Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 11-06-1904"

See other formats


PBZCi: OCT 
^1 uiiU <il lUi '■>!«• 
IdJDInl Tol» «p*tt ... ,.T. ^ Arthur* » tm.lifnvf w ' 
IfcT, UI loot WWW-. - ., - ^B^M^ to b« ^ B^vtB 
m ■oliiiiHti'a at tiHH 

or KlIBll^ ^* 
■tuM nil 

Hap* iHt dUOvTw "W tew <- ■ u (Ml* l» >»- EMS ^^^M mixtui •'■•d to u4 mJSS Mr. CUlBIMfllll'' IIH** Jt 

tn pany ™ t*"™* *«W 

MM-, ^itirhatti apaaUBltr IB . dalala I* ■upport •I Ud P«CBi-a oUlmi rwwONl J** O^'P'' 
Uui Dt rstilHr in tfca Ooa*a. map lil»ja<! iiu-iiw ™" 

?\Sb£ MTWl karlai ••tib'itti't^'lO: 
^ jjj^ ^Mnipinim 1 1 by beti^r. counuaa 

fl& iTlU^SnM lalHlat ill>ti4 u ba 

Ai unu M l> <v >»>^ <" tl" Arbltntlon 
ftw. lB*.unt"ia uii> 'I"'" balrirsinri 
k luH Ikair tbilri. 

Tba t" D A. tut UO.U b«ia *t=M«a t« anif 

*iri ib< uiiaiiiuurs m Mr. Hem [<» tbs 
DUbe. volt. 1 niU ksst u VuttntiB, 
bnK4. a Hcrvt cmvb . ta ~ 

4tUllilttl Uii Frv^lMbiP^ 

U a I'eDiurn niDlloa l« aublBlttel tr Mt. 
lUdd, *n amnQddhiEtt will be WOTpd lo pFerpnl 

J[ maf pulEer AH aelvflr|« 

* TaenbfT ot Uc. *«.Ha ii plK* «tal»< 
Hitcnuj Ibit llii BUilt unJaiUDUOrt uw™ 
iul bwii »ili>pl«4 10 bdbi alwaL ihli iial* 

•E ibiBM*. 

Hinrr wuta. iDiicdor. UK «P^«»^ ''' 
'wn ram' innmaBiiMot t«'*»«'- 

Nmret, via .So. br JM-^ol. wmttr lUlJ 
(kit tho l»tt»f aftnTiawn "111' bimii'iF 

iD^lr oi»lnlaD 
I diu la- Hi, WIT aUad t« tb« rttOM Hi'lr « Mr Jo^fi On* !• •"■'■"IL ^' i** 
ttriiii »1 i^ba ignuuuau atma « won- 

Muaiii tmiimii lat »»r 

lui C.I', ima tn""" "w*" * 
Ml I- .wrtBil t'a "i^" r^l^'Ula Mmaniiy, III tin furUrtriMfl 

•1 i™i M r«»llr;i 

■It Jaka ■Mi4d laUn- lil* nalfuUtn. 
■1 Ita rSaSSS "Hia O**™** T-l*rt W. 

,111 lak;. rf^t i» PIlUU" l^"' 

A IsfftJith o( till* PndJ^ralrf Mmplonri' AiiS- 
lliLLnib viE l^mifli! ai LnjbtiQ lait nl^.t^ 

Tbo l-alrn. lU 1 EUfoptim lllUblU«»»*2 
(Klf'J rir in nOilllloaal f"'"!™* "^JK 

ILilL- VuKbha- 

Fubitl mntawti 
■mlgu t» puih m ai ^wdUir 
Iriik Uw Sflal ol Oovamuaat pin- 

aaatkar etort al tb atrij *at(i "vill Iw mad* 
la BU» DiA maaanatnllu nallw»]r Bill al 
huTtbroBcb Iti r«^^l alaatl. 

talciDel PTie* hai b»n pronounci-d mitii- 

»]tv unlit m rfiiiiBs lil» dulli-i 
InaTiiiiHL Qt tbc Huteoilantl fOTMI. 

nil!. ITInr Hlnltter Ml MblbWM I» BIl- 
bty br vlHTVi* latt nlfbC. 

k rnwrr a pSaisa to M^onr at auurltm 
hiiet far iBlakDl wder Ihe cauluDiMit aret 
01 1^ a^daov TRiar iUPPlT' 

Mr. FQfin rnddTBSCAd a nKietliii □{ hla rnn- 
■Uturbti at It'lckban larit BifllL In tmiDBCtlM 

vitii Bi> runpaKo, but ratraUHd mm mUr- 

f.Bl 19 parii pirUtlt4, 

Tba SartMui* nuroMit III Vietbrta ■• 
£[| j^jffl^hf^-'*^'''''*' "**'**' *'*' 

!••*»«■.■ It M ■ttmtr of «• 
(iwn. iM ttnPB. aahcul br ttw Boial 
- - ' ' aacd In tbp*4.-tepla. Tba (bma atauinr tttaaHCurl tau aTTLv«d al 
UelhHLna aim baTtai bad a iuuaUuBal aX' 

jwf laoev la i awn. 

Do W^daaadar alabi ahe BaQ«iatar«l a 
b^agMl iJW^ WMb au 1 lawaUanUl 

viMi rnurttr, bat piiw mn nil hp 

Joilai 

\EiioaKii UlQIbl cAUpanlaa Iba trmDHAilani 
vptn AJttuict Tluillir ciiiblUlrd to Qwubaad 

»»ldn«k. nta ibvkrt m mk«i LEHTTTD, 
•YIMIT. 
KliMOt^l^ijl^ip"^ " ' -.-.^™i 9HX TIUABIEB OF FAEUIUA 
riKt u um la Htuiitint 

■ bTTiad r ' ' We ban at tba awmt ta [Mrtiiaa-.^' nif blcfa.cUM giHi^'iui f^bi tW ln«tk 

. at i^fma-i IP t)r. l^ut ri/ba bill J IW**!^ 

^ HAK PAMLita'i ojHat I'aatkkHL 

OJiKAt JAL'KEr BABOAfNd 

GBGAT J1C££I HABGAUS. ■In fa Ivt 
tJKAli MHM tAHOT! tVcHM TffO TO HTl 
ImjILU 1»B*J Itif .LlfftiLiUt ■ r».*'f „.»„t,i„ BL-'b ^tlfl nHil Cb*J£ l^pll^thr WlM. lUiM* V«tff«p Um4 a— h i t lilil^MJvLLl.. 
IUJ\A 

■ UAJLUejHa «.MJi tf. J. opi« ..^^^^ 

IL),WI0 li. Uartab II « Tir^-4F»><'H ^ ^.41. 

fld J'Jlt -lL^;L. fii«p«i»tB»4cliyn'Jl»*trillt 
li 1:1 A li U il K t! N 1- I N li. 

kkduLl-vk TSJiiliE-^^tKiHLi jBrH»_ 

MOHWj^ji . I V iatriij*-™ j i;T"S 

*l*HWLta,. V h.)ik-i:i*B i«* f"^? 

ythfcTfc ^l I •<.._lt^\ - It aim. t_ 

|a[ji»4t 
ratflt«W iS.hWaLjft Hti^mm 

H^i.; Ai^uit;, aLLVu:, ftUiilF m 

j;iitadtJL At to w _^ j*i -fc 

QICLT OBE CU» l>lr ACLtUUJODATldWa 
fe^B^^. w — k-i^t— -hj -ti dlhtr lafflfBiUM 4* 
' • ^^iWliiaU* Jtnpllw. blob ™Jlin, anil r™. •! 
i Mh pt^anilnii, a"! Blauk 
^"""'^ b£DUCa> MU™, Ba. 

If o)ii.T._unii» JU3CEIS ™ <5SI";r; 

in_iai Braidad; otun paurt 

I- Mil hokH n>hv ud, Ltiii[t«dL wftn mart 

iSi_ad iM >i^ iMaijrtioiK 
■■ ^IDVOU rBcus, ink 0OUFJ.HT, Aii Ika fL^lli>Ti|Fir I ^r-- - 

earr ■L^^J;.vl■i■■JF■ol.■ll. 
i»AL.n>;ti run 

kmi OU KtlUMIt^. I 

BeriKrh IhifirJal 

IMtfTTilllllt 

|i:acfBl* (VrTiilulU 

lUr t* ItCty, ITrf ranj' f:i ■-liJ"'' kT — Tlirnf iTf otliA' 

Aim. iWBMl, *vlf;t. .LI I V- mill I,. n l^ 

BenHW rf Jr^y i'^i-l.l lj-'.-.'M Ifiri'EL" J« 

J-^prM^ tfATi', ^tlL" irinu-r.] JIUli I iVHti.l.j- .. 1^ 

Ij. OjsU^r, fl»itn>' ItH'H. 1* 

H..L^ ^ t^TiHH, li^lTiT/ i'Lnk LI 

bull Btf^flrdi. miilA^ ur^^r p<rt«l». Itrjtlwnd ■■ ,;*i:ltISfi-ST. i"'t*i"« Si™5ii'''tf™ftrtjfv"^^"^^Li^fer HKirai! ]■L.^^T^l. tir. p. 1- f:, (Ul£flUIU> .iMl BON, 
Mk» II«MI1. aa^ ™ ritntm t. »fdiiqr._ 
trPON HAVIfrti IT. 
vtAiix TO MH^ioyiieL QtaAlWA >C>1l1Bt thA hipanl « Ibft aboTi 

titty moMt Tw*»s*ii*d 

A^li will Bihfifl al ri*lr*tT^ Wlwf, JUlWa tWit, 
it |l.n, M HOMtAV. Ul» i>»i.. Up kjjiift «ll 

DUAVrr eta. Llffltri, A^^m**, ta LONDON auH rtJNTJXENT 

" h i^LlllH'-t . I AJt- 

Uuhl .1.. Jnin^ .luty ! 
fiifiri r,r;i«'ii iJ.rnlj- H .PmL>' ?n 
fibl^ ]--.. UrtiiHk ,,, AiVf. IM ilLi^-. IT 
■-■^■.irniniPmjrrtl *rt. 17 I^Pir SI 
riirib'lu.V ntlwt tijiiu)'. 

MscLtr PHBTHi. 

«irl l.b iilTT ., ^ri)", 

+4,H..... lap jCM .. M I 

JL\L trr Jjr ,. fLiT , 

TidM^u* ■TiiMHt to mm! ■tJiJm TQWUMS -Kr UW n[K« ' 

lEH.fiE'l.Ali KtK't'Lt;:. '-iilliiti; ,11 HUt^^n.^hi:, ■siv-' 

T.is.a. RHINE ^^l^^l^^ i 

1^ liti«i«vrB i-f . * »: If J £m llt.< itUi n*. 

LUim Vkkliril i.n hi^rri ji imi^rj;!' ririf**, 
.tiiTjJjtjf Jliht iJ|„r.J c Ji^diJlj kjru.'i.,(, 
MUITjIu 

OB.Ul'jS 

*oirTOW4..., 

*i»hi i.\Tjja..i 

*OlUUJJ .^..^ I'^mrtiir. 1 

♦TFfOiKlW 

Cbtid Cba <tlbrftl dUtuT nl*). dli ^ *^ 

Onnl ^ 
Ifcrf En-rlm^i frppciatf D.KU. 

U' i> M .1 I* if ~ a" o s * 

Ml Mil.':. A11 IMilild, A[l IIjiw:*. 
DrL,ii- (>psii.tf ^H.ur n.'Lrti. en Kufi.lf. .iirfJir*. JilSi"* 
luiilld, Siurli AJriiJi, •Lr., wilt* (nr T«wllif» 
■Dd ktliiu- LM. iHih pdt frw 

COOK BON. i lliutw fllj.a t 

UiLAThh LINK :hrAJL ^-Tl:'■li>:Ib^ Id 
" (JLlberi.,. ti^He«* ODOKlfTAJ. DUBSTAL CO,, tliina. Jifuiin A: ■B, Sm ^^r\UL■<^. lilD(iMm|, Oil»bWpjte. llDiaUtflLAM) }JESXi 

LvhIb, iTviiiiir^'LJr? kit AtidxiiU, AtHl UV 

h J" ic-h ift Jim mi ah 

^:uit IndiiiTi l-^riH. 

TNAHMVItl HllJ TPAPi>m ti 
jiaVO JUWJf KAIUIA^ ll]Lii>H JbEbtii, >hd 
1h1 OtW Hil^NiV Aff^KiH. Cru^ LiL Oa. of J.iE .> Ltd.. NSW ZEALAN1>. 
wm aucUiLl^Dl, umaaMIL AaPEEBt itrUUHtnQt. 

LlITELnill, lad lIUklUlK lUlJl » P II1 H 

L jtpari.)— 

roiViLUMhiiii, LirT™Ai%tincPi5'piitr». 
iK3i.aitT. *M imauMnb i na r m i n g u 

muuHA, utnvlulr, Jh. u, at aaaa. 

TABllASlA. 

iioajtiiT dbjo*' , ^ 

UWUI. IKmlial. Ma U U U a.ll.1 <■< M vaJciTW'. TulGflUie^ iAaa H a^J 
w p£vo»poitT. Hmn^ m 

UIOIU K-rmt t^l), HOmjtY, 4a_ It It f 
f.io. <ITniiiT alTi II WboO. 

(iOnTU StSTiaUND*. 
■ nn (hin, hrr^), UlUM Mpla 
SVHOa lau^ HBkualvb.!* t^iHa rtrr TO^ai ITtuHMMt, Uumi, lad Varaiilt UWU 
{Iplal. ITLri^ LAmnt la npiTET— 
UAlilOni tlMH liKllMli, VDlOIMt, 1 £A»TEBR PAl.'llF'tC'' 
fir Ttam wt Mtwmiiu— ^ 
UVIVH Mateadt, ~ nw aa*i'*>iQ iHii£T\ 

ItDlill'tlU (Tata Bnoli «WIieWilY, 

for 'LAlTfiClOmJSI.-PiTIWi, TVBMWT, 

fi; ? I^.IB. ^ 
wrti\iifis _tBiiii*ti ijol.JOi-iiijfl.— nwATl^i Jm U, al 
Jlua 1^ •^mtM iiii].bl4 far itofftmv « br 1ia4i^ far InArii Bd hll 
IDiVRI RUtl l^^il^tU^-|lL 
Ltd. 

towBR Vases muafnti nu 

KAMILA. CHINA, XDD JAPAJT. 
i/sn^|inHiWK4i(4*ft'. 1auk.v 

cllJkN09Ui 1' SMb 

...I BSC 
1 Iviui. C IJJJIiMlil 

I. liaatE Mi t ]jjl£dlUt;i21UKH i L.M6■J;^. 

il d:-..<ptraLt wiLli lb* 

^ — -_ 

. .. Binw; 
iiM^ J ^^L<7iifui fMmrmfF kivin^C Cl iEji... rkud.l.,,.,Julf J4 Jul/ A JjIt" 9 

A f.JN U II eJ ■ ■ 

.Bti^n-k.aa nap[fi'BK,., Atiff.. m And:. U. 
■ Lift ■ Ciirtirt PitF-BFi-Tflh. 

Ki BBhUiKii IJ7. Trrr-T, E. .ANIl A. LINE, 

IIASIU AM) JiFAJT, 

THr Fiaa etoPllilt 

IlKATIlCHALB, 
Itm uaa II. W. S. MLAOIiMX mn^tntijL I M Mkht opaa iTif>11niilr.n [9 ^.JIBffr-,'' '1 q^f^:^^.'t^.l^"^^v^^ port jiiRinv, ■i^■H^J^'An*'^. . . I i-iiin P. T. ]^^;L.«H -nij jit.v 

.,.1 fciflO If. T, (lyi.Wpi.... .'Ml]l ^F.tT, *lnn* net mil 
T^^Mll[rll bfinlfiiiSCi >ri* Ji-piii, 1'iiHiili. tri I be L .1 1 
^icftk altam, aU OB W Ji^. IT, IAS" , — , . .... Binn ^tHtiW, 

IT rEt[ tltrrtLj HydtiL'j'; 

Bl I liif.Mi._a a ii_ _!T<rTM [ | T^r> I T^l iKh Jaw, lEtOlL 
_ ,rj__ T.Oli Tlh. Jgl7. IBM 
Tbi'B«tfurwBnl WniF'"''Mtti Tkuidi^i ' 
M^mwtw anxuBm^tm 1p nrku 'ailfa * 

41h ITkI D-.aR|tllfH-|L( prutvAtr MMW' ||f^9||| 
lik.Ti[n ^'idTi| ami Tnh'KSDL JUMM) .^:.....^lii.HVbt.,.i 4fl Fi^iV^U hLBt^lW Mi^fV, vH' apjiiv "till 
IFLCUiWrt WATT, ud fj 

Aierhli. LJ>tlTt3I): FOR 

Il rB4F_4 iji_ I ^mr I HHtal I'rTl^ Vorkmhin, iTiifta, ■ill. X W»riil. t*ri\d fur LliU. TlnW'lUilEm Fwc^ »!' 
wrtimlan. Il bni r jri'^ umincrd. u, s. y, C O., LTD. 

10¥Ala lUK^ rOAKTAL STRTlCX. A, rKVAnaA. rail f*tt, 1 p.n,. 

f June 1], 

JuDn TI. ^ ^ 

mfAMI\t;FA« TVEflfilAti i FS£UA1CTL£, 
rbnTu. 

aoJ Ba[tlBA5i; TtllB DATi 1 Mk; AW'tCik hI 
UTLWAT, 1 P^HL. Jqpt li- 

MlKl^ dtnrliw IrrVTiud 
nCOim uUk>1I aad RRH- 
HH^ |l»if^ijl> 
V HAV, tawn, Job* U. WDDONDA, rLTSSDAT. I pLH., QRlAtiDTair 

r-AnttJl 

COOKIVWH. uvp A&AlUa, TUISIjLT, 1 1(*n5iGirr-=- canal* wtiww *t «tT» wBAiw, mwi 
nuSrVKnTaMmm. .it ccuent una. 
afa iHiw Inlrr^i 
..... vLfa all IBln^liil. 
aad Warn TndB, bi QCSAXia J A. A>0 A. 

m WKIXMi 

tHHnni iroxu) 

THE ONLY LINK 

gpanniii tta qVIT mijtHZDa aad ill OITK 
MMLl rlibt iala lln Haarl a( 

f-T. I,0UIS EXIIIBITEON 

! ALlL'KlJ|]d.!l 
rVRHITl'S.. 
IIIXT^F..., rj i-C i'mE-.!. r^iT nurr '-f t^Fic^ii ..I.-., iin^ii^ II' 

UtLt'llRll^Td 1ft ATT. iiwl M \ M iH F|S( 1 ^, T,t<l,. 

'iwr''. 7 Itfqtiliwt, 

^ijTEAll TO StJLTir '^AOllOi 
0»rpi nwFmd «t Ofttm W^wF' 

0~ LUM.HJS AL^snXIJAH^ imiA: 

u und'r: — 

^Q. n I.IKIt 
BIEMiiJ'lliiLD, 

tn^tm bl'IiN^t. liuui HI Jl'IiT, 
t« IIAIWILLESI. UAVIUi, AMtfTKaH^Ji , t%i BAM. 

llB^ATia. PMmrp Hid GhJoHb^ 
vli Tbfiva Smlit 

ACXOiCMO^TiON rtm nans.. 
i^TW^ feHffd t0 kU M^mir n>iiTu u 

SLU Lil UUdi. tYflsfat Batrt.iBil larLiimUai, ■■■ir 
4ESXI1AL .WSffCT, 
t;flBllA1f AUKnUEliM nJUOIUp OCK r. TO WBST ASb BH.TH AlmtSjU^IAS^ 3 
AND I^UCUnULSA l-mlV'. 

- — ' ■ i I.BV . 

I'Ull'fH t f-flS: 

iA.i[L^uui-LLjruy I iirsasP'TiEJSS^'TEts- 

HI Sili^riElta 
>tCl^ iLllAUrrUH 

MAlIlitV 

( AlftNft, mi 
r-AtiHHnnti TtCKKTb [NTEnqnA.vqoBLi: w>rit 

PTflFIH 1\Tf;mETATj; S.fi < niiP.iNlLu, rUUdlPAIi- 
mCLLAlU OS Arj'LiCiT10\. 

oi.'FiH 'i^iH: mi:t['\i. I rKL.itriT.r'rvoiL nnmr— *— 
WHARVES: lilKiT OF^ II^U^tfrOBlL 

^1 UDll Alll; P .UtK JiH, A N JJ 00, 'B U WR 

^-itf.- 
1 turt^latonig?- ■ •m ba (lit!. I-. SmSFJi iiiri TO, Xi".i-«all< Ktnl, JS^Sa 

CUB ffKVfCAi'n.,B AND nuSTHB « — 
Itn i K pT^L.tUfllir 1.1C11|1'A>V. IJIlllUMl. H.a* VlctpTl* 
IHSlEd Til .\SI1 FRilH KEm'-MTTLR, Wmlf^'..- 

S^.rwiv. ilailtn He; EalvA. Pa: ^nJlibla h» g llRjntUrl 

itiralbt MlinUMjli U «<4 w. 
n.afi«d lft>aJ}l»J* »t aallB a^ a«r. 

nitanjB.rP TEiuplf-d3 ta FRWC^AinTJ: Mid MfaTLTm, 
nr., tnm tiy^ir] aE Tl pm. 4.tUciinU}'» H-Uu imiu-jL 
u)d tr^iti HawnMla it ll.kj. 
f J 
.1 una < 4 

JtV'^Std- 

Jl, aalBl™..; 
' iinap +. 
Ortilba la linlimhij 

rw wujjMnfuN. LVfitLTo.^. huHRfinr. a^i 

■UilT. lUWAItT, h4 HSLkuUlNX tUm^nMc 

'/kiaiM4iI|A. 

1 Bi-ii 

Juaa U, 31^ ID, 

MELBIirHNK. AND (iEJiLOiW, 

(imUUBELT, TllEdDAT. Jiiaa u. 

ALBLAIPK ASH *¥.sr AEBniAilA. 
LT*^** -ittillt,- nnusn^, g^TuHY, aad oeMMumx rmuo iH 1; pBoPtra w ttjat Ti^ [j.a^ iMalijil 

^.'lE^MapbuT 

ari>LD UN L]^ IT 

BOBRHTS' WLN A.\ IJ SL'IKIT K10RES, 

UARKeT-dTh^lT p"l flI*POE-i<rPEI."T, 
rWH ULU FHK.tit.ll PAU DJltMlV, #■ |*r Inill". 

A 44 Inp. uli, Ja Paip. tila. Sa lUaKiu 1* lu.i.iL^"". 
SXNIX'a KBl^.K Ml^lJ-*i. tJIJi. imp. ^i* ** }^'^- 
rinti isi, thiMlM J* dAiU l« It'!. Iiil^aiw* m. 

TA^U['iJIt.\1'H |.i>|.rL,\ .11 tl T»l/. llUl.. .tta. 

]iii]i. iiinii ifiiil.:! Jl iiJ. diuaa ^ *^ 

^A.r.dML. la _ „ a* 

rw. ft., k d4 baulal.* U «. 

cZMsnAtEp ir(>trii.j trtn^iws, tt aJ. • 
liMTi'JI l-AHOl:!! i+tilWK ta 
PmomnT CHASfMIMi; lla aiidlaH. 
IWIIKHTy EJTTEtV ilPi!l'!iA[^ WliJHilt. 
IuBeHTA' bLAL'K-HtmU! *+ll!*PV, M tl.1. 

XHwanr tuwi: urtit pfminT. <• lU- 

»t>M"I»' nKK tiLD tfLEMJVrr, f. ^ 
KOttKUTa' 4M'|.KKH>J( tiLD IJIUHLUru. Ha D4. 
RfnflUIT^. flTBri.vL OLr tirilTtllL la dA 

rtNK ULD r.iiji i-irK^t-ii Pn.^MH, Sa 6lt 
*iiTEr Al-BTnii.iAS rtttiT. »4, 

Ifi'KTllS ]{PV|M nj][T, ^ [kl. 
I'ALK JJ^UAICA PIIM, Aa dtl. la, ^ tU. 
IHKK Hmn IXniAM Rl X. da. J" 01, » 
^r^iTltAUjUl |.DKr. la 

onr miwrtiui t.mMCAfJsi, iij airi " «■ . 

FINE DUI FAllE PBAAUV. linr. (Juartj. b ad. 

BtlAHRDCIt WlllilKY. Miip Wurl* la U. 

rilHriUSI FOHIl A?fn Pni^lllllKIl, trnm » «■ 
PFII^IlI.t.Y L-Uiifl K WIT \SH1NTO.11W SlltBST. I 
HfMii'a I.AfjER HRrjt, jw. 
lUCH'I SLSCrr prick alb an^l -T'lI'T. c 1- 

lOfll.HTs' MhDI. im; LHIial'. 
Tinir srpEiiiw aui fori wixii rw Jt^iautic 

HI'LKyUD " ' — ~ — 

Rfrlll^nTV 
ri.l'KSEA^ 

bhaxdy. 

THl^ UBEAT HUB tMKB, 
IDOIU'l li^Kll. 

UKH'I UEm- 

SaBbKIH' ilurllL 
nKinDH niiurur, luscheus, aad BUtn, 

>t Im out. IKIUUU » anal. 

bmi^rr raiiwd rniUitRi .biiiti^ 

lanad a 1111 tail. ; . „ 

tiDU> venii, ruin ihi.w« MnicB nm 

E wK PBiBii itben, 

— ^ PAHoi^s pisnmB. 

t Till! bg(B II. 

..^....jm' ftOITEL, ^ 

OOUtla aknaUK aad ItUKR tTUEI^ 

dnmY. MSatlMQ. 
TnnUiff br 

ibKMu' 
ADK LA rDA t^tfcAJiCSHIP #'Pi*L 1/'^^"^^^ (fiwm Bid Futrt 

£[,, ikM l>>J FOR 
^IHOiAlUK, 

maT nafjc, 

Ali^A^. 

Tnp^SfUm Bt 
^fmiiKM nr ail KM 
BHSiAAXR, 

JU^ARKJtr;. 

KCicfiAHirTOir, 

WACEAT _ . 1 *l" as. YOSGAtA, 

^T JiLli JliEh^ 

ihl 1 li.'M. 

\in Ulmul, Tr<iji*liLlT»rlU) 
M Iw (i.j1v.i-«J tjf 

its,, ^i^^\^■TALA, (LS. MAHLCMi, 
w A VT H V It A Ih 1 A till Pd:^iilif M-aia.*^iss;*2i^i 

WluTli T Ji ^ * ^* C O A lif T 

A b-tVrAH N.\y[^':ViLi>>F ^'JMI'ANV, IJMITLD, 
Air* *Li<^ ^TAiU^ yii nm nli m i . 

hJuiLU^i^l> itjvija.— iUlnM^ll^ 'llili^lifii ^riii* iDiu. Ttaaduri' ii' "Ps'ia, ' '"^^^■'^'''^tatlV^i VfaBH, -a *twcJ:«-rMla 

firfTr"™^''^ ttTT-Jt^T, iM=Ki tl. UDkB 
5^J0LL~ur.K. ^.^s^TM^■.ns rTiim. 

J3I TV^"(y-l^ iJiWili-- W.,':l.iii.'.:ii. ■M-.n.I-.. 3 
■^liU5^ H.^t — n rj. t.■u^rlT.^■.| IMfHUy LI. -p.TH, 

IM%''iL tl II J ^' 4: E[ nrnViii t. 

..fmr n^tt- WliLLUJIIklN. M'lMih.^V. a pLBt. 

Tp'.i.* J ^njtA IL .ii. c^k I' .^^ n b i-tnatidd 
■ vui ai..s.jd.i-.j. 

nttu UiLuci ^V'iiaiT. 
Wutlwr /uirJiUnt- 

wflikiiwfiEici j^ij!iftmBr" Jj? ^i^ wr-. wft . lit 4. li H. Biif.— S. a E*», Ifcturtlay. JQ im yhnucii,. ri«Lli?M. HrrlnlHAa, and F^in.-H.L Ktfi, 
Nti l irpi n<;vlv?d m~" ~~ — (ItirTLpiHhb 

A. KKTliWi itui rn.. ArnLi. 
tV^WllUNQa rnVKJin niVRIl'inLmeri-Rr^r B.,r( in PftTiV 

'\^'LF., i.ff Urilna-Bt, i-n Tllt^by Brtt, pi V p.m., rfg. ' Twin (. 

eonaat ni^ Unn rtu^^ Bt Trm't ] 
^ "alli" ' lEjymij-T^mHT, TriW HAV. »UL, Ta la •MMii il iv Bi siDmar* iBLt,.^-A r », 

i.i^r TiO, T.*u-,i, i-n, e,tfl, , lu.s, ii.Mi, 
Afl hr Bfl aUBBVD4JiH— T.4L t^fl, |±,t 

llO*. LIP, IiH, if-LL 4,49, i.Li^i a iit^ 

Whvb ■« Eu- Bl \l tEquUie<j, g u, TaUL jjui 

*.Mt U.id. lu.ti W.»i IL.M. ^ 
A< f AT » liy&JC.— T.Uh ^t.\■^^ U.fl^ Ji.ii, i -rt 

■iS4, iiO, Jiaii, *.iji, T.sti, a.e, ma", iiji.soi m.^ci^ 
IV ka i^AmiuiiArrA.^7.UL mu^ ii.ft, a^ij^ ti^ 

Hrto I.U r Jit ftmv 4Ub ik d vtiBh tl Ikr BI 

AT J— ■-^'^-■'--^ w arn* m wuuit]^ a 

' " " "TtAir paTk: Hm»rty friim s 

ifl Aikl *ftii„ kiK Tpflil. AA 
nniDAYI. 

AU Whaifi la PAHIlAUAT-fA.— Itnwl/ bsai ■ 
ta t p.Bii 9-9-1 , 1(1, 6.4. 

ltl'Li£. — llMiil^ Ttiim H »,™, ta 3 p.m, t.ia 

B.fiiil. a. ail. *\ Lo. s.fi, T.fl 1. B.o. j^.ai ^ 

Ta WtXHiH lUH. IIIIMTISI: It lllLL. VLinm<riUJL^ 
" - ta 5 p.ih., t», *.0-]J. La^, i.(^ '^QlfSflP 30TSF3 ABD OOMPAirr'fl 
VSBfiS liArEBtjllB s.uiiiEiHt nipat uenJ^ir FEEiiitius'i: nrnj^K I llf.^TV FniiTj? „, 

vjuNipisi: in^niib 

FA\AlflA {I.IJJII 

kNUF emi^b sam;].ii:ii . 

IL MATIN miiXli. ... 
KATllI CLUTH 

knur Ttasa .... 
HAltidKPGP; 

DOIiCLU VICLINa 

uxor hERUL 

busKfiT i:ujTir 

usiufT ntims.H......i..i 

anruti bdwo.i ] 

■<mtiuutaid!i u4.iini 

kNuP dAhtiLiKn. 

DOrnj! BTHII'K 

K^'ir ipii^.ifh 

i^^i.r uu^lem: 

en™ ClIEtK d^mi 

KSllP HYbTHll, 

lUHHrT ZlflKLE.Vt: 

rAS<iY HOrfl.E tl.fiT1l.... 
riKCY Bnt ll.B BHIKil!. 
"""ECHIili EHJP^.ti 
I nFut ObKLlN-li. a d. 

AUtt M»b p0f ir^ I I 

ni'Vin fc Jih-, IH* yi 1- J 

tUJn *-iLlb-a fiiT y4 i .6 

ttm *tdea >-* * i 

..L'liii nl4hi. [wr jril 1 B 

, ,l)Lb wnip, |(-T yil a 

..l-iib *i iik. irrt >lI 4 0 

UriHlr. litrr .vd a 

. .ii'in *iili', I" l.^ 

47 in |H^ IV 

U\M *i.J--. ^'^r I'll S S 

Uin K J4I& >d B 11 

„UEti «-i<t>. pwf n/d 3 0 
...illin fi.'ii«, pxF d 

41:111 vt4i: i-ff .v<( 3 B 

IdLn tt-l'h', prr yii 3 11 

I7ln wJulrK |>W Vit * • 

a'lTin 'BliJ-.', T^T y*i * 1.^ 

,4*iTi wrk, -pfT fd 4 3 

r " " 

'i44bl 

m-n ^ 

|WT y.-l 
r.nr J'J ■ nil SPOT l A^II T(tUH?i" N I'.MFl *Tl miBd, FjUI 

].ii>|.r. tWm lu kMlLrt. I'.llil t.i v.l-ilH^i^Irr, I" AIM 1« 
nlUlIlT, I'MIl tL4kiT, fAili li> uart-. VkO. U 
gEfalKi, t',\ili lu tiiiDj 

It luilil L h-ri ( <JtfT Bll Duml, uJiu lh« JjirnVM^M 
out ol roitljJtfV, add JUU» »-VJUdTl[ UkciHa. 

Wen EVIStOXE I0 Inda *v SVT CAM MlTCp 

BiLlTL^V -WvUlti bas« P» c tw, a ml l.-^WVEH bIm 
ri hiKDui l4i ^itlirr ihhjj kri'ipU^ FHOuqlb 

M:Ki.>:hilp TB-Hr,M->-b, 4]<il Nll].lll-> <riVfM tot 4*4 
(>l L'l'I'ATliF^ {Jin^i:, Ii'jI lii nlurn f-T tUl tmwt 
JMVKK^Kk in 111- r.,iiU ,1 ■V|||- i % kllF'U' VCI) liM 

1( k. Knwivi'-.-. l|Ml■!.^.^:^t; I,, mprnT.' pm.ii nn IfWAL 
DUMJUTJ I vi II I L 1 a 1 1 U itr- n 1 |taMi Lf ib.H k'l KV RH 

AhJi Kl Elii (iir ir..|i,-iin..ru yc ^inw^ Hwm Will b| 

UtVltKl tn- mJiltll' alKl TillUM] i-iy dLKDlt, UiJ 
u Bl KKTALLi;jlJ» Bail lAair lA''NlE>HKiU 
DiTKid. iTinw »^|]] !.< a UIKr>Bm' wiio i«lU r^lf AMtf 
IHLNU »B luBf ^ iLr/ "NKUniT FAT HOW/* B wli4i >ir rd « 4 
T, ^Hb^* for Fi * < ..liliii ^'j.i-, iTf Vl All 

, I 'iiL w<.|- , r"'E- J'd 9 a 

,.4'i|ii r iT Til 4 « 

»ti|i?, jl.T j'd f 11 

,.'i1m Hidr, |Hr jnl Til 

lUllA irtdfl, — " 
CDATllia IBUAIL I.W S3 til HfBa la ]id!*'^« nr «^ -ft ^'m ti,mMi,^iu TBSt ACUTEBT TO JTT KAILWAT &ti.1USir Oft 

jKAHwr n turn mtax. A A M Jk C ' fL bitat dMaan ^IL'^tHH 'ti<i^ a'dctir. 
i^«iB^aMili,ii bUm:-~ ' 
Htf.siAkia TO bAnjuutu 

l^naii ^F.LIL!,: iLiaU, i", Lfi^ I.t\ kW, rEUT Uli 

li3.it, IJ.Hib, iil.n, "Mjic, j.i^ s,ifl; r.*5, 
4, 4.tif, I*. j.Jl, l>, 0 3il, ,■, T.Ij a.Ji* iLii 
iii.ii, Ji.i:.. ^ 
a. O^itk^Ptal "-pa U>'i;Jhv^ iil imhIali 
*i. i:;.] .a|d iji. ,.iL fijEiii-Jj^K ^Muii r'f.lji^j. 

'►U I IMll. |i|L rt*ll|l.Ja.-r:» Ir MltllJr. 

pi >JmVk 

K'piicn iifJliiT: i.llt, li.lLi. m, li].^ II, J].J(i jn I* 
|^,(^ i.JSp IijUid ¥. J, JiLjB ii.Mj J4A 

r «^ ^ < «iSl 

4.tiA, oJu, TJUi, LiHb, k^. i t;k? 

a, -QptiauL 

|>, NrAi trlu bi^ b* vaHiEtulhl. 

f AH^H; A..htt^ ItiiilCEti, iUl; Hc^Tvla nod Pta. 

agrr, ut M»ILLIlI>i 

SnlLi^huy TICKKTH, 

«i| dtad iiiii Ch^j 
iBida «<a*.... -Ill JH 1 i rt 5 li 0 .. I J u 

1JbflJfi*"Li'-."-' .IVia*!! B II . im H „ i J u 

WCRKLY TKrriami, f.acjj. 
i wJtcM Tajt^: iihsa ^Bi., t,:«: itvatiudtar, u a.a, 
lEis I'fjnx j.icK^ix L'(M>pMi.\tnti aj^Agfatoifct: 

flmilir <^iii,Tf| KAttmia-V— lIlvariBT4aa,«, T..r.n, L4a..JtlL1Q. 11, 
\S ]7.]UI. I-1A.l.lA.*nl,4I.Jt.lk,1.1llL,aja.aril^H.i4,a in, 
len.llja Wiii)hri(b8nm,ll.bH,T.l;KIJl.p.«MUt. 
V.Ut IP.lu&ill.tl.BI, .f.lT. 111.14. I.lb, ILji, S.14.1.1A^ 

b%i(iMta-Au%iML ikii»ll,it^ 1,11,11,1, Jul 

a Mnraf wbaf#t«dr, C^BBlbatl, 

Bntms.u, BU[<tiji.bii ""■fifif.Bi. 

Tl'l^n LtVE, UlCtED 

TOiiUA.\A, ruuyi li^W YOIKt 

ilHlAHp ITB haqUArid-tj lib I'lkUi ilDLIrLH &l K»b» Ij 
Tj-iTf'l WJuitf, 

TtB Tt tB ia g ■will T(i>T l>p n^iMiuil^l anr 
ilsttip^fv U» ntfu utirr t\m- win.. Eiu \k-v:i '|i.aij«d ard 

hpj pndi hni«dliif dJiH-Jurfi' wiJL tha. Uiid*tl irwl pior^d 
It wnii*»«' Tiik nrH "JCVT— ■■ ■ 

«lili dC LadlDl l-kirf ttr , . , . , ' ppfMP- anu uu.d aa/ di^eW aqi^ 
|«B ■a atbiifridR; 8:' J> > r Oil It 1 a 

Kb. 1, WhBff^ W0qiVviihKiJLh>, 'j:ii« aiHiqpTr wUi t)r4 
MfvMi'mm tat anf W vf AwuE" to <^tip atlBr 
i feu taw iMdri. *«l *w Bnu^ Inqw^ tb* 

tSf* IVfU ^ Bt (l3||^nKt' Tli^ wtd «- 

ntptaln 

iKinw * 

•nElMEity., 
' ■J*ai''^*»-i- **rti*--J^* 5itftf- ilM . 1 

of Ibli AUI„. Tla" IIT rem 
CAflU, lli,-y Afia K'O o:f U bitf a 

ISSiar DP tJAtil lUVt lor tba i 

anlHU lallt, UUUf USVO 111 1 

FAMOITB JJffW 'Oar "''V1°'WT''ftfiiPlf Pt hl-IIBriPllId Ij' 

^^tt^tjJJa^ itir; prii-fl 1* a ■UIT. ^ a PA[p id 1 ^ 

A.^^iu^^ ' liullirt:SP»°'SjIa*JS5»« "S?*-' 

i^iALEit uiD iffYi j] an rjiB Mu5 afL SUABT CHBaiftKFISLD OVKBOaAl.. 

TSP lUBaL tmKOAT po% taxv VUP, -a^ ^ 
IKHUll nmET BEAYBa aUBfB, 

immMaoLi mtvus k-sio rtm tm,: 

CUT A tJk HraC lad PIPUBrTUMI . 

ma uxxsr FAtuuoit. ^ lij^'T' i i It i ' litl III j a jiM,<»Vf »ia .afc 

uxtfB^j. KunviU 
tmxmmmmwaovnmt. J ita «L 

1. UMllUP. abp^ t^iaafa Maftifc . IKIFFIMa. LLA^^L (.:OBPOJtAtJaiir TFBAUTAOX^ 

w:S"fti:ttH will be rKvfvi-j n oKiie nstll nooH 
If liklMliAV, lib Ju]>, liiUt, Ear j L«4il!- ot iJh iLBlirV 
IcJ^ '^iMft uliii l^fiui*<^. ai |pm#B(. In tiia nt^'i^r 
IWMuEl ijt iLe Arlri«id» i-p-iThMeLii I '^JUl]ltp■]f , LItiillftI, 
hit ullemaltvn ItWuM- Kkvb 'Ihi V^H, 4E i|m 

iHKJkrU 4tl IJW CItf MilU^ll, hom llL .^iNVTi ISUL md UH- hlibeBi tfMv vt «oMr^b« ■ — 
lAlflli hiB «^ bMB piat IBM tkr — 

EOOKOPIfDAIk 1J*BT TU miT, L 

t. tiuBniMB^ Ihi dml^p fncm » la U L- 
mu» Vr'ti^l bnku Iui^h-^av tliin auld tpt* 
UnA Aiutr^Un Ofllor: 

A H4.l.>lll'All[J£'rLM!r. p.^'r>M^Y. ^ 
All iTiF Dlitfr anH fA^^*^ l.Al ^< UG9 

dri^cB by HTAyDAitti i^:?i;uj:sln._ 

I^OATUWSKJtB Pint hdhiw riub^ i^'flr HVI4^, lad CNiyi^'hwtkl, □f Iv linlipHlitan ur i:'lub]l'4M, L| I fi trtC «.^^Wii*i Wa*« 
TEtE HE^T DT THl vromLD. 

1>ii;v * I thr pitoMlvA fOf 4llWlW 
i^. [i.ll-K*, aiwl Utpj Ipvd lirAti in 

i4lli|h|j£'l [JT- Ttinc M Dn tJntln 
ilniL Id 1 ba t>4'lipDAt rrf p 
"llmniLca" HhTIUPI ltBBlB« UmI 

4dai IM Hft^ ^ ruAtbtr- (MBe i»d » h I M l III, « W iM^iijBHi 
AOL 'WTon-' ump iPiiAT THMr ttiboin^K 

\.' vUh jhmiii: l-iiwrf ' 

^Aft L^iindi, PTui III E><''~'i|v, JitJK-d OW T Ua 

H.l', btu-BOHnL tTtHIHP', l*t.r4Mi UinWHL BttL ^ ^ ijloi'iAi^'fWi LAtTPiCn/lWt E AtTm fftpt^M 
J? oricr, A l.^*nill,_Whitt«d,_IUraBl|. 

SilSr Fiinfr^ig 30JlT. lUi, Jj.da W, tTmUri 

B..II., Harry na.f. 

i>iill ' k.^jij, Hivap* Ti.'«. iu'i I'.ii.T.. :i.-irt~ i/tm', 

f 1klit i]r.«:EFi4r J. IX'LlllaUB, 1« Mu-qtUriE-rUi^.. 

tfion '.•f^j,Jt,"KTi]Asi LAiii^cit^^ttilln^SjHH 
' I'Dd- iif.iiri^ Aikri ricuiF*, . r h Mu iU Bi iMmmfUr^'' 

Wll |UIJ'[ll'.|.Bl-i. 

••v ^. rL*HhiiiHHi wiy, iipmijf Qmya 

M"uTlJ*l I..^L■^^H. n..*i ii.- 'jr n ]Mtir, hli" puiipL 

*r,-h1 p«i b-iir. Siiiniliia, kjrrrtlid I mUn-. _ _ TKrtrr WIS AWJ, «Bila and tfcBf i 

4bt^ C.tL, no W II UBBMp vflxT rHiPV<^. 

m^ti* aiirtM* h^UB trtattif tbalmnuctiri.^^ 

TpJ..1TT._ >iHit i if <trBl tt-»ft»TL ^rrlmy. 

j-1 HBIBl, Air. IhfcFBf , ICjJht« .»t, BBlBniH Uaat 

il iBihiBtM MwHwkria ^AT y Ui^ JFlliBplUUi^-TaA flyi> i^ri,j -ftp,, 

* Qiipy'iHi iw^ Lb*» qtfratowB. 
UJlII^V BOAT, MflUJlBff UiC iWtron iBd ail. ^ 

r« <jiiBrWrTiMi,' Uiini cnflBp-f,"i"t 
y iwU ^ t>ni 1 1, t -flt . MO ^IkK m, H>r|4Ufti Biut rbBp, HJ Pitt^ ^ 

fpv P Ma w w n ■ IN ■ 1 I TT. UEMUP, 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330699 i TKS Sin^nSt HOKNTNO HERALD. SAIURPAT. JliNE 11, WM, ■nilKS till 

|tiiK'lKa.,.U, in. I.IT F» aial nvDB u 

■ ie(36ia(fti|:t fcj-ri^.llJ: SrL..,»1.rl.-.Si. 
■ " li» 'W4in 111 rt"i' l.■^lInl^F^lJ^^l^B, 

II. m-Lj^l::1j1^>. &»rr*lfcr¥. QEB UAJEBTn 

M'Bn7tL~in>tica. TBXAXIIB.: ^ B B A T 11 

Wi 'H oBi Kuvim, iir J. r, inuuawi. L I! v y i: V r t H A M W A ¥ i. J ]l 11 n^li^rd ^t piUliLir llif< maullM Lbil. nWlltr la' 

■114 Vliwlllt lir |>1'T^■■l■LuJ1' ll ri'[M, I "iKtfHUllll-ll tm Ll-UflA ' H ft. ' ' I. -(r ij-fiv.^rR.^U If., TUE [>AltL]^^ OF TII£ OODV^ 

T/lr. WIL.LIAJlHl-S Wn 1<» PMltr TTidl In iwi 
lii'P.F. Die [iMFrpi P'i|*j|i U Miv LLuilr^i] tu 

TWULVU MOlttS nkjuts onlt. •■Br fcvfFflt. Eiiwi*y Owlw tJr IMriin W » iML-elii 
Ba:uina]i>diU.ta alkl ri^rrr dllriilh n Uife; 

Unipr^l* ntm JJiiimlnnf ..[ *.l Jn^cr i>. . . ..u ... - ^..J" 

■ . r. B. UIIA]I\1I, iTjJiFtr^.i?. Ib.;«l lli.l^:. -.l^jtsiiTk. ni*«n* ™» ^ 

wrrNmo on THlTtunHiiut num. gwtfciii ^ ROT A Mutes BOU I UhLiIi'iA 4^ TibN 

tut: T'ltlCH OK IlUCt 

TlIK I'llH'li 01' PEACE 

'I 111; I'llU'K CUf PEACH 

TU B I'HICB av I>BAdR TBMt: li»-lH|iflitGr.dii 
mi «iTiinuT 
T H « A ¥ KS, QKI-r^mOM ilf, - |k,nt. .»(T»l»l>i'l io«ilii. nmH all Inlmi JWt-aW.^dl;*!!!. r u B A T n E Mi. •!. 1-. Hirl, IliTritcr- t n. ■ 

TD.KHIIIT. itT IL 
rOUn VAliBiiVlLUi 

nil VffT HIM 

iUOTTA or I^ArUlITKiL , 
]iRAITT AIM'itOVtL 

HERHV ll\Kl^a 

>iVUIBIIt> 

HU. tWHlLLIi KB. mpd^ 

IIUJIAPS 

lU. DOOtiM'K: 

TtM. XAWIf 
LAklKLT A[:al'BNT]UX 

MrrHiNO H) 

Cii:«i ClATt-ViiLT 
tVtll HiKS IH T.*.->. TD-SKiHT 
ito. J. wiujiJuoM 

iltm Hk H^IM/-. Hwitnk IcaMIl 

ntii^iuuiio 

, A •KKr W «U> JAVAS, 

u»Tiif|fiiM ■ ^....TrvuM 

UUI luiKlUT ...u...- liJIIU 

HaMIKT tr UHXHAiirbllOM. .nil IJTTLE. 

rrtor t» Ah HaM^i ThHtn, Iwtw. 
Hisll^l IrirK tjH- . >-....i ' HI Ifr OOUI! W4Llk tad «. c Bi liit,ai 
^14^ aa «al. 
1111 1. tHr Ttk 
nraat, aad r ' 

I'vrlarv al 

Mract Ifetraai^ lliMiiitl-f llA LL K)PS, BAun Up 9t^lmj flf 
ftOYAL l^UMIC tU^BHA GOUPAJfr, 
mittf 4 WUUinE Iriw KalLah) i«ir, wfaAf* Uugr Ut* 
fell mwrti In pifry jtl™d|i^ dtr- U« pre- 
4Mlln ri ihi taituv Kvnk uficnp ''/UX L<H.?t liiiitiQ^ (trtsaiY. wKioHi. will jj:.jIllMTji5P¥«u~ 
gUltl^l jy.'tftMMIKT^ HI* oHu4 Ri/ llaF*Ba) 
sm uli" 

raimltl IbAlvk fff nrHll* IIOWAAO (klilMa}- 

TSK pnt or TimTTam ciioBisrem. "a nioai "u™. 
rr. J 1 URIC HtLU FHILUP^rtBT. 

Ji'.M; tlKL^ Li'rluck. 
n:iCSI>^V^ JtXE cut. Two tlWUilMjLKCEl, 
csd aad B b.a. 

wuiiBsiiAT, mm >£ri, • ^B. 
Vpdai tw dktlvWvd Mii>ll|ll> << 

FULL r.iHTLCl-L.^Rfl HUTMAZ)UI|IHlf. 
KTFITl.tl. U.IIJAfllirEHT Atrt ILf ik O. DK CAtWM UIKVI Inilar D»llilliilalil-J ""JSJ^ 
COUMJJlKiTilHV nKXHfl* U. IWIUIV OCUB-t, prnui' 

nwT.irrBu:!. SCHOOL, rabar at —« If'-IM l"^" 

SBANU, OONCKHT, 

au [It ftrhiini riii..i. AMOBtnt)' In. W 

I to it*™) an* tinai 
WAid at PiU -a'i. 

J A TTBliEJl^ rrtactwt, 
W. ilUJAlU. M*"- *™™- 

-H aa ■ — If i 1,- L rril A M A. 

Ti^M, J Ai. T«oU al 

■halffiBut 
Siitit(ih»" .... ... 

MniriAi AKD oMiinruii c^jii^k^ • anrntv. row wa. 

mi Oajt-. mm iWit* AW* 
Im'iI tiacirt'a ■> tiai>4>n CUWh. »<Hr. iSijc.', PlaUonii, l^alpiil- CA t. r. iwiwi j| 4 s LI 

tavouToi nrritDAii wr^n.^ THE WAWCtliOL >l TAHJJ.^rir 

i||"LiU I V\>tl THE 

voir ron!r.^)i rut^iUATtc cOhomATtov grr 

TLIK rDHUt^WrJ.IJ/rftn 

nunriATicn flri>icRHJaV in a jauu 
juin HinmHTa ^1 ;:, Cim*ir Ji* ^ht IWwv . . _. 

D. Tha C.\lUJMit:Ji'» i-i.AViJbnrvD, 

HOI m; tflVA'jsjat. 

^■i ^. Trthrtrjl Vlow, 
hn'. 3. ^'KriTVI yHTILU AHnF:r. 

ilCT 4, 

_ LIlfl.BlL iF- K ] ACT t 

3. liltxli Bldinr«ifahab>.tl>«4dl. 
fc..^ Vta« V LCIa 'ljiFv.i(it • 
St ». flW BO.inn (la. FmH TKWF llAIIIIKHa. 

■ni BA^ al rivyx I. 

4 T]i.klrl4 al JU 

(Ba .»«~i!!aL«li 
lATIlf BEPrQTid <*T 1 
llciaw 'II 
filaiLfl aa :At' A.B.<. ■t ■Tlf'TiJnL 
I VibA wit^ ■run TOLSiTUV UIKL. 

Mwa_Al M i j l f ^ W 1li 
t' 1 T T U II B %' iiilta«'4 HALL, 1) r DSEl • nr? ^tUHl^ai ratianaa* a TEE' 'WMeui'Vinxr airnac 

It* 

tt-AXKiS ttttUh 

a. BWMB KAIumlK 

inmOBiAY 

Wrt^fltv ■•i; pt lib ii' 
»I FtAS It tUlAr^ t WrdB,«*r. 1"* Wfiiei ' ttBd dnia, a 

- " 1 a'A»t hT b. 

mrnr Cunilimiin Mr. 11 HuioplliM, WUE LATEST SUCCESS. 

THE "EMBLO" PORTRAIT mil !»nr ntoioGiAPTi n rwiK'rBD nr ™s miw Kirciiari i AT^f> RHKl'n»'t Li HlUrttSw U\' 

.. . FHKVJbJ^H PV ofll niAA H>Ji;7JIT 

■W'jttiaWfEfc cn>[.i>. J|^rJ ph^-jm y, a^;i» h 

"INliLV AU'nSTIl , THK HinU 

n<»^ TUG tiLAMwa am: TUX GU1I4JE, <Ht WltiQ^.nDTOgiAFHX (HTt ^tB- KTrr.J? OF 

tmmfvLiv WKT time A OArrr CDKP[^R. 

A ftFrnf>nir. 

It BA?r pmioSTTT ivh f^n'F. \ (Eih.ii- i'K i:^ ^ hj -sfiKv i'Hr>Tv>nF^ni tw a rraicvn; u wiu, 

^MT^R****^"^* SlAkK, fllElBHWh; tub HAHIS CI*- tHS <*mi1f mBIM Dil 

rutk I^IlTJl.UT VilLL 1»|1'£ rr aKEATB-.XAJjl^ ■adm Art riri^rLLLym Ad 
tfrivr Hark; w;b lUtcr a 
foL ttndv. 

HlSn ABV F4in>Am. 

ChfaltdH* rint M*li>„,,„ 
11 rirli rmt]*\* ftnhfal., 

iN.MiNMTVPiia, 

■Wt EncU^li L'LiLJikiLn* I 

U hrii PMBtb ibwl rUMtt 
a f>Mrii (tat '.IVj 

THE 
CROWN 
ST^HtOE i_ ii>jni'i "jirtninrt' wwnmwi" 

With tit* MwuJFinfelI'M CaLiI- f|nv|Mi*l lU l>tii-k umI nliLtfi, mliin] 
jaLi- . rl... _. 

■T»fa^#* wiu rM. M- I THE 
OBQWN tlCE.It»Ali 
tWVfDQKAlUni - - IfW.llill lln a l, i<t«t)ailW|-:'lil fta .gld. WAlTjUtA FOUNPUNG HOME BALL, 
MAM^ClUtADe, FU»TBU, FAJiCY . AMD fVANINO ORIS8 

TUESDAV, JUNK 21. 1904, 

com' M*; P '4* rWTtM, rtTCCV. AMI OMhiJ^lL. rRItCIM fX« »E*T fklHTf SET 
- pALLiKIIV ViKJTi^u, | Si U UJ 1 "Tlttf AJJtTUQ JLii'imjL'' "lUK 
IIH. UDI>£MK r^bTLAND/' ' qnJW^^W«V^ 

HtOl llR TOLTflf Tli KETS ATONCJft. . Til TIIR rUDLUX 

Vn- C, W. |V>II|Kl^)?r, 

Boo, OfWi^lBC ftaArMk Igvdhv Hn. Bhh, RUGBY. 

aUBm^XiAND 1* AUTE 
TO B U G B ¥. DAY. TODAY. BiSPHY OEOAN TO CktaUCMK 

W. H. PALING ANU CO, LTD., Mr tlw wtki iMA a- 
UK BAUir HIOKAMM* 

OtmClATWil. 
TKn MAfT'hDAV AITTEHNlMlt AUD fcVRlTim]. 

«m AiMniiig It tb> MiaC ITadBfat AirlnMu 

iiwl iLvialloLj. %»'4a)ili> that lAa wirU 

TH>; ijfinod IT 

THE I'RIRiCua I 
■nil Ii»IhUiiI a 
TIIE liisauta I: 

TJIh H 

nij; i\Dninu»*»iji. 
nu It ^iiiHlr li riM iii>«Rini 

THE I'KWrtM 

TVIK i.i:siw.Hrt 
Tiik I y.inif:itn 

THE ITABKIU 

TiiE i>iiweiu 

Tin DHIEBCBUIIU 
lot lU KUKVt W T B B A X B It, ■A MieaDIAUl AKD LAST nWB 
"AT Komt^ _ 

wnunnDAY' kext. at a o'clock, 
_ _ _ I Wiaciinn of Uf. d. 
danal Haaafir. Uf. fa. n. Ttaint. vrAh>ni^r AHatpoaa at 9. FOUBTII WEEK, 
anil Mil 

cmnarnep jp rtiu dooh TUB UT11UI1T AmBKIWX AKD ■TIIIRnt, 
nm anan*!^ al Ut tlMI IhBUa <t ttr 
Oamlat 0>iaa t ia ^tfana aM JH^MI 

HUa AUtTD BVAX^.' 
PrfH^Bl Itar, Onn.|a«* ^h miai 
IHnt aptwaraai^ al lUi AiapMaf' Jwaalla 
LITtIA CUBA lUATUia. 

im lUTi iiiiiT trrtMKKur An Itvmio, 

nhit mdwriMi In Aatalto ad Aaalte Mlllwt aialH TUE rrjtrouuiiil^twfiAKS abb Bhi^ 
■Jaa 

TIIR ]dtfrhllUlX.-V HAaiOiAll 
Clenrin«ti4 MllJibt ia«PU*H lri|lillr ^ 
Ti nXBR-i rid, 

eoniiiM, al uiK KTHL VHIIBninl 
■°d Ibf Tan AULrtiiMa Wwhj wilaa L 

„. , wamtAinunt ud oumrof. 
Mutnc.'iuiixih miiiiiiiiM miniM ii 
Jtr. HAT OUfietMO, 

KM TlU lU 

•A hrAll , 


P i<iT Itttil ■* - Vt. PJfW, 14>1UPM. 

. JffCh la^P rnf Ttinibi mnd BOHia atMT. 

0«mJ litVj, WBF?d, Ct»d.nlflil, UiriE [I. T.. lifffi)%( 

jHrtir balj WhaTi ]nnk|r tlurrjr Zldr« IW Jl|»lH|lin. 
U'a tfe> )hm iM tlit HuUirf (hiEi^ y-n ■ Lmplnf In U 
llfliK for jnnt; ImHK L'tk Ihl l nimil Da; T.i-dAFi 1 
At Tr" mriiTi,l#a T Wi4l lih PU^ Hjn.l-t. J 
■fir hi| tUlv doB't CiMiB JbiMK JkJH )[fla 

nil ihlle¥ r»« rr-TM. anrnM 4Hri 
ilw Aiinl Hwip^ Ittr ud t1df« rk.wrp. nnn[i(4, Ajpi>T niii rliiT i^irTrTiM^a"!™!^ riiil 

II TiHjilL Hma llw innf Hwip^ Ittr ud t]^ rk.wrp. 
Hur lit Hv Llfi^^ frvn IbbliRiniH Jbrf f'wi VaJ, 

Ti.'TrT, %'iLv In likiii k tl\T\. Wkiq ft>«rt EKzr 

«Bil n i*^ T'll Hmr Im^c Pciti Oli Elw, llitf 
t HiaJ or Udid, TSp FHE^HmikfT, Ului lllfM. Han 

titfi and N 

__ THOWWH B«l polh 

)k| tWI»Ula-llTH4. Urdnrr. 

lin EraitB^ mr.f. Tvm>na Blabfp ^ifPi^i|,..ir.E,: 
^rtf >, IfT tldna. nhrlvii VHilnka 

j|K (cMHIPblll B-'T l>*1T>v ^ 

Jr£HU^ IhlliviMB *ii^ T*i>.-^" *^ I nvnmv 
^aAjST 

It l_ f'ihawi. 

ntTRi* cijmitn; ivh*, litJif*. rwa<T 

aU ThuiHkt, HiJIrt T^ktTHi tairiliw nilwmu Am- 

Ill POOH roVPBnuo. 
A. nniLnT wd*. iiv, — 
yATI'BlM Y 
PTBIXa TTO. viTn^.- 
TriAl of THh Hii- lu>ELikf al] ti^- iitm'V0n 
md Huff! KiiiwTMM. (jyi-T OMi ItAV AWAV t'SOM HVPSET. 

niyi-r^iv |-^i[il^ llllllLl1^l ii.fi: mlm -i tii' 
tfifVrluulLf iH >erLa|l ll>i Cbt» 

niklHAC O-'Oft uA AN, T H 1 V tt le^ft dmftr tFcm Ti f lAd ton, « 
hn PanamaUt, PhtudL liJilb, i$(wtf^ Vui^, Dw*, 

^. TTTTl- ■■.-.^ H ■ ^Fl^lli^f^. pTc. CMR tmA SO!* _ 
A HnW'iMli I^Ai^i 
fUdH REUiiilUiAL, T\lUll>AV 
Udl, at f P^nin 

g pift'lJt LiMI,^ 

l^LiS't 1>it4Vt,dWIUAlXItS, jyvHfi TutmdC 
If 1 ipflita'tiilil Iv^a T l^lit]^. 

MA ID E II O'l kHC C L V ti C t Fir J» It t 

nAivormtn Ani> n^Jifa, 

rii-^t iPinv^^ wtM od Vdjrr PHtdurtloci Jb AnpinllL 
Prirtii, wn « ilkp^p Ilitfbc^-rit.i HrA ratt._ 

MB. la A* HB> 01 0 A II P B E LL, 

KfttlaHJ A-PVtLtlkm uT ElnmtJM Irii*, tfnv ^a^-, 
TtACSIU or KLOCUTlON. 

i/ JrLlHHi-uiiiiri mv^ pMbtic IS|i*Mmng, r , 
la. .nrBChM, ^riimn (tc, prtilie plallom, 
A(tallirt-Lliir»ili*t. n|ip. \Jf, UutrtAjJw^ _ . , 

YUiihU HUT irfflil *rtar &r*uFmI»li itfriu 
BajOKfiKtit t« lil^T aiiAtiipanliTiror lap Iq^r or 

HajiHu, A»aiii)a4v1i«. itanil*. nallM. 
rioiwt iw<>«^ t<Uii< tqICh 4hu. iIh an, wu^^ 

;w *rmii»rt rn^ WMSQ ^ ruAT^p piasci. 

PiKMl^XT ntreu HUllT-KAnwt for WWEBf 

ML'dii;iA '"T Juiuvi i»F. ri-fiii»iaii i W "*w i^ 
A™i»t hwi.-Ql^ »-Tl. -h rUMfclL _ ilaTianir* l^f^ MiFbi4'>ia«*4 Co.hUHa-rt. 

T \i£AMAllCj"(?*lw« wabiEd K, &,iiitil=la Ainataaj 

,|j^&liVA ' II A i( mTlJ n 

— PAT. BAVTVl BAT. 
baMoUA 

(Sk* ewalil •■W) at U to. l«l 1 U,J J ilaw. ABI) PRRJH [TKAEItlCOl-l 1^ HABI^i;. TiiaTSjiTftiy^diMiigM-gi yi^ w ^A ffiua iiii 

Tba llrHiiju 

1JA*7. 
Tla Bur rHK KAmuA^M iKtnr. 

lAa ittuai dallifatM mA (ntaivlhw iMummt fi 
>ini«l In Rrlw l9r VHir *lfl ^ naaaM 

ETsifr IVMIJin I - ■ ■ ■ aaA nDimillT ATmiaWKf al li 
IW WIntalMIn ami Ovtima lb. 3. a WIL. 
UHIOQ^^VbW aad POffiLAII nillEnr COMPAQ 

■bi *<m MimHiTE. 

iv«vs:c% <Z LIAIKV. 
Him ytMhK^CK MAJCU. 

m. wonutu nuToiHT. 

Mr. rRED. W. PmUlUH. 
Hi. TUOHAB b- mmx. 
hf. Aniai, mtitE. ■ni HM m mnm in i Mr ^ 

t unuia BaA UB I ut, Iwa p 

ML Ow Thtea at nTto BaB. Sj^UT D6aBA 
aialh. t^l^uiUr clmla ud Oallair. M. flllll ai 

at m.M p.iH. 

^IDABE A^ DDMLLL 

run: BUBB. ml Walrii Dil!; Faraa 1 

0(i"r? nil nwsTT — BAT Wtt.VOAT, lu dlTBi; >t tl 

tv TtrBWBII, ITh B*(\. 
™ia™th^.|.a,«hm Jirfdt.atrm*, aadaar, 

/A. nr. .IIVIKB' HALL. KIPK TH . I, IfT. 

rniiE nAUjxa or t>ik onni.-n. ihl omui 

A Bam. 1W> yaafa aftj daaiA. t B B A t E a. Jj T 0 a U M T B B A T ■ B. IBB tEsi no QLonDia BiiiiMi or Tan nu. 
Ur. otCOBOH iTEfHBNIOII'a 

}!E1T HITHICAL COUBDr OOMPaNT 
la 

TOB ItOBB OP THK BIVtBBA. 
fUSIUH. OaMB CLA M PTOM. DAIALmO. 
A gtm owmaf or TUE BIVIOBA^ 

TireBR AlEX 
Italnl KuBilm i> Iti naBBBtMi 
„...,-, IT IB 

AB'IBilBl pJflil B'ii.i.i maM 

1Blla»:M BMB B wall Inn J ■ IWl, 

■"■ " tU ■ lUIIB 

mi •HBl' Ura U la tag laH, <• a Wr. 

TO TWA at 
attM rum t> ia. nat nuld BU IU pafk 
AkD, AAOVK ALU 

vasam Ou mi'i'UB men. 

UU VUL KJiDW 
ttial Ta ara prwtiitiv l^ ' UaadajDMal aad Bait.tbwa4 
i'hnnqi •'i.Fr m4« upon n LT,lcnta1 1M« T 

UAI AJIYUNB HILIJ TOU 

kat IBB pttn BI kuui, llrc<^, nd BatUlat I™ 

BUTB. 

BVU n> VfUJUQ HKBTj 

•U* "" " - - - -I BuiiiiMiiil II FHAIr. V. mrrAl,. 
DdB^ reUR TO_VlBT_'nv wlNTEft rtiarti^ 

^TeSDIl tBBATtA ■ti.lU. lb; Fkntly Clnii, ir 
Ci'lir bun IvlBalU uA 
kai( ^ »■ iu»''«ttlMUia !■ M <n> Bt'-iiiiiBiiiiii BQ^r .J nic MIT BumV llfBtaat Ha J ml BU 

Uoaa [.r Rlrlm'^ li 'Aa biailU' ' 

■AOTTT]" "tdt"!" 
mta^ ]a H. ram all B^ A 
_ad Khm wa, TililkMa, 

- laaa MlTltalltr.at Ma AiiJI 

BUUOUBS IN THB A ouMB. mr Mr wp A«i . 

THOia <WT WHO «iiv»,««:«i{r.liniriiir^ 

■twMKtKfpiwMM^.wn^ OB TOcr OAM- 

Timlmmrr** AT TUB um MAm TO LVSim OB mM£ IN 

^ttlS* mmjLWB HALL. 

DAUMANNS NKW L'AFK. 

A B£TI3^0* W SiMTAUllANTa CUItilNE AND eERTTrE rERFECT ' A HI 

^A. I Il.T) . .f.FAud final AAtl 
Va,!., JiUF SMi. WALrfi ■**■ 

nsinolir B. ntAPMAK . ^ 

TriLwd aid) llfKrlJiii >J TloiJ« «<l»i™i_ng" 
awl. WalklBI. Ml i>ilr Ilais™j»* ikai^l 

Puplti i„ Ait«ad Bam *b4 Badnk wiA »,.i»»a«-i*a*f.^j. ■■i-i.,ia.».«iaj.i«. 

'Mr.A'lot 

.1 1.11 f.*. nllrtmw. 
;i Kaa(lnaafc«ti 

" "". AL, I AM^n: rj^inn liat;iK. 

°;SZJcuml HoadAn iBt Ttaatilwi, 

' TBHM!, Al 1. B« (CS!!E»,t -., „ 

'^«^-A^^!^rAnt^ 

er ihp Lit. urtT RAWVW, 

i Imw fiiwii |iBi^ittt!» iThBTr™ Pf#TT 

]| lAi *"rl fl i''H.irli; Wimlla-^m ' 

LB. "UK 'M"! liilmiiTt-lMlAiirk i,lfl. BtttMUl, IM M-BA ML TUB lll'BMJI B*™. " "a "11.1 

rdll TLVINn imj;. » aai* "Ut 

nut JFAHll SfTAlU*. no anrt. alt hirlvdB. 
ill! HAriWiCK limPJCAT, lili a™t, ,aia nlla f^iSS. BI aan, naa nlkl 
ndUlCaMTBKt MMItMi BjCU. 

OIDilMDAT. IPKBT'Jift fWW*: 

BAV AVItnSi, mmrtUT- "** 
IBI^(niCll. 

l^ariAl tflJ* In WFalftli ind S^FllKPi KutiUrlii. 
Ji .:n..( 111 Tram nl" If«^^ PuilJleirliiii T.^^ll lUIL. ^^a■ 
i.i III L .^iili IM" Hpt-'IlL Train >*jvlat SfiJJ.."i ti l.li 
I -t -li *t.,tl<.p' Ui llaPltl.iKli. 

Tlf Ktii can ba otataid it By. GDOOe!KH.'llSA m K I D * 
JT iMfaAitf FrlvalB ^.Ivw^i TurtUH^, h P'Bl^, ^iil 
■Mpilr IptvY Add ^drtfd JtaocB, 'ThH^J, ■ tji] ginCBUB MD«« OUJB^ nil ("►ITTAii W- 
iJ l^(Ki>i.Tr^, tjitm'u'ii lltJI, eat*' XH^tiiiiiAs'. SKIT IWpm WAtiI» BAUB^r^^S!!^, 

gtij^lllijiihi %;iBii C*r- iB»a. 

A A rUBLAHD. f d Of ■ iLi: 

nHKim 4twinia 

ilnAlp Itai^tt, 

tA*r ftTnWT * UIVKII]f. 

■t t a'4iliH'k., 
bfPHDAT, JVttK 11. »M. 
FnotM ^ fVPl^EV A T DAUIAIN A. 
ax 1.4ft B.nb, 
11. niWSei IIAPTV^ 

ILiti. Mt.:, ?f, d,lt.F, c 

OHOLhABlf 

'^SnttMU ii*> ^^^^ i' L- VStf^ THE CHILDRBN'S BlSOUim BECHBTMim 

nut-HfiinHfT i» oragriL'tinoft, 
vo«[ii».r«HBo TO* na iKiicAti racuMcK 

nAumniL lUotiAm luiAUKmi dAvtuwin b lu a.ia AiSta na« MU H UL80N AND CO,, Lb<^^^^AL^iaiiia|i 04. w ftjUXHU 
qii«i ^ H««n> A Tw nAWjaw «t Ik* BMAirD i» mdoi ^ 

FoUm villi llidB HAJUAA will ' ' " 

U,nLT 4 JILY 

ruHp bill b4:lfic 

TITJC llAUMriCLMT JtANHO^, 

altnid lii lli« r^^iLri<*<|un auli'jrt] 4il Coiwn, Cr^HT. 

fmudi, •mrifU. hid ■ V'f^Y l^L. ui<l ^^>nl^urMt! 
1ri*«B luririiiAlJ'tJ In Ui'T' wui.-]d i>. I'^p .iihI nrullibr, 
Uhl V4» ^uhL'NkAfiu Bimit L'l^ hkiflrlu b«11 fur UnUU- 

— liH ^iiniinr^ Hi mnitr 4 v^Lt4 

r -i^Kmr m lUi ^rto wUTnaftrt ... 

Rcniu ntsKT ' 

— ^mr\ 

BLk II 

iih rut?: ^vl], HriqED' 

CYCLE, nhwd xH 4|if 

tSl tb* rrtwS kUht' 1to> IwrtMrtalt*- 

pHu-a. *.ll lh« ivuUat ■£kl b iMnrwd lo ib* ur- 
4Bd ibeh ibi bit ■vdi*0«tit pfka« #iU m 

Tiikf iB ih# t'ljuir num. two qifth Lf onf;:- 
^Tirr TiT],ii DisttM. ntu 4jp all e.\cuii 

|t|tA!9^1^, 4.4^ THR AlH»\~K H.^KHll^N." 
"A riur-^lI'AM UTLIX Tk^ltlT, |1YDHE.\ TO 

TKUL\ TIEE ■Srr Anl> CRRAnOT rMJXKA 

KVI:;|| I'jri'ZHXD. 
If MCidltP wrfe. pliBto r«1in Hlocfc* itith tm 
bil4;r-aij^|ptawd *ind4[ji>, m *nta ^[i«Ltk- 
Kiir Tli>«t« ui4 ivtlw WtlnilH*t tff 

msen. ■ Bd 

iTkBil tt • ddi IB tba aAlia it .. . 
.W BlA. Mil « IM l««A laadaila B W 

MriliKiBii TUK miFitnnDA 

ruNl Balil^ia wID aiw a RHt Brtaa af AA N 
ani a ianni p<ia al tt li iar U» W,! nrar nl »[ll 
LID* caJniJat#d la idvttlla^ itu Alwia Great T-Flif 
lyialalTHitlnfi- ATI l^cruHw irf Ttat^viHiiieri ia 

Btaw|M, ramt ao«Hfl|iaaT TW. fkwa|,rtlt«F» Tiiu' 
fa a w H i inr iHualiap at tfahi, bill lai.h tot ajJL 
b tnalad n • dtniiin eclT. 

- ycH/INKT, Hua. HeF._ 
tuajlrt. i^ifau 
!■ 
jBLfcmrai By iiLijt < '¥*'f^,'.:,j' '-".OA 
urefto-iitffiriiR— ,i'^^,yE!3^^ 

r-i^^i^fiSSkSfiS^ 

F» two li«A«^ fur «hA mumi. ii u, 

few IMC^ for ai-,--ai^' -T.*!. 

Lli'krLi 111 AfTTo rgTT rc-R — '''VSSV 

BtniiiiAir, dta u 

WELTBB^SAIIBHIAB, do lui^^/i^"^ 

(Hlrr, im |<lll.aiF_|. tf^' 

giOBtw ADC;*™. r™r«a,r 
RociN'i m 

ArU, JlKipt ... 
filf/llikRJC 0«iii(.-W"TTlicti" 

• T r"nral, 64iW]B*ft'l "■ ^i] uiik- Wit 1 1 vru|lf4 " at ll FiiTTti ir 'twr - ■ , ^ItHhlqr rEBti'lili 
, ^;|Ji«« THlii*^ Iji^icitoiAti or laiAli 

^, 

«l«*tv Is tka nlFUcaki oTt^ 
wjli* 1011 hava a™ i, ]»«, 1,™^ ui'miH 

Wa. VT, B£f, 

AliFniai J tullAIlD JT ulirjTVu_ 
A .!. J JliTl lim,. j.p. ili?.13™llS.tST 

.IfAjWAPBtatlll, w. AlAiS; i,f, 

r^ffiSKSr^ J. ti(wNjuli,i- 

reVBA- „, "ii Jimat, BDtioA.inumMBnt uMW ht m lair i» 

ekiw wAlw aaato aA tfii WH UM f laud la t^liauu. 
tad aM fhr^ t^amtiaiw. 

A Bl.ilttk'Wtlir.rUBTUA AH all riKiaDly.^i| rnjnprFla 
br U nontM. >ai alma .t..ii^.i Miu™ ii 
tooaiai ja4 a-a ban am hiailiJjuil cjiikjt « l,.ilbi 
fiuna Lirl, anna. wiFtiat. aam, apiadJA ymtA 

vtuiB, t(«ill*liar, at lvW, _ - . 

Bi'iitiC'V^'iitriiLinTii ciiMrAAir bdB'ABiBi diMit 
l.iW 16 ymu TlialF H'.iFlyi atMMlt'.BIMrin 
lAar *mvli^ laU aud ^ilj. 

ilAie^itaM. diU.tfc RuS HM OA will, Itaa 

:m&aS^'^ IS^'|SJ^t^'«»* 1^ ^ 
.i.iati liail^ lulRnd 1 

■km lawuiiiiii. uai Iiau i Vi'Lui rJJan ci( 
■■ ap4 9u^, ¥j-iiii«, y^f.-- -liATLuB hwl 

t'-lhltf ^wIlHLilMl in* 1>A[ hiLl^fJiinliafa" 

-'i lAirr nif-ai It ■*iBr» 

H «nr r«>4 "Hi i<tc. intii^, ^bJ Oail il nil uia* 
I b« dHlrfii. I tbiak [jiF^ an Lha ImM Uvun ua 
Ita lAOCp Mudmr iur^-"Wa miiMiv eL* St 5 ^ ^ * __ 
DAI 

It: II. P Vula IVEIedrr, 6 utTi: if-S* Jh-Pi. r ^ .11.-.^ -JCB 

UTTU IH! Dlii:^ Kit \>P\'r:a L.^UJMuii, ASH 
rAML.lRP WILkR, 
* MJt, » nvliL 1 H,l'.. « -»tBi II H^p. Tv™ (Jr* 
HMeti ft ^Ifc Tliooe Arc ^vry t4ua^ ^Ifc 
. -lit UlHrfatlrrna fur 4ilLidT L^uUnt Can, wMA In-' 
Wlt£ nr *ti^iul b liJL^d Aid' i>fiv. ,^f) nirdn*! 
[ftr inJnla arr i-vsg-tyTfl* anJ Tlt]i:l> f^hKOni: 
ilUPHlLMT iKiU L--nil.in liiu t'Jrin'B .HtH.^ i^iJ ]|»' 
prfwlJl Itl', ^ . . 

lie Ub«n'a riil4kriii,4ihlnl, Itiirrnf-Y* 4Jkd 1^'^'tii' ibhlr«. 
AUi ^ iLUiihljnr o! I'nd.liiiTii] l>ir>, i^M' h iir" 1d|nf 
takrB AI Piif[ I'Ujm^n^ I^iT F-iLn,'i'f pu4 I'^^^rr fill 
■ 'I I'ArLU jlaFB .^ld■.^r*l . 

E, a. n UNcn, 

Ihrt HTg. ti.P-V-.h .gjjllSg. JL, i« wgr i«« r^¥i9» bum u>4 

"Mm iwfijr cit TllPiIr Aj^mic lli«i*lBif. 'MIX ilBULT 
_ ILc^P 'nkUfi Ffn IHU,'* TIjU tll^ Imh^uM rl 
jmtn II hAU^ruirr iJIWirk^ ud ia n^.Lrld:: iriCli 
mriiiTw^tifll] ti tii\r wAiiijeiiiHral of Itwi.NM I -I ■ Ti,rM 
A AviiA Ln Ih" UtuU »\ a-rrry \-A*tlAliB 

rrc-IHt, M LTiforniitkca ranUlni^ llirnli wSl 
IViund i:.! F^t inWrwi. idj vliih, UfeeauaSlv Itab uEnt^AST-tm. J. vAcuifm AMicm »M hKUlJIr Put r}^ bldWmr Imv Ba 11 Mil 
Immr B. i:i[idtilk[4' I r-wnc Id ma, ' 
Tbt pMnt MMir J HIT - ^' 
■ kDfC^ al 

iLUfuiri napflDOuUri i<M]liA 

e. .- _ WnjiiMiiift 
TKRV iniJJ ELtnihRATi: TIip Vnahi^^ 
piph-™ f.r A, o. hF.i^v MaiiV, iri:]«mlE 

tliC -HLmlt ][i|J n4if:JM, -^i.tn Bir.Tl. mi IL.'QUt 
SJ|;iPT, iJEli. Ill rt i.vLtMLi, L. ?iT!ii i';ifiuiin;*t. an 
Ml Inro-li UTS' ^nrlrtd JF MlTf^EUV IHOd 
r CONK, iid,n kdTL pri »in. 
Ti|AlLU>i:iii kbt" U^i^fwIilC 
A' Mr. UAMKl- Ln V, U J„A., ibt i-LakfB 
l.lDtHAL aLil HlTCt'Itil I. rtyiUCH.tTEi. vilS adAw M 
rii-T f.irj Ihir imUi^- hi.iTt^J., Th-^Uu-riMit, wm 
n'lEli>^-atnal, « kWj\.AV. J-4fA Ijim, it I ilk 

_^ J, A, L Atio Ui. a» tc_ 

c^LiuTHjfLATJi ijf •vVi*Y""nnui 
r iiiii I'liF^^rl^iiitW cJ, OCM K.irU*Ht, It < 

GbJPT^. J I'llt ^VT, ur-]. Lab-HiiT wUlitarf^ 4Hft 
C:i>muN } aJT PUVBMtiili POtdtitUt ^4 ^ tlal.-^ loBpriri Bia,r uFlmhuoll, T 0 n C: A R B, 

lt-Pi^w«r LAEM, licisi with Uffit TflniH^j 

t^^lM l.llnt «4d Mf>it rn-li^^Dtt^i 

I l^fllKACItKIlLPV, 
^?f^pK~1.ni:iLla ASP TRAir^Elt:-r\w hb-. uil n^FUtrlLltr dnmrih 
alrw, flni4srVlili.aiiilJ| T AI*VH blJlGt' GtUiJ\'h hjii'.'A 'r " ■ t AuM , W djAtrSr)-- 
.. . I'Mli'-iHl^^. d P' .hil^H^ 
Bm «Fi J< I i yiW ■ 

«I. MIOb. Thi-s IBlmlirtI ArrtLih^ 

irt^'il' Klin <]bfKL<, iiFii- iLiiiy P allAl hm 4i4ial ■ itlrTdak. 
17 J', Itatfri^Ta, piiir.kT. Kuili^B^ I iHdflbailiL. 
JTia^^l'^j*!.' blKET i*rf'1hiM. I'* l^irpr-r Hit*rr.p[ 
Xj ari irawta"««iMK^'4.r^, 
f.'UJJC Ubi: inn-clH H-H.A. Btf Vi'Ui. IlirliE, 
hP plM«, — F^- J bur.H «T. LuK UK iT_AJlul]]ri44, U>Mih4,__ 

IMur t'^ia, 9| liJ^> DKVir f id, oun^ 

Ut na thn*!Htli fkllntU ImTh. aifcft VtfaM. 

■ RubfU. MM I— a ■ nvKua-i-^^ 
JJ^ia-.sTAJ>t.-Ji 

lUp., H. WT4n-l"1tif. Wru- 
ilE Cnin ii[it"'iii^ tuTv]! 
I '^iW 1 ' 
ilk' - 
liinAtilL'. S yns^riuiii-ii Mil rii!-.** t Vlaib* fi.ltk>:ifa (fif**- i U t T R A t t A S 

ORE^T ULrK LAiinfl raifpnTTinj, i M» iiiftsA. ud will b* |IU k ■ 

I vm Wf^. _A, B. 

,Ht*gj* 'y I MT^I " IM'i 1^ I'^'^^ir^. AimtTtlil'a . 
/j__ll„U.«..i._".-ri.,. l.ii.J'1. Vialll.fcOH. 

1 tkn. d-ap. B. BilHiaH Aim»» H », 

VV n»t 1-4 ja((Sjl(falJ*^iL!t..-!SS 

U Ir^tfk, aiiA L^b (jf tb. N.I.W. laHWr, 

"wailiBi laaMlolu iJiTu.llIUB^ 
A. J. tIAAV, U. Bai., JIUPUAT, It awatW Wmv l.liii>KlliliiFi. '^'""'^iT'j^i 
K Bla t^fjaa an,l fFillillliill mriJal^lf 

|i^i u, , K^aa .'^i bFlnliiar FFadT. ^i^n ' OIlBV; 

ia,iTa\^d«p» 
ilFi " a n lfc B d a TjUjB AiLR. mSOUCA [|C»lfFI!»5. 
r IYiiirlnnall>-r3. lUftJiFUji. _ ._ - ^j- 

i id~ oagwv",-*!'*^^:^™'^ 

A « a* d.B. a» Kb (««■> '!>«J*>* 

WAmeTa" Aiwla Birqii 

I ttlKBIIh kl HFnaBad 
S TBM11B, « 'FfWiiHiWJIjMljt 

■fi'S.E'-iK'r ™d^^^s 

■■ ,-<t!A tglr'li'K^t ''aL^S:^ National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330700 
mmm. 

"iiJii-i^ji-iii" 

AND BUtPEB. 

EPPS'S COOQA. mast KUJsmovs and EcoNoiacUv 1 JBRPECT-Fmw;, FtTLI, BEI 
^ or mm) MiEuit mncp ^ 

DC ■ITlUll 

,1. I. IIAKPMALI., DENTIST, 

[A. ii ]*. li"^ Tin, in "'t^'l; Mr b liiriwIiilL nd 

M tkrtH uf Tf*Lb 

I TotJtb 

ShrikELV l*llMJS*i l-lLUHiiJs 6* ^ if' OOOD VT-rES «H LOWKH BUT t^ w. E. ajjjfLtit;, Fi.D.lh 

UTIFICIUj TKLJIU:. Midi b+ b wviLlTinr lor £1 ^ i in, i^. 
— . at ifa, jU EiUlibLijtK Til, AlA, __ r^r. (jnif Sft ymrt 

rl l.i^■.■rrl■^]■T.L^l■■■l, thhU H^ifr^iBiri H '-lJ»"lllTr 

ticij. injflCur vGuii.^iwr, fii'oiiHr, hva.*. i^fii*L 

blUstvIc, 4ii_iJ...it;,'»trra;L_B;._LOMdVj, rpp. Fife l»lfl. 

L fJ'lu:Ni ]Ct,]L'ftra'trirtMi«, imrtHKi ntuvdM prur., A"- 

iA",;fr 

lA iAd|LDtlL»^ |,iDL-y nod Bhh ftu^ l'h«t|nv. 
LA b^ilaT'l I V]Mir< 1341 rUlllp-lt. 

.- MA- I^^fl-JOK' TV. I'JfKL^t:. I^Luc, M>.d[t-(illU, ^ . . .lia.,.JBt1«| t«l4li •l|IJl*«tlll. 

ir ::Tvr '^j. Ki|^i*:Lk^ir.H.r. 
Hi- -flti.i iti fht y *T'''^-TT_ 

Ik f J'liMKIIIGlth, -:(SKMEaTr?.:'-J-lk^^^'JWn:.ind4 
'u«djiialt-f\t^l^ kaU.- IHgw]M-[iM|._im^'^- KlvFxt. 

;A J th^~tnitJsHtn.'rrt?<^i wiiJ^nt.. n (;i-..<T-'. ri,.i,i. 
14 ixn)(rvt\¥rm— ifl'EiK^d. ypuiir w^'^'i (?"■ 

tf\ A«JiWBrt>«f.'l iHli*L trlfcl |h- ifrHilmrtlf, « 

pn.' mllii. 'PMWliili* flFWrli-mw m ■twLia«irt;^ *»o. pf* 
hrmd. AjrpljH hhniliu «i"4J iH4t rHfETEtn^, 
_ At.lilTtJ*, H^lJ AcUVii dir- 'i[cpMt>g: .T>Arlnei»i!|0 nftfliAa*:' r. jciiiN ETOJiubuuiziFrr ~: 
it»iftiti;titrt>iiy<.<iNfl»t*ou 
.cjtiiCuLtJ^jD Vr. Bata- 
^ri.Jjd^ti-A Sl\ lix 
t: Lliirtv-t^ C0LLE4}E, llum^, 'Hi-ii i-i. iHUllLr. t1(>\i:.1l.-^.i., rip., biiw KilLt^r, wubJd IiJct (0 km 
<■ < riUfllL Hdr.ili, l.Tilvr— '■ - t^UACH. — l2iu<laM.in hu K^tf^ HUtrin., .... F^Tlz^El^'lil-ll'lSlllCfe, JUIIt-tl 
li.LrkJaumrlf tiLrud up, ri'iuljr 

CilVtL Mii-i 'Uintnjc KmCituAr, 
Vide 

(tin or firi^l A E>r tiraL^ 
tiji ll IhiL, ^.E-H «i li|]< 
... BHDlItq^LltiU on IIh tnd rfioh JlM C 
IMWQ till tbt 9iil AufBri. ■h Com^ta)' ibjIllJ iulumi Elir . _ . . . .. 

Jt ■ furiTilllfat- b-iinr* 4be d^Ld Iml fixr eIm 

|tart| U tt\tf fcltrtJ 1<> 1111*1 ? ftf trort <hi i BravwiL 

D'AyijIHOnuilflr IUmhJ Kbnjn] l-liltun" (IH- 
d uduqr ]iidJ>V rEa w» !, T''(ififir Wm-nl , J. H, fTlAB^ 

DEBTH OoJ]tct*i PruntTitlv mrf Cbfrttlr 1}^ 

hlglBtrt rrfu, ^ViPTWPHw i,Bw» ld. Hrickrk t)l 

D ^Tii^nn ?. BONO, 4i vAAHm-iff, 

JjathiJl. < atyf> m Ij. V. Mart 1 1 4'-fif.'^ ClmirwonL, DktF^MlAKKn rrqiirva LflU-t |m9Tt} k<, fit, mkd 
Ibi^Ii. n-i^l^PB hklr( lli^i.^. hElni1i*4b-v^t„ A4dlAi„ 
I TiwiBtHlB>.l'.J.Md " 

TiR|>ltUl.^ll[Mj .-Th 
JLJ f. rr I J I m.._Urfi 
TiMC' ^*^".^^■JS^■■-l 

IVLhf^.viiAkTVJij'.- w«,, . . . r,itaw^tMA JM'w'flAniL i,"^ l^trlii<ci"rt-Ti|. 1 inli^liMi 

>l I. 4iinri'n1 ifH-*. Ar<i<Jy ' \-n 

;: (Hi-H hl.*T., KintHri. 

>ti~n A3i'tiilLMlC£B f \ L>:AI»ISiJ .Liim 1 r . .. jfliftiiiiJimB st^Jifj: win ■ ■ l^ll|r■ A\<\. rr. IrlcfMUrfE, (lolild-ir.^ rrtnminL hOMi WUh UBln lUfllaJ ■pririlirH- - ,E?(TIFTrS. ■Cl:inipl*H^ KIwTt!,' 

Alibis ni!vr, Ln h-^, . .| 
IW, W ITII -J. 
fluVl- J'aV I1K*VV HjiWV 

I./ TiULT Injil WnrJl < hiMnif r, 

wnnir. ir A, niitTir' ri'-. ,r i'. 

DKrS>k lTlT?;<] Si l[Hiril,r- [.v .nd:.r Hii'L H'CiM'E nil inuai'BpT 

i*-^ rm(lii."iMatp."Ki 

S .iHuniJer, l.'i ™. ' 
I.-: JK limi. THE BT DSm mmMf^ gERALD. BATUKPAY, JUNE lU l&O*. J linchiM^ — ^ _- n-urt bh» hid rrn.-Urtii tir"-'™*' »plilleiuoLJ AtTfDdx9'rr« ud QtriP* 
k ■ 3 ..T y iw m Ifv IT THE ■MiW eHORTHAIfD" BTTDrOB, 1 MdLMI ■■ EliMtkHiA feft jjfnur.r wtMu* la notify tnt^lnit Fufrlla tfi^l^ 

•MUTWt Iht ff t?je nJvjJjilJIJ lt"in*M, T*- 

««tl^ ADLuitJol Llje S,ft.ii\'. riirlnHnn Aii ir l*1ji.*, 
axvt vUh if.c "Klri Brry7nnn..ila 11.^1. Tlillfl ifffrTJitli It- 
*U] ti.it hr ilfi-^^^JX 'I future VJ-Llr Cur vaiJIKi<» 
u lwr<i[fi|rir¥. 
||j-±.UirJA.L, "Al/. Win* WitJWM iHfi^*^**t]?„™*«? PUWXNU A UUUIT VbM ml 

"l£?<|.iii iiii>?*.iF»jf*H WMittrss/L. 
I>4ir OBL 

COUNTBY RTMlK* ictapt*^^^ — ^ — — - - 
jnpiy 

MR]>tiL^|.- S-.N,*^'. *^i\>:LTbiLi l'r*cL.Li', b4W, 
lur limmMln. IV, n.MEiu}', iJ 

"lflimr:Al4,— 5.",a,W, swmd <;'Lry"~l*™ctlwi, wlta 
JLM.a{ifb.,_R, tii- Alouiiy _HJMii*"r, tra 

ilfiW, UlLh aiHlUn pri tv ilJW; MiaMf. 

m fdlit Ajflq^ pf, J^jPiM; — — 

1 1 EUlUAL,— 1A «U. Aui,b ■liiliutkif, iW«8T»hf7,Mt Jiil i ii ^M*Mj>fc|; 

MACfNTOwAJsi. LfldU it* faidUli«drn|i4ii4 1* 

MIl.lJSRftV.— titiul 
■ii.J tHM!E.hk« ptivntuA wtM uihd lb ■r&v. .... f^^ii^ii^^^j^^ 
0 Wohlitd, "'rei .-jlitd, lfirr4i1I[Xniin wrU-Murae«l VOLTir, dlMHl 

bm In fiiiltin lL# ^'■;^hJ rki'^' liMn: Itinin^ L p.ni. rill 
D n.pni. hLl^u-h, km i<h iLiMiiTnAHK ALi|i'v. L>v j«u>ir 

gCOKK UfliKTJkL ANU HEXLVoLLNT iJlVLUIL 

iDd AHHTAirr JILUOI to tkt nban iaitlliAkia, al 

t'BUcrttu MHiJ^Ltd, 
DuM4 camnicuA Ml lit -fvJr trrrm. Ct>t4«t nl t» 17iEEi)nEr~i0iu ~L {wreiw)H-iiM ima 

ML jtlMtXitf^n Bmami lint Jbcwlf), t mn ^Utaw TurHJJSt^KY jq^lCHJL.- Mka IUI.DEJQ:. Ail UllJ 

Arf-ads, Tlir .^rt L'4 HJIienPFT tlvjr»3^]r td,UKljt fruni 
l<JWB<l)lt1inn_tn_%iWh, 19 Jt"flW,-6*. .Wrl^_fri|( _fLr«iAljyTi^ 

cbnw r"na«:v <<riiv7i« Fsifc, ^ rpo, r-iiBtic 
iM. aw medKal KttH^im iTtTlnp nl. ST 1 L LJ VI — uirt* mi 
_:iirtitfcjteg': ■ ■LACf. tin iDCTtM of Ml* UU tioU^'t KflliDDTT EV|)f«l| l» 
bo?™»tl qiMCtlOIL T7d I^ipJii «lu ]tii r ain^n^ rnW- 

jolrcv T Mh odufi bars CHiud 

:MllfUlttirr JKIfOCKf 
□ft Ihrtf DiH4 ihciEWt Twi cto ft \ailU|HT Stbnel 

ndu.^ bit- lilB 

luVt^ .lf^ A frir min-IIii'' cnJElab, n uin i d TrtjSr p'fvd r 

h"^ }iH uOf ('(iiiipl4inl fiDDi pu' 

feUt:t,;on tH .tAhtt \<*Mvi, InlJ mill 
■ .WMU«i ^ for u« , L 4[nMJ.l] h^LiJrrlp r>Kiiuiml b 
irg-. ^'utmiiif, «iid TlLtu-j- trf 3liH4r ^ 
|/u|j1Ii Li» »»ilH- ^vJnrr liuQiifiiiUHi 

Kuwidnm iw IMlAlKr, pH tatlllMl W 

iMrhklut dllMill4u* of ^ tku ilK mblh - I«f I 

AMly, ihUI Jv&*f£i I - 

Jui. Jl, c«» Br. BOKBT, m.' U-iif. JLilli' Vii.l.' 

Hjdiwr. ov4j aulutplt ^4di4k4>i, 

biLftJ^idin, «ta bfl nullail 
iBif 

■ ■ ^ caows nniF msiwicrosY, 
„„Hj. v..i,i;c MAS. i.n.-.^L^.iei^ 
, . .u. If. l.JiO.i M™'-'- iHBjuijDPi, " rliT, . W\S\\:ii. lM,Nt, tou« tM qHLtft «n. ^tii*rl . 

DuiH», H'iniLllft-Pd, L' A 11 n,™. tiiioD jn-HsiiHiKil noi sK. <t vmn - 

LAHH.t, muu Ml Blliii. a bpdrn.(i», ! 

nrtiM, t rtirpiifm-rhilK, I""* ''^ ^' '* ^ 

wbrk. l^jna u hMnth*. filial tM fardrulaf* rn 

.1; ,'nlljpp. (n» *c™* fmit Ifrt*. 

..t-li r-ftrrii-.. P.fi..jwratl,ll3l.1. 
in' ,1 T'-n 4er i l"^- '^'r'l. pipiil- 

r iiN"l iri^pnt. *«iir" ^« 
irijVr .1 « riixMil UM-PB ™ di- 
lJ4lr, RiiHfrn. CllrU I^>1"1. KUHIIinri!. "T 

DAiiul Nil 11 u urt . i«ir BuUiES. to^i I NESS EuiicA mxMi^ 

FOR LAOIES. 1-^ .r ■ .- jiTiUb' tiLLrd k^kd jMLLiJniclLTii tl.fj un- E 13"!; J; "V^, ' 
jHi&i^'li' " iim-lvy biiicn rfj Uuutkctti E. 

STUTT AND HOABE'8 

PXrsiN^ESS COLLEGE TtJt- 
%:Cl4idt||MM uiHtk, nl 

i'J Ltutli-lt, off 

IP'jIij, tVl IlltbhI tfuElUe' ^MiiL Ijt^^IbB 
H-iix fir. i.'itiMj, 11) Iknlc-dl, Cbl^^BUtilf, vv. ' 

pwd ^MH. \l rJt« ft, K/vlwr, IJrr^ld TT Iru, ptkr. Tena piu* " " Vena ^^n, ll'i'flj^uil-Tildfii^ft^j 

Ipr^n dr^FKn. K.h Hrld, 
_ ^. , 4lroii4£ O-iy fur *of<Bbiip, rriwk^iw 

n/ANTtD. LAD u ip^^r'* awlHUU. Inril ^iui'l/tA 
TV U^^^A tjArr, 
uv bj Ifiplrrtniirfl ftarhtfi Smia^Tnws^fAjircwH 

IHO^ If tt^loclt H«b «n rjIDSbAV, EbTc Hh 

" ^^J&XJ^^ ^ amtjr AaSiSq-ANT 

lib 4bdlp iIm'L UwimiHf *f^J^tf«fiitoii.'^lJ* 
^."^ f^^iW * tta»u(!l, tnfliUir ID JiBFlmWl md 
rwtrlul i:arl»|Wttv, iwl mvt lijt ^ottmoUtA to tiLi 
full L^LLqffl Bl#ilrbakt7 8iin]jr D«]MitBHfi& la 

Itrinp n-iilpt Ik bipfc Dta bwm' t|uc may [ro 3iad At tb« 
IVab tUit, Urihr^. In ^^ah wfam rnrqia w 
ftir br IKM rtii?7 will sbJ V I* Hipnll*i-J .m r*^rt i/l 
tiuBiP ii> rvrrr fioMLtp.. TIatnL^.^ V, J^PHBTTTj TirtM 
tlrrt. Tow5t lUii, ^^■^t»^J'| IJlii Jiirw. IWH fliTAiET sfTvir AvrrnrfwcitJ^H TiiiArrr™ 

FuLL liuxtJHHjLuj aft ^^llCullLia. Vfritv f\V tlmitlll. 

mi'A BDNA SOBLE. 
n tld fl4md< PI fit rkvrJuJv), Plirjiltimr FihI, Mi^^iri' E'H, 

^ I 1^ ^ 1. E<M- IsillEP 

•5:1. M' 1,1-lahJ.nl, V, J't 
it: UuH]'. 141 1 Mi^t, nifii^ J ll^*rf i ('iiliTf, ili»»-it, HyttifT- i4HKI. fl . , 
^l'lfSK~Pli\hK[[' 111 

tJurLiiF^ BLT.iitii li,i 11 
[vr I'iiT^y. hElvMAfl, 1 
i.T^*|iiKiA»HfP or ipvpn. 
\tL lthtT50TT,«hii,» . . 

il BiF^ pad |4 », >»ri, Munnriwlvh. 

.iL.^ ^piK]L4'iih!'n[. I*? SMhi^Tt-nf , llnNi I'nrb, r^.-nf 

N'l JfiiL'li*'1'i(,ifV}rr~''i.le'jllbi xi«Ll li;ir MjpmfT~Ar- 
l VI H Hll l>AT]'i.>N firr LttLlHH duliDiI AiunwJhMBrU,. 
I ^iiri-l iirir CHBM 4ll4!iidHL Aibtpj, U^SHit^lfHt, Pad- 

rlLnifN.n. T»>rH»Tir,H! I*-- ■-■ '— 

!U' 

o 

o to welulp BiKlKHtLL.'t£i^^ 
II. , ' i-i-hi rnrr, 

JJ^>ffl(Klll■:^'J^^J,. 

BUnr"Ti:Ui|. l-ir.i.' \i 
lull ly L..L.ru.nPil JtS 

Bni-^T ^'^^^►fc. iv,,^i,.|, , 
Klulid. Mjri .11 -I, 1 

B"l.lL 'Jlfk|.|..-^N4i.i1"ik.,i 
ll* rju'-nr.i. 

BfHiT TH UH.. J iJiLE [t 
liiw^nr-.-. ■ftp-.f. 

Biwir Tr^'-" 1: ^ !■ 
if<i', U I ktV< I' H-aiTi..,< 

Bffff rH\-\ty.-p.(\\i 
^'* L'Hli[irjbLK> tJi I'l-i 

1 ru^iJii. ■vi-ininii.i-i t:nir>, PrartJf*! TniiHir. 
:■[ i'MLf, »t, n, lli]ii1i>f'r. 

rill -11, Htr- 
1 hi7i.:AT]jaE( (□ iwppif ~4>L uHkM, milii T4-[^ni^ 
A.^k„^rhr.O. 
Kl 'L :* h y. . Dej k on, )iA-:L k^'i Mnrtn Oi«|iinl r.Tf biirm* 
A iLiJ MlniBL' rKrlLnn'r-^, d«.T 4>T <Hifm|4MllnR«'. 'I^ 
r.:iFi3i' I r.i : 1 Jib.vt -<ikJ '^[pr iie I (i E'larttr %BJlipr Rmb. 
Inclik iP.'r.n. EllM^WJ'. "i lllrtHrTh^tF ^ tlihlliU , 

I.V-J-EUtKllj i;q-h.^NfMr. tlih.LMf, Vr«ttin thrt^ 
V i«ir, |.nip n p^oyrh£4«t»KJp<ikB<^i aiaww. VtmOiw^ 

clnftAL-tPf ' 'SSMl&LMH^VTlIAXii 

r AnnlKlfBiitft 1L.A.hbft¥, IfM. lAdi^'.Omlfliu, ■ 

riu»hili|t cL^pIirJk a>Ed. ta& Wiii^ MHpI li>Dnt, UtT 
" ■ tiT. IpdJpi'^mlHl Dpu^njft'p VtM Ui,\m 1 i>«n ttuiur dpilv. 
Imaht. ilTcd, juiil bldrkrd. 

TmvrriHl t^iriiAii T^i ■Waid, * bta. 

inn 's^riiiJiijr MnHi'iBt Afield *r^rl. "rr-Ei. 

C. I'., Hi, l',-t^ !■.(> 
l^jmEMOiC 4ifiil , Sulo ni Tr. l ^rHnLkli', iTin, ■pw.*. jJAy-lW^n H 1a-dpj. Ll', niKlniu. ri^ 
PlH-«^i-il1r, kimi4 nFTupfitinn r«r l>fnL. HaJLiun, Urtmit. 

Gm^AK,— IVIvjuc'i^^Mfiiv, dermw HvUpV 
r. {%,llr«r. -I I^JipaUN^irt, n, 3wtPf-rt. 

Qmiii TjT't-*. fttkiEUEi'H ^ Jwiui^lak/ idin. «nd 

TJ.:-.! TU^lJli. .^i-|HLLMl.Ki.i..Lfii!]*rttirt-ptiJ'ri*ili rh-*. AaAi iTnitli Uify tn vm.isiv{i\UaM^, aiana \ 
.HN.ryt T!„~L.ifff^,^,. 11 -.r .W,, ,.,,^F i-.-fcvi. g\f\ j^y. Belp, jiwwi. t JflO Siiawt!^i*flPr 

*i.,IL(.'l» I't,.^ ,.d .1,4.-1 r.l mlv . Jtd ,.J.LiJ^i r|jn— ^1 ri"— " 

Jl CI iiSuf RinL luih.. it llEunhMli..*. Aiin^M, 

Bc'i^ |[};ks. . j.rv\ IM. B' ^inrti.n ii^. H,1l 
M k LAV ICR, lA'lU-l .1 V P Antil^d, 
lL'Lii4r..rrl, iJMw^, lint a. >vt] &ir 
Jl.hl"KH '-^ ■- — ru.\.l pL in i..r Hit ' 'nijH.l*lrL--tl|lIll 

Hfn':^ TMj.t Kj.411 
BI1.11U ln.Hl4xl r'. 

BE.l!TnPllj 1... :k , 
&Tflrs ^p^> i,v4i1 
I i frir Mi i-ikb. rivr^lnJ ifirE^-Eh iK, rtp. IkJppiiiui 
, IvS,, 4EHi 1*3. iwi, Apfill 
Ilk JMM UAHDINKa, Tbe 

i.i,.ril.-i. n^.Lr ll.,V- P^rt. 
.\.r. -1 III]. 'Is tf-irh. 
i ill HP ■f,...|ii ii^. 0 ht ' (KfWl I 

__i!rrui;irr, ii.y._Eirn]ri. 

EflTjTrimr ■ IndinilLii I Tuitl™:; 
?l EliuEx^Ji-ft, nr. llifirrr^-fE. 
^iin',rtl, i-luBiE "JM t\, Mm' 'hllh kTii'ivLn^pp "I 

H"* jrjt.'\Kii.. -J I 
Hall. 

AiHiLir lA:t^' iDd NirxLts, Ul, 
'™' ■— '1 ta I p-iH. But wd;^. ijHltl^Li UAhD. 10 U-ilvtt, liB|f]« f Df, |:'iH.iJk, &1 lEniiii 

pi'Eri-' mjv, HiTi lull!'.! ij 

\f. ifvil-iJioriJdL^ n<"[ l^n- 

PF.\ f\r r.\<i.\rvHiKt-:--T /i^ itJ-imtREMT+TrvK.. » 

vi'jfm' rrprr ii-n"4' wilh AchtWLikr'p Eptthikul IJjiii. 
iTV Ht'^F^Ti:, ,l<|^Lli^f^.1 limA Htfiih And jnpbuf^iS'L 
TtdUt^k, l'<^rj<]<'t'l Adv^UlJIf Ajttnrr. AdclAl4bi, 

IjfkjTijUKaI'PIk: Pt^r^llflliltN [i4r~ei«ij£ ^o-jj 
4i|iriiiBfi "Enr mrc^TTK' kiipti Prm^ tiunU, Kigi|f.>(, 

PfiUHlNt;,- '0#p. UacliLaut ppntdj fm- ibl]> M*^ 
4^i'4', JCriHlipiv. E' p., Mmtil, Jilnif'Pt. ftult gyDKUT ML'XTnPjlL LUL'SiClli. 

LirliL Itriwium. «il llic Hfilihir HuDidpftl CcHwil, 

.l]-pLii m Kini ir,n"l he mpiSa nn fOTIDI tlut ItU-? l)a 
. ll i\ iii» 1'nimi HK,i1. fi^'iln^y, bHWHB V pad. 1" p.m, 
diklv unul Uie idth iftfUnt, hh lonn |]vb ara i^Itpd 3 JDtilcf AHbtant HccVleiLE EntlWilt J(J 

rrF pMjliul tlih Luttubrtitip^, 

4 EirTiirhnE*(| ttiiiW}bti«k AtLai^ll« tt «B 1 

ikj-. 

d K,mp*fj«ir«d flvltclibovd ALeaduti^ tt At | 

day. 

1 r.^;HYrrnnnl HnJr» I-'-'M^eIDA, pt Ifta |ipr ifpJT, 
I J-.i|4rn>3tL>Kt M<;lcj Klntriuv), at j4b WT llv 

0 AriiTntlcnt m J(£l3 tW ' ' '- 

tuHitm to —ii-'^ *■ 
ApfUcuij^l tn^.J^fefi' 

^IW^ tjIlL" (l| .Ul|B'.^'t(L„._. . iS-r-^- ™"n— H 

rrnjif Hpint^SbtU^'^^pgOj^', fit 
t^jninrm." 
T.WTI 11*11, 

f^viinn', IHh Jubr, tan ^ifkr IWL 

BmirtwB^ Dpn-knn, !kT VuA-pL TF.H TipwHtt.' Noiip^ ti ^niw, hA*,, «'ji«i oaBtaii< ■tAfi, Htaip fltf[»prkHi.-e_li l]! . . _^ 
rnAlliOU«:!^,^'lrHr1w~TM4 » 
J. i]PT rv^iP, ciffsUiiL BJptlifpU. Ajlr flH ^ 
UAlll>&EAdElili:-V«Mc4i iR^TAifll tif 

JU gjj:^fidr«t,_['ht;r- 

-L tit Dovatry, Aff 1^ J 

ra^hhw. Pt*plMt FipH^Virilwtli|U U,P'ip*tth. 4^:iloL'd-«, UHd ta ai^ftf liiiipi WANTED, p gu,^ 
_ A. <J<inljHa jDd _ . Km^MMt K*wcPitl a, 

I^V p'r^'r'fal.Nt^ HA^iUr-tf 4Hhiii.*wm 1 

lELir tulpjr. 

Applr n. B A.TTR. Unlitd. Kftvim, \\) ASTiJyfimMji yii'NV^iir>tk.ti hiI] uiu I A~fM, 
f f aAit-bBiT««iuui«thiyBiul]onivt1ii irnpnunmt Ajip]j 
Jki 'OaJocd-tlMt 

_l^4nllpkn> 

\VrA*TU/. itJili^AMKiDi mail A4jXK1^ "-Itir oL 

*T TpikiDf MKbitm miui nwrtrtrii Sn^lm, rvufttrr 
uBiv. Faif ppfticulpi^lkplSinatitt flaatciAl Minphy Lm. 
Til Pitt Htrwt. rttdp^T 

W'AMTD/ unui, CaH>il4i MAFf, |c4lt iTtw ■dTI, 
l[LhLJhppIn.|ti;iap ^ll] |>| rhL>uiii,E], Jjrtfniabdl pi^- 
LL4IL Hulp Piiuncncr, muImtj r.'^i , rlr.. Id 

ClitP, lUnlj fWllri 

WA.Vlt:|j;, Vf."l*dy, wirlj ,1 \l,.,t. kiMWlnftc' uE th4 
^vrpkEiw? iipicl llovlfflrllifiic hgilpi^ f^i,. wnjifi 
Id n>mp, IjjhiJ. Uiiiit hiLv« (Ir^i-r luiip rc^i. itu| lown trn, 

\VASrjiD, BCrf^ rtfiiiiit* TiSA' lll£HlE6ENTAtn*E; 

FiiiKibML anl^-. Api|iJv, vtltt 60<lHlA uilnMAL tti 
V\S^,^\>1, lErml.f ^Prtl.r, Ull£t£3ff<&, ' 

U 'ANTED, CAWAJKi-JtH, two « Utfb. n^r^h^^i* 
KiHt, fLiM pidrn, [^11 pjntmMtlnllr 

_ _ -tilEPt Htnld CM OP. 

n^Jl^^i \0U WAKT « (irw'^AMit niMnW W a1 
• T d^. iiMi pri nnnlb wil] pwdhtfT w rm 

iMdjn^ I^WITpbtB lllrhM^lu Tllhll. iM HlWlftH ol 

L'hSlI URDKR Cr^ibl, U 7wd£lt:^AM- 
_ MOVWA*. n pitt-iirtftiWifl.FrJOl 

pnw* etnt W'ltk. nod dPlJPfrv irfJUHdA 
Jk|4l|- Bilik KpinvriarptTtim, 

P*ipqf DiiPt, 

ttTAittiD.mm'brirarkltiAM, «■ Wh^ih^vwtilT 

IT «nlW«Hldp WMt^ta^lHM^DHlk^AfE 

Ajgl^^JjjJ*.!^ Ill r^rfl llll-^^ nteMJ, - >'lBli, wtaufr bft^itaMilem ■» in ftpothv pari, 
tiiM (T|wilBff bt jftuug UHi loal eSBBBTial 

nliUifLkSi, pvfpPMl 14 invait KKO fh th* hulrp^. 
whk-li 1* ■ llKvoofHIy aHftd, and rapddlr-uupliir 

A MclEftble ppJiLluiai -miU ha ginii rtul^ at Sfiotf 
Rrpiu-b, wluTP bp wt,i cwiwL thfl iponpy It* 
■D^ whliU at «tl iLtM* If* UiowatfUr Hennd. 
wnHLy |.-ir iTM. .^iPh pri.LAaA praAUi w^trfa ir* 

;r>iinir nun nf mwrn and pnbdL^ wiLh otfe 
Pirr qLi>lifl(3j.l^iiu, Afiplr. rivinv full ppipqpu: 
Un, tU(i^ will iH tTAicd alm£^lamaf ^ U Lu pv.4i.iwip. -wAfd iBlr, A, Ni ~ fcruUjrtiUlbL!> lrm^MU>WwBpiMWaiK) , 

t7m:<UB«HpFii„lt4b miifte>k tl, 11^ hi, AEMr»3 \^f>fSiJ lalv lA'jiiti l^^iui nrwHBlciiir p+nTi 
i pLMlkT , 1.1 nYmn. \ ki v.-.iir, i^]('«4,_ nulwkh Jllll. 

YA'n:r>' M^jtl-u Wj^hJi^ K':lTar4, Tn<h n^VIni:' rwiil|n<L 
^jt pri il^T. rjrr.i-iTi, ivr ,-:J; BurUl^JiPlu-it, HTdn-^. 
-Vj-UUtiU I.i,(ly, HLMDliiB Hr>d.ll]l«t, wutM t« tom ^j,pj-Kiiiimpfci aiHifHBtypiaj ■, X ^ C, CdLIt^, a EUsdMlME., n. UonlH-n, 

't^l' A V]-. LJ.KR^TTiaLpd, Eil.,iiEiTr, iWlip^oti iLuiEktcriiu* 
JL i^liWi.i u,^ipbl» hwir, J MTi , Vinp_. B»m|d. 

^pbA~i'T,'iuj.h:.u. ii-d .MtiiinitJbM-'^'pXFbi^.p^ Wil'. 

J.^ipai, yrEiNdr hr«r .JoiFi , |<- «). t., bnii, KlB^r-L 

hBci7 e^taniM'iim uody, Pn«paritrr B«U Hm, 
rnRAl~KLLKR3. JlpfiUI (Pi-Tw, t^perlDOMdi Han at^. 
X JI«ItHf.^^ M. " ■ ■ ' " XmriL" EJEAHfls. I'twwn.i 

□liiI4M* f^hLJ«H><, M---<iT.p1 

1JA1eTS1:U. witl* .iLNUt l4» illf!flU, K-.jilfH Lm pfnitid qiti] JlrtAl UfHrUi, - AlM 
. Jlk'jTiuLi4||_ Vi'irii unii ppint hiui- Hvand^-. H-rmtd. j J. i^ndrn-^. 

1>til^^^i^'T. BliV nupEn'il.. W PliMn, >riU l|>c- k« utkl Ir* i >1TLtt l^jU -hi^l 
»piip(^?i-ir. S< ■ffcnilr™*ti-»3, 

l>,ir>i^. Vi",inW,"jlUri^flVKIl phn UjHnjpjilr 
irt^iptiifN rlnlrci »ink .I|||iIt IniH UtPFm*tni(. titi'n WS ^■[ Tr-llt ^-i 
A l.i.r,, f>lr.^^. >N. 

I>AlM7fi:HH3LlT* n-^i 
»|tll iJOlVi 
tifl Jltimt '-II 
TVnliA. 1.1 J, Mjii, HlTPlll, I l,U' k|\Tj, 1,-rTiFnriii;, B,,:t 1 3I|LiV^^J^(}V■ 

l||{(mlll]LArLn . - t'LlM^'-* I.Am^ ifTKRATolk. iniflM. 
fur t^jj^ltj- HfTMUn. t.y li^tljir, 

il.ilILLR Phi muSi: rnnp., Ltd., 

^-1 OyOf^E^ ptrrpf, 

1' JAAfltlUlCiBLP in i»T«rhL~Mt^'iii^l''AsmrHppiHl 
f pLuila. M M Mfellahlb tta ftUJtfebic fflfiUmu with aOlt ; 
|tEL7i^nb MPkly flmd by amafttiKtiEa. :^£Jtgibta, 

T>AlfTAL Tt'ITi^^^'lTTftlf IhiPlniH ui4 Tc^lnil'^ sub- 
X^^JhijA _ ''KoiUftJKlwIjr^' irpt iHwL^ Ktyrt Rod 
HUB, jcvd mlHipLMi tirty. illh utd iwdlMlf. ' 

"rt'i ^ AH, :te»itfi , 

p rm wut untM»v ftt oiiiitH rkihwfc^<i*Hfi* ' ' SutM-ftinA ~ ' " 

thb AVtBlfv -far iHuire _ 
" - to ttft J ^j'Mj. Vrjl ipvj T'uiihfr PDi3 Prnf^' 
■1 Bi^.«i, 11 iojI IJ, 

WTgm Htyjilr,^. — ' ■- - ■' — TCArHl^a.Jlrfalil Dfil4^ ■ Iinwd Ifl rwlmr «ivlnB pirn^iTP, I-p^k, d 
>Wftit** *P.. mi ijwf , :Wh^ WI| f^^ NtiWIH^ W '. ■ 

rwwi~^ wwffiNCAtrrso ^ ii 
A Mi, nfa r^^nvid 

■UKllil iwlodiag wuuU li «Tay (fini. 

limnsroaD ud niincANflo.s. 
rpo ttrnira iVKCL.'i>Aiv«i,T>4 ctn^tttec sua. 
1 hftHm n jHiH'* upHiiiHw to •WM tU*", 4ih| 
r^ldl aliiw, liowl hi$% wt*fnpn«^ ■M».nihp mui«- 
ir^'p HtiiVftt* iri viBBpatuv]r# inmw PhDIuh a« 

J. H. Em CD , F^Ol, W iml^. 

Wmdtif hn iKrt lomi, i RJSUtniTfT AWiITaHT 
ILKtfren, pw^iqir. HuE.hiDatl's Mxl ftfmlplnf in 
ppAjar Cidv«fai1r Eran^ ruwluil^ ftl«, If fuwlblti 
JU^oi. OafmAa^ ud IdiLo. lt}ifpb< p " rp- rAXBNTB AW CUAAHUNaL itv«!.M«}i WiUW, ^i^t tlip KkiviJ vr Jw hlitnwi r.| 
■If^Ky, ^ Itl Vet ht \riln: In LbFindtacp po 

Klaifh cr w Pitrl 4nr lurU c4vreiv{, ilttucfi in Suawx- 
'^Hih-y , bain* A^lDCiwnt Six \J Bt^-iinf. ?H^f 
iMl ui'Ai ppri I'lF »hkr1i land hint Lokt'i 
tailMk k pm-^nl, «ii,E to prurddA ftrf iht iptillfiarlrn 

jf UUi UttU«dp lAmnt. 

. BEHM ABCHUjLLL UJAJLETp -VrtmcK ll IwnA^ rhn tlut Ap|iMn>tl«i k 
trndnl t4 ^ nbufi by tbp fltAKUlVa cnHHTir. 

ti:k Ul' TiCE srmo f* nra CEttJitCH fi** eno- 

LAM), in ^ Vtatmt ^ l^nbfTi In tkt acat^ of tir* 
ftnirfb Wtl^ ifl Ibe E1yiii>^ dT Mid DloA*, 
lla n^it IhiilaB, tdt Ip^r* bi lotrnduni mn Ardtauu 
Eli *fuElMiri*f ll« ■Hftllns wLUi CCKaln HUBt^a pit- 
fjilnlH to tb* Old fHf^birj^ Hiuia] tjrnamjy uJ ta pn^ 
hr jhg Jtpfm^l^tlini Af ita aBaiul luL-me deriv- OwitiM iBiPEMtii niid br Mtadu ABEL 
BlAIlff[>*Cl^^ t pin-ftP.in wid iJi 6A.^>pptMt, dMj ri fte h-<t, iTtVl 
'pi'kK futM tilt WH |iLM,aBP bulFta wwift 

I. and il ip. Thp EltylTtC TaUmhp Tl. .fMApfi..^. 

ljXH:S"";^f'Al[t!liet^-tlT iiirtrl'p Pun aod ItaU. 
I> (liHnii^M3p,_'r.._r"l?i3 N'mtIiipiti : Wnfk p. Alr iJria, 
i^Tklifl*fAT PlAM*J.-Wri;S-3.«i<f KUVBtJt, Ifflj — HOMU AMD VIMICLK 

C CMUiitwd from ^ac* iitj 

F^:!5£Sg5t MSI— 

A^QE lU-m^ k'lirt^ rill, vlf i HWi vflHt P99'imJtt'mMli.vm, ]'.''iL.iiii un^T. 1,^1* 

LAW ■ 
bo J .. , — [Mii«ri»i tuus, urdia. 

I I uH:i£. nFHt, lm,, u iiw^ tu ni i' uin^MiiS. 

SuVi.uL UfWi.-HalUVn 111,-Ki. iinkni^nm 

rl^l^M nt'Ubk nam*^ Uitni 

Otll;fr " 
Jlin. 

A fAdj riirfMliMl. ftbi bout nKCHlftL Tiuhtr 

KnpM( And .M* lb bfr ^ fBttM-m' r^llUikv Urijivn Had HeMA^ ttMJ^*-"^ 

...... tit mff., i±*mj,,_ *Hi fcl1i-»l.. tWi - 

WAiiiJiMijeTrf:, Nlc*, iiptvcr.. MntWr w~ 
jritp,_liiHhert a_rnpj'|i_|/Htti.fy, C'liyif '1 Jff , , 

PWfflTV bfwi mtJ. hritf qt^isff'sulkj, arHU* 
Ak|v,-rTtt(L IhJlfft mH IH tci H lind^ iSma, A) 
Vr*, hjjl bwpip pThl p^'fiLpf, at tvittOU BrlrtL IP 
cliTir, I .inl n ehL HOHTOyd tdachw^it- 
■rainiitii T^.D^j lytifjpiiiTii. Lily - ■ 

Pitt- - ' 1 B«lJ)*yiltfc.e4ifcT1llil- ilifar, l>u.HU*«_ 

ii» TUftam KU ll iM » lid. •grlii ai U> ludilnl 

uuvcl plnn at EASY PimC'iiAItE bwT Uadlmff! _ 

' " '" " — - .... J DAVIH, 

irnilpr.iir*:n'mfj-, 
ABbb. *llli (XiiiLPH rJ n-rrri'nih'i Ifr 
PAWTfNRXr.lsT. llnruliJ Ofllr-. 

tolcKFN, I'nipiKpd -.v^wn-nsn vr\\^ onviv 

Jtii, nu.iHisik', III., \L^-, ^..^-^unri-ltj 

Cun-.i |.L- 11. t|,|, |!i.|5„| u.Hr.L.i^ M^TBi.ii r. lii- iKitl 

■ilikijul rlir fcid i\f ilnuci, cl^i, T1» larrnWr rail ha 
■fcn. KiNl iwirplw trnpi 
ABTWIL:* P, [lri>f> rm (ll lHiiM)ft*rt EiUi^bt Hh Lt-m.kr'kDd fiAhIi, 
"Jl^llP I'*" iMrti'-ilrmi And nal»'.i(W*. 

fmt fliUTUUt uiPEJUAL iioupsiirniA, >pp«naptnt, 
&Jii^._ AtmnAttonR m t>Tttwl Ibr Ite Dl un- 

iTvj^R IV iriii uvj^visu A3ri> lOKniiimMjm. ixf 

In ihr Ifftl^enktr ol lUluim. 
Haluv i:jW |Wf unim AHofartBUI tor flvi 
WUtloDa invL ba imM dV tha Htvktnr 
Uhabtli-il. fu'i^^, l4w'l^ f^K^f, Rf^FflI'ki:]4('l^.'wb]h jroiiiht, Nan]i 
J-* inl Bflr. phout p^i. A, X.. 
1~|lti;ilHaVN1! tw IftSfth H)M 3JM, * Lo Tw*™*. 

pbttiit: jHh\ rt^l^^tm Arrlvpl, Ut-r^l-.^. _^ . 

T3JU.arUeflS;^T"wllt dtt*Vt~ix^ l-i I'-^v^Wt value 

JlW.e^.]ibiim i'ritL, r™*t. oiwr, u'^-^i r,i>. 

BMrWOWt'JBl^IN^j/w VlHrlii -W:4F,1i.i5 L.i Piir 
tkiae^ .cpTTAUB, wLui roi if -"I. ■■rtr--i 

U«>ll *U4 Jjt^ AH pulli-iiLir. -IL.I L.vifi-: I'J 
LfMli l»HB»wrii4Mtd hiniflL. 

tiiLI partl-nilin t4 A. rPPBT^ » 
iDsmTHriaH^ blihpv V)4t«» Ih*'^*!**- , 

liwu FiiircHSbiirjaiv^]!; MuaiEa, iMi, •bout J^i^jltJl^il^*ilt Jrcrtd pk<p n > . ; TJi»i^U)^K r«il(i<BU ilHl Md^ mKl^ L^HHtviiT - 

-^riTTrtlrtWi* fc n't™ -:'" "l'l™ill. P-T - - ' 

A ;i|wtiiinil>, •» Itunute A(1'.»W»:55»^ 

1 1' iC vic.iunii-Bt N, 
fjtnlili«d ImlL^iti^ ini . 

i.lMI., 1.01 ^IL. ADil Uvnrj ji[t(4 iLilhajlLK. ' 
I, f-iH) ■ ""[I, -RESl]£}fTUti LllAU in J nlj in. i't»|]ltaLi, ll. A., ail ^i^-iji ij3 ?ii'*[iiMfi-rJ,_ aivilft for tort*. I 
Ml bfrti n TiPHbv nonpt ^lamaau, uid ftttaal ta 

felt Vi^CTTUR dttai]» 

ahcjplij Ll lluurti' fall (oiptj' Wp HfHTV 
[ntptpi] J brFDrp3iPiid. 

UftT nifudH fyatsB nfTntfeamprtinilfir A A 1» * 

NdHvU-^M-i, 
A IbxCp bUilPL^nif lurtii 
f«ikBC tth« bcpkitliul tur^.i 

A. ]i! J* CilMlliMs^t JM.*"^*- , 

T»AB^ &«iii"»*. sii r:5v'id^i, i*- ^ 

JA , i.>i5, Lidv, f*i*l liU:*, d., r»-_ 

AlHU'Hi.h J''jni, iirfnpint, tm fltlm** (ifc iwtWT 
1.1 l'™4*^-, ltui|?rt^._ „ 

■ Hrrp H.^imlt. biipnD a jpntldm™ « 

Inrl W il*j*»Urr'ril. Tr!,, ttir >siti»ta-pt. _ 
UrOtUJCi^-'-QiBiiA l»mil k-r LiLtaiEit^ uiph with prl- 

JIL vftta ■ *wiiLiTi -^rrfcj' ""-^ "^'^ — 

AiABdE VKni/ikp]. it^iii, i t'"' 

kit, l.'liwi Hrtiw. 317 Uklie-nJi nr. UrlSr-rd. 
™ LKrra Kiimiiittt HihsiV Pjnpprtf A^*JllHtBill ri^o'ir V»hiPt(P», 

TflapV*!-, fw4 _ _ J^T^MlHp*^.^Etp, a^r.a, 

■n«prtF aad Pbvw bpI ntarn itt 4 vM-* w 
«wu- lfaMM*la«lpAtu 

Pom inijfif-W>i *is sr:, ^ . . 

aikd DliDi b N lI « Mbad Mibuii, abont fioa I uurSEtauiM. 
pAd baiaUiup, maJt liiifciiprpr. phiuL AluOu. 

IIH Pitt-ptfPrt. '^r.^-^^l— 

rihHrt^j cwd (»l4m^_B|i9rflr,_llB»?di,^^__ i» tWbwfili-a. 

IJAAJIAHATTA ^ LAME C^VK ll11T:il«.-r l^t* a 
J. aurchater Inr ffimttt t^Ritwt Ri^^lURNtf,^ UP 
lj fJfuL V^dofp plaMn auLitiiuiiiHU wllii 

V. h. B>rgwiiAUH. ij? jcuf^inrt. 
JkHd PHrtkfekam LA Adnniitit, •jgpi.^jtafi'iiyia nrwt. 

PvUb, OM. Cfen to JiOUb riwvUtit |Q>d ivtonw. 
ft, B, EifBT^ffrnNT:, iiwriu-irtpetL 

"cr*>^tjfl^inrT7«i-iitri»riiuir i^r=:i-n.. li a i^up^ 

fVaJmit^r nioiH, piorf lai r>n Pi lEtadttirlt P U 

81fAt4^ ^] ttlfaM OKFiCH nmc< citf. 
WtZ:, J_ U» HpTftld. 

> it***. 3 iBiit — ^ ^TACE [4 F r"B» tBd all c-A^ up t . . . , .. ilKrtrt ^ [ rrAT(i>i[n.n,— a bum- ii>r a <^jT- 

»^ TUlt IIUJCE It StlftLbltelil uc ilur»'4.'iif, a H.r T 

STtH TOS pad atWf , Sur itii^r >lill, 

SiAUfi " ' inii " " Biiuwy, 

i-&f*ERTT AnHNTpl, 
n Uotm-ATrtL (prar iC^adlk^fArli-fitmtli, 
UNIlEHTAKK CII:NRR\[, VA N .ItlUMlL^T Ovr luttj BnpFriaf N^ ■! ]] U HprF[r<n3>la in Tou, 
VLTV. nail fblta^ HAt«l t^LUd, iLkpU ^p4ftiK, 

nTAffSt^ *tw <a UaX m ilA 1W[, ^>ih tiwd 
TT_ aa|i \%_ chpn^ A. Doaptr-ri,, italfrlau, 

WAVTEDi, Cbtt., t afiTTud. "wilhlii ]4> ltkit>« 
E^P.a ^'.AV tl. Cal\^ Vkuny-it, HlLttnnl ft, 
^a:S-![Ti>, iiiF'jp L>iiifq at HtHM^ 1^"^ IMF laU' 
'iviir, Kidtiuc L«HV P^Om llftj-ftiarlwt^ —iwibat, 11t)U3J, 

lihJicd ILrdnHjiti, »iii4 J^'!.'' lutlr )c(IUM,«*l]Amil^Aai 

i:.i\.tra'Vo-.' . 

t'uT- - *l Pi 
3irt^t raiPlDf . nil, priT. fftpiilTi 

li, ii^p^D_r^ 

LL., Li> a 
COUNTRT RESOfilSi 

i:r(lj lldLi^-, >k cnO^'i'EClt I'aLla,' aup. Avc^ 
■i'li, V'l-i. ^4., Dl. vn. Jill. hV^ LV^k^ 
-(^Il|i IJi.iL 'I., Th.^,L|..|,| ll^ri L'lurmiii^ 

'■' ■■■il'T l-'iriP, H.,in-.. fyf.-imj, 

illH. i:i-. I I'lUN. ....-lll.llJ. Ullll.llL lUll^ U^iiMi. 

JJJ, «i'kkli:.XTII. SriLp'ri Eur Uilth, l-iljr.. .!l.l>*i.h«, Al* ><ut« Urn-., «l4ntWf^n4| 

U^tTi .tplLu,H~|l|<4^'lii,^»,4^ ^. wiaUT (vB« n# 

im, H mink ruu, itVni'j ■■; 

rjBAhTV».>fr, «, »-,-,lUI™--Sl.lT. nuOJt, (J ;i 'm 

LlluJK l-nni Huull, lnihlB'd, ■noO, l»(f!lli fflj. / lUi*U. ■ »n™iii.»J.I-t«i .ji„ UKQ,, Uii ll.*- 
I'lduwuv iJ, sumi.ur 11.11. ^, i ^ASHi"^ ' 

E\1«A =■!. D**™' 

ur lK*,dKr.. ULl Huil Il-h-bi. EDHiurt-fiL , V I. '-. rj IIli.., i tm\ 

1 ' liii k, .Urlid Inim. 
i luiLt fTHii aiurslu 

ill im Mnh AjIumT 

IV4liff. njclpDopil. , L*nuJi"JHj'° ** r.furt. mh*y HI i.i^r, w tit., 
nnrr IML'. Iwi lluLt*Trow-.i. L'riy*JH. 

t»LE.u(. nmfnrulilF 80iH0 ud IflMHSn. I n«l«,. 
/ PUT Eninr IVJiam, K'mm^ii'jn P-U. 

rui,., pluK>. IT.. WJlLlBp. 
ruittllur-Hl. I1«<H«. 

Apnn BCHM. ili-> uolor- 
ikw ^JL. ^ at pQWliafcH, toilmi* 

vv im Jim, ll rw - a H., IM I Hiii < TiMHJ-iv 
■wa.,iJiwlT«,i4»d'ii-u ur t UJ— , i«*l.fd br^<iF?jW^<^ III ^iplitT^t. FVin^in , 
l ^tt'i t* P»> p» riia^BT iifc> ^ 
tpnnrplup. MllwT^ — ^ V3r lit™fc_ofl^iE«^*||*rrtB..[TlPi.ti.^t^^ 

(HjJUF, JhiPfdatidL IMiibdF birt hii«BlW*Ot I wa |«U*- 
> DM.dwnaBH^aEP.UHl'.rFt-lar-riaMPit]. 

SUNTiVBAhlC. liT™dp*r"'BiJ',eB»fiiit»Wahi»^. W- 
«BT ruiwkbHftn'k' _„ 

jriii^jjS-'i^ii^ ip j^^wp.u-i;t lipid ut. HmKaf 

A br^H QptaUat.tutit_i!Wbu 

BAUb «1K>HH L, LJ J,kBI 
nuuHUarfJfdiliUrilwMBl, _ 
"ft tlilA fnAJrli,' ?V iLuim-fti Wjaifera--ia»iT — ■^■ipn 

A ri^r AixjijMliu I lA HON . ' ■*- 

'a t »' B^MpJwpJfi NBp*i«p-l."Bi™iKl1r P-^k--tl«n HUM tWiuir UUtJW_VArAhT. 

VAl ANCltS. OnS^tMMMiiii 

A~jUuiL.arji|iniD£l)| 
_ rJIwEr, BknL 
tdiukfi, milk. p —n. 0| i imtTuiuj. BiauaUh *My. AEAiB^:r~^ IWEli^tkii*i ^- ...... . -t^^n _i^tHi.;kltuir._ll 

tC*tiijpiba. 

1*. tmui ■Mfi3&t>-. _Ut«, MEiiBih, 

KAjuoiiaA,--yAj*ijijK4L iiul'nt^ili*! f»f~Lii; 

FrktefalFhimNM id'ElJklt^liH 1^1. ilfF. 

KATOUIBA.-<M)r<k^f LMiuj, ud l:pL 

kiptitMf Au?*._M!l Vaim.) J^iito. twu. tj Lci iT^AioQiau: - « '^ATOOHllA. ' OOTlT.f t«bl Ufel^t 
TX7AHTfel[\ OGflTAOEi. 
TT Heqic,, atft, to Dl C hLkh, fWO |ufB, tn C Fa ffcncB. «l -rm^ F^, 

rpiS-J'iil}. i'-uffr'Aatr -rtt 'ljuKlH h^'naE, t J. 
TT liliaw, ■WrtfillpJi/, h.LJ 

Wji>iTt:E>/ pbijLit 30' A1.'HI-:tk,~ bw tiydb^'ailtabla 
fur [I, CftmL T. L. VIILir, Oxf(v4-«t fn«t'efif% 
VlfAT^T^D lo bxr^unav^ tWft. ILDtue, ajuUzrti LLue, 
Tl fcir cite in rit^i tH- Jl Ifecrkp iKm^!, IJ >^iEd. 
fTTlKfRO ■lD~taA^~1l'ii(«J^fraDtAKr li^tjrfpim. l>pr- 
TT Ucul«i (Jlnlro, TiJhi feT,k baiiiiKia. T., m |iul. 

T* ;14Btlttil ■,, IMF Inc TVrtt* t« H. J^., Ifrrild 

WAHTEC'U 'roAWr. nr. Bdrk'rnb., Ai)aui4lai« 
_ w IfiniKirv, mph- i*<^nirtlL ^-H I KEiit-n, 

WANliD, Pttm. {^3>TT.AGB, EtftHiab>, July, m 

.1a«p, Siimite pboUL 
Kkml, SJ lui^ Arp. 
ft Bd, njtvi^fp fur 
y STol j>iA PItMt WANTKFP, Hoficli Vvt^ J»m 
3fw H ei. u^rt Ml. i^f.., J. 

W'AS^T^.i;A-ll^tad^TkK,~i 
ftlaBtDfr l^tiw T. Tafiia .. 'ft*i,\ _ WTaS L'Kh, >unil««vd~il^pK4iT{>)npc^atii 
tT W, 3^i]«,.«irre1, nitiLi ANUt>tuUi^T, Iti-Li^Jt, aUhUVv 

atlBad,inlfenaaardlpu^ uf Sipdaar 

_ S*Ajjr. AtpvOBiP.FftfnaiattB. 

^ ■ a T. » V « U P D ■ "a 

lEjlNfim iWCIr^ tn Ut iBd for Ua, 
Kflkta CinUrfML 
A «.%A»:y Ahn qqv, 

ttULg A twH a^^ Pu—r BlU. IJT J14I4< m'.rritl44i'Hat, iL^b^ lU^; .«*«i4 »t 
T>mfK^^tj^n«ri«'^N'.iN|^:i>f>4*^i Mrf.^ 
Xb tp^ri «ptto**l._;» — 

AT.*t S*af*nJ, h*nli 

Nl3L4ftUn. >i. 
tlBttl^ Hill I vd. L,._ v. Anfb. JfktlTd Ajmiti Kt^iltaod, AoBbHt T^mk Uti» Hart* art* pr^i TV'fXvm^ w.i^m^ia c6ni£t£,~'< _ _ 

ftAd 0^ t^ti^ I roMftM. «t*a. lo iMOL 
UlIKLN. (m'>H-«tr>A^_p4tdl JEttlOiAC 

iriijiMrfl -1 i'i'>, Uiiba. ¥S. pNrilfT«J. 

_ Aml'dB^ Girb* Po*l'*¥ffli^, 

WA^NTUEJ i<) K<nt, hr aoitaf^ ybin, KAItll ^Foaltrr^ 
Ckuo', ^rufauril, nr EDko^fO, v|ib knv«fllqirir, uop. OMHl«nublk* Ivaom JC^N) lA 

. HUffli DLTy a iiJ. OOL. H_tairtarrtH^ 

WVTf.D (0 Pttl^Vli;, ^ NOETEI SHOiE LflR 

Acid tiiii Hrt^nNm mt oyer, 

pi,^OH PP»T and CO, 

, _ 413 ^«nfv-ptnHt, tliatawiMdl, *nA 

WA3mO tl) fLIBiLllABi:. i,n Vtiih-n" fltfOlm 

CASH SOYEU ^AlTrSiJ. v.ilk. 
_a3_ fie'/T^-tifm, ■LlimEwyid._ari TTfrn^^, 
Botiri, 

A'Ahirnn? nr CLEBfi l-QISTT, 

AAlFTETJi to PAMtAUATTA— » 
JfrAJtJiClllE-? TV)am, ^ lo fii iimmo* tor wrti-witrMkAc^ rnrf iMUw 

KATAL AHD XHITAVT HOTKtti 

fjtib^ liLROIinMlT^KB.wr scdttibi luruH, 

A" ^»MH'*«]Ba». Wft JuBn» IKl. - BpciU4a af« DW 
hi**f far lOt Y^fUMU JtM^intn}, AhU^ ftJ-iLx tfi ah orii 

li**^ j*afSSrttJa iiftijt ^^*^^[f|[^'fcS^' 

VAC A?(t:T ttie .t/ttt la-m^- KLltliAW 
lllE i%nii*) ^\ ul Tinfl 
fc'jrwlcJv-oliamL' rt^ liuu 

LEITftA, IhH Hamtainji.- 
lo - - f'Fiij LiUha lX^^V'rfict-<trtti,_ t>tpa* ^DtaL 

J:a wirii L>F wiLlwMit tKiDFiL HodBiBilftt- ^ I 

\\< \ \T^ Lh'j minuia Hum L*m>^ MiJ] - r JIdj IVjtt . 11 C^arrtftJcvr ciftlj, Nuaa. LtMn, 'Ctint ard 
T tlli.L--^. (.■-■LL, 5 niLM., ^Ll.,, tidlh, riftDO-, cVMT 
iy. rji.' .. m. hU,^ .lrliL.4. lJI Tkidor ,jfl.^ LL t-Pb 

n^il lJ«ltL iriUilp PUT f*at>t iJ 

IkuitJkiB HtHlA b. T. UfliaDT, ]hr«rr»N'lur. iLuom, P1II1 IfM'.. Fii^odD. iLY^a.. P-U, 

J i ^yw-ilml, Gl*hii Poknl. 

HAS lit," ' \/Lh L 'iH i.u'Li h i H 1^ lwr*4. -BAt 
CHiN'T nuoHn, vipw 4 

» SliDP|« faon boat. 

T«4«plinDD, liti. MULOUA, kavMvlle poi 
,.. ^.^..^^ -™n, fPaa, lUPLiiiLiiii jp.-ca T>ffftb PCHlVT - Airnlihrtd or VaAinltfa4~ 
JT tiijprd opiional- w; Vlt-t*- 

D''e'li;KRT.— Ihiard HcbL., . . 

r^cMJit iH'»|> /iiro. Jl 1 HHir ;J H 
riU#^iilL3j. JkLAtiOjAV-^TuESik~KHl^ . 
\ 'ttaailPiiftPlT^Hi'^"T|rt Boitairf B^jOIUh «rtr»l 

LpvuHrallv Htwbpl, " " ^ — " 

4Bi!ita*, Trl^^HiBiL 41 ^ 

r'u'lK^M'^AitLfa BoHlfrBi' < 
jfV r-wppp, turn, il Tr*l p|gPT-w^ Titary 

HAK(a.vi~ILiallntant,— sp|>rl-iyr' .A B l« pQUKbw BmtI- ' F^mi 
Mjt^jiTj, )rt bn^ku pjf, *iip-. ,Aei 
Bilk. Inill. UL ^1^ 

lidlBia, iMhilM* fiw. ^uuHftf, hUFP bme^taT 

nrHl^ ~ ' irua«L^-ctH)f, acci>u,. Mtk, cJIaI paiiKKiitwrr'M]£Dia:^»,j 

fr/>Lpfii>; 
4VAH, PH 
iv, lUJkliij |l>^4b Ili^iT. t*^iiNTii.j ALivnL, 
HUI4 maMD, rtijinir, ilrii' . pii-x^iLnr 

^JUiSlIX EOP^ tJh. kmrl'l'.. .y^-i. |.|,^■l,|, 

. Pit twits ,'^^B|i!BhiJlJ U||.!,.T Itmri, ihatft, 
iqf, lUJkliii'. nil IpqhirN. M.;' ,P WUHanA, iKti.jb 
C«riUNGWOl|>:i,-.|>Hinliti,rd in! k u&luru^ fUtilllS 

10 Let pt Hprinp«»d. T r, italtSTipSfflS 

UPRUh'^TrOOri,— ijDK^'A nnOTO - j>jfJ wjrit 1^ 
O vSiltiiM, t-rt. Hn, JUitiiTLjt r>[iWi liuuilf, t*Tp-JF»'»*-i«»r if'«i I 

■DPnlhlr. Atafjj- V^klla. Prtk_J>bt.uan. 

|>AC:U KLAJH baTiav tT*H. b*W 1*1 UlUiA i E nut, tUI Afplf |ri ||fa, E. US HUTU 

p \^ Aw«a.fH^*j*iii>iP-pi^.^-^a>f-''"»>- t*r.n*T-3d. mtMiya^jriih rbtiif, a HTTn to' 

IJ HiiLrt,riw_^.-kiirh™, hi-*t4-'. ^- "''^^r'-'"' r^-l^t'.*': Vl^^^V H uV.'-lIralW' or, -iS^mrWi 
JJ K-Vwhe Lpfly, -W- aii. Iul., B.nMntnl.. Vff, 1 T u^f., Imt, Tt^A. W^Bonlrr 

rE. k. I r^i^^. ^^g^i^^^lWr,, 3 

A.m.' J. I 'toni^, mi. l^l^ Hrt'f'/'lLLnk. r tagn_ -**q>i 
i\ fP<-r e""^ ubla, Bkod, 
-IJ^nTiI^ El4.>d^ijinp. lunflf, dskibli 
i^i»_ Hi I in,f . , jKiiiB. I Ii-JculPb 

_JLA£l7llnmUl rifia^ "itt^ Ojibun. 

fhniadt, hp ftouf two Eap., 

■y^Al'.iSLTiiS kM liPirdiaifc tmna niwkiat*. rii*p_tti , 'I li M ^ C«T7, anp. >jdwanl-«l, IIiMU'«ni. 

A,^— mwlilmrlipl t.lkFh,3at IIilU^t^, mtik tur, h 4t4 
|}. JtiM-m, «-itJk <<r wlllmtL {illPAitH iPla ll . r a» 

ilL :«ip.''. jninrta IL^n^, b^l. puij 4iv«ln luuiaL _ 
VAUAMUIKU. fil iTW iiV- 

Ltf,— T»o Funt. Hum.* a. 
IvH V li-v <( , i^noiLnLUti:. 

NtntTH AVD.S»;V. Lut. lUlEkUlOMlihi riOOH, mii 
Iu4y< ^.jIi '■ hini'Ljir.^L. 4 r.'E^'p 

■.cnnie EufiL. ll«4Tuunia, Mult f«nti pkT HkW t^HHl^iOUt, Ail-" - 

i*,^ ?*1 *y J'T^ 

I|tftiftt4 I ttOftaM mw- otii^- 

# □■wum|iuiS^lib£Dr .. &|inljt7 wttp|a I tk^.' ^ i j wi j ' " ' 

^iSfPlWTLUt. CTi»ail«^ fur giaLlaBaa aBttt, ""Tl 
All PUlMp"at,_Bwlir ntw nimaiaHwt, Taaaad^ 
UrillOW' Li^lipp ■kUrj^ilifcAd t^L ta JM, ^p4d 

TT bwn\ la (.ViO^riiiji^ DlMliJiilWfll^ 

— ...... Vlctoria-Jt V^KIaBEa bta, mmj 

iL_la^ Off ffDt,«_]il pablk,_lMiid_bft- 

BAL, rUL, '3 Pucjnp^' laf. or mt^ kno«, bi*t 

kfc!,, iw-ir.E^l*-_B,_fi, A » r,a, 114 WUltalMi 
'V e^'pIq, nr IviqM nd 

A> "i'liiTii^j A-kftrifmt"" H.— liatifairiM.""*^^ 
mil Aii^„ bmkfaHi niiJ/, othai^ mula oftUvd 

AT ST fltFpll Palla Pl,-"lfJi» ki., W^J] hn' 
wnH i^u'.l^inaB, tK«r4. pmpll ^^v^ family. 

AT fi 'ThrpJi; iiid'Pt.^i|*a Wtr Bopin," funi, m 

D''iiLiiitiT.'--r»nktbtE"piid fObtit mmm ^dem^'^mtk 
JufE, bOd7<l i^r ^ri^, LiAdL k. i fkti%i*#«t, 

Aiaw>, isi wiiuwi.^. c!kr.^-»Mr h*i,'itatJa 
^HKt^MJ^DVtlHHpp 111 aUi^^ iiitc I^ADV at Paiwi^p^ wltft wmu; t»a. ■■l|HriaF_|ir9jj|«._ ■ IItoW.^' J. JCtmPHT^ rY..rri ■ACEIHBET. 

(cronLiELMi-J Te'^ed papF T.) ■ijioii#((«if;e " IVMb llndh>ri IMiip. txtimtiSTZti iffiliTI p^TU 

aifeAuaty. *ii "^L^>-fe — ■ — — r.rif " 

. AUjntr- M Ptiat tJ«m-.tikMbn^.— Iftj ij^,|L 
'ivlb-P»« ilprpkkn^iiwutf ill, Mt Ift 
MHirti-Bl IVwJii^n. lE^^tPjiK tcalurp 
IdlaiPft I'lpklp, UubTkivinl.'in ^IjjIp 
ll| IJf jd, PP J. b .jj. I'l ii'tabJp J-.aifLjHa, b/iilr rt^w 
{JtdtHlUHd nfi .-'UtinFOpr' t.iiitLjt* mnii HuliHt, Bb t HAi.t;. ■ uJ lErr-LiT^m, 
i^pIu^IIai , ^ 1.F, '><^T^i|]ni>t iimf I ll<^1 tfrU L «iau .Sk^V^ EfVUiTA UftlT* 

ATIl^"ror H-Jp *Li* r^P.-'Utrt, 4iL tlHin'iitlla 'ppiJ' 
Uinrli^Triith A«..ilvikt>, _nr i^vi«ttp4A 
I [4 tim uid GU' ti«fui bpi '~' 

L jHkiPoi,_piKm,_i¥>tiic. _iJ._T'hiiii|ifc ^ 
■U Ea flva ailiiaiii nlm ^ LAdks- ppti <}«nLb 't 
AJ ■prttmiu^ B. J., ■ - , Up^d^UJi^-pt, WAfeilm. p TFIirtE KltTKX _„_, 
smtt uki rii,, 9 A3fnd-n, MilPw^ hiDt 
Ti>~A]frKD, I BDiaU feuLt^'» UhwUi »Ua latt Ihiar^ ■iirAffTEiLrirKt^ki 

TT llmlrr, tutlT, i»pd^tuiBij'flBll'F!. 
^P an d tVt, j Piii^ i^julhimi atM. 
w^i, WTAaUHt^pbi KoH ai- ^ 
^ tatt. I7tv U^r^tBriirn. ^(HFdlS*. 
a lidHlllLDUfa, w^lWfaaaid a, Wok; PLiJijihltM 

In back itnMjnuld ludt^ elm: ^^11 drt^aplt, hat. 
in ta nnft^ App ly aiu^, llBll»rr>,0.j_ISliini If*, 

WAWmk ■<»^bBB4'>lAPki7k "ir irrr«l' ftiHSTttS 
_ »™t ffHBtj_l*ii^p, B<*ppyf Pa 

PlllWl fcMl Co.. p W.Ute-.!: ITI.In., 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330701 THE TliUANTS. l>^l#^ ieA>:b'AUi'j4^it1Ni K vim 

irirL[,U" i; r!'r<-n-rt{ H-ha i^t lirrL^luir 

wrong witu ivr; ud tbDB« iitd iBcludFd 

r*T«tl VoUmu. Bat p.ti« wjii A WDmui 
IrbvaiM itid ljl1l«< Joints, whn WLlh 

^onrpjilTALlcin tlu'Lr JnHaai'ilUi i c ili'^- li-.pmcitti. 
till hid Q« ^^(^ for tnjr iAtiiciiT v Qni^''f]ii#D^. 
And II Qo doubL Ki Tpll T4»r brr iiena* a( 

.^Kt. RUbtBtpd, BUI ftf ttHfl 

■(Upcct thm traib. Irar Paneii, tmAa «□ but- 
feBrd ilru. 8ho tluDtod [brouitb iba wtntsr 
Crnru lirr hom^ uniirj- chr- ('rciTt Kill 

c««rerililrp; ihA wt^at ^virywlmra, u l*iJi 

Lui Jl. durfflC Ibl KTAHOD ID LDDdd*: ill* li*1d 

bir 9«n itt bn; tmi .«N4t. HHiiu^ 

V^rttn tvrbK|rii> iw'a linfill >Hii1i«TlT.|*i' irfelf^ 
iDirkprJ hr-r off frnm hi-r ^oiii|niinlani. ^^i^ wat 

lAE^'PfJil^^ In 1 hi'iii^n i-.i^^hi-"! I tiu II in xn -^i^^''*. 
ftoil Mh^ i.iJ-rlrrrJi'Li. rri uLh In fikJ en»D rALtur 

tbUAMlVH, w«rf pqt «>( U lOportUO* 4t- 

Yat lli-i-rfi w^FB two AiaDBtKl kat h^Mld'i 
■vlin mitirr-^d : A L^n Wmrrlftdeii mni lb? 

Pf J]r>r>l[riHl<T tyt U rji| ij hrj ar-, ih^i I It lis vll- 
Itttl '•»TVfA r>Lii Mm- h.ll:^mr< Cii •.hr- fjinl nf 
V-sAte Carlo. Th^ i' ltcirilmlPltr TU flcvrr 

|« lb truth, TtPf I L.iiijr knt^* Ibii; vnnn- 

vu BinLvri, Inn i^M-^pH'i-'.rid whftl. Ibu eomi;- 
(tllnff ««■- Brit 1h-'n huT u trrrBLn hIvh:*. 
tMt, flD^ be bid knoiit] P4ii]c<1a Mmrdmlfl 
Bhe a i.'hi]i1 ']'bi'tr d l'q u^a lii i ai!4: i 

Aizae AlMuL In (bo fnllowLiLK "t^J 
He 

tbr Jirbo-oETiiQ^iittQ, vtij^P Jl irrvftDt (rnn ibe 
.Vj^Ia poiumflri] kpproAt;b«d him, 

'^Cotiid u. ainttd taftlM it it^bvul^ot ta 
•ail «t tlH rUJ* mt-»gWJ^ni''tfO'PT^ 
Wi ipknd, VM4diplii« WMil* -W^ UKlfldl 
t* ppp^h t? bin." 

M. C]|rraui| iunt^^ «k>«u( wjr'b ■ clair pf plta- 

-y>r4iln]v;' 1].. r^FiUrd. *'Biit lialbLPI <'auld 
b* l>iit» itmpJe. 1 Will bfe ^ TIUL Fntlf- 
■•J4 II th( dcciL itrllflsi'' ' 

«vr4 pv»d iLwpj wiriHii tw »qiHtra «iii4 up th* 
BUTPV wlml^Cil Ftrwt of RDqiiebrQDP. IbktIdI ■or. flb> uw. 10ft; (* 
JvilErr bar iD»ltel^'M <MfH al itl^ 'ud vk* THK SIDNEY MOBNINO HEHALD. 8ATPBDAT. JTTSE 11, |^ wdlt t> U> uiFkli). Tiu> tiMi trUBdi. 
tliu Mil iRtnotn. wlHs tkar M 

wfclch hfld Diftd* rlHin BcqHAiatsd. 
"11 wu DM kan nr Bnquiibniar ltd 
— In wrHx It," kt Mid. "It do tka tea unUI DikLHOUlIE 
_ Tlii 'HItrtali ot Dslkwal* M 

ceniul vbo «d£tcd fvu^ klbidomi ud And THfe t ddait* to 4a 

•iniUiSi' difin. Willi u uiliUiH itit « 

■tt«H MHrlilA ta urCE tin fa weorn MlC^tl 
And fin IftlurJoua du*— v>^^. fciurt. ftll , 
truT, ra; ilki^tt^ujH:. t «v tntHind mill i" ii)''* Ium n«™ dm«d fcia- ihf lion 1011(11111.' I i^lN^ ii^ eoilnt vltiT itia itill 
nr«Q'j ttueu Fot mr vorkEni knurs, and (t* 
«hn(Mbop for tni Ifliil^. 1 t«k lone Villci 
OTrr Cur MurEin to llrtitin«. 41(101 Ibjj 

A»,.l Bui .1111 1 l,<i nj imitlnii u •«» Mn- " r™«»>l»n»llimHi tiF Hsusuiiuit K- anit iMt, lunMi.^ 
nud UbMt to HTlkv tooto » 

MnvMO ro)lti«r aM "A 

.... ...... ... ■ - — - "nir pwm b4 OMt not tow u au itiur. . . . 

ho !■ aimlr r^gntfolHl u an iiatsff twriob , 'i*" ' , .rr biibiiiir iir It.h lanaaH la 
rnillali Uullnr Uack n( tUi atUtlld* WW wjth Unet and aarror Tlpwl. Kln« SMlhm * °'?*g.-T??'.." -T!::"" , ' 
h fira pT.«t«r itirMu w ita nona- doulUau dm is ibc tfolnn at upv «i in- loi«a bli uotbiF. but bli Iwn li o« ao ainini .7?^^^. ■ - 
masL Tin tw wittam. "Uinianto cmied it iha muiiw. ud b«k1'. m pnwai iti> lUHitbiiiir oi kit naiioei- r?! -y:5rf'.:'?3P.!Tr: .. ...^l!!^ 

l"Wn, .lldl/ lODd (ar asno acipafM^ Kt ier la, run m rad. Ha IWM Wf tt««°- l.'!??: " -ff^ y^ 'y* ."T^ ■ ""l-^^ 

fOMua «. „ldr la Iboir ba>.d to !!» ai. uful Hfl iit ka™. io He- ZaalBld. IMdnlr y^^ffjWPjW*^ 

, . ntoTarnvp-aaoArml it vaa sn^ortuula Tor i«|ulpj(*d In wint al adanatkon, ha lt*VM Wa* **f naiM TWWM* IwaiPi eoaiauaa « » 

■lini romiwnliiiii. ud iiua anrnWra J aaw ™»oa™ wial IM* Htksr ealla "IM lau b„ |___,|^ p.,«f.(in. .k.i ™ lomlMd on nniia l»r Pari.. Tim urdocr. H» »a*»i» M l H l wl l mtn i aw W ii inn li Ijm- 

ita *niM world, ■ »^ "H t»t ta UOI. ibiu ln« hli acUoaa Ik m. Horn* ol Lnrdi Hlfr h. la la aimlrk ul kio^ltdn atuluklt Ik .Jg^Mlbt^' li Umtj" 

mrdn rm Mra u > k«>t kt tb» oi- ' oonrtw:KjHiai''>«iiktiii;r, u u at tka kut murn. Bn>h*k dan tr nmn •( kud Krdnar. initai ii man kOM mnMabla f?**^ " » ?T . . 

!?SL!f*.»*'d!?' shkwaun win k ataa ka. •aud ih. '"^ irrlw toMUilaai, kt caiH kaina 

« J^tS tw mu -wak bout, 'nuvnnifkc- !~77T ™" k aaa »». »wkt4 „„|, i, 4,^ vlndJ««l1on of kla boIIct lalabt 

o.iKii iStrB.?tiS'i',;^^j*,'^:; " " bn .m ,bkt tb. .b^k 

vai kFrakdr «rli. K\i d«wn iha •iiliald* (kt * " "'^ 'iti klr Mouit- toataicid 11 ikaulil not tn laadk public until 

Ulkdcvi or th( inn aiMrttHtkl .U I^"' ^ ku a«nnuiiiird ua U <> lout M »krk had Pksini klti:' lili dxtli- 

tb«lr rwt, « loni »>r MlMf,,k k«IKUi. ^» .Hil— Atltr -It-tbat iba itkin Will ba lortli- • P"!"" "blrb doai pgi tipln until IJlO. 

- b.f Mpa. Pkf-tfd In > V*-™™ „ ^ 

cmod ainM HUT. wAlllli aikk. ap utk kf Ibt HarilUl ol 

Tit dlarlat It ralnfiiilr audilled for tbo ■"'t fe,) tnoiuik mkH- 

in-krf ful ™-k ho hkk kaao oimM utan A ."i, **** DalboG.1.1 poller Id 

man SI nan, ,ldki. bk Bkk ba.k . nmbr ol ^ ^.J'^*^ ^ •"**" .lr™lB, 
.th,. Kouif 01 ccinmomk. a Ulal.i.r. and Ih. ZSLSSifSiSf'''**^'^"'' '""^ 
'Onvenmr 01 aka ot Ibt IDdlkn D[L.kld<t>Flkk. Uk SS^2?"**-'*'.JW'* l" '«< <»• P«« 

d.,™* d«, int. cikkkLk? .>'a,..,^"!r^':^.;;:r^s^Jl^^ 

Moibar b. b.a pr<„«i bi„.,|| no niMk "JJJ ™ "'^fJJ^Sggg 
tmlkolil. He Wkk lor raan pnsldinl ibe 'IWJSS^-,"*?^,*?, 
Hvral GnfTAPblcal B«l«if kbd «f lh> Heral 
Hlu.Drkkl hKlalj, ud lUrk la bardlj 11 liur. ;it-. :«Mk^' .t>ji«ii^ 

Ttw o^kkatlo world btUv tlkk iwpar- dawnmrdi 

TV frfkl wortd." iba lald In k la«:'1»IM 
if Hcarnakk. "I wnmlrr wbat It'o Uk** 
(To k aaUasH.) IBS COMING WE 
KING. 

BY JOmra KOOKINO. CH4PTBK krj or kcicDt.iao kObDBlkUan In OrHt ftrltkU 
wUb wbiek bo kak lut baaa at 0*4 Uw w ","7,1 Blac* Baa d»a»ad •» at a «»« kpaaO «k iooo """^ ™" ™a w 

.T'ibr';fi'/.=u.^^ir.^;;i" « .au^hi iSrkwiww, v* lui » "«*k.F <™ik«ikd. u .n tk.. m^tM k. 

"Ll"" ""L.*?."*;!-?".';! our piiTSm; wTSjlT«t«« » bum m k>d nek apannnliu*. of wUtk tx tnllr aur iriirfitTTi TTari TftU ■knklt^ ^ 
tima kt ktarfklikw. ti^ I- - 

man, ka| tkittt Mf* WMfklai wiao krtra pouidk 
ovan. tbaw. wklla OokkUHk*. h [ baTa bvfora 
kUlad, wwa a* klaadar aUp of k auid, bial well 
ITCwa ud ■■air Mvpanlaafil. Howiirr kad nek appartnliua. of wkMk ki tnllr 
kTkllad kiBkkf, ta k«iaiiH kkvMctM wltl uU 
'•adiai Bkk Jk utk ttwUd at iiaUMoa, aaifltsil, 
an. atit tti a MtW *.' U- aMtMr- t>:liHr;atai| 
ixopli al tU, kUiiil, linia: ^ liMwalni' ■sod a kiraa Bar bo. ka aaakai curr twa aa j aad n a '^Miliar •r ai^ ikUM ksiWk 
aaall7 kk oak, ud tku kk onr «< (Bir pur- i „ t . ' ^ 'aB'iw.p— 
•lufa nlM ktaadltr uwia la. 1 kad ta ibut " na Cliao>Jl ploak ktaadlbr uyoa 
01 w^t W9 wkrw 10 do. 
"t kar* a slu," I kkM jumt ll. 
"WkaL Koludr* ^ . 

•Wa wtU pnaaaltr M..W'«(*''«(aa|F,MM . llM MraatWal.-CtkiKiM^-ia^kWlT 
Ulob, aad arflMi, ba wnia' UiUHl*' Uftai 
irltk (ka pauaM ToaTaTaatjaaklNtk of Ok tbn°riu ^k'f laiit bu iibin. Hark la aoli , aurr autad la aaik klr t a na t aaof tkat Ur, aad kmarii hi M d aa a^aU WM* at t*a 

i^^^StttUmTiSS ' •< talUsa ntatia. it ta treaa Ua traa- tbk Bcboolnkktar k little klikah»4 ai bla d^[awe tkiof kckiaat that.' tiliy 01 kkfknuiu. U. Olraud r^tofnlatd l^i 
tf oMk kUB'k blind, kt hll afanta, ka wai buw 
M.4eii«.lslr a aBob. far k IhMT. UttH—iM 
# k ljMrt Wl wt Jr. Bat tba HMkMt «*ia|Bk 
fiaM. Ua kad wa doabt U t* tka riiiajw aC 
lb* nnaioBa^ and b« tlmiled witk prlda rrom 
kaad to iHi- It Wkk bik littlB brocbura Up4n 

tb* klktoTf Of tba irlllaffk— wrtEtkn wlili what 
kIMIdltf. and prlntod ai what coat to bla 
MaitH. vmrk^^kkb kkd broucbi bin tbwh- 
wltlaa fraiB tlw Udr oi tb« ^ilik upok tka 
avar «f tba Iilil, Ijnklsc upwkrdk bk rflwid 
Juat acv: l^«i wklia walla ot the vlllk cllaiBaT- 
Ikk rhrwirl, iitc cT^iak. b» could ImkllH* lu 

fardkb ot inu ikwm and dkrk trprakaaa fall- 
Um tram bank v> bask In or^and Hark tan 
Hia bUlkJda. ■ 

*T^4iDrr&w at naon/' raiwatad ta kn- 
akjr< kad now kk waa at,iM-'d wilii a aliLvar of 

Isaur kl tin thiitmi of Ikn DlitkkB Is ba- 
kartosr wuok ba na lltatr to maka, Wbat 
If Madalna Hkidkli aakad kin ta bfaaUatiT 
fWrv would ba MatBUUIar diabaa ta ba eatao 
wttk partlcuVkr (orka. Homatloioa a ballc 
kbould uaail and aomeLliEiea ddI-. Hk turaad 
Itaak In tka parkcrl witk tba tkAuatit I bat kt 
kad bktltf, porbajH, aaad up « aata In Ik* 

M r^iuic, mmi. MMr 3«wd 
klDTK- cif rt»:k tm VV^.^ Tlllua 1i . 
t[^[!.'l|utlaEi Uftlfl fvt Iba liVlttr *f H* 
ltti.a ra haluTtil^ 111 life llk# A fftlrr pUttM 

A JWI liiM lie itap« led YlD4itiV dtfvn frPD 
.»lMi^Ml':^u ayH foiiam It. ■> bh 
toft kad aitm 4ds*^ ta tlv titUA nlLvir 

br Ibit "w» Itirouifli -rtllEh pe«plB iokif^ 
A^ffd 10 AJiJ rro ti«twfl«ti tb4 traftt cltlM, 

Home lAd Ufttj Hit fa|la-wBd th ftlf- 

n>I l[|bt» tawirds U94,ber ABtlAD «f 1D4T1T 
lUDp» fmr BiTKr t« tb* rdffatn afiA U l^1l*<l 

UwTv iiiBHd Dut tuddctiir «Lb«f llibt* Pf A nidftfl tk* t*n»H Mmi* Chris. n« 

lEbwil'nujtAr bKd wslk^d Ikftt t^rruxi dp. bii "Wk4t li tbftLr' pki 4dt«i Mfii Flj. 
brlB^ farUi-kbiailk uvt/ and old. aaA vaad far dIaatTaUaaa da lol «|wt* lkrfali!;'lk; )|tl> 
"MkUa," bat Ihkra la ■ isod .atik^'iMit ^* 
BikkiV KnkUHi iwroa^ ^((iW' jtW*' 
_ I-'ttitM 'ttiife -laarf I ti>t ladaii, laiwiait)' vt Malktft.^ M t'/.W'^ 
itnata ka 4 wouB^ aaMla Iku a Uk'a." { ducrd kprspal ol ito rrkaaat'Wikhwr al M*i 

kka ll^la^ , ,i.,j Ikidk. fbo a,«. kdailtlad ml* tka aaMad otHtk 

-At Ihla I lawsbad. too, tw now I rvallard —-rt.*--- ta Mlaa kkMklt 

tiJt ibk -M drakkrf to tkt ki-.irr M k *H. t>r "-kaM •[ kit Blkrrik*. ta waa 
Ikat. tb* wklcb I kkd not B4Llctil kt ftnt. kw- tidrkk. i)tt*n mrttl^ntd 10 tftk ai^TT' 
la« tkalaba woro a Io«l «1aklt. Id, prraleeil Ibai lUr* la ItatHac UdMiaatlr 

S." '"i.' '^hl-'Z'ii^t^lt^''; ! i-P^bkma m ibo toiimrui Jt^lnttW. Tkt ICDtT OT -„ a. ._ J 

bMFt WU Uil^t, ftfH IB wlu tf All flk* kkd 
PAAn4 |^«i%M|^ 

tk« I klltrwHi tkP KAft «to Ib4 MM aJWot' 

IbC At H iC Itop U CODM ttP- 

It v*k t>^' wiiTh of ft pvi^Al- The lufa 
«H ^ inrarriBUHB. D«lLh«t wu b* ptetArtd 
for ttF Alttctl, in Iruih. 1 btllaTed hw *r- 
PKird (4 4pd otkir CkiQcippft!. M K**d;aHlT 
dl-d h* rlda up. Ai It bfl rHl to thi 

ym am* tku It ukM b* u Oop- 
ifiiiiMi bid Hkwl tl Iff IBft'" k»r«Pa la dn «rf^4[ wc»rk hlsiKir. Tbe oalr P^Tt fn^Ul!*' ;<^^ 
at thim jDurnflj- n-hith be rflecrtj \m vIpIi to J"' " ' ' " ' " 

raile 4R hrk jirrliT, Hp bndp pfltr 

in bin; tbAt k« w daub a iluie ^d pl*j ■^^J' a* rnvmiai rioeka poaui «r Ihp 
tfas dlUitui* « lutht but tkat bot t4 btm fluak*. Otacik'i "A»*td*a ' ll«art'« "Z*ia* 
AnuH^tidiD Jiir W4]ii.«t i^v^^r b'^ldBfi 9mr ot ni*klpv tb* bAT« hmL. I f gira ^P Bll. Ttw 

,i|6ll«t«ni LP uh iwb iptmiiBi ¥Dtnid » mm. *it«ir abmuw bm to buii^Tt "^^ J^^^ .^i, 

— - tbmt bi !■ . hdtur,. Bd Lui f»rdt=t. drtB^^Ts- 5 .r^ L 

iirabir forrect, !■ pt iim Aot-.fpxv^i bim. ^I>ap|«pHi) at Parii, ud &t Ihe jwa*liiw* 
ArroMLuEjr In- novm fapck ta ficw Kn'^ltncl. AE^d V*r4l'» Hrlf vorkfl-, "TrmTilUP*' oaA. "nilPi- 
^F^Obae* A ■ua['»4icFm IPTrrr In tb« buuh Ip-ilo," lha Ku'laruha Ope^p Hdiii*, -whwn 

b«k Ik MI*ffPblT ipd CIPTBI-If *Mlli?n, It Lri it,ty btd b4*b ^o^meM^' dl»*-*fJl^[l Buta l*LPlf 

3intS:s:::rs'.','dS;."!s-<,f°:.'n':!.': - »" » 

aakkJkikli kiiinciv— tba rantk wbq itarta aut a ratum tb [li^ t,li]-l4HhLEHi«d until 
to HB^tw wand, Md via rkiama homa ratd tka Bkba- ar Lm«Bbkcb in tk« prtkont 
conTt ii i fl i ; pjgBi;WW^ |r a»t a t aa »l' ,oakkOB'a rapartoln ot Oareot Qkrdak. Tkla 

i^^SI^SSSCIS!^ ,ktkrtllni daTtlepaiEst krikaa IroBi tbt titrn- 

~' ' joTdlnBTr BOpalarllT ot the OP^Ptk.tiomTk wtL 

^MT5' ^^'llflS^I^MiT 'tkr'k "Lat CoDtka d'Hottman" itpoo itk tanrk 
S^Vl*»flf**II»Mlia(J. hiTk raiml abroad laat r*kr- Tbla romkollr 
» wort waa aelukllf Etrtofsad WW tiaak at 

¥t bka alwara bkka tka prik!l,i* of the IfkdlDii OkMmi 

(^kitklllia to ba la a Boaltlon [u lakr a Judi- Kllcalnt airn "Wimti^' tka: anmw ar i»a.Boa^itK:M>;^«i MiM''i»; 
Hpir to ika IWavaU iHjiili d ■ •apalk- 

tlaa at Caleultk^ — priHlaiE mtD, TutIh* kBMriekp ^ p^ia.^a kt' paait la liidik. Wa ian'Maai '^''tajid'aHrMca 'Ol^ » oataawuBIr mnta, wkaB ir and "Fldollj. 
bn a dtiitwn Witt a Blin Triw, Itbkh iSa at ""a UUI altaa ob^Kim, Om tania at tkk AVt kff ba but Ih. Ttttir rtH4 aa lilnw Ibii 

hod, w taPUM dirkaa ad an-Jl Iota a 

W|)r. IkTtlTtaa Uh WMa tap*a b 1» (kmL ttr^ bnt, flnlllij |iii>p I^Mti, ud ^HrcuiTaniH PEd 

t jrtr fcrilm TjBtiii|> >|Hl #n il#|hik mttfi, DlneuIOD*— k papulai ol Th, inu«,t»i,t faddlH tbtv tbtu WMnVrtJ™"*''''*" Wm^lw op-r. Ip f*«Uf c-f 

AdlLiJ lUarhtura li bow bhuufbt to Ih^ir hr 

fekJL pud hL Lbo v*r^ bmoBlajT Lb» wrLl#r 
rlk«t k n4tv af dliP^Dt rroQ tbfl gid i-boary 
Wklfb FJctur?i tbt; Jti^aal^ pfrf pHTHIlOt k 
dkJ]b«rpL« ■cbAS* of vortd dowlilpp.'<i»Hk ta Mti, ud AlirculTantH PEd dlplOmktlp iiibtlptT phh* 
" r ■upctmlltloQ, bfr ftyt. 
M].4lrA4 [b* farw of ■ 
Tbf BJflUrleui ill«nr#i ind Laviilbki 
Ih dC BukplmD mpkiiiiPD lATour ihf 
Vlfif^* ^ it faTDlrai, ibv rivttwtr, n 
flifWBiWWl nlfeflODrtjillH, klaUHppllT Hlmt 
mi-'WmaXtr ttajukt. Hv bdd* Ltw wna «x- 

puklt* nflPTT In Pll vlTlllpfld n.r«P. nml 

■ttfeMBPti tbm If ih^ jkr^Btn* rv*EkiuiicLn hai 
«d kla ipplDilkt Ifl t« kbow ibiU UbP* 2*?",P^f* ■ rtaiu'r "ft'*'' ■'^•'"■■1'; 
MUMr. ud BrtjjaimlMBf . iM bp^^al* flf IIP «iu ihC pq ^* TaIu, t»it 

Lkl tHHfltl.,. TH. vMttb^Rll^tn* Li ifaH^ prMMv p ptM< dfffpBM .til^tiit ftlkar 

■aid, (BT laat^icf , tfeni liiiM Wttiit* 

tkat ib« floarw r^u kf i «h Blritep bf B*th 

k* waa U Aiaitrftll»--k bepo MW" """-^"N ti,^, Arpjmfni 
B«4 a ekanBlm lopABrr wbtek mMb for h^r- 
trltadi Tbt^rerrr bp wept. uj^r LpHI Dhifcgwria MU a »*» 

Wtlb H ^MMa or bf>tifPi* C»H« «p4 ffUH 
M4 b* f!ip#ftsi| la v«l UltaiBtr Itkn 

ntH Hw ud pbov* bik o4«ial HlitT- Tk«a 
m ttrw i»1d tbat bi avk qiirp-eiauiik. (kat 
be HKTlvd ta kD vx|jvui« lk« faUlni popa- 
Urlr kurlb^ltdd ta 9^t« af dluenlQt abhUr 

nir la tb4>ir r«i]ow-c(nintrrnB4< V^r Wii* 
)ia]»'« tuvlf 10 iHl' ntfeT be aumai^d ap la 
hal, Jf tbo ma Lba Gararnnr hit Bnaalu tncpaaaraa ta dup aflt «o 
mmb to ronk^laup ■Iptnpujiiblp to clb- 
tft1«Cl'<4] «nfl i^refrnTihlc'al rdndlllnpii It 1» 
lirtrir 1 prc-rnn or rarijii apiiiiniiptLpni 
la^iliM, «n4 klmi a rapid akFtrli of tbF Rn'- 
ttiiB BHtT^tcnt i|iiM the daL« of the Crlmnnh 
.Wtf'. Tka Var Caalim polirj bpuhp id i^bc 
Aaa* ti4m. thi- PrDdJIrh AiTa^r In 1Rit&. wtapct 
(b» prnipf^rl ol -VET wllb EaalaEd rpiilf An 
ffp^ pi^n i^ri Ihf i'tcltf- a nrrr^iiltF. FliI ih'* olu Lmi^-nnf Ur. ki 
Vwiii. ™ ^i»ilDi . 

.iliiM-. l™rl jL^^nnt|«*ird fey H .'"•T"™, 
[br Plplbaa to tba rtiarfiimrt" »t 

iiJijJd lab* lUb HknPi nt- i^utdt. '*Tbi^euBal f>T*rtai* oa aawi" iibe laoilkdd, 

'Wb* rid loa think loT" 

Vpnwa 1 bPT0 tba balt«r b«H, Thn OkaA 
Wbb »dt tkia latt tba ptbar far bakiBfl/' 

After thia v« ippk* not for aopm tiBP, cpt 
rode pLiadilr oa. 

Tfrii ar* af^ld, Capitpatcf . 
Hat h" ak» raptlad i and mf hturl 

tlS7«li^HH w V« pauad Into pp «p*n 
•pan. I mv tkai tka f*kib«r ot bar tapt ^ii.ir«d 
In tba wiaA, anA Lkai. bar fIhJl illpppft trvm 
ber abouldera. rt^vKilsr ■Ib4 rair atttra iht 

* ''^illb. joy mak* a prettr nao," i p*W- 

I rlda llh^ pna. Balaud^" 
"Aj* PJid ]fw rids llk^ one. tp*. In iniib, ao 
»^ »»U 4fl JVn ride lliPt 1 would i*"an liki» ■ kl«* 

bia ta kitbri tkal tboii art net Kmc ttj 

ammlCfA ol hlaure, bad B«t UMBllerf an tbfl Iftkt: Mtii ^^'*J^^ «^Pni™* 

ta|iiljD«aa, aTl oftvy af Lta« m^fl ao^ llin ™' I ii-»a w* fca* wilMMl^t "V**^!,*^: 

ror UD, aad b-d b«nl nt bJ- w«rk. K. *ajlaf k»plM PWt l*mdon, ^'^^J^''^' ua Uta acw n- rit. imrrfri, H. Iti! twil. tjk w 

BM^ t. VtarK. - wtai; 1 BJl ji & at li. 
hr VLII nir Hir~L Hi* > :« at. l^ 

hll mlilrwi. Tiw^r kilt tja pv. "a tka ii waj waia 
Ulttd . trkkt dkkl, bat ^ SLi'^JS IB 

pnHrtljtBik. _ 

TkOlni about trUBlatlati ramioda «™ at 
knstkar ot OUT dl»Mll> kotIM. Tka Blkkap 
or Oltopd (Btubbal wao pkktllOi or.r aamr 
dlfflcuU kfiouHla in whick bla pI■lHl«^f.•o^ 
■iw til. were tinlk ini'raljtjH j. fy ddjlB't 
kkkc-d t]l. I'nmpaDloD 
Hfmrr? ' "I kBI auio 
ri^lil J ieninral rniind khio to do tb^ ^orh hkpprncl] ihasvr of Ruialan t^ratalnn wat hafdra Ibi* 
ta t)(» Bt^alk. bF wkk Dot tkanforwte pkja Ikta rrkk of Ibp JkPkfrtt kinfa thk oiEkhllitbTnrnr 
jTer Akain wa kra nislnded tbkl liard Dal- iBf trwdtkc pod pabfu atktlank Itl lir Kurlloa 
b«l>lF kk. OOlr U ™i» 01 ata wlM«i ba aa- hi tbk kl(Hlta.Blb iWkWrr. kad phIt.j In fnn p 

:ZZ the sStlU tkatv tba c^^i": rZ 

. .1... .t.« ■ ..4 ia-iibai Jasan waa eokafallod la apao iMt vkrlk. 1 tif- 

'S^!S?J2^£ft!2:.irfi-^2Sn U»™»afa. drw makkopbobtk with 

ta taBBW kla«»^1iT!iM«a»w' "aadrjaa trrttk. k>« It wka Hokaia. and not 

of (Mir •»»aiiHara, Otwa, — — - 

an Mti w ii n :. -itn:. 

fat tfUMikt Ml«i >Mta 
waatd In aii ptskakiutr Im w laMaa Wmitit. 
rr^Ti-tT. )iM ail**> duukM tka bain, 
«M, If Ika Kkllar kad wot oaat a o«b okap. 
tka adtlimlMla wklok tl aa klaaalr MMWad, la ami 
IM tt bk kald . BBka tkat tknra waa kod aroMflrd, Kdi diw caat onaplfllawa ayw 

■ ^apon aa, lor In truth poDatanm nlAt baa* 
Tb^ Ttkit wbleb ka waia biodmi i^lbIBfito!«lt.)f™darlk.«»o^B«Ur^ —I'ad'Hmr VoiIi^V b.i"tiS"r: "ao "brSaU did 

-m- _ ■ - ■ -b .1 d IkT^d ^aipAaa k-lan aaa&ljf vIkAkn ■bkbbir rami 

la jttr to hiffl DPt PP BUPM a p«ii ■mt* 
v^fdix BP cu^w^rdfl, UTiak pivara Jd tkli 

rwmo'.9 hiAti vuia«f!, arbDfp tka ntk onwd 
Dut bdtvni'b ibr< bnaaat kod tbo ptrPpLi 
flimbftd tbrAUfb tuviiplii. at r»b, be iw pI' ika CMtrt bi*rie](^ J^lt «V«n tbo malfl vboD 
Wm Jkakaapvarc vrot^ ipbinit ta ibc ptar "Ai 
TM UkP It," lOPbnl aWMt and ^prmlai _._ -ja vpa I - 
w abp katt a« VkAp*' aalT Wlll'i war. .™aoT:j ;TtJ%%;;n;i;- ii^Lsss*?'*^'^ ) uw b^r Hp qnlvrr at tbUn ud tba tflpn 
well up 1PT4 bar vji^ti and ih'D 1 fe-lt Lbii af .kl"lb»r^Uaraa abl.»: h. kai-d SJ.^TJSSi" ^ffi'if'^ " ** 

Mtip al naa. kk aikmd tor ptkor comjuloo- faatad totataar w^tw »»■ 
•kl* tkBB ka DOBia (a^ m Oii ymm vIBHki 

for air. Tka ktark jeuao a« MBra kJk kaad. ^ a ^ ,1. 

ItMi. brirtlf r. Th- "^<"l',""r^'"' J'T; i,ia and tmld la tha f«-c of dao,ai. aka ba- 
■Blaalkli, pwkjt out at bik taat btr™* 1J« trnabllac and (fkrial aaw tkat Iko 

WODdk (d Cap lUnln. But ho aaw nolibar lbs ^Ma* «• 0«r. Parehuaa. too, lbo pwoMB- 
llld|tanvi«aa aor ary atar HIa araa Lumrl IISj kat Uhar't tkta Bkd tkOKkt Bf kar 
ta tba ([lowloi tfrtti-a npon bla rlibi . and SSEtlpit But Iknt Wka IBlr tor k 

to tka tad klcnal-lampa l)?lnw tba tarrkct. • - =^ - - 

H. dinuid k«et lUB aaikckaiaiit puBitullr. 
na ohKt olilBiad a? on tka mB;l«lpf|k^;.« rnt uOHda'aftkr ba'wak itan'iiiirTiS' , W 
1 af tba Vlltk PoaUKam, « araa kad aaltkar taaro par 

■' Im iham aj IbCT lookad dp ivrUt viat, 
aad told me of lltr lofk. 

. ,...<._;_ ..M "T "aoB wa kad rekrtad mr Cklkor'a koiH. 

drawkw-Toaat at Ibi Villa PuBUipnrd, Bttd j „,i „„e ^ ,t tba lodca fklk, kat on- 
b-rora tko Bl*ck had ktqppad rbimlDi HTk. ^ .c uofrkoutntpd war. It waa br k 

hanUla ea» In lo him- Khp was a tall wlitaHata w*ll!» lad tbroiiib aakraMiarr aad 
WAIDkll, Vba, Is BpUa ol hnr Ft^ara. fIIII ri-- „„ „ , pgatara daar. a dnar wkIA WaB kk Id OM 
tkload tlH altcuix ol bm TDalh. Mil tifr tki-r gp^jp^ !□ tbo alilsn dk» wkOB I Ilnd at kone. 
*u bkrd a«d a irintr quprul«uji. und M. kkkrt kaomrd i«adr to burnt aa 1 aaake 
furaad waa utt(.rlv HitttniriAliHi. n-i i>i- Dtb.>r i„ iBa baaaa, far it waa aow akarir 

ka«d, aka kkd aaad muaen. Bad tbo trlf adlf i„ yaan alaca t kad aaea IL aad ahar an 
atai^lcItT witb wblck kkl irtatad hlai battan ,kkfa tt IM kpat aa aartk itktA alaola « Hk 
la aat Ub at Ckao. ^ M Mink iiBroa' ka iika'Mnl'iM 

"Ton BIS a aann at BttwlmiH. ub: raiinM; 
Maarr' aaid aba. ' "I trait «r''itdaNi' at- Wmwi"' I 

•■Itfa, Hadkma. fathar waa a paataot at ronatantkj-.'-i- -^.-1:- 
Aldaaa.HaTtla. 1 was bom tb«.n^,■' r<.- .<,^y, ba.^dfi^^Wf 

^ad. rranklT. ritirHdnWiWW'W^''' 

"Tkl rou write. If I mtr atf ao. with tbr iida. 
lata of k oatirk Ifir bla Ttllinte." aha Wbt^ -7 klTk b^kH klV«l]tln( tkl 

as. H- Omud waa c^n Iba point of axf lam- ] loakad at ktm to kktdalL. 

iBK. Vra. Uardalo, kawaTor. waa laot io tka "As^ ] kxkw wbat tkaa ^tuOVK:-^ Art 
laiat latarattad In hit uivItBktlOD. Ikd abt Ikpa iMt ttt tfWt Boat Tkat Ik wlT I kin 
. ,«M« BW.tlai.Bat'WBliihlB* iktit lait twtatr- 
M 'SitMija''lih^«iid ba tnawad Ota 

a 'paitaAt^ 'Trpktaa tka karaki bar*," ho rami! Tnjm CkaBW ta 
much br iTintlatlT^i" 

Tb. jrranit IH UI frTB Hl «( Walaa ia_t*a 
parlod larnrkd 
tifiwd 
Itin af _ _ 

aaar asd ca™tinta»i*f . ^ 

BUI tba aisit ckBraawtWa' atitfr «i a™ 
w« twM at a t . rtt n at Oh anakuat Clok,- 
all tllBt tk r«4vlrk4 tar Ita icavlataaaat ba- 
Ipi Ika aaaa at tka klaadarlu aoblamaa. Cklu. lit Japanakt Ud 11 mtnd wliati tkrr 
wiaqt to war In Itti OTar Karva. Tb* dani^r 
to Jkpab WWk Ib^ wi^ahneaa of mink. 
kin#t II ranadrad Ikc ohalu^la le Ftuaalan 1^- 

taiiaiati wntkward nntii tbt Korua Itraiit 

Iniuikr tki DBTdknellaa of ^Jfitf.^Bgiai In 

tfit^ tba iBflaaara at OKVM llHlMO. L awm- 
kitv' a[ tbt Twataora amkkaar to Varapa Ik 

Kb draw up a mi-morariluih 00 fc^ri-lJITI 
tatlllABB wbk'b dlr^clly IQillrnird Ruaala aa 
eke cbltvf oflTll 10 Jkban. Bti'l Li h< rato*" itir 
air WmWlB'a Saaiarka on|S"„i'"l,„ii,r, »( it., JTsmnri..- n> .... .if ivi. 
IblB lariat will tall ta IttHalU Oak tkarlc- lnd.ipralBD» or Ksr^a Biid MI o^n ilnmlkt- 

tlon ta Knrpan roiiii.'^lfl- la" rfi-^flt iL- 

valWBaatk rollowad tt k nttutk] cotiaaquri] t-t. 
tfaUJ Iko link CklB? Khi.D Ihc BTnrd tl|.,Eir 
l|d battia lb* Qu^alLnn aa hc'tirri.n jBpaTi 
The WTltpf r**paata the opninJJi 
^ kt ■rttlkll dlplstokrr. wbl»b 

W riiiiwilik^»i«..tfg<<Mj!!»Mtjjgg'"^ 

- ■ kaia.'iaiii kiiiP-^" - — tkalrVUMaiier. na ini am wiu T«d ooart. tor. at OalarBt Wat m 
lavklkln, a k(w>* B^i'itemil— aaliw r , 

alk. laaoiapaifaatt fikwaral. imm :ka-.f«tt..aiwi 
vitb nr 

oaBBaaSkk^-Cblal: kat Ikka N*ktar k(i:'^Jj«Ba 

duarralM wllk artlr »kra* iHkdar wkaai #r ™Jjy*^^ 

wltk wka ka had a.rwd, Ra uaax«t lka JJj|5hii"TrBajVTl5S "Sid «5iff>r»i*(li m 
Paajaub, but tkia ata^ Wkk IntkitaUa la rka aolou-lr aei bar ftv* ad*ln41t.%r,#ntdlik^k a riddi^^ (nim^dak t IIU laltnata si WttUk tiraadatt aad )t Baat aat al thainl 

• ' ?'.''*^..'i"..i'j?!.'i!!..'^r::f,!i'^!'^t".''i 

Bacaim, ' tllOioa* tka *l*kab, who 
CkBBIat- ta Q td d la flwi. . "I HkB aa In t»7 a* Ika nlUi^iml^ 
o at Klak'tfMAI'IMitlliJ^ Sd raatfonalW I* tB>a«Uiad. taaaaetrfpta^e. If t It I Itia 535^ ™m p«ii* .11 At^"/.™, ^I'i It kt^ _„ SILII 11- tl.^ liiUBrt J 

ISE^ i!irS«ilJ r.11" MTB put dl»™ilv,- 

Haatlaa it thaquaot o( a Dian wks, kt lbo 
ktad af tka Br^tWi mlulon to Ttalbat, tt now 
atiaatjBc rontlderk&la attaninB. TlHIllbOk- 
t*ad rwal a »ptr ak tka PkDin kkttta tka 
Ocasiwklaal aai^atjl, BBd UlB Wkl <»n- 
lalaad ( okart aUtlall' (« 
lit HaitUklalM. auta^atni . . - .. 

^ .. _^ J 1 . . . 1.. w....- SUCttma tif (liloaae lktepaa«aoaa, Port 
httki«>r IVnaCk kla wdaa adodnlalrwJoa, tka ,oolJ aitit nr tba Sraton Oan, The 

kaka tbf titit fl^tltllUak ot t)i# mallor. He on- ,r\t.y.ie Pr>ri Arthur Inlbiw^d. Bpil mr 
Hak4 talW aa ika eloaa al tke aernnd Bur- ilan(*iir1".! ((uekllon was opri™i Tba 
„ _,. •,,„„„ ,h. Suinaaae -Tit.T d.-noilprr, Ifcr al upiilH>- tint «H-hrdn«. 
Ikaaa war, k*t It wta hecaut. tbo Bumtae ^,|„i„, ,h,.lr«Jn tptaurc nt IhaT i.ro- 

-tptqaat daollned all di^aiaada lor repaPa- ^.|^,^,. j,,^, ri.Jp. t. iTi- 1 hri,rv th*' ttip 

dtad tka a.atabllahmeQl Bftllab Bup- Taar't adrlarFa. had a flti^i Bad d^ltberklt pur- 
attal rDDdtlioB ti> ibe Ikktb- £ioa. In rptjti] Uati'-tiurlH. and tlrp not the 
irb* UBeiad alao Liudh. I[ oppaaltlon ct tba rowrtt tv PKKraallnal- 
. k ., na <'IP04aa. Hp d^ntpa lhat nuakta PTO- 

bH^a^aa af <bl> Blinifa Of tb* OktItt ao».- a|l|u,„ vILb JkPkJl aaainit 

htbAta. kad wai.n b^ asnexad Nkrpara It waa qy^^i srlt^lo la 1401, aftd aiplatnk Uiaj kh 

Meauae atkaiwlta Iba fclnfdsa, lefl wltbout aiabanar ol »ltwt ijklj* . l» BB. Hd *f '^"l^.^aajiL- |^k-b " aad 
l,« ralara. would k.ro beao . pr,^ tntar- T^^Sl ISlSJS ^ttSf5lK5S?U 

nal MiTarw and a aaurfl* af dannw U tb# "arrV whTti Kprqulm lilTdMfprlbed AP fiTlaK 
ISinpif^, ThiUn t4ir«uih4Hx( . Sir Wljhan LM^jjaran a tnta band in a bai /af t"}^ 
WamiT ------ ThiUn t4ir«uih4Hx( . Sir 
dafendi DaUuuala acalaat wbllB 

ka«tl)B'Ttra«lBf iV* cnout'ii h^btlr ronni tiio *^it, 
crltt*.|Ma. ud TlDdlc»t.a bin tUim ta ka p*- I Jtr l^^. cani* ibf i.^;!*'V.''*TrMf 

, .k._ _B..a lAlllAi'^'i find fmW fnai mnrrn-ri .lanan twii 

Pb^raePf pguPl [o n-ilsl Ih? HlrnianilH nf HuppI* Wklflk ,poBi aakad blm ta lit teirp:^... 

teT«rnfik*a" ab* *«i>lalBa4, "bit It ^—^ r- .— . — ^- 

Bitv itiMt «bP pbpold mm4 kar wkitsi^ ber« laldn "I wJU gin «r4ara j^oa paratoff ili^m. 

ppil loitD Ihe ebab7t^ oF hatKnnjivp rt^flHr prn- H* M tb« wAr tP^ thi I'ttMH, .bibfrf I bad 

dclaat la TrtB^-h. Tba zvri rakfunmnnlafl na bad tbi Intprrtaw vltk KaUiiFtai Har^ouru 

lo a»lr ta joa, and I aaat for /oa in i^n Joo| moatM p»t*n* wbttt Uri tuk id bla fata 

MmSf W« »uia amttipf tbat i^om ahouid ciioiNr W4«4!ffili^'^^^^ 

tM'a MafafT" witk her FraDck 'durjpc Tour plinc 

S&^SSr- ' „ I '■neBip*»'#«#'.*iii''^*r*iifcii *nL fmtr^ 

M. Olraad fott bla li*ad tUTalJWi ha wai to attlfia' at tb« Villa Pau-[ 

^''vrti. I bopei lb* plu *UI auoopad." a*d 
Mn liprdalo, huL E'br- ftpdhn Ll a T4loa wblcb 
■kDW*a tbat ibe bad nt* viwki kapv or iiie- 
And ak U QJrktjd rF|»l[*d tbat be VQUI4 
■t. all ey*ol* do t3l*L bMi, aba rejolaad Plata 

^'^t U not of roti. Modaipiir. tb*t 1 k»Te aby 
amau Bqt r<>i> da ul kaov ^ dauvbipr. 

Indeed- Wkk al ikit tlBk 

OI kir motbar. Hr: Hardala i,\^a i-a]. 

Bppad out for h«r dauBbtar u Ideal l"; J'.'^i?,^'^ 

to bfl a ipodfll n qtDftruu 

Ml a^fflr Vlct-frriu itrt^ at onoa diHa k4» htlWr iMHtvl hlf akttbftr, and ttiruvn h1ft 

t h^t4,-_ pfT^ipiM*, tfHl IktMl UUViintLiid 1t'> 

ntsaiftH HahaPPla of KaihiD.'lf, la lh« it .|a:iiifl^''«WW tkat la toolbar part 'if 
&'''^S0^i^- r^tvabukblAid Ik rrpoftad aa 

H^^H^ iiSai ll^' V'HQkov^BB kad oDimiTed a 

Yarr crtat oattUmpt for tka Coaaaeka Wbrt» 
tber IBBI, and tbkt thaaa atisa ahoontkl kad 
kk*n told.hjr tkelr eaietrt bafore I bar tlartrid 
an tka at(*^aB Ikat tker awat lal dla|rw>o 
ibawt^lB^filw, (aWato* alln u kortUki 
bappHS^Iit'tliS'lkkn, 
Htaativ aad Ktwapaa titara larvalr In thaaa 
N'eiek," Hark la a tLonr lo which ika rurl- 
ua naturt ol tbo dktlaa parfaraaad br Man- 
plai ta|Da ecakjlon la utualnilr lltuatrated. 
<K«st idadti at ^ dinnar MadallA .1« 

HBfBitaV; iiaiy Akdarapo wkk dtllfktad 
tka plarBOara of wont reai^ ado. It li tlini- 
cult to kAOtt wklch aekma Ika mora liiilicrauk: 

aa actraaa kkUoB a Prlnet ot Ihe Church 
jakoat lEllLlaarr. or a Cardinal who KBaW Bafk WkJ b* kkld. 

j'oBMitunttj" to loBB jrtBjti at Mtta Btl TbJa wa *d, BBd I ibv kllB IspUaa kt 
liBt It mikht in the iiadmiliw M B BBtakTi itajt bH IkBtitaa. 

it wia at kit ciontt ibkt Brkl dIBoalt kl.pl Praaeollr. k"" »«»» kt fc 
r„twi^> Ita waa \><! the tekcker It aa- aame aipBieolk. kit Ilpo Btorad. 

S^aiUM' at tba botiom or hi. tirart be knrw "I riD pot wi^rvilpr." ho »ld. "kt could aal'BOtUH aktH|t ttatlrk aablPB aa kktnaa 
IkTrb. waa la bo the pupil. Ha *rcflit«4 help it. How could ha kklp 1t1 Hail 1 baaa tkt |, Ita iaW>k«la apndaaia.tloa. 

tba o«ar W»i ■ttkualaam, md [be arranie- Ikd 1 ajould haTt dont luat lbo kkBik. • I «_ _ .uwiaa acowit ..r a rfrfi i= (WJlail 

««Btlwa«^*M»t T>rwa tft.rkooot t w«*k Kellt.r ot ua apoka. tor l do not tbink ttti<i'],£iJS"^^'''XS.TS7\,,il:\ f wtrriiTS', 

OKBU wm.in^^t_^*^._^ .u- ^,11. dT „i itnew what waa lo hla slnd. 1bIIi^ft»i w^Tehr* p-imm havlPB l.f^.ii ■.IIM. lir 

^'thia'L Ibou lavr mr t^or. Bar bar ffolaiadr" ^j. ..j a.n haca wTiitaa aamMluiit .biist ili. iuaa. 
bf ajbfd Of ronataoco prwatlj. '. l» «hlik I i.UBjrM ta Haliw. II ihm it ajtinblill 

Hfir Ikck beckina rkkr red, knd hep ajiit ^' 
IlekDad hpl^tlr. 
""Ar. 1 dh" kkk kkld. 
"T^ca wnt IfcW klka laa, mt Bb)ldT"e 

Had It b«Mit.|ia)r.^qr4gMi''«B aartk ) akHM 
' hkT* hta^i^ ^. int: igirj!>*jbW. tilal««raa J 

ikoucfal at bar. 

Atur tbat t* a^M'tit'^Bwr- Wgife 

«1» U Birt MitlralT b«- .tar., aid b» Zl^'in'^lf^^XS^f ** 

PIWlB Marfale. Inda'^ .'akk^al tkrt HBJi ..^^ ay weddlw. tad fop Ibr depaa- 

la aaJd kkdlr. "To-mdrrow uoro tkau 
abklt BP l« Ika old akiirck tad ka wtddtd, aad E"52L!S.* S"'";:' ™ 'allii^^Ut '^i -".B iSShS. ma* ek—th tkau Ckl'tt rklam 
ba m a k t aaar . wad kk«.H»»a !S»aM|ltntlj^^a ^^^^ ^^^^^ ,. lb* n^P^I^' TM#* #aa kar papatei f^r 
k«vpa far 4Dfi tUna, pfiii b«r dlPtli&ci n^uka]. 
baaidaa, to alt quli^lly Ln am d rawlAC- r^^lDr 
^niaii ihe wai a fbllfl hnne« bad bwi Pfr- 
KDp m Pamala raHwr Iharn ntalmali 
§ar na^pt kliow^d. 
br tar Co ^[EBu 
ikD faoupp unddr 
H^lTbr^T of ua aahed hitn wba* bp naaat^ far 
wp vn«w. II {rriT<T«d in» Ibaf- wft ■boald ban 
ta lr«4« my ol-d bflOM, iyui U bafl 10 
jei wtrs our tiflprtp fllad *Jtb 
ppaaelh uUdiratjuidriBI, 
Tbe mnt b^jthi aa wt aalM dpwp tbo riv^r ^nitr at nattvr' IBM •ami 

: MP tp mm, 
i|ra;tel*. HuHatd^kaft tiarwlp, wba tboaikti 

mWii^im tt* BwiUat ot all pl«Porea, 
'rtrrf'TtTt'Tr l WckM at l^irfbr, about 
Viv^iar; INia. caaWHpilatipV tbp 1lm^ vh«]3 a 
uatatii aatiaa wkU iwcbHataa Ptiia aii4 «a11 
It flCtar ktHt abaat rim iX-t- wka wu npra- 
watpJ br tba Dafca at Sciwuata ai «mal4rr' 
Ip^.aat (kat ka vaa Cbriat'a vieamnnt upan 
^^thp bt^ tbat Ckrlac waa bia rf^rTr^nlAtli-e 
ia ilM¥aa akiai i^dy ckmrlacta Llpdaa^i 
wbP ajiHlkghld for la(o arrlr*! at HDllacid 
HOOV fa tba -inund tbat "ihr roads are no 
HarAdppUklat*' about Klnrlnhr'a fSH^ni^rlrttlofi 
"ioF'tKt or OarlrU aa **a cmIo Hi«bi*l,'' about p™. 

fHk»r Mtla'a iTvaplailoB of "Ehe lapapstn tk« vniattlaBtbnaKb- t)to «»a«aat iaAetor* fMOvta vtU wtl- 
cpva Lb» af#aanaoa at "niaia aaaii la iUo- 
rbaca: BbIi%v a baadla ot ]oLtjlaik!!f^:***W^ ik|^ 
laliB, aad tribataa," W" Aa Jp t>fe*'^ 
iMpr of whlak onat I* w 
Msaam Oaovrp Mbarteu aad 
Wltbvpt k^atl^ tab kaavUjr 
cm moal ot tka iblbci nuttoaad la 
[hla aamewfaat IvBclhr tllln — and all tb(Ht« aat- 
Icra are Ifekli^ wKh mueh ibllrlll r^pipffrej 
Witk humour— Ibn bpoh la to b» 
I IIUI^ti'aElQE to p natablfl AEkaol IbE dlttculltaa 
wbleb U* In tba war of Lbe ariMlrUHL Bl 
Uorooco- Thaw Alfl«u]tl0k, ai nadtra kn4w, 
k«Tp mantlr ka*b icfaBtualad br aa a^t of 
brliudkCPp oddiwM fiitt at a tluo t< 

brlnt Imlo pvt^laf phmIbbbm Lb* frJ+n^li^ 

nIatlOBk laUl^ aMnd aL batWctfi FFABU ABd 

(Jraat Britain with j^tari 16 HorofV Tba 
importanea b( lb#<fr I'lktl^B^p foubdn] »b thk 
ppBl-BBBa nl U^r^d-i^A rJltraMar, li plain Lb 
PTerr peraah wlti> m a IB^p. aqd 

wbp ktAdJpp tt. <K libcaaaa lie. Damaa aAjv: 

IL ^ lb. wall ibM Mh^;<m 
14 thu £ai(. lUi IW* — 

EST «feg^*l.*SS^ 3 

«hlak PMWrt tkt iaiTlaia at OArallar, a tm 
tci ngre Uadlr ■ulp " lltuaal Ikaa agilfa aaala 
4V1 pknw. 14[> BitB with 17 ta Lo kil head ud «a 
.itia at kud can tall b> taallaa Iba pfial IklUctl 
Bad atiatalloil iBpntBaaa ol Ika lantkQ ULbt 

oOnUB, tab .b Ita u .pwite fawH. la tka 
aad^^kak. witt:iMSi£l^"iBdte. 

"tba ndlnlmrib." vrttkof cm "Tlio CcnAkt 
la tba Tv Maal," fva^aBM Iti c^pltilon nn 

tba Kaatan gpoatlmi iBto lb** ronrlnd- 

loM PfEitBDoat dlalatMtfaUniE Cblnap wlib 
■idlpne pr tadhibhrtt and aaparale cblB«a« 
wtmtm tabdar JhUuBtu iHkdMblp;' It aa^. 
"ttiu ba a parpcttnl mauec ta t>*arf« all onr 
tka ■tat aad to mtr nra nptvriir ib }ii<4ia; al 
plr*AVtb«bi^ lndururial ThJaa wauM ba 

tndlil'jl DBft pfffTtiTp'lJlllwtrli:." Tb*! Oennab. 
PfKtHaton^ tt It paJpt^d null Indur^^ tb* 
■[)liib*^Nikdfla CTbtbp-Japanpajt Dp^ratlm, 
n«t far Jtba jmpoiia af btJiOfint about tjw 
^latflBWr TatW* P^^It. ^t ^ put an #ii4 to 
tba Wtitt* VvHh tlwk CbliMi^ KivpprA'r «p- 
P*p1 tp tba Jfdtada #hrii .FAfctbir waa h#kl«crd 
Ik ^ubhd, tl a#wri»4 Omx iba Bkat aad 
W«kt tiiatrtmt wb otbaTi tbal ClilDa ind 

JaiiU wnra the Emir IV" fawsv tbat ipa^n- 
lain [hf*-' ETOund Itl th^ ICaat, prn! thar If 
rblM fBl]<'d 1e brtlfl hflr nwn thn prrPlMnri at 
JapBD W4^uld plaiTh hpcome uil^rtuiTil'* Tn ihe 
prtknPt W»r It la felt thai |hi^ Hllf-irn.? nF H[I^B 

Ika naana br?ab-up or iitaina. lKii iff 
Japaq Ita epnauHdatlon, But atrvaa la kpld an 
tbff pdTautacv whl^b the AKi&ilr at^MIn In 
tbv Rtikilan llvwa blm in dtallPE »lib >fnt1niired 

pM3p|A, TiiAr« jj an ra^'iai kntaj^iiiam, aa 
wUb tba Pritlab, atld It U atanvn bjr thn 
a]»rae«f o( our r^l^ In IndlB^ |t Ja iDrn- 
LloObd Lbkt Jkpnti la a atrnna adTcim(> of 
thu Nicaracua faaaS, whicb wDl oeih^p tn 
bAf AttePtIa pa 1rp13 ai Fprinr Li^riti, AuhI 

pj^iLl^ tndata am «Arn»d ihat aba w]i| rcini- 
ItaM taj4rtii^ AUitrolaataa and, abovA 
MIU '^I'C^ttlil^Nl* WvSK' Tba pnaarraf laa of; 
tbp lati»vHtT «f Uhixt. ta4 tb* ^v^nhitftBrai 
baf raaPPfcair c^atftiftp, U la jnijiilrift. thn 
ImiliodialP taak »bk*b Iba ilb§f|sH|». 1te^v« «^i i 
L^etninlv** In iht V*T BaaL 

TJT« URmBH POLmCAtf fJTpyittlONi 
Tbo "quartrTiy" kart pf Mr r'hMntvrlnifi 
th&E. Inataad ar lb« trvatoisbt tbv Conaerra- , 
Llvo-l^atiiDlal partr axpectrd, bo fireacrllifij n I 
TL _■_ -^-^^ .- _|_ ^iMb UW* pataat 4nt|t Uia alfeel of wTitcJi hts h«-B eci 

"™ Tr^j^?^^!:^-^?^-"^-"^* ti*^t 'tkat lia partr ilea abtTcrLnn snd p«- 

•d with lb* «H^]i»4:'^4l party |pad<»r pLur-n ^^fii 

rnmw ftHi »Pp" iwy ** Ji(WW# fy: , aiilt. 'I^P^mk >illWr atfiait b*- bhrnlwl waraa, it dPfenda Mr, Balfour 
fT.ijj^^ ^^^^^^1^ -v^^j^ '1^;^ ^^A^i^; -j^^- j^^^L^^^^^ d'tb* rriTi'H [b4< ^'Unrpr rf tlWC'bfrrT HPd irl^krfy to 
E '«S|i.^ m- 'mi., _~: " -hla roll i>BaT]flB wba MBlfPa^, kilt Addl lJUl U i» 

f« tbA ^fHto .df_M* ^l^'S^^T--"- "T" """^ ilajp-UMHtSh- Ifl rtoti)- tbal tbP cnunK- mhs-in 

t« lijflljlW»' •# ■" 'JWt '^ Wf ** * **** ba ac af tb»h,arBh and unkHid Lcwarda f otl.jaiTLiL-'- and old 
BiMr4iNft~flH|()^'W^ VMb aM aUka Ub- jmendr "Mr. rh.aiEitH?rlain'» rr^ai mlnpirth 

ifc^taWi ihwab ■*rT^a anpuab Lolbai raiima," tayji cbf wrH.rr, "Hi^ bad pui 
blDB^hwi '^^rtb ill hla powara; but lbe «DuiiLry «m 
mar* kfiftUa t« kJm ^eb bt Iwd t|;iMitlia4 tbap. atrr< H* aitri:— dinar* aoHLio ta aim waen na jwu o^puMW wap wtth - 
Iwban bi ba^i- l^B«^^^|^a«l^t M '*'?J!!5!!5Fi'^ Jlto.£r^lf^^ '.1 "'aiuuiTod. (Via oaidi tt kwuA FNtkaiila^t 

' ^ tbe UnloilPta Will ailWfiF d*f«*t, and "i*iuj-«iH 

ittE «■ uikDa«lij|Bd MtaA tka v^af,ct«Py rabaprTallT** »]«Ddar 

:kit r*"**-" ^aLL* fi* Tbpa*b i*'_j> w; | "Til* rwpiradfr ciuae wloa ill klanv Ihr 

iImI ly^n*. hP**' '*lf**. jk^^^^tw^y- ip pipri ^ |1nff ?" Hj^yi tbd "KdlfiburjU," ft copd^Hnif tba bltbrr fonaa of cntalc otiara, ud- 
"X'ChlkfeEbiipr," * Idnd ttt worb In Wblrh Ibr 
m'^lAdkft ar^ njitlanal aad IB lb* klmpk aplrll 
af ltu> HipnpLr. In iUp]K»rt ihH llH^rr ia 
furthpr tiuoVrni tbfl iuddi^n rcvLra] or l^m 
likB * "Kar nnd ZLmioprmant]" In Ibi' Gi-rman 
rrpmrtorr. Jbf plei?f hu alwai* bi.<N Jii «awb 
lb HuiaLa. ibaaam^b ai tb« llbratlfr dcpii 
huqjcfrouhlr wKb tba adTebiiim dl P^laT tb* 
□ r«ai u a ah1p-i:arriCin[.vr Id Hollaflda Tltiit 
miiDareb a drpania of bPTp] praktBitH (ar bli 
coiUtlT anm hhrly Ju^i bov ranam mar* 
ibu a drcAcHi Wo bkv« nAiSH-uid that 
ibarv m«F b* bflLbloc Bisre 111 Ikm Bobs tbaarr 
nl a I-eturn in ILptal ipn^ra Eb«D A tampararr 
fallLDV-ojr It] Ibi^ aupp^y at reprtHbiaiiTi i4' 
rlAEfp wnrlta mt uodrfa llbrji. In tbat aai4 
lb* tuppaac^l r^LrograJ* marfmonl niLibt bf 
i^bHhed al k-bir i-Lnie bjr tbr adfrOL (if uolbai 
Afnl Gonipoarr, Tbt tiitup n-f ftl^harJ Sli-aual 
at D[i?e &r:ruri av ttin poi^lbl^ ipflpur at IbEi 
^riPl». illi mnalc baa B4t r^L rfacfavri tbit 
vDumry in it» mo-n imf^rtaqi fbnu, la vblcb 
TiTHiii-c-t Mtnm tiaaab aofl ibA FbllkarfBHtc 
atiil AiuLdur Otrhnftral miflvllfla ba^p M far 
rallpd LD faltLI thnr *rr rplHtlnii to Auktra 
BuL fMQ' all ire n-ad nf Ihll Rrpal (^tFmpmr'fl 
«rmplMblp», It \* fVlilaPL Ib^l all bji IrttfcB 
i:lea are dniaaiki It may ffft be bopfd, IbtTr- 
V^r^•. Ibat b»tiP)' ibaq WaanH'i WbO fniB 
thb Rrit cnplnrvd ibv oparaJLa rorbt ktrauH 
T¥iiT yrl liH kafr Uf^bnntft far bla IMIUP 
Id lbo doffikln -oT Irrltf a-ri. 

lA'fellil Ob the nbj^rl af {3rr4IUUi ■m-\n\e, at- 
trTiiLob mar be^ dram td tb^ Omt tiirrorniun 
In thli founlrr of Rrnhiit'* ■ ' Pr' u r h r-hea Ha- 
qiilt^iu" at E^E JhtH'i' rburcli on 1ii>dd?a4ar 
evrn|}3ir n-iAi. Mr. ^nbar Ua>"n 'kil i^'bp- 
dart ibliB wurk witb tb* Bti Jpiuh^h.' 'nriiKirio 
rhdir BDtl brvbaairal a^ratatttBJ >n««t i TbiB 

faibrtua "(h-rmail R«4al«B m* Qrat pndyfwd 
41 llrnaarn ratbrdnil lq iMf^ aa4 ^dl^lUlF PH- 

'■\\*-'\ idiiDlrarlan all PT1M SlfltPift Tb* ipa*i 
rTr'iit iier(araiifiK4 rfi^iMvi'-iYAt- Inr" Ilia 
L^iQdut^ M4T-k *ta(H*Hrt uirtW . ^ntaf*v*«H! 

Ti^ri-p dirptftonti^ti m^tatB .n nm ni n 

aoioiaia. Brpbiia tPwidad .-hi* fftiktirHka. '.tm 

ihii itTeat vfirb, wblflb taaoi ttoab^a aC UM 
Hmyirrp M^aa. but a iMiypalnitfM Bf ■fl*b(l' 
HI t]p"B4ir« of krrtvf. o aaaiptiap^'k^p^i w^iu* 
natioa, andk \n a dAkipiu bv«t of iba}>ir«d 

mam 

«aBrtk'fiBa:-M|ttep^.'aB4tj|kpnj #ftpr tn 
BbMbeeiv.4ftl4f|ft'll1IMt ba lu^: taltea 

Tfw-.haritow rarnrda: 

prO«nBibl#| Iff ' 

and bPi .bw^^'MaMitiiiAr^rltMtir.frm <bt 

P^ql'a C^ClM«^''.1li^|i;il tti»:IMH«:-'*UMr:.^4*tit 
iiMt t^.«i4>i<'.~'-t)tav«te;^t«air.'^i|4M'-«4vnL 
itr, ^rlkdm a^iraa«hltr«t tun ^ tba Vavap 
flia'ki HipiHb»-^ttihirt*-i rta Irtt ttMt Mtb Mt. 
mv^' ^(ABibMti^ vbt fUtral ItPbdalPBPbn a 
Md tk« kftsbBd fJpw wHb 
jO^^iftf^ Id tba «bplft tht Idard CftM 
JwdtMa bdKkiaU vaa M4i|C4i. 
"wp* ehfar a d- tB tN atibfti^ '|l^n..i:dHUL'hM^ 
aiifl vbvMi-: .orvanrpiiwifif gt M^-^ft n lm iV M' 
Txofwn dkvMk^ {SftiWknt, w«M»i* <h« 
bdciat^p^m br {}di«: VldtlNrM^ L9Hv3^ 
ot l4Bb«ba tdwb, . Ai im tf t r tkh drtmm *ai 
beartB^ft tka bvautlfu] aiaak at ibn Hadtipii-E, 
Pkria. H« Bar mlaU tb« Ffartmb eaitlLal ba- 
fora bla rvtvra Car hrlM ataily. pb laqnUwd 
In tbp Jiit«r^ .4r liir, Waltaf Mitbt. tba 
ItPlbpqiTp* ':^llHil^' ',i|1b4 tsiibd that, ibe Da 
Ronbe bfi«td04f« «fu^^^^ prTiTaialr la ti»it 
borne {PK»^ ji^ia iiil ar £i a laaaoa. bal tbal 
u. BdubjTi ftiiidar wbbia tba Klam Jkmr and 
rtoiiT Caaiti^- aft attaclrlar. riharp^ ppJr £i 
a Eviaaqa til pfnt hat4lr b* aAdiod ih«t the 
rnptitatloB vl tba katUr piabdi "mt Itlih |b 
Krii. 

Ull«- AntobJa Dotorpi vKt«v tram Parta 
Under dal« April Ht la OEplaJn tbat bnfr >la7 
Ib Ibat citr Ik dije to tbp iPmenled daalb ni 
Mmr Vandniiri itlf mother Of Ulla. Taodopr 

Ih.nw tnr lu^tir jriwrii Ttaat kar frland khd aaarp- 
\ary, (in iciurd' p^^E^al Cqiplep tbo alv 14- 
jirnnu mi4a - Wa Puflrr^d V*ty aUEb 
I tba eaLil wjaier, i>pp^9a|ly lo i\v Bdftb of 
J'.]urb}j4f, *b Ddw th* ^priDji vniLhPT li vaU] 
L«ii3<-, alrhi>iij|ta trf aLUl buml]i.r tm. We 
ifiKlU'il 4 j p ruiji ij , ItMitftIa, arm .kuatrlt. mablnp 
pr^tLiiih]}' iiur rJii'T n ij ci, rrjtti ut \'lobiLa, 1 ain i 
rijuki'iJ Tur A rcmru piv.^i>ti xUun- bejci fallil' 
LEitJI fir Ibf aauK.^ ro^ainn I loLPnd la tOLti- 
llf>il4kDd «j(a4ri f\f>f vlELt4T. t mel Auatraltuji 
[rU'Diib and piu4aEii-a rTerivbrre, Wblrb made 
ate fr"l at hDQtii u 1 bad t4 tAct 
iUiUcflMip>'^..Ulla^.,j|«tuU.f))?l^^ m 
m f^TV-.tmt -mh-^i^. * '#p»Pr^-^(f,-. Wpt'" :tl^i 
li^adEn^ k'eH^J]t<H rJ-Jtlea hafln^ bkY tHA naif 
LIB a m^v pL4r. tiu1 aif omr nf [hr tery l^at 
.■uuETi^i I ml^'- 

lu Mnlljiiiiriif- ^h^ i hpj-f rivf^nl ban hffn ihp 
[iriTlurihum hT 'Yl!*- *i\T\ rrsiii Kiiy'fl" b} tiii' 
Liiiiilun NliirE}' '"ii^ipi4U^. wtil^b, untlhe "Tbree; 
IjliIh' lia]dp," m rrvl^iwi-rt ah upvti lb{<^ 
^l;LlJlL«LJ' mid ri'LajfELLihed llni^P Of lb« IUUaLE.'aJ 
<'i>mrdLBP Of tb« Tta(i pIdL ataawa bow 

Ki^a^ iwatt'-OI^ '£!y!l^it.% 
ffori tlM Dam lUaobfh Vbtlat 

W4l1la|[ in driviP' awar la IbA Ptbtlwl oB lbe|j- 
hdind'ymnoti, ^Vlnoln ll urbonnih. a Ibllllpor 

tram KAv I tHif* Madif* CrtabtDB^ arrtm 
mLlb n npv bal, Hrori dlni Wl^ bar. aad 
I tie malrLmonl*! aquabbl4 1b noi aetllpd until 
Kr HoBpanbelmrr lUr. P. HaD'|pr>, a 
i:;«-rqwb7f>w PLUikunairtp auc^rn^ 3n vlnnlaa 
Wkiuila t'»r fctbti*^'- Huiller ta rnedHMI 
lrtt|i..«: '«HMMl':|l9c>iwa< U HoneabcLB^Fi and 
.^--T^i .-^^j^ 1^ ^ ;|i^Wfaj[ U Walt pa tba KUTNOW'S POWDER, NO OKI IS TEBi SUU4ir BtACE C4K CLi.IU eitiit 
f^emptlDiii lifc^ MiMM: M ii^' liiMfe TscnMion, , 
working I Wa are tU mWftSclMt^Cgiidfat ia Ottr baUti tit 

live b(,a<^i^|-di^4f with OTenmm^t ta mrentasg 

nerven. tome >m tiow buoyant witk cxnlKniMM :of ipirili, 
victims to fited depr«^(ui— p^^nMHMi wt^ *' vp.atiifn.'' 

tmnd* slllEii^oiili^cra^ 

There in. hon-ever, a Bilvi>r lining to the blaeliftit cloud; inj 

ilie I A coaree of Kutnow't Powder produoei a Dormal mi hetltij 
■ppetitet lAtuu the toDg[a», btniUna headache, ttKagOumt tin 

fanotitmi witb that reijiilsTitj which Nntute demandi, efwii«tt« 
dcin antptioDf, wtd elhaiiutet til poiaonoiu depniti bam tli 

{ihjftioUu in both hemispherei, and by the puhiic all ern tba 
iFOtld, to be ■ perfect oigftnlo deuuei ud the ^^.nln ot 
hMlibk EMINENT PHYSICIANS 

AKD OONBTA^nXT PEWJOHIBB 

KUTNOW'8 POWDEBL CLEROTHAN 

'Naw 

" Diu Bin.— I hln uaad jnu WBITBS : 

r Chapal ITaitk*, S^onriiih, 14ml 
Dmt Oita,—! hln uaad jnuic aatt iawBlaahU Kutioir'* Fgwilw, dil M Ji; JtP^ft SSnOEfl WRITES: 

" MM. Totpida Upi^ Udlh 
•'Bita.-I hawauaal KolMw'^ PmtJar, Bad tbtt pliriAf {t, fJMllIlL ■■ 
tniinf »*r i Bl^Dtl^ Sad it bo ■ tapltkl rwadr Inr Hll««ai« lal "ktiUh 
It fa ■ Widlar kn4 ntmlititi; Irisk, amd 1 do aot ttwdtata ta taoeaiMd ftlgil 

■* MdBda is thia pert of cht wocid, 

Tmn liuiBtlji 'A. J. KHTBT, Wrf Wntdi, KN,' 

ijr nrDuir onititUi imnet: 

" UMmit, IndU. 

■ flwHiW. l$Tt Tllddll U iril Mk I bti waiw mncth IxHdiliBB 

B, **** """"yi, ^ 0^ n4;S0S^ Magnpli Uaitdc." 

" <n OBt«d>nidia(, Karth Ktntin^, W, 
" Dear @ira,— I euBot t*j tflo iBiuih ol At iHBkAt I kaTBijeriVM tim imi| 
U* wsBldffkl K.uttiu*'i tViwdir. 1 Wfst in it ior idulj In 

^(|'yfi|'.'T^»i<S^aal BBf wdkkdaM inBt. jt|^ 

107 i(WlNl^&^(i%i. ««t'; ol jtsocL,.. jdtt.Mi " Daar Si™,— KntllOW'B faHliM ^m.'i 
^*H, t an BOW tHiliiig 1« ■utfa«t '« 
friacxl wk" hA** vlth lint 1' Unnitdlr 

teb a lot ol jisoai, . MAt.j!* 
Shir* dikn rmmiimi'^^* 
Tana, *a,, -i^s-.^.^ Ike otbat, 
Tkll b Mfaait 
la BpafcMr ^ti 4f tHWk 

[p ««m^rtlaB with ths MW (bat apprbaUilpgi 
imir- at )^ Padirrewabli Hr JbibB LiaiiilHaa bAJi 
Tvtttraad iTOm tinv a;*Alafld HUd ItalbSOTBa,! 
rajtortlni ibal ibr hennnl iai«T«kt Id th« 
fi-rifAt plnnHt'a tLpII baa b«^n manlfpatPd OH Jki 'W^M^^- TO THE PUBtiei 
. ■ - — *— '.I -"P^ -I — i-» r-rca f wt-k.. , ■■ - -II "^Jl 

■ - - r ' — ir-ii [■■■i*i .ikit^JK id^™ ' Imparted foadaquRi IS* baiJi Of a BTalpm pf t& kltn from Pf*r( Said iune- 1, Thn- at/ir _ _ 

r^rt V \SS SkTTvc *?^cf .t-^!S?TS.^ *tlo*ir raiailHib]^ N.twa«B ^ntlvd pad hpr la u lbs arima. flu* M^Jbourti * fwtBiibt inithtMl n] 

^,M^ MiLrr li-I.F^* Ihptaai a iba flHtf«9« VffH «a: 11^ lUlj Tr and In By^tvf Paluttlajf, 

^'nanVf htii api"p *L(1iu> i»>ii^ IfTllV rwan intpfl ibpqlfa ffrr tblit td bit: nVaar l|Wd bli Juir Tbas«« lbo atar Will Vlflll Ln dUfl 

^'im'iiT^^ftlS^ eollPMnw, wtdiM Lbe ravlavar ta untbar ordtr Drlabaiwi. Haw >«aUnd. Adalatda, ud 

dot hMt t° tb* ^Hkre aI tio ubnhpllptriiUEiii ibf 'abb And Bin «I tJbaml-lj'bloilat 4lf<Bt«H app wlfPi A DoblP rullih »ViJknd J)r bl^ M4 Wlaaf lhar aombtlnvia 

aad prkoalo. '.'r j""S„'h;?, «d St^^S -!J«" »' '" '°»' " 
. .-k.. tti.t .kH ik wU ddii^ ™ bow w« Far Af Lh^! aUble . ... 

■t cl6k«<r quan^Ta lba« tbati aad tt ^ riVT- 
la-LB tbat if by aoT rbaanc b«r 
mvirly Ipar^i. bad b«n learo 
Hn-bln Lb tba atkblpB Ponrtltt 
at th* aca v( blnfr rapvalHi and thsj abdw p 
■in vba wan pntur. b4t wka ulfkt 

■alia valL km been a boi. ^t* i •< 
Sntr daA hair, a pair of tek araa, 

■kd A ■««j^Ba-Pua>ad far^ aTertIP WHt«3itlEic fpf 
tfu ^Hblait wWeb mifbt MBie Ita W. 
«OMtbtU tbe LfnuSii" Tltlfih «- OirwilA 

^ Hhair to Md abi^ad of bJED Hra. Vardala Jn TvmoHbMJkDa Of 
r frl'ndablpa" Lba prtpffr 
0y tiilA tara AdJ«tlvaa Ipto "bquallr*' 
~'' tbfr« waa tbe llitia b«jr 
hayuiii 4v*V«(>t'' p-andpakraUta' «fl 

Plarad A.ap»t ihi _aPf4.PP af mr ^d ^-"l jS^ ^"Itl.r ~ ^tt;'!- " ^1' 

wbilo vr rpt^t a widta-^nd bab, vwtohpC Bothw ^ 1«« >^t* cpoipltlplbi tbat brabd- 
tb«BH tan4arlr Tbat k a piirt af i*a|lkar jr^jjiit iika a druippifir bor. pad 

Biafr, Tlil«ka tlmm 0*1, T Mr t^fl i farad iB tba n»w Uad I will aar'ei 
aDtblws bar*. Kaitbar will 1 Ull br r 

7^ talS " tkp lor ar mr dhHttaa u ib«r ^ 

tia™ pl*rBd ABVPivt ih« apr4«PP af mf tAi banPr | th1« w>f wbold .vlHEifl abr rhv^r?. but 
taatntetlTa to potlcp that, a^i^iini ia Mr. 
DaWBP*. tba Ifoora i#na1d l>FtFor any floirrrn- 
MaAt or no (ovpTBBUt ta tka iDirn<|ueiian of 
Pt«p«b lBdM*PC«. POAIIblr IH tbci rppraiin- 
Attaea puAfl apd^r tbli b*Ad ta Hr., Dawpoa 
4BB*allad 

raal iiTT iiarH. N«w, Tuv quLoilri all 4vrr rh* «^unirr. Id IbauHBda m- aapBl and aeoTfitaTTt IC^ Wt AdUBftatta Ac- 

_, .1.. — J ^ . . . , - — _ . . - ^-^ir* .Mk, ndorvwabl 

aad ^javrtutLiiouie 
lit 6t ■aropfi obce ifcw* la Dfi Di>. ]ib|ivlnir "h(i Mheral party- T»fl ffarFmBipnL rl^rdlln 
traa ukad; It waa dt^adfur " 
Ar ^rtil. ttaffi *b" Bradlaucb'a daTLni-anw 
ta'tto teflat. MVllabl« Pllll> "Thr ra^lLa 
«C Ika aid tnd« aalootitk vaa 'VPb will-' tba 
*«tt* af tba tra4« uMDatati in ITwi 
' ^ «lZ t«* ratwaa ara ■ writakl* W ta adpilalalntlpai 

rrtiitotnl Hjf ■ar ,|a now bardLj at la tEi wv: ^ „.„ 

0&« vonid ihinfc tint a ^qUhtrr affllcled :pppaaiifp a maJ-orltT of »n LB a full Hpuki>p And faptoTO 

'Ihf "f dltilikirirlt" iHilriLa inai llt^ raqqlrr hPa vpTph 

n rliW Id kn» wbit li in tbr nilBjt:«t tM- *nti v^Bdaa ^"DaEly Tvlompb ' of May I 
aavarAsitiit^ ' fiwjAvVM^ "W- i^ta Arpna, wbEi apptinTrid 

Urac^LiA^BA irfiH tj^P Ifaadfr-H Aonprv CampaPT al Covont 

Atkon. tka .lleri^r papara ln tb. •■qukr. rLSlf^r^S-k.^ SS^rkS 

tried. Att*p hla perfwiEABr? tka Oaaaral Mm* 
irtuUntiflcaffodblntft lah^ tba vai 9t IdhbB- 

^laabadrn Ip tb' i^cmraa nf tbla 
LAbenirllt anil Tannbauaar wpre iBa 
LoAOT'i creftL pan a ber*H wbpre tba 
Umaa, Blla HUiirll, Hapftbbi, 

,_tnpHon nf Pf^fHxr^^iiMM [*iitl« aufl C'*lo=il«l flafl*!*;^!*!**^.**^ ^ U" COWbar 
"TTMSOCK LAND," Trad*^' Eikpa llrrt pliii>i^ Jiiifl tunflnjc fh+ iHtt- 

Fadtfrp tba pOt «iT Attjai?tlt* tltla of 'Tui- iry fiiP^n Mnrk^ H ' lilndnTniip, ' H■'r^»^l '^^ •*™ 
.o^k tl.T a r.»«c, of Ntw Eaaland atl B^I™,-";. '>>''r'".°'J?r^Tl''\ '"T' ^^' 'r F 

tt cn,c-a..p..tb-./T. nak^ t>.^^.. Mr. ^^^^st^' "^^^iT ^^T^i,'" ''L ^^ZITLS^I tAlLaea puAfl aPOfrr laia a«ag lo air., ub*h 
tbf taJha IHpan 1*11 thamialvaa ^oBvalh 
ta •aba tK^:tmmt*mMm:*m^ * 
ami ariMtaat^ Vil «IB iirt:* T i k >H M -<ft ... tba 
tarly" i» kaatp am (Sabrlala d'Aaaup^L^, 
Tb«naa llu4r. LHlla 9(«pbra. ud tba art ^ 
Bt Iba nwk maulnaftBa. fharp |p u ar- 

■ ' k.tmiiiw ' ----- ^ af tkit tttri who kaa nov 
' rvark beta laarbiaa aad abadm Ib 
Tttaa lApril It^ tram lbe natal 
lor Hiuro. Paria, lo aa|t IbkL kbit kka Jhat k wurld-widb popnikritj ud • pbaBomul <N^ aftupt WtdlB to fkla off *t«^ 

ibttitatBa, goi BP ta appwr i* «# fr* " "«*'t ■« P™*!* 
^•nitiu BrtW*. . Tlaak ntdtitataB, towswaw, (aktaOT offarrf aa kdualtol 
"slid*^^ nd "jiwt aa jpd," ■» AbMlrtrfr biwiOM to kdaltti. aii411p*i« 
daar at Wf^' ll^lWni^iW^ GENUINE KUTNOW'S POWDEB. * 

tl FAKEIMODON.EOAri, LONDON, E.C. 
PH||riitdWim U.»,A.; KDTiniW HtQB. [Wdii SM BaOA»WAI.N.a Id*. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330702 lOR ft J« 

IN to) ^ STUKET WmmQ HBBAU). ftATtTBDAT. JUtfE It FUBNITUIUB CASH PBipBS. 
ltu.t iHM* ^ iT^ yHi ^ UbAin u nti^i. for i urttfc A, HALIi AND COMPANY. nwuatat UEBEBOS SALa^ Slil ji*ttB I» BYDJTBY UAIUND FOR m% IN LONDON iin)««'-^ 
THEltEABOUt -— .W; wtBltt'p U^i p (Tin 
ran*- . and ir t>i< 

»4M Or > r 1.^ « f lk|>pf*»v»! ft 
5 of nc^it 

1, 11) MlVtS A WOMAN'S LETTER. 

LONDON, W...JUT I. 

il ii^lmtlt mura irks :w*4Ml rt«o» t»« H"* 

Kind (• -womliiWlffljf t** weHTKlHHTBft, HIT •■ . 
ttol iMfift from Ihi Klnil 'lilt " DBTOND AIL QTJEifnON 1 AS ABSOLUTE FACT 1 

HO liB BOOK'S SAUCE. — , , „ hi..,i..p4 l'" ■ccHMIt Itlt b*fri i« "rir 

ThBT. »i tg» dfJllnfti* .liio(nni« Pillio* s> ihn ikltlu rinl <"■"'■• taut rnnMk «m( tort I^UW **• "•'^>> HI"™, *T?^*t.^i!2;'lL''l(l:; ,n™'ui,''lul !*tlWlllir JBI. **«M|11 *!*« l» «^ 

ItliT |>i»llliH;pi nf JutNcur. Ill,, ^^Ljil^i rt r'mJ- rtitl 'lilt^;(f -i^w^j^; flP brvt BKMPlllili*. A 

u.* .1" •W'* n -.'11 at.ui.. If .••II I"-™ iaU««ii^^«ifc>4iiil>Mi «•<«• 4 «h« «imR« 

Blml UDcllunillull of llio , nDiJili'>ll ^< 1»" .—.i^, tailj'i^ji „ ,L,^i„, nkn ftf 
w„rlil[ic L i«j,,ni Ho quni.o Sir C b« rs.'s IM™ V* *™S*»; • ™™ " NOT THB-ME^*WA2l?-fCHJ^<^&3S^ QUITE EQUAL TO 

ABEABt^kSm PllOiS 

LlVl-R AND KUmEYS, THE gTO^AC^. 
Till-: UKAl), AND THE BOWELS. 

BV J. B. ABRAHAM, 12 Q.V.M,. GEOKOS^gSislfif, 8. H. HABBIS AND COMBAKt, 

tss0noyi£i.oi AND FOBKUaEiiaE: misfe^^^nsg^iil^. 
aB4 GKORGE-1ST1IEET. 

HAVE iYjE TBIVATE SAIM 

HIGH-CLASS FUBNia^UBE. 

SfemSrSi ttisSrw. TiSUiiimQii.J*! bUiboo win. SitI *■ ilJlTll--I>'H l''«^t'' 

rlwraTW ** yjtt tfl mJJ. uiid mtfh iwrmH(|ij h» wilt AND BIN>b. LTD., 
lKltUI?4ATIOV t aCST* nit Dnum *i J» tn *B , 
■DEBO ^nlid. Vijui hc^-rl^ wirti**, J» !a lot. tmt m STOCK, rru^ £« jnB>A>l* delliA 
! I'L ItS ITl UE, TWICR LTiTB J.V AJniCATHW. 

th* rvw Work •! 

i ^iHULhA «B r«- ... \i iS^^T, %J lU fond* <Trilif|ifj|hl: r 

fliWilr IB ibff ii4r, L'a1l jdI JlKipeil 1411^ 'L^'Hh Lt . 

ISMTTi-i" L.-..1 i-i ..„,t (:om-.r, „„, i„i™i lylMBOli, 
M-.-.~ ...*.T.. ill iKJ-rfik, lirtwm.i 

t„^, «A i.i=,n, i.,i :i,i 1-™';;;-^. ^'.^"i'^a. 
People •» M l 

jret-n-bit-jifii;^', 

On* pri«* to (11— K8DOTSAD TAL.UE8. 
D<MM<i'itiii^UW^, 4fc Ein I eft Un, ■nd uptivileii, citendinj 
eiDxeilCtill, £3 17* «d. B. BEBABFALD 

M»-^3« aEOBQK-BTBEtiT. 0pp. AND CO,, 

TuW^ HALL, SO L A B t N m 

THE GEEATEHT OF ALL METAL POLIBHEa 
, Hiuum Liu.'tatk lii±n USX i N. auTHiiiivit:. r,i(J.. 7i ^'L.\RF,^^ -sr., role a(ifnt«. COCOA EYES ANlt AGEl 
AGE AND EYESl 

OTABL^S GIBB % CO.. ' tt^ hm Btniit api « min>lf" Etc* J 
U! rrquliw j_ „. . . 

1>'V lfi'>Util« wKh f«lt t^r-t. i^ll j^nil trn L'fl; Wt I ft IoqS mother wou)U ITU «i ,-Uirtii« i i to^ irt »F HI* , '"""'T' " ' Ki. „ 

bll.t lWr..l r.«l»a b, .wa 01 Ihn WHbl- CT IO, « >J^»^ 

Uun .l[b lb, cw. Th. l.tl»r h. f-uwl " ""^ '"""^'^ ""^S^L^ 

Wttlnii .7 bSi( inMlllr^DW uiJ mt^ ""m-if 'I- « •f'/J^ 

s?«n,«Ai.b -ub .„.,i., rr;;;rri rb:rj:,'rsSi 

■l^^u^iWl«4 W-. -Id. .Hi mnimin l»if » .i'.m « • 

b, ^nm, ,»»ti«. lo ™™ "p't^J^Jii^n.d ™ (ri. , L^.lrt,,. JWl .TWP M,D --■ |,Jll^^■rH . r. i-p., i ,l .OHlfl IHlnrfl hlRcfc tJ^^cry, .^Ijil. Jft J |b *(ptt^t^ f( p^* 

Igt> .till i.il lb«r. Bur l»nn tPWilT w"""' i„c«,M«ji V, ™gpuwi lb* Unk Bom' r«j.|l,n„.dt i,. iiiirr tlo fnliinl.i nor orii*fr;»a*;«Tlt«;tiil*(iWlii4ltl>«K4 Mwti^ 
•Umrrlillon. Howi.fW lliil bf. II ««• P»i Qovm^iiiiti t&iikfc «rt1^(;4( WbrW p«rtr .gnu ir it t M jWMWii »*« mf 

tiEtlTJi In jiMiiimllE, riir*ilfli *» UIM* « StiJ^r «»J«H".»-M«>*Ii^^ 

irtihOip oui. mlnila. Thr pinj ol BorliUim . tip tt iirald l« l> pUu tif KnpllHU* 

^ «lFir> l4> tdvAac. nn pulLlleftI fi*rtr of .ome p^l„ a^Oa^ UvuiUdbr. hall utl. li | ^ 

^S.V«S' 'T"'/'"' tier »""„,°°J: biu-. .dK piw, or ti-i, Utah T»lwl wH* 

Hr. Krir llirfld'lii-.jlllilia iii uyllil tblt to butt* flifi#^' '«<|i|tv''f|#'TilMj^^ 
llir IlKl^pMidi.iii Lubouji Pun; l> dilv Ibei ,^t|(.^' ^'^gjigy; ^ d„r..i tb. birt ..1..^- « r:'r*:;)r'wisssS'^*^" 

ftat btM k ttfcll.. »" P«"" l™"- „ i^j, a„„ i«| t^,t>l WtU4 wfirJtbHjt ajflcum, [Dto thr llffi 
UiJ iNal ^hij tritdoa iiu I li d i bci ^ 
^rvVifbL luti? ||D<; •fl.Hh i^niL I 

nCJljlliDe^''. «f 0Dl:J.u] I BJU IlA I l-.r. 

ih^ KiaiiAiii^ Onp nf Tticlr ri:'*ii It u frank aiT- ttnt«J: ««teiSibr. with tb« r»l or pinfer ^j^^^ eirrii»» mi Hjjtoiwpetf bb iji^tlbw ii haanl ilnfft tha dcnllk 4f ttn^M Vic- ^.j^ iKLtilns With THE MAY HEVIEWS. pcrsoul l^ftapuce iictri ur*= liBTn* wa^ Jm- ■ liTH^haod » ftO obrfneOrtVltr," 
p^^rEftl patatLiTB. It In tfa^ «Bn3« wit^ h^P — 
Hon ivid tucc^'Mitrr Kttif Bdwifd'a nc«Dt 

ITU tnUH'h nii^iTA 

fttt It f. VV 1 1 h H FH^c t NJ T rj'l rtinl J ! IN 1 be 
dAirfftt «-|Db nf ElIh. MAfL'dLy'u hfiri CLn^]]}' ta 
itqinAlb Mwruf aitmilid^rttlftOdLuK Lnil nm b»l* 
fed bdrn CMiturleiB oC U Infnvmiilimii , Tn 
tbtt iF.n1 b-UA tHWD devsLt^ bip ACirond tiilt THE IMTElRNAtlONjU^flirOALTjAsCf 
"^oi^l>%MI^.'* ttnj^ ^ 'Wt ill CbotulaK 

ttiD buln^Aiffr -nt'';|lii^^ trWct for 

lb,t .oudtfT -llbl. lb. 0( bt> tl«^lMlo..3ui 

roJui. io( ii^ ^iv;«i^''^^p^;;i^°~£^a|^^t^V:t)^^ 
bi* ■> KfjVitinK-'iii^' tf^^rfjiga^tti^ 
.» ii. irai«Bi.»«ii .fci imifl *™>t mill tbi tar ti»dt» n W*h 

014 .M^' pf^b'ilaD .,7^1^111... conCTmpl.tM' wtik >tjFl» lU'rVbusiU watl -baBt4' iiJoa.:«ijt till 
Ift »: mfldiTii 111., n..." J. I imi -rtie Mmllilui tr tks'tpw- kmt Mhiib'tt tU 

rfcin TlDff unrk h„i. (:iit^rri,uH,iJl iHijjlr*^LH- throat, "Tb* Utia .of.r.klltr' JL^AAtil: IsfcKR VllL* 
riBik>b^«3 lit tbr rnmmrrriri Li IH'jL, Lu IIa from the 'Dipt' (4 tbfl- VVek' itad .ilUbUy 

:S*:*W^. ,l4lrt16*f li nr h i^(»ri,iiliinriiMfl |»fltM ^JT^'^lJlLr it'ti,!. i-f--w -.^im* i». » a 
t*a#:-W :Uiii .MiiiBiUriJr^ ^.f-M-hL, i^lltlral'^ * fr**.''. Ijlmet MlWt bow BT * 

fFOvifT; utf ib« titt ni ^-riijiii'i i>f LiBhatir wmM WMih vt.-totftt.'irtV taiLL;B4 Eorvmrd 

'£t;'.^-«#l#lit:v# K llfldUd|lbkp*d h«wl tafllt>UAp. 4ftii 4 tin pruTlhlij-iD t\1 wi^M ma- 

vopolie* u# priTklprH, Tbti tlmfi li nnqlun. 

th* niW *iu jetn wHh lAtW. 
Mr, Halt SeVtrehpf ^fenUt '^trtlirt 

UptftM mmji» vork\Pg [liivh In I Nil- r.-nn4.\ ■prji^»it4 lBiw,.*Mf *m*c*lir,tliiit,ih» whoi*» 

A« far Lb? rfradr Rtu!* trMWMt tar Ui« 
\a rhnJr Duto Ia Ifv^a* In llnan nmllf-a ^ppli[qu^ •nd Uwffr (or lb* Jiwrt-jwrt tblt*t»p»r- ir.?.,b.r.7dt *?,"ib,'';*„':!./;t:j, ":u:;fiiu w,*'^ -h'^ -fn^iv. him^i™ «d;%, rt «iot,r 

dlulD.M bj • p.c.r In ijjr ■ I Vi n r ™ pomi" i tBtfmfiloWl, TS« t*f**r tfa JP" tb* "'..,1!' ■^'iPl'*! i?L;^WrJ»t(ia)* Itfi**; irtMii#.»».M*te^ "■"•t 4D-op.f.Lia1i. Iti iWtj^Jiir. 

Ion .«rl (ji ^j^dm; ffftn tbfit tbr tilt of rdui I E'jQdJLi.'iw hu.1,'? mil *<a,UKil itmrLlpnL i lunitn Ji> l^>s rtd! Tli^ tMtvrt*r {i W BHHwI^ WW 1> -ifu I Ir imdnjTi"! I 

•rrktjJ jCIti wH.irtJi. ii,i»n, — I maa \ 

Lt- si' iUI |I*JHI lLr^l-3lll...t'L. — , f--' — 

1* HRCT Nflw ASTi !ii;(ik?rrt-iT^vn i^-it>.iTi'HV; - 

f# nrf>' ilmUtpLiuii. uEuJ IN^ik' lJ*l>iA l^i inp|H<jL L<lll 
I f(T|UnifHlfn TliniHY.lHH T. nr jrr am- 

■T^erW'Td. iD|-l*tlBf l'i*nLH jUii Hf.-,N-Cff ht*ih- 
-Mt hr wrcklrr fif qinnifly lliilillflpnt*. , 

«1iknit MfwWUnt nid rh»ufr», ran bf 

/^HTL- Tf Boon Vl'HMjtU Tf-CJ bMUNI tAtM 
^ Wu t^t^W^ P4<pbieaIi, loll |«iTiiiali»dr~ ' tiniV- U ►Tlw HN-n |..i>.nrrril iM t.-, ^,rMr^^^[ ID Uir m^rl d." ndi rrr ati}nrr *|."-,jtiMn mvrtK "'iw^. 

(Ivs lF.v^Ciir-- MJIIrF- llulililrwi.ri- iVilh « rJd mvkl. L> tokaB !ifT ■fpip.-tll II^ "t fhw <j< hi! 

*to«jrtrj. Hnl* fur fuLlD iMrtluilm. iif ukll ti tb* iROiWOHE UCPOT, AirtnlMiliM^in. . Htnin pi,, j-|OD1|a. DOOHfU Pool Br 

jni^i pir*, I 
HEW 1»0» AliP HOnjlTMTJ rHi™ l.WT WE\DV. 
fKL KAL:HL TIUElKl'' r^^1. ., [.Id , Z I PUBLIC comtAvm PI PJl^'I'hiT IJ»twbin1[| 
r, ll-T^ilrl. 

. Apply llniur, P.O.. NiiHIi Sydnu'y. 

G1>TT. dpfli™ PMn-HhB- H'*1W fii FtU'CHlTif. »r IMl'-H, 
«jih. lUi^'.D.. llk[i,'ECTfE^ Uf^lPW^di^K-fi^LajCtnr 

FrH^iTi'itF, rijirw n)i^ii.i^;i#r#4ib,44#;^^ 
WTlli- s. nni. H-fitfii tJ^ ^!i^lgg0 ^.js"- lend (IT aiil lai Uivab 1 I HiiL H. J. HLAUC, M UU. 
TH* CVm^iUir' ^nrb iimiq- v«rl£l JM^ of FiuiUmMt, TktcptMMf Mr.'-or>tnr; -fi-fit:Mi- j£ A r r ju > ir IM7I Bj^ il £ L IJ K jji F iU'rY'iiLriilt*^ eiliitt bfkai ■ Hfw 

_. . ^^^^ |(wpi^rtlB(( >h P-iMs pity, rnr TTilinvi^ fad3i«hM f 
.hirii, i iM^r *jir md tP mrp itlnf^. \.i\<tn-n I .i^r.i 15' (Jilf c(llB«tiiClaD U.r. Tiornu bremiht mwrnj 

^a^it(l^,ii^\t Is '.libe Ci«r Is ttwt p«wa* 

liE^ ttpd lem preuie CHd.r1J^ IrrRLLdlUifrfl o( 
tittr VikT ]Sv4^ fn B foiila' TdiriLrllfli'. ft 

nat Buyijci't KhLr-]t (hci Ttar tallL^d 

lnti<DtlDa nil lUt? part of niiNmlki tu WlU ttit:! 

DT wkitKOEVcr oniuD.ta\i-t>t\ ot The cambLt, 
"ra^r^ WHP fir^'Jf'r n Tiirjin<"i3l dtirinjf tbP iarh- 
ti riT%ATJi'i mt tti'> var In a:>[itb Africa wb^ii 
ti« Brliiitiii p^'ci'iilf^ evfn Ai^ifirourhcuJ xbv 
Mrtimlat r.r fivJn^ In. a^Jinffltifl bTun- 
i34 rr'L^ DJiy, ttlTinck'rIiir i^an riiirBiiiDtiDl it 
-vfTf P"lri1 Imi' N'-! li^ ttiC JliltftlUliil rBllrrrt. All 

tlM flumv pr"Kn4^i E>^rvBrd, i^'adlDf cm 
mwi Lrriii.[i^. Hitoii^ ^iBW, ii'l rrnib ■riif'T4ltt. 
w^^tf^ \ba ftrit T;i*tcli faUi^id. TbBt li 

1 tip r^mpBT is-^r vhich Lke BnU^r IP 

TiMr^^in riii4« barninff id wvr itrttuin ai ibc 

Fiopqt^rlH, fr^m CMf bl* tillaca tft 

tfc* .#rHy <ipt- |4»'ft|*|-;f tlt^ . ^fw^lfr ^., .At 
cBiiM -Jbli -ami - rwfli a >ii ti ■t^^#»<H-"""»Mr#-' 

itMtC UUC lilT WKUr lK<H«aLbtk<^]i^|^'::t{Nli« 
tict to thB ■IlB&teBt dcETM i^tq^fiilE^ift^if^d 
flbjfrwT'* rlfflv Dt tb« tJi^tj^ti^: '"''kiuv jft 
wiu bcia m M b^ ittd * .buitfr«4. y^iuT *«a 

bnni iDoOiBr U'vliitoVt ni«A* Bvolnlux iCBciii. b«i HT«. tn«UB i]i«t »1M IttB MiMMBi b«r 
^up: Bba bu lD«t pv.^a^mu vhh ^xirm.^ 
ordEnmfr fMidltf iM^.-fDiniMitr' Jtv^MicM bdia 

an the lDt«rp«Ui««(. iltt|#iti4)l^ Tbi tf*^rt 

ittitli l»r ■ h* "litB*, m«vr<l*ttb*itir 1* bt ;b« ^...■i. ,„ r^. ^,,,-L, , . tiii^'A DkcdidiK Mmt iti k4t- A'l^n laar TBawvnvf (4 prrHinifat p**- 

WO^ Wain iiT>|i •v"^ EB Mai1|M,iQ jr^m tb< Ibvt tb* HHeUlIJI ot X^^--^(l^l0p-'t€- f^mB^ff^n^f ^ 

in-it.hi,. „i.^>ijn, i.r li»nf-n«f>-^ nfplliTiin.rT (o ictlDD It O^.M be m.dfi al.MT 

ltiiri,i,-i^ei. J(.u«i.lnJlr, bi^^FT, N.aW. I^'IH^ dr,lr» for t^ana i. ualT(^rv4- Wo will 
^ ,^ Hv s*. UH^ Uar. livn up timr Id dfbattof It. 311. K,;.- 

n™ a™. lOyinr l™i! «wi_nrw. m, n Tm*m < *UMfcf. and ™iTj out rvifj rlfumprtiriL ■" 
Trwt i^' ' m-Hh, iii.t>i4 mfc*. 

iiiiii.ii'i "rlprupplr^ ;B*iiini rf "M*o »n4 H.^ 

^ t>^HP"*t'"t l^ifaT A(|riflt1*'B>pr III,. K'TOFiam'Mi.Mii: iw ■■afU->*iiB BTBi., — _ Hut ._™ 

r IrLrd hi Lit mf Wtt film tirtii 

LjLfb fr^iil {if uity LLnd, aqd 
*»iv. At +h» tpx- ^ b(Arh 
I him w^m wu b-m. mirlitd 
ii>iLl**,M* r]^.. ix mL iih UMjw iMi LL Bf'irtifl-i'toiU'j 

h'^liliinU, vhh'li thr tHFi^ (■■II.t rnt||R*tf vMfrBp il" 
iilKw r.fliiii lih'l h, ni hti"i-iin! Vm Ju,!^- 
■ i+i" r*|nBp Ihdr f4"^l"i RfrnlfV* pffirlnl rTwn | ti-V 

.TMjp I Ik i liLtil 11 V I., iih i-^iQ w.ij lir.i.JTrH', fjl 

lhI iT-CTi^r. I H-,.n ti-mrH^lly PUT ihni i r ki ■□ttPTr' i 
lEir III ?Hsii-'« FjiMilri.'M mi; hitiV'n }\lr< «it MViil I tfiT vi.m- 
IjIH., ^rUn -baa bai-ii d4r]WK4 '^^ tlK >rt4iltt)^ 
«w*Ji(t::JpiU<fjH^ «#d:''Ul4t tb^i^%«ia« WBtlWLfclt^ 

tmitmf'W T^nrtr-'bB* twAgdUfl .Uw hf tbr ddp por rM[i,''iw4»:vi'.na%v;«tr4" 

Burlt^ 'Jtwr ..t1w'^i.-Fi*ildt:.-.tiMflBlia' tmOti^ 
dffeEBHi 99Ba^ii««i?4N;^tM;':4^>-]ii<ytw^-'4t^^ 

tin AcnrtoiieDt i« Uji ntCftl^ v«rf<i tt^fif 

p-llF Vft Cp m 14 prmnt Jftv^lk nrfoii;^ 
dr>idipjDn i™t»e4ftjia, ^3rtrt^.(^^t^i^^^^ 

Ai tb* .F^n^QQ-viiBMft Mtlnb^-^tt^^ tbu 

cEnnntib Africa Bod ~ ^ TTff iita -.-■--.-■■■>" 

iSrt ttisu PairvrB blxtit prcifV-t 
trmi BEHtQvt Rnilip-i], ju^t bb b 
fjUGJitldiiB of Jilfnrhl nait BiBm ta milluBllr r*. 
tlia l^nek ud aDrw^Unf. Xhtt crirtBin 

^^^^ fi!^ ^tSmSp 
«| ujr«;ud d«btb roi- mrbiBd pdik-r 

CUCVbiUiLtLODH.-' AtltviJ BnLBlli'N mith 

llbifW-.AblCiEBtA B ffoblfm ^tui ti ■■<''i|. Jjjij" 

J'CbldiUftiipii,' Jii tbo iHQiB Rsilfvw. aikp, JJi 
"C3«i WB inim JttiHiBr- bdcI (t (t pai " lUPXIUAL. IfKf^iiZi^ci^, 
rJii Ibl* aji«ra«- Of Vi<u(rttt^ art. c^t^rifl 

LlArL«, cODtnbUBB Ut tbtf ">jili(<in;hLh ('I'Li- 
irUfJf ■ B PlIiiJtHLUlA nr 4u ImsnsT.iii AlirllLUJtJ 
h.uujirlJ. Jia ufM ibBt liia cu 1 ]Li,,^r t.-.i. 
tUR ihd mptruL-ilTQ yi'iriv m bj'i inn f - <l i" 
AiiJtrulLii jiBllxntij kim cli^ki J'tui.iJ u. Lii^qii^M 
diri ilcd iLivirBB cluB«r p-hJjLk'iil ijjntHI kXv 
vibdiEuuiry BDd ntir bu hnnn^hLi. Jlv fBYoii^i 

Bn JlUIPrrlB.! ^UDd lti< JtliiK of LltM tl^JTlUiiirf 

.ugtfi'BtjijB Jn li^^^7, iigiHjH'r TitiiL-L iiiiii pMi- cpnr 
«ijR liiirir.) ■diJuEil IcvL.'.J i..il |Mr^j|;u 

ji^tiE^Ja di«H.*bu'jy;[:d 41 ik][ J lupnTlaJ j^iri Ti 
vrfliiid yJflJd atiout fi.^J.frlHK WiLb tbJ* Im- 
ffS^y^.l^t^M- iJ-IL4#A ktr^Qj^fv Alffbt ^ti 

pttfi— AuBtnlBBiB wirb [□4|ia nnd MoairKtiiis 
far ^lamriJs. TflB MnTlUHic roHDill wt llfliTii 
m 1" r-- . jlrn^n frnni jlII imtm -.-i ihn 
|h9r". mmtii iifi^.iM^ii'i' fn^i 1 iinirit: <<.'ir<. 
juaT, pud cHatiaJflF I J 'I iTii?i>[ kij: plci"? vvt^Ts 
taalct^Mif. ti>.ecpUB«i JJkf MiiiUiF^Ali f,;aphtc«'Li 

^lyillt'tte dljAmrEif^t am- Butiitifltfji. txnjFtib'F. i^^r 
'tmm B-f LiTW Lnttnn^bt. Tbi^ wn^klnc rA ib - 
■Mitlfttan wvulil (<[l»ur>.-< jiM]ni3|; iirliiT iki 'h l i:H-i,t i<<' 
pfltCi^.fllr [^^nrit riprh^ l^iJlMv^'n. I'^uiliiiiriti-i 
jFetARtlUc VfUdr ^1 ibft iDterwmkjjiii of Icii 
tHdifi* 4(HlAljtrrj|flt toll of r4ril^^ltt|l. LaAbltl- 

■'- — J* — mi-H,!,, 

.1f4tiltL-^r 

1i]r thF'x CH|«-i. : r [^D LI b'^ b W^i il'hlNi^;!?^':', -.'-'1^ 
pi-ipritiLon of AinlliMT ^^nOfflM fiO* ^^m^T^; 
ttc.^ Ln imr time, 

TbB Amr-inid Mir Poti#ibr t* 4«it 
bi til* 4ifcib* fr»Tl»r V WrUHWHHtl**"nHrf'*'l 

*bwfcfM;" Kh* irriiw la *tio ^'^vr^- 

^^iitttij'' (Ht tnctlcat JntiSQleiify 4f ih' 
mtttkr a^HT- 

DB tbip nib]*<L filabop WfllldoB WtlW Lb 
-be "NlMtMBtt CflotttiT. ' troni mt^Bt tb4 Aiu^ 
irftUBD frudfrr will tb^Ti* in i^^'t Tt^lr' ti*w, 
Ht PpukB vf A4iBll(!«al4lll BB the Cburch Qf ...... coitf'.ifia-'i E'bcPH tiidT<.?d, kll^ 
mu^h a*<'d 
lEjrdp and 
rlotb uBfi tor ttiotiW^N il^ibvEBcd w]Lh IbC4 braid* ud ap- 
plti|il*i ijtkRl. iri'.tbLuf mBlFflkla W^f^ 
nrvnr pn rlf^v^r. H !■ ImpoBpEbla Id t^ll lb* 
dtfferrnrp h^cwin^o a WBnhlo^ ¥OIIb Ud Vi 
Hnn^ wool |Dde«d. madv uj> qVAT lUb ftitta blu* 
lEinnilEirt* '^f" Adpi in pr HidBrt u Ibp alb^r. 
Thr>rr at-O *-Utlll3ff hBtlnlHU, jciui»i, Bttid 
pBi'U in RDF Ai>t3k1ni nT Lh« D«« irUhlftft d«- 
OfflnB^ Hbd uMiH h fBbrtrii: ^'blti; ifeljl 
Ibpi'tn I1 dPFlEn Bud i-dluur Bl V^i^'ll'* 

iFr<nii»rbHH Ait^(bt» lfl Lh*- fD>:»lt fBtltlnilBbla 
irinaMiiDe flit- nil WBiblnir llllnrti. Ynu buy it 

T'lkiiv L<J tisn Ml r.\l\'- riilTi-r! linlB, BUd U If pjbin id ^mblUFl pnmiiiP^Ill p^Bca bft^i 
□rut BHiBln and ibaL oauQirr. uot br irca- < IKDTfil^ vr fl*Tr-ft llMlTfa T-H^icrwll, t!t dfilrF .t 

rtit-«tnvH. fti-tn^,, X.fl.ir,, wqi 4|l ffrif 
flk IhM (tMHT J^hl jnn tHI FBBAt* ■ 
^4tK Nllft 1^*dt Jb^fc W|ir« }m|.<»:£, HEARNE'S BRONCHITIS CURE, 

TBfi FAM0U8 HfiMEDY FOR 

COUGHS. BRONCHITIS. ASTHMA. AND CONSUMPTlOlVi IblM* Whr) htM *Bl(im ItiH Iti^djTmr nn 4IIlBB«d Bt ita TI^HtBl {KfldBWt 

Mf^ulaiJillBiSiedlBt« TEliL<r iiri.L Em rri.-.i -shtrilLi «jhj«rt EuC*Jd> QL the ChSBt I' 

VH«, Jod It MiltaPTBllinWI *l 'rNEl, u1 i.lHn L U. rmf^Kwi fLh^ll" llOT COMJpllOB tt I>«l45l;^ . 

bM iJyw^i* 1m witbituL it Hx, nkcd .:it tJau bt^nuurif;. n ism u pDBMJjr puDidawt, Bibi • duBptfltB ini ■ - b, ittii^hftl" *0 nn ANi> BUOJ^^^AL 
AHTLI.UA. 

ccr£EC» nr i>nv. |iM[ij.t:. ifp nKinXBtt m lb. j'l' I IV] I i[;>] | LJ THAT 
CLULlLlJ Uft "Jllh. i'lill'TV ri'l|T(.F_ 

■'iimntfi'.S.S.W, 

" Jj«j hir,-T fwJiwr f.frTTJBruiiifB linviitrpHunk] p 
In ul ■ li-Lkr rtvt*"! rr-*i Biri'li' ^. Mr*. , 

IriBifMi fJvilklKl( f/iiUl l^hl' 'I r I'J ^"IJ Ki?>M> 

MiQM- hlk tin'II:! pK<rl4V^ tr.l1»<|llJ Lrn,L IWI 
lad bFLaHd^Bl bliUEI. I hi' L llbO- l.^V UlLhirH 

W«n]. tiql fiiu Ln: itL liln ny l4i iBLiki' VH< ij) HjT 

44Hbi4r«r}^MEb',vM(i,uitji 

'bvrfrn^iBti.. ' GHATITUDE AND APPRFWTjdTOTf, ,".tHrf»fi,! 
'- Vnvi Bfowbttta Cton li BDMUnful miniPi -*■ flUHOirv, He. T Itwr-a.. rkdAtaam BibiT.'' 
Lbiahi tttnurtirtdHmit ttanl?L iad*nitltUt Eiiff-I 

^tA. 1fi)*icmilP.^f'irt;hUh*ll PhutR* JlnlftTWH 1 ^.-v. —a , ,wi^an.r^^' 

K*.il*cL f Mm JplliT iLu JH Ui ttbipirr- :— | 
"Vaq 11:111 b* iDLi-nnlintL Jn \i^r>t>\f Ih'ii I tll'nll ■ 

*MO*1mI* LIlEfli-UJrUli-n-d'Tlt. [ (Ti^HT-y h»i ^iN-ti 111 

i»i.Tri,Biij I mmwIhiflM ili'wuni. Ikrtt-miJBrtJrn- 
i^rMtd I)BPL|uU<«Hv^DW. Mr.— -i*"nriiiiaa 

Hn>titd. J«. ir. cMHlthJVktfiriATt UMl MFMhI <i0 UlB 

■i|4#|hitih in-ftad4iUjJ^'Dui|lrf^.A hill iiD* B 

''ilbf^i^nr pdUinli^, h« will b* 

■PWlvd loiviiHF *lHii dMLm. ^fMlbMUH*,UL4 IV EdTai tlMt It U a» hi w^faS 
E Umt 1» baa «VW BOH- ImO AOBllBnill' BAWHl^Ma LL u, 

1T mip> i iBivUii »niw^lUii.Cw(B.*tadb MM4wd ^J^l^jt^ bid v^^^b^dllMbHbHt^^Aic^l^iltViM''^'^^^ 
riJ'BliiBl Ihtiiiii ' nOM nqiHPUfR WKUUbAIfM CWMtm. fllKV. HUNl'Ht' Tt>hTrUK. 
BXUirVlfD nv UXb LtNlSE |pF UElAN^ 
bbUbiCIllTlK t'UL L'„ AMI {lUJtSD ' 
lit fWU IkJiTLMV, 

■■ J)l ItlHll ■ 

^ BtlH— I Vtalb bl>(U UVtHtlPLUBT EM ■lAncv^^ tii^ uchi'^b^ tijimtft rh iiw t ^.T hi ^hJ' ahnne-u>c^m>ia 

— " .... w»i.#ttu miT IhnikP^tlA* flora «i^i* «dj nr 

>KVtllMa tltlHrBtAlllbr, BsT -Bud be B not lallAlria^ A ursthttaBn. v tipdar mat fat had ' "l^nTrt^ ^ ppiii l Tit>TiMrlh [^ib UlaC*B, ThB»B&]l«wa 

iRTlfl^JMBitf. Vnr baU Wh^" 
* VwtftattAMJH-Baa 

TBBbB H44«^ HpM Wfi^ 1^ Vilb aiEMtn 

; OIUmI far th.n* liw^ ■ fwil (iHie It ^^ii4H|L.n,» ' uti.Hiiiu! *^mii T tPi'il 

mar*,' •toll ucvi^ Uwl » itt -if rimtf^ijur ■ir»i?/ i*kJiKr M« 

bdiM, HDd Ltainmh ^ biLLT tituL liilt 1«<J >pi:iUh' ^ 
I BB ^di^-w.ellL Jteb^Bfid ibi^ Anigb lin' T4Ui4btHl. Yiil 

■ i flfl ' if iiBiil M ' fit M'l (mil f T ' i i w ' ■ tlTiiTil ll V Tli 


W«ibBB£*BlfBiii baif kAd u 

kit4hili> Cur>» imI Vu «nurr d 
liHir HuaHrul Utala-fiiiDuAiut CCEEO TN rar* DAVBr 

■ L aIw HM irlui'* BiMuBHarilT 

fOtdtiy llXlllDT. JullJl 
aB4- M EBikP «nr lBBat^^t]Mtfa^Ml|t*<rfltwiU£iEW«Jjntfin 
B tiiBgifldaaMiwqifllM....lUMbT " - ^ - 

"Tflifbatlhcrf HlMlllllllQunligqtfalMlBaMgBgllBllp iMi 
W thcbpflfad.VMiB^," Ta mm: 

at i nVlocSl iu tba Bftencwki, whIhA probJbl- 
zir^ tor n3«D annrAd tri [trlvklA b^d9ltlCBa. la 
rtKC*4iliB fly lbrH^nv*alGiit fn-r tbr. |^u biMlT 
tftflfltli*r»L If m^anri rmH rMtnpT^BPi-oD af 
thf- b.om-A rir L'lub JiiBHrtai^Dii hdur. a.hd pLrJtina 
B iJrrarb h^f\w^ rh<-'|ih& hnEirFDiiE luai'L?4D iinr- 
■Ji'ih ijiib' 'i.tV^ iTLMiH Lo ^:^ nrtPi ijf thi^ funturii-a 
•it lLi ' 1 [[ tipikJ^QiL. :!rinb'.l. biLrilly it I^^cl&BI1« 
MuilairBrfl, Ihnpp ta • Horn qiiMtlaiUI Bri< 
4<]4r^«k«l tffl^ ^>fw| ^rEw Juv> 

CDnpJklnL Ib HrtflftlmeP UBd* df Xr: ')SbI- 
Tonr'a BbBflDCH fraiq thn TrsBBurf fl«Dck ilvr- 
tnit dvbPJ*- It IP ABBunivd Ulat le Ib iDjiof 
wtlh AmBrrElla In thh phAEjp, pr- Bt hBtn C«- 
j^lplnR *r roBdlnK. \a ope ?bei a«ua« ktm «f 
HDtsiXliiif. Ap b m^ttfir eyt fhfi, ihr* Prima 
MijalflU'f Ip Lho ]kBrdi?nl w'^rkoil man 
Hif ibq dfl^r Nrt ri«h( httura' labeur 
ILilbll for bLniH nor tO, DAt IS, 
Ffbtn. \hf tnomPTil at rlrJax In Ihh fndPnldk 
till tb# hauf ar IvtiLf; dnwin at niibL ha wtirU* 
Bl bERh p^ftapur?, nar iMBac fteitlulnuBlf vb^B 
bu rrtlTM ta hiii prbvhl^ lOAn}, nBCJiplihi In- 
Bna VLTbcM^II? In lha Hount ef CamJnMt. Ol 
Tuowlaf nifhl. rbkintlniE to mapt ta.lm aL dln- 
ntr^ I Ikuil fnvp*]nn to SbPffrfl Ibm clrciuB- 
Btaat^fl Btlnnil4-al nn bit lire, NEnnln- 

bUj- Lbfl llaufln- idjourn* Hbarpty m bkir-jiBBl 
T, frtninlnff tun rho firok? Df S, On TufArJay 

B dirimriri nkri^^d i!i mi&uta rmm 
tb« prrrlntii dinnKC ti«tir. It vbb b 
quBrtflr-panr. 71 wbDB tt« Prr^»1«r trr- 
BiBLlPd hbliiflt^ir la hiP brtnti^Bk, aJid 
hbi m*Mi undntAb^'il, Inft ih[? tPbir> n n^vaD 
nalAUlBB to 9. LflTtof narrDTlf rAli-iilat«l lb*' 
nilBuiito Id wblcfa hla brmitban, w»ttJBV Bt 
ttap dVDl-b waaln silver bifid Bt tbs ]Iau*flr 

TboTD WBB lUBIOUr Ot tlOt Ot « PUp dlTlBlDll. 

BDd uricBl cqwTDBhda hBTtBl bncn 1«lit upau 
(be- MinlvlerlBllaU la ha Id liiair plvra 
iM-»BpU]r ftt ». II ^rtmU nHfV da (ar itLsm in 
tum tip m^i t«d Lb» Mi»uib'« vbiicf ■DbtitVHi 
Ad a tttttok- Pt fin^r tunii^r lllikttmUiNt tiEir 
toiMtlUoii. iw^ tl^ . t*f*af^ mtit. U** 

maw, lamf dw^,i i^n lift tt ^nfi^MI* bii4 

nMt nttaWat bbH^I!!! wdra^^riHbrtif aa- 
iurch lb* aafn;; at a dlYlpiOL 

Rnnin Buriirls* vu DrfBjjnafd hr tbn ab- eontrlbdtp* • "^rtp* of rvq»!nff 
,™^,f .-rl^. Ml.l.>rr fr™ tb. ™ ..^^^J','.";, ,^,V^„^„ 

iomoBy b.ngupi. Tor biht Fcm iindir p„„,i, ,rf dl.rimvd: wliti *i,t1n- 

(nrllEir rFsImn ibp rrfmlfr vu ibn prlllclp.1 1 Kikii.d ml.tlani. Iho w.r. .nd lha iltm. 
portDjuCf, Kt Ihe b.fi41hst4 krr. DldrarlJ. TjOri tlon ]n AAI.. Hi^ (1d|.| juiLli.'A l« Ibti iiB.rr> 

■M^tcgi^, Krt SIMnw** t^crd BoKCorr '"■'''||= IbJopi"'^" of iii* «r«i. ^Wth 

*^.M'-imi^'!»*i^»mt-'\mi'ruac ■pecbr.l*? ■ .T"" 'Z^ "™; 

riiRi-:^.'^.|i«««^^:.|llr, B«ttMr,ttn. )|>lSb~ 4^7« i SmS? 

ruku wtttlir I'i^.'iiMi fTMiwWW, -nr' tttl'^rtitiit ^Mi" wott Mmmttn ar tk«>. .nd of tb. 

1^ t*i^ QRi tiijtc* ijmw 'Mir 'MEnrt It 1. 1n^otl,tT^«J Ih.t It www lrnrt*a th<^ 

«OB.BWW^itoft'." ,»gpq^l1ff bid donnllo d..l.ft. in ihil ,m[,nnr 

jmii^tt*!!. The Arb]ii^iii>ti Tr^mr AM«. Ud 

Itm nctbin. u tka uwr' I't^i'u.'^ViT^ I nlll<» dwrr^b of ethloiila" nrt- tb* Eoiijub. Bad priiBi:ur^ maiCHip for ih.iuihL 
br deB^rlblnir It tiM (bic rhiirrh cbti irBTtirtilnb 
i<lBO Ifl AdBlPBllJi— ■'iBftTe BD, I rha<iiEnt, idbd 
m C«qada. bull li^sn |3rrtl^^n. IHhh Ift 

lt]*llB." Tlf. flp*a]3dcm Hiiow& foni' (I'PLUn- nrrnut 
In^JtB,. hH?tPf I-pIL HjirrDW Id i-hIm- ll^i ^Tlncci 

iif ih0 ward "ptlr^pm'' fd l(jtifc,j.y?n 
thnr^irnrf* 'br mare t*iifflrkBlil*«, itfj-.l^ ™-„ . . .. 
mQT^- nrp 1 'luji rrHQ** (jLtiiT r?»att»l^-.^tIW'"|fW-- 
1hy l3li]tiM|,Hi haiiy Afnntup id dJijp^'AtMp*' 
cuiidiuoua tad ptnlpfi^rHi, 
UTKriUiANI&Ai 
Tb* rolDBP qqaithiD Itl AoiU^I AtPt^ bad 
tha dwrcb af ETbf ■ rBi«nB» w LH uvpiMiix ivr ir 
nrt r.,|ufi (i^lif* m--^ PfW^M# 

A1fl-ed ftU«d^ baa B pbfvir In 111* rnreallnff alithrt ptp^P on TV MlirlAH^Rn a f ni|- 
ryn rurit for tcut^ rb?irhinTlrtIit, fn ^b<^ "<!>n- 

rrmpftTBTV''* thp TVltfllnn af ihu iH fii-Mi| b*^ r^d 
i.nan'n of -nrtrpM 34'*'PPy, Ihi' t^^l^^flfll^r■Llnll 
f't H1B(1'-1-. nPf> lllrf^rlp'B nf i'rr«|inii, thd Fh'" 

Tbibri h"* ^ rn^ilom ptii cbvii ai u hi loa tiliLt^n.p, 
olbtr Bubji rta^^ ihlftB Ih tSni' nkViii^rW''ihr''^t]B)o-l^^^iin?i 
AlTi^aiffbt BppcBTP lo bf. in Iba wrtinr'p rulnJ, 

.liurtna HiLiLarUiri lie MiimtH iln- T::;i]jLr. 

m-uiti^ry af lbfl flnanr'** Ibi- woplM Jii !■ |iiv^ il 
tilt hlmblfl JtwiAti IJnIi'Ikrr. Iii]:"-I:i bin 
AO A'Uvicif wbtroTrr a Ji?^ liv*'^.. it-f f,\}a 
qnd ^mtibuifwi 1 hp B^tppt to ^rbln'h 1 Iki \tT^-i-- 
Liiiil Ti'^HB B^«n£?]^lt Of tb* wujlj pri' i4ini rollL^ 
by jL'wlHh jaditoBDr^, KVihiV'tl m^h\i-^c;t*^ 

hJid Bfl pfltflv tei *ii *Kferifl4^^ with 

tePl BItBlnH DMlr^lrti'^B :BP'd' ^KloPtSaniiiF in- ft^EHnrr. ^h. P_Mi 

tvml.'' Hill Itir [jfTK r?aHon whj wr iihaiil^ 
UpJeA Trli'l: FH vi 11 Ii Hiiiidlu 'X hn i u I'^-diLy 

^hd iQ-nmrr^w Kb^< im t\ii> i.,. f.-iiri'>'F 1^ «'iLr. 
P*"]!?! >\ia\ F^i' ttt i^j^jji itig nm <n\\}- \ih IitiL 
fJrpat Dnt Ain. KinF i-ititk'.-i r^'l tht- ni IehI of Ru*- 
■jd, Tbn Tbt1'<"'iii. ]9ll-?:|i^P had Izimtr ri liBil llti' 
pTnapithtl, but r)v' uj'l-.nT HK.I^ BrnlT^Rr ttlls tlum~ 

fl1a'« fiffi^r 10 JhfmlM Id fliTpT^ort Ibo-r En^^thBrq 
nxpamtiai'n^ >«IHi|i:lAll]^ fl|[BlDHl LlilB' fr-dOitDDtM 
v4-AlLb> lifniirp ^tiidld^tlfrQ. of tliA jBipViT^i^..[i 
Inlriifl^ly KBlifnff Id ih* .EBlJaoL flBidurBl HplrlE 

n-r imr yr-llti^ nilin?." 'Jho roal 'Cfflt ulry 
wnUjil nr\iii' \1 11 nnilpb exftaijiriiha, luUiiury rtf 
^i-inuiiJl,-, '.L.tL' itr.ni li,ict FEraJa. t^ir IL In I11 
IhBt d-ff^cLinti ItHir noBBla BockB bcF nt\X br^f- 

fat. M«iiii,.#^;-i*. jSidiafi*,- fflfipfiiitift rttft ^f 
bip anlrV llila trrltrr aaKd vkkl pvntiBEicnt 
futura firi^Rt etn ^^p r^i rmn i^n jBHumMi: 
bIUbHc* vbll* Aiulrallfl lD.=iuti.to;rly Liirit brr 
donni BfiLiflAi cur allLt^ft? 

"tranovlrb," vrltlnt nf "JBpbBh RubbIb» nA 
FTBDoa*' Jft tin. ^.(;i9DtB«biji^IT4.,''.BtW»-.b; ftt*^- 
*iitjt p^p*(|.vitf ,|Hh tff-:|Ki|M^.d^.p0km 
PE<D plpfil^h«B af ic«rvpikntii, A]«vel*^, 
karolf, Bnd TTflbtomBkTr *dWBfd IHcir wrllfa 
la thr "ffitlnlt.iltiy" about Itn AnflliJ-FVnni^h 
ddremahl aa II affBda RffTpIn ont wIlbaUL 
a TBfiireB« tqi lbfl "cavpi^tlvi^lr iDillBlflUnt 

pbfVT In lb* TA' 

^■ErMI' od Par TtftPtAm prntipprna, Iba jrillmf 
n'Tll, And japan'r flDaprinl h- '-'i'^n tri liln 
Ii4>lr4 ar Eh^ maBlli 1n Ib'h "\ iiifl ^I'Dih C*d- 

turp ' PIP 'Vi'tmTu R'tif r^mBPkn u!*iiti ibi^ in- 
d[Etij;ibn« ^i]dPUir,i:tae M^Btb, of BB fii^nrjWfltilmr 

mtb It ibrwii Ti(irUr'''M^ 

thH 1aH«itLBbTp and ue«d1<i«1iileiviiw»',6f'tB.tHt 
In pr^Pfl CDmm*nt pS. thfr mr. .'li* Tklbiiit 
*:if^diii(ip \m inrqtlonod. farr*, mintil bi n'^» 
turbhni laotd'r, 

Ihe "CDDtflBpnrhIT" PP- I- DEttH ; nfik _ 1b4* ■ rnl-iiiiL'lil U"- 'll 

plFB for a TtHfurEQcd llii-ilr** iThni'lii.ff'P wl^b 
AdbI UbI Bf Bimainri'rt. FrLdfTU ]l:irrl"OQ 
"Tb«i3|»bBa q" h L-MJitliiifd, ftii'l IIs't-- ilt*- i'ii|i- 
. rs.Bb*iilt p^a^rnrni'-i wbn wnr*- Mr.<i7i,nTi^n, urn' 
itia kUlbnr of '"Larni rvartiif.'^ "'Thfi LiL-nf of 
i>]ItP,'" hy Maplprllnt-k, aud acimpH t^^tb^b, '"T^' 
',VJ[iil f!|ifiika." b^ AlUtItt,. .iii#,.iiwrt..la,urwfvH 
L--. fi\ h I t an- * \r\ t n rfi;: ' itttij;b^tii!tJrsit)i'«^. 1 1 ■ I 
F'Tin*'*' and EQl[1lH3*1i (bti Kib"* and aMnutiri' i 
rfBCBTfU, "tin prnffrpfnrtBr 1 i"i-i<tiii1. nr.- I hniiia 
BpidBi (rib**- u>li0r« La th^ ■Nlnt.-l'^^'^TPii'*' UlDUtr 

Urn lv.l'^il'.^ ir- ^^Mirr ^llU|;U^ 
lijLiLi iMl.r.i'.J-ri- ij RiiJiiJm n-i 
.!lv I-. A'U I till i mNnildeiT. irafl 

■:, I |. :m>I .h| L Im liLn-rur. 

Ill- U|i. rnjRi lie ni'l iT*jr,\ - 

' tiR.i iBi I-. rJrb, r Hoy IlnrhmB- 
iiT (Ini' riNil V.LSn'li-iilii'iL Tor- 
, 1^ ,r ui.i.M liii Hfit lii'ikV^ in iiL}'3r, bui 1 

I- ■i.r-'.i ir.-i (ihlT H\-- 1 bi- tru^^r. <''u,iri* 

en. iif - :iLbii)lil' rfl LiiiiP^Ein Id v^-^tTn 

lIiii- I J-»iP«- t^lrovi^M ru^FjIiitl duitri'l^B abBJJ 
1,1- out p'jrunu VtlUi Dbr HruB#iilB wi^ UlB^ Jj^.Qt 
I P ihi'in. Ibrtip LlLllft m-i'i-a^iu-l^il ft4|i||ikiR^ 
jjttt pa m'jptjiy ntpl^rt) '.bipjpi p:iu ♦tcb.t-Ti'j'Tbir^ 
HHit, Uihi, lb« IfflisaiLiiri iirtm, the grtts. fuava, 

ptjl frittfel':** inufh iu VOpifl itllB IfuJU-i 
At ali^'biiLUf UlP uli^PT duy 1 »BW U*Bt 

Uttla' jcawib iW I ihiiu^bi t)rx-.iii *hl6 fo* 
jatiyaqLi: [t wbb iq i.-Lirullai(?r-bliia matt 
iv%'iv~jiUt tfiLJcbliiH tbr rraUhdn Wtib D 
4^|r|L 1-pH TLEi, ullI biini KHh oaly a f^iT 
i:i'la.ml* dowti IIil' in mi tiri'UiUb. him] fiibti'r) bniii 
■Lim WBlallWiiJLl, TTif LumUin' maLthod It, Bnd 
tfaa aJuctfl ri'iivert'Jr ml, iip^cliiB ower a *mMt 
O-l wbJ^ itBcth wl'J] BU inner PlrarPlutf ^ 
viXta PDUlla btldw * broBder dBb af «Atnld* 
^r^Biu. Bonia lA*a of tb* aamfi, and a baJld- 
umB* Wldi<' cal^T of Doarpp Trbttn JlnCB^ al- 
mMt riuiTBpUk« la taixtwra. niii«d vltk uaa. 
Tb? Bl<4V)fk Vtn td Urn Pf»W IRrjliih: -i 

i^ad at Lh# aiDPrd.ld-tri'nn pbPD*, It 
>rt^tr bBBt am] ilalin^, pud bLuli**! 
'vfanr haaiil Ifitl Ir. TboiieA Enay 
I'hfl Ir, Hmrl r'lKf I '■'li^ ^'lll n>l w^'ir 

ItQbt-fllllriE 1i^[llr-.i baa Goma jd b^bID. K 
nlr pniJI* * [«-rffi^ ti^ijr'*, 
I dd nnt Think r fdn [I'lF nnTt^lor 

BMikil ih* tilfmut;— It rrmsldB auppr^iu-H 
"b* width ef ih« ^hciiilLlrf la IKtU^^ 
<Rd dfAvn ^Ut^ b ytik* Wl^ 

Ull B}nt:T>!*, ftlan RaibcTPd rb4 
ih[>u1rl<ir, >prr>idf^[i]ri| tnro puffB, itT>4 frlllB 
*ith 1-Tr.h-p r.mr'n nr tit<f[t cuFTb 'pf laca, 

r'liT rT.,*l-- I-. w«r rnu I'BPQUl hftTa jailT 

• Fiir'rt iiii].lii nr 1nr\ rnrn'r-i t-uL. Tlwy 

ri-' h«^iii V i:ii Hif p^ir paltiti'd «e»1lkPB, detB«k- 
lU", V I f im.bn, BDd nilTlhlP fqp .bU f^TI^ 
1 N.TH- aUHJUld 1^r'B^h$nr'.tb*t ndit 
r 1; I lEi fbfi vk,r U ymi wlall Ib 
i^iiftjiff, r^Uuir. or v^lklDff -aat 1a 
Tif m^mlPK *1lt!i ydl^F dot*. FdP TldlDiC dII 
\ hn nnn^U »Tv OVf>T Iho bjpa. «llh aharl Dkirtai 
ji^i^hliT lir-l'^, <lP'1 j| n^m wanhlnir ahlrt wff 
■iLlhlnr,- -tijil, nlillf* '^nUiir Hn^ ||r, fllnv^B not 
Ih* 
aflr 

n*4 I rjf-- 1 tl^ r liiimj^j'hiVH 

iiiSET:r.l..KSb-:i ►f.-i . I', Titnani'* ^fjiml ■■Tlir 1 l\V.i,b[j?T H. tJklrtnrf) 
]lM,L'ti Kjhirinr |}IPh; Lr Mii^hfi a c^inlrjl^tMiifi lf> tb« rtadf 

,_ _r Qmntltt Hji-jkiniW fHnsdiiMT bbJ i^pid In tv* 

r^, iLiiM'^ ■jrhiir* r.^'v Lh^t I Idtlt 

ihFi hflinW Bti4l iDJika IbAin rvd, 

^, .Ki*IUttl b«!iftllM'HUT «]Ut« >re ipaft 

HiTiBJblti 'anA''«3]|r'i|b,9' #jid^'t£n1i lat fif. 
Th* "Lwd-Plrb'" waitja EP HCHIK lib lllTODrf 
ol an ^B^'f^fiH Ibr bn|ov*d ''trola taVipp," 
ml lEiTnEtiK in^Pn H'rliii;, atlll, whlla rnuih 
iirj ihn ilaiim utp' n.h! iifmamniL^ t^rDiM, lldbl- 
I'MH of iiii.'t'* cihriil rtti'k !^ur>^f>m a( will 
jplI tuilcML t]iJLL It iiji^bLlAmLlUX la ttn IVQ- And 1* hili^" nffii'i'l 

^■P-i(-nirti iiF irpiM" f'Tnil iJiFl M-vf^TlhH." pit 
^'iMa^l^J' ?HitU" nWetlh ujhL UiLnLwir. Dari^a, (a*ii-Cn A, Mi'rttrn, "fru* fiy*^ sind d"* WhiTl-wimlr' Tpj fbnHaiph Dtyf- 
■4 mttc^i-viari]! aaii Lb.. tkn>«|h Ifp^nt Oaanpr 
pnd Oi-h . _ I h*vn lio^n hefTlujE frpni rr(<'nrla who hav* 
y1#IIi>4 9tl« {^DllDHil that a4 fonn dE tBBcir 

sroi*: t* mort JPtfd vb^ ^ Albil in ■ biDd 

^039t£S^^^iMM On biv^bitrAiBd dawid In 
r^^iK M J Bilk, It ip faarbuicH (Wa** 
^ J^^^: M»w lb* *1»-aL #f DolMip: 

inu it , bsir rat#. Jb aivay* b dbifnlt^ irbfl 

9r aitlDE-in a bitrkiTuund, bTi4, dwb 
iD lOlt (i^laurB Uh*- Aa-W. uuburnlphsd PIOp 
Lbra'wv up B boOhI di^Plfii b<-tt*r Ihan aDrtbLU^ 
] Ilk* Urin fluwprn. PdL-h bp tdllpa wmH 
p^piM, *nll»LT don* IB dBPalDf- VdU C4A 
irct BUrb Itwd «ffprlB If ittaBAfd prnperLfH 
¥Uu dobc TdhP bl^o i^pf work riB*DiibHa 
ddV^TBia -plft** tif 0paalBh «bfold«T. 

RlbbDii ivorti Bim holda mm bwviVtwipVU* 
aiTLDDKBt artUUtH wofik, ud » »« WW 

I Aoi 15 Ql Burpr)afld t* ie* now tilt «t 
•mpln bavi krpt- It l». ^ ^o™. u nrt *l 

IhB •3j|blB''*ll|l CE'UtUPfi dOTTlOpBd LU (■« tl»* 

nf tjHilB 3(1 v., wh*B lA PompBdouP inada It 
hLptftrlral by tha 'rbiraitD^ uaep to TBICII pd* 
put Ihla dBlat, HdPk. Tb* F™f* *" "M^J 

nwdSewo^k. MA .1*^ .MWi , 
r^i rphMirlr* Ul»r IT* !tp*iiBn1l*d. ^birvbafb 
picicuHihlapp, and Vojbb aPk watld th* pTMtlanC 
itCLP LBil *fl. Thfl ]alt«<r *r* UBO* d* *tU 
nw* lirllp riiphu* af rlhbnn PWtdd tha alpa tM 
-^1 iilalfll* JJulPfP ef BlfcKad a»tlii, Witb 

-r--.'^. iiviQ RiTf j>tttjta(l pd<*iitM* bad ^i^"" ibLiiCM, qolta 

Hrrtt/v, t^^^irar. h^^"*"' ISmS* iSS*PM^l. Eu conBl ry I 

iair' « TtiMkb AnulBBUp <iliarmlBg 
wor^ w*' bitad witi plocBBhlwi* iki aJtber 
oud. pOdkotPi kitd pUb.W .M^VOn V^^^J^ (f^Bwll tad PimrAllRD ONLY AND BOLD WHOLESALE AND IIETAIL EY THIS PROPRIETOR ^ 

W.G. HEARNEi CHEMIST GEELONG VICTORIA. 

UUANCH OFFICE I No, f FIBSr HiOOB, OSBEB'&rCBAJtEBEBB, £33 Q^BOMTUEKI, HYSITBT. 
UALL8UQ; 3|aiiiLAlia& 4»«d. eOU» BT OHniUn A»9 ltm(D(C mn»«S. KIBWABIIXD BTTCni IU. ASV l£BBBH WaXN KQI . i*#ti»)ji^ , i>*i>P#n>i<MM iOeww'^te i»» "nt tor iv morr 

,^**>l*»W- iSif**'*! t|i«-')MI|iiw(;1|fiMi%iit'{^^ lb. wnirr nrn,i,„n 

ka toriHilMf to>aU"Wlli»^;: »l > oW .^jMitiM' « uiilM.- trrt\tVjm. ttl.:Bmtr ih.i a iimlUF 
two ntlucHi |9 A^^Crv. tthta b* UMMnMI vhh Kpnat. v.? follov. Ibouvti h. 

. ^ 

"~T"Tn"' T ''"" ri ifi i p iri i J b T in "lUii »• tmy k> mw. u,u,tt,|r nviMbna, u (lT«k« lud b|. 

, gSlMWr »M li V ^ Wmm. Honed, prob.bli ntltbint icmlit pnKimi »TttlB». .bnat tba ll.<Mo><l.n q,«uilloii imw 

.Plior* p... m,. nwom.oortilDlf wllktnt upnrtty, tbo iuin*i H. Oftff.. bin.*T*ri KdatH Ib.t Ibt Airwuitit 

of fllr tflrbo.l Htrk.-Bo.rb .n<l LeriJ QoarnH tiin I.OIiitnd O^noilv, Ml* to lb*l *J(tflnt 

lljunlUon .1 lluUltit bin on rltlitT ntdf, II. fl'HM tb* tTCtm Iw M *njl Bi-lt™l«B m- 

,r.l„ „ LI. r.,..ld.... .nlntln, o„, b., t-nr^ flZT^'^^t*^',^ S.'J'^.lt". "S^ 

inur<^ iii;ri . .ibb^ li wauld h* uji »urb o^^aBEaiia mrJillnfti tt" <W** d*tfnJllBB of lb*- ftbl«t nf 

ID (iLLd hiiurit wlrd b? iojna Kr^l. an tut ih* -oafarulpn in a 1«tt«r"tn Atftxtflttt aa binint 

vhipun H Qim-rmiurTiT mlpht iro-t adriU fraqi ibo Bcran- pradOi^H Ibbh* on tb« nifMi^ £)£nh- 

[HPLItkf-Bl ariini. Ji^ir ETdwBIv] I'snLef hjbliinii Tha nsaunp anlpaC BTbttnirlPfl In tb* ftiHt 

iba jEBiauBiH th«i wtmu uu* a y piT J* ^ *gfM*l3* akfe ''!3 1?*^ bmt-ddo In otd vpti4 t4twi«r|||«l^ It Vab l« 

PnrtP liBl lha rw mditlM bo*«« At 

all BPria DrliHUvBd, "llfaiik LtK» 

qf L|r*LaBh«. eklBI*. JfPfr, ^ ha^PlT^I"!! dctilEna iu ih*p 1:iJrtb-rai.a, "I^'d 
Ea«B PiaWl*o" wrlit« MIIowk: — 

The i>*r*ri nr ihc Boyal CummlulaD ob ihe 
drrllni> nf tb<i blrLb-rBtP Id AilprraliB rmpba- 
«l^?p rhn iirff^licy of M^i^urlBi ihf MurrbVul In 
tfa« Ip^aL pon^ 

U4irt1 iHibrtiHtwi m»rliCB thfl MPtfatt «ibvflll«n 

or blV WlVU-Ulhdad pqtBqD«..f|tV'iV^«MlAllH 

Tbir naiurnJ food or aa hiraart IB Bnut mih. I g^jitlra-^ary 
htiA ptaLi*U(B pr™ Wwd dlpputfl iti^ tt": .trrp-'r haadimru wnmi^yu tmrrj «wpy- 
^t il ltjofmatW topPWldE^^^ ^"am, MRPqu^rtrla l/op Ih* 

nr ibD uBttil^l uu-Tlmf-Bt tn ihrlr pffBpnuff ll .^^^ «rvjpi, ihpuik p»i^tl*^ ardtat 

wtBTliil, iM tnti hnBvy add dllllcuH Ha bp b iftatf*> lb i^tWD Ui*r WM 

inipbble mn^jEtlon f^r iho ohJldrnD Tka nBlCrd Bt tftw cUted' wdifi^, bhi atnri ■'■^'■B 
A 4UPBtlDp of BUcih pMPUOtfUBt P*" it,. LibM"*^ ^ . . - pdFL, dalnly. and W«afeDl]r, Llltld 
1rar« wUh iMh Sin hli(h af* dP*Fu3 m Kara 
ific^pliu'il^ri, Bud Bra aftun ftlted vlik ftviB 
lm< hpliom, over tam^ choice ]»|oiw ot i-btHroq bpif" m- 
fit nt] rnnjilp far BritDfCMl fi^dJCL^ pf lofnnt^, i-airp" milk ■* v^BBB, nciBrt In vlevrr bHBilB. ritB o*,*r"«t apBrttBBb't* burfuiu tttllk/aud U " t^ii^tl^n li tDi(B-»lbl«. but tbePB LtW*.™. JJt^i^^^EL^'!^^*^-.-"^^ do Hvrlffn dbpvIag with auj "u^ibip ktP DB 

t tbDPB _ ^ _t i J. — L*albfrr 

Wfii^aWt b* WiSSVllil llThTa^r^U TwT' ''*™ pwnjapi tbd mwi aUHmful of Ibm 

d^rfi H|da] Id araul HMb In BUtpttlft v>l« ■IS^fZlL'^Sl'lSj ^J^J T*^ -'"'"*!^ 

1o th* trp-lna Bnd (tfl^rlapluff hwb*^ Pmrt«rt ^Cl ■JHSf fcS2^*tti£S'S^2S? """^^ 

^d^EtlllcBltqq la effcclrd by lii'llln ■ Fnad, bo lW»mJBNrb*i* #lt;llii^ varkp 

lhat il la adaplrH ta repl(ti-e tiiiniBn aiiik fron( WPllfllDB da tbIIh Na M WHn Hlmpad 

i inh. t»r <hc BddUton or u^^iipq « k™i h, iJalj wbita tfaai ta Uitm, vli^ aodd 

rranb fToVP UEtk— vhlia ■KcrVi, Pdll. and 4;,rqc>hat u a trtUdiB^ 

1. Thfl rpB*liir Ifl Bti«iuBi*4 and b hjfi aoe- i^^anlrvllu ll bflcnnitiiLi moic ahd mom b4 

I'UlKni ppr^'illdikie. which i* Bm^Wy MTtlwilc turn qll lane. &ine «f thi teleui MM 

■wirny) BPd B«>lul|r"~' ' " ^ 

proiMTl Idn ^ 

D^dUer Ifl thuB Iflfranw-d! lldJInb pcldt 

Thii aolubiB Qarhptijdrti.l* fiinitpr, [p irhli h ' 

mm iMrOfttB, llDht llBuiJly-, fciitj l^ ffl, MldjaHHiL, [*p HmJ Lik! ikin, ud LuUuiri Uc^nnl 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330703 tSe mXET HOBmNO HIHAUD, SJ^Ttti&AT. STjm 11. 1904. t. nvria, niiw^fei tor tli* pUisUff: uA lb, 
tiM brouKki br HUrcuec Hmrrtm uaiau Mm 

pniDiHi ai t'iunui^ ud tm *&» nprmwit 

mmim. MofnA 1tf«lf i«t« bh *f law. 

Ttrr ctrnfUllT Lata Uie butttr^ H ttr U k« 
roil Id, ud ^4 c^^qM to HUlUlOft tbat 

til* ma «f £1 Vim t4 vu nitlf ud. Lbn-*-' 
fHL a94#tt |» rnctrtAHd uddar th« mmw* 

tu. That bflisr ao, aAd tUTlllf alraadr rulet 
■tWr cMlH, ha aiiwrad ■ verdict for plilBtEff « nUutlE^-ki (pl.lDtlll) UntOH KB ALUOKD UBBL AMU 
Mr. n M Mr, V—em, tiMnaiui *r 

Ml. «» «te MiMut TUa «ta w 

wtmioMi Ocaric Bdnro UddaU ta rH»nr 
dut^l Cur ftllacq4 11^1 u4 ri*l>4Wt Tbi 
ua« [sr 1h« pItisilS in« 1^«t t^ut tit 
fDI44l« 4f 1««t rcAT rot Hiafr tine pr^ 

wJMi urrlH CD buiinm ftt Htl]»urQ« m Ki 

r'^^ ]V*nKter Btf 1114 avn* _. . ^ »m»*r 

*tan li* unHM ttia tall aw tnt *t«pu< It 

ft TirctpM- iiMi*. nil oQe occuifl^h kinuf 

•liiirl er iBMIir, ht ilrcii £3 E> M, wWA H 
dflbiud tfr hluvir In tbM oiul war lb 
Hensu, bai flarlf IB Fthnurr ^ tlH pniMt 

tr ffimiii* UkkHl hlH Lv DOAUfftlH vitli lIlB 

^Hniu vbuk ptataiua )i>a onn. Itatndui. 
kinnr, afur nlw tbiwvb tki iHnilta. 
■MHHJ tl*t tku« «■ aMklH OlabiiBHt la 
(ha tiaawtlag, ma* ka wltUnw tk* aWt*. 
Ha asi i>ul>tut k«w ttMUr wla, tatt 
lubiauuantlr tvtkw >lt*nUMi mum I. 
u<i onallT BlilsiiS antrti Ua sMMrtioa 

vlth ih* dcfeadaDt an^ «ntarad IBU b atsllar 
bqvlacia wilt iwa (fHt!*ninn bimatf Halir nt 
OraT'oa- Afl" 'W"- arrnl-ailf » t»« »ltl*- 

iini itonr. aanniUiit wrota to iir ClutiEa 
fawla, la wtaltk ie •mH, iin«»f «t»»r tl>!iit«; 
'■I. inu pwrialt. ■ -"T *i« •Btnioo ct 
Ua ilillltkaa, an* t cma umra rao It trl»"» 
■la mna tlaa I au tall atbaa 1 tt*fti Mni 
io i» riiitT 0' 'erf io*-*iwii t t »ji m a«. Ti» 
Vina buiierii «■» a <laui*j WjSES^ 

betweaa oTia JuJIoi H^^Tr 0«ja*f 
B^t ■■ DtrMdut. In ilia aama i»«mob(i»- 
ttaa, Nnher alatad. r^rrrrltiT to t*a 
BlalntW; "da lop 41 tt-M I dliMiarsd 
altar ba baa lalt llial i™ kil arairn a cknua 

nKl tLal 

_ iim) baJ 

csE>alr<a ■«* ollMP iH^aaai 'ay'*'' 
tauuL mlia aai!r<.t 
4a(uilist • bunlIlM, aia 't^'fi^'*' 
hauMllr »aa iraarbaftauily la taa i^nflant, 
aad %mA fraudnltnclr a^proprlmlai lo hii *w» 
Bic ttnaia manar' 'ba stfanflant. * 
aalrOEd oanal at Ilia plalMMTa flaclarbllon 

tkiicaa a.nmaaat witb «imiiioBicaiiB» br 
FlbiTwtaMr CWllH Wrta. bb; 
Ibal ba ka< MbMa alaiatlll ta U anwtad 

aapuaaA tlia daraadaat at alabflpp la um- 
ivartlan with ihe aama fafamanlaauoaa. 
aialbar tsnat ol tba AKIuatUB to t 
^(MAut vUb IWTlnfe Ita^ad ea «*. 
SSST II wtfH In blak "I buT* 
fa^^S^nja' aart af ibaa Taa ara dalav hul- 
aM TTH^i ' baa baan 4raHlB4 eb«4uaa aa 
iHT uicWiUllM tkau to bla m iw. 
(ft raa. ! «*'i«»t2.«?,»,''',".^»°TVJ? 
tklnk r« wUl |at aw m*a aabblta am Wm, 
ucauia I-II bara bIB wttUa raur alaw 
mlla" PlalBlH aaia tl** hUm^l 

■autUb bat baab *«ail» lnJate* bj **• Mi 
■I Ika WOTdi. and be ciiim'd tlm 

WntBB E o, w*F.irftn, n b0«wauar, wars 
lud taBBariT b«n in cha «ralea if tt« g- 
laaaanl lb Halbouraa. gait rFldab«t >M-«; 

lli™.b«it ta t«**rt^. *'^ 

aa and attarwaria fo rwa p fl a^ ■i^fSL?*'* 
(Irni ol Ilia Irtlirr to plaiattt. *•* *M * 
Inllmai" IrlBBl u( lis. iBsit' MTV 

^a£^;'°»i"ii5ib« It ™. 

•^tS^STlMllaa: Wlara a»t ran lat Ha 
papar asDii wbith re« Bada VH tovi' 

ilarf<r'i paper 7 
Wlnaaa: Taa. ^ 

nr. aaanaa: Toti lay 7^^ alo coral [J^^ 
tbat Id tb* dntmialaDeaj van w«ra tiousa t.y 
ur Mlif tt Jetticj la jam twlaiar'— 

tJ&S SrtCkt^Vo^iu^ifariMr n^aWtML 
^! uCVaaaiH, l» "laibl WUl 

"oTi Tbaa aaa allBwad that laltar tn ha agnl 
■War ta "r Cbarlaa I^Ma vltkou UT aa- 

n m» itm jam mtiutr-J^ 
^1 hai^a artHMWl buhmu vaa laiaaa 

Utiaa. IBlaa. 

tIaJnillE, ta iba «ni#aa 04 hia a^aaiioa» wft 
thai Mara iba ByOsmj builnaai aaa itittH 
ha Vila uauilic tba flBbDclal partl«D pl tba 

IMIalM 1* Haibouns, Md vbEn ba went 
layra' .fiBi baoba wwra la a cbaollc hulo, and 
ma- £^ x» PPJl tkva bdalnaaa maiibar. Two 
' Maiilbi attarwaiaa iba eaatnat vltfe tka turn 

Sw mum tun baalaM' HwiwriMl«r 
Sutat fttrit. Tba biaack la Wfcar n> 
■■jiaaa Btertte aftanrartfa. and vUla tm- 
tMtet waa la trimmf a^t tlia uatiar. wit- 
Ma taak ikaria al IKa Ucllnrba bualaau, 
aad tliaad all tJw ebv^tiaa. drvfth ud (rt^ 
■atiKibla iiainupaau. *w idMBtiMr 

BtMitrlntm -batara* M liail i*a». 1U«( 

wartta tlTwa tba Mi a a w t td tba Brsaar 
feraocb, anil UJWO ™a KTLtalDW ba a«w ■ 
abaaiM lor £1 ti U Ur btBaaCt. ud IbU waa 

tabiiad e> biM la all tba bsaka aunt Uu J aaaopnt' 

(tar aanwHni aaa .nniLvanciaa PTV" 

to til luttn' ia aivraawd 
Tat Owublr utlated vlih iba a3- 
.tlM giTH br wltiHl, tn<l wbaa ka lafi 
Illb«i» ba and wltaaii wm uxaraatlj 
n tba vaat THaadlT tenaa. enba^uaallr ba 
Htani lata aaiailail«a wttb OrmrMM, wba 
aarrtU no « IHw budaaaa la nMiUi ip 
ardar la Hrm a i m b H a "I Tba ar- 
w— I «a ta M bHtnim •liaBauL 
Oram, na* Wblu, tW Mlar iwHaaatlai 
a bu baoaa In lulaal. aad lb* tanaa wira 
tbat aaeb waa ta raealan a asa-tUT4 abaft. 
Ha wnta tnr ta *a(a>#aBi abaut IL aad 
»Blnal n( M (ba ** af ft lfftt«r wtm 

Ml U bin nCludLdrtlT. inrlttafl bf d'tAndCBl 
td Blr (^rlM F«tr9e. ihut irUbW. tad thli 
wu tto* Itttar m irbk^ iia cDBpiitDrd tbf 

Sit ooqcl iia tffelHtiBB- Ha hoH bc^- 
Iftff Bkart ult*r vtll It wu a-Ml ^ 
kllft, Wm— d»Mi tbftt had hm ptUtj 

na nab fa iiiaia aiBaliiBllail maaaa lalj 
tbat Hir Cfaarlaa PatHa taaanad tba aaaitar. 
aad lb* pnrftta on tba rabblla aold In Ij^dnd 
^ra dlTldad. H* w%t pramlmmi A afaan la 
n> bnaiMti bstb br Miadntt aaa ttr. 

Wa ) JTOT OnfTBT. 
IMm Mt. Jtuiia* (Mat aM a iorr ar tm.) 
I A IliAMDlK ACTION. 

Rair 1. Hdru*. 
Mf. Watt, laHnieM4 br Mr. F. 1. Hwartr. 

■f npiaaplll Ibr liaaain- ICacbaaala and 
MMbaaaul* appaarta lar tba plalativ; aad 
lb. ihBl, laalnaLad br M' B. IL Ibwibaipa. 
^ 0*aHI*''a Ibr bla atani. nr. H. cauiiil 
■K tka daliadaaL Tbla waa *■ 

GhMI br A«*a> >talr, an iilMaw l li 
akdalaBt Harlaka ta Twaarar tfVHf faa- 

tnd ilAPPlAM Vlth •omp M™d4 MWM 
cl«H to * WMB*" 1^ citall4. At Ihkt tiA* . 
ivvi diBcultr u t* lt» 
jUtaitUiiUir TiWfiiUV> 

hda^t tbii- ?bll4, mx4 ll vtmrn^ b 

l^a rjiWllr- Pl^lQlLlT t:fiinp]Al9«d ibn da- 
f«DdAiit, who alfro a rflildant of ^ikQPllB^lA^ 
uftcirwArda EldL»d ibAt ab« IplftUatlff) iru tlw 

]1«f«BdiJit pJuded Bat (ttUtf,^ 

The for plaintiff clmad, ud tvl- 

dab« m ca1i*4 -oa b*h>u ar driMdut i> 

Lhat tba wafdi aaaptalMi af vat* 
uLtcr<d IrT hvf: 

At i «'aiB«k tfe« fiFthit Mriat vu id- 
iDuraai I |Bdict«d an * c^afia tfaat ht did. oa IbTdh 
lift 1^ Jaat, alaa) tYii rahiablc iHitarlll«« II4 pro- 
mnv at Wmiaa Owdaa Saraa-WiikiMai, iLe 

hirlhrr, ihat na the uv* d«l« h» dJd dHl 
ttr^ft TLkm of pArckmmt and n plara* «f 
Pa(w, prq|H<rif af tb* ua« oAAtaL 
— J. Qtriaad, iHtrwM kr ' ' t:er ottiiniiiiiL 

TKE Lath w. L. TicojiPBOK'i vtatH. 

WriHinjt T Mulul Ufa 4^oe]ftttan. 
l^li wac nu u['£hELi;ALlaa 04 kHli4.lt af lh4 
tflalctlRH ^lao IB, 111* ea^rhLur of ika v|11 
iJha lata W, 
far Taf- dlKvi 
nmowtw cuH aaiav 
Lll«^ Ba4 ipAvff4 for u 

tba ditfaa4ania of tlw prwatl asA ivc^MnatUB 
M4t Ua dtriwd irliBm appLjlM toT 1^ 
^oUoTt OB cfaa ttmiad ihaL ti^ nmi la tfea 
baala af iMe contriat bttWMa tba partloa, 
DatoKaaaii a wmtMi iba aptllc*llDD^ Ur. J. 
U CkBphall, laarnmaA b)^ MF. T. Wkh^ll 
MHavad lor llAluU* l« iiwoPt. Mr. Hal. 

aad Ofiv linHWvt .4w ■ lUl j UMla la ap- l-i- TtwQPVMi JaBawiiL tar an eut- Wllllabn T. OHIaiaa' Ufa JUaUaaea ' Miiai 
A almllar bi^llaaUaa iMa lb fibia (BatoTF Mr Jmtin, A, n. Rlpipaa.1 

MOTIOM FOR rNJUJfCTION. 
CinalcbaH T WIliiDti. 
Ml. Dardas, K,0.. and Mr. Ricli. tcatnirtFiV 
br Hwra. Hnrlan. Vmiib. aad Co-. appi*ar«hii 
ID aunrtrt af as an>1iianda. of Wifiaja 
Bramn^r raral^haal, aaanB^id^Hwra-^ aaent. 
a( Sasd-atrart, SMDiV. ft rilMn tba *SSu- 
aat, Jtbb AMaa^dar miaaB.'ef Bunvatar- 
KitAt Brdaar. trani .pradtf^lbt aialbal tha 
plalatur In nn arilad at ninnte lav. Ifr. 
L«ataA. laairweiH by H^ra. WJbr^r. Slmpntia. 
aad 6Pr,.appaflr*d rar tb^ dafrod^bi. Br aoa- 
iiii(fejW^>aattar waa an«waa to rtaad arar far 

A riiim,T DiapTTE, 

mtftial] T. ULIclu.lL 
Ifr. Harriett, lulrulcti br Ur. W. T. frfrno. 
Acaat lat Kl. w. A. tmlt. nf Naariaallt, ap- 
paarad La aunort ol aa aaaHpa tlp a i br tba 
platatlC. Cbailaa MUabatI, a^ Jlaaiaad. [a aat 
aalda a taara* af tba AanH, Mtaa Abfaal ^ 
1101, but net fabs aat. aai ta ■ak* Bflolbrr 
Irrraa In llru tbrnH. Tba tataBdabtp, Jauaa 
Hltcbiill, and hli vlfa, Uartba Hala Kltebrll. 
IIS not af»pvar. Tba ptatatw la a aap ar i^a 
^oTanduita. HIa Honar mads K drrrH tbal 
tba plaint IIF ahnuld taba (llr Fii^rt'inQ n[ iHIld 
In dlaputa wUeb ImKad ftobi^rt-alrcrt. J.a 
mnnd, Bf (a a dlTldln taaci. and dcf'ndaali 
wara aU««4 tf . :Mt«l^ Ua atbaa »«i»D ol 
ibo U4i|£.?|aUftt''(KBb«)it' Hlebaal-a^Wl. Da- 

i.nd5IEr*!s»^lw-'*" «• 

(iutan >lr. joatlai mdbn.) 
Frabata In rGdp.^rt at tba wll|a af tba fol- 
lawlof dectaaad p. rinm «I1 irantad: -Jtill 
Cbunan. ['atjlffl I'larha. J&ha Liawaoa Floa*. 
Aas OaraarH, Aadrra Phaabi, Jbk1«b Kntlna, 
Hlnteal Parrr, Jnba Rt^minatob rratt. AaUaw 
Vlaaaat. btarcarat L^dta Caa. and Uenla wu- 
1.BTTEIUI or ADMurrmAnoM. 

Lattan d KiniiilttrBilai nwf 
.Apoi « tba aaiataa 5!S_j3-t_^-- 
lowing d«tea»ad paraoM L^^^JfiBW .™aa, 
SUBa&pab Hliehla. Uaarr. 
Alauadac E.1L WllUA*. 
Ilusb Caduraa, William K 
vruiwIMIiia Mtu raj car. 

ABBITBAI ION OOTBT. 
(BalH* Mr. Junta cabaa. Praatdajt, aad 
Mnaia w, C. Cmlakau^ aa* ». b M*^ 
Till bricbmak™'* I«*fU»«. 

Tba laiaatrlBl dllPNta, la wbtob tka BrWh- 
maktn aad BMekeartam' Caloa la aaaaaaBBr. 
]na LLi obtain battar waffta and eapdlUaaa af 
latuHU-, at c. (ram Ib< Br^bUftera nail FItia 

HaDdlactuim- Aaaaalatbra. aru «akb balara 
tba Onrv 

Mr. p, a. BaatT Hhanra. iiaiBB anj Bealirl 
aanaarad tar tba aqiMFaar ilBtaa: Mr. Jobn 
Btiaaaa (Maaan. I^ISStT aU mjl^ml »' tbn 
aaipiaran' awaaiatiap^Jfc J i yjB j W I. m- 

■trilrtaa tir Maan^. RMiMi ^ttWlb. and 

■UVbatt. for tha IjHbCBW ValUr ColUnrr Onl- 

Ej. Mnillt^: an J Mr. 'aartaad. laaimctaa 
■an. Janea and J*btf. far Maaarn. Oaadl^l 

ana BBlUi. 

Tba atldHui 1iat1b( hsaa asuatadaa, Mr. 
■tbuM infanl gpnn bV iad.a'aw.ta tte^Nitut 

in HAKKWfprCT. 

fBifor* tka SaciatTCr, Mr, A- 0aaTT.) 

EXAMINATTOr* T'NDBR SEtTfiON ». 

Ra JaaiH Wljcan Mr r'nrflin. K T.. ap. 
pnarod fnr tlSfi ftfflilr.S ^^At.I"-. wltTi Mr 
norca. A fl^tmKar ftr cxImmipi TTf.ra Olad. and 
aTldasea hivlof te^h flfrn br Wr, J, till. 
Fbrllt, Percr WMt Wbala", and Jfamni 
M'Liaaa. tba ^Mi war ad^aunai ta I^tb ioal 
at ll-Hl a.m. 

np Jamra Aiirvaltna nnnH.«.B. Adlvnmei* 
'TamlnNllnfl. Mr. Oardnn. K.C , tppt^rpd far 
Iba iininia] ■iBl|ri>r>a. aTid en htq aTiT»IIAat1n|i 
ili^ Duttrr waa allava^ ta aland ovar ccurr. 

aJif. 

clM^rOTAl. Mki iiKti. 

Ita tiadraa Harbort fll&aan HaaiDtas. Ad- 
Jnumad aihala mrntltll and rrtiblk aaaiabia' 

ticm. AMMimi'd tF> igtli iTiifani. 

mmtiSMrn (intifh ordeb. 

Ba Bi^TiEl Janata Ur. R. K. UatipLnr 

apanarad for tba afflciaT uplfQaa. and tir. 

PlddlDftao 'r tba raapondanl. Terna of 
■altlamut wara arnnrad. Raapondaat ta par 
allllclal aaajpaa £SA4 wtl^ln II dara fron. 
4*ta la piLll aatlaraftiaa abd lltcibaraa td bla 
LlabllJtr, aach tarlr tn pay hu avB caiti. 
CItBDttOB'a PErrtTION. 
«a *4a Ibtrr IWar. nl Ataiiaiia-raad 
OnnUkf im>*, MrdUf^Waaa-kaarar. Bi 
parta Jokb oamaa. tradlu aa Rabart 
tLablnaan aad otdvaar. ISL fiiiaiax-atraol. 
fiFdnaf, prMtiM tnar^hant. 

VOLttNTART »B;mre«TM.TION«. 

tta nitUB Eanar. MtiBlar-atfMt, Wavaaaila. 
Mr. L. r. Uard. aSclal aaitnAi. nSTBrtT Cftt'ilT, 
(llrfnra India ROHra,) 
tlWBiAaii fur ooope on the rau-wat* 

UABIUTT <1F m DafARTWBKT. 
Ti{il« «d suaa* T Mailw omi*- Mr. Mlti^ll. laatiwtad br Mr. J. H. Clar- 
tw. Bpp«ar«d tor tba pialBtlta, ^hlaia Tar- 
lor. Fradarlab c;ai, and labo U'Clur-. tndlri 
aa J. W. apar and Ca., aaBntUaLnp appata. ol 
Siiaaai-itrrBt, Sydaari aad Me; Pcbolaa. ib- 
itrocKd bp Ur. CajtUl, aallcltor for Rall- 
wara, far tba dafsndAala. iba Hallwar ook- 
ulaalanara. Tfala waa aa a^ttaa ta wblch Iba alaiaiira auad tba Uaa^Bta tor tkat ibar 
•an Ba»Bm orrian, pajj^Mjlt l l jlbtlll 
btH ta ibn Mt-Hn aCUWMM'lH W-- 
br tka drfantaatl Iwim Wlt a kBI W *a» 
daUTBraa 

Tiad br I! , 

Fiilatlla all Mad IM dataa«aali did 
BoL aafalr carrj tka akaf, a*A awiai ta Ibclf 
BaaiittBft II wBB iiiiMal aa* ipaiiad hr 

rain, wbarabr tba plalaUB laat tbe ralua tt 

tba fiadi. Tba blaiaHA auiud £». Bi 
a^aaat tba laltlaa af avMnBaa waa aiipaaaad 
wltb. Mr- sakalai atatad tbat tka dafaaAaaia 
alia admltlad DaCllmaaa, tbal tka aataaca 
«u Bii cniUr, a>d tbat tka obaS wia aa- 
linrad ta ika dtlaadiiau la bi carrM iiaaw 
a aawlal ^ntrtai- Tba natttar waa nrgtiBd. 

HU Haaar, In dalJnMBI iBdcvBBt. nald tbat 
aoiaa DbBlT bad faraa forwartad frou Brdnar 

la flaweaatla an tba nllwara br ao aaeat af 
Iba Blalatlfa. «ba ail ill Ikalr rarrrllC wark- 
Mi> bat Bam laan ana a halt wrlaBM 
Wlk am JWnr Da»"tBaat. and b< — u ba 
lid ka« kkatl ttar* wa»a twa FBIaa lar tba 
earHaaa af *ra*u«- Tba laaai wara earrtad 
adar esptrart at "ewaafa Tlih la canaldara- 
llaa af I radflaad rata bafai tt^ff*-" na 
i»Ta bla aplBlsa with • fpatt daal »f daabt. 
IB ka tbntbl Iba laaatwa wai a larr ilMonM 
qua. Ma tniataa tbera waull be as appanl, 
bauaaa If ba waa wraaf pa wanld liha U ba 
•at rtabt Tha panw 'J* '"7" 

(baab. Tka ltl»l»^ »_ap«P Jbrrlw ™ 
that at aa la ai i 'd* . A eaMIH* earrHr mllBt 
waaar iba cantara Act r«ael_btiaaall bj 
BBblna aartala raailltaaa. "^wnara IW" 
vaa aa uUghaai tars. Tba waat aal* bj 
did aat haaia tbara wara taa ntai. trbil dtd 
"radwi rata" waa! Ha did pat iblali tba 
iBlinwi «< lb« aaatraet wai pfala and Qnam, 
buUST aia BB tba ulaM bad baaa dB~a»«J 
br Ika naBllfHia al Iba «l(BB4aBla thir wan 
iiibla uB** Ika >»»ttwt. A 
■taaa far tki (lalaDta tar 
Miaa tbat Ok aafnautB «aa . . 

•Twrr jant, U1 11 rtqalra* 
vnqU fVIr at«t* a aaaa "'iir'"^it'aara*B; 
br Hp. «, 

1, wha bad (ilaaaad aat pintK 
rat paraltlod in all at tMril 
labia. In nrd^r la aailit bla iiaauaM 
tha domniaBla han4acl iB. 

I^rldanco far lha Craav waa anaclBiad at 
ll.H a.m. 

Hr. Wlnt laid tbal ba VMbad ta nbnlt 
aanrai itHMIna pl lav, atari Itib bll rlabt 
.ti .aaU anuaBiK 'iMaBI •wrtt IM; ibl 
tbnw wu.Dii arMaHa'.to'apiiinitilki aiaaiit 

*l(b t!la taklb( at tU diliiBHana nr parwra. 
tbat vu ao aaiaaflaa ar aaiiaptatlan; laceiia. 
that tbr ancnoiaBta tbarata aa bavna iwa 
lakan andrr tba ariaanaa flaaa la tbia 
wera aal tba aobjacl nf larcenr, an tba (mabd 
that tber wari^ not nluabia arcurltlaa; and. 
Iblrdlr, Ibal Iba piKcr of pfei>cr cbatbal LP 

tba B*»ad FDUat laitra pot publrclp at lar. 
mr, bacauaa tkrr ataaad ta ba vlaaaa al war 

•BiaHlKMdijwMiatnM 
obbitelitr. SV^HHMt- Ikat akta. '» aattl- 
baata af IHla wSbit'AaBaa if lha ihar< 
arlar laltTfMl IB ailUiil » 
arcurftlea, M tba^r"ll* ra WU 
TbPT almplj ramalaad IB tba ahnrta af tba 
BppartiaaDt ai a racara, or aa arldaapa ai a 
oavaBint ar tonttacL 

HIa Haaar tnaildatail Ibal than *Bi a i»ai 
(ar Iba liar, kat 11 Ibar* «aa apf aaaaaalir 
ki nitaulnaam aar »»Ibib. 

Ilr. WBM walvntMl 1) Mlaataa' atlaom' 
iUil ta Mi«lt bH aUaaL 

(la iwMwiat. HBim4 aaAa b lUMMt na 
Iba. dkak, Ua MM that M. ^.-m^JS*: 
aaaA Hllaaad la lb* taai«iadM«t.aW %M 
nr aluwtal la taba iboK. la rahmaiT. UHi 
ha racuTBd ljuimctlaaa Im tba upvapaia- 
tlTB IVcal oaupanf in aanaactlaa wltb tka 
matiai at Iba bigcit al laaa al Vtuaia, TUp 
dira^'tora aut^init^flK to blei a aaatnct for iba 
Qur[:b4aa ol thai labd lrfi« Hr- J. i^. Tbotnp. 
e.'U. Hclorr t^n doniracl waa alcltad be i^cil^iE. 

ad aut, la aannaetlaa trlth cartyh eiBdltlau 
at Lit»upanof. taat 41 tha i:aBwaHl waa Btaaad 

i«ar vnM bat* i> laha.thBjt fW WWjBbhgi 
tawkalaw DaaattlBB thalM^^blaiirWfcl-r-ga 
abilrut bl tula cana It Bfivaarad Ibat Ibla 
BUltar 1^ Ura. Tboni pdail 'a Mil iDimiL wai 
Doltead. aad ha potntad Ibta aal to (ha rora- 
banj- Tba whale mattar waa dl4«uuo.t with 
tk* dlraotiifa, aad it waa d«<^lad to BO an 
w][k Iba wacrnct, aa ibquhrlaa bad bran Epadc 
11a look BD actoal uart li. Lha cauiplelLoD r-f 
Ibe maUar. bat Aid ba draw thi oiiBvaTinoi^- 
Tba BiUar waa oawlatad u llarch, ant all 
Iba «BiabMWI*'ABNM'apr.l« tba aaapaai. 
IB mttl^ 1 l llil rt l h 'iiiMP" IflkhlBaa till Mar, 
IHl, arbaa ikar wara braoAt ta bis lo Mna 
lor thi curraaa al ■aablat u atliHrule« on' 
d<r lha Uad TItlaa Atl. Ha adalaad tbn dl- 
raitnri that If Ikara waa a Uai BB tha Utla 
It aould ba bettar tn lat tba laatiar la 
Ebroiich aa It waa, and that an B^k'ailon 
.■niild ba made bl tba Bauilr OouH la Ufa It 
remariid. la Nawnbll al lait JMJ. balora 
tba carLlllaatB waa laauad, aa thinklat P*rr 
LM Mattar* ka aaat odb at hia clai^ loob 
at Iba daad^ aad aa* what tba worda af llm|. 
tatlaa wara. Tba . olarb una bacb. ahd 
tald blD Ibat Uia warti, «•!« Ua aana M 
tn tba cnpr ol lha daed liat »a h**, .^Sawjd 
i*ra tbat tba warla ■'wtthpBt P*w«r'*t Kbtli4» 
pallaa- wtrt In tbt drrl. Ha baa aaida aa 
irTBnsawient wltb Uaaara. Pffalt aad Sljtaon. 
aa ThaBisaoa'a aalLoLtara. IB Maartil, aa tia. 
half af Tbatapanti. la blad Kta rPi^mpaan'i 
lalaraata wbap tba matrar catne bafnra tbc 
rrhlcf Judan la hauitr. Aa^ertiai 10 
Ibe anaatiBB al ■ollae. k* Mid 
paaltlTolr that aa aitlaa far BeCllatBM had 
IHWB aiifpartad atalaat blai. Tba dinolara 
knaw al tha dalaal hi lb* lUli. Ha Aaalad 
tbara waa an kafHiaaea aa kU wt 
In aaaacatlaw with tba tlUa. Mra. 
TbMwpaon bad Baaar art ap any 
eialm In retard 10 Ibli lurafiartr. 

aad bad ajtartaa that aba bad aa tataBilan 
al aal^ a*. Rnfnrlu la Ika paeket oea. 
iaJai« Ika «aa«<iaBta that ka wai aharand 
wlik atKltat, ka «aaM >T*r bivlac aaaa 11 
tnlh piwltwaaa It Ika poUaa eanart. Ha alao 
r pirl tarlai aaaa tha luailklr'i n«arl apm 
wblrb tka w«Td "walrad" «>i wnttw. Ha 
aMlDlttad hirlic baaa al tka d iiai M ib t tfttr 
Mireb tt IB eoaaaetloB with uMbar nttar, 
tabaa he aahad to ba ahawb rartaia pajMI* [II 
maacl ta lana at UldiU. Hafbaur 1> wkleh 
ba wai HtlBf tar Hr. ». T Raid. Hi did 
Bot thlak that Iba abatnci af Ktli far tha 
UILIH prwpartr waa arat ladpd. and wkiin 
deada wara dapoaltad tka ftaalatanr.aaaaral 
wia B«l aatltlad to an abaltatEt nnlaia ba r*. 

It. ana ba *H gal da aa la Ibla aaaa. 
■Bt than waa abatbar akatikot, * «pr *t 
VhUh ka ha4 bal mrnltt In hid aMaa br a 

i^ler^ wba died two rear* aaa. Ha Ikaiiabt 
tba eapr waa aenl baab tn tho aecretarr af the 
camitaDr It'ltb rt.Eird 10 llli'i Fal^, Iba 
lidf iTvlit. pha bad trped ■a-rt-ril ibitfatrti 
af tlth f^r lilBI. tip the occaalaa rafarred 
to 10 tha CYflwB raae. he aa^alaad to bar tbat 
It *fm a ap^rlal BAtcar, bb It waa aoatem. 
elated that tbari a^isldl ba BP I^pllcatlaB 10 

iht Ooun la aaBBatnjon wltb tki utla, ana 
bk waj|,»WM». tka . dh> . oiii«aatk. raiijr,, , M m 
aat 'klHHI WttK waa H ^Ikit aMciU^'in|4--Jwatd 
not aar wbalhar tba eopr waa anrnfci WT kal, 
M be lafl the axamtaatlDB fli dnada ta bla 
.larHa. TP^ otilr war Eliai ba eould a«ounl 
fnr 11 waa tbat tba cltrrb la thaxia ailiht 

nra mjird IE up wttk orher pr..^' a. 
:e ufaor pnt ULit Bhltraai tbawa. 
.»r did he hlww IL VII C^a^e 1I.I .L 

u p^du ?aa ID etiurt. n« adnitiaa bajof pe 
tba >latUitrar-0«qiarml> effoa on Haitb 
aat lb* kB>*4 TlUpk' t Xt m Jt a taiHi aiiBu af WM^. Ur, rHiHn- laatrMtd br 
Ur c. m'turm, nW M ii lii l lar.i«ai*dL wba 
tvai aa«BMiii by a ltt iliit WMn tba 

TWB 1flLaajia»d.Mai WoalBkar asd Babatt 
Bnaaali Blaadad wK (Blttr la ah laHataaat 
FhlTWtni IbBH wltb baTlhc BCIHaptal to alaal 

fram ^ man whata aaaa* waa naibnwli 1* tha 
tMet. Mr. 1. Ipaar abfaaiM IvSaaMl! 
MtlBtbBarr waa wMaadad. 

Tba OowB aaaa waa Ihat-MIMa* 1 aia*'.l 
a.ip. an April *, 0™n.bl,^^^^*45r* 
dutr la EiLnhaih-iinwi, brteair, eatka aiM 
tba aoraiaa. who wwa hanlna arw an lauxl- 
aatsd BBB, Baaaall WBa alMd ta ba» bma 

bneallaff aa the Kan'a l*fl U1B. baHtw Um 
dawn, iDd tka other aeeBaad wna allavad ta 
haya had kla bail In lha mai'a pachai. Tba 
iw* HBB raa lata Hrda Pw* aflii' balna nun- 
ilaaad. tm4 Pliit, wbaa ibar iiMaaH la itac 
- bla BipwiiaB. mnf ■ tnfit at raralTar TlUpk' IWm - I w tailli U 4* 
. tk* .i>«B!m«l[i»p is la 
bropartr .sanihBaad br tH I rklllli^traat bro'partr .lnll«l£B84^ bqr tba. Otf. 
openilaa fDmpanr. Ha waB bat tbare Dora 
hjui dv* or aLE mIOBlap. IJ an ha did 
vu to rumlaa tba roflitrmilan. T^ 
laai of lha MPtliwa4 I4 tba 

iQdLBtKaat wanld ba tha want p aia lhla Ibtna 
thp.1 BBBld happen to bim. bacaaaa ta IB BO- 
tloa far BPA^I^aaiia oba wotiia baai la ralr 
npsk tb*B la iksw what waa tha Blata af tlw 
till*. Wban ba leat Iba iMia a* ta Mr. Un- 
aea fav an o^lnloB he baa ralbad apaa wbi' 
bla Clark ba4 told him, aad aada aat tba 
aaaa oa what ba lirlland than waa lb tbo 
daBib.ia«.'M;..lN)«'.»'MWMi-A«t*:.itt:tlg 
itaa mt VMmiMI-tmi^l*.m*-l»»'4tm 
ha waaia MamA far tbam. Irmgu* I* tba: 
aatW laal«ant ha adAlttad banaa barrawad n 
raB4^ Bbd laallbi.waE froHp LiraaB'i ibap. 
Ha did BDt knaw thai Iba plaetrlo llahlljwt 
aarrlaa via aail labia kfiar to p.m, at bla 

oBee. pnd tbat waa lha ralaaa vhr he arkeEl 
for a cabdlA. Tfae vapan Ibit be leak IWB>- 
wrra IrlDa In I dnwar undar bla IthraTr eaa#. 
and bad aaair baan la Ika aifa «1 IIL Ba aaw 

hava ton tba aaali att^ th* MW* ^ Kwv b* nada op iBta a buk^La, lo taka late 
Ltw fAtjflts^ f«f 0*FtrHiL aod tha r*u«a h« 
i*d tk# tmiidJo wii tbat h* did oat vaat 
aami Ut Dpaq It, m fl BQDtalDed ^iTfttc 
pi:<«ni hfHiattiirlciv ta hlBka^1^ anl vlfta 

Ho ^■riirtH^ wai ^Rll'r^ fnr ||ip d«^n, and 
r. Want *hfn atfdrri^ard Lie >urT *Ci^ hnUT 

iiad a hilt Ha tnbiii^^d that ihi crvwn aa^iaiaaa vttwWC la irHbM attp 
Mat MuHviKt hrtiMi. m»4 aa»MtaiH aaapi 
doak vara niaad vtttaMit tbi iltibm fotih 

Tl^r* apfkea ^ ta ha a atata cf wiAdle 
Hbfl BaafuiJoa Ja tha 'Raaltirat-ChibBral^ Zt*- 

Mfa riartdnvfl «irrM^ncM til* ft-lilT^*!"! Id n*- 
f\f at 1.14 b.m. mid That ant 

on* af tha UtiDBI piavtliiMd <ti 

tbi <hii«ii'i 9um mmit.. mra tba 
wvi\t af tbi aomMHI. M tini alta- 

ffcUHT tha rvBalAttT* rar« «a4 than th* ac- 

td ttd wli*t iraa ahart*4 atalnat bin, 

n* d1< att thtok tbal tl'^ lurr g«u14 dt^ht 
iklt tha Hal an Mnvrfa AiTt bad twrit 
tanmrra^ vlth. Thr- Oro^n bad fliirfad a 
r»tln afl-i lHauAt bafl fvrtvad that aia^ 
1. Anfinld'a plltlA^«iil of Ifljif Pnap tQ 
tTTw itf ahifra^i ar tUit w nanaNinahlr. 
CFwr haiu feii mnMlAv M.tt ritejj^^y tt 
\t lit p.flLp and n<ltirn#4l lalf in haur tat^ 
with a vaHlnt tt wnttfw m bnth mata. 

Ta r««ir tn fh* nail qonariaii ai vhailvT 
h* ha4 aartklnr "ar »»rtiaa*r aalf: "tta. 
vnur Hnnar: I itlll malota^ that ) did aat 
laKfi ttiaa* dafl^nantm** 

Tfla IToaa^ val' ha UMa ^rr wuwf (a lat tha 
itHaanat la- tb«« JraMM ptftlafl, Wa 
Hhh^ It rUtftt tia thct W (ivlta acrtaf 
v^ll Hw>af«t4<l tha ptrf. ITa tH ha4 Ma 
haar a« raaionabt* mi tnur -MubR aaM t* 
nr athar MvatiwIasT iitlll, lha iwtr. «■ watl 
aa hlwatfp nflht bt vnH*- ffa tatw that 
tM tMtaaati that l* wvp akout ttf iraatd 
hfl nrr amiralt felt bf priianHi it tha iiwa 
tlA* ha arofft fln bla &utt la ihtt pobti^. ai It 
■ wMwf liflm atfaa^a Ha -nul^ not 
mn6 prtaoatr ta T**m aarrltafi, Fli Haaar 
th<^ «aataaA*il Whtta t* tira v**!* imthtm- 
tint mfh harti lakaur tb ihii H iatfH U rt MhM 
(HI tba irtt pnq4li aaff t* tttn raar* aa tha 
hftnnid fwant. tha ■aatatimi ta Ti* i^nnmrrtnt. 

Vf. Waat tnflWtitra tlinl- 1ip w<nr*<1 hli 
llH«r to l aaii ' Ti the aa«and and third pvlntt 
4lnt hi hbt hafsn vrfaaaaf iiada hM 

Qt-sFTvn *B eioya. 

im^tiara Judia Bifltbatiia and fiirl4«.> 
Ur. narkwt Harrii waa Ram rniaiiBdir. 

AOVfrrfBD. 
Uiiiaii vanlBBd. B UB wt Hlddla aaa, plaaa- abala Ik agf ^ ...^^ayr-aialtpn 1 1 naalu, 
•n.d tb* *^ UlMnSd aCaM,' with tbaT^ aOCELE'8 ANTI BILIOUS VILIM 

" 1 DO NOT HEfiTTATB TO BAT IT 18 THE BEET M.\DB FILL IS THE HHODUM."— Dr. «. F. OaUIGJL 
in tba rbknnaoopmik ol 111* .Btiril Gollifa ot TVliiliilt:tf'X«iaiii^: 

FAH£I> AS A FAMILY MSmCINE FUU A OENTUEY. aull that _ _ 

Aitbaaak aat kin. ud waa iHaaiad- 
iBBPiau*, wkn Jia4 aaaa wp ai Ibla luaotur^ I Buiio^ 

ehaaad U'ttulaur, aad altar ia» rtrolaor "■ 

ibeia fiiiiaa ta raah^ hl^ nap^ annpaadad La 
ratttirlaf km. 
Tha dafoBro waa Itiat ib* IT^q^ r^Htii t m w I wiapvi 

- I J^i.aDD'a roriactlaa 

Anolbei I fii.>. fm bactla I alatlBf a wirdar at ika niadaiTllu Aar>nn 
wba waa ladar tha lataaada at Haiar. Tka 
wardar onnM aat rBBHKbar tMlHllr what 
f'^.'Ji!!-"",.'*""*^ that ke waa trlTan 
!• Ola^oaTilfa ihBttiT tntr <b* aMoneUM br 
a UB. I ■iHhiai' la hUa. bat ■ (riasd at 
Iba aacuaaa. 
AILtr loir bstin' laHbaratMh. tba Imj t*. 

turnrd I raj^ict of aalltr aaaiBit bath ai' 
rnaad. wba vera 1 HBiLjdad far aantanoa. Thar 
bad bapfl triad at tba Mar baaalan aa Ite 
UBB abarta, wbaa lha toT faiiad u apat. 

nfwtii Ibat M-Qwi«gf 
'- - Um ■« al 
pa adaallac 

- -- _ . — 'fib»Bii nH ai^ 

iBBdir. bla aaavlelMu dB(lh( iHk U IWL 
iDd ha baEl line* aarrad laBr,|iiHa'''viihil BBI^^ 
TiiMde For atfaiibf iraa lha pana^ alii'' U' 

IBolitha, la IHIO. for perjnrr. 

A oK0HOE.<TRMEr amauvt. 
iTilliaM o naa. a rnni mii. Btaa«ai Btt 
■nllir 10 bBTlat iBdlctad irlaratu bddllr harm 
urwn Henrr WtlMB. Mr. Hall, iBitrurtad br 
UT. E. n. Ahltall, abpbared far aafliiaad. 11 
afirnan.d tbat. ibgqt Udalnht an aatirdar. 
far H, wiiaon. wba admiitaa that ba waa 

drunk, waa apiaoUed br aeoiiiad IB Oaarf*- 
itrrel. near F^rk-atrivt. Ha WBl lubaaaaaol 
Ir lalen In tba bawplUI, and ireuad for ■ 

bnliak Jaw. (Mailabla Taahii aaid tkit hi 
waa Bb«l m jut awar, aad aaw aaaaaal 

■triba Wllaan an tka breaat, iBlllor kin tb 
thp rrotmd, Ae^aaad lhas klrbad blm aoTaral 
tiria*. ThF dalabBB #ai tbat Wllaaa wai wai 
ln< ji jlLitilfblkoe, aba Ika aoiBHd bad ban 

prE}i-abcd and iniultad. 

TiLo jarr (aunt aom*4 iuittr, taiik a itraac 
raroffiaiaaattnn In ■arer, aal ba vai aia- 
lenaad ID tbrae UBBtlki' ineL. aaBtaaa* 10 ba 
auipandad <at bla daaiac a Baawtr Ik Ml lo 
b* af laod babaa l«r lar U maaUu. 
a FlMT arRHSuu 

Al^rid HUooDll, a tubbi saa, wb 
ciiltr la hraalUiia tH aniarlkc. an Har 11, 
lha kniaa (OTIi .KWM llMwIIk, wllk 
bitaat to oauU » lUiiae .IrM- a>ra batna 
(BiaaOBltka l)|itiM>^p:,W% .aaa*, ***- -k dtilap id 11a KM 
of aLi VaalaMS TnrHt cwTBT ar tfrntut. 

at IVirllBULU'et lAuKtaauw. 

ttTHffE la* dm liai^i- liai 

nwr ba bmht bilaia jt will ar bahl 11 DaiHar 
bum t^atttlhtaHe. «a Haadaf, 4* IHb tawaM. 

■ Paair. 

AtbwHr- tpaaala for lleaHiw.- C^iBB^d' ud oth^T* w 
liclaHlilta T tvtUr ttrnEiiit uaviet. 

I CfauA (Bl. KttlW^^ha hnn ^m«iC la tlU 
Ommi « Haaiir, laU] - 
iBttI t Wa J4n 44Bd Hoa 1 xgfi 

OK-i atfl .^taaw: 
a*i Lii th« ahira fWt 

t^tmi al TB «aB. 
Hi Itarr — CfwChll iaJ 
»^iw^ P. Htichll awn caw m nijiiwUii 

TtWfB T Tijlof, »(bffjiir» 

a«d L4H., y Uftadv-, 

la ^lif.—UtHnm Ml CUrf Jndff 

r^ir,' 'Ac ](i ■.m. : tWf r kf* (fin bmri) 
hi'on ibv kiaalw is ^qta-if.—^t li lhl: Duaiac 

i^yw. tea ywotmi an ftamm, 
Rrinn U* Mpulj^ brildrv.— lb 11 lb.: <lbg f f {ktf wevxkm __ . 
t-iB. i;vtl!Uat* 
IbftBr, ^Tirirkw 
Jhi? Lb---- -..a _ 
W[Lll 

aiiM4t;^ 

tiiib ' 
aJw 

WntT OF AffbJl'flATrtRf. 
■ly * nmK aap w i Couri BfnaPa Kfar<Twt. Hjdarr 

blitir? FtMiEliUt *n4 >l41il]k*TL-'Jkt )^ W l.m." 

^HT^ivr iii.irtT i' mi In'hbHirlhl 4t'l>fi 

IVWb iNr Pr.fM.-nukrn nn.] ]t-.i-h' Kn^rH- ]-'jr 
fit Ji« flwtb W^Up, jjHlijitrrj.ii I nl'.n Ln^pl'ITM. 
~ ~ lbJ tki* Pr<i')r"i>Kt^ ''f^ bufitifx- 
Ha; » fl' i-ifli, r»o* 

l«v--np llvl n-ni bl 
i.rn. n+iFP tip 

[LntrfnatW, bLflL 1. ■n^Mna T Ottite. I 

.Ifrf »PT pnhi-fiMiTT It 111 
mf. (n Sf * r.TiTr,-VV 

mrmiij ntf^AL nrrmt. 
rt^ I i ^ i mj i - 

PiWiviA if™flt!i, tr^irir «* ™- — 

■nlm^At; Jdihpi nm walhr fw i i 
AU^niEtl WTULAKT. 
At 1*a W»t*r ftdii* Otmrt ja«ai4 
Lk Hint t>a]4.N.. pvudanA AIM, ... .. 
iprni<3 ta *Mmti • Jl^lSfH 
iMHin lA M s.n. on Ji*ae a BHt * « ~ y ■ 
r., 1^ hiutiq iftJ faifa d jlaa, byw <li 

ttlilTMn Trta. M caif*pirh»*aiiri*wS_t»^ 

lii.MaarMhTa HItw iniu aat ilhvr h^ndt ba^^ 
£ ■HTWt* rlan » ir*s, tr-> «nHi«^ 

CJiSa'Tt™ rf*«rvpl«fc.J tfilT-. lirka, lad | 

«HHl H fllW all CTtkrn. utHj IIM- Ur'* -avH^ 

^Mk wJi* A-?Mi4 ibtl vn ^ at^^<t. 

bt «w la a AAp ^ ■ Ki^-hud ^alr: 
^ift ST L^f MViHd «aUr " 

dliBW v( a IM ■rii] In qatia& wtn 

hj^ ~u [.i ]»:iw 111: cam- wmitmA. ft om w » 

ju-fmrnt, )>r M. mm Ib HtHwlilt^Aaaiiarf 
wnetfd, i.R* i^P^^ ■7rr*££?--iSlJ!ir ™ ^""^ 
tUL 1 Pa TTMl. iBiMhav it is (kmiiifaHriwl, 

■titid M th* a4lH^ iaa^ Uft, th« 

EkTto-lirt* fc. al ItSTl:-- »nt 

n tfel Vuai ikm kiid -claMd lb* ilnia w ti Da 

tCkf at atO MJavlEif ph-imiLr bt #vWi lIh 
Tl*- Mtimmm fa Urt 4iarr>- la minmt* 
w diBlaa ibfr Dilttt, ttipSKMllLr » m aahrKd 
^^^^^ i w^ndgw ml tbt tn^ii. Oir ^w. w|bh^ 
■uir^d to b* wyd, imta. Tli* jh1Il-1«i rndarfJ 
wmm iMPtba W 111* ■rUcIf A^!iaad, <Vi 

s-i&M'Cis ir-Sa^^aS Baton Ml. 1. !• Dal , jfa ii aaa uV M i ElM id 

piBtha IMrittUa AA. Ii AW UV^lv H>4 Ibr n«B4rk] rallr* .*TSii^j 

£wni«fHW Itrwiy nice lainr, 
> aoQi alitUAL *au^^ o ■ ' A Wft t»t rvr btil kL. ft A. lUmr. Lllar, 

■<]. fL , jull ll f± Hiffn-*j', JTl I 

lilTtDV K;r Ht^ —■■Si I. 'I III! I" .mJ ")5nli i 

" llnt^riH, Ml.- i-.- I' ■!■. I IE. ..f ri.i-.I i-il: iL 

i I J ^ nuTjijL H Al IfrTTryi Hfjn , "-ic. ('iui".i 
I 4 » .Kwta ^n^M^Tl ia«»*»l, U t ■ Ull Li 

irrtuit-hL ^ ^4^,^ aad tut' lor 

l" .Nuptf niit»r ViM lari bU kLaJ 
. ITeit^, btipvad abH' ^3 Tl'tiftr'* n^^r^Tiffa.aa, 

Wtltr^i hrdin^llli fibHrtl 

fraBL JoKf Liii«, t ^ f lati 

FFaat- JheJ i ik^. L..aiaWl« 

■ 

uum ,1 

Dta^A' ffii;^ 1 1 •,: a ^^f^£Sri3lui tss . ba ^'.J5*fci*g^m!:*^£is« 

1 1 :: i " J S./i^ir li^Srffi T,L.^ti:. " !f . aiu^bh* 

' ' " loJ - . * ° ■■ J ' J J, td, mn el Min ufEiirrufiiKitii. 

i I ;i himt. II im, fcw i <>iii. «■ . liJftiL 

, /.D.H.R. rjin, afTihll ■ 
■ It- 4 tHb'4i--'t 1^ 

I I » r-""-^" 
T a « : tOltTril. lOJ lt>L.>nn„^[^ 
PltEXPCtut aw laliM n.i llir lj.,.i;., „, 

Bl a, aa«. a. J. v„'.^, L-iZifVlM , 
^IRNIlill^.^PhudiiDK. inu::. 
I i a rEilndr'i iitdii'^ wtaar, 

«u e *Bi, ......a 

. w .. I O ■ H*C»apkBM'« BUur 4 dH.a.a. 

■ t » I a « iraicte j Unt^ t aiii,aBaa..aBw, «r,t 

1 i f a 11 11 a; "^uliB Ormt mktmtm* ■■(■■h. . ^ BCIDAa DHT Utgn ALb, IfP liAl 

unLakn ai^ hr. i^nTHii ^ mcuL Nt B«nr> wL 
isnrncn r^ws AiT Tot: uiit tUCZ W i MitlM 
fiooiw DcuvtAip ran i« on a«i> muin. 1 r 
1 a 0 
■ 1 i 

1-10 

»;» |: * • 
«-« * » • • TICVSIBB. IBJi TU&EIS BBSr 

^Ab OltTBEn lhi(oeAiMailt.kl>dbl«lb.hltb; ■bai fca^lat Wi laittmilan ta t tmiiLi AND LLOYDS, TUBBB AND niTINUB. 
All mak nMf m. m lUi ncMinTi. 

ALL IMJk Tuhbl PlTriKt^i pw tfOUWUl T1> ff AftD W, Obt BTOOKB af BOHiEa TBBBS bad StmL tIAXSa ud ABIfilUAH 1^ tfai Fmta Ufwiw aail Jr4in villi 

vifdi e( Knuw let bawl hint {at^ AvLAefahl^ pr> 
It) 1 iDliw eewn alaa Ua 4aaM 4 Iba tau Julia 
HJilttltialuai Ib Vtrcb lait, ud 1| I* ae mUai Riwb. 

frit liM pa4 U aaaii |b. Altna WM bia wiad « 
. .lie Bunaaaf a( be In' 

hHwia cDu].^ 1^ dailrB<' 

hia awTle^ 

' IL'M^ btlaablcadilir aWHa RapwMdf 

ba* h ii™ «■ a^ -llii 
IkiL Bd m tbir taoB dir to dir 1 la all rala, 

kr a.aaw aaaal b n^LixnEi ri(wrti.T ATmrDCb n. MALTIIOID ROOFING. 
Iif. V\LTH0ID SOOFiya b 

B<i1 1101/ miMV lPt|*tk, |l !■ 
li^tEf, miKL bdlBiM', 4Bd bflW 1 of Im u bauiir uaailbbla a* wati ju uni^ hd j 
t vib^ abo^ kiT* j^DUr !»■•• faof«| wjth Uu Dtitubl ^bulivkn. Ub. a Utrrer^ IBON CONDEa£N£D 
BtfBBBOID ROOFING FAVOURITE. 

Vkilaaklb ABWWt B. B.Ca Bkd Ol., Ltii., tj^)bDv ami ILriabann. 

£*^:tf^^w^™=^^G'^L'i;ri>L^^'^ 

outraiib iLAina bh 

■ab'ia' (nw Tll« 
Oaao milBK 

tliiwaii iin tew Oaaiat la kiaa. wiual Ib M nb. llAinwoiip ntlUWIU na to ML 

Ba tba buL HamnHW aad bfULh. ItW-a DICK UjLUAbL, - - 

Wlmka NUh riiatn, T<HU~ ~ ' * 

IT. rfjp Am "ui* t) nitmB imtiiAJit, 

1 -»...«--Bi^Jt'7!5Tti^3=-T™Br a"*..*)"**! Ulitbki '-ha«iiu>i,-^lt. A, HwaiT , lar. I Jarlwnt" and ^>al''«^] KM 'nontnc L-T-Birklv, 

*. Umiri 
Uail4XT. . _ LEilTn hnlftJ 4a iiniLic^Llon, 

'TW>lQtt!^i*»wi|iri, funtK^'lji.ni P[*T|il( 

M (rniirt^bai^ W.^ fPi. Tnrom «» Mtid fnr Cfartriirt ji. pf-Whiaoe 

maiyML < lMiaaii ^ :a i M B r ^5jS!i* .JNjM;! i n il MM to Afl BHwr Pf.ll»MlaB7 
AUdtiiOptttai 4f ftlffclU-'in^rW* ht 4|[lflr* ZHL>t lar^Tai Bl Ihk fda^ >p U UB. <ia 

^ iDwwt^ i a igfl i T ii .Pi'iJjn.n fflElSAT, tba hm «i Ttb 

: jWlaiifa-'jiiC^;WWii»P# , Juta, ii pw4ataV i^rpthiL 
- » hrtimlaii, ApMit, ii pik eiBt:£ iad 49<>«H. * 

jew Ibf hi I rl mi 4i kaic Aran «f W^amiaatfJA Hrt, l*n^ 

^™*.«.*-«-iiiB..toars«i^ 

M— t, MUbiiiaa, 1« i (.'fiJab lIubtlAf, thi 
m ^ nan UbL far:- hmiluK, «t£^ 41 diiir aad ntfcaM. 

fi^latiHl LOTl, 

(Mwiu thf Ivor^ iicTadiiv 
Tkrd E«4n, InaJi^ nurLki iuu 
LOT Jl. 

Urirta-CltoJ ,.a.... 

Prvtutid .aj^i e I 

Ul 1 t 
WIT I tlMWn 91 M b^ Cb««a ITblliiilll IP 4af 

b fi)lliH-«trT*i tr a 4iplb aTUVt ti 

~ ' b^ML ua. *iatSi it mttUrt m Weh I- 
hiiiliiliv kaawm la 'TIh ElrtiUfaf TUnt ul 

Ml illiJi," 

V^dni tor i^ii J.nt; Oat'fnrth ert mi tttrprtnti 
•t ^MiuHt In t^oal iiaEitBti tatiwlkqf ovwt 

ikrtt j>*t^ vlib iBicriM tt A ^ cnL 

Til* tudflH, vhlrti liu bttn ■HH.'Mifsil afnllj « T:-Flfv,J_.ci^ ■ ■ I jfl^t**^'* Tffa WtTi'^ m tnl liH 

Quacnn fill udi lii u. M BB b ^ J 
irtr oAflu rinm '^■■^ 

Gr Ea i^ .lA^ii AMI HONS, 
IkiUt, IbtiH .iBd Mriji rpiiiTiv Um^Bti^ . 
_iaaw^a: n ll ^in-sirrr:!, nmiiir ■nr <llBCAJfb-Kn kdtit^iialvW; w 
M Anwiaa iWiia b^tk^^ ^ 

Otw OMEhTIUID ^ IILI441JS h^n f 

ructi mm jitt^iA t» £i« « ^ 

I Va ^ ■ 

Whi* bl n _ _ 

ud L^LaiiiKw im. 

^■IVj^.ttfj^Hgl^tL^ s\'um;t. 

I«t tt'MUHBAKiie tij a^£.WL-Atf^LK, 
plMTLIal* JrtiAiMJ.ilAAD ^l^f^ .... ... baeh diVi. 

alnM ^a^raUil- Bl fbA 
t^prf a t*ti4prf^. JHI1I:N%K DAAU.'lI.\!i. 

II thi ibnwitijl [cn^pw Eh- LtiU I tad t bu fhit 1 >- 'l l KLU-Jr i;iEAhii \\, 
'hflnmt Irir I4L I, i>r hip ImSiw hw airh UbI-hhu. I'^d ^:i>LLiHU, ;ii iki' 
i.hrl Villi Dt-\ dfi^flrtsfl, #i>ll be rtirHlrf.'^'"*ai Cbeck *rtiiui, litiit 
If ft 1.1 rr^Li^lv lor aia rian 1^ Ih* ftaniBd il^^A mtuj liihffui 

r^l of ii^^i paj«ii|^ ii»nCLlfi ' 

UzH, lidJ K-tId^. pad IBHlfi, 

A depndt fiT narlnri itbM* 
Cll prr cml, fil Um tMHft I 
prnr FKb tindar. 

Thm tLlrWt <« w Itaiir.aal 
HiiULiT UtWTTIqK 
(I bL U.^ieif, ^ LOUAIh 
WaUBi^L i.B#(.^ iftrliaJlP 
I ■ iiiTVjlAl IhaVtit. AJt ta4t biiv b* 

Tan njunr TaufffEiw tuit^Airf a im.. 

ri Wi 111 rrrtfT. ir:ilft.1i flr*-t. ir-llhiiiriip, Kllelr 
bir la tha rtuH-. 'i^,..|ptiw'i*)''<l MM MB*>i it» Actrtiiiun. _ TB 

THE rrPns jamuT or meat mKPAim 

(>REHlHBa I* iB30K (« IliePaaca BawlrfoaA 

id vAvi^a^ *| tba Baflair bliUoa. 

Ttifl riomrtr aaaiialiii Iwo-aiurlrd PantiT Ivni 
k^ar. caaleol, raavi, it«.i llyMyh, kf iloeLTLc 

" Txxuw IMIP ii* > 
CHUitga Jar tailw aal ha apM M- tla aagit 

»AW, BODB, atJ FFinai Ltd. 
PnfiiniWl Ba hiilM Cii Ihp KREITirrEI «t TI 

■L TGiMn Aiwina!!!! »» i-tuhULf i>jitnjtT 

ntJVfrak Plw aad NaePIBiatlnw rear ba eini .E 

.dbce. I^Fbci, at «.... kr. .1. It. bL'ztctvrr. 

F'-ulDn Llioahar^ riLt-aTHl, ^daiT. Trnd.'n trri. 
.tacwdl nt to laLlrvftJ iL mj' rSLr M Itlfr 1]ijn 
ami •> WtllMBIDtlL, WaB JUAE. 11,1 Tli> la.,ii 
ur aaa bajE'l tnit awrruiAv- a[.i¥HHl. 

^ UkAHBTh. Pt;i,VER. 

y ^ ;.;•-„ . .WHlaet 

rttT^S 

(i> bitjiTi rv flmxrairsL 

]i[ TTKi:. 

Tb* IfnmC rr biij TvH'Jrr 
rrptMl F iLf- Ih piLFf ji-" r I .-1 
V 'jlUlKML Ir^li \U\\. 

tfijut f ^rh4;i^ri«(pHipr:B, f: 
i^Atf IfV Mill VTtttTJ 
WAbbDr, I fct*ll 

" PMtliiiwAJiv"A55ui'ir™ftitTa ^ 

JIbilb nMk aiiti ■nOabbKi 

swfip""— Hliafl lad fcarlhatlogr lair i» wa 
■■i al (bt sfba of Hiva r^.iA -n uiij C 

at^DB JLBd mUmT^ I'M lajllhU^ Ihta 
A' bite:' ill illw f^mla «t tme* ind i» 

tlkl^rrrh'i. lUtrdHU'it. UjMl.ier'j. afaD. 

g' Hfrfl" nawf LH. AfHrif, 11 d'OaaavllaL, 

4 b W>d. th^^J hr Pricaa 
_ajJlL. H Hi*i"r-*rM*._Tpl.a 

- -HM^.pa ** iW* 
1^^, J TmAlH tlTHillrm-l-rtrf'M. 

1^1 rt^ biriklk lad UrHlHHto n4 rv^i 

Oi,, ari ail Wta»ll#»i. . 

Aatiifm6CT*:-irt i:hn ui-mt' ^.t.fl. si.tuBU! 
THriwLU tllUB tr<r WiirAl Oi-i. .r.hl i (i-licniiu, J 

1>I.. flJi. t:KKAJ[ flIiJ ^OPI'l, IPh ip.MifJ. *l TT 
F^^r V ..... . . 

T .1 IibrEitiiilLiIlqi^ i-'^nr^ :'KAH t tUulVll Ll^MJuUT UHAWi. ta Aclsui 1^ 
M ca^ ■il^Pia*i^.i«^l*l^^fl^,K*^^;^'S 

HtlODi A Mini iMBlUllfU |i|MllMtI#4iL A,*rV.fc 

A IrlViaiiT UMA.^iU, LlLlilUi flhinirT— . 

M nab- ■ I-. *a 

t ticUiliUt iil[\%ii. r.-.- H,..i,.m:ti V'li ur, 
blB%.atol*. PutlulU, n|^li:i\l ij l-ik, m■I^■^;\ Bt 

B.k»* .^^iweb. L. ijiiyiuwjjf «*a,,ji» bH 

XfkYuA AMI CO roi * QDOD nast 

VI Qlinn licnnna MLFlf'HK 
JfKir PH^O^. 1UFH,.^I^ ITtLti* Poi 
iUlUV 0'[V< M'Hh^li, iw iiiiu, Jt.tlUlT'-' 
□lAL. l^kl.lL'ri, kLI^t.llj.^li. FV 

ERt'OMMi.iMi issr«L iurn\ ' 

MAI KUNaniAU.. Oprm^iL, tbnh brtil^ M, 
PAIJKG I'lASO, ctaek-ibLLbua «1| ^ 
HOUti PU^n. fiiwl tiibf^ til. 

tlAUBI^t bMt bfPiiiid^ baJVf.l^ dwf^ 

Bill Utllt t'^'lilirur URuA^f tirrt mMb, itL I 

wn HtifT jiffij, Kutt noon *ad iten. 

BEALl l-t^h^A-Hin Ui4-^«H!i^''ii.«i^ 

' i^usutt.-Kcnt- ha-i-X^mm^M W 
^ Nr« TMrtfJiii. Ill 
/TfiiUiijJ liufl-Iri wt fin— 

flnfiim 

■Icitiit Viitv. ui^hild [nBt. Il^i tl* 
it bt T1ik*i~'t^.miLS (RH. fliM-. liwiiTBji I i: I lUfi 11L.H-* Tl* VllU LviM.^KI. 
Till [h^ Th'W4l« ■J^d-rbrtrn .li- 
1;. Ssv.mn 
l.liK-J^EurahJr 4h'riil.-[i ri^M»|^R|J 

iwt 1^ Lb* Hull-lH^q ^t TnMM A^l^jlt- 

i^c nmt tut fif'baAllBi: ud BvttlBa, Ptn. iM iati. W^if It, 

fVrl3»fei* atfan MA Ob, 

1 Vi'.ik*. rhu nLLfiiili, TrtisinM.^ ITifl Wu.\.......r-. 

fhcpply Jn[ir:.-:-k.[i* lUm'fi Vmml P'lj.'h*, 'iTmi LiUlU, 
LjiuLit.- iilbl Mil '--ihi«f f'lUii*^ B^IcLp, LMy UOit, 

rui^ir. w. rUbD^a, ladCHarr, it <]MW^aif«F. L p<Ftiia._ 

LihrrLti. IJAKEWhUj BUI 

" Clad 
Bad riltlBfK 

aad taf i iill^ ^i Doo^ 
UHbAM^WlM, 

~ bpl. BBD aldfB W B l IT OklTEL lad PQAD mrrAb 

rr tfll amvaal. % T. PkAaii. 

BblCDAIBM-M" I »a— »* I*!!Lkii&* 
pad wiBlil appi r 13 Twfpi*f< w M filrtkntb h_^ Sjiod mlS ""Hi' ll"**" *^ a-lllae wilt i*!]. 
w . .SJrS aJM^fad H llBI I Ifja a<^ 
AiBAinBnii juL^T-' ' (Mar bHfAi, It T PUnTjFe UrnrHiiTi 
jl^T. HBd, ■nil lAi Hi|w; 
Pin r]f«B.. ibi U p^ltd-L 

Nthn, PiliiV^ ttl 1^ «. ILK, pT tht fVntrJl tVhIUs 

nbia JudiTi aiA-rb TiiiiH^ 
e,r Mb rfitfr. ^ 
doliidt n dtjw' hul IhHt DM liaiiillita )H. 
rjpTSaiirasLaJ'' 

I (T&ibBA -LTllaDii*., Ba 
nHhtiF Altl^aua karDr 

jrftiff' and O i"^! 

wraotaiTTiiTmar^'raBfa 

£1 aad Twa MBi«ia 

ta^a ■ jflaiia. ThIr*. jiiBiii« 

*iftiiii»iB «t«T»re mTA TW !». 

AM) lilHTH, LTIA, 
■"TSHBrak^ H Boomni Tiui^ 
, DkAm piF^ ua rihk bbtcikiL ULU, 


Xauil. 


tlw^ia. 
e.e 1 


(E.'J 


'i'' 1 


J lis 


W 


m 
1 


Uf a a 1 . 

1 1 1 .- 
a It 

«t3iW;q:<.'BMinii.lrnB, • lar uHt Utwii. 

•i«iLS''fiit'<iiiit->iffiritf'iaiit'i»iiiririi*B'] 

TUB UCKI TtMBliB <X>., LTDu 
:t M i |tlB ttk:'" ~ '^aWl- D T A L » » TT _ 0 k 

T1LHMIRI irhl bfl pvad^d a^ to' iMfr^'nSBIjLII, 

"''li'^n.'£vW4A«B.:M»(«i*»* 
to ILM. Vleniri:itif VmnI, ft74ljj.t--.. .. 
rwRH ol [eihkr atnd lunbw' Dtiltti^i^ oit' M; iV 

iliCd Bi IVP^IV^mL Tl.'dUillliw Bl ' lr*iiE, 

■ATT 6Bir, ^ nadw mi 

eUahmL aa applliatbia. MM TlifaiBlllaa TwA 

|^taj,_.llLh J"" viEu^ua^$wi%iB^. B OOODUT and UA, H PiMPCmriSfH til wlAlha m IIABAt^hTRinT..^ 

TiiflinlkLl QCCTCr^of ajojc, tii> 
PrlftiVTMUQifWY PUicrLV 

iflrtr Wjlli VALL T CAFTVa^TA'a ItEEfiFfrt CCMRKf B»d " " 

- rouHit — 
kT^l aJfllEliL . I ris fleUTir 
or 14 Nf*WJtlt, TiA.1 
UrMaa TJail^Ta Mlm* 
Latbk, Plri-aood. 
da ilOltt, 

T tKt(D£H 
WMrElniirMi 

a. A, tlTTTlN, 

An-lilHct, I 
jlLJat«'rdjiai| lUa4«J4, 
hlEMttiA- i'jt ^Idi^rOh MMii gc»iU'jdKTKiM if 
4^. a opcif: ijunAutf tminpikiit^. niiiMt or 

~"" ^ " ' ^ arJiiaitfilT ^vpwL PIbu uJ 

J PHtriiBntiifaTnt, VUlnvU?. 
w Mta aatll la «-'Bl*rk «K HcMMf olalil, 

l^nxu}aji.^WUEiii WiMuii vVa~iia 

1 au but Ihi ■ i ' iatlii« Va aw ai n afc ifi^atf > ■ 
^nyjfcd I^^Ayblltw liBf bBiffiiliiii rnMlbi nd>r- 

^Ufrir 1. ViELTJI), P.Vi[iB.Ai, ArrlilR«L 
T*A, bla IMi. *a»iPt. Tt*i:W llnMWL'K l'l^^(Ja 
^ ritiiHtikr, jiwr liTiicL 

)I.^Ti" bi^m I'^UTkirr 

Oftrtkii'i, !f!'J A>if|{Ht a of 

I^^YlFk^|t, JN*.^ l". Mf HiBP ll.-^Jl^**IfcX 
,11'i-rH fi.-iD i-hP i«7Li^iTh llirtH^ fta wWtnHB 
l„ilf iipi:-. (iirlifiii*.J. -J tk^ttkt^lf^^^M^ 
S^ifiarip fttad €a,i 
l^'l htt h A L I A| Wi 

■L'^'lri:L..^ST. i->.iya ,1 i^ Li Urnlitr*!. I Ih.k* wflthkaiFTB U.iil^^l> tn i II-- 

AifniHA^ »Hl>NL;jflT|a, DlASaif-PK^. n. . J€*T 
'kiiiibp Ctrtoiiunrtil 111- laun." .-J UilHTM 

ill. J IjOUaLB JJUiiA-Sl^ _^ 

■ ■ MkEij whuiti ain^k, i^::*':''^. L^^liynit ..AUil for buidvw'i kmii^. 

ta, ah ART. AHliJtrtr, 
\* r\jBt1nlBvPia*trB 

TPVnELB^ trp JptLIi-J mp l< iSr.f. liipI \vi k,wil*a 
Lit Etr1c:''N {JotUtpr H Bialej. bwt •# iqjr t«air i 

HA mbOy, JBA pnrta**g** tr 

ibHl bp yt TI b'Awb T1^nl!£iA V f -ir ~-=-™Tf-^^16l' a|ivH1lpna>i«iiir TbF 

•m IbauTflLfur^ tiy 

mt nAubt TiUH« rtii 

A Arwllft rd. Ultbeu - 
X r. Trdinrili imd r-^ 
mEsnHCiia inHlAd 'rr 

rnK« AAXPRKLL flu it 

J rlt'|Mi*t, htfft. n. \. I[*fr«t-, 1^. riif. 
MriCfclAlll' rvaa^TB^ ^h* ^.'^kt^rlim i-^ . . irr.ili- En 

I'm 

- KlriT I 
ftAbanli _ 

*WmjJ' and "iJnB- nr^ni^ 1>niari nlivi. w , i. « |» "» * * 

ArtjptlE imt [MtJbHldHL 

Lo-ilalf Krln-LLfTi. 

vriJAiTiONi FTivw'nors. rrjis, 

IVH CUrtfltt-iUfrti 

CpMllrif rtfiliM Th* dnt »4 da4f Hvmm U- 

AcL .1 ■ 
tlu TrPitnnir iiul ^iPY » 5S5[jiiiat<*<lf-.*a«j.0^^^^i 
Ib^ bM a^ br joH^ wiiTw«. "-"•^^iri 

■Y.n.li IT lifklmji III I~Vi,.il»^*i. 
alfall^l mmrfr- Ib*Tn?;ii'3 f.:E»L'- i-ea haw ■ 
a- » ~ 

. I I raUBl^-w fiVAB'm,. 'Hlflrt'ii 

MRKt Bad tiMHmL, Iff Wbaiiwi iu li^of, Htin'. t adH-wiMd-aii i-li^a ,* alaie Ln ana II 1L>^. -. — iKf^M 

BailIiTrB~™alf"tr .r.. in ib*™ -^gS 
|xiHrOfT.;i>. EiaU lia^™„ ^^jto^taa 
llll Bin.lUVKI up™. >*" W.. i*aB— . ~ 

r .^.T.^^..., 1.111 .jr.,., ^ 

Dl I. nmtiMti '■"S 

liHi: ni jaan a o*nJ*« {•™JSJJ' JS 

: - 

|Mi»f"l ft.tll*,Tta, Jawin-jd.E*--B-«™ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330704 "wm tsms! mmmm 1^ sahthdat. jtoe n. im. In tta MnnnD iiir*Ti ■< —r ^ .t*" 
I'BicB, mill I M Friin nftdw 1i wnr? 
-J to CUW UpM'i IP; 

iJl IJI^LlMtWlll Ml IM "WB SUM 1h 4< 

w":^,™itL . -t.t '"""^ 

njirtkiBLnf lb* M- 

favr ivt ioclfli- 

Tim ^ *- 

tlrt TW* 
Uiflf [fan 

T. 111^ ILL»T. 

tyK. cltii'i q(i««. Tn.n Hill. 

IvUt &iatial^ Wl^ IB^' ^"'^ 
T THE BUimioiJiEas. rriTL h?J;."2C Tlir ■HWMsai - 

|i- iHitrd Lj the ilxnn B«4*(/ W* 1 Wti£ ESUUSIp "Bii/rniiH, AJ,iJ iUilhAUAN AAHK. LLd. DhhmII 

[beJ H L-""b,;.,p... -ill b. <**ii«;"«i5.*S 
iiiwi u «r<^ (kii <iu oi '"'^ >w- mirTSrMH «r (m. ol UtliP iWi ClBIlill. 

™i 3C ^ Tviom* 1 IDE item' bwiw» ind will jtemm ill uopm < Q^nocf vmnilU IU)IB ran ldhi urnvti. 
Ufa unfuin iiA!fiTj«TL'fiiso can UdlllfjL'Lurrn riE tlir 4tlfnL) 

"Utlir" HHAXH MlU^ fluwu 
Iwt i^iirt yo^ pn-tf 
"bib-' ltr»4, >k IbpM l,l*Ulfll» U:|1|1i>1Uj, tr.*- W^lii Lf .rl I'mthu HiwrdBF nlcM, I** UlT- lP*lWlrt blH 
U. A. CVi.L. IW J9uliur r""!- AJmrJn*, AmflBlhWA lUAim, 4tQY<l*r llMAcB*i u iP^^ 

l<3r< tii-lnoi' 

■ ■ ilr hWh-IcJ la: 

A nCDDdi i^i3L.UtUt Utd Shufbt FJin i>T ].»iilt^ikiuiir[l, 10,74).-* IRWA iEVWt KPI Flu 

i T^IU L'lh- fiaiiif piiil vi44lit«wtN if i pmvi 

lllt>^ Ai^YrtlBU tldTtriL unit U 14>« |j liif »l HUInHl 
Ihtatti: — 

UJAc-CJOUHb-S Jirniji, or Hsr^ ta^sm^J at ^art^ 

«'«jLii|C VAiltb^ uflipMinr. m^hn-. 
VILLI AJI lU.kMUt«T<Hr pjiUUli, ■■d ■Dtk* li Vrtkr 

A tbm OUrt fM- B^ibnwEiAn m MONDAV, frtfa JUNK. 
JDN, #t U ftn.i If ihI i.nvLfHidlF i tjw Ea I u^. 

■R THR 'I BUT.il*. BtuK^nrfbrt fN^. IT-^^h. 
■ m-mi ■«»«■( dM >taa fef ribnilnn tort, Jkii^kki 
lilijig H, <jl Bik flquilliipf tUHill^li-l irJ <^ iJli-i^ '-i ' 
lln|I!» 1l* the it «» twH. idmlH^pJ urc* Ihr 

ftne dlfMctid W dti^lArwl, tiMt » ar^nJ 'tKliWrrf 

in Ibi- it 4ID ill iXfiHrd mihiaiTnit iebla. 
rSMLA WLATT. V tolTiittbif R*iiAurvDt ll«T*r 
rii^ IdDSI M. im »«aiiiiit a.nd fil>it -nl dlRtrtlmtJin. 

1^ >ia^p«ivrJ i* 04 Hit ^owd «w=in«E 

_ ^ Tif Af , jjL'™, of Mtw Hilf^ Bnir 

njfcnxrr t. M-om 

DnriMiil-i'l^nilirni, UI&^IaL 
1*^ INi 1 1 1 1 [nr ri><i . 

tw^lTiPV. 'UJi JliW, IWI. _ 

IS TiJE fci'.fllKlll. nHBTlH' Fhn-ni 
^ I^TPtutr .iLirinlkrldn ilw ""fUl 1-^ HtlTl** 
KLlKAimf HI FlIJ^V, Utr nl tVn.l HTFunilrj »d IM^ 
laarp. Ia ITip SLiU; rJ ScW AiUlU Wilii, TfrwkrWr flt; 
raited,— WiM-w II b^?*T glkrt* iJw* -Ui" ^I-^ifl* 

Hydmri fend .It PB™-J*rtl(»W^<*l" 

<4MH lA, 1*1* Hirv will ^ newnlrri 1^' 

llu Ciiurt iwimtatirti Will 1* ■«11'«t hi" W 
nf «lil It»1ri Ihr \lh ^' "if. 

tht v*tf "Hir thmHtnrf BlnP hnndtWt »™1 '"'ir- T 

n.miTrr tl.li.l. r^,.r """F" II. WJTllMt 
IH niK aiTHtiii Iff f>F ^ir j 

X Vl'Al J:fi. -l"rLa»[t JuH-JlHkirfl,. ■)■ 1M. Till 

,4tn luirl tHii *J hptil tl fc^/ ^ 

■qtiiTT, ILlm-Mn^ - ^ , , 

tiiv .'ipLjn 111 tbfl mM Xmuit DP Mk« otlwfwiK h- 
rtrwti-.l ihFwrin □» hrtitv fi ^ ^ l w* JH ™* l» 
.r-arr ui«-, *[ NIL- «kj c«w. •* nr tt* tmahf^ 

PM-^HiL]i ,Uy -^t Jtin» )II*UBL. »l IB.*! Ijf 
ilH iKl^'a.^^n. aJiJ jRiVKt tb« IPW. ■«! If Ib^ *^ 
hlnk It rlura elF Ti'tflf 9t^iT"iw H ita Mi* 
vi»t» ba un {itiin^ Clwi imim wIU h i ... . 
^mrdlHi U liw. AfiJ. t^Mi^ it tito hrjvH drtfl 

Ctw4 i^pfi iMliifi win t« VFfUvi iMwT UJp Sifc-.j MjiM ii*) Still .hSHN «M tafp 

.-_i JMi fB v^ ite, au fi w j M 'w", J%*"*y' 

ill psn hMw W a* ^Aiie «■ b«' 

Kim* bi t^tnra « ■! rnif ikJd lAn «■ or lathin Hi* 
fivTHiTrfifi, «ik1 Liiitfiht 1ti« mmt>, «wt U Ibr;' ihaU thiBk II ribjfc4 Ui>vPE<:<. ! Lf lbs inld Ai't'Ci;i]l1i nil A TOBACCO WITH A HISIXJEY— THIS LIX EM. 

un rou TunD ht later fxrDKTjL-nDTA n aixs miufp 
IT 13 KNOWN 

Udl l^nyi bo of ihe aiilt wprTtor pwirt qialllv. t!|P rf piil^lJon ^< llWW JtvliHd ""J!?? ^ 
- - - - — • aliprr f 'lu iri}, *i ihLH la no P»*IW-JH'^ail A SOUTHERN FilliY- <sv K. r. r.) 

titiir 

tbfi writer rec 
t«illa| AlPDl bii Ifi-ii f rawllnk LbrwulL wHMli <«il lol" 
■ lelly Rbamber. Th» »lr tkwullnHit t»? 
whot* •! tta c*vei Ij purr and «ood, th0UEB 
■Sii' MPK.IUT. I. . IrHl* In*. » tf" »" 
^iirciDf Idta Ihn outer »lr ono fcrll tPt 
(timipliEn for Ilnl |B(BUU> t. I» 
utii'Dinf^trdtlr warm «iin iMtlf. 
Tti; i>vi., .TT JOTnini prtmlpillF « 

1,, iiinliTjilil.- HI miiiir point*. Tbp If^^: 
ol inr riLlblu orr lurd "■'•I '"'l'- f"^' THROUGH THE SATES 

OF mm. tk< *«mvr trtitrW at. »«'T* L.. < 1 _^ IH I lin f fltinff Ifliit C«TI F»""i^ - ^ ^ - T aim cmirui.* r_iffw«. iwvtpii'— . -rw ^ 

tlw tonnr nad^r umcpHtn.U/ of t-qs>lllrr.lij« ^Ptt JWjbJajM^ tv tt«lt to VHnni 

- — •- ■■- ■ — -- iiiiili-tinisdit. *«''<** t. "-^T. ^ . - . 

! WiSti. ■ -■ Biipdpepui 

Ir tMM^. T.b* Wiw "iM tl" "nnlb"" ib.m on,, i.-ts ih.i St" fl I" dlOcult to ,,04 T«iiit<6u..MI»'' lf» «lBno1tl» i" <"^ '' 
M .na^ttilmT, thi dHuMop wiiw«b ii pni 1^.11,.™ ibui iii Elgin i-tnuiiiis '".J, ; 1 OB" la wiUWBWWiiitai m" 

TcmtHdlKJir. ID ftU R>)ut K EAIlei, Uuliullr ■ftloTrinrtH nl iJpki upd *ra[pr, lod not rmiiifl 
nVcnd br itucb. luti» c™-. l>.bJ.d, » <>■• ""l'-''.'^'; i"' '■■'•^ "L.V' iii^ lor ItH Bdftlflwia niit^^ ^ «b^t(y*u 
t ■> 1 ban dl tin MHItia bf UaaiMt, Ib^VcaFI 
Tnp. ^^la. <» 
„ . „ Imp. ptk. SM3.I 

eu1uiDinr#«tiiT. iBi> uH. fi". uuiic wautT, 41 lU puf fhtUA M u p>i r^v. 

jfMWAiril AIJL . 1« |>r Butrk, llaM.! u^r I>w4. |l* pi4 

SikUMuaiit, i> Kiiik iiiiu bjm. 11 ma UUIIXfKI VKI oi« 

ULD TDM ^ u 
&LHI.EV Bbl^K WVIHKT +<U 

TffLJtNIC'H AJ U4|t'UI.'ltWnj.'^KV 

mXNlUbANh flit A VI JY ^ti 

B1IU1IK1U.JU IUPKCIAL UXSKIITIi) UUd 

"liMiaUW-W^iSllY, Ijp.q-. IJ^ C£ULiTCtri HD chows WHISXT, *. M Ti#IWU:*t»,t>»>«*«^ «™d W-.I«.=b. 1^TI« C»m. b.W.d, . — -^^^^^ 

•n4 g( tk« Dm itiia sl ttn ewli trtfi tU MHUlTlut (ip diaiilnr'il. I'uiour ruinii to 
iHid botwdn tbrii. in tivu l* «iio4. ttbwik ■«« utroirt: UgW lUibM bMb ukd tw". **: 
!• lilUk -iW. li SSi lUtll W "IBI iWrfTj* dmio- ""i^ "'S'LlI 

» tikftt mr. TWW jIJiS^'S??^ bu>»nbt ^Um- wi. Hod*«d liitaitt wt* 

iDlirtut UMm^ill l»l*:nm )»ll«»-f»- niii,.rii,i s-'el: ilind mnldit ra« plM 

«tnt<w4S'(>fiiiiH»u.«ittWe.tlw mKto vri.!..! »hii,. ,ni,rki- *aa .iiiiiitcr. suiu- 

4'l«*li<*i»ap. «>» W. »M»\JlM«' ll.'''^"! 'NllMl.-tSKOlEHiOP 'f"■'' l»•"T■- 
_*_._l J- • iJi , if ■ hfr rrt i Vrilfal tal K.iiidil. d KmunJ tii on^rt pu»beri?*" ■E*l»*^ 

■ttir). An ofiMloMtcWn 1 M ' tll<.p dM<riiH<iE Inm Ibv, roDl. BflMb.. .pd 

uHHllPEt tj» Mll^ b»t. t>r ilH< <** DfoIu sf vcilfw. niH,, ip4 uibir clini lo it" 

:bw I mtd li WdHrtd 17. ii«tt>l«tuM iter?* wunii patamn*. Ihwssi tki tloj 

duflkx fal Wblbb ^liMlM|Uti> |ni«bk'L'«A41lBi^ba«* tPriPP " ar ^'inlr.clei'' crow borivoplAlly. Aud 

lur iLMtiiit liri/tl^V^^'Klaipbttt Hjliiik *"™ W tliqra.iflM* MHDlPH IPBtMtIr 

Alt Km. Vftt utnriMctfd m ikti t^n a iU E!s!iirtMa i^SfmpiSl&:&i^ 

StMtf, or itiune, llk*1 AlliVP ViKtiClj KmMA PDErPlDPd on th4 ra1ff4P«. tba firrt blvk nf 
kiipiri url blu flk lh*^fr*™« Mmvb rJil^n* twInH parti..ul.irty hrrf I.taIiI^. Ppr- 

„d b.d .™«.. »„ .:4^t.M Ml. 

ttfrm m irnJi-rflti»tl im otlleT T»r«. U, M thB^ »-|i3lti£inttl l^i^tiOLloft, or flkrrlJiinr rnolH of Ic** 
iBliAlilLiiUtf iTin^dlr' b4a»l, t>tDirm]«>l HBhtHiirll. coi|f| rrratat wtCrr Id eiquLHiLcIv raoUl^ad 
AdunLnaLy |:^ i tana wcullarlr t™>il lb* haaia*. TbH« iluwli, Lon. la ■□>□> InilttnMti. 

„ ^ . ... ' „f „rtb™ ifc JA •fli*ll itPUelt ulnirllj Tith irw hand, tfivo Wr+.h 
Eii].^ tir H trnn.,, t Ji, jbn. of rsuna, ife <io rlDi^n* mtca af mule. Dtteri afBlD 

■I»i']p*^r It fi-inn tbo LLi-ak »< fHii'rl3f wlfliJa thai, hmifcm Rjqfl mytl M- ttnugta «tJ^«lt«d 

blaivknir ol? ttii? ^uu'-^'v MoutiLulDa or AuNLra^ li^ the Ml [-NcoBqnBrlnl bdUL 
linn Ainu, li^vr. Ln wlnttr luatlv bItoo iJic TT** rave was rilicoverBd abDUL U 

„ „ '1 ,^ ... _„ i'*-afJt ftflo. aitiJ fliE? hnl^ or abaJf dftwn *Jiii!h 

Mm.ifo I ibe rtputalJiPLi «f bf-tni a« fi]b]Qr„r in(i,i^> >□ ill Kio lUddUD 

A f."* uni*4 «w*jr ih*rT tfe tbn Ko»e- [j,^ xirop^r It itlU ihOWD, On* 

ilaln audi D^>EalrD eaLute;!, wb^rs dulrFlU-E l^.t^r th'fl flr^t. thLci^fl polnind ouL to tho vlaKor 
^Alfnapvelj larrLi^d on Tha tittle db Ihvt* thla cav^ la Utuk It* «' aan ihtwl, A |m!*- 

t.p ,p,ons., ..... .b. no., i^"^';,"-;-'"/ ^r;;T..';sr.'"o:'ih. ^Si' 

ludMil, Ibo noci tram in. lititr mc- „„„ Tloe-HlI»l IBtj It 

tkM> «tM! 'i|^ilt:. ]Ml.'...*«tiM-'M ''l»~1EIU 
MoBinv TW{i»ar^lfSa«)r tuiMne. :*^»«d 

■Od dflllUtolt CbUrd FdlUBBB MR. 

Lb crfiEn ulntOHl pprfrcrllr (.POpBr- MACl'HEHSON. 

f<.Kw. ^>ovr■H^mErt^ o&XTiAtmifi wiiu nn at/iTLv ur albs, wists. t wa jprnm. 
SKW B.lR'bl.V MijW J[(ir£U cpftgiot or TAkK amp ummma a irriiRgra. KICBOISET. PROPBltTAltr, MM I TED, 
(H EH us nn-irnEET, svsHir, 

nvtiMiVR>niif.««iit.i?(.«|bv 
-M^i Mm ow I'ifrMtlte* 4w« 

c gg t i ruQAL ruvr iptd npi^ VMk. 

LUiaC FLY WHEEL. TTt dl4HiEt«r br Hll IM^ lu imi auK raoPKin'Aiiv, Ain* IMB4L JVWff, tjjin — 

« faiMr finurv> 

Uw JpUEI.J-kAlLllJC iHklLliH 
ilHikt^ with Bcmtfh: usv^ 

M. b L' T T 0 h i 5 1*6 PATLST RLirU U ARltEl 
ROMil <au>P Hi lUUCIDHi IS^'tVT* 

Tclrj>lini"Pp -. 

B' li iieD~S - T]IZ h-viTTian^ uSTns AMD 
XlTll>rfi|iL.JllJr: iJhTliT. 
E^MLitiAH ia». Cm-iLiiL, jnvniTi,4in{i. 
FOI.ICIEH Uwtxl on liVMMbk ITn- \u j"*^ TTweJI. 
hPDt«, IIdib^IhIiI I'utuLlitr*, Miiipf. Ili'lrll, Hmm. 
llinffld*/ ftoulMK^i, UiJiUiJjf rif'iir *.ri 

h« NJJt^. Fu-Li»fini, Uaiiiiiitfr* lUkluf PluUf.. aU. 

W B, nmriEFl MinirFr. W nit ■tr»n. WHip*y. 

^TUiBllHG t*' rnKV^Vh-HHiUJITpiXT TO Tu.iinc. D^JiwlH ta UiE «J1'^ will Ih- fli^n-iLarJ _ 
at^nJinir Liw Udird LtiL* irpith 4l>y 1 1 ^ 
y^r Iflrtl. T. W. H*U|tJiTr LLih ht.-iP,:,.. 
Toy. UflTU, ABil IT^Li/T?, 2 v■i■^■!-uc^i■^*•l.. 

1% Tlli l4i rkf.y»J (itiLIlT i.'f >|W-'"*l.hL"TII A-l|.i>. 
I'rihbaLr Jin iH li. r i..n. ]il iIji' ^^i'I ^Qiil t^uil L.f 
tiAll.ML U'.l[.J.ILit. I*[4J 'H! IVcrrkluntE id tlir dfrJov 
cl New Hujlb ^ iiiM., WJiiuw. ik^j-n^oHd, - fm-d- i> 
IvrtT.y Ck447< ihiL I.lw; fmirllL vv^iunti in jhfftt. 
butt Ibjvit Uili Jut b«fP ILL^I ba my udK<, GMHi 
i:rr}'-ii>iuiru, Bj'du-ji vd lU ptnoMi Mrl^w #^]^ t^f^A 
Ikg mJ^ Mw ^Ibcn^ke .Lntentud 

thnaia. if* IWf^ ' T*Mri«>i;'1«v;^4#^ In bchia iik ti 
inr 4pu| 'irfth» [U .gF wbtt'''lWV.SfiMLF'ftfLji. Ihi' ^irf 

uBin rW'H iIh^L I-'M^^ <>^t [LfehKi?j uili^r- 
ViH, II tW «M ALTulifetft HuF fibJ^i'Ttd |i:i, 
unt wiil 1h mmLttrd tr ifm, Hid ^cc^niijiff 

WALG&-IIL JitlULLj -IXi \iw ]i:jl>:fr «4 TKt ll'd- 
TVAUVf jaiHTfiToi'Lk flA.^ii J.E^ITKD «nJ Ln ilir 
nuUn- i^il TJIK (X>3ll'.^MLH AlI'. I>fii|i ->uUl« Ik 

flfrJt tluL .p PcLlUli!! \\rJ LTjrLlllEILirK H TluLu- 

raJuctPI thr 'upiuJ ^ tbe at.pVi' <'MiNF'.^iy rn.m 
^.uai^ati t.^ tl^i^.uK L<h, >-ii i.n ii.'M iHd^ i1 

ilrcf^f WjlhiT, J uJfir in ![fpulj', j.l^t 'lui Im JE...|mie' 
' : -w^y \-.^\ a^i-ii t'^'Luai.rb £,i.'i.iiE h.runi \<f- 

blE]> V.D TutKlii,v . Llif h'WFiLLji'-i'.iiij^lL iLe]- . 'I .J IUm; 
mi. A iwfij Uw J'vUl*^ Will Iw CurvHtlH tr 

-b' -bi^™- ■■■ - -..-.lib-*.. 

itftMCa h^Df*. flTEfHKK, JAUl.^t4| 
K fend j7 U'jWiwU - 

TUii tXK:BT w AaBiTiU'noir.-l^fir'iB of^.ik 

llhiiE —In th* iM.ll^r ul AH Induatnril Li^fulc tw- 
la+iN Wv- rvriKU Kl HTilTl'IU: TKilIlt H*>1 IhTV llH One aiUHXXr TAIfb an lUam.. bell Artiv (dv^- ri>LH Mb CAST JMOS KIIEtL VAUU. n it berfhy lE'.lJjTd rh^r |.'r piitllr 
In rrrnHtJfiB *jlH ' 

■trtn Imn H-bU-AtrDfl. tfi (. 

t-ifH UM nliw Md tfHr f^4illf ^ 

|tK*^v. .riu,^ KWi, TOO*. 

/ v,^Luii>wKiLtdr*VB^TGEEliJB^-fifb5TO 
^UWAkP VATW AVP WM. 
Pfeittn u4 TfBfr lUfh iBmrnj 
aLlib'B-rtk-iaNia, f K sn-Mnvkp ll>ra>vr< 
bi^L imL 1al„MlL 
lad m Or JJlMft^ ■rib^ii'M. 

X ]tVjraTV-i[AMJjri(AN>«4CO, 

ninlTfcBS^HIidf»4v ' II LIUAl^ iHT^TlTTTfra, 
UiL. i-brf iJI tHJ-Mi. ■f tti PI D^tflfja telj^k- 

AmuiYLQlAK uTEiv n»[iiifi.rtiJ «r' - --^ 
iMi'li'^r ud mU V riBAtJitwtii 

ga^ibipiEiifrJ AcBuaqliiKlM, Tfi . , 

Pi Lvkn OH lb Ht uik. jonr IiAVLer pb? 

•U!>a, Wk» Mitbrtai «ad paJiltmf IbdivbirtiUBi^ Jf.H 

r"mU. LbVO't bUAUTfD dm Btit AABiMiTlate 
vLtki b;r wltUu LI d*?i Dum *K ib^ lAsfc ia 
Nka.. Hpl iB .mlM«'-lK 

O 'fda^ 

JIS^^^^5(^SStfc^:to)iB^...ti4i(rti^ftJHflii^j.. 

E'wfl^V^Stlti^-Sw^^tlwI& w ilj ft «nui i«:4 4iuijii iiuHur^^ "ua i^uP.-tn. in- 
(J tmpj'vjm, AMfAiletaliL-NiMli^ la 
I iLti 111! hturlBf <A ^i""" Tii*piiHi- diuEtjKt I'nl^m, 
bfirrl'j liTrlL 

It il the in^ni...- . . — 

[hf Award Hie rmrl siHle Ihrftin ItUF P» P 
tiiirtl §iiLp. il.p(tllf«li|« l^k 4-11 Fjoplojm ITkI ttlPphqwa 
rtvBgri^ Tn i]»« nunnh'-lviar o/ tunltan In rhp 
Alil.' E.( X^iT H;tui1i H/aiaa. A ncfV 
ttK fiiirvAi m bfe InfwtMl lit 
tiiHlfn4i»d. FlHOW 

OEplriiTit iL'BHnt. (* l^ltm^lh *1ft*r, lA Ih »Pfl7 u luei^iuiiTHtoK, KDiiiii 

M blVEil*. 

CIL K.SUl.VLS. 
TIIJ'trllEMl M VHl'-HIJ, 
HTflAlt ^:ij;l ATLiHbL 
El.\TliE>[.N.a I'Lllfa. 

lUOwiiuuKii^ 9, I, .iHi ig Lrma tiwrifn Wirr 
BinB-^^ocbi «f «w> .iw.TtptiiA M tfEiijL; 
iKPArlAn. 

in iEAsiSj fEii— — 
irn;cjiR OF - 

flL.'l IL.ll*. itam \% \a 40 lb p«r^flpl 
l^^njh... iM.-k. IL 14jb I.. fll"^'' 
PiirlAblr il«-;irbH, la lllb umI ?ljt 
HalJ.tkwIiir T.HEiLBlnIn 
Sy'E' b N ill 4bi Tjt^fi.DC IVrffff..*.. jrvj cUa^lEf, !fl CfcUIA 
)^t4B4: Jk4ll<r MuHn,* k.r .{..nlDir Er^'ia rlv fi,- 
t t aH f m >ltd I'bupiVrvpli.L' Alt4iuB 4H> ^UluLIuIi. 

<]urul<4d ftukiBB MEiEu. ^ 

MTEST liE.t.i L.i.MJ ii Ljv 

*«»■» vn tiLDft iiijrBi, aiirtTlJ^iHiJia FII'Bl. iB... L . IIqe 

.77. —I □> jUBflt ...re 

afmittir lit rrlindrtiri atji im.kV 
:dJi*4^ Owr. H(-b*rln, fi-vi 
-UfC. BBtilrfar I S [rh>ivi^. |Jm ili 
T Grnan J^J^r. it E'Ji hJheI .-r . 
T, Tw aL.>™ fnRlFit^ ,irc ^-1 

fn M lmimy,'i ItMH, tin I E..n | 

Ht mr- ttiiJU U(KllU:'» riinlnr V. Inrrl ^^4h U ^f'wt Jit tfea 4iBt ji}'dDfy tt^giir, 

Ldivini AtlmmlDAlsr * iiBrt |ia iuAb Cor 
Kiftddn, 33 lUliiH rurlbQT an, UnC4 « ibA bin. 

[l4jni>^ huird A h^ltpr fnB,i.LjR' of Ini rfrtl 
tlT Itde Qf tbi tolTD tb« Dllur* ef »HiDt.iT ka ^Lr llrnrr l'iirk«d i t-tiknihnr. -whrff n HrAi- 
Af^cmu l[> ctUB-H^ complBLBlT- fariDErlr It wai juette of 111? fam^un ■tbLrBmAii, monuhrd ob A 

flu.a for u .«p.. .o.ii..o..r ..ij- ;p:f-;i rB%;v.*i:'='Tb:r2; ;^'?^bVibi» 

*d Ifif c*lll«P In pliitre Df Iht bleiKp unBliel' ^ ^3, ^ 

teircd ittftJAP, Us^fcd blLlA ilTclcb out on rtifrt ITIiil I4 ntrb LbB CAEAI OntLt^ tba vlnt- 
«lLAtr bold, iiid 4^ crctka ruBi Uir Juu 14 ii4ia ihrotiSb 8i%iw;#f£t:it:.« 

tenAlc Ba l»W IfOiifla a«P iMl* alouj' ptLcbtf*. . j^^^^ ^^^^ pMBaltkrPd br DlAnr 10 ^ 

l^rteikiK thd Uk^iiiDtw£i» KlVtir .aL iTOtlQ^nco , j^^t b«.iu4Ltut i^f pll. tb^m U h «n at 
Jfl^ .M ^Id dtud|t il 11. Iturllr Frkfoi i,b..| iitul vuull^il cbambfr rallM tfa« n^Dl^qiiliil ]laL) Ibld l£twndi^. iL dittUOB ai about 13 fiikii^i. 

lu tit .iLD;' adrv Jb to*il4 B« CVCA 
DruiUAPy vlatfat rilnriut uupLHuitl1«, eiut^pl Oli 
*tia*- AkWCb, KM LLitklt 4tita l-&^ 
lUej urauiul. Al tuL Kliibui.'H llh 
I'JiitL 01 uU u 1 aiUaltr 111 k-i-"'>^'"i^"^'^ LF.iLi 

quLuibly ran luwu ^il^ luuj^ tiiil IvatliuiC 
l» ilnu riVHP gULireliiif; Ldtt lunU. HJuUidp 

bfl icuribliit but And at one phd La EitiA^ira Lbfl frflnl pf h ^r^ai 
or^^A itnti-htDv- almaat turn fld^r to ^omr. 

wSLb tht Dipi&v Bi^Lib^ir iHAT^tBtf tbrflbiibDiii 

ha who-lo Itnnrr.b- id (till rAVQ the VlfiLl-ar 
uu .fLitPla, laa, Ih&l nt^nir I'tlntbLnff lu tin dun^. 
hjjfui. 'fcr Id 1)11'^ r[illi>rjr lin-rf- in an Dm^tlni -with 
a LF-iLi 'n nbF'if'r nirop of 1(if[ I'h Ibi^ i biuiTirf bHl[}ir, «ti 
irr^ii Eud'kr ^"iEii'.: rhr unlT nie^DS cammunl- 
E-.EiiriLt iKivtEi'si tb-> two ulafca. Amaaial 
rjE.iiv.- h. I ! I nji r>jrhihltrt. flu^sp only poBBrB.it- 
I ml; eIL >itii .■ ij|ifHi'lft] o(hj^n'(p ifi RilmlraliDG tB 
mitrT{?J]Dui rcimhinaiiaui df rorm und tarlt^iy 
iHfl^t ^H^,.,flfPB^iA^.,.fie la 
E^TB H -Wqf^^ ji Hii ' i ili iWt Ai"^ 
Many f«t la lanctb, IptQ nil ±t riUfUla* Uiir*. lb* nwit BtfniA* Wa many ft. piQiqiucDL ItA^i-Lira In the pluv^ la Iti* Kew jrol^r^ And bn l-o^r abl Vail*. Ikn fulAp 

IIIIIe *b?Ts luitLjEiH Haa f»r tu luua litfrw ^hr^vn lilfl *<-arf'h!lKhl . SlalarrMI*>B. BUkai- 

('AfTt4'i| on ■*lih niuiL' iPi' L(!Jd aui:tfrniE t.uiiil imrm, «i]i| 1 1- r I nf-rr ihprr lu T[3utHlp*l 

rKfluLly tbB KuDiLta U-bIiI l^ftdxLl^C ODHipaiijr pro-fus LDn., aitil bH ann^mr"! ^TLnjittit InIP ':Hid-;|«<At'w|tb 4 lair Allwq|i;<it.iH;r(0i^.^^f:^ 
eiAAi At All cv4iata to nwito tb« caiBtiADr' fuf- 
■ lliD* dl-vliliiDtl payjuEi t»ut n EE^:tl'n at Un- 
tUDdiattlo coucilJ'y Ij^'Hig cm'HiunHTriJ. ili^i 
drrdKR wua dlaEuault^d aaH MLK^ f e-j TuhhH. 

Ittn pmcui UlELfl tnkUlDI ti beiUK 
cirrlfid OD m wbKt.i* Iqctfi^l^^.fl!* 

((0 111- bf nr lijff ihnopertlf* la lKflii;,'fl*^i^ ~ BtuLpf!-^ b( b«aLi(^ Tlnta. rclDurliijff . ann 
ftifpiB. Atltfd ralk#T far reatnpa T«Jr)'dAm 
tliLi^ rIactFi iFb^rt: w¥tB marliali ii^^^ unf (d. 
lf|tblAi] tMfiuro Lbe .ej^ea ai tUa liRbl (Ucjttr'ii 

l|jift.«f qiitTpriitd and trrmbiEid aa ibhi^ 
IkUlfld lb! bUt^t brp. [p ll]*i ravr no* ij-ndflr 
potlca tb»rc nre many r>t1a>i^r UiiiiuEjfiEt] d^aLrfl-i 
attiil irnnn At]nii« , ai33i>]]|d[ whUii ar'? f haoa. 
itf} Iflrd-etpf. Jnrk FrD^I'i HaL]. Ebr AIMm 
hrjL. Ibe fcirfUj^JttD Cbanitwr. tb« Wi^ddlni 
rafc", l^dy Jempyp Bhawl, rbo Qui^hd'b f'an- II- 141 atifinJ. and nU nne 0iil!r4*Bfci«iii- 

ik ndh TivlittilLi ov*r ''Jk* "J^**W^ff|D|Pr. CWpatra * SVadl*. Ihi< KloVinr OBTdm. 
thvn tf*ii cAii(iH. .^Jt.*^ '™L^^n^n^™'"^ * hroitlful rv^naeiitvtlaq ot m kTadmiiic 

'^*^^f*"L* ^*'^i^ti.tr^rr^^i«ii.B tn<' l*fm<t;:*^^ 

i»i iiAdA t# tfc- *r*At "tin er «jj*-rtis» t»T- ^ c„„c,ptJe»q. 

flWl. to.!«S52S?^JiS4;ff'^ Tit- *l<r«ii™ flf r.Tr«i*sbl«y. b^.wB*B». 

n xh<*#lr *h* MrDaiAtB«4» M praa.^1 r t^i^h m<Tll#q bai alfeA^r bwn mdi, trW 
«]rADr Ir. eCA^il* ib#m tfl '■^^^PS^.iKJJST ^I'rtJ* Wlr Qp^B m^^ttpK wllft . f.lr amount 
AiiUri Ikl* nelbpd «f "ij^r frf.BtlieeaTFa.^ii Papl^ PbUlu tot 

irttlclt an e^jiti^lMiirf Bbo*r can nl tt#r th*lL_.,__ ~T:!!ff'"?L -m? • 

■fouhd. O^D^fAlty at ih« #«d at JalF tli<: 
KlAPditt iiPDWrAbH Club bplds H* caznlral 
.Ji fflif sjullan rrein BidlieT and eti^wbtr* 
'£)CRaaliHiai]'r Jlnd Ibalr way ttur, Iml tbff 

s^M^Sii^iS 

nod EMIP Ibc >o»d proper IvBdlnlt « .'° ™" "Ema "mj o( Katun • boil or iB« *is?>L ". i,- I w lb wfruiBd M*wa*l onat r - U m 

nwu M o,(«:i-i"««i on IP,! "»r lb. 1^ I tSuulaP^Smr 

■fBuHd. Oi-niMlty H lb. ttd at J.lr thn ^^'rMU%S^lS^iilSS!^^ .n luniinbt. Br itm wtj, KisiWrnJuor* » 
wciSPi! eifbcBi. ppliEt III Idp »oTlil. balMmf 
3|,DPttfl- DouiEiirut lAhe*. ^If or wbolEM 

ieiiliii li itirtfc .fti4H(. Mmt not 1 br«ib oC 
*h,». Ut ifvl mm u Oind 1 buaJjf 

Ibr pnpil. Ell] ibout R04«l ** PMQbw tn* 
Pan ■■110- H.IIWft ID It.miKt *"**.'"^ 
Etn. Bjim ^ruflfl— B nort oS dBp**MU>ft. wgg 
l%i..no l*o p<.ak» of Bbnut H.flWft. H*TB tl* 
• Ir «u t«rr Jtiion. Rlsbl EirtiJM tbe llfpr.1- 
bI^ ran a low, POUHb *lb"P UinrtlPi 
tb. blH31IEl«rjr nf Ibu ForbJddi'B l*iiJ. 1 
mointfd Mil walSl<4 tP. ml t-*" 
bBrilfB.i|li^..(llil ipwiMi W^.- . -J*. 

wfeErb pll tbr rntt «u ebljd'. 
jilEp. H(.panil.lr, IKn ninEi IDd rnHlE^ Ipadlm. * 
4j]lpndld EMlT iif oiLftlpfl fiti 11 rorfe ^'tbl* 
j-i-n-b or niy pliM'DPIorii jirreHLrHl rnf Biti-ntlop. 
HpiE t wl»bell could fU<]tf«rBI»li ihi.mi Aflfrr 
a Ubs UlfiAB. pU^ la I" luouiii. kiii 1 
hiS-mt-pfiilt'Utsf'.km^ ■wir'' ilEi- mulf ■llp- 
P4hI on Iho Ic^. mud t *«tl oflP boM Ibt* 
lllp ipow. Hu I kepi 111 at own (ei't onr. W"; 
Tbo irfniTv hniiamp li"(ifc dre*TT. "5*? *j2E? 
*.fr.. [lathed in nr* tfo^J* BOd rbndaaiBllP^i 

I.Bl*.r OB I imW thrm « l.lBHI of BCBPtOt. 
POEl. BBd VCllnw. BUd M BUBUwr B**"™ tlW 

IPounJ blun Tillh irntlBB. A h«ll loP im" 

Bi Luinn. ■ Hit ttmnK u tb« top •! • 
wkick wp b»d to awtwd, I: 
cut. iip-T^to- laf, «t; ^«g» 

iTum 1I4H* »MpBfc-"i*f*f' 
oAL dw; aBBjpTitn..p iiiPT tEi*H io PBHi^ nm 

fof dBrii. If Ibrv liB<l i-omii up inu. "r. u 
loo*. *lllil. 01 niiri f ivosBliii: itii pimpl blp- 
Tbo OMtonl rniiii E.yucriiEi [Bir* norm-Et 
HBP H.ltllPt bul liv ibE. llmi'. «Eor. Eben 
tbp tPMltbrt lnmlvliDproicd. but nwo I 
Et wu iBM»'Jnt*-Ebo eoiiPBi. of B ujirtttl. TM 
pIpodB FOB I pn (n troBl^ Mill Ot thpini 1^ 

PDUab itOfti wo bid laBlOlllEl** 

BUEl in piiruflvp* tlMp. IL «» ««r » W 
Bod Bt ibi^ butiam »B ^uBtp4 Bbd PEPdo 1B« 
r»L of Ibo m, tonn tbo bi-J of B dcfp PB- 
TlBB. (fPfluontlr rPOBilbl UW ii™m. Ib» 

pipidiT niiiJir. Bill J *•« IB Thti«.i. BO* 

Ah«il 1.M prtdPB* *taB*«-;B OBBP »«» 
fBBilllBr tn EbillBb 10 tbp l»Bt r™ 

montlLP Thp wholr popuHtioH. iboUl """J 

piopl. luniod oui 10 u". Too EiE-n" 

dvra lb B df nk i luikr ty B sloTins lirr IB «IU« 

iStM! I tBd not ynl WPS loimducpa U 
IhB T»tMl.» romsounil of tbBt "t"'. 

pt ini WBP "lEopir 1 '■•""■aJlS'L.KE 

trmam PropBlim EEie Yrl.p L». J?*; 

la tautBlo«y. Wh-fi ib^ "■'■•'l' ™,, 
nlBdrti. b» iPilfb "fit "■"'ti,™ 
to noiila, •! Yaluot. a piiwbrr oi 

ino at ibi! rMB troMlw ajd :?fjl*""i,i!l 
ondB of lb- oihtt two Bt (». .Id.l ItOM 
nilU. aft tbkk. lbs piHtUon. of ■'""J 
ameh evw Into rnur compBTtBirBtB n 
tMoBpf, N.I1 bi-r dooPB jior wlBiii". ™ 
doorTBri bT PlmikP. Ob I*" o'*™ 

.Id. 01 li» boBlnD irB'*-™"" .^fif K; 

u^j^wM hiiiii B huuw m B bptiup itrl. JM 

Itir RaniTnl.Plonsr pi E'uitoBi.. Mill »»ot»«r (« 
rill. 'SirilaP'— • Thltista« oBolal wM 
lOHftlel r^nti Boil Buppllfd •«« f"f 
TiEcl. ';.h^' hltiT baUBB iB iratfolr Till- 
bfEan — two Blarl.B. built rmiftd A 
lauarf. tbo obIt .Elittnro from ™t- 
plda brirjt ihpauit* •« arobw.r. iu»rd'>d br » 

Ttiji ^IHMP Biorr I. EnhotilL'.il 
AOEl. loB'l^-- rbfl ]..fl, Bod EMUP o ■iii'iEi' Wmyi. 

_ , Sj-fceji KVh.Jiinr. TfliH. 'iba ravi'.. Ai lb. 
IDILESf . . :: ■iVMLIIKHi:..:[hi. l.-vfi1 of ibi roil t nfr*« nn] E>fr n.^irnl At. Uttw 

III"; null eb.e;.,.! (.„ ti» »*fetS*;Ssai;ESii<Bi 
p.it.i UI,, „„, ,l]^^Jy^5sii3fC^ HYDHAl'ljr l.UU 

Ht&Uf t»F mutCT-AETTKn UflTS, 
jbau iGHi-i din ■ ItD^ B, d; wATm™ «d co.E iw jtJtfn.mutzTp 
HUJii:^. iiav« asLt^ - 
^ifkfai* ud HmL'i'iinBblE J^»^ ■.ehI nuim, 
Kart^ HcEfiMUdL T<7rtlL->L Um v^l CHJ. 
Battm Hli^ tflafita. *i»J fell reiuWut 
1 UTft Stock or E^Lnhr^ ri- " '■- 

VJili-uijJ W n^-ii «jnn!* pniiw n*™;' 
EfljiHiti, af. la^wetisB fcJ^_?^!Llt ■"■ ni lanu u. 

iwl porUlfL* titfim liiUar. 
■ — ■— vbabb^ 

Lb Ki>Hla Pnii4ii 

IILrt Wnt. IHpwi. hf WiUTr 

UTuiiViLVl URILUMQ liACMC^Ca. 
Tt>UJJM4 TlfUHfi:. Lite at RaabakiiAt, 
y ^f* HeuilL H'ftiM, knr«r. 
tHlJt« AppJlntJoP Will llHi^ mttM Miff 

IWi lUyi I rum Ihe pUbFlHtlE^ Ivrrmr 11t*L 
AAalkUmtlaa al llie Ibult of tlir *l# Ta- 

imiHl fcui—d nur tatfrviM Mi HARY 

OPlKt Of fn* fKHTH ^ALn. 
^_-h!ti«i--Ili It* Eiliti' i t JrtltN 
HVAIi BUltKl^ Ubt 4)1 ThLiFa^ "H' 
tm ITV i4aU L'f Pdnr ft-<ilElt tri.lr1, Rkathafl 
BlMtitp -Arp1i'-*ik"ii wjll >* 
■MjrtftO Eli_Effl ifE'-EPE 1|b^ f.utiVi jE:^in btV^tiF 
mbf^Chn fil Ihr FjrtHir e-T i1|f alPiv^nimri^ 
dtw«l thi^ l>v ptfitil^ Ip^ lElTIT MinV HI 
Ihn Vlrfow iif ilir Mid dfrf*)Hti rni'l til O^IIlVb IdiV 
>IV. vvrvFd il ibr Afllns ml Vrrwht^n I^H^IU-I^Y \<v\ 
BOWp PtimSo™. *^ Mimrvt-ltr*^. Sjrdrcy. F"LJ-:M. 
T!4a ind IIICXDEBHj]^, Pnctwi Im A[i|i]k4ntp AJ- 
Iniry. 

Is nus Bt^panvfi" m^irr or stv f«vi-Ttt w AT^rii 
. r-mhwlr .TiirindifMfih. -.Tn IV Will eeF K 'I VTT.TOW | 
T:41|B|^IET Um". I.ir* nF i'B(^nplinr Ifl HSf JiriK' *rf !ii>W 
fkiulh Wilr^. K.-ilr'.f ^^Til Brnnn.!, eItptiw-I. -Apf>llrj 
IIiite uili |.f ii>e1.- Eillrr f.jisrti^ iLit^ 'r ill lli^ pyMI'i 
irrtn licrpi-.F 11 IV-li^lf '<t flif iw.t WILI ^iJ <hr nlMH,-i- ' 
npinrJ rtFrf»«v| nmr Iif ntpttvtrtl lo K ^TIIJ?^!^*!! M.^JIT 
LDir, thr m1» AKEAjMr T«rTuw| Ln Ihr ikLd Ifltl; «n4 
■c: jll *atW* V wvA^ 4b the .0*^^* ^ t*» «ir^n^ 
^ IhfMd, MiittlO n^lL TAPF. PtwEnli knr ikv ^teciv 
ti^T, nifgV <.hm » l M'i i, I nivMl'rimtT, HtdnfjF. 

rTTiB irpReint roryn w yicw Hv-m 
w\LEi.-*»»nNip* jiH-indWiffla.— iB 4*: wrm f^ 

NT. in LA* AM* of ftwch Vklef, Vidow. ^ 
fvuKl.— Arp11m^ -wll] N 
frfxn tfeiff ptMtnrhn Mwf 

.TCHITf JTTLTTiV ItnrE aqi 
bac«h« lunwd li tlwul. 

ITH7 ^ Mnt*d m Pit tndmiwil. _ , . 

" — ■ ta iHd PHtlnlafi til ttmt 

. .. ^Jl^. Ihll fWA dkr of 

^rvf-H liCHi jUiTHRnlltrFE ufd »Tffl, Ifo^tqli fer. 
gtJEHanilifn, 1ti>to4budHr% Wl CMilwnti tUmi: 

lA* iwtr»i(i*," 14^1 riff 

_ „j«t VirdiM7. Fnhll^an and TftMirtnw. Bai if Wl. 
bad U« »»Ai Bn^bt or En^Mid/ LHnHB pv. 
V nl. ChtiVifQH fraa. Awte ^ OmL^ vAllntlHH. 

r RdAtii-Midibr dA*B hUciKR, 

IJ on^tfr A-TB. JiraiiB^niriTill 

rtar ftiBtHaiiitloB art Hfca'^to Jdtwitar^pji.^ ^ Amu 
IIICA llfl ViLIn 11 rmunidb 

rpi 1t|:4Cp 

flfLAFtXFT nilfUtlb'H fl'lIP^' -lU^ _ 
Btmtiy ort^. Wish llniw R " *-.lfi™-.*«JSeiff-pi|M*. 

li-h.r. TKiR. WTNiir^rfl E]fai]rit'iife-kli^in&uv<> 

wan Snn. lirt tilL*\ ]( 1^-4. 

MTHI'L.IM] l4Ar[M\L. L.n;i' mUf. t-va.\,\ati^ Willi 
Ouft.lir ,tnJ Pidlp^i, 

(J4."j]> inAN^'A^MUt: ncpii.i^n^ ud <n, Hb 

k.j3 . im JIi ItjtmLi^iA*. iEiMrp|rl4'. 

hi'W. Alt.tSjy jnJ lOO.. LiiL, 

|rj t'Ljrn:ii (■ jLprrL. 

iLi bLif.UJLU fOB t AJfCAiUIIBJ: HuimJli 
Viit. i ■mngitPti If* : — HulU LuLulkt 
tuutll^v rlTni fqpEjl 
fiiM TMik*, — I , l.[.l,E 
Urijiir^B(r«i:$. 

L.\K>.f;> Hiiii H^i-rLKH- 

■ 111 AEE...''k ^tMll bb U UJW 
1'rnlL-El 11 .Ll*r*. 

nE Bi^jBfij IfLiL-Ak- 

, I, atip>Li44 E^'n Ihr 

U^i-ia II. D. Hvniit? 
'J^ I'lmpa, WiatUnf t.a- ^ CAA.SyilI.UE 

ma tujBlY HuUltubuJV, YwMi*£, CkHBlm, UBdHUft, 

al^^^jti^SriaiSi:J¥?bffivai'^i 

iiw atEtm pvEnti4Tn]}i ui. 

H iBd H Q^UtllCZ nUET. tYIKlII, 

Km ■ ivn pUHK It ligxuu KW au. BIT 

D.J Jf^UT IMIII Blip. iNtctnSEKV, "^tiif liM 

n IS Jl.m*ti*llm ftP*p <griWB«i.ii 
.... f for f<i 
bn^ta Frrr In ULJP 

J, "Ll'DOWlUl iPft iK>N. Ltd. 
117 Vrtr*-FtTh.*T lurimi* N"'" UmAwIu), 
~ U'lLPHErH] E A\ P ld!4CLAlK, 

ilm-t, PrtfOTi 
nitAlw w iiHQMHIib- 
;WTL.r.lVA3ST»' ^ KHtltHti, ijdB^E CALLS AiTD DrrrpmM on swAiiciiL 

1 Nht '«birl il^fli jfp mLiNtii rlui Ih* 4»ffl trji« I HrllUViD Hllta, CVaAm, SftH*. UIhiv F rgBi a. 
r^r iwrlnt h*vpnih ^^|] Ef 4d ITT thut f 'tiK Junt Ml fcfiBB, W*1«p TWi fcljsi, Man v#la1 lE^Btrr^ H Aid 0*., Jaa^ r. bM Mb "li»'«*ti"~Sni>7r: I'Tln* h*vpnih ^^|] E f <d i^ff thut f'tiK Juna * ™ HIIBB. WilWf TWi fcll« Manw- Wal li^Btrr, 
^.B^T "-- M>t lid> rcrlrr nir, wilIiXI'iSPA V e JutM filrf baiua oU, n* ooal, mad; alM Utwim. lf*p(l«. JtH' 

^i'.i?-?^-^-^^"^ ]Mt>ni. iDJl ill lUid^tn m whMi ihp Cill ^ linavi 1^ Land. Wm^mf. Pihm. ClnitindllFfait ata, 

.jiw >t *»4aa.tR ih^.h. 1,^1 ^^^^^ ^y^f ^mt Ui}^ : V*ffVt&^ VfJfl . giJi,.lftffTr iH^^faJ*^'**'^* llk^ci t^at 

_ .. . . ill irmri "f ^ 

■«H^l ™ H iTflia *f lb* fcpni fS. 
« aJi* iOH M3V IraJJii-' ir tOp »« 

"t^USJt;. bl KlAi.'iclr" 
uul ill >uur UcLe WortJiM Will tmt. 
In Kp. lUkJ ^il> Ljiia. ntHH iirLiv, I tin Ij [H per lb. 
WrlLr Fi.t r»rtu-u]i*« arJ H:it|nk.ETiiik 
hlLJLAll yiwL I<i ( Lart'iu.'e 'iL. . lAiJv AfFttCK. . J. wy. U 4J o P A Ih Li ASH CiPTttqi^bdme*- Itfriti* 

GUMO> , Ul'I'J IpK utaii Uu.p liit t'Jtt'iitH— I'urWtlrui 

jE^iiiiDU Ujuii' hU'^r^ JfJtvmn ur hLrklri rMiikiiElf ^'HUHji 
Bi«b l^lli.'tiiilTiru^ |-Ull4|i-E rfle^Aj'-nrc Tpir iLat iri VuAi-. X tn^ lBK(»h liKA U uril«4 Up^ UtlH^m^H.FB 

QjUtkJjijjlATTLE kmA C\i.. nfl FJtb -rtn**. 
n~UiT~~^I auj r* '^1* .mr w^iit.^ i^hufi* 

[-nth- uiHHk THw^J* i.^^ .^ilv ftntli tillHlUBap Vwtl, 
hui^T t'nw Uiub Wlikuh. UriiiAlal|f Mwluu, 
U-4l*iini^i tlua, ttiKEl Tuii Vluia. TrtikkH. >LL«biibt, L^p- 
4iiilbrp l^'ti Ir-vbJunr UKbbDhl>i CufntlruMbwJi, AiELvlaiB 
VuJ'Laiun Mti>E,tn-*> HUiJ AnvtW, JltUcv, Wt^ 

jLl.i.Li.rr'J"^E (dMrrrT«uvpEi Li&r bWihatiA iUwe._ HiyLAU^?N M. TH, up liF iU 
EilLip'* fviXf He 

J 10 Jfa«. I . .^-■e I»<'U' 
Hit.. ^11 hIi-J|J. I'Jtt <tc..iijd.i. >'4iii>iiiiri.'i Lr.H aTEAH *:S1Jt!fErt. mil Hi>tLlLI4H, iHl „ iry r . 

WAiCM UHl Jtl«tXrii^>N, 

ABjTlBf.r- Atta 

iliir*, JtC^ain 
1. IfEi-t'.bLJ 

.•Tl-NLhYlL. Uunch Slu^ir. 

naan'B B^^asalalnid mrw HaiUa JMarai A 'bo H'&'SS^^ 

fcta AiMAlkn i. . -- ^ 

fy^hTlGAL ibtUI* bn 1^, HpPv, I» ihI nr^t^ 
T bf, £11. tir j>T pai1i. <)o i iwlaB d _Og.. _B f lili*^L 

Varh. fjB.. W MirmL . proper 1 
bT" ronsldnrntily hr^lrtv i 

_. . «-n T^-.' hnvn JUBL Irft, Lt I 

La bardly Ho iFftui'^riid Jit rbil ^hf rtPRj'^nt [ 
Il ItHS, tboTJlli bmrfi AJ^nln. aa almrvnl 
tbrwal^t tbB trip. Minlnf^rlnK EkUl liaa | 
^f^p 'l*ft{(p[i1ttpnpd to Buch BFi rtl^Tii Ibiit rtiA 
^ktlrtV di»rA -'IfliEch we- bt? IniTellkngt j-i nn a : 
CFA^'W^h^li.'pcVlnili ^ur bPTflta ta ttUt all i%t 

tfeiA bni» *lMl»4Jim ¥»T*rt(ftbmr' "lW«t and 
Tyra*'of t^Hi ifflAd, wMcli h1 llirrra dmiwirp onelt 
iipnn Itarlf. |>]n^^ iiit nppBT^nllr 111 lh" hildnt 

nt rlfns.r- 1imh.ET tnpi^Fi 1. nni ft™ii tT«^-elhd4 
faf.rrflrhlnp hflllnvJi llii^a nf biImiI iDEdUn- 
I nEiifl Bi rctt'li ilirlr ^rc^1'-lv m^.■^■^'»1 FifT^^ariflE 
vbLIrl airl aniHn Ji hihIeI'ip l>TTrt- wnftn 

tn »n thf Indfucrlhably aw-^t »r>4'ni rrf \ti* ' 
b-JBh. AI llTi]4»Pi Ibrr*' rawn mr^ra | 
nf Inflolt? d(*pl1*. APd tar b*tpw Twilta aod; 
ifffi ntmiiH In an indQdnUa trtifpis mapA. 

At tliqu tbe ¥Md cm4-'hEfi(r ftlnvH. p«Tf»:|B- 
Eiirnlar plfhcil plc^a. fvhilp- 6P tkft nlbfT . AM* 
ItH-r* rf«ir TratJa". (at hilKH Irmnjiar Uma^ 
pilfintt fariBAtlABa. tttliiMI abd iTiiAT bcr-MtoS 
m 1 cidIdut rfifAtnbMiTf Ffptirb ktr^. Itr^* 

'TiTiijf |# vaif "il *Mflfm1. "Tw^P P»ii|f 
rllirrr 1r UTrrir^c'l ^'il ^nrat^n, anfl far hr- 
In* ran bppr Ibn ulnfflTnir '*f Bonur' Hvlft 
riivlplhv T|vi-r. TciWrfiEiK a^ovf, vn^f mnpn-rB 
Df llmpi^nfi BtTind In Tii'rt miMhn^, ifVt- gv\fn 
Rlld ijlvnt 1cntlTi4'1iiH K^ar^lTi* tlif« weTt-\t ttf 
Ihiwt rtwlrr f*aLnp**»4*a. CTMrt* mnH BKlMttm 
rawq afid EapB at ua. mqd A C-ldBtr Iniparlldn 
■Iwwi^AtfW H'ptAl BtiOn* mniiliif rffbt 
Uuvlt^:ill|^.%tllltftM>b,. «^ tA tbB utitr« 

In a TrnmiBr rfvv V^fWa fomlnit A 

DAlUrU BAtATAJF td' Om MIDpbLIJieBtr* WlthlD 

ifrhJcb tbo ArL-DmiiiDdatJci|.i Il^ih.mi' \n hlddf^n land meat turlaiip Hforh. TLbi r-rhne^nttop or Osli^rd'&tree-I li n-pal 
Ttjiii &[itnpLJqln( 14 PrmnnrT ta r^Hrr^ ths 
ir4iJIii- vH \i\f\l Ib&rfiujTlimrn. In ad Intttroit- 
irir arUh'ici 4'iitL[i4'j ■■Th4' rjijr- Bp^.uidtdl." tir 

.\lr. .rulm Hnrkiw. jiMi.] II. A , ip th» '.'Jfiu-mai 
nl th^i IjiHLiLMtp P>I ArcbHrtta pf Nfrw Boulb 
Walea," (hr f^rJltr HIAK474 *uHoatl{]j]« mm Kr 

baw..^ftr(l'iirfiet p.om^ wid«pii-d m 'i-rsE 

JfcftJT-mvfcrtA ft^t 1bA Tti»W ClantriiJ UaJluTiv 
aiation ImpiTnvr^. |-3HtrB BMt ibar ILi^' 

valw of pmj-.i-Trv In ilir h^fnlit}' win rrEii- 
FlnrjAlJy iniJi jr^.ii,- ^111. 1 i]i;b' thp CH1LI41F lan AI 3ab[ 4Fiqv iM^i WM bAda firpwril to 
fljoa. jHkdi MfWtod Wir ' 

LuraiittdpAH .intAMAfltt^ Jtaltaknni^ 

UlA ftjit ^ir'B ICAM WWM » flomparillTfllJ 
Vk«t, MiT ^9 tttlH to E^dupE Bpni*- 

fesw. tltm^tb moll loveir irtjodHi caiunrr. 
fprcbldi Abd tH«i ■baiiviliit. Hrri I Brit 
lAW tba blabt crHP4r *hLL?h BLr Kiwln 
HPOKor Ibvaka Btneh. tl «ilpaha it* hl*boSt 
ifi*tp cttDttmi tbA to dflalh. The l*»v*« 
ar* ofl^ I4tl fn IU|lb, btrmaUfUHr '■rV;- 
MLBd fnnii TvtldW t* d*'Eprt( iraPP. 
mm* il all tbrvuvh tH* tAlWl- P*doOr )■ 
ITTJift lilali. Bv^ry bIL (if Eh-c hlll'ilupti II 
CUH lv;i1 im] whcE-M rni*^ilili' . Tl-^O, tfiOABCO, 
baaflQUji , fl rii n |[- p T]y*- •\'<^'?l\ lii** Arfi noAt 
mud atmcLurefl. ftiurh Ibkr Ibp TlH^f" I" 
DrnflBl Aa imuBL w*- ri^arh^-d PpdouB iPnn 
b^rarr rptir ^adllca. but Ulia arrlTlAc «Lth an» 
ba?k«t wf t;r>nlrlvf>d icn^ iLipp«r*rid V>;al w 
t)«d u iDOB PI tta MdlDfl ■ppoVBdi 

h-Bit phH¥fcJJqt,i#«*ptarP W« .l«tt P#J™tE 
Aud npv bt^i^^cW ittHtr *bmt nountalp 
irAv«l}tD| T^Hiilaf bi<* twm HjB- 

aot. ] Tcnd^rid bs* Wb- hsd dop* Itb TbI (!■- 
ic^nt wav *onwr in faur mn«** 

rrAd'hn^l iTi*- Riiihtl, a ammD, rAp;!* ft)f»i'^ 
v-ldlnff UrlTlRb Dbulan TTvM uUVA I^IIiUBh 
tkrauib wblfh suf WAr lAJ nvw, RidliA bAO 
bpurt LmfuvaLbbo ihn liAl t"* p»ll«l, aOd we 
Wiffv fU4 tn «|[ dnwp on tbs bHd|ii> fiAn 
wf toppd Oemil. lrb« ki4 bmi dlrnliiawd for 
tUallAf, bQt ll^a Lbfl TblhitAH Vliap U n|tA 
tbm, Mapt AA, D«?*r BiidLBK. Tb* btldst 

WAA ■ ABtlTA «Bt. bAD^P wtlh « 1*11 ■Blf 

H on* ild«, ovBHd turn mA A ttlVh M 

Ita aiiTAna ApriACiMH ii Apt ta ««n4 ik« 

Uk*atr tnta ^o rlvat lAr l»la*> ««■ 
Buifi HSb* LbnmKta tb^ v^ur wiich 
WAf low. IVoT VB aaccAdvd a^ln, 
r^flaiiof aaoj mulu lad^n wllh V40I- 
Tbe tntA bajnl Vsrr DArrrpw. ODo bad 
to bfl cai^cnU %o ta**& lUti Imtde. ot <iae 
rlAhdd belKf Ibrnt:. *»r Ibn prarkEtl«v t^F l>>v 
prpldcUni TftiblpaiiliA Mr oiiilo. Loaiuari, 
wital aM Hiilit I Vti him bnL Ll)fl 

brldla bad b«i4ffnt m tain. bv4 I (»UBd m 
.{Mti«r mi tc Altk A u4 taiMbUriik 
4Hr ' 4P > pub i^-ufitNr .•JJ> 

a Bleflp UtUfl TfUOVed tnm lt« pf«ir«rbLAl 
-pido of A bousHj.'' At EiooP IF* rMclmd ttrsn- 
iiLhh M litHvN ba.iB]er bL SOHft clmtlap^thc 
r.vriJjLijal iKiliit ai puvLaJ cMIDUtliliiAtleD. W* 
lot riie l^'UcriH rfr, r«fite4 t«0 houra, and 
Ei.u»bvd qH, an^'i' &n4i1h^r sklrmlab Tlfll 
caollna, Arf w^a tb" r+^alloM-placo for tbo 
alfhL. alevacl^B ftWftE but cloaeir itkJt 'P 
bi Iba bfllpbli aaJt Afid ftortl. Ttl« Ttaw aadtb 
Add VAit it nAplAccpL, mpvtHWLp. ltt]?:blnv 
mouBtaln U (u- u ma Aafli HliHlt'4^«y .>»• 
Lav qrju lb* SOTAV IhlTbURb Wblich tllfl ttkltal 
Dam. Itaf* iprut tiundav- ^Ltl varlOUA 
LDi;idHb|» b^AEir aJI i^ur co«ikci bai'Lof 
drubit At BbOAoA. 

I^rir on Mondar a«L oQ AfalRi after Ltu 
Uili^ p.iaapE'raLltll dei^SL Owe ntOfo down, 
powa Ivf fDUT mUeli Knon> Llll vA nachad lb*" 
AlT«r mot EL oracAAft « httow 
prid|»; tbr bAlAW a. twfIdi tok^dt armiblDi 
□Ter -gfaet.' teatdin, on tba other bl4« wo 
r«kl«wp:4 ^ Hiwwi «D A iradAaJ aMiiDbt tor 
atKiut pli vHbb. Tba afnn^rr bafrica doaerlp'^ 
lii>B. Bbul In bj iDwrrln^ lUOUPlAliii, tlOt^Ad 
Ed ib.r aumraLta wllb ^orrtkt. mw rode throUKb 
noil twButlful tropLoal vi^vi'tallM — irtn tATdA, 
|4lBlt, bAinboB, wrvtr rtanL tTM tABMUBOd 
wlib lm\t rrvBEwfB, aTPliite a| ri^ewt t«m 

a3i4. nlflurp bitbarla Ual^pirE Httt ^MtOAU: 
fflini. a«nrm(pu« mAcoaHa tn-H |a ru)^ 
bl«nii wbUa and rrkm^DQ, ajUpllr ti^wll- 
darad and iDtailoATrd im. vtim on ibc 

ciurtbprn iLde lu luJI itliLn- uf tha illu. Uppn- 
vLta waa LJP 4nhjr 4irkb(?«i by conlraAl: <l<Ml^a 
wklb irirr«s Dt a dtBnrfqit cbfTfA^b^r l^f ttu 
ciBLialaLD «orm« HtVUiill^'iqd :pf^<JjKt^, th« 
aua rA»l> rnavkm tM« flnr hiitk dn ftal 
HkdB. RJfbl afaaad a rlanl tqoiiALbJiI. loABtcd 
io bl43clL ita« V4|ler. ll^rn and tlure wa a*« 
tNtAuLlFdl ivaterlallA. A abHffh luia. la Ui« lAfl 
al lie Tallar-tHad. itlU Ufi iba iLfaBB [Af ■ 
abort diiiAUA, ADd b*kal4 .U^i«:V4lAi9t^.A9'i^ 
brLdCB. TbB lard, b<>AM»#--^<i>tr-: >j^i P .M <'i 'tNt 

rlTAT wu taw. lM4t«4 tMpHHlAlbJ, 4vwt A 
at«*p,. Pbcdtr bAnkp ADid OTAr or haiWHa traAl 
boulriwrAE But l^utabf. mat oa, wid LdP^- 
ABTI Abd I «UM but follow. LhX 

H tJWlMd Akaut tta Up tW AtkAT 

■IB. -flffclffA 'IW.. 

S mwmt u nt bWp m t lA Afa a 
AW M* tkAt fatw«1*«vpra4 MialitH Oti v* 
WBDt> ituta A pull. bu< itill IbrOkLfl ffJarlaiu 
n«lt«latlaB. Tab Ullca frflll Arl w« ra«rbad 
LlEmlan h»r a AhddW balL LlactAB It A 
ItfTFl aiaarrj, wIlB tb* T|vfr runPlfll ttarourb 
It. rsmplelrly PttrTcia*d hr^Eahra. Wa w«r« 
ri^rj hoi, lb<i p^er nnJtnaln ptrlTEpJuf and tiAbt" 
IhitE tha BBu blAlLnff. ^> ah^lt^r^d In a 
b-li taarab(Mi hut. mud Roar htithing 10 iLt e^ei 
but nnr nwn itckflK II **■ nfiir nr^E 4*ttm»tI- 
fTifp Df a ThlbetaA InUrKir: tbn nr^ an Ihf 
floor rlavf to ui. ti*n s>r cbrcr: iLarnn 10 aupporl j 

Ihe pr>ni, i>D rhmat-y &f t^MUrar { bad lo ^ j^„^p^_,,rr^^_ , .. 

riul up lar uAbnllA to ItM^ umri ef Llia|lt,t]-d br fkAi;La« hi: aikve LB a boa VDKa 
4iBak0 4Hil ef HkT a prM*adlDf v^l^h [ ^.QQ^mg^ Jiva pnAKt^. Edward tl^CTf* WLl- 

Araatj* ||Wi;U4# J^K Wt4^^ Wa ir«T4 dtadl^j^^ dapwd that am Ubj ^ T^meA b|] 
at tbK tjiH WvjfMHt*i;^ our rotuli tb, BnabUaluptit *f -t** tliri b(a .(fieifi:' ,.TIiii io**?!? AntP' ^ 

h> iuilmala-^U'l*a, llv«ap, feiaatHE f 
10 adT HotbLniE af rAlftr SUA»T Durai ■ 'y"™ 
had lamfl papef *IIldowiE 8AC«t iBWanL «l 

^*T™i.^amialialonflr i hodi* *Aa DTu-loAAd 
1 Trrr liish. atrontl wall APd d(»lawaj. TB* 
lawcF alorr crtnalat*d ^t olB*« mPd it^fr^- 
rcoma and dWrHpfl([ tOiP bli Tlbelall pilfrU- 

chHnbE It bA4 bA Wi(.t iiofiwwb*t Ca>lB"aB 

raPhl«i afid tha oatranre-rMiB WAA aS nu"" 
RitPbad. tlut Mr. H had lifi^d Hi" PWi* MP!"* 
Wtii bhtup i/Nj^rr. and iriikili:' fopi^rtftp 
vmrlouu arlLtl' i N-^f (urnkinn- moxf likv B"!,- 
llah. llan- i LiUlLBb «fnll4^miui «™ .y* 
ihftl pcM^ltkOii l» ihkii; ^fter the w«J- Ifltfc 
Chkna wbpn UrllLdib trade waa fnhi^*! 

ntl rtim pk«ilDn. and '"trftal^ jmrl*'" wi^r* 
ap«Dnd. r.naklak eipi^Pli wpta *piMBd_ 
tUpf^rlPtead. tba QlittPma IdP, T lAnuiip 
vr4ri IniiructlHV rhlp^a otle-lAlap 
Lhpu had rarrlsd an thi* CiiHl<3Bia Alano fof 
acme Lime, ao *rfat wail lha phrLnkato IB 
rvTBBU* lhat |5njTlLi»TiWi*n wnr* iBAkU 
.-Sir Hob^rL Haft a^ chlpf— and amoBB <*» 
Rrit TBI Kr He When YAtun* VfAA lo ta* 
SBnB4 AA P traatr por\ It wa^ net;p»"Arr t* 
5ttiira BIAtt ttnirouablr canTri^ani *i|ih Lhk- 
KHH llBAttAH, euBtatna. tolUy, ale. And M- 

WAA appolaia*. BlBM Mr, ^i W} ih* atrrn* 

r«L aJABa AA^^BP 

At AbAA^ 
ALLEGl^D OBUELTir TO h 

% U,. EdWArt Oaon. WIlUmiA. *ft Jb- 
apocl^^r of it* AilBtAil PfdWetltW B«<jtfl 
Kfl* Bflulti WaLeip prpcendiSd *#AlBAt WH* 
I am H To»t aPd Alba ttobd. iiamf* 
p iTi t lis knrsa aa A»t uralUtB A| 
M.oorr'-aErrp'L. ioT oruallj klltr^AtiBi . fjorLlon IIPVIT b4' Jl'i;: \hl\,n 1L\ [.firhUdt. If 

ot Lbe iDoni>y \'h<.i UGVrrbP]i>lit luppa ia rii^rlvfl 

rr™ ihf «)p viPtbfta limckA aiLE 

f^haraa tba w&r|f ibTrHt tvrt pnnedAdl Wlitb ' tb<' 
^rw»*dfl 9f ttli7 saJo Df naw aTlnEntonta In MP 
ttlltep; al^t bn drvotpj Eii (hs reBuupLkan 

tbfi :Mitt, Kpd lo cpn. irntPpbiHU Li^4rp«i|. ani 

SltaAbeih atree^ could Alio bp widanAd to 
iWfTE Abd a D^w Waatard-Btr«t (prBl«l bt tbr 
JuncLban of Oiirord aqpl Onn«KV itmix Tbr 
ilri-'^La aurj^undlba iJlA P«W railwA^ aUtkoU 
hPTe Alnaadr Ue]» wJdfrH^. and It ka [M>lt]EL-4i 
nut JI irsuld tl* *:t|Mt|WJfcMcOL It uthrr- ^L'ri- 
raakLfn4)4. lAn tifv A^liti Si A lovfiT an aayn 
altPif ratOmmendlAB ttM n-.aE I icLmeut nf Oi- 
fiorri-aLTP-^t to t>iiL«iJikB] pBfk, Tho trflts of 
Hjdfi park, thn. trjfy. roof.,, ch* Town Hall 
Lnw#r, aEid thp 0)aFk*l ddhtea a^M toroi a 
vhariDlnif idlllnK to t.bi, rlnt^ aL lla JiunftJon 

with CaEj*iB^p|iPwu .;AB4iia llw ABiiidJ*^. Tb. C!.™. lll<lBl.|.|,F. EELTM lllttaElE |roo"lJl. Is^^i™ rKllSf^S^r^^ j^.JlnmiJli™iI 

prom bBlf . mllo ». . mil.. Tb. t(J»|!l^f jE^ ^°il;f^^f,°'.^r'_ A''^_'^1 ^"■■''■P' """^ HCroitiBiadat koB hnmir dLlLPSClU 

10, ib.„,o, ibouab ..rii. i^^^^j^^^;'^ ;w :^S™;o°IiE llArHlH{|.;ssE«S' t'HAJBa arni««.tH&^ lk<flt: tM VAiiivAf . iFhioh I 

nt tItaitA rUBb ronad Ibn atda ot atffrfi bkltij 
KPT can Aan bt^^Ellnir h'lDH^^ion'- rlb^a >lLt4d' 

and ai'Arrs'J ulib J-i'ji. (It^-.iprvH 14;^;! cmkaaF 

tliat ma.t Lir nipi} no; h-,^ ihv riiirBQiMda la! AM I^UirSTRfAL J 

cavEii JTH undlfiWrcKl l>u*„ |i| ibe nJljj M tbP ArbLtrt^iloa ^^flurt v«l#hdar rn.r» 

balow wa v^n iBe Lba VarrAAnbrUr aivpr'lBw Ur (1 Ji Ti^^h uE EL ' AiarflH 

■u.t.Dhi, lit. a rkttivii u^■it^.s^^^ ^E,.^^^^' ./^p'v"'^v»hA 

and WlBdi» BJ>d BmaJljp luaa Itnlf in (h« Allla. lian* BBodwLclhaA. Abodt 90' CAthand round. 
aquaLtlnii or atfDdjBBE APd Watchad OUT pro- 
(padLn^a with much allPbtlAbE talkknl mil lh# 
■Im^. TfckhbLan nf nbun^. Abcmt 3 p.m. Wp 

9«>t pdr min. PPAppad tba Atrcpm hr A fordE 
IDd tAft Jt. Jf^.htipu our hafdvPt chmb Aft 
far: |f-;%iiB!*tpiftW.vi<.UBinil[ eq blIcIt OD. The 
■irn-DBndlPAa ' war tiAiraiBltFly lavclf. MOUJI- 
I&Id' aftjiT insunllakn came Into TkeW. AInUt 
'1 w# rf^rtioi] 1:1 E^Einu Chen Bungalow, TODDfl, rrinn 
vi'hii'b V- IdfiU^d rlriit awiT ovpr Slblthm tn ttip 
wu t . villi c □ Q rL b I aou t b , iniJ eaal towered 
E]pr upon ILfr &r inauu'Lalna 
'lIih rbnii'lE.lc|»f put on dr^a. buL wa Itnfai 
ouEcid* M lanf ar potalLkt^ a'a^^^nknjT Iba 

iloFltui flUBAAt^ and ttaao a CaIt rniBt nooa- 

and A« niArrttllnut arvsAir, unul ibc IkSlcuh 
1 1pxi fit tbv WAIT abui ana't tboufhti frnm 
evprylhlni #la« — pi|-ia|. up. upp ropsd poiat 
itii^r po^nr. yni wa wi'ri^ ^nly faclDt op VeiF' 
laph. At BMCft WB bilLPd A iliftat lartlp 
i^lDLbAd with itw^JQ BidiPlkA, ii«nf|«» ar- 

^hLdv. Apd fATtAa llWhllT dDWB«U%..Wr^«^^ 

I tESTTiifltp ab4 tbap up AVAlnp tVa vaiKAttdA 
iQLAMy i^hADCiHi. Thp rlchjiMi was coAn; 
n4EhlFii: I1PW but *llArE ffiut and wild rhAdft- 
i$«h^Tiiaa not yti iFi bl4Cm. 'Rle WMf 
itOBlir and d^f^rl^r. i^btrte UA mmd V 
|QAe»aalbl0-looktnc h^'ifhin And t B4lfA4 ^aU- 
dAApAtrlBilr ir wa had to to pp .emtai:. '^ai. 
QVlia orar I bo lopp" WAM tba AAl AAUAIIblI 
ABBWar. Wfl halidd bMLde acma mlAA. tbOta 
frf A tdPt put up br the ThlbrlADi dnrlBff thilP 
kDTAIlAA lA lUi'M- It WAA 1 RCQSe of d«ROlA- 
IIOD, Taryed algar tbe wAll wan lba unl- 
trnal farwulap "Om lUBml pa Ibi I bum/' Jn 
Tblbalu ElkaflutAF. Ama lB.nLuiaD comkuf 
dowP tPid aa Wb wuld Dol to by Lb« bDrtkarn 
or lawar pwai it w WLhlAi M ta*^ ■* 

wmi olliaiitiLiE Ha wt^b yaaa Im tind B PPBTtOBf anBObed IP B bat Im wUoS 
WBPP Bpier.l PB»i«P. Ho BI>il»B IJ l*a As- 
fen VI Hobd Bboul 11. bb4 wb* lold tbal 1B» 
birf could bol b4j pPBinffti bib1.II MT. Toit T*^ 
luppBd WbPP b. ppcupnpll Soltbdabi Toao 
■ Utid in wltnrti urn Ibn bird lad niBPfis 
WU plBcpd II UiB cai« fsoa for Its BDBkn. 
WIIIIBIB Hp.a«r -n™!. a HBlupallPt. cbTFT- 

IDC on bllB.*BOBi Bt V«H.»l".t «"'•' "><> 

bVm. or To« au W¥li<:M.. ,"»{; f'^^,: 

I>!plE>d 01 bliiB Tdir» Bt!*»4. I' 
.. luwireo M (coome If. pubI" H" IeIp*b "Jii'S 
[lEilif raid; «jisala BloiplF btcBBPe ifc*^ ^OQjil BtJl cat oa^ 
-n llofirL.d iliib. Hn h«( beoo mpplriot Bclflirllill BlI 
o.or ibe -BOPld with tponlniiri. •<■';''"'"■••'■ 
It i>u uaporailTa lb<l it miaM tntr tboa 
aiirai 

WmMT % WEllt^r aoia1o|[lBt Bt tbp AUBETBllBa 
JtuBoiLtti. dopoBBd that hrt bBd jnade B apoclal 

•Ludr of tbo nr. ao4 bBblii of riaakpa. uA 
bul »fHl<o iiuu<niiii wort! "B tb. n^Mj 
Ho b>d «i!»B .nskei in no« of tnt MmiSfM 
DirllPna ol Itnropd Cri 4Pll|l ll'» 1>'™ 

BBlUlBll. Tbo CtlBlOID prtlVBil«d iD C!OaB^* 

quancB of .MkflB flBlluc oalr Hvf BalmtH. 
Hd Hid nol ibloli IL wii ao aft nl iru.ltr 
pla« B bird wilt lira puIpp. •• >>ird> poa* 
i«uai-biii;:j|.4iult;Mtiii*:«< 

aiSnnt K^DBbl. Ufa to Mil lunber otI- 
dniio la BOBwrt ol bl> coouiitlon IliBt blnll 
had no appiPfl of Ee*; wbpn poBllmca wua 
■P***B, , 

Dr. HaprirlBiiB (iinlod i iwalvon.iiiHt tUP 
Hoitda? B ««l. 

APFUItTIUK HTiiTEM, TO THi BDrroR OP THO hbiiaui. 
nr.— IU lba ipMdlo «BBon ppiaa In jvm 
HM ml ta.dar na abwi m»Bii4n# [ an a 
WSStM al U t*Tt' auarlBBeo. aprpB4 anaa 
„ „„ SJFSiiattm* anfrtadooBblp. »1 1*4, «• 
KmiZn- •Mkat tats wbb abla U saltUiUld hll H^r- OpptJpH tit 

Tba D-raP Uadally lippatkri -i;, bU Tb b.m- ; il^t'day -:.A. ""^r^ilia "p'^iSI; „f 

TiKBLPUi a vary Inpurtaal ^oiut. It wh 
ammnji praiiltpe punonf hLMt«r t<Tp BBd an kBan u: tkt xanfa anti Boutfa 

Tha ^amr, . Vtah: tau(1p^ rb* Hprria wood biV'omk 

ana The Cfflak Ca¥b. Thar, artt pthprp »hkb ' liBlrdrp-BarrB. nLd Id leaa. thllVIhir . 

PDBBd'EH flUfllp'jf III tml- f'TBP'^il tO bp Oinp InfPeB. 

ahci w — It^OKlft. lba aoqtbpn. t|ilf«b h||tlpr. 

1d| In [5#ecmW hf ihe Aorlhern paaa lb« **A'A 7 "-^'^li^ TSi'-i-^- tkpM'* 

the . WBB dua whJth dehaB dowiripLibB Lb ili fflldbl- tal»pd In *orfcPbw ^omfn U^, V*mfr 
rtCPBCa, B«Iair leap iPriit And UlftitT pFA' ir-t tit Lnt.f'rflBL ia tbAL tbsr I boh 
Tbo n-Bult wai thai la^r—^^ 

eartliratt df baf t*«balcAl aoiUiFi loopi ..d tt. Bu>r«u,«p, bPlIbla, IB lb»trV WilJtBP. . b« 1.^^^ "J U -™ ' " Bilaly I teuH b.. aoUhlsic. ml lotblac to la«pili!t l»«*n«lbllf In • prBcli™i »bP. Tba 

"urfbo bi."p"';»ir.Bd Th,'iB;r',n" .i"i ir-t i-b -t/ ''..'r;,:. i.^: s ; 

Lj-.....- i.L..^.niJ mt^mm. ttmm* * hA ^IBItlHMF AmP ■. tbat mrndp walkiui 
I - - — obtPip bp AUthar.ltAMTe 

th« aozaaJaiat^m^at La la tbc MArt afflHt «( tb* Hkah 
Mud nooPt - *db..Ui«„ pb. CIaaSt^ ir no war iatfirfi-rvd wkth. vIiNje n 

tlnatp tiir Fontwuy Uau bi tii L lfarod and : rouj-t ^eflJaloji Jn ..u, _ 

ainoDtbM. 100 Darf^w paBsa^fB hBvo bmu Jiuiko Cotan irrABUHl Ua apPlluMon rnrt- 

ibrr had btps i^flrti kA4pltal> bad taPH urn eaik,* b t*lii-,*'jj^rtl Lhti purpOAA pi ^kMliliSai^trmtM-'- 
m.ikii horn (Ka VArhifi paaaic«i 
I'ppEp BB an^raau bAA haen madpt at i-arih 
IfTBlp. TUq««h ererr UtiVe Wlra Pett1||[ ruma 
Alvbr boat Ot the fiaHBafiia |g itrotect c^lllbhta 
ilia ur vaBi^hlLaqi 
nL-le^ vlalliir» to manned f.rl. .b._=d».d_^b, ^.bo _.™^__^l._o i." /"piu^.^ U.^il"!*.;;: '^Sl\aT. frBTB b«tDr«. It cObaiBtad of 4d of H FdU^ Abd tit alllK^jpf tbarfl would 'bf anoufh work f^c fgur Ibope unoH^ciNuni aljl4' 
which PC^'UK iPLvurliiLly 
Hue-h tlacTfl. 

A daPArllULnn «T Ibe avnt thaUbdlTfp Ib 
•lame Inpaaatbta. At aaca. rpvd tb* toru- 
Lioq dilPvrat pad Fi^fik liorrEA Ktaa4 nrteakd 
And thil. ot taartm. aaiiatllutd tba arait 

cbATAp At AAfraA. Alan|r I fan varJoua nl „ ^ 
MeBIW V »A*AA|ti* Lt la trua ItiAt iharn la » „ WAITiAd am Jf^W- : - 

ttruu bBbwt ot MBitDrjBUr or rormaikun ^- *^ ■ •Im'tA lif^t^^ 

tbrtcb mi Ell dPBjflUi Tbe larjrer rd*rB i "n-i!S.'' *S 
:hamb?rB or 1i(i1]bJ "*■" r^rpiirl*. Al p]'«rBrrEil Lbere ware Waitlnf la ha 
depji wjEh tlQ aiiiQiuoBB«a tor BubAcrjpuoBP 
and etk nr Til aui|in<HUHa tdf tanacbAa at 
awardp and PibpT OjRliniW^. Wit Hila. Bill 

AlLocPlbffr apArt:X" '" - 
Itlad tor tha 
p|Djrneat.i K _*jjpflr _ fqllTtiHM^lBdt.-'. U BUEI4W]-. doO^Tk i.ad t:iP., IV ■Uj^'Al. 

TRA;r^k^^k« ibd IfVflplHir EuKtpirt, Soni, MbAkrrk. IVet. Hhibfd UtfHtt and 
in kUv-at 

S'>.LkiElBl. Sft-h-V-. B^rLjl' 

I tt tiPriit. . . »ut 

t* lOBfAV- 

lOLOPMlikiy 

the bopfl of lain a ^At bumhar nt vhi 
(whIrCb ttara from Lima la tL 

0ABM thar SOW hrar,E asd la tb^ag duunbarB . . - r--::— ~^ -- 

aaari tA ban awmt^ad. «hm pm W^iuI^. ^^'^ ^'i*^^ otlcin In a EllMiTd«T«d tlmnarh and it«daA kula. *ct«cd br a Wandab .t(>clt«la, ™;™ UU^^^ilSk SouTmS^S 

i^praa. kAultal^ bad tapra loo aavia b t#l#- "ilTtl"'^;.,.*--, j- i^k-i^.i .mei.h. i^. ^„.„ 

mnk JiSi ATplkMaMra Af lba wu#a aim aM^* "lAlIW i* UoAhIobL evILaia tfea qtjiin«- 

-^ggS^ ofltB atLah lb ar i*»Lnd. Who fihtMiMia tha fiU. l^aA|C« At AU ktndP ii|lT* 
Hotker 
tint 

omca- 

. . . ^ ^fldi tb*l iectrd AbPUt four mri tt4*> h^ Mdlbar l^lnll 

Btf h&a ifl boDd nrarlr (lAt[bl« Lo fq aloa| fljruB. 1 pxprsiioncaA ratJf-f haf^m lba Brpl. 

Ill uf *P T aiul ■^In .ill.au.4Bf,.>- 1 h._ a. _ _ . ' 1 ^ .1 . >i_r_B p i_ . i^ _ . ^ . . F*^ c-aullcflcd Lrt "nlnd hLn hi-m.'^: „i^?.s:nSi.sr.r^«iTd:ir^t ™ e^is* sjrSii*'.;^2rrt^"i^'s 
j^V'^°d%." !w twt" ««i'«v;s r^rTiiri^b'; ™" 'js'o'L'r' 
'■'k^jsS' I ..™d tb. oi. ijsr- s: ur, "sr..*,!? b'i.'*:LB'r; 

.loair at (Ju.toBiB »1 Tannic bid ppm »Ib bl. braait pockBt ai»l puIM mt a biiTdla at 
D»» Bulo BBd nddio for MC. for ntliib and uKia. axl .aid -TbiB. ar. mr tMtUHOilali " 
niBT pu)u.quooi klBdpfppM 1 b»> la b.aT.rTb. Haalmr said. '1 da not wail ta^Ti iL. 

Tbp PiTo koow tbo vay, tps pb. irollld «H»I(tM*t Mi !■ tkc HBH. ton luMu Tb. 

iMo mo. Wo cpoiPBd tbo BippaiB. aod niml'fWW' iTll iTliilTir illl b!££?Vi_ 
oiir .ar w tbo oppOBlto Blosp. ,od PoiuTSH^U^iySStSS^^ iben "aim /;f*ii_£?Hi.J'^!l *" .JiB oanj. ibat bAw bidlla wai Ibilaaia4. Blakt i»tll« BiBiilaUlT WM tkaa' I wBai ^_ ^ 

.now." II wa* a drwr."4»ialBtp luaauni^i 
vol pnbliiu« ia IU WBlrd Brudflur Obcb wm 
iNIPlPd a cr.il rrontb Bwamp. .jid ai,., n,.! 
lond ibb PBiitr wkitb Ii eiiad wm b ainri<i<i> 
paBonna ml Blemal pnowi- boip ttjo aanb' 
and aantk p«ka ml KlBr|,|„iu„„ ,ii.4„ii^' JitH I, fATum fm ■on. rindw rvtupn homo bI i 

Ail will bp liiril>H.~AiM. -If i r 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330705 ON TITE J..\M). 

FARM AM) t=TAT10N. ttixku mil IjJu Tpry murh MttallHr ■Uj»Lr 
titiba camliu u the buiia «! IfeU«Htaff*n 
uh^n lata DoniLdHtUiril^: 

ny rnll . lu 

w* — L »H 

_ T-L, BUI 

Thi irrlvHii vim r ttw bcflujng ol Un muiU^ 

fpw .*« Il:iu»h— ^ 

it DMiv 'Uirtow nttpu rriMT^J'j]* 1, IWO, JuM t, IfDt it.n 

il^WTVfpofltliKr jrw TT.WI 

Inrrrj- I^W 
Ihn. uonh Anil ptirXn of lb« portb-wesl- ■ I>teiiUiM''»Mtf*>M.,IW riton '.ttfit tbi 
'^Ot 'Wfum-'sl- ilm . n mfi M or 

KUI) tUinlM* ««klM-t4 Mill IMi4tiUU«n 

pUHki, MUM IW' l i W W H .i-nt Dm .ktiu 
xitlcnloinl (Hfliog <it'I^MiMk:'«vi «rtt1kbi« 

it fwv, Tlncvnrw*^ ^ mdviwid Lo tamiDiipl-' 
rtln viLh Ibp P^p&rtEn^nt of Altrf cu Ittarr. 
)t^'1jlLb wjll furnlsij fiJl l JiLlc>rni*tlQH i« to Ibe 

KitB^l^Qua ftlrh'idj Lt.- bd'.'Ml In not Itt^r tb^ TUB WOOL niADIi, liiB coailltjDnn |;av^nilDp Ihr BtBrlmL. 
^LiiTd< La k uriinlt il[llBil*OGd rl^IHAniJ Tiir 
■II rnfiotliEi t^^ t^i>' rtt[iE)lBi Lb« kdoiuit or bt^- 

Wfr In a [>i?flLLlOlb O llljrrirti IU.11'11 lafK'T 
WMhttT.UIen If ItJr' itirflp ch^B urn aTiill»b[L-, 
■ ad Ihv mlt.ti^iia\njt *it Uaa dflUUld an Jbbu> 
• Ji- mvmiiii Imi bfon brr J* tBoniimtl' I*: 
•l .iirv l<Jr [b( OontlAtnt. U 11 iut .«tlt- Wtltr 
Aljiit, "ufl tttin dmr Mliun umtti^T p[**n»i 

jMilioujib twr Itift riir I'Iasl .frLl. rn jlf. i.'h 
■tiimaTQiu Ki ibflr wH^f^F LhAL Lbic kri^ciut li 
*ioT cUiLrcly e]&aej la Bfiaeacrt by Ibu lAin 

tiiut UoltibniuA,. KDrt. uil Co. Ttpon iho 
mln m M b«Irt m'Ti'^ UnuBm. on orsimrr 
^^■oLl^f'.l flopf^ ftL SCHil pep lit. TlilB pfcrcfll wi* 

Ihn T.rii i 'l'l "' n vi ry ni'T ^{^ni tbv Cottr 
■J'jlrki •:■ ■■■■•■i '■>■ Mr-»^ni. IVrJ^tt nil All- 

r^ii I'l Uil. <"l'' U'orbi, liomnr. Tht 
I.iliB 11 olilPll ItJp Hoe wu clearol Iji Ibn 
llJltlCf t tor 1l» ftB ML^P "I'" 14 IJ]4 d tUI1l^ W tp IMj Vt.,plf^ 4^ tM All MAdfum a:<adttkn. Jd (4 M«r 
(jPWHcr CVo^trrJ. Kin* Wtit4.—Extm VgUL hrirtt. 

ll'tlnti, nd to 7M- _ . ^_ 

iKrtinil UtflllO Plr>*»^ — DB» OTlfliU 

wtti (□ cn^i c^w* MidLtUnw tUf1l^ 

H jitfirtl t Liip Id 1 kli 

i^uPNl Mrfin^i lIrllirt.-^WFi llfW, ti^iplii. r»d 
SeSnrrf l#*pta. -feitTi 13clit triitit. hif 

■h.ttb'. tlW to >*rf: It"**! ™ni|ltH''t». im^t tiMp». lid fr. 

hSni«ii«iPBB« it l» *l iif>WHl kht«fld«« to hflli 

milai Tb bvtai tk«B tmuvM bid lb* 
irlwt» h1«« «r t»t fsllewltti i ^tU brim m^M' 
iru trun^tou »r tl» il^-^ huoi t« » 

kpt itiiw nn hicrwM of !*» Mla^tj- Hkiiw «•■■«■■■■« ii 

An T,^bikuruiillvh Dl Liti« *t>^vir ticLirfii k...^ 

1^1 M.UJ Ij^ik-M, ILtil far ihn lar^c luuvLLDt 
of fiUlipurt LiLm' BT-ljUL'f v^rkFL tei:E]l¥G< (iDia 

Mm HuLits ut Uuf-oiiitJuJJi) Lbi mtplimt iTA^labJa 
lor iiikrki.1 duuid iMva br«B uuctt iaDr*r 
dlrciUBicribcil^ Aud Ii * trftel* rtom, ^«r- 

■iHt hfliv* Omit finAwtt wnwd to U^kr 

Tbf luuiiltilir rovarib ]U>1 iutlvd bj Ilm Cun 
luiui- Lhrt^rintrciir lavluH*! iba 11 mubilu v1 
\iM nlmllMUtuU, TMT to Hv ud dJiolaiif* IV flEA— 

tturnta f^^rt■ 4i»M Idet] i^tiRibrr, froai 1^4 lMT«U«r'B polol 

fnr mmuf^ rime. ir^iitT froslj. cWr rtlw.; 
^nil t |£4'iilnl can ilul-la« Ihm ErcAtcr pftrL of! 

BirWpvAr. t^otnlAi «l4nd«^ at Ihfr t^n ll« OnrfM^ 4 I^IiMAltk^ fM* • 

imiii t»in f.ii« tbit ud Humid SjJSfe ; ^ jZ ) v;; 

'ImfV Wu ft Jul ot old r^Vfl tjl efrtu^nuiEtf HJjLllrflW, 4nB AA^A, 4 
■f Uii cijuntn tmlBi mulrntottoJ, tbi trri HSiSST^/'.J'^Sili, jlj i" 
!• ticErlj Hoi,-, itifl In loint fLiui Itixk M*! " ~ 

■ullrrlgi. purl) r;ijELH aa fa»o UII«Q bATt 
tHA^A Terr Mlt^.hir. obd ihti» U iht nnm 

.:.l^f::lE( .kfofti la. Cftirjv OHd hwrt olbitT 

'liWIitrF !■ ft TW7 b>4 nv. Ttaui u ihi 
$4^>^tiUi 4Mlt)^ aoiiik hoUon bm b«>a 

::'*^ii^ilf*-*Mj4.« wfiw lwi« »u 

•W^' IJOIlU .tliil At^dM U nrr ban. ftnd 
•JSWii % »W Iftil*' felij r«( IfUkta too mllH 

'*^n«:»w to '«ni'f«t* buEtio toT 

Uilt oat s( tlw.rHr. U tko unik ud •unit ■ 
ft ptnlM «aftdlUM tiMnllft. A t«» 
Ihe^ lumtf$ bfttirofiii-. 0^04lftk«a Mi' T4b4i^ 
liiTo liftt UtttU, liilt tp«F 9H*flltl«ll' VtU 
not In ow «l, *blt. .tltri ■«♦■•)*««■ WW 
litWji«i'j»T lift4.'«# iMutak' lHft( 'lkii;ltiitr«r,i 
"lo B<]«.tlMi||9' BiiutM ir>H«>Dat«ul ^* IKHO 
uin>Ia«''««i .fttilsi' litiMIl;. :)Hit'.:tk».-Ul;Ar 
mauut-tRMail: m iH>iii1>)c«:^i«.|>i*>1i^i'- I* 

twH bftft'^MO-idftittaBiagr fmrai. 

m«mbbCil.btfft aetiftM tfar*baM,.«B4 
Vkft tftUt (t ji^Wc wUk tbi IHI. (KKiftni 
tk tUd'Wiwdft voiiteEd aofimtrr n " — to 
'ba»tl««n' tftftiltiatdcn ftra mmult of ti' 
eiHiitiUi ¥Itin a> aaoDttr « ulri; 
kiitUfj iht. MbiiHft evugyi tM la Owk ii 
iK winWd «4*iit .lB*IMii»« ** »i*p«Mrt»li> 
Ibr eiwini [MiiiU wtrj btuatit Mi Thu* 
«!)i<) kiuir fi» oiiut4i W«Mi fta* bin tr*n)- 
Itt In tb»i coiifttrif Tteaar. IttHm tbW t*» 
MuU. lui^ eaniMa HMt on rata 
liKUbUnc r*M)tu. ■ktir It woU sMdiib 1$» 
rnmu D( . Uil'i KitU ;u>- 4u1 . ftMtanlr' -Mtk 
ib» ^ so d^n 'Iftito, U U:nlt MtAi* 
k< ibo Urmt nulanUUT 'iii. Ml ttitih' Ml 
d<i;liir>d bl> UUlulln n( bttW il M ll 
limprrllH to Btnuta iilM'al' Ik 
•miixora of tha tatiUtl 61 fttUMtUftC l< . . 
uowo i.h> nbbiu. Unr eaKfMUIr idn 
rBitanl (lo'r dI (bft tu *Ht bftft wpaiiiM. 
Ii ibowo br tbe taut UM tar MtMbl roftl* O 
Iba iHid Ilme-i LbtH tn (tsawtlftft PICi 
diHi-a an aTorOdi ol OtJUIt Umi ftHk •)«• 

p»E. riui wi!it cftDut M itW u km WM 

mny ff**t pmjreaa tdmMi tliBI*rhl(>. (H» 
Ihs voril etiocu al (ka M^Ufbt. f^UkM oT 
sriu iniit ben UI.iMHi UM' )•■> 

Ivlns plicoa a»mi im bMIt tMMIWWft, 

xti tbit tmmtiT tbu U> tiM nla^ tvt « r«t 
dml <if I 111 lurlaca Ida )»•« ftWWt ftHWt 
■hd il'.La Lhnr* 14 JitOa tir £« food. A abaap 
■D 11 BCrcp. meaoB tn Duar iifbu** 
P ibt^p;} tp twb wtoi V 
liBd ac-Luallr tToduolnr cwpl. In tM mrta 
fir a 4JaruP*loa on I ha Wut ud Ita pnblaDi 
th^ 'orhctr Abt a paatoriUIpl mmaritad thai tic 
1"'.iL ItilnE La da w&uld bf tci DFHt a nl3 
■ ]iro<a£li ^^<l^ SouLh Waifs nnit iJloir pobodr 
tit criisp Ljitn lbi> back cimtitrT tor AO re«rk. 
"lu dry fifaa'MjiL" Bald uudIDBTf^" Lb* OILPEI 
>.^nitln1 pll^ b|i BHalnaL ymr itbII Lintii aibvbjdy 
.Irivp o¥Er It. iwd In LliP LEpauL^uji^ lli- 
IrtliLtiix wfiu[d ut Lb« burl oaL a! LLu Ulj'l 
liuii TCiib BU[vpDBtfJ LP ba haTlnff a ri'.EL" 

1'hB *lipflt fftnucr* havp bad a rcrj tau^L 

rrvaPClD. PlaurblBEl TFBB Lr'Artr lippDBSlbla I>B 

wlroat laibd, and anij paijilnibp t^t bad bvpn 
m^W plDPfli^d bedjpra coLJd bp taco^ufuUr 
1pwk4d. Tharp baa. bpwTpr, b1.^B iiliotr 0^ 
twl. and EiTprr «'fr[>rL bai bpCQ ma^ to ovry 
tn 111. FLTK. CErBpldermb]? 4^.|li LiTbfLL pri'jiB 
•vtTf rs I] (I'Pip latf d. but nalEtf Ibii bftloocfr ct 
Ih^a mLmtb lirow favDupablp a lirFfp f^ovral 
liif^r^apa f-aiLQuL bo rpajlapd. WldB anaa Chf 
tAnrl Lbjit iv.r# Lj] nbapL lapt j^ir baTB bp«B 
tij*n. l>ut ttia cji^L^p pro vrrr bafkwLird. aad 
n lorb'InH'H ^- IJ I'hiihO'l ^11 b ^b«at La a rari' 
alfc-til. Go far a-. !lir friisppcta p/ Ibp prDB, 
ihi r.- Lrt ?-LL]L pmriir tlil^i? ^ar Lba wbpaL Lo jr>i 
1. fiir Eiart. If ffuod geoeral rajaa pp to 
]ii.-Im = f..ll l>iLa ^iiautE] LbtTE will bp ^uli^k 
.^rt<n'rb. .Lnil rill' [laBln Bbpuld pint?] K>ut 'nrll 
< iTIri; lliij w lqiiiT. nj DHt-faTau r?d |ior- 

1 .i.'jL fit ib^ ^^ulo ^u'mIlN' ot Iho t^oaata] areai 
fen VLClnHa 
ht f U'EwCia I 

*.»Li 
tatal 

WWon* ta iMth iaPIplli . 
«4L41ptiia hj duaUi ,' nilal .. 
iLLlia lo ILnaLLLia I 
Llalblftvrm mis 

id.tiu .. 


n,T7> 
HtiLlr. 


«,=* " 


■ .Hi , ,„. -Tto pmaL |ii»ta«L Iji-j™ ft 

Hunnil I. ^iWB a lai^ ™niiLBt>. Th* "Eraln*^ 
SSSm ii™ 1~«i!-P«l~«. four IiflotiLa (11. A« 

•pilM Htl-Trti l.rtt* n> Bl^nd «« lap 

tit. noiiiii r;^; i*.".W '».>rM-THT." g- 

(irt.^. .Lap llm !• '•i" '•it^SSS^uL Ltm boa prvPaaL WO&I T"V' r"!?' 
.VAI an- IPEEEalt 
QiLa lwrvf^l Lo uaLKEafd* 

jf 1I>,*)LI balea ^ Hftfttb Wlli 

Tbr iocjl palM P« J^SS iuSmwi 

ibu liM. aiior ^"'KS'JSS.MSrSJ^Su 

111. fttLadUna oI Up '"J*. ™!22l iVSli; 

InaMUraUol al ow buftj _P„ 

ob.oire td LJia ABtlfO*", ftlKl. a. ta. " ojME 
h-rn Tbi. cBH Id l»o paat. 'n lpdd»nJiLiii 

,i,cuu™«tm-Bt «i iPEii '""^SJ^ijs, a: 

«0B] IB (rrffwu, 

CHAEOES OF fiBflEF-STJt*LIS&. 

COOMA, rcidu. 
A DiiEb«r or Mwa Pt illw* ftt** •ImJUU 
«™;ipd tbp ais-tl»» =» Ibt '"•I .'•"r' 

TTftCiT »«d P-trtck "tl» ™J'^£,,^i^ 
■tpallU ua «>■ fr»P«ti 01 Wllllui 

S^dJaVw.*. ^'X^J^^JHIL'ii 

Bftltei MdHObni w iLran 1< t» ouIh, Vp* 
wbHk (b. •WHOA Ti*«<LT "■'■^ ^ 
SfSJd Ob-* ot diB™i •»■"•"• 2", l« 

T£?%* b r. H. Unibrftiib. P.11., Ud 

H wallftt.. IP) lUiftiteH. ftft* 'iJ'*^'' lutiLilKM lb. COM t» ■""•^^S&LjSS" 

and U Bbaoopp. JB.P.I, wis. EM»)*m- 
tloo. olatpd IbU ma m-PBEPUtlPa had bO- OiaiE 
ont a ■••»«. aLid actmrdlwlF dlimliEEd lli".- ID- 

'°^i™"twI«. BWlor, III Heli P Fiai. »r- 

in May, laat i«af. Asnupd. •*» »•» dtfond. J 
BJ IMr. ADd^ai, WU ODraaUttOd tOf tri*l AL 
ihrt guarlEr- SCBlfeMIB OIL J0I7 i. 

MitLilMw Tru-i^r and E'uricI LftUB ofEi-E two 

clLleil LP anawtr an Litoriutlol ■larjlnj 
Ibnp wlLb BieaLlni «1» aliatlp. tt» pron-rtr Jf 
Tbomai WTPb PflulKB(»r. in imjnrf. HF. F. 
Blmluid wbo defpi*ti'd acrjlod. Ill idilroaBIU 
I be Wrrb, polntoa oill; Ul« ft BtUUmir (»• 

Tt' "Bl1al'»M""1»' HfLrt^MO; <X 
BbrsE <t«allo» mad* tba rollPa LHor. arflT.. 
HB ordarcd lba paUlFft * U" abpoB tlBlIl 
wliBBi a 11 rftmi, Tb« ■»!»» al'lirf 'boj 'Lirf 
uUlM tbftl ■ HlftUM bM boU MUF. 

rKfiH-Tb. oLLtpiLt ct ■Sffc-^SHj'W- 
BLontb coded JUr •! " 
ippB or buinr. wbicS all romllBrf tin cboleepi 
^EicF. ap.oiiiiLlo« to eisn IIB M trsii. Sup- 
BlIFCB raopiinl IO-d»f CbodllPB UUniltLnf to 

11 a Km oDftt ol muutftctuTB no 

lid rcT lb. 

IN-VIIHKIJ..-Brt» •W^LIf*i#l'" 
Boodo«ipura BalaLo ftto "M*^^1 ^-.:^,g l0-..,, 
IBBCIEOO 1>I LbLP urcp^rLT Ip al^;.WMftyWMl 

(rem BBMb Aaplriilil. H'llU 0 TH^^'a*-**' 
;;baaB Dl HFOFal blocko. 

limACKMiC^-»r. W. 
.ouLicll ST ft M io tntyHt *» <• ■ 

with that boar u* • ol tip «aj 

,r a brld» OTPT Mftdl CM«. "Ilb^ "TO 
mn.,a Pt MitUM. ^ "^/'iSr^aSS' 

miira or tb. ■Dirtb-Fo.torii Wtrt'f. »°?»^'- 
In BttUI*. Wtll^H»arir. ^PPPF Bpn»- 
jSSaii; diiot ftPMts ¥1U«0I1I. Wd Ibar^ 
otTiata a tPlI^ « •liml "il™. 'I *" 
SlclM Tiat a omilUH tJ»FW«ltLU» 0« 

DiaLo »f lba wort IM^U^MW iSsfkJLm 
l£r H'EToori ao iO*»l u ^■■■llia. wu* L» 

tLTD oppo tbe ippwunm lb. ■™"'' •* 
ba"™ 11" cmliuotPl. Owiod to a 

mmiJr Uat 11 wa» lba lotaktlaa ol lb. Oo- 
iSfpEPBoL lo tbimdon tb< ram at 

Ifl.ar Mlltuoni. »b*r» i«un»ln Ut^m- 
mcotp roBlli^dt CHH. b«. b« .ad. 
dUTEH Ibe pall EUbt jam. ud piirdiua ft 
mtpTt CoEP valp, Mr. M Conrt. arropipulaj 
br tha MavPE lUlJ PET.raE aldfrTHCD. OH ThUfl' 
riar Tl*IEBd Lbo rann- wb«e tbcy were m^t br 
He A W l}r«eD cbl«^ boardiot-DuL oacrr, 
u4 & Isia) maat»r, Hr a. w Fmif. sur- 
^SrlMrWli^MgrpBBpd br nr. U'Coun ud LbP 

StiCT ■OPttMlBlI Pt Lbo Tail 1nuMTB«l«0t« 

and thp ippMBT la •*ltb_miT*lM 

1-0III4 lo pTPTUt «KjWi»)(rt-'.W::»a.l.W.'' 
to Ovla Vtl«+ t&p 
ppBfvr 
camera lu cdT la p**t DMT Hrmed ■IrtetV ^n. wmu JEB (d flub an UffUBd Ip bml* 
vwi III fcanL ipivTTol. Tbi Ifidlba will bi lapw ta 
™i» IBvAUilul UPH apj Briflwl d^KiH 

Vtiirtt IBHUd ii ■ il>iW >M ^bVlH 1^ . ..HI m_ 
<■ t ^ 


f 
I ^ 
■ 


i 
1 w 
B 


■ 


41 

triiJLr Anil mill In tm -pn 

l'L.|-,L[lt rH:>l|l!.tE.n h-JilktV^ . illp 1. 

)tr;^.-<1iiirliipis' [ichm yi^-k <J R 

Ulit 'if fi«.v b ^ul (v iitt iDiiiir^ oci'u^eJ LltpHfV- ! m. 


■ niilL?^ H plwra 
Vtnlla Id pla7 mLd laaia I. 

Vwik HaUUaa MoUwI. 

If, f», Ifc » y,..*,..!*, im. «W. A 
l^«iDit^''M'dil!' 

ilnLMl nii^U-^ 
Jtha lbii#c; MLitm^M Nil 
Owrm PQli|iJat« 
- - - • tpdu. 
BEPW V in ^a* 1"'-'^ 

balnc pblo tfl pLrf la a* d^ld IBiitSfT *™it^ I* CI™* 

II1.ILPT Eli> rtM- rtpM i^Ely rtitfiEc tiir lu^n M 
iTl.^L-u., *ilL,i,. c™. (e.M. BrtEWfV, 111^. 
I'tBf. Hi'miWuii. Bcrti.i. tv«-U- BcaainoBl. MitktmJ; 
•iltLl, HLJ]"-.'. P|i<li!"i»i W«l"ta. IniJl'lLiii li'tii rfnimiJlw ill*. IWcd Jl*ipLlll£ PaJ 
..i"°il.livli.r . ILJil.™ <iL |il«ta|-0< « imllly k» 
IL will 1^ pi«fl Itat LbB an** iB-TirP ftflipa . WPM BBfliioHl w.l<p.-0) Mr. r. «. C>1 
II Hi. w. H. .hni-a. 1: ("1 "f. R. J, K. fWPlBia)", 1; lil "r 

_. TailfiiLr, B; LTi "T. 
a CfaiikviLliuiirK-i L; 'r> Wr 
Bit. l. LILll.T. i. ■■ 
VEMiait-dl «! EllL. ii ft (11 

Hr. 
(Itl 

liai.iTi, 1; (II Mr, K, )l. 

Wfl «k^* Ui* p*fril>B« i=— 

i.r. l-Khi ™_ (VlrJ. lUtfh lull. 
TO TBI EDITOR OF TMK HERaLT*. 
B^^^ncfFFrlQi LO Ilia piriiniph Jh T^'}^'^ ?<lT^i^tl^m vomitMor la •"f*!!!-*!; 

KC li reprttH to hMVe wljM P»lm-lft( tS- 

Auitr^llKp "Ttif if-atwpi" 4f iBHuJjTilloll H 
ud fct:i*iPiui. Poi- M BurabY of 
»B,lVruiti .ntQ Ay*trmll» Vid 

ffoim ihfl iimmd KJMiaa fm IHW. tot iwi 
in irll4,^^W-tli-B«ini- 

In I^Jn Fo ibprft i-nn be Bn qarilHin u Tn tbi? 
»uibp]r ir tbt tnrtEllMflriB hu AumraJlA brcpojo 
iVtUiileELtlr UtrRtiivp." , . , - ... 

I LriTirllid IbfoUlh CLUftrta IMT ypir for thr 
pprpWH t^ibS i tHJQcrr. ■1515 inqiilrllifi 
bow It WW CuaJk ^rfftrrrd 

AuLnliL rar IwlmtP. thf ■til' ^JL^t'^'^i 
wbui frtoi Au*inlli lo Kojrlud n*d atwlit l-K' 
thlrd-r]*fti pi«l»bb*m iciLdii bw»r from AUN 
trilli b^cjiiiie tisej cnuld nut i«t Mytblnff m 
id li^n- "ISic itoMirr I lrȴ*lled rrcn]i 
■ □fflJitLil ID rtm»da THfrlpd ovbT ItHJ tbira-tlMi 
piftPEvHStra. ^Vhy w^n ihlH? 

I b*Vi^ eamt' 10 thp tfOQiluilM lliBl onnvord 
il^r«l b7 nr. AailtriPiB eiplaibl eTeJ/thlna— 
'(■*taJ[ioni." Wtut urs ilWffT: ^Lje|t»*ie 
3f AuiLI>JLb 1* prtrfanblB ». B#»*p; OD ws- 
count a( lb* i™* wloirt IB liw wttM eoyn- 
irr It !■ not frliamtBH nar dlfUace ttem ibo 
oKhthfir c&kiAtxTK <tP qiimmy p' iiw »on (hu 

Ij k^oQLoff pcwflla "fav. I h»ve ImirlhiHj 
iTiraui!^ bll tie B1*[«i Aualralla, JiTid kuLiw 

Lba! WH- Hive ra'lUuB" a-i-^'tr r ' i-' ''tTi 

drvrSopFd (Hju*l l£> finft'^MLii. ]1 \n Tf - ' con- 
■LjLifjjaM or Man *1 lO t'l'tf in.' o Jti I]He'j1 i'-jiI IhjiJ 
Inwi 4i]An lln- lUflfeiH'rtLF' L" [vHiiiMiniri uLlnn, 

^^Tlbe 4UeilEob I" ■>■"< poJItiEiiiiti Jilinfl to 
JiAJ V'Hfa- L^rl them pul Ibo prui^uc^rft In 
AbitraLlA in tlw ■•mo foililoa » [.rLidUL-s-TB 
LdCbiihIk. hItJiik lb'- sum* BfiuiTiii far rhi^ 
iMULirftnti' «ftf]iml Kbd lab04ir. bod w« BbAJl 

Au»[rMllB IA DBturAl mauroH -tqwJ ta 
Cu>dA. i^uld bi tbfl DonforiiiU* hntJB 
or nllllODtt of (wtrpl*. 1 bATW ti««a In liLui- 

D«H lA Auit^iiA ibmit » ram. iJid empi&r 
Lbb « luva mmbr of n4D, paiUi imm of 
thauuudi ol iHMDdi per ftDbmP In wk^w, kDd 
koaw Wka^ I u writlttC bboyta aad tiuiuth 
lact «r ■DiKKnvHiib ud BuLfl Oovtm- 
miau itTv AvaUKil* tbo SicAl 
Iwut l«Wi uv in MlAfOM 

la CnuAt. Hi IWB * 
EL pT^fefiracB tvtV Hr iiiplnf from 

i>e natter cwalrr. Slit* OMad* Jl d«lB|, iDd 
Au«lnli> wmii lui-Db itoBBTb b*r u«ploT*4, 
U4 Lbi lidEolf-rmllia-D Ln ibii roDELtTT «nrtakf 
lb* c^ikABdlu I tbrfloiRh 1*0 LUV4 vvAa 
lb Caudb l«Bt FUf. «tii^b)TluE tn tbf two 

worki *l« f!P JK. *S*f^*» 

^i fj urtS V* al^vM l«n *HUa tki;** iv^ra 
plnllw wwtlu her* AttivtoriB* v 

QiDUliE. . . 

tlAr^r!f It, 1>t Kll our ppIitlelwV btnp 
tbuiLnt d(Vt'* policir, K04 MtUffli 

err at "ittBtldf 0*." l*t V"m e^u* 

wrltJbC doiTD our flnmAc^i Abd tbe ullDAtl of 
po1!tlGl»3u. Do aTTMT witb Dortr crl«, Vbleli 
iraYldi baJi tbH tlloVHWt BP4 Itt ttw 

^Diuttrr tAblfli tM atnoft pftlda to piVFrnL 
tb# otliar biU ttvm ^mtwittt, tmt bQ ctti- 
wDll* ud try l« of«** «iB*n(M*i bani* 
ftnd CM l»w» p««. *i»Utr » th» OM»rtiHi, 
Hnd [ Bin iWtM\n W« HbOUU, iOH 1 
ditttrorl •iiKi; ot ihEaia In 'i**l'"*|i»i„„„ Tftu run pot ^ wll* 

Vdh chv Dji *ilb Oi a 
A Wlir cnwSiiff J™* 

UfMSy BATH j.iii'yfl;rjl"i* ^^ti'*'i„^ DIUUOHia 

ai] noiBiupLEiiidciH for tUta dppaEtpMtl pbgpU la 
Bi iil riJ ut 10 (En tdlK. •^SlrttKr l(~aLa|l lUtU," 

ntt.ann, *FiiBir. 

n dCAbMhDiiClUTA 

IT. T.. lliminb--tw lUa 10 ikii- a Ma IT H. 
Oa ni>i wka Iba riMtlia •ad. Haok IT, IL B, blaa 

J. H.. Villaari.-tBBi aa oam. MMu 

Ea jam oa no, | L^n jna to i^Vi 

- a. iJ., r. Tmmm, nt BUi'l, I «, I I uinv J. IL A FMidim Kii ™. 

by lLi» bUt». 
PIliI: Tnfh, a. 111. ll, li, Rbnf ^ IB. 

Will LP nifii. w, fE. 51. ai. a 

L[LB4.k Ln (i^r wLp. 
Le— 14^ 111 4-^ «-S5|. (bl BS-^. L1-lr^ Upi^ 

rljw: <b1 iri-T, naib trim (■) Vdrl.LL.u. 

(1— 1 n— is B— 1 PE^T II - a p- a 

V » r.-ia Jl-ia V -tr 0-11 n w 

,1—1 91— SI 1- I IT— 14 u- t t(— LB 

In-di ii-H n-a OS e 


m 


H 


M 


1 ^ H 


m 
M 


'M mm 
1 y*;*« 


m 


mm 

Huh to plpf u4 Hi*, 
Skip ml pHiit ueMMl Hi «M li Ul il 

«^ - "M* to -i -fc- 

TUi ««imd lb ■ I ' — ■ ■■Alb ■■rf, fillet. WiA ^ Ita 'Mw4i 

am Ma. ni,-^d 

11— i:h an-' 11 i^it d— t» u^-cn it— u 

33 K -II ta-n 5 - ? n— T - - 

la-lT BM-te pi^-j» Ht-K 

I— i B-ll ]b-H «l— I* U-^ IB-lfl 

»r-ij lo-H K-M t^ii - 

U-li i»-Aft 1*-^ - 
li-K it-ii 

11-14 lb- tr _ 

Ci> Altrt- tiki mt. WIXMli 

if^LB, fUJPf TBlnJ L . 

Ibow ta itiivj-ltKur Uilnli Btai ^ , 

i-s. la * fEmT^^ bitmi] Hawih 

ADLCC-i il JwiL-i UifW. Mm. tjl A W g 
M'Srth pliTtd ■ -«, [bi t»^KWrS^ 

lE^r. .SiLJitr i>j;iLid mbjt ■liiniiLJ diAv wliA liiu plAT. 

4<AM£ See. a' 

Till hl]'>Wlix0 Iwit m 

- _BiiiiTT»iit_ui4 r Vi^.M 
^llQliBItfk. 
ll-U IS-lft w-w 

U-J» »-« _ _ 

(ft-lf JT.-If B_fi i_ 

F-ii II -1ft t-u a— II 2a— IT li E J i^It t- 1 

B— tf *t-W 

. .. J— IB lt-|T 

ii Id H—U Sir~» tl-']« 
M-ah a bL *¥— s -Jii st-n B-lfl 

I- 5 la— K> H— T 41 -Id | mva 

OAHE StT. ^yi.-l^djirliuiBk 
Mr. y. Ware inixvHi. 

r-L3 ja-ti itt-js 14. ics H-ffli l|.-|^^ 

St III B(l-17 J— Nl 14— J Ij— li JS-JI 

II- 15 U- JB Hl-IB IS-B tE— IS 1^11 

- *♦ 17-] I i p^-n *- T se-a 

■-^ iiK-iT 11— a 10— ij fs^ta i]>-Hu 

n-^. ii-u u-u T-u i-u 

tet ,saig^. !ta Hiclr Ml 1^ 17, JU, Jttai U uut 11 Ljcp 
h Jinhrjiif ihl HbOTt Hf, J, Xbje<ui1b. l^AlJir^p 

'hi 'HLh mnvc TiUri 11— to. Uuirs^a ui ir-n I 

9— Ejli MBA Blut Wltli, U bBiWr' - 

»T^t J^-^ir 11-17, 

^5^^?s?.!!fcirf;' 1 * " .kiab 1^ 

TTiP 

, wUtT „ . . . . , 

iBl/ hvk plvvd, whU 

thiT"! hmTn (A tM «VMt or RfiiaHit A«iHiib 
Bdtnk ta* Hill irin Civ mTfff\i atiat. Amid W 
Dhw, ifrblrb I* not rrrr Hk^lr. wm iLr wiqi 
"Ifr, Ihw, Itr r1i>iiijikEn. hiTlnr uaIh KIb I 

mtH nwr ^ piari")^. i^" u-iii^ ^'f will 

I wdt- «i4 T'piL^nEj ■* t\m firi^rr 
i"K« rlajm wtn'Rf \itf ri-jmli^r tjI h^H 
]|H^ |a> 1h« ^ifaVT rfmlilmrti Tni,_. 
v . _,„ fc_ 1^ il L I J I Hi ,™^ ^ jnrf rmd tbA ipilib dalMr HH laMtiy AB ? wite iTirvt win bi oppp ic bII™p». --^ ,- .j- 1^ 

'•k^ tjv^im it:»*» _ , . 

''l'* lS^AM«MriB MIX |ilFi.rf4 al 1!h' Wn fMtuP.^ 
vbsrt ^-"^ MWwbn b tb- 

t ft »BiMiihibi / F^ J 

* " * (fi 

u * ' 

Al n$ iwwbd** Bf ihe iiitHt tl* ApJI.Os tan 
Mdi^ mn «*tiHl«LkD<l In « hiudMHU* Tna^ci^- T*- 
tuaatr thmtri Ih* Scpli Hhnw V*hai' 
lid AlruBJrknTV fii* IH--^ iMpltilll^B rfiiurtpiif il 

j..*!,^ (nr JB^IVll> (frUff InH^ifV * 

Ut J IJrmllt ri^ptifrlrtl SB t^thtll Itl 1h* HLfi.PLCV 
nfcj" rnniTtl'"!*''™ reiBiv"™"!^- Tn» vlmStm 

IciidrKxl mrn TittMUi iHtli riicHr mirlT^. 

k'v, l!ir 3nJ 1r,.^U *l jE—n-'-, Oci^|tT*rl.- 
■rtniiF F,^L^^'J^►llt In* Ilvr Al4'iikBE.1rit 
'ir-f 1trii;.|fliN hill) CrEEiHi C''|ulw 

jtoi-mbM ((I '11" l^*'-^' w^T-t.-.' 

tkltnv LFi III" ImIlI" u kf ti tiUJW fc tt TM 
iavtor ill* DidH uf rl^r ui'l •rtirt:— 

^-infl BjfdMf, Pf***. A](LLinJrl», 

* Ur, Kb** » M'Srth 

1 .. ^-H. H 

1 .. J. llClll*r i 

1 r, Wat* i 1: 

1 .. sjiiitH * ! 

a II Iknl^ , fl .LjJU Tit l.lliL^E >. fpirtsu'isa' 
Wh bl 'IPBW 'ti, reslM waa taiUi to^fBpl OB* JI .^-'W 
plaipd tu ittoalilBd upihf ol (ml. wldi thr, 

~ n tba tidibi al wklrii ll«n^ laa ipd 11. (Ilriia 
Tin PPttlp bfrt'ani difii WBI fcBKllr nuaaA 

V a Bjj i_a.a.a.i_ la— ^hI^^u riiMc w«fB wmB.1 wfian^i inttlvR nd 

a I IP u_u-E w- I 1I.1B jn-aaiMjU w. r l.ll rf^"rrrW.EE l^rlS, LiE (.WlHl,, Mb.. 

L.B •bl ii ri™"r lunn^ill ■ I" 

toS npiali* cl««l>i«l*lj ■•imPd tl.la*. 

^—.-i vu nilraWES— TlfH IVHt JH tin ™. •BSr; d.Til pr^ al id, He. 
SJ^MJ- 3Jr lail^. '"I la alio UB Jill 
ftUOBI KWTflAl:!.. 

TO TM ■DlTtm OF TUB HKIiaU). 
u <rl>» jdl lba UrtbcoBiPI lourputa 

alch- '^^ '^H ft^Tt rwlaa. to bo playad 
on gatipd^ HI, «* l**,™""'? '"Jt„" 
would ba ft draiit aoaltftbJMoa lejb" pdbll. 

wbo IPlMd (O Ftrtl i Md »«< dl%p ,Jftii»M 

II Lboaa wbo »«" »■ "^SKSS^jf 
tboin would »«a ibat lba -dortPBFW" bamar 
at ihp iboropablara betwoop iba VDlvpraEtT 
and tha llPiLcpl CollBCB wpB F*mPnd. tiiia- 
aldArable liKiaapulPOBO la iiaLiB»d bT ttB rruab 
•bleb owallr Id*" P*™ "''"•tie. 
Tbll tu ba l»B»*|pd br 11a laKPOiwiT rawraV. 
Tba HMP ™« bp rafloi:** II Mcaaaacr alLaf 
Ika an^ baa aaiE ' Ibrppfli. TFuaUac tba( 
ikau «bp ftara 4u* ba stuk u tbaiF nwiid 
1*5*^^ *w bill lAki: AFiilrr'i >'J^"'»^"^"^iUa*^iJSL*^ 

asses' TiriDAint BUILIUIMI UD HanCA GUUD 

TISAUATIO. tuiuhbuut.u, 

A-C Tltaaa MP. Adili _ „ . ^ a *Lt*"ii, Julj itui, lina, 
Qtt naAwlil VltA£kiTJi(>- ji m Bndi^tkr, 

OVrr lw€lt* 1 Altered fr(m JUbtfiUiiiiAuii 

S?'2^w' ^^**5^*35^|^J*i5i'*i* 

nmd. Mi D^w iltM hw jwm, I w, wlibrtit tar, 

tE«[if7 I'-i J[R pmntaHargr, | wiUlhl ibwuiir W 
auii'nrm h I diJ u It « tnL 

IT B 4girji;%«iAnryi}fa 
Bid inHAil^ f^^iMiimi^M, *m wtt WrMv 

Ttkrr Iwni' JH b l ll ■ J vtiwi br u«-ir 
fUdimRi, CiiP''d^Mpti'^iii^^|lip&^ uMd to urtK.i 
tu un or ttw^]^pltriH> bl d(4av ^.l F Dbu ilt^,>~VUlt bl (bQIMIJM' 1 ma lE 

rwiudT 4 WiL bM- J *■ iMT* HH Ibil f iB 
MritcUf mfia I ■w tiBiid wmuif ' 
tut li^iJJii tM •> iHBf It fnU bilLLre 
I hdiv « ni Irlt^n Lb> rLI 
.. pbniii H. mwd «1] I wj y 

Iwl J SM nMM BiKTHM Titib ttM nmiij, 

\<Miu M^tiirELiiv. 

lVlLTi>H CAHlT. 

WltT HALT ftET*|lKS TWO OPI?nnS3 
Wlvn Lb* (kvr li w df<l«rt 

FdeT Ivtitin pirtlnjliiii, 

». A. FALVKlt, CtM^jHAji-ni^ larlt«qL *rll« Iw Tu ri iniiit l i, 
Ik-mtt. "RU-KITT ■ rHi'fcf Tkt HI I I tmM U Am^ 

iritfmi i^IIith Bid. jiwtBir 1 
firt H, 

t lyhMtr-DtMliJi 
— ^, TTTIWi 

b4r at «w 

1 W w f«i. 

, h Id m- ^ Vkpttsriift. PulU I'L 
lA. 

f,lNh-LFJI. _ 

AT 1» rjio4miL--**™BcJ« lur tuMtitr 
iUtivflMl- AE>vnn_>4ktlEE>. Un. Pl^M^J-Eh, 

AI-HOST Riwn I* Lrt. miA BtwLj™ ind m* Itli 
1 trun, b-B-i Ovti,, butWrnvd-rd. >Jitl 

4 T K.IL.'IU.'^K ii I'rmUpaiSK urmr Mrimpnlr^ JUi<^^ 

HBil uiiif.k' HUOliH, ibo fliiiblts,. |o UTT, 
i ri|>a<:Uf livnr SiMtl, WkiL h^, luLL (rtLB tir]»- jB d K rtJiJtwt, mlL Uili* ftf d..-«w i. 

AA.,:! H^V l-l>ft>UlE«l bvtOukf WkakA, rtii MX., hJ* 

d>iij1)Ulihw,Miti Irtaidh^ 101*1 niBiiiMi. 
AT HB VUllMl-il,' ■ 
rvf4i^ (Tb tfffr 

ftlnrl" t*»,i IMWW TWilb fpt^W J^Tv 'Mil 

AT U VJL-tAf1i-«(. l>'lM«.^.|tqrttr'.(iPf«'..'A' IKHV. 

fine unl -HBrfTB * fU hlMr-A, IHuL 

V wrjj^n »ir, M- feOOiL, idt 1 Mr ^ 

J\. hLH |» |)4>*Lbr>i. HQIuii*!. 

\T t<llTtit>yLrB, tm Vicll*li^s, r>irllBfiiu^-- 
J-'raiuL IkJ. 4iul olipT bviU HtCL bin. li i tMM P H 
\ L\tLUk aUl, Kb., liAfnn 1 b^r ill., t^l i <4iv, 
iDLHk'ralt, m IIIi+iBAre-flh l''itilLivtt<i. _ _ 

V T.iRliK tir?, IblbbT B-u'Wi, mit sit . r 
iV iliiliLTm. It t^4iii.iwliimfi, ritUinU^ 1 Ehw^^tl^^^ ^1, M J I'L^N^iK'', niLLi.mr^. 4 LAJtiiK ai-IBl. riUTi. HT"I , F^HIIial fli^ET, tmii ^ 

fV ™» HrniiF-ft, riiflJULEii ^nrar l^i»ft IIhI^ 

A TritNluilflii' niHJH. wIt^' KhtvI. - [jHrtj'-t, 
A- CiltiFtatfl 4i BAir Lru]i> KrvlAaim 

A WU M. b^B^H bOH, BuNt H C* L I'l H^l. r>^^'" 
A. Hl Jiy i™*^ ^^'*'^'? 1^ ^nnl ILnH^Ei. bLke |^l 

A. hbottiiiH, »i^Lt(n. ^1 P<iBrli^ii, nuHnrlvirrKi 

AMULIA ^ (ft- bHiuB^b^ii-it tiwtH¥rut~fii^v 
bimLlI H«l- f lai^r ui nWp-_|lt*». BTL' 

a T IU- 'Vi^rp* ia i~*Jwti-it4. #™l]il»nir '^-wf 

A CLVAV Prl^'TunMlvdlUiljll. ■ B MI I M . » ^1 .r >»ll 
* ii P»J^n^^" ^ A 

A . 

1 TIT*"* * " ' ^ , riTflHwKVi. Hn, J, ^Dui- 
lV™r*hl HtU, (W WrBF«J-'*| -VMir»^ ^i 

. ^mMj Ali.li Ujy Kttadbt llvrnv 

-rt' e&!,4«X'— 

1 TIT*"* * ' 

•"tVi*Ml' poUil 

A TrI , Mrfl. _ _ 

AT AL10U'^t;,"(UIT M**fi*i^iJ-«<«°'>~^fr"-'l 
tl>LHlM *K«rl, brT*lli*il it nq^iMd. 
'i TlriiBiLAbUK. lib«t™™-* Sl™ik--l>wliJf li. 

A WBKtoH lftjjljl^ilHe'^ 

'a~1' tkB^M^Vlu— Ui*M tkurima H*»,a 'II. 

A JwOlBdiS* («ii.[J*n*. .u.Hl,_lj^w^>En4iHH.T .1. 

A~T""lLii|i^bi~ll'iio'«:'* r»'1*nii <. »-"'f*1 J"iE-- 
L l*ff».fn«rt_B.-i*«Tii, J^rliiL -hP^ik. kr. r*i<f-«. i™rii 

AT Umat 11' "Cirt"!**-** ftjml. - Mii?. A. 
t«f^ -ff Bptii-a J», Mul r. LiiLLtit, '|:'hL,(n„-, ImI 

At WnnUh ' HkB^iM ^ tiwiiiiiv.B I't,- 

A ViaXirXh:^ "'^ (uJJjMllw. TpL. ljB>ft.-*l, 

iMTlwr VliifB 'lit' t-«»d<«^ T BliBvHl (tCT 

A hUmiM.Hr«LMt, (Try *iLH,tL5^b[r f uFTe l*ll*i, e^eI,, 

tad up-tni4t*B rittlum rLJi:>ta ind liKlnnm^ hll., 
■Hi ffTlllrF JiiJ rlraH, ^L.-. t\:.ril.f. (iminLn. 1 Eir^i. 

AT Wi^KTIiAATAK. it i*v,-iiakf i-in^, H-jrih »jrJ- 

«HLb witj |]l*r>>iiil. isLftrN. I'w etL PriT. Iimlly. 

IkMLlC^ minlifflA, b^miln] TlP^li 

AT li>iiid IJ kOL-K w JiLL-L' Ki3Ji ?fr 
FOm POTNT. 

Vn RUtELUO. "Hlflli* L* Fin,'**, 

YTPEtii»'*A«J"J M^*^', , « 

A 114*1 kntwi AfraUL 

fir B4i<a ^aomt, yut- jr^a 

i T Win I'd o K 0 ji, 

A jrtnmi nnoiit like, 

13 A?f:LEl3X&!4, amt-iJiii BtiBrtfifl* Enihllilirr^r.f, n AT haiinA . fmd MitJ»f*r™*>, 

.r™rP.M™iS.r'n^^^!^ 
TtESBV TO TIM 

£QI7rtA>iA.miDAIIH^ l*E om6Utt!0Kti 
It rou iwpiEia 

En!iCdunl«a u a PAVIMi II! Eirf, 

) II1IKUI1U1 AFAbnU^".'!! m (.tr^ACB^ ud 

aWFA^"* ^^fOOnEii>— Tan, Beafll mnd I'MW^ TimcUB, l]i •t_WL[j|ut-it trvi. t\ilkltlJlM»hLllLhT, 

JJf VArANF.Il*. biE 

aiiiiaTn?bi», itviij>n ii.^iil iiini, Wu, «Mb 

IbxnB i l)., up pj tM b lE^ hCrt b»d», tiHi l. IcfBli. 
Ji- ^»^b"eVla"-hd#w'"i, *Ih b/H.^p llad'l^ui^ 

TH.EnflLBfln Wi*UJ.»*"i»b*"ETil«-™. 

nunu bBL mili B ntt* lo iliin rvH nvnvt 
£i Mb ,MtiL Adilma I'lMlbfj^m. llanLld Win. AfTLXOAT^VbkATtar to bnarlika laifa hti^Pbfei Ejanm^TA i>«Ai-if iM» ■■■bt L fci- d ^ffffci ^.^t ^ 

Ait, Ontib<«|ift of iBAflHftih TSll*^**M. 9aim CbTwIi 1*1d,1*n1 a lenirfiM wttb Uw IJWaSHt 'Tim, h1rn,«iy lUHJU I, «(, flmlnv $biLk,B p4 ITILATB w R 

1^ Htrt^ , -_ ^^^-^^ 

3LJHIHlIEiy~IU.IUHK Id iiuM. btM, •mrSa^im jl 
■ Uy. biH. «j MtrpnE t-n^ Pri M^ f a| FBtiil-Bt. 

I.ILUH. bihT^DT bfn,, M.{].. ivlrW^rBb Vh'U» 
■ tumlth^ij, ft TAiii^l-it. PiJdlBi^j. 

L^Uh, IriEBE. bti&f^iwAb, IUI.1L Hi^f « I b Bwtt 

r__tafcll>, flwy ■ » gy dHnp-*i **iTf Mm 
IflH^ V*iRr i^lbt^T^T bBtwii.t hit 
f t.jrtandfLitfltr'VUir^ UwptkJ-^ ^ 

ii'fld «a"i>tfin^a ■IB. 

F 110B4k^4.HLT. 

r lU Li4nfi4iiv< bHj^ 

fl^UAlU&ED blPUM,' wtit W^L* li» Infect bta^Jin 
' t-jn, fV> WrtiB ' part, k prihm-vl, Dr^EiPAi. [J^HM KlirCT-' VtrABclfi, vlnrl biHslLLr. ] mln. 
iiiu, I, (■l)L,_hEOl_bil^_*& bp^fUii-*. 

d < 4,r..S He iiJJ'^^iiAj iiLaB n-Bt. ciLt. tahuHiut 

^' I i-FaiiHii'!i' . VbfWiiH. liivbudrtal*-, 

4 * LUilv- W..LI-ra i ^ItiJfcKlffr pnTtiriiiiiftwra 

It tr- L.V* irErT.]|.rlMn"llHE:rEL.Er. UT1 BnrtiF 

^^LEHU IV^INT, - HhcHnla," S T^xtcLlt-nf.-^iiiv , *t*lwt kd.-,, rT»r7 inmJr •nil l I I AEaF f^tUL. ] riln, Lnnii 
-Hdih]. tcr^iH, 

f.^'i Uiridrl^-llnflt. 
funi., Tvnt ih Ii Mip. limp]* vfl^ 
V.V. , Nunim, ilLlI 1 , Iniid if-. ■it th HBHttKXTlAl Btifcltr. EiAiWfl, H^arflEH 

L>wr,»ri^».rrftit, Trl.,bl,9, 
4iV»Hj^>r~l|j|Uf i^n» I'hTiniLatM -liO-TljiUt^ l<" 
.rAi'uri^. r. nMl MArLlt^.T blV.-hui, ibd l-ni", Klu^. 

JSABTT BDi PBdd.-Funfariwd l>Al[«i.aij fiLHIMB -|»« 
lkE.PUl^, i^'firr •ii'iv-4 E <>lB>h I^E ^Tt' fV^BBi 

Kt RHUlAH Kumri'l I^E, K^tTtt Bkr,— l ire l»r^ 
AiHiEn. mil BHrtHrd cVUfh i-ir I EirJrtiik, ] trvUBiiv, 
iranit. tiTi'l miniBiLfl^ WUii, t^ill fmiiiL.. lUif. 

TtJt^hiJWj tut. Wirt pilmitio fniBi bumtai Wh^rf. 

14 t'^ . xaifa d-'ULl liEjuir'.^vl |i„iii, w^li m>.ii^v t -<i 
* Bii\HL'KKMb H^uBHljf. 'liFtH. lMBJ*hak T*L,. IfA' #l^b 

fcxim. 1 _Y ^ ' --I 

B-i.il i rii*Tnh. 
PtknuTfd □ m OlEkUClE 

AVtYDlA Sir 

UHm nnnl, bM nl«^ 'fJn 
M AiAi lTak I L-hD Vubi u . Vl 

IVi bIpBiiI IfHrlliH VI l-tl'. 

MA^XJl-AWIE irt H,— APAHTHENTB 
H'KJihhiiIb eiB llA«4iiUl(^A, N. 
iktB, Bkd rii M tnTTPhm'^MBb*, Vm, f»tFBd". V11 WraBmp*, 

IWLT,— lllT»*wr~fi^l*"**'-^P™''****W* Enrli* 
MotnA, tialo. rmLa rive biikt, LaLbi, umlmL^ ■iiL JFlmii^, ^ 

MtLAJM'A PT,— Ox^r Fan. B^drvomi, Ihm pHfUrt 
rloK fmj, Hn. WilaiiB. ^1 FLurav-d. 

MILAUJi'b IT'. H AbfHd-b,-lLjir Wvm^., iv-. ui 
hir., m iflwrmlfltT, HiifL rirrFH iniMirrtle IMTiiP, 

Tir«cii.vv-iiHit'ihrrK-H, wti^ t i-inuN 

iS!fcJ|.|KffrAY, ,t1r-Hi *l>i.i-ri, H-ffiaa, «j|ielif>r ArptHomi 
.UlLEli |.E| ii<\aiiKa\wtL. TWii Tif MriH. TeIA^iUV, tJ*, 

Mrir PIT ■ETTTiiAL a'/i\.- A"j:iBiWniiTHMMr,i'fMtA F<> 

|j-._2l'.b', Wrnild M BC". V^^^'^^'^'li^^' ■ - — - b. -..-^^ 

pr, (turn.. Id ?}nt raw\mm, L%rllHltanrt. _ BlfTIl 

pr, dun.. . ..... ..... i.^%<js^i^_,.j^i^ 

I 'm lirir. CktaL, t'loiK tWTT #IHl MM" .tij^^lbr r 9 icrt\*tt. tmi iMlt Um.''. 11 im iiim^4i, 
rnml" ^rttr 1*1 ntlwr PE-Nmi II j llifhillJiBt, J^PAHTHK^'^:^ VJl^A^^. 
l£l»U»tlT ntlinr TrL. 3H ■Win,-*, 

Rr;fllTk|."CTI.Mj i, Hnfi i HatYii-lraLfi^uin, l« 
,,fl iMiV^i-i li*yJ, niiMrt' 

It Wrll.EiiT-.i ^-^r' Vni*' "^-'. wnli^i 

ELT-lL irrfiit-E-riuii 
K'*^fi,\T'K^llif1-i 

h I^E r^lllrlM.EI 
-■ L AMlJiJll p 

> I la. II !■ 

JN.I M'll- 

STtt,ir]|l II.L.it. Tm,l. lui- rr..i.i |:i...yh, r.imiiil 
I jiiiu. irACl.i., [4 f-a. tir.ai^ f if.-i-. I'i.n..-,! 
u*l rEltl'iR I'nrn, Iti-^ini, ^phiI'Ih ci.i ^."1;.^ in 

>~ .,].1j..n4L. j« J:. Hl>..hf fn.in niHiAnir^ 

11 1 L>i£v iFi-bilN IB bl^M-h^ liairp aJ..iitilitr' 

^ If 4 .1 1 H ] h 1-.LI nbfT^rt>tt»lLT VMblAll ^ 

»nf^ ] LT, hiffii'lL>il <.<F unfuhn] XoOlll^ aIh riit, 
i. n«i , fin: llifliLa IM f^TliifMltli it, Br, Hitr^rl-iL, 

TO IdVT, ' rij.^T rrf ,1 tvoBii Bad bLttte^' H -meim 
lunfit, Vi.rtli HrrilBrj._ ^ 

rna un-, l»lMilali KOOJL PLinL £ 1|E^±lmEt$s<|a;. 
i [lirllRllUD^ 1-'|16W 0trtirtlllML irt.WffM'tl LCTb S UBI 
I \fc i Uarj- 
TTO [jtT. rimi. Ih 
1 rij.m.BHE.E.i . EL 

Tu' [.l:t ii.siiEn! 
l-jnl. .:l 11 

T 

rjl^^li ],iNC<7 1- uBbin, nmu,' mi kit- a wwk. 

""■ ii^ih». IjLT. Eurnl' iJlE^ I1.1LE I il..'J'' 4 biLitm, IdLlLLUdlMl tiUUHt flr*iiliCD, ^1 

.r unriiinipi.Pi Roouriir era** 

L, Virr; hblJl, 

ruri'ULnl, iH-lAt^ bhrlB^ rfMy 
-J I'l'l. J+ M4iiii!wil, WLHiUfli* 
ti||>vLt<; fllid- itncl* H4»ni, hll 
Ekk'li ^1. NMw^i-Eim. 
tcHIMTS. t mlna,' Uilti^'* 'FhJaI 
t^t. t '■'A'.v^nh'ni, ]l4initil nt&nr 

I ] Ki'[ \L\\3imt hULhU/'lJM Illti-jHin, Wll*lllL«(r. H 

Lr m'tjimililMI^. 
4 Jrnp^'d. W.riNlLAlira. 

U3iyi.^»StSllEtli U00¥ in Ll.T. 
n L-iipw tt311lJin-*t, (fcpi|B**mia 

U- ui* kiV, 5 itfiTif*, Ji* wli^ U"! Htriiiin' Nt,, PaJil 

V^AC'A^^V f'-f j^unf Bunii, vi «itt«Mfl 

\<i>V^ *i:"'Wlfflinnt. rilji 
iritJtWfit.^'^t,- iH D*bnipti.— JJc^rlr ivV^ ^4*ui™pii 

> II. ^iiA HuM^^E tal inm. *r. ahlv , nkntmrp 
IT'Ai' \re<7Pi jI nrtMTi, HT* AiblunM* hbctt luik, 

y piDli-.. |j.4^Iel nil., ti-Hriv 1Liir44ntO, 

U^CA ID Tii'l ImII iii^n t3"im:', i^niulidJ, ruTB. of Ut' 
' iheii. ir<L'., ■•■ r II" e1 ^. n... Wje.-. p,^ 

W.^llK'^i^ P.EE'lT C"LH,' I.'. J rEJBE. JlE^lr.. tlE ,-| JP-I 
\\ yE,U^, ,E U, ElEl^ ^r,1. J.J|„|'e-- fi.-^, \\"\,^,.. 

Fnfi., lUfdK" 

Kll til U.ITli>l-'>^ 
,1 , f.ir i-r urif. 
MVlS .^lua> Itl UOJ JJli^Cori. 
Crfinl InnjT^if. Iffi rulErrAgth. ri(/rEt. 

^E^tA i boD*. i:<B aCiFulnlljII. 

A. )tAVi:iCL iJpnr^l iKrtfllKFT, 
't'^r.sTJ^l yiflmc l.BEilT nanii finlHD uIIhL l-EElpmiis 
' ' ' MIlliBtr, Hmhl, Klnc-«t' 

n 

IrHWl ^ 

*|l'tp HrT.iM Hbtnrf, 

MllJVQHrH^.-ti Eh .1. -n, 1-111 

Hi. JnKiib.:.Ti. Ha^-IIit, I.ki in. m. 

■IflJ. i tllJl,tn'JI„ arilh^dl fl, J,.i. \t"<l lIllHll 
, ........ yi ,„ |B4i UK I GuiiT.; wif*. * ' .... 

iTt'^Rlr^^'AN WiiELtt rlrua tod 1 
I^WiH.iidFtlrd^ Ml Hilt 
V> fliKiiA^. LJPHBIlifc Anwin'ral, *fTl OWt FtnflL YirANTtTiiH iiT r<i 

T T 1,11 ., rfr*iii -hiatai-Hi adH Itn^. -^hJi 

■J1<y.rtwTll.fT. Hirtld,_ 
■"[■wli rmm r'TihlC^m, AVTK [1.^ ! fi-Bl.K I (idlf. inrid. i''risrijl, 11 1'l 
! dljl. 1.1. Kiiic m. 
'.il. tfc* pri« bt ii li iwr w^fc Mill ^^^1 ■ ^ 

'riT.^ATIUI. yimlHlfltJ. n-Mfd jml n.'flirl™* EEi- fliftt. 

i-SS BiT^ *T k..-EiiL, ini:. H-iJfl Nrmi, tT ran^'ri-xt, ^roa■lE,w^. 

-T^-L-i? V\' .*^Jlt^^:^f■^lu^k M ,WE.- .«ii, 

.WPt iiE-ir rtB., hnTkilnJp lai- AJUE^lHI" |. 'U , FLmlEl. 
f'biii^ 

..i^jdi^c. Tpu. 

t lianlKfi, roii'isii, dtj. 
.tiurnl^ IIi^IhU 1\LiJc.*t, 
rk '^a ut,. I'mnc K.kEiu LEI U^4^~BritB 

i<l[jI"lVMfd jnil'lli'^iripT , bhi. bdnnil, 
fiirpB^JHEi 
Ej-i*!** IJid**-.' 
BAdUAT SlfHWp HHBUhlUr ihdili*, l""»li ™'*'' Wt't^Ad'Cri^lJ, liT rnih"*' lAibiB, fiLutdimd tUjrtUlU, 
|T jiTlv, hi^llT nr Jli'dfrf n itea AlH>iy T^TTrt-^ntnWa 
Al?TRn, bbOU; Bl* itii^rUfi^ mil niir^ v-M^rlr 

vv M* Uifbm, rn^lM tCHHi X F. E,, UitallJ. 

TT nr .. t.Y wti. Mfttt tffLEiM «w«n, HiukJi^t. TTfTild. 
rSTASHnft. hn.{liAdK iht riiF rrmn r, ^TaiEuii. 
VV-» «pnhrfiifa!r tat, SKnnnnw, ul-i re.mI ^ymJ Iji iiiinii-,^ ardw. vJtt p*a MMBbi^ « 

■pOfcJiBfiffit-mT.-T Wr^Mii* Vh'^.nltincdirr *,.„iti 

X/flWrft. ImM, rem,, lileTiLk*. HnO. HiW fWi'lHi. ^ .j^, .i^.^Tilif, VewM 

B « amBwmappi -ah L 4ajJ- ■takkfl- ■WiJhbI'W L ?. B n. 1^ j_. u _. i bbie E E . I_ Hrik liwrt. I ItHlfti it, " 

Dduwaiiijiurr, .iinfKDM. _ _ 
dtfabtv nil Eiim. HaI JJ'H.w, WT.; 

D^tauwifvnn- icu. im w^ii r^ mitflji' 
-TV*bI,rNiJIUiRiiT lilt, US, Wr nr. Mui'L-flupAHcr 

J.J^[1«N|I HJirl HA., I ~Rn~iirbDBuIy' 

ifV4|B Blir«- 

. . . Ewfii Kf^v^ pr4- 

Fl-'ItiI, Trnni -h-. tl'ill-T MIlM^ni'i J'l^Jnt ^.Hl 

A.'lTkEl, t I LAT 4ET nOl)»th f^ir liriT IL UIl 

lUiu UI.1 Jitiioduw, buliLw i*uii\K \* nj.r 

7 r. F.. T.n„ FllEIUimr<TH. icncn. tr If D ■ A 
DwMnnwt ** P*ll« *arJft ^ 

QNU^E iWl JnBPi, 

WOKIU Tiniicil, Nfa Jiuv, HIS. J. — ■ — jh LT " "1^ inimrf 'T«4*i ttf L^J 

CJbDtiba far Uie *ti»li*i *tr-, ipr^ttei ■in Wwfc "■ will rvtv^vnl Ln itur* m TULitSlnLTa 

^«t4 it iMt-rtoi-fii -lau.j SLf^*2;^ •S^,^*^,'^'^ ™ fs^**^ 

flu tlitw ■■Bllriafii Ifa oubdiiBUB m | ^4 14A«^ T^bp Bnl tiurini ■QJltkATi 

^tuwriit tm ^ 

Uf Antfa_cwitl mb jupr, »«. . ML'* en BL tlMT bii>«l UM. p4(i«ln bl QMrrlH 

t^Li, |I»Jr«*iE 

VOMIAY, bHb JFta^ 

uiunii, a*iiw*r cm^jta. 
ftufwiftr (tvik, rMd &m ai "1i 

7'tt FnM iod t^lvif^ 
I 111 r\m OsH^ Irau W*l lU/* Md tnvlin It niM 
IfIL}' it Ktw UruclulAia, VrUbMw Vj-nt. 

Ktnin Iff K*ft*ti fttr " boat flE|i. ati^. 
n-HUJVAII. I J Pi^ll*. IBilrwttoft, 
^ M"J, BUI Uar, ii . . 

E brlEfd AIH>ITll>F(H lu Ibr HCIIKVlb T*bmjjisi*"iid PAiifnxS ii isW unnDcsiiit 

"nAH,, UU!KVinul puai 4l d.a Lib kkn 
" HlhaUepa BmF h pp... 

I3A1I0 IV«IM. ' lpWf1ai.L 
■oiui ippunfcu lOjtiiDniti, ^. .ili-J. !id lUj. itn, 

II IB brPllT Bi>1iaAl Ivr IhibEUi iulonptlH ttal lE 
puIUjkiqpll <^ l^»Hr>A1^ lor 1.^ - 
'^MtwlMtMial .111 i-in lo kcv 
l4«£Uil£i3Wll V.lfLTli^n u, nil [wtlnbn oUii 

■ir vrdw of til- 

amofoHfijT" b^iLRn fVroFFf^ lip to. > ji,7tu n tllr ilaii Mllibir Ite 
PATtkulaM ■*« "flnvmnth'AE luib**:- 

Ifflli ,11 'VT. ]9lL 
C™^"«-'J»n irf nsa Unrn] fiyt rf hvnPf 1".-M 
__ ... Atn-rudi '4 n^iM. niih brik«n IH ilim . 
■4". 

Ml rit t^itowti..^ Kv,^ UOL Taitnivtn-iflfliHBl'i |VjiBrt[i^, 

r,inTi:*iE iT-^rsms | r.n tFi Finmsr^'cxBLt jl Ili4 >l~D[ilC £^loitU UUl^VVK-^L riyr n>o4l 

Llrir)t m OoTcnunaf OiiVtti. PliBi <nJ tKrUcAtliini iKriE.'# h.vl bim r/vih n^ii A fPUCb... -.Ti™ 

AuiH Tnw PRaiil__ ^ 

Kjt»AiH. «ic, »t4 ifBte tbi SUM Aei or nria M 

bL 

HHiTf bum. 

ijili Hu, tt*: Mdnf iffUflnIn *3™r ■lbi h» «tL PiB^ li H B «f M 
Eii'i i>i::.nFiv 4 

F 

I ■VIXJlE^'f. 
I'' HL iruji !■- ■'I'n-n' 

^i3>iHi»rwT;»r;rii fM- ii srtiLit 

PorlHiM lTf Qmwil'* Pf;iuitnbrnt, 

^1i Jnm, riH 

Utpr^OiiHnl,. Tb'Utaniv Wi.nt'JKli^J.^,WTfD^r, 
lit Mpt^nbns ii!r (iiF'fUtft]r.':# Bw^pf^ Kvirti.iiimh bU.HqHn'i -Uli^rtNflUnnUt #111^ ,it iHlHl-*^ U(h|hjV UiTiifl UIhi^ i^irt Dnli 

■brk luBd l^m ti'm: Hr?, flH», part i# PnH Jal-W^, I 
■-LL-«'|.|iii^ »<l'Brk IvthS, t» tm«i Jih Mt, pm uf 
i-,,ri ,Ne'Ii».ii. dJi'^inv: Nu. «Dn5. pul Pvt ApMitiih ; 
luin L'l'jri, I'^ic iJ I'nti JltB^^ brlodiM 

>uii ,rr ^,l^)l iJifi^uT, HU MTif: iTo' BHth w 

>i/nli lEiTtxh^H. I'l-H-i JirkJtm. 1*0 lino: ^41. IDH, 

But ol 111^41* Kjrlmiir, 1^lt1 jH:k4E||, 44i : Kd. 

Tdi, Mri ip^-MMiII^ lljriiiput. ^irL Jirknn. 641.1 
■cnBtWPK pari "■ '■I'l'^'' Pl>ii^iiir. Ivrl JiiD' 
iiliTji* BTrti All- ail'T. I*rt i.E liirjr *y.ri-. r.ir! 
ricArii«, i^f^plliiv llMdd bl^Bil, bi| am 1 nnd 971 
[tfrrhn; ipni!!, |nifT nf I'^rramHu Hiwir, «<|i9 

■i(TM' No'- :^^a M'^ l'Rrr,JMbHir» i^iv^r hoftiwH ii 
Hrn «d ChiiJiH'B* Il|ii', urd'-: Pi^it, piU 

ricrunttt Him^ HQ i™; K^- aiiuo, purt <>f Lj™ 

ew»i ly^ij gH-*^ X 

- .- ■ " bf A'ouiv-Btivnt, BrHiwr, 

TW PDBtlC nraVSCfle BpAim Innte JLVlkcrili.iu 

Air lb* lUfcLerqiiujaiBAl p*JJFln— In th" Ptililii' 

JitrvW i^ptfUMliiiHi mm BkB^ B hfti flE 

Uir |nir|F«, «lri»lPi^^ lFN* *if -9**'i ^^^.'^I^ 
■P^H JV-tlll . 

, ,,11 T"rtW-4T, 

pai p^fPinniFn ip**. ,mr mr riuTl 1^ 4^ lUfnii ^< 

pan irtPHIil Bto™; fltWirtiK^ ftlrl *■ <™fil F'i 

CHhlW", i^TalklfiT, JdWlHKni" ^lE.i ^e1 IllJr 

nuM'niiT" In I'tiTi-ii-irEV, eI'I. fi '■ -i Itli hMi, 
nliTtLruhhi- bI mH i-»\> ■■■ " •■' • ■r l,nifr»l. 
(111. i.aiElrniinic i rivt 'Mj^'1^ 't^'';a*M'««iW 

hiilililn Ji.iuiu iMM^jfWMWlHV /■ml ii y ij hi 

;t|fE |<Jb^l: HhtK* n{ lilw'fltaitt'wlll rBcvM tm ««' 
itiirtAii^B^ lfarib«r:fMikM«» >^ th* 

'^tl^'wS^' ^ BbCMjMd DB A|l^' 

''' bEdNnAr, Wb JTH^B IPM, ^ 

KtAri^th ea iIhi PiTdI HiUMn AthB^d^t trAnfr 
.mil K^'wi'Ainltf. umWr Ihi nrti«rtiiH-iL uF li>¥l|BtkHi. 

UiTivTui F);\~liiiih.) Ikkr^ Jhif BimiUIL Ap^Ilr^m^ 

eeeNhc |(d¥g ^rnd tl mt BL IbmI Imuf J^flt hWH Ihi 
niA^L, ilid U IV'1 Dwn Llua M> I'ein d 

KL^Tl4 I.Ar^]>HI::iy4 it llf 
Hj^ lih'nrnbl llivi.fLHanN hbiy Ztt 
-]UiLTt>'Pi, rilhin, lui?l, and ]l|ti-\ 
HEjt l3iiirv f'i\mwi III iT.Hti rJ 41. 

eM-I-LUaTIiI.VU ini-H#J Irn 

|ee |jh.i< I'liUTf a4' Vli- t l''<ITaft llnkiB hr ritn]14 lUli 
■ 'h^lilFvn, PimniiKt, M»}tiy Ut l6t mnJibHt 

-Jjilfi La il Lliv ntw ul C7J pur auitiK, «IMi quulBb 
r.EibE'iv, Im^]. jjtd Licbt. Tia iMlm mitM^M Id Of 
poAiiLiEi. 1^. to rhiL|in«^«^,mM't^4bHA4 WUI U .t|l|#^ 
111 vrudirt in tiM' nl]£tnLliM''Af:AB l«B<Jb bbrptw 
qhi' ih.i.U^fiiri tqd tw*tta bt >wii(r , rti. n^. ntfaS 
in p,,,^ upihT. Ud will Bta. 1)0 L ipbpd IB bm i 

imirim «if mu Add- twiuiktaia 
QKWi iib *oB]iir. ' Ibp Mba ti 

illfl^r [fiilwUi bb4 loiU^r JflA 

AiRihirU r^E ilbc ^'UIlIp^IIl 

Mi-T ii ^cwE-^(LIp, il^wfen] rrir{«l»iLl Om- 
mnii of «L]{i up ti* jCht |i«f lUiTtn, iHfbjKt Ktiir 

P^otflT IwiiC*. BBd il> tlH" n"TMITT rm^ brilM lQ[4d 

hnUMBtr II bUaL gutftm Bt* BT^tble t 
of £59 Pv lib J , tb nha lM«if. tnci 
'li WLiJi^ «ii^ ynr, Tnu Ih* litBUil mitijr 4ppJl- 
"muAi mwL i*3t br mon 10 /fwi al «^ 

iuii 4ii7« tb>l ^IthLn lliFBi fmn 4 lb* 4bI« 0t ip- 
IVkhvUjifl Ifary hivn bwn )■ MitoBBild el ■ #fBl^n 
pilur T««i^ -bllai hoUtBt # IM^^ FW<iln«riw 

rvHUctLfl eT TntBpriieBqf, flitd HHt bold B riU««T Anemtti rn« cxurSTb 1^ ^]^^*^tiS/L}\^. KlfitJEW HJ* Al 
tip iMllt tlEP OniH^ 
lllhlTf I'i'* "Sr-'-'"- 

III" «Ji<t'frUi| 

lie] All. ft perJciij U LwfLn rwE 

Id Hurtiu- Inqulrr. rowHlulal 
't|[)i[jiih Ah'L, Ibi]," Lli ibY[^[i«.[lnfe» 
BPUfJHr* BBd atbftf DutlBffB tiA4ir lb tUdU J- WiOKJ . 3 

liifl iff M lamwti~* 

(Bj rivf rMHf rnvwU* Mm B lAM*' li. tbt. 

Jdfrrlunt trrrke, ^ wbhrh lvo ntn invit 

hAftf b4«a mrlf" lit I'lmmiBiid □! t itiuiu 

vL'ltb II nniirkil* AVt L'Lin]nl«uiT, 

|1e| l'\*W yBM.a ft* i Utilvl- IB UbB HETE'tlUL HT-, 

wliLrb tifrm jtMii bnm. fain b««i' WASTED to PURCUAES. .Mi'^H tair jEikv ihn 

I.J Li-.lV-illl lLuT*. 

ITM.>\ ^Tijll' 1. Td L ibk ijncspfMWi-stRriT, mr. _ 

Li;i-T:OfT ClatlTlli^O (Ihn LJfiHinBLi- 'Mr anA in 
M, nrJVlJliLiL b*™ i p'E.'Ai iiTfiiiim ^.rf ill 
eI LflCiT-Of LUJThl Mil , "iifl fiU'nlJ <nl*r e^ 

'mm. Udlii iCId BMLlPiiim fJb ii'-r 111 P^^^ '!*•'' 
u^nt vthir, Udbp ri-nifWf uuiiArtiai, UU WJ* 
jdiMWy, IrcrtiiuBl^ii-, ;""r-^":' T-iif ^ 
nbbiTT. l*P*r» ini |ii#v*li ■n^n-J'fd. T^ij^J* 

L'LiT-Knv viiimiJNu. -S^..jkJ jbbv-WsLwnrt UT Miiliin^pM^, i 

lAmii 

^^^,^'^s:■';'l^isp1^^^#!^^ 
ME, a^-^m^*^'*" 

attb alallppB t* Fifi il" *il«*i* WOF.PE WWF.* 

IsSkfc Firtlii"ft ("J li-^i ArE^tlal trtl^ • 

aU Ult*i«, iwifJaluwpc^ pad f^^^f^.^^W 

'"-^.".SS E^ lHH'^ki.., 
LUr BiUw-ll> hl^t>n*^->iricL Til Jl** W 

^ Wit ■*d w>ipn**t*M»;*_'^^ 

£li£rB«a.-*_F«d lili*-'. ^'rti^^isii 

T^^flpUPK Kilpa Ubp>i Atliliiidl T«|^ ata* 
lIl^^^lclPI. alt LbII«I H!riiil*Hj EO 

iSTaid »fc bAmwrt. » (■..i».i"*'"i. 

i^eiiEli*saJ!-%" ii,,iiiiii-ii -1*1- ;;;^i^it}>4fiMfd ALi M» b. ml UriW iMi Ua.ljNPU^ ncT |^«lt«^ EliiBtvMi Pi. »^^^ I'^rk. 

AimrpriTiAB^ *« cAJ*Air*s^i«f 

DLJL & T tl, lir l"B U«B « M Kb 
I 1 bBck biB NlhL ' Imtai I IP 

. IH fJ»i*f*ip1-ittK H1^._ . tBd il ti» HlOV lif BfifHipnt 

■MM iMdlBf A Vnii-luii i^diiLt vl 
rnt/f^mer m ii KiajuBiru 
ApplkBllMi . ; JP!!*_ J^r^sZwt*.. - 
Uift tl«m Um. 
lunlnl 1/ pr<- 

EjuliT it ™* 

ir, 

(■■IB 
iTfr. ftALTlJi. ^.^iiiJi'ti- 

rtit Bl d3j«r, H T, SLimi'. ^ lu. qiiiw.i; 

w^S!^^r^^iV;« 

tTA^ilMs^Mr^'i'" HPHuiid.tuid iFiw^ 

p«ll«al.Ei|-«rj** BCTOST. &-tiimi.dr.. _ 
Ell ptnkvlaa IB H, Vaaartl, a. ftiJitfU.-r, 
WaBi.i liir nJIA.l^™' fl* 

, ull KinM, «!«<-« .- 

■a KTIED, ir l^ioi ■ Idli ni*liit IIIA ;i II ' * 
TU rlao. BEd .pita. ™iH«E. J" ™"",;^[^ 

llTi' bS. ' WJIH". 

IbTASliiir LB Far. aiEBuniiif w l^w.'aliaEBW.^ 

VV . .f..^ M^. ^ 

•J^™-.! -'E'll'-.'. 1^1 ".riM "mill. 

' W JI ail. --iril.. nmp. ' 
~ fof 11— — w Udia u 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330706 -ffflE SYDNEY MORNING HERAU). S.VrURDAY, iVm U. 
eCETTICISU IHWAETED- 

^ m CUB c* wb^iiii'wM^'**'*- THE W EEK m L ONDON. 

Toa CA>u eoHPANT AND wiKiLiaa 

uiNSON. uir 
Ma »i limtlliii il (b< b>u-}wtf naMlat 
K< tk> Ibntm BitiBalen Tulrfrmnb CnBPur. 
kcU tkli wMk, btvt »i.ifMirieJ pMbHia mlM 
tMff* tlsA y-Tj*l ■[Icutmr. Tbs chalrmma"! 
•utmot HP! iDi in •!> mpnu • v»rr 

Ib^tftal oDa Isr lb. ib.rrbolllot". lltboilfb 
HI at nbHct i( wliri™ t»lrp-Mbr, nine" 
atin ite bB«0r »nat ilima ih9 

•nnn Ibnutr in lb> lUna «l »b1' c>- 
(tju™. air Jtini ftifir ft ' ™' 

lareklLai •iperlvBbla W' ™^ 
bi Eoniwrtlni intk IM 1 
Uu >lpii tbil Ikir WMt U laMMO 
lonaiiui sf HUMal ■■l ^ 

liMlu at Mttnu dliHI»w*»* ™™ 

utter. Tta atw*P' 1™ """.i? i * J.mJ 

TbB pertlsB a* lbs flfcal*- 
bamnr, ubleli bu «.iur. 
..waH..-"*'"',™, SOCIAL. TowD Kill DE Til«nl«Jf simln 67 SS^hi—Si •Dil lelt, mud «rrirf ■ abrnf" **"*'^ 

Jur lIuoDd bMooli BolM 1' 
tba brtiHirMoi. M» »" •ittaaoJ br t»» 

dlbUii. "blfb THE CHCKCTO tba lDll«a>U«i DOM at ttH Wi Al«»nat« 
BMpiui iDF rbiariii »bMit • '"^s;"'" 
Mil. mwi iBtmii taM tmtn S^^MS ijil ^ la Flnw. lb. IMinbtfa « *a;lU«»|« proialMt iBBb eiltttlMt-pMl AvtraUana 
*JirH' t'rim' will alTP «ti •»l«rUlai»*«t 
W. Iimn' Hill niit Tuaidir "aillJI. T"™ 
Ladr Hmaa ua» alvnified bar intautlqa oi 
brtHf pnimli aad a i|r"af" pMlornwan lii 
aid of fu&di fat lha aaBn toaptlal 5 . 

to ba SiwSlT iiMbSiML Irart. *e1i.« n.ini.1 1. In [he fnrfim.tc P"!" | Omtllfri bia tiwiiaa« Kt. Jii"*" 

The Btala novemnr tad l^'r RawKm tUTa' lum Sailnf In hanilr lona tlufllmil rorra- ^n,jjuWpf Brti!a iH a tWiaiiWlt 10 «• f "^I*" , «nn".i . 

pr:ii.Sd^'r„".r;^;: , "Lh^™;.,-. b^; .,,,;,,,,„. .,,_ >b,^t»»_ -araa ,;,bic» [s:.r.':vi'ifj!jL:!»m^ 5-, r,Htltatl»a wu lain? trnkm W. u Bf i'TSrafi™ a«M.J 1M» 1" 

mafly lira jtMn I »aa act able In «a a , ~,riil|?tn 

■uaba cf work, lod n( courrt I*" >i;!3S,„^5K3E tba PacHe Cab!. 

- 5^ n Ibat aiauoma 1 ™M Ibat m lajji r^^^^^^ ^„ no I IM.Mimill.t *aa Ibat aa oooa a. I rmin V" -i^^^ CaMcanr baa 

lSSmSlSi.1 UK* tlia Ofit job •'•ll-^'^,-^'" '^..JSL'^SIS^ I, Aoiiralla. 

M>u aaaa r.baaalHi but if ia» ««t "1" f"" l^!; .t;' iuSiial wfl.r. Tbla - " rloarlr ipiwii thai Ul.bOB I OWBIt ■ larnoE. 
raid la kHn<-yi. nblcll to tanmai MW**"! 
Ill an arful .tiofll of lanueota. Ibu. abairlac 
bow om BlrtiTluor tollma aao'brr- ■ man 
acrd to 16m alotiK (n^itirmnB dUEmBi*. unTI 
1M lalaaici eamo. Mil Ibat pniT.rt too rnurll 
(er aa altopliar, «< I »rot rltSu nU'lT cai 
UH bf K Hiaed ino." , . ^ ^„ 
'^'tat£i}:"<S^nba:;W<W *Uli .o 

irtioIin^iTa^nM iSa r?. bBd mr, 

taaaiM^atim tm* 1q an alanlBM 4#i™a- 
liart arJiMl worfr lb" rivr, vbllr olf llml" 
Irrr. ao bkii'.h affrslpd la tba oadr 
wtr tba[ t roujd aat b»f. o**"- 

«o MaUrr In »bal poairUn 1 lai 

Inralaa gala ta mf iv't, o«or wbirb I Had 
ta. Tanfl.M" tiafrd, aad bIid aoo aroaad 

rliiiil "" r " U Mr aiaaj uvU ba rtdllwO. 
rSwliara laobd u U I bad baan Is lU 

S^tf^TbUt I RIB tall TUB It WV 04 1iUI||tl- 

waa (rttlnc no mr c»aat-«r»Ml* 'liBla WW" 
aTdTrlM Lb* ai»bt, and lb Ua i«ni*», aa 
S» « aariint >iiM. i «Bri«<l r^"™*^ 

aa* a tmt boarr rrrllBI oppra—ril ra" '"^ 
' - » nrr ibaaital tbat at ' Jlt^ 

10 a UktAlt^lar 
^ fldlt.t.4 TOT ba- 

,o.sd..™._.. »T '"'Sir To To S: 

SSuh! add I .Itb a»_ BiKb .o™.. 

la^ . - . 

1 1 aatnrallr Uwbad aid M^Ht. wbaa ibaro^voi 
S* BnMMM B04 ealBOiltolli abd 1 oi*L ifita a* mwch "f"^" 
l^ Vililo, iB-or. of tbal mrflol^ 
UnrallT loobaa 10 It t9 ■'"If**" 
, caimaa <«»*ib<rf.»^,l!<»-«J-! 
•t lalrU l« « ™ "-' bavfl 
tba 

tba 

^ir~ai lb. rnt^rprlaloa AoairjUOU » ••• 

.Id. to irj Ibrlt (art.™ 
>al It would b„ nil to tfta 

(ilta abUtlrd to JSri™ 

Oo^Lud, IB ' 
Ltau ODOfl to 

^IW VUek km I* Itlit raoAiAH OHt to a pui- 
rtlphjl arF'lttVflmi 4tuAl«r ta LdDAon u 

ta^p^flltr Is *o pf*of if»iTi*t «i1iMn( ciHiit*- 
Lltlon. '*L cU feiBur* ton," be nrlt-ei. "<bht 
[lllpr« ITfl Dkmr jl.u«-trqtJu h.n(l ■>:]icr ArTlfliFi 
■ft Titfudoii vhfl arp ilnlilr ^^3 ^bn Terfe' of 
itmmiloL OviBf." hi t4AM. "to (far lUm^F 
nr tnuv AUBtrmllAns wbo iHT* iirhTed bere 
durivc Lbe lut ibm or (oar rHn, i-t Ip 

i*wr* k* vtii <!Mt or ifrlpt aiuat 

' iwinn ttr yoDTinll'." Of (idVWh tllil latiitAacA 
«t|r tbJp wftnlDi Ma oltAbapH llVafl ^ L>« 
>apoL«'OiHriii ID rmJlm ia vieto'm'itt^: 
F-ut Jt lur dr(»r AimtnhiiR vtiaiA from rlih- 
lD.f th# eoat vd tpoqbltk nf ^ vnvAtf^ ualeaa 

^fptitm tid Uk« frpportUAltiri whyrh. w AwtH- 
iDf tbrn Id lb iDfltFQPbl'li. Th^r* ^1 % 
'[■r ntitMM-[ 4f the rlc-iarv, I k^w, [ Jtmrr met 
a number at ^nlonlal ftrOiU— Bql alilr Aul- 
r hmljfltti'-^Tllfl kBTfl eom* QTi^r hnre aapMUnf 

Abln tHitft» 1$V ■ ^ ^^^^ Bmr* 
«di|i (ta^tfv^oUi With aiiir UNt indJilsBil 

ti«}r-«mra m ihfiir pA-^n. Bttt r fttrtrr Uat 

iHDft of pDPH*d«d IlL tUp V^J 

hKw tlihcr hid imII prifKt* nwasei tattmi^ 
Vlttt, Of Dt l«it tipailffa bS^r to irnablr thnn 
lA km itii Ihrlr dlinllr USUI tbrr bid rDtiA4 
iA«ir l«TcJ 4D4 flyrttniw IbLUml dtilr-ultlt4 
no tlH oikatr l««d, It w«»14 hit vl^fUl r?- 

to Ll« rurb vmJtbr e«lda|4t[| thli CDDDw 
^ry tr#m flibwuBM "(Wlar#" ifbo rblm 
li^ 1)BT^ bBKB IMH ttttdAT'tllll- Hi >lt1«| u ODfw, ^4 fbi« t4M Witt tb« frbrltniB ignqtf 
Tor A. MalntldD cfpruilDir ■■l"[»f»cllmi IjuL It waa a jrand (bisr that fil.aiantP („„|n„|a1 bni^blia. and iSjlo iH 
lad lona aa lar " '" , ""t' ""u . J bri-.u.r i tm pratcTtJoiLatraiS^il fibacHbad ia« tHlinl at t/ttwi. „ _ . nrebaaara aro particularlj wardad .mart 
^rioB taakafo. th.t bav. b^d talbEe»d 

arbb- Ba«ara af tbn Tvun.r wba op#dB 

etlBfaa. Hannt rrtallrti band rou tba jiai^- 
t lb bvat aod parf.rt ord>^r. an, plA.tcred 
mrrf wlLb labola, rd^twr ataiupa. a^id thi^ rnda 
brfkiB epcD. VxaiBlaa ararr parkatn brforw 

■aa ma far lit and aea tbat rw fat wbat 
na aqHcc MMh B»rr bnltja tbat baa bara 
iaailarail wllb^ and tranafar r«ui cnatoin 
■laaabarfl, and npar^ ta da. It lint part wlib 
rour Bubnr. Ma tlML>M%'W^'l>M^'^B°°<-t 
»flrl h In tba leaulJMt^***^" ' 

aung TI9KIC tba tSl *P«B*lol naBt^lalnl waa brid in 

ardatlT ailaliauad. Tba *«ll(#«lul "llol I 
To"<l ball^" 0 •'"»,« J?"*.t.™£,'^od" 
SEl ™n .r'rm blBlMt BlI Bd- 

"■""J'^M,- aaU IB" r-Pf"r, Jau' 
Atoaaaa ^*50 aa carlhiff" haadwarr 

HBcaotJr<" waa the onlbualaaUo TWfVf- 

"iTVaa Ilka. • Jilibo* batllo botMeo tw« 
aialiaM ut lUra io HI dadt tbat clia- 

1 ud loot footmrf *F «* mf™ MBIplalolT, 

bmu^ard lo "fit. laa, M*. JboaUW. 1 
lrrlt»t«l at tba laaat Ibloi- B I lAabcrd (4, 
boar adrliwlT whlaillda sr ald(lii( I lalt an- 
doydd for It n^THircl that rvf^rytwJr r&qtd ne 

buprbut mrasi'- '""^ * "i" "">™o- 

S!^ IIBW at ml^l lo »•"■■"> 
Bat tka ciiiMont. TopIh< I wun taklof hjuiha]]/ 
^Md V&'^im^"'baiid DTrr tboap trmitilre. tor 
Bp aafliiMijlUnri »»t rraioma m oidor. 
and Ika BibHiU aaoaa ul ™j aid ■'™.r>>ri 
•blob t waa Bainlw brf tba rS-ei J?»^l?« 
awliil imaplloatlM ot rimBlaljita KM »b^B 11,^ ^ - ; 

1 bail auBrrrd ba4 niBl. .urb B WIMl o( mo 1 ,„ j ,„ Kmjatww aow« la IbSS^owJ 

Hnr, i>. m iba B.anUnlB, 1 toll ^WIH ami ,„t„t»ni;i. of an urndmant wblcb »^ 
dna.v all dai, and »iib my llnba (or ST-pK. — _.. , """""f?"! WBICO vaa to 

J, ■ % jCa-._ aL-j. * ™ J- -J I 

Toek bt4 . — ^ - - — 

M* M |> ta id ^cJt to IPJ WQTlb ml(ll4Uib lat 
ft ^UIb 1 tLtmuHt^l wb^n I cuno 

haw at pirblt. -iiid wdh alwvi flB4 wbm 
litBAtH tvaa round." 

"Ww TDD mllDC bfttlrr tbU b*r<»r«T" 

■ lu UAdlcIn lu m»liUw tv*^*!^ ud I 
I i*ka up, b<H*u*fl r ^ul prATtnHJr h*b put 

t» Diicb dlitT»K dB ff»tiipB (Hit 4f bwJ Ihifct I 
h*d 16 itnltbil^B njirir irtldutUT oa mx;- 
COjnt or tA* PAIB. la my twcka irLkb iC lut 
klildcd t4 ^ba oiTAtlvt prtpsnln at CIadipjiik 
Twir:, libD ifaA rfBt. of tbjD mlftrlM vblcb 1 
puBTcrDd mm- iAit«r b ruiTtvin psflad ,n¥ 
^k^tmtmi eauBllliiLliA VM praptrFtr italdcd to- 
t^U Btftbu Bbd w^ner I bm ute^d 

HflMiHir tM*. UVB rspif-^kroiM* Cfce- 

Vtftfl TdhICp liad H l«nR u ] llv« n will b# 
D pl»nw for tri IliItIbp a1] irhlTi^rpni tn 
tit* tl* ppine iD^iIiciDe for clirim tbf^r eoto 

illftUlLi. Vrt^nl had ID 1^" Vrtf LCiqthlUlfl, am 

tiUltl 1 n f^lenr^hric T&nli'.. but Jfttr^Brrli ! 
Mi ^4 buait/ IbPL I cauld Cak^ k ffiJr CUtr- 

uir or »cj htitd fDoij, i^uri Ltacmmhir pDjar 

IL MfffWOT^I. HIF (t^ErtllT** flTKBTlB VPTf ID 

^^it i ■ - ■i^^Siii'^ti' - ii ^ ' lutiQArifi ibmi |i oela 
tt^.'.ji^jii^WW 'tuiuibi Thy OflttLMBCA h#ad- 

'NbL ihfl BlLBhi««i- TD«i^'MpM Um* 

Jim mi? prvlsT^II 

fTTATTTrmt' pk^laHatioh. 
' ), lAVB WINUFIELU-i at U fi^mm- 

tTiftlM, tSannlBBT^fl-Ull «f AurtJ^Ua- dD 
InnalT aUd vlniwrr)^ drt^BT* ibal 1 rani- 
ruitr THd 1^ iiaBii.iiKl di>i»d«Bt> oodirlitma 
■t fly* Mta^ *** *jjM»?«tt^^ W^9!*<1 

nn br f^Nwiiiia^Mtfi BMd 
til^ jwfiBl viDu t« pulPUik mutt Wf HT aiata- 
■rtti. wbUtt L K^Ta v4lqBtjij4Jr irltk«Bt r*- 
nlrLnf ur p4]rm«it; iod 1 ulf* tUl vltlBA 
iHlVLttan ciMne|e^tt<rti»lT l>«ll(r*lBl the 
ta be ITM* i^Bil TinuP *t tba prDTi- 
A«ai Af Ib^ D^ttaS Act, IDCA, Major "aid iijy ilaro™ at STdSST- A lull 5^^^__ 

dau^rlptkn of tlo wptlOB baa alraatJr Mion y**"*™' „ ^ . 

sr sSc,a.<''v;*rr',t' t';:. ^^"^^HEr- -* 

iDfl tta Bfiw tUTtllojia fcOrt flJffmfat W™n H^b 
Wsfa «DlvrtalmE4 Bt aJitrBH* (*| '4* 

OnThHrflrtij rhflr KP Ii«lt*li«*" I«r* 

tod Ijdy XfrrtlicOki- ♦nitt ttin'"* i*^"™ 
ftt dtnn^r at GibVn^rniuMt fJouibP. 

Dfp El^d iu4i.ii.tc llsat hhP T-ir'tlfmc-r S'lr 
Hirrr Rlifpdd, wko for dW" ^•■af" FInt l> ba aaoUwd ul«s» i^br dr>:rl|i- 
t»BU aoil n^rrantatlinu or Biliiuii Ari In 
iSft* la Ifcat oldfaymrlie, "Aradftny N.ti"i 
nrir^, Oardoar, DMIoii. and Co.), wblcb •»« 
*i*SiS»Sl|witboiit ■ rtral or •"■n a (aniB-Umf wlieo 
11 toada Ua Ural appaanoa ™ fa" w 
idtcrr.iLor rHord of tbs worxn p^LlMI'-.l II' 
Ihfl Rojal Ara^amr. add an a uJ^'Ji'l af^l"'! 
n-terad^ff. Sow rival* and t-oniii^tllorA .ra f.oon Valilban. Krtaf Bt ■J^.'jjfSi; 

arnnlKti, 10 dawnnlno JP.'S-^wS 

lb- iiw.. w». .p(»>rtiii.a ';r,.!^*'^aiidSir 

r.quirrd to complalr it* fbirtb talloini. 
Th, vhola ol ibi> amoudt waB iVW^ 
nti|. I'annn wlthlo 11 daya, altlHnt BV 
[riroriB or follfiiltrL. bruiff mMBi 

It La CTai-o It^ ArrtadBbop. V 
jlmlib. Ir/I Town.illlr. BBBtnalBBid. f»J "t™"' 
rid TburaUar, ana will laapwt '>r»'™°!" 
!o-,i«lad. Hla Oratro will « l?;"*.*'™,^' 
Iibi. nr-, Johd IHiao. 01 BaltBil*. <*• 
' tJ'rv HIT lb** AdPtralaalan Baard Of MlaalOBBi 

TlY^ Vi.ar [f-nrral, tbo Van. A"'*™""; 
(lun.hrr. alll lodMt ibo naT^J. O. ™™ 
I.I [br rocLoratIP af lIolT JBBSElJSaK' 
PolBL. lo-mofmw orrniBitr Tbdf^W^HHE^ 

rp] will pri«arTi a apaetaj lamfla 

rlJLjp. b and tbr lfaa»»." 

Thr lirv, T.ubr Parr, c raao lalaif ■•^lary «J 
rill, rhurch l*oci.-ir. preacted ao flubdar 

I'TdTlib. Braioloi Mii aaenlai, abd al 
Ha Blaa ^TO 
^ ioboalrvan dUl nilnl.lri A oaw rburCb, THE KAILVAYS. nlfuuiful Tlr™ arr (or lnalbnao: ' Unral Klinwiiod IB Iba alUmiion. 

add Wblia - omt.p, Rayal Ac«l.~f >^«™„i Bp,rt., ,„ «il«rlbara lo tb. aadalr w 

n-ai*rll and i;o ), and -Tlcturra of IPM obtalord. IH> »ipid« l*»* iSP?'''V 

1 ...... — -Bjrati n-ai*rll and i;o ), ami - i-icturra oi obtalord. IH> »ipid« Mat iSlT^ . 

c l'ali Kail llaiulnii - oBci-i Htpata. W ! agcraUiT praaiibad at IL JiAB'l, IMrllxiBuraT, 
a.U and Co. a sublloaLloo I. BomnJaW In four In tl» ■I'~U*_aBf « IL 

Wblrb tba oral Odlr la y«l to baai; RlitB. to t»e,a»»BJM, tBf tb* »«-l.tr. ot vhlet ba 
aoad at Weai)- 

Tb'r bllUm 
Ud at Ibr open inn arrrlrra il wan atatpd IM t 

It waa boprd would 6- llqiiKtatrd "I"'!"" I" 
wiir.. of tb,. rri.bratlod.. Br. Robrrtwa 
Kicoll ppcaphed Ibii liiilMIWn artBiiin 

A orw rraldrncr l.ir liiabot Palo, oF Cipin- 
lasil. baa 1»™ nfanllf f"f 1*) at Salp, and 
awMd tr*a i™ dtbt. aiBlioF fbH bold 
rGbMiloa la rBlBbniM i»a wmim •[ ' 
bBUilBil, at wbll* l«dl«* riarp«aa and lai- 
Mn ftf la^ rtioTrao *ap* ^waant, 

Mr A T Hall baa aw»atlF b**n anpolT1'''rt 
onnuilar of tbr Wawrlaj (Orabam. .W-irii- 
rial) I'ra.brlfrlan ("burrb. Tbr oaw otBM 
wia i>(.i.nrd by Mr, Artbur Maaoii Irltjf nrei- 
alatg Uitt ari^li. 

A. MIo ol woib arrMlted br I ho Brmbani 
attta WUhM and Aleiiudtla braocb L 
3i^^^iB^f.nd, ..a o^brd - 

r.lTC.A. Hall. Potaarr»l 

anrraaoD and will rfldllnuv - - — ......... - - 

?Sai,.„!.r. allrrdoon. 'Tl* H.n—r f..n,n.lPalotl.ra, but " tirlfld 

wu p,r(r.ro.rd on TBgiaday C. K. ^^,„^ |„t„ , n(>w«pa|»P fUDlrortrHf 

nobwrl.. ISra. B^r*'"" < *f JS^T^i,;; wUU H- wrl.rra Ibar Ub" C1imi«l»"»ara I 
^•b,^?°^b'.^;; iyV"a,rd°i:fSr°™""j T^i iiout.d bIB. to lu«lab ^ oBtl.l «Pl. 
Bt-h,™, -bo ,,„rt all .nr. ij^ .i.,.„.a,.. Mr. HrLBtbia. mmarb.:J r,ipiat iti. r.at w'-b <" Bumrroua iri- 

I,; l^rt. froBi L irrrlir^dJenta b»™ BPpoBrrd In 
rhr n«jjd ' Id rrrrrrn™ '0 rarloin pbaata 
.,r r.ll-.r ailmlnlatrallon 10 Ibr BUlOTltf 01 
in.iad. n. liln wrltar. unburiroad [brmarlrea 
or Dumnroo, tomtlaldta, wbltr mbrra madr 

pliRrallLina an to wbai. aboulll tlB .^^ 
tura Ulr romtartc,;*)*^ 
1ravi.|lljijt public mti£!'V^ 
war rmplorr^*. 

Tb- Morrl.rr to Iba BAllirar roMlUlOB'" 

Tbur.d.r IHl-. H. McLa.Ulani aialiid yrBtaidaJ tlat tho 

■iltlnili Ollff till tbla |,i,,r. Bad b.*d rarrltllly prTuard bj THE lITtjflAOEDY. THB tbu rte'"iMmb;™, "aoa'wiabad lb. rllort all .nr. .t.„«>.an. 

H laa Bar, boo. .■o«»fr._»l;o_.»P';|;; itiat IL waa dOl to ba aappolM a arnlro m brr i««n™, ^iW"fv» "5^. .S™ ii,Ml,ai nHIM, aarrylM l!W.l» I*"- 

TBo lonlrwIHT Itt t*". T*tot Hinr-roa*,. wouia oa woniiah,a. :rn',S;o";to'Ja-^-5;^-'.i rrw^.'^ liS^ S!««o.» rrr..p, ll4BrlL4l pp]| al y'h- I'ad'llniLcin T<:H't on Junn JE Ml"" JAbt AuB-tlu L* Itn^ TionJuact frnCfi blp c Sj^J JPtot tP fliMi tMl the 
ruiiunr Mm. miDPlRcn If tb* bwi. KAmD pli:(Ur(i Ilu Irf-en rpprodui^rd In %\\ Jo^'f; 

ierrrLBTT or nil rJlirltatilc OlOifCMient. J ™iU*r *IU be fc?e*pt tkia V fiTldtnc* ol kU 

Tta WkltATI rouPdlJnc HflOM- hall *ill Uk* TaJur^ of tb« plcluTO l£i qu«eLlDn. 
pUf« ms. tte Town Mill bhi Tu*BaB¥. Jwm ^tn "-r^rrow. Tb, Kkbenu arrvw^u bava b«B Mib4i» I* U» Atoitr*lUu i« tkt palPUai fa> eDPUTfl: h« au-rrnL 

Her Kijffttjr'i Th*i»tM wm 
iBtuntar nlfbl Id wltaeia Ua* Ortt i^rlonD- 
iDCfl IB Pr^an^r "ThP D^rhnr of 
Tb* lUdJrltca Inrliiiril hl» E!t«! llcn the 
nfl¥*mor aH^I Lady IUtfPoH. Ulm 
tDd Ihtr Ul«ii-B Olarh. 31r. Bbaw. B.N., * 
ta)q WJJaon. A.RC., Capt»iD Hobtfrtasq ClArt. 
AiD.Cr. «r. 1114 pin. Hi Alloup Ml** Mlilfffl 
BulloP. Mr. »« MtH. ATlittT Alien ™ 
mm* LaiBtoa Mm. DbW APdMiMA ud Ut« 
MUkP AndprMB, Ura bW H^** *SJ*" 
Mr. ifld Hn. T. llH#fcM. Hr. i*d lt«r aeftffrej 
F>Jrf«, Mr. abfl Kni Hi LbVTh Mro, nooflntaiia 
Mr iBd SfrP^ J «^ Urmnot. Mlaa FallhfiUli 
Htll MarkB Mra. TloroD BBii tbfl ViliR^* 
Klni, Mr Jultka Ciohen, Mr. H. tMrl^f. aflfl 
Dr. afrd MH. tfcylftr'YmJBr MJM MmJ J^ r^ 
frin BI Iba Prin^eiii" To-Bin po 'f*"^^ 

llTrlT Md clmrlf Kl4a up th»t^t flr*i .ht 
lUOlHHW ta^ad Id KCjombq bofi Tlth tl^T Jet 

(wtudlt. win pfrVifPl klwduida ki' 

ttaai*. all iB&*t beautlfullj ™iirtrta*r»* 

MlU BoPP P^-n-ipPTilii, aa Itrny-JlhTi waa 
iveltr *?lahlli ud I he dlflflrQDl 
larlLea all laoted hrlaliL and pJciurMqpa !■ 
ibeLl- klmapai. TH* pln H twButlfnllT 

ft[ik«d. ha4 tka BUdi«nce mott abiaiial- 

Th» Brwt "MyDaoUa'' B(f tAa pracaat 

■HMP v*i >pU at naMftVfttlS^dlMW^ 
.alibi: t*m v«a ^' "Ittii^l^^PJMT^ 
ri«Beiif vu btpt up wiUJtlWf -^'^ 
11" pLctutoa Ithicll pap*ci*Ur apH^*! Xpbwta Bf 'tW opnhic «f tba Klnt Can 
moamUl FarniB«t hr Hilt.M. i4h Pria» 
of Wal«i" ^ thq KoaU iQcllDB af tbic plt^' 
tllre, pn!«#DL?d ta t.be KIBB by lt« CiKlBinBa' 
wraith ODTomiukit, Whlrh ll pBhlUbe4 \A 
"AradnUr Not*B" aJld "Pirtnr*» df 1»4," **.u 

liara pari or tb« iroup <ia itut daii ^'^^l^i Jar>MfW h* ifct •f tW't **u^J' NathaHtal 1X1 l9 briB^ _iL ^SSET 

BpcldD nf ibr inctrDPflUtaa W jf!|'|?j "g?I^I 
■aLian kaa rrault^d la a M»W algg^ i-jf ^ 
(iTMj4«ati. trHtPiin*ra. aod ■ailPtrP m Xm 
wMmltlGP flf Iba Hpi^xninw. ■•■t BP1P«IT**' 
iftd ati KJMl Hebrew at,iiXtmtmt\om§ htinw 
Hml4 turn ihr "Hahiww SUi^T*"). A,"™; 
UiUoD Ruried B*ml*« dfiilrabniiy "t 
iDiaiaB^aEloil, Mfll a itA-wnrnJULM wai IP tn'pfl fOi -.- - - 

Knrflj**^. M A.) in Ih* f«aln«- JJam*^. rBiu^twJii* U. arr*Be««iii iflii"^ 

A tOP«H *M fcal*Jn tba P"'«^. J*''^; Ji^Ld b« niid*. ' , ^„ 

Hwi^llr. Thei?o V*- a IMd .^"^J^; UPB a JimcUaar' App-fBOj 't^.J^ 
An lBteI*atln| pfoirfMUB*» af "nlK*^*"*^"" wrltefa *.-Mlt.ULl«l Ital aU l«iiia abiMia tWF 
Itamp waa carriBd avi. aa* amePitl tho« , junetKmi. but let tba public eoiiPtilM IM 
tite anlp(rIlHl)A4 inLUt*r» *«m.Mr*, "•one- ^^^,^4^^ Mprsil trilmi. <ar laatam-E. Tici 
4kl, HiM li M'Kar. MiPP HBumbn MffParVn °;-BhJ*at of iJliVM LralB* waa ta prampro miMfn 
D imatorti, f H rartor. d miiioti, Tidar. aad r*„LiPfl™, and iarau«b ^rll" inr* fwii 
lb* drfMT Kl'fcw Club. Rprr I- o. Bei*^** ^^^^ t^j, j( ^^^^ -a*^.*^' pratfcUDBlaU 

Ikr MvUoIullsil. rh« ^batB wfU laa* ht^ 
Imb DTcr b<^apa thiB I*[i*f It^c^I roui apj 
tb" nnty flurNiiCtuh «f Ijjicmif Jkil^roat la at to 
haw tar Mr. rhamb^rLaln Jn rcialJr bnal. an 
tiatrkl&B up ilin' prrnMit t^nvTnuDr^L, 1 rill 
u h^r-Arly^ aji 1 H jia !□ hlq o^'ii. irordl Ihe 
jLkctjrin<-at dPf anA of iex-C4lqbJal Arc- 

nilary'B matit ic^lIv n^port'^ra In tbt> Mouaa 

of ^mociu. "1 in tnrtUn." m Jald ta 
"■If Mr thHnbBrlPMNi>b«*rl»r J« WaSt- 

■■r^^fL*** »^«t" «oa4'irtU tAt^^ tba 
0"W™l|«it; !&tll»» «Ub4 »*■ «nr twin 

^■Wa ipt^^B ^ w^irri r«i Iwripd ibc 
truth, r bslim that thit n ^arv ihi Aenti- 
natlnr Uc^fdv? Df hi> Tlfri ud that it. qij^Er 
&V4»rrl(lfft fjir |K'ri:»?n&l wtDNI^n. rhamhpr- 
laln. In tvl. fisnipi now taop^ (a add tai>h 
(qi hla i-*pi4t»t1r5n, and. 4lr^rju|[b h* JDiv itick 
Itnta^loualr la b1p larllV Idi'dJ*, ba In ^ttU 
In^Vf E^Pn?WiHd tn kTmAd ftr hin Irirni iha 
F'rina MlnJJM<t and bla m Lbo fliUHllar of 
llie nirbMuor. B»ld«n hatklmr poq bny u 
Id a^P c«BtfiBpi«tiiL| piai4 jip4 nrprtiM/' 

Tbla im tha ^aw ar a WT dfar^ba^dRd 14*1) 
v-bD haa r{<rT Brtnai CbanbiH^ai^ 
lufa, ani It will |»a fttrifliltlBB IW Pta Jin 
fir It Ip Jg«tl«M |5r*Mr^ 

Th* Lav^H Iraatn piar nn* Hp bbM t<t hur 
DBfiiB. at lull Id a t^DlA^v^ vay. It wtJl 
bp a WrrK dr tvro brfar^ LI rii|E> d(>^1«r«p 
hhfllr. buH c4ld wJnid^ ana unrertaJi 1^1^ 
aro aaalqat a iPDrral mih Ia roiru. nuT ih^l 
npcDlbt of tli# hityal Aradrmy t« a alau of' 
Ibp pfPluill Wbkb linat lo l^ or^rJankAJ. nod 
br ibEHil tb« Ulddia ai t^lp n«flth Ihn ailt- 
dner pxhtbUJaDi. vtti^.h allnct bumij WHfh 
wbu* loalD for art la 3lmio<fa wtH PB la 

full awiBv. t utaA BBt dA^i al mnr mtath 
|4 tkitB cabM^ PfJlb Iba B(trii«tlBbi Tba 

iSi^^^lUtf |;eisA^^ up uk#>p of 

dLITM^it crUln, but nay ba aaiPd tbit 
fcrloBlll drll^li ar? crtdlti^ wILh havtDg 
«r«^iirpd a mttf ifmn uaiinl amauat n^f re- 
eoflDllloD. Mr. Taip ftqTi^fti'ji rErrurti at th* 
ep«iilBir df tliA CoEnBin n wi:>[Llth P^rhlQiml 
rdknr^ tP lamrillr f^r wjilv uottc. *vfB thf 
nnat ErmrplAM «^llft llAdLllK nn fi^uU irtth Ehr< 
nacMfliarllr lart* apua aLlDtLad Eo a ^anvaa 

vhlcfe, apart fwa Ibn- nwlta pf eiwutlBB, |p 
Iwind to bave ad mvH^ JitP^oTtail' nlito. 
yHtk AtubralaiiMha, aatara1^.'iln;j^4i|^ 
tralMMv wilt arwud a i|MjML^::iiM W ELRCTBICAL ASS0C!*TIOIf. A B.f'.riTij nF I'm ■Fl^"lrl(^| Ap«vUrirtl wtt ti«M 
■in HVl4»*n9a> . Tlir prMi^ui (Ut. .1 |t. Vf'Hwiiv.-iS^ 
jCitrditall <^-i'kiplnl [1i^ 4-liBLr. In a T>*r^ ^ ^- 
\.\TU-i, MI.H.i:.. i.H.l.r.-K,, r.a\\i\t'\ ■ ' K>.i-ti. .ml .- . in 

tba acoBnMtH tliit rvO Tw r#at;ifl4 Ill>^ anJul 

q(|.**rtlMlt tjeftrflUfl^ ta.-hn wli Mt> 

alta,i pHl«tf4' "-^ - ■ 1^ jnuaftinB-fwiia 

Tom — — ii .f i ai at Owtii i H i aia f . ^ 
illPitallPli 

jlLmi Bi f^taiff 2>lariiK«. _ fti^^^^_^____S™*baTaad_tf1 rHalb-I. 
ti lb* OBhail (Ulan, Bpaflat laitBtaBrta 
•blab KAM bat baaa aoBl tttatuD ^ ]tli« 
ara radaanad at tba nia 9( B«t#HI«ltt>'aM) 

for tan carda, PntcaniB IB tkit '^niMni^lii* 
pptd at « ^It^aBnr aoircr. 
r,rniaaj hai n ma ■angtBatmni riM 

bTlottAlra. Tfcaa* auba I4M0.MI. taaa baltrrea 
Ibrn ftrrtr r«ar. 

t:jUL13*'B <]f.^l"l\E EaillB WMt CilOroutC. 
Lardnn AKi.ij'a Cvmadl. bwnrlinMl,— 
na "ItBll" Ua IB LiBtntun •rllela ob Ika 

Pad«rLDrr«D tvifrD HhH a I Tburatlaralcbt 
»l*br*t« ilh- uDlvaraarr of tho W^dTlabra 
Pmbftdrlu churi^b. An4fixpi tb^Hr pr«irtnt 
nftt the- iXti- Raoald Ml(Lpt]rrei an'*. Ura. 
Mairlnllrl^p Uln Ri-t. Jphn 4b4 Mr*. Walkpr. 
BaoalDT J, T. WalhBtH Mr, and Mr*. Jabn 
HarMd Mra. Jwei Harte, l>r. Fordraa, M.A.1 
Ut. tuA Strm. J. A. DuA. tir. aod Mn. It. 
■teeL Xr. and Mri. aprdab Mprr. jam. Daveq- 
pprr Mr. aad Mrk. Cpnj^llt MfWdUBa Aa 
r.. MKH^I«a«, 0«iin«tt. J. E. HTHta^ Pa^a (lit- 
mour, Wvbflteri thn Miaadi Narlot. IfChHrkaUt 
WaLLi 111. DDd BtlrltBL M^iar*,.. A.. .74irV« 'prd 

i-lPUll 

I'.ttiLr. 

jtt -n Waa * ItTg" piEbrrjiii Id BL Pfitf»r"»t 
r^liurch of Rnriftii^l, Itpniabr. on W<^d1]«pJp^ 
BTlpmona Ea wLtnarii Lbr DLarrlBEP Of Mlia 
RrtiEk Maul HiekFr, TfiDomt daucbiar of Mr. 

IVb. Htckt^j^, of fVaL'a inarrr-poad. HorUbF. 
IBd Vr.. RDbart IlDdKira, tUeal inti at Hr 
John Rodpcrpt Wat«rlaa<. Tba Rp*- Ltfjucfordw 
SntJth porf^rntd Lh* c^remtmj- MIpp Jordan 
i^lrd al hrlOpnaaldt and Mr Samuel Ro^vrra 
»" iM-it abP. Ths brl*t? ♦rflrt' ^^blK *|i}( iniifi 
trlnLBtCd whb poDchcd Iva. tmn lov^ra' haota 
or ^litfP rlbbdD and LDBtrElon, a lull* vrU. 
PTsd a WTMtb df i»FHDf4 MaiA4UK- Attpi Ihr 
ii^mmonT a nr^pElon wbp h«]d at tbA rrpl- 
rlrijc* of ih^ V>T]^4'i mnr\t-*, WlMra tbe Trei- 
Alns brvakfaBl waa ai-rwd, . . 

. ttmpy i$rna rrklml matuh* .faatvpait itT'^ 

r. T. nrifliLb'i t'vo frf *iawi ifltf Uin 
TBhi)4T'i tcaa «f dtibtHB, totik vtum it 
^rmkJ im Jna^ H lb aid 4f tbB Hop- 
plut. PMtuitjBB In u fbair vtetdrr (or 
laJtaa Air Ramr nawaoD'a wtaa -tar tht bn' 
|jl4r cFlakMar wpi iwdrdM I* HHi Rtbi^i 
Vaba|«r, wtLA alh} wan tliA vnts by ha]Lr>i for 
lL«r fsBcj drvap — a |#d]r Adct^rr Mr'i^rn. Ifpriv 
nr™', BlI^dT bnr^tt* vai -wdii tty Mh*- 
fltminford. anrT ^^^^n. HAtrdUnt'a mn^al 
hf MTU Aniil^ MTlind. The waim thii halltil far 
tbp iiu>a'i f^EDW* wa« wan br Mr. Ak^. ii 
B "blarli rId.'" wtth Mr. Ct^a, THtt*l*T *m B 
"hOBpltal Dbrflf:" flprond. r>UTtBjt ttap aftpi-poon 
a number lirlj^'p *^rp drawP 111 an art 
uhinA, 'Irlilrh Tud b»D «m,P|^ br Ul'P iSlbel 

rahkltij ror Lhn 1n«-ai faoppirpi. 

att /dai?pa^ jOhtiUph, WpBTiATirp, yab ffcr 
.ttcMjraf j|.'.:«|l«iM WjCAIiif Of) Maj ^T-Wb*^ tt* 
RLpTTtlkti v«a ei1«lnl«d of Uipftr tj*<y»k» GftTlt. 
□ r Vrairati. Roipfti bnvtbvr of UnnalrPDr Oa1]|. 
'^rrptarr ca bli Hnllaoia fh# Pepn. asi) UIib 
J^lliMtii-ih F, FarrfllT. ^uffbtrr ot Mr, PMpr 
riirrrlly. ftf tCbler^Ktl^^^. Wa.vrr]ry.. an-l 
J^Tf>TnAdiJ*r, Tounlf rpTaBK Ir^Und, The 
Fftlbrr Lattwl^r afllf I a tf -1 . Thn brJdP. who waa 
rivPh awfly br h^r father, w^to et^un caWTJin 

roiiv, wiA apfll^qe trJmiQjvcB, tnd vnir* 
dM^-^P^IMiftba p^tM IB bfiM 
.isWi- 'teHrp^Tl^fflr. aiitflr of ita 
brtfr. M ^rKlwaM. tfii* laitor wan a 
dalllr l^bLtp nuiJig tr^ISm pad l wblt« rblir^n 
liAl, ThA parlr l^ft tlPi ctluiTb aioldAl 
^tiowfrp rif rit* and rniif«til- A TBin num- 
iv-t at rF^atlvi!! and rrl^nda MMMffsM*^ at :bi? 
R<>df*»fn. rallwar atiHon to bid bop vo^afTe »n 
Ih* j^_PW;^p^5up]* jjM ih^^ prGiLMvd><4 la JalB tha 
roulf for rt Sf.a rtfJMTii at MnJbourna Italr, ihcir future buna. tirL4« ttOfa.B A daublih b^jirif took pIb» al Pit. fltep.b«n'a 
€t\irMii^ KiixfviiH-t^. oa May Zi wh«a M.IP4 
nutif MMdlitKWB and MliB Kptf MaUbrwp. 
»lrp(Mlustit4Hrib dE Mr. Sli^Hflllj, of Bpa^cbaupi 
wirfn marrti*!!: LtkB rormfr tP Mr. R. Oawald 
Lf.fiQ3ld^. Bnasd BQra «f Mr. Rh I^. L>«vlaf„ 
Ti rarai ^S1laa[hav». and Ibf lAlte-r ta Mr, 
V, Frofrt, er Fldff^cnil. Ttir hrld^i iir«n pJv«n 
away Mr. HIchplJc. aBd -WBr^ dTnWpp Pf 
vhLIf^ Cblna altk, wtLb ttatiPHrenL jtifea-^^i 
^kcTH. ai^d nbr and diawoj^ pvndaird, ua 
r:amfld wbltp plww^r bimquat^ TJ** brldaa- 

litti. 

Knaaad. Tba Mp flffit-tadatlaoe^ wom rream 
yaijfr. wirh ainiilbrKt broMisbrp. and rarrlad 
pliih phanrr fra-UiiMeip; tlu* Iwj ytmntor oci-.a 
worn whitp silk, rrch-k*. trimsifd wUh Vilen- 
i^iH.^i Bfl'l inp^TLloai fii]d biiitilwp Ikaa- 
a|p". and farrJ^-if rrrKikH. Tbf hini uvp W^ 
AltH-n L.iMXilJia ahil Mr. T. W. Tallbf,! 
ThJ. n^v. ,1, A. ftn^s perforju^il ihv nmnpQr^ 
j*nd Mr nuU Urp. NJc^balla ButMrqucplIf ts. 
ti riHiuPd a larva nUBbf r «f frlFpdfl. 

.\ wi'ildJrLc «ru »lpfi^t<id at-^llai^d^r'^^Brnir, 
nrar r-<M»laciiqm. tb» rnUHtca^ nt th*'' 'Itrtdp'a 
Pftr«Bia. ba TkHttfu. ICbf^^. ^rbKtit Mlai Maf- 

K Upkn^Ar. f^ifth dau«bttr of Mr. jnkb 
l«B^,..^rpip.lHiFttl^ to Mr, Mlfhpel Curttp. 
pf^tM MA af Mr. M^rhaal curtlP, ^ XTibram. 
viciD-hP- Thfl Rft. Paibpp BnrkidirH «( Job«y*. 
PM^Dnned ttf rTttauwy. 'fhs k^lda'c ^raaa 
wai t wb3ta EiLlk, Erlniikud «Uh cblffaji, Jpce 
Bbd pL]k HtpJli^iiiv an rmbruid^Ftd V«|l and 
wr«aLb of nrapp h]D^|gmB. aJLAl tfn|4 l&PPartC 
tbe lift or i.hp bridp^EKna. and aba rvrrto^ a 
Phower boddutft. Tba brtdsantl:*, Ulkia,^ Kaia 
MolflBflf {■IPtflf Of tlta bHd>>v 

ir^h. psH|rp «Of*,:te(te!li:fj[ift *| a* #*ldF^ 
crooml. Kl<9€ 1b# PfrnMPT IHp 
part^ wk« Mt^rtaifi-Pd be brsakfasL. and iu. 
llilf jaii niurllfl rHUfltiij ili^ m«]| train fi^r 
SniDirj, irhvtv tlify rtonn'inm rwm 1(i tr) b^ J)[i*uf. 
T*p briA»'a TifivdiTinir <irf#*( ^ai jrror Tt^llt 

ovrr pBlA rpilow and a Ital i& match. 

.4. i3i<a UdJTi^JLuwp' Hall. EphwW' 
rud , W M:'! M I) , Dn Uaniar aivplMr 
JuTi# K. thf ■dJdpn weddlai pr Mr. 
and H", wnilPDi KIbh. af ii Qqem- 
llTtvl, FaddLn^tnn. celrbratf<d. The happr 
MUpj^t^ X'hO Wf<r« In «IC*llAlBt ||4>alth BBd 

ipll-lta, ani4r#d thr (haU tv lbs atrmin* ot 
rk# ^mit^V^^^ M.rtttlTBA tb* ■^ontra^ 

f lilit isBi^tir ItalF dllntiAlV inDdrhlldrEa. tuA 

trT*iat-Rf>nd<4l1dnh, and thi^ id^dj frl^tidp pp- 
flPEpljTpd. Tbr jru^Klp mfTr nitarLalpfd at 
liT'.Bki4P[, Thr w^dinf vap cut, afl^r 

vPikh 1I1L' IlpH WAP ^l4*ar#d. and waa 
fnriTr^ Intel irith imt ppirltn bpd aa pqjor- 
BbiF pri>irrMtii» df.An^,u4 IvHt^^ irpa 
Tuprrlb^tT^l ta Hl-^UH^iM ^rii'd Viv. 

KLnr we-rp tk.* -n^eStHpt'i'W' ItUtlit baadaonv* 
ppuapti. j 
A lOPrtlw Wla aqlepBlitf br ibd Xrr. 
ijfard* at Ibt raJdanrf nf the brldevrnfifn ' B 
fatKBr, Oh AptttHaj, Mar wbf^ Mr Mb^baal 
la*Wl,:)li9bB«i, reifri^ mp arifr* Jn^ Mb- 

l4lehalH HlfiiEA. pt KMRltaWB, BHr tTnlU, 
na brlda vaa prm bwbt ber faibdr. sfiaa 
l^ba nfif<nm hclad aa hndnmald. and Vf. 
J. T. Tcllr wia hMl nap. rmm^'ilialcPy aftibr 
fbfl vedtlpt brralfapL tbfl happy rtmpla loft 
tJ> Ppvnf Tbrtr lioppyinnrbB at TiivcrptT. 

A vrddlni Wap CDlpT^rnWi bf FtarCMfa f^a 
fPoUiB Oh Tiipa^BF. Iifay ^. wh^n H^in Nrtta' 
HaTTli. fiAfU diiiptat^r df Mr. mnd Ufp. JT. 
Har^M^, MnAlriw, BLanmorf, vma piifrlnri 
to Mr. Alfrrd FVIpdipan. Boti of Hr. H. Frlr4- 
man. Udofb l^ark, fb* ttmwtnr waa pcr^i 
br Ear. Aa Ha Wat|*abi. TU B auntb^r of promlurnt pcrpoiiBtf'^ jp^ipKd t« drtw pn t IdIadp bf BlPPlaMMtLrta 

doubtjBBB bd oaul;- rvco^lped. The F/t&r* rubmlttPd at M fatpro ue^Mnp of <B* 

la la mat bdUlai Ua Bp»ch In hla baaa.' 
tUa .fel»-«M.^.tftecaaP ab4 U*A 

a briltlw iiatbPHbi;, vltb tbp cbtfUblt iUiin 

#f Cblflf jBfltLfB Mtddpp, of Vlrturla, writ to 
thn fDPB. lAJU^dlatClr lirhjad Sir Jchs Mad- 
dap, CaptaJa WaJllnCloa irtnri b^nlaaaDtlr '^n 
Lho BeaBa with hla "blltar Bdt" «]tpr«a«Lon 

R&tHirt Brpqikli r>pKriit pi tb* MarqulP af 
iT'iivlKbCQWi better knQwP td Ml ai L^rd Hop»- 
rrtuD, lh« Antt O^TPrnar-I^noral of AUtumlla. 
The «riLai Ba* Ealfttntj Hamula jb full 

dreaa^lB bla rabct- aa Kalcttf- flf ^ snmt dtR- 
tlvfaJihed Bf tba otdnn to wbfrh be IwlOBil, 
Vltk Etan pldbdfullr brdrckJQl b-lp cb«at, 
Blt4 iNttAInt lb fela Flpbt hand a loreU wlilrb 
mmj raorcarpt t1i#i f^tFcnm^nfreallh COBattloa 
tUa Art. Duf, with iFil:' ^rrtlFHIlnt. Mr. 
bronah kaa not ■aPEi"i ti-i1 il\f ftaLlltratlnB nf 
tba IcatUFca. EUtl.* crLtS"* eAA^ tlad fault vlth 
tb* niuvHloa at the face. I^hlrb hpi bar* B 
NlVllitPBM <bafVCt«r. u IbdlratlPl, l» caaw 
tflncilPB wiib ttti pMiLipB or tba itift band, 
that Lora UnllthpfFW Ip pat Bp wall «i bti 
rrlfiada would llha Id hddW b* I*. Tlw pPT^ 
Irajl will commrnd Jlarlf I0 panplfl who W*rB 
famElla^r wLth our drat OuTfraor-t^ndraL. 
Ths p^w j^rfbblphop fif CBDL^rbtrrr Ip juJnt^ 
fcl br ^T^ A. A, nr>p? In all thr jrldry nf Ibp 
Trttmppta wkieb brlong Ib ^Ib hlfb QfO??- fir, 
Rajidall DaTldactn haa raPQ^ etaarmaa bPt 
BHDHM IhaA Up iMt Mail<P, «W:*4t <Ab 

lnr]iDr4 to lirdUtd* ftlipt iif " p a ir p ii ml 4liri:|*tr' 

tl«. aod tba TpppoMbtailpq *( 4Ei ftw* abo^i ._. 

wbita ppfHiteBtai raliaTftd opir br i oTtiia nf rjUly^ tliiwif^t Jliwai: «tltti»^ pubmittfid 
pmtdratp. TTrBtarcTa, 
Lbpir apMTOta]. 

n« AdmlnLatratsr^ lha Vaa. Atrhdaaova 
OuBtlwr. pT«idM na *ai»*id*r at ifca 
Bcb^al >#i»n9li UpBtill^ «M iMpMtedt tki 
c^wi^lt t^ht^: :|^^ jten^M ba prp- 

AL t^fl rumj dwarr wfiiM a| FataHUn, 
hMd at AahaniA on w«dMidpr n4ar w* 
prpBJdpp^ of the mrr. a, Tarmol*, tba aofc^ 

h}!'' rburcb aoriitr ww laimduMd br tba |br#. 

I.uk4 Parr. Aftar dlaouaptu, IL WP# 4«clM 
[o fa^artJlT iiuppprt ttit narPBHt tbMrt*Jbnot 
tha rorpJ deaafirr tbe wm* Bdlbnda *Uak 
gbtalbad lait ffar. ^ 

Tba ILer. F. MenaicB. «f tb* WalA C^nbr 
DallaraL, wtll apaah at tha Bifa'l HAatlBa at 
Lbn Y.H-CA. lomDrrow tTtalnin 

A lajcr fluniber pt mlaJatan wba bBAw baiB 
attantlhLi Meibadlat <kn^n.\ On^^tiiaM 

rJLEliA. or tM WPTld. A BilLtan BhjMlibRin 
prlWap baa fanrn alarLMn Bir MoTgir WU- 

Ubbh; wbD waa the f^uBdor pr Lbo r.u.r.A. 
i^bvHavnt, ataJtail Lba food wUh a klft Pt 
t4a«M EbJIIinaB. TbB fund Lo ba doTblod 
to tbp tLrOhfthPllPif pad aqutpmant nf lb4 
work of Lba urtvtraL fedoo dlatrltjta, tha {^ob- 
pDlldailPd aad f^^eapipp *t rnrvLga d«part- 
tPQBTB^ Lbd proTiBjpo a fnpd ant t>I which lo 
aid tb^ drvnlppmrat of foraLjEB ami ruhtaJai 
nmuiiat^ana, tad U aid tbp a ttrk rpb^, «afl a luk nitb»r abon 
tlat'l ppwar Nar |p» inocpirpi w! npn B IPPK ntll»r aEovp ton nr- -rt^ a-l-^tiBB Ant* i 
,r bal Ut. Oppa t«n rttti^h I »a^i?SlSS5iK3Bp apt « Bi^ .u ^ *w ?^:Ji**»"L'°'' d!Stt« oiPbibPrlbffa t«a Iptp; PC tulr v^rfc la ttii 

LlantcpUt'dntflBMl HPflkLU Li 40B- 
ij^olaL Hfrloci tp-aafT4w at tb* 
AJMr iHnpifrH applbumrpLfpaw It a^.^ 1* fcr(* ppt a»i»pt #rop^ tbf HT^'^iS^dtiaM^IW^ 
*alLi an JnlPdWaua db*rti5a>*f vjbi*a«.- f^^^ 

fi IilcbiiiQad'i fln* pJrtinr*. "kfua** Vlawtnr Waiaaidiif * 

ihs rroTBEB^d Llud." hrlnpn out fdr^illijy thp "raftlai 

nonfat iihl pltyHrul vifmif r!t^ in*"J Bjlbbp RldlpT Will r«lun fiPtt »PW 

acrnmp]iBti 'h^^^^^ Jfa4 ^ tb* abd Of tba ^niMt aOBth, CuilPi 

" ' " ■ ■ DP haa 
^ «^ Ubc of dalro. 
' it#pkTlM4MaU ta th« wpr> T<^1fl tliBT Bf. tan acvnmpjiiia rnn frr^aL jf^^ ^ |^ «f^|p, 

wnrh to wblLb hp VinJi Ti^k^ tl^^^'^ "(I ^h"" hiB fdt^lBVlhjt »■ K** »Mlapd 1^ W"b<»f ' riu U pbanti J nniab Lh^ boavr lab^itfad 
1lB]d. Ttio rf4^p MT* (tapd uti IpiLd aad tIdwiPf wttb All Ik and han"ri" with vMIodp itA»arii5Siia- 

nt whk>i hr hiJ so oftpn [!narmr,1 faLa unru^T ™™ T^S^^ii 
rolldWf^rB. Thp pj^ii Pir^inffaUd brlHUtli. 1 ' , ..SPi' JShtI'^S! 
1n mrffhlnp and PTT>r^i eT^rrlhlnr. Moat 
pf all iMr aipr^ia p Anln^iHi pnd r^ptlf^aEK^n. 
pat at placo prrbanp wicb Lbr riLvc^d itrnflCtb 
p|t rbi £a»i tut >rho]ly iIr c^innaEiiy vub the 

BrSbf- Lh. /^^^tn\tL':--n*£S^ o*<^»«l«._l|r«ld*d. It wai .tai«l tbat 1 w«r, f.rdahl.. and p. r^d At iba aLxtirtb up-lTprairr BHtlif *f tbp 
T.HiCiA.. b«t£ hitter Hall, lokam. r« MCd Vi'4kJ Tbr :nijii-ir jiti ttv- borilr^B ot Wtnlfrol 
Pr.wnH i-|i> .)n.:i-|ili U'alkrr. h hn timitd 
abot in # Jiniipf t'aBtlrrftaah-PirWi 
on Eb« Srfl IBP^. waa concJud-jd rMtirday al 
tlw f^amppr'i raurt. 

Dr. l-ilmflr, rocfcH«l> atatrd that w^eft lit 
■aw tbn t»d;eB the drat tisiv ^hi 

■prrt pr both Th-.To rnnTo 
cloard' Tbprw na^ B aliiall pUL b*LlNMq tb« 
ppeJIda. and tba ^lt..-i«tipc*?*. yk^ ^ 

tb,* kale dccnaBeil, 

Tbo ^lisrumr; IJm jtiu ilrav mnr Ir.Toff'Si:* 
frata thiT':— J do bot. iblikK acytioilv if^ rPDi-< 
prttint 10 uuakr ^¥ ilr.dUi? I loji. IL was |ui|iUk» 
alble iHi J^udtv n'llvLber a miQ waa ihct aaCcef 
awakr^. 

CDDtiDtfJDi, rv, Paiturr laid 1F d*«tb wai 
ll]Bta.Dlanepui la a l*omriB a = lf-pp thp- rV^il 
-«-oUl-(t riViaLD rldBi^d uHUE HlH.Aib-Hiifl'i'iijuB -itt* 
ia. ani] Eh^-n llipy ii4iiiIhI h m. ].l'li^. Im'BiII 

a. iHl^.np, iJt bia (aJ.iliL.'ll, TtaH [H * h' F J u* I J )f 

tiftlAblaU^'i.lUK, If tlir h^JiImJ' tma . urLi^l I^V 

lirhantJnnJva fitlpbl pLllJ 4*1 n.r.n'^'h.fAiT 1* tr* 

.1 on. X wflm*a puH..ii ^iiJL J*'* 

lianil ran JpWot ttt iF0fta4,W iiiiF ib tb* *d!» 
aLa dr{!-rMiaA. 

Tn Mr. BnyrFi; 11? rcvulil nol nay wtiPthfr bbp 
bad b^rn d4-dr| lupfrr ihmt Ihr ixti^r. T^a 
hldotl aafl "lark mU*i L.^-raaiiialnl In pfHb raB'"^^ 

Hijppoalng fan hp4 a wi<taJlti whr> faa^l 

PTiNDtlr^ tfh «unnH-|H>f«^ld^K and who btidl 
thmitf'ni'fl tpiiflftb'|i|!iiPiErMa oa pn^rti oc^p- 

■toaa dun HI 2 

jfon P* ^p jii*^ WauW 
BotH-prnirt p^lMfl J: paw l.b» lb* driMT 1 

a?r waa tba cpnductdir. 
Tba HPT. nr. HiortoB Tdani, who baa 

turned from (be tl*BBrml ^j! 
MBtbDdl^t i^hurrb. bald la "pijf™^™ 
pna.h in thi. watarfpr J^^E? 
iBondl JubcHoftl lO-raorTOw pt T, bPd « MM- 

dar Dr. Vnuai will Irrlur- a< & pWi- Mr. 
J T IrfBT*- 1 *Jf I ..n f I ll n n . v. n I .^.i nrmeac* 
a ■tBalcfl at Lusar Hfn^. w ji v r !<■ j-, *i aja 
T Th« mlaBlan wLU fontLnun ihruuttaoul t» 

tbn Jan» Klbthnra, tbe ndwlr-PHttl*d 

wlhlaiar trf fit. PeleP B pr*tbrl*rlaa Cburcb. 
Kartb £r*aay. vu| ^thcI^ Lp-aprmw bl U 
ma. pad. T paMu 

Aa aptPriplDatMt ma iwld la tb« Hockdalp 
T*ira Hall on ThuridPr etPiitW '*rtb" P"'- 

ppa« p( aupaaatlBff the Fiilifplp pt :;|[)i^ynba'B li i.««r.. » airf :u, aaaiaA al a labia W*" '?« aa.octallrai wliA a mi>Bi- siaur II .rattn«n*4. w naiM.Bt. >. utbia 
wffflw oB Iaii|f.ae*i»a*l"d*-**1IW-* ' ' 
pot: hat coma bU b*4*, B plaAa^Wf 
liN hnir. and br liMkba tar all iw 
Ilbr an nMrnatPr rrrpirltiji bit. tiiiWBt 

or Thr fonrral tjf Ibo lara lararalM B a ad iii- 

10. ^'hat*.ar iba IrralHjm. ihr aaaaaiatlaa - - - 

la all wroD*. ^'obftllJ fapl.ff a tjra^a fartblbl wWob rabia I* fPW HIB 

abnDt Jobn Ei-lnhi Ihr wrllrr. It ia Jaliii Tba Hep. umaU □. Uanlalrra. M.A.. HJI., 
Ilrllbl Iba arairr of wlfim »r would liadlr hla arraniad to dallaar A aonna al wlBtar 

haTr rrl antjttirr reprrrrniAl JoTqo ^imda^ .POBlDf lanaUJ am "DHIbt 

Itrlabt ralmloptltil ,««'"';„ war aiij cro- .. ^ba PubJaTl lor to-uortow oroBUIB U 
trrtlOBi or John RrlabI blddlnn Ihr lldS.* or '■(capHclBB T«i**a " 

Covnaaa llatrn 10 lha paaalov or thr Anjir! . ... ^ 

„l Daati, APlonpi ™nia «f an >ll5-ll ill!. Hi. ■Bloaata l^idtaat Koran Mil adotalw 
jaar ll»t will lira tor Toala. arr rnuallrai. ronAmalloa 
prrtialta M tbla or tbat paauitltT and bla J^BdOB a Cbnrib, BalBBlB Weal. 11 
SlidfrB. Tbr aUalMc* *f lb* in dU- ^^bn p«dJ"tor Ai;cbtllallaD, tba 

vHrti would UB»» mixr t»" intlwlon tt E''.ff*'L'- Ti'.' f!"'JL'""i'''-J:' * A. J* arabaio appaalad ifakaat t|« A|hV 

loaaata of hji ptiiiii t Loual touiiKldbbt p«v- 
t&aafi T&4 i?PUrt ujiIiiiN tHa afpeal, .|Ul'4 «1- 
fWDLad tM Iward to rDPcloil tl» cDPSnnatlda 
of Iba MBH) tWH* to FlaJar Manhflwa. abd 
dpabnii it-t«.4^i^- Drabami Oi^ahUB bald 
acrpi aC tui^: ihniiLrd abaat La ur t3 mlLe* 
by a ffopd road frutn tka laad ipplL»4 f«r, 

Tba arvp or IW a- res afp}ivd lor waa part 
of the Bullntib^ai t'tala, ajltl Jtiltable far 
fraalDf OBljr. Tbd Couri hirl-i] thai ^uadrr Lho 
c]r{rbiiiBtani.vti and, nhe Jal^d pQUfbL bnlhp oali 
tfUlQf rduntry. it nil WLlhin working tllfl- 
IHOa, uii that Lbe aKfrei|Pt4 areai 3^112 arrra, 
wip BP.t ^bm^ auBa^BBL far hoat matu^ 

^%^^M^M^« ww» mn4e. vtOif tpetidb^ 
i 4f mA«t ac IMt. 

tibtfh BfVPm ajipeptdil pialDBt Lhd^ rofua*] 
of biP appllMljQS tpr aiL uldlilaaal ho-miat.pad 
aelVflUon aip the Bcrr^ Jerry bPldidf. Riii'TeDa, 
aa tbe bdLder of ^ mcToa FrqtHlPj; the UuT- 
hJmbldBBa HiTori a^ar r^rr«-wana, appht'd Thr 
AH atdltJoPftl H 11. uibd^r Hfi'LloD 3 nf Lb>' At^t 
or iml, pf iPPd QB (ha oppoBlLo p9i3o of Mur- 
rOMbt^epB AlTPTt aliBiAfd lA a direct llae, 
•«Ht '&Wfr.:^1«H-.4MW^''tMV.*1a.W^^ 
Tta ui^aim taWll l» tifr Ri:1aM:ti(» .fbtt 
ppLftlcvilaj THbirta pf iba t^ta? which i^*iw titt^ 
abin Wat T^FT'i^otltradjrtorr. but Lbi* t.rpHcPn( 
adiPFlLpd that tbrre waa cic rnjn] p^ivinR j^irrap 
.Iq h'^ catJ^^t^ded 
iTt tipxidattP 
le of tbfl rlvfir at ibe >an]r^ plai^a. Et vpa bPraUp at Ht.Stl. The Arnhblaltap «r can- I i^fbJitfd alPd Lbat Bvrrj Jtrrj Kwaisp 
|«rb4UTa wba wu ana Pf tba apaplCBn, tiOb- I ^avfri rt^k hftd to ba crouAdi and Che 

- - — - bavlDff Oooj-l, cfl eenaEdprrnc ttn ftb4[« nr tbo cLr 

^lEmatapi^ea, rdu]rl aode ta pa othfF eagtclu- 
aim than tfait Tb* lapda van^ aa^ wiLUa i 
FPPPPPabtd woritiPi dLatabei wl4bla tba m*m- 
tm$ Pt tba lMg*eu ** batJu* bpaa UJcaa 

iWittik' -' "fli^irtnal lanwiitKtf 

|i*la«tH*, ^Me wia iqrc>i>B«r9l at Iba 

bplTPt. wpfl vat p mrtr ia ih* prar^fHiiiscB 

bpCat* tb* LuA BaaM, Lbfi C^iurt hmd that 
he wpfl a partra Pbtl vip ^Dtltlcd Lti^ appear lirt^liW: wilt,' In-Murro-w aft*ra*aa. 

Maur. *I FanaBiaLt^ vl^rf I 
dahp' 
ndiahli worba. Wiita" "LlllatiK'' Hr. W. t^. ^flfHRB'i '^,\ Tb* Bar. Fatbvr J 
T'aul'a rathpdTai." Mr. J. Haf Unilrter^B "The Wba eon^eldd bis i 
rirrb. ihr nnvun. Itip Pine, nn'l 4Tie Gnin- CaLlvpn, MlPlyi btl tumt 
rlPH mi!*." ait't In Ta, ATnia'i Ttflft-*™*'^ "'T|rn pointed la PflJlPt Lbr T"^'' 
pTftr-neW Hrtrlioa." w*-. ha¥^ plcEures eF ^r-'at a^b at MalBiaip Vpff, 

.^N^pba-Eafb-iV, Pu;"""°*Fi''n,o.'"m: 2S^^*si5!?*snVa^r*r!?;^i°:a'd 

•wt JJT" Btawt aijiiwiu* tlat Of comiutor ArtibUborwiiippMidaiHio'oiaoi, 

' UBBB Db tUadaj. BBd Adlalalittr Iba aiEriBUBl 

of condFUtlaa IpwtdlaiaIr Bt Iba cIobo 01 
lbr aprTlcB. 

M^. ELAr^BdtMrta irtlJaintP tairanT 
mtmk. aa ■ «al«cu* i* Lha Yaon ma t 
nbrlPtlBA Apppri^latLoB of Au*tralMla, baa beaa 
fpr atpr » rwarj tbfl bupDprpd a^nnktarr o* 
tbe TaM^CAi, lloatrp«|. ITaaidp. LaM tltraLb- 
cona, updD hparJria^ at Mr. fiudrd'fl prfl|t«iKl 
a,i*r.i.iia„i hi^ ^j^i, ^utifB «r iDtlVdVCw AUSTRALIANS AT *HE 
ACADEMY; . In tk# a( ^ iotter ta hla brwther, 

Mtk S, paibhert SJibertiiH a wfeli'kaprva: amm- 

ber of lbs Mrtt floUib Wdt^* An Uddety^ ' yjal t^ piirHtJ^ll^d biL. 

rrfrrfl LO Lbo w^irk of a nuntbor 0^ AuBlrplLtq Hrjn fram tBi.1 r'' [i ft n-i' n lat iv pb Ju LsnPa af 

ar^LiC^ UL ihif aiiQuai ciblblLlon aT Lho iTornl llir varloun AudtnljiEoq gtmtafl ud New ba 

Acatlep]^, BfbJLh waa In full nwlap Whtn EIhi Tatid. Nr. Eud^w hi ranrtfld p| aaa aJ rEl 

mall Iftl. 1ST. Bi}bfrii arrlvfi] 1fi Lvmlni] brfe( T.M.^.A. ''-i^ratarlpa |p fba. .tafiuT 

arrnr a tmir r.it AnvTbiii nriLl HrM lhS rrovm- IitIII be aCcompanrrd t« Afl*tPM5?'Bgi aS- ^iw 
flas^ Lwfiir,? l ha A i^^dP ip y will iKmedHta^ p^5** tp'-T " Df>«R«d. Ha found IbcT* vera 1; pxblbltp whapea bP w|U Baba biB wa# back to HvAmaw 

iWWI*M*%! „ ^ , . la**^ *■ iroii*a- ppd^iTi a, i Iiil cb« Hi*: i™; wtib * SttJr »btitS!lwai*l*ia Yrif:c:A. e«f*„B»^ 

EortTall ol Mlaa Tt^ PrtwtoP, pl.rt^ | The TmrnT-Alf-iander -iMlpi -1 m-^^ 
tetwatpportraMp by Hprhomrr and D^ohatm h*. b#«i a p^t pn«ea» ASjL'L^i 
DaTJfl, anrl dLnifi ont Ins* l>r nmlrapt. Itl^r «buM.H bi.^ " .. 

flbowfl dtif itnui-ff \tti\m\ lb a bl^«~*tDncked ilBldalptat mtrirt, lii-a>]Pd by BfTeiai bSVaad 

faeonipd bj Torvb-bi'a.r<'r^. ^^flMf aao with d (Lrnb bat wiLb bLoif^k hatbrr. 
'''tifi pfhpollarttr It In the dirlli dLrtri unt^T' 
llnie'l bachin''^UaJ vt l^aVcp and. Lanilan 
Emobr elPlfeiJa. vrhK^b fiva Ibn poft iBPb tIPEP 

or tbp :bivftda theiT lifpUke ,_i,.t„„ rtunrt*, -rtJ".,'""' — --P--*™w m Te-HHirfow iap i>p,.n appftiai,d by 

tbethurnbeBBftba ^PPOHlutfA^ 

^ ^J**" aBrmona irtU b* bb I^S^ 

rllbtlyWinPiririflt lb Itit* Tbmm. Pitirlnf, Ib^l^^V 'SiStfil fl»f"» lb* PiSIi^ 

iimrtl<^ aautiT hS.v^< plilod h|| pJnturf. I tofalia piJtBiDBa. ' 

"HobF rrrt'i tii( jjlrturi* nf thn r^iramnmrpal'h ' A-rcoifllpi to Ihp JntAK eftelal fl^^H^ki 
EI]|B nr^arlr rbr Hh^ile mif of aof ^nllii^. ^in^l PubUab^d. tJsn puibbvr af. ^man 
Ln touch adidirfil. Hr hitd a dUSi^uh anrl In- ''aEb«i;inf In Japan la lP.Mti 
artlatk BUbjH'i-Mn Trtii, au.) Em hA» d.jn€. i 'hr 'Dallj- SVwa. - Tb«* #S «np 
ffoal BrtlfitlftaHr ThpfJ* 1^ an^tH^r pir<ur*^ dJwwi admtolPt^red hr Pr^^^hlahlZ. 
or Ebo flame hlbil. flonlt'wlut slaflller aal fEt^ bplunpJitfc to ibi* l^rJfl Hp«Jetrn/ Cv»»r 
r*.4. and It [p ^bIL ftr m Lbat K ia hujif In ^ i5J"lDQa. Manr pther m lliilaMPieV^S 
iMirf^rfBr roim from RoWt^'a, Joi" it puffer*-'!.'"'"'?' ^'^'^ Slat'ra ^t CbarHra« -ip« 
niiuh by pompariaop. JH^ltrb natlanaJll^. H KirSr i!b*« 

"Streatnn la Itkrre vlth a plc^nrf o< WfpdPoi' ROB*"" r'athollitlBtn wi waara 
CBHllp. tCielMait, pf v:»tLnM, Ip tbpr*, and tbu a cebtvr 

it^il Ji a Vicarlatt A^uniidi *|pp!pHt iDw'bntt: VUiPP Ip tbtTri trptflpopt^il ^ alRtie (ptetlnr ffcowln^ p. wnm^b fTcnilnfl. I "'"^artfa. Tb^ BuTnlK<y of adbPFnla'ja IL'tT 
Wllh tirt' rblrlrpn n-n Iheflnnr, ll< iu> wH'h <Tir Bated aL about BO.flOft, -ria— _ ■- t|«ht 1 I IriMllnS *u A^aaLpLIp 

of fldi 

ThPfP Ip i tbera — .. ■ .. BuDDT [a r^P']*" *liKfehea, H aJaraentBrr ^vbaaja "a^d t?* 

ri-a^ntad by a v*-*^ nur ibirnif*. fhii ii-. ,.ivli* orpbanapfB. m Hanrbuna thnw an t^ VI 
"A Hummer V^rnBlrn— a irlrr ourt Tl*'r molb.^r ^Afeat^'P Apoptpjlf ppj tbout 3lbH ~ 
BPrarLoff fl flLpfllfl a rivrr wbrm nwanFi arr CalbolJ^ii, ' 
ia'lmmjnir. FflH baa Ihree boTtraSL plriur.^i 
<ir hi* ftw-n fine atyle, Brid all tiunir rno.l 
pcaltinap. ICabDnT and Hpsnra t ii:d bnt flnJ. 
aad tbflra Pnr bp aLbat* Anptfpllanp whom T 
hAV4 ■llPfd, bPOauPe PtfP cut tl^l morp 4btl 
■ pllnpce at tbfl eithFbltB tbat ar^ hunn 

tbPfin «r four dflpp flrivund tb* a^^r^p nf wai) 
ppaH, papatitiJlr t™ the rrDwdrt) rpahiciaatie 
ftrpt dijf.'' , nTDCSFTBY OK TOT SSSC^nTS. A ■ur.tPBPritl COnV4>TUllDH« ,a n>UH<«M« 

'^"■'•ri*^^ 

^eld p« tbB Pp^dlllCtoa 'Tftwp HaJl, pp fkn™. 
day tilplit. The ner. ItdBaJ^ yl^n*^ 
M A. B.IS., ,ho pr«ld*d. PtpLaSai'l^SblS 
tbat lad baiq prpp«Hd tn aitlBmJBh tbl^bf 

llona fram ciincn«atlap. '^-pipptrflSfait 
^aak^ Tba Ken, &t. P^ar4reBH W.A. the Kaa 

Jahh Walkor [tba AaPatebLT^ CiniMipuri 
and fcnptw 1^ T. WaibPF atap dpum4 btW 

T TTH/MIW WpI.1^* addwara. Thp mpkbrt* Pf (b#:^pnb aup 

_v a . .a L.™^**"^. ^"^'"f- rondcTea idlcH pad alar— 

Tha poal irarte foDllnUfp T^rr dull Tba^etsnblp pi Mr F 
mlpdra bara workrj w>l nnrr lhan bair ttmd artrid *■ MiwiiiiAi«.N,^ 

IbtB vepki AI lh« Imnwarka botb lha bar-- ««IB(i*b»rt. 

tt^lklB Blartrd on Tui^day, Wdfh ia briitt tu ' ndr, SUtAttnrd BbVlB, auperlamdant 

the fbuaJirlfla. MairrUL prnnrea* In belof " rpptrnL HaUdmn IflaatvB al Maw- 
mpdji vLtb thP TP-arvfllLoB pf a nnv bBUdln* radile, trnmni tbniUEb ^TdHT TdtPffdar H 
Sot a atnl fsuPdiy, Al tbo capp«r reOulflp llalbparBP, *bprf ba blP bppm 

woTlta all ibM rnrvMawB und<v bd wUb (Aa iBtLndlas Ua aMaitw qf MBtbailat QajL. 
eiwpiVtm Bf ppp p^arr. wblpb 1b betp^ re- ^al flctt frta aea. Tba. Bav. C It. OwlaBt. ar 
built. A ■mb' *f ■ait* cantlnqei ta *^ ***!5* wHI 
i™* f*mif4 iHfMu. !■ waiwwuip ! cPB^at tbt iir^^ttt MgjM M lUll. Nm^. 
B' Lbe fliaimw iti nLOwar trab, the local ip^MrtMr,. «ttl w b| tf- -pt tapli wpi 

rtfnnLBt Ptaff lit wpHtlaff- ppif ip daja * fort- 1**'' B|^ei»p4 la iHnBp IpBt. PM bp4 acpom- 
nlibt. nut aa eaadal laboUfi cintnen. tip, an iBUdatloB fpT Qnr IMQ pi u fla, tb^bBfl beob 
to emplAT'^ until furtbnr Ootico. At tba . ^^b^ 'b™'*"a'T i° P>t4vI4* 1S4 lAUUoBal aaaLa. 
("■■imis«1ffe«11b {'nmpany'p rflmoat-woTkB l. WPT4c IH all dapBrtBaiiU d 1tBp4rtd4 tn 
new ranrAt mill hEit b^'rn rrrrt^d. aPd in nnw be pranrwIPf iplapdldlr, pppactaDr HBOhiat 
Lti, tati WBFblp^ nrdi^r wblli nnolber bplldlhR ^1^° rouai paoplt. 
La bPln|( etectrfl rnr i^u^riL^n'.* of H.^inrni Jti 
bamti. I^B rtTT f.ir Prvwrin in t!\tn pv^ptt it 

bai a Hpaolal ulHaif atad utlolp nr tbr 4Hib pr nr. Fh J. FaiibflF 

riL^PBJD-Btnet CWaal4pftPp.) Qpfl 
fTiuT«b IpBtt ,9PP :«« H« fbllB|HM> 

depEaaar — — 

tbi - 
bafopa tbf baard «a tbr prdDeadiajpi tvLafitLC 
tA pta-naa' anpliPBttoB. Tba Oerurt dJaKlaifti 
tbe app*al. 

L. CoE appaatfld PipdlnBt thp 4v«Ib1pb p( ibn 
Innal laad bppfid ta Htptnt pf Ua PPPllHtiop 
fpr »PHat ^m:-im i^^n^viMa at raaldapra 
attacbad ta t«l':'i«H|^^4^..>ipA^ ffp. tm, 
rvBldlBp 9m bit eDadltleiat parBbaaa 
H'Ww Wmmmm. Vtta makla^r application for 
tba. bparA'fl PMaapt tiT thp flbaatfl af rati 
dflflu pr«TL4fld for by tbih aql ar IHH. aarilpp 

Si, tbp bop^d raTp p candltlnp] fopipnl. 
laalclaa M sAoipuiaprr Mr nr tba Bp|rli 
oaBi^l MBB to taaldFt tl|>a4t tha befitljiiaaat 
1«pa«, HiA CauTl u.g|»1:4 tba hti>eal» inldlna 
Lbat L!|p coPPeat. iUUM hart aapp trpptfl« 
In ani'oqdltlaap] ttrULPi TbnTv wap no fvI- 
doace that tbp PHllpppt bad par P^ni. audi 
aaiumlnp tbat be had, th^ rovrt froiild not p?e 
why Tbvf phduU be mApeltBd it> r4Plde awaj 
tr*m Cbe pareaLaJ root. 

H'Fhfraab appBalod aEtlptt tb* nruul 
of btP appUrlLldb for itwrmlflilop LP fulDI Tb* 
aandltlpD a( rvildrlLrH lltachtbif ^ ht|f baiOA- 
Btaad *B]Mitlaa No. NafTaDdBm. pn hla 

fplbor'i QPPdtUPBli XHiR^baae Nb^ K^t^ 
raPiOflTa. Tb« bduil r^ruflpd lbe aTi^I^^tLen, 
baeailaa tba land upop whlota ]t'PlHrp*B rf^. 
»in4 to retl^p. alEboufb bftrlni a dWPlhur- 
bSBB* err^Led n$4B it. waa nni ub*4 bb a 
(k-Jtty bonvatdad. bta fathpr reaiamp uma 
H b1I*i dlalBBtr Tba Caurt aqelaln4<d iha 
a^imi. ppd diM?t«a tba boprd to <ibBA«iit i4 
tbfl prrfnura M (be rpildBpn oppdlElpp 
upBB tlip n p «p i^M.^; 

J. ■arphait w.ppiiiLi^;iS&t^$M*^p^ti$ pf 
hi* Ippllcatlaa f«r p^tfTBl^trpB t* fniai lha 
ePPdUldn Qf rPflldea.na atttrhllJt tn hla hnx*- 
■irad ptpl'rrjan So. ^$0^-^. Narrandera, «a nim 
faihrr'p tuiiLlKtnnpl pnrrhape ii'l^, ^^f- 
ranleri, The bPiT4 TPfuaert IbFi BippllrpLtL^D 
an the ■T«un4 that, aa the landa vhfi|-p podl^ple 
rnr airlaqllnra, tba dllfaoee nf 4 » 10 m||p4 
kapPFf-tlKp lha bnldlbf* waa mnt a WBrklaa 
UatPPM Vllblp Uip ■ppplBi pf Be«tlPkL 14 at 
.tb«^lM AotV- 5** OWnTVhl lllJt Al Ibo 
|BI«,:llfM.Ptttt|tfpi|J||-ft4|ptripC in wlllrb. 

W BP I B at ilBlitilabt ar capHelBH tplarill, tbe 
land waa not iraltable fcr protttabl* ruitivi' 
tjpn in pTi hAMOPia hut ift-ai mBlnlr uand tor 
fTixlai. lbe landa were vltblP WDThlaf dil- 
tpaaia amd tb*T iH^rfrfpr* iitcLataod thp ip- 
paai and diraptpd tba board tv ilTp tbp roa- 
laBt rsaulrad. 

RvbPn Bmn appaaled a«nNiPt the dl**1- 
'owpora of blp pPpUcpitiap tor bd^lLldBaj opa- 
/aitlnnaj i<pnli«pp» pi^r HOihOB I pf the A=i 
ftf HM. for P« PWbirMi pfTPP, la tlrtua rrf 

hid boidipir or itm lewa. Tb* fpanpl ton- 

afpcy df evldentra was le r«pard tbe rnaptry 
ta "pLqp-buabM roUdtrT," and '> tbarp in in 
irra and a ttaLf." fuRr Lmpid^i^. Tt^ TourL 
bad Vory cirprullr cenildeTfld. tbfl flTidap^n 

LDd tb# arfunieatB, «hd Mala TfttfmitA thtt 
iJI tbPM elWB where "bane ninLn1*aan(>n" waa 
1b» wiallar at laaue ahPuld Pe dealt whb cn 

nt' IH pHalnlap that 
1TH acraa of ibal etpii Mancrr. nntwiEh- 
PtandlbT ti* fmrt tbat ttaiv waa ■ rail* ay 
pl«lp« aa (k* ItM. taA lUt tba maU a^^r tbpr 
wbolaarM WPP arafalaH wptw PBHirpd to main- 
taia p hsH af tba biv4 diahwd by th« Court 
In pnrtnpB eaapa, Tba Cpnn, tbarwrotr. aua- 
tfelnaa the appraK arrA dlr^oM Lha baard ta 
rapQiM tba raBtlnPatlMi ip tpfltwnd^t Mar- 
pbtfpoi^ ppd M^rta ii» Hmd tp AotHrt Marah ippeilpd aRaJoat tli^ dtflpllpviinf^ 
' blfl aMHlna] bsnoatrad aplpfttan appiE- 
oUiw, Wa. I»4-4. Trana. Marih applted at 
11 a'dtae^ an tb* dar tba land «nt baeamo 
btpllible. under apttlnP 3. Qttlrk tba r*- 
ar^tidiant, appiiari by rPtlatflrad pppI dgrlpji 
fbp wv4k al1i?wed for r«(!«lpL nf ortflaal appu- 
tluu. Tbe board rafuaeft Mai-ah'a applloa- 
tl«lt an tb* tlUX \t naa not aliqul* thJ-rtB Junction B bet n ten |^it4p#f2a|ti. 

r*thllfJd. tlraaTlltt; t^mSalim/*^^ 
wou>d TC^v Q ■ noiL LiPhtbBa pdutiw t4 tbt 
tiPW Pt Lbo trip, aod cPBlKVtrmblr praJudl«e 
tb* btlalB(r»l, wlibQUt flitr wrraapjsadlni beai- 

at. 

"TraMltor,- a few dari bi», T«h»anptlr de- 
dlBLJtaad- pauBci tb*. lOaU iraatem tr«la bpi 
■t^pJifct Pit .'Qrvntlif b% what woii3d b<- 
niaad br il» PtAppa«o? tbne waa no con- 

ntlnp llouthafa trflJP, and lural hnatafl*" 
nipf weal. Trafir t;dPtlDS ^jf tb« Mrlboufhi 
laiiTAaa TParhed BtralhJIald at iff.Zl, and tbr 
ia,ll wu dup tbrfh al 11 wifl iletalbed 

14* t4 flr# nlanfPa It iLfl«<paarra tP order To 
Ripke tbe caPa^cUflP. ApparrPlly Lhrrn P'A* 
pome wdral BrrlT. In a JunCLl«b [bit erery 
tbiaq BfaaaJd a^v t^era apart trvm nereaalfy. 
hat diJitiiifia.tiM^ i^.L'PMr. ba «a«jiir»ani 
and awT^h^ jwil '"i^mim^ rmma ab eu' i" 
»pnlbl«. Thii wu mttamni wbah tnuiBi 
tb* tlBd-tabld. nactlr « fb* PlPia llbav u 
vpi dflinp by fiTery vthcr bii"iB.^aB raijwar 
rpapaay. CnandctlcDi W«fe marlr wlipn It 
waa reaaaaafala tp da in, aaJ tb* traAp iin^-' 
Tani«4 It 4«#MitaU.;j?p!rt,i^,(^^ 
war [* >4«lbfti(i^iM--^MM^ 

aialB, Btraaa ed*qiill)Mii ^ptfrp na^n * 
ftw dii^fa aflD abou flA 'viwmnl of ibe 
fV*V anovralen Ltala to OafllbOn dP Prlbc* 

a! WtUt^" ■irLbdiy llitraTtitipt prPBlau wpri 
arid apt of abiindul uaQi^i but, uarort:i 

patdy <^ promlPp*. tbr bard facta nl pH' 
TidUB pufiiaaea W^r* at the dlapnaat of tb' 
dtMHP^f*^ Llat T*^y ttt IbltltUP. tbp 
traii^^ivtM \^r^ Imt %M is aerPbd-cUflP 

piflonlpt "pppBnpfnta lo Ooalbun. Tbat waa, 
th^ ppnlncp wrr* at tbfl rata Pf Hii ppT Hllfl 
1'he aTorapa rsBt of niBBlnp at tbu tlnp wal 
UA. LTnl^rPB tbe plbllc cmBaeBLld to paf 
A little (BnrA, II wpuld tin rantvaantlTd r*T 
Lhe dApBrth>««lt la dlPWttlau* Lbv train bfl- 
Ti^m the lepltLpiatp (oulipt Matrop. wbl^h. 
f*r pr««iiriii purpopop, pi par nt* durinp tt^ 
wiiBtfr nPDibB, vifftt bp pau ta umBatB m 
Hopat.Vletpria a«.tlk^^«f«A|;.B»4^^^ vale bb 

■bw alwcBimiti \a ita* Itann WblPP w^r^ 
rnif^b mortr hb«rpl Lbaa Lp par af lbo ptb!?r 

EtPtep. 

Tbe fie^ritarr TPTBarbe4 that aoatiHT rfr' 
rtdpon-dp^t a f^w i|*TP ajtd, ]n cioniiECI]4D with 
ihr Bad arf.ldent at t^Te|plrh "wbtTj n frtTli^r 
i.-H[ hij. Ilf«. ir«aiiir'<d ibe PnmpKtiAp ih.t4 
lof'kouL nab PtaauM be emt>luTol rn warn 
tt^rigLPB pr apprppiAlfti^j^^liM^^ Whan 

Ibrnt, pidldair ut> tbalr tonla and a f*w BIPto- 
riBti. before Invlnir fit aHottirf l[or, 

In dbe ttt twa iBptanrrp thp reanLatfHH 
hiH been ftoubd tT be rattmr arMtnrj. amf 
bad been CdrreatPd. FoT fniftlanrfi. ivllb rennr-i 
tP tb« ttfttk it JdiU-h^y 4B ^boap tlrkota, ll 
apa tba raid Witb nllwar oflanpaal«i HMkcri 
Ibtlr IP Bile* iBpa ICbaral 0*P4ltlPap IB raprd 

b* ttk^int t* tt^ obpft pr tb* td m i Mp n 
TPluiiiBf, pb4 im Ilk* mapBar, pwini- 
Umu obaa* tldhwia, Bar ta BaiMiaatX 
wdqM b* ailpwaA Lo aifpfat at as tacarwfliat* 
atatlon on rItIbp Up tb* forward part of tb* 
tlt^keL Cbflap tl^kald hpT* pdttltted Of floQ- 
ildarablo iral^fOC, pprL-lcttlu-lr ^o tb* BPai 
taarliL dlalrfota, but the repAbt llKltatlop af 
ntniHiBB tltfktt* ta tba raoaprBiaad lovriat 
SMtrea bu baan fanwd t« naBildarablr dl- 
BlaUk tb* tlobrt aealppti* ITkPsal •pBtatlovB. 

AeMrffiPff E* Mt. MoExflbiUa nllwar map 
Vlll llwan bo fpiind to ba p BPttrco pf PPdloaP 
ftlir«irprf *r oplnlnn. Tfep iTPPbi* li. ba*- 
mr, tbat ai a rule tha pdnaa eowpLalplBS 
diKtuiH* tb* ebartea rrwB Ua awa paint af 
view, aad pnarpUr tmwi m. firriTaallr late^- 
Mted PPP, IVwBd llttla tiRl* bPtOfP tb* CPBi- 
vlHlPnon t(Hk mom, oavplBtBip wm wub 
Bpra ■Pi^Rl tbBB b«wi IpMM.M fP- 
polatnapL ora t i Vip i BT MlBp' <i> ,Hi<Bifro 
pnbjeft. The rdsiBfiilva anMlaH TT wit- 
ni^aoe*. bat unbapplVr 1be|r fn^paaPb Wtr« 
m*tl ^•pfllotlflf. TbB n wltaaaaaa llBtilT 
ha1iP(!od tlwpiBplTPii t-ni tba raiptalulpu bvl 
PTP^Llnllr w't^rt tbit tbi? tHaa^bt tb» I ik^ O ri Bl k Bli a b aT P vaab an- diaiBf 

df HTTteWa Add 

tblnir mnre (baa will pay *p«ratbat oiDOBOffl 

Ifli lha mtrmt on Lb» monry apnnt In ^'pn^ 
•trurt IhP rallwiyi. A pra* MrTMPdPdfr^t 
l^few dMym apd, wrltlBf from DUBdaai fOlnlrd 
*i]r. IhA enmvAltntl valtHi At Banuro, and 
nvKPA that It Bboul^ he carried Irrr. He 
r\almr4 tbaL 1 iPB «l fntlllfeal- WPalA anpplT 

tbo nofldB or 13E cpfip df afMba 3M tasa af 
panphlBfl. Al t*Ma|ipii«M|i|fi.v«r.ttl twaf 

wbapL; Tflt WtLb »tl llflB »«^^ 

tap. the trfWdT e<«B«4 w far tb* 

rtapppabla r^Iwar tata to Ah- tb* «al<rtbt* 
t^ tbat tj a at fortniaar K PaadaPa 

TITE LOCiJHOTlVJiS CONTRACT. TO THM MEUTOR QF TUtf AtMlUl.Dr 
Mir.— WLi«.Vl(«nMO.iLp. :1b* ^UMUrtl ul Lha 
>.^tglUvU^;'t^.lJqMii'''TWt.''##vO publiabxl 
a daal ppjfeij^tlj Krp aBP- Bp-'yiplt .muaiUa. aAU 
.n LO.«ar'« Ibbub ypp M^f* i ««lUiiiUL^ Im 
Lii4 ^r{][i Lradpp LPilfibeU irttltiUlC l*«<ii ^ Uoir 

[i^PiDboik. tbip w«rlE Bhtitfld: ^ fi>atftM auv br 

Luq HajLwai Cduniaaipaarai Bcinc ot itt* 
Dpinion that taiB iM a vcrr mvnvu* pubit-o 
4iuHallaa« aal Ibn develovsieul OL tbe lri>B IM- 
duattr DU PI tba aLT4tLl«il PPlctl Ot uy 
Bfluairr. -l jh iiirjiriB4d tbai tba trm 
vr1utm.-Qtm^r0j(9:-9t tbp opMlon tbu iba 
rit#tp. lyj^^^Ur^i^l.^piareL oi w» «naA ■ a^ 
TplPiuPvitt. YtaHrlafl lb* pveaiipa trwm a 
bTB#4 palntn and ]w>hiBP a ilttia turthar a h aa il 
tbab liuntaOLivi i-^BBLrur.LloKL, will 1l be alt'^' 
pfltbtl to tba Ipiareplii af tron wnrkiii vt 
Lblp BLILD r«r Ibp liLpni LbaL will baTti LB uqh- 
irvl lUla claaa nf work Lo be cioAbb^d T4 tbat 
ea-t ^Ttlouiar wi^rk, wbereaa. If tba oanta 
pLapt warn owned "by private ftrBia> tbu avefl^v 

than Bfaa Lp pppinpi rpi all pImpa* ai 

Mb* alt tt>div t<t ba ■averaed tit ^ ^ta. 
which tB palbtbc Ihart dr HdclalllBt 

Aa lufaaur la but a rPdlBtbflltra lad lb Tllua 
dlBLnaLi>d tir NmpPLltlan. la Ll not Bar* to 
lbo Pdvuatai* 4f tba watbtr ta ban nare 
■ baa ODd laarket A^r Ua labourT Fat uddur 
Lblt iraiev, If all lbdn4Lrlp> aro c^atralled 
br tba Atate there iP pnly dn« narkat fnr 

Ukbour, wbkfe tita tba warbar dpwp to tha 
■BBilltp s( tba BbP aMotpraFp Bid abaald ba 
W dliBimifi .h* bBi la aabBH. far ^ 
lB ha ta 3dBh tar fiirthar ibiiImUBiI T 

la at7 oplaiaq. w««M UHr«||aw' bp tba wait 
of ptt-ih a cdhdlttPB, pM' 
ll TGuil bt" battpr la 
trrrtrlir ia Itfl fuHavt. 

Fr*B Lbe rap^^ rrcolvad of tba d'dTalop- 
mant and earAxirapwrtiiL nr tba iraa iaduatrr 
in fTaUda wfl-btB ree*nt Jfva, aun^y Lbfa ta 

anlb^lPirt tPdBPRnaat fpf pi] imp wpfbon __ 
Bdwptp ptnBClr tbt «BPPBru««Mii PC the 
■adBtttry Wr* tuvaik tba mumm p[ private place- ■aikuM a[iv«t >ti-^i^4i^JtiM^^'^^ti^d^^'i''■biiir Uji^ m 

rrTolver. 

*iWlber vaaptlEmpd by Hfr. Rvypn. nr, 
Ph1b)'t^:ii^''ij|! tbe nuipra of tW^ rl«hl ban^ 
*am bhijfltana by p&wair. Tlie hanrlLinft ul 
r*\*lttr I her bail hprn yn^ ri bnlor^ mLlItt 
PdltKlaa thp iMnil. TI.'' p.^^JnT an tbd DUlP a 
unaera waa lb., tian^f ^r. nhul Mrnupd Hsifi f^■r 
Erance to tbo muDdl rin ibe w^an. Tb* 

fpBalp^ iMUdP WflTM clPHB. It WPP lIUMlllJ* 

tbif fafalvt^ wia plarpil in lia prirjtlofi 
by pelM*. If Ibfl n-^fllv^r dirif tt 

mliht bavn irildf Thr Plilnw hr *pw, 

Thr rorndfr; BuRK*Bt!on R** .IMIOP ™0* 
lbat tbe temal** d*-ii;ii*i^':l M^cfd lbe reVdlTflf 
in tbe aian't bAbdi^:— that IP out or tba (jMl* 

'1^' (bBL prefllndi* 111 poBdlWlttr ft J^* 
apniB hurtfli atLot ihf rnwl*. aai iti"* 

n,oi4> han^l-"-5 io ual tblpk W La Wpm 
^ftaBlderJni H all. , ■ ^ 

To Mt Borer: Tha T^vairtf wawld nilk« B 
Inl t««rt. It Wl* * itlfl^^ttli ihiPl td itlarp 
a^lFMitWr la a irld tsian'a bind in a aaluraT 
WjiiUB with a pvlPr It Mlpht I.* rni 

rftaatablo Jackann. i*^**^*' 'Ll^ 
pcaalMa, bu* bipblj IfPprobah p, ^^.J ^SH^ 
Z^u II ra a r*«lTer wir.b tba tbjrd ftftPHTj 
The otilt ftni*P ^^r tin. malo d*r™rrt thai 
Inildo i.ho LrllpirpuarJ wo» hli «h1ri nnnrr. 
Hn Ihtiy^t U probablfi from j^l^''^ li" ""^ ^'^^ J 
waJber Imd It with ibo Chird nnprr 
,^blar Tba pMlliao ^'^'^^^'^^^J^ 
Lb« band waa «alla aiHwol *'Vi7i 
aBjTBi* aad lb* LbBmb wrro aVilasi vi^n 
Mwder Wimoafl PlaiNl that tbp WdK* 
VM movnd ^^"I'^tl**' ''•'(^"'^A^^ . ■ Viiiiii 

The Corurnr IbiS iUPiBpd .M* 
TBr[auB IbenrLe* bad b«ni , TE* 

t^rr that the bpIa doMAiPd had ibol tha 
i»BU aii4 afi*r¥ir4i ittot blaiiW ^i-* tha 
ttioll btnbahle tiplaaatl^P prtiW 
IP tb* elldenca bid ftinfl. T^yakallj ^vprjr- 
iHlPi WBP ta rawnr nf thut thosryn bt^'^ t?' 
Lbe WVBPn had been PhaL on ttl* afdn "f^ I" 
hoa4 da wbif* ba would h*To nn^d nafUFH^ly - 
lb* a1d«^ hoarovt La blmn Tbu Pialfl ilnrrjiped 
had boon fouad im a pflplilon ihat wmU'i ta 

naturally urrup-leS bj hJm If hr hiid "h-Pl hlFn- 
aelf. WiEh bla hpQd rnplalniar a r^^a.T^r, 
bla breast, HlP Sbpun* warfl akati piafltrrt ft'^ib 
labiwwdcr aialflM. tba Tn^"- t^^rt ihjic 

If tha ovldapw bri pttdBd al ibai b- k^^l^i^Nt 
wqiHd biTv biipn DOnc^dri Ippi afo- But 

a aheal ol IKtea* wfclcib ■l»*i*^<^ 'tiw^ ^ 
wrpman wal 

In tbene TeLtEya Pb« pPftLoitod PtrnnglT 
aplLaat hlB treaiuppt of boii and bin IPtian nC 
netlotl.. Thraft iiir*i™i a LloQ" wr-Tt' inU'r- 
■PPTB^ with drvnatLQ Btat^mData Ibai if u« 
pHtiPWH to LrcaL n«T nrallaAntly md 
tm'tiaf abd would iaKd bar own liffl^ 

In toBflhtitOBi bo BEaTPd ibit It WB* AbvltlUB 

tbat ppDothlPi bad b««q bept bank, wbUh^ 

it broupbt Forwanlp wnMld probably ban aa- 
pidi^d tn Biacidatiap tba taraiarr. 

Tbe Jurr rotunad a Terdlet Lbat tbe dt- 
oavaod. Wlplfred PPwaMhri Del bpr death bfj 
bOlBf flbot. wttb a ppTolTirr Bfrfl hj tb* da- 
analPd, Jnaeph Wa^f. wh^ atterwarFli Bhi^l 
u»*lf; a^d. ib*r alpa fnund that tb* dap 
ntif rl ptfTt^d to die toBBthar. SPTia^f Nrlld wl-ltea ''Vnu repnrt tba BiTa* 
Ifll^r rof h+fono^ afl qu^'itloDlai ih^ ar^urii'-fl 
Of a ataiPDHnt made by tno rblardluf Iba am- 
Jnj or Lb« CumADOweallb DvrQPi'ft FPrcnn IB 
an mrtleltf fnibtlPbrd Ln Ibn 'Na^ LnVatfUa 
jciaruala' In KhLrb J wrota: *Tta«r* apa po.'G 
rliei BTaLlablfi tiir even Out t-nlattap r*pl- 
mantP If ojtlflfidPd tn IboJr WPr ABLlMlPb^ 
Biontfl/ Hflior-Ovneral Hutlon wai toy putJui- 
rlty fPr tbla atatOfflonL. In hla Lent apo^tM 
rtpdrt hfi wrltoB, OD paice iA, tbat lii^ Ij^m* 
RBDeld tlit-m are '*tJII required tti <'n[nnLr<la 
tb4 whflJr frtrtie n-ii l|s pea<^ e^^ t a bl I shm en t .' 
Ttapu l$K)l Tlflep 'are laclud^d lor jiurcbap^t In 
'Ha-llMi' Ha fortlwr aarai Tbo aHllI a.tmi 
tor EdUpLtUac the ektPtlaj petun) catabllab- 
moati to war *atdbllibB«nt* canaot be ut* 
deroA or pvpplled bcfora Ufrt-B.' tn a verr 
rixOBL Import Ibd Q.O.Cr atit^a tbat thp iroaria 
bava n-Chl jot been all fluppll^d wItb t^.E. rlll 'P 
on tbrlr peare eflt^blLphntbtif, and that tVii 
rlBAp ba^o b«eia iirdervid. la caBplete w^r ^- 
L^bitibmenta. cokbppl tap MlBkptn'p 

ll Mijsr-Mprbl Hidi^lw.'* 

JfORTHEltN niFLB Ai5(lOr I \T1 OW. 

BlNaLBtO>r, Krarla,y. 
Tho aflcrptarj of tfin Nnrtbom Rllfn Ahnp- 
elation ha* recrlTed an IntJAatlnn that tba 
OeDflTBl Olbrcir ^^dranmndlop haj apprnved af 
a proffTPKno fllmllpr ta tbai pr laat raar be* 

Injr i!4Bduci«d at tba ibkuI pi«*i|si(; ta £>« 

TAKWDRTH^ Frrday. 
LlfbttiBpnt iop^li, paper tomiraaillus iba 
Ideal compaUT pf Infantrr, baa benib Jnairu^i'Lii^ 
10 furPlflb a Toport pa ta tba fhUiPlblJlty al 
■puptlsf tbp eaOipanr. TQ ttR UvTOit Of triE ralkAijt. 

Akr.-^n Mww*f La ^wr i4JvaaiB)iid**it n( the M 
tr Irtt^ mrFnuwrit,^ wmi ilpiH ".tiJFWiiaJi,' v.irtf 
(le-WtpMUetit rlalttta 4a lta*t: iLitor HxiwiHUte sa 
inEiiili^nal aSklra, apJ vh> r«r >fi.>* h>eli«T ivxiHTi -J 
(xJiadkrfl pit ntfl. I IllJak IIiLuiU'iJiaS cnLnt. Hp ravl 
fUtt* t*^Wr ^^li^H Iq Ihfll nw]-r-- : w (.n-;'i.i. T-i y 
Mvw poPFer lo nta p^w^rrty «b.'i H' l n >> tr-i ■ r i> i , 
bM It IL i* >aL IrL L^ Ja llw u.vr r |-bv il.i- i:Lr-.i 

uril all Lb* ntw tlMt am Drtiingt ui '.u ilif* r^iiili i]-4j , JUqiJuiJ E I ikir. tKK^ knata* tba plikPiuiWi bata l^^i - Id 
Flip mmtiMf d lha rataanh^ ' ^ k'e applirn 

tipfl PbdUld be ednlldered aa loiplly ledffed at 
10 d cIPrb, iL ro^Kted baric to lbe TtntriLty. 
htii pdt tn 10 oVIorh thai dav. Warlh* iit>- 
pHcalloB wa«K tlier*IVin* Binullanefraa, pnt 
the Cauft dtroctftd " aaterprlia, and aat Hat* naafnlf tot wby 
iBet AwBtralls da pa CMaaJa baa dau in 
I P4M af Ilia aii*ffta» ppitflfr t^t Unv ei^q'b 
L%abB fl tftowittCM tb an tha aiBaauti4 *»r 
ppA B <FfatBBiaiipI t iPMppifap ■ fTuplitr of 
iroa tbat bap^ava taatpd by fbe preatdit n*. 
pvrta aa tba ^eitln^ and pro:vi«d j^f <H||^]|,.,„r 
«Pini.T4 

la nMlBilop. T WflvTd like (p air, tbipib 
at flrat aipAt it im>oarp a fa«PT> tax win ba 

_ bmirii tn FiP«] with , i-ni^Bfid an lavpar^ra. || m mr luhTB Mrt.. 
Minba Bi^lical^en uin^pr flPi^Urn r np havlnp ton that. B* I Bpane to an end iTwIJIT Pill a ptiVF irillai. Tt^ apprel waa huaL^Iium], 
"fulbnda" hpa o^ldtlir calBC<d to- r^lat. 

Tba 'Umliap Claia^o' aitaptuuu tbat lb tm- ■""ilr-t"*!? bmadt « tba IPMI tr»d. 
J*** »■ r K. <-HBfBT(AH. ■ .. . - *" til ikamlcal nanufartnrlga 

lygjimW ditAbllabiUBita^^lMlBi Im BI' — . .jieFlOf TBI*, icrhin^ ukt pur-rHn^., 

1*4 alaf a Hud tu by LIm UwirtnuDi bt r 

r kf!> ajrpji^ ^ ervniv ^-jf mimh-ipi] nprrltHi'a 
DiaHn^ airt in i^mna aa li» «^ amujeli^ npt^ 
'Hp lbja*'*'Cb* i■M^rl* Hit.thpwMm 'ilr. *Mr» 

<ht tinnrtr In *>v h^ioniiphi 
«i br vJlMbrt; arfakh W 
I III ut iFBlitaLntn Oil Ibnlj iif .iMntkiw hai pfiw^T 
tu aitifr Tb« QBlr i^^t ii)(lilm. timh a Ta1iH,'tf:4 Hi 
til t4» jjulum] Uvtin i>f PiHc^ ^etplciu. Ap io ibi- amin 
.if nin iiifi VLiunt IpAi] .-IIP M Ich unf -^^T^nfji-n * 
ihiniLiJ UliJ*' bfw rl.'Jl ^vll H iFi.ji iF^fltia f, iiiiipn i^ia 
|iew:i^ Af'L ^Khini.n ii. -^.i |.. |l. ^r--'iin..n |Mii-fi^ 
in4e:-|ir I ia hnt linow uf vuirh ii|v im- n jn-ft.p™ tn il 
" ' It* Way kDl<i Ihii i^ifT^P 4pE th* 

wijh wi#;^,:.:.a^.'&!pli^!!!r ^Swrtj^^TlH^^^^ 

.~nriB kw flU til atUBAHi^JLtfTTtb Sttt* 
~ * H^" ^ nvmiilPMri ui 
iatipM*ifl df that hdaumi mtfimn lib p 
EOAHAt to 1^ imrn M alaMil Ia In 1|i- It "I ntiwfr/t 

^ wduM bw -anfiir in Hfi h 

Pimi'^ ^El.dianapni h^u^hn, uu 
twAk of a l^^nal C<tftiiWHTot PiM ?ti^ ..f 
Act wtn trnkt a Int 4f 'bMiiit Uiii, 
bai Dtnad hb ^ lh* Ndt and 
te^Wba flflflT laaM !■ II uaiJbll iU4>CM .if 
rUh 11a HJ'iiJj' I'lf 
'^Miaufhtn ibfi i 

hUbU wM Pgr^iw *k^#ipt v *ftii«^ ttw o^ ad 
J**)*"! w ^i i H m ill y tthi taiw^^^ ^ nmt^ 

iPf WlLMP IP* TiDC* Of IdtkI pmpmnteata And rr^ 

^ji^ lbr, ,111 wr., f Ji;-o S AHI Ton A NUIbAtiCIBt 

in ISr bouar. THip 
la A tarrlbl* rtohr. 

g^-^ ^ a ■" 1 ■"t B hit or TtaL 

a TM ftHI oal* tor)r«unirlf. ihrd for ihn 
aaka of lbr otban talta Obambprlaiu c nr.ij,h 
&rtqodr. Tou will BBba rvrc-rl3Dil/ L^\^,,/ 
Bbd lbat laclndu nanalf, for tba am Ibloa 

^ fcanr IH wlU M ten ■ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330707 1? 10 stsm 

twr», <h« wilt nr Mr. l^vtif U 

14 nit ti £. Ptapiiai ■ ^m, 

liiiil*vn|» kkt htU^ M / (hil<MntCti-« •0*. 
11, J. tmm-* ™ (hud IkJinui), lata Jt*l»Hr4 (MiJ, * tutiwT^ 
UuuB HiMiiUL' Aliril 3hj m\ t^^ljkvlB SlAllflV WimJ- 

UM Iv B- »™. 

Idda i HfOIW, Eraiti, •« jl U " 

I juu WTiSm iC^iEC gt J. « vmlv. UK.. 

n Ii^iim]) ■nil- r-u«jiicr il.iL k. pifAh. 

■'JtSii.i™ iTTli. iKf*-"!" £rKt„? 
I S^to jUkih mtutiie, jirtiHBiff (itmhiM fid twr* bStTlJ Sr., Fill.™ «l»o™ 
wlwUt. ui lata Cftnp, Inlul. « rrw "m* n I. """ t> u J>' 

hap. kfu-yr- W, E. B^TM 
glT'i. Bajw, tl.I-. jLTiALbAU J»1>LJT4 
•WL r*r^iat MOQBd |db arife« J'lc" H^irr 

Mdn i» "Jij ""^ riuM-i 111 Ui" 

KMtjWH. Irr 11^, CiM T»rlor. AIM ^f™^ 
■■■infill waiWT^V am 

UDi-a (Jiiiirt, R^pl a, bTti, -- 

■lArifl «■ erf Iba 

tut ■nns wwuM 

^Tfe tw tar. w». »- i- l>ri. J«*. „ .... ■ «H Jw*t 

a^ fMionb fMuJtHta^ Utr trf CiKi- dlni." Lli«r1nl("n«. 

IIL^Stf^^!^.— June 1ft, al At*m)'. SUjn*. ^tm 

tj JlpcivA] ITKaHlL JaEtfiiunt At VHTUIiry Cclnk- 

luTa rf Public WorL* D?p«r[Jn*B+, ■p;il raamJ 

10 tfii. trt— 

■BtHTd K^HlMH Mid » , _ I (I «itr-rt>a>. 
IJfS 0«^w^ 

■ T 1 h Pru'^ 
a^ n rmM. ILIP. ^ 

■iiuaoonT.-iiw a, w*. at J!S5*i 

TbVilwr * »>•*" 
I, at OJiTT*, auidenl^. 
(UU ITtnabril, L»i Jli*B Vial. f-J" 
T^r^aiil llnfUr- Hi"""'. ^' MilT"!"!"- 
Fitadi, Mrlbf^umr lla(r lyun«). 

SP^Itr »o '»''"■ pat™ 
a 10. aL Ua ™*Wa3h?*, IM 
d^Jil^tallh I< 01«*t'awa'ai.iir. 
■I°;?;iiv_J™ «, .t laiPT ™aHaa<T. ™ ^UakHWir. m UN. >^ *o, bctev^ 
^ Tith r**r. Ka' liSii SWT J™ ^ ^ nr mnsiu. 

■KAlMVft^ IfirlCl IBM IJ d Ifefi 

IlKaiua Hti^liinl (tbinj Hh4«^ 

hJikir, Ee|>|)«] plirrl. PElhwvT, Ol JiW. 
[ aav lum fflJlBf ^ fiv ^II*, 

I wLiLlAl IiItw faijr avar, 
T niL-»:ir hind aliA IrtdfiratfBi^ 
UliL i^uld H.'t mata hini ^a^. 
Inarrln] hia kirlar wife, L, Jtalon 
HiWTLJ,S. -iji. ti.\i2-^K TiHHn&iy t.p lar SfilT liiNr, 
^^vt^-n. vUr ik#d fit bU raUi«e^, i1 Ua^. 
MnM, UtMwnH, June K IRV. a«a« A. lawrtai 
*T liJi «UuaiiL,r, H(*a halT.0. 

UITRUIEIL-U rsul and Igalu an 

[fFU tu> iBi Jute iCiir law 

lA'in-ljw, u. i. ^a«Mat 
njEyiEKU^ M ali Baa. 

amjrf, Hun, mill, ^ u. KM, It k« THE STDNOT MOBKCW HBIUia) SATOWMi; JTUCT H. liw: R^nmm -fa ranj .ad i»i«v 

J mil' 11, iiht!. (rU, TIaaL bftdt bJiB hut* to BWt 
hIbH, W, , -, ,1-, 
OTi Jun? iflt. ^iit ta^ 

■ lUiW 
l^rml]^Bjr 1:1^^ hi Juu 33, IkL ■ 1 
^ALL,— Lb ru4^ pituHf «t BUT ^tUm Ito, 

And wn HK« ibtU JolkT tb*^ 
iHt larlvif uHtbr, Ham, 
a nx^— 1q fond ud Igtjnt FAambflMI mif 
THT ileir d*uihtv-l>-l«iT, wtLf] m « Jtav 

FtlWa Iwttd If JMM IL INI. «H ««itauar UUri at 1 ■li, Pba «^|M ttdl Ub ■ 

Mul br ka Mir tRaat ■•« 

vltUf^^ mA aM 

^<^br, Ishalln, ' 

noL Inaiftad 
Own k ■•« K 
fi'ir iwpnrt\]M''V>rnrMlhr^ AHflj^M^E' 
SnM. mmi W4W W llftii ^ihfc' ^ 
r «4 iMiiiiii 1 1, riHWMli 
Ujrta n lffBllfiL Htd FJUtULta al « Dii , 

tmrj mti Mna CUHEir, Mi4 l« tktlr 

^IA?jK,9 to lJl[> tr.M^ luDd Erttndi hv tkalr UM 
nnivBi'inri hhI ftml u11rui«p lii fhtfr mwt m4 

(jr tbD H^T? IliriftiUkl li^r tbrir klateii. 
iSTi-t. JAKIl UlTLllELX. led rtlOUJ, el Pfc l M h a rt, 
hliQftkn, di^^r* to rriiinj ihilr mu«t ■Ivnn mARU 
ba lb»Lr miflj kin* {ricudt far Lfllta^ 

in Xtvmir 1 1 1 laiMBl. wim 

&. Nkll^liLr Viaiaj moA LM ■ " 
nienr rriul Lv l4r ^Mtr 

1.U (hp £mHt' VlUUl. 

it». Mrciiji:EL 

. JiMHf'W . 

to tfcA Ittti tiiiiii fcWb- 
-te mfe plM lilH 

UU«« Ud It *]] VlH M- 

gtii AhkI iw^mtmcm^^ ui lA- 

MM. A, mxirt 1^ rAAUiiT b tiluic cmt 

lo t-tum THfcSIU tft tla^r muij Idsd wfc* 
B Aiwvly urupiAUfd with litHB IB Iba i« ad tMt 
d-jTliLtbK ^ will l« -nr 1v lh» 

MihWBB Hfid RfTa A. iminwftv iri IMhnm 
for fwt UmhtH iten on lU «d J W i n . 
Ita Ifp^tyvHl UK Uh Hr. rBSWtCK JAlitS 
UnVIIJCTT wi>li to um« UkBli- hb h — tawt- 
^ THiUr^ C4 1l>fir Und MMb Md i*l*«tvia 
tot VM^ftihf Md ^nl UllniM !■ tldk MM iM 

Cimnt Bid VAXILT dvln k Htflf* ^B^* 
wijum ilii 1UBT Meb^ hi iMr HnteflM tl 
■TPikLJiff l*rtm, tmtit, ukd UtiFinm ia it*ir noBl 
~ „ CUFTOW, 1* Clc»i»»r**wta WiitflriD*, wd Ufa 
iRd lb*. L DLaiEl, PaildiBft4ft^ dffllTV V» hCcitv 
ithwr* TH^MM!^ Ld tlHir mT kiad frLMd* hv 
[WMiuU ml aj]fif^il\y, iWdm, iiLietft, ttl*ETUItr 
fluni (jj^ivtV r^-adYad duriBC ibc^r 

lff™JOlii AJfDKR»&r idd f^iBMfJIlT ^wrafcta- lITniru., ^i HwldH, Uauti, ^1 

knr OOlb (trtfar Uai ilUBlTwi b ^ Ui Iw 

LuiEid. I TLciiiiflijAL C.i>LLeaEi If*!** n4«ma 
EHTURAn innTKAiimjLir JCUSTT'OU UCA 

niSLIMMJUUiA^ VAlUOiTL, 
TkB Vfttna buj^Ua wbv i» Mi IbJ Pit Vmt 

ArttHir, 

iE£ijr>^:ubT uunT l'L1.s back nxxmnL 
H na«. J 
VlUtiia and 1 
HalriLial rfO«^* ^^.JJT^ ~7a*r" . " 

ago. JOPV lE^ I^IL lllKitri I1T 

lit* >t Albvr^ 

Haa4 tod t«uiw, 

™SiSSiaMi;^ 
- - ol palatal Pi«Pi, Ifcr- 
"j:i'iaJS!Vi nil I nil «-i <x* HIM' 

—I .pi wM*tt». ■ ■ . . -. nOIIPFRifED BALAXCK-8HKET OV THE LIVXBRJOt. iSD LORDOH AlBt aBtaiit mitmiMim iJlSifUnli^ 
mi I lMmt%ftm - 
Mmt air ftrrr^lfi ^wT^S Q tpi^ h'a *1i!3!t'^'':'ti 
****** d;iA,iu^ni_t 8. H. HABRIS AND CX)MPANT, 

BATX FOB I^SirUB UU 

HiaH - CLASS FUKNITUA^ tiOWIkrAnap QltKA UV HAnbL U WJILSI/t Ufa UKDAL 

UHNOwi oamiyfiKiit ienSTi miuinuii iii uucoA. 

MUHIVE SDEWmni. IHm ( b t IHt milliCB WAUOOgiil. 
KUtpiHT tKATPI O-MHai HUni, UPWIUnWIl ]>> aO' hut jmt ■tiaOi to i»^.:':iiil:;l{|:M>' ttaii til* mmi wlw ft mttm in aai Uw 

*M wbH tk* wn wltk Ik* Ml iliki W 

OMit ii»H KHiipthiiia mum Hiu DHirtl- 
Oed ptidp or itlntad InxnfT* It bvnniia tta* 
jdntT Pi wall lu Uie prltUeVP oC ptctt dtl- 
ta mtm tbpt Eilp CD4iDtiT Ip wpit 
It IP pat eUlBPd tor tmf qrp- 
tl«t It f|.H)i!Mi(-:.«tp«<: ta .. , . . aflap tb ■ 

flfKnWaaa. r.rvcLv l^auia daua na IH ifcaiaa4 ^ 
n« rniirila Dt Ehibih, avi IPi fltH al*> rivPM 

fiiPEr la a aUTt 4kH. A Uaa^ art af «.aik Hi 

FHPnfl ftilJIiioBa waa *fl-" ' " ^ 

np hiw md ifawH 
Ui. IT I. qvriuS), Hi, 
■hi jnMmi,tS ■m. JOAHDAI BUUKBOANa BRANDY. 
INDEX HKWB. 

, ?!!!!I!ru. liJr^w™ ...... 

] ll^m^ u Ilutbrtai7 aad On 

u itiDLiir lAtaaiipiM 

t llaar 4Ad Draa. 
U San «f Ite Mr ■■ 
Ua {ha LapA .. XT . If <*iU^ . 
t FMuna of Ypkr B 

II hall/Y II 

U rtolHitta* l» WBla. . li 

11 atala Pklnlaa It 

I IwU , i 

II aiwip|„ii>ua Ma.. 11 r ia l ilii ap a l^ui Oailiaan 

ilap (injM ....... 1] Tba Walwaia Ittanlet., 

^ 1P« •atttoi' _ Tki^ Vuiknl'a Cirpi.. ADTJCKlUKKSinH. UtMmm LI 

A^^l lUlB .a a a BLH 
fwfli ,..,a.„,.....,AA u ^rrtM» 

OHBlHrr BMn1» t^^iL. - _ _ 
MmI^hJ U PbIiUp yptiw 

~ ■ fc Fi*lb! ■ 

-- lU^ 

Mnkurib* aa *v Eipv*^ 

fljiMllfcM itiBM .. ■ M0la .a.^.aaa.a.. If ktt u uuantna; vUhan tki loppan 

ud ditTlu-fnn «r Ibt tditow pu<T iJ- 
*lin b*llM tlwm. Thpt p<v»«rt bp* kppt 
ttaPtt im vBtm pud piublpd Uhpi tP 4oat 
tilt o^lidon of tba cvnatir. pud If furtim 
■rUexiM tliui tbpt pirppdr proTldpd arpr* 
wpAtUiB to pluw Ul? bpttrfm iBliHaop pf 
Itm trlputltp vptppg lo wr pallUcp, tbc 
■cUsTOBOit «f bHTtnc fmlwpd ■ MUlii- 
l«tM nmd tika tlilp vhM Mimpliuur 
n«i»^U, ^.,Mi.*[|al«n«AB.iHMtl> 
iMr iwittiiid UiMr;#k.K.a|wHiiM'l» «t 
■CNctiuMl inpWlltlMot liii i;riteini, wd 
M • vuiiiii( tg tiicae polltlrluu isd tiieu 
■IimHotp wIki will aimu nflrr di. buHnf 
tlia Dext few ddy* lli* rouiitry arm 1>p 
CPjipd p|Mju lu n.guh] witb mjni^^ Cpcl- 
Imp llH dcili.fi to wblrb tba MLnlptprlil 
rcnspm wiU iwrt Lp tti* hupp of ImMlpi 
itppir ufifbtr.^ It will not l» u emfjiaf 
tftcuatjiattitMmicli Knr ■ontb Wnlct 
eUhK ;iiir«.'.-.tt iMiMftar will I 

mint biitrvmnL 'Ciii tlict tmad. 
an tiw« iniBiil MiM wUl tto sMM^tt 
rami u iniMia anmMM.' ni li|.:'tti 
■ m pi t wt dt«n« la ttpi t tot. ^tlcil ktc M |«t 
B ^u fiifi 

itSa.' I 17 ^ p Wirtd (■ M^pip:^ f mm tt 

mn EusmD iohmm m fn 

OmiUIi TUB ntttn tot r«Ui«**>V >■ ^ 'frdmn 

"lOM I — 

MiUMt n tk« rwwitt, wiu k* 

lOtpM ll HBtlltttlH, 
Tlfi» nitk»r^ sua Mnii bxtMPu- 

pur..»a«iiT?ut«f fiw WLbirttuli mt 
■nt !■ ■■(« ktmgeeBifWlM wt(h % inM 
uifthn odHiaf tki mimAiHiw 
U«r Umi Jaw H, lIMy ari »ut n* 
illlMl to tk* Hltol af thi 'Mkn 
■■It'itf Mrtat m Up nnr "UU 
«fet Owrifkl lb* ttl* ftr wUA lb* 
■wtp «t Mn Mv^Mm tk* ■ 
^iMhmtan fro* tkp tt«K 
nlklid gn irilliill ^ jllllillfilijS'Wai not luitr 
^ the poU Id 
ifAurutt ThB oppt pet praEniPH td btr. 
*|bniPdlf fpnlcpL tor wb»Ter mpj- i lHL a*a 
Ibfl pra«|.Rt Pmnlpr It !■ not t« bP lipflvT^ 
tbpt ttip wtuitTT will rQiHfnt t* tpb* «»- 
itatnir UT itttmpt to fona ■ Mi 
vut ot tlx nniDut Ui Jttat aea WDI imn 
b«)ilnit tiiiu. No «* wt Hi* nunt* vltil 
vUd renwnr U uMtat lt«U Jait naw 
r«iii>iB»« i imt u tbu liw U*te «r 
M' iBkjjti qMiaiiBt. th* iMBKBr 
W i W i lt -ertfart dU* raHBUe* 
nMUiia Ml BMb u air Mm PibtatTi 
'Mipa nffiant o* tiw t<*A to CTmpatir 
wttii uttip mupt whm* thu tbs bop* pf 
flndlnff otbpT peciplp^f linen Dp pthcj iipd^. 
Tl» ilJ>i;n4Jt vllteli pttacbad ti> tba 
Mlaiitry aa a wbale nnr dlnta la caA «( 
lu memiian IndtTMBiII^. IiiaMaa al fac- 
laf tlw oniatir ta uavar Air Ita r'~'tr'T 
■■ a luittaA KfesK u aatam es Oi* lift 

AinB*g<b(-llali WbMi k^t iia sMrw 
■ortad oompoiuHitB tafptfaer ]■ ill bitt np taaret the mU&dii^n o£ tiw Pl» 
alar In dnlajed the matwt tlm HlnlitiT 
kakl tn am tj* al tba iDUntr;^. nat IB' 
mnct at pptt-pwaarfatlai wUch bu upt 
tba ptiMnlr^iaAi Oiklw 
hltkaito, wftr fiamtm auk w*wb*r «t it 
t* unciA OntoaiU «^iH|M;;af'lila 
own. Tfcpy iiiT* in tud ti aaaiiiiia >at 
tka aaceaiilT tl fulBf !■ ■jua araf « 
aUi«r tfai ImiMllliii dliulatm and 
ftmitS tueuea, Tbtf an tot 4rtB able 
|« oauaad tba nwact in dateat tiiat 
ibatald ttOnr tba failnn «f a OaTcmiaebt 
vbtrb aMtuned to lioM toe n las* a ppriod 
til* Iniat of Um paapla. Bat^ tbay and 
tiie coiiutrj luww that fbdp a 
It ^ jiadl* tb|it air Mb Ifa t at ntBt^^iMtf 
namm al vara isfwniiint br naklQi 
amy dUaffn a trtitlidof tba com- 
Utanitjr, ft hap 1 ftivtiiJ rwon] iKith Id 
isttfi"^ and Knuce. tiie r<>iiutTii4 
tkat la tba last mtufl bar* In lit. Uor- 
laf^a woffdi dona cippt for bnoLpn «dII^I- 
aaiaant ]« hatb tt baa dh^nrad tbp omi- 
Jactaia >few :)K:ttHa:e£ cvulp tba udaal- 
Hab at . m imm tH* vaUdthw at 
tbaii MiiNi lKiM|t ''*«br* IkM^ » 
Btatai. . tK.MiMiM' >iMf*r: fwA. 
rruw* wiitK vmi, tmlm^** Vim tuff/Ki* M " 
timat* ia thalr liiartiifi tat iflm aiiiiiv^ to 
anbmit tbamalfaB ta Ik* tlneiioB at a 
linfla niPB and bin cboppb UlBiaten. bat 
ncont erldeaca paanu io piiow t^t ia 
Aoimi* bstb tlH guaUUip Hi n^ul. 
bUit7 tod TtfUaaaa ban baaa ftmiad wamt- 
iat HBiar a* *Mi«!|llMt JWMMaaa tbat 
t*Uav tk* mmt^lfaif^l^: 

m«t 1^ ^atomtiaD iBa"" r8i i i *i j l 
pir nt am wliitnc and mallattoC 10 darota 
UipiiiHilvH u> litatt pailUci, but die ncal 
for Ujeui r«Tn«liiP tt* aiine, Tbvtp pUil 
tpmalB nlurina pn lh« Dpceselty for wbicb 
all pre PEieed it ele(.41fijD tUcp, imt wbU.'ki 
prt narer cprrtefil aut bp ca ape tiap tlgi- 
:MV^' ti WW 

iW tk* a«ilaa* af th* pan er u ai^ti 

Bad iiiwlM daretisi t* it, Wliat Lord ^a^.tw Ui inr at !*■ 
AJTtun called tba "whtj lisa tMtwaao Tp. 
HUan and politic tiacDiDca aliDOat nea. 
axIMBDt (ar tttoa* irbo b«U*T« Uiat ^tUB 
is in "aSalr ot prlnrlpta, that It la an 
it memntr, dnt it OTuhaa ^mem 
tappata pa wok aa Tloa* and TWaaa 
pnnta lUa." Ttaaa pipp aia wa»'k iM .lfci » 
aay bt fBaad B«ac air iwa J IKVLFriAENCtl IN FOLTTICS. TTjo rcPVlta of tba Ylcterjan clertloDa 
af* IB BO nvppA morp dlpoourpcinr ttina 
ip Ik* arldeava tb«f affoid ot tbe coo 

Qt tba CDDPtttlWIltB. 

af tba OflrvrnmBnt 
iHiL Ikirir ttoct COruMBliila inop ot «>. 
pmMBto tkana «■ • puhkot cIw did' 
ud l«l iBw pti«*iAtaB at ig*ntUBaota 
wlH oantad llMtir tv« t* nl* 
haH|7 to bara baci (Natar IklB tt wu u 
the OommoBwaaltb tiaettoiHt wb^ nol' ia«ad fe ba tu 

Bpn arnpat^ tbaa tk* ukaialMdH 
I* imprlaed it tk» uiniillicamat 
■ICiim. Cteb or tjWB iaCm tba pMtity 
of raan al baflHt; but Cb* eMata ta t^ta 
to tba pddltkiiaa] nvtoacb tkat vhaa tda 
alpla id BiBd feaoMi vMatr pamlaat 
srwr'i 

r-Bi^i vUl ^ Km J. WiEbv K.^i 
^il* J. 4Mh I t A.. ■* J ^ ^1i ahiliBi III niiBiii III. . .1 

MBtru ■IT Wllllaa I,*itH; 
pvikHiBH, Lddr i.*n^. la 

•inaia tta Altal.OipaFal lat 

cap Hia. M. Owipi< F 

tl ll» Mi kWliil t* Mr. ItoiklaL It. 

at ■ ClrlM^a tai It 1. laarMoaC alpaMm «H la. b. Umm. I na hal4 « 
mi hr i^ M nl i i i al Caiapv AhIm niiateliddi 
*at afllnl) 

af tba m il I «'«i.,aMidii tt^Mai CM, 
pt »>w» ta aaf.f . ^ jiikii.-i* It ti, tta. 

•« aiMki* M*ltft'.i« tt'fw*. 

OM «HWI>a( lbl.,'>lt»t«». CoflHT. 
Mb, n* MWH It a iBtiBt ■■u. Hiu 
■k^WHJ'awttXii 1»* Oia.* .1 
■iMd lMalaa'.ab«it«,'jn«p. khp ami. 

J«MtM-Mi«feait« lanr, « IKIWI^ * 1mm H uii nH iii»™f, 

niftitb tn4 Mr. _ — ^ — _ 

ftbvriL Tto trioi 'Kti >mit<lfc1ljf mk «cU3r 
fnL 

Cli^BiILer CfarlttT, W^iLb tfa<r 44 tmtt iM. Ww^ 

nf Uiti LlvU toTt» Oct-gpmtm hdatr, UL,. U 
n tfar ]H|x«pd Uwrmfm *^ nv^ta]. 

HI* lUdL nlU Vll] koU U lUFltfetiB 

111- l^Mri Vktii>liftE' IhU 4i diartta 
^•14 1:11. TWi tiiU <A IL 

tMrr tUllikn' ' ' ^ 

At B MUm^«t> irrit Ifill. Idr: nJrtf hy Mr. B, .1. J}M», ^-'.'■'..y^^ ■ , - ■ ■ ;^ ■ 

{;kirAi.L.'dJ Kli.ii ill «t Ub pletHiAl QifPlril1^*WWl#t''"te PERSONAL. Udf BBUH wUI aatlra Oh BriibtB^ Ilii 
■aiatot aa a MMt ta tadr nonkaata. Ot 
aaatar riaiUat laprd I fm li H i will iuia bi 
tb> aipMPi ler Hetbaarpp. vka^r ia vlH %t- 
tn4 Ui^ in^tla* Df tkp HEpOBUn copocll 
on Uandar. Hp VIU Ihtp Kalbovrpa Bfi 
Tuaaday. OA V.~«dpe«dpr afiomliap bla Sxcpl 
laner *lll racfllae di.|iutaIIODa mip tba Fub' 
He itrrica SIDaTd, Iba ajrdi^ Harbour TFBit, 
apd Bt. John A wh plB t aP aaPPPlPtlM. OP 

laar* at aleetoi* la sot anadantljr prtlt* Tkmur i(taraoii*.*|l4rt:»»*:I*<teJ»"tki>«» I* k*if waitibata to thalr pnialHa, and will alall tlien tra atktf 
.craad laBit'VMl jUmlfijl^ 
raon »( tM'iMiliiHC'in 
di(*cM*B .tkriif>''«tflMiittit. ili':.ta tk« vstiaa la kit'liiii* al--i*lliiiijiilif ->ii^ nl.- 
Uaaa batMA 'UMii 'kriiMa imr'-Ifiiaai< 
Utaoi kia traih. *lali ti.''te|y4j'^ >■ 
iiktir Id bi i w iB ikti F mHitii ^i ' wm-^^* 
* Hftiimmn li M a nOHI i - .'lltjttiit^kiad bf 

.ih*.-iit».#:*ui;:.MiM»v;>t>a:{^'i^^ •• 

a «aH atn'iwp* Varkar. tSm VfttM*. Ptb- 
■Ipp'i ilipiiiiii Epam tl>« MtArwt ^aner I. 
■■plalBpd la aa iPtprHilux aa«.idDio. Tb« 
wrltar at 'A Wamao ■ Irtimi ' it«.crllj« alt 
(bit la ancil in tk» fiiklob^ d( Ifa^ btur. 
"Ths Wi»« I* Leadoo" cavttl a nnmbfr of 
BkLlpra pf litirvpt, rhlpt aatou i^iad lifting. 
giTliipk. tkii on rafpatpi winim ig Am- 
iruiu arUati laaiiH ■ raai pliuae inio 

Uudoa for lb. .Mdaai drnlwl (hpm name. 
I^ p iKdaa taitalm^at ac bar narrallT. ol a 
Jouriirj in flibri, HI" M. iUri Fiaiur coo. 

tar iwciiuat of iha iorbiddaa Aoi for- 
kMdlBd land. A Pkatnk ol *a* ol par traaaorp 
batia«« of Paiur^ Iropdara. lis DBkAPPIlT- 
ppilipd fpmB|phfli]r Oavaa. la coa&rllHLLDd 
oaiar (ho tula pf "A apatbara Falrrla.a. On 
pa4 i alU bp faamd avkloaa of iha 
ithllap pad quartarliaa. ■at Iba bund. 

Kla ■is.llaniiT Ika oannar aad a^lli *ui 
tbia Bttarippa b* p riiiii it tk« bptwi 
■alikH u ba plaraii aa Ui* Fairaiaitr otai. 

01 TatUpr AIlamHB I^r Kaaaaa .'ill 
pmldi at a draFlnirpam aiaouaa. » ba hall 
■I atata wrvnmt^l Il4ua«. ^ao Bay. la eaa 
Dec nop will lb* Qaata Vlctprim SEbalaraUp 
Fund. 

L a W«iaaadar, Ikd »U| laat, b|a BapaVMif 
U4 agllt VIII b« proHat it tte Watbgr fpotball 
BPltbta Pa tin Airl«Ul|nrml <lrpaai. 11 

tnniai iia %^|itiicr aai l«4r *.*aa« *Ui 
•liud Ika KMpoiaiiMe ball, 
oi Ttamdar, ii>a ">ii taat, L.*r iu« 

praaldep pt ■ inaallp* af Ua Hatlaaal Cpunell 
at w^jnaa la Ho pfioraoon. airt la lha ^Wla* 

hia ^leciipAcr p'paidap pt ih^ ■aauai mnt 

|B« at Iba H«lal|.^IAa MIHloB, 10 b* bald la 
Al. Jplbnt' Hall, rbJIIIIr-tirir^L 

Oa F^trlaj, tba ITLb .Bll, U. Kinllaacr 
vial la Ihe Klaca Ichaei, nnuaatu, aad wa- 

a™|I» lha prlaM ^.■■- .W I M I jl it / atataiU. 
pllal l&r Woiaap. 

On lur iKilg Imt (aaurlw) Up limilli*!!! 
vtii t.e tr.-aeot aL (tav BufPr paauau ■unli* 

PB Lhv Svdu^p cricket Hiauad. A I a tni^rtlna of IhP BwaUti OBail faa. 

(prdar. Ur. H. A. d. Ciirpr waa appaiaitt 
f raaidasi af lip last Aivpal Otafi, tal Hfc 
E. H'Farlan 1'itar.baonilarT tap tet*. 

Tkp IrlpDda of Ut. Joaapk Caaki IU» ^ 
rrirat In Ipira Lo haa bpia --rilkW) n tap: 
aama tlnip. if a li auBarlnv rrpaa ** a^a at- 
ea^k or bvurlila ia Iba abouldar aaj the tesk. witbptandlD, tha ««J pripH^ of T...-Tba all«ll« at f- 

popt. not mm thas half the alprtpn n. ' i,l~io dlr«t*a u, tb. Ia.1 thai 
lOfdod their rot*— a teirallltiOB of iadit"' ,nt tka MIk laai, la lip laat da; an 

•we tbat nsU act ba «»<«k4 L17 ibt px-|,biEb wopaa tai aaagaaed (or (be rair im 

ctiH ttlat Ita* dit* «t tk* alacUPBa iraa In-^^^ ^ pan wltbpat laearriar ika ptnaKr of jajjt. allliDuih adi in a daavarpBa aanditiaa 
aoDtaslial ttr amtcf p**>)* vbo were i* gar wit. oa woiint 01 tba i«b aa prorldod j, prcuui Terr l«. HIa Bailea] Uilaarl 

and t>r tha Ad. Tba C*aBliaie>*r> latlvt. ib«i Dr. Parilaa. oaaiiiidiin thai Un tioubl. 
ibMllill IB ■p i rw n~ft BrtD at (b* Ual., laipareri mil sad 11 cppnaloal tf P<>*t thair hsminc iboat li; otpt ucltiipant and aeata) 
baana etattlta» IPkaa ffgitffail l^tEiai waa laipa laataad af itlpodtas panopallj at tba atrpiA, ^oueauaai apaakla ParllaaHtirr in 
hMIr akcUad di^ Ikt unit if** banad Is Taiatua, oau. Tkti aiao lauivaia that da- ^uaa.aadbii caatiaiKua traniitai tniwaoa MpI 

7^r_ 11 r I f ii_ n_..j.jiiiiaiiL rutir i"""""i baiiBeaa will b. i™ti* 

talnntbtthta at laa oarmnan^ miiT ^^^^ „,obia aand 1 

tm-anhaittbaalpctnrtihataliad— dinieai ^ ,^^1^ worUad. 

wbleb EiD aalr ba apprMUC«d wbeo tarn- . ^^^^ tor«.rdi»« Ibikr coaititanMa. or j ro- 
pand wttb tboaa ot tba tixa\t tir-^leAlana: ^^^^ ^^ „ ^ aartliiTTT' palloa whn pay- fartuAllj witbfirawp. tkf pubilc la alio 10 
a«c in tba Bjiei^rJe ot dliimlsB va ta 
til* canillct of rival Ulniitacm' anbiUoiii 
DOW itreMntcd, Uii tna sttun af Iba la., 

aiiaii«* wtiich want to die Hiiklnt of tha' tbi arU br a bUl to niika ToUiif mniptil- la Knciand, wbtti tha bdpiher ot elertort 
ntlai haa ■aldeil bnn lea* than a|n*tf 
par cent, ot thett on tbe roll. F« Udi 
iBdmennat um itatbri) nmlt. wbiek lu 
baM4 b* ibtflit • kt<i*dr< 1* tbt 
tigB«f WAipttliiilMtMoa «( bmiiim 
earunpfM. It.tAlW kd vdtttta, tat U 
naWlF tmtt Jam ii in B i It «» partr 
wUeh It btti < 

tb* meal dellBic* ibd illapl^ pefdnna, 
Tbar* paa7. ot Bonrae, at aur ocaaaiUiB 1m 
tampoiwy aiiaaa to aonHiat tor tlia to- 
tuHl ot a Ban to mpa bltaaalT on one tkii 
or anclhtTi 
Bat tk* i!lf«tWittW~'a^ .^^*^ 

baaa a* tutad Hal #• aia jBMUad ta la. 
fanlikf trom tbem tbe atapeoDp (it that 
•U*dr kitd Tl(llaut ioHPppt in paHtlca 
wblcb lI ttnaa ot reaq la tbi beat arU 
dpifd ot phtriotlD reeliDf. Ut. Beat Ilia 
iifwlr inaouiHiad liJa inteiiUOB at curtug QaMmet tbat Iiib dsu eo Buch nilteWatI 
dnrlBt tb* piat Bia jtix*. 
Wa pntliat «* ia w^tmt.tn wktt pop- W ^^ tl i -9^ M$M ' £. '*0^- aniMMad poUtor tMoU da' «. di«.; taij'. tb* dMalli of wblcb wjii ba awilted 
wltb Huiridpiable intereil TI» lulDlmt 
ilpi^ win hanlir la «il**a to ■ ^ipelBl to tpliiat* *b:' W»iW), Mi. Panr, 
itr. Wlea, Kr. CMck. Ur. o-fitilllTao. 
UT. Ridd hi Pntnier ereD during the neht' v^bj 
aavea week*. Tliat apa(» of time wlli 
bare to be DIM up, » doubt If anjttiliif 
deOikita li dpn* on Uondaj w tjttan tiiat. 
dij. Bit tbe etpctofml amnptiiieDta haea 
aa ibdiied thamKlTei or beao ahapad tbat 
tba ^Makar !• not at preamt lb ■ peal 
Mn ta Idxaa bu writ tor tk* •fapuaa at a 
■ tiatar of Ik* TuttltHn* t ill l llr t» HI 
tb* Dnnca raeaaer eaaart lir ttt daaAi 

laet Mn iMMile tta natal of 1111^11111! 
kUititij almilarlf ppeTeathd tTDD ■Hini 
DP tor rMlieU». 7liit will pnobablr net, 
tmnbia tba prmnt MIslatfT much, bnt: 
whit will Oia cogiici7 btp* to iaj Is ItT 
tit ff t« T*t ii* Hi* dlffenncai npenad 
at i ii a tl k g ioBB g awrtpw at tta OaWaat 
ai It Itlili m* IIBl df W»Ma>|»Wa WiU 

•\t^i\tti<mmM-**^.mtlm4ii)m. Ha i5a*>Ui vaMtiai* 

vlU bvea to bold oOc* wltbont bpTlDf re- 
flMnd tk* ajipKinl it tb* pi«cter>, icd 
wktt aiiT ba laft at tta tea uiaiitiT bat 
no fsaail dilm to tnll itaelt ot the toil 
prlTlltd* ot Iti poaitiOB lb (Gat manntr. 
It baa aa real rllkC io eliliB tin MaUiimd 
eaalUeae* t( tka atwitrr to Ibit eittnl, 
wbaterer tta tmA IMtar oCIti Uglit n*7 

i»."TnrtiS>*B i^Tg tTE:''-wiaaai 

tM fliijiltiarii wtS fO. NttwttMiaBA- 
lug th* Oowr* iv**>k aad Itt esaapqi 
thtn la DO momlnr ot tht CtbUiet wbaH 
tbe ooiintrj would iooiitr iea la 
tbintliaa olBca. Ittbwt tboac frlwilt at 
Vr. Waddali wb* bo*a tbat there ta 
ttma ud isaa for lIlB to do tbit Slati 
food aerrlee would latbn not ia* bbn at 
«-> bad ot a BiakMbift lad ■ **■ — * 
"of iu(lpct hai batn OaMAtjiMI^ 
t»toIuWr bp eallad fl*«a fai < 

I aboaM not b* Baad ar diafcia- 
cblaad, ai^ aenHaae mar make a pnOt 
out of biB lack fit patrlotlPDL, tbeOBk It I. 
impiobaMc tb«i tbe toiinti? will (iia 
wbea ladlftereniw la tiirned into action 
tluDVib tan at i penaitr. %\r Jotan l^or^ lot pupaaaur tt ika 

raamn talBad.-^iAtaiaiapi«>ta hat. luit 
baaa coBidatet tp wbllfk all Ika (laaaipra ol 
lb caBedlaa^AuiiriliaB aall Hap all I. ariar 
ippuabai aait, sell at noalDi lalaid, poo 
el laa twilo ukia ita (Mae. allaiLad bptmen 
iba Fill ar#ap and Itaeail. Tka it«aspri 
■li] MBllaii ta calf an Halt war (rpa ird- 
4Pr to VibflauTar at Brlakan*. ean. iii>n(r. 
lal. aalviitaita (Bi^iik pt U B b lal, aM It ti 

Uld1llhl^(IW # itiii \l«(' Mp •^l|lll.k i lmiM. ii |» :ff(l 
Tcute, 

A acllelter OoaT1iit*t el tdmallr.— Atlw a 
trial «i(aadlBi pveF tbra* at tbi Cpb- 
tral Orlsiiuii Court. Mwr Wklta, a joljcuor 
of tbp SopraBi* Court, wha baa baap ^nt^ 
tiRlBC lo ardnay for tbe liat 11 rean. waa 
fiiod tnlltr pr havlni italoa tma Tlluatile aa- 
eonttdi.tkirpnpprtrot iha lUtlitrir-Qtoanl, 
mat Aiap (kna tlaeia at paniilaaui ud (wflptp 
blieai of tiaiMr, ttai proparir of ibe uaip oH' 
eer. A ranuna af tk* (?rawa cue. wbLeh waa 

wrr laniTPd. aad tuiilj fiiircLuiiKaDtip;, ap- 
paired ta Thuiadar't "Uarald" Tka OrewB 
eailad orir AO witoeiaii, vUiil tor tko pn- 
iBBec UP pfldtaca **« taatarad be^amd a 
lawikr autnnul wklck White laad* trna tbe 
Uuk. and wkicii >H vractioaur 1 diolal at 

(la «baraoa braELibt acalBit kia. Ahir ad^ 
drvaaei br aoUBial, Ur. Joail^ BIMpaoa DODP' 
pipd aa Hour la ainnmliii t]p, anil tbe Idr^ 
r«kld il kli PA In kali ib koor Iblf l*. 
luraod vllk a rprdld of iiilKr ou aAQk at tka 
laa caunti. Oa halat itkat II ia bad ani- 
lilag to lar, pruaupr. wko orldinlir fall klp 
papltloa, lo a tMmuleua palo* lailBliiliei Ikat 
ha did B«( lAkp tka docwaaia. Ula Honor. M iltHiiM' rtfiilB. raosanlBia ont ot 
tte MatM ** the papBlH tPaW. II It tba 
kabit af faar"-* *• RutUa malatilned iHti pIBpaatl to cbtiVB i latlatrttlop te*. '. after ramarkls* that ka aalu laraid wiib tha 
wbldi etnU Wailf bt dau* nadex our ij^a- lurr'a ri^rdjai, avipaapd vuta la two raan' 

- - ' IDprlieiBabl with hard lAbdUr aa apflb tnoiot. 

tka Milaoooe to be pucuntiL Ka atread to 
raaarn tw» polau » law tthaa br Hi. Waat. 
MBlar loiiial far sMaaaer. 

MnaioilA dbaiu.— lAil raar aaieral aioill 
Aeata of bprraeouli paaad (be ooiat. wsm* 
ealip^ Ika karhpun aid bare. Tief bare 
aiala Bad* (hair apoaanOB*, and aeraral 
•pailBPKa el thia eeuurdillr uluibia tA 
vera (akaa thla week on aputhan ooaaa 
dihtoa-crpKada br prataBteaal lim.Ma. 
Teatapdar lunr wt Ih* 1*1 trara on ulp at 
(hp urbala, iPi warp aftemrda exblbltpd 
lo tka eltr. Tbe Hak. if tk*r arrln In pull- 
ccfetir IPTip abp.la. aSord apart of a crud* 
tu( aultiai nalur*. la liar awlai hlkli. and 
will bita al aor tllUBTi^, artlinlai hatt, or 
1 plao* of Ted OanPil, wvad about tuar (^ aiMaaKtB nlaa 

rriiraaliTir pair wbkb n b«a eaat 
(oma elTort u «M»1& fBtUafa la •na 
ao jaahniilT (wfdtd a* trkiB ttart ar*; 
itUI llTlnc k (tnarttlni trklck oh raBlad 
tbilr mcntitn nt tb* j W HiIo* wblcb 
eUitad beton tt iti* ienmL PatileH 
tre kladiri itr tba adacatlon qnccden bb 
br no ethar, bacanta tbaee atlU aurrlTaa 
tka tndtUaa at tki ttmott tt( laUftMU 

a^iHuir... -m. Ww i »MW i ,t )i ,» ■ ii ^i i. iiiii 
ban ^ tmimk:mll^'¥t-:.lmm.W^'^' 
In afileattBial ta k ttwaaaMttt tta- 
pdtneBClaai batasa «( ttt bbb^ «t tba 
porertj wbtdi iii iltda ll Ika fWtal aT tta 
Cini Uwt. aud tb* ptlTUaa* at ntlac 
la aiBOBf tta la bt aip a at MWt laa t» 
oeot a firt to b* aUond t« tan tbip dl«- 
Baa. Ia Aaatnlla tbn mnautt » tradi- 
tlsa ot a aiiBiili to •Main tke tnncblie, 
at all arvtila amond tbe ciApt wbo moat 
■Qh IMlaM to niAka uae ot It. Tb«r ba- 
ton Uk* tkt i*a who nal iKti an ettnt* 
b* baa iakmttd fmai a ptoaaer father oi 
latt t COD- bourpo abd tidner. Mr. Ceoh la proirpbllnf 
vrrr ele«lr- aa^ it will ba atraral traaka le. 

foro hd la abtn tp le.va bIP bad. ba(* wltb DOB* 
plat, r^at, bla londicii idrlapr bppai for aa 
ullluaia aoDoaarr 

Tka Judiaa of tha Hiik Ooart ot ABliallt 
will rrtorn td drdbpf, ^iB 

dar. and tbe Coin will all 

tut ijtpaali aa Msndap. 

The mur frieadi of tiidot K9i aiman 
Uaaoa will laajp wiih plauura that tke latter 
baa mada a apacpaafal noereiT frvia (I 
aarievp opanLioB peitonud ^ Dr. riaephl. 

Mr. IL Waliaea. haadaiaatac ol Iba Iqprlpr 
Puhlle ecbaal a( DarliBa.road. BalBa 
Upadar l&at. eutarad ttpoD ail noLtba' leave 
pf abeopcp, prior letiriac [ros the f^blk 
Serrlca. afier p papioJ or diatr axtandlof one 
40 yMTp. Ur. IVailjtca Joloed tha aarrlce up. 
tar the old llTBiHDiPiilflul Icbeel ^rd. h 
IHI, add, after apaadlbf alk laonilii la tha 
traiuiaf collria. Itft It. la lEU, l« taku up ilu^r 
pt tba Ouiph Diifloaa. or KanlpiadiLb. F. 
tvara lat«r hi wai ipvoinlod t« Klori, 
lha Uorura HlTor. aud, la October tt 11741. 
braidwpad, wtaara tap apaat a petl04 of 
tapfl wllk verr ppaatairill raauKa- tlia aaKl 
atove waa (o l^t Baimala, l^ uu, pod tw. 
ptarv Iptar ho wu placpd hi oharjro ot tb* 
bew wdwpl PL blTdhireva^ ta lin hp iru 
premplad to Har l la* ipai. Prharp hp^aat U 
raara. At the (ii r nitae l e* pf hIa tafB af acdvt 
tmr, Mr. WliHa** waa aeaaaatat with 
drawaa and atti. WUJr^ lAta' laJHr, i ut 

a MM4iiMSStthtkWi(tl«k,-^!ir iba Mahan 
af (W- »«t ■**• ■*» 'liW*!-:*- !*#-S*i«i»- 

rpad'MtU(>'«ih<«^. 

At tkP'VwrMlF I Lm api l iia l lia at 
,niikt. »iit»:-.'M I WMH » ) i ia iai...pl Heir ieuk 
-Kim- WilrtiiteilWf altkt.. itr. J. tl, 
liaEMi Mti': — ( WmmH t r : rir*|pg(*d Orvid 
UKi««e.. m»t Wpr.'lNfptbar latuaitee baa 
aaw:Md>lM .«Aia'«t'jlK**d Haaw tar or. 
n*ni, -iMili* H a t««« *«*•*« thia par of 

dalKrl >i<'' Aatiww 0»;^a1^tMi:'tl# 
iriBB HartbaBtlaaaktpa. btf^d* ait tt* 
irp«* *1 aaealai a pakUp UbrwT. tt 
of wkiife, <Hti. bt tad im r mal r iif 
The BHHtH waa Bidi a lakUl Mitt 
jlataatak Witt *«ii l al il alttt . A 
p api ' t i air ipttwmi Ur. OHBealp^ iptppHt 
aal aSk ta a mlB^ime Witt W. ItM 
ot ardiar. wka, ae * iat. watkad 
Hatlirioi fprterr. 1^ paplf «HU* ' 
latur fioip Mr. pliia»iri-."ll la ™t tlO- 
cutl lor ma lo ralllaa Ibp (apt thai I >l* for- 
naclT « KMtarln tiotarf t»iaa«»*, Mh 
meioban of lha Ubpsf paptr kpr» will eat 
biliere It. alUnUih I ban a Mtlar Fl(bt 1* 
apMk pa labnur Htttit ttai hB al lhaii. 
Tbir hp«> not la tkMp laake aaaa Ilka tb* 
POI ra i-alp Fvixiein. la 
1 Witt kM iBM tt PkUadiitbu, ht i i » iiWatti*Mltt 
iiiaa. laAlittJt ■*»» „ 

tai MMa Mitt. 'Ika.kf^ ^ 

wb* ■tMiti|Hr.tt.kit';*Bat b> 

lllaan, aad i^re bar IHtf ^pBBBlia 1^ 
dar hptee Be dial, la wrltlii to her atoaw, 
■aid: — "I thaak Oaa far paur daujibtpr'l 
hrliht lUa of aaa fnln ipa. pad I any HI* I* Mtttt:'tl.lf|«.K.T. Ohipth 
.'laiiNit (\nu. aha cmaa* 
atJIkfe OaSr Brltti la Itan- 
' "tttt:itta wa* tinck br tkt b 
J^MUad. lha dieaaiai itif JM..*Mtt''MMili%..«iiMH':W.<»( tt«w 

' feefahatJr*'* 

ilB'ildli'ttt.liit 
ttiitii 'ia- ty-.mflUi naw-.IDHMib ia a Ik* onad iMtta^ tt-^ikt . tt aa^it iijfakti, a 

IKtt ^Mttl^H tt^^uta*-' 1^' lite .^^^^^u ^ 1^ 

IMitei tank Bi nit wittia ha ntan. 
daplala 0, A, I 

flttkittpMHadtiM 
iff aa^ttil^ aai att itMid 
al ittiaiiL an ttiiiittui tt 

■M B ArtMa 

Ih4 (n.>.)a J<r >« IMT* Tin ClBrt d 

tm.T. Hfh rbihpi^ -wltv ll B r-PHtiMt ll«in- 
pm.p*W fanlributofa bAB btf^ A tvrrPBpaniiMvt 
Df "9r^Vt Monlai Utnii" 4W H K*T. WL CE4lr DtHl4Hli, M A^ t^m 
tA Ommr, vp^itt** to ut 

*btn uUii«4 Int'vUM huHBfi mi 

w ¥riad pm t twt AuHu ifUeh vu HBl* 
dvt-dbplAlM. ta AmbbMnp T^vfH un* 
BlBbp hu PV»>4 Al] LU dlHlA]. UMr In 
dlw>BB« bI LAdSB iHm "DBllf 
Id*«B"). HIi APtOlfetWBt vllt WM B r*i( 

L*c*l MtiHBtn «t »iT«afib IM tbB Utib Cimmk 
pvtf. vbo MV IrmdiiAllr flhpl|iT|n« ill lt» 

lUAa 

«( tki tarMi All««rt P»*«TlturT. ¥U MM- 

tALHd >t i ■iiiBl IV y« piRtttriiti MiPiH^ 
■war w'ai<WHtt% SNfe tt *» •naj5 
ill war*t*"wWi:ilp'JMlp aiiai pumal 

that ioa: aiitti'awtit. t ^ 
1*1. owUtt «*iM» d»*ttt»y5 

u tilli alio, na ata Mtt'stiMatttt 

•ad u li lt( Mtt ntc. 

A ttrpwpll aaalai aap bald at tie 
Hut TttahvKbt. at Widp i ifcf t™M " 
lb. KPT. J. D. Mdafata. "r. 

■r m. jnittittnKi H-i..^'- 
,c au «pt.1iai > naii , --^»iatal ar. ma-a 
wiib a pnna »t;^.IW: tt .tj . a i a.* . " 

"*''rtnia.'.pU Mn- H""^ 
aanbattl 

r. A Ibar. BP 

„, , Jia BMale a 

tk*. .OaafclaMtai). fttntb ...ow^, ta ik>^ 
u^t, M>« baea ii -ayit ij t *** ' 
nuttkia. mm*, aaa.'«aM<t»:tt«:'w"* * 
oata«a»M»h*ii«aa(tt« «#!rJ^ 

iptemltad w i lifia »ii*l»«> •* >^ " 
MalEctiftMii,^«AW<dWi«ttiWk» 

at-mikii ■awiim. »iMtti»e«™i»«'' 

aWa.aMiiat* .»«* 

mteua Kipk, aaa a haadaaaii >*> t" *^ 
'ttaaf .■• ■ IBH* at iil i p w . ' 1*a laT. M. *' I a. Hr. aphl'a I ( »" ■ that lha trieett pf Kr. Jaha '<'«•«•*••"* 

kaowa Erlcheter ipt (oatballar, 'Itj.P l ^i.* 
prmatlpf ktai wltb a toa ud f^ftWJJ* 
ud e)aa e aUMP (tar. *■ aa fa.Wlp.jj 
(biir irnpaikr ■MHtt.li..Mg«M*^^>!! 
Hdpateur le Tiafilrt|ffi'k«:ia-##aiiaatl^ 
artttat. 

o. WadaaxUr allM (be pariiWiam d 
Paahol. uKItalPM ibl Rpt. Mr ul BS 
Cdwan al a fanwiU Hclal a tli I<a«l " 
AptL Mr. laka Mvwarl piaaMal. Tkn aaa 
Ian* adiaaueis hipladiu lumkfi* 
d*Bulaa(loiP. nrtak tke enitai 'tt*^ 
■u praaaatad Ut. Cowu wltk4 lam * 
piwplioi im behalf at HrUhlatii C a* 
wpaha, Haa, aad thahan. Mr. *~™ 
liM. ftt-.v«MI Ittaani 11 .lie at * * m tnaalp*) •* «• 
Aanoplml oaili^ I* ■■•^l.'* jT 
fppppr tpwar, ba hau ottnd IP W. W.t' 

. charlaa Pallird, pr Owe* kobll an i, laaa* npipHltt wka la u tHiiBt leetinr U Bi 

top of Iba water al tba eat af a abort cord waikaaaa, I kin uu Ml. Aalrtw Car-] i-rtmMp»»l Mllm. *"* 

buBf tita a iiont Hi-nd. rfci lab wul about Kattarln^ aad tk* tM wka ^ . . 

ataa like iak Halt, ipoctahen aad pmlpi- I u, i wiah v. bad a la* •< tta al 
eloaala wbp ipailAlir e^ulp IbiaualTH for tha the kaad of ualia oiil katau' 
DBPIsi* al Ika att kara ia* ot Ihalr aaahar ^, KMUm Jamoa Utihaa, at Ike Bra at 
pullBI (ba beat aftir tk* ihaaU, wXltt da V j koi^ui aid Co., aitekaatp, Ciuaaoa- 
not nwop rail «iuklf y^whu a ikid er ] ,(^( ^Ur, died at bla reiUonot aoaioi. Kl- 
«br l*rja ppaaatBr att maaa •nfom tt* i But Ealmtii. raiterur i««f- 

JWBP. Tk. barrtaa™* U trepllr Mfiunt j * oDaHntinll .taft Ulaai. Tbe 

ai fool br >aU« prppprlr oniwl pad aaoKvl. | „tlami. wai Mll-kn™ lo pan- 

marFliI almlBi pripslpaliT uua* Aaoteliaa Tka ateetor wka betOBC to tbo dia* de- 

nonaced ijj Mr Beid, wboae Tidlltnoe it r-. , . . 

net twakaaad till kla puratt ta t trt tl i al* da b MtatTMU 
u tka HalMl Onbcll d urmaw a( hooMP- Ha oemmebflpa bil ooiBBarplal n e r ea r 

wUi* iddraippjp vii pfi^dv wiu b* babd on ' jn Mai^Hipna □airlr bait a cppiurr lao. and 

d^ aaa .b.ny.oideri^r'^^'S."^^^-^ ».i!""t ■?;„'"JL^'.i"T: 

t^'lM^tiu hrilatr a piaaUNd to klta phH a lha which llo^a ho had peep pa*iau la oam- 
ttill'm"* ^^.SSJSJfS^^l^t^^l^^. tunlAl !»•. H. lad paid PManui rial I a 

' I (^ Entlabd and AmaTlna. on Ua laji rlalt 
k( waa ibe repraaiatatlre al thr Mew Baath 
wilee cbuphar at MaanfaetHfaa ai lha tkUa- 
driphia ComioerolBl Mnap a aa aad to paai< 
alUia tt hli aarxlon iha aut tt ~ Hp toran-lr a ititiat U Ihi 

oaoaaa. bal ibbapaaaitlr pnmadid (a aj^ 
Mik, aaa* ha tott tha datna att 
ud lt.a,O.V.B. 10.IU.T, Manliti PMball. Oalaf^V Adi > £a 

ouMhiTi rut ia™: rial aai IM aa 

a. taa^ BiBt hpala ttaert, 1 . _ 
P.1P. all a p. a 
Tii.au TWatia.' TaalartlK ^a. •* * t* 
Ifaaiw pui, » aa I 

UMiMPiaiPtln* a> iad 

aat b| 

mt kbit Afthiir.l 
•1(1*. 

vast aiiiiu WtECH Adnitrl 
Hlht oil 
mm 1^1 
kr of il 

die iienll 

the cjMiJ^ 

IN Tbe 
■ttllT ) aaWilPkifn it ttt AiiUpu (anth. ki •> 
tie aialiii al iba MraeUai Ciiiail, Tht 
VM I Willi It tk* IMi (he atela oaa- 
l^aKr van auatauini bi Ui. iaai'a f 
atPii. tka chair pcauiiei aia win > 
liialai aaaa. Ok Wrdaaidar ifunica. ■> 
tke DMa If aikapl, tha pupila nHmd f 
■etMP. Bad hailat ablalnid tha i 
al Mr. aad :dn. Laa» aada a m 
The tta«ttt*alta UBdtdjit.lraif •■ 
lift. 

Mr. a >. jMMttth ■««. Wb m ■ 
(PP. to lidtt aa a kBttk iHt, *a aar M 
talud t* ttt wa^rilt « hu ua H 1 ■ if" 
iPiLiI MIfctfBa. Mr. w. OlirtB, el IB W* 
tnliaa at OiB^P. 18 h«iu it Ika IB 
plorua, iPBpalad Ur. Haiuina eut ■ 
aalditla tnnllta* hi* ut aa aUpet MM 
loi fir Hfa. ttiWMtt l*irtii(Bttif 
Mr. MBUtma aada.a ai i litlt iilH muh. aK(Kal 
ttt r. hil 
I wl l A Je|M| 

kUiiirin 
well, w]J 
%ltlnt ll 
11 EaH?lio| 
bsrt^ of r 
akil T°l 

com! fcpuaat 

I ATlkar ar. 

■ eall|ti| 
"llr I..-; 

hntvtfii. 

ll «lftii n 
I aJlraarfl. 
I kJiM-nUhi 

I I^[1L:.^ n. 

I brum , 

J Iplligi 
|attat. Ill 

-.t m iit 

I fwcilcatlihl 
I Pill caitLliI 
I >l|a«»g ll 
I Wl thrgu J 
1 11*1 br ui 
P=ia i^nl 
P4. k4d i 

Tba kiilJ 
I tti aeribf J 
Hi Umyl 
111. 

I'M la tktJ I Bit aiqr I 

miiiiiii. I 

I (tU will I 

I tlnirJ 
nral eJ 
I * tkr tfl Itrtei iptJ 

■la wtatM 
n (re 
Iviait Wl 
aaiaaafi 
tttiavM 

•PlaaWa^, 
^» fppte 
••liWa [h 
»»».*.■( f, 
In k*I 
111* o[ tM 
t*f« 1 1mji 
rtum 
aa «ikie 
lid* LO (bl 
Iwrr 
■a Itn cnJ 
TkaUal^ 
lifca Jual 
lifiiaebl 
fti I'kaJ 
loti4B f.aJ 
aa bin J 
ka BP* 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330708 THE iTDlTET MOBSIHG HERALD. SATPBDAY. JUWB H. »«■ n 
JOgPEDO BOATS' DititiilB 

A RUSSIAN DEFEAT. 
ISIVSN BACK FBOH BAHAOHL 

^Ktadlni within B ailm 9l tht rntna. „^ to «• lanu M (k« hp"- 

W HOI Ik> H*i IH4tH'tW cb* t* 
UMnw. nrrt M I nr Ti-mJ. uetk*r »l4 
bnubat •> haiii biucLL 41r«it lA Mnt- 
tntk lit Uis mat w> <^n ir* 
(kit wmil* Uku tin JIPIW" U Hll- 

un HI ■Irulf dliDhwi ibii iM luww 

)ii I« « tkta IrttiT wim-wu*!* f»- 

fuM t HdU^ilRdi al hi III iMt It 
i — 

UpKUl PITO FOBS ABZfltW 

■I HKivda !»«(« Bitm* tb<t ' 
1^ Artbttf OB TamSM^ 
M I tMTT ttt tnm (ha 

IMP.— w— UIW iHit 

k M»*A* Mil sot MilT* u^. In- 
M Jaixw* l°tT>Hla Mat lotula. 
M k« bia dlHorond and vJEplUIN 
Il.Uai'Wan B»r 21 pddltloiiil niiii™- 
jUniim altd mnrta that ba 

^ I u dnf Wlter oatalde Ta-ll«' 

Mft BaJ wToclBi TPl"'"*^ ■ ' 

'jmmmsitiS'n ttmoA, 

LOUDON, Jmat Id. 
nSIrd CUdeaa an rvtalnd ll th* u- 
ritae iliopH br thff BiuaEid at Fart 
irtiiikr. Majiy of tba aiHaau^ toomnr. astnfmtt T#B&*tcirt ol 

Mr to, ArvacUL »njl*bl« at tla 
Mt var a*autitL«a to ^ aoppad Iv ^1'' 
aatan, alttoafeft ta« itflkt utbI Aiki tMt 
wia t* (bnv llikt upM tto t»wibl]LUi* 4tf 
ai^ w4an^aB4«r maitn cobdltloda la AH' 
UM aal t« trt» plana, om br o»« ™- 
aUpa to^ baoB dafltrarid, l>ut wltlwul Ito 
fnu tm at a iT»at uht at a» ■'"'*,V 
(•oinllr Haa Un aiilb.Hr. aaa U-«*'i 
niallaa a4w Icmhb. Ito (tfi^tlM vl k Haw 
Oral li • I>r IliaTlrr csitract t>U II ■** * 
mnparhtl'v^lT f«» t"*™ ar* ttoWI^Ol 
annlon, IHl-k Iho AmirlDaaa 

itar vara wabla ol bi tUI i U I Mf . 

lu. a,t tto Mtla^u at tBa mr, 4t ' 
inir ptttit t—mrUtr. tur nliM 
1„ Ika a^M It a )nai la a piaalMt »i» 
as^ aaaal fWO*. m W *i •* % 
war imt lliimtll K »» tW>l> 
aUta tJ at» «l »i W „ ™" 

wn^ kaHi*. MM iMt i^amMrn'm*^ 
At tt> Ha* at Ik* 4ihHm WW WHMiI** 
tiM H t M ir*!* ! «1 W 

rfw« idiil»piSwi.te aiMi it tn>ki^ <» 

M Mt Mi^ ttat M Ik* >«fa**> X w <■ 
la i»an mm Wn tta mK " iKIwtalT 
jdHKlH tki amirliiil Um i r* •< (ki w 

pi8Ara BC?riow w BPBaiA. 
ti BUktiKitinlat dMitiiii. • 

Tli« RiualAB eorniEwnd^ta «r tta 
^^mea^ aiata tlut iht autcMnoj li ■ MPMMtktlM «t ttk Tii(»i--«tMir' tbit 
toltlaal AiaMti^ ffa MtAtttn ilMva 

W lie battlealillM Ketiliian and Caa»l»- ^ Yt -^— 

4Mi ini (lia rrnlaiT TuJiida kaTg nanmed 'Z JjiBi^'.y 

trir placTa In llio HuaalaiL agudmn * ■W«^PB* *■ SPECIAi CABLES. (Fnau nre ■' HEftAL.D'»" tiONDON 

OOBltEBPONDENTH.) THE OOcraO ADHIKIMrBAItQN, *ioMboir. >i>ii^ n 

Tlu> aum at Otmmm tut eW>t d*- 
Nitsd tba CnRn UUn vIhib oHuUntBf 
muimt* of iDp^ tka nt* (or ttia 

Iteri Para, tk* PaTtUaaa&tUr TIbIk^ 
■untUT tar TsnlsB Allkin, daUid Uut 
MMb «M» .tWMt tM «ka 0«UO <ni«B' 
t» tw t<«i(i4 »*'*» »■»• Iktmatloiuil 
tdkukl, akntl vtDc* IM (Mwp Oonn- 
Mt wtt MM WW. !J?_:*J«iiif"»'" 
upKt o( tk* kdBikiiMkai *C 
demuKlKl Uis attantbui at (bt itcmtma* 
of tli« BacllB Act Inaainodi *• Oeagi 
Ktaa Stala ytmt Bumpa'a ■l»nfl»<«T. 

Tlie li'ulied Blat«, IWl, iB* ™*W 
mm tlw qnl^ Powen wlUln» to lupjntt 
tba nmaiiatraiuaa el anat Brltdii. 

Iffff rpfO* '^."11 ' Inaaoaata and 

kM<uw«t «iitr<«^««<>* urfo™.»««^ 

Hi. B. Ct^om, H^'^OW. T".^ 
gudi* iwA * diii ii lii tutt'* ~* ""y 
■dnHMitntlan. *■« kij ildMi fliit: .W>l.>*g . 
Iilwaalfil tk* LliiiiililM ef •'■••II" 
Imilij *« Ova btttor II «nld k* tW HI* 
—ntstlw tt tk* (*■»* Ort*™wkt> 

percT'* di»k» *mm ' ^< 

£ oS?la^ri!?iXa.* *V 

_ nrikaF* ito aaat ffpaJH JSfiHJ 
abaiml dartai Ito jnf^ *** a» 
- craat raliiatka ***■*"■■" 
caBBiiiBlttai I to* gf aallTa Ufa. 
kuw* *• lari* aal laortOl*! aaatiM taaalUM an aaw .allralr ■f"*^" __ - BkOl* 

,lair >a*1 W tmitij a ►"PJif'S 
ai lyib Ml Baiika*, dlatrltvu Uinuik tu THE BB IIISH IK THIBBT. THE STATBPMH^ ^mmmfm^a^ ^^^^ 
"mtmrnm: m ■towit t a* vnk 

*«rMlaaW( »)' cMi ii Mi<pil *r 4* 
MJ iMhat H** ii' UMlif W — . ^ aw- 
w«* IManitlt tfe* Ma«>k» laMngtlaa 

HotnlLliitigdliii Ito (let tkal »lr »f. "MXf- SSSV"^ , rntbrr **mealin km M 
M ttc ttttck TUtntkkl Mi 
Uia BfMik tout It KkaBt-m*, •ntk 

Ba»- bmidnd Miaa wiKtel »»4 «» " • pm. »a Tkuraiu .«»l»f "tyS* 2£^i^S^EirirlIa£ar-!uIta ll. 

uu ail w^rT !SrSm ■ii-iiT MM- »<'"■" *• <»» •* '^•"'j L g* ^.'1' """ * " *™ 

D^M* « *< P HM M (t~ Ik* to*U JS, Z!l^iS*BTf& W aaMW> N| V --»*i p> ^ 

n( ih, p«t, BdiiMkirta wa , (^STSa^i, »r Ik* Jr*^^rT^j;'."i>,T 

kotu with tbUr iwtud* anl HIkUW te: "wlkna .DniUfT^ t* kki *i*»il*r " [" FiDERAL POLlXlCAli "CAVI" W THE DEiEIS yAliTT. MEUKniRKii. nMMr- 
TraiB wim can to calbara^ 11 appvan tkmt 
tkara ku toaa i raeru^aaaBn at tto pfllltl' 
Hi aiUnBllB 10 Ur. Raid, (lllgD vu u 
muck la «?IdBDni 1 iganLh M^' Ham tol£' 
donn m*at){>n tulllof rrom Vkiarla tor* 
toaa w«rkini knEfluutJr la UDdamlaa ua 
utaaaaa, aod fam. It la aais, aucovada* aa 
tar, tk«l wltkln Um lut law dan tkar ton ■uuilu et tka rtfli*. 
All tUa tiiDa stkar TkibMuia iB tk* nar <*tl liMUu wmM I* Ma«M«»l« «tll* «*l=% ii^t tbiit ^atdtiot-'to ai»l WiMaa* "HMtli* tk* **tt Hf. tt* 21 kla aiUo Tba ilatarmliiBd Ittiek laitad halt id 
bovr- Than ttte mbetau bnika knd d^, fit T**N|alH» 

(lllt*i#,*irtilfttt«tl*»ll». OnaOwWwi --i .T^s-w-i- - 

KU lUHiliic:;i^<«lkn n 

OOtOHBL TULWl BWtilTWi UAOA TO OAtWii 
^ Pni muter -n«ii#f41 ifi-^aa^ rvc*ij*a 

^ '%ttT-"1|' I ^mUaii'WffsvtlkB Vkm ujtIw of 

W» !■< iii i^MM^illl t« *^ uhad that ita* boat atoiM k« f« 

tk* wt «r m iVfMlii'lrrrt ^ AhMr* t«4U smk u la iriiiwj HiitM^ 
HI to MmWHL bnt cMr-lir fllpt'*' ^ " h«vN. u4 at tk* wItUBC eiatr«at 

;IAW0V> ^ . •( MAm tM* ten wMttiir^ wrtMrtii •Mm* UDBt^i. ho pimim^ that aiuf - 

kb WL ^Otia JwiriMt *• ftW^ * 4*«rttmMi dvriic iki *4S%fii nm ■■i^" •< *■ 

saSm tar ■Mwajiwl iaiHi*i!> .mm* ^ t^ftfr-i orttw* iWta* rti* | ^'^^T^ ^ b« uliML 

of ohddhiu lilt mm tait :iit iy >y>^ i*ii mm-mm^mn^^ tuMtma cta p im irt* 

ftaml Mt OriAftH ■liililtiTWi Cfrw tto Jtt«AFi«n[l fuAidatci. 
Hfld A CUiiw oMdAl If r ,^ 

of Cttond To«(n^MI«bM*. W* lw*d tl» ^iraflgiam ua ipDfftk brmdili lUta "Hmiari" eouia oot bm kiiew<d 

^tlah mli^Hi, dit«etod to tba u ^ ^^^^ ^ ^^^^ ^ Hippni iA>ir Unrti*^ ikm ppat: faihnv tiut^ tr pmii- 

Lhuatt iBtonabv bins tt tba kat«at amU ^udicutur* ^ adnucr ot n w«J]-4»* luuuoa mm dot b« rHiiiitrvd li > nvn- 

■BtVt ti^ TJtfbllH Jjll^tTll mt OtUftH:. IslarkKlkiti^ Ob Lha Clbar bud, U* In Tka dH^tmUOQ iJlOW-ad t^L Iba OomBiia- 

iitmi f%f| ^ "Tffl''''WHi*'i''^**^ uPCQTiibl* pariMflD at fe«tbr ■ prp- wakitb "BiAvt^i" wait ba Kctirri p««t tr** 

fruuQd w wUeli to ».pp*t^ ta iQ^aiacian. for 4( p«r hhJob. Mr. Ha^n a«««d Utai (b* 

Hu doubt ftDd wicertaQV resmrOlDf ib« Pdr- tttiaa war* ai a dJakdruinc*, Fa wti pcT' 

tt» iu?w Cmblnal tr» bIbo dlicrsdlt- 
|«l (Ur clBdld«iur« la ibe er«< 'tlia P*a>^ 
pU. Tkia vaa 1)4 viav auMH^ br *h 

Oai bad «Ur ta amlw tk: MWl .i4 
UHBHt Bhb« ta haar PUtt iiumb«r «d Qu* 'SANlAHSa** 

■■nbara («-daj MB. CABRtTTBKllS ADD M*. WBft 

■KLMOTBs mmKir-eAMIilfttjntl! 
THE oovEKNjniNT nirrroci.Tr, 

Tim nnlta ar AramltlaDliia •*** l » " * < 

^ aari^trbad raa^artlar baeiuia a( tba tktl^^f 

tPTvad * l nw .t eira aeumt IkamBilTi*, nM wbick taa HIa^lpt dala l*aalr ^ 

Mtk ((* tiaw a( bttraUB« up lU partr. In" damlDaat iota imm aiaiiaHiuij u faj ■* W 

k arter Is M*nit Mr. Hald trm attiimni jtrigrni pin; in /Jincmmd It uka* lluJa w' 

la Ito paaiuoa a( Ehflsa KlElattr. Ttor h*ca t.,TL'i,r.< i^X' h PriBlar iml »■, IMr 

toan lw)*fa*4v In IbifIcuqv wbA alLtoucb (or ^^,,^..4 tii ivfaln.i dlsliit*jrniM» kaa to«* M' 

**•*• UMr Mtpna m«iad to to ttiituait imr jimouiBd ml m cure itoc uikUiiciifit 

Ur fllKI^. tb*f tara now. It la laid, aua' vchiL4 ctoita .urprlie. tlALber, 11 * IHUftM 

cia#*d'Jtt «tn4tlnt trmn otout a dwan amm- patir mmA Mid, otae ooodiLieo voUI#— IV MK 
t'Pfc-P f/^kat r partf, Hia pmha tbii tt Mr. Hi„L>irj rouid r.<oiia9tio witimt; (|: *|| 
A*lt >i^^ f«rvar4 ■ want pl oeaHdaiaoa tqiiabt.]^. Of cabta^, no CibLapi 4r«ai|i.' ^«MR 
kaJds tk*^ wuru^rt anr a iB e e d ni Mt that mil 1 hsutor .cIulL iiLiatiiaLau ittUlnr aVP**tf 
*til ast InvalT* .ikilr taUf MWM U* do- tint cbauan i. i> ina to >bow tbat IMf 
lanut kanaka*, m rtW h»» tkam.i, . .„r. ai.h,„.l 

trtnt*aliuiii»iiitoM4«*lkM>artr. Tkatj Mr. jt.h.on. whp I. itnmlly imestad « 

•WWWIIjiL-J^rtt' lit op, Uf IVrrurhsr.' lli-ulmult, fopoaai t» lUM 

aoa U M »e *Cbii ttot ntfMW tk* Houu , ,„„r »( ih, Korth i;»a.i Jmritta ita ■!* 

if •» tk* VirMfllBfltL, f« 11 |.,|tlo !.j-ni»rri>w ultlil, IPd Ills ItlnOFin kM 

tbMlW. tWvWlklM-MwotisaOt.^Jlto^^ Inrltnn iiraruiad tollua^-— June 11, TlwlMib 

•'^Mmt'-lk Tt ttinif* fkkt Itini kit'Tiiwii r^im I'lb. Uimom imh, Baiiina: tiik, Mu 
1 nt dM •! fii!»ttir«wt*t tTkni* i-''""") ?f.""*^?L •>■* 

itMat Uiu itau et albtat, FntadtlnUt* Mt^l 414b rarlttmatLL toit baan ^1** In. and ttiMI^ 
lalucad u uaa tluilr ulusuia wltk BaubiEita 
wto^ rt tfPaaaat alaatorataa wtor* tba err at 

^Pikat^'* imiiatHfl. la 1 ^lant bcvraTluo: im lud. MaakzTUig aaa Cw« nantlon*d a* ft aMldMk'* foe MotvuibWiH' 
but lb* local; ailiettiMi ku asi Uea nidt r t 
Tba •■■aiiutt** fWtIr aapaldaM tka Kla| Bald eoold »Bt alalu trN bare 1 wor^lu sat' 
larltT II to mit bla aanult en tb^ Onara. Opa piaMPar ekattlBi to-di).. Mil tmt, .«k* «iaat imdi?. 
rrmmd intua bad tout tiStiliTI ta hHu 
aboat lUi out. at iBiBrii^ES an»i»d li 
■anmUF ia taraw at tto railatratlea at 
Haaiard" to a aawapapar, aa tk* gnuad tbat LOHDOM, Jm* >. 
tit«r««itarlca liaT* d** *ft a ri Ula'aatlaa «t 
IPdf ITart) at Ojanfla^ ud ttadr pluHa (be tbit 
h*T* im t*uii kr «» pi«Jto*t»ii«i,*™rt* er tiiB *M 'tM nppanad tktm 
jad' ibl* n*ir i^piainT 11 
ikit lb IT IK ti*i*t i»iinir< ki tkawiiutM 
■I d**MM •■ III* »*n •• lb* Piw- Atflein alllUB, 1 *«w *n1i * f" ■^^^E!* UmO •! ' " 

£eli>«. tolsHlag allkar lit «^ frAclala or iDOU Jaakna o< Ita pzwvfatlvaa tbit U. PIrhTe; Lf'^ldVill." nbw than ar.- not a b«i*di44 
tk* MIsMar lar tk* liitarkir, baa Ibnad a tto orHlaal bjtiMl « IMP ■ 
itottlrfiiw to t*e(, load EttlSiWallU ESS? i» - ' 
tk* bHdaaalt tk* keUW •! tk* tndlai d«P«". "klU at KJolj aaaa - -—--J 
-i^,"- '^ii^ *M tkar* II oDtun* tbar* bat a atattaa n IRECK or A ansa t AN DEBmonB. 

LONI>ON, JitU 3(1. 
IdBM Atendea tdmlt* tUI on tk* 

Mil »mWsm-*m» mma* la tk* 
ti; or Kln.^^,. <l«i'«||ii^1«l^i|iM. oput M 
«» pnaliuibi*. itrBi^liM lji^jw^'litt. ppd tk* WDiiaM In tk* wti. sxFLoaioN OH A BDapiAir 

CftUIHER LONDON, Jim* 10. 
Tba Tlnntatn rortrapoiuJcint of Uie 
I ^lUr Uall" mxirta Out tkan an IDjOOD 
I iHun* mtrmM U aXI** •aotk at Kii- 
]..<M!tKi4<IMe^:ak;^:Miea''«C.'ito Uk*. UOMtlOk, Jan* Id. Ikdit »*l. Oataidi tka aaraniBaot at**. 
af^iiHnl auinllf , nr ptiMtn af Lmau 

iHSH'^TSSi^'SSSim ail- tnuw 

•tore. " In tto natter at Iradln la tto 
Cenco Grot BrjtaU Mntaada tkat au Htloaa 
faavr «qtLAI rlabia, but Klai Laatold balda 
tkat aa btad al tto Stata la ea* iBpaaa vkat 

VOUDOS, Jim *. 

pqkluH • tB(a«rmi_ ^ „,„, _ 

te Ik* ^ih»a aiiat a i tba rr^lt ttot balataa eoigpaaiai tor* aatlra in 147 no. 

■ - -r??^ eoqtral of flH^ talmtil. eiporte of tto Wvm ***aad*t *■ 
nW'.jmffP.^^v*. itata, ao^ Hrulali rcmitBtil^t hiT* ban aai*,. c 
pt*Ialr drlwa out ol tbi daldj 111*11. kliilim;" I jp| U* Mud to l"l Ule 

(tot •t- 

An ftir tlU . ^ — 

l**k «>*B Ito aMH ■Mb ,iaaBlWl». "Ul 

- - — * — * -lara, ob-] 

"Tto bin- atnctlna :L "i.'^i. 1*1™"' Oovfrumml. but 

tto» dUlltad Mr. Rani mnrF am «n..|.! ih- r..- 
lon w*rk ritkaut caaalia to trcp 'j'm 
out Hi oOoi. TbLj do OOL ho mi] 1:1 
ebJKl te in ittlasi-g Hag 
lrBaln4an irltk tbo lacti li.ue lunb la ta 
la aUlanca nilb iha traatiMKra toadM b» 

:Si to"sx!s Siwffi^ffi^!?^ 

It n-ar. ....d tk. e^dlllo.. tton ma., SS' i,"a ™ptV*,:^r.'*tft"lft^*,; 

publlailoAi rallattrod H <Dcta. AI Khts Act aroi«d wttl tba pr«MtCih Df PlIlDfl HMnlitCT 
■Qv auiei-il, bpv*fte, Ibia emiJd n(rt bo doQ.^ t* fMnokd* tba cJeetora of VlftQrIm tbat no 
'UaBurd" h* mtM^ fpu dd UTta ako. CQBfl 10 thm If tba OMloat dntln 
m l«W«heiL TbeHfiir«, It I* M(BE tbat Iha 
Jpreieai ittbir uauutfanterr Mit* of partioa 
" nrfjusaai ah^^kl owitJag*. rftllMT ihaii that 
t^lr abibOalatM -bmJd H l«riatUB ataa r<T 
a tiBa. Aabad vfcatte tjwi'"t%i' airf- ri tiafto « 

kaid bad pnbiiiigr e«ar*« to alraM btn*iir, an asald ^Uiuard" turlad Ina tWO-nABrOLD HAQIKO IN LOHDOH. Ina U. 
Aa JwkcT Ohib, bt 3X ntu. I* T, ka 
foe twt>.r«aP4idiL luM b. on iradln* oaiwim*. or b* ne >«•* al Mi dliiia** tku (at nrlan«i: 

^t u aiilra Dobopelr et (nda te wkoB *•<>• BaM « iirt~i«d tbi TltOVBUl At OAiaiW. 

A re^uaat wM mad* to tto PQatai*atflr.{]q. ^ ^ 

•Ml to-iir, wMpii (towa bow iirrai ii >' m. panoaiijtr itood in tba irir ef nooa 

tba laollBf ifilut eolsurad peraooa tu gaipa Cavara^aot, tUa aatsfrrr sajit Tbrrc.tril no 

9l tto nortbarn Quatnaiiat lovni. Mr. Mabon [J'^Li?.!!!^ ^S'^!* aaulit romTDAnd 
br a 4apiitMt(aa of Qu.nia- I for 
Hnn- 
I laider. ot tto oppaa^tsaa. . - .. — . _ . * ..i. . . r . - ^ 

■Hh HaanlWtf. "Uina aatod br a *.,»ut(« of (^-o™*- ^"d iS'' ^tor^Si^i.7,i Silt Thi",.?' 
1, Ito (S«l^»»t a (Ptoral. .at .b- ] Uad i,_b.ra 11 to woU* notion tba .,0- ,^„i; ™™ii5S'„,'';j„°",* „'|!|'"7„°' 

temi * tmUOMlt OfpaaltlMrUt, "Tto bin- itnclloa a« aaottor paal*a» at Catrai, on Raid', plana, Mr, Dtoblu aid Blr Otortt 
■ar tkla TT *l nraWI^ M to^-^ tka to«- tto irwiad tkat wklla lakablUnta nra iTarH ear, or eouna, aaaaptad, and thar toaa . 
itr It wiuto l«t^t»*'*»abi|d*J!*i^^ iAlr.»l>id1^fe|ii.. ii* I MJM) <wiak li^^JS!*. "Ht T*" *^''l5! •S?'-!!f!!r 

ll'nralS tL'?i5'SS5^S«s: 

didataa." . „ ™>aW"»4. a^nrt to la buur niMmtS. 

• laTirtlai durla* Iba wbola nl tkd;,#«l mpnAl. etFtlAL Bm Ttltdl>nl(B ast.tauk to tbn nbao^na ol anr 

a Itot, Ul> eu™* .A^'. *kA|- TKk 'j^taUf ■***■ AtUIn ranuri»d)atot.ia In paUtiol itain. hut it 1. i,."S 

'WVlIM, IMIla* al BilpraaaotntlTaa ' Itol t:bero la mt eliancr of It. trini oibar 
' " ■ ^ ■ fiiairAbaid witb tbal tomporarr. Prtmit riniA, tt la u.ii lo to 

- -'Tloa, raa^Ubi*! a*tu*d k* kHUIat** aa la Ito Uta nl tto ' Artunttoa Bill la nut ar tto war, Wban tbnt 

tawm a aaW Ofr^ MlnlpllW. aild tto MU Mtlbl •*■>«• Ito it- tjBii_ ■irlmi, than, will ba mnaibor ncuiui noitln* on TburadlT. .-,'1^ :'iWl*t(l* ^ 

"io"wblob MlBlatar 'tka J^aWl*,^ ^^^NW^*^Ti tba tJoTaroor Iw fi.iid tor ta 
bloat. Th. Taault wa 
po.atbla *^Jeet *aa r.L.lBi ot 

^Tb]V~Htttar' bo' iHta doaa, w|Ut rw aMa, bMort tto Epbul Summor jBaatlux, tbat rolatlo* ta 

'^"^ tiUBTa FroBaiax. BlBB* M*' <*td0ilBB ko ' ttplML 

mmf ai tk* nnmtn 'voa^'-mmt 

" BtllHk, lUH t 

n* <iipl**l*n w*i tbd nanll altkat *f 
lb* tMOUac el ■ fe«lli* •* «f aitaaia. iCERCE. LO.\t>ov, Jttn* 10. 
Xh* "DaU7 Tcl«(f*pli~ reppna ttot * d* 

pattMBtal meoBiniepdi tkat ib* 

mmti H »»al> ibauld •* nuatamat t 

«.iaiiMitiai.^iDtou^i**a^itiift^£itfEiadai(. In tk* airtr pan ol lau raar la tto Hanaa 

nf Oameni, ki- Hoult eallel attaatLon te tba 
inanr OlaablHtlai to wblsk Brltlkb EBmnarea 
and ttada warp aat^Jaatad, uadar tba p i iii r t 
MnnnI Kturopatkln nvort* tkat tba adaito latrmtlvn, aa* mend; '"l^.t tto dbb- 
ftiHUio ilptaclitiH-Di boldlng Bo-ma-cW, flO tutallon ol tba Board ot Trad, baa baoiB* 
■die. nonb.nortb«t .1 Faotkuaj^ *;,£J^ •^SKJ^ 

wltb' «' Ibid'.. <il':.l(IK:*kia - IdMt '««• ■f'jWip 

fcMiiAd ptltlrtBd _ , 

"WW^ ^ I to aatmtcd all >iiltara men pinle*)*rlT a*. 

(Mwtatnint to eonserce lad Indulir. ini to 
[339 ^t^^3KSittlk^9i0BStt ttot **d ttot aa Inqulrr Bbeald to fattblrltk 

llHtltdtBd wltk th« flaw of Toarmoflif tto 
* -w n ' ddtlao and fnaetloia ot axlatlnr dapanmaat..** 

LONDOI*, no* t, ; SgnniaiBt itBuld not accaPt lb. raialit. 

A^'li^Mdik 'dnilair, tnnr ttnrada koai tl«n. bat praaii.ad ai laqtijry br a da^rt. 

_ ... ^ wbcaa T ■ - ' 

neralBi. 

I^itbi at Port ArOiw, iSiij* ^na rqaltci 
at SiN'lia l\tM gr^t JapalUdd'tt'iW atMtQdl 
mmi of Nwis:>tl). aud teffi j.iii*tt -jMh 
fetral Tofti'i fl^eL IMl^Nlil^.M^vi^^ llT» toriMd* mental "iiiimilM. wH« "P«l " ar. for. 

TUB VAIWERA MFRDER At tto Ttiami* Paltm Omirt ^aatarday 
Jokn ftnlUTHO. nj|«d 40 Jmrw, n Boamin of 
tb* Pkav. ELaTlll. atkd Alb^n CVtmpanj'a 
iteuaer n^alwora, mppearad do ramiiid an 
b cbarc* pf murdering Danla nowika% it 
Aack bo/, ifed IT joam. tn Maj 14t 
tween Hotitfi Vldm and TennilTe, 

A IntUr «•* naiL witttes Drtor Is Cb* 
mniilai' and uSdfnaad tn • mcnilm or tke 
crew, bat nBd*UT*t*d. In tkli ]ott*r Snlll' 
<rkit ctakinl Vim tiV mtfc infiatttod*, ud 
<l**oib*i .Hai iM|iftlU«l lad * liar. dtuu. 
m*»m)e>ti^»t-S;^i!«ii*M.m- Uw:aad COMMENTS ON THE 

tbi ubl*i T^aites l* ^ litffUtai at th* 
|l»aiHri« ilaill tlU KW-liMC tatm^ ftPt 

infetir- ire aDzi^bantfra, Mi <nhaiwlM ilv* 

■■ 4DtLfbt4liiirAU Tbt HOtO FafUfHBi H- 
•■llr r«;H9ftad m battl« K ntlM fmn tka 
I, nd tbu otJuta AM atr th* dittue* 
li tlibL nillHi, atvBuld mAK ba tabB t4 liBfflir 
lilpaaiii •di:4Hi, tttU 1« tH nil** «» 
UHiDut si«r b» elfltt Bllfli tfl MatlliF. n« 
■taeacfl ar n«n taaifi t4 Uaa that tin 
bctai Lfllii la ebaek-^TDBablr 
Wllni far blftv? liUDa bafor* rannlfeC tbs^ 
Btiuk. II li DlBAr o*ii«nl stomil hu 
bh jBl b«4D cLriTcn I^kK I4 iUH principal 
liFtiDeiLiiQDt, but, iiiaer irilrltt nf pumben 
Ml Hnpi] him \a rsLlni Hnttiwv-d, tb 

bfflai attln la mur ralBlorfltBflHIta at I 
*U tbr»ii|A Klu^baui It ti «atir a atttar of ' 
Ub tot tta JapaqviD U> apct MBlD lujrti tb&ir I 

^ttPtii cbaifi niLi, rau* Hm, tbf- 
M, atb«T ta^ of Port Artkiir. 

■Ul III (hrra djr^cUcw. Im Miaililll'la, *kt - - ' ■" '-' 

^htolt aloa( tto Uao-tait M Blintaalaallr j ty yijj^ JtyjHBUBfri AN ELECTRIO RAILWAY. la KILRB PHB BOOH. aema alecWekl 
wadariaa ha lkii ; 
TMatIa, Hmp I**^ i^aMa, ■aotk Am 
mn*, aid Ta^uki kan nvit aaWMi Ibt BHt ImpaitanL lonlk t*war4* Batar, 
mmt tu Japuoaa ara now bHialM. Itoto 
tit uai roiA. or ratbar tiaikik uraaa ito! 
•Miuuia. Tbi pomiea ol TbIIbb-wbb 
^tei 1 rafimia to Ito aEiattloni] tmiav . 
<Mt iriii titiib to that uotoTw wkto ill " ^ 
to tlMituHshinieil Bbioa to** wia dl*. UMBHl, 
•"ml ijid diaimrad. Uto hit Arthir, Tirtnrta ku bam dmnttd * (tlnr taf 
III of Tillia II lei-tra. Ifia M Tkkb nadiL aad tfa* atb« MM ■uaOdUd lU- 
^u, an BEoii (onh(r lortk, aad id*!* at rm ■Mild 
* aesu 01 tto T*ln, tto POPM tia " ■ 

Ito MwiHi tto and af Kn«tor *« w «w»nm nw i •Ptlti 

•( lunih. Tto ■irlaaaiioa l> ttot a aBB BGHKIHQ OF A TUU. 
iltutad on a Tlnr li cMeiid br ha ta 

bat wban, *• at Tails, tkn LOUDON, Mn* V>. 

■^tM|kii*l(r alrr«am tt >• .0*^ la t^ 'A* ilnbliur of lb* uml tuf rbUUe 

e* Btnlbowliu* Iiland, Ctirli HubDnr, 
wai do* ts Iba mm ciDwflliij to tba Btu>. 
•HaM idttat i»b*lnE ^ir n beail nnr, ikn 
•UMFlkf WMtar ti> outer Ik* «v*>i •cntUa*. ■tw*M^ ..*^iail''ti''t«t. ai^'.** MdOM to> 
^ tba aa*^. '#hl'd*ilql^ iii^'Pid*ia*i^ kilidtM 
^ I n d i a 't>*'toal' 'at ''•Hf' ia kM ■** iita.' 
»* AeapBia Mra banad ta laai kaaiilj to 
*iaiVa tha aarlaa of aoaltlBBa ■teaatol kaa 
tritmi fot UiBir iroa^ ilnn. Swibalsto l*v. 
dir uauutloiibli iHtdectd a Ikln trti( 
bai of an aa tarmldabla at IHO iirda a* 
ItoH tlnia tbatr nguber am it lb* (iBt tt 
^ frBqa».^rkai war. at HW rirdi. itna 
to nu iBli of bra. But tton ta wvitor 
14 tlM vliiiuro, BO «BB abown It Haaibto, 
Id haavr ,i>f ui*i ■ muti to 
*■ ^* miltr al llliiMk 

■ » ■* * 
ni r*ii^Bi at ri i n 

*y toi baa* nnipalM 
'eto™, attar aunsrlBr bibbt ea^Bl 
»*> ibit. ftiCkllai Knnbl tbraataaa 
*^;!**to* tod MablH, 

IM "'• * -■ "|it)ii_.^iti|jL' m OBSFONHIHIiinK Vandn AMm ta a* 

Ib Ol* ChaMt I 

watarf tk* ItiMlB* (M* sat (• tiltoT* 

ttot tt vanM ba abi* Id lUrfc 11* nav«. 
■lilUltlto la KatadonU (kd tastlona aa riinrda 

aor. 

To aum BP 
fttiMttr, tto FraBMT 
tIB raaianatloa, wbllat It 

BUiBAJn. rridii. 
laill ■iltw M tto CkluHr tl *oa* in Ito miKar C8AMHtB or MMmtAlOlUKm. waa told. MldMHf* mur laattia.ai :tb* ttiim twm totara tto Arbl- 
ttuMjil'Wl kat MM' Mat la lk« taUU. . ^mtiik-AV«tiAUA» iAitiWAK 

;MaM«lr*: (a*: all dkMnd at tto Ikms* for further dBferrjn* aiitl**, ud ettor i*oi 

K^lSff* ^»lt* n^.telfHo. libi tba blacg 
StiACnnt. W« niM «ai*rtnln*d ttot tto pr*- 
tobt awmmant ikall not Itot ai«b -OBiBr 
wlikMi rraiiia ttot tt cu lut, and will put tka Truawwlrallaa ^} to ifeelr ttllovi t&f.t th«T am naktos pflll' •ii;i4fct«Hd ai ta^t**^f|llil.g>^ tSfiiirt*t!a "ma ■! itun^Mv. M^cbiif lD"it*ppl^"thrMiSrk*"flf"ti» ^ Hintnji tCDtiDVnn, and ^"ihirall^o"^'** ■L i«iii4iRd« m''vvir.i. 

THJE BtATNET COF>TEiTi 
Ono «t tliu BiQ^t ihtcmittn^ -ooalaiii of tb^ 
^npilnt rdJutialMD wMl Uo Lbil tat Ibm BltJ^ 
nry iiL-41. Dirlur^ th^ pen tiFclKkrat.«a Wtn 
'TiiMii'tla TurKC roauiHktlon aiu prvavnLct^ f 
Mr. C la. Uarlar.d ^['r>tu Lbn elMtora ot Wvirf 
Mftcqitaritp 01 wbjd) BiaTiwr aa lain*r 

^'Sr:S*%^i|SS^i^ 
.MIMai'.*t;.MmiBt ar laaato'ni Mr. OiiliSt 
.w ywa i W ad Blinar (f n in lb* Owfig: 
ii«IIW)iH* I* lira, Dsaaatutlaa ParlluHaK 
-Jwt**'^nrllaMaut «r issa ha na n;tjir**d'*| 
tba b.*d or tfat lull, ItoHirk ahaoat troa tkr' 
roionr at Ula iis^, ttacb tin* to iraa at**tpl' 
iTK^FDHiai aiatiritiHi, ^Mm* tk* tUiOm 
or IKS bo bto tot baaa a candidaia; thnil 
irrquflot^r urpid to aland. Hi rourod Iron 

leUva polttU-a la lH»i. bb* 4eaQ{«d lala H#r. 
plva to lBdua1r14] antarprLaua ■□ varK»ua pnrtj 
tt tba HtAta, abtaflr Ib fold, laad. Bad lll^ai 

Klalei. H> le tb« tiitoF ot cou buckat, 
dr«Hlitiiijt In Amtnlla, and a lirfa and im 
PDrt.Bt loiluairr hu letunred from bJi « to 
urarln* of tbia branch ef Btblnx Cvlnt *H4fll 
"piiilDTnuBt at iMd waaaa w wa, *«* <ia». 
ai>irF4btB rotaana I* tto Twdnrr 
wiiiit la faiiiunaat nr. tlmrlut *aJ r 

ronaltnt aTti.ndant It tba iltlllLta. and wal 
"rr popBlar wHb bli fallow mnnbrn and kit 

osnatltuiroU. Ha ti>a«kt tord BBtlnBI tiu 
jaaalafa-lJItiba Adulnlatratloa and ttoir (aril 
urepoaalB, and iru a anulatnit nonnM^ a| 

tiT Honrr I'KTiiaa and air Joki Ifikafiagial' 
tbalrfrectrutg poller. Ma wnrfcad^^puSfSlf 
!:LW.?""** awra loebat 

»to T* »atltloto to rarllamant In tm.ywT td 
Ito riBbt IB mlna on prlvnia praportr. Twiw 
to IntroittKed bllla tor Ilut purtmaa. nil 
.(lorta ireri! InitruiHintl] In ferem* KtDIatenl 
o( [bat dir lo luti op the aubjnt. with thi 
rmiult that MU trt wai paaaad, undnr WSIol 

« mln.r.i .,^th bto toaa daraloaad. 
h. 1.^"' •J"' at *a dlBtrlol In 

nae noon aaked to roaa-aaHnl wan Ha nartM 

I'-Ji.'^'!'^ lOi bl «B anlktolitle annnortiw d 

tab ; Inuitu'ikaa, *latni aiaik ot hli ilai 
to tna ireat panhat ^oai^eal or -bo &lat4«. Ht 
' -I.* n tnambrr ot tba Auatrallan laatltnri »l*r to* am; ^ IW*^ W •» "™ ,s?rtfi-.'yj^-^r"" ftoi'"i"r^ua™.n™' « laiwr lp» tba 

Ito adTllBhU- 
Hkiun 

lar tka 
'^t**i^ la' **- 

naikli^ fOI^ «4U to 
maUt HaaMr. PHOTE CTIOS X S WALEa 
anmcB bt kb. odAim&LAAf. 

ToNDON, Jonn 10. 
Mf. fi^waid PT7t?*-Jone*, U.F. IOe«a*ff- 
TatttO, BSIetttlnad Mr. Jnaepb Ctonibar-I 1 naaa ot plaiua la r«rl*d tti 
lain M dtapar lo tba Honto nf <»n«"0" 

ToaUrdlJ, Ittara wnni W looati preaanl, j^, gg,„ g, ^ka "BarcaldlH CkwlMaa' 
laaatty txnwctvd wttb Wild. bad a narrow 

Ml. Cto^barlilii. In r»plifiif ts Uia JJ™J1^ Tka datanta* l> tW Htotar Mt 
avBltoa wara mt^altod ml l trip daW* tto 
rlTBir la tto ataiBiar Uielada l*-dar. Lid 
tic liatUnn la palltlnal, anMbmlil, aad 
btolaoao *lral«, var* InYltad, aad ttoa* wiw- 
aaat la^da* Mr. Barlow {Mlalatar for Ddn. 
tollHl, tto XarotB *f HaMb add IMtb Irl*- 
tau, Ito PraaMaal al tto Cb*Bb*r *t ca«- 
aiawn M P*ri( TAsHiSt^ EABiHimrai 

la tto Uisaa ol UaMf 

.ul Bdli i^n*ai tuo • ■^-^ ~^ 
CASDALnEOi 
A FAimmi rAUa BatoTt lUaa- UTloC In 
wnk wktMi apiua* la iuai.atra*i, PTT- 
ao alactrle Tarn 

i .a*^M^^iia.'aiaiMK .1 '"^ ^' ,m,wuuniiia ui «ra or DBBatltuttaOBl 
K a..."".- imm Bi lanreraiaeat oo iouhd ILbbbi, ud aot Ibnt 

MlQIttar* an oalr in bold pwwnr twidi* Itor 
am laiubl* I* *«nao<l» o^atatlaaa, ud 

It baa b«*a t nl M d l*«t 4* «***»•*« 1 SSfSff-jffir i^y^r^iLL«?^?Sf^ 
lawitat* nadloal oPear*. la paniMw tto Si,Jdt^t»i»iwSr'i.r TP 
taWKAt ft M.irttt_*to«l«)*li, «ai nwl 1» « litt«'^fSS«S?wIS!rn. T Mr IlJid 

— •■■ ^*j*a. ibar will iBBiat on aa tkai i0ipMi:.fpii# «iBiilii% wit.,**'*** 
iiMa itig|i|[titi' i||i :iti»' i> iiLB t i i| ii # _ 

I'CBaoNAi. 

m Mm* Mlainar. Mr. Watxni, Uft Mil- 
b**iw* l*r Inltor, tit tto upreaa ta-Uibt, 1^ mm >aw. -. a ■ -^^tt;,, . ^na HBB Tto lataat ratoiu ot iM 

ft i„nt aiaaoacd aa ito ooroBr M 4»o, .n « (niun;- 

0, tto"..ar.a„.to Sl^^lT" "^lT iV^- ratn-ija, to«l«, toAtl;, 
..B.I. at toll* horot liat al^ S^iSiiS? Sa rSSinra* liuiirieB »i 
uatrlaoa (BB »»talor_ Mai tto.B;^BBWf-^B-S^iI^]jff ft^- fflfii tOBM at M* kaittti. ijuli* tor HI nilnnU*. 
B«*aM Oat Ml MU*T*4 tbal Valaa 

ttoa, inii Ob'ii**(ntl*(' Af W*lt, V» 
iimbiedi; ib* wu dimctlr locanilM J* 
davil rvtoroi. 

It, told Ur. CtomtKrlaln, aatalBl. ^|aliil- 
tiina pnTaiitd Crat BrHnUi j|*i;M b* 
able ta inodut:? [r«1i and atiad:«l|iii|l|t than 
lOT ot bcr ccujittitiir*. 

Mr ctenibmiln *ild tlut tU) Tonld etm 
Unto 10 A(bt tba bittto ot dacil rcfonu 
to tk* bdtldf a*d. and wtaan Ib* uipport 
ar Ml q** putj ra aHiiral nuswi 
iliMM 'la cHtalB. _ .famaa, oaa of tto pra^U 

■tnek a BBtob. ud Ito aaoiniu im 
It. Mr. lamai (natnaUr aainltor*! h, SOUTH 4.P8THAXM. AI»Un>>, Trtdai. 
na fiallowlar ■antora ot tba Rattwar Cam- 
lOovzBNOB OF mum 

AUSTEALLA. TUIT TO THB HBllaJgu. iB.trucLtija ID bi laucbt la BCntB 
Irb^ala dufiDi tb* aebeol hmtra IB eUMrea 
wMaaa pareaia doiln tba laaabUIlt tdock 

, i..t^ aiBitodai anansoi, no. iHaaii would to iina i*IMHt i* a ou- 
.,.B..a.in. bur!3&ir»Tto lami N." ««a ' At tk* BtfilBB af ih« nuialctpal eoimcll Uvt 
-Jibt. [ha pppiwBhiu nt\l or Ur Oaorn 
M BiM^ Oamvar ^ loaU AiutmiA, «ana 
- -^-^ - .*og.;^.j 

Wltk Mr, O, t3. IMIptwt, wto b). 

dm** MM ttot tto Unnraar would arrln »n 
J*B* n. and iru to be Ib^ lueat Dt tba Pro. 
BMHipT Osmtaair. II wta dri-IKd Itol ibe 
Mtm*'Har«' akooM to.opeTBia wttb tbo 
^ y t ifblBlarr aMolali In doin* all In hia powar 
to I* IBBka tbA t^vamor^ tlalt pleHnnt and pro. 

fuW Tb« Mine ■ ■ ■- 

a* MBU al 
iit Are rou ib faronr ot amb 'lo *t a HT i*a ia 

■ball Sana. U. ,'°;i«2'J3^ tUbh, Tb« Mine HaiUBFi' Amoli'lloa 

riH..auiBieBdDd bj tna Ha^aj t >iai BlMiaa aa ^pg^^ fllH paithilpata tp tto wwloon ItuKuaidk Kki(a> uiriiota loft for Brlahaae hj tto MelbooTBa and ^ko"^^.*^^^ 
rxpreaa Ibla atteraoen: — M.Bara. J, l>. Bla*, lai 
M.L.O.. CaoBito and Pnacb, )Ca.i..A. 
aa*. aarTBIarr, A CAPKKJWIT SENSATIOS. 

ABIBBT or VOIACS CONffTABUHi. 

OHABQED WrTn~BLACEUAimtO, 

LOPTDON, Jona ft, 
A •rnuthni )ta* Iwea t^raatad at Oapa- _ 
town bl tbt irreit ot a number of pollc* miut 
I^sb•t■tllrl, who rrt rboriPd with btiirb- 
mnlUng la (!fiTin(K.^90D irltli tba *klel41ild 
ol tamlilliti, liikit iinnltlbf. isd dcu «f 
InlaitV. WESTERN AUSTRAIU. 
■w a( ■u•BI*^ U.Bta »• 
and Hallna uadta, (to aa* 
>u a«ie raetaSiT wntai wu 
oratw. ■tldto**,*Swwf tbat vtaoA, nito»- 

Ito daatb af Hr. the*. 
aSib^it ito a-B at Maaarfc^ Ua.tk Ud 

fratto, atoak 
laund dead lo ba 

Oponad Lbia nion it m -^'ETT^-' -iS-aa-r 

BOULDHS. PIridaT. „ u» oOta. If •^•"•^i^fif^^ 

Ppaablai laatardaT. tba Mlalatar far I^da oiadlaal adkiar, wa.i 01 opinion tut tto on 
MBUaHd ■ TWBHnir lUl I blf IcB of lat*. oaaaad kwl dlad Jrom tie eysotii ol Pal™; 
iH ■laiatn i*t*nded parlni tba workHoa Tto l*iiTt' Wto adtoumad ta aatatt « laa 
M jSb^ l«r mlM^oai tto mttim Is- ^imS!S-mMtmi» -JMIkM aaaljpad. 
ttand ol at ttolr work, at did aot pLao* ■ ' ■-■'^^'^t f ^ yYimiri, i j f-, 
neb rallBaaa upta tto rwort, but It tank, tVDIMltf' limit: 

wua taiUl hiuadad 11 aaald to ■ torlo** — T 

la Ik* tonw^n* •! »*nl|tor^ Ha ' .ifi!t»Mi..Wm- MO 
u«inii tkaai Itol It Itora vu utf Utollkaad 
of tto rtuaaur taicnrlallatni, to wankd.npart 

tto laattar ........ Mr. Jvaei Blair. n?^r^#*d «I4U 

(un 

b la 

mtb^imaeM fipi*;-S-»fciraraM lad 

■ i*k«ii*d k» — 

• aaadt 

HQ dJlT 

patnrto tor tto matropaUtto dManata *k«w 
IKplBtg tatali aa tollavat — 
OBBailua l.~TB9, K.iU; Ho, 11.111. 

Qurtilsn I.— VE3. t^.oHi NO, mm. 
aiuBiioi i.^TEs, turn: no, la.ui. THE MEXaODIST OCHSFSSBESCE. _ ^ MEiwlitnnrt, hidto. 

n* aBaaoto iifniBdiBljaa. i il<.iB t .iwiBiiftto 
■■ bato l Dtonk of Al rwaaw maM-jauaiBa. wa wwBBa.r^Brf ,,JT7^^- ^, N«wt0wn. drawdal diad la kla hr Ito 
itiar (o hi. aollalfUril la Cabi^it. aod ES22!L.'U.dtr'^Sub KTittMbBibl. t. ^ - 
da u* utBOM In at piwar to kw* S^STSSJi Tb" d.coiBad wu ibout U 
"£ ^. Sa'SS "? SS J55 " .1^ and o«n. n™ Brdna, iboot • 

t« pip aen at tto alaaa ok mah rT?l*.„ «.^.at nf aia toaltb. TM It. Lonla [at— iriwMl VlthlblllaB 
la a fmt. Tto Diilt*d MU** OaiwaHst 
OBITDABT. n* dav4 If i.m tto Hr Di. nililMIt piwBdIai. It wia una* 

h^ Ito Uaa. ^ T. ^ A H a^atih ^TiolcinB}, h«i44.4 tto rrtok TASMANIA. A DECr-WATDt mt. 

At a lUBtlw f«*rH>Bt1nt ptibllo badi 
dar, re a deap*watar lort la tba Timar, 
Var WBB da^ffid to to tto bail plane, r*an of BIO, and ii*M 
y*it ivo Int. Ill* tnudt at kla 'dnat i 
■Itb. l ^if-iiatoi»i %-tTB.i. mKT. 

DTTTOBtL. Friday, 
Luto Pfebarft TI«(»*F. koraa iriniiT, MM 
almit H too ll*d la tto Iirarall Hoapltal IHB 
unrlH aiuiad ta toTd ban raealrad aarlH 
( lljlt wltb anottor man at Drmaaa on Mow. 
^11*1, a^ra rwoaa tod toan bald ttot day. 
- ' ' wto flP*a»d ta.dap. vklck, attar . r. t. ftiwAaaU mann i i liipd) .r4 BBTTiaa,- 
*' Ttot Ib tba EoilBliai ot Ifcw ntilaraMsa It B dawmbla 
ttot a otowid lad a IBT tu aai t aa ikall ba BWoiBl^ 
h* tto Beaacaaaiit e! to iBBHal eltalii i it tell 
to tba ittif id a«* to BBuraarHj || 
faHaat duniar tto ttoa ot ita 
brtaraai ufeaaT 
Tto »a*, t., 

Mad M 1*; piaM M fc a 

if a ot Ita ^^tna nod alau i* tto 
B BBeBadw h, jtvwa Mara.^ 
aw MidEl.r.^, rbalawM HiBBiiu* WU awalu*! ta oalliei intnna- 

tlo* *i ta It " " 

ipt»>l|M IB •*SSi*« ^ iBit£ 21 Jntod t^mt lk» badi, «M ttlmtc ■ 'STL^'^TT ""U"*' "* ***^ ••«««" yiORiiaiil Strrmt tradr oadifc liilBa aal oMMit'-l* Niak 
to.^. ■tSLKFUUM^ fiidar. 
•taab ia ta^ a riag li^to tto 
labB BtB fIBatad t] a/eim 
r toda ^Htoad ka attioip ■alfa at Ito Odai DaltTiof 
tiaaafaiy.areB t iii d iii aiiainat b^ Mr. Cn^. 

Hi ::ibW^..'.N|» iH ii li iii j iLnialiito wttb protv 
HmU j >t i imi m ^f^' * >l k ii( i t*<t^- p.ri—d to* 
bi>#it-aij(' ;lta'kB«K|tllrtBt—.iBI oaMdB tto 
rudto^ltol-'ial" ~ ' " ' 
l«7, :ia4- atow«l|d. tov;llKi|J|iraB>U1*,'.lall 
'ofaBsd la BM tto BtillilW: lUMUT a* •* I 

a'ww *B*Wliit«MM'kavi*i**todatoiit 
.baa^^' 

Tto w<iitoi ^:: »i r iiiil inaawriir^dtt » i ib a - 
aa la WbBl ibwKi.tttMto. toil •raMadbooi: ton DBINE ABD CKIMG, TEE VABBWiI« ^tjlimS,} 

LONDOK, Jan* Ki. 
WrttlBC to ttie wnatru*** ot imdm liT 
Ugar Wan1|*l, wlikli anlnd 
' *M Mtra idnf* npit that 
r:t^ Ik tk* «Hi« *D- 
LOKDON, JkM lb 
Tb* dtotli 1* unininf?Hl sf Mt Lnl 
Z*l|l*r ladtni, ot Oiloido, af*d (M ram *a a«aaa for Irlil, ud tto dapatr abarW pra~ 
aaatfd kla Honor Judis Mnfray wltb a pair 
af wblta bIdtbb. 
I* nBlr. *iiwat* ;at*4 ik r - TAMV 

dJS w*£n&tort SSJS'u toibi 

[toaw hlBi aolHt a Ml. ud 
Ito tnjnrla* TeuBli**. ' 

^jaj:d ii a|4 S >B« tfaiia tto adtoia *l 
AUrad Kartort Darla^ aaerMarr et tba 

aruuwra ud ffarriambinl katka^ Cou- 

tlBotiiia I l^ai. aad (nunl icani, laid tkat laaaida 
wia I tto and ol lut re*i to wu oOnnd ■ pnaul 
at ct» br Bir llaoUaa, ol Milbaiina. 
Aabad vbatbar Mr. Tf'-btoa aaaJala^ tto 
MHB H tk* nut. wltlBto BaU; "<fm, to 
**M tt •*» lif M ipaik I kid ten* nnd^ika 
w«r I bad toi ifc f aat Mr bwliaa*, nod kalcad to ta Ito dkadai Braid id — aiUm ito 

ot dbdn*, ^ «fe*H of a nipt-Iiaad B^ulatoB al tbat triM *■ Ml 4*1419** Id IW fWrta*M Bi^M 
, W fc*| * U ■!« tto amk t* 
la du n*H g*a* trkto «■•* would to ao work 

lUii tbar would ouM ta to HaaouFr a* 

Ulr. 1^1 lalfflar Laltar li P4rki#i 1mm anoount of tb* *t*ppua *l «4p*, rat It 
tnowi in Kulabil 11 tto faibi r ol uiJr Cui- IE*" * J*^ *? "kl'k tka* 

ua at Kadkatu wua at tto Vloarer ot adlkt to bnoibt about, no waa oogalngad 
Qto MTLalW tua ■• alM Ikat U a, (Uti itoppad ito atlt of ala*- 

uTT tJSlrnSMrS^SwIjn wuIibSoI ' kallo inner tba« wjuiTioffli to rav 'ii"? d*m kwp tir BI lb* tw latlaoalr eollanaad. aad dM Map* mNui 
aalHaaM rBUbad kU. Bidlk tf d Uiiti lll At TawHTlll* Mwir 
Mar, Ttddan br o. ~ 
hUMfi' ancit, aui* 
Itottorford ,a», to «n,i?,.„f **-v-- -stjre :ggr^ jSl t^-ss* * i 

(uuaquaaitf b*' antira* Into tto di* ■***■ ?f m , "a Jl!^ "y^^^ut 
Bl^ar tku atomlnd haiMdk Idn 
ot Mr. joto Haa***^. wk* aaa i bualBBBO In i lar|. war. balni oklol pirtMr 
IB tbt nra at Flald, L^tar, bb4 OoDpur. la 
tui to rwtlrad rroia btotnaai, ud daroLad kla 
iniBlMa to bnrlni ud lui 
— j* Cklait.1 ^ 

gILVKR. UWHW, dto* 1*. 

t*«v it mm wm ba fraair , _ __ _. 

In tb* BBiBBiioltr taab Boab to tataraat la 
BB^ tfaatad vltb aikch Bbaol^talr tlinatnn 

Ubltoii Ito walarlBUte olaw* «M bnl 
tallen ud ware In latA et i 
toiptai band lo ttolr affarta to 
tut tMBaolraa V*. I* aoBnantlBB wltk 
ol dlBotonnd 
»Mit at kl* 

nt u Isill af 

IM aata •rtacr, paiatw oat tki*Bik U* k*« 
it tto ktok. 

wotl/yudOWO, PVMar. 
A aarlto* Bael4Bat befal Mr. WaaEar, a 

ai**». :' ■_ — ■ " 
■ L i llip,a taBa4iiid.ki tto mn i 

a. BB aiiiwa i wi dM***, ■*■ *U *l tfc*in 

an i l l 1 I il b4I*m iv*ad aadtof aSu 
bawaatod, .i Da roataaHaawaaiiaHto wd» 
kfaal" arf h^iaith— a. tCtoUttalS 

aadarwdi 0w diHtriH r ^ Uat BO oaojil w'\ 
irtafa iiiofMMM bad rtgW ta ftlfg thU Hkfe H Ua mctVy bat altar » Jittlt maiiii; ud 
*b balac vtP ta uAanlaad tt wh a twv- 
Bla«i pnauca, ba arnvvad tba ailt- faboa- 

ridr V^had BUi^tiiv tba irtaaaa 

i 
r!i4 bAi,4ab iUt Itia tna^ ^^Itaflrr, Bti opprntH]., 
far LdBdar bu hllbarti 
^tata, lad It im itid tha 
1 blPa^ fouffhl feu. 

WAI rottWH IWTlIllFBItED WtTt^i 
Mr. l^Ttiilbdn bu funiabod Mr. Wtob #M 
n PttteinQbt iB ncarnboa ta kla Babiio wlatr 
oo«i "j-^-j iTrwH I laifujiuf TTu Mt I, 
_ r«llt]r I 

ndw aK^i tlKfcfci , ^ _ 

Tl|bu of tka ptt^ k II* pntascika of tb la-i 
■iP^laJti p«p«- i^l alM laa that a«T ga 

TL !■ ant A]]«t*4 tkal tka polkw nmclitnfi ^ 
JHiaJOitd 4r dccniM, tiut it li iiiewt^ Lhit lih n 
nwTiIi cfHiiHf^ K] wioB l,tT«r tbe betLMiin ■IHl \\t p* 
ihm hn rsflurd IbE' rinEai hu ^EAly lebt striant 
Ka Ibt DtilliEiiIbi Tnt^ltr fafld. 

IL Iri V TiL«"iiriril irikr Iff. Etto(n*M| oivbt W h^wi 
b«a r*t>L»4 mlSfT»ntlT >OIir »t Wjtjrw, rVfH iPltl 
jwiwnll'jn intj tbfrtu *f ■«IbtTk M Id T-.i,Tf kl-r rtf 
rimn inr dui4l In Um 1o«J Itiidd |h«t blji >rtluA. t*| 
vhHUcfctHl if tutoMl If ««1| „ ^ nnli, 

MRb CAVAUraAM' 
Ht Carnitl 
la foLldttiaj 
Wia*:— 

P)UT Hr.— T »Hlvfcl j*iif iaHir it'.iiba MNL-A 

iMitiM B tba u lafL — . — .* iPw 
l» ma a ■^Aw^ln?«'- ft un 

yVfrr ftftifc '* '^"^ '^"^'^ 
Ijr l a g i ijUJii l ja -TbSlrtaf aitTuJi'iiialBi**!, 
tk* ef Jiatiaa^:.*! , #ittliiriMa^ui ^ tbaHin^ 
*b*3Jta ir;lii«a thtt b^ik j njltwrf « hv 
g^ ^' * ■ ™ " i raaHil I I " 
Inalj npi> duibii na ^ 

ai«kr ■ hultilllillqf witli[}rrivii1," "Inruhiw Mai 
thM. ■'li.lHlKibi]," "raiidu^ '■ II m-it ppfkuw 

BiMilr *^t= wartRln ih, fa^u fima m Tribm 
jnAlle (wa • Ti^w dariPf irp ■ riiir. 

w4« wUb pa > aiJ balW ^ ■■■ imtb, tiLt n <I 
iviKlitt hi rUMnb mi 
^ vltb « dHm ho^nlUj nlLLAlB kJm. 
in padtba wlJi 
} tkimm in iriKcm |» bad lait^ 
na lahnBaLl'ib I m^m Mi|i|rJ|f ^'^i u Omt 4n 
laa Huh 1 tumkmt 

liamia tt all, tnt aan «lj- aavM 

lithtf « vMt af altftaH li 

M fmria w ta tba m Imn^ !*• !!!T*a^ *rawj *H Thai b -^llM n ii^iSta ^ t^ atotitn, " Pk, fna 

kar w^t tba laiaaMi ik*p*i*il 
r ^ >H*IMldaiMiiMto> I a papw* a 

__ . _. _. to till * 

k*d larrlad out kli wirfc u aaaraiBiv. Far- *^ u 
BUaloa ITM limi, ud wll*a«a antoaauantlT 'illr " * tP* ¥ 
ntolnd lud HHptad * U***. lor it 10. 5ni.r!^!?^Sj,; 
Wltn.a tod bian appniekad bi othar par. ™i„'Si'J7„ "55!^, 

■BablaatT. H*tlM aliailt £1>0. lod altaa.a I I ~. iwr nil aaOHauto 

^ad hr • dnn that If ibor tot tto or- 1 ™" — 

iar t* wualr ito taacklurr tb*r wnaM inww P^^ u I* dull 

Ito Pteaia 
PirlbiBaBB itat to 1BI tot. aSa Mr iSbaCiTb 
ta Mnn* Hp. ^biwuijb. 

'pj£r^-€%f| 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1330709 12 i!' im««i>t»iii™ •bnr m •■■ Mnud inatl. "S"?.';.. , THE 5TPNBT MORNING HEBALD. BAIUKUAY. JUNE U. Bln-infH^ vritl U taw tkc 

lt> ib:^. :rr, 1 hid lufwl 

t frr iM)^ \o^ *iH ^ IT 1h tt^rortaS kcsDivf tw»3r from pvtj peJ_ B*4'l bi«ltb ptn T«j K r«V DuxBtKi COUNTRY SBW8. 
TiM Oumir 

BfW'^j?^^ r 

<^m Jiuce OiHvm. rtwui M'Ualt aM 

UWH, •UhlWUiMtt, WHl UAH- 

lum, uur^iiB iuL jfuutta. lu 1417 thw*** 

- -irqujv VUiJtf - ^ ■ Bfl Bjifara undll»t» 19 ^ln. It will b. countlT would fur* to lut 1 lular ol tfar teSSi iliL!^S!k^i21rLu_^ - fiiKvrtijirM 

^fSai^i „,, 

to^..::::::- hftpjijt^ti t 

it^"ii-ru „ 

hl[ hhlAJt 

^^^^^n.^I.B 

TAMWUK , 

riii^imt 

utr.N'.Hr^ „ 

;+rTnnitnohK 

VHK\' Hti.l^ 

#*.H1(|l KVIT-I.^ 

I ' ^ ^ ^'■■i vrm 

T 1 r'^ 

>l.Lflt 

^JtMIUV 

iroKzrxE 

ftlTAVPElfjtS , 

ij^jpjfniuA 

'p?ri*Lnv 

tirfi\ .,H,*,,.. 

I^^KM^^KI , 

trflrrns .r 

uThf.irt : 

I tTTk-tBtlirHi-?! 

JJV.lETfiV , 

*r ^;FrnicjT5 ,. 

^:r ^nni; 

TBI 

!kfl^lt]4».£ 

nvs tnvii „ 

.■.^.M-ML*Y 

ntt.M^; 

nj nuiviif ». 

f-tvpTtS 

'.^iT'ifif Aitirr ......... 

•irfliiwsf „..,. 

roaniw% l...... < 

ruiLLif ( . n. wiDI 
ts. ALLtzr 

f: w. bAint 
if . r. JUKTOS '. T. Krrit 

, GILBERT 
W. J. _ _ 

>\)t!tt xmrrat 

«. iroon 
h. r^rif 
c:. HATE 
J. HiTnei 

T. 11. KEr.LT 
H . c rt^Enn J. IT. riJftTflEil on. ARTHL'ft 

IP. rtu, 

T r. n. HACnmi 

I. HEM^.V 

r. w. A, THWn 
». Boern 
H. T, Hninui 

h. T. BALL th« c«4al «i«™ht» «« tti PrittlMI u 
H411ll,«»i«l»»»l— . _ w mmim tat 

4n*i tMt- ■■■■■"MTf T 

(ki tka utlH at AMna M|i|(«, » wtnl 
oMiHiuaa, Muuuu 11 ttapa JMsHMt, wu 
t«n*d la uj Mr. rina'i rtijjwiliia Hr, 

□h t. xanrat aad WUIkirBff B i iMl^ ii. aad 
^Idirua >ai4 ttaaainrt 

TKMORA, TWcr. 
Tbi^ Ibfcl r»i]lt Df LiEbaur btllol tar the 
Lu^la]k wa»:--K«llT, tLC «a4#«H StaakAPPcara, 
Caiey, l». PaxSKNIATION TO A UBOCB M.li.*.. WM aalvtcliM 
aa TtmridMT nicbt at tk^ 
I, whkcb wii dll«t lA 

J., y. T. 
, _ Martai mi^ Hf(i imi* % \^ 

MiUI ai eka ivIwiFaan. praaiitM Mr. 
wiLb • budiamair cbaaa4 aald cknaalKtiai 
kuliablF liwTtLbcwl, aa b raarh at tbslr aVP"*; 
flaiiAji at blB ftctiaoa durlaa tt« time )h ban 
ri^tvaaiiLaA dkBi.rl?i la IVrlla^at» U 
ttaklai tba ptwaaatallea, Mr. litlawaB ipaka 
•uloflatUallT of tba rtcliiiFat aaa irba« la 
V,m<rw vai la raajacl, aaa wham u wai* wit* 
ttaa La kaaaVk aai la baaaarlDi t^lr nanbar 
tjte naaa toaawtac ihaHaaiTia. (chr«ra.> 

nil* >MCB a Ht al faipU wkDH alll objM- 

uai la Mr, ItdHi m*t wmIc waa that uni 
wan l«ba«r bh. wblidi. atKr all, waa mtt 
a nattar at hlrib. u« aid aat lataadr— wklla 
k,la raaliaaa almotl ttmpmlM felM-Ha aar- 
liilac tikal MUM b* eanalOBrtd aaadgarbui 

Sralaai but ka itnild m Uoi bm ot IH 
larar c»a wan toad In faal wriibrr h ««I 
u la Baa. {CbwW'> Tban w^ra pleair *( 
tkmn wha wa kaliMWiA ta tba L*bauT MrV 
wka bad laft u baaaaaa: tfcar "ft alrald al 

■taiw wMUr M oinMaM. nar kwi 
cm Aa uUIMH ta lwa It aa iicmb. 

Mr, H'oawia ikaa kMp (ka frawtadaa; 
aal la runaailaiWr ■ttrtr MU Ikat aar 
tbtaa ka onliM aai waUM IMI«id»li»lf c<»Maa 
nil itaii tnUtuj* bt Om kaaaai itor kad 
biB. QUH Itnw, FrllaT. 
oa waaaefdar aftakUE Mr. J. H. Dacar. 
M.L.A., addauaaa a law iB«tlaa af alaatun, 
laeludlat ladua, la tu rvrn hill, ibi Harai 
^aii^ac, 

, Haaua. i. r. QVt^mtr tat rHtar, t' 

att M HTar at piruia tar .•p)l|i|MK''»a. I»i 
dataa tar 0«Mt'i£imlnito'''i 

; HOBllJiC, 

Ur. F. J. naiua, KilkA- atu baa «a« 
■ Mf tla a1««"Mai Mr. Ink" fctdun wrt*»a wlib ruard to 
falaetwa sr »a XalMs f*itr at Kr. a 

-(^•gai t Dari h i W M .MCUfWM'.IMi 
i9^!'.Mit'WHi»lf-.i«.'ibbMl''Wa aua ta * 
irlwiion. Ka waa jiiatUad aa Mr. Oan- 

liiFT'/ nv~n ataimant ki Tatardlac iba axaaii' , ^ , ^ 

Lti", 1171 a nnal cnurt at app«al. lit aaki ai'ojvKiiiu caiurlaf aattlaH 

br^H 11. LI Ihal Lbraufbout. tb* wbala of l^i bai addnaaad PM 
nrr^pfpaDdrDta ika axacutl^ narar aaca ' kaboakra, aad Qvtn iy-Mm-mmtm* tm «ulla-*ti««t at 4 ft'olvflk 
«T** ihirlBB tk* pmrtH tA« ir* u m- 

AJMr Hum. Th* iqaL^j- Fbtii IikA 

■wlr ftll tb« bmir bumi tA br hfrni- Tbt 
|n hrtv^ Hlf Abl4 ta iBYt tiM tmMtiMt, 

. — ■ -a'- ' ■Al*ltlMrk,fWAi*a 
u Wvtowdv nlfkt. vbu k bur il*^ 

uininti Bbout to (QiLf 4f bty^ ia4 u ell ma^ 
■■ae, 1^ »rop«nr of Mr. J. jr, UiukilL. 

la 1 mrt^rf. it bnA» «u( hi MSomjfMmmuu 
«HiM :«A npidir cbat h iAHm^S 

DAMBta to. VATUUtlOlti. 
Tfat bttr to lUrttM unknr4 ud ■hv«ui« 

Up- iili»>iia] i« t«Tt tDtrlHL« 

4uBinufe, iBBKlt tJw «butiel to tb« vkuf 

ID m u tb« whuf, - ■ 

It Ji «T*r fU HdlUs wlam * 
ta Ua Wtufft^ Ybn iWHtd btHeit Ik coDB'^>rtl49 vltb tllO 
■KK^rdi^D by 1>a fMrlllbcAl LAbaur L.«aiu* of 
• Iqbour ragqinat^ fiOT IlarllA| HKrbonr Irlll 
tptafi [i.Bcs to-dBT ■! tLB eld AlAndlc Ufctl. 
PM(< mndJ d«.L4bfl bow Id lb« bLlUil ar^ M«ifn- ' -MN»fl«tTkOM TO ma LWk HAfORa 

tha HlaallOB al Mr. UtTp 
UUAW fev titfl JH*i bnaob al iha Ubfl#ai aad 
Aunciatl^ Jaaa H*al*M *i| "T a) 

. irC.'W^v^^ ,iMii.|*'.wJ^..ia(Waa^.'^ 

Hnn vt^ita uoADtiit a wtM »t the 

)Jr< t<hP«. Tfell [■ 4U»Bllt « p«rB«tL l^ftttl, 

■ ur 'IP ihr QunneT m vblcb Ib^fl JOCtl HiaetJOS 
Kitr mfa']«. ^\DLirilta»L*D4|lD| Itel bPife tba 
U>rd Mijvr lAldcniULB a. L*bi> ud AVmt- 
nj^n K. >f]|p*r- lfl«pbBB, m.aA otimv cudiaaiaai 
k^tTHl lu bp kMHiii4 br ths B«lectl4D» ku 

ud KirDnl n<quHts la cDDllaua «aD4l4«' 
tv» ,i|piivr ij^ aiHiMMtMotfc VHtaHar 

.l^^a^Tlc-'itli^r^sir*' 'ift*ft. :attf :. ^w> iia M i<'Aa- 
■lEtM'd reqaiiiriaDi «alria|f tim (a 
pi lo ihf [u>t]. After Aii^pfaam L^i bad vx- 

,1 le, ibBT rrcrc]Ti>ii ^H^aQur caiUio*." 
t ; rriToited ibj^t Iip «mld aM d« gthBTWtaa 
IhtA KLMid 4pwb. Atdma* 
bnki bm viita^ tam far aidi* 
riMJtritHi B^diuf . feat u li 
WiU alH MA ta ta ite yalL; 
mm voVM, 

I MB. B. RrTTOH l CANtHDATUBRa 

Ut. fl. E. HotiQD^ LbM LAboDT euildsta far 
lliH- Cf>rE bml, Dp^aad bla ' 

k^bbniiaAr ^vfnhhc *i tb* tft/t[ 
[be t'hiir wu petupiwl bf Mri' 
Uft ib« ailaQoun waa ffiH4. 

1^ cudMaWr vha ^ad ml 
iHiiiti Tith (iw qitwtL« al aeoDAHie pinrft' 
auHU aald Lk*t Ji A^mU ba tba aUb «1 avaff 
CbaMrtuM^t t*#tela|atw ^ aHHtir'a atain 

. " 

■iplUlj!*,.- ^f*l^-:^.M■B^ 
fbdLUba^blHHtlll 

AuiioiiL tIbF tiWMittlH «t tti tatUUtlva 
CDubcii^ ud tba aMptrr aw^ ba aafvi tka 
imr^* «jip«nB«i tbat Uwaa a4e»* tee lo. Ha 
tBQiuht. Lbo tiH lka4 «rrlira4 vhan iht Sta-ia 
tDuid^ out «r lu ■aiuiMBt raHUKo*. iH«f 
iMriU, uii iMt twroTlPV Ituapi for radaotp^ 
jpdiirpaim ^ tw *»■ hb^miih pt work* 
iPtra«^.iLinw4*«i> MUat otaaa. rro AirflT«iiuF 
^i*: ■VwW ■ W" tarafffc ta par alt aaccauFr 
•jq^MaAUnHb «b4 vNiv^ a feMttni fUkl, 
llowiiiLtK #Ba «»MlH^, i«l ^ aknld afeH 
i« int On tin tnrttlM «f teeai ■avwra-' 
ami b* Hdd tb>t It ma a ftaat laportaat 
taJi-tt^r Wl-i-b Lb» ivdiKtlaa ai u^n^ara tbcr* 
ifKrtild hAYP eont a caiiprBiuU'* bchemt of 
lut'fel jtBTpmaiPBi . Tt *ru bb^ rlcbt tad prapar 
tbfer ib« i^pli wba ^Id tba tmi*i ibaald 
b>v^ * vo-fr4 Id aarlAi bov tba sMaf abnld 
l^r flpAHi, Na iidDitnjrtJvtLgn. b* D*aiabd«4. 
rivld b« enuplate wltanit maah a Hb«BU. 
[■toaff itttlatiwt vnM taad tn nhra tbi 
..■^■^laii^?-«>' .flia^ b^ ti fl M^ il.; Bt'WMH alaa 

ticMi ii^ur UtiaiH^HAa ill cbaaa TmiJtUiM 
111 itrJnrtpBl all 

BVn rt^ F.' 

Ml tlHi Aiat 

t'^r(**ri [* _ 

borifT BBd i»airar« af ib« flta£fe:^U^: 
In dvff Jinty u4 pi^pport fla-"i|fj[y; 
|df KRl*t PPofc vaaaural. ijlttJiDiF iilBBki Bf Iba labAir parfr 
i]^r*f#r* ha amibM t# tba kab»kra. ud OnTTa, 

U iraaaplJM ihai Mr. Foalar kJM a»a 
■«lHif:t4d bF bitlai aa lb* UibA4r (saadidata 
LQ eakbpit tb* Owvb Hit. Kr TbuMAi Obaod' 
>r 11 afaban a| aa aa tBU*aa4*ai cafl<i44ai«i 
whila tbara ara rww* Uat Hr. A. Hmj ib- 
t*Ddi ta wHMn-M fraai tli« naiaat. 

qo«f\}Etu-, pyidar. 

Ufr Ct*TlioD aiHPKAd him tupalfta iM'r* 

ifeii ain^L 4t tbe Hcbci(4 of Ati», Lbfl Haror 
iAIdarBOfeii, Klbblfj b«lna (ba^rnuiL, Hoi 
man ibiB to aJacLara van nreiBBl. 

Mr. ObprJws bad a «mM Wariu^. Sa 4a- 
crlarB4 Ual tfa MNf pcaMka^ lAac- 
»n aialBM ^ ijahM vu^^ uA aaU tbit 
it^ un la t)ba ttmm tmm m*tm itfrnmentit 
■aanna bal bata paaad iku ta tba ptt- 
Tlwai W nan^ Tba ArbttrmtlH Aol wh aai 
tfraa all ibat Onitad, but it« prioetpta 
vu Bwidr Hw kbHid baT4 tit* riibt t4 rv- 
andH lawwaaiaUd bu»L ibt Mt *iiat«i- 
Tb* tAbnt rarir mi t«ibi u IdiIil upuB 

a Wfeflbra tor tbt tvWaloii, n( irtl^r f-vbsfir- 
miofi aad irri^tm. A vota of tbaaltt vaa 
paiHd ta tlH ip«t1i4r. 

JRRJLDKAin. FrldHTn 
Ml. F. t. N«naa«ara« ariaataiif aaenurr 
of tba -P^plfr'^ ntforis Li«aauo, HrlTod raa- 
L>rd«T froft Varrifv. H* la oraaauiBt tbr 
rafars forta* IbfaiiBbmt Iba aUvtonla, aad 
H far alrvair Mif ««t «f tba ftw ttferm 
candldalaa la tba.daJfl him bliaad tba niadna 
««FM4ac to MHl «awa aaaUacM It wu- 
brtm «f tba iiaaaa. Auben nf alsc- 

LAri ban Jolaaa. n* laau bteabb bu luud- 
naui'r HlH»i«4 WF. Tlaiiia Til*, If^Tar 
J»rLia:er[», bi ibelr HadlOata. Mr. Wlae njn 
p.Toc**'! to DasllVqialB oa Moadar ta lAj bli 
Tlan iwfst-t tkf Ifbcu aaJ fariDtn' Haiar- 

BA» tbfl». 

At m MatlBT ef ibi Harikr Ft>JiU«t] laabav 
IrfMf for Iba uiA^H a auditeia ta 
Mt|ia«a>t tb« Hartl*/ Mat aaalaat Mr. fiVbn 
Mbrltr tbf Tota na birfal^ ib fbvaur nC Ifr. 
Rebirt miaxa, A twuLtiaa lamad ta 
I'Dnduri tha ^uapftiBb, 

rAMBULA, FYt^. 
lHr. w»fl. H.ti.A., »ad Rerom eaa^ldata, 
■ ddrfituid a lvf# ]na«ilju ef BlwtoM taon tul 
alr^L, anrl lutd a Eood bearing. Ab ^Llt cblaf' 

Ir *Hi bla Mn&i far uppaitnt tb* pHaaat 
Oavimnut, aftar bciBi vtvbsr «i tb* 

aM Wr eW ah^ ajftftstattatMi «t tb* Ludi 

WtbCAIftltA. Fr14av. 
I bfa aabMUMd tat tba Dir- lEbir alattarata tar iba Atata ^rlUniBni^ 
nauatr, MAaira. n«atli. fhTfa. aad wnii* 
hiX^A.. and H^FhiB fLabftur taovtaMi' 
Tbfli* tmtr ara, mar* « taadn ihmniBMt 
■ Mppw t iTw, a»d It It tbAvAt tbat \( tbt n«- 
^_ — — <^-ldS3g&W^'S*rirar^ .auamu: iroiD tfacajaaud aba La in DH\at t'n 
Maiiiajua (wi lor ^lujiaji ii'oin'i>w«D. aauuD- 
aaa ta b« c^uJuuJdLlvB. '414 hidbJb BocuBed wbi 
aaci«A:F4 ui i;i uebthi 14 LwiiiitBiirtt tmii. 
Hnnr JCtbaj uaTfafj auMfwiaa Mbawi aa Marr 
^nii cariaL, p4«Hi4 fc4Jitr la mtanni • laja* 
rvcaipt vita a va«w |« pvrrfn tba mi* Huraa 
0^ jiuLLH, u« waa ■aa^fi.diaatt la bh Haatba 
ilcbi labdur la Hiil^aiM dlbi* 'At^tafA'^lta- 
rouad twitj mumttlii9:Wi^-'i^1mt^- 
nijir^ aaa urjiaai, iba jntpaiij ^ 'Miaba 
BailauiT. Waat MaitLaad, aa iU^ IT lait, aa4 
waa a4uieD«d tv aki moaiaa' bard, laimr in 
MaiLJaqd aaoL tluarjti MlLcbaU -ata toiUiil 

not fuiitr UD a cbar^B of al4iba aad abacuu 
KJcbart Aim, to, .aBM tiAta^. ^JiijtHtf'^ 

A£^||^Pi^i^^iP^ LAW ULWL 

TOftbB, Frldaj, 
TbIt BarBiAi Mr. Fwh lJJl4tl. «i Gub^I^ 
fawa, vaa prT}Mat«d Wkia 4 ^aadp^ou dreulof 
caae by tbe Ivfal fTlobLara, iwalili ■ aiUBflreui 
pr4B*Dii frw taaUIr aad panaaaJ fritaiaa. 
fT)n la bli davaritafB tar Caaada, «bar« ba 
ibtaadi tc BO In f«r farwlai punalta. Mr. 
miiau, la pwttjtoM^ PtaM Lbat bla prladpa] 
laavlBtf Jkimrml^ waa aviaf ta 

iriil;'|fttiMi|. battdr MUUttL 
dbaMniH 1 ' ~ : bt Ika IHMtdh Im^lt^ or AV INTAKT. A BT-BUMmoM, 

KA TDOHBA, mdaTn 
aldanwalf lur-aiectlcn ta^lKr 

hkijt «»p*< 
pDOMAr FtMar. 

f«.alrU br tba iaaaWl jwr ira aatlaatal at 

CUM. 

HaaTT traffc la Wph caoma tmmt fnmt 
llH nHti Raial BTId(*. Mr. Millar, H.U4,, 
baa iDfetvail tAa ewtadi Ibai a l.aaai lar a 

Dcw brld^ will ba accapiad. 

wiusiNtiiA, rrMtt: 
Mr. JohH Atblaaaa. aa n-ildaiw«rMri 
bean aleclad aldBTBaa la placa at Dr. Saf, r>* 
■ iffat4. THE CHUmCHBi, 

{;o£<iii. rridiT. 
A iqfcrnaml lof lal waa kald an wadaaadu 
alihi, alia a ^Tpalla ppaW Iwl uik( « Ikt 
Maaanli a Mllaf tba.fl»a«>:« ■ ■l il lli i i 
baaaai. Aa 'tka mm'-*m:im.:>^* ■ 
^ oaOHA. IMUr. 
na mtaaila ar tka iwant baJ) an* Jniilll 
taaei 1* aM SI Valr Caai Canvral wm ti$i 

mm COAL thadi. 

-wOLumooaa, rnitT. 
Tka DaaX InAa baa baaa aovawbat krlakar 
Itia vaak al K«nt Kaira *M Maaac Plaa- 
aaat. Al Part Kiaabia I** ataiwr Wn H lm tt 
wai dalara4 aaaaial. luai avipt^ta.'a iM M 
nnaltat. Hba ii M ia K la gdlat WTtaai 
al Aaal. Tba Tareaala la ta aim* ti-atarvav 
(M itK ttai. TICTOKU. TM.U wTAmwumt Dr a irrQiiu. lh« laf lb4» Pifliwiaa^ , 

T * — f BaipiagfcBM, avi baj^UHl th hrt Ihtf Hi* bad 
" ■ nrj ba4 liai *^ f aptiia ^uikhk m UNIVERSITY OF 4 i)^iiMittfjB!>i'Jii»'#fl^^ vAnri. It ■ 
BHIPPDfGa ■tf»tU, ^ : AXHrVUfl.— JUJU ML 

hod LlM. il.il4>i>U J. A B>iBjt^„ {t4H 

L'4M*Bf4n -HiWtt. VtchUcr. wirwtriUJj 

■ua, kfekfTi hrian^, durJfuL. Ur. Udi- 

toit, kMUt, HUM, IHCA«, iiu/^ II baa b««a propiaid It aaap a4 tham im- 
ig C'r»i«d ja tlia H^Tbae* Of tba blcbar «4«oa' 

iloa la AiiBlnUa ibal tbera abvald U aaiab* „ 

t pnaaal iiat«aralttaf, bul'hbahq 
vUb Ibaai, « b»Ar ta ba ^ yvbi* Bid ckua,. . kf UAMtMaMa al 1 
Ml Ik Una* laaaacua -uZ *^'-ttbm "^'^ tMI<«r Haptad la 

bMT I —•mm^ wjui ^'i t , II u -wiad ibi — — n lUtHttlaB ■bid la- 

tba a«a kiiiap' praiMW 'tMv«iM».*^,M%jb«Mi 'Oli|Wwa- 

kflKl lb* — ' - ^M.-^.. . . . 

aaaawa^ WHbwHr abutil Ifwt 

ba«kiet^iiw nn. uwhidib Hurt itaallitahM. *^ -•■•■•.WP^-^aWak,*, WP?■)•..^b■■W'™«■■aT. 

■a^a. .M, aiila a wttaa 4 tka InL^aAi WM t^M 
•aalvaato mia i d- An mam hmn waa* 
I I l u< HM^wa laaaw Oa 4pit ira »_l^ 

j aaw, l kaiwi^tk ,r ,ii) ^ ,iiihwlbi»a^ 

l^ifcTkaw<Ki > aiii l iaaii » ta Jb5E7 t>wiBir tfl a Hfinidat faara 
•l&wk, la Iba kauiwida- 
i.(lki a i^Ba), irkaBbHgiaa 

. klIiaiiMririH«bia!mS£.'laJ'^S abalTa 
Mr, &SSJmU OW XHB tiStCBMEST THS ILLAWauAA MtTAIIOM, 
AOAMkt m VAIUI AUD HKWXUOE JIDLU. Pridai. ma wl:* Ika |MM bf Ma Wl 

aawmj^lh^*^ JiHii iOa aimJ it Iki aiMh- I* .IMta anttlT a M ipww, 

ska Dr, DbiB, Mr, 
- - Ihaai, 

iiifc j7~llwMMh*ba UwJbBir, au/l>d"2£i 
ba ka* MlaM Ibi laoinuua at laa Witir lail 
1*4 t%lliHIIOMaab>riiui^ III 

'-' I ktat UMbL OOB. 

«aH, tia ■uaan^ Ha pm^it 

1. m. mitSm, M L.£,lka im 
Iki feaa, 1. A^AdM aad pnan luUUbbyinrlka 

Iba akua td iba a lbiiiBlu i« Ibi aSM 
Mrfa* B vfll da tba Hiaasiu td at* amy at 
. ibaaaaat Ikua AoaaSal oibav. WHIa » 

lilli rwfll ■ lit ad ^ M* TP». ba ikiiiaaai 
HiikM''kifl nSiid laabaM^^ vbMwaHHl 
nasltwIlbtMH nDaaaaaalMftat MdUq IfeSi 

anaa M.Ma uiduairr, 

Mi.ViariiliLa, M.UA . laMaaa Dat.ttw |n- 
tkaj laifcar babaS tad a JKpaad nnd ■■ji^imii 
ia Bluiar aad.!* lama laidiM 44 aabir b bsbaaaaa aadvrlbB Inak Itei a^ tbHavaaaa an M aaltr, 
Akaia na«HBt<Uk■^dMlla«l■ ikananld ia> 

waa«t ■'. 'M dMa-jM .taikiKjwa Oa tod thai 

aar iMiia feljinTirlMirit-.^ ai hu«. 
aathHStkaltiawaabiJbhPai 14 iitii^ lu. 
Ha twt Mr. PkMa'atwaatdanJ Apnl a, abii 
a H*l.fl ^ Mlk Altaaaa. Obwl Xa^Mlnr, aul Jljr, 
rtMau ui th. «awa nbjarf, limlw Haj liL, id 
whHih tbflf Md, " IbtaawiMf dMbt ■uiSirf.rtaH 
iBt r a lrtai- a l ana — rrliif l al ri ia ilj Tilatlili Htb. 
fUa Id »l. To pfnkihrt Ibav aIUai«iia wwld 
mmm Ibaaaanau al aa ndiaii ahuk at Iba 
Ukaw a Imaim^ahtirai la Haiwilt 

Mt*Biari^ltMl»«^, 
tb« damsi irvfeid bvwitb ib«k IP vbtt 
4v4iif. 1L> nirtad,'--" rOtl • VaUlina b« 
ud «maaliidia eMakaad pffiifiiriim kgalw 
mMy tatwlWMOB Urn Wtttt MimMi aitb 
bUiilw 4ha — t — ^ if^*^ 
Iba bvucn *«■ nrtkd Wdb tkd wdb MtHM. Tb! ■iiiiMh Mm la WiidL 
Mfi i^jiiib>^J^1b ^fby ^atfl fet, 'ibtM 

{■■Ml ( AaaiBHK] 

It vu ifHPdlbbltbdWiriwMaiwMiHtlit wa w mtH I |id^ iAi Ifae Bi^muuit m evvrj «a(r pv4- 
Aaanntivi eii«BiHe* Wl* lorwl a«iii*tiiiF 

MH L)iv|4abb, U. UiablDf, 0«IIbH| IcHill, J. 
'jva, ll^ Uiti^, J. U. NMbbtooa* W. MU<r< 
l.lHa^Jj'.,J.Ch JLriva. TaFbi»U,Ur. DiaM, 
ant T. IL kWlH. Me. lu Fa OuUMi Vw ip^ AaaH^LBd 4d(i Xlba« •* W.i- baia 
cUnd a dJTidiiaA *f ii M, papaaia Jali i^i 
tnaalar baaba alahp Utb laaiaat. MCNICIPAL FtA^JNO CAIE. 

KIAMa. rrldar. 
Tba tUtlni «r tbfi Dlauiet Cwrt vai k*U 
bari w-dafd batpra bia Upw JsAca nti- 
bardlaiNfl. A oppb *blcb vtfttal ■ cradt Mwl 
01 lataraat pad waa rapvdad n a laat 

cias«b «ai ta* barauib al Jauaraa Taraaa H. 
J- Ktiw. a clal.Bi lor arreara of rata*. Thii 
o«*B hta noalwad aimthat frpv tb» Jao- 
bama oatuuft, tba JocjJ b^Bcb at niifflatnitM» 
and th* iQialelval Ai4««laUM bT m«w ivatb 
Walfl* fw II Boalba pvt. la tbia apaa Iba 
4»Bf(yadant Klfel «pWte4 La ,Jiibb l«at 
ibc aaH»iD«at and mi* !■ 
tbi BidlBUff bPfPWb. .IHf 
br tba pdUea MfbaMlf, ~ 
UoH mo Jma* If^. Oph: « 
■■aidi^t la <u», bM m 
wpa aan«4 ftp** VUw diaiaBOit pawat of 
£T lOa. bulBff tb* rata at li la Lb* c « th« 

K^lid rtftiaPJ t« pay* W"™*?* ™ iPJ i™. Jiw *trL»; Vkrmmt. at cw »r CVh*: tliM' 

daeaA aniHwl bad ta ba atUl fbithtr raduoad vtatrj-. i^llBiiMli toni idr laba^ 4>>^i4:«b 

br aaa-tvatfa, farinvlB^ It doWB ta iClU. or s KB! 1« JuHl4n Hi biaa k Ibbq*, lvhi4 
B^ltal«di t« A rat* af <d 111. *Mi« Ihfav or t»* diL4 rum «M lalitaiP; Qrapii Ptildi, IMM 
fw Mtba bfMt lb* ia«i4«b , K;iJt*L ^*'a^*L«**!*^.^™' j^^ ^- 

^ttt''!-- At^V^W'' - ^^batA .MhHtX-.- '-' Mdkifcift^-il- PP PajP^ -i* , ^m- 1 Maipaiaaaan nn a apaaal ta amt at tks ronrtbow, | t-uail'. IhBs hfwmd, l«l bna tOHim; Mack- 
lb lUnlip nbn ^■■■'■'ad 'bw 
Jm Cn^vlnaL ikMn tu* palj jMd fann Iha 
prUiM Bffbb tvr Hv, ud iln iha IvUb c< ouE 
aalZrU^ ' U*-T*T. OviianrJy butarJI, l'>T]J^Mt> Hmmvt 
" ■ai r , um idl In ifar imjifv. |liHf[4irtH Ji'irtit. ijrf 

BnUiVm, t, IWl cua^ L4|iitla IT, R. flMliKO^ 
IVi« tui. lueib^m-lietaf. A. S, bowman, Fn 0«n 

t^iuiii, cud LJlnJHd. ^rBEA. 

IdftiLjabf, #, l4iiifi, MV'*IB (Wtajr fm Vfw 

nrk,, via Mribuurwit tyair maA tla.t, ■prat* 

Aaunuife, Mn. *-iD^ liqin. uJt] uw>t tA^iUka Bvrt. 
fmb T^ftia. J. L I'llb uri lo.^ |JiiuL«*b fiaU. 

Vmfiibe. «, lb* lota, iipcaii l^la, tniq Tu«ii^ 
nllt, irta pert!, I'wn^iib-'H m lu ifclnOB toA IM 
|a im m mffc. kLiwiPd tmiiH 4 b., LM., ^ptiiii. 

1MUC- If. V. JhiWife»a«Wl. 

UAo. ^ «w hriw, i^t^v W, Kllbi, rrfv Hil- 
bvifeL Pmiimh fcijM it^nm 11. Uowd 

toilb Ol* ua.a UfliiL 

Hwtn. h W t/m^ i^tim PwA, fin Mmb^ 
biw. Jfpftt. Cwt BlM. Uvt. J4d., 

IfHiiiHikt^ V, OjI UHi. t4|iuJa H. TlwtafMp bon 
VaniLhi, NnoHl* tkd ilmiar bhn bA (M-* 
Jni'Mf, UHBU 

Mm^ h M t<Mp CipUM CL WblkB. boM Uil- 
lU«amim AIL (ta., MA, wl*b-:#«r-'.4«w.lWttvv«itt4b wid 
ba niBlaiwa bt tba MHHlip dj-'^^bw. ai 
■batr pfaraa^rtp] tiaba |p, tba fdalUas *f 
axBMJaarB C»r tb« atatrat bddt^ br utia 
M«aa Iba bvat mb at tba ibraa wtlvanHLw 
ba Bb|aaad Lb tb warb at oiaaiiaibt: 
far AuiiTBliu a«ir«ci, aad tba aatalaiLoa m- 
dHdarad adabpiL uttlaata br a coBpatJtJab 
aa wjda aa (ba rpMaiawiillb mdU, U la 
bdld. hi nuMt'0«^>^^ br- 
coiiuiathlaB'''iMkia''m'-'ii^^ Ma 
Statr. 

J4 furtbcr palDled out liul, wkuHta Umm 
am univrftiifi in raur lbi< AtaMa tbi>a 
atfi nnn^^ ^U9«Dl)aii^ and V«a\#rvi 

Aupfrallb. Tbia clTvarailaocc pre«a«v bi^trHy 
tjpno itn lialnp joutk In tbrM PtAt". tinna. 
vba ar^ 4«p«Bd*at for acnia to lt« blp^T WLkiiipK^ ^ Hut tmm, f^^^ f- 
•(hicBllBa QB tb* attra-fitaiQ iralraraLtT moat W^it. vtik paaiitfiii. f W. 
caBTuiaat to lb>u-iF4b flrduif-r UBlv«RaltT.: 
Adtlald^^ «F UflbovraH. Thia (« oot a ibai.i«r 
af iBrLwii mflVFbt to tba yautbi b^loactbp ta' 
tba wfll'tc-db ctafiita, or fT¥b to jadtba a 
poai^r ctaaa w'ko bav* tmo f^rt-aaaia aaaugh 
Id iKUfa priau aiblbltiaai wblnb Mabla 
ib«M ED aLtaad tba l^iUTMiir pf tbair ebaiear 
Bhl tbvra an aapf baira u4 iLrli ai bipb 
abllltlaB wbA woald pnrttt neb ar aalwiliF 
bdBULbia, bat wba bind mt- ' aawiiatid ia 
wltatBB axbJWtWft* m4 iMt Mnbti ara aat 
la a pBiLiiDa ta nipvort iban at tba l:rnlT*r- 

---pqhM ^JjJ^^^jjCj, ^ ■■^^jff^^^^J^ ^^^^^^^^ tiafc 

"^^iltnals * M UM, kl Alhri »« 

I Hnt, Mlb Uait 11, oanpnv, UL, DnMifUM, h SB) KM, ia|.tilb L>,iill, frmfl 
poa;, Fi. pww, Rlrl aid l^.i ■a.au. 

— la^ * la taK Cifuia oaiiwC im« a- .Ida i 
Mlb oadl K 1. Oaww. UK- Icwdoa aiA Oi^ MM 

Tia iaalkAtriia ndSKtl. 
- Jr, ^ ,w liWM'aatrttMaa^ ala 
Mid iHn^ 
l^lwknit 
Jllll.Ba, 

.&a.tnlu. ^ lr.wtkiia[Jfc, rit H.IVwae »J Ad£l^j Pv.«1m, a, ftir IcrJlitjanHi Qtk4, i, taj 
la.<r aatl w.H'raftla&d imrli: HtaHralr, aTif Blcauad 

bivtr. Kyr«lr. h>f f'Urniri ItknT; bw^k, M 

IIE^. R, for cundFti ll.nai Tdsiwf, ' " " 

ll*«b; Itrtht. tar Poft la.| j a..w; t 
Uaatv. aitW aa. i:ORt*.lir'l timtaw^. t 

■ ■ - ' - ■ " ~ MA, a, r, a, ba lUatrtbutv ainf; 

vir4% ibd iac#i»n 4 kv. alir. vkn tbti Inntria abaratH tmi bt>wi- 

u Ir COBianllaa Ibal If Ibarf mtTH lucb an 
iDBtUutlon aa lb. raitaraUr or Auitralla, ii 
mlsht wall baTO aSllatrd roll^^ In ratb at 

tka Itaua, tba oilallni snlTaiatiioa Illlu Ibli 
peaiuan I* rtaw dmtii n'aira, Vknana, luiiii 

AUflraJJa, aaf TBaunla. aad calintl liaUI 
aatabllaaad ui Iba r^ialalai Aiataa, Autn- 
anta oa Ika 1ociiw(ij*NIbJii, »**L^!!Sef 

tor eiaBUuilaa br tka 4HtM' listf . 
Tba druiia of inrk a anbflw mitd r«sd3rr 

carrlul coaaldaratlca. fTka Tanr aatabllabvaDl 
nf . a^llatfld EDilriaa la Quacnaland and 
waaian AaatnallA vagld maan a larva 
BRpaa4fctan at aaoaar, aaM II iba bulldlbtf aad 
aa tartk aar. «t tba laaai mrieaui MLad. Far 
□aa Iklat, tka itadt at pret n aaBia appalaiad la 
aac* csUav «SUt4 biTt la 1)i K Iba ba*i; 
alMrwIaa tba IMtltutlaa wasM W -M«! IsU 
or lla ablaet, wUcb la ta anaa tka altaataKa* 
ol tba biskar ntaratloB dasB ts wtlff Ami»- 
llai. Uaa et blabait attBlBBaalf wUI aol 
be inuitad l» laaaa tka laaaaa at tkalr aat- 
caaraa an4 l]» twain at tbalr aaiaalatlovr 
aiHPt br atroaj ladsiiaBaili. and man ol law 
ibaa tka*W*a«ta«St«iioaata waald not b« nl 
■ -Mao'.- (a. .f»A Midialiad . A ebaap collabo 
wnNM bt isaiSaa would da imra ban; 
tbaa lael. To ba «ua, ll Qaaaailaal 
or Waaaro /iritralla bad a faw aua ol 
tbb alasir 01 Oballli or P, N. RiiHall, tiu 
Initial dltlrulti "nnld ka dlmlalikad. aad llw 
Eiara wblrb mlaU not al iraasat laal ItaaU 
juitikM In naosnaliiat 
paais ot aatablliklBi and iS*»w*a» • aaj. 
aantll, mlibi ba Inollaad lo lubaldlH Ubanllr 
armia baaa&ftlBBi. *M aaib aaan ara rara. 

Apart trail lila. It nap wall »• Wd ika' 
Iba Umli.ralti nt AoMlU WJM aM ba ol 
an* I btmaoi 10 Iba caoH tt ISiksf adntanain 
ai II .upiH^aril. II la "K!f^ 
nlflr^Dl □inii^ nf a uni^Tra m _ 

Lb, ca*, all HTldab •** mim tut bu aulw.Tdl Haa »»!rtjr^^' 

uBLt,-r.hlaa woald kaw ts law Cd^uMiax(^-Ji 
j^^^^l^ ^ Cabala 

laaiai, « mi iaas K Ixm, hr ran PIlM. 
.jy^^yiM ia*.,i>ft«ia a. put., I- t- 
mpokTa- rwi(tt.r, I, Initn lirffyirfdlt^ via pD«t«[ dB 
laoaiam w Ln III, l«i bukit IM a baoar, td s 

L..„,. ^ .. _ n,!^,^ 

bffi ^laaai bHn, 10 lip 4>tUl^ £i (d I bA. n V tbpiT IMlid. ^ ihrB tut: , m bp Hdv I - ^ . . ^ . ■ — - - jn LMbjru. M hft 

I 4r aa a* bipa' da aw. hfi^ twam*', » b<i Jil^i. Ln.1 Mkma, 

1^ Ualtad * BM uaM, IvW bv oopra, ai>autr Rudrkt. 
-- ^_^ --„-«f,n dlipaaan a-m' — dti- V^^'-Si ^ ^ 

bli iHf. 1 ehklmlEb, pHBtLlV piBdlUla ^*o4 
IlifamJli «'Bffa hir i^FimJ«.ita] pnu 

laia haiaalaff A Aptda iubfpnid ur ^h; uWiMJia, ly AwkLiixi. si ^ k. WDc*. loa 

— ■■- ' hUI«. S4 kti W. M ■ki 130ft rib u)iujn„ U ™ 

^ri^ 3ia n Itftun fun, lUlt k. frrC tltlkWrn 
biOT, to tfei Bid Id (■ ff»Mm^ » n aiulLet. « uMblDdaiH HwrlUn af Iba Vii**ri>Ur.;jii, 
..■yirVpfW, It dUir tbaf ij^ *** ■'"i,^'' I -i-j 
a iiaiaalaff A *npJiE mbfidiii tir ibs Ui 
a Ji^iHT-^bid AW* ba •pW-l'fi* 

fe. It wu a H B j giibpil hAU;iJ;i 

|H?n Eo mak*. aad llla-CHBt-.^ ua.ntHtT al Awtralia watU SMjP k* nia- 
abin in as IsT ai 1- 

mark ol attalnmmt. atirn - """T^U-JCT' ^ rni suaulf ftaua, lad _ibl^ M it 
bpT« hi r^paiailvn lo maliH". and Ilia «bSt. CL b,jiinJ^„|JiJ^PiM yS, " 
abli vbpltaar 1b« ^ilitlna unLvtraltl^ wasidn^ijikatWi, htw Habtrl: tuo ca in i^— b 

bi Iaci^na4 lo aiilit tb.rt.tn. ' - ■ " 

Tite lar laiiaanr. tba raa« al airr aaa 

TanttT. ror tba lai. H j™ra an ' 

Uabaat alUOaBanii aaaa laaa ranaad la , tuav, l&iSv TSntE, TTtil. TiiSTii S 
iBTlac Iba taaa4atteai af a mnad aad aa n- i Wndt? bUv aS^SL 

Tka dHrtaa vkM tl saptan kaia a HMaJB . — _ 
nlsa aas . - s aaiHr aiVimt nlia tna tl|b( ttnan.-Jint ii. 

,«»«* tkar tm. »•. W **aa H »•*" MB.! t«h a, M .ai Umpiai. tu 

traau H ka f laaiBHija :i».- aak . tba-trsBmailti' 1 ■g' pm^ ni ah -wi. ii bi> ■i^Siii, u i;k na. 
^ WrriWit Iks tme at HI tkla Wabr: aa< j^,, 1* tb (lo Mini, H hit ud • k*, rwlnait 

_„»5S;''t£rsLbV':.Si'r'^;° £-t£s''^rr £"£°^"r.""- 
- --- jmatlna of iif rn. i wnuld ^a lakaa 'ti 
awar froB tba thraa ailatlap unlatnlllai - - — ' 
lark, aad flvn la tba ualai 
tralla It II sot rsatsaSfd 
ol bidbar adutailaa waaM 
tba at-ra ftaattaa ad aaolkar 

lo I Ui * fka rnlT.niri« ni \l„m, ^ hr I 

W0UI4 V M M I kHrs sallaH gr Iks CBIaanllf hutlw. lad «,«> Bkm am latlb^ 

ft' Aiianii t ^ ..tHHalsl silk alailar lamto-.i"'' p»"-. 

tMB. la .MBbaai aad Pvtk, Btik WaUd I"™" °' ^l""!, ■!>, rahaoah: [j,;iir l^ M ^dtenUr HVflrtd br I Apdl ^ AOBar jlkprn «. awHHni that llh IMbLllr wfluld ba palda bad wlib ll Iba wort 
tiat bbP bt« daua ii tba bnHdinp dp oT Lba 
rcpalatlaa aitbnit wblrb a dtpraa lui Jttt|a 
otriaida Tam». p»h balm* a uaJnnt4trlSS:| 
Oifotd. Crdd^r would bpcona a 'Mtia'g* ibAvTZpHfil IWi 
trmipp part of fe aalfanLtF; aad tba p»i- [<*«i SabT^ u 

bb. rb». ta b. r*<aH«l aa S^bSIT.I al tb. ^^'^-^'irn^^* ' 

waul4 probably eoKa Iran luilnrflcj taia— ' tnan L^ik» Ia abMt a fiLirtiililii'i iIm, fjr Wfos^ 
tba. ft. t™ tba ... wb, ar, k.lt;l-^«na^ .ijjl^k* „.p«^, 

"-J.\'Z~Z—.'!ll^.j^'-'^-—- 

witb 6-^OTd aail fiobUlB ~ uiTl^libbarib and 
all tba otbar aaLnnttUi anatmt ' •Hipfsd M iiap Si nMMB ■> lb uiklBei. L.T*T. "S!!!.!!!;'!; ■ dU4*d to tbA rar^l of Bi*F> caUap^i. Ualll 
tbaa thAT Wdtlld bB( t» bn left to irarlc n aa 
■ t preaiiDt. Or Ih^r Blpfat 14H Lb^t tb« 
hifbaat fuaeiloD of a uBlTtraltT la aot BiBnili' 
patlaa, abd ibat tba talhllBri of Untnraltr 
)tfa la • Ylbaltr Impartabt rj,i]t4r Jo 1b« for- 
natlaB «r«banicwf. Tbar MJ«»taQhfelt ibat 
iiib CTaifpFiitT AqttFdtu mipM ba wrsir 
a baard vf akaiataaitv A wrl^alatlc aaLa bl 
faivri-Dcallaa, a {^allactHa of paMln-Miaaia. or Ow Ciuii 
Tbi TaiM " 
trip Uamki: on hiT M 

'fllUapai, W ih0 nntqibni *\- 

. J ItmUfh riitf^ fti^ (Tl 1*1*1 Ella 

r^kflUl win, Rail h4 ln.fnM bLI the n)r nrf^ 

uuL a Upb luatiBid M wciriilaiJ tbfiHicVai. JJia 

•tip Uink hi lfj,fq hvdLH of ftitrf. B«r n* JiM-k kUl 
mmiullj kwd, and wl* UJ KaKUuU nrv 
tWIPtpl IB pbtb*. 
ti^ iw Piipt Id-Pp wihii^ hit aina Ibr n Nrrv 1^3 led ttnar 1^ uHh* upt llm 4^ Xcw 
Vili^ Trtli whlrft irrtrad hn r^iwdi^ vipott^ 
>^IIT Wfclbff tA the bMrtii. 

iba VnliWt CftTB ^ .. 

-■ ^ _ * ""^^ *r'***>^ AflPr lib»pMip cDuillaj far tba pJilaMff bU 

Aorisr bitaw t BfHM w BMfel fnta Hcii^ AtHiHoPvr bold tbat » tb4 BFpib] ibaar 

tfeat a Hchleat ip>4wlr «bi wh mwlaptd wUb aJbod lo ba fbrlbir Tvdu»d bj «b«-tralb. and 

■mf b^tr fwi^ikwd atf. [bivr wwdlUtw ifiaritaBli^j tfava JudpBltBt j|#alait tb* flouiu-rl. 

Dwtjl Lit* «i niuMfT Alifat, rib* inaUin; mi I CAHDCU), FrL^r^ 

' Ab&fattaab isiaitlMi 

* ts Baal at tba ronrtkouac, . runr, mtti 
aaa aiarav aiara claarlv t^at I bar huaptoa rtabia, l«ai lur atM; Taa'jaiwlaa vwm. 

bllba Saatlmi to 'ISO wblrti M °" ™-»<ii-l Karal.* F!>U>, uua _ 

aSlsrt lattS d»-t;ntk' ^'X^ ^ ¥.f°^ faiVr^aalTaa, a tolWIaaol i.iil..n».w, i^*™ ^"p^^ J^J^,^<;~|^^ 

alMltaa tba Jambaroo CWril daaUial ta t*.lwa( a aaam a. thr KirWi m am wbon .brr mUbl UrSOur. Tkrv will, perforcp, „, ,^iS"r ilw^i" tJ '^£1. 

aiuhs Ika latiaia< atHos. Tka Baalatralta,'*!!* Tkawal <« tb» lald a«a AaUa Har-iaimU it* baM «.« ol lt» Biati-i abkl ar* i^,,, ^ m nuir,.. .nn. 

MSwwr, aat, aad ibMa It siaar tiai tfciiPiS*" ™tS* * J^tSL ,*» fwinnw witbout aiiiFnitiaa, cut ihar viii « h.bub .iua, diia i^n, laa. ^w^, 

ItrtltT^^tfl^ tl -1 A'Tl'^lb^ I •- tba atlar Btatra 10 Ika lana paal- l^-^JS^T. '.'i."'''' «™Flj' 

aaalaat tils In tka mnmira rata beak arllacbdlaa aiDiBS m AeKI), diri;L.d. dkH; qpn- i^oplo at Saaaaiiaad as* Waalin Ana 
UIi, wllak •sn tka nuntll si»4 tap ia-4a. W* rir.miii >l*ii« ll»ia>i. trails ka aabartat ts »»»• la tka fool 

calli .11, djTidnHk £U,4ai; Hiinuauoa, ctEh £iaH, ^. . . DkHI 14 rtn aV IMW Maaiaa, bn nptal. Ui, „^n, ^ 
tin? pnftTESTANT rAwnfPATr. 
A nui^tlndt Bf Lba nambtfi of i]»a Olaba 
ATAnapi ]{)da<iii, and LmkI bwrb cf tba PnitM* 

tnnf T*^f<fnf* AHHwtotlaB, w-ba b^ld «a Thurf' 

la>- i^vfaoinp In TbP fllabe Tnwn Hj |, Hr. 17,. ^ j i £l 

FT rhl^holm prvbldtff. Thms itffn about ]« prfUTmS *.t «ntJ^ 

ncmhn-i pfabent. Tba <ibalrmaa aaitniacad h*P*™l tbft ■ WM 

Ibt It YD Ttrpnlbbllna bad baaa nwalfvt— Mp. fIk*. At niadiaK abkb 
Hnm, H.IdaAii aad aMima F. Oa 

Botb iiaiDltt««a bad laibaarlbB^ ta (ba oap m aa ■ 

phitmrin of Iba Prqrtaaiaaf draatittBtfaaB. na pwt^ab td _ 

EawB af both MBdIdBtaa «Bfi (bda BabAltUd dMHr4«a» v^ll «iml rfwi^ 
lo Iba Mbptloi rt wai tiftal tbit. a« batb 

Bfiptlfflnm bad ilMflad 1b« Fn^a^aat plat- n« Ardat i^mwm Mil 
hrm, tbf Batiir ibaatd ba ]«ft «* apaa vpib- 

hna. .a 

Tlia fbaTrmaa. fcowv^arr ramtDdB^ rba B*at- 
^B ibat II waa a bad flH^ ta rbanaa barata 

em er(wiia« tb* rtrar Tba naFtiAt.hr 
p.HMjorHrr AanHad Id PPppaH Mr. 
^#bai HaBibar. Hffr. Ratwrt bMtli, tba vMNI Ubafil 
«*for*t DbMlBairi addraiaa* a 1«fif wal _ 
JrPFi HP J. Wbb^IWi balopay, Tabbutt'Ofre*?* _ 
l>|?hbardt. an Tbandar. nllht He bad b (hn.'^t> >ad uvhibA t»#uiila, 
|Hd baaflnp, aad paai^vad a uHuiqaui t^t* hh r jn_ :i Mr iwv bHOKBN HILI., rridar. 

^ . , _^ ^ I Ttia Mbpar (Alda*TBaa Jt*iJ ivtanM 

i^«ifcir». wbLrb irrtT^d nraban HIU from Jrdb«r *y la-dar'a avprai 
fplloWb Id tb* aid »«Hd bad. la iba Uultod 
fltaul Anl. t^lb kalBc ba. tbar wiu b« ' Drt(lBb] tiii4 elErr bcfRi djMwbad lb cair/lnc nut 
, w«b La 'ynaUktU'n with tk» Ibjiaf drm of MiI^ 

MMa rj — ^ ■ '-^ ftStt~taiinp ABif 1^ tn Iba darti. air rp«i|"jc-^" n dull. lAta rmmtb- __ 
_ liiMitn-. ABlH |b4^ la 

PDA PitAbltaii I iT^tilla M dvii ^-TMii" to PbSpPn di^i 

Kl tmalu 'iblAlBp alth Hlflbina fi Phlliaiapbla lb Eba «Hp- 
ftf^J la Tl ikim*Hj anart Jfl ibifb"' 

%V V iMnJif In ilu- Urtp* *J I "W Mn Win be a 

TB^T mar ^ ^ bpw t'Bwa liat tivtikPi it«biiMf Lunn- 

iiBT^d at thimbufan bal nA, >biI id ba 
■OH^td Id lb* MflbM m IjabOfMua tertiim, Tb« 
T^.^. t. -# — rt- ^gin^M^ M «a tba 

.'wi^ A flu^'. ^. Wdr7nprb> ^tft 
birtw ai >s*5 ■jSJ' (taps al tkiLr dlur Itaiaa, 
local iralToratila', If tba ntvd ba an tmalas 
]>priLapn tkar WITI d*tiT Ibai tbp ar*J l. ni 
praaaiaa aa It I. Tf pr*n"nifj| in 1),-. Tb^r ma^ 
avan im ao far aa la mAj Ehm. In tb^^a da;i 

ol aalck ssd abisp iraam. laaloui itodmni 

atould ind aa iiaatsr dlBt^Ulllra in attaqa- "p."*!^ "rt** "f. 1* 
oa HBlTatJuaa at a dlitaicr tban ib.ir ^'JLW iidlaaiaM tWa«ba Jia. 
! JMkaraa Ih .ad ariair Jal 
Tta ■.ajh (maaat lian. L. 

)• G> aa llu.rtl-lu» Ii tunlljrW^ak aai a. aapaund 
to^da* lur LuiAua, 'i. piata. 

IbiiU.U.a. tiM harw Malhwif m htataar 
IM, «ad ll aai HidiMT :iB U'^tm.j uraik.. abvaHI 
lvibaitb.a~I«l'^wb.i',<l t-'ianla ItmJ.imm^ 

lldl tabt, aa 

PtJ ■I'l T*a«i p**- ai port 
dnruiK ni^. 

LOW it^iiri 4n 

Bi at T.Ht a.m., fryiBi Net 4H««r la HfWBbb via 

Ibai^.m).. StaHfVt !■ ■t'OpmBq inliiBat.. aa 
iHh fna M«*T ^ btW4. kd» ib BouUk 
VbHa^AbtbtfTiHSl^abA BiWM wd t«U. 

TBI HUfV-AkD U1IT9 Llpi:. 

nil*H »d ^vtbbfciRU^r i^'t 

naMahP^rnma at »Mni*f* J"**" 

aJu!^ ■aJuMtethai^ff fiij" 

*Tbt biAbik -^-^ 

Tba JHfWlU 
witb a HRVvf _ ^ PMPdL Jaaa Ja, 
nlbm^d ■ 
TV#^ l^ara bilk, 1 A 1^ awatm Wued, an 

' n» bnabd l4j Sj^biti *u i^uka 
. 1 in dajH HB br Lba fnii n»rM 
rhiEk ^nT«d frn rtia44r fm 4a)* uat h-Lv 
m MATTjrrw nuffsb miav. ir Mbtt^ Tl AwuiA. vib, *hi(a 111 im a^tor 

• niTiCi »t odl » 4at> f» ua lAr bf tba 
THB TgW>AHA, FBt>]| ffXW TOBC. 
Tb TfM kbwr T^wb>«. Ipub 1<I*w Twffc. *k I^h 
tHMiiHi. uaidt T^utfWT ■'bnrab actirffaati 
klB I Pa ilAbf iiHjna ibkL ite — — hpft Vdrb <4 
I 10^ aaJ ^ fAvAB mm/A 
baa Jib Cbb* ul Qwd di^ 

■Mb [ 

balaffi 

CUVA HATUATHiV WMTAFt, LTD. 
atn. t*. Ik wad th. , 1 l^iLi, *| 
Tib* TkiAM« M«i aa a j da^y baa 

!lpvca«1ai 4<a ilab lu'' - ' 

f[iCl(.*'*b^p™ 1^1 _ 
JMrt llbrwjB. ttad dHiM. 

LbaftjhU, im HwabMd f* Tbai laar bbai 
ubtPAiaaabdai lb lildAiT wteib ibMi ibaMk 
fi«iaa1h^ta JalrU. 

n.^n^ri44ardi#raai^*iA iua ufltd*^ > itai C)»ra.i.hi ptf^ 1bmii|rjiS%- 
„m iJ H ut *. ITi'Ij^ i;ia,Vay^4a- 

^ HiMHbj ud Vw))«l, dli llMir Javi WtMl 
" anb 4 b.pM 
VMliia ja ««Ma nt n«4iia*Ha r^if JJ^n. Jl^«rir 
Ikkiilwib uCldAilb akiiaallirbapi ll*inilvnr>baWkU 
baia^Jvlr Al U.>y«^ TTll. Hm Iib i iii. ■ ffrf' liliik l i fw 
huKbfiftHr. ba.'Uit Ltoim K^kHf cuBplabi^ aad 
1^ iMiUlt rJltl-tWPd WItk a M b-p. ttHmlM malaa. VEltia vlJ 
H.' > ^'ty th'tiiEidfaib^ud Pipk«4j nalit. Hr. J, ^ d^^^r 

— ^■-■[^■.^ t~J — ' — ' — T- aad atoaaiFP 

■njui^H^vttbb aMBHM j bAfdidb^^J'^'w b^ 
^'ihtMW " - ■ ■ ■ — Wtsm Axo poflEmN iHiPnn. 

At QiwMtewfi; Qwi^j^KJU i 
■Mi*! T Iliad JlaBHuy m 
In Hht ; At AMiUwftf ltflit ff 
Pact Oftnwl^ ailM J'aaitory ,xr. Amipa nJnfall Iw V tt.-tVL 
Annaa br «a iw« Jh. i in I I 1 Jia. 1 to Jai Lap* It. iiKrwt. M^m^'mSi kSt TMBBtfMt.- 

^IdOHETia ikAUni^ kk t LIL 
OmarfgKS l^.W: fl il ninwa v.|Bl P«rtk i 
bpHwi Ibr, S.TT: EurlF, IB^R.) ilta^^ 
A.d*-Jahb, ViH;. Babt, ^tiflkif^£|L 

».«: Lap* 35^ 

(■die;, ai.ca: 
>n ,i4] ptwu , 
Mak) dMiMflp 

PADIPAU.. 
WaliB^ ik hmn d d 

ai AtLPi'.iiH AT r A, v, 
Hrw balh W*l« i.riir rirnin Andnl at i .. 

rhH rcrfcllllaai limimlnl ublpl nni^ i' 
aa*4bp*4 »f*rr * wpriE am; Uirft pr 

doTtv ibt iiijtris t-.11 u:n[-b;atanh.«t 
.^nnlij birxB-. MBd «L V Ai^.ttei 

^fc^,, i„ , . , a r^..^. :*iwtb < Ua 1 yolbJt, I 
«n, lalblni in Huitt-imt. 
Naetban Unrl httf> . — l k^r Ltern 
Nn UMoata^-'i.'lw al Unmca, 

TKK biliai IKUHD 
Tmi tacWhu d liHf* «wib im III u 
[>b w«;— Alhaj, Jft iu; Baln^ S 

bilt MuB*^ LIL: Bt4v4NJlKH i{L ^ fl^Z 
HbodwI naalTtij Ivurlit, m uja ibn* -wm/^ 
Hka bri*w avtr; »i*wBrrlM, i[i %\m. • — 
him; Vvwtt, lit U*; Imi'.l ' 

Kufbaktfda HvttfB, art 

dr?, MoofHi, ML, f: l^uth, «ili t. 
Jl.blwb'. Ht Mb: IMkl di4ll, at lim, n p^ 
]«tt Hta, n Mciioy, itift £in: dnauula. krl 
■■aafa, rtt;. niAawiH, l«t llai n]«a^ n 1 

mria, tit «tii Wilnnmu, irt ika-;, ksian, f 

Wi(%«t, l«a. f. p , -nw 

Nau.-^b, liium; u it^m^i fail, hbMi ^ 
AllfTAL or THE EkRV^MVIIPr. 
Tba r'tiwiT" 111 I imdilni. Irutn Iji^niuMi, rJbi Aiif 
IaUb bad Ht'lbuurw^ ainmd i<m Ian aiiKt. It will 

b* friwinlhdvnl Eli^E wliLtS luulid lOIH AltifUJIiiUUl. 

Jtlhatul l'|tu|j|i-|, i4i I.Ltn-pumd ^nd HmmIihIk' Lu tiiUi- 
pitfc WiiEcif TvTfi' AkMlriJiui jA'. i>, .u]]jd^ 
wiUi Uw- vKvaer Jtntfb bb Kirtnuy fi. and Jkbd 
at ^ ptMV.^niCBlIt . Ate |Vt uL-* ^^wa^a. 

IbKili ML ^itk tbk afenpikia oTk Bbl« ■'^^ 
vmt\t4 f4r 4 «abpl4 t4 dtja aflif kirlng Ptirt, Ur 
vin-UHT rvldl thnrtiabviit- VnkwLh; IUddJi 
IVrft atppfariii, V^fn^ ^ 

Sa«tuiE. fiw iiarvt. Lmav. n 

Vifrt*_]iHA[^ W, lIplHt, IbiV pn ••»- H pM^ I "4 ]fi*m ■■■l'^ frwn brdafv in^frtfiir bftir- 
^B hr Uinitoo, Tlx Aaw iStiiaJMl ptfri 

Tim TMm^ arriT^d at a^v^ jvtfp^T- blliraMa 
Ihtfa b'flw Vwk, rib Hrlbsim, 

bb lad Ibt AMtnmi a *a* Baw ■■bad f^n 

i'bf Tttj( bpiTAdWA; 

1 flC Iha 

UriiAaau, Tbkta _ . . 
' Oiiliiinhi^. ladti. hfLi><UfL, H^rnalllia. 

I'lll 1^, 
W, iliht, 

Itar. H DBoatb: Kuiri, 
fVnok^tn Uixb, V. iifb.1, 
bay^ NW, yiiii. {<iH(tr, km L_ 
dull. Ha NinnltL biletaab'a 

pnwttti, 1U«ii}'a, caJfe^ rToq^ _ 

(aJm, rloa^. b Htinaik; | 
M Oabn MMd, V. ll^lTebvM^ 

TnaBCAin a^ b r.v, 
ptfimU]'. ■ rm iw^iMd'llliiWNMMrtlH- m m 

(D ni»li.W*rf wLTidi.-ftifS; Bibit' I 

Aiutb A^ralka.-CHittMrwEilt nia tbl^ 
^^l-jfTTi mni inluut diatrin*. tatapcnrJlv Idf b^ 

K/ii;h,. with ram IvIlmHai BHUl lu UOrl^^ 4^ 

Al lint flnr. M iFbdiaElr bwvta td 
' VMytiii rum l<uU^lw bMn^lpf 
Puo rlwiB at ana «t Ulj Jbit. LB Id, I 
p.m.; HHituT. 4.:a a-PRn, J^.li am^ IA iJ^ I 
Id K*«.jl.-tl iP.Ri.-; Hferf. fl.M J.m., L* U I 

MiMtP", |l}Bli.Dt,r J.JO n,bi. ; Halurigp p.ivLh 111 k.^ 

_ __ . "nKs JkbjJ^ 

, I.M *jB.._ld H rkllHA^-Al'^aALLAy LlSt. 
Tttk fnlla'bina arr Hit enoynumiM lii* Atat of tha 
OtratU-Awyirtm B.H (niapmy UrI, -A-II^ju la|i 

U^DBiBa M*f Ji. oulVKTili;. AlH-ldM arriT-^^ ITal-bbIT 

Ibp A^BBBvaribk Aiiolmrf l^fi Humhiirr J<jb^ i. 
tdlwMl tai^tlnrf Idt iilacwaiit Mtn i, humew^irdM ; 
W i t l j aM lidt taprbmi Junr n, mitw^^ vii«i"f 
Ml Mbvtl. April hofwiwarda: IhinMir^ M ai Itua- 
tWpt HMBff iHl Brtrihbi JijBc in, IkJiDtMurtk: Ea 
M Ml ■u^lA'P dxr 7. nNlvirdl. /I^ubltn ll al 
■ifbiaa kit. bambara Jiur E. oulavdii 
AdOiidb: Kar P' >wwar*;. Ki4 bfl 
Mjjllji Mjyjdgb 

«nnd rranullr Jiuv A Ibwinbr 

t^toM h ai Hiraburt^ nooat 
ai M W^bi; HLf^i^ Hrlvad 

Wdl; Vinli b u Huidaai, 

IICLxni 
FOHTOVIf J IJdO 

fnW iir#--., . , . , , _ 

FLAT t6f JALAKb ^CuB mI^.— Arr; 
CVitn, 1. bflffl Oltdi' 

— (»» nilbf^>.— Airi Jnoa 19^ Wat' THE MAILSk htd.^ mdnllL^-OwjIud i 

^ pctiBli. -VT*TiaB4 ( i.B r-a- 

UikomUmIL— OrwlvM r 

*fllkKt«i, #1*-. y.Za <4lr*cu.-KiaMiL W* , 

MiuuVidn, Pv>tK* klt*^ (bUp larbb 

tnn L|tt#H«a.--iMnw^/f4'^ > 

ir- 1 ami iltWi~bawM«t't>4- I 
^^bocis Hcadii aad MartaMM— Map I p% 
Kabjh'a Pit'.— Eawkit, * f.m. 
Hi-llinirf eifwda K<•c^J^ ^ p V. 

rdbiLiHl _ lirltiuHl#.-Pi!+lK J I 

■VadacB AiwtnJia. Tta AdtUyr lad, fiMt^b Ii 
w^ Omi If 1 

..r1. UiS IP n. 

duyPAi^ -r«.ie«fia, Ld p 
-rjta'.al. n aw. 

HiXSDa^. 
-An I Jua >. nibdan. K 

"iTainipOipM'ail CW> thIImi'].— ait: Juaaia Ouaaaa' 
land, a fm b a r bhawpt^,. 

IhilAaNE rMa PMbD.-itTr: tet lAi 
frt.m BwttiaaMqBH^^*^ — . ^ ■ ■ 
JUA« ID. Rlbr&b:,jU 

TflVMriiME 

^TW^ko SEAIl•;fmt^WP4^^^:t jriaa'. », WnltuBi' 
Un, k al F»^«3|^^*S^ a.»Jt». 

picip*oirfl^g»W..w i"i 

^N^t Ufaa baa^ K^nfd P^'a gtialH^ at laia 
^ WoOUJ^xhilA (tH niiT*i)L- r Da . I; Jnr l^p aat of 

.'\dp:||1^ (ififlipaiqr'i iErtrn*fa al II. al di Jaaa It^ 

It 1 BLin.. PiiAifi rowvO, bi at L» p.n., 
r(fat]r. DviM PHiorlb, RL 4^1^ *of ol Ailf^Kklr iHUBtfa al A SO b.B, 

BEUJNnFII nGADd IfiSD iplb*1i~mpi 

rr»wiK*, bti-*i. al p.ra-. fer Arda*)-, 

NilHIEit.T'A HEADd fn ibdM).— , 

^^Mbgrt a, ' " " 

bnlh Mm 

■"^^E'TaT fSfd uihd).. . 

!£iis 'i.':^^^'^ 

pyivktiy, 1. al U arWii, 
Mt^TVvhhv. b It *| Ipitaiiar-B. Tta EdA. 

_. _ _ . . — ^ 

^lli^lkdlip. 11 
da^lMF AVw.— aimmW. ■ p.W' 

La]l44 KTDfdFM, p«*»^"i' ^Tl^ti 
daunttn^-OfVTlaKi la addiUf^ ul IHPtI daiintti*.-CHwla«i 

B-ll.H. Prltaaala. H F'*- , ^ 

H.H.H. Britwnita iteHwf afldl"^ ^ I 

b«rt>.^r>r-laoa ta 
WH-pm AlwtnlU. wia AirUlt.-l.JtA 

i£.^^.', aaJ rk > 

_ ItlPrt.^lhltatlaa. ■ p.K 

Tldm.-AllwTif. 11 b.m 
Aucblabii 'If , K-S. tl]«»i>' 

l-BMMHti. via ll44_. _ 
HtUt lUWl««b, BBd 

iKH^tt.—rrrw:, T p.». _ 

, rla btlhitm.-Pbrfl^ I PM. 

THLJtBUAfi 
aad Port ll«>it^, 
t.4a p.1 

PORT nrti^l* 4odUll «F ™ p".^ . . — ..Zij I L trlain fer Ibat i 
1 blUW ta I-- 
1 plMi J* I thit Hi* fwuRfHI dniuld 

It at 

Iba dalw. that tba, WbLlbl Id Mpb 
lor VnfcbP HUl 

3b21 iSTL ^*-*- ^j**^-** ^J^r"Z^--rTi.'?dl-*^_ ^ mm bi plaail j* a* *aadi af Iba cuArjl i 

- It ■ I -1 , • ''Lt— _ 

atu MB till OAllBaif, FWfc y, ■ 
'».'■"■■: ^l^?!r£'irj7,i|SS|*MBl£B3| iSTTa h!* ]llaan*al*llkatapUI*a<tia_npBaDi 

■ ■ . .WBMl^ Vkftar. ;5:ss; -rsicb i. iii..dt a p.r.11.1 ia"tkr:w-^ a-«j5«^.^ii^ 

kl.lOtrn(aDlt»«4tln.. B^t">'*"\"!'rr"'^i,.'^fi, 

10 firalsallnn tnr d«rr™ wllbont altand . „,),,, j,], inM. »)» itnnud n-./j. Htmr IHKJ"™ Se*™ Minv-DW. 
Ill aniuiaa "lk« 11. —A m.Ja aari> al leclorn la lllf alm_»f I*" DIW Bova^ ■ itiivi. II M. 1»J Bnaipr. «i Iha !«■- i"™?^ (IJ.T1'. 
t*m,T li'rffll^ * _]«aii tbat I. a raibrr dlffinrot Iblat, and 
Biar "aba out a pool i'""- FEDStLiXm EMPLOYERS' ASSO- 
CIATION, nil 

POST mpnei™ « MAMH Ik. Maillil.w ihr 14,1 «1 hJali wt.ri— ™2"a""* ;r , iS, \rZ^ m 
ad, TmfJ Vis*, bu Ml. <™uu »[ «,, ri> Ht »™ CTiJi ll- .ll: TJtwcAirlaA JJt I 

L Utipfl^rr tunaWW la ]T|»Clt*t " 
■ til, ED cibD— ^kip*i* ii( M]m|- Pf "J ^bMW, Idt a« Aar: hlUaaq- li^jPn « 

'tba At-*>l. t^^B^t liwt. rfr Ibr rvM M pii S>. ItaPoiJ-. rf lb. l-t*ll;tl-ja 
waaJ (a hoiW aat onwnp mn Hat ^. 

iS? iMb d nil Ofw. r^ptaiD riaat. 

a B^tUHTa Jpa*ad» laaa, lob NvH- 
1(1 • atulb.WMliwlr wlbda raM 
■ftj^ J ii b d Iba pubf 14 htur. .«|q|t nil 
Tb* pi Ml III raM Qw7"t«'*J: 
Vbbf fia htur. ' 

MrWriL. Hh, Jl*iid ^ 
P im Hafbumra with IHO — n 

RrUAdW ,11 ~ital."Aft: An Ifl. QI>»(>rta, 

ll T t ip-i fimn^lffdWi J ^ ^ _. „ 

iT filJJi lffQOSrO r#l mlWU— An [ tw K. Dabasarc, h tUtj 

'^jSElt5VAT^if*^)--r*£r JJWJ*. 

~ at I'lP r-™'. bmna Bucb. Fwad: a mall II vanalhr wl.h ^'"""^ "^^^JL" ta« Sd 
Imn Alfm P^i aula ' a amdnals lajuir' Trim «" '"5SV7 aSkU 1. irnin Hbltann*; fVanb GiVh a, bwq 

jln^iuTilp. Bhr trim hlvtm fWfi PUla. -_™i— — . ■ . 

Jiiaa lOv ll(>nn«il. a Hinuh F^n af> ViiadTV <l-r^Kr. «■ 

■L im Wim: Cllionb, lap In lacit* fFnlj- mwF to 
f Tb 

r.:3 pi;'" 
■»*«»■ 

Vllkat 
'ii tb 
nriili 
p'tlfp 

Ikna 

-iPbida 
abaii 

a ]Kwi 
aili, 
aialnti 
»«»• 
dar'i 
aartlcr 
par r 
la K^i 

Ir-dLun 

KM 

4vii.ll 

■liiD. 

U; Ml 

Jlutual 

pn adT 

'^lafl 

4i«^ 

«Dk«B(i 

.lyiipu 

ftp «6 

ts: Tot 
Uaalbul 
«i«t: 

'tiiai ft bl^ t; HaaUhTQ H Ibbrlllt iHtliK llW^ 

£i.|p*ti. 

^u^ I.: 

b.E.i''. 

iMla, 3?!ff]iiaitP 

'te'liiTA 

?lba 

1. Id ^u. Apt 34 
a'H^dNl l^'.l- Jbf. 

.1^ bta'c y<r 

Ufiini 

It«iJ-i ll.Vb^ir- 
* 

A. k'luiJ 

1-Ctr. 
btawa 

lltiirr 

#llt[l«]ll]l ta.tii-, 

bLit'ti.'^'i 

AiriAit' 
A dn t^'.i Intul Svl-I-. l^rti'-i , Jd 
I t*iJi«Ji 

■iLUlJYil. !i%tcrlK'.lx&535i 

t tUtj brd. «M ^» 
1 1» Id par Ih; baea-iia ii la w 

ti M " *^ *^ M i 
lit ■•aOwr ^ J 
r-n,, hkind Buebt Fuwd: A anall b»idait~ aO>rbt tHT* U^/^. '^■^f ■ 
AaaJ, W*A l*p. at AKa.iti.. Arab. KlB^pn-i 4*lal*- 'JSL * i!, JTliiS 

A B»j iU «i; a d-waa*. ralb# Jnaal tl 11,1> r^il dJ Ha p-r wn. ^^^J'i^^? ^ I fdL ' 

I ^^iSb *i 
f^it or 

tianim ,3,., 
I '* an ai.,1, 

■lull a [}Dd 
1 td bnui^ n 
I -IUa aa^itru 
I dfll ii> Rt 
I wDlblti L. 
1 Ulfl DiroiHi. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 0 .-.mi .-rf 
i» wrkat. u< ant •mr M 14 

Sr«orTre..on Bill., ill. iS«, .JH »^ 

t^M, ott^i .t It. M. 2^ " 
1, »l 

»i«r« of 1., "J 

_„d . irig., h-lu « iSJL 

no WWrlni ■»!« I**"™* ^ 

, if Irani. «li ^ ™ r HOt. '■11 "' JS?^ tftnlllH. . ,,. 

•.ma — 

. 0., It™. 
, 1111 ^ 

IM ... I 

ijH,, 1*1 

l^.ll*. IfU 

Ilk.. Lift,.™*, 

M.rfT^.,: WHIM* yW«tl4-ih|BL. 

Ii.dirttwi... f^en J i:3 T ■mi ] ] t II HH* IB HUUIWdt. Ud, ID 

«wnt of 1^ AmtTBllBB oaB*. li ii » >^-' 
■alls fuppm that itaie* nu ba **r w**P** 
uiqr*6» (^u tkm pTlnta oM««« IDppUr. A 
wid« mdnLiiLT Bimrknw. vtick, maul t*- 

■ try for th* pvblia to [mf for £1W «l «iHir- 1 II 8:n 

Ki) M iu« Mkj«t rtiM ki k"W lh« 

K I pv ML nluUoD m tboH Ik ttut fltbBBA 
hLqh, ud All ■r41urr ur« «*w rtMn* 
to »«• Pf tbua ii iJtthilr blRbor 

rii«i tluR Mber« far «p«&l«, no-Llilntf 
lanr UiBB IbeJi* kfllMAU I* rev^rrtd. T^e 

mwot mm itM dmr bf abvrlDt lovr ptq- 
NLt If Iwi ilhw r«M tbiu. ud It 

ikon td tM iMHUT. q«wndH*l pPm 

lipoid rtWKiAblr i^p* to nipplr ■duniKfl *t 
PTflinluiup u Iqw u m o^wBod tor tbm ^^tHI^. 
ooi proDL" poilc[ni flf IM* ordlomry U(b iMViiiM 1 
TaIiIui fieurvTi Df 0nB, WH Had iMa nirt 
caL » till? tb«t, thourli tb« UtUi pmoiLaL et 
IdooBf [0 Ih nttl ulida eyHj j^af far iba 

■ UrsBEQ dI £100 to ft TOa^t UU Df ZD TVAM 
M A I ptf DAt. built lb lU. bM.dn dHp 

■tH* ti« ardiBiiitf -ttfinAVii^ 

■ !■ it»« u >r vwt, v •■ M< Jr,^ 

«p^ft4« *t si«rB U^u It rmlT^i Ln«tA 
u BMttiv UibsT lattimt «4 lii {uadi itiu 
1- per tADt ftQd ttk II man fATOvfablt mor- 
imitiy ^rvmximiiKo ^liu ttw ^ToncB ifr wimp 
ItHU for Lb4 uadtdy lov vrtnLvin. 
TM FUAi liBl^lBlor vbo tblftki tMl tb« 

ii armat BltukcL tm* piibllo 4v 

mat jwn>M-fji-:tttiMw^ 

vkUfc dfftr la M ti KM 1 iwr edii. oT 
■«ck tulnn* Id tMir toook*. ^ubHcu ufd 

•t Iflvtr DrecililVii^ rufiaf bHtTeHD Ibv ^nv 
rw nu tAdi wbiHi tltaUv nt4, but 
than Ubi fcrm uMtafatvt ^Uttfi, ABA U 

Wnaa kwlarj lh»lr minw >i»|pD 
wAeliBt, tkitf nlH haT^ tn b< rtliwAf ai-^ 
Miuicau an flbJfoiHI to, ud (btr wl Mp — 
Tb« CHwamlik Am «<H «ut Ul« 

uri^Ll4D <if llfB ■■■iima()# bmlDtai^ irUek 
dhLdIj GOaflnH If pijintptB to people ia tha 
prim* 4f lira. 

T.ka tfoiparpTy tmducf to dHrsfka frf 
LAadw, j(Hn»r mutat « rortaliLt uo, vlKia 
ApM MUkat nt« na> abon I t*r 

- ' to 1 u-ii pw wiK. niD la thB baak rvtoja far t>a ««^ *ui* una 
t. itibitaatlat Laonai* In ika rtaa rf i aa< m 
th« pnpvrtlioi U UaUim«h, aa MD aa 
wriwd imt t m i m th« teHk'r ^wJi af ni«. 

tavi * ttwuHi ftf* iMA ikaa ikar uta 
b«B for aaaa tim*. aut-p4|M Mflavit^ 
hava aat wnd aatarlallf 'DrlBf tk« iraalL 
Ovmli IwU tka vtru*^ prlo* of rtidt.r 
llM, akt all tka AuitnlaMiia aawLtlM Is 
Hal miao tLoM iMt Dmhiiu JiOilllEnL. qtLnlu- 
laad 14 put oaata kili« I Ughar aji4 Uw* M' 
laad U'flp A, 

Tka frtBH *f iHilBf AwtvaLlaa pr»diuto 
*• hobin ■■i^ftt>ir4 norm bqt lltl>« 
alBC* lul Vaak. Wool. UIIdv. and bitLdr 
an all ^ fUni^, Coppar add lin ara 

iDvar, but Uad laa ^rtlallr r«Hnnd [rom 
Um dB«liM qvH«d a ■ffitit Emo. 

ta «br ad»*rU«Aflqt naipiik ,4B»a«ra tkf 
kalaui-ak*«t roi- IHI *rWt!OfA«l annff 
tdvdoa and aiobi fuufeWA i3Mjtiiaar. 
iia ira Wiwrat tka gMtwa^r^ — 

tra - ■■MwiniriiitfifciFH ' - urit 'UwfataM 

br «iii,4a» ta iCHAiMi. ud m 

tabenl fta«^ M Ilk* 

uakEDff It CI.«MJM, InUttdlar 'fa 

TuQdt tB» ti^r^ auata afipvitala £11,1 

Tht> r«itT'i 4]Ti'd9u4« «ArD|iit(HL pur iiliura, 
tdctadluf 3fl fr41d iho liTDprlolcav' porUO* al 

At a mtailAv Df ibe directprt Df tb* if . 
tralln Spbm Journal OdHpi^* ^CVt * 
haii-THrir OlTltenJ ak U« nt* * par ecqt, 
P«ff aJtMUi W Oafllwad-' 

tPa an aiikai ta «a11 mttntlini la an mtinr- 
Wiap t vaavaAlar Lba Mpoiid Mhui ar 
AHpIM aair iiaplLal in tlM CItH fCfertica 
■flQlUV BaatilT. 

f-rTw tri , VttptvT, UMUti. 
„ iW, Innaf. 

!l*Mi;it li 1 par font Iftt 

wiA im jCHm.oea. iif iciiid>t «u;i»^ laat 

v«Bk, add £U,«4t.Wl) lut Thm pFopnr- 

Elen til renwcfl lli.blJjMi'i f» as 

jaaf. 

imvT riitiiiryserT PrBpritiiatir ■Ml iTthgtrtlfi agffywP JL,sna,[xir Th* Tiuk df" }Ciij(ti.ni] of dl^icAunt ■■ 

qunLrc^ ai i po-r i'{'nc., ttp ^itJtihi JtmIi' iL- ^'.32 
rfduccJ fr^DL ti u«T i^eiiL. cm Aipr^] T1jj' 
Biarhvi r^lv vT dl^qitnt t<}r Lbrc« lonDllu' 
>Uli la i<14 Ip*^ !Qa lb* mttnf, tt X l^ifi 

coHBisui' Aim' Atjsrijbfltj^ l^f^Jfpjt 

af Itat vcrrit ind Hir 1 iHMp^^iuTO uf 
lail feat ara al fallow:— " 

^ jr ^t.^ ■ . iTh lIBft, ^L^lHM. , U'luJ JLir.-.lriL' , 1H&, ArnHLhfc 
,ltiMflUUu>Jlikf 

' ""hit., iiiB-na M 
"■J . L 4|i.'ll .m I 10. 14 i4f i^'o ^2!^'*" i^E ^ uaibber uC ib^h FaOflnl 

B[ RvpTM«<p|4tlv«i jn B^pport id a 
rj^iuniijuwuaJLb lit* UKUcUo't tfO^ 

I'llLjoL ih., liLfjuji ^l,^^ "1t<bilV lim public W4Lltt 

'* 111 iiii'vijriiiiH',^ wh\:'h Ii thaBp b«cau«« \hi^y 
Muj|{ii ^riucii (u imj ingt\ premiuni'," to uae 

■ viunlB, W0 ite iurw bopplfiili^ Uliflt 
* anq II. Lri 4]bal v|L|| itm «ib>«Ol bl La* 
^ li»d, Hud tiikw ljLl]« ha ktuwa of Lb* ml 
IU« AniurnQcs endltlau of AmtrMl*- W* , 
■it BtJIL runbar, and mj Tbiil ntnLciu* " "* 
wc^tan bo vcuid^ by hl4 DjtNiiurr. iiriuB un 
! liNiptc of vka CliuiBiwwiMilb. Jtm prLrv 
LiFr iBKijfucv li datafuioad li* amain 
^■^aLUihi.^ m MhiGh It it jHa vMlkta Cor a 
fpuv4n:tiaeai tkaa Cor Ktnta a^torgrta* 
^ prwiitco mutiattorr wiiti. Ajaanaea 
nifei an dQUrmlzLad toalDir taV thraa neti- 

■ifl«iUaM_l^ tka BHtaihr hi^; t, uiwwt 

*aA |y M^UUB of oaDBItBuaL Brv 

I Htnvi. llu; icverBDiBDt Dkan.at»t»Dt 
•■if* .''^P*''!*^^'*' ttan prlvat*j QoTChBiaHt 

•ujinl r,>nih(iiQi5 a biehtT ratp of }nt*r«it ihmq 
» rrMnsiBiTir. t[,(] jt Mnant «iDLnrl Mm aar- 
run. n-fttitlr B^in 

■I'MllHn 41.r llic l^rTf £f^«Tld QoTmmtnt 

AH^^ii-rtTir^ Hopftrtinrttit ]jui ]r«a? m-n 
P^si>| i;ii.l Aii^trji1l4D ftin™. _lt aai-ggd law Coppor.-^OD apot t kciv^r Era tb* week at 
EA), tkfW Biaatba 1 iDTrsr on Lba Wok al 
M\. 

TI9.— OD apm It lawi^ at UU, tkm aioBika 

HptiiL«-.-fttt iaa. a Ttoti t^U. 
Lead.— lofL forilflB, U| per tAp. a riH #r 

"n* a(^ laarhit ha wakiTT xivtitr-HKiii 
pir cant Oamaa btat tamt- vw qoDtcd 
niAbaHed Kt ta ad ta.k., AMuci i^i 
ttlaul U IvwtT lU M. 

m BnuSmH t^kli^|uyg^«MiiaDpBA. with 

HH, i' ~ ' 

t tli W IIM 

WHUT. 

If* qolBt mad tTaaOT. villi* tka AAt.rl«D Aor- 
kA U taoUlIt 4a«aVAri owtbd Lo ftnfl mutfior 

at HoHLh AoilMUta iriuBt for Jna lUpauBl 
luTo CM* hH It Ifc 4M sir wit) o.t. UM M . 
UM, IM 1^. u, tHirOL^ WJvjIcvb Tb* DhcM aartwt li waal^o 1i>**-l^tB04 
4ncttptl«Di itlllDi at tiv, a fall of Into sir 
to li P*r owtt 

Thar* la a paof dHaud far Thk4i1U b^il 
yi ntart iaw.^>alSi^:|»'^<fe,7 »^ «x 

■ — - ir ikf 
r»r beLnrMD. Tfct tiB i.nd 'jutr mrfcrtu "m* itiLI 
~ IBlin.'P"* ^adiuUr ^ JIivrJl^p - u tiiT iTHbi ■» » l«^g» thai L - - „ . 
rutiJJKS «a.*8t; _ „ 

BolB.-»l~. EbI^ krt » M. ■ ** *• 

M li. II Llit, ^hJt» P«lft II «l » IJ iwt 
luirt UiJi'ctHJftlHlH &I Li|^ boM. 

- i.. Cr^y - - . . t but. l"- Hire amod In Ih. P'.-^ • (Sr.-! !K, blm !• K n. « ln» , „ 

£1^^ (mn L*< nunlu: (Imrur, li «ld to li M, rtll« W •fi "J- 

.mdd. diiu] Ti M In 1< U.K Lrifftor ham 1» fd. Ii iyJ: - — iUiti. AiKj m 
■ ubUiiodk. ta imam • arrJ •irtm il H«"yn( i,*!!," , • ntr umlnuwlut put ll Ita MW 
1.W UU »JJ!" J„ ^ Irtniu ol tH. 

f" " £~ ml i™<« iJu^ iiirn ol Imto taw7B"»i F™. ■u^mi viliulilc mlf nl 

wVtn. Kbfta, aad ^■■'^^'•''■.^fjiS^ ObT^EII •sport frwrrtUBU it 

j>rlcKUk>im u<Hi»T**Ii, i™ *IMj_ •h«*T^^*3P' I -j^cljr parity erf ul.f 
ItNartiT^-kn l*Wi,'^™"^?~^& 3^H^ riltf 

■ ■I ■^■■l 1— ^ __J .l»t-j-1,-,ritlM Jiii !■ J j o<!4«T^ VtfK et,fm*t\,'m \ *-hLto apiPlP, l^l" " i 

W1D4. Iiau. Bl, inwhtaH4tp»,flita#tiaia*i Ja3,«ta™ 
Wh 3H*t 1 iLL yrt*r f t^pii ™-» i P"* ~" 
Liu. ifun ITJ^; KituiK£iL*, mm ! 'ST 
1>i*|(^ir^«i^^ ol Uii I ^ SiH a**'j tkiEFiwath«dMuit«jrivliTm^k, Rat iba hi 
ii«hlHrUj»k ^ ^ . 

BlaSj aitWvl ■■ dsklw turwH, iMlhHuv 
I qwaitM^k. ThmfiAa lha ^ h-m 

[lau >[ Si-^ UcihJiCT-dmt W flrt l OwTM 
IM^ ei tLUtLt h..d UujHlotLlB, « Hujart If iCiiM^ 
D* bti-, UhiD«a(. ■:«», 

Uy«ri^. IfrikHr, Tllif J. Ukd (hi. VJUtrfwalVlM W 
ThuTnltT al tfa* intr Mart pmkiffK uf Oirlvb iw " 
f i fMiif^"*^ liw>^""", ■"" BEfuaiu Uncni- A- T^=ia* 
■ud Ui. 

E''^i^r,--T1irr^ rAl Bo tllfntlai tl IfMk fqlaa. 
Th,f <;ok.,ELi^1 9uifU UmipiJV tlblit^ IFi 

cnnfDf^lKn' c^la^ lUI It*; Hj^ 4*> fcr 1 
■,d»l t« h 

UiuIhvWh ud for ftrit (ntrk* 

— ' IM* at li)]L}n:— JkluEh Ll' 

jiD* 111, LDOl p » t 1^ m 

Jicn* )|'h II'^C 0 4 ... ^ a 

JlUw H>, .„ B 1 „ 0 a 

Jum IHH t ■ .b 11 i 

(hr Ekbln iB-aitiii lidiotJci' iaitt4iBr hrt rirfbiraM 
»iiba4tdiinaa tb* *f^. Thi> h dvubilcM parUf dv^ t^j 
ha ihM bn*7 i:tvt> a<vnipm«d in kftl^ Wbh:^ In 
hEi« ^^bbtag inuiHi Ltii u ,aiu ur cfcp 

hia*{^ hip^prbdu^f BijRtnrr of 1^ avU, Hn l^i^ 

ff^ taifiM h uT **ir» fnm ai»|4<diBJka Mohtp U 
t^imu Uivhcm iptHTfei, lad kr, Owa 
n4 w* rnsp^ t4iwta I.lHpflu Udi U. 
bun, Vlilli^VtfafrrXp^tb fdlVakAiW ubir l.QHJir.U lAt 
riif PrUraiiir ■ fnid BUraAba Mfr tv laidiLla nf 

Lpiril riidW a But iniiiinriilfcraTila t-AfnH opw luL r^^r 
hqt ■ AhI drt^da B^ki lAk- ^ikllkfr diiriD|r fha 

■cikt itrci- ur fimr anfta UittttrH iff IJW vnr^ par 

alio rm*1n fTrti lailTii^lwrnTi— il im 
^%m!»iM*tod|b|Mt. «L"«ap a 

awii^M 

r^^wmtiwipUkf.. 

H^flaf lai.^ Hlyi^ 

in4 dBtiThmtia ^vrlaff 

III dapMcUtad nlna, ^ ^ . . . - _ 

faitt**«wii« artik n.m ba* f4 *Wal h* 
fUflad kf MiJ^. Jgfc * TwHaparf 

KTPOBT Ui^D^C^* 
■.Hfr'Aapon* -n- .WiiK ajjiiV ja*^;^*^ ' 
li iiiliaa. n* HWtwfrr'- t.Bh'Va^ of «Aal Vwt imalfciM h> >>9^ ^^1^ 

.j-itfV Ka^aM q«dlauciat nr* tt fufc lia.! 
T^^Zm^ k b tf, ' 4^; On» HiUMl Huk, k 

7b» inarkrt wh bfW jigNHbini^ »*t aanmr- 

^tMM«B^ptoClM|b«M^||l| ift4,|fldtala| 
jiMiir-n.it M»Lto™™; Wiar- ' 

Tt^h/w rWWt tall* ir"+ ;-V!H*Tta4 i»»*-4il., 

l«?:,dlO^EI(i|>: MvtbutratTYiiB.lkaa. 

Ifiul ahvil htI I at h *i idtifT. but Aim huAnUatv* 
IIM ulTdllBDtnwa.. U'' iHJeiFn m* hiTWTFwIf la U»* 

HAhtri Bt rqqktb* ^ liU. iH' U 1^ 

it|ibjT|l:FiUlHd.TlJ[[]T|tlb timtm^Uiif^yTi^ 
atJ«HC] Br4iBinH7u>L|b.Ubli Mr Alfivua ^ 

IbHL tf»«^Miialall4%tqut4.iaLl7. fllk^m. U*h *jv"L«.-^ a aa .. -.i^-.^ 

cal«t»,-^mv(£^S^pS^M Ilk to M^: 

TW«I]^.— iWmtnlia U local dl Mb M« iim wBtaiaLai mat'. 

-^jlfe^^lB lldTVUdd^ d^ lb. L hUdddci 1, 

^ pd. «ihv apt« It #■ : •p£l.Bt Lk* IMkn ^ufa (>iJi wmblit**' lo all turn a te« 4A|q tWa bT 

pnPHi hr«n di&itdt ta dml m r»in la to b M, 
iMtti nwdJuta ^*ti u ipbki XI Jd t» b Dd par ewi. 
Tvp HLu* tm b*m. <mm wm M M vtt vf%. T" 
iTucka Df luwn* wm oCH. hai lo*" nE* U tv 
^ucflfilaL j| 4bfaMl» fmn dlr lfuJ|>« B.l1u 
bwiEhi 4* fi, kafp^ ta lua* biJH la H 

ta tri 14, anA [afgrlar ta ad, tiUlc bclj<i» lUi^koitrtirT 
bar Bjavnd ftt hi at, aa4 lafariur Li *d w 

^u^wm..-mi&-:^^mi ak id aad b 14 

burn iL If Ud ptf nnrimat ^^Pa 

ilTf CJvin^lud biilw nalM k OH Wi L^lL PrtaH* 
vLdii^ fwtl uBia bnod di4^ afeUi InS 

»Lii itS 4,14 rrt con vm Haai k m- 

m^\^i- Tmitm tJ«m.*Hj m i# flj ihtt r wt. 
Anoiir iLm ^Biirim -"Ti^. Mfi^ f.iwwm.n. ^ot- 

kvHH^ UivHV, tbd ^J^,^. lAVlJj 4U'J MjM:Jh<w*, I^Mkl lOJ. 
I'ViTJ, bJlli ibd 4 o,. > Hriiip. and Cm.. RL Litfl* ao^ 
fKVXfit uil L'u., gl^(iii&.cl liwt^p >aJ 
W»4ar, IL IL Hivtu-t in.i Ou. J BuiHio Ud SoB^ 
P. J. Ibr #"4 f'l.p fL lUj] i^d ebHl J. Sail lad Oh* 

CliWH ferpj ic-rift^^pp, iMirti^ Bud vt., t. V. 

{JK7 Ud I.Vv, J, Vfcv ibd t^, Wtik4f ud Onfp 

i:. if'l'u-kB*, B-atbH^ Hid t*« racMi 

Tlir piuJiwa li]rwAJ<d anal«M 4^ Bl ^ 
fixlli>wii^ piHHrthitp;-Clltf, H trvM; Man IBl C-Dfir-KLftainv wtn dtipcwl *t h hUowi ilUB> fqwd; ORaLifi] ttuJlk OiH* HdlEl^. 
.1 id. (rlKj OA U.; K. HvnTliA. iimfil h BjUb 

ra; 
ba^Mdua iV^?l^<i2^M^i^?L 
MB fw «n. T aii ii^,iiifci a j . ^B4biaio 1> 
lb IXiaM iaiM Ibla afti 

vtih abort mjHOtL of hiJ44»a>l- 

UEtJhJirifll, V^i^' 
ubf «Bhi^tiaka^^kiC» bap vhi lii 

?Ma|hwpl li^ mOm *^ »*« IMI* fHrim, » 
,WEi^|Uh,-'l«t haat ub, l4t W- «k^. .« b«i fw, 
Aiaitaniiiri JwataMani qaiiM an ]lbr 

PAOlHTtrE M ABKBT^-FridMr. 

Apvt fniBi OMiry piodwrt tlepHtnaiti, hMic eb 
SimatLHtTtft ivd ^ ttk* nriHH aelilw (WBtFai nald 

m^Ml li>n Irou B4«-t«| !> M^fliri akd wltlHHit Hp)* 
"t ^buflr Mai^ ■tnw laUm ixf d^Laf dM cv.hI 
■ ■ - — dai^pttaUDti In «ka tiiui 
■t 'Fni..aBt nuji 

Iwiwt ppHBlBsnttr 

tod hrtbrda- : wn.'Bn : — 

Jsnd «a Mtdi im pHov. <rLii« 
Uu patat0 CBiFbit iliM laikiM B irmr Lniimcv. 
la dilQ' llw kutKr c(mirtiaBi1«d llic bulk flu» loT 
Jivtkll atdVt^ tli^ im^rwa ibEt. Tti* j^n^ra I.J 
ik* ^Jlfy kciltoi wnv- vf^LL e-wfrv-l inib bhrrvd,!/'!., 
■ad ta Lb* M'LtNurn na^'ki^^ liu rci':*^t«iL b^IL'-m ^ 

Mmib« UElMr 4rp*fcdln 
JJtda tOifl he 

ibi mSET JH 

pli.id 

ELlin _ iM^rtEii^ftSii'SSir'6* „. 

tlnqdi wdln aiOwd off Ih uh amvU la irrita ^nalfavd A> n 1*4 Tikf. M md 

... .. !:a£ssjrs^^5j%jr 

iHtBclBI Iv bv;% aa ntint H au utid- 

3HtR ckHTVd WLEJI IIM At ['i[j Mm, fUliitl'^ 
b«Lnf nrt^: wii^iM IhllXjIi n^lU'EeJ ■ tlitW^i 
tH^riLdEm H fttfurd* aiM. Tka an dujtJl^e tf-'^ 
ritijHJ, awitt la l^t LlT|* VIEipllH a' V^llaV 
Aj^urfei-a nricLk^ lo haa^ tuia ■*«, tfrwrvw. * 
aLr>^t<cr t^imf IB Uir tldOaDd, tb« L«i)t iKWIVf 

Lftituujnc fi^n- ELUulklAlaa. Tk« bkaff 
■hm, urn) pwh; J. ^ ^^i^Si. 

ai b bwr ud do.. Ilp*» Bin. (^1 

L-B»pl>all. HuaatUlivajlu * M par 

LiKinTvt.— FTun W. 0*aiat. liadaw. f"*«> 
Jinita Jwii^n. ■* ltd i Ure*alr**. N4Hla(ki- 

(OrK l t>u.rJ; L. KJlllF, {IL««] a OkM dv. 

(4l^T(ij II IHI' J. flifilA HulfHTT, (8911] la Ml; r, 

VbueSiid. i(L4e> Li W; IS. Sa*i], Jtf^tht (IW**) 

LiUlu.* br4iili''nv tii*^<] a* li pw <r"l; W. Omr, 
puiea lU/.— rPHii Li^ada, Kcifo. (UB^ p*«ari- 

nra»a UmBBB , (dnilfu a>ftj al Uid Ln dl«itrHfiit.Lii| p*t<;e^ 5iH 
nrii v( OuVt kicdoj and Ndlla'a mA pl«r*4 at 
I Bnd MaKctitTfr, Old £Sfl uuH *U 

t.\c^\i^lt TMVL IL lii, S> V*mi ifl t|lr4d^iK tafftf 
E.^inHa dI]', t^ ilhv ^kV4B| t irbifig |u- 

l\n PliMk d4 Tkipii bnod WatM *^ ^" * 

Ui3owa.a^lI»fLaBiuL^ud fiUikiH ll 
1 1n Vjnclad ilwh 111*11 atai J Blilk.iA 

riiHMBauiidiatdWfaaaa'- — '-^ ~ 

men. 'rb>B(ii«hernlLJakuadtahli«,lll Hihi ud fla,Tfli 

b 1^ aptuiuL &7rTJf7 mrki um) lafa a f ^fn p,t Uh 

tirirvtmiiiilLri^ ilub^, 'I'Ju kU^h nak 4lt I^EwBtd M 

rhti.F.', aJT'iUni Jl taiiii» ra^T ^p.. 

f>rLrJ I'Mitii.— Oe^tuiEi wti-^ dh^tTihaied aL 4 

ifiJkiu.rj' fn'orinriBl tp'bU', iJid Fiir nlti clwd'^ 

llJuiHJ, II d^fl U l^«L-H, ^'jd 

J, a4i)aricu A Taar apa. 
CVaatb ,„ ... Kf.ia ... Ihr/Hl 

ItHT^na ^ii.bi-: tatku* 

UaiH IH,Lt4 ... taS^ihiT 

Udi«t rrwn i^ijjC ... 

(torn t^i.Am.— OtiKik ^ ci^ tn (HhI ■ 
kx, Btnl A,ltM bap', uaiwt 1 ] .11^ iwikk «nL aT.-cW b#VK 

4FBBt IfVr 

firvanV (ivsdi.— Tk*bwail*datOtdt idhata Ik Mtevu] 
«a kl^aib .M|?itiH(' 9rl^ifClk.l« ip^fhib am. 

Iftlft' hjMt:"lrfW^ 

- L, ... J 

^iriiifd MiHJc ^ kiItmbIfmJ InaMuda ailHi hm. 
HtfaiBHl ll>jO i«i?4. a yrnt hK^. ItUsJrd it ich.idaaBr<iiL 

I'M^-L i'N'kiii."i.|..Lii|.1i^in h-- 13 uim^li^ft'iTliKr. 
JuE4 Ob'oih^— Tbna la ilill. ircat WMttluBaqt la ■ up ^P^l^TafLab 

rhaff. AaLCn ha^ ttiUll^L aJlv d^- 

cLLiml, «Ad itrifii* nhkha «nLj brvuital I'', U'l 
mi^UIP lei! Ilia W I I'll, Iiiib4iirn* baj w ^L-iiv n 
Uie i>te q.H|«]UHMU. Th* ^raiv jiuTkoi 'aa iuicJuhf^J. 
Tho aAlTvli df luiTeFH «n JtBArr, tfaa kpW'.^tinUa 
PtHFim- bribfliid 3^ balifl, ud I-D t/nrtLatJ* aittijli.< 
Fanvaid k7 nu! U Ik* akaif k^a lai vtsnvi 
i^fFtlauUr bnwa W* iai dauH t4 

IV iVuiaff kut bt4°iwli TtrfW Mb>r Ibi Mwht. 
A tcwvrr mi<-t iJ i*d la la* pabt* BaTkal tliia nwii- 
lar, lad ffriTBi itpiwhI t^ur huiaa poaltliA «t itm: 
DTKitof or LtK wee. Prtaia nMln aald it wiiL 
at £wh and ^u'liUna «a.f Irni at £1 Mm 
w top Ihw LfMM diaf c«M (rf ibEa bardtailt* bJTV- 
Wbl wiB tka wwtad dMTim- riifiv^b tdrM W 
•iiTt im< RMniidL A( tk* n& IntB.Maa vltk 
op<ntMB IB. TusTunla, ■ » aBjoB feuvkat n a mf jiaLaa d 
b[| fatoi^r ^Midird cf pn^- Aa tmrtMJ y*- 
t^du, tlw Hiaw *BBikM itiLl kack u* it* «dd > t l —a 
prj twhai. fbl a>lF QikBUlaad tfiaiaa Ikfto B»fa- 

[Mr at ta W af aiMtlAfl mad u tbi hn^vuaw M tV 
[fecliv La b<Ha] piti. WbiLfl wn wai ^ted at fr-m 
U H to H Ud. par ki^L £vm mt Ik^ Ha PTum 

^flW.ttV-Jlt-l^' 1*^74,-' a4..|!f|lR^r^ Iff Till llBLbm IHW tM'-MU'Uit^ Kuf wNrttir totii 

I 7^1^ - 't^rtpntfi k w .'trt '.TW'^ t^ y i fflrtt' 
mtcn «ii t^i tjuutrdi bnuUaii *rr* 'di»LI at i>|d 
lij TJ, iTfKnllpBjb at la l)|d a|Kil^ Ibit ijFrtn^ hi 
1:1 -Id and fckit Bt A LOd. 

— hTuwur iah<r J.Jh f-r R ff-JUd Jlltrll"JtLr]lt 3t» 

Ttii; l^lEl^'4^1lJa. Nit |kiml* laml i>^un frOBi 
r„,L .|,...^i 'II, .J Fi:!!..;. 'nil' li.Ji.lllliI L '. ilJl.p.iJ|.J 

■ ..Si -iLir^b;.. 1.. f.iv In- miiv Hi kUji* ^■^r 

-. .L.I..I i:- Li-iL t".L. : liLZiiiiw, la l-Jd tlbti 

IH, I, I I ui-ilH, iiio.,Ln,., ^ id |rfi- nUli.'ti 

utvceiTLnl- |L ^Ih iJil Let VI. atutf> 4l)d Hi Pd i4<W ITU iTLKtbl at 

lifir, ll l>d; tia^ilWi lilV-^' 

IW «Bd Li>4Jfed MjwHJm'^' 
?U qi^lH «t Da |d» 
£iJ M lir eirli. '£3^f 
^ r^iMl t[li|l[Ln' f(ir Htijni^E 

M [■ I ■■■■■l.s ri#L.r 

.1 ■ il : 'i:i:i ii r i|m' - i' Ulfi' 

Tl/ 'i.i Liii'-.n i-'fi ^'f wi't'l ''i-rM-'ki'" Nt>{' i> ''SruinM. 
i LuitiyH m[ -wnfii* "ii'.J fi^^■iH■^^n^ n^lj' |H r .-.-t,'.. 
,Ua.>. hLb^W Ec'UfuU I'Jwat nF nil c 
:dlH|>i^(A(',:'i:# deiKalld made diiHiiri aii 
iSHlTlff-. #tt>™HLnff (tela Of UlTiwt,- 
mjrii'tr. Tt^| i-ltlnvt. 

Tlir r .iii.Liiik Liial-iEii* Hl-riidfvn |uB 1»" l^wH: — 
"11^ P.^.i1>.P ':f..i.. Ik jikI wiL<|i' rk^ 'fruin tJil liJU'rn 
:livii i»1 I'l. .in;:- lii ■ Ih h miniLfniiiH-iriK ^antiHifl*, 
nuiy Ik ilnli-.-'H-ri ft J. J-'r in^bLfijt nndfr llw 

bfiav phtunL If tPB dnllfery ef riot lev 
DIIDT PPDBUCK. 
Iluit m«L IvrttJiT, tlim IM to lid. 

I^hI, 1^1-itilUv Id W wliii I'ork L\i^]*, nlld 
nJ HJiL-hH ejd, [uUdlM V^l; rvdml, 
fill], iniddln d4d.| J-lBCf^ihl*, taiMkm 

{l^' eircLi^ (^:ia, h F. aM L. aldaa d4d, AlfJ^ flid, 

^^d)n Ti^L: U UL HTT'tt, tht, bltdiMp nhUtv 

f^tt- LnTlntiUI, Ln cliitk, Vu Lg 1% mma WMMU U 
111' l'iniBi*ln. ir4d: i^r- ftaludL lid c Tlrk l^utttc, 
u iu'll4^ Lid; r.>a Md%. ll|l «4a CUnia. 

lEi!^^ -Paii'v^f *it i*W ta M, acpd u, 

Jin Tnak»» 'iiJ Hi 

"iJppr. — I .if^l: Vrim)^ IpAir 4id fap 4fi!, chatra £d, 

rlrAd 1 IwJilP, iJ. U.xkLLii,^ Ih 
KUIP - N<"ll>'^i Eri 14/ U 3d, Olid lots tc? U fd; 

iww 1^4, ud to IriHl; itIi'^lhw Bj>i<irlt|fi braad^ Etijdj 
duck esv>. ta iTd: U'i CQld iturapa rm in jj 

u7 a::! ti*. rtaJmin ia ^ i:^ Sfla *|, iJnlw 

["^iL iti isa *i'™?'j.iS3L.f'^si:;. ^ 

Lj.(m LBliiitr M Ifc .A4*dd*t maitMt *1 
^(j^BD^Ilay -UiTlHiurB*: TfrlfawiUr- l. i aa 1 J , priHH a 

L UHia: PrkM rark iS 1?*, mfi^llUD ty Hf* 

itf»W.-nw.lLlt'P™*^TMeK4*blll HI. Lutal: 
ti^FLrlC., ill 9Sfl f^i k/ti. 

^T^^:frar^—-Hf:'*-raMir PHm? JtT arwil Ct 10a 

tq f |.'«, -fHUl li«.ibi i:^, U'W £i l>t dlt^ Im- 

1'i £t I'"*. V'<"<'^ ^rn*n £'J Aa |., 
Irt ilri- CI Iii Eiu ili la^, lUiir^rBJ iTliiiit- KfudE « 

■iuy.LI ti*li™ Ca 5a, prinn- Wh "iJ, nrlir.* h-tf h-J h' 
f TT^uTE C2 1:4 11 >a, pnu* <1 Ih- W» ' lunfiirmina ti 
1 liKjbUm |ni 
ilndii^i 
■ni in>4, ■wBP< 
.0^. «IM IWJU* ud Irti-r, -~ ■ Pk 111*; kai- 
.. . . ta4)nir dvvi, 
nrtH t>B ti4*fVB, doaia, 

rrri; tm WlHBt nilid itwfer ta hi k.,,,99.|a(:.|j^ «4 

AT Ilk ^ iD-ldvH (adlvlad M UvU 

(tup i-t IVark Tmh, 

Pbf fiadHlotl purpaH tha ^i>v^r 1"^ immlrlinTixn 
dlrtd* Ik* blata lata Ltr**: dtatrtr^i, la (ek'^l 4]ili41- 
iLtl-m •^( «k#ttL ArhiBl tt mbBtry tULLsiOl ^Ah Jdiu' 

na^a 

,limfp dlHMtrl * Hi.,^*J wcf« naiktfaaad to vr^. 
On i.\it BiibJvL ol 4ii* in|l»iiiiiLT of UbntlBatal wfarit 
Libp^irUn la LtLtr th« «mtmt vdif wUA lI 

tr^im aad da tpar witk Tb* LattAta ail 

TUva VBlu4lfl tatacfBatiw li anr anlialJa, 

Almadr 1^ Hflbnani _ 
pnjtcit«d lEilnat th* etaaufV ■>«> ■■■'tUDa 
ilDit* tiwt*. A. tpai tmi bT Na' Ibidfa W| 
ultmadir 

if 0BI t 
■Ji Hal rarrM 
iMdliVr QuBlmria, uoETMltria 

niuf* liILt ha^ ilip EflClUi Lv4U-j LtiL- I una pall „„ 

di Lv4U-£a. Xb^ tdwUia *f 

BumpuiasfT. Ika pi^kaa m 

V "■ minK WjI at Lliat CXViod - ... 

KntMiUr Bj]d ih iKTIt* }«U, «iflllttU±lB| 

f^iTi> 3 r.cy.iii«r 'HT aiJljiif VCBhI.. T 
,,[■4-11 Toianil Ll Ifi t\m aitrani^ca Ui vHl tfia *rrn .... 
lL,jl3aTifj. l^ra iuT^i-l. irr P«TH fliHV lH?4|n n>BAn< it 

, Llieciili.4^ UMHaiT tn km a aoatnat '*^'^*|^ I^ih^aal ,ai itMfiWLtteji,. ^ . Uifa _j>j.,,J6^ ill, i ta ^d pi^ baa 

pes' Lhil, aad . ckaf Jt ad par ejfL. . 
OF* Virb^.— rnn C 9lilM^ 00*1} 

^"tILipl-tiw Tttbcv^r^tt. Ms'^fi^'iv 

k fair ToloDiB ef biwin** anl-d tkwi||h it tbt 
lULlMviL-atttcl auitEi [OHtar iL prin* 

par Hint fmur qoid^t^a OmBi^ uid 
kud ^ while Tkai 

utmiHf' kiHartwi LotaJ suatkrl 

■iffttaaMj tv tmnpi Ur§1t iB||ll^. 

Cumat qwiLaEluv mm: — 

AMlr«.-WTll: Bciiitt H tt K Ad- 

Cwmbi, u tu ta: Adaai'i 1 - 

\vJ^ tu 4iL C^m Kft^ 

14 ta td; dmrMi, ta ddto 
to U U karitBl4H. 
CVimaaata^ltahaa. (atdAa hf ^Ita 

LI.IIIBI * 1* Ite dmrtli 

iiL noHi^ k to n Id, _>u k ftrtTur^Mi 
Fiooniiii-'iMniM, 0U6. ll tt, (Hi ft « ■: 

OlHMlL ta (0 M wit 

naulakT ^aikf^^ «i«4)iPt>t ta la b w^n^ 

:* ta] NBtnlfiHV ta 1« ta Id kalf-boU ^m. 

t^laa, U «d t« ta W clK-HPf. 
rtivipti. — Oa«caklud: la'ta % baiafA. Tl balkl^K 

Fifl. VuminiT, 

rivjiinrruit.-to^: rhdiH ta to k Ala ^od ik la 
^ itiiiLlI 2i di] ta ta liLUrcaw. 

Ti>i°Btf>qL-Wil : rhbdi^ H Id to ta Id. aaod ta 
rinall la ta 19 Od halTc^^ 

u|B[Mi.-<atiidit ta^rnd ta 
tv tadd tiw. a^ 

UruT^rm— arinJt: IhTlia ft *d MT 
doabla^wn C^UAULiPlJ; ta m tl, 4 

ITIHJII*, *-.,lLll3ppd ta lOd t4 M d 
llFI* 

J. ciiitiliia 

tri ; rcinJiM. ] 
Id: p>™^Lf^ M tG li: tiiutmrbf )b U In I 
Iwiu,, Ad t« r4; ^icarta. W l« da; taillar, tat htH- 
ntn, ill itaLnt- V tp Ji; iniptai-.'W. iTili^-ta! 
«idT, ta Id ta pd^ lactan, ipTja Wft Mt--^'**- fi 

*i* ba»A«vt lAbapi^ b 44 b piTaiiiiia. PlEnrt ii i M U All. rav*t ta ta hi par vwt; fta*. It 
C'l ia 4VI; Fri m li l^lrt, ll tl* 4* Ud: piJIIipfellB, mxfl 
4* ta b di^i: Icmalnc*, !!ii M bry it* ifuurlrT ris; «k 
MiiFilh>n, li M ^ {H tkv: rfp^abla tam^pa. U at 
lo ta; ociklA la id: iHhi, pd to ta iM bvnAMi 
ufti^^ha^ A.-t«;hr;|Pf.:t<(piv ta:,ta^^.Ai pbr itv taJ^'^Bf >»B it it 'iikp4...«t.«^W-4^ 
^^BM kDd tar Jmq u iH^ iglalSIl M Mltftl* Jf>An fbi^irrnlca^ W*t^l4Ftr-iid r-.^,, L^M . .... lilialLBd. 

Mlt^ Wilif ImiBbB , f^i}Hk, a^ Ci? 

LJrartad. iwrk 

PtbHt klna.— A whiv acVn 

jipd: aMbivMj^TaB^UBBa aara aiMaaka^ 

nvJLtua TO to-fit, ■BWni , ^ 

aaidlLhfta b|d b qtd I kaU'lPvftfd^ttabl aMddUd 3kd tn 
nil], ainliaa adBdjUja Aid » A}4t kWv« qdculLtiiJii fnq 
: .hi^t-wdU iTbtt^fadhii* nd. t»>nld. nrd i±ip aus- 
dmiLia BMtf Bdd, Iw7 Hwd-tiuB 4d u U, hmfcaa [h*m 
i^fl ' •tenphrfcl, ^ — ^.^t ^_ . 

latl^d, lulf-hnd li><«i 
tj. cnh,|tir'd Vid load. r«jr, 

Priipfl I'jTTi I'M !•> T2i irKhl frnni T": ptIi»>' r^i-iiit^ 

b In ria IMl, pykl Hi Uh 4i, triuill !l» •^Mirn V*^e, 
Wild dot^: W-Of^ fm All, Mji'i Al^ W la |M 
BB.^;f Itl'IddAlllh 

^jh^ UM jtatai rt ly ta-td, aaiytftaH *H 

»^.lil|-^Mf1l^"8BiiSWit^^ pHn* rad- Tka rUUvA 

aoajETT, m. __ 

darr-, rrult, aai Lw* _ 
VDdM fclJiiita. Ufa Bpd, diUtTr nn^r%^-!urt! 
CAllKKOS AND H'PAAirZH, 

C. K-FAXLAXR nw] Ca. E» AiWA^^t. Hkta 

lUj. C'U. •ia. AadMn daUjr lUfkHt (irlM— idra. lit-HJfijni Nhll/. 
Mtc, aad PnhL tala liBHAl. rrtna FmnuJ itt4itB,^jtdirt. dBitr ^ ~ 
rniT 

tULTOH UfA. LuLa t^ac* P«ri:, Iff | 
m, — liwdla* U* nrra ffjimit, B^dfEn '*ni]r 
■ 1*11 nt*; pncaa^ta nadnd dv aHir talr,- 

«:. flAUi aad lOH. aadlk^H 4M C I, UtwHjiWr tu fail ifBul. , flu Bd ldlaki«(iikb kad'aMia M 

hPd^T^Br* ft*MLt«l«rt aai «p}, 41 laa tai Jtar ft i 

■idiBafT V i4f rkld : LlalitvHahEB |tarbtt>4b)/gaiii|aif< 
^iaii]Lh|d Lirld. oflliwrr thI t4»lU! ; /Irr bidia," 
kf. n^ii, i..n1i<vh^>^^tn, .-.L,], <Un»^i 11^ Iv H 

OMikk HaJm t»B>HiiaH*' tvli«L fnimbeafTaWl 1 ' 

and ulij, 1^1^ Jata^ aCIfm itnl Ud Bad «■ t bBa«r 
^fkta >:«[^ lahl amd -Vd)^ 4l lo U4, a4d«Hffr 
|H u>altL t faalla, 14/^iia 14 ■ Hd» -ntafca Citab ta 
talhM.j«d(u^li(dd^tald, " "" fa»1t i-^]>Bti BJi lil ■ Ji ata ^ ii Tp J. ta hta4 ^ a ml fuAviF Ti»a ; — idba _. 

Ma Haila*, JHma^ a 
hw* r>. fta Huh- Bv, TWa ; 
oVattar .1" I 1 ^ «"i rw»aw*|_*-wa Hflar 

h«V. WtatMaktaaAiaaiaadmirfBtlbMU. Uv 
falta4Mi^% litaii iiapli llil fiiw te^taa^ 
gii i ia fcj dh ali a .ita. lilbw Dn^ haMi^ 
p E III ta g bL Marra K^ipdit i aba^kaiM^Z 
fia tan «Bd 7aia»i. ttdH tf ■ :-^]tai^M 

atMMi b> kt PA^i k^b Mil a ibtrl bwlS. 
iKi tnQ4*d»ba&: mM kar^ dm* 

wA^dLOtadtfrj iMtfamrPwduddtadPwtpi ; 'bu* aad qak ^n r m , ae ua; aa 
■d, b«at oaathr. an 
tmwf ifUflbt^ ail drtio. ttiotig, ua)u4.»«iAi«, di4 (o JU: w kod 
Mifa.faMtlUwtlt1.«l(l«Hn^_ii u 19 

■■■iji» i» mii»fciita«dninoimiiiaipmn n 

"nm>w^ ^ I 1 111 

r <liit«dH| ilu ii [■ 
la MBIwtua Mr. ■bid, _ ■II* Bir. Knw, (.>>f, 
fWBKIU' oUar bwda 

1 U l^^ia UWH, ikUrHmn 

bUw^lMBC aa tottlBd It bhiaa «kau ^wft ii ta ta .AJrt. ! kittaTL 

(f. C. R. Nta, Hfll fifta Mttalr 
rUla, dlYMBd lata BCnd iMallntania, 
abvat taU^r bifeaM iwrJIk .ad L 
ijpieli^rii. for A,rtb al I 

mm INTEU IOENCE. 

T%m mMmm narkit na ]Lr4)«a« retlerdi^Ti 
aad prioai iraorallr iachh64 La M 

9M.m -aaa dJ^it IfboUr DiOlBBd 
EoLd wDktuiad- «kleb atkU 
ba»b irtofularuj. N*, 3 aeuib Qn*t 
attnriad a coo^i 4«aJ af htidnLiDA, aad 
van Bold at Jqw^r Ifui^a, prlMi mutlbi b< 
L*a*« Ma L^ apobkibf ihl*. aaA dh, at 
WklAh AshT* thf loatkat cJoatd. Quaea Cea 
ual, JvaLb aiamair* and Moaklaud, and aot 
araj Bihan ir*r« aiao ^aaleri fjuaati. Cro^a 
H*tE» haw*nr4 kB^to^ad^ rt^lia^^ ai. 3Ja ijid. 

iiaad or Mopa, iHUd, war* LaiM at i&i. Wvi- 
un Aapuulaa dd^paaiwd kart aaclecttJa 
aa4 qwLAtlau abawdd auoia liidbL dKlUivP^ 
Mb hiiUBiM wmm n^arlaA lA aUw, aad Lb« 
Bkaiaat Wa» klldx^l ]A tfa«^ U «appar 

c^r c^mmwmmtaim*^^ vUW to Ui 
0«9a'i Ofaah word k ttnittea iifaaiar. Lo^i 
■«ld {loniaBlda «n »tpjiista4, vJlfe tka ax- 
oavtiaa dC uUip«tf Pftittaianrj v^Ub 
had BXdbuca* al lla M, 

■Tttaai titnk dx^nft,— n« alaktaf quv 
uildu wtm — Uttav iwir , 

EMkm. lUll ft u a ri Bb dll ' 

DSrw-H ID- (kdd ] 

BuohbLBa UlTW _ 
Biwk]^ n+w HoHlk EatnM , 
A I a .. 1 a i 
d I I 0 I t 9 ;i 0 iH i\ i t — —aid 

^ » 0 i 4 

— 0 i t 

— t 4 I Thad «if tb» , , 

HriCIFjuT, nntnl 
HUrPLinl. H. 
IJIHn, mMrHM 
Cltvk'f HrflllUt 

CLfi|ifflnlpla R^t™il^ «... 

fVlMtntFTa PnllhlaU 

OiriritBl JDrt Glaaailra 

Kfllfl QuWB^ B^o<1l 

ID .., 

ito. 1 it. - 

Mb taBl(t4tU 

IfriL I Ibrtii Tkbfr ■- 
/3k1ia(a] aid — 
«t tha mod toraL l*»t w«fc iw tvpa 

jnulto^ VBd dwt^ad aad diatriLiuLBd. 

^'^^;i.wv*^,"t^t3 

> «• M: aitt. ILmihui). «• Id; A.«»li <Kl 
Nartkrra Bbiclu ll^odou/. SUai dull iL.oi.r. 
■U, 6 tt» »d. • »■ SI*":' !<•■>•■ Ool'"""' 

ML Hn, I *m: ditto, coa-. I" ''.Ji. ■ 
^taTonuA*, u id. H 7d. b w u. • i> 

ItM, T> M, ^ k a Ud. * «i tMiS? 

rt. ^. Ud, fe iti^. . UP 1*1 «*i»i« 
u. Pi, UP u. arw. b m «. • Ud 
Hi I«ib*i mMilP».. * 'J; i !! ij: 
d M IM: allt», ••««. !■ **. ^id " 

Hill (fOl.). b JU td. 1 Hi; Hifflfc Multo^ld 
SJ. Ia. J. fJ. 1. f in. • »■ 'H: ftSg-P ^Jg* 
paid. ■» Sd. b S!.. ■ !!■ M; SET 
Ma b »d td, • *» M; 
■T'Otl. b h «d. 1 It: SuwnaUnd mo-l". 

.'*i,"*Mi S!i*iiiWii'i^i'<''T. «• * 

ffi. dUL .^Tm! «UMiandH Hill '•M), 

HItl jaMiloB. >i IM, b Id >d. • >■ llj: N«t' 
Bnt« Mill, 1. It. IM. • "*i VJ ' 

Soutb. PPld, l IPa Id, • »■ ditto, raol'l- 
bSui n* b na «d, a tl. Mi Juorllm, 

LrtT* til M. 1 IS. IflH: BlMn.n Bill;, 
iVittd. b 1. I'M. lid; BiDlib. 

Id Id, If b iH U, a Id Ed. 

BBNSiaO. TrtdM. 
Tb» Mlowlat ddltd IW* '•9?".4.'^JS? 

aaebuw to.4dri 

Honlorl IM D , 
Uh!<>w> Bill, ni 

ITHd, £1 lid. 

Tha folloTlm dtl*. Wor. TnpapfW*:-.^:' 
Ocbinpi, 10.dH:-.-O.Iii»bld IBKUjHi .M 
ai] No 1 Boutb Urpot Ba.t.r., 4fid 

nil. all a, «• M, II., <*• td, «P M; ftu 
Croaa Reef. IW. ltd M, t*". Btlibme tami^ 
(Dd irdra awttd U • td, si|4 ttMnamtr |W*t 

c«uiairai«ji**rB^jJJ^! <hl*.« Pll< . 
flMBM nd ItaiUarf 

■raM'*.::::;;:::-"::::: rlK.lhr'. 

noMjm nftpi*"iiw 

tl^i Prvi,liiB. 

TTlllft, WpIt, ^",1 

Onwi tl«,ldrt P.TWT»r.P»r» 

nrnal Pluiall 

iTnqdw IVU" 

I.lliirll Proll!, I«utin irtttw . 
l«kF Tifw O^foTs, ^ a 14 
I td 
^cHAHoa lAUa: 

na fdlldwIM l.ldd Tat. IdPortM 
rjE.~'-NIL Ldtnt taod H.Bd B 

tarn. *!E>"Ji^''^JS!?- 

Eilllpdn t*.p<H»r», lid N; «fc t Iwtt 
HdW HlUinn rnrlHUr7 (tvWd su untk}, 
-Ik. ttr. a. It. tea, daa*t tt am Bh.kd> 
biu Pmtldidrf iM»w. Uddi«>d, adipliH 
kMlit Bf ibd fellburldt iHbIt by m adfli- 

[Sew (HUUHi): 

pil«.); Aona, Al ltd Id (bPTWf ' 

Ur. krlMi J. DiTl. HVdrtd tbat u Bdilldk 
mdlatd bu nnbdMH tha Bl( Ng««it BUU 
Kunana. ■djidiat.ladapd, u* MU ««■ 

n«t ai#a. 

ikimMn ^ABE ifjLiiKaT- 

thaquotdtlou for AtulraUnii 

jpBdaii Btdfl^ auhuia 9a Tbufddiir 
a— iildl.il Up Ibj; Ajaacldifd NOT' 

BIMki, Ud TM III; HsnUtr iy.p, ni 

M Wi ard*i aoalddr Piti|iri*tdrT. Md Ud fal 
~ 1 tli'tT . .IPd—Udta, 17a H w>; Ontl 
Irt MdU anf, ta td la): Okadenp. ta M 

i\y, aw'i lur, iii M (at: au« IM. 

k M mi »*Ull tH Pn*llMHT, 11* IMtl 

Hfna 
, ftf ftcbhT <Q«nwra ki 

, m. ■■nal al -41 to» qf 

^i«k£ far a (vton. or half aa 
hav mh Oaft M — 

aafklHU/ liiiiMit to aUtv ^ 

pldt ta ba mraial al tba Mtft lanla vkiak 
vork ll DOT ftlDi Tka laatotm giwauaia 
«i tb* apd Tmla *tf aav «n4ar 
thia ah^^ aad u» nm op u aaaqt in tka Hiba 
dlmtbifta la -prDgmvlDV. A qMt ot Ikma Aab^ 
wk kalian Ilia ^rrlTdd at tlia aklD*a 
ara DPW balpc baddad. Tka tvlartHlDB «r 
ika BaBtcm «« MvP Cka far 

borib aaetim af tka 
crff 

H (hr la of a 
ttai taavih «r 
^rtmlktda '. 
antaT*<t th« kadr t > * C* 
a oa pa u ^ad dlraettr «> Uh Vrl(l4i laEaa'a vaat- 
an. baqtkdary IDb*, iakort khik ^da^iLn. 

abtolaaA rrom ihfaa taaa biakaa atianatc^ 
"t, iBT* tka WIT aatWHtenr 
Bf V par «a«t M, naa all **r, 
aad fei i«r aavl aHift. iMlMttAM n ih* and. 
aj4TIdOB8 CALF FOOD 

1 with HpwMidJiAinBiait] milk. 

<i» wi. «rui Mn imMi'imm'-iiiiim^'fS)^ 

OM i> litrindiTi tit. 

ASELKCIBB IN AtL DAIBTISO COTEES. 
THE ITAW. ITtKSH FOOD AND ICE CO, LTD, STDNET. *1 » war TO a eaouu> use a 
-SHAHPLES" TUBULAE SEPARATOR; 

BiUEfTV BHTdtimU TTOi ESATl* *Uir TO JBEUB« KOBI PBOPIT rUCHI THE iUU 

^AiKrtjWcr iSi* ^ii* ^ ^-^ t,tHi;iimsp Be hah. 

BEtWIKE It rlodlfcai a bar laalllj, d Buuuia. ..l«l,. „L<«Bsr<al oi_. a( (aaadackn- 
^aliiu^ thu air etliar. ilvd dl ur dtsjnj 04diialddfT. ■idula l .d Id 1 msmmi br Ida twd 

pi tail irtU iSj 3Ii"i;uo ts Jloo in rir fc", »Jk.nw™j>laUi..ll» 
Igl]^ r^H^ MUj.U^ IM earwin. u TOO an laitfwM .nio lat DtapMad 

RU?i A COTT Ot>., »J.. THE HKST VALUE. 

Saafi«~i41>«(m>Ur>Bd lai WEAE MUKDOCH'S UAT8, 

XPIIjWm IN VABK-STREET. BAZOBS, 
BAZOB8, ■■4* ar tte nvfWT imnt br tka pivit at hm ta^M 

Itaaot Pna^M m&iI Ortudn of HHErFVU), Mm, 
^ — ^ ihbaT dvL|:h kafci" tmm !■ 
HliatniM ' " " — %d JirOi BAKEK. 3 HUNTER-STRETIT. To-ddTd Hid* Wd[-W. IUl9:r : 

11 td; Onidd JuadOod, «'*f *!»• "f* ^V"' 

CBld, J« dd; LoddUd PUrta, ta l"t M Pfd, 
diLih p.ld. « dM. la HI H*« IHdk Olrl, la; 
Pfiiiiu, ta td: e|dn Cr*a. Bilondpd, M Id 
Ui; Hobr, b M; QIIWl Codirii BlndlTj^ldl 

RutiT KaodDuM, (d. Ildi Victoria liid OPtd- 

drol* SMsk, dHtrUiullv, la dd. la M. 

l)tH|aaiirU«drd:"ftrllll.lit Cautrat, b fl. PA 
a Md^^^rao^ Mod^, paid, b 8. dd. a £a dJ; 
BTiniMi IK. IMdrn. p tT>: Bnillul Eiiudvl. 
b ta Hi ditto, plJd. » (• 114, P Ud td: Clvb'i: 
a. w. »»d viEiorr, b i»i dni». paid, • la id^ 
cnmn'i oladpaip, b M, p la; tipr D"""; 

Odld Mls*d, b tp 14. d 44 M-, Ellldtl't ^add.b 
Sj IM: Ordiil dsd *i™l, b (d. d I**: Ort"" 
JuocUw, b la TId, d li Ni: «ltta. fit, b U 
M, 1 ipi Ktllr'p Ouan Btapk, k U U, a I* td: 
dutdi. nld. b M Ml I la «i r , J KdUdHlipa, * >" 

.k'Wm i.ta'tMi ditto. 

SiriraS «dlM, b 4. td. Wdit, ^«4,b>iSd,d>>«; idBdik Usiua . mm 

IBI NEW ClOLLiLaiUI eOMTiMtt " 

comraci.Tion or~Taa aaoBOvnini ' 

TW naaplfb 
uld Omt UMi .K.^ 
Opawaar. if K ^ l tnr PTlM w ndt I 

■ - -vttfi „ la la H nr iaa t« 

. ^ ^, Mv* dn lb. part ot 

ifea 9or«*p*flat dr BpI^ i i p a d, "I wa. lo. 
CrPUd hr thdtr PdptwMaUT^ lb DtiMaa- 
lud.*- kt u'd. "Ikdt ikii bad laadd dateabt 
la parwDt of ir 
Mdm, ar bi4 

autit it<!|i*. ^ I— 

.^^_,»;iW.iiir^^ 

ftaiir of Uti OnpaaltlaB, wban lattT' 
vMiPidC 'iwM :— "] pm In raoaipi ef t taldciua 
IPdn V. f. lAdd, db^lnaaa (tf tbd oonnltt*. 
at CbinacD., aa fDllDn; — 'A moaatdT publl. 
ruetbi la iFi ha bold at Dkilldinid in Xuiii u. 
fafduniif [hv foartiiieLIOD ot tba UaoHoldn 
rallwv. dul 1 ddk )viT pappurt.' " Mr- Phllp 
dddad: "It "a a wj paripoa muttr, brt Id; 

>a a (itiM'itilWM 'Oa'ilatHal U Hkf *MM|> 
Id. ddddDt M Uvt agca, laJ to * UHbar M 

Biibaldlarr jbIum. tb* l.tLor maj tiriT *di 

but WUh njlblfi." Im* Ibf, FBi]i«! aniiMiTit „F 
profit. 1^ they hava Hi <;ort tb",» aiiilf ic, Ma- 
roQl4 liiatw.d of uatoa Ibfi 11 [t^ ii^i^' Th,. 
^ITor tb. DompdBr mad. waa tor a aiibalrly nl 
C7H» pdr yrir (or t*a yf^n. TbSa Bhoitlil 
btTd bddd P'Cd^d. At tba prcHQt tlma It I. 

dddtiBi tw iuid iTPt *»™ f r~f 

vul Or.***, IllSir^SiSl* «MM bd PWP* 

II m nil wBp* bbin (• Odutpum. Tka *atii 
tm tbp nlid rtfatra* tdc iba Mctnptua tr 
Ilia add «• t*p _!t?T!»_^^..br sa tba <«H4ruotba« maid 
»a .Ma naia- aabaldr." AC*TRAliIAM HTNIi:s. 
KAIJ300RIJE rlV.A.>. Friddr. 
At tba aQuldt,r ilri^f. LrTola tha rbtlld baa 
(#ar b»a acood ov rnr a 1r>,a[ l^n^h df 
tliat ltd 1—1. balk onda Wldd 01 blfb-arada 
ST-na naalt o( Ibt laaipllnM, *knk li 
ataH^tPB Hiar tka anparnataa af ta. 

S&Sf^^lpg^jjwE, t»^ Jj^rt 

Tb. n.r "tftssj"** ji^Sb.TSLb'; rb* fdlldwlDB Ud7 - — - - ■ iirt, ii la, d id Id: N« 
itiiaaa, b td, a lb M: Hottk qnpad, piiiS, b Ib 
liM, * Id Id: rapaao, k U Id. d i> td: Pbnaba, 
h ba. ■ ta: Qudaa Croaa R«r, b aid, a 3Ea: 
<)u*aD Cnaa Bi(a«4«d. b Id. a td: Quran ron- 
lr.1. b ]E«, • Ifa id: 4h*«& Cpotra] Eliocb, i 
U 111 Knbr, h I. td. a tl Td: IlilbT UalUd. b 
li lid, ■ tn Id: diua. paid, k ta td, p ta M: 
tiiitiT MacAniitli, b «H, I Ml <U%>iM, H it 
Id. a II Ml 1'l|a»|*a||,_» .|d M femutnSm 
Ontm, b Si Id. a -'t*; M«Wlip;iH*.,W#iMI 
niork. b 3s ta, a ; W:.«kj;fiHe^i|p^:W*^; 

vict,iria. h li I Id , *m;«t(&jgii3i!|jfc'» 
iifi; Wdiiii- ijir viiit^Mm'tmli^M&iim. 

b la, 1 IJ td, lira. sfn^uU- 

Dal?, dtt - Ikai-'IBaa k a a ipi ..iite-dia|r-.'*ltdHfi.5^ti,.t- 

£ „i b a lai atiuM. itl Mi-Ariam:! 

J; Kt,. ! Nortk Vlclny. lid. 
QuotdLldn. i,or«: — CbltiDibln Anil (bH rid. ll 
■ « la: Xo. 1 Hnnb tolumbla amiihllrlit 
□ awl. b 74, 1 lOd: No. i Hnrtta rrohitpbta 
Htnltbfldd. b T|d. a Dd; tto. 1 Konh NaT Sco 
laod. b lid, a Id; BtMlh QCanmlr,. aod Mntllc 

land, b 13a. . Itl Id: Na. a Bnutb nrt-xi e**:- 
oni, b Ilia Id, 1 Ma Idt Ho. 7 ttHiib IjUt Harr 
b tu p Id; Httr Hoiaa IMIt lad tllltirn, paid. 
ii 11 Id, > 11 td: itttn. patitfibottq*, B la 14. 
a 11 Id: N9. 1 Ndiftb Homo aala, paid, b 1i 14, 
la 4lita. codtribntlair. b til d, a la Id; 
Orl.ntsI Kxtonddd. b td. a td ; Maat Orlailtjtl 
Add Dlanidlrv. pail, b la tl a ea Td; Pboddla 
Doldaa Flip, b td Ifd, d Id; No. 1 Hmtli Pb&e- 
nEx, b ta Id. mSm Id; BtnttbOtld aod P, 04|4ap 
Pll«, b IQa H, a lid Id-, ls.at.ru 1 mmS^ 
ftmllbluU TTlbuto, h la td. . sa M: Sodtb 
:_iltblleU iDd aiaaBlia, b TM, i lU: Ka, 
Hara Thitdn, b M. a la l«t Ka. k Nerib 
iwunt, b Hi, a Idi Hdaa Sala BiuiM, 
b u, • tM. 

MELBOtnUftl. PrtdPT. 

Salrn ai3d qiiotatloiu oa ib. Ifxcbaoffo ta. 
day wdr«:— 

lllTor-— B.H. suck H, »aia.bI7i, iHi Id, 
■,H, PrsprlauiTi b lla (4, a Ua M: Juulon 
fCortk. to ltd, b la a la: b.k, tnitb. tia 
M. b lid Id. a tt>: diitd, pu«, *K b did td, 
a 901 td: HaatlL Bldcka, paid, a la: Kvrtb 
BnMira Hill, b Ma *4 • iui BulpUdd OanKira' 
llDd. dp Id, 

Catfer aad OoH Otwaabat Haat Ufll, 14.11 BlatkpK; IHDUJintiAL uaicw or kHPLbVidit. 
Qwaaa^i 
a la Id, 

Tta dllaadr 

■an Btufi 

naaiar, b «l th 

Vl«iana4 mlaaat iaaiadlldlirt tMata aad 
rartbaUra, ]d M, la Id. b la M. a la td: 
■aad aad Wol Dakdi, la Id. b ra td: Sdrrr 
Maadad, 31a. b Mi. a lia: Darrr Daittd, b 
tl MTa^ tdi Btrifcte. a BIrtkdaT Tuaati 
k lata: Blai^ BeraaDattad. • KM: Brltiaala 
iralM, da. b ta. a ta »1: Oaaatll., b 17. (d. i 
ttbl cbUuta Vallar, h ltd; Claraoc. Ih, 111, 
b Ub, ■ tId: Ddka ud Halo lrf>d.. td, ta td, 
1 ll Ud: Doka ll WtUlatuii, Ita, b ltd lotd, 

a IS. Id: tlUO, MO, ll U. la td. b ll l|d, B 
la H: Doka or Tart, It M, Ta H, b la M. I 
ta W: Otaidda BHtk. U7 b iH a Hi 
Oiaara, ta.<i^blau,adB>i; 
Oraat Ipattaa*. Ht, J m, * 
BaouvaH aaandr v " 
ikM. lla, b to 
k INl Hvitlar' 

a lla tt I Jdbll.., b Ida td: luiLctlno 
DndflnX. 1^.1 dlit^. Id Id. b ITa. a «.: tlin. 

larso. b ■• ltd: t-UDbarrla, Ms. 1, Ua id, I 
IM Id, B<t(id Id: Ldmi Taadol, tlL b lla, 
Ha: LAiOf Taaait ^it 
£va ta. b £lt . ta^ Haw rbqia 
RallAr, b to. ■ la; Sew baCHT. 
a lu U, a Ma: artK paM, • lla: New ImA 

Itartb Iffpw M»a, a tia; Nartk rnr John 
V^bllp. t. Id, b fta iA. m la ad: ditto, paid 

Id. b IB id. I Id td: Prmtk* add Pnutbam 
b ta Sd. a Id Srt: flob Jlfir, td 
la^ fc H: Rmall'd Kn-I, fm td 
ta Id, la Id. b U Id, ■ Ga 14: sv^n, a iu - Hit 
J»ka rradblia. la Id, b la lid. a la Id: 41 ti . 
IIM. b M. h Id lU, a Id H: (una or nwdinii 
(MO, Id ElM, li Id: t™t» BiFtU.r. b£ I 
Itl Boa*b Otrmaa, Ida M, b itt. 1 tia id- 

ai lit. h <i in, a <t; id^haLkk H.alatit talS 
I tki, illBi HaatM^ naat. Ma 

lar'a Itaar, Ka. I, 111 S4. b lla oipafldlfiuro I 
.1 Cll.ltP, 

TMM, mlar'i. varkut aaata 
tdlH(v m Tka aaulka aipiadlbin ar 

MiUt.DEfL Fridar, 
Tlalda bava b«aa ra.. 

*nMi'6~ndr Mala iw« 

tsad, rlaldlnl HI tbd auDH. Talwid al <Hlt. 
Ovwaladd HaaalM KlblU aad BiplaiKt 

tlda opuabai lie tt>ai '"'JSw . 

HiPaas a Btar traabad Mt toaa Ur lll . W 
■old ana HV.Tdb iviid allrrr. Tba «IUI .IMP 
{bi( tda aMtUbtad la CI U.I la. 

OuLD VtkLHa. 
Prtmutaadil. 4BM«U.Kpd **.idad 11B8 h*. ta 
mTu tbaara^b.!!!— •nrtNdaaaTalaal M 

aiD. av^B UPOFIB. 

adpu^ nrt- 

. aKFlBlLira (CtLal^ 

A*d idar 
A ti^] Hft, 
TtaH^r ahma, 

dd B*"ia?ii'pftaj"* tkir 1^ la tanMV i«ad tam 

. . ta iratfl, 
im^ ^IH ail 
a 'tta imir c^inw, tl^ tm haBffi 

mwlMMimkt tniia ^cr, Mii'lar11< 
^f^\^&i tVri^ k tf.t 101* UiLl^. t ABBTHAOr OF BAI-ES IT iWlW* 
■IHI9 DAT. HOCflN Atn» LAM IX 
UCHA1II»H iDd WWtJfClL— On Utt OmUrd. Itoa* 

¥iii«, <]Tan7'* Rft't-, Kwtb lta°^ at 1, l^ad. 
b. J. HTNTYK and ca.^^On tba Orouad, ClaraTUIa 

IMatB^ TiaYamurrB, ai l:.Hb, tatfl. Fl:)iHiTi;i«k Am} Jc£St:HAir[iitu. 

A. 43. JKuSfclKJ -At til KaaiM. it W.IO. rvflUw^ 
rLaaoliB-L*, iht«l^ Ma^^iiibri "^1 lU«|.FiUp- 

*a • - . 

LkA^.— At m Piirnin)itt»'«4, t^LcUwdti ilJI^ Wf^ 
vfiiiTa. i-Jiitufn, im^limty rttb 

inppLKr.>M *jhi oi. -Atffi i g i jM^. i UI I . iij^^: 

WDCLkrUN aixl iX> -itlW:WM«HMftii^ Wlt 

|l>ir(iJ Lipv. ctt*. 
EVAHS add Py.— At. Uar^trMt Mwtnna al 

a-Sfti h'nrntiurE, rt-r. 

tAKH AMI nAIBT FROWICK. 
W; d 1 ^rJJilt! And fiO>. - A t riiB bJTBT Ckttta U|f«i^ 

H- Itafn at UL Qattifc ^ 
DIHT artJ t<itfrkVr-At limim Blatk»k, lfltftlff.'1|tt|: 

klraw. Obiafa atr. 

UlriChJjjitLTiEOLIB 
n^NT aflil J't-JIIEtV. h'fa.''.^.':! IP. at 7. ITrW^d, attl 

BL l»*r:Mif Srarbnmr. <H tt>»..J, f-'.p. 

J. [iL PA-nartinn.— .lit 38 l'irt iirw*t, it t?. t* t^. HEITIVafi. 
>r2 

.^uattif^^iliiffir;^ 

»i ha ^ Bt ita Ob^«r*B (Ail w i 
racalfa th* DlrivtcD*' kaii«c4 and 
fnr tlw pal(fd iwHtv HH P«f«nbv, 
BiKt ea* tlbaebr ta ban Hr. «, 
«ba rBtin^ but b *l|rbli tot 
Dt hfipctaL M ibdllflT la plBB* as H.. - 
wk ivlaf4^ Un, b fUflM* r«r . 
md «e <U tba Aitdt^a Bm»«n,tta*i. 

— ^ KifUtq IB taw Id tbTfeii^ 
a 0Hf*in Ilia 

nadtt bp Ua EK 
hr vrdla ef lU National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 1 14 TOE JTmET^ORNTNG HERALD. ,|^f|^|pU^ % |»Qi 
Ud JaiBp«d alfhl biirdltl ftitrlr WbJ,L At tbti 
iiDlfeb tud A 'Uibi »Ll vnr Up »m.^ - — . PH lA.'li'^^ 

■nm*. Jut M |.«k. 
COURSING. 

CLEM I^XKf] rLLL 
■Mtiny Eib WwkrMvhy .lunm. Tim h 4 Uw fturui, Ifarnn h«ftL L 
Dingit bll ' rinil. -Hh^II Hmm. 

THIbj OJrir^ ~ 
b'llL Htiwimlf, VI 
Brennu hu b^d |bt j^iin i>r DILI at Marliud 

WltLUt pr«:LhAtB( m.1 ihf itillja^ j^t» at , ^.^.^ m.^- 

ItAbdvLck jHterd^y nqmliiK, m hindiOIBci F^' tslcrnl ^filWr tbe iteclcliML Tbw 

rid of ti» rldiCT tiK) baUed 'b'«:k 1b ib* boKAi, 
feul iru farimmifili' cutund TLiboul 

uu O'CoBult Ipr tfaa FtrlDB Sudiupp. HUb- 
dertH)4 for tbe Farfe SUkjH. ud HI^LId- 
iqu u4 VOitlDeBt far Ibv iSboru Ukadlnp- 
n* Con taDaOt TVrt. DflQtla^ to b« hid 

BVldH 11 LM rai(arU4> tfi * MeLltwurtie 
iNtt*' Butn li by OrHnw frnti m H*a- 
«AbB ikBTt. U ii nadervtvH) t^t tba fhAbfen 
■r awmnlijp wfei edectod far W falb«u. 

Ur. U. K. DtVltA. Lbe RJv«rlDM breeder, ha* 
dj»pci.bed of rb« EwA-rev-sId Illy br THDl' 
^thor imm HoH none lo Mr, b. O. Btswiif^. of 
^gl^ mWlr Wll3 not b« put ^tfl 

■M (Wtiiiiiiriifin: Turr ciub la tht trhdioD 

Tib* bHHtpkt flxhini tn tfa« toat^ni atKt»l 
t«-dar tlMt at At OmklHid Hut CLnb. *t 

l«**TBd fflT^ tbii profTumQ DflHivii^nr ■ 

II^MIa T«* Ud tWA «terp1febWK"H *■» *ti 
Up Iftttcr bdu far tBBtflUr riders. Tbt 
Hrt AdtliM ft. c. hKi ■ vmcnuiuv of h*Jr 
■ dAfab tvmiM Iq ruA throbib neitvm- 
kmn Park, wbtl^ tb« BrittiiBo Jotkpr Club 
^111 prwidM UD trt^roovn^f pptin to ibc n^rth- 

BBVtlAff sbDirJiI flTao- ftov* l^tOfWtUfl, all ib« 
0*a cT4tB bBTlCir 0)»d «*U, 

o«m«r« ud tmatra ibatitd laai av«rtMt 
lk« (irt t^tt «BtriM far tk« Ifwattid BHt- 

t&ir^ td b« b«M ott rte istb tBvtut, 4lot4 witb 
•ffcr^urr <Mr. J. JoTtr> -i p v on Urv- 
4Hf belt. Tb^ pmRTJUnUfl l« iduIa up at "bair 
ft d»fjD eyvn^A. iDCludInc ^ bnrd)* rban. w^lle 
the blll^r tlVE fnr anrr cIhh of hdTfv 

ruini OD ibi* UAt. Tbff fall prpfrtmnft «r- 

n, dilMbBlq ud Co. dfHlol 

^Ktey *«f)QM* Btt7. tajifei 

at iir. Rc«lBft1d WIlltB, Herlra atdd. nl tb» 
l^nwn Rvldibf, rtvt tbrptfatr to Princn 

Sjgm). bj Prlnnfl Clmlftr fram Lady Lroit. 

Tte WarWlftlt FKTa ttarlnf riub'i bu^ttPV. 
qiUitb Bitrt avlurdpT, WiU d«>44td 

aituttu of «Tr3*ri aod traban iwfor* 4 
(I'.Bj H llu4*Th entrlci elOH then wHb 
tte KKr+tBrj (Mr. O- ^' B- How*>. Tb* pm- 
armBittt la n<i4« qp raUemr— Hvltp nmt»t 
9i aoT*., hhl F^itIhk Mile, H Hva., bi; fkrtt 
^tabei, ■Qtr,, t(: WarWirh HudlrkP, W 
Mvi.. Ita 2U; Ud ftmtdi^ Mile. U tQVi., 

far fobi* tlUfl cul Ibera taan bMb 
MDiiH 4| iiB|iiwdlaa chHipa la Ho ^r*onriEii 

fvA. -li '«r '*mrrti9iBir calttau h ntMita 
>«pun eililn lor iripiioiiiiiii fir a* poif. 

«l]iar nriDC ctuhl wllfaha lUn 40 THMe r^lui T. IL OlMtni Honurr <it Uii AJ.C, Intim 
4 r^h-m IM^, Jidr U, ' Ji'ND MEETtrra. 

]ii<lli(.l<iiii ira out tor tbe CanlCTtun r»rt 
JtlDH Miollu, *hlf(i (»ie" Jl"™ tbl" •ft"r- 
ftfrfiD. .Ad All tltr.pLSTo trlll'Of'(ftr» IkU bpfti 
t«t 4sn far dlwwiian. Tb« l.itt f.vour.Vkl? 
v.*U*r ^4 a boadAclAI flB'Ct an 

mk.vUek U nfaiud it tw is iiiiniiiid ordn-. 
ul tka mt rtin an krtctt nrmn. Tkg 
WBl pnnHHMi )|*T* DM* ud* trr tM 
la^ lWM Mf ot TUMn, ua Iks 
Tuccnenti br t^l Lu1u4« p «t « 1 Inm. 
•iirtlni mini tutun lUtM It ii.n. 

t.a. 1-1. tod IriT lb* 
DEiT Mrvtrt to CABtonmrr ^ .t«ii- 

kbl«. TlH ktwrt At 1-U p.A. WLLii 

tba mtV* SAM. IK wUeb Rw4iK^b. Aatl^. 
H<a1>I^ ud HnTT J—t Mm to blTt tka 

■MtlUKit or ite aaHti« amuii tb«p. ud 

bmWn 1^ bm tolBttt fn WlAwti Tua- 
«BM*d rntrfc Tk« fwtwt twrika rwfc nak^i 
bbpqtd b« tmiffit ^at «A0S^ >4bo- wndpe. 
Oarar«I^ anil Vfvatidrir, Tb? l(4Tkr4»' VHb 
fB«lb«dDiri an tateheVtlBJ ncr. In Tmi;h 

•ikwid iii hfeDdr HI ibo ^ELisb, tad iih iKiii.- 
tttVB taiy M la Ov\ew, Cnrdaa^ U4 WeilirJi. i 
H i f WW X for UHt .OBIfcW**Oi l|*b4lMp. C-or- 1 

ItadaeTBd, C^taWWi^F Am vUna'^ Hfim to ba^r 
W*n ti^ated wlHi % aftMA of [eolnkcr, ud 
DnmiTH. PjrtdB^i^.iEiKd Gtttvaa-w ipir pm ib*^! 
judffa tn U« oTdar ^tt«D. T^b Oborta ^11 
lirlbi thm rauibB ta a cIabf. «Dd proafiaeta 
«f Idard Cllno, Taaawun KaulaipLn. ud I 
^wt) Ltft wpw afeaur b«at. Ttailo Lord 
It^tHv, Tannu. Bjkd KMaiDrlAB lur All tba 
flaetii Tbe card la ai>THCid*d:— 
■aidta %K>t, ui^t feiKj«^<«Tn. im jvt: Vnta- 

- ■ nC' Utt; ftsHq-jf « ptb; halpf M #lb; 

, CMAfr B4hV, flat )1b: ValaipkA^ D«i 
: }^wn. tm; iMik 4|L; Mary JiM. Ik^ 

FbHa* lUlnlliap flTTT, »H Hh; WLtlfcWu BW', 

m. Wi- iim.dlij'. 6ml Sib; Bu- Our, llih-, 
Mim BwbtfTr M l^rttaiul UfhU Tlh; Hum, 

%r nh: Mdnrne Ttf TLh; StDUh ThkAeP. Tit Tib. 

PkA fiWu, in.— K9lMll4«li. Kako, M; 

kuda'. OimiTfCI, T«l imb: Biiiau4>r. 

Ifc' gitHD ar l>i* M^«ft Ttt hlt<-. Sum4|«l«r. Tit Tib; 
Ihplqwnj. ?tf lib: F«Hl1r, Ttf 4lb- Him Uafriv, hi 
U^; Bnri, 7*1: noTVtk. 7«1: QUMT. ^K. 

■to^p. M Vtht IL Wnmar. M Wbt [jifiUfHt^W 

H nc pawria^ Tib: Cmt^^ fit nb: X 
Mt: -AvMaB. W Tib, „ ■ 

-|a«««Hr tol«HWl^ lin-QnJt, M jBfcj lfl»t 

1m Ulb; QAbrd, T«t Tlb^ VTkiR. Tit tlh; 
Tltr Itabik. .Hi Wn, Ttl tit: 

, laici: fTiiriii II,. *•( mbi 

JIurU ItuHlWt 4kr,-t^ dllm. 1(M: Oirv, 1i¥t^ 
Vnwuu titf Tib: KMHliial'nK H Tib: ViH 9^*J^^t!fy^ 

IU9. M «tir FoRnt UKbt, an ttbi H*4aw>, V Rb: 
ferfmbor, M Sib: UilBEirlinr. U\ 7Vi\ Muudn, M 

pll T|[(i7 jl^rlnr. ^ TIli: brtofa TbUtli; tut Tib. 

Vr. fettibtrlaad, irmiHr of Haat Paur. vft* 
I (a Un V.R-CTi commitbaa moanilF 
.act at a intatl>i ■! Moooafl 

JiW^V. cvmniUtaa lo-dv ln^d fclK 
'Idr. W^umL VJ-. twpurli t^l KkttUnirm ■> 
'hr ii dAina val), but h« caBaot ht 
i^bat tb* Kill la ]lik«Lr ta heeyar. _ 
t>« V.«.a fiVBPlttaa a iWMitdw^^^fW 
fa^ladwd Oa rmutt «f B. AW*^ 
■tflfT Iqto tb* rimBlW of DttWl «t M#wt 
mj^M BHitlJiji. Tbe {^asHtaa iialli l t* 
fialA aa laqulrr oo Moadar taoH^f. 

" laFEi R»f ffiii vkiiit b«iai aebvaM q««r i famtat at Ctuiiiid «■ Tqatdar 

^ t at Oa ttat ibit iha Mqr*a jf»wil UaC lUt aplaa aM BKle vtra Jajiirari. 
ma endltlvA i*u io bad tv-dajr lhal tit* 
O. Wood Itad ta dtitrof blA, 

AD ap^al J. Tl4 a*alaat tba daclalvl of 

tfaa KTDttDn Tvtt Club ilavardl !■ 4lFqTall^ 
rr^ni ^im for U JDOalb* for foiil TidlDB -ta ^ka 
TTeHtr Hvidlcab ruts tho Ua; VU to'daf 
aaaftldarrd by iho V.K.C cDmmntaa. In ac' 
cDrdR4cr wili. tb* pwnr flw tk«M Iqr tkm 
rulA* ol paEiDB, It W:l^ | |4 M :^.1» Jrtrf tfca 
afPUncr. and lo alii|ir..ttK4M'«£'iftCiAUB^ 
aatipp (p aJit moalbi' |UVm» HACtHO <3(»IFEIUDICK,_^^ 

At a Mitlat AT fh« AwnjtiM of thf Alhiir ladikf 
Chill LC wu AcMad to HfHt iHit rirHitui Ia*ir1ift ttaa 

hi hid ftE Alburr Jimr 9 T>w huitan will Ih 
thi ittnal^aratinB ttt ddaikDd Inm IJh IU**rliia 
lilte for ft rtdtKUn* CM Tto wUr niatlni erf tht ■rffhtol boi^ 
PH W4 fMurotf. BAd wif wl] iti^^^ hpiMm— 

fli'lfahfn). li 1k«r. Til iib <CaR*fl|klJ. f: AHvn, 
I V Jlmnyf iL. 4 to ' 
- - 1 Btlta, H „ . dirWkl. 

r nilin noil BlHtilL ■ to . ill 'fib, . . 
3. I>n(y tknw tUrUd. Wnn ^,^\y. 

rrutni &wtnJUii lludjnii, ln.-Crefl, fey TfrB- » .^.^ --.'i I i-i- ^ ■ .■ ^ 

flnop iwi-r,. :ui tub. Ii iJoniti'linvk. Ihi rlli. ■■■ » W'ffH'W WN^Wj!^!^ S 

tl»..«lli™T *« boMM. hL, It .u Jlun,^ | SBXWD SWO. Kn Wat TlBOVK 
It U aMtlM ftewtawfi Uial FatWI diw FOOTBALL 
in:w KUTV Wild v ^jiuddkaitdl 

*ilRM '4^ bMvaa MCk VtHa uil ^ana- iHtd OB Ih* VafvBnri^ nnl. 
mmcw^ f^ Uit, at ^dniTi hn- brliw flaj^d la th>L 

Iww, ud u(i lo m Uw J4t#TM,tn trf|to utih pim. 
flJvMv ijua boM-u^ikofi^ nat^did b«« p]*>Td, 
hiur in Akck) PitljWx cnaHioHiU bat* ULrs 

tiTua. Hn fc^ 4uc«lu^ in, 

ami ittm Urt daa«Li. :fSm ^imMt vnriiir 

■IbMri «t ,11 lidi-|Hi m 'tffc. 'ii^^'j^ biKni i^n 
Id II, dWr tihbiwB of ^wrivrHr nf 
feltkHc pra- dffnce an In IM m Nnr SuuEb 

i*rw In ]Ma. 'wIlcd [jv^^w^nd "irr t*n f^nJ r--? t 
ii» II: ML ih^ iLilltnHhr yc^ir il ftydiidjr, Eht lunl ]>?di 
bikiaCno PK^Ear U [□ 13 r\t4iirf- H Iml^tu 
t*tiatwnd At HriibaAp iu Iter, Nr> ftbirih n'lt« win- 
Qini br 1(1 h, vtd a>l^ Jr> f^* ^1 F^diHT, irhni 
LIh (nythCT atulf aovrd In l$. !■ IMS. |kv -iqirailiiiE 
J-HpaHWnt af Ibr acHdv, idrln» mlH *rJlbi tiiW blUb 
Waba V to I. Thr mtuti puibll jiui up hjr 
■Idt HH ba Lbr bat ip#idi, » ppLnu. lb iM, Twcntj- 
tlx Wvt 9aK^^ put mfiom Ibm fiadnn, L*l<« In >w 

law IMA ^laaTv " " 
Fiaii^^ * ^rtfnJkuad lAmlkf Bfir. Itr. W. 
^NtitfiiBFi i iTa. 

n« biMii Jar tvdar u-> ;— 

tip* b. Ifrpwh » »tncbll>M. UBi?mtT t ie» 

Wwr Vo. I, ElWM^H' Pill ^ ^darT Nwh 1, MBfeU 

■ ■ - rr Wr, 1. 

"IBtTB » ^ 

Kc rrorivl • 
_ _ T(Mmod)L- 
lHa.|^|M|il«a»Blftr 

frtuTntOTW nr.E ). Friiaf . ! 
n« Uhiwlaf i)l>|rat> t«n ivlKtidi b ii wii^l 
E* £«al>BA m itlv 1a4lb. aabft .^vaa ]r«* ttiadk 

I ll^ fit n i fi iMi rTiirii w M n iiii 

l*t KIW*^ h ri B rtw fc ^pi n aiiit arrB^ brlkirwi. 

H.IMni' .taiBaK y«iMi« • Ownrf, u PMf>l n. 
Wnmi4a t BulM'i 1101, «i " 

OIT r MtUB, mUMt. 

AMrnUTitnt ciKAKRannnr. 
_ mtK HV Ulk H. MudiL 

TteAlkltel**feW.Muft ■^■■Jlhuiili TOO tduid 

d*]d] ud f^io J. H4«aiv {ITwiHbv^ lb. 
"^^ .J. hMM btab in*a br thai vaaii 

' lidrillU (iflhafeBat) ' WkulLJr ,1^1^. rJKhdfa «f ttV bliM' SaH"] 
fe!C4d ' aiai4i :^ iaiji 'la 
nnad BW«Ttaf naalled. la i j 
tmwd Id Villi a ftm^a mtB liaijB _ 

wiyoi dial ivt Intfnwt. Ntw BMrih Wik* it«4 4a«w 
IvhI ir4i ihr Dklv 1WC1 lUt* ^lijliif Kufby^ ikd A»a- 

foTT thefE bN A TrttRUl iMllAf riUllif mwm) flKW 

rfeTM^nc tlw botmUr winter BSBf. Ob ilov pn^al 
LWtT L nufr ihfmbdtef ™> lh« ru'rb«* Hud 
for oil ^ndlridual fccia wili chiiiii tbt 
Aflppn do Imttl^ rar AtHtnUa Miinat Kviind. 

Thr mlujn 4f iW Vfl| fa* 

iluid * " - — 
^ JSiun 
It. p™ 

D. OllllH 
T. tyltfa 
A. H'Kim 
ftefflw; Hr. T. Tvittrnt. 
TU F«la 10-^7 vrUl 4tva «l IMA. 

\\MStan 1A Uit L'nivvnjij Oral ia-aaj wiW h« rm^ 
frrtnti hr tJ»e rl[7h»«l th* pfoarjnmw, fcir Jti 
dJilHiun. In JblCrtljIa baVv lbe<-r kl 1 ^ildlttaL 

Vip. Iht IndVaa Gmi FVN^ ' " " 
twHMtitian. "nia 4iv)u^d triuq lo ba litUt la* iittndiat thta tlu 

' >a M I I'ti . 

Tt^ bllHHiaa ™wrrt»* tl* T» Avt' Ihhi.— Fall 
back: Kaacf. Wiw^tiuur'Uh^: llJjirtj, HuTd.-i. TtJi«r+, 
□Mtawtfi. Klvf-riflktli: Errkvu, Half: Ri-nfi^, 
iVina forwd: Kinl. Pnmrtf: Fine (isptuij, 
Etilimtm. VfMw, TtkntJ. Nah>. iAtj^ ItfwaL 

TiJi: Bitmsi] iTAU. 

rund, llv Ikjl aewUrr 4^ th* 

BtuHh WniM JUltbj 1-|*p™, rtmtm^ mwivri B t»lr- 

r*ni Ir^ W, R, 0». i*rha li UrniM in m'tatin 
.^wiThllB. iiaikar UiiL li£ irup^ thi Prfti4) 4wCfaalJcn at 
h^miBiW. wn4 wtlcawmi UdM OB bAair 
tnUiB laffae^^ U *Bi laMpi hi |*« *M 'ft" 
oMal »ae*ti>ttai at Mrtti. IN Wt^rM tba f Bftlilfa, ^^aar OrmA, 
r t t.lLair. T^unrtk Park. xut if^ivr V 

Tnt «rd4v t 
)««rlk »«■ f 

WlIT BOUTU TAl^ ABBWIATPOW. 

*|S^"a t Bil»ai« t**^ On**-* ■» 

tatmra AWMiiAtwiir, 

Ultlna T PjrtwiHii, W«Bt«ertk f** 

SiVT T OhfrF, Horn* PiriL 
fednr* T df*!""!", tianrttlfc^ 
Kwrltt ' BalniLq. Eaiiaa n& 
ftiuth Ptr4*r7k iJ*^ _ J 

■Bumd Cild g . .^.^-^ 
rftwwt A T L^IUma, W«»aitb iSMrif Ih^' 

□HAKVILAf AWtATKlF. 
Senior OsametllkiiL - Xi*h^ W^iiidR a I L 
GOLF, 
lll»,0.l"dll.l.Pr^. 
Hiirnd • Wih «t. PORT KVlVPddM 
■nc BamHl Hib «aaMI. ■ i 

" A — ^ 
nrtm lUHHa UttMiw » f«,lt. IM POtJLTKY. kjjjg^^^i.. ibSJ b* - ~" Aa Kkinkrt'aMaa* 

I, ial Ob funw VIA brtl 

1,^*^ tn. H ta.ti;%m 
■nwimalifl Jrtimiji 'l$pttj tv □LTi^^uL.^bL; dniagkai tB'^ibii'.Miid''^-' 
of, '4' iftfiUHLlBC canlri UqdPVo. ab4 11 tUa ihati 

^ tW S4*r, tl* H iMtoA jrilt ri p ii , fi-fc^ 
ABM <4 vUriH Ad itm dtsttUi* <okw nf ^^^''Tr"™' 
OWMtal Uf*. lb Paarhikiii T™« CaiqW °Blr 
U mth evtfilair ptn-fPTTULBt* ^ "Tlf h 

Bll^t EKllljrLl»l. 

Mr J I. Wi111unfeia viQ ofaa tb* liHaa id ttm 
KoN «] i>iinkc 4jf4rj O.iBpuj al Uer UbIbv'* Thntn 
en Ihtur^. Jiwt li, «ut "A Cvmn Afrl.'" fbU 
fv«9«oV t* BA* aeari^ tlM ckat dt a — 

3 L J. Wrif, (Sk _ . 
J. Ctart* 1 ; .A^ 

1*Uk D: p. — - ■ - TUflATU KlfUn 

.IW.""; Hi. JoU nrutiU.o. Ulw?rtl»lT*lli tin TjM 

NV>.tii,ii-ui INw. Mii "1,** 
)l.rk«nld. Jt wt •tU ilk* 

D-Cil <d EMnt, a.F., Ml. 

AiThur »m: » It MobtwT 

, , _.. lUwra; li* lumw 1I> W H >. 

• . Koiio r&i. I i •■ (UM ' ,9 . ui- bi. M BIuib, Wa Rirrii JTdudi ladr 
™.' ^*S,"iJ' lii"*»rt«t.r' ;w. iuilinn Mti. Hipd ik-lr; 

II. CM^wn, IH», o. ^uUkdirpT 1*". 'Wk. Miw f fHU^ 4d#^l*d of f^lof W r. II. mm ii ■ ipod Uai to m tn. T 

r. nit mijAt rvi ■M.ij'n not um j^iiiu ^ 
Yia tma mttt Ot oaftml •lUi Ou ir»d T 

■edim tM« Tilt <f 

..•,_._,..„ ^^- jj^ , ^„ ^ I Tult, M.r . Blmid ■ MAbtn Pi Uir mind AiMKloLlsn 

tit Xvt TMt™ Hvl " "* t»^l«l« 01 TEES ms. 
I Vnl' Btiiujino AMD camraconaM. 
(iraqMnoHi iroBia mxiow. 

(or*|iWd l,vctt"JI TIICiTSB. 
riif fti™rr«" bi» owflii o. ****f^^ 
Tbrit™. •hOTf Si- 
(Wbal ttttetj cooiiw fl™ - ,!|»" 

SeStS^vii a <l™ liri'l' w»d~" .»«* Vovd or Dlhenton _. 
T. itoTif DIuoD bu - - ijf-halnd DO.! t., .toJi™: w*.^ S^d , "<-"«■- ' of Ira AUaa ot daaoack baa baaa 
lakiK «p br inwiawJea ,r arMdiubM^ and ar- 
raa^MHUa tava >Ma bada la lavanl 
ffibOi, aA4 'AH iHtafl sAdt in oibtrt, For 
iMh I* tha abt^^a^i^taA t^a MUUlMMaat af <nlttar|ca.. -willed tPI ba 

^-^ l*-_iJ»»d.« dad itaat &«ta rail- 
boi^ilLalB ^-'-I!" « MjS^mS jot IB Aurtaa, 1^,^ abtaia mdUtAriL but ! TMi ^tHU^ bbA tmalaf Itaari wlU bi aa attnc 
watM lU nuiKii or tbt Wabaiar atalaau Uva rbup >* prii^rsBiiiia 4^ Ibt Vak* .Pn.itt 
or rarcfrd 'rvDlllailaa lv faai ua wloBUd Ltt VbviM^U CtHK^at wL lb* Fiduft l^mAri. « tkm Mr. 

■ IvpD point w|T.h M au!i-iii* -B*!™?!^ ,j «l*L."er>' by tbi mwi- ttvrHtV nrf i-r^r^^i'!''*! v-nt - 

LUC MiE* {Jnic moEtiraetl by twaww ".flrep ,„ r„3|;Lrh.n» ^e^.i .L-]r*i*iit., aid ib« hki^^tiiB 
acrcGba oT varJoua tllJekiWi d¥ 4lat^tlhe -^^^n. ^^i iw Jj.'Iuii trrcu^uf 'Mimm." ^Ht n^wb 
m^t^rlAl I13Im Ellick or ann'fltlBtaii triiiVry ^r*^ IVHUiM^ Mirlti ujiL] Lm »b EtaLLTEli^ bE« EULfj- 
clatbl od a wood fl^amevafk M4, Ik' ft AtHlill taiuivfiLt, tx^HaiuiLf ol the ^limn^a Lnata iLiroc-act 
aupporir Thp datliif' IU«: boat w*L ^^'-HJ-J^.'™^ "^i™ Miatup* Mir lJai.leT-' 
™ ■^Swrt will ■4»pftiir mitb Mr. airi 

i|Mt<ir ljle uiff ymn. back Bucb du... I, rtltnSiirlS,^fi.*K •^'^ * 
tba air balm Am paaaad onr luu^roui I 
SESSi'iS"* »«l»ont*3 t«Ti flf cotton waal i 
E^BflTH^IiMB forciB la varied ta orerfvaif en 
^wA laataiaaHi lo ibe atr currebt- In 
TliK evALlua iIh IHyiad 1>I Lbc H 
r.iinffEi irmuiH 1>jr Wr. ArtJtHr hUhi 

'^P''*^* ainbllWbam Oenrra]! all Ibfi ..piL ri^fiiiLT lAvoidricd nm^^Ji^ Mmlut 

■ti^Mj--'. TteMti-^-^ '"•"lutlfti la apfii tbrouib *rl ii-u*y'i nujnUnp w:JL LQf^LifcKi Uoaaod'a "T^rr* 

aaw^-a MWH-Ma aaa Kr««iv, 41 ab«^a daacnbrd, bar In al^f^ra un-m liui Kaj awu^V BtJ fJk iwioiiiiv artiKa 

onir Tbat tar oaa 4r tOttre at tba DbfraLloci >>« t-^^'i U^tm, Mr. i^barlu IkmliK^ 4tud 

ravmai ^ocpt ^oro ibcta vu lortui ^' <^^<>t. 

pftaf. tbfl DpornttBf tb««[ni ara in mmer ' ^irif wAHur laiLM kbcttaul 

oft#B MD«aaiT«|r nloaa* Thia a^airn or ^>-«iM ■ci;b Jan L<riHh>n wva 

Ibltbat drauibt ta Mt inlT*na1lr afiknlared < ''"-ikb aMPvlwu 4't Mr. u\tLkm Mitli BE 

Hocpttal tkiF* ta a lafga «blft^ lata vU«b Vri^. Iv i^^ t-rfrfYa ham #w F 
^» ihi. vftla'.^ air 10*1. aad atain ratiAtora :.ni^]]mm^M^ 

, i*b4~la 
thai l?ii I. FlaTajl -t.rt*r. Mr. Jalt-L at tba tbp of tbe tirtldlBf-^.g , m*W> lEaikbi STlJ^iBM. will IkIdA^AiT AiSr^tt ■Hid *• iiU dMir ItH FtM«>BA ||H«U Uk 
ben^iip rwh lA. TUa anbs bv m ba* at**!^ 
iivbM. Iba rwill fbat B Aat IH aaamnd 

tiv Hit racBthL TJm idHdula al pflBta la eaa^ra- 
lLeMv«, iBC-WJuf A HMB^rtrtillaa (tr tth* pfipatia 

nr<^i«1r «« i priai:Jta,i|)B^ lllM t; 

ftw hit pMiiLTT fi Mm iiDipUi^ «ar:^'^ ^aii4t ftr iMi 

tirbaa. Tbt pl^noa Um Jm Jpiavitt; «M A ' ^ 
e< iB fiqvai uHwt tft 1 pHviarait Thaiatiair ^ h 
tv faild ia iba PbU* IWMal*, Mr* « 

Miuraj li boo. iKTrbdji rri ' ia ' irm ' m™wiTiimmTriiiiiiu FF if-^l» l i i ) i i |i (( . | i ]^ ^ ^ ^ 

" SAXWHED"— — ^AKB totr> J 

Eztnnt Inn t (WsibiA T 

jut 10 luud. f 

.aI* "irtSS? INDEED will u » 

p'*afc '^^^ I 

LLOTCB TEA, wid in ^ ul 1 lb. pcU at lod. If, li M, udneiUK .t 
tin ta ^im nA ohatli u nduodd jiimh. BAM I'LEti imd »Jiol«.i, „„,; t ' 
liil po>\M FHEJS TO COBHTKY BfelDENTB on nqunt. ^ ; 

CALL US WIIIIE TO-DAY, j 

TEA Mt OETEBS, J5 lAS^SSfPSiAo'^'- SOCTH MAITLASD OOAJ^ISW. 
TUB cMKKwk wmitet. 
1^ mtp or OFiBAriQm. 

'riit ttdMlVNIM M tmiuv >)(*• liDrtk 
ud Kmth ut tba tetmlmtH of tba Abvr- 
A nf rw)rt«n .MItid tfct utM tbo Hm- duo raimr; tbi ■tmktuc at it» Unto 
Tivi ^puuft Hnipuj Elb btwdir ^ t« > IbAfL. 01 Abofdvo. obnt « Alio 

•udiMilr iiijiiiij vllnUaa d BwIM tm^ ook ••lb (n» Iko Unlbtr olui, U pFEpumlliio 

■iiit..»..»:. W i r ol' wMrlpiiiw.'.^ wu M * i>P«"iM "P "( t*" OoiodootM CO.1 

(It. it^vioa.i H l IW iiti ii i ..)»r .iig:ftliaiiiiit'! ™1 •■'■«•"« « 

I'wt *m HdfiibM k Hir^iitiw wiiHllL A lite IlKoalaoa dBpotii* wUblo h (ot vUv or tho 
o( bfom tfihiu. tor Ita ui tan. . . i «i «»■ tWibM. br !»• Wldkbai ud 

whirfi riiDui^ avui la tkiM aathoita* «fflaac*t tuni^ ud apltuUuTaJ dJitrifi.. bave Bttrwwd 

Lbi aiat prlia A trip dT bflU Om »uld*rai>ia att«atloB lo tba vaat rcKurcca 

ta m^lMbr t^l-jlrf Whai Id aow IW4*d at tbe MLafB dlrl- 

^ ■fcv'TlgipCP;' Wft.lji'*' >1«B at tt» CbuU MalUiad «aalll«1d. AInoit 
" all tba i*adlabla nat-baartu wKbli I dif I Wyaa^^ffLijJ=M^ii'i! ^^ ^ ai» Jllatpd tht AlpOHBIt. 

Word uiEkt Ub Ltiaa 

pgvtAtlOfli u Hlli.HHi4 

aaivu lo KiiHr. Tbtttt .4iBl|iiM|r to^jb, **at( MM PARa&MAm DlSTfilCt ■"■' ■i h V-fc, Aiiibikirmi liinihj^r i^Zl 
tbt aaoHal nprnt. m^bmitrfl Ur Mn^A^J 
n> frf UI ttmurairifix hlhh. 'ii,.- jm— rij^n 
imlwi nunbered Jifl, Lirrt-m-ii; ,.t l.f,. 

mdiOiT iBejuliML Jii i|,r, ,|i,tu«|u^ Uia al 
> mtttmlfla «bb (HiPMPil h1 tba «wk av 
br th* vqlrn la katptna Ua m boTi !■ m iU 

Bad tba Hhr4l, Ul) |1m lH.pt ^11. 
mm 4V liuw •atJA f HJh^ 

lad tb*a mr ibe iTinitMi ji^,!, ^ 
at tW ulia ^niir » doubt, tnLnil t^fciih j 
aall^tka. Mm let Ifad ttmuns ^ 
i Mlm^'^Em, {bv Ah. a. H. (1Mb I 
M naat«r>; P«ld^ ilr Ffuk^e fcifTrS 
pwldmilr Eb* floB. W. «. LBBiptirU, MtL, ft 

;r. J. bu^l] ' j£ 
ifiilti*. llfHra. A. i^. ST 
r H.bku ir Id ~ 0. icHiiu 

■nb^ ai and ^ ii, Gfer^an M. cr. K. UiSb 

t, A, Jtqife^ f^n 
frjB. maifn-, br. a „ ___ tEWJIb 

f liTntiaiaT nnlnai I Cm , 

mtLa BqfMaiirmil, Cafhti^ . . 

■ft^nnial fcrBMBEanilw_Minikii. anr mmi\ Mir A a (Unaat. A HtUn^ Waat Itiltlaod. .aad BVd|^,d»»Mih.4iM» JJ^-T -J ia,""" ftnim. ibav i 

(i»fB*iLi« treat ifaa mlkHrjr, b»4t |i|av« rtK* jjajf CJ¥U, AbardUW. _ 

wltara B Lrh> H>f HMvw aad ^tim l^lmrai. iit»* HMta ■ tanfa Wt.MartfcW' " 

bui oC <lio* VirMlBL |B Eh< bliTr. *m uii|.F«l br u^aw- lUlL Tba AbBrSai* PBlIwa^ f*.^ Lb« 

rt (JiPttowii, thHtLl) Alnrj. Tbt UliKdcaa wm Inn i^^'T''/* ' °^ ""^ 

tba ^^ukui^u, uj LntluiHTd biri^ KJlit ^vtfrtL fraiB WaaL Jtaiuaiaa, and ruua aculb-TBiL and 

Bbov fHuhb. Iba. Ir I'aruldBK, l>E ILutLiMUb. weai. paaalar Waatoa KVi aLjc#>^ HpbborA |14 
UUtvvd tb» wbliH Uatma. vbirb vert ai liu ikifta mlLraJ. AbBmalp (13 ttiJI«B| ud 
Vi^ir iiftt^tan aiml ilr^ •••□■r jMi itf^Uhit A[wfda.r( 10 mtl**J. anl mAkiox Ha 

^ETtiS^KSTpijS^^ road, aboBt tbrae-iovifi -f 

mS«*rvS^#«S^ uvMki^ Kit DAaaaok. 

l^ii^tS^lSrrSjb^^ rr«u Wa«t tIaUlaDd. Tba aaa- 

Jhtm Vma^ aa kUHue^l ditolaff iM aaiHi taiik plaei atllHllaa at tba mlwaj mil MbootL CUJMr 
In ih* watmt fff Mr. 0. J, TuiaV m WtikHdar iiit. - - - 

Tbfl blab quBtllr ol iba W** ftnr - ' ' - _ tbb-laaaiA aBnfrrnHT dE th* 

1ll|ll*|il|| d( Tiin Inuth Wlia Lh^'" 

lb< r»rt tbBi Lbfr* wtrra Uh 

IB mid hlwl tW m^tbTlj 

RrliCi'lifr^olrihL jta 
■uidiiu fm 

iMljulB«J, I IV blab quBtllr o( iba tram Ctalw r^rai al««jH |» roDDlr* llabtlv 

■friwB a Mr illm*a« uf hiif<f^ lt« fcrtii J^fdJiaa » jFrZdJeDL la l Irt Tfl 
rbi> prT.Pi Du.<l(]n b«tbp bP td thAL rf l^frinaa nka, rBriiHil t- 

HliLji Lj«l btilf On inp'^iB ma BhJt* ^ bM^B laa^ auieh™! raHlya i» 

iLHSrBi rannrj Ub: LtlLk jtf lit..* iiflfirr]. p - "™ 

jjMuj li? Li a. .biid Bi hiffji MA i-r* d 
1111 d'^liihiili-a i^uailty Buinf Enrab Ti 
'I hi' iaIl' IA-u I. '41.1l(^l^ torj' i'41r. 

tn4rkf khr LI.4- Sow tk..iLLji U'l bio F _ 

tioflcif. lAliji^ L'l^M lo-n.^r-E. iTtnrtcd la lar Ia 
'— riiatt atlbiflL-biry. Tdi^ bLtilp >IF'f ■'^ — "'" tha Mn« routa btlm avrt- ahibtly tindQlat- KO(SdiKAll EISTEDDFOD. An rialfddbid ka naiMLiiBi ^sch ib Ki:^]^ 
raivLd'B IfeMlturl* aaa cuiivmcnn^ la Lb 

judpn ^mt^-^Jtiil^i Mf.' {rd: .~Ar'MHhdF iTTlTI |^ 

tunberal. ~TbB tVwprili* ^j* arL*Ua bi (n]::,*:-- 

wirb Ibfl i'[]«d, and tba r ^^uw aad ikoUaL Mth f'. C. l^rE<.'r im- mtBtiku 
U rbalut. Kl\ dntaw lM><iUa it* ^wbj» j(; Miii a. 

rrmn Ckilljea la., tjtfclpt UVdtr ibe mllvaf M-i^'iAt^.— ma.^ MiM^--m^^ ■ -^-m- 

MODlin- trlbclplc VterrdllnT brldiM v*rv uidni i^Ttmrtkuim lacn l™ijiui n i^ a 
ro^airvl, lAd wf*^ t!OBItr»?Lvd or ut^l. ^iKb ,ivi\^ ikr chuna "^hp4irLa «ni] llip Luiv) bta 
MttmUi..fldra an! abotSHiOta and LrDab^rh x^itl H?1k«-4iiL t>i]n.'b lujuuj, ]. 

ttl i bH^ ^-. . .Tla lenvMt brl^. letf^, apanal "tl'..*^* ^ "'^ILh It B«IL* 

Kf. Mit, M iw 14 ha c]^i#rt#il,~ v«j Urn ntil^'taM CNak. Tba altepen are nf Lbe bral r?!Jv^ll 

ia Lvf^HipiK W]W!^i:i4U^k Ud 4MM|' ^■>UiF» KBd tba rAlla arc ot IhaliBb ateel. I ' 
1l* ^1*^?**^ *V baadl, ABd S9 Tllb (0 Ibe jard. At 

^ *a«b t4*pahlp thn la a aamoudlaua tlAt.EoD'- 
K«ia«^*ad^A_ia«la and a Ccl^b«a Ui 
nHvad uiri (bita''i*>«_ 
UMallr NnVlnc ud to 1 ipirlriL MauJ": Hr I, J «i pHu tt«k ntnirt tt u*i^ tSfr^ waa d db j V Wr, A, T lm n rt a . jpnitaf a^aagrf ihHftdkil irjr, _ __ _ 

- . , , , - iliw *** drtta (^aiBpa*t- da'bdlttV « - 

bfHtjrr >rh4 litflj rtn-jVri Bb nffv ^ a piHnd fur h bunl Of cObtinri. wbhrb mpr«enU tb* ttoa* 
juiu* doa :'F>»i t^iifh idh win fct raiMHErj ■bNvr*" cazopanlca ln1er»ted— Ua bil 0ntK A:W. 

1.^ brt*dr^, mMi-ti rfid» » IViSlij^Ti;- T ,tn ii, a«<l .T^^'^^P^ 1* "aur^d, and 

of B Ki»d bnfl x^^igfoa roA. Tj^f pHhl Irt 1^ aflflpd tbe evtevalvp fondB tnJBa ba- 

ibi! p^Dd, hfi, nrriT. 11.^ tww fwnii frjilMT. fluff, irf l^aM Ceaabopk bod Haltljod. 
H'iJr*. nkcnli, i^vrnL,v Nrmtr^K iwf Ed» Unj«. raki and At (b^ T«r3nLniia Iba ImllwAj Ib^ra ar* 
■*lbla^ partiM.-Lljf i™ in™ lil^ik or witii:', »*Ty rh* ta'o IdeBl Iflwnatllt altni Tlut Aa th« aor- 
^^i-ZTt-'?". "^J^"* ^ iTi wLbf^^^ djhrr ibi^m aide. Vaat dHbOFb. ba* be*a aaJi (a _. <-asVn^ U Mr. K. t:hi:li-ji. 

FjafliTfrtftB «nL jtir Kirlb. 'H-tidirKi JD £" |!l 
Uenniiigi Him £. EUl^^iC. 

tiiiL.1 t^v ttu^t, "Lj.1i j JjflJJbdy-; ]dJ.L<r 
cialr. 1. 

iL^tHlt^H ' ' ffirli. "Tli^ li^aiirf"! Him .Ifcitf lt(a 
i Jkf-* J. .iiTD Up b. U^Jm s 
a«<.'|tBLiiui, "[..b-tlakir," dpfH Lu Lmlb ttell M I 
fMMc; Hi(a U Iknita, li Utt C OwHlnu, ^ 

Hm K tWil-l^lpSi.JI. {SituTL ^ 
Kwi aOii. ■'^^^lt.■l)a;lW.?i»^^l"^w■■f;..;^i KCSittUS TWIN' in^UtBI M*l utM i-ba VMoriaa [mdv !«■ Ibff m 
n^l^r^LBPB^ Bad Mv-FWrliad, at 
_ q-Bricbi Uwkwpv^ Mr. W. MlbjM*- Blatl. tba air to caldtr cllmataii la hapt At KiAh, ™ « b — — — ™ «bi „ ib»i «f ~ - 

lildfk «pw«B^ nr. rartvr. Tba bab-MrljMjtl*' Ut k*t «^ NIpliE/^ i>'njiiLaiiD'.E Twi- GtrwlKft,^' Bbl lj>dy \ jS^JStZ > ™ dS -^^ '^!Z. tTT^"!; ■hkh baa b*ea aubd-tTlAad firaaaliliiii tA 

sii v^jfiS^ A-.T»r.«*.,™L*Kwv. li^^V^*;"^;^-;^.;*- ' 

aj kHi' JL t^-dJ^nV rr-^' ^-'Wo'TliSft iSl >fc«l^ la dud b» ft l U dli'. ^ 7. al T..<ni M'.llh bv. l^LH-harl^a. tmwti. Mitr. W 

E_l!^_(^S^l^^*^tn. (ClJS^ bllioi Jtm -111 ihn ndiicl . nrltn rt Jit|.,n;%^ um. o.rd. In l«l.o™ oame. a. !■ 

■nrda Af«, orttb the orul-i>all«nT. rtH^m ond i^ir iH^tm.^ 

urf torrldon. rfoiarhablr trrt nl 111 gdnun. jltMi W iW WdWol Mtt-Oddf lw dy IWamMl/Ua. IlioAianO, ll<iiil^ itirMrLll. aad liad 'i'"> Martlir, miira ISo «ii cominoia dv 

iir' jiUwT'i^eUtt M^nlV Iwlt """" ™"" " '^'""''i ^. 'W'.'. luMiil il1;'a T*;!!*! btf 1| Imif" -.Tjitf .Un b« ..1 il.. Von orplaiuni luKHnT, 'Unpd |(. ijrF mr :rerbold lo tbo mlDsri vbs 

._ .__ ^|i yi^^ ai-Bd'infr. !t tB nol eaay In obvlnr.a dika "y.j ■ ' ^gjs.^ '^ SSii-jE!?!: ^M^w ^^y -i^pP" * . ■ itiM ihv ibciP, tb* iFiloa ar ibv oafBrpBtni In tiaTihE aa arc4 

" ' ^mka r« 

tavbahip 

BiaiDai. i*bj toabfc". 'V*nHfc- uwuj; ^" tia*i 01 tba pettlWDL nn lha flaatern 1 j"** "^^ ""^^ 

^ Pri^.-Tklb^,,, i^Blfcr-, Bul-^rf, (1i«htT*. roKflrHd. at Pefbw Ifalp aad Stab- 'f**"^ "f**' , "1*^"^?^-^ 

^ %<^£*ftKwfWJWI^ llJitiiiiar**. P<)rKiH. tWbn-Lll. ^ad Atbn UJ 'f "! MprthTT, wliara tba Mai «4m|^bl« de- I'"" "elr aaMrti— coub Iie Lai irf lam 1^ Tba BB^B 

rlib naai, TbaMn fttvla^k. attr^ 1 
Afbuaa bui Ibi kmai I'^U 1» I 

mt jlutalr Dovand t lllbi^H<n crHEwt, J 

Cf Wb$fil| t iM kBDW tb4 lOVVlaT vaa. « I 
tba nri^iMtii 'rl*|i. tit ib« avtvi aUait b J 
iwbick .w''VtW''>ii«!lo ft«*^ w* tH^i 
^° I larvi Biaii^UitLf »|l-fc«pt kouu. TM | I Lb UBll.taO^ --- - 

wu 4Fpi»iJltd rLlb tba pmw 
ii^i nl'l^ V'tiiiflia bciutur, 4 ki tba 
duiv FV y *^ 

«V^4i iB^a (hF»*. aa appUr^MM t^^J , T^''"*^ 

-J^i' Iha rw+*t butil tl» mallrr Lid Iwro ilwWfil h^kea oatalaibi auli^- 1 rdi]H r-ili uIuIb ll iI I 

kM"'brti| ijatam i**"*" UcVolOinnciH, ihr arateH tttaia | 
L vibb,aji__d._ "^—A ..... la^ mih tlTiiDrr, wbjrh Lp h ftUfdci-n hui n^i ri^w InHlil- 
hP-i It hot TaLtr HfalODi vt lii'^ElriK nlr 
for tbe wardai Ibia Vai tx^^n^i*^ tn 1ni.:;:i1. 
but cilclwtt 1b veikliu abd tbajpoDiJrc In 
raal9t»nabte. I ' li,' bbntliat-.oqtBWH. mad FftnoTEimtAL'p »ErfrAJu 

lln-rr Allirn FFkilnLlhaln wtta bi WiW Viviv li ^ 
Bad iit^irtar n^alM a Tn* ippiaraiian li Al- 

rJ.iiiJai llM att} %fr bhlla p i^riSa la-MUtatA Wtrw Tflik tttr, j^V'ltTn-i 
._ cnjiLom. be waa Uld. ini tot U(!a,YAU«4t* ja pittm^ 9i bu .- - 
10 par abDJt OBC lldlbAi a; wiitfh^.-Aa 1 
ibcr rfmalned ta tbe laatllatloB: If t^ay vaphtiB 
fOUld BErf do BO. and If Ba rlWT^tr na wILII^f' aItt aa IHcxw fli 

VOFV, oflH Ibout tbri-e doya, IToniferr^ 10 ul rlil* i lly^ noul la*, ff*na« in. a*ani "P. jumio^ a ..^t..^ 
Si, 1. Ik. WPlotin "I W l">* •'™' "'^l™t' 

■»*aa^ 

ttim cum AHCHCU HOTDIinTS, 

TTiiSJ^TiSlM (o taltal ilaa, i™mfca^ Cllr or cralitl komliala. whore IhrT io iiiaoolon. .1. 

aVUTiJTfif awllnSJa tb. pc* «t "j* not i>«l .« pul: ft I»a.lbla. bowrror, thoj , 

ttrffSnS^^ Orrtiloatlll 

.I? " ft _. j^^^ 
!jgl||j>OtrfWi .Ill Q,. . - - ir™»7. oc _ 

«'lth Klac ■■>mlr. K^ilill. Tjylnr. Howalt. i 
.1 lb« Md nl affa.n; IILo[h.iaJn^r Trirtr, 

liod, WIlua, Kaww^II. ajvd cnlic ^loBiiiit In i. , ^ .. . 

10 .ihHn IlLlawnT. Ugni'll, HfVr.Kwilr. Oflhio. »l;»!ia. But DDI ii the Atii'Fdorp tfrmlny.. I* llill •iUUtioblln , . _ 

and Kndall liad tlx bnt . Bui-** bwar, rvtigi, ud KMro U(»rs lo > Um uaoum of frrolmp.l iimliita lu (t^4i« A J^pvMlH Pa*«S "f.IWg I 

4^tat fir tabda afl tlHod wril, alid Loud miltoblo .Ad .T.^Uiblc lor T qtrnvb . I < a 1 1 [«.| ''ulr^rjn. f iv^ ' midlitftlirio&i *lkd tlia . JUb 1 

Ikt al.^., a. . wlpl» ... ol IMa out aucnn^ .nd »i,|ri, haa J1...0 brnuatlt Into inurh »irh 1 h"* mtntlnod mlolNltr nnciidl » *• I 

irTf^i- 1^." Xi'ifi'l il lb. lla^K^UTT <^1- K*' ^!'*"' """" »»i'l"d "d Kp»™iI. n.oJ-- , ,^ 1 

n-hilu 1/1 ibr irt^nil.'i livl™ iil UD W" ' I >''>''.l'-'ni ol trnm llio Qmrirnneiit. It la I 

*f tlx InlJlfia ffi-h t«nprlW la tii- dilnfl ^nltawered n.^D'aaarr, wltbmit ur bppllrillliill I 

cQpipflLli.Dh. Awlu Ja n.ftfia.f^' TiciQ rpildrsTa, io pro^ldo A otio lor ft Q4- 

laav oi dH>w a riFioid.^- Trmmml Eo^n. 

^1'.'' »«'lo™.dll>iitaD of Iko gDUIti M.ltl.nd ' hAUa Id Ibo llBtdeo.Baa' 
ol l>e mntol Arir™ "oa, ta*. "d,d(liilr fn^linp (iff. wtbLi'h, jft-3rdlrw 1^ i 
hvn, ll illrLtiuiBlkU! 4h> llv danfhi 
PkLfh bLitijb LapriB tlw IvlpC^ 
' 'iL W MKjf -[im durLbR tbt ~ paaaeE] mMcb tlmu iii On ciir£tB». » 
Lhrra jwi 1rU| ttad ^\ii\'> % roqiidanbh 

deadli';.tMiil^\iiil^.^'.«^^ 1^ fTN-ird. ..- .- - . 
m\W Wtc 1 Fbrri** «ir. 1^ 

litdlt or^dn. It. h Hb lolla alt " — 

b™.i. tb. iwt t;**^ 

Il.ll'a bMf !«•* 
burr niih lb» HW* ™. 

flui.W. aod tb« ^l™* 
,™,,(, He PO*'. I>»«d iblll4^ «t 

HI niLIt*.. r>vnnr I** 
. . ^!t^w*Hwr RLlt.Ql- l"r 

Ibpoaht tbe n* 
„^ -uiobCd u, wli™. IK - •■ 
llv ba dtaS^KtWad, KnnumWi. 

,tt„ ill, udo It at- 
(film itort ti aidia. niid 

^S^aaM. Th. t«M ^"'".j.^rT^ iff t£^S 

«Eu U ol oni. 

Sta SJdwiantri l»f iHa — ol . nomW ibM 
,. tMo 
■lUald 
u |-i,i,.|i|dlai Ibi ilcpiwlb tmi dmbflllT °' «" 

j&r-pS^TW-^r" ? 

a iSrt Wl. rtiWllBir,!"!,'™? 

twT iffii' Al*.«. a r 

•■dpi ia ffi^pani.f».a "I 1^ 

hTw. i« K-^r.; .i.d In ' 

_ „i riAiBlB. Ill* r1iil»nrr nl W ml]™, t»ir ■ n "Wi 
"™ _~ (1 J. tlZTT ]w a Mr IVhmIii* WTiltrliH'iX no nlUbnitr triati hr rrrfof Mtrr!*, ")*'b ^f- Ikrtf ■JOda PACieW At ** ■mArt . FABTfl 

J? tt ^ l^alo tnrt it F^a r^miElra i«r EL'raKrtKb. WaJthoqr, and t>ip ^- TVr™* 
iTr, hwL fi ttw Pi^ iat tbi antrl #h(i»l. VftPfiM 
5S*5ri«ftd *o a N* -rf rlJiM Tjr bwj 

r«iaih lUSBivio VwTiTrtrw ^a ti^l Vrranl. ibwr^ 

M 4*11 hBtViVM, at COM, *ud lb ovRi n^a 

Parfiapi tba nwrt baportaat vtaAhra be rin- ri™^ni 
JaH *m™*it iBstorJiia U tha diMt di-iiibor. At 
fa^ a^cb^^^lf ur- JiUr b^—Ai with tJi. cjb- 
iKl iif dciliW B*ttJ -HhtilB BBtaknte l^M^ rraLdL'STi 

lltJrT- 

|d^ llrfi prtukiiy^fH' __ 

^■'A^*i *biGb r«Rannrlt may ti!!l rF-jtird'ld ' v^ll-lb^^ cLaPs^h whri fHii itfitTd i 

^ ■ ■•' •- Itdi *> afim lllr liljh nr li* tntAlu l*abmuu E^itTHinn 

PtMti. Wnn^utl-H. 4P.k lirlii-t hrM^« iHl l»|nf In ihf 

3]ik ni:l> hirti ri^wil*. f-tl'-^r f " ' i'"" ^n"' tn*i*" fillkn* 

Th* r-luli In TiEMdufr 'KB Hlu^n-ii tIi- r'".. i[.rmlJii, ftir tnt' 
Iknt InB-int ilrVirp IV rt .-■Li»''Ui'n ^.^ IVM mmE.tii 

" thr hfti n ibrtii T^ii^ iQ hvLilibAJ li"™ Ufkuf Eliir.kBB 
tbit ptfKhd tram tt up U 4i #pp 

.aT .i . V 1 W—l. dTT l,f Wl Y.M.U.A. ULRK CLTF. 
A matrt b bt i^t^ i*r v H f .A. 

ip pBIHHUaJ tot TtlBPd t Jf »Tt. Ktb Int. 

iUbi4 ttBpIr d UtD 14' wlnaiB tioD Hoc^tr AT tbai ?'tT tii ^ iatiit. IL 

one ^atklutloa I a Tanbda tiki 4l^-palfa«t ^- 
partncbt had btwD la Fmt-lF AboKd t«ai 
ibla part it tbt koaiilia] na doaadi 

Tht alEP oT apvnHDf tb?BtT«i *arf*d f rsPI fji^ 
fbal titf baldiaa eoJir bb bporatliLir Btt.fr witb ^ 
birceaFbrr opparataa. (i**.. (a One tialdlna B(» F-Pper. 
10 aluElebtl^ Tbfl latter, or wbkrh the pjuMMrjir 
flialt of ^b« HHI^-cfainiriicai n^pkiaT iti i 
PUlAdaliAUl WF proud fliaTSiKc Ti*-TH 

aaaatnwtAd «d«r tbelr eloae iupf>rv 

vubt «^..«T?=a'P*_?V«^ ;:;;"ftf 

.a.!.. « t^i tbd, »ma ..'.ffi^V^ ^^^^ 
Irciid ... 

mpii But Iv. — -- 

oniT anull jwllrrl.l ol m.pbia wero Ht . 
.t tbo aldea tor (So ijbo*rvnr« and wmW ^ J™... 

bold, -.^jn -*?.ji'!.?."i?.ii«',L^ '..^^jSK .r ud UTund wltb pj-Ptorolod gt™ "1^1 *J 
top !• Sdtlom br »To(* oponloi tM !WlI»l^o^ ^laTloM. ..fHlidij a^iiMt 

nit li> •Dino ot lb. tnnt buplloU ud Nr.'A, i. HM iplll it iHt 
tvnvtpL m I 

- ----- . ' ' — " ' i.^Jaiamuf p [li.i'. sraw il*n PJllikU Li| .1 ElLl' I ^ 1 1 SIH. OtUli 1 

i I .""J^' ""■""""-'■'MOoci tflBlDi Com. moal loiprmrj In lU.^ irullr |-1C(M 4™1» I 

POUT a, i:fT7 fl{-rpa; HofrFl' Eljndloola'a. i;dT luoiii ol llnj itba' pppin.ri'..i of bli f^udfl. 1 
arrro; lod Mr. Jobn Bcbilor'a promrlln. Hon I hov* mci nuhhanii l™« HaKH, [ 
™vprin. 111. icrci. all Irt whirt, ,ra lUiipon Iren Uiei.ii, ibopliwpoti 
a1i^. !J ."^ i."!..!^, '^"J'SSI: .®'*^ I I"""' I"™ Hf Itoitbtw gnHl M • 

Alt JH.. ot llir wnalih f.1 Miat.ttllt ajj^jM ,biqr, ill ti>l«WlH ' 

S:^-?'^^'^."'' ■I'"'*"*™ Ibo rolJoi: ilddl. VlOM^d L . 

^ Ef !!E9?*i>5* SHJ'"'"' OIlfaEltlm ure ,„,] ,he .!.|,lr.i boi tl il I PtJtll. *d| 

mi bullD.'t ] 11,1 oil 1, Torlb ifllint. CAWTKtlL. 
Tho >nop Haldm' 

do,r.. Tbo-foif ?."r™r!rs »'™r™(irb;"ir~'^r 

UMiflDl ■ llmltol oumbor i>t t>l.»»PTpra cro- 'tiSm. ™,(hi"rJ hi ur A.lh.,r ll_r. 

Mrir .Hliic Ib0 Dperatlr.. V.H br moana at ^, ^,,|. wlil.'h win h. In *.f ilir .vf. 

iSlod i3ImI m "bB-ld, .od ■ nlmPl' Ha l * a.d u mil. 

I»ar bltlu Bbda IBMTobit. 11 tmiid aa.l ». a. ItdF-i.-j- 
iM^li^ Mwli^ ft. ..... _^ . . 

.T.' JLTMwB, fnW WrtBdi.l-lW 

kM.^.*itt*Jp liafl «£^^^l^r■ ...a 
jVanaa a^ nn, uLLnr Wyarduki-n ., 
jHrrVAiid and pnala, wh»ra li. TMVitv. AvKiKai 

Pibtl*. white Ltflkf™ ■ ■■ K PI 

I V. -KiTb?-, biiff 1T>*ii*1tH a..r B •! 
"n.i|a m^rL' n1>d'» h> Ofll rti llwi «ftrrl-tnrat.LE «tJt}Onti 
^itiTii-^ Utfiy pi tn P'^hrr ulr «h* fwid l|:#i 
ri'KEwh'uJ Fii^i. i^rothawlta. H^Bt aBlmli a iniill darirai 

tor Hit, bML U B nik, r<LwlB Iwri. TbP-'tMw ^rTbJ wratlba IhaBie™ a™ rortr-d I incTTHTAIVMPvm AT W\ JAl(Bi^ lUU. 

»lin vlih aanta awr l* Win* ■'>nr»ni«t tiv Vim Hmrt F1lf«olfta 

aqiur^ tllea In otlt^Fa. abd wilM pappifl l^r ^ TmnUv, sutn ard W, 

marbl* lb "t*""- J*' "iL^:,J"i,M it*; ^^^""1 ^J*'^""- 

S Tb* BlrmlBiban Oaaeral Hbiyttbl lb -,ii.v-i.-H ^irt 

ISJ, *na bctpltbl l» Awrlct I »»tH»d that tjJ*«,. b 

u«iAAr*i HB ana Par tTMlul tliotia. biT iilTjFidiiffSit tipim Tilt iP~T .«a4ja:dwlfitH 
IB bidMt ifi 'M4nrtlKr. tbal Ebp IkLtda wblrii »tr 

.- -.-L.t- .J „ pi 
vprv praHiifj 

a I .BT al - 

nil .muild till 
P«f diT. 

iflT. abd bof 1 

op will 1101 ^jbjiu^i I luHkrliolt B| tbo PlS ™ ui iJ«?t!^ ^oJTrf dBolniclioo, anBihll. ol lb 

:iirt ^ ■SiFiSS ffi;*^JL/ll™" SI"' Ibo oac- 1.1 Ibid, dp mlliiar..ui ih. rdwl 

tin. K^Pl"'., tlblldOCMpitobt. ool» IB ltadS»d0^ 

«ft«..Md l„P „.,,«,«« ,o„-o, !-»-l^ W«dllJ,^«ll.;«* ^ _ ^ 

otber daf : "1 hȴe prrliBfiR tht l.r| Irld .t I 

-.1— i. ■ ■ ^^i" ol MBi. n* ! 

•dopdni bl. .tUpio. It will ho oppi, n.t Ibt 

•Joouni of m,.l..1„M. roll In ihf Hf, dh ; 1 ,r i . 

.rl.loD n.y bf down al I-B :il o™ io„. l"i'lo«« Ici lio..LB-™s |,urrbB«l dlji. 

Ion ar lomr oiMpti. i* u ubdfp.rai m»i„ ll"™i. ond '"•la «" im m EPtlud m 
Ab;rtm.*Wtw3Sp«Si w on ^ ^ •"'T T""; Ll'i! 

. -tbordoro nllmr fen Ita CoipJnnj.n rii^ Orvflla ^a TdrJouB afllplali-pollM. , 

biwp.- d^lllmil^...t'"lS 'i!~V.^;i'''""'"°'- "» PrfMratliro. bpl or mjdi '»■' manaifr.. tB.-»llmm«j 

hdX Kid Jr.. Tri.r;; >«!«•* >>"l /" top .m v .-oOBlrMiPd " < did oot, mr ImaJMi would 

' ^ ■ • ""-d'b-J-b- — =afi rtjil. Juflt f*nrj— I SLID i* p«rf«i •o^ u<i«..*inB aaa ebt TTBHtua ib"-- — i A mDwt will ba atf* ■* J"* 

•rtrJu^ji" «rt»5a acid Bbi TbIP apart- Jt^ IA, br **tf ' 

"to";;: ^^rti^^SJoSini. s*- 

JllT «Hl»f » t™i loidf". w Ibo " 

Si%3aS«Fi>b*»«r 1" "I"'' waili.r. bill 
TTTF troftAAV hgdCII 
iMfitp haw » 
D'(*mr ObAhi^i l»"'*t AmwMfitP haw Hw h™. f^^daM'ilr iMdf^ 

ifta^v fWb(i''i twid4r. FnnLinUlBV fn# TV , «4tt, »pit Ibid . _ .... . . 

r>4 dfif-hurUi d-it .ifi MIW, A/tJT Vlikrh V dribl 
_ I wm.^ rlral id Waiw, but «aM4 aPfc Itw ™TKr Tb» 
^.t*Jr^ """l <«tBi«i*d * bili-o™*c*, aad ^ tUa ttaf 4^ 

avrnr |p-^rt«l, partir*d«V - — , - l , i _i 
\SLrV^ U4t *M1a Hft potUar bcw* al-Tr l!wLr hivli a 
^Sr mH*' Unit MIL Ih*- aiMOd am tblib ^ niprlTltirp (Tu-i 
' Utr at^ la ban a* fliaat to ^ b^l 

.arid Ib thai Ea lb« Hntrl Pmltrv hnn. 
J jK'^ am mfid**u TtS* H- Utitl' 1^ 'am ^ aitnriiTt; 
'ir5wj|"-idD"*<™^- ta Bi«dpl bLiam Di|dppnl btuIi ' 
. .■ impHwtwBU mur liwbwn Ikiroitrt.. . ... - _ b» tUa th# 
W :^-.ft'"**i^ W*1F 
Iff Ap wMb.dlt 

■biB rba fvrt pMnalW ,„"fVi*^' .war ^ '™i'it 

lull Fi', BUl _i'SM.JSSSl"n*(> C C B ■ ; n>4-f wci provldsd. TiiinU it OifBcB'i Hall (HI flalHf ihv. JiilT 5, ■"■1 Wnn- 
(My. Jiplj i. Oft tbe-« enwinO* 111* t'hirW Ukk™ 
AiniHfUr rfr»Bl»lJi- laitimiTT A—^i^lMin "IN Inikr i„r,. i^tial Ffi "Olhtv Tv'imK" a lt™a* ™ft ii biinj 
fnniKd la tb* Jfi,trr««i t>* mLtmr art£»- i tits rvClAAAtf A. 
'^n* pnnii mid flE^'HHwtaiiftp nl alnrlMn war." ErhrtJ ....... ,- 

Inflenr iitil tuldbKif bftKin"i p™i t^b'^iOf rt^, '"-"m 
nn««i ■hni] aa- f-fl p ii»it3l tW nr n^P^v f.r 
(br Llblfl. .1 IT-1*i(miit IP ™.n in nthJnrttrEinb •wilh Ihn 
lilTiH ita Whii'lb iifi aunt* rstfvpl imall^ liint pfllJFrr 
nfnJiieti a" Btrv^il. Tip^n w-inw \* n fnBiur<^ o* lltB 
"r^^'fli hilLte Pt'&t-tynbHra. j^MllLnijF* t,rni. A mi>t)*l InEt liui bfi-fl ppnvidH. F"* ll» IrtWkUH 
iinr m-P-i -^^.w-ifc" at tiat c*iHr# ot ftTiiinmi^pi . TN* yTwt Tirirp' of lirnrtiLmi tskf«rtiP. Hai'm FftaL KSiakliiia 

ibarrutnr patfnfa an b«- r^T^j^^ ,^,th lliii*ltttl rt^^!cffl^ i*d tU iwn Iririfa m^b at* nftvptf^ IWadtoni,. Tli*- Mr* 

aoKIrt or Ite «it-tiHl*nt ;:^.,^p|, ^ atW ipt™kl| feffife :'*W*'^ vutf V 19U hAtr+w that- bttt :*p*^itm aWal* ,1,* 

K n^i iinrttw tiHipairiawi Tka iCl ifWHhl »PP«i bnnw Wl* gialtBlafe .|*|taa.iiafl^5j*** tajfci» tbii^ 

iMkIr tMi la p-»' Ulllflj..™. 1 I htftbo^ attn^Mi J* piaarf |hff,ill#m*l bwftta n)4it iip-lo>dai« Bfilna. rf!|[arcTI#ip bf h--^ J'^'^ f*nrr- . _ 

peaap. On th* o(h*r cnll1«^ rpiaEnt tba tuB+i**'' fo*«a io rati Bb4 Kajra la ^ Jff^j 
nel arat^m baa bfHan *arbtd. bift at Ativrdara' "^'^ *Kr>ni |)ollc-f>. an rtdainia* 

a Abaft 11^ in dlamatrr la brina auak dnwii I bOt ro^lBc l\. Il« ma^ b? la 1^ 

ta the a»aiB. wthi wHI pr-obablj ba atmcbi^ut on tba atbaT band ise mlF ba tM 11 

ar. wtt. ll u ulAlmad rar iba ahaH braiaM ■rtkeft, aad tkaa^ : 

lhat tbi AUfTRf^: an* ka «ob nam tka riM I ^AdOtt HutUa ^ffariH:. a miicr **■ 
" " JS****::* *™ ^ "Al. aad *** imai\n tm*i^ t^L r wuj awj^fl 

itat it Vftt rm»T nnaHaanirr tb« pH':WMtirT bEm|, proTfd to bp in ibF'"*-*- 
tljinial pDipplbtoBt ofvaiar BffvniHIu lb tba r'^na<>r, iboueh hfii nil i>c ihP ^— 
Dtk«r Dblllinaa « thil ««ld. AB041»ar adt^n- xarklT. '^h t^- * ^.i^i-n^l, S«? ^ | 
lasa ™* ahaft arpfaiB lp that tk« ladaa t«Ca pIwwIle « = ! I ►■nnlV ""^ 

11(1 cmiW arW 1 

trvm. vitiia. fJI 

-- ^ ___ ___ „ iM ,^B.L... kiOorMWr 

Tbp «iHFW hkrdi BTfl iiMBcrrt Lhrmim Tnl^l Tflp fftlll^rr plant will ba aquiil t4> m alavrrr. r*<llfFEnij tajiAtU-i^m. ftHKuJl^ ?! TP WdW Tart 

Tb]^ ^l.n. TiiT iiiam.AVD sonrrT. ir.ihlor tbon 
rtiiv«™»Dt li Will P"'.,,.„ 

'''';.:';r.«'™.: ud»;t«di;,...«d 

*" ,'"rh7an.lt'Toi ^^?orob«blo l*U«il.. 

J', 11 irttnb dnm iim» but: 

cmtlol iMtb^"- " '"^ linuilppoot ouUr 

SfS»^r;j£rJ^^ 

^U5l ^iJ%albi-. bobfiiiib* It brt. w;SS a^ SS«' 

''''^'"^* I p^^ton ga|.fl— "J BbF ^^^'^j "^^SS^^^SiS^^^^^^^^^^^^ 

i riirraiu- .it«"« t?ir'^?,^i£f^ 
'« " "■;.i«"isrt.***;^^ lis ud iwrbw wOl W ooMbrtod * »bl^dBt» fu-; 
rndpT Ua >wM ol thi 1tl||lllBiid dipWT. OH ' Ihik, ibi danMnOM bbtw to ateiif Ibf »MtflM'-< 

imi I Tt» p miPBM W mbnold il-rtm tc dlr^apd »f u (bp iwiamoli, wWi. 
snwi lona pwf Tbo nilUr In poHiim Bubjunllsn ol rvprr kind l"** 

7 " **• ™*a CMBot njovp Hit pmflo rjUBOl talp 0» 

:SiiV_f i^.-!- ■ . .1. . loolira, brtjimo Iboii- tui.il> »" "''■'S niLlnuE r>r 

r^flllDI*!*! I on 

It rftdraatpd 

WtlWt aSrtMffilWCll oaill mn lb Ihp "On the abftut ttjeir laet 

aad tbf-P? will bp flrTi'lr.fl^rl Irto a j, ^ (TUaWBT, daTialalir^. erlppllnl « laiilUrtt'd^ 

Hi!raH ' 

bEJ^TP JnrltiatFT ■'FTB fbF apJen^fM rtfJirar ^ai-IIF* 1 Ll,r."'i;^riii;iiiiZi5irtfid I'or ciwl^ 
IP. .((ardpd. ■fH'_*atrrl.l(Jn*,Btrf .lY^i^Ji^gJfigJ^llgllS^^^ Itk ffar apJen^lIrl mSiwmr CafUF+l 
d. Thr dafrrlBJt iTidiiatrr eItp«i . 
^^"^ Piffi br,ha™inpft lawi realMfcb In J'^J^j';^;;,^;^ blo*t5<^ DrPVTWu of tba diatn^t. hp aiaair f4mi(t« mndl l^VT^Il^Th^^n.-Tu-^ib^ l^IlflV iiffc J 
alao ^PluahU bTTbatd U-da. ba<l aBrlnuUbP.T;*'"!' P*.-'*^ ^1^=^'^''-" J'lL'L'i th4 < tbsh, Ike ii pa pt fpcfaa batm (■> tttm &i ^ 
*' anavTlMltiT Imflnit- Tb« talilp rarittin <rtll be 
illMiiiwI aT li» i^Bmanli, Wh1[> llw pma^ 4 IV 

biae* rarfM wUI ba fiJTirMl fj vtriTOW. [ ___ 

CL Ja Tanwr kfW a iil- nf i>itrM>n4 pc(ilt" . Tbfrr- ar? JfW Art** tm*i»r rail Iratf fvn , and] 
m^ii if^i'^aTJud^'iSPfl!* aTallalil* tor PulrjT^tlah al^ntbd rfapnpFk; 

tyT\i BllBlnna. Th* rfeirt Ieit laal wu. 
wb^al. VXH TmabflP. abd tnalie. 17.4(HI hiLAbpla. HOiiOinB Ibina^. 

at (baUk 

■idtiMu _ irL LUV i.JJf U.M..»t.." R.T w "jj ol of Awi"^ Bfid Wbi** tiiHrtboiii. B-fK Jii*I M™"^'^'*: nrii! nilBlnnB Thr- rtfirt Ieit laal anpuin wbb M OTarturnoil boit* a£AB»t wltbia ,■ 
*r , PU fit makLPF MP t« Pitd KllBpnna- Jn^ ywin for lan r *p«f0d waa. « ► ^ HfP I"! jL B^LLUO!^ W TKK ViTICAN'. TtM olfcT i*v ■» baltBM— 

it i« |i« pa all mil ef tllk^^^'vti ttlmnr- im bd-A idHtUM 
witT vt up la farta Aurll I, 
la wb4i]b !*■ Tit iiro™ryaiMJi 

■ - - ■■ rt&d, travallpd with imt 

I %|lb Ik* ^ oiimiM Bbmy Mt Inrt ipt haiff b«a l^M j^^jji , ^^£feTaDdl4 iln 
BaM, in the 1 btaliW amrill^r r#ti]riVR ^ millet, 1up(«Tti*H 

wkHUn and paian tiar, patAtaai, pankviB. 

Eib^itAnc d^ppattK a^lpt it OtI- 

, ... raoiti naar Ceaancnb. (q t«alp 

mode bt Oackla ^mh. It np ranM tbat tSm 
rvrfiabi imaatHB «■* «*Ba| t« Uia Mat Ikat 
had bvfl trtad mw atbcr taltta af Uk« CaM> 
uppnaKhf 

Aa tko BolllBrliV Ifl tbia dIOlHrt **T«1». 
Ike popalbtlan T^U IprrtBje, and t-fw pranpt 
aifiAll pat^lamMta will n*raA- Into Unt tavp- 
^Ipp, ptflllar Is tbaa^ vtilrb apnutai) anurvd 
mlflaa lb ttf N'Tcaad^ diatrlft, Tba 
•H/M'tf "^ual tn Ibal prtw brlna Wru at PfIbw 
Hatiia Tffi'bbnni, and ItaariHd^M'n.br', and, 
BB tba Man Ub«< at bm apatar iffroilqa^n- 

indnatrial lud Lfl .oriir,,!!, till lib Hat f""! 

ilioilld Blrnlilium- mi "d ■i»*-7"JIii 

Inil bp Iblc 10 awloi «aboK. V "" 
rfTolutlan, so dtMibl. OBl prrtiApa 
bo bhwdobod— nol wutti. tor rlw _ 
Ite arpuf WDjid Join IbP po^pw. ^j",^ 

UM wwH litra ibolf Mlfou'" ■•■JEi bL 
wn UH. biW»»itii,,,Mj .ftili"' rSiJl 

Ciatal»»k..tk|W;1l«#::*bI» ■ J,"?*! 
futditod, pm^onmi; "id ("'■ j| 
b1_Un n( trw BP»rS. a lr« l*";JB 
)r>a pdncMIOI would loon brim 'U "^B 
Dt ObflallU BITllitiliOli" ttlpco tb«B H dbcorallop. (I 
no bratfe wcnnien. Tba al»l 10 ?• 
w.a J^anaJo RoialDl, on.Jad* i, ™^ .a 
Ap mrfoalbn woll, '"I l^Ji 

uMi la npplriM 0**U^^ 

ll tba diPiP Pt li Wfifm*elfl ll^i- 

b^tbo I 
Hr. l| 

Hi.; 

H 11 I 

la»rov 
mlnll 
to bo ll 

nrtt iif tniit. 
Hr. c| 

aatoa 14 

^Hoo I 
Mr " 

par in 

ar . ba I 

Mill 

■Ptll'd 

faaditloj 

BHialdH ^tut l| 
t.1 ad(nli] 

ajlflfllaiHl 
11m 

PlIiii 

r4llKii-r|i I tunrla ofl 

M^a 

■f. V 

^ 'LliAV«fl 

l^fva b| 

IB pikc^ r 

iaiiiiui \q 

■;>ni:LLlLj![ I 

la ri 

nf bip't 

ba fN:unl 

hkLj^ni ]tf 

BIOl'll Ihh 

bLL irnv< 
rt'i't vr J 

frCEE rr^ 
|bd< iCAilB I 

Mr . Ta [ 
thi^ dd111 

Hf. Sail 
•t Vr, Bl 

tflBlIl TWll 

■ r. Prf 
fm ia iU 

iif. Ca| 
ka RatniiT 
BH kP ti| 

Mr Wt 
anal ofi 4 

iiiwid \ 

■r. Bci 
PtDck rCiil 

boir^i." 

I'hjB ■! 
Iis^tb). 

Hr. W4 

Mr. 

-Tbpl Lllif 
HfDT radl nr. rrJ 
^miQa ol 

¥iUifr 
Mt licLarl 

•t iW . 
BikBfl. 
taLd. >| 

itlltHi 
tlh MurrJ 

fratrti 

Mr. BcJ 
btat aki «o«d ib^ 
*ttb \,T\i 
It to \ 
dotji. - 
Mr. Kei 
U ilm« i 

lEr. 

ItM-. I' 

kftn H^al 
^d priL T 
■Iti H-nnhF.ll 
Hf i^rl 
fbt Mnrrl 
*( ipurTil 
ApilFallil 
Mo aitbl 
<wlr rt™ 

.mart ibl 

■TTrF. Bn4 
ffrw 1!(iii| 
HPIaTtltiJ 
*lwp hp 1 
Ba flfflrP 
hr all ii_ 
*)4i r>]illl 

T*ipi rciri 

n\vi r 

^ Ibia 1h_ 

imnA 
mrrtj 

lAvptaPi 

l->llJ 

tfl 4<|»|VHMI 

Vr rlj 
Orrii(HiL.. 

itr. Lnl 
^ina Iff 
UnL tfa4 
tbft iJ 
Mr piif 

*Mi. r 

,JiT. fid 
'ItKaap 

•*1ltta Alii 
■outh ^ J 
Tka bi| 

Ufa Cr7 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 2 THE SYPKET Wmim^ '^M^^^^JJ^' ft^TURPAT. .TmiE 11. 1904; lAfiKEKS ANB SETTLERS' 
A SSOCIATI ON. rfm^hrMil tor aVovU 1» «rri«J *ii J|T 

iBI ui. tlK tit MliMW. #)>M f»sw ' nj>-< 
TnjjKHI 111 Tr«ler rlinu, Ttl* Ml* "rf "rt »r.; 

M'CAtlKtif^? hjid cirric^ tirut wv Jiut ; 

In till' ruaAnLiipH', t>ij^ H Tould u^t do ml-i 

Ibw prjinl? Ljdlj^ra tit pbciItb 6tr4AIin udl 'l^o J^rhi 

urry nut Lu-fe iBURrAl tarlu. It vu hI^ld raFi': Jfird NEWCASTLE. Cl\ill( IKD unit OIBO SOCISIY. dcM tor ibi eiuiiiiii »»r w>» »1IU0I10»« 

iTiia iFHidtnt, •■ iiiiBw:— rmW —>. v. 
Sbi> M'iMrHr> '•■•iHin auppWi ••<»- 

VTh HT. T. I. C>dpb*ll. T«-*IMttd unoppMH! 

iMK-riMMHU, Mr. *>k. rm. u »t 

■I F. ruiiiiwi 'it |i Cu> u. J. r*n- 
Mkt. IlT WmK M J. L> Tnl>, Ui ■■' 

MKMNCB OH AmnrtQHAV C.Fii' lit wwj («f LM ironi. It itai irm irui "f^i;'*;;^^**!*^^^ 

ka VDiiM In H faniii' o( nJloirtu cr>'«< ^ilk^ ifriL!»?*^l£ru^ 
h^uVHh It; hut ki aKUD«Hl tlwt !• tTTTw IL Mb' »(l DTWii', i: c iL 

tllMW' ^WHSw^ Vm* ' J. »'. Aidmr, Jt. F>JI«. I .1, Dillv, 

I^JUPI J. lri>ftV> 1 Ud !. < l«r j^,(i.-v 
kFrmim^ .1. l!JBjr bufl S^ifw-i^li, pljin Inn*: ban DQ diflmltf in pitlor aibiui'B bill iMt u v«« pKkTldDd IkAL. ftftAr J'. ^- ^^Qi^m. 

Tininnt teat uk< l» a xtkr-'^ -mi"' 
vlUU> nlH HMIkl. ^^^iS »ltr 
tkal U tta 111 WMII Ht ~ 

*r>uld. tborcforfr. wttbdnir tbfl hUa W- 

Locu. ooTxnmiDiT, 
Mf. r. piMHiMu (HMuUrit mifi.— 
tUi ignnnaea li In tntut ol i™i in™™- 
imt, Kl wn* *»» t»« Kliii«i»r Ik* »«™- 
Jlty »( (t (MO jnnriui lo TIM I ■■i*.iW,*,iw'>Wnijij 

u •MlUooll HVtltlkBl . HrrlfltrMKi, I: 
TtchrJ but 4iiti HIHBN «Pn I 

■Itr pmiiM ' 

HtttOSWtU I W, Bnrnnn, 
UrhlW v.jLr^thl 

Wullij, !: t. 
- - "v., Wd Ooznntiaii.'' Mlloa I9t tkm artm 
Mi <•! im ktaaU 

tluL r**li*MB M V — 1 zz^- _ ^ . 

■mkiH ftkouU ta nlTid vkiD h o. P- li nr. FttttpB fWtlltBiln) BHoid^. 

niud «EO*^knB tk* Di>i>'°v'» ■FH «llDV«4 Mr, K^rftfi OR^qllTtl nond u 
u lk> pruslral Aci. u • llTlui m onot.— -Tliin tl» v/tmun Uo* Com— 

=[^^^ hr Ua JUJ I9«»rd brorided Alwiird hi ila^d to ibqdifv Into add rfipart O^tH 

■f^ Tf ». — ^^uim^ -'^Kfu flf almllar cr»uplrjf In tk* 13iftll*l WTr- 

■loB, illotBlnn 1*0 WMlcra Dlftam. wkUib 
ibmld, rron tk. iliiitlailir ot ««■•"« "d 
WkBT imn4ltl»i. nctlTe ito 
u ttat krwwl k« Ika Woitan DlTliloa. 
Mr. A teir rrtmia) Mnobdii. 
Tio iMABial ™ IW- 
Br. BDin aoT>4 * ftirtbrr »"""™V" 
< lid,— Tint tin propsMJ »l»iai>« m«wer ifrtnu 1: W. 
u~» ifriittwii, I: k. Oitialli I. Htrn'r •.t"*"i>* 

1>1IH imiy. r. W; HftMtta. 1: R. DaLtll, 9] 
tt'rufbi.in, 1. Soviet Ksrvlcfc olii« 1""<I. Ttllo'l 
T. r.EkjiiHQii, 1' w. 1. Tnti, 9: T. VgbfeHin a. Dill's 

liMlt- «■ E. TjU, I. IV. ruiJl-iS !. """'WW. «. 
^tir^ii-: I-. \V. krni.l'lij. 1. K. T^.titll, 1. t'- W. lirflU' 

m, 1 Irii nr ii.lal bull dill*: «■ li""'r. l "i' 

^^■fllP*. I. K. ffr kmipkL, £ UmI 4, Ull'" l™fl: ^. 

k: lii;ni|,iii. 1: V. *o11»f, W. Unfinplfc P. 

^lUlilf ran>i«^L.4 vtllLi* : B. tMnU. 1 apd 1. MUa 
buff: ft, Ih.htfJI. 1; J. 1*. jUrhrff^ Llj W. WflfUTt A 
.KitTlftl Wnrvpk-fa, ^la tOii, Jlltlw, W. flfkJMOB. V |U. Ilv MMIWl II tkfl kou lidi koidir at\ 

n MNrSoiUl nqditbuHl pwakiH. ud 

St WwSlMl k>v> M>q IlUiM <V(U 

uilmiiio inn ouar ika irUuMl Aok" 
Mr. IV-aliarj IXmh) ■■iiwdld UW »»g™-., 
Mr. Collin (Fo*lk) it#rad HM«*niIM>t 

b xld tki KBldn, "Ul |»ll(l4tH tkt (P; 

atUHii II Doi tk> baMw bI mr tioBkcId lud. •«t".'V Mtri "k™ jb. f>d,.Md told in ibi C , llllHHiiWl'k HBBdBMU van Tl Ik- 

ti»isi»,*^''t»' uitiii(wwiiwi«. 

Ur. Boutk IWMii) »?Bd,— -^nt, la tk« 
ICIDlfiB lit itla (Khhfnriiflcti. to all oa«a ww^Ia 

trnanr rifii^i I" iiupiflsf^iwl' ' ujacmtyudltl' 
)a4ltfi iN.e ki^lLld-miMil Iti4*'!a llccruM ta 

llU Nlu.iULR D( ItUMi lOJirtfr. llln 1 Lft*Ll atllJllnl 

Cmf TjLlaa b( luob inprfltHMrli aa (llaal 
IM Ideal Hid bcirl (liwt w Ika tedanu. ' 
l£r. I. Poi iiiaeutiMi aaanted ik» ~i>ii»b. 

Mr, Jiwara tai(iili1tJT*> pqilaiMd taw 

t»r91«iii"al> OB a aii^tl^iiHM Mll^ tWI 'k* 
nuraiKw Bl tki 1»n. H tkl lud 
t, 1« Iirollid Iho kolilit iBB! kla lakarfnt 
rlfkt In ImprovrniiBla. Ho woald alilt Ir^ 
lb uiLlw tbq wfrdi '>B«ttIB«at luaar mm^ 
Bid "tlvt 1» tki cTaat ai farlBltuf*. tbrvmU 
iJiriiatiBUdltwoa «t^«*l^;«!!*liWi™»»V 

uiiiiL H t>aku4 liikutidbi u iain' 
^itii" 

Tka aiavv PoaH pot aca Bla way to 
Ha HfiaaLloa. 

TM eptiaBBAta ef iha rBioliiitoB pniMfwn 
b«r«Vfl tfcat It maid ba uaCklr la crrinpM an 

ta^lH tUJIBt to par fcT lFBprDTIlll«lta 

Mbk alrkl kl a< 10 particular Talua in thOB. 
l^^uiUta wouM gratMt «kB lOBUkMi 

Si. la k.i™i> iba outiaint and tba ■- 
*|K l?a*fald ki could Bot ■ujiwrt (k* '^flfafi^JInrM Ikat 1h« oUPSt irf 1h» 
tm-Mfrii till « loo^irmt « reppoa* 

aiiiiv fnr RtatV to aanrrTOK*. 

"KUlSiii'mrnlli™, '"if'v,^; 

tti wo«i "lo ma mimalM toOUla ailOf 
*ttTM*' 1»aa carrloj. 

TJk^a>3 ADMT^flKTTlATlOM H(T COU- 
WlfiSICINKFlS. 
Vr troim. MF. fl>o4a«r.l>i>Uf) ItlSl'rt. 
"■rSt Kb eailafta" r»n-iuii il" rron"' 

to^«,r,„%J^;d.D;;.™j™;^^^ Skiiorst. *aW«ta4 br "» '"^ toii^oc, ■ tin ii^.r".''! ;:;;r: ru^^s^Tk-t '1 «».N ». 
s^r.";i''.ir^'.;"-=iiS..."" 

SI " r..'un ..I tH, (art tbal piulunw. 
£n , la""''!"*"' '^r'n^SS^ 
!ff^pvflr--(»i 'Tbal all mBteakt mducri 

E«t rout..: Idl •^"KK 

lit "fgi^H 

iiuat. an.! I*> <*ai*it"^E mada 
rDu t BB aa d 
frnc^lnfl. car*- 
I laad aiitivcij 
•^d rtanrtea TcdurlLdq ol Mr. AflAim ICobae*> 
V Mr- Brawn Uclttln* *^ta5 

>,^ai»u»ii IB ik» ^^^'S- w*rt-^lr 

BDt]- tn piub-SBCtkoD Aii^yt** 
(fca BDilD^L. ami H wW 

RAPluT* ON cnown lanob- 

Tlbit iln' {iftvimmfat Ibdujd 04 vrnH to 

Tic TT>r^"<tt1 flarrtEda 

*_at.r luuAt^r^LtiuU hAuujJ Ln-i^rtttu out vlLfe' 
•ill tiTjjir." „ , ^ 

Lt. L'kUM) MrroUittii the iD4t|op. n* UUIb' 
•4 ilLiL iTriiilli-Ti aliouid c^mo bra» ii*tI- 
fmvA. J^i lUn ■utiA- lliua iLtr P&buU, h« 
wit. 'b* inre-Cui A^julll currylnc avi we>IKi on 
U* Ujrrumbldtfi'ii. Vbe cuuulr; lit^ililr tmU4 
UeM w-urki. HJiil tktD And latiaL ill 1>UI « 

Mi^ 

■hpiHirr th< atoiitu yttit Li ditLISOllT 
■trKiJ Lhti tlmrv Lhould t* aa iKiarftruiBi 
*ilti j.L'ivjii' unLjrprlxF', Tp^cnuflP tin wahi^I 
V» :ii ror iab* LrntulBa M llll 

k thnv tbtl iotiLh AuitnllA bud « cUim di 
iTj- r^Tfiri f»ve Wiim* »nd Tfcs MufTuifl. 

Mr, Jl.' Oi VKl^«ar imttTvpalltu) w4 

IfiTlt In Ibis ttinLl^r^ Nfw iDdt)! Wtl^ hM.i 
h*n AhIIiic viLh * e>lr «f rMiTu™. «*bQ 
^4 Vi\ IhB hf!tl*T fct V* nj*rj ilM* TrtTi 

ta UriBFB. (TtiiffrT fl^i'B. Lev Lftha irntnr rrnra 
Ih Hvrrty. Tfn^a, hmv\rw flWith thu ntfl^d^jp 

AmiTftnn rnn|1;r kpr'tl n F i"d ■ rOmm I Rnl-OTl 
fcLn -wltti ThT ftthfr 'Plir^i in fl^flidlTij upftn 
U'lr r''%piiu'i i7pi i-FvtitB In TsEpra It* 

ylttn Chf^ Ihpd nncraHr-hlrLli! on 

Ann, kh4 lA taK^ VrffurU On Ihi I __ 

&iffirltl how It viifl t^t VinaHi (111- 
■Jl 1V# tafti*r ffniB Ih* Wurrftf, Th^ ftlfl- 
*UI r*TilM ftml ttiP7 rmild «di mt fhr t** 
m™ rap ^w-w PiMi»l Iftt** IMlTf nn htr 
■1ti4 Thai wiLi Ihfi wiT mt Nnr^RimPti Wl1^« 
lb tlilN (nnltf^r «nd *bTl« V*' ^Kit^rf T.h< 
SfJl-FB >pf.| „n Hnl^mf lltM «^q|p^ Pint knd 

•TfrlTH in rniiKiilt Qi nft^mrdl Attrv l»l 
itniTsv RicpT Th* rtwr ^>B|^^^t#r __ 

« rrlr rlq^hii. H* wdt tluw rPWArtc* ta 
nn nnt titw iMitfe Walu ibAnld (iaI cr^p 
■9 mildiir iu!i|>ai#d rlkfatl. ihnuld ttalitk 
■f Ml- ritttta 4pa(, tod 14 Ob WlUt tk« ^tIQ. 

Lard rTunwnHTil cukd thWT* VU m 

U«q1 th* UuTHTr Wbf b«t MdMTm t« 

Vr. 
^T. Ufdi — — Ibal untiiai 
l lmimillitWtekllll BL oni-a .aiUan lljubbo) BBOonda*. Tka 
igtiet waa initi ud Iba »uptioo wai cainM 
wifb on^ dlauollBBL- ..^^ , 

Mr. Bwari (anouuii) taurod,-. T»at MJ 

iktUkra Wlna « « aaililaator!' 
tit iril*«i tikw. la twiu oi tko """Vi*"' 
carrlBd' »t:.-t»*'pf*TloBa aaanal oonta«»o«. 
aad tkaC. HBdbWOdk TaglalaUv* aolla** pa- 

(Its -wiu Hocanded bj Mf, rronflh u* ewBBi 

At Ih- TftquHE of »««tiJla » 
no- cm Lbd bualnt** t>*Ti<"r w«a aored bf 
Cl^IIIrb <PoiHii| l& tb* tBmtt that «kw tPPU- 
OlJoAi ftT« Buda ror lb» pnrpOH of MiiJU 

fMCb UT>a« nrt^ ail fTMfiDld lanAa b^ld br «t»' 
plInAta Bhali ba UUUta iBtO v^thtint, TH-I* 
waa aacooder] br Hr. IJHiVf vnrrifl. 
WUUT UTlliJLTlta' 

HJ-. Mvtk iliii|vwT*> DaoTad— "Tbftt IkU 
UDf»nDC4 vna ii)»ai lb fiqwwHbL 
mUtr lOT bb atltnUOB in tba Br^tarn «ff bM(- 
Ing flatlflMhtea dC t^t l^but p'loid «f Ibi 
■l4t« av4i jvar. and tba •domJn 0( k BfB- 
UM tkal will Hn snmnt^ Mob 
rl*ld." Ht MifXMtbi r^t tb«^M«l 
tlilici ihoUU b* Mttt t* tIM WtWMv.HtA \ 
foUrt ifaquld md C^lH .tff tePlttMb _ 

Vr. uaddeii jiBiaiiit-:jaw rt i iW i;' ^tt.lnMl 

tkfa* T**n bfa tkb MtWiU* IKrM*t M ill* 
Ward pqiitlaa. 

QlJtitir H^lt^tti^t irtld Lbttt tktiti iru mm 
fur iBprarameat lo tK» sratHt »^Hl«D, bul 

iu HluiietL Df u* tfiBc-uitj prvini^ luvir. 
ud Ik* wrtibi m iMt, 
PirVI 

Wa1li». 1; ■ - - ■ 

1 jivrlH I 

t ir. ^riak^ ratlnr k buTi K tfesd- 

. _jllH_ 

Afubw^ 1, J. H'lawi 
Itiwavl^,. J; Jl li'^l^ucriia,' ! A HOtlan td tba aBaat Uliit (ft* PMIJn 4htH 
tb4t ^rujiilflD bf vwii^WilMum 

DD tlia sa»dltiu LMat ^■ii!n''''tfHiiiF'H''^ 
aDadlAil waa iaal, 

MMD WHEAT rHDM HXPtfllMlNTAL 

Ur. M'Ruiiv tOlUunstolal Barad-^-'Thmt La 
tbi 4-plnlDa of tbiq oobfatwpua, for Uib mrmc 
ot AfaBlatlnf MtUin. ih* OMrviMt ^qJd 
ha roqiHaled t4 nnlj Htd Wta«t ftW floT' 
HtrEtnaot aipaflAaMCtl rai^a it Lto *\rml lUt' 
Ieh dH« for ifrtfl vbaKt. prvTl4«4 jtb«i tb« 
QHUtllT lu^pllad t4 kby DP* fifwir^ifld 'mm\ 
4ii>**d «n bM »f wc* wl*tf.~ 
^ MFb (ftl l idfcW McODdM (to 

1 »■ 

I™-— Ua porptM 0< Aaatatlpff 
tl#« (• dnwRlH »baL W\mij af wl|»1 
b«t adopted In rpipi^elfi"* dlnl^Dti. Lht Cr>- 
vrr^alit ba Trif»d lo aiipt»3j kid v^b^tt Irani 
OanniBMt fanoi. ]ei i^an^alii Itot mfhr* 
lhap If™ ppuBdaJ^, iffvvl^d llwt IJifl fli^- 
partMllt li fnralabed ^JL^ ritl/lt irom auct 
i^liBat, and Ibm irad ^r^lji in rinltfld outn- 
Eiurta b» auntiM lA famtra ap. pwh^t 0t«H, 
vrllh thv roflt nr rradru a^ad In.*' 
»r. fV'atiftb ipaAiHJo) Bvaob4*d ih« wMi^ 

A ninb>r ar MwtH AWMd ito jUinii 1. 

. ^ iwi tjn^^ iHjpMi If** im i*w^*fl 

Ht^ Warb»rr%MltM) W« ttot th. 
mfrtlM wttild H vttkdtovn. *toftt 

r^MMd TT-nt to prflduffd mara rbviplj TltLn It 
waa DOW. a.jid OvrtinuPllt could not nr^ir 
hntf enouRh tn tUfiTlT ("bn damap^. t-1c W4u1d 
lEIfTH lA 4^4^ r«r»f<f« tah* tb lAall ptfv^ vd 
rin^rlm^nl for tlwBialm. 
Mr. Vrrif rCtim Vbrna> i ind Vr. Ortd 

miitatlan at wbiatli aad ilbawad t^t lla prv< 

Hdl^ HIRAnAinAIAit anil DiAflan wprp jflit. 

i»TjAch or i*i5XT eowriGJtnscB, 

Tlie CDbtoriK^ W Wi WM AP4d t« T>0 
■a STdtw^' 

Mr* Wta^ iru f4 bii«w «ddp()i*t<4 ITia Tto 1901 tola 9l "Tim TOmng Hafttfal," -by 
ff'HlfaT BkumWi^ » (to tfflitaMirh iLumlHAr of 
i^udjtltaai vlDr4i li ito|iEriuT>[iuUatu IbW [>4 
■^FM»4 J4I tto lylnMrf uf iriJc^ U tmtk^ Ii 
iMx4 ti a^l4e%a JHWy Uid M^fuHlaa It iwvfd* 1 ti« 
tiMiHiBia fti ^to iiudvf f*«*lA~ ibnM *^ 

.bbul Om w ^ pfitm ■iiH u ai. Aa UlMl i itllg ito 

talvB ^t^ tba aai^tV d' bUM^f A Hf to nanowad 
Ibat pn« ■» ^VH ta Vih* a Aah a» ihjt 
tt*t «Hk 1^ AfAit, lEr. HtiWHT, *tiu 
,t tb" ■^^a Ka«i>nii' lbaTW|>rwt(nau| puMiikai 
■ if ■■ Thfl MiDifip Jlauuhl^^ baa itui «. diJeruI tain tti 
icJ] uf Iba pn^rBcd'lhtiu^ttF (lar.>iiibbiit Ihc 
wurbd duiu| I 'MS. V Vif Ui4 ioHT buffdui Jl 
Aus|n)>aii*b bwltb ADii«u, WsM A&irtM* «Ad 
Hwalbbinill pubnWn of |b* 

Ki|ttt>j^U.i I iiw^ b»*^a 

tfAh,^yS^ la BiM 4MHf 

k.ta1r^ nr^M i |i» p(«Mi 1 

mvn ruM autirwir I* ito U (m m^ t4 
waaABtm 4r tta prufwitoi Vbat ttoflii M 
nb" and Tahiwd ijwd Uvii«J* Wuua lA 
tol uim #Ateb WfenFem AaitihliHit Aimit 
bad-^ ItoMjontf fit n^v-wjiirilx i^aifAtl, 
AaMlilUkaatfrilwtatt Ibai Wmmu Autrmltam 
mmm tod wiflfaaifuUr ntpigmi n papiAtat 

vitfa ito ddhwUff «r Imrai^fcraU* vul u tL* bi»t. 

(H,a of C^tM litoafltHmJiiuJi tb IHll^Af*^* 

jMf-a Ai<uS^ '* l'b*Hitata^ MaawJ.^ 

nlBabla hfei-«iLB <(r tha iall, aoaanla'i.Ud 

ii> Jt f If*, tb« duB^ «E tmrr 
'tit tJatvu'a 
9 tr*Skri/i: F. ' 

(Mud IhrwlHir-C^ar cr ikr^il 
Npn'Icftk wllh L'lMr «r RKf pnit 9- 
*, J. ft, Tt*yMl. i. IHilfl. wtlk ?MV™JLb- j-fr 
n|ifi ltl. VtrkpifcHl f't KTFpn TjoM WwwKw *■ If- 

rya.lL tThtal^ t. fln^lr vai1**«lriJ^ (r«-a □[ 
tijl: f;. 11 J. ft TwvBil, *i r>*i ^i.^^*^", 

fTkiBplM SLakLf, fTfrt hi«t >rjnirM-Ti: K. Pj-f. I and 

I. Libdibl^. fl. I»fi^d1li 1 a. , ^ 

Our Birili. . ^■■■immiii J, W'- An+tf. 5; H. V-. 

■plTa a- W T nml. II. IhitLnnrli. rhi*IKh. ■ 
Jnrii UdigfI nr tj-v fli^flr* cit Rfltirilt Ini'b b^nltnri 
K r^fr- l: V T. Pfdl, I. r Pf^f, S, <liVMlrllaa *w 

t^pii-ttrul pjM -fliki'li: J. W. Anrtifr, I. W. T. I ^^nt. S; 

V P#lf. t "Pilr (tt diaamvl Bi'irw™!! Tl. t. fwiF 1 

a^ i; r. fPtF, i. r*w «f iJSiL 
pimii lla^H II Wa m tWitt t *: »a tagM, 

■aJI 31 nHfnh<M at iba **«iFJtta» ijw,*»^7* 
piHTlrtv VFtfr pcpwntpfl tn^iclit. i««dl.|pd la f'-- 
rlvtlnn ikf hh» tillnwlm rlff-PTfliirlniti;— ■« i. 
I. Arart*, W. C**fi, N. B, t*r*f, 

fta *;v;^^^?* A 

Omiiliigluai, A. Cdf^, 
Iwh CL J. Ra Hirt. ^ - ^ , ip Wi, Bl \-r^^i '"I — '•'^p "h 
T. Ifr lib: flHMdtt^ HMi. n. Th* tiirriiiP gutlna* 
Til* dkln Jlrdtf!i.Tilr inHwd toiW W*:, 
V lufld UMIH. Brqfn'i eai3 m Hb Wrfl 

■ 1lli ]7Ti* bI <n1, aad »la "IVif 
W Adel^iila with «Tj0 IWt af qPil. PIGEUNS TH TMfi NAT!- 

Tha pen ibat pi««w«vm dHd i* mnr 
■«Vi cf Oa r*i»iPi erf tto lli-tal»d lObiMnBs 
Al r«BMa 444 t^t ihflifl nmSul blTOl aro 
pan or ibo nariaaDcl af our NbTT- Tht^a 
fHnrvBut lo'i* at for HMU ti PirtmoBibi 
ud •tHvtor*. and (Aa bitda •*» BiiBtoVBd 

ttf iSSMvU W^mm*^ U tto PbPii- 
Httth 1^. wkt«b li tMr MfM (nmto 
V'iMiiAiLibr Tardf At Ot^mu Cf«» 
ThlDb lla* bl#da boit 4a|iw UMk I^PnV, 
m» drawup la aa odbca *tor* Ito ni<2 
bUokA aro krf>^ *k>^ VtBaat ^aLkll NBI 
j.rcifiLAlciit, Tkura aFa Mini railaiafb. 144 ra" 
pon l>«aK*, 14 *bl4b U« dalBH at ctory pICHB j 
ar4 chnriilfiltd: valuta! 1« dirata^ ta « 
rH*f4 Bf ii Utoni^oiiH ualAar % 

j i y^ M JhfUi^a At. Ito J^t, MdlD aartAel tbi to botie* aur t!»*t »T^toa*B5t^(«Jto rri:]|JtDf tb» iOtoflBtll- Tto ■!■■■( • Ufd 

citttTH tba lotl It !■ adtawtl^nT Aat HM n 
UP* br tb» dropylpv of a aalMliU MiM, utf 
au alaclfia ^31 itUdTPini ab AttAllfdftlit tM 
imka lAa maaaiia tt to* brflUrtL HOUSES AHB LlHD IDE UU 

ICuatlDUBd rroCD pa^i Ua) 
U^HAPPI Hour -rLJ*** 

taUtf OKLTON. Hkfh pmklkMli fv^ »»il| i|»LKti 
dU Tim, btLHlT «kJtliifi, CI deT>oim bi^f. h mULij. 

Tci(T»T».. 

riaiu, rtf a 

Anqtlouan ifed Eluta Afvat, 
fllDBa^ *H Abfe. ^ riur^trlLlt. 

75.Lrt,ureRri."tfi^d^fFWC~^Wlt PffPTAafi, ^ 

U" nu.H ill I ti*tli, wiTor, t1| BirJ '^>rite- 

ll-ifm. U mtxta linl CUlChltail. LliXr. « t^rralB. 
^ 0\^CtiX. Atp-i 

GPitWOTB -WKT T-ViTtT?!!:. ft rr^un*. iH.. 
tW^, (K'UlLrf rum tnd hiMMvi. rl- vatcr, i 

gHEi[^5CjnffKianTr--i-riB[i~irii ooTi'Aiit. n:, 
brh. 4ab] Ir. vvuai^ii ^ Mt laadi fmll. Inta. 
fmiA, liiwtr vilWj 1 iBodil hpip*! it»flt 

<r>Bu^_i»^ ; THE BRITISH PBOPIiE Himtf.i-i.amar ruii TD u ,iii.»>h., ii.^' 
P«t tVxjill-.. .WK* jald anJ -.laliLjfill Pat^DL Vi>d1i:]n#ia" r H '^''iwiiia^' NwWhiWIL, mtfc ta lataraitknal raa^. la pot up la aailanil. wd ku 
Mi^^kM^' V^<!P^ *' ^ AJVlo-BatBD r»« far flnjr yrara. la Ikt one fraat 
■ riitir.l ri^'tf' 'ff^^ I* aakml>lta<.uid InlliTad la V BA aid wBmaa ol ill 

80,0(10,000 BOTTLER A tlJAB t tiik tt wkal Ikla mmh. vtaB li 1* «.<.kklil4Mlil:'«ft.tlim W b«M« 'l*ir ■■li^l IWIIkd HI* tillld k Ti hihT m F&Talrlaa. "Wkat la Iba iMit «IBbTOM- 

Hiik, tar itiiiiBtnl*^ rtMi.»aHk^J*r.«iM, a»a kodii, Kkoar' Tk. wa., 
"It Jut* mi" Tka Mltta«,'**'.IIHi*!A-"TTVt la tk. wi« kaot^t- '^^fffir |TLH(^.^l.t.LiU-i^ C^i^rA kual, br..* p.rl »«WH»H, 
' I.JUHdwTil.. iH,, PM., jLf^r M. itli)hj*l.l'*^l^'V0. ' (^t frd <hil sot Km ' to ^ una., ii''\r i tmLnLoB, 

]] *.iHai MiifBdrr rni,^«ti iir*«r}»rr ibt rrwMtut, 
i^m Ui.r^ ii.r^jauii- * ^i th.. biriHi*ir. 

" t-K., l^vMuPli prautir fVm* Jut^a .. ._ 

_' buaiuu. T.SH mjm..; Mmunk^ pLi.i*i , 
I twliarM "i^i fSpirwDa !1 tHn.-; CTwWi'«a'W bbtti™. a.-u 

it«aMtNJ*»j"i^a'Triis£K OIl'lifH L>f!LAVTl 

'4Mjaii«B, fiJidfaliillr }j,,iiuirr. ,"rfT;' IjuadaTL T r-m i U^^'r ritr- 

■•■■Pt . KiTuI J4^-i[k| :. u^M^lD*. 1^1 

■ ^ Br*. £. 
ChnTck of XhtglisAk 
- twUlrrt. ' _ nil rt, fca^-lt, T. ■N^' IJ, T, Wdljm. ^ibl , 

rlBFRffJi'l.^. (■^iiii,.ii-*f', - _ 
A, E. JllnimiMh. auJij., Tl^" Ail-^ta 

Pili-TON >l radd ■■];. dTtrWali*.!"! 
Hull;., M^ri idLiiiLnH] u> Hei wbBl«_aai t7i'ri''^'1'-t^^°.4ni^~ti'^i«^i<li>M''ilA^'kLii.H Ihi. tmlm. 
!1i.U!l1.^) I hii:^Jv.iiH. l>hib11l«U<r r»iW!<b*4n «iL ■ 
fkdl LlK<lBBu«:ut). at; tviiHi 'U* utr ■C'V^^ 

U' "iiuriS/ hl.H '. Ilk ml is, ^ijialiil elMt^ 
nr™. A Haa f .U a. J*.FjfPW. 

l7 tAifeiUk. lia g<Nj|ni ) m ITfHita . 

tXitM Wl ^ ^i;d^i>WrWkLii~M TiKtH'-u iWTE^^ 
JZl, pMrt . l>«Jl>, UtatuB^ A| !M C^lrtv^fcA- 
/\J(#lE£i. HTLJilt. ViiIlT otiaA'^ 1^ Mk^bii'tii*}*. 
Ur(»**«U iTiPT^N P»iTTilrt«^'»Ql*^>**a Siwalu*- 

tDM tUH'sn^vMr IniiurifTC U IL. Uij^i ATfO, 
Jfaa-aOdailL FUil[»l jDtr^lj.kliLui. 

TTALTM HOPi, Srt|,lWlWi-i ^— i„ 

" J l*«FlJn,: liTTJH UMBO AiBlwilL 

n VHii> Aht uiifcAtvii wJt(iiAif._ . _ . _ 

■t,*r tfci ifpiftl t^a" 111 la^ljk'bVHia.'iif Ti^^ wtmU r^U, wpU a*^', t £ i n m _^iJj tmi* ^pi-L,' - - . I lu JlitHiiiikivJ>ial At4a aaA ■uftt- 
«ud HaH^iPMcTiLmlliHri k*a 1*^ L^#. AH _ aa HiMUk M itkM-lt Mh«#MMMiaii» titanuMsnl nan Kriiili ^ iw It ku fcasa mU tkal tks^wtiak p*w1a an aoMmtdkj!;.«id'-t) H i Whr tlaj. la 

*l.^l»W*t :«l.- *ow»**r. baa kH» WWllftllNIM «tt*k *W a») .« Oiaai MbIMM tt« J>M > «l n l T fk,t)^ t 
Hp, HMtnood, a ■•ll-tnan ™id«Bt ot BlrnlB^baia. aaTi:— 'Tbo muuir o( 

^Imiochan AaliU'dar Nlakt' rero oieodrd Ao lo trr Bt. Juobi tiwr ekmla 
r^vuultn. Tba raiiaf I ooialuad wai aanalloiii^ tbo tain ^aalsbad ai ir br 
■aafji. and I kara rioov<rod tli* uaa ot mr kaadi.'* 

Haian, (aiuk. nmlkli. lad BadaoPi Hfre-b^nri sf Uh Onin HirrJm. 
«r.tt*r--'m« OgMtitat mutm.-mi*. iiM m Iko «Hi)i.Ma:ii^iMUii». W''»i>W'. 
Mi imfM Mai m. JkdkM'jHU »-ttMi>it« kpw ntuiiwJiFiktiitai-mate'iiiHii i I ► h.,:if.atFi. i-.'.-, ..^ 

H-'LJLl.i^Lit.>^/\i. bALiH.h> fkit iiJUiiai''tAn.lP. MH'iT 
W.i j*hI(.I LirttF—i, Fui(y 

(»timrf, niv tlCir. buikT 11"ild. 

WAjrOLlt, ^Lipl*!'. fi»if MM*d Pi:*ir«-,"i^ Ciri*. 
t^ii>- U'. UhF. ini I'illPil. 

\\^A']^K(} te. rvrdiup, K iiatr. iCiirt/ >*ir. a^ 
tt vii_ri-._p.nii. )i.i Mtfqnfa- f. A ^-r. Ijawld HiincL 

LiNKfiAi. t^Fjta, Jl Ihtlp^ niaifk lMu/ii.LM iv^ia hw 
twarbfaajiTrii tvTMi^ Irl .a^ntvy -Ft, p(i1pt Uwr- 
n^mCP' tn'tiV,' ifclill thmarj, fVMfrtHn^FrJ-. " f* 
TT Ih^ MhdA ao aitola. K'. , u. Me OM^wwfhaal, 

WA^rtfUJ it> PitnAufa 'Huandhitf-hx^iu'. 'i,\ir:y wim iTTAKVl^Ulli _^ 

>ftJiT WftlkKifvAT. 
■•T. IL 1^«tiu pui- UiwlHdQ L WMUA W'i^inH 

T ill^ U itll |';k..uiB»-*i ■!! ir -TiUd. ^ SJAMRH' kinB i:e™L--B Uiil a. Uul* Cv*imrtaloa: 

ak4ln Hcrtirei Mt, r-^WUf, ind rtrfJI-n by Iii"r. 
H'a J 'LaiT lUth pa "iManm^t^aii ' J'u ^' 

th al^ laK, V«a' finiU farri^^. 
_« *la Why, B P.M., 'TliahM; 
H ■ U II U A D H 

Aft. PAtt^l, Iti-^FJTii WJ"™."* J*".»5f^Lk„, 
rt rAtl-JlC HaUj A*fq*ifc Tbt l(*rtnri e O 0 I E T ^Jtfti.i Jr. MUfa.h. rtam».t.i fmti.l. I>ffirf«;mt'.H|. nBMnrjj. An aissnro rititioa 

■ Tl^ni^ Ir j..l'«.Lal U74 L'LUilkir a, aixnT, ii. '■ta.*«ta"i 

"L'HlihV laa thngcbaa " 

BL'U^tXitt.- «. Juun.' rrtal.flrri.b CklirrK 
M._ic44t_waK. rwwrt.w. ii. Kvrtilai, _T,U. 

flMdti^iltiMa Ctal^** iTK 

J Ikaa. A. p. ti. jAHEh. ^ ^ 

»i alii * " A Una Iliulkii.«b^ 

Haiha. a llil.ili - I'l.i ^« ' ■■ I ' - _ 

GLi;iil!.-ll Boa. 0«ri[> UliM (kliiMiif t..ol Hi 
LfK:bhD«lH T, lAi:'' ^'J^- *>^^K AaaaaJaJ*. 
EK'KII AiUI^ — lurfaa-H. u*^. J. 'f. Tbitrlumi 
inlniAn I'li-L.!, l'^rrLt..?'.l>, iBimi. 

t.uTcia-^ pi^hfC "iftLi^ii Bev'."T. ^^ . i^.- 3^ 
t^.i. r.^SC^i f.Ji*': ii.'r.iiui- , 

lALim gr.— H^. ^^ ^ J r i j aoP. 11. UrtMHtol^a. 

'wm ubiiMti.. laia^brr, jMwWWHW. m4 hW Hille d * ji«i»kW» l» fiwr Mfi^ UWktiMUn *. AxHb^ 
<|lti1»'«kddil>l*%tetW«^ «HH«M«k IMMi lA|W*»!Wl MK. 1MMU« m>»mr»^mmtmy»^ot»o^ n**i*f* » 

(•at Mi-MlAig^Mrt'wi^^iatMMwa^J^^ ^««h tllMM « tiilrti- mm^** 
^kin. *!. iMMm Oil Ml* w In tilt. Ini4k V kiti;" 

iMMiit .'(Fki^ tar llr. H. rlandari, Vsrrt KaHll«l«- tano. LmdoB-— "I 
jaara Itoai Bolatlu. aad oiaa Iwttla el U, Juoba ourod 

AJid aa tkrauck A kfiffa album, aoi tkan otkar albofl 
mHiiititfifTi AiaaTleAk l«*&lnopl«ia. Atiitr^tiiBi TiatnaoDlala. pbtMiKS ffllUMW. tiaiikia-it iu L. aut'TiiMiV 
ITtUaiil.-IHTMal^iKB. 11. -■^uiJ !*• ^'1'- ' 
rrm., I, Till llliliil lit l.a^r." Ouli?. htr. UlutJ 
baa^ i«^t t« r- ■ - - 

kBtmiL WxuAr, I 

MW." Ir»r> >. fvxt 

$i^.SaiS?^' 

^4^""^ ""TaMMi" EJhgtaAL, 11 M,m.'ud 7 v. 

i£T. AadfTW* r*^. efc."feK(ll*h, lii t 
n £i-r. A Davllll^ J |s»ib _AllbH^'* aad: JMbka f.llaPl 

DDIi ClpH)R' XiopcA^MlK *^ W^a^oriJ wiuarf. 
' ' -. DILL liidKlf; ^ tPd 1. <• mnnjnl^ii 

Hkt ilWlil JKA Wt.lLt-" i>i bin. LLKb Ku- Ulh. H p.fli.i "kHx 

.Ww« at Umwomi. inarm, 

Mw ikbitHaoauv Mi 

tw JhniUJt WjiA. 

UaAftb, I Ui»fcV (iai^lcr.' i 

:;i'ta-Tte*ii^VM£^9lHr ubui ^T'V'iftii ~*r*rw. "SiilJUI..- ,i\ a iadira i»bLi itithr lTi«l l*Halwa 
^iilkakll MiB .liAIIhlii llA l»L'WKrt, lu hml-of * JUiA 

KbYAAUhiff' A<iA]>.. 

Met* AlfrHf.-Prdt^^ (4i>Xlb*n, IDV HHw-HtM^ U 

ILiPT, i'.Hnirr Kjiiifaiul I'kli ■ift^!'-. _ 

i I >AlJj.'JJi^:^a"fc»M JV>Blimi'. "iJjKM« ul SkiH aiiilfairi 
iltova *l l^lah X> ^k.>iF. Lr. i.'>.]J M< w.p >£ M.d}'.^. II. dpH.. kj -i>^^ H. u4 »rMiir ««u til 
nufuaid.nvta, TAXIA, U ndartaWBI Satk. 

■U al ITpw Ifa^ate fWUi. OHHRwkA. ctot^CWhraa 
ii"atuP*l«)ri Jufi* IL Ctodt4A4 
tlHlf m#fciqr ■ar* Uad^jr 
ptjr M.i <is^.. ikBMal ininb>]ri brim aaaVn). IHi 

^^Ubin [wahU haii ua laeUeaiMia it B {^UfiLEIOR, 
nmi>l Hrrwm^. ral^^liflfip, ar ll "lliina. tfi la^ baard «f ai 1 D ll * K If i I E » 

Itt (to to^H Hr. nUJiitT?;. M U* PHlitofij 
M'tntiLfLfal, ui'^ua atiw ctH*-'} tfkaiiuK 

Kfit:MftK'LAiiLij Hiiu any liittiL^ui* n- AfUKr- 

i/mmi 'fCl. ikanta.idl afcflB nai 

MTIOitiivAtiiiptobAiM.iriwyr.'^ ^i^LkM^^n. Cwtr- , 

sriix' s:(5Tb t."r firvrfe^ "i^ s^r 

A*^t1i^sSfe^Syte" H^-"-^ 

._ ^ . _ . Km. »- U'llO-WIin. 

It.-A FlatlH *tli«^L 
r.^"Pawia fR«. PIfk" . 

FM il. al p itl. 

Inland. _ _ 

WAYnlXT^^ttpfiBi aaHTkl.-llTi J, 

Urtim far rmdw.JttoliMA. . CTinin}iii4F«LD kLUi UT. t'J;iiin, BulfarV 

ui^i ]Hi L'jiabcik-^m, tj'iiMijtt tfMn^ii»t ^ |uw 

ii-dFajir tp-. 

CMl.'iU Ui2* TAPi riFi ftiMMFtf fit Ohtfa*^:-Aiar 

in Hiti^, )■ jodMBin 

AU.EIH, AUA--i, .sad ItEJ^SJ^Tp Mlicidm, AuatiaJi 
ehlLariM/M Mu-tlji-|ia^>r. b^'^b^/. 

DttS7AU-Ut. A. A. CklifTp I? nWlpiC 
tiiHi um. TbQiia — |ji 1 1 ■nw cvXHeaATnmA^ clutca. al ITpw 

iLitd Ui.'^rtml rtt), ijq , 

' ,Et <is^.. ikBMal ininb>]ri brim aaaVn). 

Uba* [wahU haii ua i^UdaiUa it B, ^^UfiLEIi 

QiVfuJiili-aiMcl, _ _ _ 

MUU IL\ffDF4lU£i OfnrfiirTjiiralJaBrFiHiir, 
__fii F^., A<iiB_n VitmibMtH KUDiBBr Uil 

V- L. l-r^Hj'iiAAl/Pj.l.C kLn'J IIhc'.), J '^LlI to^ Ito BFQUKKn nd HTM-xwona ULNfHHlJhT fii' . SDH^a ftVklL4£HMEI»BTa 

ihSSii^m " Wbt tnx^i'ri'B Mia." 
KMiBflV *1rtt*»i ■■ f^il*" I'll" Bun " (fln^W^ ^ 

rtiiirrt HiTTilaj. Svi 
Fif, tor . L'^nqlbtil ici liijvli^i- , 'ud b«put fi^m-a -''^'l'^^^^!^ i ll,-P*ffa O. UTILIUIDRII!. 

T, tv-j^MjAimwoii. H^ffij, 11 <i«da Bonrta: Vtm V^liMl 

_ _ SnVtlat, «■ BfaUtfll. ^'Ib VQt^w gn,' 

hc<.*fdL iivpll^ UBtfiiii iiM.ic\ WdiBi prw>,'W7bii' >S t^iz 'o^tn^iKaATiowAi^ cmuKSi 

for mdigfRar HMvatn, alt rH-t^and rrrfaia la Met 

F V^tT 'U AlBTflil^Tl7 BlTlTII Mm, VaplirULMai "'rr*»i* 

ft*, ■!■» ^'I'^r and bTiiTJEU" mr o^oit-I ' 

aLt Mel R1JGE.IU. St HrfBii4. IsL II.. 
^V£«ir7ii"i, r-.r, o-fiH- ■j.iir-jnfli,- #a<ni«.-T»iaw! »iu 1 I hr uiuataiT ■nipkln. 5tt tlAHUAotl, 4bv al itaTSaTOMdai. *a*f»Blrt U>li, J tA tniaii si,,iLi-c>, ALL £i.Di^. uroA. ^i;b. trvKli, IblbMaatlo- 
Ui. ^. lAtMfd. V2 O.ui«ioa-M. rid. CaUc mn. 

ALL i;xuw.— Lt^ lidataa wlh> wub bi ri4 ipajw 

AKT d ti ya: '^M atTMiio1fe»;Tiii^:dA. mailt 

A jLA,^lltI CLMWla OtT Walar. Ltin 

m «aa«m .Fl*mrFHt«alt. itlU Uta, mm b^h. 
Bfcg. J li m ilBHa, I j iiw al . Mar tto 

A tut pwltkaa, bmMitK wd pnwm Tba 

\ul« oba l/ Da m4i H^Lkilqri iuu.oi^'Lh atdil ua 

4.-«ln3 HikM tfcAi»>i, Adaul-dt. VuaacM. fton^ 
■«i^*a J. TWmQt ILA p rHMHL 

lla awn p*r^ U W4 (to M*31rori 
^Ir rnlT_ m I , AiTlliir 1, Tii iHii fFi- I, ]] VoJV, Vr* Ur. ibl« 
T, IWOl TTp B,A. TaU, 4« loC. 

nWITTIf JLIMOE tAl^illElATU 

ft Mtt wMir HV^ lif aliii^napil 
m fpiBBto yhHl,,, nf. tU Hvft. a TUIE JgpjtlAL CA PITAL 

TO THB KD1T0« Or TfiH UrtXl-O- 
Blta— Allbauib Iba rarllkmaal ot ibia aiatf 
Aaa bavb Ub*a (4 HHrt lu rk|bLa la lJi« mal- 
lai- Of iHAtUA KM ATU ff.FvdirAl UrTktWtV. 

j«i iu BCtMi M motor . W iMt Tto4- V>*!iw4 d*Bii vt ArdMiTp vb» nvTHMt «D IWK B in- 

Hrti^i AC m* mpgUiidA, BAd Ukt |ira< 

Itt iCN cuaa^dftrablr It UH OAfltAl Altr !■ 
pr^parL? lOE<bt44i w lAld 4o«b bf tba nrdiB| 
ftT Flauae m of Uia CoBBi.ktiitl4b Aol. 

Tbera la a mavltn la Ja«r^" VlnllaatLbua B«l 
AarpkloAtibdd Mtrvl^ J^x'^^wblth. Id plim 
Btulllb, BtWiL "Tba tew ra^ird* tA«Ba duIf 
Who nlDb; aql Xto«« irlM llKP^" Tbro ftn 
lira 'buBB« 4n lb' abBT4 ^alallaBt Bod Nb* 
Ba^itA WBlam baj nJMd lAw totk. SarelF 

«to «m tom Uh* tD vLfik tN lUrA hI i>it nli WK, tto utttoBBLiBB w tPt 

ttn ttmtm \m maklnt btsd 

WBT A^laA KB la lbs FMaral ^rtlBBtH^^ 

ui i«Bto r^ds tfaia laubBrnr bqI vairt 

«l9raaln». 1^1 air *i tova bIedi af A nid* 
^wakantDB la tbiB DUttar — wordt obIt: w* 
■mmat ileeda. For It w« art ta b« 4ML(ad IB 
ihla tpaanar k Kaj pa^a tbi road lo ta4lvaa 
tfuM* *mi dlfiAiBt. ndtbi ]b b H4«taH(« 
ta Ito Tmemriai Ptriiamaqi (pr tto ald^t ti 
fenD^Atj Bfid food fTonuii ira l*«a(B| up for 

4^1 rwiBBBt. It ■■ Bq qUBWial IdBK.. 

t aa bIbA l9 Bto (M tow vt tto utavtorB 

<tf Ito WjBlBiti tig woi. Bilk lA a 
tit »Tall tfea^^nf f< t aB abhlote bhhUFh Vo Ib^ 

■(.Uuiion U A> PtU -aqvitiiMA tqC HWMt A im bto 

HfOOUmtElT. atTc CitLnBi' T.LfF lni.Edlnt:. 

y^. vii.'.-. H.i« Aic^jB flaj ..; 

HMjUa i^Drr^p Piv-Uoal TtdllM. 

L^p k, U.lU[d-|L 
Mll^>Tl|S"0p HsieLIV.iqiIp r*Tt«^ Ctinwl* 
ntntar 4tid nmttiH, BxcrttaH.— 4rRlJtl3WO01l 
UPlEl' LUiiLGUt.. uMHiLt cnwii#. iiuati Mm« 
dtEi7< «n4wnl, aodkr. '((i- Frlnc^, HIh OIUTTLN, 
4Ma4 Biil^l sqd 'VWOaf TtmOm. VukBcLaa 
to lh af dw, iMTPi. tesnfA, it te-tn. tood hjr_M««L 
/^MlUbLlTCtWIi (]lrli-~lct)»L--EE~M^ vm. 
^ D.P.Ih, rriaalrali ibm L.^aV^, B». 

^ FTParad tv ilH awal^l'W 

4ta butldinf ib noM 

thw. 'Dftwia laad. C^CB niMAHO. 

fAal'UB ot <yp[MkHA 

TtS^'MW, .A., 

kaUMat ta BDCKCAUf^lKU.-Tl 
r. bender, fiijnftuaLknf, n^^l'Ui^l'l'i.'i' i> - UAUuat 
11 . AMii Ml Si HOlil, 

M OSMWCimAL DSUZOn aau DAHIIEl. 
lIAnLIAL tVAlAIKU KHOOIh alv gAUAimiiiii or me KiutK (tx 

vkaaf* Bi tka Uoflnuiai lad Mattton il t^afat. 

tto-Mnbrnfrt^M^^ ^^ \n {3ir^''aidtoy rllL.^'lSrai.T^^ __iniu»t IB* „_ _ ^. 

LpBir pra^i t» ttim obmISi atHllMa^ i 

1ml 11 la dpplanbla ttot tbia via bM tou ' 
tma T«Bn vr ne^a aft), aa #ir Bart«B mm*. 
fHtH- Now«*toT«ttoPBdan^ IUBH*«atA- 
tirta itidilnE ttonaalTMi to a«bb jIim ut 

Jt til auUBbTa ar B«rM4bl« ta Mfetll 
iralaa. AM tbli mi^iit hmm nft. Mil ton 
•waldad It tba rlfeht cour** W MfA-f lWto d 
At rta BdtBBti— I ARa •tff.i . 

_ - ■AOBi tor fln« ATTEHTfOSr ntAJMBEL-. 
PiiBianl aniiittPb of Head kUtaf. d^nd tUiiuta 
ik«tflatp «i«rtbaikdi "Vpa- >»[l[]kan lad a #allL«T-itr»F(, K^rih ^vrib^s-. 
BWiVafiii] D«KtUUlia T.rrL. anij mt-^:: Uviti 
a. ni-iM. Oold and Jwiq Wivor V«lal*, 

AravAfiNp B A. (diixi: lb* Atalit T\« uauaL hi imt. d^iv. 1^ n-f i^it).;!. 
tmAaTr Tto Uthm 1* aiy tteder uaI riK^^bnlT 
aoov. Urdsa ta wI^h V "'"iIIIim tkm. 

ik»4-. totf-akai^. ATKhr ^ e^£r Iav ip«irlc I 

KntaEaPll«-f<rTe#-t. m V. jdilrcw, ]."! FlllllT»-«fatl; 

^E■□"^J^cWbTI>u^Aflo^ ' n 7.. Tihir. la'W*^ 

-lII larad tf^f^ «nii. lBm.Mik THclkw^ it Apdali-«,4^ 

M'TalifbL ttL4.h« Ve^iI. l4^*>di 'b- all vu^^ 
' wfctf^lF W. rrgnaiqa a, ■■jtfa* 

"Bwauia a TlEBQATa — Wa Ha WAUH 

te It Iba IJahrMlla of 

ke|bavF«« »d AddMkIpp 
mlna rvTIU it 

lli, PAUWO-HUlUllTrnB. 

...'Htk-Bhetira haAfnl Ttiit^ JN. d 

OoU t, 11 Ito totb-rt, B. 1l!lhtef-«l. 

rjTiruuU liOtrAfi titJHijO I 

Ti)«aWiFHaol.H«LUa'J*v1Iv Ta!j<< wnpMa a 
hUfta mA baaUf ^4baiALaJlihL>iiii,itf«iAdianiHiWfM. TfiallF- 

Crwlia*u^ u* noolftd to V07 lb* ic«a.3fbod Ua irf 
dt 1W aa Eo llu ^viAoHw;' al IW l a pf L M Owl 
att luir Ika uniUAT. tin IHh Hri Junt. 

B. ■. lAWr. 

Haan tnr. 

A~*)jitBn(STBMiK~R»TeiV8, 

O bi W il ly Bn^ OiMaiiiil l^laaii. 

" III 111 hT - I [amAt bl iifc 
^ m4 Ba#nv b4. I MI FBTTATI ■AU.'^A Wttln^ OTjUtttAt 

' oil ■'PJ^rH ujitrifBt.iyiiiitvdiitflt .IkurMuUr Ifo A aru k D 

k Uiga^u by W«IBV ^ 4totoaaa a^bKb vdi ^t* i^^VlUfUuAL bTdCAE. w how MA L.tly^ ■uul 

^ □fff, tana* AKWDAUliW. ate, «-Ai^^K J^Ai^DOCKn 

A ha\jffln.^U* »Biil. Aft\f H 9^ ivip totp bnrlA, <r inttltUf 
Hill !■ raqidivT^a j4glgg^mrit|(^ Qab ttot« h ^ Vt aa Adp iut a ^T"^ ^Vt dvtr a bnUbr|Mw 
Ml* mknMt, irm gin ruTtoak jour lwlf~ 
AU liMlB^ aa id ■ toM lai paM4 h li» 

tr fr - pciiiAafc vd 

1 MHlU^la with to! Idtfrt |( 
•iTttti Ean HafririBfia. to ^iUi "^mt m 
■VBLlp tn hlfl ddTHtaca. 

JDREI BAATCTJI ATAS^ 
HgtAk, i*^«Uk 

I^AlUKhi ^t TlAar lldr,fntori jrftrlOl, 11 KBd 7alfta 

IO^tDt-!* Ml^fUOrfAAT BDrraTr.-ffii~~QtMrtffl)r 
J I'rjrpcT MMAlmM d Eba l^«a'' An^liaFT Wl1 1 h» 

Iwld IB Fitt.pcn.rB(AD<J kiU « fLilH£lAV Uuk<- 

ISUp lUh, *l 11 arm 

I UUm, T p,i>ri 
A vaii ^ dflfraAEfiiitlijSnjr 

i-z "ill JrbmirH AaaJ aa«1 ■ "dfO^ico. TWrO*™ aTP™i OtiWElRlHAtlOWAl-.-n -.lib CWJftUFLt,„„ . » ,.^„ . . -. 
J|!<F4l.rll W, ^. -Hi ^1, Ir. t. I ' .VmMi.i n m- \'> ii-h-t 

/ I i>r. . ^-j'v I biaDLinj ]1 a.lH. *Ad 
n riihfiiJir. t I HL . Vvrh-tHunvrri, 
K^iiiiV '••^'•ly, ti -.V.iltTmlilU-ffc^iAlwm,-*' 
hi|>f41 ilajJh. U. n.lnT ■,> Fndlfp 11 a Pal»* 
] : ilau' »^ij>x dTwii4< T Id i »JL 
IIMiAa"!. L,'41lLi^Ji,i iMVUlTM lA 
i>N\ AiJ,\, LMiwiEp g mii Bat omaa^T < 
ym rtin.hH. iiJ,iA, jfpaidfa' AbpI*" *■ 

A 4/tijii L.-fl^ I0 UItIm HaAUBI Wt 4 

tlk^ tii&imwk III siittVi »rta*ifm___ . . 

t'mii^.iQcij'iTnif. , „ 

J A iitjui PTjmjc.ixcrp^ , 
j^UiOpra TVHi-LiiL w Ei^Anmi^i.i 

Tf^riiUpii 
TU'.'^WXhflMjti. 

JL iMkrL t^nkii , \i Ill BW. >a' D. AryBsiSTinP 

Ei^iun Ll.li<nia 
iiAjit. H. 4 Hin-a (^a'« J 
M-kviFk.-ll *ai r. Wfl-a J. 
i-iiuutf, Klin'"lrT ti ^ _ 

j v I'l . If'. V- w.iiT. AH bw. S- 

ll'i Alvrmv.ir.liJr iL." ftMf«tTi lla** ul 
fiit ?«.iTi,, M.in., ttfw,^ TbMfJ.i J!_iajjtr^ 
i' l.*[nrTii Iri?i1iu4, t;Wt-A^^^"r. afcl 
Ki,_r. »nrf I.T.SL_*lw__FHrt^fl PMP^ 
OxH'liJi H ATTHEB^Hfli" *l''WiiiiajL'a Wblji 
F H H ^"ii^^kI^., Ad4THad HoHlMi HoE^lt^p 
Lhmikln. J p,ai„ "ftlk« Ba." ^to^- 
T.Hi p,iit, "Wlw t tbi fca u( KMT" ^''^^^^i, . 

PiaiTEK^i^ioA]:* iHKTffitf 1 P 
kLpm-i.- IHauHfanp ttuad^ 

l-hm' *h Hiiia|LH(riLi Pui 
LHu ]l-.ULUiii I'araulj^r" 

rffifciiiti wi'in-if 
Lalcfa b«B*H H ( 

CBU^m^ lifUmnm — ^- _ 

fl-n. tJmi TnarUhr at (to IVM;^ t-V 
M lliiHii (lijci^nnl lail «f Wa HbH 
"llrivF^ KQJ eirlla lli'hiLl Ud .Wto**^' 
^|^^-^J^|||B'L U-'^or euilfCllfiB 

EOWL liJiw.iJiD Tj.O.U. 
Annual Hriifi-Ji^ M^lff, 
tun, ^hraikji JiiH« ].Hb. 1^1 Kt I p.Bi:, 
pn^Silnt. .^dA.» by B»*. T. W. 

rli;J J I Ia mMiitHi. ruadaf p^ffaiiwt 

ilfio P M. Urdf JtOi. bit. 
.HyilajiH LA^RTA r>k.^c&7i i» 

fMP A.J.A Ba^k. Idr^E 8' 

l^l-liEJTL Hta. ^lUvtB. ■Mlritad br air. Mil' 

m. Ucftlitf-* >I1. tlltalp 
AddrVB, "Uur l.^rl^ 
JEida:. LanMp o>Df A.J.E 

SHtUTLAU^M - 
■nn TivM.. (VhL^ llimi. 
UP) tinv ALJh A.-)lBdBii- 
S3 Clabv.i BLLtuua fiaUf. 

lannjTUAUui— . 

:!dHK. '. IRP ^mrtAlTBHPdH ' 

lOiwiUflit ■! II nTf **" 

Ba .CRAnlU. adl! l«*um pb 
'.]Rl M^na, ■ •ad I SO p.m. tu imnvFiiikV miRTmaj, 

d.irrrd lit Lln.t..nnlw.t IIOBWIMB rtA 
Mal nini^i aoj tuWIiiiK HAJIDAt, wa. H; 
■n'KH Itt .1 A*., tn* ittiaialw aliv 
TUBIDAY. flipaiM Oli^ai'a ■" - 
.n&d cWUktl. Iltlw IM*. ... 
fZantria ta l^icw Plf^. HJI* 

IdASor TKltBi, S, 
inc-i .T)d Tra. 

Si sn.lT, ftTffMffTtWART _ 

raiMt rmjwui ii'mm'*!. (Ill _ 

1 PATTTV, .•l.iml l.r li™. "v'*;!'. 
IM.I4N ivrr^'H..^, sfiir..ii'a HhU. 3 p.a.. nadar. 
_K*M7™_ ni*d*_^*lcM* , i(tr 
nr-v, Btmuji nun, 

» .4 CWIrtnpb ud UUOtH TP.|H>U01t t]n^in>aT) AIOITT. tt 
FhiNntl -Tka vKbb, bM *#* 

ma Tai' At l^blD . 1MlataA_ 
irouifrs^pr^rir llaloi i 
franxvn. 

«MMH4JM FBI. k.T W-ln. B-D. J. tr HuM AFWtv API J*A Limirm, tU( >V>a Priyat^ TiAloa. ni amafgw^ 

>r?^s*=^~ Tnaolmdad br tta llM WmtHatl MtMtia, 
I'rtav.tlBt m tpfllnlda, _ " ' ■ ' - R" 1 Oittta m mitii. 

«a pi«> )1 1 Bl I t A II L 
A IkilM ^ Wna 
i*t. a^B W.lb.adv* b. diatrad Adi.taat «i I b. itaA. ttM^idl at d pa 4*t. 
iKMaa HBda aaaa Mki kaiad luaattati^vkp l«w 

aun a. ttb,ti4 at t a—^ ^ Ifctagltp ji fc tda b~, 

ankai. ana&hhia Hn 

DOWUkE OOLUUt. 
ud baardlu tdA.) Ilia M>rtl TlBlBL*. jtiLKl^iill l^vTita wintMi ^n-nrvttfTii]. ffjili- tanai ' 

ir pfr i^^ti; 0' Kr»Bi*Tj_Hiiqild Ofln. 
.WESCn. UlS*. Tirllica."iVfcliiwo^p i^rVtoa A^Sit 
it V.W.L-A._taii. " 
•^[IdvittA 1^ 

LitltuHL wimafe I. tkb ^altiTVmmr mim[ 
.naagna Itur MUjit. Ml puUtultn bw ta MtCai' 
<4 ■l^ll.'Bibib ti. Ihrn .1 10 Hfirtpratratt, ^dkir : 

BBST BSFAmvc pra . 1—1- i»H. GSMani!, 
Uti, riHAp ^ua, rmt il., ua - - - 
BMatant kBfti^ liHilt, I da^t iml 
talnt#Bi, ifiTmw 
■iai It™, i/L. 

rwnrecTitiiieBT, .n,, « .. „ „ 

•bw ta LH, (mki dbL &Si.^"h. 

asCOJlD-EUini FioMUBf DwaHJiirh Uk 

AA._tnl pern. kiBa#4L._tiafli_ttc. Ervr't K^^jrj^ 

TH imi) k iiaxiwi, «iibiMri tap » nai^ k no. ffiatiiik 

j^, ..^ tMlhrMllB l.Blvtn^ Halbn^ ll,* 

Utwafc krlallt Mt tk* Di^iM- b not a inm. 

.hnF Ator rtiflk ai ^toBriifM 
DfiM^r'IWh 4r bMt Hair, 
ta bH jBhadBB. . ntalfi* ._ FfflipadHir: 
_ __ __ __ ._, TrLafH^ Fli' 

Tba tAtt 1reM4ab4» Oafa- Oobar- 
iSlaS ■ r *UI attln wret bik ka «W A*i ft 1 mallf" I BBIW H 

.Wot Ttiti Hair IblnrlBi bki k«a A. 

IMAq^] in Hr f3t1t>Cll'B pt^tlO* H a Haif 
— kL Riir Ortd tad Ti,.*! bi all 
1. m. OntKIl, WarhcF and VlfPB^t^ ' 

AtfqTr..tMai, appoflto Bvanrttaatt, ^ gmr»T»s sau,-....irb^ ''.SMra^ 

at iaiwSS.n&« u biVMri-rwi tta^.-tc m^isr-tarm 

._ . MliptWtlti tW,'^ " a.lur.B.; 11... Ill w ouiool h dfu,ttd. ifiTttiS 

AartlnHt,^ lit bObrtHtrHt. UMI^ ML 1» J>rt^rttl.» for tba p&a|a[i* awHlt 11. KttlH 1h.ifl Ulbt 

if ..J rajminnr'iMt^~i:ii~i,Mi tiuwa Bia,;L m ijraku, a ad; p«tod to. fcta 

MlAw, I 

Eu3b Dcrr au w. """" I*™ f™'™ Kt» 

^^'^"^''^''Sfife^^^SSfe ■*** •L'* fATn-B FEtTTV (inicVir nr'P.I^ on PDi EVHt 

■ KOTt JWMit^ I _ Ptrni BtAfTT (ntnH 

■nttiwB ipif. na Oiaa rarwaa (kaiplailai bourar anil Hlla FviJ, ,P**°a Ml^ WjtrBb ^«dlit poallLrirk. iimn HLd,VUlklt«AH^ rniTLK(l> rBKTTKIX^ 
%t(| iafft J^ni m(f T-AJf, ACHE bhUAl.a'tnff:Hf^ BL'lTUtll 
Itor TuT tot iw. «^>J<*<I ')?^ tM Hn ferftn Hw, a 
Obaffr^tiinkirr I^IUft' ^UjKM HvimuprLilr BiHt rapldlr rnhrvtri 

PllltfaJPE^ 

fir 
iAnri uautt i^quui r* .agLjl"' poaiunii. Mlaii Kakttad k, ntiTrirti... Fti«, ■•'4h.udaapv|Bt,^iiK Lt»L KiwU;. _ 

OcntAy-*T "^-TT-lltfira.^iT. f. t. OMrHaa. II, 
■■Mnpurr Afrffjlatt^it" T, torn. r_J. ratoir. 

-I Aa4 T P'.Ol, Vn^ II. DBabi, OviaaLnJiii 

Ptuout co?f<ijnw*TH>VJU. cijuack 

AAldOW PAVlKfl, |i.Ai 
..«C^iL H^A., 
ft lUrHAHp b.A. 
FAia CHauUMihn Tuad^ Enalif . 

tibufT MKEi-taAD'iLiFfJiAr ncnioot^ AZfi^nrtR. 

HAIIT — lt*p. Ti. J. CmHu. y.A. 
J. Viffcn tt t: f>r. Fanlfrr, at T eV' 
Hr.FTlaj llndEii br Hctulaii. rDlTvtlLiB for A. A44aL f>r. Fanlfrr, at f eV'l[H<h. 
~ f 'MctuuJi. r ~ 
t, Ihb., ABnui-L iS-^Mal MmILiu 
T.4IL B<i*ofti^ Itn^e. AJAr tj i a. E. lU<rUpi, iJSwa. 

UVifl HlUk— ObrMAH BDtfHTT^ Arairvwr.- 
B Bptflkal BarvkM ai Hi An. W. IbUiiwiv 4LA. 
Ab I. CUihm.^ B^itMi ItovlEc. a^ki* l^^r sjr 
Artbiff Ha^iaM:. At Tj. tor. IL A. ITwiBtiaM. fc.A. 

?.U^ tor. K't. L-fc*». E. TltE¥AV51B WNffTASt: 
Cnnnniiwwit ed iHidil AlMhiB. 
■mlim^ 111 auhln.t. "AfHuI*,'" 
Ktnlii.3. V. KnuiivTlatlc- fcvrilci*. A.i4r>qB, "A Hm. 

4i1l«atl«L th^m HfUoaa wftl ha HtKnad Jm 

IBd Htb. toi Hl»^.toB»toW bttir IBV. \4ibEf Biii«fi Kiiiw. lit T4i>lrt; 
riilL inL.J^^ih. jinl ir\iif, M; FWd. _ ._ .. 
BtaaVM Si. Ui: Hi briH p^VtaLiA BbAAb^ 1 
EOun bij«ilnn. tiLLECJTTai UH Qaw f a rtf aft. 

WisTEfi, Inn-dlttftr^ t ric * - - 
TUJUJ, lladhra Foat^Haa. 

-nRDHIK] bnuLfU fMu la >«>. ba<^HmKf 
J X ^'u[ Lki^-u, Wfl unuTicbi^ nar wMi 
■■IjII . i-n-I riiTBlttirf, n >HA >k Lm^ ^rttwia frl* 

A^KBt f-OT 

tsvAPEK PFwnfio liAraiiyK.. fi mmm i tr« ttoHad Ito MSBlH 

J- Ilia Ifril bw^ i^autaAff ISAWUIBUKr, IHH 

iKlmei-ii iiriatt and (Jh HiwbrttattT WV- 
Tt.nilcn v,\i^ ruttt >iB Juaa fflth. iWa 
Adilnw H^. ILUtPfl MMi (IWJCB. rillllpfl 

tw Iba iiiwLtdiui? B.jf. cba, ud^ udnnii^ Tba liL|tb(*4 or wV t^ito «al n a r— r ftf_angfhdL 

(i(tKA.-':£ j^iHid Milbvi fcr BalBa ^Pi i^U irUi 
I'jft nilL niD a. ilVfikn, tonlkUB »I11A 

rl,^\:nrM.> anJ jnnAHlJJD )iACKUlA, itr HaaJ 
IVFWtTH fary 

JOkLM PAN^ iaJAON PSOntrETAILYp Ltd.a 

^|E>I la iBV P^lt;AMt, ^rdi^r. 

N'ETTlh'i*. lU."hh(l or Pif Proof/ Bt'^ ii i ]7/ ptm 
<a BHrhrl. nn U U4 r 

SAl-Ta Wl l"bll- ^ M nwl, 
r - — - 
QavrEHlmv hali. (C.Waii.ia 

TD-ni^BT, r.i^ njHHKjaATKT^ luncs. 

B^ADAV.— II a.Ak.. rWB(^ «arvA.. br*-. (J. J. tElR!)- 

IUT.¥d.f. KViHtS^ 

ll«art«- IVfmDna lA All. 
S'ack WaA flj^fa y— tVi-jirt Pupui af Ka AeiTH Nn^atj 

BUIV04P HmiariiffT ~ llUuhuli" 
11 iniHi, Rv*. J. 11- HLMMVH^, el Tlaw £«a- 
' ■ ^i>Wp J. A f.'AILfiUTULbllB. AdOnii OB 

A jujT.— p?*r"]r~jrim'Ti[EV."Tiiiu^^ , 

HAIA Tr MM-ii^ -rouid 

" brlflk UwinI thrrftii.. Aji^ 
' ' _Ko i;|m* dtitLBcHiLiq. 
P ^'l* *ka"l'"l ™? fll' ' ' t*BdH iMBrt (fia 

P>tTl«B.-)(ni rmalFlTTtrL UbbV^H W'QHHUtlk'i A 

A LERH p TVjwfi HiiJ, ^riwT, Jdjr BtA 

^rnitiK ail - fTRTiSr ir ffi . T b^. w^B.jioeiSi:"' ^j=nna 

SfiiVUuiK^tt Hvf^ ^rtwki li.Ticiiv. 'If 1:^^4-1 'Ll, 
Ta :Ba«a Jp B. dldtlHim. Tti«dy)r, Ntl^ iim., B . 
U*r. LA. Ta«V'K»r^"llj««>>vlun, " A tdfyl^v iL,^ 
tbJa and (^iMlB;n Mir EIhuei^ - ninl U..|n<-t tlpt> Imlia ■ 
<4 ika far h<titi l^a^." l^iii.'i iaiA'1 luu <ril4i«li ^ 
l>p<apn vb»*H. Adm-F^iaiM la L'hv|i>r«-u ''d, 

WAVOllT <miwidl JiBiri'tm>, U. Ka, f OilwtEl 
t, tov. Cr: ViiMDCt f r ^'"nda. Lif^xt Br^rr, J J uhiI 

^ tr J Ta bI l^.mA.^ JHl_Uin), Di.mli n.T. 

r. PiH±B lU Uav. r OdwrLt T. Hlh^J , >-. Le-^uH. 

WtKLtrr flrtl^ACM. AwBl irr*ft, 
tiOUM FES)|fc|i.-Ai ll mB4 1. irki. wtop ]ritm«._ 

iJttUAM ttob^^AI^IBlll^ M 
l9 uj &tki * *HfJ 
T>™iH|nA— m**t3ri4 id. ^vi^lifr 

^i'^ * ^"^l^ ™7 cbnb, kh Am-lUh'l'^iSiy 

^ i:l>ilr Wdibliw, H4tLitff«iip W, ffl htl-ai. 

MATTRURS IV'Irai uirj M^ttr^ lAiltii. |hd EaakB aii4 
W.Mini V lf>t W'.Ad bttota. M a rtafcafc. FW-J ^ 
J N 1 1 ^TLi i Jif 1-,, tufcfi. Trclli^* or ViWcla « par d^^t 
1 uiji lafii tfkDP<i>d, Full ttini^, l]» OifaidtM, _ 

SOP^WATEIl HHiblnD, tjlh d^da Fompi lad Tm-' 
r-iwr Hmrte, (, «rdW| «bp. ^ ' ' ' TontA, LfH^*4a dtoi ^h. tr>t |,M+ ^Fi. Hardjn IT? Otf^ad^L 
1 XKtTAllfJi DAtK ftUfm Md li*r tdf B ' ^ 1 htni dAnk Ato ruiB a ttfa, a dra**^ A ^ 

ua'ThmiBt^ aff Ib^iHM. Bur auaM. 

OlAUt lr]uFi«^'TT>i''k. ^ritii^^iard^ Alft/^ITVA 

f j^k aAUE,f jV™i ^'ifirtmi 'i'i.ti-^riMaAt'f^'Ti^kM^ 

l\ Aitort'^ - bBl**"^ Liaj-fiiif" { lATTtsrairTSSia ti, 't™; TiaWJiit aft 

VtwdiD* CWb«, th*aB. 17 firtwp-a l, AJk^Molk 
MpcAr R«iiinLn« ip F^k*nt«tba 

Ilk, Ri.^! iwr rrfli hi 1)<, _!t (.^lawtp IT. 

("Hill^li f^AtET DiUp altxiw Itatt, Oft W tft' 
, J HUMw toA in4 fti^, UH %tm^ 

M* - - - fc Uw. 

AD Baala Fm, itotr UmraiaLltnai baflaf, tnrr- 
■tlNMla.^ 

tSUKOH. 
I I u hi W 

AUaLL Wubuliixiiriiiir 4'ajnr«iLl^od^ a^Ail^ fCT 
iLty lUMl, «. ImiL B ||af.]£ W 
Mri. Boo*, -HTliB E..7Hl(«Ek ^fitfC^cinfk. *I_OlJ 
[n-tifd-t .vr liock, dHIk I 
i''tiH-in, j'ftrta,_>Hrtin«i, rtfi. QrilU^ H i^wt^At 1 

inl^JltBii, iSiLBSdQa ifin^ uicnjut . . r. r. " pH(»™Atm:-A»rti: iT kL lu laa 

f llj^li™ ItajldlM IIM Tl Jd, to. Hwte »d pTdlla, Bul 
DWtnilt to tMm _.. 

A*a nttvn-m^ ciiit\nwwiKni^ bwai ft li ai'tk, HI 

w. ». Ab.b,ia>fli flB~»^#:Tc;sinfc*ff '^C. 

- ■ . . — i^plii^E9-«tr L*rfc» fPCHi MtltovK-t^Va H 

t'^^*^ 1 l»Ba,jgr». ^dT^Mrt AMj^p^ to ^. U, SI 
0 rta., da Ay. 110 TT.lbHt. taflalifc. tmukoiL-br, I. inb 

"h'«B iferlat aa Ipoabtef 

rEnc^LAir.— „ , , -.WSbSiUrSii^ilS^ 

1I«.,1BV fctiBt. t|tMP|^?^g£jr isita-rij-iar: "ii— #t55i ■, TT'''™Ij'^''^^*n?A»^*iaTs,«EnarTi2 

ii[j..-JfQfl I AHI^jK,. B 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 3 ! I 

m 

il 16 JM umi ii(]niz.u!*A, iKwrpi. viirEUiT, »iB- 

- TH« ^^7"" m.!.. Ill »«rw. 17i im WJH. Il-Bl) V . .. lhlIMIlt.i»«. \X_i»(> IB^ d lain, I>»1 TOE SfPHET MOBWISQ HBRM.D, SATUHBAT, JUNE 11, 
•■. III PHtWMl,.^ 3^ BMlh, TWhrr, b3 — t*-ri. ■^Mfci _ ■ ntALtH mrW. J. l*»hsi*lTi. 

ll'inriili^f II, ii*i1hra~^TV>'niT , ht, ar. 
* tosr. 1**^ , Vi- m KhmMb^^^^ti]^. 

ATlriliwrd^ I>t>iiblrlhir,~El»kiH,— Vwn., a>m^,wmtf. 
, dkli Ck^, ami tmH, toMl. n i ^ 

i A TTIUKTfVfe T«7 ATOin* ^vrf^csta, 
WV mm jB IM ct Kir hk. L,_VJdiirr»_vi^.Pib«i. 
k Jt4^>4tAjbiM-pi, JMf ufv. UBitI livAivn^ 
Bi*nrl. fniMr. wIuYt. — AmhmmlAm . ..^ ... ^1 ^ „ WIMmnU**. 

kJlVtUK'irK (□■wliD#H'nvTin n^r Viv^-Jf* mu — Kt "^^^ UiALnd. Ltfkt Iwibp I«w -mt. 

liw*, £7 ^ TMtih, uil tun. il-lm " — <- -■ ■- ' 

AHK^ Aci>lnll«-vtrPvt.--fTR]aKat:D mT- 

rumiriwd, wllh g^iiim, Ha.ti.Yigt y;^ per f^FTV FH^Rt;,' 'nrvTltAl. 

n-Vjf ^ ■ TTHN, J.MIIf 1Jt^■■^Jf^■■fc1 

fn (1 MiorrH miHirlL -'• ii^i™, h^fUl'ut, r-'.i , ImnlnfH* 

timi, fiTRMisnrrp noi'sit, f-t' i t i'£ k a « ■ ^ h i ii i fc"^ ff 

dntiBf, Jlnhrpf, uU a lHdri.4nri4 m^1«^^' \j 

n»«B. ul] nmr*t, Milt ILArQ Ui'L H'-ict- flG'Tl^L^IJl, Js^p^r iLiiiiLl. brlf^t, tH^. t«4 

4*Tth lofld JUTS pfTunnm fw liwtm. f^ sai 

mmflEU udf HOlTJRfl !■ VKWITV WHliH 

«AHP1E *NI> <;(>SUAV. 
J IBM^ Ml iMI 

ad flLk., k ' 

*ftbmo«. ... 

PitUiufrJi^aAiv— I KA ULLA. ■ CIpMp van. J tiifw, tU 
(iiitjBiiic*, fp ad Ms^iil^. 

" - - WL» «#wt 4iiim .'Omf- triKWHr (Ml. b WtUl ctm t-t U fci N'OEtni B¥Ei?(irY.— to L«t, nhL>r1y itEdi, UuCtt/A 

V^^' Tjktor.'iE, CH/frt*.— Tn LK, I. r., Ut^ 
-L> sFip,_prrf. rr, A. J- W«teia> 3 rb^rj* *. 

AT M, l-JiTr TibAk AlfrcdH, tiff, itu Oar*% l» BUW ■rtwK.-li™ ■ liiiiil VIU4A to TTw JflJiHPTitfi 
TO SB ICT:- 

CbHEi^fr. 4 iv*i:„. |.lr..-l»H ][1 batbi w J"lCnT.lOB HWrPBUCK.— VESA, (XufcMUfitt '-_ Xronii infojriT. ihi, tn Bjnti«i*i»«. "ittif™. > 

i«. jwra, hll.H rii!., pMj wrt miT i.c Ad 

r-w. Kr7 Bnn dnf- (LinMlAlj ui SEVPinXft, ■t** *** *!!^. M. * !l9*y Wit dint. ^ _ ' VaRflft Hrimer.-liM TLjii-1 

UV (Iwi ITM. 1^«"> Jrif, KCst 0 lift 

•nWE hM tAXRA. 

F. H. SVOftHALL, in m»r*f«t. 

I A T ^Wfr^ pi, WiLiiiuttil'/.-lfH, ^ dMA<kB-riH4<4 
*V hurt"* . ImLh, L WWII ftmjiiT f<W* »Mrt: 

lib, ijjirii pna iWl' tllT. tMk. 
SETT a t o. 
rirmt etuell ud ca.. 
0 P.O.). faiilh. cnppcr, i.r T. irxij^Aa, riFsriu-i*. I m«n urDKicr' lUtnifr'bl.-i^iiM f™.'* Ti*iHiS(jin iiin'--n*niK, e bm.. - -. - 

iKL-iirn.'SC, d kn n-m^ "-^.i. Mlcto^ launSi, luidiT, it., i" Jf luim, i omf^ti-n, li^ Pcvi^, « li™™*. ri.(i.ini™i 

buBdrj-j F.rtt?ii. vnrt lH- »tiMtnu«, A nLsHK.' nlk 10 iljni.rT. ts 1 iJil.UIB1.11 UJKbl. n.i.^.irt bLiUtiE. B m-. B>ol< P*' ^lil"?- 

UILUmiL F"- DuxUh. J/ klt,*E,ll>«i^. (haMlu F>it-A uu> <I.P'"-j 

■nckl PDl»»flitd. inon ud l>wl!tLRI(III In 11 PrlvW ta^it »t ISutliL^ iilflTuiLLuTf UEIii.. lit. »ild iik. 

Nn^Dirmt^ ^dd. I*k IK iu. n*. ^ jn. »• M M>d X' Mifgnid. J. W. M^ ll nlflMiiH^ n f.u, 
on. B cortdoe. nT T-iouKiC 

« Mkm, tv«kM uid i;ntD>iiWicd. !■ MilA- 

lEHA fciirf.li»k«l «i'i:-fiil,4™», Wl. KKMil' "™T1|M. MT, ffry KPT, mil- _ J, i*idiTiDm_u«- 

Kifuud Knt, c«k JAlEA 
Bbvr., lluBi#f'nnM. 
'ikadl47<.AWL.— tlOL^K. MkuloilW 

haUnvw, Inuidiv, Mr. 

1 

^ _ 

CAmn TO 

M Pin-«tf«*t _ 

TC>~1£T. IIRAl-EIKtllJE, lartr ft-l^ HUHUI _ 

■ ~ Ivn M«ck t4 ■ ^ 

0 
Itr7 . . 

.Ufflivltc Fnll pus., 

~ JtAFElt ^ IXL. JLt i jii-Awt. Tid., Ml. f]u« TAKIM jtgS jfrWH LKVON AT 
BXDTIKB l!fOLTO9 BOHIfAfira 
■(tim'll'i* LiK*lLlj, 
■5U Hlllnry ri]. T. " Xf^tlAL feAr. Mir rar*.-^#?ni-ilr<niH^ IVH uriinrAF wad SL.irR, tiui#»n'i mm, J. g T»>d «. p. a. ri 

AWf^HBolb UM Hf 1*44.' -i .-riu. 

la Wig* r^ifeBh Id pvt*.^ ICrit CrlJIlKB. IcBnlA 

««t, ORtotH Habhf. l.TSH'btM.«W. lliWl'l r^nrtn. |[llfu. 

Mj^uddcU, il iiiaL. 1. r. -'iii>*.., ,. HfmmwT, 

■uV. ImbnKm, pulTT, l.uTKhr?. ^1^, iil^ TFTun't.li.. rfT^lfli.inni" iiiTX^ "inLUinn, ci>n!i»™t^ t> dd. im. ik in, i!*, 3., p,, m, s» 

In. OBoVk, 10 irTiJii.-rd. arw DA. crrfTdtK. 
■ fV. kit., tubh t-H'P.T. kbwv. ml lit. lUj KlU- 

Md>, namuLfiVhamitjm*, a.p.n. 
Wmn ftmKFf M^IVCn: td VI34jqt.|nvBf- 
I d l^ii mah A ■ AiSOr A 

UV iDiB. hvB tHB. 4 hiu ifa^ Vt<i »l» Crt- 

IB Utf-lt- I WALKU RO»-. IS n« 
' JjAJiLL^a^l^\^jjLlItl«L.f, Yr^nuw^ HOUSKS TO B^i 1-KT. ™ J, faarbdv Tt*««, 

vMiuk, IKIi;ll£, dnUkfilBC S r*itin VitLbm. o«-i™ , dKf H Tin 
!"A^ BOVnL-Jl'IWlBllEt}, T.^Atvl^rfrlMliH Ham, t Vnr<Wl» Ii. »t 

HAY A?in r:%fj]^ nmrn. I'lH llH, 1 C iiii a *ei»is«- i.id . rwtm 4 wnm. Awinj mibi^ 
tJAItlh •^C^i■ tl'li^tt IM»ni»AIU>. r]irtCE>> He., to UTt, n.*™. n.^iii'L^: Hooyy. 
filbL la 4fa* Nwt .r 4k. -'i^ . 
■IIIKEy BtPKH ulU ir; ritl-inH. T'V, ML . 
7A T MDBMUf. nwr iJ.Tr -uniMr HsnH Vlljj, 
[A. 7 rmiM. hmttrwn (hrti *i<fT>. uum. I»*v 
dm land mn rrniiMT, I,.,! M. 

_ ^_.....„ j^4j^Tj.ai.— PWT17 Of"., ta* w. 

■j. 1T» M ». W.. ."i^"^ J«* 

, Iril.. nM- OUdl MM ^v- 

Itll.. 4¥iU*#.. Ifc IbT. 

f 1 " n>LEM)ii> im.L uaiirai <*nc«T» JKSlt 

LA BStHlNOE IllllLniSCII, PITT ^ l»HIO» 
■ I llP.k. I H. 

Mil ta LI. J,--™ £!S' f~ ' "St^'^tt^jflit'Am 

itUlAlK IILLICIH. 

|UD lOTKKt )» nrr-iiREiiT, trvKin 
E^,cn«-iii^av;s-iiSaj^ JTTg^f^iX A ti 1 A , tTVKIIT. 

ciiAilJiJiitf. bulk 
rr ITT ill niiiiiiiiii 
tauatiioiTiM,! fariM li t idd [Id owh iii ^i 4ni> Ttm W HUB. 
do 1 I VAlKlBlf'MTHHIIBia, Ml UMt- E' 

dapM M dntu, B ^ . ^ . 

T. K taOWmXIM '*™i»'».-Q.tUm, ( lt> pa aBk. 

■ ' rxnriQE, d iwii^ klU, ud o*!b. M li_ , lbnl«Hi(»^iiuliar <dd im, Uai t im Itdli ' ITII ^Kf4 1^1^ I'.l 

-.¥.. r. TT 

^ r,#±r r-f;in-i I flhil f«TT. 

AY_»ml f*]jAf«, WniriB'i rnW- 

fl AWpnf-*T^il. HfV^t Mt4v , '■• M^KhA, _ . ^. . . - . 

LUTTAfllaB" , .#ri/.«iik 'W. m I mirm* Jul IhvmihiT frniir.1.11. It.1.1 1t» ^'■itiiii|Wi.i.Tf?r~i.<iiiiii i.iiiiii u du, Un "if.fei. 
UHl nati'i rwnft. Pr.i Jliu 
irrATflTt^V UHl 

niU aid l«l ' ajSl 1™ wir* u hi-t. XVAtiMSK^^ 

IM moiuitr nasi .,v TH* rTfi Lid u. Fl •■ -• ' ■ ■ amUBK. I tanX, UUtn, WIMMm >*ad<W, Ll|* of £ BallTTPfpta™ fuFF, kMLjl, ktlL'llEI 

tnn, nbL 

TAVKHf^r-OlppM^n-nl, hH 

#bi jliSSd^ Uih, kkiAro, etc.; rtm [^^5*^ 

WAVjmiET— LAkOJC . ■^■.l-^ ^'.g ^SL SS^i B—wm. mti J Udinefev uf II. mH J. »^ine*> at r fl4 ' <■ l*Wr *rnipi«t t« E ctn, *^ iwT 111 r«f 

WlLAltiRUlilAlrhllALl. 

0ltl^B6R-H1■BEfl^ ~.B,rr, TtL. nw, r, ■iIluA*,' bdntlpiikvr, MHUFh Hi II" 4X1' IGpt*>4Ii>^ ttJ'Alf^ 

iw turn I mi rrnni flu Bk. OdL, Uk > u 
DAtUm HMNT. , 

klirtn, Inoftrj, tAOuwfti. ud MMttk^ flU^ 
VAlJt£a IROA. 

19 ritt^ibaet. , til I " tJ^VkUM BfM., ^ "■ rb4- whtfU hi! imi ymm 
. __. . __. ,.pv^- 

t, I* Pitl-rt- ■ vjiiKt mh3 hi TMW La Krbn: f>r4Wd . . . ,BN^~UaH« nrtnrte-Mmta 4 mid, h 

IVOUfDM fJBict. VhAJS^ ^Coitw. P«nlvii«l7*'L. I h mdt. 

t<«rTT UtUl Uw. HAlt^ « rirn., fir . 1S> 

0Ai:4 AT TfrVkAidAil. Utcrml-tl. 1* M to wre^ 
- ^ ^ . , WtKllMWDtee^Boflk, BMvfct-UMH, I rv*.^ lli- wk. , 'k ^tmtMt 

1 Mat idMi. Mrt II 

IiupAt {ftfltd vltli iBlhi iDd b«l^>, 
filial' u l L iy, vrit'^UbUibrJ Mfda trjur Tntap iiJ T'iiititt"'" M PHlitrrtA. _ , ^ Lhj lis ll«^i>kUc<4,Jro^Hdfeit«k«fe, 
II. IVidtrhRp nqd Km*. :W iCtur*!. _ I4L lATx^ Erf 13 Vi^rf-T^. HbkIL'b b- 
l^MAEH.— Uhmh ba [41., rio» to f«iTf nut anlr 

_Wk dj. .t-Ufcr Btlwll md UN., b UixrH-Al, rlvr- 

I|ii4At]CMv Ud B«iik>fir^ n ^iih-M.-e 

inM n, rr, CHf.^ MIL ifWEt. ^rlnui, qnlcL, Ik. cifiinim 

tf^"* HHBrtBUJ r^pm i_ — T I ITT. _^ 
on MM n ntl«, karbm i^Viim W 
ttdtl feti of fcmf pfBM- «dipE<d tor ■ prfiMcul nwn- I tram C^iA^IokIau l « *nr HriEd Am. I"**"^ Uitpdm. 7 T»«to*t, ^r^b^; nr..«.nn hri 
■HflPEA^I UkLJluHlt 'J AaiH **0 v.t. l^pHI., i nnHDH, f'-h) Fi'A- Ai.*tnliA .t rhit, lull/ 4 t. *. h.. 11a 
I -t* _*«*"-*inpll.l*. f'. V.Hr&«ttiaiJlS I'llia. h.i.TlP.r, i-^-^f,, I rmi. ^ . p 1*» 

BONDJ Jl'NCtlO>.--Pmir I'Atll, i r , tuTI. Vlt., TFrccfi. H ih^pj Qrit. lull, i mi, \., w. L, life 

i'h'., rcnl UK^rhifi^M udCa.p tkaadl JnfiHTiirtn. I iiii. liM^t- nf-R^, idH.. n M^n., l-lt.. w.t,. M 

Bttci 'wrrn.. rtrm-n •lU Siill-^ 1ml~'h.. 1 v, ■ ' ' ■'l^i^n-'T, ? r^p . VliM|ii-t», ind w.ti.. t< Od 

krftr qp. b. p^v^ Jfir rtf d l£ HHiiH|lLv*t, Ctlt, hJii, n nw . \., w.h., ft,, lit 

nittib. 9 ri^-mi. hall, kkl., w'JHim',. v*- 
I^Jllo, n pxmA, kili'bHij iflr.4 rim Klll|-lt tTWIli 
Hn^tofik-^Brnw,. cl. lawn, -,-,.,ltMiii(it, .Wit: twit 

Tut™, > mimw kit., «a. , • -MHa •. Wrij'y^ 
Hua-a IWBL UBil ^ « 1»n. Pw l aj ia r. rWi^rflijr 

[ m i id i i d iJ . .A.I ovtvi^t^^' 

PIlvaWH. 'iiiib it-^Jl 
I lerbinn miMtr -^^lOa l£T, laid HMiMldCM 
Jl lujgnKM'Lt; la ViJIwwt, 4 a^«°p J(t U^' 
dp.^ Ihr at#f% .nd u tM Hll*>d^a Palht inn- 

rrjdLlidljljf 1* hio«a, 1a1lirt>6fl,, (Hwt WaMieWd, _ _ _ _ 

MIUWS'M INd[ST, 
lun HUT HOl id'^ .Jirl t'HPTTt^Jf y P.- IJT. ' 
Fnt Ini^iemnii nnt pirlryl*n upriv rin- ■^^^T.^*. 
IVNJltll BV ll?f K Y.- -rt>TTAfJ lr>^ :i nMmi. hii . 

kindr to tam hrtnn ITi^. ^^*s. I-^il 
PKCni KRW HUTK -Cini'lM:, t nuL, Ul, 

I AITDtllKnc ^ HAflUhTOtfll, n Firt-^nvt, eU^. 

^ ' mricM jmtEBY.-niw ntut^ *iib tint- ri4*i^ 

(liH Pliant J. BHtnl t>':vUlvfl, Uft btvOaew ilv 

I nnaiil<!-(mri*i1 «k4 l*d l>wtli)i«p *#IH|^'.'W.'4d 

A law UU.' tii^ir^i^^'W-f^i^^ 

in amt Tliii onbf, £01 
Mck rnllarrp. 1 ivm, Ik., riw tmn, fnm lb (ip 

llwr, ^ rnf«i«p^U«f4llK,-'HM^ BTp "t*^ >■* ^ KUlCTH DTI 

AO Ok 

pidTHIUiP ..... .. 

ii^ .I'l^j""" ' 

mjf]-Rh|MjW.V. lift WdlikTM'iVHl'-'CUTTdiaR, 

^ V I i^iotd ito law mmwE. I r^to, hill, ttth, ra^bS ' 
HAsnmcjt. ■ _ 

I jrird. y. DPWdl, 4 tHawir/ tt, 
rWVt I'VT, Ptivaid IHrJUbb, Ut Vi^ocla'tit K Oiiard- \ 

iw,^ti*^tii"dtiiuad, 
■,a rd r •"d £(:.. liu„ ip,„ 

I Hit ™ 
>PI'I>- ITflJ '«TFl~HT:rFVtV. .a ^ 

.,!,.„ rjJ:i!"j:ii5;i'.'^7,.."";i',5;"i!.;T'°™ F-«^*dj3iKa: 

rUbLlrtt ttU ua BN br ilt[ta«ra or Ibiun, b«t ' 
TpJ„ ». A[(l«ih-H»i KA^n«'k:h■ -CoviM^v ftbUBlMc^ ? rjw^ 1 

MBit '■gffc; ■JtdUtoi* ■(■t ■ ■ KAdE I tflwaoD-A. sw TfK^HHii, ;£nrthbrtiin^. 

BCECItOrT-^.4tU«T. JS r^^TltJE. lit) fnilt tn^ 
tio. Kta riwTT Ei!hnlf_a HiHP^-aL 

bAidHAljj, 111 Hulb^l^cqri; wru^ llii iilF 
«rllrtl,-Fir^-clw ■ Ml t^^ afttfj Witt aHad^^ 8, T. H^mj(MwA||p^/««A 

bna, Hon. -wm««r,««^. Mi^p i^. 

r. f*m^j ^_g«^_A*^U WA i'>r.i^rtfT.»t. 
lUiik^rti:!.— IJA W.Il. a.FrTA U Jinnt. 

_i5 w nrv, 

I rUtOR .^.llEli. 

I* PHlt.nrMf^ 

-1- flflNTLHIWJffl FAHii V liBSinKwrF. jrtih 

^^^r l-Sm**-™™' *■ r aM > Md 111 do-jO rt^r l|M[>E\ue. T pin^ .nJ il] ^wivinhrac^ 

f^SiM^ «EHlleat ■UUbiv< . i Um iudcn. r|«,. all fjlXjItTR K. VDL-yii, 

E jjial|ill ■ >mI ^ tSZi^^SSL t*Kt*rty A#hLh U4 brIttrfflrPQt, lUatla. 

— — i rctnvTu^ I riAidiiAii*. «dimiiiv wiiiif.-w«ta«*F««d 

^ |J? fiflur, mttkUa Nvwnvwr- I'-OflffCtliiBvV, Ail 

. _ „ EBWA, ^l^ T. lOCDD, butt Apvl, mk Pitt ' ' 

jiMkt ri^ — -- --^ - - - 

wm* «mi 111 iMih lid I*!. ^^jJCT J'MtBtVTEB— IWifl. 1., 194 k3] «• UaU ilAjuUui HABHUAldli Ud KEST.flnit __ _ J Hi 

I T*r^ ™ P*rp«, A nin™» kirrti**. mhW, n 

j Abi 1 li^nc 1lKl nf qJI rlHM RHLrir-ikm iml ip^ tBl £|AF tn aaRBM. IT llin ii.1 Ti 

Aifiiw inr..^ liKAimtvcRUl 

l.lIr«lvlTmT.lOlf,aa*00, 

U.mNl Llf4"1,dadlBd,Maftia-(^ 

Bmrnu tv<at[f<ii>k iisinsHf^'riiDu, kli,', *iiir, fit w., r«r« Cts^T- r Wi4inir*-1nliaiBAi.<Vn^*4Viti-it, ^la d wM IJwtI ■fi.fii i I la r.*. iliith rm* ud Co.. W C-^.- ^ - - ^ ^ 

- ™>..t. I-:™. ■ynTAo., . L%"S^^^li? iiJttr 

;^l:ILM>IEFil^. V.to,ifH. i^LUav. d kil-. all aia.. Ij'^^in^*/*'"^' - l,Hlt-«,lHTi:il, iim "iWvl H wawiii;'.''' - - ■ ■ 

0»r]( I B b LTT.- ^^"^ 

JAHK?t ivm.tii ifwi r<r> , i.M., 

It: ^Vi-i BLmi, Htj. 

^A_niLii itr.ii4,-r.j-rti |rr<' i[li-J Qur, L^.iW ltl:^T. 

■ T['flVR*. 1 ;*HKM _ 
inL ,ird fri^iiRil llhiAr, lA LIT in I ip-'x i- 4itD nnPi 

. fAi*, 

mSI *i^p^l^ rir. Afiplr 
^^l-danriMH. nni^-ftnat, 
' unTTAjGti; H ri^Lat-al. Prnw^v*. 

tU. .1 .fflMKbia .(mm. KHt^— riuprtlur 

_ I, Idnf ^tli* Ifi Ihl* drfJitrtlU vihnA, 

RHMiA, vul lull ruift -iif nAm, vatb rnmi MB rn 
Ll*!** fcrtW ^' IabH. RrtiE. Jifrlh*r pirLL.-uUn, kkd 
iMfB ^H[iBr ('> lup^ U^A^^ 

■'iw*ti<SfT^ iipiH 11- i.frT: (^lut'yA^ ijhI inK,t-V.ift^"iii. 1?; riar-hlwi. 

■^^^fcta. Jrj>Brjfc!TT' iiicifr.-- riv* urr, tn^wT ipmr j-* i:ih i nmortrjni. 

iTli m'DShVa-lluBK, V*^ -A. f^tiBttni ftorfiDJtr^l; Vfrti V\w ItiltM 

"lull." Ilk . |iiui*f«i. ill .1 ""i™' "^"t.Aa;'' = Prnwdim 

rtHITTLlI, Tlll.™i! COMPISV. Lld„ 
ApI'lf. ITJlTBIlljU. r»t»lTKtl!SfK*t5, 
lb*. ATVnly f^B^m .U, Tdl> o rt"]<.Eil 

TAAAlXA-tll iVlEEbt; "■^HdrnkJi md II 1 1 1 m I II HT till ' ni^i -^anf rii 

Kiimniui.-iWrTiuiui »"Idrtjf -6(drfl«V-*i l«jiSiSK™»t 
iw, Hb, kiTi J^dftflUAaal; aUa Daita*^ I i_ tWPtiLlE. lM 

.fliBitr jilt, "liSwiv BW'. i""-'' ""1 tb"-!" T»»llllJI»TSj«V,T!d«lftiHn*li-7iS^ UUMIinm VIU.A, PaiUm^oa ii, ImI pm, II n. ■ubUAtiJil Bhclf «l«h1i 
I5Ai«jiiiV. .. . 

i> cia» inukt,, H ■ ID 

vidLaadHihf SSwiuw: llrtt. uip. ud dliT. II I t i l l to p«llaf.,*,dLaaddaf IkcibMiaMm^T 

« T. miii D. — » A{|a^riunib_ 

w IDMneK, I dUMdd'lidB tnv.- 
uiL oM.- . fjmt, ■■»(»,:- Aid^.'.aMn.-:i lIlU. 1U(I, 

, — ...rUT » 

lo«]> macT ytiiELi. uid_c™^, ■ . — ^. 

VP .M .Iih; H*l.i; AMI JIBUftilAlfH 
-Jt' ^fet muXTL oppn p 0. lutLdk39 TV [.t:v. '•'^■T?li8fc"M SF&fc,.iiii(-a »i j> « iip^ Hnr. 
If. Id. u •uu.riHii, tmm, *—a ttO, die, iidl u dd. . Turn di ad id 11^ MBit iM— Cd I a, Ut. 

(B) __Jr-d »aa*dfI-«™A WK* 0»Um d , 

BmppMDOn'ld-— N4. IS JuwlliUkatiwl, 

■a^K, at,:, mrt I. par vmL. 
UOAU PAilL-Tfa. W Ih,dUlv.«l«*t. t I i"jk ^^^AfT^a — - 

\a. lUITAT Ud BTINPb-r, 
ijiuUC litltW, 
■ If Phuj Xta «4mk. 

H. r. H0L>1>4 fr*^Ait<WA>l U 

•AH *Mi ' r i h i n- , ludEai^ 
, t^Wtalt hw 14)1, Aivlr 

^miJiOmU^^ Htt-iif-i.^ 

^IDKHBURt).— I , 

H, WU^AlIB^ E*tala JL«vliL 
't^^iMj^^Ultl} It tTRATJtl _ 

f ,.pi/mitiio.—A. Tcrf tcpcrXc Uvtarti 

IB Tirm. J, T- MUW, HuiilFWd 

f QWh PbiMk Id l^T U< rMrd KBMAt >L NCJlU?iAL 
MlHT liP^ wwb to Jlll>. 

kltitaa, aad HrtvJi<'<». ■"ftlrEi fffd p^ddurM. ^Linb 

.^•Kj*'?fV_ *itw. WALHKR bBOd, Pilt^mL_. 

'"''^ 1>ij|CirnjEHri> HDMIAk, in'J r«Tj muw 

JJ* I*' ILlL- Li.'ttA-^-' lt™l* tn p, Jl rts^p^Hm, I TttJiaa.' 
ai ^ .im'. IfitdiA, [>«• 
etc. ^ f^bmpJu^flx ftihi^ ianU Un, nHw^ HAVR TO ^1 , ^ „ 

j^Sub * ™' kit., Ill man.. VneUakn, 13. irum—.^.*-^ j> j jbr ."J^. Wd I caiTk 
Bt- l^t^^nMi scAitHHir 1 tnlnitw C»i^ Hill tfijn, 
a nbluU* Wi]hTUF^> tnni^ ^Ta W«fk, Utlktdtfa. 

hOSF'I jirHmo-N.-Dr. roT- 

lll.. f^*iT» cniv.f U-nra, ctH.1<tj, 
J<lM¥ OMXt^, PiH^ Ajta^ fciril Julirtkf)B._ 

J: iiAiuJ!Hu p«ST, t»iJ* *n»i ' 
mn.. a b*d««™. >li olfcwi WiUi nJJ^UflTS^ 
m»[\ L. kad a CAJUW TO TIKW. H»T At 

1| lOILTIf QABPVW 
'AOBKD BEfflMOKlK. aKt.~o<^i«l br'HHHi. ^tm Hid Oii,i C 
wbb an mnaHBr to Aiudri Uofw, a n 

HII>^KY HAPXH 00. 

rTTl>ASlJjKit«*/irbt,*tiwth.i^ HoirH£, d iwi* 
iA. rcEU, lull. UkH luBdrTi I rm*. 1*1^ 

MadH, 'a)«b±t jv^ & «. 
^ Ba. M l. , - - 

-"WU* AU»-t4n>«t-- 

■ "in"" Tta-itBiT B'J[.'Mt, 
(Tl rmT. mt lit 

Tlfadlw4it» tioll■«^ 4 W |l>wi ^ ,f<f| 

otf.-wimt^i- Qi*nwLiWP 

10 and li mtsm, mim 
<Hii^ 
rxdUt paftiadan 

a ,4 wllgi'«>v • >I*«W^ MWllll d■dd^ IB 

^^wl^ ILknBihLL dad JAldPRB, 

OS Pltt«n.b. app O.P-». 

S kDlw I >aa,r<M-»"*> ' 

lid dav, Ibi ■<>« 
Ij WataUlWiUh *^Hl**'*d*tH.*faaa. 
KW^^ntOiri Ua— • »>i<l>t. <tii«d'"l>iK<, 

l/^^TjUJX^^Z— ni.^Il,.r. na« dinr _ v'cSH*i s^tti^?""- 

j^mnafilfSSffit'-iiitun:. ran riit-mim ot». g.p.flL 

Fhym KR ivjt fijn!^,^jjv/^ (u ■"■-"wdiiiitif 
U'uuJd ^^ll I m^vv ttMMUBW K«wood Blt& 

■oaH Rrm^ twruJir ~dr. iL>f ^i^- ^ 

■loL ooir j.4L Al^ pur of iiutailAj Blnah nw* 
■4Twa4 dCmriAlA and AMifLnr, toiM^i^ oalr 

ui' dripff tati<« vtiMm dr-.iH:^. iTikinrjiu ^nkl 
rtiitt y«>*p .ftW^ 'P— —^r-'JI' Ho^f^f^M. BrtsiA 

jriririit ^ _ »il „ r"A"fc"i'o ir'i VirTORTA^HAlIPERA 4i l^uAUItEAai 
%>WkH KETit hXm t WEEICS, lA earn wrt of kal4A< 

trtuitirr, KttK>ni. _M^ Jilt jypvoiitEST to Apfdr^ 

A. OIUBJL|f,_ta^ Bar. 

MOCW HUHTUr^,— T' ruim-. kil4^i biti^' 

M nHM T— BilPi* r1. tW, L>k. Uitt., d r*.. iknoni- 

TI f O— A.K- OOTf AUK..' t rOutH, Itit,, «l| flIiLih4-J, 

ixL tu>a Al'-nhA, iViwifv-nJ, Hi^wk. Ery> nit. ilr. 
^.r^^SHAhV-T^iipt, or ium.i' Ifci l*-b" JT> -d. SO^' 
JjX Ilk, j;7T, a:iH, KIKl, AIM- - — ■ ijr^iLLir l.i Fti, HJn^ .T 
per uiHlim 

y. VirtTBT Hfid i^"Vfl. Ui 

UnV rAKt Op itty, r^^n rm tf^ 
hMhf iiAti. Ii. mrtriiHi nil. 
j'^PFifW,— 1>» fmaiiil lifirtf, nwr 
I ifi#7nbnMA.-i^u;tBiPHPrfi'wuiad itrt^i* iftlf l*^ 'ani pmn miniiit ifr V Jbttgiwi Buhb™. 

Jl.A.BAftAlj — * I V jjii.r Ji |jvn"Ti<>f 

I :lli \t MVi 
■T k^LlA/.IMi l,.^Mi. 

Il.M%K AiiJ JI^^HJiTk « PiLTHT«i-_ 

iWH'K '. T^i- l.l-T. _, ^ . 

uiiiiLi[s mmt;, wiiii *^'t d£i«pwf 

IA>* lih>TAl^ _a..a™- for paninili^, , 01 
'HtuftP||}i^:^'>lmd^^ ■V^ l.idi ,. 3 S^f\j\ttuit^ « HATfiwonn.- BrLrk V'Pil* fl sVhiiqK k*., re. «h 1 U^- MA.VIdT.-Tu li^, ^"jnkbH, ill™ RIU, ™7 ^^i^- 
4.^PEiap. 4 1^. Rmbu, li.[»4. riltlKfli rlD>4 dliuRvii..d.r«n_tUkrt, JTiT, liUnriXiA 1^ ^.FdlX 
' Aptiij r. AMmit Alna, kl 
Ml Clai^—<i; Tt C, ■fSt 

Wb.'^VELxiA 17 Vrmrtrii rhan hm. 

Ow * 1 c r. ft TO T. tr. 

prrTSTflrrT, rHmn Low mnirAtjt, ai», 

m'AYm\uin:BA. nHf i M* ofay.- v^m^ w 

Hoot AHrir ^ pr««li*M, HABBUAUj uri Ilfttr- J.iir. r.1 , 11a " w t Knd yirt, »*; mir-M I*™-*, pwd ,P«iw r ■*« ™*d Wl.d fM* QrncM, t» Irii .«d(jt i ii >i a '.lpi-jiaa;'.,jpik 
Taoiiini.pMi*^ ■ " ' 

"•^TBKSfMJBp Hd.jiidfc. 

~idO tUTP arfl m.. 

t, I! I 

^ . rAjm^^TCjkflFV 

^ A^taMphtftt C9nk, aa. Mr a w rt., rh«nl^ 
^ffSQinQr^^TSyABAi H^VALUTRAAD.— htaekad itut, dmUIvJiu i iuM4 klt<h 
, iDod RdaLUaai b niiL tn« 
_WAUtElt BJIOS^. Ill lai*...1Hppi«,..«^:- HuMIUKi-VRri 

bfiTAOlKP VlU^i J _ _ _ 
<wnAom ha dUia cn ptril 

A^ ]fa la li> ink- 

AL riwiM. pa^, kileW. AUHi^, 4« 

HHwWfci- mmtt BBBadUilb cftMrint ud *trr t*tm 
tfakd Bk* nrdM, fap Inua ud 7 n' — '~ ' — 

A.t^Bi-i4 |i^K»'*p InB Ulafc JU iH-atrML, ludiw Iha Pirfe^ ill nmaii, cHiuiJn 

Rl( |±»Clktlh llBk^a *^^?^| ** 

A b irsAliEDr IT VletwIa^JMihn, lit tm, 4t — *fct, ti^. ^ iTi 4d e "t., or Eh »t*. »"/ t4na«, aiull — ^ cfflTAOE utnuEsriMn — ■ ■ — ' Sail' Jw>^l<i«d i> rrriinu. I^^^^i ^""^n ;;G M_Wlr 11 li**.HJl^«t M .'y.'^-l_J5fMl t.'A-j mnmt t^H, d rto^ aad kJHbv. 
VmHa-fd. 

M. HODH. G' -Te Lai. OWt CkdK UtUUKi^, 

trr.. d . 1 . 1.. !5f,_'H'V_"" ; " 
KrtT. T,^i- ftall^T Hattaa.-^ 
dTOdHl > itertea. pfcria* ~ kUrkatdiapt 

unKa 1 *b't> *■» At'FW rin j"i)i«"_ . S!S£SL*k!SiiiS'*ir^SJStSf' " ?^sw*»*«*-~t-i>™~"Tmt 
ami* aw t*iT, ™t Ita J-™- ^ 

hall kltjW. Ill • 

HMHAV. ' Uai'iitndf. „ ■sa.^dwjpfaaif: or * nmEN mKiM.njai ba* 
;iBj;%..n"'i 

TV.* madMB DSapt, witk rr.ij ii^r-t m 
aj. nmptoleiL 
t>^tl!Un l« dnUihIa ind Binlili a> ip- 

^' ■ Dlipai.WlLlUlU. 

9 l^',\Miop' 

P*^S«S'_^^!»j!dH±^f?~^ lll_l:iai*. 
TbIinirtBKWjIKSBda liUUSll,,i»il, barb. ; n . 

I d»T.,_dld 1,^, _■■ ^**fk!5 .bi_A«» P,B^aU 

TiTimiHiTOif.-P'^ Hc««, ' ""J^i^bj, 
1 kal^, mp.. ItaMd tll!n_*Wtl^ llad«™»Hl. 

IT nod. III.. liMnr> d^.i 41' iuTd ka^ nr. _ Haiidwirt. 

^■lijniTii, T .,^^a^-. lA linU^. S ninma. iTLi fif. If* prr 
1 Brvv llouv- Ii nwtui, fcL. ec*,. Wh p^r ^attU 

Tiki Brkk l<i1uhh*i, 4 rwlfnl. kt,, rti\ Mh |Prr •rrt 
l^TkV Villi, KfHH^., fcl., ^c, M P'r 
Pncl Villa, ft rtniD*, tur*UfeAdh Ct "-^ 
I Abo nlbcTP Atid, a<vrr^l Htn'pi. 

I ARTAawnv.— *,n. ^ti^urt. i ran-^ kiirfitm, <t*H t 

I arrpi, 13* ^tr awL 
W|LI/iLnHTIT---Blrltk miagt^ I nxfa*, tLi-t ^ 
p« w«pk- 

BMck OotUp, • T<*V#t»"fii*if *^ ^ 
Brick (Ml ,L^. -.^~.,- t Ad. A, HoiaMLr. 

JJMlE^fin/l'r> nK, '*,,u!ir,f-i!.fJ. II aiiBt(«-fi, 

LilLl!i.Ull,|. 'i Lff, 
hiM, IB PiIE'BL 
J- i.a_ Il ITikHIl ■ iJTti-aK >nd EHr,, «iirrp 1 i*n. '^^''''^.C"- ''^ 'LJflir 

O FMid aVa. S-iUwT, iHL rfnt, w. to«*, Ili-r»tit 

S] JUriilfllJlldJII Hill'". lii'-AT^ H-^l c u-Mtm, U fflU .aa Wua»a iHJ,, _ 

f^^*?!'.''-- 11'*^...?^ ■ \ Ihjd. Mlt..if*rt, «ci.Hhu l«ljt. Hi,ndend0 nutt. llaa-JWddftltib to Jl*i:-£Midt.' 

AnilT cj tb*. j,Hki. HMIdiallan aad " — ^" ^ — _ . r-- . . .^^ir: — ... .... -j. ..j _ TkEl^LTH] 

Tiorb-*j, 

VimdLd liATth 
td, MjhlB, !TmfH, , r BIQEifit rKT, pw<]kkkp»4' 
ih> aad awWiiWL, tute^ 
& WN^Ip ti^^ ar^'^ 1% 
T^k MATH! ^Bit 

fidT iiop^i, H.^pi*Ai wiat. 8ftA H rtloHfaR, 
n fran intu -firHildifl^iaidd«aUvat-''bBuw. Ut- 3 tlPHBI, irnnE. I I. r™a. kit., w.h,. tatk. lid!,,ftH»K«Ti*^"a. f T- kiartat,, IL FMa. .rum KM ST -lain r,milr Itraufca™, hoi , "? ™ '"'*'.™g lE^^i^T^iiT^ 

T>lf1BL».— o«tp I i"!'^ i * i^:TL?.b**a.-*^^Z:ia_-r«»i™*— 
It um. Bow,. -Ml YELLANDb ... 
CMtan 
lb, J^^ Pi . haElh, 1A; J wmp. rfT.^r*(. 

I . ^^^i^^~obi^TAtiK <A A'i^KJC nil 111, 

Hw Vt¥im.. rTm'titi_ 

in jW, Mi«riHiiHit.- OrtLSltMuiMrt, IP *f.\^^f tumivriii. J^t - ^ 

^Tt., rrff7.irflTP_^ij!^^J_:^'^t ri □, ELPFII^^Nt^ 

iTraT"rtS<i^.TN7 j'^TirtMit-iriiBit, Jup* "'iif''""li*ua'^ 'dTiJiWO-BB, n aiJna. <I*"a*^!™a'™ " "I**^' lAL and JJflti'**. Wlfl taUtarbL^ f-tl LWiCDl 'HlLIL.-T(i Ifi. Grtt,, I »^ J KS* I 
— — .a^^- i^^jj^ (j,^ lUipi I 

^ Ufg* ] WJd, 

■A frandts 1f"A»p™, M«i;i™. 
T^OHKff IjPidp:, "fi rhUJl!*. 
X van], Ibh HT. cvflV, F " 111 

Bih^lJl. T,^ LIT. JmLJ3K, ^ 
iDMlmi Lflrfj'.i. O'BntfH'ri, 13*. I«I w.'z^™ 
l AJ^yOSH.— AliiJM. J*n#»*b * n™* 

, -^-1 

.1 w, Jj;^."^,>t I sT Vbci(iria.BtTaM VoKL 
md. CtdUh ««f^,b 

... .nj_wi.rt^j.-f ijiiii^- 

WiHeiKXirit^ w HAtfPl^ IKHilit 14* r di'ltft 
hw:k. Apflr J. rionnw, *tt frwaeHiL 

WUJdlVfJuUlilViik. I TliM~tir_ iJm_ bii 

rHtaitim, ]h. aranMni . iTlHH n. 

^kTti wm, tnm^ or P. OUfcabia. It Vl^Mp -^-^ — toojUXkie^ t i n tii i^r iii ir i i i L' ^i'" 

maim, ifiir ll»a^ Ul ntt^ 
ildOO^UJCVi ' Hv.^ni.Tlfti ' I 
.,. tnU Jra, VfiJLef- 9m., im Uttm. 
nTMUdOnHlWUHL Ii Bliwl it-Trr^W. 3 
T Vfcit^i h m. or. am., ^_Wt)kM^ iOtrttX-m. 
tlTAUHolr^'MMw^ *4^'f, ^. liil iprfc- 

■ t.lLWdAmUtr. tHHf.ibJrxi,. 

Kfi Mfa^ 'l*'**i Hi'va-plitnt, 
" VJJ-UA' 'tbkKT- 
Xb Wia haA dftt, J**k 

aUmrKKY liLUA^u^ 171. m. oynjim^M A. J, I ri f f kJHa. CMiFT nud, |m4#^ H IiH*;', l^^aiitl 'i dftbUJi IJnii 
riT*: law fuu-ffhih ^r^wli, r^nJ'irtmkitt 
. . Pfofl IfuitliH juin 27i t<L 

AvrlEIJrV: rtruf iWrU-^taa;, lUapa.' VOMV 
m^l K imtFKT, DfTTTlDE, « 
IflfcSlwQ, iH^dm 
is ivoa DfJn, WaIjKEB Hl...^ "I- Tit LrL. ^ "t^>n*in ■! 
tfrd kurbfll. "lih^rlLnnhiinL, Ho^** lk«n, wll ]4ht»4, Sftf ^ j_ rfcl 

tr^d^iiiGW^il AJd'ntS-ifl'iofl 

t~*jHii*«a_-'VrLLA,«FF. 

Wji^wipTr Tdj.rih»ah * yinwWf:-^-ji_j 
TOAVtRLEY. MHnBi*f3H* 

'i TZ^u, fci-i^ WAVXftLiV.-lit>T5i.. "i 1 El n , fTAU t, b Ul. '|J' ™I • ■ 

U _^..|iiiri^Farw^iaM- A^^rf.J _lltAllTfHI ba4 KW, IM'TtilMrb.d. ^<s-^:v;;V ri!^-^5tiHi^f^i ti.^"2^- 
VT li»ib-^lmfdrlanbr.(l ft^n'AUfi. I, i™b«. Ut , „y : SS'sftT. "liTiTLl litJ-i?'' ' 

nrboUdATnA, <)tii»r-«t*rt.— brt. 

W ulaiajAt T imtn. UicbHi baiNm 
1aa ibopntaa^i^ n 
WAJ.ILEl^lfim, 

W lutdhn, iHliuwr, ^f^\:l^'tr, Hit Il» W ij^TEJiLOO. Clfti n i *ij"api i.-^ft>"i'iHi:, n M.PHrsiWfWE. irr piii,« 
WLMrL^TLtMuihin', bfikt Fiaiib« ^^ PiT|a>«T. 
vk»-B(^>aaf.->CMLifi ltl;il[DBUCl.aiDci IFia T^WiXJJSl*. ►.liTjS*" 

liua. », -tirf tDd ^ "r^-^ 

^ a ^ J^n^Lt^ . t t 'Tto. ii-l^t^^ 

FTj BN, or, fl yuiifi * laiS^'ivL * ■■ ^ ■ ('l]| 

J I'Hr It I , lUHli , 
I dnitb. 1 
I rUOHIL I 
r (iii4livB| rp7 ■;da:d',:r 't^V^ H ^i^* At^ iwmE ■!« t^o itrr flrn\ii(»~jjiw''-i II iiiMT"^~*~Ei.7Si I 

X r,iih., n.ii^ wm\. L HHJiLiLul, ^11 fcltt^ . I 

ipiL'nV lidHlitil,- IViCt . ,v r>., iLL. piiai, nIM I 
Prnl £b td. CiTtij', KflFiiimr nL | 

Tjh tTfruBS. I 

_ . gTI i«**ri;i t Ibd ' 
L 

IJiihAlJ 1 Ffc-. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 4 THE S\mM MOBNIKQ HERALD. SATURPAY. JUNE lU 190*. mot mim, juni wmwi. HTBAIGHT DBALINO AND SUl'PRESSWS Of^V^^^ 
WK ADVANGB MOSBY AT TUKJXJWUaT lUTBHf 131; SSFniOK. 

THE -mmBihmM EauiTAiiti: ixvBsmBiEJs 

■ HffyyiMW 'ii^KNi^ iSilt 'BtaSTBB attBlD3^ 'SSSt^j 
10 lar utrnt 
I «*-^tr 1 d^. BtrLf, [ftt<mt vti^ WHk, VMid mom flvidir 
Mlupfr -nark c lldH. .U ill ikHth. ImlO i S». 

r nuw aad ill oflnni, 

HL'IMt DLW lid L^O.. HI tba Ws I.. lA I 
DoHr » i« IM ^ tt> < ' " "' 
_ ^ wllUnr b ftdflB^ fUV 1^ •till* fxMfK 

THE A.E.I. OOMPANIL LIMITED, uMl fli iftiKn}, t pwntrl^ 

* "* I kK)ih»i.jiB<f. ic,tlii«iiin. duDt rw., th«^ 

M Vt town I U£ «|t 1 riu bwk. cfarin prt™, Aifm- 

1 avoH ovrr ud ucl vs JS n «» Jwrt . . 
THIS uKSKiiiB Jme tirwrlsTut nosK wr^nd La Hall mwy EMa^ * 1^ 

Mi Vr\\ft rtfiftiDr ff™ JUS Ilii tMt. IWpi ^^M 

ccyrTAfits liiiiTr Tt) OBDH 

<Hir Aj-Aklwl r?i^ -jI 1 hitifn. IF XOU HAVE AN INTEMEST 

—^tt ciiK UJT«tcs t;f « i:»Sa oi'ir iImhI'I., we "ILL rcKitu. ««« 
»irEi»i, wmioui *jiT BI.H1H.1X11N'; u". "- ^ ™„.i.i«i >m 

, Vfcfc^ [m^ 4f ll^hli III! mil mill jjip-nLM, *]« cH^rp xmp -Jwfclwt ™ 
^M'liSKIlia tarlw iSl CHIllI 1* TUB KJHiUSli KfSEl H-tntsT iT ™>J» LOA.-Ja i™ht«J Id ml Ti^jrwU foi _ CALL B- MITBRAY AND CO-, 

87 ELIZABETH MTU KET, 
r tma amd uivnii aTHtfn, ayiiiiin. B iMdh but kfVlr t« ili^ I 

nrr cmBWi 

Jill hiTii«ih+i, : **™ri '^7* "lyi-T™"" WiL pitm:nAiu>r J&q-. Jr^ i* 

□Am Moa: 
Kokdir lifi rrUPLT (JnL'liMT'«l. V.M A.m. Id S p.-fp. [ 

Una. AAl^Dtir'lv' tfliUd, tM^ trj'* fn^i Lip. wx nmnNti for jwil li^ will b*ir Ibr Ejiitat Iq 

tun ky t^t btKimt r^P'^P, T^h tvi ibe j»DupB:r mm'm noHi. Prti* jtftraujjFwtb «^ 

ntiQii DtJti> ud nx, 

tSX n*uv^ mm ••i'S*.. 

CIU1ttW43Afiriia tb Hal 
IH ■ l»i 
HUM 
tnd ttlhinc IMH, tnrw LMtoHHiMp kUAn, 

Lvitjn'ii L^i IjiBd fid (Ht fJ^ittlK lO WM» pUWt. 
fBJUS *lOi 
/WrawBoD HEintn t. . . •t 1 IW frii:*! 47% twcmtt KVJ Awp<*3i, 
a-ni w ttwi mbI 4i» W MlW ii-. Do&tsMuunrn hmk 

■nff ikuil^l^ ciltft l^frwrm llli'brti, Itlicidl?. pinrry, 

OlFMI tsnaisvaiDT.^ m«ui BDTf Ml CO,. BiJ Ifc i MJ i m i.. hvi. 

^'(HtW~ Mil oil Win, UH 
It iU. twL M ntn. « vMpr c aw oottjuh, 

- ^^^uHl^BlHirMII III M* ia 

bvM ud iw, Bil««diA mm «l 

PBICI OM],T itUt. 

BrjTHH ud Ban. 

lot fitHLTcri, 
WTtaaitfT KSfliSIlATlON, 

' ■ "v!--"'°"";'i'',':?s:u1^i;K,t?; . iH-r^p Hi 

«■ ij 1,1 ■laPL'T^i'l MMllfHj-'. — , ^ 

I bitfUr'Ui^ iL.[ rrfiiflar Iniwn^r 1^' BiirtirfM Diup? _ ^ .jmy Ih 

hi^a^i Pt^lAw IL AdHri4w 

j_ ... . Iibflrpi [mil Witt ABT 
U HjJ«i InuB ^ip^. 

AT uaw men ji^^^^pw APTMrtMPfiit^; 
ntuTvcMiMfti'. , < 1.^ Id ^Jm^n. Prk» ILIUHL 
ttT^KTny in J STPN, 

_ JJ.wiijn, a'lJ LiJfi PjE[-riHR4, 

Nk| ;-' aniBi Lit^l ilk. 'C'OltaKr. A tuTiv, 
, ... lart\y vif^f-. lurf 4£ T. liUlL *T™>, J Iiix 

tiVr £tPQ. ENrtu'bfd Oitttf*, i njAJHl, Ul, ipd nOi:^ M'1 
i^bd i-Jtiti ft nliRr. L^vb jrttl r<n>n , 

ftawrvk^ fi-liiwie'-ri, 

□wiiplctf klli-rhv Mil sk*i™tio »r-"n<ip^^- 

HEhtTf ETH!!Uj vij Ud.. a !twT«n«L. ul^. 
piper cMse. CrrHFTAO. 
irtBTiTIID nWIBEJUTIAId Af."l> URtUAIlO BliUCil 

iTInBl p^ldr p. hlark. 

Vwrr <»in 1 i.-rnk'. TiiiniLluil (|Fpr»lf. 
titBJ ftir [jLir-. ni.jL u f-W Mf-'llFI Fur CM.^. 

h\ OHt^F.ft ciF TILE HASK. 
rJWfll (Tl HI ^' finiriiL bti.I 0:1 , \l Hmff-r. ^ .. 

CuiiHiJ'tfn' i^\M> j\ .iirsAMHU*,- 1^ ■ •■JWSa -^^^W^ ■, am) 

imUi n uTiTnii urns (Th>n. ¥i#f ii 

TVn* i..^li.lrtf J,,r li4<aHli» JhnulJ l-rtS ' 
VIKD f£/rr\^il1 "n HiiH f.i¥finHt« 

r.i r^i\. \m Out at fi fftrm SJ0(4f, 

l;^^Lv wi:t iiLtxaki Ij^t. 
« *liifc1Uj J mild *C f» T- V*t. ri* M*M (nwj m-'(lil!0t 

fikir riiiw f.|.f ii\ 
.^11,1 imImt.^ t^iii' iVtiT fTlKiUF. 
tbHrtiT ta'jft lijr L>[4ler «l tb» ttmki 
iijcP-HL,r« r^ic^ft L^»i» PW14 LTTT" vsav e.«v. 
imipji »M oo^* jiwpM***^ riij. TEAINI.'qa TRACE. 

f^MiimvsF.. iTr.ini,iM;^ i^tr sifim, flhwin, -nd 

T>l*tLiiJt±|riJ^ rLvf 1,1 irun, nnLj 1^ rrflJai Ifum tfiti", 
' ''lEK^T HAHl^AIJJ. 

ri W.ITKK l-'Jil'HT t 1 li™-ll(or» ll'l *V. 
rnriLil i.±'.iS |r.j. I'c 

HjVINL wiI LIOK^k 

J -fiHli SUlU-jii. 

'witl NHUfjyr''i[ir Li^irr I'j-n, ^uuJ 7^11, 

'•^ »«Sl»4 1IO»Sl. 

PJIHILIOmS. T~ TEkhllll I'mH-KKTlW. 
uJ 11 tmi KoPT 1luii»«, limit l«1tt. '■I'""' nLtiiii.'i 

I ¥Litli»d (ivd ^1 ILICUinHE. 1*% T siller 

I iTtmiKlli lUt , iLLH-iMV IlllUOOij' ''fThUt f?«l« .|£4fl5, 

GH ATft^ < K i[ty <'k4« ""■ ■utLiiv:— Jl* Bd^ ■M» i^i*"* 
■ lUJBI>]i.SCE, briiV, 1ll4-') n.,.r, l-Y .wMinJ, 

UU hUL r,'fi-.f, .Lifcl Cli"U*wwL -.^nlJJlH hrfj 

kliLt* rix-^i iilfil ™f»Tiib)JL. w li 

Einivt . Il d td'niiA Ir. I 

VlLL'Klm't, I 4 'I.J.idUii.iiJ. 

■j^iJtiTM !■ ; V i^w --n-M I : st. L LO T M K K T J It AIUrPTSrPB-b -..f^lr« AJIe4nittn 

Kmy l^^M^ I-^ ^ 

a&i?'iii:ld.— uiPi'rt^jDr j^tr^i't, ppb'AidJd iDctaiir L^nb-iinitfJ r ISji^ 

Aih>4>.. [4PiMil-nt ULilpf-rittiri tbiMi M 

rlL-d. Huij rmn l^jll f<»1 llihg. 

~ ■ 91'|}yilV,~LliiiLi» All44«Hllt^ ,--.-^ -1—*- c^nTAtJ-t. 

in llilruiilil 
nil L>V. VU| 
tJWU.> I 
hrlii t'<Tr- 

t.«>KM, ^ " 

I |[m-(. l3tHJK 
_ ilu'lF Bi*.\i. lutJLiiot™ *ll*l TTT-an 

fnnf'' >hd .'taf^lii, Ml. T ni-™". kiU-iHoi^ 

fitl*l^..b*tk V-t: t^htrr JWMJiTh ri*»lt'"''i^- 

ffi^ R. tmi, BSA irk, — SI .liTT 1 RJ 1 K K , T^TlPfP m EMUe, - WM 
FY«it4Ci-ft ltJ 4H-< iLtid BliH'ki. Kur mm, 
BOIifK PAV. I-Ik. j-l|.'Tit Ailihia.. hpIiIHi^ A nlh?!^ 

PW^Vl^^i - fl^£*i(ii|t ! ll.'Tit Ailihia.. nplilHfm A nlhsV "r-Hit, iril^Vi'lM ^1 .-,1, ((.mJ I 

■f! TiM'*lli"if Jir-r"''^^ clir.ii. 
>;<l.'iiii|'l I'lti'U^lin J'lM^ 
B'lifi'ih. li'ii-M'lM, i-ti.', flul A^h 
Nl 1.1 fllrairim' Wliun, 

irmll .iriiijUJn (KhJ P t. ™t* iil|iitl,-HHtMfA iliaL Ht\ TmmiKf 

ij*'-*) till TA^.I-. I[ I- ^'1 1 M T' . ■ ■ r-" Tin !■ * niui r*. 1 n ■ 

h-h-iiMH 111 - It p.iv- " n, r^jw 14 I 11, rt,, 

-]', h II. I.M..J-., I.,. I :i| nl^i'lr hnJiIi^f pi 
rin itw '-iiii,"'1. iii.r ,|.. Mi^Qlrld, pLitur^ rJiliv, 
ttt'OTJ rl'ivr rlii r. i^n<wt rn"irt, (ririlrtl. Fli-, I 
V LHG. CmV Ti"r,^'l» iurT.mi|Ei»^, 

r F. *ilLC. ifirt nu 1*1 I'll! '^T*'*', rnJ I 'Iir 

r rn>«n t:ifT MAllKVrpi, u-ftiTr Ht/TfKrt, PdrUL-ul irv. 

r^ h.'i-''li". Flii-nT"^ iTi'l I'l iTi IS, l.irnH^ 

J \i h.s:]^LJ,^'i nuM'j Mi'iu i ^ii tn: saL£, 

L'U'V,- (i\^'<>tJ» !,11E».1; u]|iiiliiL Wi\«i<. M"< •i ■"Aitliii^ 
JiiKWIIUlll^-^Fj'^'Viaf-ilBU^ HOLriHt A tIm 
Kl>K-m t4.^lJ\F.^---^:,i|iii«l TtSUnA!.'!;. r"^ I'-ftL"^ 

-rvmnk, ttiitiT *n»i-, ir^.p FfliiitTit* irt tmi. *in, J itADin.v.nuv. ir,prw^ri-uiHft,"4 notnap 'i^ntaii 

t(B-mp» ftH^^i iMrrnlT^ T-nhi. ', micron- i-i.|[tHTri ii.»r I ili,t n.B.., ^rnv 4;|UHh, (Q-lUl 

IrtMll^f', ri. ;.";ii'-. . Ir-'i^- 1, ' i- I f I' ^l^nrM Ti tV . i ;U :^ ■ iT^ rKOAD.— TV* JliiibH-^ «l:I I« wl4 ^-WLili-ly. ■ ■ Ktiin^ LII]Lirt-P . , , iWHt JlElhlf Kxjir . , 

liDdriMD^ Uiil mil til^f% imii AHVt i 
■■■J i ■i»,-»^;s.Tj;.i5ti#ii?*^"- nwM ind h™nj._ ff k 1 1*: _ _ _ flk. f'ljl.l. ^ fILuii. 
1 M.\i*v iTdirihiBi 'fi^' "J^. 'i^^'-i liimmii. pud UHf J^j[t-iUWr _ lii[i*tf<i yi t-'ttmwiirili iil;:-1ifi ^ 
LANK L'lrVh WAil-^li t'ki^J lAGK. X~''"^'*>C?^ 

Iht v^trr. On ifa« iui^ ii «rr^ 4 mil Mfmt WOL OtrTTAuRH « n,. 44 i iw UD O^^^ T AtA A^m, Kuii.bic trmk. oi Mvtnr. 

t'UiU LvlUf* itf ^ rwtfni, Elv Tr«l**iH* the C>H HHJtK t^flTTtUI-', I ™. lifl t J^.l , ^^J^T^- ■'i^"' ^ '^—f^."^ llmSj 

Hi*. TiiniBf. ^LhHM IxtiwfQ iHo JHV^>rl4a| of HUCK OUrr,llJ^, K CVH> 

HMvDV Aniuii iiihl VMlm, l'aTiU'i4iiH ^1^1 irir* aurk iVA'Ai^K, I !ti.. M T 1^ rpHE mcHT A.Vt,ltJihLT. lir'JIlDllVTt,Ui RtTK. 

mitip ii^mnh pnii <JiiH>iAV, iJd I'CTT^fhirr, hhk-k <ijrn<it'i n n,. \m t im ...... l....... jCtni X « ^jfve mvku, iMuibwUig imt^cb 

Atx.w^;^T thf; oiiiiM:ifj| Mxiiuvih TO aiti^'i^ ^-vrrniK, 2 rji, iiA .< iiw'v**^*.,,. 

|l]Uj|i^LIJt}'IL fclT.-l.mi'N flHii fckJiK, in«m ^BliBlnm. 1lit.4i!ltWjilHTJiw AHtnll^ ind <ifM Vtmm 

lll»*(I^VILlJe {JtJI-i*- . n, p ijj.'.j.lEOBMHPV lASFX ' H* PNU-.MjwI. HVilnii W ■ 4M j1 ,affeit 

filPl[lPthMEaliAL^ JPilnuiA TTLHin (r*rk*, -^MMhO- A CjSjUHjX BUjH^d nFTW\Ur ^ ~l I^EKTf BTHKU u4 

^ ^rauf n>:Lii KT<^^<- [ifTTlijK, ]'l [,I,V ri|(MiUTKI>, Ittwi iTll' 1 Hni^iiali. itr, aLti. 

LriH. ^l■^l iJI ^^.nV.■[,L■ill s-^ [■■^VJ^ '.^i W'-, prtlPri ic«l Ijf Iffl.. ITt ftlLl,! 

hiiii L,ii(. KiuNN ?ir\uj,f;, 1 i*-tiin.i hi:, MiibT*CL^u_j.-(j*'ij(iii- fSIli) pEKkUl tTTEIKJ-l, ami (O., 1*. Un^T-vir ria, tdltil mtfa: rrtiipli £<rj ' ..^ T.iltTfM TiU*. 

flJ^U/T F^rilJ^lj, *nj L\P., I Ifeht* iiwL. 

\^T.\i\- IML,. 4Yaf i'r'r^..E]laff4; llli'.i'k nt L\TSlt Id 
tiurL ..J 1*1^ uijrii^ f'irV, rirr^ntf-tU BJvor. W 1 

SL II. iJiil* iJJifu rrrji-*<i, t'Inrrit mdv hulidlBpt 

cup i fiKtm' V ^. Tbti-iJ-i. Liiui tip.. itcHjH -itwt, d-ir- 
^^■^*''ftiflE rm-N^iv Mii!nioir> fi-l4n\ PIEItnf KTHni mrftJti.H S iCtK^n^iAiMt 

BL^rBRt ATll.— pEiU imft Alliitrtk-flU, mUb rrrw M diriiUn, I Hill 
PIFJIrV EfThdlJJJi IKio aopiwnii rttr or r^vW4 liMlinH mniritiB. ffeiH.; itu.. fli^-. 
V lutlncn «:]iai). 

.n, J i*-,, 4; LL>'. 

rfiiMi.. rlr-. bJHl IIWIoWe. trIMT PV4ivrt.. "jH, 
i.j-W.U, tUitt,p 4 ni«-. utti-M, 1 HiTPi 
nULACr niiE., I'tw*. L wt:t^. ipUMldLi] 
iTii.r ir-i*-* n.lL hiijI, p[j]»l4-. tUm, 

U^. tiili.. (i ™,, «lr.i 1 ^tL orrlu 
itlKk, L'jnm LlunLmllUTM, ll<ilrtul>F . 
-4lMiu:ifiii3^-^tuiilnl iAji .^']''^l^ 

(k.eiwil"fc"*:fl|i'W.' iilS'HMW-, jU3Plt*, flLT,, UlMl ■h>^lll 

Jl taldoul Jinircli»hU*'^tr it-Ji^Bi, Ut™, -ti., 

I'lM IVwrritPV KiUl.lbhrrinl. Tllk Tnrrtj»», JiL'-Hf, 

^, T. \^'.A^^J. ifi-jf AB«ri, *a 

H|f.>Trt JCuL'airLiS '.MlT-^tJIiS, Mil BI.'ILDJ.S'U 

L.OiU- iiA'itu,y.ss, 

t, T, RiJi^f. Am', fciA rnK^™i. 

Yl ' KKlHiitTT, Surdirm Lkne.- liV 'IJIJPKH l^V MiPUT- 
JlL IJ^fJfiE.-:^. tiLlla. fPiML -iiiniiiAp atid «Jjiitliin( 

" - ■ '^l-mP^ Lift, uh) kijcH ott I 

I ri oil Tit ' WMuHlAL pullrfli r CTHD.L ^ I ■ LMlLrtWEh i-uiwt* AIT iTmnm»»Jf^hitu mV^™ 
I iviHh^lr jlEMKlna iiVllln rvdr P^!*T 
I h- *-lpiV _ -. ^ . 

NEW OiVfinp, 
Mill' HAN, , 
■ A tcnr jnmicNit iiF nwM vnTntai 

L t-l fl Tb r'Ki:Al»ESr f^.AfK TV .4L HTItiriA TO 'WtAW 

S;^^t ]• i j i| i iii 1 ^«>, hfft^taidKWp Uhi, villi ill 

actitfi mwwHT, ui, 
kr<], : ^jUITWln;AtHI-*m>nu?T. rtnvtT, 

Tim l^nOfll +1™! PfWWT ipr Hitfillf rt""^ 
O'aVATlL KMTH.trfCfc AT WJK.J 

liif d4 ■ ^^'^^^^^iia*Ari|w^ 

IgTkrct L t PRITATE. 

I WlJkXft ON 4V¥ PF.Affl^AM.n JIRrmiTT at. 
W CAaTI4^]UiAUHrTAm^j <nt firt'iirTft. 

L« Ram. rair Trntpnut- 

AHiaiLA KLV|}r, KaVifTT, 

irf tii^iti tLirkftimvU 

■itCIAli ^^TE. - A pH«*4« Pivt»ill4>* H^^mfh i4iiL- 
■ irjl Ji:nf i,1ifl. Jl h ™w ii^iilJ*!*, 
■ff«rit4i« ibw^litr" BfPTiL-j. ^ 

I I ■ A N ATtBir Y \ or bfi£ LF 

IT lAMJSU "niAT AM£ LFSIJ. 

hNK |>J HVDNKV TJUiiii l^lVAM 

^Ffi,|( aTUpk. 
' Lag tilUtW t'l.ii' 4-'>tm, }^Ie*>v I'llll 4nd Ui- 

f .UjrJWTLI. P»hl W*TF, 

^iLi^iiiuflL-rhuitoem, ^ . , ^ ,^ Lcnr „ _ lahd, Killi 

niK^^'K HOST im mli ji, 
»i hj,rt'^ bltwi. Ih iivp^i piu ^m] rmiinMBh ■nwtti. 

Mr HdMi'li 4^1:1^. 2U Kirril-lfwC, nt»°l- 
BAi-tSRi BAVK OK HI* lOrTn WAl^tt. 
llvTv^^^mri; 

PhtbrtWl *kH.lirlll* J" kun-t ewr^f r»ii-it Al] iL-pL 

nmn [J hHilJdatlillB iHlK ^ i-1iUlikM( ir.iiiL Uk H^aL 

ojibKCJK II \*\r'^^, 

Mnii..i/lh|r TnipW. 
1lirr\ il tirWVTd Irt A*TirN<i MUVF^IT m Fffl* ^liwUH Dt III 4itBipi^ 

pAptrtlf* huvftti Off ridid 

* '- rrtiiivfrd wvsTy t\i:HMiD. IIJ.H. MOM pji J-IKIJi 

EKACir-lfTREU' 

'\iK SPIT. LtJ . lilfSlNiV^ MijSKV AT LOWKS ivmi£»r 
Lbaq t.T oU«r L»dfi IK btduESd. 
tllRAAUUK^UAIIBEB, 

. . »p uiiG£ik%t'i), M... I, tar ru»B. 
L*^ ||^||< TAu: UfT. 

^^u^.»LJlr^^Al. uivicBtlfENt. liJiBp^ ^HD 

Hi INLil^.l LH^tCFANir, tUlM.' 

UbblHliid law. UbiliB 
II BOtlHtHritlilir, LTtt, Bui O.I.fl, ',»„M».„7 315 ^i^„,^iM. 

JtbCTlY 'raivA-tir..-rini>4KV IXhTT « f iLTdi.iiim. tI^' F 
I L1,l, VAV TCS 

iPL'JD "f w'lu ftj r. l,VA^?, i_ 

udt|} ud [V^r4Ulj^ 1lhlW:'iU'#-'VUi--lir " |1^ nirmMki, An J wtU |PJM^':4iV'!w^ T A»K>lni, ^SH fi^ . . 

^ h BRlVb. ICUl'HItH, prqlMb itlitt 

Krtb 4 hlLR:]; ^tni.lli^p WiUta iHa fift. 

\p Jtictfm, imr ir^un ar>l ithIb, p..... 

^iii-iTr,n ul^i Uiihnuji, i^Ki IE* riim uKjUDhi n^AUldrf j 
KB tdM bqrif 1^ . 
nnlwliu ' f 1 
B;AlUAl]ifr*^ll^^~ iM^ liH^~»SHiT,-Viliub1t 

Pii liiMfcilpiirt Ij • inptn 111 iijfL nkiiki -IbuBvld- 
ftnolTFrln^ U |t>T <i30L. ^nLul4 till':. 
A T RObn, 

fault AfihnI, UiA PEM-itrMt. 
Ill lunilir -tmwry.—n .SLif 
ki hal9p 1 luqnri. UbrhH, 
baih, [lib*. cO{i^. nltjr •KwUa. nqdliariiKl wjth Bcwtfi 
TwrrtfB tUla, mi^vjI haIjI HiAi, <14V^ iklAI 

a. T- iwtl. bhita A»nt. »A FlH«M(it 
ff AMlKlti'IMX.-^nitlF Drtje^titd Ir^h HOlH, _. llow>, TtlB " TtUm AH H« UvEff Ih^tH (VnUfl. 1 . e4:i'u A iiDHi^. , 

I YOl NZKV .NOT flV. A CAFIThUBti 

UUr VALUft IK HABKEf. IDi f«aa or 

"Uftl,. fciilMi U t|]>t^. INm^'' kAl^ttf twAVJBtUir. 

.KiadDEJItzE, B noML kUt&^ if L 
■dm - ,— I . 414 4Ue. l«d 44 I UI ft ' 

^*A^*iCl^l6*l i J»riB fiJTit — 

mVllttl^ll, rAUAHATTA'lUlAP, BKflV ld(»» 
AlliK*Hiiia H^iliit«d ciLt [pi'iHlinf thij^^ri. j U -TOtlMfc t.BI III W ■ Wwlll. .<MB.>I.' ^»fcli^4 PiK 

'.hi^. At;^»#i»tajliM|-va iV lii|pi ■ftg aJ' 
urm^m wwU lit- 

ll^lARiiAMilfrA HAkij, 
1 tvmx aim. 

HEAmr A^TP Vluul'R IS KVJ^Rr BREATB. 
tai^fH ri«kB Lm^., ^.^^^ -iBk' 3.^li>«i lAil MLAVr Tl\kT WtlJd (lIlUW ANVTRlirn. 

BtatJ«i!^ liti*-" *«l }B™ii»-a HtnLtKUlU l,U-J>, ^^irii H.^ILV^Y BTATIOS. UAi, 

*llj.t*alJ4] DsUchKd tijulllf-fmiijrl TIrLi* PfJT- Mji£P ^-"^ ■^T'B- 

TA^it. ««, 1 1^ ™^ hau, .iui,^ ^ ^::"^L|.^s^f:'plV.^nL irnwTm.Y. 

I'LAVri, I'ltU'K Mr-TJ-, r-^--- 
«^ J'irT^nvilH-f-«d MF.MlVi IIALLnH.kS Lwui, Hfuuliih*, frnpi aikI ntTi iuid 45ft fronU 
Idly ttfli; *imi, vnlr, vvl^hnlt Oeli^r*!- " ILEiitillAIIrPT, m*whtA-finr*P, A P J. E, dRjycv iii>.i 

LAND. i. Ul4 tHiJP, hilidf 

,. .fttl:^ . ^ ei V T . bul s. WTHr 

QRORnv-ETheirr, 

IK TOir i nfAgrl wpag^y, JxL wittysl rill bom dAbl' 

1 Hpri r JltVlXLLJ^ iiv Mb in I'dfloda Da PtwIt- «r . 

Ht3KLpAVd Till. » l',H 1 
J LOLtiLAli, llMipar, 
Pllvm ilWKV « rmTHiiiiir*, 

Sf'lLff MwtllnH^ fU. Kiyta B17 ianu: ^14 

t H. AIEI^ M ^, Iv W. lt»:PlLJ4AK, Sa? 

j**^tt*, tAiirw Si- fciise'* iiiji, fsi . ;™?f. 

■ J.|U!hrk.|--l^A>p J-idt Arrlml Inm IjLudDii. -^IL^ MiNU 
N Mi-^M^V LA PBbU nr IriVa nJPU i»jP t'. 

■mttR. LDd PiMfiiiav B* IBr MWllT. AEiliJiniEluCd 
pu nc. itBiiLDd. ttiaa. <!viHr*nti._VM -ur, a.r.o. 
flJJir'^JUlT luMdUab 4B Bl^ ■! Sti*. timiiiail 
lU w tir atenrih. ld«t llUHM. Htf Imf. 
f ifclii VlMai^ cvv&uw, Ltd., F.O.-J fmtifin ^ IjLt ^-f|tUJT:R, 

pfcik^Diil V 

ii .. rr-i.^.VH^If Lj-' iB- 
uAhtLV, L Putora]- 
^4llit> An'K«ir 

Aiirif.f»cij"M[«Hi '^I^Jncii'hMLLi::— Owhrr EHillilinr . \Tt-^ 

--,^^,^BV.ll UAKlfEV KriT.irK, I \- Mn^ 

rli kiNlJfl iUi'Ihiith |Eh1 a^ 'fhib^ IUII^kji ^U'l-^nr-. 
Al^, fin Hurlineton bWc, withir n mmnrn I'l ir<iiTi, 

luvUw IriiBlavn ta llUprvn-MH.1L, Km w li k>l J-Ftd 

Kj(r^liiinr-j4iirvdtL 

tt)i<r^'Di4H| npp^irlvillrr- 1^ ,vfa4Pn i)rp-i:lan AJJ^t- 

rum and ma i^st&mim obuidid ki 
m v«t-AyH^(, %*wr. ' 11'Mj.fi-n vn II d|i>cd^iii] prlrk ^SlyL tlW4.--th"nM 
LI. I ih- iii(i|..i(s, [f fiHiiHt, tiJl,; 
Pl.ii hi i..|.i, |ii..|,irit. 1,..} n iiiJiiW, ' nin*! 
a»il rn^. lli^lly a -irt!^^^S2ii. I^ifl'* WllfWOi' fitMT n pn?*-^ti1»li»e In un Lli^ FmuhHl ,iitt rOiji Ji* 'I I'l'JijJiMf w' 
iv r.Mni ins A ruTLTiii " tloiic£ 
CAB liEil hir 

ii.^Lj''-A.i#i^vi.i4i^:iaEid. 

id ki « tttfiait i-ii A !!^:\<-iuii.i Xt^litnm^ vt't^-l 
itcp FniiB^rn' ^ihI ri-.||*li-i Pint 

q.Mi/kTir'K FAitAiii.i; Md^Ni'irr.v, HDilrilne ||rli>T Ln ill Iti" ul>r.T? lubdL^-lahni It Hi 
r<aih\* pdi -^ Hot ifi-TtUr wuL mWucp 
□r If ^mUim ^ifidi^n Will Itiild fur junfciMn | Li.vnofih.f. 

I'^mnkfiiA Hinv, 

Pftin^.BT^i HK'iMi ln<ftLp|i iTAmisr; IbM 'prn*. I 
■tiiP owiiil II iMcly ifl fhfeWW'W-thflimTqi It**- TbSi _ _ ----- - - 

My^t^ t^^-^fW^. 6i-™inHia^ii n.,"''rt, liiyih^v .ilh »f>AP A«| TAMILR HL.INT. li 
111* Mihd)^ "TtlLlTJ lit Ih*- iir,i]i'nJdniLJ li]l Lltd '''^-^ ^rdvP, l-^n MAEJ:, ^/ in^Vxld tn^tr. 

nili TSfflr"m -tt in I u Id i^^''^'™*"''"- Apply BAUmsUTV^^' fml mtJS. 

JCHiy Ri^?ii.\-HiiKi>s, ' liHi Hia-^wm, 4r*wr. 

hmibU-M^i'M Willi'iflffr.ri*. 'lArHJil UlTAT'E, 

\f neisjtfT. ^-i^-- -^^ ■■ ^ ' ' _ ^ _ *IHJ UBViWln^ 

UiU rnnn nM.|i|. iMfr 9 Mt, m kLiL 

TniiLii: £1 ftrp^mrri £J n-miitFilr, Torrvq* ntlh 

JMM h^lu, and Jiuptri vdillp tWrv' tn^til llrl-^ I'^iTldci' I'nfK-il^'r Hhiwh' u.'; i 
it T ciFivli,, Q rvn-in^^, tu]]. kic-'NiTi, 1 Ififi^. 
H PlLHlMlin fl<i I ill.. I'Hlkl. ^^.lii^j'. 

N'l&T^AL BAY FKKfiHnLl'h: ■ -risl ■ 1 
HliHi, iml; 1^ iirimilm hitni 1L.1 It V vi ^ p 

■liiiriL, TtPBI[l<MH trTLt. fMiiri ^1 j^-t I,-.'. 

11 W. MlPR.S'lS'n ami CO., ?*■ I'm ulnu^, «) ilnej-. , 
/ iiriJiTfiE.-RlEJllT OFPnAnr mH OCHAN MATH C 
V- umb PAIth. clbiilui.' ImIlLi^FI. ti^r-Nlk. tllK 1 wilj. .Zk 
film. . z ipli^.llij LOTS, _ U 1^ 41 ««r BbX'Kil, JugJt _ 
l#a<l, wril orn npnup flTAnDlh 
P. IM^ 
Mo H t"1f t" 
at IdTnr HATCH 0% tvrhfy*^ tfarkal^ mad , Hirtlti-t .VCK uiHl iT*r. .. ... Hrtwcu,, 
PptnL™tii.L'imi.iii-.ni- IP7 n 
iTUirHT fl Vlat w LEMP. . 
-L 1H^>;kL|,]._ tls.lln-LtirA, RpuL 
n^kL:ki'l Mn'>;Kl'K Ihi UHHiy. ^u< '^jtiUuUu 
A Ii. Q, INrf^r, i-onnf^mms, Ta Piici*, 

■PPM^ITI lih Lt^O, 311 

■>fi !^i^1kl*Tini -nr iq 

.* ..(..M., Jt..-^A.. nBcic, 41-. li^ikni . 
j\ build Hdi, iluphn^t-ip, V j wIm_ _ 

1 ApjiiT tu.t, iidi. liyrt lfVjipi:i4, 

■ mJ IHALL 

•^.y i,w (HI- FlLr-4 

roffxiTi K.-mrfi liiui Mnitra ,s rj t: 

rr r||/aji,ii]i^i«i Ibrii' TiiHik'r-iilr^M^. 

fMp-iniLLurii I'laiihiiiii fh«), F.N.'i, hMI lUij ■fMUrlLV. 11. KLLkK. 

Kf^l'rr FT-Vf- LAUMS TPOCiUlaltBl. 11 ti bw m-hI , 1 \|" '-^'n n- t 
AilTifj-r-h I'lN'^ (in List Jlit«f«U attJ Rnunvttoi i'l. 

F_*i'Ll], j Mplt n*Mii, Scfip. BdElAJnit LiiBa r^Sl'^^T lH^StV ttl LENll, 
r 111. itiaa\ 

9^ * *«*?f* "lli***** flip- ™f« 
■pMn^tW .AWaUWftfc' Ui' wfiif Npt Uwp>^ ULTi^Afd n?rA!ft« cor. 4B }^]iv|q.|pi-ft, Bydntft. 

.i-r.Lpiii:hr iiEK.ii 
It Ulipfa 11. Hj^M^. ailPdlVAM 111.. c 

Ajvu. HoLii'lUv im ntt^ 

1;^AimEnrV iTiutnllaU. rUU hmil 
' EapE. iipLlpI lot nuTLK. Fortjuri*, 

iiiul, ^lu'iL^iPi. 
fpfi;^1nd, £E'a,lVlti, 
( I AuL-tdoEiRpra, 

B^i,g4t^ 4IH'],T,KSR'liTltlifvT. nrHT ^Linifl- 
iwr -IJt^fli UjI ril I.ANEi, 3i\ J, iKn, T.tt, 

W, »C«IIINIi W4 CO., fii ntt-d»v*l, Sy+lds, 
~ iil)p#£iLj4.^£iuiiil^l'iimltiH>iii:.-A fhllAr'i: ^ ^Mmrti Awl jciH. H r m ^Mi 

IKfeAl* WM, - TOtRWV 4 aw plu, and innri vdillr 

T-^vidi lAw; .wiTh vriiw^. at lionuTr. 

AJ A khlVfRTJCN 

fipJul III a ilfpnnH -putd Id 1Wl4Qj4UU pcwiwloa of a 

ipMivviir iiaiiHibtw LdiL, m \ lae. witt ivk hue. -rkw 

li^ irjiBi. In iLiIri \^•^■M\a^ Fylnurh, TfilTHk TlLlr. lU^DCC 

lniraMr t,^\y i;| ii:1Mj', jll L, £ prr (WBri clU^od nTI^ 

'in i-i Ill Jfuf fTi.hi riTi^d u tlBfn irfta En H kit^n" 

Inij.'.n.i.Hnj IvTilll:-. i|iL» il UmI TfqC UtI fUTrtt ■IL.. 
invpiHriirTH L.-I Ik. f. LimV Mr** iRipi IQi pw .Toftt, Il9d 
iritjilr 1 t|.i.irt4T nr 4 itiILf of wiwi* lud tiomfAst mM 
ivr iLiU T*. ftHir rtun, tirL>»'lhtii, ftJItsHiiMlHi 

ilriini llriin l\ 1l|Bl'.vr:n. hiti'] Uo,, 1J| WE[THfi*t^"' 

L.^mp, iwvjiii ■! injitnzE. 
riiHbL, :i::tl I JiT^r. 
lur £3^: II rooip^tr t.'.tt 

TfL., imp R. r'P IfO-nR n n.nrt ffi, Ilinil«-lik 
J^Al<II>WI(71L — A nn^L-TH-UL HOITC, AM, 

TAOai^^^jfl 

ijHUf^t]^, aff vBUoif'VdiAP.-v^k. QorndW; a 

rFeireiJ inJ fninwl. 114 I 

1-11 re 

HtoL 5 luiMEB, kli«Kn, all nmn. lui i 
IH h tn lu* al IW, 

ia\am:-K;m^ ■ 

i. lEi MtaKii^ xtay cb.r 
- • ■ Uft frJti itwt. _ . _ 

\7>''tt%.ndH, Ji Li^Jb. kil.. l«tl|, FWflin:lHBidn^ 
UW h^.f h«cii«uil Imli'iriiy, rwd^H iiTK jUb Jb' 

^ip|li ^4lutM Wt*k]y, LdlrJHl i pot CBflr, 

AMtUHi; tlw tofiuiiiiH.-DLJ' 1J0TTA4JK hnJl, ^ 
nvmiLi, kLL,. klL ufVL-m. Li]<A vw,. 2 ^j' wlitdihTF.^. r, 
■Vmjit, ppl«ndjtl [i«>pltiii», oi^ld TurMu. fCMfi. 
■ HTA^3lt.tKK, .ij Ll ^h'l S l^i'iM I l^JXROlIC,— A^hUtl- 

^IJ nirR- UrLLJt Ci^Tl'.^ilL-., fj^l. T p„iHL . ijL, all 
iUE<[-L',L<^ I'.bb^l.i^'.l, 1»i'.i1 T. VXi. 'ITi.-n-ni dKUh, 
' ^-rA^M4>I^K. -Ikk. JUdil t>UlT.|(;»^, liLit, » KMna, 
ill 'Itliw^ 1]|eJ d'lf,, pnridiJf.l i^gUufi, lutrbJa 
rjii.nl rli, land « M. UO, tlMTWf. iOVi^. 

lull, Ih j«tfB4, IftvAU vmm Avil navit (U*d w^. 

tt. A, FBTTIT. 1L» l^nirhti irwd, Ruilp^r ~ 
iDwii ( 111*' 1 p.m. .Sti niFClii. 

FlJitl-L (.A^^ .Vluiii itj, •M3ii |]. Ldii'b^ Dq-lnk lEtnm. 'I l^L- 

UMI I II . LTirti, l^uil XI \ IHH. 

MlrJ (hmUBfcuilL, T*til« t! H,, 

PKfliUHn.lU.. -j *ipp, Pritlf fatlajr^^ t/M^ rntt, (oofJ 

]^.,iiii..ri, 1 n-flT" j;l»H p-i*-h pHt*' aiinou. 

mH'IIIEAIHlT — >"™lf fltrLtnl [JrUt^^BH iPrirt 01- 
tuc. i jT^ilTrt^ IrLtrfiM, Wth. liwn- ITVt f. 
wnr. Il^i] ta ■ MA -Own4 mrti^llHt ttr hII 

liHTfdAmJ*?-riptw*itJ HrlLk P-LlUfi < Tni^ . Ul-, 

>«1K l**iii luikJ » > l'^' 
PffTRICHT1Air.--:t PH** f.'Unit--^ :■ T...... ,:-il .11, 

ffirriHE ptx^ii-Hfif ooar il-'i I'' ' ■ - 

A brni^r 

nniHBfi HTiiL-55^ 

■ SS?^' — ' 

VanllD-LfiMrl^rlH 
W.. DM. l''if riW'-*l*!!4i_ oq^ hiill In*. BAY Ofl+M.fTirf p^inkt*. ld«Jq.i-r MvM 
HEilpmiliL U LI, [nuiiaji* IIUJjiLldi . -^i 0*11*1 Pfip^ 
pi<L IhHVm- rimd. '\\<r Ifk* !■< -.I'll" CMniTilf r^rrir^iiM* I.' ii«^ •Ihii'P ^11,] ft(WDKNTl>lU 
PVir HtHM}. iiniJ FElHVIiH. iM. 

im- iirjihirm r,i]Hitai hUiCK. ift a- iii>4 

1 LLh il. r ■l'4i-u*«l unl liWHt ^BIT l«IBP. 

PITT, Hmm, minimru t44,_ 

Nrwrn ^ji'dskv >4[j|>ivjiA BtAfll/iTT I 

> ■"lidniT rar p buMiw, 

MMifiii MArr, toDu,_aiid^ Kimnt tM. 

]t]eStDK»N.-t;,. ftnna, id7 til itoaiM vmZ- 

' *<m^m\i IimlH*^ — -d-^- 
W*TT, ROD 

i4H-iriid rikI all nLMbfn cm 
Ibrrly nIciTN ii4vr I rHTn 

?;:iii n.^TT, noun, uhlpi 

^blLfU^iititU IILIUllTn. 

AT nit <]Qnt uiLLTiuu ni«iujii;|ii, 
iiAi?nv TU wr. ledllAcM' Infji^ 

V1XW4 rUAHUJNUt ■ ■ ■ - 

FmcM 1 ^■ir*rH.^v i 
Vup'^'i risj 
J> 'li^y?!. ii< 

YiriflLlfl -Mt.Mll,'. Ihl 

fir 
If HJdAFlA IfJ'iTl^FTT?; 

ff ll"^,', nil' WJ-1 

Lbui A hi 
dPAPUAM EAi^V TKlttt% 

miaud'- *'■ 

OstlBIIVi, [utTi 

h« HAI .fe iD Wff Kbun hi 

For <BH|i'>f^i.D Pfiplr >3m iMPrUn. 
P CL~H p O H ) T I V >: 

fcKllcS)Ut-Ot?[*ttaKl a«iMHS'*J lirlift CTVlTAnft, 
tiptp tDfjL 't^alV..' tf. rfOHw, kllrJv^. 1'. ■ 
tiaUw ^rtm TUliLltf bn Irt-ht, Z iniLnulrt. IriFtib lr« 
TtU* iH^pmv 1« vi'lL bliiJI uDil Jll LlH'M}! I'll"' 
JlKiy iitd rf>., ]fl Kntrtim T-*^M 4> SiTrtfliwn.^ 
mWr klh'tHiti.K bttht alf^.d 

ip&d I m. Krf« AflfP; «iaa 

biluA Ifi Sd pn wn^t, 

miv And ro^ 

s"i5f:?£S^""^T; t^^5;-!';ii jiafet ^Ibh 

Syi'U N^^rHI Ir.i.'il.il.. ^ii^'. [,i 
tviw. Ifl. 'i:hyFi|iirin. lluVcOHrij, 1'-^ h£. xi . 
^M»'"nrifBldIL~r.i 'JlJKiV, pUFlii.inda T'l^r,!^, .".^.-x- 
■iftSfrd. ^"-L* YJJjLA t^JTEK. M.'^A uriMP, plr-^Ht 

— - lumumJinfh, niup.iut.ln ^JrNl^., III1 r^rr"., T'ff l^-.f 
_tani<«.^ [.;t4l'R^^^ iltat M.^ZLL^^LKlll, ItT Vlnrpt^ 
fV ^1 LJli^ 'j' \ ''t a\h.u im-, w J i-»1 1 1.1 b r< Ul 
A. J.<rii>l ij„u^ I.,. K. ,pi. i;iiUL 
bdlpik'P aM in..3iiJL, u |.,{. f tuna 

I L lE.M-tt:^.^ Bi.J jL.Y>:IJ.^<.LilJ. IL7 KliLU-yirhi^'F. 
I JJ<.''rAM\ IJm..Liir |l4x.r'r, UUl htLjL.1 ul Aria. -|'i 

J -LJrt.l] IQItjl Ihf M L*llLil 1.^ li.nt L'.17Ll'»"^N| I 

nJii ?ji_|i^r r..-..L, 

Ll^l ILiASlDT, pJdlUl'lLroal,- 

twni^ki.idm b r^.pif^, jtiU 
fJ»j ;tfW«iLJ mLJu.. aI.iJ. 
'Jl^>tLeHi iJiJr, rrm: ^r. 
IHHi-IA liiLL - ^'uki. JiwdlUj 

<-ulUv«l(tMi [R'llli tfWf, VJJU^ f*i\J, 

iiiJLd, vaiii^ ai ^ikt auu^' i\irfwp 'ttij*;:.:Jri(t*- 

■e^iliii, .A ^ruflju, ■■ ■ 

ku.j lirl^Jt jj^i.ta..', i lidMW.' UMdckt ^ 

i> I _ I- Si lit I u3uijiii, jjiiLj, b«i. LUmEl^w Vii^^ 
bj^jcli u| J ,1. lidL-fi i.|i.. iii^ L-dur^. 
[I aL LI M .V U „L. t dH 41 ntL.— W , II. l^WM... fl. ftN^ai*; 

WJl. FrtiMT *4oU, tuf™i,"u(|T, ^ w - %«Ud^-.l«^l«4^«d 

I ■WhE-'nA fi^T^^' j-i.tjI^RM tr. ' iiV™ir p ftTTiPr. 
tj Btbpr>lrtiUir, urT^™i*lP«.«. P 1 ■tiir7 JbpddpOta^. 

Mtpbn t « rrn«. Ill fWMlmi ndPnBlfiitw, Emtiikudrt. 

ISr tlSIt. nTipiiir TArrppitsi. 

T*|.. ft( Ulkhflr istaiph^ri*!. -njp^Pa*^**._ 
r i LiLlifc F-r.-A O^frrAUE^ Tin J»uj WfliiLB l>ift. 
I J i«d fruDttw, aJ"*)fli M at M«, r«p»*id4| 

W. Td TAn Md, CX>, . [ tllilH I a Hi-j.l 
Jl BiM'il wuv trill Rhalb 
ill Hewp^ albwril bMv, pH?b J nu-iElH. 
f.lti-rtif Tum'ii*, mnl p.P-i *lMi*JBir M | 

CJcaVV IV W. HOftKHiU pad CUl, Adi>., !» 

rruNu^iiliiikA, h\.ikv)i t^VuNKV, 

I ^['idlTTMlP fli rj-PT!fEf HnU<fnrMf.R, rii^.Jo 
KMM^-P^ CtUAP, pUkJ] dkng^r, BHlf^ lamiP, KdlEltEyil 

MWWM^ ^P (L. Ii:0] -L\. l^lVicbPTl-rlMmbtri^V 
rilUAHb It^ur v: fji ,r nKHUC. KJiiiiPfr TVupt- 

rM«h imnpinnr. W|].KJVI>^IN pBdOEVU «VB, jf 
H'u.hLlvTniK'b'^TPrt .■^iilhit.ir' ta VrHlun. 

B' rJJj.-'TlLK AJ^<"|h>lt^fll^, Piri--^^ J nEanL4ii| V 
pfi.ni pipELtn I? Jb^ri. Is' Hvflnrj].— FfiFl "ICJC. 

TllJhi NI<:it'|A'il|'l[T DEJf^r 

[TiJUtllh U k Kill ft, WlMi fUblrii LbM 

wl^ IhU. lUnJi^.. alubibL, pibul 1 ijnJn> 
h^ilirctni ' M . - nEilnv4i eAiI 
' tfinw, troPIL IU« Em 

_,i*lr. bHlailA 111 .'1 f9Mft 

*jr plPiB dfeil r'aj^liTiJanir 

V Jfc*wio||_t*pni4^F* H UIHf r-il«#t 

FAH-HliJlJ J >?jff».'TlXlJj U'AtKRED, 'r[f4r KKHP- 
HKTf. -Nm ^NtbU SpIil (cihUlDinp ar«i. iiJhMtE ] Ii3ll iLS;*^^ l^^^'w I ittrttirf'lifft", Ii'iIthJ ^Ii ., I lull I' vJnrp, tiultrkV f'lBbrvdi fYlliff r 
nLitbulldlM, d'lL^ ^ii«r, Tliii BliDtild hn liwfHM at 
pxw. ifHU^ tAnm. HUCKL awl OOi, ' 

O* _ 

3 inih* ol Inn KM [K'^S £7,Vl, 

l^tritAT I^pMX.-UFfev imt irhtT—W.I, fUdTAfiR^ «f "S 

'^^ rmtl,, kit, ud AVWi ft« and ML«r (fam^HlKtlt, 1. 

7; tHirt ihd Btb«r 4tHlMHN|h:^^^ *T?S| iffi 

mil. hkluM at fillet ItyiCK^ATfrt 1^4 ^Hm|n■t1a 
t*>hrtpliiklaB I ma, afM vanr^flhiid, tomrtlHH^ wWi . . .L-mnf I 

. (Jill tKj(ill(i| I iRpin iMd. hrW. 

IlC. J^iffl p(.f Ui-rr. rat-" 44i|7ii> If J w ^ Pft l . Pliib Lud lurrl 
F1tt-Kt. butli<l1«T4 "Pn \w i.ti|pllie<l "bv M^\Tit\w; tt\ 

][AllhLt: auJ ii*;HSIAVj_l^_Pi(P ptrwt^ Hl)dii,jf 
VflTTAflnJia M'THlr -T« hivpTW AriAKHl Ihwp 
■JA K^K^jlbAI««vbr.^ALk. bvpuUdjl ^^uptlop, 

Tfl rtCb-iLnwt 

7AfCljJBK MtTATfr:,- "A'rMi. [^Ii BiJJr^lTil«[ WplJdiWb' 
Ul]', ^ bllig«i, dT^j-i^'i- r^ijn,!^ 
^ l» tioat Abil Utin V<'Wt-\f h^irtkHir vlrwi, idrii'ir 

liTPiA 1i^ I pt 4 T** ClU. TLIk' lhhlT4:B*. 

° I J flf>H:\i:, - Thn^n-r.-Tr^Kt; 
ilnni»'«.d *.p»i*> ATH-hni, Liiii.drT, *i^^l JO)LV«UH, WpUrtfi lUjr. 

r. nMgr kUI on- JL Ja kuili: w lirLAf . . 

- OHJK, M^l ^p-™, a-^IK-h...™ rill]„ 

p«W. ,,«,d,<, _„r. striK fc^,,."' ""SwTiuilS^-.n:! l?'r' E tlM btllu^iin^ 14M WMl. kti; 
ItfT, tl 

#t* ... _ ._ 

Wmw rtpwi 
ImL^U ilpdul 9f I IIU, tFrLI iM7<J~«ut. Ihrm. 
for fiirtbar p^Hiifului .puply 

n, T. IfXJNjo. 

.■^n^ilr-. I. 

_ W., P?t. Jfl^rib-.^J, iJ^liuInb III- |»Ju|.L-it^. 

Hrii^i'H>ii<i r». - t^F >.^i,h., I'liHL-ui', wr Ej.uit u 
\irv iidri-^ii.r ^|.^ni|. t- ;iuK„ Hi-^iiJrmY, m Hnt- 
rluid .Ardor. Il--,l.i,., , i^.n-..^- «t H?.'l [ li. lUtJinm- 
fb4ij }j!f p i|..|.[Jl ..r H-t, ^\^-^^t^l ft^fd e-'-^fi, 

rtnm-cLriJ, pplrikliiJ piOP L[ inpfl, itkblt. ilupc*. 
b^lW, mu'l fiDupb, \A.vn\r pUrkii, Iprpf Uftddut^ 
Lpif tHtt« il Mhiij. Fur Lvr.ti. iu vinr ippK 

J. T. WAVr, HHIIvMWJ, titrm^U. 
jjfl&TiiniUfi.-ift* Inn^lti^ ^Al.r. tn a Lpilf 

*J ftnilf Dft lM(«*lMt>laf, p iniMt PiiluiHvLipllf 

riintrUl Bwlna WttAufj Riin1]Pi-;>L'K. in n p^n^d 
t^llVL Id ipMfjvt (iTdcf. T)r.4W)rbK.fiHriin IT. ^ J:C. 
dLiiLw-ifmm -lOd baft bnfrwn IH 1 Hi, 4 tilhrr LiPd- 

?frtr mppU U <Wnp^ al TiriMMlft^ 

MATO jlAl^ n.* ti> IN. ^^S^ ft^'lSE, 
Mut le MiUL 4t <iii. I'. 
>W>>rtlrul>^<- rr i'. 

I'. 1JlH"rtH|> Tj^npHK, Jwrj 
U11tU.1l LIT" liiiHiltriir, ].| UcrlLhi p.ld,c«. 
Vf AhfUr-KVlLIK, rt^ lPt>ll llr^ll(>AEJ,. T|»rhl f «t' 
ifi TAiJ>;, iiH.li,*ltk«.,L^,^. ^, prt. tnjT^ 

TSUfr. 1 ruip., kH., ph,Tj7, l'.*Lh. mT., vw I— h 

ifsl fniiic, ^u.mA ^ 1 liVl tWicv TUk-, «pj 
I'TIW, ikvt ^aruit bf JmporUde. turf fknrt didC 

Anpi.v G. It H*v?jv. (I* firiitLrwii. Tfl., »r . 
iin ' "la^Liw^rTi^il^^T^ ''13'™ Ift-AtM OBrMA^fittB^ltV titrm'tZit i A J^^^^^r^'*" Am Oni^rl" I^Jftj'.'Lti fvT htv. V' iTrijt^UALk'-V DIE 
^.^itriPd wiLtaw, 
rwn*l I'tkc. UW. 

i *l.y.\\K F^.-LaSII, iBAillHlj^tM^ll <A>m^*f^'ir^ 
VI H>P, *4. tfUDpprrat, 

_ "W.;^* fJirtw, 1» Qlrt*-Tnif1. npft 

I'.itm' l'Hli'>iTE eAi.t:,-^« A^ ntpHnLim OFPrini 
n.l KARU, lit^n. vpl«r, dWelL, IJ THIh tud □111' 
LuJIhI., pd|r lu«n Hjf llrLlimM. and CtviifluJ, ^f^c. 
udipt, lur iubd. A bujiabi Tut iv«]|il«ri^ bIh. 
Ifajl^fnbL' <ta(l£pn. Hip. Rl A kuTUIlnf 

_ BrUarabl. fcutii Uwi. 

BlP^r>1.- rfuLliT Iiulldli4 muw, irxiulinii r^mililii, 
(urLpulp. lipLEI(t» pLrvpItt, Ltb rml, T'Ttt'iu. 
imrp^: UMi. *.\slh^ Turnip l"UinwUi nPH^k, rl. I[c- 
*rrb,.kf, ;<iit. ^ PTJ, 9^ Juij. MAML^ 1l>rw]Lipat«- Km- 
'..•r.- '.(^4 X J.^L, Ir. 3 ^p.. q. lbilLii4>'« NHiwrl, 
J.*"-' ..^Ph IE. I'ldAJUhE, Naltaf, l.;tU|b1irlI-« ;_ IN , '^^d, 

CuHiiLit^r itriE'lkniipi nn;:*" ^pr H^h*:; ^ipiiipi^ 
^ I'tlPIIVrtfCjJ. LunprvLli'i, Arl«.nniji>. 

It. lLAIIKItrT. 

JlP HuibWHimrl. 

KORTII JIVI>A\aT,— OLTTTAO£S/'WN.T f-rrv. i:»i 
*t;J1. tJTft ^m. PruJ iiFiw*nh. TrfiiiP 
VKilin Vp!hj-llrt.. 
_ A]lr*^\ tfrr^. uMLi IfJi riffln^. 

C»ltHNltPKil. PATTKIWMSTRKKT - Brh. (.trrTAUIl, 
■' ^y..^||i, kiii'l I'PWT V ^innt.' d'lL-f U> HrtTPthan-lu. 
Fm'h..li1. Mi.'LUTljAtjVLl».' HAl.K 

?(irTT illtl^l'l LIJ1I--4. J'.il NtjJdiljprF, 1J<A riH.iEJYrt. 
TviiLllJ^IEB.l. Hlhli-rtiLM fCH.nm [> l]].JH^, 
1* miIb[ir.B £-.^litJ-A\ >TI!i:Kr, :>-1: 1 [T'.'tr':. 

Ipf -Hr utfu'iUiikf. 

H<YXr RltilTlfKiHX. I'.O. 1 lu:iMi*r». 1 1 H_IN|il ilnnW. 

i 711.111 KiJiinJljE^ i^Alt-:. -ttr<At; ii^bTliBi'Kiii!^ Ap^FlV pd'i] h4iu|.v 
q rndlHhj H" i il"i , 

il^Wi AAlf isrii, IjaL U 

D*lJl¥, 

m^tmLii urn bjii^wortte 

vmliiluNlr'.mrf; tltl«. Irt iSi, msU fl^' t)^'*.. AiHKP. 
.'f.iiiiid fnvEpF. h. W. Aopp, Tnmj T\itm.t V: l/nip: 
* JdiinillH^^IKlAIN. Ti«ii Bfh* < «TTtrtK Ibt 
Ulfr, i:l4> dp^wLl pbit 4p *k. ; tiMim^ tJUn, AiUj 

ijv^ LiiKAFKirT AjJAjie. aiuiBtt liird . fi^ rt*m 
inr tpTii)^ m tram. fL_A, MAfJAi^, a h^onr^ft-:^ 
^yrnx wMIt to fttf k tiiihf flU^PKItlV i-.uW 

^. T. JlttJ4. U KMI 01Bl,'-i I nIPiln-TTL. Mllrvr. l)4)riiaD<a 

-Lj -Hrk'k CCHTTAUIC, £ TuHtiLip. UMHSt 
likundiT. all KWH., bnd i IH. or, ADa 
dnMi|.i. tniAer inviar EU«t4<. 

t2*K»V« ftVThAED inJ FirrY~pt>lf^4vriTjrfw fit 

AT Arm LANH Jlbor^EI?- pown viltb PiMfaahM 'dlb la- HI uAn« [4«lAiU cif 1 1 ^" 

■IEUL»d At l)HL-MMrfVK1C, «. Ihfl 
UAIX f.AklttliATTV 111VI.K 
AbbrOH'hH ffrn ili mlrultj.) .ril K[l^irl? TtU1< 

PUL1 ^ tfiBu^ irnji. TmuievH. I im™! c,i«l.«r, ™il[r nil., •piB.ljKI tn.l.'f.^ iliS'^.a™ 
1* IIKIK, Hid.1 ^(T., K,ulkBain nilJ.^ • I Hw^rr li. . If ««M Upi Ihhn. Kulr M< 

I. t■ »^prt Hlg ^ ^ ^^,, 1 |BTi t^ rwwi% ati.. prinW rUMH'u'lKn id' KBone^' ~~ 
i- .n ft- PinTw . B fn ina . u.F.ii. PlfTCMBA^^Wjl lirilii I ' i 
ah >ul I L-ap ntmj iUi X L3n. CtrK, tanv n KiirtJiltini unii.-AI.T/rr- tifPAAUtl^ fli^ 1^1 tr^m ■«! nM^l 

19 CKrrTAuc mxMC M>lp ^ ti^M iitLiriii UUjnf Allirfni^^. tiAjp Trj pivtlari ±^ \a 

MhUBL' b :7i- d — _- .■v:j,- -'Jj >.--a.-^ '/.;i" "flV^ '■^ '»pT^EI, mnntklr. nan* hill 

M HrtllHt L^J*A|.rt. ' ,Ml.;".T;i-j}S'» """is™) .IH Ihir. |.■n«^ |I|,.hMi..|.l •l>.i ll-..rr; .i|. ^1 '■"■> liM^'I'-C liwitrf. 
.RtMipnfpiMA - 

£j pt>^ rf, ^ ... ,. ITIkk la 
ItWTwT, I1« Pitt. 

SllrJJ- and DWEUJKU hir tkb|p, ' «li}{P, bK«t 
n1b^u« d ^it IJ j iwi, liilibfuUy hrilin ituoj Mim 
Mltli-j* pHItp min; niinr. £ nui., ML, Nirta, ImuA^i 

1. p[*ln1i-, tILPh rjrn. U. R. PWY\T, MP I'jU^Liwt. Xii-itti! HTnMcir TiFioij'm 4k ^ M4 I 
■ JMV, *4Ti. p^ 
ApMr >M HtlK-iuif^, npp, F 
.?rPBtlKlpr ud HAfKT^miKH, DJTTAflUSn RHKK 

fMP?, AKU. ^Dfio, «TQO, 
Prwrtpcuaa, 
■ ^ Pitt i^vrrAOB, DDi.wiiitr 1iii.i.VA.-fHvi,ii.|K. h(.4iim'AkjK 
_**_._i_lilr. pH^hh , rinD.._ ■'. F, tlpTT Pfc. W P pH-W. k^t^MPii, iiLTv 4iii_ jpTllfituiii, Jup r?. 
frtfrim*. ( pin:' . . . IFim. flPF»pcM. iwr 

HT^'nimlMirK. Tirr. i^itlnlKii. fbiHiivii^ri, Wllir*. 

PTUai.TL'-^riad. tJiF'. I]>r., atil.LiP, b^i, jjfi^ 

C-niATfllA'TKltT.— Hhit. ll'Idliilhif 
' rtvintial ilf liri^'. .KfE'lb I'rtiiPi iifi^ Tjih or trnuL PirtltiU' 
IP.. Hmf tOltd 

_ _ . . pi liT- iUJiH. 

VLTlMSJ.—f JK>1'^. Itiir aL>?. Priiv aUMl 

J, ■, iiltALLlKN. n_Siii|[l. Bfircr, IhliTUtk- 

■IJKMl PA'v^AplctiJtki^ piri VlipHnp y^^lilCFlia 
f allitriil ^A, lunn* «i)d rpalac. iaIJp HMh-fUlj 
rvd txTm. «, vpir ruling frna' ir^bima nf'' 

V<3*l*B itwrr - rwa^'j nrh i* LVrtAtHET^i 

miw, Ithi'liirib, rlrwplEiS iHBilliijn. I'lgat llWL 
AM, A Uorik IjdhI pivrvLcd tp IMpmH, IhIpi^ 
ml, fl, r._LA)IP, TVpi|i4iMniv1, 14ft hlnX-HtHt 

hit tTp « ftt Itat. 

F. B. tfattlALL, It klbv^rML, 
4 Onn*;taie, NortiMn llitcn n pilu. inlti D nm 

(FUtbuUHH, puj r<rni^ «ptl| KurUP^ff Etalr, 

MfjLiii}^ L.pfclihpf^, nH. D<tlb<Hi»n, t hii^ trMJii. 
ru jd..plTlew. Ji bd *Mft IH PHtittPvb 

"™iiiLrFT«:-^£l""- 

Rlfi twt. _^ 

TJir?m?n'K HIIX,— kfoiL ■atftT'imiif. I40irilir~nit 

JJ. pWPrt ij^P f^P*r Ri«r. (^pj*, JUv^irW (M,, 
U It-. MlAr, iwpr s f^ri*»t liiiE pHp, iki *aL irijtda. 

Bi. *urp. u woAi^fr, jiH hu-i™*. ^ 
jjOT W flii.ii, For (fAiit, « jifrij^UA nukitL-rrr. ^11*1 ■r-nmf, IffiLilii ' rt. 

iHfiPi, TLc. L^hbnL. II fyr^b^,' 
. hfncLl.— F'tf hlr. 

I P. w. r •HbIkL^-, r.b.. _;J>r^M Title. ;n nrrn flf M^P. mbdiil'M Inta 

l> '»pi P-H, ' ^'IdbCk^ tg nvm (dUK>dm Inilt) nnOiMhl 1>_^ .u-u 

Lpfpld. I Ihiipt, m iivinip, jvirirUi*i«dij, 
1 i'TJv H llB^r . CJAHhARn, 

IXb, ArmJilfff. PHiMjf^'l 

laVli. ili^-pjj. f 4AHl^>i4jlj|:n<n-. iiol^k Par f Whjnfc 

tl,__VfWte<WB.. J-' 1ilU-tip»t. wi V ^*T*nlain*.. Avrir Vm l^i at 

LrPM, f)himBi- liiwM3||hl^SH Ut PJtt*L And 1lw«|lln^, di piMA Blf Luid^ 
J d llrpJUHtL-it W^BU. Ilrnw, TTtflT 

Ei 1^ iAi.' «buflL tD'«i»M'.':i4ll4M* 
.f4>.\Ji,. 'MUlHT' ^ TUadJd Uimk «d lpi]4 «[i X tU: Toriw tJUT^twlij 

h inL-clw HliUMI J wlDUtH bun tTMA, I^HHh 

^fKL A Aptu Jtamn. lanm at wppl 
UOdUlV pji4 tUS_ 
Armaormi md nipiWiiaa iniui.i, n*— bm 
Laan injjp pi_lllp[hw«it^up. 
VinKStAH.-For liAU:, >n« qiaW~inBP~udrrAirji;,. 
JKt iL r^JuniML ^iJt. . (WBLry, itiBulrr, waf r. 
MWfT ^.Tiimnrl-nF. ilplidilw In Mifm hivib iif lUait. Ii<tl| 
pj|i| Hiu'r^fuJ PEt.iul I' 41, ijiPfi lo trUb pfk.1 H r.bil III . if* 
wt}k tri>ni b.b,L(, 1'^|^ CvitAWf Ja nrll LiuLf BQiJ IJ.MP. 
firllr QntiM. TAc tiWlpr fua bi a-IJ A 4lirjiA.i|> r.,a 
M79l Tmi^p LF iHulrri]. A ppl/ iip'.h' iti 

MHiJ, rfl Cowyrt-ramd. _L**\f mnt {.:iLnrv.lp'rl *Lrrr l 

UiMUXN. -- -^.,,11 

£ja TiF1^>ilT. BAt.^Vi'R \-i PttVl 

r^trir rpft'^'ih-H MfiiR fnTTAUK. e r>xi« pui 

Tii^itlD^, >iHtiSr^iprtpi m-Jfg^i^^^^j^ 
ATriwv^n ■ - ■ .- 
tmm. Vina, m raopoPi «Lt<;pi^ 
Ulfi,_ lJiiWf-fcfflflM^ ■ii i tA o i p^ >ii^^ 
■■4HMI AnAfL M- iidlt tiMB> -npl 
itkfl, Ttai tJtlni tpMBi. T^VA Inn dF '^IviMiiPK^diA'iMi'i 

OtlA<tD VISW IwrATK. VAVi 
OHt ■ AIhI/ITWKIpIHl UtIBp 

fiM jt^iiiih tipid-n4ii:r 

iviofLih. rifMl nprtalnC-.-"" 

iV. iAA.y Ji: Pi*« • 

^AkU !.AN|P, 

&WT AM> ciCKAPKer frvn*a.v, 

PtilrtHliil RT/ICIU, A tl in k*-fT^ 
iml^ tA Jua p« AiTP?. 
i'i ^i-w-n, RTsd jcl nv^ililr- 
[>OL'ULAd mPJNU. S4 mlli-'^ Sb^lNi^j,. 
iH-rr M^ll. '>H »'.*'iT^ 
Plua pfid B'>i'.b <Ff VleWI. 

AtmiUK UOLARD ukd (» . IaJ , 

_ iir rLEt^itw _ 

rffl'RhAliintftAi-ElrlA^VlllB. rognti ^Llfb^ 

I- iBLmdff h. IM'v^K * — — 

hMlLloa. i all. m-Ckfl, 

M*mAii ^f 

V]5 i-JCR r^Tfr. Tin^fcjfTMifjtA— p.™- I 
l4iiiS[ (t.pi7V\i.'h^i. *itu.it^ In bvltvepAt fmm 
ii^ pdizUHim '^(1 «i)(l 'nilip HnfU niJt hiijfir. ilm ea^ 
ik 211"/- ''lbr4^. Iritnd. '''E:fi fnptUpt IFwidtwit-nMa 
- JitFt Irf TIH» PPiT*(, Tnmi» mifn prLor ffJlEH. A|H 

pl^ ISlrq mi*. Hiiinhairvrt, :My. 

AR<]AlN.-Ml^. d^Ibipm BHid DM4!]]lnt. mnoA pnSn 
\ ljn<1. L^f}. A. liifililBniH AFa<rllJt. 

lEM^Ji-TI^ . l-^i* pt.iHon.— WmI,' hrfrt" **tUf^t 
ri-l 41 mm., Li.. I., bPLJimt,, puii rr, pT^ 
err jHTTf. ud A^. Wttty Lf. 

ilk TittL. lULk [inEi).. Ca«A A, CJaddpnl. ii|)F> dlU 

Stmticl IpH, |.>ul«jt^ mU tot*. 9 S ait HI 
MHlbtr. K C.- V. BiT:uifM«a, FJU-dt 

■Cmn a^TXHiwd JiUidfiB, hrfhoM, BPlB raiA -Ufli 
J: cilflPd aatuu^r A. p. Hffrtw. aciar, ffdwllf,_ _ 
mfclLHAL^, a. «iti, 1>-L, li3 IrudL fity, aliirfwlBC 
1 ntfit., tTOOa, trmLH ILpe ll*fl. fa.F.O. _ 
1AltmAMATTA;-M ACrRBL' |iprt" r1i4rcC ftviS 

' tdtit!. ■Liiiiiini_*wta. u, ■ Mhi ufc. 

iHiJtLiX, HUitfH pllOhJS iJm 

L-biplap HUIkHTIII. Mt^lolaif pU^ 
aph. 4i|p teffnplK 1^ tf Hml p«mnL. 

RArh ilorKfc 9wA *HJTnBlf. Kwt.'b rtp H arttB-pUw, 

Mi>»*li a:! N>'B,t[»i*liLi*~SAl.E"iy»ti-rt WkniLt H^fOnrr 
-Vfnd.ltk r i'^rJ ALfK, fiHi pPDf.B^w.ri^p^HL. 

i.nivi . lipB^r ki-rbmpr virt . <;tDpv iTiBn- 
(l^i;KEU>r*ISMliJ(M'iriP^B[, Mal^t^^ VvtJo^gH, 

Mbti'ilAKT- Ihi-* iHiiipk "1 i1*ri"*ifF~iaarwfiiinyi^iii'iB 
4( Jwrpi rrflh', llrft aqmrv lall ppd UM PMif, 
fDDiiil,. hpJ citi « lALi. Piia* tliva, 

Lip^ pciip^, W^teaaArwibwPPa. IaC tooMid^ 
1^. f4»r Diippuvn^A*^ ^iHilA idL 
lACK Duj^ig^P^ f*C>? DRItb Mu/L b^j^toi r^n^^^ 
[TOIiWlpuI) hr'i^'f r<'tiiiiiil«f fbj iha., iAUi r| 
- HpiJ P- ipJOm»pa> '~ - — " A1IAR< 

A" bACK- 
OBK- _ 

D mfli. Pprt w':i]urp, 
r~lCG*ll to IkPi jiPfftbi 
\J Avalttf VILLA Mp^7-pM.^ WJttdOi uUSlf. ~ W.^^ifflf* Ad^ II r^i^ ^EtT* 
r\% a i^mfifkli, Ian* bu^ dt iud 

I tllW, Ain. Anua, «V ^poril, bp]uE4 

. ... Wtttal^lT. 

I - '■- ■iJi.i^, 

i«i*i: 
I. lu Vltimr'n*.™!!.,, s tj ■ ■ ■ " L 11 I ■MK.BIBt | 

1 .7f^Ud.Mbn_r-uilrv;Hh mmi National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 5 It inexnui lua, 
T^lIS DAY. 
lOljEVrLLE i.XD LINDFIELD. ... W« . , 
im S tniKLlbi'i^ Uki tltf f /^^"'^^ 

THIS DAV. 
-tmCH^iuHtnfH Kivit Vi'Rr^cir. i.u. HTRATHFIEUD. 

m U>* ftu^En vT the bLi.tiolk, 

- I ^^^mif Ik 4«d left <M«v kll. 

^LtlO' mil Ik^ t^'J" ■^■L'^'^ Aai2«ky t^nt, j 
Lw^ til view iHriic^UcTk. mvi Hotw, *?V*RiS*Si'*i 

SUE WaSm kit «b6p. t non^ faaU, klt^H, 

tJjSSS±::^^^^*iyA>< ■IlllHfnct. 
"^jEtfCffint SA^k'KIflA^ lift JUThS 
I, ■! IX d'ti^dc, •teal wtnlu r WiIIuui— t. II kii Wdm 
•HtM Wa It tW BraAh nilllM •■ FKIUT, ntk Hft (ri VlCTQUA ATB^ruiL, n built ^ Br fHRdir or tk* utetroRa d ]u«t« 

• Iitp Mr, Wm. Owjiil 
^tt*^ SWjT FACTORIf, nut MCqraiT^ Tlltfir>"] I ?TFrk 
Thp »0L hi: sfc ■ 
KOHMISO HBUEO. BftiSiOlftft ^TlpSS 11, 1904. peryil4tr (Si^ X tij, dnir|»g «iMl dwkiHr rwu* C*«'ta lwiLh_ , hhI wiitcr 1bI4 ad), . , bAbhnm <* 

lwiLt«r>, Ictuhrti tFlclf^'i (inreil, ■■■4rT tUvt, . lltFi iDan «i UuBlvbL-^Mi, iBd Hit 

IlLa"'H"ra rjiLIWV Htw. lilrfrfrv", ml.*, iixl njpprr, 11 

I ^''r^jJ I; UdT^ilT'fl^ A CHAHIDni HHO. 

iprnucbrJ Imm N. \^ff^lk Wlnf. Hon UlU ifM, 

hlJ^ bnUl ■ ■ ■ ■ - - 

Himt:itK ,1 mnwf*, i HrEI ^^J- IhL. .. 

M:ti'. 7 In^ri. fptm t1l» Aulbmt, in p1l<««t^ 
vli-jjii.jn, M.niitiitaJiBf HLvtiMli.'« t^CM iin.I 4M1.4 11' i-iiliiu[e«' {[HOI. PwttntHm fnalhsn. JUNE, hi tl g'rlot^. 

. (in:) 
JlO«Jl H rWtliid, fKrilDu ■4>4^n pfMdfiH ^r'^TX, Lorwr o( IjUlc t-Vtr M-a Mi^m » n' 

l.iini^tmL, 

Uvr d, JlitOCIIr'iXliD.'-lNiriiw 1^ 4111 J l^ti ^ '"^ JTACI LT. . . - 

dr l.'^^iJ Si'TL li. riiw glritrt. .lift (Itta Tm fljw- 
]lrn]-rM>tn'<t li-i TiNII eia H»iP 1^ ulbrf iHdt, 

HAUillR aDil (H>iUIAN liiB.Vr fnVfnWI ICItniinkiB* ^ 
hII iLii' itU-h? L.> jmt.llr flurtivn, .tt H4i«ir 34il*' 
ruQiKt mi Vbtr-iirt^i, it it Lht uV1i>{ti. VtH^ ItULiW, wll rt4iv, «iUt illlf n.^, hj]], 
#;kAii, ^Otry, Lithnkiicn, k|fL'bcD. J UPLtfTj^', (i.iI-'yi 

niirk, 

LA?m hiJt tiln 11 Bi.ri l»nf T«j.T. }<'r<^l"''Lil TjUf. 
Alit.TlO't SAl.r il HUT IUk'uMv J^I IMc-lim, aX. 
LI Iki ..-LlM. k HTi M:M' ^^IIUIJIIHIKVk 
LjLh Jl.'N^ imR LOT UlTlliLViAiUB HKI-IM -^'^ 
Uff IJ. H.U'QlAKIiE riW.tra 

«m ■ Ul Pr, TfyLiUii Tu L-lAl^h l llhSE ALV0UNT3. 

'TJit: rcn'.r/^wivr] f^irv. M'J1l'nBA^. jod cnL'VWV 
! i-iioi^Kin'i};:^:- 

titrmrrlr UubTrn a* t>Ld 111 iiliii II -tlCiril ' nfi MiM b; 
Mr Ucfilw, bvl'lwr. 

tdt PI KKV UlLLft. AH tbB UwjM, tib i^Ll>AV^ [4C 3- U'JCUnilRIIT. 

■ iv**-*. ""i^l^ LOT L-touil H4rt«iil. ICtf-'i" ."^ 

I, Ml Ml Jmb. ml ""'"•ti^J? " 

H.U^OtfPE^' sod I™" l***^. "*t^ ta„H*« ttriLLKT dimlid mri «bi "lit, bfiiu luu T uiJ 
. >. an:. ^, Wnl IjUn VtA. ' 

Lpt a. M\aRK-RVn.l.F;.-FtlTflnv.PTnF:ET, BrLc^ 
LXOTXIIE. it™ hMJ*^ mmvilfiLur f i^.wut, klirkm, 
Willi l«rt# V^-tf- t<t4lhk. Afn^ipl^ UVi. Par^l. 
lAltD oft In rrmHIY'STKET, im to CutafMl. 

JAM", 11.1 1>H lUi ■» rnmujt ts I>«ltB^ 
UlAle. 

' Eat HaUEBt'lin. Aliiin 'plrvMt, h 
^-BKdt OpiRLiaR, In* Mu(. 

din UWt. 

ti>L1K94IXttlaLn',. (Tr^lhi: tin a hlcx L -■ * ■l-■■ 
^ Eitt fa pui "SD.irratiLT. irt 

Ldt It, nHAFTON,— [^nwr bLOCE i&t LiSD^ hsMd 

!^EET jv l^i aIoh DCIUtffUlEBT, briig Lei 
ii, IK. n, TtoWB o f iQMft M, 

vib^ 17 pwM, iMlfif 13»i hiMit^ la 

^wi tn^^ b7 ^* Lm ^ Hit, TWO •ffoirab'mnoioiai, »i:T!«"?2S"ii 

.1 nr lU Dxlr i>— — 
HHLtir. LAM>H i— «1kn 

„ Jinnlm d 

tltau. 4*4 H^m «ta«iiU f wei j l klUhM, liinSiT. . ---- ^ 
, ^ lOFKHTV. 

Itiilpillll. THL1U1>AT, bfUl iVn, mt ll.B It'.„ .. , auk • I >*■■ MiK OH vSw AT 

S. ST. LkOKAjme. 

TWO n™ HmmiB^jwpem nauo 
'*"Soii»'w "Si's? "PJ mnwf. nw mTni..-im«J W tlJK it «i 

*Cf«H Irt fit }i^thwtt-^i, HM wUL «UK h4 twim), will fdl Aon 
b n3s IiAloa in tbr IkuK Si ritUDoM, 
FIMPAY, ^Mi J^'NE. ■! U.3I) p-iB. 

ghM M l HUiiF Bankniuirit <1 btii 

■ Tiill I Illlllll % lltll (StJl- 
' "It— A 
ttd. p tin TKEiTnl . ...... UM BWflun "TIT 

iB^nitfloU froH Mn. HOB m vlL VUui WlHJTJtH f'^B'.™^ i**" 

ku fiUBEw lltUt til CXA.VnrJLlJAI(^ M. IMUi JL'M. Bt 11. ja 1 Tni]* tfEiVL fltatboa. 4, *. T. flr fn faod!?E^^^_ ^ 
hiTlBf Wft miAfi 14 QUI BBQinu *Q4p, * 

b<DVl4B| LAKE uo^'!^B4a0, ,bHvw« OkUt lad., tltlOK WPl^ A>0 00. 

JtLr jkHit iw^wi <i*iifii" tQ Mil at rirstJo 

OeirmnHti^ yuWuliMWii *ahl Jn-firiBf t;*BNAi''i;>", 
lO.UUUkKV, ^ £l.'tiii.lM HOAlM. >iFjoLsbL< /nWi'k 

U ri»mui M» wirind iwptrtetii-A li> ^Lt b) PCIIO r AKM, 

Sf^AT ,-jtt i , 

4 ii>Biw <iLilt*tl« for ATI? rssrW^uaa iaaiH*rs 
Dj, u^iirrvBii: A5D co. _ <d ■ ftrMwd Rflbt* 
fit* iIhw^fIi Blf imPhllt Of THE HOHTOAaEhTi'^ 

UkAlTMUNT-pi TANNERY, 

irvm t9 Mr nrpdniEbCM THIbH-j^. , 
THJ EHFRnVMUTMll mATlH LAhff 
Vt}C» a A TIDAL WNHrtg VTWjVIC— a ClkXAf 
AltVAJiTAaB TO A I'AOHCBTr tUT IVIB f^ESCVlJP 
HON. 

~ wtaim 

W^, 

mt ttipfr r 

ll'KDMCRilAT, SHb -TUVG, 
1ti» ribcrt ijixvribr^ tip.TO-T^ATi: rAfTNITItT, 

AT I^RAM'lLLE, AH A HOiVG COHCraS^ 

WAVJ^MLM. X MEN. FBOII TKAM tTOT AT 

AR□!:^.l?^At:l^T, 

PAlfE HRVI TJi^'.^UIkil OCnTAOEi. Va*. A iad * 

JliVMH»V'MH£CT. brick, ^' 

ta^ WDtHlH 1 nwn, «Ji 
A lUwbh fKptrtr. n^UialMf M aiH vl tl ACSH, 

mrJr OQffwMliw ol Uvli JiWMi, Vhit« Hihiu^ 

nf tlMi I^Ad inibUfn^ Into rMlH™^ 
^Kdiwv PMi^llr i4'F>t«4 fvr at Mm^ 

rvlbn< *liil tvofC OVfT. Tta«n !■ liu ■ QiLtan, 
Wilb Lkt |)r?^^^ vUL b* ftild Uvf fCoA ^ 
Wimet, Vt^, Tukc ptTr te ML tjT Public Aucljpn, ai tbt - — — 
L'ltl-vtnct, tl.H aVIwik, coRWKi Hsram pREicau, pah usa yaacnc 

S i-cKinm^ Llt^'lkpui pmtr?, wwhnDuw, nir 
•.XTiitltM mi tXHUH :r vlU Un tite iIim* V Fut^e TRtUKfinAV, EfHh Jl'XIl 

GLEB£ FQIHI 
R n muxur or biuck. «ia ^ ud imi n^, 

MtHiM TV* f< party ajf bolJr Iaf the p ft* ' ti ^.mr 

USD. » 4 >ti. Utejit 

1^ ten ty pobllfl aartkiii, at Lhdf hknou 
[|l Pltt-dnct, hi llrKH «-t^ 

WKbNeii>AV, woi ivm. jbh. 
Ih it>av« OHidrftijid DEEAA^UE ltBBint?«£A bi 
UI.RHB romT Fat ^AU WULf ph AO 

niiTNT OFTnq ownu'i utwiTAb nut I^AUumfiKULN AND (litrTtAtAtm 

jg *£ KUP Br yKLVtJVL TtHATt 

TO VR URAiieo FOA A 
TflOK FlHBr-CiLAU WARKlKiCfli: PUKMIrlj^ 

NOi^i. 46 A^D VOH£-bi.i tTi k KVj 

UiC honwkt and hjv tftucdM, tA aEOfptlona] irfime- 

cartsa rtiUiifv, Ivr OMbf yvMtt tcmaiid tir 

HTm. UKS^Y BlltL mid UOHPAXV. Liaib^ 

UJIfOta, ivh^ MtanL it^i»r Bull iM Oi., Md., ■ria^. If teA Ql abtiiitjnrt. »^ ta otrtvlb^ » 

Sir, U(i - Gt Hup* and <3a«*«tf fwi^iMtMiT, H*-, «»i # 
Df hHHt oit (MM .iMHiitld^ MUm ■vwtu- ait^niiMMthn 

IE iiigL'Kp rLoOft] fnu^h. bmut* nail. OK THE 

Pk^wlrc Bbd Dlii4ni _ . 
Lkudrvi halrr, ftnUtrri 
07f TTIJ ^IUST KaXW: ' " tim, iMi u (MnMtiiiifsL 

vtMvl, ntl 1ii4 oal iB iBidiB, Hwpct bn^ 

THE 1ICII»L':t«>IM VlftVa AJte HA..Kin(3VT. 

wU ktr public KiH'tluB, ti. L^r Hahi i\tt 

NEiT wtDxrm^ iBth ji;i<rT:, lu, 

U* nridMn* nr J. Ht. VJinHt mt, 

CQMWQPWtSljttMj^^S^Mgf MnT'MA^ 

IffiKlDOIiA. al *to»e*l«ti^ 
»Llh alvLa Iwf. 

tLilffd^, MlwTi .. ^ 

rufbu {iarliiJIiia i ricmnti' hKinu>, I . 
JiUB-ruwm., iHuiii^'.. ^ ahirt-mouw, Utilar, bhi 
ritf, kjtrhrn, iiuLJif. ■* W.C.'i (immii^lrt and ap- 

EUlm, ulu f|«M huLiH, iCmblir^ ^r^ JIVIllifT nil. 
liiiHl Uiri Lu r^rt.r.'^it SIfflL iftit, 

ZTHinfl^J PixEL^iii. bi ing ili« I'afk Him mtw ■ 

|:3'AMDt£ A|ip tiOmUAN 

•u- hvvr.nwL^ lBitrih:lliju Lt «|| lir Pul»Lte 
itu*i^« tli*lt MiMM^ jja tltT81kK^?. an 11 :w 

w.-i 1 -i^'^'^'^^ilWMTf 

iLBid MmthlcU i»liw$y mtSum, k<mLJ>< «i[ihIh-J 1*1- 
.1. y. thM-kny K4i|., *|H> TMnin itt Avmwi. 
Nl-ij, c«m» rrHwii ilif^ AiH LktiifitT^ t* InvJtrJ. 
i>lPu*tA^^' luii (>r~THij 

auetuotf Lbe (rnjicivLu waTHtnew* l^illlArim, tl« :— 

WCilmHht Ijir knd 4M|1W-Mu1b OitUiwkvL A. A. U a.'M 

Mctitutn 1.^3UCrb«], AhmnJln <>>LUmEL Cl.l«- 
Juiuao i^tl.L^, S*<H«ISf iJ^HK'U CKhUiwT, md 

BuL Ur trvtn Uk HunfHjKl MrnJiyr ViLl t.:kiit 

lAa Jiff fnu,) 

1U AOijp ]T a; 
w Jn fi>hX'UO^AL MOCT 

^ Ai hUrt T naoDiL 

<Hhi A(.'l(lL^; j'-KAimSiAlJE''). 

juj hla*.l _ _ 
fi^.'t HtlirAirb i.'uUiwrita 
ima ACIl^^t a ^iVH, iMUotm^ ib* Abfrwin ful 
JtIm i:bp A.i_ tlpr'ji UaUMni " ' 
UiErlvf. . -jr-' _ ■■■ - 

HB irtlX^ a^foLDiiiC I 
Cf^Htrv aaA 
ntrv. 

K trnxA. h*TiMi ^i. 
7741 AL UMS ;i RUCUi^ a^jGiaibf ibw T*iMit ol HJUri* 

m ACU^ and » PfVCIOH^ Bdkiibfka tk* Haw 
riatla a— UL!h CAllJ*Ty^ 

fUATl. ClHt It: 

icMtJKrACuo ritiff fnwT WMmi. tea 

of bfifk, ptrw f iBfctitm. via Wbaalit In mt 

It OOli, with. M. nadifajF h Hi* mM, u4 r — Mt 
OH tlw itilr. 
baUl nttfVt m tS(p «t l^aH 
Lmtlt at Wtk mi JMBCW avawi, ilMa In* 

_ _ ftuttr, nil iJIri htrtrr, 

Itrn, litrTYUli' UaU, hbd Idaidir.. 

E LAJtD tad a rrr/Hlw «4 abmit Kft 1« OTRAIf- 
" a 4qptlt 1^ >Ui|A *> On. ltt;OlMllMW'&^'a Ah-rAu4 
tU V»<«tiqilt tVnvk Ink- of tlw HtEfit Mid ralw «f Ha. tnaJ iaaa ■tit mi>vtH>ai] pfjfmrtLiiiiiY 1e MAafk. !■ ■» «f tka 
BHrif i^ruuuiPiiiiv iu-fi.Lin ^TwUMU n tbt 

dvviia and iuUv dofrkifHd p« niw t»4(v 

rAfe PflaW^Mali^ Aaalurd h>nlin, QrttM, 

A-A, Lb '4 tirifkjrfkT ibmpJa. nnd qOkt C4lk9lm 

rialdlav a COAL 1'KPAEALl£L£D Jl'ALiTV. wJth 
ndl pHVr«t»fa uf pnalJ. whJch Imr* hmmDing 

■H, ud wt lj*lnf tniiy bnluai aaiitJa li id^ 

V^lbfy a4|p[«4 iLf |lLlpB»F4— ail ««»llaB4 tmH f** 
PMh Mhih, and p'BHfti pwpcM. bmI milliM |A* 
yifaW »rk4 of Biir AmintLu CutI Ja Efa ha Vh^ aa ttdft teif "4M 'MA ■ ^Hllt Mtt*M 4r HMQi ' 
Iron tMl wMin PMtkit •< t|4 irfbpfrtjf alM 
IllMH VHtltr ^ HMl WPB wiqli ba ILtlMH tvm 
Ml iftiaW t( A ttt of K JW«; wl like 

■itaA ■wtieu, ndBUlfiinc Ita thddkcpt wiv, 
tfrt I jMi igw la t|>v fm^. ^ im»i 

M. tiu!t output ^ yW ^tp loBi miild lut ^a> 7«in. 

maui cif tHpMt llw^ av^JBaUa bf laQ hm 
iH UiDM in. ruq mn i aUkM i«l bm utUM "v*? 
PKw 4wr]i9EiH«t'«t- iiyiiHn'.tfWi 'Hpi,.lH^ ^Lnvl 

whtv^ tbTudf^WmdW ^^^^^^ ^- 

lit Jlli pafU. 
frit^it lb* ui«ui or 

pwfUle te uiBr7 pH tta-tpHMtar 
Itrt imWiMH Mlih MhHlMAi 
Ei|iit«. A vwT taU ni^m hM baaa i^nf 
tq^ ttairnk^ly qbMlllH i:«ai-nlRtiv snirf Mpi 

Lf Ul» H T, -whlrlL b fir*n 'iw ihrxx^kA At it* «Am 

nf MAiiHic mMd im ntt^iiwt ■ff^t 

IttlL'IfKKM nd pan, Wt^ U^t^lmti. yiVA ?mi 
h* ffHiM ^ Im^Art a 

pfiwlpr of lAf^inulabl* , 

tpUaU aaA othn Mm*: 
T*. 

laatnuHMd faj 

tb* An4»^pirib4 talit»U» HifTAte!. PorihiH 
nf tli^ M^^AhA MUTH HAITUffD CQAL^ 

rHiiii^iianliiii ■ UHt |Tvpn'tl-<B lavtt 
FLAW AT iOT amOM. DPPOttTC mS BCH« or FABUAlddrF. 
ntl ATraACnVt TIBWB mr TBB ()ATlW:N» AK1> 
lUnwiJl 14 ttw WLAIV AMD ISE OCEAH 

Vi>T<D. 

ULITE A rNlQt.^ fROFEWONAL inZ) CO^UB 

POtfTHJN. 

nur aWTEIt ALOHL t>P CirV h^Sjl htrtnti ib^ul n lift' ^'tefat-ttdi ^i' W 

TO BE )BU» r» OHl tfiOCl fc 
cf ■ITBIMTlffED ISTll 5 BPftllOfQ jfll^ 

I «jita » ttEt -rKDtiifa, 41x1 tka #flHC vtih li Dft 

lUt?(lUAWitl!ABT. 

Afl A BliOCW H3* nrriarHEi? tt 1* paMinlTHHit 
ItpTS? Uia wUk* Df A rill»CLAW ITJiTEL 
jLt {l!tJB or tx nOTHONAt awl JUStD^^TlAL 

nrnKtltlED Int^i » VulUbw lltaa, ti ifordf llw^ 
<ted4] AHKriiDiLET (g rnif«4Mi1 tiaatlmuA t4j atnrl 
ESra^rnTeiiildirfi, i+vLei^ m ab^t a bit-cli* >b 
iltlHnt >Btl HCUrttJ at ttPVTf. 

Ai **-iiaif <rf tw p*p^':J;Lr'si'^L!fZ!^ 

* i D>w»?d &iit*«, tba TSLHIB hao dvtnlaod THR nrtt II TOKMIM AlSr. ani 

Tiifi ram a will r" 

riydnrv, al ll.Sfi o'Hw*. 

" WUttNESDAir, JTLT *i5S«S5l , 

[he abCTt^t»cfit»d «Kipt#pn*iT***"*""' -W* *l 

IV FiVfl Biiii.i>i^n «ltf9. 
tit 1]H Hl,>"w:il-ffrBEST rSONTlOa iPr^VDS V* 

at oKL uia ^ii«i™ur or i-'^oiu. 

MADW'ilirEirEaT In TBI PWU'EMfpil CES . HOCIEI CV 

i„„^„ J. a™. . ^ j^i^ « cH!«Kkf«3fctT let* u. »~;* n«J 

trKW " tbe ndj™* .J tht WIT AM BmKi, 
J^, »«l«r tit «> •< »o>"««tli bUi. _ M Tiii>jbi' a£ai9 or uik OOITUII. • ram, kUiSim^^tmm. 
Ed ^ M (to ■ Hvll^H'[I■r^Lt (u. ilii' lfv.[ii. FDR WV PITHLIe.^ AlTTTntT. 

In 4hr hOOHfl, Ut PJTT4ru:^, ht:Tt 
THlHADAY^ idllt IVTX, h II.aD A.M. ArcnuvEBM. 

WltTHjOU. u o m H Ndtlvdir'.'brtelr. m al Hit 

- iaiA of uMrt wfifa 

TAPANT [.AND. 
bArJflr ■ rrDotiir^ al ibtAt ati t. 1^ HTiyntdAD 
li^ M. depth (H abfu l3ltL 

Thaw fVrttgf aad Uad iir vaU atoM^g^^B^ ft to tb« AHiHip K m^mtr, At urn a* u ito nun tl Jons Muu. . TfO-mtlhl KIH'Fr, 1»iTir„I •Ilk nnia.t 

loJ L^dWlv LI H^Pt ud L.AlciiU ■! K«r. Irua Tnal, 
ft *h b fcj lUUrUftU. 2 kAM KltiA*^ EHkM 

• tetk .4'»n h4 111 I aHH. 
TUk UOVn iluilln oat • palVM wl Ite >«i4 

PCS ui-r BT pi^HjT' Ai?cnt}iT. ' 

TUVUDAV, Klli< JmB . II A.K. 

BA I ■ It A K B H o * ■ I, 
Aumoitani. ■Mt ^ii«1HM aoa bin aASitiT, anlilla a* 

■litiMBlrtWW KHJHDllT, mmi .bM Ibn 
'i|M:%Hii^ IH AUfA ua AcmEfl or pmaiDLI^ 

^Un, tWe KJILIIIIKUI HLMTAITlAl, Ul4 

if lb* Ik^Hirj^. 1. dcc«n|. 
HvUiv, nd Ultd irilb jj^juarrf: imainitKiib 

Mia'iiFiDSnin. 

itk wm^iln^^J3tim iiigit; 

a WWI i^jSdStv' .tad hTJ^KV, 
AqWBtutU H T«rk-iln«u 

iin]iiur MiLXT. jrtTB ii, 
mtxnto HUT uAiuiMiMf fax UAVAOEA'Jt UCKJiUi, twun Iiw Wccbna. ^ 

... . _ . _ ..J,. 

ol 

t lU 4UIHII bUUt A «Hilllr lAlM ol U 1 
AUKL'lt?r.-0&BHDlJi IKTA-TK, ]1, T. 3t 

ft* l^jjKrv r.nA. 
BU^.ll.S.-rflllTt; 11 «, • llllihIirVWKnLtHt 

'trrn Jib n.TlU-ut ijlr, 
nALUAlK - lUiJs'k h>1.1v. 1^1 H. Iit>r. ?. .U I 

FijUrirt ilj^l, .LiLv brt.rftD ' i^rLiBi if4 

BAHiwnniK.—niPiieKd'i nmO!)., Lni i 
. _ Pilt-ftTflti 'on DABLntOHUBBT. 
'vvt/rwKJ*** 9h «T KmExrpptnmfeiT. 

FAWI'V UUUtCIt fnatiB* LnmUmL-ITtUEr 
fralraim 

BATT. ROOfi, uJ rL RVBL, Unltod. vU! wlwiLL 
u> n.tiuc AVcnvM, ft ibt PwMp m rm^ 

«,i*ct. OB 

l^'blSDAT htET. Illh Jl'ffi, al n.» a.m. 
TM ttKnt tttr VubkM, LvMV&lqt tfr cSlMr 

lb* CmbjM ut SbHTlnHc TrWB, 

WATltOh-B flAV.- <.tul» ALLCmUKT'' h&tl4 Vhi 

■iPirt, faif »W don v^udikliv OpcMa OnaTh xkd 
ijplKvila Ifr. run'^ tmrftniT, pif<V vim nf Uia 
hanoWA lad dballond fp-m tauUhmh w\a^ 

kVunMii iAlx^ 9.1 tbt BtAiHB, n prff ^Jtm. 

TVKBDAV HErr, lii^ JUSK, «■ a.uk. 

WY dki»£k ilf TUI]~¥ASrER'|ir tlTHACVT' 

Wltt>liuO.-A hit* L<n, kaviiif firt boBtira 1« 
AMliUA-ITUXiT, trfT LA4:^IL.b>-«rMKIt^}ir HH Ifliki I ruina thl lUCLiW Mhi dbsC 
MP. T^'|iVK4i> LlBlM. wm iMl ttar 
|r niBUC AL'CTlHJK, ml MrMaofiH, •■ 
iBb Ji"» a«t, fi _niweoijp titl*. At TVrnlH |hk«Vk 9^ 

iJt^|^^BB|rfto>^^^T» Jjjjgj 
i><> MM t tWittvjCBHHfiM; Ha* Tta £Ai>d hia A h^piia* of Wt mUUDTABV HOncR. 

jK)CrBtS B4F~FB£]tflOLDa 
HOCBIfi BAT FBtHtTAOBi. 

AM Kits AWD 'uPMntYTtAL 
'VlUJAMStWET ST la ipnuTH ut PmwalttL u o i V K CVKTMAL cm THWKKTX 

. .rill* I ■ 

U-miMY CUli* and UHlv CuUmi 
E-miMY MUCK. BCDilIWt E«H ba [}» Eiutr at ttw ktt W^m [«Bdtl« 
HELL JUWJt" .AlrtlTIOH. tlirtf ~ _ . _ tVMjitrf, 

iUtkiB, m KHHi^ L«Pd M-dlL &ukia» (B 
4JSUV^r«n«^ffriUCETrt7 Urvf dt^ nundliu ■TAlfL L^pti II. a^ 
. toM 4 to I, ClHiTTWM.— Tartwir. drurlxid Briik 

ItU MUAHY-ritKlftr. 
OAltTEKW^T.-RUDuEWATICN JtiffAl 

' ■■ t.dipr 

wI ). a*. I. <Mi IN • aH. IM, lliiMMiiW 

W QlUlAT^(Wt«-l0Al)J|5t«SM3W 

FOR ii>cina.-HHiiniiMAIu~auK' 

*p« Wscfc. 4A (b ' «if^^JU^;'i 
PlM it .WV. , 

nina--CAiit«xnKui*'«<naK''|ja^'Sita n 

anSE%lUIII PAU BTATI. U I, s«. A, 
la a llL^taaa.hia4 

PK 1^ Ht Mrilb*Alwa*. ,<a .1r»t-.»*b.nMil. 
Hh 1.. toaifanilfi aa»f IIUBNriU.IIJVT^. ^ Tifl WHW^ *m iH iTPiTrnGP la cm vjf, 

BBrf it :A«L vrkit □C frj Bir^cton gte* tka Abb- 

:li»PoiT ^trnlvll in ]Dt4 ta full pvP^bmi^ 

•*"0!r VTBW m» DAY. RAniVDAT* ttvm 10 

to ir-*t 

yQip.-A MtfVACTMY UABC laa ^ nrBa 
tor ItiKliaB^ 1 BAIhE BT MICTION Wll)[tK6Dl.r, JUS E 15. 

AT EI^VKrf OTIACIC A.K.. THE BXFCTWJIJ^^^JMK. 

. TlM-wSriir M.-.-- ■ ■ 

^tfeiir. <a$A/!Sf fiacAwmAtc, 

TJi'fiifntv tTkj BitrxKurAiinnl^ 

111 hu|H-rbib7- ^luifCjf, 
MAftflVE 4At DIMSrMlDOM FL^hSlTl'iU:, 

1][MNe; TAbLli, wJtli Pttmt &T<w »ad Kfun- Laawo^ 

FAi^nillDE kfl- 

t'rtDH^ ^Mi] 1 irltahl^ rrrd Mi Tim Mumnv IjHth*. 
JhO^TV iJ^ ]'WMASTlLt.. wkih Urp^ rmtrti aV^ 
rui|.>ri..i.< L-lu'jtltn HiJiLili 4iliiJ bf4i'li^tp» i:^ iprWlttlr tUfUL—Vi* TiirnMiltLbi:* trf Ihr ttLnlaf-HiOH KK of fiS^^^iSir ^'''^."1^ ^ " ^M 

••JS*""' vnaat Al 

»«TAtoA«,„^j^^^^ 

(ft ! 

MOW A. DAELms ponri. 

^'^"'^ tiUV.I 
VKBY Fl.VK l'].\Si;[liSt(,V]ct 

BUM * ^■'^^ 

THK AHm'F: \rflV cntm-v t.-,*. 

MAeSFFICEJff Pl'iistniBF 
w iM„ 1. i;„,i,„,, ,„ , , 

A KiaiE MuihuAui;' 

*utt«* Oil Hf^ii tV-ir* "'^ imiji,^! 
-Auxint.tS¥SiSS(^t"*>i,Tvi, ,,,u,T^I wtufiit iaawimam^ ttnn; ta < Qri'tmnriAL tablrs u< cvaiu 

HAWVE Oit HAlUIAKDud t (SAW U kdla. 

Btununn wittnin* miAin mil 

f^'tnriittaa at 
K.^iaUll? W4PI>a^JI]:. iT'ifiraJAtlr anaif^I 

niiCHW IDlLirM. Mwt^ _p ^ i » a. i<; aai 
ITlon. 

vfUa ■ rb[«tiwii OB hrrmBatta. 
BjyflliMifAjU. r«^'«d didBhr Ivtnttkv ftop 

Md A.iffla AitlmFwnfaatIa, (di FbiiiAlp IftLJqnVb 
dwribtd *n=Ji=tlli tdlulad P wtT, _ , 

^^Vow^■''-l^ of' MOKmAflfKA 

piTlT ku.jmn H- "llfHPVH TAKXUIh. »* Oulld- 
f.Tid. ni-.ir Rtiil' H.h- aLa[l<i4. Am M l >aJ t'b ti^ 
Ij ai^, (VHttiri^iTU l^Li 3 and 1 tl 9, 
and Lnlo ^ lu U boi-^lwn- ^iLoa Da ibk 
id H^ofaetcd * kulUtnga mwiA rmtml TmM. TiU- 
BtiririU br dU A hnv, fcllP. 
»An»p I^Hh ¥ni. MtT^AB liua 
I avtituafpai WAt«r Siw^n 

_ _ C^iWh lilUt "RllirHV; inlWL 15 TTtBtlA 

Tk4At ABd h«Hrr FurLiTi AhM iii-fi^ Prn- 
pnty. P3»B ™ *ftI^'">iI'| ''- 

&1L MOW uJll CVI will pri] lb* tbm MM n 
wtata or 11 1«q fartlani. mt tkw FrMT Ki- ^ Id dUtf ^1 Na. I BARHArfc.ffflt^n', 
knt ioat UN t}.i> iMtiit&v « }r,f,T, 
He. W PCJEAUmi-fiTKEET, 
That HML ■uMiairi.hli tunintdJam^ and m^itbwi 
bri^ l)uUdin«a vb blAAiiiH CiiuiMUlhai, 
niii>*iDliiC 

(t\if [vrUKn wkJL b'inc • [lur^ *ill. and 
ihfrrtiT Ultlat up 'nil' h*V il» t^si^iMB 
tkH itBrhlkDr bad barLai 

TV.. .« ^ la tilt ildfe of EUa* |ir t ^ih «l TtKiTiluLaicb td I dJAi r 
wiy in mTi i.'liihA dipurlnE; tiLTllcat U|||l 
I lir^iUEh.riLi I IN; a^hul* lioiJ^L^B- 
Krm ia \bf cu^cn^ucJi^D ct U^mrw- Cvmr^ aAd 
Q.K tJK tall-llbi-iKTl &rin i.r iKlAbA' ]npLiFt«rb 

tad. htlnt nmi Q[ Ita "W™ " '•5"* — t 
— t.b iittiMin in. IhJi forib* 4d ua K<xk^ mhldk mat 
□lOf a*ifB tlw diy. nt akd atbMci tmalabMa ttm. rSX 
1% to brttcr 01 uiK iMrmii*^ c^pjUl (k«a 

^^l^'isbla bwttfB aad th vMlructkiB tt iht 
tt^lfuTTirHbr It «4fllMtiIf adipdibla tor luHirJ- 
■JMAad iMtfHl <r»4M*t ol tba i«|k« loon. ■liw ._ 

iilw irnlan nil Imdc a vwlr vail, Wbirti 
Il metBa liAll n<a thir adtaHomi pnvmr), 
HftMtaH QB )ui lanu a Irwtacf 
4|ia ta yrt hi pL*i if 

fer A ^UW^^JS ^ attar* alAi or 

TfcH lialldlhf 

c4 tlri rll7. _ 

- H)iiiBi«rel*i f l]<i 
TBom m Bull ir Ibv^lrtA 

jITfjyl pntFEfT. 
a — ^..n^- -I ihr BolLrEitiio *u til' 1V«fp# Thij 
J^SaAAI ^ HLIWA LL. ILH ffLIUmnttwl Kt)r4if ol t^ Murtftiaa. 
VIA mtffVW *ALB Tm 

j^ujaf p«*_,_2Sii, MKmtmam, ill d.wriptiiM of flhKElAG 

Mfl^kilt CkhXlf Tw^^vml 
^TIOMI M- 

^kWfriL , . . tbv iMltt^. 
ftAW^ttnMt^WAjCK aal 

itaijit)^ 4t)AKTjrT w^nui iw tomf. 
EITTTBe^r L«d utr.ifHT uiQiiiim 

nintlE^ fiEATR Tnd^QABimV VJPtM, 

4}t'A3hTrnr or KnLHtnr WQiiwnL 
TAMES A. TAAWeoPr AJfD LITTLE, 

I LAY*: 
T^STATIS LAn Jj 

WETKOTT AUr HBakRVt 

CATALOOt'KI inV b* 4tfeliti«d At 0«iid <4 tb£ 

Aorlfcflm, US-lH ntt-otwl, OT *iU b* fKMM CB 
ipiiliHa IliU ia ipib 
•a ai> MM U aaM HaUnHa)^':.'«r. ..tvbtr ■jfc uliaa 

Buku I'ltoatMAM 
IT^AUtTKATtOti. «la._ 

DmsKTOUoi fSKPAPsn FOU matD^ UI- 

CUTVIP., abh 
CASH AllTJkKrU Si^l^K .1.^ 1" KN.i 'rK N4h'iHm 

I'll Foa t^BKPren mu. 
Amxiirr ulu aiwiLitKD fumitlt, 

AircmWIECIIL 

— ■ witj™A::K," litajiiiFse — ^ U e'oiAcb. H.t dW .ta ■p ^, |^^j|j;;:i^#. , 

THOTtsDAi* JVS^k im i^ U A:1C 

TMJMIMAnf'AFIfWTWcaUffitT. 
^[Lt lUPOKTANT HAEf BT AlTmOlL 

fWHTtd Inn V»«al| 

CArTAi?j fniYTire; 

i^taml trim IJnidiB^rti, 
: -WLtli^ MIf-flluirn.iif nnUlM lit. Fitmimn. oi- 

BUWIMi-ItWW, 
UAIX potto WALTroT*Afil?^AP bL*,^in™i. TAMMn QAl Rgm 

DM ^najmnc 

_ I fc.-.iM..-*v-^-J.>4JiEf. 

^N^'btdfOCcurnuiuu. raiL'HTcv'KjVm'M?. WXBHEVAT N gMT. J Ul^ il 
Mi)Bt'ViaB> Ibt DvTtnm or 1 i __ _ Ito ii««t- 
UBS8SIH. A. TANGl. AXD OOl 

tl rum maaar Fia«^w.;*D^ 
in tuna BiaiOOT v iwm. 

^ rtsw vxict, 1 «bK 

TP cAia iiAr>»:ociiiE'9 its buvnq^ ip Tta, 

ttr aM at'i ^ 

« Bnim BTllfrMT UD AV FtEP. IP UP 
s IROS SiFi:S. 

■PBASKK. . TTHKH, AHD 
J ban IwMl ti.lnkHk™ lell br 

alHV4. ^ 

tlTSStJAT. !1« fl'S*. 

PI ikt tm lun, < arBiKa«niatT, 

an w ""-^ ^^j^^gjaL TO. Ii« t < I T. 'i>a n ' 

S« . lis -PLflA' : 01- 

(TTHKIt, PALTK? 

and B. TAina 

: ... ipCliAB. o ft 01 H, ni lkjsa asv CO., 

Wit UliUHriK-STHliKT 
Capitotft* il^ Ambrt.'a QUiHliai^. 

rAM ADiVAycID* niaiit laalnat ™r **^!!P'iSS_?' 

^AiTAflow* ™»**. APd onrwiw *MJi| 
^'ViftiS^Miff la qaBri. «pi «i|C« MrniMi 

irHieSEBVTD ULH^ HOtWMIIII «Q4iR™ 
^M.P^ff^jil^ a« In 
lV]«vb«iiA. — . , „ 

Af UJ. J1.I>. ^>lvH. 111*. rr.aii-,« mtIl iimbr rr»- ■r . i^ui.-Hf. ifr^i^ iiadaat.JM bftWIr eitruiiA4t Jji lull iv}Ut I T Jr.iLE, juim I Til mitt If; 

II, n.>||in, NtliA-J* A3I> :*a^tIKCri TABU iJD 

ii.^S SiS^- iAfcia* ftaip*!,, lafl veFT falah 4tJ^ ^ 

l^'tl l-H AWE, 
'■1l!ll-/tMj. 

Sfeb fi«)E'p BBi*s BTin 

tatf 1»»H .biJI. j uaauii Main aiJS bU FtnuaJin if Midi will bi I 

(Map to th» Mic ibfl mmi 1 
ftlUb ^ Ua baldiifin. wa nm ^ b 
. — . - aid, Iba pb^ ^ l JAJim S, LiWSOS iKD 
" Oatp U*Ba)i, CUa, lad CDI. IBh ^ 
bav* bMC. hvDm4 wllh fnpiatlka M 

~a^EpSiiL.[Lt^iM)Biwq AVUCA, tliV I,IVI.ItFUlllrin'IIB( I 

BT IIUMOU BDAI^ rAHMHn BAl I fviKiiiiiimK or 1 1 

unrKE, iTirlu* 
DBAWDfO. .H-VIM^. 

Hltpa BKI.it"- .. 
■liLtlbUL t-1'hllliilT likLAAD t 1^, EE^LUftiraiAt PI 1^ PiUp'i^d^Mldfr. 1^ 1 

mulfiSSr oAireiR 'I'AVT im™ 

art HMovdh llalwt)« OtiiMt I 
Ikaibiw^ 1^ Vdaikt Oec runmop 
cfta Mipiat aU V(L Uim >• M I 

jgijjtjjBft^SS'Wiir tap 

EHKIPBS 
Itt^^ tuts, i4U aill il i MdfiUAT lIBtT, tt fl L 
AT TME~ti)tHI*, 417 ppT i^KSllI. 
»;!P«r,MMM or ;B*f*iTJ WMWI 

VLlLiirFr^i nn[4 iM^^B 
On ii-iDiJiii . f 

i_ I If lirr f..r (j-nrf'-h, Vil 

^ HKBIIBS rEmtEHIAT K EIT. II P I 

«T piiimqADmia. 
0. lb" f™?K!!— 
B soiTOS-pnim. uai^ 

ibsms nBtmiuiis *in aa w 

""J^i'TSjat. nil, SiHH 1- 

ibai. TATd. uyi IAO«*» J^"* I f to telB 
frHb^ll 

|j;=iv*, I iblr hrl I A 1' ^' 

I 1 *roKH A. , 

llPSttfAl 

|in;iiii'jr.\J 

-tMrtolH 
TJiM II 
■ Ifc— 1* 
In rdv: 
iribiiP HuniM KIP^BIW TATd, STi- "lit™ rtia 

TKt PAH. •tfrJ'S^ftpi.p 

AcS«-*««»B«wr,..-'-- 
llanponl — 

niir>~cjut'» InjinniKiriiii. t^i_ 

w.p. t'4a:^, m.l Cr«lj, t«Bti .dJ aamnrt^ 
^Lin.fj^?E. ]:ivi't]i^>. aia bq olfiuaaj da ajipUa. 
(tun. AlK-nCPSlSU, 

EtM -ill JlSiVi°.iir 
J t-arr.^la-i™^. tEJ, Ull-^i*!-^' i 

AnrS oia. FiPaf^JVtSl^SJS^ iliili I . . Plata. lire* quini,!]' ■datt. Bonn. Affn NO nEiiiain!. BEST .«1 I>EB111. m.!!""" I" IIKPTA!., ntn 

Bll t CO] I AT Till 

|AB( National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 6 THE STDKET MORNTNG HERAliJ, iltTUHPAT. JUtCB 11^ m*. UMUSEHIUCI. Oi Ttn TtJEsUAI. JCNK U IBvt*, 

AT U VCbVCIL II m lusT, 

i LA*** Tl JtTUi WJI I' 

CciiiEK l^^ H'JVLJif4 ^ 

CcASEH ^inTKri HEim, p^^rf tiiGM-CLiisa irtrsHiniaK, 

IIIIIIMIIII TiSLEB, AAtU. 

iuBWu ■ ■ H. HABRr« *\D OOMPAHY, THUBSDAi", .rU> K 1ft IBW, 

AT II <vdL0OK. BALAKCE tip STOCK 
w 

Jl^US, tiLAsW VAUi^. , „ ,^ 

KRlEi md i*l-"rrtii i^jtev ijiit^. tflUflr ^nttn. COMPANY 
r j^AV'ifl tail I'Mlyk. riESlnV \H:\T, JH. m-C., H i-in- 

OilKXH. tl&ftSVrVL-m-KFI^h^:!'. WlTOMi^nailh 
M.t 1.hr fr.nrll Jim,- t1r.n. 

^ Driwlrpt. tHmn», *«l flcOfww rib*|pii^ Vita; 

i L n T fl \ 1> e ft., 

brlBK ■bun rjrmjMh[ with LnalniirflflB" frnhi Ifrt 
t HOICO. -lU kU [ly AuuLl'iL. wiLll..l*l U-J Ud III Uj- \jt!utT i^T Aim K.n ViddiiW. 
ObIMIilNmi Dint .^hrr I'liri^ii a'^ni, C»dM, rr1.«, ii**!^^ J^K.il ^IITL. iiUMflLi i'iTlii., 
Hl^uKnL ri'.C; ltd.'k). niTiieiri TkMw 
■nuc llArMDP, jtij*irijn O-iiurK L.tHT. Ud- 

Hie, ft! H _ . , 

■■- fklfttL mt;U Mlrrrai, rtro-twi, MllffUl, 

ftLl*tw), *riil !> 

riir IkrT^ I'lllinc Sun\i, 

n J K t; I s 

ll'ITJIOl T l(Pi<*.i(VL 
■mktiNT hAH.r. Ob^ iJl JIUrMl UATKiiULU 
DV I'L'IfLIL AlL-nUS. 
^^Bi KB^iuEBciiE If puminrai or 

.■Hii. IU»»l« few tuiii^ ^ 

. 4191; |ii» jivrfii 'lgi^ - lSr iii A 

**-T?if ii At. \i h n ;i s J' ii L I 'i-HMm a>HC9arr (wind 

i.^Mj ii'<ui kji- I'l^Lij HlvLh-iJ uii Mu^iicwri r«r Hf^ 
ii'Ld, Nil I I' ■'tdM^i ihiuh 4W wf 1^ rvr vittd 

h'l LJiji: [«Lj^^ II 
wilh the -KIT h«t AvmImUT 
.1 ip.B LuLj UiOE IE! DQa irld«H 

^4 P f i » Thfl |['iilL>J F''iiJ4:ulii||< 

Ml+b.'llUIlLlj' 

Tl*Jt*im ure I'Tki^rnJ 

. •fdWrtDiTT *1'<1 Mill 
tilt CliUtiliJlir I.ILr]nl!L L. 

OhLu OwvDU, Vum, Will "^""1 UWH UAHTrS fni HALLf BRST TABLE PLilT, 

W.M.MT ai-l n^»^:Kv\^^|■?l> WLhUJkXmA. THE 

11 n '3N'i;:,'rr. 

iy>LL -ppp T^nrwRiTi-.ii'B nunc utd iVTviiTita-, 
I'ar Aim EliftfbiLrv Pudc^ with ^| mudrn lftip«>tf- 

Bi^tUa. 

TH£ :«l!fH« JrtWlfllRlfli of KIKSX lUyVH. fji'lJJrr I r I iTjrrr^iJ, Tf^i litji Mil, 

■I M.J:t m.t ^^l .i|ti pnl.iD flRAPS ffT^TP E<PTt. 
hTLAlPS, miij, 5hr^| wirw im) .ifrlrrt lEriT Mf.- 
tlMMb lirtfiirifuNv ilrjpcd iH''rli Ailk Ta^mIi ' ^nri 

THE PCRhi^mvoi^ OP vTFirR Rensnnia. 
uflAvn i.vir.ijr^Tiijy or kkajIllia'aIie itnTiv 

■ -lwk hwbjl — 

UTROh-nV.^T uifl TtfAW^y"lr*LT [ir^Ti ^BT^itT*d virli 
'J tulrur[1nn» Ifotn W. MII.E.^Tt itmn, ^a 

iser^TE LAiT MM t p. c uoLfifh rr 

IiuuwEJdbi (rim tli* Zi^rvtw ta wlJ tw 
Item I* thi fmrnrnm. EULOI'BEX M ' 
A^flPL^P, tmtt iVJlHf^ Puul*. ri TVirrWII, fvta jf bit. Eliaft ^rrnw 
TJUh, Tvirrwii, 

nh Prdtertf la itilra^ELdEj ritutM 4l (4 tW 

wt ^irti ^^t Itili hTTiLjriir Kiblturb, vrl « TRT ^rilr- 
tlil» ■bTnp.tiwtit far imntlKUir^ O^^llvtl, pCrt^ 

AdH iiin*#™, 

MKhfcUhl. BTSnsfi V AV * Vn watvoh. 
flAm nr p'-riv->id HaVin 
Nfl.--Tln. ]tr^Hirhi III FFT^fn ^111 ly pili m falDm TV^t inirnifll m trnm 
i:xiui:r, itohai t, uid ocl A. tTEHnAT }iV.\r. Jl M- IlLli 

•mint! " 

hllAL.! at 1] I'l^^k^ ■i.l E'llT VVll^ iil'-^irnC* Ti[7w bt^bt 
■ Til r r vSTLE{»7hV JlOfti*. 
" Hi HiXW, rwmijlj^iit 

Vi Ir^l li'aynh'i 

^ n^n.ixNiin Lit.L >i^.^Tn ni.4tF^;tii"«w:'riM«Ai: 

Rhl ij'hi^HMj ji.jni tEi# eeoiitfi, h « 1), a I :]. 1 t 

,4 a T I, I X li aEI tnt fj^iHr. 

_ lytl I,«ir4 llTiWaa, ? 7 H. V FUTtOfl, Inft lOBfl, 
^iluAl^^|1^ 1^^lJ. ii\ Ai"mo?r 

B . tiE BUlLDEyN KATEHEAEji. 

I D«Bain[^ ifaRt jfrt icfti nRAnrnfirAirD un] ru 
ISSS *"t"Lrt «( jut ToatPii n'kM(* ftKCEtt- 

UnUjr liLK VJIir HXTintDAV AFTUnKiWI?. 

t U«ELMiiiir 
*l* l IbvLtirm Aalr«Bi|«l brng. 5 In 10 H. 

; « 1 ^1 7 I P. « I $4 J°M* jwl Pbhi, 

I V/M[IicT'b<w4ii, Elardimid — '~ 
- . 1 hPJ Fnmrri, P<p^ aL' tniuj^ and msrtK miiJiiiL 

^LVi■ foLii-Vd liPTECKiL 
Aff'noS BALK 
ITTSnAT, }V\H li, 4t 11 ^ebck. 

HQ ^:^>Alt0iifiitui, lAjvoiL.iBd PKjja&. 

LtiN'LiTEibi lEAEtTtf^OU^^ffiHnf'iM 'bi TO HUIIKRb. VAAHEicii AirrOBEU^ IttAt^U^ 
DiJUrillli, LVl — 

¥ 450 }LE,AD 

l'AUinA;iL'i''JLU r^f O^itMl' . TlEAlH l<B*m Ifyit^ li* it .. 

Mtk *L IU.iAl TVMLJiLuix m tmt i,U . — . It omit ai Jw Bns^fmmt 

prrfetl wrier, tUaHiBt p«1I wiudH 

irio t 1» i4 K aemtW' ™* * 

4n.T-j. I t^^dhWEn^ txrik?^ Ml-*™, Irtofl 
inHnwrmp'ui'd . i jn Bw _ " 'f' 

illil4M4 nail C0„ fatil* H*>i CHml l0F4ly ktfhtiv -- , 
I IXLy 4104., iCl»»rliii_[;ra^_( Buur, t# ' 1*1 .^j:\T, ftt 11 ,. 

dji (li'Li:Lr.|[, Ut.l, quWl iSt nllliD^ PlBfHr nT 
n.L^r ilihi.1' L.rlhJ^ ■jul Uut J miiE 1* 

.; ir,'riuu:i: L.H.. Iiliirti'^ alkk-lMr IhUrr feB>4 

ULI'LjUuU LAMJClAUU PA4B. 
: jqisLbn, tiltm mitm, IM Bdl DM! ^ " ' BHUM Oivf me/ it-t ir 

1u« 111 :tSi -gli m 

puctlfB^ ■! UHtr ■■■»r^ (■ tUMUty -KPT. 

jkuTi riioUiiit Ul!- , 

T'uli,, hT I'^illd* lUrali^ MT I 
■ Irlmli u< 4Titfl*l] die 

Pory Udi lUiHtnr, haW to uul. i^i^E To t.\U a JWj vopii Blioeht fnr L4tP Ul 
W« |»n tWA Iniitlful COTrAdB HOWS 
|q an rJtrKi«d ptMttJfiV, MlctlJ WP'^'lt ^ ' 

ftii'iillj dnroFitwl IjplLr JfcTlt l^siV *llf»Ttllff, dlHIPUn **a 

■.■-Yafc i vfJl?i ajrii **lt™- * " " 
l>»1lLkf'dU^ ITftkMd Mid TtJ»1»Wri 

qujTliiL I jcr Milfi'f'Fir* ™i 

Tk* btitt i* rflLVfDjriiLliii 1 

tUMH EUctrio Trjin, -uJ L9 mil Oflev niP llH HvbE i c4 (i^iJ Ljm^. 4B HONUAT, JUliK ^ I . tim._ fimiAT N£VT, ftt 5 p.K. BElAltP. fiOitT1'>'tlj■EiCS drt£FiindHir to __ _ 

inoa dflpA. TVirrnwi SUM aa tt, wcttk. tCm. 

J. A, eOHKKVLlXFL ud OO., LlovulH-ri., uBaU, 

Jatueat. ^»J, F»d wtidiit dnl^^*. ■ W 
IVrm^ AJ^ ptr tvA. HAHEJIC •od ^BHAHn, WA- 
T HHASGI!, KM (HfofdlL Ul., t VtrMltf. 

HjfHlV^ Iru It irrci, etc, (reud S ^ ttft 

dciD. on LltTdpiiO] ji:*Jl _ 

JUL atfej^ . n AjLDrT'p i^Aipttv Tht MiHiitit Cm fMt?, 
L^iiu i fnrt. Apflj ^ . . 

1 . H. iFrA*«T,._«!_lE!5i^:;i^ 

■ iHfJ, ri«]l. ud purufrln t» ilUHWmUt ^UD- J- MY. ■ ■ ■ - -"--I b^iu^ TO* nLUAH I^nT.m afed sny Vt* rwrlrtd Instrur- ptnv* rmf r, riwlJ^ to bE] wEiido>«,. WH AJP^m 

lb. J. B. tEiri-UEA. QBlfiiAJ. 'rtoii. BMid i o^H J, A. F.^V 

|^ [fflbiahrti ind ih^A.;^*^ £> t rvun. Uii-ha, ill hodiA' «P*rti'' fHK 

tjor^ li — _ »rft EiHjr 

Dn tMVflnt Ur. A. CXJiiirAX Nwwpnf. 
U tHtHlidkDrH liihE Ktra™ h4 vdfUt TlriM, 

0* «EB)^t Sir. A. A. uLArn:. lu«. 
U fMh eoMvln- E^icwT. ■.^^tLiirf.ifL* iT^iif*jwJlf 

bta^MH art *'ru, nnupk i:i( artLr* . . 
^Ulktl^ ud Itm ft rov Prinln, «U ijli »r.<] rtfl CAWTBKWJWt TARDA 
WKDNTrhDAV SKIT. iL t *.it 

TtrtLI-TAM rNninl^ "nil SfV ha** PHHdTwl Ift* 
W li> teE3 l>i AliCtdm u Ktam, 

On vrKunvt Mr. T P. E'H.i^TL£\K TW>TDrr^ 
in riirri-:r[iH Hrrm r^iQiitifiilc KhltT f 
l.4<»7' lad IfiteJi im dnuc^r*, 4 IN ■ ffctl 
i^ld, In rK>d Kin-iitlmb, ^tJhla bw Billarh 
iimvy CArlim, Hid AriVIIUton' #in3 Mb 

"iniDtf lurrw dnrrlptionii, WBitMM ftv Mi 

uriii u tN i rt Iff ] pun HTM of r*U»b1i 

f LipmB^.qv IJvM HIH^ rM^, IWrEJ fttk. Tnaes 

B n, nmui hH iviini i iuKHuM h mi it 

Kit biirua. rtOTDH. m ruDAT, nit jitni, 

•I 1 ^ii™*. _ _ _ 

j. r^D^Arll, Uid Qthmr * 

BHD rhi^EM I>«tFT r^t itort ItHTT ftATlTi. omfirUlv 
XI rMc Vit Bl'LUlCltl, hw hit W>l pad. 

M FiTj.V Sniff Fempd IbrtiHljif OOVI ud 

■f^^^^^^^HEimU. Ill hi OUf, nl 

i HB--rtttJtr. :t h> ; am i. Bomm An Lin ^liiiii 

(Cflntlsaneil Iran MIK HEAHT OF NFWWWS. 

tmiauig liull. 1 in.rrj, rti>„ njOaJKD tblVUgl TEI[.ys t'A-ME. KO riPWJtVK. JLMJ E3Lii. UL M it s 
IUElLU ^_ 

lA I 1[} Lliiv^^ Hiwtf* " 

E-i.iBWl 6 1 1 T. xcJ liii 

licxi IriwiiiA lE'wi^.ii Ji.iti^ Mten, njf. 
HUf^ 1 J Jiut^nf, UuJt. Im, pq IniiU 

LlHlar l^wti, f^isln*. mtHUi, JM^jtnTH TUIfi t>At pt tJM p Tit. 
Op Lh» PFwirt**, KlM^-mBtJiTi SlTTCflra, 

toiilr aiildLuaJlita^ ElmaLm.mnrn M^ltt, ~ 
Owiniuttri*, Ro-Rinnt^ iMMt:^ Cti^ii 

TuLkel. paiiv PlfUina, 

iiMiDtJF, t>r(h'*CTT. hll. ^_ 

iiE M'^'* ud Wuneb'ri ChrtUivi t Hflt-c^ Otm- 
Ertkl RJffnl*. 

EV.^f^S and (V. h«T¥ nntrrf 
' *bav«. _Hi> kukkVE 

ppfrAAY.' fti lit KDiih -peo^ itQiurf, llHdLll: mam. 'MMx^mm mMm: 

«P JHHAlii W^ttp SHEEP PAIR. 
OaiiBliBSOSeB^ MORTi * CO., LTD.. 

ON MEUNESIXAY, THURSDAY. AK» IMbaT, 
BUi, m, ind Stb XmLT, lEKM^ 

IBQCT 2fiOO PURE MEBlli0 BAMS 
AMD EWES 

[ CfapPCIVAUlf T*4K TAMtjUlU). L iwtl. dnvi^f Kid niM. « h iB Lltfim 

fwl rwTBi Elt.K rif., 
E^rEITIllh'ALLT LAHaE nOOHA. 
Sli't JJJiKrJts kVS> VAlil>. 

AHWn', Fllblb IrW DllurAi 4if Inn ULIB. »tpuiilc.NpAq EETFiniiirnir^^nMMM 
..inif. 4 PMQ]*, fIL, . . _ mt. 

. bach. W^B«Ufer VeJUifelw 

Tn.flt BTut w\ii>. [fMdni. E14 fc'i:nFlCC:7 OSOICB, in* 
ri.iiHE T<» THAU. nHtthE?!!! TITLE. A OEV, W^l/ 
liU-JU:. fHlUK, £^31 T«nT«.. 

J. El. EirnWlXllfi. ElMTwrWrpJ. gfllfeg*. 
-fTKUORF^ i HJ 1^ trrt " OF Tt A H. 

JUJ tiiicii mrrFAfjit, #LlLd TTKHf, iuH. i r»iML ue,. 

■mill, IULa. PNi i-viEi|irr. fi. .d i^rj. SF'IE.T FlUt 
cm^KR, Wh> 1p LK4l|!Ca f,r1> lor Fl. AFRICA, wd 
THAU tm TCUOl. MiUaiala ' " 

.. ... - ^^jg^ . rW RALE, OASI ot lAir TTDCBL 

m^'BA^E EffTATC, MAILOICKVILU SKmHTB. 

nUh l*ilTlL-liVl]l#, littit r^lHiq 
fwl and VlcbiAk^td. 

u t4ial «lu hf ^ti*c4 I 

A niiurk ATlltl. Ivtl, hlTfDK fmiitAlt td Tlrterla rirwl. 
iniluiELji-f CTVfipr*; a li-rr airr fnr TcrrwA iri 
hfW- I-w pHf* fir tlw lilflpciL 

■nhh piiv aF C^nm-ltrM^. wij niaiiiAf bfdL lamttA 

tht liFtini'^ Uufi lar rmt| ion EHt» rii* ^ oxiAn^ 

MdtAA Pflw, SOU pwr ft. On TnnL 
mi TTTU! |fl TDHKXIfl, " JCMt"^ OREEV. 'EaUlB AMf'K Bul lfll . 
rp«j POIiLniY :r,^KU£M^ rtr. 

1 ATHE (O.- Prf.[WFlr. ilBilt I P***, Brtrtn* 
fmt.^ kJU'ljfii, pLnUj, €1*:-, aim I 
ifjUfl*. ubd#f £f>* rout, ibMil l»fl 
^ At«i rvf hrldi, PbMjf it ntn 1^ Wkp- 

w. J. RODDncn^ ctM ci»M*gg,w_yari^«t 
TjarfcBeinAiiTT"^ p^ *|™iT& ■uciH.--nf 

1 bfU CCrtTAOE IS Uw miAti ior Ibt i Pim ~ ' ' 
rii)4 «t tail it&Hok^ 
IMvlii* All dv. - MARVir u4 oa,, 

4 ■n^..kluh4 Bu 

■ tlih, d Btiuw HUL 

PI***™, bf^ All< 

PemiBllAU.-'nn nn Hnt'SlTi: hps i"iitt |.l4fld Ir: jjouiit. — r. L '■la, «H 
FliJiV^V iThd OO, Irr, hiilliimi- riew». Uol^rLwUi, In Ux mMlL 
^lobdU fnopirw pmrf APt-a of land. 

Tinx. TC>llJL£.>% tAEY _ P. LtUTF 
ftBt Ano4illdlvi. TaI,, a 

J*lr ItMMd, tilni naf, Mfilf . 4hUC 

pn^jq *^ b^/vaam, Utttta, huh, ud P0L-MiO*WL|6aL_ 

Moniis^iKTuiifAsca ooHui* JtiyuHbk% 
nnunillTir rnk^iiwnr rftmrd df tka HHiAiini 

- ^IC lar^ dLniit^ Ud d**>r^FV' ' 
mirifrtT. dfc L^ I4h hnll, - - 

li'iih. ftiHt iNTindi^. 
J'RCCT ONLY £lf«i. pKTJiBulUli - ^ .i^- ^pmt, Va|*a.-w Ita lUL, U »^Jl^^TfSJ2l!! 

IK or T«l iSrniL— Brtci OiftlM * ^iFTMgt qB? , I BOHl. 

fii'ifci«-'flM«»A, 

414 h A BiUB- I 

brHkWt. uid e b*J rawM, lltf t t^ . 
dowitH IXL nmoL .. , , 

ui« u 'lum BiibuEtM; uorM STVfiaOS. 

Pnptftr ^fl*^ BtTvdi Jtutrtinrt. 

BDEJciTOB. podim w mmiB own* |\ , ^(.^. FtAl. 11A\. trtiJU □[ trriril. WllJl tiwlM nrtfj «nl#ina ^ l^tf* ^ 

lEahELfif. ri»uirtm, ntL, wi 
Ttrmi. Ti.FTWii, 
J JJ E HK. ■ifTftr fLiupkO<H, ikgm I— ■ , - -._ , 
~ ^ ~ I rbfuAah, ^rniiK ^rH!>-ii, half, dllilBf H^dfarnf rvi*P. A 

l|K-ai«K.iv. ...... ..iihm. 1aiii^TFp*l'T>B*i^^ 

rEUAH.-DrHiw-J. mWt be nM b dm ^ ^ 
UTmNnA.-WivtiiRfaHril COTTAGE .. _ 
frjjl].- fuj^iahir^ IhmUffbnut. rhi vbll iot *L 
A I«hd iBt -Utdd tUvlciH, 3 ATkiE^ 
ivBlr £.4 per ^E. Pern IPU. - The Oinnnji t^burtr. fttartlA{ Solid' 
Inr UitcB, 4!i X i«i. PrLr>;i rrem ^ p^^r f«lL U9 
(an, mj Mi dvrntlL Uxuq iL ,i ps «Ht. 

If. f'IfAKMONR 
TirE t.EADaa iroriR AnoT* tHK QREiTPIT ^M AUr OfT«MHa Irn-Vr dn«iMfe 'j| 
iMidlr Md ilMl^ri^nilii 

vludid MrodfHL Ih it Mudid 
ct«r^. 

, (IU«>H Wikid jbd Alii **d. 
ttili Th IbtLLTiva tr? 4^ the ohdlc^, 
..^-t -mudt* hn4Fhle ai«9E4l4^ tLM " TfOTE TItR TEHin. . li^nr^lt inJ th* IMu« tl 

In'i'Erfnl >t j per' 
■i*Kfe. BKL nnii!k. Tfinktsfl, 
0 . H, tiS^ HMOM). 

tiv. JU,ct.kfl, li^iudnr, Msj 9DBWl«Uh LAJfP Ja 1 
U?, Vldoi, ltd. MkX, mil Tna. 

_ <1I0. £. WDAIBBHIU,, U»ki. 

ABiraL|L-t|. ■ MMVtH r^Hln, « Ui UUAU, 
— Mrr ArtulHd .knibb'AQBLvd Bricfc CUTTAOC 

d X IlT, kid eui ionrvH hudt, u4 mfvUtlfl BCr 
" ~ L TK* nmrtr li '**ll VJT ■atKlTTliI,:^!^ ud 

R H IkartCwa Fill b* Miiifr*^ 

CEO. Ji, nXLTUEBlLU ti*Vj «r«rJviUv BbMtaniU ' 

' ffiibilfv,. hnWi XDnCdnr 4 
.', Anij olM<rJ ■r'["'LariDrBEa» 

■■r-iiof. TtM Jw* li bMiitlifiilly tinL. 
_ kiLlE. 4 ftnOpk, kitcho, tium^, tnUk, 

finf«4. TLi» II rT»Ilj worUi la«pwiH4, u It k tpt gtach <. WtAftaPiiTTJ^ A«fad«Ed. 
Hitfli un T7ipKmjr~<iAiiu H T»Md ".jjLcr Lrn-PiUB* i 

t2i a&pa^t. WiKM fM, mill ■tALloa. T hnan^. lUbtlnr fivlwvB, rb-.. t^i 

fm^a^jfU nAED rntd, d HB ifilBBdrd 1141, wnm Itnd^'r 

. KATTT POL-Md^HH llb^K ^Pi$M«< fl^ni^ir^ mAUfev for mE- 

bisRlJALR, Unrtb-iiJwt ■1*iiitiiti»._ 

cFrAtrwoBB^~CM(T n r. ocirT.ttK ni^VDiCHOR. n btifldlnp, Vnlniiii. 

"TTA^iE, i r^iih, UlDtifn bitft, 
lud M t Ue, v^f CITE. T«K 

p. ULtrr 

T^KtSi" HJLL,— HjH wkn Mi f>t«ir. nrirl 

t. tbni ht4Ul 

bliLii], IfTki ft. .uN«L Bfiat*,— . . . nClRM, tJt., lllll; illJl.lQ^s' 

Eldl*|pli HJ]L, ar. im w «t^; 

Bat 10, lUnfeMklt P.-Ol 

ihiuc T t t ^h tllli. prL.^, /iw. Owiw rtwt mII^ 
r^l_. ""E"* "f^"- "'^ Itt tlM, Is 

™ir^-S- ™ ™™i-««i. T.t. 11 p,dd 

fjxiiDiwmu-Bri.i coTTjrji.-H, ;™-Ud. 

^. ' ""-^ m . •«^. b«i 

I™' wHoii. nnvdib, Tnur.«r itm 
III nnwrt Hd nil Silrt. •mfM". lind » ■ !H 
* h.l«QtH In itnrlai, iri^»ct thifc PrlM, cm, 
*fP|v J. 1 OAAnC^R, HdtrtBT, irr*tFWHnit^^ 
)L|AllMi:KHLLE _m,m«^ Alliomul gl 1.1.1 

!,„ ^1,. 4^1, ^ [WmI, intlim. lb 
UrmWIELD-O™! jiilK.,^ 

lis?"- 1^^. J 1^ IW1I1 iId. 
. - in*d nd, » nptm, 

iUM, w Una, TbHw, OttKt, VnMl«7«. 

x>i:iimj.-tiiv-(on'*W »(SKW. "*» ABAKdA.nr.-^l^rt* prnAt*, bmlth. Kid 
DibP nl E^ M ^ la* -rVr-WdiL trcM 
In Tail hritlht. ■Tib HmlnTi furabTiMI fl-rqnMd r 
t>M" ai^ trnlbHH, Ifanaa, Orti. iBiptpntfloU, b- — . 
Hll, HFr r? nib fnn Ia4w» viu 

X # tr*, l*L. Ctk. bimdrt, «W, 

aHuT. ftrrrff^XlB pbnta. ^^Ir. rhnriaiid » ± ICiOl 

Hl»litli._IIVlmR._ W Pi^nniitti- F^urf, Prttr^uB. 

SURjiir HiLU-rM lituJj nopnti^P. m OiMduEn^ 
MmL, uir Ihrin Ptrk, nt. 11 i»m nnt., mtAE 4 Tnt> iNl kll., irilE^ 
£^0 rirpMiic. f., ntrj- rtwiT,, Hwar. B MMiandAli GORB HILT^ H'lll 
fillT: ^Ti-ril Hi-.iU rtn irniii, itW; 
nun'p r>w11di^-. Titltlr Hiirtiin.ar. ILtnt 
[fWlh>>d. leurb^; aid INtmLnirv. «a 
R^U. N*wtDWti.— A 11ivi#. 
ri-lfv. rTi iir,,ii», rti»p, 

K Rwrmnff -rvnitv*. * 
trui, iTid-^. Hit. r. WnTrrEi*^! 
iKf TVFiirkfr«l. 

I , lit., pW4| Pl ll»r, R, RiRTDNT******. 
Pain M Taldat^ a**, ^ IJ tPrm. tMIr riEli. FIrliT, 4f HniiU»«, hn. mn, 
wm Hair. RkKh Um, fne*d. « Im HnM, 
r iWap. 19 PitfrmnfelU-Mt AlMAM|t<, 

BdtVMDi ita>lH^--'ll^^'Lil»Oa t I 

-Ewrr AOHH, 7 a^ luifw*, *riPtfr, 

r rhm.-ri. F-tjT. *tT, *] K. A H-. 0«. -al IT. f .CS 
TT'VTLLE. u.-^ n9 nlor Allfi1^ . av.lh f^., m 

ud mm, Twr«M, *]T(iO, t«*i rinl-frwt Hipd fi3r.T|tltttt llIU* - W H. ftittmr. A mni , jiU 

FrrVfTij. l-^ l^JW 1rv^, linr ppKipKttrp 1 " . **** HmHT. W r if litb^ 

lonw. UiadAma HLbn. I^id I JuKrf.bim. (rmn £^ iTjAhl^A^V. Ht-'b* H(»F(l*'. n r. kit bhlk 
wnnHb. riLtTtfuIPr tinm ChtiKTM, villi pImi^ j O H*M 1 M^ ^flf H l\* . fcwdl JawMu% 

iHd, rim Bf bvFir ietMrr, tm, nwt, X^flmifir^An'K'Afii^^L^Vi^^ — ~ 

■M'^acriataH, r^^l mm babe 
' kT 1 in** «« M ' . —It MTha* Tlfbfm 

CM.I HI mmtmi. Imm 

IT t«^n. tIL liL'it Inp.r p[a^l«F vUlk Ur 
HliLi.- fi-.^. fT^linnltd pna., BaHMb h JpUt: 

iiYirvrr, I i-Tir (iiirjrH* PH.- I-M'i 
fnr 4va3i or -[iTTH. 

~ B¥iniI!HL 

lEallia. AJW inm h«tli WlTlTIKinK 

dlit^inEI^ iCKlLia, TJkOIL, Mil ^t«r»U<ri, up, aptniHt, tAit* rnnf, tiJfd 
rUafiuL iw^'MMt' mrHttba*, tnmr fnnt ind u4». 
a bSMp^T^flrv^HBiTttldi Wlp «t«r iBn-'H dInlDl' 
iwm Jt * mojuiii^ inarhli nuMk. tdrf ■nla*. 
hterllu. anJ ^hfSiEi, pithiI Prinnf^ vleiait niUnp. 
f^llfTbEj /-Tfr i11 d^irqn liLP rnlnn '**tf-, MM ^>*P'l*>t 
IJun-priw. ^liirTr launilr? Ed t 30, cUiaad in mll'h bid 
jlKtit partHi ffr*d tt- ^^^h*, rflpWT, "fc". •■■♦fr #*' 
ilE Hir«t^. ^iMTtrlr hpEI^ Jfinl, f*nrpiiii unju^MI. 
■i^< blfn BPid rviplnf. Ina TPlllnv. nTlLr valb. KFr 
aET*t, finlT IH** fnn" t""- l^*" P"'*** I'aDd* tk* 
Kltd ffiffcf iriiiul Ahf livpertlnq. 

li, j|;!iTi~i. ^Fi '"^ i^mi- mlueHnfi for ^-utaf 
wirsTT pi^'Wiinii Tins vWKi. 

TATJ'EEl ilT UB. ^-'.'^jV--- ' 

F^TTTinpn^', 17 J^ti-r^si^iMi^- 

^ — -^^^^^ iff. . . Wh, Uvn\ , 
, ICiftft: prfH UW, 
]prtirb« AhiM, 

rr-nt i."h#P i^.h.. £fl**. 
WE JClW b.B... x'lfvn. 

P«11 J 

n 

BftfiADWAT, rRrt)fL- Ffli^ aiM Tfilllni* to 1^ ta 
Hr«A.[?UA l^iunu, tmli tVt], pmhcbd. 

iBinnrtfiDi- VnTintT. tiwii™ **Ti i»L, iam. 

Brrm noitlt. a -nvrr*. ki»*h. *t<^*-, HAa, bi. 

kad T*r. |5.if*T»_''*Tflitd Pr^ltwM^ gwM. 
N™™, — fftJtli^T. Xlnviltiid bu*h 

kAlno* laa TMSthlff » MmM. fj: w*>. 
Ktti'Wt «ift«. tWi., IO tif, 

BBnXT.-Rr, Oitt,. 
t«it. •toni fcinr n 
pn&K prfv i*"' n. 

ant^^ tndt nr^ .. . ^ 
. l.mt. Bf. tJult,, 4 1",. fctt.., alii rmn.. tnqli^ 

f-hwHirtlUI uii ^n, lipiri WI m OffflL /tT^ laFliV. 
KOQARAlt.— ]l, Ortl,. I t . It.. pi""**! ri.-^oiii*^, 

fMilt trUt ill md. HfflF.H E MOL OM. 

baL Hf. KOnrnAEifL-Ib. _^Pt^ B t., \iU 
Itier. IHfl, J. P, HCaAim. Hirk^l* Rt«, 

TmTaOU<AfmA.^rr^ lAtR, miiiH^ HHnTtFKCft, 
TT 11 raaiau ind HSf^, Ia ^rf*rt ("Iftl^. rrrr^ aju- 
miNnli^ AwHi- fNivlrii flrdnq. Tmrivwlili' ^tjh^ 
F*fiud. Ari^^T nnEEiiHlli, UiHTBld Pllrr, RJnt'ltTMl, 

rrn><]rrxiViUOr^Lrio.~-4 n. Ti^Brt, rt «., u«n 

W Nntnwn.- n.F. irl.. CLiIL, fl C., M 1 HQ, AM 

WRi«rtiT.-4ULH rw-kitr r>*t- Pwk^ *i» c«vi 

Vnrt9WB» mlrv frtm,— W,B. fVitl,, B r, ft i IW, tUD 
KlMbm,— AtlAt fO a «. MTl at. «ntT ^ R 

wWnvn.-B.r. CtH., C r., mrr.. i IIS, 1M> 

p:a«u*r.~R. ^i#t. OhU», k r, Jill ■E>lt, «< k i«v am 

Srvtinm.— Jl t r., all nwiT., r1. km, Up 

W or.ntffnUt, itawfanrk iritlr^. M.. *t» n. 

M. Mr. phiMIr ark.. ll'T^lla. (TPnid aiwi aii 

■idkiivf I 1J) rtit^nrL 
4>ma, nmaVFT HUT. 

nriTT*., * rm*. ibV f^r w m . lUL.aH mm.. *p 1# 
ifitrf, ^4 |nyM4_,. finrta- EF FVqiriMi. bA iMIh 

fill, FRtKH>J'^Ki(MFr'p ilii, nr. rt^F; 

1" B T^. m a fi r^ .. apH *mihf«v. k« Ri«P«i-4, ritr. 
Vi^^^TTiWV^^'^twA^h * ■ lift. fiiSa.~i IP. 

^i^iTVfer^ ^njiinMHtT, prWiinn,b(r^. " * 

M: Km , M^lit, iTTlHlPi Aipt. 

x>«JKtna:-Riii;^ BSiiii ifliw:.~Ti«; 
**E^''niii-)^ 

Irff MiLFy thlt Lb7 IICT4 
HfMOVH} TCI -rUEIt HET rkrillfitii 

■1 Im »fid ur ciJittdtMdOBJmisPT. 
xUjii'Ai! unwiEU HiuD (M rAWi tntsen, nw i»> Muiv inJiiii i'iLin>'iii|.. rjnt Ian IM Mkmiic Hn.<feB TimimtirB™". ^\ and \nm, vriHi 

rnxOTTiKC] fuAr uj s aij-ii«li atwal 
J. i-\tra ti.>r*i^ pun vi.f ii^i UinwH. 

TWO viip' ILx- iiy iPl> fVifflaurttdi W B^>« 

^AVRKU, kiiiinM. ui ameifW Waofiii^ 

pniE AiKiVK *rid MRnE' BForR~^'i^rran imni 

1 CtUflR vmicLU And IIOHHES bt lta«wl«d W_CUIU>EiaU-RrRI£kT. 

~ VKkJib, 1*11 L Km viUM.i>ii^. «ii.k ■[■k^ 

biimr Unk», bvnWL hulktoa, LkEh, Ifc fca i i - 

fufD*, H<w VafcdJ*, flilM«f *bSSPtiW4> 

4 ^ twi. uti r. updMa ■WlBlff 11 

O HLM^JAHUI, 

■ -..IM'kK 
.^HMMraig^ flKJK_ 
a awl Cnin «4Bt«4, T< M m., ^Itwt fc 
wHj, b*»r.i4, AlH. T.j_ai S-^th- boe. 
04TiIirBi,i. ~irr *u(ir, Hkm , (fnt^M m«. 

0^ £ (kll, r iKr EtfiTHv Tfid IMif P^Etfp -IV 
Lrl4l. tj P«r4, rt My MkiM i. 'A*f^ft, 

*ubd, qdti Coi- Ur *1t^ 1 
] 1 U'ciimoliE* f Dlqp, _ 

i^^yh-'VuV it'Lhild h. J£r ViWft, it>3L ie rFVi'vAd Ek 
UhiLit, ca. oa^ Mb, WaJiih,_rA , BiyMrkrt. 

tV>K HAL.E, lifeSrH P^ft Kagli-^ Nu 
f^ti Ar.Tit Urp. n.i|Ea^ 

au^_/l|. Bldri^ll^ laWifaAi^ ibnrli^. 

fa MndK Rfr. It ifrffw-ft,_W«|]»Hr-, _ 

Jl vEblLiAjT Tf'dT'fil'ww t , 'm' 1 1 f Miilt r ti t/THS* 

A *1PI1I^ I**-, Bfrj, If lArli aMkMTrr 

. C'J'IVika-wkt JlAltC~k ra^ MlTVaa n ^rar, D' fpft, ^lil. M* It nd.f d, H^4rallirJi*T, 

TilTDDUt, rm-'d 104, £Hi. BAkukalt UiHMkid PUUr 
AA:^ Uvta, All; niuviy Hini fcRA* iwl MWl | 

ti-in triii, fa, iiFf Q^a-itn^l-, w»ll4niimlM, 

SrhrTfl^ DHAT, Uaraa. Ibraatn', «Lfl: kiilkT."^T, 
IJv4,. H.H, ^bflP-* Cut, TtiTW. lUr^.. £1ul 
^priaput, i^l; rtfw Via, VlU CWl. Ci; n^.4rHl 

n'KTo, ALU; abi. W ft^dFT^^titi-f t. ti^f F^t-ft, 

ClKiir, HWr a-huid V'kiirW, itn uJitrf EnnKk 
^ulhL'^ nuairiHn J>nK'-u-lP. Ca-rfnlU. WnlaliTn 
--M.k^r^ ViiLii: Eli^x^ I'jiniAl. HlJk. Vltlun i'Mlti, 
.•IfTT^i ar L'L npj-fi.. WIi'^Ih, rtt\ SUMt'A, Q^. tt. 

IiV.TnT\ IV.nr ru;THn>i. brllL ^uTl. IJ li A'L^, :t ;ria., 
n.. rr4* i[U.Li[ri niTfT rt/fiW^. It^iVJ pfl. WtloD, 

|»H('K'r(ni7 Htp.irSnir ■l' ^,~~lf"liila., hrokaii bar-. 
1> FMB IrtLl. pr»tiy. flft R tiunvft, Wit*rhie. 

PAm W*1rtiB4 f^diriu^ IIOEU^F^ i RP'I K yni* 
i). >jr..wii. w «!■ >i'Bfk r-'luTi. ■'^Tf irM, E^ulil* 
alrift* EiBmiA Vrlp 'i>ni. 
MvVr lMPt:iEl\L STAnLFJE, RrJtrclM. 

IT^ym ilATJt fcut* liJrK- l/inj ipi Hiriiv. «t» 
- N4>f1niir Vaq. i^hnp. lid S<>1H' ' ~ i-at, Amudalh N 

i: and Omrm 

SAU, LloTd^H rwimmi A^firlnv RUliUniL BtikHW- 
■■■■='l M T-T t» ihr t»at. in fefLT-at,. qi. Orw:* Av. 

TWlVPrnW imUBCTI for mt*. kr Tift^w. 
pb^ A nmnlbvn. ^ nr. WUv; ^toTSS JO£tw ] li.m.. C. hFVrr. n.aU.r it. Krw^mi. 

SAH. ii|i.t RPRnlnninT, r"iJ ordiF, iST 

A<T1 PLtTi'3 rairr^ thiir. m.. p^jU^iitMii "ni}. 

Ticni Wt, llfUlh Ikr. n rrt.. udd. Ian.. U, 
d- 14 ImMtf. Pr. flilA BurwwL 

S*«, I M>. hinlei. I Ml r>(sri, Mai- 

STAN^II, mIt4 Tftn Vv* ud Hv^i^a^ Iritl. 
dW. A],l. [»vA«4r. " ■ — — . — llintin Ckadtan it«L'-<iiniCT~ n-itoT ■'iib w ■ 

im lUa. kHd, <tMniiil Bn. T n. Itk, Bit HORB, T.^. Uin.. Alt|'~ Hn dij 'HMv. 
r ICSHNED BnnlUi cab fur ^l^; itt>&d(^~iHir IpO* iiiM I^Kmv MAJIR. 
Irl4l. dIA lAI BMu.7A(, W«[criv«. 

EdUAIILB UjIU llom UH 
.'luHp. tsjf uuE. u m*« 

Il^ipnihTTo^ or ' 
J .bMripN II; ' 

H bU, EKar. IH Abinimhit:!!. tttj. 

B'it, \Sti "S'SiIimrt^i. niSi'i^L.**' ^ ■ire tH O P.O. 
e^. irtr lapwiB. IflMl?'' Af, rv laiJ., .nt, I ' h dine*!.* Tlw. lciprfla]llt. S/D^ p «■ Lflwl.. Tti H<M; il uv.- |w r.rfl* ■ 

71 (iAMTI,1-.llKltlin.srill-.l.l\ ^VDSiY 

(i llm. lk,uIL Eri,(iir-i)^VD_yf_Mfl.jK)CRSl.. IDJ^lJin:. Bill^lAWF, AKI) IJ>yno«. _ 

^ JBKOUKsVaUSTKAUaN h(:H(«)I. SlilUliS. 
NEW STLIi^SMJIAW-0mTIC9, 

pi.(»r l:l.tpd ThLlAi 
111* Vtri'iBI 
U trtflLM iiir, tit tiM tiMiHlt uf Taacbm AfttTUMETrC.-Mfrtlndi Uand wa lMa<4 uf^ Mmia En urdhuTT pTar^HtaE u,^ -t...... 

to tnH-ncAl, flUH l«wLr ito^BWi ft™ Jp:^Ll"' Lf^Tlmrhl . iralL'^H uhlFim Ihnr 

KhWi Tbfl flHp fir CinjBrtIT *i*[prf iTflnS »1*1' '^"n rSTV-rhPHL*. Ii= tb- 

Tfwdiar niLn tl Urtadra titilL Tb* nHrrlvM ikH I'JiLfhlMT rurwrlalr-rf tfillL JilLi EI.*N[< .^J. 
1.1k* ART HkCTTHiV. ntl prmrEltaLty <MW the ■^■in-. 

ALnKRHAL-Ttif nntilHft In th# 1^ fif UIb»I PT"ilnl* aPi fiiU 
Who haw ivkt fin-rl'iaHEf ii.ka\ ilm K-n.hj'vt- 

In all tirBlH-lir>a l h+ IPT^ iw prviflT^aaivr. \ *rrll-r|tfiisrlit*iiiE 
pFC|Mn<i3 hi- ft Tc*nEii^ if jn*«t hi ! if rl 'H'*^ Ln nnJ^rn leipL Ikm 1*. , , __ 

Tilt Pruei Tliird -H"^, W (ahawuip :u>. faurtli iH (An-nrit* ihl>. l-^fLk. (.1j>^ ip sabiww" 

Sd^ 

WILLIAM nUOOliS A Ntl C O., LTD., HYJ^N KS\4N_D_5llJ^pANE^ 
AK JLLCaTRATED PRICE LIST OF 

CHANDLElt CHRI9*fT'f? l*t01*tTBm 

t:ilfiaf-> Cki lulls ltfiaf->i wUlIi M'vfl |i«ii |j*& in. S^ilBct -dunii* it* UpF all moiiika. CACTJ ,K li EAU H -STE EET, 

' A'rri:NTioN *B BWB pIjEasdue in oalunu 

FOL1T1C1ANH, KLXJNOMISTH, AM) 
to a Fin* Colladtiun irf tKXIKS on 
Politka, EsiHKiiiuci^ Soswliisi, UimkiMl ODnriiioinit, Hialcinj;, Inaunncs, (ri>iu£^ 

AKfJUS AND llOBKRTHON, «n tjASTLKUEAHH-j^TREET. Bt)l>KS TUAT AKF, SELLING BY TUE 

runrsASl) IN ESaLAND. 

Qtnlr a iktft kipbir ftiE«lT«l. }JVVi TV A GJOUtlHO^f TOWK. hf UntmnF ftlW. li M, ^4^*•«.M 
ntra. Tlib ji Ettif Ul10«r7 NhtpI puiN^rRTiT^ rlni- i>mtpr fJnrrrawtai. E'AT>!r TTlC OMADAITf, tojfc 
Mo. D. Bqdkkp, b Ad. (rN^ m n. Onr -if ihp b«ai I n43i alMili-n v\*f mT\Ui-i\. TIIR 1'AA]''i>'^li'H FAIilu' 'LlV^iD. li'li'lciciAq"' VHialiS«[* |.h^ U> lie M at tS* 

>. KW. BUUK'STALL (^Mt'AM', ftCl tll.OliftP-STftKKT. 

U FiTT-imEtT. AJfn il.L. nilAlf L'lflifl. To- ELIZ^nETU -g fllfcgT._ 

UN U S U A L li ¥ ~«0 o'd II OO it & 
Ibcrkte, PawlF'a ll[rt 
U^fffHA'A'Tl h Pl)R ^ 

1 PiJifl'A(H.^_ 

TT>9 fli^ br Lawu. 
IJv TkiL Eilfth Rr^'Kii 
lAitL Itt, KfayL 
P^lswr'i TIm TijaibquJ, 
Fvpar, la Ml ru.lfa, « fid, 
I ttMwch'i id-^TEihihV in 
I'nbH, lhjuli'1 .,ri "lI 

I H-nPiajl'p Trimi^. j !■. n i.F 
UAUCB HUKRERH AbttKD tO l>VMk>H. k'tl SLL.t.L.T CIVCUMTLKU UKKAKV 

niV^>SIC VARIE1T. RKT jmiCOLrim UAHXAJUk. f Luni A»D iiKArtlKR {l|J^MN4>5i. 

DYMUUK'.'S BUUK AmJAUii^ 4]itt UiiiOltUfcl ciJ itEflT OHkatt^ Ptnm* 
ihtfibh liKkilJir'* Kuib 
lUkl^ kua wiLlk Rain, lli^vuL, I AlliTTliiB^ RulrK I'F Klnii. 

^iii'i ii' I [h;Duu'i TIm I iijLL-i, TUBNKU AND HJ^NDCUHON 

^ JVuma. IfijWF, .fti Mitdklwd eSrviilt^ 7k ft. Rl W «fipit tolgttff'i 

FnnaularWi iP- b'<l><jnp^ R^BQlfn.Hiibaia. h 1^ ^ ID^L ioHM^ Wudw T^Lop«pbr» H 

h. At Bd; RAjfcniL^P It^lvulf WLtlAC, L k^ti w» H^lln'^ Aod Urapa, «^ la ntfj A'kJl^cr'j Mm'uu^ 
ti^rioMT'a J-.Kkrt ll'.>"k, *t, p. * Id, fJKdh'p k:LiH.'ii'i4:»t prkr Bw.k. h sj, Pl % Eldj llj.yLiJi'k'i C^Jrfia 
LiBlir aPht rr.«iT EjthLjjliiirLuib. tol. E., «r, fi. V lUl. roL JI. Ad, p. M. td; Ot^lJih. KmtNd UflitiDVA 
I mlL, 151, bL «• Hl KiFBii. !liinriai plid UOEH-., Tr^l frjak at XltTTlhL-AE Mmc4ilMT, Itiil, J,, m 04, pTjM fJ: 
kl^Hb' ilnMtifPT ti4«Llas as AlfrnnLiiLx Ciur^la, hi. p. h Td: Uka-lflDa aod Mm'i bnui|u^lUErUi(9 

lUllA2INbj AMI NCll.'t.rAFI 

la *Dd II HCNTEB-KIKi.K'r. PKMI AKTS, f _ nprr. OiUUlkT ll|r|vl«4> till 10 p..|i- 

KWO VOU LATE«r KirrWlh; hlftii. T.I VF^TIV 

oaLLKC^nair or irrA.<n>AKD wcMi:! or ocr*^ 

tNL'K. W.riil'f l-Al)cl* uhl UlfllUhK Ui.ALlLliU 
lUMMia. LAliiyjl' ftoOH.alt.. B te. 

LowimT BUtacKLPTni!! n tbi woilo. 
Tw. laj iiitir.v. W', la i*^. " "I 

ntk lA vuAvi m JOM ur dty. CMHM' IM- 
fciM I . »*ntfc W. IC^jiifaWK : few. . 

■ * 7l^iS2' fEi^rJtr p" 

T-lllia).JIft«_i:>UII*|YIMlll-LLuulL II ElLa^batl I'll? 
.If ■!■ mt ullx. > 

Mfll aaiinli. Mat mtali l-hiiiininirbiL CH 
1^ ad. BtmidKnl IkiiB* jvib; uclv^.i li.jc^^n I'boHiH 

All "J'HltlTU ILMlLlAn HfptlrHt, 

^lu.!' Ai.t^uuiik: .ly ufhotf. fR.iD 1.^ itand fa 
Vttrr. Lu.. U^n'i i .k* ri.^,, W* |<L^e a WTiailL miI*T. 
U>t«« WiEii PTrfT p[4L'|yiia. Ttniia ii-m .^a di|h.. ioIIl CA11 lkar»«|. _ ■ntm duu 

X vUl* Md al4«d^ 
rrlvd .aillaaCgr aiv ' 
Ant fm «lli«l». 

j^CBtmAl. l^|^^ ^l.a l■;. .^C, unuL.^Jni ~li iiip^li. * [iBTi*. illTNT anil ilj.. Iltvliif i,aLl.iB| 
Klitf aad Uiinur ata. 
loifp. I.YI.J, r. Pkwkna*. 4i. Bmi ^,10.1 

I. UbiaiT. Hock' Eii<fa.-4ld|A.^ll Piti'-at — 
, Ip pIb. fp»Ti aad ^If^^^aia^ Hmi m J A 
ruiiSAHON. nsiGAUoH. L Ml, Ictlf, igt, UK tTtfU 
rud im^ UAKD. Wa nal* a IHNaI Oaairi FUHF tor Ur to 

EdHB un)[ rans'rintrirdcii'ionBT nmi^ 
sEI^SAtAlk 

TIN AKD OOMPO, PITE. 
rod iHodu junauit 
ASO 
runij^l«, 
4iiriiiuauii tiA#it, Lij^LLAJt uuak! 

LiibAam 1Mb 19 Ia 1^ BUmattt k I4 I.Ml^ la, 

IT GkaUwBa«T^ ac, hatwm 1^1 ia^. ' lUiiiifiii .- . q>Li.[|Ju iLkioiiul dbil llrtdaMh' J- diU BVJP, lapjl^. -' ' ' 

TCL^tburJt r^r :l>!ii 
IxU], ilB [>b>A4 iIj , 

*4Ca Elf tfJ/rd tlir«dLu UkML «txrtl iiT^.!."LM^. 
■■^ kin, d HuHwHt, PhO,, AjnPiAii . _ 

ii-S.iSi'SS^f**^^^ 

~CUlt£ q>U-^ am. ud qip(». HESiJ, p]«t|da H. 
X l\_Jfl im^ h>n tt^i. £1. U«UI. ElrruFd. K Pir"1 

"rklk. Hnq. Rmi» tictri. M. ike H ^^.-i. i^m\ aiu 
'-r In LiAd„_i«i, lit jf3. H. li., OJ-O., |hi 

BAl^, t^n^LlT ^il TlmbTT, luLlAble L* ithm. 
*■ FNkllp fiiA>b R.Hi f-j.. Ik Boftd-at^ 

Jfflh,™ JiiU~i^~ llfEt£r"iy^i 
uw^rl^._ itn. Hilfc f . J. BannrU/ Pliti TpW U, bclElIt ^MMJPf Milk, a^HBl P<^t fiW 

nillTA!frLit.''ftrii.p»otipni ^'■ini'-MKiuj3~i"vrrt'A-r7i 
.^^of BAue, Arp]f i::.NiijNrH:;i3 ^^h^rr, h'«.,M-y 

Vaiifl^CMif'fawinr Ha.-I).. pmt. r.J- laUur i.F 

Xll*! U Ito llnhitn APk-l iJitj.. 'ft KutilltrjB-fC, 

»A.|lRLiKllBvtab IHjaDrtl lUhJ l>raiP^„i.tikri EJ' ^' — ' 

■'l.jijjrjmy i.^r-" — ■ ■ " "^-"^ Sap. AilrpK] UwTilki'. pAWNtinVAFti UGDftH EIOtlAHOFJ).' 
, . brt" Stiw^ lo ftunHit fr^pi, ]:it u-, v. IfirUilL 
nil. ninjill-.f^ i-q4._ iJi LD p IB. wiuiriuSr^ m a. BW dl., li. n O toay. 
'firm's 1 nuu atf gff^ 
Xa£^jdMW dthljal. uia Id ■» fwanrjiaT, un. aa hu ; MvA.1. i^libi^, 
TgM., II Imj.. AVMd. 
VriU lir ' 

■W M K dl 
R wmiijkR ; wllkHtt L*v, RaalBB, ebeab P >MT <*ip. ^Bl] Li if^Mi. flat- tfato ^ wnwj^ja p ihS, 
uu. lana aionn, mi v 

WIT dhanh IM^Baaar. 

ii. iTiioai '^™lll*. WMna*^ a^ I". ». I 

Ajjl^" — " ■ • * "M-d™ "dm t 

a. U . p.. ftiaalii Ufl,K 

. f awllr . afc..p i..a,falfl. ja»h lan|ia,o_.f, 
|~l6tni¥tb ttfo aq^ rLIIIii|>"Hani u>J "iltj. r ElwV 
^ l"!. I" I, WiIIUb*. IJ IUlMhTr»,n fd. A'sukilTi! 

lirilUOdSllL-BII'd ralail Cmn .r, |,..j. 

~~ auawal nd_birtJn_|*what^Hldn T] l.'aiu44C 

tt adduu.! hj . ■na«;;;gT.»HM A i»ji.' 
OT*D niiTTw^ irasKrrTrSniiSiiirflB: 
<>, °^ p»iM. M .wi .a,noi8ib,>iBM »Siir ^ r^JlL d . i^il iAw iktt^llai ^ 'l^aaAaw K a£rm- 

iTpiisTi .TiuirEWf;! BfntBBAguiL — | i>,t. ii^ ac 

. . m.. ""yj *• WI Jla.' nl. r.T Wa. 
•5* Ma^j* I'M Il»dl,,t.».i D*irnitr«ea»tdii,KAXi?T 
«njM»,^.1^j.»daa« irnmc National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 7 iaJ]^ pi ^ l*tt Mn Mb. IKIKS r Kii Biri^ ud KuborliaL 
t*L. W,- _ . . 

IHr KUBR ^DfUiKTWlS KiAdljr iiiv]tnl Ut 

Hii]' til«^ Piwnl i^E hit ftm^tf bidtrnd vnFTr U>»T 

l^'■H1hl,■^■^-y^."■ Jbe TrjrtiHk of itf 'K'Euiitifisyjs 

4i fjid ( iL. ELHj<u}-:i['m>:i: ht* kiwiij 

t<'Fi.J (Lit: l'l.lM^>r^J ^l^i'^r tkirty tKhTVni HUTHtR, 
k ■^■rh'fl-tijMl, l^].iii,'L..ij, TTII3 jlFTritMJUS, «: 

i.Jll. IjT Tljv.^.ti.^l: H ijri UT>-. 

« iEi* rN. -Tiif IT."*}** 1^ ' Mwr^ tniiihiiT". 

l|ir'nit;ti hujv Arji 4n<hdlfrilt ^'liitjb. Will DU*e lr<''i- 
IJifir Fi-ii^lruLr'," 15 MilnTt-rin^ Prl<T^h>Jn, TH!* 

tt<>or>WTN.— "nid tVit-Mb dI liiCn. W. Ii^jLriRS 4fi<l •0 JhVitfiDMMp sSmtm, 
KificBJi T. |Li>mS^rl pre re- 
_ ~Zt tli?~S.iTw7~0PFRi1. .. 

t^q) «T^afa»«i^ MfnowQ, TUB AaV. HATT'tt- 
titW^^H)' ' HXTITll!. P«ilJ»«i- 

fifb^cHXw:=?&'i^'ii*T4ri^"u,r"Tit;- Mr. jfn^uut IM. rt*,_ ^^O'VT't- - TIm- l^fiMli~id llir lit* JWX lBaE4l>"*^^ 

t'lini-i^l: t;> hiurt frwil, 114 
fnJIS CHftTiirCfci'J A3?TRa3(W!r, ^' ~t Uti SA, 
pati **''«*'-'""CE™V ieuii,MM mas. 

_ I^rUiir^unt-nlr_TeL ^fTtt "L/Sni.faoBi III! rrddm. hill ,1,1 Mjoi.mi^ii^ *i2ft?'!Jri5'SlS 

. GAT03f. h'.il. ( ^1(UT CLAM TOMjaj ■* 
COFJflLL AUD mMrANY, 

THE CUNamSBI nCtlttAlillt* ii»ifi]p'jila#/ pf J TBOii*, ^ — _ 

' BEAD omci: IM imr«w. yj- w- ITb"* ^~N "i> B U W ■ ^ St F It I K H V b. 
ft* art Wii|M» iwa*^^^ it 

priaMii tiiiiSi Tiritiiii -umi" SEW UOODfl IVST OreNED, 
Ltit 1.— PIT P:H^rt trf I'lrtLfll SvitEim .li 

uiiE La tld Janl, 

1^1 i.—:^ I'lvntol TriinBiil iuii^v^ tH 

on* pHtf, 1* 9^4 J,l^ 
rttUiat htfVtf^M to OmIIUT iMlih III! 

Jut urmui. SR im ii m ntt- 
u. iMa.M ^i^.' ihck tu. 
kt i.~iin Ttim a) bOtf^iitt* 

"wrm Itn*-. AH at 14 Id ^r. 
itto Lljir« m tamirTii^i, 

BK Bl, "'t 1* miTfBMSBi, ^iljnii'iii mnr uni llrMivatin-), 
M QI!OHi:iJ-xrKi:i;T, Nmr rirt^Mvt. l:ri>MI!¥i 

* tit P'maEEa roaJ, 

tAKtljlMATTl, 

I'DWltin HOtlDUK«a. 
Luraff WITT emraNE •noi ccum mrtii 

tj^UM, bur Mrapivdt nAuil (tn tii ml 3^** All* to kAv+ F«T cbetti 

MUH WA-hio!!. >irxu)iPAL ooinieiL wnnm, u p.-L^'^^J^ESfi"' fciMmuu OF Bijri>. 

THULTKA^D l^SBf lits;,W), fat tlw lylluWlU 
pui>iHi tad un thifl fuUuwmv coH^tku^ uucl- 

TVwiUiiid uJ lliiAV-llmhiuutt LmiAH) iwf Thrw 
T^btr-tii TliniuKQj rtiur ilundrrU Pmodi l itV.4iAih. 

* " ■ ' ' ' — ^ i-n«J, ri<iD JaP'luH^. Line LnirkF- fkLd^ ilul] tit rrptl-lil at H\r vULraliuCL Cd jn«lL tbrl 

Enjiq Hir LWt-'^L.i -#LMIi Jb^ t.E Junr mt. UHt ii tii 

iMI llif ■vrc"n.t,h''iiEil ti 1^ JuDT, u 

nlNe iLlmilr-vt 4il]J f'l^FvB. 

lUMJtMlj Hyfiifirtft to bt luiifa- Lib Ihp^' i«ilib''<4^ti Uv rrlr nr Eihur |>i11ta[h left «]t[llill^ V*r mill 
will bi' *i.'^-*FtH Jll livH uf lft1err«1 mf 
ptHiA^i Icq. rililliriV t^f rvti].ui 

" — - QBrJi jmu* 

paTlUr nM ibd quirlCTlr din mboirv frvti 

^ Al] IkitlTiFntP ef ^Inrlfil rvT inrriv,n hHkH 1h 
mxlP &t Ikit nWiini 4f Ehff Mt4tr^lLH|ii KiiFiu] Tr^iL 
Jrht FtnirlV, 1^ rid *™rl. ^ JlWi . 

■T1.I tkHwi' B-^^DIi^ tlir IhLJ B|iTV?ltr^. *Hlrh tTT 
HtjiUltr^ in. ifpiiniqit tl^ Ih- Hinh ttf Tltlrfy^rti 

arArt. _ _ ^ HP (flU^ pt»ll h« paid ^ -Elw wbaH^I !■ v SAIX U\ J;if .— tnwkn »;i[iii<>J^'ri}r "bniklkai wisat- 

~ ' 11 liJ It nqd il. _ _ _ _ 

.tAlbk-H^lTlM- niuinl II. l un H.iJ]iUbiri(»:i«iiiJ 

In Tdhfltt kiq^Wli, ll^l ^biiLin(4lj_" ■ 

'*_it"B|jl.Mit h l ffjiN 'Hfart^fwULLWliJi,. JU'li 

WilUJE, nFuLi'4, HMlt TJlH. 
A Uivit |irkL«a (lit umIi, AHBPmC PI,*BrEB- 
I.KH.iE^t.'^It HlltMnT aDJ tl>.j V/nTflrt-wniarF, _ 

I>1a«nrtCHKItM' 'Ti'iiJm «^ti1ii], UtVr 
. PiUi kbJ Vkt'-*f.Ji Vc h iaw|^; _ 

Xlii Apj^ilj r lii_lujuft-*l._Sj^nJj_!!iiifdri5)f_^ 

BL4tBW~WMM#lir~A(if*l>- liii 11, Jitirtur miiA 

Abu aiitn*. civ yjauiiii-vt, Lrir:^iiii.rdt. UHTus roinnk \J ELtnk *J Auit „_ , 

T U*r, UoU UAf riT'tfUVR, Mr Mb.-f|uvlr-pb4<. 
-"^^^ffliffi-- if f*t u. 1^14 tat; nw. ^ 
'\r~ ■.[r*ffc>ilk Inib TiTlirr cSfii »r"ikit rtUirk i-i 
KIlL Sit Aad _ I* ^i^^^ bkjrrJ R«»inl. 

'irptrti--Tm!ry-W^'mim'jrvi ^.'1 i^u^r p. KvnriL _ 

nr. Xwiw^-X' rihuto ud bfllf, 

-rftF.. riUUlnq- ]U]L LOrr III cltT. PhiM Keia»>I P*Afl AliiLUDcb 
Bf BKwrb. ja a pMit! tow., f ft. Jaila-i->< gfahh. GlHHl hF«, W**t'Wd_h*IIllf(n^'d, lIll Ml tHH tL 

LWT." Ktr>-vm^ BUTT, 1<*M bl»d I4. duLImt. 

ppi, t^^ ^ *^'*^ Lisas'™™*" 
"r«n"^-i^. [fcJi ita. nd iMi, APfJjr WflLt tW V w m m who UMBULUSOSLX. Litiinniiii iinMiuAAii. 

I'liUhrfiR'n rvniiTi.i,i,![. tjilt'M'LljJI IMj[J, CHHlallJ!. 
1hA1hf3' nLtrK Al 

■ ni4Tt, lOi tkl. 

uniHj' niAm inn Xiw nsim noicn 

Sbtin ■irjj^i[4, 1-1 M. 
FXrrv M.^utlJ'M LiT LAHIEA' BMmn, IrM Mtm^ 

DOMT nMum 

lilltWAtID HOBDUtS'S 
vsm nKnnHKHii 
no, m oenar* 

PmOKFIEUMr 
AriBrHatm ^lifytiTmiBTiii 
Hp«lr 9t B]f «n cMt ^iw^ 
pai 14t 44 irti WEI, Al 
■flriL a «1U/aHI, Ua 
tnnL T.al., Jll Humd. CttT 

lHth4tnv4. 
ui vO b« n 

I Tj imI u i. TTtUB^,">M •irfiiiiiaBldl !■ if ^-■'Y 
at idvpr Vjb^W*^ -wiwiliiaF^in Mwdkutflft S TITART ItRQS,, 

llATturiL'L'.lf-H ur uir il^LrPitl Ihhu JoljM-ry^ 

uiH '[.IJl>t4:^$ iLsm: th aw litSK:S. 
Opt \\rwt •luiX irf Soaainvd iMut aDd I'lnf, imI frcir 

Tt'I.H_lll SfWiLJwn. ^ 

. . .. , _ . W» t-irtllit- 

uul mrti fLT WliKtlwr N4hI Hatiinp, Pjpl ati£ I^H 
I>rLivi LiW r*l»4iL Kim, 'Urt Ju'rtiiwl lie 

T.'lUk'j Ji ll I ■.t...»»-riS,f J^■^■^^J,I^•.L. TrJ.JciN i.k»f UtU 

imi. f.LTlimttiu h4(.uM jjj.tk, I ^, Si. Fritcni^ 

J^LktlU miK ib^lIhI Jnir lLl- f.Jctih'iluX ul «, laM 1 II if A. Wa L'OuitttJ'j w ui[ tbi.oflut 

111 ^111 b-Liii-l. I'LEt-; lit 

_ _■ Itahlrd 

iiibfcfl'rHWn>il ^ ^^'^ fm^L.'i'AulVAAA 

• Uhl |>Hi]lAi.tHiH 111 L« Jfe4 

F. 1^. a.k::^DBmjHp 

i„ Inrilri Fi* il* EaJbU- iJVii 1.1, I tkxjf ir._riT^-tS-- 
U.VfLNtj i.niiiiidt^ idf lnj 

Mu L '■I , ,N L"A t,nmi. 

l~VM^tA.tu\4 Jjru' Villi, .litimpr ^iilr- 
'T, IJ[liJiPi--uiifliui-r |P4rl_"iP!_l'-jLli[ a^lTi'ULU, til rip, ll" , .1 niliKj- -rt , _rr 

rriOi~PiiiilrJft— ri'ffdfF* t.q- humII E^ibflniinfc it 

X Jhl r. ^J^»d^u■l'l'*l *J r4tl¥lillttil«a-ClF 

rJLNEEIlB fi>[ FJamfauiri UtUOTUllf. A.ppt;r WuviL 
MoA. I3ift, ruwVUh U'»rJF*j*J»nirfp, _ 

W'.lM^Ji, ]*»J4.t" (hilL<ini«"'Srifr wwiirti^ ^lilTunri*, 
Uiar ,™lj;__J,_H^ J|at*4rtifl|t. 

»i, pr. cuwtairi-rt.^ 

■r, thatcwrmi 

W4inTi>."'Tr*LJ<T« Fiii^Liaif feoA HulipnJiiiii^. Bfr 
t)fcip« J jiiit H p ni.. LT. C*tl.. tlflwirt'i*. ix'lnMrtir 

rrr^jgiTD, rnw t« mniir, liDrt jb* ^Md^^^Ef rlAffOH l-V fiflWHW Btllmijl* klJlB^..^'|^'^Mi|iE...j^l. 

HK^ilAMl Lli^r. n PMtftiiaLTlIt FtAMO. «p«faf 

rrn Fuilcfev'tkir UcuTf'fIwi J>rk^ al4?A; r« Id', 

HUJTlMil FIA.VO, 1 9*9^ aUAfiltf ^ Lbe IttMI iOd 

' j^SSTiiiWt -i^h (NB^ "v^F iCIlb caib. 

fr^Mlflt PUiu, iwVf MMflpTt nlli^, wuMEdid M 
thh. vcn xiviik>l tout, ttU. In*)*. 
11 iHW* iri MnlHbkLk'iii, »Ti iHtiwqml (4 ■kiMjr tbe 
mMt CaMldlPui. H^i- rAquUttJir tUfDMt p. ktblqua 

wi^Lb £J0^ ffcM iBdtninniti ur rHnnUM S la H 

So nimdvfi-it.r Oilurd-Hn Tnn rtuiM ii dmr. 

BERlin" t^A^■□^ kran rraauu Hlf^r B**H *s*. 
Luc-ILdL Irm mrap PiH<>,. tl'H iWi >A MBt 

CdT K«« FbMf ami mm ITTllIM? tm 'HI>NVC11 PUSrOfllaH IMMf £H*y, fftf^ 

_-waj< <!]**.__ ■ _ 

fcHMdw**, IjlftK. _ 31 

L^Y wiriid'tP iSiifriv pi FTAVD, waXmA oat, 
M^irti tOHi. firiH CIL ]T£ Dmotbtn-ft. 

ELXa %!fT Ualurt flASD^ u mw, priwfar 

F"A"!ia#-a Eiiirlub anJ Oprntu iHbaL AB, Cll, is, 
jn afaM^,_m 0if9T4-rt, o^ MrtHlia 

MAOionceNT hup: ham "^fiKi Jt'J^i^ 
vtntlni frrif J37a Ml B*friME, ^rflMi. 

' £19. 4hi -Hnr fl OTtcrr^al, PvWJBttiiti, 

~ ' tw0, Hai- 
_ *. A ikla. 

—J OwTMt, lUfiBiifcet. 

m, "III wj rfbL.ii™«r j"*Bffi4iM M nil* 
^m^nr 

t™ Prf«t* Sale, W FraiiTvilout ?iArm, 
J? »Lh> J^rultMWr gfaJ«™. iH IMr^Ma-it. a^mnfmi 
GOIKG EDWARD HORDBSin 

NEW mont > " 

BftKKMUMllLU iStfff dP^rt*. ™h« aiiANrtE' 

mm ^ ltd. 

tUVAlD UCBDEBK'A IjkdM' Mtiim liiitifriiirti. b)wp«fl MUi, •titOk wt- 
bo«w, [UiH, - TUir^Kitfte, lUccuU^ PUefc, 3a lid 
niKh la llJ. r 
in' iT^riimm Fjnlihi FliAAaivrta l7»4lr^rtiw tzlnd.' 

ihL ijJIlf uii] Lir^iJ^ all uilDin, ^ 11^ p 

riwL bi«iiiL ivtt — 
Ut«' Hack JtnlliA Ct«l I lot I bbniK IpBAlh, 
Ttam ll MOTHISO TQ EqVUi tbta I 

iLWAyj OOllfO JkB3t*JB. 

KDWARTi KORDSUra 

«]4), alt npikftnE'll 

aiiK.'icriiii^iijLi^ A ^[41 tot vt wpta fH4lB «i|M m Mysx, ItuHimA 

Ib1>l^, Afctir Fiifl nikU FVii, Mwqwh, *^ JCp- 
mlw, V!m IIlL I^ lid, Ite Ud, m «:« 4d, 
LiiilJ'i- nftrlch I'w.tber Oon, ^»tml, ^^^dt kB|i; 

Tn|l4t WtilM, JTfy Mud Of IJ^ M 1l4l. 

UiJiJ-i' Hilver *Iijih: PriffLm^, Hiud mUr^ 

l^tiN.i' tialvle ^>'L-kLH■[l. 4 EaHLs ^1 
Kh-W LuiJh' Wu^I I1<3u, la ItlJ. 

Ctlili^ca'* druwu KHr Khu, 111^.1. 

...1*1*^ ^IJ- 

Trimvad FUuiMt* ■hpgy ftiM^V bardtt 

bAUt' FlHirrMt* llbi^% -lUMv Ir iHf 
Uflmr Vn*a. Hfr, Uftn Ii4 ^ 

da M. 

Kfd Obr^ at] a^, far 
Iv I4d. 

L*dl4t' ItiHd Fu-bV Kid Qknn, fa «d utd ^ llb^ 
A lAVffr w\v^n cT tjp-ui-dila Iw* T^t^ n™da, brirf 
itfllan. lAcha, lua wUarrtki, b«lti. alik nmni^ 
ntw nUkipb PurituL c4Uk4i. cb^lQi*. 

MEN'S BELIABtE WaTEBPHOOF 
CUyiH[N6. 

3? 1-3 fER tTE'n'T, 1IFJ^>V CTTT nHC!™- 
Jbn't ItLiik UlliUi Tt^HL InOifT'bimkd; >bd » li, 
4» Ikd. 

llpn'i nltd B]il-h W*|f.rpn:-HjT flvtfMmti^ rii'd-ji C*pft 

tipMMj, 4ihl at ^n™, I* lid. 
Iiefl.'R T>,j*rd WHeiTftK^ LHi'r^™ EH. itc^ ^*PP. P?*» 
MIHk. BU ^J tri l-n,, itM UA, ' 
Ctnf npitvnirM DVrr\UlI, UPHI *pd TbH«'i !)□ talttf p 
rata thi 
. - «' Haht 
Ifi A mewK (ib£«. tat Ttaik TO 

,1 cOTTiOl!;"} mn tll.,~lUB 

L^Slik OBLie. tKcmi. Ut, balk. k_. 

LaurirT* ato„ 11. Bd, " 

AniriKijS.^ktj* OATjiU, • i HcB'a ul 

■M. MmaW, A> 10 Ah III.. lU lid. 

^njw' Tnti np* flm a uw l ^ I: w,- (Madia' ^arvjr VnU 

M^a Ewnti^n. ^1 iJ^d; 
i;itt1i^»..<a'>' Hir^^^n. vhll* «kd ki^j 
~ ta'a n^f'V nnnl hrU flitA, dr'pibl 

fnm .I4f bl 4h- ttm 

iki«t kiwiiiifruibv fcifE Y*<^\ Hit*, ^ Chi la lb u. 
jry. •hL, -il-. ■ 

«fla Itw MAIN 

lir^ K'mEJiLiIi.— j 

uuli lyn icLUSii 
^ Ott. l-Us BCKKTJ AND BKOE?i. *^_iDb. A^, Hf KJnw il, N'wtvwi.^a A. hjt. 

ij-pwTOfrs.-iriLu*. * I " " 

■ It kiiific, Ni.vr.^hmi, u; 

C^l/rtAlit: l.a t->f. ■■■ [-[Mi. 
> KV. Hill-'. A}., hlllf 

DAItl.lNiiTlJS.- fit Hi, 

J-» ^o. w 0r Ui — - - " , ml fa. A|L «; 

H. I'rrm' HtalJDD. 
pJhl Ul., L'l. Ifuiu^ lilinlT 
□ il_Miv_ itL _M aimin^ ud^^™» w« 

iMOa- flWi Entltfr lam IB™, ,I._iy •»< ii « |(2ft.lUrV^i™., I n». tn.. ^c., Bi, H OUnAit; 
fcmtiT" Thr Tt^lDU Afiatr,' 9^ Kuijun^riL' 
rjll^LKT, H,«LT, f rt., tlL. tui>i htth, Mr, "u '.rt^ ',. .I^TJTC'' r9 mI.',*!.^ ULV- -ir A a-: 
ail- IPl liliLiLASb. 

TWnu, Ita |wr dir. 
Ik Ja ATJtfy*, PFrtpiIrCi^. 
it tp.KlA'.--.H4iJiiathTiJ-a N[j*ti ata> THi: Uu^A I.1-;T. — llLrcnm aul {VilmrcAa 113 BulE rW)hi7BEC 
. ™ ra_iLj .'tin. iVDnJpiui 5:tg _PiDon-rd^ 

J- rnal# |>rf M. h Ul, lb Prcurla-pi, 

TWu lir^r WoKJsH]li»PS lifl- eiH.rr* U> LET. C>J4i* 
J-'anr-jv, 01 U-,'Un>'-ai, Rriirm 
i *\Ul^>:itijHtBi'>;. ii<f\ViV., i nrw., baib. ujfh.7~Iarra 
^ yirl, Ihi, Apply Jll. I'^LTiiLiT. I^lanipffi I vita 

i]< M>IL !«Ai.K. RKS^[r>K:«'lf, WlTU llAf} 

R-.^li i^MI^ fliTli wjJcT ffiaitiFjifF, hifuifQ <upilA|iv aljutlt 

!Hh rii:4aji, R^Lblii, ^nd Hjlt)^ uppnilunvHla. In 

l^-dnH onlrr. 'fll^ MtLldlni \i mm ■ulMlahlL^.b, HuL 
*.ilrr H^via,.. Tii« bi>uM^ b k>Hll1tmil]f ^] T<-^ I.M 
M> ll 
^,ntf. wnldiur tj*rll«:; idtcrim. ault T...IH l».i 
I Tit iin di. t p^ il^T V^B^, li'Wb Bid Miouaib, Vr]] 

7 ' — MOI4V IUWi\ 1* r^nUTt-viiT'ii^d. 

ri;::::iriL::;;:rMs: ^^^^ »wr---^ L^ai-- Uki rma ThiH C lAlRlKLTUV IIUTE]^ KATtHJJdBA^ tPEClJa WlfliEE TABIFF* 

0» MaBMAH-. 

VaituHlo. brVb JbvAa 

iivrtli^ ilirabvr. ' niinl^r 

n.t4iji. tif Dti'J. JitidJt^. 
c^tii btitlm, li^'f-hiHir iUfi 
taijptvr lirifl, T., LIU ^ lulaaVod. ?l uiki I tajT. * ™ . In., luI^, lilri . -Pfiir HI tl<.. HOtEL'POflT IJAJ-'KIM^ ibtc nsdinpiuii'ii. ^rilrb, liK-n, frflp 
per unqiuii, Wf-y 

Si Ad rH,T «^Tk,a 
tin H'i^Aitir:* *3kd V> 

y1 iUMklt HtlX.-iilV i niM., tjl.. 

1™t». & Tuln*, fpidn Irjni, mi r j 
mi ITi'l-iblpn Udrr llum 
■n. LET, l>.F,>ri* iVTT.l^iK 
dtfKl all HJbiAm,. <kHK .[Hip ' iplffpdkil Tuutu.^, ■JL ivAK^riw^. J.ij. a;H«L tu faidtariaiid, ch, ta Pvt. L M«l^ K'.l^iT BW prfkLlrvl fetfibDH, tube Aidt 'but bU 
fiti^ i;iiMTd iiditdpiJ putw uw*,t nod,, .ndj' M*. Ihilatp- AfHi., ftimniET Till 
htui I'v V ki_n 1 1 K^' h. 

E]u.h..rp, UiutKlrr^ i . bt.:ilitEa iuTar„. |LJ^i L'..i 
^ifcln, In v\ ip.-tlai. klifli^n^ —A hw ftua * jhl Mtf . MUUlUBB* VtMBt. 

Kitt, bflUt' thiq i^dlft^'h' flHi^Haa Aii'divi. 

fjlu tftw^a UUAUdH win vunplrbPd tUI 
li« pfrfw-t lA Miw. 4i(«id|lpr U« uiiBb*i ul vJ*ltJrt. 
tp Wi "(t^d 

■>|* r.-j>ijwrtal Hct«-J,_M[-lbtiPLrtit._ 

nnEfn^^ir^i'at!3^r.iiw~3hitai>iuM< Ni^Lt AurcLiiuut 

X lup^.--V»«tai:l[^ MtV. HUlVrV. T., 1^ 11 ubr'fu. ' N^T 

OoWd amranDnt s^^i ud riOn^ sbd Tnwut}' 
Ibfibt^l^it Um_Ua^' tMl^JtaWL, tnin, Lf_idv. 

J. n;^r '«i(Enly Krw lbiiwif»B^J> 
A {bniinw WManui lion*, billrLdiiE Inu* ^lJIj-. 

TTr«J4Miitxnrci :0dn£L, #. i. rotniNcii. rt^ 
W prirtWa-TbJa tlaitA^ whi^b ^ ii ihi eob^ii 
port et Wrlkinr^ht, hll Jurt hr^ti afKDi'l; AdttailtnUy 

.jji ^ lltcd m\lh tyiWJ ponvb nprnLV aBj itTlt riwpC* Pur 

■- — — [p| ijgmm. inpltnnttii _LHMiiMffrial Hnniia VntltWVnLR and -fak 

I H^nht-KMt, imapTit 

il r>c4ftMr klti.<hA, vmllcV L.*JW^ .It .oJllta 
KutlMllM, 

' ' .Ad hHlt MnilMltl., lr#*^:.'iHraiit,^tM£U- Wr. 
Vt^, dH* fMTV, tOL 

lu '(d 4pIv ' AHidy 

D~acidtor?rt,-^>uEiAKM ibJ'iiuiHM' c uui r m. 
k,. ba, ptc, lb ta ^ T. Hwjci', ^tkf^a 

DhUlt^1f\E7— VIJLU, t'nxii.'. cic, n^r rinF. 
^[t** tnm and hhit. fS*. I|atf|(i>. vrwn orcBtL-. jI^ star itmetit ^rSJifll^aiffpSiiiiripy ifff'' Aim oa, |, w * ifc: *: i;-*v-6 a,, ■t 

MSS, M't^lTlIlE-s 
C£E« iHkOVAL BALE, .Itoir IK 
3l4 MtHH ll ia,..lali »ltluut unr 

ttlmni And., HttHEM. Mmt, noDDBi m nonnnii. nuua, til 

■gg >i iiiiiiii III m immi^mn'mr 
AjS _ ^ 

AMBMitjrAMje olim m -ii^ ht, h iifbi 
ttw^ A#. ka HtEtl, CO. br SiKkij, WMLhjJbfL 

Air LUy Uil|h uvtv,, tl(if[HB.."[]Ioh Bi^Ji' 

A cill(pjsrKSl^|#«tw HMlit likd (mre pjf iiiTBbl 
fcimtn U OdM-i^ >a^llirh:B, T- VA ^ 

A IXTLkltfl, el^wad la all uF^iititHiil 
Ruc^^ RmuMA. uM.-iifw^ MrrUtl, 

tad 

T._ii, Tnii*^, H«t^ 
iini iiil 

IB Ul ran., lunHr4/ luni of nwH^ 

Wfc HPL^ n^lv* U I 4WBLl,TliilKM0 Sm 

1 bUB^B fink «idL_a,pji, %Aiir:.^ 

■« iiih** bi^ aanwi ibAkf 

■amwikf,. 

M- ^A. Amid iMxki, 
I' ll Lji iii ^ DUm L. ud \/inm. 
m. It Lbb^pE . I b u4f4'-biLJ . 

b'LilitiB^ a>ilMf._ 
Uub., «31 liiicint r^iv 
. ^[LiPUfj IV. Til, Jtr^Li'J. 

Bl lieiin^ Mall, ^Ttb^u, fru, itarioJ, nn,w, atwlli, 
ilni#. [i>fppvpbVM UttK.fbr. lli.r»)ij imca. _ 
L>V ivIlaLilr I^Einia jprmUi. inrJi^l, likUk uwfiil, 
■L* n,i(4^ jdoJ. _WJllLrn, llL^Emld. K-iiri-. 

Clla^ljh, lEpLmTula^tl JVlKl, bIiLlM.LL^l|L ^WLhUl.Il '■ I^A tiTr 
J itud-d mf.,, A.tiplF A. d.. iL^j ijwMnrf, }'MlaiJfc<iij€ii. 
jlUKUKKCTAL TnwwUtii. pyvl i^,■,ww, J n>tp .Ltli bI| 

ItvlVlMycn, U^lTrj JLlMi ^ij m^llJl T^IH dl»- 

u. knudCBMi b(u4 Jiia,» ^ HlrfcUi- 
d_ u^-.^ i!rii_ftmU**,^^.Ua, UfgfuvUi. 

Hi It,. Jiwmld (}«•.*._ 

kiU to rrluni wtlj gLiijjk' injrL 

AttJ-bv^lM laiA *^iitJJ'. p. (*fthml»|,flCi.*t- 

EmtTL■rl■^.f.H trt,. iAnATamf'm.JlitH9-^ 
jn«BJva> iki. L.b,. t^lua, u at, J^B'i-'hU F.h 
.jvr haJJIiv |k-«1|. 
i_pLbjrd4| pi^l-olbiE E.NiiLl^TrifA\ 
I tHp, ApBiP 

^MAi m- IffelFind Fan. f*t vf.mi LbU n»HnurjE^. 

CJAHDm. [TiiwIU, bakek. ^utiJup. rc^a. J. f.. IIejvU 
' Oik*. 

UiJVEttf-tiBti*^ 'hruiN'lL«jj'jnTi|iri*,""^,', t^jvJfll, 
Ac, ScuMkM^FflL ■n.t aU mp.. «w. nalL iw. 

iTlilr] ^ l*ri><^IUL liiMl^^, 

Tel.. _ _ ■jn iU rftr-ifmt. 

HLirrfflhri'I*!:}!, wlh Larlul Uii', iTi I T^'p|^bii"i , 
m J.t.1inii . nikB., tltopiu. IVlui, ^E'«tan PaU, 
LlMLsrlKlitVi'-ll, lEi.ni F^mPilrh , dCi»i fm l^n., 

nTh , ,]»n*t» , n. I L. lltipit^j.^ (1^ t--iitLiin-il^ Jt,!^ 

J AUVj fL.jDf, wN|M I'l^^Ni*, + >r4»' +'IIwr|iBW-' 
J d> muUf^CB 4^ tiUidSna. liill,/, fhmfbq^ I^hOi 

Aijifly A._*,^ Ihnti, MlU.il U KU, ' buBMT. ^rd ' Kiw, Oa^\rri a L*ll\ Unj', ^Fut," p). n 
d^ Pi*. m mwlT l*«illiya 

LADY MKti PDfdtJan Dwialifr. wllliiw 

" "^jf WW. flu^lTTj aar, 

■■^ b^ r -riL L 

-pesPB^ABUS yWM- WrtfBiM. rfl^ilMi l*it UiM_ 
-It knew, V i, Iwiitt ^PljfrJf^aJjWtga. 

Um^ATiaSf viatad 1^' tpfH^ itf^bml, buimI lVIq 
#1, rw*t ?rdMT pf*tIjLTt;m|f»-- yiiaf f .o 
rmu j^iuir tijRu wMj^Ahitd^iUwHuij .tui 

WA^tVfcU rUi» u HlKvf^r tt. 't^\:. . ,r * kk^*, i , 
>if- wilb (ftrt, 1 |Frj[HjE. ^;p^.. 61 ^V. I' u 

W^^BD, Ib\ppihI4i«, nir,, Hlutwi ytuilb, H 
%B fty l b i » <M rw^a t^^ Fprr, i'.Da^tlrbr 

* T dnwhr., p, cm., nr. **d. h^ta^Trh. k, oai b^- V, bicUjr L«nH»Vbd*d, hii ^^ri>il'tLii,Tii Wj VIEb* Bhitatj rVriJIlUv^, h.ftif>rf_LD vH^ia>ri^|tHlA._ llld A. blibnDr f.lJ. TO LVTd 

(Cvatiiuied ttvm p*tm 
f{Kll£fa iJnTSinunmiBtplbitl} JarlcTlhlBarfi, 
* - ' - ' ' — Ta wmm* fruib(evL bU^aM 

^~ atim, lad bU (kiQTQiiwaPi^ 
Attn* ^^■T^ iVwn-. 

» JliJljl>yP|tHt«(7tiPr«li rUKimv fi'm-i,' ilAN u 

A Liniiffcir ' — >.iL_n^.,>.. ll— ir,— *i|n««... 

TU L1I7. f'Jf S" wwA. A Im^ . dVrua ^j^- 
-ly^ll c pji i-i j m ty. in iJwmum^Ej-cgt. U^Imv 

all fLiuv^k riJ*:i Iwn-rtBilH ilbLtr jdid dped- 
£^jrf^ K^rdAfiH |MiuItT.v mn. e[.-. 
jl'p^Lu IH JwiiDMt, lafii^lunlt, bMf TdnnloaB. 

L"Er «li auTiBp'tlort inuu. ■Ria^'ld, «k:l™ud 

^^^i;!^ w\ Uric.d » TV,. 3:iB i± MLlhT, .Uhnrld, 
*' SEW Bti f Wl., ^ ™. I h . ' . '■^■■^i'- ' -Ifc-BurtJ JiilJ; 

A, t- ^ffc— 11* n-i^h. 3^ JlilpiLdl^lH-Hl. .tllTkHEhUtu. 
liibi hHJI, U (r<>^r Mifna, bathPiMHii. bnrfon. 
I'laurdTT. peiftri', iH-, ■TR'i'f uq^rcEh), imt IT* It! 
VcfV. Arifhl.r H-TRyN<J^E.i\ BLi.i WAtSOS, fltirrfhj 

Bi>HWi>oD.r ntura conAur., s (npn, riv« itai- 
ilub i^eajiu i^U, -< rfk.'vu, kJtrhtii. bditi- 
rT.«, p^airv. ^idkhrrtlW t-Fi.-, KVd^. bantu. t||l# 

PitirLB», lli. mi] VaTWI^, thuw^iiL 

BAUAAITT, ¥niiitt^-^Klll<aiH' datai^bed t}.t\ l^rb 
■Ligit,, i b,, liiia Bit L«mi,_p^., asrp. W i>. 

'^'Ul, blla, Uln, COIItXT, [mil; Ik 

_• , Sv. X, i n., bit., ujc., luth, Ji«- 
H'lfoiiiiwf.arr., ibi, wkhi. s r.. b., i-ij.. i^., pix, vit 

H KLLa-irr.. No. HPh I miai kjlt-Vn, ^■.'PF^:'. ii^Ui, LIl 
n«lallilVv-H'lli«r-riTihla t'lil., : r.. Lit., [^i|h., Ik, Itp 
VJ(.T^HU^-»r,, tif ]!•■, 4 rni*.. klE., M-lnHm^, (uti, Lli, 
VJ^BIUCrrT^VV., Nv. S, fi tttw... kjia. v>piht, LaUp, 111 

t, inuM^ jqcjH, iJ. Pj>^.iDd /"■^irihj[i tttmti. 
•^4^1 f||^ %j..^iijiKiBb. bJiMMiL lci_r^ - ---- ' 

C**^SIt^KriSt* ^ 

DuLwEch UilL- . , 

IL W. fll 

f - * wRItTH VTiJJi.— CVitUlti. ? #At»^ bkl., t«ilht 
JUa ilrj-, iujM' - ■ • ' ■ ■ " i rtiij^ tojd tM. « ii^lrbe Pi] 

-. .. — , 'm «di ha,~tir~ty4^ 

/ToTTiii^Ks E.. ih < in tlii&^ii*^Cli^Bfci<«^5i■ 

Sylw^Pl , I *ii:hl*niL_^ J' . _ ' 

"Mtfon* Ukd bJi«t omSippo*. IW at: 1^ m 

TTSppidfe tu liPt, 7a iim irirt, Mn. W«t4*[xid, 

ptw ittml-lAri^ tWtftry pnrmp., 
la iffiLiBL ■wMaji^fc^tMJi. ibjbk 

i: ^ wL U- Old PiJHBhna. hi 

1 rtMrt--il*>rtfMi-* and 
HDUE, I^otTbII pBrtlfuJ^ u||.yl. 

r iSiirt *:b,_3tfl VIotnria-at, hij-\h^u, 

Kmrbt. cJoti._ApL. VntlU, ^Hiliri-iv., f^nu Pi. 
A^~i;^'^^>«UHil OOTTAOK Ikjaian, pyUpi,. t 
1 rHH hIrtlWd tetb. kubjirv ^^j^Bjy 

r.Ol-«Jibnii^ Ihnu, l!Ba Al ViirL ■ 
ll. tuib, c. TT 'i; Hl«'^V I^ J-K- — ii*w U.r. tUi\|^^.}(^^^^l J# 
fl r^t*. "^'1 ( 

mfnggHU', ~ p. UlAilT, ^DtTAUfii 

C^fTTMlil, b 
ponTAOBp " 

cxrrrAOi. >V iBVAlId fiDtlaMi. AlbdHAp tb^M UnBtlL 

W^yntP!' r^VV ^nit Vlidlcc t<> l^>Bm Ur liLiunrrri: 
aBulL WBi* U ll taa nii ll. lL^a, ll.F.tk, '44j4rH.j, 

W' AntiE'a. 1^ KnrU^*"^^™^', ui. pUiti ii»t ,i 
L. aad L B. PhllriiB'u a-mtm^.wi. VliiKrkfj 
tpi^'fiiifaH. I ifli, iPi 9^11. li iH^ld ^ 

IMT Wm Ir^J' J.^tll'Lj[™UjllJl ILUELIAI, IbBCT llBfd 

u Il|d3 fa Ida 

UrfW I^V*^Hll T'WbhlMl IIUM. 

(A lilt, Bi 111], h lid. ud n to Ua H; 
CblU^ HHd W»l Vr4Jk ^Mifl iia«pvi^ rika 1 b M. 

Hd, uhI « ta li idL 
Cbild'a muwd Wool VM, Iors iLfw^ lUH 1 b) 1^ 

CBd en ta la Sld. 
^I'^MU Btdrpklll C^«U, hiF LLLUp 1^ 

;■ iiJ, lU, lUf lid, i^ lid. 
{JfaEld'a Anvn vid KrniJbi^ Hcti (uof lacfclrti* 
lid. 

fkHfw' Cr^Ib -aOil HjM tmti- innrlo'.k CimI^ 

1* lid, 4a Ud. 
raidlail f Lfttk M^rt, lurt i-^i U . ttiiiMBi MlUp I fipivn mP4i i-jwai iUbflina L\>ai^ 
LAiJml, iULt, 

lid. 

ftud |i<i ia'^nb WbIUiij Kktrti, hu>4iDfBilT 

^Ucr fttk biKd at (Hil[|iiii, 144 lU- 
~ " " Uiticu, 1* irid, 

rUlB Cab, Akt ud Wbi I lid ud la llA a^DPjt valitH^ WB I 
tfidA fa ottiriniL L lodid CM BotflB Ctaidrt ft Ch^ Full. 
LAVEII)E« VAlTfcJt, 

IM 
mrCBT BROS.. 1 nnt^- HUTaiMTlJWASTK^ 

> «, r*iaUT^_irt4irr^_ ULTBaA. Mt 

tuillHTa yt- tiia\. Btarvuii, nwH (ann]^. 
/ J, IWkrpiaii', hJlPfltm. I*:ill'v-»i . *aWrrL'.v. 

Cvuiin. i;v:m'Jial, i Lutiilv, mi wuitiLi^-,. c 
^ jJa._ Aui4jf_ lillcj- a^..r» hi:!--!. h'L-L'irU VNTinciiiui vmTC 

mim ftlLi, Li dj^ acb. 

1 R«l I ridf, J* 'III ,14 frj, 
l".ln Peil*. Ik i;d ti- L. 

fcH Prl^< ^^ad 

I'mail Pri«, |4« fld, ■ L^nik?,' E (■- 
JtPMn;j. 'J'rjpniJij,. 
I'lml trUv, 1 

Ol» ICppU^Tn. ,„ r„r^,t, 

bt »t»DBt nVKs AWAlf Onnflid i 
W Pain FniBLh. 

coisrrs, s. ai^d a. 

f*m^ Prlrt, &f per g - - - - 

M 
I) 
i> 

II Vc- tnuiE, (IpK tin 11 Q'^mk Tei ■KKTAXTS WASTED. aTuI WiNt1£D. jwjbi Idb^Tl^liu. 
flili _ AlipDf t.ijm'wjn r.t. 

WASf^ (UllL Ii-:l'..i k 
ll ni. tile aarh.. ^..im,. 

WANTW, Li|-:S>:|UU [Vk ^a.ALiii tt,^^ | ^yMKlKfJ Il„ia|.fc>r|*ia I piniirjii ■E,_Utiata 

I J LAI Sr>fH>«. PlM«. 
aS'iaE'iaiMbbt^. Lri^M^q lb md J, 
litnitjp-df 

■TM GltlpH |S]4ML-fttlll^lH«T MBplDUi._ 

,Lii, V L.: l((b, tP^Tfef C, 

[!lia, u'kUj M/Ii, j t t^-irwK ai^, { 

W. illr 1- BbJ laMnnpi iUmI i£. ind P. 
ttiwl]; <i- H-, 1 

W. LLftr; ti. -. , . . , , 

J'. Ualdk atn-. JT- Ll.: ■ ^'""^ ^^"J^'^^^. 

U1SI^^\|. ,' 1 bnruuClpU' mniv., ■-,iP11ei|, wn. lun-, wA- 
1. Mypv. triuitm-ii, Ji^Ar ]lHiUm.ii*a Ek-b. 

JMtlN IW St4 llLlln.it, 
it: bplEt :! 4-liJJn.pi~u,ri~w| 
T/VllUuii.fcP, u^rJinyliiint, ■ 

B-JVS. Mini 
IIBT IV. lL>^ M|l 

III »!<■[![<: P**. 

If!-, h-i. T lliiwac 

W*vmi, j.oLiii( t,i,r\ ul iHirrht I5RRTA^T hi 
rilLlDI. lJal4b3l>.A.rLJ, .|L.,.j||ri:rH, y.ttoiu 

E=ilJ -af'^l iri.TKi, r.ir -"'^7. lb « 
, IT JliLM.., -Yi. ll Hiijivii, i^vfJud PiImt. tmt, 
lTr,^^CM', 'litaiL' tdjri, im.'jl,"— tl 
If iL-tiil.. p«-H. rcj«, Mn. \n\<jt. LaEwk, Ub 

WAJituu, »it rill. l^Auut:^t:H, ^1^^ 
Plj' !.)■ Mrrh. All«, htt^U l>«n a._ 

ilfljrreD. ^ai[,, xvii^E^ fr^ J dUiib^iSrC 

»r Ap^j; lijr Jr(i#Tj jMh*, tlm.ld Q fc 
IV'ASTTJl. jnif. i.l1*i;'tnr bi^w«t*i*l^ VT Wq«^ «4n Ha C. UuuU MdB^ mat. n m '' ^FV''^"^ UOKTi '^iiAlC~^ 
GLrl litf dAtu. J 

M'iiATtta».L ta-^uBi.ripiii;'" 
wrWwt- I T«*Tl:n«i._llJ2rTl 

HL"'J' Tuuk UL lUhrl, J^p lipid fi^jit U.*, 

S h.iun t*fi"i 'iE.T. 
tui,*, 11. rrfip. Ii il liJjrit., Ijj JTil, Lr._IJIii -lia, 

LAU V-HI'Lh' ri:.T|U in lI. pkiiii.Tiltr.iitnt. vihU Tuis-ljf, 
H»^'jkji iLfn. rri» H, JlfraMr MkiiK-pA. 

LAin LJ^■)^ ln'iPal I'luJiE , if, pfJ T^tr*^ b I Uwr, L*™Ti|it, 
nrpAiin l-l[i.i niiTTCi. Araii*r. ValLpf Hplilil*. 

LAHV vtfm riivCtJrtiiM* llitnip toipEu^ iirf? .<[ pri, 
rrlutB Jl^t PfTi kL-rt- t.'"ttip**H.|i, JlciiliL 

ULHL, rJ*i biitile,"'*«dill 

Bit, «lAr. 

lalbill. pnipu Ld puikiLil. Kr- 
A. H.. furi-iAf ._ AdLbUL _ " Hkcffi ilwKBriuitn*, Jljf 

\1 aS fEJJ, tui 
tT rblrtn. Arc ossnuiA I. 

Ai]LUi»,T^ TT^lwai. 
■Eji uLr 'LrE!(IJlll.H fhPfail I 

bvpt, Juki gtfKjUi If n i^j. 

M na ^ lObj 1 ?a M IH 

WaKTZK" ^Uiarr 'i*> if, Im w. Afip«iLbi I llfAHTfft; 
T T Hlapj. nd _ BiAtd LadDdir Cbirtw. . 
hL>tl9ffHA|£'. 

lui*r-it WAjiti:i», B ikijuiAir 
DHi|r4E. HBi 1 ■llBa^_niiitiii*. 

WA^TKLJ. i rr-iH^tlt: liar if! 
irn)ip*liv.ni*-*.i't Ar!./J*i — W '^-K^lMid . bm4.i;| u.Hi^"i"j~ TviiLJ I'V^ ta uM ■■ lib I Hail. Wlrfllli" 
'nafetaw b* BblB^ irmni, prAiB, Biilk, dlfip patf 
liaii wil^A iwidmnfc nJ..li BB<l f ina,JVfti , 

L'Hr-t:,^ Jar tn jb|^4S^lnVbMU, tuviwr bb^ I nqn^rrdi bi 

IdJ. fl, lAiiiidl-f, \l'hil-!"-p'iTt(, . . ijaElrfl (mil ItOPi ^. ii IhJBrlH-4,_ft«dfan . , MiiarulLf, Jt*B MBPlh-klJ Idlflgr Vd. uKib, fttf. QiMUaT, T'iilrri.n. 
mtidlilf , R DPIn, p.-f tluTIlJuL.k. LKi Tidhmibta^TtHk. lluPjiJCfl *■ ' " Wi 

TlTi?iTETI, Jn.- n«i I^H., yifvU^mn I'. if. 
¥MI(pw, Vitti, iii1j]|[ I.L^I.i i.r MClL.^L. 
L-, ;ni t^.^■^*..r. 
Id ART UINVEKh' arvri'lini ln-iv 
nuN Id^L'l V, ilml.l. _ 

Hprv tJI T<iAa LNd HiiuHtl #Oi>)^rrtn^ flioail 
— - " ^ - — — ^' 7V J^A'lU.-. JhllE4 . r-^ mam. 1ht^<, <- 

llp 111.. itbr th»y will 1j* 

FllWU amnrldr ,i,-Liun|i 

llJII, j-,L|. X ikp^kc^-L^UiiH a fh-ia. 

irtl. llTHl h..llk r.i. -Haniivl. 
. .ApifaE'ltJ. I ± ll 
Ahiily bifa<4fa. Iwa iioiivdv, ADa. 

Vaii'-. 4 rii'iiii.x hit,, ^'.^ U 

L.rllai,-', <1 r^J(MPll, Ul,, eic, 

VPk liv, 11^ aiuf ]4Pa 

W. r H ULKY, Ub!t(^]]( _ 

/S&mim* »A,'kifV"-b-, ftj m^. t-dtflfta* 
\j '*t*rt d«tH I'* ^r- '>'i"WB, BtjJfjr, 
ttl DrCi-^^HmUIBRl, rt'lvr uf Ppli bbJ 

^ ■- h4» AUKd IWka finiiiiidiLn r^^jn 

-Muo Vmt,*, 

almtlBP-rtri*t. 
r~bUlHl'B BpMrbpa— 
rmrini Uhl kli nfr-^., 
tvwvklH. bnf mil. ip- 

Hl frt l<>*f-b, 

<LAib Bobfmb'i 1leKta).-^-k!aT¥ACcE^ 
i nnia had brL,, bitfa, linadrr, 
liJft mi,. "JntiiD Il«tat iKJudid, 

toi^ii. 

HTAMIlWl— &iot. » B-M-n <:»™nIiils'iitTa»l. b I, 
rn-j . Hripir4cB, l^^vB, f. tllW IniB tnd 
^ft\J^. iUJf [Hi, Rf, (iML. T j.H bit., itrp Ull. 
f. iP EijffT*, 3. I. fi- r. , til. ► *11 r_ lik l-u. WT'i"!.. »^I1,11>« Tiweai*oii4i!<Alm""OA*r~ 

tvffltuA, mevtr TWWSLH. liy Rl i» lirj ira[«r «nil Ku 
1^ Ad, TiafL UIpl'^. 
rASM0«ll-&iOt J. I UllJ, Ktanem*. Qpp- 

AT wmtOM A3nJ 150 , 

liMllUim.— .'Ovnl-dtl. ILrWh 7 Tl.. Ilit.. BtaMa, 1^ 
KNWOUH.— HAUaa, * Ut., .rluH Ith tTBB, 1^1 M, 
^'liURE — ^aT^W. 'C»4liiPa <l IV. , ka, rliA ban, 
fU-VOlUE'- 'Ih-l. ft*. ^ wt, rl™ tr«in, H> 

ifrAimcvftR.- iiin^. fl til.- i™. *- 

V.T jmA, miTT. Ibwn/i Aopi OOfdM-fda 

Pirrrnaiiiltf ■ rlcu CbtUCH. mt lU, m UlL ^ii*, 
iflWT. 46H r*fT»™tb^rd._B*ar 
H'^H.M^. rliplaj. bllTL'ATI{>M In (viutrv 'cr Hb- 
f put-R Ji ¥. v.. OJ*m]-t Pfi. 

/AirrED. tyr TV. Van. in, P^m,, QtvM. r dpkn, 
F liJ^a, ttiLli, UB^, Ji'k, 141 NmrtiHi^f, L'IikNL 
'ANTEI>. bit.. i«p*priltlt PerBm. upwnilv puh" 
a4i. vLrtiih borne. i^H^ VJrlLiiB,ii P.^i), 

h, ll'irvmBP» IMI BiflAfA, aaUr y » 
flPlBH L bdfi.clurh'' butfc. 

IdTEiiirdULB, TI«riJd tMBcr. 

YOUrm Utly. rir Vidtdwu, rf€n«d, mui., 

'Y'WJTfo Lmif, jiMt kn tvtiBiry bAr, tinvm tit^ 
A nBBfCBwnt. flrvt-rL ruf. K., >lmtd. Kinp m. 

BBBtiFlTi;HtnOK«B(i«>*i>t Ualr-, BO 

img. jAjiplrA..A.,fbBtrt irfrji, mill fasiljr. fhrfib ^idmr^. ii, I>,, A Ji .J. J. 1' U liftiBP Ib^jnlOP, njr.' llUHUIl>HlcfaD Itl, HC 

W VO. nr ' B HBJ I t T valid boyt knlhl I ^ iM^XjI wKB Bi 
^ g»a-aL,_l;r t ladhwuitilr. wuIh ];a, Ifii^ 4^ ' 

'Ph'.ijthn: .lEi- WkIL btioBnmitl. lAddf, Bta 7ti, O.T.U. _ 

4te HjrMK St. niim-, liifAJn'Bff. Udf lit[t"i " 

BUV, [.< AlfPHilLiK I4 >> Pint btdij kPii ItEfat hIuUo. 
■Ll M^L^..I, hV...-iii. ittl^^ K PLEHlrwd, Bjnbl'*'; i|]**J, 

o^U^t*L iw"*"d, Htwtfjl Har. rtlqiln^'i. " ! 
Uirald. wnmiil'^*! urih. otdHtEttn, f**^ _ - 
V\ ttir BMPill driLiij "'STJb 
li,k«l ll* ffKj [.l.:r ITLlSIi, faL 

DH^taJV hi.UHtkgld iJi«k«. ^ma-Mtij^ - 
tkulMiTL atiiii&jf BiLarj' tifijomsL -ift. ■ 
fflc, witEi Wlifti til t'^ 

Yu V^nTlhcnri fpi-j lA^ ^ d y 1^ WAKTRH, lA Jalif. MiTOnjp-MaUIH 

UtT *ta1tt uir dpriBMtl^ BbA^bpi^ 

iD^Ua Bimrr fiB-ciut p^T xKaM^ 

Willi OOBUPB 111 lAi^VWk'^ Ih ^-1 ■Itvfl f a:^'['KO. Ttul* illbt. aa Hilimwl^. ai»«Li/rr, 
HlVa U. V- Ilutuw , Janm-Hl, KatttOtr. 

y^Myi~miil i t! w, wiui ^ L'bLia ehbld. ifal. fl« *M . UItUA. UbbEudL 

Y<sWi^~rr;riii3s:'%S?r^ 

fjvv KV*' ^m'- fnM hMf w.^,^ C^P^, 

TOfm'aaiu^ Olrl nvtt Ktautim'ta 1^4, Iblp ir 
tlmtl Unfa, jrfa. KiL 8 llii|»toinnt, ftM. W^ASTSiK ,'criw-Al.d Uiehj]. ™»ErT lamal, 
VV prlan^aJ. CSnnuil, IM HU ■•- 

W »»«».•>•■" rli.. Uim, u unnil. API im-J^ftTliiUlEJ'Tii. SIXVUTH WAXTID |iBS._a»»,***l,_t3nJt.^ 

WAlnxb, a Htriii jhjiiiii! dnti., ainr om. A«^y 
V bnufhLab-itHct. f uMiuto a, 

W^AKTBD, a Ll«ht (IfOBnl. a1 bbm, muil liiva 
' foriMB. >|iplj 4JuicHir Het*l, ^ L.. 14>. :f iMH,; 

DJl.. bM, «<^. Pih., uontrj. 

ATOUVfl OtUi, j*lat~WiPT«vrfc, JiiliE bImt^, 
_flb«f Juoir. 7 UdflC^t, Hbirry KlIB 
J^PAPBCTAULF r«, H U>V<1. ' &■ Gurwr ^ >l 

^]^7AsT^.;l>^ iJid !• -"W^-SSaSiSIiL t. raid JEi, <kJ mil iWl 
w^^™*, —dci-iE^ [■■a™* i,^ J, li., Wins- JnTTFriKii,: i ^ '.QiH ■ ■ ... : TTIfANTKl. «l.n,aHa ^.^Br Dirt bar 11fc*l Ibw- _ 
W ami. i«j;hlW™. 110 B>fcl.«^«iwrlg,_11 UM* iHiIk KutkM. 9 lu^ 'mf 

^W,t»-i Lilt"- PX-TV. _ _ ■^i^'S^at'-'^it'S^'', 

*MKTtr»i.ii " j^"d"«^ ^ i''.!SSiS»"'wk« < ' Hf&war.i., liiBivm^'. rdr, jUlll 

ia< K tUl 
ftitiir • 

IM«]t» 
llrikir, lb 

wpir-la I iMldAtI 
I K.*""' ' lArl Km 

mi 't 

HKIfir t 
itAlu 

If JUdUv C«i««atl. 

IPiriU OAT 

fflii Mr, 

MmtaoT 
' btd'. , ajolin tbfl i 

h lB ttK ll iltIC 

I il Jad^pBE 

, Al Vb^-* 
F Wtw -wk 

Hp IB lha 
li MTtr 

* ^fc^ . - 
I B^iplltlt; 

nt lal^* 

iMBFanfii 

ll »i Fi[ 
fall bt I 
I ll. I Blbliif uit ibdbDi 

IbElvdAd 

I ML » ^ 

I Mill 1 <'CE 

Ur. Curb 
, pTinor ( 

I Wib B T 

, c^EbI 

I fan -diiwn 
I k« Fu p 1P> 
■ PIV laf 1 

In ntj^L 

I ^ 

Ht. Tejti 
Vvir abfli 
tb Que 

Ml tliii M « III, 

HU. 

« WpIT 

Out t!». I 
^bnn It 

UUit .1 
■fin ilk 

•tK tw, 

I JfHOt e 
I Hi .im' 

' nu I 

ra-pBl 

«u. I 

„>i« Col ^(M Ml 

■11 n, 

^ Ht- n 

Tl« Us.. 
•« ■Itlfi! 
1> AUl. National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 33071 8