws[l'k Wicrr f^^r l.V' iw^b. I'trtfaa 
atid pArlv'a Vip'titc ffM'l Jjlc-. k t'lpiim^a' hb^il Ji 
^o^tl]fr^^^. En lw(lit ''rii* W's^f^sms >^trnoHnr 

I h>aitf Ar« rio^itR up- fKhiD |.i4KEl. Itit^L. aqcI hai'p 
; I'HJ tCU oil l4nA4 »t (rAalL fIlhilte»Tl'l'* :iiiJ f'rrjr 

blT<^ tOBA ll PW' UDiiMT AOd l.irtf, of Eljr 

DaattB ^*ru No. 1^ nutb of Baltit'^. B^m bafiiitinft 
ioH of bjf ni^Banl^fed iton^ frmin him 'J] , [f. 
IsTtlJfifdMpitrbttHufNidlfl worU. Al-th-n UnriT. 
hHrn TfiSn'i [(»uii<(. atiiI ^V*. \, bt,rih t r B,iEfe 'n. 
J^hiiiiHi uifl i»>^r r*ftUrii*¥ *tT^i.'k PEilp[j.H.J 
vin4fKl Id Ufet iMtlo'B tif rmalmfliit ^J7ri, \\y7. 
tAfIb lAfkr vld« wit^ii['iiQ.Ti^jii -it <Dib«Tal rtiauLiiR 
jhtM^Jit^ m A*t(litiiio 16 Kj¥*T*1 iranLittr ¥eiLS. I'm 
^Tpi BntA uJ ll' ton" i»aoidi ure [ll i;j-4M. [ Ljp 

aiKRF^fiM ^ tH:*rfAd IoBAU/ P» Oi H|i> TlL£BO>t ^ IP- 

A H«A Bad IMA' msMSili^'-4iii^-^f Mr^ fia^r si. 

[iu^ujEh tba rqoM nAljUiqiAMB 'fiPateJ ttu 

^rtkiBi n*t. 'rba RfMdiHnf Ar« nrh, ani] iha 
Ibnd ia »lllipo»J tn lu A etraltli UAticn of E^J (•ariii?! 
WalwIcT ■•fLB 0f n«fn WJuJAa'aTIiLI (WillL^uk 
CafflMl^ad P*rtT'j IoM«5tl)i*- Li a liit3nl?fk*' 
fornutiaa liHO* '>iOfi, irldB OTSThijinr tbr rmtr, at 
■ htCT tliPfa alri ttrw. i^l ™jTjiiijL;flo^]-[*oi| *irfii|4( 
Lutllli^Dni fmrn lh.Lb. 1<fE. fbiJd iJtrH rJiitiTii:E 
rvD^i ara all OTPrl»j-ini; eaf'k i^limr antl ntn ri;* t fl^t. 
iJ^rftl-f] aiid fiirlfATrt W»j-L.-i.ff thfltop TWiM.Fiml 
tiMVft tu I lf>if 11 ll -jW q I 'i ' ■!• v-v'. : T ni II I \ 1. : ' "J 
li.^Tn LlirthUi^h ^vv^al^ i'l'l' ■■ .^T iinlil, Ibn L^il In'IT. 
of t]>a AbBlt tKiOff All IA itiliii.i.-L riOnLf, Al . J .n. [>I4! 

rHf LudLi^iHii] anddAnLv. J'^i-. L-Laibii it i\y x^w* 
Ht <^E ^(MJIltPF 111 Ttaa UutSlipisilri<!r ami Hit i^arxm j 
Vtinr ii^ M. OonpAHj H SpniLi; O^srl;. H*iilrj , 
Liattsn. At ULJdIa CrHk, in AinniP. ::>iri lim 

■UlDAAlLiha WAIr Tbtf .■bA*'JTU:an.ttJi';|-iiir» LodF i 

ofrtOU fllxaut IfL-jn 'UutJeiltai id ELin lh4 i 

dpin. ThiV witi MArt cruihmji i-n Uy ftinJ 

tahraA^Lff bBCfralit^t^tniAt, t^, H ilUpiu^ anrl { 
tajuivUA lAjdrCtc Mrtd . |nwjr<" At Cr*»_t i.Kill. 
55&WW^*t lbtSr«»a fta atutA.Uf'it, knp, 
itrtt pi**Wi, M* JrW*l (renJoE-tO Jl*dPl Ijn 

Avd IftdMlg A Ut'fiiteMJkip* at tnfe pld, 

Tbt fi4lav(«V Vi^^ b^B lAid^i And M 
ud pi^i^i OP EtUi JiiIT''~ 

Hud toFlad d. U, r,rtnpM,y. ^.{..^ Ci.bar, 1p. 
J]Udn']W>ttt«C].'H. 4loc4piti}'. MT.L., r^>l.lHi>. 3d. 
ll[nnt I'TlwlUtO-. K.aiB^n}'. V.L,, lUl^^r, ^Lt. 
■M»lH''f llTl-tC'MI. i-flqi!Mj.', N.L., W.A,. W. 
-Hptrrlataa ?1 irft* ft. K. 1 'oiB-taTi^ . Jf . I . . W .A, , a-U 
I'^ai.-^ Hut O. H. r^puiv, ?i,l. . ytm. 

fU/tWtfl^" i^MMtCilBLatDTi S.T-.. f^|]4#t'.|llL, lltL 

**Ttw F«twc bT Wpt &;-ii:;:*iowp-«r, tT.t-, A.^ SJ. 

Plii!l^l> U.C^wuv, N.l^, HBlfff^dlBlm':! 1 
ilnAd'fitfHt . 

-BATgAnP!ti^j nupoatiii. 

^SfnStll: Wneili l^J7tt<TPT^|^H'l«^^Tl■' hatl'.U o'clpfk^ A«l tliit 

<f tm^nt^ tkfVA *|ll bp A cIlAUKA «t OfOltrAMBO a1 

tli# TItoJI, VbM* Ur, lUrrJ- HJrUqii ^UL lAtra^ 
diioAkll lADtb l|HlMlp«ir(Kl £B|li*-Jlrf«l4k M ^ 

inAdB a ^Kl'M •»^fA MiO^fmilg^mi 

Ti)alhl.UHlMRAMUt'.«f t^«U!liltl.f^'1^jW«^ 
rhMtlTi^ VprMjit^' L4't4f^-''Hf»'WlW 
xvaqt i^r math intvftnt. ttfr -rhiHaa aoimv^;.'m^ 
Unik I ' Hit Tifolt fnr a farawaH Miif^ait*ii444.ii^ 
tbrci to-fr^i, nVlitn ba i^Ul LptrAdpr* hH' 

dn,iDALLC iofpa "I llip Nigbt AlaFB.'" Hue 
t'^ii'r* M»''vu, Uaht*. Q41 

E^tirwr-H ChvVlB ^'umiif i<k hti bew ldMltc4 " TbA 
AotaiutaVt" And 'Cthnr CATDDTjt* ATtiltl, ITltl B^' 

l!liirLi|]Alil nlfiifa r*[fDnDU«Q Hti AiohArili lock 
lb*o|iffdriBiutT af ja^^riBlDK IhB audiaaaa tbiit Ibp 
lir a N l w Ii m( lin r«Mr liAA»llt vmU ba diTi.l^d 
thit Vi^. NnTiiW wmU imtT* £:ui, 
lltt bblAicf [*Kiit Ihtr WM Mid) mnld bi prv 
^IbJ Itt he^ rhiliirvjL. IAiIw Ib U0.irTUBf Mr. 

Chv)iv) iVjkHtq ■f,Hl B iiHrnal " |DJk WbirS bA 

.PiiTft virtiL miUth.iiii vi Ip.vIcoi AurlrvllBA prt«t: 
['d t1tt<«4 In 4ii'li?-l A* eubcfm A wudvhd|f lda.>I£lH 
truLutMin of tit, t'iJ;«fl'9M^t|n(H^ii«A'' Jl^3^^ 

third acddE ■■T^fc^.:'i*r::rW-W- WiP -WAi^ij 
■I^ilvitMi 1lM*|f Mqmdi ud twkiA EAoalWL 

ffltt^itttiu^ M tikkuTtlU ft^dM- Uq^ UaII a 
BBHT'.jpirifWf^M tEn iHf.j:** i t tlM ?< l i'» 

Llw ATptD^Al I'M bmeUhsa, lfir>liytf.;£i|iuA 
I>BffriHHc iD-uidH, IhUilA, AflA .jjtli'Uft, ip4JH» 

Air. CfauiM niiiii. ■ iriiiiitaf iiiiiB]Wi_iiiM|itiiHHm 
f4mv^, mil auk* thw firm ammii!^--iW>'* 

will AlBD b«*fl4«tt Ml WttWlig-- ftgatl^iytlMi^ 

ruihw PBM-L^^^w^.^a ha^ 

purlni t&.|l V M i^ \^^|gfel«t^- g l fiiuy 'P^ 
•TtUtA. 

opbfia I^()|1ene.^ltE^^fECT. 

FrtrfhrnrT. A.K^ifrtr *Ui mikK ttii rAfurill 

nppiB^uiH At Xht I'yprrt Iluii^ 11' ILirht fnvf ta hn 
4LL:|iulLira -r..r >r4'W V^rk, wliftj Eiaw^ih pwHot a 
*BK\tl mlitttn of h'l m.rtJL-jnMiriiktQprtibt HtnEBioAitL 
fh* fptrPVdF] p;-£™>™ *]]l he ora la miAAinii'Abl* ^1 A 
>iiUTrufr\L|!ll3f*3i tlilt PTPIT "pmraii rif [lin tbMkt^ 
iTl^i>tK#r [□ hIttii I'.n-!?, iliMa, ,iT W'^l lia-fp id 
F-.jik^l L"hia'<,"r: .^r w,Tinm^ iFj'^ [tuitltU JlUBbir 
I . T.-l '.1*1 ':lv Pilnli.'.Pi! I'n- .MrpLral L'jcje A»*at;r. 
JiLllirHirKi'jb .>( J F^ijy ^r^W'^ii; t>i9J4PBEflj| f\T-M, ibvj 

niuiRBaiiml vill Llui^ [UB<'JiiDt Ijr a Ivlj't 

tiU'J'cld. 

ilTi: rY( I/'U.IMA. 

T!]A r^P^ii^m^ oj .Jaruulcm At the Ei<B« &f Ui? 
( 'itli::! [l-^in 1.4 ^[ill riWITid;! UlkcPuC attfiLtinil InHQ 
fiv |ntl;'l'i.' i Ii.lI i[ IiAp fr-^ru |I»B time 1 L '>THi(if ll. ']*Ur 
|L|L.|H, 1 ,,r,4' TJipE ii^'T^r fjjll ti^ tuU'ttiX IiVJi^'* i^l 
v■]-JLl^f[ t'.inn* mT ULiif- 'I'haKflti flakkrtt ^mllb 

ir]i<n lii'.^uniLjl al t^LLa idAta PlP ottWT 

KT«iL tb^ T j*itar to tliB lluly Lv Itf ^[f , or yrhxi rr • 
■npiai of It, fvaiii nvl Art aJtElitne ||k« M tutlifal AD 
v2mAniiKt\At It wui J i4a A f^pk of Ihfiiutl ^Ain 
•IP H bn 1^11]^ aV tkia Cr4tiK*^k lut #11* tMt 

A nT4At fiorthiiiL nf LHq ptap tad bHU Aonrad owvr Irj 
lilt rUiLba wAdA bT t1» tld^aIp ap4 kAJUAlu, wd atbii 
tPB Va|[p» ,4 1^1 G bAWM i ^VV i *ktfl to ntHP^l- 
4itllyd'?pk^^£tii'tt*'fm»M^ «AA uvigPT^MT 
lit >Ll . KipJAaAtgiV;. iiNt^iiHit «M 4jT«B At atated to- 
IWTilidciTuatf ll*A ij^,;, ^ JjtrtWw *jlli •«IAl Arf 
bri:^Btrj1 Ajgjippi rtHw ii it * ^:B,^W. ada Q 

V ^':«K'A1^ ^3f91QISEUin(AErT, 
U. Auboi'Iv ^'Lfljtu^,. ^{BnMlBt^n mt ntl k - 
tl<m ld '.^,fei|re!*9ff Pi htAjlc^^.lwMt o»«rL, 

At |tnitHlr*flAi tldAtqiyfli^Wtir^fi*^^-.".**!'"!- 
'J1i««niMipia{:ka«<3C^n^ f,^uili!ff^C^it«ttl 

Mr. Jobn 

iiiTiL. Mr. >Vd«V KTr KtujliMtt 

,lit*tii-l«it (d tb4 W'Wifbi aubi\ Awi Ifr. Kini- 
in Elto- <<^AAtber «HA*h|t}ta liip uUa u in. 

(ToatiplJ Hi.C^la*l T>«ll»*"* fhp#ati- 
(nbiut.nr^, inr1ii4inK ifi^ F. J. ItiE*/, Pbo, 

hpeiwi tn|tlC:»l, If, WiPKAllrfi ''.l>fAy»ffU 

f,-V.t\l rfFiauqnff," .^liM IMIlis KicjT rdin EfJ. 
#f^J°4E, UtH Us-HuLanrei i.rtifa, Ur. 1. HaJl^^'alj, 
H'w. Jii!>^ NirunDHr, ami Ur. L'lUi. tloinvbtLB. Jt. 
WIfljidiI, uiiiilf LIli bArruGiiiijqBt >|Hmkllv iaB4* f>r 
Fiiiii Muitfl. -f'l rnrui, Til>T"d FLFadlr'* 

-ILvliu^b" aiL'] " AilH U^nEaneitM," Lr 1.driiQ-'Ti. 
At ji]^[>«r. Ih^Jkaalfli of Ii^, ahU UAdaHf W>f«ad 

i«jpA4 (lario 

rtfKU* will tbi HD4l»d miti'Htmff at tba ilkm m flrii- 
knlfdAt tbr^HoBpncAt^vM] ^oAl ffpJ], Ihlurv-oodn 
ridlAFdAf. A aubrun WU- b»ld ll ^1, 1-^ p.u. , Ih^ o^jiL+Kt.'iji iiTkt.'F. 
At r. p^Bh, h4 •■ pBilatu '-^^ t'-^r^' > ^ 

■^I'po f irai*A Wann" ui Ur*. TatiM b^a- , ^ 
triboipil OP* "A MatlMAtb l^Atarj Hdta^ 1 ' -' " 

iB«i1." nr. It AjtbcF. 1C.A-, Kua u AddrMi - umfHCI^^^^I^KB?^: 

utltlAd " An EDB^qvtkA «f Hp Atjip-vnAti iti | ^. ' 

I'MTcmr of UaJarAU DnakiAar" DihaUob fql- ! ^rJUfL'B sttt|I|>^ land wih aabjaiK, aad jubAhiAAtitlT a i|UAtti» boi ; 
I cipAiHd. rj" Rpin (^iNirii* Citinpibpll (fiidwoal J ConmflHtliiul C:hHfrb) vchIM hI \iM flifkti „ 
■i fp ri iBy- Til* **ctAiAJ7"* ,»Ffri •'■""^ !^ 1 ""t tjllfi'?"^. '■"'^ ' tmBEBBBB BPpmp iLaJ M *mK a?t fl^ rB fatinr'i n>iAL [Tftff a run if i<* tU 

, ^ *nt til A^' lirt, imt L'.Q n nidi'li uiin- MflEW Utlrr. 
imn Lbl hotn held dnr- 1 r,* Ifr-. HnJI- lii^iE .iiniEi'^t n ih- Ti>-a«^pr«. a- ki-t- 

r^K-, DDd UBt niocb wrtta] VArk'iqfapiA PO^'li o^J ii.ki mtfltt 1^ 'if iBfvCluBp ti> Un, 

mnWl oat. Tilt frtllfl.iTu fc,].'i'*li^*iidAJ-i If .■ilMiiw. Ai^.-^iMii-mpapniijiwLif, 

ILAd tSuVAHl FimftirtHlAA^L I aAd ULhaP- i lyf„ tr. .1 . „ l— , n-i — < j- rt ■J,*^ , 

wMti" W VM OWdm iCcil. .BuiH-r. V- M'nrll] , A>i.f.- aVmL a r-vt aftcl-inHrp :- 

'**mMB^ SMOmtm." M' J- tj^iU, Ifo^uat l.^rnrrp- i^atv^ qM vUriMiL^PHt, Turt-ml; Laadip 

.liyrfFiIL.. ]__l Jiinnw -Uis feTamiLtf. bl^J ^ > ""^<'4»aiT «W ■W^HpIv dP'lw.V ; 

**«*?jy*? - I *.iLkiqk'i'. IVHtjrMlJufrnWt, ib4 *«mt. "1 Wt m fl 

p.hn*rtlijE)f baJ 'mih cmr'nia. ACL P17 Emmh a^liad, cmi I 
TfUdifn , unv-li ptm Utat I J.I.] 4kn| tnin pLlti ia ni.l raiaaLF. 

' ' ■■■-' ' ' >»'™t|i'i»* p. ^«Ei, billir QphI Mm.lHK^.-'UU^iwi.^ltwBiUuHru BHd tp tbr 
w^htIJ 'i-flw fniU tbt WmmiliJ Tt^nl-^N Kp Sir' t WH niBrUAU]r 

ranB «-w«^. pt ■j^Twr Ubi** fnlh r w 
hN^t»lh«i ti^l tbt ir^i ■Eii| ihutaHpE. la tfar «i4> anl bknJula^uri^ kt« ' 
putii ppJ tArTtd. Ibr Hikkrf tpripu lot p4«*itiL««h ' , .. i< ur . - 

^.■Lt<.i^ p'^iT^r. *i4>i tnr -^An «4f pHtlinr m NI 1 faAt l>4 Ji^i. 
'..H.. I hi.d uiawlH]'t«A4irtbf 'Pii4ife,wt'mrHaA<l 
...Lh li.in^ PA^mJ WLlhiliMA'ptlhWIIWl |ib<] |a i^nV uii.'i Kirt a.ir? h4^«0'^ lulh* 
.,iL.^; CaTrtb4 fPlL A FATEn Attfll^f'I'l'Ji ^QHIfAhT OF 1 

jjARK^Hia/ TTTTfTT! flLiZhlr ItKl' tirt ppd TtLWL 
Whii*. Imfl.aA.i iif.li IMXiltllJiaii, 
**AyrJ Aiiv- WAJtfi iiJ aU^jndj. ■' 
AKL-Hii la.'J'UiiAL. IKaiLA TWVtA ^, - , BttKIt r,AVlfJlflb LalKHir iSplr.- 
._r?: h apr+LLie Tvllpflnjh ■at'4 afkt mlJDf 'tlip Hipp. 
1 -71 ^ '-t 1iirl-iE'..1 f,HTl 1 IhJ wmi^ J^lB IbL iLawlv 
K,.^''l Jii, . J hikil Pimp pmL jmia ind m^rbl htnr ftml 
AE:,i -Lrrmvli :-. in^ IhkIi. a hbA-WI^. Atnkk^ nAtioA 
II : iL-," [>,l- irf ta^TW^lPrh, I WH ErftOIJf maMhl tofUl 
tiu'I. Ir^L.:]^ tiiftii alhiVW V. ndfi.WMto BikpHptiit It 

iCnw^ltflJlT jWt :jr iM l w,jj4.-ia^Wiita:^ fpti'' m-.'nMl aa4. 

I ,-hF< wvpL rrh I wP^je^ ^Mri^.'-^tLU] ^ aai ■■ ^ mhiiA, 

an4 w>u]d Inrtif ^ijlk aaip4 lb BiiiA'. I FpH ■Til.in. 

Kifirt^id tlial. 1 '!M<L. irtr 1 Khal' — ' 

\h..1.t jdt ipf^ ^ *irli1. 1 

b^' ■PfTpriaipi, f.TT 11><iv timqiiBl-E 
rj.lHLiiir rit T, I iHFrt w-nl I 

'■,.1.1 ri*1. irii.l li^Ti rf. v,.f..i I [i,^*!],? 

I, .ip.|'.T " ' ' ' jA ^'At nnanl*' TTo■k^. 

Air.^^'- HiJ-'iiiHp--_iwirtattH4^fif»B^l TiLliW, 
Cti^llTKtK^Tri-riiml KenUtt liUmm-^l! AUh 
itnrnwrt-*^, iin-t^irtlrr-it, upm till iNmlat. 

AS'KrrikBi r, 10,4 Tji'uAdrnp. 1 Txan' rTr>i. i ako 
_1>™i .Jl. pjhI p. 1(144.. DttL -v NirfV >*H^.. ajA 'Jt. 

At KpUupbI i^feoDr Ultop^ lev (UhMAfa^- Kwr 

Pwurr nfVBhpRji'n ii *WTf-?Vitinr **lr J 
tWATtflr. «1K BffrAflalil^UI, vtil 4trt Tn-Ujtr. VFi ni^iuf'^d 

BT dippv^W^'Vl^bw, bMli rmnw.., fWinwi UipppI- 

BVAHMi.p^BilT'ircWa, ii^r]ia'wvt,KittnBiLrul] H 
VarfLl litjfh rUr mil. f U. , Hm ToflHP-rt. 

l"^imAl-lita.¥>*ijfc*(MJJ-iii^ w,'.i "t^T. T'l-iiiV _ 

BY "KhUmmiikli^m^^ f™p-l<'Bl . i n Eiranwh^. r-I- >-rts ft^:tep>riapw IB «ll 
~ "■ IfifkA^tutMB- .^1111144 UK. rii4], Itt Lhar,^!. CttHTASIOa md U< 
^[■..DIL.mU_|^>^..| 

T3*witwiiraii'' j'twhlc m 

Jy_^rili#._bH hfnul -( ■ 

It fiMiij jA it ij ti^h Mi ^A^ ygpf B»l^fc™___^ 

S^Te^iT^.iB^.^'SiM, p«.~ jrwi'^^H 

|;)rA^Bi;SqK''r tQw.:^-!*' t. U.K. ""-"^ GQ.VlMXKilS,.tpliih 1^ 'iif*!^, i. Ltliti. U. «3«plA 
fpriMATi, mit 't^l 'iM" Prrra^itP. I |fi I'ai huirt-rt 
j^iji;raqtt\YtF, -tiw. dn»-tiflPtH , * IE «/ni>] -wort. Kitr Jvht Arf Ttaw, mppBk>iHhlti| 
Mal'T. 

hL r i'IAp, I wamiM Pll LM.t'InN. itn^TtH, 'drn , .. , . 

joaEry *ip. IL JUp^r^mf-*; . fuify I|l1I#. 

AliY. ^wtM litlUi"r«irppiiitlJ "ifMikpep f jf dilciSr 

ipJr ow Wkli^ IB l^tVrL ("F riUM . iloHt. lUcrftiup^J? 

-,KiL Jf-. wrfjM Y, 

TMtHfBw, W5Vj!l»fcr*^ 
ipllflM. W*U 

Irri^^^.liaMP I'kajvW, wwlfd fiVr FUrrma ITok* 

kn'cdprr m„unrmibj>p. ptvk|dii«W boipa: "h^lMt 

wwf* m**M j THin BE,J fji pnT'j^l. K. K ■ r ii.. HoitA Bu rt*. 
AKTJtH lliijini' -j*iT.*i|.iii a* rmoami^ gwd'Aifd, ■( 
l*ir mao. (T^ I (Tir^ .4. L- . R rt l H , IfWrtgM- 

'.'].|*p, Nnna? mkI iVii ' 
rlHtfv, Ot.i llJiAfi' ur^Tii 

lEIpb Lpi«,]n, Abl , ff'nTHUBrippp, apt Hifa^ 

"Ihiv In hto^ iiH iHi prtiTt : — 
ind liflald'a rnnr*, Duliltt f^■p^1Bjvta^, wd t»apd, aB4 'iafiflP fp^idi 
- |C4I1«*TF " A^ Huivr KaebUnjiAUiah *q. 

P niBi mhmtt fart n o.WA-nCtVNPvAF^.. Mw^VW.Ei^aiPdVud- 
■V, mn V^rtam^ tiii*irMraii [i^umtAHti, , 

ll^flblBrrr tr'^aAwtjr, |1U Knii^TH>H. :Pyila^. bir; 
tdo-k a1 ■,.:>riiiLr]'r* urii^ . - 

Upland hoUmm, all (qpfp^t 1. L It !>, H, 11, 1*. 
K kTn.t BW«B«dpkRwWMU:. 

I'mmft. '5 sE^a.?^'ra;K!»rt«"is; 
Vrrr hrf* mdk Af CnEn^ur'P rUpi^ N ii 11 

wiP iw#li Aajltinp -id 31 U iDijsebin nriAJnid wriMAA^ tar-wptk. (J rrliPiWr mtn. i KtiTi1t«, !fn ; ituA Vltb-VM-wM' 

irnYTmoM PD.'1 ejuilltirL^ dufitua TPU*k "'Ih of.'i/kJpint ■dfW*Ti'-'#(l.:.#*'i aJlrp Pi tWlf4aal)fcpAigj>Hi id^ A wfTOitr w^B nrfmiw asp n^T,^^^^( 

UACiUHHj (vUfft^b^ u,>B4iil-« fFLTI f l>l i^il f»ld a 
iharttf'^ tr liulitdnd -fllUi IH* (bfKhlH AC* a Mt 

Df^ jwrirbMik, t»iiiiJ4» dWBi>^ «(«iri'<K "t 

vad Ipdl t<iBa4->t«ba. 

^ H. If. EF^riT H ^i(5^^^ 

LAW |fiH\ir^, l'aIfI.-p, >ti„i .^L K^i'^m? Mviliin^ry. iifT-htiiikririi ioi'*v-'rL'iinf uALCi a( 
iiBAnmv. aflaB»r.'bJt''ij-KJ[, piit^fcLart iu-iJAr. _ 

k«r «lBiirtii|w, Ufmrm^ ly.iriip, r<]ii''i4f.d, 
fUl, wb Mp/-. TT^H A. IU>]ta blf, ripfnrJ-*t_PJJ. 
wrtac, hiftiHitttii -if^ bHPf UrfBAAfl 

s T. W. L'ILMFV'JIL]'. Uno^ultinp: lufTiaM', 
'i4xTir ., I^^il-ncj-, 
^i1b FJ^^.™t*tj« ^.tAu^jIIp. 

I i^i>-alnt|ilM kw,bi^ <n^ m^ifm.y-.mtSitf'mmiMltfl- 
imi.rliitM : ^-jt^iniLV -ttll*iit<f::K»'.b<rti*W-»'^'' l»l«^ 
ruV>x» I>T*I Aljlia f^r«W ll*(ia»itiflnlrK''l''F'' "fc-^ 

EurtalilT FUvt ViufljA V 
H 5tf WFTt^uri Jptapli _ 

"ITlTSliHV ■ flitp Hipi- biWrt 

ltJ rulb BB^r fitr mihU flm IA iWI ur i^nH^cVA : 1 Hi' 
imLOM' Hid nunilH^ Mpihini-rv, i^HKFUifstc-.l <i1TYiPil 
U ,LlnT, Nult^r H^1 F!li'.» i^'b Urv"- Lni'^ HiHl'«ni arUl , 

FiiJilr™ fu^h'VA, ^'ir 'rui^ llii^. I'H.-t i^P iItU' 1 

naU-a ItOWll ■.ti'l 111 I'-t', I i.'.-j np-"-" ■ I't , Mi^lJm*. i r^ti'iu^J^^H^. PI (iEOrEfihi-KTEElS', pUks Aititdfr ip [111 ftodniiru^ 

fH HA. t4flwM kt lUii -'■Tli-^-l 
''iW'bau:.^ — — ' ■ - 

■A MMBbL fm fif pwT^y:* k]_aTir rtllw*T_rt«tii« 4ir r*Tt. 

^^ IJo^Btni 

111 Vot^TTlHct, ^'itfiBTil-PTgiiv 
" WloJn^n'" V„>Ufi>h 
Tipr.(^hifi«, lnm,T«r*-r4t l*iL Hmw^, 
FpTpUjr h>na1kl»L. ItiiHalbnbv rpn-di Kztmi ^rant^ 
Hid a UtV dBIU^ rf Va^lfdM U — W <tn» n«BWlB, HiPBtMP, N4l^ln, '^n.li^. hnw~Z5 

nuEi'ArtiL- tl^wi*. KipTMi ^wniv, ll*«*u?HBdiW 
|a^lT^|'*J,, Itiii'imi, pan Hcpf. bp! »*rt-lF. t 

ki'SAUAIlA'.H ^rrBUnH trOTIL <T fkLtLrr _^ A¥KPl<.yi?( rARBTAQT: LMJv^.^rTD^^^^ r-A»htAnt- Jiu I [ JiE tidiiiibhtoSi^'jinnr Ji^^ iu»™Lir.""i^i.*<^ _■ 

-. - . . .... .l™ f*An t'ym.TJiKft 

r^«iicf';i-'::ej^:rirtJ£rffGAa[i^uiuTL.B#4r irri 

Jfjio^c -ri AA Bh »»li%pt3 ^-hp*^. .... . 
n ■ hrflin-, jrf^cHif f ■ r^.-ta^ .ti%B«^t 

A. Kp^wti. 

h MV ■■'MiV'H flitTirT r»<4.1 ]| m^n Hiill. , lii'Lhliiif llip paTl 
nti bpirtTLE C wnjr'p I' 

IhmIi wilfi i.i'i.rj^ 
L l>i I'ld^l' Mn.lT'» VIM .rf IB'UlL in' l'fl»V 

i'B'*',Bira laKTHKlupHi fv 
. . _ _. PiliPfm, L *ltlt, i£f. Snld.bf 
l^M^imJ^ HiAUf hMH L i4l^ al 04d7'iHi}jl V-aH H ITorw RajBtr. Ti*T r^wtf ^ M^B bL h. ■ hlr. , I . J1..I ..l^^iii] 

AlirrKltTi'El TlllHi V' ar.1 MiIjct. Pi,jl JAlij "bpm (rij 
I'iifFii, lA.s,F||Fhi.l^r-,-tn:,:^^ i| nT.f,Fl^l .. PaAl 

Bf.lMX. rt«w, A,>4Ul«-^th'i]! ImLt'ppiL [th[-.f.7ibBli^ 
pli**fi. lUF wni. flanL^ip -.! »ii iT? Kl Pi. StEO'Tlf]^, HKt^'l-Titikd.-hKirhv XIEt. JhmUfl-^iBfllQl, 
titPitt'P. | i'#;iniLi. HiiiKFL-ft . t*-*rrf lEdlp. 

ftf^lfirrn iiii1 ^^in.]HiriiiMHi^^ 
■ ni tii HAt.t:, ' I :i III II [ i -cay'TL' K^UlT. 1 hiaatoH (nS (T Ui>H F.r. - I Mri. II-.1 
JT V„„. II ,. . I ..„ 

.'M.i'. r .'. 

> |liiP'\ ■tM htirii.-... i^rp'.a, ; (tj-nrwiirt^ 
'"l-O^iiXf VaA, ?Ihi^ 
: «Fk<t Ap«^ U j \Ui jmtf: I 

lafAui'f nliB^fii hvt^l* Df, liH IT 

' . wmilntiiT |t»in*l 

I I f[>>tf. JMnJ 1 8' Lflp c laLin-jrf iintii .lAhniiTr, IMH. ahfn I hMtil 

'MM jpTCBB tM iWftrt M-l Aii^ bit <qt|. br « Hdlnhw 
■Sim M>lAw Ha^'l CtariELnPriVV' f 1»(it*11]iiA7 
'<faa#kl«r Cl' bap Mr*. Wlh, wtn r<;il dh that ILHf a 
4^rup h4J Ii4ir1ifr, uvl windl,] ^ T ^'t a 

-' ■'- H^ii*, ^nrt ftfii-r lAhlniE* in*** Ifflt 

■ .'.PiiLu.>*d w^f?i E^' t^i rup. ^b,] ahar bilrtw th»** , , 
IwTtllCT bIL ^ift n>H ULT f .It-] BjTTfrT.] tjUi k. kail I * 

- I iV^dinii. i .ai n.vw tthr MBX biod £in;rMF< 

I li^<fl. ni'rtr fiit\ iip' itkli->B^ pBiI .14 ar >'triHi||' a. rTrw 
4apua. 1 lar rr:<jiOrr 4 IimIt "'*><>V1^ Epraa^ld t4 

dSI mp. *- Krp. L^itliti. wyMi'rtr bu« jnn Itrm lAUiqf, lv ]« 
' ' Willi " J tnii Bm. PI J Iril unrr***. 

' -Wm VotlB^ «Ad bAt l« It Sm'ATftiN pp Htipw utti ia ^ iii* ^^ "~?iAA* Mm.. J t riV'^TloV '-'lusl*-! Iif r*ii»w^li"fHitApkdii»l(ffflUWi T. |iWt;fAlll>"M.2n "'illi N^, u, -r^ m^uiBAi^ L, H. 

, pfVit* B*d ik- .Ai'.;A4d^':'|Wl3Bt'kbl- >ii3nl^ dtctetttMi '1*Mim tbl'l'Uf|[h'C4, L^t'.^iLf 
H.'.^Lfia^™. l^-r»v. till _j pAiI IfWiti 

1-1 "''■|*iJt™iteii'''i'A57 
ii^i..tp*rf hjMt^;. - 
t.-ii' j^lipil^fS^ rlUT^r. i-i;h»« __r**'*Mbilinr^ lii-lartUiift Afll, |>(^{«UI. SUITMF'TI 
il-!-*.. . .Imi L wBPla"p>t^.ATlUH IP L\iuk BodLatali' 
. Iil^ teS^* PA«Ei, _ , Mt* wuli 

■ffTf^^fk, vn^id.' ITa^aiPB . i f-'itnv c^l-^. 

-^ipT^Ml ll/ 

B. 1^..^ P.O.., BprlmP^ ». ^4. 1 l^li^i^ MfAlrl, 
I I'llt-', Lh^ltttn Kuy 
I Wti.rVt- pfL'] .t'l^llEK 

TIiJ1^#^o3^. Lf>\J^l)^ IIAVFC jhF AL'STiiAUA. 1^.. <.hil JCf. filjt>'5Mi<l!f:;T*. PAil W*l -f^^fht to 
■fyij. }^^TT:\Tlo^r, oita^tAKA i4- id^W np&' 

bunt faiafalr I ^ - _ . 

.r^r. pa^jr U-jUio-, ll/AXTJ^li.'j-'ltaiiUi TT appi Uli I W.' HFTM fill lil, 1^ br 
iStriP- ibe ymia la t^^. «4 pirid i w-l ■hwp' 

■'"■MtU toil '■ ll..*1iir Urtwrl a,-*i ■ "M Ot-J 
■ w4 itfi ipDidWB*' HBJT. 
a^bunt faiafalr 

Np. . . . 

imo mi a KulKiB AliJ-lir 3div:hiT. Uli fp ri.,>-.o^jbtabUi 

ViIAlL 

1^ X. T.T ILI.I M,'.i:i: M i-'N .i.i'M. l-^!"■r^]■^^^„, - | |i,kVH 

I fi,^Nr-.i. I i'..,i'.': iM ■'.''■/"■\'-;;^'^,'-'',.'J|-[,"';^], 1 h*j-"' 

ijtt'k.i''_hL-h-'t..ilii?'i..''ii. .1. IHhUp, Tl^Htl'n-'^. | O' 

fiilJtLtLww jrij>fHiHl ^fi. iT.uLMpli l^SriMffJiA. 

I TilTL'-puJ1U'iriPJt=iiiltElrti,'willibPlHmtu&. r-imt 
Ilrrdrv l''*nii'-.|-h'*Pl '-t uiun-iial* MAiJ-' ApplfH. 
l^J^ihK^KHlV aJiJ' -^..^t-nT-^-^, __ 

1 ■ ' u rbin It J H n J K r rt: lETi idur.-^'Air ti-nin^i tttm 

, . - . . .. i lajj; 

r^irAELE.irr, Aempbat, T^STKli EfDiivT Fi^rvKiaii. ll^Bdl-|vi«n I Ubrbutfl . u it 

r a tt-h,i MvL.tt I viii'i,Ai[ ^\]^PF, la m h, wiifr^kMpttoJ^' 
Tiy-i^n pal mi J^ff^V^t^jfl^ I'l.rii vni'i.A'E ^\l^PF, hm 

' ' ,HD aal n^., 4 

i: fv A f" _. . _ 

EST'dCKF. «^i1'i 1iMi|U;(r. ^ 
- t'ftUPT^ p^Tili^K«(t MdHliWi 1 ZiL, I 

lltBfl": 94)^14 ilBi nun 

lr:il:|lD3tttA«riwfliv.. 1^ jKt, illJ bl«Wl iirfrr Affilr •! 

rE ifnNNKlili IrtAritifiK . fPl-Tl?iu, 
fJff-UVAl.l.HEi r.T iiKJI-ITHiJ VfXtHn 
apil ]M:JtJ^1lEE.I IV. 
Hl'rH i:HV..^r>'j< THA>" ' I FM bH If ITTOW Pl^t-T^l*, 
Wjibn^ pEr-lrlLif ft*7 f<ut LiV^ 1^.1^114 V TlmHf>c^liuA 
Ih^lbL tllUplH mt**l^ lint or <-\J-6 itt-h W oEkdi. IVir 
■ ■ ■ - ^-:liip^,l*inx .bl pftititJlil" 1— t&rri* ™* 

in. L^^LT...iL^. .Ill EU^L.... L^iW. L*bt 1m. FV aiA.SiH ItlSV I. . «Wp 

II. riSm. SVliS"'b?V Vll'llll.r^ U;V |\M 
I iV #h.il p-mn '1 :,.i.-*!:-.i . .' 
A ii-ifiil_ lllorLiV..! ^: .1. !i 

i» ti 

rji^ 'llUtFH .t^lttr ikv HAI.K.Ptifacip i 
' jlWo^ElbA, iq |Jr.f rrfiri|-i^.. .l> III Fi>jD]T'. ^iir> . ll.i,tL;V/.«nl ■^lli^fifHAE^i Tro >ii>iLjiEf 

II 

1>^lt ffAiiT. ttVhK'y. vllbtrbal. Xiu 
J ^^?n*^.--tSiBlW'»#«i* _ ^ 

1 H,-rd4r. liiilt t-t^Jiand pq«jr: ^li rfii j M F -hpawtri*^ 
PLiTi^ri, IP t> '■icU or williDuT wtl Pf Mvu'i un I, _ tlia (tiflftwd*** lb* 

,.h...!;.,..i k.ialg^t )(A;i.D:|HU t*P^;-l JL.rt^ - . - - 
-i-.^.li, 1|rL,l ik|irBr«d-fh»ni'Ml>f ^.i/V^r. iPitifi^tKiq ab4 

I-L4 yjii llvn leiiivd f piiHA «iw :1 m i [•.f Ai^ m-.'- 
, I' jii^U kOMTMlu] K Ibit ar ^ PL irhb.^a. Sn vjpidw 
Nr«. t^Lip hpil Inj Pit fiJtli rn |.!.r^r. la ^ UoUio- \Mr 
JmipL'p rimi|T^p<- " |itjr*p '■ A" i-!i.i'iM ; f« I TT ■ 

l.,Wrr»-Li, in Li^LW. Hul, l^ ^' ; ^J-ASTTOJ. hr "f"[H'.'i*ti|..JhTHid Vri^. IT. I'jtila' I- JViit-^rfllor h.iilpr , ITt' KB- eat^pSUOfl 

LbJ;;B. |iiri;«!t,>.Tfi(^ Atf"! 
'tiil'atiH imjT '"'-'" - - 
^I'OTTf U^F III'' b-.uiL i^rrlitlti I f' 
r ll^r Manur tUr- '• 

'T liaiir«t»Bla. * P liii. . . . t... 

I. ^.^r.i'ii Ifri^i 4*p. ^'9'<°- "^^i 

: ; ^'piMmhiiil Hupkrf Fiusr. 

I'ipLL.'"! r4ftiL-Hii^|i'iP4lVUPAl,]Wrti 

]7)l|'^pLl.1^,-tfiffA<WPg- 

I^Kiaiui ■THIJT- M^Hrtii hiph^A.^ itoP ^Wt. A.,fftiBthfeidfr ;fi; 
Tw^ "priff- ^-.i M_Ab^ la:i^ti^jtol«t«n 
rp p 

TJ^JfliRlrtaH-^Titi-i F. 
M. lUfXK l-i'H IM.i V' 
.lb LltltJHLIAbF. 

]'Ja-J.i Pbit i|W:i ltll''~l 

■]Bi3ef irB'"'. wSi'^ ''P'l 
lif nvi.^ laj fcUTV lUjift- 
Ills tipifwl liff a| " ■ ]^'.irii^ f»P_^l_' 
pMth 

qBAAtniai. 'PUB^ iw^T' . .>ipi". . i^iri-^' '-•■ r- - — 

rtwtlt Ip '«&'-- L^r.iil 

ranHiiMTiiisnSwDr*: lt»d* rtBit fln. wid* piMw 

llM. .cbAT flXih. loThl: MtM. 1. IL A, 4, 1 lapdiPtf ^ 

».ipLltfimliiiB*t"tl«l<l **liltI0r*fA4a aftw W». l**!- 

S^^pnT^ PVlf^bdH. t^q.APtdM.imf^-ild^^ b, , ...,r,i.'|. n"'9 :^i'ije; +1t ucietuA 
■ -im^me^ rJif D^iTBf ria- 

FiciijniijZ'l Dil h-it jojr A l1«llt 

_.. ;i1t!l Jlhi^. IdA tlM MAbmtl 

S'lyi.^ l^laTi^ ll'/ivtfP, wFig n^MW^tk 

niL rs -LlkrjL 1 "Ljnl Er«in l^nfjlpr.di And «]]] OAkB lipr 
F^rjl a|i<JjraTaiM:r. .'^r'lJtiC.r '.n |b«t fKSuiieb I Atw> 

jklr. v. fsrj4i*-:mni(wi jwrHiL^inii nt ^Hiri. 

'^ii'Tl4l>. I'AJiii'. ALiii UupBlli. n£ tijn Ldt[;]^'>i]- Cin^vr^ 

r'.inipBUT% Ml" Idafl-fi* l^tFrilTvir (fn.to Ifftl hrjlirTl*\ 
Ih* l^p^lll^lD«ltt Aitiflr.H' Hard, •nJ * Irnunl ofiO!!' 
a! Bmlfl Tdi^*,:" bn mjll rciJ***'- Bar i*i'" r-^i ■ 

■4hpn. L>A tbti .ftillfiW^ HTmini; llltilii wILl 1-rtI A 
inmo'. ht ytii^ tiit J-iomriirr atmI l.i'lr Jlahi^et. 

TUT, nEV. nAi*iO:TT sun u. 

L-fW ftMBfliu (4 ^BOAPBM thrsFDflli th- |irivE9Up. 
■ ii.v. -i* '"''^..i^illjjlih; V-A., cnmmflbMi A*ppina3 

(Pt-'^Qi.. ^tWlEal ^litU-UiDfUflBli At thA 

ViiMf "itr^^p^^^ 

KukUihI. . 

iiwatpTsH conceut <;tivrAXTK 

Til* EoRiHli [Joflf*rt fToiDPAar an unaointrf'**- 
F;:iT,itheiiF l»*t rtApd'l At Elkf C«lt«IAtT JljJl Wife* 

rftjpif. 
I T^JVlJhkiH •»#i m«>*^t*-ErtiT:ib^ r'im,, rjSDA.^ 
W,y fw Ih* l'rirp]u,Ni(irTb.'<'H.B(tLiPi'i. J-jp, mtul dnTiiJi 
iil#-iUll^il*Hi', liiJ-lii.tin-- -nm l>^:iM-. J'' nll^'P, I'lvJiir^FT fl .n 

JlElNi l^iciap, ll^i- ' 
• .'ibiillN r-i|:-. I'^i.' b ■T ^-ii'lil' ^lli I. "-'M-M^tilttH 

, fiiiidi.Tt. Bhit 'VV iMhl mil 
I M rr inul^Ti *l»d 1n.!4^tMM 
I ^fflr^ lj^p*rwli5*p,_ 

.^Mj' 'jtJfntBMfc 
! . "^i^ It pluJVlDf 11 ^ . . . 1 *.j m. u-t^-a^ l.ij- jraA> nrv- iTlPTP llw BPITMI in™ tllliW w^— "T.-'! 

« *T diF-p EnSr:. -Ui ibp tBAiliip— H 

hir TMk. WH krtia PPfco* W*. If WHPi«* ba^i 
^MrZrMam Wur, dutai .tw IIa* nktp , . . .... 

f uSiSL^Se tr.-tDtArWh ■< ^btin I wtk tb«bikluti«k tba bidl ni bAAAtllBllj tiPil K 
UirljtD 

Ci^otJ-" rnLbMH" ,, ..^ „. ^ . ^, 

Vv. Mw«d lirAAKW-lio «llt rfBit ftiUfrtf'!^ 
i-IVi JJpilor** «ra«,^^ JJaUwi'i AoaJ "KifJ of 
iMnrlt.''Alld<AB otd TlD^lllll ■Uf'Tbl luitU 
rant k (S«1bir. ' af'r ijooffJ" *taf 
{^□ita«j'B ^'W*^*JBlh BPil iJia old HoBWttihbA 
ICBfl ■• aicttanb of TpHiall-H ]>.ieiP'" lib* pnnOPrhid 
unmtuw-J will »h''lfl1a H'TTiifi> i>iwil "I KlfiW n 
Ij4i>^ " uid thotiriinl 'iTiiTlif iripn Hipib^tto. 
MirTfJ. VH)irrb.iT friTl al^j .!;..o.Ti^Nte rMrionopUo iole. 
nikwLIT Irti HinlM'. cnii.'^N It t>iB rtmiM J. AP tbaj 
l«™ on HfioJ'^y a».il fur JinihMm, 

lIJ.i]4^ Tripl'llj ItAp iurtoEtJ a ptrLJiiiT rrfHTABi.™* 
■-IfioiKLlBr i.rwwp I'lr k«p fr-iroft pf tHa ''ph^'i. IJ*ll 
|i>.n.ijflkl. TFiA Ticb-mi^i) I'lfirAnir wi IL «int; ^r^r W 
nnl iida Ehft^ntifBl BopiviLjp ff JIB ^' UawAtlflria 
F(upLii?aiip," PI wall At tlm oTd nEr llkd mT 

F'lltk/lll Ann] VI*." lb* fATBtWP SkAdoW tloB!^ 

fram " LiiHcnvfa,^ *ad a Se4tli»ik b^lM^ Mr. Jdhn 
FroirM *Ll] nbna Mai-ptilt' " Urn* rf Taati," 
EMbdH'a ^aiuw ll-^K t"'*^ Jdr." tfr. -IuIpa 
IJlfBlinWA bap tiAba MgAMdn And will nttttl^lA 
■'AJ tk* WtfHJ {Jvu/~]tfiPA i:;ui4uFA BnltB. 
■lU tttt " »AHlilDi utd HaiA " kM HlBUBni A 

I' IDfikry CoAurto ^^^^^ 

CrFNrF.RT fTlTMT^. /'ooiTLtBtt, 
OnVpiiiiM'-'l»T i-v""!"!* matFoi. Mid offl^Hb 
«f ika ^!«IJ*k'l: Aj-tIuii ifndpruri a ciniJinrtiitarr 
WP«rtlflUT. Jowphl QltltVi JP- -npanc 
t*Bdi«l), intkiil*rf*h*ll*' t*" aptIh™, t^. 

^^L^t. thp lAtt pflOlYAnBtV of hli DiqclAl MDBAC" 

bAAAtlfBllj ruNTll, 

Iiil .iiKljp fj^l^lq^' n)t7:irifWW.^t#*-■ 
"'njifl'^iSl&^piJtPl'jlJU^.^^",!^^ 

'*^txT.™J.a'M't;iA:Nii, ^ , 

Atr iijLtrlff BBd IVnn uliiAjf r'n^ip WH. 
rn'~l';,Vi,1.^^i'M^^ -FiJ a-lG7iTTi;SL3;.v.-iA'r hp^i.' 
I a tf*,Ml ^'h']i»rr .1-1. lifhTr. ».iii b .■■arUil (**tifi> 

M ^'-['L.i'Jitl';,. /Ti'l'i^iMU no-L ' 
^"41 f-itF.j^iP '-F. ^ iV'iJiH ' _ _ 

It^-fjiiL! -i Jl '*.'-h"^ J -J U .ii.i'M 
iJ jiin ■ ■ - . - S'=_ _ _ rpt: Aj TRjinv- 
.li^JnHTi. 

'fipT J .• U' II I 'lkU.1' li ll'. lliJjrN«. . . 
:ii- i^A.-i-, v^ii'EP ipo 'r..i':n>4 V^l^^ 
JFAV* I'lEJi -BaF. ■l.'.fltinb?! .-.E-filM.VoV. A'-lu^frt. B( 

T^ Vtt^Jtin- |ft;*"jiFb*tl*. habiul.vp I.FJ.1|*L|. IipPJUaU- 
'TMhi^k.|B>^ lliii;inia4ii, Tinr 144 kliralirto-pt. _ 
FflP»SBt*"f-r.-3vS^tt.if W^. .dw.Yih KaJ^iOW^ 

X WJli p Arptf' Ji^n lf-^j;iF^itaj_''.^-- y!'^ 

FnlKsrLiE 
J *P^ i 

T! 

TiJi D.^Kj s 

._ k" .-rjtrap.-, J 
] lcaLltw_. - TiTiJor 
^HtiELViTiTlPlf: .;t:nf|/r.Ba^i:it 
r i'. IS- J i>hti- t.,t; 

.^PVP En 'r»:MiiBi[ fwt'^ti^ 

■|H'Pll-4t.. Wptiriofl. 

i^'VTtifh'lF' 'I'f ^IfKU^"''"" iiLPn»**I»- ApplT *l 
W IJiaaFfF, A Ji^mfj^at.jj ^TTip^rdepp. 

WAKTT.irin*r l«;rib 5n*fBfjC«^ „rtaiP.l ^ b4>MW1 li UIU- W 1 m.T r ivii'K — "Via DuHlW" oirrfrf bf 4IT|f KUV 
^ TIT it >lid UmfFB-ttanl Htf Ifc, irlJ bn CUjfllELi F^TfiiATEIlV M fit 

,rica Wi.ill V. 'L»ni| 1j1 hri- -p.H-H •» ■^■W' — _ 

ami#u^i. a r . I 

TijrSqTfi'iiaHi^iri'ri i.' ri i 
' X jjlAi&jM * *h:t ^""''_d 

''^raipltajlpniiM LjJir-\l\mt.;mttlirMiliamrwfP<jtH,\mi,. 

' '"i*iii*)*k**rt5e«fnrT'KAiiAM' 
~ Ab«r lWWi*W..ftnjpl|iIh. n vnNlii'.^imB4'i 4v iNu i. IpliI nriL^. 
LLTlJUWll'l ami i^l>i. l.iuiLl-1. 

Iftt Lnunnp-.a'uTnn. rJ^Jni^. 1* fi'tA ti 

l.l'JTIlT.W-IIfirjhEII Aj7>Jjr Lir^.<i), itmtw,-p.' Jii Wiirlh H^rrk^ ABJStrilAL Jutarr. li> ■L'inni- 
ibH, Mwtid*rM*i'lilBr*. rtiidi ^ tibw, fii*ii. l*rA>fEli I'm 
T>»litr^._IVrf 

WyXTt.tJtH* 
Tiif PIT hull' 

^ \\ i'l^^'i'ri-'j-'iMl-bnnl' __________ 

.yar wid JJJl I'^'JiP. I \i7~A.'«T«t>.~T4'-^]rp J^Hbiwl< Mt: K^hPff tv Uh biibdr^ 

riimi.lai . I Vrf>T rt T>.-t ilai 
ITD IMn^tH.WKS^tiir'BAl^ ivU . BW]p«lai.t tit InflTvt rldLlm ta 
I*. wiP'jit ni'mb'vnE.pii. pialpE. liirbl hnsc-r 
par^. A- t^., I' I).. lJ^fjiil-lTV+. -- ^^^^jra««(«««i*U*J»lrillJ Wi __ _ _ 
E " WdllfM. VwtnalUd HnrlfcTftiiJ, 

iiLt«BillAV^i:i:. 

HhuiiliT iantiiinvi 
AO. tV« ***** *f» f ir ((AI.Kfl1ta!*r. 
Toediltw rtirtDBrrpB^Bluitibp™. ;i ]iti^Tv«b. 
wtir, « intMpi »iu. min>:ioo« i !!■£*»■ 
* V. mi<aci«ii , 

_ IS jjoiftEirSESSirjhv 

_jE l£.i;»iKll uilMini, « MtHi^i«t._ 
i,l.?i:l£.-w.! pliKHK'* <l4>K*4.ii^l, BUM Sim m. pT^i/WJSrSfias;^^ r 

B:i*'i2:iKS^__KS^^ 

B hSSiSw faiA, i TW^ Bawl jmifc. 
" iaria pii Oteiik riLlI F p nlialnff, 

Ili4^ J&HVtia/pU'Tih.n-^ 410; 
T^l>t^ Hb^^'b, M. ^., WtIa. IisiJLJHU THU'VE'l.lM^rttr llrap.BI .. . 
i rlWAp. UliJmp. a ]ClPg-tr*rt, Wrtawg. 

B" Tciltl^kJ^ruwt^m nii»ii«, BTilMiiuliirfBrb tii,m0ti 
4. Puiat LMixr-HLd l^JmPIll: 
Hh^ML TB«^ I^UPAA'JH, lAd I — withv HOfir>t:^?ra rr>i^if.niit%'T sai.r ^if 

oSuj'fllL^..'* flrli'ka*'^-b'll. *ni il^rt TO^A»_ 

JJ*^"'"^ lAltaf4bl4A«lLaA^P«(lIIVl0¥A. XK tr?[rt d4i W. Hi I Uftiir jtlf Wliii'iMH><l. ' |j1i,'"Fl el n.I. i^liir riNKli'FI iUarl I hL vhim. <« . b^Tl|^M^ I'aSEiENPEnfl 
Ji'bj 'r41 " liik^ f'!t^ Bt'tk 

^.. r I. rijirh.rlaairi'.aailpV'li^Ml. 
l.'fE'M 1^' ■'! -"^'W Hon^ii liVaNi, MlNKli'FI iUarl liFiJl.C. 
o:9BpT4l.?H tialTP"*- _^ &i . F.i- ■^tHl^i/i-iiT«^.li.ip; VprtLHi Bael.niLiiiwti>f 
■ (f5^_. Ii. KHWfliiiiiii, laAirri, /.tiK ^ JS . Brio, JiillfL^*wl. fVnjoAf, WAin t-rUvi Hbt, rirt II^HIM] ioJ jmiJlil^'W* 
Va y. |BLi.t I* .■teup^ 'HA tTlm,Tr:ti.*^._rAMP T4tl*l . 

W^iJffUfllJH a kArtTB ptvl llABirES^,iB'trK^**F 
_ ' BAd MAfcer JjifcP lH^iad p™th_^. 

WAHTKLbtabUT • f!?#li nHHii b^*K LiiAiT. MiB 
• ^pri-P3tBff- «*nB,T,A. |W<B)Aatia T. q. AlKItlOIli B*1H- 

L l.'npi I in k^if r<P blrl Btal C1>- wllbr pp«Alia«**?'5t 
'k4utaMd'fiq«itt«A«d>n4w* 

«'i(iiAi##i. Jjnsjfiwrtm^^qwf i^bf u*t4iA at ■ omtt -f roreenpiji prftst'iTJiii init juiiiniAAiJi** 

\i;i,.-ii«i R.1**,*ad wr tail* Hbr ^lb|u•tlIf AdOAtA#*»f 
jiffPT Ch.iiH' F»T(iunai w MtJi tluTt iMPp 

r iLiJriiJ- lialMtpa IFJ *a ri»tt"*t paa i*"BH nw- 
hntL ifo. a«^-_Je;;I'Hib bii^-;'i.ptc*Ai^. 
nwfThAiJR. w h'p. fcniiwiBj " 
r _v*PTA"r:_AwlT**»<"a_T_ 

pp>.-^dbLat! Haii]Hiirr>' . NC'VTT. 47b Wll-it ;, M*. RUN 
nrhIlll|til>[l'^,~FViti'1TiPBd, '*«Bl'it. ^ 
\t.iXn B«d lirioP t-ijt. A" . I1*rw|.rtrt I'.C) 

i 
rfcKTiL V uiHtiiKiiS'rt ''rOrVv-.ii'iLVv' haiJk < 

'•^.MrEHYi IHHmiSEriMJ-HJU. ..II TO -DAY. 7a I EB-T DISET *^iiii9^§pP'*™"™' 

JOHN BBTJSIt. 80K, ui4 00., E BOW^S EMBROCATION 
F:!tffp<JNia] iViliEbEh^F ?*^lf 
Tlllh f.-lT, HATL'H.1>.^T, Pt It A PI- pM^Ti . 
ml rmmd'i Villn. lliPthj-^r-rl. *ttnjf»P^ 

tbP *l-milTl.'Kfl anJ^lfTirUflf I O-rwtwA'Clif'" 

A'^iitTt^wtltL iSTi^idl^^'. 
, i^nHUi** fwwtbnEiH 

C mm: m AI)«^:n.>ail-'-*i'^'i- f'.'-lT*^- — - 

~ "' TliiH li.^v, riuiitniiii, *i '^■J'-'J';:''*> 

BBCiTS abJ 130, bw* b— t.n^THJrtjil b* -f^.^S; J. 
CTIIOSiSmjIk .w WiTUIH will "ll '!E2.'"ifi Ira .HjmMiTtfltll'KirVKliS.lJl'-MJltl'."* *^2rT. 
'^SSSmBFriK.lTlIlP...* Kt>Bt1« 

> 't;',ii;ft!Sti!«i'i".«»j»—""'*'"''''*™ 
Ai.:'STs:s,'x;r.!:riiAiiiii»i. .m •vun.* 

pfuol FlJ linTj. jtM lllIlM j p l**!™^ . > 

a f A » J. t J* ■ ■ » ^ 
1^ WKSpSV Ai-tau9«r»-tt*** ■ ■AT?U (dndMpi 

^ C***!*^ 

Ai^ uiPtk i)iTntrri>l I'lra^Tt'l- i>_ i.< 
Val»ihcii n+ (lie iL^T1^B• * p ^j^htIi) Aili 
AT:l'.'F1<>N hAlJ'-^ - — -1- 
.U«b.h«l HciglupJWi ™dU*AX Al 

A 

I 
1 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362851 114 rrdoM. InbD FW ■plI.TW*- (Ml EW AJtE HADE mUP tBAtttM. — — ,,„^i ]tih; rtH, J| lipitr-i iriHi.fTiiT _ To Lat. rtT<h i:>AT, J'j rS-n ™ri IX'. ll^^F^ *f*ir ^iJ' r» »iBTi-fti''ii«'. — '-B^wa ink Ajrl* If Emi M 

r>n in A1«F 

A :i>rini! l1'[Tpc-It..t fl «.T. r.i , Ififh^ii-T.-iKF-T.. "i-^ijii-hijs H4Y.-Ta LET, i;'^,''*°™^,J2*Z^ J 
lL_^4^ir^"'??^-.^':". ■riKj.l-i.iflWT»l-n«-._^taUt,QJ£;__ 

tiuiiH F*iHI"' I. iT.MiiuH I 4^ I vrrrr Aim (H, I ~i' hSAM'ALE.- ii p' |L,.r¥ s i.TVACJP.fl ^.m^t. 
tfinxip' 'I 

QT. im MH»- *rK iBl— j T*)- 
4 .1 I «4i rRnl.. inn hint. ihMhH't.lkap* A I'Li-'i — ,.,l.-.,f rJi^rlKilrrrH pii. r..^. m ItiLmiftL Tl»ha™n>fi- lit »*ht->, TinL »4 tna J "jtiU^ N-lc^ T:*Sfrii:[.i», <>iij4(». I'lit.-ljli^^iHUtiMrt 4 lvnr»F, Irit, 
'j 1*11. . r-.^i. . ki;. , cUhLuB, low r. 1>iA*>JT t,_L1><l**l IffiNEV iaoHi®(i mMx^ii sAtmtnAv. [uly 4, isga, 

110S|WIITItEET+ Pf#J?^rJj 
rrTTJTll'ET. it^l |ir^ nil 

JOT [»rti™l«n HIIOP til J.fcT. 
- rLth TAl^WAVud Hl^i:IE._lljl*"'>'* 

in iiur iuhL 14 Yi^t-ntr^ fcyOhm^ •BiPiaraB»iiViijjim»*ii«fi»«w»5iw— 119 FUtn44n<iri- 
■Ll-¥iTW niiMifc it Y ir ~" 

. ^Hia,Bqnt»f^- Villa. Il>f., I. ^^T-. <*Jp.«. 
_j;;atB.UVliBK-«l--flHi»i,0,T r^P4lto,!tKi, Jh,lf>41>] 

W wJb .— FuralifaMf Villt, a thh.. v^ktu] [i m.. 
j ht^min, Hmi^'Uirf.— (l-ilrn.'^. l T^..ni". 3 I'LiFi ii rrj, t*f- 
InipUM***.— Wl*iT-fHir>f i, i ■! P. " P . . i~ H t . i V 

a.CLQBB, AL<a3MMer, >'i ' ■^ I 

tilm rL.,^ ^_ _ „ I^ T^'llS I »ANP"W lOC ODIHH i ll I'-t. f . ' ' 'mf' ■ 
" ■ lhJ«Q, ll*r>FTl, J£^^.•i.. U-i-l IM-i-li" 

kMh-. in., t™ I. iM^j. ^■-fri.J-V'^ 

woot r^}ni40ui / it t, r\ [jM fcis-p j i : t.s — '-4t*Hi »n xEiiifc., IftHir Hi OEl^*Dl ^ - ._ ^- .-■ 
A" -r' fet .i*-k« iri'a"'nJtr.— th^MhU itr^i I tfc.M i.^c. ■ n^mjiTiHlburhiVTin-Uli;,' Y*a^ tMf^t^- 
JtlCH BHDS,, lea nn, C^Tntw: tlVT' (toller wd^J I, Tu rir«*hiitl]^. 

e'ln'Aaif."i' ' ~ 
]IH, Ji ijmp 11 bftc* fPiO ¥nlF«rfd.l* i^lM. 

^(>H N tA Y [ »H ibA (X>., iwt™™. jf""^'^ mllw. ml £"il4, _^ 

l7ni2y l-H>JeifA, rich bcmwtHal «i**N. vi^m rml • 

lEiu^W BTn;tP¥ fci^ rHJi, no na^^ . 

1"7ii'h.!fiflnii> litiUB^* -Irt mTiAows, jwVta IflhUA-rtl.r llnUcmftH'* L^frlAOtL iiin< J' A- It I O A 0 T TtlrLTBAL II A V— JT-TT«*1] A. T^iBmn^um. f iLn-XAVi-.^ *J»Mp™r,B, , b*™,.* !™^ 
flrta^^nJ H:"Mi*irt*.«iMil"nw lirKwir.li iiiD*.nwf ^J-*lL^ l*. t-i^utttJ iad ltJHa i^alj^m:ia»<t'*t. 

.... „H ^-TCi^^^^jr^g*^..!^^^ ' ptiEllvrj' l.4>l>9K.— UMl^, 4pic«bi.h..lcbA, n. 
HOMl£BVini.-Ll4M til UliM, HMf^rt*ti1* kLl,'lllH. «hiL /rfTIn-. LU If.t^ 

1 IIL t u if iFf ^*lfl™ JIT*, 
IVAl.km HririN. in'J l':H-Ml|-EP*. 
.l]..H ITV. I '^lCJl.V l[tW[lJFsM.7E, DmliLtn^V 
n. Aud MU^irt1iH>^ pKwJ 1 irl. Jiint liTfii 

. kl THlL »t I FtpriMr^ ^'■AMll ■ L 'L l-lP. 

iVAI.lTh.Ll lilt'l^i . 1"" I ii; h-(-M 
"M- ■ 'i;T' ■■'■■I:h'-1[1| ViMifFtid'rrrri"- — Ik^rililp 
I '^(I'K I r '' l^i.hL r.il>VIA Uld .ii'.i'ttfl.l-.-'i. villi ^ll (Tr^in"]„:.|.-1..Mi 

A'," 

« lml~ h-j . : l-T. I • 
T~Hl I .n-'i 'ii..- 

ilJL^j"".!' Y/' 
1bttiB[tTiilkn<. W A 

i'rAsn^'iF 111- 

\ \ .IT 

PVM UJ 

^ V.i i:i I 
i 1- ].i-:mi-ii.l.': 

I ■. II ■ V 

A*hl''t«i'.'l 

■i^ILIh^, « wAr.K]:K_iinLJ 
S.. II UM-rif LEBh Hli .I'ijTt iin: 114^] "'S' 

kUclMil. iwu^iTn rtaUt,' 
BTU A'lir ^1 ST.] *.-Vo™rfln - 

Fi-tliK. Icun-f. Ib' 
■W^ir-ijN'H >I\V 
iluiw, mtdEMlBll ■fan ltji*i^arHmi ^ M. Wiah, 
lit IB juuCliAHflaj ihL.jMd A.ltxn ■»! Afi^MAW. iw PwMwi- i¥Ml 1>KB llAV «f H'M-tW- 1 (UTOuKVTUJL^-fXTTAaGs Lf JJJEEa Ji ROlt., 

ItT T 1 N O 1* h V I' n 1 Id E f . 

:CS19, UUMB ri'UFFiH') *-uMi-i-i.L : t r'^r* 
rail >mI lj-1 
PKl 
PI 

tiTRATirPIMil' - IHI tn l»l»itt.7,;**f- i>4iJip(>fi7TfT?frsifir5^ 

■ [tr. 1^ »fp«i,^ Jurtrfu™! *5 — 
lim T iiui:i.rnN-H T'trsv.Tl'lltT BAl li^l gfJCb^il A H . - U b^i it ,VJ!'[.I. <VfH'WK, MUJbw 

I'll . ■■■B 11111111 tiFULt, KqJ ItlH 1l4K<ill'fj^Lnil Ifet V 

L'^J^^"|■ Hnff ■'^^S^i'l i'ir1-*tf anil, <^ i>L#r ^ ;i;* ri 

- ■ ■ |;][, Qiji H-fi u ^ T. R(] 

HEl'lFlillS.. -art ]>UVIIIl{.plT'H-|. FWlC 

■ V nnir^wli'''-'. I rc"rr-''. 
-AT ]]iKLr1l««1 HVF, 4 n™ ■eMA/'^l*Sr fiAKLTiWLHjJl. PIT Ttiiiff->*f**. I NflWlMWS.- iTlT.-Tii'.n-i'liwit, <T..[nii^ud W • lUIVlH II ii.nnr-»i|^' l^m-nt.. V I., ftit^ 
\L. f. V. 'bTvu.uliUiii, fiU^-i. ppai; jii[Eiv'Kmi*».--*.,.MPTt[™Ti - h^BOBWBf imd T:n.TiLl.itllji. il I lfU<Mn 
•lalljnr, puUl^''^^; dmtlriJr^ 

Finn. AiTHx. MM.nl I i: A ! ■ Ji I A' , 

Mli,LKk'H piiiyT hutl'.p^-nti, l"Mi&T, 
-lln-.i.-.r. I I .M W Jt.lvip'-l. , I |Tii;tHL n A It [Ll I ;i[ V J i.LK. - nT> H P UJl a; El7Pt?>lX'~Mlffl.^^^i'ljCT7"T^""uid:Tjp ('oiiiMKiai Tl'**f''*'"'*"tt -l-*r.- IJ"W Mil .r f.1 L Ly^r.-^ii^; 
t\ l>WiH<IWT, */r.^iP.i.. jjjJ, l' i:rj.r t.T., ffuhli u-i. 
iWtti, WtiLU lur k4i^ l,i.-.t|.. J ^|^LUL^I>^ -ima: Ay\^r 

Mr. l-^i IjnirruWIk ALliiufl-junilr 

Kjl>riJWl-:K. - 
ijifSfij:. jb h. 

|UBB pBkd l-j Lindti 
i;n.Al'HAN I Lis flJ^L 

, "".'Z* ^tei- 

ruoB, h-t nm Iaiv*. ^ ^ " ^ 
,., ^ , , Tirf>w. Abie. 

T 

T "(!.«■■ Pi.K^'Mi!. i; 
Ul kjTvll'U. n>F t 

1 "IV Elitnp, ii"iiiirLi'll"H,. 1ft H*tpn. 

F|^^J LI^t^'n^.l |^,^-, tl 

Ti IhKI. li'iil -"I--. 

1 1*1 n, tii'jp. 

mo I TTf, ■ M.wqpf~biaV*P ■■d intclitnj, pdllMi» 

"I, f-^»|i^li-.ui», piAL.i-K*ft., K.>LLi.l.^i]*f Jainubi. A. W J'M. 
IIUAIIL MBitniTT, l>*rpitlk- -!rT'^i Jj4t»*in_l^ im.rLi'll-'l.. « HrtPn. _ I f'ritt' rpBi,' i^ri mtti ■ ' H Kj.^n*»til»^(a^< 

SIli^j^/'PBtBUtli-ri. b^l Hi*!*™ 6«JWiB, 
dB ><-, WiBhi Wi rB hBiwm -^i ■ l^rtPiMidl. 

iTrt BB'irifrdlifei,. I^Ik*. rt rain*.-, Ki'aJF*!' 

QU^tipY S-tlurUlTUB. BIS l-HT 

WAVPJIL^ -D^BriiBl fUUtr. * rTB~, ^'ivJl**' 
trtrlWIt.|iHIBdqT(*nlw1,*t*tjr:«i#*i J» »il 

WAVElJi.KV— rtrtMlMJ IMUiff, 4 rooMI. tb**™", 
Jl^ liflT-TmT-d.duaii'r.nittLJlB l^™^ Ml A -Hrk. 

ITAVtlird^.V.- Hlinp «li4 'tnU»qi. 4 rww^ tYhiM, 

lBBn.]dT, »:AbCl'^ tr. I.'lul calj' IM. 

r Hfni". . BJinliH, TJHfl I cmt 

WOrj-LLJrtJi£cHJL<^iJ, Xih T .riEBriJuft-trnol, rifl-f 

tutu.-'Hc-u', hi p(«*J«TBlr,inp.rii-. i:^. , J^'*- 
WIVBBLFY, Ilat*H*ti**tr**4, *ii»«B HXJ" - DtWh»d 

i'n.Mt«. Itd«Uh1hiJJ. *«■ ; fBBl i™ »«■]; 
PlIHHSLiTO?*, Wini*nr-Pi™ri.— M^i .*-.i.rr^-tn-.nrU.. 

haUi,™,*o.H t*nr^ FAfi. MiJ* JdP. li^T n"^' 

WAVkirLKV, rli^ tiAB--nin*. filSfiBi JUtt JIPU''I»A" 
I iB.Tii]JirKbHh,ini*r*e.: lont niilr.4«<««H 
! UDF£US.-J4«tkkn, n PuUBBWin 
~ tc, Fcnt K«r nilV -fc tii _L i p Li PPi i tHBt<. jffi trnw. Apfffl^ .PT, ITP lJ^mjQ+iidri-«i'r., tm'.y hn.. k>U. Wfa. 

. IjU i UTllBlllllrt-Ilt- Mot^ K^ftlliilFHbBlrtq^i m*J J-Pl'b nifl "airf"^ , »LiT*y'jliJlPi II li^inr, kitflt. 
1 [inlli, '"^ IVj LiFT, Jlur.miiqi J~|._ _*»f.'JiiJ^^-**-, liwiBriiuBTi- wr_t»B^ 

.p~WB?DrB. -i*"^ kn.hith, *r. Bi^nt , liwii futb- whiMl- wk- R - - - ■ . . - . . .-- ■ -■ ■ ■ ^ ft .y^ Jim>T>. * N fM^tffWIt ■j TAi.i:, " 
1'. It. r.[ii-lnT iVil 
let', il. Fl , (Vj'I'I AII 1 Hum. llJ^Ti', 
"^tip wiithrtriivlB«[JiriiiH^im'^tb«iMH. 

htORKH, hvlv b« iB««lBDL<lM|l¥UfWtl!«lB4. tcMH ibeCUr Jifrwrini faiPtu fet« HVtAH^ IkriilUl'KAl. L^A%',-A4BM)*4^lJTrAaB;, nhK, 

It *»hP-n. **4flf ",mr. jt-imi,^, MlBAl, JflWtflJ. h f. 

lVTIli'WT>~>tVN . 1% Ai^T^tU-^L , a Iff W, knnWi. 
111 wmUilMv.ihf. rral [4»._iir*"> » Ab^mHi^ . 

-, Ti. A, CamMl-*t,, f—^ ^JB H 

'llAY.-l^ l.liT. IMiTlM-.UKllf fXlS^^.J 
1^ mw «Vl All w4cftr AfflA^ flvlL] JIB— MW 

JSTTjVEY UirRU- llfllllt-Jtiwl- 
'^^tLl'UAl.'fil.V.'HiBLauthi t~~li^r("- laLET.Tr.iln ■ 

IuttjAoi IdlH-'liKf. 'tiML.iTf. ki'. : Lud 14 1. VH^ ; Ml 
1>»fVl. I'lk-lt^^^' rillr.I.l.An.dl'Lr.lTL fJt^Wi, 
^rKl.:ili.vl. Li.i^. l*;*^]i"l iiri*N~~tISr^^k^4 
i4afnai kiCdinL, mumb i.^ip'r, huriuiKi^.tttlf ItvhvMV^ 
m.m uuJfiL and ti^l nat 14* WibIIl ^ Kji[j^-t.it.%v-Vui''^;'ir-K-ri:hi^'r. biiurrL^ b riKA-i, 
LiL, mp.-^'hBr}]. L.ili-:, mItI Ivtid! r*fd. kif ,h H. 11 , nati 

1.^ UlJ 14p , ;■ i:i|Pr-4'll1f '.nL'T 

i£AbLJllii'ET-x| J(P1:T ^: oJ'J Al3K,3!)nW, \Hr, VtCttr 
-.ipfr r. Lft h-v ?. 
( JJ*rtrAN »nJ H t/l.KlVtHjT*, r.-T JEsBr-«'J**l.. TTV^tJiTrA:^ rWiBg_Pd nuuM!;, vrtli lAw jvi. 

I J., n»K*!g^£5e$5^_ 

litfT, |M'3Tirf:-ffi»«riB^Sft», ft Toamim, S 

1 pklttruB, BT^iPiBt^hl^DH. P^Arh^U-r 1'*B. Ap^f 
n|V" "irl.'l'L nliBrrnnsr l.i 1 H-h./I-:-'-, T hh^b., I ■injtt 
I Mu'P'-ii'i l'ciBE,_rtPJl ^1 ii- • u. Ill lO.^i'jilJi-pt. tY.— -t*U¥irf. tH"' AJtrBd-«t«*t. Ai»f n 1[^']1JE i-lM wrfif ally f*BlBl»J_^4. ^ffi 

ij— I— .diaL..,Li ud DuRtHrM. liiuAiiltB ud« 

OIL aD>] m tba iBBjoMLf nBira m W 
tLuB iA^uaPkhi. 

lUT FATkKTKD IWMJMiJ 

, LnT^I'<pt"Mi^ it !i*;»ri* ■■1 "i?* 

*WiifH in IJT. UnUT lB-br> cuBUn^>»rl Lhfl p 

r.tfp-^M" "■ ""^ ^ ' 

□tl 

"■n - 

nlavtr-AiBiMWt. 

r ll T' Bl^ B-Mh I3k IbM thai. ■BjMillrt Qd 
'J. — T-"«Ji** MpontlilBS tip b* woj^WM T^lh tbHn I 

tisptL In IA-. UnUT tB-brt cuBUfn»*rl ^l*"™ ^j;^ 
m^tbBlUii 'I ArtlM poAGiliL* W LoIU tw OU Mff" 

Itlf-ir." Ml^ BiH >f BJPgabFmWB hBTBWigp™™ p "B ■jTMprTiiti ■ - ■ - 
t/fBUir 

J.tri-l'iiLf. rxi-nn Jt::., HaMm. * 
iV.r'iT*-. trt. MAJlffiu-fluAL. i 

I a:^ ktrriS'H iiiE}^i. :i r^i 

noit Id TAlilt tnUi 111 4U I ' IJ.'KMi.fclUli. Tl' LKF, HfJ.I-HlUVT, IhB rhwnn- 
:tH< mlilF*!^. T ksftl rfli>[B", IibIL, kilrbn. 
j» ij. liBthpfflir P"fJ™ lin"nwe»i iBUft- 

T'» "l',k l" U^i^jiK>-T:TjEtfi~K~ I «i#'~J*t* Tit- <>»ct^bt 
W. hiitiicrlBBd, No. * LT«i'HniVr*, Mufpoal-iilral. trsrciFJLWi >LiPi.JiTaDi?T^iui . ' . Iitf4, aj rrtt.pt™!. /. E, [3P.Pr. *Blt UWtil^ Xl^.i. WmmiL^niMi-^i^t. 14']H.^4'Jfh.^:j'. B4Bt bBVp S rnt iunlij ht^fniCNCIf.- U^nnhk, Wi"rtfLUtilkA.'-l4fil.¥rVyT< VlPif^t..' ' ff ir a ii 'tBiT 'T 
ruDILLV UttrhlB. bBtli. tDhw. A i^t^B HBBBp-BL J_ A|.]..l IT Ti*",j-.Hi<^. 

I \AlUVrS'tilll ll.iL.— lii E'.f't. WniMt*tmu*tW»' 

II |Vt HKt^ll>tN<.1I!h «4EtUiini[u [wrlour bA^ ilinlnf' 
r'^ta. Bltli t^-inSJt [l*Jf», * t^i.TVjiini-. WJ«r*nfh. Vii*li.rii. 
UBhifJ-, '■^*rr irtta» ulTf Birti»**i»b<i-, l piinm^ Jr™ 
bBulTB-aLrrnt liia^iD, 'H tmIi^". UBnt. nwL nilDoihl Em 1i» . 
kWi b LAKU£^ HOUS-Jf. WpL1i E liMlrauBM, rent cnlviiti; 
tu th U p-r iriwk. Tlh^ Lui^tf^ V4>t'. n-c 

Apfl^ AL^ SLAmi^i^ f.l Vi'Dsu'^'^. 

ix"Ki'f T-sr. -pmm i<sj4Hv -ait luiutB 

1% jirmi^L. Attiy Ai<T. M*rtb>. IIAUm m c»i 'I'lW-m^^tAtBiC'. (~iliTAr~j!ri:>i r.~ x > 
I Fthj'Tur, h.i.li'o. 

IfjiB. Inlii. 'til.. , J.4i ill 't Ik A 1.^uurTiH lulCi-iiirl 'f 

:r rwwiiiTWlwi^Hib^ 

).i"j'. Il"' li-NHBfd nurifE, 
j.i.L^i.ir.i . 171 L'Jii^lnEt. l']i,Li.<4i"-frffcitJ^l.-TfiLl£T, liLKtbHi'i . |T1 Utt. ABaEHfinlfi^ fBEtBMliU*, I if I1U^Lrw4 ft*hl''bul.l ";lii.."ii. ;.ii'u.1-n. ai^-Uttl-, «t:rltVii ^ A-aluiTmiM^ .iWv^fRl -r^ftu4i«-il VII J.A 

bttd«.-|i.1,i'M K.n . M'ii-L bi.^l. 'iir.UitlfH^if::.' R4 tB». P.1)V<JV]V.W 

l«l T*J I r'l 111. .Vr'^ 111 [.hvjI**, ml UrthJttt a.nuiLHfltU*i ■•■tM*. ItBlkiB MlWa^im^ fM 

■ Hw. ..; Ill; ■ ' ' 

Ufxirii tm-s r 
ud hu^i'iii ' 

_'"^i|ll,- Ttfl rr.^ Fi^B Eii ] *i_*fc4 I ft 

■? StjjSiTTtit ■ T. l>Bt«lV«C.-fcA«pf-H baBUtifnl It- 

fT tfl ■ Mit'«S;'*-5w1TdSnBiM^ tt^nr^ bbJ «r mkO^ 
JT_ *ffl iifj Mg^^fj|-l*^ *■^> li^> Jilt rph ->t. J ll^vliR mMT. 
% Tf- klroer. F IW1BP 

h-Bit. i.-'i^W- tiftJ«H. _ _ 

|jr 'lBtEiT'4tKBjilrill<F Pi. Hit^l-JA it'hrtP, : tUtAIM 

Vnidi^, ktifhti ahiI i^titii-"^ 'mwu, x^iiam- «tu»]|*, ««■ 

■ WAi^^P^P^ ULUJ ^ 11-" PJtt-ti Mtf. 

yPJtUi:Ki1ST^AP lUnoc^Ti hlti*fkMl i.'irrrAuE, 
^4it* tnit^l-ill A^BU^r.nJ. Lh^ ::'i.j^lfi4 T^xi^Eb IEbo- 
.-!rt.|i4h'Uu4ni, BBd b1i It^'kili >Mi>nu, jg-hif* iAW. 
■ .■JILriUAi.l. ■ ■■ * - ■■ . feod bKlfrtiiTi;Hi fjlAt-J'" ' ........... hrtvai' i?^- ^ ri^l, llJJiJIi'hN' i.. --jf iin in 

iF.li'.ii.^Ji^kli-il^r gl k^i.FlilJ^ 1'1'lBl^ AA>1 BIHpjrtt 

tAg-HE^pi wt. 0^1(3. g .T.o. 

AiPE\1 rliJ'|il\ ILlPji-hFUil-'SSrri-Tnl.iTT, n*t 
lu^JiJ ]J«>IItiib 1,<i; If ^t|iM»4«n^, (^'»i^ Un..rhi 
1, » r>iniH, kilfll.rH, 1i^-Ji^ TriLl^r. i*^, luti*, w.r.r. 
IH «rpt? iWiEili.f ^.iii^L'^l^fir^.iln'-li ^ tBAIHCtiUB, 

»,..«..i™-„Jl^™].p. |,i^,JJ^-^g|^/,^MJ«i ,,„,il.n,™.»-U,Altal. 

v wj. .1 ,v .. I I ^^( i^^t<i iL'i»L, ii> ; Irt A IhWfUJb.-T- P.>-T, rpifl^I-hiTBlAriiriJTTAilT:, 
J 1;AVA!.A, A»TJ-;J-Hlfrtf. iviBlBiDdcir n mnnifc, fciL- 
m Imlli. Ar.-n wrdT S^jd iab. ar^zy Eimvuriwtv, ^Afy 
IiivIUp] NlliialinBL bhJr-^u'if ^uid irEwa'l .*t1p4i4-'L^M^ 
i^a. ll' mluQlM ill PlaEiiiD. ruBL £l Ibri Ar>lil>' I 

J lU L''^ H UlTJi'^ illEEIK^1f.KTI:IJf r AND .11. D N«ftkr^^ nnr Oxfndr-ri. Htftt^fcy f ihiuBMi MHJ^iiHB B»jt »B^jaw;F 

U' 1l',d .trrr' ta |h* E^ir^ nr tin flblnptsF i^^jrli^ 
^;«A4'T(Ji:'lt aikit H-M.IJ^LJUBTlilJiJyKiri''? 
nTDI^-ArU'" I.l IT bIwhtf ^'iP-Tito*. l-i-^ Etb4j 
PT. llPiq I^iiir1_0< M< H A S . t 'A I'.n 

(~~SlilUP(L>ll'JUL'fe bB(1 HEl'LI-IJ^tMT'Ph'tjP'Jl^ (1 
... .... .... ......... Ajb*i 

AiJll.' ..hhiS i ji 1 1 ■E>'*.-iini 
WWi^l.-zilir.Ll ltF.iH'.tpj"-lti^ 

A - #-r-|wltn|i'-tr>|li.* ^ . . fa nXll PI At: If 

l-^iillf . 1i>3l1. l-njn bit PBhiLULuL <«rL.YL^ tif nti-ii- 

" " lUl. I.J i.lj<P(MXflUlf JEtKT uil \l>i<H- Vuh iwrf in i4i] iMvilnirL'. ilwi^lUv 
, t i-n-., „L luh tMHih-ffllnil 
. - ^! ■ .r ^ iHit/i H. IrnaTii ^^^"lIl'^t.l.l.lMi IliJl>K, m ■..ii«vh.iLL«rp<u4>ii. 
^HJxi'*nwil iT,rf.|| |;lii?Ii t:(-PTri^i-iui>?i| l^W Mi 

. I I I i: V I TPiHt.raiiani i.jtlJffl^rt. 

lIPlVliiL.lJ. isluiTli-P(L/^;L.-I.L'i'fUlliiAr iiaa Pill 
li.lL H h,.. I^ru, walF'. h - Jf!lftJJ.D.-i(m>J(M'i[:Tn, ri^^rFHnS-hO, irt*. 

Hi piVliPLl*r< 

VaTKPS uid W J 

1 l"P;i**ilAi,;,*lt]ii#ii^ raaim 
T lum. klbtu. tr Watkps umI T|i Ai-jtiN , aid PiiUBiiMt I 

r lfr)A-'^|i^.4liHE, Aj>U«1d. td...iP H, iUttkn. An.,, 
■Htm p , ^ 
rt"L iHili.t. £lt 
II L. I M:. W m>r I,.*. 
I P-'Aivna". KnfTli'i 

n~ ' t\vrl;1i-^"n jr.E.r- 
pii., r-i mlivMuw 

HMf-J-V. t.rrtiu'JfNCL7 *i 
jMdfiii. kiKliEfi. lAi:n 

l~r~L.^i>;]['-'; hh 
rl |iBiail'-:fi**> 1 1 
iij'PlArfis.fithHiiiiii - J I4(tf Julia Vcuif ic v.n ' I uriArrtrVi^-itiu^ 

Ju. JV.wn. Ill DuiJtiintr4[. 

U-jErnl, Httlil.-lii titiflrt-. LL 
hntljri.HH|i. Ii-i.;. 4tiJ ciyJu 
rtpitii* (ll J ipf^wniiii Mmd*. tc. : ium'jt'fl Tr^iB 
HT .^liW.TiV *Hl M.\i l*. WiUiri'p. l"..-ni '.mv H' A rui-'trr^t hi. LN inJi- 
ll.ri.uDl^'ni .-T.h I.E-r, ]^EB±t«.| 
JlVl ItflH^. b^a. -PBE'-f, b»1b, ^v- i at 

,ri, l^'b.l.1.^. ]'.»3l.ih^ 
. H Llll.t.. ■n^.l^,.^-THi^^Lil|■;Ni;^,**ll*ullIla 
rbn.uc. hliauur, « t-^nti4-. [ibbEtt, krti'b^tai i-uJ 
^ c i.iii.. imi-' K^ii-iinili. Piiw rvol hi dflambk" *4>l>ib^ 

i] I . . . I IJ L'.1 [ . nl ni L ■■ 'i-'- Lrirli, E>rilAl|Bi^IU:-h| . 
l / ' "" vAiiimAS iiSii"" IK^S 

. -31 .1'.-. I«iliii«-i-t4v«^ t rpiPnm, tuiwfUit^V 

Ll-. * Ti,-,k 

TUliuBiii-H.L^. tvulutv.^ r«KiB^*B., XAAva^ 

_ _ I'ar^hirf Vl^^H-IUlM P'kv^ 

JiM TVnitt. livmi ud llura. L PI in1'i-rl. [;l.^*|l¥|(^^^^^^ft,■id.J^fle^^;!rt^^ fU^ fc^il* 

I VAB>J^<»H!linilT.-^aOL»E,fr w.wi-, kii.i tviiiiil n^- ' 
Hanl^\ LliAp<taB uJ nukBuuhl , I h mf-^' 

U' jLliL['Tlim'uil«r.~MlV..«l.a f.BuLrllZlilLJt^MTr «L-.y«..T. ... " HTinfT'irtiBvt, UA *3wft a^t/nnmiti *»l*»Mi Ii ■ 

_ _ A. wni' giiap>irtj PBt;:.a]rj"r: 

TWT'^Trt ^YpHTT-r m^jSfJr. WMHft.gp MH a tr^f ■ n^Hp bite, #D'j vtM bWHitiulHfrhmLf ^trtr" rwiii»irt»4,-.'B-..»(i-*p ■kO^kill], ™|.V"E, ertr 

' OiTLiY _d rAXlU„ Vdl,f.B.> JVjiaU 
ll iLfDii'i ttAiX 

|<an'4 r..lBt. 

*r^CfltfH>irMNi;Y, li-W* tay.-P>"r-wpiTrr liTniB^ 

iTI . flft^lU£^i;jk T rmllfii ami nilinn, p.BtLMB i 

It-qqcnCw rfAE. t^^ruciE .inil t^ri't ii3 tnnuiL. 

UAI'L£Vu]i1l'AL[iLL, H>lK.b'l F^t. 
TtTOJiTH HiYUMSr -T.j i '.jiiErinL.j 

.L.^ Hcirliq^bV Bivl I itlHTI.-J-Lr-E' 

■nU^'liil iliililinf- IU''iDUiliid^ll'iii,nlG"i" iivtmt tnr wittr. Ihw y t m ; P P* . 

uajiIci/miwk-ahiilmlj VAliO, B4th 
■ Vi'H*. citrB^lnr ; 
_ >1il" b"^ P.iimtL HAtT, llLiHtt,-ainJlp.';lPaH,l.iiiHrJ ^ hilT. ^c. tpbI 'tiix. j,^ kIuAVeRV, *B"lMcPcarii5rtil|^i^ rtm Tl>l ii A¥ ip js. B. t^ovBiTtjiU AbJ WbIkbi, Bk/#w4- 

Bk'K-WtMQj, iB~rJnahJ P^ktk».- iVr*lj (XnTAPS. 
ihriitMiBiari' 6 rtf^rtiL k LUdkia. I'htliniuBi Btad '"I'lP?) 
IT^EilrTi BIl rvBC l^t fkl irk. . b Bhau hIiIm BtJ Tilli. 
rtThl >Ni ^ U A^' u4 WATMJlir. Ptai^i mA-Ht. , jfnr w^. 

MHjIliilK J'.MI K". I. U.- lia^BijrTCBhT sinW(f3#*JJ 
pj-.. lu^^ Tud. BtBT M,]', UAf. *tfrir--lMf--J*ri"*' ^UNl'mtii n 1 L U ll SKUr^-l... l.l:T.-y.Trt .WQ. IJh. fliTTi-K 
H*, ^1i#rfci">ft ^H'P Um!»'b_"J. l££ P^'i 

SnuFd: L . T.I(l'.~^^B^..rnita, iif. pjv'l <U. jH 
i^.fiEjL'L i^-iAil EjnLUil^ > l'1[ .(^ A . 
^HUyuWuiNfJL— J.;] I.ijt'^lirfeli, LhBAp, THE rUliS\ 
C9 ?Ptl»**WJf'*Vf^ 1*^™ Kfiif*, Ai?li|y Mnwnii:;lft!M. 
^%Ali^^.« ^tlp. ta^liV ■h^\Ht a^. «,.tf«ilrfe-ri. 

^ ' A hp W;i*nc, B- hBN. iJP tfl **it L a ., I 111 I;iUj«l^ 

S~TAEiir---~ ' 
a*, H1--I- 

^tAlsT.t, 

STAIPJ,^. Ml UnwfT j at.iJlHHiw dEj 
_NdPB^ luft, iBip JBfd, nm^' to™, .^pplj 41 

SVA'}fU.Ln£'VTJllm««nBri^Blrrii:|r^E.,Liri 
_ 11 B ticp s* . fl JB ,_iwBPr. Uc I i-f ..rf VLI I^.J^-i 
m^ANIIl^llP:, Haekti-. ITtTiiUcF^; , : n^ni '.i|.tji;'3p I'lrtuiTii.' 

_ I, k 'ylhik, ^Aiiihln', 

..A(hTU4|B, Br«T «jnt«nLvli«v . r«4> £:xi 1ii fLKi.. PiiTi[.]I' 
UP«.:'|I,A..J.a. -HkB'K-chuiEpPT*. K.']i 1iXf l'icfm.-«tfHf. lAMTl^Kruj'iYN.^I P 

WrTi, innnjni' J■lT^l)B•^It. - \.lMa».dnlbl>' I ■ -'^ -■-■Jtg.lttTJBi^LLjUlCO, 

P:J TbT ^randp Bridnrrd 

I. TMw«, ifli iftsiiwi ll"-ir, Y, 

HL»rt, r^wlElT |H'-i.:ii.^ I i". Willi iH^ikh;- 
HAHPHJn;^. H V.Tc- 
y. liuWKP, l'*-L., .gtil, IrtritliBilA 

JuJlK'iij^tflxr>ai^ ljid^.-IlCil'.HEt b rw. 
.hiri);:iit^.tytft. f!Aiiic ^i^r pH ili inr l *-^ ^ M^hi 4 [■liH''«;^^ «n-tt., lei 

.11. 

. ll krf I IMtV«tnM. 4Lif^nJAJk|rL>BtctHvlAt UbIJh vRatAp lur 
tdoUivt ' faciiMr nf ' Iciw twi, htHnlii 
BDil.tWlA'W niANK r'iHl-:!^. T7 IVU^bBB'.. tVAY ii: hKir.i' Li^JilD-lEWANTrl, iHH 
_ vlHi Qur cbri^n Vi'.iL.I. l'Ari:kd uE rif«tiTi 

JAMl^b hA.VJPVBnd CO.. 

771 ulI .jJj ilrimvTii-ilBHC. 

aroE O.V.O. _ Vll.iJt. pit-w bji. I 

.^ILT Lkl'k lad^riXn. LMU.I'lll 

rud. fB.'Film. oiultjpTLiujid ^l^lrt tUTUA-Td Lh/r 4 ^*iAi», I N' -uiij-a HViJKuv. siw^S^SSS^^UiiiK^ i- 

irD. IibLL. ihA uE lmii>iUii 

h.l 

JfOlTlU m i^HKY.-OI JiNlbLlLN, l^i-l u-'ifrl '■It^p-.i 
rf 'B\*. Ii-IIh kHfinvn.lBuailrj' .[]Et-l'.]i^ikLTj". iL^Llimoni, 
nBi.i'F>iMl iCii>, nidEiii^ipL^l »:jfi.i^ ±L.iirMii-iiii L.> Eirt7. 
tMi, furt, Iff- HMl !>(> inI [nr *"i't. 
N'DR L'll -VL'Nhir. Hl]N«'«lVlDr.-Mnii.4Hub4d V.n 
I ^:E^M-. 4 ™Bii, IkivitMB, Itb.. t-li™ rrrry. im W^. 

1 -f», & M IM TV -i'j^*i, ^ift iiibft Hatth' kfdm- r *L iTh^tt*lLlim . HIb- TF hi .in 1< Ln^H .1 .. .11 T . 
D*rlifivtiHr>i - Hiiak*. Hioamn^ 

4^1i4w' fiiCteK, 4 TOow. Ai^p4kA.^___ 

4^1*4 an tllt.-i Vltirr. A rjiAsv ABd htb U4i,i7#i"B *Hl 
Hid iLAlit^r, ALuaLlIHiL'^i Hl'4U'i 4 VwA. DARUtiO lHUfT.-TB l,t;i, [W^AL/iiii^-Bi'iuBlai!; 
RXU=il>jn<rrK, ll MAa, -^l UHlBra A)Mbn^r .>ftix^. 
HBtu panln, IawAp mil paU«4 moA ^bUtapj, H-^rt^in 
rM. ABP*rJ»j™if WiUl, »tf nil-rt,i 'i l' u 

I vATtuitawuRet Hiwmi^.^ow^^ nM*iPHSt^i: 

I P ia ^4>fbB> anil*', fruBim 34V|i:|Lf<HJ]> 

.AOLIKtfllUllin'H YlTlirtB I fci i * ^bbU.^ iWABb^ 
' HICaEttKNctJ, II tnxas 1 bilhiii JiAi dnMCUf 
I, udMAhilfH mrt £m. ATVir 

lAAbUlli uJ I^OlEiTAK, U9 nitftTHt. 
IrJllnef'. A'^u^hui'i^JiBC 
i liii| aiiil riBallmi, IkAMif 4 
-^h»r iTMl lEnlIjp|. iplHdJd ptMLtHfe, « 
tl ElB^-itm-, mm ud h 

ina II lEnOjpi. OwI»an WflH^aft^Tfclrt 

■.T^>uii, Ab.. » B waaa 

t4<7» OA b*«l1HL UatUAt-A, 4 . to-. I» MK 

NPvpp inil LHiftUdiCp Baw-athI, 1 iWi 10* ____ IiHj^_„_ Htuh. fl 

i|>L|*-IlnTj-^,mi»pMJ iaa Up ' 

ki:Bll<^|'^. l:'A444nii4aA, tBA-n>4. A* -mrmk 

lowBoiBa — BnfBt * n^AAi » a wnh 
IraBmlH .-iMmifL DwItA DwIlAfHBlMt BfV irniliM 1 . 
■uklvlki, totbrt. bIaMl ft*.. 
>i4hf44.4n«A, ta^tla««|i^^ 
E^BflBlli; 

ajwu. IjTl'.O.p Jlft, O 

t\ KKR'iLi!. llaTupH'itun . —-^T r — 
I fe^., uaplvti. Itm VF^k. A. And^no*. H V^^-U. 

Oi.ij-i^fAiruMik[j ihpKM i F^iirif B«4 PivMiimr, 
riAfci, c¥i ftwT. Ciufi HayliB md i> ' 

l#-iiriHW 111.1— 1 oiMr ntl Mcil wi 

AUtodtHd «««- PlfUAT SAnKTuJ.^ ^:fA:^ '. Vvt, lln^lBB ind i>irrin tta.. Atti 
tn-tb ' tiki? ElLtvn 
WaI^iTliIkliJ.^ llH PM-ltrHt. 

rjr-rwiiiigTj'jjPM t^[ie'_ __ _ 

' - L'dliLr. I^uitatiiji Im iuA«kpitt«. 
Applf -{d H. A. L'.i I'V.. i4 fii ^' bnhttKni fr^r pn w ii^, .fi nui 1 II H kilBb A. msa 

.IB U iROp 

■.iTEl;, 
I- s J -STEL1-; r iii^. v.L 

'-JlhA, tui-l <i{i1.fli.-^. AiT 

'.hli'kLy->pii|rtiL«Er4 walA, Hmr J hij- 
WALK I'^h JilL^ iH SIIEJIV ■ [.^riiH Hlll>l'4ai| J^ELiBd*. w.tti 1 tnwf 
aAil 'km-M Tit iT. u'l^ (lad BBtrun, nid lEBnn^ 
tWUBji; 94 m-rUB tulLiurl.f 

b«i| pBlTb4tl^ llT Bbl Hll 

oS tlw b«« 1ifik44aniM:i l ,^[. Ji |i f.iiypiT ll'Tt^ 
|i'-*i-Jih lAir ii[ HAihuir.. fMi 
iijii. i-rDl.ii'j. L.k.*> b .^p*^ fr' rnit p-irr^ iHi HiMcA. f™ iwm t.. t.- 

I BtUOWJtAT^ ll» VplllrkBUB]. E< 

Bhort, Awm J.l'. liRHdaiirDL ua " n 
bB>dA«f, i vttkMnlIfitr iPrf 

].A Mf.ltToN. naiJiurst. 

j.iL.vciijn. 

ll Eruunill-', ^-rvhtrV i.u.1. 
cbi. Acp.jy 1-.. IUj.I'J 
tHKIlr' ><i.l' 'I',. JiiK im iial in-'j-'ii'i>. L'HrriA'JE-Bni 

lEAB't. I iojffcij-ft ui.i iHvm/r.iNi*-' 1" i.i-T, i^rBrt- tWriMi- 

i^.itiK-FE, J r.iiJK tr- , id; Ikiuy^ibiTn Wat, Ik i-HAC'H.M* bthI U.^^.IJSW 

t2 ] ['^ e7B i'TjiVFii:'t"H"il~i^t:f' STAMUKH ta ItBT. 
naitiall liliBi. laAi Ir ■JTC^Jit"! L>V ! 

;r.|:n1*qV Aji 

n n-^y^Li, a i riHWi. ^bH, kitflwi. Mfti'Miin, lafMdfTi lut^. 
Vita^B blindi. Apf tr W I'' 'in'i^«il, d jnpjm*, ■ p ^iiLodnH PhbliTiA.'.lnitn'i Hit «a«ir 
tcrtCy cb4«. itlnl iHl AtnArtiPKid r . »i. 

iTlilI MA?f Md aAAtHKWtfllh IftVi w Ifc ll. STAif][Da»: -i^nffifuhiF Ffeq4^ KiiuMnM!«.hiii, p^. M9Alf. tfr Id _ Uln I AjpfHf f niaDBliI , ^ _ . . 
Tr*aa AUtlirt. pli^B^T rfwAtfTp 

' ■ DfeD Lr arnnflvfl. 

, I^k-PLTKI " " 
ratnittof, fai*Ut lutt mt. 

J. K, VA^'^H, 

k-tIb,p lAt^ Uitti. It. BiU4iU Haillk, 1C.I..U.H Nv. Wl like- C^lPkifltftORHAA^ IJIAPfEl^ 
*UhH M-I ^UUkM i4 atB^BW, iLnii^iliu-, ^liliAri, I lEVlli 

itr N41V >UWSU'B VAlJIAIIfit J 

^wxLL-B U!tMAkti JdftfMtt ^ p ^ ni l 

>VWIILLa MAr^AHtil A.*/W1BD.— H« *a *^i 

>i jWEP_L rt iMP^AJi u.f A^^(Fi^ltl> -D»1"w*^!i•( 

^OWELl.'A HAT^AU i.f AJ^|HE':EIP.-lblilCW, 
yOWnUu,'fl llALArtJIof A.'flO&En.'-CiUBfTk. 
>1WXLL-| JlAUAJLiriAM[UtlIj--1f%UCaiv^ 

'JOWEIX-B 11 a T Jt*W ill :f MTIMMp M\ 

>fjwii,L'B UALuai Of irattppi-ni M - Dai in* h*l i WMt, ■ 
ptruL dEftrniBa awA P_ 
iLwEiInf niifliti akd i I niiliti I 
^P»T Ni 

ul'iifcT*. i" . . . , 

i/E I'ajl biii'^. Ell irj jtiiu asiiti iaTilubl* _ . 
AJfUH^IIiH Ai4 P ua B#aiua ruu, VJU lib* BaA 
rciiAd tBDiKlula rm\Jrt, vrU WilbiVt blTn| tu 

■SA Aim haQ kiAtlB aa 
IB I hAM ' 

M^ritklbHdlll 

Bi^ iJ WnClT ■ 

a^^t jl^H ^ rt ^i. lfca TakB." 

pHjlf«VL4iv<. nd }iA«B bPibja riniTTnlrl bnihat 
— d l*tr' ■rLiifci!.''' Id~|wIb» uJ iM4twP bUi«, r>iwalh'i DaIbm at * j iiaa< 

"iJuT oauoBi |p Hhi' nlil uorAiirilcd bimad' 
AATHHA, UlUJKL-bJIli^ 

Tim — r'"-^^' -"1 

d^tn^a Pij UAIT TaM 

1 l'ltl>4jrt ljJjD, L^uD..iutaBr— k-'Hirjii^aaif i.'AiBBE.rii>c biIbh^^ aiiI*«I. J 

iW, 41iliAiE, 

eIi^ HBtkl Cb«C«l4«]ll ««lBr\ [H^dlT MM|Lq«l><Hl.>H 'tlllp. 

liu, cvwoh'li i.tiWH, ii|.ii|''« J oi:4u. TE^BbLLi avd Di'W^I- ifh'MW, 
nnumnrAl Lruai,«^:. : am i-j lud. If «rf>^, 'I'vi** 
i-fBllv r<iriiri:rublr li.jBr" lj\w irHi^. i 'KnJ*, tl^-. 

[JTAA-IViVbii.] HVih', k-iBLfl_Aff*aUH^Hu_nmrt UjIL._ 
^UHMHIK lili.J^ tin tia buabUk BBnE Vi»W imt nf 

.jfaU-ttflp i~^t-t^ iliB«iBr,'4lBMA AbAd:'T««l. ^ ii^an, 
iBBBdl?. ft'^alu B lai«a (h^fM^i'ai>1p ^.i 

»chiukarliAUiVqkB,AtAli]iHf, 'hrVlifH^ .VtalpaT. A^". 
TM iHidAn!(««tAatb .DA «em Uiad. ■Bidm jiad- 

btAta Afa>^ Human* 13UL. 

It"^. . ^^.^ _ _ I 

-piiit^^'if^ifliiHttjar'* tohiy-tujivv jsa^r 

irpfbj flKll A Ibifc ■» iaaI iPili amwi ^r^-r, ...pitttaL — ^ 

AaN rw Pl3\rsU'4 BAlJiAV OI AHlflE 

fnvmi by THOIiAJI WWEUU BluUriaMWl. 

Priaa La Itf BAd. la 04 bqt4l«. ^ rpHOr ^nlilM ma hi I f ^^iBBr». 
E.liab Dr. J . MJH JIBDWSVB OUiDl^ 
AW Rjr TT. Fbii« Wudd iJ 
lI|p PkiirtB^ irai ii lir. ■!■ i rjI.LU UoVSITi CSLUftWTIT* 
P E»KTil»rJ ^ 4WH af tict^i^ LnauUUi*iii» (M 
- I It w^mHI Ht h l4vH* i^wiJiirlf fmIpt Hi 

" ' «7^-iijpbwa?niM JBAiB«f |f^ faHHGi:..1l|» i^W^ Bel^-^H. mili ^tMHtVO-DiYJ, \ ja ^ }mt B**.M t narfauA iB—fa _bn an^ «aI4^ 

BflMtAiar,. »iiA aw ■< ."VBlA llt^i mm\ cmmH A iwiTila wawftfifcii— .ijMt^T, M inrfciiitMf*fc 
liii.. Bad afH^ AiDTi:tilf4ti», l-lri. J UBPHrd ud 

B~A SjUJ^'OI . CfBIxiutlHl-^l. -L.'Mli4^ H rilMllUP, '.'up[lB¥, 
St^monLod. J._Qbjt»1i| mm^ 1^. Bfl^ liiUiBHI'Bl. ^ 

ITtl'HSIIiKb^lt ur UbJ^TbI^LhI, nadBTBLD mU 
Va» ■ ■■" " ml itl!^>nhSt>. 
, Ar4<i«h>l»1ti , Dt. if. COLUB HBOWNm CHLOAOEVin. 
I C<A\U bftmft <3llMV3ytin" vti Uh I' K]UL1LJ:IIL1.1 I'^H.KJ-, 41 ti-lri^. Twnm. Mibofe'-i 
^em.— P>*l*F'.r.PJi#ji.1'iW*.*nit*imn(1l r>un 
launilTT, bBibnj4iBi>. M^jtr^'irti. 1: .. lau.L LiJf-taiT^' 
lilll ii'rAniVAr " ■ ■■ -■ ■ 

\' "UIU WoliKwliij^, Jttj 
*fUj'H 

IllftJilCY ff(>Pf1l^H>J'4f rtJPUT'TFBTT BALiB « 
PjlAl-E ttV, CM iLmkftalcMiili, wfflatBrt TtVPAT.. 

ij'.tuifjn: ijnMj>:. Ill Ll. 
iTtAUE, hl^k^pHiCii 

_ l|ll*|v4w|. iIa*. r-lflHD L. . itd.tlLHl. nBlBiBillff 4 TOQI 

kl(i&«p miiiftt h«Eb. fBKud Viftlj^r. lixad iiiM. 

Ft-Hf. 14j , FilKD BBOWN, '7pih iLar"- f j l-'h^l'rVt L'|i:.-H.iJlTA4ii;|tmuBiiuJ liEm. pa 

LLlLM^dJAi, Dbinaisiil «Jnpa. nna4«, Lrw. l^Ulilr 
IilU>«N.4.ni ^ .mbad, VEBmbfciD, diitacLMd * Jla, 
twHU. Rat>T. i:qriB>Bda. 
U'BAY HT I.I M , BcTBtkB^E... Bvp. WhU^u 4 'tail 

I J«^DaA.^EABv.— A Wmfurtaliilfl UnJlvqf . i ivnu 
kdtrhdA, llAlh. V.hii pAhtelk, I41 iiaqdiBiTl ifV l. YOHIt-ntrt, lift, nat T[>*B 
hnar UmllBA'n StMtoii fcL, nil Ibiuh 

lABBBrfeOtiirtaA ttVallfV. Hvfv*dca] hhb l mi ln' 
bAsMtltanABit. O. K. Sitjaj, Bajtl AIkAb. *BT ! Tb let, a ■ 44 
' ' iiian. 

Pitt-rtr" 

ANIpV.-triMU riiniibadum^ADVpMrSLf^ 
Hf*. J , X- 9miA, EMf tA i^.- • M 

tL 1^ KShSlii!^ BShi^^SSf! '-||'a i B ^t lnm . |4t twna. aC r Il.T ivt* 

iitahln. fcwln^ Juft ICatdb, fniiL -' ^ tr«". i]«>p,B, 1'A'L'Jl, IV UMamc^. .Hiit«d« IT- jra^ ftnt^uv iHBiitr. 

^iiM.M. 11 iiHini^ kLtdian, Uilidnr, 
ri'., i>b]y lt*i |>.B. [ i]io an^tr^P L'^uthUdJ bb4 (Tarui- 

ii^aitr J. r,tUA.W>ibiE - - I ^ilwilin "Efjb .E i-m riahii. Ti'l^wi PMi'lf v^\f/^ hi- A. Aufa ^ AAA csAVUH. i^A^ w «■ "fi, 

U 4^imiAN HHHTiotMnrTaii trtif. 
mr-piiTBitFT. uw o.rAt^.jk^tMM ^ fPnk. Ik, 14k. lAf. IT4t()l,Kh,bf: 

RBddBCHtB^^ISnpvffFTir. IJmi^lMtopptlLt. (' 

Af^i-y Bb B^Bi nr ■J'l.l I »"^' m .>' . and Villi CJAVFLX.nufjUb' iJH:iiH. I.J [.ETh 
4<«ilfT«l hunlLiMi in I in. ^sLXHit rSe^AlTT, BHiil.. uaia thiirrM|«Kiln,L;!^^^ HFIOP, with HvOt^A 
ILE'^U-{ h]l.\l-BBViUtlHtL£J^XllTAPl«t|!j£UH TU Ufir iiif FOH CAlJt, liAlM^V J^AKH, CjUfCVK 
DUrrUCT. abnt iSaCKI* IaM 

tft av>h a pA*k« VMS AlMWi pB 'rtia wrtinc Aaif7 plai^ r>« wJtk lb [ihi^rLT, mA 
■PF^Ba W [B»TFh ^ t"W«W , MTif, HlPp fata tm^p- 
irBh. 
WAJt^t^faA AAA WaiUrm, NJ. tiaa-^HV^Dt* 
iaii *-,i^y* .H J.fArt. ■■ JbbbU. Vahr nijA^ _ ffUUE, ID mwa. ||A« aaJ 

lar.bAdu lun Unikr. pnd eto«wV ftabbiMr, 

Mb*. Kwlia and Unrmb | «: iJ-Ariai. IhBtflt. » kUmbrUi-al., I-aAdiBgr*! M|>'*i4 ^lHP|1Bi*P| UBVi ii' .KIM— »_^_J.-^ ■ - I — ^ .^^-„^ 

»m or aaAAiqf. iKlftOUK ab4 WAOUUlt AlA Alt*. IKMIK ^BSStfitfiiiil 

W L" iJ i W 
reaBa y-. 

, «■ M^UtMl, vdl TMfcAT, 

D ? 0 

A SEWfALTr 
trmArr. ttmp^vri w Tiatiarr BLOOD HOOlf 

naneBtLT rvBAia IIIM IH lf(M «A& bl falAH lA 

Noa ftir aBBB prv vdir tM»t |HnM4'. U tm. jmtm 

to ccaa l»BKi^ ^ vOl ' M^ a rt tO PAF Ta Hiw I AM itHwUB 

^ and Pi.:fiBl LiUb bUIb bar*, m4 vnka a* rba v If 1 
railli>4iBn. Ifrouhara^i- 

^1 bBiB aJBd I . 
FViul^i am tLnAL jdmr^iMMt O-, r- 
aa bAt tmtX H tilbbaby Ur _ 
LblB BAcuDdaay BLUUD FDIBDN w mwmmtt^ *t MHL' 
Wr I llrlttki ■ It ill ill 1 1 1 T It MilbiTjifl- 
CdTb tWW TB iHwA ciiilfi, rtjiWiaa Hwnt aw 
frApHOrldn «aHE4i bcEtihl hmt — ■ i;ijiiunuH'« € ^atah nu* vBUiaTTm 
3 ATAav soot wm 


National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362852 h I 

aw Hi 

4 'mm mmm- Mimmm wmAm umBHAy, ivia im. Oonxxuuat N. ti If B I « a tt * t. » » 0 » » R ■» « ._ dwhp.WlrttW^ W Krirdi-r.!*.! , ESS"*" A '-^ 1 r.„tyt,-i KqlllMn ^UiBHllb 

P*tl. I 
^ 1,*^ |«h if ] iDvl H^aiUl br WiUlUn! Vd, 4 iif .n%lHL Kn 3.1 [;7>iii''<J ( I .r..lrn 
IdkftFJ tiJdAw. |tirti4rd tMfw,^ Janir^ rmr}}, \^ 
■ " - -■ 1 l[bflmif4t 1^ Aflilr BliJiUHMr- ' 

by Btuli wMrtKi*! H|Ffdiii% Jar 
-.- HOnCfc M bfntilf fl*m FWi^t - - 

f.w)di.Htl*ii. JlTJfl kOH, Ar04^ KT IxTcbn, rHnUnJ iidClitiB . 

J et BvjOAd, k«4EiHA CbokiiiBU. Hoity v4 foe" LlWi0Vil|»lat«ilUad. I Art : NOTlCfi 4l faciiiiMBifa tfijoth^ifcif taivfiiMtr 

fh! p4d ik^ ttaBL UH bed *dk|)rl_^ •<mimr. Oi «U 
iHl utd ifrtw -1 Inal I TIr n ml ImA Af ]^ K> Hf fOtfT Uwfirmniii.lut.r ^HF^nit apHa 4b^h IW- 

' ^iiiOl iTfti litnrri h — " — ' "r* — t' In imh -Jim JMM. tofEfttin vitb 4«[ fmct £11- 

tk* lUeMr of Uij At «|f(ut|i«or Itt.llfrtT «vl OiBiJMTi 1- 

' " ' ' ' 'h^ lUM MaprUIBA ir t^i'iB* flrmir-L. ^niT. d'' niTbiito-, liih Jat|r 

ihTvi.' ICIIMOL, 

Pi-]jin>Trr.iiT VjjI'v<> hdtKP. 

Mlm^^A. M TJ KH, Fifw-.tl r<ir 
i:v^ii-^ii Lf n ^.|J--n ^' p. ^r»- r.jsi. ! Jul] . 

"~ '■ I ■■J-[.l.Eiiir'..HiM.(l.i'|nT»V7l 
fr* mfl rim- r3 pflw^lii- <-'jpifi;rt| 
h^uiif I'.L ■E^rYlll^J]a|(H^ to -tiaidr^E. ruri-'ifl iLt:^J.uii(ii 

.■jr'uriiMYHKin A: IF ^^^^ 4; 
A ' 

rnir.Mt<lil1>q[a, rnir .Lh1l.hr, TWIB . |Ll,kr ¥rri|q'iatN*. 

N.-^L^li-?^.f,.[i'!.V<1, ]WHL- 
..llt-J h l-'i^', ituLlirU. .All FMBth . IT.*.. |--J„i,'. I ^ Br^CIALr 

hi]ir|h[J» UIIAUUAli t1;^IICM^1.--nBut Tnatvr- BCiqirKfl^, TILlLnnKO, 

hwt. Jubk VmuckdB.. I VriUnir. H Irl I III ■ Blnf(k«Bd7lViKJ ' A- . n-A., I 

. _ _ ^, I-riii:, K, A. A.l.raBif. Out, AJuir. n irl I III I BlnAki 
■ok. TsrtB b4dtki'/ii]^ IfP^ i V £t V 1 r li llllrti ntiM : 
I. #1^U ullrt Jl MtJBT'kKlttTDRi; ^ B ikfeB4ffliflB Cbrt- 

lUinlBR^^ I. i.'t una LLVn.'^. All bnnrfeH h| ■ )Eb. -t^umt . 

. di ikipi-r. wf.i. un a rwa. Bft^— . aic-^ JMy 41. 
X t: R A. ^ H r IL \-i n U 

11^ jviFi^rU <nr^]<^AtAbbdiiWikl*w|wil«.ll«« 

V~" iLLdri.ij 1 11 fij u ^' juvHioy^^rKKEf. FIT 
rnBjj.-tcd iir kimE. r iLuriui 
ATI P-l i niyJlA B t U.MVEMITf lA 

19^41. IFTT, inu, ItWi, l^eL 1»J> liAIn 1W, IBBN^ IBM. 

Cat >^ udntuNi' Fi^rri>, 
X¥<r TEHH. .inLY 13- 
A IL T * O t L It TT O » 

UffT CI.ABi^'lfdBdBrn Ton^Bf , TlMlvCtrF BAfMdBr 

limtan, f lb tA. 

UljAe^.-HJlkiliriBJ PVldBT BrFBiq^i. 
FJJriTlXa CLAIHf.-H'iQitnT uit BBliLrdtr , lOdlU^iBlr tfbOfUBBfl UlJ 

hltHUnaj^bdhBdnrikaf*. HIMKmkPnhfE!^ 

hoBri^ llm1U4. nr|Hi4 e]4«tB fi* drl»El4 b4TB. 

tv m o\ r Ai . rtrmov. - ^iilll nS ihp hrliopi jp'^nj jtixid. iViV^ftn 

Ukn {rilflli bM tup^riEr 1ti<vnMiir<-i:7 btL1 (npudad. Enalidi 

" IHflril CaAJ4 P. ii4][,L^rK. AHPMihi Muier irf 

j|> ii'r\: a"T J K h' f r L A N H r It 2. A I ii 
ii«LI ■.iruhl'nl ru1i of ^:L 
ir hiifli-rLM: 
fiHiaJp LrHn 14 jvafw IIPT^^CMt Mbrt, ^oub! tiBri^ l^flLKBLf ferrii T; BBil IL.1>.IMI. JBl'^JMii ^'|pHt< IhHT, 'Knk Ih^ luiJ 

..^ ,JI. Ma. ITrii kTi4 ; Vtd. tW. f(*i, I» i.* * i ^ i:^ J^B^rtTASl WOW^-t J* iirt.T^V irir™. IwiifiBllI; to Lfan »d ^ • ^^-•--^^ ^ 

■BTtBBBBTu bnvwtB^ EbtM.iiJhji'i^). I- 11 H^TTrt vii frill rmitn (TMrtfr M tiMDIfeiilim Aui«4'tJ0«t, «4ili'hbr» 

— ..^^.^VZZi^ ttii'.uiti' nil .■Lnjni I7 CJ.. :iiini.™ajr«i JI^Y^inrv^ »>■ ^^BflT_ pivmai riaun'Kf _ Uiriri>;^i 
i ^Hip ifclrnritl 

^ dltC^Blhl Bit B^IU HT BflT IHfmiB. .... , Anab B- .l.il^, WifSD^J^ BBi3 CKniTlC^T|£ UV TIT Lb, vol TH„ ItiMlIt: a A It r m ff r i 

AarK at I?IT**tJFOWI ifSSj'trf of Mir .^.>iiduL c™-ja^t..HiiTuS* 
BlTOta^-^^ - — "-^ -' ■■— "• '-"^ ' £ta^ %E««KiioB, otiirj' mr rai«*it™i c« ■HMTh IBM' 
.^i-Vi bcmilr i8(Kt,4\ tilt EfJ^i-l Ibiw, rirtmitasrt. bi4 b.11 
IV fWtkW wdMili^ Mil] fnCnriiuLiiMi n^r 
VimiAY. tta LM^ m-liw. ta rT.nailii*ff UM. foil* 

i;,aiSliiM<ii'~»> scant So. UK, iriu 
hajb BiiH«i f***" BtuI J 
■r UtiVjtlfclwS™, Uid Vr*irtB|i6» ■ ^ 
imi AijLmH Li*«ft>u(il-11ii*tfP. fJyl 5Wff<li 

k,or Ml rlip ii^lliiiliM irnrrmrl It' ~ i 

jt|i7fi3^i^ESf^ "XuDitpcfxPrupudoB 

waB~^*MLr.'M^ ^ „ c,.^ 

IT fIfTIr. 

SffTTVt <f jtKDiciiHi*, iifBniirm-\i^, i^na 
itfJTDms fit* l^lifiMt' eH5lIVJ(.i£. 

mimfeR* wID W »f*if^1 Bi tliii oBdv nit n tuu! ul 

»^ 1 jp.LPBi.ililf i< JbbUbiTi U^. BPil tttwlBaUTi^ 
ZttU I^MT. »t QftnrFB-rot IH«bi 

■- ^ ihB4rlBi- t-.^ fdrtkkr 

U. H. RKIU. 

u4 P^4i>^tJlk«»*r^ 

^ JOB lb AtMmvMLl l^tBt~ iSlbH^ 
i li liadw' BIT llB U Ml M " ¥ .. 7.^HaUWH>.|a roflvhiBBUB (if ouiii iiM.JSmml^g^Sgi^mma. 

T'.Lltifll.iiilJirtjri.OBMtoTH i. bncti£4 Til IwD CadBT kMnvi*. Loll Dan* iSvaa^ 

WSDMTWL^AY. JUldT IP- 
Tew* tlriiEav on Inn rjnn owir Jti— tffC hhw ■* MTtrf t^ ii i 

Bii I ftfieruutiii' rmdiT* Ijr AMn irltt 0 — j o ^lw 

J riM bum Id] Tiinh=r T.^^r 
<:c4&;i->^i1r 'IVbbi JLnC-KE^ tiirm WiBtitt- 

flch'ti : BllHrkUJt* Ticflm fw Atdf* 

BridpoTBt. ^^T*^?^:— _ _ 

1 BAlim^ i!i)U,li.jf;'h*TuOiaj3f.^TidiE.r,Tbi 

A l^llDlSIIIRoL' UT nATJIirAfT. HiaJ UHtar, 
nv*, V. Tl*j^^:ET. H-A.. friTOrriT fli— lt*l S^lptol 
' nneboMh. kB.1 HBUJ.t^^rLilKtHnHurfb.'rVilL., 

hr 1 full viiir di ii|Bilded^k«idnrt 

.... Tbtdrn,', brvm^ rLi mAC iff J^kimjn.' <fKjCft- 
m ^M i iiMi T:v irviitii. fvr^\\U it VbIi 4 U A I> Jfl K -I K 
4^: in Ibc Il«ivtilP 

BVtV. AH L.'D^Vi>TBlLr 
l)'i|i^V««pHpi^. 'Cii>« hi thjMrtH m Jraliv UalT, &nUi*-, till 
i ORthr I'mch Hip mm. ^tl^m 
I h. I'VinLipBl B( fa'JIH tmf «A4|«a«i Iif BC". PiW* IH «t^r.ti:l fiif 
■riwUnbLn* ud nfelMtm** Bl U^L'blWMiv "f V'-'m- 
brMffF. fiW tbi Lwtw ITiBtF'IBlltrBI'f.vlqiMJiWi.uA t,w 
- ■ - Slfr^ 1|irBBt.(bL|iBfH|>i^HnqLrnr 

In UB^BrM>hfwi»iif it^^ HCUOOL, •»A ifiirDAT. UhP rm. Ah, h4 nc ffvTc-. IT. K^RiTAer. ITw^i. 
Infiw hw raldHi (uAhUeh, ] u nm, l^ir 

J*53rA..j;aBl,* ElJ TW HfTBiJ fMDrf 

il X A M J .'J'atTon; JAWK pi Mm]. N 

-tiBrAd^ d ['>BBihnJ|P _ _ , _ ., 

LwjTim. ^11 tJw HB4ii]itn' wMiFp tMn Hill i'tdlw 
f.FT tlr I'nt^Bi-. mv4 TVi nil T Toll n|rrnv Im^ ttiTT — '"1 
^««r^fiLllT. Thr niiiDlh-r rrf I^i.t4« !■ JJni-* 
HK4n- rni>-ir'- ' i(i')|i'i[fiH3 itlifn'nB. 

LtPSuSli HJ-iBUJTETS TT'JWl^Ar, iBf^thlt -nronpffTorx, 

twin ^B ^wiAjto TSrW^ Oilh** PiB^iMa tmk TfaH- l^f C(itl*w 

■9, UihWb BqA riwwiW BrboDl j Dtnkkl«pi«I 

q. n*iiBTBti>7 [iir V«a( Derii 

1 AFT* H*iuvbi|r Hitlkk Willi- limiiirtjff JftUlE JlBiot Bad UM viviu, im, nrr- Wll, W A L in 

toi|i4BlH whiivfeMlMtalM la Bunhw 'BtKB4tv 
■ludrt art n^utiml u «Ph*bM «H M« m q:i^4ir 

'*l'ALlWJl-BTmJ1ltl«ia> ^cit- tVUg Bi^/^., LU1. 

lei' '.iBB^ ui.-iviB&i^ 

^■fflfllimnBl l^iOwB. naw 
«» MulBF-BtPMk, TSyAm 

l&AllAU SI3I inriiifi[i ■ 
•irl I (."^hcl'l 111 |l'^ i:u|-.|ioB.k.' Ahijanrn 

I r-*TJS«f.-< .U Pr^iftrirrcF^ivm. ] 

IMi, *TTr» Wi br llnuR- ■ - 

T^fcrtmimflrT. I 1 AIH l.f^' *"II'.^>T, *A)nji™»»4- 
» 7^ . L.,.' J J rrihfjhMvMi-ll.Xu 
Work n-UBfd >Jltlv Wb, <hM 

l.'BHT[lElLtF KijMB . . . . _ Thirn«4 VBkTBB 

?V:Tni»N^rr Audtnaj,' ^hil IiciI'm r^h*L-Lni¥^iB h'KT^T TF^r.U n^?:j1h-ti JDTT Id. 4AHi 
\ J iir llJi*. rH»nir,-xMi>-.c-iJ, |*«t1i±Tnt*, *Bifri 1^' "■^IHiMrtfTE.M ItfBi Tir tr.yrf'.j-^noyi rcfiaptku] Arinpnp^kn Itf tiMH^, LnrB«f Dn-f^l.. TlBT- 
T. Hi]^ TnntiL fP4B Oh ObIhb nu- flB'iitIK 
Ht^Ht* : 

RKHUBII 

npl4a muLfil #Ji Jol p. 

Qr iE !! n"' Pf 'r' 
flBPi«RntU niirhb^lBM Tn-wilia 

AnKI^i nE I 'll TTAH F.il ■ .A* br>iiirJA^ 

RllTHC^AY UCBOOI^'iliAriU^, hi 
^f^V^lfJlk Hir#.WdiHiB 

•Ami liri CninvMiu. Tinlr*' ^ br wcMl^. a* Bt3.9Q 0.H., pl|.lKf-4r ltl|i.*| iinVfflll'. LTHlKim BUM l|*l^q>n j 
•*ll-iirT*l lla^t SiliBiB. WAll luHMliMf **J 

ijqp1ltr; itigci: Bcti^n Eaicbind cib ho^n.. brA 
iwfal .JirhtBprBM BBd MdOli dnnj 
bJuiToit- »iinoiK (IP Tin Ajwt^vjmr jjw PS Ti rV-U.^T XF.ST, JlliT Ttk. Ji^ uttTlbfUS^T, ppitge tnrT. B.^ ' 

R^^"°*5iii;;;^^^ 

S~misnn NciPitfr print LjBuni* on niBj<>.'iJuitBr,iLBA'' 
dnUa. GodUr «|jv*iHflf fn^ niVMIf ■ Wjmnd . 

STOHi^H ii. iVlibiEltlAltA^iiwtHer i^J VbiLiMllliU 
Tn B« tAatBtt. HBffliH I?_ILhJi ('AHPffu^Qiry vAm». 
EKtA TEH Till^TlTfl. iS^i^aA ^u LiKHKAkilitli i^>it tMV. iVeai^ asi* ■ di^MltvTSrit, BW'JuBH'-i;b1ir4 E Itir «V<1 M'gBi-rtji -t*. _ KS<HrA?tll U I t DM XT a UAMlt A B H C II D IJ L. r«™ T^irt v.m A.ra„ Uh^ntiAT, ;iJt ) n< wtm nt* 

Mini* k^mJJ nmwt I'iu^ShI 
HtlBfl;. 

A 11 witroAi.i., 

UmI >l*i*rr^ 

Ji.Vl^.iiyfJ ujUHUAIt, WIUnALl- m^k Mrnm^ snni mm nimr 80VTS wales, 

QUBEHBLANI), tad S H S£p. ja 3? te i G E R M_E^Jl^l N O 

I PUhT, vritriBBtcBBtHiw rn>B kbw^^hrt AiiRTnr -ba oo., v niflfc-BiMM, i«ii \, 

wBtot Hr. OlTl^ n-nQVIi, Bl tka MRW IKAI^TiD LOAN Bad HKOSAHTiLX Ai^tEsCT 
' . |l|UIKIUTMMarr,iv*llDE<ri1AT, JULVk lHH, 

nlMbh a un j fa w il t «f flTJUS lIKRff'D JUMN U.| Bin», Ur. fpHt 

, _^'aBilBM«4 I^mt* flnijl. tlW *b«(V vtU B<4 b« A|ii|44 tHU aflrt U Juif- i*i -M 

JfrM 'PJMiPt* lb* OBupMlta Hwwili. ID tbit iHtcudMif hatcH iB trful Iha 

■g^»a ijljiigij jBfSniLBiBtti^ iwu *B wax' Wjavkk j 

y^CMMjBBupdBllMwmrtl'^TF^ WMAVga >*A fffcMT, I 
JifiBINO?. iMtadlnE- humiUt i^jtlitia iB«i d 

tun COIiiliOf CIV. Mi; Mli WAIi0K, mililTl 1^ WDJl^H laflLW wA b<>W>w.bimU(r that 447 
■ill IK^T ITU AtSCTAr. e^^Enf , 
moiitaiiiiuinuui jniiijei£ii. iMarnin). 

I iTiU.IOJW. . . 
rrrr «J ^AttLltBEILllS Attics 
"TCi"l^^*CrtSf£rfc" At THE It rfrMV^ TATlI.ETOP. I-hncrHtl. iTTAP T. TOj[^'ITr T> A rinA It Bn ta BIHtiq Uh Moat e< A'Hbjh 
WA' (;4int ^■'.'ri^ k^b^QcCa 
CtHUtlUFUipB i'T HfLp^Btrw^RB 

rriiiL-p Hiti'i mill Miiqr, #1 tP'Ouon* 
riMLriL.iiiN- unJ i:.[^kit|i«t M«4«Ti- 
U-jr.fl-; iii^ 1 i'ju of IKA Thd^ 111 Nfilbwrt, I *rp uvmrkI. fnr rti' UbItit^'T ailrf l'ali?|i'- n.[ijjri".i'i"iF. 
l^iirt™! Tinf-.; n iii H-^L nrini.-. P'i.iillMiiil. r..L- 
Hii]T LnHnirr I i n it i t:»i-<^r Liii1.i.Mi»! u1Lrr1i. il 

Fi» k»rL».i.rJ h.. t> I .1— ■ r.i: inii^iEl 4l'r..ULtjp. Ar'jLH/r''l 

iKul ^ttJbjr h-^mr PtLfa i.^e ilbl.. Bi. d.nu.H Hfi . l>nLrAmi 
PB^ T^ ■jBBBItjtl.t 11^ T*T- i!?- l-mjfdTT bBII fBAdinit^JVE^ 

;ThirWgW*'ifc**^tiSftil p-rtj^r. H i f r [j.hagMlElfts 

TIhi luilji V t^rtV^i^ h VI Um tiMMlll 

CertiH^■lU•.1'^»*i'^^nl 

CllTHt *[1 ihn11K«t i^ K]K<4^'kdTUd<i M^ml ^mI XlTiJrtTtBri.'li. V.i , 
rnn-ditfti.-ffiHf ttit*m fli-Jiiif- i:.pti^ I... t.. s . _. 1 WjI] Pljrinj] THi^m 

It* triltn., n Lart- hi'nr^i'k waljt Ir 
IvUniP IfHHiPiti HWitarV'.liir Niill^i tJ. 

'Jbi JirVml miiL T--ifli-ii Vi'MkAV. 
l^rtj^-iLBi. tr.. PlilNj.- t., Uuu UifEni 
HTWlJfurtii. T^- rrjBdpil ri" ^J#Jl|; 
rvrrtl' i^B Bfldn^vin ..frlUpATi 
(ntUw-iW Hiturdit li ihiJh- •A 
Bhd«fq ciw otok kt CftttwibB Bfu niTf md 

BdDHulMif'nadtcVnlHvt' .'i^^- _ _ jI oflimi h hhUhI nSormUn Bt i TiiiKlcTiiLr ni-^ 
Tfcr P-ifh i-f thitMibml I* UioVMlfh 111 bIL ii-'pBFt:iL^ri. fiimI 

fhe i^hr^il tK (irtiili'.i mJo t*i* Vintihrp— - 1 . ^ I CA 1- P"il 

lite TriuTWpK jl 
t^H^bt |4i^kbi 

TV(]. ^rt^[.i.i>fj. , . 

tflf BMrirlM -- Wi Linhi]r-^.~i^t ^vk'K' I^Ptlt 
- ■ -L .. _ T]i« ItUf lM[pf tfaMiW^rt aHd i* <Hit ■nm^DBAk.iJid WE«abli mil Hill if-^ n. . . 

'fiMT'Wtltt^ qjrf^lMlfaat ^fiDTDt 

riiViiirfiiii . ii4tBBr. ICtk Jatr- 
9kd JbTt- I i-iF -WATKB PITFLV litolWvltTnCiCiSpd fi^ tJi(H Lnjiwtimliim. itf Um ppliLJe 
HKWkt4&1v«T« |HzqtDim^[i(*l Bltd BIW Wftf PIbI' 

iU« Ib fliB iBdnnPTBtlivAd irifHta mm Ihob im ue 

h(m|bi>f WBns(«rBBd SBBdMtA. AU OPWTBBAd* 
urvBTtiH BIB afUuB VMhd iUbUiU cV »UUb tWi iiMdHi [la^ilB-ti^L, It 4 1 Mri B II jiilnBflfta-1 ' i»i*«t ' 14 rtll HpVVHpa 

STnua Til •« 
,iript»tiioll»»i'»1ij'i 4fl*d " IT U)« Dufc- J. ».:iUi»PT«»"- 
COHT^ACrOltl f rr -'^"i' — " — OmdiAKLH 

te,4BB«UBrlis« (a 

bh BiTnB^Bft -r' A«bIp, 

™ '■"^'^fl*Bi^-ftI-t._ 

U^BH, - A I AffBt>'riJ S'SfTifr?J>Aii,toiiBiL M^'R vibPcu Ttr^i. 
B*Bdl(f*mwd.. Al™^ii._lt^ R"" odiinLLiiArhp, Tai* nlv. ,^ 

lSmT~HijiuHWf*" TOP** -TlWrrjpU* Bl *<it»ti J-ThLTi'lil*.. 

]|«(j.lllH Tljt^i'll UivrFrr runajirmfl Tl^rjnAT.Z!»t Jnlr- .4 S tL % lj A, 
IV vrr^f^iRNIST* 

N-rKt llOirtrtf i i4PBiK .n^ifliit|fcw^fI>tr.»Ariawii K tfiA. 'tuljBhiliit iliiiii'Til flit ft.i-riib 

laL - t rih...! .-..I^-.. . .K.ri.4atp.j.hH ..ri- HI- AM. M^Hi " 

''. .I'l Ib.'im. A h>"T. 

l.ilL-lK-S. BbA P'pmtr lilVfFTHTOlB pfi'+k. 

Hi-n.l UB July iVh. V4M ini'i ' — irmftiiwi Uif l-iTii.pil if JVB km wh B ftrHfMn ABSOCUTIOjV, KtTfflCAL ^ rri-riiWlJJl. L'AlBTb, 

.Cb, 

« octxv. ^.i-'Hi imih: 

liaBE at mAvA. '■, 

lT^B._(iai?llt Iwili- JubfelF! tpfillCBllltf 

. ^Iinrl*^*.— Mr>, i'liisb^. nrii S flftAVlT.LV. *rhi*-i 
J vi. ^'Hi imihVr - U>IL<J 

I*»f ml ni>, 

m l'lulIip^pLr»l . 1> clMHlf^llOfll 

DBrliTirliiin-l Mr- MjBft EVni#v JiCtM 
trH-4riBprTK*t*i Jill 

M'l-^h'j H fijll 
iniraH.TiiM^- 

jll _|Har. Ml 

Mi*v nuNip rt--;'' 
Pljr.n. >]T.i;*. 

Mllh. l^Al.^itiTt -w 

M i !i n'/ i-^*^M. lib"']" riMfi i f li'Ll-^ln 
■!. f',r ri. -fTivliora. h>. lfT5B JulrW. 
ItLjin IJ A K K f H jlJ.KtJ t^' Hri.Ki ilUlL Jh.-rHd t nt*-f .r L lRU.. HruJ) i>q 'J.i^- 
llninlh'r-n', 

ii.rj.'^'r- . T. I... h^fhrt uwbijllltlii 
l! <i/S I iL'i-.-Ji^iJP I I (iraHnl Tftfirk-- ii 

iHilRl". iilib' iMiiiUiMi'LH ttkii'' l"*lBr 

'JUjMI'PIHSh AlB.a,".!*-," I.IIHIJO.H. 1 1 yMM-u ruin EUR, 

i'h* Un.tr Uuwtr* If^KII" i* 1*1 J"L'L\'. 
'fei UBb^f ttnt^tm, bbJ Ft* - fttiiirFqnAr^ 

V 1 1 r;\H "fi — .. 
! r.d'M ^^ . \h k 
I \ 1 1 N - M I r I 

M MHI \f.Al J-H 
MOI['i Ill 111 

Urr.l. Fi.'.K- 
rB<»IU UA?4]» 

titrtiifr L* «L.'M . . 

A. Ub.i BThl Mr, t;iti|'H.rirf;] .... 

PiqttiE* |*ru?Kliifi rr«a iioBpHiirtfJa io b* had LB 

TP, If. VAlBtAM]. SHfBbBTT' T T^cnif I C A£r IkLI (NMI^I^I 
ll.'l, AT j:? u l'.iVM 

M >iBB.iLi,^^ili 
VTfj ijiurlj lUVt^KI. leCAlTQHtfT, Bg4, 

A. i.. CO., WuTik 

FtVtWOV aal JAIIOOOB, WbhAK 
V. 3. DOWUSd, 1»0., Lh 

nufBi. teg., r*— iiu 

n. J. UL'LEfUt.LAVP. E«q., UhHfc 

:r3.''^^'«"«SffijH8P" 

LOXGWOOI^ 
OB WEDSEBDAT, BUi, ui THUBBDAT, tlh Inittat, 

»iiwixiwBHjrt.jHuiiii(T ¥i5S.jaSf j& *™ *• »™*!» A k tAoujat, HILI4 CLADK. *; CO. AND POWERS. HDTHERFOKD, & 
mLL BELL BY fCUIC AUUIKm 

.A 'iiSE^t^^Bi:^ LOT OF AUHIUCA^ U£BIKqI "ll^i^ l.L^AT1«^««i HwtiW J*"r. Cl»*tf« ftwf. ttl Ifflirt iMiiwMnir n.14 TKI K01KIM». ;i];M'iji<'| unA A'|AUjil>ti> 
..p. I III lJ4l>i. 

GV.>m>n. K\y.<'^ I. .:i~Jr- A^WAL BATJs ... Ati1 i.^uh 1 'r^T.pir 

ATrljP" SliV*i4iiic» 
til Ml*.Muh-, li^nVrLmr 

.Ir'^tl^H^rLih'. Iluunr 
Arl L'f^'ii'Trili.hn 

JI'.hnai^tLribT 
IlohM.np foB^vtEn 

d^HTlrtnUL^lBf 

I 'w^nitij iTin JoLnrrT 
L^'mirtrr, I'bronrliril 

IVictli^B^ 
LJlUB fU" lri^|b^HB.]l^< 

I ,l3ri . I^LVlBf ffflfd 

LJ'-lL i|yrB[i^Lr Ti(ta rfairft^ 

V^^i^>Mlc* Hd 
taBfr 

MBlhHTwtini fm#t.^^'.(if:jii fir tifw H U.n 1^4P*Bf .^Ei,|bik>. U1 
.Mii.^rL W MalUhdiMl* |l» Blwtix 

U*i|[»i-Hl . tStoh nrid »nLiJ 
r^TLlpLrr ami Jj«[1i1.aE Ami iiViiihlmpbiiii 
1>UEHA vnrrATitiW'i: 

J PUPIIJ 

JJU ] 'Jl lit KH, MniMtd >f «|lli]li!Ht.<i'M I^'l 

* I IrtB IDA __ _ 

9t FmTtnv.«'i^i]>^r;»c>ftrtt»5f(>f™T._ 

J'[lll'1. ].i<]lHHi^ i^wi$i4r FSAtrv, 

- 1.1 J*[ R.VK-Vn]t, Tl'DollFlrb- ' -^mt 

iiWratLilortiirH tuilflnif. li'J -"- 

■ '"■ '" ■"" ^jt^^imniiiicd fl»ilr]«ii. 

, .„.„^^ ..^ hBi* |r,^Ti^h. I'^flifprM- 

BaflMlTBiBiiniMtri-p rfir TjnUrt lirlag foraiBd 
Uiai klHiBfi. l-naripj^ 

V' A Ii'"w"i' i: 'i£ M B O W U A - ^ - ■..■..A.A^ Xjitfiijt. fLAWiKK M B^4qM^m-d 1 1 lA Y, 

B" li VBANKii 

_"iir rPMlA.. 
TTjntrkinl [4th 4^^^^. W>L1 hfl plwH] tA IJnHE*t^'*|Tl»TrrFjtF^«Iwlil>U«Hrw. ... 

1 ISO |)*V MTllll IL fni lljl". ».l 
^ -I j*rt» 1 ^JW.^Ca 
tAi IL yETTOk 
I AftTOllna^T :-r ^ 

■ ■ - - * LLnV..|lF'' — — — — **d«kHfl TV , , 

jfcjirli. r^-.'^i ^i-Tf T iH 
.>rSy ifi. JiiiL I TiJ^rimi 
N,Tb »W. iTul^S. 

T^^SfoJSS'^E'^- 

K^T^ 1|ru«iLLU>hia*4^ TBPB»4H.1i iiK.\l>l.i.l.S ]L\ZA.VB( 
Ob FAnrAiji 'jt|E>f«^^M^^ 

H,ll..tlff)iit, SHU «i%i4i(fMm*lll«'iKtt 
l.f'rn [-...aFtiurlT iLrivro |it «■ ]id<^ ■ IHlIf Bn~' f>n iniKiriBr, ol ,M.KS. I .^Mf-:lLLi\.'Eaf[. ^ . . 
&piJiiirrT. eijetlArjf. jfMiJ4hbr lUC. BBrlBuPto fraft 
Hl*lJl* H- iWpJP.Vplbh <m» lk>tnTl>>t 

HBSiirr*A.tfmni(! iiiiHul IM tjdh 

fi' ril UB^Lr tijr brrpil idk 4jr MCinjf (HiplM*. 
IrnliBQ. iiiLly^ lo bpinilk and 
S^erhpir. rl»(iiiil[rp]i]ltiir.» rMff. br H^^EMrif f^^B] 
B C:hi]dr lUr.igi lAWi^, T»iBk»wUlLf«--i|™<'L 
HinnJ Jhwb*rt^ffirj lMir»^JBt*BiLt*Llirp>!' 
HPHfd Hii fl nrlVh-ltEBipet.AFWi^T.^-Ili.'^i 
PbJ bl priitnctMll B^lK^Ut^^ t^Pa Va-^ qaB^ 
■inafarn-ME AmBTiuBB bufgr iif tha Jiirh*^ Btaf^. 
ppKfaillr railhElri br Jjr. TABiffiiD, IB p«ff*'t 

:f)DtDr'AntrauJ1lT ARiaririi 

AjtkJiF 1*4 umf-piJiak. Ota^twtBBt of . T- HVASK: • H'MJ SirUi ISfdiBjif^HilWlM^ 

BBd^wethCd}^ 

.„ aWJTLTlElMfK.SI" " 

Ai hdiMi Til 

HLO Bll SVl L'ri*Ki|nl. 

ifunoJiir. ,, . 

iSw. hUklti viEl ™ ' (afridftir. nviuH vtb^-iad i«b ■ — ...J— . tb.. IhKTd of DI««4V«. 

"^"^lUMOir AKIJ Aim 11 'ALU l] CJf BUPMLicA- 

llRiBaEBB EBFliph TMkLIn Tba blD^UBdi. 

hhucL, i^mwiii 
TwiiuU afaiJiK a7-— " 

iK''Ba«N<ri OnB^wtnrn.. ffATllAW. Ek].: 
W.|.1i^ J'. Bai«hpJ ili^^rt, Aroiro rihli f<^<mJ■^ iM .kmnda. 
EcfLub ^pr a MP. 
Lu h4 Plipi^li^r 11^11 1 1 lin'aL.BTcnUnt 
*;iiB^lh*t Ibbi. TUc |p«L^ |M vvf r U«dMH, Bia 

On BfT-TiuiiL ciE Ht|i^ ftrjJOLnw : 
ITBir-bfwd rtrlh-A borj^ddlDK. btmIIv rnrTppt hBtll 
fni [wJr or ■mClraiLn.. TSir AfiTl'UJNfJ.It Jr-lrn. 
■to [ft^ rAU. 1^4 Bblr:*! Ilia I Ji-ilv ;.<&ii. 'iiK.i 'ii'itil.ii'v 
IbiT urr /^Ui/iij/p jlr- ^BB^ Hm-.qaiB B^ 
■ rmlcUlAK, TTMtmflli-Pl-- *tnH^J1lJlt. ^ Afl*is£5f^^^#fo. i***^ TMlTi 

II jM^mm. TOB F AT. Mi ^^■^f^^^^g^ 
■fA7-KT iiiAPiiSjtViriir^^^ 

-fl vK^T BuA ~l'li:UJlir VkU piil br^#>elfeiB| -ri^'^M- 
^:nnr. uh**i niatw. J««pHlilai pntPtflBi, 

-S^LiWU HlTWEKB. ABrtiiMirr"S|oe||. Btd nuiln 
rj Ai«it, Jffkrtrp[llmKi4H ?ft* Wwiat- 
tMrtAl'l ppJd4*lf Pii=™Br«rjJi,tkWT roi-WnEk pn A«HL4 iiXY. fAfl^M-I^Ali ml Uip JIbibi fetJ p,Bi, 
I IlU0aVIIOU> rVJLrimiHiSand MbiIp, b^Wk, 

fJLtav. I>1^ E.1iTiHbfB. UBITPati^ l>nwkprr, pML biM 

— TnJlJlIjit. llAtlOW-hOAU. IAnTj, icii L«r 
rwf uoaatjH VJOI hQ V ■Mtl<«F<lhthnaniuBA,-mi 
W- UAT.JUUlf^Br, BfA,BU,1b*aWvol.BA,(»rp^ 
JiflMi fBfctoK rtMnl^ CJff A1?"0[Et 'llATJL 
- iBiiTIUi^ KwTmv 

rjN' WATBTN, Aiki.L._ 

ULfi FllV-'tmA pBA ArfiHld, , tauApUM'B IVFMV-TUUV'r BALK e, A ucTio:fr. J 

HraMr h* iM-lBbi Am 'if 44^4iTl. NfVhff. pad J BHb^ 

" nJt«wtD Fi'Hxmin?. BCKiM, ncrciuta, 

(IIjpU 'It V+t'.u. Ar , *f 
AlXTltW- ftil JC^ I ll Bl]]-l>l HlrrKtSHnf ttOOSS, 

I E*r«UJi»d. NOTICE. :'B1B DAV, BATUJ PAV. Aj HJd KKUOCL 

TJnVltii&EP AQCT^H ULI 
ff 

QEKUAI. UaOVEHOLP JTRSTTTH I Bad ifOXffilH AKD CO., 

ttJililttltnAt ATTCTTT-Mniet 

'.DaEvWHri. Bifl ■f.vBPnl>!^■^.■h^^llU■e. 
BBkitKblihM ritil.-;: ^ ti-ji™",™, Bl mj 

ijOJtSltibb. Lil I- II.; -.'MS 
» TDW-ilTBJiNIL'. u■\^\.\^llJ-.■:utJACt 
■V»]*»iii*P rpWu-lr e#tinin.(*4. 

'"^vSS^'iSS ^^^^ irti.UAsi Tsrurp 

bHDiBWlAJBaBiiLiMK^ EtbBtliBvVar 

mr^l biPlif »-at l'i[L'«tn«l PrAiMB 

fflfiw MLISL'AMKL>^11 UECtlVe WJUn-PTfl I"ATl^^fT JIATII UFATEH^ TEDQArj 
VUitL, RjHtiiii, DTLKiLiKlJ bJTJ.\U ViV. iM 
AUTTulLIIfzL 

' nCTBWJIJiT. ASMc i-KeMBME.' 

iQUBnifgwiuii, uininf. csoe&.m 

^r>U|K l]Ut£Kfi. DEAUfOVi''^;. 

Mt. j. f. yrAVijKfL 

Tbr *}irJ.^ iif bB 
EDTEIUnn AN]t ^EI.L-Aiilj'UBtiE STOCK 

i.r 

oriN^^RAi. llLi>^>|i.^-m'.h1.^ ji'K.tjiWAEj, ch- 

UKS.r.i i-'rt'AlLy:. FI I ' I r .< 'unv ItU HiMOSQiav, 
IJkUP Bod blLLlTitfl'iV'AELJ'.. ClUyA ud elAH 
WAIUC L'LTl^UV, WAJUL Ac, ia. "^ocoirjcr 841.151 HJtJfDEaeD iwimiAtBiT. 

piJTIJtMit KALE4 PEIiblriSiMJrV ATTIUCrHSn TO- 
AtfCnnsntK»lfJtaBrt;OFr]l I- J ; f jJtTT -gTllKr .T uEvrMAt. Lit 

.1 nur ^fj.i.''li4 riAV^'ji'i riiAre tmi 

..I ib'l* r'l*f^ i>A fiirvHur.- t^BilMTrw uil Utm-r^l AniiitAMffih Hlr]|UkU.lH UVI1I 
dilt'WBI t* ^O^l-P i^ir^i^t ltPBi)FN lA m. 

■tlLONOllAN tul UTATBDif. 

Aw«AHta nd VajBBb^^hP. b t of B.] m. *iLI P^D by . irnBiiiiVi^irt 

nrff*' - ■ • -- ' --11 

t!KF£l7T*> ■ '■ 

pSSm,^ uii-^ A,™W*B g-^ 
WhBliHFb. (*rf jJrr. CtBit^ <3™k 

IkSb )Phib»i r^ikiBf ^!tTftid<. 

Tflt'Wi lJ-OVI»B«t 'V. wlJ] puU BiK41^ BP aWn. 

» ». -^nibflnii iti**tiFif i>Tiicv Oirti . 
l^AiWtjiXLTW *iili r ■ftf]iK;^>; EiVjiii jAiTb. ■ ■ J >**wnuitJt iiiJ ii'i*="i™'^ ■fc"*''***!^ 
tV « f>™ tfc* ii[gii«w» bi3 LTffiT luff UBfwwtBJ llalii IhlhBw/ «t fBdiinibm. '^tt'^ t^HtBt* 

11 Itawpri 'tt^'^r, P^ldiBfTlcdk, '^likri BLff]t(H>. 
SuMtttJJf-it't^L 't Mri-f'aliBBBl. Tlw L4t44Vlt kP 
tlW , 
r Bl MOtlBB. Bi kftw^ _ . 

VtvMB llBlbim«« WBWBWhBlll^ 

„ AlTD aAvrLEHKS FU BN"ieBINfl*TW Jin HflftDAT. JS IA li, at 11 CCLOCI. ^ 
t'nJq- tlkitJ-iirlii^ irr-m I. Tl'lUlTtl. .bq.. pbBh 
l:'.iT]By Eurki-I^HllAMi'i 

ll nfrclMti n trtv 4p ii^tillj- ilLrecUsd Vi tHflliUFmi 
>^T^M^-;>JT^^-;t»fprM4»«', Clip rLlAtllTUJUK tpA 
.]K.!VPLL^|. AFh»l!4l'UK!VTH h*4h< *b1I hscrMtpbirf 
1>n1I.YHaHlk.-UK^fLH't|^d - — til. 

EAlfl, Ih* J'^AMFFUnrlG M B Bi Bf lHflpi^ t l"lllll I*" *? n,tX]A!ff OCCAJHOSfAL l-UAIftK, «db Mfa 
yEHt BEST qiTAUtT UXiJUPHI- 
l*TfBIJ!f<l BILiVfn *vl Aj Uibl^ UAnFiFFICWfT SOJJD ^AJAJT -ij-i ^ 

InLfk, mwi^ bif], draWaip BBd oafbeBra» WM 

*^'^Jjjjr^™Uj1*'Hy!r¥Ip M LNATSL'IAO. 

YTMT TIXE WIaIH WALIfll rXTDTflW DHWa 
TABMt wA^ m iBBMB Md l-WBl n.^P* ■ 

muppm pf[nB#i. 

Uiisaht. nFFiriTltBVtH.Trirn ,^>°^'^*f^ 

IUll ^^t fVka IkHka, til ^3 4i?iBJl[wB#* "I 

nBAimn'iH wwdqw dhafuilii. 

rSiTET TIU BTAia CAaPFT ■** Bib- BiJa 

AlUt WnCTn b4#| ^ IkB tl« ^^t^' 

ntF HBQ^FEAJW b a^xTTM WAUm I 

rart VmAKCIKn CLUlAi» t 
F.lBK raATTOK fNlIt m 
^OVI, BBd eCT fif ^.»fMUBU f 
fiBA^. 

TAlfVAllLf IhAOTT BlBVABII DWh 

jinAMr*cjisAiirarw[*nwrA«MT^ 

Ac^ A^.n BB- 

i f ftp— 1^ FtTHUTH. Bt^ fc.Sfffl"2! 

UEinl National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362853 THE ^^YDNKy MOItyiNO HBHALP> SATtj^lUBtilv im^. 18^' ,1 ArJCMAH 

III llirij- TJijiiMM a* I'mrm- ^L&U ll*f Sir preltif** In 

ifjTPATlot^'^ Ffi]^ rnrjiuTP, rot MLl PIT AITCHPV^ ^ T^^DAV, fli'JVL*- itlt^^iiifc 

H)J POSnrVE HALE PT AU^TtO^T. 
■ Mr V A .H ■hHPH, ^ i-ttU^t BJIUKlC-V llltiMi]; J-JiJvO<«. 

QrtT-DIt TBI BALE o* lUH rBSTTVUTn 

bab in «I1 UTT^I tlwl IB 

^ tile HublUBm Ji™V|)*Wn.' 
EL. at h.HTl^Li'F- Mil l^^^^Ito; 
Slkn- lilt MfJ^.-'™ 
SJrSr.l Willi ^' r-nua-l lUt t»Mi lliil ►bl- — " ™ ■ — 
ff^. i.b'kiM ■[(!* i\t f.-ir^w lim.-, «■ iliiTi»p lit 

StPt-iD'i InJiiin 'J.-*-. iif>l"tiit'[»*btii nrf 

iuAtirmiW^iaLhci MriL-r T*^ ^^r.^i.^un jmp j » WT-f 
TCnitl AT 3AL». )UrAl!i.JllI . 
I TOWHW « WDIKEr. 

■■*lliv'B».i^*B.ailll* AU^TTiOBURi^ V A 1 .1 M fi Jl; 

TAtUATIOXJi JIWWATE 

o^xx)£eAUU n.Bf jtrvT. ppi^zU L ArTtjm 
rETTt'jirJi. 4^ ai^NiiliAt hFTEiTTB ta^ttMkr- 

f^' " " " wmmi^^^tMQJc^ ram Ik Fun Hi*l B»«» 

Nnr T^*— ^ iSm OfjiMhi, RikC^ Ofwu ■ •r _ 

v-DiT aurrjf-L-i, irru 
A a OdLLwrnov 
comjnjii-iiAuii n'^HHRtinK. 

(imipd^iUf 

dAyrMWui:: I f.PATi itCK>TrAiEi, . 

^] HH Mf ; ^: i lA ti *Tt I' m r Tml UKT* irrt-*T(ii;hT. m itki^diy jult sti, iTBh* 

fe[r[ls»rii la fur iki\-tt1\wfy A't*.iL:TI.]i' < \.'->'1Kh 

All:: jr4NI 

]lrvtMHil>" ItKT FL rUSAr, JULT~lft AT JJ AJL. .(■* 
■bJ >'.':inn4lLi- WAL^I^^^ |:Lmii.hV CO.. 
i!M;<i}:a(.'Jt:.r^rFli:Kt, 

IMMilU.tlJ^ l."H|lhU(^l iiF.J-T |iil:i «f Fnlr, , 

AT CKANF * ,11 I'l L p^ ftflOMK fl( FUlfifll " 

■St^vtf.vs. 1.^;;.. VI.: .^jr^'J^^'JJ^TOl- 
ikKm, l■IT1^^">^ll^ --■ 
taie^A ■i'i'ii(.r.-j>:, iic'ri.rLi 

ri--. .T„r I ■.^■/l-jTT-^TRJfifFf*Jlt "fl^ •* k PHOPEETIiiS lET. X T B n r o ^ lUUE A>rn«Mnir,.^H' 
■■■^riioi "M! rAPK. 

-''flf tfaf wJ|..V ..t fall 

W^SaiV lUlARFi i-iAXQraicrh, 

-■ " '-■jaiJil-itM 'irJir. 
and 

Ati«tt fehADLKV 1^. Uv* l»r 
■Ok iHtnctlnH rnia WilUtM Ail4va TUM DAV, ..fT'l.V l>. L^ll |.1r.'(iliirkjim#BW«h*;_ Orunnfttl**. i |(i(*,iJ™]innH.*, |tiB'^l( 1^ nor ' iJMn^ {lutf i^Wtf a Aft. T J[h. T. tSXTJfft _ _ t" f'T I U N E E a A if > U7Jflt.»*-]lf .-Ti TifWMTAST u^iBEhrai iAf 
WjUU«n{Ej.T, Ti^iPin ertiirBT. 

1* lb* «h<4* n/ UU 

tummn HouBWunLu ft^aNm/iiEj 
EirfciMK. LiMdra, TMtB, CWT. ■III k-n. 

jU^nAin rWUMTTART AMItOiUIfCDRnT 

*^Wm B«A alhTLHVEN rUJtHTlAIlf □ 
IB find kail*, 

■1 

C; V. HRBlliJllT, 

J 4htKlfii.lt of ii* „ VADIin X ul Hr-v* I 

-rasiB AiTcTiON nooHA 

(Hit dnpr U Ki4i»1 ul AA:. 

A Its tW JVE HJWT EN TBK CITY. 
CEKTHAf' WELL-LTOIITKU, UuJ BPAi^oOI. 

TIEEIX TTJtUS Ktit nun T JSBAAI'. 

..ip?iaif ISfflt; TrtT^IJIEll.!irli"fl V. WSJOJ.lVi™, .. ....... . . „ . .. . Tr mniJih. 9 ri'^i ■■'I 

I ■il. <■,- ijir. I, -il I IJiffI *l.'fli;.' n l«fi'i, 1*M','- 
jjijl,:. li 1 1 1 ,1 : v. ' . . « . niTj, 111 tJwf inTin-ii . 

t, ■ MHiT' -.r..l ip^l-J-:bl.r^-T% TJ.n. |M. tl'Wv'wWlttBi^Ml^ 
I |..|J- ■ 1 l.r . t. ho i',|- '■'I .!.. * r.™<rin. ^ iBH«.^B*H*. I 111. It*. i?Hi, ]■,!. j'.J. lin, FM. 

I >i'i-iLi-:r, V-t['XIJAI.i.-rl^ltlt^r-4^^BJip- jft^^—, 

S ViJ l;r^-,TrtWi'S\f:witW|t*. *'tlL »"ii1* nrxiii. jmU ^.-m; 

Ji-i ^Ti.li -.. Til . 5*FiJ l™Vi mJ TO liEE^^■]"^^f'^ 

il'JJlXFiKlJl'liEfl 1 WrFk>, HllMtnlMl B > ti:HT.H Al 

' J r I i 1 rrjjvri*. i^imM^J, wUi ^KhpJLU lAJ, I Af m CKHTKAL AdCTlON L ... 
Lmi 4Mr l-^ HrhmL ol AH-)h ITR PJ4i«tl*et, 
TliVBHUAY NEXT, itJI LB. 

aiuLlTD OrHHLVa fiJkLB 

Df 

TUvnTTtrui Fuci: akts, *c- 
FTBSt Atntrdoy 4ALe. } TO JLtTEKD. 1 Qdiura 

- " '-^ " ■"■ 

pd*. pad ^AJt. iv t^B cU"~ 

[frgfet optaFs'^ '. '4pi^?t nruOAlLi uJ 

Etaki^r lit. Ti'idL iiiitl p-iVlBlBlim Ili'Lh a rMiBi 
i^T* IT UnBit^^lHCt' '«■ mill! «iu:.n^L 

■trnr- . drjffJi itnTUiHl |.H^t 
On llii. liH[»rfriFii>ir-»n> Ti^HLIL Jt')Vii\'.fi. ^ pOUr.KK.PT-lllibT tJ;ilffTAar I- VACANT" fcU^I HJI" r.i U^uflTH^i-™' 

m'VtiH.li'!i» CnitrLl' 
Tin. KlB|.id^'^i:., ludl. tl' 
Tbfl €11 r It' ' I l-rfl llJ ; l>'f ^ron 
T*.c l;'iV,i,r t:Xi^ITAM>j: ptUT* iifa#T«, ..... iPJilla, )4^v^ Eifllaul AJ^w,* tH 

N-njCT Tl'lHrHA-J^ Tth -IPLV, AT ll.W A.M.. 
ALL Lnr ' lbriri[ AfLfrt^ '^ rii^l. l^Ur. hM iftlElWH iB 

'jiiiFJi:,-Lj:v-srJii:JiT". leh^oaildt, mtk 

Lfllli-A tfirinw. V.(A™, 

I'AHlil ViJTllHr' LlOUuL-l^itil'tiT .■•.lit rsq^l^*^ Ib-lfSCDIdATDIlf*. COMtAXIIEi, **■ 
' ibiiai dln^Kl to Ihfl futhwlw I— 

■oon^Aj^b.^Eorri^prr-iukAii ■ri^A- ; ^ ^ ^^ , j^ll i. ||j|l|l l l ^ ■rU ti; hi i].:ti 
I lUtfiOLD FttOFEIITIKSpaFrEirAllT. HVIXElfl. 
irAVl, Hi OBDIQE §TUnik bAtJCAtlf. 

_ .. . .| ia. "lO&TClir-nBEET. ir.H. &tU0H H't _ 

._ . I W,H, ftmp ipt Qi , 

Plooki^r^ la<|H)ntfi-aM«A>vi 1 PliBk Ift MH' 

rliiTriiAhi^ p^bow ¥kii pKI ■ 

I^AUVRT n»AHiHt" 

4d Hurtk Rnb isl h«a 

J. MdICmm,. e^., itAiHilJ WtfH, -^1 Jim D>iMi. 
1h|.. H,fi, (ri 04WH Jrw. FAiiH ATSaLUVAv 
Hv vc<n •?! tha H i^ m il. 

\itm* M"" I 1**'^ ixirtn I mul fpDoH iBb fui^ 

^DBm, u<l i^lbU' LIEhi ; lIi-i »in.i^ii Ihi 
■ l¥nij*iCT'».j>Ji,-,p. li tt knltmikillr visv rmn c ■ .ml rT... ljE'iLl .I.EKT lliT UAUKUi MiBt, b >Uc iwl !• 
IIIT Mil' llllOTiV H*h™m. UL™ KQOITCB TAU Bf IdllFKN [I AH'iu. uil nini(li. iiu^ bom 
tb IiIMp ctf tk* klillk COIN'S FaKTH k <»diMn 

rJllUAYk iQUt J[TL.Tt AT 11 A.ld. •jjdiAMfiL: r.Aioiu 
i*ttin.*iri.KiiT 

fasa^ ru-nrteiJ 
at u-c: ■ 
Aittt ]! >. <iu^.¥m^>«is iirMt[>:'riA-driLuKr. E«UMm- 
HTKf.;i: r. I'lHPrB^fUAiji;. 

J UBit^r Kll iifMU. 

niflEI-.^TlM Bt^WriJ" MAt!H15iKi FUiu- 
tuv.TABE.I^H, >jV|tK!4\NTKI> licilvuiD, rvtnrtk 
TM rf 41>^ l(>^ I Hfl^<i. < XlltHl !f ATIO N 

CO. vDI HU 41HdiB, H miD BTilU JIBUBA 

_ rnnf^AVir. . 

miLiiir\rRr4'[ met ,l.|'llA^TTClOTBP■UHp. 

h ludiiir U.7iT>i&L.i ' I I II.. IP nr iiitiii|*fc, 11. rMnfr^jr. fill .fLljij « r^'hUH At JULL Iltari b Chi L({f1i>|iK CVlbElHBdkl Ud AbkIbb 

Mitkrtt, 

""l^^^ Ida TA j^mr tM pxrou 

(Hxm aiiii ^irfiEi. -fta ud aim Eid, a 

.!!'i'if>" - ' ^1 'iiii.nNlltri lAlA 
'ttpurMi.i i.-iS ixi.F Jj.M^, 

T^VTll^' HALi^^uiiiiirjTor baUv 

I^ShidAi^* ' «7i inu ibit jnuivx GOoica 

VSgQIfirt AUCTION, thik IfAkT. ut 

-r, MTaV^BIJAr,.Ktli Jftlr ■! 11 u. 

_ AT ifcfcXl- 

'Liath HiTniLV, at 13 Bbodi 
Fon tAEJ! ut Aucnoir. 

f*U4y ilTAIL PTOCIC OP DlAHKt <V<>lLXa( LlifEK (JOuDJt lu 

'^Pul LUUIC liAlCAIkU^ 
iVHllHEfU ChOOm. BTAtH 

bn AC. 

HAtS^<?S^ AL-nuM >ii .di M ABon irr 

^ T KHia AT R*T*i ,- 

""lUVp JULT lu, A3f li'^.^jl; ' 

^^■■■pwu, |)nu>)ii. HiuldiL EmmAm, Ouw. 

JTrmaTF ia] j. iTlUl HaTi .... :, vjtf f". H 
"IpAftHAWli OjiHiTiwitip. 41 ALUDN-OraBflTf^^AJItlAXa. 
TlSltliA, t:AiaH. UBU.^ ; Ti fMl wBgll I JUOLAMTIBT. T V j« IM r / ^ t* J U tT. 

r:rEjisc\id, 
ir^-RISEUVKEJ t^At.lC ll¥ AUinnOK 

lotCKinoLiD TunNi ■■I'jWfiWWi 

■ I'nil pMtJwOMniaTii li /i fpjki; 
Atu at 

11 ifOrHf; 

THl WTTAOE Til J. J[»: OFinXED tf>A AAU. 
4 nmai, twUt «ir tq^j^k, 'n lk*A»x 111. 
TJltbENH T]Tl£. 
TRHHeJ 1JnViK4.J. AT AALB, 

"Tf> b«ALiiri^,"r6"ivAth irrrSBi4.'MLdOTHSM- 
ttiHtfipi ID thfl F*. 
WlUwIlliT pqEili.' AiarlKii. i! tlvaif lYu^dTtp E 

I. 4 ^■2;:lM4nr: , rrimmillji. '.a 
lfnfl>Ar. ffb .rULT, AT 11 OTILOCIC, 
T>K AbavD'il'Krlii^l jiFLind1.f . 

b.ApTi'ktxit 'fUT AL A nllA DF R AC*IB> i^, t. Ark Rtl4 V F.tl¥ATItJlT«AfT^i* lU^AdiAiv 
INArT-IVi P! Krrr jri EL ki^^ J. 
TBB ItKcELiKVCt: 'am u BhntEd ptmiWUtij. HM- 
Hlll 4i< ■ PEm*-hiijL tii^bL III liUfl « 
IR.) fi^inpi, VLTb wmral MttnlUiBE^ BM « 
vim ■ fail ilBfftu]it>;r df mier. 

Tin TTBW1 Inn Um IVufd^ ifv fdrimqH ud 

"'n?55TLi n m/arsbmoKABU 

HAT.r T-M'"nteHA itiyr--^AI.E-tyriLESTNa.M. St^lkibm t-f Ati.' 
bJTTO. -L<* «. 6*tli» rt, *d iJttu, * Tl = 't-M H--rtj*frl t 

urm. 

UCMFiJB 11,-1^ 1 (<i ■. hi BTA ! lOK. MfL 
MAIN- fiOAU, ^IJ^ J^*S^teSi r**^ 

O«odriitf> tA«t Vill vnw Ma lUni-vUBr. 
WAIAEFT.-Ia^ iif. 2ft.li. u4 !4v 94 fin 
UiAj1**M»*t ■ ■ n I 

DAY, 
AUCnoSR^ BB. DlPKE.^r Aur^LvfUe. - ■_ .- „ 
Onldwi*! HptK autifl, talrtiM, t*«j4iBH, mrilH, 
lUfiW^ acd I'rma*-' i^n:-*, lUJiiiii. StllUlM 
ViMflT. Tuuir^ Hrn^ii. I lAtmpd , P^ iJnt Jj. i^A 
MckJaurUJBr. t>ff.*. l.li^, nt<.>, ttJpl F'?*^ *r..A*i.| 

unuu faTU u liv hiL& urtBA. 

Ataat; 
• HrtjBiL, .. 

M Li D'ddtfe fJiin^ 
^^tufc Ar'"-nrisra:ii*i Jn» t!» . 

jf iETf' trtdi Lii Uiii hIa. WKTtn Iim t^I 

" ■ — inlOLT KKflluJ 

1^ JtHU IlM ilf ol (p?C ACnUTt'f HitAn or Tn lat4 
tivebi. u^. 

TO* FOimVt iALL KiN04» rrAi?rH aa'ahp OARd 

Pa till Innrwlt L^FUior, btlwK.a JiiTTdnll OB** ha«l, 

fi4t onl Junntl- 

TUKBIhAT, T^h JItt.V.iMl 
it]mLr-iii»L ?.>'rliKt, 
TBAT OIUKT rJerA.TE BTATfOM, 

^AUTTiBd W AMf OAJC BUHC ■ niD^J^iMaltF li 
"■'■^^ "^IrtpW^I Wl'l) 

;*Hpbtm. it it TpfTwtiT PvJM t*ph ^p , fcad VhWhp-^imlrbf tha &I/KK, 

I^WvikHn»»<vUF-uA likudHillr lfATEfeM> 
ipfnrf HidAafi^liF tfai 1(|a#^ PIiIh, »Viif«» (UJi , Hd 
trrm.1 rftKirr pulliTiwa et«ki, ij t^H.^#f)i1 w( i|t, 

Tbt IIoinBrfwii l> laoiL riwpM*. 1 ll"PvmBr 
fadw, Wp;H~i1>iIKD. Ihr F'hP4fa,»Hd j]rniillriin«wu4 
KriHliRnn* uimhIIf fiMniL "a a iFvll^MilBnl Hlatiia. 

'hi* p l.r t{ uaJITa-LiH, H-llliJU'-rRJ^OF, 

»^Bii witli & tttiH wip* riiirif. Miiir nr ■! Il ip i» 
b nAMBTn o itlwSBK^fopygtjhiioia^OAn. [ 

m TVEiSb-AY. TIKfiT. Ttti fUlfT. 
■t 11 0'C7U>>'E ^ItAHP. 

UitahuLeuf ll» __ 

tlfFBRIOIL HaL^tCBOLD ITVhEifnxmiK fUMD, ]hanu[iUn uJ 411 All! U tapM mmj tt Plaan, uiaM aHaaktfl'. Ih Ai HvU' 9F. ■IimBbp i. tr. WAN 
iMLkaAd WddJDit. A4tBIBr4*a| rcckitv _ _ t\ poba Ud 
HiTiVlii* -- '- 

BaArf. 

bPHaltfer ot luiidrT utnrfih indtiH, As,, b 

iL*wifa^. 

Op W0irDA^HHilk-.,^^rul4 Prw^X^lilMA' 

" ^ ^ PAlJn»QTt>M,itB«IM(»*~ □■IttfldiltntaliiH Onakavlhm. 

TOtaH C. H A Ull- TVtM aqA tlQ. baM lllltlli ^ 

Jfawka qf ■ JJaT XBXf J _- - tTAl^M BtUl? ud CD, tfv 
laUirirlLMW. T W| 
UT+Jiilr Btfa.»L]l, 
1 W>4«>. Uu-rfN* 

AL... 

■ llMPt 1l>U. MBtflfll. WAi:i^|tii(.kri, . 3J L-T I^KAll'lLa.'. TUll.lFTWAM 
Sluhm VunlkiM, Cndwmn. Ulw«H. 
•I lb millHI, n PI'IT.*TUIIIT, 
It II i^eloBk TaBoj^a' 
nP I'mln mmi TautJhi^ BMH* hi! 

lii) Mia'* P^h0y HnLla 
L rv* M'w'H'Li liVifP flnVi-t 

^^.U|ttrt ^l^d Prfartt P— A 
TB^C4A.r BAU. 

1-D f— HT, tiwnlvlmAi^l. Ac. 

■ » '"" ^ ITTT SB tbt BiiIBM 

A tun WiiiiilTi Ma f<« Ih M* 

jum nawANTA i i n i i i M, 
nHwn— t, ibn - - ■ 
llAltf^Al.tH-^H^, Ha. irvto. J IM. IDli^ F 
LML, Mli. HM* 
pNowIvM iin "I 111 H ni ihi Hi rt ■■■I 

ThiAuAiaWim vWawMiBH kMlp IWBBBiMlfeil 

VB^lTk ltd JuvilQ ■ iki^Wlfh JUbHU*. nnrTfill 
ka .bo^ l-l^iBt riJSkMit ifinit lAth A; ^ HUM WD nWDAT, JCL¥ ink. IM, bib 

.UA Ja IAej Tr^llDi^a Di> ciJiiW*. W iTMJihl 

■^U4d 1 1 rT^'UFTi L[iF viry Niii IdBdi [ ■« thai II ■ 

A>"MiA[. iMUJIK rj; AH^rBXn. 
OlWMlftlt tu4i. 0«fi. ^1 ri>,j.,.T^ itPKlmOkUHUbHV 

/ J-JiriilfjtllP U-iEKiJaT. 

B»EinaaT>: OPTTA Q K p* nun AiD.f[,rlfthlE ULi HiAa- 
4^1^ wA palt IrriEh. aitb fttmUli rrmn. a^a, 
Pad Mf 1 uA Dia'abii hall, r>nQ*iiiL TMtTTi h kbn. 
biOiJTrtta, Ad. IlrtB OH flMf*! fnH MWB H tun^Md.- 
{.fiLL^ f.LH«^ CobUikJPt pirrAnllir t£i|i^ Miktpi uiil t-Vu 
■.'...a».A«. ^ibiH m ibl br(U4*vr tfnibjildia^ j'^r 
*|!(riJotrr flfiwiiiitiiw pfUflT^rl'* * T»oj:^rtf . 

TDI^ r[LnTrHA«B^Hk*P-w.| ".1 Umnjnttblr mrt*lh 
\<j Ibfe fwlaEjiJo at Araairliti at msLur tn-iun. 
imi WH (If UrufH A fAiu^ fruti, 11 klviu paid. oaJT tbDivli Clir luitr HnaL dnHPiia' -of 
nr. YdhftcrHn^H trhnUi. h 4(fth tpll ^rtn^. 

h-ltHWdabCHBiua HtnintLlr by^JU^tUtaiata rmat 

wiifit hlaAtliH, 

i^AIMXiVTEW IsH WtJwdiT ul tabvltr ■ b^ 
■««h*MiUiMU*rrvffAnArB'ir Ani Mi Biinj -rtin pIU 

lagp. . . _. 

Aornxnunt^ tB vw* «4 AMMoMBt*. 

tH^-'WBXSCTI, Lid. 4Jd fUDjMni^tlA 
IM QOmiASMiiivi iwi\til 'n-tnir^ u mpflK AjT. ■■ ■ 
CAuriLalW^vl . . 

fwaw; i>J Tbnv '.iru^ridT 'Ib|i|HiiL^ 
(ALlJ£<3JC-UTU.*.T, Mt Itf^i 

WbiiII'iIi' III in Awil. u3' 
nvMi, liri UtdMi. i^Bit rrin. ~' 

rAbtBHMWH- 

* tbBt'SiSSS^^SL'^''^ 

VcCadUrWSwib:1M4'*>H _ , 

Mjrt Bri^-.r-ifp^jiiffF ^'A Ttifrar^. 

■KOdTH AVifAWrVALll 
nAmMa MMlAf- lUt«4 Iwvidv 11 [1. Mb . fnaUn Uh 
abrdi ^da p.r I'AhBAUATTA-OAD. hrtntn Sl\na 
■rl TrafiFflPP il-iir-lii, TilK a il-||Hh I J lift. Tontft- 
'Illtlf. 

^OT^Tir ASirAKDATAK. iMTiBi 4fi. iF4iifti<* toBocnmrH-fMi, 

' ir^.. » hv TH4a hH IAb «fMr «r 4rkrUi irf ir^.. » hvTH4> hriB 

for tHOia lb* UB«pab1> Baik 
i.'b.. JM . tiqaUtUup? 
ItHf JNO, PAWIPQN ud BDir, 1 
IHtka bUa. 

Aucnair 4a u itB Ija^ nM-abppL 

_ raiDAT, IfiM JCLT, riU tfgMi r ItQit b LUOAA-fr^l&i 

[t p pa ■^ttiWTtlVI. t«-KhinfA 
|g J P .^J I-CJ {tea.* 
iTfiloiA, T Bflw HWi uA 
Ht -of Mik.wHh 

l^tjSw^tmSjp to 
*g- BiHii J B, B^.^ 'BlwBt, Mb til Ub AMpA^pfev E 

at UB fil" ^ A iTi il ililiiihil Cb^ffh ll^«&«^.rtHt, tw _. j^ii J n t , a«i Bfi, PUibHt, OB^tMlllAT. ITU ■ri(M*i _ VLTOIii. 

UnmiAY-rrKEKT Jt-tm XTHIOtr ad mmmm. ^Mfeh 

WA M AAA ABiplaipA nafa ( MlHBL-' 
kfed ' VfeKXOSb I iACBl^ I ru(W1 Iflii . ^, , 
OOkSON.-^IJI taut* h Tiwd- 17 [>vn^' ' 
nimj.— 9 I r«».1 iniwilip^ . 
FIEU> 0 f M AlEM. - * iCT^* ■jMjh.^ljliip (■ 
DUTJ|i;<Jl'j£. fiQ ]l|»B%CTi|^i||g^Hijl|ji 

fulUr wrl pnitUT^wTHhr^S^^^^MS^^^'^TJ'"' 

Tip bHjfi-i inr inwnLiirt iW, • ' " '.' 'ttWi.. (Trr AVI I ttuunUAN npii|^^" tUCnWI B.ULE. .[ tie lICW^lt0« .lh^jn^ii£^|U&i. 

il I I ■ 31. - 

i. PTJillOJrT.-WATJilt->Ji.lJiTi^.:!! 
. FTKMOTiT.- na K0*Tffuj*l*!*A!*TiAIvH--raTTAOH, USTA'tL, cjul^uViPUKtB TITLF. Tt*lM6lfl, 

rLAK O^ VIE V AT TdV fit>t>lCaL 

tiVtHI'0OI„-flOtdrw*WiniTnT rAhtt. Prir r.tT^l- 

bfjl, wtii«>i]l ar. il,r jLiBrEh.a iiT l1kjTi>kai Wt! I " 

UMulfs li»l-raj luy* Irrtil**.! ti- llUaiT¥Ji litM'l. 

t>Mlt*Jni»!r*n *«* il* .K* BCnB^ lllvldfcl 

Vp..n 111* prnjWrtT W rr-lhtl I V^^^IITAlJLE 

a^jiia ..OOiU AIV Jt. rf.'ii *1 lMl iim > !i. * 
TfClMOiTUl DEM to bU- lt*Mptt«— ' >■ ilU' 

„'■ ■.■ .'v -.1; I ; . -iiiioiiiiiiaii'tiftjiji^ ■.-■■.;4=?''r^^^ II V ijr[it:i: IrtlVi |ATr. Ill 'J-iv 

.JUiliLL^' Ai'iTliirf. ft tb- 
"l.-l'.M^IV, 7IIi iVLV 

^ tsb '.^f I -■■la- (fl yn\iiLi n 
T'j .^ril.>^iJ\.'*THHi:"L\ mr; uii| i niuuil mili Bell tr 

A-J' II. i^ A M.H r.AM.. 4iI|[FISLU. ^ ... ^ '^^■mit«mioutv.m<. 
' biB^CdrtfL ttff wd 
PBIk^!i>T tanU- 

. PAJFLliAUl1TA.-''l'lll[F.r r-'mjiOEP, .BkM ebi 
Land inwlinr Kknrart^Lr^ , and trdnOlU 
PAILUAJtAlT.4 lllVLM. RfJtr.VlUjE, Etf*irtJB Whtf* jljpJlTP7.-«* bJA/(Xfl 
l i l^^Srl), niriiv II »m fiw 1 Hitekhl PQ"1 HAJtUIEaadbU&lUX J^b *i(i!(El(HI llM*tr * :uLl<i wLlt ariMU ifi A : liE atMWt-dnrfibfA iihiiiL»Vjr »LLp, ijUi.-*t» adJnliiiJpr 
til* prvftnlll* ■^^ :*hi iMlliFBBil Mr. Ud dBtriB . 

Jiv oiluiii "ikt: jKmfOAoin.ep. KHMJIAM. lli:JL:jM,-!T«'H|,irt i-r nhUUi MOI>rilH VTLLA^ ff.-rciivi-' rU br I,... ICi-LM, rtl l^lti- 

„^.''*tE£a' *W.'IC. It im™ ?*ir urn' SA lit I. Ill tSn-'l 
sum. 'fit "t. V-H-ii-M 

14,: itftifrtjHIIM^e^liW I .p,1 I tUVLH. IJhUbA, klO Bdl IfeB 
t'UULi'' .Mrri'JNS'. at itm < f ii— , If 

_ fllUKi:.T. 
IfBXT TUEdDAV, 
itM* l J'' rf*- 1 ■ TFrrni b .tEJLY, lU lUaAJL. nmVRYoBS far lAf ^ti4«i, Ufwn. LOXTON hJ fl4n ACILES Lu, 
BICniAIlIiAOy Bnd WKENCD.UJ., Df rtHITY, 
„ .]p^p^ijHBi» WAYLHLi.EIT^BJKlISI „.. „ L'idajraul, arar OtrtFrtL. 

tank dpl UiD ndalijCn. iLirrr, wlnL aJ^mUilniT 

HtBilTpil r^lxjCTi*, KruMMft ' Ji 

XwLH, HOBtQK, Eia|n4 luini'^Wi fall traB^tMn^^ttlulLiinu, 

isHI »-iviH Hart, rnwt^ ta CaMHI^'UTOM- 
tiii ATK fLrtriili' J i iilL. Op IL Ja ethAeJ 

r ipii7tii|pB ><l|Mmlt>--ti| riilil, mA HnaUlPligt 

I i ■■. iipififf?ppT'niii ru * nr luaibifaiiuJr 

Lcr > -t:D'i*ii7<rti^^raizt,— AJMiABtt ^ ImH, 

faBTinpc >^E. frmriip. 1-. ^rJMi^M>-NTB,^i|fr. 

drwiL iiviip. .' ,.r- !..,] .idt4«iMd r<riT^ 
•IniJrH '.<( tii,."" ( .L.R..uri.,i,, T«TiMrt in 

ttiJti-. *3J •■ -nLtmimy * I -■..IIk. 

LOT .I - ^■j>iii.*. :h-f;^|EKMJ-. -AlJ JLnHwt Ao^ 

UB HE tx mitM a ili'tackfd tXN'lTAtJE. 4ir brv^ 
ruuai^ttflU, T^»Bd«t la fcowli anA [MK^ 

^ wpjWyQ. diPP la Te*b 'rfAiiKI AUEIK pnid ROEaiAlr bp^ rM^TiA 
thJkrt^Mrtitai^lllwniMlii ' 
rfLt-pimH, at qi.lllVdaclL.cpt. 
^JrUNfiADAVi ttwl JULY. 
aliri**.->Lwrfl>ri 
Ail. it. rallt^wS. htiil i'r|jn|,]*r'>i'-i< i5n|i«h llil/p ^4KWM(t^ 

q.ljii.r r [iiAhisiB:]''-nipnM'Ki] hmn»vt0^ 

f .Or a - *i A^iiEa a Ron DM, idrtd^~^(ifl££^tiTiiata]:^ .. 

Bipla JhDptd a*pll at thi rimre Lci a^li^ 
JfLAX virv aL HonnF, i!ra4 
TElClLH-. I.LhML' ' 

m. JuJllHl, UJntHITH ~ 

pboat^ ail EUMM* fEt llki ki... 
— ICtlAlltllL^IN Ukl WMB^ECai tin tramtLBCi aott iF^rriuAUAp' l.hi' 
lb iu^ d» [ibUixi. ii.r. Ktn- 

rttfaBT, 

A Alhmiuiiila at Uk'Vn. n-^li 4C1 i i» fhAlLr^ POSJ il' 
lOAl^' k«d A \i1tAm^, nvh 4(» ■ lli, Ittm^g 
HJafDEJtSOXiLKIKiUfTL vtUilkwD r«Ht 
T^'K^Bfil. ' 
... ^.-uSifiufiVtiil 
ii^m), k/rtidt _ 

«rHtftT, nff STHTtaAj-allMt, ud *it^h P t»W two nrt;:n«f, k^iwit i 

kad hawtf ^-^Tl- r^r^i 
.itpf, *a. «Uifa iJwr. 
t 4.f(<inB]Ta anJ. f aUpiDuLliK 

ll.l'^E'^-l^E^l.lhTr, cmctDJ UD 
1^.' r.» S'.i IL ru ini'i^rqilLi vlib a 
I ^il^Il t-i M.jrrii-Vljwt. al tbi 

" ^fafalMg ^gf^Mj ^ ^ KVy nil A acuiU U e'cli^ ' fl 1 B. 

IKTJU'On^J. irClEl^ITTR 

ait Vii:ws. i Til i.i.b' tkl\: t^iM 
, ASU MILir^kY-aHhAIN. 

iipiB ■ mrt T>'::Jt!Mn!iri' jr°"E rrr almtun r-m.v:. os TifB anovyp, 
Phl«4ld iW *ti.»,li H£PJ;AV TOW£&0 JKATArt, 
Utt^r bmn ihi ii»p«rW £to{mtt nX 1^4 L*ti TVf. 1. 

TmiUA4 ih'ttlllltM-, a-arrrjarAmwr^X ** III* 

lUuBT, □illbpriBlBC'thM 

MAtiNmckNf ffTHj^E'llL'U.T HANKU^N, 
□rtaftetataL Urumiik aoJ UaT4luB, anA about 
IHA ArhEB LJiKly 
ea lS« tfhp««n ItL>rt, sJ'.iulr ^fn^ Pj'-lon anJ 

9l Apf^Et, jlM 'bvVofiil F>pi.L Mil l1iMS>a» b mim 
BWofL, 1r« whMJ Uit t.^'r^ bn .pl^ut tiri 

H^utlvV OliL tOE^r^U'^l, 

NKPeAN TUWlflUr. 
iMt' PDwtPBCidktlLifi, tl» vAt'Mt pklKrowH Ctaonb «f 

Unripil. BBi Bit B«4**WTnirtbB<tdl|fllL »B ■UWm 
NjHttMpriMCihpltatQf Bar N ll>p<M BL 

□&(«■ (ir BbUl 1 Mill IP ). 

TbtobiBlrnmld Tw b Jufi i fli 'MH/mmi^ ft A»M^. 
UFriUJik,t]r rinrBB^iBpl J(i«^^idb tkaljUn* 

HIUI b« MkllMd 

tHAJCICf^iai 
UUAlIfWUOir. tll>^L.MJL>-hlTlitU£1 . 
BAJn>¥ TO >!tJ^tJOM. lLLt:irATUJ rOHJTI^- 

fJfdhwl.pMcninfHwUp miinB Aalli wn Hnwtu' 

- ■ ^ ■ tti<i^^ i ^m t Wan * [plEi inita aniii^. l u p^fc f f aiS 
Ik di^palli|fHW^ htUrai^ M rt Bi> ^iuftrf, <ovpi^ 
F , kiHl tmiUiiHi^. fi^ptliDH^uA |wa ft^ll ff|^ plTii|(k1l. |i ,t.-U-"!. j i C. ^. Hmiih. K-n (.<] 
■ft'ol liirkir:iB| I , (ij H^LJ liT li-uljlj' 

"■"Vnri|,:.iV, ]+n:j j.d^.*'. i L:lr.i hfprtlii, P , 

lt3Lr laid HMt, Md )1p1iM ViU^J 
].a^. lilies IHL rttfuwly r I||«4:B«dq*tMiiTi*4i I 

rn pad ^*pai«ppT INUty 

l^TOB, T^ ^hjJ, -akEL iall «-u«iJ(n, M a* Onud, tn 
' n'rJiHt, A* U4y«. N.H.— 
. rn ««pirii i>r t tiAiTwM ■ ILJlNh^ I H l| I. 

nU'CbTANT IIAT.E: UV At'fTJ<t>-{jKr>Li]'l£JUO£ 
AT yiMTl '>-n-hrTbEKTiiiKdt'J«W06^ 

■! i I jisi 1 \ y , mr^*** **• 
iiaAwr\ 1 ihiviKj 

WjiQ'Jl Fpup..i 1, K.liO! 

rif.niKH-iM Mi-| i 

V. IKFN V i'J A r I ^ MH lufi'tr ipd r^. . lUriB) 

Ufll'hrthlk'^ 'Mfil'Kj-:! LITTOl^jrvi 

U AS I »SirjAI ] I ..^ F , I, Hi' A K |1 
If AVHSuHl-: ]-ilL.\HH Ut.f>KTTA]H!4 

|i tJoiI ntyp u4 W, liii« Tfe-iTe4 

^[KLltwnhirlraUBifqiWI ta-»A|l liP(tiuB,TlH 

TlN-Jf fir.kwhp)Brta£d fiirei^uif itH>l '#wi^, itbduoB.!- 
BliPA, ,EaB9iiW^ (B mL-JU[UV,l«A J^r.fetllH t4 DA'Lb.ti-STBJ^l/r. A LaYHLY UABINL. UT4- 

I« tlv V«t«tc 4if [bf lAtf HA^H HILL, T.DL 

. ATT, TEOrilk, aad riTitVBe. f JblhPd _ 
~k PKd DBnutsk wflt «ulBlit t4 rUAUU AW 
Ah Pm^ Flh-rt™* ^ fip-llMi IMaiT. It ur^DYxD Fsoi^nTtfts t<w ntnuiAnrm iAUL 

BAOADVlijW, Itt KM 11 bTi^j burJu 

r[lOWM-iLt>.^D, thn I tITWATliS-fiU'All, 
CpTl(^BrtUrHk,d««Uuiif ' 
wsatt: lOP 

■ > is a^ lij nEabuw4]_Hi«4 rjwk^Jdi,iiiEapir<>[M*«hHi 

4Mir Pbd * hair iBilr fium amnn' Ai 

sfjji?r]iiD opiuiiTUNrrr tm^ dajxf 

PARkLEdfl ud KAKKIO' OA^PVintB* In 
P«t|lim AULtlblr {rrrtlLli *i c^jb TEfiiaat ta p rlvAF LUt'HH.VJLLiT, 
ISOTTAOH PBu: 

«IUirQAY» JULT 11^ ItU AsfOl rtJTTAfll ! 
TM [-Un? wxii ':||OIKrJAT?Ji;r-T lAi 

atlH^B.. 

Ill nil 11 iF^ pnipmT. 
T^r^— * Titi^/rn' _ 

J* IT*"" ^ ^ ^'^^^ 
V. J. rtTj)MOP T. auHBor, b,h ' 

J. i;^LUUJf, I TiLl* Ifi l'iDm7«iL, 
mCHAUUkjK w4 WMBDfCIT^ [Ad. tB BLOCKJt W LANU, nirlaD In mm tnto TbliHl«tj li^^iiufl iiiiul^ ^rrHii ^jbuj. mi^\<! i 

ble fafbsp,! LmtEi ' iWTk. kPtlwaT lEatdi^i. n r In.- ri.iti'i ^.si 
Oruip'' lEEnrpupt.. MAW i.J<nJiJ linji |»iH hfilTK 
wifb ATlKAirnVh Vtffrr-BFSPD^JtiilFvJ jn tti- -iLL>ajTi 
. Umux- t.>lirAl/jAilLJi, A'J' I'lit iH>iiUx, mj kt^iKNT-hfrnKP.-E'. -'E.>^ub!r'fr[i«t^t lin^k KUul' akid 
iJWfilitPU tif ft rJUIPh, tlL,:bnL, WHhtoM*. 

■A,HbBUJH].AJ«A]tpiraniiXltS^.-| BB OE JUiDI 
vu:^>]Lbj_iHvjMMiarp,«»unj cokiniL 

TKun:>AT|. fM iWV. 

I'ATiiIifJi'fll.l'FN 

WHJuerT-A^nui' ■ - 

mpPM nd ktkiltBi, 

ctEifl ^ TDUu anil kiEo^uiii J ]kn« , , — . 

TPttli tip iKwV. tralltnTliriek, l*iirl. <lff.1^<lX' 
VOAEHlTbXIfT. abfPLlilXrft- dqpA ^rnitf WiU4Ha- 
III tiDfUc^ 

_Jp-^bwLTTpH 
apjl fct t.li i H ■Ulfl iKftiii.itUaii'liiMB.I 
piLn 
nILi H iJA Iiywrt^ Ifti B l^nij ililii 
TiiliillptiiViiillrii,^ 

PUJrtN« ftMaf 11__ . 

iJfrllfni'V^MH i, ijiilk^a^rfTMB 
IW^i Twrnd Ri' OH miiAT. Itm Id ho i.3 *l I r h *t r oi; if t j *ir r Pi TH — ^§ 
nm vilUfll Iwp, vhtA p u p u tljpp tbto 
. - .. ivi Biknaptiit, tidiiM JulvKiUp, ii]7.jirk> 

bnid flu. iKt„ book cm, f(Vlt*ra^tJt*«n-rMIIB 
Aii*i4. vaJ. f— ■ ™- T^inWH' -TTTf *Ti =hTt fl 1 ■iPBlrn. 
, 1 biiiui** d«4iidllSl t^fUvBauariftb* 
dag* Ihii r. "Hw II bj 'ubMwb AMIHMJlBf 
to lili litfuliSiiaS 
J|Mpm 111 ■ ^W^l^ IhM ■ 

_ . t(» AltHd ]£e7tr^lMtiwt'XU 3C5I 
W¥ JCKEV "^^^^r. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362854 THE SYDKJEI MORKING HERALD. SATTTKDAKi SXlht 4, IW- OpuuDii, |d:c!#iDK wd Sell. Bqoal T»lue ImpoiiHU^ BOO O O OBNTBAlj 790 GEORGE STREET, HAYMARKET, _^_aliJil4tF ftriil-^i^i-. J r,pV iri--fT. iffn^iIlT-, J Ills 
rPiltJI^yJ JlrrK]I^O■■"^^'. 1.' ^■^\ 1-r iMmtn fBinnlir , ^ UdTv^n^ SHiHl J.L L3 
uj.' klnJl^ IP- lamTbOS, Knur4> It N. 'Frank. ^ (i. uv-^t- TMP LJ. 
ElH^H^ LfUi^rn-. 

■ WKVUV 'linrifJAH t:.r»«Jjl':v. !-|iiX1:l Jr-ir iif l Uflll l-iTTOP IJKr<H,V. Nr*. 

vr^L inr I'lT Inh- 1 .r-.l h^'i-. JAM, ^JHlWlFf. Ul» Ihotm* Wool* iv 1 r o If T A ST r, 

J fjf Kn A t . 1 ) r frri-M-oiy) ami BOMS f awt aotpflu >',6.MV 1i^4Jv 4lvl"iu]. HE > R V ITA rn. 

1 TTillpiV.'tctlfl k|k4 ETB|iDlai«TP. '<"l ij .V P, 1 rJVjfc HI- llVATr'^Tii f nr..:- (.. V'iwi Hia Fmnl oT lb<lr i.Lif Vfl 'i- j Mil i.»T Ur li 
lilLI^WkMA^ rVEnrtU,Ji ini] 1 1) . I'll-] 'Ti«^>:r>, 
^DLL T£»~r~'TraiU(i"*rf Jj-nnJ-ii J-iuaTHis-j; 

A ha ^tw" (o tti^ fii,TkBnl 1 tfLT ^il'^ Emijml 
^^JT^i-lS-LAW, Pn,Hn- U- S". Bull Li 
HH-bdli ntnTerd !lF<frf[irfl-4Ur«^, ^iHtv Pnnt, 
TOAtUMdW 4»inrUr< Al^El^fOUS. M l li^r 'or 
- lUhl»-tJul mi f>.>., fu'lwrt^f^*, Tb 

iDltbiitthr filiKB-d (ir b^l^lar^l m>UAXii. 

_HtUJ twwv frflen ID niiwBiMlv^fLHVt. KrifUhi 

|[iiLii3TiiHhr. 

_■- m i tm^ KltcB 1 lr> main fmti ti* kl* 
MCI! ,W« tutoni VifKr Etau, «hWt^ 
JeIr^ Inr VmiMi E^BkuUnr- ■^■>*^ TBI*! ■■^lt^l^Jn^ 1 AJ^KEL'J' NiK, iL i nftBiltF Vi 7 

^Wt>fJ[i nil JVfVU'AS'i", lir.L.Ti^t.T'. 

E<>ilii*T. HJiii+Ji ., I r<rj'.;i^ir,. L-' i^lianH. \r._ dit^^Hti Ql iW iahtbHD^H-l HETilTGU. Imu*n^- L'l.'^ iJAi.i hP:!JH[l at «d pv 

r t w wm llM IntiAii'i li>n, It^fHjl. Dili o It " P ' 

Tr ^ WOEAAIf, f i III 
_ mwis CAPf , ^ 

l:iTl»vil«, Af,. mil] iHtfiMd. I'T 
( IIAULW T, NTAItlLblf, 

ji'i^Ycirk^tr^ Igrtarr^ 

S'ljjiffXtA T oca UXE 'IF UlAJl^Kl: 

aawlui Hnith'i Whfcrf. . ^ . 

fmm\ will aut iMtMjimmvtv 

HmJoHM* iiUKih «iri4ir oso tai blf* t«J«d, •b^ Mir an4k 

diM.. 

r^alt^ fl<r III rtnl* m ntyl*. lUprlf tHnvit' m4 
IhbVI tUhHirll'im ^ 'kB.f mt- Iff ivlljDf th*^ »t 

PL'Etpt^ T.fHlli; TFIIfOl.fiH THI'* LJflT 
NIl'E (irri4Hll IjBl^fltRX TO ITT M^lM 

utatn fsllillchllil 

M It I.I 1^ itallljbllfU 

J3 1 1 1 1 ;.u ril [.^ ift od. 

■■r;'i«l fMr ('hllit«*B trrmi. J in 4 J3a rhitilr^n i . 
Mid KvtJ^ I' 
«-j[iiri*t lL'I n 4 
ftafj ill ttv . £ WAT und COOT^T, A' ih — OXLY AmftI kLit^l A. RiE^v rt# nor ririM m il "t 
ii j kiifl mb'L TAf«r I'ATTI^HN^. iri Hit ftnt"i 4~~~Y0<nr^ Ur CfMBMN nNLVW' VMAih4'^ It 
T\IUm widrtrij hv Wn* rnuiliT All*, trnlfn ■dvaitwl fa r J«B »d ■■liB . X? HQIJilT r«tal^lllJ ^mfHH noU iln tAinM« W FMf4, r^te, Tw^.lbiaTK ^liilM|l«i^ 4tl fSj' 

A lrttOIlTHJ!^l> WltUKTU 

il II ^:h£,in -ti-.:'-^ 

Yyiiv\ K. Mr<K»T. - iWdWr'^^xUr^ ' §\OVi'}iii^ tbai.. flu-nH >r-t. . fiswi. Hin^ir, 

tUtfl<i,,4«. E).f .O. I ^M.. iriim.. imiBl., CiKJ, i+'lmrl. :i HTn'HJ piiril* ; ftf^ 
~ lAtU. vAtbtHlin. fflTPiiJInPr. in, ti.C. t?ll»H •Jtfi* 

m.. i\n.m.. i'mtl, t r»l|41k. 1 1.3. T. «. t ,^p[ l>p|W^g A' llitlclMruli] ■HbAi KRBpPMil \ ¥ {dI Rr4'-fllaw pi^thqi, 
H 
11 \rrl^ T h.- Ir'ifi.liji. HI lif '^1^*^ _ [I wt 1 f« Tr*«*irf UTTJ, Ql 

„ — iFPftwt ITi*. rtotesiq^b «« THM MH* !■ PAH rarrHAu 
TtwmpalU aat >■ miMHibite for ^ )0m i 

|g EBEra MlBP iHtA lUDfO < 

- piifclft^H^^^ Vmw. 
moTJt -Tr.*' raiENn^nf Mi*. HORvUMirt- 

j«aUt |4|Tit4l ti'j >Lln.di Itw |niLi1««1 uT httWlmd 

i J .(rti^Efiirtr M<iuA L.mHniAibiifmmi^^f:1m. 

igfr WIUi4B-<itr«<4. ' 
Ulf^<t4 in'cFH^, |r. 

illtW^J^MTFt^kCTH 

HStraitKt-rUfl rtisEaAijif iIk i^f mt. pKT^^r 

f IflOTfll TliSJfailt W>11 1.-1,.. hr.rtfTiTiiTr. «i*rtr 
HbmL atnairid.Tain .l^iluMs.^ At'lTllltODK, 
M UD, hr I rtB ' iu iflrt mt ^^r^n■f^ ' i^i' 't'-r;. tm Slnui' 
m DIiUlmI II I r' rrrnfmrl l^T"- T H^- rfiti.m 

MgiMn. w i * J fa- _ rii'^.TtrtHi ^ *a. 

|SS*~^awffiroi~lh*~SSr,lA-ML> ri]ULf<Hj7r il* 

I ^[aJiir tMh— u»i la^i bi* I'lLTuiPiL ii<f n^t- 

iltpnt fiHqnuiiv^.^. FklMl'^rl.Ht I'f.'Lu E, m. .ib C^LTKHAY 
JCEtT. Hli Jiilr, •rliT.nr u.t UrarWiiexL h1 ^ P'*- 

Ttf MAHQ*-^%«Jti!^ ■* 

HI J trfl AwyJkli'lftTtqiC j^t.. 

YlBf Till 
iyl_Affl lftWQO:f, 
i-t^n lot lUtB^HH, 
A t Jt.» i * »r ■ — ■ ■- --jHprtlMHnfit—HvU PtiMTiif i. PPl.li'ATH^Xrf 

Cdl'Viir'. T'Vt^ 1'iHA I'm! Kjinrn. tf.. kc. *t LT?|fi»at 

kA-AAf, . OuhiU, CS*P, HhIv- _^ 

flrii^Lui r^-r .\rf.lTK- gm ia Ul- 

fowl <*wnhatV| A lJt yv Hir C tjgilHiPi 

"'^^ "UFHTiiinrB CUKPjflo^ WHd 
I li^^nVH*' MiTllilil IfcWii- 
■ mm m . . „ ^ 

lit **.' yjiitiaii iB iHi a^ r . tfOM Hii^tf^ 

'iTNTo»"Ti™i^'wr»iit*~k^ fii'ufl ^ -A Hn4nr irBild,' rli b4t|ii«. for Bi Mni*^ n.rfr ttHn ^ tuA N, tft* I* 

VPil Ti-ir b-rtr^ Mifr wiflr linn P'lr'MM "T ')'['|' "Pft*- I if i" (n^h Imi i^ri .. 

rraU. 1 Jwminii Brflu w.lMfi *..! H'. "ii-.r rlliLMHUIiFlir. flP ,n»T hi. l;"ii'f.M.nT irii iAijT- 

■ I'iru.tr ujl.' r-t l-'^. h-Jl 1.1" r^'' , '',"^1^' " ; lijuiijF-t ^ V ir ■ ■ A' 1^ ' 

S« hMft T*T7»n^ ml H iwi J T'ff rm iiiiBi^tf^B*^ ■ rituk'Aii^^"]''!*'-^'^'^"!^.:^^^^ 
•^Itf^limftpAmM* A»™**^**''»»^ v " — " Jjj^l^. H^-i/iTT. ^f^^ {psUH^of 
ru^ tipTj.^r IjuVi' lirT^tri "Ft. I^jllmj. J V ST T " I 

111. frtlT-V. «mtPBrii(» ^ jt »H «W 

.^FBlhlltll- WlTVk!. iml tmw *i 

l:.-.ii'r.[H.DT -« irii LhiTT-m, I w.}\m\ 1" pUi) t.i. H#r L*. 
■4('rtill k 1 TfH^lirr, Lit lliil Id it^ti' npc/sra^, 
■hK '-nliLirt 

ILxV JLIIT btJCH fiWiATLT CLE- r. w. .TO ww w, _ .^^„ 
■EifHiff URooL f»v jaoanUB Are 

TveniTitfrt. H UiM tan mild 

r^lm frfrtamB^pi ■AT Jmh .(i-lr t;*™- ytwi 

ll(*1..r Ml*- iBHt rtilli'l Vh'^'lm. riiiili" ..-vin: ■ ^Tqi|L-»iin m •■].|)u- 

■I'lWl ■ Hin^ 1 tf»*t *lrWlr K trntVi "I P>J|*™ wilt I-IITI I K !.> ^ | Hutiirdh j iiii«inr|f . 1 Mlfl 1*1 ^ft11 HMt- 

, . ITl'-u. , Ti^ h 11 ^»V. wrhl ih;i ttJPir K If r ' ' II- ' m tT* ■ - A l*ir 'muri-r-, «TLi!la.l«L vH^'rurdf . Pf 

M L,«ri«,^.Ff lP-«ULr UuLG, P.O. Wilftnaw*. 

M ^ liv k Arts,' Iamb twlUmi (■ ; 1*iT0Tu. FJTlHli I f, IT D f I C ». ; CTi^I..^:s, .lur.r I'Jl 

_ JT?U4 mC^. ^_ ^ 1 :^b«in.hfi-.ill TT^i.!-- . ..-.^ . ^ 1 [1*]'J:;-| ■:. E^r..jlL.n™ .,f I i.^:ll^■:N■rIl' Ti^ntChW . ..LLLMKlTJ, 14 Un 
'f ii^LLgrFf IXMum 
iTl il T[A'iLr# a^ttom 
• tic^.t «Pl. I] miK A,_PJ d^Kji, A- Dtiddrr HiwA hi 

nilfti,._»Pi1t-M" 


, ikM h5MP,HJTh_^ , 

. Mr. Vr<. DAVPOK ^1 [M«-#tr*H T J . Vtrfn U, Wrtn—. W— if- ni liiuirf iHtomrAirTi . 

WAKTBM, im T»rfP SXLJLSBrTSiPTfe' ITCTi y-m-' r — ' ■ — 

L 1" ran" rroi liSSCSSSSS* 
X AH TBI 
Itai: tfl - 
J. 1, UA IlMlHltL. I>S|i^*l: 
in mFUTtf - 

Wftiv Btmf^M.. UMln\ vortutaililfi, Aid BWlmJ *5*"^ 
tkfMHWlpll^. VmasM ntirtlt> dtiM Vilb UBtb [f 

Hfod fiir TtMtWi IMU. 
rVjNUL'LTATTfiNa PRE^'. 
ttpB Ivuiv^F |3i^ Min*a« adV^j^BlB- 

TkfbIhww'i Dt-nJ. 
J. 1. JiABBTfA* U lNfl*<T.-lT, wKlKOVnV 
F^.i>.Lrl>rAlHr£». 
a* I'VfffTARii-'HiT'All-: !»ftlf ■ i1^»«VM^r. A A - VA^rn t^ATTliElN^ 1 il*^ pW ta, Jkl »(4 : 
* UrtH^ bfiiik" lii..'.^. :n flJ. Mi»*-_?g||M-t W J rw l Ft, 

.[■4 MAi lUHHlUNMIiI'ti^ 

ibiKil iJ>:iuliT '"T-. Br r ilWI, ttyim- iAiJ?!' _ lLL4:aL FhArritT 1if» t^A fill wI :'«Uli!i4«nd M fj r"l»wiiliptL-rii,T^_M«-."-. «. i^^ifif,^. I ilTMDreJAl. L i.riDTLi. 
^ t'iir-'.iFHi CU*|pi##Nlf»i' "■iiMi'i^ ti'ha'irMT mmiLmjji M^iJil ^^'^ tMrmr ifm »*^iJ^^iiM»wg^ 
Jti|jSi:UiMftAirK^ 

V*t If Hffet y<U aiiiDt 'TlMtiAl> 

'IJM H^rtcT hr*. Find 
Thd rtW nwc»'*(hllBraB*t*^ 

(~i ftjCrinTI. *ijlid*w (J^i LKWKMTW IMP ifl ta 
J' fmnd jp u i y irti*f*'- a* p^i" ""W i*" ^^ OS ie*f»*W O 00^ H 0 F ■ S, hfeo. J. II-.' K<^i_Mi J F. P AnRhlv kc^ f'liiiii* 

IdLtMit, WlillW*. |A] v.kl. ^VX^t'^ turn .1" t*h^ 1»tf lilM rfV" ^ IDM^t. ^al l iftBim . ^J il**^ Wj _ g- 0- IT. U 'r*a'»**' C aWChl Up Hi^ h 
" lltb I Ta>IUT, nHUTi W TidO fiofl" Uid r 11 
11 11 
t M p. L 
it s 
n • 

i 4 W W Tkif* Tmwmi MMM ItmWj * 
W Ah . I JHt'< ijll ltet«ri|. Bi 

W MS tfiil Mfll'l 'All Wart" 

W Ue*>iAt~^«I IU| • ■ 

W «]a dni Ma'i Fnfa* Mint, h4< 
W ^ui^ptrlaL 1 4 t 0 if 

W pri ilm 19 A> [iiTl I flhM wJ W 

w I'pn'v. uMtriuL HMnl W 
w Fibd.Mniaivr.u->.. ...Id I ■ w; 

W fjiSop Xk^' mpla " ■ ■ ■ 
W t Uof*. hUnk, m 

W iiil ruLo.ir, ''nhmd b*fl 

W bM ' 

W ira doL 
V Hkb. "«3lHii4" n • 

f"»; FfTTAaTHT SanftTHAHI^.-WJI, ___ „. I^VtuLiW' UT b*ublBla«d Tnn lb* 

^ 

^PABTrfRtt hA4 ftp tlFHtw l W<via>a[i|f [ ta dB ii M WANTED. Trn>ll M pw^ ka nind dMtM, Af^ w ANThJ-. 4NE-r)u ^mi lAlU!. hI- WAjn'ElJy HatUw nTTRP, 4l 1 _ J. 

I 
i1b7. iHij.. I'^i^-^ H P. Sjlil- PKKCTHOHUKIIK'HIDIMIY-I'IIIlVVSlI.Ctif 
DUIUV, Kl EriUkU-tlll. iL] «rt H>PJLt Wiifihp^ WATiTEil _ ■nil tfCinnBH ^ 
nr., fwHig^, W»]l — iwrt. ' GBATilTT'lj 1h=nd1riBnr«fl^' j'-'irliillSi-TA" TmJa b bi I lUlHEIlT n4 C& 'tjTA>"-f KP. *BwrWrNr,""hKiB**i tli*f'H Ihiivv 1 

IJiitfcMLJfi Bil-t 1^ -lip m hL> •urlf, avl dlfl 
mIhT «>' CHI- 1 rrb- tt^l Ap\ ' w: T^.C-A^.^V 1 
J. * Af^ci; Jirr 

1^ lerruti Wuttd. memi ten nn! ■■ur mow. 

■la VCOI. ULt M I 

It ASK Forat { 

■fena lEJDT.uAJ.K urn* 

MB. EOI IDl. flflilM^^Hlla^q,. 
Hh' . Lnth . Ife ILi 

(lidll IMMIlUk- . >- ~> I 

Tk ViGLn« CTcri maJ Km* fiti^ 111 41 ' 
t*ury truxh Tipcd Trnunn tw4 I 

Varrr i^t^i lili'.imf^ T jtiJ Mia . I* Id I 
I'WTtWi^^IVMilTcuiiKit ^ 1p M I T>B£lrf vt lTk bUL M h Hf'MlibMiniiir pUIhb. 
Iu| nom^vl T.4r Drm Huit W- tw«^^ 

•r h«a T-^ T T Itrn irBBrtiB hrfl^ 

A Jil W DftlOM BirnTflt^aM^MAn 
tnit)* 'Uk.E I- iwided M Ul ciH^tw 
■uk4rr b1 n Tint rif Inn Wf M Id >PltH. 
I.r.^ mnJ V'v^ .i{ <:thilB VMan 

E^kiUi li 

jt.ittt f » i( ... Pi « nxTorD-mnrr Semti WiBtML * — — — .-^^^ ^l^f ji irann. ^ 
r-t^jt ll.:r.:. '-'I 

^njfA]IK;i4Ht:>''4>ir:H.^,r]i-iiLt Up. AkiMI^ TiHL i'^Luai 
n ^ n MiM i 4 _ 

jpUBKAll, rwi «^^4^i^ jr^ QpMI fiWkVHk. _ ^ 

. , . oalT n*Ll* 

ml} ; llhAl J J, lump t; T TV^KM/ BiV EH, 

■4«pi!flri ^ ibfl FUnAird., ■TOTTiPd BOUS^ ' ~ H-r. 1*4- Tfl1lj>Ecr^4- 

(~ IDHT^'ilri' ''^'rh'..J'.uiiKlr>P*-,'nrr. rKiniR^r Un. 
J T.d h^BMttOnlA, ]|Bniim4]A,<4., IVtl^ ^«ht.. 

mi.-bKMmil. i-JuL'crr lli^rn irLllte tJfdAdED*! 

i-.hHniw HATi'itiiAV. -iitlr ^IkhiBd it broidntw 
SiirnHid m FRIDAY. J.iljr^Tlh. 

BIIHilV'WMBl^ ftlAtoi l^lt- luu^ft^ ^1 Ihr '■III* kC. Uul 

i'faMSMTWiPiP ti^ Hiid torttK tlut a laU^ 

EbHTl'. W. CVrn, 

4l«rfjt IfUAi'^ 

ntld. r. 1.'. iJu.'a^^i h 
p|.rvf kiiiH'd. uuTwr uA Ik., Ti. 

b\m. ilt^, BII-TCU■HlpUl1^n 

MlUbri Sr 
]]'. Flnl t.q[*t,^t-'»t TT Eli^l J.<i.fei IT- w t^j rlMj^, Dif y-'|-- 

mi ' t.l'. A aN'.iip HlH, IdMlB i[inlLlv.*mikll«,lH 
It U\i,tl-- Miiilhrfrti-. Alfir^^l.-rJ^^rtofT 
Itr ANTi.ii.-lr'Fiii IIiijV. r-r **17T AttIt. 
T_T . ■■. J-<-it. -l, ( ihi**, W-'rtli Hoawr. 

W> AiriTi^, > HdV trM w {iiwCHAL, lUi IB H 

'^^AJrtMir^fti*^ frt^^ Ari^riniA-i* 

rTsfsii 

l.>i.J..r St. JcpTiaVnl , n-la'btv .i-.^k. r.tii.i^kt. AnrLf J' ilhT. .h< f'liUF^Ii mwhiktr pid Wm4 

WA STKn iiiiii*ii*t(ify.'?rAYT|iiahr Jf^ Ph taU, 11-. VM\. ¥11 
ill I ^11 il I. tnil kn^ Sr. VilE. 
Fiinill^, Apr>lr Hn 
jLHaac^p i lir._ ''terSkMTim, -f r 

AlinlrtrKlrili^. A. IP.. 
|iCii..«t 1 lijkTKI'-l.il "r.. n-iv tn*^4fffff, 9JP, 1.1*1*1. i 

— , « ^-fcllP^ «J ^MlMWlJlli. i« p~^ , ktiit'i: i-ip-H-iiKr. fiB A a 1-.. iXh.Ui:.STF4' 1't.olv T.> lir 1' '^Y''*'i*Tti^MOTiiut'it_jiK[j ^l^'ilE,' nwnEE Rvii OvMrJ', Phil i^i'qw u^^^ *v\ 

I »6i»Sp T,W.L--A-. mUwHt., Hurtfc Brvlq t P p«d Amva pti, Mr". Ii..n i-, Hpf|>i>1»M-*- Bi^fai*. 
A EfTKnrMFTur ri-<i>pr4it|<l> K E- 190 iji™rt*iiw-rl .. 'F*ailwi|rt«._ 'AMTErj,' v. Hifd bnf M rlk, aid fBPdfti. WsiiW-^lirir^ 
W" iiyTI'-ll, H^JWiMitrrrHl. 1 
^ ^^^3 ^ AMt rJiaiMig*'^ 
Wkllc.r, . ... 

tfe AlPtltH PHflPlllblx f . WiEitlttii 1 "WP-^Wih ilik'L. 

7S^,7ri-.*jrtu "J^^^jS 

^SrtijVARftlAilEJtrtB^^ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1362855