Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 17-04-1909"

See other formats


"■a 

i » 
In). lA 
PjUCp ONE FENirST^:, K;'* !■» It • » f " J S6 PAGBS. PEICE W. SUMMABY. O' II win Tta mltiiti CtlMnitMIC lit IMpnUM feu UB- 
«T«atJt. . , ■ 
nl fiSwWI ■«> CM""'"*!""'! 

Ui lumtMlifl 1^ «• apit *«W U"!". 

mt trtc MticBi i™ -I", T*'"*Si 'Si; 

tB\U^ lha tDTfitn ORil dmittitJc 

" A ■Tfwt public mef^lnir B»lnnlr* »p- 

Th' "Tin-.f^-' inr-fi-iiprjQrlriiT h4 <^n |J« hantliJO - 
jj,. 1,1, I. ,1 ifi" 1= fl«swclalcd H'lth 

tt,,- I.. I 

Til. LIUi-iltii FLiJi -T<vfl«l Tvm. 0l mt eUck 

imi Sir. Chur^hlLL* lUt^slDttib lb tlf» |itt*r 
to tu^ (-anitUufiTiti. 

^r.vii. At all brisintt. n^ni-tacltuM Ibc Catal- 
Ufl'n [jffLEi ti vita] quvitlvnt. 

Th- ^IJLndrtrd ' «ajB Mr. Ciarchlll ItM 
Ihrrmn lilh Iwdert cvnr. 

Th^ ^^'jiJ- (iintc IB pitn-TimeDtini; Titb m tI*w 
to jirfi^l'Unjf a rr-^'TMi' ■^^ irpincJ !her»i lur 
tin- .MVjilry Ift (h'' i'Vp'TH of [mjUJlEiiLEflO, 

■■■Tim -tM- t ' liii i tttf ihfl^ ihM ikvidd waKS *vTsa(T wcatis valujsj a JfjrUltv •e**!! 4 fiifi U« v^^ir Of ^» 

Btirtf, JLIvl Mil tfciw ■« npntpnlii tr 

' K( >'jniivr'i. L'hil dlml luaiwt 

LHiCiU>. DAJVTT LACK VKCU 

• iih rm...- Mtf. 11 •■•'■1^ 

bl.^t'li kuiL.ix HhKiHAJi, iiuL 
ilm ill tVBttp ml ImH, «rf iji 
»»<l.*l»«i;«.SH#:.«K.^i. , , ^ ^^^i swat, sxSLi*SBS. i" ■ w I N T B B W i U U T II. .Hltlijprf] S^jPr'i? EKK>V\.. JNIHA 

viL.-roHlii.., 

)I«>LT.l.N... 
rMISA nihil 

J iiru: mum « Jul*? H PJ^lJMf 

WJNEV TO MlTftrtrf, ill 1* tfl. ^ Ita. 
WttB. nrtum, fl* ill*! il'^ *t 4.SI Mr. Y^UhPff WirWit qcmnctPA i^feplBsv 
liiftilM mt ft«B«. Hit 4«t9pMm t4n ctkLKiid 
■ml neinnw*^ 

Land Di^l fctgil y, mlUKT mO^ ef tte £lir] at 

T]»[i f'hk^pfh iiih^ftt EHbTliL-i bur&mfl 

3t» njJnu.Lrii bArnru th« o-lajfln. Wh^n Mr. 
buiLRhl 3.4041,^ hDabflla^ lAd tlw pEitfc'.:'k««-' 
A'EjTpped In ttttliL4n Wi «/v Mi-^^ 

bj.'. tu Vl.ll; i^H- JTi Lrr^m, 

pi>fi.X.lk KOTOS BCABm, 

, „ n. ... 

i™jj-4tiiiB Silk 6t»rPT*, VNltt pUliti *^ 

trvfir 15 ft tS.'fl 

*-a l^r/ * >i tilfh- 

1». unl lilt iti^, tU riivhM 

TlM I4» L.'oliimMa hpct, nHT BBUI. U 
*1ntr FilffVl iq -iKMTtid pl*bi wttWl* 

dhA Mdb" " ^ ^ 

AlKt fn PLi _ , . I/ll Mr. ^Vrv^T- ![ib«n4« to ilia ElArni^ Jac'h 

in ti\A- S'L-ilfrxl f.mjUtml ft|t>P. iiitil Id knttJti' i^di 

. Tb* tort Mtr^r bu rvcvlvtfd V/v1^ iitam 
^y^taaia^ ttacktfltaa m*pii(iie,iM|rv'w^iE^ 

Hr. J. SD^man pFai'^il hrffn^ f'lrjf jfa- 

4tefi of lb* praaiAA'-m' cwvntlni tiiv ii#fir-t J5i KtMBaa saDMUaaa <iw* tafu iud< ^AI>r^>l^ LACE VKNIV 

i^^nui naAtli ^mi ridiR foe. 

l*rti.*i^i T^Lwifl* bfvtiv* irtfli 
BLmkrt And Ibm 4Bilt ng^EVt 

:^^^f|t..#M*■ 3. WL nib^. SlE^ 
Hv Pin Howiv r ~ 
..ft.tl^llluM Lr„iL^ ] J 5 

I liriLr \t i.lurv 1li U iinr 1 
'./.'biriif J(^tJu^l^^ ^TTlllBlNATlOV HOr\D rilR-itfORLTi TfH_'lft 

LU \S\ Jt.)[JTtL 

EirxJjistoyH eri?i.j.\L haimnoi to ji u* 
TO lijrcArniiEK wi^T ii.^niirJN, 

[^t4' Aiirar'i':!^ -u- itTHk Vho «M:U "*llt " "fi^f M ■MrtU' lis £H lf«t ""Tf"* TUiiWLCILI '■ 
^(11 hp. 

JlSTirKTf TTTtEm to OCl- 
Hrd «fii trtr rt^«iK**DSc 
far** tnm, t^fJB^'JI' ^ 
fhhiiMi 

Ftep*.rlrirrB.|.>l ln_Aw™»H__ PLEASt'M T BJTfl Til BH 
now F A M> ^< kRIK 'F. Ii ISU.A WDS. H-1 1 , ^EW I 
L'AJntEitO^ [.^, HbVF UL'tNlTdA, SEW ltlirTAl!i. ..jut{H£T?B:nn$K!r4..JB!l^ 
All dmlriirt Is tiiipl ■hcniH writt 1fi» ptfllPllMli. 

wi ni]:!*!!], l-iiJ^I It'll tJ r'julr. I'li.ftlc. .-.-1.J..-1 IUatWpl.iK .1 tJ-.irL.n vnuft._, Fijif pVt TTxfc llplIHU HI ll Or.*' H I imlj. luiuim ■rim M.-17 ^^^.----i. ■ 

ll.L.jrl* utiJ ■i1..|..'^^Hr TlL'UMi lii[«L'ltir«ftW* -«itll 1 

>'3itiF)h.ki*. Tl ms-tililw. rt*., WjSaE^ 1; ■fBti™* rmuic. DUO tvu^ !.> hH: 

rinptliH lin-ubl-. isd ill "P" tah™'!". " 

"Tl'SiHOI 1— rlTrf niljr ™ .liT hIUbi, 
mUlTTV •nil 1:0.. llaiai, 

"CiijiW " SAVCx AJ(n~ .lliBi&^ usc- ij.i-dh of.t.-a 1V.L lfcitfin.Ii™._(i(*. a.l',(X_ — 

Houkaud 
ATI Ml.^ 

Jltl4B, BD rtiH 

^ AlTaANV, 

. 5Vj mil i p pi h£ ro 

. f I iPritil-fllLlB. 

FRE MANTLE. 

^ntlthljibiiif fa 
111119 

itosni-inaT LTD., 

Arirll «. .,.,-*iai(Egit:**! 

Bid rjf^i •a*' p.ELiJs^ff"jtj-.^<w titS^fVfiimsi- ■ ^ 

Tinc i:r[MM"'^<:sK. ."-ri. 11^ 
jil-^n'.^ 1 iiiMPiij^K r-lrr. "Ilrr. Iflttt*). H.-fl, R 'WYRKZJfA iHww tumwm. t^ia 

|hBL4 iprti 1?. 

KILO HH a , TL^tiADAT;. 
April ^ 

■ fWlKhBot T|wUpMBl>tL 

tt, and 

KTARHAh 
r^itbnil TrscL^jpnint) , 
' lATfKl3AV. ii^*ni, HAT L 
TWO Tnid, 
Tirfn BiTrtf, 

hloen bn^ Btprr^^ T«e=y;''". TlMHIL-:^ 
TDfSLIkl H 
RORFFrn- 

^►I^F'Nl'l- i:ii. I.. . . .h^rnKiN lUi.K M.E, ;i 

V\T}\K iN|>:['1^]. WHISKV, a, 
vwr. Ri;.i> <;(.t'M.iVCT. I . 
i^iri'^ii^ Siil.ni AI^TFE.lLI^^ l-OST, ^ s. 

RODRKTU' FAllOT-n Flim.Una LtJBCtt, 

{.to UEI T.m. TAiurr, fmn l.^ rLATiNlB. la k TUIICAl, n>|iJr4-E. It rofiJirrCB 

mDi;(]irn bT R'HIIMTH «3i.| ri>\1l hIeT flimur ti» 

yiJU' -W • ■ nlrf^tri Lv^iT»t P^rUI^ 

^Ltki-« bmwi Sa^^- W^Kt J*c«u«, ■ fli'" » KtMib^d bif-nov.^ttv flnd it,;. PM.1-Lrjk« t3i ijl™iIu2^S'.r5S^« toll*!- flm>-. T ►rtiri-, ^■^F'Ll^ll^ hi Ri-,(iLii, in- 

'iri is;-.!^; jrnt^u.r^jri'ff. H=«jhi s^^^^-^-j^jr'JViirasr-i^^ 

UtbD. fnliiC<hJ priiv. ar^ Jl^ LiflL-m u iwH- Mil? ratT*-. .Mfr. IF?!!™*, W BOM ^ 

■1,,.^,.,,. IW .1.. ..,.nn, ■ " ■iaSEft^iHWU&llSllf"' ■ 

rujtr imi-i, PTyii inriEjr F'l.F^nviH M yttj ton. TiirE FTAJ* 

rni l^l.'LlKII IKIf^lKEtW »iiLLih1r I..T LiJlrti' or ['ti^Mirn't Vw. 

-......^^j^^ ^i|^(,i, ifgip 
r^' IJl I'lnpLii. AffOliCi'V , 

"i.ci-ih., inj'l-™ Wn» . . . , Jjj p« Ft. I MTtN^S iiri-r™. 

H^-, , -Ilk, talk . KMiriMAwri _»i-if-| ^S'J*^----'- l.li lb V0 t^irpln DIM <if«l* IViTfilicv ^atj 

|Trni*n*ij rti „. , --- ^, 

LJititis^ ElrLiwn^ dur and LoIl^ JUi)", 

BLACK rETTjrOATH, ]PROU 

bbf-k IfmfrtI I^illnwll, " - - * 

dfJ frill, n1r"i I'lMT «wvvf7^ — .1-^ — I — ^-7^-- 
J^jrLh *s. UF. .11 btii^'.r^'lTlrt 

— — - — ■ aiw l-:-l.'*i-l.'t 

Width sain mn wn 

n-T T'ni., JOM-F 1 T.'B-l.'lL i/rt |/it 

rot [Jl4l(«^ nr Vfi-n'i Wrir. I,"?* J KiUt 

I H. li'll f iril ; *^LnK Z.™ ViTfl. 
□ Ei;rin>"»r FT.A^^iJIj. (ulr*!.!* fur mrr riurriw wbn 
Utir^ 11 nort^" * AR14 HA?* MILL Im ftK^'lkltLV rh3[k]j All^nj. Knii prarr«dl iMtufll 111 Cirri I'lt'-'ni Hf^irLAIt HO-MTTJ.I SAII.JMJft ui 
fcimff". i-*rTfi[»f ■■[, ^ml. urnl ^ti V 

•nn TWluimw ^Li*nirr l [.mJM'H[rH I^.tll "Wh ti» 
■II nv- rSrF « "l*^ A^*"* *^ 

T.JLlXirTT 1.1.1 * CmP^TtT, l.ljl. 

\lLi>h^ii\y.)i " M.^nitCircti. 

lull. rtTK..*iiii:iw, __ 

n«JiAint.i:. iWHIHO. IISiiaiV,.«9KICt'MIIS 
■rri foitr siih, „ ■OtjUl Kill'' "™ THE VKPT JM^fl^aJ'tjLS™^!^ 
AnR'.:f(j| ; I . 
/b(J!iwinnut 

A N TClTVNMl-rF.'T.P rJrtff 
and Turn WhtrVM.}- 

iLLTfiPfDA, 
tVriiiTllLTMi, 

|(.'ita?ii ^ ^, 

.«"ilO!(T0W«. KnVITlLl ({fBTlO OtO}?, TBIH. ^ i f J*i5E# FOB YtffiR FUMW-- 
AC^TWinOW TO ntyr iiidc4 HW« iMv^tM ■ ll 11. (If iMFanU fimi^ HuiwTr J Bfe d«F**^lwd I ^ ^ 

NBlV ZEALAND. 
»'ar Al'dtLANn. (IJSBOWMi:, VAFTTIll, 
Iprll K. 

tar T«). nnwiT, 

^,^;g|j||ij|^;;»:i^^ Bun -nil uiif'ixo it uiiUiiiJi* ra* 
> ii*^»i'*P«^' *'"S£'*fiM IE Aim — nr 4& nTHETTVi rnu thh), LrR^»lkt|.>Lnn tmjj TO l.flN '...■.1 HSfs J» SiTf^^Ff lh«' r>l'^ii tFtw^frSHt fd»lM-t. lb' £lnr 
I tbr Cim^r LAbfiL Villi Lhr 

ind'lifair- 1.til, I <rith Ihr 
IKikutfj pj^rc <i( Wufi, lji<t 

KW vnr urn olt. 

Th«* r:ir[*i Tj^uJa m «dh im *wt 

liut Uir.y iri: lb? ffllllf*^ Vt^ kkii C^'u ill the ftt^rvlri' t'tt ^I'f attii Sl> T^tiiii 

Thn fAnr^r'''nfei btrwd i" Ajnjitjliii fltHii-f 
BliNii- 111 Jm* jp It tti Jn i«l mijprruDniJUtion I 
*ir bJL Ela\c &[Dc*r6, I V.,, 

Tb9 MlMJPr CoocnBi Cbrrl^d a r»BC>liif ion | ^^^j.^,, 

tor HH-flMrBUatl 1HiT^"b' BjiItIIT iJilniur 

IbiKl Cbe (^miDDEltVt'n li b dliuult] liiflii' JatlF 
r.'^rlpf BcTi-aFAril in hJvijc ih'i [;t?vi^j'[iU], i.-i 
M ubvilT iTHjuLramcnl . . 

Thn- M]THBlrT fnr I'l'f^Tire rrRHrdii [iFrt. 

pmininn itt rln-i Pi firo. :,iri L finllrlial Jjsriy un 
At h pqtUc m«H(|iiB bL Uvlf^ti ba r4l It WiM 

irtttBi " I 
A ^ttatOlfi^ lAit«4 40 ttw lilBlil^Pl- tar 

naisT i^ldk ikir* c.bimellfl l^boiirri, 
Mr, Jfwm! pTopilf^l thai ftT-lr Pfpr*sPB.ti- 

IHWI. ' 

n«liir tn tla caflllnord rlry wf»tlit*r Ktt\ 
■nppilt^ Hre fiwit i3f c n>a*il njt in IJiP fiuutS 
Cwl district. 

14 ]p bivi|4-TJ^ t^wt If riJn daea ul *M« 
LhQr« nlll be « ullk [»Btu baton thA 
VJalrr k« ptBf. 

Tll# l4(!kiHit fdbd At Brnksn HUi hH f«IMJl*4 
» tfitii Ml £3T.«7] llB U> ar irUck CII,OM 14| 

Tba City CVmnril lii* tpiHitbfrt^ kddlthnJil 

Tho rrrnn.i ri-rnh'lw (5 Jiy iJi^ BrLlna fllyTh- 
l^Hllh n][l,,r i3nr1riir Itn.. i^t-K fair dlTG tllTV 
Ifoel iitur,- n .'J ii-li.K. 

Ttk," IjRnl Nn^ni- I- i-nnvlnc^d iba.1 »iilJ 
ttii faUTLdort frf^id. tht: t;LlLuDd vrrlaUK trau^LB an in «di tniH 1/4.' y.'. I'liHlmfi' K-itiA. ih 1^ lui 

Od |M bvtltr. A^ i^Bi^rittW vitk i^oBdrfT 

Ml vlefelRi-n lltt'il ili>lrirtUe 

PmiT' Hnrr Lntdroi, E)j Id- £tl t(bl 
ruhj;^ M,:,n'-L'. IH-.'Eiim. r» \o f ^a- 

nihi'Mj I'll r. Worn. r rniiH zta. 

vrjH i.irU Giru iHiHr)ivjj[ to nw ramE. 

WS,t:iU, Rm TlCKIiTB Tl> COLOlUO. TO MAStLi. CHINA. AND JAPAN, 
m SKIT niTKfi. TASiUiWA, 

Afitll A. IWMi 

for nJT ilduti>ki, tdlv^. 

ITT t (T ' .ilMW. TnmDlT, KUlDTL'l' HXPKEHR HALL. ^li.KVl. f. 'A |h> d.D.L. 

Juu 1.^ KuFDi*; iLh wiU) la. 

FiiiBf iJk< VI* lui rtuKunu) vAjH-wvai, - rr-.in AcnfEAinj-- 

*IAmAV,H. J^tii^i;^ T^^fcW AMERICAN 

PEHrt'niAL CAiHA^OW- mriPEliiTT, ^ i^MtlAl, jbft Nb^ • V 

mrPTE LA*MOTH, vrn 1'^ 

TV, 11 miiaiin u ^fi-rp unp .liJllnr* P*rlrl 1,* 

MUT IWinTIJ'lllv i'ui* wilt*, tone "t"^ T«5r 
ncUy ^trfinwJ ■■■'iw 

lu^v rUiN, Dhtwint )Miwt iirmin -^''^^'■'t.: 

oc« r tnliMPlti: <Mt# :lJi. il(» tl l l| lili.j*W;. 4 ^ 

nf «l'af T to bj, ta^tlH. 
..f^'MWi. A^Btri^ 
riT*i ib tf^biCR Jii' jfttjH^ 

Mmwmtljifk fLcrorli. bti^ bes ... 
Sh< unJ 1 lUMo i^hlld whieji bk^ iriiiih-^-.. 

Tba N|Bi|riiltDn Totr^f^D Id ^fpw EeAtu(] li 
PE>rfl »rUT# Lbaji Evor, b^l -hl:iff Fufih tfrt-i llid.'IA' B BUvbar nF jmi Laltwi brtna liUnufArtnin^d 
III* T^im iiF ll,^Bll"1 -rid n/LtfT Jkijubn l.j* 
TII^'L. h. li^^Pfr. thn MdwiTff^t TYidr 
jH*t.,ifA,liirrri. ■tml LE li tiy tnFrl I^Finciil 
LL AiE.) id :ir L':i)]|iiitbn^ wb^ti KLUKMIIOL 
i^L'JL klF'* l^it iJi-^J llMni~JjHr unvrriLnBi 
■LU ^ Likffi In ilU m- ■ .^.-.^ _. - L.:m.>i 

Tii KATHL |DTrilfl\1i;j n\-s ruASfifico and 

EABTEELN JWlKK' KERVTflE. 

HA>\]'i>F'3g, rr^xn WrtTLni^cii. \1^t tl, fBf 
liAafJlTMlA nhrl T^FTITT. I rjMlilpi.Lnt ttdwp 

fn VAlliros.i^ fftf lAM'fH^^rr^r * — 
lie "IciepT fr^ni ^^'llt*^. 

3EUki"iHyro, rum aitckl^vti, 

T(i-^ci off-i r.*nm ^It. . FROM UMtBornNir, 

Tiw -KWV ]a:^I.^Mi F-J>rtTi fr\m H<tbAIlT1 — 

MOAh.4. WKE'.. .^iwll t1. 1 P.RI. 
ri3F 1 AI'VtfTiTff^ 

1>lQNf]AX4, i ™.in.. tl. 3, H, It, 

M^v 1. :,, ifl, 11. TI. 17.. 

frtflin TjArN< i™TH>'? 

TV ftUiasfti dl lli.ll Li>r iriU IMVe 

n Lh L iftJtaMJflFftiti^' 4iALji ' „.....„-._ u nim >t I villi tJArtife nw, tUnrdm ud O ua BbMl ftr- bin. Nr. c Hh*^.. jAprii », 
|a. A. vniUKtoa.jHir'ii ' F r h r ,1 rn"vovri mT-. 

-' .LJ, - I "f>t%M:. nfti.n. li.rll :ai., 'J^, V; 
I ■"*' ■ciR^?r.\> if'IftKrti tr<qa jvrkd. Ubti r«wfi«ni iHj I'nwhFp 

HHAMiri^I *f1tlKiiil AddllkH^ HaL 
T^rKiMJT^ Brut SbHHici hKm. 
XAnJiU^tU , Fi>UU 

■ffABA TiVa; WWW ^f. B, I1t«[}' 

niST NAUK^M AUtUtinfT*. 
LiMt nd fw Apjpn-nE^ T^EiLih 1b b tMe. 

rAB£a:-Li«dflIL] l^ml HtJtna. T^T. 
TUnd-cli^ £]t, U9, 
HATIL CAP¥TOlfJ(4 linu «k3«ui, AVA vrm Till!, AiinPEies' i<im'«^itiiMntt 
OILrinUBth WilTTrind fA^iTiKAPW, tSdlm 
LTD, dniineiil ibd T<Tkibtn 
Ccnfna. 

Fffl- trriibL ttof im\T \fl 
H-rjfiL iMiM ti CflhlHl Wharf i tw* 
inilRl-f DERVUl TO 

MANILA, Uom:kom^, MKAVGRAI, 

AT^H JAI'AN. 
TIA CVL'KB«^N)1. H>ftt liAh^iy, ud TniCHt. 
trVfliKli HERVIL'K ITP fllJAM^J|l.ll. unrfff i^mbvt 
WiEh [h,' SfM OiMHh W«]L^fl ud. VlHiirjBi .tWTtrf^ 

TJll: SriHir fWHTH TO WJTtffX, 
FfPIU^Al. TlTROlicm uns TIA. kSOtwix, WBm 
^^^AL, T]tA.W.|tnKbIA]y iUiLW-4V: HnuiGft 
Rrh>K]S4% in ALL Plttm rtr tHE EMIT, fiSAiX iriTlK ' l.'rfn lh nluraaa of BBLDka kQd fttcuni. 

It ll E.t«tad Ibai iara |p now ruP-nl^ fran 
Iba rr[»irr, IbE^uzfa Lhe v^pott .i% Jl4i.je.qnT 

lLmi«t 

HLIL Mtf; inivMini bMnm Unif ipiFQlAl Mr' 
hon^/Q Hi Dribti|r« jiUptni:* Xbp ' ut 'btp* 

Tbr mi-n ribT ttaeir mtuttr v^y it wif 

■urir^luil lo Ipicp Ibpm In Bro'kf'ii HilL 
Tikcj d«[i4ai Ib^lr all<iivuif^B. I^^ir tn 

flalB, ta h|^«p Uwlr ibonida aa4 faiqlllta Id bxj 

trwbd flr4oitr. 

iht bbIbb of itaanniEfabrad fwrlliifl 

na^frdar no raHBJtalnri Wsrr tlllipaiAd id far 

b Uital of IKilVi jmqtu. 
Tbft raiTd triiWirt B^fieh 1*tww9 Bomli 

lu^trALki Atitf Wn^em Atub^a wv Woo 

»t FniMiitrt Tnftt«rdiLy. 

Snoli AUBtfEillA hiUQd trat. nirf It tbe 

dflifi Df lliti dAj E pi4r bad lortt wk>1(«tB 

>« lit Q*lira fi^ond Ul, 

A itatif^ift ff-nijiK i>T«tKiiBd la n»k 

» l»a vrliia od r HilEMOrS mULjnLUL ..tlfiHlCAL CO., LTA.. Ab "AUr^bitry'i" Hilt Tmi4i bt* ai hh of atHB- 4HlCBnar^ j IffiiTv " HI ; 

\-' Mist Tltl! TtilMJ y"U ' 
!■ ^HbAH. »KY. lltUjfN, HAW, «^ n^us 
nui 

JijlSTKSS... 

Ai.i)}:>iriM 
"i^kwk ' Ai- 

t^i^ FK^Ch l i M>rAri.lihi 
^riLHL^'Irw. tMlFtt BlSbll - 'iilJ jh _ 

J i» L^ itm B ^ » n I o ft s! 

TUBBDAT. APKIL ITT. 

r<rf t.ATTTO'XA,. ICTA. LK^TItA. APIA, TATAU. 
y.^APky UVRV AUVt, t:bw:- tA \T niiL^Kb, ifl Ih 
b:]]<Hif#d 2a diyt lutft htW TWUlkT** aad pnHM 

ll^btM JHi Ota 11^ \ 
Ijn^ I'avnem imb 
ml fT«H|iKbi Ul 

t:: ai^ ilm^ ttuta Ajiril j rlvm til* fifilinn itf InwUt^r tBlwM IfSiMkl mxi 

I TnV^FuriLj, ibil rirV TMta, liJ^^Bbmr, ^^g^g,^^ 
Iv uiv a>i| In-HMtif 4r •<ni J nn a ^ > 
rn' riill nirtlL'UtaH IfBlr ■■ 

kriTt!441. PFRLP.. urpnL. 

PviCmdlar. c'arfUr, _ _ _ Ka. oKAcmrb {Bdw tm> 

■OUIjUATA. MM^kAKtJ. KATAT1A. 

FdSrj.iSrrjRi 
alhiiil ^PRJL ID. 
io bf< follawd l.j R.ft, UTiViU^TI (SUa 
ID H^T,. 

TTi^ii^ t^o FHemi"* run mjtilaHj to Hmw^ pum at 
Inti-TT-lR ft aivrr brr wp^Aa 
Tlv a.-K. Kl'llVAlJ^ ii iTAltlbla ftf l>vtL 

^i^EL^r, ^l.'., J« hPT ktffrljT^F^ttaff t**»|>fft. ... 

OF run MBintoa tnUMeiK, 
mH intsjnucT untatfrn 

irwilA, 
Avrll tt. 

f nbdnk>. ra*n. «Jtt 1 l1A?fMQU£ L^ffBL^ firSmVA 
liiAirHi l-MHrojI. wJiLb pdind y^'. nd dnp, 
Tilninl frilla. nikiLtn— MrtL HM^^ phq^i 

T^rL. ^J^TTEi. wiMi tiicr .vNttbH^ 
l^iiatli. 41^. 'la Lnih-^. rriHr .^a^'j-^s IT^i 
TWO TETTICOATS. 

Our ni.ii«i^4 Aiion trKkumi «M UO* or Qlw 

HUk rHU, tflM'<D^I(dBK of 44(Bi" 

hill i^tbrTMi fnUlk Lpmw ti; " 

i 0"fFwa iMltaM wttb.^=^=^ " 

FtatJti mil. - --'-^ 

rl«Fii Ihmv 
SATIN FETTtCOAT* 

vm^iitiA-vn.Ai'vi'^ ,.-a, 1'^. i.ffl ii*f ,,-i|. i.'t. r;i. 1.-1. i/a. I'H 

.. 1.1 >»•, I.f, I* lit, 1/4 l.'j iii \/^ pw ^ jtl^ itA'E TO 

lUJTiOA. A p.a tot 

UuD^bCTVi ■.Id 

RH'UiAllPTlia. 

HAncAV. 

TOW.Mi-VIUA 
oMg^ Ma', mama. cmili'^TrTOftrA^f Wwmfa W^jjl ft! SK 

WanffeitfiV VUVsEulimr iiSi^i'i if 1 
I'n^m nimxkjim£iiiltik v>. ir>. 

M'" 
.... 

l"-aiTllnnil, Hihi.iiii. IIt.^ 
S1HJ11>:!^H FlTru'EFMlTT 

n|-|' trhiii, .l/fl *-J, jmt aAvantaiiL 
Hill a« aur fflm 
. Vltwfait -vHfr h Tlvw t(r.' 
ibrif trurit/ at tvp aad " 

F*iiibir 
r iBhillfi jpi jiha- «llI^^ 

•M 1v tlH ftiitBijBi Wbdi, ud am jhMM with 
*U Ibff Bfftt lfe4da Bllllalailiim bv iC wfwi . 

J .1- I -- lltMkfafUil- J utir 

— . . lur of NtvMHf I HIT 

PA0DIGU THun iini»c^4|ptfw^ tttw ^ - 

ortuut i^mwTATv u. wmSSm^^- paw- - ^ Am^Jit.. 
tkulaU OS At^i^Aitaa. |"iiam.,- 

ftttS?.**' apJITOM WlLDm BblKn.: 

— rwr or vfHO-mBjer (ilktuo ^"^ " 

lAw VKS^tM. ^ 

TATt Ft « if 171 X E. 
NSW S!£AT^ND. 
ftff M«id«d MiifKtfi <.n--L ^ir«'iriln^4 1 ojnE,] 
|.|rir-h W'.i-hwl r.Ti l^cPirt. 
>■^HT1'JtN STIEAIJ.^.^ H.H. ^TF.. tTB, 

^^IBh^.' bRJr.LiT. ^^Hib ^A,.. Mii,.i]i|[ \lntl, 

3T PltirMmtt. .Vdrwr. And. al H^tlMiiirtkf, Adrl &n«TBALIAN U»ttO» Limg. 
i-"ri V"ii I I "■niiiiiirrni ilAWKBl BAV. tpni frrrlrtj ■! l>|r Htft^ of tha 
Notf iln., Ltd., 1iVcK]]e«HihL Mill Inw fc^rlnri? frbnut APKIl. Ori. 
for HAlftttlllRi. iHlrfKltnAH. ind ItAimjItn, 
^lii HACAMAR. bnmi4BATA, KAV 1^ Ra^Iu, 
■ATAVI.^, iHt PATt.SKfl, TWn BtTallB. 
r^rfa lu^n^iwl Im ill J£iBin Bud £iirc*tui Twsiir m 
thfvaih 9Hi tt l^dJu. 

AcxAiniciOATUiir rent rmm.. 
— oir HAT or 
r CRAiAA!ir> numva oovajtva 

_lin-AL HAD. flTRAIIRIW. 

W JCEAIhA^D to LONDD?r, nA 

Hxrni AifKi|i>rA. 

at If dtia T MfvA, Tmrriih, flpHmh. r to. -an. WAtli:Mil'll. THlH liAV, t |>.m 

UflUKlR. MriAATUHIt, liitvtiif 

Ml V lH*bfJ' I'Altli . 4-'«p,E4Jn 4^ 

ilP tBd, bt Mihiiia. 11,16, 1 NrvlaiBi ^01 ?!^iiB S 'i ii f ife;fe"jB^ ^ rpiiA.M. 

T.~n3: MANTLA, CKIKA, JJIJI IjtPUl, 

VIA 
TllTlltS - . 

CHAjntHA.- an lmwr. T nt.ATim 

^^^H u.lMiita#. Ia,j. dooL tM. 

tIM Jilt .UHWi Jtai. 

VIA i^r^ (teA< 
IkuiiBtT num. HO] 

■ATA. •AHUUm UTAl - mxfmA- wts^jk^ PC*™; F.lM.'ffl"(i Ujftil pad tXm thw y ga tw t ' 

M^nlBQlBn 4poTf la 
«^ OAoa lor ABtjaUk 1 3^ FDit LDMDOH ANn LflTHIIPanU 
HiT ID, 
T.KH. KT KFOI^K, 
n,m T(7Bi, G, r 1>eiTH. -^mniruM^ 
ftUi4 W«aJ, (hwrvJ. Mill JI*fr4tFTM.tr^ Arm 
_imt i UTTftf r4ta r,r rrrtxht. HiiTlttmt vrqn 
.■^Ifm rnt flaUi^ 'ani T^Srd-ckid r— 11^1 la. Mm* ]Ct:IJin,Tits-ii 
wtfortl}. 

Aimuiiiii, 
iiBBianii. 
HAniii. 

VELU^l^SnX. 

utnciiii 
^tfeiuA.'«o««Da'..iMri:4^^ M 

'^*lr^ffGuA. Aifll IT. 

Uimcvmi,,- «miin. 

UnWbAT, liAT L 

Ktv Mlikd TIriirl* hr i m aad i»#lflt 1^ 

Ui^oM C^iiHiu'i rtruFim, «■ Tie* Twia. 

lUnrttu^ l^1EIl(*nl« rwrtlTi-bn rr> i|Tpll4H»4. 

c:arp> wLlt rux Ih rr^cjvH vitkln [■mt biHUi " 
BttH-mn'a 
twhinip Owi»r, ni la, 

J in pi iiaft llMAfrt i*d ttUHri lUtjIbt,,, PHnPiqrTAaT, LH, -WliiiVaTUi.. . 

Hl^dHl ,■- lid 
I. fa. nrth 

T. n. I.LnAlAtH 
A. K. UaUii 
T TTQllAr . . 
I>. ll>4m.. 

J C rrUAt4 

II. ilD'.lll 

<'■ T. (111^.., Bt.r_ilJFLfrtrli . . ttl A. i 
* T*ir..»i Pi 'A. 

CnAlLL ALbm. 

L^^a RnlT.d .1 TrWT'A fl'liur^. U[|].r', t'UM. 
tut AIM rtAlftil aiHl iilL I *T^|r.^h]t upblj A* 
TtiUli .Fil t U. 
HAAA rinr Anbl. 1. MMrunt. Itl , ,iiif,UB 

5iii]E~si!WtimijB" mil 'avunts. 'ii^ t% jRwl, tU TOOL. 
<tn: Mn. I'll I M txlB. I.'tD: HIn. t^3: 

^ I.. S'll) . _, 

IfAVV. ahn. a'J: !Win, Iffl. ,",0. »11 ?«'. 
B.lTFt HHT,";. >, li.'hr. •I't'. » JK»j=;rja- 
hi l.ighl SATJ. MiJW, .n.1 BMTlrl. ff^'JW*. 

SBtW KBALANn FLAX WW*. 
.. OBIiNtr OS IJIIHT ilREt. 

"~ '■^ 'iriiti*) OH riWB, , 

K'V?;^"' ".7i.'«'^*''* 

wfltm. iiiA. tJ* i.'ii jil 
ifeiB ^Luw^ia ■ *^A»r Ml- ^. 

OllrV. J. a. !». 3'W. WHTTK. 

riwv, 2 -a. t.'4. \Aii. I 1^ #.1. It, J^MTBOtfT HORDIBK ASgBWA 
^llliiEiD-HIlX, «TW*B*|..'i 
jit II UA. 

i^o*t b« Ni4Mi ^ Mimci^et n 

da Aa whuf 4llfr »«gf mI Ttl., 
RrO!fO]0CiL BRriAia.C. WTAB.M<(fT1Idb>; 

OVltH 'rfM I ^;|l;^^ TVOTVia 
l^i Ij.^ILV J.HC FiAMh:, 

FlFTMr W^rtMTTfH, nOl.r/F.W rJ^WT KJ^QTmWL 

inTTF:!tr4i'^ I i ^EETi''■n^r, nirsi. a\t* hrmzIi^l ■ 
r'!:^* I mil' n-^ flfi*. I 

IT* 4.1,ARFvr?"; «TRKRT, 4rPJ«FT. 
THM ^A'TiTjroA.ri viiip*»ifi*e(>j(; at a. 

tnifm ui. riA PfAmk-UniSrVwa Dn, 

nn^la, Hilf En, s hip. 

nomifwu fei?ini.^4nHi.L t l- 

!fiiillt:ei iffra.-*™,, hiHai, il 
_ . « a.m 
Vr*TE^ nVKH.- T^rmKiL, HX^tM. 1 %m I^LBOOKB, AlTil & 

GBANTAL.A. 
> unliiuki, irco: hit. 

■I I P.IB., 

mAnt TntHktpfHnu 

tCOOUBAMA. 
' Fivm rii,.B^l,|. 
UOUI ]Ut.« MTRilf NAVTfUTnW CjOIAtTVa LHUTV). 
FOft ALL SOtTTH OOAffT FOttTR 

fi^m yAHKLT VHAltl', 
lKM,L^yCK>Nfi'r KlAMA, I; 
■lAV, NKUJ4J^„S, t4-EL 
p,nLt IfrhjWA T p. ni, 

L-;''iSfj*]ijiiAVL.. . 
wofti^i^, riH ViAttaA 
HOKi'v.^ ebtmii.— Kil; 
SAfl'-f^t^i.n. w.^iN-i^n I. 

Tlikvjiki}',.]! ll«Mli. 

FlUIA, TNb _yi tm.i.aiT^.' 

"Till flihnB ' w t tH 
- - d,it JUSUSKTHJUC TcnmwiAT KB St. AfniTiiit ■ r.M. 

\9" CAfUiA. B,TttTf ..i.nif^t. 

iiiiiJic),-a?iE niiDigiiir. rn, it.i. 

p%fa{, hivh4 Jr**nail!tf: iWa^Wrlna 3rTfai»B 
Puladijiih jlttJ^TSii ■i^'kHa. Mr**£*pri."^fj'^ ^^r' iMB^- ^ 1 IfARIXIO, 

III olbrr tww* I AUUC, «pril !,lt 
luid pAriaJ. . I»JJ«1| IM ,1,.,^, to , , ... liMmmkiiir^t t& mm 

fh Hb Hvtnr nbttV<ifcy. fe; Nlf>w ^*t3«' and 

rirr 

lllFijabWjf*5{Tm*tT lit-ii'.til'^drNK V.V 

"■".iiv'J^iir™,,'^..'^.,™'^..^:'. m 

a h^vr T0«l4 Uiwb air njl <)A*Bt« ha:_ 

IM Ik^l. tmi Ihl.r. «ni* k iMi, Aka 
Vh.p.K with Rirviirvthv Ftt^FIt 

vb.|K.. mui JkvfcHipf rr^iiw 

d^p , i f^lIMm, >itk Pfi r'tiing rynpaiin 

IdLlt^. t C}-Hb4h1, lUrtfiiB« 4 liimji ... 

ThMB prh-^ fnr Votniitrir r^^Ati. 
Hnflvr, Ktoat TrwA I lirtUrrL 

pbi^Dfi 
.pbi * ■Hw U» ILni Bsn of cfeU vt« f<4* «lWr~S^Sa dlBrr. 

LLinltrd, A|^ta^ 
—-r fl UrkliHlML uc4rtai»d Sate" wKSLJ"^ ■>,rt«t Bid,,,. K„, 

(iMTT* HAttMKiB md WUOiA 001^04.-0101/10 If, 

Jl rTHll'^T . 0 p.ln. 
OAbttflChi HAtC?!, I,Ar ■Ifetnif. RRWK^nd KJmpAfAL. 

-i^ni(n\w*Ai.tir. TiiWfTfcV. n p.m. 
fii^iEiit] ifrrtiTTd. fiaiir. 'PhriM. wij, ^ r n if 

1,\^<3I>V TI»CH,. |tA|,Tfr. li^lil^. iiBrkH*f'*'*, Ihiad wl»" tiAl±> PRIW . 
l>f<ii|L-*l-r'<'l\ JtpdntT' 
■tL "VfJi* ' fi.'^ 
-__ Tman P^rltt-i liiwlitp Hadi 
RELlAHLie, KWTHIMICAU AND fFKAR 

^ri(r ffH iiq. ^ iwn ^ Liit- "]yri\(:iim:. 

1 nad ^Mt, and - - ■ 
^fiFi V ■ t thm T\ MIHIT'I fHrIt 
tof Dfp^^p^^ —A.-' KAiu nr ndu irdw. 

CO, Lm,, W|]h n 31 
'K. I National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308531 ■W^atSoTw^^ «^ ^^'^ l-m. 7><l Bnt4lMi Mta Ita Ibna W< nUmillia TfU !• ma^ l> tlx 
Aqiwm tll14 9f tnjua on tbt «km Uw. 
tit tte^tAtah irill h (flUort:- 

jkBBcnaroiD uitir 
tow CMl« «^ vu. .$i)t,- tM. wifr';^ 

I > ■•.) 

ATilBilftvrtl— tm, S.l*, S,M, ft.>S^ *J6. 
7.]rt Lm., cififj ID TVira. li^Hl P. . '^■^ 
Ud IL BBd At UlU- l>Mt WA kVBF i4 

M|„.,.|*%.i«fc,.>ck!k. f^M* llftMI. 

Ust^ 'l^tjyj^^fL^ -lAM' ' Milt AXUntXEHTS. TSal jBpggf MOHMTWO HERALD SATrT!T> \T. A51tm ifi MM. ■ 4 S U J 1 I L 
(ACCUTD nUk lilt- WUt^lftMl^li^i'.' 'i^Mi'icI'^iii',^ 'f^.^< .•a !• viii^: iNfi'W ^JHtW-IMPt 

ftW' tUMW-nlLU. Iin, luB MIT » 

^:itt )KiK> t II, L«, Lit, LU, r«ni 
tft tiltit^ ^ lO.U. tHm. 10.-11 T.I 

■kllHT QaIH VtMiiit bobm— 7.47, 7-6}, JL7. 
L17, S.f7, t-fT . It^.bl, 11. tll.Sf, 

I p^m., JILA 
t IV M^^^ g»w> Wiilcllll tn i i 

I'MW, lliiiriilti) f tat 'fe M*>* >«• itutm, 
rciim 
Ji-C« AM) JJLl, 


' umr urvkrmoM in riNiciiATMUpiiT. 
<4Mtll<ir- b«>i4UM Art PdGtun.) 
lull flalV«n EJ«L 
I OCBS Utl>iJ Hitllll IM I 
JI^O NI>IIBL>A'NI> CITX. 

oral smT oiY, • r.iL bll um. 
— /fnti*«t 

WD>rDllU.Un> CtTP. larfaui 1 — 

vbMildtLAm «Tr. pub in* 

WOHIlHItMi'ni <TTT . fNn fw). tii tar ih 

7V> Mr TcjLit liFBlfl. 

Tbe (.3i53Jfm'* r UK. AND MItr*. ROBEnT& AND MItr*. Ju Jrplrnl, AXOWEXEim, fWOLISH U \ X ' m t.Jri p.m. ' Bl-IHil. UnLIDtt »Tt«USlOill. 

THIU i 

IIV I M-imci:. SJSjW wtwao « Hit 
JON BOMB. 
HOIU. 
UOUK. , im'.ib M-DBiif Ki«!raic imSlii. -l. lbs PUa #i MMAi^.tbl 

Th«tPp ihMti oaet,; tJi^"-^ 

I . ^yft i ^Sf Jy^ ii j^wfff i ffjW^ Sbs AMD nLL** PDrmmiii, WITH wcUjin ?! rrpj.™ 
TiiE i*f>^ii. TiMt 
inrn its h AiH(,Ty,^,Ti"ii; vjiii. mum TkWKwa^'t 

;<1BAHD r^BEWitUi I . *voir DO m DO m Dit/- am. Girbeft'« ^ \\a. cJU^.T^^ my.i ci'ri.w,,. 

jlbcf Ooet ItunlKn bt . 

ISI POLECT l.lN-uT' diomd rijib C.<^ Vnct, «d. 

*M^™ i 

'JACK AND JtU' V^IhTE and _ . 

ViniiT] mrA Cnmi'i I<uni. Prirr. hi Ucb. 
All MwlC 9t«>TTT, Df rlirpfl, FnHB F^■hlbnT1d-d, 

iTJtaaT uvd *jW .lar uui ue MING-PT. iljfair- W. B. PALma AND 00, Umltiaa, *^JACK iND JILL,"' 

n^A1lTJ(3HT y^D CtlElt^ OutellA) 

AlltM lwhr> 

TOM WCtaLb ^OLU OH (Hu 

ft um 'nn' mKaf iii^' 'i >! ■ 

ifiijinTtEj»i'n& afTbammi .......... 

(iP[j<tiiso_r_~;^ -7 ■ ^ ■ 

CJ W ^ral**!!) 

ma nrr tue ivoaLr» nxuKinn to u 

^ f^^i nni»iv i3(;>^_. ikM.^^ * ^ 
in:r^:h:-'^4Ai^>nii, 

:Me:'lUklttEV l[.ILii,^Ti|[^H' V,lTTl>;VTI.rjE CO- 
VEOl'MA 4IM.I C'^ITv i-.mw.. 

Mr- TTm TiTiKirnvKi,!., 

«tlM, T-fty- .1151. r,K . 

Nb« Rvh iiid IrtJ I'l^l^- Tirn Pri™, 

^Viii. .i^mfi, Dru. DrnJrr- ^ UtarifDH Aml.v 

IWtmi' BesM, i:i/n>..\ 

flnttnl ViTHrrr. .lOfl^l |.>:WTi:. •- *■ — ■ ■ iL\tttiSy (Hfi Dtkdbf usd hw 1 

AmA hfi ta flUpllUHL mm "ObMllr" 

ATkd . 
LilT iATlTUlif nOBT Tft I A T t ^ VArDSTlLLE COUP ANT. 
Vmf, frtwnl tj» lt»r>ri, CHOBVl: 

Who kli *4Mri o'n- Iho fc^ bviH bw] 

ITr li «i itar doBT, Irt TP il«it non, 
btiL vakr En Jefrnnl iTur JkufnC. 

' whUi ■ wwatii Jnr J 

bt Uh «Mi b* wfaal t' 

J ICE -iNO nu ui M. ' Ta he QlXklncd kt All 
1/1; . _ kihi Intd^nitfl inn, ]Iu pr^trr pmii<»l 
irtIpL, ]d: ClbLLdrr^. U, o™ Tin BEE uDf III tn viwrntiux runn:, 
15 |l«t „ iH* _g!L_"''*: \ 
PIlOilRNATiT; 

TKOPV WA" PJtJ^O 

JAfY AKD JPX WAUn jjAf(Lt:B otUuimrH Bloc* 

riKt 4 bin I 
S.'*_ HjH**nii 

AiAJVT ^rlfl 
.JfCLaC— Prof. LI llm; 
w ,vris Lii^ IA^^£ ■pnill VrlM* Icq- nullilWpal ll»1l>Kr, 

n I y o L L T u e: A T B 13. Sol'' rmpritujT ■oi WiTfcHCt., Ml. Htwij 

Tmujri't ^ Mt, FlilwHri II. Umi. 

Hri'Jl,^L llOUir^V llATIsEKirL 
C131LN<^ l,IM} m»0 UATINREB, 
HATIlUiAV AMI U'(^1^^].IV, At iVt, 
br LliF iut\rt HrrhitlL vE 
Mt, l1A*Hir PTri^AuM' 
^J^w iTvou v.^cukvilij; ai^li spsciauTv co, 

t'lll NO LING BOO. 

yiiil 

.,nt h-a ai>ij 

"MfS^* L]NiJ WHI 

::iiiiV[-i LlM) unfa 

c:mih-a mo atvj 
cMU'Kii Lisa ttaa T>t« Vurld'i 

Vrird. OrluiLf^, ind 
I nfDtoTitnhf Jid 

tiprdt Btmlinv, 
A« Art4H Art flf Ul IiH^ 

AMusEJC^rrs. C ntaqn Ckrkt, Jofeu Wrm. Ibrvtll wt Oona hMiiB, 

riiVDR UEYNKLL ui'mmt 

Ft^Bir ARTIIca jqsiVl 

tkh HYHyiims? _ unrsFMxn?. 

rjWK LlffELilL ottAya TtynnKK TO-DAT. ua. 

Uhk^B VATITiRR Tll-I^ilr, ItK 

irttg «Tu.-ri.T BiliK u kVumKi. 
w UMht m muL 

THIS gflmai wiLt< iiCFAmr a onmAT 

m<Twna — - — -RllfHtA 

■ITCH "rr V mint irdui as wtpo, 

rniTHi THAT WhOVt T\tK PRRJUtl- 
NR^VCE OEMrS llOLDi.^^ iiul 

IfUHAH TO TirE COUt. 
runiTTj-TTi ANH E VTl n ■SL^^TTr AT^inFSnSt 

f")iciwj>HJj AS"]> Ks'rirrKi ^ifrn al fiiK^rta. 

PLAT PhDnLTRIl BV DAtT^y H1Jt?ArR, 

rtm jM EI'et'pi, iMpn: H-V, I/, 1^ Md i,^ biv 
U4 hdM. i:iiir4rf4-bi jnw M jM^i(f-A. 
fMnm maftih fib utUC&lMLii^ 

^ ■ I It 14 W ' ■ T^'iTirT" B"fi, 

.iHH lontTHAirMn #>id unv 
vuLVfyatatL 

Ir, l>nwu 'lnhnqt^JHr ftlUir itcUiUA 
"-, Piii T, rrfm. *Lr, mil, 1, 
VntDAV MATt! nam If tH nmuai (miaii Bnm, 

"QVEES liV THS NrfllltT," 
•IJEKBN VV TUE NIGHT," 
'^DBBN OF m* MtaHT," 

•»»Ut la Avtnlla il lb mil Uai. 

wi IT ELTm 

- -^rt.^^^ ((illpii, It. litri^ Dow. In 

' ■ T.n), ^ tp ,tHi Htn. I^j u1* ai 

Jiwtait faima. ^i^^ Oral gatvl «l lk> IMnlir ttoL 

":-:«l».fiWiWi eMii'Miwii «. 
'*W'.TH*.liUnjtl<* 
fJi » itiaM iH_ kUh kAim - 

imnMT.inaraow gr Monti' <^iiifc'iai>«tir: 

PHipv^iVp tTHDER Tm niMHiiioif or 
ma vox ii B,TT>f.«tt.'ii>«B4t-...Hn 
J.I 'MUSI IV Ti4>L'L'r. I,|'iv^ 
('..iiF^U Dlid fflVib.' liiMMi 
,p^,-.4.hi,,n. TrLeJikHnt 4HL 
J kfMirt'* rimlUt*' Hvin'i 
tb IJhmj^', I 'rt* rilrrt. t..im. 

MriH~JCI(lGPITiM: Di:ARI^; 'T**i-l<-nt ■wiVtr 

Mfdcn B^l. <llfflH PL. bt. 10 tLin.; HhbbIa 
ICumniET llilln 3 p,m.: T<*ii IT*]!^ Wivpiii. Umr.. 

VAUA.^ I^i|iT. Prif»f T^ihi M by mir^wii 

j i J EJJWJl "n il ' "(i«n~lSJEl*OAli. II atnoiim riwi: hit~|f~ 
I Jj i»n'i [rii^._IJT_rtiB#" tnm* OphmU , By QjA! TiblrL," HufiJiT d T bitig; ~ Hub WMf TOMB" nWIiMnhvtU' Oto^^ »U CHii liotrm' only, tul: from apbil i to ipgRt^n 
EEDUCED FEOM 38/- TO 21/-. 

rOE ONE MONTB OMI^Y, VIZ.: FROM APBCL 1 TO AFIIIL, VIZ.: ■hMi, nil IU. n>r «• in _ „ » ffp«J*l uid 

fbfU In hit* nlM J 

fiM 10 en Ub — THB OWh-BR IB AH FftLtOWB. KAMBLT: 
_f- talSiSifti I"*!*. . ^, „ _-_ 
- pUUUiU TWIi: UAY, om swirr will 8TUDIOB, THE 
CBOWK 
BTtTDIOB. 

^ mr •nuawi au tbm vaan is tub wobi-d 
T n K A T 1 R i'Lt >ri-nniftfn«L wll^ AJIib IJuTTihltoB, I 
HAt:i']AL lAATITiKH, (UrUbDir. Ill MAT, ■OCT OW 

■ill |m iiwTp,. 
ttr. HwiuJI IMt 'iDOCUIUtlKAL AVB ntDU^p 

IIISUCI I 
fBTAUD A HP 

UEOrrATDK 

rillVATWTDmON* B^ilTADr^R |iim.DDKIp PAtf Ate UMIOn bAfLVfaTtb* ^^]l~{nc ■udi'wt^:- 
HwUlqllmi, VlnllD. l?i»lUr, binja- 
WtrtZ-ft* adj 0LA5H 

BwrvtM at QudBli Vlhvh k 
wnftMlnBil MihrtBH. « 

hbr BBHwHt l*iTri lfi.t« 
Uib^ TrtH. D«tv IbiTT, 
J|tl>, a p^fiUi *«ir 
tftt* (L>wtM nWB^I, O-- Li . ._. ... ... Jli rHiSi 

IL dHStltl xt mtlu itac 
1 Itj tuvi p,^ll BP 
H A > (Mb llliiiMu ■! I. M H. T.IL Kn 1^ Tn AKnrn ain.y. 

rUEWCU, IPPlillllNCES IN IVPHn botal weuh MAUt caaia. 
Wctrjii^ 'fmitt mum chcob. 

KOYAL WTLBR lULB CHOa. 
lOVAIi WELBn MAUt QHom, 

m woiBJii muc cvauTH 

TV If ai.lJ fi^rt AdIt If. wl^duff , 
[u* tM pipp^v of AlHnUMV will he podllnlr til. laiL Mfnttunillv 
- 1 Kill Oir.lt. An iviTinM ^ Ruqptl WpMi bJa (V-lr. AiMtr.Lul.n 
wMwii uw 1kM.hw^a>i^ .«aiBML^ Ho* thr Tfix BOX puyi roB m ikavh 
ON manoAr, im atuu « /.-lil. BA ^1 UMH iiltUil Brilili, IMa^iK OpMl^ l^- 

5?i5?: J£L WlUJitI IIOLUAH, flU<P TulUBfij and hak i Vmrtrrj Inr r iJitiEull nunlM<! 
■at fojAiM. Xmnf^m tfaotiKiKbl^ Ltilrrd for -lV ftf 
ralilg BMW, A]; f'lHH 1^ JtmuVT fnHhUiddU Btafr 

" lAffB^, foi IuIUf HriiAvUnwdf Itr l«tt«f l^h 

rror-— ----- 

^t" LA^'|9 A?ID B£JL 

BHOmNQ UNirBO NAVAL ASdl 
MILITAHT ACTIOS. 
fflV Li>. Jtam KfnJlii tv TtLtAv- 

fiVEi^ Arm [ff lilt Bmln ^■acii 
Ai IT ML 

■p-ga mit Ai,»tt Bcm n cakf. 
WSfflt... ... 

ViCTtV MR AT RAT KNTHTTMapM. 

HK r.\i M >t, It (Jrrnt .^ttrfli-drHi* A fmtm* i4 

oy\i. ^dflrr-T-i.Tr'nn mow 'i:r M. Tirr fiFimlru ii^r 

rpaE J A 

S"^''' I' l- C, IPK-TCVB, 

m.Mfir.T ,n^ri fi?Tniir kitiiing. it il 

il.^TIM^F WMfy. AM) hAT., 
fJ-n>f^T l5AflTi:B ATTRiirnov 

TTIK ciTnnHoin)r!ArTiAtT.E, i.tp«judi« 

HARBV- I.Ar tit^D in hLi UtuE mBtl&T 

a*WllV I.A[r[)H]l TFl^ 'iTROrnVU OPlLlSIlT HeVU. 
•E^ffTlE'-l Win F.^inn vlII 

BPtiVCFK :i TIJH ISr(H|ns DP" itna. 

THi:;ATRK:if (>l'K CO. 

TDNiviiT, To-tm^rt, 

A V(-w Pr 1^4 1 WW. 
A iHLhrtl^ 1141^ M tki- — nt SFirfffii-ii 
(tpuvrrwn 

urn l-Mn-ni, n>fi llrt,nTK lur-,. giui,', \_ 
j^lftH^pWIwy Khtpt.. a ur. tit . i0±ri, 

™i"»™>l»t«» iHB HI»HnB 

ntlrnr lyi. t/, bid u 

Ih* «ll. Wliltf Bh 

rMH AT JAl.TWK Trprifirio^ VkBAi: 

rTTii™"''","'^" !^ i-niTHiLTmiLimT. AWAJWi illtl»4lli, jUi|fj*at tAOBBiBiB. 

Mrcioirr » iMRw or 
itt'teriMiUM 'niriijiitil liliiVi jLifjjiii. 

ALVAn vrnKTmnT^;, 

■Muntn.tM- wet 

TivKiGHT. AND *T TBK umrn. 

j.tni If Km. 
jArii ffpn'. 
.lAiif wEirr, 

plun Jiunprf. 

rijiTTjv lidJKi 

ITJiniS- lilUK, 
Bratuui liluf Ejtii^rlA 
BAtnATT, 
BA^TUtr^ 
til. BIkIiv Hw^' 

HABI, EKUK 
AAAilii hrlA, 

BAm|^^^ TOWH BAEJt Ai^Ai.Tt7'cjS^mS&%^, 
Alitalvtf1> lb* Hnl 

plAiKd Itrim I4i HiHc-lcidTif >iiUia. 

BTRIIT mil A-rniliTIOll. 

man rem uHmnat. 

^M^!isiis^ s m m 

FR^NTATion or noaa wt lOA j. a, socuk 

Ttiv\S- K.ILU, TO-MIGHT, AI l 

TOW.N llAU^,, TO-XKIBS, AT It 

pnin vm tf. 

m*sa cm30^; itlj "lltFW _ . 

TOE CSAmON #UTB^|LK IL a IIMBi 
rmkM TBI 
114 
1/ 0[aU^ (rirlhrli 

i^umoir rtAktn (ii!a iiirr bu'ur) (iq 'rai! ^jiAMfiuN ViULraiiT (Wu norm miiiv) 

"ffborttH UuHiia" roii, ]-fli 
T3TH UI,tV1'rn^ SUPHlMi LMn. Q|||l|f4>< 
"I vIlE Nllf' ("HL Piui"!..,.,"-''--'^-"'^-' 

Tiih ■[;KAHPiOhf L.'r»:<TU\Lix> (| 

■lit— 

"WTlni Tjdfl (liuiiq Iu",,,i 
TUB riTAVPEON ICXOH Jjllr. Ddrl MmI> vIH Umr- 

" "TIb l^B I^" IwkGtVUb 

THS aiAWlO?* UnKRTltr Otr. TF. ~ 
Bin- 

'■Tli» r«nw«lr^:i-v; 
Tin LMAMYWHt mt'. - 

"Mk MI",.!^. 

THE niiWPinK Jl ^ F.MLk' PrAMffT OUm flift 
,^n^,k1^lHll■} niU 

''JtiwrnHtr rK- 

TTTE lZl|AlirJU<a J1 VKM1,K Mn1,THm< (UaAr T-fniri 
lawPH) btIU pl«j— 

"iflditttTT R<ui«" - Arm^ 

TllE {^lAltPICi'N vrx^U BVa iMn. IMnn aul Kr- 
i, tiian* Uwl winjH HAlHVd lt>*, 

nnrtlv a wuttoTR'wiOKAiddL 

MO ADTArt* W >A ^ 

iOiAlilvmiiJ WHQBT, Hon- he. 
l^rlT priirt- OrrLidi Ytlll h» J«iihI ta 'II k Inr •thpai] MeMflt Olw 
^yHB^* TOU INVITI 
^ aA M JIl Wl lf 1»*<WQM>IH— -Can. litfairAnj. I«i nB oBcmt wnnMA Amopc^ UtiAmii 

TiiliiW riiillj on V'lifMll,, Tlnjawrilo, Ifndlllk. -^ill iioin tit KlfUAAd QitACnlBmH. tBTMlirfl, AT T,4I, 
fATUhDAT AND iriHIKtAT^ 
TTEIFUANB. VAl 

TALKEi uf^n^ni. 

patMAH, 
rUHAM, 

1^ t»W*(«fH 

jlW tUARLM. 

r>iti^:miL iiiuMi,, ' 
JACK Eunxfl, 

JACIK KURPra, 
Elnt at t^nwAiiiiiK 
riLAfl. POPE, 
CEIAIL PDPE, 
rrrqiii?' Klid llin. 

NT* HOVINE] pKm'ua 
K UOTIMO f ICTUUfS Pi-tlle flcrin knl EMHir, 

■r IM hi DBet il TO" T H H B II n T [ [ E U H 

" OKKATBWrr SHOW ON KAllTll. 
T AT t M« H^U-irlo. la 

'TtMUr AT.I. ftfli ttii Aftani™, 

A 'MOi^W,' UMlL, INffTAI.'c^vftt 

OOMPLETB SEW CX>1CFANT 

nf 

r RT'not'Fl'l ARflSA kt« 1^ amCAT EMPUTAtUA- 

A COLCKAL CraO.* AKO MODE flIAM A CUCl t ^tfirm PIOB,- (TtT.T']:iATMi TUlTfim ITiim^FH. 
^XAlLt bUm.ET." TiJi: irMA RriiJ^ll HI^H^M 
111 Lhc I njf^r*' 

Hn OP Kinrnrrrn iJ vi"ii,t> .^Mu.MJt 

A Iflim^ *1|jn-n (1F ilLKPIlASTH, 

TBI ATMOHP|JRI[£ T>[?rTr T1I1F:II H ITU FlAlflKn 

tJv^iN Aan, 

TKR ARR^A AWniRL VlTH ACKOHATI, iVJlNTH 
Il i-Htra Lift. 

MM A n]-Kn |Al, Hm^KUAV HAti _ 
■AL KAJtlLV OE TlMd. 

J^^gfAi t'AitiLT flLtrrsa. - ____ , JO? t*TfI,T JPTDSET. 

I K**C7 Lf t l^^ Oil/ 1(1 AuiTilit vOl u 

an fippurtiurLt r tif 

miiiiwiiifi wt gra ti^ hjv ava mwaw^^ 
^EHl tAf.. It 14 WEKTi PICTURES 

WEsrg ncrrHE^ 

Iti itf A]]. [ ruLhroadfAd tMl Li 

, "TpfB an T',!pirt]lBlH Kaln. 

rvittaEf?T snow or n* ukp 
IV nnc wirtK, wroii muLOL 

At ijdnr'j'i IjlDriariQIil. Td-iliv Tii-h 

ALL StW JSTAH l^ftiHrinJIlft ivy ATTa 

htsrn fik A fl1(j f^Erv, 

2»t'"jjSgt5ra MKAnKoi'fljrr, 
331! !5*^S! .0*RAimn'ijjiT niE BRTnra l 

hwnrltifr B. PirCirrv nf JnKw li 

isvrnfRT hiTV BrnnK. f»pf.-i,r"'T liinn, i~ 
hvitsi'v iLOV firrirni. iiikiwiw 

<;v])M;:v ruiv M^irnn. ivifrw^ c^^ iv«sb^ 

firn temloif In 4^^'*^ ^ >^ UmL ibn^b , 

TWnrr ijoviAini mtrtr, 1 

IH •CMHJ ■njIKBI VBV^ WUTtJ-UBtt A)& I 

ROH TQItri^r^MA TO KTflTO'. 
Utt ntmi Yfkirr>iii^4 i'i> Kurm n, ' 
now T«K(UI,1iU,i Tfl KViVro. 
Thf liinfl nf llir nii\T\t ^\in irrji il 1u P#tt. irMlrih 

7ini.iri*<iur -ah'i Hn-nihintli' VL-iln , if ij^iffi 
ifH UIVxHjn, whilin tka nhy Pinnr,^ ilf^b v4 
)N<'<ti<^ rif Ti11.'|iT riTH MnikiHi' Rfiil tiiltt^ 

]iii^[iJTi^n!. liMTr.L'iii 11 f'lidtr- ,iT ifriH rliNrni. 

Tr.^]'i.r?j, TliK MHintKJi <ir nu: nr.cT 

N \ TI H V. WTiinn \ KV-J, s 

wi:ptb oinriMi the karth, 

KXSIOI Of TKAVIIL, L-UMTC miDIEZL. VnJUV 
- M4J WWtM». iw^.-JIAt'TICAL WttOA. 

'i^'^lZ ■ - ■ ■ 

A £uj^S aiSJESa? ^RSfitl, 

l« tHH ^<n|ia fur Itrt ^^vfia* li.amttit^ U 

r.M.r.A. nil!. 

miDinVllAY TTEinNd !4XVf. AT ■ (HUWC 
Tibr rnmnrnf iHII rinj^irilb U«M Ar- 
il -Im |E?|^ ^Mirauiii, 

7«rvll 1I[«4L_ 

[:. NiLHnim^BamL 

Ifr, CHiAflirt Linm, 
VInlln Bn^thlr at n pivn 

^HAmtamliti Vfr J. T^VmA i^ia 

p_.ki.[\i:'fl. _nth<T Tl«lwi* * Tm ^t-^ 

GRAND DPE»A I^J^^W^-^ 

nRRK mWTAV flTiAPOirnKL Au m** UJauiii^ 1 

r Elw tWTfamiarL* la tli,n tr^i^n H-H r.r V.-r^H'* iVIl^ J 
fifan at T. 

VmH Prh>i< Lu CbIEft^, A CTItftJft THAT IfAfl VCTJPHKn Ali rmrE iirH 
^^AiiiiiBlt pi* pi ''lOi* iimm f*^ at H Iv Eh* 

TnjH (tlxFui (,■:■<, ]ij b.AMWJ.UMi.^Plt ■■ 
■AV iSlb, «AV ICElL MAY ati± M VkJ^ ttf Pi Li^aMH I' 

mOWN . BALI 

iTDnr uunn aManrtAi sodiETv- 

rvwduL'ti. .... ITRRI Fir.^POFi^l. 
Fiiirt i-onmitT Elt;ifTKt>;il| lEtBOX 
TRUniDAY EVBMIVi;, 3)1 b INIT. 
THttBKl>AY BVtTNlNd, SUOl IXST. 

►jnbuat" - .^#gif/M^^ 

fm Pnm IHAi ■'^ititltpiH.r^' ,^'1|fHlBij^' 

jiiu lAi.rniEi. 'SAii'nitr. 

y LSo- TMn'cl ,h .-^ .., 

tn 04»tilf*'tHB "lUiririti" Am TNuai 

!■) Katr' ApU, 'a«hniirr]n" frvorr 

TEB1B rw hxir ftimcnief^: 

Fii# I Tiditti Pnr MiHi rf rtjr ^(iHwijrtf , ri;], 

Fflf I TldlA TdT j*"]! of (mu- foui-frta il.lJ.i 

t\rt t HiAtjt Ibt aT (tuit iVmevii flJS.' 

A UfV of ibi Phir^tK Inr Um HCta sa1ll 1^ TH<i. 

1 mipf at tb^ PmB?i>i ll* tt" P»iP"i ^i]| li* Tw 
marJfiH lilVHi apfil IfuJ twi l/i thr Ttrin, |liHTprj*r\, 

Tti^ I'l.AHi 'imIII Ik- Ol']^^^.|l t'l|.]\(;'ni i.n Wlfin 
KRI<I>AV ^h"ST, il" |ii|<n»T 

far liK l>ltflt'S'TN ft'TirK]!! nf 1hr ri,i|l nl n iLTi a qn, 

r,ar lh>r ^ALLUnllSi t.f Illll 41 t.'^< p.iLi 

tjuum. 4i', i/i, PJHi i.i'i- 

jAiQLa If. l^;RRT1M4^^ 

mm m O.M, Hrm. ll™talT, 

BltUfboOffH. Mm .Til 
In OvcuL „. - ., .^MflM^lffl 

^',',lJ|h'Tl^ ^mII 1ii' [kii*"!. nrir- W^f K MTQuiii 
VrktiK tHT Ttjr rBlH OTt-T*, v «« itUnwtlr 4l 
I'alahf'a, m\tn\ ttif. vluim IB Mv l-^l)- 

1fjfl«M «t'WDB T4lBi 

11, N, BOlTmmi, 

f'DiKtrt UNiir^ Pili* 

.1. A LKllltili;. Lk!ijl, 

PL.^vo i^kM'-iVf. 

KjIOE >-Ht?tjUiTlu^, I'UliAtiI'M:. V.W WJ4.ni)l 
PRAUTLUAAi iL'lK^'nUi jL^ill-^h l.liJ Hit: at M 
PHTRriPLES a[ VfV.^I. khl E'J.^^ti' uiHli; Hiplr 
Inputml bf htf OUi[Jl\U., PHrX ; lltCwa i K. lod li 
FMhUNO WT?TII0U bt Ti!A4.'Ll]^e^, HH.|iyi,«nir 

^LJL'OHT.l^'E^IK^T^ imnlylBhl h-tEli Ptalxi 

T if-tVnflB if dcLlTFlL 

IM ajBAn LTH'HT, tn-jt/ift i firli j.tiiI V ukwt ifc 
"""" ^U, 1, 
Kl'. 

411 ^nWJhSmr 'SL-,W. Hiunirvil 

PDJO^^UI^ ' K. . ^^ONDHRLAVri 

^iB Prei«l«bw] WIUJAU Acn>]f3UI0N, 

ocTDOQA AKAnpi Kuiy^i rotfpvTrnoiia. 

'te^ltmn, TO-Mnirr. 
UiT KiflBT or BEVI FINUA 
btrii'T Wfia THHI HAGNIl'ICST^T I'lKlTf] TUATr 

fjHiyjiilHi ^ LbC tumrBli WliU i» diinliyuwl ui tia ^m-- 
i-ImJH kiiu'l T1i^D-r. ^^LUlM ^* bo^nfl imia» wAk 

H taBL^Ut-Lif idul ida>i»l* Huliii ■rnna—iiHi* 

r^BS^'i.ffV tkw (li)p UHTd {BJi ?i ^1. 

(Hfl iTiH Ui]ia*y fgr TKrfftlaii. 

Ah4 ONE BUtL^LXIIQ. b- '1hliiiHil'iif4IIIB Bl tlH 

nita 'timiii uahm. 
Wdi. -mt«t .«i.itiBi<w8it-i^ »• OMrtMUp TUX BEIT run TO HfK!tD TOCI EAflRB 
« laoLtDAVI. imiauiUTCNar excrmio, 

AhPlr*. Ill AdlBll^**, Hatf Of ICiqrtrt Trfci i.i r.^ l>n^ i,r t^n^lnf, GoCW fWiT* i'luilivi*: A1.P.KHT aru 

^^^liWlfl WarrliMiiM-, ttT-* Kpa| rtr*rH. 

' 'j&tflv' AnJat ADil illrtb-DLiini 
I ATduECiia ,iC Tl'l[ ELOCtTTtOrt A}IP l>RAMATr(1 m 
full I xrv njii^ft ran (ktt. 

CiHtilH all IIhifI iMala'ft Bmh tmtnmjLBhvi Tixfn 

Jdll'IIOOrrr'bn TaLimi«il fmn, Anirr 
Reaitni^ J':i.-^,> rjuni Apri" 

TsmBurAU Ttiu *; jni i ^i-.iu.ni 

ET?Blb(l T^JP|I'> Hlilil -I 1liHr, L^ 

iL'ui.^1. Jiit^iliLe riita LML:LaM''^|. 
t"J,l'l)fer*l. S*1iirLlA7 M.-.rrln^'. 

.^SJLJ'IIL^ ■LilW'J tJ.iJd., ■■ ^^Hlll^l^^ 
Ajifll IT, 

qL■]■■.^^^■s-^^J^nJ. vmt ■■t thwIav kt. 

J'JIRftflNirj ^?P].ICATI!T^ ^Jl'l 
IMJ' t'l' lizL.nvifiVM; U.jiHi 
IPrliajf, it tjiarfi'al.jli, TiEi ^1. ri,.|ii i; 
PH^aU ^'UiW Arr.iiii;<',|. h^nTili- ],iii AMOUrTtLT THV. nRKiTDTT jnnnTfl i;\T».rn' lIMIhiM \\ » L1SK> 

THE AUSTBALIAX iSUCKJllMPKRK 

OK B^ADIUM, ONLY TUK HTaDIE! ■VRItl nr^MWO 

TO-KIOBlf BILtV WALTlf IrtlLL UEVitL A^ R<>PTilTIAN TT^AW. TTH, niUCR,, iiiH B(»iH» Ttlll ri»*- ^iKlIjiiL™ <4 

TO^MBMS: Itu^llnr '"^ Itidiiur avt 4JHitBiiri-. tiMdOR 

'^aoRfATiEn OF KU' mvajvur nmiH, anu thk ciUKATie^ ocmLAm EmJr?. 

THR UL'liK RlfllMl A BOAa KHHU )ltABT Tf> F^NEHn. 

mr iif A vncvTAHii, fliw^itJTnitfi, hant ^^>t^^i^:■^. T'tM'jirT, -mi: t^ttrnt 

tt^LLfflTI RiraXft KiTRAOFtni.lAiEV, 
far CSAMTKllT OF ALlTRALU OIMTBHT, tn bv- ifcfl'ltl nuii ■ i 

'M'riw run xuru kailt- phi-iirb for rb« uiubm: iia, ib 

— . .... (j^^ TItirt* 11 ftMtJum TTlBrtn*!, T*l* 1ltiw«ntl k ■ 

pump LTTTOH. Ijiticdttq^ At^HI, 
fattt'-injLi'iiuiia mi pibt' APPuiATftii M^Jirti 

THE roRNien tixte. 

XAt*t mrBOT TBOPOBTIOili ClOHPBUBEtl A tfiJ^ LODE: 

f;«iiiii«r*i«*«,.iiiiii^ 

«(■ -piTitJWMtiiit,:-. - .. _ - . . Sm ABB OFES TBE WB^M Cfil M-^T>Af,\ BPEflAL BASTER CH'I-Tll. 02 CABINET HOCOCO PHOTOaBAPUB I COMri.BTK, lo/n. 

^ ^ ^ — ^ U 11 w ' oiriEBii ta rrerjilt ^iwlil .tmcim.' 'nd i Hi^'hI 

~lm u. imiliallr Imi ilu« It"*' "I fnij-'mii" „ | 

mt rtvointmi abo wBA mmiri! lapih*) i^.t-riMjiirifli, iKaciasi»it#4>iip! | 

MSJ, 15i *l Pt" DOIFV. 

m AffltniC AID BKHUaCIlE ABTIdS' rROOFS, £1 1. PO MUKK. Al tklp • TSJS OBSAT TEBLA BTUDIoa 

^^i^l^^^irt^l^ld^ SiApii?!) BAUBT-CrBJCET En>, DfcOBQl-rrBETT. 
KOTlt-liilto > Kiaaif lu ni7l« pom to •tlriKlln B' 

IV ibIm «i Bch. An O iii iB P im uiq f>bh nvt^-i-L i- — PUW. oiMPd-it— tol : UtBl. IL National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 308532 RTH, I. » FLon^ HO. • »8. unmuxm WHAT TO DO WITH OUB GIRLS. 

^ '^mmmmmmm.-- Tlar., »ll l» illHlOTIJBfv oiiiiixnw. Si' THit uis^v WKtai ^tttcn;' tht. Actt ■itl USIB, DE-mniKI, III! W'UWI- (^'■is I., r. fe. O'REILLY AND CO. 17, .1609. AUSTEAIJAN JOCK^T AtTTUMN MEBTIIfG, hetjIdon spa wateb. jnn fr, Mult thj\t tou ttrr rr* ■ 00 i L vtr lit. HT a p/iL 
KFEf lAL rs;t;iiii:iiL>T m HFe. i>JMli:« BLin;. 

ktu Air iliii iiMir.rn, Kpii i^h Tl^k^c- nir wh bI IV 

lUiaihiiH'*. ^ 

I. t. UtRm, Wtm, tr*. 

jfjU Jio MM m, Uf , ki. J. JnwiaJ! stma. lltotll^bt tU the HLU 

AIM, I 1 1 u M tkf VnFld JI«ILJ Ob. 
■ " ~B^ii4. It iii PI 

TrnwB Hp]l, PTtfnrf. 
inb _AjTr]. rsiw. 

Brii\i-4x»ri i:'ii*hf;Bi'(iArrr-i>.-Ai. [ Hc^hi^ii. 
A }a.Sr |)K[t {-tlSCKflT will 1m- ftfvrll « ItTDVFM- 
DhV T^t'tlMNlK, [hr ';iit Irvr., II H iv'rtK^, i<r IL' 
^'hJ^Th in^lr. Jis^imH \.<r It'irntU tJif Fulli™"!! 

Arcyui-Hr^ llrlHluhT, Ur. EL BimllH'fa. MB<i Hr, A. 
■tfrp* >jtii|iw._J'rpt, LiAi. in iNI oJ rtlon'll_ru[iiM, ItlQsnwvjIll^tlfnii'. Jmtm 
■■ wHlli IflF ■ ' ■ ■ ■ — — 
nt Two Til,: !LM! J.. llu Afyw i\ 

voj^r^al TmrnHiAT TTvrsrsa, etivd intuit. ■1.UJ1. ttot]^ Ttfitt ■ 'IW 
trill MM qMtwr. hid jmilf liuuLJjs. y.V'-cr SIHI' 

TlLiF lib U- 

JWt ■ I ArjTniH.'nri. 11. 

Jiii4ni£-n«uiif, H^L .fui l^?oo^ —-'-^ 
tliiWnq^i Wr «t» M*iaf. tjiMt.fc^AiL . id 1,11;^ J- 
bi^nii riiJH^l "([■-■En*. *WW^_| fXET "cONflElHYATOBlUlL 
If. HOW^jlT CAlITfiH, FK-^^nt R UitTt^ JPWr 

rniRW%.^i?v KirnrvTB 
OIUA Vi-|iii. i:i.h.|J(ii>h, rlc.)^ 

t (« tl'E rUrifLimT, IbB (Jtl^T. 
ipmi Jl£:H>AA.IflM. (]llik.!->.r.ii-.'i ^ ^igiTWirttitl J.-*iD MKD*m 

I r.M.i'-A. HAIX. IMTJIl KST'fi'niKKT, 

fi\ Tl h^flMl. flr.:if. :ih, ,u - I- in. 

TV llouL llT. "k.^T^il. U.l-'i'.. v;il pnVvhlr^ idd d£|r 
■felbuk [Lr »wKl4f. 

t^tnli l:^' mJilLiM-Lir, i n iih[']l<'<E'l'^.ri t/\ tjHl 1t«|rl£ZV. 

a. ut.v! — bclmr rhr C^^TAKLr AY^MnV MTAV^n? tin 
VIJt4:L1. HL'iHtflEr Ot' Hlt^r ^A'Ki^' yUiU(>. 111 rAEriUdKln I 
frir. t:iill, ^fmL 
■iKrtf niH^iiHl. II 
*th*r ["rijifi, Trjk- gw^~ 3 UEiistiil, whh ULtoDAlljT LiiCil IBArtl, 

Am, tlil,^ -c liir ■cliw4lii]D tbr 

'ihl ijjil J'i'ki'r ^PMilnl*. >i«iiliAiil jrwil 
I:. riF- V1t.i.i>- Virgil h Vrt*., Un:.. inf^L 

u u. HLiuiir. 

ufhi'-r .if Vr.v Uirrpti}'. 

Ht:rF:rvn-^ fi'i'h:^, 

J^^'Ll^.< 'UUN AMI ■M>UI»;U, Mr lUJune-H. BtM^nrfill 
_ rHii,i,i... i-,.M 
^"jTT6'VN.M,i.' )>. - rij lu UrailL*^[i4ta IruiiT 
flA Si'jIp i>rL r k"' ljESNi>yH lIlM HATDnirTn^Fii 

Pri^ii^ kiki, .i^liLKinK. .1 . Th 

H^fElt\^, A 

l'i»ih|| ,.r riv»r. Mm tiAJO hie] ]i4niini>;v 

MHp„,':i"s D.T] bill ii^ttlMiK. -re- B UBiarJiic, W«l. nJ^m lirr i.r Bl|k)llrj|^. 
(i.r^1i4l>i. BniJ MLti 
^SnSR. ^Bl|1^.IlTjLlr Tl^[in.,B.pit, ll'hili*, 

I l.i'L, Untitum ^||J||^ Hi'nrnLA, Kc. MwIhbU' 
■r'l*^rl^c.-^l■|t^n|,■, loMtg bI il=ni.inr, m Fiu 
JV K. imiB,_ri™i -■ 

r,mw,, tStaUt, Mfr I.. 
«.. fFlBMBin l-.l). 

"' " ■ ■ ■ Om. 
I. —r^', nj™')!'"!^' <»ill'"V[o^ftf*l^(iSii.- lie ^ 

»"iB.; Mii^ 

Tot™ ILBU4 nHjB^i 11 l7B4Bt«hi _ 
-..^ <ii K>Bcr*VA HnuiirT . bqsti-t wo« tw._ 

TfWliiXfiiCE^iEUZjE; IVairhrv ^ EUlh-tkC ^P^blTl D ftociwns" nAT.i., pistfrbitjiii 

4.i,AaHGn, ti'Unif.-lV. t.to f-.u. 

IfUti, III 

UlPlllfe HALE.. t^KTflUHIAII, MVHE BAY. 
ID un, to j-iH PbBb FTIm BEST. FATTtVM'^l^ WtAPl 
-I- Vjitt Ijih^ TuVf JjiinriiH i-lin Jruin FlffllH 
ruUHb, Irv* luitriirm', nil nr'^ Iw buF^tnVd wtth, 

tumprri. All n^rnhlnf^il^ «l M^'SofT Frif*^ Pmn 

Mifltt ff™flnij* \/i\riY piTHtniiHr rl^Mi of ibt Jiw 

tml i-fniiilrv rrnnrk^il 'h.T fl^itim ?4DLbin|r tO Pqolr 
KTAIIK t'.MP|>»\H^>r AAWTTATtOirB 
O A^^■^'A^B Vlt SH ^133 he iirlJ m.1 ^U^TMpkc Jfcnlc 
llTi.'ibn'li, l^lHPV , Amilii.'i , \pril Ik, iVfS. nrkrtiv 
Ihi'iFiPr, |h ; Hd'if!''. in Lm' yl'LiLa^ frnni nwpn- 

l-crK i.f (Jir lumniilliv m (-alii T1l?aU>. TUbcJdi^ 
tT'-ln 1^ krlllr Ffi lu LLki. TNLiilrLiml HtrE"! Ihrwl Ln 
" uii4cT llW iliPTi'^^.'i^Mp ' riF JtirklK ISrnLEtult Ji pf ti HUtfr^, | _ .,_ r.-T-r .-..r. — lUrfc 1.(11. 4|i»T>. 
4il'-EKifaU ItL UlilEUm to prlw-i 

iHMl'Mb' qH mAtlTnUAV, Our Sitft EwL 
.^.t*yTVR. linn ti,-^:. rii^ fli.iLF,-*«l. f-»-iJiirn^ 
■flAjT II A t H LiAJTr ilA VH 

1j I>>U a QTIAM'E WIK 

£lflfi(^ IV r'RiZKJd, iiioou^ 

WOUR .MIT. WDRX Of XW. 

VAUTE £W). VAU'R 

Og. TTIiTyAK IfHSTTW TRIT ROITMJ THK WOILD, 

invT^-fh «MBBidti«!. k^vlnif (Aid hill nl« 
«tirk of irL, b 't>Art>''Kl ^B(d 1 Tvptimt^ fst Mm* 

fw 4r I$ft«Ml nd Third t]iM 

|)Kfn?iI>| VALT t ilW, TniTtft^ VALLK CM, 

wad « *(tlirr PrU«vtiit»J]1rf ilflffli.. 

plf^HT nOrUHf 11 Re AT AUT umon. 

LSr.l Vn-jh -Olitfil btviI Mn^d PofHllir— UFd Tnr. PrlH« «i 

ijfaU'BrB, A _ . _ . 
i^M arfll .1w paC*d ta MHJ^^J 
I^I^EIft AiMt luLluk. M' _ 

fPHK IftidJ^' ■■- ■■■ — 

A I'nm'ii 7F« 

^ V\Y I \ft'atr\ 

IrJItoiirTiTi ill nhir _ - ^ 
lOTF a rbuLV |1» |]|l. V.rf^i AJl UhUfai^^-'IMf 
El^ II -(gr nr Id 
A.Lt dfm-i ■pplj^lK>fM iniKt 1*1 1? Jt MrllwifnH Woti- 
ibt* bl dnw-liv, liiLli Hbiv. 

HJ(D ■n>-i>AV, IlKKc^N-K \*W KORNJiT. 

AkWtnlun iHikliiiAtfn, w ViJuiutK'tli it, Urlh., I'N'. 

OUKi nilJL.if M tALTi* "tALIflC 

Ttw nulih Tklb (HVKl'wtvd v^m Hi* 

■il.y^ HiF Ebr iAilM CVillrrr al ir«]ai m HHlA 

UnnT 1i lA n ud -1 b» i d«J]r, ItEtudK^ waHr^bii. 
ifkHStM- cnu^mE. OF iieaIbTHh 

t^yfli>fjfi 

pmDQiUPllfl'iird RdlKfl HTi^if*:=Aviilii~7^ 

JL wur.t rut'r.iiQwm 1, 7*1 (lri^rff-4t, gfifk _R p. g pjLi hp]|. 
Mfft' T^i.K l-'H'bM; IJJ '(ir<rf»r-n Mw^J,, 1^7 ' 

J. vltp '.I M Ii.ibt "Vli^jtuD inil KnvN R#m4l 
|£E^l-r, 411 tiimirr it. r<ir III lihdi 4^H/|rfeb iB^ 

l«t^Mrin^lSfhVF^ -ikf^ «*l II 
r^vihikt.. niui mtfrsfK^ i '$0')emiT\ CUM inti ■. 1^ PAX> a^^CUBDAY. APBIL 17. SIXJSIKV SljllllSUUP' CLOIJTABF AND MIDDLE HABBOUB FERRY miuw. ricni roiT nicaou™, iwtn Bnitiiti- 

Tfl|h tb ^Wut rwrl tmri Ll> i.».> Ku, 
1^ iuUniW; v.lh tt.Ri.. I^U LB., All P-K. 

J-.. . _ . ... — ,_. ^jfl^ ^^j^ iuUni^; V.I 

Pm -tm 1 

CLOHrCAsr* BKAUTIFUL BAS1>T BIACH FOB TdS CH(JJ>HKN 
Bmkw ■anj^r«m^ Jl»lf^ Hl^n. "dll. ud H<«< ol Mi" MBWtHM. 

l>« nqiH^t BIT Dunrfo* VWUfa irlbtn. L'it,t>tb ^votctia «1LI hlA 

l>A^^Mie^ baj^xwn ascent a pabachutb descent. ATHOL, CLOTOK, BADtOSAL A TBE BFET VEBKT. 
rwM m, I itnw, otsouua qnit, wnwr tsmniMM 
iim. lira cuROH.'^M 1. •« ud um, u> li^^ ifc iMft i tM, t,ii, » tw ui, i, 

^^uiiliult^j^MI Ml.r4 ■<ltk Ibh iOH, II, IlM. U, U.lt. I, IK *, lb. l.kl, • Ml. 
tnitK^.'m^M£^^H^l^''*iit^i( fiff" Do Hor r'ALL IT AfnoL i|£n;&N ^iMVr H. ™l' 

^"^^iiii «^ m t fjt Ait, nna, ova m BMrjuur unt wiu miouL 

ifi'^Mii) *r M m i . m i l ^ u: , A»r GAl4^Er, 

J* BrTTTEB-HTRlBT, ITSNIT,, 

TAnavs n>B TBn laiit a y*amm wm'tCa. 
B muoa m* ait 

ABPOLDTE CLGABI^G BALE, euamm w-Arrmooi/Ocm*. 

OIL rumm Emiimm matiiat, canm, uirna, ouftrta, 
KiniT. BHCLm (<iii anmn kehut, aihtuuih tana, nc. .LOVELY ITALIA>f PAIUTINGg. t piDmn or i 

tiKfKiliM a *r qP!l I.BW. W. B^ BBl^ ^ I ^ %ldSMNGn*0^fi LTD., THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGm 
3fiKAY8WATKH-K0Al). 1> HUR8T. SFDNBIgj la UK QN1.T KEOQI, IH BTDNET UXDEa T7TK lUUOT 

— fwrjii. B. iSHLm;. iiryiLKnii or Tm imun mmni 

privipiH M, dim , i.iS;;?„x!r Th^AM 

^ at anUBBi !• H tmui, lb Blwliu te iHrnnTlAi 
Wka luiw. ud K I. it .H^ ZmM 

l^iw « iiiih B i I* It! LUroM) t inl— 
•IfFIIllOlinT s* an^r. — —l-^ 
Llll* tik. 
hllt Lliui, ITJCAT, 

"'Ti.'™j?.?^ ^ ^Af ?^***^'? * T ffif ^ y".*™ s™*" 111 

in oniKi » •SSHU'SftJriSrHBJS.^SSftfclH^^ AOVtuTiaii or on* )<n H na ■.rllii M»« 
UI la mr « ^ >^ " <° ■ •r""" 
iFflhHL In t*enBJ I**** I Imb i 
BuMdm to pnilhW ITM ^ yrtBiAMrf ■ HMnaHa. 
rrw:h .ml lo ub< HT Ml* U Vllil 

J. Bim™ mifc. BltUAK 
CiBibril <M1W, Mltut. 
omCUIi AKAIM «B 
4 3PBIAL LiasaoN fre^ qf (ss^m^t. - ■mm- un ana ; 
glOKOB V. DE GIORGIO 

nACIUa Of BIMOIHG AND FIANa 

KmM ^ M v ' t M »i :ni. , i Abdm mi- ium, 
njumia hkhb it rum us oo. 

_ ^njiKJcni a Ptrni cm AfPLt Twim ii mn i q-o/kil THEl TENDEBINI SCHOOL OP LANGUAGES IRRHUTV MrmODJ, KAca KAffTKR rBAiniBa IN Hill HOTHiB TOkraD:i^ 

r^KNOH. OERMilH RUJIM. I 

M2 

Miiilaclerilij'H „ , 
PATURDAY. MAY lil^ l«B. "TiACESC , *f*»iii : KlTfCTLE HArt. 1.^ nmm 
n.TITIfJ IflT.K. :n frwfl.. 

r^RH Bt^ht^B ^> r^-i'. ^1 
^ntW.liPlJSi' MM.^;. Tft jtfn'" , hi' 
MAY HAV >HVrH ll'. WF -nv . 
ftTinftTS HANfUl Ar. -M lowrst wrlgbt M 7\K 

4 LlTlnFiff*. 

fm- full r*iH''J'*'^ pmrrnnm*. 

UltTfl|£lH 4 WiHH bL i n-nl-, HOJIDAT. 1Kb April. 

^Luniiih - irt T« ttth r»»t TfcSf :;HH.u?<na» kO^rtlMI c«qi|J'Kd. — — — , , , 

ta ika Plleil B4#*l°" triia*ut » hlw*. 

It wHtl nl-= lrtlrf*oUHT hi 

tiir rHbrvi Ttrrj™.^ "^i'^'^Eiii 
*frtTir^*Kit» "Jth tl* Mi^"* ■jH^ 

flf iltE- on UuikH IM BurvTT jrff^. -z:£^ 
En rflUlwrilDn with th- ^i'K O* Hi* m*' 

I ln*1 r.ntfiiirff. 

AUjilin tuvi (w ai«»l ..< M l EMil". 

Wll6«^™l<;'V;,„ 

^"wnM IfAMM BHOIT'^ 

4 HflTOR I -At. _ 
,\ vtiU.mt l ArMTi 
r.r MADlKi; H^t^^t:, 
r;B|l «r WrilP fnr J.IH Bbd l»rK-k.i4 
Iffftim lAIVfH .nrl <\H ^urMTV ITn.i 

ITm, > Vqp| vigirlfw."lH _f LFrnlpr Ij^lir- 

4 LAiftrr; *P*. AM iliJKK *rrt r]4V(Nrl.- nm; fi^iil'lr 
*\ l-riMi'iii T^iiicli, M.Jn-1- Hn4ln'(i. Wln'^-^, Trvr.- 
R-ip* Wlm-lFi (li'ir^ llu^BPFB. if^-n.. ^-iliTr ThTTf ■nnvii 
Vriiil, SFi-»Hnni j fl-^i i-HL^. i'l»^ INIt' ''f il » Vi iifiter >ii^ 

IXiKrii Ihit ptrbd «f 

jtnL pli«if »n -wiSt* wltb TIB. 
Vr> Kll tjB vw ttviMb «^ 

W. H. TALUIO AND 00^,* Xtll, SOliT TTf PftJZiC MnNT!V, itlAiiNitcri ■« fallow* I 
OPENlVfl IIAKDICAP "f WiCTi prafid feHW I 
An rr«T*1 jiffiBP. ttl* hfinWi. 

-i prttf: ""HiTiM W TEr. Airtui 

wn Bbl thiri h»f*- S l^m 
I TITF T^JOIHT! fHM>irAlf SI tertl^L *ronBi| lm* 
J nfN iTniii Hit- yrlFr. .*ll hr^rr-H *hB h-vr 

■ r.irllr.v. '^1 'i Tiirlrvnifr, ^ 
IL ra£ rAMEWin.L MANmCAP V » I-T*. 

kgrw fi ,pfF™ fram PIV*. '"Hf imlH"- 

IS^Tmttl^ CUMK HOjihAT^^IKli iwLi op » fl ilb, 

MBT*nrt^rrf^-__hljTf[^|g, ■AWMIAlfi^'jftfM&:fSfL' 

TBlAl. HTAhlW. •rrt, Ui* hwa *rw 

TOWy PtATi; 8fJ •rti.H 1 Pilkl WiBfcIt 
VKTCk IIASDK AP. » m..;T ^iJ dUTkrba, fnim 141 4n ff^l] 
1^ to 41 li<t; >ll In fiiit-l^nL 

Tjioii»*fcil, titjin.iT iwTOi •Sir, ti.ti'. 

X I 'nnm W i:i:ii«, iiixl Iw utUUlf Ulur, ill 
rtHtIntrt^^ 3 I^y llih*. Ili*.b iiili T*'Vf lift Piii|*>, 
jnr Itikt, fV.il,.r Ht.1.. Kiwr n*!r fi«ltlil*H. _ 

llWr^M^ ^i™ii|l~t.»™t.''li prtK.lmiTT. Wi. 

•'^""^diYCii'im*™™, TTi 1 T_f 

TO,DlT. mUtiT, 

AN Brcii LKirm Tiii.tm 1I(,-.,TT miirT, Bmt:FH)IW)TI PiBl 
L"" "^'"fSiswriiii MlMtlii. 

[Tadef AMffEtneiij \.H.ir. Linn TniEiii AHorkUell. 

at 

iBonmova OBui'jni, nciiiiLi; iat- 

Ew iii^ Hsil iiiri. ^ ' ^1 ,;,^r;L:.rr' 

• >i.ii.w,, nusiY ■a4^Wnw«(t M* 
A]l |;lj-Hta piKTluurJ Imb u» iE* jTiiBraniir-if 
|l«» [lK>ronirti|j rfHt-hlr- in -yvr-. rA-.\'r^l.. <llJf 
nimiLnniprkrvJ pliiM. MlSTtlM . .*JA* OTTK, 
kirk t''RAN£ HTtn^lnk. nrv tliT** *t tll*tai< LnVfirrL Ihiw ptii....i>i ~..ij. . 

FN KK11}%I>-I1.1\|1I4 luiT» maiu 
trllfW wnrU^fHiiniiJ rrtkent ibtl <rf tt™ 
1 u i^.^j in^lj, .hO, Phd *» ctfipta Jf«^^^ an I OOi. 103 *V-l-«f*<f.A 
A Slfffilc'ttaU "p*irfsi irul bWok* i«**M HI t Hiw ig *iWir- nf 

EBiciinii.utT^ur «^ JBKTTrVinB'MiMri^HBlEfi'wM AHiaaUiiA -DBlOK . 

TTlJ>bfti.^AVl/ll ™iei, mul K«wr ocrtUfn 
X II^Ar ^rl_Hj[^liri_MH!^^_J!!IL " 
jri£ftbEK kir "rtliip awv- •J**^ 

Ur^t}Wy«|h|^t^jm g > - RHi, Iji^nt. «| J PI.1IL 

Tnwn f|Wfci_ 

,'^^^SS5*BEfirf^~Piiritili«T"Hl«»«- *f 

V0, Htifii'E^{3f I of UM4irii, IflibitHt ffc, wf* L^Lnrwii fArurN' I f Fir I'ALK, KifTT i-wri lh«i 
4 Ijw tiEjl^ tnailL llnJil. fajir all LJnHl of |(IF- ■CK>B SAIbI;. ShMninp-r .^i:[rv t4Hrln. p™. H^ir MIIK 

r HKi^ ;l (itMi,. _i;;i. R. ri.illirw. II. M. TFiijii 

ITVin \fil\. AiiFb! wLlirtn. vut ur ^jLl*iH|1 

' Ulinrii l+jH, ft, Ilip[i['l 1iv>>h aill P F*nii'l. T. . : 

■p>fl H ^ U;. Wtfi Jhtp^NHni^^^K _ I , II tiEILKn— t'On YOUR HOME. 
A stilff rinTw iti vimr liriB»« ti ihftii*T la jmn 

IK.rhl-ti fhw (ilfiljaKr Mklrr jIHLh.fT i**-^ 
Ibr wrtctil cif hu iff ft"!' n*TPfflWil tMW«roir«lt 
u-mniti. iiTtwfi inn-r. btf^'' fi^ 

THK i>j.tttLL,m.M ai.<,m:(i;it pr-iwOfl. A, l.il1llF«Rri, tl^AMhi-li, G 03t doe)# TTANiJlL [I'L'i-Firiil B>^-piilii|r t'rvi 
|.',i_|L Hjir, Hf<lt\fy r,5 
KptttuI k JriJ li".-ii, A t*lf. ri'iiiLli- Iniyk ftl 1 I^i r 
anj- Wifilh'T wilI. lifrfMH JlFcri, l,.:nLtii Hlifl 'illi-;^.__ 
hiMiiL pTi lii|»i ClJiri -jri IIFJr. IliEBEiur < jIhC EFP^i "Itfd "™ 
v][b |.'l n>q>irruni4T.k, r'U'. Kn^ii)', ]<d |Lp. 

rniiHi, wILli LtKi IfniLlna artL Full Liiii-ienLnry PTid 
itniii Er^m W'. ]1. H-t'ABLAM, STA M[]ry4L fl- lUlh. 
'CVJH AALK, rjhn Mo^nr UunnK LtcW Mirjwl^ 
J? Mtt laabaiitnv Iiul1, -l-eyltBiliT^ SB-b-p, Vi'Mt' 
Bn|iti«t tfHAd 11 nult^ .ill -Iji [vrfort r>rftA-, ■ rarr 

ritmBW f'T 1 FKTWi WRUilni ' rx"< ri^Bi>Hl» bott. 

14 UDiHi^ iiSfjl, ULfr JC2Sa C un. h:: Pen 
VIKWD'H BOAT BHUn. 

■pAffsttT^aj^isgTr . LAHUVT AffUHTMIriVr IS IYD^CTh 

FiuntunUTtt 
. ,_(ki?l^l|H. i>ftJfr>H all 

li^t^^(I^IP*^■^iwfc■ diMP^^ Bp- Ihnvy llii^LiiB Ljitflni 

T|Brai"Ll.fT;riWTSri][lVL:, ipwrj". coiDTrMi'lD 
^*l_tfl_*l Wimuik it.- lt .gV.ri, T,i l» V.B . 

uttJR bAlill^TlSM hr MALA or LlJKki mi St; n. 

]rb: hvUd^Ti^.xL, " 

Im^rrf IS. ' Tn vmxAD ni>w or AticmiiDii 

Aiirtnllti pa IwpDrt*!^ ^fr mWm*\j tli*l Htl 

tlut lut« pUAi thTnurk otlt h*B<k. Hit iBr flf llvm 

cm Mith £^rXAh& uul OOIJJL^ i In tile 

Jurjiiaii vt Ibc OrtfiM Bnufr id TotHL . fcwkl>«. li^i^Ba th». 

■JiHL tmihlft with aII'iMM iW Jtft>idik la mmr T**k* Of 
IT. RUTiPEILi 

KAJflHCAn _ _ .- . . ^ — I& oenforti^ir'^^ 

H. Vi|«*id, teatJ wd, ^ minitfl at Tw\„ Ut Fdrr. 

15. jib r. iTw i, WoftU ofh. i i jf. tor Ww.-tt, 

MjjTiJii JjA^I^f^I^^.1 inr KtH. ^al ia, w ONLY iliPREV^Mri mi HTtil^i? 

^I.^IUi;Ci>:R: ^1 iiluliEw^ HbllV, wiBMd.' Pric*; JI-rBLiI OUW. ofT re X wn uaot.- I.Maft-f«CI«F..KW(WAnK 1» P.K. 

, ' BTta-Jcuiiti 
TOW, |3;Aiis«r!tcii(j> iiut ««nt fcaw. in«»i> 4/*. i. 
' ^ Ik PhIU iflri uo,, vpOMHn^*,*. fir. 

f^iiiEiSi«s^rViif . kmu. j^b^gUL v*'! 

U AHijjij.'in Ot aniiiti ™«iiit..:aliiaii|^.:B»i»t- 
~IUOSIinKT. 

JTBNr"iH*>IPinirt'RI*(lEl(fT(tt3X will (!r»4 
Qmm, mU irr hini LAtrTiil, vrt iit itt^i^ iV trbl iP (JarV nil iT hini liiitrTiil, vrt iit it»V; tnj 
Bl TnrkB. l^iinii., |..i]imlry, ^ICtkffl, C.B >I.ii{b, 
kflrlMHtHiii Ibrbincr^' ni.iiufjriiLr,. PrliT,. Hifii fit" 'im vat. O IIL ^ 

SHitU, ' Ji^^ lUimcuTv S.1.,'W irlnL'Tfc. 
Jlj Uu l 8a, G.P.H 

B~ PLIIXDID ianNIITEB nOlT. 3~ 1 Kt Wi, ■lit 

StFen Mill nnTim-xmns, 
TiiDL ib. bM V'ftlur ilVBT fdnH. 

an wltb 

rUTCHAHD'll nUtfjjTE wmD UtlWJIUS. 

mtf -ll.tm., 

Htt ff&Blair ' 
Ti, Mo 
1 Aft tv MwlorM^JII/. Jllltq^ ^ • - -r ,4r'. - ■ 1 1— 

ipiTBliTit t'niua or 
BAbUTT, firAKTlili, uf-Kfii, H«r"xi 
Tt hliLiidiixil J-.i^uiii 

WrAsilTD to 

oaBplFTr 
Vte. UtatE pnL<r, tt*^, 

. P. O.K Bqk 119, <J,P,U, 

.It la .liKna^ii«T, BIKUs wmtiiii bUE. 

(tajpcE^fc tfl^ KWlfl. 
>IA~S"0 ' "~ Btryiiliftv A^imtifl. lK>ai}Diril, Elf m n\jAanliw^ wmt Oidord^iwi, 
ki* » nnffltiBB wbatrrEi laltk.w. etii^' Jmpv vT 
riinlt^ Hiuh W* \m l»mt (bT UHqHitM'Jt^ 
piirrlNt riAMDfl OSLir. dur rtii»..iitii»i!.::iip' ■ rtUmi 
nttf ^THtLilitii tkiT Mil 41 tltalr ipHliU. W< 
Iwvr LbDiitandi vfllirilDd Hi4 [tfU|hu4 >ruAA«ken n- 
tupplfl/ 4faJlT ulUi thHr fplA^tM ud frieii'i* for m* 
iii!':m:liT .Pl,<l^oa, at i*^ «h. id yt***' 

viHimlr^, trhlA'^ purr rq«ial, 11 BftL fupfzlor. la rltlktf 
Lleni RflnWlai 1bH>bi4:vlii, ai- ISIidiiMv . N*W .piAM 

^BatB,vill» iUfcifMiii. na rum ii itd ifT', 
aunw^ wrf^^ tktntorr f^hnifii^ -ad 

10 FTJ!Jr>PR?» FTftt^T, ciL^iLt OBfiKnt MrML 

o!, , ]l,^ Pultl Infill II npf B a p,ip. FtU«¥i OBEAT vvtfl} «E awwI'haDd PUm^K. "ii- 
fTBPi tn. j]^ J U, J^ni. Itn hhm'*. tiF Kl <]nr(tnfl'fc «1 Kl ilW*-H 4»- ftofAiw'i!y_tf yiipJwa-M, ,mr._ thd-nL 
rput. bat S3b-tl)Bh 3a nindeip-it, L 

1~ ViqiiiNB' Ew Fkiim.'^llii'h- Upp. iniii.~, iH'niplf, 
1j li^iriMniMnfaliP. tof m^ ^i foarAiiEivJ 9 jfm.j^iiH\ 

M-* Liui, <^JlipLlrnp« BnjrLUlI Oti nunh lor Ipnp cO' WNi: rr.iFPi j:1 Ih 

IIAISTI'IU*. H. W 
iiffjl^'inli-r— i.-n 

IiiTcih: Vi'iriMi' hi.Mh 
iirl-_ r H-'*V. 

PBtt-'K. BrirlwNirk.'li 
fl4f,_irrfhrrl.ii , 

fjftk'f! frtr i^^ikW ritikotif fbil, Uluiit. 
X |»irl>rirlniiiT«l, TMtUnft*mi. _ _ _., 

Pi irlTH-ri T>. Irfwlmir a4d T. fc '™^^ 

** tUlutkiA-ATBtti tlniUiv. VBrirLli<^ UakriT, 

Truiisii ^■tTr^ hh^lT. ^ 

nn! F'tiiFif. ilFllvrftit ntr dT pVr mjunrti^ ^Of I Fit KiTdlflfl 

itnoial TirL. i'liiu ilmI ipHTneAUm it 

KM ^AltTt^ ui>rl HOSn 
.^rr-hlLtr-lf, 

T*TT^ ■*-i'JMini1i rn, ill idJ*11rrfjfli.flm<|,_ 

... -iwArs nj^iiw, -11 hw> wEht BitiD^i 

(li:^^ pflik Mr^tfl, (rraLri, puriP. Ulffl. .aI I h^l- 

Mrt i^^ . ■■ . 'F*Kiifipp^. *n yiPhfr ui i mrfi. 

Jl-''JrfJidi'iir, W'lA^tiimljw^ V^. rbftp, fiftcktiiL lUU" 
Wliv. 'I'vrtililtffllTi jlhI E'«rTiri-^. UvtaEI im^., '^nri>h 
Ml Glrh^. J,_HI-I'MA%,^S. T41 llirrli.atrMl. 
fAiAi»rwi Irivpt^ Tm' 

* ^- ±,^''1 '-.^ 

WK^bKHH wuTrnJ. i;a 

I T 1l >,.|i:L'. W, 

1 1151 ii. I Hr I'aiiiUnv nf Riiril 
^jWH:. H'Lfjihnr. firu 

■bofi. t.i^DiTOi-KI^ PnVMtrwrtj. 
, Fbr tjv< la* Vk4drl^i JIai>Hrki41.tihr mEVOFi 

J. Aild: liriwFii.iF, 

TrTxtr'ra Vi-rr"™!.- ^ 

lUnknE^n Attt. CMiii^/'J,,,. 
Trw\Jrm frrr Wn .avfttiffrw. Aflfe^ W< T" T*5i V.'ijtnil^ -I- W. J P. Toyii_rm)^Tl>i^t/A griil, 1 gi»fBtl4ib , 
^^AT<l"tf:Dr~T£jfl»T^ It,-I."""l "^iii* .tiit»Hr rrT Itelt^g* riTiiTirth-iir Ib^ijIiu 

tl/AVn-lb, "livri^ Krvitrn^STi'l^ll 
TT iTp.ii', tlkii^Jr Hn^, PkiiriFi 

rtTANTKD, lhifl.Elit' Tii^ ti 
V> ji F-^ildrii-inr. Pt^". I ' l^hllail. tiiT Oov* 

^||[U|Ut|l]l\ BirSlB£SSE» m 3ALE OA WAITBII. 

(roiuic^'L-^ J™™ ri.K f^ .jL'^ 

gOCm TOAirS ^jL&lSfO HOtCI... 
Will* riniiifdf t tifwiitfiW^- lBe 

tiamfi. bUw^j' ■1'^ faniAfe- ITin fUTtvlip TbB Tm> 

lafil iMit *{lki|ir4fB, [ii^ Biul nrpianiTiii'r irrrii. Tlia 
U nfV ill TRam{hl4L Butli u ^,<Ei^i -irllln Ll}f4 

rtof. apd tUBtfllttl alirnit FMN njnniR, Lirar M'Hliliuln, tUnt^i 

WBt^l- II II 
tBIIilpTI'i .1 

(hina II' dll 

i4Cl!>N|,r, Mil liirUtLT h[h1 lieLJ 
T^J' IdllltAPj it^ 
:'*!•' iijij^] la nrj^ 
.'. bbI.iI.Fi' jiilI fanm* 
.1.1 .>n in tldimtty LtlLI^ El' 
I 

niTi'Ejr fU'K L 
D r.ii nm^nlK. 

ft wiUHf-WJ^I iH'l Mniriftiii-iilJ^Fl, ^rB 
itlVIUN'i Cbuu# iii Buft In • dnilj^if^.:^ ^ 'itiirtfjwri3to*ss^^«^ 

huidi /Mfiii a Mi btTvaia* ownn trllrun 41^ 

b a BWl uinr >in»Jn™, 

jJael-'A MiJ-pUhiL^ i't:±NJT(;iuf kt ,^e'n£% <pC 
-MARlJiffiti-NOr.tV. 
bo^nler^ piud v ■ I li:: i ii P|jti|lJif<'nTE tiin.," 
iv^ll-rfUL'. Buj, Ea r 

Kfsi i';* IhtyICk pibaoIi illHj Hoilv. uiLfJfk^ 'a:A. 

. iFtibnKffn'ai, AnnandllF^ 

KiT-fi, hpfllnf. i-tC—Wan^ 

■ l*i7"~' , \rtLLnuL c:^^ L<i#^ 4 WtTi^K Ikif IuEl, U^.-glr VtTm.nv. w«'lji| adit. CUki^. 

ItkgEllir Uinb, _ f taiLii»ch_ 0* luMUarr. HartHM,. |hn llUVi Tl «d oF^I't_ J^if bll T-r^l, ~ WjkjTEP,"»rt"»rrf>it laimtti. 
aiiil NirliL ilnLft, #pi|>i 
Al wtlJ-knn'D nuht: .bull Ei 

box Jii»-., fi I'.n, 'wHh EUod l-rHIII 
Iti h,p,, 4 ,jfdr. ' JiT'kHiv J^An", n(Trfirt-<.n.AfUn.i "tp, Pi-Wi.™ JT? 
ijtCL yiLj/iir*iit*Jr in'w'"l»r ' .■liLi.r, S'u 
' KniUP, wr-l ul- Jrr UJi'ErrTifil, Prkf, 1 
I'. IE, |tflr,rsH|>FtT]li A**yr: 
If^L'krrj'i- clumFi^ri. ..I,. WALOVf, I MO- pHu* la iiPli t' erdfr, L*ea|ii 

R. KfUtAV HVJ m,. 
LkT^irffwiE an J I ^n l^rti Birli % ittv\M. 
~tliidli!rr JtlNli. 5b. X a ii!~lV<hriBdnTB^ 

rtJlL iTrWat. l-^r^i^, E«l. l^F^. il Ar-unrh-S liB_Ml. 1™-=*^. 
ISIMITHTl Itollm aalh BtK4«, ^^•"^^ ' FDBLU; XOTtCEfl. 

|C^BIiDu.d rrnm F'ajju li, i 

J- OhM. m ram M T. Jiirf „„; lli«ir4jir JliO.IT H ■ Dll iKtll.. 

II n< ..Ih T i.ii.lj. \rlar inW&FXfl lff>H TFJfllNG. ItMi "KfifiUB 

InmH, 4i tdi kddMIltB t-toBV 1. iW pr, til 

^?t^.«J^?^t~ii. «i«p aw. mii finireY I .TIIU KP.I.BBT cti . fcf™ J™rtiSB" 
■ Mr ljNB, Pill .nil Hitlinrai tOrt^ flrdwv ir|j VAi Hryroit. iahiIuIvmiix' 

i rlrl-, Wi ... Rilr; ■•, Hi linl 

fi-^f..^ »^ 11"! « l>. i>.ijI,"it.Ei-rirt>l-iAtivn, -oir( ™,r F*,™Mrf?jsr"«iir.' (Vi .' M b.-^ '1 . . ... 
... B.il|p». A>li t itaHhwH. HI nwruB.iBi j,..^ -WWB 1 

'fB"t»*!''» fi«3iii»~»ia'KwBr « " Kliirtrft. C»aM AMi J 
n^Mr H«i I**. ■■'^ ud t u 

SBSSIt nun, IT ntwiiiiMl AanUt, PTA>fulA iV saLb. ■ ' ■ ■ 

.Lll 

KM Ir^itfiiH liai Ckatnrfi 

T^ICrtJ.'^. i,l<l OiiarikMi5-,|.LM.id:l, iphl V-Kte: n ■■nibiWlC 

¥ |rrrF^Mril.^_Mwt_rliFi B_l(n* TT ■!, n'hi-i 

CfliT^ full M", 

^ I'r< w MIL L ^ rliay^' 

tion Kill 

F llnlCi'l 

I^'liJll ^■M 
^ i.ln ril. Wit yn AKIL— IIAIlU3BI^Vt,M.I Hii'l 
rlEhniii iiu epperiiU^i n-^'i- 

I" AriK, >lH>rilAMlNl^ aptl lifpajrtua, 
J vin-V, nfi <ni^ltJnn. hUna^r Miii;hiT>r. HFUnAad~Iii>arji:irJitHi^ 3B. tH«fii«v i 

LAL->UKV hu: Haln-i "^uTirTalt/H^H^^V 
llJtKll ciT^r 01 Jl'iJ*, OPTl^f-lHtt^ntVOi^' (lAilStliiV Ui.mTii 
■ ijr rfi^Jlh rniiF. 
FT Nx^mlrlitE: Hi ' n-tiilrv. I*rjt., ^ '.'iii>l, T. ll^iPi UrmltL' .JJlQAHj t<»(l "d*r. E'"i""li?rAii.'-iMI>S^P*^^ l««p «STSi* 

bv, all .■^[ii^iKUilMt. M pad4«B, ">iA»D, ^.-iiN^P^ Aapli~iK"f JilA.MF I'LAVEMh Tb ^fl*? __ _ 
IViTrJu^Tib. HPV^tHT, Boh Wta-at . hnlhiWId. 
TjIa?-*^. M|li7riVS|iHr~m^~Si~^rSiii,~ all r 
4^ F'niilnr lm rsuL^ ^ftWrtl^ I^IJllili'Ta i£, 
rH'Fj^tTj,, HMii PlAJlUL'^aiait ' p! n f '.a flKl 

_ _ _ _ ^"ViT Uui"«iri;TW_,'t'*'!t* -i^ ia-,, . n.-Sfj'i' Llu^inulifC 
'.il ili.^M^9 
rJ|.iril^,L -Bf| l l.# 
IkLlJ^pi. VEI'-. 

V. MKEH'ALr BlU[Ib ]U Ml, fiif priv. )^lr, bjf- 

fnilf-tuBt. M-rTL'\ »^ !isA\wr brk I^Lii^lutUli^^; 

.#ui*f jto:*Mw*, _ iJi,'AriTiLU t^i^ tF-jf.iiii<iT, 

12^' WtK il4Am'«i*d llPrnr fbitfvudn^.di, i^p, | ¥¥ 'Lm r.ithi Prnf. U"iv|i, Pi 
P Uft UBXI*^PT,-K#^t»*a. _ iYV*'*'-^J'' *^ T'*Li» .-. . .11 J 

tT i.niL WASTED TO FUKOHASL 

[Gontluufi tram ;fi*Ti ■nirjir'i', .i^fniil Ht, li f. yi k'-fi Ht. 
tr ftr^i rrBMiutilv 4tfl«7 lad^ rthIi 

rrwfmf Rt Kii^T^ IFI rHini-^ Pi. _r l[J 

IfP," BnEllAihi ar pi^.it mal^ PUwi v-ntrdv l»Vi ■ 

■ NiiTiJin.pt, i.Hh" ■ OKU fJtto \l6lLJi. IJ 
A rrmnnf Rt i«in^ 

h 

IRilN l^runii rUllQ tai lAilir: al*t, hL-TI, PUng, Xl^ 
IQi^ Vr. T- Colikeri liM UTf<)inl-«t^ P4dd.^ h. ,4rr*7" Ci< llBtj^LKAii' llnpil; 

Kl_ifi¥fu. ti. ]■:. I ^ 

l^l^'A ^ TKLJ, IhJLJ.h. 

qiianUlV. l-ilhi 

<" 1 uiHi K™1 l+l JL ih 
-f imirr Lnil fiii-u liihI "tiii .''111 . ;ti PitL-K. 

^laLl' urlEtll 
.\;7. Hf^ Ue|v|Aii|«uI im^ni, aiur 

1'i.iliwi^ 'A rtttiiv Hwitl^ 
"Hrt" - -- ■ - - — *J HAW rt .*^ -^ip iiii i ii' jti* . wk i f .- 

Jiv I**' -nia.. 

tu.ittewju;»u,t Ufi.ifii Win Odd 
plittt Iff u> Id htt tUrif. 

Pn^f hill diBEillIWi, ,itM. ma wJm u - 
urOftTRTTiai for nHi.pflrin^ M ihr fnw tMiir 
m duf llHh iimo, >«f ..ita. 
Haali mlmnl, tb™ will kr nAnd hat SUJ! 
■■■ "flillhil. ■* tU r' ■'^'^ ««« ICl. PTBri^liiiall 

lij fiBiUjH. >u..tlnH, .. 

i.banff nt .^BbrlBirir, 
lum. Bt t« |.'.-Na:k 

MTl!«IliV, tbi 141b tpirn.. ™ 
TiS^fi,"" "* '° Ii" 

to'Vfdflr Ilin Pii*ril. 

R,nrtB,H.,Vb<lll««(. •I^I-i^, 

Jilti.Hg, IBh npill, l«n apeSAla JRiFIiUE I'lkai^il'i — ^ __ _ . .. , onlrr. 

MAHOVi UAJUJK aiHJ^AS% t ipU Kr4>, ^IT. utia 
UAAflC nlltJAK. PW'IT 111! Hi n„ ti M<la .f ^^-di. 

^ATTl/H* iMirt 111, 7"i l| V VurlrlP i |-l Kltair> 
j-^lll'iMOlShL PT, >M' , VHBirLbM, III. .im i.. r ^],. S|,,t 
\.. StiMtiilu^, .in il|r. H]riiij...i, i ridTii. Lc.n,-, 1 |i>rn.'. ■ i i t 
tJ'AV#~*"~Yij "ifir h4>mi'* fin _ ■■p(t'k-li«-n' ■ ■ , VV Il rtfltki*, Wii>-..^wtou^ 

l» Hbj, W.B. Bflflat^Wf'i W ^^^WiSi 

lE.iiiil I'liEiliil l iJL fS^ -.1 Lih llriiTlii, llrr.ll. I i.fl.i 

:\|'Imj\t:tiy uiiiiaiji^, ii,.i sui- 
I I ^'iLy Ml rn?:. ]!'' rb-T.iiiun 
I |iiA)tiJl'j|ihSh:, v., I. .lujtL^jffi ijLui, PrFL'fl ^^^=^SSS!5^^T5 . Jm. |iarFi.i,iw A ST KIN. H c^ti 

^ i^uriL' ^ 

UA.?f P >IIAjiU. PiibtTi .. tr' . !iril, I'.tF.f iUj^nwril^ 

Fii niM; KAt iil-'^R, BimifrAfip^ 1^' Y>nil?i(«'iK\>H, MlakuLinli 4l Ri-i rp^i f^^i^T 
1 i^i J l^'lih I jpiirrl, fPH-, |]mlwl4'h ilill Irr 
rpu X<'ll. 4JUui.'>, »'|.li[, ].n.n(;'<liti,. aiiiJit, iri 
_L .ti: (fci, liiT. IT* Pl.i iJ(.Ti,, ijii KjiifMr-.! 
YLMiidt iiK^'. <H|H \nF. aF..iu4 mim L Sipw iVfihinr, IfarK^uh 
_l |prrt«ili_rir*nt»^P r«B...i"* IG^ii^i,..™ 

.(HWilM?* ff™.l:«. 10,1 fll<"i"- wmtftf IBiVi* II piii.'iliV-, -1 

i«i rititHi^rr, MlrmrB. t'.^:' VX .rfir, PBi.4., wni,, J. llf,^. M^a. v.ihTO i1.A. IJirdt- 
."" >!!»■«. N»-to«b. |C.lTl*~."lJ""l*iiS fri.;;;^,n7i. sr.. l'riBl.If>T~1K^ 
;^ C.^I»T»J tJll^h^^^Wbf.,' fife! *JLJ''''*'JB^.„ liriii. ^..1. .VIjMi.. TftiJUlrth*. 

^_ 1 illT>\T>:ii; liiiin r..i l...;n. M.'lu irt.-'. 

-. . - . , . _,„,^nS^r'. ■■! •'^ f." H'li- -I 

ItTlriil.^, fediliievllfr'. ■ llJTBVTKII ..1,111.1 r.. , I I M^iJ■l^. drllvml 

lli^r. I V> ,T„,..| Jihi.. 1 I- l.r.-.- ". f^V*!. 

i.inu. ■ \\r.\.\ii.(j I'li.nt. i'i;;tmi!i l.vnilj, hi.nI jrtpf. 

. .,..1 ■ >V |.jn„,|UT .n:, ..111... ^ .^ 

I' i .1. .1 .-Ik. und' r^J 1*T Mli'Hi 
iwrli irllL. 
Unn H, (till, tHh'DivniAwiC 

Ji|,,_niM^ Lm. mtn., _ n. 

B^*i i^ «™l»'i" "4» " ''PK)lt:il*-IT'' 
. lug. n»,p« m«i, fc. ■Tlan dn. Sui," f«. i-ntB. 

.AnTTW ra.dj... r,."!!,.. 1,;.,.! j,n<ii";VK. -Till. im. HtE«Vpt-H (SrfiaN;7"i;iEC5 l|<J^. 14 llltPILliE 

Ji. JJ ir.j.. iJ|.j., 
Si lL i.Miil FEJ'LidlwTKtl. 
'iinUillahi, 1lPh itiPM^-tnl 
jFrt^ HJ-UHV.LtK" ■pTrK.i.ii! M.»;:iiil^"tV ii. 
! k-iiii I,.. -.H. , ,. |,|.,.,.-T III,., j,i ^1 irnir1*ia- r,,i 
riJfiErtI I'uJvPBr Mil rn, i l^.i|..r ,,di,| IU-Ilt.. . .b,b 

■ hi noHl^ HPI'I I' .|1-l- l.|ili,|-'.| |',i'H>ln .| 

J^lif, tT*ll}i)-j^\i .i;..|i<.'i <i. H!t>i¥t: .|iH| Hr>Hi: 

JCnnn^lfB. ilrilHn.^ i|-iii, ll..| Tf\ , liih HH.|lrMir-i 

HAh]?^ETTTC:]L(:jt iLliM' h^fiL- KUEkTlitdjvi 4^', 111 HAII.Kl 

iinlrT, fL'm. KntLl^i ^^^l . fkar^tt. nm. tii , l<tv\ir Fn 

MAMldV l.ANl> Vl** TMN^^ tb* "l-lrtd *^^'-< 

iPTrtiii Hpti4» PlfT, mm llAV ■ ' " ~ 1 PfoUt* ■ jIjipdSriErt -tn *lw Tfhl rj JftTlii 
HAlliljY. llH.tf (M HDrvp^Ticr. Ti^ir %ii4i'pp<I^. ' 
111 Ni» Botitlr ^F.k«m. r^Ulprr. i 

Hjiu.ii u'lM Ik' iiiikli> i.Ti^r ri..ufiiT'Ei'klf,sp 

bUlN.lt tahfruF lliut Pptitifll' ill ihr Imi mil i.i uv 
■i»""P .'. I ' prniilwl 111 JAM 131 ^■ri1 A^iplp. 

Hii U,h imi.lL- 
.i*r.,i.| ,n Uh- Niiil. *hl|J, 

I I- ^'^itBi.iAM KaiibKv, 

i^-lll Ml I!' H I Wljl. Fh mtfih' Ju 

' r-fiii .iTi-H vii' ri^irrtn] t(i fc'i'iri 
Lulmp 1i> 1l..' iJPiii r«lrnt4. ar whrw 
<ur Ih tmrA TH<*- TlHtHT.V, 
iFiIb tdirnum 1tank*fiFwv}Mim. MnltJUL- 

m^i' AutMp Ti Mcwcnri National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 308533 

Ttti mm MtBomttt nmAtJ). imrnDAT, apbil it, mn M PIBCT nftEBNBt. 
U irtenl It br „™ 

"Hu It Kduna t« timx fh ht sm- 

^^ruinlr DOt. Wf Bi-c pi^Qff out io puUb 
» DU tor ifkF«UDc »tU at ■ iftdj. Wbftt b«i- 

'^e e«u« U buflit MBi ruhti bdi U 
*gt nm i»r rram i h^d who cmm ilkoDt[tta« nti^ UMMk Mr. Ankv Lfnd'i '^KT*rr' 0yagST LITEB ATCBg. 

AitiHivii III Htantinii'Mliuai to t»fM 
II nrr uto. n it uh mukw taTMt ipltB ^ ■ nrr VM* HK^rlvce. bu ab- II Till vama tb« BDtlt* nt 4*ntr Uwt 

HtotLOk DO balldf la'*BBllDklUBKH0llmi." lei*- jplbftl IhnLd 1^ »bl* la fMd Bt. M flaqn • "t uu not Dnlr BC]t;[tfc«d Itt- m * 

mrmt hum mat Dobuiiiai, Ite. a jf' 
^tel la H,"..Hd4 SuHf. "Well, Huii'i Ihfl vftT woT*\ thlDR prjii ru 
do." imitrr ifnrnrni'd. "TftU l& Btmlcbl 4fl, 
ADd Ihink (ft nintiln* hul iKn irtutt Mnnltitt ICi 
front i.r jf^hu, Kji INq rxiip.i ■pel irbtiru ruU 
iBtana bit hUn, thtL A^fa Jiut li ihadd vtt, ma 1 MUla. bin inrutM Ult li 

Vir own mtafl Klreadv." 
"OiHid Th<n w<, nn plirt. It >J]I bi » 

well hi^i ct>]I^^:)^ [[i(i,^wn-1a WftltlDt loDi^r Ib&u Irr It mlJthl Attract AltuttDiL" Uk n« whilitr T wn unlitji at mikliiB llu j„, , jiainl—Iiii Biitcr- 

"•'J™''"; ^ i , ']i.jr t you i^r td mtiom 11 Im ma-ihwu^. 

^ "Jv vT. ■ ' "njtlil[i»li.tip,ci U ID«, lllDUld ID ua- 

Md dkflii'l tlink it wortl whlifl to wajto Epite wpiind BfBa laj mi Hiifle for • time 

• Tiiii vm sFUriiilr Btajmww fiiw«tt(« ],,» jt™ ins isi.ui.r. iwi ir i cuuiot it<><>|. 

■I.. lnt« "I""" - "^.t* frt»ftU irt n J iiii |„ n,, b.jo„b..J." 

rauT., i^pliDd iiw liiwtWi*»*l» Ju»^ "I, ,1,,.. „,fl (,„t„ ,jn , a(B III rf- 

-1 UD sit-MUm 1 frtart ti laJI, ' uld sir I,,, ,., ,„„ j„ ^„ mtlnr im- 

lt.,»n. i^liln, hi. . tlttK « lh.1 HTil- „r.i;°t li . 

Blibi Uht Hut "TuD 11^ In ri, frlltu- i„t ^ mSSwS.'™ "illd i qulfl illtif niiT'l l<i |t--w rtCTHt ffiD- 

■MUat* Uuple^BKiil," r^'JKiiiT jF'iLirtr-kx'd atrllT. 
"AttOd Liqt4, AiHtl, li-f jou w^nt to i|i]itrrT-| 

Vim M, to&r 

' " at oulbcTBl Pf (J!7i^l»l to (bat ui^^.,^ 

jilTlUk ftlTftil]' 

'ill I ni-'rt V ♦'Am [ to ttCA^Iv »hmt «'TrTT l]r unr 
tM Bherowi t[> liltnr e*itf-*rT,li»f; mp? 

ItlltlB-f ■tirulM lint h^H ' I K.Ti-Tl[iT'.'.^'."<J 
frith Iffly^i^l'T ^^^f^■*■^ if- ^''I v..!-;!- iTt-ni ''- 

'mirnl. 'ktld i( t-m tHrjT !■ tn* maw J^r 

I try if* \ru<k fct nlTilT tmnt mi rml^lili 

tOeit flf Vl-W, NJL.I, ST.rKpn^Hy. ETiT ■r.nllhtfliLl 

anrrlAEtdir" 

"Irt* □ dl jf I I imnrti r* lire iilT"Br4i:ii rfin\>: 
ipOfktndJcalF," EJ.fili', ^^I'l.'ri'.L; rhi* rn-mn 

t** BAVUL to ftrinoujr--!- lEH-. 'iUl I Mil ."lilL'huJ 

"Y« ftpe wiitruU^. Lai or+LfoV joa. 

Kt T"* ti(#od'u* ^j.%*|i:to/.'pfl*-*t.n#,if>*.M 
■^di-pJ-ltMini5ai|;;M^ 

"A Bflktf tiEliKtmf^kl Hrd*. 

« Tn*( r«l— '■ . . 

^^rUrhOlT 1" lq4i»-9Dl Thai rft l^nir^ ■« IHrTftMi'"**"^* '^jlqi-. tfctf wi>n[ 
Er, hi l^rflc, bf- wnn^fAHS vKat ^be l»u<< uf Milii 
□s; rj-il ik''^ -v >i-K liiC ■nnrh ■i.^ inln: . .|, ! 

rlirl [I'lf ,,. I 1,1- : njN frnT itV-'- A rji 
TnviL V' i,r Vi ■m;.> h< TnV,' liinL ..- i' 

[!■ fun'- 1li'>^-; wiih> irciwn. sml Ih^rj 
Mi I inrj in 1 MiuK ii piiu^^'. Oun phjtnu nr bis 
lITi' >iAi} r:ii:tlli- In u cUd, Sad' ■DDfhrr br4«Ti 
f\i, the nL^ht. whpn be li^^ Iaad4:4 on thr Vtt- 
TrTiinltjjv fnoMMU UdV laJlf 410 It WftV, If Dfl 

Mr llfi!-. tnt-D l[ ttL>d cdiih l^idr Bfi^tr. iind 
Itji hf Tuli-n'a jlir , be PA'ul^t Lhink v*^ mi'r:- 
iiiiyiliMHK *n^nnM hUt fe^k* Hi nnr.. 
i.-H.'.lh lui(^ hLu Lk'-AffilAnd knj r-nrcJii riJt 

flutter itli] not iQldrmpil tiif t .iiiF^^iiJun'R 
rr<r«^ ffft^^M^ U ^^ blm a IllTl^-, 
■Ua.^i^l-^UttM^lV' tl^''l>bbij1«[}Liii waft dfnli]. 
ti> Itairlr Wdt .if1<K to Ibltli ihaU ^ul 

4E^^ wfAit^r vJ;t4!U^> itjipikrbIA eanaidHaLL^n nr 
bvK^Tt \a &tik% ablHrr ta frim vu tbn 

but lor obw 1 riLii iLLMbe l«a bJM^ ' „ ^ ^^^^ ^ kuJ CteUln RT4fl. bj n» qQMtjDBK. bud kI'pi^I 
m mrtil U lukiDiC Ur RU^tt luH DlJ^ ^-^ik' 

Mr; lir «. wnvHt It ItipiuM.^. tbgv^ 
lilMi II IrtMt Itwt' '.4H^r^v4^ ' ' 
VtoB tk* d«r bad cl^iDd. Ilia tBHMd bA«mo 

tbwijFbtrul rait''!' t]ii£i:i tmurr- 'ilP WftJ^e-A 

■Ipvtr up dvwn [J-:" I-Hjuia. pLLLF.SflC HEb 

El Lt> Hnr* Pit Uliff n flit l^biTcire luntjni. u K 
UPMtBd to ice vrluvi Uwr« Mmo fefpHJ- 
L» ^li dlfflflUltlBP^ 1%?^ »*» f^'"'* 

kHd ba«B & tcliuiKr (or r^tfrm bat bl* iiui- 

b« had lat n^cAed- BrA^ 
HMiLbl; burd non (»f tbsu tlu IDJ UD bAd 
4inH balarft, ud ppmp* eapUls w»i ■ 
|1£LU dluppAlDtfd. Tber wcie 1iM74lT "^"^ 
HMfh Mr bli likrlAK, aad br *u lOiiact liiiH.- 

HAHlf Lbmi Ja Blr AuiHin Aibtm, Ttun apln- 
fiSTdC BKtttur irf ^rtMO. 

■Ublhl 'jWJUtm-P- B''' ttME«rt >ke4 m«q U 

«n wp all iba(. b* .HfJ]^ 
nat oUiiprp nlibt rMM» 

«V li*«a«avT if cnifld* In him lo aaiPB 

tral It wu Mt Ulieli thai ttir ud 
Hii Ptora tius ba vaa [ALIgr4. Hat Hfie 
tan* fell ba ttMid vMHtbly camldbfod 

^SJT fiT^bl^i^i^EB* buillW." br» mnt- 
- ^i MBtir. imtBt*!-; bltdKir At UtM UiLlci, 

■SrmirVffirr- Tb(* fellaw lm:,ui>.- 

jjIrSSr bi Bwi. If J «*«p: 

Mtbtoi iortumits Ihait lh!a tl^ 

Ejr 1'be itiarpt'til (Fl^^p^rQ. in lucidl y 

tbrual "^J-i* * till«i-well 

Prt'i *ft Md i*- * ***** 

M itHnniViiuiin" . . 

Kb td VtUi WMIT^ He bad bo DHd La tktbk 

SSd%r7^. A ftu iui1ilt«>d «iLb 

STwoMd. ^^um wtial hM d<j*- in It. 
i*D afford to b* i«n->rflLi» mna BWie ronfai- 
aioo wittaoQt fear, , „ 

*^^ScPllj Captain Jlj^Jn c.W* Into 1*5* rMM. 
-lit. flwptw *»wiT" R0b«Tf aab*d. 

■ *Te* It: ^ feS*"^ BcroiPi^ m ■ mi* w« tfObld baiM( HvEt" T^K t inulfte itam II 4iir JW^M^ (OUHll, tkn«tb DyWfc^ Tbi 
kiBi I am iM^iDc pofc- uttjfcn^, «t« i .ft giurur * ftblvrr ■ 

fttt^ybii «t«tib to but ipMn* « l^v- 

bi bu b^M^wt pH4it.i«i|()t Mt^^^ 
K» bu. b«r«Ft*r, UMMi iirii^.^ air, 
ud.H^utiA]}«i£«*^:^':|#iR^ 

paHt— /ji»U' b 'W ti ''4|iRib' linid.ttcIL tr 
biT« blB ilio-^bH durtiiffe'-Aii^ t^aml 
tbff old pida iDd tbi Mw. a^iiiiut h 
t«rrttorf llttli l«u uu uai it ^ etiiniD 

£mp|rft^ Ifld • kHVpbJnMaii abdqt ^qbal t4 Ibni 
0^ AttltrU'-ntiD^rti biUB« th* ward "tUlli " 
cmtooB uuialAtaa «lt)r li and. 're:tT Aifuhfl- 
cutlr. (t biu -ibaut m l&lla H| 4iiAid|il^ i" 
''ontr tbna tind a batr loUn inirW^; The 
tfrritorr aLrtttibti* mm ib* trapjo^t lAbnuai 
to tbi-' AfJiiifr rlmlo, abi ikm two ^ "'rule 
AfW^" tqt* «fild and flH ollm nrrn 
at'rcatuatc tbo clLnaatlt varJotr. and lad- 
rt^nTDtCr hiioit to ibe ■horflrt JapU lu^ 
ni^na*' quaftiltlEii llph— «bai|t Ifi par Mai. 
rkf rhHi £HijDuljii ■□□ arfl aabrrnivD, aisd tbcr 
in about CtT,Tlt,tl7 wortU of tr«H1fB ham 
tlir ira erorj Toar. Japan I*' a wr^wt*t pn- 
iioD. ETDWiat aim«i u laii br natural 
^rsaaa tbv rolled SUI^^ft tf* LfcJ aid ot 
a llooddd^ at InialrratlMn. H^fl Koipwdr li 
Bald LO bf fl man i\f Er?«l lndLj*rrr- H« liam 
irtirk ji R O'chac^k, ddJ fbib few lKrfl4jtfi. In 
ItiJi be ipm BD eiample i»r tbi alrBOHAW UtOh 
whtfh In Ei?ILr>wnd miirlq hy tbo raum bien 
r>ri^vartnr for bunlFifdJ Mfi> tba arnir 

iintl navy. TLcr^ arr I'lifyHona tu BTcrr 
ri2|i^. Ij-ut, Bpi'uklihK fiooiTnUrv Ibt J^ancir 
ttimi lE^rBP-d 1.Q jiLiI rounLrr Bnt KOd anlC 
t>'i-4]itd. And [hcri' ujl-^ fi'^ rftc^t^B of vkJEb Ibc 
■.,s3np cmi kalrj Tbti- bt04«rB Tali:r<* dbu 
Om^ ]r'i iiHE^ii [it houpr^K la a alrttcb lb out 

.!|r, I iilur" i,r t"7n In Ihn Hlber. 

hr4 (ct^f li'f[|Lliia1 I'FiUvB^ 3(Bt|crnt anA a tafp 
Wnf lotcMrt pttn nr il;'.' rirj Th** aiithor KiVt-.M 
,1 (nni mnjyrn "f iSLi- "mlji-Jne ftf Ih'^ J 
p.iriri,- j.Bi'jiE ntlii'iT. Ei)» '■'V.ii irfi'lpL I'staint 
Th" .-iB shiifTlfk' and limrLmjcH Art* 

l^inl 1 n nr.* [-.Jlf It H J'Li \iV.hi\y In r>Mii or 
r1i Lpi rr', <in.l Itii vni'loMi k1r:»ta uf Jap-m^if 

(. !>■ atr ih. ii dkrrr'htd In a fvw TlrHJ pan 
^;i;.;.|ih Jiifir.ni YfifV pflolt baa a fbaptflr 

i.|Hi l.'il "Wtifii Wl]f| If Japan ■' \ rh PUi+abtc 
iriKLaace of ihe adaptlritf ot Itir Ja^aev 
mlnil btm tb« rr^<^i^^L arloptLob 

r*KJi* WpfmlrihEi— ibf Bl'itpl^'Pr and beat bodr 
If IhT in (h- »tirl'i- In IN"1, Irtib Iti n^- 
'■TiclLirnt rurjhkiB III" <J*™a4 Uapnial 
cuilo. I1fl<-U Ijafcrd -an LH* ■■'reM-b lap. Tabfo 
|r wu lt (uplJlicii With b(i*h" — to teal» 
i||r: fntium.bTP wa-lt nruDuiiUll Aonivnuillo& 
laanualib and un tbf* jK[t»a?|io ptasft ^Od c«n 
fee* « pLbr «f Mjlfttrllcick pW^ hir Bide *Hb 
itbd fUaalrtl dnnt ii( vld Jipi^^ a *t«,r 
jutlor tvfAlTU ibeul ££4 a nROBLb. P'lttr 
rtbH aKD mrdLrlht Lb Japan iftu U It bpd rpad}, 

Thf poapn wvi nitinu jor tii«, aad^ or th*- 
ren- ppoiile nbi^mt li Lhli »ftrlr IWt^t JMtt* 
t4r>k iBT |»hrt|ruPir nntlcf of tbe4r ^^JriitiR^iffe^ 
PoswlbLr. thr nrhf^r n»EHd tba oldiwit of .'m 

nihn'^ ■tfiO^^«f lrcmw>. .]b«X.'ttb'-%4t 'lP4rt ¥err 
errtitt^4r Hn «r'u. t^nlAiB, nwv tbu lUlf 
Blhrr nvPT-fnrMflPd *r|Lh Btrrioj 

I Iti^i i.'!j.'L t\t i^i' mnmSBa air, I 
,iFi nii B bnnEiu Dl L>b]JrM4n:)b7 In 
b\m mini lir Ji'thp^ the rplna it Ipt^mJa 

1' rn t™ PanMj. ^ 

Vk tur Diitvuiiuia MiiPii4>bdli Js ibt wd^f 
AF th^ ftp .iibiB#^»Ui :^ tM raniVB "bit I \mS b*ir tit wUt^ Pnw Hmpt'H mendlBI tnd- , cuino tlova tlLruu«b iJi^ Ar^-loar iradktlao* 
n«iji for rmi W» in fir Kini Ufc.ll U b* g( etui.. Ncn'. thr Jlpinim loflir » llullr 
■at bf (**•" 

%S^Bii^'il- !. ntm. « .tut 
kllUr irltttln .wart lliio Ule pistol. likooH 
taBU; l»l wt Unlit -lUi (.IIIOJ*." i^l* «»»^ 

S^H^i uu t*> looiui foDir' 

*^[t'irBttM tfl mlt*^', <ad nil ■1,£i Into 
DE(iiii.)ilr* tiUmiiM, Hit kilUoI •< • 

Tbo upllIB lnOrlird He hm ton milth 
In hii prknfLpibl ti5 iTitnli IbjL pr^,Tijb]r. 

"II k tn.o ten's out <>iLt!i vaiw.LEli (h.'rfl mBfft 
Mm. II JMt LiB.," "lid Sir Hnp^rC. "Tan 

i«4'i«tt*r «w^ult preUDtlT mid atii b*r. 

ISS-miSat. tm t^ mM itm urif " 

li mift It," r(«TM4 Hrd.. 

kDHt irl«ar for Mcll^b orEr^lll|b|_ 
■'[ h*T» bi^fan BlrftBdr/' vao flLr RupprrB 
bttpvpr Ul vrllLPi a letter to Victor I>u- 
bTi]B»&. flb«iW I b* *[ll3Bd ttJ-BiorrOif. J'naj 
•TP tit gl^M it to blm: flthcPWlPe, it ll tc be 
rrturPfd tu ttU. «lkd BO mtntlnH plbAb M U " 

"W^at'a floD* to Vo-uT" Uyd« Bx^rUlmH-l 
*^nr rtonu ua't b»« ipmTi« a Isalt. T^a 
tatH «H but Wr«.4tf en wi^matatu tbN 
Usd '#t bm'liiblit,'^" 

"KAlt Df UkHPt Air#«nu*r«M u:4kia«;«ii<bn- 
iplf vntmp/- paid fl|r nu]^^ i^'??^«@lw< ' 
Lam n^Trr iD^riit th^u \ittitr[Jm half 

iiRwm ■ • . — - -j> ^jjii,..., 

fDFB, tbrra j« na tAllln|..l(a^^Hppr!4C 4IJi 

VJituoalBt bB bipir h*^" " """ 

At CHAiX PAKH ">r "iJiy. r.M.'.':>"r. rou nr* N( wr aWwHttit 
fH"]it. ^LfTnlrn^ muat 1wf« UdtA • int 

"[ bbauldu't hn-' mucb of a frL^Dd tr I dldbH! tjpiii vitb cablei and tJ^legriLnip. I'le -rr 
nra, Bbouid r? Prbnadibie So: ri' 

■Ive jnu mT vtr'WB upub Ibv aub^4t ob an- ^ n < ■>. 

oilKir ™Blnn-. n-Ttiac.* M irr to bPfk, Ttia twjp nrlttl ■■fllrap" are • «Bi]Ei.ii!iil-tn iif Ihe- 
1n no'. ihc lliTJA in rifitr jnu." ■ ln»ta— Ar««t« ^Itb platpffJbl* trlbdovi and 

1^u^iLi^.-^fin NTiill^^. ahiI Ifuintt bark In bli (raniflaFi and t«k|rppb pt^lH. TlWJ^ are 
cornrr PXajB; m U niuld baie ppulcd anr- : f^ur irfat parbp lb Totro. wberp rtm eiD up to 4fttc in bid EtDaLmEstr ^ajAe of tlif 
UWPIWpvrt b^vc B clroul&Llaii ol balf a mil- 
&L«1!U tva ■Lwt ftt Ibem are ccmlilf ti^lv tqulp 

nodi 

local mtallLiBpca. and thv P^rrlnl ^tury. DU le t«U vbetbar fiallB vm oba of 
oDreBdiMa nr tn4iV«r«»4. w «b«UHr it waa 
tb blA« bta ■brro b M l Bb . 
(To ba BOqAlbVrd.^ UILiUGHTS. BMwd IB Ilia K PRnBLRH Wo, IHI. 

■jr n. mlw iNown). 
I -I, p. fl: Uafm, 9. n. 

i-ifi; Jit, wiiy ^i, ft. pOl Vian 

IThitr I41 witi. 
H-STi IB-ir l^lt 

TTlaa. 
FTtfWm THa. im. 
Vi~hLt#. m m m m - gl 1P-3V IT— aa 
14-4* le 

IP^-jHi l,ti -li II -IT 
14—11 

e— 11 
10^ T 
l-ll ian*«. danndtbUM|-^'"^''4 k«f 4«- If ASKIKA. CIZJ> AK7> W^W. 
Ur, El. Kotbri> "UBdBtnL Old and Htw** 
|Be») ti a Tcnr cniiitabiv bo«k. ot wkioh tbo 
PTotnkfl Mid cbanmlDi kUwitmton tarm a 
apKiai r*aiore. cicn« tn BtLropt ud orcrm^ 
br bDiiur-iuken, ibB uitie lilaad 1b »- 
f4ouaiir Bv9 FfrBtnPirp bvt^iai tbo tliaai. lo tbt 
i-Qiuitry dlPlrlctB m^cblBorr IP ubwa. 
Ifl vnuDd bj hand, wnn ipin vltb tb^i 
diBtaff, and prDdiR4 la bhtM 14 b»rkBt un 
I be J&^Ad. Mr. KoaML 4lTt4H bU TbtH IoLo 
lvi> j»4rt«- In tb.B Qnt be Vfvap aaKa «BBiat 
bJBiHirlcMl Phcicli^i, bBB«4 nuln^ a a Ittk 
cfDliir; PattiijpieB« blitnrlab. The rtmblndflT 
of the bank la Hrktrlt^tjv^, Lnl^lll(L-nrr *pl 
tdoflatloB Mtm alLhf at a dlK'noat. Tb>? vcibLcli! 
In irObuDOb UH Ib a lort nr Bl«A|a dravn bf 
uy'^n. irM lo bare bero. lBlt>]du''i4 t>f n9i 
t-:n|c1lBti HTuplBlB (jT L^iT* QiuidB lii 1^1? Fk-inr 
trtll^P an hi>ur li abnut tb>'' llnMt Epro^il. 
Th» Terj ZLinio. Madi^lra. 1b ndOlcDt of wlofl. 
TTip ■wIth:* 1b ilJIt thor^, hb btiibl anil yFlln* 
f» >-m but ft baa loBt It* tetFioer bIjCb n- 
LJlR In (br fICbiB ImAnf Ot cQOiHiniBYa. BekbI' 
iJiO'* Lt srnwn tb a MUHderablo 4il*0t, ms4 
nit £B|citBbiuB baid4 tb» wagpair or Hi A biKpfc Y-^rr UM^fi.J JlHl■^' rnr 
Pnd lh« mn^TBl ivaili- V Wt- 

JabDiDiL'p 'TbOiWipbli- iypiiv* rnr thf *JiJlHrur 

ind. Colour 
rtiB author » wltb PQOtt] tru^tt tbat It IP unroctun- 
at?lj tb^ '■WW'^ ibPl nrUTH IB UUJjbt BH. ■ 
ECPtbcDiatli^iiil flirrrlP'' on undnlatorr 
tbccrr ol M?hS Hp hp# isnibartad. lhor*t*rp, 
on t p«T^4« t4](t Ljoohi, rhVlalnlna hn de- 
Lall lb' i|t4ii'b.Lii| or Lbo Vnrlo4B flaei^i ot 

epriaal ln*4trMto«pi;*, Tbe pre«?in vMunic titot 

* brIdJ' dl4Tlp1J4a tin- Tirlr^Ua fOriUB ttf 

i.BTOflra tjow Id uiOj abd an Pf^uurtl Lhd pro- 
rii4B4'R kir coldur phntDflrarrbj' , Al \tir hnutr 
(Jtati llm boab ip bOt b UMBuI oT phnlniirapfar, 
tiql. apllEaj ■& tai U tbla eci^nrr riL^rE'TQH 
rbttlojrmpbr. Tbeapettaj [jrofwrtlf* oi rhoto- 
trarlnn' \fDafB ar« Tf.ll rElh-UH-Bi-''l. -pp^i iJh' 
.■,-Uiiil Ipntern recaivfP a ^■tlJl]H'■■ ?" Hfflf. 
lilomcuM' mrftiMtPnt In df-li '■"il-'i Ifl "-"J^**' 
rli'till, anr! th^L rjnttn cf ■'(lltb'*!'" 'i pi n 1 " ■■■1' - 
incldrntPltf %fi Imtts iftMi pri^l-i -mp m 
moTlnc D'bjr^itB In patnarMl tftlfturn b^fl 
C^nlly IfCn tti^r^nl^mHlT pr-c-ii»in:i*li"il, Arqnnfl 
tbi BawUJep |p tb^ wa<f nr rim^ap irv oh 
lit tbr form nf aq wp*ra h«L, wbli-h will tak 
gUBrt#r-pUk [ilmurrh. M *»a dealffurd I'V a 
Frfn^bmaa. Ttit^ m^EieT dt tb* tdota. Ib very 
V«lt arraUPdn IbP dlarrAiD^ £ir« fnJt and tlear, 
aB4 Vim ■H*niDP UlutrtttDBa ol ftppari^LiU 
appbajt t« bin bwn parili^ularlr wtlt c^bma. 

FRs-ctcaivriAN biTpr, 

"Fimaial R4liflafi lb MfiTpt Bator* <%rl9' 
tlCTltr" la an jBl«nitJ«« HtHa To^oafl cpn- 
tributcd by pHfaPB«r rJlndat* htrl* V> air- 
p^rm "MbrvT ^ Uvlbl TbOMbt" M dntlP 
Jn an abEe and «DbL»lFUctlT« way «ltb tb4 ecn- 
Luraca ImiBBdiJlti Ij pr*i-i:(dlii| tbp cPLalillpb- 
iTirnt (ll OhziBtlBBltT^ wiiJiift at Myp»fl coO- 
tribnted lA oOb foIOi or aaatb»f tb« DUta 
i^oTitL ni nr ItB dOKHachi bapip. Tb« dbta tbr 
till* t^ir^abtatmintiDa Ip t« tip tmaid tb« 
varinulk EJirmellc wrLtlBC*. tWrnafllV** K 
nlrnji^f mcdL^r at BDrrlttU u4 ftdaptatlMaof 
\TiPi,Y fpLtta, irbkb a« n&w ilat«4 brtw#aii 
MM D.C. and »D B,*:. lEIltoad at win eHtviii* 
lBl«r al bllbartp^ m^ipDatid. ToirardP ttu 
Bflnprkl budf ol tbppp Uk^U ApAlloaloi Dl 
Traoa, irbobi ftofvlKT FLIadBn F*thii an 
pll U M. UatKlo «taraL'tar, pU^ad lb# P4n bdlBD FnreBt. AabblbU hlla In lam Vltb 
tbe Oral WDmap b* tbaali,. but tbfl will oat 
lore blEQ until Ihc- end ift Ibt Blorj. 

rbllfl. b« •rftUlT«B Lb* traaaurK and 
a fiBatri or pariaiaa tatxltue: bui «br tklft 
lairLpiB, polUleal and «Klr^ Bbnijld 
-nlopnl In all ita bawlldarieit iLir^r^cT. to tba 
wahfefl of wblrb Qllbnibfel IP !**( vh*w. w* 
cCurBBB w* cannot WPB aviBflBt. 
Tbft nsT. D. P. Mac4DBItl4 1b thti 4UT>&r ar 
c. UlBQir'B l^gKT*' (Bpvortb rr*u|. Th!a 
■lorjT wb* awardod tb* arpt prt*B %i tba lib- 
rn-am Hualcal Frilltal, IWS. It I* UBlcrfloal 
tbai. ^nDOUTBtod tj thl* lacceaa, tb vtIIbt 
p i c ff OBwd to flT* B4 ft atTlaa bf Auatraltu 
drfijQtlni TarlpiBB phaa** tir colfialal 
Ufa. Hf tblnlti tbbt V* ba^^ plfbtf oS r*' 
JUbbcw Id ov m^tn Ttf lantir bC tiler 1* a 
bn^r^ ol rVcff duf, apd fa^> fiTiT nOianff IhK 
UntBt tjjwB of ivi^ntulvMid. Tbe dpein or ttifin« 
pni^^So "^nsld bTlBC tbein P tiaraouref mrnwn 
ir cmHf ihs ataip- <t1 tbt^lr actLoo could t>4 
J j rt rd fmiD 1L« abpf grl r.^ . " In tbn j^rrBi' ^ i 
ptorj' btic Kenn«ilt tiraiian ci?(ti lo a ocrEh^ 
wriiprn lawnphlp mb ftfbaol tvacbrr ad-J tatlt 
la in-TP vttb a B^daLlnr'l d«ilfbt*r. wlinfrL- rrep 
•mar^ B^ft bbd tbdocliUul in exprepp^oD, anl 
PunfAtrd t&iidh dcThtb ol rbiiTVTer, In l%t 
hriF:hbnjfbem>j vaa a. pobr hnd mpamMr p^I 
*rrY brLKbt frimlly who trutltd KeRQ^th lo 

br ibt'lr falbcr, Hl- had b««a 4 drUDlit<ti, btl 
be rrmntod nt Ib? are of TT. Al^ 
ibAU^Kb hi wai ■« bhd, ll» bad rpallr uthI 
OTcr 4:<ZbO m rc^ld, an^ tb« tettprpbla eUtd- 
ri'a lud JUtK h6ea atile la read told wbET* It 
mUr mrtfOttT, hAFl diHonrad a 
Wbiak ba tbfMiRbtlulIf prt^afpt^d lo bil pBpt' 
lOOPLtH IMlltUl. Ap tblP bappeqpd ui. 
tbi Wf inPtbir lUunrtli t^c rlcb aq:vttPT 
wbj KcihB piaould ool tburr 

hllE 1L«KI*. TI tJ d«) Mid (h^ Pelt dl^ 
Hi ttoL* 1» flm H t nM« 1*: ' — 

u Vil lot niui na alt^ tUnk. %*»ml 
WIbl [in erlltn ' 4—11 
IJ-U 
1I-1& 

a JO 

14 ;;ii -11 W 

n ir-ii domht ftnlar BaXtH*! ftpd* ef B^mlP w 
iiltjia oiBPTiit qqiuroL p Mtrta^n aopbutrr "a- 
luto all hiB ar^mrpti (■APf^«n:jEi| rixlil 
^M'Vt^Df, pixuiPt la lAti pruvLait tbat aqp 
^^i^ t^ OtIWT iipaa nmiiLiha, Tiiic hi> hail it 
fttiit nil AaOoltA ri^D-vi'-'tixti -trial thp Tlclorr 
«H blwi^ 'A rlrl^i' lie bad IIM Inn^ 
■ ■Wrb M •bMtia-tPtP na4.r - □trmSiUbO^k 

wbinb mat kti^t ibakan tUi ballil. to know 
tbati, «b»u««f tba MitLiaptP Jiftuv nusr 

Tidit eftab doai Ml** tbu fluM *t i^iv MPunlt „pp^p ^ 
iO^lfTVtMi 7*1 hp r'tlti'l tl ri^clrj-. iifiJJ*n>ntl3. ■ LSniimip' tn plif ^Ti; 
*(t*r "Tllfllm ^ Jnif*'Ti:1ns 1hi- ^tj-'' - — - - ' ■ 

d^'ft'Oavan tkan tn iri irr> |;nm p^nlfr]. l^qi..._ _ 

lilitff* 1 AptiKi' wlll^^ he wJO-tP ta bpllpro 
Id aDW«bai raaJly r^imc-r l^fthrn^ tb Tii- 
bujpppiD'B, p bi-inr inrinrtrLbiiBiid. n niBf ba, 

br Lba a|i<p^itij-4hi>i' of i.tLHy arUj WalaitBlnj. 
f(hr tbe An>er1i:an nnulfl iiL'K«iiT rptiut n pmi-f 
WAWb, and fin BrranniBJI tht- ilueJ Hiphl ■hnihl - 

tdlr. na pcnfflan' of ihi- JimuH npi Nuprin M.Kk 
•ppi»rr4 ffTi4i. ANctfif ]>iJtibi;-^iiii wnp In |li- 
Tlgbl. UWrrrur* I"' I'lu-L MKi.L.^.]:, ■nn] tinil 
Tlaitor bttwwn tbat, a j-'i^tm ninri'. sir 
nupcn -JifUfUm iw.rwBwaiBfd bp doo of 

tba 4««4Lfa*t\^ 
thPC 

th«lr paptmtji 

tit l^fWDPd — . 

^fflit ■# I^PURb Lhttcd tvrfr nuthlniT hi'}"nia a 
" " '"t fq^MiTmlan beTuF* them X-ti II— u 

ID— » 

tl-^ I lU— BP lt>-l* H-W 

nw i»Hi''iiii fyTtd- 

rt BHA th*t Ell pVi.mlHHA miirh 

I, A- ■orelifemH 9f DhPHlln. iPJ Tr M< 
■^n^ 1^ T"! Wirfl' hr pl>jwt tliJ,*ft*r^ ^^- - 

'-^'■^'■■'i^iS-ttaiir' r rluBHlflAt Ma «l PP _ __ __ iMr 

AriTiP llnlrl. JWltbWBTk'"- , — ^ _ 

Mtv^ luh Itf' Bi^M IjirBhiFt ibr rluBldlBA» «1 

elM fK" iwn liMun' ■mcrrptl wllb IH WH I 

al [7 «''lif Ar<^ 4 HiTkiif. hkl Of#<Ut. 
A i".m:T> .^1' 11..- «ll muni prinplpb W*» 1 

mr I '>r..|. r (hj.' uifjkLrrl rt Hh Lond« 

l^tin. v,M|i IJ I'Eilrii* m IfW 1 ^- 

UilLt. tljf.lurr. 
"tym UWMtPd ta A Doarh wnillur Tor 

111 H^njes-rrcini Idjir^L party LU'ffl*ir"T» 

ID worrr iibDi..." ^ , , ^ 

Dutslui". mHM«4 *"I fii'^'' '0 '*°" 
wii t)ul llr MdiKrt bid dmi go rn-'ivi'ir 
tho iDloramttoB. H4. "ll" I" '""t " i*" " 
inaH, pUd •P«*l • loPI W In nnilnt > l.-t 
™ II imj IpfKj. 
fit^n Tt#M i< ' 

^uiM, lie., . . > ^ i ' ^^.i 

^rliti'P uixii. waM ^lulrldl »d tin vr, ud 
mIi.'B ch» I^r.^r wa* llniPbrt and ir^M, h 
not iflarop.rd lo 'bli pptount, bnl tt W4f riTBIICAIIOirS IKOSTtS. 
]nii-laJ,4liiKHi>. PnLUd irlibi.1* T*.r ftoot (L 

,W OuLLi'rr 111. A. B li atlWr 1 Thi- lira Cla^r Tn- tnm (■!• nIailM « Pull Mill Pvitrl« «4»vB tbat ifap bcilpf la a Bu^tatH (I4d 
And t^r^l<ui BBfltli mrnm pHtilent SOD B.Oi. 
BDil vo fiDlbB lip&a ()ad. Kaamaa^ aad Mad bi 
t bv tbraa diTlkloBB at bBlut- J>flQH)nB pJ* fibt 
rtiiniloaed bf tbu wrLljltlB of tbln date. 

B.C^ wa bf daaaDB belpB tbe enlb' 
>^.3rleb OF Hlttlal4PB af «Ti.ib. aod <4 Lb* I^Ob 
n. tbo ' nUiUia *U| ti tb* BbnL WW Alba 
brar tvr tba llVt tiBt ot ir4ta¥Ptal«^-bf tbt 

uiTib* rart tmi alov tblp jreai 1*1 

pantbeUHi, (b) tba vurtib for tba Dhrip* 
tbfh to> ttfl «l«n(toM a# F ga TB o* tc thi pMl 
IIdci nr B bBaond ffBrvn. 1» th« (IftAaaA A 
lMC B.C. v« louak ibv rlH of ipwictett; tba 
irj'pariltlob Jnlo bodr» a^U afed ^tMi; 
Bunablp Ol Tb« Wq M tf Obd, Wd ratBrooDia to 
t^ l^fnm ai lb* "bat'bwm'^ df 0«d. 
rBDt^r w* nwat tb* 1^** bl flOBVvfalOl lb 
n<btrtb. YbH* llbSarLBbL rutlJUl ot rrcenl 
bdbelanbJt oatp-bilib. a iBaaUa rtlatlwiBhtp 
Wvnaa CbrivtOaB »d pn^brfnLan cgIlb BVQpsFvtlT* ral^oB bu loBi bflBm oi tb* 
lookHL That tba UftmaUn Vr|tlb<fl 
«d»d lapt«ad nt tollvvM tbt, wlf dmtop- 
m*Bt al Lba ^'brlflttj|i)|^ |^|t. '^1 lai^Mpa tbi 
motl vllallr ImpvrtW ti^i VtBbllABd bj 
tkm acAoibJvbip oi roeamt fw*. Naturaur 
It I* but lltli* hxioA, abd Pr-orrBBor f'Ltadera 
PvtTla baa doba lond btrrJoB by t>HttJDc It 
fsnrard La popalar (dTi^ irrom DybtOOb.J aefr t^iulP .Pnd bPUbftll und foolbpli, tbdoiftb _ . 

not urinM. it lp a qiialAt tnne^ tbpt dp#[ of Vt^vinlivL l£ brief. PfnhiKir n^ndcrp 
41 tb* raoat iBlrraitlot anlmala Id tbe lOv ' 
leitepJ aard*bl l« the "dAneitlD »ti4:pp.' 
Aba«p arv altbopl ubknawb In Jppmi^ Bhaw 
in*D pomotiin** trar«l nuai ^btb nes Id a 
bcmbao -r-aKe^ and np^tlut? W Ib4 feroctir 
df t'he> bcaiL. iii th^ pprkp. !■ ilia 

P4«lal|Bt. atandlTiB on a red bi>i. vltb Ibp 
IriADd ''VEtelpJiPt parlr" loirrlbcd Thprt< 
ii HttU aB«d of flld-aCa p*t!itc»bP Ln Jap.an. 
f«r «pa af tba moat btbutlful mtBHip at 
tlxl* PaJ|*li land i* It* lltapTtDB vald t^ tli* 
oUL Wba abcnil H tba b»m4 of Lh« ramllr 
ntlm, and bla »Ba Abd dAlt|lbt«^n au^plr 
bin irtLk A Iklla IbrtPlAie rfi>1tt IbrlT jiolrt 
■tocb- EdTKMlian, rlfldlr a^q]tT, ap rar u 
tba OftTornsient ta Donci^ntd, bAA SIAJp mar- 
ttJImu atrtdfla. and tbvfc It rfab a WOmen'i 
unjvbrvttr- ISealdA* Japanvae tHara are Banr 
ludlabn imd Cbteno in tb* Wfltw V 
Tbo bbOk l« bFlitjfr,:fgl^--tt l. W I | ^ Hi 
tba mavtrhitobd^ 4bp.iH^^'aiiMr-'^ 
«Lr« BKcallsat- 

tWfMUl CUCNINGI, 
Curtain JObeallBB BbVOt bad «HO*ptJaiwt 
oppartiultlaa tn Vrite a llf* «f CafaBlV, ud 
Cannlav asd Htp Frlftodj^' iMor- 
tath -tb-TMiicb timoTft KobortHM) b« bai H#id 
tbam w*ll. iTbe wof* doe« aot rlM to tbe 
l«r*l br a tvtmtl Mactiute. bvt ii biHbfi 
toc*tb*rf ■ twb af EorHTlr bbavatrabl* <'or 
^'iltrii jibin; IbiMt t«T f» <^ L^ kttfrn 
b*H patUiKt^ iww bHB tba liiht b«r4rr 
PrvTlffiia «rlt«rb u OliiA«lM ^d to io 

wLitLdul ihe raatfrrlaJ. BirBuiibt up br an 
uncle, at «bOM bObB* ^ f*«t Fnx. Bnrkr, anl, 
fibrrldaa. raoblbC Woat tb Etotq and O^fnrJ 
Hbtrn-bf tOlA bja dfJP * lb im< El? br;7{i1i 

bia pohttoai >Hn«r M^ar PlH twn raan 
latH^r. Tiia lattara Hnwooa LB nn>, %m 
Lbrow a Enrj&UB ll|^t on tba IsmT of "rwi^lu- 
tiDD firlBClplaa" Lb iBiland. lH LTH b* bf- 
CBAe LtBMr-iaorBtltTT 'or FarvlCn AllPira Ib 
ntt'fl iCLshHrTr Nat r*u^ lb« aatlrE&al rub- 
lloatlDD. tb« "Astl-JUDbtn/' wB* betUB- In 
ITM cwaLnf rafltined bii rad»r-B«aratBr:ir- 
ablp, and waa anuaeadvd br bli frlebd, Fr«ri'. 
Ha blBUBolf ■wm%t to tb* Board -at Oaslrol for 
ihidlL, lo UH waa found«d tlse Royal laatt- 
tBtlObi Wttb VtbBford aa Ita.brat flecrptar?. 
CbulBf bad I^VHa eetp-brmtad tba oacaaton 
Vllfe a pHAi bfll tka Oavonr baa lonf atnc- 
M*q|l ■< Ablt of CanAlar'B wlttleiPIOiP 

Afttr ■ tarn y*m.n ovt of oHIeo, Cannkna bf- 
euH- PUJrtlCB ^cntAtT In IMT- For tbr nf^ii: 
jftmr or rwd «* bara nwnr anauaj (iancca at 
tba PiwlnBUlaf War. An apiaolo nf tbe liinF;^ 
«M tke du«l wHb OantlBtaavta tn IJW. iriuQ 
CbABl'DC roMl-nd b bbllet In ib« t^imh. Fist- 
lEHltluB tab Ptgb. a-04 polltlea baTf 
■•Ldon bd«B mm bltlvr. Tbe leltBri Of lbl« 
ptrfod art TdlbBtbHHi, bat deoldodJr trivial 
tar tbp meat parL Tba oBBood Toluma npoDh 
with C^auinit^a ntmro to oiBDe in taiT. ^nd 
loelvdiB* tbo trial or gunn CarBltna, tb* d«aib 
of dtallonbcbn Oatboilc Emaarlpatton. bii'- 
■tOB affadrm, aod Oon^nf'a abort DBreif bp 
Prino HlblatPr. Tb* lettara are not &nly 
thOP* or CaUBlbS 14 bll trinAt; bnl alao. an.] 
H^T* aO'i Lb« lattarfl or bLi fli^bda 10 Tuti- 
Dini- Tboap wbs iiks to rsimi anonff eha 
IboUfapd Abd Hb* datalJfl -of « IToat ebra^T 
vUl If bBf bUa io ivdBty Lbclr An liit>r..tliix MUb inaiMU t> 
''Romut* of flw Em4- I* 1j< .fltmn' 

n^or-Rn^a "TiMa >f O* DUilM" maUlT 
wTlUt^ VP from ^wio. livradlt ibr 
hliltrrUi^Uv Uprlei - tbM dUl«bttl Anb 
.oMit 'i« 'iV'-HMtttt wMinf: Vk*r,'.«n 
iiii>iII:r,.MM :«i4MMi« al «kMMt« .paiMt*. 
.rtiu, u« «ttb-i^.'.»rt«li '4rM«4> 

■Iri. tMor ^.WIr:i«ii'«Ua'i1M IH» (MB 
^n.lrftlEA Irr Btal^tipiu ::|i^rw ':ttb^rlB. Mil 
wnlt 1 brM..IIMtMN*:''«r'.'«hr.'lMtt4W,; 
tntL m)f IvtwMt' i#''<'itMrt|it i « H»*« »i: - -'-tt. 

tittit FUll ttMuttl*!. ttr tk>. trd il^. 
Inks BtiiJIsb lU "(MfHitna *■ <Au- 

omi'WM t>HB In lba Diir nf tb, im Utar- 
&um». A4ft, VM* H* liiM»i A IvA rhit*.. 
.or dl t^Ml^ « lm*»li •** onu 
U. wntt tnallM « Ika "^knlitUMtlai ol 

tb«k . «m4 4«ils-'.'n>i:-f#L' tept ' nvniB, 

or «IW»v*«'.MltWMttf'.MVll MW-VlM' Drill' 

m- laiiS^ «*i|^'-tMk. (i "t^. .iBd . Mtd 
uur*. 'Jk.b. xui. Ut xtn tto r NO. J]T< -f. (r*ni*nr. 
nm FriH ""Wrtlnu Ttiil.^ Mfnisry l«ime,T 
■I.Ik. ■ PifCM. 

^3 1 


p ^ 

WCmC ARD muxA. trbitn. ID rwm 

V^tffi M plif uhI «ialc Ib In _^ r*vbl; 4f 9«iM-nNtti^;'fPW«».1tftl*LHt «i> 
rfu vl^' R '«N|iiMk»:i:\ifliA/:'lNiFf . ~ 

ftfttir KMU*t' 4i«t;.''BiMi|/-;i-jMfeiir 

4Hbt^ ltM4 i»iP»i Mitr lb Mu». 4* tk^ 
Caponl ibilvBlMu Tba tf4B tMbft iri 
taieata towudi baian4a Of ekanHtr — - 
p«rioui dnHAtia ut iraaM taia«lMtr b^W 
bipH pmadTtd .dniA«|cii««4»4t9d «en:n«dur 
b^U^.fgf ' Ife .-wmiTMlb ilglfciT tn" -ijiiKMlb fbtnu 
of Mh)di«iiA, iinH tHvM^i <ls acillaM- 
bartllH KbHT SNffMbM)^ *^ mnr 

KLjif.^' Bbdi A and AbldlAf: |iiiprva«lBa 

uptm i?rUlaa Aod thw :|ubtto t^iMt. The ru^t 
iiiAt xtKHnrb.Btm nfifWA^Mn^ ^ha beat of 

lug a ilu4d#4Ti»r t&a-.ftttni; Afil^r'a rtpdt*- 
iifw for blibtr (H( ^rbt «^klcb tMWT*d 

dllQeqlt 10 KUBWd. r*t A* far bHlc Ai ilM ha 
BiUli Abd filu«ni'^ A ^Ajr pubal 
br tbe .^MfHat *bi«T«*tloB b^ dtturtfWf jin^ 
DvnUiEi. 'Vftfi^b. MMUiM A>tMi4d-':'44«Mm 'lb 
|iKtB» ibbt lv itftkib «t «bt«. k^bt Jtftitb to 
Lbhwl«(l#,jaui. («iiab,<|ftMii^^ b»v«wr 
blffftty; « U W -ti iif^ WIT/' Afl4 
kdAtfdr Ib^rdinM^^ithii m&tbrtr'BtiVbkUpb UMA^ 
LiFP bM tkb ttbVlMb MW*T^ «ttni dtwrtM 

— "tb* IteAth) tp iftffiilBi^) Co^iati^: lba: 
tkiAtnt" "ViJiiti uiit«l»pft*,'' Ibb^gk ii tm 
p^flntBAlli^ tor. bU'BiBUtkA it tb# iMvflMiV: V^Ati> 
itoTint tMr*^ ttt Ant. Ahblb^bt^ tm* 
Whttat ill ibfftttiMdi mta Ktiii lopbK- 
Jsr At Otr b*)Mct. tSbi : aittkar b*« nitd Uol- 
wHr t« Vtbii' 4btt- 4iva': «t vartbnilar <p#la^ 
diiun*, ' tbi (9 Iti m: iKdBl«il4m lu n 
EDalBtid bdtaAr-itiita to ii t» wuar r^-** 
(Lnlltliif ur M4h*rt«0i 44.'tlmt«''»1b4lWMtlr 
pif [^ai. htr o/( A Idptaar twIltM tbbft sdmi 
.ittnn of tba P«BH tliAn «t lilld tbiU Ma Wbrli 
nf tb* pPBt )0 rfPT* itaMUDda «t«b tiTioEDkii 
LisafBTiV-H u! i^:t Btf oenftii '^If^t ShiiM: 
lUiDp/^ "Tfad I3p*e ot Rebrlllou flbsis." *'Thi* 
Llafp.'' ilPDmiuTri^a i^f Juni?." pnd "Sini. 

EHn? B Ilrf^tiL'o." Nj>w. tfil« antbor. wbn ti^ 
^aUaUd tJLP bunMe folk Af tiL«pp;*lord f^r 
tba:|f C4At' BtEa^kj Ita^ 14< 1 t blfbrr 

IfflbPri [a duiiLff thiP bp p«p«i 10 bbd IE 
■ntffitlV l» haidli? Ibal ■BStnn^lT ptlafpl 
ntbfpa, . tb« pmbl^H. ^t dnea H witb 
liUfimH bwd IA«1' aanpHllf pppaUaf. tha 
■cofia bt bib pIat mfltau wttb lb# tae pl^- 
mm VlQW af ibn piv^raip ^ilintOfiT tbat tl]4 
UMatn Nhbqid iJVatd bin aa nirr* tbu. cmlr 
■BUrtaiBvPdl. at cbaAp ax dlailPBt. Tllli 
tIaBdpplnl enlUBPva tbi dlttnilltM VRtltlnr 
Llia anlhorAbl* Bf A pldr 0-f llttrwr %vlHj, 
like "Tbi' HvTweMtei,'' A9d It ill* laerawea 
^flllpF^I rur au^'b an acbieTcmnt. 
Aiibauib tbar* IP n» abaaiattir b*Ai]a iLfv* 
lb "An ED£]l«hiaAn> Ilnrae/' puivtblDi of tbit 
qWbtltr aBPrUi^A 141 tba bLIad ObiliUAelF of 
Mr^ Bravfl. PP b* aoAtlnm Lo «l« Bt tl» 
flfiei&y after -arderp to ratlr* hP^e left bli 
|U4U dPAATtPd. rbfi AllVAtlcm Lp nui u alike 
tbbt bf WflHP- t^ !n«rBbui fEvm Svdav. abot 
Ai A okiiiaA r^r daiC»4diav a eotUfo in a oeiib^ 
b«BFlBC Vlllib' aa irapfatcAllr ^P»rlb*4 hf 
£#li Ifl "Tba I>oinifpll.^ tbu ^tianelar el 
UP PfMn brlaps Into pTaalD«u(^, br bll 
BAt^boiLnni* Pii4 air of sAUtri, Ut. EAFd^fT 
iraroer. Ab ttnfllph tttor AoW VlittlBf Abp- 
Iralla Ist tbe P«coivd tlD4. Mr. Turn<ir. wb^ 
Bfl tar bia AppMtrM 00.17 >° Britlry ap^ Uel- 
bonl'Dp. oMiIbhIIj camp her4^ v\itt the tiaBippo; 
orkaltlapd br Vr- B«afbohid Tr«P lb 1104^ wilb 
HP. JUIIu* JtbdRbt and MEp* Maitd Jflffrl** aA 
BflhvLpAlIU At Lbpt limp iin r^liftd ibt Ibl^ 
fbwit lb TdlatDra "Rrmi H-*e( l^n ^ ' Baau NPJft 
!■ "JdoBiUDr BeABnal^." auil ftrPBO Ttaooa ID 
'^%e Mtema) Cltj^" cloPlPS- After a Ptar >of 
(Hlr t*B piBD^B, In "Tba DtiTLJPd °rtb» flodi." 
far rhli br*t P-amralan to th* .^utb^rn tiamLi- 
plLior^ Ifl*. Tamar bad b^p^n "IcnE" br Mr 
nob(>rt Aribur. ta *bata ]M returned alEdnjl . 
tba dar bf^ laadcd far a paii tamlin^ encPB^- 
mcBt at ^Ibbm, Abd Ibfrt ^dir a vbotc jear 
ba Wbi an t4V «'Lth afoffeC l^J-j 
*afd*** Oobipdflir lit BiaakAl ^^trrv^i^ \ 
u old Uhcbo. lb 199! th« arl&rj 
^larvd ■P^lBtafT' IB Mi. BeoIbObm Trre'il 
"ibrrr V^m'* Otmpabr 0° A^^d , 
BnrtAr*d ia LaAdOb, al Hia UaMtr'P Tb«alrt>, ' 
aa llr Tabr Bateb. t« tba V^la of Ulai Cov- 
atasco ColVv. mM tbo HpIvbIId ot llr. Trvp. 
MbdEnv WttBBlE ClUllP IB "AB 'Cntat wlM,'' 
Mr. Turaaf CADtlaq«d hla Sb«Jlcap*arlaii canwr 
In iHT IVlib A laBf ebRV«m«iil wjlb thn ^m- 

Bi-brflb b«tnw Mm. nupa Wbmii. Mr- ^- e 

Tiib^rtui^ plmr*a Malvallo. add alhf'r etir 
r^pdrtDlr*. wblDb. btitdoi ' prodnctrir' All tbP tt4r««, Ur. rcLattoubln far w huifc tba oiriaua atbdaat Of I't^ L't^' ' ** PUt fw pqiiti* *da^H^ Ibi*^. Tatil»P uaimipd DACbePrr. Tanf^bplObn , I.,aui]C(>- A, Jaeomb'B aoral. "Tba Faltb or B|a 
Fatbera" CHoddar and Stouibtani. vaa award'- 
?d a lED^KulnflB prlae bj AbdrvT |>w. Wr L. 
rtmrtanr, nod ClanBDl Ibartar. AlLbonitb It 
was bardlr ^ ^ expeclvd la Ibeae cLr^nin- 
HtabMf, tb* book La ona^al well daaoi-VHI tb 
Ijc rcjld. |a a naretul and rolflDtlaaa atUdr 
Of a f»nid Metbadlat, vbew tnteliDraae* Ivavqa 
him w|tb a nitued aob, ab aatrabced iltulfater, 
a paralTBrd Vltv. bOd b apirlt bltt«-r la tbe 
?or«. '^b.f aiimia]ib*rc ia palnlal. and la lba 
lallltlB of tbe taU tbf aUibor aafalcTea a cet^ 
IbLd dcllbdralt and H^dld lAflbntOnf. *blcb, 
irbllo ErndLnx to- repal tbb labMr, abava bO 
llti^e ai-tLallr akllL "AJ Mbrr TaH*4 bf tbe 
di^ot tb* vr^A or tb* paralrilc met b«ra. and 
IJ^f^r BeeUied 10 bold tb« noekerr or tbe unl- 
vsrmm mPlllDant, bopfllcaa^ lApdtVbtn aa It llB> 
rt-Di to tb* maaaurBd cadenrci of ihp eld 
raEth*." On Ibat aeta of po^lmltOi ibv tfook : 
.-Icisca, 'tn Uum Hlnitciiif* la tkrc*." 
Blii'k. 1 Pl-Hfl. 

m m 
R*i 
m 


ii 


m m WliLie FA flMf uvd uu la tkm 
Fwi^ Kvlalkm lladbBcid. - .3J k . 'IS. 'J 

PHORLnt Itrk ItAL-'^flvlnK n 
br: BbA 

CorHL't ■oliitkiki fmi:— K. J. BtHititi 

It. K<»[i.'r. K'. R, f|[HLl>1. N«H4i, ». lU* lit Ik Ml. ■■. Ikn^J^i A. In.*^ 
n-L-uiBftn, .E. BTHir^fldlv, fjti't n JlvflL. J. 

, P. U. |JtrJi:fL-1U. KRWMnto, ii. PMtu. i. 
ii ll, fljfi ulLi i. Ht^frl^, "Rkitle afab^." 

CdiTfol JDlttUoBB fromr— IJ. lafBT, tr. ft. 
Mnui. IL. OaHtwv, A. Divti, r. 4J. Pnvi», O. A, 
lOhrifaritkai J. lllmJl, JL LltttaflAkt Eijirfiiiiit, li. 
l>ortcf,T H. Frr, «bJ A. Uoacb. 

OoafiDt BOtatlOH Hit BbOVt BfBtl«d llBTl flftld HTPhTOrmV DP TO DATK. 
rpe«m a ^npy of tba ptiiB Bn<iiab BdL 
tJOH of Uall'B "HrpaO^lH" {OOBtevpow: 
jclenoB 0*rl«B). Uoll baa loot beoB knoim aa 

tbi BSHt rvILabl* EUlde to bia aq|]|>ict. Tbp 

pmHt lAAUP bu biafl oftaptaLpIr ranaid. aBd 
lAflWdra B larff* ■^owt at bav^mattar, mar* 

C*p4Claliy In Ib&oeDtlAba r«latliijr ^ ibe tbtr*- 
pcUt^D Hi* ot brpaallafll, BOd 1^ tBfal Bbbald- 
fTBlftODa l*TBlTipd. Tbf Qbapler do BC-PUlllans 
hH *|aa b««0 rreatl^ eitonded br var at a 
CDualer^blKal ta sur^b pacudB-bolmt*. Ifl 
tb* pfiffacA to tb* Jourtb Oermaii *dltleR 
Vqll raBiarha. "Tb* ftet Ifim mtt noPBr worthy 
nsB of act*»M bftTB tMteia to tbi* nir*tti-r- 
m^ajflH^ la not ebltulalrd to mabr future' 
fPflfralEOBB bare Huf b reape^t Tur tfao praaeitl 
af*r Tbal A laaa ilk* Oroakea abould bB]|fV[' 
tbat H-onae ctruld ovarouib* tb* fare* Of CTP- 
yitr Titboui Bmploriiii anr maQhaniBai iapuih. 
tbat LAt^oan ibould ballOT* tbat >uaapLR 
pBUadleo ronid nov* bbJPclA br b0r rWE]] 
albba, tbat Btumpf eouU bettava tbai a bOtBH 
ba iBftoanBed fir geE-^'palbr— All thaat Ibinm 
ara but Inatabrep <^r the «mni tbat otunrJai 
«kDpat*at lovettlfattirii nwr aiaka. I can 
■tfatr aar tbat J have fl4v*T oawa a«nA^ 
bbb ila«l*. vtp*rtDieat (^UTt•4 vOl aoA^r 
atrietlr BcEAntEflc pooditLaab tkal oattM Im bald 

•U*t. Ono Of Ib. MVbA ■WteSOt 

promlaa btrortbaad atrlet bdbaraao* *■ •rtw- Wam ■• HTrcT. ^labaw'P "n« l>fV«btfata" (Bdl) Id 
hnocber bU jln' — '' atjripi at Haia^bb 
lufbtTki nalphr fB i|Hr ti>HL4>tMi ot 
LtnBBLan Ud Jaw- 

"P^iiir Wjafard'' (LoaccMal. Ibr Mm Sna- 
Bar. IP a brifb-t, vlTaflbPbb Bloft of a QolaaJal 
Ktrl, who nania froln AualtaLla abd ll-nbad Itp 
* foT-buAtlDd c«blr. fbtn la plebtr af 
i.-l*V«r efaaraClarlaatkw la tb* baok. 

ContahB* AD*dJ*r'* "Jvn* Prlbooaa' iCbatta 
aad Windiu> li aboat as lBt*m*t|aui BHiftir 
tdr brlnll-at mHb of all coantrlei to^etb^r. 
ao tbat lb«r wa dlacuaa tba comiac woman 
^Tom all poLata of Tiev— vbl6k tbarf pT^rerd trt- 
lo di? In aJl aorta or placAa Abd Iri a ^rr^ ^"^ 
-amaK" faablu^ It tafceh tUOro tfabb iiil 
ucd a *eH|oua pnrpoae lo ■bk* a bbtal, but |^ 

UIbb Sfbedlcr manimrB 1« BTOld lba want pit- ,H»,rF mtidi ibM"^*!^ '^MI 

iJkll* in ber rourbs. Tboa* wbo bara r*ad tbe^Ul ih^ otKm ii J i i abd NMM. tvt oarrAH bi^ 

rhri PrlDeeaa tn tfta BlMB 'M Jt— ' ." [-bn^tirT. {1 it ili«f*LJr Ibit llii iiiMiiir amr'mHit 

but Wbatbor may »l*l to IPintep b jiioiiiTi Ifcf' Id l-H l«inni*l 11 ji tAM^m^[j«Jimr Mth^iiuw 
nnolbrt EnitAtM.I .jf ;ai |;it ii!i r .»» M Ht^ 

Icnov. I l>n 

(wu(it:''<<nfi^',iwAr*;0Ut,']Mi), ' " Uiibbd. I>«l«, ipd, l» " Ttf Btlmo] Inr 
■cdidp;," H MM. Jbdt b«ter« iPllflBff for AuBtn- 
Hi, uDdtr tDfvcPHMt Id Mr. J. k?. Wllllpfeipin. 
UiL. Tt<nmtl]« eoAiedlM b«4 d relApd* — Irm 
thi^ rliniln ts tb. kdlltt Ud tfflDdd MU KlU 
Tdtur, th* cUfdr mHle o»*ti tnlit. In ori- ■ 

KllVdl ntldorino .Votcho. tfl lit* QWS. OQ tb. | 

Hiitt unl itoU rlrimttH liLi4irni?i4?d oniT br btr 
doitrlmrt tn ddppart llr ChWldi WndUs Id 
-'Q.lldimr tbr HdCbllddbi." 

Anonnt bntiti iilagulldd w4ik tkii ngmtrn 

>tit DOW rlirwbard, Bt«d wio bp i up VI Jt^ld. 
ABtHid DaJnnd. who nturndd td l^ddon Ob 
irjtr^k 4. pRor i totir la Bootund. idd db- 
fogpidrail tb. ngvitom b)r TblEb tkd Inu 
TliiEr w>. diudoti; fimh >o*nuo 

whw> In Fbwtiat Mvi«*TPir, bboul UeM 

dldsHdldrti. >W«l'.«MMM.ik «lriei>t^.W^^ 

niiruo to »i*#^J(ttifc: ;»ttS^1^ 
Ibut Dig .MiiMLllMWjMdt^bi^te:)*^^^ 
liiitl*C«SD< ;j|iii(i..j|S«|iM'i(i>.'{i#%)«^ 
tr M1M .v««|^:IM(|'!i<i«k. >%li>«M .#nM 
Mr. rra)^ iMK'-«lid:inii»».l!ti^N#'.»«fim 
ten ia '^v '-.Bdr'rMiTi «P-KwiMfit;«ai:apt 
•ierv. ba' mob. Htmi lnviif*!. Mr,. Ambw 
ytrnmrn baa •P(h»4 Mate it U» ttvtfei (Tk- 
lAiiT «»B^ Id fa atii.; Ht fUi rnl *y 

7. nui ;•»'•( .tU:' . irtbii! ,fnMr' <'>W»i^. 
■ irrn br tM l.pn«s» ifiMiiltiat ■ O KiM i' ll.b .- '«N-' 
4sr Km KftlKft, *i wld«k^*tii«* 0<*B»» 
dPBlHUr w. dMt^t dtr vhPWtiK # Mtlt 
u ynlH M <*; #"»!«.■ •!•»• pd*': 

tiwit, • dUr w ibid ■■•i p ' r i| - »n witk * Mr, tint- 

19b fotdf pnd P Ian tilt of IntprprrtdtlPfl In 
QflgHdB D*4dr did* ppptprnd. Ti«r. vt. 

■fl pttpnAdad. "Ut dpout 41id4 prople, thee E)dK' 

jii lit" u %Mcb nr, ■*•« bu fidTcd MM IMIIId Uvnrt'p iVdn, dU tba pro. 
4d^|H df '-V*«t KIttr Bdlldlro/' b«Td lirJl- 

lUliCkCh.ii, wLldt *fT iu-^r 4ihiptrJl-'Tbr! pWpI** t4A«*i Tl*btra. Tbe bew plbj la hjf DaVlA 
ftirii..r ..r .-nir.... rj-h .n^r ij id,-i*™ ^* "J^ Bela*«^lP wbOBB dran*. "Tba Girl rrom lb* 
^ iPS^itSk^;^".* iS^MS/^-^^" ^ttBl DrubP IP li:.W afl. 

...Lr-r iiifir^ tb*rk uhhI, iLl, j riFarlbi la M*ll»iirti?— and Ib rauBd4il on flpir- 
""^■^t-"* ? ?y t^*^ .■**'^iti.a t^atlt'B roibaiice, A Bath t'omi-dr." It 
Haentlallr a plti-* ut tbt' Rrjiino}' livt:\^y•^. 
nbbea tbn pUJbp-roon ar tbe ^r ii 
tlft** waa Eb* r«aon oi ranU j.mu-.-ma. via lju iot keh u 

• H»ir>- iBtid, ibiMt -!P*if ''isa« ^'«lll« li> ymir Hlnn, t« «twn I 1bH to l^^rT 
i-fdidf BTBtirul irbDovEfdnmla Miy 1 thtn 

Lb a ooitaettfteM 'f/ tMf^ ■lfc-1l^fflllf.:^Hi; Aa.;*Bl^Bii whi«h bivB Dxi haca pwi^4^ pulllm- 

•k-a dw dMd,«iatdM>r>lflin. Nr. «. A. nolli. 
A atbd>>b efclftiiMHifli'. 

■■Jd«* Homd't "WWi" 
Mg«at, la tkd 

w.f. 
h*r 

lirpt »laca *aa . . 

uoik tmm* wM *dlib..iM,1iH' Wwft' mt't* 

"Tka 

lh. ™ t ii i t^ «Mw5>l»iii» Ma" 
li. nib iu«, lliiiv«MP'.|f m <n« bAM tbu 
i»tr4«dl. ta*» I Bi :I H f i ii ^l.:.J|-*M»«wlld 
i.i.'int dt b rloiM al 'MM*Mt:u« Ibd <bnu 

1. «>ua u lba tmimUf-m^wmi oauu. 

.Tbnwb aan«d^ 

H. P. ibdira M tM" (Wd|.«PT 

Lmrri*) li aa <MHM|(.taMiM itirr, tuD at 
,M vtmum hMnM^ ifinriidip-Hi clEi.niMd 
tbat ua« Hk Tbi. ip dop of bid 

Kddi ■° 

.... ■^'—^■:tMtr bdTllC frrdBiPPd a lUc rudltloap, dad tbda «• ibdIT dtaBHt tn part dt wtft-mt*. tkii. .b; ; nM » Cbij Wi : . *nli_ , .. _ _. _ . 

flub/oaiwtLUfiiii rraJL), vmi tljl rta^t 

-"lU «c 'in^' n^ifhri Bilipfd. OAbbq BlfrtedE^ 

ilnu of Ihf r1iAi^ bia t#M « HWV b« a| 

5 iVOi iupdk» lf*ii**r^**- »■ T*fW J?" 
_ „.,.i»di»iB Iwd Vlft |A* Mp i# "rill* 

^^XbLtb* MitLtaF pr*Jf-» iM.-TWrlnn I^Sl, inrtl' 
hllll-L Cnll UArdiLifr P'*, HnhhriMi i-:r. livdf- 

m' T5H«7 7 Ik Imrhw: lU V. IC.-^d 

Ertt Mr pnit™. I t T 

awhir.r arlinnl r.f Htlm Tt. 1 hinlmf Tctim.i'v. Rfl- 
Cffllt rrVulti .■.iTi-llblr t^:H 3i^i*t. Itr.H'F t»jt- JfilW, 
lO^M brut ^-J'J. , „ . ^ 

Thr nt. Pl'tHW*IT(( fr'iiiTM-y. r^-™re t»n f\ut nf 
tub rwwrf; n'™t^il^. H\ n^'™' ^L' 
U] ni|*Alb<>lJnililA^, S: li^grfp*^ S|t ^4 

- ■■ ill, Al .fBl'^rj_ 41t_«*h*ir,- PtlHR^1>H ■TD wnlnrltiifc" 
Lbl laahlob. 

KUtr* prDClalmcd Qnaen or Batb, la adulrrd 
by U>rd Veraar, tq Wboai! TOOBIl Pbo adveB- ', 
tLLroa at nJ/bl Lo arart blP dn*l witb bir Jaipur | 
ieiaad]ab. bLdM la b wardr^b* vitb atan- 
dlati; and Pbv«a tba lattar'P.rapvtBtlDb by a'- ' 
Bumi^ tbfl MbHB at A mpfo*** la-trlcue vitb| 
tdzd VBTmr. liUw i(«rt»|J "— 
fnr b*r vioMtmrn'-.^mrta^M 

■ad Mlap RbbMnVbUn MlH 

Mr. iMbnna WirtbB [Vamara, Wr. 
Wfm tMl iiiPirT aad Hr F. Mvrn {Colofltli 
Vimit*]i Vf* jdbAAbDUj prDBiiJirBt amonant | 
tba oaw ptotStt who hBT« a^^compapied Miu 
Biawptt trwm tad^d. I 
"OlidartlUl" bHba all Aoitnllaa raporiia 
With Lhi ntaa* ot tb* mb wa-b *Bd tba tMlb 
pcTtofwaw if Ibflt iva^Jina kioiciTslnii' at 
Ebb ttPibbWa n*aln MoiaJ laat ai^bL rt, 
ll a HiloH blnnataooa tbat tb* pi-vrlciat 
iBBfadrt ma ^U■ly ibvBld bAVB bHa iIbuUapp | 
dhIt rtiabJlAM bV "JAck and JUr' at tbw , 
rlVAl btuit, tbi lldtira* pol«tin|| to ab inaaii- 
bbl* pppetltB lur burt*aqm< OB Ehn ^h^I of i 
Avatraliaa plaTinan. iil*Bra. UerqeM and 
tluba'a aav raaord la aliaaai ^ertala lo botd 
tobd rot lba but PATl Sf ■ darado. raanJM^ri 
Uldon carlhl \Ki oairr a rbTlitfAA* piu'^i' 4Ttr 
for f MPpna ^|ta unmnvartcd wttn tti 
Virmti. tt iP p&ialblD tbat U4 
alH rpcrvaani* a Hurld'a rantS'i 

_ _ Tba upDBl prBTlBi^kal ruB Ip 

aban ib T^iii^ ntfii ^ awttA pmrr 
plow. If. ■aA*^■■w^^*!Li^*'*#?L^^!^^ ^ 

p|ao*4 UilB pmias iHtb tba M pnAMtlnB 
or 'Tba Oiri :&»b!nd tbi oautPF" ^aniB br 
Hmrd TWbit, "biHir" br LwJbaa Baataob), 
In wbltrb tbo LlaPCln-Bratt^ovaDawell coKbh 
QtUai Fill be Jolnal bj Ktb* tXalay BrlEflart. 
irb* ban ivmadnfld In rvllranSflPt alnce^ ^hc IbL«< 
wUadB Barreli'b Ir«t toiupanr waa bf^re, 

MM nwtm (lata vlU tft* tfppbsrt nem- This Easter 

make to the tlousehold ia an 

" APOLLO " 

T 

Combination 
Piano. 
Hg ffftt fWi ]l^:'IIK:':ial: ^SKUBiiliP: TrinamUowMlforit. Tlw "APdUA" 
OOKSIirATIOH U Ow HOBT 
.ROT DTSTBUUEHT of Iti IdwL 
tt rtprwnti tlis greateit ao]ii«T»- 
nmt wUclh hu been luda In tlw 
pMMla:imMg''«l:.1iMIir. fpt it 

i^iiW'Piiiip''fiii^ 

ajB{j|i(iil^ lii'MklliiiicAiliiNi^ ' MM^' 
toi—mirt to jeiuwdt lad Mtndi. 
TlM "APOLLO" OOKBHTATIOir 
PIAVO may ba vied WITH OB 

I 

WITHOUT THE PLATXB, uid 
tJun ii no Mceiiltj to nmam tia 
interior attachment for tuning or n- 
gBtaUng. 

Wp ipU tor Oaili or on Tunai. 
Our (nBOULATDfa UBRABT of 
Soil Xuifo ta thf lugut «ad chMp- 
•Pt In the Southern Hemisphan. 
•bIUU* for uj Piano plaf «r. Open 
tft an The 
BritUh TAT.L OB WEITB. 
A?*ti fiKT l^l'TjI* rAHTICC^AKS 
ABOUT THia Dr.TO-DjbTB 
AM* 

trKt4ti iHiXKintmnrt Piam Diepot, Ltd.. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308534 THE 
HEARNE'S 
CURE. me BEST lor COUGHS fifom *n ChemMi ilMtcine Vendors, and MR TO imm. MT TO umr rimmwih 
imySHTitENT AHD BUILDINa SOCIETT, 

ma 
HAVE YOU AN mTBRBST IT^TDEIB jL WD^LT 

:^f!^~j££E9S^§'^S*^ *^ ' i*^^^ maiil^. find iiWMii. 

-^*~.'IW*HiJHSJm oir DAT or 

^ _ _ pT nryidr. a 1CDBB4T AlTD CO.. WHY PAY EXOBBITAHT INTERSST MMmUOl UOiKBT AT 4 PU CS^- 

V <K>I>WU4* ITS PbllUp-mwt, mP&RTAm TO BOBBOWEBS; 

*"5'" 1™"* "5™' CHllPLT inn »P4T4Tia,ir, ud wmoLT 

Tti . WlTiilKT PDHWIOH * BtoWrftAtlM. mri irraH HStlLMITV, AT THE POLLOV- 

iMmt ta Ik, Lmt li« ifc^ CH lot lb, fU*! L*wl frr JHt 1^ AUKh Unt 1 

IJ^Y llfKW mo^NTM NCI HtLAY OH VlVVa. 

il. DAVEDHON. ante iK^ABU lldH til iKtmm. UtfT btwan SIv ladBBiv- iliwla^ btHlriltfHd iiwr c4i JMnilur*. plum. 
oin im 1 cm.. M Mm. 

— "rt JILUrr BnBI IIIWI^ u - 
It l«**r nl« ci iatHWI 

Tn HOBTjIOacA, miir 

noit-r TAti 

T«r. c«fih 

TOir wjii M MT1_ 

I ywfjiOHJtr rttrxttiiT jud wtTaoin b. 
nrMrrv Tn Ainr heipowiule rsksQK nr pat. 

a Tor CI. npijmhl* Oi ifVUEia.T. 
frf ii. rrpvtblr fii WEEKLY. ®? CENT. PEE AlOnjSt. 

n 

ivCnp^ravBiv.^iaT rmohim wvaxuaim, ltd., 
ma. urmuuK ika 
- . -iHB. 

OWBTliEirT Oa. LTCpl 
rOTTAfJB _ 

MtiUint HUM til wkuta #ibiiris. Wr wb 

nrptci! orcH uokdjits ttll t p.m. 

TfL . HS, W J I^Lu. Huufrr^ wmsmiir mi- Tin pu- <^ii. h , 

la Hw ^mmi, tr^KT. 

tt( MOJtT III! PJRTIi: 4h«HM 
OOcr Ffflarr: i ilk, to A 

* 
fnw tod 4J1 fPOH H 
it Uvmrn, lii|< »r null, ib tut ^i- 


fT rum n AH«vn4 ^iiiMM^jj 1. nut. V^E. Kr^u^glu^VTjtM^ mum rumt ^■4 rw ■■iagi iant a Hmh of rA^r 
m fciMrtniiiij. tr to 
. tor lAUt, tnmi Sik ^ 
LID., 

w ir , 

kin ttrmttft 

...Mb BWt 4H» (K # ■7 <II ht "^ KJf UTi niM oms JL umi Mnan OT'to-Dini ounnwi* urn omK: ■mttilfi^j^ no.. LTD.. 

f&"ili|iijwi. llALl'-tlUCQ. 

I'unl MM. gik Prl» SATUEDAY, APEIL IJIS_Wl!ibNix£(r AND 
IHEEEABODT. 

*■ . 

(CBK>!nClU> nr BBIIT W. LDCT.| 

Modern JoarhAllmy— Snna RcllKtliAj H lU 
PeUDltAIItr— A <]hmp*fl At Qotta yU- 
'loHl'a brlf Un— Tka laptrltl (TtH 
CoanrEQce— Tfai Prlnca of WAln't f rliie. 
tanit..i|«ttiit M UN. 

(rti otLT mil !■ Ai inmAUA i^aiiaaac. 

W^ait twtrr mtram W tk> km or tta 
■ iiltitit I fonrtU ■Oiwili tgc tbo Ubinl 
eWHA." Tbi iHlittnismMI foUoRlDl °* 
IM laUiai It tka Haw sail 
imrirm trf !)■ UMM (Up ekucu all tkait, 
tMiir ilia'tttaAtM «( ittta <• 
lnnt' M VmmtHialSf Iti*^ Ii Un ui 
tMWtIT, li Til — ' ui^ u <»>7 1<*> ^(na 
la fr^'-nt Ua uxtmsn auit IdOiuduiI 
tm n^m «r nlmlailH An ui wlr untaAUt 
la Mt'W* iIMt TtdiBiAi/ i*n<n- 

•HI lit<«»HMM:1«. «IM.i4»mR'««t. Aai ill 
tb*li:<ila«Ka, '«kilE:M«Mii>.'W*-.f> >»• 

Ml III H l l llll HllHtl H Tl (« ■ 

not, tM duaaintla U. Ua vt»f ol'Ub- 
irAilH. in )kHa mniili nUek. tn.tMr 
ptMA WA piwoAUr MiiaM vltk *•' 
■iCa «l AH«»H*« W tk« WMH, to MM* Ikl 

ikA mvUH St iktt imt. .jjWty'af.iaiin*.: 

pwnlBI lAdMr Ma tWl^lA^MtlWWWt 

tiMA4-W i IHWPfi ^i^^ (Iwl" 
Bi«M ' m4 AlfHtlimi IM' MMM"^ Sh|> 

Hp" iJuriitfiMi' • titi m 

AomaI aa AAA ABlr AiImI— ill oAlftow 

i€ tka aBW AAP ai - aIaaa, jU^M^ 
IWlr, Mt at Ika. MttAAaV'PAlMa A«A*Ka«A 

tavfA onlAr lav #aaaA*jte|Wjpfc ■**4':ik J w * ' 
boaaa ihi nA ?aT .-hi »^ lA^lw iii la«fdiitf"««tM%: 
A ata*tA imallii i.jilt 
iiAM Oa nut tut th»^'"lir'-'Ai|t tiii'.«lukt-' St tAa Atacr latMCt Aa4 AaaUMMT 
Kac » ih •« n 
It llill 6t aaaaUn wv, laa »r aal tka 
labia !■ ttltAd M mm tmtmlilUni iaoL 
na vtkar HA* la tba Aopakjr or ftultA far M tkat, aailASUa* 

al u 
HWtar iD' AflM 
sUaa a#.«IMW>- 'TM' :' l»- p tt i imn ,..ti» 'Flnt td AAp. 

atArtad 

aalaa* ty tka OMaaMMM'ttt Ma 

a* altW) -•«■.' 
OM » oiiw'to lAiak faiMAtia . laianmip. 

ail .at «a*uia lu, mmaA u 
UA Mt M t>i aiakhir. M, ukaii tA ddes. 
■QtAtai ana-A aawtTAAfr- K aai i tfaal ImaivaTT am- •nUa«::n#t'''l*«W'1a ''tta"-aWaA>n "1ito"imt' 

n 

(raaua Ma«r~tlA 
' At 
Iw aa ti ai te PAt la aaar tkaaa'T^a» apa iaai 

Lanad tmj^ ^ .-i-'. 

aasCA ttAAU 

beat t« lura 

tka rraab sUsipaaa ot Qoaad VKtarla'A 
pitntA lUa ■■lu? iikw b*«A pentltaA 

ta awvtar tkfTA la A liAm*lr pletAra at aa 
a**alAA kL ^kinckaia Pmiw. wJma tb* iLrl 
ft&AAD luraod ^rar iLb iHyaa at m bank at 
Aortrall', ckuUAC A'ltb bar PrlMA lilAlAtar, 
LAr4 MiJb«uni«- Tbe date a( tba aatrr la 
ApiHJ, liar Id her jaaful the Qnatn, wltk 
•Tldent Aleuiin.*. iwArda lb ertimi itrl* bAT 
LATd HelbournQ Alaco4rae4 aLaul tbv lulilKta 
of Ik* parlTAliart. or I^IU And TorAab be tee- 
llAed Srtmi pfisABAl kiawl>4(B Ibat llle Ilka, 
araaea won fxU-enult (BAdt at UAdAua A 
BiAel ha uid, "flhe bed awid mjv. And vai 
T«4 TAlb id bar APBAA." LMklAc <ln IIAB^ 

tka Mataraa dob llkfwy tb aaaivh at ASAtkar 
AveldeatAllr cAv ii|wii tkla Tarj 

VAlJIBA «Hk ItB atAi AAr i AA d( tbe ^Alet I^WaIu 
At BUi;kJm^AA l*AlA» fl r«AfA AAA. |1j full 
tlUt Ii "TTia OAllACr At PencAiu, witb Ha 
nf^m." It li tka lUtlk TDluma q( a e^rlee 
nl fetven BUaaallr publlAha<l in tka tUritei 
bnder Lha Aap«rlAteA4tncA of tke Hoclatr far 
tbe IJIIfnilan of VaefAl Kn«wlei)(A. Tbe pob. 
I Liber na Cb&rlei Kiiiabt. Palt UaII B., And 
tbff dote tbe rear trf Quaa VlntarlA'A Atairr, 
m}AA lbdl«te« tbmt 11 «u a book At tka 

aeAAAD. liiai irdi. Tka MaataA trAra actcad 
AAA culbAA. kbUB* U kWlk .«iM|»r 
tiut* aABPAFtd *IUi iMiblt likWt lo-dAT 
(AT ilAlllAr arAFkA. 

Tiiralni av^r Ibo l^Avaft. AAe 6Ah]» 
(hr |LI»rirA]La or l^htt lAil faraOA, and. near 
Lbr tai, LtiAL at Uadase 4a $tAel, Thlrk 
■eona t(» bjhve had partiqular ALtTActlnh (dt 
tka majriH'A Uunu. It prHenta the flcura uf 

a lAitr AD tha akalj aL4« a( ts. wboaa AmAla 
pFoportiDDa ArA treelr dlaiLIAyod bT a loit.GAt 
bodloa. On her kAAl la A A4rt Af turtu, 
wbtU ItaA kDA arAA of irll^b l^ri Iblbovma 
APiftA Ara roJdad an tbat tbAf SAAAAt ^^tfatr 
bA DtAAAd bt tka JoAkar-AD. The AnaMTLai 
UAIAB (kit Ika ATlillAl Jlictpra lA 'tt P. 

OaiwL la tka poaiaAalAa at H. dt BivIIa, at 
IWrtt.~ ttit DU dA BncUA nrrlad aaa •! 

MAdASA' at ftul'l dAKktATA. 

tka tmlaMllkl csBmlttAa ohlEb bare undci 
tAkAA tka ddtr nr BoakiBi ^pArAtmna lap tbe 
laeAfrtiAa bt IttlMIAI HpraAAklAtlTea AttAAdlaa 
tllA.! IWWtlAl PiAta ogaraialHA li Juna keit 
auttiit 'ia Ik* Ikliir UMRngklr w>u. Tkt 
pnaiMMt or tka oaamlltM ji Lard BanbAai. 
of iba - DiUf TAltcnpk." Lcml MankiUOa, 
pYca beLLAr bAAira br tka famlkr uaa td 
Haraiavarth. la traAatmr, wbtiA Mr. Artkvr 

PeaHbD, wbAAA AAlilUrA OA "a kVtlAA" Mt. ««w srllri In vt*rt«t»4 « Aftturdtr, Ju« f, 

>(M 0f drut ArltmJB. Oil Biudur thrir vill 
luDDk wltb Lo-nt Dnnliu) At Uill wq, i, 

tHMD M fiivtlr A i»eak lALtr Irfrd ME]rLhQM#4 
ttlU ^ Ui* beat imwMBO tt autL*ii PiBcift. 

lomaliinii wtll sUaHAbi tbsm tt iQBrheDii 
tka HaiU4 g( Cqwdqu. Id tbi* Lrt*rb«om ef 
tbq lUUD Amy Uufb bf< n vardeih [i*^^ ■( 
UATlbomuili Hcu^u. On Tuicnclijr. June turn 

tbf dnfi OD ik« TnuQrj lui rsv dOBda^M 
Uy Llip iJhi.urolJAr ol lii* BnkMitar far f<B f 
purpwi. wiLi tin M. buauBi at Onftw Out- 
(■r^ wAtr tka ^mldaKT el IM Onn. 

* p^ t fW jDaMttvttou^Otnbp H.r. 

BkUmf Ik) 1^ oUlf. ^ mtitnona thmtt 
Till bfl k riBwpUmi U iHtllH Haim ib* 
Hiihr nnd DucfaHU of fctWrll^i. Od W«do««- 
euh^ <]aiBi«tfli wUi to* ci^nu lb* i;^rl 

|iA]rnr lit llw MmnalaiB Hottas.. MJ|d ob BfttV^feT 
Jqnfl iJ. ihejf prill b« ntAfMN^ J}r.,|M ^M* 
ilrKlLy on a vl>lt ta Iks ^HaAj-.-. tt'tttM^ 
iMt tDDld^DUl axjiibHA ■ iiAiwLfa huii 1i 
bmiati iatvt4, «ubierbM atniupvr pre* 
I I iipriBtsn iui4 humbUt jovruti»u, wnlck bmi 

1 T 1 1 'ra* pMiiii»iT af Rflral va irQnufl bt 

Ik4 rMtlTI,U a( cbaHttbU iniLlUitJ»IVi U IflHT- Ob n.h. Oicm, TcRit At^tim A a 

P^K. BlL^ OiM^ un^fl^r LVMBuLt 7 In » 

P.B. LI.. Ufltliji m {J D 

D.k. 1L|^ QvL Lb^Biani U » It 

W-lMtad UAg. .«V T » ft 

ISSs; ^s?jrs,£J%!<«.' V i :"'oif ri™_^ii~A.™ iUMM WtAtMM '«««■» I> lka<iiaM t laimWi' MMMW,: wW i I , <■ (t '4M« «• 
lawai t i l >..i kWH :ii« ttmw«W »« a«. . .M* 
prialac MMt.itvtlM Il l tk n W tW ' n k n , aip- 
«iifla«lrW.'MiM««Mki:.4Mr'itt IrinitAsi 
l>A JiW Mt«MW ft «K MM WMHA*> 

tttniti, kAaiaT, IIM MkMSU OM^MM Ar- 

tmnr Akd tM'ApaiilMii'i.|IIMwjM;.i^WM- HtttAUnu tt ViJt|irito.:iM4lMi;#':W«tM 

Af AAHwAiA. iw»i gmik 'itwt.kk* 'miimwtr 

(A BAtaaVr'diit 4Ma*MIiv MAUI. nagawattHt 
rlok BP - um m «m, akt aaa aawp, f f- Wm Ikaa anr la U aaanaatT tkat tk* A»> 
Vbatr aA4 T'k*'! "T AahU kaw Mi lAAAt 'U:; 
••IFa' imllAMiAi mlalai;, a>d tkmt Ikaf ibOAjd 
A* lata oAlii;^ rAIrlr avpart to Ub pnitlalaaif 
at^BA At tetr work. lAdaad. toair wutkM 
*Aiaid ka aaaa lAa wi.cb It aaak a period oaald 
ka abtatnad, Tbaaa ara bnwchea of tbe AAr> 
TtoA lA vtUcb conatAAt atadr la raiiutAd ta 
kAA^ Abnaat Af dAdent Airleacr. TbLa prin* 
AlplA Aaa beeb acceAted In tba caae of Iht 
kubniArtna UIdIda Compablea, wblcb have al- 
irara had orer a rortalAbl; but 11 abould be 
e^aaltr rrrnfalaail wltb reiard Ko tbe GarrlADD 
ArlLllarr BAd SoilAAOra. Tbe lAtter mar be 
aald to kATA kAd AAlT two dATB lo vtuok lA 

peepLTA tor tkA OAAAt dAta»A AAATAUWA, AA 

dar Had Alikt *ark larnlTAd lA tkla Aakaaai 

tka aJAkAHtLAS At WhIcA VAA AAtnAlAd tA 
IkaiB, AkABM kATA Amad tka HBlMtnAtlAB Ad 

AATAral dAFA* AAartlaa aad laatnatlaa. II la 
kbADlatdr ranitiitA tkat aU aiuiIaij wsrk 
■kmM bt bAAAd ipaa a ■aM laaaittMi^ Ika- 
nM(k knoiikdpi aad A»nr>A«ni ti; sn^tMt tka pnaaedllv na a AAAAt'^tAaAa day 
bra rBA4a»d nra iiiaaAal kr tbe arAAUv 
At AA AlAbAfbtA ' "Ankara " lb wblob fldutel 

pra-ABiAAbtly ak ktlaak br idaAUflad battia' 

- IJbal? to be brtmakt IntA 

kOAllle cAVAtrr, and Ikat la paAaiA lAAt AA 

wall bat la tbe tipAoltr tcmw, tor OAt- 
ABAt diKT, Al mntad latAAlirr, it wnetru tor 
AWIiliiiaaklACT •!•> At tka ictlllrrr, tbar 
AT bt al IIOAlAalaUe tflrt. 
It lA AW AA«A laar TW Aim tka 

- 'A IkAaa out tt al" BTATHiaAidWIt. iWHII'l *« 

tken filolater for l?i f aa n a 
madr"— wblcb tber did. Btik' 

Ita fia*a been 4;0T>ildentdr . 

Ibitv BAA bMD Bt»b dlAfltiaijAA, Akd Aaml 
DA^taUu lb labouT. ibp qiaaatloB atlll m- 

■AlBA wbetbcr ve are frt aobataaUAtlT anf 
raadlar than "• nara tkoAj I* EFfGLIPH CRICKFT. 
AMD AVimUUV FLlTnt. or pk. L, «. t. pDiDim.) 

Tin JUaalnllaa tUmK in >Bcllak wontr 
gnakat allVloa lom l mi tatAiaatlat anb 
]*(it t*t nkaoUna It lA aatr a abaII ala 
aaaWI nanrloAllr. >•< ttA Mnai •» aa 

ai u kA lot «UkA« ikair In 

taWtm Al* pcAAUCAltr "APBlt" AO tAT aa kTBt- 

eliii iilnkail la oaanintd. You Mr iaa Ihoif 
artakatlH plsuan "Klllr" Hirdaak and IpAt. 
tank pid BOm m "kl« ■atok" d« At Lsrda 
m "Ika ffnl" tkA tarsAr pAri AitAoOai 
ta "nlllM tka ■ADdA" lut tka Incur in tke 

■AH Dt l>n tAAWbt, lUU tkt AM AUltlAllAA 

cAAiAla au Malft tkat (C-trln Mtk wai 
euariHT iiulik Wd lAla* Am met: aM 
"aU Iptl" IM atni put doatm * aUbUu rood 
u». i Im *• u Aiiaantf tkAn kia 
ova «iM lor Ik* A WtA M f k t rani CUri- 
til, tN, fau n tavd if wufeaw >■ 
ntlidiil Mr k-LdkM oMfMS'^MB, H»JM^ ■ MBHitA dtMllBi 

WIHlE*WnKB^ 
PArtai tka »AB*aii', ire- "***^'^,rS 
KJE, lar ipUAbia, oatAid* ibo 

HftUH. TkAT » "t luntb In tkA 
tHHSTw «S?lbe aan» bulldlni^at L*rdal, 
"^S^^^afwi* «at ma abiaa lim tAld tkroaik ditaiw 
JSk&^Si X&futo * — amircAA IniA tkA Iriwi AC 

TOESt Ta^STWki-i," ,f«i,*' s .ss^jj^ 

Tb.ra orar IkApa." i» c»f» tka tpaau"»" ■?» 

(ooeral pAIIIo ab.ll iai »a M mU U^_^ 
ai>onn» aaria ADd «« —fSam, "SaSL 
d ttiTcAwa dT* l»t ^■'".Sli^lSlS 
(.111 aabbUwa 1U, or S«t. m «<1»' 
tb. pftf li kim kr kli pw* 
7B0 tltf rakd tkal Bnwd *»* I" 

Wfeti ^ tls»^lr loKlAlt Id ietcrlptim, weMp 

tmmi, tor lP*un«, wtoi alttem^ PgJS 
trtltta, ruk> w a pjjfaulnBal. odM U IW* 

witiil* ^v^NMuuU: mw m 

tftAlM iB M "■WU" ItW Il fc— 1*™- 

alHB-bevJpd nil- M.. A. SoWb ar Mr, ^ it 
Oirttr." 4pa •a^h "''•^ >■ 
iLiIh ibat BUdLj, flip«(:iiJ-ir Boirit^ ynj**" ' 

■LoulB, -Huldar ll»at coune*r £XH3Hd« H* 
hinJtB Id FEjimrfl Id llSi^ Au"1rtih*n*. Ilaw 

mf. tb«n *t It; I h»*B wriiim 

ClTfl HOH Mqa At th« nUtloH oC pn- 
fD»hidKl u4 th^ aMMu- CTi iT ia ^ . 
rernwr *» flml** •Umi npwM aM>« 
af HbnLfiJatntln or Bia4B«<FHitt. iHmm* 
limb sldW IM mr dlpUlii«d > pnTHBOUli 
IF t^r« bfl Kb ubfttdur Lp Lbs «1(iiT«n, !■ 
•JbBTt, tk* AbuMivr tt>r ^ prKiaUetJIf ■* ill K *»iy:ttnith'.*»>».'>wr tk« Astft-AUTtllka aHtk«L iQ^taiL lAfl tratk. Aaclo-Amtnltoiu^ «n nt kitb^ 
^.4^. iBBiiitr w«lMiaa Im BbiUak vdvhI]' iiH«kftii 

*BiB^ t dMac of unu4*n i^d ww^i- Tun*' aai Tmlt plajT uma upPDiHUd portion of aqr •Jb^m. II 
tkito ftuuiHjriai to our irtjiicn ««rk lud 
QAEMfB u4 me« to B0ui44r ib*t ttwr «n T«- 
h«tf>iti|- ■ peaiUn v^iub mar ou dar mwt 
a fTlm mUkfr uH uoaa Lh«M u dlacaii tba 
■Uvfttoq Is «ll Iti baarliLn — tA tsOvkroor t4 
tuUUirlH lb*IBl«IVu wll^ bIL Ibfl cd^tlOlv*- 
olM Ot ooim BtUck aqd fler«tice~lD WOtCb WtU 
tko BbitrT«tJoa« ot tke uinuln •ufT— tbia la- 

Kb4BHI of tUMAk U4 d^fflMDI ID Dap~ 

•traottd nti kav* .KuiHrf d a ranr oivUoat 

MstALlw. U M«f^, It U iha»nT t* Haaalni 
Uat «tr *fkWi—tJcM-bkBtofMt ~ 

ACpMATttAkH 

' tA tka Ae<utAB; tkat 
MHA tka TAtara of ^rt jAckABa wtra fnr- 
t »w* t ^ A pArtaci kill At kdUali aid U. 
pnttctllAa. all laid laMtnMlr uhi tka lltit. 
Maatad am; tkat aw «iiki|liT«m till 1^ 
«aa>B ibio tka ACAABi MM i/SlffSt'Vmil 
tuulAd tMr dallAa at ^Hlitijitkk M VAia 
H tki uw' arlik Oa i*|yi«i>:ikMltwiBea or ii M iBi t Ik rtdpt 
I aaaaakSlkla WAN ada- 
tkat at tta araolal »- (or 

"Jaeb' 

LAaoAAktra. l>ArraT aad iL far flBrnri 

farMBda tar 
L BlBma for 
WoodA tor fioaierAAt, U. 
C, RAblBASA tor Oaforl [lalTarmllT. Wall. 
Ika PArtBrSAHAa of aaVaFAl of tkna n p]arrr. 

AAA kitetul At Biru, bit lAt mt lor tka 
DODAiii dAlAt. iftaM naaui la AaHManilaA 
or tka atAAAf. af ttdir kHiniMaiil, wd ea|x- 
clAllT tkA BdalWl piMlkaft At tte Aafla-AUB- 
tnllaa lA AAMtr lakil. WU ftm mmt rmru 
ABAlo-AuatiB l laaa aiaa i H illAlBDklii tiAt mt 

tim ikA ibin MMbr ntm m ~ 

Qan lA Maj MPi ~ (la atl' HaMknity 

bat Ad ikAtlari, ibAFt AT a lab. Wbat lA ka 
tB dar Knilud AiraiA a nadr Aald tot tka 
A At kii AmklilkA AM Ika FapiaaiBk- 
of kii paidiAL Than li m tiaikAi ii ^ .,.....„. Iff 

P«t>' kW 'WIWA Ik' tka IkMHai ■AAhalt lit 

^ra blA iOAAH Ul^tWA TAATA' FAatdAAee-- 
ABd lA pTApAFtll U lllrl mOrA OF IaAA 00 A 

am ciBiJv unBaiai. '"'^ *™' tirofisBAiAnAi. Tke lan- 

«t ^ ■? rdAAcr la lb ibclAAd lb BTArvtiniiA tka Aite> 

a.STe.'^SrJa^'?'". °f„"™~"°1L'^ " " P'""- " 0WPa™1 *llk tka 

AAAiaFliMl AtnasLk Af tbe Arllllerr am abaald homo pre^act. On tie otber kABd aotkbtf 

.^-■^".W™ 'lo.''«5">._*' coB^lU-A .re TAU okirr About hw^Hai ia; 

"^UAh" pn^F not RO n^ck froin U7 quslliki 

fl[ DttHolafeop « accounL ot vbtt ^bt oib«r 
trilB*« WW HI- Tkti 0lber rouDtLct wJll Ld 
M prftpMOUr kPM IP 
lMfar« bim tkanF 

lu Ika Int pbiaa U tak*i klH Iwt pw* ta 
^litLltr. tsaUm tiaakoirikl tan to Un 

«xp«ou« t» «a mtam at la«a m a* 

pnotliH WUi to tadak kit can to tki ama- 
Unm wha caltao pFUtlsa, mHA PvUITo rrOB 

tkon "fllnK pAiDi" im mttm r«r liiB tirortu 
tp miika LkalB tklPk tbor ATii fntt pilfer* 
la (Tut [om, Ha TiLt I0t pltp^r ^ nwi^li-," 
pruitloF, kfloartlu t4 bin UPvfDlnuHi. far Itinj-'-"^'' 

dub mjti fFoaKd, a>d If b* li luckr lur 
ka«a Mk W*«a taWlkl^ afeHrfnLt;. ^^m^- 
alTr okttT* p HT Ma i P trat ibn (r<imi- 

lu nap«^ al bli mutflUP «oI1«k|iidi. 
irbolfl tklELff mar tt*m iTkfldtDO l^i A 
uuu, but, 00 tbA li^koiF, tlL^7 baivp • 

HM nvdj ada^tabiut^ ikbt i 
MtoMi ItaP Ik IBHi Cthor rnapaaU. 

- . A ..- ,ukrk«J meoiH, ■* UTTTHa 

17*4 
& ■'■-"•■ '=i „ 

»ttA. a«kan laat aaaaoB, .fllurt 
flltad iftth bAt but cot wi^^keta mi«a- 
AlAoAll;, "lAkUT" WaodA did not plA) A, 
av* AA BAWL bit kA "lotcbAd" ma »^ DVIW WAkt «C wltb tbe I . 
- — ^ ^' — 1> tkA •wiat 
A kAd lABt kii snoi atatoTt, 

ABd lAllAd tB «A*P BH PH 

team. Ma tatd mt that 
gniA ror aoHOA AhAaoAAotable reaaoo." Kar. 
tAOde. tso tat to da blAiaell jnatlca, p>U«d 
nlr A ndttPlA Af tlBLta fAT lAACAAklFA. D- 

oriUkiaiMi AwHWA^^yw^jr^iidaaAa 

Ud BBT A wa* wt §M«ikB m 7mm 
AvtiBjtaa *ko BHr ^l<%^*l4liM tA tap In 

link AB a pFtraaAioau m-.mg'mima bwIai. 

TbiAk Ball SAlDFO im' . Wmfitk CHtaa* 

dSAU't WAll n»-*«. WMP •■•B ABAA. 
Lie, win at A l AAalBA PA*. 

rOUr"BArJrBBB. "?ko UkatBt rA«BA AOAllB^ 

IIaa la bs»l to aaatFt blmaeir, pmtUAd k* 
Vti Ikl dkniAa. ThanfATA. lu ABp a A^> 

nutA A pDcd tiAiUDiinii tj tsakibi tka adTia 

of IkAAa vkA know before d^rldlBf ApAk j~ 
tAurne And rour f-'iunlr Above 1^. . 
afer TAUraetf In tiie oi>«k aiarlnlbN 
caa't BBF lABfa. Verb aap! 4I|MM> S^jm 

illWllit ai:-a* .frtP ii W la # - 
At 'k " ilinliBi'.fiiW*-" » ''•MiM ^kA «n4 at 
1«Be%'|MfB ti«i-Mt m «iA ' 


tk^lr band! in 4tprr- 

DatMT ksmv M Uitlr luiliiibokir'i luiapprtn- 
ip wal l ha <7> WrtloK In tku aa^pmlof ma Am- 
tfaHw- lot la U Ukair la prKtiofl lLml 

-^sTAATjjv^ATSiSiS^^i™^^ sy^SiiSiSS!!; 

SuSSii^^kTssi.'i.'SiHirk^^^ fiS^ 

^nLl«i iLuida Lt l> 4 f>^r(M<tlT lodtl- 
BaLunl, tnd. ann vau^t iiif p4**. IB^ 
av|t*M« Pf1iiiiadl*t tio-n wfaftLcTt-r paiat gt 

i-u- - iiiiii|-^aT ^^tt^^ttM^Lm Cr^l fofl 10 tke AuatuUaa jm eouOLf ci-lekat li 

Ivml^ oSSRtT St tkU talk M^jti^rrlr MUMmiaJ, ud ta tkM dajra »f flin 

milB— uun* dJau(HdEiLoii'^(}3M ^ludibi, bat' uvrUkiMik ■ Hwtkr bowtL nr, Tb« i 
aka«l4Lfllr '-■ Tihh" 4( Mog bnniibt \ai9 fa;-'-^'''*'^™'''"' "ptiwva" t« AoAlaaiL ^bat tioi 
tiOb f» But parpflM th«c l1h7 ntplit mscwit, 
Ita 4BBUBJtlH kavlai tiMd r«BtfT*A» Ud. 

■talMJfU J ~ 
AnlU«IT-(H 

ttat BP pm 9Mipilbl* af f Aii B ^ 

b« 4lMklBd vBll] wBavoB *klck U to 
pimcfl ii iM rvadj. 

Tka vrboLo tmUMmt tl Bar* Jtlvd ll t» 
bood or t>PBpiaL« ndwfailob la ue*f4PHa 
ir>tb ttn Iti^i iritOlOa Al^ln, It wanW t» 
jpte-rfiLlBf If Bonia p,iitluD t Ic I'alnmiKtiiuk 
Doatd be DbtatuM tn rafercocfl to llA B.L. 
fort ai ktaptard'4 Hbll. h'rW[rB*U# Wtaltat 

pla«p fta uHkFfHbnd ""time pi" than bu 
kkiB tay trtBt tnm tbia jaipanut end: uf 

Do^ 1i'k>t otapK pie to b« tatknor And, 
avita, ii aariUav te b* -dou far wolioiiooirT 

Ttm mhilru fllTacLlTe ortlUBr^ afKaOiciDt far ^^^^ ^^--'^--t -' 1 

iklii ipoputou* Bbd *Hltbr 4Dallb« ^l^u^b uidl qtLLJn.lua bluwlf wltk Jt]jvrhili csadi 
dlltrtei DOV (iwtlat.1 of OPa CIP U.U lua. Uldj ^|a^ lud 41 tmprarllic bla VMtLi boEoPB 
then la llttl* work far Lbt hmal QamnQT.I^^flfl tit bxidiqdIihis trial In Ika dH 
Botlvr Le iun anoJJHir ^IhM kattv^r ta atlack ' |j^tncn-a, LuJ^ tb^ c-fiaa at AL|Ci 
Iba aooocr aitAr ho bu flfTAclad a ludlnc^ c^t; |tanib>LL B« Ifu lMtF4diir*d lo "W.Q." 
to atatruBt Ua '^^f^*):, tkaa for ink n alatAj^ht "Orairi Old. Man" took u fntarHt la kiu, 

tklA ilitrlet. ^hditAF IttoiilTB 

■l^t b. iH wJae: It wAP.af.ll lAiAABAt tjaaltii^ j„Li» kl, ipprAiillfAAllIp to "W."!), . , -, j , 
uBod icrvk.<-Able cAirlaifi. aad wuri tbem t..,i^ wltk Iba r.auli tkat La itabt al.-alfbt I , 
let Ibo crneral dofoact ot tbla portloa at (be . , ib, fl„n.„ t,,^ . Aolltlied bataaiaii, audi' f™" — i 

" '••'"i«a of i™itiAA. « B,..^°" ISlS:7o4bT/ lire.'" .J!Sfi."'"n|?^ j^™!" sStts^Lira 

Tbe AAtUla Al the TArlnb. »mi>. bAT. Owa'SI a™ J^H^'A iSSi.^. dLb^ B^S^ '^'^■i'^*! 
an AAAurAIAlr ropAilid that « -oiid be anper-i™ *™ r;*Ir!^„'S^^a™ hrTbJ'SLIS klBiorr. 
Haau. to Add BBTtkliv fvrtkor. FoBltloaa At-IS*"'!. " i?" * "^i'lTLi lo^l^L I irUk la ABipl 

PAlT lA kan kAAA aatiAblT lAkab Bp. aid (ka UlSn^.™ raCitl^ •»« kkW. I .** ■flAlI It • _ _ 

dar roAAUTMI At U» dliPABAl A* tki fAttTJ,,' ."i'™' """V™ - (l^ir.!^ ™» • IStBlSt )■ 

AAAimAnder. Tb« atralaFlral aekamea wore Sf 'J^ Atai!jfh^!SMi i dmloWBeot o( mr art. bafo BB(leota4 

well-oabirinid aid laalonali. wnrbad out: and Wg- ^igti-gj WS'. *j»i*^..>°><f*t?' 1 1 1 1 L new lu aolva and aettle thla liajtortuC 

Ike neld-Hrlbi appareallp nt a AAllafacloiT piankf »^..pa,l |lia«.,ky-.»Af .'^A Wy-^ .'' ff , nii, . ■ i f,n nf pitcb. II li UAowA Itiat tbo coAcm 
oharAAl^r. So aIma wba Ika iKlllarp clAhi aoAAAA,— *a parMABB tor nawA AA»wa«a*iAij |,^^ |^ ^ kalf'tAnn kWlar 

pnAtirr, dwilte tke tAFDoua ikatniotua «r- *' "^7 f""" bome^ an (ABliwr El | ^ EoraoAAk or (MU»til nu la 

ferod t>r crtato (ait-proireHhnlatili keiiB. » ■.™_"r '* i ™r"I.^ i^^i a^^ IK "i.b . ^ tocta Tkli «Bt OB tfl wmh Km wm wm timm 
tbat in 1*T« iba C*v*a.l Qudaa OKboalra 
Wi^T* pifcytnt jtar* tku a bv^-uh akkOT* tka 
'olwlea fikok" bbM 1b «a>ttaltaP'i tlH, ABBanvaata la Brat^lAAA ■A l o h a , nr IL 

kWMafif' If i llM lili kT /fi^^ la 
itiATt-niUia«4 AAtATPi noA* aaa Ikla 

I .a4 H >iiA jaiU mm mu uw a AW i 
.^l^.^l gk''kBr'SH4 kltM* tkAA tki AU A» 
Sol? kJ I SiSl^^ «*» at ~> 
~".?;Iaa, Itms lAmoaUAiiOBa w*re a: la lili 

itiiiTt-niUia«4 AAtArp, 
batlBBArr dapi, kit tkar alao A*er him the 
vcrr dealraUa vportuAlLr tit ibomLii lapoll tbe pertonAUAB, aad rain Ua vaIaaa of 
' Uta beat aloaereL aud it ttaraw int AiaaleA] 
, world 1.10 eoafualOB ftAin Iba UBDoFtAUtlt BA 

■ I Lo tka lAAitleAl acAiuic aI Ifci iTmbalA diAil, 

- "~- LbA IIW pitck VAA Btnals FABAoatmiAaa wara aapreiAAd. 
calabrwlad 2n(ara rrfuaed to alof ^Itk nak 
. pltob au Iklt ^foRi wara badfl lA rvatarA 
tbi urlilBAj nin. lA'i Win not nutuTB aa IkA 
iQbi ud utHAna ciBBtroimnlAa tt tka Uba *^»ltkhi(, durint bli tpprnntlcwblp tP Nov I «nn lA 
I ^ mpk aa toib AFlor all *ka appeared dntkniua of kat« alHWktarEd »'»0 allowej Ip •cckimuUt« UN ib* "'pTrOpIp oiavrt 44IEtaS*pt PlUk i»Tf« Uv tA Duki aa tiaatBT baildu. ■Ihtip do not arnnc* ftrr n pnru^lpAtlAn |p 
tkli pvrtin* nf ika anttnanu tnlsl««. Tt ^ 
trm ihKt ibor toka ttait a«n IratnlBf atkir- 
viaa: bat nnir a o M pii of t»r" Hlpbt 
davotH la tka aaua* at patriatlKiL A mp-, 
PMltitlnu *B«r< «f ■ tktlfrtoB vBomr. 

oflfln llltla Dppwtnttr roP Ita dlaplJT Of 
inlllailTiF aad Pnaan*A «r tbn dtititi niirat 
Dt taetical kkllt; kat *ttk tb* no-oirtiratlap 
et a aanl fona wy iPNok vlpbt ta Ama. 

^ MMhtnttMakpwt plnoD and tfibtf InatruBMata Dora brtluutfff, I, iA.«ii, .0 k. Fa^tiAd tkat tke.™, 3iVtU'°iur;;'rA\^r,i".:'s'£r s^ih^K^^^^^^ . «uida.k.bAA--«>. braa iiitarprM«c Brp. 

TMiT It danwit ta taa amck abpkaalaat 
ttat at tta B««nal traiaii* pC Uw BoM tom 
tta vtati lkr*« imp of ika abttIiw Im tk*lr 
•Dttntr ttaali attond, aaa ibat sbnaid 
iiabBMhPUr r'knne tkt bUfJPHi dI war IQ 

DQDDBrt. 

Td Uia BTTqaHaba ainadr Rddwod vita tt^ 
iard tB Iba cmurr. it ougr ta oddtd tkat eur 
ItUtat Kona |p wt idHclebtly Aittalaid ai 
RkoubUd lafaBtTTa aoi ttui ir tta «BtiT« kpi 
pwl« mr* pnnant iter tnald act aitfir. 
ooiaLr la ttat opoaiir and in \hv duij«i 
mart M^UIIt pertoJipLai to tta "wk|Vi 
mrm." Ovftarol Badta-PDmll ('^Mtfdnrn Cmv- 
aJPT"! atatrrn: "OtTtlry a» bn« pbl« to ta 
#atli«lr iPdvpfibdFiiit ot ibfi InfKDtiT WKk' 
inn colnnina in ibe roar. Qwiu in tbalr ta' 
likt equlppod wllb B. tnvd Braarv, uri Ualnpil 
ID js; IE, ttap an na^pwartpl ai taftatr^ 
bf7 atitek. It N Ml ^ fii^lbrf tlrt^la. 
taitioa. Tki WMMf Ip tbn knrirkiii ot tki- 
wtal* tbli«; bit omniwf kki m Anttap Lb 
kalptav Ua la^^trTi Tta H cavnlrr baa 
KMba* no* ttal It ku m troa*!^ aad u it^i 
taa pnnri to cat dnn aad tu 
tt." Onttiml Ar tihh^ ear hal Im 
pprlal <!omundinl, blmielF on ptd etv- 
ilrr ioLd]«r, ip on« at kin Uml inau] 

TtportB atat^d: uajr nau tkaTp li a 4IP- 
InclinatlaD oq tta part at ita U^t Hapu to 
praftiM dflkllBC OP toata Tta rol* of fA^kt 
Harp* tenaoda ttat (k*T atavld kflBBlt Ib- 
Wlakl7 laht dlinauated; aad Fnr tUa rta- 
naa It la nMptiai ttat tbor ika«ld pmnaa ip 
Ita kiBtaeat - - MB ^wtmrn a-4.AiA.ata. I. .a. tt^tii^t.. ^" ^trtH'^opr iH* Dfllr ^uhUIj alidad at t« 

^^al«? S; Tb^ £-l!r "f*^" dB^ttPlT, la It 

:ss,^i .' iTS^'r aMD'.a"': u :^ uii.';rU"S'^'t55^i:;H'?SESL.i 
e;ra,.feisr^."ra'i".^:akr^^^^ 

.a. nf ptPt..Pr tP... .Kbflr . tb. ^1,^^^^;^^^ p;EaT at ptPt 

dtftitiiiiiTatUiQjllui. bcnrllnit, ar DioLduJC dp piart mtiii i m n-: 

warded oCcordlDf ta Ilh Valtia to lbs mll^ ""^ 1 TO Plana 'audolT 

^-'"j _.?^'"-'iuJw tma uSit aatfl^Dii. ta tbroQp 

Ala ihm ■llEktcat DUilcal kUvTlodvn kPVWB 
that tin kipber tta pltck Ik* ikluar tta I kiBbeat d*prAa tba beat dpktlai'nttkiUf^^ 
tloaa af iran-tralJMd infaalrr^ l* addltha ta 
roac^lTti oa hlmk a ataodaitl oa pracileable 
all tatarku datlvp abd la hoh^im 
uaoMutrta, ttar abnuid b* bigMlj tnJond it 
diaBonattd dsoai.* Tbm nwj ppor Mipiip that 
onr Llftat IfowBaa mak.r -i •THiy..A<iiBWtii. Wm, Mil Teek, Vnn*. Plum, 
WWTt 1 • - .t^ —- ■p*eit1 iHi 

i|uSBirWnO">.')T,V 
M. Tta, toil (Hi, oUiar IMI ia^jmi, Ifa w~min*, rota 4* Tta, itti a V«r7'^jW, vJlli ku*, rid.. t bava aofiB a latior pdOrwal bj llr Artbar 
BlpB* to Iba aiiat*4 Bf a valUEiMmi «biuu« 
la whi^b tta prtvkt* II ii>Mpgl&?SS 
sc Wai« fna^t inn Oh Itasi. -^^SS 
HiibAou't anms," hp Artkv mttbt^^^ 
^alT ta praildo at a«a diancr ■npwall i op b*< 
tair of fltariiabtfl laaiitatioap, ppi m. Mi ppi 
caiiofla - — ■ - " - ■ ■^iNiiUBtt} ttir^'Ma.-^ 000017 
atatPPt AtutrUlaan iir VHtk A:(rl- 
«BU. opd £W far tttt-iaateh rn^ipaDeptlb 
i(jr Tfadon cu ttarvtora work oui fi^r tb^n- 

bflrCA lita eBTDlBpi of d «LiL-c-auriil piv>C4-c- 
ii[0»| durinp Iba cricket a«aiaii. Ik tha 
"aW" atuBD tke orlekitii' faHkv Uf 

trade, bmihaii, AT pnl^MMi H HtWl lit 
win neeiVb a aninU nWlPlar M df ftam Wilt 
par wntk upwnrka, H« kat, ff earn, ta 
kaep blUaD-II. and poj a]l kla «wn tTBTolltAp 
uri llTiop njwnaaa al] tta tlw, Qaad oar- 
tIc«. bomivtr, ovrr ■ raaaoaabU porlad dT 
tim^, uButllT about Id rain. ta«ifM (or Mm 
a bo-mrdt bulck. Ai p ipaani rpla ta Bay 
cbHH ipr bDB* nntcb dnr^ tta apaiop far 
bia taiHit, Tb^i "tawkt" In mmsj Ihctapna 
tai uopadod ClOMi lElcafa taoatit 
taaapaa baofc fvt fall ikart of C4Mn^ ibat or 
l^ldaa)!^ illkkilr VaiT load ■ ta- 

PU«»a" tbaa« fnr ■ ri*ir raari' acrrlcd— and 
nriL fii fvryltn all Ibo IIbc, [n a fpw w 
BDcia Ttrraiat will ta du^ (pf «, bin bpHit' 
llkfWJH Alu UarabaJt. CBi^ la ^mp' " 
wltb a poonr nauntri aad aiwt pa^to ha 
trpt wlib a ear Bwr* ipaliat NmC Uai- 
twn (nl)nrBAiBtraMiniA kp Bnck ik«a for tta 
PpiJiik pMfmiuiart auntiiBPPti. 

TTlaj ur laok ifBptliui to i JdUflli Atdin 
llaa; but wait] H« win Bnd bimffiif pitc«d 
ra siaair awkward tEtuatiaiitf^ be wltt kava 
■aar otatH)«a td aurbouaL. taib PMpatt- 

^ • Hltl* dlBoaltr ib adacthpi (p 
tta HwlMi iHaltkm aaajnpd iq tta antateur. 

taanid ta oWtUtf at. aU nwapa and u»drT 
iU^tmiBitakoiA maaMM wiLk tb* lanHi 
Of CTltbat IP raootalip tta awittl anpArlorltr 
of tta aitaitavr 'erlokeier. The aptiial Hm b*- 

IwwD Lba awleur aad profrHlflul li rhH 
uarplr drawn — rldlcttlogalj P4 to tta da^o- 
uatlff AulraUan mlod. But [bti'a it li ^ 
pnlaaBlppal itaada tdi Lbe amattur la 

paiiFk tta douktUM IP thla, aa la 
tniataan wM BPta It a liiifc: 
ikPP U la MX - ' HnHom. tta Uiht How, ppap vtab ds- 
' ~ a( viMm imt9ri9 far tb« tum 
U tala (on drill. Tbe lecb- Hqiia ar tta wnth aaad not trf* toncbM ^m.- 
atpt kr laAlrMHal ton ai ttalr owo d«iin- 
kat tta tmapan iknnld Ita^ tka piupia 4rui 

lalila 
II fU Ikia ' ^ forward la tta taAfflitlPB al ttof ikkiMt «■ wnw^rf a^ 

.t *16,G«" Tkai la ftJip; j||f«w, b9p« wHk ^SiFft aU la iha I ' "^ r wiPk ca ditoaaptrpda 
£v«B at Ua wl<^U,^ihep«k tta ^aiaiMr uar 
tti (ta Ckliatlpp ptBA ot Ita rroTtaalnppl (ta 
laUor alwavi maka* na* i«f tbe terpw, "( 
r "Na, air," to nail Lai hi a ruB. 
a Haatlva reaponi* (0 avek a van. AwwiUii 
•Itiiailnsa HCP^tlBH atnTM. Tt waa, fni' Ip^ 
QaptiniHrii v Plafara^ BMdb al aakpp, aad tta hiHiL It itak to i . 

alpilpc Matfiaip. 

[p TnlDtwpm^urtlon wn hpTp opr rulaa ra- 
■ardinif tba dlTlait»ti af iba iwo rfiMlrn i^kv»t 
aad baad)' k»ad-iipou I'gf talD oatea. oj^rordlia 
to lb* CaattHatal pitttk; ootiaaqueDtl jr tf iU 
ttlaaq la tubad u oe a airt pluk, auck dWialoa 
tanm«i dlaplawft kalf a toae. it in tnm 
ttat a loftcbtr dut kttpr tkla la aUow^nr tta 
r«|kfet«n to «bw«a kkH « top* Ivwbt bu( 
aa tta attar ka«d tt iukta tta ntadaaf a daii* 
aanraiaaa at waUiPl MUaol diii- 
cnlt, k ni ipp (poraaatnt tta mmay dldcultlaa 
lb i^tipir miptan aad miaia at v«ic4-prodde- 
tloiL k wpmid b* atanrd in funHnr burdaa 
ibB otadapi wltk tba diCoi-Biuw ta tiltcka 
Tkla, tawarvr^ dMt pta nakaaat aor ar» 
la aull a Book ^Mta te^Mik 
■aapa^OpwwUilS 
,) ■ ntttai for An#kiA aad iMii 
lAAA. ADd RaiBAiiMtlr iM aalr Ma 

lUi ran throMBk tkA raU AaapplH ur 

— . but AcAerallr FBiBAlAA la a VAiry kta^ 

aaMak Tfata AAdaTBtnod. WA OAA aulfr *A. 
PJAIh ud aaa tka FAAAAA ttbt grttX apermUA 

artlata iBjikouBk «addiv«d wllb aiMiitknAl 
?«l«,} are ao atrirt Aid dddOLr AlrtBt Ibo AA- 
aataAAA of tba pitch. Aad rJpbll^ aa, Iat tf 
tkAlF bAATf ralBA won trmaavAAA* M|B.'« 
BAArtar At tAAe kukar It WAbId »«k* laWM 
dWaraacA la tkalr AAlcaa. ud nla ItmM 
una, Jtpw, I aar It oalakma* ilkdiii pilkM 
to ua* AViMtA pttab, vkp da n kliaw w 1^ 
AxpanMAABd BtA^AtA tfi rulH t^if taIaaa aa4 
it wkat aaparlAAAAd AlAnra AAAdAikAt 
I aia Aun Ibat SAbU vilAAB ata lAAl tkrtu^ HaCkt (kka BA4 BlpJlBa lA AA AAtOAlablAS 

aaaaalir prsduAtlAk 

AtTftlOk ol 

lo ABd da«p atudr eu Mi iMArna 
^aaial ptAlaa ^bf k^.-rlak tAk« tka Itttbtia* 

AAd (AOAAd lb tkA HlUp tn IfT kM kflAk 

tku lAv kM Al "riir" HI lUilAU pitpk. bp 
PffAAaallBt 1 otnplAtA wt it intil iBAtrumonta 
tA Mdla vaU-kam AT^AAtTAA la HellKiuTn* 
aad kpdBH. I kapa tkat Iba muAlcal paupla 
St AuAIFlDA Mil aoderatAiid IkA niAAAlAA a«4 

iBFinUAA Af HBdaiAA Mi Ikl', AfAp, ud 

•Aln H aaak hi ka lAkAA lif all AlAda 
plaaoa tABAd fa IkA 
AAAiiAAr tkal tkA psailkia tkM pPAkalkf lautet^ 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308535 m iMeiAt HOME FOE YOUR DATTOaTEB. 

I BSXUn IMtlMK- COLLKKiB. 
Kfrar^" IBUCAtlOjrAt 

»■ «■« IMM turn, K 

lHw T^TwIpiii wt]I IM Inniddntn m uid in. kt. Ui, 

j^iTOiKo ■i«i"«»(iirfW»t;cTitnt: THE STDlllllglMlNO HE^a mmmm mm 17. MM. irr — -.£1" 1 ' - ^ tin. Kouut lUIWr. ud TnHj UrTitkaf K^lhiMI Imp TMiif LMninc mi^tr^ ^PRGTUj ■vrpvuf . . - ■- . . ^^w to. loth iBi , IMUr LOBS jnaEI wrct. iM ■A HOJIB B'OB YOttB BOY. ^^^I.t?^, 

«M iHjLTHtlifl (Uslutiii. llunJ lUl Miril^ waii, 

PMiiuau mminc. nrmsu« Eiwttaii. iicH Boy oSflj AmurM* rem MiltBir. 

4^ TH^lif tvHininl, VtrnhifT jirarttL-aL W* rive tiar* wlkii Utmy nuti ti tfer t^ttfal ttim; tliillMr 
(hall l« ba ^rfcHI (u Ihuh kAgiilji "Ly<D«hM Ulti^i vnil Wtli l^irivna In bari«« « HflBiHHt 
tVn 111 kHntloB of l*ii*[rr, f;tai»t rllnuL* M 4f<IICilU li^l Btipttd — — ^'C—^-^.. 
— ' — -- " hunl trsl^iiif. rrAcr^ r ^ * — — FEENCH. GKKMAN. SPAS^Bl WMM^: 

HpEh ilU; TAi nECT TO Ni'd AK AM) I M)Kll?hTjUi|> it^ftHIAffla l\ h PIlACTIUAL *AT. 
fiUL lULXpIt UEVJLTS Uun tlw r^^riut- ami drutk^rj Myrniifw-" -IlcDArL u( tJUmtar al Ui lAdtfl 

j^^BLB HAY mwm. — ^S^S^SSSS^- — EoifB^,' hoM^wt i&.l4.^*i- H t lA. ppinikr Undsang, Ftiiwa^, Kannlt»H V\f™^ 
pum lA H qtr. Rinfit ^««>fli JM^ ftudio 

iA WISMOU OiiAHMAU 1==-. iTr".;^^.-^ 
AlOKDAT, April uST 

K^MH. IM»dl^|||, UlHH HOOPl^iHli 

OrauM Twill AJl AmS^iSS. . 
Cri Jjj5.^irtj|B»L« Toe* oSStf : 
IVDHDJlT, Itch April. 

f\ * D K it o Y ?rB — r~rrT"mrE 

_* S XHJMOK. tor maXM. Lvjuii^uIIt mtuutPt] A« tlir 
Iwnwni Alw. th* b«-ndfn bivr ih*^ jdvuiiKH - -- -^^..j -._ , _...„ Hit I 

Kl^att tUUlCKI HDNiDjiiV, ^I'UIL UUb, ■T~V"i.-ApT~aiiaiiBi In cur i<^tw. 

A h«Mn, rLov?(«, AAldd tKfTi Ariiin, 

jftMtWrliM_BB_JftpLJJ'*ljnF[. .ia_,Swi!i,,':.Igg|jjpL---- - ^t""i4l'L-rrrrt.-**L 

3 kf^TTO ttl^HOQL^MOm^^ i^n^AtriirC^W^W!?^ ^ fllfflfB^V" UftV ifefi, I 
. ■ 0 O T fl 1j I T n II. W A H ■ O O » 0 * UfH^ CvUfn AJflalfc, pt^OlllNi^ and ti^^^'lllU BuVpI. HJUi 4MAr-4tlUkin^ 
I fnn. BfaMf. 
Mt^RLurt, 0P ^.TUTPilliitDA If AFTERKOOV^ B 

Hlfn-A*M, BrccOHl b-mr. 

i T iK[rtj In m:M>vt'h:i'n\u. 
:1 FLlitflii: ihiic , nr. H unf^pj. 

HARODW' Ttwg." i^\itt<i, '^7 l[>ilri (l*n|ni*,-kfs((,*; 
— -L'^'"*. 'tii»r ri'.i- i, C n Ji.. r t r.. te m.. nitii, 

HEAtfii'jfiClUlliur^n- JovH Cam'* ^^kti>r^ HjlSnW'HltlSQ.- ftik Ltn.. A^rp. Iftw and bi;var-jiLipJic t^aj mha Tmn, Tl inppHid l l^^-jRIit tOridil -Tmrlwii. 
T4rr 

lfiiLJ.i'i>iTr 

, nr. HilBL-ft. 

. , iihrTillioEiH'WwBtlflPiJ 

„ SL tuMfalBC Onto I>P(" lUUli' Ih- 
plMtfi. taplJ]; It^gPW Mn-^tiah. »l||)H4i] 

rpiU irtill*d. 1!, A-t Bitthteii-.W i ^iy'igy^ 

f HAT AMI BOAADtira ACBOOL. 
M\m PItV, U A. 
r trm u. itl^StJAY, A^pTil J 1 :A»^M^ |maKiJ. rait oibm. 
I CUtat n A BUBKlrAS. _ 

— -ilintiar 
■30) tl^Miir StiiijniS: 
K ^jprtfT V'.>lr,nHT»n . UM TilTfltfJkT. AmU tO. 

I L L It s ii'T, ~u tp a M~r"N; 

DAT fciiwl.. 
quiartrr LiC|;;li;t Spirit 

i» hBifi* MOMlAV, AlTll IHti. 

T iHi^riKLri Loi.r.j^tT:-. -.l. 

Ik A.. B.nd Chc^fU. 

suegnrEssEs f ok sue or wASxga BOSTOCK-SH AN Lf: V , 

ICutil.- 
141 ')Ul 

1' f'rt Ii. ■nit i-fl, lin»r in jNi*ri, &I141 <lu1i<rv I'lJ^'k XJjiiifl, >^ J AriwUoa {rf Hiila 10 prnnlL Hr-rnirpv^ «wl 
' V",,!*: u. wwtlJP^f W'intdbf bHnliiim uf ikiii awxhiIh 
Tl aa*4dn iLe fL^lD^df tMaliitl4Mi :..--Tbi Vir lb ■n1J4:#iir.|t ID iin' in.JijtrTli] Uw hv the OoHf " 

tluq ^ :i PrliiLJiif fkunl tPT lb [■dt^M tl . "Itwt |»* Hqktfd al IhiHtmnt b» irthciUtii 

AJ. ■ ■ ^J^l, Jl^l, ,F^.. 

W- J. BA'_ 

AHHUAL asifiiAL imma 

ban will l« h4M « THUWAV, ijSl 'lt>', l-uar |r| jif^ri, T..|it 

MUTHLj ivd iiflnitL, mrt a~ „. 

nfliTlib^ Bmi ■mtM.tIt, m y^mrm, iSmci trvm n-ji) 

Hnrcfd, 0(17, lift* 7 — ^ 

iioreii^ Tiw '-Wilm 

lli-T££J-, li5if^^?iM.* _ , ^ „ ™ 

UOTU, uhflrt; ItiM't tmt ti^ tiHtSbik IB WHe, Mih Cflft 

HOTKL, 4*iiuti3f. d(4w *"l?wcH(. Itu> 1ft jmri, Untt waf Ktriw Hi le dw diiHH ^hlrh Nrtil 40^^ 

ft* taltiBKt, imtl pftcr. txxn 
myB!L> Munt trr. ijw; M, l^^af tn rMra, rmt J I ^rl l fnf. , pawl irj 'li-. frrf .►nna*, jirir CM. LitstnrFji?;H, tkai. *v.. ^T<.■^^fM r\<^ 

^||^|'.i^t|E^|, lihi'-fAil.. Amr piAltiirj, [id-J.^ 
Tiotif. ItLmJ ; i.ij.LL | '4 Idiljii; lIl.'Hi, llti UDL 

T* JI«|H HHiiinl. 4* 
luirv tat th* put>Br,' 
Tb itteot [>tnrL4iii If ^J^^^' . r^li; iby. |]| m bd, clcu 
rir.irnh i;;n. jjiy tfj», (jij] un Iht'i^L 

T^i^tfLr^ JKw tin Hu, HnliiEuuncT i^nb frw^ 1C ■ 
-Elr flTd'uft,, bk,_Jei0<i,_A]liM.'_fiUr1diVi f4 

Hmrtl, Um,-*. nuSn ranrr, tik. £llb wJc^, t 

-Q- El"ri bfCTd L.iifa_J:£Ki. Ntirllnu, 74 « 'kji Iflriflb-Pt 
JJnT|>X. If w' mill'* iflii. lif" hfiiir. h'otr j-iitr. wild TwJrr I 
an rElirLld« tVt 

•IrrtWl, , . 

rhr llrnn. Hir Atben Ofeiil-: 
Mr. Hutfi Eljxioa 
l>t, (ThHI Pwrwf. 
TIIE t))lZAnYDI!<llET 

A pi'Buo brncr^mio vid lji the Toihr RJt. 

Dnoui. m^Llffl^nAT ^fKl. tlir Slit lUfBHt wUl pttal^. 
Tfwp tiuLL, Jfounui. 

A riTir n, m 

JJtJl^luiPAijrn ^<kruq J. J. aiann J.f. 
mUJAH r. PRAT, 1XI|] Jill I ■fi-d, tumlLUTif IJKliklt'iii |jri" 
INS., r»aH|.re*kil'tJr-M.__ 

I] huJi yin 1n 
ItTFUKkl-lLfi nilHa. iJittdl VdJiilutidn. ii':i',ui 
t fiini I'D., ii_(.'jti:eh-n .^ilLi iUKiKJNt^ tijij Ti'lt. 

Itt<?(| ilTlll *l.tv.V,il. ■>! 

iSOlj roimkJ «^1L. HT-^HI. 

Jt^■•'^W^ t lurTinijd, 1^1 iin'i, 4^uJi, 1^ buhn, 
•rt i | ™4 i' nt rfftl* £.U^' P'U>4 ITIff tiOlK 

JJ.^il iiTl.l D^^■^. pfluJ JicifrtH F-: ~'y ^!~^"l°#: l*"tlll-. II 

,P«U •lri iaCl*l>^S-£]A 111 

illj.l T.l.rt IVL 

IJlitE in.i i-n ;iiv 
* ru n I. .11 

_ -■ 1.™ ■ii.'Bt>._*Mrt, 
Mi>.-?iJ kin'. Jim l.jnJriiliiit 

"1 .vv^iiLrti."; I- iif i;V,^rl4gT M U CHtWtU- Flr.,tTl|„:(Lf,; 
iMriii. IhOiuJr™. In!) liuij,, tii 

- - £1 . Htj, IF bolJ^, W *W 4 plan 

l»WJ', nltJlA tj^i; d*T:F.. ni:yj:iiAi, HToSk, ivl'-^is^ .P''^'-;^. ^'^^ 

* "'I n ll^ ^ Sn-ni fivrllirj, r|l^ »iil*r «IPl>ly, ttir- , I'l'^a, I. — ^ 

> ^ poiiiiiatetii. jWfsNta *w 1(7, IMS. ■ 
i , ittfi, t^. BMpcfti V, aid a L -Oj^™i?i ■■IB f ferd PrttK 

Tarai btfV, - lflCi>DAi, Utfi, K«WftJi 

W|JJ-lUt_IL^^L"KNj_ftrtBeh(«l. cE* til wful aiA^ccIt 

.m* rii[ll^i(Y ft[:ilElOL ibd JLliii«lvnz1^J lie Srw TYiTii liftiTtt flj[tT IMW. M WtDJJlM 

■i.3i. y -' iijji, r<i^Tp«l-rt, MiiaKiJp-Tfrw ! ^""^ "'■^-^ ' K^Art'i ITACT VASQT, H.A.h (Okhi. ap4 IiMiutIh 

q^iR TTfiVEkflm'' ti^^ avj>!<iii-. Ttf J[TMOB iTHr.ro 
LVLHTCT CKTFREa. Apsaim^S __ _ 
In ^ Hma 4a|A 
l>uUic AnndwLlloH'' 
T^MttiUi rrlAi ffer Amrtnllnn BlftO^ _ 
I Fmir PUsw fonmW br v rnnir Nkti^^i, 
lAiWfdid DB 1^:1 n*u]t a* bh F^nmHwlflW _, I ill Ito I'tbuU Hi llac irrtwta. KlBdrtriftAti 
&r.ll 9n. Vwdm nfeim A^l 11. 

HLfontu dtuv oauiiuii «!iHiot..' .w- K^i." 

, Fifcii., EKmtta, FlirM - cJtni. 

Ihlii ^ ':||lirai««' April liq. 

' »i*ti)ot fflaac 

PAT UIP PD^ll , 
llm IVrn li^M ] 
I* npdtA Col , „ 

MH. B&BBX cnuNDLrltB, lU. 
(gnnki <i| «t, wififc^'i. '/.iiql, H«m ^ 

LlDlr.. Uonom* TnL-hm' Tndjtlnjf otlltfu. It riuf 
1q r.dtifiiilUv] Ha^kc. Till g«« a 

jOAasi!ia Aim^^vMgMMfc tni nn 
HI AUMtumiraii. fo mm. WW ijif uiutii, 

OBMHii cDri liaBTVa, OMfanUMt ffUiHV. 

» Bin. mm Mr, < nti. irB- Wifc it, M»»ijN»il. 
pnsBKCu Bit trpHuiavw, 

lipjr |l* ITTWIHi fL i:itAAi_ 

^lIUCZUATIEli UHAU- BITI, iBi lOntj 
|h|rlr« 
WnriLSK. I h|r lf*_5J«(tl** l*tl^ 1^= 

tr B.^ S^Mm^MTT nillll, iFlit! "I'REPAltAToJll Pi*5^^in-_P|!TKIW^ 
Kim-Ht, eifi... I «r ipii. "Hi.*;- bM # hdi4le CV« 

OBATVWOOD PRIFlSATCmT KBOOl. 
L. DirlL. 

ctrtntcH or EKni.Axp pwv^OiiTcnT ioaotm E, It-KjriiV- 

nirpiTinr piu<:^A]unqT imtML, 

tl4>]f1ihimli, 

J. f. Tilt. 

■MmrtMTm?! mT^RiE PJlEP^mAtTlIlT BCltOOt, 

J. iniajFirni 

VORTlf flTDSTV PHi^PA tfATiVftV SCSOOLh 
H. X Oil!** RA. At IMFM April m\ Tf™ Tftnn -nrPKl^r- Ap"ll »Wt .... ISC 

4 apii neinii»4) !llrCal f jTtvnpEiyk Art 
WAiTLrtJt ll«irf,P"*wlfftWl thjlip Itt mHJnfl. tW*! 1 V rtr^PniH ACL TUESOA-Tk TO ^'ftWHSV 
I'^CUtAlli 

Odk# fnmibira til •mut 'w''iBanlLit 'nm i 
HHVldtIt 

iM mdlt . 

waul fiTff 

tor lUl IV ■. 
Uavlnr Kit CMIL niiii.iutn»ii a.1111* HMSm u 

KtWT 

Ikriti(i<r-*l™«. "l^i^^ft^.;-- 
(JortlV. I.«f ™F*!j.ff?Ic""* 

lilt Hill ™i, BUiitaak 

HvrtlDBf-roU. .. 
nib .^''tSS? 

Ifc wi l l r nt . Lawmt 

I*-™ 

iCnSh*r.wd/ liurincv^' 

ffli ri f^ mdii 

LUt 11 rnlkaf.! I 
H t 
ID « 

Af H III 

FA 11 

M tA ''^^i i^il-.l Cb] OOiltTVLOTOir..- ■hWrHl ir T^IWJ. A., in; ! V. I .tl IMi 

RtnFAaATORT BCTl'Kir.i Elowl-.n-nt. rt.iTn-rr- 
IT ntTHthlltltl. VLh "n'^y^HiluKil IErt(K^.i» .Md'i , ll-l i | ^ 

f^kltflUHAl/OdAOHlXtJ iTnlrcfilV fcjiqiM-id.niii, , — ■ 

i j|fi7"i|afc M ap., liitif - Bw^ Calltfa^ !T! Pitt^^i HOADAT. 3*1 i 

TjiJiTifloifSjr ^ " PliTlf AV "T-flt Ltui 
" itO^nnrvn aaii rat j^ncooL Pdb boys. 
innivurrfAL Arrayrjos. 

Biqn v^Kitd fHin t Jim of w, 
Nnl Trriit Tuvif l!>lh. 

priM!ti«i J. T. nrniRXALn. B.4 B^ifl<i I __. 

nrrpiiF erf =i>j*-cii: i'*'..Bj^p^i j?^"^.?',^ Mtf Mimyi'.ir wmmt jfoi^Ect^ A hvAjM Bltd 

« itai ruuit ' ^JVKKIIPStlF APHtL KH).. M • liH. L«mr^ inLh- sL UdtiiHiftf, upl. by t^. 

jjAnin>tllUll}.,.A|ln<l It, Ti- 1^. 

n.A. 

'JldinBl nn[4Bt Um' 

RQnllVlLR OIMLT 'fOLLEGL tKliHl.nTtrtkn}...]f«w 
•d imllli •rill I- h 
^ HiTiatttitoPot.iTjkh 
— — iTiwiLy, o _ 

it uSiisi^i Km BOflE. BAT KliillRiOAVTKtC" AHD " - '"^-^ - tlH. Trtttf ll BOtj^t^ btatr JifllB. *U.I Pit. _ 

l«t* *»"1. Ii^ ihTivn'gt C»li« UHBta win*' 

r, tt« mil iiv ol AFIUL. an U UTAaik 
1. ariBBOMninii, 5Wi _ »0 «i Tl.™d::v. 
I Bit. ALIktHm. 1 0O«>*«bt> 
i^Hip*i: Mt M man. 

T»TVliaiB C»MdlM3lt~T WoOUaAAIa; 
J^AMlVVi I ftiiiiirB* ' I 
vlU thi OLWD VwrtmfAwl. RlaiL^lu»l4 

OfAf Llnki'nMdi. l^rt 

Wi^lMW-rtHH^l, l>*d 

irac4ffiir4-rtrrti, t/rvrm 

mulftHd-nMd. W#tit«-tli l^ll* 
I irtrljrr-ttewt, Wmlwmt* rtila 
Bii^(t(T''*Tn'*(ml, lawn* ... 

nonnjr-t^Fi Lawk^e 

Chi rl#* *tTH I T*ft*i"*ifl 

Quad ta li«M>p 1 1 LdnitLi-inui. Brrtr — I Ur- ic,i^■.■.■.|^l^.|. Kir.u Plilm .^i'^^^- 
I srurwji n^i vi JtaHJihfcd liinj |*]itnii il^L* " 
■bekbimth Id Mrpi Da. 

fm ^ tfr LMh h«d.— k#rpflU* AddOi^L 
rlU M E^nl OtmnninK Ant nf i^ krul ihi nrffiikHdi 
. r orrttfr Ital 

itftiy ft TKiinm, aoMismflU kututi'iu. 

HI hi b. «irT<t, ind t4 fKwTe^.ifid villi thv b»k« [if ^lubnui. wr v e tuii t. nd MM iw tg laJHw ig ^ h«M is i AUSRWt 
I cntUr OH lit tmnir WAl N HM 
ww^nii «■ BTw«r Bt Ikff Osflnrll 4 tiv Mw 

Ai nmuK^ vf Ih tb* IdMl Ck .y.^. UlB t Aoii MM. — . v ^ 

t^iSffl^^rsu-asssiB^fsajsRa.' I tki KtfiUlw Mj> u_[a«l Obi Mj^jji^ Ijilfti M^ Ji djjtl 

JHi bp' 4o liVuMaH. r-mif. A'i^IhL tL.111.. wfih Uir tImt oT romfidmuj, tl»r iS«rt 
nsi^nvDl, And hwirduff ■ L^ttftibJtLirc tlv H\« TujiLK- 

aBH of ttv L>bij[>rl. 

tlAHcilLb f. HrntnA}4, Hirgi'. 
_Tt*Wl r[i]], Jff^ttWd, ifiih Ajirl], ]flng, 

B'Ol'ldliJlMAKliJUl aitil Fn^n ijii1|»4)jl Idm^^^tj «d 
^ .15. W. — Mi..:iit>m ujt: hi:Ji'll7 awbltwd U ttr^niH I isur.i ri 
... h|W*^«|1 tUilTDjrJ^inl W.fv-timr, to In tJiT IiS:->t 

Tf.i£Im J3j4]1. 1141 Ttltwlhv Kvulii-if, AhU Wk ll r.ip 

rj^^d'a sir a L in i t I'f. .ilbin-l... 

J iiniHJ, tyUiw* jt^nsW* |i« _ 

iiuii, m^t mniTt Kiiij r^Mn 
4iij)L« □p^', r>iAt#fii« iiitidvtnt' 

f-LM] i^lllnii; iL-KMlrtTi ijf(dii» -,. 

jsrt J flffl: ftjriwTii«a.mMnfl**--^-^-j.-g 
TWftrcJ UnliWp. IlLltalPPt ™^»'«*V.^^'JSSSffrA" 

* !10DD1^■|[.|, rr.tii., ..id |[ n^Tnro ''.."fOj^. 
m?r'll BOIUIMSI-. LKfl 't. t" i™™!!!'' Si 

UEnit-.tf IT li^il li'^' ■ 'i- lUfittir™*". J^J^ IIiiH"'"".5:'i.^!S'\ 1*' H'^ --IHI. 
f.Hl p,to» fvr IW tanM «f wpMsUnv tv^ Dine 
Un 4f U> C«(Hti4«]i' In 111 Ihd T^fiudfll vWeIl ■111 

■aj]i>UBFatp of lbs l[L:.nr.mlj|i'< THDMAt niHllIEa, 

'-'mUnijr, 'ill nfl^ l*r (Ukuxua id liaiii, lai Cot tfu ktn ilrni ti[»Ur^ Vi Utr.fw liLCmdrd 4JtndlditiU4, 

CO Tk (tfrr^rtfor Aftkh be ptbatHnW Iw 

ATtbf nnrtr'— "Thr IMnrtiin *)■]] fet 

— — lliHr K»Tif« liw flf 

tOilflti MM null ba. drltM l-^j Tor rh> Atlcl0 H ItV Hllrd1i4^. 

iL-i Ttf fi»nw(rtBf irtlL'lF atL^ll tie P' 
Articltf.Ns.-'jAt tn* <*rJJfi.'iT i.|i.r-S} iif iiJH^*. 
ID i-ffl'r r^LiHriB. 

h.-i'fl In 

mljr tii n . „^„. ... — ... (ifll iTlf*- M%. Auitlrfcrn-n. (ImnnFilt^ 

I'iiOf^iK. HiH -p.UJi. ID Ji drf^H. . -L _ _ d AOHICLXTl It.AL ]..-^Ml «Tid F<¥i: MotH H|~r' 

i:;Qrr\ait w i tooit: 

Ttihim ^»™*» 
PIll^^K lor Iti 
i^r^i-k. ynd I'unnin* I 

E^'^';jK,r™^vi.. 1l-^"[■ <^ THE 

TM, ^M> fl^n.w^T TfNVV 
rt^t ot WL.l . - 

fir. l^fjcr iiiiiri^nii . - . ■ 

pp All \m. p^i'\ L.r.W imJ TdTtiUMIL 

l>lllfl[rLEi, ,j. rt,,nrt^. 

i^r^;";i''-; 
Bk^r^nf ItriMT, Mrnl.1 Offlrv. 

aiip;;-. 

i«;ht.oii itaiinii, iiiitk wbrf.; ;i .Li.jni pirl 

*i'<li. r <ii.|ilii)«|.Lt Uj[j>otti3hiiiV v; L.Ltcai'J.:* 
l.L.n"l, I inNEfLSonffl-^, J££iDr| fl»«itteiu.T 

r. iiK4-kM;K_i>fiK.. j<n iijj ig.M. 
PI. I. ri.r t^HiUi, t H^'pfmit, U % mvA 

111 i"i <fih.n(r4*HB. nmii him i— 
i; .M N '..Jnitiii SfiPcrtsirttT, 

AJl bifanullai' 1 

_Mij.ij:jiijV« :J*fi,_ajirift 

fn' cfriitJi-Tir fkitnn^ 'ai^4 
1 liTAKJdiJiitT Bajr.r^ erntfoj lM)nl.|ifin. rti>^ 

jr.ii;^SBAi;l>«lrfi,,-lhwifci».-i, /rtij. MirWTTi^knr. 
M rJIWi^ JjBB*,. *t5..^'i)4fti Lii«, tTijiVPr Jh-iMMli •u 

Nillt'll A|n£5(''jfri '(riift[ji>iwp^''»ii"i^ ljLr.jy, 
JiTlllMFa, n nlf ttL^ rHLtiviL, 1 Tl. ^1^" l-J L^-^ -'1 

f^wii i.ltt 'Vja , n ..I..1, .l.-i.i liii. j iiii-.. .*lr 

VJ l."..l, ljL 1.:.'. M.. I'.,: I .11, .in.i JJicuMhJursAi. Isr^in 1 E'l nil JWftf-iliit^Tf.J I'm I : .ie: M ^ 1: ,iu 
I.^V tiipf[t*^'liljriLii,r ij'l^, ii.ifi 
, i^int Plnfi f.i'._nt:f, _llvltfM.J'tlli. 

.i>4f.u:,aT-si;i'i^'*;'»vit^*ip;i ]rtld lit TWftnUi of AUf JPl III r t 

Mr VIE «r iht DlrH*c« iIikIF t^fjrc. 1 
l)-,r'Ki* to rriire Ibra^l l>t i-.ri.'^n-.hnni Lj 
" ~ ^ *}ki hm h«ii lnnr 

hi>..>-.ii |Af4j it inm(l+ 
wTlj }iFh.V b.-i'n Ln 4iA> DTl rr.ual IrqU of |Lii>r I , 
Uc EJ|,m^jr ti^ I'ltbMjhrt'iB^ ji; iJejBi^t*" — b dMCbk- tar rc-tUctlm." 

■« (War «r tBc Diwri. 

HH4«r 1a* iJbmpaB*, 

OOLOKUL RJOAHBlhlfflrt* COWPAHIf, Komci ll 

Km Id 
m niDAT. Id tfap bI Ifalkfl- rsiirFltaF Wttt, Bi^^h 

{.Vq|)ftB>^'i raet. It 
VUtnt WnumiO watt, £ih., bw it** thr 
J>e(rtJc4 m]i^i4 IT 1^ Dwl «r ■attWtnl uial he J« 
K riuhlkklf tkciJEn u J l>ln>rfi>r Al U« OMivtir 
At tfar iUDf^r^ir a*nm\ Knclnff nfl*«r' 
-|>tb lor. ^ ^ 

^ ISDW. VI. %itfMl 

Uh-tirul : 

10th AgjjMlM. 

^ AND Uo.r TTD! |]jlljp.VBABLV ObOntftAL ItKtm'NO 'il niNrrhnldRii 

on WZUKEIDAVi SUh ApH]. !f>i«, at 1,1A \f,m. 

To w*4t» IbOutl and tUJaivf Jllurl tnr it|a h^K'^Hr 
rAdH Uat^Harib. IHiv ibJ tAt i-gwUi fi tUH a1 
fc< kwnftt ^4^aMnl "P&tsta 
a riir~^<K4'i DM**.'*, nd ct^^ 

r >*[rlplf4tD, JnrplJ*n., Tf*[t. jyir«t^ 

PnnltiiH. til', ^hi irbl inikMfil J-.'i3rr«. i^.'^tiivuii 

alt In: all irtlr'lti lwMj|br ■'|l;__ri JfFlT._J3tfB ftjtb.-il 
■ ' HOTlt^lfir--lla>illi " a Lurs^'" liniiiiiii 

^ ™«Hnp^ .- .... 

it 10 _ _ 

U tiMl tf PCH-atui^tml, titr. 
' " «awlL«f, JlATr t cnat 
dotLtai. flv* 
KB ».B. ^Mt* l(Wt^#*IW Ow 
|fawM4 _ 
ArtLghK b*B BpPHred m &iy i.b 
X iliM ta fhf ft* Ut(B«t TalUfl for 111 \\a^ li 

PwtniuHL-jiii, -Oiil riflid, Bllr 

baJrl^L ^ I! v.rvtl no nmn^ 

Mil, TJlf-Orr dLcKTUIH.— Mr. un' Jfris fMUWrUH jjtrc^vr mowiw WnutLkkAii^ 

Mf. Ifct, 1DTC)tE£j>. lUv 117, i:[l lUthuTTt. hrtlcDUT:-, 

W,_]jAlhl>, 

KXrNLMri- *hd [.T^^'^Lt oC'i 
ISii.kJslJlMJ lEut-^J . L'l (hI'I" e .., 
II iiiflj*, 12 FH-r-.-Tr.. . L^'.icifrBI. W\ 
,h'ili H-sLrtJiFi- [ ■ " ■ , . _ . 

i J J i-riii._J._^i4rt<.jn(t, -1 Jiy^m^^' ^JEgFW^l«niV . Lai. fnwn the trtm.: till [itat IwftUW*. l|-^'ilF4rl> WvJlMpt -^.liiHTl]; l^t.^n^tftAci 't^.ilt AlTEl. 

L'lj 'l|.H.'itilV ^iii]* tfi/*! 1. 1 ■ [1. l".' f;. tti' Till ■rt'.-.l t^irl P*i[ O'Lii, Hibtir-. 
™|,l|«ji«ll in'ri'tilCiilnJiYjilTI-ili: i:,jr,ln-- i-li.;', .<..,-iMl| .i|,.l •..rUl..» 
I L Bl'k llir, 

^iiKuuni. 
«AUI^Rdn!4a TOHACCOSWr. ^tJ^jif ^ .ll IHjno.vTiif!'"^ mjj:" 1.1 viiM;"'i.:i 
J [^nlsTt?,tj awl b'RbH r.sH III 
»v«-T-> i.-.-ttAiii. vii:l !Mjii™l''i 

Irtlllj nr lit Ihr T^lln^ln^ ll'iH*^,. 
mintlJi- Jn.l i n., -^. ''.'•■i* ' 
liy^i/a. llUJiim MrLit ■.- I, r, 

1^ i™ Will >J"r'«*JiS;,Ti'aS^ TtJi*''"' ' 

,1, bll llilr'J«*_ _TiHl(i. in-ilAt VI Kj iK-il.™!. ..tr. _ 

11, in , i.™J. »lllt»ll." Mt^ - " " l*(Bt OBli*^ L*li;iili.»WIt-_ rsH iiiuii-aa »i ^«fi, 

IS<1 'itihi. tbiiMt' uld' uu. flIin-f^im BOiWHSiMOUiE, 0^' 
TVI., lUB. l^\>ri-,'Li.ibL^ I (3it, |ir, iJjil i:riA Uli'lh .ill. 

1 *rii"-H"|Vl~Li|fi4*1Hi'.'i*i'<-^riiii J ill » 
' m ItL'TilVKdl^ for A-yl^.r 

Hc*nt. bU'lf>1't HEUM,, J,i... 
■ 0''C.unqi'i|iB)ri'T.|, i. '■. 

B(IAlllJllSti-lfOl"tT:ri' riiTr -111, '] !;...r,.', U.,ll: v : 
1 l^JlT1'l1^..l l4T. KUJi \t-i:; [;1,.rii, ■, .tiiii; ... 'i nr, 
Hl'ji'li^Jia Lii^LiilM, iU«ii iit wi-Lk\-. 

4j;. '...]. 

^L'Vi:i[lf VlA^TE>iJ l^ii POLi/ffl'fSii; til *i,fJ>.-'J* 

^Ji4i'lll^'.X.i:^ jldrri{»^ul Slid Ufs Li» *nr l]li''i''int. 
.b! H'^JKffV, f(iLlji!r,Ki uapJml, vtv Und L] . .n 
.^.-WM \tJl;^. t, mHIi [jni'Xii-.if. -ifi rM..I L^ni. 

ji.kKlilIEli' H i^^^ i:u .iiLrv, tiinrlLB 'I. im i;i;iri 
Jlf.'LL.'lMtlKll'U apd' Vtlj»L'1ii'Ll^L i^4^iimL. CO 

Jl* HlOBprnrat;,' ll'niljifliiiai, _ _ Tvrf{. fMl*rlJ(, tiailir^iM, llTj JttlBft*aml>|y-ttt 

;^iER'.«tST= lj;i,1-l.l .l[l- )l.l". Ml 'I 1 .1 11 D<^-lltlJiI]<ilMI-')|'fkKH 'Lt ri:ii-iP, H^ih 
*tl, up ti^ <Utr--._ft™':3ld >'lirtiit a U- ,ii«ti^jii^fc,-. #^iH If^ ■i;i-X H tiLni Jum L <iiL 'n 
_ iHULtr^ rrf. Si.iit.,H rrHllUr i!j tmf.r.. ™it"l. unscf t 

Mi MolWlll. ttnetr Altmii^. 

1" *«rAi;-n)S •■111 

'A'sr^.tii^&t'^ niS^"' - . 

«Mnftt^mSftl^^^oi*rij^i*^" *'|™ 
E™"^s5TKlfi*». tutira Ats lu tjn r- 
.lut-k. Hull, "ta- rrft' ml?-. . «5 i>i"Bl,»il 

umi, .nJ H vvSiriyVB H lt.liiH, Irl.. 1.1.1 t"i: 
F™..ii* UfSlsbrai MKjnBnu MAS. ...... I'iMT tl 

L. WtLjJAIUl. M^AagT'i. ripk.li... t J. wnmA|iii,B,,_y> ■I'diB" 

ml. 

D W« flirt auppir (i()uT mt[Fnlri 

I r>piicin(7 . fALs. flar^Tinii pcf t, 1l_ i/tlfflfi. . 

tlUtUAiUh'r. Hi^b^ rnw> y^** ^b»ltifa. 
I li^!^iu^lLH«, Ub^rt^ fli^tm, mirror Jtrtl AinJh PP^I 
All AUtrih -l*"" i* rr^r^f ir^'^ ^^1^" 

IMTi Al'E HfiHKTAL rox SALK, «ud dMikr, <pLm. 

iBB, ewpilr.e. njnaLnul unrrle ; beoci I nd il jru 

^^^^ W BaU,. (Kia**^ 

i]HERV Villi iniJJ>i:TtV lirsFM:i*4 fur lUla. j 
■HiMErii^ilv iLMi'n. inLliLl. raCabliaJrfd ffl 

([.IJiiUSELIt imi n >. r g r^rtHAi l. 

rbii ricfat anri Mok TiriLL" SJiLlH TlMin ill fJjJiit**! ,^ 

TI^tiiHjCTill» Bir, Il 4bm pmI iM^l^f-.j^.^t 
I - ' ' 't-rtiinihen, \I9 PItt-ri, V^t 'l* Oi^Jt 

— Ta^ fbl.t tbv mn Ibw i>lAc*t vhI a)«it f*IUHi ^ 
Di^NI ll tka EUiAr, aod j j__L^rJmt; fF(>, *tra™i. 

(^iAt'iiii uriijskii. itent 4^*.. rnr FriMil I taf oiltlflll ; 
uf tiBibaa -DT nUfajiT it llu 
J ri.H. iaOTi aHl'i DftM durCrit tlii H . ]J.^Jli:.u^, 
bo fl7iirvHj[i_TT^:r! .n^ < 

F^lii^i 

KiSE'cii^^Trt ;s ofRs ca hab* 

V Iff J.^^ UtiNT ind ru.] PoAtHl ttf 4' 4iQvfMi bA« iriiki If* Aqn M UVWAUTT APPEAL COtniT. ITtittff t# li«fcff ili»t B runrr for i** ]b«rlu 

Hd a am i m lnHf (4 An>ft.l4 IMp^. Bi snirt^K 

EnirVT Bt ULk <in piiii>av. tiw im AfUU 
"jiKiiPAur^* 5? .Prertii. stilus bsngbl. nil. Id pip / B» niiU, on. CH Iii..n1li., . ''n. ."gJEH! atuiSEi* 
danrd. All rnnipoi*." iMi™ W 11. Ihiuri. Mntf-.B«»ffl*iJ!»lt.i!».i Appkr J r KIT-Wr ll.DfralStJ Sl.iYERII.-l#n. tnH HIa -CIPB Ml.H. Ilfl fl. T'hriKi«n|iWBvg*M) 
lAj^T.tfttlft rtll illi>* tilt uiiii^i I'lluu tsr U1X lund A? iiird In li.Jfi' i i.linTy tn^Hr BIWi .J 

a* LM.Dff i:ioitiipii. Ltttm juj i4!i^e«c. fflm* iiH. iinrii*K*«. iinf ii^iiif "I'l'ii^iBB Wjgyt i I 

'^Hft BI" p. * ttlBl. n2 fi™.BT*t w. tkl.. da c. l^ttn.. ^ TrBljOK . ^['f^l* 'UW^'.;' 

lU^Ul .MBS ^ .^'il...! ~F.1^i. ■ . .J 'WrTl K.^J^ ' ^^«tv4*V AnBD vn.kl KUHM-'ftMUH ^^«?5ii bmitit'^ W&ftti Ihu. D.a. fl.L. QtTN. Ubbv bt haiui^ 1 -i7riiniACi; — . 
Im tetti * ■ A. jr., P.O . Fmitulu. ' P umi DOAtHKO, KWl 1*1 tfA n' 'W 

iyjii^'iSt S^^tl j^ aj«_.,uiij Hill. pi 1 1 r>' "Bid. H~ tibnihi . Vl-iLti 
iP.i [i.T^r:. ll£lV;|ii^ ifr- 
I tkn. B- ■rt'"T'7 
ml liiM'i.n/ VlHlUlL 'i;i ijJ.^ H?ii, H.i-iiF ihKi 

<!., jijlj, niJi - II. 

A^TKlV tu Div. M.iillFv 
p[.Mk. ll-lep imd full t<yi 
\ I.UO' l* Hi.U fjlmr, IdJrd* ^■V.'?^, **[!; tt^t^fc^wl »^ 1' --i I* 

R' "Bai'A'llCiii'Kl'; HH, TWi'lpppnaliuirr * FT*. 'U"!-. 

IfKtUff-U.AMH ■>*ri*liw*-i'^^ KIP, rf-ii'.". 'i^,";/ 

n^\i<i[ j.i:?f<n{Aiv WMiiM. hi'-Ti. i lii . 'tm* 
J tlfl.'i. Fl*i, HmlJ Itfli-H 

[itrl Flly luir>li!-ii riTR llillTH lltfl 

\t hJLnl FCuii 
1 uturt .iC Ann' 
Fi.r LiiFvr*ll-"ii!. 
W Bl^lJ.. 

l-|ii:iiu.._irNlfi ('»IJ _ ... . 

■li v04Jtt hi:BlMit!n HJH li.U.i: I Bimm. -mdnii In. Ik" i^iiH-l '*i'* 
n fll j!l d^t«Tli>rnin. Snn'l I' ir i- 
r Bi.1l (JiiLiL^. VtF ^ii'' ^ri* n'-if 
,d luk r nvTm-nl 1>M.V ^H^il 
luL Ji4(HL frlndPBll I rftj il^it*' ! nrH';hd*k„ . _ ^lL^'d, F'mt ■ AilV irit^W ni'frW NM[l*i»i|™'iii "B" f 'l'iili''^' 
I koiiiiv^ Mm THitntir.. U^-fni'i *^!* . 
»l>Tli[l. |t<i> iiflfjiB nijjrih'.l tflUliJr. B-rJJJ' ri' ' 

' - Jt.ll . wi jH. H .- [|L^Hi.. rt Mfjii ^ ■A3STJiJ.P H. itttflt, 

(ip.iil J:t«K_J_ihii^i, t'rXlHJrmi.iii Piti'^''^ 
edtx * rthurt**, wltfcufli dwrJiimrh mtn, ^ ^I^TASiTliLF, 

1 J^rxt Suh 

u»;i'-' 

Ji-. I,»K. ]. irl.il. 11 IV. .*Ttw 
If friiJ. I 
ll' l f>. >i' flf :"Ci Cmh Cii«Srt«i» tiriiB*/ mn" 1" iirt!» 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308536 mmi Ttmiom mmsi, sATmpAT. Armi. i-, m9. 
THAT ONE WEAK 

mgbt ill ttie SmSi «f 1h# 

r^t « lot of fa«k«he tbo. iH jbia iii* Iwa&B hw^M,im^^«>Ai*^m 

^S^m^mmm^^^^^'^*^ «*itttttti<.i> thwi «, given to most womffl^ m«i 

Ba«kw^ Tm-^^*P>e!^ ki*>«? isedieme-eiTe the suffeaiLg HdneTS just tho help needed, 

they drive out of the body aU tbe liquM poi««», (reedoin of artion uid i«w Jif e to th? kidneys, «Pd 

ridding the blood of a« impontk* whid. ^ yoor ^teap *t i^t, yet n«k* tmimm»i mim 

Bri^B ^i<m I*5ei|fi Jp»«!|!^^ Stonfe 
r 1 HAM oinzB. I TUM otnzp. 1 lEAx cmxip. Iff*, n. A. Bnir». Bniimf«'»o-'|5* 
timwn, »ri!T!*y. ■jvh— T »lf™i J-r 

«r, lo U*H umt 1 ™HJ ■ " 

]{ist w«M nut of i>« I*" 1 Mr AoitKt 

■M rot • bro- Afw r ■ 

1 met t>™ ' 

inul [ ™ *nM» ennsa. ThBre Ii 
McU fim Mto. gciUic DT pxxi ofttt- 
fat lit llM=fc>r^ KUBI3 Pmt, u>d I 

iiy>^g^liea% HT <^ wnd it aim>ct. 

mlit'i taH ilffl Ita " IJ l i i ii' of tW* 

SjSib. ud fw > Miiplr >r irmi nffcrtid 
MA I »*•• >i«l » t™* »" 
ltd BUli qBJle r™» of wlfM^ 
KrVr VL nil 11—11 133 i>Qirlint4tnct, ftr^- 
wr- "^f mfltbs ■atffml wtflL 

IBlu tKimm ttp but aM Ui Mt tWP- 
Ifx Baiitlui til* ™ «■* 
VWM D« t« »bJ. to f« BP 5^ 

'tM.' 'U* "Mali ' v> fert 
^^to i^ST AitM- t>u^ Ik* am 

■ nto* wtM^^MraiB ait « tar iBi^T.v 
iHBt wm milii nod knn caplet^l 
tin nBt*. mi» u nr rr^^nU, ud on r-i 
■taut «ntbr. It ta tv^c minaa iIbh \vr I ud Hlv Is U« u*kL Un. li EKTia, 

I K DOMTS DOAirsrai^niis, 
THE EUEOPEAV CITY. 
tXX KXUfTIS flKUUUTE. rpiLi m *ffrt't #iccli*ot*H witfc fwA - 

ihf nurMnwp ol InriBdii mow cootMlemi " 
l.ulUllrLfi Pinr. Eui II .omtniti" "'7" ""°'| W. 0^ 

ihi' ohslmJu j oc Hn- •lupMUlf m • ■l'»""l - 
OTHfr nnJln 111 •immMit Imiiiii.hl.lf Tn. innmBt nw ■UOnuOtTT. 

l^^d » lllCMTrtlrtt Itl* "lit TL-HUl I ^1,, nwim .tli4r or .lMtt*e|t» »" 
An#r (tan EliMmr »plMito«t kd^ pmnWron* lor tun (.-v"ip"i™»"™ ■ ■ 1"^ t„ „ 

»i(ipr cDiiixTUJt_()5Aar._ .•#BU>CHF uh] T^i'KUl, far WlU kOP 
" Trvu^ Mid SbirUck |i 

VD- thrSBBt ktlll *4>ML0UI<^.^■' <irii 

, Aha ^ ^ Ll l] w niLHd ■Fiit'..r1.iri<. » T » » 1 
Uin aihb tfiiL 0. AND 

tnwn. Ill iiiuiMiMi,. 
fa WIM HlfJarta l lli|i llH Hit 
^jiiJtaaiic i«DTaiifl >Qi|i MOM, to «tirijit«n IM __ . FTip, KU Lt! lis tipUi vn«>m iiH m., m -- IV" Titij finiiai«nKiii(.^ini. 

nf iin^isi/xt\.'T.M wiTy.aiwst ueuuval fbov 

df >^Mj||^^, mTIL.RBR, i'rUI-*», WUfFjiO RBUl'r' 

_fl. rj _*ATlLJ«irt- <Ka\ L (N., |(TT K™t-riT-*t 
TLlUimi.! AuIlLJl^h fjr Vc-UDii.'lri'ij.i.'L-niLiJH, I '.j,,. 

fXj|Jp|,_eU'._ Wi\,JyhOtr,_H|l|.l:.Tr._hi_THI -1, 

1^^411 V&V _ljBLkLLaLimu Fur' !ii Ihi'V t^wrJt^ Tiinhi'V IVV ft^VfT^ $r ttt^ G»<114|| bclllHI, prtBbd 

1W Avkp rntiihl.. TMJn. 
A, t ClUIOF Ottw Tfffc.) fc*ia hifflpe 
^ ,. ,n 'BllMt P^frouW^ puin-AAiJc ^MU iffTATWffjyiV yu. t^^ ^S 
'unfHOM^" ittJiPrMn." 

IMpt.-AA nwlt ffl — ^- 


PWL woftk gi ■ mo w vm ^ 

"^hSSi'tSSTp* tllUBPATi ink AWX^ IBDB. 

C-ltr ff^-rkurilKm 

JIBIOlAflTl.. iiED TU 
p«vkr in til idlifr 
U» IwfittM, Im. Til r . TlLrdE* m/fta., Vnl dre. <lir. 

IB QCLD ipilUH BtmOH PL^^TB 1. irtl all 

CirrulK' qutj biL IPWMi ■_lHB*^hj, tB UnTkHtrvrl;. Prnmtt- 

kVlHO. Uu^lkMl* (AIM Bfi lU VidflA >LAvfii4, inJ.Titnd, OnBMkL US Bfnt 
nab* Mrti^wi h tfJn 

u!K.-4li|iGUdc4i% MIL 

. r- *>' •'^ l«f »17 In 

IWf^ Ifo Mi- - ^ ■ 
''"'^ '^T*'a<iopAUj Bfui Oft. 

^^^^ K ffti mi i ^ Mfc u t. -^F ^iTr 

* "V*!! OCM>[fALI, ««d CO , 

t]t^4BKHni k*w tiwiiH, .ih-ri iji kiA^ 

U t. M- QMlt^lKI _Ca,X-i^ P Uthh: 
± rtmkT, irk««f. T. m OpcJ»JI_5iidJ.>..,m Clw'*^ 
mJOUiiLiJ nnd"ciO., 

iiifii*prt IM\ liiitLrrTMlftn. 
I'jrtinaUI. Ttl.^ 9^1. 

jnt r, tntJiMtLiiB itfctt rf^^t taifiBgn. i-ihI 
" liUitfwi 
1^ AfLiT^ Bcqqt 
■ 1. , LfrirlilMKHn f|1 a U 1 L M E H L 

111 intircH'i riijE KnuD oiu . b Lbdw, *4 I 
/lOODLfllT AND KiaTH, l.^ 
Hm^etonn «r "b^ mad" CBEUT, 1^ » CMWI* M. to L'-niiiiii ii> aiMi mihif n RiM-*t 

-ninitfttii^Tiird i&ekiw'ror k^cWi. tiitiri^k lev ' 

WUvCinn, WlTiiitM<!c/ Hvi Ihnn^ Aii^Lla- 
13 __jnaidiK_^Hd^^^JWn*T. 
icm^Tg ^^^^^ ud JAlUVipi^-^ 
■pLPil mctUbE N bluH tboTs tiw-llard 
tnoiKB ud i.p^JndJO park«. It Ii a crvatloa 
fli bAHtj Md ttJibtft?*", irf noe poMlc build- 

ride a«P"^n^t tbfMM|taliM>a#, fli nvt^n 
afaapi ud C4l»ll*l t#jiM~ |M^'^' 

TO pensitUdv toTHI "d 'rlllta lo iUfMsfl 
ifilhout dirc«llgB flf rpnlrol, In tho ImLlMro Id 
0rDTlL]a mat ^pimalon went on in « iDaaa«r 

at Ui lDlL>1rliajnt«r in lallklai' ol Dil«ii 

of [hflBnllBf^j Dtcrcro-w^vd ftrnait i^f bri<'k AdeI 
mnrur tinil t*rrltilB bquvJav coflHJii Jpi:n for 

Limir* It? Lh*r B.i Qt^tren ( b fTniury. Jji nn r^iaJi- 

SilitlciQ uf Jtid l-br- rJJtM'T ^^ Tt IhiJtn- iT- 

rora. tr* c]|rccl tiin HTf«l^ ^if fti i" i.JHf^ I'tt" 
wet]-ariJ"?r<| itrctit^r Atvn wpju-i-n rn ufH'ur.^ 
liKliUnyiH ulr, BOd brlflbi., ^^a]tl1/ Burfvijinl- 

Tbe Hub qE k^r htcLbI ikr*Br°ie 1^ tbn miml- 
cjpBlitf, N&irbr:ra bBT« tbe pi>fr<>r» iq4 
tKiujtilllLIiiA or Uw civic b^bLniF b«tB M 
gfVlfUj rrvomtuidH m vldrtr dvTeloped, do- 
irl'AW Bra ttm rniLlti Wttv> lAitLruu1.lT? gr 
^figntvlns. It Ii truA ibAt up la Ihti cinlaiK 
pf tii4 lut DflnturT. the aertatn citiefi 
b«l pdt bHB Mfcr to avpij tttE V!«ebibs «r 

■ELsniMt. Tint fllliniiUl at PvIa. wblrb WM Ui« 
pioDwr Df nunlciipBl prapui in Uuroire, bII- 

]ri(t. aiDcci tfLAt 7i*ar ibrn hwtn btoq two 
po«T]-rul fiifl-^n irlilch arpenl luJ^^rl Id tjiei cit- 
ies protJpm dE STtTcrijwdJDe— fi larfre In- 
r7[?i.Be in -pnpiiJiLlEm add a rAl^]l IraDHrcreDC- 
of nalioiLii ifilvltSfft ftriTii ttjrrlfiiiinirfl to 
manulBf iLLrii AJiiJ rnrti([Li'i-.:i' ji-rmanrr in 
ibOrri, r*t»**t'?*J jj r''J* iLii' on iD 

Eaelaad in tiu earif ndd mld^ ^'i -Lnrlan [ti't-l- 
odH vbn «i« ^BHtLml lerlrulcuiei t-c^v imlLM- 
(fj. Ttlftl prwBM biTJUKbl Hinjifc III'; 1 111 
tDhJc (iUif^ almoKt I ill' t Jtni' ■ 
\t-m» in OTurtrawtildn flf-fniL-tJ va lioui^iftS 

ronfTlU^MiA whk'b WTOuEtil vn^ti bii^oi: Ln J-^iif- 
]ali4l- Thq n£tlDinl ipJril dI elh-JtnJ Ihq*! cm- 
bA4]i4>J in Lbn Q^'^rnud hOHMwire, ^ivtfrt^. 
WKifi 411 atilia^pLI<! to IM* Hi «t11 oltjicti 
Itac EcKllah ^ULea pulEer«d IhTWtli tb^ thUnW 

tTT 14 tttn eltt4>i vltli IbK lEirux uT UiH aerL' 
rulltiraL ptipnlatloo. Morvn^er, prior lo thd 
rnJlaatlDii ot a utted ffipiriK DUDT oT tba 
a^noaa to^m ttad b««ii tbt of pnivni' 
ovBt of tbc b€Bd of p«tty p^LociiwittlrB. Tbr-Do 
petEiatatra, foLlo^lOt ft canTootlo aai n cuP 1 rJ o-ti , 
tnquenUjr plYbrrnt )afl« aro»« Tfir [hrivitn 
faAiruA and tloAsnre arcumdn, and ItJd. out t^ 
few' far^ trW'ilanfl aFcaUna aur roiilhl n f V\p 
ro^Bl rCn^L^DCtt, or paiacr- r^^iity u[ itii' 
tOVt]! vera traplnltd a rtofl ^[ f^irm*^' 
lloflrin H'ti^JMi niipoioLmnota prov^rj of gh'al 
nlue iM Ibnj baeuAEi abnorbcd ia Ibri nBulUrl-- 
;m1 prHntfl. ParUftcatloELi wftn r-jmed to 
uahf^ m^l^ tUDTODgkCuvoH vlilLBt rormi iTouail* 
and alr«ftiicJ v«r« VruLed Laii;rlT aa tom- 
muDaL tKiaaitfA)'»M. U ■plli' oJ iNIm, howrTtr. 
Dtaor td the eitica Iu4 tbe |^ju.J< i uf oiAilJi - 
T»l rfiiB«oatJ{iil Id UHlr BijdaT. uiiLJiil ili^' di-^ 
muil foF houaiOiff accDmDiOdtitLa;^ lIiul r^JiLfr 
Vltb the loUui Qf poputotliin, tgillUlm) in ti- 
inomiOBr^jr LoantatEoo. Th4t t>i[:t Lbat tbd 
IrOH QiABt dfrcLLlBi; or "04*" TN^iniTif 44» ni^ 
e If! r Ev4 m All I wji^< I' fj L.Lr.JU r J i / 
nf iLiibjUktld:! &it'j>?aluiiL''d IA4' I -L rowjiagr 
Thrr wrr^ ruki ijti in blockB tutiiL bo I'lons- 
Xy Uat ff;;4iir:Tiay Lbfrr^ wai unljT b tarnjw 
cflurirmrd tf> 44t^a4 upon Titt air o&d. llvbUlUf 
t4 tha bd'UriB «r dounfl of rjunULi'^. 

It wadi bJi Uifr r»uiL uf uu ijii^LniorjLJianlr 

nfJd irawila. inifCiB^te mu^'^i-n liOLtBlua 

tkat LritUforn^ iCuroiH^ia ctlim ib tbfl 
ltat |!f riKn bu OAl^ It* pamLiul la Lho riae 
■iUI ■tfpirCh d( AnTlL^Ab ciltr*- lo lOe ^ 
yrtri. pmnillDiF IKflO, thi. rfll^- of (xpah'iau 
(s-f <t]» Qftrmin cJt)*n waa PiVh (aalcr ihu 
tttDtiii 6r thfl wuli-t-n world, *tlb ibL- rtcep- 
t\oa of CUntfCn. Ll on« ^ciiitUT{>p ta BUmtiil 
that wloalai ciLlei iJp to dfitn in l.li«ir 

Bdai]bl«t.r«.lkqp and fftaLllLJ^v, Lh« r^tilf ^ 
r^a»^tr r** «rl»ia t& b* U b#«i:aH^ thrr lire 

.itM^llbiU>>Ma|«r ooDiKulilljiA*. but la tuaeif of tbKtr 
Htj.?^ Unlfil. ^nr^iani alid BUIsLOlp«] actlvlLlt'Ei. O^i^r 

toRt^SS* iHS "nan cUlffl- Tiny ar* Hot burlaSlcd. morD- 
— — — — iCfrf wiLb B loni iQ finducLlTS (?B^m •*! 

we^lib by #iit^allDOK Or with «Qiat>ulHiri' 
iDlEUarf BBrtteu, wbL^t LQ tl*rniany iwdivl- 

fbut uluFrvaLlanH tdn bvt Bcrve Ui liinjjhjt- 
■ IBB Lkff AkudwqLaitDA nq^AT WLktl Utr- 
maa uitlM bava W»hUb4 wJtk Iba pnhlonu 

Lb lb«ir mU^t Bttd pradaoBd iMittlou tliai 

an h VtrlUaC 4Ulipta Uf BiVT annsBbllT' 
Witb a^Tli? Ld^^alir 

AYtbr.iijtL lltprn »t\- In ri(&T*»itri* tu-dar 
Vf^rtrbwded and uniP Ltr] ^w^iui' ur-L-u, lift ^»arir 
AJI iwrU tUat biv4 IrtOD boiit ns, rvconE 
«M*r W* M# b"n tillf'n ■ecurs 

^;4«$^,^T:igniki^..tk^t T^ty wid« ir--- 

ptUttd aYepUHi mtlr «t no cival dlFtaik*d 
IrODft <<aiib ntLer uaoox vrdlnarj atrveti^ 
IbaL vtif^*- iLrF fltrlpi dE iilrawit Bafdeni abd 
XAimtr iftitk-Wkt^ vIdIh hi JlwqOBnt lat«rThi*. 
"IL Ib r\<i L''in^DTAtioD t4 aaj." iaja Mr. 
T. C. Uorftuii. of Hu^beaLer, a ]i?adlji| 
autb'irLii »ri Itaoslim and iwa plani^taf la 
'EnBliuidn ''that ltt all a^Tdaan tuwna w!iit;li 
ajM kmd*B la W. tbi Vair iveDLa. 
ftp w««UT>f iPCt:.;*! Witt^jA^^ ll?o, 

ban «tf pI«ii»iitB^ WMW. liiig: tlwafirtiMOi 
Id wbkb Uvf CH fmifa aiBl Vuntlfql 
■umuodiDEB 'f>r tb^mHlTn^ and *p4^« 'or 
ttui CHurLlBe t|ii>lr chlld1f«n, than Ibn 

rlchMl psoplF wbo hv? in an; parL ur H4n' _ . . ™"Ttt «t cid^thfl HrtuJ tbeMthra rtlMN tron"^ word ib*t iti \U *rlBiiM* (am W 

sred. ADd o*pB it 'Of itPVBti and ovm mpMC^\^„ laiaM Id 1*M. Id Ita 

ML of til* troMoJ i» plann-ed Ifito hoiidlnf i^^^^^ imporLaace tit «(pu4ill«ills] H***"^" 
" - „ cl*arlr tM tI«on- aiA tib. bOft^ lt»lf i- ' ^S^Jtrfil* Tm^ t""!"^'^" °* MtTftTdldf 10 
'fSoDW*! Of tfc* JodlTtdBal owner, Ma^ 

■ ir-^t». TlM na* plot f-.l^^tt^Pfr^Wia- 
■iblQ to the flid plot. Lttd tbB «tiMtlDb of 
B*r allfii and other pp^cIbI elaima a™ BMt- 
fuUr tallBfl iito acH-giiot, 11 in lovarlaiMf 
fooDd titat tbe BmBll*^ plol vt \m.nA Iff t™** 
TBiUhbl* »b*a iPturDPd Lr> iTil' avhncr lUin nl* 

"X? "wis: "'lb. M„. Mrniy 

■Lpp"lJli*S »il!lll(.il fir i^Hiili 111" Ui iiian 
utiilv-il II pruiltkllilr nifUiiiiJ ■>[ •."In* 11"" 
rjli,L n[ hit tnwR oPJtr feefopu ho (iflniiiienn^" 
tiiiiiii IE ib« prDonA 'iKri nnly 

.,.[,1, r.r m* Jlitrfcli, It In <»'i In InijWIPd 
rn.-i - i, |.- In ■ war JiJi I" [offis— 11 I' 

nitii'i Ik urmt llroMh nn iiiiln-.ililiy iiwinti 

Nif 111'. iii3]iroTrWvDt «f n.iij^lni; I'HjTi^lulnn. *pr 
fannt n pyhllc .quni* I" F:jrti 
rlcm not Mllr to i>bt»i" l.y . . 

j«i3sj»i lioiii" " 

Iff Ibt •qiare. hnl •lio to *llirii|irliito mil [iiiH 
Hm itSS^ im. um itatnm . or., ia mmn 
Trvkra IIVl tai 

-I VMM. priHA mP fcHmi wiLUa. hRiOh tyi., L'j 

- -r-i"T*T i*i^*SSS 'ri Bd.k. Siwii'tKi liltirlKilftmim UUIW iD tlir BtHll 

^ — . ^1. lUithn" K UM. Olwl*li(p»».l!»*t»ter ot 
Hisln. Dr. A^likn; tMuw lav TMHirbanil. Tliii 

brflmthl iitvout L, — — -^^i^- 
f^nnkfiiTi iim MOIQ. Dr. AdlBlrMV BMa^ 
In *fl*T f-ndltfM *) IBcrt lii***^ It OfUlf "P' 

n||,t til l'r»iilitur[, lo ttr. llmort 11 !■ flfU» 
reruin m tKi Eitsirfed I>tt[ 
ItiHAiiLiicli u l(J flp*™tifl* prnia % pfM- 

ncnt hnil ill^prf >tr "■■ t«l'>* *»t **■ 

wofti (.( contmilliit »»a pHwrralu f..-^- 

rcoulrFi tha bllhML ■Sf'^flteffi'" 
nnlun or Idhi vrnnit of ""Wtt* -U**";. 

Tfl Utf T*rT DgDptiL^iil UTJii In linny ri?BP«:ta 
broflelfot. I» nppijlntoil fi>r fls- 
imJM) e^aa, i«rHB« Irom «H 1" ■"I'"' 
ri.:ir3. and tl. ^« * llllli •aJirjr. WItb him 

.1 ; . . 1 1, -ul.li^-'ijf '.' yllilSW .MiT- .wtewn " i« 
;-Lmji: ii-iit iileBcB, nbo i1« r»>»lii lieir M"ti 
I.,.- M-fl iMrrimla »□<! lllirlM. 
l-y.-v in'T^<.? flit't riJiolsit vin]W» thai D« *ltl 
iip.ilj.iHv mild iiin^i- ror m.iiiv )T«r». 
llic["fin-ii enmB run-Mi '^' = 1; o"' lb« 
tnUtr Utr M>" "lltJ 
l«^bt''lfts-:fS^lt«d In u 1'I.S^ tlcsrLxT 111 4:IVk 

thit an fmbd 111 tka Sulllb ud cslimlil 
irji™. in Otimtarj^Mm-^I^J^t 
f.isrji " niii MM »«FI««^ 
iminr cmiii! tmm ito elTll •KWhsi 01 
Oerau ciUmK Okwr lUTB nud* a rwdrd 

ud are iiDlad far Ihctr BKpbrl quAltOdatldllri. 
Th-'r iBrlndD le|Kl Afllceiw. ftnoiKLa] dlrwuin, 
AivUtaotf. elTiL cpflonrn. Hhoul ftdmtnlitrt- 
lormi M*^ Mj»rt», H !• guiu 
itisMT ^ Ika* naa. iDiIadlDi 1b« Ibnir, 
will b« t^HPPOrlDlad at thfl md td tbalr tafDK. 
ThoEr trniire li fn€\io*llj tOF 4f*y 'W''*!* 
tiKltloo 19 loTlelli'i] br n UMpTO t-gti'W- 

mrnilhTi are lupnlil- i 

Tb'" rignberK |uld uqpalj mvcnb^n 

lidip^d'ttvi^ly arv rfpwB^^nlii'J m ib>" iollowJm 
ITD^Ml IQat«nt;ii*L- W«iul^a. H palih IS U*' 

Hl.1: ].>lp>lo. 1» and Ui Maottli. J* and Mj k model of «p«rliwalaj mrthod. QjnisTt 
VAB tfillOd tk»t iUplB btLaid** UPfiCF 

BsiM M rtMlTldsd— giM. >iil»A"r. UI awl- 

IDI-vu ar« aoiOf* or lioad mM t iff WO — 
•od noird c.rofullif tBc Limdlli™ 
llu espprlpicnt *ut'ceedj?d tri'it; Ifca 'ftllPj.'W*' 
IB1UD«*. bad dry. In •» amui.^*»^U* 

bt ndH tbs [i-iiiTnlliailiip .lblt tk( urUl 
u a. guDPi- 1ST mm' ol ■ ni»dlt 
pM»d Uiraufti « tifd. ""d Owtlf*^ * 
l«.t or uMtr, bi wjiR ahl» 10 ijitlill *«n* (J-^ 
'I'liiuil^D aod dwitnatloo. tlite«!t **^fj?' 
hipfli pralAp rrnm aalll«o. wto Toniprkot-**^ 
Ihlnh him w&rlli7 "t ih. (Tmim* pralae 
thi' mam ni-w liail ipno o&«rFaUoaa h» 
asnes-thf^j^j^lp ,o tlie dHnrnsij of » BUT vatai adfl 
mt.olili.ri Ibi. .u.liBi,, wbo vrlU BOI »ro(la Ibclr 

own mujwlodpi oolT, bol 
l»w 1.»r m. loollafc "rtt*"' 

HiemptlEir lo Mliilr IbciiIlolTM oi tkP aalB" 
b, ,ap«ri«D=B. ■ Tb. coPlTPat fcatwopp GH- 

lart *»• WKWlMlWl l"t»^- 

vivb ij»<»tl*« *>i«t I* indrM I 
tpauna lb« nctlTpr 
rficcMoa IW f*ato IB L 

w. ton HI tk. roll or wppf l«at» "^^^.Z PBOedrJU- mo*:;:! , . 

Pimiutt*. X- ^ ^ ' • 

BAflviT ud ftanrnr riqa, Jnmt it, ^ 
ladtm' INnwlUr CLul?. iuLy I, B. 3. 

va.P."T*« trottUfi i4 a »llp[tii ■ttJi'l <rf w"*ta» 
Oftbr tMUIlllT JM^^^Jriit AtlHHUfVt dkk^AU •HT^ 

ItKf.'b «et4 Ajwilh ■ILIiuuib fc* omil lun bj^JSH 
ponnL iJw |trt«Jil iCiir. a k > Uood riiil^ii. H 

ijTL.^U, WjUiddfttn, « Laiwhui A«iU 

I uJ I in cvHitpuiMiK n'~ 
ijfhrt Hi" tAA, pa" 
f^al fur 1^ 4tvrt 

dT Um Boat UDgP^Blr 1^ Mrtt 

win* ^ iHSfflfflH a piddlfl. oBWtfld «ltK 4a- 
EfocmUi foBlbrn, tbnufb H« ibfll-toa Bl^d 
maaclrB »rr id b^ waj dUlBrojit l«Dl ihoao nf 
Idlplii lJ»t tflP*ii bowtTor^ IB t*a 

odiiit M ■rtlllF fiaii.n«). Tb* eiaTirjnloC ol 

ibd wiM ifc"** ^" 
ittiB ll dM*wbd»4 *rom nortflal Wom a*w»- 
Iflti. Tbo p*«ula«. beloi wntlfcMf ^^^ ^ 
or tbe ikDtarrtie reilqjlli, Jiiw 
■piKiMl mihlB of movliiiiin bi whliA Ul«r 
In Lbo warmth of ibe old fclbcri until 
Dew genflrmtloo n-iif-'h^n "'^ 
all (mma aVKT "Ktlber 10 
fvidiri^e BB I* BDiieMtrr *'°'^ 

or the |^ni*ulDI (roBi a atflslt tbal ■a?'^ 
rUd to IMnnti UA Um §t*tT*t*r t^T -J" • 

n« ftoAB pBkgatn 
LbM« «{ i»^r- 

TBB CHBJUITIIT OP CHLOItOPllYI*L 
It it only iJi CEHDjiaratlTeir r*efDl ikmrn ihlT 

UT eiiCl lOOWi*^!? or (15^ ri.Mll.Uf-hllr>ri Ol LLIH. 

JfTMB-CDiourlBi lS4Llr; ri[ plauLii Mb b<*^i^ (^'^ 
talqed. Nflhiinilab (Jrr*. * iNlonrOT b*il*nEjil, 
dUw«arpd, la tUt ppSfD iBtfr* s'" i*i' 
ibt^lr tolsfliHai laiU-r ta aIIb: but tbB bo- 
^nUoDt OmM obialnrf did t»t heip <H« "rl/ 
iDt^MJLffttffTP ttttsb. £«lr In "h*- nlniJtwifltlj 
ftf^nrr. bowmflf. It wan pecoiolWid lha Ibe 
til Krlatloa onaLtiDthl a tfUtorfl or iCTtr^l 
iLifTfrett m^taftft*B tin :«bUui iri td ( ^ 
to^rvLB tbM. mai som^ proiMbtB maii 
poLtfair ^ PtjoltHp UwBrdN eioaF3ns up lbi< 
■•^()%t^''Tfir>>*tiUlll* of ^4 HOlutioa. !□ HT> r tbB b*ft 
gu Wr uuHL Bt tit tk« «Wt vf qii Wfcu r. Ih<-D 
irc fhalL cvrlalnlT bit EnvifvLlcd lo mny Vhnl. 
tba Otrmar] irynt^iffft ii t*f nuptrlor trt Durg 
Por th-s lahablLaAtpl I'T t^n larpfl f]?rniaiL' 
towna VB far m^irv robiipi In ^ppf:ariLb<-'^.' 
ud ar«i BB IbB AVBmBf*. taM«r and bi-oadfir, 
tkbl He tlu inliBblUlblE r^r «ur lamp lqwi]Ji." 

.'Tia ClArnuL munic Iji Bill f «1&tie dotfuraiLnffB 
drt MirBTTT tn. wUch Ita -((KDJlDvt and ngborba 
ttmSi HpraadH Tn Utal ODd, buUdlajt plana 
«rt impar»(t nf all tk# dUtrlbta iDto Wftlob 
tbfl meDBlap Bt the tltj ii ilMfif to prO' 
pfvA. Th«B« plan! aampiivd l>j itti" hlrli^^c 
i^iEPfrtb 111 thn laad, Ul4 n^t rr»rih n rtk, 
manj iblOffB thB rn^Bi IbB aptra bij.ii -'h 1'» >m 
prttiEt-ned. attq nqb^(w4 tat public buiU- 1 

«ll«i^'nii^'';«d.'';»%'':wiv .«i»'-i*«iik' iit'«qlUlM>^ 

^llW IttfUnce at bbOfibti ftvth 4b* irtriut 
liaeB, tbe betEfatB of bDlld^DllH *t<i T^r 

FT;altr fJVrt pTOTllioil fPT B«curll]r tfvm dnr, 
Ib^ an-Tinnt. of (inbltG traffli? wblnli Ik to >■ 
Aip«nled, thtt Doa'&CwraUOD Of tlie laad, an 
Bd^[IU4t» Buppiy of B-ttkablBB to onfF habita- 
Liou i.t be ftrKtaA In Um ani^n t^" hli^ of 
bulldtnfi that BhAiJ bo «lt*V#4i ud wh«ther 

V^QOTdinB t« Ufa «|^MtiAi|.;i(a^^ dis- 
trict — In faeir. tat.vr'iof S^awWtft <wituiR«nciy 
ar hped lhat ll tlB*lj tA ar(». fbr ^^bji^rr 
of tbp boEldiow nlaa la ta pirfimiit overffowd-^ 
lo/l. ta auruTv I tar orlMulon -of a r\ij uit 
lliat it ronfdlnii >0 IbJD boat pt-3ncl|3lO^ of 

nA^Hm tDwv ^iavDit«K tn pTiid£»tit ii^amr 
\m vHiiatnatr wUkii^Ulfr, wfA-vfOM ta iwi*- 

VDOkdtqtt lb*t JB iMllibt«tt»4 IMIB totiibAti. 
rtrn amotut tit tbaiikl, tnWtll*, JtioM «iPBTi- 
P'or? tbi^t \m bfdUilht to tMf |a. tbi^ dviJtH- 
Inic Iho Tuturd arfiBB oT tba eitT ^ M MtOO]>li- 
Init aft 11 la a[lDiLnbL«. 1t la ftkawrlftriBtici 
of tbo rlwrouRftnrjH aod thf^ advattbn inelhod : point 
that Br» ld#litlAad vHA pfaotlcarir all tbfl,raD4'rid 
ftctJvitM or th<i donau HuicipBlitir, lUtB, in toUB«li« d^:— H I U, a X 11, KmT^ 
n 1 Ii, LB I 11. u K Id, u I i, ll I If, 14. k It, 
1* 4 1. tlrf uu VUJNUIU BLam han bd tmt- 

liar. Atofilr hi>:k> 4if AnCTicu BLiV, Urtoq, id 
fcTn AfBti lor rWDTre OPAL WAi ^ TlULm], n* 

■rUfltid Hli *4hD» sT riOarn IW biMlirEAma. 

tlVt^4 ■ta, in HB^wlIri: tim Ejki«'» nutt^ 
ttsnt Mri n£l ■arlbtwm. Til*. «Lr. 

■id » W, p, Pjcf*ft. |» mm. IfttBiM tt D j P«P*r. ■ 1^ ilfiiltiMtt tttt»4* 

of MttllCT «Blr« Til.. rnd Hlnifiac nativr of tlrn bbwl. aod It 
jriMtlf to bla grodlL that h? wai th* Bfmt to- 
^^i^tJMB fMBUCta tbaL JhcilL^at? a rcUtl^fekbtp 
b^H^I^M^ tthlorapbrJi And Itn^ rtd-oalHPlOt 
matter Q(-nluJ blovL a iiliii Utet ibo 
•f(e-Qt 4^jut4p-«B|d alkalla on QblonpbrIL w«Bi 
rtntBl^ «Plji«ilwi^ -inl * l^i** suBtbtr ol 

itfCitwi ^ yyi i rtf*"" *"-'*^ otritBii of t^ii']- 

ItfpOri^bjMB. A*' K mull of ratiQBt wnrfc, ■ 
wbciB HrtoB or pntmntM tma. ba obtsln^d, bm 
«:ri^up Etrisa irmD iDliitLatitv aBd uoibar m 
brilliant red, tbcr can be Bflfv^tcd ^Itb- 
»tLt viucO difficulty. Tbd a«-«t atap 
[rf prcpBJV puri fblcm^ril, and it WU 
thtn totiod that matAdaiuB ll an EMa&tlail 
COfHtltuDl, aad tb«t phomphona wbep faaOd 
ll dw tB ulilun wiih uthar pivt pifftiBnts. 
■Brlelir+ EbB Aiaaqtla] dllkrtBea bBtWoen a. 
Bo|pa4lB of ab.lDrBphjll and m 4I tfo blood- 
r-jHiAtM- a|W»Ub iB ibAt .tlUt';|e>it".i^ULna 

ith-'«MvL#f. w«iiuD, wui»:-^r^it0i <0B- 
t>Ln M ttiK oi inJ. StttCt»tirb-: m-: 'TBWit,- :H iljilil . l t T'^-.tf ■ 
l^^rraan dltel, UDU] nnflVtlT iti IbJ 

alanp. liBdnr Lban d rr U mfltanf F<fl It mai 
haj""*^!! thai a MitT*-'r may rtunn Imca afintho: 
tcntre la^l 4u a t'itT pneJBi'f'f or tfiWD n itri 
raay do. ThiU tba Utto Dr. F^irL-beobflt^ Uyor 

of Btnvn, ocWwiH. .*rti^j»HJM* 

tloda Id- ^rwOnAp ■flSfl,.;0»;:eP«W*i-*^* 
nud Mjnlnta, whn' pKUrwd: 14 ^}l r^mif\mai^<a *. 
pnl Rrtv-.Tiimtnt tla dbalr-DCT. fa: *^i#WWp^Wrtj' 

BmtnJ;. M-±nn|jriTn, Ni* [IjT Unec, 
LiMjl'Ll^r^ in upprEPitr-hlDf! irrT^.fKlO^ piiT^' m WOnBt! 
£lOOft ;^ ^rar. nn tit puty-nia7ii'r £1*6^ . Bht tw* 

ad;4iDU ri':j.ir.'iHfpir -css* "iti jcado. t*» 

UaT^r nt i^tuLLtf^rt, wbLcli h.Td ft pvpuLmlien 
of IW.STilf, rr'vrlw-B £7^11 tfct yi^ar, WblUt two 
a4><QJliLp Arn fall) 4*>}b. la Uflnoaar 

elTl^^: dWiJUt la tbq: ambition 9( all 
Bji« 'rBp^iMl tiiMiM tta« mqpifll^tr *rm. 
^mii it Ib^ Wa^t- MOA at>L«3t BHA of Of 
d*T. 

iq adfitiOK' t4 'Btta nuaci] lirtr'iT. ehi ur- 
^icD* 4f a HfffB'' -BLlibbf'f or citltnDa are CD- 
llittd to lam U uaocrlA'fr^ "H rcfciuiiitlX'* 
WtaO aro eotryitfrd Wlt^ I be ci»re of parHa, 
o.j>4p apafBi^ BQbOOJl. ebarltablo ftl«i aUd B*al- 
Inry hrrvicHB. It la Eoaaid^rd^d an aJ.o«llflmt 
■ yatflm In tblt U MWVlrBa t» tb" oity tiu o^ 
opflnUob Ul tha pDUlB ipiti^l ^ DBOAcU] 

loeEAbfni of tstm tommm^ m gtt — " 
jful?llr aplrit abd anblMaa f orthr «r 

tr^dltJuiur of rirlt^ Uffat-lBabDHB. 

|jriil4:'r U-SAl EdLft and afd^i't^J ballcF It 
cKiaiLdprcd nHcaiarr tbat tnTorr diy KboaLd 
hav-D at JibtuuUnl adlOUDl of land of Ita own. 
□ondBn niuiiici»«l]tiAB baTF, btvi44 ECafiiah 
CDUmilR^tiea. iMUrnd wjift- anal lor aTcry cwa- 
oolirftblH pqibiic- tKUfpOBft. InrludtlLf tb4 erectlOB 
ol larg* DuiBberi tif 4wrllLn^r. Tba tBODt- 

cJi bI iiDUBo ll auit« a fBBtum dC QMuJjiftc 
\ Mftal d-ial of BuppDrt, howiT*(r;;|i «ti» It 
btilldtaj; ut:lotf» to prDTj^n rtsldqtUU MP- 
tPfi, Id prtr^rfD^f to th* nitnlDlpalltrr Tbo 
iBLLer fH-nta laana at tb«ap rmtea Lo Ibftaa 
ao<letlBB. am l4 pflrmltte4 la tmke warn of 
.tb4lT Ibarra or betMite aworUr Tor tb«B. Tkm 
Biulftiuilfv' .fpirttof bulBta t;tivPo aHLetief 
nf^MM^^tlU^^l^ ^lowioK Lb4BI tta« ua* 
at tbfl tap4lf tWr ^c^lnd at cbhap r^atalftx 

In an H'cllct IjiBUEd In AprlL IWl, Lho S«xdB 
Vinl(i.l,ry ot tbf* lottrlar ftay"^ "Tba bVIIi 
whJi:b ibrrTail iu tbc baudioiE i^ttoi, at lOMt 
•0 far Jia imrp frawluR tovua arc coit- 
«!mw4> bat* Dh» of thaLr iibi«r npurte^t lq 

UIWKttL^ fis^aHlT* Bpecalatlun )□ 3 and and 
bi]|J4lBEEl, i-j^BbBLbltian wiiir:ll -often u>Pi ¥iTT 
^na^t^MbBU^ A tfoMWUllLr Had M loare 

ttM^ >i«rclinb« a biD6eraUhc lusmt 

lh.0 Lud (uarket. Ih'bfn-. '■Jjwna oB tba nna 
taand b)^'jiuIi] Ljicfqrh^ LtLftr holding 4f Lant 
to Lbo fiLlli'Hl jj.JKBitii.-. rsi-^nt Ijj veVJ-tkniBd 
punrhuKu, and. oh ather baJul, itaof IQuaL 

abitala rroK dealiBt wii^ Lhair lud ob itrteur 
c«MDierclBl priwiplra. ud 9^ ^ 

uiakB pnflt, tbt p^lfioM of trbich H«bt 

fubATdlnalad tobljfbBr aiiu " 
I On Hardh 11, Ifir l»« ^MM* KN^^VVt 
rrprcBEutioic irftd*. ciBaUi*Hti li* lUtftal^.ft^ 
ijjtioD. aad a«FlQultvr«. UiwA b joict ii^rtir 
I DO tbfi boUKlfiff qocalifltl, IB Vlkrh tb« f 
\nt apjwarB; "'It 1b adYlpablQ lUaE t ha- . 
thcjuhiiiVpa Bhaald bttlLd Lbc bau.fli'.B. cLlbar/.ltii^ 
' Lbc'lr own a utbtwo ylo or hjr cnipiaf-iBt cw- 

Uf ^.^MHTMM ^t'. Hiii^. ^iflumai 

lAi^ :*Wrti5|i tsr «* " 

WbmVW tbO -bVlHFlHB VOVdJUnU M UDWtLl- 

la^tcuTTH Vhft M RifHb Bupporl ai iku- 

aftalft LB bBllAlitii ao^tjKi. of 'pnbtiii HtUltr. 
It ubould bu a eoDdlttoD for fa«aivlq| ^ip 

rro-m Ebi' j FiemdunltT tbat LDp btltidlnc hkIp- 
I Nh-K ur(i In^Mllid la pifOTldf HbolfttOHa Bfld BUiL 

ftHv BrrikjiKL'^ dwB*Hpf» ^ low roota; tii*t tbv 
iliTidEjada para-bte m Uw w«9h«tt ba TwtiiaM 

not isiOTB tbu i;bk Mulital iibwvBt of Xbr< 
ahare-B be m^ls to ib^ RbRtvbolden , ur 
lurpLuB brlnj uurd fpr putthc ii'rrlnei " 

rhne two aaiBr^U bi-q ttw k«ynatfi of muttV 
c[jtB,i td»aU Id r+aard in babUaiialL 'TTke- 

lib'i'ir or tba »nb)tev Ib m vnkBOWB #rr 

in Owt^U. *^b« mod oj tba EolUWitAltir 

™,^!^l?iV^^^*d''■'-:;SlJ^•^s;^^:|"|'i™''^ i--" - ■! ".c^. i. 

tlun from Btfttij moBklpalltr ud lh& * eomtuTT Tbero an pLaui Tbfrrt thlB di- 

pp4jpE<'. It iiklftbl ha Buppmad t^t tJia ad- MrlfUB li 31 r^'i 
vanned i^irL»lBii0Et wbieb Ccmtanr Olifl in 
cualtaAt 10 K^fland in the reiUlt at nHriat- 
Uilc prop««iLDda. Mr. Falrlle. In bia wurk on 

'HilPii^l|»l Adnlalatrallan" UHL|, dJldUiaej d#i rt, %M» recelTBd cottmualcatlinui ttw 
qimtwr of b.r»dlBr», preiuifltnc BmriM AM., 
ba tvvir* the {lompoLttLanP aa ]Ma ^ra. llf* 
M'latDiti biKa bot?D iLdw«Jl for raw Mjaif^ lg* 
la leriDuaEr tkiokiai J lSft i| # g j j : ,i!*:'*feliy 
pBftr. Shnnld Lbiri. QOt 

vival of tb* csBieuLa WW iwHwHlniinQ^.i W 
noi tbB praaaDt jfo^r, .. 

fartbBT kkrlW wipaUKlAlBLl. itt« MM«r ^« 
brwdBra »Bpl4er iSnJ bara »ei*«tl tftdit 

^qdJ; aflil th«t cnanr i»t<rtpLii arft tirlfld' of the la 
Efl ffVidcbt hy tbe d Itf-cijit?' Jn :H?{:urL|hE ib* rr- 
qutMit* Bbtrli-m. Srmh Auitraiii lf< *" *acpji- 
tlBD, tbsr^ ^dIqe 11& |Wni edttirrd. whH'h IB 
JHcaHf 4va to tbti Jow fao of iiM cbaravd tr 
■fftfrmniHimi ih^ft* Wavterp Auitmli* 
B^ia'^ihiffl a i1(Bf¥iiiTlit»D""^ of Lb» oopi' 
&?tltlaiiik bttd «• »i l¥a iD Htw Aaalaad ■!* 

baric ID UtrftM ^cndl OF m- - - 

Lrilbsniar W^Abdn l Icn ai] rl OmiaitonBH 1 a*r 
bclKl »Bat ptaatifHHy tablbiLiU. The *vJ- 
dalKB IL tba latn 1140W, hov^cfor. ii lu loa 
alKt ttet a vbau-KB Lb oploipQ ■« dnvplsc* 

ttuiim littu two Kwd uUaltlT claaKI of Uw 
^Vib0P*ble l^rahnuB, HrtBPaUl 
■ait Wnanii, wbkb lb tl»R paift 
wptfi ^twlmr. Th&if vera abam li uob ta- 
orMipri numbers. Tbtre Vba aoi Mn cdtliran 
in EfpHD:lBb. buL u a noiabBr ar* baiaf bn4 

In UaltlanA, as wait aa lo w mVBtM 

noait dkilrlct, tho old wbllv-Ianad brr«d oaf 
b« amn B»n CiL tiii> Roral, 
Table imollTT at tba ItdlTbL we™ b WOnilaT- 

fuLlr hbprHed lot iroa tbe praTiouB laar. 

a4d mptty, A twaattoKT W4ib aa« IbTBed^rra l« 
ID LiLllcv ibe fnrh. r^-J* tn bf^oAM ratbai' 
L.oulLi rt-rr^ .1111.-115:1 prctferfilil lb4H WUW 
ulirt* [|ii hpiir tn. tbft L-iau4» ta" jmr* bf*^* 
salDf iPTarlui^i^ wisi. Tbt antttot^ la HW 
Tntun nvii^L vopu-aLo ibaac, atM tbiw. iMtit*, 

«ii^«p;. wviJit.*, J** (" "'."L^ss; 

prlMPj »t#^ • twtj WOlWlBd .^ll<d> dd' Wt Mf 

"o?" tbo BtW WWtiM lcif.Tltriiaidott« ol 
lato reart 1*t«'«)itmKMj.»M»i'l*" "IL 

tlir ilastppolHtpioiit. Tim wr^ h«t 1»*1M« 

birds tL.vr" bofn Ivlfodui^rd l»]f n^Tsrai Ipll^.lWi.- 

n.iJ. b.ndsotiio I. htlll Ihry Ha 

favour th*i rltiHpr.i I.-. Ill* ahown tirlof'llBMai' 

■itnall Filling tii'r i" 1li1> upf'by IP tta 

r.ilhtr raoil-mn l-i: Hi" vw>»li. aa 

llrao tlifr bi^v'^ 1..-. :a rrt-'d pt ihr riitnpBtll- 
Uona IhflT hiTi^ b ro Iuyt in 4hp r*cioriia. IP 

,>thfr Huin 11 la iho aaaio. Ajmio*^^^!^ 

iiLWf, xvl.ltQ Ort.lJlHIOILII l*t Sa'Tf^Pj '7f^ 'ga ' aa'irtyrlB ib^ vaa ahDwn (ortbVebqw wr-rt- a fLn4<- hit, r.btt !t4l pjiblbltA rom 
DoataiB boUi pbDrtb»rwi i»4 iiia(o*al«tt. 
rbis expDrii»at«T waa aUa al wot* m tba Ulalsx a number oT virjr blFth-^iau qsalltT- 

bira. G^DPon'i ttHPfi, whiiih hdd a mm olr 

ut aJl tba bluia tardii. waft a fln* anOn a"»'l sli^^* » 
what a *OHplw Of yf^rm ^Mffitl brpJiUna 
dn. jtoQtb j^untntlia wi(* »pPi**ot*4_lB^ihrta 
Qlaiiai. tatf .■•il!tttf4;-ir 

in the A^PtoillbpH 1 _ 
?£blbit orfro**D tabia ^""•^--^i^^iiTii: - 
t'olli^lt* wai oft *l#iw tor h f-i'W »ttM»if(^»;flaT* 
Thi- fuwlB wer* mmowhat Irrajflliiflr #ft^»_M« 
fcOd Bjpft, but thii rpBlure alTdVim''*^*vpflr' 
UtoUr dE ^AnaoALratliiC what Are tbt *VBm 
auailUM, BSd Biten moat aullU'l" tor ibf 
trad*. TbA v^lbit uanuaanilPtJ a rnnttnutniA 
cnivd, wbn wew auppllod with TarlcJ Htrra- 
tun » aubjwt «l pwltrr bf^adioi;, »ttt. 

tiT. jtibii D. niKibaCaiitf.iNb!^» * ot tlw ■ I^J*^ Bljfit 'ttfMllUmd M 
'>(•> j#ii>. it'^'ivoB 0Mni"tai qip.^iiH* 
o< ib> Ci^ mo i flUi ^^|«bi pfcrttp |«llpv 
l.icr, tkat vbni u Utpitod iltfpn ll iM4 pl< 
<r<d w Uto aat It* HdHMlmt m irttat 
iiiood, u pnwwt. m ltt wnml WMMpm^M <it 
ori>, and wjt Uf* iwtr sr Jiird winlp- I1M 
rboiuoa nfc ' ll k ip tttood |« m »niM^^s«d ta 
opkbitrtki (pp^i^KWlitlu MuMW* <n> 
IP nt>i'r li«tti' d*»u*i- Mtiajj'4^;lt*«v;ion'r. 
toiiti mn tlidt n uw aidM lUNr wr >■ 
loud iMsna* »ri*«i)ic uou, via ■tUisu 

oi woi4iiit«*«i Ml lkP«« bAT« HP Ch»Bn4 ot 
Lpdidil*! t> UMf ttoadiMeklaf tnyuMiM. 

m:i'tm-iiifi*:mn»m-^ m » tmn j» tt u m b 

tiirtk. MttoMtM, finiMnit (diiifi'ltUB.'tkPt odi^iMMprMtlt SMllai^ i 
■*'4lfai.Ml"tiwl«i«:«iiiu: dt-'iW«iMo''-« ibn 
«■ « 4i( inMw »nn* <>MiT. Mtwi- 

tWII*'' ti«t tlntt'i'lrn t^«M«, OH .Mm II«' ih ioal dJUi. pod of boF kp — »— — ^ 

' mal »«Hth, "VriiBP I *ai r or • rtira old - 
ho wmop. "I objfafi^d In my rtrat trtialnrM rO- 

torprlio, wlib th. .Ralataiiid Dl mj mother. I 
owaad oomo turkora. PPd abo proopptoil RIP 
whtb tho rorda o{ tho tallk I. fi--i'il tlwpi. I 
took esra nl Iho blrda mForir. otitl iOld lao" 
Hll Id bD«IAripa-lik& fanbloia. Mr rotiolpia wpro 
111 proma. Pi 1 bpd MttlMJO *> ** 
eiprOM MMUOt, BOd IPT "^CT HWWttj^ t M 
oirMuHr ■■ I HH1> bo*. Wp tt^piWf J"- 
Jojoi tklp null tutlDMia pour. DM I M 
oIM bt OICIl pod 4lallJio«lr tbp paotM 

PAd dJCP^vd blrdp walk gulatlr •'"b* . 
broOk piad Umuib irooda. tPunooalT 

ktpallpa tho vor to thoLF poitn. To tblP dtF 
I pplHr at Hi » *»* '«r>«'»j 
■nw aiiai » eiip«»in(iw m oiiia»in 

Ttlp»PT«ilmThU».Hr»l>«HO ao Auatfallaa 
■Ipl. jirtmc T^ar* p«o. A wpll-kooTP Jod^a^ 
«h« hill a ro.uitrr homn, ai ttr aol icIUUO*;^ 
hla *ii«-- jrot *anip poulirT'TP^ (poolpa. 
fepcuri'd (or hOf ^ OF M [uwLl. StJDkO ol tatH 
pot* bHpK 10 IPT. pad bcforo baoj WMU 
tka Sowidi^d TU pot «nlT ooppUpd wltk 
«na. but tmnl iblllloifa' nrlk p «f™k «orj 
dIapoHdof lo Dp|ffHlwu»p ■ tlrtntmplpoc* vkl^ 

Jitiliro. wbn. howiinT. Ha dlpUltulOpad wkpa. 
Pt tka and of IbrM nd*tkD. bp rw*lfM pa 
ImpoKiiuto lotur from « p«odo« dMlTi ro- 
qiipatiap p fLpMiup for two BPotka' ovcrdup 
Bollard ud opra anocvpt- 
AltboHlh pyr ttpr pooll^r^ra ahopa maka « 
dMIn «> pgliaoopblo (ooda at 
ElMi^^K In but a ITlfliPB vay l« 

iiuaMMPb *ftlt «Plllali lown. of kao tlwa 

opi-Qf opr OoeulaUOB. Tho_J'l5BltlT..PIUI 
Tfod*if ckroolelo" aaypi — Mr. 
CaroamHi Dabipoiiiror Ud 1 
dor dlaplar at CliTiiat&PL Hit Tho "Pppltrr Pllv 
Ir. IK, Witald. • 

Up itook muu intlli* ■■ -I'-T--- -J.. 1. •^r.p -.1 r -Tw ^ .1-1- Unr U-IBVV-J ■I- ".^W ■ ■■■ ■ HB.^*JP» i ■ — 

HUtr (s Wiilt.dHdJM.lif «' »ll«lH«f tipiiip Ipo ii-H lun ism lurkora. iiiw «»a>>. ;i« pbti- 

dtlPHP> Jti .i^i. I'l'rtliWiM," WWWM kivpiupl'— bom. rabblti. ehlgkaoa. opd dockl 00- 
feitpp fpwd PPM- hoo^ ip' up^^mi'or .copotabltv, uarppTToa la p to^ In Wa1ii«, frlim 

" - '^.. ■B^.b™* « im-wPWr. lynj,,. ]«),|iM Ukabllppu, aim It la not kpon 

L«a OIL iklFir faan ■« bvot wm aa This fn it coaMBpli** M pabttrr Qmt M 

ill happr t^o^l^n ^^^f muiioTj. TaHuin war* la 

^mtt at rmm Td to M pnir lb, Bsd fwd m ai t l h n 

rovif At ;>] Hi t^vifh, ronBt^rrablr taaa Lhaw 

f "btiiLiii'fl herf. nnr wi.*r» 

» rirk-i'H^ f'lr f'T' ljiii fl<uT. f"" 
BHEil^ liurafiraph «!.tdu^ "tiftnn:: fv^d." tb* viria Qt uttor fuIb. 

tO'4ar Lb wboilr Lu bo attTibuted ti^ llrLtlita 
MDtral. a4d ili that -conlrOi tbe work til Jrrl- , 
■atlOli baa tMilkid laTinlj. Tbr conplotluj. ^^"^^ 1'^/ 
at thf flineli Atim jnarked aadirhfr H'tif 

adva^i'k. TTiB ralnfai) of NorUmrq Bgy^it il I 

Ul BUeb mAtt tban aci Jneb aOd a half a[ 

J*MT, ud iu^ qnaa are prittlt»lljr tRinleai. iSr JlwISPpt^'IP^'l^^ 

Cultl^tion dapandi t^QLirtil!^ nn l^a NIL0, ] ' 
wbleh alrei a aiHp of arabln Ubh *Ijrbt tn ■ ."^ ™* f. Jtradiwny tfa- 

fBartana miJoB wiJi. Aa 1 

tbe miii^M nf iiB caLLrBi" ibn: Niifi brlaaa^tlt 1 bacviDB galta.priiBtratad. lii«- [J«lta. tbiB Tfirr |Kik4t. and ufB tba advaoM la itot- 
lb* rmilt./s^ BUT poUtlW prBpaaaMda* hit la 
rV'**^^ 4«i^la#ilMiDt AT tlitir m otfrt- 

B<Qa# Itr. Afbert Vim*, In hl« ''JfyDlelpal 
flowmnifiBt iti Oaht.iBfDtal Bar^pa" (1IU|, 
aflpi' r'lf^rrlng to Ibn a^tlTit)- af aonlalLita In 
munk'Ljjal pollllrl Ib rrafifi, MiTH : — "AlrrBdir 
Ibf Qcrmad cILImb aroiitti appear frnv tbo rieW' 
pi^ar eimatrLftft Id 1^ lir id- 
... i(^hAh*tkfi nfidenaM*^: r*t Itk^^ . _u.,. 
ttaa mitit not bi for*oLton that tbn Mugiaipai | " i™. "baa tba 

' . . A - ..^_ap>_ a p -- ■■ _ _J I ahtppl-iiiPHHllv pppub ^-t .^...^T^. ti^nyudih c^i'^i^ 1 Picbauited an«r tb* 

ti twi-cvt mroujH all^t.Bt «wllo(L Thi* «laUi caatbiEiBd UB- 
caant lb*: !4i|fi briaaa J tit 1 bacvabn goita tfHtnf*d. i Alan pdm* 
down from Crdirai Alrica abojt tn-nri 1 frOM abortwip . bn^. H^.^ IH^Mjft^lt: W| 

of detrltu.1 a joar. raliinc ttd je¥«| or t:bfl i*^ ' lARH liWNt-" '■i<M)jf|<W. 

tTT Wamar'a Bafr Cur*^ Aft^r tJiJttDi tb* 

anL bntticrrui 1 r^Ei iii tt-i^r, Uhdi impirovtid 

deep. The Irat ETnat Work dailgr. | bdi in^aKr-il iia BMy Llb^c tha rCBUlt 
far euncro] *il tllB rl^of nfLtir tba befla- of la^lnfl B ffW bniiiliirulB of ttta modtt-lo* 
ntnn uf BrlUflli Indunn^^^ tti tW3 wai thr cdb- 'SJJV *"*<ni*'-'i' featoratlop to health."^ 

PI.U.. .r t.1. ,r.,,t barra,. at tbt l-aad 0/ | f^^^'yi^^ " B'-^ltb-'tTeot 

Anathar barr*«fi wai Tban hmit 1 "btttin' jun afB I a<i«i|w4 B^iauaklr fnw baJf war I9«'tw<i<'n Cairo aa4 thfl aoa. Tbaao 
two vorla lar^veiAM tba «ultLVat»d af«a trf 
a rpllilab aDri-i. and doublM Lfaa eottOB cm^ 
of tha {llltrlrLa aarveiL Tbab OBBft tb* CTaaL 
dama at AiKoitui and Aailoot for ra^ptlui^j. 
al tka water lujiplf dt UtipEr Mfypt. n# 
wboVa coat or iha imXt*r waa larad lo 
Nil* Ia« ItaT 9mMmm 
by BHaM] AabUUtT 
ntlava ~ ~ " 

C0UTV4 I I eddU dfiTiutbiBC la 
laotll t ilAFtad OB a 
w«rBeT'i tm.U OiTt' i int n^ial 
tron tbo tLnit baitle, a^dn QODtlnnlvv wiih tb« 
miHtlelao for aeuia llltlfl Lima lancer, tba ner-r 
vonamau and faidtla.t Hi* tfft mc. and [ bfl<- 

ifaq to (flt aironjt. fliBr« thai liuiA I b^va 
boon Id \M9 ODlornuDt of rood b«klib."-^J^roia «rablta«ti, wboro^ar li M wnilbio, ovantlt 1 id^ali ot a tbriftr borvMr Bnileriiiiaa aad «*ptioBaiir poar, aM *1ibeut i|h 4ud tba(llj:B. A, Jiwiiw, fAwIaa-atnait AJbartoib 
Iba naadi aad viibn of tba prttita luajtbaaa ot tb* aoitiaL 4« wcraer ta Q*ivaa otttea arapi wwnli bav» baafl oaapfaLalr (Ht Tko AdKMtlav 

nwam Ad foiciBwihriat tbt ai wBU , and ba>fw« mar i«d Ibr aiiui^r aa tbw of tba btw- [„| Kinah ta lu miin balow * nnAtr ar iwam t w*p In twy 1 

tba bvlbltett pUn ia Baallf .topltd anrr.sebtaie as4 tba pi4iifftariata i* Prmm Ab| it *iiiVtd>» •.tV! 1? !L»^^ hoalth. vdEat^ a eampHHilab W 1 

LndlTldiiai ll giv^a tb* nppfirlMnity nf the (»ar«M hUf ■OnrnWRta %n ta Ihi;^™**' " waiar rar nt,ftt aorta, naptl. iDCludJnir rOUt1p*41onH e*H«lB *■ 

deJaasnBtraUpr Bor Intorr Lhar cnli^bt bn raitird. banda of ttae adacBtod abd (b« ttar±ftj ciaBBva.,'^* aaafiu twa ^ropa h r*B.r tn t>* iTo-n In- p«tioD. and KldDi^r ifoubJd. Foddl of aH 
Orrn tha ilfEallit ar. conit>l.^ird And tab- '^'h*t 1>0^l4l arrrturdinK wi)i mhib dar K^v ataad at one. Tb* AiaoMam IlUB rtita o3.^°'l^ upa«t my ilamacb. T waa unabd t* 
alt? ran aniy ap"re»d alonjc fbt*. tbeno aplendLd hEPidan piaakLnpB }D[r> tba Bdlld roek; but at Banab tfcfi lubilraLtim is!tli*"at mr fnud. PaioB In mf bac^ wan **- ipdt< I ioM to nvdor, lib: a trial ■ 

m. ^ipll* CO.. Jg B pa ^ . . * msux, nateaursnus. XI HlimM«J>IIH KIBIinKIP. It 

QiiSSTirmiiti ' uu iiudp ' oiiaL ~ Flaaa nf that plnn^ Tba WtbDl al euttj^j bac^iilnn: tti Ibn mrhlHV cIubbi ii a HpvHula' 
lArp ^Ftrala lands for icwqlaMlkV. pi^ri^tn^ W tivt- LoLik rhnt laa^ bo ianCiBt«d b*t*, but 

Idditiduara tamiiiat to the enioal^a la BBt'aofaii no\ U" ftjutmaiiad." 

pemiitfNi. It la. In f^t. bold ta he o nr^H ThlB brinDr and iofH^faoUr u u mtMm 

cauB^ of ibi 4VLla LbkL a«wialatu an lb» cltr'af oM or Iwo RM^ faMjliraa. ;bf 
iMtpaodB. , mmtIb prwraia. Wbatbor iMr iu!t at pria«i 

Wlib lubTirhan T«indaai>r aa the kftrnoln tn'tlcal applioattad ta BOfOBla] altlai ll a Ittttlar 
moifaini mttELtrtpal d'-^atoprntsfii (hi ltn|K)rlaiii;Lt far «xiMrta and «tp#ri4k'«-. btat lAbAdiT ean. 
B^ (haM! plan* ^4dti&( be Lod ofLnji rRitihaplaprl/tniilt UlO ertraOHilnary ^iwnciJo ibty effir, 
Thar ■Aflqro coqttDuUy of dfihiqi bftvp^ri. rjtrithp dodcMBctaa thrr runfiat Id oar owo bbf- 
aobarh. dtrn^ nTnnt for q«la^ Uboalt, rwAbiRk or tb* wait* th«r nbaw m ftM- aad IB rwiTA to am i^lMajww (« ^rti^] tt«». T^tafn aia la t*« Oaobiw.ai 
kidenju. eoEaffaaaathii, alta^v^ja .ga5gto|<^ •^ "■ ^"L ^Lfefe^ 

■(Teat Ul tb« axloUp "1*rwt4«tMi It bwttwr tbab ^ itbHi. It ta ib*tf.- NWM >» i*-j , 

nan." Html nteala] eltiM Id rirvlpi i^ii^mli]" vraotloa] 'IttT- Ilia WaWti *( 
tki cbc'-lH-rhoard pattmi of Ihf^ AiDrj-iruh ra ti 4ind the wH-NtU m'Om WM 
fn* Tb* <]f fTdan vrounft plan \m mit^it mr>rB'h]ll Aaat jfi^apla. -tafiilffl*! &» 
t.pwiblf. fprnaartttltK a comblQAi kpn nf IIlf .^nUraLrT 
Yadlil and tbe ofln»ntrle^, wItb Ihr r^rtattBii- 
lar and pEkntlri— a Brrttr^ thai la In eYi-T^ vny 
mtttv ODavfltkta&t. ■asd. aad a «*BHt cwra(« Mw nwir a 
bu4.-wd faak wlda had lo be Tald down, Tb« 
Wk waa B^m^i^A Im half tb* a^Uad tlna 
■rona TW^ TW «t w*d tnr £l,MMMi «b#DwiHta*l M It balDi trui«vTA*4 
Iba Poattaawr-f^mBtml o4 qr«at Vrttata 
bH IWL pwfeUi a U««Bi* fu- n rwB t4 a 
arbdioata doot-PolUBc wb«t aaanii la iw a tbo- 
mgUr pTVAtlo^tala laWwrltdM asatrtmoa 
ttt wPdlac wntta* ww i*a»ii kr MapboBh 
tt. onabiia of a Ifamaaimr *Bd rvatttvar. 
nt nnwr* to toa t<Di la wtlHon to p*aalL 
OB a r«IL «f M>*«r attaobad tba iraaaBdlter, 
aod li aiaetir reprodu^^ird In pnii 4^4 ia1t 
lu the dialut TvcelTftr. Tbf^ iranaaititr paDcii 
ll ftjttd at tba juaotm ^ im lidBM ndi. 
wbtob BOKHuiDaia b nia^Y ibHaaiieu to^ 
twQ Bbafta» wbtdb la Htn nWF^.^iiliibt aJiiia i, 
■*i eaiiaa m. w«atl>a In vviipib IP 'Mm |!rlaad, wMb adVt«a4 Bia lo itv* ft a trial. I rui^lnttniC, <i|iprcl»llr durtntr cbahB* ol 
^^atbor. 1 trt^d t<v«rf ad»«Ftla^ mrDA^y, 

but di^rlvtd iitti« or do ao«id, I had Alnoat 
IhM; Mtb I* 411 laodkiOBa «ha« Waraar* 
U^datr WKf ut 

„ , „ , _ Lo jctv* 1 1 a ' 

tD|l«w*d tba *iflM, aadp lo mr liad iurprlaa^ 
I bapas to h»1 beiL*T. AoQti mr apt>^iu* 
r«turd*d, and f wm abio to dlceat mt food. 
I b4Ca4 to f^Dl wfflJ, and tba paina |a |bt 
back Lalt mB. Whaa t bBdVAaa tbe coDtesta 
of n^ilr m ttm faartln* of tb* wiadh-lna 
tziHlb-iAa bad all VAb#. i wu p^rfvrtlr eiirv4 
Of ti\ mj allm-nntB. anit atsm tb*L tltba I har* 
beea ID |K*«4 he«itb-"— Tnin Mnh J. Tor, 

Tir->i m * tM i ^ tlta Mlar Ib ud i* N 
botltaa It Wbvtoar^ lar* 4wa, a MiMaBtr^Lad 
foM tr Pb* ttMI«iM ll bow laaued aL 4^ 

W9t %M^>, WavBvr'a 0Ub [>Bra {r^oofrbn- 
tf»M) ll DDt BA^Hiidad wiLb aicobgi. aB« 

ot dM4» |# \ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308537 
" 1 TK>9£B& T^E SYDNEY MORNnNO H EBA.LD, SATURDAY, APRIX 17. 1909. in tjir IWTAtE r.r jAMK^i K ll|■^■r'llv, ■> ^ 1^ VMUtr AT IMtura CJfDU, wU^ n an eiW at n ptf UHl vvpo. 

« Mm • iw lar IMW/ Ma lm m» fUda* «da> itodn WUUnEBl4lCH, LIMITED, mimeaa^rm^mii^u^ timber musMm' TiMD. «H4 OREGON. iiie^Oa OBEOON. 
joHsr w, KAiOM, uHitkn, 

w™.: «, 111 aal HI M«H1 lwo»/. Citr MK IW («B 

LAUGDON AXD LANGDON, 

TIMm. UOL'LIHtlae, JOINKBYj AKD OLASfl, 

Kr. lit' . , iat u. ».(44wJCjw^taa- PUT A HOUSE OTS THAT YACAKT LAND t«*MCn«iitf n«i, npt ^itt QM of HT iat4v-Hd* Itoiufi 
U lata n ptu^iiw H^b-tuT ■ ilr Aid OtlTVUr LIM1THT>, RLECTBTC AAWWILLR, 01^9 iBlmAJtP. 
H, fl.P.n,, 4}^lttr7. 'PIhh. WhJi M hij m MINP THE TIMBER! 

H fan tn p>tik| b htlU— iVMi IIm dinbv. Si^ 
tbnititmllj. 

4idr«i*tc vvpiM br M win Hiti r« 

hi (rtaE lAt ind with Ihf <W>^ «f r^i-hjirr «Mujn Uw, Ik Lnvt4v« Willi Flu-. Bp* jnjJ ** ^ l^ttUr lit! In WaU," m« >■ iilhjW 

WlU Mw rf at atapuiT IrtH Ita ' idmlaBrd not lalaf ttrt ^™ *q$rtal|Brd not 1i ■MF M I 

t I, mm , 
La. tA*i-, uirfW- . -,—„ 

hZti -niak la MlSadH" »t "W "* .? 

A. jaM. yaip^bi IM Iflato^^Jal^r^.*^ ^ 

llTiffSiiifnU-ilHMkajJ^l^alll Co-paa,, Lli, « 

larfnTiiT lo an>r 

> il*iumi 111 r wi^nff^ 
it wKnnioio (i nuiaiti 

W Plnilil of Uw Omwrelal tWiHlit M Ha M 
(Htbp. <) 

"am aii^'ailiiiairtj ^ k- 

t.>>B*IW ta nl « far nt Innalt 
^jHH b« aabadtud iv fvn* f« be ab- 
Mb, Of ai ikt lanid a a a tt laranEI. ftad - . IM, in. ^ tr»T fit II' It TEVDim, Btal^ _ _„ _ 

ilrfalgHd, iriU b* rKHrti itp ta mUUTIiV, b ^aUoatjaa Mr ba aiaa ajaj fom ol ita^ all. [iwAm > lam te a. iM. ih 

Irda^. 
nacar. or to 

SETTT inl m noBS, 

dHlraiia ai TEPil^CtiVso liir AlijfitlBoi 
citEtilar for AAm Vit* BL'ILDB- ^ , ^ 

Pramlprf,. cifctjar »»| _ ,,. aluf, ■."■■Hir rhiiw- Kfli lrttn*. 191 FUl -M. 

■OBri:i.i™w.-ri»nRlta .mirf, ™rii*. 

jj n. I'liila;r. t1«t**<Kt(t. 

Laiaia, WinrtA. (tai Vi.rr ri, Ihiltrtii HiiL 
.^BA>T;ealB4a»yti' la lAt. [iRaffoM Poba I^Pli^' i"oin iMwtm. >io" a-*<>: 

I j inl Imp. na* I'jnJah, .".pl^— . -j--.r::- 

'■'"■^'TiVSek.iii^iw i iii ^ , 

^^M^^and Wf^J ^"i-l* *aE lI 7 n wtil be walati ^ Oa wdan. 

(I) »1 MBbmirfe!! ifl (tttm M a BtBll, 

mriA ^tKir Hd ttffTAin ttiAnirdMr of 

■aHF^t Uta*! Joiita aari ItaufUaait at iba IfHW DE. 

OS vKDinaMT, no ineiL, m. 
fbj FfiixufQ DorA of vcnvinni An D4)kruui 

RpnH &ratj4iit4v eK. fH (■> ud Mr bo mm at tht 
sBpa «if lir ntj (tofrrfDr, Tta^a fial], 4>Aitaf. 

I o-Ank c.rt. on MO^ttAlf, AiTll Itruit. 
t*l Tho RTPNA' of lA'HnjuATIK^ {UlL iaui 

*•! ^g5T!*!*i.!a*_S9raa.'f 11" 

(f) !iJ 

J>v^ ai^ ] 
TTIW. Kltlti 
t.m., (• UOIM' 
Tha TMOI toi Ml 
In mtt, JHnaj. 

t*ir jiptij TIB. 
naihlMI ...... 'P ^ , , 

9L aJS I at 1U Mon a to Il» tcahitnvt, 

l^dtaET. «h JfdI. net. _ , T(Mlity'i ph^M ue; — 
HlAilll^ Owa PiW^ tAwd Ctff 

nJuBAiiQ'i nit!fi»r4 OrHr* hi nil 
ThmdPll'f L'ltiSn In 4il 
HuHblt'i ^mp w IA On-B. try . 
pnwrtriJ'i Bmw^OrwB, Dir 

nM^kiY^ nii» TUi^ cw^ v«miii 

p-H-hiT'* Tflf-TwHW :^ . 40-/ «*i 

...... fltCtti* W. 

Tib 1^. 

Tlh tlui. a^ii. 

fifa For 1/DL 

Tib iat V- 

Tib rsf IflL 

Liyi tfiH. 

r... Itft PffTM^^l 

sjifitr a]]a 

*'.r1 prr I»t4, jjjTBictPiLrnf dr 

Iwl, H P HLl, for lh» Awnaa\ tumly tt IH^TJ^ VRTAL 
■I p*t n <TtaL, frr H ud imtta n. tia ImJjii. Jo. B. pA ffciiiffi' ■TTr^a r . utoMi-fl ■iiiiBtit 
PL<»iBlilUtt.-^?i<iii '».aiaTMaia, > i M t , 
or tBt., mal. r._ iJ-tfii, WartWrH_W. ChpI, p. 11, ,r iLt^ ^ ^anl Honkoopof, QutiAkef, ^ar, amf 
llDlnofkiT. .ijiiHii n 1 - FT a r^'+.i ■ >- ''"nt .tV I, 

■rrtrultiml dFHrfn. 

J^lw__birtn=*,_h*leh; ^(.10, ilfljijnfl lijjhl^ i^^ 
TO ooim.v ^TTEi Till: w^isinja itAttY BAIN'S WHITE ANT 

1; X T E 11 1[ 1 K A T (J U CO., Lta 

iJWDHFTAra itFrAinisa fOHTRKmi. A^i> ar.uiAf<THKfl ^iu^ai.LT;: usTmiJNAtteiit dr DIOTR 

'AfllVl TTMIluehl un^T frowaal ajpcrrtolaa i^'LliLdii, LUiiii. ttar iljiwnf of maffiii^y^Tifc 

CknmotiittaLth of A^^atnliH. 'Ly.nLl.^p AtiJivt f..^ta," 

P(iafAiaatrr.tkflpfal'a bofattnaat, upo-aKli pf w yHri, ^oditt (Eamlfmi outa^ 

■pIE Caasaan BalHii tvlmhaid an bollix v^lolod villi Auitjnil Uu^nliJWl aoil »1 

A In lav. tfan attr-Dthm Of Vu^rrHHn umirallf I* »«ial fteilUHt lor ounhnil^i aoAlo' tfl Ihpbm 

--Jtiltt Mrflri u ih tnntdv, •kin flw'M."?' * *™>t la 1^ Uaililji (iaJS.'- 

<»u to du atlnikul •hitks '-CqfWI" ■» '^tf" "-^ ^ * " " " MARKETlXtJ STOCK. 
FBOM THDCKING-YAan TO 
iir, iH Kqtimin u>« 1q wiaUr Ttait to bkirr »w natwta ^i^f h^* »fta« 
fsqinitTy iri}04H«t MfH^^AU nv4^: Wlih <^ %bkb n 

'ho Ducb In lb-: Bi'ciiVTr, wb(% r^ndllr ■crapli r flM >|l f -'tfflW-ya;A..#ftr «*B4 t!w;i!a In vdmi^ 
DliTTebt rullbn mur ans Mha TnM.y be In- I br*d WO^I*,. vltlco. ^hc nlleTHl ICipt>rUf» of 
' tilnrJ to ImI LO Ibti rutun for a rran Iab «gy turplui itact^ 

burljqT. whi^A h lb- kBHl ittliftilory lctlurA\ BTDJMCT WOOL BEtTKIliTa. 

ar tbk Bafnut," MUl lbuFP> nhwitin aiitl Ci- 1 tdIuCm at racelvU CAotlKuea gi ■ |j>m 

.bH-TiOvAiw {lurtnv tb* tiTtv Hrt eT tb« Uhre^ I kbJii iKiit tbfl far i^a HUKv. itniur 

urii^^«^ui wlllp^." tlK^- ttulbtrubl- rrawt. uw iLtndlns At aver ff,M» «n 
til f|A»trfltqi t^jaOdpntik In VtlvK Atlltlvr \n ih* qv^o^U** CBiu|ur« irlib lut rw kr MU 
1%ft4 ' ierilR eHwd WU* a^d but u-h ■hD«a u roJlBw:- >WH hwa oirM' Ml t* -*bt UW 

iiiAjijr vr^n. Iti nmlfiff 'HfATiLILiifh lu^r beer ^lTlT 

MiK-m nivr EiMintlu, jm^ |: Hi n-ily lii I nf P'.ld fi>r Thr 
purpfw of malhUiw ibi- rutttr if w>tiri4 n?. "nn 

viTNLfrl x.infim, art (ftp :f"irti»eiifr W^tiWiPDjT im- 1 iim' ivL„V.' 

f TiT^vflTtii I-. fi_;„ rini-ii 

BtectL ^-H^<1. IrnHiT [^rr.-n. ±nH till 1 1 rnnnnH-.b nlj ^■^Cf^, ' 

^^ U,f Mini|nr\>. .Hh'iv. ..r fr I 

"f rvm-niiti^,. qi-,. -.iTiM'-in, ly.v.nr nrrt- 

' 'FUT^Ifi -irivJ^in nirr rrnquLml fnir Lnti I tm' 

^tRpo*^! uf .*ipp<iTvi 
if^-^ - . I ■ ■■ -u - . . n, TiillariPl 

, - ■..■^ tBomosw Aire 

rrrv it^iI rF.S-rptL .^T>[im<ivP:-rifv lone-Ar- ,art affaiinij I^Miltwidjr^^ 
mmii.il,, I, J., .11 liiMilbLTi-ih rUr liM-l *. .I.4U>lIf ^anl 

HdliTf. J, a., ^ap 3laLqii.iri .ll. Tilr lltfr-SiPiHir . W ITlTta.ptri >rt. trpap^rtf' ' 

Jl^hrlil, fl, fl..^|,hra, M^AWC-ll. nt^ *TWT- . . i-rr'-i-^-^— ^ 

ll*I\ii.iE.i, J.. CltTicr, IM HLMI41. t'ltv 
TUjf*r». J. W. C. VWiVaf. *ti'., Tt\f Itnni. 
fisl ^lil"— ^mirrr, J n,. itiAliert. (M nil - 

**— Sl-TitionaiiBH DL C^mBrf. SDI Koat-lt. CilJ 
BrmiJanl — - '^^ -■ - ■ — - . 1.^™ . »l"*tr»l»atwn(W,i« wiMiKW 

na Ib^DrnWiBtM 

aa) ^^iitl^l ^mtli^f^^..^mi!T■^»l™ *t'**f'- nijlM Mi MMHwit I all In fk> dipn^inii nt rraiiainii ai inf 
- . i.T . ., « n<i«:jiM>. M»u(MMi,:»»,.|„n, tar:»"'"'"r o"™"' Tiia' 11 till iiir fun - " At ihriii^r Htfkm n.Vwty ntd-m, 

JuIt 1, WV, t« A^dMfl lu[ 

OonoipondlLkf pfriod Immt ikwvb { iit\m tar ^rtAAtii'trlHa jfm 
■ ■writaij, nd >iiT« tbi PMT'a 

IplM- _ _ thne inic'ki o 

■■ :iS":",i.'v. '^7^it r"'°"%;j:i-i:!:?i!h Tj; "i'""" *n,s*M»t),..«^ ^ nxunft 

*IJJ(-1VIWJl**i ^f*} lo AMIRE^' ril.tWJ'riN. of l-Baihrl4a»-i'lfrL'LH 

-■ m-amrr.Vt, » bu•l>aT•(^^^ and ImilB 3<tfll*l"llA-.til*:ti^ 

r^ty £S-ViinlTt4j l"^ tiiMln a Mlaa|i|rtiifar«riiia, jiiid.art Iritliaiit'laliaH^ao. 

llJHl ! . ■ : ■--.r' ]. ■-. ■ : ■ ■ -r " i .p e^WWWWt tb».I(lil!i(4(f,J(!lig|i»if, *>r*kiiri-lniii>l rniirfrl at is>> on.' HHItutA' lll». t»< 
ar dllttoca* tna Ulto«- {^-^^ItolHiA,' cdLIIID ' ^' f fav^pirmblr aUknir^^. ilinrotnra Ih^ lift' ird T*jw»riHiiif . U O'laatI (mr«, prlrtF^- n 

lllv IftH-Wiid. II r . ■barobnkit, llimltTH- (' 
AHHRATIOXIl: m? -iimar, c, In.iBil of 

iu_„iio*. Iff^:— IHaafilA Co. tmitr.. ttd.i 1»i.'Ai-jii of + 

l^oSSfj?''".' H«-T ICjkH Co, (llJ-ttelWiJ*!.,''')™} 1 

V-""!:; (Lnidini HoiouitMM * »ii*t *. - rttimwi' j,"* i HUE w^itiMd at «>r, .£ii 
m tkt ^tg* ta iS M NMg--' up l<' i,3D p-liu 

UrXTTSO, 

Jlrri y\V, I^HHl 
f)LI!V- 'PVf* T^bi]m1 

L^^vjttAJtcB i^iE U»::LIVKRV i.r 

pwjail TIIHI!!: TL.UEh r-M l>: 
TfBdcr fwm inJ nl^lll^'r ]-*^i,!'"i' 

it IV flbmifl'i CWlv. Ifiim vfrr:. 

- .1*] l.iCL ftfin^U, IT. .N. f i-m....^ 

r, rnrtr. TITV ^TaTER ^TTflf B'— 1^, 
Fntik. inrind ft Cf^ti-Jil Mlfif. 17S'l-}LirJj- 
Vl, .fiAii, nnil [-.. iji:;lri-l -F t'#rrril lltf i. 
Tli^l'rvnl, r. r',, InHnirl r™t™l i't^''- ^'J^ 
fllHl^arll, rs.. unri fkit\: inH^i nf ■ -h^r*! ff**- 
.^■h«ihnr. Ii. r.. inMi^'J ^ r=:1r.l ITTi- 
rf-nfitjik, lin-^Mnr |rMiti»if nl r*r;<rjl ifTT. ITTl— 
1'nrtlii ind I'^irMi. inrt^rl nrntTiL <«:i. 'i^- 
DaHa. D., dSil Cdk. JTirfi-niil ntT^F t'"^. ■ 

Damfk L il . Ih'iWil a4 -I'mffaJ Uf*. irrCti-rirWev 
Mjii .^fKrturire riy, itrnt^d f^r B«lTrnt li'T^" 
(Jlnbr, J. ffi, UHl ft., 01 f^»t«l 

iTir ^riifeK-Uh, MM '-t^M ^ 

1* " ■ HTmnbll _. 
Vi'L^nEfalJi] 

^■':l.■^,n, .1. 1T*1— 
ITB!-- HTal>i]|fNtF:. nun- iLi. . . 

HOTaANEi KiLl^ittW. ... . 
_ _ _ ruFimil Amidi'. f^orw^'. 

.ati4)tv-4v«Hlfi 'klc«iiii»n. Nmvulnrf fmhi 

I. «. jijm ti T'i nnii mm 

X IUaliln(#, luHi" w4 VtL, ai Uw«^ Plug i 

tn •WB Tiiid#-rt;ir*il. 

rtlA*. HKVMnt, Arriill 

flfto 6^ rijjRiiiE=t*;yt>H:Sr*ifr 

X t^nv riindwlr-k. 
_]J^Cfnl<i«ch-»^t 

i. T\n. ri iiiH\ni»i MYtnn*. fUiiJ*lrk, Brwrta 
unir rr l^lfOiir ctkI nucmuL. 

'Im iihn»r dHJlTilH. 

TKNHl^H .nvhH f«"f™iaHdtta T ftOirrTUHa An- 
L-lLti'. wilta bvnr. riin* »L J- A, H^CnrHn Ckn- 

Ukfl, IBodL^ Prnbal-nadt (TMITCnLtV, 

■d^m, AnvrLfff, Mill WfHTriarr- 

irtETiOim -fiir Tiriin^r^i i^V 

" tlUiilMi''Vffi~fl''ita^Vfi(l fiT upbiitiiBr wHfEiMiidi'. 
JhsfMMkM A 

hMri> anV Anftj-^"^ ^ ** lll-t-Pl._ 

^^^^^MS^M t Hwirtv, • ^^1^ tl»ll*lt|ljfc_^dtT. 

Afe pjil~2?flfItt,-tllLrC fcinl^iw AlatW rttUp 
J. at <]«giinn J. IV WIIW, flfipdfui.ri . nafdop. 

blnn at, lyduy. " Otmtnl if**- 
Jflihrt, InBlrtil ivf Odllrvl NUT. 

H'. E.J tV^tral IW, ins— Sl^lflt. ^- 

■I'l^'ii.l ol I'ctitTfcl f'juj. llifi-Or jM Jnhnw*! Ip' 
"■i-n.l il <"Vn1ni1 Ull^ 17^ ^hI'^'t* bbJ Co., 
ii-H ;.ft i-r I'mirti Mir- hTrf-lllflllWtM, T Ta, «^ 

H'.-. in-rj"^."! Mf 1 7*n -^:^:rl iMim Lttv tli; 

-h"uil r,r I pmImI if. -' '■'■\ xi^rihv mil ra,, t^m 

Ihili.^ ol (IPFIFJ] «13, lW9-fH*iV-rr.r, Tl«trii1in' 

A.. rrn*itrn l(rfrh"na(, Hrlrnnrr. ■W'i- \[''ri ' 
(Vthftfii-** fl?iB_P*rtw, n. " FcTwiTI-ri^ 
M.TTlHATin'^:— -TVM-K r. M.. Ir^rafl i^ '-™- 

Mi-tml-.in nr. ?^ -(l«hr>nip. H^i liSTinintan^ M. TH- 

n-rn|,,H J, llS'ipiH.:i^ r^-Pltr, . P^^M-"^ 

FHi-r W+rrtiint. HiJJ^j'-pAr**', HI— AnnAth, '^'"fi 
--Ihfimr.'l ilLTFn^TrO'*'HL~«n Wi-r. V™ • ■ 

^ ihi .^fit-H. Mr^. p, [-mTswiviri msr-nN 

irifV|Tl<flN!l: -1IM^r*H?fl. T IT.. . g'l'f'^ 

1,1. rrniFfi'iJKv hi-ii--rTTri^^ --?;T* -rrtpft4*^^i -V- 
cwlr, J, n., P 1, A«»»^_£Ji^.-Ai^,V 

r*n*i-L RifWiTti'.m- ^oi*tnnKis^?^!%-<iiiflff^'*Ta 

nF !H:I nvfdsri, ^F-TlrTI lTl^^S■- ir rvtUire viUi, TtQi 

I* 3 Hnqlt lhap* Pt niCfUmitHT. pRA}m dStmrf^^ KXVKtt mii£», 

Ifw da Ikcr «nr fall ar «>q» * do w •ad plailt MUlnn. Tbi rtrr b«i Pavlliih 

. ^ ^ . . - - — H-H nit itwt^ nrcviar tliairh JITBL IO gOTICm 

it lad OnnnifiEet dfflLrr la ntwrn ^H4t 
' I [i Uf I uLlDwlni Dm um lliv^ 

DuDLLldML—UcVUL I'lircji^L A^ i *ad 
'ATI*'! 'D^ ni4-ql»iTJ'r flfinJ, Wltin*1, Umlicil. 

L BdH Idf. Pcraillvft W. hitchlD, "Lid.. 

.|nmt jHh*. 4|ii3 1>.) K. KWl -T. Purbe. Itr. Itiljrrra 
U»'ictiBiitffaaata >l7. L'offiJaDa (itoim l*'**«J 
nd I>mr -id fciBii. Djto* Hr^. ;»'J^ ""iJ 

Co. fuw had >'L«TrUe tm^M.^ V. ru^T-ua 

SLrSrtBTw&K?*!. CoMln iVk Mi- flK«l , 
1i.hid BiWr''T' P. H'l^aaa. nm R-f^L 1.11. r 

utiaa Trti.imt mipiraU™ Oo„ Horpi., Birilb, .«i 

Mr Vrrlft. Sow*™. ?llchoaM.n aJld t<^. Irortiirlil 

-- - ~ ■ briiwfn. aad Co., prmkl aihl n.~l.^riCUtr»a:^. »*UI» MA 

HAM ,ipgSto!t*fe^ft».TW»*;F, 1; 

7M-WM^-ir»*, C^aapllo^ prt. 

ilSirs^'ii^"' V T»iFKX.NVT;r 
twiw--iai-w«itm. r 1 vfrflTTj^wii? ATimTif>Sfl 

-IB*, nmrtl*'!'. ,T n.. rird.Hr«Ti rt, Kiri>[Mi. FM? 
vrf*TTr>*rfl ■ -^Wi Pii'"- TV. ll^^T^^lI'^l \"Tmr 

■■hr.it fln-ilr.|iH. Cr.rf THIV 1*1* t.r... r. K-nr. 
--■i -pl M-.nr-l n.i^ ■;->TfT KH'l. Hr- Ffliiff- ^L- 

tT:n'^Tli'>i*i:-iT'^ i-j -Llkii. aiMii. irr.--»fi i' i-m. 

r,vwn-7l. l»l.nfy Milk l>Tf rO VV*-. " 
nnVfl.-. A";- P*rr-/. J. I'dTTHJWITAM \ 
TThTTB:-B-BflTnTij. TV.. T.. V., InHtnrl rl ^. fr^S ■ 
- -i^rlt r in-rnftd l=l»Tfi-H. ^Irii JlT*"l*(Wth, 

PfUr. iTtmnd HI* ^-l-. "tr; iw-Prt+fc- ■Warrv'bt*. 

■. Jut Ti^vT'i^iifTi i!]2P3SSi£r5!^ 

\. .T.. Imrt-D*! flf WWtfi »Ml*tl 
.1. n.. Iiiim'il WlntfO^i K* jM»r- 

PEB'g rTl«rflS?af?rTtri^fl:^||i»--fl:Cwwiw .aad IClfrfc 

Tim. rtp, fW^^L -.:0y— Ib^bitivtTr., fbb tTirrrfpt" 

-■ ■ <N<mM(T, 'i^ftw tf (<-jd * 
M and AttWd. lUnIr iinl Ufc 
lUfdy vrWi 
Unctk aud ^1 Undraun, bd.i 1^ 
I Ur WtrdMa mall uttd Wrlvtit, H^Li' 

_ _ >' - — (In 

nJtb, IW 

I^DTTllVfllt' 

li^T-WtC Oimt ItlrilwlB^ l»d Ir'Q., PTmkl Alhl ta.. SjlSiiSiL The Libia CWS. wnt« ud 
wTlh^r ud UaU, nd ^ida. 
halSltikni iSTti T*«T-*7 *l" «i±*''^''w «■ 

Lifr licada irficojld A'Tlfrj 
vLU t* (fJvm pulfl: ai pnnitvd mM. aiinnlEBd k 
laM tht annul m of > t— Tli^ hnmp ftr Ofliitfar* r^fr "T-^rirtnftr! i 

ItWirl ftralft-mlT-lpif rciiiifiR(1T. V.. l.ifllMritT-" 
I.-Tlic flirt l^lar- fif Fip-tiiMnni 14 mm T>uft, 

HUP rikJI ri.r!lr.ii P. En 'Hn r■.lltl^^^■ nF Wo-lllnfl'ii. 

fiTi* fli Wfiiinlnii*', !<lur- 'jF ^.-wa^1!^l TVil-*. 

i—THe fint rnrl'lrrcn.! ■rifll-^* if 1*n- f*>mp«ir ^111 

4. — Tht TilTi*' uT Llw fi^ipinT'i intcndrd pri 
Inchldlna p[HVT Jmrf ^rWaiiy, Il SfWfl ~ 

- rrt r^iida (gtKby. 

-Tbf aiwwTit of mawT ■! tb*- n^lt nf CtH' 
riTW itf PW rrit^'n !t 11*' b*^'f ^* ^ HundTina aul 
nn* t^f^m /furt, aiai i>t total tLibkiUv ^ 
f-npnriuir. Of wlif\t the ClbtlipiHJ it ltaErihlf4 l4 
'itfumr nr rndfCUk;!^ Il ifl ipt latt in ttif ("liJitfict H- 
frwrrtf Ut 1(1 pAntrnHi Im bttBof, aad Ha pirwi'm 
i-hf r<^ta, IfHtTP I * , and finp4a]nt«1i aniT <Ahet 

r^LMttn tu^^vt t« whiirti ria wti£ Ubiiif prwrtln 
hiTO iwn iTitiiLml lad am tn 

fl — tfar rinniJpil rmjdtkl a{ Um ConpaBf !■ Tn 
TtiriiffiiiJ TViunili^ it4 IvmtT th(»Ad ^Lkh-i «t 
ihilll-tin rirN. al w'hlf^ ih-rrn Hmuo^ i» tA 1)r 
UMtrd In 111' Vfadtifl ih^^rtirf wMtP*^i i* hlUy 
□lid ult, MM\i Hwa rlmtMaii-ili ^11 br cnntHbvtW vatn. 
V.^IV noalm mffbntlar ibiiH mkaortbri li 

ftf' tinini af .lb* i « ir ii I Nif af ^I'-^l ^ 
dbiljr palil i^r kn r-fh. 

~ 'ut tif wtaJirJi tlir parClfulurri ur ictC/d MS 'irrhLTi 

A Cj?ll(T"rJ:. rtitnl Ih' rlll^T-SrH r*;.v (rf KTirr-'i . 
^-1. ihi.iiA-iri' Tiin^ hiU'rlJiTl niul riih^. Ik*- 
m™ AHT^iEiR T.TB tH;ifT. Tinwcv 

HnrniiH'"'y. j*.'ir^ ]/.iyi;uj^iii:. n' ! 

TIFflMAR IJTIVnV n|AK\OV, ttnrin rW 
riihr-l iTirl ll tllF VriHlOn, «( ttv 04H T^r t 

jnrl FmHTTT nOVtUflA^JlK ^1 IVbRw Kir JUd « l^eKnlT 
(hf uiri. rmhaiirrt jtf t** *i|Kr p*»ti fcr:iW H"- 
«lit 'ftuft'^i «1 twhiir nf ttlti i- u liWiiiTi tv 1^ Vlnhf 
niflitri aad Lnuai Utnta Jliir. tfa« ' ' 

tMtfn *jipi*"(*- 
pitfrd Iflxk l^iBfitll W HfM^ «nf Ibmand rliw 

namn feqr] pr1i1ii|p« Brr 

I l^Fln^fr TJ*H*l*ii(*M^I Itf 
ni i ttdiililj rvm 

nlM.iImf_,aL.Ml: " atnl fhlld-nlilntf fmnjid 

e5t Mdcihiri a^dur, 
r. itowiHsvs MWASE> nVE'STsUHEO POUITM. 

» WM be 11114 tdp *ucb pcciwi « 1^ *1 i'. 

1 bivt 1.. (IHW iiJaniulioil Jlli oiHaaaa -Oio; J^a™ ■ ^ IhJl'ttElF. 
^rr rdiLii, StJ-jtlilV LiJ. Llii^rrr J ]< iiiraiTu n> ri^ELrltiif, 

Virtthfii^nTt North. 
DiidJnaliLjTttL 

_M l>linrt-ttT^t, hlaala; ltd f«4 _ an Watb to Biian 
Xiw aro laaatfurtrf ol F1B8T PRieHjli 

at tbi Id UHH ofi iATVlDAf, tfea tttta laitint, Id fea ilva tfim di«i. M — 
%ria.iai1ii*f4 ^ i^ M^niM wi of. tai. Mat Q^iofw^^^j^tra . 4:T?inV'?irE.»trEiau Uhi fka nmr^if iiiuiw 

uiliriSHOttQii*!!. aad oarrW ~ 1.) tk™. u Co 
rr^inZIT u mutKT'WoA Tttllfal aort at Ww- 

ESSn., uiw (E iSir ai nooLiUis aximiiBi. 

Wo^ "W™ ."SiftS llio fc.t *f «1 Apiif. ™ iMa Uih day (rf April, tn, 
•at,, ^1*1^:. 

at wiy om Miot AH 
mitr «al> for Ii* Jf"1„ S"^ j ^j UlJffl ■( "Lirt. jpHMTIIjl .■M(T][i n uitJjIau f'noi'Kir, <ti Kin. ai Eintiiii^tit; I. —I Ull Ibr 

g,— Tlbd ihm atitrtKHiti to ITif Iwiit iif 

MiJ ViHutIp^P, Kuf in "WIT nir*1™EBT- 

Anrl 1 iikiEfi^ thU «^r^n d»f ||T«l!kit1 l4i iht wial-tfn 
ar'iffriAilil imrfdiiv Li ibe law la tbU Ix^lf lu^^ ami 
PBlltJl-i [^1 the r""!''*''"-'"* *V V"' pnnJJriJ ffir 
h^ll^iHv fill* tfUEnriHit Jn aoT ""'Ti dri^'lfrptlnn, 

imjin w. fnopKn. 

|JH-l»rML ^Plwn W thlM dwtfmth fhv H 4pr>P, Iihu. 

1IEKRV_S. V^rCIHilN. J.T 

nr KATiwJinji.i r.i. (';'.iii'''l 11 1 lu lilh-ih I' Hiji'.-I 

,r J ■piv.'^ ii.M.i, umJ (iirii> Pt.K\H tff ln*a(n,1 tij 
rillt>- Frr llin Knrilnn 
>. f |i"., tiDun (IVt rtT' ' 
il>-ri. F>*rt-iltriHrt. *!- 
[ii^inlni, .iL nfL fiiLlnulnF trjlt (ff £>KVi. 

?D^LiiiLlj>i aP tu viMnnd^l 'rm. f't*., At tlia iHrild- 
In'f iru^' 1^ {44tLfBpd ttnat Ifer UHiletdlbcd, Df UnHi, 
LA^'KlH^t'HE hihI QnTrHEH, «f tit> Pltt-jErt*La Hjrdflcf: 
tilt dfilicni ""'-f^'^J wlilcli rtiiHt br 4d HIT Ivfkk UAHOUl IT- OROMM ^Er4V, 

OnafH'H-i'hltll'M™- Kptmroha, 

f,y,r\\ litli. Iffilfl-. 

^AH^BALL AND iJSSi^aliifl IX1LLRCT iHOniR _ IKLL aid 1^7 nTtKflTin> 

AO W «n lb* HilJtki*^ and vAdlvliian ar |rjk]([b>V 
BSTaVE and tfcTWlM ** WOWmeif KCIfltT- 

(ITITIIB PtitrKlWS, r^PiriAnVWK T1™E ilKHit ta aitf' 
Sup p»i>-«* t°r fKVWrWOn or OOOTTAlW^ 

UABEIHALL AND im»P«THH, 
j>a»»- KAnVB' ataSjSiS,- 

aSKl (tmraMti^ci; '>''™S."«5lE!!* <* 

Baiffiiii^'ir lua. UI FUi^M. mnm, ai ¥^Miiiti ILifaalaflnr ai 1 
U Uall I COnBaot aaa ta 
rfiill ^flial 

talilh.l an afrilw-lttl -—^^^-^„ ..^ 

JAUia- h: Aiiflei, Hi. liSEDu uilTiAir cbi, 
iiiHit, _riKlil ^rl». AiisiT*]ia_IJViW._11aL, l llf C Uf. 
t ONfsinATi'rrrif "1:ojw.~Trfkii'"i*a''li£aTS^ iafd 

' ' - ■ mL fffl FHi-aU aaBt lob. 0* 2fo ttiifc'Stf'.'fcffi 

JtraK^jiailSlim^nLTEVISU. atc^, dsuo,«t bj 

" E«rtiilaty. 
. . U, Itj aJa (Aa. 

IV^E art- pfij.^Fonr>i;fcE*W~^~(?A?iiror'^4|:E 
11 AnVANL'lJ.S irpoN HOIflJ HAAHAim 00 miA, 
nilA^urilE I'lIOHFT ATTENTIDII aad LrtO litlt 
,MIT[M>^? il^o(.i".i, 

J riF:nMA?iv. LTifTTkr. 

. . . la fl'T-oan^il-rlmrt. fllr. 

^jTlT LAnHliHy I'.MI" ii ■ ^Vi^TUiiiaii' .A-ka Tr^m-iJ 
" ti|l7 S!i;r nimiii,- r>.«.i lli- .In-nll. HhUJ 

limrvlMl Fn.[.Err ti"'Lrii i„j. in miciiil.*. kffeilW F*r- 
liJin Itv hii. I . .1 A. M;\V-iiA .1.1.; . n. PIllH-,. l;tr;.. 

Wnjarrt-Lu'.^. It tit-ico. 
l.TE). NUL HbAlhVi \flTJ\ItH 

l.ir^« io [ll,' ai.tvvi: l'.iiapM^. > 
...-^ il itovntjlr at llw ■ 
ifi^roaaii atr[!.'CL 

HTA\[.KV r. Ar.r.vv, T nraog I>vkih« jbU ttia l«rfl»,''-t!Har^ 
pcDplr. iiilrvui fi[ 1 nu) ttt^ Vtilti^r. sr^ 
tniKiil fnr lliri.i DaBlft, it»*;t|Mjjj^ jii,,MBi 
ma itni-ii tiK^tt lor- ;iM-;i9iMfc . Jto^i naii,' 
ib'it autiiitiiiira im BiH auOIMiiiif;- 
litik earo of iiH> iii>t(. ifni Ws JiiiJijBiitjJ^ 
Udi the trrpcft ■ trmpanmaiit jiii)q|ri{|Mt# 
Iwo) la Ru"i CiF'T^, Thrn^ an? for tiifllr aielu- 
oitt "an. tui HUT not bd luvaiuid br aw 
.eriplliiii gf uavllrr vlthlll 10 tr»al br » 
atuch iFptD: tbal II, ant rll&eoi tb, dmri 
aeq^lHcoaqa, 

TfatlUfl Julj ilpitti and raratra^ Ui vt^ 
and a^.i, hia alscli nil thoir ti-ot. I)ia droior 
,h, ,„i„ ,111, 11, t,a„.„. „„„,|„i,f 

„, " I'l^nlitt or Iwo. > Dljit jiol. bill,, .ml 11,5 

li.-nll. HiiUl In^'Hitl,. inclior tjai. Tm Iba fTfroab- 
™*™a tot satat. Re nll.tiT, DHr 
-liDun nag, en hln Icnf JiniiiiEj. bitl iMdsui uni. „f laaf ritinisti HbMldiiii It a rrlroibmanL 
fiHiQtapArlAlKLgriilO^nl B„^, pmldia him - 
«■!! mill aunrlrnt foiMi tor Ihd wbille Joumsr 
at Ho Bton— » ]gu^l|[^T, porbaga. of 409 B|],s 
""""i laallin trim » or )S to n«i lii 
rntt T£!t UF rn:: ihiisshukd wctki iih riMiiiifd: Iriilni trji,<l n bISDl;. 

rt*lr.)X„"-...,'V., ^V-"-'^- ""l B-trOairJ Hi f, | I"" tSa)- HtfO hitr lom Etnndl of iWdgUBff laib. Ibodfiv, ar- Inrti trpih T^>rrti 

tT'iJEBT FmiFTU UAIV-.^^ 

,S ifi-i, ■ ■ T»i1tf maEt, fyf'VH -Tul^ Ip t« April U VtM , KAtta (rurrtnt pa- tha prlvelpal dwrlptlOAB ™raL" »Te prKaiurllr oF a Tntr tSjtbl ^;hBTarUT. ^feenw , MvBT 

wool, <rrrpn*prTa. 

L^Dlll tb« tt^lleni mr^ hold ci^xt ^i^'k Alp, 11* 4a«la< lltl^— f1*^'^ .-I M" 1^ iSn Ir In i;: ■ R bi 1^1 ■ 

Trftr^U .,J ^ fr[ A\ tr. ■ ' ■ il in-' 

;il «.tii.-^ J - n 111 "j Ilfl* 71 Fil II 7] 

4 |4i fl 

-It Ltl ...T J(rin"lMrT~tifc !!]! f-i iii"~Tjrfi "ti'fl 

rr^'J-TJ^ I* Hi (4 Iji [ft 14 11 im 

JB *(■ it. 

a| tit H Aiar^ ]J1Bil rCTlDW V,ltb VOUl [ar nvr f-nri.bu 

porta, fltid lUrr W«r* (fir thg I'ltltrd Klnir- 

balea. To-daj iM.^Mn iMi'ra wUL «o«| 
for iba C(»atlflPIH> fWMHA-iJi frtim Hyttej 
tad h<«v(!ailie IftT- lO* 'MAfl^q .14 dAi* havt Total ilht* lut nnrhw .,^'...L', , , m 

TofTil fmri a.nlrF>.^ uid N«ftvnlr"f»WJ(iJT |. 

lifn, to rilt* ,r., ,i.;../i.^;.<..'.' it4Y]fl 

U«BWptadlllf .jpttW bit KBHa- airiiiiL nut ll'UlVfSf, il. It! I 

SOLAS, 
it .ifji?! i'vitj!! 

Uaii'Ji rroafl. I m: i' 
Unadan, jl 3 |' us. \f 
Jiofi. 9r>L'., l^n J':ti itj . Fliymirlitl. 

'■ir'''j nf 1(^1 

i!'> ■lM'pfi-||I nCdfiijiihi:* III! 
tlliniT- r:in S;;.'i1df 
Pl- |i|ii-f1 rniji .» KriL.- Tti 
will Tii L Lr.nK f dl] 
fl II .|,.in d .1 ..ehrrv IS- 

>^i lii^ I 'I r fill'- PTwl (iir 

' [ HIJUICAPLTf 

>4<niiu EBd O^rim uf Uaul , f^Lik I aU V4.1 ,. ■ ii(- T<1I]T 1 r:^!?,: 
■would hravi' ilvl< pAWAOrit DJLAlATLrit-^pu- , n]y r- ibiU«^Hli« 
L all rittHt'imi. rrfkniTl tu-LVj tnuiAlfa^kEr. RcMt, laiFl giffcnrtrj. , a VrtiTnl tSiica. f-^f^i Hartmafa 

■i9 «Hf, Aellc-f^ I^vl^Qp^^iuibm, ' In Ihc RtJt^ . it i»4ut1l «' l,i-.ipri=y.'L-, ar.d li+rly irf I?- 
L-.i,i'ev^jiil«. dKrMrir^Nadi^ 

h. ^ . l.'.u lb Ihr 
■ ■! ':i ihr Probilit (>ra.i 

■ ■ h' La[ dUvrwiiT rnEi'....,.r ...... , 

jK^c-Ur h-nLiiT,'i3 Ut mDE In Morv ^ mt spj nU c\Mrt 

LtU'.FT Liii^lHh darof Ifcjr, LWt, rit Ll.n f^'cUh^' 
, ... -J-.iMi biWit, iDd r(tapei;'t tllf itun-n uid ir tllFT. 

.^'.tkitik It «kj«t QtliFPv:!'- If LL« itl3' 

TNt^nlf a4fi4UtEi.lv flu tmttt nmmt-dut 

**4 *rr +1 i^HiriP^ ti- .*» tTsnHTTT fL.*tH 
'^MlfMltt^ :4.i.W||.f|3t'-]niM|to.f«r'TI>M.U{M:a A^ 
%ylk-.1ffiilt:i*afWt«i;:l*^ JrJ.iL'ftj *^|1Vh 
Tin tlU-Jil^B- ClOiUlT to' ir;ft pirT^ 
4. v^....^ ri.....,.|L- JiiriMieiliifi.— r?fr., 4Ali.)-]a 
'I' will L^.rTiri!i jir JAMia O'HniR.%, W mMiA. 
FGoil, LV l<hh ar iDuUt Wikn, Ora^d iki- 
■M ..-I ->'ilJl.-R h linrtj gliffn. t |.h[ t|l^ fhti-l i-f- 
'iMrt.i m ir." >V>Tf ErtJirT t*rf IliS* -I*t t>4<{a ia 
1} . flu -, t hahi-rJy -qHaTr, AtiIihiv: hf^iC *U iNTHlii 
3itLEi|[ ti r I lj.hiii (Ml Efa« aaiil tiLAtr Lj'LI.^ aHhtfrija 

r.'i- . rL- I- I II" LN HIT Tlfll^lfJ (l^ulrnl 1 "1 in brti>« 

nr ut n\y ul l rtftf* ofi or bffflpn Ih^ ll'"1i J.it feF lla^ 
]L'\;, :^ 11 ' lfii-> ly^in, hti.l .:i>L4^'t \t:t :,gi..u. ^"1 (F 
hpT ak^'l Lli..^ r^c i>l,j*-i'( (iLrrrM; -Mlr-^Lw If LI.m 
nUnrl lkf <!Hil\\t :•<!■ IiifL tftij^'LciL [m Lhr auim: wLH Lie 

]iy irr. ud paaati prnrm]jD| to luW. Apd 

.U |i*n^ wim tltnt n> iht A3Jowtn*<r of 

EtLA-'h^ JiMktBkW |iT'|g&.'-CMtto:a0iildf*i;ni trin br j|<- 
r'1N^'4H'bi4li'tr':4r..tW/«M'ft^ V^^vc^. 

N^i^^jHrdd^r^ihfHvIV^ C-Vif; tmHSETT 

- r^etMTr .I'lrli^lrtj^h,- In tV Vltl or ITAl 
nATID VACiLKPf/l r. kk* ar r«bi>-, in Ihr ftt^ir 

^pw Ih^L^Eli tVul.'i. itinlt fllcrh, .WtHW. -KHitt if 
hTrty iik-^ r?i>^ Aiiuiin-Lptri fii 

#ltli lltr lit I,; mir^'d':] in tka R^WT* t^riJlr biTr tfaLj 

ih>- Wn filH In (IM- t)flr#, riiaiif^v-aitiurw, Ufdnrrn 
■irul ti] iitifvim ^hiinfl wj rtkl<i4 em tb* «Sd eieact 
Oi hilaf iftliri^lif IntFRiM thnwLfl «T linrhT M- 
ini4l(?l 4>MBf III b*4(ir« nw at itiy add Min cm 
»r Mere tb* riabtnulh 4ir H ib^ rmi. tt iw^I^f 

ii<'t:l«ik niMI, afln tiaVKt tH iuim, jrj it tbt^ kbal] 
tJilph at ifbjnct t^erel^ o^^Piar th* aiM Anvnanti'. 
|.i' Bi^ HitJ^'trJ to Ut* WiM will W ^uaiJned \>y 
3s\ii lUMrd tff^iim tl^r P^t^ I4ii1r rift^ af 
tprIL in tbr vfar c^tm Ibeupand (ii^i* Ituadrcd and 
nljw. T. ■W. n^WBTrn" il_S.l, ll#yLrwh. 

TsTiTi- HI pamt<*[']itt rtP~S'iEw nbuni tvalpr 
— iT'tl)*!^ JjrtddlriifiM:.-' In [hfl 4iJ[ itf ^7I.LlA.li 
lIAXim nURV, lat* of C^nliP>li]>, rmr (owt*. thF 
Alatr Xrw -fh.Lith WalCa, iiKM«^.^AFipllt'il!(in wi^l 
iHT foorti^ dftji Fmiii Ihr |<Lith]ric.Ll L<~ti tin'L'nf 
iTrfHitP flf tliif lart frill t4 ahi^"^ll*^ni^ rls- 
Trtard IMV ho rn.neril In IF.^ftNV Jl^UhV i^ul 
lil.rTEFIr nni;j:fLT rt^^JT. l^i- l^'-nlt n TUTHf :□ 

LliO iLJd ^*>11| 4ni1 r.]l iriii;:^. :iii.i |h- Wi^ it [[f 
Tflnn tli^ Ulidrriljrrinl. ju.J kII fi.r*jin* (UTlnp niijr 
I'lalmJI a|t1kl«a| tha TLtiln -uJ IV biad<l AfMWA i-Ti 
^[>rrlir rwlTMl tQ Hud Bartl4T|lKr« f?F tlw. uiot ta 
Sl(^ Sid^TTlacad tf^tUli tbk tWt MfamuJiL .OtMlf^AJ. 
HPWtaOrllRlK. aad £0., FY(<rUf« fn- thr 
■*r>i]jB.Etfe*t f*»»Tt ny thrir Ann, iwL 'Jk* Cfscik for Jiour 

mil- rcachH, ^hllc 
V, "r mthfr FtflnslRHciH. 
qUalrl-T t<y ttrn hcntrt t[ 
ai\t\ r^JMcii^ baLlJui' fnr 
I n-1 fiDnainlnii'i [|iirn<i 

f^l.=i-. fining iJJi qnJ (T'^Tl. 

i-^a i-nL'h Fi*tir 
(If p.nlJjifiLr ;ion. r(i;iLJMn>; 
Fl'^ltJiTBtii I '^'^'^ Hrrur>ri3H. u 'Uy uvrr, b^i af^Jn nnil 

l«» ni™*^i>Ja,alii ivrrt^ dooifi^d (n 11,. il'aflSrniHlll-^d JILiI tn 
■IL out Jt furtber n-iUfiit ^«M, 

Ths iti-H5i uniiDii? tiiDt for ilrnT*r wllh 
ahr<^p i.T UL iho ni-y,i BifjTTirm-Diaiv. on ibc 
Journcr, th-rr'nro rinn- rif:r-J)^ m jjei r1<»wn 
Iko rnrlr ataqaa. bflai-i- i^r-y htivt- wni hhrJr 
■■«» *■ 'f T'-'-riv ihn drnrrr it tlH: 

■■S*** ■qiiLfiHy out flBil lEiendidii trt Ills 
^t******.!., ,11 bli trucka mt^ nnl ran aad 
*** ** ,»tahjWf|* the oinlne Et wf* blm ri 

A lutiB ipi^off ifim ti 

rtirt •t']Hrhv #&* ■ itttk ]«nrlii|| ^111 perhapuia.M.iW 
aal «i] Ihtt.l^HHirt ^a. ^Uf^T Hvnt, But If a nu^B- 1 ij*i!ni. VKJiunAL WTOL'SBLLINd. 
in FbF- icLftiLer nf \i\ lotaratAU- woolbrolipra" 
ifuE^cIallni] Hnd uallorin aclllai rain. IwhiT 
U.»gn Lhi^ Mflbeorpa «taJ4, olIuM U iB IhCK 
H^oiuAQA- iu( WHbn tba "AM" Weikei' 

44]f i*flt am rtKhtir *D«ii tfc»i ^ H&t. 

iMumm all i^» brtA«r» ■» u4H«|at«t utfcr 

ittl* Bf eh^rrta, bvt in ardni^r ttnn i* 
DD ndk iuiI«rttU7 brtwivt Um^ faroltAn »■ n 

wBOlfea It 11. pfopoBD^ U brillpr th* lirri m^- 
kBiB Tai«ni«^r lo ihia rc-hpccir abJ on i" 
(uula 0* Uao VJctorlan ttiJirfjrH. If "firiij 

tltll eltjl qU^BllOB bHH V.:^: hi hi- TilII- dLr- ■ i- - -r^ .^--ii-.-t" - - 

CuiHtHl. Thai tbr pr(^^tn j>n,r-uiyBL Iji In the iimd» f4 Uv 

rlnht dirf^ridd uti nt^n- iii:Ti^inted wllb tlia 'tMi*!. 

bualQ-a^d EBQ doubt. THiy Induitrf Ut wttatt fl.,. VbF:I(-t. f'h|#f Tninffiar of Thf V- 

aad Ibq -lbtH>rGiu iP-vt^tvii i|M'.«p TftrtDlf^t Asrlnitruro. boa fjusil ftartLcua '^A.VpCr* Rilllaa. vrllMr— I lA^rruld bur^ 
Mtlllfvi U fcni VDuM lot Itin ka^v Lhrnutlt r°ur 
'*L4BA" eBLHAQ If U«rii la icir ni'iiidd Jif 
kHIisjr luisBA br ■pnrlBf, afid, if hu, whit 
cbtmlola wimld tap iuaj4. "Tbc huitniru planii 
HTB Dbl^ rAim, bvlof 4bttr| tbn sr^und Qoif 
, irWut thrpa itpftt^a... 1:^11 caiinir^ la vi^rr 
it»By. uM' ^ iB4.4iccli:«- ihtm iai u vb^rr 
ua»i.lBtftii^td4^;i.i^ i^Q'.viie!N''W{' psrlanL t|v»t aEtylhlav m'hJi-h irnin ta em- lPB*tiU^Bl vorj ^ff^rllTt. Ih- »4lu' tinf ttiJi'"' . JH *amrtji«(i *J|| bippm L _ SfrVE tbi^n II btncQrlAi dllki la Ib* ™*f b» mailCc rLrtplf, M.oi miipljed *l * 

Jipfl Ths irllrr Iq ttte Iudk run. lit srowm of ^r^;v;U c^>i:Jm«!t^ft^^^M *fTi 
iBtd reura ba» bBvq pti°|i>H|nL^«i, and froir ti»a (ftUiMrtl^^ ^tfaa 

rblfe faai alena It (a DaQL<PHry ta atnart-hpn C^t^.M! wa« Bnt wAlfebM ofF, Ud plfi^pd la 
tItB tt^ftAuS/Pti*. antr tfl .prea*r¥« 11* prr ■ ■ lidfttaana tin, or olfl tuck^l; t.o Iblt 
Hrnt ftl^t|^-'tj|B|^'4rK Mealiraaiiimti™** ^f"" I'll^ni of water, an^ tl vxb iL^n 

lor Inri^tft ' dli'i^^pniai. iptimd ttn ^ :\rr- du-l fa^^At^n uaijL ibi i'hPiQi.''A] 

...^ - ^ 4iii^^ilv4.,l. thp npHTAiyr nSrrins oi:- 

qrANTlTIPH V SKI.IJXfJ cKAKITfcSr r^a.lnnnliT. Ah i<ii-F:*no!i vni Fai mii-lj niLrd 

'F'Sl ■ f(»ri 1^17 III ji. th :?rirky ..r u BcQcr&i dliat'- wlTh waL^r. ntiil tFii^ twu pitlnuL^ of HfiKilnn 
fL 'U'i L'jtt 3,i. t( -u J-iiJiy 1 Eidi^rivJ. und tt la oalj LbcTi pour«^ Iti, and n]«r^ wal^^r Rdil^il ui 
.jjiriQ Ibe qu^iftLloi] Ma tnulatJii^MLiii upDB tliN^ up ta M ^Isu. B^hUuv apiieitltb Aii^ 

ii;i-ij of tiid Vicioriaa tbiinir* lor wM:l-*rtt^,[«)flii*.*iMiW)^- 

111^" LhAl LLet^ Ia hh^t}' Id Ih* aar AerlotU wr^L 

rrrcncGB Qi uplu^on, rltbr^r vHb Bydner fern It- | , . . ~ 

lTS of Sew Snulh tVnl^ra »i'i3o[rroT*r*. ftllM-fiS^ <jltA-!3t^fi 

HJLhtrto Iho Srdn^T RVBli iD tiiB bf*iLi KLirk^^, m*JiJ5*» 

iijj(^n 11 i]fnitirrjSiHr hapJs f^f :; or per cfaLj [ ^ ' 

J'., iiralnnt the VUituriaii ],■ hit v^al. <yu £[kin i Thf RiLlI -grad-ets td QupcoAltiDd . FlnJLiti Ft 
\r.4 (}V:-V. l!i iHir crnr nn 4:2^1) d r^'HW. 4D't boiwleaa to aip«f!t to alok Ihc tuttor prailinr 
ti P'T <'i-hl. "hclflvr XiWi. .Morodvpr. iftft lJit*r- BraLeai. haifd •ioiil^d un-oilfr llm-. ilimJ 4. t?i( 
Mi;Uf' luoViPiniii]^ [h..| Ud i3[» in IIi^o-l^ likely ' 'J'^putbtloD li la vaJl an Utt ^fliiinFfT for Ax- 
iriTi.- FimlDly tit^fi uiniu rcfulatlai TiCUlltiPi, il bu been romi-Qdi'd lb*i t(> plara 
th^ quanniii^a 01 wool ^ ofrfro^H tpd tt« 1 tb^ ■nq^ im^ .tn.i^MtLflr ti(»Apa waa iiTkftlr-, 

HYticiiiiiLTiTi of tli« aclhng BcatELn-; wLlch mmr, U ' ^lUMnflf^' «*..Bttil#Hw>4 « bm FaCBiTtd. lar, 
'^r^ viTT nature of thFoSKi inv^^lvo tho iH^- U mui^ llwli iitr«. It a ativdad'crmd^ Hurk. 

WMl for .iBH^r ptcrlada liiiMI irli4t-a%K i^ftfFtfl^r' M of b^uttaii wIlIcIi sol aat b^^dtn^ .ttl^A firblldii >rKlt tllt^M 1^ 

idd till imu.''lt liih larrrhAtirt ecunlatflntijr (|^oia qui>riLi]itiff I fw^p^irJ^Uffjttif' (.Hit*- tilt* tart laular fBrn*r '"^'^^ Pr*'*to»'" Jtbib. It od^itjfd rli" 'huit^r 3* prr rvr imi (ban but ten 

I IL \i iU ib^vtfMf^^^ fMw 1*. .iti,MH,„t a.^; ad'K-aniatrrO'jP (0 i? Jol-tr>WLir^ rL<: un-c clift" Jicnt by ntTir^r fltnici.. Jt |^ 

'iBtt^ tL tt.S^5^i?^»S^ ^lUBiUnt trt sfl „fl tw3r,„. TWibcil^lBif^I Ihr wwl Inv.Kv-* arjuH Ji^w IhV nnlr ih^ ..■Fu(;1 F^uh.jK.r M 

T 'I'-. Wy:^™ tfl tPllietr lett, (^sp-rae., sHnn]Td ui^'t iiii«fi\t fcFlt ii murlti irlT«ti thr- buttar— »6rl not tfcir radr 

B.iii «fJi«rt».:t,fcftP:-ia^t^ ttltOdflij 1^ tnick. * "'^fc™™ ^'barj^^, (I- pint.- ffn^'fir* ■Ugk«tti »l*Uii^itafl«l4 ba placid OH lb.* boxrni, Ibe 

Xiut bcriin,^tiA ttoa;;<x>fl^er. ir in »ti bj^f aify fitr h i MnTito to bo m biim evKid ib«D iijdn tar biBiKif: Thti 

■ ^¥ Atttr flailt'ii"^ 'T'ritf "^'1 :ivtn-j chjrgui, nfjtunienl nnf jti?t ioUjo ^apI^flrt If It can 

_Jr.__ 7l 0/ tftitl*", thp bt^akrn. Pflitn mrttlt'Pa Aift (SA- tu- ahFjim llnat Ehli Id h bona- fl dp aHr-tnjn Iini 

^l1JSyWry:**iPt'i.R:Ffi*^ If tt la PrtiFii r\-- jrlv-in drpp^-^ In n H=r:i..riiTil 

l^^tja%-tfl<H**»-*tt# rtsatuni". tbn authorl'Ira abiiii'-l hrtlnnc 

■rn-*pi*i Is fpfl KiTtvtctE d'^rBH Tftf orlBrlTtrl fopt ihr* maJcr uht L^liaag^'. TJl* ar.l i-erfiitiTi 

^PVitniAt fi«all not b4 mDrb with aetlirn; h,itr n.r'ViT th'llih^^d (bs Tan thuL ^^^L^'c^l«^F^Ld 

pbarri'j^ with tb.* rrL-riJmlfnn nf Eale'H. it- Li (be otily Slali Ln wh!,-b llJf' nrml- nlmmw 

tocjl, llu) "Aic," Jd [in nvlBK (Ur tpmirlt^ ap^-pui hn (])h' bi:>':rH. ■nnit-' ii-vl(ii:ti if rhh 
flW"'^. "Tn-flfij- rhi^ cri'it bulK ol Ihs'fnrL Ibit Ct^l^eniUn^ hyiF.T 'm^ nifidK' Biirh 

Hip la aaiidl«It in thia nnil tTli Pfrlorv oarhfl-i. w<in^rful liroi!T''«l filuC" llL-i PJMTTi Wjui r>rl- 

Tlml ll" TO flflif, uiji tiT li jir-^i isfijjic :)r>rdu?tif»n . RloaLL^d. In TT'»i*ri'' Inn- Ihf pii^Hirna 

^bl« Si-BBon at l.WO.Wft hali-^a. baUv fnla-i^d by gi»ienitacii| bdii.r Hi ilif Svdrf^v 
to Wara IBdiad OHd M.^arrlval 'Thp-ii^iJZ^ ^^J.'Li* k'*'^ '™ AUBlTftliiu Cod' I^KtlEbHIOn raajf hoTfl (i j^rtii h«tLr(llff oa lb* 

or vaat lita (sr lat* ytaiTi fyf«.if r>^c4fli| 
rt tally . n nJ ii lMIT. tn .Tulr Iqat repri^aeitta- 
ttVM.fnnk^tlMt Lntfnt4ir< 'tor^hf-ri m^t in h^i- 
.*ftK.-*9'-*fi«!Si*. iJt"- iJtdiltlflnv paj-1|r„lrtrFj- 'ti 

bv a(rtfp4 in ftpt^a pft^oda^ pnd ttm pdiMntiNn 

(^T fh" rincua r<t nfliflnp Ji wb;i ITi ii ;.Rri ■ J 
Lhrl It Vi-.iji HlrplrjibF- ffii- 'Tin TLfiinn tn 
i-r :irl.| ftli.iin, I neni(4Ti: ri.RctLr.n. Frmtri.v nf jwcT-wr, iii iin 

iHut< ^ S^ith AiulnlkK, bat iHt hF (MlKT. 1" 
HUlr iiF N''^- Stfrtl-th IPPI*^ nLTil!i':iiuii, i*iv-h_*.iL- 
Ippli^ilkin WdlJ h* Kjlde Jilt** FrniTlrPBi iIhtp (ronn Mii' 

Skjblltjithn fanDoI tfaki ih- FraLdl* RTuiitcnl bf it" 
\ipr,'nHi L'fUrt nf Smith AwaimllK {Titir».n5(4rT 

r'li-ri'H Jnrl^«tleil> la rrMPMl- at tbv ahw^ WIN tnd 
rutk.] TTiir ^' Hdlid mHi iHr «n] nf thli E-.i.irt; »n.| 

iil| n.-Llr.'h m*]' 11'' ftTT'd 13"^ trtBrt. 4il Liu- uJlilrT- 

iJar«l. All p^raaaa havlar tTC (^Uim v'ait Fj- 
i>ip thi> aald dviWil ire rwiirtd Ut ffwirud nir- 
li-iilni^ li> rtr iiBdrruieiu^ wHrtiin tlw .tadd pci-L*^ nf 

lujrt rn J. T. RALITCIJT. PfiKtor fvw Lftr E.t\- 

~trtPl" ff^nsint ffli HT or jtew sch t" 

(^'Al.^^B.^ TiH^ictf Jliriidli7tipn.'-rn the- BMttt ut 

t]i:Nrtv RvoLTni, utf qI •i*»i(n*' miL ii(»r ■Br*w^'. 
J n fba Ible cd Iwa 1ttl4i Afi|ft«u«a Mirtm*. 
irtiaWei— Afl^li^w. iril(.b*TiMfl» tftw (tan 
^■S^t iiH^^ II* t^ir 

t\t'V<^- toWW fll^--'W viapwl . ^ „--Jt UfelbM IhP wM Knotp flait itl iM>- 

^ WAii4^. -I^Ih-U h[Hid|etfaii.«^b( |h« .VNll 'rf 
ir klletf JOHN HOaF:iim Ut« nr fehml itnoltr Itltef, 

n««T X't1li}*i 1* Lk* Atlte AT KrtFflmth W^ir-, PrHitni-r, 
rln^Mwad, ^ApfiUratJvn wdl be nurl'i .i-rii'i fr.nrL.^-'if f\u\n 
trm tW ^Mlc^Hwl hnrnT tlul PrviliEtr ft llir liiF 
Wril rff Ihr uTiivrHlflaud dnvAPinl mij 1k* irnN-iti^l ti^ 
NTSMT hrtHiaS, fnmnir^y MI^Ntr MOVTf JOJfFR T, 
ill Iti t|"i- piLil W'H] rmlllma ■ tr 
rp^iiTRtP'l Ir rraii l*iHr n^minl'P li^, jnri .i1| n.nj(ir#ri l^liV 
" ■ -■ , rfi.'T ,.i t*if litl'Jrr-^mHL Pn-d 

WT^VF^H. Pri.,r« fi:f £iniltdT, 
■ i:. hh j7^rKT1. ft^T\fy 

Js ifN'^HF [ittLi^n Ntr nr "^fiff WllTH W^l.l^l. very U)iil» JwtLvtw Aoiuft^ W 1^ Bbniqi Lb> 
4nttr tM tiiiffy ifUr fiftr+Ht&tF pu,!!* at hia 
riuflfp. 1^ ,1^: f|i^ an 

*t*d Ift tt« ;ii»4ckr« AS mlirt^ lUAiHifli If 

*appetaii7 ^jt» ThHillr fliaeP' 

MBHlcHHfai from ctETtoMP lut rehr 

«1E af IJ< ■» flM BuiTva JtUetlDa, 

to Waro IBdWd 

lit vHUrif«U4i^^ Jif mxW vat btidiT *owa. 

BDctiD -TraTtiim ildistf. Tilt' loBA dt i aliBtD la t.tT*'.'>^iTk,tlM» Lntfnt4ir< tw-^ikfri m^^t 

A riuFj-Lantlal pu. tMl attodf 'Whil Hot 'i 
taiuF Tint (D Ihr awD?r, aa ,* lum up to ila. 
ni cor-S:.-,^ !ti ibr irooj ctfeiLU, ftiv-en br a 
i MtiJ 1 1 ■. ! -u-. whci yi'HfIr flDQtrai'ip ffip tiir our- 
ebiAr aj] I rrmoval af jkU abrcf di;4d on arrival 
al Hfltnrljui]i, 

Iad( l*farr Fleraln^tou ia re-Acbvilr (hp 
iravef [i tirtid tif [ho trip. Tbu moDotniir 
af nrriT inrtlut wall* at VayiJd^ nldjairfl fur 
IhiB or (but irmlEi lo frrtMt. ir&Arlei the taiqai, 
("lirc^rlii], Asd it II lenemllp a nUbpT end iiff-it 
CDQLfikitF Oin arrlraji viik iiv ihttSt. Mtin 
IQ tbe E'JTiplAr nf wlaai HpIUdx ARe-Ati meet 
tfta ilottf iriltta. aod tilt* ^-Infrj of ftif 
IIOcIIh ud tlivn tb^ droTcr loBfi no Ilb3« «Fler| Ei BBtCiomB Qf till MltHileBi STATIC PUTTKR FAf'Tr^iRY, IMrnri'* tlw ''cabat-f^iiE" in nndiue hie vmv la rbe 
btlal UA alc-rjp. SmcH ^opaJj^ititiBiii nf Mb.-.fp. 
»ftfr.b»lli4:jVie^lTad l^.Ebi Itcati. It wilmdH 
W9* m -If^. t^Vnt .VaAdactiifd for * abcrc 
tiB<-^ wtM^.^tl^ItU! llMtr-4n bmski luto ibc 
rant* i#i|; <B«4fiatr4Mll«d M ttt flwl^tJi ilM. 

timpB. a t*w (Mtra tP^''W«»'Bn KntFVa w 
' tuerlala." Tba PtH, ^^ t^' Nit i» tttft. Up 
of eImi "QLiklm IbBb' 

QvTj^ra cftftB tltffBt-^.tltP.^f^f^Ml to IK 
VbtU at(K'|C BDld. ww4lHH 'll)«.irkhe Itpn tbe 
Bkirbl will opea, lAd bdMlf tHalr parlL(«u^ 
Ibti Till atlL Thv ■ama ftiKA tli* '"ouL-hiu^k' 
ri AdDcflllr a fauailLi.i' Bi^Uto at FLtnHbrtUia 
Ol) aalci dara. Tb« aa1c connifibirDH at t.ifi 
a'lrlcfk. A ^lan or ntott mtiUbt. asailti 
kAVr pr«T]Dna1i]r driwn rt>r tb«lr ufdvr of aale, 
Dteal b*laf alloti^ MO EQU^^fe rlua ffrr 
Gael] aeparalv tMalsnHCBt- Aaj tola hfi iiiay 
bol P*IJ III tbn iiUvtlvd (tilt 
muat bd'ld OTCT [EM ibb i-it.] 
trbJ«ni< bl^ha tl) altDlfj " 
]a u^: If lit Iti th4> jurO srr aherji AcIIIilv OT 
^l;oui Lu coiii]D«'nci» B«llluB bp tiJAT ai-]| lUi 
laL, t,ij[ mutC LfaHQ a^ltr wAy to tbfi aaloEQiaD 
tif Ih* jkcsl flrm Da Ihc llil Oil Thundafa 
aheep ^ro i(»ld tVP'y l-Ljitlii tii^1, fai cutNh 
ftfLeTWIPd*. Ob Mcndipi— 41)1 stlier mil imj. 
the aAl« «f Dlltlr c0%RiPlK<a UsBtdlMtil).' kKrf 
ibo^b. vli«aer ahaip lAd.lu^w brv*^ biaa 
AIiphhA flf up ttoir io\A aUMp aPB tuicirlr 

feiiwt*4. QM^»<H9 bntnberl pUPCbike I |(hhI 
liu^iep 'VHP* UUl DiiiUf nape in Jiwtiihi 
jEFp triMClM ni^nB^preurviLgg, ■■I>iilrj f.nrMipT" wrHti*:-I>n(ia Jlr. 
fAt^ u pin i*li.^ili^T IhiTi! iB 4! flrn^.' 
frtctory or ftnt. or H be u*ln< till.* r^d h:PP- 
rEtii, »hlch |i€ catHurci Iti Lhc. Aprk'uliurtl 
□'pi^llnanE. to dlFurL th« Jtra-er^^' atLea- 
■ ■■41'*^ 

ictt'f 411 Mr. MiQif^^ bA'tI'!*, ii^dt;': IfiPt'tw 4< 
hr-IIIdi itirif I'Ljtrrr nL STdDcv. :iai«a^'. 
«M!tLt Flrl- Bjr:n*| I' r.h |,^3|»'li.n fur ^.aJr fferp* lifMlk.ltHI 

i^tbtr m. rr<iiiTr tliAl (r^iir- (ht- cT[;iTt p1«^ IPJil b^lf 
|Ov('r ibej hnd tfha1 tiupdr«ilJ If'lKmadi eon- 
TaET Al.Li Blt>ER fllE;iRr> PftTcil wllh Ibtue tifUPy aif#tt<JJT Hitd 

It woula b« a plt^ niiw EIibl Mii- ri-lr^rfll ^^tir tytlar At F.fdDor prlaul, Hr. mnnt 
H^lj-it Ir Kro-wtot, H.ud rj»rcr"r(*d acLdiii iLhi^l.^ '^•c a m F<(il ti.ri li..r;i /l-vt. rtrnl tw^ chmi' .1-11 
ta b^' itikcjn V-itb fefni^ ta woQl at JUclr,^ ' -ra^ ^i^b A b-nad n-f^v txpapl a^cb^mv. <v,-tit*. Tini*i'v*r. n IppqfnnlTii, 
ikt]d \i Ll. no«v jirip'^^f:! 10 brmc nbviut bd-aiI:- 
B-ndatiTiti of an Int^rntalP i'hjirnr;cr- 
mar iifH* f1m(» In r-nTiiiirTTCittff. hiil In-tb? 
Lii^-BinThll* U (p bofxA Hat the Vlf^trrrliiDi nnd 
^etv SA-utli Wa1«I llBr1[?.tp .|PU„|U;.|nj|Up|it fm 

rr-ajipct to (irTllairtbintM,^ flt^lwe(^B Llw bailitMFP tbt iM liiiiltni dirA 

fMrtliE^r iflttUd ^ ^Pl^te 

Imi; af praEllCBlljr «lwt« Of Om Wv>l 
ivjaiAbt? rip clPBPHca autoida Ibi ui3t;tw 

>i-^"Hi.]'l"Vi'niAni]Kii'iHin'?lB or l^ai immpc4i t^ad likfti' IfKttt, _. mnn-ir ihrnnj^d mny ll.' ^tiinl*il Im l'L.flHKSt'K 
rAffn.E *X'Al|VQItn. tht Mle Rwupri-i Mm^l tl^rni 

(^' 'jUl'jF^yfilV. iM^t'r^ifK^ 'ioar i^vi^iHt tb 
mwtt ^ii*-ji*rg.-.ji . : M ilfT iSSiii^^ b^I^Sr pm*- 
, .iWCTP iOljY* V\tl0l 

rr.^ii.ii'^ Jurtfdfrtuifl,— ll ibi> Kitai^ nf jninr 
If ^rjrn.T..4Pi. lit* or WMdirrii Ja*nii, i«ttrrir ft r-nn' 
Kan^titi, 1ii tli^ Atair or Nmif lemfK TVa^ea, f^p^rr, 
AuratrA. 1j|,t*ittt*,-AjipHt!utlirtl will hm mmit juntf 
f«i,wt*n d«T» fTif*" rtif (njVi1cii^M h(T^ iHil Admla-! 

bt tmnW lA CHMffrTN,^ If A PMnJ^^j^^nMlwr . 
(ll fhF fcil't dm'^ (IfRTATT^tA VUlDiitiAtl^ 
WMVirnrd n-\ti-ty. riBMi* Bjvtl, 

-.f-fohpU J^rEi*li.H6i,^bi u'lii 4>f yTr'nu-'ii 
LUnV 3«tp at flintfcUdL ll tht ftil? ni N>iw Hoiilti i 
Wll**a lA^wiT'''. ■H.wPMif.— AppFlr^tliri. ir[|| Ih,. inp.-l.- 
afl^ Ndttri'r rlivp m^iHIl tV ^iiblErptEan hnvl tliAl 

r.ilJtt lift th^ 11*^ 'i''''^^ ll ^^'^ nWf^niHH Aci-rttrfit 
Irtwlx Btfltrti^l T<i ll--f '["^T»^.^ PEFCn TITR^r iF r-o^FtpesBrd ib ilk n^l^;. f^J Mr MoiMUr «bi| 
Tui^Bdi(/':'W^jiet;.''iiiM ifiSiPMVi win pnluWr. 

POKCli thU f^G»Bt tftlBHl* ut ^^D* tV^flia At BB 
Idrilir ptPla4 It WAi ^beuflit ibat ib« CbLl- 
lOCQCt Wnnld BOt b4 *a Lmportaut u 
p¥OinL*ff 10 "kf- 1'tLe aclfvtlDC irjll be A falfJ^ 
'Itldp ojei iDcltldlni aoma food-lliH-d and woll^ 
kqown i^tlpl, EOAkLcf tbn QllfUi' aboVa Lbc 
aVrritfv for Ibi^ tlan ot Lb? fnar. Tkan^ are 
atPtnt: foch] aJint* uE -Juatral UUI^HllBOd U'-iV 
cLJ^i. kutL itr vt/v pai-tiiLb ul ni-w rlJp Uom \bm 
atji'lH-vumi tl'^'ji- •'- tlitH aLaLu. uua Ittu vr 
LJiL't.ti lUVtfr i^aii'liJiin ' \iV'> lii'i ^it-V*^ \>vvn da- 
ll>r«d tu voi4;L.ui l]^' /v^^thcjrd. Botb tT*>*.»-i 
luid IABUPP4 wilJ 1"' Vi'vji rLprfffrffiloEl, Ai to 
tbu prnAcAl]^* a^niuii coniilll^ljB, iHry arc 
VEfj ■*«, With ati butof drdari is tbv biu'' 
kei IL ll iilMait & far«||4aij UUlbalaq tbit 
LLf 4ut»Bt« b( ibc lalcfl iPiil bo iBtlifuit}t-<f 
li> ii^v-Q. rHi Thf ri- Ji * .^,d dflBlnl idi 
I.' All' WLt^ iiVKilftbl4 fD^*')k|ia#ii^:|mm iia- 
it^ptii4iit Lu E»<ciL th« :MHu¥^'M.^-..HiIle't 

jTi^Jiicnl It aec-ma lO b« A I«id H^^Hb^ ttD th« 

II jl, of ^>J■.l^l!llc■^■n^ t5 dtipOSP fit tkilr Ohjil* 

ll ^"O.. vt'hcn LL M' ij K kL-tT liiqiilr}' IQi itroili tjm^ 
[tr-lilMiin iiiir-urpd ror cvf r^- ILnr {MT( i-^dr Tlpr* 
H>TTni 1^ Qo cliifkhlllK •flltt kihli'l flJuyPi-hcrt:, and a* tS* 
ik^jA^ lata at »ta*fciM."'^wI**«fi WtlOOH lnvouraLk ^br^ud, tfifl bllbeaL niJ- 

ifc^^'^3tt^^-E^& sSSTif^^ bt^L :i LlBi. UN.. I..I a.arfh l[.r biaye™, «r 

■ ' Sm YSSffToTAZi^^ '^^^""JS? ^"f- 

.KV UOF.r 

, _ tiiB Im itttt BlpBit fti *U*1*I 

i<^c« «(T V irrrfjl ^ ]t L« 4Blt» i dlft^reTit ioitm .tlWW 

ililjiti arc Bociliiia icnjflhlDA Bv^njii':'^"' 

4{>nci lo ptil Ilia lata irlrit. TKoiA'm^'I*^ 
EomdUloni frr^Ulrd 11 tfala Elzac? {lit wtti- PTvA fll kiltie- <wav Fip wrrfiF .-i il 
rt^ qfcdprdlttlH, FFIEEinLL, TinKCW s\ 

hl^Mn. H-ltbrn.^.li^l.T-. H<.«rr.fl(Fm. 1*^ w7£*-?1^?.'Li:^Ha|t1rti«.^* (b« fcbft»,.bC ., ^TT^. Wm.rt>^aTr Md tbf WMw (rf tti(^ mlil (Ir. 

iM ■OHtlcM W V trr<ftA t\ Hh-^ rfli'i- 4Kf I'm 
SSw^ikL fTAL-riK^ m>'^IN*J. *iJ>c»[^i T-.i 

— M/L cuiiia now trdprvj-. LPS' iSi!*? 1^*' m^A JSL I l^iirtunitfllj' they haw a^w pniflar*| kwB^n' and 
Liouniif i*BT.'!:jSi|.'»W*> t*fc&tv=Mdftpe^ ii^i'.' =r u.jM luiiI^! ma 

aiiiBc X?* *>ll(Ti -Wslrsi ppiiwr-pn- wlio TfalUp P^^filt of flur fnlija TTr tnrfl*"r1 ipemlateina 
Ln ihn ^rdner nurhnt ihlnk lba.1 |r Tn;iv n-^t "^(f diAncci] tbe Londau biarkot i^n hut on 

b* ailviULas.oua in ilatf; 3i '.tn, LL l&^k ■. ^:l :.i : i'sU. trnt wlLpiher It k.:i L.h Ul...: i.r 

mil flirrtjiJriii to thr? Fjii^t wJi'J" ii-i-i .'T'liiii iivl jJtJco. tbti recuLi to cr^v.- rai nn- Mmi 
for 111 ilfjiT* to bi.' b^arJ. A rE|p lull? e<*na] uri'+intPii Mr, Ucim' aipcn iifh-;-ui liL4t 
tOD. If 001 fr^flte-r Fbitn. nne ^flw n^f^ WWt lit hidlB, ' TlrCJi/ HtHlk. tbf patHrp In* 
hi!» r.Ti irrwrtiil*. ;i i-Jiiii<i, ih .L] probih|]' hfl fiDftlfr/fifmo' ihftf tbf ' cwAlttpe llmr iMi.' li r*- 
k.'i^^J TMIb HiaiDD; aM ih.T" i> Juat nl jftr'Af jfi^J^te'jBiSndoiX butt?'r pH<»*, wllb il;-. MaiTvi' 
a D.ciidi|i.y Inr dL<aEii( with lIw anblnr t (Iin I'dpi^lrtK Lmt HI .fliX^rtHM, W nh^n.Jour^ 
^iDtt^r, 11 tber« W»| Ml^ .|(PIP. Jn frti l, rm"- iLa pr^ppjHtK Witdwr Ihlt tlto i»fot-ii"l 

il). Only ibt lututlBliv nr tirv T«jmJfLF ion nr ;a «it4l)]iMb B Itil^ button jli-t it^ ^41-' HMd 
(|uanL|^1«A fcni tittoalun df tlm Toal BflHiig to en'it*! a div^r-aJciii to rt'VlP til* rdriiil 
■«abtiti In 1ht*rjit«M nrrrhr-ra phni.i|il mt M ■ nf a [i]ft^H,jnci:inp prhCT.il. 
droppi'J F(>r Ifif r.liLi.iow nC tb. lii.'jrFnijrjn' AparT fi^Mn ihii h->hhivfr irbAl Ip tiM 
4(»3(lll^ rll il^.^i-.. Td:)! t:.. |, r-:ii. -n s1|.;i1.i,.h. npljLlL.u i.f Ut Mh ii" .. m) 111- i...\: i( 
Lltr orbiPT. IF hflth li^ i'1'..'ei.J uiH n;,|- ^nnh? Hn ba^ kad a cltrk'a. Lrilalii!( ud 
rnrjit i-liiii-Ri iTin,:-. th.i' ' T ''. ^='-nl fr in PtvVjm t^KqiA IH. 4l,..*#yrtn«ipl l*yib- J,i?li»il llh^ JdL(,(l& 

t-bt'tl u ItTi-lt HlCp fT'.Viinl v.-i|] tiBTO llpiiH 

Uk. ft br ^i *Sql hjc(*i^ ^Hfti. 
maq.wPiHih, TJII ^*l3iBi|||;|ik;Jj|B:»te^ 

for. ftiii, .pMBftftHfir wir .^tftt* libit >rt; 

W-v lawnrda It. atiil nut aWrLy fri>tl 11. 

IJ^TKJjfiTATE UARKETA. 
TJjcre la ttrjr JJltl* U App ti|tk|ti»n dalpp 
'b ll:* Mirb«^riDo.'»ifk^t; tb* .[irartil.(i*.u;r di r^rtLd^qi*, , _. . . r- 

I Hi ttrTTMlft ttV toiLmf'up "rfi^ .iinfi i^iFflM 
ttii h'dEt'ra In lUci old foutk Coa«t Cormpaay'd 
tuL.r... "h^'linr Ja bl*i a;.]rL]«»a. ift-n. Wtirtli jfl 
F'l^ !'-.r hr.i.i.;" "f fm'torr in n n uin- IlI ■■ n I ■ ^Lf* 
tliht'B [if kunw n'Tiiilber IJi. prsi^eiji Hcim 
li::-l".„'i Tii ifL ,.-i.iLl ii: |i(j|; U l^L' .Jiiilfi'd 

Ijf ill? ^'d^i^l] pr|('#^a ^n.^ quBl'iltfiF'l 6} KirV 
Hituth Wali^fl bmtt-ra. itt .n bo JirtWt .taWf- W 
btt) (iWD bt^okJ LhJi Lli^re id 'Lt'',BiKilMli^'-tar w430l'l*'.*«i'*jjaifc\Viie;,j. ';«tl^i»B'il mv h^ Mi ti,(*l(e J&l|*»***iii#ife lij.*<rtli»:fr.i6i:Jtjnil'^^ 

[-ban OB Wth fBlt, Tin TirFiCiHin cniriiiir tba nwi wbd miaiirv (1ib fnctoriM? Jl hip* 

vlfoti in pPOftPmliif Ut iifMCI i»rJi;r ; r4lri iAln]^ wJt] uliI fUMit frnin ^fuKi^rx-ntr^ci 

Ik nt^t^n. tfani|rr.^,rd]itf ip ^tfltiir n aian^'.:! r.i It la jur.'BJUied (hni Hn Wltiii-is-r .^i<rl- 

In aamr' InflLaiK^t'B. m Bria^aD^^. tr''pnrji1Iuti.i L-uliurr hit.i m[>']c fi:11 liM|ii];'J''rt \t\t-i ibc 

are belai inan)(» for tb« iLutLIoni \>\i thr ±^rd quBlllIra at t^i' if Uuulli m'^J^i, buFiiT^ ^td 

Initl. MiLtir liuvcp^ Frnm SyiJii":.' nil] |tPftb- propciei In iTspru^^i da" tu^iIIIj jiU'int m* 

Ibi? TLip-a^ta}' kLfrL-r''i1ii |n,"il ulri me^ Jei Ibo bUaii::f'H:t siti niinortuDitr H' 331- 

fnr IH* EiorltierQ cen'.r*. Tti- -fttTrilnaa and dpitIib Ihelr kno*!*^?,'- fiF tL - »?V-n*lilr- ill* 

aalca td daL* In tbo pTJat^l^ial market^ ol Lbfi nf Uib IbdUatff- ybJa fbould bar* 'h^eo ddaa C7[]iiuQaDW*p|(ttr^>nt-:4a Jpllow!— ' 
' M*pk1, 
f^rdnPT ,,M:i^'M...-i(d'').i «CilTi4 B7,iMA 
UJiST 

llfla^ i^idi 

TlPaTTd > Imrl 
.^d^■^^d^ 
Urtihina 

TOlBll l.-.y.^t^l .- mi.^Ttl 14 ffijita ^\\ry t^kp^'ri 4ihLi4iEU .Aa«4 

a^f^h. Id iht> piopAT tr^inif vf ^ UlibAKn 
luHl Mo, fJii letrntE ta bMTe iiw,iikii;nl 
ll... l*lt,..iM^ fftn Hionnrr e(.turt1i|faB, 
Uli^'-'t^ritqfP'^ t-bB farnior wbq litt^'td'pv* V iJir TAMlvbflTll - 

fnna^c.l LliiI hll b 
ILjvlt lilaqaLC, on 
D-tl rL>Li!:liidi.'Ll LJiim^tt- ciu 
CfPoirk, 

Mr. nnPPHlOH. TGUDflfl tilf IF]<' < 

CiUiiSUPi'acl bJl ^tJiJi'i'i^a. 

jpctbo^- 4^1^. bp adojpiAd bj tho tj iH' 

I iKirqipltaB, roUl'L adtn^rnrd itniil >! eprrlRj C^iin lA 
. .J ar«a oF Ili(? fa^ 
1 1 m JUN, t'lini^ 

: CJU Ifi-hil-f 1U* nipjiri THr«IV0 llri^a BollJiaj br^'kira wilt JiutituiiJ i 
MtalDRUvB ni'JiL WGcii, tl trncf-t lUfl abouL ti-U^i| 
tml^N, Till' m^'tF-r f"F rsi' :fl[B flji lb(» Iwnl 
pfllti iluye In m ^i-tltiw^s ■- | 

UnLdHy, ^ihtil [UL — :Jj i'nSfHVil > iimiH'^ ir ui in i, 
\,U\-, t^ C]u!dA7i'itV>>. Hnrl. ''m9 h'u, ].|i|, 4J,'i haI. 
rtLi- ud t'*-H U^ v <♦> l^hLi ' P'-i:, i.ii-i ^1... I. -J 
&il1, LIuIIh Uifl fo., HIMlnni'...i. LViIik, 

L.ll, (J;I I'lW. ^"1 'od llflJlfiTi. I.Ml.. id] V^^Ofi^failM 
WO'll aiid rTiMliii.^' t.'T^:T*rii, l.l'h. 

ff. f, ttm:feiii.J:i Rivan.,-j . v.. i-nSiri i. ii^* V,.fl.- . 

ruli.fMlo, ^t^T 1 ^^f'"- n- ■ iV.*.-u.fl. il .j!. - ri.- ritll : I 
(ityhad*.^ tar. Tai^; i'li^i iir- i.- ^i^nK ^Ui'iliinnHUTi 
fjnariri nari'farh IT iK.iLmii, n vh-m M'N^hKi c^iorn.' 
l-ri.j WIt. M M.i..-,f>-' iT.ii.-.,ii.rtli (a|.r,..^flur. tj. i. llClH 
|...|[,>u-u iV^lirniiiiiil. tt'.nramiiiinu.AIA' (Hiuir^i'i. Tl 
iiii:^ M'llun^ir* H'^TniOhi, 9.1. Miolho.I: riT,.]i4J.'r . 
WM-M-Hi'irT™. QTMFy: r r»o TI roif. iiiftautfl: Bah- 
,ii.rrr. t n«l™. *i'<lfm<>fm, OlMOM/BTfi Snj^r.: 
llililii o ill Jj^'*^^^?P^^^^K^^^^^ 

ulliSSSjf^^^^^S^^^^^^^^^'.-J^J'fi' liTiciiriuTii'diairltta rtir tb? purp 

lioJl7)r*K'"a**liMr«''ll«Ew*^ Miutliii llm afo» 01 aaina wbprr P""''; 

in ttt tnut. Inhlt: aid ulao Kilbdn"! ««. fn.a. li-"., 

BHADFOKC TOr«, • anil (0 IWI^"'?;* ^i«5 "^.'K 

and raiapini r™»t<K», *M.to.ha/ • MUKTI.VGS OF FAUilEEi. 

NAHRABnl.-At tin alKtital:-«»ii;W» 
Baan Baa I'aniior* utA Salllrrili Aaniil'iiHW 
llil. fci|l[l*1llft friiaJilclOB i^a« pAMtrl filf kOI" 
AlilorniiiHii ai :bi' camine niii^ r.-i.,!,. ..f .li-la- 
iatea: - ■■Ibat iii ctic "[ittilon of ill-' li+i-mc^ 
land lattl^r*' J''J5ni..ri nc:e tl LP ilfr^irulili. i^ l:'i.J 
lua tOiiJd laqiilr^ iBlti 41 Ll T.d.H^, ^"^ lllat AoEnrdlM m OUf ■"«»•■» i< rsatar- 'J" ™ «u oil if aiolTKil atotlt (ut Ufa ot uti". 

asd imatatlaw -Iflllt* BftaBAp*1* W . ill MllHi*. „7.i ... „,ni.,i i,., cnn '.iltiTt C^^ Imtn-ovf Hi* 

wtillri I'ro 
Doaa drln. 
arr 1 laa l.brfil, wii.! .Hll*f,«nf. Tln.BJrlt.l "Si ' at. W.J ■■1' "n.r.i.i-kliii1." It n*^ *l» 

, b, .cfiT fMKiw:- iS^'S,,.;*ii-d 111 ib- J-r n- t>. 'th)Htl4ll «* mt^r* remlir F: 
0. White 3 irctiuP'^n f"ri^r1.Li L^ini'n Va l-^ 

fsscr^ Jit ':W 51 sil SI! ^i) SI] I'll 

u sJ ^^i ';:i! E.ii 

!i| n tji eai isl ii ^li 

M II It lii n iii at 

Itl W) Tl) I" 1:1 t;I It] It hi* 115 iiipfr«*i —Ain^ vitk ih" iTitjDi lud npUroAublaJt humiHar 
>Tarfl(«' awi] IbP al4 couitlPlri thf n IB pwd lYfruod fiar b^ 

}\mf\9^_ thMt Lhevjrtll pw^add fnnhtr iDta UlB EQUth 

.1 ;MiatS,Jlt. »t T1J 

. IPii1Ja«lc an Uaroh i> l.uii. 

.j)iliFOi"H*it,W. aaT;^'Tho Inicrvj'.l 

Llia ba«b 0hllT4otrrlit4 tif {.nnaldoirabl , Ai' 

ilTitT In mut briiiii'tm nl ilia kniuUPi. ud ~- i„ 

,o.ni,.iii-iuri», .■..iro. frn,„ ih. ^^^■1^'^^). r "firdaay 

L-iiiilvlor 
H.i.* >' 
. . . jiiiel- National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308538 j. (LONDON) 

ii^ ^mm m rnism^ *« opening in AUSTRALIA of the subscription list p^i^^-^yii ^s^fPTO} <rf s^prat ctefrf fef n«w boob— 
ef the first complete library of history issue!; iip 
25 Vohmus of 660 pi^ eadii 236 PUtes ; 2,800 nimtratioiis in the tert. 
A vivid and detaiW hisittty ol every nation (more than fifty)^ ancient and modem, 
to comkbe the hi^iiRit |!itdb <if intncrt with the utmost accuracy and imputiality, 

ol the human r^ ^)*om At hi prwuii pri«, •») opoo mbmtpttoj Mn Th« .Hb«ertptf«n M^hrsfi op«n« to-d.,^ In Jturti^fls, Km .ti^j^ «li»iir tfi CMillklitf. Uitf flit Ittfe* •f til. MMOI^.Hm*^!^ reto-d 
ffi London. Thm Tttnmm cmd n«m« th« fettf rntpod(jct»ry prfe* f>lwut SO p«#- c«l»t. »aloM; current booK prfewj wnd *fi« MW^ 
•Mfra litorK d»li»*i*d for t«i« ffr*t payment of T«. «d., purehu* to b« completed (n • *«rfa* of montltfy pmymmntm af tHm mtmm mtHm mHim«mt maw 
fn respMt of fmmedtate ftB#wSb iMifc itiiii^ l^at for ^iiitfiiiyiiB ■fiortlj/ etega, «s ft «f ready elossd /n Endtand, and the Jlfatary t0tU tfiereafter 

toe itbtefnaMa Miiy at ttie ft^llwi- pri<# ikfiii^ In fere* in lrf»iWi«tr |M«* f^wlgftrt »i»d *liafj|tW.. f ^iibdp^fJjIMIeii form at the pruwit ^mpdm^^ prfma, t. AfNar tM jNttn' prcpantian, M^'Ui mta 
le of ^70,000, The Times has publuhed 
a book which meets what ha* long been the 
linoBt notable want in Engli*|l KlIt(tliM) 
com|dete hutory of mankind. 

jmll^b^ iiam the importance, the itipreme 
Im^ij^lp^il^ the siibj<t<:t,aiul the app«ai which 
m iSmm ^tmit mkm ^ «ve7 nan and 

which ha.i.^^mAf'Vi^iV 
work. 

So littte is this the cue, himt»f#, flift iire 
^nd M complete history puiiliibMl in ii^ifh 

of mhjecta may Vi IctblUiid vfHi iir fiw ^luiit 
accoinplishu^nt. 

TA* cemmoK txftritnet ef tkt hummn rat» 
— if anything is profitable to know, it must 
surely be this, and if use did Dot blind the eyes 
la odd phenomena, if tf^Njili^liiefedi a very stiange 
thing indeed lhat even Vint man who is u- 
ceptienaltip tiifonned hu to admit ttut 
most of what bai happened in tbeiraHii ntnains 
unknown to him. Strange, indeed, for k is his 
own story, containing the best knowledge that 
the world hcddi, and compact oE such nanatins 
as not tiH^inoit^' WEiatiitg ISd^oa can ibiiMi 
intw^ 

jln^ lHl complete hlrtoiy hat jj ii Mtf ia 
for 1^ yean. 

irbft tuaen tor tltft loof delay in meeting 

historians, was too much concerned with 
elucidating the true f^cts of history to consider 
I the claims of the general reader, and gather 
for him the result* of all the immense body of 
•ttintuctive research which baa made the past 
m^t^ wsi ti^t. ^ifltgjjjMhW fjnr jitt .tubtofical 
1^^; iS^iSsS'.fl^^M&l pH^j^^ii^ IfliiSs^ had 
mt- e^KtMf l^l^l^d for 
alitlneiiiHiiiit M^orjr, it it probable that the 
leadei would long since have been given a work 
which would have performed for him the 
iervice effected for the (tth century reader 
by the famoua Univenal Hutary, edited bjr the 
luvciitt Smdtal|t,..Mij'^f*l)G)p|ti'''^' :#»U 
Ivelunes, bi 1779. Bat the achtevmiHie of Ihe 
'igtb century was to great at to amount to a 
fevolution in the tliidy of biitory. Inspired by 
a keen sense of the truth that humanity is the 
^same in all ages, by a critical spirit that refuses 
10 Mtxpt legends, and by • new hiitoric«l illustrious historians, tpet^inig each »: 
particular period, so changed the whole U^ie^t 
of historical study that Smollett's publication 
woiild scarcely be more accepiable to-day than 
an tSth oen^nr of science. While, then, 
fb» tlhi*Kim» l^iitBdans of the 19th century 

to have te-m^ ^ 
general reader, if&li, ^ 01^ iM liS the CAnttry, 
fotmd himielf faced literally fay thousands of 
admirabte historical works, scarcely one of 
which was Intended for his reading, and forming 
so Immense a mass of material as only the 
{Mitssed student of history could attempt to 
vitik 7h« hisimrital kt^Meilge ni, vtt, 

th«' ffth' centtirji' ^'0»aM. ifel^BW 'U 
prabably lesi. 

The HAlverpal 4ppMl ol liUtory. 

laf|i«iii^ Wit ^M^':* WM ^ 
affairs should last. The writing of hisCoiy had 
rightly become the affair of specialists; but 
tbe reading of it is for all men and women. 
Unlike thescierices — from the advance of which 
at the ^iyii # tpecialisti a non-participating 
pu)]^ ^^^§1 b«!ne$jl#— historical re> 

immk0^ pii l^li^^^ 'ytimate objt^t 
titt^ udA* i^dt it bu tttabliilMd «ra 

A book lor tiie aoth eaUX ar f w 

Thia is the service perform ed |^ tika 

■hm 'ba«n jmi^t''^ m' coitd[udon' ci^ ' an ' epo§K 
when the value of this service i> particularly 
appreciable. The British world in the lylh 
century was engrossed in two interests— the 
final triumph of democracy, and the exteiiiipn 
of the Empire to its utmost limits. T^iMih 
tidmtion oC.f.lMit ,ps{i^ |.bffi^t;^. i&iMt 
mt^uii t^i^^lJifc''' ttilf iesifitury 
hM;J|««p| '^p^ I' Vtitf iHSemstit attitude, and 
a mood Of -cittreme lelf-consciousness. The 
question of "what next?" is present to all 
minds, with the knowledge, also,* that the future 
dependli biiefir tiqp^ ith(> wisdom and fore- 
sight of a few, h^i ufxm tift ^mj^ and 
judgment of evaff,..hi^^i^ iiti:'^ 'iiMif, 
and, indeed, in tlw wlide niais af the Enj^ 
" Dgr hop«t of the future depend on a tound 
understanding of the past"; vr. have been 
granied but one guide for what is to come — 
the record of what hat already happeiMd, an 
exparimce which conititucet the one tiae 
tberefcxe, is the appearance of a work which 
n»d*n Ulia fiae)iAe»» record in the full iweep 

country. 

fcir iibuiiM''% VSii^'' 'fll0£''''lfktdrians' 
[{istory of the World achieves Its task, the 
reader is referred to the S4-page pamphlet 
which The Times has issued, and sends gratis 
4^ ||act fcee upoa request, in arder that every 
i^!-i^-'Wai-' 1^ own indepeitdent judgment. 
Wilifa m vtTf tati dasciiptioa. of tlw rnmk-. and 
tlte mannet of Its efennpMt'itlia, ihtthi ii^ 
included a large number of specimen pages and 
illustrations, and an outline of the contents of 
each volume. From this pamphlet the reader 
will see that the Historians' History of the 
WOrid is the result of a vast scheme of colla- 
borate f tkal the fii»t Imn^ withoiilifp in 
everr lit KitttilnciA kitKi<rti«i|ib: 

assisted in its composition, which yet retains 
the best of the priceless work done by their 
predecessors; that it realises the ideal put 
foFWatd by Freetnan, Lord Acton, and other 
||i^^iP^|pj^i$ans, in presenting history as one 
«n(HpefraiiK.:Khole from first to JaM and in all 
tdl^^, H^itti such detail tttMt ttie treat, 
ment of each country in the History is as full 
as that to be found in any standard history 
dealing with a separate country ; that the 
otalMve begins with the earliest known records 
afiiuip, Idn^- » incite;' ^tn^ J«C^; 
and comet down to the year 19^ THE HISTORllANS' HBTORY OF THE WORLD. 

TAt wfiiitmjj Mtoibrt infill Aigh^ ky T titikt! wfdt, ty !| r'pvjtfj i\ick, an4 wJHft 
tAty mvkt-m bravi rhmi — iMi /iuit orntmnt # ApM^f emmld io^ii — iArr trt itef ,n /A« Kty 
am in ttt mfiitll ratm, far Ikt h*^i<m4 (ftkici mtttwril 4 /ni kirk md 1 M mtitl Alovi coKltlnc tti^ 

Abovie all, the readefwitl itee that through- 
out the entire work, the prime object has been 
to give history — or rather to allow it fully to 
teUist— it| gnM ^uiditir of ttraag hitnan 

bitettsi^'isl'iipiiitwi,.:^ 
hikto^ far nrpMwi ih.. ^inibn^i i£e; mni 
ewiting rdinance, and in Ihtt voUmes of tihe 
Historians' History the possessor will have a 
library of ihe most enteitaiping, as well as of 
ni|ti|v|!(oGfcf|^'i^^ 

^SSifiyorit bcmwer, aittt fee added ■* to 
tht cate of the Historians' History of the 
World, for which the subscription list opens in 
Australia to-day. It was the desire of The 
Tirafti to place tsithin easf teach of all a work 
-wbidi t^qpt^jM att^tion to all aorta 
and condkiow tt has altahwd ita 

tpl reipect by namiiiK a price which 
h ii^MHW wtW'iixtJi of ttw ftri^ta ccdiMHrtly charged for new books, and by rendering Wk% 
loir price payable in small ina|;j|{iBftita, _ 

For a flrrt payment of only 7/*, 
the complete aj, yoliin^ (with the oak book. 

b*e within ttH^ t^^i'l^^i^ffm mj; be 
completed b a soiei^ot tsMWy paymetiii..af 

the same imall amotwt. The History Is thus 
indeed brought within the means of anyona 

0at fill tWIHice and tlieie easy terras^ are named only tti respert of copies for whichi 
prompt application is received. The subscrip-| 
tion list for the United Kingdom closed on 
Jurpe 8th last, and alrt^d^ Ik* fric* ef tit 

The subscription list which opens in Australia 
to-day will be closed after a short intf^rval, and 
then the prit* of the History n-i!) in.- raised bv 
a similar aftwutnt tbroig^liiftirt the Comrnem 
wealth. 

The Times employs no agents, itidi'ilt tlii' 
present price and upon the subscription terms, 
the volumes can be purchased only direct from 
one of the offices of The Times in Australia, 
•ftd by, loeans of the ofGcial subtcriptm fe^ 

-mM^'W''^ '.f^ ^ iif^ 
mqiieit;, Xti^is and poit the descrip- 

tive pamphleti inipdry fifm frintti 

htiev, and you will thus obtain, with prospectus 
of the History, a form shewing subscription 
prices and terms, Should you then wish to 
jHirchasej' you have but ta fill in t;)ie fon^ 

ii«t»w^:w$ to l^ you. Our atodt flaa 
tit AniMil hii^^^^^ nady for i»iD«dkt» HIM soliject of history possesses an 
atttaietion so univertat and the announcement of 
the first complete history issued for English 
readers tince the decade preceding the Frencll 
RevohM trill oititte m» nuch iwriati^, t)nt « 

You thould me. the Inq uiry Fono AT QHuL and 10 tBffci tfco Myatwtanai d ftp 
whU. it nuy h aaopM at j^^i^. 
upon twiacriptton twa^ . ^ I The aubecrlpUon list 
will remain open (or 
a ahMt Urm mi|^, and 

raised. Vqu thotild 
tiae the liM^ulry farm 

■11:1 fn »dtr thai tttrytnt who viiskti lo do r*, ni> matitr -aktrt hi lives, msy ht able, in his hmt and at Uisiirt, to 
fam kit Vm* titinate if Ikt value of Ike History to iim individually, Ihe Times has had frtpartd a fampkil't «f 
S4 f*g*t, dttcribtisg l/ie eu/liors, the plan and execution of the Tvori. j6 sfecimen pages, 4 full pagt ^IMUif- imd^ 5*4' 
i^hr ilhalraUoas are inclHdeii from ike ftisi<n-y itself, the ctntents of vAich an dts^ribed volume by volume in a urits 
cf brief synopses. .4 pholograpk ef the volumes, repreduetd in telmrs. aceompAities ihe subscription firm sent vifh the 
famfhtet. The tlaia thus supplied art so full that the reader till kiwvi as muck abeut the History as if kt had tkl 
volumes by him to exnmine. Those -who are ahU io do so arc cordially invited to inspect the volumes and ktticMt mkttk 
by ikt courtesy of the newspapers mentioned, art oh vitw at tkt following places AdBLAIDC — Tkt Rtgutf^i HlilgBAMB, 
Tkt Cmntr; Hoiart— T"** ExtnuMer,- and at tkt ^Jkts itf Tkt Timet [Itttdtm] in Autiraii*t MK.«t^ia«n_yj SNg^h St ' 
curef ¥ ?*nfttf PwiTH— ^Viwrt <;im>iwt4 St. <imt*'* Tmvtti SyiMnv-^ OfCmmtaStrm, " - ' r Si, 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308539 10- IK ri[ AMBERS. 
uonoH roR cuistocy or cuildkkn. 1 <Ani*u, TgE BTDITET MdBmjtg ^TO«DAT. APRa 17, »(». '! Th. BAMIKR AWAHD, 
oaxTuon o& waoxs. 

■OOOD KIN IN BAD PUCU." 
FL'HTHKR UPE^ OW^eil SAM: 

Tfl*1i Court lioftrd funhcr triuinFTit yw- AiamiB, ajTvoT TO uoom. 

DIBCUBBION IH LABODK OONQSBM. ■UA itMitt (•> (felft • tteK 4o Wlr- 
net tliB Kppf)lnt««pt M ■DDtb«r 1M»rd. Ffrr 

to bFtdp DTor ■ lip Id cue Ibe pr^p«DI 
Lwvd HFlHd tt.Jva n. Ht did BOt UklDk 

, . »<niM, kcrwtm, yiMt^i^ tU ktlfltf »t tt* 

.-ftn4t, vldn, ui mgvM V m- »r'Pi lent inn idtil Idm w. _ 

a ruir lUI, llj ITlllllS Jsllll Arthur , T''' -ril>llc"ll"»i for lb« >p|>I>latlIirDl ol 5 tsrtliiy In iDtv milirr "I <»" JUirrler nIHMf* IWflM tollD>lii( ngtlsD :~"Ilu> HI Uw 

" " OB U* BbDV cw« Why 4 vrli t/l\Dcw hciaiil tur the cmrten WAi mLicceiilul. mqde Uf. JtutJ^e Hlmlan T)]'^ brfllLMi IttttAKtq of canfritu It Ia nec««lltrr tlul unitwl 

DB br kin to mlh-Ot •( Hill. Ar- I o H *~ li' T turl.aHtl..D .1 Ibr I-l>mm<!t,».»Uh vi». to .mpb.tl^lli pc„t..t.ili* .ollllt lit 

-F . _ . .T" I Mr n. B. Bwrlmcuirqd ftr W. J, COfH" i icKMlbiliM flnn ArblLrallim Cnun In Itis is'ladmlnliirilloD lit its ItidiuLrlU Uliootn 

— i*t*d C#ipenlpr* uuiithT. ajjii uhi fur thti CDarmmllnn nar tbi^ AcL." 

lDduitrl4i UB]OB_ ID- i»rci<^r ti\t\ or UhahtbtthHL, or, In the «l^<^raA - , Till rfffFHWtAttTH of tkd Wlu «pllt«194N 

Wt lit »rtj(wl. ip»il» Bit tb» Hlih »f 1 ™ Alt wai b»lii« kl wMwMtM' 

- 1 MalbDlttiK. atniln. ViJn n ikt nW^UM, Itu lim 

■Ml H™, blllldtn. lor not pBjlnj th«.r.lrl Mr. .MillUf. Id fttrtlrAr >iwin»nt the' ■ - —r.-. 

"f^.tr.tt* iWI. W t»Ttii ol uwif tm- Bcn, Hia kr. Juiim Hiniu iis«lt witt tbe 

TIOrMM^W lM.*oMt XM MM •torliqrtl'l i[iiiitr>«t .>r>1nii ■• tlw bluli 01 the wlnvlf dli- 
If't?4^'™« "'••It™'*. Tlio dinmltv «»■ »■ lo tht moiDldr 

H. Ffid^a Eteel DippeLTp4 lUT Ihii TeipMflearot clauig ■ of th, awnriL Ths tturoduclarj 
billMcr. Hl» H^nor dr s]i wlili Itip riijr cf i lnusr lb tlis iinrd must ilnrw HU itot*. AO* 

•■"•f If >■ Hli«|-|. nri .VliKi-f. »1in tllnL hIIiit WDldO nmUlllDII in I'UU-i'H » lod 0 TOUH 

bf-tu brtHiKhL,rrriTu t.h- cuuntrj-, L' [ifl hnttl hltv lin rctlTj^^nd . oLntLnfinf bj thr tForrli id thfl 1-^ ih-iF W^i*"" ¥T-n:T-™™:.J<i itaStPiii*i*d ^'^^ ■ward llie ArblLr^tlofl Courl tivi^ ji i iba TUlivDdfnii to ontifiBJ^ Lh-u nppJlciiitlDB. It 
kpptvfid fron tbn nflldBTlLi thiiL bf Uwi Will 
e( tD« tAl^r or tfee Children hL' KiipolaLed tbc I in hiTfl tb#m ri on the 
Thu rc|[0irlDji f^robiLH tad Iraon or WtnlR 
iBlrBllfpn. vrcTF Kfantad during ttu put wti^b^ — 

inmfwarlh, John WltlkKins, Mat-swP^' n4llt>f n i feaai hniDM tor thr!|rt. 

ttarflb fiuU ftELrl ircll HQiI d.LnLlli:^d, 

alBA »Qnt liinTEi reRiiilarty tn ^L'hrMul, hHil 
lUd Etre-D LhciEi u m\i^^ ihBraoDiiJ ulL^aiL^ti 
«M »rf9 u I; ibvi wern tbrlr Riollii^r. Tl1<^ 
fifetfMBJAt. on tbn Dttvr h4iHlH bad aBL- 

«tAU aWtpl* ti» ^ of Itr Jtlttei In 

qultta UDbblio In BtL^cnl 'bi 
Ibo rblld.ri.'D .ih; vV,-- Hb"-ild ' 
1r«fl IJl red a.n'i \:\y\\h^A, mMi 
tloij M4 nOL bcrn pAiij iti 

K/<Dl-Kir<Hit VII Dot ft dMtr»bla IftcaltlT tar ; ''rllfll, TbMata Ev«da, ItwtJp Hkchey, 

wwa, tft«r ill, ifhil ih.. SJourt or JudiH^ hiiJ | ™ Jflhn Hina, 

t» HDijdtr Id drat p]&iyE wfti ?n^;^>f9DUVilW'. Ui^'-evll <it:'.0i*."c4lBW«c^'li'7«L?ibi 

idfldb tba ord^r in cl.iii?'^ ll. wfilfb r.^'iid: "Nfl 
coDtindi Ebft]| be FT'i L'v ih" .M'iii)inL' ■ ■.(^irf'l 
H ta work for mh-.ti ■■■i- h-iL'.-! " lirivr. 
juBUKlIjr irl bf Ihc i-ijm]inrir ainti? l>i-;'iTntn?r 
'ill IMriL" Ilii HunuT irtuiti^ i'hmi "rJ'T under 
_ U fif Lbe Aft, in tfiir""tU4rr1 liiii flWifcrd. 

ffttmlriMU'^iipi r?F;8tfwMrt(3MWBlli Mirtarrt UTilt*, laaai: lErnoi, P''Bd*JBt of all lb4£ h^a tnaa KrDni< Bp ^ar 

Wy^llti HfrwI^U Clfefftr. RlihiM T Ifi pi ^ i *Nd Ht«t^Jii:«iid1AClB^^^ 

mailer I '•t;"OB, MArtlo IleajflT, WaUh t Latrlimnn 
tail bfli*^***' June* ClbarliPi Byrflr. rhnpt*' fitTpDtfd. Thajr verA nrr iiii^p i^t tti n- 
kvlulloq iDvlLlEig uaiopA to l|Dor» ttl* Aaf 
b4d DAi bAi7D roEd to tir lut givffr«iL U 
it b«.d beeit lidLLt^ kLIbb «4miJA Ibca hBV« 
bgea tftkffD wun ■ Tiew to b^tiM tbi« "lalKv- 

■ inula T^fe^F^'^^^^^'™ 
und^r ib^ ItAtZ^mU^ 
{C&»ra.} 

&I1 wttlvtiM imiDW tb tike tBini4ikt« atai^ 
Lb wflHi tMf r*flfitr«tLM udnr thJi Act/' 

11:^ fWlm C^mfiloaqldani): [p Ibti h |ake. 

The pwpJieni (Mr. m^prl: 1 l*ltfl It thit 
t-h- amehillBfuL Ea nwveil Id ftnl^lDTI r«TWt> 
Ubd I LblJlft 11 In ttme l^c Itbi^ur mDremaDl 
aijj-niied It. cCb#M».l 
Ht. IT^dllH uia lb nj to present tbe 

._i.*i_i_.-a^.- . ^ii^ 

Ibtnil Mrt for U4 nltin ol tb* child ar *biiar™J^"^. fXl««;™X Inrj irord. mwii tt; IB flir xi *W «tIioini ?^S'*„'"°^"^;"°° « Att »»■ 
dursn't .r> rslmie, It doBBi't ioTjni it, I f!?^' W, '«W 

lir Art hut] Tbil ID BBrlil I1» Mlllt 01 '(""^iiS .« *R OnBia, H.L..A., 

■Kltnl* suttfr. Ciinutn (t and ( not • WW* •••tW*' « RtOIlM HiH nowllr. 

ana "All ^n»i »« 4eclar«4 tfaat ti« eonld not acfl a . Ulllaoi H«y, lifn- 
ohal VMa H*'°'b Willetti. Wllllan] Junna ^errcnian, Jobn 
anoflra, l]l1«a jBiilM, Cbttaarlnv Ijtfvj. Joaaph 

" . . - ^ ^ tjtarlaa RabEft-|*b*" not carrr «n thi 

UeAltlHtr, Riebard Bur- 

p™n. nr fv.jn botTUMi Ihc r<.laliTrl cff • S^Iffi Igg^'SSi^'I!!?. t ' 7 III. Rrfi ia. ■.IcnUhr IiiUKuM^i which mranfl ' 
amplornnont.." 

Thr ChJat JuRtttc- ir ^nu ■■■1' ihr-rn ■hall br 
Da BsaptnarAinnl: haw do roil Atill it thfg? 

Hr. Artbnr: The Jlet TSi* Jod<( BM 

ailiglojnaDl. 

The Cfalflf JuttIC?: Yoa nf tbv flDBPft'ar 
rcmdltl^Bi bt UBeltbuc. ■JoglA BOdd point Ed Lh« Act, jr^l h<- SKlj be 
iwuuiil Qgi AtJviic ubIoDi Qdt lo r^flJctcr under 
It. Ldr. C^DEia. HE-L-A.i the flAmc fa-E<c llEkti 
bad iBJd Umt altbBvcb lifl wu Dot wlLt>llr ID 
|f«Talll mr tkB Aat It kid idDH JCOOd bdtDtPi 
ud h* BtfHiwl n|drtrjul«ii und«r U- 

»llAB#n.t. liBpf ^ burjJjijr^hDVBe In K^-n 

ItfHwy^tfjf ft* 'wupf'-iibDtir*rB. 
PfldrllMt, kBLdl h*d to do all ^hi^ WAS nn relatlVfl 
mi vT lbe children. Bbt 

K4-iii-itrrt .| a.-™ 

_ _ br^ *roTl( heraelT. 

It |»p«u«d ilut tfa« r4th»r of iha rhildr«n 
Wmft llvlni wllh lbr<ni at ihli ^rdlni-bDan 
»D* tlmo b«rire Itit Wlllv In 

koa^kkBl HulItFlnc Jrora lemti cDmplBiut 
l3iBb> fall *lll. br which ^» flppnl(it*d arPll- 
>'ADt the I i>tt ani^qtn ry ^TLBT[1ka.n nl bli f'hl]- 
dr*i, ud dlri'^l-^^J 1.hcil btiouLd lr« brt»iiKltl 
Up jm tbe ftonUD Catballc laitha aM «Mb>r ndw tk« «tb uition nt thi Infaiu 
Afli. um, be abonlj decline to inaic^ tbe orQpr 
uiVd tor. ilt vaa of opinion on the pTidiaCT 
ttabi bo ciuat. tot ihp wf-Unri- ot tho ctaildvtn. 
nfl^ t» jqalie the tirdcr. Ha bad nothinn to 
■nr-about the character of thn apIptloaDt^ aa 
bb fatia antbiof sboklt ]l, hut ta«' «^aa aatiaflrd 
tM^llH cblidnn lud hi-'n oeiit'aK'lI. tfwiol 
toFllomnt batrtot 10 loDli altpr ber txwrd- 

taiSonae vilb CO ono to BBfflat ber. n« did 
iiat>«binh tbar V'n pro|rt«r »n» »■ 
an^ quit* aiarp th«l th«rr had Bot br*ii pro- 
p#i1r mailed aftar. For tlwao rr^Bb b» itM 
oot* to the ooncinian tbat U ltB4 D«*t ttpr 
tb4 min ot tbn nhlldtan lliat tbir 
n^ln trbera IIht -van. anil pot mtt»nl 

M (Uatodj ol the inrlliairt. Furtuiiat.lr, 
M faulloa □( roiiHon bad crajiped up In tlje 

ABpilotion dtllBliaed, Inl wttllwt Rlltl, 

Ud reapondast directed In Mild tba cbtUrei 
to b Rnastn Catllpiio acheol ud Plmrcli lb bo- 
WI^CB Witll lbe d<«r<! of tbo Inthec. 

' IlfDTrSTniAI. i'tirHT. 

' tBofora Ju'lir: i9.'^r]Dn.> 

jtittroAFrtE rAJNTjNt} traimw poA»t>. 

H)b Ttaonr debit with ah appii&t14b Mit 
m^nbtiDS of u ftmriin>'"i »" rivpn^arntatlrei OB 
the*Jti*rnaBtk I'ainijr.,^ Tr-LMit-q' llr>i,rd. and o( 
tjja rhahmaH of i^^: h ti'.^.r^l. Mr, tV. Roft. 
■Tt^Larr or tbo Palnn-n,' I'nluo, hm^jI thai ftn 
WUV bad aBtmea. BBif tbo i-mijliiym ili. 

•mbd. tbb wpUaitm.Di Mr. 1. u f'tin. LiBttrra ar AdmillUtrbUOJl,— Ohra B^rth^ 
KInr. Vattb^^vf Jobo 0'N«ili, HvrtH-ri Jobii 
Cunter, Tbonaa Joaooh gmllb,, John wtLlbaTO 
SailiTU. Coor^p Tboinu, JntaaoEia Armatrons. 
AJtrad Emoat Wataon, Antbony iVnIold, Tbv 
DUB. WUIiunaon, Jabica SlteodF. 'WILhatu 
Fonll, RBUr Jbiia UcCbrtbf, GUiabotb Aon 
Onlsk, tlim mant, kukbrt Wll^r, Abnlnni 
Etplovr^ AbHlla Avatib Anotatrnc^ TtiaBaa 
Hoiloy. LIUibB ttrnpibtna Bvltar, Frwla B. 
HUtar.iMiMb Odofc,: William. rtaWla XnHf, 
lUWCT COUHT- 

v. H, «a]l~blirT, ilr«»«fbt.^ 
CHEHmm*' PHTITIDHS. 
ftrmr, Ki'IgwIn, an'i Co.. Ltd., verfua Alaa- 
aiLder Qror UudLa, A arL^tieaLratitjb order wia 
budo. and lij. W, H, PbiDwr Wbb ippaintt^ 
04clM awllfbee, Ur. Kaltb Oobbb ajipeared 
tor pbtltlourf , 
Otrtdw and Bibttb^ 144,. Tam -tL Edinrda. 

- — ^ Mntlbk (In ablbtt Mado. 

. nilMt ir» i^iHlatM tuiolbl 
loiHi ippuni Mtiunbti 

DISTBICT COITET. 

IBalora Judto Baebiuiiiaa.l 

i^LillK van, cmatTiBloti. 

Sbaw T f^i-aho, 
Vr, W, Amott apDoan*d f^r Uio tlliblllf and Bocondid tbo mneblB^t. Ho p^tod out Uimt 

Tblt la a proltlblrlon ol cmplonbObt, ■ !1 '."fh.^'?"',,?' 1?^! 

Mr, Arlbur: If tbo rmplojnwot ooqObllini, t«ili^birbs* witi *(» B « 

•TLd you employ t)wac moji, tt«B T<ra»WI ["k^ of.'Jf^^,' tt".'"?'- .i . 
ayatetn i^'- - : -~ '\ri-'' ' ' ''-^ '= Hiiefl Oat. 4b tta fTBDid titat It «n% ailO" 

Tbe rliJel jbbtloe: iTIibl U 'fottiQwbi em- ""'"'' baronil tha tnolioh. Tbb prsldent. hB>. 
plnymrDt iwr. blist^l Iba umndacbt. lioldiu Ibat It 

Mr. Altburr Tliat la aultt lu.lljloii """"Wl"""- ^or oobtroa. to alHbo out ill 

lb. tflilal Juallce: That la 11- otiaillob. Ton I illt»tlloto -b.l 11 

□ouldaajrin the tamt> wAr Tbftt ii nball ba dotM , „, . ... ,j 

bT ayb-ronlnn^t, L^"' I. 8HH»». ILUA. IBoUtr-Balteral aald 

HI. Arthur: Tb-n arlll ba (Xal Olilalde I. " 

Ibnio mattaf la Iho rctotlopabll ol «plor"- i'7 ' '""'J? ^ Vhl^^ ^l—ijl 

•btl obiflorn, It nuM nol be IB twto^rJai lil'^SS, ."".".k.™ 5 jj.,™ naSl^i!!! 

DUllor Btbonelao: atii IbduatTtal oioll be ™ ™" •''"o t" "'V"*^ J!*" 

ConrBM tr the deloltloo L> the Aat uJ^t' , t° 

Wr Juthe iMi^.- 1Jn.-a Iba .Tiidie tOr anT"""'"" "■'I"" H* "bo* VnUld >• ba 

at the diipun. 1 auAmll thai riaiuo ( cliarl, " kl.i^, ba jblt »0 relavant. 

.iblla ftltUn the ambit of condctlooa nC la- { 
Httlt, rate* of ira|t4^a. or nnimierattan. 

Ur. Juitiea lBa*i>B; ftmiXHH ll^mtl 

Mr. AiibttrrrKn|,,jf^;iit^Ugc.,tiiii^ nd 

tho eoBtldll MfBHtt a mU «M b« IbMireJ W» ^ bUoHIi ot Ita iuSoiib l™««d fa- 

mi aimoni oornine or i;a. '^^WttZ^ bwona (araam ra 

ro" :arJ^at™;o^idbe'sr™^" ' [^^'•■'^^^ii^^^rM^^u 
Hr"'?io':or''b™'S»« bi. rViJ-Tt'i.s't.'o.'ftS'jh^raSSis';! 

Itr, luiilo. O'coetof : A nod mbg-«ll] earn iJffPli'^E'i.SSLti'j 

ra-adaettMi^^ 

deetaioD ana H^nd at aitBt- A biU oaiutldoirit- - ^wij.,!-^ ■V^'a.-.^^a' aii i1 Vr ^' '■ mmL. 
tioa of all pwHiU OlrtW^OH. U t»o. JKi^V^SLi^'S'ESfW'iSSSOSt 
oilatlDO rlrcimiataui*! HtM. M t) rBimit r^'-SE^S. ■Jcjrj'l ! furlbor amoadbtobt, 

oira: Uove tbat rou Bf* BOTTT ^* Ifabb 

Ai.iKi'iw or j-aFVIa la 

' Ur. amr^y dirl n-Dt wam tan Lb« pro 
flOOdlac* lAl,a a fmrc-s, but bnpad Lbe itmvad- 1 
iUvfii wmU1«J btt lljrows OUT, tie4.-»u» ol kltirn!"' 
lavmACy. IncldflQlallT be r«JU*rbod ihat th« ■'Mammm. Cjsii cpiLDBEX's Biscnrra 
AiX MJT ll^r v t>i (I'l^Kctir, iht tumu. 'SnSfe-'ifiM™ tJinr Ann, to* ciiisi or 1! 

TllutKI.E. 6L(TI A5 l.iVEn. klDIitr, BUDim DlKAXt, OOIT. SIIKllUTtlK VtC. 
""SW. iW- WUJ TlbEX TWO on THHII TIllEa » HCKK Wlu, imsE iJCllliifi(tl«»*lt. 
i^ BD.\t:H, I., if, and da. «LD iiVKnvwiltiRi:. 

,1, f- AniiAnAM, CHSafUTi iS 'Qf.ySI.. 

(il^(1llIlK-HTIiei!T. fTDKEl, 1< a ib^ nLusL:r,a Lv,|..,. J:;. I, , |. 
" ' tl 'i/i; iTuftrlLn. 

,._7J Ld lu.: ri ni),,-,„ -Hiiii 
;dl; IM ^J* : }t«JyOitiliir, Li | 

. laali^ [mn tliiiUr^ Opoliit^ Bath hwI If, n. Wi», 
Yi'ASTIQi. I'iljfK Km SSKSI' III" *f~t1 iBfOtl 

aiU^iiiHHi ima Ftrmiria'tjrt»'bi. P-riitW 
bour. 

jm AM) I'FliWrFtT tinilTL ASB «0*n SIJTAI, (Conttaaed fpom PaKo m\CTION AKB PORTABLE ElfOlNBS, 
ramaT* tb« «UbkTco or Lbo LAbOUr CoaocLI 
ta TUKani to reiiitntlon, 4f vbl£> BOl-kQ bad L tbn bflarrl arm iLi- Chj.irt hid *lr«ii4j ' ifld M'Uptiti* (o.P itBttMo^j'^- Tf^sP 

--^aSalSUto nin llop jr ■H'M'Sf-il r-ozn- ' .UiB^d bfr«3, o{ cDnlrlH in »*aTi 

^f^^^^^^^^^^^^^^ktj. T.. Pr^Jin tupply or nLofhp ^Dr plun^rln if. The Urn! t>Laia- Mr. ffcTkBFH iD»tfi»Vl*d by «fa Arthur Mmldl^, of iVi^milSS^TSf^IflmlSS^ 
Joff t^.4^«44lMit^ Tbii wa> HD *ftlfln brought panr wmutfl other frtdM irf *iqp]*wflt f^^tAtrJl!T!r.^fn^^^ ^-^L 

by SUflt *. flbftW. Q^tlStB •■eiot, tradLDi ai wiih u ft,* Z nourt ^ debits 14 adldtltiHd UDlll a maUim cmttw ud 

Ru'f^nr ik^'Camiitinfi »ffa|jiat jQbTi WiUJiaU 

Crania bIbd an «l4t« U^'Ht. Le> KMTcr lltfl ^nyt tlut u ktal u prpsenL rDndit^inn 

bDip «ir £31 Ta, Iwlii wnnlMUnt ■[ tbfl rtte |]nq« i 
■or ^ p«r DBat. o-fifill Ibfl wID| far Cil^^ af ccr- wb«h 
t»la labd. hi Kv«lBCt4D^ oft ltwn4 ^t" thf^ fiavpi 

rnnriudlTi* liirr An^mrnti Mr. Artbar ftJM'rl 
Ibn raurl lo r^'fuG^'' tbe iirobJbLlEoa fn^i' tht^ 
VMrltma neaftODi h^ bad lubinittfld. 

Mr. mtftift.aw *h*.™TO*BTl HW be prt^ 
fnnppd lift #ai^ini 'Mi^t itF ttrt pir?pt«atioii 

Ibat, ai'iAifilnv ttfrrr wu fw tu^^Bd^elbUI ID 
Lbr* Arhllratlfln Co-url, the compeny nflS^tjofll 
lipLlcaiJim ri.v^ ,prohlbltlDD. IX) rOUR RELTB fitVH YOU ANT TttOUBLKl 
H H WIJY EfLFPFlEE A.SNOV.iSC* d-r »"rr tU> h. n thf r-inriy la 

CLING SURFACE (REGD.). 

It riff^ml 

Ttlltr-Rrtu . _ 

''ptved] trfiufll 

blm j1. Vnfr Hl^rAIJnt ICAiiiwn twwbiwI U]-<i pntfviitjott to Iheli ' ' 
mnri lEulirr, #nd UHn hllti# Whkft CLINfl SL'tPA(1t nii dr^. P'n^i 

Nl.W DKIhT. Ktwt Jltltlmf, Mn(v nnU, itmili fa«.tf ■ Ua bj ' 

■■ iMT *m„i?!li,tlM!,J!l!s^^ 9m V "" MOTOES AJffD BM^Ot •r vtti priaL Diu ■Id' «n|r ■■ Mr ' ''(Slj^W i(6r-"''«H» AftBjts, ■ 

|9. U. Cr'ODfLGr. In^truirlpd ht Ur. o.p.nT ba. tb, option o. p„lo, or ^a^l.i^X.'^C'.'lilK! , ' 'inb^'^.lSSi^^Sr.&.S 

IL^rLT,'"' «. i«I t»t. ..a l|tJ.WtlB.^tb.! bd*«™Ji*^ 
and ur. Ill HIP waa sl'M.'UubinMI,''bI Uw bdlonra' . . 

mant. 1 mat iw^la.lSm; • Hailgn-viA \1 Tun f«, nt TV, I 

laatM to oliouu," SB f*lit I ~ 

Mr, Coota iBawBln IBinplarHP) nan d ." 
"T^t Ur. Canooil^a matloA b» q9w doult 
wltl." 

pruldrhl put tblB to Utn KOpsnm, 1 1 Vart' 
Immadlataly It waa aocooded, abd daolarad a wn na nx mid mm, 

CENtHIFTTljAX, I'trilPi 

nminATIO!! FLltriHI% oarrtad amid 4jLaom.;r, Mr. fur aiviii atmacr. Tilda coudd aadlf 
varwt LaU. ■ beuvbnal. 

tif^ or Ilaad TreUrj. trt fl|ln gmi^ BuiubJf far 
jaiatra.^v.r'B trarelt.aff oflke, 

" inw. aulublr [..J. dmlwf and ^wraf lairrSrif , _ „ 

Blnl t-h r- Boiltf. diaa callawii lobv. by UTL,tlt i:M;lftII ani nillljtti,"i>iriiaMai «. Jar a ll 

►~ riim-«,T, HuiBF. Situaiirr. Hauia^ni Wlj™ MTPi.t. IJiB DlieclOtHa. 
D1T1I\, IiXIH.*),. HSU lIHIHUVVfl 
Pi^kYAHi.t: HTjfAli t:^tJlNl:u. 

HUCTtO.f <1AH PI. i\ jy 
una KMIiMA. 
IjLbmit; LtauT anu mwCB n.Alfm 
M.tl'h .Ml miulUtll, 1 UCNTIEb.lTB^T , - - . _^ U^^J^BB UAJaU ULKUJ^tZI,, 

erleln*] rtla-pUlc t-rflUi-hL twlr^ff Ibf Coiiirl itha cryiax. ''1 ornlHi 

Ui r-nirn.i.»T= 1 di...li. fin i- 1 ■ jMir lUkLl-tri '■'-^ 'I - U ll- iij. . ' ™ r . . M {Tom^aral lv;.-1y tin Jt WJH, iidiii-ri'infin i-l 

TbB nn ffifciu tipn nr A Lu<*BnOt|Te IAl«UI'?P"' Bkmldft H rur iht^ [Br>tfli*Bl to b*! (mn fll'^iicf, ffr. a, B. Bpnby firiLirr- i] Icr tlj" 

U ■^McjtlDD f'.ir (fir r- fii:ri iiLr ii,]j I , 
■S^BTeta' r^pTVEi^ntiitJvc iI^h- i'<. 
Bbu4 ot tka Weiti?n3 fifhlUerLca ^nJ uLinli f#raTil 
The Urn 

r v;-.i;ii.Ljif.uir, m-nr r.^^u^ivim 
\\a ^U\sj,*A i.:-. uuJ 111- '"'-n-' ViUtf Ihfcl [U'lE-n. 
duiifl i-nflngLirl hlin In Aug'iBl. y.m. lor IS* 
rhftiirlni teMdHi t-t VrcnbilLibab aiaUDi], 
Ita ttr IM^ huadr Onn trtfllurJ nf Lhi^ asrei>- 
Dimt wu t^n DunibBr aC ahc^Cp to bG bL1[i 

plied. >w ]jv Dst leia that! Si^rHA, nat VUiFO 
ihu l^r-DHi, and, fUrLbcr, tllAt ^ opijflOVHr 

I should t* retdr to comDirdCft TMorlf DO AURUil jLfiiip full Ltiiml'^PcaLtftn, Mr, KLulrAt^ih 

lli, und keep plalnUBriullir tpspioyod until thj jnairucUil Jioi la tttin* ftrty hbjefitlflni, 

iJrilfiB in |Hqjq[ip|*.t|an nl iftf Bicm^lCiBh unl*™ tba poear- ^^^n^ver Ihey Ettlr'il 'h'-i m tbp ]urif"iilf tltto of ^^.^ COODOJl bviOff 00 I Ttimrt l^iufih J<iln eK-jfti rjliiiAm, 
tii lbe tlOk*' .]**". ■'^^^a t*^'^ urilrr. Ufa ^bh^lJ pLbibvud th«L *a ddb h>d L"*^ J!. " 

-x^p'Si^^^u ^j'^s^iTbiiSsStr^ia 

Uw^batl Di#v«d, — "tUBt aoBtnaa dln- I^IIL rni>n ib4ii iLi^ cc»nipa.By ibould ^illitTn u 

iblf rtta A^L-^QWlt Wbicli Lbr D4lUir L'OIEP*Il _„^„.. „,„ ..a™.«a™ «a-- 

rart, iii.i Nubatiitt^'Al; yp* ^"]^ ■ T3il» wi* Hcoad«d Hf- evamH, H« did ™_ „ — 

not ctoD kouw Lb* ULJaa h»d bsta pHt, 
crLca or "Wbftt rulLbi M -Itr' 
Mr. Uarab^h ••Ji^^^ - ' '"- 

;^Imu4«f.) 

BovlLniJ An w* <tllfe«tlit rm th« tk* ftKlpilpg- oi^ivdVtlnin illlODld nrBflqiiiH, tboaith 
tbe exH^l finnn In v^Mc-ti EbF^lr drtnutRd^ were 
plwCcd: b^rara rjm C'm\ri i-Arli-d fraiu tlmi martav, jnruiaur, Hoi^itir, ud Jft>^i 
-iteri-rL, .i rr-, A^.r.u ft* llfaidl.r'i ilWpwd \*t4p|| 

4 c*L Un-, Mi-mi.tn][i4i HaeMntir *t* Iw^wiAif,*, |£iiut 

'^4.-^□^kl^. tnd UoB BttfiultE: Qtrt^ tr.l h'kt Pri^urr 
rUmpH. I.K.ti, atillinf llhilkiM.. <^*,pk.L: UbitLcr 

._ flU Sfinn-iirprt, 

^J^.^^[>l; j-.v;].vjrB. wiMiiisj, nNii.i^Htf, fyft _ ._ . iJ-oi Plati l.he i^Durt 
iJiirlTiB hfarlTiir nl QUH^Kllena. Hut preaLdeaL'B rulln^i ar HwarlDg tbe I iifltlTW^iwIt'ri'T' ^^'^ portion BRd cl^imwf £r fb^ ^bluiirM biriatiff ) □ 1^ 4^]iijed hy ua^Dreiroo'a ctuaca. Plain 

Iff etattd Ibat onl/ MiOm jb?ep wcPb Curnlib' jurina iln' h'-arlTiir of (bi2 caw lbe Pte»lden[ iraildfntT <T0 Lho ¥loe-?PMjdnot; flJ "jm . _^ ... ^ , . 

ej (ar a*tIM"tnff. TJto DlJi«f platftllfl IL 0 ^ourt il^UtM^H-i trtat t^-o fll**r Hiitterm Ura Uuikall'l moUOD dLo be bnt lo th4 TTJ^"^ K^IIBU: iOPTAEOiri Pt'M 
EL.' _ ptr i^fti'li. BJi^ ratloDfl. rlalnilfl Cain. y'~J,^ p|^~a' wa? bIih"->It- « qurBtlnrii lU lo ll: 

ItiauflwtfTO Mr. HrooTiJlr Id, nrlinlUetl IbaL IS-: .i^ijunt trt WNiea Thia nn-ir pOpKI^ faqiprf 
A.W.IT. but] fhafgp 01 bla etiO. chinpUT lo mT: I "^Tf* rn twpiJo froni tho 

The [lprf:tcf iliflt oati V*n af an^lfrcitlnir whlcb H tisti i;UTn. nT jbriirp RLlplilatAd to- ir*r« IB pr*i*»ti4V 1** Mttw. HafifB^^ 
dflte nf atliVlDra Si,t<tm mbmEp jEd to T» BWtt 

IP dlrtlabtiuEif,, and nwlnf Id tha drr Wpitfter 
they e&uM nol be brnught bar* iD tlnl*. 

I HIa HrtTlflr, *lLrf bearlni hrBmHDL, t*mmi 

till de?j»lni]a QraVHTFaC SESSIONS, 

It^^roru Juilfil^' Mar Bl* ■»* IWUt) 

l^DDifd vwUna, oonfiPtM <rf * i wlgp of- h« 
renn. «u icjiMiBCbtl to its r*?rt* |Mfri*oD-:tip( MfWr«^ W to tfcfc'cllliMinaTi. Hta Hennar ^„ fpjMffl lo hi* eC£Lplo>^mrnl aa N rDuwpahfliit 

jfnj^ jjj^il'H iif liibBlrEUii HAi inan Tlilriwri] 
kiBMtfb^rB nibl«et ta Judiu icbaUi' nvi^^t- 
mnte of lha iHMnMiaDa An It Wa* aifilcd ttaii 

tbaPWiTM DO Mrieiic;j about IhP efHt-iilnS i^r rrn- a^pt^n^^t Wfta that 

wdlo«l brforc VhB boird. It w-ai iiotitbli? 
t^* Judja achoL^a mie^l b'^'*-. 
bHALK HlStfl' BOAHtl, 
■Th Ol Ba Bcflbf BPCieafffJ fur t^ UOlm In 
VUeOtlOD with tbni TiumltAaon vt *b 

viorHft' T«brBHDUlW# dq ilw Wpaunt Ocl^ 
fiflriH bDd unto UUHn' 
burdr Uf fltAUd tbat Jhw UtAPOff, 

had BlrBftJlF b«* nppolnled K pwmber of tb^ 
buBrd. b*4' twIfBsd oti MroTinL n[ Mr re- 
■nDTBl from tUp dlitrliSt and lEiAblliii^ to fci- 
MDd Ifcn boMJ ■BBllnaa Ttw UflJoB l*»d. 
AMviiH*. * mti*»fcfA .JubM^ .(3ftVmlcbHrli 

WTa V: Ar fll Wt||b«lF#l^- top 
Vt4t0«b ud BflBta >t Bti ap- 

EUutioD for tts mxhimi^iii*!* r,j,,„fl oi t*s^" 

tlBbffT KomhanlJ' AMMCliliOB, ,*h* iPlJll- "^"^^"^ m«B- , 
MtlAi Ht fortlL bf lbe ji:(DilJiT|t at worff 
UanralL atwnurr of aaabcUlloPa that 

than %»r« piambont in Ibd uaaalatlaB. 
1M tk« croUDitB of the p,ppIECAI.Idd ve^re:— a) 
^S»t tfc* buih- af Uw IJlbanr onfrlflf frr em- 
Manoopt Id iHe LmdiumtTy in tki« DootiiLr» of 
jUnH DBd HJnkutml waa oot ^ikin^ii ilitti 

pttiol te- bAVlDI to etajdo/ thin nnaUllTd Iv-' 
bHTt .trf****"^^r ^'l*" nuf'baDifal pATt <j< 
tb» isdUtrja ill* lOCJil Btlh-Bttnar* ve>r« V*^- 

kHMd bT lou ibroufli tLmb4r ikdlr out, and 

tb4 lOtHF QDDDtItT manllRtlD Ltd lA ■ ■iTtV 

tlD«: \tt Lhftt ■iitlftMft lAbwr wi* 4l4^t I*- 
■ftbttiai (4| Pbtolnlmi of RbLUsi 1^ 

boor ou^dv ft^diitr Botl etlt«r Uirft «a4Cr*i 

u n^rti tb* mik^t^ aTBUld ajv^mirih ld 
UM dtotrVa^ tfet llTtD* fiimw!* ir*T* odd- 
■ttfTPblr lB<**^*d ^7 reoBp «f the fut tbn-i 
tartoa VlPi. VOOda Bnd irMtor vere aup^lled' 

to ■m^«r*al olthfT ETilli uV al mfrolr nam- wmmt-v xovn ie 

MhIM: f*I U*t Thp bill)i AT !h- iritde d^w WlWO. AfVL w. 

^ tb« IBllli o^n>ii!iir In iliv ili-nrii-l Min 
■Anl^ Ipfft'i CDA no* ikff<?i"t^il l^y cott'lltlnnd 
^ tnAa AMBlBlaf tn the <'ouiaty ot Cumber' qur«L|ai| btlirecii lb*a to anaww^ op to 
pnlot, wftb f*t4rd to Dmkon llltl and W cOBtncI Tbf tbf numlii-r ^( i^jp Btaio ifrp t'eurl mlJauToM till Hon- 
UDforraean clll:A^^J.lat jEtmina. . BntWMRf Bim. tulmajji. 

BV'DItKV, I*. B-tl.t, J. E, T^IB aHd f.o,, 7i Tlunlrr.ri. 
"fDLiJSTSj.-iTil A ■ J''^'*''' «ad "),, Qnoil laikaM.,, Hili- 
'"i^i tl ''""'In* Pt"»a«l 

i^^~.i..rj^ai^Ba~^ ^ .H.«a. Ml atl Mara. « la aaparw w namr ff^r i fv^^" ° * tWc* aad WflAii Hay JOii 

rUM-crHiabU iHr. anpill: Mr, Bmritm, Lawa ouudijaa in in™ .nd aittfJim t« bat Wet! ^ih mTini ^ii^ ■'- 

""" '"»"* ■— 1- ■ jnL'fi. liiall, wu. ADAIII JSd W.. UA-, 1" ij,. i'JL,L'^:E!l!L- 

f la.rQn,.nr\ , flr'li'.T- 

"Ij-tlilttirtu t i^.ilNT.'— W'-- aril ofm'UQla Apata tcr ma USX, 

fOwtUnood rrcm ,t*ic* t.) MACHINE-MADE BOXTttSB, OtOtitiK IM lJ;-;OX iiS"U r^lON, LTD., TiaillEll ILEECHAKTS, HTOimH^. . ;iniS HKU[J|U MJ^i».\^ iftntKLnLl 
trjTH^ ThfTmHfin. JlOriviiLi ■tif ftiJitj, fLi^.,n 

V_-i lBrir_llarl 

LjlM;ijR-H"]n^.'.[y- 

* ^ Ma U', I J.t^Ahi 111 il-^In-^ Ui-ln, lUhJ ■ _ 

^_*ii-*di'__BLi!,J|fl, ML.^tLiwL 
4 ]nifi.[>- <ln..i,Ji™i J 

,a>: i[.'l]™T7lii4£^"SE 

_ lUiM^ ktu*-h., ]*tn*t 'Uflfifii' ■ 
I 'JVl w ;i Jj, QLurinK 11.11 ■ ■ " at MiMt 

.1 -■ ..J -. , .- Fn^r^ UfFKn km*^ I.. IbTh .h 

,, ,,„ , ,.,.,„- - „v v,i f 1" iw*. •■-<"-"V «ioirc~.iLb—s)r,rv™(,r; 

-IV ..tn. 'Ir.nii l.leai! .11 Ipur. Ill tnb.rilniaa i _,„T£,,.iW'™'..-* I" Il,Ni.» -I .1. 

.t^Ka^_ , . .„.r , i, .„. I, ^ T'i^:;,^^- i-i 

Trti-i|fl-:i J I'llTITi '1^' ^'f' I^J'f'- 'Hn' 

^LiTl ril Ilr-.M|-.. S-^inrj-. r ' '"'^"'■r I'-M. ' 

L"Anfi+: y^ imitv " i-.r hi[ i;^h' i.i:.iT[]taR." iuiubii' 1^* l'^-^-'^- n^'-. 
ittt air Ifintin ,ir tr.MiHT H^f.^.^ 

J. L: LL'IJiJhUl [ bill] ^i7>, I.eH., 

TLirk'Htrvrt. flkdiiri]'._ Typpw'iHTWa*,' (iTi rHimih 
hAMl TjTirwrH.Kri ftf hIT m; 

CH*Sn3iL_B_fi5»HH-rtiwt, |Bi>i3;i. I. hl'i ii.iivdTfl*. 
NiTl'li K\- I.I.MLLU |.piv Wr*^, h«n «d wf*'UL-. KITIIUNJJ >< 41ilLCli jn^. 
»J I'lP-it rwt E ^ifL t siii'riiifi . 

IT^jlffirfXAa'TyiaUjIKJ*' I "lihc. aiVi ml 
ttrr^. tiWetliCT Witll .^Li'^^iriPB, L Iin^ 

T. R.IVVnI.I I.. JIT I'Lir (irrr;M-._ li' 

It. Al:^T]^'' irj 
^ l_^r ;i, ,tm\, ;;, r-av,™i fi'ri'l^ luLiU |J|1|'., , aai' l;. 
■M. (alflTH F.PI L i.r llj^liOTl 41 

JiiTi,-.-h, tJrvfwetr lnJl, .t^^i' ll- 

^kirtiVi,. *,i ■ ■ '-^ 

■■"■a fflT i j_Cllj.Tmd| mur CfHW'a ^cijfl, 7?_A]h^, Ppl^L ^^iN.iH.^E]<4T.il, 
Jhlf 'Mf- l. bLRlin 
poll B^l.t-. n. inn N 1. ri i';.,:vi,' u [ii?i 4~lhk:u .'LIl ll I I ijiDlilnb^ iidct. A]iC'li -I . M ll ni _ F-* T|^-^ffll- _ 

ifTVl irf Vjliilr'SviHta 
d. lutillL 

Ui-L >.M,W.i_fl4 i*'m.-»t 
:'r]M^rr liiBlruiiiLri.fa it. BlIiTalAltJi T"uii,i:>i: li^-M 

! .VlCKl' 

KI^^ i>r~.^riT.~c'if:-^nK. 
rjU^'lfliirtl, rulJ-niEirHl. 'nt^iq^C^itnMl. 
tl/FHTUl:::!! "u;iniJi'rf.i] ; 
TT mt-. n w. KiTuihiTj 

D^Mf 'ffnr rtrikji-i- 
Tl Wj_T*l»f| IE l.aV. .' 

G"ij5iirCiiiurtLf LfiB UMl I.JT i-.iLia'i'fH-. I.J TTi*!.. i.fi*!- 
mMkUi. liUHDW. nhM, Ui.l. _W1 q- V. Uuikr-U. 

EVKSIIjirT itftijHTU 'T.-n d hv s-^prrri I hf. Hfin^ib 
-rWi Iff.Trfiiil fT*t, liV, IL Ti>»?i 1 Li 

? Tra. rtprr.a <lf t«^i.a iUy_l>*Tl. ICi .yi:fi|.dl| Ufli Br. 

ilLK, ]llA|«r-i TnnJli" HaeWw ill fcKwh- 
■I- nien i*. pirftat unhTa 44»_S**r^^l^«_a_P|l"^' ^'L 
liiiHTTpm ■qiil^rra 'MT^nct ani »iiiih^l', *i KUfcf^h *it"l 
j«PuH4ia n«l1 H Jfci rtp. B ja I'att-rti 
, J J^-i'J^yrTbwwTt J, B reooHh '"i* 

ba u..- .1f,l.a,a,«: H'wrldl. ^ L ra, llart>Ja_»tS?5'i??L!?-?!S!S^^ i_J_ii,.u.,,n.,n[ l..aae. Jiit,_U!i H'wa^.tat. I»k'*illi^ 

iiiiillj, illii.rnir.J. n™. al IL «. t^bJ^M. K 
l-Mbl., ,1 »,al, ajtj aail *»■ iJ h? 

A HJIALl, Jab iM J E,p; W.r^lniiiriSiS 

Ijii.MW iiiiair ptanKitmpb aBd"«>MTd>,'Ki£ — Tt 

■ ' r.llMr l^l-,4,n-ri, ^aataw. a. 

loll aintle Pnlii.ail.. l.yi!B(|t:,ril llrm.ni, N 

^.li mnJt, SB. i-IKtH.-f. i* o.j.„ti.rt, i-M- T , 7j 

■ptMl Jiel.\ ftaniati Ij^ah .ral H,.„>k. a7' i iii 
r .JVltS*' '' *"™ir-Ki. Pailitiai!!,,.. 

y~BUiV 4ii*lij|t dfihrr mitfj n, .,,jTf i;i,M 

nl ttira,, hii H-j, i.irnr |.„„ -ii J.^,]. 

ptini Hil.li, .Ml e.Hn.iitn-, Lnni. jtth~l'lJI ■riirlLiini. rut 1,ir r'ii.1. hqlJ [ti'inriji, f'< ^ 

_iL..'li»., Iwlr^k iin^nt 'UiTi ^ fill ?:iijrjK^ I'll n*mt^x l^aj'^,-J5qlM-.*iHjjiJi.iL 
ilw.i 'J^fi r2k-it*ti_hbhrtt , BittSTf hrt-H <i 

■pMo-.MjrjHAHi hh'swa. "s^^^i■^^lr■^]"|^^~7^r:.,; 

■t frdffli, mm In i-lM,. frnm. 1|j n ^^^ i 'I ir' i 

PM}h^K;RAJ>}r"fit:r'j4 j ili^ i .j- i. i^ -i. i m ,-. i Mi . i. i 
piiltMjfTma' i [i MftL U - I I ri - ' i i 

yiifTTsuijiiAi-n ]irji(s7H !,:|| |..|',; ,|, 

(T"m>iiii'iiTi.\f: i,i,^,;oi,rj'|,t ('n.i'i,'r. 

ndnr,J. lij.ui wnjirihi^tf :,.|l.uiiI m„,..„. |,|,., 71 M .««l^i_i"ill i„ .i I , 

Ihl'^nq .riLTII _^l fr'^.•■;^J5'; | g fll ^e ^ ^« ^^^t I 

F" UM-h'-.^jik!';, ]irf^rWil*Bri5S3S?f; lKny 
7i 4-1 i'hII^'i h.>ii| 1 ^-1 l'tf<-n Ml * tfan^ ttna. 

rtUll I ■ UrLl " I-' I Ln M I. ; l[ L I , "li'l " n i^Hiim . Jtom' fiS 

I- PiiN.:. If- -..a..! I i-itiBk_K4riKjt7»l*nt 

"jj^fAkB Ifei'MlJilT I Ml Ajjt^ropnjiElqiti.fwfl eMrlir 
" a. 17 ...-u. iwt*-*^ iiiBf ri fip. fto yl UfW i 

^j^tf- r^fii&d'^aa. 

A I1i-*lly Ti*wi ^_ ^ . 

aOLCmm fJillJ^^i MHrmllni *l*ri-l»'«iiaa 

I *ii+PTiiiiul I'mL fi t.-tr:iT-j iir f-nmnr-l. 
^i>?B4LS;'SlS [iTHa Jdnif. u*!- >.iiaj~\Jn^>- wKh IlISU 

-I AUatlUAlW: ijiikMTLMi il-im (i I fi'T u, imrt bPfc 

r^iflAP^"?"fri"'- ^■' ■ 'I^jILk iiiytiLir \ , :*<::. JJii- 

f'Stfi^J^-'uFlLe^ fr ti^^ Mril^i^i .Wi j-lAi-r. riv-. ui.,<.1E™T.fii.,„, -11., iv-i.||.L..r,.|.. «„i.,r., ii;.r!, 
II''*- r^i* m«Biihir nB^f h![«iHL Uwim Invnv 

^CpJjJ* K<SltlL **Tnt, bti 1-^1™. 

T AlPg'H EluaU^ Reyh^i^.Wt <^~Qd]4 Hli? 
JJ |K'nniHa_tl_]0»,^llJffi,t, rlwip. IL i:,, JtrnjT 

CWlhS— .Si^rif4< nwnbdc of Ja|^ '^AEtf-'tl^ lal^ 
in j.inr flffflfr lEid pfiMlltlHiB hT 

,^ , _J ta_ m-MtrWt, frrtrify. 

""'^ ^ toj[ ^k^ils i.v yL<.<.'Rfarti», 

*;i-J.lP AMll.l!lLV4^'>lKCl|MyS., ■■ 
irnu i;fi-|3ljLirM'»: (Kt'-v-*1tlTi™Atiittlfj-.. 
Thfa M 4 tawni v\a*h pWk* 'tiMt'lbwl** ■^■l^irtJ^ 

b tjt »4»«4 ntnbuMiiffiiha^.'IN.^^^ tfaB''lW 

s;jiiiiu..r** -vi i-*tE*F*tnmi,- _^ 
*i$kA Ulid»xn3t ■*»,>:h1w^-ii**-%*|W*„^ 

nilbr" - „ 

be wiled nt Ltir rlffai yii.-L^. T« Ht dlbtft VdHt ur II >'<3U tbi»k jfou could do b«iter b^re ibu 1, 
>«M'd better cijsus iDd tiliii tha ilBe-nobalr. 

Ur. llDiillDi (rba ll alia a Tl«fl-prMid*l) : 

I win. (DlHord^r.) 

Hr- ?oirhpf thru l,noti |b,9 TiMr^^liklr* - 
[>fl Lba auuEBLloB of Lb« Vl»-DMHdiiMt^ HIti 
liantelt tMn kbiIb bU inniioii «d af -e«n- 
^: j i f # i| 4d n < l«t Ua barlKt la m llrLil^ J* ptiDM.vWi' "^^^.^ 4.hiinlc*l lurKi 
M-a^. Hinrn, 'ift'Rtt 
Th* l]i«l.nrtiiir>' niv-pr 

F"iiHttrn~T'niiia "arii^T^a iir . 
wiji. AiUi^i iini] f r... Liii .a m r»<kfilck 0'\l-ju^ :u nil jucLUiEicct, vjt flfciuced wl 

111, vv. Ni I "ll I' I ■■I'll ^i-^wniiM; 

ijpirti WtUii^m UbifJ'^ k^' fiJ*^l«i|1 . 
twa [jit [jfaubiii i^'iTt- ikT Jitta i(yHi;;.^inl^^; 4,.;iT^ "^^'ipoi WUm tO->pA^ (C3HWni DDd 4lBieilL) 

Mr- Hpencp wicflitded Ihla maffan. ri""? KmViri-iilflflli'HriLt hcpirfT f*" 

lira h«r4b*]lB motlan *bb nr-jaf Lrffl, itHKttMT: (li ruimhiflU i -Lniplra -JiH In rrrry »*j adijit' 

Mr. Copiii?ll salA he waa im-w fnrcp:L mtn rd fiw the Kurmrr ktiiI iv*fcir^,U^ 
bbVlof til* mDlloB or w]:Lrh L.^ hail flvrlii J, Mr VaiftJ Wii rOn L;[d:; B ■pnTH'MrrtEi 
iiig ttolLoB. but Ho *ubtDltlrd Lhti ir wu altn. Son bib. t?l. ™. (K«r, he.r,> Jit. Zti.S H,a.^., Mmi.^-,*".^. 'fitriSlOT;; . . inhnLi HillijLKa iflwpbwi anj lirllllarf lUt Thfl frUfAre vt i\vt prirrrutori 

■Ikied LlUt JW MJI .IL 

3ie ■mn DdifTrllitiif; Mdci [^r b^ nJODa ta eOB* UrCM Md t«ll tbflTi 

-;3H:*ttonf ttir ;Hjl>lJe. Aeeueod^M (ii^t ibef won BO itrSKf tbU tlwy CBuld -htj- i^lth .Jwf aatej*. 
Miiii maat. MtJnnbUK. „ and uird ii Uin 
^. qibe fninil iMi^i Itir i; 

iuKfiiiv ifl* *<»' ^ff*- ^1"' -H^^^Ert; *** l«MTa ml\ \m.W Ufl bJL OBiMtltuMOai, 

. V^S Vld l"!! ™r »n «14t flTPrtH. 

»[if1 nn, di-.vm ApptrADtJr bappF poAltlaD' Hi (WDtOaded LbAtI , - 

L^Kd out dl A-lI.tbB Btrlkal in Uift put per aiiS-L rpANOV^' ^^ bda ptifiJ ■nj be«nrfaJ][unla WllliBm F^llh^rp plOBded Dflt 
cbirfla of 4tt«iiiia| a boAil^ir 

rnbanU' A^Cli^OII* , ■ "i'i' | ai drdBey. oa AURBat Ha I^SdiSd^Bwn^ ^<ltirh Jif^ rim^J wrr* ej ]ji.'L, i" r Tainea T^T WWi H«tluikl Bttlfcu. 

■ — ™ turth^T cbifvrf Titb E^SiAtoii i™ aHa A^^r^.^^i u,iJ«l Thii hn ii.t ..?l^^^ ^igffi* ^3a *^^BgEL?Bf JBS 

IbTlimRT PltMDd-P-w^lwlODfUll to HrniT tbm Ifl make jNT^Ih IhiI -l™|i]> li> -d™ftj« iljr fl^i^^JSL^ria ^^i^ 

«aloB oUalB, (o«T Wdblfc Ma » UTbnv aSuJ ht "a naaiir bail, tait iiH iMiioB It, i.- Jlr. (JBUoll: Well, abal bavt ther done Titb 

laoe, tbo mttrtf •'."T'SSJr.IirVSs!!' par*-* ^ '""^,,'! f™ bH tbta ««m*llbltt 1 don'l think moeb. 

To iheao fharibl MOMM plabdM bOt (alltl. e.iMa lilt til rHUu toold la PBitHwd <l I ^ tploai ToB doB't waat atrlhaa. 

"^.:.sn«..^^;Vo^a"r^^p;r^^^r:ffs^f^"~s^oa"„^■^ 

' 1^' elinip JrwfUrry, H vtiUdTm plDjjuiifl IwiiPd vpttxtPa ni> l^bniiT OD aiCh — - - 

t^ UBLan(x<B to 1» CMimrrBnl. _ MX. Spwr 
for Dm lecuird. 

LAW XOTtCES. 
intiii wtiBT. 

CflBriMirtlM ind ' nfriflU ^ boitiW 1m 111 
tOiiiinb to taw ■ im«4. 
iSffi^lrf lUi** ' 1« d44p4 tbfflp* WHHPH M lure net! U0Ba nod bldnalirl !1^1S^ BLbnii 'viriem- type*l ULft7«VLlk MVTUai ^OPaTOS KWEUT T 

llIl|rT'lJp£HlTi+, _^.*r«T- PnfUfalr _ then hr Wuuld 

■mf^irty ^ Muhil -1 hmbrff line prninit. He ^AA lln' 
^cp>d (bii *v4l Uik wu tHiW itaii4#d, idd mju)^ 
q<mr nm>] to UN^Kt^t ewii Mlusi hf ri-rHv^ |Ht ii? 
- - — — ■ - Tfcf rti*lTi pni>iue*d «ai of ami AialtliBoa^ faep Bwowttil »1h# af OtoM IrUAH bim 

WltM dHcrlliMl Lhi BlrlMBt CSa^i, »» plLl ni>ll*- " "i **!^ 

Mr CoiiHlLll I dBl't Iir Ibdrd mar POI ko a.^ Carlj i lar l«ei, HTWyiol ^ 

OEObalooa Fh«a ft atrlka la ibloNtcly foRad rrvn 'Wf TilM Tin lib 11 bn Ulti 1 $i 

you. But It la tba uiopttaa of tA« atrlbe X ■aWt^a ~ ' ..^^rLTTl- BiUea Jjppad.tt nji. ana aa. Ip™ b. auijuanb. „ oii|, weapon that I 01>|aot Is. Wltllout. i^ P> ihT-piftS" i;2V*«B'haa^&is«' Sttta" 

Ant^ Hid tbbt Ibt tnlda W daai «U «a» Ad» dVBf bbaa 
B^^,. , l(eibB«B ud dUb^t.) kbiiu wbollr lb HnilP si tka Aol. ka intatad! * - , MACIUSE. 

tt. K^nON • 
™. Hw*— t, ^aatt^ ""^^^^ i*f "'JST^!? bb lOI u Ua eaut tloBU Iboy wm Uylnt ig 

tie pMd. aa Ua iBiJoaaa ia c .ur .^hhrry. >'"*™, ' "."t; JT -.a a bb* ' ' ' 
a. Ultra U bUkli*. twni, , I liFi,. 1 11 iririi hlai m a If ™ II la aUol tiBU II ni BHppM 1 bdtar HbdiUbbd tkiHik It tkb> ttor nald W%o ooitly 
avar bbTB boaa bbja t* ablAla tbrob^ a atrlfeb.rpofl«blr. 

laA dUaabL) WbMbbr Iba Aat n> SIHI,^ 
bbi, tt vbB tka nrr bat ttiat aaald ptoylES appnnlmbtalr , , „ 

Hr A 1^. Joboa. aoawtbTT Plbw loolh Walaa 
ftawtalll and Tllpt»rfbTd tavlbroOB' Aflaocfa- 
ttoa aiToaylr onpoBfrfl tha appdcallon 
BBBtlM irbbbda Ibm ll waa Inlnbdad fn at nre 
aJtetiOlM Ibmichaiit tbo t^ommoairoaltb upon 
bfuplonr* Iv lbe IndbatTj. inidar tlia Fatlerbl 
Arhltr«tloa Aft; that ttefo waa Ho aaJatlsb 
awa...! vhlcb tbi apptleaala ra»ad ta«aM ba 
m^/lo UDKetul; tlial b dIapBte uMaddr b'lbt- 
Bd ' tfaat tb bPplliAtlirB RPiald l4bBd *OBf 
nrHyally iratll the Hilt Oourt l»d IbSidH j 
^ qiiOfltloB 1^1 11 Lain wt^ tlompionwealtb, 
Tt^U taeolaod Koaer all* irralomi Arbltrj-I 
tipo Aat wm bofore It; aad that tha atate-. 
vaata ^talnad lb th 
BBlblHrlad ^ laou. 

t>bll<>d bOt H"' blpHoBllob 
ma bbiipbPlod by antaTiti, utl It ■ prla* 
fapfB Baaf »ffo iflltila out aoraly a baard 
miiBl ba pBTitea. Kfl araa not at pnaallt 
iiaatMliibad tbat tha roderal payliavaait. t: 
aMt b> HBiB rooadbbiAH —atbbd lnvillflL.. 
VUaSi. null) a» rMtb Is 

SSSI & irrliltralkib aa liltntnal dji]nita« , 
iflthln llB tmn lJoiillil»Tl«. HlP pruanl Klbd 
naa in laeoar af lb* afVllMIMa 4iMa iml- 
ad but ba wlaltHt to BiiiMl»»,b nan uig i*a 
,bBt araa wu bVbdbad Hy tha aKillOAtlnil. 
Sa l>aalf*4 also lo tddk IntS tb. FnAf-T-iil 

Arbltiatlob Ai:t, bid b» triioibar It noiild 
BOt M'^lor to wait tinUJ tba darlBlon tff 
tbp Hlrt 0"=f «""" "° would 

t^aretfOTa. adfaun tbe api.llaatian note] 
4p.tl H. 

Mim AND "A'"'^ 

Nr. K. (»•« IOTd«»*,^^i» 
urtor* anil llaUTmO«<b WUMfHl' fplna, 
and aikod ffr tin MbMlfiitlDi M ■ Mard to 
eAf.Btd» Uio praoBOl ooodllllBB ot tbo Inilni , lUmil, OM RT. 
1 KoBlly-adaat tla Chief Judir . 

U. a.iH,t Hatlaia I».*wllr; H,: 1 t, lUtvfarOa. .le- puM^ ait bla iwioim la c^ar ".rmrry. jie^arar. - If 'tbaa htaWd .'la^ 

aaj Co.™: vri..:,.i^ fl'' eBapbtna iritUrati HrtalH. biwni, , 1 hi,.,. I'll ircai hla. m a »od y- ' . Tf" btbfcod tia 

to"niri.ll^.>-l: '--ii'.''' ■™°"F."i> "J .uthorllrw^l^^ * ^ hettor. the* liay bad oalr thamaeieoi :u 

Alt aiC1.ar^ h-i alijH.iaUD^ii L .,t new Ini.Lre ; naaud va* «atvne«0 tu llira« niaaiha' boprlaan- lUABO fof bOt p." a*ng ObilM affOl^ tO ■OUM 

re n t u' i:ii..|.ball, . of reallin la let jalila „„,,, lari tha aaaWlf "Wa"'^ 1!'!' I 1Kb ImI^Iuo Bon IBbf^y la tbblr iblJlWB, 

Act n"i'l"P 1"' ""I " ""T Kii*^ uiJ Ua na ataa Bid«d lo aaltt anUClUBi M ti Vt ^ "3"";^ bVAHb an.1 -^..,..B. *,t- Mtltimi fer l*aM 
Kabla. a«*ta. JJT ten" t, .,.-,-, 
UeiBin. EfUlBUIni aaaia™! Hiaj.f: 

uS^^'m^M lalquHr.-At III 
\im, la ufa^ ITdHaa. 

.-^iM^i eaeta. 

ItetlBttaf.- lUant aaoobiM lk> wUbb. ■tta£?s!&d* 

la B SS- t.- »<*i*" Uie'"lletiillai^At U aa.iltba 
CWwSaTlBrti'-''"'! «a-ali ll"!- I tJM Mi ; Una. - 

urar. Itaar. Jii«at H^ll..il tluaiBi. >t MJ;**^ 
TiuJlKsi oi (BSItlnitis^ .iT~("»ni in* "B- 
-rmtb bAUL U-b.p. OoL Trpa BInLKA wA WII- 

G;.fp.,Taa^ 

P rial ltd MAbM kftlb-d It lAI* 
tlilTip Wl 
abrilM 
wllk ^ird bfaein-a rj>od. Bfit aayi:— 

ijrMWRUb QBlOlta Th? •prlBi; Of i^M round u aimcut » aer- 

PHtiBt4 Oourt, OMip'li ^ITfc : ttfctf^-'-Warare b'-i^oui tur^ck (ram lbe W of inprpiMr rood- i4«vr tbAM twardi. ABd BtAad dbooi^r to 
^ H^ldvr T^tb Lb«*e tber wart ndttltBi ml 

- 'nHEtturi 

Mr CduIIs aald tbat tba A«l «U blUmt all 
iBdUCLflal BOtJODa and trad deltnrllB tbfl mill- 

laot ipirll whicb. ibould vt\%\ ndodc naifiH- 
iHta- 

Ur C. H«iiu Bvni.^'Tliit Dl* t b— t lw te* 
put," add tbU TUB BfMd W br .Vlt vMh ;l* .[^Siinallocita *■«- 

IrtA'brt'hri, l-^ l ^ i Jliij.iL wli. W Tr 

_ Air tJipiip 

(lyvttUfB IHn?lll"«B Pjf*^^ 

FhfwS'Ki.'iM 

PB&"jta M '?^: _ iiijjblit • Ob Itioba, iBHMn, ''XrtAr bin ^oBUall bai npllad. tW, mUbo 
■ Ol iieaatlvad ty a lar»o ipajeiltT. Tlin^itT t.lCVUPT. 

r JitJl^, Ita.,kti,:.|",. Mil Beli«a 

IM^'tha Heiiritnir'la llii s 1.1,1 
lrtwtli*F * Wlth^ia. .^l 1".^" I ... . 
I»»latlei> »1 " .tt tt.10 av, i 

J. H.B1.T Put- 
V iltel. SV11!IKV ClilAlHtll flERl^ID.^'9. 

ftlaa pTotnaL.a.j l^^aay : 
AUT 
dUtinoUaa 

tievvaio. aad baa »• 

tn*. mwnff PACIFIC nSHEBOl CASS. IHafarsrtnt_WHlKjPoB^ 

tria aplaodkl ool"l al«i all^i"— ' ' b. iTiii.iJre, 

CjmOO, C~ and Ooal " 
atoete aaJ u"«ta» Li5^ Si^^'^^^'IS^Sfi^ 

' — - - "'-^^^^ jjjit^ Ijl-rl. iw. mrt, r^KFa nl>b " 

>TitSS*ir^nx~M III*-!! liaii>^i '■j:,.^'**^'" 

(jr wn And H n.j^vfl. iit J. ^''^yi'.^^'.J'-^'.'- 

IffTociji^Srii'^IS" i'*'*^'''^^^ rtti^jiitfliB, Wnie 

- ■ ■■ ' - tilLK, IrrkAtdoB "Tban'd a \uamtil 
IbitwT 
'«j J»d (ho beat modieal adrlrr, 1 rouid let^ rOMSPlRAfT 

iilt BCdtilno did not r-atli my imubj.,. 1 AU.HOKn CONBPlBAfTT 

aea-ia- worae all the tilu*, unll] I vtao Th., heuriltn waa naunaed at tba Geatrml 

SmltSi SiSi*" BF Wlttab, * lUb« I tbtllll, Folle. laaterdat. bdAwe Kr. Lo™. 

Irlona Unurtl «• • T*t, P( thil nm-lBobioraoo. a oomfibbl DUlMir. W ntarpd VajEH, PuoiifU, imrai aiffc lfi«tba, f.r 
hnti etot Ifle'd lU I IPl* bir bo, 1 jtod go IT'^f.^J'^t,"^ 

dS,^^Sl*^a«*«i'i.ji^™»«j» L^'fTS^-lh'a'd:^"^ \ WM ibh to «• Midl' liir Ito nartoyt prpapBtblj. hut whaWF ■ 

* ^»*S!b is HW* " '"l" «• BOTH Tbare ^a eoloo«L™« wbB ffir Lbe der*l)c«. 

Tht MB for tht prBBcoatloB ^btIbc Bldpid,, 
tfri d*UBb RddrHiod tb«i BvoFlla 
Hfa I4vt iBid b* bad Torr fAHMir nad 

tba MtDflUOUj DDdd In bin EvdBioi^, tba «f|-; 
if|5driliiiiTrt * ttMiH tecL* naaa. thouab of 
STf^K^tt ill uTl^ V tblt a oMalltal il'-tlfale PHer *Bd pirll- 
^LLA- BKOHa. 

if*Bi-iirerf. 

ind Man^im, lull- 

£90.. l3ni3nia(W>iiui, 

lUlBnt^-atrcAL MlttaM- tiiM »■ mid uu 
j™iNiiiniitt.tM. <; 

\.i jraa. IHlb, " ~ B imiaiyid. llaflb 

eijeb at IT " ■ 

_ _ la, 70 ll.av 

AAHiaKdk. ibwIMMd "■■IbAJfe-SIE! 

a 11' 11 in 1 ntOrr 1 

S i- II ^ l'""'l"- "eileia. mn.i wliYli, biw 

ji^|J[l-,_..l'f'r.r^ana_ tLi.ln.ll...t, tiov^^. 

WwOD-imiiMMi u M-iiisiitV — khT" h %rv 

fa. »™"-"t ■2' """"e Maebiae, Waal lii;^: 

i*d. nmiil-.lr K\„\^ Ballin,. Pall. 
AITly J- On£_ll. liHim, Br.Jta|m 

jriiiKii'...jt,,™, ji,riiii„f,, ii/iLiiri.; 

.J^ ley., Wla,.^.-:, nnnt'., 1 hfitr,..,ii:i r, |1 
t^aWP*. ( b.p. llftFiar, tl..||e.. f,li.n. t)i[ r . rTTar.aait. iillWl} IBJ semsr. tSOLM!. Ijwya ^Jl,f„, 
a. [I. l-aa he leta ..^nr^.n^, 

F-IRAUOH HON^ tfJLl B. 

t."llliin|i!...lreel. rtiij ruixiii.i . a_ iJ_ ■ n-, — T -. * fFof tKiitflaiiltn aaa Indu la Jilrerilieiajnii . I, & LITE STOCK. 
■ at-iottf ocpat, ■ 

^aiK TfrrrftWN r^f-rr,i]tV in n\:,hlmA hT rttriWlMrt 
lJJMrtTiiwi--liMj.-qinfc|.rT. ^TliTLTrriflilH, 1 .[ihi^lK^iiTia 

R^i" r**^;;^'!-''*'"'" " T-^'-flnw ibi tiJiJUja? 
L-laAK ol WaaK Bi «ry TIitmhuliUI* Pri(!.». Ltica. 1 .viTi.FrnK.vijiiNriii;jrr. 

U-i-|iii| a]ii| I'urt itrtL'lii 

fllfr».\EY. .^nnii n ll'^LlT'■^- 
u i-.^i IL i.. r; \\|H r^pfiSiTrn. 
LlJAy.^JTh IH'AJJi rt.'jfltrjll.iM. 
I.ic L"tn].iffiii', JiTiJ riii:(«. 

J:ATlll'*T^^T^. -.^ 'liJ i;>t l^'-n 

.. .. ,r Vuwt rriir I'mnjniitli-ljTiHl TIIOT-- 

TC.S'O- i^;Lhlll't llie bciL Iq tb? HLtU -ia IbL- n^diLt , rriJlTj ^ IT, 

iiS i'bau vitt) UK tjgnn. - .., \ ■* Itth^iv^ 

hlfniCli. lHJHTCra, i i.i£i ViUaef r 

a*i. alM fjirmiBuUji-PfuJi I'fli-E^shtifc^JM;, ^SiJJ'^ lJ'«n-". rN*4«'j Vm, Hfli^iV^iM^n^Si'feflrTf,- 

" ■ ' -- I'ffi^V^Jt ppHnffTiTiiiB 

vlElori.iR EJCf invi^!-. r.r 1. 1;', 'lua w* -■^■^"^ - -1 \Vr,w\v, Tm U*A p3tt-jirc*lK >lciir«. Uifu.ii, ill; Befliip74r^i Ji^ 
A *UJ HuirimrV- r.'ait^- BfiWi--- l^trBi*'- 

jijuit fc, frwB Jit.. ^W^p^ortM*-■itbl«i^tliHI^ Its J. K iTMl CO.. 10 Uurt i-^MFFaf l, \MttM. and Uamr lia ltela|rt(iin,--.>fflljtafi >th''iy niftuhil, lati- ^to-^.' ((aiff.Jt^'i-' tinou:, 

IliiM-^.'ri-nii^t* S^Vt^Jiipi-- 1-lfl-hfli. ll fhlTM^»iWwt,'_|fajr|ti^fciHa ' ' _ 

T/bhi: ^^LE. iVVT, fiiLI milk. rJ,rtl, Jtt^-Mjp. "|.>fJW. ,J:i J^.flXJl^■.fln|L>|,. JJ^tH^;, iS^AVfi.fcJ- 

-l. Jljirir. Hil^l-Jn HlHW'-n |'KTr,lini,tUl^,L-1pUffttlinf' -L llna^a a..a,.K,.l t._kl._U. : fb^,. .'.a-, aa- . i Hf. Taa T iATIli!([ DELTTNa 
_ *_* _lhik^^Bi_Hrm^ til 

RAItJS tml HI riitliiP. TntHm. 
ftile. J. TnoJi imt^^t llurrfML 

i^nsr^ wTNOn ^laitwiiiiiBiTlmJM ijnp, ■>"._._„, 

" P™rrMI. Write fn-T r»tH'. Hb.tt.!, HfflTh MviIfh-h _'ir»^ H^afalmiiHiiB iM^~iadri m Ad^d i L heii Jii ^ V vox SALE. 

fOPBtlBOtld frsia Faie ncAmMOOiT OAi |HiB' " ^^ P J W t,.| | |i|i|t|l:MMiM^B. 

#pMi ii^iiiS&i-'' ■ 

ntwum. '«i)iniW« lliwMiUd. *te ■tbtW* Asii »ov Pfltm-,, i.tn., 

sH rtrt-maxi, nifBiiisY. 

EKi>'-dil"'OlBa.- Hi i taiit -ram^ ..Ute- aaj 
Caat ^ tjwii and *». lljntt.«. 

f pTTFi! ^nJti«r;nntt»t"; IraD ^lev all alan 

t-J J/nieJI ami f.,,. JiT. liriinL',.!. 
. ...... ^ 'ln"-'r ^eI;^^^ , Mfcnr^i ■itmiali [ M: 

' ■ ""-iLirt. 117. \u.-r; 

?*ijl Al\r .-i-f.! 

Tl r llj^^TTIJrLl r TatafWTbnniJi TIa7il«. Atdn m-fit IH jlWil.., '.i*.- rihi 1^ In;- W 

R.^TlT Biuri^ wtllLiulk HuTVra 
■tiinSi' MwAfvu. gK,i t br^Mi-f^M. 

C^Ttti HIXIK.. lif-.~rniL. llJk. ]hi '( ifliP". Mr*- I T'lr.*, 
e' t _ J^liAlsi. lii'l- "^ri:-.:. I H I'. 1iiir"iii._|ii.i'l' 
akLV^ llOtlHIae lurn. Bill] firl i I. nr-l'T, 

\TTJ^p I VI iM^r^nf*. Ii'i^i JI-rJBlii l la'Ej '^ 

.and' ilnmm fpr..eU«». ff^jJ^.j^^jhllKr itinjO. ' ouEmJ IJUJ1CI4 
H p. ^^irium 

lnipr-.lrs lit fuU I Tlcncd .and' ilnmm fpf 

TWO xnd Dw^t ucmtieb 

it? Oiir*r»'rt, Al<-uodrtii, ■litOiiofij-irtMl^ mil:?. J- M.K.^stiMJ fiALK-'iM N., ajL.\Mi ^J.BilL i.i.j. II 

ilitiNikoC iiLrtjaa, KillUia, g aihI 1 ^Ji^^li.i ii'V- 
H-iriPt .ii>t»i, (.otiduf, tirilif I'Aih bnairitit s^'M-i'l'*, 

Vt4l.'^i■L^■ l^»i|.y d-btwt-iM, I'ltaFliTi^kjl^ii'' Ut:u|E)riit:]| Jdtl.t, 

iUiUuri lviit biiu-tii'A'i HuL^ir viJiiii 4^i4i>^ i.imix. 

LTL'Jiil. ,kiii^'irtir ^I'J^wllL.iAJtliil, |ij''&v.Ukr.. 
.MUpP.ti^ JlftiirarAliifli.-wtti^rt-.HtFMIt^i-.U'HL .^Jijl.-'-'H 

iisiY.,n«-fik..h(ii.;Hiiy-(liiii,^ Uddf'fili'ni; 

IT^IlfT rJTT Jtall'a lILlt'f f] ly. . »''l*1i|i| i 
h]i'. Iiii'ri-^ Ui n'ltl, UfJ >rjl'|'liiTj-|b iijti7f?rTts{j 4II1V Udj^i |1 >iki^<. Hn^ln.'), 
iHirBfin friBj- _ ]Ti [>arl 
«E iHinijrL. i.M *ii;-1- AnMr IS lUltsKa wlt.Jbk vuib, Lull 'miil. !■ 
L LaimJi?: lltJcb<*l-i]l| Dui^y iinfl Uii X|V)& ULt IVunr^r K-^AE| trill. aUo iiim^it 

I? CMliy phtJl$. -~ " - - - aa .. d . OVehit 
ynTd. 

nvift mjji, iiuji. iTu 

. IrliT, aC |;ny|i|,-H hH.^iL-iiihi.ul. 
nuli-jnt.rL Hdlk. BlHiii Hinii'li'H. J 

□ .„[ ai. „■ , |], irAi;iiij:n 

I ■Ai.iiaj ['.•I. I bi-.sa'^ith pTUi ii.'i. ».■ 
i-j jiitTi-h' ^ iJi" i'l-jfiiJ. ii.-'. E 

Ul^.^Li^H> 'kUTiiiiul ^v 
l-SK. IV. Ilav.lnn. [Ii 

^ y,t J. ljat: J'i..i|i;,L Llai 

1- H.dr.. Pljnujj 

lli;|■;^,.^LJ^tLJ^ tU'rl full m. Jjj-jiL^rv [diMij a,iLlh. _ . I Urn. 'Ud.fkiWp'Wt' ilMiit'h'll.' Lliup 

^rt^^ JT^^lrt, 

Il-luni] Ponv, ai^tiwtnnM-il in riillLiTTn 
t t»l«(iB-»t, IhirLLBf LlAi K 

■ " ' — filMbi- ■ rhiHip, jU lla W MlMfiMan 

-T iFt<<i Bmirkf-ii, 9(«rry 

\~rtitV Ijntrt^] 
_ Haiky, Hatk. 

H0H£[^ a'ntfl B . a_ - JI a ■ ■ 

_ jnffi. fmn ll fcl. H, m jbWB b fca g jMbrthdlta _ 
a\l<K. itnTikg lhjuL]r-*iltr^"l^ liyy a frith tinikh\ 
M^UtaBfrfbTla ?:iS t!M>-l.TeiKli-Bt- ■. ■ ■ 

iSiRj-fl «n»ir iriin'V.j Jr \-T ni^SS^pirEfimh 

slbTi, nil ^A'' ' ■ tu iW!4 I : 
>^ri . *'2 ^ I i.Am !ur III fiwt, » 
rii (l|i(t™tu>.. UuiCji I VlTI^ CHi 
^.1 ia-i lfc_^i.^ ^^il: 
1" JfH ilNti-fiTlJ. ^ 

llTTIh. jL«"a'~ 
t T Unih. i'T-,- thfLM 

■■■■■■ «->t-,re- *iiiirtul.t_n«"^.J.1'J* 

hdi i.-nrT^ .... Un ified I IMIM^-?^ 

|[,in-.OM tlnr*f. ■h-.JtM "but* jiriei 0 HjiLjt> ^[ri lUnMiw. 

tf^tt; .gflflr /TlWy. .:tJrt. a- l ai traTCK 

Tt. tiUf frltlr. tMl*IW'a .. . ..i nwrni*, . a. 
tjPiMKlirr fioi MutBafaiaa, ipni 
TT' "W*f Ilniilt awl^VLlrll aH^^qai . 

II HU, Jtafajv.itWK'rai^'rJCil.W"" '1 "1* 
TlTlSTOk. loun OlitT I'iilTi aJt « h. [..nj-. 
VI Bwai, Di-^uiidilr,-at, -V Ji>;ii;iev 

1\-m.1|.:j.. l.i.ina 1, .,VJ llin:rilif_'l 

ta ,,LJi^ .i.Halil.. I'aniai^, r,.r JMillr*. wi.iat te.^" 
au,l U flr*:eta»ii .wdpi „ (Ui4,.ati|a;rlgr tltUali,. "^t " 

.i.,,„ ^,^W ^,^.„„^ 

^iHms^'"' 

V'Mlfllt'TTi-tiafl' ta^^i x>on H.ti.i 
r_Ai.ri.. 

11 11 :KrlitT l* Wan a. Plan nb lpT n' gMt l»ii«a^flHtfJ.n.n - ,' , 

Btyta la blah.a^.lait-«a]BU^lF^ an.| 

linda^ wtaba. aoieiltot aawi^ Ira lliaa boaa' altt. Hand. 
..hiB BM BUI PBi*a f^t,^"! l»«f. trnJim *al- 
Ur. Tttlr aabt^ned. f Imblli lailfi wlltl ■mn.'bll 
- M ihMIi aaU 1 Oaiaf.. illl Heal ladta^dE 

Nknnat For. Tft laa^, extra Lira, niife. tt ^ 

■aiiinrl tai n, I Mad a. dl, H- B,, «* 0«i,<Bp taaa, 
EAtr^f^. anil-mada [leahTi_ Moaa^vaalMpHn 1^111 S.tLH. iSt I'lrtl, I 11"" "iJ, "ml. 
' Will laniH Hiher^ri. KaBelA 

\Mt bAMt. cbnaii^ PtlttV. Bulbil ilHniea. Ml 
?ini,^%SmMl«nM. UhIkIiI. iilll. Hat, iltemeMi .,iHjJ Cittlll.tlit • 
i1fl^TP»Tkirt I' ll. _„ V Jl**^ 1* tij U bltak' 
ILj. l.tin 1,1*.* . ^k(t,n 

e:t;*ift,.;*i.t- I'll 
ud.^t^AilUt^ " Bt^mCf. Mirer i jrjS,W «™«™rHiSooii iSAUOSJid BjlBfc Popy, Mi*Wi fl""!; ""1 I- 
llaatia, Ithapf.iaeair. TIahrtlJ. ,r > llafbeft f M rr-ia»atf bj. « y^d,L wr* i>'* " 

^'irlriViirv^f/M- waiii-r, 

iiTAvren, io«ii'"-«biW'mpae!iitwli>ibia if"* 

\> ler. li.iliaa- Bi^^i .A"Wl|«t__... 

^yjsin9."»*«i-f iS!.«!*r ■"- 

/ til. niu'ii' ta T^CEl^Si'.piS- la 

Alrll'."- , f , ,— 

1' aitAVrn.f.llf Ti.n.11.11 wantnl, a.Ul ,It1.«i 
. t.a I. 

JJR*!! I 11. ra lH 
leiaaf all.i * i"^' HOUiCbc 
J. (;M.BeLly,_ Tnl.i t» 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308540 iLLh U r k» Oil viuf Kf4- 

Lei r'hD^T^ 

i tnt milti. tTOCK |h'>lt'-FrwrL 
KIT l^i'll^'].^ 

L TllTfr J. L^Ji, I* 
|t>^ul<l<lh THE sTtMBt Tfrt»»n«x -ntaiAm iit?ft«i)iar. Apm^ 17. iggi Ba Tin Mt«Bd lb* reHlttirr - 
Tni SS^lSSlS^' niM> 'Bi^ fl'-l"** ' ■ -- ci-BrlllA EftilKll** i MIT 
Her. TDpiJTIUCTS FOB EEGUIAR TUNlKCr TAKEN. aEAXD PBIX DREAD OF liTDXC^iSifTlCSiir 
nUi t»f Ehff iKt Ancui?. OOGKJUE'S PILLS AunrnQicD rcoflPBCTUe or 
THE NEW C^VLEIWNIA MINEBAL ASD 
g|Bili5fflSG OOMPANY, mWE^S^i ^rulJi^^t lari Ck* i^burv 
' r-mt. per UTiiiuni, md^ hJJ ilLvJidfc^ 
CbdlirufT HtlMHt, rtill be dirjiilhr^ W IL.r.R., ILLXL, VrdJbPf. - TP. 31. ) itnr> flO]jnT"Rh: Hii"" ThHMiifif.n :ni.| S.^-ii:. WiT-irii.l,- U-ilual rfiiuji*^ . 

FBU^IAIONAL lH:t'HKTAllV irij tlrtnC7i:i V. ^1. V/i\rm, Ehl., Ho. 3 ttHii floer, 
TIh Mbwliif MvtnrU tec* ntmd 

^A-TWP«t7i»*ttd 4^1 IlM^ Tm. iridr lHittf«'n J. A. G. ViC^dfuiri, 1^1. I'l-^'ni' fii.nii. BHk irf thk HVMttfC* ... 

.r^I tiiMjt r.rt aiiiiutii. Tba Uotbq IhrMT hi 

4\\Mr 1HT. prirh nm fidCi 
rAr irlitrt LjrCar in ]' 

■fuT^ r.^t*fTAti PBflprftpifi ffTrmtn cortn ute njir or tUEcntn) Twn nq P i l M Oaa ilwifTVr^ ■<» V Itiu Tbifi rr will 
■fe^fti piuiAjhctirlT^ rnuii Mm' V* I'm: i ihni I ^<J -.1 TURNER anb; mrDEneoiT ■'tgni Ttlfd' tlM^r l'n-»r' f'''. P- 1^ 1^r#TM-li- PH«iii 1 idw and TicttiMirt. *. 

nr., ]Ji>. Tlr,rTrr l^i^w*^ «** 

I -^T fi|.fif.i.r^: Hftiriinf (VflUn 

. p ii.;im'»- ]jHK'Hilr»'itlvf I'tirii 

rnrilTi', ^1'. I' '^1 :. Jlr'-Vrw- Ar¥tuft I?h THE SYDNEY BOOK CLtlB. . J*/ K 13 *mJ^ n liinr ^ 31.' JT.iS 

It jMiH'f^^rAiiKiK >vii ouifPAiw IT umi dtkfiu. 

_Jg|gQji^M UnpKKTiiriS. iJal., llH'n#lt*rTiii£h *f.i!(. _ Ti 'l . ITW a HVhNEV S^rHOOL OF ARm 

l.F.SriL^fl l.n^'ii^kfi. •■'\>-'f llM iS liuiii. Ti TiV'W hJi^lON. VA\:. ktiUIU UAlLT. 

1tFA3»L^1t JU]'.iM£4. iah]1EIJ>'H I'ArilitH ^ Mr H AUA/JS>!i- HTA^jUMlL WURkS. W Rj^rERENC^ 
l.^iUtV lt4>nVH. -I li1tCi^'iH(>4»H. ljVUl^i>HJ.n4'>4IU. IHM JtUO)£t tn, l^Kl For UKKTlNUlL 

O'Oa^iU t'LUIKj. 1^^ JLh ppp W. MmXTl^C. i.W.ti. TlirnS7»A^ MJJIITl Hub., li pet Hf. 

I'frt, th; Vn[mi. ;>HAi: gu^rifn fill; ll4U ^rAr, iii; iVhr, ai, W^tt* iml Umliifln, bftU-ntat 

llEinn:tUil[|- tv^Uit «!□ tliy nt mlmrHi'. JJWK to f'taV Simi'RajUi UKJTBUia pwlt 1 

AMI 1 llAlLiLl^r^k^L m a Liu.i'. IMl K>r;iNy(JK IJ^ILV. f.VLrhTllV ItliSLaiBliaiL t VUUil UJ 1 
MAUAZIM-: ft KiJhl.V, IT UOINl.i uii-I I M*ri,MH>K roRT.N mutuf. 
_JJS PITT-KTHKirr. QJ'KS [iAJL.V. HI N»ATS ^N^^JT^CP^ TTWTIIj H p.m. W. lL_r^lLUTD, 1 iriT£j!fiTim:G, etc. It^ tww bftter 'JlUH.'.'ktli^.. Mil ^ JT> 4a IliJ] 
*^ ««M^V^iAMi^. iril £4 i)i Id. 

T^^™*WnJ^ Jfl lUMnW. LW*f". 
U 

CIO- Miiitb. 4l 

i PiKniHt uf itt Lii tlH- c CI jltDwvd fall man^ 
* pvd iti i En^mlliL Uvr prdrni un Ibfi kHH*. U« 

•U huJiHM ]■ itrk'Elir ^LrivftL*. Call Uut il|MiM — _. - 1 '^rasta ifipfwiti 

*mMj¥ti|iB~ ■ 

en FTrtli. (»* 'l'j' 'Mi, fill mvklr. 
Ali 'w;iar\b„ l^it ••.■■■,..Mn, .'.j fbi ii'r*fe)^. 
f 1ft worth, Fta ^'IH-.kJl, .It wn-kt^. 
_ 4J£DUUP :tn far u 4i[ Wn<t: c«] Im 4 h'h*. cm ud w 
^ ^ ^ Ijn Hri HnA Onu, 

1« Id, ft kd. ii, ^ M. Vi 414. AIL Vthrw 

w. r. coxoH bbi ro.. lu., 

fn. Tcl, V4 7lS Awtfr-dJEFl. HATluzkit, iQL* AITICLR TCP WHAT TOU 
UT - 
CAU AND JWKT 
roft YOirJHELvm I (Hibctiiallip F' "ll liij niKMi-nrRii 

I'll tt^ II'IIUB., nnud M<Ti« ifiilbf'Ml 

I'.ll uii-l jn.iiwL ^-k^.tn~r <!U^ \iam, 

Fv'liMTliliK. iini' !• inull l^u7 miil'iimui Si 
■jiir .-uli: r.i> Jmnib Uir JF rirtfy. fa n Ml. Cj.P.O. 

IpfiiSrahJmr SfVET ri.■lJ^■Oll. TliI- \V ^33 KLL'hrL llr'lrlHU. 

Mil *ft ICj tuli 

lg_»_firi. 
Ij 

■nc Jin Oit-PL 

FkH^. rHjili'. 

rm njiniTi pl. m.-t.- r^k. 

Jl**- ^ -Uh ind ^iLI thIu BE aLtHPtjI 
U hiniB . _ . 
- ■ - ^fcBrta MhiM wm*- 

m 

ELiwin " " ••tS|,j^^k^ Up nfUtbinirlnr «•«• ™* 

tli 'Jif Ih«"J. • P-St ,™j»,ailt i«H^ ^" 

„ ^ ^ grig^ltM e™u >"en i.*Tiiiiinl«a "oB 

«(T. a. Olllium Bmllk. «.*.. llH fc^R S,, tfce rMe'. "It rtoif. 

•ppolntHI, upon lb> »iiii»Um ol IbeRir. <3. |,' |,r,t||„| ^Hi. VDT Ul IMS T»rr 
NsrtK JUB. tunu Hi it. Ati»iL»'> CHircli. ^ ' tt u » mtHfit " mnt ttui htr 

Meutnl 8«. , Eincllner !»• Owutim rf Dmilil b" 

Ia«>ill» teMBj to Bff. W. 1. cut Bmlth, lor pr«r i( tha twll m bt IJiW* WJP«r ^IWt 
vbU* Iba TQCtor Intabdl lfi*TaiH AuatraUB Jcn^li>B &n TurtilA^ P*^' *F'^I' 
llmtt IBUHdMKIr (t " ™il>"HI" 
Im tat mitlf u Mtnulr ntlix Ui jiuiib, 
pplipiqt Kl.bll ffvatilv, 
l»» UM*7 »tiw»«ni iMt. a* lobs'" 

(<1»l>i^ OttVl l^lt, ■ br.uHlul wo*". 

■*fiitSS*t (bimww Of tiT lubor, iba^a 
Jiid(a wnUbiloa, nil uiit«i1»i1 bj Miu Vll- 
kloHB. tka doBbr TbH wlDdvv npnpHL4 
JiMspb Md Iko CUM JMU ■ iio-^ 

pKDlOB WtDdOV ID tlrf M HfwtM I* tlW 

dorr ol tb^ Mf«- V- WllfclBH^ 

At A inUI flf ODlIkv beld Bt ft. AlbkD'i 111^ 
flan Annh, VltLma. » pjvtfintAfllHI m IB»Ae 
td lh» Bb¥ 1>. Cr*"IJ(btOE» oa bii dcpirtofe 
(non Ibo Mrlrt 10 t«ko tbe lotMBbQiic, or 
St Jobs'!, Wool'Icl' 

At Bt. Utrt'f Catliedril on EuUr SundaT 
l>ror«k'* "fimi Uu« in U" *jia roodtred l^r 
M cbop- ol wno ucoxBpMied br fuij 

orobvlr* wd snu^ Thv -ivitrb wmA djvHi. fur 
fdidco to lbnil«l»<i<. Ulr tlUMoot onmlwrB 
tJilnjt mini IrlUl Bnrll lWFW»ty« mJI d« 
mull' ritcrr Tto MrHiiu irf re Ji», n™no« 
Ontflrn*- faoprjuj&>, lilvf MOFTW leoptTmJtOlr 
Mr P. J, Hmmtt (HWi. O'HuH lMII 
Mf. W«UI< 

-m lii bi;¥ltj,„,,r 

pRcMM: It IM mi*.. 

rttkir aitmvtiii. ot Vitbiini^. 

cliM * TiTT ■msMfuJ MMib« - 

cdboUi I3bimb it Hidaiu. 
A buur hrtd It rw.<of<l«« .»S*ir;™!t 
) BABtotlmi WJIili tbk 1tAliA^ CAtboUt <%kinfkH 

■uJixd ii I tMiiiSi&-'0 wmM 'tkTMill^ 

flTlllC DKTr 

Hfv, V- Rtabe?u fwerolilT trf (b« 1fc.*H 
Mntho^ltt CDDtertat^) jtnl Mn. 
■t<B4l^ • tiirRi mki' boIhU) In HoirSsbUt- 

wwti " swifted 1 boir noi mtmt><* ii°i° 
lUilMibii tuMot^odiiij or ibi DoniiDicm. 

11*Th Albsri ktinli, -who Im l«OTtD| til Rtw- 
un-bAll bmch Ihr CflBtrm] HolJ^lil^t MJi^ 

iLon, wu BDt<iFtftiD«d br bJi ^ 

prwntHl wltb 1 tit.tt 4f bllfv^* 
Morru I* sotoi to ■wjoif. 

CkBln Mitbodllti alH I>»inU to tlo Rn. 
V. It. ud tin. WlltlVBB DO ib9 occm«l4in at 
tbvIT rwD¥*i to KbuDK. Kr. ^. rumrr. 
ibo loDlor ilnull atBuird. mcuFltd Ibl obbir. 
Mn. w. C nimr, oi bebAll ol ibi Mitt at 
tkd Ian e»p^|iatlDB, prwated Hn. tV'll- 
llaiu wllk > bvduma huDd.ba*. 

Itiw. It a PB** bttor tbno ir»«™- itr- 
F».*>tW » l * 'ii'' "" " *** Sfb"- 
blU. mittboii»; mi*™, mo BpHni T«rr»™ 
iiooiniDtlDoi. U4 from Ilt> IprijMlIll T<iD' 
plojm' Lodie. 

prf4nof tlow w*fm au4« to other M«- 

iboiui mlBlitan OB JbiJiilTit clnuiu, IM 

Betlo. I. QtMB. K WCM'tt'lli-^Cm^ 

A, Omtui, J. Rnoin W. fiHiONa, r. T. ♦«!- 
kor. 8. Bmri. Wi4 fl. BclDbrlcV 

n> aeun] A«i»bir o' tio pu»b7iiri»» 

GbdKb la tb« at«to of Nnw Houth Wairt 
mrcta ot It BtapbeD'a, Srdoor. 00 TumdlT 
CTiIlJIlI, M>r 4. Tim Hut. (i. Kollb. M.A., Ot 
CODdobCJLlii, la Pf od«r«tar'iiloct. 

Tbo ȴ prubJPtlirlu ebanb at Tamaortb 
is attwuA ««t- w n^Wb 01 th« oM 

^Sww^. It til aoafttnoUd bI brlch, »ltli 
■tab* mof, tbo towar baini oaiipod VI tb flab- 
■Olio lalTaalant ■Li'*l. TIU Xh. iba. Mb 
and tbi (lov. rMrma SollT>nl4 iSoft a4- 
dMMb It tie oprnloc atnlmt »lr, IJoab «»- 
du4t«d tbfl oOclat ilBiJutloa. Tbo ^Imlloo 
OfiOOttotad la £tO fa. 

purtBi voBtb tb* aUbt PrtalirtoriaD 
Atlomhtp AuodHtlOD calflbntol 
IkfrtttOI pnolAfWT of tbfl aocmir'a lorna- 
(tolt At tbo anntiil nmtlnt dolojali-a from 
iiwroni Updrad •iKKlalloaa alliodad Hd 
■iailTrT*4 lieotlli«». Tho jmaUmt iHr. Oliipr 
HDffua> pTisaltlfld at tba aulvamiT aoclal, and 
addmaea wrrq dallterad tv tba boo. tr^ial- 
diDt <3lav rir. ClOdltong. Ur. J. A- Ho(U 
UlnL4l«r ioT l^ubll^ Inatmctloo. aoq lit. B. 1* 
CoJ^T Marer ol tUfr (il^^bn- 

tTw Bar. [>aTta Hmoi eolthraled Mw loBttb 
UHiMBMTT aa of tbo NorUi Sjdnor 

Ifg ff*!^' Cbarck *Q Wodsoodar tut- Tbo 
SMb<H 01 tko Mblo dlua t«ik adnil. 

iSiSV tU Mtimlau a iiWMl MM «<n> • 

A}.-dDcr. boli in Bt. Btcpb^ll'ft Cntq^iitL, nmltPj 
street, u Hp(li««Ltoc wtm tnntvi, ilvw Uvrm 

dHr^li IB OtAllflMtir dliirlcL 
«Llp«4d for tba amU HtmM rmpotM la b« 

pchtldhlDl (Of L4 ull ft UlBllter. 

lAimore bnl clTtn a UAUldiaui caH to tM 
tUv. A. IL OoitldH of DdulhurD. 

SUv- ebbwr, 4f ADLbaPtdl |N.Z.>, ^ 
bMD ulhri la tlw BtptlAl ctkunU M AH-^*''^- 

Th« wiafttfr e»T«Bit« ar tbih Qk^iild^ 

V tLCA. hfclL Tflth m. iltubclTlDR Hnrli^. 
cbbLf iTiLi -LBk^ci Bit. T. Htoer fftt^lM 

A jiwi™ Ji coiiwuru** trf.i.w,t, F. a 

Dtwn iVJt'.r. ftELd C. W*U la.Ja in Tb^ CDi»r*« 
or tbil ppvi™ kl pfco*n 17 T^poTl- tli*L 

MJt U jflVI itM.A bflOn TBY7 IkJ-fr. fq t]|« 
Vpltsd HtAtv. ka 5W«. tkci^ wen l.na,MI 
m»«iMrm; 1p omt ^riLaim, in i^^ai^ In 
(hp CoiiisiBiiirttltii III «i«S' 1** 
far the W4rM fu iIp^ oiiurcbMi ud l,i*J^Ti 

trAll4n i^rvlc*!, flTcr which A. K- llUBEWftTtll 
pr*iM*4, U4 ItttiDi batAi Th* uopft His 

OMtIh AtAAikdCTN und Ufi MhlT mlHloi 
«VADfelliLic v(iit All»r" 

will imnedlBt'^lr profwA ti^:^! 
SUBCB tbeir lAtMtin ^F^^f' 
tar tha rtintfUtm iMtPlw: 
■ad caaKanlDp ibalt 
Tmaafk of JUe. 

Tlu BLiBtk ian*n3 doi . 
Cfanrcb IB AasLrtll* endl. 
u TfaurwUj PVBiiinr wLth 
nwiltni 14 r«pT0HDt4^lvrB aftd vlthtw* fraA 

Wlttl tbe vkw nt oblaJnin^ tho ■ftrvlwii af ■ 

B. |ulDDftr]f i»lnlht«r' from iht- old counLrr. A 
MDch oil lh« labj^rt «r "ISELrrrllr" WM 

br Mr* W. F. ICeen; a UAPrr by Mr- Bftuitt 
»ti "Tba r^tdil^BD af (ho ftiarch ta lEbrla-l 
■uUidtl," ud awM br MT' OftEtorniDlci ^'Tfa-Fi 
Biravth vtA tte> Wtf^maii 4( thti >dt^w 

ba«f » ■M tr. ttd tiua (iDTa Wrr« mtda b> 

yitIOUB cnfoTftbl*' fiDclal functlOPH wen held. 

Ttaa 1^la« copAvctad witk tba AflaD«iA.t*d 
Ctot^H Dl Gbiiat 1*14 tkair ■btwt^ui- rallffwKiji jTxifBtii H aflpniMn tei on Mondaf 
lft*f. Ill Ihc arrciJil Tuirrveii tor 

III tlM ir.pd Ht^nd at ^i^ SL^' 

Q. B. fllmp-aii, Lb^J Madfl^ n. 

LawUa* MH. Vswmh rnmmt, Uf. Aflhpr 1U«- 
mribrnf, Uln Kvlv K»ddrd, and Ua nwta' 
fa«n 8f bl» (lrall«nii>^!P lt»ff. 

Br lb" I"t Mil Dam re(«jrtd ot t*a 
Apnffemsiit *f Vl«01IBt BalT, Borti 

iA.rl<^ and Lmdr Mya* CuTinffmi*. fo«nb 
4ltutater DC EhTl and Counlpaa CarnoiLini 
IjinJ Butt. »*o J""* c^|dbrm*€4 lU "tl 
birtbdAri hni™»* * fMn^Lj tbn haa iw^-ti 
illstiDnijBbEid Iti Bil]lt»rT. nBral. ritll 
Uln In EnsUBd ih^ niTliJil. wJfh Wil- 

llmm at Oi-UW*. 4i( AmoM JC«*( mil l**^np^li » 
nobi** Of HdllMdj Fto kocamfl tto f\Tu.t Karl 
«r Allwm»rl#t ill!^* "V^T *^ '^11''- 
^-riunp to lb* tioVfrrtor-fltiw™! or iMaaStti 

the ni>v(ir[ior-Genfrai of todlm. .larl t-^ Ino 
LJ«ut«Dftal-OflTiirpDr ot ihfl Oi^njP R.hvr <.*f]- 
anj. Ljdr M^HVP" t arrHaploo 11 ■ flancp^-a wlH 

TOUVf, (ler clurDi o# mfiPner. 'fclliHlri«B,&. and 
mur iu»ofDplinlLtPPDtB htvti luda ii«r ncipiii< 
Imr tn KKlalr If AmnDtf ^1 vbti r'.'H4i' 

on tba 4iUta* of bi^r filJu^r— Uip lilnLat^r tsi 
^■rtqULtwra— at MI*h. Vf^^i™l»o W Jn Wi>n. 

Is S ft* , r»&e^"d tr itt"r <fe»t lmsj 

ICfkB**, ao .^nKtraltan bntlTO nime, 

partlr rhcbH^fi, ftr BUfffratflfl. "bj t*« Jale Btf 
Alfrei] ei-niUf^n, aa that kflf *oii|iesnattt or 
marr than uiiu^[ Iriinrtat to tl» t«rftiitff 
5u[h Wftli^i. wljiTf Lord rn-aH I^adr Oarrbn- 
>n art; •■Llll rHm^EHbrrrd wltt (iir^fltrtii. 
tlif TTiejiLro Hfljfll propriilM^ mn.-f t*r 
ami brflJUant ap^KTint* "ft Tti sdif c^ n nlnr. 
Wh4a '"Afl Eloffllfrtuiiu'a Home" t»s [nrr- 

kad ' tiHiEB^ p^^r trtm □a^nn-cot Uoine. 

Wmri, Ihi Hon. Hodcrtcli lA>ril. Mr.-i. HiUV- 
AhUTH, UtlH T^fdJtM, Biil?^' Uad- 

icm. LnJi^ Ui'.-^lairtl X''vl]:. ''apTiiln ItOIAt, 
CApt'la rfore-IlulhTj'ii. ind Mr. CnlliA ^tTt 
In ftttfnnljLJtco. tvFTT JH^nt ''tio Hir-atFn 
tlUihi bofora ft o'ulSrk. Iliail tJjJ^ IbuJ « wai 
iteaorJlBd ^nlk tba Vmon. Jark, thr AuatrM- 

4rJIJ»Ttfla of rlolet 

uj i^fj) — ISm fei^'llBhcT'a f^ouTfl. T^fl vlro- 
TfKt.\ party in-^lurlird l^rl UadlrTi thn LbJiv* 
Hdncir and Mnfryin Ward, tho Hon. aodttrl«)( 
WurJ. Mrr ICorrTAutliTHD. ICIsa Rabf Mad- 
d<iD. Ml^A J.iite^Jla. Caplalb IIOTv-RULiiTtm. 
rajiiKLq iidiop, mdA Ur, Waltir CAhaOr Th# 
tAd^m lI&QDr KDd Uorrrtb mre dmied 
■like Id |h9« blac!. MrHr Hat*- Bulb a varo 
irlmeKOJobTtd !U.Uii» Rod iaUr VhlcH ifja 

paAfUi, UMi ¥»u»fl nu ib irbit*^ 

nat, tlte-lwHi tfiii*d|iid:li>rll)t JriiLfa. iail*--itft>wn; 

KDd frttC bLWI V«« 'MKH|^h^:'i|^'l(^^ .Tlia 

ahrt Wiwtred nF^1lAlmli»qr?'j^^ per- 

roriuKiim-. 

In coBuecUoD witii iliH "What Lo do "WkLti 
ourfllrl*" Kxlilbltlon, oraantied bj Lb? mfU- 
ben of ibl GlrU' RcbIb aulFd, mli AhaI dc 

Uibi ira BtwHi aAtmir ■rnawad, ami u far 
ai ounm^ wwrtbtev ton doD* to eo- 

. ivif iimw^ ut pi iH bold ip 

t^'TdrH^ Aalt Dgit wi^K U ^r BxchI- 

tba 0a4mt(4a I>Ddlcr !■ lUSlclcnUr ro- 
IIOTtnd ihA 1t1IT p^rfgiiiii tin 6|h;iiJnj[ t^-^^^- 
maot ml i a'c|iK!}{ 40 We^Qi^ldar. U^'tJdrf 
tbcw MrliD bare it^Tcn EbeJr pjitroDaE? ta L])r 
r^hLblttOn, tliatn vt\l b« prese-nL tt-a 
fOrm PflprakrHLirLt'iMi of ■]] iromcrn's 
id|(rlje-i Id NfW Snul^i W'Tdil and of BpnrftI 
tmbJjfl cbarltabtn iBitllutloQi ftMb tbc 
□nlld bai WDFkfld, Tba wrtlWp .wat^imi 

well "d UTfaeij parroobH^. 

Aai4Uilfa( [bp iDiD7 idr bu Ltiri'tfi irbo modi- 

Ihr'Tf Ilrxt Kj)i:l(?JLm>C« lU jb*^ InL-jui world 

L r\ut OF olhiT i;»f Iho bflUn: durloif ib"^ ita^L 
ffi^k were:- -Sdlsa [)Dru|]:i>' Gordtm. Mi^.* br- ; 
rIdA GHflaad, Uin UoEllfi ll-«rUa.l4, Hita 
jD«.ri 1'mtfftrtb.tPn. Kin NpiL* Orjmibi. VJh 
EfArban ljuie MuHlnJ, HJv A|^lJ)a FIdwoTi, 
MLaa WlalfHtt Vl^ld, Mini MoJll* Ocorv 
Hlu K. Cqnlan Mlaa Etv^.v Wh &oaSf<r. 
MiM cortmtwp Ootkwr.JiimMiiUti DftTidub, 

Bjl4 HIh Dorntboa HohftUr 

Al tlui lariiv b&lli M'r€v #<rlv tb« n*1(, 
Uw ttfttfl qaadrUla ku 6Hr« ppMa iwtu tv- 

TlTcdj aid took the plan at Ua liBetvn, which 
for f«an] year* iwaji (bi dwiFa in whirh 

Lho Tlce-rvaal parLjr duiCed wh*n formally 
OpoDlkLT ■ bnlli Many of I||Oip pr^a^m a.i fin- 
vtmaetit llatufl on Tliuradty eTPnlng vltt 
r«n]4>iiiber tat" tlnle whon tba qiiadt1II{< wai 

fusii^L^ OS. 

WlNHQAKa rrtdWi 
gf^jili, Ti»Bi< »* <^ti taam ant««d Uore 
iB-flltfil, and tha uantrlKtora inuid U puA 
worjii of tallwar mnsthuttfla at aa 
1&H hbtvIm are t«> im ampiDM iBivadtiiUIri 

Tlirrn EO DOW pICQljr Of «Bpl«JBUt 111 4Aa 

dbiitrliM. 

Ori^iii irtdijTtLLiuLi !■ flirprcHwd ;lkf..:]MiUBBti 
^tfrnHat Lhn iiBt" nf tliE" ManKllli "" ' 
iti-Hjnnra lAdnn altb rallwir 
barboliAili ThiTTi la ^ir^tt 
dlfOt" Thdtlp bciPf si'ral. 

AU Ibf opitimrrLj iTi3 rallwitr 
Wroa iaTtvr d'pM 1^ lo tnnki) Wl 
taadeBAfU Hi 

bABV^ PAi?4 anb [TQiiiHa 

ami FB«riiJ._wtth lluiiviif— VvH- « Ckp TRUTH IN A NUTSHELL. 

. ««i u«ro» fifei^^' for WOT (EduMtion, Science, «nd Art) gives • summary, 

' OS* "fw T?!r^SI^L«E?L»a»I^ Bdioote" of ttl- State. By «B^p«faan with the 

relating to the eeventeen "Buamrt* OOU^ KOa " ^^^^ iOuimn tltM 

„tu«« which were furnished to tto »tatfati«l Ihi«rl«M-^.^'|«*^^ 

STOTT AND HOARES 

' ^iiieg esmPiai^ of the retmn the Dumber OoIteKe Studenti has lafgely inercased. The flpnM ' 
snd full details are <Slt fci*: «iftOffl# *>l^^ » t"^* **** 

high among our ' 

GREAT I^ATK^?!!^ ll^TfitlWiBl* NeTcr before in the history of the Goae((e;Jiiil'iW:;iiiW88 fei^'-ilf ii GOOD BUSn^ESS 
00 fi£GaiN& EVEBT DAT for want of a sufEciont supply of eom] BO good as DOW, and n^i/efmmm^m m^^^m wmsi^m ^ Sb^^ im t^-^*iaita|p «i. oae 

perfected faAHitieB for 

A SOUND TRAININQ FOR BUSINESS LrFE, 

mm wmmmm liiiiife WM:' '^^mt wm. 
MOOBS^STBEIT, WBi^Wt QOTIBSK&fT MkYlSBB BIVE. br tbe LaiUea, and mu^li arSjft . 

pramikt«n of tli« pbjbraU* Jiiluiailiiiir- m Aa mirtM m 

Od W?dDirrH3jir. Jdai^ Vli > DMTrian 
1FU aol«mtilE]'ii1 -^a- JUn. VOoLla Bui' 
lai^f Al ihn: resLdEDco ta Aa M^'a T«i»*<'> 'iff ' tfOaa. ijfcMj ||1M inmvd m bauquet. Tko on< 

alBtinr ci^nrioen wora ib* h«th^ w. H. Pcy- 

ard 4uDC|q of ihi<h bridol. ud T. PttkW, n* 
HAV. Wr T. tl. Ur^r Faa beat UU. A "HP' % „™'bo w?do' WHERE THE SHOE PKCHES Th^ Hr-ishiM. CainiB«rar^fW«d, No^tJi »g6nej^ Udq wai beild La tbo lf«IHl Tdv> 
coDiid^red tbfl camvt dtaoa vbartmrLth t« 
bvA^D ibn procrMumQ. but vhaf^aH "fjf i R''*t i 
maLlfled tioCarBbBJId by tbo OblWibVflAlJa ud* 
lake iMTt in Iba Mt, Ia fafw twk tbfi 

pa^ Mi vnte tM, attflsMd tba Wbola lon^h 
of Tbft IwIlroDm ot OoTmin^^nt KOrtnn, inH 
niM^" in cxH^rgjlciptly prtLl^ iliebl. AL pubMi- ' 
ballf qUEi^rlLlo wai aFi^d onlr du)Ccd witi 
two iNtia, wblcb eiuablei buj a«ti t« t»« 

Tt>fl nnt bait ef tba Hiaon w»i tfv«ri in 

lbs PBddllWl^ TfrWn lull «e Tveulfty er«n- 
ini, and pNir^d Avt.. ««Jarfl|R- Tbn bm- 
teaiM lNfjt*-^[.-llm^^ Bcrtbo 

HTmitr, i!^*aS®^B^ft^liSn^ ueiannnd 

■fTaADtwO^ Mar Ckmpbtll, Jua CuDojnKhan), 
Cropprr, Chbhn^, H^dipj Tox, I^^f ItuviLna,. 
'OUKar, b^Ktrlro nnnkin. QoTdon. T^ar^ 01I- 
rhrtHt. nwynntb l^rinthi^. Editli Hill. IHlvn 
KSbMb Barbara Kunir, rh^re^hrq l^mb. JcBoid 
UlUHlftu-T], Hcrt (Z>. ICflrlfalf, f:iara Mnn- 
B Ln^r. r}r«i<c Mart 111. Blach? 1 la r , M . M 1 1 q 
Mocortbur Ona)i>v, Oladji n**n, FbrllH Poi k- 
jcr, ttdtledav Mmrffvrr JStfoet, Vm* Hlmp- 

««, Md E, P. W^cr.. Vn^r BMried u a^ 
dlat^niolaUDV Ud«« Hi-.-hvmfitim. Tba ba-ll- 
TOoni Waa drcontal iTllJl mLM ind ycllDW 
nowm. ud tb nifpor tabln wltb r4d r^artus 
dablluK AmootBt. the nOUerau.* KPHti -wan 
Ura^ HuiflDlqiilr'lf, Jn lJ1« wblt« bel, Wltb 
Kiapin lata tiodkOa tad toudlAa of jflnV and 
■oldL Hlaa HdIkt' UaddfiQ. whiLa Emplrp 
dropa, wUb ^rlhA of tAId blu? ribbon and 
kml] plok mm. Ur*. V^llufr, ij4liwL 
VialL Kutln ChBTDitw. iriM X^4iLa. pal? 
blua ehillun taSlU AM VJyt* pldiraii flcba. 

Mill Fhiijpp^ JSWulFm^i.- diA nui^trj- 
iolttatvi aatla Chbrnalilpa Wab nno ot tllo 
noflt u^tp-data dnaawa la tba rouiq. Mrp, 
HiUTT 0iborp«, dachaaaa astln, vllb bi«f 
tlfnt luo on tbe twdlH xbi. ihlrt. ll-m. 
TrpjUftban. pblo rallaw tarecftded aatln. Ura. 
Cllbbrhni, fialait balJDtroee Utfn hroTTade, 
Ifri. EwLn ProaW, old (old •nllo Ch^rm^'u*p^ 
with flbort tUBln ai opotbed aaux?, erlfrd with 
gold rrlFtiv. and a Wtdfl baud of tald Earn la 
hP^r baif. Alaa E^aptajn and Hrt. H^UiMrrti^ 
Hr. and «Ta. David IMrbaon, Ur and Kin. 
da la Salki Lord Richard HeTlU, Captmln 
Kofflo, Kr, Ca,|.tu, Hr. and Mria th^Dtliltr 

and Hn^ Wflrrid FilrAui, tl^avtmrv VaUiBve. 
Mr, Burnald?, 1>j-. Btephana Dr, Llddall, Mdm 
LdBdnlB IMDibourarl-. .Ur. hiibI Mrs. Ivjonbrd 
TiibDEur, Kf. anri t^j-n. C. I^UDdlr, Hlti Kcth- 
Jpt*n HiTijr. CkpIkIb flowTtiiR. hiliI muMr nuTal 
oOlcm 4) hi tittH<ra. 

TbcH-D wbo w^Ti"^ tir'^r'ii^ m, ^t. Vlttcoi't'i 
HHpltal ball an Wejneida^ ev^BlOff wUl foel 
lotflreitad Id tbe feaolLi af Ibi' Vutlnf, Cou* 
toU tor tba prfua aWMTdOd (or 1^ bolt tahcy 
IBtt. t%k flftt prfia Wba tlVeb lo "Vbs 

Dwib«H ot DuLala" aat, for wbltli RKt Totoa 
^r«n f a a nNa d a (k* prtu baiai a tarwcb for 
th« nmnlajr. ud m medalhoD Tnr tAfh. aa* 
la'tba 'aCFt. Tho leOMd prlz?. wblfb wu alio 
a BPld brooch, wai vab by {h" "ClDtralio" 
at\ vltk ^Eft VDldii, ud tll-« third prlaa wap 
Bwirdfd to thf "Bcktn of Ifayfair." wbo had 
S4] VOL^i Id tbeJr fat^our, tbo prl^r» brjopf a 
vui fl»ii Ud allrer-monanted aeaht-lHtllv. 

A wcddlnn wai eelubralM In ^t. Jittn«-B"i 
^hunb, ]ilarp(>tb. on W«d3i«a4ay. AfiirLI 14. 
wtaen Ulia Catharine A. VVudAj. yr^unffwii 
dattfbter Bf <;alDn>.'l R, A. Waddr. nianaii?r or 
tbo Ammminl Banil, llorprlh, Waa married 
lo Uf. LawI» r. Mafhtniin, arf^ood mtta of Ur. 
JL J. Uai'lirnxJ?. of f^rramptfa^ The cern^- 
nvnjf waa {hPrfdrm.'^il by tbOtVaq, ArehA*Hfr4l) 
ToUla. «Batdt^i] Ur lh« Hht. B. ¥. Waddjr llin- 
Kbrt nf ibt br^ib-t j«Tid tb« V^^Oa Ar^bd^acon 
WiMAd, l&Aio Tbn brldo, wbo vn* RlV^n aWwf 
Catbiri WQT4f 0 wbltA crfli]e>df-rbLni Vl'l1]|AiD Kollliifiirartb. «r North SfdaffT. and 
ABDlfr Arhi, eldoil, dauidit«r of Mr. HoorT 
Qrem^ Tbo brldB Warn iLttltdM tT tfaf«4 

xtagiimik' 'iimvtt ti- -ih»:-:iim^^ ud 

Mlaa (^r^O li^t'T ol tkio brlda^l^ frrlde 
warn itoTf irhltt^ m1 a I ] lne. tritoAOd Wltb Jane 
iibml nllvfj-. .-ih-.o 4i i:;ll> h-vL] aad wreatb bf 
'ftrnjiBf In I Pi r 'HI I n . nr* t ^-urrlid a *hownr buo' 
quM. The brli^'f^ia alJb ^'ffi iM whlto nuillii 
cirrif^ii botmu^ti ol TrtUHtfUa Ea ESaTttac 
rflP-'i*. ii-]iJi;h. rltt (6<^lf fq-U brtriichpa leL wilb 
pn'irJii Untl. mtlL'i. wart thn sLtli of tba tirldc- 
Rroom. Mr. Ar *J-Pfieo fhrach*r of tba bridv)' 
WU beat nan. Tbo Inakbtaat vrM 

fl«rmt in M marqq^a nn tha iavO^ abDUl fQ 
pir-Ht.B btiag precent, 

At St. Clemmfa (rhumb of EEEiland. KArHfik-, 
tMLp, i»a WfdtvDtdar, Mmnnb 17. Lbfi 
i^'aqod Pr'llEaltlua. M.A-h aja|it4<[] hj the AiV. 
W. Harilfl, I1.A.H lolAnnJaed maniaf* til 
WlltLbiFi. I^'irtnaur, rLd^at pan ni )If. and lln. 
W. ir. Tnnibtyn. Df Uarrlcbrlllp, Ud ^dltlli 
f]A^'nl lurvlTLDR dii^bier of Hr. and itn^ W- 
aranL Srotl, of Pttenban. Tbo Chlinb WHa 
pretiLlr decQT^Lcd br tba Jiiatant irf lb* bi^da- 
amam. aaJ llie aeHflCQ waj fuH lAmiX. tha 

biiij? rtitcrHl the tbuTfb Wltb her latb«r,i 
br i^honi Jilin w«i ilTen awar, and **re »4#0|l-! 
fliqplrri Act'^n Qf iTory dliL^oa illb with poiM 
ajtd Ijc^ trlnuBlpia. lad a wraatb vf olvAlt: 
bloaBBiaa ru\4 rvghroldorpd t^Jl* ToUi IBx 

caiTiiH|i,.»L-*dW* irb^ts' ww* "d 

chnii^L^Miititliljtl' viiaUirat ^nd 

E«brl polidantp tbo. rltu of tkM ^iiiaEftt^. 
tftr two KiBtfri. }p|orAa<i< and AhiA..attnted 
U brlLlfltmaHln. Ml'. .\. J. SLftTaaiMm, mtlM 
Al Tn^M m*B. »in5 Ur. H. ntfUjrv 
ibroLlter Ih^ brlr]H.'irao«> U» grtHHiammn. 
A rr-cfplEao Van auba^iiUnntlr britd at the ro-^ 
Wldfncr of lb" bndr'a p4r*ati, whera iSr. atid 
Mr*, Taib-blja fen^+lYeil Ibo coDaratalal loni 
of Ibttlr rrlAodB. Tb« preaiUti Irers nuniErouB 
and n*4lr. lEH^DdbiLi a al[T*f tstlta bAMktl and 

foA (FOB It gluuDK'a cbaira 

A mddlBf utoH plAe« bt liedbuba Ourrap tba 
faaldmoa of tha bride's patvoli. oh Uareta ^i,' 
WhoD Elliabotb, lecond d«UEbler at Ur. and' 
Mr*. SJ^k, wai AarrEvd id Hr. W. A. Mrf^i^ad, 
FflUbKML JMA of Mr*. HaLm Mr1.^«d. &f Q^m, 
LdmoDd. Tbe cerr>niEniy wiu |9f rfflnnerl hy 
tbo Etava "Vt'a Ha Biailiiy, In tba prnvmcr of 
a larco Ricberlnr ef ntatlDiii and frin-nu. 
Tbo bndn woro whfte aMk< erlDn]D<»i] wttb Pb.U- 
I4» and pearla, olao a wreotb atld vntl^. :J^^ 
ritrrled a b^aulirnl bouqup). ber edM fani(i|^ 
bptQf tb« gitl ^ tba brlda^ntDi Tbo KUiMl 
Alice wai A pale Kifk. aod i<olr^ t^llwb ««ro 
hrldeamaldi. and M*airi. Jantaa and ArUmP 
Kirb wrs b«ai tau and vrwotnaDlaD Irafiec 
tlvclf. Thir weddlbr Tirfiablut Mf^d In 
the d Ln I Pf -moin . 

A ^iilr'l wcddlai toob pticG Ln thr" Lyc-Qum 
Hall, raRlInfi<»rb-atr?r[. an lA'cdni'Mlar. Fpb- 
niary ^1. Vthtn llfr Albert H. Araald, Lblrd aon 
ot Kn- ^rsold^ at Waltara. wan oiirrdrd lo 
Ulaa VlrlbiQ PWHVali roQrtb daujihtrir at Mr. 
rbanua PercvtbLi 9t OJauioorp. Rutlir, Tbo 
<^rom^ ^ .p«tf»irs9i tr Eta« Hrr, F- J. 

»L«;Wk^ 'fdi*^ Uetho<£l«t MlMloo. 

Tbo ifHlda' vw i^ dfaita of whlta radium aim. 
f<«bP4ld«f«d ^Ith ^wbfte ra\ni vatortilki. and 
hfr «-Dibroldvn4 tfeUe ^11 fall fraai a \^^lm^^ 
roronrl of nrapE^ blMWflffl. Hhf rarTU'rt a 
•bQTF»r bDuqucL. thf fffft ol (hr- hrldeprrnoiD. 
HTni N. T'Ei-riYDl a^ted ai brldtiuutd, Ur- W. 
J^rimEd. brolb^r of tbe brtdFj^Dcm, acti'd MM 
b«Rt Dial]. 

A quE^L w^^dillQC arai vnlmiDlaH] on WM- 
hciidaj, ICarrb 1T< Trbrn nriWArd, lblrd un at 
Ur. R. HvDuaay. nf f>ak I and t I lie. Comlorq^i 
wao marrJM to Ellubetb. «>-l4irr daiiahtiT 
Ur ud Ura. Joba. t^ulvin. nf ToiMit, Aam 
Sand. The Plav. M B. O'Drl^n, PP., affl- 
(rlat«d. Tt\r> cnrMDonr wai p^e-fnnn^Ll In ihii 
apaelpua 4rtwln|-r40IB at DaklaqdrJIIr-a viiir.H. 
•warn ■rtliUflaNr dBODTBtcd. Tbo brfdii won 
oream aiik afripwi foitaanh inad* w4ilb lddi< « 
._ _. _ Hichod rile«Vi« -itvAM tPMfVknoHi'mkimSt »J 
Tbe brEdmr&Bai't blao a wfMtl Bf mttii^ dr*DijP» bli -^^— Lai f^Maop. and About lo fVMta <n 
t?rtaiaid at tbo WaddlJlC breakEaat, 

Tbe marriaRi ot UiWM Habol LM|nv>b ■lUlb- 
ttr of MPi. J. A. Lahmba, wia M^>.- F ii ii lel^ 
C0b»J9, Mb ta Hra, a. Cnbib,^ Win»**m*^ 

Bonai wu aolennVaed at tta* nifdMn or tba. _ __ 

brtdr'! aunta (?«rdoD-atre-(<t, Paddtaitnn, ooinoatX ■nhulUlLuIr uy thai OWlnr la 
Hjinb Tba Rev. Francki Cohvn o(nr]at^i. j tho doerptlo war In whlih tbfjr havo Rfni:' 

Th? brldo ivor4- wliEte lalto i> ba rEa«ua«^ made about tboir mrb, ]iH:aJ Eoveromcat ban prort'i] 
DfrECtolro atrloi; with a all^e ilrdta, ud anUtaeli u iwquallSrd aurprai. and ta4ti rv^ry 

- — - pToniliv tbhl tba twii tij[p«clatldna Will ^n- 

fully rfliliiod. All ^ur rcpmebtAtlvKa will "Tbo a^re ocnmrlli bava tba HnqtlbDnod 
ormpathr and auppoji opt onir of tbo Od- 
v«rpnieot b-ut nf PDrllaoioDt tn tht d|flaa|t 

wwk th»j kMTa to oarrr "at.': mU tb* Mt»- imbiolund (uUi.ivU imsBM mriC * im"b 
nr onoia UeaHalii|t'WttiiiW<^« *K!^'tr">- 

THo ¥laa« nbt^t Ai'-ffii-.; ' (nlKOI Ot Ibo bride) limt W 
A roo*pili.ii wdB ii[i"rwai^Alw3flfe 
lira. fr. r,.>h>^n r .'i' i' i ToC'.,lii^^':^# 
of tbeir frtondk 
Ai Bt. awpheil'll <»1Ri«b.. niUtP-altnot, H EW irnuc. M'aaia. W. K. nillB* lU Oo. fUblUb "WbM 
Oountrr Calti,'^ ■ HtrlMIe 10041. M i p ai a * 
ir c^boHaa uo]4 Ykb tiintpkoa ■ ttmptt at- 
lodlauo balta4 alflllv wlkk tba ra>(nla im nIM 

mm. tb. (MM HWt r 

(Julia- uvtkt iNMHIiv K . _ 
oinalirBt. Tk* (koirtAMir; recolTQ tbo fttllool 000*14. AtlOA. 

Tbo Dnt of tAc roodiutlinia aubuLltod woa 
BO* )v tbo proal4obt. Hr. IL J. Hlnlni. to 

INvbra to tbo FTotaBt doAl twotnl or *t«]i „ 

routei. "Bomotblbi d^-llblta abtHlld ddCH|wiiil(t taliar tiirlr |nin4ki4i^ duHbi Ih.ir TiumA baar TTbT rm»i<T #kii i^t)^ urHii bv uuLhat dt|H«a^ 
Vfit^nkj irlUi rr^^r,\ itj ti>i< t^timJi^ balf-kalidir 
mjnitinm. It (.tmmlMiMl uf ib« IUT°rt of WoQllahra 
uij Wjimlf.^ and a nutiAwj lof tba ^attiro lutvrti 
ibi iiLcr^icHf Uhmui ^CDlMci Ooilew^ ALL.A.P latrt, 

(Hhinr tfatfDr 

Ibt nriiH'^iiEt emlmlJfrfe put foraibd waa Llbat, 
tbi^ binSiurliBn ihnpi b^vlnff Ln ckar lit 1 41 
flllLinlllJt, Ili4< irinilf nitur tktni- |>f |hrm Wl tSlt _ U pU<r1hC tbe ai|p«r?lnl«4 Hflra l«|lb*ditbt«lf 
MutlT^ tba BSift.M5rjSrpi*aibrpPltiBn'iaed <^ ftiaj-s.i of & deamte hodr," 
tbfl iumb|» of Xrtltttr Itiiii Jo»v, aon of -^K^ ^mM^iUd a cro^rlr-QOBttibiMi boirda 
Lbs late Hr. A. ». Jonei. formprir of Nlv* al«ot*d bf tbo ntcPByon. 
Junction iiatloo, Qiaacnaiand. out Amr V*l»? Wf- JWi*% 
Srotl ArmatroOi. ^nlj dau(htet of Hnle l» »r ■*« 

Armatfonff, flf MHrnF atatioi, Brtwamib- »t iwt jww *JOi ihr«, Thr «de«llaii 
Tbe brld«H wtio waa ii¥w away br MT falbf n I ■■nrnmaad wim t^nt dIflouUiH. »nd 
wort a btal-BnPtr^ djoa* of wbltn pailott*'*'''' flowmmpQi woa ondnhDvaurlnt to do the : 
allk. Uo bodlea IrlMtel wttb «*b««a«d t"t "Odfr *he tlrtdiii*i*BcL>. B«rdi wr-r.i r'.j, 
ebUMn bad MltsM Jaflo' ftlao ■ WWlUb •! captlnUBllr ^h^xtlhtf to tba red^rvra b4<lBB put „. 

■^t^'ims^^: s iZ^TUXr^^^ " "" 

Ibnalla, tba iHril^ trllUfnnd wLtb >a««4. «V 
llned In darb frr^r] 

bat trimmed wltb wbl-i.. hmia _h ^ , ^ . -, 

riad ■ bouqwat of pai.^ fiDk (JTBa- P;**" ?*'*/r'"*a«*!L*^'!l' 

Ki^W J, 11lck*Ab DoUd JH itHC v^Ah *n*r nnUpiT aar i>rnu-h«a tb*F dlfconfwfl la imi 41 attaf ^ la Um ((vniLcur," T>m E4rfe Ihftt iS 
tbfr ihkit Hp ua the hturdtv DnftliL, imd brpL rm 

|H| HH* bthrr O' tbc< Wh4, WHiJd llut, Ul4>r 

lalil. ntn Ifat dVeuttJ', H ww jair fomifd hqr ' 
Mm ^m^^ Uut, wlHnH* Ibr^ nw tan ftcmi t n.iiL 
._ b ij^^ wmild oaljf bavi In m pbia. lo ^ 
IbiM* Imn ir Lb^y 
niabi, Et« If «|| 

in til W^Tb I 1^. an ibe I ew^, . 

FTMimr Aituffbr'i buaJm. 

Jtrop Smm wmid ^MiHULt i Mrf 
hwiUy lifpp ujv 

111 rn-lf. iMi^ ihiHtr no RTtthw 
. - , - - ^ - - I . .. - ("i-t lb*r in r^rtr fS^\nw IrvlRLELbnn 

MOdar bamo fOOb of OOCU^IJ^,. t^. r*Tapu«a I ,tTii,i» nnnpikm* bid f4> m^tir Ttirr*-f"rr. tlu 
' trrijt^'llif "Urt|.iiTtMl |u]|-Im>||i|><> " wri m miprnrmf. Ic 

nrimuicsnM irf ihv rhurchiM that t l^tvrdar 
iiM^D fDcie^ atle&fiMiH hr Aud B ETMB ■timwi'''*^^^* mr0 aafnM:>*^ u Tar aa povtbl'' 
ncid eraOB, sad aar^i'.'^ *H bUl^F bud ttav /rouarlLi cBqU fiva r?»^Kt »n.lder*d ti-t tW rtoMid 

« ^,|i^,s .....BiE Mr and Mra ^ S'^^^ll^^ll^^^iT. 

iblrL. »ltti IkrE^iiLal apd fer.Jd MnfblMa, "t-^ i 1' , ™ J*Lr""^^^ 

a «e]a bbt With blub teUb *o4 .*r-* ;:L^i*;.«:r//J,A'?.?-"?.*.; ^"'"^^ 

roatberi. Al tbe tlvacmntlniibl (Aqiri^, UltelUridB, 
Marrh 11, Ur. P1TC7 ij, PpakonlvP, tbtlTLb 
aon or tb^ Hij-v. j. D«cknbuii. oI EaLlDnd. «u 
SLari'j4;d r.O HiLaa Clabv UulUe, TOuAjiBat dauib' 
riir at Hr. idd He*. W. Hltltdh, oC Al^taodrla. 
Tbe rrr^mnny w&ii itriRaiuJpnd far tha father 
af IbE bndegTCKin], Tbo rburc^h Wbi h«ailll- 
fully decoraLed with paliH«, T^hbqpa, pDvova, 
and a WvddiBff balL tba hoBao doff of Bndtert. 

■'■fdaiii;.ta_;"Jt#tpN«4 ■ *!»•*'' *? ' 

ew/Wmk RHiponaM or^ ttia mttraa. Tbr 
brWevronib w«a attopdad hr Hbaarva ^ B4nb- 

bdIuM Dod Alfred H«1m#.. aa (tnamiDoa. 
Tba Jflaaea Oli^i CuddlD|[tDDH Ofon Of bride, 
and Hilda BvrjtAnbuiH «l*ter at bride^rodm, 
aviiti aa brldHiuldi. Tb« brld* WOPe wbllfl 
iWa^ iTlmmrd wltb Uea am wiHie btoaaom. 
iod A wroatb o^d ¥(|EU h«r fRMint4d mod pearl 
bnpalot aad ■bowor boitfuat bolsf ibo liru UnrBMref llobPTLKB. wmod daiiitiipr t.\ 
r. J. Hi'iiy. nr BoorMtmuti^a hiaiioo. T^rntaiiii 

KOd Krlc MnrfoM. f\Uh 4i,n Of rttUk B- 

Tiebtl. f^-^'lli ■ iii.^^lriLj--n. . 4ir Cowra labd 
YfivbRt Aiim^ inmeAi in i^Eiiiix nw folliTwlBi addlLiHHl mwal^a ^ Mki^ ~ticial p«evti hwM WifMJ, VaCkwmip B^r. 
ITivPHlk and Haltlkad CUUt llnnrtiiilil. "' 
tlHii* and amtlL), «a4 lHiiili—1itli*'H and ikirt. ... _ . . _ ^ _, , 

Ilip b Hid bulla, Tbe brtd^nmalda I Whloh, wltb a »baatr4 Hold Dftblo banitla waa 

iMiib. >liwfc«ai»* »»4 ToMu ud lllr lift or ibo brldefram M^r aalr brldm^ j ^v p...- 

t1rtO# UUtav^lfrobt tilt maaiKi U Waddy, pJms)^ wan li^r •l»ilirr Kdlla, w^o w^ire wbl^ r^r th 

Mattbava, dnd fattm de' tbHi. The two fennrr I, FVman lawit. ihr brld(vroDiD'» alfL br\nn h 'Ti^i^bi^ir <ih<<)k 
were dreaifd fn whltr IhU^linH Ib^tit Wkh iar-f \ ifoUl muff Eihtilo. Mr. fe. F' H'Voiwc ttmi bf-ic nx^rtiHU (L' 
and nabrbldpry . anA wbtie b&ta, wirb wraaLba man. At tha ebaalbalna bf lAtt fMemkhor Hr.l^, 
a - mrn, T5. J, Hanbeaiy r«dlN*i Oit con- 

trtiiiiaiiripd lit ih4iJr fFlend*, 

The Uairqan Mrtbodlat ntlbrtlii ^Wm t^- 
lEEca of a pTfttr Waddlm on Ku>^' ni "iirb^a 
D«rtrtida, anaifad daucbtAp or tbf lkl# IfK 
Wt R. ftafablewkitd Ud Hn. iranbia«uia; of 
■orabPt WbP mnlhQd to tbv RtT, WaLltr Tbrn- te [Qirp flwf^rplnn Ibafl jour rslolutlori, 
paid, "tbat rh^ frtEirLn^Elfl fiboold bav^ Ibi" Tlfbl 
4o oiipoar 1b aJt caaf'P. na matlrr WhAI nor^ 
nf CbHl t|L*y nra. Wo bavc ron^ld^rod i-F 
bfifnrv, HBl llu. nODldrilOn arrlvfid al la t^lb, 
that b4W4 ib# ikira counriii At^ ronrTard 
In anr tb- b«y miktter batort tbp bnarda. 
ih« kmi aiABtfb' npnwiBMBc tba d^wtwit 
at« iBbttvM t« «Ca# tbato Ibo fttnobt 
iPbtlDB Wltb rafAlFd to tbo »an tN&Blh| ^> 
and to Offar *Tfry fartlhr for tbe obmiitl ta 
place Htiy |nT<]|-piJilk«>n or v^ldantv tbay do- 
alre b»<for^ the boardi. I am not praipa^wl 
tQ ACTM la JQUr propfiMAJ." EtKtlirllE. mjH fitllArhHU. 

r wlH'tIm tJtr ^himr tti 
IttH ml«Ht i4k thit be LhDVVht UMlBI tftU^ 

. _ , pilfrhulPdF 

WDOlrl b» ro4«H| ill that bf tliDtqcfat tbi mww 
'■ a nd »bKh(^ rhr imhllr inrtlld inHtrr a 
5^' 'r'?i^5L*' .^^'"^ riinb'-«lno llw laiHvha* 

•"I* (O JL/MIII thf pMltl Lir Lb- bii dir IiBtllillak 
t^'iiu. nr ^uptlsin am shrtbi. l( tin «u in 

,lrr^4iii^tlnc n^«i tOT It. a lot ot tnutwvi& 

''?'",:"''''ilL*-.'^*'"«'*' >™i»~ ■b-aH b. *Jrt3 
i.r u. Tt^ OofTMiwiat wrmii dta 1^1 ><M 

1, miTul.1 tip qrftit intTi at p„ Hrir data. TLIB DEADLT kBSrt.T OP KID.VBT 
TftOUBLK. 

IHK HOST FATAI. TIT niBTUl or . 

unw IT CAS BK Pwnra Mf IJ and ointMb 

1^»r» Ii iic. ,11ij(4a« oo aiDUo ral •» IMbl 
aa tidn.i foi.hi,. p,m roporto dallr alliw 

JldOE, inubla mat HI teaiv It. Than lup 

iittia poll, UI1I1 lODio liognblo itma. 

aori tTi<-n^.d«atb. Tba daBBtatloo aqboeqiteotlf waited 00 tHa ' .... 

mnlatoT toT WorVa. Ur. Htniba prcoeKtod ' loi^nl dflTr1ot.nkt,.t ocattro. 

th« arauEninita of Ibo confofoDOe In favoor ttl'tVhon It la ranaldarv^d 11,41 kldo^^ alioiaiito 
tba rfiBoluiJoD thai couD.'lla fhould b« 

^fOH aru 10 provoloni ibot Ai^^ uid wo^hs 
BoiBA rtij^ or h-pi-F-ai-niaiion on tt,* board of out of tt^o are oirriaiod wltb It im Mom^tttm 
copunlaaton. »b]4^b irou]± preparo a jt1it»Bio af or t tbar In Atittnllo; ihbl tboy BlvtU'^ttS 
roclaaalfloalhtn ol abtrea for aqdoraaot por- oab^tory a-^wora of tbo otatHL IHOfI MJnk 

Kaa. lor Lbo trtoaolo) porloi^JCr, Lao nld[tbo ibolo btitth rt ibo bodTdoSbd" ™ II 

MIMdAllilUcti lot: j<»tt«. «^drtW*l«» mmmm tbot tboa.. oriana aro out »t 
whlrt K> iBltal (imiBdlt bib sonncnaa tattin arcarl Theao alnu an ouaunna. Wbaa 
to bo; «!i;1alon. nrin teli la li |be blood. Ha malt mtiZ 

pc<.«,.li.nt (.1 lbs cnnlETonri:,' to('ll» hiinor arUoD. It:' ttm.-'tl^am^-t rrpnhjtioij whIrh wu praftlcallyi b«ronr tb#~ MrwTVbeiill^tt ^SSlp' 
ddvrit)4>nl ^iHh onn prfifPstH tn the Pramlor ijob 
H Lbf^ t|4ta« of ihr^ ^Ljnfe^i'niM )aat ypoTa hame-tUpH. 
ly, thai a lari* ap^rJal jrrmnt abafq|4 b« KlTfla 
lo tba cflvnciJa In vlaw or ibo aut^ af diacv BiaiihB 

■O!* ^ Odwo to It. p„, ^„ir»]|„, rFBlrd^. (niBKIlNia TomC, 

Khlcli Ii apoelAllr prnaoad i« t««, I 

aod rtTHli>|B..f- '■■^^ " — - ' 

Ito okifliSi 
Boma tiaM" ' 

lOittWlHt j 

touo tmi-iStm'^' ot automq Iravaa, and carrhod tiouqiirEo 
dark aaftoa daklta«. Tlt9 olbrr brldfianalda Iprtpf litKl 111 UmiUii -I-Tiftj br OrtlpioE i^iofo eubroldrfrd EnutltD. and pola Mui- atrov 
Mr Utttd rlr] luO 4 fjilt tr^.m a rUr. Ihm. bailill**^' trloUBOd vllh WWallw oil vblte datalfia Hfar wai vHkr BmHial narf, tlka; narrlad brabata of Itvfc lOilail bfld atltbmq 

— uut tb .k,i. ,^ iroifot,. Tbr briiloarmi tiim aUoatid br I'CMU' mis 

h-ll llir , J. , . J-lHatd, Tba b*Ma ootorn Oai cburrli ulth bur 

I rOKola l.n tba oniirrh In a omlor far lor iim hroitipr, nttnoHpi! "bj tbrao hrldMvaolda lb* 

fctAl.n- ■ tlTvltt-.ti+rt, Ht|. 
KJlW VP ITTIl tviitr^l. 

, QUI I li o- l-mnaiUt .ri ual b- TiT, IM. it»l f^v fWTTuL h«- tmttblM u In bfli „i,*'*:™"""'aa of tb».«w«ttn^ t»..b*w]T"llrtl^ 
i(]i ■ift at U» >4«hL rt* iL. Butiil "™fti..f,MJta'u» ff'TiIo 1"!" (ho «bBrph Ip 1 tumtor ear tor tba 

Icv^ bp aad {-utlnra rHntnHt, >l[*r ^ «kiM r^^ldpn^in of tbp trErtf^'p paMntf; Th»ri^ ahnhi fctAbnl ^nd Wlatfrfid Hohbkwhitin Aod 
... wdtrvd ihftrt mfmhit rwn ih« manpui i^m fl" (tiipaJB nr4 frl"nrtn wnrn nnt'-^fn Inr-i Mr Ml» ■- TEmiFi TtM nbnld. She wbm at invmi 
f.^ntt wra wip iiritll rt» ™ ™.^M*P7 n^ri^ nn-il Mrf. HiH-kmilr Pntth-.ro^i-nilj tP^inrf,! m linf! rtri-rr^ i^I i ' pn^phafPn fclUfl allb rfenTX^ 
^."'br^rai-S;'^?:^:^^!^'^^^:" r-^^ Vf.w.a.n. ar. l.r. ... tr^lD lor Sn.-t. ' m.d. In ™-ffi™\T^irMd aVi 
Itet I iWrf oflL i»7 ninlmia TaHnpt. ^, I Cnaat. »bprp Ibe homTntAnn i^lll npunLlhat of qfr-nm illb. Irlufltid witb tta^lfob 
- tht piJn En bMd (HBUd otw c^ifi' *■ ■^v-mafal laDteTlainmrcit in aM /tt I tie , plumn*. Th<T frld^amatHa wvt* Wblta altk. Ud 
i^paa, ^at^^-m*.^^tm^\^m^^l ttntlb>d bulldlbd fund took pIaj^* | larjn^ wblt^ -- -^.."^.'rr' . alAlUa Aleo Mnoakl (omoH roanlo- 
uoaa lUmUmt ittsbtloii to tbo uroFiiltr l^r 
•kirt BoaooUa lurlu »ldor iooitti with n a- 
poat to tb* dootTvotloa of ooiioua worda. Tho 
Violator proBlaad to ravoorablr ^oooldio- tbe 
rogorai In an aaiooAod torm. n« alio pru- 
DilBcd to fovoBrab^r conaldor a miuoot that 
PD^Or otiqnid Im HlTon to eicbanfo qBH«aa- 
aaff nAtiT*! Ta»4i lor IsBda ni|ulio4 f »r tiiil- 
"T U g - f li y- oO"". or otbor putlltl 

mrlA ,1 Alt™., To.., Baad ' »;l»ala Ioub4 

taillw. ^ -uiiifiiiB) latrajrtnt oB a foncind pobllD roo4 lb a ablra. 

L A m\i1^r tn irfalc'h ipoEtal altoatloa «aa 
d-n.in ivAM a TonalutlDil lAopraomttBV anr ooo' 
llniiinpfh of JHhtlanI laCusaa to etWBHtlOB 
WIB looii ■oTonoMH Jlr, L« aalil aiirktt. I,. «. I p ^ m -i 

" •i;f|HliV, It oMio. 

.mofeai 'Niaal^,:l|. tMHt t] 
NUa >. IfafHoa. W ptblk. It 

ti. Untinigr, «A putata. 1j Vidl lrk> Tda ItwtBM, Hj H 

Itflritatbn. nrdfr 1 
K#Llfl vrtiuiil^. «us 
VIvlEa hitu, '^|HJl1 

'1 jn^Wpti. ijfli. ' 

nosiAiftc nvL iiii ri.riLiT ind p. tvirifc || rm 

ctmkU, JW^ .AJIra tl'tr.ijT. - I apd <Mf Mmmaa In tha Ttii r^iii t [fill took pidf* lafjTfr wb)t4 ftnL-^ tHttibiM vHh lALt^iwtSf 5E* 'liHl* - ^dl/^Nl^L^^ lagind- 
Mnrtli. IL Pltt-ntMt, 1VbHll4*n, wtH oB»* 

^ojtbd 4a«rt»tt In vbla tor Mibir altsM«t 
ud chroBio bUiDUinau, t»at wiibni nny unnd 
r*ft«ltt tt«r« jrfff Ma worda:—"! *fTiiv b-- 
UoTw If J bad tafcn two bottloi of ctaJflilEJSTfl 
TONtO t wpuld hava paTod bUBdrodt ot 

rapda^ baabloi Intinap ipJMry, TbAt |a wbnt 
blwnra ta^U mw frlaqda t(E brrawi ttalv ^1- 
DUTbli with tbia gtrnx nn«dy. ThABbi Xb It. 
T qukhtr ten btHHtli •«« ttio lbftu«4 
fbjap^Hiif* blo«4«iti that bA one nn nayt bBjtHbpvtbH bw te 
nibftiD ur nnariMn M- pMltliHl fbiunea, 
Im* ^ rmwd fbbl aa ■ mttwr ot fa^t u» 
KMtift IMIinittr lb nll4VUic bttimbiint of '"^ ^ 

ftn^tmmn tnm tba tmbM nnd worry irfi"*; "? ..i. -^-^ ^.^.v ^ 
*M(>lff*ttb iMtl nvTtTMont Hlt^ra lay In df fCbiiVM Mlk Mid tbIa 

tta *ptrt tbbt Tbpf wtwiy ooufloib (li««Bh<d it|***rtb t»:4iiiir. 4bd It okowa ka* »la« ii ib* 
■mjiaiiiji av^aeblu lb« 4wpartlb«0l P^nnn wun banpa CleMfNhla TQDlfl on han1« 

OB Hjr adWnqt tv nil la ih* bM tti t^e IwaI tfi^^-^i re u u AD iHumnca ■nlut 6im 
nmb^r Wb«Ti a "i^w^^l^r of nirHflmfni f*mr * "^'i- rbB.#ow», dHUtlM 

1^0 Ih* IriDlatat m iBtrndueo a do^i|t«.tloa froat 
II rilira that Mlnlat+r ^ouid Tlet, Bqd wnld 
Dot, p«fuB« tb »eaf¥t btH, but IbfM W»i at^ 

d^ai*|V^M*i^ bar i«bb IflbonwtlH bt ■nd Tor^vcn. wiVariBit tWN t 
ih^iwLiU, f«if.iH«da«vy, ipbHp 
||»*F, bEtlotii ■■ ■ ' 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308541 19 "■UkDIt. 

BUDutT.-tfia i, « cwni. Inn, 

CtOUt^.-KkKk It Him TMbv'^ 
lA vt. pdtd llrt. HMu Lfriiv OMk 
■kril^ IT — — 

ll^b Kmllwr lad Uh, JVfv]f O, ^ BfArthv IL ^ l «« (Qrril Arthtrl. 
*J JL A. - — —•I TffF'. FH^.iETliLyii n, iDjVh. It b*r 'HidHM, th> ^ ■« i, 1. MA .el it '4^iec. 

Mil: 

MJ, TJbi ^lft'ar Li 

■If.- ijf »'>1L«T Kirntn— • 
kl4li.mi.~Arn] J^. It H HtHlW^Md, WUvlirt. 

jMe wUc h-hF J. u. HulLn, at ■ 
.ItUDnH - ApriS 1c. IHV. It M EllHWih.^mlH isij, 

OBIt— Aiwi] 11^ «L Vlim 0««ld''i prinld ^MpLul, 
UalwlFb mil, (kc vUi Of r Ovr-ft sr PAnamf.-HiHb a, pt bn mHn», IritbniDrt. 
Ml«T'itnci, frtoibitn. wih of A. B. r*Lr™>ft- 

■ H*. 

U1TTE1LE.- ArrlL n m quHHtrul, VdAlMhn, 

nt f It. bti^lr-W-:-, nMnLl«]>— ^t^W- 
■UlTb' Mur^h GE ^1 CTTilil'fltnK. Fctcntun 

■nC:e^-Apnl 41, 11 TbrLmjB HKlaKr-ntd, ClUti' 

^OfXl. tbr ViJc Hrf J. |[, ftpLrrr, ni ■ KIL 
Km'KIVH- - A pnl II ituin- Bunikf], m.1 Itrw nSrlmfK' 

UlL or Him Hnlil, W LfrJnlll-ltTHt. IMWU FTilht. 

** wUc Of J, M. ElfTmi, 111 « danrJiUT, 
PKHrr.— Ml ft, Bt Wklrm, buHm. Cfc* «^ erf 

■LhlrtM aiontr^ dM^^trr. 

jmet. Umima. BftodCMHBiia, Avm J»«ht. lit' 

WMTUKmi-^tdpflL -^i^, fim fit li -Wirtbrrin, 
EST' 

■LOUHm:LC^DBl-KKEIL- laiq >1il» of JMi ^dd, Fldr Miir< e]ih«t lUiufatn- d Jmioh a*arv iHUHT-FniUAHft-lbnih 4, it R, UdU'i C 
MfaMIIL, El w1hi4^ '4rw*] , flj^jBFy . rvTj] Olib 1 1 

■hw brr t'lrtT, vl IfiLI niU-MAd. HaVrrlr?-. 
CWnr-lM MWHOn JUL 

BV, [ . 
■iAMa'illCJ 

wrlF. nf !H^L^^l.r^lUffl^. 

AiEiL'n fliun:., AKhfi liJ. 1-^ the Klvlit BMfflM P. 
V. l^'^r^.r. 4 Mu.ljiinnr |LI>>Mn|, of Jliiilind, 
in ibr llr%m-c\t\ V. t^ilrin, Cyprl«n. mrvp 

(tamht^ tiip Ulfl P, K rUhn. 
DCmiAU— DOLAN.— UMirti IT. n iMibo. b7 ILtt f3f 
; ^m, tt ion hh.' 

I JtHl^ 1:41 dale 4rf lhEbi«v<l, 

Dnlwtdi tUtl» t?' tU Ba- J. WkHvw Ita 
Wirt, mit^l.fnvnjm ■« at «bi M«i Wrt' 

Kill, 

Bfturt tkH^ah, thlrti *.r. rtf J-nljn Urpfne, Elq.. of 
Jfafdfl^T, UJ mtaJUn i»r JiTkn Grrrnc, 'Rb], . fif 

Ctinim, bf North |f4fw|^ nbd ^pta^dditiif hE«r of lI: Ul« ropUr ryuw. iif I ntrrnji^ HribOUTnc, hy llrr. I>. AtinlUru, uiil^r^ 

Mr. vuj ITrm, K. I>!iiilrti-Ti, nf Ijji^lrijli, Ar4*irLj.p.^#(1, 
■ Obbf PulML, JillLr. Iw1ti tliHf-lil-rt 4:r Ur, bfm| Vrr. 

Bvrii EI]DIDIIL, uf Rotr^ilfr^, lirLrrtTI'f^ i'lLnTi MtI- -Ll-ItOrOHD.— UiKh UOB. tL llflj' 

tri&llf CkiTi^, UilJfr't roiiit, brr llv Vph. Anifa. 
diHH IfAn? Irriw, ATlkLr W., of W, H. ^Irif- 
■ib, «f pt»|i4UB. 10 rioTiTir* J., daUKbl ft *J ibfl ^tr 

ij ^ l M irolltTl-q BgFf. -Mtn^ IT. mt. i1 ._. 

" ^-^ ' ttri^t puviil*, r»i* fI*<l<VU, 

WfUlui UaLlliiimrth, or TSDrtTi I^et, In Adtid* 

BOVt^U— TaWHRE!fD.-A^ll A, til K. Phill^'f 
tA«4, I^^HT, by Hhe Ir^v. f!uiAn BfUlrEhim, 
rtarln V-mr riftrfii- ' " - " 

dauKhtfT (»f J. 1»L PrmtfpnUa 
ft. h. Clilld? 
ITh iatm FrrFiv* Hac1r-t: ITh ]itt r«r|nti« Na PiBm >■ III ■r.-r-Mwt m. 4i tti. lttr?H> 

rfclfcui, yifftrtt^-. br tb« Sn. IL HilHhWt], 
IU,jtM>i mnftit diikflLttr dl iuwy 
-Oh IfaiM W«4^r, 
Aim TiaitiW iif Ohrrii+rilV. i>t Bdlth 
4ldtA «l^Tk*a jMvbbtr ^ Mr. iBij W. diut 

WAUC*!— W11»N.— Ibnb SI. JUHl |h 
ChBMI ■Uiwtlln, sr^inr. ii>ri>W!r or r «( tb* OHfflWlPlt-Aifil Mr "we. 'I M _ _ 
jibcB OvoWA lllrttH, H Bommm-wUmtl, 
a»«n^ OlAlfbl iTSinlmk. ufd h 
bg-llrib uri imcrifw piiperi pifur 

Ww«nli PHDW. rurlitkAMMt, lual.., . 

^tM WEIIJJIB Ot#dlHAi&r< J^P-, lit* 

trfi-^ih. Jifwl 1*- 

CCl-KA!*lfi.-Apfll W, UDfr, at Ua Ikto Oh- 

ImhI. Oiu^oA IwI, mlJ, IWe] Cultuar, itwJ 
■ys rtmtm. HA T: Hy pwiueat, dd io»Ert 

Ihr lav nr. Elfriin. pkhliaba-. DobUa. tatn^-^fit 11. f™, 11 ■ " 

■»«■«!■. "I'*''! 1<™I I?™ -a . nrfbWd, Ultimo hnt rcucv, kdt^ «!. 

l«, HI 141*, W-* KtliUnd^ 

r Ibr Ifela ftcebd', Wad_H 
)in*C«iXTDir.— AprU U, H b 

Mnvd Tift 4 WUU^ Tk 

WTStHlAM.^Arril 1, il BuMkulU, ■■ ^ufi 
W^ndbm. apd ?S ytn. ■*ll>-^Ia _ m*rTH>T7 nf 

•j3Lr\Kj^£t#i "iWa lift; Arm is. IW.-. 
THE STONRY M OItNlNG H^ltAIA SATUHDAY. APBIL 17. B09. ■riitlmeiit fit n cdiithiIcuiI; Inli'. the con' 
HtltiiKaiui mcnild* tbA Torkti itnJ thf- P^i- 

tin COnfUiDD Whk^ll flTH to LIltCKTBrr itt 

one* iti t^portwitty tea lu JuktlBL'ntlo.i. Iball Tti.dir'i ■Hinll.'-— Hr. lai^ <p«l t) Is 
IDAlEHut Jit tbe unCftlnau tS Unjavllt 
til ttUi mpcct TbrMy li jm-Uupa boMiJ 'f"-** iii Kqdiuiii lAwudi t^t smwut dovin- 
PP InptfMt U I^HbU iHttt MM BA' IHiw. mfeht, ud. ^e«Ld*B qucllai lw» or Ibo latcHL 

tbt ttOMBde tndUlai n «Hviitiiiitri the nLCKbiTB. ha 1nilj^Alr> laow mi.L'b IMLrcr la Ma* MurtHr DmitiJK— n* wim mm 

mnl at WMiri hhM la Aotn- 
Uh Wntrr "OH ptvrIM ltd ftt Iwi > 
a«F,ti«^i>«t')iif'.*W' t)ifa- IK: fW»r»i|Hi»t 

tlsnl MHf Castk WWW <ig4n* -WMk mir 
now tnn tkMf m«Kih ■» tB«,]ftm Ut^ h.w thrtf 111 t.B|» eriTii^, thiit ■ „, ,,„„s,a t.,r b,;,Bi _•».«** 11**4 n«.»w"*fcA«m of the ffUtati ar L)i« JRiperLal Vrvmt CciBlerf-brr, wtd dj^tm^d nff beat ro aaTC 
TilKH'd W *at Hrfflf h*i™l- 

^.'I^Wt^ Till, Urr^h. fp U B A U ft T II A T. A B I A 

ruE ruoiixa rixc ^niEATKr] m-zult. 

Tfc* iTomoql JWTH> IllinlrallWIi. jjlf-lUlJ*;— 

ntl FAQD OFUJ^TftATlOm. una liJf Atlril 
(en, add BiiifclK^ % Mibet Hkrioi (Mgr 

r- lur. 
CAannHOfff.-iii M ■1 =.SS!iBB21 

IBM lui u» IP* iia. ""tS HJ'J" J." mrDHn buy urorra, 
* rtmdi niT *.t t^^l^h 's nrvtiR. 

*T l,lltGWARfll^ BSCAKrulSST, 

lltr., Etf. 

Ip#(la1 rnlim mvit (rf ^pw a^iitta Walft s#w^ 
\]1 ITaMaurt^la i]>d Raitw Beoirtajlx. 

Ibi 'k-'p. llKMiiat»:«Mi(WIBltWWt. ISllKtliUttltM, 

hawrttr, to dlBBroitttfc,^ 
ttimi tto «qi)iutittltiiitl uUitMn u it 
*«tifMliM l»Hf In TMI«T ST Fei»ta •nd 
In those nthor QricnitdJ CMntlicn WllScll 
niv dJrPcMy nudi-r WMtena tutHnRA. Elfffit 
BDd Imlto, tor Imtmncf, n«k fnr rpjiroini- 
1t: mBTtai^cl t^^v^ limMtntltHiB, npt » mncti bffAUHC thplr work hmij, «»' «n tdlii,' 

i>ir*Fi on tlie tn^tt^. Ylii^F fifrftiCBin] tlicli' <■<' ewmliw *rUiii»l»»ffl for tlici« tmniiA 
ilMIn wlUi kn kmMiat <^ ttithtlrifestD but lint bfrauM tto hi*., or tUnk tlk«r tiSi 
OBBTRT whVfli )• n«fr npiwrlntprt In ttil« . (o lii™ tl» pWliai to nnosWe litam"!*- wuiltf^ wjlL l^prf '^TTTi I. n I ■''a J hit I II rt nol WIS"* 

ktHnn. tn liFli-f H i.r.i|.1i.';il chfi-rt. ll .' » | irnd/ to <^OtlI*<l^;.'(^»t B^OW 

c*PM trill ho The liUf.'hiiF.r' .if tlit* linul bf 

ItpKtLcotn anil TJverrwl for n inpl-. I.i ]int rftinju^nniil ■ rmljun hki pon/errPrt irr^rtt mnttrlnl b*ll^ 

nra Oil ihr'lr rt^qir.-lvi- .^f>niilr;i'.^. liii< tijl" al nr laai aw aad »r . ■pfiSiW:ia~HftTiiTliklud Tub" _ 

•tut Itf ^11 pTi* rarlMl prUli' l?llli-l] *t'hl 

votvfti, !s'lii. rcfltJvcjn' .] 1 1 n[?^]iLi> 111. 
■vvTy HpL'tlon thiT Imp^.ua.lmt far imrfHiftcfl of Artillery 
pnr.Un. tlierii f» t» MSst .(il«e or Ktqii- 
trr nFsiiiitiif. wbl^ oSnii M * 
tij \tn <K!inIi!nk(%i lieti^' irtlA KxttWi 
with prwlpltoDi fv^DH inil nevtt nf 
hMli. 

Anotbrr mull of Ihlfl ninl ottioT ^nr- u^f (Ticir mn'L' 
tkiniL at tlio QDntiiil fniiiitug niiisi be Lo; order tint Ihnre nmy Ir^fllrcuirlh to hnhl the 
tbrnif kn n'lillliniiul dimlil (IB Itip Furtiri'i whltr mkn In ktjeynnrv, It not humllliile 
Bt Mr. Ucniiln ii lii'tiMnF. whh ti hai be-rn blm. AUbdurh Bk yet but fr^iBiiwntiril.v 
kAflptHl In .Iti nsFDtlal rlontentl liT aWiitiy- ItuHitiiklilv 1^ ^imtiillko 

uhlDk the. tTlnrt. or Wi.lL-a «p«t« 10 ■ ?SP- 

« *noor 1« rt-ifl... Tkl.'; ""V ST'^JS!!?'.''!. »*«.^ i*« lo I3T. PDldavIA (kl>B Ok 

ooatHbutu kk kfttalA.tuM pt tkJarwMo* «■ 
the ^tktttp^ iW.HistiipfiL.iM ilHi'-.tfitietinian.'^ 
ik» JoiMa^'^t^iiiiHfil^ nUltiW.-ti.'XiiKT 
lua. 'ltk..lii^.evJi^:'Wg)«tIift.:ii>;»tlp« 

T, 1 piiin diii^tf/^ ^.,'ti>'j.<ai>rmp;w .at 

iuuf*ti;i*' tigt'.i|iitt: BiMi..<rwif.u.toiieuiit ki 

'•ilii>*i^wri^'fMiW''ilnli^^ hu 

Baih laitw 'BKrVO'im- Mi*: aat pia.^m*mL it^tm euutt- 
. ..... ... (Hrttak, (tjmtirt* t)Ui tkih ol nm- 

■M .'.tiiwk, .(*»:. 'ffikr ll 

likglH^ ;UiiH^ii|tjay l)loiliV-<nl tuilgau pro- 
pullLloll itl e^tilHt jptii;!*. ilF. nektta f»a«lil4'i 
bi tmXfit Mm Imt AOkCntulk vltl kllk' bir 
ruLgr« r II lei to iro* nkUDrriiil bir tkn nil- 

[aki^i ot thv pur bhi iba pri.appt. Our talU- 
of tie Drirnt h tbe ihdiiI i<Hii>''i!(1"u" 'h i , [«rr corrsipondcnt. In • juorr sn tl» "BMner 
(FOI; k.mklltis tlnrtkr !Illt vl^ole tebttciiejjFnrtrpHi" tritgt} H. roDildttrt tbv wort! ot eaoit 
W '%lint fii-'^ iitttlt^'^^^ cktirw Witb jdflf ud, coDdkbrnJal lb« tiullt 4f Wk- 
tinftt RrtbniiUkiii iar OtSMikl rtrformi In lui'ni'Pt 'cd otniiimcDi, mloiiHi nork of tlii 
t^r II In coTiiiiiip 1» ertnmJHl ok llie ba- I'^rjiton .di) iiirDortiKk itkv « ibe ^rot kjllet ti> Uu •ToTfiilk frrttemt 

UmleiMilk. :IaipivnainHi.^fb-. :(M||*tl, 
lUrpr «( >tiU!r<«k«lttt. l«|fkkra( kktoM 'm 
et.tr-imwwiipwt OtimwuiHi' mutUt. 
miMWUt tM k.nM kingll hkUnM (iw 
Cosli'd Ut^ jlMif i|1w MkU Mit Onurkin. 
kpll tku tMtiHWMItsi krdki «• kitnAkd. Tbs 
drift MUtd; lit' WfMUmVk i« MnrLm- 
njui. ••4 itttkM ft*P o«w .*»: Oik.Bpla Ihw- 
Dtntiirargi. Mt<i>**r7tl<*;/pit -tv tiiiln' tt.MX 

k]an« tta» nikVkirt-tOkd Ck^ggk '"^ ' rofomui are tierwBaary Jti imiiii IW Wr l"*"! 

rftBBIIU>^II M-fl«i« 
br«tlt*T. Jt*n Jant" 
lllr. ilijrll IV, !■« Kr. FUkr. UnOlf ttie jiriiikait RTitat tiFi! 

luits la.O(ll> ralllttn »« (a Amiffitlhi. Mr. 

'"t '^"'"S.S Ml* HI thnt If bli prtiiKiiiiiU art TillE ! Inlnlnf. iiii lime pi(E ttr. ii Olgirifo rtUtmi kAMHM «M.: SMHiF-OaHnl 

fmiml, Ikk.viMH kC Uh iJMk. Cwtor 
kM nwit. irM «N iwMkcM.^ Ik. Otr. 
^.P^'iT^ ftrwJhk.i' aitoa. 
nMUr TkkMn« Mi. »«>, luhir tb.^ 
Id* » ikk (lDtiw«nr*Ma.-IUUin Torn. ^ 
Mow arat* w«i«,'' .ta 't*i.-"*»*iu*« itii'fcp, 

ricniWT. ™MmlilH.-W'm'mm'p^iMiil 

Tfci hnttti Hi kkr JaotlUwi tin CiMtBa 
•t DpMki MBtlaM u iBinya. 

H* StjHdkkkr tbk UBIblalr^i^r i>f ih, 
AMWKtiK. Mktnl kaelil vLfii. ,..^,,.1,., 

^K»«ii. tiPW Hi okBiklk or a.jH.a. cuhhm 
im tnntWik A« A Akuit, 

*»k iwm Atiim<ir.4inTki rUK 
hu kn«M>4 to i-iT, for HMbnnt 
dw wtalkt la cmfiBittiik tntik tlM ItUUitiii 
iw Dt»aa. k, .111 uldmi k HMU KHUsa 
li tbe lOBUiorD uplt>l durUl Ike unk. 

Ti# Pronie<r. ucBokkiiiid br lir» Lot cii n.ulc ta 1» reutird «IUlsol thr Dl^tlkl dlf- 
culLDua kiMkqi; 44 til •PKHi. in in artlcli on "Qinoot jiitiik'* t»r fflSfSraSiiS^S 
ibn uiB tiC tb^ Conthuktk] t^ltoX k4M ta HTCj^*^^ . . 

ti. .tr.l. tk. T.l« rf.krtr S^^j^^ SnX'S' ^ JX'^ 

. , ,^ Ft^asril Old.l|» PsBlhnii-JJtt <Xt-ln P™- f™,' r^'llthi U.^ tf.r D,pi™;al. Sf. 

tH«tt1S5i..,.*ww«*» mtiti w th. vie.; „^„, ik.t.««^.««S^uo. mI.i.i^.i';;";^,:!;."" SSr."-'™-'"' ml. ™— ^ Bf iaai *ni aad ^ ■ lefEtloHf tad tdri^k Af tjit(>-tjbii"Ktiil Holtilen, «f Port Tiiuridir, bnt tuin^tir«|)fjMi« iatiDHk«d 
Arthur mil Tftiislilmn,: It »,kS! tuVf k)'U hrforc July. Unutm.ailUk M|k.»«. kt dokr 
ii.ir^iL iiiUiIrtfd we ihill tinve tiitfO iinii n liiilf [.,r n rt.iti A-ilaHi- bii^lff««!i» t* UninuFi'" '<>lOi'li.lini ibi intelniriFUkd^UHatFi.VUk* 
WiiJ"i~ii» tlnif» EH mnnv ill nn aclillilornil coal .it| Uilnpt lllie »h'tlii(iBiie>«rStit It l« Ptioiicli *"'"t"."'' '"^ 

At uti t^OO.IHWl, Thf n^ j.: LniHir (tiril If thin. 1.1 |T<.te tbc* ^frou-.l nri.l hinn:i ^1 iilLnM Horso I'oint on lit Fimimitii, Kkorrbr 'f''*'. "r, HDinr. ami Mr. oant, icit iu| 

ant inraia bp ilti-ti Itiriniirli Mirrlskvlllo. An-.""""* • ™" tnipectlun to tbd EHrrn 
nnnitalt, l-m fnhini, rns Uilmkln. Ha alio I' >• Mr, Vfulf'i IsIiilIdh n 

[kiQ4i;M It deiirtlil.. ih^i then? ahoiilil be diprft Barrel jMt iq |be redcrkt .ttl^ul 1^ 
cQT:ijtiuiikiLi..ii frori bFa ]&caLJty 10 t^0C]|;ra, ao;*n4 tt> luho ka Initrrllon lW-"ftirttoilii- 
AH locn.ibl.. tlif bflach jutit Um Tarloui sronnili ^t^^^kbaTi^ (itchnicui am, 'Wtt Cfltt«^hira 

trill ,»itma to ^dkor kttw l3»miSm h- 
■n«iok. " 
rHtirdkyi nnri aiikSrtt(iS v^^i, ^ 

tk, A^hbimoB ,( S,4.„, nr. ikulMt^Stk 
™ to (Hi tlTHt Hat btl Qracci. , * 

llai»l 10 ul wril. (Od bik Mntrml onimn 
WM kioiib Ibo luu. Tbkro uu gg oliun 11 

tk ikrir bonr tUi snortiii, 

owai to IUi.it. th. H„, B. Waiut, j,^ 
bM bid i» po.tp[>iii bi. *r<iJao^ WB to ai*; 
Und. H« bopu. kosncr, 10 Ita abb 1^3. 
•ir.j IS . Ity, (fEha- tlut. 
irbo ncmllj iBipid lit BrourtiiiiiiisSiS. 
ic1bolir»lil5 ai Tlici Klnfi «kq^::tp:i^Sl5 
a ine by uit. Uinmra 11 oid(.f S:|i .|iii:iiiu. 

lUd iB.dBkca at Oneck't GOUna, Wtojf 

Hn. JidD tokMi, u 4U rii|l4fat a( Valt. .•no . Ilf^^ ..i:h* I Tlr tiQir.i 

•li'. ktinjii 1*11 le™ 

Ika: radvrkl. hiapi. yt tar 1 ' $Si!n%M ii- P.lpi wr luye US^^ ar* a". Wa* Jlkij*!* . 

i:ni! mill Mm (t™l "'^ arr.-B-i.r. 

li.vFt^ hia l«rtiia 

M. rniilr.il>. "nd brtfl™. 

t.^r. r-..rf*.ll. ■ .. ^ 

flSMINt. In '"^W ?„JfiO 

rwilt?!. wBn drpain»l Mt .-JSW 

n.™., but trnt r«iuU^ .. 

•u 11 a.A •mA •tiyw't.. 

m lb- on « MM aa 1^ s, BkBfkAsn iiAjjCoMwirF"*cTli.> J ,11.. -mi > (rf IkT . •nllr 

2Sd ^rirr'as»'££SfS«?fe?l^«^ 

<,.ni.d It'V. liirtat ikolH". <W " 

JiTura. 

.ll.l.HJiv -In w< l"t 1"'"','^ 

1AM. Inirftnl t.r Iw >flTW aW**?; 
kiwi j™* h"" 
□dBDOV.— In -d till --iii-'iiJi nOkOOT.- 
aiRTr OB b*r aaffl.-, 

JiM^ 

„WT^ by brx Ifvirtf liiDlyitii! Nnfl ani, r^m* ■■M 
Jr«r,* l>rrfnn. B.T.I-. 

nrtttDfiV -[n BflJ IfiTini riF»«V si "y-^— T 
S-J; XToinrt U.11 lir; AwH. w . ,'*'. •• 

aartad Itr trr «mH.lli. rUHrm. Sflllr, MIIMM. 
- iud llrrtnid* Ita.lr. m.1. P. 

-la mJi bill l"'lll.,™!5. •i, "L,*^; 

ESj Itr Hfr In.tat d»«.«. «d .**-ta», Mw 
and Jinn J Tarhr. tLP. 

<lt(ltlJnS.-li> aid M '2!J*.JT2*a^i HT £?' 
luntl. Tlril!., trt" ^^i'jitStJil.^J'J* "fl- 
l.nTrl|. K™r?ih'. ILlJi 

UAMH-lii 

died APfll IBth. " 
KEI>ail.— iTI nwinf 

iu«faa.l K«ali. 

Jr.«..rtnil I1T bi* fl*-- ^ - --^ 
lilt,.. mih pQVrr- e"" , . 

]„A ii™l rxat la i»aM. 

rn.1 Is pull P. 

llMr lli'iwlt. Jllt.d. lll!lt( Kuinn, DavlJ. MJunii- 
t^lltw, tnmfili. li*ii.™l, rilriffc Maa™. 
M M*OftTllT.— In Inrtmc I aim nibaaH frf mir 
nuttlirf, HMrj Ann W*^*CKh^. wis d^jiMlri 
lirr At.rll Ifi. I«0. I^T' 
llrr.rP. Fltlar], and Hobf-l 

M.tsvi'nii-niT.-ln i"Hi>B r™irn.inii'r "V,"''' 

■lilfr Htrr Abe. HlT^J'tlLj. .^T.^ ilfl'artM I hin 1.1- 
Annt M, IkH. tnirrlrJ liv li"- lO'l" aWlt IIHJ 
l.ntliar. riiM Onrtrr and .latnra Bmll«. Al ITT. 

lllTTniLI.-ln Imloi "'"'.n',"' ™ '^^J!;??; 
>h« dfpanrd iht. 111.. Apnl 1«. ' 
lirr »*T1 and flauifct™. ltlT*10* atrf IjM». 

ir'RRAV.— Ill ifiTlnd mmarr ol (Mr dwf latbar. AM. 
ijliu »ni™i liars Haltiril Ifcnutninil I, di. 

rnnid Hill lira At»ii IT. im. <ri " '^■j "r 

i..rl«l Ua daatklar aad lfla«.la.la". t Jad A. 

HiHii. ladlin. 

HIIBV.-i. em iofllk IIWW « ™J™, ■Si*'' 

ItarT fel^r. wlio difiartad Wa lEle April IT. 1901. 
fitaH tFvt mfmcT)f. drar to on* Itaai^ 
Onr IflTT 1^ JJinP niimrMT Bftal! wrar depart 1 
tri 1~* llial tllf J-ran, tn ttfj nriajr prr 
Via be rraJa *r nmamhfin". Or*. ™tlHT, af ywi- 

iKttad Irf iMr Urrlai kaaatitan. I«br.|. Ffarl. and D H.-nnn 
Y>4i*TI BfiAi nwd. trilw ll<i.iinii™.j™__^ pmiiii.i- ,.|iii 111. f r..,i ii„. prl,-r. Aiti'il' rtrnry t.i llic (.'r>ii-..ll-l iii'-ii -f .tfi^Hi.' inttr- 

(or II alinulil be |iiilil. Tbe uue Kenrral (nil. Ma. lu tUe lueanliiue we hii-r. iiio ►"rry ^m,, oia-uta tvutlona Acta *dll' f lirTr iMTit 

ra*i[«wpniWei?iJ!PpUlrit Bj(«liiitttbQ..( »« (Sb 'Siti! ktimisfsi h ur fe^ii „um. ^ irm Mti The rtderai Act pt* S-IS,^ SSSjS^ 

In nt«* Sitk: KMtM' I* tWit 1U«I* iuttkw* MtitttWn* WOT iwunf rn m:i1i1| vnea.tsp U» ■Smrtwtt te IW i •r.k to ff' tin^i^ ™ t^ST^ t^'^'^ 

Ddt 'MtU^ ttiWi Ttiif -Wrtil^. M ft*]ai) uMli Ai^tltt*S<i ta* W utliei'. OK WrMHI VIIO llk«» t«B m1dr»(l H. f eara la "111 llfirllial nfHtei." '■r-.r.. r.j tjia AialnllHii rroll™'! 

t...^il^ ttuk.» hia ArlLtrn 'ttt Ibr land, diad at 'bar HaldntfM.' T ' . 

Lull., alfiiarillt tIMr aoikn.- mnrntr. .Jld 'J!*'™*' "™- P-'ts'itar 
■ lh> li^t I. II. ir,rr,ri.''°°"'"*'.«"d Tf 'Ttm. Of Kr, Allan, itdreUfy It' laa raaarai. nrtai ut tar pillif 
Trrtourr, irba badl tidd tdOkd to klk dabica tt^ttntl,- ."At^ WlHnat nf ItaBlftaifa^ - ' . * ^ v. lop aHaajaaaa. na 

tUK .1 t.ionii.ii.i.iier ot nultkt. p.tk..k«;Jg,t{|^; -K ffi^ '^W.? SjiSSi'*'?' iio HokUi nar^Hu'-HV _ lUwI-k .11 to^ I Ifc'*id 

.^kJliiCi lir ta tkt bari Itrwlr M 
aad " INDEX- AtliqH OhIfM ' 

JLfinr BenM- .4 ll.... . . 

Aiii<-rir.mi mm 

A.*mpl«:irfl 11 Honn* . 
rulnnlr" TrettT - - 

Jtimfr A-n«0 

CbiKtn llteta 

ruhmnna 

j^^di'diriDrt"!!"! Pul ,. _jiu*rl- 

I'ud ittry 

'Inpii? ... L. . . L 1 
ttnr'n *if *4ttepB .... 13 
HirndtT MalMuticIv H 

RrlH-nn' Vnlrt .- 7 

Alir|nt!Llar, Hr-ln-a tU.: li rSlu; I jdid' lUauif^a Ha 
riiir* ^ 

ItTa flinTib(inki''n Burl 
HomlaFv nruL * ■inirm' 
H*] 

JElDlur [nit'ailtfnrr . HI for ^l*dit ^. ttiflt^ MinPvl^ait *FJjTtift Omut 15mp*T<*- ia ett df W» bOB^ 
rnr the mt^-HnHy^'fip^ tpit^atlMt tn Bill bhrml flfmhw^f \ftnp «If:<it biiB Rh^^l^MfD' 

Ll in now :^pip4|Vl|1|||rrtf>r'nj:i4lKCNl t^m fnr ji Enpnlprl iipnri ri^iTM.*!.'! nf il i^nloRrtisI prob-:. 

f^iri-L' to W tt^ji^^ei^ <iii?ii1iir;1 r-Q^-niy ipin. (irii-rni-filLNi]!?- linn 1 1=^1 ji" '^^ 

K iDiiiL iHit onlj' hp tiunii'fyLifi iiiiil riuii- fttjm llii? ri?Pl rif 1-dUropp, '<^^ fKrhnivi 

Thoied of nrtlTP Dnd rfwuirpprul njen, ttW pfucHlWlItT of >ii ri^i^rri-^riUrri 

mait bo w«n drEllpd In All Jtii braacbd^SH ijdft fknaa B dtfTcrcni ir^rTp iliziu n'' 

afld tirpwiallj' in tham Uut BditBftJAA cbd iwbi «t tn tiu N;»:rth B^ji. ^^^i^n 

hcd trviucHitt niid tiy m »talif eapntlrf Kwirtmrt In Ati^traJla tir wb»t iLftmrai^ 
nf fwLbR- hi IE QitiL th? hoitlih <>r ilip jtmn'tn Ik- tl]E> titifrif^nrtl.t i^jitjiI fleUvlt^ of t**^- 
Ln cmmp in not ptirlji n|i;:4>re4 ii^^jI^tJ i»r' [lannj' rf>slrt u|wri thf more « Iom *Affn* 
orclliuirr uinlmrr prei^r^itSDim. Thr t^cU^f- rvnllFnlUm of iLi- rn^t lUai (f rtrrmonr 
ihBl Biffn who rjiL rl-Ji; Jinl ihnrii art- tn in ('funliliiJitl^in wirti my ntlier 

tbrrerore pIDrii'm h»n ruulvLicd upon ,i- Kuroiwaii TowiT. ptj^t pik^m^iIh 1n rr^"- 
caBBldfrntlon of tfte ap^eUL «|r(:Uiitfttdiic««'fM th* mtjI mrapf ritlnji iftlrh Urlrnin rn 
ot Ui» Bpfl* In wWfJi tlwt b^lltf VH«|tl» BltlmBtt Uioitb Uip ronther conntry will 
iMini. Tlw linbUe riwn Tftia rvU6m an tlip heiBt w mw*i *t hw Btfturth hotnc 
sUftrww of our tr«qM tlwre u ■ pi-ofif of TPl^: 0Mit klWiS^l'^-^f?:^ 
Mip fartllly of ilrm la tiow nn prcnt n UHfcvjffir ^ '^^0^ IS f***"** "tS* Tiirkr^'i Nr* fli^f-lrftf P» 
T>irnii|it< tlkfi Ehr- 
ttanrUn 13 ^Ti aihI ncufrlcne* !l 
Auliw fMlrt .L 

Hl m. IP, Tif. 

Jlirthi, U.LrTLiA«>T, 

Deal^ 1* 

Bj^r^'l'^ Viffn 

Cut ail « 

n^-iiv ^tt]H'-.'fl ^l^^h, 

fit .„d 

bill dint Itiitilili a HC U aW, iMIHlb 
Wuilxd 

I-M^MTTM 

Lrir.ll S<-<\i':i ... 
l^m nmi K4uli<l cull* ..... 

!i * 

I D|f1«l#ndi tilTi -d i; 

|^n4cad^ 4bMw rs^^a F hfT lrj#iltf rhltdlni <;o*1. Ftixweftli ffif. .. 1 

H^'dMirsn f.t'^i/Ti.t 

F'HurAtJeilll -•• ti ] 

in^-fiKti ■■■ ■ 

r.T Sll.^ - 3i Ar ] 

IMJHT"H< 1 

riiminiT*, i-tn. .. n, !_ 

J ni'li''r»l VrrcH ^11 ■ 

' f ! ■ .■i-r-nri'iit -• t*- 

■ nnrrmmfnl flyll*&ya.. i 
; j^'iin'-r. VeliJir'ti^, «Dif 

■ LNf '0. " 

lEureln --■ " 

' ilv'nikrf mtii ].dnd f^f 

HtlF irK 17, l» BAL^U a^ Km P^frtBBiti jfngttldH ifaE-art .... 
Ftrqltr^ lh>0. rtt 
FKiffwl™^ TY*4«, i lr 
Pnhlir \il1kf« 

Rultfimi* AiuiMmtT- 
irtiMlli 1 1 I K AnTMniiiH- Hhtrr'nli 

hkTiU "Sflt 4( 1. iBlttb ud tW toflf ^i*"'' Jtnfbfrr of 
ft^iWdaM,^ H>IC1m4* «Ih dl«d it fljiW^. n 

LS3?Spk Ti*^^ !■ !«* "b 

vHtinr.^Ta ra«d ud . 

nOT, iff*d ?1 rWL InNrtM;:! 
eM}*tIp K b * , K,i U. Mil 
qabd wu hU h^rt— 
la ktocTi™ ttMBi, 
Pt(fl«hl la join, iTHi hwnl MUbdi 
Awnt U> ^ir tom^i^K if mrf burl. 
Ami lpw t't biri mrmorr ibnll un'r ^Wn. 
nni.-^ln t#lHTW Tn^Trt\TY fjt 4iDl- 1J||l1d- itirlU«|, 
ArUfl who f^piTi^ Ehb lllr Om- iTIh diy -tf 
April, tn^rlBd hf Ui ]<n<tiiff ttihf.r ud 

viilb*r, and bfwlb«i - ■ 
V. M« ikL BMiT lunnr mi wsjkox, tt cm- 

THAmXB 1^1 tMr irav Hfc Hwa*, Maa4^ ubd MM- fw tUr iiaia at wumtij, MtM^ Itkitniiii, 

a^ mt^ t*«iwl !■ tiirJlf tM4i ikij btfwaKtaat: 

' r Mw*- T. iun4«t^ Hv«*, a^ all 

kii^ Mf'it'd In bjimf to nccnr nHiiriaM od krkiaataTi fr. BHVMt ia0 

jaiaalin., ha TklC kl afc^ b lUIr 

aad I rillda Ikr Ika van 

SSm niAitin to III uiad 

GBK eta 1 alao to fcllm I 
KlJ«tMi nam lad - 

T. H. MOM! tad tUHLT, at *• CMtMI. 

M ^iSiXnafi al w Vint. ^*>v •Ka'i^ 
.^.^ .lao ta ika Mbvw ^ ITCimm- 
L UillMni lad n.. at* ttba Und 

' " M., ki mTEu Bd *S^S\gt.MlSaStgii 

■nWkl^ 'a^?' IWkt llkipt.. flJ.'^HB! 
Jakn *iaiU. n, aad iin rtiwiot MJWii ^ »|||W| 

trWnnu aad laKata s VMarnr. a^ aiM ff*. butM. 1» ta* 
. .. . thaik *i- 

tandrr. ,>*. T. 

Tfl Utr-Honaaa, rtc. 
Wirtfil <a Fmdait ti f nuee as tlm otAtor nt t aebo*l leatt who 
point" tn bid oira CAtwr la m pnat thnt 
lu; boj-a nlwnrn ai)cTiH?if In life. It eui- 
iiot aaltl that the trau^iirt, ntnliM o: 
Wtrii^t :fswB%.«^ UrtfccH^ 
sttfiliUli^ #GHi iort' iiHTiir rt* 

that TrhEeh enn.ntl tbo Vli'lorlaii artlllf.r^. 
men to aiientl llin nlpiM la the open, nijr 
In iIjo i':i.e Imprtiyetl by roluuel ^lunlejr'r 
.-tjiserllo]! tiifit iht^ Lifii wrrt! rlieertnl nil' 
ikT thtjtr tiiiKfurlrmtN The armnicetiipolt 
a I pfvaeot In exlatenefl for kzilUftT tnum^ 
1>4f t t^ra ebtim^ ietttKf*, M4 ifitiiii^ 
.etUi^ |;S)>: bnj^iteita.of iritnrcinft ti» nhonrn 
V4il«ri t.«Mii liai tiMs lrn.1iiirlii« eatmut 
'■A^gtes tritb tlio GDT*rnnt«lt an k ptan ftrr 
rtrtridanKandaB of parM to nd In tM^ttbte 
I'lllft TTf.vMi^ 111 It dllwrl liiui^ iit:;titiNt th* n«- 
..i-.*slllt'S ttf w;ir. 

It ihi? iiEiiliiirlLjeN itr« uunlidp to jiKiTliti' 
iinlntt fni^nMHdM at pmanitt will titHji 
bit nhle to do' fa whrfit .tlitll^ijt^. iilAiNa' titum 
thm ciiaca iBkiiir .^n'lai stt^tiiM' of:' 
Thkt ik tfiip>*!iit ^Btinitlkii' ttrttijtli^ 
iwntrrn liAr« lirotfiltedL TbV aetnilil ft 
ta cfaa ilrlN. Thit fkitiii hitp tltawu tlinl ita 

(kb tbt *plinTp jaorning Rrraft. BATUBDAT, APBCL It, ICCJ. 'I a: 

I B « 

tirv lai HMH ATJHTnALIAN_rEFENC.E. 

Hhie* Mr. Deabln it ddcuee iclliftiiP 
Introdaeed lots rarlliinieiit II bus ttifdx* 
been iKMMnry to coiitiitcr the uiintinl f 
cun^moit fr*BJ two pqbtJi of vlrw. l-'rllb 
WfatlMId tsdplrtlpHWtTBktlt IlK Brst phin- 
«ib«tblr tli« >ittallii|| n*t«iil lia' bken 
ireli iui?il, untl hna prordiJ IBkU kactent; 
*ecoritJlr. wlieOipr It I* puatlMf ta*:tlB! 
forraa ortnnlMKl nnrlfr onr tirraent aratem 
to perform tlit only rlntr 'nr "rMch tlin 
kilit, ntaelr, tbo duty of defendliifi tlic 
)intflixt. Ouo urnr to tb* Ont at Iht^ne 
qMbtt*»^.-\*»:.*I*««^-,?F!»^ "I"'" 

ttf to BrtiiiMia rtwa**** fc"" 

prwentw) lad ronililmd. Wo do wt 
Itninr tft 111" drrtnii tslBlUa ot tt« aJmlt- 
ls( or irtlllrrT prictiiei. not tht oOetiil 
TiBir of Uii Uftif WW) in the mnnotii. 
m*. W8 are. liowffiT, klctady lb pat) 
kaatni at Mtalii iiilBliHik 'ixl e^rinln 
f(ll!tk. Wl**-i|»5*»^*i>nf tbit the New 
Botttt WiWi >lrtM«f«* tWk 7t»ra train, 
lag eorapBiwl 1wr i»™i»tilr " ^ 
of piat j-oktk. It ti «««« 
Dudley (1i>»k tint nfUd tibk plHHwk (if 
oonnBtnUer lo ehlet a> k niffkly Domlotl 
aaMiliiiieot to tne oBrre of QaTemor- 
OtuBml, Mt Out IH litoBdii <s plan bbi 
1 aiikllMlill IBd «iaMMMk*a'.*l**.'>t<tt>* 

tntlDiw to tba pbriH)M « ™« 
whodi be Inapwtfd nmr thmttlM I* 
tak« kd kotnetlilBir EDsn thu i fvnnkl 
kOloXT. We mnr hellfVe thkt odr mllltln 
rami ar-rear ari ohaerTer who ran tohi. 
pan tbcm wttk tlu Mat nalowntk In tbr 
ntOu nmr t*;. -#*::»^ 
t*atM *■« mamv tliiiii.mmmmii*.-*-' 

We mar Infit ••■I' (Mn Lort Podhr^ 
)pe*cb tbkt, 19 kM ipllllkfi. mm of tfaa 
duo kllotted to tbk JTHr^a en.<ampznent 
W*M vutad on iiBpnetii»] eomtltlort^ 
far kl poaatbla tt» BHtn wm confronted 
wttta Uia.dUtl^lrttM of aftna] Tarfare. Al 
both i«M-trlii( nmi^ H Monreliniih- 
irennc and tt Bsatbntai, ^ ktaHnmarr, 
iiBil tlierefin! ntflwa. wUH InU'MVP ttr- 
leti htive given place HI UmU-e*«lr*d. 
iMvnbl* ohjeett of varylDji tb1u*i. Botb 
tba Uglit HoTko »nd iotkutrj kiid the 
pifm ArUilcri' wor* flrap a tralDlDt hi 
_ tM g f t eat Mm* vaa lild 
■t Niallflii kBsnrledc or mu, aad adtti- 
ta^ilUbr, iMrflw {8> 
naaUHM. 

htTonnbtj tomrm 

o( Ibid Bkatef wltl thuke at preVlOlta 
ycora. For the Hrat time ti*? bad np-to. 
ilfltt BUttti 1*'^ lipttfrlr* tb«4iiiii»tit tka CnUDokwkltJh; *nl:«hii. 

OMC.i'ttat^itllO* .a . tBMUiM .tttaUM. Thr 
pMOMllta <ttU nutaUUmf tHtHiib thr 

Ifmm Mvittniaat^ 

btlt Tt!«dl*'r.^(1tk.'.IVa»taif.:JtaWr..T«!elv .d 

a ^>Iill« .4!l>m 'h^^ Ah^. Oaimtri^ .fhlllLmj^- 

■11-^tr *T"'1rimtHTbT tlllMfBrB' tiltT li rr. 

calved trr th* Mnnlqtpta AHin; IU»1k. until 
Jelhv i fo»:— ■'CM^liwi. tfMd; Wq>*Bl>Qt pitt- 

lartl. ?W im; t^m*iVlM..miim Wt-iraa 

toBL*' A baud tit il*W4 U M<^it«i«4 Ha' 

•flat to llm a*cf>tmrr fit IM. ^cM^ lt»* 
ploT^' AiwlAtlaK, 

h4V Jnqc^'H boH of tont-niiAd.tlHi CUdOlitEtaJ 
Uj:«mt«i AAt fatf^nH fMpt UBlBU lAclal' 

4Ut« ft tFnt:i''^«dT4«n vUl* BUciwln Jl The 

..i^ttatet wttT' by Cb». .iTBHrovtlv chi 

viiH. fccttotft^iibtMM b« tttiw* br Bti 

tlan At the Act-^' TtiBK one ot tb* &mm»r Altt^ 
KMtiiit u aa MvnubMh-td— "Vbil mt\ 

uLiPBi nifiatFHd Under tjtm: Jifit olkauEl .-our- 
C«l Lhtit nclfttrtUDD. " TbtK ^^liMtt tHi-filvU-' 

ofat BD imiu to luit BiAr;.-A*4 tftfiiiiH d^ 
V|i]^Hk(r(L ianfl ]rl*d tv Ltarew ayi tb« iiuii^d- 

KtMdilji, Ui4 CD tfaia IniBR uoaimBaaful minc^ 
bod? inii¥iKl IfiQ adfOarEinieDl ai th.n df-bsre 
iiDttI thr maLlob AJiktua itlP l^bnar CoanrU 

vbbl) roika bi^-^t p ri?v iQiml jr bt^'a fLveD fay 
I Mr. rcins»|h hid tenn dlapi^Hcd or. ma powfr t* ftrllir fifiwtfcrfbir on both Mfde* 
of the warld tHe jltHvatlve for Anatrtlla 
tH HAFCPl^ G*naBiij. Aftd tbat li a polul 

)t«li Iti rtiw «U tli B tPiW. _ 

tNnidlh C^r, the n^rman Rmfiprnra 

Htld ;^1^>'dWAPi| ARMll mn^^lu;; for Italy. 
The plrruniPHfinrr iobt Imve fl(>nt^ Ititprnit- 
ilnnnl MlKnlQcnntVn ur H m:iy uor. iliint m 

UiiA tfnUi flf thP yPUr Ihe Snnth of Itflljiw«CL'l bo mari Jor Ibe purrGiac cT ttltttm 
k ntxiut ilir iik'UiflEirMit \t\tf^ In ii!tlil^itW>. | mHlcm jn Dr'irr Aw ta rnnlnln n'lnEqrC4rai'ii1a 
U h poHlblp, tfaf^fOrCt thAt Id inrWlnpj cp tirrl**-. Tbo tdJournmcEii «*■ airrflJ lo 

hrifnrjon :ec tie Wptir of t^HMd* tmin Tft"'^ * f^^i 

jt^ajaaViaia -iiW* ^ 'i*^ iiiU. oBji * *Pcontt boDib, tf Bifrvl h g ' "T^^^i 

n ™fort*i>|r^*^t and ^^^3^ ^,„^^ „ .^^.|^ 

i lid^nvdUl to vum Itr*. All titti 1* Pom- ^^^^^ aLsoM*r itl. wu a^Plumi mm 

upon l4ijf>l iLraLL-Bra hrLjia iciad^ ^li>' T' r"' n 1 .1 <^ n 
PU.L It a, 9#co-ll[] iJmp. an J nnnlfl :1c .■ I II r r- -di 3 
-carrl^rl For i. riijtirliT flf ati ti^mr U wai 
^Qi^flRI^- ' dllBrilll LO rnllow Ibn little F<irr<nr,in dI bii"! 

^ BP»» Fhli trle^lM) thrnuEb Ibf! 9i.1!iiijLI:. I^^li 1 'Urtr nr tha HMhv: PllM|nne' 
!vl\»miKw riAu Mr, J, ' f^^^ >-li*nr H>f 
^Eiinj^s- Ll tllMiJtiB Me I1IPlP.i H l^lwpj- 'JSJUI-BCJH, ilt By., 

'-■■f^Tfcal ^l -f *■ ■ _ . . . . . 
■#dt» ftr*f«.liarrb Qdcfid ud Hp, Uarahth 05 uit 

Tbera K.iie da. 

tU|Mt4..bH|» W6«l the ahip u crrtalo nin. 
b^wont4-.K^']afwii AlptDir bala emuEbi .:.)ii 
Ai^, 4^ Of tba "old bo^ra" v-r ri"i. 

takaaw 'iHts 'iiw lYinr. 

■KlTf M».-j^Si'«fi>ii|Hi Kjs H»«^n u.ol.bt 
"Wa**t^"**i» i;i(U^-'l<«*iwn:-w 10 ibt 

l^'ifP'^J.. 13B«d ^iti« loT tbrat 

d t.. l.,[,r:r...d ii.' Ajii.iiiKi i.r ,ha ntarj"""* (*:*t»f. Kft :l»W(l««iHi,-S«o aai 11 

|8rtii.r kU lHi«.7rtr, bf »iin«ir. to 
1= "r'"' iTirii" MiBHir.. Ht.. NinnHm.v^ *»« Vihw (■ 

AitolilJkl^.i. tl; htt Uiii.e,. 
aUr IkGllH^ " 
Hltl iii.tli^<T^«ilr&%<m.ati|uu; aJii.li.,rt 

lit '■'Pn widt*;r> iii«nt(,i, reeonetl 
kkr at Hon. iieUik,.. kid' 'iu Juit bt,i 
.aitStM lo KTi Frrtbir^' iOtrFiail U'Uuadi 

W ■!!«»* .!!>•.■■!» SK (9^HM^'M'Qiii.i., m 
fH|<iaii;.nj(&.'li^iijp((:::^i«ii'- „ 

■"* *^:.#feiM*y*'tS>..ift m Ke,ia„t 

Tba -taAnMea: I'l^-: ftvoii. at ' Piaf hMatii 
iiiMt m'iS^liMi^ jUtan^ttiMWliti - 
'noM tMiitt^'.ii((^;^ik,.>^k»ioi(j^ 
t*»t(wat;k(. mf..»iii-:W(n, 
c^t)tki,tl^, u.l'iit' 'itt^-.^y^WiBri- 
lUata wka ItarikT kl tlHi M«ll^# Ttalit. 

■with n»Fd u Uh ikWiloti rnblliliEd <il 
Tburadar tkat Waa Wvar Br^susb, or Lu. 
*oa. had flTao Mir- Bal^ru liarkranil, * B A, 
a ooBKUaln, MF .» Snat OF kir lite birlbn 
Bobart ^^ritf .tl^ prHaatklloa to MrltmurH 
Art Omlttiif-. eir '.JialbiiB'nd Lormnjdeiit 

Blalaa iblt the oosmliateB Mi tliced In Ht 
lliuhsiul'l kaadi llf lira, KoMrt Proud 
fnita Aiolrkllk. It ll kot far k tut. but Iw 
M kl^ttlli Itkllk Hta. Drnq^ trlU tik. tba Na. 

^^i^WWT » »™l« Ml k iirt («■ mbtM. 
■li^.i-lte-^IMik kamhu boU Ua dni A«- 

.tl'talA^*)nrMIIU|Oa'.W'lHI^^ baarda. 

(Pij.'i** ti*«i»Fi*, trJnao tHi.iM 
'i^ pf^:p>^wtiat:ti:-vtitriet. bad tad 11 
r<)«^';«H^(^'%ij|i'it o«iirkt mki, odMie,-i«^ 
"W^f .*"™ :ai'.'.*eMiot. t(ar..«ntt 'A'lta, 
MW.:W*>^#t<M:'til:.wiTM^ b'rancb u 
.M •|^-;i^':.4#i".atira^H4tf| ' to tba poilllos il 
Witf floMi.tk tkk ^KMMwot kruEb. fna 
oUt^ tie .'itaijir^ .Mrtb^ ill koalth la ink A - x xkoic wom al; 

.ftliljn it CHILD'S UFE. fin- Iiiillble with 11 pollle fldloji thril ttirr nn 
feally oMIpml In tKiinpnre notea on liuporc 
itBl nutlem. tn out oirn tyay wr 
fif^'-:^^ piMttnr at* bdmlMi ttttntit StiliMerbonrtl* In tub Kovember. tlip p*rl™l oil.ittril la nni eriniii.-ti. 

iliyi r*re too lUort n lime for ilu. ""l^i' laBa (M* -ll*!™!™ to ti:trtc.*rf«.ii»lt-e , 

kTT rotc#t. and elltht dflTt VOfp Imi frw for. ,,.-ti,hiiiZit\ ■'fTi ...i^"4A^'ha itik' ew.... ^a th* proBldcnt WAi nt**tlv*.4, and Mr. ron. 

tho anntaW. Althonitb Ihey h.d th, nJ.|SSa?S!^ltiB®g?a£ri.«'" r?"*. 
rlr« nod npcrvliilna of UeuteuDt CJirV 
ijjia, thn mtUIeryinen .wedrt- lilivkyQiilx 

-d — ...^ j.-L n — -■■ iriiH nt'Aaiiri.'u ur > m 1 1*' tiiikjMib.j nti]p rn- (TTflan Ihp tiittttiv nf thpir iKlentmp , jj^^i 
nnil tJ-^-Jmit'il -rlinif^ft In llic tlnii?. W3I]'^^ 
il lie 1 ni|. J- H lie [n lln' r][Eit' pnipdci^tl 1)3" 
spTuitiir r<'ftrL'p i^fi 10 irRln ihp I'oEminon- 
vcatm fnrrpfl thnt thp; vlll Ipp Mllvlput 
n^r only from H to 21 but j]i tiip a^b^n- 
qUf ut your* In whifiL thex enmpt froid 
<^ud^f' It nuir b<F tbttt fbB D)tirwl|H^^ 
drltl Into flll u^ibali wHl bMrr tbfr, «ir«^ 
□r [AjTlAff 4111 ItttrprfjTMMv ftnoidBtioii. pt 
dlBrl]il£ntt and tbUi partlqm trf tbf tt^vat 
jip^iY to tw wfirthT wriiioit in rtphiu 
wtli n« Id prETin[pl?. Hut ovon If ^tf-ln^L 
dl^llfe ]t4^Vl(1# t^^Ultri Wltli htlba- krtftw- 
Jtdgo to itiirt, tht^ wJll EHi prorlde In- 

M ttv fif*^ . ~i*^:ii^^:%^.'|.*yf^ i^i#'lM« 
W- bd*(if tHtiiM^ w^^wt tiw^BrSb' 
trntti-''''^: 'it*^' ite ' i ra : ■^Wkiiai' ' w iBiaai- 

on 'Me: .'ipii: #9K ..iq^ :#)M^, 
adnHt UtTd iMt pot rbmnid ■ 

bpttw dc1]#iue than Mr Duk I n'ji, ' 
t boii^li ndml t »Ad! ly ^nourh tiiAt 

It In lUwiliitBlf nrrrnij tar Aum- 

BOL^ my tbdLt iba'-i«B -4# aturUihsc ab won 

we «Mii« wtafftar kfv^ «ft >&Mn«tM«. 
f'ttlier ^rnk ^hm tt* trBltiBd BMn drt| 
140 few, or In Enctud, vb«r< tlirf' bv» mit, 
c-nniiffb for tlio l^fni^irtili. Nor will hlu 
mFthixl of ahtmlnlas moarj fire Mm iii^' 
pHPunent lulpt. F^r If lh« lantl inx U 
rairrUd, ud meceedB In Itn purpoflft, Lt 
wUi EVM* to brtni in rvfpuie. Uviti 
whOB, ktfr idtt tkf FB4i^ flevwttiipt 
auwtt lATier uw# |t Ba ^ n TlolTJirt Qhoiit Felimnryi Hn ft mny N.^^^, ^u^id^iQij cut ihftn t,f ap^^liil rrFQlutloo 
witl] t3i(* liino III IJIOTlilfi ilnwD l<> n4-j(AtlTC>4 br A lArr* niBjortty, PHi onlj 

Tti(7 UTP all i*tilm ii} i\fa did coarrrii pi lur;]c to 
Thfl ottfl-i' fflijtlon* In rtffBPPin'[' 
hiTP jtl la ba dull witb. 

PuhlLs W*rta ronsTnUl^t — Tftri m<irah'-T» rtf 
tin* PuTnUr W-orlca Ho Itil1.l4r will ItaV'' F.ul 
□cr fiUP^ay Fvt^iijriit rnr IhA ^d^n ftDd Bf-KMi 
ainLMclP. wtera thej Will ti^ar '^1j!<'nr:o in 
acYPTAl plupa. raDCFrnlnK lt)r prapi^nBl '^l^i1' 
D*«l tba iwo TDana br raHwar. Tllr*y will 
■ibBQDl iram BTAa^*T abBut a. -wppk. 

Brdney'a DIflf P*"t OBc*.— Tftr "t*!! of 
clPBDcrt m.i tbe (}«D*ini1 Paal OiScr hPH b^^n 
nddf^ to Wtra JI Tl*w of KUBnllDir iinln-Pt fur 

l l |]i |pil»d^ COmptk|b«itil)^ t* the It'tfc^ Bprct to 111 aanlUrr Tho rcPn-ifcllfr 

■hnmd with a gnu: bat iHl(Nnl|B*l*dlnitj^|j^ 
hlfl Tini>1Bclfl1 ctoPPiftPf tb» Mdf)4 IMfUtil ibtaka4aw« 
rnrjirrtirtff him u Ui* uueW at tf iWid Giu Et Vli"tdF flmmliiii'l b It t «i 
anllkplr. bowvytv, tbot th^' will :i1l 
meet M the JPWQ tliD«f. iCnvf Kdwartl 

l^oS^laj^ t«nnt:' ilAIli^d«iltlI^'''Llll]^l 
AticiL-H tdnUuft betwHQ tlie Cntr and thp 
ttii tiiWti r .ynUnrn n rutbor ronBUrlnFH] it* 
f^lfL. On tbc other tinnd. tlip b^iid of rier' 
iftBtiT Ilit* nihMr (foii^ ^iii ^f iiip wfty lo 

^^^. l^ionr-vrL^ LilOW Ihat bc W 
pluwil to bjii-^ fi few wcknU vJth bim. f IlIi- nt'iVL tvjiJtnucAliB bcLj af aerlt- 
pnrTilicc ami herniam thai hM^a cltt fecc-c rO' 
PQ^^f^fl t-d 1114 Aoyil Hiunoaa SocJftLjr gf Auv-, 
trpjjul^ EianiH^ Uhlrf Ifav hotLc« al tbt cmarl. pr 
dlFfliiMiiTV THaBtl]r. Tbfl itarr brlltlrm Wltb 
i»ebull<iiL Tlie UoDlbnra V*JI«r tniQ. wbi«b 
Mt fF^rnow Al OJO a.m. m DniviBbfrf I bid 
Rlmrwt rMclHd ifa^ icrvcl cirauLDKL Bbout ti*o 
^iiH ■ontJi pf TV^Iqtc JStatl^tid vtfb tfci« cn- 
Rla^-drLvtr, lfliihB.fll K^Ba^j. and tb^ firpman. 
Aririur A. SlDdwl. bfilked a. ILttlv c-hlld. aCeid 
31 r^Arp, OD tk* llM A i^bDl-r dlHtarti^i.- AheAd 
drLvFF pimpllf pppqed Lhe wbtii]-? ot tb4 
onElnr Ap. m 'ffknl^, Tbf jrr^tcb Iba 
tH^pHO HltfUted t£4 bllcallDD Of Un. L.*^ 
vjniA KHfEUH^f H wUa' gf TfaQPUU Ktnnadjh Md» 
HiriLilrer. i^ikt, . JjUl^jtg out at l|it dw^ irf libf 

ibj' ?n>Bdi3ir. Tki* trDlu t'nkwllidt hi 
ilrj heIIpb B.n tOilf. *r)A tun- ^^Icfalti If fftrda^. 

rjn^il SfiitK /nrwanl, hfrdlfSB ot Ibi 

|-iii]< ti^ li^'i'ni ipri^TJA In frnot tta^ Ptt-'tinub- 
Inn tnln. ?Jig jiira[i'"rl tin \t> ittv i:atUo pitf 

hii^A p.'|/.>i] rljr^ H'bLJi]— rEinCd^^rl |[ itmcitt trPA 
t-.n-U-T till' whr^r-ln thp ^■^^Lln.^ ftiH 

n:M .^Llb U on i<* cbr hnri af ibc piL Sv^a tbeU 
l.-'iii linr pDPltlan wju mopt bAiardnup, Ibr Aba wu 
ir n, liytpif pArtiT la tba flUIC pU ^pd ppttlf Brroaa 
iU4t lev, .and WrOrffd tb^nln bf tb bBrbad Wire 

[HMnL^nlLnif the pit. llrr bpid WJtWll'!l|.t.n'e 
IncbMi or rhr raJl, .axiJ Lh? wbe*ll'1i«f^'A0i|rttt)^ 

ing ti-tr iLftk iHf' irMit pvittA-'AvaF'ftnv 
Thr tnitliifi Frti puilftd up, iin-1 Ut'ftlWO'1«|| 
bank \t pcia fi^K ihd wnnmD imd ^tlLtli^ 'fnfl 
jBrrd. TiJ itRr Ma nwrr ^"j-.m m Lbff »tli^iAt^;ji|- 
rlt-f farm ion farrniUft'l , . ... 

lir^^EQu, "To Tfiy p-f'it. jLTid Eltd turpeCwt' 
(aiind pftti wrre Rnlnjn]r4"i. A liTm^i.A&tf 
b-PEffite' (ttlVl: ■Wll^t Inr All EBBlaDt'i bAtfU; THE EABTEBX PORTETffT. 

Tlfr4B^ eoDBtltdUiiiuiI cdTBRUttnt id 
Ttttb^ l« tmpbjlipa- In Uta b«bitK«d In 
Ppfrid U ll 1b rhrtul tif;p«bdl(Hi. and fnini 
th9 pnaest look vf tlilsia U JSkHr to 
-i^iTn la tbic oatidltlQii^ Tbne wb« i^atuii 
to luiA* HHrk abnt tpot^ CMmtrtoA an, 
Brmtr «i tfeAt bifM( tM mm «fr 

TvibMl Hfps «f Wciteni pMft^Vl ;4fipU^ 
Mtfon li pnmufentar Bodlmnl^Md In Owm 
man^ ivvolnUpnii will bnvt to he ticked 
□ff oo tbo talilel of' hliiory. Jqji«ji bM 
dotined thia Wp«tem KHrtn^ut. and appar- 
Fotlj PmJA It moat comfortiiblp ond bft- 
\lmit>1c WVPT. Bpt JppBD la Japan, a|id 
Blthoovb li Bisbt bt pwtUt to refvr Uie 
Impvtv ta «ku«B, wftM bov pemdn 
tire wlwli M liM^ IB iMr tfiaiiti^, w« 
are not HHtM tn Mnune thnt "all thkit 
l« entt ol fci*" ifralthinrty jeci jtnd 
do llkewlH^ Ib tb* caia of Tiirksf tbcro. 
twmit DO rtaaoKi ta dOiiibt that bor Llb*nl« 
am iBilt^tl^ with a .fenaltip dealrr to pidre' _ ttiB gnepmept of th* cp^ntrir iki d won, 

^ - ~ '^jjll llglill IfTBBpniiillilr liarnlTm imf 
BHttBtttfli til tba in« dRja af ttw CwtltBi^ 
ttan ikar aimvid fML It «li i«r tub* IM* 
for tbff uld Adito Af t!i» DrlMt*] t« ap- «tt^°,.'"J^'i£??SL 1£^*^^^l„°^H;'^'!^aa^t^k"k eoBuiknd) wiKcratrl hlrokett. avni throdih (if new fomn. Ltk*.— Ttamtk t£ktnmj 
warf r^ tn Wad^oa^r ak tba BelDAork to' 
Bitkkltfftrk rkl]*a7 ratanaloa, the oflelal apea. 
Iki, wilt aatt Ikttk VUaa aktll lha Slal Init. Tie 
Aalkinv. Ehak..^l« attttfaered aiaoDf ikt non- 
parhit .^l^aj-.3n(i It la iUadtlr Inrraatlni In 
|M0at|Hi'^^.'^'1ti^'«^;ed«^a«qn^ Increan. In 
Ita liiitri^t^fa;' '')i4ar'^l^^tlba^:'#pralDaB rcacb^rl 
CUgM ka-( t»t iit«*in» trfWfkM MM, bm 
tba tllfairaaea nk not aaBcM^ !Jb "i' 
"hoik kl th* 4atwf« ttVtU mi^f n"*- 
it iii«f )M ikkt tlli «*t«tcika'ff tik Dna to 
BulMli4ln^r'4'.llMw>#')t Mtiil. itntl^ 
to i kHintm 'Of prwi^ loiUikiF k:#itrik^ 

eiteoaldn TO LlTirpiwI. oa ki to kfford rtltaf 
t.i tbe iralllc on tUb n«lo inhBTtka UkOt 

Fralikt al [Ulllanta.— Kf. r. Dtann 
IVnr, IB bik pratMtaBllnl fMtkat t« tha 
DoltkHttji KacbiMilaii' m^ii)*^. iMkt ot 

Uv oBart or dtlMr flilli^tHiitl 
ot Inbttt oa Ikk aaki 
wki klvafk Uia 4w1iii 
laatoa. ta ttat al ikkC 0IMiJa^:.ifw'''tbd''' i«tl 
m^. tnif atadb Am: tit 'imi^l tlmt thr 
ti»l^:im<i'M!>^.m#»' M.nmt j>l tb* ohgiprr 
'tnliit. J^(ifk,..mi0. bkI»jM..hMn Iron 
Hiv MttttM ■ tMiiit.- ta.Mtiaf 'MtK loailkf ; 
It otal aw dujr 0my»^'3ii$i)i^::li^»ri H 
bk]la«bl]wlf*tAcai'-teiAilnit:rUk. 
Hii likilkt Orlat MfMn la )kad Aniimiiki 
iraol knd mta .Kara tiki la mcu» strtni 
or nhtttk tail tor AMhoan Paelflo porti, 
' ratbrr tkktt onvri oat la baUaiL Tho redult l' irt)|i;v'%f-iM.4MMii 
nni ilii',iHM,r|E|ii tgijft of the United hatea. 

j)a'4ini>t.tN'.ii»iM .mtM- M- *aPr ' iul». 
BM ta'tittliir::|itikt.'«]l tbi^kit MtlUt fitMMI-' 
k(«l LUI H Mmr nekdni, aad n^led 
tlMiikalTet wttb HttltBE nnn tnttUoai 
ttun flth and boar ktnrlBi. tint vrtu ao. 

II la aln-a.vF |i4T>(i«lble that the; inity hiclul|t# 

III a ft\y .llr'I'iilMtlr naldra wblr'b ttlll Bi™ 
tbeir yoreign Ulnlsterm plenty of employ, 
qont iataf at* It U perbnpa poaalhle to 
DTklrrata th* thtp^taoea of kindly move. 

monta Bowktera, tut en the otttn twod ii 
Id t)ulta caty u iiSSMt^ it>. Klii«n 
allll i.-omil. On that p<^ Irt nf Mtptlr 
ptnrt tha r»tn>rt of Ijor*l Eabrr'a nt^ent 
Itftnre on llliw Vli-tnti'i dlarlea. 
Tb*ivetlfally a conalUiitJnoal ntonareb 
like KInjr ^wmnt bat no Totec la 
tbteraatlantl mattora^ brdt nererthflcaa wo 
kar* tlw tkot [hat ha hka t|aTkk«*d (ntp 
|i«^il«i...tU., nUMt twttat laMieon ii illfm 
iihf^' pddtlo tOdUr, TiM Biii|p«Rit* Iti 
Otrtniuv and RtiHia kin tnlqltalr laiitiv 
pmnn, but It la Aanbtfnl tt thry hkT* 
«• mneh rtal intninee. Kna it wn at. 
arama thkt tbr^r* ta *otn* terlont Import 
In thia roynl pllKrlBiaire to Italy, II In 

Jwdlr |watlWa that modi tmm mute out .if 

' Xfit tta IMi|t>« of Itatf Jaat oow taliaa. nntiik coni aa tdruikn or iboot 

'da per too Ifi freilhl altar that from AHtttalla. 
Whtk laoraaaad (rolkbt waa titltit tia wr 
edol4 Bot ompole tcalaat Dutald* Kuppilert. 
•fl that Intorlor bni ctteapar Brltlib Caluui- 
>lBa tn4 Japaoaao coa] waa uaad laitaad at 
4ura. Tba duty aa coal lioporiad lata tilt 
tJI^ILad staled favDurrd tb. PeoBa?lvitn]aa aaal. 
Oeldl. but OD tba olbar band [lelr coal bad 
to iraTOl round f^apr rt.mi to act In Sad 
FranolkoB. tVar 111 any coumrv ivasbrn trr thi 
raalfla laaiild t» iODd Jt^r Ibr New tjouti) 
WalH 0041 trade, ao lokl aa Auatralta waa 
aat drawn hi. 

tdob LrCvH Trout.— Kaparta ot tba caoiure 
ol Look litTBn trout oo tb* aoHtharn labia. 
Uad art tometlBtoa repaired la Mt^fT, but 
art alptat loaatltbly looked ttPkt irllk aoma ^inMtlaip rtktr la in ibr 

i!(i#§:iM^am tnit ^ j* em 'tndttiiaai 

hiUiii tlBibid Tfiir liaii tban baaii anj 

Intormptlon In tba frltndtblp betw^o 
her aiHl Brlttlbi Bnt Italy t^-lll not 
tH dlttwiHd to lot>k trlth t^mplalt. 
KMa t^HM . tk«. aatry of Anatrlt Into 

dm UMi 4! mnl Fovrn vith Sntca 
li ItUMitiMaMiif Ililr. alas, saonot 

Vtt AwtriEB UtoUttbHi of Kanitl and 
tterHfnvltia. no innreliienr .jirofonndly 
tWera the uftiertJ rw.Hlon In tba Motlh 
tcrranean. tod tbrebti^ns the Italian lafid. su mta emsa tu rn iHsicim. 

W^CHHTA'TErdEMr 1>'LIKELT 

" WELLl.SRTllS IK.t.l. TrUi,. 
,W^la« to • ili iiiitalloii oJ th» Clmtiall 

..... ^. -.— r^:^^. ■(^■Bdtmmarca t oirr.^rfnie, fljr JoB4.pJI Wart 

_™'°i^^IPnW!5f '•I fljnclica malt acrvl.r. caalt 

N/r^lkttatad. l^hoaa w^o prevloudy lat 
f .j»ri» ttBa..ot,l|ioti>ri.' Bi 

T-T^-, . ITifiliifaii tit tTijtk ttikryfctt^f' iii uJ^ijuuM 

rfab or'*>i>i «t anr «rt wmjli hArb^ai^y(^<ii^!,^ lti^arw TUfMiat HPlb wltbcul ttEi 
riTlPlD JflElh to tifbUi, BI the rrain^WAg;-ffA.-gil^ paymrtl n much largrr wubhLlv. T],^■ VnUti 
Ling DTfr £i) piilfs bd tfiur^i * Ip*. flW.'tW' Slatps flo-ve r;.f ri i CtljI,i,-.j i ... m r.. ih^ 
wi-rt' Bniiiirmflui 111 ETAntLnK W.i.^ ft ff ttq MUbtldr. li Nr« KfLi)i>ni-| *iirir,-,i .rf 
mediil ibm b*VP CTCr.AWMTJBl l^ft' t th:- kim \i w-nuJl lunhjibly Ji^Vr' u\ L tiil- 

' --" " ^' 'i^r ^r ««(»i«Kl per HRKMBi. Tb- U.^V'■^P\nrm^ 

i^^-^-iiiimiLi-^M- -->.^>-mfA-MAwn» ^' ^uthdrUj- r.riiEim^rjt ^:.ta a mt. 

MTMllilllffTO ''' IrW^^ yTtlBi^M'"™- "^'^T VaiKEFUvor fr^^4Tc'l' rnjrtila.| A>* 

'- — ZiuUud. T\Br nuda tbp oSvf r^B^iltaif 

Tba dia.ppearaate f™ Uu1i"« »' ■ ""aa port 0( ,ktt. *1 )«» M (SrS** It SM^Ii. thai no ™'^"E!:ir tie Brltfib Oi.ferim.|.nt. r.n.d, .tu,t™lU 

but thIa wa> refolMl. kll4: ttni'Mtlt^ k Ubl 
ou.ilila tin holal tb IMitkiiH4 At. Ibi conelu- 
alnll ttotb kl4q, with MVrral onlookara. want 
I a. o I ho bar and bad k drlak. ikt tiuarrel t^a. 
aooir^ntly tanulnttliit aTOltablr. Prink b.it 
oot bora aeen lire. Har.-h I Tb. »0»ta we» S a dniili. 
.Vmrralli 

able ID rraLb Sf.Jt ^rrrlr.rirt ivrrLJd^f.! one ^f fla 
beat i^r^i^... D.ir. ^I'^'t nirrl. If .Siaw Eaaltfd 
waa prtrpar<.d u» abuutdtT Aurlraltfa t*r- 
^r.^. 1,..- W PI inlftiai «ii»itlii4( fOtX to 

Pr^ni i!« but tM. Hitt' tS titlit.- - not hityietaad unill March 31 
IXnii vIn to-oliilii si.lri Ib.t latpvrror 

katttrt wttb l?r. Pratt. proceBdelt latt olcl.r 
to Dotuct. tbo frollrr ibora ktttki . dlaaaakreil 

wbal an- hr.llpv.'fl lo t>o btnna.lt^.^^l^^^Ullb Iti 
tlio ubra of a ffr^ na.f aU IfelT aa tlktlll tta paoaMalrv. r.r 
taa ■aaa. tad alia It r. baaarar and 

It iitK— kkl itiSMr Ik arrrEaa tad Vet Italy will ociiuleaee. a. ibe la'douei by tbito pialllti lo atmn uiMola: 
Imllid to So. Het «ei]Qli!keeurf , ' upaa kpaolta oJ kttllmailaal itlMalku. Mr. 
bnrwar, will tbniir on Britain Uu (mtler .H. J.-laod. hot. a.™t.ri. ot lb Kod-aik.ra' 

'T,7_,t™ ~r laawlaa' 40 IlLllalUju. H.> «o=l«ty. boworar. Jutl ratalTad aa la. 

HWmmiWaa nam, "JJ'^a Wlin- Tba kit waa Inrwarded lo Kr, tj. 

ilruwall from tu^mli ii^ffll* na anJI. attad. naiurtllit ta tjie Flabeflaa noparl- 
jsiL.lon to till dp tllM* IPpk *ltMl*l* Ifetpa. ^pi^ and ldtatlfla4 br him. Tbe Laah Lttrau 

""""^ ' -J. irar.lk»'nt »n* hkbira of the people are nn.re .if Ant] Ihkl antn mUBB aipkniUlim, Tlie |, » bandaotaa manbor ol tbe mat lanu*. 

aSTl^l L Jll"lllSrmr— Ulll-U in ll*"t»*l» t« ">< polltltTil reformer thnii vlalt ot Hr, Booka«ll to Ithly Ik. nf emiw, „j „„»,, li, ktbi. ol atlaio Maauita II tofltbtir, and trert Ilren an op.jln both Torkry and reraln 
MHtlndMiJId (^[iljier:i Pl.JIirL kU..1JI T'"'1 ' rb .... .1 -. 1 -■■ w — - T,..., ggg. aatma an m- — - .-~ 

la. Unllhejonly aeridental: hmt that of tl» erowned npttdtd tt oaa ol tbe kaat apoHlai ath that 
St B>dsr,'bHd« Mi inwIlrlT Mr* ma it mWwuo a.aki ta MIndiaad uto kay toauir, na ■SAUAK WABBiD OTHSBOAJtn. 

WMl^LIKQTON tN.l.l, Prldty. 
TSa Hpl.bn of tba Itarqua Ctdbuadonn 
•Mith oat late Utltlloo. In dlilreis nn 

ttUKUy whUi tonnil wltl a carto ol wbrar 
tlSnffdaey to rtUMUih. report a tnat oi 
aS5 4. *l"ii« * twthly dirt, ni»hl, tbs, 

iieodky tbt uonM >aktt hii tUn tttiH to, 

■Sllort wrtt oo11i"H """i »• 'arrti»eot oo 
tbe loo or tie frjrward d^rlthnuH*. whao a Iro- 
■i^TkUllI aea broke aionnl, milot tbr drt^kl lo 
lU tklla tna iweapltf hi.vllr over ibn ili fk- 
iShM tt w.ahtd oa* t^tmau, . r^T^tpniT 
dUntd ttfllion, orertotrd, tad I.r %Tin oi-.tt 
It^ln. It wa* Imiwiaalble 10 render Itlm 
eriAlGttnrc. ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

m >8 AUagHW T WtCAMO. 

AVCKUND. Frldar. 
Tbt Knniruhao faltiao ^ rtpoiied to bc 

oenmaiUad br ^ wiif'WiHmW 1' ■** itft*" 
SyraSST atn^ .«hla i!»>iirt.:H..tt wwfeia 

FaalHil tSMUti itW i^'l. 
j^aj mull; AHtnaa Hrtntc 1, 
Hiakritair; «lT« 'rloi Dtrlint H..!™... 1 
atadtomi Airtrtllia Bir*lBiiip't». ^ 
tl'lrtli'a fStirrai ll~.(Mnait Ht* I aad A 
i.ri.i.i "A. Entlri.™". I(t««(.''*»j 
llr r x.l«l'>TlieatF.: "l^m'mit'WtitVll. 
Ilwli tkaal^: Var«t.>ril^, t* aad 
OHeiloa t»aamr nfPMrltai." k 

ralaaa: "4o>ai ol Ul< Sl(bt." L 
flillOnll Amikllhatirl VludFilllIr tS dad t.U 
tiar'i ^HideHllai Uiadinl IVitra. 1. 
f.»>l»llml fludmi lod Ai|Uirlim. 1<\ 

Ikratrr: iorirl rirturia, tjo aad a. 
^l.rl.tlimt *rrf'- Wnai™. i.» i»4 i. 
riiare BlJWl-.tai*!..*. . . „ ... . , . 

Sprr^.H'l rtt> li 0. .1 l fff 'Wiim.-piA. ft 
fjn.rtl'l 

Wwdaffafid l^ltfi MnMt f to U.». 

Kie4*rrl ru-nll''. ■Tni-lr Ttthi'l t.'M|rfi" 
riiiytflD't: ' 'I- ■'■■^ -^y-'- ""'^ = 

C^rrbn ^'li''-' !E."lt^'>r Tti|.. i. 
Cl|]Mi[t t«BB«»aKt: >M Uaki^ iDi 

tt^m a^mit^i^ # ii aii rl ip*> VNPAtD AlaLOWASTESL 

PROXttN FTLL. PrldAV. 
Tbo- m^trDpalllBil pal|L'» im itflha dutf h 
Brokab Hill Brv p-Bmbllnf t^^r f|rj| ttva 
tblB Mki-An^ L^D-ni'Mail tar tht pruipiJJitii ll 
tHtlltfl^iVI><«^M^^ kiHiini BB "BlzblAil 

Alltrnp^t/' lifn net in-rn tml<i fni ilif rrsnfl 
at "Uarrb- I'ht; njapcj yttM iIli^ i.:i M.ir-n IL. 
For 4k tdm^ LIlIi cvlrq- l^tf khh ;ii...'* ...:I>'>I 
ihc EDDDtli. but Jle Qi'rurn-r-. I:.i.- i.' f-a 
Iira.<1u[t11jr tcnirHieni^Lfr. Tbj' n atit 
(bn-l Ihr.l?- i-<'fl-.iJik|r [Jii7 !iu f.jiiy .;.|1flp |dii r [B 

ki-[i LLi'iii. ]n Hrnidii liiu. pp^l iti.n lUf-y fl€- 
imUti CD ibdr Al|iiiV4ticeri E.L1 L'.'<::j] ib^i'li kvm^ 
u4 fKDLliluB Id Bod Rzoimtt Sydjif/. Tbe tOB" AOCIDBUTT OR THE OHSAE 

. ........ '.^pieitltr-^fc 

mm Brdnrr il WAI ietmL iNtt A it»)M«.Bl^ 
■ftikfvr &4d laal. whb u B^rLQda imoibidlpni^.^lHM^' 
ihp tflfn but tbe abilf'a wlflrlAla. «F^illd:'dtl*>JV 
1 n foriVrllaD. li- f^ilEcri^d Fl^i^H til" 

MMirc«i thaT Ih^ [Diufi'il umn h.n^l ji TuM ibotl^ 

rthtp, ADd TfC!eiTL-d tn- I.iJi^jIi b I ' dip n^iJi- 
Ud tl^n arrival al Ulo- kHLj. ha. fiaQT^!^** 
LO PB.lrfl:ald HsBiili^l- ["h-ii-^i'i. who Mr. 

APd#rpB4, rt|tijrliid to tif 1(1 11 iliUilfiirn*! 

eimdltdia. Ha w»A UD eODaelDU^. u-nil i'. » 
b«1iavfl4 iMt b« ban a rnulafr^ (»r ilic P>>4 
Mr . Aivd^non «>p hpQhgfl ttif_gpjmi- ..""i.*Sa?|»£^"»'i^ 

,.. aiKi««»tki»;.d(j«!f.» 

laall thrown 1" W^ffi'fSSIS^j. 2! 

boat wia brokiki ■ W*.t^P'MW«"«'''^ 
k ptiiom lo tb**^t(Wf__- - tatL WMSt IN THE FA0in6 

HAKAOE at ilJROTONIIA 
tttwl ITOia Iht I.Hndi rear l.a S/dorr Pt; 
URtay that oa Ibt nliln .it Marih r ,1"* 

uS2l « sSloauk. Tbo, ri.ll.'rl ii> 
SJ^f ^iBTlSSfrd Ite I0..1,lii« LCJ » 

u^r^. HaUhltik loncrou t^'ldiu.. 

SSSS^S^iBid ito "^-^i^*®^ 

llok alalia *" bkrrlaaa of (flHI •"T I Is!! 
thF hoil 
alxi 

nlw 
hilt 

cis: Com 

• ItT 

who 
will 
rtftl 
of tt 
tlin whrii 
otbi^ 
tloDa 
and I 

ot 'b 

al ihi 

"Al 
(ba . 
aegot 
OEOea 
Wl I 

prom 
lb" 1^ 

tllrl.l 

a;riti.r 
rrAdu 

diFpD! 

nabrn.T 

■■hi 

el.rat 
& 
rulBr The 

111 

HIiiIh' 
mv.ri 
rfaalt^i 

(hi 
Aupiri 

TO rum 
;.AiiAtrii 
aad 
-mt Ml 

ll* t^-Nl Await 

liHiie 1 

*irbJi"*ii 
Bmn I 
fled la 
tfax V,1l 
AiJinJi 
1 <<i< I to hv 
Atrj j 
Tibif, 

(wes.A TfMrLl ^ Aldtri 

m t. 

>In.L.A 

A. A, I 

I^rjdiiE, 

T. 1 1 

ft. fl. 

* ^ 

"■M th* 

FBIT&It 

Tht 1 ■llf ITIl^i 

corii.'.rn 
Coin 111 .'.r 

*lf*i I 

^'i'., JlTt 

Blifiur« 
bt iltkH 

VEHd'r I 
*Jiri. !■ 

tr> i: 
A I ^Vv^ 

«b|j^h It 
■ cal 1|t< 

Bf Onn 

•P^BBd 

bftinilBf 

AiurnL.li I. 
ldJ«iil<-]i 

.imoelvfd 
'*V Sad 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308542 \a It Mr. I)jl4n, 
I Ctp^ t R 

IVi urD* 

1 1n tit. 

Ur fpT 
|. It*- 
ib<LI' 

■ . ii<i.jh( 
■''IruNB, I: Ur 
|ei ran* I 'Line rtirH 
|iif lit 1 lU*- liuJ-l THE BTDNET MaRNlNG HERAm BATURPAT. APRIL 17, 1W». ■ SSIvKAlfS; I'. 

r - - * ^ --^ 

0x eEOiosnxi vuTuon. 

lOHDOM, ApfU IS- 
QimiiUl. « "» 

. .m^i '%ttoa. «* TWOfBl 'TIM 

„„oir«1 an loinljfnif '»»!**! ff?! 
tmilv r:1 fBlUra It 11 !«**!«■ fft: / 
,|M>,.t H.» l.i.rtl.-..lur <■!«(, «t iWjt 

TUf •tu,,.-." . l.srt'OI. Mr. f hiirrhill with 
BB.lll.ol.ll '"^ /l-J- " 

KalfimU, ana ollstrucHnj; tb. OiiblnWs "If 

ti.. -RbinBilia'' '*r. 

Till- ■■Mt.rnJni; fo*' dil3llW» ™f< 
Chun-hlll, utvtHK titllKI ta - W Olkatla* mm jmnDlui frtm oUwr iMrtloenti 
!• tka tllT »"r 1» "'™ tollrcUm 1J«1I 

wm wpll4d for jB»tcirt»T- 
Till llBd bia iKaD lo™»»fl fWlSf UM H"' 

r^nupla Df iMf* hj OTffT fim. .mlowmt 

!■ LhB lilt al BHDBP:^ Wt'^irrtttiffBif*''^**** thai 
phiBt of Mr. fllinKtUI'll ttl.hl 
tointltui-nt-i niKum*» thm Mtll™lll|i« 111"'" 
thr .■t)liiiil<>" will Iw "> nrtiiltlon In thosi- 
comtructi^ from ii"'"'' r""'""''"- 

■JUin, Hp jonrnal aCiifi'". l>f 
BtHW.lTO provliloB. Wine tit ™iinlr> ror ASiK^l^ FORCES. 

■ cbjreieei'- ar 

LOKUON, April 18, 
Tbp "TlTiKiB," on (lie intlicirlt7 of s well 
iDfornied miTi-KEXiuATab ttUtt- tbat tlii' 
CgBmanttiaJtli Uoii nitiltjil W tbe AOInlr- 
»ttjf tjat-rtti'«it:.*«ii»:iOf;:*iBJ«WBe)t 
vtiAli lit iltic iuifiti dnnMi U ■ -tiat^ass' 

wHI [af plni^Pd Qiirf««rt*diy 'lB>Wr dl 
rrH:'tli>n i'l" I 'It A<i[n]raltif iiiHiL ;;#|Et'^^M[ 
cf Tlie t^vnpriniidtfr'ln-Ctil*f 0*1 thp A-Ufltni 
llaik pljilloiip Tlif Mlr,La!jir fci-T Dtttncn 1E*natBr pn^rftfl 
nhtn SGL-D laEE ntichL iB rfgirJ In Ihit aDuvi 
CAblf^, uLd ; ^"TbfTE- LiCi'u ^'(^I:l□]U£ll^Il' 

tloDP fiftflkluj; ivi'i i» me AilmlrflHi 

And ih* AUitrillBIl r;-;-'.- ■.'■!■.! . Ifii Cni.i 

«| rkiv iB*iuK? nfpi'ili'i- : I I ..'I I' lII IV inal ibi 

if Lb* ecim»iHioa*ne?. 

pflj^iJatlan. Ehe nupftficn ' natiLrril turn 

flol miLli4' ^1 ftTrn^ht the 'iFbnlD nf IIm 

f r^pfifll' Inii? ■nl:l'-h fi^v-" bc^R flttt f^rw^rJ 
ttii 'r-:''ii;iiiir,n. .ili^i ■■ 

"I, I'll' !..' vl'.mt;.' i^r \hf dcfsDca qnfitlnt] 
«liJi|] [Jj.. J-r^iii.' MjiMriVr fttK^uL i^hra In- 
■Euh'i \hn 143 H tiiDi' Li; h'FLi^F'riiut'r ilit* whnli' 

^(■pHFi ''C||^'.']B^ji^rr'1"' llin ^tlnisirr wu 
■iked. 

]W*tinpji( i*>H?tlflH:Vlilf tftfr^f^ Tna^ In- 

t'lilnr r"(tATfl. but R [1^ '(lilfKllHM'i - 't^'t 1 rbolil 
CI Ilk" ttfian tbfi iiitBViltt*^:' vJH hr* l'TST,iF1&URNB, rrtdlt. 

Th" Pi i?- Trr-a,riir"r nir- IVsrn imiM In- 

Till h' In. mil'] I 0 du,-(.-fll1 Irt llir ]*f(|Tlf 
Hll.ii--.r ^'■Tl. llwhiTJ Ih.iL ihlO Ti pPLJ mi^B WtfflJ I h 

n'fV'Tii^rif nr. rJinultl ilnifld' AimJrni LtinJ 

lit T.U1S 

Aliuvl:fl"t>^ HdVtu' tM ^'ijmnSaiLirf'ilLli Oo- 
VemKMit Dfl IhP liii-^.nl rc-qlHr-frarnin nF Hhi' 
AUlltnUiM CfUntnOJi^tmllll, Ih.fiii'd rtn^ rli'diLln' 

»i]d ernnpr''JitnMlifE' H..iit.iin- ur ii;h.ilI Ji-ft'i-i.,. 
vu nnd-' rt.i\l7r.B . Mr r:t.Ii1 Ii" (liciufTh' 

ll*" WHE luffjpi^'il in niiil^'r' ihi- nnr^i^rti tnn. li 

M tt 1 I li I.I 1 1 11.^ n . I ti I '1 n V n *i J. i 1 n . tb r !■. 

litt I'lianiTdait with "t.- I T^.^aduniirt' ei rQjiaF-<^i I. 

Aii«LrBiJ« iu>i>wv4 ID be bLifrttiii ler a janvAl 

PoFlrr JtiRt ao#> iitr]! Jill fhc H^'Ufi c^tfU )«4.t:ki 

mMtir't BfrPidfd Hl*^'Ul^1l4.., tr tb^rv -a* kAt-: 
Bkia Id tbft itT]tiii%''A.^i^Uf wbo waa <1-U»|1 v „. — 
<rd In pTOhikinPB tiUltlJfKb iin IDA VlijEHtt (tfl .)tt**Ullf ilF>*t''W ■ hi' • rf^-^t, En nn Ebr L^unAl]ri[i nr I. r- m i:. ^fdt h/ tii<^ 

ta'^M -VN^. AtntnillB ni\thr fvl n poMticiwap' 
■l^ir iMjitfAO'tr « n^ry nf (iiipfin^t pr*t|Sc4ip 

tbIuc m^li g^q wtiuld bt^ TDt^iiViunda4 Ijjf u 

&T4-afiTiJ'a "Jvpht In .^tiii^Jtft.yi^itiff tt^f-: 
Rlh']i -u:. lr;t|iri-^^liJTl l\tn' Kb i^im(rtntll BtTT 

'Wi-nl'i -I.' II h- iin f '«rrihll*1iftil J*cl. iod lU rc- 
] ■,r..,i M.| ! h I ^.i ' :^i|i rl:i I nnrj ^nn[*| \n' ii? ■ 
t. iM.i ^■■^L j,i j,-.-.[i.j i:l| ii. niiiT.iin r or *loilftl. Thrjf 
riLiJ laor w;»nt a JnupciHli-n fluet for AuitrjJln AldrriD4Ei T. H. Kftly vli>'-pM'H|dpnti, Rr<T. 
riDon llijj.in. Mi:-.'rr. V. t\ 'V\ lni'!n. jcnlM-, Vf 
iU/l-^'Tn. A. K-'iN. l. iLii.r .\ \\. HctJtF, Wi.L.r 
Aiilt-rn,ii .i.-rn,ipn R. i j-Pii : n vn-i "JA.i. 
11 L \ . I'MrlHln H. T'b]llri3i, BBd TL^IdEbl'l 

. ._ . . F. Bui hnniiu 

A. A. Ilotiiar. YTBUor mai S. Hnrli'm 

rn[ ■ 

J^l II. n, A. f^ian, B, Jr ntii. t. J. iiiirJimnt v 

H. Buchiiiaii, A. n. r*>riH4', .ft .f U-nrv, m.iJiT 
J. R. t'ari.y; hor. Irf'n-^nrrr" iln' l.nrfi Mnji ' 
*uil ttp. i.Hly ireMurLi-; iPiTvL^r^ Mr J It 

TltB TdDrd MmtoT Itld TrptipnllT Ihlir IN". 
tpQTiifp ^^ Th- nppeB.li for ifto lund rDntlmied 
■« r Lg TiLri -or^' . HjindirhBir mzLBotlPDi W^r* bc- 

Mrn.vr.k. iN'.d.lei. i»Jti». tbe Cffrl^'ittEi^i^'^jlil' 
Commt^rrLqt houpM. klwtf * Wty'tci^ tilsi 
^ftH- MlATtrd, 

far «M Pwiiw. **A : »flt«fc Miior hi.- 
vita [¥lid ditiffatCTh^ Tfen latl^r «K4 eIaplci) 

^T. iin.|--irp." 

V' iFi'^ KiiiMioj Kiillni Proprif^inrr. Lul., h iv. 

fc;;r], [Q CTVT ■ royiiLi^ ihci f,.i|. 

OS ill. .triiifl UTtc]Qiil|}f iubf Id "Ttn- Kuf^iLib 
TriqriV. hiiflir" SD iUi l)ri< rtruilUr-t Km lu Loji- 
Tb^tr^'i p^ At Iho liKtfM at Rnslud," 
Tihr ^QllclFillS II «VlJ(tlL>« af Hbut Lhn r^ufl - 
tr; fliBtncb* Vm dolM IR rtitird to tbp (itD*;— 

Hit tilt OdinnvpHdt *ith a Ttr*nA. 

bnottU, Aldtltsu X 1^ WLUllbPT^cvn, Haynr 

\ff tarn hii multW in iJ^ir l 

EE.__. 

VpTth, JJlfILb^^AO'J uhiJ vati 
■MHbtv HtlDfiD^, Kiui rcnul on cnin p|?i lorj 
MMjlte^t.Arltaiir UpjdbB, tst AuitrftElui In^ 

'~ AinWUM titru. . -FT ~ -r: 1 — '■■"'^ "Hi 

nrntd it toUtcl (urtb.L'r ^ulrhdcr |pi t^iLm I'nin- i4«ii|taM4t Arltaiir Upjdb IAh R. HHIM hP, V- 

"BkirtJi **" en ft 1'. ilcllUlM 

■tacrrm ud McA 1^ Tellawn h 

.1. 1. ttfllll ,.,lL r 

■^1. pUBrt^" 

[-"VTirrrdA vnhtBtJOf HllKtldM 

LteTl<l ifid ^ 

4 i umuoif ynTTTrt sni 

■iwlT Aii«T»1l*ii rliAli " ■ 

sir. iBd Mr*. wniTiil IXic-in- ,.. 

I ■lii'l#(*pll*T hp*"?"p 

iltihL ttiitfmi --- — ■■ " 

■LciifmFlf" v.. 

H, PrnliLicfc , ,. i, i ^ n i-i ►hf — '-n-'i^-"*-.-'"^* 
A'lJllI ..Lji,>M.vV+iJP*>.>-.r4y p-.-fr" 

P-mrrrt c'WPWPBbMHIl ^AAOfc:- ^^"fS"' TUBKEY'S XEW EEOIHE. ItUSHIiN BECBET POLICE. uxKiAumuT unuxun. 
MB. FBHEB'S KHJtCT. OPPtlfilTMlN CftlTlCLBED. 
MR. COO^C. II. P., napVBUCAH. (TAABf tb^ twplna p( tbc FimouttB lAb«ur 
iMfu Ur. W. Ui«hDi ife^^r^l Aitaraer^ 
(MMrsI) iiuki Hi U« Town Hih ok l^liiij 

•lltid. 
a brkiifli rtlilpriii»ti r. a Hnnkrn, MufOr «.* 
pibiiai, iir' >ii|na •! » io5"rn.( (■"'ti.ia; 
■I'oTrti ElBlt li&l Qlcbt funlicr Ibi PreM' 
□aulbt rued. 

Aliimib H. IHrl^ noiPfl lliJl 
hp oprneil. Aiurrihn tuiJ Ifi" ">'" " 
lul bl [<Mm. (Fl tM Brltltb. Diey 

piiiiSl . mr.ilii..iSr!K *«*l "1111 b' l^r 
(iiin m <i>jr obllKiilloivW'^ii™*-^* 

Ufflpcielv. Ij, IM "*"'"'*Effl2W. 

IKW,, III (l««i. I.i>«e'rr, fa.*** MSJrJ 
lb f4 f4r bcjo[i.I iti 
Ind rifaLbpr] iliE 

iilii i!ir>ih^f i-ftifnlrj fw ni*tlj '.^^r*.- 

^ , ; r W ■■ ; 1 il :™pportM . m, 

s^id mat Mr. srntild- Pijrtt<r,.:l*--»"*»» '? 
hi. in ^orn^ i^iv B!.OUt .^liptl^ll ■ (7PfltTtT 

.,„U<,„ ,1, ll>,i n.vy, »ld tut tbP UWl 

rcnrurnri-d Inpl Imif iirinH • l-'i M' 

nnpui n Iii..y iboi.iii mncniber m co"; 

TliS .In. pisp™* Au»tr»1Hii 

111 wnF T.int b*I01^^^%i?»iS^Cj ;f 
iher wmi" b« UiMM HfflW**' »* 

lltl.lnb EU**Ti ■■ ^ ■ . ._ ■ ■ ^ 

1 tio mciimp TT" auiiiS nitli ^if °'" 

(31. .Ill- motion lit AWsmnn L^BO. ■«onatil 
f.v llilirmnn r:. rtnl-. H "'m flstl.i™ I ° 

Jr,„ n ,i.li,r,= |i(". 1 .n ...Jl 111.- 

III Hi.' .ijin.rtpil.i.i. Alilrn.iaai ^ 
WPP rli'l-na bsii, lei-rft.irj, anil Hr. 1). 1. NC- 
rord Jioa. IpoMurflr 01 Ibe iHBi. 1* wblct 
JtJl Tra* PIlbpurlbHd tn ■ 1^ ifcibhtrt: 

WATZKLXri liOTJtLTZ. 

^1 tin' Wavpripj' niJiiQcll 1o mfi'l ^Mt ni^i^ 
Lbt p.iireHtM4f B^ 'brLiifSaJt in.t.n ti^lDB B 
brikflii-h lit ih* ftrpftdnouBht IudJ; y**!. ^tls-r Uifl 

I Hill WM «i(fl£^1^f*7'i»Sf^ 

wmy dDDd Vh«n U «|KpMil. 1^ MmA9 TD. hi 

.T^'nH■^Twltv, rpfcpu-n* DOb(y»' 

Mr. ki'-m. iAV. mwS4 at Ihf 'p-^nt pro- 

liii-j-J! hipri-, Uyfi i>fP (WMk (ftftQ-fiM. IB 

■■Ti'rr. aEnn 65 l*r (!«t.-:.ii*.'.'.#lir .Wlieat, pci' 
. i.'r-i., nr nur tcH)^qe»fi.'.m9l'.'M' c^ql m^' 
and EilT«t;':g|rtMi4t^ulpf.'.-tit««mt at tti^^ dQ- 
roai or t^D Dftt^-tli*te la^iulxK* imtlil m 
jMtp>]jHd. 

irtsu iiiptv^nie na b« niM Lte vaH4 .Tbk 

'■sti' □( Mtr.tTalln yL-^n ^i-i'iii-A a.i Tttl-ftTpir. 

iir ii ;-!i.>ri..- y p.miLrk-ifl Ibtl 

haouisr nf Hfnnh ■\Vu!:.-i. iiji.t Vlctark ma 

' .^;l|IE'~. I( h^Mlllil tl'- li: .':i-'iL['iJ''LI3 II Aor hUfh 
li.nll [ilarn. A Rriiftdbi^Lllthl- -^r llB ea.1ltnl«D.t 
■ 1 i-.iah, 1J11IRI bt Ei'Ht f.* <;rc*i OrtlBtn tn mt-c 
jijr r^' [iTJ t ll I nm. 
rr^JLtiijNarli'B were tbt''ii BruDse^ fi>r Mr.^i"< 

fr^(]ulS^^I I'lerk] WAb ^h^r-lcd r.LfT<ettr!/. nuA 
Uajrar t^^iurE-r, 7^ princliiil InnKlloDK 
' :,Thr -twrv^^atotlvt Qu^aVr CSfh; 

.-.t. 1>. R£^^^:,-|^il|!il^-:^'il^ HKr cWrf of tbt I te w l !" " . 
OwfU fiddte Fotu. wl» WAIT Mttlt' jt %]Sima, veOtit itttm' id Bl»mnMi 

.... ..... — . _. . ... ■ H lii. Ow*'i 

i bp lOBllll tbpl 

"'"'"7;K*,."Ji "■r-i"«(3""v^i''"«brr".ii»y' "^iK: 

_ ■ - ■ ' iMr DPHil" t« •airt- "On par l»iir«»7 *»- 

lalttw W Cntoa iBift Prs*™ liDprl«.Bt* xiw loOlctiBnt »««pttpl««" Am*"" iri»d ip mhi"" • ib» luppMtl? oop ".niiji « 

L-.Lui" .jaiMiM. UnM "Z ''■'^y*?'^ jv, J tne ■ Ho^Tif. iw H'.gb") oi^u "r , '„_„-,„,i i«. it wm dn^ufbt pii iln ii">« 

#11 TlH»C»r,-1ltid M M«W W ™ ^„ ilxrp wim ibo fi'ii- i/„T.w DS«;Bb.rl. liiuWfb.MUw 

Oxf thmm not b imftiiia**!: ImcMtpoBtt-wftteW. ?*P«*'it» wm "'™-|,tDi »f at ■nforur of thp ifrrtrr«i l-«rii"; i. tb« gplr pi«e» ■!>"• 

Thr n.. U.„m.™t«W«««;tl»t It t« WW IW^mMf to >^*IXf.r*!: S^.^j4'-<t^^^ LSS'ir\:S^^t»^T^!^ 

iTj at OS un^ffi jaov«rnnicnt .nr .pff^v. bjp. w .Wtn! H iM 

' • _ . [majprlir. Oif ibnirHi M M t« EUh piiilw «I- 

™~rt.i^iSt£15itt!Br «( crintp. Hsro r.t iiw opimMliion-pt laut m mrtiDB ot ti". ; ' ^1! Flirt Amy corpp M c»iiiit«atlii(iplfc mil „ ,1,^, neTPHiiipMrtni, «*l*«ni ""iiiipii. Ti»r ™ »*4^H 

1 1 ; A«lM««iil Mln liter for W nr. HI" "rit Ir- e^^mlM »f Uie S(«t(, 'bp biiillpHlii uml ih.- spa 01 tb.l 

! i n ttoB WU Ul rtlel"" olBr'rp of Ibe Com-i j^j^j dwIkc lo M" MtrmtPl. | LlMnr iniriy »ai to dlBsp. > 

° * ..^ . J 1..^^.^ 1 .... . ^ ' ■ . ■ AMMTK ,-1^ 1.. ..I........ na . PHOriMOlt T1AVID4 IHOiM.' 

aAMOiHii <>vKit CKKVAaaa B 
Mt. OtiUm Hpkpiip. tbp iraitiut* St *r*. 

nrrlTr* boa* tna tbp AaURIlp br tkt HvWlA 
"'w^«ri WIT I" to kOif ot 
pprvpd pll tlia prilP" K1T«» itoi. ?*,3"'5" 

iBai.WtH«t.!J. Pif"!-!!! inr tbn «>«!™"J;: plplp 

uld. 
fpodi HI 
ODlu. plopwn «HOI, 
lamti. Ub wpa 1.1111 tbi 
SprU on tb* lournflT. nii4 all ta* WPT. 

ttf] T^tl t PtOrr tba.ut Mr. 

ton (rtp •! .. 
■tifi4 at dw.l 

>n 1 

Will oa Ute 
'1 wPi tD bbtp 
MM irMMpte, -bill ■will (filliiiv till- t(>ri>leii m4 dsntpiftia- pnj- 
frpiutop flf I IB prttJert««B*i. 

Tile TiipVlih I'tambi-r o* Dpiiutiei 
oiUDlniouKlr PMOlvfrti to flinit^^ve of out tfimta, ttBlt i" wlllliw CO work '"t S7™]irN™u?tof5Kp thi^Uirw il,s„ w.p» ™rll rurllm ol alSoiillor. H« Sii«;ii!*--aiiii««BMt'"' 

BESIHTANCB AT flALOMCA. 
no ToOM Tint nonunlttn at Balonln 

.^b^^ w utoiovjoa«t;:iiii^^ft^<»i>Teni- 

lELi^t; JUKI fl Eit«P>^ni t4 'tf»t i'iAaqwtBtt 
rtplitun. 

A iMt IinMVc mMtlnB it BiJonic* 
proT«1 4f tba dPCloloa of tbe CaiuiaFttpp. 

nuklEl BOT mil Kovpr (ley. Imdp™ .r 
tlu Inlr rsTOluHon In llirln;?, iuve loft 
VtrHBi le nHtimp control •( eahiDloi. 

UlNDON, A^ n>, 
Sm* COTTeipopdunt o( thp '.Tim**" il 

OqnitAiJllEHple. nlKi onn^upciflrtrnrn nf 
rifrmrD ni^wqiPl'i'mH tilni thiir lh<. ['filoMt 
li UBHirlsiti^l wub tbc mllloiT uprlplu^. 

Uarlnnp Ijocbpd Arir Hpj, commmhOtcT 
of Ittp pTRKiur^d orulwi^r Apyftr-i-TewHt, 
tmaiw be ordnvil tbc luiu of tbi. VM^ 
iji liniUtsl <|B YUilK Kink. Ul* ri«l()«aC!R 
ilUr MUi, Willi n Tip* sf pnceeitlat 
th« (^mnlttiv of t^nloD ind Pnwrepti. AME BICAS WH EAT. 

Jiwmmii iwMnpH.wiii 

ji .■«ttr«p' -Jl. tei»avH.iiy . 

TflNDOS, Atli,1l in. 
rtilra^n 'v'lirnl mnrkpt iMrsmt* drnioi'jl' 
Ipft] Trtierdiiv. Mjy wh^t pHnnjivtl m 
IjM dullpi* .I'll (I h.ialii-l. .I-ilr to t.ti 
dOlljk^ (4n Ihll. iiiiill 1.' liiitiiitcp licifn^* thi" 
M| -wbpD Ur. Pnttpn ftirtij*Uj IwtiiEbt 

t.Zff rioMiM. (N ttM. HDtf iMy la l.lSf 
d<dmsHr14d) ■ TiiiKlifl. BJU. IN THE RB.NATK. Ippdpr 

one uii. ilnT^mar of Kr.pl, wti brrpma 00 . liki tki tIJ 

JlPUPry !1 nl SI l>ptenibnr«. II sriot oll«mJ 1 ppob BirtT 
be ricsltnd ddli-lPleP RH"''" r"« " ' wb>t thv OppPilElPD ..Hid 

won poi. It Hi" 
\\lm o( >cn npRaint*, 

QiteV Mmniriiip'Md ln!"™all™ " ttal «ab iUMBfflw rtttUM 

f^^^^^f^^L^i^Aur vbo IcPffluau^a Lbclr irirlrei an lar.pripa* [1 *^.;Fi fmm tbp pfOtl*. 

' WrllW p7m « tb' Pr?i ^MW^^^^^ o,p»Lil t. It. H* 

'tKS,^" VaJa'-"Ii""uia iPP"" »"t e»i* nr Hr. niacin or uir nf HlfB "b.l Ibrt 

nlsntiDtii 
Plwlml 

Slttf IL . - 

~^.SiHjI^.^5LrnJ. H.-T."'.i.prVrtnt,n buli" I ii.prdp lit Hi-lpnff m n n > riipirr- tbi ubiipt Dr. Uukw «=" 
In iBiiMnl (b# fmsd w i i^-^i- 

{tziri to in aul nid lukp otiti»«. — 
Ml lJlt«r IbiO MprkiJ. ..-ta. 

mt •Sir»'*'. • • '"i" '™ 

— # KB^U* *d la * nPJllPf 
■"Vnwnns. M»mi«.' 
" 'liillp!' paU I. 

rou'M U iko Wl cbMiMr RlUHt m 
jffia!' ikJd tie Prffl«pp«. 

■■rb«I» ™ •ll««»a in" .iJ*" 
t bpnrf t»a Proliipnr onlUlil lu • IPnMr WW: 

"I ftsiwer«4 IfPlJi. ^ ^ , 

"Well tip rrolMnr Iheprd bi Iba upnd I 
wnp mil .i».l*»Jw*., in M Ptld:- 
■■ -Ob. #t» :»|«a^ttl« ptalin. ar« JqUT 

■ Miirp iii'ici B* iim* Mm*. Altpr p nin- 
vU'. i.i t r>ibi!r iouauiit i£icM*««>i 

■' 'M:iWBi>pi!' 

"I Lhaapbt tbiTA WU poniitMIC VP. but 
mutd nol tell want pftnr. t #*t- 

Llnp rBlhof ttr«4. PDd QBll«d DUl- 
■■ HPllO, Wbit Ip 11! Wbpl Pill 1 an* 
Diojfi-ii In ttiplf^polle" »|"!JP«1»" 

,PVi:Wllnn«T^orff.Pl«rl»a..^ n' "|1.."bV d™»B . .bplim t.vD.nKl .J" 1 lllirwLnf ror- i]L-f..nL.i Irlvi..! ibD tnuid" o[ FBtbtr o»Bnn. 

^*€:.J*'''3""S"ord.; V.,l ■r;:vii^V„,ni. m■,.^.il■.. 10 pBirnl 

*-d»fl^* dli;l«tloil nt Uniicon m dii}^ ttmr on number uf «rF- 

■■But orASn- ur|]}- mjK'l^ Ql flbfiUiL iuHl ItTD. W< ttwik von JtT 

^ lilftK Ji^p ^'ti4 □ »Tri 

iibn'thef Tb«vUTt^<id^'iui4 (fier lin*^w th*f '^'■;55^*^^_''°^ "i-y. roP*'I up. 'li'^ ctinier k uut thdt yen ^1 
h iiTid r^^ ipa1 Inn 'Tbi mUTT U hl>.»wr»* J" I""" 
tnl4 li tm* • BulHr bI iMt w»r tb»i on. 
mild HC Un ArouBPd IbAt In "Ib cdoi- 
puioop bpl b«po « Pw-.r* J;°J; ^ 

nulMr mud no* tiiwl t_ 

"Wlnn-lbl KlniMa WW PtOdK* S."!.™ 

wlibtn a mllBi 01 C«P» Kn7ili. toup M m 
irppi o»pr lip iidp nn i o ihp 'Hb * "•"•T, 

tp tbrin laelr niBlT. Thn Ina «*■ 

bffpH nnd huDiniiMka. Oyt- mua bad tn « 
Uim. nirt •inthoi bid liVio Uln. ThU lei 
two ^ M nod tbP fll^JKA . ' 

..Wp noaibt VP DDuid flpi ibLTp in s-i bnuri 

I rpqp • HUnftPr P« a.iill'' wW». *• MHUlin i 
PTtuB 11. pud W* intUdu't >M thp bblStt It J 

tnnnd tbp IcB Ui bPSbtP DP bpUdd bp ilW 
WS wtn Pdrin on p iquiro ton. 

"TliP oolr Iblni "> '■•'li? .. ^LiJi . 
Tfp pit to tin BBd M tbi dOB, P^ ""'i^S^;! 
,™i" dn„ un«.d in "■«,'" 
drpi th. Pl«l»n o.er. Wp Iwapi ?'„Si^T 
Bird tbnut u ttlipn HOB ibi ibin. A v^nei 

nl PD tour miBt IM lB« bPi brokBP ap. 
"Wp Hop* (*• Bblp -noli "? ".■'■> 

Si. b.ct ror M. Bn wo pol »P' 
1IY«1 itioPB . wank -rbo '"I" "i?"' 
Mht tfl»d in. but wti Jimmpd In If* P" .i.. 

"W. bid wpikfd .!»n tbp """""^Yk 

fovld On 11. ind "jH^ii- p dHWI 

■DBd tlllPB Id bPTP *ii§^>^':WxPT5LSLZ2wi 

Wn 1 WPllrt lllCiiro br i«ll(d ".^ 

•dH iVMwi It-oin lb;, but mat* •• la to Mimar 1 
ina iiAitw 1 

amat lait pTpnlaa nu 
-*au«l|4u »• MuilTa;, , 
*'/ do bA (klob rnu WIIT 1 
ilttoi iitU a Rnpoi. BtAatarl tuu ban ar- 
plTojT^tafi taiiipcl la J- 

hpvv^apii *o a " 

iptlTB Pdit of iDAlfltPnnnpp of ibMp aPVPiaio 
iraumo of trininiiilnE cumpT tmpi Iho 

■lOtlDPP in llw trunn and nlonll (111. lUma, 
rlion ll PUB prBtnn la UH on ihp nrtphti>D 
uid HUlaiiA liM, nnotbr n tbi Knrth- 
immltf* «ad Matiapdiliu tltin of Laidoa, 
«UI*..Uk IkM IfilpiB fa uh h In galippr^ 
wad tad ftaJr. axik hu lu Btiamupp 
ind Ita aliwilpBalaiii. aii4 tkprp Ip » praat 
faliMF aa im L«iDa BT«r n. J ttnmw 
ha fwlii iritPM In Bimr. waTB, fral It wtlt 
ako > rpnr nt t«B U Utit* At A mpnr 
glppdiLrd. 

■■IB Sntbnit lU ptMroia Ma sgl Mob io 
mat a* 14 Mtar roXn «f 1P«tM, Tba .,„a, lib. .b.,. To.L :W^'»v„r..S'i^?^«'^ erfiATid to flpptfit Ib^ piipfpnuirT Pf fall dDWn. but Ibnl sou irlll bri'iili a l^D. TflPt 
1*** ill A*!*'*** t*"' t"S toljiinlli— Mt 11 wupM Ik biiIIiJ.ip Irpp"— uI4 
1 tlf^' iSijIlit,. Bit* MlPr «lrt Hr, UpwiDit, ' lui'Vll). flfvcr hiippi 

dUCVAHB. 

blpoEl ™n .1. *Kff' dii:l.tl>.n "Jf""";, h'd''' 'r!. EPd Vmppli » rrp'JWkan. nnd BiditlBW. down eri^iap, Wm-W .mm- ^ 

Poll« uppppimcnt, bW, ™';»';i;L„^, ^ "i.-'Ef-'^'Sio),, .r Au.i.-.ii:.. Hi' a)iirm«<r pm™ 

.a^paS Bad .»ia tb«l .be e-ebl^r tap, nl open treraPB-. ™ 
»„,a.Uln into ISe bb« ,1,°?™,;- 

IPdlt. WPCHUt . ^ . . . . peopli 

^^""^S^ ?r°Ai!"Tr»lla." ri^ alB^^ Into n "Ur* illjui™! I'BTerB nl iib10ii™p 

■iSff^ik, and aula tt«l Ibe ei-eni'r irnu.n ^' > „ ™ ' ' ^ ^ "J„^^'i ^„,„11 a. • little h.Flo IE or » laol abn.B bla b»<. 

^3sr* °ii ii:pii;^-.;p"ir.s'r.^u''£. i , a- ^'^;--;-„v.°b'^fi/.^r.r;|5:-,^i^■J^ st-^: su^.a-u'U: 

Th^y awr-owL-t, 

PIBPim*"u(Oirft HATIOHAUHS. Ilmi p^nn V .--. ;oa,:ba^ IJ- .Mr. »di: "EABD NO Mu™, 

AMACT-V CASH niSJIISSED. 

LUSIlON. April 1ft. 
Tb* mianiruui tpl^en <mt bj- ill-, fretn, 
Mlp. (SMWrmltW, tItnllHt Stlf. IWTttn. 
V,V. (SatloiiaHiiH. fw M aaMoH »t 'I"" 

PKoit SwttMiiit riwrtirtUrt, w« 
niiaMKi, iff. DfWto «• <WB«=* Ml..*.*; f««r, «tn •I'^^lf'?,"' *! 
proBHsMliaAi lbJ» la oppnlnr. t{bt 

lbs nntlttPIl ta »p: 4mM*(l 
,„ ._ _ -J^-rWAitSiLBS 

olepted »P.r»i""'l**.-'?* ■fej^'li.TS^' 
iH^rHnp rh'^l.' lniPF*ila mitlfiar. 
111.. rlFh 111 "jft^'-niT Ib^irbtadfl brflli.-n njr.|a 
bar> si « J«.'^.^l (O-.lptl, Wbrn. IP I^IP t™ 
IFpailoP Ut. fl'linen rnPe to .fi li--' t'ln n.-v 
^rpar.'.".! ■■■■^ .-'.ir-fl ■ 
IFi.. -i._- :■■ ■ ■IT' 'ttiiifia. ' fl:ild Ut. Mpwbod. "tlM pr*. L[ dnlendlPir AafLrpIt* 
fiov^rniDi^nl |^r^pn^e^^ 

lalltiai. Ih^ ^11- -.llir. 

Ibj' llnbeu'r'Vflr.!- waa .11.. It ll;r lh..i;ilJ nl naatei wnre ricndliBli deeji. 'i'bi B BoSln. .-- ^ ,, 

tl' m" i-bil Btatemspt »" 16« l"!"" "l;lllo TFUni. dlPPpilMfPd IBdl Pn», lip^ iKPPi P0|™1*1« "0 

pad tpariiS =• a<*** fWf . . ^ , 

-* iTia BjnJ nf Sfkfi of mpn ba onuld our ploaiacbi »lon# tlie 

i£ip ia« iPt acia.1. " HI '» 'i° 

lauTH^naaHM. ^bn.b rn« ™^>i*at 

ppvablp »1 Om, TbaTi WP apttnni a_pn« 01 
St wlJiH-and iude;d itint 11 w. kept Sat nn 
■lakt glmaap asiwa it. bi.( no ire- Mmt. via !■ 
DrtK^tnfl )Ib*> of vhlrb I ua om of tbi dl' 
Trt-lan, we tuvt* tuiTr i cUrt wlttl 0P9 tin* 
■it .KfrVut 12 BlLat. But tb* pyi4lHt prttf^eBfl 
iq ffLflcLtUiMkiiDP Of rftJlwBri bu b«*t in 
1t>]r tbd BvlMPriiind. T1i>rr» oani Ib tvrr 
dwhn ADd: WfeliF-IHWfr rtfr ^hMp, Ibt^T 

II vtert thv diffir twvm Nrw fwiib WbIh, tlHm'|vg>w«r nvBt b* l>t1irelr n«iiutH frOtt 
Ehat BlBBtJ^olnt. ir jm hiBd piofltK ^ ■Kt*' 
ll0r« vd uot tnueli phkI I v^^uld iAjr r\*ti9\ty 
rnur ■churbhD IIiibi ftr enrt. Gtrulplir not 
tb* tAiu to Uitf iQicrkorw— ibt aMt v*uld h* 
luv iCtwCi ud ifaftv Ua niH BBAtmb mUi> 

tntULUf IB BMt III. 

"¥au uttld b«t i*f*ri iLtetiif}- r«ur tniai 
vlibDUt UrinjtlBf tbn OfDtnl Atittoa Wta Om 
vLijl «nd tAhiEig (ftrrttalBf Into cQRidtn- 
Ll0D [ do n^it tblnk. uvthtDS wnuld be iMt 
lny waitint' TBu mnld ibtn b^TC t}M 
hcai nifendnri] to fo oRi snid lb* bu'At ot 
\\\*- i-xp^rlRwntm) Ho^rk now bilbi c«rrl«d da 

lU uLbur taUHlF^fl- 04 t«llTU. the ahMtrL- 

•'I*' "*rirtit, 'With tbA DBTim o? sNMT wb-ita 

Uown. T«rj IIlF far » feh»t rLhuadhtfoa." 

Sijufthinf upan Lhn prufrtiti m&dp Id t'OTftlffli 
cauatri«B <1r\l^ ri*|Krd to rl«^trlf^ln| Hhi- 
TATVn Ifajor Cmrd«v bkM : '-"PflLrlM bAI tb* 
luPtrapoUtui llUca elflL-triUd. but fnmtvr 
^Lhidvf b*T« bptPb iDBdfi In IfamL dlr4t:tl« lA 
Ueriour. i<«perl>AEly Lii aeritn i-nd Hiidburf-" TT* W.H 9t hourB 'e*Ti# 1^5- ■■IKKSWr FOR i>TrrL;>i;i:- lock BflL.^;'."** v.i.ti»Pi*i It BnIs^-^^■l^^ luur i 

, Mllib'U.CMiiSw 11* refttrreiS lo prowcllon, — ,., ^ _ „, a.^ „a-i 

.« wH,.iH. ■cDBic.it An lhl< 4^U«eLldti Ji\.:*tlt.»t Wttf "% (tif dmm p. Mf nnr. q^i'.-.- ? bi-5rhl llfrli ta rhr Tlfh( bbnv^ htjn. «r. 

hn'l Biirn tT]r-iiu.cl] thi natt f^Ixd- 
)ii.pii 1. fw.tf\ Or I1t« brforc 

HQ. ir hli frl^nJT i>u]!r'T tr-o EUddPUlf 

lli<k r*pn Thr^j WTf" BpL EA bcl^l bjm Jin. 
rii.en iifr*^nflt lh* *niiW fanf. 

TONDHRPVI- CftLOtJR*. 
"I 'wK^ jDniritmH Ertttpic-d it* Avink 
K'atsr Ifpv^r tlwb WM AA^rdUFjFp" )^ Midi "(4 

ttpJUlMt Llowfl t4 Bie>B Lbr f'fllnunr nf It^ bt Uld ti:rv 1 1T dfilYB t4 
i: hor^fn'rr BOOIXXT diet af Jhii 'lllff^i ?:atirt. il* iImJe-'-T DUililnj nn AfTTJi'iiSftts-u, Li[LS InrTTHlncpi] info ihr TAnl Bill 

iioii... or i[.i,ir.-K.i..min.« of the riiit".i i;';,*^»;j,7,^/ , , 

0tHtH H lllll pmlllbiflnt deilhnjr In hltUF^^ wauiA nal pDllala Ibe court y.f ull.^rlnL. .... ^ ^ - ^ , 

= !r ro"/.^.^r'.' "'^r^epf .?b"v -t.u';^ i;::rCi abd rpM-ldtlan bM fr^en *aq-pic4 t)} Lba 
Boclekf a( Illirlt'fldl Ld N^mt K.ittib ^V«]r« ia < 
llP f^UTbvlltt eltrft ■•W,- \>.,>-v if.ih pfpHij 

nnceni the oulburii or r vt-f (Ie'4'111 ici 

m rrrdflfllll W?.''-Jn Fiplni Ifi (jUf mlilnt, We 
CBQiiul 1^11 tn Mj^paihkae 1n Lbi- alF^^c^iJoDAtc 
EMilibii] HhLrh prdmpla Lbf ^uptrmllAiJ QtBlct 

ifL TbUy i-E^ULi^j o'ur mulbuTt^aii Lb a Wraf nf 

FmMfacd dADiinf.r W4 rnwapt bat nttrd 
ib«i PTrM<m etwe -i^rj^^iimi^l^PD wUb i«- 

i-lauk latAfllTlail, Mtiiti U VTliKWi K-^TortbT 

JlHiniH' H-' uiMiilt- ^ naL.'Ki, 111 ViM'-'h 
(JfB of btfkn.l. rfU^lnD, t*z conimun InSrf^Btf 
miJ of tmdh ( icn It 1 f rifir.'TihlLi "^^v «.ri. rlatfllf \ tnctilnwriiiKrii 

Imuiinjlly Is rnr--.rrn. ' niDni^nt h* 
El tsftsnclr Tbfl War OfQn, hjr wtf\y at flpftliiitnit 
E-} baardlnc aat huniM tn Narfoll TltJii th? rnm ?rom 111* p Ttfirtfl d ain of tbi: pf'opIC on lbl" quBBtlim ta 
runhi?d Hi lilm.'tlvp ihn f*ilt!r.n 1 1 mi-I I a in r. n < c'^nr .jr rml 
liplxefl Mm l)r ihp; rimr, tnrr. iH'- coal paweri W^l'b thm ."Jtnin;. .\l *'ir?i ^^"up 

lund'^r hla fln* ftna elul'^li^d btm rnun.! tnTDlrsA imllnlrJa: ^jmivl' i.>n^:. Pi" -mIi] K JjjlI 
! bailT Ur C>f«ii> mArmmeii t«w)ird.i tbs rftUr' llld tlt^t. Uie prn-prjM:il tMk.i avi' i 

UB BfHPplBlti Ot bli tnittfltfaL iTsd Id- 1 |&;Kia.l)4tl frpin tJucrmltDil Firnni Lb? 'nm m- 
liUtillr lliJI b 4W»P nitm mi np«q lit™. tVa ^in^llr tHtomnH. aui^p™* bf* aimb:f. i| thnil, ptpBiJH 
Df Ml iHtmdB— Vf. Qin^Vr^ »1 Hf. ircn- tbti nka «r ■TWBJBfDtp thfr r<r(p|>fP!'A4 \a vnl rt^l 

Bhrrbiin H P . {<Biae up. ud untl^r imp l.li.hf a*H:r eld-ait* ^ntJiBUt ma4 pf^ Lhairi an 
frr tt^rb ten upon Itlm. ftod ob4 IVbTB K 1**iiP U bPMdsT M**|LtMt *^^PPW"i3i ^ 
C^tti" Mt^ OilUftMiy'i hPlii, urllt- *'lf fltPti to pKTU l^ii fl*™* '^W^^^^ 
iLlr r »m tituibtflr jpa." wbil h* tawilMd ihtH ■lAtn an ttat Knaunt at *W,«a^ ran* 

t«' .W 'l^ ■ TVyhVv «p«btlHt449:' . ^Kb. t^«Pr« ftlvMCJnSii ii hp>Bd. wan r-'.qLilrf'H ia [iriiTJ^^q norn iiion nii-miiPiiy is rnr--.irn. ' ■•^-■■•'T?'---»itji3iMv HuT ■w:kiu««>i> th> hi».^ki 

:-^^;^^;;^,v:^;:.,.|'";^7;;'Wfia.^^^^l^^^ 

. rb,. .... il..,^ii„ i; .r, .xiT.i 1- »L*fc *0 B« UhS «Tlt»!* CBD TflCatl. ri [hit CiLiln^rtPll]- til Iwn tiiD.,..L^4l]^ »E1^ ft lijiXjT^'.-iiiHl' a j^ir It* flnff M,jftrt TicbrwB Jd 

nf Kupptr would Ihiitbliltfl the I^Di'Lntj' of i.'ri^adfl cu^ 
i>r^i'ri bDt.liDE hJmllAr codtJcI^oci* -are cl»- 

tifi^U-Bt I* *jsi!iWJfi :viert^^ 
■ii.-i FLmLlKr EyitTtoii n( i-omtKttlEof:^ tblllkirr 
Tiinlnf. linn-' .^iill i^i nlBrm ihc mftvlP' 

I '.: ^ >f^1^^ w ^1 irh .<M]|' i ^ :! ..L: :d I'nn'N.^v ll.Ljl IdiIR 
rpi Apacpi Ikto I. il':ii ■ .. ''^1.1 ji'Ei 'br.Lf "raai 
.1] IrAll, Ul) 4.nil4.!iv^|i; \/\ lh:''Jr rnihlili'l 'iy fc^l- 
[qHT' D^il .[ti* '^tflJi^n riijr/ Wil[ in^vsr floi) 

tJtsfIr;: ir,^t|lfc.-:i(i!^ti*<* ■!-" 

BATHURST^ rridi^- 

i i*v?iiflnE;',*t.:t»|[ 
□iii^rAirr>n o^' th« I^^ulDouprb ■. 'fiitid! tbfi 

-iinilliip \-'-*, bi-iriH f-n^HKb 1*5 hold tha 

-. .;i|i' ■^Jt" Jijnv. r |ir«'xj.|. -E. .1 lii.1 In nlF'iBUir 
rr-^Tn' ilr.fi hHh.iJ h1mh-ir 4Lk:[llnm i^C a] - 

. fbjirr;'^ nf iHrl&yriHy li^jtr 1 tlntp" 11 
oukod u khiiiin^ 'be iplij-i-ct of m^i mw'llnjT 
.ii'iViiriiJ, lAtl I'voDtLLilIr SPtiiOtir 
ipi>r.i;^^ wiirkb''.l 1113 Kr.'Al rnthUlJaJUOn TbrtP 
vim dLT]dc4 EhpilDl^kh B.11 i^^ Ihi^ fam wblcb tbt 
lh«,^'.^. i^.'igo^iH:And '.i^ Uht». li dift £llf «ti iMi^ 

ft H u^fclpAt^d " nAtlU.r*t Wtll raiPi. H 

1 ■ 1 1 ! '■.■■' ; ^-. i n ^ r^. TTiiirPilfly. 
A Duatlnc fH.' 1 I .j i.\ ■'■ii.i.... lU<.i- Wall ffaa 

l-nld In tli*» H|irl|in* I ]liiJI. LviL^n thp ftjji 

'■'iWlhg rriiiJuiii^ti wia i^urrl^il iiDftBLiBauil.r ' — 
'Tbiii ibc ^TrMfa[ tim* Ep i^iFpftrCniatt ib 'diiO'W 

In ■ |iUtPt»HLiTil V,M.y ]hn mipre Cj^ IJ DB |114 

VUVlrBlIm i:Ll]Htit ta tbe iBBllior caontiT tar 

HFifOBl wtttl tb« Urd Ximr'Vi t^pat bil nnn- 
unpltpp ^l[b tlie titbtr Blatpp. nyt tundp Ip 

■ Tfif^Tii .bo 1 1^1 al a I^pdnna^t lo npr 
niiil..-r]A].FI " .\ ronnnllten wm fffHnBd tn 
..alao fundn. wllb M^tmm. J. T. WpU p&d A. 

Ftpruoi at ton. pt!»l»Tl»i,.|io([ J»x. 
lap;- ma.'laB. tf)«aiwa itT'HdiAx WAR vF.astEi.'fi AafTEiim; 

i.iisiiriN Af.Tii m. 

TL* [tllPi^lnil F.ni v.'i^FM.l l>.rt'l7.. 
iniiB, 11 r tljo niii.'k HprL t'llTi'l;, hiin liJled 
ll'^ni ^.<vii«lL.Ji.>l. II !)■ pllll.>nDrr4l tllill bef 
■FitlnNtlnn IH flUF flriDUa, 4iri»ep| thn 

■ifFustntinit hM ■■ntmm. t o»ra«- 

Ilea Lt>m>QK, ApiU IB. 
Ur. ilnir.. FlBDiiiaf tt Uttml ttttm tb*t 
ll.. HopprawM Ifl tiotwIiteFliic tlM q«H. 
1..II of [iniiwdllic MaAiit ritclatilii on s 
liiirce Iff IbUrdrt.. i^lnit tn i-Tlfltniw 
■]1.^]LE.J ill tba Kppwnt trlalp for Ireaunb. ^Asmoojn, Aprij I a 

M-ILcmcal. t**tb Hd dh, Uit.. inpiiMin, _ , _ 1>e a4it1,7 

J^AJR^t ww.,it j»#p^ like bp 

AaSUIlTh'O A BVPPltt, 
Tin. VMt ttntluai at QbtAtfelBiC &B BdequBit.-^ 

Eb4 ACrtli* JIliUBt^ larOUtlDH (Hr. Huuih^ 
B'mt. Hnjor flrtmwiMU. nctd Mljor Buckl-f 
T *H' rhJrf flptnaad for horfi<-pt l» In rninDPtleOi 
iJkEh \hc Upld B^riiltprr aod IransfH^fi «H<-rtiFc>ft, 
Tb-f MlntuttT Isr Dpjiracn iSenalor i'fikTati 
KtBt*d lo-dBy LhHl be hid r«'4il<>it«^d tba bonri] 
Id JAVOfUcMto tivthrr piQiiLblii uiyrw of «up- 
plj, iPOladkni. lb» HlmbllBlmieBt g( « BLmbe 
btwiB^U^ iBTv. vbieb VH «aBii!4 bin toma 

Imf tba Miusplo Df Uu Ihitliib TfUn^tanAl 
fcfn^H, wfelth, UMv 'hp ^uptrntlnb forceia only 
rf.qudri'i horBefl duflu^ w ILmlLi:! [icrJnd 

Th*^ Bk-LtlBb Ic-bfoif bh [>u.iljD0d by Xr. Hi 
dADr tl ta mdl] eai-t], rrf[|iiir<Q4 R reififVII 
rrBloed k-oriBB ot j^oDd fiubLlfy. 'Lti'-T vSU b* 
iVaatc^ far mllllBrr use auriag pnrlodj oE 
irftldlng, u4 wliPB ba mBBHUTrsji b^hp ib p^t^ 
ireu ibAjr IFtii .bft t«t 4llt ta (ulBvn- 

Mberv, for «*ui Ifait vlll A^VBiti JIUH 
VDTk II «%i!|M««^ Iw Mr btd. «ai bMt:: 
ThS Id'* ««V ttHUM tii^i fi^iMM MopB. vh*n k bw : • LOKDON. April 13. 
Thi nmalu of ibP btn Mr. A. r. 
Bwiqlmrnp, poet; wen buriod at BoQb 
ctureb, ■ TtUti* Ift Jtadt.^ Wi^.t, 

lad i«qii«abia tf^ ii^..|boiiiA i^'i^' 
borlJit MTrkiv. 

tb* wtsfc *f itp^.ihrJntitmHp ^ 
I^Mor i)r'3i¥iiQh«ti!lt.~3nfiS;;'w frani 

of t»' tbiMif 3^4^ .. .viiM^'.' AJpiill MljiDinl A PATIVTH TUATTa 

HATtfiel> BV UNITED STATIC 
LONDOM. AlirtI 14 (B BbHpa 9. c*MnB (BT lb* e»«- 

_J]t Wv dlds'l IDBkfl [L W* »PB 
iBit iff^ had cue OTBf It A*a »n mt 
Out rtatbci tiiraie*lfcl''lT « 'f^"" ■T^ 

itiir. Bo T*fl ran rogol in b ritflo— lo d* 
PDinfitbliES tar e^pr^lBe-. 

' Wb p** b *rlpr we tbauRht ri[w Roydi. 
it BoL Rbl thB fouubcp-t ^1 It rtip lba.1 
WW tbHti^t we am.w mtn'm ll*urti— ■ umn^r « 

tMH •UBdiM ll«*rB. Wl niBted 
Albbd Ul*7 Totjlt* 
-TlUI*, - ■ 

TDOPMij J.C.: |i M:hm ii -,.| jiriTrtr. Thn belo* flfc* ■ 
!r.c» -.71 i^nrr.' »rta nm-tn^!^ in Irirgf^ ..t^-h'lII t.H, 
Er v,-\m v.tcpu.^ LbjiL bud coiha rrcpin tnOf^i^^, jd^ 
had frr>F«-n. 

"Dill ittrfL" fL'dli Bfil rnduvli K^h^ <ar a ubatpa 
^TAVfi. I'M ifPMilp" Bfld-'d Mr. TilAvrltm. PD^UO lieCEPl'ION 

TH« T1(3HTrflT HOl,K. Tbd 'ladri Hmrar bl» rffpelTM b pablritTBffi 

^'^ELt fab ttm ilEfbEr^dt bo)B jou vtri iTrr tnaia Ucmivuvc BbM^tbtbc^MeBpgy bg^a^ 

''ffrlia i itaPiUd iv tb. «bat. gf tba ^tt"'h^^7K^^^&^*^t^|^&^^^ 
WBB. It WHB tioihicig- but ^lAcuitiBL Atn Tairn TIM. U H fSl^toi (Iwi « *qnb*r 
whr^n TP Bnt Co th- end ?ff* f]|.Ip't klinW irbr^laf Ma cdttrftdfti m tb* aibtJBTCtkB fltp*dltlPB 

tbrr [!h^ irould flarl ira. ft Bfn. hrid Dbl.'vllJ b? i^'Ti'peqt. 

Bho^H huvA vLntiT'P.'d Ehf?rr. I ihl^kli. ^W.^\ Tht> T^iiri] Haj-nr. b+>Pr imilau* to BUlc* tb.^ 
r>Dl]i- alrrra;itlvr-a wdllInI }itT<: bdca to %fi JmcV rt^.o:»tlJn f*» (rec piiialb]i lo all cUil*ea at 

rftund Ik? Jn*ar an ir« ^irh''. h>i;rh WAB lid - f^]] l|i>i|]B, hlLJI TCI»rT*d Mil ■ IIBfctI Bpt" 'or 

>Liti1c. i>T 1ii:iTi.: 'nVe Bboillil llBH,-t^TU«4 (imt«, Rbd tbifi WbBlo of tba (itketa, 
roull, B«d llT?* liB iuj- tiiiB tpUfl him b«fl dlBtrl1>ut«ili Hh — - Thi- Hrni^i^t- for De(#nflB i^dutor HiBrt4|. 

TrCLTJ-Lnii iu llui F(<a«r4l p<plit|cil plAtlorU 
drtwa uu lilr tbi Qr«adl UpvwU p( (bo 
Druflv laBlIlHEloA, "It HIM ^ »a M M 

T^tciUoiw LbB.t mOKk qUBsUvtu iM dM**(M* tiM 
nikriBllAa> bqallBU. prBfBnRslill M4«, «(b.. 
«hlH^ld bv VM#*<I M «topi«AU bl HH* 

("KQKiii^ini « Knti^ntteBi ii jp Mar 
aRd«rtU«»d iHiA nMMtHi Jud » food 

AoBun OnthAliff boldlBg Blmliwr t^wb oa 
[b[-a«i pE^aku b£ ttlu ^ratl^BtBat paFL^'B V'lbt- 
fr<rui, \Kh)r hiiy hdJ tbuH QmL^itiona abebld b* 
lil^l'kr.bi nri I'r^pU'NE.a^L uU*BLiDb4 4pt>«Bn Id lU 

«i 11 I'T.iLL.atAbt IE}, b* B TTBTtHt «al|BA. I 
□ntk-c- itii, ibird pLnli J« jMbiioif hA 
thai thcjf iifivi*r* ibT li^ tb'^JbTibrtr'f 4t ^ 
tiTo^i lJuiLfj- rbur da mi MiibbHk m. v 

to wJitlher tb[a poUer J«'tS htf EhvEBotiaM or 
rreetrudi;. It re id I nil n iqp ef ub jiqiwit tlT*B 
b) Ik Ldbcvr CBBiJidBia IB CMnrlUllikd. Th* 
tAbdur partT tbirvtr u ainb tbs tiit^l Ihh: 
but tb* caadldMtfri vtb -elOBpLj firopif-quei* 
Llanod «bflDl lb?ir KtcAt taHh. WbVA bbil 
„ _, ctDulHT HudldAle. w^o wiB B frpBlTBdar, ntB 

■TkBrYb bnkB »IH. aH^4 ta Bllmbr ttiMWHn b mHtrBf. u Irtt4 «l*B|«r rw .a^- 'a _ .M* fi. .haH ■ couniB (bt iBB C»»- «Bnd ldBj» ittB Vro^ticBiBt OT i fr*«tr*d«ri *' 

.The (.■BBdidatB f»xa« l^ravfly 10 thf> Trahl of 
tba platEprtBi vfl aihaLLt^d ai Lb" lo^^ h^T biB 

■vnirr: ^| itit.'' I preBiiin*^ IbiL f>r thi'j plaab 
rpf dnrnli^m fraetriHlHrii Bod t»rOT^cFlDnli[i vlll 

n^f^llvn Appaqlol ^qU^^. ^^LBt ^B Lb* iBl»d 
nrar JL app^tn IQ nifl. RBaurdlBi thB cbBiv* 
ibil tba La^ut purif 1* under dsBlibkbcfl 
i!f ib« ««Dl«b thnnb, T tbiflh k la Lttb rldlau- 
Ipbi b« iiBBUi^vli. PflHouitr I ibiAk U u 
t« b« v«iir«liM ibftt pftrtr wUtiMl qmiln* 

Bbauld In BBBlXit'ilild WU^ l*«tjnBB [UUL" TRITST AMI AfjENr'T fY)X(PASV. 

I^NDflN. ApHI IflL 
TliF Trt^Ht tinrt .^icrnr^ CPlUB^tjy of Aiiit- j Jl^n "d*' dVrpTico. itr, I^tbar: l pm Rnjnif I13 0^1 tha mana^^ 
fmrn Lbtf pr^plo of Annl^kJa. 
The TBlfr- K*» irtll ]fmi l*t ItT 
Mif. riabrr: If tb* ptaptt, srJUutf^fi 

tftlM to pnirldi* tb* mailer tbvEr ^ctlu ir^uld 
bn ba tftri'-tlTi Bni«tr lo tboK iraaL i't Ibir^ They mjp b6w cbrit B^TafT* Ji 

^ ^ft i*^ul.fl nol K«t at BB^ B<>B*Bi^ 

Q'kctii^EantVft ' tbH> ic«. A,ra un4«r tb« ire ^bWitt m. .■ttwM 
I tTh's rhe- ihlp r-«P# Ifl lhp^(-n W^-rB br. ELflit^lJIw lifr^ (if 71 pw (*tltt 

rtudp tbr*c wLonen bt iCvmpt-OB on Mondjij 

Ddtcjiti M^iiiiyrr^ aliiltniutn. uf ^l^^l- 
tKinptii'. ilJii^M fit Bftw-prrwr PoMi* 
Court ^hh I be CnTKwj ot a Vc-lffffma Stf 
TLiMinv ot Vt btrll hi- 4ihtJlliii?il il wltb |ti- 
teat to dtrraud Toainvbiiabiini, "Raw, aniJ 
Cbu bib term^ *^pi«r<^pi^ WMa JM| 
pidprvd by Ebe nnitirtiiite tb bp tPiit 
tn MeltiquETip. [Tb< ptiiTvt »p|»^rf<fi Id jr^t^aj'a Bv^rd ftiliti'W I fivti Lbat ** mnf applleAtlona uw baintt r* 
Mtffrf uMPt b« vbttrtalbbd. 
It lP nqwM#4 ■ WDMmlwtltB *F i" Cm 

WMWPBltb CTfiiTvrflHll will Wakpiafl Ul-llt-BB 
Ht IkBQUtftOb « b^llBU *I AlULriMB^ Ud| 

1^ rmiDipr «lii dfl » Bb bflbAii ol tb* Btat*i 

IbB CTdlTrThllr belqf Hpm«iit«d hf ILl Cbu- 
MlldT, ud tb* Barvl T.>liAB«bb Hffiotlfi 
tiT tbklT nsptStlvB pmkdnili. 

Tba pbaaral pibiic irlll idrajtt'*4 br tbr 
rbtnuiDf to ibi bBae-ipcYit na tbc Ac^rtbtrb, or 
UruUt-vtrBBti m\Hs. Bnd Ibc l^cliBtbDVdtn 01 
■Utf cathedral I or Bo-utbrrn, lld^. '^H 
vi]| bB apaoed bi 7 p.m. 

THK la&rTtRltS. 
Tfa* LdM llBTii^r wti^H D u ID bfl knvwD ^ttCi-r They locinrl^^d U. ttut HmutHlBi 
*]inra tI^p up verjp abruptlf Inn tbti Mta" 
riiT; OAHAT T^B BARRIER. 
Thit i<||rr dp whkrtl IHtL(I, Viwidp, aii4 VKif 
vtijo nmpQil when tbr nblp f^unA IbfMii waa 
flnjtritiv, Apr0]3OB of It Hr. Mbwhb rxpU^Q^d 
[tlp? Orrif Jrn narrler. 
THpfb in B uroai bay. Bl^wt ^ iml. bBtwo^n , , ^ 

Pi£|fii^tjr& w5^ l?^t^^ bB. i4«vM°s t>} Hi; ib« I4*u* Pf 

unmpd iti Mr, Mama^ MplatMli fiaifara ai*i****^* Llmtrnmt (Jbaj.VlBioii i leotur* on 
nuNDDBtir piiBhEBt iheir w>T finru tnto IbtijP"™*^ ■ifhi, Apphr«iEon' (or tbflB. ilo- 

NARROW teeAlm THltKW »=N, | ft^^, Mr JIbwS BBiri tkat tbf-T "wn* ' ''•"*™P''^"^ Aki.lr»l*iU, Ru lilt, 

slinrity i>pTnr" iP,iB, jtMptiIhj, fl n^hlFii tvn (hr-H rUi^li^ri Mfinl llIlM, ranBlBR flat i*''^'^- 
bmi Aiit'biJri d bfiLUrn-n r^>lk.LL^JlJ E^hLnd BD't En ici fron linta Aad tltlY nr* tbt tiiilUi^ Dralt l^lttL BCcrlfdEnR ta ^TlorUr B( appltw 
WMiLrli.jjti.^ I'lilHt nfn.1, tut iJluvh h> a ^jm*IL iLoa ot tbo OntBI Icb RvTltr Tint wlBclBim "'^B< ""f* 1"* mUBX diiUppbLni- 

aU-B.m <ms br^uud for ]E».JmqLd|, jiiuL tha^ ihru rfcg, ^|| aaEntUajP «rfi»d tt dBbouirbad Bbt ntrniA. lender Lhiao rlrruiltEltlimi njbkndBl- 
occupBuEi— Mr. n^Qman M(:C:ib{> ^ud t'tiri ^^ t^, ^j, Jmmaa toMliar I LrtttliaaBt JMuriklattn bia rMilJti<d 

itBble» l»m^BI llitraeR Bod lltirtHrt IdLlfbell jnUKtrlffltblf tbafo M M (a HH li- wiih 
_ _^ ii. f^i- i ^^^^^ cowrlBi (rf IM. Tbii aolid HitprLoa 

tb^ p4lpt wh'-ro Ibr: aolln-tt af .'wrro Ihrowo iBto tba wAtvr. hrlox imibla Id' j ""^iPlttiie HH-rbui iaLeb«U *Itb4 tram lb* otc riar 

itBrAii/ I pJir-^l ri.LEL tA ihfi Uklttlhn. uE Itlx- ^[j 4h:iv.liii4h|, i^..|-a iMug 

t back ''^"""4''''. Bpd suppartfbi biEii by ihn coIIbt |^)^ aa fABt JIB It ranw dawB. Abd 
larB WU thb add or it~tbB orvHf. io« Bit- Tmum TOE TUflEETXS MEATa WeiaROURNE, Frtibir 
Tbn Prime HtDiater hil rvOhlrAdi Lhraqitb 
Itiif ConuBOBUFBillh DAef In I^cidHijil thi TaFiB^. 
df trader Ivr thi BtippLr ^1 rirL^Sii r t«-d igt^at ta 
t^e War Chflc*. The 'inqDElr^ n'nuirr'd ti 
i±i.M9 lini Dl lion ud IHptTfl llflB 4( 

.UQdtiD, br JubB'WvUltK Mtaffy»-t!i'iti^-t!^mt. ^Ttikiuallr naiuipM to ^itmt bin to ibi boat, 
lo whirh all huudfl cIudjt. 

tbn IdR InriiPd round tn tb« M^DCi 
Iba ntn, Mbd n pianarF mat OiU:q, rhaHi^n- 
tifT, WW. In Cockalov Dark), ajito 4ririVBd. Ldfe- 
biKiTPvWii!»\>ttrtWb t**^-^!**' .tu)t, abd ^vf^n 
l^a^lr.^'mm^•■■1I^^.MlA»4 hr Ibo amni 

pLBaa^' 1^ "iniictitiaiiic^ T^Tatk lUil^ inS3L TAXm lEAS^ VBl«r. and Bba-nllitb 
joiilb *o mitch of t&a 
aaow that thai tbaofbt'WV' 
TAB undt^r walBF. 

STTlASan WFTIMTTR 01^ CLnfATB. 
• "A1I of lu," Ur. UaWBon bji14. "BuRBrBd Uam 
the «fft>fri d( ICBl-ltBTvai Inh aod [ha atimla 
or the Jomfy—FtoTca^T nivld llk* ibB rvat 
of uPh ihauab lb* dtSl4:i]ltLi4i and hardibkp« be 
took pblleHiebEeai}^. u wu raibftr abrprii- 
iom tb* war w* put m flfah aCtar aeml-itBrrb- 
tNn^ Wl;;.!^ tba HBLbapq pattr vint 141b 
In Vhvk^^.. Wb w*ra bil ba«tlbr>Hao dli- 
Bufr a*ri«v. mttt la tbf Aataniie. A]] IftaE 
WBK wrADi -^U^Wftlllt*^ G4 fi^r r]u«TT, IJ Iho laltor prLc** in dMBBodld 
thi' orr^^r at "A tn>r rallon la iaadBqaalfli iutf 
r\\iem qj-e rasl dM^rianltiSL and there L| vol 
thP Bl!|b.tnRlL ^Diibl tUtil T.r TJiln dor* |BBt 
BowRAVii.T.B, Ifriiln^. TiJi'hlr L-^prno tbBfv will Ew r milk lamlair.bB^ 
Tbe Nflwbtfrr4 bar |b r-p-nrci^il in hn rum- tlw -wintBT il oVnr. Cr^cn fodder, aui^h U 

bIhoIt Uo^iL Tte Stronji hPfi beBn dB-if^^tir* tHsnd. It nal ■Pb'BiAk WHl afld In 
lalBad liboa BBluHBf. Vbr ie-lmy la b aarJona I ""BPT luBlBTicni || tfi feHtdlnit. tUhbUSh pair 

matt** toe pmtnttn. Lbti* qunaiitin ai- bt«h, flrfl-n la diiapp<Brlnf rarirtifa ra 
Miap aod «vriibabl« produ™ ir* airalllu »«e /t»n*r< ''f* i» ""-li ibat ^-^tibIti afippitar* VotlwB barve .^i*^ ..«it by liie J^alrr 

Farmprt' ri'i-dpiTitiT^ ^mpAnj- ahd ib*? 
Fnati Knnd and Trn QinSpanr lhu> milk rill, 

he paid ror nt (Hi- rql*» erf Td oa Iponi Bun- v_j<4 m^^rM^n,^ipf-aMai^-mgmmHm' 

dhT ln>r, IjuI IL la ii.hp| PinCe'l vib'^iltt^r thld.«nr 1 ^aav^bltUrH'^^W 'Hi:' ttair-W 
*'tU TBiuin an l'ncr^sBr^ Ip tb^ rr-iall prtce loilawa: — 

''AflMt^lr*'' lir Mid, ^tb* atOBicli cdblractB 
Wfhn btfi boU ilrlBl r&r ^OlUr ttUe Ab 

a nrr latBli airditaMi or fond at tnt yoa 
»»} huaaTT' Bbi bftrr iwitUr ytui he«e(iiHi 

lAtl*IlB4 VlUi a rattaa wblDh la raalljr li'ui ibaa 
Tad OMli fht atMBBnfa b« uDDnuBPdstBa afajpniopt. Hr. Wftddoll, rdrif iQ robnwritf 

promkadd tbiit th# natiiir ar EeBdiBb.-aoWm 

pump and dm^itEa waqld hfi linlD^dlntt^ :#|l|ih; 
aldeirid,. b<il up Ifr thi praie^nL DnlhLika b^'bnaa 
.Abb«ii CotDTDOdktLc* ar« ifriLna nhcirt. ai DO 
fefM'i'bai Prv.n In frvtit €F<fii<^}- fur nvpr t ar^ika HnilBAMD. PYldaT. 
A MontD teilPtrim gtaL«i that Harrr con^ 
bon, a ibpanT, wblla dhbklaa btiiVilr at- 
t^Bpud 10 0BBH11 auLatda br outtiai ib 
trtarr I* pd* m Siit arpa, H« vo iikmo lata 
QuiiPdr. ^tirt lu baoff kiAB«|i in cap] tUi KirnUI KTirtHI. I^ldfi^. 
M tb* lau1iM«l A}i Hkt;1^rd Wpl^h^ irbo ifvu 
killed t]r B bla^t ^hot •■ Hi'bbam rniUarf gp 
WedpsadsT. 4Ttd{^pc* "^br rkveiD thai Lha ataat are af^ld tn apjiroAfU Ih^ oinnPirern Ibroujch 
tb* BWWiElmtlrtp. tJtT ri-nr ^jT 1-.r.tiii; ntrurk e*. tbB ■■iki4;Iq 1 t^Ei. d^piRBi Orra wharf Iibtmnr^ wbp: ibat hJa 
■#BB-t]i«an ni rhTliitiihurcb^ Jiiipar«BTfr after 
a ^aarrcl, moA tbm bUpaella died wltbput n- 
aainiaa eoaivionaneBi. JAtNDON, April III 
Inrd D1J111C117, atde Hn nC tba Earl 

«( a taaiiii7, m* <a«iift<4 mnudir lii 
Ktaa DuMhr. Minaiir.. irMiKf te^rk. 
tn of U(Kll«iw#:''SMNiii^lnd( si a*. 
Dak. oi «)MMM«i&: .wMi;IMi»t m ' KAHi WAT TAT AIJIT. 

MAN RTIiLAO AT, iFEWIIHAIt. 
AOBther rallwir Ihlalll^ An^urFed ll I.SO 
p.m. ToalcF^aT. wbFpn urn upknowp p^pp wpa 
kllleit br a Irala pt Lowlpdinm rvUwap ata- 

tlDP. l}4C^HiPll pilTL.hiUfl' R tlrk*t fTPlB 

LrwukiB 10 AiUlpld. ppd tmardpd n Intn 
ai tiiwMlcla.. whiEb bad led ^jritLTr ll n.Jii. 

aaVLhtnt IjffwWHim lla BTil alnp. 

He Wp1k»4 tbrnpirb thi rarrlapF. F.14t aud. 
denllF mAda iB Filteiiipt lo Allfhl ka rhrt Iralo 
IPhdad 
"1 ta. 

_ _ Irala 

iiTimtmWpSmm^lm^aZa i^Ii li mllvar <lP><atp tbpl Ibnn. kad baaa in no- 

reiiuped »o-k ihBi ncnfai. l^Tlmi, tn th, maiiiiip wai HPt to UwlHun, rniFt tin. hrflr 
piclilent U told hli whppl.r [hii be woo Irlaf tMt4p tbi nua. ipil JimiDiFd 

»[ ptnpilar'p raoaa. Tba Jprr raturbpil p Mr. r**- Ibi ^tlona. 

-- - - - - "fbo ttoiijF ,1'aa rpnntad lo Iba laiFrpn.. 

wh^T-^ It pwplli IdanllHoalloa. rFooeaaHi waa 
PbOllt no ]r.iHrP nl tt(p, tJOPBPpp],,^ p 

bpprd pgd m^Uilicbe. n« wpp bBld m tta 
tnp a( Lha head, ppd via wearlu a dlTb 
walklK pull and dark baL -u. »SUpi 
witb p atopo pC tapa atlaotev " ItoAltttt IMWitlMW ;'«lkMll4M iMHreenilre, dl.lluelli waturJ ■WaUli ilaii i.n abota|™ tK"'"" "Ut 61 iba Plmli,,,. Ha ; 

tb« tMiM HblMl tM OtMttBar. jiroTlrtlFiB '••"''rf-'l f\fT.l " *" """I- !^*i>*. £!Lta ^'th..*irH™i"F'^,K" 

. . I Wplilk rpsUpft, * AU 'tibti but aapertltplppi i"" tr^m. ijn th.. prrlral ibp 

for ppettmcH^ [n thi. wartlnir of iHtenti. NJu^j Sfc^ualL .iS il«»\li niMOipr mu tbo pawpBeia lat.„ ui. inliiaa I aid nf iceldpptnl depin. but «d4i4 B rIdvT tbai 
, la blaHfat laaau bi ukoi a4paapp4 wp« ail aaeuiTltpi. N.a.^.; 
niU D^ aPI I. Op., U4., )< rtut Tama iUU am fyiSmT K^BntPgi April i9' 
charf^b will ha nvda for mdidlBiJoa, btii] |h* 
frwffds, If-aa cipraan. will br dftTtPt^.ft m 
flb^tabla b^dLb. ^oth l^cLutaa wjll hit lllus- 
tntfld With plrlanb ol Illn In AdLBretisB. Mr. 
H. N. JhiUtbWBll. Of Fallbt aaA Dp,^ ban 
dbdirtakth tb« manar->HfMt^;^:^MMiifla t^4i 
thn piBs ittr ibt T&wn ttall HwtaH'iml opfv 
ml t^Aikaca an I'lHadiar^ was AOAJvn a ibd. UTHOtJW^ lM4arp 
AdrirniHiir 1 n^ttiajt el nl)var Mrt^ 
Kr. CTatU. H.F.^ a#laraj wtcrtbwy «l tba 
AmalfaBtHted IUIl*lT ahd TrKRVftr AHOnla- 
■IIdb, aalil lljAl iu BtALo pollLJcB tbaj W«r<B 
tol*E i° *>k tar fuU fJrbl ABd pollllul ripJiLB 
ta mil railwBT ud inBwvr mptarMa. wltb 
lb* iitttigilat^ tbn! aar «toMbj«* akauM iat 
la^ l^^ii^ tm iikt^af* «atkan« in 
Lh* qHdq^ ot bit dutf ^it ^uttul porpaaHa 

Thrr BlaO rivalreid liberty BB rir muPtfipBl 
BlEBira were- CQBC^m^di for It vaa ahaurd that 
B rallwrnr bibo abould Ekf pnvrdtcd tram batdlM 
tba pdBllloD Df Maro]' In bia Wb IBwh. Tb«r 
alio deitred m WorkiuBq't CMatwaaatlpd Aot 
f4r 1-aiiitBr >p4 traioiraf B«a, |tv)nv «a* 
ploiTBP* nail par patkl thaj w»n ablo rutura 
to verb, or V dlBBlilBd UNquat* cDBptiuattBa. 
Tbpr nn jpolixi i« mk Afr a tjprruadatiM 
Aot< aad tb» Gbrtt ttaaai<liai|dinBr had aaprinawl 
blupir In favmr bf ibla. Tbey v*rt< alba 
■olac t« aiK for an amtsdvcipi e| tba ladaa- 
in«] CHBpiiip* A<-i. (0 i^Ait7v« what w*T* koowa 
U tba "black-lnnKCina'' pitriialDaa, Thar werfp 
fiirtiifrr, rokni La a'k ftpr u ^labt-bniir BUJ im 
prafkt* ror is «ifbt-bour day Mr UMt *Miaiat 
tbe railway aerrlMH. Tha vuaatMn Mmf 
OrLaa aiidvaaae wpuK bava ta ba laa^ aiti 

Eintl IL WBB prspoBfid Iq tbi ia,PM IBi-B |b 
Ihn Bi-.rvleB Eo aubtrrlb* btlf a crovb omfh lo 
Ctro^lLt* a fund for Laatlpit tbi lUtlBr in 
auTta. It waa aSpB^taA tbat CUM W4illd b* BT ilttM^ IHLL PRaFRIlITART CO. 

A fr«A dvraUwtfam haB iirJm bi FotI PlrlF 
U eosMtlOB «itlk iba Cuab mklp Vlklaai 
WWfib ^UM bfl44 VltUOB Mr boma Viwkl Id 
liiibaRi* a nrpe el br tb* I*T«ffrirlHr 
Caapuf. Br avfaibiioa af tba Fadferai antb- 
arlllaa iba ctrio wai tand^d Id band bhiI tho 
naw] laar^d ta ^pother wbarr to ]r>Bd wbcfljt. 
Te-d*r a writ froiB the Vit^cAilEriiraliy O&url 
WBB QiBd to Lhe Blaib BMH- TbH «bowa thai 
tba PMbaa Hill PFafrlaUPT CwpaAtr BB 
aiaJfqea of Ih* bill af ildlat of pWll ablpDed 
OB tb* VUtlflia clalna aiatBac tb* Alp £ll« 
t^f pqi^pafliiatl^ tar duiBa* dOBB lo fveda ud 
^"■ ' v^im'.iit:.iwtj-rita (wmmet ot th* part ^ 
:'<e4^i|ij^ . iwwtarr at er*w of tb* wnati. Bf BH laataa^ tbbt Vba« Oa fHtf 

verb bad liHiin wiKlr iwrtla^i} ant lata ra- 

tkoq* Jual nilla^ a pMDiiab. aJttt at ttif «Bd cif 
R wtiD'maaAfed we«k itttv faiiDil tlt*r bad 
*iLDPilth left oTBT for m papplkliL «b4 * LrII , tb* 
aatra bait wwlbia at ^ .iM«l.,ftM": ^ipb 
apite I Up • • 

"TDOniAOHB tJf t«* MMTi* 
"Th* Vbf>1* binlr ntton dftwn (hire," Hr, 
■lawihia ball 'Ti-t m-^ir i^.^rt' t^hi* JiiwajB B 
■ort of .tOOtbRcbfl tn ihi' f^i'i, lIUL kn - — 
ve«ka jon qoul^ qaI rrtil ihrirri a[ alt. 
tiow t [?BBDQt foal wh*t I mm wjtkhlnR on, Hr^iL 
padfl Df tliau^ fondn and Lbo^ havs ItP (ffi^ 
Ina. Tha BTit Umi laitt^d 1*111 Dltat 
ti waa dlaure-pablpi Dut down tparp yott laa* 
rauF tB«iCi Rbd rou e«n't com ii." 
8 LACK URAT 
Th're? waj Bomi 'nBBPl-tBlaLr hafar*> bald Hr. 
MBwaoD. how f^F tb«v cqhU Uva O't B*al 
Bippt. Rui Eb«r Iba* mmd^A'a th*lf jQuriLiiv 
tti tbo idMnnllo llja^.lt'WWild b« a rain 
fltb«r cif Uvlna aa.'iiiM' hM*«« dt abandoD- 
lEif tba Bi^fdJEftifl^ 9#^.|1hV n^ado * cooker 
out a( a parnAii 'jm*. '^^4»v^ubbvr vaa bbu- 
BcBtlaf/* ba B*Hh "but 1M mlwijri t»k tba 

blubbqf frvn Iho ttieatp aaJ uiad li id 
tpo^ Ibr TD^ii in. In fact, iva eoolnd tba 
aeal witb btmirir. Tllr trouble ■• It la n 
alow. Wn iiAd R ni-h'^mp or tiviai- ib« !w*k«r 
A mite abi^^ jiJ.AE hi-fnrt. diaoer In iba ftfit 
■ladfv-^wc' had lo taka cur lare plricaj \tf 
r*la]ri. jau re mp U.bn-l^w-aiii ibflB lifittlBa thp w anxAXKUU xauur. PEIlTlf. Frldp^i 
na trial of D4UB14 Arllmr CuapliiU Scou 
aa ^.^iMi* 01 bi<lo| wiiiaitr narliMi 
(MiiBl nao caip at Nnnbillisna ob Hirrli 
u wai poDPludpd at Ibp tTrloilBil csaurt to. 

. . Ur. O. PoaPi, nonnppt for tlpi aoiued. a.l. 
Rrnn I nilltMd Ifapi fcplt lu4 blllpd tbp vlclla, but 
urfed llip Jurr IP bflAa In a rordlot H aiap. 
pliuiilitpr. ppipilpi: uui tlmt acQUMdi mini 
wpa In 1 ptaLi or cbaup ai Iba Eltip ovUit lo 
bli paiiM lor tkl wasaa, wka *H Urn 
Hoibar 1^ Ui.tiimt«H*aa, . 

,na OHm-wimSSt':u»--mtt * ntjipt 

ul Maaligjmp mftf alt wat'ilH oup 

Tbo JBIT. aftar iiataun galiulM' Mtlpa. 
mint |«iib4 Huoti luiltr ol nurtor ptd ihi 

4aath pentapQp .oaa ppa^d. 

Ur. IHnn^ ■PTC nntloa nr ppppal pjj IhP 
ar&badp ttipt tba Jujga ailpillrnpti.il Iba Jurr. MOi'I DIMAHDB OUANTBO. AnKHlriE, Tiurwlai. 

,.. .„,.„, ,„ T^hp BVlba 01 Ironnniiiitiri wbieii b'Bon 

cookpr. pod loPTlBj It thirp wUlBL w« wont I Adilpldo oa Aatti 1* 10 poHaaiMncp or Uin 

bant and patlail u Wpi. 1 aMai. roluaal n( Bl*»al «ttl.,la!|«)pHfa to uir ine 

■■Sul aiipi W- l&ii»WlirSra*-B onane. ' " tka iwl,, IjBlrjSg^ Tb. Ipat ul 
ebnua salt. IVa MpkWr la a Hft of eaplan ' iS»10>aH td taU 'lit a«a<nil Iba .1' 
TFP PBd ■ lulf llrhPi Iblok. UBdaroaolk lb<.l"^4* " ^ P** f' Hirnpl.p. tvhp hurl 

plrni br OilurP In Ibp pepi tq kppo dpi bO 14 ■aataa' tUtpprl rt A prlLi. tl.al w-(Fu|.| 
* kava l a ik B t »»rtQas |om to liiia ti Ig.. i^.i 
oppmdpd tba daaiaMi of ill. uie.i. HUaiirj. 
bai low anncailid the Olap'a duoipiidp. aa Ibe 
Ufm for vbpm lha wtFIk la hulajr dope haa 

•llowod a hltior, nu tor ciitipii (b>i mi) 
*VUMl{_oenr tko tmnmet wta br ' fono* itap fold. 

PHAhX MDaTLT 
Mr, HBWm paid ikat tBonck iBir obtiinid 
wat". "JS^ 'f "'■"P *' a HasppB 

aaaltar. alMMUpi lasw ib pbp hh tUM OF C>0UUI1RC>I XE^lfJa. 
BKOKBN BILt^ rrtltar. 

A agaplal ■■i tM -at .thi' .caaabai M t)am- 
atn, una WM Siul itlmi <• pwUpj. Ika 
TBiiF tseuloa. Wi. Oawn DoaaMiaB. ihf. 
ctapi. nf >Tdn>r aai wtloiBiila. paM ka kai 

InirrTiewiiil aovorai ln*dtq| kialBdfll ppta la 
r^ydb.'y. pnd )ia4 paaaipd tkplr PBmrl ta tba 
tnboromberkp wataF aikatoa. Mf. 

M L.A . bud H.^! tlr. M, MUUUwIpa T 
Mr. u,i! taa sold wj"""'^-^' 

in fLoW llio Slltio bl4 

ih..oi bcfnn Iba unvimai irpald bo htitl- 
Pti4 la avaadtai MXHim oa a water ip»lr. 
Mr. Lao. bawavpr. bp4 ptwpvlaad to fpl tba 
n.alEpf batori tba PlAlti ttarba fVqpiBlltpa. 

ppd a dppmntios In Blv 1PPP upneepBfarr. 
i^rnii.iu lllll wLiiiid bpi* to put a ioPd fiaia 
liilori ibe ».||blto WoIU IToBkBllttpo, 

Mr. Gpo. eowpK. wbp waa Bipv i4 ftNw 
rHoptir, jnid BUtoai««a..^Mii .ti mf -tt^ 
bitrpiiaa Oou-t that tb« Frt^tnT W& St 
inlr tw rw' lUa akiBd ba4 pa biMHaw 

i-lfp&r oa ibp propppol. Ho tipd lotd trd«py 
[Ftn^la, iLowavar. Ibpf. w.ir^. Other IfllpiO 
.'UFiiljix nil lllll ai p.Fod 1 1 Ifia rropTlatarJF. 
ikil. K. Kllrliei]: Can we pppppt lAo WarM 

I'nwtrtltTPO IP July? 
llr. f>[>pplcIpor]: VcB. 

Tiu uiTsr lAidrrmui IMil MM Uu liiw*l» 
ul urokpa 1)111 rtouM bp .aBwuanai Ul tm 
acboma H w«a ant parreci thai tk« M- 
priptur Biaa ka#.aa1jF Bvi raai.a' llfp. 

AUpisnaa Wllat* hM lk« nlnlai Boappaalpa 
Ippt raar paM tkp Wkiir Coiappir f H.«». 
(JBdit tht aovpruHat Vmbprumbarkp ipbvup 
imlf a toiBI ol itttiOOti p«r inar aro^id ba 
appopaBtT. Wp tm* niM arara tbat tba lalaia 
ip4 a.Uia atfl juan, Tbaf Ml*kt ban tka 
ifaiUaat bifa ta tba ulaaa, «« ae ■laBif 
wpotil iariiii^ Is tka ii napp. » wap taowp. 
hpvpiior. that iftir Kit vum *> Wi m mm 
III i^.p blitorr of ppvMaalllHi 

Hr Dpiiajdpoii: Vol tta*at Vm* n. t«. 
li^ ealr Jooki on lap iBal^r ai f MBliaia 
mpo. i. 

Ftldvman Wlokoa paM Pi* 
pTldPnea optnr ii n iboct to 
ke ipult pol»i ll. ■ _ " 

Aldrrmap BMlti aptd tba ppMM WitM.Bf 
n-lttOB Bbopid ho- pliowa tbai tbp PpBfvkliiqp ' 
Ulno wa* pot BiVkPb Hill. 

Almnupp ITrtrtrt nil )I . _ 
hipppppd mnt M fiMa iToiii 
tro waa at thp ItiP, It •mSM M tba 

Trr Itroken Hilt. 

Pln^lly. a ^.O^Tnttlrr aaa B^pnlniid lo bH 
I riiiiJilliL-tInn ^IlK ibi. Wptar LpPfUF In PPl- 
Ltlnr c'ltd.Tti^r tur t!ip W.i^p OlsmlllPF. 
Hr H1iltebBa4. (far mm CUtlBIBl'l •*> 
plprrr. itat«d Taataillai Itu .Bbw .tMtwT Hk 
preaffnt In Htolpbp'a Qtva adplppalt ^mmM 

.cniiublr lau attll i*i atMla - National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308543 14 I THE anararr MosmNo herald, Saturday, ai'uil it, mi.. ' Vmj£ SERVICE OOATEB- I *u roaLJimid. Mr. Airnd r^Um UNION CLITB BALL. SPORTTNQ. tSX TVSM, M^nf h.\i]f. b#vr ih«m BiTtiL IP er'D^r. i>^i[ ^ — 

Tctvib KkII lait DighL. whro Lbc mrmbcri Qi^Llan wEtb Uih} AJ.C AummD Urrtmt 
Ibc VnKia rT[ut ri:lirLDt>ii-iI blp Kj-Hlfiiu:! °°' •»J»«™«''t« 1 . 6 l>r»erO' W*. ^WlfHW lb ronbar <:oD*lilirr 4tKbtl«b 

A iHmwiHt Ik. mUfk Miwteii 

«*r t* tuM » ytiu«> aii4 itlfn (Un cluad 
.M'.MgMWT.'KIMa,. II tun t -toamoB. Lhlnt 

' ieiw<4itlniiH bH ibbt tk> ttmitm ai lit u- 

(UWto 'K^MU bin l^lr uk> limlnd liw 
'to^ Oimnut- H PdTBKOftiit or UDnUtMd. IM 4 »maidit(at .|^. 
mi flbpenHtaLhn ibrtft' t u nd n. L n. Jan, I r. iawX 

- lk« tttMm 1h Hin iillL b» A. A. Jaww IIUL . Ill ja p.ns^lin. p, V. Nr^» t /pi] Korl^ Vr. r. □. Lwilrt T Hi* 
J>4n WaLui. nrr. |i- 11*™n*»i SHIPPING. lloT„a,r.afi.,r.l .1,4 <...r IHOU ; Sl^J^,,^'',, '^""■f"'^ 

rj^-vqf bam lk9 Tu«u HiiU bfei,-!! LrtliifPlturil i XAv camlocv* tor Mc ur*. 

Vr. KLhhlulfl^ uot'td— "TKftt Aim caofer^ raat p«rEH<»lf<iil iLhrvofb Lh# whole acb^mn of W^lunU 1b tH^d*** «^ 4llf$«#: ^Mofc, lu 

bjDwnn H*. 4llWt(tiB. ; iota, .od ineliMl« W fc^mlrw 

Lhll WA?liir iPd-lltti. Krit* Japuph' lfl.nl4TnR Jan RrmJforJ, T. A. Tlbrrt?, 

ILgbU ■ujip*»Dfli!il rraTji tt'' r"h'l vlif^m its* I J u w I im nJrpa art- fupn-BrnlrJ- I 

r™itiQM o[ Krcfcierr, *ti:T ri^jriiLJ* U^JLehT. Ar((uital, VafDn ^^^Sn), MDp-J- 
Of pikt tinh T.hrTMnthrmiiinn, vavii, J 1 1 u tu Lnii- and OntVmWi^ Bfcfc- itfaaiig ^ - ttHa^ Tnt^- 

Hrii of cbfjrucltaPliiuiiiB nod ■muBE'.i hnltud Ulp tLOTMir lit Ir^lHliii ipd tiffi^k^|>ff Bora- 
te rurttacir ibn nolour kekplH. Arrtav* uf Jlooi UanULUl. Obor ai,Tiii|i]n Hrrnjipaplg Ol^n- 

*tbb t^ElUr brnxam ihn ^llerftw wiin' <iinAif->Ti RutrSNi rlou irliii lb« JiMrrrtarj, Jic W Li. 
irpfan nji4 tpitikptH nf tl^W^rp Ir- [ilnk - Da^IiI, iio Alundar a1 4 [> m Tor Uw rIi 

muiljct wflj drupi'i] rouJtJ ihn- k.ill-'.- :ij|rvjjL« ud ibP e*ri f&r ihi- ruUrtrtUt JPMit' 
Thlirh *(;r'' flirau^tt] ^itiJ-uy^ tft" |.mh l] IjI'iMhhij i Miir Mff^ljuj 

Anil A-Dw^rrp. An IrameuRt' Jd|iiMni.'ji" u]nl>r''llii Mv^nrii.. liift'^b?. Mut^db. juD^ Qi)! H^M^ffitfBt!* — u pfev ife* 

_ M Nrt Unrh Wiln di ^prdTir wd V U mji- 

WiAh TVjbmv. -ril IrjJIli-. HiH AhMIhh !■ m 
Alvt t-ltytr LK r.i«.rr ].i'.Lni'h 9^1- r^m^f. Vin- na 

MMi Pmm Iflnulh AUSITilILd), -(jVlUi Bnil (iLr*Hf4 fVlrli 
Ht*. I^lf^ inJ Mh I# (>:.H.W ]. Uin enrVMH 

PnprtiBt. iMPiLknr Him Euknr ttad tKVn In Jcril- 
bjiBt ^>', 111* TfcDhB cAaqMrJ In I'M Mvw 
itipuLlL WiJm apem InwvKin^st. iriiiinnc th» b>A' 

- . I tuiH pIDcv Ehn. rTDmiiiil4-iJ X^rtnrin wjih «in rt^w unitM 

vnn/nlri: ^nZ^i ^*' A"*^"" MJb. ^uiHr |i*. n^T (..hj- , irOHklnfRf AlliLlX'U&— A|iril THE ' RLRAhU ' M A.T. ii»d ]Eu«ll klDAfti of Hni Hkd "ila. hJat, Ml. krUJnfi tealL, IhiUir, ftviini', VBt3i>ii» SEW «aiTll HAl.biH T Ntw 

WrilltvtBH HteHv for todnvj. T)h^ iHm Sh nc 
111* W.Z. l^wm YMi: *i 4*li VM HTfifted bfBrkLb (bi «BatM(!B ^* 

,ifYl'« jiati' (irMiAA wttb': lAllt. amid. pMii 

«idai|i^':w^ «r brdf>Dtva 

.(feoa pfflb' eltl>iiiBdt1isiDtniu'. Jill tftu-ui ibr 
iMIl wvr« b0ui|ti«'iH rfllflT tthiif 
'■^If^Ti. mittf ttip Tfiilhulp, wh^ifs rpfreaha^'MLi 
>*,pr" 'pi-Tfld;, fr'u (h'H Mr,t[r'| Willi a pra^ual□□ 
df Lfill pkIidb ftnd [Mjt iiLjiulk. TM^n prai^h bloK- 
mom and tTin <rai.'Lu-< ■li;.hlijfl- iLtitl ctirriiimiTtt!- 
biiiinm uain) (nr ihi- ili I'^ir^ i Hjt>m i>v4' rft*»ad ifdw 
mrtkOclaJ, Mhd iPt^iuL K^V" rblAUfd k -tvai 

anoqtit of UJ^ur. HmiUt trruivdi on briLln 
l»Jiil..liBWttB.it«(.:4ini^ jMU^' iod. 

p«ftcb tnwf Tbt« M-BUtjr tirf tb* flecDPlilllUi 
f(7r[apd Ihf prldclpAl (npk rob T'.'r*^ t la id 
iIutIdr lhi< i-v^iikQjT, Fur th^ Tawn fijill y,n tua' 

Tb^ hrrBDBV-UflC^I jnpF ITvplvlafl Ui^ ||UP«Lii' tfcit PMTt Bf Rueh ae^cm rivli^ 

lOf. Wtt^ viVHflIt trf 

tflbtilMi to ibf |«t< wpnuuLiwi htuuiiI, awI nr 

ymf^' tu (fern OU rrt^vq^l, |v ttiT purr^uw hiT 
HUittU lb Ihr fund; lUt Ihf 3r«W tiemJud AfU (^l- 
iDf ^Etb nqtmijiiiiitlm ppp^^ln^ 4n fwlaib Ibi^ 

nVRilU4« tlut It I^Dulp ilnot* ipiTiLl allitaljiik lu 
Um. fttad iIbdM U\iir mil llU|lllTlf* mM li*^ 

till HikerftiH Im Htq- Cq»lwL WM iii-c=«aT} * ^^SiL^-*.;:^- LL^-^i*'-^- L-i - ' 

«f Krp fcnth' Wpila in PW$airW*«p<w: ^ lD-tH ib^iUr tqf' 9Ae<1tti^^ it'Dd.:VM f!fi?Hiiv*d 'Jbf 
Im & dEhetttftd flpn tnWiii iprh'Tniuvt In .(lie prfiident or tlu> ttub, Hr- l£i fV^ ftiiai, 

******* "^'i Jilt#r»uH thfl turiDhE^r)^ ibe rofdstJoB Lomm] 1 1 

pHttt n*r *d«nlni*trill*H ciirh fimd VIde uheh^t*"*'. rorludi-'l I" iTir- prMPaB]QEi wpr^. 
imt by onr «J pranLta-ttt lll< UKVlLrnT wrLrltnt, Mm KmrrMv^py tar- Admlnl ADd L^dJ 
■ od Itaq mma for tlih br dmir; ifa^i Uu- LUntfLL' |>E>QTV. llH Cr I Li' □ T T Lbo Admlullintur 

«M b* jpfAbiLMl l>> Eh* ftttannl. BDti tl. ^Impmoa. BIr SabiU'l tmi Udy Mr. line* irind baiv tk* pi^aniQ w«il0 nf- 
J«t t.b» ■3raptO'T«V«« who iolned tbt- urrlco *f- 

Mr Hobbr uld that tbclr onlr chnuro vji 

laulA. AHJ] t!il4 wmM- tnHrnly tkr-yand ttaelr 
mnjiB. Ttir {LnnnHuLlin witkiM be Mt* in uk- 

llBfl or tb« Nfrw ihiftUiid ipfluuH. , iMtloc It *4:bTnin for t.fc»ni»alT«. 1*fclt*T 
Wb iirif(itl.l, kfrd di-lAfi hr*mtt addtttODll M- 
Snlt^. Aa u ■iMDdBicDi bfl nao*ed; — "TliM 

pmwc'h Ibfl FmBlel- and huX ibjir & ■upmA^ 
nutlno Hbcmt', Mbaldlfvd by <be SibLci, bl 

i^ffDTldkd far IM pBinia ^bhtIph, BlmlUf lb Uw 'i;^ag«l!Vi^att^:.A^^ tdtt^. tB .Iba-AUtt qu«dfil>«i 

^vr fftttt, Ot Tintlc wrruti wir« not In blwllcb wu iHttedlsttily TorB^. i-lx TSicrVtlU'lf 
poBlthoD to inu.ke pnyrlaJnTi for aid \ i^f Klnvr-Tnor-fh-a-ral UmaimA i*kh Mrv E- Vl^ 

Mr L. a DoDHlrtftu-n. nt Fii;pjjorr. Lielil ili.ii Kfir.^. Ul^ Kxu lW^n :/ ihr Adni]Di»trH(ci.r wlin 
Kmc prutlou E4:lii^Qit^ WIS D''4.'4^PSiry Al prr- |..idy I'cKir^' ItjH Ri ^t; lie ql^v ihr A^tOlrul pltbl 
neai It- ami^ t^ld JiUK^.VOi* ^nwrif in H-i^-ii.aiiy uriflltb. fllr iiuDui^l (Irtnib m-LLti UdT 
■lOCtl,. buL ^Filjir rpcrlvcd J'l i'l»iii rllHiEtand M.Aildf:D. Mr )£. W. Hoax vitb Hrm, H B. f^lmp- 
CM.DQQ. TbLT riintfp hn^M lTih- -fm-iiBarr in B{>a, ^nnrlft Putter Witb Hni. H. r. Data- 
avipr^t ia dUpcr4iiiiU4il|iun allowanL^K'S Biuiiua-ij[ar CRpL«tn hall^iUib willl LiaAr Bittt^r. 
t«4 t« B qiuiter at H mmiaiL TbB BCfeBUr „d Mt, A. P. Mttblwa vith Wn. 

dnsii, but nuni bii BAvk 1# vwt$ iM W» 

rfbboa Md dlBiDaDil >«wvl of tk>ii V'T^h- of R. 
Fklrichd vbli'b oolr »■ Vf'^roj ot li^l-ourl it 
■JlavBd ta wnLTi iDd on bU rn^l wrtv Uirf+ 
■null rllunoiLd «ur«. npmaatjfei lb«i Onlrr 
Pf au Hkhul oaJ flu q^arBT. Uir ftoyal Vli:- 
wrtfl Ortrr. ftfi4 "tMr oi ni i mtni-k. 
rh« bariTWiiii TBJ Dl^l wJtb a hrlllinar 

mlllt^ HDtrorv*,. «9«4'fal*d FiLb Ihf BUT 

Dur #f thB wow aiSailfc 
iblP4 pa4 u «1«VM tram 
nokt like falTT 1«pd 

l^dy t^Dfi: iroTc pmanld itr^i'd firnT 
uilbi Ihfad n of HiluiiLD'LlBtfd Ipbtm 

Im ktT balr. Un. a. a. jatmpfaD'A b)uk drm 
WM rellvmd rltk void caibr^l^^rrd d«l. Hrp, 
Kh W. KtVS.'TBn a bAndadlur dntan of pmbrlli 
calonnd. uttD ehnriQeqae, vlLb Ibcp Vg H. B.n j 
■hvku anaJftnntri* vUk BflTiir Ui crrX*! 

Wbi TPJled lci cold ftcoulDDd BA<» kM'fl. . 
dlMQ^Tiil orDBmeotti Mi%. ^ptktn cbtw 
i'oli>Lircd ukuDii, with i^If-calonrtd nim*4 
t'llqu" rjn th" IjUi^Uo. Mrr. A. it.»ujtb t cA 

WtiFf Ml|>fcJ"*lJ BTPCll lAttn FbiF- 

m'.'uaii. Vltb lold Uri4^ntml rnbral^ 
*iiT MLA loncbft 01 blii^h lbIIb.: 
Un. WlkMP THDCfc Id pBle-m b«llOtnE« 

uhlfoB msA. vitvirm, and a IbCe bertha. Hrfi<' 
W&(tKF SaJI'a bBndume vbltb ll>tla i^BI triSI'l 
HBd With biaUlirm IbrPi U4 ^«pi|,«tll|.<UB- 

w«4dLB| dr«», and bd d^ Mn. C Rvfla. 
iMn- 'Wefchcr m IQ bUck HtiB c^kBrmrUH 
'and Irldltcut imUlD LrliiimlDC OD bodl»r 
Mm W, P MnrilD WM La blur. H". 

IWh CUHbohd, Whitfi ullK KBd ncL b*HUfBllr 
!flliifai^dtorBd VlUt pflBrJi «Bd Botdi Tbm 
■tirB asffrAl d«toBtBdtvi, nmaBiii^i vbon w«n 
irin Bttcklind. Mill Hflvile mHu. mbd 
Mlu rarbva Lane Kul^Dfl- ttl*m Hill wflPn 
a •irlWm flTPM of foppcr tK-Pcft nlnflB 0«r 
ivarw iHllD ir|i^ h^ufliofl af torquolBn nlue 
and bravQ. Mlnfl Kwlllb Walker ffqirE pilo 
irBF tatln rbA-rmeuni!. 

Amoiiaat thE»»e prcBcnt were Mr. A- A. nan- 
aOd M™ T .r, Knai. Mr. ami Mrs., 

_ ... _ .. j^j,^,^ 

J I Gllifarlfll: 
Black Jind UlftB 
Mim. Eric Murliar. 
4i^B fiaaoAii^itotrtttiT, 

Hr. J. Harlsr crDpUed ilut tb coiirerpiu'e 
'mttdffra>' Eho diiflni'QD t>f Ih* i?6uhi-il in ■iip])E>rl 
'lb'> ai^iLdd dF LQir l/iM Mayor In |jr< hi nl iipf 
m CnadiiQUdlat Itf OrvBt BxIleIB' Tbll wm HATfl ANI3 MICKL 
I^td Kbth KAld TBittfdBl' ik^t Ifat 

Off Cvubcll'i TBil-ulddDT Bl*f had bfetrB la- 

efWBd, U4 pddlllanol tempcrwr Inipeetan 
BffWlntfld tQ mako «. tbaranc^ l»*pecllD|| at 
"Ofr laf*tli>4 area. Tfaa reporlj furoUbod hj 
'IIhp acUni hHt k(>allh ofbetr, Xh". Slaalair. 

-j BTihj liw laai few dtyB, bad bBiw nuHi r^^ 
-■rroirT~T- ^* Mvar wbb ht* t^t , 

'r,iwti!;"fiiiiii "1."^ p^vort rrou tbtf^iitimii km- I 

Timid be aTert«<U ' Al ^ aamc | Bar. .-tnia*. ■houLd njcaln u math Bttmi^lDD ■ nnuwSl FreiKb, and Miaa Bril t 

-Vfltabi btBltX tctt piuQu Ofu hAd bflflD rouBd ! Bltek. Mr. Btid Hotiir. Mra. Erie i^^ir 

<LU4 watlcr rcnr tb^i *Q-ap*rf!|^S!^t.P- I pnd ttlB Ml^i . ^. Ur^ ^v J.-. Hr. Ai HobltKB 
.■hoUan, pot on>j' Ja thy ciir.-.^^iffiwiighDur I »nd Ihc M\fi>^'i R.^SiiriHUQ. Ur. LJddelL Mr. Bnd 

I |idKBlrtDEMlK«ft tte*BW.E( bag b<.(^B Mr. Kuatace IV-t ry, Ffuf. iuiDr David, Dr. apd 
- tnntif, ptBCUir ter tb« lovra Mr. Kheldoa. Mr »Tirt Mr« HutWBe th. 
— 'MlaacH Kno*. Mr- and Upe. K«>lao KIdb. Cap- 

^ke Pbbno ««B.»Ur A« .m^ ot imm mi»- i-l. Md Mt^ Fjrl.r, M^a. Arthur^ M-p.rthnr 

■oiA tte dnvtr «l bScb b Bdt Bk*. 1 O^n. Mr«. MfA mui 
ShIIt «p[ir«lpt*d. Mice «an T««dllT ba In- | «T». R- &*la*;^ -^^ 
■ fpetad wit* tk4 plafUa, BAd *br|j alTff tnd . r'liLahulmd Mr. 'ftaUia, -fl^Jgi'; 
BPnbd Uw diMflfl ia a Jiui]Ei«r nljoil^r Lo :iir. ani Urm. M. Otib&nm^ V^-W^ 
Fiag^-inlt^L^ nda^ Hem tu ba 1*bk llorilaB. ProffliBOT flod Hri. ABdlrtJbB 
iiMMifj- "^^1 rBU Bl^ilaJlF Bir«:tt*J, but It ] TrflfMHir FJkPC^Lti Mr. Hn- w. mimmii, 
SaSr WVfcUfl pumfftllT ta r«CBr4 IPkoiMr. and Mr- Alfr«! Nalhat.. 
5SSi?«>^»iipplClM. Md ta uaa «™rT ^ar Mr». and srtBi CN^b^^rii. Mr. Md Kra. 

takrB, win riu-t^r B^«t Ib )«^||ip^:t!M: . BBin, Ut, Bud 
UtRpai Mad- 
Pnwtr, Jit. Md 
nr, . . tlpA _ lb*. MlCl^UHNE, FTlflaj. 
Yba bl'CnAlal aaaalon Of tbc Irftral OTABk* 
OntDd. CouBoil WW qaocrlifcd*4 r«<tcird«r^ tbn KLbT' d^WhttM ii^ bBbU jUtuHd 1 

w nr tit Srikfklt^vnHkfliLL Itn 

Oaclted tn b4ld Ut« a«lt cqiHtareiicfe Ln 
tn 1»LL It na »l*a mnread to Mow H«V 
baland to iMoema aMJlhtsd Witb Use eoVbett 
^ de|efitl«» iwre aritPflAlnBd at lUBflB- 
MB Bt Ij.fHaJVtri Suo or ib« TlftltarB 
ISt tat tkair rH)^tlT« fltatm (P-flATn and 
Wi fmm'TT~ will IviaTd loh-iaorrpw. 

Vtm *iBeUp» DSflura laanite*:— il.W. 
dftH nnftrrl afv> Oi B. Boftw^Hit 
Sum xSS^^^bim>; H,W. Tif^-tinDd 
niilibBt. M W. CflUun. l.V. iOnni 
WMtokTnBW Seqt^ WalM^j U.W. Vlw-fliuid 
|>n^duL. Bro. R«¥. A. Q. WalLBV iClnnd 
l(«at«r, QnMiUlMdl: U.V^. QtaAdl CbapUin. 
EIrn. J. F. RT^a fOnnd BMtvtirT, W«atdn 
'AdltTKlla); U-W. Dimaa BBCntftfTr J- A. 
BftlfBr iDruid Ooenxurr, VleLtf1a>: MrW 
arMd Trvaaurii, iRnL A- a. C, 
--■ — — - niRHAirrLB, rtumj. 

jut tblrt BUrb IMtwiil AMI lb AiulrriU 
KDd WCLvrb AuirbIIII bcIlD At Fr«Ubtl« 
t<^^4U Ja. Sue WMlbor oh ft perfaet wlcklL 
M-jr .-fciihit tb» MDtur^ lb 1 bflu- M mlt- 
'STSm' W UBngU ekanct In tb» lll^l It 7- 

Sfit^''* D" • r>ui[inH, Tivmn ilPi^ri 
lOBtiaii •iHKl out o* 'I'lUM •••BI 

to ft ltr»ltiWl It*. Beor»>^— 

S^^UH, b Cfcl l ll l 

IIB*, 1> CHFEHS FOH THE K.INU. ' TO THB nuToB or no w hbii jv . 
gfr.— Ho Wttim wriwas 

tiaU, af lielbollTBlr dM W 

IfriLt»if»=*'" »" Miobpiu™ Id HfI 

bmrtw m kuil mtUmt lb> g»>ipi|>ir rd 
Hl< dCKlloiiCT l)<lll«l UUl l>' tnCtCd 

tor ST KM" Kt bAwboIl bOrau In dM, 
In ..fv« iblni iip&b which I aliat *wul 

yon II .OUlll b» tn •* JWI •• • f 

at ten loyiJir-io •in"* <V. ^Mm mJ 
Inksr AU'H. Mr. ud Un, But. nr. Vbju. on IV XBTfCi Tbfr luDbCdneDl vl LV. CfldlbODVfblt]^ au 
CnpuMlu. LuL, in Bfdisr. miurdiT riv 
oblrvd ft bfthleinffl 'rom ilr. R. HjiTmBVOrlb. 
Mt"j tftUm4bh tbff (llHȴfrr or pvtraleum 

wblcb Br, D. A. ta Iftn Mualilnl 

.DiiD«r uM wuutt)--mii*mr. Mr. auib. t- 

lud. TTbo li SM ot »• «ti*ll eiperli III 1B« 
dinonn ef oIlJlimlM Moplri™. !• him lb» 
cadntttnr «ala..cr tn On Caiiittnwflft]U( oil 
ooijwrfttliHi, IJd., ot tlita dir. mitbniwb tkn 
hftl p* builbMft nlbtldftlhlp ulU Ibe EmrtlftS 
OJ^ ^iBnipftDy. 

nn nubUlir Df tbft looftl t«ni»r«i ftlU jra- 
terdir tbp fltieoirftrT w»» vl bupftmo bfttloDKl 
ud cflOBfiTVlft] UajiarUDM tkn Entire. ll 

■npiilr Irbm Britilt iMrttjIf7. » 

(Aft lup (iiMii uin Uw t»] dioctiiir •n>- 
int liMi (lb birt pnen °f ™' !" EpP' 

Ikl Icrrltorr wb«ro Ibe DM b.11 tuw dift- 
Kwer^ l» ISO mill* «> ""™- 

ftt Biw. bi > i»iftt j"*tjb''"" .""J" 

tut M*. It I* tb* BPWCTii bf lb" KcntiM 

iSil et (.hi in± riKfblT*! only ft .bDrt 

wurl to briM It In"" eon<«fi bblji- 
hill*. T*li will »rm« ■ 

tbb otter el] wftUb <rf tbo wflrto. with ibo ta- 

Iftr Iru tb* ttw. . M 
(iilloH Dt gll >■ 

dUlrlol. Mid WM .0 wurftftwd >H» ftb^ I. 
cillobb t»«l b« mdwrnt"! thb fWMb'M « ' 

UbkHQT Tor pfOf^tloff parpo.i 

luiftiba >cb konu snowiiiDb 
"iSTmuJitj ol ibo oil i» "iiKri 4«tartiaj* 

bj )tb ».rbmo» ••». br tliii ommbl •< 
ood br tta» Wbbbt or hcH'^br bnd JuZirlcbtUil 
"l. tbit w bft lot from ll. It !• U" " 

u Dii *»iM ia«b i» 

it iT»t colliwnM<(cl», Ikft MS lb 

ictim isi to ei»wn tm,' .. 

TbE CJftBforblbn oU »™b i** m™»W L . 

HI (nio.no hlTOll bC t! Kbllsn* »oob, ■Bl thlb 
If f,bUl«B<l IroBi an .r.. ul « «|uMrt » i™. 
Mut OlUorDli oil i" ■« rlcbMl IB gMlltj. 
Tbi bull lo u»4 lor luoi bbd atrtft pirlbl, 
i^. MlJ ■ "Mil" lb""" " """^ "i": 
ibTIftWb bt*"'. ibf oil mm tin oe¥U-4i«-| 

Er.i!'.,"ffibi-,.'^is^^ □ CTLOONO. FrlibT 
A ^ Dbrllbti of aprlDCll«l«lr nOTIcJ^J 
UUt HBT UtU »«» "(Willi 1= lb-- •1' 
■OM « Wbu it dnppeKl id lb.= fround 
J sin 10 nt blow] Atoek |pr .ftwielk*.-^^^ at 
itirPr jArdi, Handwlek. W ^rMW.^fffiilWaB «■ 
vi^ral ihalfr Inla vllj b* eu*di>d. ' 

HT. Jobn U'nrlcn vrftna itl«tipa ihar Hr 
bT«d at hurdlnrBcor rBrrabiiudlr. ^tia iraa 
ku^OrtiTul UD WihdDiradav at liiLQrl v . n. Y%r- 
ra^QQ^Ie tlatlDii, TYu^JIc, and Ibal h?r 
MlKQuetiv WH* a Htonlr old Kalli^ppr. and UTed 
bbout U r'KH Tarra bLiadE^ Witi aifrd by Mt. 
v. VtFT'M inpartnd hDrBSi, Hia Ki^ViTagcB, Vbafii 
pfbcH rnenbtaa 1^ epBrvTBUTlaii and CoJoUT- 

_.Oter iBtwraphi tb«t 

tbfi UvrnuutditT^v 'Rucf lOliib (wgiiod a pniit 
J^lWf «vrr tta cap nvitilav,* wfalc^n wak Ihr 
inoal aBmoBiafal lirbl Tor maar j'^atn. 

tie Alitmn aalrd thorDiif h t^mri ^i-^r- 
liUlfi krid during Iht- d-Lrrrnt iv-r4'^, IK^ ^it^^'Q- 
Fl''rt twure aold for a rrasd iala1 ivf 4&.!«3:^ 
iruLDfas. U^aara. WUILam Trurllft and K^n 4l!i- 
pniu^il nt »:[ rihr ST,0?f- tpjlurap; Ui^flpn. fshiM- 
holm and Co.. lilh Tor i:^.*Si> Culti^-ai. and 
Mcaflm. MKCabf , Unrtao, ejuJ Co., il fw Wni 
pH^BJlv iMtiitHU m 1?«e: vBjfl tor <II,U* 
i#bijjk«^', tl^VifttiilMA akn« a 

iHaiMMtner lk^n«ii« Im Vi4t fH^r'i b«laa«, 
and Ub fart thui ytmnj ftvih Niw Im- 

lanl abd VIclelhB wrro lBflqd«a 1b Uib «tB- 
lofOpt rtowA tbat BrdB4>r !■ ddit hw^laf-d 
aa thi itrMt «+Bt» tor. tk' diHijbutitfH. or 
t ba^«ru|l^|b(«i||[^J^^ Tbi^ hir nwlitiHa m tin PnuL «iid HliP i;<«rdlBn « f 
law beltt^btttf itaml}, 

. lis f BirkRUTi' ^ii rfiiiiii) 

NJt«d IkM/bk ItUdkuj.— i liilH.1 Fkaal, E. W. lUilj 
wr Hlv Jdwm V Ibkrf ani Mia iUkrr. 

ii^v.tiivtcjt\ mitfiti liKiidir'j|i.-t;.KJ: f*j noi^itilnuji 

Pi j-rh, Ikj^ ELW. Il9c?tt r Ituntli. WLn»rr l^^ 

>1 V liaphad. 3,afi: (ll) WlmiHT d( i B. inflM. 

n Uiii VL'i'Pil. iFtll lir BrtHii^ MtV KKALAim LAUIBI' TEAH. FOtlTlTH tA.J.C. FUATE^ DAY. 

The A.J.r. aiiLuUD fPQDlqB will b* broDikL 
lo a t'loar a[ lUftdWlrh ltil« Blt^rDMa, aod 
thp pncnuBkUQ fivea pri^l.ac p[ tlKi bl|;k-elBa#' 
tton tbkt kaa I'harai^^naed Lka UbbUBK Kit' 
IhrauvH, Tbn LraDatt arraapeinaaCa by maU 
■ h]l br alipLiar la thoaa o* Lbs bracMtaf da|^ 
Tb« Bolnj LB flnl^fflJUB, aAtf A PCpBULlBfe of ia«l 
Umc-EDakiaB irrtdB BIBSndi 

Th» racljif rommtiicci at l p-m- wltb lb* 
^aa tialldkap, aud. larjpi AaM li llkelf V9 
•#* t)ve poiL At the vplaht* T'lvarle. Hoaa, 
MedoNt], afld yivtt Cran appfBr Ld bJT« Calf 
0blW> Bii4 tbc pJaiiBa BUf Mti bf t^l' 

■vU, 04B^ rm -cnnn. 

^BdSb tmpLH*. L^rd Wallace. L^r 

DbAdaBCt, aBd F»LpM read aa veil aa fjif 
lor lb thfi F'lati- [£aadlEap. a^, Afraid Va- 
KAtip hn rH»ri'«d for li. the Bdti Of TnktBOOr 
BbDuld bv very bandr al Ifir (iBJak: otte-rwiafl 
thr BUUBtloqa mr *(■ l^iUlB. L»#T 
drpca, and Ldord WaHwc*'. 

Tbe TlalUnp Junpera from VlclorlA app*lT 
te kave a atrani UtR on Ihr B«c<>id fltaapik- 

cltiH>„iAe battJ* fBiF wblcb Bbotild tn rouibt 
B«i «vni JbMiW i«uapur, SBT»rv.«4 Urriti, 
BM J^W afr-N^ tt>* nii»b»ra w-f bnlB«d 
tor SRTrrB'aH ICulA LuBipvt and Foatbor- 

An iDtanp^cjuC rnptL^al La plHiHd far lA< 
AJ fV Plalp. In «llL*;h Traf^BU 1*4 L*rd Wb- 
Inn vUl liav0 IbP (apporLucilf ot WPttor tatllt 
nnder WJ.IL, Uii, aa Ibe M4lb«|iw Oi4F 
n«r la m^oDtlaltr a »LAT*r, he aboatd ba BquL 
to d«(ABt1lP« tbfl VJcEPtIm WiL 

Bnale WallB», Cttrr1«. Daalld. Patdll. and 
rirtoE MaaUbe Bhoald tmt ibB MIrih far 

A WT iBTia a»fenB iMtV^ tBT Ibi Rpk) 
lUaditHPi BBd at ta* miphti tlBfV4v, poak. 
8«a of tha U^fA. Lmir Diad*B4B. MA BII.- 
b«rm BbPald run well rorwmri, vbUa Bos dE tlu 
Marmbi L«dy hlffllencn i BBd Kllwn 
wr-ippjr tfti» pla^fta. 

Titf proirunme la rabjoll 

JEPUH UAI^inOAV^^II-'Ifc 
■t lb Arittndiah 'ijiC^. Mfcit.'liaHitiWt. iR ^laa 
ffi'HITBPAX A a^.-4W:ird V llunter'f MUIh Jiaa^r t 141 

If ilqdf- JWrm^r 1 r«h>vrili KilJan f HaBljr, 
ihitiair Ihjua V Vnbmri^. ^^ituutti • 1^. 

H«t^'|« Tilb br vti rri' iiiili III rha flnt-mfr 

Lioocd I'luN. 

nilfilH-Lilj[>kj. MET eoutte 

nwMiB mm 

ijpnod s Wl r-n- 

wUl b* plv*4-<V*i» (Q all 

PQBBlfvil tvU elaba h u ii* chae 

tim XU aU DupMitlHii will m bald bp 1b« m 
com, and p1iil rmmbm an T aq u wlad tc latan 
Mhf alfsed Mla-L rm^ lMr*i l b m a. bAf* Ktf 
li IB oriir llHt lb« lakJic^ wmj b* NBwML 
if M. ^ ... ^ . 

p. Kdclntu Mid ICk. A^ta^-'^^ 

At l ib P.M., Hh. O, rrarrli v Hfm E. CJrnnn ai4 Hr. 
JI<hI Hfi. Km« Carr f M\*^ \t p\,„„ 
TViln.t<4i Ki^ ^. I, I hrizFl.-' 1 Ml- 

Jl f>ln. m,. v.. Whil,: V Mr. (i. li 
Kob-y w br. hf:-r Tittj , Uri. T ■: 
W- NnirHun, 3|k 1i>. il ivKlH 

* *i i;- — JUti Wilj."^** >^Aa« TfepHl and inlant. ' 
Ml. ' - - ni] Ml. r A. Ti.nt f 'Ma _ . 
Uiuiifitfefr f. mm \ %,Vk Ti.iiL r 'Mta^t. rnar v.Ji/^ .fi'tt BwbAb 

Mia. l]f5kn4SitlH a»d iC^H bVifrfit %i .4rr[naB. pikl tir. |,. IfmihirHiH; wlaaPM al 

1JI*F Tullr iiMt UNA IhLTYull V Hr>. tJriSlth «Bif Hw 
It.hj7 UH^nrt iTii«r.i-n Ur- lEi-a,i 1,^.1 Uw Bmirti 
r Hrw, frbjl<i Hiid fiurtin-h, winn^Ti cif H^p^ HHWiH 
I "I?*^^ T Hr. I-'. ((. [juiM.:|i.p 41^1 ICfly]- 
■mLnrt WlnrvM iK iBn. li^iit™ hMI ir4ita AoiiiH V 
Hr. irwl HI* (Tmi: w^nit^rn of Vr inH Un. few 
irtrr * Mia i'lflfliki iip] Hr, Tbittt[i»nti htMliul WlnHn 

^■ML^^ta^l >rHl Biih l-Tinlbx v IfaiL |Jwfb ■«! 

at* liii[wllHi|h i^rtita. 

Luaous, 

ThE nj*i<*a iaf tc-dnf *iri- 
PHiTiaia 1 riUamcFr Ithmld. 
Hvdr.pr T tatj, Wavrflff IJrtL 
Eiiir^nnrl T Ptabnln, HI, Uihr'i 
HiMmaQ V HbhItk Unnii-Ui, ( p.prr. 

rV TMWlf-tufllli'd 1 BltV^-Nillf riiib rMimHicr uprra- 

lliMlP ll ^ 1^1 Ufll HfMldHf. 

CTCLDTO AKD HCTOUirO. UjaUr riLjb —^ic iiiviP% road ri^Vt lj|awi-JI[flai> Biir«Md rluK— iuB Ll ^ 
J^Bcfn Buliivbi t'lflb, 
BalniuLii I Lull.— llfHTi tvn. . 
l|f)ill]|.y I IuIh. - -llllrll Fllli 
ttLnt.'nb ^ilI.i-i-Ihh I hti him 
N*»,™ni 1 11 
Mill nnh 
bulTLf^l nill null Impirirfn^Cir nUa 

fr+fl'mi H'htLj kiHb I11 ltHnk.nrr.wi,. 

UHirjL'l,^ IHii -I'ligit. |i|.npiiiiLj>lit nil.. 
•'wMJirm Hnhii*-lhj N 'Li..b ] |ib|^Eiji[T|^[ 11 n 
AmiilBdal- i inL tWH-ii riin iiA?iLv nuTtxk rr,t K, 

Fa|k(birljit jfr Um- hudkr«|a far Ebe tt*^.nLU Trtri 
--.r. ...I.J ^^.j^ |jf«a BrUftHKtwihr 
. A. k. Cntlkkn Hh] A. PB 

lUiilr Y Vrnitii JMarr. o»wBd, 4 fi.m. 

DUrtK' t t&ih^r»i^v, it Unlnnltr O'^, 3 p.m, 

H1^^?4P URAUtL 
Kewtdwn V turiLrm NulitirlH, at n^innlllp, - 

Bt. Onf«n T nMmln. at KFTplrw.^ P.tHi 
^riit^ J^-dii4Hr T H»itl^i pi 'tpftjii ilrFKiJi'l, I Ti.r&. 
I31«b* * L'bJt**?IIJ, i-nJTMlrjf Onl. 2 iMB, 
Jl^tbtf:y Jumn^lUa. 

■UOPr UUHTE. 
nnt Cndr- 

UMp^ I Miirf il V HiiMi^ fff^, MrtoUiual 
QnBPdi, 'lilt BJit 

Kinli tf^ifcr T ilalBaki, Bli^fastuiirp park, BilruM 

W'vtrni htbiirte t t^rdmr tvrand Brtdf-I. Anlnri' 

tijrml UhrUltil. S r 

Kkrfffl Bubcffaa T nulh lfa>dw.rH ■ Iw^At W ii F«A 

li'flu t, I.IA p,«K' , .. ^ ^ 

'■^£?T^532rS.S£5i?Sai*jr-i. 'nho .**«nt« • «f*»r ltb« pmUt. 
" "-mtad^ Lia p.m. 

TbM Omir, 

""^hwlkVi • riMMn BM* lit WMW« hlwri. r aW.^1aS%b:'>' ». It 

"1E5S5"» H b.1. rimtlul, Lmr Put. Hi » stm. 
"SlJrfn. I Hniirillr Mi. w. IJml.. n- 

''□trim lilifld T nilrfio Ofrtrmrial pu*. itt. D. Vnl ^.tiorb*, V«rfv«Ttlt PnlL OUCEXF, 

TM . 1.01111 nnd <|I wiwd In) lU'd mn 
•111 b4lll 1.^. blftUin 

(bDMI Dm PR. 
Bllfef • UlimiLV. .« Sjilrwr 1 rhirt UP^Ill 
tTMbw., Itf^v. WEIII.1I1. tnA Lwvh 

LlmplCM. Uim*. 9- Anllb ibd Chbatofli 

TIIIKD tiijmc 
Hcrlb ■! Wwrt^ K* l. tm- faDAT«fL«¥. 

aATK^lt <VP CONTStfT. 

1*. Dulb tab*, will bt Ibl 

htMh t*IP BmpAlUm. * 

SS, lb riot- I"", *• 

■ m. ciwut* V fcamL^ -1 vi*^w 
uUiT < n-ni"". "1 » BTtimb. ALTOlHVTT.Ii <!.[■&. 

JUJAIjRD Ht>Sh^,T CI)NTli.^l 
U^r fBlrr pTTl¥fj rnr tlin V.inJ it.in. 

■tl tOWillb. IMM 1.^ HHtaulnl bj ^ l[Ori.iiabLh' 
"it ii iBinliB. btAi. will Mbluir iba n 
Ibf rtd Mrt IM* HWUBtf. IHriefM *^]] hr h-. 
7ilr.d loo Mch fltf t.:Ak.tlB> cii 
iB.ALii( Alft win rrtAjt.. fll^lla^' - 
.La WDBid b. WiUllt Id vt4ft- 

™^3niB«,M.- ' twiH'Anitili, Hamj, TiLuhitll' 
Ufrllirr, Ibbiib, Hmv, ill] 
i, 4iad ^wn, Hr^- 
tMlna, Uaaa, B]>a|?' 
anwri, l^n-fuii-lknkLh. Pifmc, ittumj, 
...^ Kalhui frj iiui.l<1, I Iiiiiii<l4'4l., l'.^r> 
- d**d BPdiwri BMnLYB-liMl, WkllLiHii. 

W^im^ i wtw a q ^ ifWnr^ (-Jvp>ik| l^Jnd^ mi] ||44dii. 

Itrbrr. ktMrr, jUflitf. Ai^Ufl. i:*ftl*Mll, LcaUta, i*i'tii 

Hin. r.ilrhHT,f U>|Jh^ t;t,LJ:lr-j .^mirtfnnff, ItulNf-h, 
l-rlur+lr, Untw, WoWl* snil Infuil. t ■uirlf.. ||Lnrj-hB.r.i. 
3..1I1I.T1M KDiJ thkltt JukniHiiii himI .SiLiLtJ^ UrwuL TliiiU 

Itl'lAtKlhl 

4.'ii]tr. Iti- 

tiv.-i»1 

■ d T J. ^ . - Ty ^: . 1 . M il J TM— I Amtin-*^ l|*hi. Ijm. JIhU-il. »I|ILIb 

rt WB-B Wn. f^ a nl tM, h'mTDin, Jtubiiuorrt. i-irdPii.ii , 
»w. AtFt^ Cuvue^t, Hardy. j«4 

sr. i:sni.i> li), iiiUbfii, bli - EtJIr,, 

5.«*>*-j, Uwrtf, IHi±VT. HaMlt^ KKdlLiiii. Uaub — /rinwDli. Or.ij. HjiniHijn, l^nTmrJ. kaMi, Uuilc. bUiL 

hpt-n tItuJduni l^'kwwiid. Ln>ii>hli Ti^a^wm, Mutctn 

A hndnnr, 1^ J^,i , Mhill-Liri ^ i . ILiiuhinH^. Ibrnrf 1 , 
I>unt1lli VfTW^. lEuiv. NrliMtii. J'ttrkliiAiN lir^pr Kiib 
*Jiil. Kjtiu (,Ji, ^hljtiii, Uunri. h'jrnt. VUj^ tUb', li^ .' t'i.'.'.^J J--!.' * Bi KKhftl^ai, Kunfllh , 
■r/lieidH, Etioc WUthr'\*. 

^ ^lon, Vall.^, r^tuflf. PaMii 

mrairur. appacwTi rslllp, ItJriuPcliun, I rik'h J:<tin|Ein 
lumuii. OitrfiTt. li-llhxmii^ M'MllLiBi I'arr, Hllw, uJ 
■itttcn. >'. vr. jHkvin, an-Hii. 

CWW, Pi m» toaa, CmiOjlm fliTTfll (HiiIUik hwii 

^ Flald^ l«lan4 iUmUM^ft V-rpfml >v, . . . RiiiHl^ vmvptm, , 

Nikko Harti, J.H.4. Pfl* t™, Lifl«in Vipl. turn 

HrlbDimir. rii mulr h> TDJt4^DHt na pw^ Pbnil, 
ll'Mt|i. Ami I'^f.. Ud, HanU. 

|l..mb..U. ^ :i5*h tbri^ Okpialn ftvft*^, b«. Hrl 
tn'tiTiir, n|[lt 1U pBMCtnKFrt. UoWtM OtKUuiry. 
J.til., Hr<nla 

|1||^/?> qqd 

LiiL, aid^LU. 

Airtnl. ■.. 1^ rooa, T^ptaLii burit, rrrti (lu< 
ILiwkr. A.:^tn T»<1or ana i:dL. T^., mftatM 

llutinfi. I, 101 iHu. typUlB Qttnw fnn P—i Hif- 
^^ari^ N. CalH> liiMllal Cs-BprritlT* aH. t^, UiL. 

Wtfiii fViirt a^. rxi,, j^, kprn.. ^ 
^«tH-h , fc.lift ump, c'apUiB PunipwB, rnq F-firi 
" ' * ' ■ ttr Ifeii-cartl^. ^IfWTJAlf pmI ILM, !tH. 
impA»tlTllKil,-lprlT. W . ..... .(>i*>*(i.., „, 

**il pt^rw, . 

FBttlBLi-EB lIBPiKTIDUH-iprii |r. 
JHt^' " It?' U-™. vk ,„|>; ■■ni.i,, ,, |,„ 
W^lllbilMi MHl .jlJu.r If* T^ttMn^ uitj; Coiiru. . f„r 
53^;' MpJbi™™. t^liUr. iml 

.^a.t™j|.ii ™n.. Hvniiul., ,. Mr II.IMujh ..[mI 
Konbfni pt«.; Kirlim. |„ H.iJonr .nd |>n. 

STj Sf- ''^JL'*"*''' •'"■"'■I'. -. r»r Tlir HI.* 
"' Pun HmtHrit, HuUnn, . 

(SI r>n hiiiiBm Bijir.dHi Ml lim,- tt^m IMtaBlV tor IHAiBF. 
lITt loflr. t^urtKln ■otuwr. tor fr>^ thr iBiM hrtwiini ^ ■Irt .-.lkc Itaib. isd Ku«ld 

* TPr™*^ rfmif* ii^ Ihr dmapdowblp pf 
nivntrtaa and ■ p>jiv nf r.u i^Kik ^lue I4 ^mfija 
FltiHwr- tnith'a atirflicru oin th** Cflelat " 
WfObfBdiu' MV^Ih hctWhrh Dub KrAll^ .ttf 

lMrtt.'?*r ■fl(afcew*™. "I iNiiriu In w. — ■ 
UBWi M:.tBir A pum <>r mi. |iH*b»aPi witb pMHti. 

Hoar, l.ir A<l«lald«'B tIh l.llnJm. 1. 

nwn |aLi||d» nn* J^tttn. . ._ 
J»TJ ILft |whlla||»,| iT*<iT,|j 
I \qr4aii, i. laVf U4li, L'm 

IVFf, bq. am t(iM. Jo'iofcti. fer 

A^'JlLiad, I'm n^'n'utbr. 

lIpw^Hr.ir (Inuifft. *, dWI Ep^ l'\jtin«<n i-riflirrir, Nir 
fclilji Aitiwm. i^wduii, vl.. IfHlHiifm^ »||J A^|^.|■W^, 

E'f'rattEu oirrfFAitWr-iifffi ia 

ftbiV**^" 5 " Aatmrt vU Ilawtk> mi Pu« 
Hrt*E BMi*.|ofc#,:;:lD4''^ Wttipanl^ N™wUr; ' whiL'a viviikd pr^tT at '-i^ 
I prTiainiim for tchlnt wm tht 

TU W AP — P ». V ■. . I.BU.hBI., riutf-bu^ljl 
V aiaibtjpn' JiL Bniikood. 
Rial y Wifrltl[vlll«, al ft^t^dait. 

Initrdvli MmtrtM. 

Tt, rollc^wlnir intfnl.il* mttihii* *plll alPi br jfl*yrf 
ill afti.-««™:- 

c'rtf bu' PlT^ "^'l?™^,^ AUELAlhK. FrLdt^. OuiljTJ?!^ 

J#iliUe . . awsET. iwU jHOMiBBC't^ Iw '4B ttii^Mlli' 
Flntbrl prEwrtimr tmr miiiiiiirrt "1 
imjBla, Uuc plur whli 
IbWP wfan m^tk Fall prrii 

InwiT of nriahui^ fliBEfJ, *bm- bP'*!!!. 

mini MhlLlni Wrfi' raudiL br niny Jrirtlntf Iwlika 
Ail^tlifT pluv ' befr, tmbrrriv. I'll'' tl>biEi|' WM palch^ 

H-H tbp loHflr pir( qf tlia Nfwpwt Arm. HtwlnbMrr. 
Tlvjv BtLlH'hd iDd InII bnatd wetr ibe prlaLf^ 
euLtImx. .InnlhiT Iw'allL^ wMnb TU pipViilLidf 

tta* cntTMW Uw ahlAr laht Tuornh, mim^fi Id 

, fw.i rrrj apn-lBrfiia ol tl)P H wgnn »»t 

bt Unwa KaiCwaji' Uton, l« thi^ BnuHiUb o! Die A»- 

Ivur ih'iibrriiH'lt'a Auoeut^aa lait wcr^ Th^ Urt* 
hIuuUI '■iit ivBg, And wrtf joBDi in tllP P«d >3f par< 

Ll4ni tif HjidIij ir^i'b. iibrpt ibm af* plHifr mora lJh« 
ili^m. Tit" wom-a ^m: 11^^ h aAtM tban Ikiac 

tiaUilJ/ I'^VffliL rt>r IhIL <lTl ifep nOiqmtlr fclf nf PnL- 

ati;», tad IM AbMit an ;rh.-h bM tka bad a brllUiifft 
RtoialllE ^iiifi WHB obwrabib Imv IkA of time 
- U v<vii* la V Jb^ ivill. h* IW ■!* 

A H tli*T li«p dvml la (ba md, atid 
f *niy quk-hlf. Tbr an wwa^ v "|Mp^" «j 
pn^ i^llfil l.a KwlaM, tm lalu^m at^j 
Ll|.' B-iiitin'livfCKl jaivt of wirw. 

nqiibli' mi irjdti.iliir ■ luaooou bItB n tht loflrr 

HnM "1 fill' ii-ri<. 

UntVi. U. ti. AndMajq, R. J. tMdcm, K- J. Ai^k^ 

Ili1i>lw, uiDi>ti{|H tb^ Ixuid. Tlf^ hlb&d LbA M 
^jlLfrw 4ltinrj'LL>' tbrf ««b4 uvt f^ir H^n, aM c*U> 

^ parl^' {bwM bih. lb gaft.r mad* It a nl« 

Ab fibwl mwrmfl IckoBtat lo tkr A.V.T. in< 
clfij h>J ^iiTiidl aihnbBE tfae lataaq' pKB al 

Tufflf^r.^ -JiLrliif IbiT P-Htrr bolLli'i'*. Oar tutfn\iiuf 

■till y frif'iiil nupiht nil T^wpp 1,I|i.b [IU pi ji Ii 
btuEllut, Kr'rd novprd ll«hlii|f b<'i;»UH Umj had li»4 
tiuufh ^i' ll HmIiit uefi'b tbrj Ml la Iilj*dlirT 

,A<t-<- Ptiii.'H iiiLmind.. Tlu ult 1^ ilj t\% avlfht, ud 
hrtili lixllri Ij'Pt^uijj-' 

Usn. A. Vi . 'L'briu>'i 4. Bmiimln,. JtnJ Hurh'i had 
pn#t«bb mia lo liu' WiEp* bcloir ib* Alp, Ib BrUriht 

WiAVi dwlw the b9UBv« 1W i*iphI retf 

aiCM k™ aM fctb«rp5^fuL iMl w+«l ih* 

{•r, 'TMr. *3bi eaUfUl »mw Ifft* fctHidan. 

plm/ -ur 1^, tiift thirr na «aJl. laniat aAaaP' 
tri mtkk^ aboiiL 7lfa. but ekcN MB pfa«t)r ot «all 
n4 rvri fvl Md Urtv flftbml'i^Mt. tb« mlal 

iTvai n^oneJ Ib Liiiliibr drdej la* *vk l^t 
Bam* dim fwsad brrUltv ir i:3b*:tI «at^ m ii 
4Bf(^m BALaa bkw^ ^wirhi nbaat IwvtiLj bakna 
^ HaCu Anil .nii^ aJl(hP«d Uk» ibrlr wl md flib, 
wine: tfcf 'Mhi' inpwd w^b 4np na nlr 
'nM*.i!f|t:-fUQtir''^ wC «k«^'«4wpw %.>v 

ta .fi^'^'-'lWHil^ ati|.li«f'#k»:blaiA:l£'|t 
4n Mi4ilr Hnifltlica {^vr tkna: ' tfcr' twrDtf ' bMM4B 
<if bh Hnlvil^T ivallanl Utaul aHa 

At [hr ]il4 cnenlnK Dt 1^1' *i. Mr. tUrtJl W pfC- 

■tdUiI WElh a Itvfky En 4lk« f«m pi 4 rlw'k WOB ^ 

hum ll R rurrat ^tripftlliDn ii Wo^, 

ll^jphj wa» IbL' B^ft ^ Wt. /. i'uujli". 

.\ ie'kII^ van 'utif)i4 ai Ujilill" ^Ibt^uht ^- 

it-faJs and kwr" dnt'iiF CTtL Hi lifeVc riW IfnTI 1:ilk>71 
Lit lk« tlei'p WHErT biif tlM" H|]ti. Ml-. IL J. Ui-^tf 
hai biUl pvil qwt Ja 'V hurfmir lau^lT] 

■tHpVi HI U>1> niiM^ wiiCi ibt BUn top 

' ' ' li tn l"- 
ft U 
ft 10 

• » Tif Mhi-ioi n 1 wi ol w (p*ri- VAU KHlCin- CMTll. 

HOiH VAUtt PH^. 
1>i> loUowbi •» tbj frtflBi inl h»dMpt Hi Hi 
IbH Vilf rm. to br btid Bb WBlinJir boo;-^ 

nrl.F Jlio0ii'J4', of -I*»il». ^LPt*! *"'.tl^'f. ^' 
mi./tlboo.'~, bit *lli: hA™. W l&t W Job.. T, 

'^'iTl*! llt.iw, fltf-.-hpt*.*. *t ItBri W«MU|. m 
iilb" uuiuT. An 1"!=: ni"l "t^' ■* tplwiln 
Ht lUb; ai.B Hit. «« 'l^,,^ ^ i», . . 

nsi *o™, bil jBtuB.^ V. liYI ■g' g). ^ -MtoHUI 'll, M' .CMK* lt>w It I 

''iiBMmeii' 

s , w. ASiixMBWl.fM^A''™'- 
H,,^,^ wUl Ml*** tw-r- »>■• 

TP^bSElMd niiu Ur. ( ll.il". "r^ W<(^ ISa Ki'Hr ™>tJ \ty Iwr'lllibrr* i 

\w' prt^Witu-ljf I ' ■ >«i1d q^orUidrilik^- tf^libhrnd -lE |lw Tt.pj 
B KT» retlrfa'tHMl In tk^lr 1>Lr i^bi«>«1I- 
lkiim« in Hflain and tu'ltlM HI 

Tl^ It'T^' b| Ih'^ tniitm [ri lib" nmil r^tM^ nunb 
Vrvn Afh- Tnr ViirlUP rAirar(4 liJ 'k^uU' Ibri <l*r> 
Hi tlH'ir luihb til Ib. MbfttDH bf, B Oaf! 
innr'.Eit aqiDTfLirt !■ nul MllJ^' .Wll^ 'Ntj^^' 
■ ' Ipdjic f ^TBfrtnl ifrb 'B a aaoiiWjKw^r^ 
niidnw iTppnTlUBllhM. far IMPriBr Wo*n^ 
•PtUna ^Kt. U 1i lallirr i urif^ia mt snvff lAEwra ro^DAT. 

Tbi CCfiaiB ipBll ibMMCT EWtn wlU ^ dw^t^Md: 
fmu l^r NoH?-4i>[a*:bM Ltcrd WlwK. ofi Lht WMiMr' 
ndi [it iJw Clrfiilir (^luy, Al 4 |l iii, Lu-^Uy, for fcrtbi. 
jmptrtn, AnEwrrp, tfic] H'*mi-n. hii uauil pofti, *#= 
pnubHl i« « IM vf brf pa^^ Li a 

VH^it lic Hnu, Ur. IK ItUn. Mi (] A RiH'banAr. 
JTr. W. j;. i^ff. Mm iJiitri. Hr. "A. W^Ti-fi. 
l»<-*rr5, Ht. Fill*. Mn. Di*i. Mi. HuiTHim. Mr.. DUT' 
banti Ur. Eiif^^Phm. Ut. I'uaii Mr ti.ii.lKci.iik, Mr. 
1-n%l. Ha||«d. hrK. Ilvn. Un. Mul, H.I* IInU. Ur. 
t', HaUn^tdH, Hn, UftlkTH4t>ln .ml inf^ni. If.-^. \-. 
Jlito^:r, Hn. Flaitlief, lUai Ua.tifn,- llja'kr^.. ULm V- 
3liln«. Hr. A. PnMbi. llMUdJVtinn hom^tiri. Hn. 
Baana^ Jl|ir. Ummn. Hr. 0. JdbaM^i Mtt, J»baa*ni 
rvt iRdntn Mr. T. iV iid3lrtr. Km. J^llLBfr. Hn. 
JuUtfr., Ibl. JSm*, Via J«b, Bnr. KmiuB Jg^HV 

lir. E, 1^ Nri. 2«niB HIm niltY Ln-i, Mm. 
Sna and ^lld. Mm. H. Iie«wd, JrilM Jd>«UHf, 
lir. 4. t>^l«ltrdcr, Un. tri^l^trirt- and :i L^iUlmi. 
¥r. .1. W. Lrulj, Hn. ^'nnt Jjiitflo, IfrjP .1. U\y:\<,i\ 
Mri3 ii'i.B.'. |1r. IbiHllhMnrll, Bin. MkL'ClMn'll, Hiu 
llinilUfti, rapijMii n. Hi^lnH. Vfl UanoiA. Wr. 
VirtLn, Him Ml'ullprt l^». Nr. Vrlqknbl. Mr.. 
NcMib^ld, Hr. a Hb Tb Hcttf, Hr. ( b D, Ibcrih 
Akk K: Uur4kr. Kim, Jrir. TL l'<id<-b, Vf. ^v 
rrnHirllrt'. U^. Vr*)a|4. bl-. ^ llnAkiil^t. Hr. 
mtvnm, bflbrrt^n, lliB.Uir]r HfirDH'Hi', |*r, '1, 
v.. biwll, Hm liuw^l. Hr. ihii>rtrk'. Mn, nhuit. 
hiFT. Uj. J. ri-lii9mrn, Hn. KL i<-farrkp. Hr. IL Svnnt 
BmlUl HriL 1^ H. Htrwfrt rinl rpmiJT, Hr. fHaltrTahnfr, 
Vr. IL T. T^nrtqil. Mm. 1 ,m7rnS.. MiiH T.if|..r, Mr. 
T<WFr, Hn, Titorr. Ht. .Iibn WbU. ^r*. W^M Nr. J. 

WfUi. Hn. VpMh. Mr. Hut WiuntbEr. Hn. Wu^nher. 

jnpa W^f-L-tfT^ ^™ ^t.'iMif MuH Vrii.nic, Mr. V. 
■cfatwtit, Mt|. flrbiirLh. Hln rt<-bi>rtfi, ^r. T. Kjr^lurd- 
pun. TDm hvk-ti, Uim IVnw-h^rti itr. Bamofl 
M'Ualliv-fa. Hf. a IHiun, nr. fl^PMnn, Hr. MiirllrTB 
Hr. H^cwUk. Vr>. H'rtiiH'hlF, and «nT tni h| Litr 
11drl-c3*P^ ia a&tltjiaB te lh» rrllrf tirm of E tAcrra. anil ndna, Glima. 

ha«brf ^ ViiW. llBaitlpd 
TTTE TAW IPHPniEres. KBDH BATAVIA. 
TVIrcr^pblj' JfQPi HtUTiilijr liland f^t r****^' 

Aij rvrtivrd li^ Hr. L £. tyjrfirrrt, inuiaifHiir acrnt 
Iw rbp Bflj-il I>ili.'h r*rkrt l^^Enpitiu-. tHai tbr 

Flran^ \ mn i^tthrttHi IeH lb»t ptft PL I piB. fnl^r- 

Jty la Mjfirj. ria Pfftia. ^im th- r^iJiuwifv P«»™ b. L. Ibl4vp ABd Vr. 0. '[U<-: rtr Hrtabav: Mtv^ W«ii**yj ■'^i ■ — . 

Hpdbrj: Itfan ™ Anirimi n*"doa. itllliX 
L^twi^trwrt, Pup*, nofiptr, iu Uwtfpti^ *ad Taft, 

Tiiw ^ta*oht.M»yi tana fW-«hd bvpiFf f'l' 

^MbVATA DUE mt UDDnifa- 

tpm. lABd«c. 1- ilLie *t iM"! *t durttpbt '-^-^ HAKTTIH VAJfO0LV_ 
Til' R-H d. HdhLira. ^ the L'ABattaq-AaualUTi awEf 
llDE fftni V4tesiii»*:f I t^wnl tu MWi niltf«l Ibm- — ' - 
[DP] EUV (f^nlni liw IBIP tfl pi" tb* iLii "NltlT iXtFl^E FDR fljHiflKKr 
Tt, liijumr l>,]f> lUrhw flnWd baa 
^tftVtiL Usii iitfrr ,if M^tPiJii'B *»id fi.j tfl Sflalrew, 
ttr a JFk'ditB .Imll-i tik Ibr Uairiw* IthB Bff* Un,- 
Miith dnatpl. Ibe pfhy; luini iHH.BPn, 

nrB FlU OTC TUT. IU(HU 
yartkrf dolMlib Milllvd ij^PtJ tqr tkn titmvK^ 
UfikmPi. Ji-jlp^-tij [ltf< i*lth«bLrt f^^. 

ihyi I Hhm iJmMptvr'm urtute — — 

Ljj" r iMif r IfMDt Lftl^ttuii Iti 
nS LaMi vmkr 4L 1 if'clock 

■uuji 4^ tht v<Ml'B Itwuiia Hi irt'tq- a... 

Es-^tS&tjyjgsit* "'-■^''''^ 

laR Urabplti^ pqtalirtjftf » di*fTi * 
UinwD (nn*.n»rJ. w»i=T wh pi^.Ti'd « 

■uC ki 11 fiw rrjiml'*. t-XB'r!plin|f a i.'n.m 
tii^rnr Ftrr'^vlr mjL. iitl EnrT i.i| nr<- b.td 'Ilu 
ALtNf *\ft icIh'T^ltt. wH'Fi- Htkshll.^ ■1l"i 

wfcSrr, :t iiT]rliiLif tl;'TH- lliro*!! m^i 

4i'|,ir i]iiiiu.|7r rt^iilliid Tiir piLr* OE rlnri 
i.'i i1-B. arii'i il^t ' i<Wlll.ldLHl ikf rUrA 
ll.' 1ili JiJflil'nihlll p*- inRrr ( MOtr JnnriK 
bnliilair* Ttirrr mth' Snj |wi 
hl.ij rii-ti' wrrj. hi'ti 
jH.iiditf ijl p»raii» vt ^ t in a <»i^ ur jbttut 

d Ike tdLp (kich aFt, 

Dt Wl#T¥flbl«U »TLf 

,';;;..iV'; 

Ltlpl'AH^J 
Thr BbUOTlop^. -vUrlb bbH made ILrxla Or nfl eaptfil-lT Enfrea diirtni tbs pBat ^ bftt^ 

nil I tovm tlw wboir nt Auatralla. '^^^^^ij'llL-^l^J^Jifif^^^^J^ ^ ^- 

':Mbi now ecteada li'QPi Efcpcranra La tht.vjpttigj^^j^^ --:;^i'.i';; 

Or 64b rorteuu— a»a ■■aoraiir ™p!M?|f 1*^!*^ BP.^Ito UmnanMalLta WiaUVr Wtatt, ITridtfs 
.KiSLtrbf* jKinFill, iiTrrUr ^aal !» W> ^r« 
\n-r+i*x^; *»llifJlll ^it* iR tfrti ipMiMtf i IB ead 

irf Haii'tiB iwm iKi^la. ^ 
T^HH mlrirt]! fnwa JIilM#*i; 1?. iviut Tit 
.rr.— At li tjjfc, Ikipf^.a^. * P-m-' 

^^jt.^fli^ff.ai At ^ 
#4;.:*t " P "1 ■ 

It' ltd.— limit w TflPdiyi . ., 

nAHiFArj- HBnHrmitlO'if,- 

\™ Roiiilh Wiir. IT« tlir il jHttd «Mh,B t-^i- ' 
Taisr-I |Ii-,hL. f.t i>.iri1^ lUb.. KUiid I.'IbrtH B*r «, 
ll^i^KM.i. I1IK1W*L"TI0III. 

^. V. '^.iHLi' Wdi"i <i'if iivi' ^1 kam «*4 i ►■■hJ,- 

LiiNii TiLinrdll F*vtrfd«l Nt (law aiattai p" wa«* 
Xiri^Ela.' 'li-rr ttiCfat uii a uArt r** !! - tala rmnled 

HulL 4il (hi' ToajM ' 'X ^ i 

•rr«il»-PiinK ATrf llfkl 1* n4«fcfal* nn *w* umr c™^ 

'^U^t^'^.JtrtHi.-Jj'Tltt Tlln lTttlfJ"t: "at *« 
rtalbw In trepi« ibd t<:i^ In aiiHikpra di^nfj, 
lliBiinlaHil lifl-t te imidiritP t^n _™ ™?, " 

Mltewl i4iEa>* ilMf rfuM aad at a Bfw Httm 

TmaMki.-L4#ht riJa Imrtpl m »"l *«■ 

nirM^ilUH IV ;ir:TnHLAMi- 

Thr Krlarlp«l T^bitull- in mi*rpwlpnd iH^iw th* T< 
jiniri I'lidiib *r 1^ a.ii-. ui\ wit- - IBOd^lA rlAi ^1. ■f^.-ru 

<VntF,*l JH ■ I"' 10, ll-9iikja H.iw».rti 1\ 

l^MilTlOVP .^T U- A H. 
jIl'^ -Hif "art 1*^1 ammll^K *ti^ 
'Hb iHii Eaf DOrlli AaJ BOtllfe Wltfa 

tkjL'T-i^rP :ii Livn.n Jlpy ■ . .. „ . 

wktTT irn>^' «r Ih Ital. 
in« ik L-ulm Ho^ 
KHiLb ^^-^^.-.^ 

..T boi cbHnr.\ 
rB™r™i. a SI J ii">i>ii™. *;^f - JS', 
imi™t~., B^abi -PiajlJ^iRraiJi-..' 

iHljnd, W l*t )C<B»afc.."»SRfr.fr.«ltl^ A ntihi Ui. 

BrVBIl Tlt»^9^'. .. . 
liaillAi abm««VTif*r1if»i4-Al.m'lblKi4 tWi 
■t V BiW. itti 4t>ril li «¥» ,«fr'.M|«»>^Tb'ii^ 
Aalntuk. briow pwniBar 1mertfe^«H.:1b BwUbl, 
Un, r; Sovrtv, gft llhni.'Biv^nlfhai R sIsl, i; r^|. 
Ur^'brln I: fmliiidilJlm. Slhj CVxmx Slfii Dmltiqijl^ 
M\m ■rupKr Wri: tlubbo. I: liiiib*b]CiB, 91 Hn; 
J^^Ltftnit, irt afLnt U«Hbn:«a. i, Uliadlfali ih; Hun. 
Lirdalk. L; nuWn. lit Ddn ; IjiaLA. 3E1 IJa: HaalJU, 
i; HnLlDdl*. Afi : Hiunu., Ih ILdi).: Hn^l Ihvti J- 
VirMlanwI'i, ^jrrotv t'l^nm^ r J>n'''l ; UnMfllldf, Sfl; ^ 
r.Li*ri'rj, DfL; P-iii. jj-li'. hFi Tiling i^t )ln. I; 

'rbruuiw«l. in bin. itJ^A W^Bp.. iFt IILHi VfU.- 
ri\r\i\, m i\B; u',|r'j|,.|jy., iir. jin, rrcrui>i 1^ 
■orw^ RiTrr. a1 W^lp^L. itt Jin. I, yoinni Xinr, 
at WalfPtl. '£Fr TLi>i b 

lUAvl.— U, JUJDff: I. d.ilJjD[;: i, PLAEJOt^dTT ; Ij 
Lt}A.ST ttl^FtFm AT « ('.b. 

T*wd tlEMH, ^, fr»ibb Bb^p h»ifF f>'4 1 frnm Ihh 
SK. liiCbL, clocHlr. NnL'F ari ; Ballhuk. Bl^i Fnab, rWFf 

t*v inuatbi WiHtr»lliai Mf, llEfal, Hm, Ht •■noai 
UilllnpM Ilepda, Oriil. luTi bar pdubiIij KaiabuHa 

vtHlnlf^ te«H an riljfat; Hunitv K T"^ 

iiTi il^ lolfi port Bt^i^Haa. IIb^Ii 
fUHUi; Nti*«aatl«i KNI^, fmhi IdPh m Umntti: LlLp 
H^imrdfi llfTiOa, JfK, rrndll, flnr, au ni«lri*tr;. 
l^lA*Tln^ HUE Sn', NEh ffrai. Bmr.. pi* ai«^'m<-; 
ll■iV^'nJ|-'^ . 'V^. Fr'rih. ftiip. aPd hlli!l1t| Bbulb lltailft 
sr.. riTf*, TSk'i i^l ^JlihU WmUmi^iinif, FWf 11^)11. 
rKH^lT. n„ Pirmtitli: .kiumiLi Hft. lH|rl|.t, UiWi m lai fl li; 

( r<Kib!bavi:n H'-.iiipi. Ii,(b4i tifar', ■noeth; Jn«b 

^' kiKtiLi LloudT, «■ HMwthi IJIImlla. 

^B. mKitiUi: fht-fmpp'ii. Bafii pV, .j4«Mhi.'4iitll. 
ntF-j Uom^ Bv b^. «)^#tb W'.flNmE iih'idi'ntr , _ . . . 
ITP^lnitl-, 'Hwi^i AilU IPM-T^T^-i y»i ^ui m-m., 

hwbi ■qiullTi hwcy. in nHHt*nti>. 

AT b FJL 

Vf.W b«Mb WabBi— it ilipinvr pir tht UlM* on tii 
BWlb PJ*»U Bba |«fcaU m 

IPi^Wrt^^' AWttifftb' fbMlTT^ 

^13^, U ''vM^k^nM «rtMJ. li rf a EU to- P0l»^ 

^£3rtli .tLi«n1Ja. - IfulaM Acmmi in ioailL Add tem^ 
n^, 4,[Ji«-»i« . Utf crB«r*11^i TArtabI* ^jn ^ 

Uumalmid. - Soi^cr^d do»fU E»d JaolvM iVphi v 
t^rmfc-mrJ Akd mrt ihi rROaaoliL pad IhJf 

Jity MiOw^ Ii« «i "d ta** 

DPtT Ifaf T»nt(1* . ^ 

Tnmuila.^i'''™'? piirtaUr- akopnr ta. 13h 
Bwi; wwaH^ly iiSjlii-w'«irrJy wIndL 

ASmONUJITC AL MliMORA^Tlil FOK APHIL IT. TT^irrBPA-nTWIIb ny 

^1 k^inr. H.Td«l .■lf':*-**Ji.lBi*.,*V*|K^: , TyiPb Jmin HfdOi-T; 
1 1i30m).-IHp: ^f*^'' * iJiTiilrm. frim HribfiiTTDf ita. t, Witt '■;;«-M,.urr.« ,.»i.-«t u. .'o-- * "ffi^^'," -iir," 

rniciti ftTTBliuiir. ,, *j inindnnL *lb«n H*ll>^nirBi* 

tH!^lKf»RRLl [TI7nil*-*m April ^U^hPl 1m*i PiF wlj«(..- . ... ... 

QVM BH-ban^.' „^ IIliIit^Jh t«PA,.:*^**? "^j?^ **i^T■ 
U .^BV ttcmpUOH rt^^^f-"'***' = ^ ■ '^ri.^ rr^ii vi'fliitnwtai^^S^. J": ^Mb*t rak 

(t^SaiPplHH i. -^F* T.,"h=n.' T ^li^ i^MHtu Ai^H rVk I!' BUIKkk'VrK ; twwrlllPh 
far JapAT. , , 

n-.r « iKiiiiii] l-'ir tiylm-y. I L° I^vttL.^^f paV 
1^ p.ni.,_rnjiti.^'^h|ip^^y. PH iT*m>. .Mif+I t»lt*1(b 'r 

ApHl FaivJ: 
RCfllll]. 

apt: APFii I^ 

V PW^I P^*J* 

KniEifavilpi: ■-'—■-' 

ill twa- Fririt WaldJ^miir. *. *P 1^ 

WOfVUXinLliA liT.in.i 
^ t.aH pLtfl.. fntfH ' 
ai QraftntB ^' ^' I' "' 
b«tfa nflrUi; n tiii'Lii-hiyr 
(irrnLjn ptmmri'. »t l p. 
hi ]I?IH (rlni, Jl I.:" r- 
OriH Bri lluw^tnl Sinltk^ 

"i w^ KAttnoi R OWnV^AtTT Ap»*t «. 

hKlJ.IKElKIt 4IV2 tDnii I'lpfaJn r+frafi^hT^q al 

kirli. opi rfmu tft ' LdverjhHitk iTatU tiy^la^ry I'Ai. i, 
via Hrll>wnr 1:.'. 
i;iaB M4PLr^lfiii/i,'r¥«1rH. tiAjitAln^^ ft ^ 

iTrife^ C Jtedbiimia" ^abi Md 'AiNw ' 

MalntJlp IP (RiBT, ^ftilp 11-4 lUi|4>V^^)qfwr. I^L k.hjrqli. 'A. and M(jd[« Vl^fn- 1Upt4i' 9^ (Ucnn H.A C«llp*rr-nnlt'p HI™ Hf* 
I Im^i. 1^ tJn^ {.;:iuJii (htrpi, at Lcadoa, tpm 
dVlBley I'l'h. IH. MiJniri I'rii. il HtlbniAii VtL 
Adnlfiflfi Ha-rvh J| .ind S«1BI 
bwauaj. brLtldt iif. IS<^I <-[^ (V^Ki" ■D*kr» 
tff ,;vAt VBtfeArtf. ff«'i I'^'fl tiapaMta^' T jjjpPlip .fjU , ffM 

S^ft.lWwlHmw, *i »liJp lp l-rt Br*^«A'^9UtM 
iMiHafaia btv tot IJvcatua! lb 

, ttM7 tiMHs Ca^ •^.'%"!b^^i';; ^iHr^T^" Aaril li Eoa«S*te> ll ■+ (Ci**p»b .li^uaban lta»l. <UT tans Or 

hKlJ.|S"Klt j»hnl. ^^Jj^i'^^"?^,; ,1 Uin H«tla, M— but* [LT llTdaP>. Tta 11^ 

4 r'li^r ftW" 9J*^^7- i**^ JirnP "h rBricir^ ^ CAb(tfi3i<Hk LiiirV (P.ltai Hirr*. PifiUk HJHWT. (HJW <|Bi.^-f»— <^ April *- 
*S.S«ltitflfMf'ilBI*i>-ra»^= AP^' 

,.'iy?£^itf:"»3irt ™ p^^. i ^^-^ 

f.*l B.iB.t kll *i*h 

. ..^IUbpTi I, at " "" 
Wkk, M a.H, 

[|lJIU 4';knft 

CllO*TJT HEAD ll^ -^^fTi 
L at r.ia a..au. HnaBkrV'j^Ji.i 

HA>r!<iI^<] IIKATM ^ 
RIlKml'ri. 1. Kttpglm, ffj 
inaa bt o«ipiii: t>'i IIP»).-Air: Ap»U_lfl* [1, «t pl.llr a.hi.b FHirtli. 
POUT HTKIfllK^fl irni 
fj»wl: April lli ^"'^TTA l-jmi hpTH^ir 

■1^4 »l 

IT**. 

ihlpl. 
■ydm bHhilL 

Appl i[^ li^rtL AUcnU-AMi 

fMBt'lfElaMH, Un iniJ^J^ Jtdllt, 41 iuW4Ib ILT ^'^T1Vdk rlhiurWi _ P,' kvrlh, ^. Frnt-l, brtii ft«p1«rlLi.ur»if J,,^|^„^.-fJ^J^I.. 

^■I6r IN'.^lli H. tf™, *P I ' lp^ *W PWh *il1«™-; liAron, 
iurl :.l&wah, Mirt.-". -. l-^Lii 
]L«tw*,.'i5-(iit HTHHip.rr 'Iff^.J', ^ 

riftlDdufri' «B (nnr ihi. li'T»lii TiD-r..,L. ininll, . . 

POI'TU lEK.Mw P 
1*. H^K t* irnl-b.. I 

n-E,M.i.^™i:M^^: ' 
inU). '*^rll'"|i^i Parto« ^ 
AciHl K' *fcbJ^^ 

a^. i^..*^^B,mj 

■Jirrr *n^t Wjado. Ilr4h-I| irtiwU. br' tbB-'iMBit- ..^TltU^.^ ll ^t^"it. 

- JI ■ |. UI-, l.Mfl ^[.t-^. 

HVHBtnUl KJITH 1)«B 
. .1 tLlls ..R.. Irw I^JBJif 
T .ll 7,1;. ..■»,. t« TnUic. _ 
11. H,,., , I Irf '^ lltflMl- -Itrt, IprU W. ^b" "l". 
Liu? i I 11 «. .-n... flW l*.W«*»l T^""'.^ ' 

"" .!!:: I ' . 7,v,K 'ji'UBt. ■''^ 

'1- PKt>l'i:i.t.TCIt hm>l.!i. Lj.,,, ; "ni 1 j.iji., nn.jv,^ B.li:.b„, .1 l.» p.B!^ 

If hi., t-,-1. I'T-.J ]''.„ , 'll.mrf mrftb'i UfWH* It. .t^ 

ih.' iJr.-lj.. wurlttraB m iH.it.i .f".- r^.i, .. .1 "' '■" i* '■ ^ iBlWn^ l#i *!^• ■ p.rP. 

Itu/.l'l liBflll'.l'. r..|«l.lH .hill al '.| _'. || ' 

WUrk I.I.. Iti: ijl. lo tliniift. ; 'fi^tto i .-Shn,! I'^*^'.': . ^tf^^ lit '^^^^*?ll^ijh BI mwi 'hi'h 1 A I id t.^'p le^HI.. tNjtll. tTBA/i : i>.irild. d™* rot __ 

J \.„ . V...--... -. .-^ ... .. MHHOD ni l 

Wlur\lir"Bh!rrtSiici. "i-fln |ii"r.i^r 1 Tbf AlilarfHi' r^plflOul-' 

hirtj iinrlfl«Ur«l n'lij' llitf Pmbi^-T *miad Ipt h r pi 1. K. ltai.'jH. tsl|.. 
Ii-H'kfd U|i tn t bnT>k vti^r ll cL^^'" *V '"^ pulilld I Aril i 

Err iL »tirthpLtin |Niin»» „ ,^ . , 

t^ivvnr 4'dii'bfi'. 'Ut. I'. llaui^ltHi a fuasd, 

iiir ap*fi ■■ 

JtaTi raft I Ll ll.l> 

vhn ^I'HiYdnl t'ati- 
I .M ril HI, Irfrr*. -1 i 

1 1 1„. wbirtiftirjp. 'ijit 

i l^KliKlfftT^Jf-^ "4" 
jVU^. InJrtl.il^rj-Hb*, 

I lifrlftttMfi s fhim I-^" Pin., riLjnt. «i at 11. d 4'dlrbfi'. 'Mt. 1'. IIBUIITtHI HP a PUBH, OB 

r ArcuA T. A, Uqimi^ il*BB*<l iifi.fi,inT <in-<ipi .■Iff' April P.>in I W m^ait, aiirfrf Iwo\mm»' Btpblm;'-. _ , . . 

Ibid(iiv, a nlAt hi *it rrd bmni Ijpp ta tiK' pabv r^llin 
n«+Hl1 HAHdlMfc W--fcn "Ji i^"*^ 

LiwiTsnm ■iiHiM.1 •«•'" J J"l"\ 'i'" 

' J .. ||»..B \ Mrt. II. Ftiatiry .iiJ Ml*. 

iELTfi^ S"fl' rf?bWl .r«l l".l.i'r T llri w 

S^^L^Si bS Hr 11 H 

a- ry.^ t. B«imw, Mr. w tuvr 

*3^^ , It. XrWlFiMl .nJ U™ 1'. fc- 
" liurliSl. r.nJ,.;. «t Wo. *iij, I 

M un p S(i. 2< rdWwr Ur*. ■ filb Iptbu^. BitJ Tb* l.uowJBft _ 
luHv Bpni^f^llv F^lt *ll^ mml TlflfltllB .wrUnt lIlP B^mM MA DAnB«T1tlt 

. WW IT"lT»fl U 

jgi- tt|-IHpnMf.''bp^' ^ 
WprtBd ^pt^ at Tnut Taebk IbA^MUl 
and na Ual ADd f""i *f* f TeudtAPTtir Hqrr^ix-a. 

ftmUPDAT lllLAVI> ( total). : iF^t 
Mfbfcan. <i hir Hydw. 
^pOOfiTllwS iHfciupJ.-Arr: April iAb ^hhll.Mlir m 

H^'ifc^lLl' fmni l> 
\prtf.'^.iE|p . V,"") 
fiif] lluihlrr, I 

PfiflT nlilR _- -- 
Frrriv^ bajftf Bf ^rWiti ilprll II. HnFaiai 
iMhV 7.^*liiii.r 

. Atr: -tpril ToUvJa, pi, 

Kal^Eial, ^ H^w tealaMi 

b. hrsi A^l i*, rittiit, ^ 
& tFT Flydrrr w4 Sfl*ia*tlrj 
..!<! <aat^ niabiw. 
IBiw»T,-.-*m A^l 11, 
liin4IXr>. Friday. 
■rillTi n {TH<rmn-Anmiip .'lk.-i: . Ouipafftf^i l£n 

Imih AdulaPdr, Jhs n, tS* ItotntfpL itH., Itl, afld II. TiB imr ™f^i^hl:K*** -i|b-i^.*w ll furl 
Albpby KHt. 

^ wSnjil. 
I _ Anflbw*. Vibli;.n''i Har -rii* ' 
lli4rtl«Tvl Jipd a..^^,^ 
Pintpu tv"; 

5-4* p.ta. _^ ttrwten AialnlEA, <fim AiU iapib' ami Alba^ - Hn 
ian PnrlPi ^Ij Adi-Uiiii'. tN>viii|jrjp'lt 'n p.nL RAM.— 'hrl.ri 
frUlnan- I 'I- I 
KkdrfatlEM 11' WINE ASfiCCIATIOir. hi i|ii- irriPlr linDPlul mtmtBJl UJ rln' Si'> 

Kl VuJri. Wiipr *mLa<jan lblR wt-t [ba 

ri'ji^Hj'i h:iiLiiJ-ll1i:-il dLnEL'rJ Ibal Ebu jiiH'bib^i^hlip 
hiiij in- ri'iii-'^ij. iiUhLuiiTli It waa noL bh. rrcAl 
uri 1 1 ijplr^tii Ipi-. M^ifr of tb" wl^•;^t^^w"^* 
i|]il IMt l-t^iLLillr Jft EhB kiapoTtiinp'f uiil4a< 
iJiirlaa Ibfi ypar Ihe p'oudl^II loOh al^pA tl) re- 
ir4rp| la ttif nitiUir nif tti# ffav Saaiund Iat'IC 

ElVlAR pFCfBrCDM lO SOMlb Afplt^BEl WiOtt HI' 

iflirfpf ttap HopilbiBn, bid. Ui)i utinr i™>l 

a(*(»-tt«ltB.-.*B**^ttt'^kt(tt.M«^ -;,!R|i.<rtfltiri| 
pr«pBtirit-'lviilnJt 'iA-'«ajP^ 4ktf.i*tt ^(*^ 
a^U MBhlvnra ap vltl^OltiiSnj^ riM^^til^ 
DurlBtf ttl^ yeat n At^n lal ftlHrnlii: (drlUHk- 
Ini i^^nmlEtP'F? wiiH ■■[lEKi^nl rd. tiBmMl.titi'fll 
th« prvaldeal mi'F M-'^arn. CIo|ittHQi|i;:. .^i^fpL 
■pd IrfOth. TIh^ raporl waa adbjjii^di Wlitf- y4d kalO *V niVlHelon FIki' T'^q' 
'l:4hi«». fenttlpi k*d. tak« "FISH^n V 

PHOWPHERIN'B ta tlaants Bad firi'ni^ilici W YMr »iBWBri.MT_IM . wui^.i 1. r^oiw. » ^Crr«aB-l.*nllto itsrL tnH.| „ ^ IL 1« IHVAluble «B BB ARCDi In VM 

DiBbptAB. Brlfbt'a iJlaoaBf . and DucHiiih^ 
TbLeUBABdAM p«i?lp Ifthr' qel oi;ru.»lihiiii 

^ FHOHfimnrNE -^o ki'-i r 

Itfihl^M^flptnvt Ar9<.<r and iip rn th 

. A WBpdi^rrul M4'4I':<Ld^ fWF I'l 

B^aolaiflljr ipJirniidlaR aTb^ud |jJI!- 
faea T druKlB 

Many D^oplfi aa a 
I hud blad4*T tnubliap ^ij^RJs ' 
r, V. ''Inrln "In*!. TBI* pft*' 

All ObBMUUt Utt 
IQB- 

>'\jrJ TdrK 

4Fi -fl: 
Wall ^.JE. 

Jhlitib, iiialTi 

Hani; 
rirv c 

f^Eln Jr4 

niiifli, 

MPtd. Pfirt F. lie* 

lltedltt H^lb. 1 

JIlLni l\ 
hrflt 

rtiiM. p 

r»iil in 
l^riii. 'I 

Pi11. Finn 

0 Hp«r 

P. und 1^ 
Pirpni'p ^■im n. 

hbrt. (HI 

B^Flirrjhl 
f nlMfnnii 

lIvPI Trr^l 

Iftvldrifli I 
lUirriH 

ITrtniii., IK1 Itli'li/j tier L'. 
or tApL^ 

tkl4 TMlu 

Ia bot 
Adequhtii 
ft [hat 
I^DIL lipi 

publld pi 
vrdiaarr 
■Baal *xi 

tkn I 

"fi-BH t^L llia 

III (bbri 

HIM » 

• ilailBe 

B^DBBB U 

of b in 

1;^ tSB 
TSfBrBd t 

T4b Hit] I 

thu 

I b HI 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308544 I E.r^lp |l of m SYDNEY MOBNHiTQ MONETAST AKt jl WIT tilr Ml. Minn. Ct^'*W#*'Wt. . 

,111s., Bi't: Jwt utaiMM gum. te/(i, Biiit tt 

Id;; Tdotb *mA Co.. *S/. 

f ~ I flf tfei pmlani q:iwr' I*., iftif WJ!. 
Ik].. [liK 14^ 

114., dup int. 

l;ti,| Atrl . 

PlltH 

>i./. Dfil»-. 1911 
IJilW, 1^ .... 
V. IVh., ]SU . 

|nit«, T. U^lli.n 

AiH. Qm [>. 

f'K* Hri tieti. 

AiHCr.juiLi 

>^*i,h -T \ If 

Ihtifl, r.rW . .- I la f 11 

In/ U.;- Hi .In"- I JJI ■ m i ifi I ft 1 11 .1 
1 ii, I IK* I 11 I <'12 

'J ■ I Jem H, hut. ^ 

t \im ». ini-, " 

r.itt, ii^. ... " 

fci^ " 

F. B. Mii A. 

fnlLf., fTT^ il i' 

Fi1:to. ilfli I 11/ rut 

W 

[4 1711111111111*. m.r-- 

CilttHm rr--- 

Mtltliik^ 

n^j^jifif brig*. 1 IJH l-.irtn'.f'l ill ■Aitfy*^ IH!. 16' 

Aid. llRl HlIIi I 1 

Ann ^;-,Trin-r- I 
R W. S'JM>lv|li.- 
H.|ftt#. I'lllln. f ' ! 

t.A Kmr»r .-! W | 
l>ir(f*tj inl To,' 5A J 
Jti^l. IL. |nr*r. 1 I 1 

Fniiiii p.n.. UM. 

F nmb Mai ni, ;ri Tl'lft/ I in 1W4 tir, vtilfLh Jin fJfn ^ ^ittta^ua 

low;— 

LtifldH Ihih of *iuUKlii.— Son rlTcutillfi^ 
<<s.«<]j 4n»l|> nthl bmrlnif tl^rfl4r WiR 

TH.^T WEVOt-tTTOPfAftV F*T(lfT Iw^f!^ 
On at] hM^i wti bcKr from L«Bd0n ntlifU' 
iIqh h piwreBBcd wtttt tln Tsmlli gl thu 11** 
l^lrutfl Act, dMltntJ Wllh tbP »*bji^i:t 

Hj|j(litiiiB BrJilib inftuifT Hr nahii^f Li Jti) 
[)x^Ti^(Lve for K iMtMlM ta nunufMciiini 
BQ0(]« Id tut flfl^HfTf H ml th* banelli 
rigbt* Df ikt p^a*j0t-ttv=ka !» T*UltHd. ait 

thit Ibr Act wu Ei«t It4lnv eadairlitd «ju> 

^-ara aJI «■» IkibPh Tif whtah tbi BrItLib W«At' 
IdBbolw C«BilMiar Ittld the painitit, hut ^fcnLti! 

tun *b4 Import tllt wdiatodltr iPto EnllAQd. 
tb« QttaflT bvlai i flWp-t«tt«Hr u>*d if bei- 

th« **cl liit ft mtt nijir MTHifaciurnr* 
tit ImtvflTLuL artlclni hire pOKhflsetl l^nd 
Tktli ihp ide« nimpirinir »'th th? pj-:hvi 
miaam Qt thfl It*. I» mivlam W±nrmmi f»lLa- 

WOftLO'B OOhD PRODUCT low. 
Tb« '^rUntHlal OtaronJcltr" ritimAlB* tbe 
Wld'v <ntpBt *f ta\A l*» mt 11.037,511 
IH matm, WVrih C«T,W(l.fl». ABLCpAI ibfi 

AiMtriiit wit* :ft*»3b vi«ui^ :*a *»^ 

SI 'for A psrioi of T«*r» put ISUWft'^.. 
«M ^ i-Si-T* t- - 1| par cDiK.. Willi* m wifim ftf'W^ 

OOHSQ[^ AMD AnrEiMfUtf . . . 
CnfTiDl fasullnu tor dnwla imij*t#: 

<hoM Jt Ian in A ut tM inrmTHinf 19 ub-K A^mt bfvkrii itofL SATURDAY, AP ^Iii 17. mtf |jft«t«t tuvdv, ..... 
tx nm, Jii- J^iir 

SAT.^ at"*, line, lUnn-h Kkpl 
n±V. A'n, liU, April di:L 

ni;(, Slj .1. l'-^r!H^, J*f, Jijlj 
N'l.i. l;>:;iHt. .inn. Julj >rM] I 

1W 114, WH, ^■i.-JMy ^ . 
jtw*: KtUr'i, CD 

irirv ulll: 5 p^f 4inl. fiV lift h?r iMi Iflb, 
l|«Jii: a ipiA^, iMflA) to a ipptir: /I| ID it WHl« H| (^A Wit r HlldfiPtariljr. 

lloftff Wr*Hrt, ADIli UIW, 

/3] Lti /III Nenbcrr rlTi^, /Ij ta. 

]^eflwil^-^^^E«^|fllr, 1/3 h if 'rii T'lrj I'iFl fill I riw 11V.' 1 r in; I "V 
1 I ]fl 
lift; I 10 1 
■ ■■ - M.'Wfl I sw ■■t. riiun, T»Tr. 

tl, ClaA. fa. 

Unirt dr- Pkli 
Wwt^ »** . 

r:(to, trt^r 

t H.T. F.F. l.hl' lA' 
ri<i1 iKd <3*v I'll 
PrniL Tr^l"! .1 I t,i^ 
r-rp. TniHi ..I m I 
rut. Ainu TUIr 
C Vpit El. .. 
R ifiil ^Ttod) 

V'\i. Tfiri I _ , . 
Pill ^yr^nul 1111 I 11 1 P\ \tt ini] r! R 

^ H. Jkiiil ... 

r^ffi} A.W BP. 

r™. fl. Mi4 I. 
Ilvmift*! 

tamt; IkV. I 

TilnbimlHI 
^"M^ iltMt , , , . Nl K'BiEirj ..J ll> I 1» 

^ -w'Vpi I. ir I HI- 

Snnli ^1,111 ,,.| 1 I I 
B-'irlh llirU ..{ !!> I VI- 

fc^lnn I 1 1 1 

VnV nr C1«7ildl 1 f 1 

ITiUw^wl j W M 

Vint4 ^.,.} (11 
V- .ilvd M. k..! 1 f 1 I B [ 
rUtt^v, hp* I |i(i/ I ei I 

rirtft, prri_...l 1 I i I 1!^ I ' 
.1 IThn ilrlrirfUll up iHCfiH" 
• rtV*! lUnrlbnOH. «I]|rrwi-«- 
* |Nu| jbBiu] pi^-qt-rrn 1^ 

4«.a I 0 
ttj.Un^na 

17.00, DDD 

IB IM' tbt tJplted AlAL4i prDdu[r.fld ahnaL 
Obfl-thJrd a( lfa# world'i tdiUL .AiiMtrAll.1 
tAM BVitbir tblTd. I« IH* tt)B UblUd flt&LcG 
m pnAwlQi JfH IbM p. ItnriJi t^d Aiu 

vrtHi:— "Wirfa rcrFnncr ib ilm s*r*mB>> 
vhiek ippBind ID T"" »*»■ 

aiklHf t1l4 dirwtflf* Iht* ..'□rf...ratl<ni 

to DAMTflikR BitfwnJlDjirj tPflfT*! in*et1rtff. 
at tn I* »nll>l Dl ublltl Uilce Iram l/n- 

■nut. TW wuf^ 

tnlba buk> iria bituMi UMUd U tA4<tt ;__ , 

ua w«i«arliir >utk(t Uwr uiM Mt fa but' I Qdr; tiiM, , 
in- witM Uh tturinj 1» lu* tiiti*. *M"«if« "-^ 
«ri ulTlua •lliltif irrwilw, tb«r<i bctmi "'tw ■ 
lo BUmmenw nf i««li:al.t Mnnmiiiencr. K.TTL ' " 
Bradrsnl upi rule tim, MIMUt UCual chlU.! Kirl hHT Im 
lU tnosi. M^Uli ■anira:!]' n>rn. mp' f^..ct, Fwl.. 

Dpr bT T/l, 111 Ij^fi. ip^ltat 3V(, ^W>* if^i I'MrndiTA, Ih. 
ilBI Bbmat W1e»at in BirUf^ had !t>liinh Lb. ... 

AHmtlni ml Hark Ijim,. but ■ litii< Irrfio- lb. . - . 

unt, !■ -bWrnlih iP UM> WWI,l!l«t«i- "1"""°* I" KiTd fa IBU, It li crtmplPiora Ibftl tt4 qutl^tj 
camltip forward 1b T«ry pfror, IPd ltl« prloDi 
spoT ni^ (norf pn buyert' TaToyr, The wac- 
UOS TtOt »4ilAri.cmry fmni ttUldfialnl 
sr TFadon. |n vrocvrlflfl h?tt«T tvHWm !■ 
■ BUcilHll?4 DE^TT thBl Thfl UblldB^i Ar« ov^rr 
Thft eauilr; !■ In ■ pnd DapneL*! ^ItiaD. Rud 
ifiiR Will pnlubir be rflOPHM Im fr*cr boyuif^. 

EldflJtr ItHlfli 4t /A it M. flWiHrtajE to dr- 
KT^ItPtlOP, TrrJ- iirrtjpirn. quRrlf™, wirrf 
thll1<4 M b»lag L-aalE^ abl&iTinbl^ 4ii ^]^r■ nitifi 

gldfr bal tllf< pOlltiOfi of h^lTCn WaK indf'ilDitO 

Mi!t.ili Bnd qUb WTHi *i?ry qul*t, irurU 
tjul at UDlUifTvd tR-.i^n- Vi'-ry UT^i? bu»l- 
WM dolns In brAntAf^^i tnr wtiLr!h ibn^P 
IwMprfl ir*r« Mkdilf tP iDiKll IdLi. Wbcil 
WM- tBVT ■trttmSr but MiU bunBvtet a^dv- msim. A binhtt Wt «f ,1/1 h tu »f«w •( '*«'; 

_ . M^tmwOMrtmm--^'****'^'"^ pHi 

1; to tl: PHMiTL thuW ij. fiMui n; tit *it\, nf^ri«W«ib: ft! I* /111. 
'T&JS^*iluiyt«i Piir^* 

"Ui^: h»*«ir, il»/lfl/: cisVMHb iit.'W^ 

nflwff* M iwlpliicr: rnT»li. CT^IS/. 

Binufborm (Bmar*^ Hdirf], J;^ in*^! r.uiifcwFfi vet* TfiT Pf^m. 11*4 ^ 

j:i4.'ia.'i ittJMU .iwh. IJqMd. ny 
W M/l*/ W 1111*11 
tut Uli-illj- tat ntmU hM- 
dMHbntidf ll« if Bin. 
414 i^i^,i«i»vViM: < mm L rumiAlDi rmnVHl a itUim ttiwt Ibdr tkfli 1#MMMM'* 
d wty, agtw TMl - Vi jh ^ .^ljjjwr. » Hffl MiKpes mimsm cmm. Wn V <" 

ba% 1,1 L[j 1 

. .. laHiJt*. i,' (o 1.'3; li«Ljri*[, 

a tu l.r:, rti.Jifil'it;*, ^9 la ]>': [unlrrn I'fl: 
h^ltll, If; qjIraiJi, ,']fi: nalirvrrua, £' IQ 3 
ti) li;; rhu^rfa> 1/4; ekIeit, |,'0 lo 3/ 
yii h()rMM4i«th •/ IB '- — - jBtf Bf-'MtiMiM <■ 

'6; m|«kA^ Tlu ^ IMI' Tts nukit lor ssLsiliI Vituc t> -nn ft*t- potiiMi, l/» to Ul •/ >» ••ti FnM MM, 

- "I .re Sja w t/tl oduBa, « pB Mil; imm A Dt III ckolsalt Auilriltu inatl 
IMll(M«t M/i ll«<"«o»ll»Ml*r™ tow, ■ iivi-tHh qw^THiH thit ItiMiii-rA'AtlMAiI'dU art 
dfflH, Tbt h^jtn pttl Urt^ik ») ttt 'mfbvP. 

Hi ft.'P Mn^mtHl tP M,Mft hodMb] dUra^ 
llw BMrhH Mlfflri bin Itfd uotba- NMw >OAua *t 
E)Mi. Ihp Further rlip in toMton wiliM iPf J WAn 

.HIP' liiit I dTin tfStir ttJT i. blr pfVHC opiil* Jiiiw-b«Ml 

Wtr vnf 1 'R(| fiiit<ri.t1nHl Uiillmd. 
Jht HBtHni fijrlwiir vnHnrduJ 5«l HJJH nf irlMl dBr1 

IIU EOi^if 1^ jijiir u 1.;^ n.ii'irnd'J Eij jrH^f. GENEn.\L iinnt'HANDlSE. WWEAT BtBOHO. 
Tbi vbut lurkid (n airtu nod ulaiM 
««pll> till UTIV tiullLi lOsftt ui uute 

lb{? I^H'UB pt^Jlillli. ..... 

K«ldth» ^li^ilte-^^^^bi^j!: 

4S/. 

^'BBHrbohiD" «t.|]iai»'r«a the ■blpD»Bt4 tor Hi* 
nrat louP EUOtirfai la ATvr.aev jSfl.OM quiJ'- 
t«H ir*okJr. irblllit requlrtAtPli mar aullr 
amgnt ia i^iW.oOO quuitrt, Q*l«K to tbt 
fBfiPrt IP nailH4, Itiarr4f«.^- 

- " IP Blflltvdk 

wuifk Jp '.miflui'f. . - 

Amoi;. 

tlih ,mi»>> cvip* u tlx MlT cgnii. 
-■— "--'■^HIWBilBi auaitti :m»lm 1*« nil Mtpii' 
HTSAIl, BOAsroitD ton, 
cbutid.. EMUpJB'*" (o^ ibo dhambor of ComdV^rfiii - - *— — - CDrppvr, >p«W h MtJ/l/t. a AtfMt/* (T/f*(p}; 

KlectrolrliL:. £fiS/T/e, 

TJt, ppci, b AlliJtT/t, P *lM/7/S- n»/fl 
qpK lhrr« B«nlhi, h £i$4/it/«.« CtfVtVl 

iU.'C upl, 

Uad. tbtl fpr»lfii. £iS/lV (11/4 A««1t3^ 
fipvlLtl-, £SVlfl/ (1^ upi. 

ISfiii^l^ II AEKETfl. 

iTt Iq Til JPIIM Ult jPrlkf *AfwP lb tbc fon-lfD 

fiifr' faM 4<1l'^l^ t^i pfnninL TIh! HdllllMl qui^ULton U l^''2. 
Atfll 3(1 ■'Ih' t''l''i>' I' luMlLUod fet Itrap 111 ],3. il'l 

' f-i iMhl^r "lui iLiiLuW In fruuL Mlirt Rlfltri. '.trip4 tViuffKl 
A — — •- -^.trulL llU tjnwf 

WhMl M tavr ball fUHb wa Bid ot Ir^tf 
r;.'24 tHh W (!ata|d4E!nb6 hu«M* au done [n 
hrp'flji'^l wnrh tnr ILr dfllrtiT Ht 4/4 to l^^i, llkb 
NiAHiin i-livv clmiff it fiL/B. ftopr hU il iU. 

■ irr,2n?'iaii,i*fl'™f 

'I l*,(Kit|l[W...%Vl -1* 

,>i: in.sm 1 
Vtt'iT iMww .Oh Ikn m bncfattf ounodk for <Knd cnw 
ud piudsrl^ 4*lltr ctflTiBf 4 

lh« markrh ^ni ^bIiib fpluiflgjiFiinil, «US M- 

■d ' MAt fctEMIk Opad iMa Potdfanifd lfk ten 

wUli (twn l»l UriHC ^ 
1/, tmtOH ud fniprt MTV 

1/ to ti, li U l/«: CMUnff. ^ql< 1 plHippTa In 4/ WHihiB 1/ tij V/«l JAI IDIM i/l 

.iofiA: feutfaaoa, ulr* (faa«» ft,', ^litm B/ l« 11;, 
ibhU 1/ tg 4A ndan* da Xlm. citn cbsitt 
Mtor WtKU tit 11* pw hdbl-ML fapulMi: «M 

KM •Maf •MlM, •« 1/U- e<w*<r 
IWl»llil t MAIM, k*t KMflu* >«"•. 
UaU, Mi M W WIJP 
•II unDiiUiiHM* Mtt* lAH ntf- )• 

i^; but toir ••«■ ima n*i *w ItM- 
CTAfvr*, Labb'j PAld uri ^Qtiwtaf. 

ui VAUaha u4 UtiaBts, 

■MM tail m Istiip (BUI. A pum 
AM^MtMi OaH KlK hM At li/, w t ftM 

iiitiiiiiiw 'wAttnM Ivw i^' w 
BaEh-i CHok HI* BrikunAiAi I/, I 

I Itit Till Eb4« Ibat Lhi «flern«4ii batlAcu vm 
<rn rjCH.v^lOflT hBiJLid ILBttA WhAL4v«r ipfrcu 
JitlTf liftti vH*t»« mi (ikAiiittl bt tk* tit i: ^rii.b:i l.n ta Hi^ llmti^ clH^n Jl.; tA 

I/, ttinlLiM;i 4. (lb J]^^ nnviJ? t& SJ ]iFf baii Wcr. 

lajde mp«f. S.'JI La rt; Mr Mlb bax.. 
Jun incloTiJ to]/ |i*>' rtlUP I,' 

LfnwM.^LMIr Ckcln pj ti *1i j py, mrf t f 1/ 

- ' - (ta^ur. lEUui Ir t« V par bU. 
r4d1«M, f«r bD« d IH t4 ud. 

™ i. . (iirteav 
ni.%«fT Ulan 

HMfrr^ttur 

Cblflim HBlrihAlM <iH. 

iiMf'.f 

Hmpdn^lsocvfr. HM. 
p .lti«,l,T» Ulu .......v.... 

il_ if'J^ e«iilri*iiUii« 

nftta. 

Wttn. LJtitrilwAiB^ 0 1 r , HWi^ m(U«M» 1/ fn bDH d IH to Ud. 

|tii^4iflnir- Knftpdfiir'ik ifrcoai frcf, 
t* Py. Pl*rftimi S d Fa 1^1 nn-ll 1/* to j/i 
Adte ta Pi', inisUiici] ftJI tfi t/n iBtll 14 ^ 
1/ Hit 

■ 1/ i/ *Pf .■Jn-fl*"- TTcS-mu: ™* 

tt, ..Ma-'..«r» ^Ji* ertdt* "ctw^- 

Jff B/flJ Ollw]T> riwira J.'«. mmrl !1 l4i 

btPfefl'OPi. , . , , 

rufcllTirrJ ' < li'JK'^ -"I', 'nrd'^iiin I .J1 ic< . ', 

avplf 1/ l/a IKT 1k.:(. 

^ TiMlal'i'" t'l'ftncr latm, — ., „^—^- D 1 

Q a tci 

0 I) A 

ft n i» 

t » fl- 
it 11 4 

« 7 a * ^ t 
p I 0 - ^ — ■ — ti^ H%ft. ittBinnii^ Hill* 

^ jiLllt , . I . F :. 

BrlLlih llftJif^ii NiU 

iHtto. fziTtpi 
' ' Hill I H dbuni to t!^i ellEiiltbVI fan jyt U- 4f. JK^ 

*/ ta tit Hf JiiH'iCrtt, TtotDllHC CvtM -Atalfr 
14. 14/, iMc* t^ lA (nr4UBU im ft 1/ tnuhtE- 

Q^l^^nk-ClfihtlM >r( ta 4/, 3n««11iiTii 21 to 1^ tw 

TntB*IO**.— 1^^^■ '■ 

■null flud iwteti fV-i'T 0 » ft . 

d U 4 I. 

iil: 
«» 

0 16. 

1 11 I . IV II • 

n IS a Icfrd 

SSSS' ::::::::: 

U. ir. Vorth ?i r <i L 

II. Hrtitb 4 a 0 r. 

li. a. Pfwih. pontrlbMdap .rr, * a a 

B. TI keniit ViK^ IIP.. 

OOLD, 
■iw flHik WaJi*. rtb 

lUr^ 0»H* 0 n 11 . . 1> ] 

(Ul Sill - .01. 

otairiMtlac t i a,. - 

■I*! ;,.,.,..„, .1 u D - 

HoM. •*»:.. — V..»,v,. — 
Hnnit. J»t*|. - :K-rti.v;:;t4i4.v..-.i Ii.gjV.- — I ) • 

HI Wb , . ^b bun, Efi, nyrn im^'-iJmts 
tKe |«*a1Mt ud ihB,^; lAjmrf AA, " ir^j-juii sent * 
tiUMi, lo Hill iHp% 

,. «0/6-'i 

t Trill b« fflWBilwKd th»l *F !T^^ 1«l two j";"™"^ ^* ' 

h^l^t^T>&TiT BtfifltJuHC or th^ A.J t^. LlaLib. cLg |'...|, 

ehiinpM, faTT«hBi*tJw«l t. •rhiin" r^- .-a 

■ij-iiGtlOP ^kuli^Ud Lo pLP» Ibi' Jni^MCkiUthB oii^ 
p inutT fapUpc i ■.M-ift 4pril A, m jMfp ™* •ni'|JJi*^i«»r 

nn^elre ind FIFuimii. 

' . . , - I Jt p^i.tfitt^Eril. Tim 

■;(3nr" YiWfltt- AMiiK-N Crf^4Til 

.. A.j_i.. mn^^ ■HiMt '.AtKt wn ban Mr lovl MsTt^^V Uriii:, m^^^ *M' .MlMt . hr pM^m Mow Uhi Omi Tfriti^muinn* ... 

Bt 4/1 flpJ ™ Ttti-ft 3t- flWt ttoP, ■ ^iflrr r-,., 1i]:i in.! Elii;li9jr w^irl 

. k f -'lTU*ft r^T^k^'iriiilJ' W'll 

PlnL"^ #>/ ti 4-^ - niLtnni -wrtr -ili-rlvcJv n.^'^ 4Jt^ 
riorai tb.'li",' IB ^li.'i^-, BlfUCT '^14 Mtti. ■•■ i*(?kr'-rt 
wf^crhi Willi at t : (iT Iht |iTi'Enr, 'Uf : ti^-Ai.] Jl'H. 
i^a* »l't fJWi 1.'^ tn-i ],P 

lh»jii«n ^ 1«H tte*m «but HP n^clUf«A C«4^aa, 
tihl PM^I Blrft 'rf mrtliuq twHaPi UairW |iii#iirpa 
4£a]|w''^ Mffltf^i t'^u cfwn ol IkAj wh wiLl 
Lit Jiittm ■Saa^pBH t n 4 For aaHa dar* P*t tiMta bii bnn p«T- 

of dsvelopiaeiiL 

FDHlblT li«Q«lblEi« UflElHi Will bB MPTA *\ 
Lbq ntrllt bklf-^rarlT lii«^^lDt Id Ju^T B»xt. 

Tka lut biJnoB-B b^et of tfar^ A^-B. BiBk .\phl It ■ J-- 

UAL 

JTJH* far OiTRiPP M p« wiL 1^ mmt, to.il. Qwwp4F*pd> lit. 
1 u t . "1- -* 'I.'*-,;- — 1 
t V: f AA-'« « • A'*m# **■ 11 

VNh»tW« -ftp 
^,tML 

I>ni7 ml {'a. ukoitttri nl U**l>r u1». 
l.*rHaa toif l4 k«avt H ]4jwr 
iLilU. BrLcUt) lu^ Oh, ud UtiT itjKirt li«riii| tlf.if 
— — ^ tM AtkloffU Ht pri™* u pet 

lAf Iti^ iiti] pc^m up l« UtntlCiwtii <a 

ll AfiepmiDf li> tbt pnnnl rf-pfl-n pf tta Ebi- 
ratprntEoD Biamu. E(FS>7? tt''it«r lumlprHaip 
wvre IcOdr^ ID thfl railed Btntn Itat rHTthUi 
durlhf tbfl pffPTlDol tw^Kv mpntiha^ llfJT. 

ffrrnll h>nt«i.— «'1^ i^L^I. '■' 
lijIPliil.- ]Ji ^-isJiiir. -r .-i Ui r S. BnLft, 

4, irr^ijliif la |Wr!L 
hit HhLeu"I]. "In r-uni-it, ,1^: Lli Idll-t'^rrrLj. /A, 
BditLr.i-h.' Tr^f. iLll»Tt.T^. .^ fl tn Jilrtj; lullr™, 

l.'l J« ir BHi. linut tit ja. i/i .(* « iW, 4bs 

■n* tpw riBiBtirraUflfl f«f uit ipwu TP"'''T£?^^^'TSniSi*^" 
ipdfl wpfl 7*M^, »aa Tor tbc prw^iiw rep-r (SrMi^ST^ 

d(v*ti, -ta ' */Pt .bjqru^ Ib' ,^ Owbw tt tbt Imprond ^ipiail fftr mttf. 

H^fir' Wtf^^ wbJcli hm.it Ll^I,. IktIi ITrldbp, ih£M WU «ii [jT 

'j0fllli)d irtaHtitirn |q*TilJlpiir Ip tJtrc^ niirkiMh lin'ii 

rp^M IhW- 'ilb«nbt*d. ir*n*tl f^^t «iU imuicldniilily ft«lui>r4 in wprliK- 

PW tnirl fSfr «Vt.., 'l^ljkh CUU bcLMr ■lir^i.xl iiBpnnjfH bid. ^/t|il^ Mt:]- 

iHjutM h}M<jilPn utfl twML wt^rp! <inih lirhr!7 Ih^I'l. 1^1' 
nn EBtBi^anll}' lyrn nAif.h Unnii. . Ib'rt iajij 
pur MUilltjr rlulr elfrr^'l 4i1 Uir mll-.^.^}' auriSdN ivln; 
^ _ Idj iXkf L(m( [iri I'n -dbiiinrJ i.hj.1 tar <i'^c (ri>)d 

Ut I ti IfdvU! ](ull LJlh ^L.ii^t i^rfi in in uHM-ILlcP aU]9.\ 
U I Oh- k twi> Li.:M -7 l-.r', I r. i>^i,r '>]■■! Pi ajti ric Uii" Tia rkf*, 
vnd *> tbr,v l!ou:iiiJ 1..; .'j] r.;it aI[j.i:'E nkanj' inj^m 
Lht^ flhri^ |hi4T l^rpi F.T..,fr^;i[ J jiiuiiT. The llll- 
J',-rit_h (iF t'h'^ c bhiim Iti'lij 1; i.ji' V I'll; - r<Ti| rli v, tnil 
qi«i4i-'J ^^ rmii. L't.r^' I- j-nriPil ■ tr-. i.ir uilanrj ilr- 
nmnl. wieq Mi'^vi.hi^ n-f 1:^11.1 ^uii hlh. -.n. ^ u-jik 
fij wna\tv \^ WiiluHUrr:! w^i i** upn[ nn numiny J'T 
Tjtmftjn^ at k.L, VljUrb pi*^ p }pl^ i^dhi^ilcQ fkr 
PHltjtHi in t\ut MQtn. Oiti i*«f« D44 ih ptintHia], 

jnij riil^ri wcfj- flimlv (UplMllltHi T^BKolptt FVlUv* 

iMrtv abw\at at wt-.[l M Um pttn (hilmai r*" 
Til4b^ BP Ibc hd^ iiWp pnmtad bi^ awrat^ 
k'TiHcsncBt niktleB vmulit 

fm mmt Bhtita idibM W^. tpOOWf* Kf .1* pood 41/ t» »/. Wptturn rirfifliii Ti . 

iieilfr*i> PfW Halt SI/ tpi^p litlfat ud J«. ,T««wlHliHtrt™r Hb 

^ , ™ t#itT''*iipi iJt*.; ™ir*^ Mf c»i- 

MUn It 4'. t^tfwtt KM Wii: eia^HJi, Sifl, ard j^ItiCi Ali%a, 

AH^a< Lnn aprj Hr^'^^tlta Aetiht 4^. Lfd.; Hits. LHai^ftMtl^ 4-..* t ■ P 

Unl VlKuiOf AHhdM[J.di. Uil.; rutt, 9tm. ab4 A<lfe-,4M'W itQUflnt VtMlH, ftp 

in Lld,^ Ihhttlx, IhrlL, anJ I'h.l iBd Vi [adKfr^*, DIU% MMtaClkp na.. a t i P 

CiWfcM-i t;a. 114. «i«Ti:^ owii MbA a t I 

llmn^ liii — l.lnrv Hwiwlnir r^d itBrJ' vit* td Mount Ifnvin p.'.* *.,t 1 0 I 

. :r lb iliwvF^ uJ frnii/Hitjr Lbti t^iPJiH mi rrvn iwt JTcw Oihm Oafi latd - 

(o Id btttrr. tl(H»Uitjiynk:— M.«Li>if fikttrwoolk^. ''At F4r« Vten^ ud' ~ ' " 
I* ^T|; thm-ABrtfv mdillvd^ r-il Id baJT wofUkd, Onm Onlnl 
t^-.'^l jpanvf^vwl,^ /I ta_/*|. IVlu (B»ftU| IJei4A|_^.... war 1*6 ti3(» IBEP LETTERS?! 

^ 4b h-c tu tBam.. TTm' MMtV •U— FW ICH. »»- T?*. ATfir- " 

vabilva li IM ««.-taiin JWWf ffg*;, Plrt 14 ff*.! Ihi fit] I*™ . 

Itfc™. ™.i be iinl".l!l tu,™™.'*' L 

)t. rtiTT rmw htjt lialr lirtidi P*!* 
■ ■ ITT ii«l» ihLilv ilerhtii ftr J.D.K^ GIK 
A^..4»r.m««i t#!a*J«OPl*:««P?*' DO YOU WAUT A CHEAP TYPEWp^TOST , Kb. T, la |i«rf«l 

ciu. aWi wtt ou* roiiKTio*. 
NBW. TTPMIfBITBa a»CHAN(3E. It BQWE-BTRBET, M-nWBT W. JNO: BAKEB LAMB TAHj KKIFE), 

M.U .... lAMy^ j jii u nw-n rinnnu .Uk ™pin, * ' " „^ .,„,1imn LL w iT^»«™ ■■r ™ 
■ *rtb^ Th* rivrti. 4rt 1F4TT Ptf**^ 
iM P« AJiFimI thit I* (itn bp ,^ --^ — - 

. JKa BAKEIt. rUTLBW, I HUNTBBHaTaHaTa _ nnUf la tec lAH tA Aut, aAd tkP rptvi-BB will 
tt^ ■»i^r wB«k ar tva, hut aho^ld 10 rrf, 'UK«-«q»nflT wdlik^ ri 

/Jl tn ./R|l natta-^woslM. /I It /s, IhiTT i«^u J«lb_iid Bil .■*! tail ' A<«id»W ... jy^.jj-in..»..«..i..t iMrt«#. Retail! «4qafr*a|«ila. Ti 
.rUf-|^..aHiSwiiMfH 

At mmiio aHrit^fflui ImC^imr iitte: irtjfr"wf<ltt)l* ^dOlb ind av\ -Pi 

[ir i>*^ Ibj 4iKii.iiTn w«d|4iiii -fad In ta Lb>, to .'t|: •'■uo. 

li^aF mt^lLiim wrli;itlt 410' m ml ]h>, .'l^i trt sj- llrht BvmnHi' 

uTl([fau r& lo in l>i>. m in /5d: (tr7 FnJ^ i:,[ i„ PlifV rutft 

|lj Sr^ Bmitli WnFr^ h[;ti.hrnr b|ji-i; K^tm Imn' ^ 'latfrt'l ..1 

A .ij L11..J, .ii m .'SJ; TiH!iI|r|iiii Mvi^liti a^jl- to WIbi, Mllu, Mill " 

,■.-►1 IV- -d- liphi rwJjiJBi TTlfbti 1rl8 t& *r Ibja Plit' 

ll. -'j: ruM ^T^klili i!l3 tyi id ]1>J, ,i Id 
.'.'.1 ffS't^ .jjl .'•('.. * if » 

A a ti HH • f 1 
t i I "HI Thi- ri-t Irrrruc lo ttis pnpUlltllia tl (Iw'p™, (S tiiinl 

. . i ruit.bi] steiiRi bT muQiiiriLioa laai r^pr wu; cid,- ^fr.Hf. n.'i •Si nt OMKMlWlKl tb Hit 

«t*l i; El aiTlAr-ad. Ihn Jfl*W ^ mi 
Ml the 111! ^Hll jiMM.ii 
111 ]a 1 iwr ci^i. IM., Ilia tSTEEBTATE EXCHASOBS. 
hflep rpputflrBd Tlih a vHitt^l; 
BfaJtfpt. TllB maiHAr Wi» 
bit«9tl*U of hPt lBB,PBnPtsm>t 
u<f Mnan, A- Wood pp4 T. Br«wii, iridlBf en 
V\'<hr"l an4 PrDirq, at PplonhJUn, 
nirortDn Till be Upaant, A Wood. 

WoolpomtiH osd A, BfditlfT. 
rtgUtBtd 4008 will be <t PotrAbPO. 

tfea teiipwipvaatiamieq )mp tx*P nied wxli 
4)|p Rp|t^itrar-J3«LpBni):^At ibB pitnitirdknij-y 
CBMMl M BB ttB^ Piijl^, Ar^PtTMP Jmd To , 

II, II vpp rtm m i.-^^'VhM.i **« «mptay b^* 
vQODd up TDiimt»rftj', Kpa iJiAt Wfi ^. u. 
Hfewfefir b^ >ppflJntad llquJdiLtH-." 

WJot^tOBbfl, fltraofir tini Co- Lt4-, «4vL» 
Lhni tb#rkf IB FArf pPHV»Pt dC t>a kIpbMl 
vp|u«'» at ttae vwMpt BHABiA Mu HcmrpA f«r 
Ehff bPl«B BTallablaa fat Voadir'* uid 

TuP4dB!F'a ItoEil AucllOan, fb«re ]p a 1iV*a- 
Hrui About Ml* tntrk-ct vliirh «)lpbrB VpII f«r 
fUturr "ptniipni'i^. 

111[:Pv4b9^ Pkd Wpp*rfc. LW^^vtiwi I^p Ot^th* -Vllh £;r]i,GBO,«U, The rdlDinlAV idoJiL) 

□oDTTv Uorsub BPd Oip/'^litt^'-liiip: toiB tom- 
Ed for Thr purpEM^ of 9lray(,!'BM|r tW IwiU^ 
n^iB at jr«-n#rBl iTbtHman, IftvUitl^ i^.^' 
liaiilB. and cmnmlMrihiip Bodl jaitpirlU P^lP 
now canlrd no l?r i3.r<^ n-^ lltnvi. ndtr tbo 
DBlde MoriCaiL ciD'] Ririib. *t 'Ul CIbwieo- 
fiirrat. The rBulr*; al ilns ii*w eofitihpj la 
£iM.Ud la £t Mitrtm, Tb^ UMAttifldJt dlKC^ 
tar iPiU U Mr. Oaena UoWn. 
7W r(.iifl,-V»»lt.-»* II ll li'l.. 1 II 11 Tfan ioIb] AWrdUt til mon^j brouitbl Isle Ibe 
ciDttatrr tV lb* iBwlKrvitj wu til.TiO.Q^D, 

■i «Niaii* 1)1 ilB°4 sa Ui M a pawid. ID/ ■■ HmJj twai^lf di. l4*ll» 44'>i £1114 ffHimmm^ 

E^JIribirhyr 'tB U;. Jttirt. 
p^lre IP/ pv-tn 
wt: i.«/»/. alUi tFttetp] tPhllPfim (»m out lha O^t- 
jat.lL OorarDBieBt ah^wi tbn «Ki4nitiT4 4r* 
Iiualap** tripiBftpd br IhCrir^ninb ItngrAnrie 

cORlSABlei (h thd QcrmiEi Kmpl" In IBOT TheMfl**! b*ap. SC/O P« ^^^l ""Pi;: , ^ - 
AlM'll*P BMd Wunlcb anally i«dB lb< r«t. Iti » l^glPT I'^jlor^b^ln'S 
me Mipflrl<iir_S fnllown n-lia faC.eS4.ae5, 'h" I ^^ii; iwd*. pnr mi^ [ttiHVd. 
tnti ]4tP CI 4 
In t>iW loti. UJ tBiSv'P dHtrlfir, Mwiiril, r^H. 

' tjn- tiaiimi; t/t k* i^ '"^ ^i* "Bn^ 

tjIlA 

palln] ; iSn':^'Ai: j|^r , mi lUn, fMM, 

i\ 1-iuLl.e Lis, JrTt i^pJ^M, 
' ^EluD]: rint fcnndi, tu^ i/)t-tp' tinp- mp.poiiuwv iiLBi «n:d!4L ■ -^^^^ .T^;:"',;^''- ■'■ ^'-^ **^!* 

' ^4%.-H.'^pt, lyU t« »^ BHffT&lh^ tff 1/1 ^ IwfPir ]|»qtllrcd ibF, Tnntfr(4« VCr* r*pO<rtH rra?i 
fca* - ■ ■ ■■ ■ t u*ti<-r Nut*i fnr liiiC r-- -■ - ■ ••v" . I nnr tfar ccui bllll. ft 1: riVT. ('Hi* 4nB ■V--^hl4lL ' ' Ir-tlEnx [|f<n*Hnmtl KtH iUH bun, 
^ - -WhJiF. i-l li .V f.\tH^-:l^-m'--V^ '■^'"^ UrtBiifIt' >.e E'J X.'ll per tiiu, ' 

TWigi?-**/6,' i p«ilBTt[. t&i^i yirt \am,- 

pfr |0D, At AtktLlmt \ifiitm\ r4d to- FrtlH» 4/1 14 

( S, FTi>fHHi|Tif $.n Tn fl.-id pfir iTft. 
Dn-iirk KEnw,— Ta4lJLMiklii: (it fi.' prT hqu 
flUt"i |lu_v.--V'lrtnnf!fl; ^f/HF,' jifT |giL 
I.LiEHPkr,— tl'jni^r Kii't: Hrl.Ei^ ilty tfwibt £4 to 

<il,ri-'. irr-nv uriJ TVf<"F^ fr-iin iJ-'1lh^ ywt f™, *t 

«.iu'i.LLvn: cri'-'.-'t- Ci . iiijfri«jT 37^ tnuu Uipc 4,'ft, 

HXdinm t.-fJ Lo :i ]| pir: ruL. 
MlllrL-ycfliwEii Kiwi ta- dfi per -bn. m tiOE AH hrlik u itiui.L . ^ 

Artfain- tllrkifrf tn^ Co., I^iL. jfT^wt tbt hllfAlu ! I^HPI flt/^' 
Ktf«: -l^!ibti^■ iih-iL-hii, itn Jl^i ^ MIthIij, eLibt Vna 
«( tbB I'dliit FTHLnrSt'lL }:.tq[r, ^J^.■F^d. »L inrlLfH net 
^ bvfll 1' ^ 1-^ Vif TKY f4tii[, avMif^tlftcr illT'fA p-i 
bloA, anil I..Lj]ILni j:£iF. I^Jv^w trvrii;y, [ha: t<hLL4*r- 
UU 6y in, U. 13^ vjid FalHl rn4awlr,k 
rpRL ffS; Iriti ] jnd L «3 prH l4. H«[j«l 
11 mt II, Nvtbd niTerifIt UrJ-<bti 
lime nn* hburbLlnJ. MnrteiitBa. CUd: 

IhhiiBd — -'■ MOftKlWOa 

Oapt»t^miMV» HJpap, natVi U/e: Mpaat 
ufi Ml WATiUli, UTt, H/lt OiKh OAppBr, ubb 
_ JlT^"^"* *««ip iWi KjrtM tiflPPBr. 

■ ■ 'itoniMnJI m tpAa IB tfei lUtB aui Afotwn •< 

amt mtiTDr midm t«.) At at nor brti 
mm aisrt m auit, iluwa aa atimb^mw 
v«|u* St p#T c«at. ««pp^ aa4 L»dwt lAW. 
IA,Uh tta lD«a. tram Bit lo 

mt-. ja ia wfr 1.1 pn- ml. «w*r ud 14 

CFOunt iwwa I-> c«r uit. rappor ind 
t.Mwt (Oid. 

IE ll L«AJA*4 b? a taltCTUB (nnai thf YUint- 
II r Dt tha SudjLaqA DaTalnpnADt o^id ttin- 
lAI Oni»lir tlat at Lht JllAO Nd. L abftri 
lAa AouU )ml nMl lAtp) la li lull, UBi! 
(Ill lk« tf«t Id vattB fir In. Mr A wliHl 
II HI a. At tia JUAS Nab ( iM^ a HrU 
Inil lawi nrtlaAl), la la MH. *4# tMA A 
Kit mfT IBb iHAi.-ua Mrtli W 
At 1 diatiait Df we (u i iallMl ll f » I« i i tl Wl) 
the rpLl uair^ over ■ .VMll.H 
A riK ll tiT t»t an tit Ia4i, nt MrtlH Mm 
of an. mnk u/ « toa. 

uiieiani'i neTird Qeld-mlahii CnniiaBr, 

So U-ltiilty, blA iKeA feriaad, vlth « UDmlnal 
eaplLAI ot £lt,1M, AlTl4fld lAto M.tKMT shircK 
of 19/ elMlk^ ^ ^leb L&.tWI at* tn ba l»ued 
la ttw! Ydndars a* Fqllr paid, ud KHO are id be 
Mtn»otlMI ahina. Tki trat pton af 

trrspartr. lacludliw plAAl AATlHuWiarr. M 
CrUC. Tht VEnddtm ct llM vompaBT 
Jteiiri. A, «. Lraa»bt, E. D. llsirlpin. I. 
UnKnani, ud T- H- uaisiD- Thi Ural maa- 
ABir wtU tu Hf. a. W. Ogaiw. TBP rfit:trt4 

mm. u. *L.ni.«!iH»^4fi>iii, mtttr- 

■n* ftuuei •( tlia Klia* mlt^ lABt 

veaA tnated IT tajii at ore, aad prtoueed 
U toBe llwi el iaAtt#, flODlAIAlAX IB t«i 
ISeiit ol »ff>er. Tba »«L| abiri l» alLU la 

■naliA At HUH. rat n"«ii cntt ™„"- 
timt*i M u IHHt. and •'"■^ •^l'^— 

pipj U teaa Of orfl tatavd uujed t.t 
titt 'aast. The He. I aoutb rll* vpa put up 
iMt lo wh, nxt *owt Sin e( Mr »BI, •ra. 
•lab «t ef II per ceai. or*, nitawloai oi 
on fimJ Hrratad M.I p« Btat, Trtm. iba 

lUdlaA Blopa In tin BorlS llrlTa 11 waa, 
Bawlui ll.a per cmi-. aad Ir™ tba leadlai 
Btopa lA Iba aautb 4rnfe 11 lona trf M.5 p*r 
caX ai*. laera tAiaed. tie itont wnili For 
Ibo nn iiifHiHt AilH l«>^*>a*A lAJf^J^ 
ilcr iw,;jjs|vi)S!S!fiS|-JltJl% 
(ton tut 

THB CHIIAAOOS OOWAHT- 

KAKCII BMBliTmD OrBHATlOK*. 
Oar I»ra»M, foaelOI 31 SAT" ^urlnil 
BWPtA. inalod ISIS ""ua of <>". "J 

Lial. aad WitWoa sH aUT«. Ulti»414 IB 'ia 
abov< an treatunal Wtmi I™,"' 

»,ti«ai al Bllm, • . 

i-ha aappi^r lurnaet ™a fw IT UTa, ana 
imrltad «M looa of ors. li* tolia "t e*l 
fiiinaca mail., and HT toai ol niu aalptulaa, 
pradurlBi IB toBi al eoppir, U41M at lU- 
*er, Bnil Hai loli^ , 

THE TCimiBTOT r^oopmnttct 

Di^EDaei. 

TlL<. niaaartbf dlren tor at lAa abara ctilD- 
p^aF hni- Ju,il rDtumad tram A vlalt Id t^ 
areaa in N-eir leulA Walpa^ Bn4 Jraporta t^t 
(oDd firoiri<u la Mill lAAilii lamHA.ttaMlUlBA 
tie Ural mo ai*ti»._T»i ng^M^^ ii« 
list*_ OPTAr' 
IwAi 11,1 

_ IPaaUBT 

H> at OUTATT-B Ti™»» 

STa nacawoBT, t™»« t™- u, >»ii naiw 
aa*> baai Hb M- 

Ol'TiTT nl fU.. 
Bl qcaia i a nia t . per, Id^Wdr »aW, 111*1 Muitinr, tn V*t 

bold; Ajui- PP/i 
IT/: Atfc, " 

* . TjP; lU _ _ _ „ _ 

ff)j! HE. l^unainVflr, Hotrtii 
fl«Mtir ^Nth a/4p 1^ Anijar. 

IhMviiir }'': fJfeBfftnn " la/. U;tL mn^t ^ 

I, bbM. U/. il/ti kyOM 
hmwoiid abd nmnt, «Vi Wat vriiMtiit u<Ak t/^ ^Ai'V".* j^T &ABWIH. rrWaj. 
OpppiJiUpiH ft*cldaflt Um lUi wafc r*- 
oatfPd ■ tplaftm ixtm i]i« p>^d£al[lB' t^aMaA 
■t BPll*a 0n4lL atfttlM that Mr, WaBln* r*' 
haaaptlu RnpLUb ntpLUl, kuB ratiinM EHBptlU KBILian rapLUii, -bub reiura^ 
ll'B Cmk Iram TaPlml, Tbcn bo lipP I 
fBnPE4 t-^clnf 'C^rtAln SodcB, pfpr^catiu dlKt 
In irldibr Hp Btalt^B b« ¥■« Boaa sAlblu BUM- 
(■Jpflily f ncfltir»*lnii to wmrriial. lb* inrvBt* 
mnnl 0f CBpltPJ br klP pBAp1«. 

Maaanu Uwri* apt LwalMrl ban fAitMl IP 
■lirtili»,i((ptfj*,i#MV^^ 0*^ 
. ... ... - j^jiiH jrni^i^ ^r^PlBklDf ■ Ulxia ■PttnfpA 1 : UiarB In a i ofaipt HPppIr of water In ti« fvh ttolp*^ «t 
TViH*. PPd alBDP Ifea IrBdil tp SaLI^ Ctt^ak. 
ta qwPt prdlsary raquirwepta ill] AUfH*" 
HsiirM. I«rHa pAi LmM^ Aad. MHt 1# HiOl'P 
plKfla ft ijRictle-t^dr aDd spwiMP- DaVELOPMJGNTtl IH THE a<}LmK 

Ib a I'AbI* « l.«BdciD en Tburpd^ iBKt ihfl 
rauator 0( Clufftr'B r»parwj Ib&l 1iai^r«B nml 

pirtT iLPd dniRtatd KID ici^B Af 1 j^rnHf iv^rtfra 
VPlOP or iT/ t«r WH, WfJ tli»l th^y liti4 ai? ail- 
4lU«Ml Lapp pwagtidF trvnlia«ul, UrbU^ 
^01114 Bpnpleta ihnr iriFLi,iir. 

PrnipecllTic wWY^ Hm. ,|irvrn'^nrl airHI doao rp- 
-n&^ed BanwthltK ai Ita-E' HaIhUT^I 3/lkEit. Lp A 
nfe^la la tka Jt^dup ElDlvfi. tl4PppL4kB4 AP 

TtamdM IwC utwnpai jmM^M' 

ftata malb pnqtli drtn. tlitft aavttt af pLkte BpPt 

<rro<«car, it PI ft b-ni nn'i wHp SSfl Ehf Ota (kt lUI 
aV^TCIFrr value of l4-1*-i," 

ll4op«r, Etpe-nh, nbil WJENafii^, KV-£if<rB.I SPRP^ 
^rB Qf tbe KJIiturU JkAtfltMy^^ii KUir- 

u4 tp m|a« itfu. li-MiB. :^L^t»^.aKPAH4 

klao bvlBi aTPnauli^d. 

Id L^PnaPctjotk wltji tlit" I'ntcraprUrta jtf'rVKr 
1 |q44» al tki^ XiMf4 Ir'v-i^J aoMPll 
BljEKk. U» iniDP|[rP)t-nT hB»rt rrporUd t« 
[^dtiii bapr^ Mic tlrBL Ift df ara ^Ba- 

iratfld tho cntB.-ur. B^uyHd IkdFt p«' toAa 
-Bii4 Lbpt frve tPid Is PhowlEkp la l1)b fai>«r 

MmvlmtyTABi^H^nnmh a RPWPrd, Ittf (a«Pj 

ai £\m. Nt^ra MlvlU W: 
ralup^ ^\ £lllta 

woKSMxsr-B num. * 

p4b]k lR./rt44W WM» IkrJ.^ tb lAf LfTlt'Uwrdl- Tawm 
lUII SB Tlrawkr "Jttjt r^^ tbf pjTiHW i^r LniriMarlnp 
tkifr mf«tlm LvtirkiMiTa'r iTAinm Ther*- b uir 
vltrndBiii-*. ui^ tbt lin^M (ALdFrniBP J, f. ttaaPfCiMj citutHrr nn' tutn atid balif . i9«idi>M''-nmib rarlprriynL 

biiLldlFLH pEraCcvons, A flnwl4|m|i*^^ttltftp Dtl Tb* tliBlrmjri B»k^ <h\\j Hi 
th« mftL blPery tB MBiy^ — * h- d--i ■ 
lli-fired an Uw ilta. T-.tmtnf 4* i^Lr]^ liiL iFii Er^m 
ppd P MP-JdermWa ™ h« b"P BuMaotai 1;.^^ SV^SSTb h£Sti? STSff&'^S Terr B!^Biiiiint.kc >ad ihofoupb f'^^Btinir ut. I^^,,,^,^ ponJap 4t tfT 
TnirMbTiry Pfty» tbc praapi'otp (tItd Ji value ox-|Ubv vfli^la t»(i ao pmt.^pp 
cficdEnr tPTthJcLr 'h^ ^bUlDod ID Lhi Brlt^t . (Li'k^K «IL Uu tMua 
dlatrliil. Thfl lr«r]i«a to Iw placed » LbBi« j vWviBp i ma 
KTFBi MIt Ije Bupertor I* a*ftblP| Lp ihB CoPI- ™™. " ^™" 
UgpwtplLh, asd Will BOBt fifflT ^10,'IHa hlBrb- iMB(«-T^wiu] 41 ta Mr W ^t 

Bi]c4j[^t idcti ^BiwB 4/ M pBod iyp tp t;a^ nwr 

lUun S,', tnlKTlw 1.'' tap cBlh 

j£a/]ft^ m g^iWy JirtF r ■ 

Pan^M*",— kt ajDctiiB] \ 
VBiietlH^ :/D p»r 

AAIRY ^HDlTClt. 
c¥*r«iJM^ «k dLirir Ubh wa 
H tbfe pvo^lfurt4 iHt with i hrttrr mdfncf . m to pbthI: Plwtr^ ir _., mHimlrf, __ 

-7o llupii "♦d: >I.-1?IM */. li'Wdll*; 

1 . Hpowh. ,^^^o^,||„^ tci Urmnln, f.JJi *Fj A, C^-flltal fidllP^ MlM^ «l; Jetin^ & IP, 
had tr, iKLkiii ^ h«ti'p Qinn lUaU Niw- 

pcrt tSJL ten n, fcbt llH^Fitp FrtPK", K,x i nilidl- 

TlilHL,^ Hinlfa Int i, nrtrntM* Fjrtjt*-, Kii1l*lkl, 

^9HL W «c4, n, Uh-itmUi- JiftAtr, fhMiij, 

Inl 11, irt'tblB A, itlc^lmil Jbtattt Btioorr cjoi («t 

H, Rpwiu tuvm Bitilp, ]3diiiaiB Pufc, uS. M 
», Ml™* tuk btU*. Bfo. I ■AdffWttL 

JU] bMl Ib PwhuKfln 
Bubdlvw«i VlHk at «llVPTr--brH, JttPCtlOPa 

Oal4-^4HBdatDne DBTeiopmmt. t/. 
TUiu— T^DpLBj). Hnrbaur Tin. SH/l. t^dj. I On TVBpklai a dfrplli of tfTfi, tba Bhaft of tlifl 
I Part Bpiirha Ofpar HlotB^ ^uwipur >tr[ii^1i 

u ^r^pp trtUi ??iililtt«» w IttM^M mr 
thi.' pnsBc^Pt, aad a ^rokictit ptatt«t Wtp pb<i 
lift liB¥fl ImipB iTtreia lb iLBlUir cpantri'- tp Tip* ilw 
" ' Biwri- The eN-^^'^.**,!''"^ 
BAKK RKSEltVlia., 
Oht cabia thU «a«k Ibiliv^lt.^ ifcu tji* t^lAA 
•I SailaiM kaa A >aleni« i.Bla«|( at fdiirie 
ui nilH « g«aaa ai « iilDtMl llllllli. TUi 
.'WW* Wa^lMl aalbornin aa 
."SS.'*"! AtawAata* iniA lie lUblllllaa 

MA tjfia II ll tinii cT rrlilu. Piofanui' 
IWBllf lalAnI a Iriia roanrvis m a 
pmrlaiH at nuaauy, ueL ri^iilt*j in ibv 
.^Iwr ODara* el bualni^i, held Avminbla tu 
meat afMpLlnnat naiafmeQ.Jlua. T^la nilbd OUT 
tAo vaaler propQi-Uut. ar aibal M falaroi^ 
■Li'cVS^n BmilB aul tlHi llbltaA 

Tiff ^iiiF*-jSiTffil7Ti^T^^^ "W 'SiSiSMnM'~i^ii. 

"Agtewrttit;— (IntlT. ntu« aad Mrtansa 

lagW^AOhArtAI Haaaa ratnlwi 
OAllt, u aiaariaDQr ar aaeaa4 raaarra 
al liap) tnntr ulllloaa. nmitltnud *j aa- 
^«ia4 malrlbuildtj* rrnoi Ibe baafea, blld *a 
a aiaunut fund ii lIh bnbK. Tlia baAk to hBai 
B^aaa ID ihli la llib» at atraia aa paraaai 
y a fradvaiad lax oo ataouata .itbaraFD 
""MIIPI I 10 a par eeoi. Tblrdlr. A war 
"■tw to tw aitibllAkad br OBtatamAi (lArl 
taa llllllai^ iH ■Hk gaJtr ta tan AHIBU 
■Bt.rjAi. (ta Ah rAur.KS^. 

pmtiftea. 

U>STXMi. April la. 
TM Vuk af VaaluA raaarvAa la aoira aad 
lald ara Cn.llMH. •> Italaat ei;.III.WO 
lait ■«*. BOA Mttjntm lial rav. Ttia 
tl rmntt t« llabiiiilaa la 41. td, 
— ■ yw. i*™™ti»itt »- 

mucMh . . . . AU.ail,«aa 
ntMi wmmiia Mntaa 

QUIA ud allTIf 
oalii IT.W.nvi AUJi;,UI 

uauita azruiimrr. 
lUUlT,teD aii^.aHi>!HM>^^n^ lir.MCiI,«ii|l iivtil^r= ."iban IvidlHtilR. 

Jupawaa IWti par tuA. 
wSSi ICft.Hiala. '■— - par tpA, iHfdpit*4, tiut il wii rrc^t'LjH ftiAt thpf would bl 
IA« - fiHELIul ihit- vti*i. IVw HrHlrf diUTwim' 
l^iOBdtlttd r- frm orflH* btlDB hL'Jil fitn, but i(Vlt|*rnrtft 

_ fi^p 4;V^^™i7d«»t™t^ finite Ow. t» .-«wvi wdl 

<MWtd: toP/fc itVdFdlB, lb d«rip4llFaE ^4^ '^'l'''"! "^"""JE""'^ "^^^ 'l'^^' 

■ ■■• r-.u— . * — i~,w.-'TZj.' . '|i|(ifanl iTniluli- ll(iefla»d« HmI Twnry, hnmt«i^T. »i.r> 

I ALU Lir,^lf»t,l^. -Hir niti-mU of t-sui wrrr vrrr 
tK CUIu-> < I'lrlkF, iFi^ f^l[#tl[lii!1lU frflm [bi^ ^||^['lr nt Mv^ii 
iL 'It'-itB.llLni »n\s r.l vkxn tiibiirlwr iif.L^ I.l,.i -...wi. ■A*< 

lu^TTT. TIlIa i:t4Hr«J win tn b* itUilr ■ IlLllr qiil^-h^r 

tiSan Atirtwt t^f wWff pirl. at Ibd w^tk-, JjiJ 

tfi R*4>l "I 44 rrtjLimt, irfiJ^i ]^ ttfim ttUl flffW 

ridi b«p;Hmp' itrtffoi**^^ t*. i"' 

I nvrtuti-: riitr. 1,'it tti E... till tmu PtTW p^bb M( Biji.--- likarXiMlli -'iHUr- ruail~ 

iln ftvirien. JttHj'lo. [nLf hhe. Hi/ 1' 
pnATid buiMU, in .-wtP, Fium t» 
jiu t-j traiid: In ariujlii^. -tJ ■fUllfi - 
IroL'^^ktilii* Ur: lAii'iil .'i [1. in ttTuini, Fanit LuLi. Mh fh 

WedaMUaf .11. 1M»««, s.., -iiw, s^a, iiul ma, 1^^,,^ jntsli tel m]l LUUm, 

"f^-^^"'""* - W 'W-Prl-. ,.11^. JJe. ,0 .1, ,1„.|,„ ;rl 
1^ mUdlH ,'ID. .'IFil; biLiiiN, '<t III '1^; «iHirli|1 

kUBklLj*, ridn .-If], flllrlaHH ii|Il>j1I|fi < | I>i . .»|in'i.ul 

biimi, Jn kn-J u.nd ikjuli]^ ii7vrM I II', m ii)|i|ln tlMlIt 
nil ptf 

Kpf».--S'jrtii'Trj rh'-T, fXwrt fi"* ilml . I'.', ^mlltrni 
hhd ^,i.LS<i:4y^, rJ t.- I l^j^ Imc T>ik-.fL,vH, I -7, t,|i|iu^- 
UM, tft. \ LbiRnL uMi4j|t]«i mrc:—' 

. ri.d lou „, fJ»J i» fti.t*..ai4af*:f*7i5i«':ai*5a' T:-)!«i flSSf.ii^S^'.lu. I a, nU ball, lanf 
-jao^w^'IU-..-i 

MPii^ Bad dcnplBlfeir: » (a tl bk opMu 
TtapUtti: l.r. cidr, ffl I 14 Uff, IP i Bl 1ll..'dl I 
Vlt^ rtrEtififi :~- 

n 1 1.:.:. AriKiALbini. A, ea[ii)t axiiia; 

II 1 li R 14: Aaflfirallta* U^f^l iMHAk iWM/ 
rarcal. 

4ii ktndl** (A la B jUawPPd}. f/P l« l^a UONBiV MARKEt. 
iMlHUl rtU bl 4lPc(ninl la tt?!!. 
bp irWfl^.'rptP ll T«B 

. ... -Jtrtt iipi-'-AprU I. ThB 
iii j«I i-Lf j-ib CMiH-r p-fMPTH .n Ui /b| Ukt JJii 

inilB puffc, .-'4 tb !» per llkl 44n.ibM vnl, ta AU 
Ptrb vIpsEirul AitJ — '■■ — I'- — »™ fBMlrt' 111 prU*, ', 
•d ptaiii. A ttntdfrtip lupptr <il | 
-drat^itn,. ^w\(' — ' — i^id' w1r«4 ^h^^vvmI tor tmt' 
BT prlr^B viiitid. 

lf4a ia : jllilP'.< HJji ll im Ima. tifMm, Mlaa». 

rsaA, baiotia BUI d 

dwrtllag, tlvliapt«ir#. _ 

UJA Oniirf Blier, AHA} Uarii >Bd, pmt of "A, 

tr.Hriso tnui., s.rlli ktur. «tt allamaat, Jnarv 

nitiii,.. nrr IVh^i.. k^o. and 1, ■■^hr-fta *uk 

'^■■"T* l^"-' ' ll'imiir kiTV dtutap thp 

i"""- I'J ^ ■ ^ntl prlThlra irrair iih; fA- 

^-.Hiiii: iV" r.^ Mij I .iiijjjieiLijiL «Uh t^ilbtniKiEl ind 
M,i..'lliiiTa I. L|j Mnrrn..ii kiLllr, mi^ injctlad. Hi MTH. 

ui i-i r-" -'-I- -"1-1 'ia[iim-i. lit Fmm t:H\ id tljt 

i.-M.ici', l'.JIItlni<ti(h' 

rra, ^Hi-lj-lia-jit ^^Utt, 

I-'. triiiiii, nJjul tiiitnr, 
i|.iit;;L I in I rjiyiirjiL limn 
I :\. I E| L. Wkhnmiifi 
llUTlMfli^ litM- 
(lri_«fflltlUI[ Prdmla ublaa at«ie ihat a-iaBDiat ikm 
Pbim puBlc4 H tk« LaudoEL Black ExcbiBps 

**n tba MlPvlBii^Hiiu^i, s;ii 
■auldPt Nol 1, ti*i fUlcttrii, CT/ll/l 

<1J); ItmnbOe, 4T/te/9 in>»; C|r«4L BpuU^r. 
Wi {BJh onrM Biacit Ranpe, W* imti 
Oroft. BnwB tflll, ll^l {mil Oflldab Mpba, 
4/* m): ar«*t VlAcail. i|/f {pi>; (M*^ 
KMwhM, AVil/lvl cAaiBTa, V vSo\ 
SMMff ValiL Rpvri, 1^1 Buau-P fttaT- 

LPk^ Vl*v iHik V Am. Mp4 >pb liisru'lTt. Mhh'a f^r ]mi!l ] I'l ^Lr- I 

fllhutninif, Mwi(<lt EmHtf. j:m'_>i> !-■. tniii 

KiMhi A% nini.i.T, ni>„i.i..i 

Uoi. >llh_tlM^ qd ^f„Hl anij Itals^ Bortdl, ig.1 

Ill iiiw. (IB; iWlftM. tlai.li gf ,„,| ' 

MiMr., lliiai nnf in,, r« rrpm haHii. aiij I,, 
l„,l,ii,. „i.- i.,M „,i,i j.rt..,e. tfT.i., ij„. r.,lli,*i., ,ri 

i 'ii-,^"- "^^^ CwETl.' aC 

■. Kmr' ri4i, , IViU L-fttUn<4<.^ttM«|| mm.rmtm < 

i*„aras:r;.T;.^ ''-'"^'^:^^"'^ 

OP, .*P4 M U, H'MbiH liK 
nni lUMf a 3fll^ 1S jjLil 1^:. H 
Pab CiiiE i1j£ 4i]li)tnmLti 
rllln. (H. wiKnra notes* i 

Tha HAiuL Lrall Ccrspur haJ cosalmiB^ 
tft taPB of flOppar for tba DUTTHt hAlf>fBAP, 

#tor the Voak BudeA AffTll M^flt^.l 

tflia nuieiBi cam^aar'a pn^ '~'^ 

The UVMI*P Pt Uu annt NoTtbvn blsp 
iOtm^it) npoPtl »ttla« alptp at ^UU, dip- 

piAR B^i m dtfratP aDrth-«Bjt, 

HmnJI pBlehCH of paOd ara coutlnu-ti: (u br 
IHtarBMlad bp ti* *MAl crtMvCqt of IbB Cohar 
TlbtD'04|i^r mliUr ttm Bputb iItJt* itill 
Ip aolll pf4k wUeti ll iKpFavt^ ip. VaIiM: 

lAdtidPD advtn**, taipd April lA, tt(b|tb4 br 
tba a,ti, PraprletBrr lira t^o foiiairipi ^mt^pi 
priDt>pr-4ilvBr. 1^11 s-ii; Itad. £1V3/I>: puis- 
paar'fl Bham. tt/: apvlicr, iiEi/io . 

tba OnpB VplLpr Qdld DrvdjiK OPBppay 
bai d#Dl4ir*d B dlvldind pf ppr Rban, ptr- 
irttla uB Arrii 11^ laahPp a tatai aittri- 

bDtl» far t^i> f.WP < ij ^-»e <tMt^T/t _ d tlMuri ( - - - 

pivibtf .Lfliatkitf^l a bdt itkia. * baa « 

■iHmurwi.lb fvdnirlHd frrrHi M hv Ml 1 

tbtr idt^Btatity ri(C«u tbi Um..t* Ukvp pik* Bapdlt 
alw toa il i iJt 

Jttr L»niidchP(tf--ltL.-AAt' ^ flilp .vaa. tk* Jfli'-# 'p 
ptriM Qi RMtdW MM "Mi iP'vM4--'lteP^ttlMli 
lAtifbi "piftvMu^ id. m^ltcmm** kwmp IT* 

— ' ' bent ■ tair imin Af TTMpaHjfl 

-thit paBsed iDrouvh bf *ke alwri- The bN . l/"!™ « ijcMai™ Bod Jhhnii, taK la fttt 

rL-.fc .!!l^h a^U.ni^d^^ *H«ndEil'*^»'*«*'*" fUt'tuP t5» *MI»iiP ill ttW* 

*llBt and w#at Id oianUflf WtK- TP* treJea 4^^^ mturiit JCIurb haLl be«t awtk 

■how* a aLeP Ut M IdOb attPFliJ iq 151 AtuUHm to llip KaU-wnr r'^naJi^DP^ And 

Wtdt^ AVPilkar tm«^ «PP alpo «t«Alu4 041^. kl ilm WnbtPr Inr llBllinj4 Iv iriibin rrdttM* hit 
pad urttibML pad abirin ll BPatltiHU«4 f4 IBA vtibiiEji iv^l, pxd we* b^'h^ iit^ii44^ pa Mm 

™b.rn»SrS »ai3i*«'**«'«*--ltl>Vte lJ.n .. .i™ .1, Ur .I,,,,..™ d».«L la .M^ 

IV-tA ■ ■- p.- piij.iiUii.] Ji!|rrlT 1,/ n.ijuj-!* pwn nich u i rdiiikprdl 

* I mil lUJjtlhJEi. fa-«i«l!iijia LT'iiii^ InM" tbP^ « B UB|M Jli 

^ |b>- lTj|7i IulJ hi Pft iu-*ilj lJduU* tlu- urn rbngid 

Ml'aJtS-O IV THE STATt. \^-' ^'■■■■[■ff ifl iilbupbi *'mJ bjf tlu- n^lt^^r^ 

HIMI^tJ IN " r Alt. ^^^^^ f^tpiri Pjf il UJ[? al4Un.» ^4 

I,CTHOf>W, FftOar l|ii, kium m» r«T iMh th* trHni m «i llt# tiH^wy, ah4 

A i^-TBTL mis Wattle Vw ntmlua IhAt Joo^it^ (^t^Eq/ii ttvnlltn I^t til^': m^rj^nl loioKuup. 

dfPdUag 6AC|)PPr''P ahlUlP balPf plPMd Id iMj vnalT tfain thHT r<[ tr.iin r rh I'.cM.^rft ^imt 4bi^ 

■a^niZ-iafti tfudr* Ip pnrv ip^oaildn «t u,ip«tt^ in inr, wirm n nrii^i iiTyifi wm la a r4d7 PMuUibic fwrlLl wa lllvind, : pifloni 4>( Tspf fall 4qaltlT> a»4 lAp olfPaftilitii 
ftlBAl la PWtT «a*f IS .lrtjM* 
Thp Uttlfl Qakny IB ■•ittol *HmiWTP**f 

tot lU fliiufo uf (hell" battwT. Tb-i opm I* 
Tt*Aj (Of thm aoDafl-rirpllttn of Mtipt. itr.if- 
Ittcb bad a cmiitiLDs of > ^qab. .^l' Miior- 
t4D'a batttPT fr™ t&B BlPP Duck, for 6i - iP^'taP* "mine 
Attavtn uA Bon rniaM u tou froai tl» Th« fetbuw ai^t 
l aMiH jIiBflu 1^ a UtUf dfwr Mp^ Tka aJlu- 

KOWKA, rrfOftTi 

Kf. J. H. ftbpltFTi Ibe fllwoT»faf »*1 ^rtP- 
Btppl tfwuPr Cfi Lhn Mp compier BIB* tt Ett- 
f -gL^ CaJuTQUr flahiiBfrap. Tail** fmiD .^owfa 
PtDte* lliitt IdE ii^-Bijll»t1niiB b*tWi^Ti b-li oufll-- 
pony iitm Hlm^rnl EKplarnl IdFI- Crrmpain ftf 
AuBtnllP] BPrt tu EDKllRb FiyD4li^Bl«. fuf tliff 
purchPBft el rt« IfllxrMiia pmp^Ky, am lak- 
Ipp piPM la liPPdBb til- wwk.^Jir. CbkVv 
qoufideitt tbnt. a g JCTEF* * 

tar the p«Tul|l*li-,.Kj«^Jr 
vhUh kBJ bi^ PStltf^ 
Tba TPirkBliHrr AmalCPBaEtd nald l?rpdf 
Ibe <ititaj>iiit'p dr#dtf4 arv v'OrhlDiit Att-adllr 
and tkp lunaicim'^PI anllH^lpale UeEQf &blp t<^ 
piiy BiiAlher dLvldrtkd ixpil iDUDth. The »in 
iswvin ^i^' ilmflbul'd fild.UI |p dlvidiapidi 

A talwdH, «ptPl A^rti s, fraa th^ map- 
hiev uitlw WPWatBUfca >lt»f>, Ltmitnd, Wpi^l 
Auatralla, ataLaai'—'^A ttlU run ur 4A> ttuutn, 
nru^pd ill t4H, In llAaa. VbLi» An 
antnift laiPfto 4t IfcB talllpKB aa^a« 4ta«l 
ppf tH- u^aadltiir* QD r*viinup iiLi,H]Libl, fUlri jfld iDirialkitLi:-'- 

vprBP** Tfi, |i T' B till Chit*-rt. T^l. i.O*, b 4,-t. r 
iiaCf- i-uinUrLunl, I'ft, b l/t. « WU: BiMUn, «fl/lv 
en iBiS. I> ^J,'M, ■ «/■; JHta. -pt. I, I1 ti*, ■ 
Jl lU' UoiUvn Rjiltr, >l;i ti^Um f/; )Tu|rui:ti Ill ^ '.'1. a ^/41 llrqa. %. a It^ «B>^ tal£i Hotttb, laal |lal^. u^Pi dlLhi. ihnr, b U/i: iTiai MPlliM. 

II, h. tvjuib^ p,iA. b a<A, 4Hia. m 

Iji*, b p PI/i 1, H. fcptJk M1m4i. jnwra. 

PeHb HuF'hBUP, 

UbkU hili iiik ,,n 

rh|< Bni-mniaii dt 
tbr I^a^IUimN jJjLdti 
HhUlFr itfI htinli ' 

b* iiflitTnl «i 

till* ■ " 

knM lt*y. — , _ 
K^rtwHd li Mlllir 
■ " wlUilH rtfit^ HjHtia ■ BiPPHlPi *f talk tw -of atoaa t^r a 
HMi il tMdwO 4K1II; Ul llb^ 101- taaa. niPDta .rll ■Hi-p AulpkldF ^^V«Tati«b'a mlU ll lbi Oap- 
iraj Dip«. BrPkm Mill, for tM wpih tai«a 
April t tfaat #i ilTl tf P p^ jffa ul prDdimJ 
IMd IHP at -.4HMipMlMMH%- ' WHbi Bob pII^it- 

At 1^ HBa tlte Iba f)HUt £»^k hup- 
LlhhBPnl DfoSaMd M 1«M bf bolllop nap:- 
talDiDd lUPdi or coJd and IdJUau af ill^r. 

Tba BaDBfaB 
□PBfuT nporb cb«, 
-lAftpf^ Aad tba bpttar 

a( ■ 
inlnmJ- . . 

Lj £,'9, i n.^'l: ihlplj^rlFi. It^, 

(^p(v. ^.'jAlllacH, b i.fl. « 4,'v. I|a4q«fm, b a,'*. 
■ d.Vi Hmwi tlliuEt, mill, h i. m 4ki': Hmc Unl- 
IVv ptkl, a^lh, h B,''(l. I ri'll: Ui-mPit Vw^tll, b U/T|, I 
~^ f9>.1(d|iMB, > i n. ■ '.I, ntllam, 

I'n. I, 1.". ■ iiuiairy 
tdHWt'brri-. rM, 

fft^MJjntl, I'rMij, 
f^mUpfiCF R]Clnfii]pd. Ill, 1,1' Oiidfl^Lib Bl- 

L Ociiidli'lJl SorUi, ]>A; llorwMLril uil 

IF: H.wli'4 l^onP^, JI/IU; hrnt iVlnn dt 

VaM t^lin bfc *« »pdaih. I;*i VbfliMa, 

PKmrn. ritdv^ 
^Jfea, „>.«A»A^ 

hl«a! ratir and FtuU iFH. Ij'ti ■. ■leak. if4i 
HH, 1^1 ppli, Al^mdriH 1/1. tH; lULta L'Bltid, 

ti/t; vtvtm'*, /tfj 1^ OcntTAi. i.nxt. 
Q^iriiittAit '-. ^ 3 '«. 1 I'x. ^.LPtii Pifhili'i. 

fa v. I i/j TtWitfllaa -C'fii'E" r, r, <,..-^, i f,.^-^ UtVOt 

niHtet, I utnin irbi. IH piodv^'r. it « 
k]/f ] lutHai Hin7 b » yrii. 

■KLVfKFtNi:, PiMv- 

tA-dtjfi '11, & ri"l ll n t.: \„t<- aim ibp uUvv^v 
— — -. TlliTfliR :-...M 17 tu Ll-^ IhT fHil. tu BnP 
ud. HHUa pIbb primp l,,lif[ ti'.Lih'ri^ l^ij woriCIHrfU'd 
Pm Bp Oh rAllwU^ m.-L E,'^[|J^^ -Vut w*t Iff 

tnTiQn wlrttln 1 m^lu* nf ^i-; mlEJ^ J^r^Jn. t)»pn 
vap a dUtlBFUDO aMdp Fifirxm. nij. yntaif uir 

■FiJftr_ tht UrfK pt^l *r|i1 in?- iLfNUElra tl^^^ 

l-lnf PtP KltulrilUITI W-U|fi -ll- p#f ■akAfc 

ant Ib4b Unn ttt N. tmt lb*- KivntBUa* 
tV tPiCd or thrnt tinn u luLiiib. HlUuir 
^ ~'~ vm dUnrad Ln tnvp] rtir 14, ind 
H act utajHtFd vk ihy ir*"*! 
h* pITwed to tkip ub*. 
iTpUtbIt HIhtiI ^Hni^vR 
--i'b ttrlpt ind tritu, dnd| 
.fri fMTu nrrl'ie'l wbrfc- 
tfciMpfat ibr lluF 

HioUd mot IH 
'ScfUrEmsiit I 
WiL>r1i4 },mA 
lav 14 lb» 

Dill hnnw wVthpr tk» Wa hit i 
IMt jPir ihpfT mt^ M fHidP ol dHa,tOd, ^ 
porij uf ib4 ptih pu^U Hw> ftimUlid 1 

ntiTpjnkppd It rldp apaiH for j 

bp a mdihrljofl Ib iinu, «nj 
•"^""r «»Ud> dwli-d t4 bffi« 1 JrWiraiai AM» i.ANn. 
niL-iunitiHos .:iij pjiiiM jE.-ii., tb* ^jrHDd, iMi. 

IIih-Lkmu, *lBo|y^ Ttif Wih.J|nilaF« Krtjt*. 
If. H'. lltlltKrHfJ ^nd l'>t.--ri|i iha' Hmiibd. lUh^wfpba 

It 11. nirvHTi'A i;*ii4p. 
4. >LAi. HWFODII.- A, iM llHrHBda llw «flr MHphta. 

Bl ^ttPQP KllgLr. 

IL Di:pr ud Cfi. -Uw LfeA Orwd. Ph« hrb, al 

KiikfUlbl RtUI^. 
f- PilOli^'Tf, -OB onaad. Hmi*|p, n Ut 

BTO«™»j^Tijw^ tA™"~™-*'^ 

A, AlCIIAkG^jpiI. -Ua BH ftaaM. at I, tt^ttlft i 

rbK!iiTi«c ixD axkcBAimu. 
mnpbirKW aad BL'Ai jn nima wia ai 

rf^iSssnsr^Ar'tji. patlrfT, clatMna. ala ■ , 

, *tr. 1 nr ,1 Yi, l.l.aoL. , . 

JL jlUlNH^iN.-At I* b»<A.r-at^>at. fiB.irr F1[R. al A ■ 

r*na tuiit nmrwcBL 
>r .ao Plutav.-.ai iMh,, luna^ at t.lA.gi^ 
ainw. CM, Mr. .m , 

iifiHi'A. V mil til, AHB BAB am* ,■ ' 

ia. tntlLIII Hid UnH... At Ihrlr DhuTh tg lH^L Hfr f' 

m.ki, rt.iirtt niiRiHH, .i?r ^^' ' 

WATiitJAianu. , ' National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308545 16 If omQwsm msGCLAA iffi ay IBl SYDNEY MOBNINO HEHAXP, J^ATfTRBAT. APPJL 17, 3^^^ "'■*>^ «*d JUl.*' ■ IT"'—'— 

MB mt tu ifwn imiwM itti HAtWno* ti tnrt hvlArF- 1*111 b I II I Mt -H - pLnj! :1|S}^, JSf j?!j?^?'^L^ i^'^ra *gJfe ***** ' TOEAtiiK w^vAi.. 

(rf tte MfUnih 'mvHi ttfjiifit'i I ■ . T!"nr " '.' ^' ^ '"" . I !■ r . i ' ' .1 " i^'i >iiiiii_«aik ^i»prii. WnwtortiM Cttr, «*iioa to ikn mm 
dftbcMh^ 
creufl. KAd mon ftrrlH irll) bit reqqlred. ll« 
wl^Bcati Ihmi tlw DWIltll Of tb* COVa Bbauld 

vkub ud BiMliH Tfka bflilBi nBored. To 
fP««pUBf H 4kgtv Mr, eul- 

■|HC« Uum WaiiM to* UH^Ia igaot for aa ua-j 
Upb la lbs Mir. Tiut train ILtieb would I ^t* i-j 7™— j .L? , u. >> 

V. ^ lb., ».t« a.. f-'i>'''X""-^.^:.::Srr4S''^fiz'i^^^^ 

yjurt br t*r*H Hpui.l« «ktb#B]^«. li^Jmllar Ijijft- TtfT "In tlu- RMtkj<." hi Ihr rrbfvEuili Nht whir UlkH. Ftuhinnii V'LH |1 nn< ■ c^\<a\]t WthE I'^rjir^li 
r-llUf ill liti- I'lK."* IkMM. Arthur JotiH'ft likfn nwdf-rfMii (i^mi^ti Mr. Mii- 

tltn Enil^ tiu^. lUii r;iud,< U.i-^,-,. iin,[ ,i 
^rtMi ujri^t In ifaf Hi^^^n or -nn liLpi^ricn,' 
'- - nuitJii*^- irtll br pyeii on U rdui^lMh , -^-^L.J^v*SiMi?^j^ ^ I'lir >ll.'.^^^^{Au^^ 

HL-Jji»ni, JLN^lti -jLl. i l^^ I liiilriljui 
H T,' ruiiuciiM-iiT 'Mi: t-r-^'- fii-ifj"^! 

I —iJ umiimlm tJlLiuL Ml Hn i r ■■K'I41 m n 'ilui't 

. Ij»nl,^' iinwn-ari ri4n^pl» (i< Jiiltgi. iLiiB|?c™»al-P 

" ibjpuiirtiLH titiih-tt^ wjiil - ^- - ^ ■"-•*•''■■> 

' ly niqJir tuii ■ wlullod. ul Lb« prui>l«in or rM^ani!^ 
Cttir 111* hurt cf tb« cLlf vki.li. tbc Quuf. Vr. 
PdIibh bu UOlknr pfOEQWl. ft la <a re- 
thf Cwlau-boau iIl^, ad J rcballd rrkiriiv ifwrnvi. ■ Iji .V fr%Tt Hp. Allan Hiini<[tni] 

— L*fMl»-Hrf"t* PO M to mmLcblKiiHT ^ * Ewt itJlk-ti wE]J tULLudr Srd Hnrlw/ 

■ " " ■ " " ^.Mdrfi wool Itr. Ow. fTafc- r^O, ^7l,«i. Mr. t. 11. ^luwtl; I to Pyriudnt 
' ar tttUM 0Lb«r qisrt«r (n»« La AuVtH *[tt 

VB "LDd fliUd nMh (tacT iiair CHeupi^d. Tbta 
With all Ub4H bdlldlnjCP remoTHt Lbere wouIA 
V* 1 tiK hTfiKM rt^L up FrolD tbfl canLn Ciitirn HhUr, Ur. Wn^gi. T^wit; Jar H>.iiT.ir^L, 

Viltcit, W^pl^gii bctli U^TTlL-b, Ubn r;ui]JhifilL j 
tun, HJn a»m. Hn. 'hititdflfl, Hw (.'hTrriHl. (te TlvcAl Tlh^HT*, bt^ Mtfrtiridkhf InnitonHUito nut 
^ At U*« MM ti[M Hr. HuTj Hkbrdi' cumpU^ miK 
n jD^ <W A[|rl^. Lo. Tuu IKwHtwfllp I Ike Kefet* miifft' 

av«Due i>7 ft iirtflfB WM14 bA TFrr a<<T' 
U«ref«fv nnvitid ■ tUiPWl Irom Ibr pn~ 
P9*rJi b(FW EAic«tl0U mlldtuff tD Lhr uuthm 
■Id* 4f tbc n^v bAlldlsp B,9* bclnii trrrtcd 
ia Huater-BU«U iH<var4 Cutlnrcdjh tni 
anintKtb almU, The ■^VDiiv trMB Uitl t«lDt 

Iti rati wiiiK ^km Lbi triSe whM »Mt 
«p tb9 «ld«Bd raiAbvtk-vtHttt- 11 tlHi niU 

W Ilu ^Anld b'l apprvreA^ ■ fttaUaA ^ . ._ 

IWnid Iw forwi Id EUl»b«Lb-i4TC«L. add U 

V«tb-itr«l II IIIH tntrMic* to Ibt- l^-n vt^^' ^S^'^ 
^^Inr Moorr-ltnrt i-iyali br weiur^, pnij,^^^ „„j hIh 
4otbniiin li^ttob Lin mbdd b«l*mi CkRil^rr-Jixb 

ud ^IlKlhUt AU««LP, br ITKSBpMl FVIldvija 

n:iinc risht mhI irft of tbn ipnrticn- TVn 

«rBoqvri«-ttr««t, but MU«4 of v4lCr|0B. dii 
bmpltAl. m iqun «lAfd lis ImrtI WitX 

Vpa ImlldJiiffii. Axid u A tfnl»Uin «f 

■1 Ant InfST iriffh' Drib i:nipr lb* 1 
Krle-atrc^L. i^ptnlku MmrhflE j*ttk Hr^t^.-Uirf b4|k»rM 
Irt tlir l*>Tr;*lit'l(t.l«rt'f^''l t^CHJbli' 
kJ-i- Ij(i-H.ujij JM» -,lK Ul* Llrm|yj.|,rii[|| 

'VKV-krtBP 4I*W Mil* Ulii rin 'I* 7*5 ' ; 1 ui-eb 

. ^pit- tor V»flSii\<i -whi- bj- ihi^ *imrt«-, THOEOUftHBKEDYE.\BLIXaS 

lip JtlB 15.iea fll.rtKEAB, 
Tl)r nUitv^U' wtJ« bT (horougbbrttd r*^r1^i>K" 

vrth, upwjirdi ea iMo irtTHUi uanibii^ii i« 
hHHiHi ti ihT ditpfTHl Qi ibc jiJuiiEttc'h. i^bi-i'b 

iN,'lij.lM,] u n-uaiMiT *i1 ^\f(i\-ria^. BtdvaLB. Mr. 
f'Tiy i-VC^i-iidrn ^A'l^^rr B.iLLj l^rr^ h wLcJil-od 
lIiht hamibmr, ikDi9, LLJdIUK 1j£Id|; brdat. "hn dlB- 
poB^d i lfU El rati? r I for a IoThI 

]£.Hi;t riiliiPUH ' 90 iiv^'ciiKf of \SA1 fUiO^fl. A 
nutnbL^r or kfi [v^rilittc ■MDrniapcj Wrm prfBeml. 
udfi pkircM#4d iMrgi'lr fii'' VhrkarLft, Oueou- 
t«id,.<iiutJ| ■j^iwtffmHfc,' Ti i ti M|t *Wi V<^a/-W*wHf>fb: 

tbi' MuD|t3e BuDdJB-brnl roll. balt-WM^t- tO 
Ln \>Jlliv Ti^r ffbout i1ti< Lvrliiil IraLncr J. 
(iVt- unfi pMiiv Mih tilsh'-Mi -prJci'd 

by St . ^ ^ ^a«MiT Mr ' 

Umi Lab, IbiHC . .. V, 

yiKiir iiiii^.)-'iMiwHa^ tef. Aitl^ Hr. r, Qi.iiLi, 
Mr. Hsnlii, rjJIii 
i BBMH , Tmc m, 4 lira trocx. TSt, hl?]«.^J (If KRVN, if4Llp< I rr,j,l lilir , lUill ty 

I'l'lttim : 

mjLmJ.'. ^^<'<^^\ Jlilkr |i)r„k|f. - 'J 

H.i<rr|] 1 I tl lll4' I'-E'lll'F ilKl]<"Ji1.L>' I <fLJ|H'I.- 

wrtr: I'. lil-lllTiWil lVLii',-r,piJBiiU J. HuriJi^ H-J' ■■'(iiT f 
I'li'trfcPf aii-»* *Ki TVdflr lBniiiurt>> . 

h^:r,?'iitk]. tIm- tiHgBdIiii rArlnaAiAi nLII airrtut ^1 

It lihL rftL-rll j> mJH l^ Ir l>Li llr^lHiUK ' , 

ih^L In i^MftfaHn ■ 1 THi-KiT i ilnftwJ 

iini M (MinlLlii. lit tlL^uii-'- ""^^"1 .''''^^'[J^''*'" ^^1 frtra'j rtiwTlli.i III y-tair < 
~ f MT. A. H 
MU-^KL^ Bundle (h n.-rmr^.l iLir Vlr 

lrLiiJii-< for 1^ «i>iFi<^«hr 
.mbii.UUii. and T|o hXv*v 
bntcb frcnn Lt* 1. tJir -LjiI,, Ar-rifJuQ, Ifl- Qflfbltt {l^V 

Lib Ml cjuL ,.r M?. f:. U. c'l^rrlr, kniimil, l^pj iM;. 
l^.i, llBiMji. Nuw JfrtLiiuJ. , 

Fl"tTJ"L KoIl.lWll 1.. SJI| rtHL "^nut Ihiir.i Ibc bin 
T1J| fivr K [(■alH'I. rn.'l1>i 

».iii JlluMnlii it with bni 
|4t(lMCit* M 1b« uCtimrliL Koftluuj. Kak IwL Slkid, Nfff !bn»l«Bdi t^Trrni 
]Dt> THH ^MWlt Ift* btJdlUDft'lHtV^. l-i-*Hril 

Abort ot ruffrvii jfrkBi. 
Vbfl [otn 4>M kfn^pirfntoi^^ 

B- ft .to (Jiff^L feT*!* toiKT Clil, Lj Tht 

Sr.Vff^M*^^ Otitic, 46 Kl^ 

I {tr K liy rllfill™tj--Mwiifr', ikilirtw—'Mip; J. 
■niE (JOR^rmi "HIE* "''i^*' "^ Jl-r l^,l«liln-ll,.^ii»ril-llr 

W^JftUH^ «Wl*,_^hM irrifBj. ill l^^'dPi'-J' ,1^L7 * i.*''.'^,.^:^:' Hr [. t.f Jjiai^-Lni^i t f'H*. 1... I^-ilry-Mr. i * 

ViMlir, Mum:. 

m i:> scMikh IfJiw- Lr fit jUUli (liihi^- 

-nr. F. ^Itti'rMMHii iW.fk.i, 1» JB. , ^ .' ■ ^ 
i'-Jk, b^r hk^.^El^t Kjnf - TfnHulip>.<liiO'l, ifXimtdtf 
-Wr .1. HciAt tn.-ui\f), Ild cm 

ikoinnh Kim- «wrtl^iidt)».^.1l|if«tt]i7i Ump.) CtL i^Sr n^t^^i;dh^^vtibF--Ul^i^^%''S^^ 

Ilk V -l^l^^trid^ ^ 
tlL Ijj TbPt-.HilunE 

rill irffmiDl 4i.f Mr, (', J, RtJ1 (M, .TuntWflJk. 
■ ' 'IrfKlni. U74 ^ Ittfid PnKsr, 

1UiTi WMliqUM^rMlti hm. brlwrrri Klkil'SlS 
E.rMnL Tit*. It, II- H^UTUai], iMxk. 

^=a--^iS8TW«ire» NtM>:. ~i . ■ yu rruT- 

ti*iNl4WT-l*t *VLr-i' ll-nj^i.ln.i; r.'^^inJ 
w -- . ;i. Mt*B»r<,,.M.Bf^. Al''T.ii..lrij. 

-U- h.lMlJ.r, Willi iiwl iFirdit-irf-^oiW!l^tfmLtit- 
Indv £att tl* . . 

■*;J will luld ntfrptliiiU bli .pcrldtf,, 
mttt, neb ltinc>C%l«4^ tHWllKt'Ui ■ tl^ 

- ladkd, LW PliJe ip^i rnnth muMLAM) HinMl AMI DASiri^O. 
KtWt Tkamkv rimJiv ighiihUiid p^pliu aid dtrKi 
.MMMttMi will bf vfTiivd Otr ttfv MmMmir I' 

MHt^T.^^fl^rUM' f^- B**L lt-eri« will [KIIH 

Mjir - Wt T. , Si'ull^, b'l WHiLta ElMiAad vwm' Eh||iP wii^ j Apttta] nwH ti 
iimrtnlini «f — * «i«rt«fnl *mr*"- tlKWE UMW VX W nBg; 

urtnic M-wnKWi tii»tt0.. .... 

■1,11- itaHcin tUHH^'^Biilliw awhflfe ■ *!• 
nq«. ttf >inia<yri. tit.- 1. u. »tm»a, Ubii I. u» 
(t: W .*« siiMTii "ill «»i ii» 

l^'M. tlH «M''am "Hi ikpt •J»!E*)1*«''- 
.1 TtiP twifv PiJ^-;iff-flVnit«*- 
fa^ nauL ikrlAa I h . tiy . 
Idj-r-Hr Hart TVimj!'! 

H I Spn KraiiriU u 1 iin^,]''' 

» < , \jv f^LHMi Kint IUuib>^j 
ij4ti|i )-.yr. U. Rrad.ir [V.*!, lilt miti,.. 

n L, bj ^vu\Mti Kiijr— Aliip MiMijnL, bf Korkarvl 
-Ur. I>. Unjit ^ft'.A, >!. 100 fnii. 

tt br Sail Pn^du ti"^:^-Vt^ BfUf, XqlKb^ 

<Jmp.)— Hr. W. l^EKVaM r#i«H), 9K> HI*. 1 mriili^n." 

-^ul^l "%^IUr->-.| jrajjOapcT of Itr, H, Ttver. 

CCOfUVRT UWlKlUMirVBIlB 
Ob Lb« BAU4A Ol tlH Fi4*nted Xb|L» 
Ym'MH Mr*B«1 AuoAtaUH* at AmLFB- 
iMla, CWL Pwwk, U «>■ drcWcd — 'TUt 
tb* COftl Ulim B«E«Jit4JA A£t ba UMBdad « 
u to prohibit aapp1ii|WMl< in « tboat 
■ ntUtovT VT rntmi* fUtm. oi uflM^lver , . A* Ihesitiar^UMl bUWthn iwd b 
. WvDh'p Wnfe, nrn^rt br iW Ulfk? ttU 
' w4il tH fdlci^r 4ti««d by tk^iJoiRrtiBdrlS 
WcdoH^r aftinoHi, al twmt tLilt Mi 
MvtifevMl o-lit Arrll K nt! vIh for awla« 
""■ ttiblxt dArm h HIdllita iii 

I irtciwm'a. la ih» afmAiL Mfa UUu lYoat hill 
k ■iaaiilirliiiii It K.alb« k>hn^i iLmt "Tki OvUd 

^i;- Ji^lJltk lha #1—1 VIM* ILbBuImJ IW*^," Hl«li*tiit[»tlSU irlll lr siwtts. in tm^- ElicinJ UbL^ pj^f^ HarftHTtiii' i7krL' 
<]Un1imd-itrH4 B. P. iAaoL Shuts lit Mia^ ^1. 11. if'niin Ura (Ji4f*iirl wlJI _ 

P«n lurluj, aid MupKl fur Ur! ia thm pit." 

TMUranATTOH. 

Tb* IloJlad, PMrBtf4r« Tr«d« bc|#Lf nub- 
mUUd Cb« Mlowlni .vothiD.^-'ThBt ^cQcmh 
nplT la cwtm^Muc* ol Ur. Arrbur „. 

(a UW wtafU M*lMfU« ID ttuUnd iDd, n. ir*rr flapotdl wlW thru ijoBAan iLPw iPiral 
«Mr*Mr«rHi4 Slf trJl fralt or tb? Jabour, af lat m^, — :i tb* h^b 

^ pporMH th» wiQD Htd ihpf bfci> "JJ^T**™^ *'i 

•uailr Tbbt Aiadl.tl«ii #?n oa* 
tb>t ovtnf to iBlarvprMHlattona .^|jb[T-;.in ^- 

iTw w(tt nF llw *'«.■ 
in ILf tukk'T,' 

h^trldTL', of 
I lb*- Inti 

_ _ ilUUM. 

Tbp riunHton KtHijm ttp^ 'lid balwv-plwrw whM 
viiiF k^tftH. *««d ibat lb fii^iKt of Stf-ifB 

M^Mpt > Ifimal- i^avf-htf to -iTTan«« m \^ 'm\tliAif 
t^'-ia liir fH»tia for tlw anniuLl hnabt inMafiKnr ^il 
UMati wiS. lft f»t( xbf ^vrtMiMv* (n -pfHlat t n-- 
— -.kf PlttAnr( <1'.H.\.| I'liiivmtli* m 

_- .. ^tibr nf lhii.nkH WW pavd Ln Ih^ 

It, and lit wtw hail brlik^d |if u&b ihi- f^vi- dri1im4 Ibf riwJrnna'i a4dM. Ikey vrrr ant 

IhnP. fa* mU, la lurivtmtr Ikr fUtrmvT Ell Ibr 
rharrbH J Cirlit, J^)r (tur 'm^' tuuiuW In Nrw 
Tudtpdinnf tlWMi tnlt rrlirbf^lE Ib'^ iHP^Iiat:,,'^ 'fI 

tli^ "UKlmtkHi anil Aiiimt" In ^iliAi TfaoL Cuap- M t, br FiHtiuiRUii nn^r r - i^iLtCF,, li^ filoniiiiv Hnp » 
—itr. ftXi^ SMI ■t|^ 

■■ K (hi FWtwaMtm <lwp,>.. U i . iiB<l.. l^r Cl^jiaa 

.oil APiMtlit; $r kit!, H-lbiCFr, .KfHift El^il, 

iWitar Bpriap- 
It A b,^ 'Hr i'Wtr rlmr, t ■ tto^Wtal^ l# ilamlttna 
(rnib'>'-Mr. V; Ik»it1 1 fti I'hun.n I. imm^''' 

Hr, V irolliKi*-RtiT.inl4-t. 1.7 P^alUpa^lH^>-!ir^, 
H, loblnHfL ftpwlvtil^. 1111 m, 
rb 1', br Tn» Jttap-Hftkvm, b? luMcl— Kr. tf. 

On mnunt oi r^rii* BtTd*^, Pm I w H Onrt, 

1^ r, hy MirhEiw i:iip iJTmFihmpr l^brl— Hr. A. IL OM' 

JWllj- (VJl. I. Jifl ITTM- 

|lr b^- Uu'h.LF.^ CIn Kkl«. WallHW- 

Mr. 1: tirO} 3W rUL 

D K, br MarHar 1.111a -Oa matin, br JbtaJ tln3— 
Hr. K. KfJV rVt^V-W po, 

lLr.br viultm. Qur-^^ium, br w«ui flwv.)- 

HU^ IV bi- HaicUl4 jllUr^9i»fitlMK ^ VHal rnavH) 
Pr r, tr lUdlnv HaHiT (irirr. >^l>lfFa, tbc fnmliiLr* tT»dB b4d i^oiDi 
Rierfl ffaU miUlL IICj it wu (oood th»t 
th»t **t* LM 1044 f«r Ifta ttptt LUt could 

tM •itnd ttaHr tliftt m ttat bMa 

ur r*ta, dborold b4 told Ihkl tbcne vera b» 
Oinw wotklu tX Ibm itmMm Iti BrAn^Tr and 

tkBt luio japortmiBBA htrAiiurti were 
keinr njHto, rnvtwitntAodtnt ttat t«riir, 

: Om tba tiM4Jon or ttiEi Aoi&i«UAtpd iii^on' 
&paofll«tloll. ^rlcbfnlta fOabar^ il wmm Ab- 
tt\M,—"tbak in &t Ika uUob □( tbi 

ta9t tl* titiB*^ hfnanvis 111 w u ii u— dv- 
«p*rKta «1U tb« B^rdH7 L^bwir CvviiiU la Ita 
tiatl-imilirrmttpft cNUde-" 

Ifr Htortr, M.l^A^, mArod— ^Tbn Ui* 
Otfvormvnt Ih lumd to plM tbx 

bV pOllhOD ID rsKBrd LO VtMlu ondldonj 
ifl ^JHtrfLlU before tlta T*I%tn ot ItailaBd Wk^l 
^bHwtatm Ttth a Tin* to prwWlair reavin b?- held ' l-wfibiT— T^i* rVfurlflv ■** ti* 

■|]mt Wt are dirt." 

Our dfM^. lacj^: iw, tMr nini^ ap4 Ivar^ UiM 

- of t*iri*t."? imaimt IB^ WBl«d & J^H* licbt 

numdir,. ABril. bi, tb Of rtrii^ni M a;i adHMr- TW^ IihTrtv 
It n-ruf ipmbtn; wKnted i **4pui«l Mflie |r' « 
tht ft^bcri. iHufikAr ill ^. □nlin. It ma tlnikVm* ^4 |i 
wltii )K. llmi Ibrii Uh wort of tW bdr Ul 

»lll b« HI^Uiiw of :> T^j^iAwiak FTlPW Walh uL 

plMa% ttd Kla If vtri Aaitciq kf1| Itr. T- J Ufitf. m, lid Tbnacf, all ihst 
i*t mw.-^WB "tmmtmit^-"' UU! {^mrr^im of rhrlH: In AtstrsUa wtpp hp r 

Vll br pIWlil. ' 4,^'. ■« ■n^' Bfei wtfr in tUf aodl^n-. 

\ ifr, Jt.iit%' Pnsn urm ir^MnAr ia tb- eu-ILEti h f 

Tit.it* t*if TrnrV ur Hi-l-rTT"-Jijhr?. Ifrwr^n!" Tintiii, n. ' ' Pcrmjn knitflil (Lm|iLh-rhr Orau h Grfefed 

-Ur. W R. V,iBm r^.}. Lnh rai. 

VI riTfliidi 4iriiBlit - T}p7i. 1^ Cnrijrtl].— 

On aimwl CpI ItF. V. V. M'lMuLd. VtHbtt Wufc- 

Hr. Ti ..I B t. tor -CyiiFJiLt, bt Ijrf f^w" 
*'>',1Fi1Kiifii [rLLtwEvlL-'liN lU (ris. 

" " " r, rni'L:,--ll<-iiuiruHki, I17 i'rlnrft ttHatlT-ldr. 

' ' Fihdo-Vniiiii, ^ iwrrt VilllvB— Hf t\ and : i M fia an> '>tfB:uHAM4r< aiuBp^ii t't-''^ " f "^f^n; ^-i-i^-jutir?. [Tr^ni" 'iiil.tiii, n. jvi riiN. 

^f^m-f mVm^ IriH aWUw ti^lr tr^ ™'- TV ^^n nf h*(1i:r ba|» W «,FW ^^^^ 'I , ^ / 

^'■JJrvis:^!^^^^ ^SfiSPSriSfe^ ... i-t^-.i.. Sfc^trss:* 

In all d «w «» HrtoilWr^/tar: tiiti 
liJuk h lav iTcduJu-. ttir A, ar^1& 

ilMlL fb* Ivttt tftlpta lun bten n^«f^« ^ ' 
Ur. Iniln-iT BIjh-L; tvr Ibr^ luiv-futt, aiHl ~ 

«1r«td* nrDL HJii»nn-.J, Kr^ MbvihflT tWM 

Vpit- J*fcM? ^ HobHl «L B-rU-h at KJlaC'ir^ 
latid' ' " I ■ - 
MMn J. ad Jr.' Tjlt mwdgin iJHI drglr Mil 
Unirj D^U ,lt.v Town wt WlBf hnil^lii. 

— flrt«Fdi> , flisn. thflfr rviwprt. I.»«b>7 

tuivufh Uw {teinniHvwn,Ui ,71 Uui 
DmniilidB. .Hd ^ tlw llabi LWr Ihit AcBtnl,! Id 
«»i>«tklat Uk» 1^ *n.V liBf, It If ffUtpd tet 
tfclFTr liMlm, rgnr«t< v4„ hPT^ Wfl rivwu. Tl.# 

tl" "•. itfwiJlnmm irin w <i»rd 
FrdPHItr m MX raH f. 

Haw. Ibtta, feH w trtl#*V owlvd W 
— ^ ^1 1^ 4t*«lnr fn DKtdlfl. " -i»«^l 

IMdtfIil>-lll. H. ii- iW Mt li»^t-i*MW':t« ««iiw , ■ , „ 

Mn; M to Bnw ■MtmHIr ummi rti-nli ><r,™tiji 
nrniifn. Un I , j jj for mil trUiM In Ilir HI nl Kr- „. 

nftd, in^ tvT4. '** J*«.; «fi[l 1b» hi iKr It-.Ttwr . ^ f^i". 

In r'liLir' h lrwl>*r-l»,p. HuaUL WH.(rt (^!-m.l'lpV ,. 

r. dftrt^n. fl P. HTM, I. ^MiM r. .. „ 

pr., Vr. r'^i^j. Watt ^r^. . ih^rt ^d^W 4fL ^^f^i^Lr. r ' 
1.-- ° ( "•"»«.•.. *" t*™*! U$ t«t IW lod -.'•Jlw . 

r )«*arM^ .'«iril«; til ttifr I ^ 
• ^ Ihti mim *rf "^Itta" a»f ?i J TO THE fiDlTOR Or TUl KESALO. 

K\T—i UvATQ tbl« marnlns wltb tatt iml 
vvgrvt thtt ll bf4m dccl^Fi] in bold, oi 

Kmp'r^ a i^nltad (tamoutr^tloD on tb^ 

i^n«j Crli:ikBt QnuBd, wliaa tbsBaaoda of 
athUdwi TlU b* miit^ tA Mrnaat tb* 

SdM Jfwlb VW mVilWipttna of IDvpLn thay 

Knvlra iMiiift*, Mtt auk |fnr, tb* 
— tor ft uaitrid -i rt a rtP traHw bn taifp 

'«t U laa hata fait tkat tba ntaHriai 

UhaoH-h^ Ear eddMtlAUl ItAh^ tteo ???5!; -"Sd 'S'Tb? SlijiT 

nr RTut catuortair hiA «* ihit aow a m aiii injiti<4. hh \v<^rmo^" will im- rinrftv 

jUHlId pwlbl; Ikatn Will) Ibo Lmf dtlUD- vdiriita will [»Nlhlr Hdar. fflflptrfrikj, _ 

ptntlau, WDUoltttM oi parOBta ud rWaaJa PM^^ ^■■■^ f'^'rhfT. [.Iwile UnpAa, 

- - Aodnw hliot, Alto Dimll, It _ 

rHlldMn. Iratw, u ji,iinr ^<d{ai4 oT d»ctd<4 C«l*nt, wlUh 

JD a Dumbftf of HUold tk«» eamiirittMi t,:r'ipiiB(a .. ^ . .. . - .... 
plrfiadr TOffkmt. lb ■daa--v Bertanr, WooJ^ .mir 
m-leta. Muljr, MartlftUn, K^lwtRItQ^ and Fthri' 
irill al^r CaPfUt'a 'tia ^1-/' pait «rf tiH Nh>- 
bn "'UoHitaL" aad Mxi rimm. and wlU Iw ptraot MvM IrTtrnl lapa notdrad .Erw «tb>T 

rna bmhidftn al OiiU^ Caak. niir ^ _ 

tfKiiil Hmmor vhU tert^ kaA an kiitarit finWii 
Int^-Ftatr l^irt^atrwl 1^ tk* ratvm fla* rroB 
l^]r<lpnTF HoTM Scotli: a>d a DoiiLbiiT or Gtlnrri' 
will arriv* haloF* Emplro Dof- dm tb? o^bntj 
hm.uA, Oaipi wePa ta bo lOTtllr iAlut«A Kt tb» 
miboalp at urulUv VuBtVi, OUdpUVJlle. Vpa-' 
Knaa. and oUar plkMi Mon biUki nat ta 
9tbiiT parw- at H^lf*, AU li 

^ 
Lf lUlfew K<q 

iMIv. HIrht 

i «ihnid Hj^, jKi.l :4 
fllljlfi Tbf" T'lil!* I> .'t ^kuaablr tb# Mlai iUrilWiffc IfMl fea abawt, 
i^^tK^S'^'^Siigi' 

Mt tW B^iwcMl «b44M^ KMlrtHl 
n.Jfwfi, wlil vaabLlntB f> a idvl hhiuil- NrwiDwn. unt nm- ud lbs TKlaa cfI Ua 4atr U U (ibJtcL-ltiiDD 
li dMtrarpd, imd all Lk»1 m * ir'vl 

ban aao. A Aalbarlai Hrunr CrrlKjel ^ Walta*, kul fTT^. Uifiaiul Jui 

Arviwd, tboD^h It mur b" P»efcad tu |U fnllMl ». — — - 

C^ta^tr, irUI BDt adaqnatHl/ n|il-E»At tba 
ta«p)a of SrdVJ and iumirhi. Beir mur 
tbouaaAda fftJlod to tbuln atalaajon al Ibr 
^ag AitftU^t wbA tbt Uaiud 4nt 
jicr»^? Tbo Balttik JtepLro ' ^ — 
t to Bi^ka t irUiMC iar i«v« to su^ka tbld onMbrttlw -c^ 
rsa] TMUt a batrlotln poUit af f lav, and d[ Ibo imiiiaa'* buub ibe leajRW llftVI (krr»Dtf>*l ni^artup or Kapilre Koia 
tka anlHrpT* of tka Btat«< and jrot, at iha aut' 
mttoa M HMCiaUsa laa t uaMr 

SubU tW« lufBEDiwte dkupi fl tb* dar'i 
UtoQaadliin la to b« lBt|Mw»d vltkw rvfai- 
anas cHnat ba* bccA diriw Im t|a ud all 
ilia work *fhJt* 1h no* la ^TPtrt 
|C»7 1 ■msvB.t tbat wr^ Hb4wU *t 
■latent, and ir ■ abtfw la to ba tb* m'imr <hD tbn ddua* Qt Bapim ijt n a *i iibi p la lbs 

iS;?&tiSS ^1 b*" » WMnltT of 
. rfj.*«t** H asprwlDB of uh vlan or mj 
Vtun^Tnit IK anre Lb»4 frofl iba optDlaci 
vpnawd 1> prflTloiu laara rmpy iroUld bear 
<fif tbla pnpval fdv a uDltcd dAOD^ttBtkrb 
'Urtlfc Taff W»»t ratrol wad dlaftppojiitMati t. 
^'^t » aik Uu-t at )*ait ibk aebfieli tbMB- 
taiwi Itt el^T >nd lubprba b« «ouBlt4d. amd 
tbi^lr vtrdlet ctltaB. Tb* onilsaJ Mm «r ■ 
uiiUMl flu dUliiW WW »flp4bo« t**" 

r oFriiaDini It to <^ — ' »bta lalnw I*"-* 
1 mt- Ih}' 1- Til" |ilah |- ' (Ikpril UnCU TOITH rAOtli^ t^iJIdrrn 
Ifitiprcp will hr T« bi ^W^Jhf rpiU*. wbrli kil thv [IA*fHUtld 

,1 ll,r jiatbnk' iiii plcn lafll b* iviaiaHL 

. JSMiiJiT M'Ek^ bM^ ^iHdiu I illM III Ja lb 

iBnOrrw tbT_ ipp ifcMP i ^Hba RAr OortM ^wiim '"an tiiip nMiirJtaxii - 

Ludip Bftad, U*im llwtp 
[hi p>1II b" -liu'iDrim [D tH' r«*f 1 I 

rfli." Kti Mima Llli4 ■wnb, Thf plan ofna it ip-t. ififiwaii KDd cmalv tbm will ba & <.-«' 
feli^ i^i^K ^ profnunrnr the Hjih Tlctsra 
hlua. irtaK tbc tttM OlxphCDD ha* didwI fttClH- |aad«w Ti^wi, "SJ^^LiiSl 
TmT^ iBritaltlWbwr I 

Tuiacr, ud Hr. Jm 

a,4Tv TURwnua «ewAn. Ihr i-nr*-r»truTi W+i.-r In 1 »ii 
ft liriniwurlh l>^''. di'' i^BlFi s",< 

Hr. "1, rt. rrrl^H^1 ^»..#.W.1 I'nt! |tr,.'W r.r Ihr r^ |1 
Ikllnri'l]) 4^ Ihr lanirr, fn pnrMtA'p^ ('hr[«l'|»[il>r. 

... ^ . ^ . — (EFibfi,! -Hi. E. <.V Jons, 

Ul an-titltiL yf Mr, W, i. Uanttliar, 4vN>^ 
WrlllBEtCB:- ' 
I [Hp, i™ Tr*-r»rMaPTf -Mj*™rL, IT***™ Ja*i. 
.UkiTnMl W.), U I* ^ , 

,prti tld'aZp^-lJ. fh'^ fflrt. 

<r^^ nv ataii v. JL. U vto. ri^iMJdla:. 

.H|iiijTi.r finir.t -j-'-PISiL*. IloUliaafc 

1" M, I ll m:iiiJr- ri',,'ui, ^Hii. 

r . |.-. ■ -X |ir.i|i.l-Snn S,'T MiniVJi "t^ 

< ..7-,ii- ,1, I ,; -a ■ 313 piui, 

|Er ■'ir Alwvnn r^nimi-lijll J"f rb* fiab (^Hlfi^)H 

I "11- *■ i.j v.. Ai*^.'— v»Hir:J^*if»' V^,tjywai'i ftp?: r 11 n ?t AJv^r rTilltVL)'M:«Mltr«.AtHdnil li^», J, 

.Hip^p nr.A.1 aihiwt.tT^ pn-^tirv *m\bf i^iwr** i^w^wv*""- '?'"'d'^^'V,ll ■ 

tai «^J.■^-_fc..J....^ -ti ■•.j^.^.ii-i^^'T^^M; IT*™- _■ m..^ ^ JJ^Ji n f I'DrllmJ TV HrtWJimit («IW|I*) i,*! t<r™ .ii~t to >ijT«i.S|T*-*pi * - ivi;. 1,1:0 
nurttt P>nlm4 lUm H.ilnr tbr w.'n l 1- .■. l-v lk«U;Jli Kii,t-.(!»t¥tl!( V *»''"l*,|-."'. P' 
Oil 

M ITdji 

i3rid. I7 ] fi\a. 

Ita Ni^iHani I r Hr, 
Rr Tl i^y liLrUKib kn 
(inlp>- Hf, |}. ?;ih*T-,ti|. 

Ml HL'LDllQl ,'r ll^liiJI'l I" 
I'll 1:, |,>' 

lk,1(!n: lW..^,.j. Id, pi^ 

K r, l>y flir ^Hiut* 4 iuii^.j- Uokkn t>iw*'U, 
^Kr, A, TB. VX,\bU. W.pm- Tfaa Aquatic HatPi in tta'^ "firdji^^] 

Tbr- iLuthup m JiL»fii|.-a htH inft „ 
lir rinnl iDDtrht'R. Mui Mi vwDuim'''ti^T^''9lf'^ 
aJp [ulL nr Hitf^ro^C. — Adxt — . - — Ifc l^mn^ 

AJuirrt-p Ba teBHlor T ^T- Vl rw Mliidfafl^_ 

Ipyii HiLs. V]ij*fT cart, Ut m^fiMm' tiHa' in 
. ..JJ^i-li"'*. tlitrYiilifc; 

l^t'bl>L-tUAT]dri9i:<KtY, IB mnl arMr, baivin. 
IJ~ Itpjrl, as, W>t^- T^ik, 1fl«v IS .1 puB^. suhL r,re]^r. ^rr,kEAi'1>>. Brtm M^t, Lhnlt. 
fjWlt lki'l4<, '2 ji^'DniL^i llut^ .iNl'liriTA. in imris. 
■i- Uln iW i m m^, DO ^fuh-fHi ''T UT, Unild Brrpir POb HAL1t/R;iMiWv»(t <^ HkHd^ a«d Uan^ 

I Anai(>\7Gkfi~fltli&irriin0ft aw, aa floibf 

-Ij uar. H^bl rhrau. Apjpli 
TOH, HMkEri'n-i 
liim^' Wtn *. iTmiaial Bijr 

WjiNttJl* 11- hill fiv «ftii, flSfSL iSli/. Swrnam. 
_«i*ra'nifr ■ - ■ Kl-HnpL J P«1r I. 
P*H^ Dny Whrrit 
lieni^ Wi#pl4, AxK and aprlnjf _ 

tJwT^r-M;r«t, yarth Botuij', F EIBQI AI AID USBIiq WXIK ^-t.p^ltka^'itF''1irlvJmi. AMTlj l.i'iLL 1^ I nder^ 

Ti.C.— *ntB.' " l&aavc btu uL.tjcui«-. " 

7^SJfi>it~li«3rt^lHl; I'lih,. .-.MiHi. ~.L.~~r^|,i:~ri^. 

yj_rt[TT± in. 

CtWHt,' I'LiEjndrnMj' ij.-,j,i : j [|.j~'u i'^ibj i^f JrViKiii]! 
■■ CMrH^ I |tn^^■■■■n— I .vij:,.., t\'i-i. vi\'U'-l lij l-ij 

J"'r*jii 1*F,„» 
it-lLll Ihi 

¥- Hi^lt^^M , ^- l.,.|.ii 
XT'C'i'KF.M't; ^HldSU — 

X" _pjtt.>r. 

f|V»LI^J7«f] I ALIrjinii 

'rfmfr^ rrain finynu " 

OiViT.. nr, ((MHj pnK< , utr 
LliI^X Widow, iimL. Hk. 

- ^ __ 

writ* r S.,_P.ft, ^Prtn^tatiH 
EDUCATIOIlZb 

j'.f^ODlliiibnd tro-ca J^i0. ':$f^ 

A'.JS'.-SUit ti-Kip> Htakrr. " 
^ iVAp r^f hiul LITi!, Kmn)^ 
Ap. i:. a-flu ea ^ p-m,. 

BI Kwtjub riiuuiL^it M;ifio(uE 
^ f,i» dfl 1 ui-Ktwitr UUI'IM^ 

HttKlin (tar. iffiSi, ^W^^ 
3™. T, hnry 

^ucui^i, ii\Wiup£p£iut;: 
j^Tgw fflW Ts^f^^(■'l'^TOs in "uti-tb-dmr^' doch- 

T^l^'lid^i***^' l-^fS't^K. JUiJ Pjprtii tijllhiii. Hr. 
-^Altql imtVll %n'L^E (^jdiniy iiriiiiniMi' - ■ ■ ■^fo'tl.TC TT iNhiM Id urir b; itlCtt™. •» AbDiFr. irlirTi tlwF 
"WT.-O. 'will fiTfF-r 1hr Tsilnwino. vi*, ; - 

Cb >rrcLTiit Hi. ,T. ItilKKnAll, Vnt HkilMnd. 
KHM?: M . T^*^?' flflfhac, E jn. bj/ Hodt 
Ar.'li. ibrii, 1,v lrltti> ULuri:: chtailltji] U.I 
i^ny ^^^ AiitfAlii, wiiinr ol it It-*!*. 
rfHTinl U H 

AI.l. i.^lllrl^^. Ibnn Pmit O^MIaf, n wn., bf 
-idjf Iroin >n A.fhti nidrr; Wimwr cl 
I Rbinr IVMC 'bo hrTtnl fllkd 

IruiLLbir rartl, 
tlloriJF, hflDtlf. wliir«r ,rf lu iMclmajF 

. Jiffy ttfvvi MtilliAt Hln>P, Htad T^ji^Bi 
tnpiti'iSftr'^fbatA- HiprPca, <idt jirirtfc pjill^ 

a'it'lluLlitiJ Bfacw. 

•■—>--\ flfldinp, HUM Tn-hn3« cdHi^iitl lL.i4li tbifli 
tMMmHr . Ipr ett tola nfM(. ili-f attd^ ta OA " 

K'l0RA,-HiHrt~CHiUi^~iUlwjK#' ittitl^. tli. 
1} ME^HV STKll ABT, .1 Mil-. ^il Am 
Hiittiltptl^ njrn, tlrfK^^ ll^muDv, rt 
W'ltK" Tl'ITIOS. RiiiWul iwli.ij (□ 
Ucadr- (ItH Krr ivot. m«i^>. AM h'^jiv. I j^Ci. liui J 

, I1U m: 
■ A, aiju. LADV ft&h irmtlr Llrill, . 
■r. .iii|r(,, ifrril,_Ml.diiLHjr. Sfltiv^^fn, lt|iB->»Ei^-iirani-, prlih j|j>r. 

ttrwit, HillRhnkr^.^c. 
.J^J.Wd ' SViWfc ppwpfd ItMhti..',. Mhh Iimp 

|;i:^^^(3j|P^'ji(l1'lW ilrHl'Hii. iMjlrrlrL J|||C4,||mJ 
l^f-' ]*#.Jf^tnn?^ Htildiei. !licr#itl.>T, .^^priil I'Jth 

t»Wftav AW aoirdM. Sr# 'rrfrfi, .<tHT " 

._ ItlF anMll 
^Atsq|aNV.-L4d] HTT^'^IINKII, 

l^-rnij-a, V^-arh, [^tJii. Kr^li-ili. 
^]'l< l;\.^Ua., tiHiat iiirvrwru^ r<,iirii, 
I"rc»it,.rl,m 4KI Diinlii'. to AflaftH' .rhaTiHirni. .at. 
*U>t>rr. T. I Tl ITIOSj^llil JUKIi IKiSn.lV. APHIT. Ihr IMIIi. 

I T AlHRfl' I lA tyjl ['n \U. Ur J aHKH lEH I fK. 
'Wti hmr, tl) nu^[ ^ M-^ M^IiL, rina l^lvif ImdU it Ij KHlMdMth-«L 
l+'w BtiD^r. Fn, ■-• ■ ' - ■ — TWO fWir Mra, Jc{.n li-tb.C.ki. i>l ■hll,L,r.l 

ijit. ^'mrdlJ. RoT ^1*. 
I>-V K.t'. «nii V.f..t ifawtrr «hC a fpntn'., ^d, w 
LtritTHMi*._4jttrt-W HttBinrm^ P,0L , W^M.' Ki lAmpmrmi tw^T h«4d. nU.-v,^ twr, ^j^BUlt" «lj|.lc,''4H'-.Plli 1* BM *a*^ lO-'Md KtIi» t^> t^.n. , hilih^ '* F, 

.._ qtt'-t#4 UdiM 4[tl)«| Ibr UdV «i^ 

t^ild tirowD sir Ti^, RllHWtb-itR!rt4 IWmla? 

niitbt, mbaoL MIl», |j)f^ anmiBiiiuilf |u £9 Liltif 
^|^^lr^lnw.|:,1-ll pr^Lf _ _ VUr^O'^'llrnj'uri ' U iH-I'LHijHir" vilbrp i:v,' 11 

Dial. MIS* pia^i) A.'i|i)Okt, 
i-rimtf toUtftt i"^,, in«nihtr. MASF-^ 4ji;.tliM.«l[ >^ LllHlL I' 
iJi^'* \ihFlh .St^.^ Fff, HmiVj, 

K.jj ir* EJmrauirhL^- pn.^^n'il lor rin^Trrdtf ud all 
I iJthfi hniiH ftitflni Ll,,- T«f Id pvHlt nrf 

IfetMrtHl fM- BulcerP l"i^ltJlP hupi,. ill tp( iHhHil 
f"?^ ."L ™.™biJ:Ll»im froBi BlL a^lktvli mon 
tJwi hHlf tallfd. Thb p^-bnl olitiiLvKd Iral, wroaM. 
fml JvimM.,p'iMPm. and ikai taln*d tLr ptw nf i nu, 
■§^.»«.Jgf*::*f. *n rfaf- uD^iddbn T»ir* preEwr«d 
giCtM? ."^???^ J^Bi'' All |>UM-lL ATE [viurEdU«4 
*9r .iFufcHn t^n-rir^ Fjuh. gjMwd. bidMdual 

<tlirtltSrt, ':H|:MeI UtJIItfiAnLtii |(jr IwckwHd. BWllb 

— . 11- ririi.iFKru, ^a, 

Y^ii'*™** J:.i.,.uLi„i. j-.vn^iv H^'i^^Z^hTTSS. 

Ha Pil'mmirl,- - ■■ ^^-J r I. . r.U. 
^liii!4il ^ir : Hartrtj*. .P W aHiririla-^i Kar^TttT- _ „ _ _ 

I'AUprHlMcdSJ'fcf prijuir UWi, THwil,,' lEa, Ikt, 
\/ l*ir. ttiiT_JLiid ((uiiji iTw, Aimcji .» i^nMhwi^ 

IOfl'TTiliH t " t^>i.k<-L'™;i, --'h^i KrUirji Ti^frtl 
J T flVll 1,1- rfWlLJ.I I L- ,jl.. _ 

I .Oarr, E:.'! I V,'«],di oJi'l i Luhh. I'nu.LnL iUll* hL,i. 
-M tlim; qwL] n^'. Al3 t, 1 Lh-^ ml ,:i N. I^riuu^t 1! hll-i. 
T^F ^tl^W ^^ltl^K L^tJV Jtit^dLdL Bfwanl. HI diM S. HiiLl.inil. H.t. f,^Ti\ -ta. 

. K| ^JIElC IIFjJs 
rtf ^l(r^!^^; ^.„| LUl ^^ ■H^Hl:J f,-,r IJHUjH 
■'■,.|'^ I :w.'PI |L,t LknniUQB IMdH Ttrw 

icj^.jt oiM^p-, Tftjrwnl«ii Jh-namiiiD«f, 

^7. ^''"i| 1^ iJiij- ;rthii. 

Ui.T .ieh:lal'h: t^nfiiKBH, l^fut 

,. kii^'liLH.i dDu ]IjiiiWor<1t Habfiib- 
H,l, L>Jhl,p I'l . iijN.irati Vufi.. JH^ U-ri-i HORm, V^CIfES. & LIVE stocx. 

iCQntJuuc l !i-,.l:j r*iri^ JU ] 

!E(*??!? I^Wie'^' ^:^:i i.-: 'IVK-ri Tim Ih.iil. *]0- UMivv'j 

lii^ld'l Praiv, lJi 

H TV 14^11 JTSi. 
MltlLi. >lj-.. Ibt.- iwi Jr ■•bjrtfln i fvntf ml^ Ife^ln- (V.l,)- tfl Pi* . . ^. . 

A rotavllBimfairr birfiour trip nill 1^ tvrlri ll>(i <1 r, tir rlW-J— 

fell'flHOii, and tbPl* '"■ni 1w K Psn^iTt tlir V*l- Hr. I! H 'f .iial, ?.'r t£ Ub". _■ ' ; ,*iL.^* ^. 

ImanM- tlnlM-h-^ ntrlri Vurfnl florli^T ill |l»r III c. by Pl. .ItWyiW^rrtip. f - ■i*h*'.'|lf ||l*U lilTiP,) 

Tv^m^ Tilmar]* 1t* fli" rr^nlnt. On fiun'^ir rlwrr -Mr. b. KihcrHBfo I^j-^M, IlS-'dm-: 

will br tl (inlfJH r™nm™n5m K^lrr In TfiKn , l1dr. ItJIL ATj'n^ fnti}i.l-l*fnit*T-d 6? AMltCTlt^ ItlTl, aT*d i^Ti Hi^lhv FT^m n *lMiin,H«ii™LiMi wr 

Tt« Id Hi*- Wlt.rtwf rnvtmrfofMl rininii. TM.T OOlVEUllOK OIka'bHM'iDr Oh <a 
nitt, draad^yaal^ __ ypiLndv. 

mrah-:— 1. II. Bry 
T*, Olaiffihr, 

, _ . _ . . ^1 Oraad Vv^m ; 

tbtffr r ClU^. P.Q, iTrw, mad rr« 
rlwlPd MimuM j)- r T. Cburjr fnad mflirrF rrr 
rlerim aaw T iiflw d I : A., A. WitJbH. T!. W. Flrnrrr. and 
,T. T. ftnltb. adiH*¥rr Wnnltr.*' H. A. P. I 

Difi. ifrv: tafcii iTfUi. F.n.r., f. ll. Buwn 

iraraiid trvkpc^ 
lllf r'HtvwiUf teaLfau wrrr nnim: — "Tli' im^ h. F 

■iHfaol^r b^rmif* 111 torlrlddm wull^ 1^^ Muv k 
Ir tfHl'An, or it m^Hlat ^lU luid^r ilii' .m,- 
pLoH fl lk4 y>4M*. and wbna tb* Emmir m (in. r.r:ifr 
U ■bA' Ab^ IrtMlifaiuat WilJ jmlrr tLr lodcr 
llaHc 10 Unwfm,'' ^-Iv bw irf t mrtabii- gf tin 
Ordrr wS^^t au^ lar ti MfepmltJv* y«ua 

ud ^ amlat4 thi ap iT an »Mat or'-Wqmfnr :» 
Ud, V tor oihtf lakioaa ftUi Iw |i«flHl 
1 br >4i lodi*} ^ arwiii* to Mbiffiur 

■hall Krt dmivad trcwn ikr nH^ furn 
^-iWit. but duJI bv MUlMd U a nnii 

iHntt f loauniT nHibrr, ta bivf w tutlbrr lrfal 

rlmJin Ml an.' nf ■ tin ^imit. «:<r*^t Ihr fubiml Tund. 
Kutwlthitmilitit IMI nil (:«ntrltmk>iiM t*t mr^ nmi' 
(htt ahiLLt hlT^ rmrtf. lif ihajr br flillllid tlw 
PPB WBfJ kad r^'llflwilllp 'I* dl' H>Tlrr, KBd rr> 
^11 Utr FrVrOfnm r?r b'El>n iiiMbrf^in- x^^^nE 
nrarMf*!- fcAopdJn*** J^dp^ *^LhJl mot he- romprJlrJ 
ta pa^ pr LVtiita tax m aUrh am ^Sd'ni'fll nvi^lVrp." 
"It »t- hr lawtiil fir « ^irdiutv ]oJrr lO 

rrfwt, J nvfpbr* a| alMilhrT Icidir* wiEtlJjl thr jdrli 

jmioft Hie Fifbl |« Hf(d M tba ipfdUal UM d « 
kidce ^t 1- 'l^' Pif p^iwji*. .l^iLJ 

thT mnOul i]lt[vr..'4lw 4(4 frW^' H anttit tb' 

nii-tAbrr in hLa ]H, aad tfae anaill $■ lb 
ttuArVr ai pr^r4 |d WrtlBli m." JjiFirs I.: 
p. Iw nr. ^iMJfll"' 
Hr I fVnMtaVTr A-< 
fli -f. Ift ^1- Alwj? . 1^: M'lll. ti) Of CiOllH- 
ITL. b|- l^t^lH'l t U^T 

1J ■:Fhl 

L";'; 

J ((MT, 

T'lJtfT. I*. 
■Lrf_t.iJLl hjji bf rtt." aIwt™- ticif .f-wfiifn Iff i**^ ^^«^> 

-Hr j' ^.aTHllQr (WamHrk o^i na. 
tir-Hr W, H. ihlnLl (tt-)' fix bdk br FlkVir* ballWDF nmF.Ji-Tl"' Vila,. ifin- mtW li.QO Q-m OdlM T LD^U 

TIHB-TABLB DRAmCU 
Tbt nriipjit r-DBTiaar ausounr,"' rn dBir tbt 
reel whlfh iftli cpaddrl tb" f'-cninuuu* l-ilIiIi 
mall ai'ivLL-r durillR tbn laili^r hu.tt tvt 1bi« 
yt^Bf Tbo llal inclod** (our or ihe lLir?+^ ih'w 
HLvioiOA'rtf HWidrf unJfT i- l, □ 1 1*0 r *ir|i iIk.' 
Mo-UiinoDIVIftltll Qarpruoii'j] I . r^jr rbt> ri-lf- 
rut"d duJI wirlcB cdtnjivtii'iad' ia hVi^maTT. 
Thia pIm^ i a Mf* tbn Onov*. tMwar,. 

T«ii/lt oTttiWrtiMii:: ;ilrt«»wlatloD 
provMed will ba «k *; MflUt ItUturlmvi HCAlfi, 
dd lAii'lr adwHBt iQtD ih« AllBtTsltiu IrailM 
Will doUbtlfSB br id iji b appsnlat^il. 

Kloi'trJc pia-vn-tpm and Unodri'^ii mrf ntipJ. 
mm* la all elaaafi vUl b« t^ualc. bhIUic, aad 
Tb-: p$MA aAHtoP«iLtbi» liar rOBT of DBftOlJCTK STBTDtl 

tiait an ■■Dm.-llnal (l&lnBa*,'" 

iiv i.utrd tbat iL wDttl^ be Ul^ittiaWB (ar 
Mt. Finber to f*l £2Wi.U« J*arty OUtaf <5aia- 
mullAcMltb toliLaav, Tbe aAlt •* n^Qld 

It .irir 1 Ibt tte rttml Os- 
it HHtr Mint «a hsw* * Dnat 

ri^erii piriiiLa.iii bt* ntmmmt.m. **-- 
lanl fl TA E]li.-ut, VmVl -Hr, ftrmW M NnlJi 

^ r. ti4f lJiilin--h.>- I 

•baiuf-^lfr. ^1 Sk^^i 
ib" hf FluTtif Iti. . . 

UHlrlL-Cr El ^'\32^i'" jnii,.^ Tj'lr K^iprL tiH' Prti^cr 
\' TuiLh. hh^ flW 

mcr 01i4j bj floHi 

•la.nm flHfK^I 

Ch -■. hj- F'(*v». (mip.l-tl«rtl|#;'*»Wff-'^WW*. 

Mr. U. Uadtw*. firifarjh. Wi ' ^i', ' i^^-^ 
al\ r, Jtra^Tun -Hpn^wia n : b y Itaj" Tilt iW iH i^ 

Mi V. Ifeull r *f . _ 

a liT lir br HallAif -ftuc-br Pnrilfr. Hr, T. 
LDOCwntb. tfe iw. * ^ „ . , ... 

1^ bj- Vtwrm lLrBIV>-liM-b)f W"#Jjfr tlB».>. 

Mr. r r. i>ltao*i> tioalbiinv, IH tfaa. 

ftr 1^ by IhJminT ^l|rti.>-On«i U*r^j Aildmu. 
)tr K A. Xrilrr TwM ftlm. 10 im, 

B hj Dabufrj 1 Iph*. 1 -Hod pM-^ Trmtv. 
Wt 0. it-CrM fW.A. W (Bl ^ ., , 

Fb- L l# [hllurt^ LtJiiM- JlprtrtiHri-^tf HtHkirrtl, 
111 h. irnrlaaf, » m 

a r, ll* Fbrai tit^f^t—titifcr titr\-^ Bwwt Vll 
iMii. Hr. J. HiiPl4A, Kundvl4^. ii.'i m. 

p t^ l, Jtr. H, U. (tabum^. III nrri' 
b^'bf;ri by FUTin ClKiji.J" l,^^!^ iC'imliEiLj- by Tljuit 

Br r |iV i^rakhriii- UJm I L'-n^T. P^ke,. ,' ItLhli-r - >BtnF llBt^r, l^-nlMir; 

Iti«1', .Stl. 4 nlltfwm, 1 
timrtlil y tlil*V 

B tf.^; rr^. nalprtr, _ _ 

I' OHT, HwtWr ?tr«tOWB hrJiW and Hmrkriii. HPfcH^ 
_.d I h oaii-; wi*tfd. 1 7* Pl*!-*. i-fty. _ , 

T Otr, dla, ud~ iHpb.^ ««wl#. b*U SnHnl 
Ij* Htl., Pr, Ha^VC^tbfJItw,. rwai..^ IJdM, 
T oA', Efc^d^MdlHt. irc wrtl'^hinb^ai t>BM» plw 
'^..^b^: wa -v trtarla-ft KtnEiiL 

i M . ikfc l !r»w. dW Pw lr Pft. pw ntri. 
J^t*ryi Oold Butl^ HHOOCJI. »™^;r«i ^-miU . TluimLiifift. 
T r krrrj-. i"], ■■, . I,v 1. - \J]l. lljJlli.J lira, Ly WrilUil' . Mr. 

^ 'Hj*' . \|.rJ|ij,j. Clicn Ihr P-lir-. br RLibin^a 

J ■nuor- -'U r. Ll. L 'liiliiifjrjl!. 'jlil cr-i. 

1-h r, bv 1*111-1 -VIU. tLhip.J-il^Ui indl(t>- 

5i"'ffi3fe!-'t^4R4*> »*<-w **F-t. As-*: 
Oh B.T«ihi ^:ttiiiini' Or^'kNii 
h by Hib^HaWw, tor' 

t^^^ 'ibnaiS^^rinv^' 

■^75r«MotwtBn&. A. fiSfi*. Tki four. WiiLih*. 

Itr. A. tyhnifi" rvi-" " 

Arr.lv TriK Hint 
-Hr t. I'. It nil). lEiu HU". „ , 

to r, b* TfiKi filu^ Ali-l^y, L..1, W-L=ri-Jl -Br. I 
W IIkUu iW. h. ir-<h \in>- 

■ O iTTfrll*- Blur -Bill n.E.. by flpl^n^ar b 

J, 1, Majfl. MO ifTu. 

|1 (ll f^:^^ J' b. H^'SifiHl bbJ iu?n'- I llmtJ.V ■ Wumo-BMmk, " bf T>r iwtrr-lt. J. 

PrLtlaftea, TcmipvB. 
llrtrl*D. ^ ^ 

■*:.ii*^:|* L br WiTWt ft*rpHJa. b? ■□i»n-»^ 
t S imcfoTE- Plti* Blact. br Blaa— Hll .M'WSl. 

It, AliiK'^lrii 

rtmwid nil. 

:!..,[. ISd-mrr 
.rriLj'i fn^fil 
I. Ij'Vvillr II,.:. Jipil i.;i;rrr-» T-.iT-j, h.^mI [irj^.^ 

>t. lif-it ror.i _ 
Ntirfcj, d.rit^ {,f J.-HJ a-i,J Lirif 
- I rt. Vjrric;.^ jl>.-. irwr^id HJiil lEr^lmhT^ id, Tfaiul-'L*. , , ^ _ SratiiBr abd NrWIAWn. ^Ii . . 

IJ F, Whlf, « Pht^ fT iHfbbalT Hit- Am , 

LO#r^ Thun^d <il^b- Mnt-. RrnnT liiab 'IvwImj-; 
H * tfiJ. T irt. S B ^il»Or f illfll jd. ^ 

I^^itT. bfl nMMUf . Mk. 1^ UatTHmoKKl 1 Ibm, Kat- 
ICH rvwmf^. Wilbun, ]»t KJaf-lt, H- Prtm. 

LO^, hrt^, t,'iivlr«~r4«n4 HpH, ] k'm.'h^rf ait i 
1(*^Fh:-in| , ^ P^WniT4t_ HllwFTJinL l\)w|r*l"iL HdJiiIIFI. 

IlM''.'"rriHii (indrlKpi-trJ^ 
J J^fH; TTwirHl Al 

I jit..' 
J^<MT brt. It .liJDL .. Urr-im tiiltlt 
flTwrc*r T,|,_>r,,7i|iuiL 
i'u Til.i'. ^imI., Ki^.teTTtir' SliiV. nAik|.i' 
. L,n; rrW. Itawum, IVrfi}' «t, K^tf Vuy 

ttwn, r'riiwTi'U, a.if.H ti«iii hrnQrPi. 

luli: r^d. :r AiClint'LL'r., llavirA-il, M. Jl. 

I' IJBt bft^^U t^pbi^l^-ai:! HLhoii',, 'piiLnt, i-nil ilrtvi 
J i- mwrd. KM AniwMl^l^i Armt-nilaln, T W, IfaHTTt- Vimi^'^ Hill rjctWrrH Itandvk^ L^nrw 
■t. RinHvirk. PrW.tfi4. 
iKil, Lj'iIiI i^tna p'rat^Wl-; 
_luA. it . I Uuippnumn 

CiJHf.~Eiinwi^ril," " OiUl '1IKn*(j. ' Ui*,'rllwTr"''l»bTi " 
vmT. mrtvLt "nf. &I IVaJUn-IE, Nrvlomi. 

LOnrThriiwv Puiiy liHd.^ iir;-iaLH Uli hdi. 

Liifil. t*-i' 
ti K< 
J^iWT. 111,.' 

f"btfi'," 

LOl., „ ^„ — 
■♦■iririL Wi JjbbKtn, f*!i, ,(i*n( fih,'' I'arValti-it, f|ll 

., I atrrib bb^ifiLii, b,-^. Suit, and t'^lri 

[iLrn.kiKiT. "^Iiul L>r«ldiltf;r . rtl, iluf»Mkd 

ii:h|i|irR, r:! Jnb , hrmi'iT V nr. lit., 
1 ■ Nn.n , I 'hiirib->d| . Jjpbrtilu niE- 
i,,i-l<r,d *|, >'. tj^tf. "fnl'l JmiWrt- 
dlL^i ht-il. «r* ., 'L:I- Wi'i^nHWElitfl-il. 11411(1, :!'bir br-:>;,i^, I. 
j4r4'^i^r* aod T^m Hull. 
' MT, jul.t^^^lr: Bnnli. Ihrt. tUilLv .^Jlmtt. 
Uirirt'it'. I^F.Ol 
_iMarl,^1*t. 
.'v Due" Lui' Uu^lMi'jt'lL.' 
ijl-Fl. WHlPTin«.___ _ 
'tWn. J-TIlIiv mqit , I^Lrif, mnU'. murrf^J 

tijihi' i hi^ri ; T»'iifii/i]._J^I-i'[jfiini#i wn. jtdiatibJ. 
FrlHJivl'Htiuvur^ tEBnuF'S 

EUg;|', Id^^a'^iuWrT- Dprn^lu.'t; fi'jtiiti. 'bHI. UvTur 
_BUW-nl IUmI Kuirw,', R™., #T iiHllrl.H. Prh '4hiiiti. 

LWT. Ur Hun^iH* l^'it^x fa^' l^fi*^ I =^ 

I fllfM'^f^ W[IIMKV 

E'wr a WU~[^ m.il HI-^'Jl liix.(Lii.h TA-n'LK "|J1>I.. 
IHrwBFil '-.(i, rnurt.ii,t ^, llAUIllNFJI, HrlLviur. 

l_itic-h,nH. ni'yr j iTf4ud. 'iFr rL. , _ 

mr ftiltn. 
. -l-il.Lii HlTl'"* IL,:Sr. H;.i> 
J I.. iiH. 
Kl' U H-M , .,i 
ULTtlt'ft 

Ilfs'l'. Ir-.I^V 
J Thiirviiu.,- 1 hkt™ii.-l uiiL ( 'Lri'iaiaf"&i57 liilii;, ItRtun r.'tniJt HMLL. 
iiu F-|.[iirr,iiir l.i, "r LUiiiiiniii-kli r l<i|t "Itbr 
H lELlllFitMI. Hlmhrtla, tVnl£alilft|.Mr4'bLr, t^hkblPUudL 

I OFT -r TfcuTvUr'fli'wilnii, a **i^t BUOOW, Lttu, a 

Irf ami hlk-lrr BOtlni T tlBT M Ti^lar at Hab]}', or iia MihIt 
MJ QaU Oiaavd Cabit BPUC!EUtT and IVbtibH. 

riadv nmV^ bj rrliuiiJnc 1° Ktl rERBifl. 
,tiB||ry .^rMi, l^r Uwhawi. 

I' Tirr: a FUHu^f aaliLilai amnr? 
■IcEhmta. hrtw«-ii KinWdwItlr wilI flil„■|p!,,-F^l a 
elty via ttlklHTfllt Inn: I1>it!f>l Bl Bh pptr fl 1 *lrrn . I'ltj 
l.il^TTi-fii Park 4iIk<I j :r,ir ffd-rir? ii-iB/di'ij ffa'Ai-BiuTL 

hlEi.'tii'll.^, UMv- 
^CttPfin.. 1.- Jot, U^rrt. Sitk^ ^ 

ff^irH ».UJf, iLni-t J-|H.,rL KI[JiL, ur^, »M'lBrt- 
'-.nLLj«. _ri_^;.!Dd.-i it._iippr I slt W- 
"Lltjld KAiilL^ c,.^ ihrWir ril.l.KV 'fi4i5^Ki¥L~[S 

Fimrr-nLJuw ijui^j^ iiuit*. 
i-t^r ^.Tf l nir>^. Llli. 17T Vrnr 

ITtuU lUi,.., fH.u^.;,, TjTT.-n.'jior" 
fBWrijIlH ,.i,.r :,.pu,,..i 

W'AVtliU I. I 
iri^Mi .*|,pi 
rjiijn r.ri\f I, 
I \:fi\ I',,' 

J*^|L H't7LL i^.j.. LOlllI^ . Ml 
' ITI.I. 7 ri„ 

"\1 -fui; h^Lij-, 

jTJ. 11, ... .r. H■|L,^|.„^. 

IjliH JJ i.ii 
-I ivr,.. 

"U'^ti'U ikilr; Jqj-i lj^~litl[JlrW7iftji^ 

J^alhln; ulM>_Hfi£LiiB L^^. .r|ip. ]J p^J^ 

KAruiFirk, «tjkiA'i^~]ioii^.f]lj^|. 
U-hapid Efft£-_Ja*nrl. i ^Un-at^^nUoHmu,^ - 
*JCK'tABli;"Ka4 p; diPiitlt ifj iln;^:£»£i>W' 

liiiia. fi,i]Lt„ orf (l^pLfiailSSllt^SSt' 
lii*ar. awK-id-lHiml, wfcb brtH vid ■pidibti' tvnw, la 

ff=.«f t>rdiT, _in*-^iji^_i*4-yd KlEy-.*i>rtt, Wtiim. 

IJKRITW iE.^LliLbi Ij bfsAk , llam-v 
J ^■^♦lljtT iir wn<. irhv. (llrarr^ I'lua-rt, Ifrrik^Lc 

'■'.^^•:\.Tl'r.*"^^ O'^hi* ibiarijT^ « KiffTiPt. ;wtyFF. 

itrAWfLFt, Vflilde.. abri dfpfcirllHatMi^ ifMwT^' 
tT dllriv iot vtrAt._ Ijt-ttm KWf fIi il. (1=1 Klnrflt 

i4irt||^ )im-^ mhLI Sutkj;" Jfl n*: j\m> p.f hmy 
Hi m., e i tl Hjiniil.n^ ^l:■.^,. -ir '.mht'J -r 

pi^Liu'hiiA'i-Uiir^^^kifi HI r.hjhs .T,. i.^ 

A- and.aiai, V*t b l -|! , U l lM lhnj, bi>4>d. J.iiite-. jyiiip. m-i 
-Ty^ ^'- , W»; ■ ^ fe^^.; J«1l*ttatteW-/' | ata»r. 

I Uiif euvFiwi Ll, w ii.;f jo\ 
-Li.h-ii .tbi, p„ I 
Kiirtiihi. ?ii -A-\ tjVitl UU^IJille'^K. ii-li 

^_l,rLi], ili'sp, flii.,'kS:iiiJ . .Mr-UIHlril. 

ll", tl^tlliw, ttiLdittfrv 
' i*ii*.ai. I T*ii lIUI^IHh. 
Ovj I Jrnti'L' ni.i] hoElujiii. 
hlr*. ST|i,Jii;SFV, -.o. Vfll^.TW' Vev Hdnif.ii, 
iJjTrtTTy.WJirtffl*;. 0M«--iMh«lfviS5a^^ kindy EimnjutH. 

l'4l. ibit*Pt(^^^ n.j 
Tiiii LflcHiJ^ rtr In <Fuf Fioatt, Owt^g 
«ti*^ Miijf itiUibtHi Iti mi ' 

■ kolwrt-IE,, Aih UpM. ^ 

btwii Pr.Ttv, poll «taldli^ iir hirq. j 
alktjlk^ %iir. II. IWih^ \\ KpiB-rf. J4mawiL 
■oU?, aiV(/'H«niHia~|iDr Ibli',' fvAd loFTlulr Uaiirti, Llabdlldiin, iUr YljCtorU-^ . hH\ 
Lii»Hn. H'lkuna.i r >ll t;iaap^ W^tfivMltcL HtMiEMlilr/ ttui!. Hmt ituftt i 
q§» CAtt^ Ibllti+wrH 

TAOU flALi:, tbotEitirbtifi'd' ___ _ Hi-m, J?:(, 
Mal ft, O apfc-tt. ~ /iUO'irp:'!^! i Hiipcridt' iiuLkEiVL huialuf K-ikaMr 
^-1 Lrtivl, vWA l***tbiBT. " PAVmii Aaatiallu t>rjs Cliaipurh ^H']eqnd|-4in.Ti., 

■■- Si. — - 

ij Hw BiW B^Dd fonic- Awfaot* iOmik^W* bial fiumi, flwi P«naiTia t^^iq ad,__-_, ._. . 

j'. i^-tlv*-,! biiTi'^^ piofiit^ aiU ^rifniUto'*. 
a^wnl'lntilaa rK»i^ vti twrtac 
.t^^Saa^^;*l»ff. S^lt^ ^ 

IP 

ruiATTr.niT STAMilON. 
JOtL 4r,, .111,1 ^ir V \:\.IJA, Tllha TLIba. 
I'JObiATItf tM. ,', Bit L^iUlrMn limp.]. 

Am l.y fit UiidiiT, 
^■■llu- ^vfvp w»e (£1 hiTi' b(Hpn >irrr»d T^nidyiir. 
bu^ did aot iml>i- |a |LiMf 

THK KDLLDTftXa WILL iLflO HF OMfBHtl*, 

Vlit 

OHi lU«4Ibt 31r. n HAlTIYr 
BLACK KlBKlN.nWblnp BliJliM), bjr 
W<Mk\ tn«k LdJf Irvtmrtosi. by i 
(lm|i.V 

(>B AMWHtL MrfKM. T. td,| V. ItAm^V, 
CJItAVp r|i17r4lE, Ytiv'-i Pu-tnr H^JIkm. 
NaLft Trvitlnv i^ivy l-v llantil, b^- ruid^ 
llimld hnm * Uri I" Hint tntTt, 
r>[ii Aim le^. ('. S. til 'NT, BfitlmtL 
t.lflil nanrili> Urovn Trrlthif Udrf, :i 

l.fK.'T, 111- Oupm'i Hiwmtrf. 
tbn Hi^uii Mr. h. RtlWTtANtL 
Hay (ifibUiHr. brokmi i^n Hddlr ah 

liiLP^ and r^llANH. lady rii rtrln<. ■ rwlVy 
VKd I'laai btiTBT btrw, 
Cte ■iw-tRl Hr. K. >V. mWTdKI. t^nira. 

■MtmriStU -mtt^i trmfcrfi tr, lurn^, fatt iiul 
•trIliAj wt of ]l.kisiai, bdJ frftaft SaJhr. 
Jn (bhI iwirr. 

dm nvftml Mr. Joa. H.ilRflllArL, rVnkaipll, 
l^r tfltldia*. »T Hfinrtit Inm OiTartJMTU; ilat 

t'«rilMi^ h^b priw-irliiarn, nllabia In .^41 

anni:ai, balk 

■■■<*-■ Ann 

OH 

UOl^DAY NinCT, 
AT IL V If rnTAIll' 

r,>iCidt'Di]fg Tilt hrflfKRB.^L or hitvtral moii- 
I'Luu im^iiti. 

wiiiUAH Jsm^a k^D ium will wild TfiKb 

A.1\'1!A1j PiALK (H- UIJHTU Bfllllii'lL AM AB(t>Z, <hi*w«rtt Ifc. »uiai TOT, 
■ar Hire, 

Duald]!, 

Un. wcviiat Hr. & tKlt.l.TtiH 4r^. 

th}" Filly. 3 yrui^ br r "MTii fcai^Ut 
At »nmuit Ur, H, K, DEVUHh Hh^ tteL 
Jocb. liap.) hna *»w.^S ^ 

fcy^^gtBRT' «i«bi b^ 

uiininL <Ff dfr k, dUAIL laadwlAk. 

«V {i*]dLiV. HhcfM [jBip.) fEi« Ijdj 

V .\nt)WllJ, *■ 
tia jnwwit Hf. W. B. HrflAETTlT, J.-,b<c«. 

On imiiiint Mr J. J. li<^\^HY, J^rntP^t™. 

XEQUat Ifr. AHOfl PARHI^FE, Prsnta. 
mr Pill/, A'jnrio^ bv Hu^EuoD tFdju Ihr 4^ 

tt Ajtitani. 
I 0»i uwiA Ur. J. T. IMI. WniTF^rii, 

Bi«n Uxldiir, 4 ]wi, by lUdHlc Inn * Ha 

Ity ItiliB. ™" 
nn luxwinf Mr. JAB. McTLAJlt, Tftl^vrL 
RlAfL- llolt. llMlrd Oct. IVtb, IIHTT IktirAlulto 

t., T^lkEalr). by TriHB tmm at IVkdA^trVH 

btjiij b^)l^,v^ bv (mWLlQ 
On iwwjrii Ur. ^ 13. [|, wnu. Ha4l>drkL 

Brtiwti inll:;, lS b^ Ital^udi HibH, ' ii^lf tu MIP -by NtwtlMal lUi 

cn HOMn.'^V NFJCT. kL 1J.2II1 a.ni„ 
IbixInrTir Pplr hinln^ Jl inrt I ^fiL dd. t lM„ ,Ml>. 

1 1- liri,k,'n L4 1. iml ll, ^-i I^.H. uinSii 

minr, -m.l l*rL 4tf IJ. lli-nKM nnipAV VrHy «t u.su i . 

Fail a«T biac^ UelJirnviv 4 vd T mn, » 
H^b^ Bkd i]llir| labv-^B; n^qA 

BALE DF BAm 

WELtfAH IvaUB ■ml li)V bi^r Hdbhad bfb» 
Upni [mtn tli* (hmtarT cttf Titlmiiall'i Oulid PcIL tAeir : HOHtUt AtH-tlfr, tit 
VSJT, ai 19 f>^U>C£, 

Ibe rliht lo roJIrrt *i ibf FfltrirK* fh4t r« 

tbE hlHm Id, tx^ beU u ] 

tm tb- ami ipptont, 

AT ■* 1VH.-Wttg>i 
wil ^ ucdoH U t^Hm'. ' , 

M avitt.rujm uaBnB^ 

(otudatlnr 

Haarr mti Uediuai 1tt«itithb 0>lta uri FDHf^^ 

VUOsvt u^Lfrv llufajlc^' Ud KtkW tut 

Kvrn, and itmv tlibt lUnaia KiAdk 
Alao, by UWDUItK, 
Da UTtdukL iir Hr. .p^H iitiUKrkO, 

LLliinJ. 

llAAt^b HAItKil. ino«rli with r»i]p at iMtl. br 
tpppjjpt 4 UC,..T. Ar HAItWH, UdbmlL. 

b- -awBg.' 'WH ti n g C umiy wuhi indk mi bj 

_ NtfbRidti'lUt Mrt^I Iry lIuUiruniL, H lll|i(,, 1. Ul| 
■IIPI 

. JiiilThCUlbtl, 
L. V Pr44r|>t ('?1|T,^^ 

IT VWnO MAtVTt 

arrt-Tdi \<-y lri,i'^ Hr .j.^ , anH' Vin » ii 
Da af^'(Ljai <:<; Uw«. nul EEltii:^. 

lJiiLi^'HC 

d UniWin- UMillfl. »,|<i E^^^lk ar FiK. 
^Enir lllil[,.>. jh-H Xr^Lprin. uimI m 
tjti iFni|i.i J'Lii'llr, uLiI JliiiiP'A UipLi-t ^Iniri. ^ 

:Qn hcnuil Hr, ^, l^MLUl.'iF.R. fl^^ijjuii, Wfl- 

(h egnLJuJflH lun KiUi Hnur. II. t'MERIIOrU >nd eV] | 

aj bRonii MAfElx, tuiM\y wiiii r<ml« ai r'K,t 

TrtiBirhtliL atiil UnrlL*!^ (Lmp.J, mid vrrr«t 
liy.TafclilCH^NT, WCH.VBAV (Lni|>->, «W 
KXmiHII tlMtl, 
Dq HTOitd): ICr, H, ||, fllf^TTS, tiln-r riniv. 
H KHJM'h HAKI9. nnv^l liv HAMdlt^riTK, IJt- 

Itrt KTCJrt of VAklfri tyWSKFUl, 
17 hhfVk[) H.i^KlW. •rn^t bv {^>VA (Inv.l, 
jirMUKR iiinn.^ ir^lxTWrKit, l'hl>rt'^^]].>-':. 
HM U ], ■.. S^IAATirrK, BIUli|'.<N. and 

Irlj 11 lUiELSk:: liOfhj. 

Pl<]|.|tr.ti^lK. IfEww-^ l^f Lotllri DMOl IlitSf'. 

r.uriiJrtU* Wlivn^ . .. 
']PE|:>i, iiAMT. tiiijF Wuivt, >f T i w Htiit hva 
[lrii]..<m:J.|. 
*" *liTM i.f n.ini mlnhm, 
imUFtl. rni,'«.ii HiiTV. Vt tlntian ^iaB^) tnm 
u 

■ •** A Bhl-LJaa BfrfiWMft- 
: MartfBwfaf^' ■' 

^^iwyiD^ ^atHi£.. .j«wsm. ivbok, 

^flttlATI^rj/^^^^^flglKtAlU liomh 

+|nip,[. >'fimittirmf*H jIilp.v. i*nnr>. 

hTSO. Hr^'Kt)^ll-OI'=H li1'AEtA.STr;K. CJl.LN 

4J irom'mr:. WAFfiMi. KAmJU., 
*fTiKi. \^\rni.i.iAy PL^iii: OK i.\NrA.^- 

TKH JlfJOiihRI. ■rtHil1iH.\3.lrOl\ L.lVf'^!* 
TfHiTK. MI-rOHllE iTT, HI.H .nsiiV. 
.HKHPSI^, trSll\. '.V^^lJUTfK. 1*1^nf|j 

FTOSK rt(HiN, I'V !■. 1X1-. Kmiimi:. 

THl*l'mii. HI'^l'.^M.^rk. .y.^l..ilElht:. 
I'lirT.^TM.. rni^> Sk\ii\U. l.^JHir> VKft 
VLll h i*.fl IIJtM 01,1 ^rtl], MQBrr, LillY 

;'.io \ , niu 1 1 ^ S . kj:la,ik A^'^Jlm; 

i..tliV nilH, llfKHl', HT, 4l,JIJei«e'.-:HSCTlt!5 

^iM i-k (joPii PAW. nLjfOE, £Lt,(C 
iij.^iiovii. rnvHliji. 

VNTH1R[> l^TflTK. 

On le-iNirH Mami*. -I. aii.J W. T>|IIMPiHW, VWdiK 
Hut vM}ry s yptTP, by uALvTlib Imc VARIUM, 

t hniFBt rfrbffNr 15)™ (irt*b« I* Aiara^t^. 
n^ilua trcftt Ht- <^'«rN,.ii.- „ 
On arwwt KtbI^ ■cn'S>: UlM,, HnniOrfF. 
I! FJlUrt, 1 tnA H ynrn iiW, FBAitPAff: ud 

1 n^WJii*, i™ nJil. lir HrikpuPi. 
rv >LniiitaL J*^wi- nRRdR!4H BtUM,. WUi+4)ta- 

^iillj^. Juifiunr, 
Z n*.ldiop. *jT*. Anirmimb rllip-^, klVil t 

l^lilinn, "IT' bv nrtll {jinr.>. 
nn urd-d.imt Mr. J. il ifTA'fll-FV, VLrtHil. 
l»ra*ri i.hjH miir-) tl^H 1^M}tjl ^trnl, ln^, l^j' 

yi.hl>i1J LKUUH Oimtiu-r in Klj liia* ati-A 

\«ni(,ivi. Npd itLjui^ Itv Aacot lJ>nrlir. 

aIm) I ill Jill,] In lhTpl» IB t^e tt, lani^' 

r.A\t-i- HLakrt Lbn wxt dVj TrJatK. 

Ifv TrvUltWU rU..., ptr- i:iT^^jK VfjR rfiri-HBa r r^uiA, 

BOlLHlilH. UOEiaECIjl HOBHEB. 

WKI>.VKSDAT KKXT» 
40 FlE«T^0|^l^'.'HOEttM^: 

TT, llaaa to tm- )it. mOim^' MJ/mtir 
6r PiMMiunt Ttr. A. W. bkAClAf / bid) 
40 Ptnt-eimat narM.. («nprtiUlf pnKl|a]Jy Hf 
Anair L^i^r^mit ]l|rtiL ElonH, with ^luliU', 
I TJ| d yr*tT\ I'I't, nUiOblr ft)* MrHifr, uh, 

wwi lad bvkr^^y aiwl i t^w i^nl wrLJin 
Vin HvlVH, Tfac^ vhak- wntidMarjit ]n tbf 
Jrinh frf Cuadillnn. hf^(»a nnj unbTnlmi. 
rludfd J« Ul* L.JL 
HrifKH. A J<vi I 
MM:ja ^i brita._. , . 

^3?iti3?i?Sit^bi3 
IT haw^ if f tta)thH^ iiwi n nhiTi.;t>^ 

wbUIiI rult c*3>; t Bt-nvB tSaldJlMI, l^.S; iiiir 
TnKCiwrttf llOTVi: t iL^Uih fnij, 

Bori^frlini; *!wf a r*m? i 'iT Tlii;^HnniT 

CAMrtiiuMm?* v.nRUts, 

FBIlJAyn^FTT. 
I al :^ n.D. ihuT<. 

(^i<:i..t<:iiiutKii ;;k ntjrtj^Ks. tan. nru«r^ mwiij ^^na^l|mrm. ipf 

LuL aft « pair [jf tiiiaiuid^lif 
I Did, VOi:!i(] (BTTHLl^V 
iwa t^. bf^f^F' p*if W HEAR 7i> UKAIH. 70 f|i:\|>. 

t\''|]il.lA1l IXniJH HTiJ li.ii''^ i-m-Fi^rd \vvz<» 

\% tHxni EiT, Aril ^|,' d,|.'ii.iri. iho^v 

rui aix^iut L.r Tt\n w.xsamiy.T "^tvi'lov. 

TJ t>rv riiDii t- 1 ',j|i'ji iii,1 KM Ihw. [ir.nrJiiiJI^ 
^Itabk T, t Uh' I.MllA^ UlFlKtr: aIi^i 
IVrriaite and Brnmq IUnk<-iB wjri. i,LI flr>*d 
mlnifE. with pr-.ir (r'lii.LlEV ti^l p|!dun\ 
*m vkt, IaI b^MdiCij Wj.lcadt and 1 i^npflf 

_ iH_arT1U nAMWHR-VATl^Etl 

B1iT«iUl fellX^T^] NCV fAItr TCI ^TrKSH TA 

Atima itAi^ Ad:.tin» jiitJ^ ^ 

If I in L M'Flll. 

Om"* ^]e\ iBlrhii] r'^ijiJriiic im « 
Uknr fl[ii>rl[ lot tbtL tUlr klLI imiIir 

putiLiil^ ar mcEi. 5& , W!^'. . tin •.L-Oullt u[ 1*11. l»wrM-r 
IM,,!. 
Ni4hli'u^n . . 
Ilir J.ifl ll.tllfii'i^.r 

I'l.^iiji'-' < IfirVid^r,- IL'IDV I 

. ..-I \\e 

TbMi im ytiuf ijbBBLV In irL i^ii ^\k. Iund I 

J nalt 4Hiilm,, Uian and w iv, ud 1 *riLL Mm 
jrcu Id I w f i eL 

In Ili*t-i'liff order. Um q, tiiilr, ■tt.DTH. M 
Imll. hIitiIh, ihPttHf fD^rvtiK fnilt Ir^ rtr, K 
.i. piT" Un,]. T!i inllM iLlj, m'l^ "il- ^-^rrwa. . VsKyk. W.R, i'tott., « TT«ira. hh" S>all. ^h-^ 
tiJt, ftiwklwit,' ' Wkt}, $|i.'a^nn Wtk, JnmtHB 
C«fV AOUB. Ob 1 UTT ].»d.-W.B CVtlt , * 

ItH., drk. ikad, rofffmiM, nw, b*tt»r, ^ f*™Ti 
» fnilt IrM ll* nilT" ilty, 1 nHlr fill, T-»«S 
ir;;. £« tln'tM^iE. V'^u cm lr»* lir" ™ 
IIP tll» I ttj. 

THtm-HT.llK.-tn irr*! |p>4d ' *™?iL H 

riartlr J-lrpwl, ''^i inLhiJtw nil, TomPi- "ll"* « 
Ih ^iKMJl. idtd tLilanEw 91 Od FD(-'¥4nd^ 

VrOftAHAff 'S Hum:. T4«ht at itailrtt-lTW *.K o* 
Ul*. i WKiml and lU (IMlVfii1f™-». --^rr tu Kfi 
lind, 19 TnJlM rbtj, puhabLr -V,t ui 
f«An, Tuma^ cm dap^lt. pSul-tiJ' larr^ rm^jkp. It IPW^ TjKBMS TO l.ETd 

nnii. rl,-. lii arm bbd, t fcff« Tniit trtr^ i '-rMllllb'. t'V ^,1L.. 

iMi n-'.- rt He. ^. \\ t->vi,KHTi|%, ij-iaMj- 

Ur4iW[i t>PJlT»a. f-nnlri) AiirIbI. lUOT , 1^ WOmI . 
K^rttt ..U tMt>- PfHn-t. by 

WifwcTf^ir^ rr«. br BhU fiap.> rnn 

.Onvr; hj JltrtcfckijA 
□h i;IAmAL Hr V (MriJ^i<i. Ratburat. 
f fJpWailKl i-yn., hs .*mbfrilr. 
UU ir^iUBt oF il^' IjtlaL^ rif Lb' lit* R. H. F. 

I.f'iirnnn.. 

I>,]t:i. :! )~T-.. Iri I mLLnm (luiir hr«U]HT tn 

11,1^^^. 

(]|i .^1 ^iiit Mj. j ^. ll.MIT. 
tldJr FJirji- £ >f*., LiJ- Pl^ltil 4imii.> J'rimi FjJt Sfll 
7lnip,>, h»u^*ia» to 

Proin fitly tl^M' at Sdwlflal. t yrwr. br Aip- 
nlak iTi^ a rah i nK , bj Yiiiouard (ana of 
ftaduniri, 

Cn «EvtniAit Hr, i, O'BfelF'. Wjnfffliairii /BiHf, 
HlUck UPOdHnir (M3f-bHlh*r tl hflU), E V^tm^ 
hr LaAivtrr Ihmi Ipmua. 
y Ml ' bay I, 4 ftan, DolBlt^ fn bf L< hlill flu 

nniwn f^rJ^lli . 

UiljF l^Blmi. 
a irxKHjiiL Ur 0. Cr ircnrBtb tillOR^'WUHin^ 
KjuvDalf 

TZiiOT-Rl. »l#rfc Oftti, K-jaiiW.-.biF Frv^lt 

rrnni MorMHW. 

Ol vt^i. Hr i. V. VATBDK 
■lack Kir*. I I>ld^ Iqr Ht^AlkiC Hob 

Uaefc Hu-, i ys"^ bf HgwcBlM» bW 4a^ 
VlBPUl, bff OHHHil IbllHtMi - IT. KAY. CltAtfVTT.L7!. 

tlpH all Aij SttnrtUr. hkfih An>_uMii_FDE _saix, 

BAldL' tAiiBj, bimlwoftd, b«-P™'";','!!'H 
ijEEiffv'i Um-, Hfeiw IMid. innabl* rnf_w'rt.-Ptiia. 
_A>f^j_A«TltT_J^™WW. biu fcHH-l. _ __ 

MANIdV.-Psif nrw r*>\l*.. iNh. *iir(: n |w, iLiiJl': rTPt 
Bjll rtf. lUrtf fi^w lnti . nrnN JjfV. !■> .S'h',iit"T-^ 

"nrat'llWtntrtfi tu Aflt.- I'rrUr ['"H- llr:'i ' 
W h>Lr, (V rr-ol»«. W.h., dill. MJhd. i-,' i^ 

- - - ur.il.i'J 

ij-i.-iih^T-n, _ U»%^h"t"Riip- HilJtuj^-nlad U^m. 
CHlim ■ novn^ 1>U^ *^.t*^. tirunT ABpl iP^ liuLc IBl.l^i 1 National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308546 1'^ STBNEY MORVlNG HERAU. SATnRT>AT, APRH. IT. 1909 17 EDDSES AVB, m uix HABERFIELD. 0IMWQ<(10 PARK EKTATB. WSMl^mSB^ A!I ^ PBB FOOT. 
.ii mm. AT (M»ipn fhi™ pnrai la 
iMn wot ti»T. ii.L 

Trl., EST - 

^■.i', |Hiir'ii)r5-H per 
t f iihI iHffVrt- 
Pi™ rftM jg^ flTc^nv. „ , Ti^ifi. :SlCiKN("K.. wril iilHn[.^l, 

. ._ _.. riHij. LUL-.r.j1iiin< LjU rtir.-'uul'. 

7 i.hvimh L'"I il ull ur ^^«T^l^ll'J^■l'^l■ 

\'y„. ..I. nit v-'i<<- Ijiv^ ami loHTr >■! 

It. I r,?:Jf- .itlhiuL. lAKU, <A J( IH> ■ fillip ,n. p. wiLh 

.l.tF l.a ,:„.r,r *udi>i4 hitrW, lBi«llrT, 

,] ..r tttrroij^hMl, JU14 will r4Hiib«»d 10"" iP 
.nUTulInx iHirrhMn. Hb»iji vltm^ tf*l[b*n. Titl*> ■ ■ ■ 
"Tim. *. "inn. 
• ~* ' *"'™" ™ r.u Und. i& T tn itJTti tl r*ir. 'Wd, T*f™- 

Tir'r R^HfTAiN w '13 [K *r>;fl rnAMMONT>, Tram,— JMUeM fujiiliili Wnplii] Bhth tOTTA T.I.. t:AJ] ULT AT I'tMiwr Li>w UA 
D. J, MTMTTBB AKP 00, Tin rj^KDEa warhtewood rsTATT IT NIBU- IhHI CI AN ACU WljS i TUP aUilliat DTE« Ltl 

HI \>LAKS. , 

cinru. TO (ivi i>h mil vwN, 

Wi"U ifc. n« ill r»rtJruW twt WKW inc HOW 
i 00, Ilia tat taM a< i» npiif. nuts, f uki. wi kuf 1 if> ran wiTEi'Fiintman ui <■> 

Ifeil IdHmlntf fftipilbi AiU KHBC WT MW" 

Aip[h, ivr ^ wwiH to ur. 

V{! ns fvd tbr lAd, iJid mt IkDH a 
. ... KM DOu 
HiTKk trvta tm, imVltV r. RAtAJAXDt I ri™, #^^rT'■^>^IIIl>', Q g o a ■ ^ 

«DKB (PffTUauitB trttEDHTOI, 

- ■ -WtAiCit. 

hi-i.i. tnHliTiJ[ii*W, H- 
•tjW ki^itiin. iliil<Li. r<[3.i:iibi<iu^. WllU 

lua'i [tHiiti |tiJ»K. n !■ n-J ij^Vj«r. 

R.^,t|{JiLAfiL1f iilV WtT- 

uimciDUHnAL rvviwTWtT odn. Lm, 

Sri4i^S7T"nJM. Iivn ■(Jtlna.-^liJifcfli St tOT' 
T.«3H. tklrf iTwif, Wldr »*-rBr*ti^ il lifffl 1W^» 
mil? luU ill t^nim-. l-MJ.n Ill44 RNcIrr H/B, 
ft hinrili, n Hr-fl tinMSii»i'*,M|-..M?*n*l»-- . 

I .„r.Ljn.jilJ(W* Piinpilii* lilJtflM^r 
Diuiui, h rmMM kSd (ioWitfJ 

nv.ni4, vide luJL lLit.,.ITi'i fhhneiUe *{DK*» V^*^ 
ftT.*?Hfti HI.' 

Il^ipc I FiH f^^nd ^RTdLk. Tl:i' 

l'iir& n'kI Ti-nr:i BTi.nNrirr t'1it:f5t> i.<y\< JT-r.. I* p.'C. f'. HrmrTAiiQi. (irn. I". O . UiTfn*^. igit ^11 ^K\yfn. 
:| Ml^'^WrrKft JUILT. 

KStV- tPFfl (DHlD rotd to rmfiivutcTi. TIJIH DjkY, at 
3 fJa.y Wh*b 1 «iI1 Mini aM tht- tilmliL fflILT M OAte. tLLLAJrrE AT t PJCB cwtt. 

1ir r'rv— '■■■[t™t. S.II,, i -h j CTH frLmil ^j- 

(ij'^iiiU^r:. " — ' 

I .■^'.iK fn^ r Tl^r |r„>,i ■□nixLiH f:dTrAX:E 
pir-knl — ■■— - ' JfiU lUl.Mfiajkli, 
iHrfc-CTf:';". 
fin- iLnhllrvf ijr, •»<i inirLqf 

,^ii;i;.'^«.,^___^ ' " FUUtW, I npxni, [Lliqllicd Ul iii' H 

mw, IKK hill , J.ii 

Nm. 173 AitiL 1741, 
J tlnth tf ibuDE l-Jfr ^;^J;3cu■;. ■r . I-, ttlodli Jaiitk, 

I'vL., LisL' rhllBWB^ liHl iw ic^F^h I L<i jiib[nnrci~iHifa ChA 
Lob, 44 A IK, t^*pi 

liVja auj; Brii^k 
J- iMti-nnjp, rtfi. ban, f^ljF lit.^^EBiSt' 

L , 

!iiL TH j4ir wi 
£j^^!h^^lL-L^^-^1'' hiHIiHI 
Kl NtFutbim, Lpt^I, nlftin. I- 

IW., tlHI. *t Iftf p. ITi 

-Vrml., ISmriLil 1 .1 Tn; 
t^_■;l^^nlv^^[f^^t, W.- Il-pffn 

t- r T, ror. 8" IfMrf rrpwiu, will* L[3r 
.|dlriiijiil nodM^dL, riTAT' (it'll 

inti[H<iii, T0rrf4i#ft Jitdu, 

JTflATllJ [i:i.tl.-Dn™-mir,p t»t*tk "fl^r*t "Sil^i£^. 
p[l4 kitdiWi. iptcRllkd p>mi\on, r*' \ oik' imwrrnK 

' T mw. }m,:rxtr<i. 

KrUMTTPlRl.iJ. J. r, ihrtjl.vjhj "Kdi ]]*] 

VtVLt-buLK Ci>tfl|rr, HImI ryH..r, 4-1 i 1 n 
^1l«-6lHt UUaPd TUAi rant, « 1 IlK. ^;tr^.. 

WfWItLAqHA. Walkvi amiu».- nm(^<<d 
wtmVlM mA " 

iwM-. J?¥lMw>^rrmuf™ no,, LM.. t«f. khh ril»] iviof, H hid^. UicTii'ti!^' 
Qm. ilb. Kv It Liar* Viijt, « WTlJ^ 

Vnnwr' u TM-. a ? " 
— „ r Tnr» urmej. iti'ilrv 

_|_fcrpitf prilMi. I.in.^1 i.- t K liVl. A n?1'lt^]Jl<f QuJldwi Cft.. » Pltl4. vlU BulU 

£i..|.-.ii 11. .1 j\.H>|fn in ,t\j NiA. rLm^ ii^ fiw, 

J[I..V.| ..■.Lld.p.Jn^Bt.T ,^J|, ^flw St^ JfT ui: , ftOa AM'tm A^ilK AM 

« mam rtthi. Full MrHmluM 

T. J. TOWT, Annt. 

- . T iniWlVlM.^^ ]V. r^U.i: ir.'cr.L it.r. MmV,-fl 
Li^r I I II . .. I.-;I. iL.1- . 1. .1 . -.- N ■;■ |j< r, Nt«b|-, ftmlruft, 

liiiin tJiiUn, I .|i|.iii,|i, i^nL ilh 'mtwk. 'Put- 

|Mii^ H-i. Tl.tm, Si v.. l^vi.r, lIufiEvLhf^ 

MOfiH^N - OMrLiilji4i VlLld.t, (("b/KT t^iiii-iWi 
■.^IkilH, lm<tt>ily H(li[ILdl'l kUM^ bfHit, tTOV ^Im*"^'" 1- ^.[^.^ ^J^,^ hi I. II. Vilpis iwTSS ■ " "* t.. in-«i™i ii'r'li Itari !Jlii,_Kiil[«in», titvriioi 
^ Bl™. t, u n. if'^.'TtJ'lSa."? V. .,H. r -■ 

k r if krfcm^irUd H ' -■ •. ^ w <^^^M^J ''iJt' IM' 
l^iBT "ti* __ . 

fWlMn'^lllir mrrr&ltttdllniH, HlWl 'tr iJLLrtklOf < 
Hirmf tlir 'Mv. riiH tji- "l-Ui^ni hlurlli^' 
tinqbti'rlii' In* g|iv|r iHCilt^. Tfa >lAfP jhat ^ 
lilt- Al rrc^K-rtlm hint t^^if Ul4 iinllliU* Il : L(ir P ■Unv-.:- ^ . . Sin, I. ^, l"\t. pVH,, CCUh 

^ „ VU. I h. nuL, Ji4jt5, 
tt ■ IfD^ I h, iM. ■■■■ Ihh af^tiwp) duff-ftlH iiBiwml* rmif^i]-. !■» *I-t.*1' ^ 

rtmffEir. 'i..vr lLiri,n1i vtinl-i »t*MfHt^ r.i. ,Mi:i 
fJfc^^ wnp llilijn* fjniil, Then MLtiLrfr nf I1|i( (M 

^'ufuiE 'illtfr iir'ijTlM * ill f'l'jr^" "f rrr'Lr.is, *'■«■ 

""^ A AlOPT 11P-T(1-DATB HOME 
In yrmrr ttwn ]4ca, jjn iTwtriJctim Ucfcilrt^ 
PBB FOOT. Ji% m JJ IKHFN Aim FIX HOHTti WLU, 

nuM uanT to thk LAsr*, a>ii finw : tm sinf wMv mil 
"(JlJU^^rtanrJMJt- (in IhpL"' pWv* of wUrh h .... -iHii ^•totnlite >i Hit Miti'u--^—' "-^-„ -— li- ,i- 
' !:»r b> tkp trwn ibei fyL^HmoT^tHfti lUlvfflrUi 
::hi| -itf TTlH Hpin jiu ^.^^IW liti takiBB T* J* 
f Iii, ami awr |wiit>*f*^ t° "'^ jrM 'il ab^ llfbri 

P.iilliiiliFi h'lir lii,. *iiripH«( tit vtni «l filK PJirarurr 
Hill mr f|tv fWHi-, Tin* rlTt-KlTrt. Wi- v.miI.| hltk- li- 
iriprnto. u[*nn rou thn lot* thp+ njf iHllNrlrairn iifi- 
tmitll vPAtr li\^± iHf*M*lcT1 rrt I i'fffrif tiF Hurk)(r -in 
fllV iMm it< -.n(?eiftn( «?irt ^ *ir W Ar*iiwi:i. wtfcj 

vlll pmnL tUi <lt4Hti rrtiA 4lrq*Tmtlv InLCh a 

■W Pur.HTnrt ip.Ulf wltrtiai rf tt*P RMl ptL-.-.. ^ 
IMF kft..k[!f<ii«B^:4kt v«it unftif^iV'. hntfiM 

HABERrit:Tdr> i*^ Tnic ri*ACM **)n 

TOl' Tii IJVK IX. lew*. ■'IVtlGiA' rlLl.it w]:l^ wterir 'v^^ "^"^ itleviktui 
d.ir. ■iinnnn.^Mt 'iy ihr t-^tl pnprTtlfl tn '|:h|i Hubtirt'. 
hnib ll^l^J^ xtunr, Kldl.- r-^F. ;1 iDlUr^' mj^UOO Tekrtu. 
± iTiiDH I*i3n-.i»nn, Vlrqli-n. hI|.| cBcnt'.'fcailirati;' 
i.TT,»i..;a1i. Inp.i.J lijK t rrin:l.n,'i! *ri H'l*«i >r ■ 
'hj'lli smiling', *■[,. 'JLi* jirnpEflj hu- Cf]^ AT 
ULW i:J-^>n, -pUp ■i*-r«-r ii *t4fl< 1* |f« *■ 
Ic^fTlV. 1^ h rift'IB.T^ tD prll H ...*Bj0)nrtUb P*a- 

A nnrlTui.^A nfoiE^ urtwiArt Vif4.AH THJfl HAliJ-J^lJf. 

lUiTiM' rH'JMT-M nkifh fyn.xrxK. t skkI 

Ik kl|i|>hfrj, iiniP All (yniThliTif**. Klr^r HliM-i nf 
4(1 1 Tnrr<.iiPL IF.lSl'V Ti* OW 

TH.^n* l"Hlf>;, i^ir,. i-inMn| 1 So»uH:»vi. 
PTAWlflN intl HO^, HnmriM-r' JTiiS. kBJ JCO J'iU-rtr'Pl. 

jmnrnpi>:i,F>, in ib^riv crfcitii^h, iitimwtiiLir 

gf trt«]|i, pmli-, a rfnWrm. ^ 1*m rmnl, IfrtlUlf, 
btn, ULj Ud All cnrrt^ mu'ri mm. Hal^ttv, ri^ifurt 

hmi. Htmb mH. Howtr luid r tn i*i r i^nkBd rf"^ 

OinldY tlntrrn Tl->rittf| I>'U1l(uIIt ItnWti'J, 
■Miif itfi.F niAdi, UiL, pulr^H iBUii iku»itry. Ilxjifiv 
•Itlc mrfi pb-* piBieidju^ irfll li^il Eiut itunlni], lurLvuT 
>li PI. hiMU ^* Uftj rrr I raw, nult tlliw, frm*- 

t-twrn™.v wmioi:T Kitumnw 'raf. AUtr 

OartAflitf tjnTAIMADT.K, S~!*INaTOV, Ael.1 
hHriCi A lup lApm, vfvii'*. pwIM t>rfn^ 
Mtj^^wriiTt ' — — — 

lllPOt tt dMf. ^ „_ 

SatHCTH STDirGT, Ikt twi «^ rHBC - 

• ' _a»j faWltt ar alH. t K dMr. ntK cm mti gOUW BOLTO INVBiSTMBXTH. 

trJEWTOWir.^TvYaer T Ulfli^ Drici K«Mn^ Mi\ 
Hkril W Mf WW aanVQr. AaiA 

■HAL'! (li»Uv^_H««. 0-E. tmaEi, H 

Birr wtA. EtIm lldl. 
AVXAiniAUL--T«r « BHch OM^. i tmmm, Hk., fMk 
anf L, Hdti cm B.L (Wf Twini. 1 $ 9 £ft _f i a II I t . -L Ua^ ta >Hlfaitmt tilBi, J IT wrLI LiJiJ aul w 
-plwirNl ^jtlh »1li4« ^Wi 

[JdTSt M A Rl N M VlIX3f> 

FOB BALB AT~rtALK OOBT. 
HAnTffFKEPfT Wat£S ^CWTAflC AT ST ^ OujlT dMC le QCEA?; WUCIL 
H''l-E{IS]>Hri LPFTIN^ U>C!*UTT. 0 fttHt St hi .Wkh.. 

LMill, rlw 1<> HAH) WiriC! 1 ffr.irtiriinv .it.MtM, 
' lnllnll^^l: t iar(> 
fcilqUKL int rHirtiw^ ^hi re0l, dHdt Hllf f [dlirBi. trrtvUh* 

i«."3h« - — ™i« ".-r^na^ f?o*sKg?^'s^, ss?: •halt I flcl THAU, 

wa \ lur ^11 

■ull Uiriim irMf I'.iiJltr' 

lUiVB ihd iitm^i-:, Ml P l[t-MW*L I ™.. , ..ATIl fKDlitAOC 

TOKIUNi trWi' UNTH flu fIB ANHDll. 
yirin u BOLII. nrrEB invitu.. 

nii(.ir a wium. . land 

TW., WIT, l«i«.l»M-itarnh..i, infJ-Hl^tmL \tnm, 

KtACUU VILLA, btallt ol II*'"'". nnf. Dtfbn vlll dnvvt IHn 
amMniim » iS*"" l!!l''''',.E'ni'u"""'.'.-?1"" .J ■ 

Si'SS'^'i.'^.i™" ^ """" "'"^ '"'*'°'r?p,r??Bm*LL.;.im 

T=l., »n. [«»itaid<*<i*n», ™ P.ii'i"." VTKI'f liiirnjtlVWATfKli t-RoST.^OB. 
[^"BBAlWIJ'l?!, HOME -.-Tl rturmlq,!^ niiutril lllSll>Iva(,_ •rdr rtlnuln' nt>jrl* vttt mwr uAbft Mpd AT anniwfl. _ j ■ 

J«t aa rnmpVt^niH n*t»HMd DflutJ^. fr*o[+<i i)iAitmf wiJV \tar% Tivij W*»|(, In FHtijitt « '^^'jj? 
BHlUlfe^^'fi. runik. llled iwf. hail. 7 Fffl*fW, Ul- . TffTT^ i ntJ t^TlipIrt* ttomwilt "jl ji.|^p 1"?> 

dHnTr^iiirr' T'l'^i*'^'^"'- i*u.n(i7 ir(cirJ.f. .iiw, miui-B Ti'^-fti. -cr. TWt.-1 ig WM!S W gHi: Jt rrg' 

FUJinpiMi-oriT vKiiA^jDAii, i: I ft ,/xu *yf>\^ ^w^fty h ki>il Bflit.*IHft^ '- 7^aMj'*J'" 

t^Ht IH Jl Ti^ttTil Tllli, '*''fJ»n' foalll«1,. ■ I'llin^T [** iwqillre lilA lBrllWBft'''^WW .^W"** 

Beiittilul vjFWI i\f^ \a iliILe^ I'rirf kKV. IfTAL diwr lb* I'l^- 

Hehcv a. stlAiirK. I'liinrr mitu. W amiiUi BrBOadi. Tel., r 1 iLwrlj lll»Mi:. f^M ih,|. I1i,c.i 
PTrtlwkir^ I'AttStMIATTA I'^fW^ 
■llniit,^' lernLi Lif tbL IIAltWAV I^^AT^O^. llr-m* 
rotaurtMi 3jw Aii^i^iaulIwI Kh , anil haa rrtri^vH h7 
■if Ijh.1. tronii HTOrft, rli- iem" ir T*'iMrf. 

ApfJy 1.1 n^TT, RI?JIDijri^^Jj™.VKMjJJil. 

Mj^^l.■^. .■i'CiTJA(ih;d 
l.fciiJloJ. ■TT,,,-, .*m. I Ml t tHWi, -fTmroh-Pirfrt, I'Liw <fl tram 
rksn, l^rh-ha 'Hllf. jG4 nrr fML 

PEBi V 0. »fl\H1-t ^ 

l/jl9lvrid'''J^ti,l]LlwJ'it wt! Fltt a tlBlL van tsnro. Bum: RAIiLEBTOX, THE PICK or l,i;f.-.^i,u:SJ:RKHN 

Ij'^,3 IKl'I'VF ml\l\) LHCHHAnirt. lutf^r uJ4n«1«vi'^. AtwiMkk, 
TUn.irE at m«r » (JCITTAflEU, jiw nrnjl.ti*, 
.|F!,,|[. Eipi'hiii.iik.r'il, UHl ''.Wh 4<lt POOTB 
ritaVJ.., Pik.r r,<iJ. i-u^ fUn.Uhlltl lul. I 

il'i-T'^ii, ]ii'futr7' rftikld), Wttft^ mum tint pes iiinril. 

■CttI [flBJIBt ^MWTlBafl ARCBtmm ■tw, IT ■ A 

ivTiprinHrwnr* iin |« taMrtlkriA to I IWp f I vLik 
— if «■ iunwnt 
TV-i, jnrr. L^ntud-;] --rnH^lnp JiMMHl Bll't all tilHi-^ SrJ 

I.V |.r lr f'Jiv:f» TilLtOfmiOl-r. nUllJ, MB 1» "flMp- it,. ,,^,|,h„u«-, 
II. Od Wt*™, m. B^i, JJIII, I,™ fi»t rUTWI iiLK. iJi rmm- cnT,-T.iiiiM> wmm . . 

Mr 0«IWn>«tJ«t- W 6- ^..,^^,1 . .* 

nxDt'RHir.— TEUiArn isn*n«1T, i^Im^ p«(- 

ItflHAV ItlUJH.— rriTI'l-ll.' ^Hl^l^- rmtirlAH 

fAJITHl'I.HBH .)f Mt'ilH 1SI= (!THrM PIWll 
llATT, IIOJ.I'. jril Pl'LiVIffl, IjEJI., iGaitTi.n.-RAj, jjid (Hlreipf oroi ni*, *tc: 
1 11.1,1 pvl IB tb«oi«l> irrtlr, OOOU fttOIfTAIIl! »ml 
hi! :k|dk Uv It nllf , Cbslot of I Iran 8' iDKEtKCfO WaTU LOOffTTrn AT. mmTiTffl wwTHTntiOM K«ijpirK'i Ai-to, tVb't fitljiy. 

' O, IMAilt S. ■ A tiVKHtMiKit vMf 6birt ttm livXt Rral Eitat* Afmtan I AN [I 
AT riANBWIfJK, UNiQtia 
VU! AMIIUIf. 

ITIlRfflh Of AHRmtTT. PAfBOAim. UIWlViKHJ. ^UK rDTTAtiF. cMnrsi" trith tab EH 4Bf«>v*. mnUj, ianl ii « 1 Ipi. TlTl F; TnrfStlNB. 

MICE lOR VT"]<"K H^r-J' ONT.T Fhl IIAWKIKH, A- pjHtkaT," fedtAiiio tKiJiiiiTir brtun, 1^1^^ v will aqdly. iliTirbrtlRr-, 
OH SJili VI 'ST SKLL 

HlTtLldUA^. T* r ^tLm^_ 

^Wiri»ub:u tJ.^." Bi. t^jtuirfc t ™- 

Trfr m. ,l liLrl Hi^jT^HJ I tnM, W WHA in I tnJ I atv Hriek LUtUffMr Irt ifi Jri^^ 
nubs Miuntintf JIB 4UtHk Frtdi rowrm 1 ti toL im •■ US TBI UT. 

|9l T. W»> J tnm. IjA* 
taulll w^Ui liMh'1 N? _ Kliii HaitkuL, 

n. VOk, hmll. I cenr*. Ut*^, iM hi4d. , 
idpt* Tvf. WW iBtribJC 9t»m, £TWi fir if i-t, Tvrrrnn. 

nrTwrrOiW.— Forth IhnlBaT - TWMn- H-Hl -^n ttiiok 
Oaftapi^ £ riivi^S hudben, hsJ^Mf iMltJciii. w t^rj, 
•iiJ3nt JHfMlfllflH, ]<l p,f. FFtlirn. iCttfl^ l^nr.fc, TorTi'lA 

]|j0ll)i/'l-T<."r4nJ nan, Icrrl^ rltm. rhOlM pijHtVtwi, 
Brlrti Tilt*. 1 llFfF rufllB". I'rfOHi, HtftiHa, tracTBl, 

WOMWAN. -On Id ahtliHl, Ipfltrt kfflUtr, Brtrfc 
VIIIa, blU, llnvhtrr,, tfnIiDrr., * laipp Ew4nni»mf, 
Ih'TQHm, h't£|Kii. Atl nQci^.. i^ri>Etj fi^nl^ aad Iavti. 

naar 1>:aafi kt^ inH 

£H(i; wis iiiigl^'lilL W**.. . T nirum 

IQUtW iB<| 4Ahi 

4 PHt^lwt. VIM, Iv^ tJ«(^j:Jtl«>«ft^ ioMtMrttlii' 

. . . ... ..,„._,.7i .^j^ 
iM. ft- am niL[i ■ar ETaTJi. CiiTirr, 1» 
TJI Ptit iL 

BttHiMa iy, HI Piu-*t, .- 

L^^LAli' LFjHI1'6u> liivlMTinVf. Kh' i " 
iul-uDtttJI; 1aJ1l lltHfIX in nrtwi « P 
mriji m tl^tmifi. ^t. rv r. i 

kErrd.L I luLn. Valh kli.in, 

iPiM; vij:w TO CTtT. niL.f, T Ufifi. rnhtm^ t.. iin 1L_ ■ »^ -fl v ' it V i. 
wimtu^r.— am crottKip-'iMdlttrb!!, 7 ^t(<, 

I .'t>TrJiFIRiri' MTATR-iiml, ni**H at ttnnta**, rhp 
1.1:NTE?<NIAL PAICH LAMD, rtoiii £l [ill per luit. 
RONin JT"^(^-iur'. i^'. ri.f. CtilU* «n[l OnidH., KStSa 
rAJMUlnnTOTj. fl"" CrTtL^7P*Wi|llP"i'-l. "rp 

1I0^'D1 ni^ar Jiini'-}. -tift. d.E. ffrttJiip. fl f.k rAr. tTHi 
WAVlE)|rj{V.-IM. bk. (MLiffr, lUd H i (Hi, 

l'Miri>tm>K.-Svl^. BllllJlTIf lldt^r ri. irwn, iti. U. 
Whll4,UrUu— 11 rUli^. Leak4uld. thf PrhL n-tajrii 
H1>M>E.--Twi r>tt««H, ivikta Jfis f.L. JlOBD, 

A.wt Dur otb«^ 

HTATV AMIfT, 

„ . _jti 

» OctH4-*tW<tf **HI] JmpiidiL 
Lam tiHi Ft'ndiM'^iA 'Plwih US Wjnflry, 
CldOeSD l_f.lt ■ATOIDAT. 

' l>?i. Mrk COTTAOie, )Uil, £ 

TVilTi, 

Lafi^ 1^1. Wrk COTTAOIL TUH, t UMh, tab- J. A. it ^.i Hm, Set] Dctp^ JuMb at ataUgo. 
M falUuhillj buEEc, Unit, 7 

4 lleFnln.ptreet. AdSFTd. 
iB^dir; J. L , a pf Ifadjff pKi- ndlPa ' to I*. TffllH^ aiL t Miditk r ncb^, »ttlt all Ihr ma 
ahtdi, rir^ a4d bicUmll^litAt Ij^idr t« idqHKlf ftd 
nU, » nilCf Mnw, Hl^n Wl^ Ta WKD I I- 

ALLV KHTOttmiV AlTD Ii«tt1( 1 
HldAi'K AKa fO.. Ar(?Tln9IRG:|at 

L TJmjS rAH3L. _, _ 
1 fnilU, V-^- ChlUkn. I 
•laNL^ d.rlA«di cbn-LjiJli. hv^iimpip^ ptJuitlT ^aTAa lAtl 
[iLHUKi, flititln, ruwi, |i1p, pnultrjr <iiTt«, UMw uitl 
tesi-U, f\tt\li'n ^■r^|^-^L pfttwl iiC'f*llTiE far ttawc, TflH- 

fi£>'>i rliEf^K i-f^EE 'I'lriT IjOt. nvur u MiLia 
avnwFT. Wit imTvi( 

_ hUi l* ASIMMI., ^..^iTrckMEJiaJl. I^AHltAHATtA. 

-jTLkHju .It Vro-vu ' aW 'oliuiulih: 

f FM l^ll'ATE ULB, 

li lUir nnh Wit Are**, Im 

t4 niWl|« df^; alto lltoCU CVrABK 
£iuv, iKPt e9h^^ friHi Tfi to ](V a«m 

If. RllT~L>T!^K rrwjn-h[, Wiilin, HtnA^. 

V"r>iwii RifliRE i^iNii. < i.(imK 'm ttiK Hailw'av 

JlT KTATmM AT IVAIT.IKA. 

triMi UjJI, iiin#Ti TimUlHh atr wkUf^ t-^in'-. 

■ ■ pinl'^i'.. tun ■^9*1 11 now. ... ., _. ET1L THrv, Jtm Ulifl^ Ifm ■iril!Br,._Hnf'j*|it_ ^'ILijLi'K Ul'lEJJntn STEM, 
(UttM to. Hi HUt r^^N L'nwin-ri. W^iUTi, nnrri^ 

WiSJBA^fiJK.^i,. n-k '.E Ei^r \<niLji siiud. Liwr^ 
AtglilPMiui nTjiL:h. I'^n iii'ii. vf-ry at,f iHjtj 

liiOTi Ht R»w Ainrp. IL BPl lif m)a> Har mg^ 

iU- atiWSrf.'^ rMBte-.tVHbd.W «tgil 

itif imI «At4r Kvuilild*, uxHirilud w')NMt:nft'iii^ 

brrrrii a1 A. jvr iral. 

BHKS.'rmiVFi iiii:l ^S, \n I-lll-rtmtL It. k, AW- 
fiEIlpnv. Kuiif \iiTnt. Ityri.-. 

'"V'lfliTJt AS'fljisn.lLi:. .".fj4«*rJ Bt'ILtJ[\fl KJTl-lH. Tirf 
l*Al,iKi IKt ]»<-T fdiuL, mi rtMj- i^iTiu, rEw t<} truni 

and itHiWEr. Id r^rr- rllj', 

KKKvaTVI-VJ: 4i»J mjh, li:i Pitt-MPH'I, ^^^bw*. 

\lliFi>T rni^.UI, • toi11«« TlfimriiT. IrnHJiiULi] Blr,- 

iHjtl '.|i>f Kn,. Ah3H. ai^h fnr-k'ii RJvrr.n), 

I^rFRt'll H^ljur>. ' bpll^tir^af: AHErt-nit^Tc' ' mi 1 |Vl, 
^ fap :»;,]rti(|Jd VllL. I1ll[la. Ol Vltlrf^iL 

At at. I'Flhn, Tpiiv«K # '^rdgiiMfp,— A InH ItlKh.li 
_ IjrM, «til. t livtmt f illnj)' llw*. UaL UariltJ 

Ti nii(iV!-njijC;?li**L itM.,AftiJHH'pi|#% 'm^rii 

OIUWiiVtiiiiifn^nflHn^^ f„Ti \ i ^^.Jinr.rfilll. 

Ab itottu. tUt<] h>at'4^<mta[idiL\ AYlfy vtO^ 
aODTTTHl U)4 (4.. A^oiw aHi^. Let t- Pilf WpitbtfhiMnl Clj|iiitM, is than^fh nfuir, 
Bt*er L-Mni, rn it T| fld pit w««l! pmI*, |*^™ 

Id l.-W|it*lttW T^fWli 7 nrh4c (1bU«M IlfV). Onr 
tatit »^ IM 

^ ._. ^ ,«L-^Ml ■riefc Out- 

iBHt mm, Jto& tfa.ftt ifHiliJ* 

mrnrwh 'jr. ^jiAn a rn ACuctKMU. taUV 
— TfrnKf B 11"* ntKk tsgifftfifC wnmilmtit M- 

wmnit^ d.dAJMn^ rr-iurafH Sao pir BBmtt.T^- 
+rJ«. pH^r ^IWKI, Mii^LW M IfffWllttJ. 

Trmn Ir TMiiiirJ, 

" " ""liKri r«imo?i.-ft**iw<3*Mii»PK^ 

1 ngnii, LJ^obtn, t<tcrf fMraadnM* liiiillirUOp 
TvHb, prlK £is7i, tinir AlolhVMt WuiIh 

. stf'wjS&ns'. 

EfTd TIJI.., b4 ■liUS ISVBBTUEKT. 

A n,iT rhitm riWiir. .b. Af 11. '^B/t W|, 

fti^K hb(>FXIlflEfl l<v thfa ..U^UhI «d 
^ « IV ISCHIUIIH.I HIlllTK, ' ' 

Tm nomiTT. w^i^ ii i. psnficr ^iitDieH 

TlllTjrillinilT, E.nR|,.b dE 

1 coKm uiup ul man uwwfUW 

■W-T Of UMC iMXMTdMi.iiiiiit. 
npTKIK I]1II^AU4«^ ppl KiP'Ml gSSwntat. 

ttyi^r I i.(fi« Idtft. n » w 

..i/'?i; Tvi Tiiflji mnn ^ SsTEJoni' 
BL'Viit B ill ttr ^ — : "-^ TpL. in K 

L^i%l-^B\> imm; and IB A<ii^ Itl^iOt— LaJ^II '■' 

W tl**n'i!, WI-]] [mrwL .Ml Blkdf#l>lHl I^W tni ^pH- f 
■ rwrJ imlituf^a. ^iLb AfeaiL* WUTi, Fn.i| 0r^B. I'ld 
wlti^l iwiLirJ fllhJ, Tie HQ^Dfl'^m' i. * HlMrtwIf k^„ 

Ml, I.Tm" tJrtiAi.i., »iiil ai. IMI Ulobr^J^^'^ 

h^Ehnwm. |i4ThLIT. uh L. |)rrU L^t ^ . IMMTh 

a^.'hlt"4MK. .I.LjI*. rl,. HplrAi||.J w^ift'-IMnifj^ 
ilTiuau] z^p^^rl]^r^]^y t.i »nij^ i nr.i-L-I.M iMAf' Aap. ■L'le^^, iperjnr rjio wiii>^ ji'iiAt oikM.^RN. i^ur laml if pMli 
-chaaur. t^nh^i 

ILArtr ad J ^uljij t.. ^.'fiur aim idrt to 
tDUt o[ I. iiii4lJ .VrwLt, V li , 
mIiI [lit 'Vp drI^|i^it ii r^^dndi v«fiAiJ.T BTiAirrtm. 

IB M^l'"^ ' ™ » ' i nTWTlf 

HOJIH 

t(i ocpnitn'iriTV t^^TTm-^ nw' "> '•i.J'" 

* luh^tltt. uimaMKlhirM, nfliwd. Hd «»U4nlnid 
HOire In a caifaBlaBt pWtlo. i. tkto papnlu J^it*4- 

11.1 Tooalttr, , ^ , , 

It LuiilLlaa mMlna hill It i ML ailk Hd Hlli^ 
Maa, dntaint arf^dhlKit P»f» (™* » ■ '»>. ' ta^ 
MgMi^nWWMi^^^MW «ad all J(r WATER FBONTAGES AJTD OCEAN BBIACHB8. 
fTHOICB BUTLDINO BITES AND CAMP LOm 

Till! PLUPt wrAWjnmia 

tnn fill. oai PriMLT* <«. 
iiiMilli- T irana. TUmaaSi Iba vi 

'TSfpLAff'iSf'r'iEtiiiiiaira "OT «». 

thr^H.*l lany aaralis hm hiakaaa 
ilblndid ntrr ITMrtaaa Al l ca Mn a rf fc 
IVma mm la ifcrtni. Ha per moDlk Hf IM 

aa ta Jill I ml la twa imntr ■ ilaB 
stAPwiu. rum.-H M wm mailt.' 

H«iHi, aad pT'^rwalai vtaart w Ifa/ 11^'. 
^gUliuiZ tnad V 

HM WlS^ <!• (La*.^ iiT jvmiu:. ali"; 

Niik i.i.iimn i. iiAWKHiBi-iiif m™. 

oa iha Uliloa il Alaj la. PyT . M 

uatbnn, Mli'I ■ lltC" _ 
Il tba ft-JlMtS* 
twl^MlllH SBirB¥ f . HAIiLOBAK AND 00„ FIWIWHiC-TailWM. KRii," iinmii,ij,jiai iL^ H"*' 

: ^HLIIIXfl ATjWITIJ^IT- (Xat 1 «AU 

llHPULD,_VEIIlf CWIBC U)CAMIT. 
WITH in i HIKI'Tn' WiUt at f^SJt j-^.j. 
OBilTinillt'l ■L'rMIT.It Pt'lH BWP O"?*™- 
DKTAckEp U.r , n..Da roimiatl a, IW« P"* 
• mni, llill, UWM, and ill aPrii, 
1^ main noina .hi abiii^tiwiall^ lafica. 

'is^vrfe^^tiansii?™ 

ilju *l,i rmlK5T«, 
KRAI ilBAin, <n . nil mt^tj*" 1''^*' r!M!I' 
nun. t. IVKATHKRI 

V Tt.K^.- VI:H^ I I'"" r. ^ ■>".""« 
TOMimil, H > IK I'liliK. WLT ffigj' 
OBO. K. wmTTlEFlLt, IJJ P[1T*nim, iTmjsl' 

StfUMaa^taa ponmo-j, •piiMKhid luewi, 

TtlMi 1 miiiatn « nyn". 7 "i. 

Pl.[*.t-fatV[ un vniKii MHcs PswBSScr. 

1 KvneuL — fie* PiwfTTOK, 

». "-" ..^jg^ tirBTArm". 

afd 111 ' ^ 
t. Titrd 

'ACll. I1«d EH*^ 

Im, «K, 
— 1 fu , 

1 1 ^riBi«n-ria*d. 

Bt« flrlrk tvm A<;S4 
, ai^iHl fi-B4«l AITe, 
Jtfi^E- iUliW A i^idlir |itu|ivri,r. 

KKIN jod fO., ]n l^r— 

■ivi4«Ti*icsra J J i*T If 

A TA^JHH, atUIUpE P-ntiik ^™ — . — -. — 
UlTTD.^ m!M Urii-X ttmimi fW*^ I 

StTtiy— F«lF or ArM 4'<1TTAqCI, 

let lb n4A ^JKiu 

b[iw fnutidii-tn, iJat^ fwfd < KMB, Ukf mi 

BlaM Id Iram. UPl. . 

HI!* iml tn.. 

TAdlS. m <wr aUit nMd, In nlUaf. 
lana mem, kh.. Uittiitr,'. ab, all '< ^ 
]V|« a^ ItffTn- A l^lrtr 

tmS cn. 111 TlUV JkftK an fil J»flT.^STIALLV Hri4,T, 
mirl'UT. L ttli|fOP.TADLH, . 

^EU'UiNU^RKtrT. WATULKt. H il jl ' H 

prirlHikJnt {'ni(Hipl*l FwL 
n.F. DRTArUKU rann nnTAOE^ ^xmtt^l^Mla\t^ hall, i J 
1ikthf*aitB, l(H. Mnmuic joj imna. 

Kurmii; «i« imn at tB«. utb. 

ra.*. tn afa« *Hm ■ ^ 

piBiiCT ntipMi eJ «ifi^ 

I WIJ Raal iifat. AaaM -^J t lll ljM a ) !, _ 

Vjln (Ma praunlu U tM. tM BlM 
Wlllnwbc* Wrm l£jlafc>»*Ml. . 

imOU lIlTlLlrtHfl BITHh baCLtlH VtA^^HL . 

THItM UIH, Hlih^Wt. UlU. lI'lUaMnI, 
ivh bl I ITU rptf. tia prt «A 

Urn. I* ma i*ra«aj. • IJtlla Itfthi" — 

*"ii?7Hi ^'^^■rr pSingj. a«d OQ.. • ill* 0iitM 
trim»,VfSii!*"!tin> f^'""*" HSSS' ' 

«..llt Hr (JwanTSr » WflTIt" I 
m,. tu (ramtan^ 1" 'f "£7; ,^ 

DIWAOIH) D.P, Wn'*, TwtJ-prt^., ""'I' 'r"- 
FlrrpUm t. all ronoia. fJn. "T^,'':"™*"":.. 
6«*lrtSfl-B(W«, < 1*1 IllXIsn HOIlll, 1. I IS. 

(» * 11), nbKfM PNoi lia., 

1MW 1 >,1j'^mH faf iwalwt .jig* 
It, t,ir}H.i. a,, w.h., nr., I|P^. alHt aM .Ma* amoJ.' ],dJ. .»h hritfrm dialv 
■m: tSJt. TOHRJiM TIT1.1!- ,Klir, IltHTr™i, 
patkioH- H. aiu P. 
»>dni and 

T«i)f Bperlor ™H« ""^tiLT^l ^StTH. 
lirt drrcHMTMUt PtaatlFB* «i r*'*!^ 
wid. 111..! T>wiili^f™i j™t 

CAiip. IW ^ i™, TOPIWXBl 
aiii. B. wpi'rauiib^ 

Ull in WI 

tV lull, dr3*a, n irlll, _ 

in I. -.ic, ■. iirii*r.i.jm<t n. 

MfWUlM- IVaulIF". s r.™, all "<™>W" 

Nl \ !» r.,, I'rn'i.ir.' iiHI '1*."n, fl» irlaadlil omaf. 

1* UrbdrrHtrr.r. ,lT.,7;_01i?*_Pn^!^_ 

Vfcf^llL P*T.-Si« iVriTliiS. I J<™ <nd_all 

IV Dikd. uid an I i»i ri., i>th< 
rtTmcouMiiii nrrlomiKT ™v . i.tb. 
roil tii.r. cnpAP. 

TIAT WKLm^CffllN l^R.prfiaTT, OUak 
qip PdalducB- al Kto PbnX(r. !i, pi».Mt, tmm •IS" 

I. TO vRKniH, ncnTT.KicmBii. ahd onliilfti 

I«P« Ona Pf lift ft"K* IV1IT\T(IV HffTKlJl IB IMIik in.l p-liL.'-i TTb^«T Wmo^ k^lit'Ai;. tiiSEi^. iM'Mr".. kl at "^S" jr^-^ Jf**** M I „ , . inxf. 

t» f^SPUUT, HXtAJiC^. 1h pet Wfk, t\ p^r rrne 
. l3un 'rnili lUus^a^ ttT\t:k i^ttttt*. 

ttaut tMtu bFtrlifn. ind til« roit, Ibp I'i 

Emu vlFir, 4WL rrttrtfefi, "hnvT* HjM. fA. 
tWtii ' * — — Il^ll I III.) iTiil 

anp«. The il^Uarir mrMp-i^ HJfJ 

1ir:. 'V4^:ll<ul«^ Mt- 

.T 1hi^.<..|.'l.-'"'^ '"xl 

Fhi'FlLk 41*' r"*^^'''' 

I tSir HUti- Thm II _* 
laH'hli'iu*^. ' TPPPAoi er II Bmat nnumt. ..it < n™j 

, j„,,i„ ,.„ n i^rNifllrlW* Ell- .... 

TH* PlCrtPTT la Ml lallt, IP iBB Ii.in klrpr, -lian' want tl Up lailK Mllj 

«]*«■ la ittMu In faixi pcalifan- , injr In tlw ('(Mnji,L>4ira1tli h ypluil«. 

Il fllU, d wiiti aoa 5"l^ JHII ^ . rtuf . -Uvlarhrd Brit* ^stt^, < tSu"**. kltcb^n^ 

■nil tMtrt TerrnUt ATtTiir 
VnAAl'llMPVa— #4(^ •'111 fflrelia4« StP llifKfk at L*pi]. 

turi. rmaUn, ?hiK ta Iha **'^P" IniiliH^ 

rmttr, -wriitr ibd Bi In itr^E, Jiwn\ 

dpgwill, IjalaTirr tl PK TM«t^a 
QKATKWiJOn rullar'a.rtad.— IhrJunlful Ml 

ill B ivmm ntba, ffttij n 

(IShb. 
TTfflFTT POUirtH ttat.. l«tl«f* teat— tTnW- Ciif 

rpHtrrousiH n^pwii.-u.Kr v^b, o»ttv, i 

, , LJl., laikhijrT, bilb, wmtr, 1 tnln. tram, il24<V 

Utbp £1 OiBILAIIATTA.— 0.wt Liiid. lii «cr.«. ip- ML uiJI 

- -- idisr"- — _ EM IM 

■ - — Jill IiiU4L'H>IA 

EyurgrL., il L *.n 

triniiii h\ii.t.E:.- - Pair W I lur], and uJI LiH'i ri 
Miti. bufn rpi^ani:! 
i?gflT*_^^ni 

?T« lALR '.T w\l'ri;IPV. 

^mlliii'. 

i^ar ^und^tlfrii^ Eifc^tl TMih bII 

4 at f*ntiL|* rvivFMiig jCSBT 

TTTu:. pfircr£. cTTopi iDd ir 

B^ {- par r^tf 

Flrt.rlfT*t. dHIl n,P.fK 

HDllr pt>B flAlX, tor n-pT* w 

'tn>«.-«T. MSHO. H4.IT»hM^|PiH'tr, , 

Win. Uim*T, cir, rutliniTMn. lijid Mi' 
f thdmiahl^ HuialrdL Ti^mm- Prior. h^Ij 
, UQ dFUgfu FiJntiTr vt\ tirtmiini 
^a^BWAIdl. nrtrffTi^, 

Pitt aLJHta <ipti. aP.'th 

HVe "iwvTHHTirKrn'. Bimr n* B(Mji*it 
I'nnnm'n'. ifi ^nTfiitbi Atdw^ uciOD tehajiti, 

' ■"iBHdKJfll'tb "15K1W7 — -■ Adtfrtrtw. A*- mjBaAyr mat m «nm vri^i. 

mtjilnJlwlnwfnt m a U>a ^ had m ti|]]l«,rd <ir 
It is>a dfilnr (B " u)> ItbiwT H*d iBtrtiiw fitm, 

n fltluT blilniimi, kKrhn. (!■«« T«tlbul4!, I I 

L *'ii, IjiufiiJrT. riobltf, ^"^ ' — ^ — InHifwlmd tquii 
ImttBtM ikBd KidL Vl^AF'liAlilt. iSmim" 
. ^ an lit I 
U I fwr rant 

VS ftr ent, ntnOi^ DKIL, jn Ptti 
Air mttn- 
HOVDIiH, pit 

, . 'V<M- htiUNKni . . 

ii'blEi9^, raBwItT, imildwitibr. itaibl 
t/jwrr arH fariwti trwH fT^ii 
I am, IhrrnK^ Itwr* Ml-*Tirfl 111 
t|inia4rt1 «J>*M. Trl.. .Qtt A>bll.'l' iMt^ ^ftaiiirli.'^ 

IWF? ni[iiJfr:i 

JhU«r*W!*ii*. 

|Hpiiy, itomrHnni hiinvfn. JJ'llJ^<^w•^t^r^r ni^l K UOt NTAIJUi. r„il iimilgylan m iSSjdilt.tlii, - 

■ M A Plliv^ ra'')- tri, pilj 

bill, • ma, ]ill.,»laJ3B» W*Rf •E3'',I''T!*£ 

Crt. Tonrn.! »a--drti iiJ bdiMl^' . „ 
IHLB lad ■iffiHUWrr^lH* PttfB._T„ Off iw. 

"i Sm-uin; b at™ KBiisr*™ » '-^'■i^aa 

dm ]arrl5 Tiam,— Biv BmLPSHa IfTIGI, 
[Hff , larf* daptba, Jl par Hal;, hi;^. I^IPL . ul.'U^dill.. land flA a 1 HfttHa, l^rf'a 

TOTTAqi 

J^JS" "W"™. W P«-T-«rr«. Htr. [braai " 

..^^fcg»!Li!Li!™<WL'»»J*fe- j ™ 

fiHl,:ii™,.all|»a|, (if., tlOKt ""Ji * 
pii., s ma„ aqina.. 1 „„' ^fc 

UTiyn -n. i n^Si. cii.^ iV, iiH^ 

I.|:SV1KT ID[,IA-||,al l rmi,; TZT .AlBi^ SIS 

.iiiL i^iL 1,1114) I R'lpi, alwhaad, tanlrji^ paiU»k 
. Irrfi, 4101, ima, 
Puril.^ jwi III iilna M 

TfL iP.fpMlf;,.. /jmat CAKK^ aid anruiT, 

M Bamd a^if aL 

PfffAlT, tVrftar1&ri>r" BSt, - 

a. ni4TT,ifTir viriwi,— 1 pivm 

I fina,, 111 
I tunt m. 

prr^Itf nA*— Tnntflrr Prlri lining arof* and II 
<"i nri^liJi Hnrl. .ini paiy, itiv aiJi,.» IrsB 

pil™ Alw, nrirk rvTXtnr, ■ nsn 

MrtfB, f mJiu. Irr,!., Ltwliluit] riqtlop 
.I'^pwtU are |n lh..;vHi»l, T^j.jlT, ui^ kki^Lra, all appl/ 

.T. Mi.lhm'lTIJ,. 
t^afllitf5T^B,^*•lrta^^g«l^p VIliA. * U,^p,^ Vifn w< It r. voqua, utti Aiffit, urumnioj'ibi 
T T tatoa'p Ttpaldciun \ii |"b,t ~ ■ - dim to utm ~pi^"!eiibik ttmM.' aumaiL- 

'p, j^ii{pa«ri_ ' 

JinWjtlll lAalllW . IJI^ 4*. ■Ii' ti^l 

.-il-'hUiT. i™if. ki^^ *:'.'la»l«. r 
It TWirti kIL, lie., I 
vi,Birnjv!|ii»d#>.< liWi Titraai PH 

nri.Ti lUMWijtei^ -wg^^ai^ W 

- t.:iMim imfi KnHir; 

, .AW -WiiSt'iiSr-wiii 

KTtin--^.M -i'^^^ aii4 liakiiB^' at IBa jur. ikifiBl£. 

. ; tHMtW VilJf. _ _ T** 

'^'AitliijV ^il'irrtSbi— tkf^ntfri Ar~^^vW¥ ElaarHuLLliB 
rj fur tUlf (JU itnniL WAJ/flC* RL-Bfl ind (U> 
^i^llahl^ ani fLiliVp^riP , | V<f ■vi'rk.T. RnihLI Imka 14> 
(Jeh.«1-J*. H'oijUlIij-j, K h1iri-7l injii l<. rilvmlilfj^ 
< A nT.MtMJl^ -.L.SMf. rm ^. ^i. t|i.nvmltl« 1141^ W'lLTffR FEiaii ud ai., 

— - . . fidflnlJS ^ W polJahn. 

A PAlllJAIS al lliiKpiiB.-i iML^RudE^ inA,'« Vb,it 

*»! modrpn f-cniLp., tmw\t\^' li, ^rr|||; " " " hrj-P a^n iPf WsJ, f^rniiv Inn tai hi«t, 

L.H^J^Intii, liniftli^™- 
,PiiJ IFlitti li-rL. rsu PiU-it, 1^ -kioh r. "t dlHw Puinl ,SeiIipiIM i™i 

■!,.„„„_ IIITI ""fl 
n_ a a^i. eiim.'-T I1II|. ,,.,1,, „, ^ _ 
Opil < iMi\t. _ I g^daatlil anj Ba&B 

Hl'KTlElI'd lUl.l, -- OVAt lllhSAl.Vr ilbdiatduU,,IJj irr itn Jlii Enr laCL 
iHull IkTITAllE, T LiT^r rtriar.. Id.d a> k 1^, 'IKftMH; a [lef d^Pdl^ kaitM ^ fl 

Tumu. nmrrnlml Ea .^'l,.LrE, Prtiv f mi. llfF»E| nmnLhlj |>*rl.ri.|v. 

iL», iBlainr iv,^ .i^rmi tu I', it |i'.,i-1)^^T, al r, i»,i'. iiall Tar vl^a 4t"l fAaUrum, 

r].;VlVliL fT!t.»-Lnr Idjftda. I>T1|»1), ^'.i. IHN Kmi. y \. r,i Hi4f-rilM.i 1 

Tri,, rilT li^i. I if.v: Hariri!*. I , luOvijl'ih - \h'm> ' [J--Vja; SH! 

ciii!(Ck: op a mi^ittimis. ^,*:rii*!~ oiviy i (iiji'it«. uaik fraoi 

lltHllC, L HI Pllft fOUT. 

— 1 (TmrUmiill-MOIIIiJlHL 
r p. Briali TILLA, rmanUid r«aialijia I. ml PPLRinU P WlM ^EV^Teil WIIJIUHI 

1 luna, l™*y, twa, tol •fUr, irHnum, mm ' 7 "j!^ ''•'^ '™ HUWI, 

Hsf aBiIrr, «™. rwH MS fa», Mil .1! 

IM titles, Pfaiit^ TIM far al^Uaa LI laifBllvi Da " 
fanld aa idlb w B«*a*^ 

PHiri:, cam, !m cut itaL. 41 

Apola tTTALOPI^, 

i:iii3..iwt, Ifanlikaai^ 

laEAHi tJIEii aE I IfiVn^r 'ri- aVrbUT. 
Yyi: Wnj, ILlltJi lllE )«' 
F4r|k:i.Ji.| ifuUdl 
Mod. Urli:ti (-'actf^i ILBlt Htr. Hjl*db4<«i, M n. 

■.t^r. 4 r.. kit, tVm nluhod pniiitin, paaid i Ipwr, FrUw, 
fflMi nnd MALRrillllDTT, 4lltl |-ltr-«. T. 
f^T^l^tit ilLAHI^'e rOU l\VF3!TdfEa, 
(J piM CilST. AFTXH ^ATllHl , litj 1054, 
SilARLY ' KILLIILL 
<:4j.^Tm«Ait^ wmt fir niwrmsf. 

i AtJHka ImiitUilI, cEc'iVtfd, l^i^lt^M 

JkElUttiftU UCUfAllAH UllflWD. 
JHt PV ACTb TcTTB U nqu'ivil. 

J. A. cKnrLi^n tavlkji* aoiicitor, 

_tlocfc Kn^Uf*. 113 bj-anTT. 
VUlMftKadlVtL lllr'I.UOHE. 

RvtiL W, ^^'L^ih i^nT.. nrnl.. .Fi^nl. luiJI 

hiKlnnoSLir. Jijijiii.|.rii>'.> i>rt.»KJpi 
IK lilt ntoiTHtni. Roiiatflm. 

,„-,^, , WI 1*ie IJri^lv with « vm 

rtWWiltf "Uu«ir.tpL^' BHI irtJirr Lk(b-clH 

Dt w .■vt- atAl\\ ktahr aad <rf Inv Bcnna- AWHUdtrTELt pUfcnmJJJ TTTlIt 
mr*l« )W«. m fv^y tvrnw «if PakHvU, I* hi 
imrwerfa ir wh rm, tn«>fi tati^ k* t^ -- = 

A BN<!|'j?fil. HI "^i lfriiaAa^=Ef 
/V h4 fMtt fci^ 'A — " 
\j rAutfiKfl PLiJ>iiiui, Hriii-iT iinvfTT wd tunm- 

fl'OOU, Ifint 4 pi-rnn u[i-r,ir.Ji. TitJ" Tofpritp. o lit^ 
bddL Rwli# iemm. LIltJQV, at «ir Aaana. ini 

• gREHJh and m . m HK-^Hat ttai btktt.' tiuu nij' iX' 

HKOII^lltTUiM, — li iifTKnn^— uBiT J 
d <»TTAju^r (v4i rBqulrrit fat d Mm ^ 

ti«bi. Id auri balUuiAi£ Am* 
«a itHnmp>. Tvmn TTtl^ fenrtB IIH hi kftfi^r 
Alnji «^ let 

_ m Qr^A 

BrtiiT iiAiriiisa-'i'ATKR rartxr,inK RiiiiiitW 

tr Sioy HEJX'H. In atPH n.> i VLttl^if, Erfmtlint ROW 
MAl KTXtJ-tteiAU. dopih ifanurb tfi xirr i.f HI 
ItAXi-^lCH RAY. I'ldBL-'b pun I M tt«l, dw hit Eriiu 
«-<uii., iHKt n<4[iini«fuUii4 anol Ttnrm TOUKM 
TITLt. PlBB lA *VfK. llrieft, Etf. 
_ J II. UUKfiTi and 

|n'i7,'if3h, + i™f,i*H f?<,, Baa Ib I 

pri™ 4<d^ 
BiH». Hc^ «t HPI .V l>Et,t1 
Xa'm^Sk'pitd fllttH JilW. 

n 1 ..I.. 4-l>irlj LdTL' IK ITiStOn' Jl_pp.ath]/._K_CV_1|-. KrwgfTirjTo, Iii ntt at tnUltlU^^EIT. 1SW. ^TV.' .Ilrk H<iii|k aniT i 

t*Sf» llhWiJftplMi nr'L 

I ^1 'KiM\fM IMF r.; ^ "iM^T IS UJII^ k HJUi!. KflM>i I- fUtfJi ■■fJJIT(lS^_i.|i _PhLl* 
.1..'.. Einhl.Jng' UKW. Ill 
.nl. i rrv,Uirt 1^, w^tS vvrty nWjT a^l rwhtcLj mul IJ"! 
ipl i^ll^ iDlip all wi. utiy trunqJ. 

.bBifin iiiti. imi 
TlMiiirri VAiin. 

XJL iHJAiU THn\i\*'y.. HTAMft^HU 
ia-aWk n>itar fliiiiiii. Ti:it(f \<:«i i 
BL HMT ILII.IJI. *^*A', ilwdk^i dEi, All HI 
pri-ili*. .-.II itiy .,l»i;fl|». trfjii* I' ff^iitrvii. 
V. It Hl lHH, AirbWti MS Plil-iL 1*^ 

Til* tMiiy .JlTaJlaTiUr PpnpnCj of Iti RJl 
U-Th DUmll IXlTT.WIK, |.H.ir.iJ:.f njr ruttf. , 

dlM vmuidall. *ldt bdi). 7 Tn..iii^ lilil.. 'tu. ^ Lt* 
tDTdafi, Ed Htorfi, viaaikurt ijlHnl<. A-lJui. 

AmL HAilhPrlllllJTT IVl I']1L-<:L t,, Olljr 10.V. | 
j'^miljul'!, wlthlb iC> raLnuM nllway itainw.— , 

*rfi rr.t, MirtiR k:.^t:n iioc. hi, f^,.i, ucin; ^i'lT ^S^niJir 

Qtjtfl I Airuuf _S3iwAfttfa and (HI,, Mwfr^ ^Jiaef. \ Kiisi:^ \ iJKrii.'aUTu9r, 
Hi, to f±trt, i*r^ Blitr^ Itwt 1* Ifufli Bl by IflWt tfl rBif-i^iii^i t lTATT^Wtion, NPridit 
rli^ a^mnk, rctfil. Auhim. mm. Tur. Iht. ill liULcd, a>i h*i tt^ M.7b ■^nh imi 

Ja K. -a-kKKT; ud CO., im mt-MrwL J cm4& K^->\tM ^ hutJi fat ^nti iq ^ipii- wia^iijiii irf Witfr, n*, and Br^iimxr. HiTtw roMri «A 

¥ ¥ llfcE^aiDKSOI^r T MbU. rtfl., VhlllL. tB^Uow, i A HL(JL"*li UK LAM> FOFL KALE- tbf flck nE lUi.J. | IALAl"" " " " — 

PL:,, VioHl It. 4rM U-. 1 t4i. tfJiTt^MHH. rt. iflrt- l«Jli «in Lup,,. l.'o*l:'< PU»irvr., ^.-I ■ J? A ri«-cJaai ftMwrtj. kwhUw 
.l,_K. QWKtt aiiit O^nTntMrtft ?(r3i -4t"fl APPl; A^ur*. '>liJ[[*r'i-iltiprt, iw:ir IUm«i j Wjuhne, Fi« clay. 1^^ iMdHSnaT 

"V lihtiWAilf HAMitAiy, *n BlAH UwVlMil'lfrMtm: CB*^I1i1 l*V*a lUmlwirb. IhilSilrra- ^^pMluh It v ^ jy^m, ud «V P^dlwM « dtt 

^ V^.^rrFd.. rELrfmnl iPnJtkin. 'Nao'^V Lo lUllflBi ^ rOOUK BAY W.4TKJt rllOHTiVjJE.— Chftirfl HuidtlJ n» , Ucrti MBLtBtli - ' - 
■ . VmLbTrM™. Blr. V^il-m 4BM> - ' inl-i|, KKHBllinTll'N " OodA aulldLnii Kixka, Ii]ir iKiatEliin, ! .\u ALLOTMltKT LAKU tl PimiWl^MiViMIt, 
iir-i t lwr t-i frUil, J. fc^p f.v, (pj(,Ht|Ji^ |ri.t. JLA E^DTIUJ, " i*aniiO#il4 6J Vhr*-=3&l1U*l ^ 
J ra<^ DUfi frDflkiva, rioat la Inny, cbBtft, In ' I J J.H- I', III 
l.-^tl I LM.l ijll 

IJJi>iI>!t 1 . |i|[(H.:UUTia|C, 

AU&E.iT nAlC0.4IV.-.BUHl%B, 
, t'-irnT'* ■- ■ - '■■ 

' KiltNt-SiT .1'. 

Tfli, an tkii*ir9<)d: itv#Miihi TBm rb- t>a^%. Afi 

1 v3iidlni J. IV|.-[toB, Vtfim 

tjFRWoua .-uwii HiLliiiitiir ifit4, 

JlJ \l.'trapi>|ii.;n VL m\-\ ] - , 1 'ahh.llmd _^ 
robBMf^iirartt .!N;^Mi»'iit,^.IM|H.:atlp«,., J£Al,MtfH"!fflSt \l,'triqii 

.\S IV.-'K-It.n., 
lavrilu,<-i ' . I 

Al^jfrtMttlL In at^l kddttUtakKi, 

lUy m. Vi'iv. J. I^AKh fclliH-lirthnrH+l. 
Ijinr,..iii( hi] . Mitit'i 

r.iJ h\ \it\tf dflnJi lUllM. 

IC PliH=tf6rt, IS' 
^ll|i>Tl'j. — U 
i I^Ki*. hut I. JUrt I.. lU^IM-li: 

41 Af tW^tWCIU. tp'nii, ,ipqi., 
jlLlftKLL Ati.l Nl 
— . -aQrloH "'i pt 
i» W4MllahjkL, 

~P «tUl, All i. jr J.^«^lHhtl 

1^"^.'^' ^41l-«Tr.*. I.I (iHlf. 

PJJt A trtvl H-)i<ni:r. 
...3 .ItinWf, PlllrtK«, In BMf 

i t>4ii>bU<:t ftTTTAOH, mm. I,Il V": 

yWfU 'A^'I'TllBd IWHl II I Idfl, ThTT^F.r > ■" i". 

It PffiMVwd, wli fkT HM v m mt^in,,. " -|.|■.^ iriji" 1' 

fr.„.^."- 1,^, 

^■i- 1,, L^',, .^|| n-.. i\.i^nyn 1'^ flRKG^ Ull] 

TKHtt.^^T: xirw i.:OTTA(j:|tti:. r..M* can. rte 

iL -rtPK 11. iEILhJU(>^. 

Tel.. *II nilj. 1 ry* Oft-rrhii iib*^*, nn-m. 

Lt^nnRU).-A Pnctj llOHd. ntmr fibrtlu, afe 
viiEii^ jiuilFknh, liHi-h atona tl-IBditlf , 

I lart*< ^n'lCtkP, lU mvPt.Tiir>fih^ land fib x bmh- 
t1Mlr l*W (HiL II. J PAJJi.^ M.^_Hrrt^ 

rk ban Jtvm j n di»; Ri'TLbiya anvL 

_ "Flinwp, Will. 

.V':?,^'._.'^>i-..«f-^:l^TSf^ I B^k, wItfalA TiaiM tl tntn ^lUnk, w wbII urtlL^ bn ikf faml^ df' f ur rmkiT Birtirwlyli ^^^^(i!r^ilid°p«|^.« I'dJIWUL lid riLi Ilk. n, . l^srtA^fT inj.iA 

1 _ IB t ». (irwi 
^"'AtEiai'iwitjmV. 

I^in:Vlli>V\K. wii.,^>v 

tlFIMErHl - .*Lt.,Hipitr. ISlH-i . I' vr"n^" , I Hop, nrit a* p*^^ UriMr iW(t»- P. J. K. i,***™,^. 

voiiTir STiJsiKT.-Lciwir Vrt.fA 'BwroEWct; « ■ E ^I^^?^ ' 

dlN u.:m- lli«., T tamat mU flihHi, K ckBTiMlc ir^'Tf^J^* 

■ . »,.I.N.!M tMi. (BM tW. .--..r.a,-*™! 

BiOtin: 4Bd^ ro^ jp^EtEbfaBtb-MiMt, 

I'T IHiMH, -W'Htfrrip 
■kA- n'liiulL, Inhfl-r vaiTil. 
tipjuly |,ia tnni. 

^ _ E . TKTOT. H J lti.^,^ 

jJiUVEMif HtiX. ^ . nipTjlS, ■ mi7Ji*T|, 

Dnif rulj. I mlti, _ __ " IHHirtH, hhmliL ■ II - ' - 
_■ If^-^' f*"**? L'*"***_Qi'"<t*nfd^ ± HwtlOPfliMlsn nr I'tl^. Er^krr. Fli LdLRd, UmJ4 DMrv, 

nt>Ull*00*.-#.k C^ii.. Vm., & i^i: 1^ huli 
c*rC. illH, b orl. t-f AHbw. llr^ Pt r^iitb, 

K]l.LAKi,- For hh a UntliAun a Mm^m^TniS 
fWFlfl ITlllL; jpn a^^ll^ / " — .. .j 

i^rii^dAiLfA' "^BniB-pii;' *^ 

T^ li iri^, nil ntnir. AbbI^ , iM^ Iflrtli Mdi^ 41 Uty ilff l)r_ lUtffkpiNL i»' ARi ... 
NUT OmTAIW It rAPLTOi, 
niui poinisii. E. 

btetamlaliji Mil tt W.R, vllk lam iri ii4M*l 
. - .. I, lamidij <vlta iMPI 
ki iHmdfhsuL Uai d, HI > IB . — 

IPTPHCOLOHIIL lirvEBTMll^T OO,. LtD.. 

la llodf«,ILn.l. 

(Hkea (^m ttt l tl p-ia. pft Ifaw Mlij R;te.iLni. 

' *** '"^'rHiit'S' 
'fmrnaim 

TiBi-iiiiovsit-aw-fliir- 

1 ' u^.klAliMZ Ll^.ll li^l 
1», Tarw %(jrR^ti^i 1^1^ 

l«, TuHfu, Wlli-1".f'.\1f,Vj 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308547 is THE SYDNEY MOKNiyG lllRATJ). SATURDAY, APUTT, 17. mSk OONFQnjlIU USlUCNCIt IN THE (nUNTItt. > af/> ram dvwn wLLI mivt* 

kndat, MMr 

nl TtM^ ku*~. Mei4«tl1 Inriudc* 
ID iCID yi*^ tt Ik IU ^iBtH. Tin WUHIX ^ tvr 
■jmtr la iifai i i lg bv iMtftln^ id 

H am Hi —* TM-.W™* Haunt u 0 ^ ami m lift matmt oaitiw (MCnn, HuKw'tiM, 

^tha OMUai lagmtt Oa tmtt bl tto (SuMv Hd' 
^nlBlBf wL4lt UTI, mcDilral Irinrfu uhI dhJnlt 

*^t, uml I i,^rir-h ti' Oftux "nn' Idii4t Li Tii s i'rfi, I 
kltlllr kl'l vul <n FirJ.li (M ti.9u. fuU- 
hi^rhKmiM'. f'KH'K, i^f^ O Tmn" i .n if nrni 

i(KtTlji:Et vN\-Li Imvj.K, ri;Jl-;i:i^HAM TO-DA^y. OJi THE QBOTJUD. jyS^pUB RICKAItD AND CMJf03'* lOro cmr ixt jbihiljil for cswo., 
DUtT mni>K. liCihn lkake. 

WTQ H S IL lfV ifcd t'lOL, ant L™pi.±iT*iH. 
flHAjnpkOOLi, TTIK HifrdlTiR-4:'HA AUl Su 

»-■. Tonww. PHmt nou, twM 
DUfT mad. OOl, SBI IIm^mi' thitMnod. 

^ lflSE¥i-f«pi|-f!i'Ait 

JTUiKST BL4c« or OOPTTAojti 
ft™ PHCt t*Vi 

jjpj^jjj-^a ooiKtlDr Wcdmi IMa^ bUjk ttnTAat!, v<tk 

tuf m^'^^ Bp trotit thfe ilfWl, HBtMlna t «pd 

iin4 ill r^^riilrnii'm tijijiblt IJ^'H i>f P<DUBd, 
TrtH iJtEr. I'riiaL ^M^, 

HARVKiTAND CO*, 
FFrSJHWJ»t> 

JjEfTEkSllAir HfBST, 

JUOmttl FiM T OF uasTHlt.'T. 

rliMilhk lii-'lri^hiiiri, >-iijh]|i't l-^-iLni^mi t|nr LlLrbrn, li-ilh- 
■ II riMhli-rTh c'n[n/^iil »r«fc, 

HAItV'KY AND to., 

PKT^LillUIAlL «|I»1H« hiH. d enii't rriurilH, klr^lfii. niitl niiJ- rn , 

^raiin-n*. fffijp* |iiTiniiiiHdr- YiT*i|i3iihii frrsnr, 

•*l PPmc. Tl'.n TKhltjmir ajMBdr ciii > Up- lil'hl; nl 1: SEEm.KiL AVT> ' 

1 JAUniM;n>\.r] ]1i lr:^T i \:- H'FiI^ iLT." 

■ Itrti-Atm; in. II ][ ■, JI..J Ijri'l."'^.-.,,-. , Ti-iiti 

U.— it *Hi . tZITum . Ik.. SsllllMHr HIlJ IdlHi.'T !■! I'H I -( . 

TOI^SDim>W\ flVJiTlUN, HVW rll'Ji.S. I. .ml, f..-'.\nu., 
41>rTiHl kirt-iililr, Hoi3i'n! r'i,l||)fr'. 1 ri^.I r.^-i-rii, til. 

Pnrv^, «Jf £4uih. H. W. I, irnrir), ;> ir.>^.h'-i.i, 

T^* ntj-, TXirmii. iWK ]L Harlrr. ^ Wft'*^!*. Hirii. 

I Hulwrtain U com.— fiupwinr Brjiii I'Mllkiiv 

_ ^r. nnC, tit-d l^qn., barb, IfAd S.lHWIt 

. . „ ^„ ..._-jjfr-^2jft;j^, L I JU.'ttV, 
ijiii.tu(,_ tt^»§i-*.-^Miji^rt!^^ 5^: «»: ft. ^4o^ X, V. J.' Kt^ ^irt^'S^'rWiihriw.i..". I 

W- TiMHfif, wnnifr^, fhH 

*«f*fivirn*', hraJlSy p(<f||l<>ii.' i^^^fl. sr.uac >. || , rj^vn-j- 
■t_rTfl?HlM(ij.np.ir1, Fill*', h Mill 

I w»liT ^Lrw, rood iryx\-iy^ H'tmrtiA^ Ldiid N> J 

_ mrfilnL 1ll)tf|J]T, Fl*a^r«iL^ 

i Vta'iMii.—k'liMrw OmrtlinbFu W ih Arr>d 'it llir. 
- rM D«vh.-.V«w tM>i^ nK4( fUlTAHn. * 

W^l^.Wf rtHwjl ■tttdmr {■iMtftrlLJij l-iiili 

I vt EO fpot to A-g(ml'Vt>«t * aejrtt tA Sw lrt|, 

TANd wl HAWKfl, 
^itrttAueni lid luUff A^TRta. . 

_^ Xuiinwt. 
- _ _ _ _ „ -AfKltV. 

« mun is X U, OlTMHi CT'lltMK; ^:]afeHl^a W ' 
\t KBlmi i M>] i^i iiU t-:*bm 

I' Ipfp rao>4, J drw-^ boLmuf Im/4 jnd ^nt, i iiili 

^udiitf -yay Doe vii-w nl aurnHiiuhLC ^Ki^rM.^. tM""! 

^tlrwh (S luWl, Bnvlv IjM nrtiL ITni pr,^„.rrv i,. i,;. 
^-"dafr In <tmket\ n.qd PXI^I^'j, I'ril vrl] <^rvr^\l JiinFwv tn.^. 
fR'i'miii UTJi'npTi.t. J ^. ^|ILJ>., K-fC^imnit'itH'Ji. . J^'iII-pL 
V ^itV^ 'TK.ILRil4 T~n |trJL« rUTTALHIr^HMlld tvat- fl* 

■<N^i K}-J<lt>K-Nri;. H-fuStfAK. HF*^T-TTrr[. VL>:irt'fl 

TlEEtlll Cll |[}':\].l»l, ; TIlH.^ iHl LiL., M.., j:. X 1^41. 

TipnrAM, ^jH^iIrn uilJ ]uu-ii. i:i'iihij 

!^.Vi IMf-TSHVT, HI VI.. SORT>| ^VDNk-LV, 
rH'titrr-4 'J'^- 1 A. L'Mu., wi^ii 
i:i?Tlf 

vrjtv HAHv 

son TIT r*'ii* 

ii rirr». uud kiL, wr ^ llTft Hn. 
ttVUlfl.^. tmUtlTul hHrtHMl.^ V fWI tym'XtiR. H tor., 

k nui iih| Kil l 4l:r ■mare ijm T^;. li^i^^ 

' ' ]|^"|j|^.^»rEll '(nKt> OK i>«JD*TttWi 

1 "nit AUU:Ai>p. 

Mll.SlOV'fl TTiTVT 
Tt"] , DTK ^.ft 

JI'A'ArOltrulF Lim'AriK. «li <T4j>M&aLT^ t|| Mtlll. 

lUv •ump UrfJ rnrmn.M[» iwti and 

^■C ■(wibwtii. fuHibuHa lid; 1tAC!PHERS(.lN"p" ESTATE. VrTQN^}^ f^P^)< BhcniM wrib- iM, «^ tte^ iiMt ■« 

. W» nd [iiir ftmi for ileUll poClatlm «l 
Hut mr -bti tiiJr. H'Hlr U» It rov HTl'.ir ri-m \i}r- RSflCbliNCBK vllh riat* 

I.' 1 KLni^iiM I:, i-inLibiw wJdr I&KS 

tiiK. a-twl t.i-i'^kJH'^^ rwmi, t IprR* 4nii^l» 

uLF^r K-iHti^iIii. liivr hitrbm. Uuadl>, aDd 
k "WTiNikjflM. Uif LV^t1i|^' 1* hrairtlhjllj 
UdiUFiiALit, an.l It HurroliDjL'd umr id 

llAnVEV AND CO.. 
BOtm, LAKTt. AMI EdTATlS AQEKfg, 

WJ||IH 11 Sutlrflf FVlenAaBU 

TL ij~l!lJI A !f J— Prettif fltanr ' tMl*f.*, in lirna- 
J^*!. tJnrMd J nmiM, hi >.'?■! Lm>>r and ^fcllnt. Wrll- 

IVQJIWK D, h. 'VILfB. JMaff Aflmt, < 

8t>it-iwil. Hi^wp. 

am.^.uiAj :k^iiliii:iicB^ usi u x ssi; 

■J^' J;«t«p: In It EqvnoDdLna nwiJInnt 

■ptl'T«.<l,_ riwun, 

(MminmriLthiic (111" 

A|4t-n*tli HtHBian. 
^^W^ ttwtHv In it* b*B htOBM, A ^r«;>nii, niBltl'l KiOnL, E bill 

i^ivtftfE9t±«. hll Jn Ht'lfcidiil unlpr; ' 

V«l]-*t«^fid pjdTL; litln Tiwrpa. 

|]All3>lh- amJ_ COPt VAK_aHiJPII.i^^PfH- 
ftr-ffl^fet fvcoG^ri o°tt4r^ nm vim fkiaVf ■QHTPHT*'^. 
WP4t4Ate Ui4 ImliuiiMa 

ryam. ivnta X«l InT Om. Mi .4 H?:AJ. iJiT hhufj, li jLc. r^Liji. -Pil/ Hrii "i *>Ttli 

^iWDVIlj' ci^tni, HITniT^^ TV1,. IHl Rrdl. 

yr^t.^illf'U.'LLi. - llrtJFf I'Pi-rr,-, 
. " rvintf, kJt''**n, UimUTj-, am MMUnltUli 

. DM. IflltlWdHlr'CH litAfV. baUt- ■JUiali' :l ml-aatfw Ifi ftlBtloo, 
_ , It miLUh AXLi^KraKP. 
u]nu?4 nittifL, 

J3 OOTTiCE, SISUJliNi,!:., ill* ctiu^LfUan, ^ofpiuii' 
^ iMhrr I 
^^lUa — ■-. tihd bMn^ rUiilr 
riAI.MAIN. Wiufn dcJ l.nTPl1lri|t*T *'JI I*" 
- -YWrKKHOWV r-rTi.irjiiSLri-r't.. c'Hid l"*"'' 

.i^irjpfl iih[ r^'H^iiLiii;.. ■c.L'blK.. 1.trjd U * Iht, AW. 
nLKili:.-Trtt. 4 lJuim. rmU i^lH I.AO. ee}j, 
UlAJit.'-.Wtll-fcHiX v-w liTV*. ilw^ • 

fHQ, nvBrf nuul amiO'^p. 
OLirBJL-*lip*«iUI brick - 

jjnitrEiiiAiiin: 
iimiiv. wHi nil 

.^IHKI. A Sim Ibvtatwrnir- . fl I^Mw-nwd 

USMUTH- 

"iiFirtiv aRTld;KliiEBllMffl 01 MA. 

twtk^H^ luKbi-^ IW^ ft^ c«|4*r, l a rnM , Inn, 

rio. 

liF-i y) I i:aiifl*>. 

|-r1<-.-. ■.TiV iJTi. T.'arm^ 
J. h iiJlKJiF at'<l 4^'<.. BuTwwd St^tiH. 

i^wient LMAViso uiffTBJflrf. MTTtT B imii 

AT OIH.iJt. 

UMi'.iiitE tiall, iln-'i-''^ iLrid iljadmr IWBIB, V hdnOfKv 
Lilir^n lCiiI vLiH^ur*. Lilrd tnvHiaii, mwiln bUo^ djteMlni-^^n- 'pa Mnt Khn- l>Bt>U i.'pi'Vui»: 

bomt tvi. re la'ii^ Mi*} ttf>Jpin.j:i 

1 ... _ . — ^-j. jiTHtr tkwidzv 

W^U-iMUK 

. Jtl iB tsa^im 

i. Mc|j 1 atiti^ Vwmv 
Id ii N t4 Iw (or 

■ Ml HIT. Bl*»fifc tfcjfn 

hjIt tu dirHT, DD Uit t*rtV**^n Eir 14AlnLlh 
ItaTVUAK. JCiMlcK ■nbui*,-* IMPl ("iti- 

ft^UKFKti. - - - - ..... 

t;ii«L'lilttnC *frt . ] ■ -■ " 


. ^pli Jminr 

*«TiF(lU11U(, HM PoiiiHii. Clo- Tnto..-«»- ti.T. 
S Uri* CJrfBr^ irm* lUcSBi, uui lU omu 
met Ufou 1. 

ijLjy^'i't,,^.^^- 

I v3 
us UB aal^ fnSiim.-amita. » r.. !«-l"'I» ""^ 
* "y"' - ■ 1 ■ 

jwKapriat — 
BUI.*. 
Og« d JjiJf 

'JT> tiK HV nti'l^'lia {JITICTK BALK. 

k frridltrr lu ljii< iu»Jii l^HliflC rwl 4 Up htC iff 
111. rr .'.rtlU, hi ■ m U* tjH^Ai n! 

(■^ !,. [ [J^Hli] EA lfl# HtSf- U .U W^^ 'Ui (Mil 

: mm* T*™, Mm al£m' ■Wti_SHw 
pAJAiJIATT;i 
HSr^ FMcS cjaB WIT. 
xn($$niM noibi, — t til* ntM .Bd liorll^ ' rmn MPdM talk dkntltv t 
--. Imk, not., MN. Iw M — T^t» — - - 

jt UL^kitEhcrt 14 X N 

-amm H-. (f^nL, Tlu* ^ .. _ 
iMpd Hif iriM. Jit*; Mfc*.W, b^i ^ 

iWIt R^LK, TMl»*inJ]aitAr**ll tMiSf 
' Tw:;^; : >aw roo™», iiitiyn. bUkFocaii, putna^ 

^^^^fr 1. V I affA lud. ) BiLiViiirri [tT'4i^ Biph^m, 

J — ii ifl l^li^-fUVFL ■rm. # n 1. 

rUL flrt pitaa, 
>IAPliATf aa ^1 drj Irj 1 luJi HiUjf 
• ril h*ijf. 

awJ H AKLEBfWm. ItlM tfrwl^ Umauvl itii><i4kt HB ^tn^i I**** bunt, mmn ttm- 
haf, l^r^Mrt dpalHifi *WS™At Wr T j/n,' tnn, 
£i». OBjLpMJU* a^d a uHfifW^ W Pi»r*^lft prw m* *«. P*- ^t"*' 
u/S^c^T)!.-^ htm UjkIi bii, a hib- 

I tlW. Hid nimY'Dk'Uit li-rTT. 

•I Mw*. i; tt^Bm*m Iraoi Cram. 

KWfl 

A L'WT l^v^^ ll^J-uMiAO* VP 4Tffrr jrim Lliii M4-J|. 

tHwn PtiMYiT, "ChlniiiV Hurtu/- uci Ui« bwika bw MBijBn. Hi 

T*r wwart? la 

gelfM iD Muh imri \mK W plu Ii to IK 

HP 

hrtpMRi- 

JL_ a I 

ABTGtjrrEi-'Wuiw nttv. lUti tcaC. a nm, kil.k 
^ (^ji. MO^ MB dtp., Ih M wk, ^- aoJiWtL 

T^^btOit AUob-H V) ¥ inn,' c« ho ■*Eh« liu r^i^ 
^ Vm jL _A_ ctudikrd, ait«t4 Ai-B^Ufa. 

BgUjlVUk HII4--Brkk lUTTAiiE, 1 Ut, ill 
nidv&. iLil>|i^, all iiiliwl. mln, d iw bm. 
r..iiJ HP K IV- ti?r»u ^Ti^S-i HAaHd, UlHKU- 
TOV, JBll Wi. le Chritor+aJm't. ^kU. 

Tl09(i>l JlTNiTr^-WE ]iav4: l-uflli Bivvn Eur f i llijii. 
r» 4 rma,, bU.. BmaKhtC* AThI 1%.. U Oaf.-*, flA 

v«wJfitCTiii«%Oiir^:Brti^ * pp., i. 

IJ wwfrlm™, Hnai, ivtw, ntrf and Wd OB. 
f^lM, fiTJDL»«i» _ WliCH^,_l*iimfj_+n*dj_ft(io^ 

— . 1- boOlilit-Mattty 

TKB ' nOTUIUAjTjf: 
OlV IIILIIU 

i;l|.<T.ASH 1 fcTTi :»ti.tL,.-b. 
rl l-onm. I^IJ. LjNiIu-q. uII i.-IUri^i. J T^Fabiliii.,. 
It'TiJEfT wtUi I ■< J ■ rmadETti ^Tfitrtji^ftrt. 

n-fjENiHi} MHiifiuv. ii£;ai 'TrKn, vipwDi 

^ A. fLf] IT. tv "tauiofyTi), _R>>? Ppj r*, Mf^F ^ 
li'VUlKEU*, - - fBo- lirtm\ L, fbldbfif ITtPtUV. 
4 reviFW, l»ir, kilctm, pnil kIL uI&iM. 

ITA, Piprrnv is KiTM**'Jd. Jt'wy BH>1h. ?faiiLi>P*. r«kM»:R i: 

VjUa KCW RHD-PRACiaiD CCnTAfl! 

brntiil rotsn, par uauih. 

A. PKHTT. IV KniriBPr-4 K^*^ ^Ultv> NcwloVBn 

l'^LV'hi. ""r^v>BtiiK?<f, c:UJti|: 'tie ^3ii 

*.T fii,' Hr,rk {jOTTAGEflL R'attM, y.X 

FrLfliuW TiUt rrWTi jtVii 

ft', JL I'bTTET.^fl KwMia rfi It" ■^^^h*t», ft>wtiKn»i 

J1IIM&1AEVD4*I': |]rVP.^T]l£[<iT. Cl/WH TBAlL 

1j Bii Jtw iMek (Vrr^UIV OwmiM. 4iTJ U>i p.a. 

V. A. Pl^Tn^iP ftft*WW-nl H w^Tjfrldfi^. N™*ti*t 

riTrtatHtJC iTk KgTHKNT, ' CUH)^ TpAlL 

Plfr ]«nf Briri [JUTArllfth Itnb KT: itt pA. 
Ti>KKI-:NPi T'ltHTV, fTTi. 
K^^JtrmT, II* KaniDfT M, If *4J_IH4lT._K<^ ll^ 

AH -"jggwaJsmTPFL--- ji'ana" ur uMBiiiaili "iji r IE' 
Hi i^ft^?-. C'T Liwnd-ot* IM', CATTACICi nao^, 
Mil. la ItUkTHHTH^. \ nLn. Aac0t-at naan «U>fh 
Fmj trwiJ, «■ 4 uLln-'limi p4»l'"™ JtW" 

- -- ■ ^1*. B bic !^BML^ kit., All 

■ num ■ ■ ■ br rriM-Lnl If dulrwl], —laalfca t baai iMirrlal iwd, 

diu H<< MA* hAl, f*« niL nlk n-Mr a. cvflt ilvrtitfb-iir*rt, 

llndt*. Ia| 1^ lull, (B>l4 iK«ith«. TW 
rem Tiyr^ CIUO, T T i^il llt mV ? If ft 

TPl. ■ IBB H. 

tjui-KliAUt-fcr** nr* M.A MOHML 

TWTPl 04 Ml, OO'^i itaUr, aAd HB^ 11)4 
tontf-baiB^ IftvWh. btLhru fKn^, itf tIf^ lai 

'jLv^nusl', VsLELbftilb-kiiEli f^it^ i^mtxm bktI^ 

hiitb. m N^-*T. Mrnetwi bUa*i. Ill* ™>*. 1*^ » ■ 
m, £sh. LA'b. h^rwiui^.M, M right ^._p:k._lhi iVla. 
UlQjIOtt};' Eturtrtaii^i! Nr~^lit( >aHwr — Hp w W B, 

r- plaiErmj. alr«l wLllua. iaivt UkK oI lud. la a 
invl imaltUpa. c** o» W hn™. PrtW ja Nj. 

BKiLICT."*iff Ikk, a aj|*"aW Bt On4l*#*>. tiif ■ 
wiUi mat* Tv«l. uitkMlr bfetiih iMttta, 

SI. ^jnff, Uw aUfllmfPt, fcxd Bf]>cad]r ■» 
1« dtb Ywi ±i4dd W AcDL IYbhb dpw 
tfif,nit,. a A^VnS and CO., II CK^«ewlL W 
DEJlkill^V tffd OJ,. OPT- Cirtlvfi ftalpno 

IM^Kmnqrr,- Tf;Jta+i;ii * bi. tfrTfjioW. 
■btc rv)<. ■dffidtd iAJWh l>*aUl M par wnL: 

H bMA MTiMrUL, Ib« cvpti.. iur. cellar 

An MMmt-^trtt, lull, a fOHMp UL, Me, 
rriH HUkrwivl. Mil n luiii, Juii,, rtc 
DnH 'WiKL Wrli tuEtt. ur lEt» 

J, woftitiUfi, MiUif pmI ffciM iiiL ItfL, ug. 

TUmuifflllMr ^lallcjr-iUBft, ti«ap fa vmim hhI fva^ 
1 rhrtHv puaJUufi, mbUtI^ aipacL— 111^. Bhdk 
MTTAUt; f™^' EiaiiUlH hiJL 9 ^mjr Iwti 

Mou UM niU^, lui* kii- S It 13 Kbrf 
ji Ml, I— atfT rnvkf. »n-i]r HAmbaaur, «wi 
[«elu MdjiM IvIUK. Jald ■»( HUii iavTU frwH aoi 
btric: ^^BanlMS* awrmukdoJ bj ttlH^i*^ 
rnvmrr^ -^.-W. WOOD. hlWfr, 1\im> title, ■iklulib tn' 

as ' jfs-a si "t^is . Sir 

tmiMU^Ph Ma, bUlt,, » > iH, nui 1 ml. 

— TXTDfiSBSi; Jvyi^[~~tttU*.—4apaatai Hpw HSiraD ,_ Ul., 

ATBR l^ttir.-kklJl* bib.. 1 HA, ^ rtH^ 

... . __H. ^_ ta. ITffll*. «n4 h I IH, ^1 M 

a* ll,! r"*" M^B^tTiMI immUaa 

! •ni._ii^ HMi twtmtm St Bk7|HI~< M W. triifUH, U W (J*TSrr *m r, Birtla f. quBpah and Pmlm. — ^ — __ "mi tl'i.'isri.'^ - 
— nn^-icfgi, 

^ — \ Srlfj. iTjlTTIIl PIKHITAeX. jj&jgrtr. -RHTii rvir*, jta It* 

.{^DVrV l/m. IrivTB !Mjm pT 00-, lOffl'iiT TTrvssnifiM, " . . ,. 

' I-, IS'iis|.'.H. I i,i«^ ta tiLij, lifntir l,riLl rin ni'tn-r r,,itr,l-l]'^r,, 

IHUVINCl. |>l>jl!V4i. 
ptr^-. bnn,, all .Jhin-. Tul 

MCKKAy. ' ~ i,.n[*. wiliK i:' 

11^1 ,\ |ir,1 r>OlliF t wnn^^ LAJtl^ B3 i Ul, Ti^tim^Mlimti. 
rtt, AU Ib IWrfrrt nrdrr^. FtthT ttK. fit iHh 

liEli;ilw^\ j4k1 ^unnn, 

fiw Piup^i-m Ml-ji, 
_ Tpt.. atT A<ri. ^ftti^lrl-il. 
d'lHO'lDON. rljjtIK TO ST^THfN, iJ.S A"l«>HMik,- 
* ' htV. I).}'. UHIL'Il f1>TTAi;t:. hnlL t -nnaiPH 
kLi. ball], Jiundrr fdtlri>, water, fx, akd HWflfi 

HPKTt, OVii liJtT it liJH p WW*. ttittl IPM- 
■ lErUJIVAlT anil intK^Mi 

DrLfi. IrF !nF)Ki-e. AjWr^l^l, 

AtlHnKUli- Ift&L-H A B?jAPi -THX LAND IH 
WtWTtI THB MONKY.-nKT- U-l', COTTaCE, 

JUUdr roTTAcm. tail, - ^ 

panm. luBdrj', flA,, n ' 
ItAVLba. ifqtUNIt. 

IIEIOMlAAr 

T»l-i M7 Aili. JUMW^. 

m. . . . nutmrai. !«iiv omw. 

t«liat itfl* .hJl^.flw'tiW-WvA'''*^' .*rM*«,^afa- 
pfTi'Pf, ca/irfrti. iMwit A> iL lJlK^^ni 

MUSMAK.- MnATUAUKR I^AtE^. 
OIKVI'WT ^nTTAHR IN »(NtlCUr« 

llpiihCr frnr,(, Hiil; .1*.,J'i1 p^I. hrlrl^ (W;t(pte4\" 
lliT' I.TIV, anJ I'NW vpLt til Irhi^^ COAllpli^: 
k»>™iHi. llN^ilif. dbhirf. anil 4 Ixjf .*lWh_. . . _. . 

Atl pulidera^ trwTi.ipf^rii. lMii4 ^■^.mi-^^i-m 
mi' puif pwri ;t|[^V€ . TA(f)C d Jtilp, iJ^aU. Mirf^ 
■Jf lilt^J ^irlf- IwlTt-.fi. rtw, TV* i.FT THr rmit:i[. 

4 TVimH, IrlL'hrii, pPn^^V, 
1^ -forwccp titi. 
TuM- Tmrf tm» 
'Jr H» |p ■nl^bri), aid 

— a UJM. FJIUM niAM. 

Ai H-AICCATKi 

bHAh-fMllbd Brick ('iFttiuj^. lUtn rnrd, (i;;l1 f^nb- 
farin ImOI. (trvwitia •Pid diflM r*™*"^ «b(ht<<-i ^ L'J ,..11,1 4Hi, 

roWLtJt uid t^YttLKRi 

UplL il^ni'fjna, WdMIMta. 

n.ilTXiH. 

ni'1T.ilU>^ PiU-'liTltV OH <^IH l|>ltTT 
rimlin^ JldJn Hoarl. Iknrrrly Rlnpr, 

AAi::Kiirn;sE anil twiTDi'in, rn PiHJ.(rj."[. 

WATl!|!Ui*L^T& rARilW and (HWri - Wi II l „iili 
I.KJTTArJlJ,, 4 mvru. til., »[V(l a-U vfflNrn. flu* 

EE30kt3AafaT, ImIiI^ aid flrrvM m— Htnnwt>'- 
IniU \MA LVKtv. MIh ^ "M., llL, otr., lartd 
ptfr^ fiWfl't'' .^A»-C|aa ;nniln H p. f., fffU W ■iTKSUllO.-l'a Tlnifiiai^iBji, Jfi^' of Qav^ ulb^H NL^up. Hrffp lina, aad tMth* IV OaohB awt Tba <lemIUr\. 
Laddlp E* R ipTH-i Of 8th "irtpn iTpi fulE (Tiin, 
LtiL'ui (lurf-. K'D 
.-Tj l™™ F^^'tiRfin Lh bik, ALIr, ihaJhl iPOfi^ br 
iW'-i'n'ia'in'a limp I fmni Fij^hEuIn \v Hrlhl 

WPd iHB^rr}, t7 BrpUiWnrp, 

Pir.Cr4PE^ M.^iua, 
FqiTT r,-, ,|..,| LPiv rriill ilAn V» fcn 

t'rjiH. ly i^'^fv |,-ir',h nrKTU PfArrlla fililtt 

>irii Kdiv ud Il|lr4^ir 

rre. ■ ■ hS Utnvd I'lunriLT. 
hfLt ir^yuM Uttl^ Jftw, 

BLr-F rLTKR:. I'TirpHmt TUlv . T'^plM i™. ^-i 
Rir ■ti,^,rH. iiihlh'i ff-in .UT«ri3u:ii)ij ilii]/. 
Pl*IST II- T.1rp W^TIM. 1h,^ ,jpTit r,r riiffl 
drmnr, HmtJ l*'1eltm*r, inJ Pliirrt^rft h. 

by Tt1,|,-m fmm Nrl]:,-. E.h- Tim WiilflirT, 
TU« lllf im Hn hi]] inJn. Fvpf^il^ wamii, uul TU« lllf Jp Hn hi]] 

well *<> flij-_rwTiwnitiiii. •ouB otgViftittBa tti. 

Sims. L:iHpltfl, mud USOuaim^ 

spLEHiilD ■BwnCAin i.ii kniDiitck, 
BiicuiiMiui was.. 

lu F'JuriUijKiiini'nitn 
yfibfimi^rimi -- 

via autr, ^ in-iu!ia«nii^ 

■ ■ ■41 11 11.111. ■ ■ 

TnftPI^W PTEHN i<,n^>R 

Wt kin« toj- W1 |™,i :ifL t,jFi .try^}i. 

liriuvbL, ::ri f'iii. 
Plliti.^itfc * li-p. thpulrt. MV-l. ■■filP* 

Sut-lllL'. 

1>T» Iw iTvfwEcd al "KaliftnaAa," ^ ital^^i** 

(Ih^ I'uLilL 

™A8<I», TTHKlth ANTl Ct).. l/TD., 

- 

ul iV'- 

nrr wart, ^ MnirMi-BTHBOT, 

.1 1 F 'k^ - tnl ' ' TIUKfll^ 

^1 ina. 
Ildtl tllT««^Ii^&[V, 

.a. ui«L pIlL. iMlug^ I M p jl lll ^ 

s:^'"L"'i,i«taf7-^JjgrtMii.^^^. 

il.WKll HI I J-.'" 'ili^lfKftAlf. 

pHcv ^Tr» ti> 

ai Itt U frt lit & p*r 

Iti J4 M'AlUn ilX^. Ituj lyimtaiM, 
Hat IV UriiaPiv, 
'■iiSto,**^^ italt*. irpdlir^ 'd^, w 
^ tat tltL. Tff OiofnT^L nui.. rlyi 
ittKHl Pildll 

llrn7l,_!lnV{FTn. 

^n'nATJLi'iiLi.ii 

i-llTT. -VdT. .^Ni 
^ ' [iTi'i r^ L ^ J, 

DKPi-iHJT Jli., 
rLK-i,i (,ry.. ■ 
fuLim iruiji. — 
TViFrtfi*. if I'H i .^| 

^ i^iiPMih.: rvi -ipj-ti ilior^ifilnv, . . 
JiriK!4Lir aad DO.. . I' JiPrfih-Pl, AahBflJi 
.-. nil prw pUtiar., r^im t 
'. II'iijn^. r3a KnrnDrr'PiJ. 

,if IhilHlrli nJlJ, , r.ti . E!iiI1.iP-1l' Kf'LKEil 
lUTI W1 llllTHli liijrtl, 
Al^lj li,:, k^, i-.l,.]l >; J:.' , 

:. iA.'AtKin, 14 .S>*i'Lp1H 
■1 nniL. llll [^4l'Y^, itil 
Eiih'.^. '1. ltrp,L«m-iii 1 
'LKEfUILI lhlK.>^URii; all liUrt-Ui jiLehi 
'\j TitL.Wi IF rwv-a fialil'-, -T.,',!^ . !<' 

T. hJ,, BaiiEUuini llllhfl JW _OlftL^ 

KA^ibWhJK MlpiiE'--3 a^d-lMf.. f. nJBiL, H VOICIt pud iidl1 F>r11 hr p^il^lii- feDrelan i 

hr MhlM' ■b-^,Ji i,n flilEf.^V 1 »,rl| M'ltJr.. AT ]' 

ion H.r irk^iilnip TTi iTLU'IP. i^mprlPlniF 

IT.r>., T. Ilirhj-iU^ Hp.ldir FlnirM, pr,r| p r 
t,i-r irf rVioii'ai -ciD^EtHi fWCIDfi FDA ■ririCAVfii awl PRRinr Jiji Atii br Aiirnranr ■ 

1* ±Uawf, t.\ ihrir NrWAKKET MLJ^TAltn, BT, 
MJthVit, rn ntltiit, Cinl laAtr^t, al 1 u'ctn^ riuriii 

ffli JU^AU cmUfl^R UA1R\ and irTOflB CaTTL*!. 
i'»fn|>r1ilnr - 
Ord™ Ikiry tVhiPP anil Rplfilrp. [nmrd 

'iCh Unlly rfadlcT iHalry IldMii t tn. R pwn 
t", riT,>iHTi |inii^y H^i^^fPi a I , ]H iwaiha ' 
**\ Hfimi IF tn li nuMEha 

ti[hiH- * 

.^.l . Tr.iin l*M^i-p PrmfRT BW WT, HaRTB ht 

,,n nk,Miih.[i rtf Silk _ 

DJTVT pDd PnthY will irrt iv aHllM, m irWtvn l*fiStSe*MB50^ KipBjrH COAST DAIRY FARMS^DS' 

ycTt Our dllrt Imi liilfcfiB W*l*rti»SW;IWW I* (4 Lbf Vet lIMfltll rl^vtl. A |MJlJ«l«tlr - 
4i'.-i4r7'a.p,^*4Mt^ .hiT.^ .1^ VHd JM*r 1^, lib. r» liulldlv. faa ti.- w]tf tnK^CVr arfarttclj. [A Umutf V^KmtOaim at riarUnf I Unnia hp«FT. ahHt iMU^'ihinl i,4at:ik]iini r 

pnJ iTi>.tc mnUfT, ^uL-^l iT^I-frlL 
riLt^lkOftllT frTl dalrri idfftf^. 

FTHiVvkH piiniiiP**P, PL«a«|iJn, -can hr CL'' 

CI" jn ■rtr- CiH Uf rwTMMnnjliJi.^ ai mdnf ■» ^« jj,.iLi,iii 

Ul ^nwliiwlr lin* prii.H'. Ti'tim. «14-»WUi ^pmiK, L»k^,^t; .'j 

trlv ao p^^lJtnt irfaabH ta ift«rl us hrh-cLm Imd cm 
'rnJidJi' watPTTd. «lHt tIP*. ^lA. jT!Kln.44aa 
.. ._ _ . .. _ . _ nw>V'rat(^ a r.tii anulhaN FfzLr. Ji!)! . a lirtU (pfBi iA..-i«Ml^.-'»*(M .wiEi' ll fit-i^bai 

E¥x& Tint PitMiiKTrVm. muhn, iPSAnHn at efjii-elt. ™i-t.d t*uP ttrd wruBW Tf> aiff 
diaiTLT c^unOitH Htiin urtNink o>" thk bOft-ru otAm-. AU^iM^in' otHKB.tiUKnA,, hk ki. 

£lmJUcP TOAt MOUTH (ViAMT CUCtA tAUV ITLV TTHia TTIK IWttlAYWtr IT Dili, 

lath Olfm WtmwKf Tulrlli'vr Inrrrq Qt^m? ht V-mmsmj il ImnHTrt iotamlE, Tht bi* Pill ba 

"'" ^i^Mll aShJ ^Lr^TAWriCtTlJLlW POfflTFt, FRM TO A5Y APUBMfl 0!f APrUOATIDia T<1 

HENBY l\ HALLOBAN A^D CO.. 

dg Tl^^ml ^J^J^■ 9V e>v kv 

a.-mi. l39tMt.L-lWi«vnr. ...Tidttkf ;|L^«jtn:j 'tf'7*IU'tt» v»T«l i 
JtfU'.Hftttt' pl f ^^^ - - 

TV iB«ti If* m Jtrwrt M-jnb l*ad. Urt**»f- 
iMltlndad. ^ mi\m ratlwv 
rttHoritP, tfi I J. neuT aH^t, fc*HMl* ..^fS^ 
mdf, « «w— miiiwWr. * *« «^ « «!™ tf* hut J tr* viT urif 
bm nib WTlt*-,^ m ™ 

bar* pMVI'i'v 1,^ abi Ip rwT 
UbA ari can tti up vitli 
lini nr li r«Ulf lAKllH th« Bl Tiil-b. n.n:Uiriil 
i^Bi^nLJ}' vultabilr lu <J 

glrXgQ M. T ^l ITtb WKHi; fV.y 
HppiT 

OffTtai*, d*»rr. 

VAi.fr. itimi. 

ramwrtti-. _ — 

K HIJirDUV ASU TWFimf-PnfTI KitifM 
UUPWItT- A Jl-intaiiul iiunit. 
_. ..jtHllHVLL/ A) 

(<1 UK iHt OkdHMIlK aril WW iY" til MOBv .ad oa ^.iKh ' 

,iUL' w ^ bob>Ui>Ual U)4tBC«, 
<l^: planlr veUicIa . 

4wk-LaiJT ia*ic#_fip*ft 4 «9V tndl tf"W. 
^j^. I b« Walt ^a*2Sf»Jj«'H'^"'^1L' Tiiisr 'AM. 1" ' |.^l,.l|Mt, 

Milk nn. ^ Rycln,. 1.1" ""l". 

Cl m Frttt tir . i wlMnr u gJm 

rS^iSlaW Uofe Mnr UMl^r, MmI "llnl niw 

— ViLt" H> DhbUtUrt. HO iAltl,ITH. 
M." inJ. aH-mlc "U. B— . iUW*..,!". 
£( S li .i. 1« ' I W«* l^^i 

4'ai- ir.p IrAMaDH HPU h Aim. 
UB«at, T mm. « 

la^ iMhk. Ifcw __ diitaJWpr 

OWL ul i^Hhi f. F.. 
AH tTlrtH, r.i t UAi 
it m Amt. W-a 1^ Al r ,, «Hd 
r. LnKw ud &y . f aW, ihi bvtmi. , 

H AOUL Hrt HtriH huiUv «<■ W-. IN 

IH»*iWy WUWlJ-toSu fllirialLT. i wi\m 

»™«isi' -SS^^iIiL '^^Si 
■ATT, ■omsiuivr 1 

trlit Jrt Acp _ . 
UftHlK (WITAOR, 

mm . aaj_ pirijf&i, tii 

rSitT.llfftH AcHJ*. Tiyr 
J HsUhu^ III uvUniLhiiiAi 

_ . DTtchird. j Knt, 104 aerep nil. 

iJvttlv*^ [.Miiiiipiiiiiii rrtcki £AnL 

Tt) LBV"', I'M vp4r £bdtE diHiU^ itm rm^ai*) 
■THt Vlii rf*^ ^ patHorlji, qiLfiBdld brink hen*- 
Jinl anp tmalafcml mttitiJIdl r^n caipipl'K^ PHtJu rt., 
- ' wppib ^na. fHilt^li^i planl^ p.iwlof cnn, 1 
JtUB IT PHw fff ir^win p»^ riLSji, iMO, 
DAITT VAUC, tar. Item r4Jr, m ^^f^winm vfnqrud, irti fflii wm! . Hin t, iBd at Mf^ Tall. ti^iS^, i niliv !r. ICbiL. blf-i nab aun^ 
Jtla^i it^M. Hrti'L ^ .JJai tt nai.. kii,, 
"J ill, Uiirf, inE^i i:»tlf«rH 
i\ A H._>'EHIi(kfl. PiTTIuilta. 

OHiXLW'HIOPEUTT, anqi' acPn, iTT-ffaold, TnmuE 
fltartr;. J'J^rrt Pb-^. HHi ,-»tUf. nrrrr fuHa^ 

'I UpK' ,rf WHL^, l^J iLa IwT \l'■^w^ !4SIYU.4II lad 

It nri*lsn[mt. Jt.mbxv, fWi - ~.' 

r 'UlUK 'iMUi.E., i,Qe uf 4ljr ll«>I HJi-Li-.l-I- iji ' 4. Jiul^ . - 

v.. v., fjl-,. ^--.rfui Hi.,«l ni4'P^:|['riK4 1.T 

.irra« Hjftil itTtt u^i Eu il.ijkJfi J.'>j]J J.-jIHj. uIjJ^ lJ 

^*\> al > — iQiL'i mill L'i., T?h HriJar 4, H>±, ^XHir iT:. 

rflji'LLiUII^ ElinrF l-AIUEri, .ibojE iotl aL-n^'r*^ i-Il4^ 
-1. L4J Tiil-b. n.n:Uiriil ,«Ul^ LOUTrb-v, .^iJfWliiitr 1VIUiNUU>AV. APHL 

jhT Tin. iim il^ith t HWHu-ffrarvTn 

At 11-^ AiM, 

BlDniLBT~udTOB CAS. 
Ai.«Balatiir ud UifMhiL tQUBAV WJILT ktd^ irplWUTEItBti tt. fflt 

II {\^Mi^iH I'lJijfi ■ 

tl CAI^Ki 1 Ju. "' 

I .ouM PATwrr _ 

1 CUtW SOAJV .pnd PJ 
I CjAb liANOUNE. 
1 CiSH UUTiUDEir 

1* CAEOS 1Tb JAlm, 

g. iff,: mm»r .m U CABEB rtirlfKI} ^. 

B ;i « .I-'IB' M rolLa rolU UnT'K. 

"'KWriii'i'ir' 5 CAHEB rJTlSA*'.TSr. ■ . 

rrmUJolnfl < ^1^ ..^ FlAT.r.rp. UmiUit,_ari. ]t.-|l«pi, ».U wil .if aattsat^ 
T*c ■b«*. 

iiih>iiTin sliLK uniimii llUttliwaif Am 
pun. 

BEDPoitb aai ^AFUriti Au d l.^,.i. WidllBcti 
KIIW. ■ . - ■- - .Hr;ir.'n, jnd idimtrlrt 
Mll'i'lirLLd'H 
li^ATK, lhMipiir«v vvKnaaiiA^, ibr uh^ ise iut, ih>i Uittb' uttirl)ii*Hl tKe TniN U FPi- in Vnt-Etinu ps 

bitte- ■ ■"■ ■"-^ - . ■ " 

^lOlU^ON aui ttL. cwn«a(At^£r jti4:.:'l*l.MltMi 1*g!rt»lV KMXT, AT It 

tl.B ...1 ^„„„.„ .■baln„.Kk^i,oM.»«j 
^ AWTTTr rty irrji, dKiioLO miEji. 

MOHDAt TOT. 11 IL ^ 
Hm tl TcraiMtM. flrtdPMn 1 mtmm, ^\ Ttfl'*BfclAY SSiTi n4 APBU Hit, AT >ii. \ty> urn HKr.-anLEo-a wodliaowcxo^ 

)AIHJL^ Of TU£ FLWtmJn AMP —ftf^ 

TTOt rrwrnVaif or nf^uAL mnoo: 

1C- N U K T 0 » llAi]. L'l: '|1 111 Lj^H 

^Ihri^il, r(.>.ir ItLUl. I. #lili Uuiirnuk^' IfvK- 
'iq. PHi "IHiib'ii aiiriE t itfip,' Tl NiKi _ .._ . _. _. __ _ .'^ilLJJi*, wliMf haJi. 
« Imr- tij<iw» virnn^tb all T'iulI. h>m. flKH^rl ,4.1 

1%k'._mi9rpi^F^ AU'., IIS Xlla ul, utmt Matki-m 
"UrXW I'Aim. S^-,H ii*t>.pi*iJ*ir, jH-rii. ,irTP, taj 
ijJ- rlwin lawh, S 4«h(^ li'Utw, ,,4n, «'ari.ili'r a-^h 

cdtUit, 1 nma, £m yiM'^M'. u* l^U-«. 

G'lifTii'p'^ujvii'rkT nUlU'; p ai.r**, l***' -nLl. 
Cwlivfcrd dhrtrfrt, noi 

WFiV Iwlt. rnvl ck^CJ^ -^TjJiLf'ijfii > tdBjijf M. 
D<-nM^*l«l Liwp, UhI ll1iil.lJ.^i,"JjilT_ 7tiyi^i||J[tl[ iffffrlh 
■maota' .ftppnin, jdt ' 
Inl hH. i:i7llu. 

A H. 

TTIA ftH£|t vLih lii'SU 
r a-ill iid Lh^il'^ KAMI 
PniJmE 1 114.1:. (JuhI i^ndllAffi fanviof ii 
A itttl Boap. Tma^ir-iu miin fma iHlj-. 
t: * rnoiAy, 

c,'<h JUMJd OOof THinaiTAT. AT rA tL^it.i FUivr. 

ot ^ Ibnw-*, mnr In wHirtr^^ rvf dpirmlilLiDta. 

will br ^Pld IT WHJf^ AitrmHT 

Tnrasiur, aprTl 22, at n A.ir. 

UApriilflff: — 
iHiWt II .T. JfiiHtp u{|- Haflrnt rtE,Ai?j|, 
I«|IP?T| ki.M Etl HJfWJNJJ. T. |,ni| i:.. r^mrl^ nFW. 
H. WOtJfi ri>>OHrN{Ji ■nd IH7TE.VS. 

l^rdrb, Utaua, L>L UfrM, ,V|'a4«r ^Vt^nK 

tun anod CbAflrtA4' ■■. -.T.- 

'■^^ bwrt turn kiptnK4f4 to 1*11 Up ^bm^u 
iHithWd EinM WmiDl^ HflVniVE. TKhm: t-mib. 
LMlkimini' ft* QEiiini-pE. Vdhnllthri- T.. ItTB K 

I tJAT, AT i») 

OMffpr-irmn W*i nr*r Hlippfaivd atn,pr 
V (kw^! niai'l^-la Ftb>.fHiL t^Jihr. VhI Ifltrn, 

MhtTritpom^ fltdi^rilPi Urr*- FJiiMd* TuE,l*i W4I 
i,il InLaiJ ^liLi'i l^rv fVf rrfipulr] i IIb^IfIuii,] an 
■hyirp, J.linib'uiiti C+rpnd rumrrt. Pr. TlUVui, 
'iin,i(iiir In 4>iuic|L|ti 
'^fLI iBiynrirri attd ibK-i^. EUr H » «vlu lATT, VOUI', ataJ WiHTKIv Ltd. 
<t viiiL.\MMii\^ utal mIj U niki tm Rfi 
U^kry I^Rn, IK amW, JTvUlfef (PVd 
, -JO •l-f™ rnlth*UQ«,__<'gtl4^ "itl 
£JdO. .rra tJiLi 

A"!."*^ . ^ ^ . . '-igssiry>g^' rnhMpI W 

moHiii; c i/mnAWi m tir 

I>>A lUUC^H CJkrHdHa< fi w *at* tH*'*?! 
: all hbtk HMUdlw IhMO^ CbMlin. 

and rrrt ddJTiTf, fXlfliCLLilr'l UOMHK VAlAAlU 
TUWDAT NKXTTub AMIL, JH. B B A 

liu bf«n fanBivd wllb iBMMnJiM fnm Ml. 
tmWAiUJ LAWK»'t 4k>«>f, l<> ^11 'W^Uap. 

i r^m-cliH Kmlr CUnd CKnn, wllb nlvap al 

nabU^ pa 

narfcpt ud n ah* km 4ff * *U^3i— MfA^ iMil.. B. B B A fR7 quM S*mtf, M ntift, 
^fen ivlrna and ban™. ■nciAi;i lac^.-tMi Hrdj«i':'Wiiii*;-'aanu]i 
Il tl. A4«pd Jit ifcii fck. ^ 

IMI patll'vlara aDwv'>>^ 
CATALOOtW Mr 
I APiTKVS fflAl.kl, TPiN IfAV, \1- 
X. JfmTHnV^ fln^trocntii, 3* lail-^vm—r, *i 
IliU, llAiif^iKhJ Kiinirtnf^. UnhifWiJa. ra 
O^t,. L'^TPtp, OiiMiip Tjb,lu, IU44.pJlp. rmt^iA, 
lUriiq, ftvirtx, I rorkPTi-, md rJlMj^an", mkH 
L^AHI. ■i:^|^4«vt--. r-L.. ^711 AiI1jIi«I4. piiivitji;n«s. 

njCFTLV JVPUATiUiT AIU-TION l.iLI OF flJHHA'S 

won. 

JIM idrrnjiUHDAT. APitil, 'i*. J r w 
AT THJC CLTfM lUILWAY VUU)^ 
J A U S K 1' ti W A S, 

Pd'llbC UhUr llt^ntrtlpiv rrmp TllE. \T (^<Ur, 

HfrVn^XhRfl, vill 1^1 1 1 1,.>Tir and V'iIuqIkU- Wim^ d 
rtlHH^XKM 'H U UATIIRIAU, rH»rFiprillii« 
MPtI ErrXKIj KA^IA :!i], onJ fi frrC (BS*). 
TM W>Hn CAHLK f-y<im, WHJH HtPffLB. 
|T H) ITGK BUt/ni Icv TF«iT>VpM Tip IUB U 
nBHFr^ATiai, rtBHbW.T^, ^It^Pl^■f^. i RflmmtpL 
FIA!l']-tK(L ArpUbt E.ritH'. W>w Dud iium Arm. 

— ^-i AOffRll^fl ■Kn"^l1>IK. irllb BfiHic M 
llijnilrir^ ■Mfi-rLAm 1 ■■AtT^TUgfr hau; Ofl' hfixhtu iiavu iAa,wAf 
■UCRPJUtfl, 

' ' iMfaH fnv ,lbB MaOvaT Ceib^ 
Arm, w« ttaU"! JInaitt. 

JA M M ^ f> W A X. TO TVCPV ARARnr Ol^ AN L'P-tt>-DATF llAIS- 

PS^W SAUNt^ uifl TI}iVl^ll^WTH 
Tbr AAJ^H ud ailUP pfti HlTUAl'AU .La a tirt-ly hRil 
>itittaLlvp liu<t»'4 ttaa^MalK uid l3ir PJttlnxP umt 
i^ffHta »ai iAicc A^BibUMBll vHl a Lil^r diiHhJUi 
4|i| IIhAiI'J D-OtS tWli 

rVAM. KAI^ bu iwa^irrd i * df * H iaii FMtn IT' 

JI BO^itt, Bm., II r 
BBSwblSMjW BJ-^ H. H MlTPiw*, *Ib*p" PJMiiwa. UnmBodL 

"^^^ auw-tamM Hd qOm, QuutKr HlKHllawMV A r K rt w. h. ._. 

Kb vhJe Till ba BAodHid ■ t WDTa OanflEIIN, 
[ HTtlfiiitua «1U ilv^n it Ibt Wd. fhn bsdiH 
^ ^na iabbTUid ktf bohh tint, ud ,ad«i 1 Ifu 

RYAU ILAmBp itic.inwO!vii eiTiri^ tiALi::, iircTiTiinNii htcmth uik. 

Jli, JAHSB Mill Pi^l. P^ Uclliikutid 'ifar^ itm.1 
4il K^Ltj'p Wdjal Haul, near iMliii4«, 4t IFEIV 
MJIDAY ^T.TT. il'IKL flU, It 11 Arkp^k ^rp, 
33 hnad fiE tPruisti*- ^ Il"iac* and, Poaldh In 

■lirt,] rvi^i-thni, pomu n^ Ivlit hdWC Mv bv 

ol IClWi Cevh BprtnvBiy Kpn CkUJa aid aat| 

^iliwlSiti^ - -Tl rKfDAT, AfTeiL itf, ac'll' ^r^^aeA 

Pnitf dwn frr>4ii n ^ m i^ti ^tv^- 
cwtHtt rrf DiTilar-PMai, II nta^oaw, Itltcta 
CIOUjAU u I HAKO, 
AmMwiWi bH ^ lutMtr 

*i Irti Hn, AMdi Fitig la aiSl tbt 
- Vt^trtBHarrv, Ibh. H ■, la p3] tbt 

mM, u|h»L 1*:/ ti.i,. 

J JlU>tl. PltK!^ ITlNNtHlH HiKMtJiil, ^lll i WL. 

J liAtiVm^^ niufT IhJTlriiS Ui?4E93nii; KH-U1M£t 
AMLh Itn, i,''^1lBd*4ft p; ^tvIct vfth 4HlUi 
dnm Bft dbkiBritf, jtid 90011 irf mft. 
AlB iQuvntwiNu i-LAier. 

J ttTtalhirh'a mm. L^-lhal^, I'eaipvHnd ftfUL 

fJcui*! I WPUi^ wllil 4rfliHi'nnfrti. 
1 Blftitflil lACr- llPddrr JtirkrirU Air (I 

Kor'U'" IVifi^r IlMib til Irvnl!^, carrffv PnpfhTt 
k!fw4 I^IhvIi 

ffTa^' Ml[^:A^^l■( a*-!* t^^MpNi'^tt i;?j*3tm^, 

Tvn RL'iliK PATTKRh' HT< fS tJtHKAJiEltll, IdLn i IFVIti 
'L.t.'>aYlt WItilJLSHj j{^^IM:^ And IKWJUi. (^m, 

ill'lUUhHj^. 

Mujt njltrrr Hrtur it! »,-iiii limlirr, vIlIi bret 1^ iJhMiFo d,| ttem ■ i,F a)| «m 
in P'K'k rvillp, mifiy uF [S*rr> qrHtr nnc, 
4l-4Hit jyt l^iiip. laivnr rr Wia, flripip ,.JrA,. 

u'sniKOs wn.L e£ rtftvijitD at thh saus. 

IE -l^ rarrlT' 1 rdla.lonr. HaJIij jpiih ( 
liKHuu^hii, UcriV. Kt^IkMtRjl riu,| T\%r>>1 
B'pllinprtrn, Lir (1, tlw- WiwLm, Itmn (.:AS1 KilOW din«l 
tdTH.-LHlAAMF, VjiiiSn'-r^ 1luh4siiiti, Vol Q .Kb bllFHlnt Iti 

Ml,* Sfcikp U pbv- IE It 4t rhi, iiijai- r,t* a 
I' LnlrallDff piir<:h4irn 1' - t* .EpTTIR nlll aril b^- jiibll,' titi.\i<Mi, 

\ F'll (■;((, Cta^ I pinnlnTdiiMl riiOris p,iiin'id 
"" ' 1iL,ar..yrm'(, nalir, Jli. fJ'i |JM;if i.tftMrrT. 
(laCtd llM. uehIe^. 
JDK. -A«. filst, 4lEi. atbi : ^Mi, :i 1 
*K '*Hii 'I fiiir, Jfi'J 

> iiihtjtt" ...... „ , 

«i*d' T*K?ld ^hfi lstf itld' tuii' ihiii, kirinP-t Irti^ii'lF 
Liiaei IT-Ht' t1b« itiUv ibiap. pli^t,^ prtJ. I'.ttji^ Luf.'Ei, 
b. b ^a] 'Far 1^ 1^1'": liv. a^c41^L tmd ri,'nd: ""ii,1, 
Wkkpt pmI P^: fTFth, I'lur liPdvli. t riNR 
and bnxaj^; m< t'wUmiS hrU l^fbb pin riuH iIn 
-phd 'ai]rii rliV, >i b lUa tilK, ibn kuAtfU., i> I | i^k 
vrtfi) ojill [v<. I'Eiijn. KLb. bvorb ind Lrl rlhl, L li <li. 
iijif^ .1 ruM., tr'Miaii- famTt P pb; SPlA, d n Ir^nrlr 
V'liE'H p irtiiJi as] iMr. Atbt, kiaHl; diam inmn: 
limueb. t ^kt^li Ibd pnfl rim, rtipi biwkrj 

^t^r Ml ud « .t4|i,^^-iH ud 'f^ bwcti, r^pj^or pi bnwh 
tvnitf*. dl 1 rbr ud « Hd lL>i 

. .. .... , ilu. 

■ml nb rtnB>H Itw^j Hta. ^* oMHtlft 
H »i; nth, . En >>aiwfe; lilh. m-Uit UKf 
HTj.t. ■ Li,. I ,i j .[ijir.l rlv; ink, «nl Inwt 
ili^l ii),j I r,-:^l.. ipj iUid pLiii ]HV cKpdM- dLp 

and S,r| ,.ujnr,ir-. i Kn ]i*nfl*. IW, pt r*B|r^ pil'* Iflrl 
w4,hj j'jl\M(iM 'LifuJ, |j II ripir: cflSi, Hi brTHH>ta 

jtB^ W ruir. r'l.LL. s, I w.il4.ii, Ih ^ jllf, pud. ^ MUDirH 

arJ : l>-Kv:nK-<. hfitia tv. [irE kOid mm brwch, 

dud -FfBl, 1,,^'kl, r l1,tJ [i-ml: .iHUi, nt^iUi mitd prvd: 
thl .Lai, riLltfl ^imI, r wb^k V'TTSS aid hIiJ itL aaJ 

mrdi 3 linn iliit, I M «JbL, » Wli4 Al^ wl rtug rim 
tiaARir, t-A IVnvbH, Kal-a I kl4 ' ' 
ffU wtnfei «^ inA-i » vriHi flTra 
riMM in tail. 1 a u 1 wti4: Jrh, thn baiwlr, a 1 hanrlr 
■rk| p^t: mil. \ ltd uplcitt t[iHa.nH>d 11?]^^ ] 4 vti'Ji 
OrlTilP| luib, n a bautlr: Kili, n^'Fira nirb i.|li hjby 
hlhl JLi tioKl Uu. bpnc^ : Ittb, '.' pl Him alJv ^r^aA^ 
an4 i-ivn- J;l^ 4n>w Mir tf rw; am, I mif, tcqi 
Kill. LpHH) and iv^it: Jldi, «H>n., r rJtiLk, lifiviE 
]Fr wbE ti^, pr hmCa ^Nij i:«p ; IfltJi, ^^Jri ohd Mhhl 
«ft, Ina* hrtikdnriij pjid pIii^cp^ E^h wkivi uiu| , 
hbntac, un*lP1 t<M: ani3 akLrf, wi'^. pni^ "E^vr 
17e1i, hlur Drtn^ian E|»i]i. Ir^ibi-r [ipc; "lU, lv 
»Fid rnri and iw. iWrJ. s-fsY ™( tMl Wiil , SIFJi, r,ul 
-TKe. h-,idr »bi| ,ri:J:. .tvmii Jn^p WmiKr. mi 
nl.-, In LpDip. MUh, tiTBtl;,.! bri^'f |iw. 41 

I'lk riltEl llMl. liMr, Jt'^ nat Lu haiHta, i|uLll t 

AiHri, mm fiutli; lAth, e imL ud Lrniiwa, eIbl _ 

aad ituvqi^ *ili iHj ITsli. 1^ rtMLirW* aad 

tr*: IMl, » ww^U. 1 p j tw. har: *ihli. 

pr Irhl Alum: iMbi rrn ucm mt; bth. bAy 

puiL, }lt hn4i iuMf iirpb^ MlA, f^"- ~ • 

nM and n4 ; f l^ ±4inii, drv, ^rt 
dMli, i^uat and vnt. 

Fblrti liw an of St AImi « Bumbrj al plrdKVI 1 _ _ 

aad mdnr baa bwu latPL ud all ^rdgra k>H 1 

tjdin mni UmllvBM _ 
ibrJr llnMrhntlA 
tUt^iUfTiyr AMI EIiriHLT 

Pt BULl AIK 

tuntadi LoiJHrt ikd HTab tl>aln. , 

SUA l*cr WlMfnw npM". n.fbdiiira, OU ud WatPP- 

{Mm firawimca, bjr rmiDHll An^ala. 
(■diiii 1^ Uirp«4 Aijiwr. Ob^tnil lurf Kur Chali*. 
Ib^itr lUnptaiidl. r.K. hai'k. llaEI OvpPt. WlUi lp« 

eadp. Klnm i|imL|-ir Apoj' Cuprt uhI UihV 
BuMil UalL ]>lnliw-p<^rfn fMtt, J3 pbmi. WiM- 

IbiirftL'd HidcUianI, J-.IJ^ b*C«, ^tjaW^in IrUw 

Tublt, T«Unt wt™, ail^ KlrttmiiWtrd Wari 

~ n^BK Imjblr BMrdQin Mt^ Im. 

laipat (Men. APL WanlMb«. pt. . . 

„_ml fltbnTE'wdrnliM, {.\hra» tl PmnvA , 
0 "-"I— an' Vny liat^tmio Doutda ud llmlp 

Aridp, In tValnsL aad Horla fj^pi, 

kmt [iHlfn: Prpi ^^lir IhMMit ^ Wif* " 
thw, rtmUWairrf -F«*l L i am il U t " 
HMp-aru PniiV^eUw*. . 

Tuj hpnliiT UlHBk 
bA Ivd irttrMted Hn- XiHff lo iril tim ilwn- 

1^ — J jPiiftir-Eiifa and " ■ ^iH, l« 
I> K * N M * ft 

sunnf OUT renv' •nifc' 

l»l ilAV SKXT 

l^.MI niT^ PbtLHIf.^T AJpriliility la. Vfmm.- "H^H 

MSQii jiKiiitafflrKn ifuioK. 

ttir.'Mt' |k aawfcii-.iMi: mmm PJ 
SBNaSAL ASiiraAtiiaBa. 

^ .^.TttK nii?B* IMHE t^ITTf, 

^'L*^^ ,nii uaoDi »«»it iPAct la n» 

rnii,.!!!; DUrur Of AIJ. l1^UiaE?Dr OOOl* 

3t.H ,-, rL%,T, ftlC. tlANOe rlr.^ . 

lHJli'U.l>,,HW! hiV \u. unKiiiTiiist. 
MU ,l,),tliV. ,1,^, 

JlVOridUA ilf WHiLH will tv UlUAlUlual abpHIl, 

niK iiph-.i^r. i\LK wiLi, „E r,nij. an 
T1II I1J<I)AV, Mil- «li. 

pri,3 M,-iJI iiTii-sJaJ ihj ^ i^.-ftr r[iiiaiLiU- tiF 
HFrjjf-C|..^>;i KIHNITC tLK, rHV^Iri 

A.VJJ iiC\};J[fl,[, Uiri Ai:ihi\jt .^pjMi.rrM^irtft 

-if^l y-:-nh.iiD[ riF varhnu iDli<f>VK 

riJKSIH I>|t?ilm^i:t4 OK T.IKIHU ADVA.>T40S » 
TlUa MAIA, klMmA KinaVY t.1 AT lUUJlU 

wis ALhl TASi .VUi'ttHJWI UPJTT AT qUJQ- 
Rt J OTJt JIAM PATtHaJfTWA^ 11™*!™ 
KATK JUCTtKDUl tXr Vh d TOM TMa. 

JlOTIf A|i1ii:tlfl AFfO HIHIdESI AXE Drvm m 

.sew muaGAoDiL 
WMAt ATTIElrtWilJI iiiA. » ttrttt nf «(»^ 

JHMftflAtU AT r^;i^i£^HinBKaf^ TiHUMt^XSJi H.ILK W AirrTmK, 
AT iJriA ElAi«t'>tt(H^U. [-F T(?KJL«rUV^ 

J-n U» AUtofrJHMl iuitai^ H>f L. TbnU. 

Und* mann'iiurj' irvcii tj j[ iwifh^., ^ 

Artah,ic^^i(. 1^ ' F'iAiiinpii si.r«t. 
I. I iiLucJnii ,,r 
■mUG WICLTTFiu M ^KILH, i..,, Ila., ul |k 
KiWLM dAiUIVl^H. liEu wi<^ 

o\v riPiJTmff] HAcmTOC 

And all Tfii aad CMvbiila fot tbt ataflft 

nKNniKM, IH JJ.IIVA, 4nd HWAFTISa 
OvHMrty (Artn-lr^.i' I [.aaia. itiwl ^-ihdilA D BAN A N II U 11 AT' r><f:.immm,:0:m-9f>^ 
AB W luMi' M' tenV mi nmmt 

&l CiLL.*t|..7 L tiLiLii. . VOKUAV ^EIT. .IT It fl-f U.-Jl. U> 1 
I^PAllH <11 Ik tTamlnftml Pi.4p.. " iivtTP«]K*, ,D tt* 
Uef ft! ilrt IHL. Hwinliunv *>, . 

1 QOAiffrtT OF nan.i;i,*Si jKimtiiir. »r 

ll^.b9DW vxl Kl.,*!. UdAwrd 

CABII. mnmtiin rtsumsttx ASxiMW^EjurfL 

(iUXVlU.^ MKIOilW 

■■cmimjrf." PBom-Bfrrjni&T. . 

Jetg i I*""'- '"25 

,.J J. ntn, as. JliL':. ^swiw ^ *^ 

1 MMi te. tn .rai M 'iris 

^j^? ,ii^*.^*sus:«r;-™s 

1(5. iijii ,1 i™« "« .Hit" 'L""''.ir- iS 

Buihhniii'. TMW 

■ ■ - V wvkI "d I'n" In iuiilw. ' Fn*L ^aaia. TmI^ 
n r I,, l..inHUd:.l#. 
MAN, WATPCW, a K^wmij" r;«MM-;:«iiiiillli)§ tvNrtidP 

irmi.. •M* g| 

Liilril ^Dttninii-' jAUEil 

m 14 TI| J. C(W,^n:i| nil J 
CEP V. 1,| 

■OLTD J CUllI Auidlik J ^1 ^AKTTTlt I ahmr If 
arli-nilLr 

l.-ilH^: Nl. 

opvr 'n i] 

TDITIf M.M.V 
ri..7n , 
^lonij:..- Waiat 5;e.vkst| National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308548 Ivu5 ' O It r IV 

illC.'iEB?^ TAira* ■l.M'S ^^^^ CM utit^ir iraxT. ^ nlUi^JO^JilIK 

___ 

irailftKWitrt PPfWTTH, 

inL'ImliuK 

TiiitiT nrs: *'CT.T aiLitHA^iin, 

"■tlin'i'KNipii.n iiii.nrisfi.nooii i'l'UNIHibc, 
A'ALirABLE Lirr~l'IANOfOilTE, 

^Il,t^L;^>*^^ ■ 

niiin./ ric-niiiHI"'»OT (anWflW* mitiD^Y HBtT. ATML 12, 

A» 11 ffOUK* in., l.'jiilfr IJIK 

Mr*. ICS 

■nil.- n* Tv-l: "CAKEDO. " 

■nt iTtn ijf ITS nuM Hi-icim H osni ^m. 
mm I1K|■EPT1"^^»™?™■ 
smW. (JLTdouata. Eit. ]»; Jill pitTm«*ri ,Nlf4»-,'tel»<WPWi: THBSnAT TSJSXT, APBIlj 30. 
IT 11 0'Cl>IfT AH. 
jlt t]]f Prinll' KilldrnWk 

r. FIAHTLi:V SAHliES'T, ESQ,. 

AVfT tbc- Ummuli^— ■<■'■■■■' m' tl^r ^[fltHpuniF HudHi 
?i.iria:^T'H. hTit. Til- Wli^l hi" h^n L1I1I. 
iliriH:iliL<iul lULA A"hTk LIHtlAUl APPfUNTMISNTlL 
WALM T lIAlJJtTiNDa. 

OEsiutiit i.n.'TUta lujLL-Tue d^k. 
ion[) koiEwooh orcAflnwfcL rcianTtitR 

^El DUi^HTNO- HAOH. 
KAVS OIATIIB, 

VALUABLE VlANOFORTK, 

1 17 

fUlfj miGitt ORAJi^Li, IV U\M,S[T Cilftf, i r , 
rw^Mr (nBtniiiixaU tn tmiLiJikL lu« tuii 
fcihtlli*.*, PfUi^l^Aaj^ SEW.. 

Hi^Kibca. iiE^tiv niRriJi iiu CtiL a^t a ouvir 
tfii.m wALvirr nn.nm^MnViM fAnnrrr, 

^miiittl with ELi'iy lf™tmi fi.nvnt.L.'b..'-' (bi- Dll- 
luiiifirlnlmf 

fflmmHUnN "rt din wAiwitros: 

rifKl M. H'L J^L- PKliKrfl^L DR>aBl>'n TABLE. 
MfL J'jjiH-.irM. H iHJI^[i^S», TOWKI. HAlk AM) 
I IIUFJJTAL i l'l'CSrtAnD 

"■sum: iTA[.Ti"y n.ii.r-Ti'JnT.n iio)f?te.4d, 

a^^Ml nWSi Uf*i l^iiilili' U.'lnu.i. .ilif'xJ^iTd^l '(^liiiJii^nL Mr IhF llHTH. 

J^iM It LAWft7x ANP LTTtLE, 
nHC ART. rf^aNmillK. ftJ^M^SAl 
4TTTIt>?^EE8H^ THE rfrtni-TN-T!lAnF; as PPIt Brnt K SlfKETfl. 
AfrH'tifiUnt lo «Tn! »^ t^, 
Ol^TlK^r■ I [|R bf Hulh idJ DpEii ^tj^rk AwrHrd 

'•n in l'rl(L[tH] ^fi«:krLi, ivd tiK.H.-i»j]>- arrih[rF.J ^^■itll_^ «]filLl>ir ^n*?". =■ 

pi ^;v'^[.vi^l^ '[liH'ivSTLMi 

WnlTE WOOD KNCrJWFJJ DRTflHRB- 

WRlfHTE'S BlTEKiCA WAS STTOVE, 

riME trPSTAtfTUNn WAV HOHlgE^ 
(hull M JiJiidi, l)fOiiP[t iui^\'.\f -'nil hxnriHi i ,i«,(.Ti"j r'"ii|'iiHrtLr HmUht dud l iinntPT StnlM, ATft^ 
]'^..l^,n.. Srnl.-^. > -nk |[' iriT. r, U-^.Ttlr Klii<<4, Mlr> 
iiiMl iiliil Aic--*iri--), «i)J il 1^1 liillMui fluiidrii'*. Ilcnii>f^>«. ^ r,, 

I'lTirknr. rFlwinR, Uni^nnml*! ^ImJ 

AT kJ.RVltv ir>VTJ>ClL 

fwMjsrT PRAwi^n'nntm pf'in!, nn 

hjji 'tiniS (I.Mir^ Pir.iiiB 

jKf I T^^^ r>r:.iwi:]j >ni\j;e.h flrwisti HACBtiitx. 

f-irtwH. I.IWfci-tirn. k'^jrlnim wni PaIO. 
virU iSi )^i-iin^itsit i'uii rkhmi- 
KliJi and Vitrmm lilHk<r Oti* BUtdpk. 

(i'lmTilfihtSim UHI iHhrtV' (*tiM* ' Jti****^ . ^iWfrf**- 

Tiilbi't 'nilitf* iiul aioUW DIhI 1iI|tT4^ 
,itn*^Ti, ^mT'^, If^ '.lintu, (Tluftrt UMH. 
lt*H> IlirvvS-ii, n'r.r rtr. 

^^^.^ ^ ^ _^-ti_*i_ » <L ll^IA-KTiFnUTT, in Wulmji i'jif. f.T i'^l]*ri ind r>»1krd. 
ir CATAlAOtn rrH.lwr II^BW^ ^l*^ I H A JfOFORTE, Lil llnr-lm mid Tic. 
Ai|inliAiTn. j ' -. 

n. .1 R N K I N I' 

u Jr-iw. TtllH nM'. THE ST0NET MORNINO HEHALD. SATrRDAY, APKll IT, 1809. 

I, HULM GLOBIOCB BONDI 
TAMAEAMA VIEW T ^^^^ ^ U;;^ AND ■ jCmiuqiMWMIliU 4L WIVE. M.^L CBNTEJOnAL 1 ALLOTMESta— 
jnTBDl IH» mmrcaiMTif or mtsumm.. 

W^MOAt. 3& AT ILSO Mt, StM, W4 Pur™, lAL mAlOUBBA-EOAD ESI^AifiJi 

OK TER THAU UNB, 

|^4^j»i>AiF* SEAT^ am w. n\T. lEwrt lb CitttB, "frim T^fiiia^ Cost** THOMP BON'S PARK. 

' BLOCKS. ■i^mmm ^"^i^^W- felEtt to Utt'lhKiKf ntt. SATUKBAY, 8th MAT, 1909. 

EABDIB trul OOBJIAN, ABCtlomsmi laS riTT BTREKT. 

g^tiia$i|! .H^ISfm. >t > FEB I t.-iT. IMTIREin-. KoHiSctKjTUTwli, ■nd M mill* I™ *r* 

tor 1. -V.rtplr. Ill «im «( 'f^tijSS 
(nmiiiif" 10 EaiHrii tmt. Tnnl"" ^ nr"ff 

tiriilwFcd, thn li^laSH rtiSljilile l« *\lltlf«llnH 
frukuff. "RlBn 1« ■ UVF b*r ■'i«' ^i' ^'^^ 1'°' 

MIlT-nftmllfll, IB «Tlii OI ■'"lilv tlitiwn Liirt. 

rnrtiM!. l.rii.t L^iKiir, win, wwjr .umilM' 
LliK*. .11^1 4*^^.11, 
LOT 5. I»jr<iio, 1* im ol ii«*jl 

ili.h..i.<l, ird wUnaill^ WHiWl Vu' A 

(trt^. 

rLAV ON 
KXElCn. "WALLA WALLA KSTAITS," SMIlot^ aa rfllj« ,6™ fcrf" HAI 
(I 
hhhuvhILuiu fbnuHCWti 1 uirt« t 

rAL dull" Jtad lid BWrtfcT^ I 

" BI>iF; ifid Ul.iHWAS Htw rJ^rnlrt 
■jHiUi bamfjon tij_»rrL_fii(. _ 

VAULll'aH, PrCSKD BITS^ 
GV4<rlcir>±inf \hf ][AJIfiOl'it "ul Of'ElSr, 

iniiAnt I rum, kltclwH, imnrlrj^^ IhuIitimki, «nrr 
r'Miireiilmc*^ CwflM*!! jinl iMJ(wn[*^>, 

on qpir iLtfal VmI iUft Otl tbi attp^ 
TJt3w twiflii*. WW 4)QiISIUl, eDX, nil IIOL'STO!!, 
villi l^lj^ iinliril nriHkM 

iTihe, jciiaSr* tost. jmJOS^ POINT AL4i: 
I^TRATHFIM MoCp «- 

\MVii*T U1.J fwc *iti!il|pr b+diTHinp. ■hiiJifwnB, 

4lii] Lubi^ 1ml. VLTdiL.lAh I miii^ ImrIj fr t n p nl 

H\L" WO^InlLlM, inH I l|4lJLiH>U>V. 

LISD, ^liTi Lu Wn^4*-^ll^^«l^Inn■^ %f WItl "UjlLilllltU." OftujHd VilU 141 fill liy wiNtv ^vrtfta. 
pillHilxett, kt Ji,3b — 

-^'di 

Etn ■( kf.. J, T Huw-H, WMMtf Afpni, HrmUkU. Jirtt Ctwk^i iflv^rmJ train Lint. 

<fa7v!), I.rit« u 'in Mr RiT. A, TlH 'RtUtC. 

h, Stx. V, Miu* EitiU, la feiTUIS 

LA^E^HTAEb'T Er M'lri- 

Tt^U^U: «l4 (lOHIfAV TL^l *fJL III" mI'^iit puUlc 
:XI ' >VAljntl, ql Uw HaEe Kwrr^i. 1^1 PLtt'tflrflA, *r 
tljih tiiiL 4n 

la ugi^aaittiii. 

114. ttrl la llii^. ^€it^ viMM^ 4^ rfKlvl 

TujOni, 'IhfUltWlt Wflv,: n4tB. vert 

ffrtioor, tn^i^ biHti^rMU ud TKbl'"A«r. brkn 
IvIElIIuI. bt «aihjiw inJ ftnrlnv' pviAl . IHlch 

Inmt^iiM DA3UT31T[REnROAD. MnUlnina i 

TDOtm, -t'lfri^rr frJUt i1» ^Iwli' uf Elh! plnnt. ^irh 
tl rwunlrlfi LHi) uiv b5-^Uitf, 4JiiI Iiji ranlj berti In 
IdW r^tf ii fiTW ^.in. TIEF: TI.AVT [a^iliLitn CornMi 
Bo[)rr Ob i M. Lr ELj^LaM, ^NiI |, md CV. -n-lthi 
m ILLLdifk wj^ilrtr, ELL'A Jki ^fiTifj-wmUir Ekfjjit 
■ud. tkinpqriVr ccirn Miiin*, wirh jII 11i:LDfi, ME4- 
r^<^ ya ram; OnEipluC^ DuLCLin^ J'l^r.l . Vi'Ick- 
lutn; ^^li\ii»m pulv Tftu'.Ni'r, r.-i'ii ihh rr ThiiiVrj 
IhllVilt vfth ^tcipqw-r pifiii 1-r.jin fr-LlciTU, l:y SilTnEl^hli 
Jfiltrrlitd ind N'^ipiaij IJiiir J■'JJiTl^:|, hv Buldt irfl 
Vtfl-pi; e H iirttilhKliJh lurptox L t^. PumEHi 1 
dcHiJab n'TlLil^fcr^E W-L'arti i-^nffJiK. ^iv .flhanlii. »itb 
^. mH'FiMi r BUd lljif3tri']. rtu'. : ^ Ai.pc.f M*Wi Tfl1 
SHTlr*^ lu^i' FrJclii^n IIoL^Il 1Iii'*i (-a|i4clt7^ 
"Hhii.n" PtnuiJ lJuril''X Pumn, .IciEinhtnFi TpbJ ttfitt, 
ttc. •'■tf. TiiV4-n(«ry cvn l^r iiEm;M^'tt4 k1 Elfr SmBI. 

TUJllli:}<H TETEJ^r 

Itnm Ihf. LftjlUtAtda lo tlir llw^ I 

piiblJi' uiH^fciB, mt ikrtr- ^o^tf4t M Mlt4tn«i. i 

tr r^nta to tHf tn «> Im Ihf a> 

IWOSTl^t SALE OF tSOPUTT ESOVIC U ^HM HI 
I ftud c!i>nvinfiMi«fc wlUi riilflVllt#<|l4dL« ■! fitwoTt rrml. iDd 1b « iflod li 
4« iKinut. 1*11 Br vucw 

(^■.■iod( .n-FHr-.tfyi. .... , 

im AftT. FTJHi 
AT — I. ^hi. jEul» miil iri^su, 

^. h-i T 'I'llE:^ J'^^' It. KQd W.. Ltri. 
-THIS liAV. tTt^'.snrd JJT*.Tf: Awtlan 
:.iji li<vf IWnB. ]l. W. UmIi^ udi Ca. AtAtj: W qOi:WEHOLP FliR=mTiHE t-VO 

TV KUWHnii' ATT^nai»iiiqt irju^ini.: jma ^- riuir. Kbpj IaKiii !■ laint Han*. HEIGHTS, RAWSON ESTATE. 

ROSE RAY 

• umiTEii rtOH uhdi ti;k)', 
THr« DAT. AT « CCMJCS: 

^1 A^^.to^ Miic* ^.tfl ,7ttm 

^vliiftM(,','W.:ii«iM1n iR>mMMit.«»;»-»iMk M it/ 

^S^italfiiEl' 

AHTHUH BI.ACKWOOn. AL'CT!0H1W|^ 

CURL CURL BEArn EgfAm 

■THK Ei>f9nU1 JJlKl AHE fifiW KOft PRIV^'ni Eii"" 

fi^jC AmJCATiON EH liiatnAJiLK Tt) Avoit) niurU 

FBJCflq, FftQW ion PKB Fooo;: 
UAKLY HEIGHTS (CLEAfeviEW ESTATE* . 

»>J RnrTE IPIT-]CAI'I<r TBuUI, 

_. . *>>r Tir*^ (ir.-rcNu. w.ikri'NDAVK ijav ia, at ■ fid (hML T'rHlWriiirfl ffctihr. kT onT^fji TUB uoimiiaEt 

. _ LE^EL-HHAlCI'. 

"r?.?"*' t»«iutr^ um.|itn<-, -[-ind. h"Ttnf I 

"■jfcflffti t Brim]^ Eiti-lr. TLirrnii. 

•3*#*H^^ ,hfi (« f**t rlTi, ri--ijif ifti Te- 
lini LaETifq lLEil^'l1^J. mtmlKJi n add T 

Kfl, Tjarhb. A nr« ltivd»D|. ' 

HnrrMd, WttAcitaUd CVtbitt, B EUn iwMi Ukr 
cka, tfed [Hk«i itdUM, A^lHM, ui4 uiiBm 
Ikiiii*] Und HEn far JtUl, Tomsi TiLic, 
DULVIt:!! E{[r.L~T4-mH;r.rwt, a ptatij [ii^ w,B, 
f-oilwr. 4 JTMHTJI. kitdbtn, m^tliiiiMi bitfa Pbc 3 
v«n[idLli4, ni Ikiyr, w^trr. irUv piuj K.**r, *i 
■fruLL Em. Und Df^ tbr gfilnidiil cUptt al ^(i for Autiien «i 1:^' ^ 
l>BHruiit« lUJ]. SifttUn-ftn^. F^AFiEh:, 

1^ D'i.'1wli KlOQD. 

HARDTE iDd OQEUIIN, AiKtjon-A, !■ PJtl-Mr^.! 
ir<lnd'. - . ■ I 

Eff TTIE ESTAfV. OP TIIE LATH ™i*L3S<*W^ 
OVDKV TILE JLESCVRMH. f 

ISO vitpk with mSm ttf. ncffflUA ■«■) 

WOOLtVHl^ ITRBrtai WlM- lalt If lo 11 Wml- 
rnrd BPbtFj ruh rnHU aIkiiil HR b^ln ui <31f 
iiflfL ■ftiFFmP TIEIp. h 

1, ■ JiAa»lC«vm.t. — ^ AIhLOTWKWTR. mh iiifi T)th 

Ab> licii. ai. niiinr ^^rr li'u Ic NK.K 

OllAll"^ BfTBliCT TiKTMii TLllp. -K it n iLuViflf, la-tEiraonii. 
.'L, in J FOWlJ^Brd 
Er4>i]tiT« Gl to dUiKKOIIIt H^>A1^ 

b-y A Jqith <iE imi Ili nr'lJWialll-Artrt, Id Uwe 

rci vLL hj piilLLi' iivfijqn, It- Uirir -MkiL itt\ 

PJtt-KMtt, Mi 1L» «.IH.. « J iTlTTAfJiS m Jt,— FlUqnLIh— I^b. Tflrahl]! J^^^ , - ■ - ^„ 
bi £h4 la i.,J.,i. _i.i ..^jjj. . 

ri fiE lnjL-k, ifrrm. cortiiiTiliif 

I llin, lluLI. I rcKinii, VI kil^'bpiL, unri iHUbdn ^Sui; 

fttfl t* LAND. (jwifHjr hr drjiilt ■ ■■ THJr I 

L»olli. I Tlw Impvriiil HVri. 1-Vrn TT^^'^ ILt*'!, jt floi- 

frtnl h ]irtx B trn-it f^nirf fn» tf'iJH"(J(, ^flbU- 
mnv, n»iH flihlnir pnrti-'B. im flriifltnj' W4r4T, 
nhfi Und mUSitjuc In jln' iH^lfLu ki tai-of 
ihfnil, In +Ei* hiiiil" ■nl in jTimrrlpf, iip-tn 
_ iImI/- mm ^j-T»M |i iMiifrd 

WJthT'TiTrmlrj irri-nilMj:, ii i, I Vd^crwiukni, 
'AHlU'JiV (AI.-T:Lr.1^ WlurEh UEtffi DOTI, 

JS»»|jllifiefbIET Uii3 0111. ^iLli <nri,L,;tf rnl!*;:^ ttM^ 
■riiM'trni'.pic] oJirubtwrin. 

. tTfF HHiT»ff>ffK 2 -lunij lil^li, tiulll of hrfrfc 
i1(rl1i ■l*1r(T'iiE. and n.iiC-1lp fri<rME rmndalt ippfBtriini 
Fr.-n^ m-Fw. EiajM.ii^v, ^Til^^ ]ii.||, IjJip^ dimhr^ inw 
Jjiff Tinirii Irii .iTuninif ^■Vlm »nd IHh^it). trUb Ih? lUtv. 
Aiv. 1tl-i. ihninc-r..f n -i-|ih iLjy irLmliiw, li ^»^tTWMll^, 
'if n|,|.h T un. J.irS;'. 'irllh Emj' vtndOMk i l^thAVfH 

(ur lN?Lnr ^■/•inWy tllih-d, mIIb tflpd, Acw E^M) AtJCTBir^ 

H % dcptli ur iisifi iiiEi fidt T4r- 

Teiin. InitfTWti I p.t. 
mg ordn iif d. 

Tba Llqu^dtt^v ^ C O. 1UU«^ Lt4, 
1(> IktuUlUH). UATHil 
S FrtttltcCAM 

gJi tht Hnca-JfTBEET P: 

KimwTi U Nib. -SlA la Hlr 
j^Ujf*. Ln ftllrtni LN Tilt: AHf'At^P., m THB flllCHlM> 

VLU^Jft. »hJ LAfKiK 9Eia\^KU0»l, 
01* THE PIKiT t'LO"* mfr IE RlXliPl Mid BP^* (■ 

THt^E.ANEV kil I tianufm Ot nJfl io mnn-miKlT 

»ij « *Bitt <if ^PiCI. -UHfrttnf *»Ui U *liLitiii*«t 
^^7rL K 4KJ1 [LdjLiliiii'>tr ut Httr. KU<itt \i cmni \tr 

I. itirmld rir'^lni-r ^ tn^l Wll rqCI W 

£14>KI i'tU ANSUU. TTTirF- UAHEUOJJJk IS yiV" iri 
I TITT^P- 
BrtJ, wlih libit , 

tv Mrt. E.LLI.X, 

f.A^D hh K IrmilBRr nr ili^Hl I^L Ilin liv a ^qMh Of 
lUll (ImiUfJi tl. .1 L'ni' 

fnR A^:' Tif>s .i.^i.t:, m nir iiwnw, ps r^m utrvi. nv 
m:\t -vii JbNt^ii'm . 'Jipii APniL, E(P>H, III ji.jup .ii.iirt. 

AUIlEI! M.\ul fJnRUA^, AuirtkiiUMri, 1n nmJuiwLLrii 
htlKI^^AN uid L^n. Linvi TniTf-iu. 
raK'HE-ri RJlT,- A w^ll rmlifiifd ftj.lilcni 

TiUi 111 fiulft-rv hipriT, hmrDR Wrff |,, [ pTrmk- Al,V,XAKIlltlA, lOf.KnAI.F. 
EUnkdt, I 
PiTk KhLl 

* ^ _ _ 

^nii^td E-^vq., Etolji^iTtinr <l 
FYUH[.1L' i'Aini^rDii'4(rwt. by «l^i 

A SiLT^rHfir ElriL-li IjAfrtlUm, mifc j^^"^ 
frrf.Ui ]^ liTtli. TVimui TIIEe. ItrWH 1. i.iai^iiri it^i^i^,»d . jsiS* '»**• ""^^ 'i«Si^«3 

dcmt lb H|MidllH*v fTf tnit ifld mmr, ^ psito 

UKi MlunE Tf^lc li TnUk tn fTomltBr, Iq Ti>uEiw l»r. 
in-inx, wnti t]i£ ffTitairitl dEid frmfitalr*, ii^ llip 
nuk liwiAgtm avrr Elv wlffli'li.! pnrwl l^i] 'ttir4ci>h| 
hfiWLTi lit m^Liirffl \iahLm. TIE P K^TSll mOVlAllE Ji ' 
•m-qr^i >iy ■uEhLidIUI' ilmK ttIIP, wE|h t^Ecw mcEo 
Wf? flrvlBrnKiEniL luitlHUHK tlf. "Hn. t[ni \. Ixl aT lilf DiLk. a 

Ilk MIIR 4«t «.1«t » liui« _« mr. Tumni Till,. 
H*S? SEW? ll! liMblir VOLISIAUT UlJ^invnoii w J011\ BAHtijiv- 
ri^ii imhitTve B.^ijt, 
KfRM-.r. K... ™ ,j,o i,„, ri'Sf^SS; I'll iJlVlf 
LOfT K 
LOT*; oiAnmut, 

tOrt T. VAEZQtTAnifl ruEr'Lit. WfihB, bte LlLl. -SwlUm UV ll< ItB i3l3 JJKN-f^ST C. V. BKOUOHTOS 
■111 thr ki'^^'ip^crnwd 111 Rf Hniimi iii 
v-iTT-trnKEt. TiiriiBiJAK, a, tbi trait, "t — ~ — nU(Wirittv)i i)iljt.~— 

I 'l4«4eit-tVi pilMw:{»rifT lAII^ l AiiDiie ud nnsHA^ n.: LAWN In WVll fTniB. 
TAKtS_AS .A frilOL^ TUB {mocurni OP ^Ste *^^t™- -li^-l^, h'mtr prvitW on 

L- 4^ ^TfllFJlt Kt ■■ - -- ■ ta* Iff HWir^lPAt aSnu.1ta«r Uf^tn C'trniUt UtJBy 4ih1 
JilJnElU tW AEruqftrj itretE U'livrf, dfliE [feet VFll-kDi^Lm 
rhUH-rtln iiE ¥r. bhktTt tivt irtllcE*. 

f3K pS(PtnK«ipk« 1^ Eh4 TTHfdpfin! anlT ■TtunrlB 
be iffn «( tfai< Rijnm*. InntMtJcu Ji.t Onbr (-^til 

l'?lk4lTP*< JIalirJhnir: T. )L X^HClt, ^ 
EmJIrljif, CJ^r^-^.riirHt ~' 

HASJblE uid 
Er^m W. L Eijui Id flflBOUW ikwrd Hu«JrHi itetr.ttir^. WACiart FUHDIIT PRIlFtlll. 

I'A'ifil iti.i lh^.1ip,[H| ||D 

UcMUiirniB AND r^o., i.Tfi 

THK wsu.-li>iOTi"Tfl BOflrr AMD IMOE lf.U^L-rAO- 

Tto - y .T, ,,ii#l<)B • >|Wty 'wmim Mt„ i~ 

d.uiii*Sj>(tjE/i(*rtw:T»TE. ImwdtaLTEiiS; 

10 •■».... i« — wSriES, 

Tttt cOxHDpioi-s ^Ni> ^xCEpndifiuLr 

_ J.iOJITKll "r^. 

lien £tl > »Pi'.* Irtl lar HUUliv Ahl Viw^ jl^r 
TKlfMSll il|Hnil irlili^H tir PirtBlT ISfflUM 

ibi Miuivipii. iMn'^r-.i ■ 
iiMr iliu M «-KJ-i.L«riie:T. 
twin win in ivr-arai— 

liln le WlliKtNi 
IMt lllo la Pfl-lif OBEHOBNE POINT ESTATE. UtmiAJS. 
iriIIE OHOICfE BUEEiDtllCl ^ 
roB BALK n< mt>n! avqiski^, XBM 

^tMt Jim HORIf e. A«tl«it«M TERRACE GABDEN EeTATE. t p*T cent. PJ., IWbh <|ll««li^- 
UTUcia ON appucatiq™ to Ttt BAnfE AND KQIUIB 
with McCCt CO > *1U >** BuMlTki** 

Foa tALI BT M-'BLin AUCTIOK, OK THt <»0U111), 

ON SATCimAy. MAY ls% 1909. AT 3 PJI. 
H^JEdHAM ESTATE. EBINA. I/IM 

' ■* t JKL^" 

Untf. Bf ■Ucb-AHt, 14 puldtBr l« TadHi . 
.Ill lo. A pu" irf »i»U«. ^ 

BAINB AND HOBMB. 

a itrnt, nDnTi 

BABOLD BOOTT. Ooatort. 
orr. ixmtaD luibWAT ntniHi 

Or F, J, L MBABtJBBJ. V»ii*ir, 
SrA^AHA PAU, VAUXA. Bd 1A« fciluK Id W IfA]f-7«AiV Pi#- 
tlthl ll TBW, AU lb. >. K. n um nna. mim*, 

^^^^ I R A t ^ S AND 

» FtTT-mi'^fT, 

AUCnOMCEBL s 0 s N i; LAND Ajin MTATR AflKj™, 

ATTwiifva UMDiiH romu 

Alfp VAldUATOM tAUa DP riTT AM) rnrym 
jr PUBUO AUCTION AHv. ^ ^t9^tlam 

TKaATT* mumtAnr inoLncaizsT. 

MT oaowa w 

THE mp*ruii. tSTstx-kb 00. , 
mcvrcni Dnon m vm, or 
CHAMA wrtH. 

, DAJtUNWCBSI TBB HTisrvniojf (V THE mim 

kE]^^v^ll>d ftLL tfe* iih^MM vriiE bin mrr 
fllVKA^ItOU 4r *DCiM3D>n-*ru». 

■ ■■ ■■^''^■^L-.j^^.-m-.j^jiflAA.-iJjL. -A- ■ ir..^ JAI-Ur^^ji^j^; -gjjf win, iiAjatvK bhikk BBCLtiiA'nox wau.. ij> 

wiJii AHl jubimtiAl «feiff niDiilBi mA LiTO 
D¥:^^ WAt^K, Kid wmprWoi Hr wrn <]t 

■DO rMT WATIW r«UTM*, . 
<h It u« rcvn LAH» ISO!! iBiH, H* qMI4^ 
nal bar, ihi mbrkud laUMlU 1 MM dill 
int *ni acu !)■ 

Ua .Jb«Di, da I 
fflih A Pft n,. aa u.. 

mr Ofdrr ar tiii' II iUdlii 
TWO INTKHBHTK HMt^B WttilA 

. THAI LMTKItiaT IIFIMIV Al^CASOlUt I'ltt 
ilUidcr Ui' Will rti nilUtiinA^N [lEUL. 

. THE Ui B jy iyr oir.^'HiupT]AN .noMAt umd Kai>jk 'ml man *<B nn m nkMt 
tl I'Tinv. lA iw IWA, HI rUMnAiM 

M« iAA«w'i »l*aliWi — - ■ HIATTtK.ETItK&r. 

iTtn «i«o(> wini paiLuitv 

■miATK IS DNH OP THK P.tllTl 
VfeATTt&^TUtvf , nit* olM »A OAiJLAllf HATN 

•mm, 

U <4 VWltdfalAni, « dUH MrtlltaA; 
1. TiTiaAMtmaA+ 

tflt 11, ni.~fTOV I, ATOgi WrATC 

hitIh imcyiiiT pKONTAln to a w 

ii£irr.ii«Aii. • ' 

TORtuura ' about 4 f, WAVBBUSr. 
JTIT OPP THK ni,U ■OUTB HItAa.KIlAII, A_ 
TUt Uil*"" " 

Lim IBI M;.i VA%s~3!c~jz~-EES^-M 

Hnlni A taW Imttidf tAJllllllllll.lf lltf :i 
« IHt nWH^IL . BAm AAd nnFlfV vfll laU ^ abWi^l^^-iVtMl^ 
JIW™. In Iha llMniia ,^B HtWWj^^i'-'- UASLINUHURRT, 
on Ttu HSioinx 

WHb Fiwtaara li, v . 

oofiPPTOHj A> KUTAflm w^no*. Alto whU 

1T!rjSr*Su?AC^ IM*al-i Sa- M 

iByJn WIiUm k Cldtaia. "<f lAnd<T. 
Tbi- priipa*!/ I" al pttmtit Itt al A UentAl 

[WT "nftilni- 

"Um IMtnetaJ to aa. thj 
IDA (BW^ll 
_ trts rr.fi^ti to m ■iscnftw 

cr tllB T miL 

^ hM li* aim W PBBia 

•1 ivd>A,k, *H>, ud vntar oar **iL 

^ In* dhada pnTldt EXTCntfX Ai*11 IfDAJHKL 
TeUQ Fnill.^aff ArCO1llll>D.lT10ir, and u«nh« 

L> 11a ntoiisrv TO na cm. Miw viiiuo 

:L— At llH n# of HMi' 
A mi 

]*dirn« a franlAlpr ta ITT.. tiOMAI 

ini. to itatiE.'iWieoivnia at 

Owmnivt nM-l itf lAT tart. :.'PEB. fpH*l!t!t9iW t?!S!WB;jrtnit? ii aa 

{guit* 

■Tlii: MAI,L,'~0iBBK POrST. ■ -nm Of TiiK I'lN-KfT KuniitNTiAi. posmoss S,^iS s^ffioSTX^^' i^KaiT^SSS 

AT DKKLSint H. .11 al-iTiM Blark .[.h Ln. *; ttSmWii^^ 
plltAlA.U.Kri i ni».< lil Ida pamuM>-m-. ~_, ^iCA™^MaYjil ■' ^Lilj? r^""-'' — 

iiij i,Ast iiovt lute&a md mwr Jiowm. " ~" 

«TTF:iIT bt m i^plh ol ■W^fMIVIW^WiM 

itEsiiT-sTiuiir. lo ^hkSw-mmkWmm»-?^J^ wia 

paijm:^'™™ will HI ii» •M'to.muo sss^.i'SiLii'^ii^ST^iii'^i'S^ 

J T|i* EnxrlBn Bwr iPT'-Ar tlnMlIf nil itlrd, M 
■itrW PrlrkiBi to Tim "i-i w.Hl* In %ErBM ^» m u* 4t D.1L liMrk, DRPM MOVm 

DMrHftlfetitif NItllilEhl E? Lbr WlifPf, 
A WAm i'JtOTfTAaK PLJJLmTf} HTFd ^ 

la WATKini! ni' 1 ,AjlLtAl1jtTTA EtlVKF[, ur tfr^lrf^-r -"il iubmnu^I _'\^^ fl^^S^ 

*» ABSlJl-l'Th; ^^'ATEH ElEf^JfTAfiR liLOL'li, for (Iw puJlrf** ^rf • IMmWKllC HufiH-WM .W.premiw 

j^T jjcC^PTOifALLr Qqt>D HLrtJTlJS tor a Wrtf. Th> Ujrf b*i ■ IrMtn^ j » 1* Olil* 
vaIoiIno point. 

ON8 OF HTDHEI'B niSTOBlCAL 
FAMILY KAVdIONK, 
Elf raAuT »»n Uif lioldaari of EDHI'Kn RnaTH, 
Kai., IIH toKMlll THK Hone OP SB ROBBIII h. 
U1L-A9 TOfFTH. 

Thp llAnalftA, wllhABl itauht. ecnipln 
o™ OP THB mm PBWrSKST AlTD ATTBACTITH 

mtim M Tiu inoiiin of iroatr nAiiBOiiit. 

Ill ,iiaiBtnM1nii la of MAMtVT ffrPRE, irith Ckwrrb- 
MTKH TinrnttHL Btad vld^ altiui- wuidilm unil 
Iko l!imx!U, DtOOflAT Wllll i KK OF A HOST 

on MATT, LATm. ATsn AjmHrrc oiiAiiACTf:it 

TLB haiu* In gpa a aalwl I17 a i^rHusr ilrKr ^l Iii, 
^]aho»tJi rtofit Fari>« li^dBf loto a SPACIOliB 
AKB, 
fXAalt .ud noun will ai» ll» akm 
.E* Atf^mm^ 1" IAf Bcnna, M tjit atnat, aa 
MTif^lt AKI11U al »■» a m. (JI RUMUBR HILli. 

!■ ROWAltD-VTIlRR'r. witlim i ttw ISlAUtn" nifc ol 

A innuoDiui • And stU'iTAN'nAi.ir.noimnun. 

TELl ORTAOIIED UOTTAaH AIUIDUIC^ ai lldAk, 
luliilrdf on atom bwiuUTlaii. tllail 1 irnAlii And 
i^^tlal^K t mo, UbjuB, AaAhaoHT— 
*», ailu tuba and avw^. ^ ■ . ^: 

LiuD. MM ■ mt-^iaum • ffltii: 

BAim: ud iMwa ^iMti: nA.M.iiiiWtir^ie^ 
^tLOHWjjaiiiii miwidi » tmttnu. di TmiH- 

PATt ta ^ aPIBL, al iLBfr a ^m [lwr> WFrMoar bun o« r^cffiirTADnt H sunk or tia KscmAaaiL 

A DgTACimi FAmLTHBimjmjB al 
NORTH HTDNBtr 
FAVILT 

oiw (J mar ciuwot uun ar^ 
WAKUNa.ifrwicr. 

TIaq Knw 11 bum ol bn«k, on bauo tOvndAU», 
■Le^ Mif. vmiHlali 'nil bali.w7 fianl Aod dit. Aad 
CUtlAlDM A impi 11,11 hMHuA H bcdroolt^ Uliibci, PAB* 
[«Ai-^|t'v. MidaiwMiL Iw^. hBUvwn, itc 

Tnn LAUD hAi A inmiMfa 10 FAdrt 
'^AD.rit nlKKii liA' fiH-i lir a daptb ' 
" llraijrt t ^dMiJcir ' sVAthc .vfit*™''**^iluO!nAi. APPIAH-' 
JkCI, laHnii Iran Ha HbIb Halt, onite Of 
SSzlf "TiPA'HA 'MII -miTPIPAL ■ibjIOaKljJrH! i4iM br A ttAMttl 
Of 

_ uiwir ' 

AU a^i ToniuiNt titli. 
i EITHnVe ud r imTiunv qBtatwm, ■> 

^AHW ^tklOOBI. AAA Ml BA la^ llAit 

pinArlri, lAtlHIl, 1^ B|4 lil litliiai Afr\^HFMltr AfiPBCT. rr IR CLOAK to 

Foii'ipotm. ird simiAcn i 

■'ATrnArmn itARwiit rw^ 

Bun lAd iiORMi: haTThad haMMA* li all ^ 
ahm bt li;uLI!' AL'cmM, b ttr tiiiaia r 
pitt-UBC THiiuuT, m Arm, « ;)j Ahn. 
(XI, ^ hATfl Mwlawl liHirJutifliui in riffa» br PIIIKJO 
Ai;(Tnt>H, IB tbell- WlAPi™, m l^AffTUiSKADB-l 
LlOf, of IIVDM-AIVIA^ 04 

TUWBlrt, W* APKH. •» TV.* Mt, 

Tin. ValiiAMr 
AT F.Kt,K. BT DSHII or Ttfl HOtlTaiUmt mr 

tNS ATVAIA' IT. wm nxmn »i. I'lt^^.-ry^'^tJiy!*?.-..™ urmT eo^ of 

. . mBAI, ir 

HAllPDiry-AVICIrtrR. 
iumMinihnir lAa PTrT^iTli.v 4m IIh Raat, haaui. ma 
Wnt rHFr..rl.tjF. 

TDK VII WH ARK nNHCRPAMtKD. 
Till dBB Mm Af lain nut oiTITFfl TO TnV KLE- 
TATtJlN ur ym MAHdlOH. 

ia hjat m BAlarM of ACMulplaA 

.vet'-'*' *»ACTroii CP n m ownii^L omr, 
Taamn nnx. 

HAIvn ahI HrHlllll hAfn hom Inpirw^ri tj mi, 
ihF daovB^i^AanFmipn' HRSDf;!mAi, ra*.. 

,. , '™ « M« H ■uortmWBr, 

ro wiLL-iuiLT An litAT.MKHqiD tumHini, , 

«f lirdHk. aarA oflapliAlitiw I nan kH^AR, kAA. 

S5'iL«l,rSSff^ii?*#ir*'**^^^ 

mtLttt *W jyr uimim, TOUTBlfll TTHM- 

A W«AfniI)tHOAmi> iVrtTAQE, thihU IN fhnt, 
■ iiil_ _niB<iEiili| B rvDft*. Ul4b«i latlMWMi, 

I Bann ¥01 hee iki kIwi* by riiuuc 
^■pth nT ton - 

L-luHdalp nnUi^ lai^ b^Bftjr la i|M i»d "wn- 

»iFw lull, liwr ^viov, iimin, ta4 mmm to^m, 
]j i»«iiw«i^ IftibtHiu^ pAutrlpk UHiH, H^^^h 
AiaorT is^rt x mu 

DBmr nf tJ.-riMri'T #nil 1^1 lErHtl. 

AS l£I,EV\TEri Kl?!|TEM. 

i-^Funovr FIT roT a_ ^ I TIrf OwTWfl VITI* IHH ijT Ihc RT.llP iDitWd lO N-alll^. 

for AllH ,_Mj!Tj_iU(, EUlrwIbij lli-m:.. O „d BHnT-il 
^AWLV LAiil> JUI^ rn« Ouch* tu ibc LOd U.JV rli' I — Ibr lilttuJ^tw 

rIbM tA th. ' PilfhMShU, ras E'Jll.-tirHH.i^ ut" 1 i!ni 11.11? 

IIHIP, 

riu. MUX ' JiE IiieEFii^i I •E tht n<H:nii, 

Vol |:T. IVjnTti rtniTO (■ >l'tl>VIWtJAK »iHi \l'\iU . pMj, Tilt* ■^TittWJttL. 

rtrnrtiAM ,■fp■"l^ dM<* mE t.lt, 

■jEtkrtL, Afl A I'VTnffV Ikti PraptHi^ 

'-■ ^ l*j:rf||ri, iJiiiJ 1™ uTii- kjr - 

in K ^liilBf ■li''ili J I »P"t |iv _ ^ 

UStn^r 1" r,1H:rlr, Kk. 1}||| ■t, frtTrm 

,.,,|!rtHM..irv i-,r ■iiiu.r -i^r I/t.-I uin,., m n-i 'ul I 
-'HAEkLEtaK, 

t iti iHiAiii-itnRiTK n4 "nnrTrv ftoAn 

I .< fJh-STXJCHAX'Fl lir>riKI4ti «(l:!(EJM[\rE, 

IBITI'ATEE} AJt ElUNKSntn AMI L iftJi HA rfHEfffl 
AWH^LL TIXV THK tlKE^ A\n lldMT rVTE*J' 
I HEV^ NllTI.'Jfjq AROi:VD tYIHIXWh EIUU|A4 [IfO 
*«iE trt' ii]AFrTu>i''n wti HirEAN vim . 

—4*^ ifk™ Tiji' iJjiiiBi- ;» ImljlL <il Irrick, Ukll ^tVlfitrit 
■jri*artrrf n| rnnin, If friim* all r}lE!«|^ jM eHrtVIllMMii 

■'■ — J,AK1^ * tWft. MHAEBl TITLt U.\imK ^ :i)ttll4\ i,n 1.1' 
HtlllJ'rj; (jjI 1^ HKXCFI, J.I „ , 

;i«^^,.i^';!'i;' 

y, JiATf, 'I iviii- ([fi-ir 

I LkrIr EEsdiqt, Jif lb Wmmm, iB Htt-iEr*tf^ « THtJMliAlf. 9uih rttt-iErrt^ M THi;MliAif. juik 
'Hi firrniLtr^. J^^rll*^_l.1l.d_^t.B Q wfW ^ I iTii«n.«, Bi THDiMiitT, UK mmSu\iZ 
1- wa»nan. A Mtmti ■-^-''1 'Tti'iiii 
"HiSTroBfli" 

*>'.»)»*:'■ '(.w' g-'* .Awam tmim, man 

'^^^r^SS'Aa.?, ■;.^'s*£S'i*™ 

plrta *tb All lb nmniValW .1 

A voder;! TOWK HOlttt. 

.^>,lrt- -all-kA,, *dl.>S!ir%lJK IIEMI tlTLH, ■ 

iTXluia, 

Ills iAa Bbqi 
BStnPPBD 
Adlo^t^ tAa Bbm ll 

niTJt-llKO RKBIMKrx. 
"OAKONBUHV, •■ elaanai anoaaAnca BDd 
n.lt trnUi M_tlt ^ m aloAr ltd «ii 
TMilttt ■ yiri'Hiiit 

it ■t.'-ti. HkHH Otittii«« of i tpm ud v.b. kBlEbVu 
^Bd itubbMr; alia tmv PtOH HflOU 4? 1 

ri^>m kBid Wab, kiu^m^ kivma ■ Km. in iid iflL 

^Ti^^^.W;>=^^^ Ti'^^-llPIt HEM 

IM A-Thtl Mfik Ik^ Utaa Koa it rwy*d 
(udn ««LtBl4iii« )*kll, 4 ¥i™. Ulj^uL UnHlrr* 

(Iift)fiati9ut: hint at n«r, trtntttj^ rrl*flt'B-iaMi. 

ai Nn ll itqd i, tvk mUlMlw « WMbiv IMm. 
mtul ibnii Tbu ■ tnutifv til Wt 4ta t« 

LlirdirKad br « ibplM 4 ETQtl iibn^ fat Trt'v-tA'B- 4.— ViK 4 ^ I f^vnm-Awl, llAlivdti, kdJflE^iw 
thP "JtoMlk" 0fiiii|»riili« W.B. ruu -41 4 MM. 

lll ft i||i La Kkm nrrrfip a PW|a', 
itv rit m 4t— t h» H d«&ll| ^ ll 
■imt. TMp LMd ^M«Jd 
niilin> Mof (lew ^ m 

tbt i4.iMitldn □! qBKtili^i'it B 1 
Tarrm nUfc J, MclNTrnS ■fid 
o«tr ^ntC At^imDf', M Wit JIM 

.Ttk IlMUL. iA ILMTs^, oa nit ' - 1 wm^ iML' 

— ■ ■■■■•.sisir^.f 

« i^'n^— — — - — - 

■M^a ■■ iirif ^- 
dvF4i. cl It Ic4 

II I II CtalUiU «Ad 1|||_ 

gcaw^ B04 V iinill "ll—L 
ATAlL 1^ AT fc lA. _ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308549 
-^CHABDSON AUD WRENCH. LTD^ 
im«. 1JM. HDtlUSvu TIUTBP. klD. 'CMBUtiL raw. URfrrm* walk raoM tbk uain erDNBr-KOAD, tbb 

ItODTn Of TBX SPIT TttAMWAY. 1^ THB WOQDLAlirDg ESTATB. 

' na or UU:-CM-Hkilqsit, kdlHt %'i|PHrH^}'iMiiMI(;:':ii ■tad Aptii^ at iUO FOB POSinVH RALK, 1 - ' 

TEKBArt: J'HiU'KKTV. 

t^UJfi;jn|{ at 'tlOk l4t KeUobl 

mil kaiwB u Mik Lih'i nii|MU<» 

A OOW fUVHTttKB. 
rW AUCTIW IIAUI. 

LRBOaiUFHI OH JfOmuv JfXlT. 

« ALlJmfRjm. HAILWAT'PAIUW, 
Ltinun- a< <!ktlt«-ltrHl. 

1 Lot, cAiiLius-iiTuan'. mi vwwAk 

> ivli, CJ^a^lVN-miUT, m Tom HilL 

att cm. Imtmit »r iBAiini. 

-Ahucna inu:. I ! BUI inn .B«ib 

lb 1VU aid Mn. La. ~ irlduillT' it ill TTbhi TcrCmhtuH. 

"CqpilMiKt,^' Vol Ht bihI W I' IL.I'4>V-^T Hl^ KT. Hujll 
cr bftdk, ibti' r^. TL'J-taiJ>hk, bAlnlubM, lu^J. 

l4)al^^, ol hricij ILtrt n>nfj vitbthIjIi, ha" " 

L^dA h Iflt [rri « ITll. 

AU^ON SAJJi, fRJPAT. Btii AP-RTU 
mt Mir ibHPV, * Hlt-UiwL. hi 11. ua [CILAiUWQ^ aril] Dt' ^riC, I I:\FULIAT, LTII. Wt to (XWill'S 
jtLiutTxq sin, trt 
tiiij iM b.. fM itit mbdv u OCWl 

■.-MWnu^-A OOflNks BLOCK. TjrfJ H jtf, JL 

I ■mioHaui nm Sa tm til. 
■mkltt, ™i lint i*i to Ut 1. I »t ir«i f-AOTBi 1 RliOD Ml F™gSSi 
i»rti« ran Ml ft-wp * bmw *™ ■ cnlM In fWLl. ud CKb I liiiiliil^ laHOnll. 

•aRvo uskm KimwBL 

Is LAVmtt-mXIfT. d^t^ 19^ Ma 
AHi Idtt Mn Ite MlmB *lw.tlrr«l, 

wlihk tt rMf ]4dn TIIL 
LOrt t npvTn.-.<xnTJWlfl. wumtd Ulrvnoir, a[ Idr^, 
twAiicdilrd tnmu dlad kmI, Knndfek fmt. »nil 
innliliJV htUtall. t Tornm, UMm, Uw^ iM 
fadtkwta. lAkU tok t. cl ifevtin t. t^aHWlUff 
adBti hH «in td IhnH-ATHt. Iv utfl- TnnvHi. 
LOT t. UAtLHKH.— \<i>t ^ntl Bib^iU oarTjiar, 

-nu lui,' IB ini.t iRMKrr, Ktiaicupr k» 

TATB. IwlldT t° lUImuy hlut 
Itoitf Dnutid, fm iumi'. 


W4c to iH- L ^^^ ^ . '- i ■ d 1 I laliAi I fl# -hvAa 
U of Iftb* 
cnitdfeb mot UHt 

kilrknu 

Uii4d DBTl hr 
. riwt «i4 ridh, -IT. 
b«lr«np InthKmn, Ubvb " ~ Vl^t b«lr«np InthKmn, Ubvb tii I HI ■lUiv, VnverTi bUrbrd BnildJni. ml 

■■■ rnifliinT in^ fta^l^i rU-. 

In lift- 111* Ivw fmaUBt nvrkwiMl -with 
liw ■■Uijjf ^m* ^ewUg;, jiBtMua mi 

"^K&Aim'V LJLtl BUflT HKEM, 

J. 1. OUT I tm^, ft4kH4. m Pllt-^eri 

Tltf^hWlf^ WUHI^Ah LbL. will aril Br i 
XV Oh, m IMr Boa, W P:il^m*v ^ FtflOj (**«> idlV1tU>OOL>-JUUtU HUIVJKLD. 
kJUm BtOfA troDtw. kbnl ■S^fttl, irat <krlh 

— Ik 1 1* bTWllt. 
n«M JMf u lU J 
mir bd£ fli Kb*. «Htri. 11^ 

Utitlik ■iMfcilliii IV ftlfll Wc«r Pirt ud Tnm. 
WD ta[44Kfa*d Hwwf, "iifd Vrncft?* 

LCkiCWA, )n ATOTA-StHKKT {bwLt (iJJ-mJTB; 

mmti OAlfPDCli hid CwmWKL, In lH.^Hi:ol 

kkll, ■ nw^ fcitnii*, MInvn, iinvtry, 
nAkBHW; tbc filfciT m B imnu. tltcbt%, 

hdUiMABi, UbtrVi ud H'^hlir mr. fU, Mi^hEr, mnd 

^ ~ It, ^IHBk d«|ia *Mti' 

... t«;.r~ 

4KTlTUll-RnB^, ^ 
l-TB )K»NTin-Un& liJmlHfft' 

t^rir J tc.' 441 

ti» Vii-^^-mcMi, I " " 

rrmi mir. -A11BCBH.— A JICIIS IDfc phLb belkg Hock K 
ft, Aid^ftt VJ* OttMXt, tmUmt Prt-*» PiiJ1 lurl i: |-OiiB bkt OCFTTAiJF*, Ifqb C, »> 10. it f RWECT- 
VTiU£E7, qR U'p»uU-MrHi| ddH t'> hirtKr»liT«t. 
«m-td:J oil LabJ 4Ul (niDUift u» lTtiFt*rt-*tn*t. 
ilrTifh U'AlL uli^tuT i Linv. FJiiFpn^ H.t Tnlf. 
Tonrni T^tl^^. BmLiJ j:im per ■iiitutu, I^e 
luirU-talu* Itfvr. 

■ItHLi iin KHlUAlr IlltL Al'Jlll'. iJl 11 IB' Lm. 
" fl-?K!!»rmVlU*. al Kii-Rnincri Itlhnr "to 

tvjc\ I.I ^lth 1 rt#l 1>J |iTTrthr«. I ihiTI h-ttr«TL 
I^TioJ B.r< iLirf, m<l PurvtP4n<pw<i. ^TrC fltwfcl 1 utjuLniidf Dr. 1 
h iMt^SpSK^' SjJRjL 

a fOHv.' kttv^n, aad ' LM^h ; IfflMtl 

I awi, «i4]h«iiir bull: tb vwrwvtiHriii>Mi lub 

La lUkl H» Ir Ppt^. 1W kttfff ii?? 
L^l. ap[3 qTiihNt icir iiiilldfaa llij Mr ' . 

UrT If.-Two DWlUtLZyU^ MiTlf^Tt^i 

IjjIii n'ifi^ niflj -■ 1 ' ■ HMANn* at tLII adiBL. 

C. d. KAIWIIC Uf.. «l HdMtqtMMk, )■ ftittcl. 

m ftW'iKdjJiwn, ■ ■ MB! ■runmn kdck cv 

« HKCr TO 1,..-..^.., 
Mill tlw. am diplli of tB rdHI'; 
^■n.pluT, tbc •Mtk' di' j«*t: 
It p> >u nuinfn,. <US» 

MMrt41r»t, ^MdlBICM^ 
TCll^VDKNS MtiA WKrSfM. I.Eil.p will iH] br vw 

» Uufi. Ikir n-K-Bif. h'UDAV, Kill AtiriJ. JI 

^ T<*ir> 

BBEl'KOFT. 

UAi tHE BIOHI.^KIM <lt' TIUJ FIORVflBT AHD 

vniiTni'ikr.rp i.rMi 

I .ICHK L ■t^Jl>U) Jt l'^r{i,'l|}->:. 
taavlHf 900 frrt tHuAurn E .> J-jKt*' H Wi.HD, :!ffli l-*l 

" ' Kl feet ( ^ 
#1 %2!ptP»-- f 4Md> 

TSi^nfiiFr^^ ' 

>:^tf 4( THDHAa mi^tHAiii; r ri*. 

nnui-H HI»Zni9-\'l^. In tilidUr attatflcrn, 4)an« |pf ITICI Lo hFniir> lod ]#A that littrr. 

hill plilaiclr .ml, bunrr an KVi:', cwi^tal^ 
Mumi, tJirliA, jnd 4]gLlHfLI<dlFU^ 'f-jrneiH Tkl 
LUVinlnLL U> li^Tfj jr uiiv 'iiq mri hlocI Hlniry'r 
«■ .Itejinl, mtrnt That, kathtA)-, lod 
;.W»i' lla. Mb k tmi ■t'Wi.'. of ptuw 

. ufed Uttftfn UudL tvti h 

Tlllr Urtthptd,. 43 JtMJm It fun. „| *<mm\m nnii^ 1h ant nai^tiJ Mda*. 
T4a OurAn brim^ 1^ wf&inm^ 

. — u.. tVa iT ■■ KtLMMI-l mtMT HAILWAY. 
BFUI!(DII> UTH, 
HMN cr •Jul! ovtxia P■•.«^ ailu vf 

.'j|^dtdt tr r^ yndtm. utodJu httt ■ rnnL b dM 

muxm TTTUs. lUadl ts Tram "J T^mlfi- „_„_ 
-V10LA7V>MBk-liallt OriUffi. Wrt. M TRII*T* 

I wivMkwHp Laad, H rant W lU tort- Tv rem. Aucumr iwJ^ nuBAV pqu ai'kiu 

i.-ujuTAMV RUAu/ 35ififilr' 
rifikdtj'iiiiLejiNiui i BntFe et t f^wirpuitf tlllitTlrL bU*^ <4J»I idcm 

LOT M, 40 

lui ■ 
itltitttTc t7ii hdii la R^iund- 
Iri' lH^wn'[> Lli'Dlm dud HTlr 
L«4Brb iH^rt; a Ti-v 

.n l'«rnipiUanPiiB(L £i(i 

ia m- KiaiittiLii. 

fntliii: ITT. PilTLHHtWEier, Mm rrti>a> tini 

p5!ii, «ntt>. M«i "Mt . ison lurii i« • 

EUSUMlHi ud *»iB?l[_lit^ Jf" 

^■llBwid*-^ _ _ 
■"Tta Pknt '•II P«rt!™'"3J«'^^ j-l*fflL iilit,"M". - 

ITtiH{ at^tt, ■irlklnaly 
V. bilbdJi, filHLrU; IkIu, 
*ND, <Mt fpmiliiri* bj iWt, 
A ril^ynit^f nr.. I rHUfiirl^ilc Umft, «r mm, rtill'ti f nUlMl ifM.. rjL Rt 1MB POUAVH' |'f[E>E'il >']!P:!Hlir«t'9l» iirKtnl Ml liml 

[ri.n1nd(i D.r ivi-rr thJi- n.l DiirwiHpj-NmiJ, wilk i. Ji^|>ifa 

u' luui tut ui J 1III-- TUUllUi:! I'lll't II. A ^.k , itb-Ll'Ll. r (4, xAn-irib 
I iUl iiii bf ii| Birr^o*!, 
Ill "THH; l^i-T.iTI' M.Um.lKKlT I'AHItk-: 
[UldMAlX 
U h-HLbt^lMMri] I'lil-tBCI'i li rftrilAlnlDf rofnru 

H-ml LILilH'ij. HiB iMikl Um « (r~"-- ■ 
. TnTTtti ltmt n 4BbElt J( * 

T{Kniian4iv ud^wtwn. u 

a-w ^ibllL iLiiiliDn, 4 tbi' (mt 
a.BL. <m FH-l^nVi AMh Anjil, 

iJi J. \^f^>i»". tiwi^H M., Ilinr4»ii|v ^(ta l4f tba 

Ki^t^ _ fW ^ ■ 

f ^ HK. kO Afi, 'At'BPkVr ^ 1 

iQ<HK.lAfibt iicMr W^.^ IkW^ 1^ H Jl<S«B, 

4^i|j|*f|i'Fi| tXI1»Ji( L-.A.H1L hibnc £tM0t. A 
■f4«W Iisl HJard IT^rniJug, PlgFi^J", and Ppiillry 

Iltl4n^ An t*r^^ pici iJ l^iliV iJiult FjaiJ^ 
■JEpOtnB. ULR, KtllDAV. ':LJh Ato , 

□I Uvtn-tof lUi^nrji 1.1 
llM Vctt-lLlHiWn >A(?TnMJi 

■'rdDLIu }!tt:LL-T-MtB£l^:T. 
I'mntinc Unr^QTALN -Sl'OtlEt. 

■rr MHrl ('idTEnr^ ill iabft, Uhd iluf 

T»fT. I'^n idIlT rciiAtiui'l 4h>' tn* FhrT ■'lH«>Br. 

]^ie;ah {;LOHdfc-eTfttiifT w fen Mid biMina 

1IAU»U«, 

Tb* rAraunlH" «lt*ntkin nr lhl«'.I«^% ' M^'-tlb 

iS>tHTi ibJjnr ttiHdi^% i«rTa£aai«^ 
luKuTfai, ih'jJiFd iaifinv ^1 pHW ■•ahEfaf wul^ 
Ellf^ nam^ 14- trnt Ll» Hil tniCHi^ tCi 

fiariUiCta it^r iliK iiV wiivlciiit (4 MM ir rcv^LTi 

Tdm A t«H ^3 t» OB viM BL tb MUm al «a 
THE Fi^fEfl^T nriLDiprn bitkh 

BTDNBr HAliBOUR. 
VU UHlKtHimrPTCP KAlTBfeLT VIEW* 
; Itmt l^Satlt ol tfcr HARIWn, Bal 

tfftMianjj pQcrf atUHUtt, 

~ lif [4rLjun dif tiif > .r, 

rrontinir 

tiiKHRUn rtd l-AHAHEIJ-it Vmffn. 
Utl^ifnyb vJb^lubli' Lb a dv> hvia Iha Aul- 
• cTiA^fSJE 

robfut'^ aUAD, 1^ minute Irrai aUUBBf 

qgffrj.gB„^^gt. and iiv,jl, ckhmwh i i» 
!• Mac AlTMid 1U» 

Attd .^n^Liid diM< buntlndd at d«nd or TBtndble iHcmc lind. In nit tli«tv {■ mn ind of RboDt 1100 Aem 
of TlnfrctoK Ldndr Id evurj ^mj ttniUbtt tar Froritdtal* CuhlTjitjoD. I Hnd !• (qui tB fhm kMifrtwl piartaiitin «>a sf MutiuA u4 
l*!^-|(MW«^«i««aw.Wtd« — ■ IwHil ■m BUTTER FAOiWT It vo BB'isiidiJ^tiqei AT' on^i^' PiJav*. 

teliiUf; ttindtM. r«iil Ciubiia; iCowi: mii^jM^ Ktttbpd, MO KMi^iIMb, 

Bibt Tmiu:-in PfT Ctnt. town, H>Mc;(MU: l«t.-||>ft'M- i^'*^ 
Iier rtnL; Inturtitl 0 pm- rent, T|Ho — — **■ 

yhitf, tat lithot.. Pimpliliiti. wm, mm aoh' ttxilB^i £ra> ivanti BANpVtlCK. RAN1)\MCK. 

ox THE irn.^mjNi:, 7 WNiTTita raov ocieas ir^^qtt, . 

w L,.EA« tb; ^i-vre ™5^^^1.lM f;j:,^lJ"^»,.'?Sv'?lFT''' 
AlTmd^i sy.P i>N TtiK i.^r^JJ, 
THIS BATCHU.*V. APUII . AT 3 P.M. W. HOKNLNG AND CO., rmim Mmmmim. 

ALSO. W B. (flrrANl', t rwJEid, Jlrf*. *-it 
M-^Tl^^^ ^Al-t, f5?i tnK Lt^n, 
JiKXT BATCHDAV. V-llll APilll.. .^T J^M P.ll. 

tONQ ItASlf TEaim TORMSH TITLE. H. W. HORNING AND COY., 

ACcnWIEIKI. » HTTdTlilKt, SVDSIT, 

'Bi;i: •VOKi WILL Utim j o nm ■! »>i« i» sm^ inmt HjJonj, ti.su. 
:. t tfBl»ed;,-l-»li . — . ~ ■ tOTID. AM> ™kVEB, LTD., 

rdOPSIlTT iUCnojiKHJS. t:ffriTH AOKKTS, AH< 
VALllAT^dilH^ dfld-Btm ^■r twomt OF niK ctinpoiuri: Tiuim™ or 
iperiiLAT- TO THH l'][F£nVTtKlA\ 
■EBCHthTi^. i.^l.UAbl i: I ITV lU.Ul'K 
fjlHtott hL l-ur^rr ..F I L..nir.-, BitVtnt, Aftd »*llt 

pLrttu^ 

UAVIND rBOSTAOE tl 

^biiau^h .It«i Itff**-.** dtrp^ THfc PHPI'imTY fJfuHt ill^ 

CWp ■ •••• ; ^ CiiKhh Ui ^wriH.'* jil4 ^riHi rij unv'}. ' ■ ilOtL mi' t4 Atiitori'«trL<L. 
^ ftfK ta OkriinctaiHit-rQidH 
|*rt to Ilwdir Ftrvtl, 

iiMb I'Jw, ^aJ wjih'.h S rnlaut^ 

_£«!* nrcatjnalv i»T o*DE9 fir THi mcunu m ■ 

OP TUE LAIW ir. UITDOSI. ^ 
d OMJiTlT UQHir SRADT KlC jnOOM '■ 

PASrr. 

A>f n374i iKuri:. \t tmr rmii. . 
■ * "Hiifl Hii ihi' '■m' HbiUoa m.o'jijrr^wn ■ 

Ibe tlEIdlClBE I-L\>1 

I U!fD In mi 14 n™7wi4w T0A1!]?N1I RtL 

kiL-miy iii^ cu[ pa 
- .v^-^.-.TT-T- n^JiL»lll*. fBFtlCfU. orehu^t #L 
'^f|Wr^Mrat EbaLvf plantrii riinilifv Dni^i 
■ TUW * 

iJt h'l KviTr iu-:. ^ HIE noifiart.tn. 

A KlHtAA-TIAL HtlLDUVa 4rf Rriv^t, 
■ItUflf PllABn, I bflhWM. " 

%fi|Md.:«tE^£fiL|t.>^dri.«J»K ro-^L m,.rr».T^ 

ih. UVE ffrOtK rARM IMl-lAElirMn, ^ ^ 
V tilm ?>UT^a«rf r«i>a n ihi kn-F tbi M 
aptiba) tt nluatJuiL 
, _ cuTuriLDDiWi 

jMn. fA<4i]r^lHQ.,, an'il dir^ rba. m 
*4rtJli _«WEBDa, KlLLfBY PE3!\ AU «d 
TO' ■JILIT'h- 

■ODtli IIhI ri'Mm^ LimilFd MllV 
'.Vll*r.:]Iiiiwii. BLA(»E Hi4 1'^.. (ir -111 JftL 
nd pcidttkr httfrwitJw in till hf )Vnl THE KfTEQ: TPTLH TTHRblSSfl, Thf 
Wmlk "J d" fVQlrt uf ritr >' 

tVBEiDta. 

ON iirfTii'NT or ii^^'VRH iiEHlKfil ^ 

1TSDU MEHL'AL AUVk'lJ. 

JWJJ«Tl?ir» mUd— LANE C'OFK RJVBK, 

TUB PlTTOaPOUTiMH. 

xrnUrvt I* rbr tiljf liy Hfrtj [htB Kif 
Wharfi Ihanimcinii- Tr*in. h pltujii tlriW-;. - 
TUIK (^AltmsU irOHIi a( bBiid*>iita> diaJr". Mot 
nt rwtlDBttd vHlbfrtJiurdr wtih rhUr 4tttH>i liaed 

tn m MHI atQnqlh. 

Ptaitb >n Ruvinvittlj Iiiil «i»t Ei 

vr-df hrtlblalfHp a'iY"T llfPA, -hrntihrpLia, ttmik- 
i rii^. ^'pfrtAbhn O^rtb- r.. drim l'K. umt VI* 
iLmiuifEr UPiiqur. !|;u;i^|.^i:i'... FlrnnKT FKlBUln 
P3i'| huiln, Btin] aith ("lit Ddi. r\ivs.tt^i Wind' 
lull! ritniji. «'ilH AUtJirridV rnim mb riEO i HJIV^ 
iiio: n }rH-rr^ii Ln'JrAii'"ik viina t^r^iuah aiuiit- 

Iwaq'iikf mMtJii'J rnJk In-H. 

lai " " ' ^ ' 

;M0>i»idit 'ei( lkft«a Mhic. 
- DM haOa, biiaM raote, ma, owrV 

nsuHB. 

BUT. WOBD, ud ^civilL tav- bm 

iMnrM h» luiardt (be te Klililr 

rbniuv kekt. aho^ at bjc, Aidi JiA«« pri'^i^nl iTiiprfati™ ■ HR^iRa wt ruuRtt t4 ri 

Ik tb» Hiv [irtrn Wf mfTfl. 

"^l^ii In bb R f^rt irjinnirFrc pn^tkiBH und la *rl| 
dtlMtrJ tilitkiaJtt mt. |.rK.E"H PAl!i;. 
jCITHl'NbllAVp WATHIPRI. Jimi ii VWK1\R anil iiuh- 
hilL U^ ftmijH- *I CT10.S\ tll^ lt\Y. HATl'S- 

uav, at a i:i"ci*orit. at uin husw-ixiU ba1-e 

naLfUH Liiltav (if vtiLlbtii^i , 

Thcjbflrp Fltic_bk^il IL-nd:,,, _ I 

TTewH Bint 'Airi' #l>«'>^ truH-,' Ua^ k ETtii'wlU VAttC3LD*B. ^ 
A tiiAiiinim .^j- 

.,rl.L.rvl"i mpnfVtB^. *l •d IMBS AKIWll- 

USnTT^KE' is PtKol (FMKBOU) TIT"). 
t»l™ WPelj 'irm c™ HtdtPur, CHr, •»* 

nil'lwilTIOS !• • «», •'SS^'Ji, Kl' 

ol (h. lion, tw ll—trt. WK. lilCOUItT, 
Kpq,. uil QlA,' .rA..:l>Bi iKQfwrun- A mLumcfe' KATT, Boon, AH) roiVBR I.TIl.. la 
pidLUV^ iUrtniCLlMi *o dlapnle ft( lb» Afam b* 
n'BtJ^' AnCnOd. At lipl. Biwp, Alt tttudrtef. 
^ ™EllA t j Wli At IlAI 

Pfl^^p A .|i 1 l n tt!i^*^ti" HATE > 1>> W ■bIi'. 
CBdypMltllll. !■« h ilK ■ Mdidit *pWiWW_Ta iB^iflH:^ 

itHEur i^r IJt? iiti HAiv arsw. 
Mwmwv,— ^.-.H, nhnji lind iTapilLnv. Ke, ■ 

l.rMmLS.MTI(X>rr. ^.n^ojiiJaur l mwu Airi 
l^tJij IE:IPi JmnUtT'-, ildT'l'i ■il'^'H ISIfr to i 
u»w. J.Hit Hth . I, Khij(Eii:4i Time. 

K.^r(H:t!UHA -Uni:STilN 
*-'H.lMfif.. fl.JSWJLli ami I 
■ill Kj[<]r.rjilH'M 1.^-1, ^r-.l 
4>nr ifi^iuiiM fibirju. Lie 
klf^n. rLr. LojiH Mtf[ r 

aiaOri Ifil. w-cJl, liirtLiaMl. WEIT TllJtMJli: K 11 »i! H.Fn. 
gATTp KGBD. PTHttltft Unijbni.' 

MQiWJA!! Ud MCK&VT iff lb t* lilRii i-tH «...|| if, Ib^i l,iflhi*:r htriiTt; 
.'t IM1LEJ]>r(] RITM. l uili lii'i6C ■ 
FTiiilnur ill I .uTlrip.iri H"TH»f. J il.'fii iiii.a- u liru t u* 
lACi!'. <iPii] luilv Tk niiiiLiEn "If tlHlitii. >iii iLr runfl 

Turn .■^iTKHMTiys, ai tojtaksa TlTix PiMJI^V. Aiqiitlaiwwi ,HiiH*TiLl*i riljMWiY. -i'._VPRII.. AT a P» 
trMM^MwV^ rnii.i AJX.\> I'itrti, I 

■■"l^to-lUBiiytiia Ihr i3i-LrLil. OOOISV' 7 ^[^nul rTHm ^1 I'lftli'i'l 

ji]] modftfii d'utiiYHiiriL-irt, AvI lirij^ii 

i-fi'PE r»1ittP. M,:L1l iLjirm<(iiI 
iiiMfultA i^r ildt^dii. F' FS PI Q W \. A r U T 
Hut^riilf- rrqilrl^ 

iin 

.„. > 

1 1 n Ei^ nu PKWHiT ba fniaim w ■.^-.^ri^pir.— ^_ 

nun atJi4i ate 4 nInbH catHV abe htpm tlM Cra/MbODTNII 
C&BKH?rr. ww«h mmuiiA [E> Hat* h t lUH. cUi'OttUliV^K 

CfHjOHOfiri^t: 

cui/pm>L*vsw TUB <ikl[(itN AL A>|i OMT 
NK Art* ]iki fev OBDBb or nas novtOAOn. Uiii. (:iiu>liti>i>lN^: BATT. tOiHJ, An4 PppTtt. HA, ban paa4i;*4jM^- "Jf 
itn IfliAiKtiiiai to ••H ISO ftboni bj WnWAC £i- INK Art* ]lkr i I'^iriL^ J 
|HAIlRiK>KAp liVREVJ^Ii^ * 

- 1 II ni 

1 (11.-1 p.." ■ *S A l/IERwatB bd bm w Sni In icrm. TOREtl^XtL 
LCrr £.— kOfirrnAljF; £C]iOTDa?]^~-Tp>h Snal dEUrih^l 

irifi rt^ITA^iPt. r.vniiilniTiff J iv.,.m», k.E' ' ^ 

cb«n, liuwlTT. ■'If.. «B LAND lidHlid :»ri lmntl(. T^.^^^^, 

«J«iJaBll.AVEItt:6 ^ , dT,Ll. liHL TON- A^ 'g|S;°tr.-Sl™rr- i-Hl L 

l*W«rf' ItdA".,C'9 IXIKI-M.lJt 1 
^TUM: ii. Ami *flir.i. !'"■ 1'" 
-- ' -Ijda Ife HHtll tlBt' _ '^T*-tf^ 

Tfon. .1 a..it It™ m Pht-K-t,-™ i™. rr[™'^2^^ii;"*,;'T;'^^ii* National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308550 Tin! wrmttt iiOBsr^ hEbjW iAfrRDAT, april it. ■IITLt 
RAILWAY EXTENSION 

TrabH Now Running to Time-Table. Emerald Hills Estate Punch Bowl Station. 
iim^ Stop Past Belmon. Hundrsds et Lwsl Parklike Aliotmsnta. 

TO 

mm HEKT umm. m. a »t m m. Znc asmntOium of lutandlng pnnluMwn wishluf to la- 

Punctibowl autlon, efUier this aftnuoon, 0at- 
nntif , April 17, or Wadnwdar next April 31. 

On* ot nreflccnr will iii»t Tisiioni at 
tM ■tattm. ucwtr iiBHtlui, point om •! 
totiUBti, «bA iln 111 knfiKiDiktlDii UiK 
■■r In Anind. On tfa* HUt Ua; wf will 
t«T* t BpKlaJ Frw Tnln Ihtibc BjilHy 
M UU PA 

and 

Emerald Hills. 

Oo ToHtaT or T*diieKl»y «tM«pwA. «** <»• ^ 
Ticket*. Th* wtarn Wp wfiS «rt jmi to* «• Lw* a« 

property ov>er. Fault it if you can. Wi wr^*!)? 
inspection and oompftrison. Every lot for ul* nort Battrtfty 
is one of the beet. Not ons is mueh over a couple of ttonee' 
throw from the BUttoii. Itoit «^l>*. •f^^'^^^^ ''^^ 
Hinifr— Stiw fh«w« And then tli0 Wiwi#«Kklnf Li>ts. 

H yon want Land for bdldlng on yon BMt «• Hi-* mmrmmm^imm on tho h.ighU,_ Mtaal» tfa 

Ugh«t i^lnt on the liM. L«el, too, i. every on<, with jnrt a gentt. tb* '"f J^g^^S-S fflJS 
aSTwrtabte gardnu mnrt flonrish thim wcwdlngly. Lock at fmstagn and d«ptto tf litoMi. Oto M MM^W 
™l2to»r80riMd««rib«th«n. T.B, nothing oan .top Emwald miU from going ah«d. Th* cry i- for Building 

don to ardnvr. Wmm midAM. iTot lor y«n hw mch an opportnnity occurred. It is hew now. DontadM 
UHiiSutl *«t wa^ ft BBOdtot Too Bu't afford ta H you don't want Land, birt haw got a Pound to spare, yon U 
befoSSi ifCn don't atSTlt WW fPf Mm ^Hf*?* ^ ^^^^ ^ ^ 

L^^ta^LeWyhIh«Ol» ««'ti^«. Uia'l^i^^ ftii^ money inak^ 

inrertmentT open to day. Therefore, come ont and tray some Bmendd BOli Lmi± U itm «4 W/" P" "WW^n^ •» »• 
temu, Eaey enough for anyone. Eememher the Sale Day, next 8AT0»nAT, April tl» lili*, «*^^«^ 

Sv^ R»Uw»j Hehim Tlctarta. at «sp«i»i e^di. afHIabl- hy the S.9&pm tikte "itoiitartow e*'^"^^ I*- 

ARTHUR RICKARD St CO,, LTD., 84b 
1 gamaomnmm TinraiRiiinnb^'f^ 

:jgif lOIfS FBOH STDHET, 
BETWEEN BEIAIOBS AH3> BAHZSIOVV, 
HXSHEST POINT Ott WKS^MBftf. 

rBOIirTA<»Ka to OAHTEBBtrBT-ftQISfti 
TBOHTAaEB TO KATLWAT UXM, 
TftOMTAaSB TO 18 FEW BTBOn. 

emaam soiLDxira allothsRSk 

WATEB UAIHS OH ESTATE. 
BIWaXB AYEEAaS » B UP- 

LAim FALU TO THE 8TBEETS. 
OOTTNCIL HAVE TAKEN BOAIM. 
TBBY EXOEUiXHT IftAZS 

WORKKEtT'S TICKETS, 1# 
TITLE IS TOBBENS. 
TEBHS FEOM £1 DOWW, 10/ KOireai. 
' i0t0BS^^ il^lUUrAliBSS'to 0ASK.iKFl9ttS 
iiOKXBAlV OH BALE DAT, TO-DAY I TO-DAY I 

AFBIL it, at 3 O'OUOK. 

HEART OF BELMORE ESTATE OAB. WATEB. IOBJUiH& odr diJU-t. hB iM liili '"Wit AKUB m a> Mial or taj] Uc4 | 

«l4Td win h« InuMdMiltr' IHH^ «k u (Vn't H» vlul rvM put. ^ m tar vmku- 
hn cri Atai* dl tut linilMt pn^Oii m 6ut bMki» for n ouv. e( eqfnt, 061/ qM4» ■ 
BEAD THE UBT OABEFULUT. 

ftCrunH'l HEU..-AIIHK h alia h*Q Miat*. th* iilte ^ of hifUpOt*. *tm i 

turn Fifvlof Ptoefeii iRMU nlH^ tU gytJ^**° bWPV J" ^Sf^*^ ^ ~ ' llHtAri^ LlVTiRfmi.- 

LJib HbIi^iei. fiw '■ Lit* raM 4rf 4 per viftL DcqidLia F'AUU-ThM'i 46 ^HHit « BUt item, "Vin Mrt. It li ^Ubka for 

ttlO liiE Mil Uadt Thd «dkB]t Ii4WIh 4t«''iA (Ih vM*, lit abh^ tad lh> ciitid^ 

at ft (jcT ^nti Lu CA^ U'J? la tiw ACKTV. «i^'9 live lud lA "bflli tV*f «f 
*|K.HrE, aqJ £1 IMatfa. , ^■■inM viUJi-^M Ma mmM kmlih fwt I^MiTa ft Hock 4 » en 4<r ■iflmi w^mfk 

*e|uMl, h&laix* uvW Evm j-nrL 

niha^UCllft^. - ffr hivf h«n ft VHof mcf^r rrwrtlw hAHn'ft lEca^.TTHd, K H hit. 
■Ul Idt tlniDrit inrrlilnv. anJ bl llttki mLTT rli. :> m nillr [rain \tit «lat1uU. TTi, ,-, iL-rt 
* p*f H^l dE|ir>il. InlKon mrrr li y'.L>:^ CIAHTrUfJBT,-Tbli b. a Bini it'.«Mr«>iSM. u 1 RICKARBS' lANO VALUING COMPETITION. '"C'^rr.'^k.. 

tn «bvr 4L<Cl««d fllM^ te laud v«t[|«« tfain. Ttivref^n. w# iw iTiHirunit- 

^^^Or S^ ^^''^ r^lclitft tbfl h^bmt vrtM OMT SACK 

111); #>>1i||^^t ^'l^ttflrttoUH Fin TvnwlTH El prllQ D-r T6« na«t Qd tte List. ny. tl im li rvn^f rLiiMil Ihlckji Hsii UIb 4:4 tAhllKtHid Rftllvjiy rrnnniunlr'aCiiij] iffh Sfdc^ y |y kbIbk tn «bvi- di^ClAvd fllM^ te laud v«t[|«* tfair«. Ttivref^r*. ti* Ipmirariit- 

Ini tbii powl canlPit, We wmsr you lo tfll ut JfrUr njnJtiinD at tbr money itir Igi* mm "brtllJi fl " "" " ....... ^ 

PAJfUt"" ll i)vl4«d lull) I'ljrlil piorlini^Ji nir ftcttlfiBft. i-fti'h oaiapKftiiia muir ktlnLimi^rB. T i^v- ptiniim''l 

OF TinC KIOIIT BftrTlLtKH, mad (iUnTy.ll ?Ji;:AIlEST TO TEIE PRICli: n[ *rblt-k iiuch If (u^jill^pV,., , . _ 

9mi-nm «a. w»d fia iriii tfl [4Ld to th* iffl. Of MUFM. ir H& «• u Hwojut^Jy Bavjfptft, j^^^ -wiii to i^lw** i*|j|w fc** nwwi* ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 

Vliti' %t AHtlDp « iMTlifti t tat<-4t. ^'KBliaiACltS. PAMX.'*' .. ,. . . - £10 First PrizBi £5 TO II Given Away. STTLES. 

Th^ cmtcft rofQiacnciift to-4ftT BOd doftj ■ nd «a ao totount- wilij t 

TbB iflt Of cdtppKlltifl ^111 ho ltk*b U u 
Adrv^pLnape nf ibre«^ ron d [{ hi. 

N'-aiDBft ud fltldt^HAft inf |«i-|ip^iriDDBnj tn6 
tbtit ■uwAwhil auto*, win tn publlahH La 

44lr< 

OspitMtitfMi amvt vTitv viBiigr. iln^lf nil. 

UUT'trn'^tk* eouEHD prlQtHl AboTd with thn 

VKluntlan," md fav J;^«fit«d la be, «r jefl «t oqt 

4ut oqd£iri«niin.i bft DOBMtend. 

ibE prl]i4 will bfl ATftr4«4 Hn iiUQpviita:^^ 
thorns npiy wmm ftnL mnlTed. 

W« TIM knaw tirSltt*ltL #W 
to win h prlif, »edN A fm pin Atfd Itlqi- 
mtad GonUol fltPb ui and itudr ttti^Pi. B«L- 
tpf ItllJ, UAb m f»t]t iQ Oriiibwire Farh i^i 
Btnk^t&WH, HOd nlq4 Thfr IadQ an the *iiat. 
Tba aTAlnAIT ^hra la la Id r»tum. but *p«:bad 
ftliiGod ftlipBBQy rfcll«iy Uck«ki u*T hr lA- 
taldvd. rrum ui for lixpoBC-e TtiaT irq 

avAlla>;« tif Ibfl l.il traiq W'dnMl^f, 
A|Hi] «■ till iijM tniB anr dnr 4iiHdb ttia 

GREENURE 
ALL ABOUMD BANKaTOWV 8TATI0H, AUCTION, SATURDAY, MAY 1, at 2.30. 

i^: is % iSi^l TERW : FRON £1 DOWN ; 10/ IBNIII. sr inr liar tnni AiMl 'II' ti)^ 

FRBi run, BONDI 


M o« T«i wjiT torn oaiM 'tii.Vif.ml)^ 

m im. iut^ isv THi «iT un> tuwi -m: Tat iiUieac 

ATTOnON ON OEOmm, 

SAXyRPAY, (WAY a, ill a BUILDING LOTS 

IN POPUUIkR eUBURBti Altbwilfa n a^ll a Er.i,t 4eal af knd In vlat ba i 

nbarka^ aad itaiiH la dnlvi prvrtda taaaaa 4t i 
.■((■■iWr; (^.'.MMT a t»rlftr iuB:,to.'*MI!«:>l*.-'.«*«','k»M' Mm. ktta mr an- 

MHtit iiipffip (nil Mwr: Mriittif-''i«««pMr m <irU)ii«' ■ **i"a^ ha» weak.— tarti^d h i ub Al^t^i,. nim '.)^.«K'«»'.M>." '«nw'.'U.'«i*'«*%'.««i,^;Mi^,tS*" 

Fi™ >iijili^v.-ii^':i(i,'''(i^;j^^ ^ i ■ m l.'j|MMW^WtliM::(MMfl.M UM. Oh HUR RICKARD & CO^ Ltd hn u« * fc»i *it. riH liiiift im^'Mm a/I ttA tmi nm m tmn. « 

aHBta. 

bu Mk«,— AMABI HILU tffTATC Btf 14f Itari 1/ Iwn. T^naj Fsam tl ^m^^ 1^ 

84B PITT STREET, 

t > lllt>ili> i In kadi Estate, and Managing Aililg far National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308551 
THT! STDJfET H01t]f|]|et |Bi|iU>. SATUTtDAT, ATHTL 17, WOS. BBUABELrrx AND mmtfrni^ liiEnjmariNT SHAGKurroir 

USED ONE AT THE ANTABCTIC. ._ isiiiojr, . Oai out CU RK ikT, us, EITQUl- 

■■worn -jfrntaKiim xnr aoiAs «£tdk' ; 01^RAL MOTOB COMPACT. LTD.. trill bv — nftmrll lO-h.! 
fcLalrn* uf plriHijrp tat £ltt It Oi^lMi <• iHMii Mat HQW UUCH. UB. MCKTOBIgT. 
rJ0I< Mtdlltt UK , 

ACTo iMPMiT CO., ill pjjnjjmuimwnmge. MmlA t(^« 

(HhMk ill - 

■ (in. It VlA ^ Tit BtiMt. U: Urt. t, J. mianU, 1. 11 pm . ■Rtn -b' atwr^un Mil [r«die P**iMi. tii-l Lifc iU.B.A- rnht«. Win 

JtUI iX mbA XI lOk, IT. THir.IP H. i 
Bn'. I HftHi ] . ri. II I - 
THAT IS HTIV 

infHHJiuuD vflB- tfTAitnr un^ 
nncE urt oiTim^rAiKW- 

m ttCncr iOTlBM tDltTAKV OF AOmAUHA, 

BEI?4l1> r jiit (l-!lirE,|i,^' twA-c^Hndrr; hu«.b l«4& ^*Vi<* b,p., biar4^1tT>drC ran; iIh UirllBdvrr 

i. MNWKr.— Tb r« tbHL II 4«cAfilTiir i\k >q<uv IN nvlAdd. TV prMlLKt ri TMp^ Ik, uiJ 

HiTdrn, llir Unuip iruji pMfdf. '*IA>n 1x4 > PLihVk.r r^r l-i Il-vt |W« It 1* i^LII 
* 111 Brt-t-UM OTHi'T' in T*cL. \ fin l*iifit 1^.11 w^nr l^'r-.i t^n." ^MTrJ 

ta b p lir^wj-lu^r- 11 U tl k-lki tM^O]1n<j^t ['btr, uimo PII-miBMh 
PUIII.'-"Afl tJI-HritfiH ^^r tit wif*lifni dtiiltD. '— 4 Autocar. ) TS* i-ar 4^ HrctTMi ■•UbWUIt tMKif. 

Tbr (Md jjlal Caf lltC pvdlad of tTrlro VtriM' lIUnUllirtailT- ^^^'Mf^M^^if thf 

mfM en I lw*v rfiW*P tn." -in-r^ ) » ia h-p.. tu n FjM iJtr Cl»£ It-H 

ftiijr-rj]L«jrr iar* la CB&j Ii-p., any tff »?A 

1^ — TW iiud«n[f Jirlf^ TcJIalik. and dinidri raf, Tb* m Ut»L Ifeftlrh tba TmJCi H^*^ IM *> 
tflAQ mUca. t h.-p. inr*. £?m; 1« Kp. nn, £3e&, 

■n MH faw H, -nf ihmul, mjiani^ Whir* tir. hrahT. TaVmC DumhAFH W'JNt%'>ll 

li^^ tIayiVf, ITf nirtrieh, 1Lj*«f, nit«u Cui. rif- Write to ua Fl'T liatL ■(■. 

Due tkrw, — 

K HHJf lflt*T**l jnri lr> 'knnw .r?iir Thr TT'KWTl 
ftPV:r[t[. I purrtuvl fnMr- yriwf rMf.r.i. Mv r..^- hJtfj. 

»T tbukiw. in .Pii1v, I'^r, If i^Hli in i-'F- L ^I'l I ^, 

lUdBB Juii iiiiriptiiiM a iur\ ti\ jQOi MILhj^ J rin uf 
^tbfiit Itr^cAlliin tJul 1; 1 »n? 4'iniLM accmti- ii IvtLdr 
WMDt It bu IWB idfldfti Mrf Uie WOnl pflHJbh 

trip, pfeleh tutnl La triurr w tli>^ U llw^ tW, 

1im> bKkiC. viL:--l(ll(p1iM, VixAMLln W HlL- 
^un. Ire^rirHfej lli^Ci: tj» VmAm Ifillj UrnM ^ 
Je, FknwtTi AltnnlllL Ibmrr <n A*- ■ ■ 
I Hirv-. (mtn A-UHUtU^ h»rh d«^Iti Ii. tTHfkn 11111; 
I Uw*Kt tfl Ufliwnirr^-, "Sflrth ^ij*w»l«iiri; lli«« lii 
!T™™d1V: ralmn Oiill***. ™ *-hf i-inj™ Sji^?"- 
rfr\irq>''l It Tn*""- ' '^''h (iTrtURil tii ftriBT.'J, 

;»TTlTlri( tpii I Hh IttTjni hy touJ ftrT Mrl' 

I h4Un|n rji [He B-!t'(»- 

n^riil r [irnnj' ftf r^^aJrt >^r »Dr d^rrUtUtiti : a«f IPJt 
iTirnv];i[ Skl't'IAI. ^^ U-Av 1 Inn tmt ri^Jd ■* wIk^ 
Ur, lj> thr ^ hlh-ftunt. K OMrUnltj 
Ad Hirn'lr < tlr «p. Bw i^ It. 

ItonUlIrl cffrtfT. 

mvUaf , -ill HTFIAUD md. oou. FEDEBAL MOTOR GARAGE. 

JiB ■plT'l KTIlKirr, fipp Bipboeil of irt*. 
OFBN DiY ASb NIGHT. ■nnnil THKnt CAM AKB W*iL _ .- — - 4r£4 lAJ' .MUEA.^GKUK:j'ni >x>B cut 2:W PITT-STREET, 0Ef^ h Kit of I ilT'i (imU- Ttw rjmitd IH. 

BP^itiiiil' fm tb» nMHit t&K^ iTwti. ind twTT frim 
Mil nfvlUka k1« U Half ujnlihh nvcturitr COSTOfESTAi *: 0. Ba;deKI» CO, PTY., LTD,, 
vmi^,isn ears. ^SwtlWiiimDBhiTBHEt. btdnet. BOLE .LaHN'TOI GAEBATTS LTD.. BISEGyWSB HOTOB BODIES. L rHIZACKEigiEY. 

JA-Ill FajKABETH-MTllEET; H':- HB <"^A8TljroaABg-M^i^,,:WnBaatr, TBMB* jlBB A rr.W ItllSTB (N WHICH THB Kj 

L.M.C. MOTOK BICYCLE ' — — nJinr nn 111* ■uk Iron th* 

ci» ULAirrim NU HnilHI|.-T 

□n Uir tturfc4t> uii tin: 
^ „ _. ...... *K|y jirr Uw p*i 
^1 uDTo« worn iM-T$;'$-::'i^Li^:, 
mm mo hmvm^mmaam OOPS Mi CO.. UnOnTfr Kd itmt. off 31 MIt-Mnak Mn 4 5fEi: VICTOR OIL ENGINE «lt^ MrfV -TO-irt *i|MWH hiv — *lr*»1ni 
HmII rwl nmiirliijilJ'.d. H-rtil 1i 

lMlBTn>4 rlvrm liir ^'jf *ti,\ l..iim]ii-h Rf^m I ^— Alnitrtivl 
filtm. Iron l-WljiirL Rf^llthv M( * ^titthf. 

TUB virrroR motm ocmipajit, lto. dW twfw the pwLU* wn* 

"STAB" CARS 

r'tJTd pmoil aria* Ita ••Ul" ttm mi'i fct nmln ™w, ™ .rmul si tMt ^(d 

i^EK. Hminw, inJ oa.. ta., nt-iw KMCT'Wiirr, gtwmy. t.i„ t,ttT in. 
1 •ntiii tualtii mta tail- 
M Jill Iw n l ^ irt^ ul^ 50>«pMl'«i M. him ^gWr^tR HBO*., 

■ "ST WiLT Til IIP»:i1AL 
iaapaetSaa U. 

A nitAtlEii, I6 fi*,p,, r^pr iiki^ HnidL i Ubv^. 
H'urr.P*^^. hrffrLt |f*nim_<wi5L'r. j IhimiHi, 

W. It WATV^. KH^ldni-iAanHi. 
"V^^*'" l^'OVnvK, ' ftw irtn*li wtlc* ct«l*> "i^if^l 

irimm, Itvnt Jtad liuk rln Urw\rt. lliMiniitMd IJfJMi, 
t-^JI. L>|Z. [cir.lA. |Hiin;» FtT.. rompldl^, V^VtM 
111. vhUI i<4^p< tf7 ]1h IT llfrtrt'ri+t " 

' eW, In prrfPi'L DrrftT lluwifhiiiit. UT 

tlU BAKLVY tiawiS CO.. I P,K. I . Wl, Md d pMLhF_wfci?Tl. «f™ii 8IULL CAVT-^Ka i ^HAj til rVCUS <36lWTiti:0'ECl!*. "•'y 
rrcLljl Jntri ii[if.N lil> bk^"'' t-x^r- 
fiw IhJy hiMA .Vk[[V VWVf. p^l *■ 

VLjmpvd nn a Jf liil Kn-ULi. 

Tfa* ptrKkfi" "F Lhr B.9 A. ILKIth 

l^ir n l.:Kf>iJ|iALLI£D UL^ABAMTRV 
of A* VVMV UliJlllWt Ol^tV, «iid 

u -Mi^ ibiHiLii Ih c># rinr «M fKCC- 

ihr riRi--. hut ital tka nam ^ ^ 

clnfr wi only ^ lOwd to evHh m II^T 
wEfJUOR^ W aEil LINK B. fi A 
HtTJHO*. The ■.S--*- OMifinr pu^m^." 

.... _.L . -l^ .^jX^ J[ 

nntlcw tJqE 

My, dVBJI UHt.OiMl IN P.^ILT UIB W 
'jui'^jw <M-Jfr tor H.B. v. H-BdlMefc. 
* ^-'ffljnfTI iHfirrtimtitti n.B.A. f^fimp^rf). Bliililirl rt^", i^ut 
imi fufn ru-tl, _ 
I p^] iff. 
p., *9 mty. 
inliT, drudL 

ri>.D nt, Hfrfld 
Oi^VAOE. 1* bti.lHi r jow iri-rii- ((i-?wnbi^1r "f^r ^'1'^ J*^ 

■■SllLI..' Ili>-T^'^' lyrif. J* *l: tuK*, JU; IhddlHi 

C-*AnHlM! HrKE. rn-.' whnrl. 'lc'*. ntL^t rrlL (TiH- 

.' ihiSr, Jfi>w|i-T.pi. J ainprrdi*™. _ _ --^ .. , .... ^IhmIH lay » T' l 1 1 1 Cknn 

clw tm V- [OHRlct*, JHKK , j-g^' ^ 

; ilddlnJHwdii 
I, mtfih^- "Bf 

^1 waimr ItXl kjt fHT^Ilute HNant CAR, 

r-SfTKr, ind Lii fiPKl irf, UHliL idc. Jflric* niK OENPftAL M^mut COKPAJiT. VT0-. 
11 PmLlrV-Ptr***, tig i7 FUmtf " " ' it IMl, «Oft ill 
■ III Rm«i_ lIOTO*S\T£ TWIN CTYUXPKE 
coMrMin nTH moat. 

At Ikr 4BrWr LanlM' 

tmj, ioK^w, rt niiitti-tTnrpr,' BvoKiv, 

0|wn Till 10 oVLflrk ii>-rlClit Tri, AUI. ITOCI, lEARXS, AJTD HOIXT. 

ofvifit IS " rn* _ - I ™ raw nwB itnl 

MAMLT JkKP UD aiMi Kcmn m kH»B all IK A, 1™ „""!!!fe oSaDA rflU AKD HGflOJt AODiOT. 

^H. Tri.. »H- 4lHB ^tnwlwi Vll hi P>n 

'Bnsw iVr Bn Init-I- tiw 1^ HfiHSt * *■> 
■pllWtrd I ■iB-dH WI lift a WtiCtd CIHTUln-, ^ r ft # . .yg^TW' B »' 

TBI CtJLOWtAt IdnVB CO,. Lid.. 

WOBK0I niTWCUTTiEK HAf. 
/^LH^N HKAV ¥ IWVAJir TQtAD MiJTOft TTlllH. ut II?*. rn*4 aia-J.^ icll 'Jili*. 

lATlVK JilCTTiKt '*£X"1KT1. 

L'l (I iPi4rj.Htfm, t*ifct»m, **^^i -^'ii 1^^''*. "-"I 

0[MWKaAtn''h HCnun m'.K'[ftt. 

».i lIuntPT-rtrrfl. 

4 ilnXff'p'BHniiar o! r™| ^™rid ^Bd i ^fl^ 
^ u UMi iVO. ^ITA, aihI up, *11 fAod iub«^ 

«d JjWtrrH^JwL 

^.A.4^-lbub for ita WfiriiTk tat la 

liIT rSflrtsRATivF HtimR sncnrrv, 
lltnttfTt kKl W2nT4*d luM. TUlc lift X -Till A™raw. ^ i ri EisiTt!k>;, pjui. jcftttu 

Pit tL IJ^WWT HATKV Lih' |>lTKftl«T ul 
nVnufBATluX. l.*U tuv mr n w*iH-. fTAHUiV 

aSMmTTO i „ 
WrTlKMJT *Al-LrATMHf m_. 

IK LAROR IT* J MAUj AUOWTW Bh 

nr* w ((USl'ltHAW trOTimxiU iw Ul.U.t)IKW 
U^^Mi >E a i«T*-iCl. Sft EJtLAY. 

t.'iiAS_w- tj.'^iuir iM rnti-piiTfi^ 

XH^Oj'*^ iri"jil»i lei nht'tLn u. UJiy JjliTitilp 

jfV klndV nrltiT to his^ w nil mj nEuiM hm T la 

i HvH^ I'flT liii'rt[iw"l 
WtlUm ■■Pmta II; (nirm y I 

Hi J ^BHKU:_M^Jtl.»y:^4'. 

rnuM TilCCrElBi -ol tlu Eauk^ of tha bin Uoo- JPflK 
X RAW MoKKT In* LiCiin od wad □B ■.□MMd ItHttMHI. ■A. rrh. u HinB, MP. V. W 

"iBiRHliSrTi-;-; (3" bi Tniil">IIBi f qr ll^V^^^T■^IW^^ft 

ffaiMT Vv"*'o* iri;s4 * jir^i^" 

MliSEIf. in l*.it» ar p 
1*111. Uinfl._l>Bll ttwl . . - 

4 ji'"£B.T.i a™I DiErt- Unjmit^ BmijStlVtf^cniiL. 
A .1. H. hinrtl. Bll^l rtor.. ShalrbrrAm I^W Pi_tt-«. 

A UlrilfcW, «llrllol._Wl pritjt 

mrf uuto." " *'™' 

M«v:y' itWtTfiirt&jr, jAtil" 
ruypMrl*. WriiCi^lLIMnwfcU — *f Jlwh. 
"nW 

AftMtii r^i * '*wlili ri. Enflfl'r. 

'i tijK «tm| SiHlP to *wikpr. Irom 1.1a. 

frir inrtmii hiiJp. ^rii Hp)' llF^if Afcl/»V ini»flrn-ri. ii.'htv. 

]..i..n. : T.lli. P^Mh . rnnnih KiT1|l«1tll 

BT. SlVmi] ^S.'. rjil UiLiliiir 51 I 
r".ii|i'|-. IliT. H. IJ. H^l,^ll^1c 

K 

K Flit 1 I1L -I. 

T^N' J.T1. RMTn'rii - Jit-mmfit:. II h 
Hii|«i'JI: ? p.niL. ' prm Boyrr. 

llrv, V, A. niJirltin, ^lljPPKU. frp 
J*»h\>i Irlcbf ■■Vjlnti --HwilPM, it 

T-l* P.IT1. S nir. rurOitP l^^jWtp jL f 

ix. "ii.siit&?*tiiriiirTiavjik->rttnto^^ii?- .11 iitrfTf H». R, a. K ILiar-" 
hibUt! Uatpihn I,rctw. Arjtwpl i IT. I TAHM AMrra. T. Upv. J. t- B«Lt. 

fW Mf rfftplttlwi rrf niHai: ^IS, 
ib''lt«*. bff. rtg«Mj^ l.Wiwy. JAfnHj: AniVH 

■ifftlHr, Tir 'tin lleiroUnbLf l^fp'.' 

IV. n.oi imi?.. 
M >)*i (UST. I.L K. J.iHia 

. . . , T fi. Man ni Mj, 
lUNiWjyT W^ jTijM^ii, ritr B'Ti - iw ■ j. »s 
tinioK: iruKUL iiiiu«rr. n M.n.: 

*'ll*l.y arr LdMA, Alt OWb." . f.tf P-ft.. 

■Thr Uhrrittai- rt B)l«l«rtll." *T«»»JiJ*MESl UtuiEli-inFtuiKi-^itn .MTnw, l^T ^.g.* l ""r,^ ^^m^^^^mt^^^^^** I iir.l1 ■. ■ IV.yi B rlfL It W*^e_»|^W!. 

. . I-. -I .m;I.-; T. Hrrlfi-nrin* tlm TiK S' 

Ij^T.^llM':'?. I 

grASilT>H' 

8* ^piki AjblvLhilI Mlflli» 

R hmJ cVPniTiff. 

ir- m.-H^tr. )4i llfTTf*", *l 

ELn. 1 ICijKrt- Btrrkm, II iTsviivs. ij^bTTHKilF. Aihfcii - aL^i^TS^^TS: 

jM_7Jfl p. 111. 
CST. I?AVI[)H. 
» HipiitHi, H' dHhrov^ ~A4iiyiw.u 

_^ Ur^iiiitdn. H.A.H J'h.'*. 

It^*?!!* iSn^iiPi In PyJi."" , „ , 
ritt-^Killfci_LWr, inr* |-TlUt TlraHh^. ^ 

ry nifmp-^M. 

R«*. VitifJtranN. ToxiEiH. ounr rot sr. 

lir, Bl«. I'. E. rU«¥citlEft, H.A. riALUArrr t^h. lUrHnii-iL- 
AJ v. M, ibitth 1 tJOr.-HltHon'H'fettT VIEKON. 'rhrktlliTiiTy'n 
«<4riiTii«. l.ife-'p Tnir Alip' r III lUH^nihk ^rmmffl.' All' ^mai ^ HA i .L tf^ ?r H PRirrgf 

rOhSQS UlffilO-'^ isKNLVRlW.^ILY. 
II wrf FJBl ibT. K. 1.. >Mii.h ii^r E»itd4>. 

~ ' Mb Mllbp. All PtHiEi rnw. 

M.iA. h"^. u;. Lfill'^prk]', n.n. 

.-irriAn Abmd," 1*JLb IRtIIaL 

Alj^lUNrt'Nnir ^1. \ Plft Ti Rfr. V, F- Ohho. 
C It. Awp>Tw i^'. HmlniM, Bllw tt. ymn upMB, 

Hmun.-.At'li' ^.nL.'ir. nipiLlulv ,""ir 7"~f.[ii- 

JpAI)|l|f?fOTlt> II ir- .f i;i!rii.uir. l'm'b:: 6r wvzuimt Ma? ^ ^ '^"^^ ' hrfer« Ut Btb| 

?ivr'. IB.flk 4PrLll AliT:-T1)fWi H^u, BW Al-j 
t>vi>. I^NHi-ltiitikJtaBllij Alhirr, J- r»^i 

Jiib RMCt firm Alburr T[» Uif hB«4«u— pert EXT 
i Cpfrl-i ,^ . Oiftaatifld,— p«1 

r^Db i; ai ptrWi> ftpnM [<i KIl^Mh iClli^rtl; «d 

flnlnC PKVHtLni. g( T. -h^rtbcnVnqb, T. HnfP*. pbA 

So. i4,ri|i Arn4CJi?iTi -Alicf Hud Dkm, 

nwf il\\X. LAN'U:M.||a[)N'lna||t^ Mrhlvfdl. • Htlto 
■ rMrfn 11 percliH. Jb fla liiuln .nwf vri H»jfl4i*ct,— 

pflii liji n lltierKtdi Kutnii', 411.1 purl lu Mt>m matpJ 

(ri .rMlin rifwr; .irfjomrkf lltw trhitnrEdrP i>f >ri. J. 
H'IJa.. W. Cl. 4.'[LrL«m. U. [|. Wj-tri It. T. RKBlnclon. 

J. J. Vltrtil'iiH^, >i iii,<t 1^; JribRK, Hh. K. IIihIMi 

Wi.. lJ.i.Hk AMrLk'A\T;~liftn7 OfT*n. BttLmj. 
1.,AMJ — I. L.il|,4, I .LiM.lriL. ptiHfli Uilfaw^Bf, ^Im ^l-l- *H . ._ 

1L J. K'lilhrr moA A. PbIi #h*t wiorfii Jr - D.kitiVk Mt. j. M. Mlfl. r p.n. 

BAI^fUT niullr>iH' r^'i'TAaifTi. 
U AMI T+ ttata fTrr. ' ■ 

^l^f'iftirf^ (titjri b. I 

O ''^f> foufpn. ivf KjI -K^>\.■. p llprtbrnp. 

liUMni HiT^rr. 'inikilii'. 

rilh"-ll' prd 
1- II. PlHd. Kvpiiir^ mpilFih.*] ivs^rv. 

|~^[-klI[lJVShT ■jtAl-''*^ |- rhrh''TT'-|l,"Mu^|«: IfalL— 
M.J \i t^nA V. ur iji' MrupTi Vi-JMPplit. iLiOBii:o;.-iiri>tM^ TY^. 

tfl-C. TiPllf (Nni. 11*1 N 
T tiLtn. Pnjn iiEfftliw T ikd 1f> lm. 

HTmnr Ih|i4ui llhurrh. 4Md4HI^>' r#wfij«.'^Lii~ 
>trrrtri;li_N *.m. UMf r. H. Mr , yrm Un. BHJt0lli:.-A p.in.. «iA^ Mr. A. u, ef t. 
7. Mr. A. W. 4'mTi,ir. Vii .V Trnt k^U^. "M^ 
i^ltlHTMN Cinrj^L. S. iyi\. ' -Vail'M ('yrniBiini 
\j f^rvkf. fl>dii^.y T[v>n ttpll. EL. Kntwrl-H [Jl 
imy lEtwq AnM7rU-«^, t ^. m. 

All ■i>l«PDi'. Sfi -i ihiirt-upn _ _ __ 

J^^ifTY' tniitibr, I'^m^jbri liiL {■ Ikifl'lif.' nrriBEi 
II P.m. imltm Mrvh'i^, Tovn Iki]], 1 p.nL 
H. TMtt>«, f-A., HrlU «<qik. Mh ttbfl JNl 

■ftj I h" urtb flww Quuinh: *lll ^t^. 

rtttiillll ;!' pHfi l^rt iti iffUPi;.!!: 

?OVK HALL, UOHHT, It AIL 

X- tlsA.>: fl^R. IE 
KifwnrffTI&i Hrtl*(tluT-H-"J\jir ., . 

rihli) irpkiinl ko ril«arl IlitcbtLL, ^nd papI 
infUon 111 T^riRhp ircHntpd Id AlwiH tfjl- 
rimmrif pfop*J-t(r» nf J, 
_ . . . kill! <\ v.. ]], MtirrtT' 

IJJin, AI-[1jK~AJiT:-i:'bipr I^HLtHhur lir 

li NL |>rT<'IVi^n. iq Ift'^JF-BtnVt flhli 
|iikrt 3ci miUil . h|r |iirm iliWtlmi H] 

-AftlMurp « 
1'lh«U'<R Hk'Mir.fnid., 4ivlilui Ktut™i m hull •fiaST rrtlh Mool. i-e«fi 
AMItlHH IM AJMntlH t« ,«u« lalldten - 
tMUMUil ■( rint UMtoa. KJ^S'iU'SlS^ 

HIIL — ^ ™ uiMit * 
tireun « Mini Hodnm'a iwiii,^""- miELT BAood, UH^ 

EmiSn bl O a rt ay iHwl, T«faBir.p] CcJlr* ^ 

Aoroly nd mnkia ol hlut^, r^i: j .,^ 

' rt).i1i]»y llfllvcrtLty. ^*"*^ 
Irnw Wpneivy(i9B«, tl^mrt l^nk*. [kffliiiEhi.m hi|ng Art, m," -?t«ij« 

UdU E«furfto4 In iV "4 Horiup 

HI Bf iHn wtlciA 4t.i<i ih UftlMII tUtl VaW^ 
<JliCMl~lA Mhrfa wlU torEudt iJI rlllm hf Lto Ibrt 
M iw ^wmm rlpdmlnr uniW inn. will hr iMwd .IllIMl I 

rt".i"i;- ^-1 '^i.Tft4 iH*|Prt Lfli Jirn..-. ]^. JHl^T' 

iiM^i>IC' JiiliL. rrajiL'^ti UL.tH.r;7. iltrRTGAUKili 
Kiil-^ri UiWi. mh.-^ 11 ibfrA' ili (-upI. illid wtaM 
i^luir lit tiM' Iw IwH-n irvUmltbd U 

IpbH^LU Vw. LA.*irir ^ iUfn I Ti»J W ^ i J p W, 

""Si. 
ip|jc«ilu bflMtBT-dntfrnlL 

.l_«ii_ 

llir' triplet In rttn^l liuii™!: \ TJ'H 

^■1- ^jMni'lli^ iir MW Wlh . --- 

ikFUKjtTkiKH tih jn APfUt ATIOM b}' tAf ADELAIDE 
VI'MUtMlFP t.-ii. iFTin^«fi U> PWLuUJ* *«l PliK- 
ril.'Ulj': ull Hue >iinr i>r pBlTtf'1 Of tand, Uk" p^t^ 
jhilT vhirli 1^ TK-ltJmnl, cirtitaitiJlV mm on* 4 t' 
^hSi t)t LbifiMbuuii, ■lEkiM.Li btrtmi tonpn fatKh-ntff 

uipjic IftwElnf ppn <Tf Adi:lpJdB Uworillp- L^pA: v I 
(Llmiled] iPnkJd' ml jltTBOni P t W t. mwr rilniPHwr 

tf OwtKlnul: CtmumiAm » tkr ifiv of ibt Mww 
fct* "I a. A~ fJLArf Vr EiridHrltta 1 

riddiemLhu T. {LA > A. Wi . ._ k (v.t III ii. TiprwfH rr.j 

UiirkiMat {S,A) ^ a Itf^lH (kA) 1 li- Ik- n-i^{tf.A.} A. 4iil[* iVlc.] !L. oont» <IUL) 
r Pltttun i\iL.i L-. Hi Ouiln^bJ BMAWiAf . I (jf.ls IT. n*«- tv.'i Ti iiAfcprtf "WHy to IWib l^t^*! » 
tai^ fair' 

WL BllL IlAMT 

grill PTi^cb 11 -feoUt frrrit^ ^, 
iVKBLEt QIAUAKfc «iKaiA!L-ll P^^.l^ 

€lIIAA-D CI[WJ^ ^^SSZiSSr :i|tj|:i^.:-_ftj|.nii|DAT, ARniT^ 
..... «4ASfWtf^^iniSU nwM. 

I HVDX^ to* S UAIA; S fcra.H P. f 
l.'^ilhrTH»k wkll Hldm l^rrrtj ^JMI f.7ir]d»7ni utrlfVt, 

l"hilrtffPE Wlij." I ^J^^ liTIIWFlbllbt IhTTtet. 

PmlLpt. Prucriral H. 0. }||irnril; publrt:!, CbfM^ 
OrMt Uffef. Ahtkfm* ^ Thr HTlnuinw Hui, Uatm 

ON. HHvtatit iri IS^hl^Finu]' h Vri. i.'rr^ i vl Thi'iTn'njIf. 
i^lrdQEj-. M> M^-J:1't^'<. 1^ t'HI ill.U Iff rJilLIHT 
PE. V(K4AS <id ^L'^^PA"^'. .Vt-ril L^Lh. SJ'l^l.Ur UFR. 
VK'K Rt a p.TH. ttE [WjKUIhK, BfiA£tLi:V'|t lU^Ali- 
RUAU. Olpriicr: P. A. niikuHi. JfjKwiyl iJnqM^I H- 
lUI ■! LnliUV lUllh H'j:i*npn Tovt, dull. h h 
^Lth-abflr: |L ttti], ft KixieJi AihithIIp. hAlrfL "T 

_ Ife cAlMko. W 
W smlBt , 
11. Pa I T, "<E2m i HfUiaid In WoFk." /^AI'UVXI.A k:*41lL^lw-~talMl<.», -Mlflikj Pr*.T^ Utrt . 
\J tWi, fc^t. IUJ<. Wt nt. Bmi.. TWIn 1..]<1 

^flOVtwSI.-iTi [ J|i; 1 nfalUiruL " ncnw I 
_BfT TV WATI IIHO^I, B .A mto Ap^ll-■.*^ P-^ " St^W* Jei4 ft*np*» Pn«*w, 
Rn. J. M. ktdjn, 
gjnr i'oiUBpiKiloiii Burirt 

Hilhifpn*, HA. , _ ^ „ , 

I U □ Bk I hUF^HMir epvmlM, b^ US, KooAwi- : httHr Utmtlll ii^lir. 14W 

tbe L-IH Wd ^ i»nd Aprll-11 *.in. ■ 451 UtirtLiUJofiK. ^, 

Kir •• ■'th,- fiKi«iiiAtv*m\" 

■ C fftt*': ilil "Thr Ti^Jifccr," br, 
- ■ — -- iHiiiiiiinti uprr*d hf All iwrtlnd^ 
ririwririVTiTif ^jiji "■iitiCM.- d IrLetidp. T D.iZriL (L ^^^■^^ id lA., wilt 
klKi flt^ri. _pflMl. TTBTJ _ 

iMr.. CimUfc WALTUV. 
tl Ui^ 1111141 b!td PdLboM _ 

^Le*^* HATEORAl' BELiaKNU 

A ^n.t T(t^]r flivii; UP Tin 

WHAt UAV U K iTOIJ- BKJillCPEr 
.fcrtvd 9□|[^ "1^ fJol of Almlwni" L'-mjhh"], 
Hr. I^^HTV IIEaiXHtfk. 
nXT Tt:BDAV. lb. V^kUu tn "llHrr OttirtiL' 
A )iWA>lMM> <#. PTTcf*Bl~<^ '^mmlU i 
■A T p-irii, JInnd' Admt. JRcTh TV Vt'' llMmw ind tA». Mrw lUiilL 
flVDSEV l'liaiE7.u:)ltl^BlA^ WEVtt^A, TRl.K BKUlJUiXr' m Ptflw. TinfrBiAi 

T ^A^VH: HAJJ-r t-tli Otrt IflWi <].P.a 

' Tct.-MrnTi j; f~aAriDlO{J HAJJ-r t-ptlpw-rhp 

Hj^U'Iu till ttyy.t aMwtn 

ALL WEUTMK^ 

AT t!i£~j*liac4m£»t' vifiiij,;"^ . _ 

x\. bt, tefmn Lhiulkjtirti and ' 'imfiti ikt 

flLhDAT AmJlM<KiS acuI CV|I»JIU> 
IS^ Hn KruBTT BBd nr. HoricE'L 
v. HeMTL r, S^jil ii.ii.iil A, t^it^bnm-Dvnt ^'Lt.Vl^l.^NLi.fiTR^lT. imDTEBN 1il.J«UTl>l_ . _ 

p. "'.1.=*. ll'jti-II^i^-Kit^^ 
tL diir^ .tml - 11 tm.. te^ t ■"^ES^ j "it: 

fifr. K, J. I.JWt., T»« ^l»..B»* O. «. » — ■ 

D^ll. \ll H'fl™™. fc..!-— TTT— ». 

■«Vo«t>"'--> •■ 

JJ. c. A. Ihinini. Xrt W?*^ fSw jlWflHtaiUI. ^L't(ail.->iw«: 

^ Mc .rd KwBiiif. tor. ^Mm Itnn*. 

II . nL L "OMI lar VMn fcuU." _ . 

ji ■ »illli»l Ifcrrt™. n«r. J, T. Brrtn, 

iLt •ffir^iT • »"r n~" *i"i«">' J:TK357"i Trri fnm J.™™ TVrloi." 
L^^Si PMPI.'. •«rrin. 'hf 

•.^ aruaWa Pin" OlimMI. Utm mm Vtttn, 

ALL wfll ■ ,1 11 nl 7,11. 
II tB... "Hwt ir^'xff " — 

j«a»L;w^i«"iii« 
Auttariifi" 11. TAvr.<>m viii iTHih m 

"WHAT I SAW J> WRIT ^LAJTIT.-' 
- " n.AnK Trill fivp p hrlpr HMnpik 
tO^K HA WIN RALt. miirPH n.-r itr^« Ik M'CLrJIK, 

il|^ it iiM, iTi-1 ntAdA»« «ii;«pt«L 

Ihil^li IllsatruMl t/jr l*rrr DjAjmu 
lUrrADIILfVIl}! tT^ Hydnrj- Rivlaip>. 

L(I.A,P. JVMFL^ KLdulHlV^iml 
Lrtluff, jhniv, T p.™ : Mr riTllliO 

Krw Tnlpnnrtt nsdlri-lnm PP'I (l|r J^'iS l.^Uni^.t 

ITHftWrS ■^^lfTITHR^, ifrrr .\ili:™. ■ ji Wr-ilj,. 
^- TV wnr Ib-fnir^ HrtWTh- |r.r . ' ' jjl'^^IHV IVKS. 

i>'F]. ;.iji. olttj.vs half., I'ltcitfr^i. all [.% 

vm.n. t fiu-jtijui* inTiwppf<i. _ ^ p^_. 

f <ti HK^ite, *iiii*-rl-ir!iii"il?-4uiJ!liyr'xii5 p.m. 

..... Ihr nrirhB pliUC» ul i^lniuilin; 

^I^hiIh Iv ■rell'hiKvn mnttuniH. 1'ittili^ 

- h'or^y^ «tlHnn " 

tEui^it'ir niTClTTf 
BADlMt noiL'HiiVAlAU If^irfE. 
bdlltl Ma. I .u4 *v BmBA rJtnf. Opto la llt# ptaULlr 
ithf. I^fipd^tn PtU«r, It IB a p.™..; tbtiirfla^, li> i* , ^ aw I.IA 

^11 i1|riiHiii_ SHiApH L[tBj*tm_ui PbIp, 

G(HpKL uiHiroNi'MAuk'iiJiL Djlvirt niiiriGiit' 
k>^> T.lfh p,Tr. AH wicmwv 

fhiiicUr. ^'li. .am™ >>r Nr. Wo. AtlpiM^A. ^kwtp ^n>^ 

NilW ^.injteft [^HfctwfcrieljFL TlittUiitnAt.-lL ^ 
11^. n Uarrhpfit. '^Til.. "Tkr Ark Aittniil. ^ _ __ MKn^mH- LcHurT. kTi J. >' 1 lUIT H^B&y, Yl^lLh 

Lcrtupi'. MTi J> l^'r^'ip hrf^^tn, "YTut IbBvhi 
' lladt^ HiHrLtiipliA] nn HihIitIi TTmnclil. " tdCT« 
i]ii l\i riiinitHrir ttmHthp. llr A. yVniMJ. 
nTSjfrAl.riOL-'iliithtTiK' ^tnT."«urvtty, T.at riMi 
■ fiijjjll ini:"fl**» nfig- *m t.!J^ml|«l«^-F^. tfltf. 

a'pjhjyi j^). n.iiiivCiTBJiii.-4£i&p iii^u - 
o :.3u u**p*Knk. »».-'ri*>i^imi <r <», ...... . tfAVIOKI. L» pid TM lonL XfrwiE.. l.U,lta.. nCDTklC UqCH IKHHfLl^lr^l 
wlfi hrtW= ^ bw fli 

PMlit lfrA_)t_l 
rtaPffi wlthftul (Mrit- byiAkn nMll>n«i- 
thv OmJidU *ai AilbuuAliia Uie I'lrJiani^ " miiK ifKiDV^ eil 

A utK lllL'llfll Ell I 

■IheriieiniL tmtffiil Nop. IM >trfr >.« I.i'l. I^idin. 

VifM TbQ Lpechhv£]i Huu'r bTi>. 
iCbMltM lUJ], VHIpprtEE'it. Him. 
3 f^iB. Adilr^ iij Bru. ]ltiv. Eh'. UilJ. 

A UAHKMHIE. *.K., |IBU 

Tysi^lcfr #IbI* inhrt'iii'iifi*r6t*ufti tit'^rEi, iSk* 

M BjilMy, (Nrrt<f pe T_ii.iu. PrE»if ., ICp *. T. Ej^^. 
LI Hi(bjr>l^i[rfP:E, TIII'BinAV KVTT Hnl ApH], 

Bl v.M. AcidmB -lif jtH M. K. iomnr, liii lUinlirf). Bad in lM4iid«d h opt 
militirtd. nlut 14K toUa IH: ud 

Itkn BUB B« UI t»n^ twiriiiii ;i]d Argtr^m 9 

■ntpBlea U JM U Iklw 14 tllB WOMVIW* etflUr 

Oml Ikit Ud. fawtar Sp *«i<pia » ■ 

MM» wt, M tW gotiT 1k» «r 1 AW tB#nU, 
^— — ~* 4ppMi ■ Liniauta M 3| lute I* «. 
liut: hU^-HW miA mm*m »■ kil£ «| tliff -Vm witl mwlrp fPrtriilpfwUak. 
UmiT W^DmALfi. 
iJi kln Awwii? tar [fr 

lif -I IJJuPiil-. . S. rind 
HIJKUT iiir Ituilujiffr and Tiiibwi^ 

>L'<, ]-|...|. .M-njl'ANT: -ThHiuP Wni 

tahb^f. L\Sli. yiiniHpali|.r llw^lr. II ^rrr _. ._ 

|Ht^'bff. in l^'rpl h»raiil, HcpEH-. t1t4 ^ Pnww. Tw<'4trr^lir^ ^ Jam KraiUrri^^ 

m >Htn (.iwrlj^ti nt puTUb] p^nL.'+l \n Tbr^oiiF^ ' 

RTjnfiniHf Bbd .l&ha i'jTrphpIl lin tT^'t i -d^iiJ^f il..-. Unf RA V U\Y 

l-w^t^lpp J fVwper Ultl W. Pfpl .1. Mrti^HL fr ■■ 

ll'i^nikfv #''1liM*lbi ^^B|H..J^Mh ^ i' 
»i Liiii LbQeL TJLlqi ^^^^''^^^^St'^rAki^ 

31K Vltrii. IMS, <1d-«k> 

nLtOncs'fir riA:iic?ti>u!1i£~l!ijHiiriliix.^ 
*^ pwrrr aut. AU^^fartfccfii (.iin.1. *|?FM]t b pr4 in- raiirj^S 
'bio^ML* B™™. 'iTr lliwtu] lor ' 1^ 

*™tifcp erf t*lt>i*i did ink* frv« 11 

Wrip to Unn K<w, HiimMilikltt^ Sr*tl^73 
I Ou|«i llt*^ pnd I^rAlaT 
pi*, fPm* (rqd<n.J 
KOB5AT,^V IBt 

nW^'JIPlM^ Jll|^|Mi||E|<.:,qA||lA,^ 

■HnAir. MAT IF, w, 
ud Am mm*, J|]rB]] ud ^MirBTIfc aiii 

■DNfiAT. MAY £|. iiK^i 
IfirrtUA of PimpiM Rtpthwi, ^■4. i. Nf^rmAU^ 
4fn* IxMP ItnEfElnmv. r^p<iii Trniini 

fsi-mr) ■rji.kirj.K-; \. 

%t-lmiorauTAJr'D&AKn or v At sit fiTftvi'iA 

nNTm Mr tb VhAp wedAfd WIhp «^!| 

APiUL IPi rtdL 
AAUAli KmUlB.— Ahatutlm TmlLik Mm* 
Iwn yMHt' mjMir ^ uH^iPTmaitkiDrff Jtvwmt- 

DRAHiy, iniha-ai.^ubb ofvtim. nSt 
-UiUTAST tvtnm or m cnoKiinrKAmt^ 
JKl ■omi WALir ncrouA, ■airF!iqtiL.ti& 

VHItR AUIt4AlAA. WnRkM ALffniAliATS 
TAAHAHA. 

or fBHHiWBALni HAaUTACfflEL A^ IMl 

APRJCinma u* ItnlM ^ rkppitiiw 

Hd nmt Ih mmdt urn ■ foni to th* pvpoH, 
MilntUr it Ik* gfln nf ft* fc«nd, dr tnm, OWfi* 
r rrtlr h^hw fMibr n^rtpu, ud iM4 ■ 
■ inl TiliTii^ *Bl l»td Up« tM dBtcB -^iiilfci 

McililhiiV. APIS' li. UW. 
OOrBASPnr, Kipcrimnt PiPn, HbR tMt« 
pBiuml 4if AffTfAtltuhi fU«n1 MtUbb). Hil _ _ 
ClBA pnDwn, with VWtm tnf m llkffa ISpPk, A»- 
(ilkdIIW TTTUll Bot ItHH* VI JW* i|!f loll^ 

thlr BpplJrpntp Alm[^ irrnrumi tm^iMfta Im 11^ 
fnpLillr ttotTl<-* wlkl rwrivQ O-nt 1 iilplimil.mil 
IKlVfl IraipAVp^tly ^tquiii^ in tfa« Dftdilil- 

JUte cif p*7t ^* ptT »nni>iH' P^iMfli ..„ 

kudvlnlfP NtPtliV *^ n«klBfr Th BHM M 

H]r<-lrd cindLitkkOP will bn ^Er^ Ijk bdUd^ 
bm^l Itt muHLilrrBbHl «P w.uH'irt mHfi Tiair 

U li IA« rdl* irtrLrt A^L 1«I3. I ifenr*^ — i^t^r id oBdliiBndd h b< imtn fi ib, gf aliiqh 
e3l*<& HrSri^Hr etadidilrt ilrmdr «np]<?«d 

EtaAt <b*HBl INvlllatl. Bbd U fH OPhIMbLH Pld. 

£iSlld««litkB in^ ammndm mMrj. AU per mi 
EnmunOdf w > lbi[i Thi Blu* IM P^Uw f 
irttrUab. U ft tv «ip illOJ PPP' 

ilSlpil »*T plIllTlHi nndpr HWilJlitH 1^' ' . . ._ . . 
Ibdrlw lat h Blmk *"*'r' Avptlrtlfn* lUUt 

riLi^ifk.Hl |4> l«k« t.1>l■l^^l i.>r tDPtrikrE pLdJ^dC^ A 

knntvkiln frF b«Mktt*1il1*i, binUflj. rJMLentahj 
I'lintilttTT. lAd men] BBtitfB Arfr ii iMnl>?v. 

Ulitf ranH^l^ plnAjjr pfffTBinrALly CIBpli^ Ih IbiT 
Ptab^^r IWtIf* will IWTf [TT Hnl imfrmHrtmiM, 

LffirTL'UR m lUllvKvlyn it thf STdwjr TMmjtji 

bMH A "Cba dil(L*P -fV* ImmT thnrfLlMl flET- 

iKyim, ud honr JflWiml. TMe nif of pBf wtll 

rnprR!iir»iTALufm rt:»(i piwtLrrfi. flipi Itw* 

111 Vpiumj rir>(<HncAE Vinm AlMKmrAL Of AfTTl 
PUlLllTd. Tllii hUtT -irf HW pr^tJimPr 'Tl^irh .prr kti 
()r»nl m-p4pL«l» tUI bp la *«tt» f*n il-at |kt 
iDL wlllk *piviia3 iTimml' £13, nliVn i'' 
Utiiiirinry AFrrkiiB. rtr., la £IM fel UUUU; 

HT^brr WLEb U illBPPMW nf H p«T UMIP (A 
fO*t of boprf wt Tpdlrlt*. ArtltlttPBta IMMi bB" 

p roMt tnlMu la Mi(«atUa KrfarBJturf' innl itiou^tL 

hr ibb- td.rhh ™l iBdTIjMt ■HrplLfe' fM..N.iiriEi 
^l>d t* W dlfUWt, fH^toUe ^IM^IJ-"'! IP "In. ^1^1. 

IE cbi l^ad». li.i.iii- ».ii iv 

irixfi ftnl adMkntlin. ^ _ « . 

flKAMEJf, li*rri<* [twpanrrF- ILitj- -pf n*y 

?,f L^lnWl ™-rlMii« Will 1» -ntmd B«ril> 

|..if,'.^H h-r H>riT*Wrf*q« <*» l»OMriM ef*W. 

-■11 1 ;.| i,ynw-e)c n 1 U >* ^Jjlp t^^Mff-JyflffpgW. «. J 
^1 ,1^ lis.- .'i|iii" pWifiB;- fl^wr. ■ 

:,. ivL ■! V-"'' t»i* :*iHM:^ 

k B.ilrM-^ '■■V TflWkBW*! trf 

irnyv lAvi-rrAKi'^iiO") ^^L.^' n 

niWlfK}tF3 \Mrt tjf^^llt^ '"np 

fOi lfTHV ftClt*lil tHifiK'nUHHl niuni-nl. inPiur- 
rltJ Bifll brtw#rtl>l <rJ i» yfMT' p*--' T-V -Ipf^ W 
In. liplHl Will b^ i\i Fl- th.. ttPfi y^r, uj^l lor 

w IF lb* liiiriK-r Jn Ihui Ll»»iaiWli IfWHlmt^ 
I U. bPtii flfi TUlRHUAV, Itor. '-" - 

i<li|iripn*n^ ■* ij* HALLKST 
}<-(iriiM nl IVrt^'ind hll 1ilmii«t pub; V iifapjdHri 
DTP ipfpllrBlka It Ihr fWilrw Orduiirr Om*r 

LrlMiA^t'lrhifti I WetfEffi AIipCH] I^P#fU^ {ttid-> t- A. TsmrnnnHii!, 

I TVplrtTTW^H ^^f Ih'F^gl BlTffi 
OVAiAXE ud {VFlKlt^Mkiiii Ulp* Tim 

avAUSK w 4iv, OMiriAK ktAL do. iUiT n» kxmAniDiyiit 

LAllUIUA>i^ 

. ., _. lltlP? JMr-KTSi »1 

t^tf^Tf^t lU. 14 Cciac In- liuuT-Ektur Tm. M 
Prin KT IL* mrrilll' mfirkfl laiur i;E -v^t- W 
~ ' ' |br tke irEiMi Eiiuntifr rjF luid If * 

rtfc* tbikn OrfiliifiHiE]. WTmaidi-ii'. tnrl 
Sti ^Tt^ iat iii<.- f^vrtfuM- wiuTii - 

Un^ ' ' fi^^ . Imriki d H> m^pn l-^ [nfr 
■ -amt Kulp^ s-niL- r.r 1 

i \. ai.sS.-. _Mji '11:^11:1^ 
Wll'^FHWL 
i-j (■ .liuliv. •X I i.Hhnf I 'iir.|trt1li« 
■Itfrli, irnia. UL A TUB 

MTDCTV,^ 

THCH 

P~'zitllffn, thDTiHiiFhl.* BmLBmI 1 .„ . 
t wwA. 1, ilLd'h l'.?L^. UtvEp-^. lUTBHf 

ILiJTV, 

ijUIEMAX, llittti~i 
«r*», _ P.aT..,_l(*^- 
KE.ISGli^'Ob'l^ ur«4, 

DTirttE.ISGli^ ^.Ti1^ ;.Ki 
I'rUpip. ic:iJ lj!i:<> j.>]|t:!s IIP Y-in . 

A. IVi^jrirE^in .lE ' 
Tilt i-nii-^'iilLj 
bMiiltrj- I' ruHilab^-. 
Irrr i,<.< ^-ly "klm 
J.[MP-ki»-*tn'r< , S!I*-iIbi:>, A11.J* u.iIjW, ihof, 
Mfhi-Tiih, tttnlFV^a^i *P 
i.ri Xli. Eljrri^. 
. IjvUix UrtH, ButiEff-r Dv4 
lay U'jfkj. IMI L.. Ilvl' 

.. . I^f I'frJiwfJ-." 
LiL'4f i'l-"^ ' '>^* ^ mBb glj 
ItrLli' liT t 'ijyv ''S 
I. |IO.VM.V<miS uul iSU, !■ 
UxPEMin UiIp r*pi-r. irr ttSt, « P"" n^^Hfi 41«]D'Jll|f ta ibR 

ZT n AMilnnU tniu hP'VP lUhi i rvfUlir minJiw 

__j ^pnmU1P11Lj> mipJsjfJ ln Hu IM" 

iU PVt^irOAAr I^PWUT [fa rr,,ulr*dp, Hiillw^J Cbvtriitlw _ ,H4i» r firm 1 I'ubLUj IVoFki. 

Pt ttK r*ll 4Vff TfT BM-tlvi, ^xeIuMHTP' ^uljinkorl , 
wftU'll will fniVldLrd I17 tiw H.loTTrnpr ml. or ait M\ 
Iflwiuiw ^TWunL p* ™t bf ^rtltTJTfl- rt¥^ bar 

ffWr kHi^. i^l^i i''ikiPtr'*[H'PI1 "^'1 1^rii|r», CaiBLi, 

lilli kn^njnwiil. 

HeVPAY, !lFtE H.^V, ISCP. 
XHKVP 11*" wool. KIJ'K*T Pnd IKHTRI-OTOH. Pe 
]Hrbn«nt of AjpH'^pltn'^ 1 PrftTr^loibAJ UdnHlan) , 
mi^rf per anP-MfP AppkbpnU aboqld faim L 

pr«f-tJn] klHnLedf OiF 4BHT"(w^^>nVi AEhI i^f b|iJ« tp 
■dAltf finriPn lU tB llw trt*L qrmv fm- tbkJf 'PrrUl 

nunt^HL T^ ■Hi'iiiiliiL irallMfcl nill bt nqiidj*4 
lb UffLffE u ■rmkath t9 M^Ipb I&p Et^mMi <ti(t 

~ .iiitiplMp pp h ifa vp bipvtM^ Bd ncd-r 
m <*r»btr all *i»*fJnH»U (tt ihMp-k>nli 

lumiPWBWll AT «pAl Hd BntlH BOOdtHtH 

toirlliBirti pot )>■ BW* HI ■ f^m w\jmt. 
dtr^MUM* *^ rruFirrrwPi- rw^mr «>d ti^Li 

ttirid fir liwrt ud rrA, and ntiprallr p,. 

■ht In Ibr pdB^iilnddTi vf Vti "Vii^ and Vwt, 

Ib Ikt rubHB Mrto »m ulifTi. Iw4le«tj^ tntuB BBd Inll paniBBlB J iht tTprw 
^ Dbtfckml ipvrm tnp r kfpir l*^ la* *~™i"'ff CiMd- 
«HtiT, tM if£nni|(Btr»l, rti^dpifj:— 
^ar CItimPlc'ATK OLIai.iHi AHON h AOIIIVW 
(TUtU. i« a fckr h Jtwddpillt; Ap^Msiri 
I the ]R> Hp^h m. to ivrtvbd thk tPMHlni' 
A ktb yini pUiaif HlliiEiiiHiP/ T.'liinjP rn™^2 

^*E™».f5if' till* iw '■'■"."Sl 

;p~A[nii'i>l ljrhii T?'M*j*'-*'!tJ.. ."^r!£ 

B MaWkw 1**. iuiijfl5feJt!t&-A!l™t- 
TUffiUt's «iiii ■i>«t**wl»i«nri, * 

ItDURnAKIATi rri''i. i*fr l^^mi^-. '"^^ jf? 
.i ir*. NrLln^^Lor^-MtM^iiJ^... li' w"Mtrifi;_» 

iiva vauix h['tTi 'It^ mI*- -^pf'I^ - 

. 1 Tfclmt-rt. P HKllTll,1>f, 

itrtrmt, iiUiVsiiHs iwfi"'; '"■ ■ "'1' £ I^LOIiL, 

|liSri'"Ti5itmiHli."-t»uf. .n.«"'wiitch. SI li. 
. .1. F. IJHi.l.H. nu]]VJHlHi'l>rn,_]l V'^':.i^J^^ 
H'Am^D, r.LT " W.ItILt« trwrr\,, wLtll #*« 
M piTiMF. rir._1.i II4M1II mli nAiii l'l';_^ 

r 1. uoit.ii, Im h«o((tl*«t«ii-"™ii^.j-_ 
l.g- .l«™, tl V_l»_*h*«*,, r».k«JJ» 
I v^LIIL' I'I r.r h.L... Hiiit. V **«U, tilT* l>«fli * 
I.- T Inl.L.i. lli llrt.N.i....lMlf.". ^ , , .j 

rWlLli ao.«irl liiipFi.a lur »-l'. 'VTrA*!? 
TV>J- Whllr; J'EMMllr. *Him-r ™i.^ P^J^* „"VJ^ 
j¥)B itlP, iw TrfTlri '".if .^*i"'^^ J mik m 
liMb 

IIH- 

w. U'Oj. PBEaUSOIdHT ITSP. 

i.'&-S'523:'J^=fi>S'W^'^3lK 

J, J. tnkm, Wnw u-'-'" " 

^.MWH •» l«rtt»t 10 i"Il W 1" *" 

nuuii B. ■"<™*''i^ 

•TfiMi <-. msoAr, *i-l ■ 
Ud lH«r'i -Alipr.l '"2 likllhU illl II au^n mniiit or sew ••itm 

i^- Ull^ Okifrll«n' T.«Iilr. MHB^rlli^n., 

V. A. WpTIhSHNh (Snuid 
*itP» I'lt Awiiloii "1^ 
ATs'i?i-If li 
(ti. rvrij 
1 1 T LptP 1. 
[A It. ::n 

n> =- ■ /l ILllTXl^. 

[A^ LlDbl> 1: 

IM., nuJi]^ r 

H^r MiLr f't 
C. r.. I iHFTl 

KW'^TKll-l 
PBrrum*! 
Jedf. wiriTH- I 
V nAR|i1>' : 
r.iiioiP 

luiui^ii: p 

A fnr 

tiHlU'v Lp><'llf1 

i^„;ri'J 

»*f|1'lM 

i"i t' fptif j| 
rfV TI' i.in-,1 

TUBTAflUKIl I 
I jL If AUMT . 

l'n._ 
t-pfi'! HA HI I 
1^. . TVk, LitW,. 

iA"""V; 

Mf*' TBtiinjii r 
JSW, Af pul vi>uiinn 1 
OST.'R nrj'. , -H AVKIL- 
B.^WATBR M.-->0|et)l.- 
OHt. t 
„i— *AT" 

^iJtlPiW^ r 

I ^!!i(odEL*i TO LIT BXOt 

1 iz?rTf 

l^lflL. _ 
1UF1>| 

T tlPpM n^. ' 

B.^TjLii*^:. 
H^^^d1nre. 
tSALHALH, 
XJ kU., rtc. 
>al.MAlS, * J i I •>n J ' 

.IHAlIl'li 

'jriWll!-.!. I 

IS(lUT<»l4'q 
J}^ bviB .nl 

it=;'S."l rji*s"L^ FT 

hD ifeCB, P^ ■ M |Mrtrt-< iPBt._ i» iQ I 

tPffET.F.ISd JIAL ~Ktl 
umA QPhUidl 

ippi^ nl r 

"riWB y. I 

'WAvel I> PM O NK1A k]>>LJ 
hllk fpp, -tul^ I fWT^IiM. « 
V ^ vt i 2^ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308552 

TO LEI. prut'. PAihTS W UT. 

TjTirir L Dot, 1 muL. ifcj] ffl"*.. 

y un^irdi ■will Itfhtsd, ply lliinlrr-Jf-i'f. 

KFl ^iH. t^■|1 

m.j: it'H»V'' \. 1 
I lllll ri'.'-i.in 
_ li-. . 

■ Vf ■ ■ ■ r.'i'l, Sydnr^. lid^il"* ?'.V[T EFT: 

■riLiii**"''?l'K'M'l itiiT 

'inialCi-rf, ]^t■ll4■^^^l^Fy1. j' ^jy^-^ ;f^i;[ 

liJ 1 / IHVKr.f.rSi TO la t. rilB 9Yi)lfflT KOKNI KO HEBALP. SATTJRPAY. APRIJ. U^JjOg. 

M U*. ^ ,5ri«^ * rtdj ft: rwm ('•■I te*->- 

bull' ;.ihii cci.,. ! |r' vV™",-^'' 

I i,uiv^.-..i- i.ii art (Jiyirp-"*"^^ 

STh-TltF.I T fsiriJfl*' HI1'->I" " iulV LltL-t.. If . 

VH liilm, i^JIriWfc 'fit!' 
V I'MltuJr'i; J*^. '"1™' rh, ,if. it1;^T, ^j-VKrt '^'^■:^:^t. „ui 
■ ilTV, ♦Hv ^:j.i/iin;'iJi '*riii.>:'J'. mlisH'' "H^J ifHi.i. 

kl.hKH HflJ"lH^ l'!H_l"[M Klri-':'.. 
f HMKIKH. IKI-ilinl VlilT^rl!. jiiin'iTUTirir ^■■f^^■^ 
If. ^drl-llikl'ai^ 
■f TK?h"ASTfl. ^ , - - 
,. 11:. ni'.i i^nt. I |rTL]Kt£4'H. liii>I^ 
S ( it.. M l^tit.Nl-_ lU. ■ ' " iwrii^toiiiw'i SftnL mini 1"' ivf^ north rtmw Wft » 

' UflA, «1prtnB Httit. ami .._ . L i I Li nit. Lk. Vii Vi.iMKh L.. i.i;t, //litiui:* Biirni'v.ir^w.w^^ • ^ "C^' I ijr'i;";.'' Ilu1 i-ffii. ih^iLi NHS ■l[iii^i>-||t>l*^*l'j^'j J.' , hhll.il, a:; ^ wertr-' 
ti-j-L- jr.. ( ihrtt 

VIT r-iCL- iirri't. 
. JiUJTII, . Mr 
Im M.ii 1 hit rt*L-. ^'ll I 
iiHtfHir. birth ytm, 

I TV'iIit, Imllifin'irii i.icm PH.. I'M M -riii:!: ,. inrm. _rl^H._ii;Wt-*iini^. 

l.,lril.h" funi I JICTi ■V'V,""' 
. .|t 1'^. ITtI^i Hit f iitlrrmsil *'. _ 

n, cr JwmfrjitOir'i «iirrt»|fc 

a>■L*p^^. .;. :i.,n. 'i^vmr^ Itw 1*. 
■KI H. (iMl"*h|r hjr. rmhlH*-]- 
L,,. p[.lHi.Ui| il^wLkriB, nil 
JTh-*. fniill "Ht f**r rTi 

.m.^ril e'..ttui*T ritUnu,' Hlirli, I lli'i'n. IH'U liini|«Jp^l. Ed nL ^^ I" ' 
■.ili-miirt. . I UirnWISIIKn INIT.VfK UKHIIiUsrK Y V'lS5l^^. 

llrLiu tnilhri'Ltil «riil K^idL*-! Jj^l llS'IHIIJir"i «i Urinninf^fi-H Mini ';ittj|P'. ■■'"'l^' 

Tt. IJi-r- |r tw™w, dlTiHur. nnil * Ih^iT r.i.^i:.- »'! 'trtl'^^, If*'- 

tTn' ml rininmra-itrftFt, htmily da 0>if"t] ^Irrnl. - i^ri fjimt lianfe, rhri Hi pf T*.nn ii Iji 1^ Jimhlh*. ■■flier 

irra-><i:: imunfc.jac. hviH), hi- i» i>«< I'l. pmwtijiiii. »I^^■Tl>^ ana w^^, im |.i« ii'ri-t._ ■ 'it:." _ tH lu.> r"i'ri'i[«v,''"'i'«"i'''"''i - ■ - . . - 

i ,,,,,,11.1- e*«rJ.ij?^u««'(i; 
""i"'" it_timtiar, riir.Jr'i.i. 

A''..!'Vw''-S'^^ w,iUT.i..™„<,^ 

^^■l!t*^^^^1Su■:^VTOW^K;' '•■iTJiwi*. Lui l^f . Ijih; ■"■•i'l. 

isa Pin itw^^r SitTiiwT- 

VP Urnn^ >f|J ri4t ctk* 

. . 'IKH 1; IVfV. 

ipr^ ri^'ii'^ii ';■■"l:'l'L^ F'tir ^J. _nF.'r»i _ 

"* . 1 '.MK'HttT\.l" 1. . , , . ■ 1.™ 

■M l I'h f.i-iji.f n-i'Vv lYtTin". HtafliUrii In J PI*" iP'i'T^ 

dJU .ii,..T..snJ lITfliin'tl*- TMT JlliBUril^ 

T ■. . irm, f . 

M.i.sim* tnm 

|r^ kiMLUi. .■nri tlE <k>fnif[Jf iJfffllr ICflT- 

TIH -.hrtUfi;, -n^.i.ll ffiT^,. mvam Tl* 

fioi>ij (■nr.^'T.nrKi. nmt Win. I^J 1^1 Up Stl ^rm*. nil mvi'iMlf lliiIKroTtiuiiim 
EiHiJ liuic]. |iL'riiuri''Ji1 i-thili-ii].tr" 
* W, I.AHKIN. ALiL-lMiB^i'r. 

._, .- HIM KM ■!■■!'- *itli '^'■■'- '''T , kJii-liLli, 

LUVTAJJH MAtBV, j.B-ft[; HllBtriew^ 

Fv%. Itairk L-CvnA(fP;" |^lllltn. Nn.r ^-iL, ^ 

JiiY*^ ri!(tL BIMd fhrunt ^ ^ 

'■'11 Wljl-n^^lwitTnill, Hjimiir t IIIIIl rjurrflj. 

■JuL f "■;ii ^-iiT ■■ ■■ 

Hm. lIl'IM 

Ji'.VrTOllV, it !-T < 11 
R. lt(ffll^fX'> 

/^rrFTTTMi iM 'I'l ■ r.Hf II ..,ur |l^ sJinr*. 

nnid r'1 rn, I r-L, 

|nri-+Klh.*1r.T[. SI yiH]^l[iF:iJ 
..\ fia^S. 1.1.1 . NLAtliTrti. -n JP^*f*Wi; IJflin liri IM' 

rjJifl, LJIUH. K*L*1r -Un""!. 
9 WirT (t Jttt.Nri...n-T,f^ri. Kinni .Fl- T™ii TWipLniiF^ 

J? \u^\- ni-<:|iiLMri iHin-, iTdniu., LiiLkinj.. wttlL 
liuHir birKl iNtiil.tFV, iii., t-rr.. iiitlihtHJ'i-. *UiWn; 
frf-anlbhillv iK-^trtli'il BD-I •■^'l[ Nini-. Jnl-itii. Hfi^r. i ljI. 
<lr:i1hLl Vl4^wi, Avjllubln din h^i ■. VL 'tJ llta LuT 

}■ ^E'HVlHUbD ■|ll::^r|]r(fiC'i:. l'»|Hnl|ri«tt ^\it:ffx^-i^ 

'('ip 'itiy. tuilJiMKJtii*, rro K w«5.iTiM.:fln.i.. A'ttinKLiJ, 

.i,.| nn i-irr^ji UfcrT. HyT>vEv. , 
rxiy** f.|4iH- t.^i ii>> d I r.rii. ._ 

L .FHfTl'MtV ^\ HI l[h«, „ 

L IS L1^v^^^v!^ I'L^mrfts, onsv^Ni^rt w 

TH.'^Jtl l.'ITV. — 

L niwu.JLmU- Slim ^sitti » 

< liV<JOLl...lL>lIt Jl. 

kH y tic, I J'*^ pPilt AM Jll, IftnLii'lfl iliff 1* HM^WilTft 
r.l.Hli'inii-B, I'lj'.. Mllitmaijf.;-^ 

fffli'iim*' m Lui'' l'iivt hi^-T; l-ufTji 1; 

T .^H'iN K 

Jr. iii.rliiir-r. I 
T Kl" iLir^HMT. H 
1j rt..,| F"J-iiM(i. 
LjL, IuJ1. B.Lb ,.,inv 
IfXffT ni.. l/.S,. ■ 

LKnUy. mv-v rni.Eiii 
].KT, lurl^'uU H^IIf IQtj 4tjJ^7LJ-Al, L-<tf, 
ir| p.F- HHl-L'K t>lTfA(JK, 
Li^ I rim iTiil tnii, fl rxHTu. 
. l^:mu>llJOXlU' ISVHT' 
.rf-rtrrrL i Itj^r . Hi MAS] A iij^ii^.. 

"(iriAL^t. .J tH.||rno™«, uL, 
-T jjiu, Eb^l uv4 am 

hijriflr. Hull "" " M'X-^|.T:-i-h|Ll^/KlilnrjrT, FEltnlr^rd, HLLb. bCnL'ti, 
fl'.bwlnn*! ffjlltfT ntljL AninSj prrmim. MAM.V.- .Vv*lJ .fii'r 
r*ri'hik innknt j ti[|>. _ ir, V. ifr>rr. 
..l('AHI]lliM':iKd.' r„l 1 

Ji-VtHEIHll'SKd. BTOKr^t Tjl. Hl-UI SI III* "111 -^'"U 

r,r ( 1B#. 111 .Pi«>.»im..li.. ™.lri»IM U*", J,, ,0 ; 

rhWff l^rl»miiT f rw<iii> .<>n<^i ^ 

bmr^'cM iti: ftafioiiWWflrWl ■■Rtita vifw rrimL 

w., »«. "'"^ .ill...... v-'-^vz':,,..^.^'^^ 

Iwfw Si^Sfii!S;i ™i ,~i.i™. 1^ r" * ""f"' - -t 

' ■■' ktalL VdiUltlWi, twh i^bh'IrLr , 'tH ri1[ "IrrrF Ti'l. .■M-f diiFr « i -« Jll 

.hrniijUah.VnTVV. 1 " -7f*w T.t, flst- 
hI. Kff nm dHT 
i^nj. r^.w rruUl 
|'.iril' n^^FH, :rT r-t^iTjf pr.n( 

■M Ir^^tr 4if (lurimlFNt VtLLA, tict^r 

tiklnl, jIhi All nipmlntHmtH. A^ly 

_ llrtllFj, lJhfi[Ll 

ASLt. (l«Kt. hufTT^ *-rft(Hni.<t LLi]ri.[ir<' "it*! 

(iVfJ^aI 4<liitif ii. umI wJ.II ]|'(jrquhpd. 

.,1'ft""ri?jF 1rltfjlif»iiL- pji'F WUiflrrt tBhlf. ■'■'ill (MrMfiiliFlf 
_ Im-LJi Om'l. 

4\I.V, L'.rtory Jlcuii^, j mill. tnMl, lnvumiB, i tinJ- 
rnL^, ikiiU liLMi. UiiHi^FTiil. 1L1LU fmr l^inJlurr, 

Vl wfc., J <i^ |L HtMl>LJu' |i^**n. Hir wlJ] 
^mMt, TunDctrH Vhii>rjn.^niJr. rkj.v.\f. 

I jil^Tir...!, I J,1J. fniil, fw. pCiqifblp luPVi. firll rtp* u( hLiriiujr 
ITiM., i« hup! ririf, rJin^ t"> tid VFit^' uUt w«r r^^T?. Ap9l^ 
^^^_^1'^'lWAR\1'.llT, 4'LinB]ih1]i><*lrrW:, tiff MvluViLnrl. 

14t'^i'ni]i'l n'lH-i^i d iar^ runiH, hlt-n ''Ia. ■'^i''' 
fHiiL^ uivi MAi'i^irmroTi'. i-iiF.it. T.. vvt;/ irut, 

MtJHMAN, Rm^Uit^L -'ffK 'eHrfc i'nUBjh', t^Jwl*:' "l 
liXiFtM, hit-, v\':, ifV^M IrdllliiK HnlrhHVll Hi^'^, TfnL 

[I'llK Til., VKi L'lr.L. HLmtMi AHrt Wft q. W tUt- . II. 

Hij % f ^riT IKldnt lUF^ij-.f* n( ■ .^11 aibdivL |-|t^]l>lvi^|f X W, W^P.KhR. hilirdtor. 
HI r»iFlTF*--nrh.i4Fi'rt. 

_ S>llFlrV, 

^ioVBLLTi Mi i;( KIMS ifl Lirr. LBiqi.i ^|m^ Ih', . 

- m AST.RLrV — Drt. i " 

19 iFMni- ,, 

L—w^vutLer.- Ti«t IN *iii i rti*iFH,l pi:i I\i1| F^&TllPiqlirfl 

1^ ir»), IIABVV^LL md DEHI'tfn'.n 

i pniript, PtH-.wirfrt-i, n. P.fl. 

l^' iKirlMnf, Pi.FKrL'a Ht>FiH, ui'lt lKPr>ir. i.hJ rttwlL'F 
ylliTKUHll, iirif li^nj rf^^ion*, raltmhl* gr*cfr^, 

s^] r"7l«duaru^™^T/ 'ihHiTt^ ri^--iiinf, Jl nonm 
a'b['('-IHMmw!Bft^ tThij'i''. iiit^. r.X.'. hith' Jii. 

1. MIM^M iTfunt. 
n rjtf.tirwrt. li ir:iri_h;' r|,uriil._;1^_._ '^ilnr^.__ 

nAltLF.Vi;rFi;iL4T; WfiF-rt,' i^liiV U LjjTn," ^lli.i,' ' 
1m nri-.. Ml. -.nr.. Ui«F. VBT.I. ir'..nl:r, 15i ■ ■■■.i*.wn^ Kwi'iif-i'hk^.ijiir*. 

riU'Hifn. ijiidi^.'. aiiil vtriy -itiVn itwn. tfw 'r^lFtlt 
PHui li-LMnL Apply niHMKirKLL. rUtir^ )r«tal, 

T™j»i_ Mh^dll. ■ _ 

'WfTIUtr H1iTI1hH-1 rfj , TmH £4 ber Mlll^. 
nil t'-, K. Tm ujif-*tjT»rf . Cirtilu r <fi mrn ■Jl*-. ll'.^i fiiF. l-i ■11 1 11 iiil'iM " JT ■m iiirfiLJvn it Sv fti 
uwter: — lb; • ■BHI , rriKKm, , tun. •«■■ 

TtiAiiiirtTt."D -ririrb 
uim*^ ^MMlHai,. NWWaMi Fit***?* 

iHlili -' ' ' Jto B*Jiim **> li L 4>lMn* i ll-ilili. .L O'N^n. l*hl[iSnnfitT(l, P^-l+T 
TjfllLUl'' .rtl'r uvT. ^. Ti*il'^"^. '■"'.LTii. M I- .1*' . I 

^ujbmjibniJrH r«-WtFiik^iFi:;" iJ'^ijri^. ? 'i^fT.i. 
JT iijiB-niiil ord«, S K I^tjmf , Aif Mt, 

nrNT 1^ p*T wtvE. 

X TniM*. I r^^niw, T,Lli:LitU. frrtll. TV, 
tttsi" IK jkT wiri,. 

M <l,(iHll n»ffll.. 19V PJH.pikFM.1. 

T>e^'\^'<i' iiiiJ*it. ir-r^mitr ' iht KtiEhi^. Mith^iit^ 

I. b(i|ju:bfl b;-j4:k I'U'TTAUJ^.',; rvrfn^m, k1t<tltcn, kFiiI 
rfBr**, ijiH: 4i»t pHKAlt Italt,/"* **- "Jly T^Ur. 

A I^II„MI||L il((|flt; *'**IWi*t.iWflW*5', ■IV..^^, i,r( fiiimt^ kv ltuui:i>i ritTTMH* » Jm™ "I* 
triv*. Rljk Hi U, xli, 

pi-i,i?!DU>«rrrifflS 
twmuiai. I, i, ■m » x™. ,*i„t"„-„ iii'ir* 

_ «. ilW |K.«- 

tt BUI^WOOD. lacBp-rMii. f'prri Li.*- not t 

■^JftJ^^li'i^A^^A niL.,* .^in.ijrij.b»llt 
Ikm, ^ Hi'TW. tl'^ !..*■■ '-f^- 1" *;T.p^ a,\*t 

irnn.Tifh'iKE.ip. i.M'r " I mV'-ii til 

fiHliiiin. liHitE*''''^^' ' u 
-tfM *iFld ^ ■flTTAUlift, t, 

trx, iVdh 

nmiiw, hMll. 4 mil., ViL, w.h.H '""r^f*?; 
-lUiE ] 3- hTftan-Pf, rinw! tnilU - -t "^HMffi, 
iti-ri, tull, F^-Hjmi. LfL, ImM.i nr. 11* 
f.— iritiwc, * rtL, k., n.li.. Hv,, Tap.h 
wni Ifl !Hrmi5fr.nlH *Ffw ift^. l™., ■. V, KMIKUVn.liK mJ 1X>.H 
t Turiiiin'«.--.Urtfi' uit'irsit rumlk' 

Iri;. rjlnjtiB', twxi t>etlrui|rii| l.ir^ Idtr'TiH], 
ivMn, |u inil hifl itciir'i, I IDloutt^ FpinQ tdjitkm, 
rrflL Ih. <J A FFjrrjp-i|j-^, 

Hbiji' i illnn^H'H *h\a l-iir.-|i.rj (IF \i ti.w\\< \f Ti'ir, 
ibiih BilI 'nJtji-n>K<J. .'^Eh|,|^ 

U._ ^i^KHVa. Jl-T IMi*^drTU r 11, |-hr;,iniit _ 
■jjSrii^T IJILiL^ firl.F It H4JLJC1P. -I I TTiFcirLiihitr JJ*- 

mODlH kitrbflH. «.h.. h.T., SfTJri^.L|iK, liljr Mflkf iod 

fM, ioiitp igiH. HP': iHciN.Mi].}-: Il^M'. 

INTEKl.fllAJXIAL h^lTMH-iT i L>. , l.TH., ,rt>:M«.'LFii--jr. jp.k. 
jtr^tLi. (JuJw]d-b |j»ii. ii-i., 

KOAKVILT.K. ' U^ir hirl'^k. VIMi, 
■ It !tifi'™,, 1in)il;_ I^Hrr, lliKWfrwi 
NJStt-in-i, 3HI IfiW^r. 'Til"* Lilt 
irwnl, nrnJ' tn m, Lnh. Vltikcil, iti rwtty PfV P-T- Brtfki Jl rrwir* MWt ILlrhr^, l-Dri 

Ht™. jToniit* mwt luinhfn, •ml uH (Hit- 

"\,l,*™. .~l 11 

>3i: 41, Th^li, 

T'Vi-Fiiii- ^nrl hll- 

S" 1HI 'tml iill aLilLJBi.fll. Vrrx jJiUi'. Hrrti , Kid ■h. 
ridt IIl"-!-^ fi ™riipi kn'l VHchiTl, a mla. irr 
' ■" th'n. iFltlj l-IP *f J _ , 

AliJ ijLlwm IfirM. (Ii*tkm.lEx ■rtvmbwL 

l-OWl-ER AMI rt*>N'. 

IT Bllilth-HLiwE, HubiiniY ' ■ odM^' nirtpf bl^l., 

chm tml IlH aLilLJBi.fll. Vrrx rp[>~liEtr<1|\tl .nsn kCHMJI. HurtiUirle-^ T^srtll 

^(iIt hklrtf _hnt Hf¥iv^ fitt'^. r^t, HinnnLLf^.^. 

4irt^,JUnlwi'kL 
plHidHd to iJtT nit roK A.ir,R 

RTllNhTf fi 1>:.U>I?(JJ IJOHM, 
riTT.KTMtHl'i .l>ePMiP.Oi ' ■^it.. lllW ])n., -I'ltLkFv. ftiWi^ Pl 1, mi n. Tfirwilli* ^ jvj^ _ 

VM[|.i:i.-Hnd- nt^,._ Knc,: l^m 
*,.- . , UpTim B nllS". q -^yp&L:- 
H nj.MllJ.V. -Bi#t Jan. ttt, ]Jn..| I^AJtl.rVUIIt^tUkT. ...filPdl 
i1 1. 7iii< I lii.biHi"li>'l,f^ nil r 

M n-.yiLl .Lcv*rlr_ 
nml WdrV ftnmniL w. 
Ttr»Di, tTH J^ llMh^ltm 
ifiMit — 'H'iii*i. i ri™.. kji. , iiLl 

^al JL^ I I 1-4. I Ft/. ib riiiKiiur HTrtl njij ijffi Ki pntni t, 
-TTIR^, cW»- ^€iaiT'"lV>^, t Ill 
rmt 5 tit BiftlinUBr l^ffdiff^ » Mtt*. 

A^^J^qiwni, j'jr, itn^ntiltfhc ^4|^^r. ttWtU^, WA . 

-^^riKi fltitoS^^ kit-. tYljN^'l MUlt4IT nputrJFVMrti m..,riF,i«Mi*. TTiM u^tUiW w\nt* i....ki. 1-.....^.. . .1.^ in. ■I . TTi* ,>**<»l**rr?* "WhV li"iiit*W* -^""1 " 

prrty t* tm HftmiH^] LjrJrf ^ liiiT'iui*<"ttL^ •«* li irplrt*.|,.|irit\; 
TVt 

RAM^MJUK. Jkdrti-«&«H L'laf- to iTVn, 
o,«kB vfrv. ^-iMf, l^$r^. 4«pCV^' «"tM rmm. 

WTI.l.tAW. A^<rl^_ bli^^ W . 

KAfOllVlrk-'jLftA. :l!^^^''C|f^|inti-cre>irTf)^L. mli'r 

iH^Uidrit ITfl InSd. l-H^V^h .1tB|p'W''*H 1 1' ll-l 

_ rnCIX rt. _U'1L1JAW«F A|(i3<..t^,^rfwtiV_T., ini K. 

.'^AUli, riUnViLTiiif wJiiwiii (ipntflJni drj^viEiy. iJ1:iIiilI. 

^■lld S M r»mi (-If"! B'UInipJH l*Ji>3 H-i'^^ 

I tuUV tlt^ni 19 JltlBtlt^ mtr' An-w^VfL], >i ..rl F 

I IT. 6* iFipiwH t' b-iil. YHMft. ir. H'ilXlAMfl, U4L DililnifiiMrwt. 

.<FR I >, :i>. t'(! 1 1 1 J- -I . i -i-ry i irtl r .i I , vl^ ifi^lilt 
irltjl ^■(Jil. f'l^lll 
II V ,ir run-, hLVHi 1LJ iJ^, 
I... -liLi-j .-.'iJ Vl-^^«^^* Wk'.i.. 
h»|n.irn - riifhEiluNl RutLvkiy IftJOHl 'T^Ht 
|jfnnj ■cflifiCi. _ _ _ 

III) bi.1 lutii, VuUU, HU.r^irt ~M»^L 
R«iHn, ^ in AlUfihlt, t A 

AT lit rUadm^tL bntlii|biir«ti':4d^^jM^ 
ijii^ riitKUbi^ *Mhii*v atioJtk p vmr. 

'T'rTinfiiiiRsrmat >^~»«i*ira.,iM,i.i , 

£X ntnin*, ilvl. **d ^l«gr Baa li i. HtH. 

AT u» hAfv-A, Du4lr„ife.'d.-rn,tai fTvn.Ml-*i»if 
tiBrl AIEtlhg MA»}^t^. puLI_hLr- ; rivi* HwffA 
rCMPUKTAIILK JIuTTir nflrrftl jr4miil iu*n, *J,ilc 
fiunflr, I'*- ^ IhmUB-AWDVt^ DutlaEfaitf^ 

AonHPOITAILE EUOII, ■att»:j t l«j|, ; ,«fT. JjAffiJlKJlHTiBt; I ^in'RNDHII) 

FHiurl. Ml Hit*. 
Ocvi i>nltl«i, Id •rcdn. ' 

l-rl.jtP IfiniUjf. . .. 

J rrkiij*, prtTi t» Iwn - , rn ^wih* 1*. ~ Li?ri'Mii"t^ -'i I -- _. --. ^ 

-Li jfiiittDiiinL lirlirfMH JCd. I mIb. tniHi, *l UiriiiiHIb 

*r ,b«r^ iifffc, ^ _ l^w ui^lim. hale llHtD), tv« liiV 
JuKfiL fih>l IpgtlltJF. m W MKtwpolilM-ra, IJTt "^11 \lH(ThQFR»557~fHhtt 
Sat.. Hun. iMiord Ti 

ij^riiiiT.'fjiAti 

-T ttrr^lP ■! 
pxnt > ijr. Lii" U'Lmrm-H. N^#|4*_ 
kini iDd Jtn , Mill J "*i'«itani^ 
L lEnirdl VJew lliib^l. Ofctord H<_ r i ■■■ 
.n^ >niil|, ALnrn, Uvl^ 'AhM, 
_ iWl> Ai rBrf,_* t KIlMwM . 

|pii;iE>- iihI t;if. tiifliiM, hot^tPtUi, piii wTi^ nt* AT pimsA," l^JA AiWo^-it^ 1?T» -l^itjFr HuECh 1(0 Pt|lli»*. 
J? taB^ «0 tTMH ■ - - — 

r »tr^ T JudVMt. 

M., iwjjihjl(lT*n. Vi^ 3^ 
J- flfli^ »•> tlf»™' llf ftrWutM- tl. Uriri^l J«nUrtL 
tiuiTj ftmn, 
]'^1d(t,fli«i.-T«c, ^Um^ Uvcam, 
P.,|r1^t,*lw, . 

,,1^^£r.r5, mHii, illilr 1X1) ™«,rl.^ .fJ^HS. *T!;-^ ^mi-^f': ur^toin Jill-JtfT FTlirrj, i-rt'l i-O., 

l{n»I fitl.LL* AifriiK -i MM>fi-timL_ 

IjIDK^lSl^tll-''' MA ' 
Tm ATTflAfTITB BhWlTtKMT, knnwn m "flTlN 

COHBi," •UTpbcw \m \H. ■.«mt MTnvTu\n, lintiuIifiltlT tni<l 

■AWi vtHIihi 'Mkb, 4 iMbnVBH,.' n*M'l NOVp kbt- 
rW Ij^imiC^. rl^- HT.MklJfH, tIUi ■WB'B IHPI. *H.I >i , UL. TtIZ 

Brick out. ' 

Brit-k vm.«H i» 

Ehuib tmirt. liiitillvr '1BMiy«^mk■, Cl,W 
f- UKAHT. bof. >»&■ -BAwlt 
¥i1it»cj tnd At™w 

Tf 1 , ,15, . Vnwufcit^ Dtjt* |g ImpeiH. 

ftVI>VrV. Hill ifi'i r-..; 1.1 Fit*(ij"(L -Cnflif.' Bum 
<i<[tt g..._ j 'niiK,. jifr.. bitH, fU.. T^r t Jft*. 
^^fTlAlllf^: lilKt'i-rt«L»i, 14 ivi^ ilTn'rtniiiiA^ 

tiV nr — - - ■ ■ — * " -— -- IV' i • IhJllLlLj iBlll^, .v., safe-* 

t^^t. B, (ttiflipi*- 11™.. (wriiti*. I L, ^n\T h',,w, 1,1.1., ,1 It 

J|iLJl.l-."'il.„.i,i.. N rwin*, 

JJ"^LMAI.^ I' .IVl! . tfKIL 

llVDflllKl) ll»^TFPK"i!>': ■ .*T itflSfi RT 
ASU TlOhU r^AV iTLitLF LMt*. ITIEL.P ^*r-"-rufn, bnti, Jr- 2», HontnF R^i^- 

tiL. »[U| *n«P/ . |fll|i;|.iHl«^/;^^HtFfct^:ftm 
-L E^wrr t'»nija«H'«t. fclTiy_lllJl«. 

rHwrrLW (oTT-^jTiO, fl^ io (tain *TMi r«vy, AW. 

i- tl T^^I W^i-i. Tn 3|"1^hI- UHllpWkn- 

TO *rfiKJI Kirni. 11 ih'ji-h. m (Hi i\^FPliF 

IjtM idtj . Km1 1 piJlJin'tMr", U.. lliTiH. _ 

fTO^i:it(£^TOfiwW%flW'. **"h 

I U<tr.V7 «r ar.rt-, pHm4* *M^iH iff ■<■*■ 
iFrrrl Wi-vt. Al-pty " .-ii^Lll " 

h|%l U.t. .■'b .^tli '-St.hi'.'i'i ' Abn*;'^ DrMllliir^ ^MlSfih: 

J- lOT-t. i.r.iii'ik .nMMLiH.j iLr J. iiL^Eny .i^a.^Mi 

u M^'i r>i;.| ^ .^i.^i. F'P-'Piu^v kIIef^ U rHiiIni.D 

*rMji|...' L,..'." ■ 1 iiml W?LQaiQW> 

rj"i.n:'i irfii*.., Hiotttu or P''Mte*j. |p" P^^^mwrf. 
^i.T Hii]iwifr* lLal' iTti«TiJ ni. Niw brirfc ■hiil'l 

I El llAIUilA^nF ItiiEwRTTN »it4. t^fmmi, 

■mil LJ':! Li:iitrjii<i «.jtii^i#d 'rm.'.. tin, tn^L viit^ti' 

. 1 jL...;l.'iri irj ill;. A|.,l.. (..ip ShK Pimll ki*!!-, IJiii- 
■1<-|- LnHr.. li.. AnyJv 

. _ JH,. W- JA< 'liJtn^, n» I'm 

^frriF^t I isuA." ((nrk vn.i..'^, .1 

. -I .'i-i -II ■■■". f.-^'i^]^-nl 

'j.--"!; il Li'Lnu. «liLLlvLi TLi.1 I, Ll^ 'i-|. PIVIIU^MIJUILV IVlIv Hnrl. \i. j. 7 
Jvidi I I itJm^ii I 4ITl^. r, ^ : i-tnii^p| for IVi 
l^il Bifl. rn^inta, km irju 
'ulil,, ■■Imt J*i*-f'r«l.— l>t''' 

hHvmi.^wtj p«tal^. ^J«.T.. pumMtiH " 

■i-rif."SFpr"JCtHp1ip.-. Vp»|t htffl.1 Hianin ip^fjiti, 

4 T 1 

■.fV WtUi ^iMc A(HT, CX4IVK h rMta iat Wm m^r H ill iR"-^ ^ ■■'^ ■ - ' 

f)^ Klut d. Tri., line I - 
^ JrluKlF^-rtTl, KBoni r]i||^ Fi»™. I A~njASECDif"ntrB»T, ut m hkil'\-ti f~ ri TiMliliU> 

IupIivi (ihlJtl^r^. II WHUiiuirt-J«t]Li-iM, Ulrlir. 
AT inwnitKwmVf^Ji, qitta, lIh* ti^ Hf^iv.] 
J\- ttui ■iJiaK-'-*Ui^itri(W^^.^jMwi*^'H I 

Ax <:LAilirirO>if,!''H''Wi«tIlH]»bad-'llt. dlrti^.- tXipr.! 
■Kd Biml* HoiMMl *4l»tlt, SuTd T*a«llt*d. I 

i."a.l^A!4 y^Tii. Bi^hh. ita-ilH, iLiii rcvwuiil* miiLj 

^^_it inm u, TiT 

ALAH^f fWii 
Li^i rMri^:ilii- 

A' :'rl j^oUlJc of 

lint- AN|J4'rliir lh.«rib Mrnf tt»U^r^. 
J-tnF^dtf. Bl. FITO- "Hil PLrkL'i-nl. _ 
ilnwiMtJiir i'. nL., Lliih- 
LlDil. ±1 A HlFi FnrN^n. 3 tjbiMi^h^ii^' 

A Ki(lVljir"n^H7fl. fnii^'^&inH; id.iirci'.' lutL vent, 
l>r*rJ, nifli_lll Kd^nrtte^i ■■^'—^ 
*nd uTl 

, L'ji: jnrf 

I'hVm^t. l(;-nt._ 
lil.'KllA. t'mriJiirtJhl' n.tup-. 1 nntj' litL, 

triFTh i^Fi^iilikUn , CW Niid ^itrr, litfk In 
1, 11, fl.^llSTT- ElUr-m-rniwl, riF»»imiiT*- 

iTTFrTlifirj' Bitidt of IjihI in Ridi^n. JOSfL-i]^ IlL'RWAHl.' 
, ..Hliui. AdtifJdl. IrPl HalHiT^CVtft yifl Pul Uiuwillir*, ^rrAh 

Ijd. . V^^4tr«|t, AlniiKdrlRn 

\"ll.Ty ]jjirr,' hiEUJiL<]dLuLU PBE^JHKS," iiivit* li ... 

- ^ixMlrv ISUhrfc^.— IMtair^ V9lU>, uJ d nnrif- IgftM - Tiff., furih JMl^ 

A LfiA naUUE. WmWA^ 

AT HArKKTXa St lii FTfoTYl-it." OliitPE hrfiit ^ra. 
r|^i.,i^liJfi jnd iinw\r nK-«-fm. Trliphrmd. Ill f|lr-l>r._ 

At » WiS-VAhlt'fi^l ^ftJ^-^-^'A"Af<t'liak; tk^tian 

jlV Hi.r ivrit ii.nrtHK 311. Uti. J, B._Diib#^ 

JfrtSAiZA^ III ^llLLLIf^. Pmf rti^iiiifli'r ir~'fi-5rlHiiP- uniiijiLATK: rt) VRJuiJiiirtarr _ 

lt..nM. .rtTi-TnlJt i^r J fPftttrlBrlBH brt h« iftL; _ _ 
r.rNMCTKK lLF]. in , 'ru4diiHrirjiL"Slni!j- fwt^ iwt^ 

j.wix F'ri-btuiiiii''-^ ai ibi^pid^, Trir, til -m**.. vfwkiijrf' I Wcrtib mJia re T«tim. ll-**t!._ " ra=3**ifi***"** 'or " CL 

pHm^ itfmUjr, iZi^ nli4ie Pi^"Ml<. Ifmh 
OKIHIS ST. "7*, i"iiHrlji.j(|i>h Valiied, J 1l<.-iriiri, Ci;p 

< [■...Jrl 1 runt: E-r mi, ,^nj- - = — -^jm' 

.FilliK SOiilM WllriFHB^ ^HM 
ilBTl^r fm, cMM 

rt* Pntht.H 1.1 BIMJI li-. bill} . ._ 

trHJUH tW fFiiklM rn'f^v* iUBI M Wjltf . . 

futttrsrUhlr, TW -paw, ■iH^th ^r i? _ 
iE"i^;FS¥Wiiffb.uC:=l4«* ieSGSBTiB** 
(niLnutp« f™«i cii^, wMh vrinU fuwr, i"""*^ 
b« Mb. W..IV 

HUtDti£)MKr.Y'Pril|LN7 HtvLd. Cliuiibn* mW\t ^ 
v^Ul Hi's Sniillr *t!d_|H Hi*t#r*t iX^Sw^'tivjl^lBqpri ri^l^ HiTKltrp aiiJ-titicnn, SlUt 
rntadcrt; T*tj 1* Will. ldl^_Pfl™-h iWl J^^'Jt 

Kiltiiikii;tj PorVti^coAKi, viriMWist, dcutJr i»d Rtnpl^i b«<TTiii, 'PtiDttr. _ Jti^*]4ii H. 1* 6c(t IK m.*tf., P*ii, JJ**- I In IbMJ A'b^ — HDuot; I hlta., U 

dfiiw iijr, rnit l4«- AlPj?. nft |i 

yTlM\ Vl'-. Hivtr riiii>i ■fiih'.-lirn^f, liiiil Uiki^ 

..I!.' r I H m 1 1 iw._rTnl tt-_ ihjUtiti. _ ■ - - 
^*E'i-i| >:K- lk*l I'-illMi. Vvm*' , WrtihrVrd, ruf. PAI. 

I.. I. .ill v., P<r. W.-il. pti . Onmih, *'pl*ltf»-ni «iH»nii .- ■ , 

-II A — .■■f;;.,' "L~^..:"~LTr — ■-"n~7^ TaBttruii.* Ji^'iMtrJ rviM- 

,„..,.,,. •-■■'■■■■'■--'■'■■ ._ IbtH n^*r .uK. 

■ --n^; lEmhUU, ( ---^-^ . 
run. Ufi. ALHEA JDNkil, . -. 

BVI'^l-l- ^'limbbo'l. ri-i plfiL'l^iFij; J'^rniPi'itl* li-iL^pr. t 
IlinAiiH-j, tl icub. UFHrk^/rlMlll riLl^iLy;- ■tiitl'>np 
Sj'ln-V.-X^ Prjpl VIIJ.A. I tri, LlmwIiHU. 
^- ■ ' ' ■ ■ ■ ■ Jry. t''^<y WJli:J ftt^ V<i. 17- -LV I .3111 PEM. 

1 I. ^ lUTITfl I ^.-n 11 Nil It. LmWd. flirili K I) 

,iiii|*Lii a. 4|.j, bi-u trim. T. lli'nlF>. t 'citli<irt< #t. 
^JLl.ilN^fiKriUIT.-tJlrft, MHtaH, It' n^iirn 
hii> . Ilkni'- pntDvitHj. nmt t'l. tA Si 

•avL,, \M.,ti. itlTdril. 'miVi" *A-iC, ^ iriJ 
Frnv, TfiU Jj- .1 IIOIULI^V, 

I"-! Mi^n-- r.^t^-. _ _ _ '"■■"' MilK n irll>iln1tf lilLj ■iKil tn^ [.IsrTivl v\lh I [-'ilJli' IL^Wfit, lIu Jkdi, \\\ 

hknt, (4 i«i pcn-fl f|1..¥ I .ftWffiv,-fiitT» ottl li##Ulinr, "^■irti.f.^. 

,., j'tj.fljit.v-it, 'n.i.:^!!. Fiitti;, 1 ^ H^|^lT^^h-ft., 

^MV^,^ *r*I^M.kK:n--C>t|;ii^j;-| mi. VIF.. i'. 
■fV iyhl.'frv.tii'''. l*jthf^.-3_>filLn,_#hr'_j^Cl, tlrt<n, 

.-0". ■tfiM. IS* >^:r. IHrhtT, IflrV-diir- ■ '■ ^ Mil'' 

11? if, I'.r /".I KI>. bria.t. Arulri " 

ttTT prrtL^ ])< L 

hftH, S rvF3ltfik SiiEL|-."P ..^.u. ELipJ nihil, MpTPrH&L «tw, .1 Hyili. ■JU."] ppTt rtl H pi^t 

1.WT*t:iftMTh*iiitwWI. ]fff ri''.f-€tr*rL ^ 
ltAf(Mi:/«r~rijm'ff-ii~-!itUl<»»^ i nrj., ui.", 
P «i. c-.-Tir. v. TnnnrMtit SI* KTunM^-pn. SfwtaiWT. 

»3b?~*Fi'li \rti*\i'V.g. iil Uttl*.nt[ I.LtLi1:lr' liiindrj. 

14 ^tyrVuii rrni liii In P»lr#r^invi; off WLtEiiiii-R3.wi, tkp* li the hai 
HiJun tha ^.£.14'* FFiab 3:'»-il i>iaJ 1« Cg. 

^Hi i.'jltelelf h iitT^f t. B^nq f. fTflrnBAML'niEA. ^ 

■Ub^r. 4viu-hbiM:U. 
■nr Ov:>M\U fib** ^ Wttp iri WB Mii <it:.|h lie PLEl DU t L.^_ Mil 

i,rf^rf>, EiATTti "t, -* Tm.. ii, vmr., 

f If . lai, 

Ua. 

,F. Liic-ifilV : 

ii-. 'tWL.i 
■«!■«. Hay. .!'■' *-i 

il'^ATtiir'^'iP Tl.ii.- Villi, 'il ^Jll^. 
tV 3 rn«.. ITrix tV. Jubrvtiin. ilTi. P^L'*- 
i™)LiU.HJ>li>^[jj*>. T' llrtLTt^U..— 

Jl)H(Kl|AH>. W tJwllft-iU~«0 

J s^v^ " ■ — — LIprG-^ .|llr«pllCi DEii£l*ll-.^'A('A?ILI1^44 aoblli tMUNT. rtHRl«>*, 4U Irfi 
llPLntfr PTTW-f mMJb 

"a "UB.tniitf O_0iprf *B, .la _W:_^".i'...'- fiLjir-_»^'i J.^ tffTOrtU'.AHtt S Vrf" f. stir". ■ ' " 

» *lt;; it^VpA., J._W. CrtiP. liiA Ptilit^ 'rwr^r^^tt,, -, ii L i' ■ C5 li1>_ lilncj^l- 

VSti'Hi.. IM 1V*r»lri. 'I MI^P, III' grill ,'^-llHPllV. li k MillEB {bu ptuirj. r.flii^. ■iiLrunr rt. -U'-t. I't' ," £1,'"' W' J. ALl*ft, Bl Tfillili'sJ I*' 
■.PW^J_I . ■■ f 
Kt-Tft^l-^U. rVljl.Lli V P.T i IS-aFn' 11 ,r T^iH Llli EiiVff.ili ' ' T 1 |„ST I ' HfKPMJj la LHT Divr KUVft niSi 

J ' rr.flj, tH^( . niA''tHHl, >f6d(r«^ w fl tnjm >tfcttnft, •■^1 
lEjtlit^, iMi rutMUECk ibi^UntB nn1[i frnlbsf fil- 
ii"iMra UL itPLi1iittJ'ui tit 
[JTHtniik. rmUJPH, iunl WaIMKh Btau A^lt. . VI 

EMKAHETR' 'hA\.-A itE^ElirlPyCK, rtinijh.Mn.: ic\.-.il . 
^VUM^M, 1^1 r^ntlf. A ri^HjFTK. kltl^kcA, ], 
. liiit^iSum, eU:. tSU.Etrw( ifak'Jl-'Mll n.'KhH. Hi 
\M fff't llylpl. K"- 
qtMnLDBiT. E'HR.ir nP(\T. 

™ M Wi'. imltsixu iLFvi f-r\. 

ERK I'lH^T Si"*- Hii'1-rl-ri li.illiLfr, 1 '^.mi 
i ill Pii ri- Bill, hitfi. f:ik. PP+ii Pf^lri-t ihiLriUfB 
[ilrJ timiFiJiFiM, mnr-'ip ttrpu, 17s *;Tk. 

Ki^v 111 ^1:1 (Ilfl.^-Ti1. pkM tr^in tFrvnluiH. 
MI'S.t>~ls'i>*hli: 

viJiFn.Mfit^irrr, wrii nr^r «lii<ij t.i JjtI., 

AlLlUJl<ti| ki 

MI71I kJichnt. E'llhi. 1I04^»KH.^TK HRNT. Ari'i* ly M, Si-*, 1TI> ""1 I'l Clutnf 

■nAQITA 

L-|tWi>iU.— 'I'o 
tMi1l*|w 
|>(iiabi>ik llLilriin.1 PimtiiLiEt* -vl. -TJ .liPLLbte fcir b6dr 

■ ' - Li«-.-r" ■ 
.«<Emi* - . - J' iiiiL-i r»*L'*tii*'*"' ^ |,|{T, AM 

ItEtUDBV' J* llWlttJ-TXfl. Su. K-^nm..^ iiiWi.b«i>, lit LtT. iViiw 

I. If i:.it Hrri-^^i| Ir ipl'Tidid "ri^Ti "fti'i'l- 
.■: ni.ni-r, w\t\Arf, .-Hiif l|hr*iit, i^i. Vat- 
y. TJH Vf^l'^yM. !lfi (';iilliTi>OBli:*lniH't._ 

VtJkVJ^'^^-^a^tk. i:4VlTAi}B&.'«iti|l VtUiAH. 
^sa^B jr4**. ill t«T#li)«S0H* 

K. VirTIM tY'Ti;i*IR''IIMH. 

t|5i™r"^^'fe'ATKis!+-HTiik^ Bff -rij "^ 
tafc, ^ Liii^. u^i l ir^i., uim viT,, **(* ■%*. 

_ J. W UIA.SII. in* PtU-fV^- Ti't.i '.TfT. 
Soijii; TARAUM, AViK^AffTMET. ciTB** (rtiff, 

man. hii]t, kPMin, itr., Hi'4'n il^im in (PWit-, 

tw t Th ^>i>V. J, ft. IftAlff B, IIIA I*ilMt_Ti. Jil. 

^t^Atijuf. law P»Pl, 
tf^iliF ^^^nf« Jit rrn/. D HI iTrTlBf 

of r 1 

WtiWHTn.iH'itAtF^i^^a^liTC 

g r PLHtPllfi tip Ijrt, trrcfli h r-i^.. 10 *aw Ik*. 
■■rnU>,M1llVffiTlL— iShrp i^d Vvnllpblt. ri|nd pt 
tobo^U nmtA] H |vv. SSd-i ^ oihj^ hn toHHh 4f k ia3L_ 

In 4 (fh^t piifllliifi,--tluit rhtVThw I^AMIJiir 
D-FISC-l^, le.v^LcT. biLllL ^it ■,.|j(| atnH^ ItudLtw in 
■M-wniEHrt ^T^1L^nlll. t<iii\n irin, tsrittnlV l*lfl 
1* flih EMfifFlj, whbLh li Dut cinFjlfwkpd, pfmniMi 
f_r^j PmIi '^i. i l<mr ( ■. inir. mi »iibUlFik 1* rw^>^ ' 
T'... ijiil iiTr ciifivesilrlh.'iOj {rui^lllBm ifii^ 
[FBJiLt ^^JU^L l^uiy trrnu. h'or tv]\ Ktwtlvviin, 

tarn— - f- ' mKh ina ipr - 

pWVi Jl^ B^f*#ri|.«. wiih- (maq.-tn lfi, run. ■irifikfjnir~R«Ki, it^ 

fmi'ftWtiOB7 ArurwiLiFt, UndfjwId.-tkttHTirt, Pum. Iw4lr1^7 khUli 

tndtiini, £U r.l 

K^flTliriFIFT .*FH:Vr'¥ 7rl . ftl Pvppin-. 

IjT"] . lip. L£i- i^^ir ii^^ly liuiJL 4i 

' bVF i itdr*- MOFHii, Idfbn. biihriSjn iiKt Utaw H-iiy>[inft«il.MT. h^xi'tJ^lF ws.— >*M--hrflitow?ft fvtm it'iEt 

.1^ n,<MfLt^ nh-V. viriXl n.^..; I BilniC f'^y; «n- liA ! tiCjiM .■^ La Tl mt, 

KIV, IFlvr-inF, ;i rin.r'.- 'Mr|i FHrrV.--'^^' 

i> ^rn^ Li.ii-iuT V/1.. ]■! h . .nnn^. I: I. riu..|,p i-d. . ^ i'^<i ■ r l.n . ■.■ 

iiH1li... i;.:irl Lh^hIM. Pi(ji wt ''h ■ l-i ili iPii. f.? hUl- i^TOB.^^TL -SrW STdrrr^toni u 

FNiM-Tinii 1 fi^t ^ A'in'^r 

^T:i-r!iAE, "iiAi: , v]iiiiifi mwi sp^ipi'^l" ». = ^>w ^r- 1 cju ^[.1 ™tr5 fum. <.wrj*^JK 

|-|J^:p] l^inTA-it.. H...iiL.iiilTi|f i\ rfii-n«. >IL. & ^j^.^ ,1=1. A ppiv I 

i1., ^. ^. -BN.! ft f^r.nFiK Ttirnv !'.^<^v^■r. J^j a4li™l5,-rd.T7|* LHchl|»Jf4t, , _ , 

j .'iLiiiN I'JiBPrn'AI, THrSTIiK ^1|*1IP.|NV, L&; ■^j*LS^'^^Jr'L5r 
I y FrwiTiws."- ^rtHB^■ftga»^Hu^^l^-iBy>■J^^^~^i^ff.^M^w^^^^ 

I n'^l.KKtl nnrt, 1B> mt-itlW*. lul^^'"** ■"■^ LJwrmFKW, 

XJ.i rJFhl."|i\V iFriiiliiir Pi'r Lii»vi-jijr C^plYAflF 
. '.r imIii. ; .Lii irn-nin(h. pwi'v IflTvP^n. 

ii'^ii. ell. :l nilnnliu Fi-ihi ii^O trim^. -^nptv 

UlliLii7-r<i«d. I I'lroqLLApA.t-liL^ly'm RrL^ Jim I iLpbl'nr. I 

,ir l^-.1 .wfuHf .Liiinm. Piiinnxin iiki MIUK 
Wl^yiTWIJlllll II ^ RK Ei^l Alk T1«E - k 
ipfwr i;ii>"T It! PKE 

imli;e 

'WAIJil^R tmrfl,, IPt Tht-it™rt._ 

/ILfHJ^ ^ Jiti.rSiHirMUcH.M»<'Hi.ic". Vi4iPw"rtlpbfr«Li.l Am 
W Lumbtril.tlfiib-I. mTTAllli. n rnifii*. bill, 
li^tb. I'l'F r. "ml li't"' f^r.' I"""" 

J. M'. -I'lt^M. I HA F'lll iLni't ri'J., 7^7 

UngcrtTAClT^, ■! f■■^'^|^ l-^ill. Utj-lin™. bitli. | 

*..n.L 4. ■.Fir"r..uv i^nK-ii iiiT7a I Pit£>nbi(in, 

"n'hii I atVfilJc utd iMd 1 Ahfi. ikiJtkhk br via Or 

^ H HEillwr'Vt.. illi ^ _ 

llW*Dl!»l'iF - ■ ■ - . _ .. _ . VH. i-Wt, i 7%. 

■ jm'lfK-h. rrn.. IT raeidiL 

piUT^i W.H. CVt^h P tiqi,. 

I> .it><r.rr:viEAii. #iatir ^.nitL, fl-Tw. 
**■ 11(1. 

'DITTfi w,n. rvnn.. 
J-^Mn>inr i,.irii.^iil 

TmI ^ ];tni"i^ r, 11%.. aBHh 4 >v.aH, tn MiH 
itehtlnf En^ r?P bAf I I irtTACSK. 
ATV- nnA IWVll, 1,1 iJJiAliJilH 6 V. ■■ * ^ ■ :5I^.. r-" . 

wATKn.rm^YTi^ait ^inENCL AJr (iHiKimrrH. -r -^^mim *n.f iir. 

■FimllEig 1n ITp^wai*, llmUflftatr kjd vUL fi> l»wn 'f"".^'^'*"'^'^- ' fH^K- . nn^ .in.|'. it.. <'«ii p.B 

■nil KKnIeta. ahd Lptfl^'iid (* :(tts -ntlt^ l^Ih*, and LlUTAVp'tWlV I'K's itn^l iJ^m^iim.' i T.|.■.l^■^l hh'I kll.. 
^G^[Ji■■lb^l^ mLmA^ 1|]L tfcHlliJ AnWinrriKini, j " '■I' ' ■ ■ i'^. . ■: I' ■"■'■-^- - ' ■ ■ "■' '"'I I' "'■'"' 

Jnriffr iliriLnir iwiin, BTlPtr, nWfullV'TtHm, I baHKHKiti, ' nli ATWt l* " ti.i^n- H <l »nl . nnniit^ ho'n. id 
.1|'..^Li-l: i"-''''*i i llLUinO'b*, 1 H*. bHll»nn, H(rj|iK,[ lti.li. ilp ■ li. ii . 1 miiiih n^-Lin ri *i.VJ 1 f N'-^i'.lTftl. 

I. f.-u-'i."' liillihiAiqj u,ml ilJ cdhni rin Juinjlti itFlflFVII.I.r, li iiihiiLtTi lT<'jr»i n, .tEimi. 4 r.Hknii «|uI tl^t, 

ii.",mi\. iiF^i.iljhip «d WHataa fntit mmi mi, pu,m-\ m'l pi.ii. 

Linu 'li li*rU^t itivi FJbuK** Kxinwy. iKlLJ.'irtA > roomi fthd kiti-lim, i^iT p.|. SArSR And tlU«.i4«, 4fl ^M-ttnrtL 

mrA. iBdf fHir 

^UiAHftTI BAV. ^^^TtJ "Lcf 9K SAtf. ;-non, iHiUnf. iFtinMrf, MbSiM duwEl 

nxu . - 

riL-iPltl. IcJtElm. Mrui iTFiLi|ilu-tn dr»riirrtt* vfllwi, IfOT' 

WATGh ITftVlnF, ,.,.11 IV, nUh'p hjJpIIuj. 

ui^l Tpt^-ktrtH, Hfli riEUril [liiiwptHUti {JtillJ'E.KTl-' 
KLBC:nrO UOIIT JJiiiTAU.ATIDJSi ntiy IfHIhJ ^.■|'^1^. j ' 
ftl. pfr ■♦'pk. ■ ' Tf.ltii.tKm^dl!. T •mnm. \litiu#, kir Fofl-tvftli^, 
||({1CX^(I(K'W1% IV riHiliiiH. kitrWi, nw ^nr. IlL 
PHlll Tt 'jjT rT lf]j:, 1 r«irii*, kftClVB. n^r fmj, 
nit, fHfltTAfST". i imi,. ki-t.. ilt. B4. £,r^iiKnli "tn., 
Ut iflTTAtit', ri|i^. tlL, tnnin. irt iri:lji.ii, iif 

Ti'lPT^^fHw. 1» v.*. _ _ ^TftJ' _ 

■ ^ qiun iFiri TiKXKKTT arilfUjTj igD ^^irfj ffcn 
r^iifi. » MiJnuiH Frtun Hrdiify. -Itrwlmi vnJ,pA AKIT- 
.|)3;-Vt'E. riEfat \mtw: lolLr. uni] vrU llflMrd mtm 
UluI riilftitt^t itiiimiiil^^ Infill 1^ 111 utidlLkW^ 

I liiiiii tti . i.^H^- A rh.f.ir-iinnr KwrNmi.-.lfiitr' mining I I ItAKBbLlIt VlJd^. fniir tntUi St , 1 tota^lrt, I HirpcPhiDwii 

idwrt LwtillHk i;a,-n^ ■j»soia 37^ rtowffr.pl 

FACTOSt kiill[llM, M%iprfpf Iw., Lrt or J, iHot' 
il. If.M ri.n^^p. TlPt tfiF^, lJi.1.. < 

TC^SSlRKiiri.tttSi^TSTTuTiu.'lhiiJiuiw FwAffTft 
fA— ^'JILI', -I^Tw ronlliiFH Hbl} tWriJiA^rd r.tyrtAnjr 

p^fssnoBrteTAfii. TL^r iBiiv*4«Wprr;t™7 

■ ■ " ^'liiJltalMi Ilea*.'. W AIT***. -*■■ niflillBf - -.- F - - 

■■iiLAwW rffifwy^ >'**ti*[;ij ■ i [i*..,ih ^n. 

VJlk, ff*>rv i-^y . Pirur jHlv. TErj-^ li^ml niwi ^|r. | X ^'i 'l'^'' 

HT'iiiFpniJ.K. L^i^tL. i hn. . p'j-. dij n-Hkt. r.iii];*' II!l'V 
.,..1,1 ;lili|..,iri.| .ii.i! I'jiil, lliir*<h-lf 
■friipfll'Tl-ll.ljK. jWiilili!.- tl.l-" W ft r.ii . I rv,. 
It I., 1*T.. IfJ^ I jiTf.. T'f II.I. Pir"n^ir,n. Arm-liP 

H' Ol'ity. irf-f. n Fl..». ^' t! 1.1. HTlklNLI.I 

riTu '*. I 'p.iiil ■■'-■. ^ . ■J "I" I i^^nl =(n. M 

Ur^MKHU^H,- |ll\rihi.> V, l.,:i i'.i^^'i'^m-.|, i k*- 
'tii.iui, li1-i'^ r..--'ii-t. imt l.iiLiiln. r1i , il 

(ftiobhikllf. Arfl*- ^ 

Pf mniTT. IViFl.iijTTih'Hrtd. I 

H'tT ■ ' V^l HPfH!*i ^ vj. "kF>S, I 

' A!'rTlrt\KT!nH. tAl.T^lTrtW. mtrriE, FfAK]}, 
RKTAVhL snPVTil. UtA ] iLFxl ? V4UchFEn-i"1iiTii-, 
lia KlTiit-iETWrt (wr EUMlvtb'lLrHl), Hydpf^. . 'r^irh i:.kl £iJK]: 
Liiip . ^rn*hi 

lEanpOiir frmq KicHAimaM ud mtmcn. iJ4- 

*"%AablR Jtnl onflHA3f, lU Pirt-lt. FKUEH) 

tliE iJ ^i^i'TlUlV. -n Ku^"' ^'^IV rWPLdihii. ^T»^M■ 
3 tcton mil l^j^'-P'-l'-fi ■■^1'^' Iip^^ f ' il*!'.'*, 
t**rry 4«I1 n h I IL I- Hi-iiin i-i |ict Wi^+'H. 

' _ II. nC'jESiNi'i 4Fj jif i . I'lH .rtrtrt. _ Hilt II. Lnr.-ilirBt.- 

L 'iil-,-n. i^ ill _____ .. . 

a, LIKI ]..7T IIILlLUM. fl. & VmUfla^'L AiilUlv 

mul ik l Pi t l.JtFfv ti riij^ntj-. im L'lt^ 
L. 4i«EE-(li, ikl .Ptinr. 
- Ifit , b-ti; 

C'lTlEIir.-ri JJAifHily MtkjH,' lu"pr'lVxi> timUf. uh 
TT ly kFU'hrMU aki-rn- 7 SlMFl.iL. Lrlc1lhB.HI. 

I n?^'ikpBii!<:-^^t^'^«' RkiLusvtft iiA 4;r?ujLdis } 

! ¥¥ hnnu, k*. pbiI *!! nmO. iwiv-i . iis jtti, 
HtttEMMll-— ltMkl»ai:« ^nd CTrdUT^t.^, i nni ft. 
CoFir,^ £HI J«r. W. p. Krampr. lurriit, B^v^nhRm, 

til>wVaA6jiA: tH i:\:< trilir+,i. b.^r ('^rK>f 
\T MaL F.VRK. \1 liPii v,.p,:| irtiirhprt VILH. q| fcwl a.rn-ll.tfTWL [>rt*a*4 iln.il li^law,*d cvft- 
IkaK, viUl 4 rw. kit., llFff r*Hl, ITM nnn. 

^■t. J. *. I IlA^^^, iii A piB/HMt. 

f \ T. -wakitk($^fitiru,i~ ¥ Ai Tt^fl 1 RH I. 1,^4 

p<,4itdL,n, i^lr, titmwt, .Fif-.dHi lltl.r, eAa. rmM 
T. w.ttl, ,in,1 CO., WA Fln«i«L M., w dm. 

QUI. 'fiiiipn ^ BEVT 
iVWi^^tx-mofiiiOO, ^ H^hNRtr* 
>v r'vt*' -. J! Fwt-rni. kr " Kip itrr Wb^b. crptifiu. I FILL 1 1 

»tJir- f'-jfcuitH Re-iHm-r. j|L. 
.\ iifrpprl ^iiii-ip Ilk rvn^ fTi|nvti 
rar'JrlL IPrI Ervb,JF^-(.. b ^Iti:.! 
il. .F- T. HII.(W. rj.iiiH riLril i M^', 

"iiiO»fit-*rhii:*^^. "ibi'-r ki-Vkri' : VTf 
■M; aV>ku wFF.t AlKIEl.J'^V. fltmr i ii*il'y.--FltTiir Tift^F^^. 
iniiL^l 4»tJfjr amiioit. 
'1 tlLJl.illl. L'di^tuL T.L>< 

HflFf.'rn. H'lU I'll Ill ][.. lJTR«TEirt>J.I>. 
^ rli'iini' piriiilii 
? furjffl nxilFifc ln-v iik'^j. b1J>lT, tVi rtiifrf ■Lilijri. low _ .. ._ 

'PitJil. 

H\'.-liMl*UiS % AOETICY r^fe, 1IH>, Kqllll- 

,i|, ll,iii FlTirp.HrwF, r >Pir n.H.U. IVI.. SKfl. 

AJUfhfPL^ARHBIi AND" OTirKBHE THE imAT7IB, 

Ktllm t. W. il Lln*._ 

IfSLfARJJfS* ilA'NhffW. 

Ipto IWil««lp| E^blbbniMiL LEDfLli. liEJ 
i<^i4n!»liit liBimf ud boktlni tonmiiwdalkuii. 
Hpi 1n,rtV*T. tpi.. II* !s'4^riii fljiiiM-^. 

iE(]EiMA^.-i^1^'&TUirV>tirFi]nij<b[^d"l-t!Jii]i'H 
LiJiJ rri^'lTD txjsldffk, gvwl tiiLJp Ltipl, fant iLQij 

'Ci]i] b&iA^F taitBf EFL'ntiir'i, 1 mliL tmn fvnrH 13 mln. 

TEiTLiUr i^ip^. I^'FEW■I. Uitcffmh-it T. Ii«l Kqeh- 
LAIIOKf ~v«j|-raniilif{t ' Dwiblfl UpJccd? ROuH, 
tti^nl. i^imfcriJ kiFi^ IplA prmiDik, trini 

pr^nl hkrimr vln^ WPUf Iniptur, b^pq^lL lulhr 

Imiifm fToali, n dUbuIh' hwu elq^. ft rrutii fcnrn 

I#n4 f:mn FtWHr. ■hUrghn*v*j_iA7 JT'lftT.^ 'l_bi}li 

■4''r WljiliA7h\-IidynH'w&^ WtririulmJ^ II'dlvf 
^A. wu'ii r:c¥Ilt< [hitrdiA mniriiLf tb« mnfrrti A.— ?nLt"rnAL 
iriilii" ^ 

lUfTjo, I 

A.^ A, 

tfl plf. L^liq* KOimR, <*tt«— ... p.-^^ — : .T j_-- 
TJrUUHRIJAl -*ABUHA. V-r^wli*tPirtJhri«ff^ 
iV nilk* Ouu. *« »*>^ KUWjj ip fi rt »» » 

|1._ f - 

K llTJflqirmpim FrftH*! » 
... lidvi: tbon. UT(rii*flklflE Krtlttll 

tlM^Ui^^tJ^hirtBin-, tTlp»U nuBtijF "SSS 

T AFEflKliTrtiliirfdl "fc^Mtn, ptfrlh FmtfrT °?*^ 

I J inli .Lt- FpviTH JrrfiiuF.-tv^l- * flofUa PK-nl, PI li 

1i.[tJ:j'""Fur^.'"1V-.|r.ii-ir"iL. j.l'-Jint u|m t. W i™*" 
J nr , [nj-i.i. iM Ml:. l.ud'FiltH Hrn^. jtiuii m**^ 

L' AlJl. m-y ibirrvp. U'^ piirt' " plpmt, tr. p<»at,t^ 
l^plLl^FFi, itFI A.ktLBwi rrt. *S. 'S'"**'^'^- ■^1^"" " 

LATtliP HMJu^iClj' *iF<l""3ir1i!lE H-ofiaMi. tfl 1*1, il 
l- hUHri ntt-m. ].n'*»r fj'^npjn. Wiiell|iK««ilpii- _ 

IAHGR Pkir. IbruFi, fltrn. iff tnAit*., 
4 VtKMfi,_m\it 1 $<:ttm. Iri^i*. < It^n, ff millAnt.* ^. *)■ OMi^ti^ ..- 

Lrfal*iiSli*_ ■f xtms. Fii.F^iij Lt PfClltll., m. fti'ii-. - ^. . 

r.1 ^itlf. n npvj'ftm^i 

.htrji Sii'wly ftfrm^fd Hp .m. pLTn' Ud UMBU mi ?!]. H Aft hn-5 t._l«^ - 

K pi**lj.^ 'fijfrL fipd^PlT.; hHMik, ipJiTSin 

[J..MF;nff (t. l>lrlLilcbUfPtr^ 

LAV- nA\ }n'K,'l'H.--|,fH'ilbciii>»Mir llr*1tt VMi:. 
Wil\t btM"*. PmU JWFTdwi roiffiP^ ti^> - — 
1 £<*iAU«k iHiki-fWtl U|ifluH4tb«'lJ kOMU kl 1^ 

Ll t-irt, FuTTlflvnl Wnil nUJllFWlllbri It naw jnd 

htMHk xril ^.ijifrfc ualum,, prlnia 

- ri^^h Kl rtic-a hiAlU; ufl EtfE. 
Te].. TV MiMinuL. 

A l:EL'p]i:UIUB. lIDlli:"^! liLAEhftrJH, 
*A. t LAfinh iiitHii.n;' RtMHk or 
FiJMillv U Mi<i|M I'.i rl« ' IPTT. H Itefpat-A, 
^£ AUUN V PfPlVt. rimf ntitriil. — ] Jt -ci JJ 

MAEn*t.-« Jl-i rViT Ih. 
t.>Er. 4>|.p. bhr l-rf 

MAVL¥--rriv*t(' ilf 
bnn, IiiilPjF...n^ Li-nnl .U - 

Iriinl J-ThJ iLmidHWH 14. . fw Lid/ uJ 

LirnLlf^mWl, lit t*^ I'.^^il^,, jqi WtOI Uririklt TdRlUjFH 
(jpM^tf a-ufi) . 1^lrp.|r itdtiiLj; |i-h>ni rii^j. lir trwuj)fr4i, • 
v.. ...Ihrp j^TKati l^aJV tK.u^< and ftuukJ*, tDU'liJuKW. I Lb^lAL HL11HS.1L HOiil^ A.S Lb>.:AI 
tn a>^Ji 
EJulr^jLj Ki'^jil: 
IntbrncinnMi *tiil "^*lk r 
NPtiLikf, P^L-r|t. r.i'ink/, 

1ljiIMPOn,_LV1TT1^r W i^f ; I (J.P o. 

I piiid hi*^ii(tfii ^ir.i-r I..;,,;: « ! ■iriiArt'>. i- 

l,illijnl^ „„„,, , I -'i V" 

J/tX I^DHt imL Etui iviib rtf Lift p^rt Wft cl^i^txT't^iv^ *• 

MANLY.-Fwii. R«l. ud « _ 
l.Tiiii. 1*" .lln._r )f. MH. C'^irriflbl, . ■ __ _ 
:r:i^.^>. "Eiarlr tnLur ' ilL iiiix' h^mJiI Ln Pirt~Knk, 

il,iL. mLPuC^I. 'Mrt« l<lttri ■"iFr. FUrJrP^I 

II iJiJ UlrfthP n^i, _U|et» VcJuL 

, iM«t.-VAi)iAfrj^i^ BaL in4 otbir' i;bfnt% tte^Hji' liw M J» V I 
IT]Minre' litLi,. I wiM Tw mipii iTATinpi. s in. ■ ^.T.;; iV» Vit^^uoh Mill^tH HRCi^.. ISii PKt 
MIFiVTF^ K'Unif iTATlDti, I i*p SaT' -I'ljtfiMrp. I rofWi*," niloAc^,. VlT fitr TO l-TW, 

Flhur. *'llj- IB™^ pi»llLeTki W>^ll- 

rtt Lrofkinh.— VlllNn-1>r- pUUon, Tmi± . 41 Ifll Wlt}l. 

B^iTWJN^.— ^km Li4ti|IP, fl riiaim, ITk 

Ikitidl -ll'^" fVLtUpr, I lUHia. IKi 

niiliLiiiln. i'hiIFAP, fflnrrrt-^F i hwT^ H ln*L 

niiiT. Il }li11.- H'li'f , A r'ociir*. iTi vft'lL 
Ei|^l.ii|f[4rtL. Trtti^i:™, I hMtPi, 7* Ktkd |l| 
ni«lv.- H<™**h I mnfi Iti ^PiA, j tciw ti>. tvitiiiifrridiif inr^. 

^iJi rtTlgrl. ^r*Uiii, l/m™ Kv.v*7> I* tS 

fW™ iHviift-asjAn/- B ■ irtlllli,^ ... . i tw*tic HAnblHHn, nUi|<iln|t«l...,rnttl^, I mnmt, |liijTBT..|t, ]^ mcfc 

Wll!i^ 'A..n.i? ■jl'lc'lL,l..li;t.!;;' I .■■■ "^A*^, F««I"jI,,. W nffl1iph,n..L I VLT.artrt-4:',|t.c„. ml,!.. F,a -M. . & I'l.,*. , |% hVH^ 4:4Ui|iH< Hf^ii^rfl'^^- 7 ff^rii, ij^H^d^n, Ljr|rr TVfiA- 
■Jilia^ tiyttl Ikiu l-'i', 1.^■tlll in funFt, poliUfJf rvn. 
Urrr .fiiMirp, rrrmv}, t iiMrLUln itiai. CW. 
CDtnttwK, a KTiJ 4 hnii^ 413 ciuar. ttwm, nod 

Tfcw, fnihi fli di lif'dd; 
viLbh ? nun*, k MiLt(ii n m n w , i Bkbi^fi tnn, 

VilU, 7 rwiimi, Ipew- itrmiTull, L m-LniK H II H. mrr. Jiim, 
TfH-j Ml H.a._HlfOWNlll<iUi rrtiliUrvj^iM.._ ^,||. 

J^Tirti," "with" |(ij. '>«»iHiuFP| I'm rfiitFi 

1 F VHlifKf-^ r.f.. H^wiMi L.^lii,'*. a pJImjT fi*i. 

OnifT.. flHKl )]f]lit IDlJ pqifHi^'^ 
hiff 444 Btt J'ltl-iL ' iV^^"^ 'VfiMfcJrr/ Hiir' KI(ir«t'.,~ltlL ||«b|''BRt 
^ f vTr.F t^t Ik tkl. If, W, Haml M&r ^ * * MM. 

/Smria. iT UKrttii'ii WK CkiHlfeiai^^^ 

talirlh'ftnHi rnmmLiikLMH. Enft^, il4 WUll U^Lnl, 
iMila frwn IE!b niiwi-nEk. 

I'lifFThiS. LDNtww Hank r^AiAMnli: HiiRj^iff 

IM Tti^i Ttifd (Hm, m U to. Onod 
lUr. *tr:, WALKTH HH* PltJ-rtrnTL 
' at vkJiuLl^u. i^fll Jlrlite^ f ^f -w pm HUP lwiBi~&lF5h*iiift>; ital rtfei 
. __ . ^_ ..^ JlMMtlfli. _ 

■mii) Imiti, tjiUrviWWi. 'idtMiblfr bp^ptrnn. plmrE'ii 
tMWi^ i|JL^talk;^Kl.^U Wtrnm-M. W^nnr-T.iij. l^nnr HlLlH. V 

fbsfh. LkAti.f^ Whi^IhIltIi iV I^i>>iird, Ith 
jjt. PjttiFP. im Utd LiPmt. ■ rma, Ih Krtek, 
Sfaqti Uwtlliijf. rTlLurrh >ini._A Fniv._lh *pii|i 

HAiRhfeinktR 'jaf^ piHLf -tmi: «ri^ 
In ipild, Hati }KitaL«t, plf., YtwH In IW, lu iwiJ- 
*Ltl. Awlj 
la .pui^otd rff^l^l, I " " ti>M M (DAI. JCi Mn < iour w\tt\ ■ln>ii|tnr[iip, alt 
STkLU'mTlai, WLklfSTANTB, ABri! |Tt;rT|t ptr. 
,ftSTH.1 l-H^iT^' KTTli'-l.l.^rnl t^t.,_l_lt^tiHm^ 
:U>1£rjT Drj "iturAff W fiiiitUun. li at 

MkiM, Kiiw^ia r - ^ Uql UFEI; utd 

STAKltoltK, rlffal at ItdllMlK tiril bkUlABfp CWBpf.^ 
AMUP «nd IiU'I'.IjL.IKU flf I Khum. Ut , Ptt^. RmL 

s:^ iirf wrtiT, .'Lt]'>r I'hnPETiiAi. TBi;iiTEi; t^t.^ 

Lrd.. 4. 4. >bd B VfrEr^.^pt-itt. i^ilnt^y. 

8' ffikli;' ■■" " in:9HKt.[ITBFET, 
Si»ft X IflFTt. 
Ri'tsl 1t3i JMT VFi^b. ^ppli- 
PKhPfTT AL THl ■tlTCI^ CO. ., I .td. , 2 t^r Infl pI . Hji'dttf? . 

SHDi' ibt ' DVitlJJKq,, ' d^rciH^PTwiH PijikLiiciA. 

mi {'ntriP J. ind A Bfviftf.ptr F^Dr;r. 

Ti5*iERfl, Oauk'i HiVipr.KiJj. Dftiptirt rnTTAi^.:::; 

ronUinlnc i h^tibii irid efb^L i*rn[ £1 ii p. -wTc. 
AHilj PkUPETir^L TRfBTKK ODVt'A-S Y. iJinLtP<t, 

% *. itiJ. * P^rla|:.#rrYt, Ij^vr. 

ta. flfirrp. IN OKMTT^I! -CTTV, " ' 

WITH I.MUIK HIFnW WlhllJOW. 
MODIhUTI: Ttl'^STAL. Full rArtkuFm 
1. ttAI.t iiwt cd ftH riiiJkF»[. T*.l,, .Til t>n. St] rubpltli^^tuK* tSof, uml A ht jm] ^n.^ tt»fi 
Tpv Fir " " 

■ *!ii^' 4'IUqp, nr. vKiw. tufc* that, 

lIlHJfMpSy l iiFi.- I HA ^^.it«*i, 

fijaRCliP, *rp«-tantiF tiMii tn Br Filer, inf^idh-ii 'i-i'iiJiT*. 
™ ■ Iv4r4wfii. hntlhiih^Pik. tflnli^nhi^ht. wml ktf^ 

vbMi ill m Ibsnfufli rrp^lT, Rvnt ini]r fit 

_fFLTN HFMl CO., Wrwt^tMi. TpJ a 

O i?IQfl.- mtL'b ll^mw ind Mhiini4i, d nnm^ Itltflbm. 
■II aillJi>i Jml nrlhniiMii, \lAi IN flOOh OHn£lt EI. 
TJUIUVR vmlrft. unit «ii p.p. 

irrAKT[>\ ppL'J AiiiN 
'Pta», IIAllW»l4-.._ . fliiFPimpp ITIII: M^i lift PiU^ 
tjrflAtWKLtl.~REfllT)KMlL ptaJhlENit Lb Unt HAl.HAt?!, IM ta^illKn iL- limTRFH. cmtw ^ nou. > tPT|r#T prftHllMfc' 
TnA HEHT UliUT til TQH TITV. 
TO U5T, 

0.knriiodii>n tnd ArtvAutEV^ CtKlCtlEa. inlMfaN 

Icir Ikhaii'iltuLi' Wi.li^tkHI, HWIImHh at TIIe lilof^ 

KkinhT jMrtJc^ilprt t^HrWkf^^'fli^ Hlw pf»- 

nilpca, w niJl.i 

IP. E. ttiiweLL tkd HON, 

UifUta) J.H«<.FillE]iNiici, Ul_Ftltk-pbr#. 

WAVBflLEir.-Rrii'k rOTTAUa 4 llirn rom^'brt- 
1'h«fi, 'I PT J (.narniJ^br?*, ffflul fmii, IfitnriU kn 
-tnlltj. ni^r>:i'')i'*^t vl»WP, ftf-nr Er^ln. ^ FfljbjErt B^nd I 
Jniu^lnli. ICfFil, P*. viwK. 
ilt^NJJl .11 ^I'nQN. - Li.I^- itfL. tn.. CtsitM^, A 

mii.pil., klliilirJi. rvrrj^ . HL«VF«lLlrr3L-f . piHl fw*-At 
(iBwd'lll ^MIHlib, KM lulfl^. 

TUfel. Mf IWl*. ' . 

WAVER ICLVT.-nncIt /rnm, ....Tv.Mifr|M^ :1tHt«4^ 
PTwr *i>Hi«i«nwF i™4 ^ti^ .i JtHntei'VMritLi^- 
tlH. 

Kfiolh VFf prr wmb 

tvAVi^lii.iirv--]!rti b iirnHlS; , > _^ 
i» irM irij^ 

CMAFint^r. miT*aK ni{itinE!fcR. 

^.I.ipr itTLitNMi. ujiil Urbu 
KA(lMI''lrK>T vltwn IFT ItAUCPlFH 
tbal i-pn ?iKVKJt Itt nulCT OiTTi 
_ _ ■dlifrvi-* l-nldEniH 
iI.njVT toijiLitiT "turirfl, hUl I or H Pftrndj- 
LM»w,i_ <ipL|4r.l1,^P .J^jkulH-lb-Ft, rudilliivTOH. 
I>:[JJ. iLitt^'awt. ITi iV>biU-tLL or. |> .U. , rSllrrjiir 
lUluMl; WiPilfir KQWilP,_^.l._ Hill L-._ir^ III iJiHJl^ 

-tvdf^lior ^li^il iiid HaUiirtHT. liur. cpl ". 

. - .ntik.. ulL m IktF, tr rm> mild . &l KTilinn^' ii . 

^O.AaiP, IbiL Aoocm;' i#| 4>, prtrih Tvjnfli <«ry= 
U LbJikt bldLn nmt Tk..w. m jUfria it. L^u^ 

Bl.iiWuqfi. :;^ii^ L«, jq HinJ." T«rtSir~Vrr 

I qhcy Icir 1 T^ut ***** 14p >^ w ; Uinarik 

JtHOdt IhB klt«4m uill iwt, rtc, ■|Mc|E>ut fmuixU^ 

llh. L'Ajfpnt, P.^Ji., ItuHHwl. 

tHAltD a£CO¥]IKtlDimi nitlFCIIIIlETl «nd [ KFrn. 

■MbUfy^ rWHUUIED IHltlHa. pII Iwlltl'Pa. 

^^^Lj!^ff«lBi1M_IIiii^*rw<- T^i^ 4W. 

/"•OWIUL— HUl tLlH rtvn- riMLlWi a^ cblUkvn, in'o,l. 

V^Mkt.i4« m pjc. Bfl Mppihjr. AJI.M.T.H P.O-^ l^i^^f 
Jtiiri'^JitT.iK;? Itami imi'lUiirtiBW, ivrmi fti-nJ,- 
I!"'"' ItHyBjW.^ ^. Hiir iW i ii iil j iat .RorUi Hjntfipy- 
^ ■+! JLKJ -bZj»f^1kMpii^ ~ jiSnC^lkath^ , rml. t 'SSJSt 

rtSMFuKfAHjTBT^tl IT 

^ Jt.m, rtiw!, iKxjIili* BiL.I Kir 

^-^ jj;iibipi^,_jift*r a: 

i'lOliy. ian. IChI-HA. KiM:fi.. IN., kit.. tNrri^ t-cni.". 
^> iPH*t, PHf ^iIiIph.i: r,P, lijrrh'i Fill. 

COSfP. nOHl4^ ^n^^ \1 rLiiLn. IMr^Ji'FP, |iv iJ^klLjJtn. 
I'FIV., [ulLi., vluLJP. lV..,Tn.j.,]. TfIl.i.IfIiLe.pI. rtiMti. Jl- 

C-HIHltKiklAL PARit- N*™ Furp. lP«l. ii^DIM.' kf^I 

i Kiin>. ilhfllr Ruuiii. bfiqilM it imuii^, 

^ ' ni' '"1-. 3ii iKflofii lJiBnmi*baM.^t, p^bufat. 

friWitja^F, >>H#iK3r^Sri5ffii37=C^^ (f.*n\h\ 

^ WmkTi iMuifHiltf IbKHRk ivxiliblit] binuUful nr- 
dent, nt«r nn«U«T. p#tEi>niJnr iMLb, tr^nig miirl, 
flffPt-clMh ,CIu ! ilBP pi»IWl.tl*^__^PbrjF»F^ FkU ^l]1..iL 

/^Um^ir KalC, Itmhly. iuA vpww\r4, ri^^papltr NuSh 
V/ Stirni tmhULf tfuiH f]«.tni: IJirbbi. bui tutUu 
iphdtn P4(v(i «rtlJ»m nitpJhk. Jll bnlHnrw, irdi^^ 
ImH tot TbiUFi itrgr fatdtaalK 4>|. ttj 

Dimivd p*. «Pi--ifti*a.tiDi,. ii« (inii,, 
bsjtftUiirtT _ tvnjt^AjF^^tmw " - 
ItrtT, lutlvti-iu (■' 
v lAl «tb«f KOCAIH 
lf«m| !■ priv. hiiliy, 

Kin^l^- flwiiTiM. IPI, H«riJ*|. 

Ill LirhklAinciL' Itiui^ ta . TTti KdfLi^'Piir. to >li1nm V um *t b>* Hiiiu tIM, iHftin nii^rptr 
F W«ll fuHMphnI IMtwyr vkW irirntii taad 

u 1 tn,! ui. Ik tSKTuaK, £^ 
^iXSt 

■hi Lift.TS.. nil. JM. 
T4r .■tidn> 4n(ili Wl[:«air Hon. 
nic iiiicJv HLHhihj ulIl fiiil gd 

1 h^iiL'ktfi--'- ?ir.»ir.*VF.i." rn^ii]' ji^DHk ■„.7r'"r'.iiu 

ilJ rirr^Y pnriT -. rirwV.fm ny t, Bfl If kUtri^-jf f^t^ |V 

■i iA"iti.i>iiJui:iiin, m (i'LppnFrJliiPi..*.." ijT;Niijrsa 

J--' MiuIt H""1lH_J.'t lj-E^|ijrtjiirai',J, nHiiJrraii. 

I Uti St Ji el'SSt, - lE^iMf iCiloiuf ^^T^ iikfl;r~iTS 
PiiL^ kit., whrif fflm ., 115 UtrampntlTi 

T^efKfliriTiid-, 

J ' fitfT'BLiP i PpcbuBinit. hhLi*'. 

- — BajPWpUT pi. 

.... TiiTi'pfirt- MA*ii-rfi., Tfi" i"iir>«i^i*ff.Ea: 

b^'HoUfikl lH/fii^frfFitt_ll.Hj.f(i|iii,B H«tpn. 
i' ipiii- hiwt, iiBi f ~ . — - T\AiUFE:i|IHI-ilUT. TrP,. P^_tt|llli Y(IMBtdWtnin', Siibi>i. *)• rirHrtvA. .jr^,. itTHiH. 

- ■ ibi. ■OEVT 
:'i k'li^r, 

_ . . - mfrinn trtiy, i 

iU, liUKUjHcrl >XAT, h.. i., *rWL, -.1 

■iri3itkAl(--UiwlM, UPT^ml, L MriM-lpkt i .. . 
Jjl.—Fiiif._ >1Nil*1^ MnA HiwJr itaom ^ tawl M*pfc*i 

MAXLT.-'-Liiin Rid4^9i]^ Hjhb, ftn., H^r^tf 

Ml^].V-^^l:E'. VL--nn,id.. Fi.iuMr' Mts£ iS^mlLm.', 
.i(.,T iiiLi] t'j'J-.'. liMrp. ilUartiL _1Vrtj, «; 

MAVJ.V ■■ I'ljniJpbi H Hi'^r^tpHV," n^Tiipf-faePn, tit^ 
r\i.:,. ^1 iP.ii..'. iMTrn-rt, I'l WtlllUcf-Pd, 

MASLV. ■ P^-iiFi.ditiCil ^F^rtTJu-ntP. nr B*iJ pn'd ^UtAt^ 
kiMir lii^.cb 'ii-> >«u.i. n«ptb«1inH. Ujlulv^p^ 
Vf ANrnY.-^* VUl, wilt ^McU bAh^ « x it 
E^Hid MdL^opiH fl>: M iDni If Ailib iM ^ 

MjtiSij^: ~^ »^^>, IToriPtwI. NH ilfci l ' ' Apirt^ 
rwflN»_l nrib; ncfin fliiehf 

MaSIIv; V^h^'i il Vfllrilr fWrCrbwIv-Hi, M 
nijn. EriPiiL ta.wL, mrt, vipU^ tnnn, '^ ^|^i^_j^j!L 

HKi. ffi'll.KIKSl>^.'1af» R4P'iit'Pt. hMM* 
ciiPt Pt fl'rtk H*r7i| PL, OkP fXilHt*- 

MA M. r. -*dMvW "toiuan ATveiiv htTfOfmi 
i inlnrW nlh bul. ] wJwHc imv ^lUllir Mfc 
tmir iu*t* filt. Wlater Mv- 

_ -."Tr^'"!?' ** Wpriti i 

TTIE A^'OS, 
flew flcprli, LjpfP. Btirf Btlha. >ih4|*i kAV. TiL, ^VHt.. A,*., r.^k lfl]flBT44. 
"i— Twyv bii«ti~6li>iinWMd 

.1 r.O-. " bii«ti~6n>iir — Privaia 1> fL.nMlirff R.Htl'ltitlinL'rH. 

V^lTltVi;"Jllv' l.Ni-iW.'W Kiirnii«-Btq I4I 

ifU, JK.i.ililf, tPiFjtfiM ItuH.lim M*t^^Dl, Il nilL tmjt 
;ht*T ni^fubv J^vb, 
.'^^_tQ ir^ntB., 14<ti ita^ Li^ti_t4 JtwBt ifc Hfc 

■\r<.f*t^il SVIPMP'Ii'.'-VpLincIrt, IK ii."|i'tn¥^rn 

ImiuI. 1 iiiJdi. Inipi. I4, HhiH: ,_Ful r. <iif:m 

TtjU'fc'Vlfcmn tain, rrnol ]Urflll,"|ln <MttMMr"lm klLt irftcfci-V Vvvn^ aooiLTEif 'r^*''^" 
miM *t« iifcor, ITT qint^» BTT-U , raw 

^iiWMA)l4^. 44. HS^^lMii^^^US^^KS^ 
Ian.- hffn. r^Lj a^tt i* f — ' 

_ 

. ^ -- ... -- - ... .**»•) 

I'lClIl'rolt. trij|»»tS< *. ■ ilf« ■cii.;^ 
J Lir^ (gn- hM*. hi*, kn. ni, tf&i 

P~ AiMif^ufaH • ''lfi KM Vi^.ii.TiiiiTrang 1 ma),, .0 lillirr-j. w Ha^wC 

tiiir««Eir^~ " 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308553 24 lATAKHLLIflV, 

J-V iFiiUnn, 
Sh hfA 

EgbikL'wl^'l TwWn'-^.Aii'tkh, ckM Km 
I 1a tt*-ri tram. Milt riF TTrtjrtnia. _ 

^IrtUrOR fvm- liiHiDi^"'ir7(' Mubitni L« dltiv trrm 

CTUPMtfPl' Af^<Hli.^ prlvD.t« riuri'jl^, 
P BlL, new tniiiH ITDDBipdJ^ mmxT ahokti THK SXWtigt li^lijflNG MKKALD, SAll ltDA^. APIIIL IT, 1909. 
'™l kfc' bH «r Hair' j^mnm resobts. 

^ Mij^BaMfl'^jJ giiJi.J^.iira.. hB[3ihJii|imrhi iLiiJ«r; Ife r&alHfl *r 

^ilLliuLi ■ ■- ■ ■ l-mini C'tfttAgi!, 
Uuy I. ifM<i' !J^5**ffif IV.... .jJ* „.:«, ..r ,U. ; :..,:rj'^vJss?vJiS!t:.=^ i^TT Hi I wltpiil'" (."T LmIt or (Ttalli'- li> i:ri' 

Miff Wl]l1t[n4 PMFiM^n 

S^EHint hnanl ■.ml ~RsiirwT. etrwy coinldt, 

SLiI'. Dniblf, iUiitl«~k(uiiiii., jtwd bwl, r^dtHi ^ Nl^Su^^i^ 
^i""*. t bi^ IB rtttyt. Hfffi lf^ ■ XT'tt-BiEtviV 

£Jl'PRiiin«'~n4m*rittrn4«, t-mlru I tM LUM iiM t^M.ni 

i^-tyKHT.-Vvwy. riiMT Iw "■■^"^ ^1,1.. a tr trf«fh »i. A., ;<| IWiaxf, Hurry H\\\m. 
niriH Fmirt^, flrpr-^L.Lm Arr^ Uilllgin. l\i.\ilt<. UltKffl 

T..r| lLriT^*U^*|L^^*^j^^ VAllAStiilil.- ftS,, 

Ftih>|; P^irm; irthm fLii. 1^ LriUj hunk, Rri'tvnTj., 
- RALElfitlVii.1^. fvf' 

_ _.'.«th, »^ Hu*™bp^ HicriJilJtf, 
BuitskjLiw, hootj. im, tmtm^ 4-n>, |l^.ltTJr, jiiiH.,^14pi,, tFA«iiu.,,iitiML' ti|].il«, 
H^ljiki. -'dHWrgi' * 

, inJAVSrwT. 4il_K -IItii. 

"iir, Jlfkti April, I rnin th Mtljr ., M-H. 

rkn, pitntr milk. 
Applr T- I 

rpwo "1 

rjvi "1 inlifflU JitJ nfHIU.;, Ill h.i[.-T-- iHitiM., at Brl- 
p.li'0 jlmiT 'BfTtrTir.rnir H mln. fron Wny^ pjlt tcit. . — ■ — f —.-I- HfU.. — tbin, .At-tciiI.i, , -iKfaaiai, ■ *> .'imSm i ^ 
,._ , nleiHir, 

I A«!ii»-it, Sum tmli. 

[> LKT, imrurn. I^AT, ■! i- : Ji... firftin iJ ' fi,r«w. tJlr hfi:i. 
■nri icAP pliivf, iiiimI r.|.|' In H -if- I'lit'. "'. 
7P(F Let, furn. IV-il-.m rii..rn. "Mil I (IT :.■ ttivHi- 
J- imrn, W ...i^iri'.J Ulfl'.^. i.pjf WIrlic T.'J, 

ftTO"LS^;~iiLi:r iirah- tV.Hir l»>' i«, -vi illi liSriil'~lllV 
1 h\w Ttmri *ri1 pi r"i i r h --t, VnT('™T*i 

rpn Let. ruih., BiJd'. n<»m, uim rum^ niud^ Bwi." 

_rl«w _t*__tFW=, & Slljiifii!lai Til, NT»l«ni. 

fwv\ LKT. two fxii^rfn^lil- KfHtMpi. r^rrj roinwiiilrtHV. 

ufun. Iteiind iiTh' Lfl ; klki dtal.^ Tnm M«T« 

^ F. J.. B iwkrtiilt, SnrvfwWI- 

IrllWU^PJlKJI. Vwa Sum linf,.' VdldDr*: 'Kurltkl'- 
' J)^ ' H'ehVHmfr, ^fr^iH BHnt l^d JtrllrJnKv;. 

n..>-«i' — M^i frt llMlth nil"! 

i Afwllnt Uhlft «T>FJ^f Hwb- 

I., im l™rli, ^oi.. _ltfM%ieiiit, 

1^,^11 ;?L- "" lU'.'nc """It. »>)|.l«bll.«lHIIi*:. 
I .n.J 'J «*. lpd|ll,^ill*; 

I fl.*, p-'mJlv. h.'n.iuljlu. alj fniii lewn). ' Tfjdni 'itx4 

Va...h..... Mali4n. |i)> ^r'l^ftlnmiit, T>nili. tb. W^, 

M~. mmiiui. lui eotA, 

IT «/iM(:b,i;t k,eik. VKTTiijI.liTi: ar-,i^ilSj'i^ 

"■I 'I ■ f ■■■■ r.MjIili.Jim-ni. ■n,.. LmltBlill 
.in r,.l, ■. ,, .„ „j ^ 

" "'«■• '■'•• n.i.'Mi.. ypu,i,„i, T.mnitj™. 

];''/J," i " '''.1^' I ,!' iL'"'^ ' '''I '"111** it^wQui 

liu. jmm. |,,.| ul Ilj,inhii„,l (n,.. n. i ri,„.[,. 

\ T nniKilil.A.Mi I-AliK. VHTiiilLilK lili WWiT' 

■;^Ti*l- LEfi";" TianwT i ftrAnijsiii(r...r m 

H«[lliitrli!t..^ra««wt sii:ruiur,i„f,,i^ .,„ia,, 
I»**1M£5S*.?- MWttial**; I-in(L- Pinr*,. Itmid.rMM.. B'.il, 

HILL IfiiLiiBli n^.i^lri,! i-lA^.,,,; 

w^l„ „d bi).™, Vi,n. T^„i, r n. 

Tlimr fanli-fc for nilKhrtk, Itldlni. niivlM. pnlfhillr] 

PliMLLltf wfPF imo >rFW }|(it Uml T^W AulLf Hi^k. 
Irranv Rm, Pa]iltry , V«rtHlplr^, kkT ,11 F.fur|1ph 

jTrtum^mJ HI inn tw. rwims ud Al- 
~ " 'Jf;. ._TrF!»_!™n " 
all rrinw-. w|ti, r t .tJirilcri. TrrttA itw. 
rjtla iirlhT, nm, Tl l'ii4<iTi'«t. PiU, 

U liiiifi. n<i. TprrTM._*j_H; W^Fk- ^lHi> -M . IflM R.,' F:Vi«l ^iik'. ttiyfJ^ ur» h^ht^.^ ira.^ihi[.trirti with frTt«Mkf f^ry' ftpin,- ^&iicw ^ brffttintni. kuiih'*, I 

Tir...nliii'Pit 'inHimt wiitf^^ jf^^^ ^lNliiiifTiwrt v^AM&bo'i, 'sfjiriov fef^viuint: 

—Tiat^^^ Uttm, thr Uimn HdtjUiDiKlH 
TlLAT^ftiitK- ^ I 
JJ Mr-. -TrtWj-- _Ri. 

iijOiHilpilCkiAtHt' dCiirrlj Win, tnvu, m#S 

Otj^iSSfflfH.rtSi PIHW, V^CAJk.:li£H. trnu, 
1^ _ urn iL rf^wiei}. 

AnHRATIf.- 
^4rtUt«. H. h. 
i|nwn]. tiff 

i.r tin ' Pi[t-it wri 1pv«iDrM,_1^h ll-.'S". llHhTiftl. I'.O. 

ttnpll, Q.|t|: jtWill* 
_V rrnfi.. >*.rt. Vfprt, 
T Btflr trmn sml lull. al ^ 4f Twii.ir . J*nH( IJi, (ft hi H'lpn iit_do(ir. 

TTMCAITF, w or iwii liifr uirtiaTiiriiHl JKKliAi 

Hin'H.. 4 nt Gpiit^ la riwf Kn,, l 'firl, npi"! 
TT ii|i|4. prrr,. :h "I, Dij; llrftAt^ffMI- Wh A^rfJr Un 

W V<f-*MrfKS. TE L., ^ ■W!iai|K!U>'f^ for ("ita^Dflw* or tnnriilMHl 
^c^ SlmMn t^r«i Aural. 
U'lti nl. ■ ■ ItTfi- flTimrflM, i^i.^ \.<■J■^ , 
: iriiriiiiNi- VflT'iTidri, Mr*. Tt'. Si'lili 
T| riH' aA C. — FlCnjicffml, c npni, 'nc, "iWroHLT ~iini~] Ji'nT, 
J> 1. 1... H'. eT*id_p^.^ ihlff.lj_«ir. Hr^^fciUiMlt. 

Rii^h M*,Ft. TJiiil(«.ni IJth. .(H'LAgf. [isijcri7iiuit7y 
Jim I. Mm tyiff4-i-. 

Bl LLL^tL KI[,DA;-Bqa. A^I^HMikllOB, ckw 
IvAfh, iHtil, trnr w nawl Mn . rintapna. rsk-rd. 

^ jig^ftdtoi-, a mi—, frwi ^ lira, a A. M flOTft. 

BLArTfllEJLTrt.-l'ua*-^ ipmL ■bW, 419. )|m. 
Hl«ri jipdF^HT«t J?rTHT^ Jlia« ftot ti Bl^rfcWll, 

___iiiikL Tffii. Mrt. Bf^Jrt •fntlHilkad nrt, CMUMBhi. 

g»*i. raM, ' ■ — ■■■^i^--*- ■■- ■ 

<• in fay. 

'DEiACinfFilATII. - LortilrE. 
^Lj^.** ilV; 111]., slal 
j^DUiL— liiiMFiji hfhthiTii. 

BLACI[irfci.Tl], 
M™. |-;||H, rn'jrli-lmn. 
THI JV4^illiE. 0 
\ ^ <ii lL« nrir. J. II. Whlpii. I^iic*! AETnt " 

t' 40KrLU -kftALii.— i^urhUirj ( iTTTAan td'Utr; 

CiA)ifbiry.~-liij|^.clWH Bwtf imi ii:jLMlS£7"5r 
' ilw*r, jrtyTBy. p<>W| fmJ^ fct Enit, tJ»i» .BMUf>. 

. iregtUhr fauriif. ■TKPttlki 

. 4 i .y k.> ff. g fc «i 

ni<Si|»nU WKl J/'PiLr-l^aml- htrnif , lla.. fciPt. Uw wnk*. TmHM. 
. l+*j^](^^y YinSTi i^^ P ^^.j^. 

™ r Siii Hui] Itfii iri._vUHiirt irt. M— Va lf. hr* . Kiplff. ti-.iLl^iii#.i i^r iPdni«d ™pln (u null pKfiti TT*,i(irt HinnK 
ftimnjrM. TiMmlfy. i>i.**n aiaf tmaB, ^*'^^c^T^ll^^, ■A> llrti n! Hub, t.rvBtt * . . 

J'j^w'iKfHR, Wta.. linfirr. 1iu>v IfrH^n, in«C 1^ B^' 
y pt.rr,_Pl(;^jMli1»r||. lnHh. IML IjH Ulfari t, ^ 

i-ll&T. Frfliljn^ 'EU'iru.lui jflnitif Tl -rn. W™^!. 1*Hf#. 
ijr PirtlnlL#n. prli-r. ilf.. hnik-. ll.rjiPil Oflirr, L Lnlili-. A mln. itB. litiii^itrdt ^<:l^ BtpblJbjr, la«ltiHii Ccilla. I 
An:iini. fnr iKuntm, 

HU Ji l(b[ rS'tAlVjt 

fLiJVdlllWtl Ilwu. jMi.rftl., «. 
_Tj?nu>i, x*. 

N^t-nrKEfii'.ii; 
Hii". i.l-i|im: »0,-_.^Aiga ^ nmn, un. etc., wavtid. 

Stl'fJiHM'i^'IfiSiB*' " t^** "I "Wf .< "0 ohMt". I*™ HtallM 
1 ai am. no kptat* .. r*imlr li M (iMfDtlnL 
^1 be IhifmAri ai atvt. Ih} fepn 

, ^ ™™™™™ - Ml T>ITlEn;l«n M 

..... I-™,, W^^„'3:sgf5^S*g7^;-^L"^^ 

^ ll-^ni^VRSia^jC^iiiSfTl^F^ADA ^jilale Ubii. riKiBt^ trtiU til td -MiEt'^'i£.^-iwhj hIh <'Vtt' RIO a nd ttt, fErw^Hl etpUM. 
II. irn^njig; 'tl«ii!, LuhTadA ^le ^^<. 
! I'ilii'UT^.^. T)Hrliii||tiur«t, u ipw t ii la^itay to tiff, I .nuntA, 

l.lvlr.rM will IV rjirrhHl cn AJIbt ^I*W)l^tHt4((W' M''' 'B^^ Lr.H tiLn-V riiirftlihiff tuvt Ht^. 
lOU PLU-rtrrrt, TV-I.. rir;v I noTKuiim. tuns, eio. 

"i i tVlfrtt-lur. |F|||[i^' cr i«i.' nilnr; hr'trlLmLir' LniC 

ART ("■WHpfllrin I. -KriinrrniSlll ' atividen 
_ IkJlUri [idiikli (Jll I'in-Ii,__rrtf jTl. tlia Oftfigirt. 
4 ORIfrti:)! Yij.ilnl. kli;F hrw. Iif uM-'dtillir KoUHIi 
£>_ ii«n. ■ifinJv thA U ^JMt,, TiV ^l pH. 

rbtjrr, U,|1L ifpi^r jj Wlpiiffl rfnHtJifci IP- arnnii I'ltut-irikNimi 10 1 

ITLCWk r rrrttm. Ml.. rlL.. . 

Jim. met' ztin CAM. . 
ttvm M mm, 

MUM. UCTUKBV. ^ IJH*. TIWgn,_Bi4. 

, .fert . . IMfc. prt^. t.^HFr, jr. BtSsv 
A AxlLF. BQCrcrv.-r&SMB all, '^tt, w 'pliD *-* tit- UnLlilbnR Liir^L. I 
^'kfi. pr,ijh'r1_v- 1Ju>.kt, \U pLE[--t. jj<ii;Vr i ^ 'i.i .:'.iV. i ' 
Jl-V i-Tvii' "iTiitrg. ptoTi'-', ;| I 'If. hjn^s H.:r 1l]l' tifrt, 
nmiLiilnLn hvhtt, |i1a[>i>, 
.tiim, ptrntr ifcllli, 'flO, 

irufh hi *rrt-i Cm™ iSi __ it^ni-f* ir*DI«l fra- [■Icnnti_ailt[ 

I;*Afl,TJ.Ftv sa ni RM.-Wprirti tq ainh > V « S;iaiii!:i> 

£ t jfc*>ni. *l|l, H.tfml4. :' • ' ' . , ^ _ ^ rm KE|.»LRrR JldiltOEDPAT^iC UDitqTAL 

Atmiosv flomiHs AjiD ftfrn, 

PATDKWMV DRI O HTOBO. 
__ ^_ Jwm. ^mirpn nipiirxiiLirv et imtrtrt 
DiqtfL' M. U. IlartriLi. 5i riri iu^t._ 

" "a V i> M V n A I 

I'urr. rtXriFulE, Alh- 

iJh; irK'x pn< rnfifir^ to (dil 
.r. ....TVirtint tftlfiR. 

<^ ''i.rfi'liL rvrnl* li flvrk jp 

.hi the. liui.r a< i^iLULrjclLin. I4]mtIhI IttrrI 

Btwlrt ^ Uh «^ tit mm «f tte IfwdlHc 

PnOI'. llA^CFU ^'iiLrt Iksinl tl^T^r llttif l.^rL. Irfln 
pt*f(f. n.i.|.tl;k |Mn, jiJiTi-i lif Mi.tEablf anil ilnJmL 
Uivi ncl.Jj.^ vtlmcc i.JlII J ci,i\ In- urn. tSI Htfi'. flifca^ 
H Co. 

HKVUV JilFKJiltl, r'hJ.TiDE.L.fFlriL and Aflvlivr, 7, fl L 
. . ant II RntHl**Vt. Mm. wit^As tti':-riSi>S. I^'ihIiItv, flk^uln«, ikli. 
H'^f^^ liLimni^ . iir^''. 1 iiiJI'l" ni r-, rtr. iir«f TBi*lflioi3. i] tliirii.ni I i^H'.l 
l>H Jtqfldhir nib lctr_ R»lr-_T K 

S'PRITfilWQOiJ.— ftcNfit I'alrj. llc/t.A.. T.<'.. 
wifid. iMT., ITT. FLiir, drl^^H[^ rrn.i . f- w. 
^TiWSITF'itEBffr^ ■ - tiu}.-. At«H>. *oi|, IftniiP 

l.toBilBj^B *ur ^Wirsri, lirw itrJi'fm, i^frnJi *niirt, 
drirtnft tUtf rfW* WiW |3nU flwn V<f, i hLb, "^H-, 
KH WMht J« rfttf. Vt, Mn. i li^!w rtt. ] flrna n*on*.^ 

O v^ImIE^^ la Mb. HUbidM' luw iind iip}fiJl4jr vn- 
tU iltf «lln(QT1*l^rlirlri^«''|l^'^VW:lM^i1^^^ 

/jp lilRHa|JC.-Co(abir!ulj^ iH ][H9i1.|.nrFd tfrm* 
IfcTl HTtftari Thirrnul. 
FIICUJaAI' njUNC^ vIa QriffaM. — Liif nwTlw 11< 

rfUliT^hilwrTXtiiliiRlnoK. TilotFlricac.-^ 

J- F:li.r ULiint 
fAL\J.'K THC fALAJ-'K ! 
■jTHtu. Hrii v.i-i '.AS! 

ell- riHrTl~Sia»rwit?it' J.'il r 11:111:. E'l ii."T U.vh 

i.,l.ifi1. [i^u. TiJi-iiUill. V. ■'-> "Mil 

rfalh-m, I riiir' iNsth.-.M.'niM. 

fiil, _Mr". ^^^|^*.f, 

'i'.' Tu^nErtlJl, H#inllWn ri^ftf, 
. i*f H.mnii m Lr+, O*^ rf tlli'Nrti. 

, Fnr » LTtllH nrw mifirrlol 

vi-ry nwivrDirFHi*, i Iv^r lirttmnma. HlLnkFiff . 
.■imtih. . luikf., in tut*. ™p^t mnimn nUnt,. 
[n.T']r vIh'Wh lln«n Mti cuL, i plItv fren nijiiir^ 
'nil*t,|innr. H< ^Imkri _ 3* l^rttWWtd, ItalBsJi 
l.rPEfl MEADOW - - - - ^ ll^_B^ I ■ rtSUi -i'^iiOtii. ■M B«.. 

W |ri>m^, «-._*ffllt._M. TlnnftrW. ToWW H»lt,..*<**H_ 

. Th'ni^. ntl *A, K lTiy-at. 
'^iiuiriJi; ^iipr'iHl..trWt* ttim Tlt^liiV TlXlT.— S^im. rntlai 
»T rfir^,. Imi., liiktlin. ' . 

Vi;rey.Twi>TiiiT kai.ea 

IT pltry.. TTi;.. fH,. ■ ULilLLt: tml 111 ' II' i>i Vr!:,ri; vJriaily, IKT. tfny prrf F 
EST, ifiqidrBi Cum. 3 
p dTHtr . BUI' Irlrm* 1. IfMnU-in fjUTh . ... 

_ itatty all t$tu tvqu]i!l4 tirvdi»i:«J oa IcmiL pfinc, 

.ill fT^n-. JK Di d»L)f. -jTlr^lrt. infflt ilMt.'; ■! I Oflk. 
ppj^tmit far II0EIW1 
Rn;, IiKl 'it*niHia t .^IT,;', MlH TH. Mlj_P'ih*lfl, 

W*?C~AfT(MinnlTrtnli..n trrpiUi il Tir metii . ii. l+hrti if Imrpitatllf. . i ltaW lP tf Wt- tfa 

\J in milrr Hrd. V\i\i'-a'. t"'*-. If UnM. :ii Hii-ri. Itnil <^rff»'i': WifbT' ~4lHW['''(- 

7>(>ilini 'wutlwt Hi. |lrji>.H li^^di, FiiiW^ .irlElL fu'' | Tfrf KirtfaHh htM*} tmtii J>Biir 4v!HStrt (WflrefACBev, 'vttm *i!.jm ' ' 
Hud Jblbln^i. tt!ra%)^ l ■ i 1- --' i iJ-i Kruranh {il 

(ftH flfuM'Ti , ri-n,-^t*rjnw..:] IfKtk- 

"'f'' T M..^WAVlttJi MW __ . _ ^ 

'"iJEI'TJl:*^'**' ^"^V'^ Pwr.oii. VriikdH ntn trfebtTwIiiB': r«#^£^ 

I B»^- HriMMnr. J3tii]. . f 1,1*™* lil trrntlfj, ||«<id ■■faints ^BOllUL * 
m^.% ^^r£:^^ .JW. lUHi TT Film. )tn'!.. pBtii" Hmbf. Ji?wti'iUiiii riTii 
Idrlj' urwl iri'ul.r J^"' 
liE TUktali^Eh M. H i I VV iii.ipTi tvr wli'itHtf, pJ 

WAjftBlty B**TS,'|ifliidflPl^, 1^ MITtfrf MfplfVPl' 
lA lHJI.p n'kiirat. piKf. Mndi«U/ P.^. LHjrfcb 
\Tt7ASTkli,"»^ M*iil>,'i'iH-ij 41 MMNTKI'r~lKV llPili**|iJHk, U. IE. WASltlfb, iMlftTPr 
HIm Atkl ni turrt. LF^ t m 

Hr mli. r'hum. m.i\, i;i.-l^ 

WA>lTt:i>, lyy nmirli'il 'fni^ri'L'- 1 
Bnl-MlL. Ila^ihi. UM- fclL., 10 
ftt.l.sTKlF. tl) Lidr 
» 1t. mr I^tF., l iJLi 

IUpwh t«i 

W v hit., jptr tri*. iKf. ¥ndi«Li._ 

, Uliani IPtl in^^ltir.. 

UdlM. miai*. Hmid 

" rm', ihj l4iI. wr 

, _t"rHa*s-n_ r. O. 
Il . t>'iPTtr™, in 
I., fill. IE P.**. 

U^m. lurniiiimi. iTi, I T<im. ■ SinFlTIt*!- t'TTn«- Trl^-ntlMlti. H. _1I1bA I^>^ 

K" ATlJOMHi". Pi. Clair i-TiMrdl-*t, BmH *BiJlfi- 
WW, pjiiw. g] w^. 
! T/' Af{J(>IIRA. Wjvrrl*^" 
; .IV ^\^,.. K ..1 11 k., 
J^.^JyukMBA. 

I J^.iTiJ(^aiSA. D. rm-trin, 

IMTWORTll FALIJI. Itflf-kwill. aim. Arr.. .jfrrl. 
t.FV, h. Ki* f^., Jar- "I* 
TOT W(tl\— Fnm, rirtlirr* il l^rfff t^^ ii. 

' £1 •a.p, flLlfipPOm'l P«TT to Writr. 
\\70¥ WUlf .-rJ^ii.i j niir.i rimL, liu.. fH^ 1h .al . 

njaf ffot.-^it/f JI..II'. T^.p n*r. (.fl^b iwhi 

?Y JU^nin., Ri^irmlimt., l^l^ ihi'^rln. Mrt. J-.Tnpantl. 
*TW)iV WOT.— tirl'll CVnirE,- Kjrtl-fl. Atroim.. ftiLlrc. 
■■ T V C M. Iba tlati T taLr.j irp niw, laisftc *. M 'F. Tf^ilrtnyiHi. 

lin^Ynimr.— irliitrr twfat, nn* trm. rum. tHniiH^ 
1> yliniTi. Init, tyiTTtW^r ^^E-TT^. a^ JO*- ll™._rFrl. 

tlL^il-V Wfl\. liSmL.' l'i riuj>i.i. H 
V\ ^v(Mw|, : nun. *1 -liNn. t-.iFT'L 
V(lY.--riiTMh-,n1 i 

iTTViFVn, n-. Tmirr.'TLii 1.4k-.,- V. 

\V J |.,j,ir||.-. EKllt. '^Vr-L 11 

ti>ThV""WCiV. I urn. ' ' .V ?.br](r». 

~i^L,' '-"3 rfifrtJi' _ fii^*t», 
■-I'Lirn. tWl. , >*tll*- Ik*I .■"?™i.EJL.^/iln.-|i 
Jnir*, HTT rHtt.»t 
■■I r ,fTri™1^ (HilMidr W^tirtSlm. #167 tuwn, FttfBv IJaWk 
B5fc BA, SSf, -IP* ** iFi*^ Afplr Jtpianr. W.^ t-m? 

Aprfnry Atl tf^M, Mt, _ . 

I'^ftnidAl "^^Tiirll. (rihiF.~t.nnH. r(Ht.. rt*rt¥. llF pL-'i 
1* HUH I- imnjiiit M IB ^ B» rcK^ Pflg. ft^^" ' 

}1.JHT[I piH..'ihi1i. ki^irark or r. ; Hit^ ifeL l^nn^ lUi. 
\:tK[j, hiii.iLL kim ^■'^'■Jrv ."^ ^'Vn?: i 1 Ivrirurvii, l^- 

~lH«lt'l| n ur nofti h'liurvl. 
mk, lltanl,. Ilcnl'J. 
jijli] in I. imluim. Ouom. r>^ 

ji^^l. 1»_JiinrU(l^-irtr^_lll'»l- 

iiri'. wkh 1 rtalM. Jl f^'VP. '1mI[ UdiuT 
ATi^fUHHA. -Va«Jil Afffl 
m I ATWifftA . , . -. BTEPlTEJi 
ifHi', VRTpDdiL^ praDtd Ttrp, 

l4T»]r, Ul wrak. & dijr. ^- 

u-niii mrnt e>iiiri ui»it-~*^n';l^*tUOiaaA.— iiFin'lVKB"Tiko4^^ iiDbi^rijnJ. uJ , jFlWra 

flulfl tfnai, r. V:, Diil«,JBUl P.O. 
kn nr iwir H tr. pl iHr^ Itwim, hnwfeTut, 
tfi, bw- ". ~ ^ T'V 

ANTEDt fiyMiU ^Jui ItmLihlPlf 'lu'dr 

Hh in ptTOj F ■Brl^^n^. ^ppl»^ M'i. K.fpl^L_ 

"" 'r~Sfk>U. rurhi.h"nE7 I'-w *3in^ 
HijfMi'i ]"fn(ii t* 

^, ^ tJ. f.NjL 

Uri tHiiiir. ~«ith IJ» ^.1 
U tP'pilMi' lI 

^J-r:\- "r*''* .. 

a pmnll iinfumii^l TI.AT. ^ or 

lij-tifii, rLiltirrfinn. itr, m niw oJ 
IL.i r}iilLlrr-ii. Arjily- iLKtlBv 
lD_ILU, Hff»|i1_ui&ct. 

""^ ft tWIy firat CI iMr wl AfwriJifi '.. 

'II ^. twrnnrmhiy fwni.. (i- 
a Pi 1 Ti' ailljiil i W lini. 

It4itiiii|«4t. ? ulItsp. pLn.. 
Mr iL MijhPllmi . 

tl tolB A- 

Vn, KllklTi fc Tfi., Iff. 

"^^^^[hiUWd Limifi, I mtp, , liii'i*™, 

' lb. la QOodfeL'll-n,. hTra^ 
tlMVM>mha-*L, rfei;i 

J5j l[=aui Wri(fht, FIrtriKT. 
I.hi.^^1, fp";*^.au' "Butii. Ih Pltd L,^ A 
k. .=>■ iliiy, J Bt<TI. Hil, _Mn._)latchbah «* 
kwj-.niTi. tW.. Tir^femi auii wL, b 

Hji-. dT*rr|ani,_ port** itmdiiH*. 

Uumpdrn Vuik. ivntrtl to llk^C a. 
(HT I. nutm lf.ilH, fife **-_*'l»_i_5^*rMi 

K.iTUUMffA.— Oullluuiw, tMrilBt-m^ u. Aoohl, 

l^"' TirniitH. ^ijinidinr Tir .1 jilnrSbn^^^^. flOTlLli kr VcHsiTk-LH, t*nBf JWlJ 

pitond tfnt wH tTFW» rt rt-. H .. . 

^""-mplg^^ ud ft atd ■* pit 4rf tbp llHwtorlKni of cIk! 
' ' ~ iFT^ B^iraltnl 

■ dtatrfrt pl- 

l^irtx IIjm! 

>rt«» m4v JnurilpM 
h)l Ml 
App^ But PrD^irbffi 
Xl loiiii Tar |imr«[ iy^Bi[>4at(«i pad t*r(W. tiM^ Ml 
J rwnnP, Uiil h I 
Uir mlnirbl prrirtf^, 
X^ mlMia mJ Jflfp Ul "nn lilt "■l irir T^K^ f Ti [~^' 

K^tii<~iH|i;i.— Lr|, Ikniblt! Pum. Ofimmm, dln.- 
nr... tit.. It's wt^¥". Hpj^ft. MmtoB, H—I^rt 
1/ ATliOlrfbi.— ^vm. H^i^Hii^ <*liL.nnn.r~fcrL, J 

JV fiilii. win. Mm. r. t(i.|ilii, WMTflf. I ^mUhi-lL_ 

JtV mJr, pOk, t^nl. tji aicfaiL MiT. nt^np. . Tj^?tTt>CF¥n*. HtEliwir^, UtfTtwtPL.-fUip. IHir I wlt^t 
I Ibwf w TAimtBK by In*!* 
^ SHIk RKf-e^ttLrs 

^ ^it r- App lr K . 

W^^'^'o LAWSB TOaHMnKD lEOOjM, 
tnf hMD- yntlflf 1«liP». t Jo w™. « *f - 

I'imr Fcirt iiJ"! t%Wt-^illl lofplH?-- Apply 

. _ 

*?6nil(a~it«trri7iri*« Mr™ Btiii Qi^4itri«ii'H full 

^7^ilV-&'TliPi wvpifwa Am?*«|jirtj*^Ed^ Of "life 

— llpn Til- BiiitJ "irl Hist, in PpoL liirf]; 
■X A.'i'd»!r, ["'■ 

Y5^i.'lLi^'s«*™^ |lv am-tip« ikirit. 111 wffk. Mn, Ohni. ^ 

J'rr'l^l j^jlXOOuaA. ILimhr. Ml». Pt l>r, fllipiHl'p iMtf lu. ^^iSaa 

phup AMldm 1- W'_fr pHJ trai™ . Vj flp., HH *Tk. t jp Jpj^ Mi»- Mi '■■Iwmtab K>tOt»MBA. . — ™_ _. 
>1tp. Arr MIL, dm. rfffW. W.l'.. ji ^ l|fl. Wb^E nd Adp itih^ KAiWSi.i. ""Wii ■ItJ coiqfqrljtblr tilth. 
flTTTAtJV:. fl >irfPi r Ipnt* liUrJlrtl, frtMl po>|. 
I m.lf PtP,. *lPi Aollllil* Wtl ThiETviBy. rilvUh 
* L... 1 ii'ir L.ijiai'tv .%ni /.i.......L.r^ ... 11.. J BD VAJmbT ARB 
<rbr Ujlm OB thc: aiUai). t'lTV WT ltfi, 
a {.^ARTl.KltFAllil STREET,. 
epiV JtiHliKliA llulrJ, 

HOfl ToiiR mum a1 xincf. 

_ Nffnnt 0* — ^^^^ TO JESOLATf t AVWL 

wjKH . — i. — ^ o( pll ilphti. 111 iwd^ 

Pn>pri«lM, 

fthm Ilk MrTti*ur» ■'■7 "ROD^'Q." t)H Id*! 
MW ttwtflt thn fllTi r*Ml^ r«ii-f«riTOij, hh 
ttTilF iltuAtpd Irrf iMtlum WhKfft. itad Tbntlrp 

' C3, IV, WfijiQW, IVnprift^- 

■lOPl (SVmiJng 'during tke" h'Jritcf- 
liutnLtri. Pbd FlkE U^LTllllOT IPOt Ib tht con. IfA'^'TSn n iTF 4 Kininr rnnpiH, A W A 
inaltk' nFinw. *hi9 nJ I dEftrtS^ Jf17.n'..'m -KrCTLT 

FOR 1 ! \t:\Fr;J. misu ABOimntti rif M^v, 
8erd pnTSirnbri [^^ 

M.lIUH.tU. aPil riT^TfPirnfll. 

PL.t.i.ft^L. MMi II I'.'Tt '■.•.n.'X hU dolbn rhJII.H KlhtL, 

i: CMirlLiniJ ir, i-jj \i'ftitnin»-pil, 
'■)ta^Jl uttolU- iIjlIv, r2 LLIE ' EF. 
'nl/sni'i:', urvtj i^ 
.. _ _.. ._ . nliH. r'kifL'M l^iiiv t^OBl 

tix FmULiii j.fJMfdK UL v.. J.|ill"l. FyfrjilijFifl 

KE?nD kdJ r*fr\i\iYiy vmm will rm *. chllil ima 3 
tn A iTarv IL T.j_ VtHftVWt tVGi T T llD I _ 

t^hKUOKXk ll^ir. f^t.. Vwimn, hiv'-'Xi^UtHi A^tt Nut 
^ 1^[|imU^', rt> LHfi llrmilHti, TWtMik |tlfe1|||tt. ndJWr, 

BAvn 4 nr Vni^ iatr'' ^^Hec^iB^ 
>aur* ^'iimgirCiLiMa. Klt "thJIPbi^ Jbh" tor ^ttlA 

MASt-li L^NH ^SALI^.-l'Sw CMLbftk' l7~ib«~l.>llMl 
IT IIlhIl- I'iiT. TIIIH rPl¥. n. pn.l W., J-ti]- fTI^KpRiTT^Kir RTVrRlll nllLFiR fnf 
jII nmrm. Fimn llMIO la £9110, SUMMVBk ID£l4.r ftW- 
NJI O. 1^. iimntT-RlT.T,, AnliElFh^ ittW tTI^ :«U 

- ... . . I^^vl:^T\f>:^ 
iPp' I'Tl 

LA! 
I i."ii^' I ^ 

AST).- W^i.:i-S II iTnr^ PSTlj 

mpnn. '^'■n, 
Y iUtaE Him 

JJ'-'Jl IWV"'. IE >ii r.M. Pi-i: I.-' hi.-fi. ■., 

T IWcrfHAFr>T Mr PinrrfiinL. -Wjiiliil. ti;V. ^V't'-fr^ 

*iRifr-jB_£4i|ia JtiF pun. Piru . smw, l/iipr ^ f.<y. 

^IlKtEpv ]fo ★^BtflM^:* ^dv.t«.«. L^ttlnc tr^- 
f:vns«r iU-rujti-.-«Jgggrtr* i^''Ji*y tn.i. _ t , ^. ^ 
i>|UITiR£i),' (WriflE. 1+ t*wi». brltiLsi^ VrHh HTATK AlKim, COMPETITION FOR ■ prlif* i-f JtS, <( t4M n Uw rfffct VL. 
gtnlUBl ud C^. ltd., 

tt', iB4 41, lotPtit.lR *1HF m in i«F ,1."- 

wMblift prnn-i' niv*l *.ir™,f-,il tji (iiitUiifl 

Uh- i^ItcE vn!i|i 1l,c jl|..iU*||ltP in i» Jullt 

N^TI'ltnAV i-|.ti Ri:h:\^i nn I'utii. 

nASHEmiWV. -riiT-'; Li luff pnnoiiTimnrtit 
tkr drin - .liH-' m .it I'hnr |niri nf tlw 

|BPM. llPiH nr ihp i-mtrf-Tti.- km] iH^iueirjl 

lllllrt»P*r*l An UiiiUlrti nuj' f.lhln iHfl 'i 

Mn riii'diTr+r, l'nfcii;i:M^'.{ii^ SU^l.L [.plAPhnlil InmHiHiii WnirtEd, 'tt»rl IfW » 
nhiP^-lun. WLltfa Ml-™-}- *^ Bbpalwt*^ _ 
OTH^TlliahLll U'«H"3 ifi H«lt. tHU M^lim lil 

^ I ME. I...:- ■ I I iTT \.'\K. 1 iiT ft rr«>t>iv< 

1.-.. I.. ,!.,„ . i-hhS CkKl! 1^ liPll, iir fljyi" 
ivi olifWp f 

FrW TkI.. |FI1 IhifWi.M 

niU firadfT", T\ 
.1. wplrr. iffW *» lOMr ^44. pM Ivmi la r*« thd 

pitj blIi^iI pHMCuud- dt hauwy. SM\ Flatip 
li.T|*fcT BW»* AM mWltllrif r»m mnixklb'il. Nr»t™a 
IritlmiH Rttril ^lillb t-mb if rt-iiirrriE ^LtlniiL Lht.T' 

liFflni «'|Lli tiWT^ dflfwENr ruLi.rj] i-ric* riuLp. Ti\r 
Htxswi ilktncJlL nhti jT".1!rr .\;\ .I'.^k KiiaFafiii^l' 

Any p.|tn4LL(in frer. Ti'ilIi iji!'r«'i] h. piliLi^ p.rti'nrj.nlr 

A^MoTi'^Fi.v p^r^r.i>ji i-iTEE ^rTlr^^P nt STor- 
PiHRS tnn Hi r.i. i.i.i.TiVi. - iij 1,.^ i,.iJJ ^■^^^wp^ 
Ufi¥| Fktrt. Ufdit riElttitPi PiveUk pbd UtiMf f^Lrtn 

■rtfe# -n6*(iLBH ...... ^ . DEHTUT fmAIlLlvH I lE.llETIlA imJtE* PTiy 
tWlR 14 «IJ and Juhj' l^jcjr 1'ivrh >;xjriihM.J. 
I'hU k^lli HUt J^rnT^'ll^tJ. Pnd klTl-lHI PC Ob 

UflNtldi w>vt,Hrfrj NrJttHT ipllL y^a ^ ^stvr.li 
^ — ■ — ^- inEnTn T.T " i']rtlGjt~'iliFl'h. 'hj m*- 

... _.. Icr l^niifiit iB4im rpqiikrlmv p niiF»e 

Mdf"! •ItnHbU.FH F^tll Ki.FaT L.lVKNnKH, 
FrwW.PBd Ar™i*hnpH-, — WimliTHicTi-." J32 

pun VaU. if.T\3'. ]<"u| F I 
pri'hH I'NNrilOX -.M nn.i'i- 
i-t....iLi.r,L. G-"..| rv 
wi.^kr.r, D'lairDbi]' hi! 
i|r^ K.-Hi IH»; ^Hf. lit JiPj^. jslJ"' ^nfisHi'"' tf^f** *«»ij 

^*Wl TUlUlIir ImuftTw flr alraul illJSO «'lLFtam nrv 
MlCa, llnfum. lArc, Heck, rtr. Tsu |p » Mod m,. 
A OCSUFfAMB^-iCUnn lu^ in h , 

tpbiinni Plift lui pawit^i UtaremtlaL 

PWJltfeBtt' lQUn»diDt> w kiiBtlur fftaiaiaitint. 

Hru ft;, u.p.a 
Ap npptilapr 1^1 wfl] wlmtrd 
^ ■- "•'"i o; Mli^wLltv Ar- 

e^DlTiJnt tstlAoatf, App^, ip rwn *rritliw, ' 

ftiT lea. i;.F*.n. 

1 VCTinjfEEH, 

■tV Auh".| Itiiii^T. Aufi'lioiir^T, 
■ion AprTJil. WijikUl llkr Mhj 
4|lttir»l)rtr. rLr, 4 'pn iiigii. 
(rrcrrrp; p>i|| i^inUrv fi ■ttftHtfvatm H 

rh«»l -tl 

h tdtv : — . „. 
iM- Wrillaki 'i^ 

■'i i: H.tmI:! JFJBc*. 

\ PTIA Tit ■ ■• 

lI- ilKVILL, y.A,, Brtft l(r-TrHJ[A UaIE|(^:t1!, 

4DAriiiM; ai'i.rni. foh aIJi lii^i^^ 
iMjiviDirAr, Tl may, it.iv or evkvisu. 
SITIX ISJIEU AT AU, KJlAllH. 

□.r.OL 

A .-HTRRm OtlS IIAIIt A.Vn HOT.TIfl. 

Lidlrt, hn'iDV yiYU h*irr iw^ib PliJtrid trt iiv . 
dtrilp^nrr md IIh hAln Ymt* mnvb pfli, 4l"nt b* dif 
t^i^^nvd^ J. Mil min<r*.A trv hala m« oF ta 

TMRwI^faLi^n,' ■^V imm-tUai TAtUMIfta m krw trhma. 

r*p{iaH potj (ptflnv imMllvt lap Vnlqr ppfitiiVKt Hl«ti- 

rloM TpiloTlnir, 1114 «E.r HiifT-fMP i'utlerv cmjloj'^. 
fit tiul Btjit RuraDLTiH. A JpFft vDrieiji pT [fcp 
ind Fp4irvTub> Ebiltinv irl^Vt (niol. Al' 
|[ur«picr<] biipd nniphni. 

pqj InpH'L, cir TttvpILm ViEl 4|| pJU WBBtf* 
441 acnllc^Uon. 

II. .1. CDKRH. 
gq Hirhvf It. brt»- I'rtt ^ihf vU *S*jf^ill*, 
<ip*ii M\ D*j hiiinliir, :A ' '"- Mtb :U wmJ 11 Indlri^i] (?Mh^i 

■Pd iqt-vfiM'' 04' 
■u c c iiM wt '^nftr.' 

M1ACEH4 — 
1H^> AOESTl WA?<TT|i KVUllVWHKa* ift fARj 
ORDJi^ ItM OC R TAUiCMia^ 

■trm TO MukATitE noM m. 

TaOtHRRH Tl} iifUihB FBOH li «L Wa mk- , 

b!v aWf -A'^vr ENtiTE pplrmce inl 

" - i'tm.- 

LllILII 

km 

J in 4 

D 1 it r,ii rm an \tt^ with U la an. Alvi> ^^TURrtAYK rAIXLieil 

iJKNTIJtTnk'. 
FOn N. K. W^LjJ PEOPLE. i Ttos-p; AV*.id.L..iM ►■Aijinjai 

■^"1 m F[fi-lFii J :,0 Tr tli IVM t 

irfcfl. J rRTMRtir HUSl 

W^inrit, Hjj^'tmtTj p^nti"-, (feir^'l* Aphdrtd I'.A 
liTANMft'iri Iffttt "LmAll HOI^^H .MbU», i-irfJ.ppkH 
Ihl :i .-.r r'Uf. AppSy Sfl l, >i..M . ll> TpTJ. 

l-ANTftn."".^. I'm*, rlj.., ^WtT 

.fiseii. puiTpil^ fi"^ mpnl- — ^ ■. 

rtm»r4L fff tW bJcbdo: ntUlIf L riLijES(;0. 

( Hi>w?iii 

»r*i.tji<! Tl 

AFlTl^^rriAlj TK^■TH 
AllTin. 'I AT. Hr:T^ .. 
Villtd mlllj kMn'iMjl=i 
rrt>Ji'T l.i:" t' 

BIT DliF Mu-rpUfjiiM VI- ^"1 m fh.-i 
mritirVH 'r* 0^ -- ■'■ ■' ■' '' -■ 
|p tfa» *«hpl t'lr i^liSi rij :■■ : il-i -.n 
tUrt to *.m,^ nl*. liitur IPNP J ta 
Tlwyt-: !■ fli Hil., !■ t... it. 

j^llEHli.-A.v t^i.sinirnY. 

fiBflflCEf AWD ouiw _r. •■(I to iliJ.' 

.n Fit, Mf 14 a.' 

M/« lb tifli fa tfiotli 
/rt t/iF 

fKni J. 

.r Prem B^kiMf Inc. TVrmiT FEBBONALLT OB BY MAAh L HK VO[i PSfr.!lit.^Tl KM.l OBEf T ^ pm-tmtxrr nA|r AlfTiViWT J I > iiira] " irnTriSen 
V,iiIb . M^nib-iL- mm mm.vm.■^,■^m■.■^■*^r'•rtfTfJ•.rJ^r,^■^^■'.^'•^s » I'lP ^»^ld^^t. I lllr4ftlKt^i to 4VT I I r-ir.i" 311 ATfidia M._tH 

1 i,T LAViT dviMj t^j I'i.T"^ i^nrm., w B„uiip;,E ' i-^^M^ |^j|4b^ 

%l*AKTKL.f r*-nc InriTL. Hoam, .'11?^. HPPT ftmr, lUt. .AoMlrUli Kj iJlJUti TAHTUl. BmH Pun*, tindtiff*.. Kit i 

w;i" MAI iiinrilFl , Our hXTAAmtJS'R ttt J KUvtito 

4 

4. flH i 

oil 

n... oil 

irpjit4«^ t^liUlT II ^1 twf- Lbffta ia p UPI BH fflr iL 
pfvtz iTiiPBd'^l Hii"h p t^tnr o»l)f i 
[^mlLtknp lclfi It tJKf tdtlkh Uhl^ DPPk}' OikT 
pmplr. .}c^lL mv UtiiL^ tlial lE k tnpMfjtlU le 
not fti'vPirt^ HiKlinitl fir iys- ftut II II 

bri( lllkL'wkbtr I CPB il<h H, bm-rr dtir«4 

hipi^itdp fl* lam liy fiprrl tKiSh'iJnul tl^fe 

iBHit, ib* «1y "f*!' nt ii"it "'lib #1' 
onhrp of *ll flrJi r tn th^ r^Hvi of tt^ 
U4ulilr Piid mt^ni ntrUvhrPitlJi ind i'LAfriPK* 
1.1 itwa iuit wllA luitni), nr^ ndtiUF'. 

rrrr^wLirH. T%Ip i* M frOH L^p W+nj-:— 

"I nif "kplr and mc* Irarmr*! 1« Uip 

utie [nUtll't tmtml^t. IViV (lirxlinff kaA d^CTTWq. 
*sii IV Mr- k PD dcT 4liK« u*4FiE 

- ^ " - J- 1n4(t1r bpir, lumLrtfl It 

IHW. TL'^ nip IP Kit U 4^1 

SrtetF wd t4 liT 4nwiru.L, plld 

■ritt 'flHIt WlPP nl ilafldfHM BhI ™J 1 putc 

iilmilrt [ ^1 l''^ BOHh p^oma In rw^um. 
._aSTto BIT W«i*p."-IL P.. W EofftaJiJ. 

U Jfflq infer iHim prrniptwr mrm^ fur 
bdritkt 4iPtr, khrl'VlTi:! >d In plUHIM tn ^Icfn^ 

pOlUtfOf ir 4:>I3 fit^pH ma^r r\aii^ PuaV itipT 

jpiy bjta ia 4>p ibi -diKir 

MB*. ramiTNG. uasa^i^tuk, 
liVCUaA iE4imnJ¥H, 
Btt T\vw. Chilli "nw, ^ a.p,o., pttfk Kpcj t1»» tn d^lJcaU ItHltlk 
Pphbii r Ik. b I f Am., tt. SSrt EM*. JS^fli ll*t*hi _ 

A^Tl:|p 1- ]!*nr;. ■pi 'r i V ii r i r ri* ^> J"..*?^ 
i,l,3^lli. liiLmWSWi^4*t.Jl!!!f^i^^ f'^i 
A^TKI>, Npwidwi, it lAtriihj, wmCa ftrn, Ou- 

V* Lir c'liy. -Willi T-iew _parr'bMf^« Mft|_™i-**, N.)!. i 

AlPl V^^l! PUT*, fl. Orf. M PJl(*l. T. MJO, 

TD H4'Pil, ^.ii"*' Plirrb., f'Hrlmw ibff ^ftlwy^ti Iw^r _ 

vmu 0 -p-d pinijii^^^pri.i-.i.^':: iii"j™rkri p/^. a[± "KXTa.it 1 loss uv iflf'livw'iliElKiwNKiT Mh, 

WuMhUri^ i^"^'. l^r-l^- hint It. 'flAFB rUH QUI A^D VOt'NU A|i|U IWLlCATK fW- PltHUm RFhUTIOI, MH , ii t I 

Fifii* ivn, nw , ■ i tl ALHA1V TdCrflmcAL «(.iuig% Amt. ttMitiJd vnd .nn. .nA 

dlURtitn^ Iff thr nnlv ,^.lll.4<u 4'nll.'Kr 

,n4,TE.tiN.^ il,..i.1hni wlji:^ .111 .^uhU 

ic 

lEAm Al HU'tIi IN THXEI IIDNTHI 
U IM ni llI>!ITIIt 

iiaHWic;H.<aia 

Pi«llU Ulaaial .TIOH, jcm »«. 
— Til Cmt.ROE, F-KI, Hru. liiiiliiiariltl^ HAini'---- 
jiHfis anvvtC ^mt^m ,Wi^^itMSSFiutSi 
.4ViXViDC.Ui:tunKKi* i* cun lim, 

jm*ttH, nl vtSrbiutjniltit »V 
J^^Hl-J^IUAkiill 

DicF-L^?rt.i,Kj.:a, ini^i~iLi ttrW, will ' kHiHl Hif'PLpEB bwln* vrntH, 

.l:„ir. Oli',>H. Kt. P.O. 

[THLT.it. UJiWd, Hklfta, ITdld- JH tWHIMilP Ifiwt, iiwi,. iwrt, L. tHii:.>.iiwh-. ih^y,tpr w rut*. 

CEPTa t.'OLLHE 1T:i> frti , ^pTtiJiLl-yiin. Towa piiJ 
('M.mtrv Tt^iIit*' Apptc'I^F liUL. %T nilllJp.mt. 

Dltl'AOIAKFin OiprT^ITArifl, rtvHPh,'pin™1 lit, JP *3 
pn JPT pnd furra. AppLj 1^ l|l.. Wivn-lrT. P.rF. 
f^UiniiAlCa Bt^l.— PiiF'lli D»r. tp.iwb^i'nriiH'ittB 
Jj' n.l, Hn. lMtm^rj--lU>apn. lU Kjpiir'p-C4.H Kibr PL i 

D"~ PNTlirFiiCTIl JCnfftr U LfTuLufN, fliuUkijirrf ! 
irp rwii fbiftf* fsF 'ItJ*^! "nari jir^"' 

iLifKy tiati r7f trn^M. Ldter Il^tltLM, t.a. IJIIMe lit 
iVt'oimi^ll-ptff-pL 

P 
ti;'..,?E.>'l!;j"'* BO so. to 

:« LhoTVUffe uuf pnHtl q] LMtncH.. k 
li:|m;IHi;Bg'™» • A,rDiriv<,. 
HHOltTliA.sn. 
FKTi'HA^IBHl,', 
AniTHNBTlc, 

MAT]. 
i.iNgi 
iI.*Tl Itai fiulilUM J,«i,oii|^. rue EJstitlii. 

l.^SJi-^SSSSi.i.A""""'"'' " 

WE fltAcn «v mt I., .1, i..,Mi, K«„i wnw riw iniiH, .Ticau mor,* 
■K™,i-iTiiA, ,:i ;l^i;gcmfe.'^s■'^,',■Js 
,i.(orpflrtWl M ''•'•'•'"^•i ".i rl 

l|K|iJfAl.. for fcif» i.al l-urrlili, nTlipi^l I^^Ti 
lll_U™T»±^A.^_K.f*-™,_k^ii^T. ^pdJ..^ - IhT. tpq. 1;f,nlM>: 
!1_ pT^™l^l|.Jr^ *ypJr* _ 

_|imrTlll. '''ni^ 

plp4 fl bfiTfv ' " I DiPtMl^j "' pV^HW'*'™ - 

^^0nfjDta:-*tt. imad, .iidir. 

wl! F>jg) iiw* ai ijw_j?._ %..%riJS?... .-p^^ 

r»m wrll'trM^Mn UrH MUi phiiAh tad. aHtt- 
1h T>'.-nAttiC9t' U^tiHhlnj fkFnr. TlqtorW sip tiET™^-*U*pt» 

Dhisi&nn^V a^ DRRHMAXITjQ.-lriB "UAAS 
fCiairt DfMWIMitr^. »t |,aHl(Hi1 Tr%<:4m tbe 

L4brft, qulf^mi rpplnl, piid iii4>tti pil^rl ■llLns kn^p- 
«I«rnra[ l^trm. Ilirllp qpirkJy aad lljorOPlfftJy 
ivipbt lo ..al, iaaif, Ar^MB, Hid dnp*.. Thf at4 
fcir«1nf t'UtPL ^ BqLi!iihfpi|— ^ - 'Aim M BAl HAirn; tHMiKB 

..^.JiTflTAsnr. nANtirtmiT' 

T*a, KVISLJHIf. ABTTHlfEtir, 
jind iVin-iirH jpr:'ninf..ili'n f™ 

AiJi ?i'FH[r !--'(.^^^l■^.v^(^^H, 

Wr HTEll KUar. Pii ilri'- improir- 
nwnt ciF IFKPT'llTIVir; uriTJKItAr 
KUlt ATION. iK*pb. 11 fwi.) m pnTJmtEEt. ■TlS'.;H4\KTt r]fpplliTj] d«, PtiadliiTffi, 10 J, cd. 

ilnr iaSiF ynT. K. Hpnfiirkrt P.O. 
•hop "mt ir^vrllJi^;, nl'l^ lT>vtti ~ £>lhf' i,lSJJJNk.,l.ll. 
*J ll'ra.___ 

E^fjIN^^^"* rhi^w.ilii<p. '^Ht ItHA Ip tbi 

Ti^VlWlBa i!«i^4pNiE(tr.*^0#i;p..W|S^ jwf, wir fi[jr. Aaiii 

WANTH) w P.>.. »r; 
A..h-.hk. m. .3.1.., 1 
Alcntn, Bri.-fc' Crttt, c-ii 

_ a'tmW. 
. I'* ».. wiwi WHiiK A iincm. Aim'. Bt Wctl-JHiaM'inwIIrr, i^iwn.*lll/tr#iw| mYtvIn! 
_^_ffig^^^^iniuiK rf(p,_4tfS, llmldi^ 

■LtnoVM Utt, HieSStfrfrti prntp*ni iir ih*t fjnwr! 

XJ Airt. A[idn«l«,_lS lJtidpn.-Drilirt. EnJ <tooT. 

B~AtTiWAHI> EMXiATIOS. " IjoatTlduil tH-cbJnir. I^pw 
tiH*, mutt flud ll MWt'i jhnlirf-jp t nJL*g[i-._li»upij^ 

BTiNKiw''^ iBUiott.' Ewmi,' iTMllHitTOil CoirbiD^, 
]aw titm Mum u d Haarr' p flia. H ^giiyr, ltB«K-A 

BAItKKA-HSw. lipid "wwprtj Ht,, i^itiiiiifr; liot pfr. UBBEJqi^ |-nrH^livQll£.^r<M«]*rtliW)hrr<U«ii^^ fl*.' 

r> .1,.. 111. A™i. nutlt, op™ "II. W"!". PD _^ibTo*»*iiiimd, 
IToWfDAT a at ,,,.11. mtiX, 
HETH or TTJTri 1r<im 

ki.ri I'FinwT.^ , 

JflLfl RTUPPTK^ frvn- 

AMALflAM gKPPPtaf faqu iiii^ IHADR. — ibv'CM'" for' TDCdlqpp IpuUit fvm li'rj 

fiw-pffktwrt. Hri* MP. jr-rtd. i^.y^Jln*. P.O. | if,j, ^r v i- 

r^^.-M-'n wh.Mh — if,'JiridiUi iM«niftktm bj l4™Ar- AA.f]li BAl^oV, l] 

ifclfl|*.<ipT; i™iE!*i«*,J'^?SV^* WfTtaruLlTAS MM'U' llt''«ti'-&f piS^IHIHKDlt t!nU^B,_UI_|.ll>-«~t_ 

BTjit™«'lIAM, ronm-n.l J l»«rl<»lr:, 
<k..AAe4 .rteKam *,], uwi#rt,^r ii..il& 
H.... L tJ lilAiiKT Iw l™ Mma (itmL imlliiiii. K- 

........... ujiIhKmphiiIi «ir. raBTi 

- 

„.rtlnp run. iritb *m JWtiT' ll i r wiil 

J» 1MA-1 mwiHWf.-.- 

tint ins* 
iputnlbPI. i 
MUNWI^AliTfl ninicjitpHdn P P'ptijlFn rtl.. TrH»,,^*.H.Ft.^ H^hld Bch. ,. a= -'^-n^i^jijrirrtifclwl. fakp. A*«IP,. . «,xv himTTi^ In ^^^'^l^ 

rinis:(>ti U^i! ioISijiBd iKLBBSUt. with ■iwmh.c fart 1 "^-^ . .. 

T iiMlu.. BI|4ihUi. iki^ AiiniH.; iu .7. i-Sif. 

La Viy Mft«ni«rU*rt. ^tf ^,i[ iim J<% wwi, tkir iJt'tAU li^V'^' HUTEL ITBYNX, tinRi Iftri Mplt-wpi«° BlibP. I HwlEn Hl HP HATIITNU, 
cnlkir 

uiVni^<|l'tK>^'. -Ht^n^l- OniKNTAL. Fim- r>iinn 
K ^ru, flii>rLL*nt n.lplur. iimI rfrailortiWf. b»tBl 
-i™ iirtitTvUlM. l]« «a)l HbU driP*^ 1^17]"! bad. 

oBAi^D iiniKr ■■ii*'™**"^ 

™ Umh w0 fln*d*- 
Frlm* Dfawn, ^•"W ' 

M ^■■> U ill. Tl, . »• "PI- 

W IMltVd II. F. Brtil L*IUp, M.lr not. > o I 
nHHim, nr.. .Iqnt lEWB. 

OBn. E. mCATHBHIH* li a fttn t wt, lbA.fr. 

refixi&~'*s~ w»cBAUCT(at»H~mtt«rf; 

■■■liai|l^^> or T KM, midi . -,- 

"TINT^K MBMMtlPL 

iHHit afeiat m to Hi wr — „ 

Avmur^HBd, liofl— B] _irM Ml 0P9 *ll^. — ■ — IjMAPIHK'Q aT, <1.P^ -. AdfiiMi' B(KlH1lRFifn^CK-F**l«"faKi7i Prtp-li"*i'Lt|i fVkt Jlp* tWtllM*^i> 

A- l-OVHLT"iM'flri*ltTtfrfr5iii ci u. Ahulpit*^ 
At, aiiall i^HK 'fid r4w|T DnIriMd. flrf^En 
UtrPpmE in R^dBtT' T^Mb BB f^tf, fa Bi^ b « Plh'k. 
AH wsfic BiHrvirHHl uifirviar in quplLi/ ard wvk- 
Didait Hlllk tuiHqM* Lti Gnorvritrrfl W«9l 
lUii nUinitn. Tp rhi. llta ht; Bauliral floH 
G^IJ j:±B hd; A fllTvU T«cth. wilkj 

TKLY PA^INLiat EXTTt^rTKJVil, | 
A tt«ll(ul L^lin^ Inl of T«etb, I'pprr Pini ' 

lirihr, ^ 4d Bi, irunntnJ. i^w Onf.iy TaI^. Ad. I 
IfV nwlV Wtrj bfQUtiTuI rithrr on MtHM] ift PrtiliilL 
iHlta. iVipl ItfiD?, ^1 li, K, pad U Ah. 

IKITTF^— A V>lll I^ITHT nr 1ja<m }Sk;\. ^ mr hIc* 

WALTKII h"<rtT. R-fi.J-. Oi'Ofgf ^lrTrt Mm. 

K T i'l M (TT^i q C riipm JWM* PiWJr -* Tt^w Mr *» •> <■»- ALL KirairnoMt of 
Wlo iSfMF; •!» 0(rtTAa» df 
^ — Xi\t%mi foTWird Kr4>«(n IV B,ai,i It 

AUfHrKTAE' im IWV El 
flf If Md faa]>BH TH^ If l*.4i4iivnlk Ad 

ffM Pf*L ^hlH* faitwal i a w . 
■Hn. B IE. tl; hi., V I. i. 

imn A. KRArHT,.[>Hbtf. 
■hit Buriwrk unrial lai^eiLH, 
callrgI;, ,14 ffiti.Miw. 

"r™rtjKt*Kcy.-v™Ji, II. aiif 

A. Ml'i rubM I* I-. J 

A Mifc. llmK n*f 

Kil4;i|rnicri rPllE^I^ rHPf'fl^lH'Vl' 
■r Fbr,''. I I11I v.'nitv. I'.O.i DutBWMd, nt'^ M»ifc»: ^viMH-mtfrM-' ' > WMt it 
IPIBlTlfc (itt'-littt^.iM^. j^^vAHVAUWAkT nam, tfl Ohid Bwk Mioiv, hit InfH afid 
BodU if qP|H . 

A. IKitiKlia. C.K. ^ 

1^\r™iKKiTtiT»AvtnJj:i, wiirti*i »ti4n ali^^ 
U t.r»r»tli«, II s'limr'^ 1*> tBk» p#b * tw^-Dpi^T 

idlRfUONB mr r^tpMJ'uim huHlBrP. 
AjTirj in fl.*l Inrtiinc^. i.^ aj.,^.^ 

riHaiPTF 

P.d., KnrcBpacv 
^ .*,^..^ru .in^' Littr, FhthK, 
i,j-LU. dtTf .i| jl<'. rrt mPtfp, Hrtd. 
■.vr^ ihl-lll^i'P. irlrari irtm^ltSKui 
II hln.ijpli'^ IlKAEF >l^h^.^rll' Fof Epll- 
■ ir. t>l. M vriL TI14- BHmKIl VAfr 
Hi*ir,'5 ATT±Lt<- rLli^,Prr-iiri*i pn<.l._ 

Oct fi«iwfp. MriT-., rfBiiwf tflRAia'AEB 
' KoiiJr F' 

E^K. _ 

ilr^ tlnPME. fin'h I"'-'! 

r. '1.-di Fin, NuITpi An^i--- . - . __. _ 

SmO .ml BOLOWOV. a3 n lW(-f HjaI AlirAD*:, 

L.',]»i lUr^fFlh h^n..) tSlE-PtlTPl, 
4:,vl'p -^,11- ' i'l. ir.ni il'ii; Pnvul. BDtm i«|d.j 

Ojt Ml.i,l.v A^H.Lit. hi]irftdpu, Htti^HT, d/f^. VwplT- 

Gr>VmM[fm. htI'.. flPi' fcrrlm Pirp^nfl fm' ITmw, 
Mlpty l'^' Nit ^^Fi ^HriPn Palip^mTT-n4. S-tanmnrt. 
ISiTi t'^P' tj^lJ'^'' ■■i"Lli1J"Ii Mi'r.. IliwUP. i-ir... wtLFilJ 
VT fo a. Pi Hp -- or AgPlpF! PtJit EniV ^ol. Ali*in. JipLl- 
JSr^ft. wp.F.U L.'pni Aitlp'liL- i'luEi Jifl;h|[iEnn, l,>- rum I 
\jt jwt«l(_l*PrfcfT. *1h1i' N'mi*. Kp|iNli1i..._ llrtpWjtt, 
Ti1il<'^irt*iflt iriri,' H'ninnL- iMHinrm, i^lvji'^iA il-. 
U ttanw. rlipit i^ l.rtiiTP J . K.. roH-nflrr. nnHi'-Tir 
fTESllEirAlf ' (tl], IHhUr^wl l^nih-i r^iFj 

\S fiiurp.tlEiti, KBud Uv liid eommtitM Irpmlnf. 
luhL, .' ' I-"!?* L-o^ ttwtlHi; 'Sufi «i 

L^?>WPt^nttriitri._ \f iLt :rS:^EFV. . «JQH.r^pl crUfBnr r. IB t*. ^ 

JH-J^to;. *^_.,*Ttidr *ttJ..S(U^ 3 1^ 
Ik. HI FEIIM. ^ I.IMrJtX ^ rh II 
'NiimFiiTH. SZiiiL- 

HiJILorr^ [Jiurrmjfjjkj. ipinc|l(' Frini roirridi 

].> ]n«. M. n^j. jrj Etiif. [ itr^m. _Wfrf (.,r , i.vow. 

KASiSAfir pnd nnft.FiifkDv. Mr. H" T 
P<4lf |.bted nr pW(r4tNl].1, Ipl F4CV. A Fat iftt 
Mlnf M XI^ AV. A«.1n'L' 
Tl.fl^rFErVI.'.ApiiiirNiM. ii..r ihn l'.-*:;ri.-.ii .-. 

EWft:i'r If, pitv J.,Hlt:,^ (,r Kn,-TiHli- S-i, kn 
nr F^ulinrhPi plroK mtimiiie Ir-^l p 'C mm " ii-'l1i 
ftucntmry. P.ILAr. ISl 6ol*(irp[ p.T^'l. ^^inr 
AWHAUlf, UdirallT Rr,TiDini4'r>'N-1. FMm 
HpU, hhrii..|ui>kF'm. h'j.'-i' T..iLrlil 
Lp^r PutSlI, ITr. ,^. II. WORTH. 'hbbi.Mit. 
5hH In-ir. Ftfrpihi] Ar(Artf TrI., ■Jftil. utitn undrr li. £.'J|. r. r^J 
u. iM- riii.i'ir, ftr.i'^h, ?i>nr m-nJi lp tnl'.f.' i^iuip^ k^P* 

Trnvr] \ E.irv. IihIIt. Ti.I FiiniL FP r.r^nh 'k. iLlt. rf( 

M" ■llfl T.tC'TTHtvn. J^.n-. - I'METNKH witrr*]. *ti 
-ahiiiK L^'ii, in ait I'hIubtEpFH',] nm'-^n, with irtplp 
talp WHUiPfUiiBV. |p(fPdlLli4 iriiJ'-, i-h^n|i F'^'l"** 
( fd i^pTpTiK ^'■irilp'Llr TTipr. lirtrt rilY n Tf. FJM , 
n^J-|Sfl fltfl.*tMi:iN, HlckL^UPii Miriirif.i^; lolfiSfl Kcfarx.i. - AnAdi 

M' IU,1^KH1 
^^Blfi IT.I nnpik, Tl ^TPinjrr. ItEpr BW-fenni HKpnr 1 Md 

mo- fvrt'](fi; Hi, _ 
'tiV^' iiiLLryRRT rm.L.mll 

- .. ... ' fOTOWPECTnU. 

jESUlhrr' ^tMsi^l 111' 'ic^ II' t^'-.^i "Tlifl 
iFarin'in. 

.4. 41 4, »H T fPii'UNii [ IK .us, 

FTjirj. EUrihil. Piliuwirt HIUM «n«J|cr. ir^ir «.f b^i 

„ . . . _»ki viW i>t^Jfi< y"\tr m^norr. 

mnlQrttrB J* Uk lulunl naa r.wtuy bm-ihI-* 
BBl bffBPflt. Titmbt lif |™»- 'WV-t*' 'it Ft 
tflikAV WL^EMtnii 4tF ^iF.Fd^tFf^ . 
MU\c'k Kirli.iniin-htiJldiflif, l^li-^i.! 
CfAEFVMii HrtlMtl.M, llHTtlHilPt,' .■J..1..II I 
lu. c1lij». Pdp.*pPEr MiHJiTi,*. llitl|VLhlin_ 
%ilnj-y. rtfrtin rr^>fll Tn. *k EHII MO ^^^■f' 
U T<j1ini1p Trai.iFd tl'i*Jt|[Al ^''UlrtiiFt'ir 
"PBlpPtiir." VJl*Nlr.|y. l:]rt-tr|£'ilf a-ifdi 
IBPIil pEn^l. Tr^inp I mf H i Jfirvt >^|..||.S. .'bl. aftd ^ould t fJ l t , aiUi-'ii N£HV. 

jATfl rnri.KUE, 

■XVOVRIJ 10 Mfiiui-T AirtJ*.. kJn *in*i- 
Our AntUtafk ((.fltBlp atr *ln 1I- *. ±114 

■ ■ " lbt^;«T. bflji? Ip^fM m "** I llHutaL, lun* Prrtttfam nf tnat. nMDP>trri 
, uijTinrpB rli m/i-m, anplta i; i^pff. ht. iirM. { ^L,, 
iifllKin^wMiW'AB' . ttM ihi^ii PAT].:s1V^^' VT" 
fHoTpA^JtWv^^ "JL^ LcjElLitiiopii. I MTftB llLrilTS^TIAtr 

iJ VlLTftEllA BAJrJtKTt 

AqlM^ i*din' (^xtqjflrt, D I U' ppm, 9fFit 

ijk. f aw4i:» (iiftrir. Hfilvi-T^^ _ - 

Mrplur fpt p »»uHJif1 F*:r JI^J^ni* l'*T*m 
Plmtte flnf Kirrtrdi*! UiHly prid Finr BjrfM'Hb', 
tH'AiilifUl "aniplJ^liiriH. It fX<v\» 
|T^l,^ J,>rpr.r.umri»p<, 

11.1111. »i| tLlk, .t. NVLIJlll^ij ^-mI F1, ul 

1 liL iitfxpr. PjtirrP. 1 I'.i 1'/ Snfr 
1^ h.^i FLl<litP. <:,'i5ire^ ptiiE WrujsrdSL 

i iiAlilll T^illfTlJUtAH, witl 

U i« r -* 

^Jk|VBtCflti . i'HADUCI! ud CARHTIffO, 

llpnJ4 DHdIl 

It eeOffMATlbiil, ' ■ I iiili a»jhi« (iiiiniju l' mtbiti pttt. HKBI I ttF BpfnA.diflE Tiiw TFAnnjfff rf^ c*iwiw ia|.KiT.« tILl.J'l lii.l Hml/i r>AT ASn EVKMJI' 
II Kf^, AVif; ^ E . An^'SI [Tl-LTt : R Al . 
AT.-,> iLBliyKTHlfAl. DHAW IStJ. ^ „ 

UnBILEHt- TepmJllES. .nJ Pi HMlTlil 11 

TJita TO lWInt ■■('W II' ; " 
th. TrArM«.'4l 'A»v1iil t.^ irr.ll. tVUNEY BCHOOl ikHUr, 'IT flflii. ItfilA *- . .- .^j. ■- ... ......^ 

(JuiiiwiiiAli. df.- PH- v mvr. ... r:., Difi'^ ap,,> 
Uto HiSU. '"I""!' ■ lirtjina. _1_tI_1|XTTAS#H: 

' wjlTii" "ilit jrr™' '"iiI«FK«iEi""lrf' j _ 

Mukvip, pkrtkulirli HnniPBMRk, MrnktUer, 

■^■pPTpwI PMt^rh* ort fam n|iLUiiitfB| UlrvJnc' 
finii, prrh* KMntON n W» « VcppfUrr 

fThlMi »t til' H.;tnipc1ll« ■■■•-^ 

tf^'l^^: fjkbp tiTrj borij.^, 'Fhff., 

piTP.H hf^fi. pt*im nifit II. iWiQtJit om. ^ P.O. 

Jj Kiifl»ir™»Hjt; AdHci— " ' . _ Jcpw ML _, 

pTPrtlL'pl t^w'" n^ii4iv^ tn n^l turrlni 
r.'iT h-. I rflTi. P.41., fhlnnUl, tairh turhnrikl. 
ltiBeiiflijirf.rt. bPwilJy ^It* r*mllf. 
I II HILm'p PalnE I'.Q- I' ll'ITii^ 

"j^Anv Nil 
IKKIIKKEIKPJM: .ir.'^ 
Ei th* ntn+t pfHAiLlLjl ii,il 

™' lltBfVLbL-AL IVrndSn Hp? »nrl EvS 
fftrtt Ay p HOARE * rnlln* {jAffWPl 

Jr tprtit 

Partnt^rI 
quirf 

pAiET^'t^atl 

J>.|( HI'S Kit I 
pAlti'^IJIl 

i AJ*EH•.^ 

l>Al(TS"kl' 
1 miJViiL^I 
Lripl fl<t« 
BiJi^ltii; 1 
JlijiTSt.it I 

ru[IlH^^ 
PHHFkppI" . JT invintapil 

tUPlTirri. 1Eid| 

f>Aii 

IT Ekjh J 
i4 »lL prt pABTSRTE f hnL -'WAt.T 
lEiliiin'p F<.,Lul 

pA^T^l-'.n r 

Cf.iiU>,| 

YiAjfiTVFnl 

M f.\ inrifiif 
■rtkN. Jjrjn^ K,<t Iprpr |..r*, 
Ih BrpC'iLMHP I 

^ Mp.i.i(,..'I 
PuFPlruiT R 

*>LttFtiJlfl. 

KEoadti Id 
kTpnhpAtV a 

■lii p 9ti |i),i>^.1 CUif 1 

H PiU KiHDl'l' ; IL 
fF[i[.;i's-- 

it" tTTAI 
f^iUlK tX 

^ Biniiprf , nilrf livthiL'i 

EYPblnf, ar J~ 

£S|^l3fi,_1*^ 
iiTAlittS ■ 
■n rum. I 
tomprtml. ggtAitHia 

.r. il. ynrn 

TEHTK, aad 3 

KlIip]flT™«if I 
Ult Mtolill " fJ. F«i,_|i 

Ji*L_pr,ij 

FJISTEWIilTll .iiirinr*D t National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308554 THE SYDNEY MOBN ING gERALP, S.VTT:M)AT. A.l'HIi. 17, 1909. •VnFE8nOW.H m»M, ETC. 1 BID-BT UiBl(ftte#' 
4iL Ui dtiLBK, 

J. W A NTH I t Tn'lL-ailil^ i' 'Hllfrjlllt nun J 

XptraM-?. 1" tt.■ii■i"l)^Jily^|■f^' f [>irnifff>W«. mmaioMi; Tmrn. etc. k*v*£:*IiN KIU- ABB BtiV'Hi"p'jiiud. 

BiniT "TkAbi:. nuiL..Lti. 
■fr'p tmJtl Br. J , <Jnir 

jbJtHHititntfL, HiuilCK Jj 
tirM - I^Vn^l .lily ARIi OFrEREI> TO I a 
'i:iani]itfrrfii>1 iny 

- ^ 'LsetUta;-' — .Li.. 
tlOT ™i»Wf, I> in* " ' 1JKWPHTAW.-I! nOV. __ ]«>iri, for rMfclttit -7.\ _ FkniKAfiai? WlMilwiilf 

''yi™;''T>lr*ii'™BiiT »S'io™ 1" till ^0OLJit:■Et'^JB^ . 

KlfPUICTrjlIj 
Ttid i[i|sFidJ[l UipjiYidibt rij^cru rt 

EaoTU-rtRncR blimnpos t-OlAEOa 

w1ki'V« L1lA<t« 'lu: luLfTt^ll ri nP vrndLpE 

"JujilCin," arJ Wiirft Ibn ^-Immm IK 
tivnminHtpd. StudniH* C*Ji't ("^F™ 
vtkrK, tiO^l JUHC b^jl 1D4 JlLFlA «r 

In pwmrtfdM l:L— ^Mfi* , . 

Ihil T*7 1:tMll^t^^■|^^► "ukrhh* Lrf All 
ttt lE.<i i*ta lu T -WiM'i: 

UeHiilK* *it cult rurfj? OTlilMlM fcf 
rprmviTia Pilitrll* Tinirlnif f^jri t^! lo 
iiJf.-' .L v^■u^. MjIi>' Df nnir iJiRyr t'KA-oii'— 
Hlfiy £M re*<r*wrt mjtiir*J. jririvriiu. IWV, f4iff alic*, 3«t IM| ftalilri, p-r>irtP':T*''n W' " " isw"Dr«i-i isittaju.h, li^ IF. ISA SAEin, CtaHiT, ' ^ 

is Tl.HJH, t* wnFh WH H 

;i [. V n^. HI. t-Siti«i:i«KS. trilElLM 
tjn'nkNT TKAriitiif rtiiBirrf. ftriSii**, iiniur^- 

r^t, *J flKlTU-r. 

ci3ijurky.-i!*HNB«eiii iiBM -■si""- J;^*' i ,%iANtFa 

STlStTiOV w.ohJ. lUmll K™. [lni™t/l«J». 'l.-tr7VlrEl> Bov^w'wiiiluW, .Tii i«lr TuT ciaal 

nBto'i.yltft, n«i_llimli(f;^. ^ W N;,.rL ' ^liilv KheW?. Hrfulil OPlfi 

fcjiUKT' VOl.tli.'tnnv.. hljilncf, im ™iniii.n,i. 1^.1- "■ < ■-■•--^ 

O. Illr-li^ii.lil. •.-lii-llnr. I'l JfUctBViiAiB""* niiuif t:iii riiF iifi"' 

■■ ii«lu_li_.t no™. 1 *j-..f"J-"i; 

A iXWEtKiiT Uk>j^l[lL HI irv IN I •„i.i-..i i- M- 

" If nmill. J* - Mm. Ba Hrfi IHilU. ulUmii!..!. .H|l. i^f». . 

B Bmi^i I f y" ^ [ A fir llj nri- ^ J^. n["onrfipT^I w«t rp-fJ. Mtrr 

V\ b^wr IJ, J|ypH*_nrti_nullj^J£r™.^ >V mm- it, ii .rfiiir . _ ,- 

\»_..,,._il._is™7r. ri"-*!, I. P.O, A_>i.|, 1*: l«l!lJtW^l«'_«■lf!r^^ '-»^■5:!ti^ 

LJIPT HtU" W>rit-J, iH-tl '!"l'lt"' ur otd H«i. 

Til H'Uniam 1 

I. WiHiuii. br dvj ^nvk«^"^h .miflrtri^- A^^OI/SHJ fllUfKHAi^ ^lllEmfl ,M. ijyT^m^i. i'kl-h. 

iTitm'rffflBSlBiri -tlJi't^r. lor „,ml>f Wirin-/ 
13 ttn UTlma, (MTU;ri. Al^iikjidri*. 

BBYfk ciiBra'iw'aiiiitUi" "«H"3. -"t. 
rtp.*ri^i_Brtt^k W^ki,_Jjr»t-iwn: . - 

B.KIT Tn.iiiy_-#iKM,"""«iio|) •!! wj" fii-wi"- 
LiKT,! 1 aiJri.iW;_™._t«™'i - 

n m.'f.i. a.ik ai.u' rkniK Mn^TH l 

1 1 1" T'lii") 1 If . ~ 111 I ' 11 ' ■ i I :ii> "■■'rf irf »»• 
li .-i;,i.- i,.iii™iit_^r.i; r, !!™'il.SB*'..^j^i^_- 
BH 'Hi .*Y i:fi s 1 KPHfiv i- II , riKiJ. *WV ■■ V«*I- tI. ¥[>ii11i rinni WirHml V^".^^^^^ 

J1iul«l ^( ceT^IWBW^ 4" ..W* .P!' lpiK*liH.|iJBr- IMfiU iy IB poiifl thinr*. m. ill iraiLj, Tliakifr J nil ttf tin -1 lart JbhniJi', jfLcr 1 rVI ... ^ 

"JCffT^ lce«mtiinl'i IbnT 4IUh d.F n. 
'quired. 
" — -jt,. qff gmitwr-w, ■tK)6T':Tiiuli£-*juA;*. **niisi»T!! ffiWi ilrrwn, niilwWk 'HTTlb , . 

lit (■[UtliTT«B-«IV#r._ I J J wn\t L 

B— 15I-BSiaSrr« Kirr«'irfli..i.-. On-' luit li.iiit|ijif»VPtr.T:r 
I^F(prTilii/*fi;l bte", 

'■■'^ JTrf C T^qi(1^r*l^ >■ L_.■ .. . 

Able tn.«««i!Mf« WHr ^«- ciitidii^Ak 
tiHIrr nm-|HMJm'4:V'l-P< ^IrttDM, tO 

ial^rtHTTHMD t*lT[lT.ttH i'lHt' ti rmiV Wanl-il^ in"r Lad. ^LK1(L:h iiilll'. '^i'^-^ MN-i T.i-irii. f 
SM lLliiat>flll*1riTlK OTP- <■ ™' 
'■tHqin^_ _ . 

^.^^n^ rut Ouwniiuirt' -MwV ^i* piifm ui it- ~Ar'f'M[AT10N!*, bp b I Mill -■ - -• >- ■ - -n main ^ i» M(iTr tLj- Uie >mIH™ l,( EyOtSKBH tut lilt 

- -'Local tieuilJl itll^aritf uwt BtAl- BOTTBi — WuiWk 
-^"^.-"--£Srai^'«? Ti^lpiEi.a) jxiiil I ium 
Ury lDb[PX'lr>nr. 
h-kfj, £35lt . 

awTKi- Tlif Sliln U of Imtim — ^ 
O V L' A a k A T H 0'C> L. WiLr# (VrtL trvi TAFl^KP fr Tilln™, - . .... . . 

I niUi ifl^M^ ki'iTTi tr^flf, rut. H"^. ■ Tjlli' i „ 

Iftjwllcj.jlmhtj ESP tri~5Stei»!_t.'!!'_'-._*T" l"f ..." 

wii nrtwf, taw ""fl- 1^'" r.nay. ar. ihkii 
S ^Fn,K:::i«l,rV.M[llHfl-"trn'*, T^lahm-- _^ M^IbuJ. wiwivta- iiftt fPHB fttlflllllLlll 

Tij Hjinl Urnm ■■i-wTfl, rtr.— Mairlrf 

: -ir/. ni,Ti. Kt., h. MP, M If ., a«_*T*^*?!fe*!^. 

' - ■ u flu nH",i,i rr* tnrit OtankinwmiWflh am\f. ■^^TT.iji," - 

meet ^:"it. '■■■'I'' 
pan t>t mflowT 1^ li" r ii-:r -^1 ,„ iLtv Fhl n'miinlL^ — 

i^-iT ]iHi, d.v.a 

|--|u('[* Itruiiii ulii mvc^, wnilljrS^S 
Hi-1kinylil, TwgHfr l*th jyi T^ ., ft* • ■ 

I Etmiva iKHh Ji 
a. HJJJ^^ 

p^ T* *^ a« 

0$ iniitiri. ncrfB BniiiimtDli, w^v.vttt: 
ml mri ivtn,, tW^ hidiL Itf wM BT- 

Willi, -iJl ~»iirLLne'~Irt ma. J*" 

irilTJKH \THi> pirnLiI .Num . hiiralc I of ^l- , I-,.-.'*,- thwrf jhiffllPf*, *adlfc«»_ It. 

^lth||^-d. K:[itEli. (.'dpelind,,*^ C».,_aM Gl. 
#Tlil4S ™^-^-T!i..i-,,r»iih mill .™'jai:.%rA-'?3- rBMlirv ^jrrri. lU tmitiiA tB*fc*p4 rppLUL ilhiJ.riiii*. .niWii 
Tnifir .J TuTtiV ■ ■ |wiB.7< jrt*ii fjf* T""*^'"' i"™"^ I iii.irirt-.witi' ___ nflniml rrni^iA- 

■I^LMITIV Wrilr, »;*lm^ 

|w c*rnrt4, lii .. _ 
knife, if*]? IrLin: ObI/, itJtlti|rJB-.«f7. WAi7[«d, luiiTt TtiMMf, AppLj ^'li' 
■mjrjEDl'L'AJ* (HfViL'EKhl.'— AwU™ll«l' tiilW »" 

iO'ACfdLNiirra -pitrf. [i>r tijfififKta uid Bnuira, AITUrATlOM irf Jiiirlt«l 
H.^T ill nfit. jVqcn F^^tlnmrq 

and lo *km iarj^]f4M>(?>« W V H 4-* W turt B lUttunt.it.jrity. 
,\Vf. n't lint ditnC. B^.M ' »■ •J_jKk,,i*?S^-s.JMu 

— " ' WA^I'I'-I V l^iJi"rtf If Ai^H Up (•■J piM lat- .^tf^ft* . m O iff S^'* HeUll-rA_W«i AXOV^Q OIRL, to mitart two eUlfCm 
fvt-ii fl ■nd Igj ■■■■ " ■" " 

ADOOD MietH, 1 
nmr LLimp40l-bl, 

f^iSFrft \ii ^SVTwr; 

ii^r. VmMili- 

A Inf. utjriiijwi, nw'.;''. ^* flu* "B; SI ],..r44«nl-i,tn CWi* MM. Si> 1^ I V\ '-nU,. Ap,|f 

il, il'•J^■k " Um m, t**MflM ^ TT <^^Mrh tTii;lWT- On.m ifiiJ> rtr.. "w 

^Y^A.^Tl■:l' t-iWBj iiyi .ffriifi 3 Hr l-4Til ill. l>ICtlhHrt,, 

■nil a, v™i;' ' 
n lbiili:Ewrd[lD{~ lb wwA. Anlj 

^Tdllnit ll.^-J-. r.tl.. K't*rttt. 

■iiL mini! ieT/tiu-n-paiirti'i 

-<„^ Ih^i HM.h, r j.L'.fJ- 

VV un.j. fc-.>.Hji,. iMtL- *H| rri, Tr r^L, T r.B Itrrmlil. ^ 
\l''.^.STKl}. i'Ulfli Ka^bl.r,nn\li. W. U. *liifc>r 

y\ .LF.ii r<L, |iT£titin. ttnprriil Ar*MW. 

^V'^'^^TIBC^ OVFltHt jay k™™* iwlT 
^ * run fii^'bMh (Mfr jtftWairtilBt^ W 
\\^.^^T^:S];, ■arit.^liiwl'wlt' ftSrrtrt-, Js* i*™brr, 

W 'IVmi M r i.ir uib.,u^. *fF 1L4D; OHk, iL-h., 1^; mill ^ifflt'L'. 

I lrifb*4^ii. Ln Only ■□Hit €■( l^Jin; *]i.,l-hy|- 

iT«t><TlHK ISA llf^d k|,|ll>. 

^„ Hii*1.>Tr. 

oonnov ■rrriTrii. Hvjwj. 

iTif^TllrmSfrTiisQt iiiiat i^fln nun &u "(vTjhKb 

Jf- lilKJJi. 

A[ipljf 

ALillTHE TlBPAnmifTK 

VTATKKri tiul 00. r LIU. BIBB P y 

AmB!/iTi(mii » iMn » i < tail* N tiid -fihhwtfil "AppU^iiiiit tat Vjluff,' will lit ptwt^H VKTAintXbt AfEl. ri 

>V ^n4i,niin UM.'I rr*.. A3hlflBjiri^Wl<N hafl ittt 8wr^ H , \1lrA^'^^- DiukHULiLh. m.i 

t\ A. KEDitMr. wWlpHtbt. 

WAVrilD. riiihwUliLp BiHl JlV_f,|.L- .yl_KnlLJw.-Bt. ritT. ^- 

llTj^STKLi. L.,4^l|-.!, Ill Itcniit W*il VmIIv^ M%W^ f* 
*\ ■fM'jH^n, |i'.lniJ..iirlH <_hJrj^t.H. A^iflrM- 

Tlt,^ iNtK*PH"" JJllbl "t:iH«Ai* iin. A. J. t*w», 

■EiWf,_rrTll^l, A*MW d> 

iY*ASTKiJ, Vomir f'littu to trtp it\ kiirfwr *»d M*!* 
1 ¥ «tBi«h1ji. rltmurnt CMlBff, jLiii(t*-it,Ji*frf*ic\! 

^^ 

\V'?imj"' 

YyA ^ 1 t:r^ w^rM^ S'"^, I'lfJii'SJ- 

reSfp'" n«imil Wptic"'. ffiwj wfcc"- 

f Yaltrri, BfrflnjnUlrM. hJI|*T.<. Trl.. ii r'm,,ini. 
■ IKll TIEM * I U WA ItH h;.** i >- Hi L l-*iiii-1 n", 

I'J^Tl.I!*. "1 HltTHrr_"tTTl. 
..jj-l WLiCilri*'. 1 l^hl'llomi'rbDlS 

'm>V.^^ t-i v<k ,^fli:iij Bjriy. 
^ll^r «rNrL.\iii. 

4HO]d»M|Ml llr^il niJrJ, r.r. [L,'„ll Jiiin-(l«ti. 
■J bE]TE:ll.i^1., P-Ki-I hr.n;r *ri,1 ■■if*- 
%TiL IM'H'l.kl'hJl: l^^t'^T, 
II. riitTfu ^ iMiuH trnm 14 ihipptnr r^n^^, 
cutlnsi. niwrtpp rridWt, aUClWft. FiH 
n#Iil, rj]«lEtDiir^|WTiJe. UPTOt'Pt v 

ai Uarffd.P'l nt, I'ftmbiflL 

I Urr F< ippij, I 
111, !^:^- I f (m4 rrfi. 

K+luV(llhT 

■:\-ufn Appi*.. wu."(«* ii-i 
" PCftarii.- 111 'iut^^.n hiMiEl:^ 11*. 
Mtmjtiyr- . .. 

Af.MtkJCRSL fur ltnM'iE?3iTSSC^pP5 . m runt. TT iwn. MmiilniiHri-'-ar. liuT[(;l»-JlLe, fttr Kiifmrr*^ 
1 YiyTKi>, 1 4llEnK'wfEh hill kMwMp ut LWcm iiAViiW^«S'™i 

1+ wiitL 'JfPrT' >TlftT r l4lll'»P»"i'.v. ''i-i' 
CIpriiBF '■ p^fil 0rtMWf *rwl,_J-|*7=™'**f'_ 
Li^-tridpr PV,-..>-.J!*rt«)'- 

.WiiH,'d, IttiTt iinil It;,f1i ltI^*Lr>'Pli, foi A, D. ■n'T f' JiU<*r. *|fi*T«t*l^ f nihjQlatJ^, W ^y'A^Tl.J^, LVurTipilplrt'i L.irhiLKlLjC at la^'><fa' ItLI h li thi Ip-Edi 'A C^oDril^tiitaii*. SulUi 

liiH Apm, 

rfK AMI Tr. Llf,- Si'dHly Trqt. t t^^tWl, 0173+ 

X _^in., lidrTTi Fjl*._ II l-W.-h ^^m-jw PiM-ft 
f|ii~^ppiii'i»inU f^ir ~ Pi il t Inn »(' fVijTn4B|i ■rtEttatJV'' 

1 Hi,, i*H7-1'n'i \% t\ir^ *' 

l'.lltii> L'- S:r^f[ l''iiV iii,-.il. Ifjmi •^^rpr^ij "Tii>Dfhl.5.0iH^fl, I |IB rt^tiil hTK. :fl^ ■Pin.-iiiipi llo 

Fillfl™t;''Wiifttr.l IT pfn-rt. 

. ■i, NkW ■M.iI-,' 

h-iULHiu kiBiMiiilr Sff \n.nv\> ■,i u' c ^llll^^. llmiiBBluni Jl^utli Prrinirr. rumllui fci„lrl., BWr^i 

Their iiErt1«»m>«^- Iti. eirfh itrf ™f.JlA »HrtDer. 
KTKD. [i..Hi|i(ni.. ^ 

lii>iHliit #(|-l(T'wf S:iTJ- 
^yATflrvrp. I'AHTM^DL j>nBtAi7TOX*t6|r^ air*TT ■nil HnA^Jt"!. j>T]»uci(iAi*isiiaaw^t^ 

jgl^Mfc'.^IHIt-^W^ V 'i"*^ ff^rt -t^K: 

I'liKJifk .-Tl^KKT. SVITtW. Qlil"PE^^T^: n 

Fii _ _ _ 

THJMIJ! urr TTH,i,,*,- 1 iW li.nlLtirt*. --,--..■„,„,,..,„ 

' M-l'ltwiimctSt. M\ L.NL- 

i 'J^-- 

ilS«S(Si;?S|5rV-^ift-BTiiP'i, Wrff^nr- nod .Ml1*in 

KnrlLir rtr*-.! « «ll «!' ^^^r- "^fl™5iMMJI*;w?*:-l..i^^ A^r,l^.';i«r,^.e6m^l*^M0iietelfc' 

'■lohI K. iL, nmU. T vftiSflW AKliSAi— ifr>JiJril, .ywiat^** u^. lof , 

.,;;i:MlV':^^^^r^7^ Tu^,!-^^^^^^^^ ■ ,..11.1.1 ?ip:NT:-*.-sssf^ s^-i;*-^..^hn ,.^u,.n ^ .jsf^ta.t'j ,'L,lh'. ■H'lill i. IPt't^in KAFtHEH AND LUMl'A.^T, IhlHmili -. ■\^rtiil'f|. ]mpr,^ 
. _ ,. tt', I' W 

^!-l-'- <;,>ipl 1>,rlnrr» I'if. Ir!,, t1 . ulh> C'f^i 

<;n(tiri,*^_r :iLitc* r. .-v 

,|iiipt/.t'L^i 'iTFl4;"^'a|'~)Jalt K 
l^tit ;iit| iiK.r, t^. II Mhrt* 
tliBii'i^hlnK-'indiiir, W.lN 
!iHJ_V.'*'. HiirfcHl"- 

r> m ^rt IIFILH w■J^l(t^l.■# ^ ,.ijdb H.tu. 'H-t "lUl ^l*"- 
In "I . r. ■• .1. h^iliM. S^'UI^m! l!y]f- Ui.Ti-lvrid- ^ 

liuttC ^ IPllTtl "ciir' BiiLnhrrlof. i^IuE! 

YVJ--^"^""'!^-' "it?Llit*Bl. IlL 1- nUiit 

Tf ruL raler Bfpm, iM l. ftjpf^ B _fhjUii 
J'HjT^ih-l riA-l"' V. : JJI - CwiH-nry., lar T-Tt,: .... i, ■ < 

£rwilH K rpt: ti irrt Iu|t MJ(™hI. W\mW. TIT fttrMJ, 
rf-M.iriNR, frm.. US,, ; ' irr-i^lJ: ' ]»: Wnlltrt*. ..^jSii 
V" P'm^lrl. ]n»i. jnhritnn * iTin^iulr, 1ia<"rfl»r* 

0AP4Pr,j; nnHTlLt'siiBTAyT rifpplTTrl rnri , 4 *i]uU*. 
nn TTialimf. i AT wni# -rt,, f^'rl" Hr>l„[. 

^i5ok~iTWi'lA'P)ftljfcl^^ T"*' 
i>(liikw WANTUr, «.FtaL^ 

■>T.tti« .» »™»" BiaBWMi.iitiwt^Jiawiin'- 

■ >i lri«rt..|,Mle^'" " ■— - — -^^-^ 

^irf^'Hi iiiwity « -iiAnQVAr, wool k v PfflTiP Hal iFfn^.btttrtlBWh.. 

n|3, ||LftR4tTT^ cMfifrifWrtq tr«toi|lil 
mo. »a PUtjcfi pa Lad^ ITuHft, r vSU 

Applr E 
E'l |ir*ml -„r ™r,^ S«l3i-M<i.-Tf^..ila'' I'-^ltim tHf 

Anrir "WmI lO -Lii ji(j8»jj:..tJliLiii.i], Hi a a*1j 
nri H'-'.; fiBA.**" I jiiF'[ili(MiiH;]i*',v(fir*)inJ rcrnnnoi itJi-i mur yri,i 

**f*5.,EJL': - \■J.rtU\^^tii^^iP^^im■^fi^a \v I)mJ |>rr«.n,al B|,p,LiLa- 

iiu j1 llff "tWef '^^idft»'^ f>[EicF rhu-iiic iflL'i' Fi'iurj. 

H. J1. &TII.V1US. 

Ti>vfii Lltfk. 

Tmrri !lp.lL n.pn«l trli'A, 

AIUSI Liflts, Vf*t. 

^J~AIITIi.MJl'Y HlltBi: cOOr^lLs 

eiiiiFL}-; F.siirvF.r,:i[ \\t> [NmcniB, jdi ... i|ijcl1:i, LaLiii ^Ihlh. It^ ■l ffl1 " » F- LUfJUIff K tiBmi^«ttiPrti*w';»ffli «* si. till umt 1 i'ipEL |iifilfJUFt^2i|IHpyJflff«:i 1l4k]d_nilm 
11 wift^ Tr^uih III:, itpi. m«. i*^!...!" '^l»-*-|V"foJ^^^■^lt*^,FW^ ^■in''^"- ''"^ 

ii.imiJT niAPi-tK. iKiJJB.;J., *'tii., j.n Vvuiw .pj' J. fi i'^^n*™^ ^i-'^i-. 

Xb cjDiiu:;^^ (I'u |,L,,i|<'l^^ ]lthl>t[t-r^H^lrN_ i|:«rvtx^f^^SD|Ai(iK'3lli^ 

„ — ..„i — . J- «iiitr-^riii^*,:i.teqt4±™t jiav. A TmtL, ui:uDULim|.,}ie||lTVCH iHH 

tlTAntrt lK>OI(KEt>ISO.-tli^* 

■Hi -■ - — - ■■ gci » ijirt^ t]2_ PMC . U PtTwpBllUiA .JkU. 

- "iiiJiLtf. 'liriMirwL bi *' 

l.r , TKl. Wil kin*', F.n. 
fcjiy Mar, phtl li-AMerlhT, krlC"'" .'iiflii)VTis<> iM^i N^jiUL rti^ ImuB 

irkeD rrpljltr- 

^ _ Frnlul C WIrf. Hinr^rt^t-_ 

ITfKIP ri'^Vfl h™n.r«i lor IcLNTp.rrii nLnliiji™, K-hhI 
. « Ai(^n. -^Plily 'T. Ahimr uii I _r,'., '-'I Pk,inip H. l ^Sbiry H > ^ihr^jW^^.P.^^ ■■ ■ 

TIlAl'ErnSJrb, l^inHitfirtcftJ ia'-nef^StiiijI^Jmd itiUtur 
(rr. Hiirlr-t. ^rTilj^- UI Hb^ Tirt^i lpl . , 

Mhtctll. Ah-i^'tttilIct*. liopl 
r«l H, «ff H.M-.lli3. nl. "SLa. 
SHLh^ -UNiiLr,!. ^ J.iir. TaliU IT^^IHJ. »Hr b> 
^it Nud i.nilL'T; i Vil M,\k LIJM*TB. 
>AniA?i JAtmiM Pii'J I L', i C'l.. 

uL-iEi«L _^ 

Aim.-m- M^k^i. ' * if»l' 

Ai,i:i':i^'r ^bIilljoR^ an] ^imtr^ t lif+ctufP. ■"■njne £1. Ar'P-l,' 

' "^'•'"'•"'"•'''•.t^t ^tm i.1^1 Turri ffntTTM. 
_ _ ""T^flh, I In fiTii-, in!; 

^*i5iiFlhii[rr mntR uii r'SffiCstii TiAm^>itt«i; 

JiaJp, ApH'^' WrfrlA^V iW TutfldlJ 
■n. itl^lIlNct kEAH^ 

I lidlAwnodL 

iPiTliflliri. Tim .t.^,TiiiH. J*lr»rlrllfld^_^ 
.F'^KT^^T.' ur C'rwi'^ rtii.l ILliMi4rH*J ll*^ 
.^CTfl.T M'^ |X3TlTirE| >i"=^- 
_ T.iftinmrTft. mT -L,1lun: Of t'om- 

IW?, N| tJink._Ht<hM-=i niT„J. I'Hvi'Fi' "t'nr. , 

^SftMP'If^'FVT f"''H','H(tH ^iiiVI'^ w#rtiid, hiiiirt Iw 
'.f .L^■t.' r^'BiU wi'll kfy |i.fiM*r Ln OTi^ Vt\' 
v in,;, ,.„.*n'. Km. ly , .i^^L A?*^ 

1l,h||l |,j l,'„.k jfO" ktllH ■Pd IJHIUi 

■J^ STKlir' 'ftfliu lJH<t1t:Lfcli.'irir»._li .tt^^ t*t, 
Ei,,.,FTr I. ilii", 1| Hrlnrti'*VFIIir. Cll«l«*Wd- . .. 

I. iwiaiitH wfiift i«iii^r, ri-iJT™. 

Kilff-jur-rl, WB,')llalif- 

II, II. Hi' LirLp. iKi^emrL i H ^ f Ill . nujcj 

W>*YTtllL L«D 
ill If. p'l 'W™-! MfB L M4 . r 

\\ 1 I,!. -1.1. ■■i g.lMWt, *f»*"- 

tjiffri., Mro.iiV 01; Mlldin iKgt ML'S' Writr n.l,r Wf" K,B(, ™<o* W)*42 

^^TlLi,/ w 

^y*vi]:ii. NrlLL. HrjrrtKT^IIr, RltUl 
pnapi* IJHtr- tf 

F'uJI f,irti™irfiJllP,.P 

i ia jMTnivB*<iI"'|n wwk ' 

Jji..^. ij^ MntrL h [,r1 ' IlilVSlRAL." ■ral] 
llahrrtkld. rlrrrt.. Ru.nilH'|.'k_ 
rfltTfiti^ M irvlMf. r*t--K 1i, _ 

^. .. ■ .. : - I — . — ■ I . T^ILDTtRLV W'>Mf,\, irrfl-l IiiRh*. 1 

\\7AMbjJ hR^'rWf^Hft n-rVrbrr J^CHMiiitk^B 6(r\ lU rrf^ ^ Tl' FL.v Oi C P.H 
IT tuip, Tan^iuw?-^ .«du Jijttil^ : T;fpM. HBtW -p^ii.^ „ fll^lrtp, fv.r>V. IL ,P. 

iMHtc"., LM., "L*;^.^rt^.__ 

U.F.Ol 

W.vr 
M'llLj'kl.AW, 

nl ltr>^ . ri,r im tn. t'l r [TqjFilTiJf. 
l^iL-iflitfr. Tri'ni'l. 

^f\I,<ti IT^i 4IJ A WL*k," A|.[il,h 
^■.d,1mirtH,ii. 

■.ill iLilll,-*. ^|, 'I,- Mr.niUi." 

ii,.n, lUn-k^vill' UVill... r,fr,'Fml ]itt!, 

Cnnni^, IT'DfraM-qC. 

aRVI^AAIn, V In laTiiil.<r 
Vn. T.. Jfinraa Lliiir 

OETTEliA]:^ tart InirdiT wtifV. p^l. -ut^R-k, iii i iJPtri. liiu 
WHtyiT Hwt ftTMi ff, npii»lfl' kJd i II. - Hi. M** 

aflCia'diH,, 1i«r liiSS^i^! l^ r^fi A'tipiy'Tfl 
J^F»lM*irt-«t,_|l*rifttrtBf|ffr Fvidp^j_u ti'flati ^. APPLICATKWM, *(!«fHrpillilMl 
]nf;i^t,^r iiii>.Ut UH TM&Hfl Ul T*iri-:'\».'i'i.i\'L. 

ii-'iT iniJ Pl^ifly. Aii|jlr -1 
I |.1 . 4 1 ViltH nU^^L. 

Tiy 't.MJ.HH!^. . !S J- »«-f pi*' t iKn 1^. tm 
A. daj^isIm, 
',^^^^■M'1Mii1rtE. ^ thai i# Vieuft 

eolltTP!C:-:^:-tW ■^nll-'«Wi*^ 

" |js.''i(mUK4iiip|,'.«t itAn T^r hDDikiiiH niiB( d \ T UIMII 1 A-u^ Ul WQBdtfP tfeB I^A^U'TdBl^ I 

f^wppti^ *« iHdiu4^ 1*^ dwUi'cT'lhB-l,' Inf Briu IbuTB Tpi^liHta m^- 

^'f^ipytrwt TSEH ftKR aH Ti'Fm' IIAXtH, lb Ihfllr 
.KH^TTiute l>f[itT^Bieiit. Vfulli wFiHttfrl. In Mlpt is 
'jTiMllir. riOWIS<J |l|"Wl.. <i.nTKr-ii:n-j,t. 

'*mAt:i iitW^nEoi^rBV. Jit^L' I Ta hm: ' m rr. lil ^^^J: 
*■ - 'ly Nun^rM Ultivi'm'Pfc 1 «'hllii 

\f IKiutTVttt, l^ntnf TV>I|>V.^' 

an; xiTirKnpirtfn Thw^gf--''^ 

1^ wanlnl. '{■'T l\nL-oil^\ 

Mr lH'Sf.l. tUrWKl'PI, 
!wtB ri?<|.,].ri-l, JiiF ]i^llJndrr(m*A'Il>-*t™l • iLai\, a* llrirFt hit 
ly I'bUfT^tund turKm, 

I.L UJE^Hl. " """" ■ " 

^ ,-.w'a.m, ]>iklll*¥tnfc 

1\^ASTKD. ; titiVs, JuBL tnjt prhirft prElrntiifK ~r4jr 
»' LHEK* i:j,| n'arel^hv^J T^r-WrB," AjiuSy ||DBijar, - . - 

v.ji. iiuiKrmij HHOfl., f^iJPnciiAL npflv^vr.- 

tra ]Ui'<iJi>hln, ^HwiUc Tom Bnttr ^ f-iFiillv I'lft*. rut 

''"AHTtEj; UJIKltiKiii:kni;ft. laifcftLuiJ P»T™t iBilt hnLii,.|,r],i ri, U'.^MKi. 
Mn.. Mhl".^ 

IT rnmxf" 

W SlMMtU^-^ _ 

l\'A^TrJ»f jiminrmJd-'i^HJlrL'^tf, SmfcJ- 
1> Iliiit.HI, 

^v 
JlibdlTIB^'lL, 

'Slip hl'tiu^^ 
^■la( lllfhi ^luU~t^ 
J.. K-.lUni Kirr pi- UrhiFlh 
l^mllyH Ilk , .M^ U'tifiiil- and Wi l^f "H*^ ^ „,im |iiii*|iiiiH4-% 

i\*yiH'. 'frl.. ]n ri^urliln{^4-. TiJ. II^F-iialA. •'liicr,^. }|ji Pp4i<L rANlMP,' i£W L.ltJ; ri.k uLkn. -P -.•a4jnil i-liI- 

' *L ii>: m!,. iH«ii^-iiri* V^AMpa.jtii_rufwd:*j. EliVFiniiriL noLfl IrpoUt 

..'li, t\\V' I FMAi/ lb| 

1;M;l ^. — "Fmploy"; 
, at. liyTlmp- llHl'1 r RN>:rnL"flSiir.vNt' «Bii'f^, ( 

litl.'P. l»n ill UiT.'^. « 
n|p.>p ISi. Mix. I'^' r. \ll |yT*,-t rrrlli. W« 
11i_1.hi, II M Find 1.1^ ii IK 

vii'-i::'^i;;,^.;:"i:;„:i'^ 
\v::;;:'..",i>'- 

ttTVTH Ll4;ii. HhjrViiiH. Ill' ftMlicrij. iiii,|li.T ■*,tniaa 
>T h.«pt^ X" '"ll 11 *B,1il.i l^llifilr llOtrl._llJI»ni » I'l- 

rvil rimt^.^' 4!\t^f 

\\'i^Ci:!.7S^^.ji>.v. 

1^. ^iHLHF ^^ifO^^uOutli- _ 

M i;Jm'illffT-L_frrrillihn, 

]^ ^tiari RiLil «4>Di.'iiM,' i* llaU I T T tjHll«* JOMiHiipnt, I WKllIl_iiid rOL, sultry w*iiu-4^ uid J i ;;,h;;HM«. ^T-ii'y IcLtrr. #flta rjin-l IT': phnrlQltr-itrFH.. .till ItHj- L. 

■:y&J(Htp t( -4--^irM ildiJirJ Ul lilt awiliil^BBnf PiTiH'ls*i: "li f^*"'' -T'*'*^ ^'^r-' 
■fliniwr Brftltilltf^. THIK tif dp H*prii»UMp (j| X .-fftani^ ciBlcsi. pV«t !*■ aitln-k. aiTitfjiL', aril iJ iiKt rui lk ])4TTiid.¥| ipuat btf 'nnpaiaB^ 

,'!li3^0MED. C:l,£nt£ ImrRlfi'iir' frniikc], ■ frith ho 4K 1 I^H^r Hrlj 
■^Jm-Osfff* rmn' i!\\i>srlta\:K. Apply, fUiJiig ifl« bIhII R'nrtBtdrt. 
«ftidPit|f 'lAjyLtB KlTfttft* ' ^- 1lra« ALLFJ*. Stl, rtPft.. flTriBrT._ 
,- lum-i. (riijdf ilp^ 

^rv-nrv. a.-r _r;H'*±h#th-ptt- 

I^; '■rJKVKrr*!., "I*. "'iClaa 
]fl ['«tlfrJ*rli -t. Pl*if- t\^'^: 
\Vv. 
UO'fl fjtl,,'L'll>. Tk» 

1^ TI<P Tn^rtP. it- rinir*. pmrEwKiii (H!M.,e.^1ji II..,.loii 
|il>i;c. ^ - aBBaild-W»i£- 

" iWijiBL ApEi]]' l].W, niibl "^'^ tntCKFr HwUT IIiluTi' AwHilli^n. 

_ >lLj4rt^rifnL. LlJ u',-Kiuk. To*( FIpH. 8 
Jj-LMciPUi l^4L 

L'Jl -Si IL " 
OK Til nnMHiiAi'iLitri llrtTT'm I ||iv| * r 

■ K^{'rl'i,tiL ,' j.i>d wiur llUViSft^ ir,ilrHV,- I iJ I VI., Prlh.. 
I >Tin1<4, r, ■ r.i;]iji-„l! I 
■ r,r 

ji.-lA.iiU'l. ..Miitri""|.-^|H.",liiL"L t.id 
f*. I.:: U'4ii hL, ^l r!h S.h^tiFi'.. 
■Wi5Lt«d, (iirip Sr/c nnlir L>i:liL.. 
_alBjrt, App^f f.il u.ni.. :i|i^ KluI-A. _ 
iUil^ nlMut'li,' di .iHTllTrrH M^lJ>l:L.."nn 
T ^■■^■p^■IM■■v«• Bf," ^ 'HT 1' a.Bi.. 4.-^i l^*l|p 

tihdfl-in.-fiL^i.litf ¥,,u.LL] WliiiL^'.l. Ai ( *rr^"r, ^TirilJiAjr'rtlh ui,^ii.|uiflv.l hv [*<Ilrn«lllftlB .. 
(Julirli .iL|i,ii;', tll'^v, ,i,iil ,'in.rn«ivB wJIL li^ rCLrivnI 
Il»' und^r^bE'i 11L1ML H ,'lr^k Tnrm. «a UotidBii 
''dh, JiFih ^.TfiJ, l'^-:!, In.-.ni u*l*.n* iqualillad lf» ill 

fHd.Ei4w iir ^i.A^^T.^^J^tV i^e^ECfftWL 

.■,|,tilk'iBti riiPC-'Ii^aaitfa^ linn- 

a'i'*fip, nir tiiB fitu ixi»j*t ■ ■ ■ 

A pti Mi'aCJ, tn be B^flr* an Ibrml, *lilidl BK A 1H4IIC li> drtrn Tipi'in. £1 iir^i; 
Hrt, friffy. 7J HiiLT>rBf IIW. Up , H or 
Uant^tt, fgr liii 
i>orq|h^l4'|4r 'I t ^ lt6iLt.K3r"«-n^t y^fiti mMnj^ .Fjth'^iii liJf^ -tit. IT. 

i.J" Kri. Mir iFrmit brc*. ■ " 
DU Jl mantel ltp"lHTai 
I Ajiiiiy C'h j^HIH . . 

IIIpM fJOtTH JtEKeilSLTVN WOCHWJAJiVlSti iJ01il'A^\., h niiji^nvo ij|,] fn.-f^nn Jtillty 

llbl HTkAVD, J'Buna .rBcn-i ||>rif licblu TrtL Uitc aalu-jr, FiiLI pifi ■riflicblu TrtL Slate aalu-jr, FiiLI_pin n'OlkM. 

YITU4.'Ai'jfjKH' y.r*'l!ii'ikJ Icjf H^c' lYdii'ti 
ml (Hfli^T [li Lhi' Ann . (If th. Hrrfury. | 
n Aii^;riilla "lor'nii] |i 
inlfL- |s,ir.iir,rrtuvri, |i 
M d,.' r IH-tfr. Ihy, , -.^t;, Mr>U- 

ith ri^driil. I1L UsT^ \ir flri;i:iTlldlJl'» mih/Mi :t Piit-Blrcfli. iltfT,!!. lIi^F-j,,:!^ ti^FTtuBiaJij ih 
tm lutMfi IKiIjIi Ikuk 

^ bLfncF: ?,<F., TFnuiinHitifct 

^iP^^ODa WMIFllOryF' - ■*l.-H,. ,,i*hr Ihm' r," 
n qulr,-i a SVTl^'liV It H l'' I : I ll^lINT .^Tt^rkl . biqi 
lllTe I Il> dli'j pil iBjrtiDII r',|.il|..|i4'. 
ApfLj Lj IrClLf, 

f^nfmi-jitlil, . 
c-i. f]fifJ;^n_NJii| liii^- h. MfT tK KU B *^ 

CfHCHliuirD (pmi.v^'ii fr^Asm-.^. 

par « GUX^tiinu-tnH.}:RT< btiimtt. 

NDWniT ad TKinmi^H B. rv 7, »[| I 

- -, Wi Ad ata4 £| la per ifLmiift. 

nf Vcmiiw TliH L,n iTibU^lJiiB, 
Wit P VnftUT. T^i^^bi r.'^ 
littTWMT ifjrtr TklmiiLal (ToUffi, d[i»li*ritla|iBt,*ti-.-, U 

^ tbil lWE,_ft.r.t>. 

Ua.V| i-ip^np-jifTd ,Ti r*^ li^ 

W^ Pl t i^ r J. 13. rOrNfl fliil ri'r. LaiI, Itat; tn uiiintltarv (| 
lUTa e,]:4FU^ Ll,Hv HCIIdE. F',r ilie 't^^kmnv ' ~ LJPPifc^ftra. 

II n,1 Jk'uni 

,',-411'!, Vniir^jj niH'n 

i: ■. L'|ilion lI Aj-J?ly ',^ Ir Li, 115b ly ] T' j*-rniL'in rniiuTi'il at 

flnlLQg lail ItUlT WTtlF' .- 

V\KTt:h l|PT>fl,KftH" pt^HFir, fty^ni^J, 

Lr,. " " _ ... . mni Jim. tintmt, JMb qiaftM. V« Jiu^kn no qharNr 

A rPlJCiflOiilirik'fiStfi*:^^ 

K-IK Imunim- l4«p^,' ' 
Hiliffhijr MDVpveint Ar""" 
traUvt- llaHmrH "lU - . 

DtA Iv. tfVCf » J«Bn Ot Ifn. 
■'3a»iiiafcw,.., 

U nm^iamm -itHti,. Km.^. 'Vfllft,' 
Vh#; 4ff^>-;''l*niki, ':«Wi tifm>* «^ 

^[kii. -ate HM- i lf;* 4fr Jif^i -OK .*M^ m> vtihamwt. 

V^itk 1£tmiu iHyf., &ipi4tnl. £^h "M^' Ti^lTw, 

laMUniUim, ' JeXi ipt"**' ■iHi?'! UcJt* rti?, 

ii4 fiiNk, ^, ifajUiJy 3i',iiK,'rflr iiAt4TL, ia«; stim 

"II. LrtTKriiwvt trw vm-fA^ ^T.*i-L** 

^ L' s ST w CI HQ inlt 

\l-H.U:ATIcVKti ^'{]|l F.KHIVBIIB. 
^Ei|i]1ntli,jBB wlJI Lie Tnri!j¥[M| (1^ lb r4Hl1i«i of 
h,,'. r El' KliLra tif* IS L,'ClL>r9t (noun) on 

fMi.ir-,'-. U.iv Ui. iTtH. Hulirr. ^»l frr dniiuriv. n'AVTKiL In "Id mJiliiiHli4^ Dr^BimUBI VwintlB, 
|l.\iFr H FITTRIl ilhl fLlTfUl, onrt ba BIBBrt And 4ip- 'iL^-k \ ?,iit. il*.itigTiluyi iLJiEiJ 11 
rdir, Iht: ITLh Ai?riJ, }W0. 
■ Iui4i.r,l ta Jkr ippmlnEuBCfii 

.j^LiFnn 4I1VJF Lr Aid JW ugULaHon tit 

hwn llull, Sfd^^. 

iiiLjiLm U. iiJjiiiBITT, 

!(i«t flii^ 

Hvwo fiill, "Orftivri 

. S4[lh_IUrrfii_lll« 

It |ily Ifiii-r. MM tPit^Vh^r lahi al Ci;IiiIl-< I . MUhlLr^ir 
"LSlLLilV/ ■.ui Aupi'Diri Ai.'- 

ip .'t(n^M,L'brilH7at. 

41 heCiTplatml, hridLwrtW, OPW Oilnrd iEf»f1_ 

^ nf lotV, ti4 tai tritJqnl It » TR AkIUSi- m-Wt 

biitLlullOii, 

iulr,r-si (tnWi TkiT imiJmljLidk L4* 

«'>[h Cl^]ri.t<■ ft, (fBtlbHtitill. fimjr L LpAT wnWiM miiu. Hob, S,«nbir. 

. tsif iTM J._ l>ir1lBil4H^_Jdi^&i]h 

.Trrnnl„,l .^il. Tb, ik,T^(ll .ppllc,nl ( F^^^^Kf^tey ■ '''I'" 

■rtuLnj ii> btm^f luU9 bh ^viiBtip^itjMI^^^^Mi Hfairp, Burl pndnhp] " ApMlMlinU Itf VuNw/' IPC I . .ftTj ^tf' ^ 

iBSritfil from prni'ni "i.mii^L'-Mf. t., ]HTi?iTni tba dbflra t^^t^f Uhi'^ 

sE val[?t:Ii. r-iH.Lt-ii toh ntr Uwfv. n^., ffir Bht "T^tj, 

iriiL vatiA4]r.tu. mIh,., Ln u^•K9Aa.bl^ wli)t ib« ^HV 
iTrmmml. riirr.di7ii( ii'lf i|ictiv.iiTHi-, Of « BulllUB^Jla^a, 

^ Hr*w^i " -J 

j_ rKfillent clLjf Mi^-irw. HmM oKm. 

rat4tf'*-mF^ltrt.-F^lil■cllll liMCEpetcr wuti ilT. 

ftTJlAVKLLBn, ^aULn'i "mJI '-.|,ni i '™it""f Lri-ii. hi n- 
J^*li.lLm id. bIIIjij liii,.. nil .■|.||^^, |1. .t t Li . Ti 

iTayMhip'ii opp^tjpr .-.4.>..|,..,f .t,i,ip J^JLS, 

. .M HJKATaCK. Bta HI, g >.u , ._. 

'a JPTUC:A-no>ijj >*n "i^vlLtd TrvB O-mEkiiift] qiialiJIivl Tldmi ol 1^^ . _ . 

-rt. trs uridt*rt»tf til* *iT|il (4 iwrnqrlam tin i iHTn OrfM*B4Wt Uld KdPillaitlHlJ Ihtrrun- 

K'lTE IlifUraBf^r CijWiptmf, Otutf Bp^lJntJciH rVutn I Aprllmi^ i-s f^niUiai-ratltflL r',|i! 

ll»niuttlj iKin^siftt *i™ipi[»m ^ni ^ iilMtidQhl. ■•mtlmt mr N lw*Ui|, tad tH InfiTnu' 

ktiJ rudldBlPn WVml tSA h* AVer HI /F-in. i^ i^^. : nn ip|pU«BtlBB flt. tU 09n, tl\\gMT\-ir... 

At4i'1v Iu tat liutunL lia-ilDf FjLlrst T4rtdtt]l«TB ia'^ntlona .f#\Mm-mMi-J^ aL 4 f.Bt. 

1 . I ifEi, Bf ■fcUr; " '^^^ *--^ ■ 

«,p,o K-RNESl' liLt*l4 IL TrM* OjiLifUi. 

Mil 

■^^^■^i:u■-^ lUiltOVER, niunirT. APrF.m^TinNf a'E H'Viti^ij Fi^r tb* IH^L^na nf 
M iP-FJTIklL' 4 35iKTHP(;i('ALl AmifrrAYT. hutka In 
[MiiUMrtJiiB w^th UhrUo Initrtabnic tlMlfrcr. JkUf? 

AppURailDW BddTTWn "Dui TfuilaB, AuB' 
inllBB ViMPiink, Hrd^i"' ^nHl IK . Jitehnit' uatft ' sOtk 

4im-4af/. -iMf , ibUBK 1. 

'qiJirHl. In 
IIV KKM^JtB, iNadtpilIlL KmW. 

iT JjU.. A|I|iI|' ,Njji|4 Ln tirt ntili^ n f (m oHeC i^' 

TiJk: lUJUlO.VWKAL.'n| PUUtLA::^!^ uEHiUT CO., 
mU ' l4qtUW4U'' ha(E BxprrlK* pnd wb<ci iM 11*1 "h' 4", ^itil tn+ lAj Hit i ■'T. 

', iri, ,Tirl I'M. P,. WPK, lb IxitHI dfi-J 

■ rii' - TA.. t*in. citf. 

]Ahv iri'i.r'. rH,iifi,^ t*4r>'BM auti«t, ^^d^pc 
, _ , J i:*iiirti.. Qii. (Bill Urin.liLjuniijlllun il, HlrHlSifi-H. 

^MwnC . JjAUV^ nttvn _mi^tft['it"'^ilHIMii 

''f***T> t ^, ,QtHid In'sv, . -- 

' l/,tml,>n HiV liJ^. n flnM-.t. fr-**-*^' 

■¥*.*^'T ^DV" Jlil_P *r Llr^il Vtr\f.r'i'' '^'-^m\ flrtrl^JWilLi 
-ChlEurtfl'.l* Itmi.p- J-? Jrtliiii!t«rivt^^Ar^^^ 

iaiaidrT,- lfc!~i*»- \l'-lST':iP. I.MF\ E 

* 1 I'.. I. H4l.!,.- ._. ._. 

n^ASTKIk IhPT, F^HMrplU i^ml iiwl ]jn^ *fl* 
\\ buria., .rti,,rijW^il tlh-lK ri"it 

>* AJttitfll^^TSWlii^ «*«'lp»Pr,l. HUaE],J|i-L>r ^ 

■t*f^tt*l6IJ^.£ii^■iBtntWl■'W AmkJ 'fw . ^'K'Ftl' UrT-l.l. ^yASTLI l]i'[r^r-«U HiiiAtnrr mi1,_ 

„, I J,.-,<-ij..i, Ml ^1 IIIIT Mill. _^ 

..f.i £l1"4yUAI. adulL llMkfh 

fir-. rdl. PliLr*i!«t iet B'lvq* idnakiFr dMrict 
TlUdTLtRCBuU^ 
AH>ITb (VT^ bI nfffDCH. |d 

tm. SBSIDEKt' ■RLd.^'J AIT , kiLAAV mint inl k^fetv^ 
*OF- . _ . __ 

rjUt ~ kLTSKlFAtlTV OV ItAV. 

AffitlOAtlOBI, indcmxl ■MppllratlinFI fur PealElflfi 4rf WiXltlP. 
min, I ■ tTHiTiltferL BOOK. 

Apfi'lua Uonii l4 
w 11 a«ljr»tt* Ml,''iSb». k It *r 
■UI ruL-nii nr ~ ~ 1 nil H Applf 

luiL Mom, 

D.f.Oi 

llffi'i-p. it,=r~iil.,r-rt*S)f *B(««-ltfolj(jBE 
<.„t,ij ^ wiijinir » -.irt OB IM HiSStWSS^ii^M 

J5di.< r^IrHB.™, TO Pin!^ 1W4 ««K;^^ 

W~A!i1ici), u iNutNiiKii: Id •luTSiaHFiiKidi 
fun tE>_ (ki m- niiiv^. "™ 

Apul}. «,«clfli .1., itftwitm^ tmA lp4fry ft- 

^.ImI. 

»». m. 

_ . . _"mM r»i», LAPr ll*lp~l»r aniBll advli .Mttll^j 
ti Trt. • fa 4*t*i™Bt.^(_it*BlJ- 

J MliFiB*nii Hhm-. TJ llin.tfr.Ht. 

T Tiri-r "(iw:: — ■ 1. .i.i..j.iii.i». abJi hi t.im., 

ApTHJ. NFILI li; -.1:1:11.. B. i3,1ir^- 1««~W ^ 
Ar-n,> M,". iljnl.ri. hli.M=, BirrrTl.rijJtaTri#r_ 
Avri:i,, • r™»i niKL.' lo Milifc'li iilW i 'l iil ll f 

|.| I'i .A rb. rr.il..|iHUl I^B f% . _ . _ ■ i . 

TirXsTT^lli ftwl CI^HKR.M.! IP^ whiUi. OBp r>,H. 
VV Tii-iluy. pm-miii,i. miiwir*-^! ft'.il'ni. r.in. 
wrASTllili' Ok-l,"BliiFi., 111. Bi llBltt OB^JfillAL. mi 
Vt Jti^ttmlir. TMBihmii, Hnti BUBH. 

WAirim.. ij ■iiiift'lMiiirtiM [.AiiBiittB*, "TtTttt 
i,nt. lb* -^oitlil. Ii™. WllB Wnrh, WntAn [.BVfhlH. |fni«4t, XfM^ 

[WllipMil*i™4»>, "nkBJ I f ,il"LF ^ . 

App'r 

Hifl. ttCVn*. AruitBtFlA, 
W ihriMHiKi ,iiWF'rii(K 

Hk(J: BtBlkiB, iPtri^ra* 

KfiiL liunit. kio TAfirwiiiFTii, 

Pi^- 4.'*iiJBTnF! ]4M wEr~3> 
L4hlw ti-4l. 
jf+Wrl'duilr, T^\■^ 
" llgi pl*n-''t I't. 
.WlP*-.ft'Ut*f"'f!i'4Miui bLu. liPiil, 
i^H^'Wltp |THlB^«j"l *if"- ►'■""'i ^ 
liift t. In hniUi. AWlT Wi'tKJ" ""CH' T"^- 

) to ll.Ti OMOMI;. J IfaMiy ■!, WB iBtltf. 
KI^VTiaY: »t}p \<mi. ipplitHnLi btM H tnw^ Ig 
Pit *bi tu|l4t j^bF d^ til«»- ialn 

*rt4ir. 

Iiy. 1*FU_*fi TTlEnELLi l^^dH . Jil, ^laami^ h atJirlr 

il. m^; - 'iiti, Kil^ 'ihiiii), 
. lilHh Li4 iHiVBf Ja fl«wil llratai 

mil bf fvoi^ far 4i u^ntdwd I 1141 (n tDiMOjiirt 
t4 b« t^vMi, fra^WirtioiirDlKTiiiE^ 

P^»* tt'Ai ikiJ Flr.j,rL-' 

rnEi.Ki-Hnjgi Att.4vJajib iSifiintjtifrE, B^^ ^^l 

~r>PTJCATlf^Ka an jBrlt4^" ■jp"'? ft' li.Di. nn liwr 
\£%, M^Vh f« tkr P<wIUliii gj Ifi !f \L^iifl and 

l^dKRIKilAlIfii {if Uii ClAHBMVAllillET t OH^A.^V, 
L^, ai a aalaiT 0' p^ ^v«k. 

ipfilliBiliDlBI. t4a4b>T aUll iBtflpMBlaLa, to Ih- hd- Ar.f.EL- |j||tH<)iiHA 

InUl * JifiMliLT 3^ iWJOoiI. 

Rhilni rim<*. April UHt, 

1I MFnHlf -"SKtl 4fDLe4. Imritimr, rantUnt nuphj- 
1. ■ It - il 4U WilWil. H. eirdnry. 

HAIIFf>Rt:!'!j1itt!<i.-Wi'lBml, 'tpOVr"'la'~]«n] trnllr. 
i^im K tt(M tWiiflL-4l^ JUin'^_ftLLIi. 

AlRD«JW1t«. . -Tr>aUd. Ihl-ria^ II )rHr> hitf Hai t V«JUla K. 

rlltfTtfL. Vi'd., TuutliVltiwiifl. 4'>«ttiri 
"li'p. lT«nt ip liltir'l Arc. UtiHlLii, ,ir hnlhrn^ ILi,rJt'Tii 'i 
,inii for T fttALa pfd, Mpe"i i« ■.■r^n-jUi k| H<!Wlrpd br llfithml BBd Ufaltii DrpartnifBl. itBi> 
^"Ri^cff^rtf^?*''^' ■*«l'^ ftKOIlTEiil* 

A^tiLluBBU nuit {iftKhM>i fvi^vcf _ Jtffli 

Btar HabrrflfTd Inm. 

ITaTHjTI llBmhu Mw. t!t>L]|iJf, umrrriM'rt. f,v>li. Jln-i*-- 
bfMil, Hwidir Mjm,_wllii_(Fd. fKy,. httir. i^i Klur. n. 

giflTLUiH HI>! >td., wd Mf pLual4.rJiij| ili, iti. Jill 
' . "4.tt-4j * ^ wn p lgyt*- U nl* (Viraahit. 
•ft^^'T^'"' BWl*' ImiBC^H 'jf■^'fiiCll^l1^■F■''Vy(i^1■- 
„-JB}H »>': I^HABt anJ llprPj] Arm., 

iHfll l[*ii^B 1 Nrh,, Ir^n-. U1 rriaffiiU. «Ln.. Ih; 
^^"^ II. P. Il;k, 5*K l*T?T^, 

— WlJLiE^i a Man t^i worfc )A BCIH nn 
■ml |nn)p tnuiHl. A. »., T"ni»it» P.tX 
iS-,^rt in. iiiw h'wnrli l^ilOII rlllf. 
filTl^kU I pdn-r.. iw^l. 
UI Kf , ft, V, ^ rrtvATt.r H >^ ^^-^. I]ltwiff >% d, Harrfa'^T Llg? |T7M?4NCT IS TBt UAILBAuh M.^HTIiii'^ k' 

irmif. Urtll. Ki"rjld (Wl»^ 

T>iliit^RAriiii~ 

.i Third In ftr APPLKATtOSl will ba r«riv ■built 10^ Mantid, 
4irJrii3??"r«i, iSi jJ5;,^a^Jb t^s til hu".m'?.*;'^i"'i r;;:;'' n^i^^l^f; " 

iTiiiaOrt bf UUI, lUilur pnrrina affavkM. and ^ ^. , -A* .f^^-*^,l-^ 'i I ii"pi*,-. nrlmm Ubt. 
' ITiTliriillU rnaE*|jing, IqW IdiHlpE 4:iirldBi «l iMilBHinIa]!, fl ,'---b 

n<j<iiini r-isiEi-iii, Hd[AH<L woocarDHRH 

iTr.r,r.tjr,n. <l|jii:lfiirf, NiW AyptraJJan Urn^tf^tl. LbmIh IbJ Vln|T,r^ 

T:;js.r,rw Colljitt -. _Mfl.,rrn. ' ^ _ _ HH^tp-Un-i 

' •^'iLjirtcaMTrtL Hia pnij lin^,, (vpr kohtn, farf |. .L Ha™Ttrt I |>*t1:^TtKU.-¥»rtFTii wiirttd. fBi Ii4i?'ifph« am 
inrriL, tianriBaTttct. X Hn^anfaMfc ■« Ohm., Ixd., WT hntnL 

=^^^^^ffsff5irTr~^ — Hiilli[i]l^:'i-^i''lr. i.V.iiii.i4. '/Int^iA^'T^ukaam Iv 
Ntiy. 1 IhiT ri^H'.l apfP^. HA MBr^^. Hlfntvi]l# H4lttl>inWMEH -t^Ptiiri lui 
liflLll in.'Srlar rhiyTEiii'f 
wintril. pBiiftWflL^'BttMT tut tukitirtr \n ^1 fflf MUtiBfc ■MtiW 'fl)1ltli<.-fii«:iii.rTiii-'Sa,"^ 
J- ,ry l,i¥4,],dV4 1,|u^bL vlirr. ' " fJi.nBff-imrt,_ TlBOBATll}!!!?! WBMml^ obb vltk |«tlui. faatfiiri 
M,m fSlli Apiill^j wrM^t c«>H*i Bl tiillinBkil 
h. UK- IktMn. Irbn Mnli k^ut, AimrAiiT auHucii lAtru, ' X W. At^w, 

WBI*Bd.' ApplT, <Jb Iv 
in Ralbianit.HL. I'liy. 
arkd Ti>j|« litPiFji. 
tud Hon, lU^ Hi 

I4fri1 lm l*lit|ir«La 
Pjrinnini P.O. iV>tiiL, ^f&mSir^ ...... 

tlQAiaif^ i-AP, gftn, UI 

B kL in::. ; ""^ "^-.^y - HnlM. rOsL' 
PaLhalcqj'. 
JMli-rv, fUH 
ApphfcaUw 4: ^BIlK 

IrtK. i; /4art' fip. rlnlril wkA. L.U., fllfb P 41 
A^OLTH wMEi'Ml - - ' ■— ■ 

J, ly iV4*biFidiH, iH'twHijj^, at lu pffiu nLag. 

f<(J l-.,|l riffj.itij ud. h4ftr- ' ' - 

hiimrlL' with EiH^jr. AiHJn i 

V'fii>i^"''i ^i'if'vp»''t''d fl luif iiBi. *- ■ ^Ap[;[^~taift&tVliwidMd; 

iJ, i*^p»B.i]]fi^ji_iu_i^M_mwnL^ 
J. h4Jw rtir BUa. nrk'^, k T T WUb b AlbjM nt. lUndBHckH t4nM Warwlcjf trvAi, 
rtTAKTIfCi; foiuf tlltV ligH Cirtiaih,], ■q'Ti'Eain,, 'Bli 
TT gOnkkiit,_ fwiJ Mtf pi. M ibyiil.it, VmA. A tt IE A N b L i 
il • p I T i T. 4Witf*K 4 ITAl'V Tir.tNTl£L»B Lwfiil jotini; mi^L. ticq. 
TT n?.-! 4htiab^9p-«t. AnAanfrJ^ 

W'illtiHNK ■ood'flmna], nn 4il<jn:L4)fv' ft minll rliliri! 
_i Bu wnriilay. Si liinnit. <Hif«rFtlili'i<» fhiniMirt. ljf mnnllii ppMnt 
anil lour Pr«- milL- F14)1Lfu IF-UPIhOVEU' IHIR^^I 

1 tAt^f ITMki l^ti LantHlnwra 

WiiFmsd (9>, Diifikl <1h«hIj It*]] IV#t»r tb^ AtrmAi 
iM^M h.ip^ lI LtHdnjPoun. ItithflXioilEniflta bU. 
T'teBTiiL oitti^ far" HiPt Ln itaufN' 

11-' Ur*. bMriJt, OonltcliHwri llJ flB B^t -H Knrih. 
TlTAHifHi". fi^rittbla fitint'ilQtUSt; lUlit' plBEH. 
3J r.^l^fMffh4L,_§Udr«n_ 
■AHTlUi. fOjitH. Rillk '■nd~BiILi .U^' Hbd H.Bviin* IfldlqMqtabd- ^. . r HvCfvrir 

dPFlln. iDkrrH knd IViF r*SiSswi 

' bntf, mfiri 

I TllnicPfiSlf. HfTithfrM. Apjhif~lf7 W.i-.t.vnin. VpiKiDi ^.L]*l■, #ioii; . 

T1 h^:.. |i-^:jLil. iii'jiilr^: A l^iii 
tiu4 mI.iiH*. blai ila£L«e1lUti'p ENuM 
|.]'ilHil'|i , ^i!^^_l>A■,lr|p_#^r,■rt^L_ Th'I , ^^H- 
\^rA\t^':lF, " B4)Y. so""df<livn- hillk. 

^T A^FlKitAnN, irit V^IklDr, ba^-Jl 
Ciii<f^,n UTi^'E, I'aiUlirfltu, 

JHw^X'll 1F NJvd II. 

tVLKKINn ijCHTdfimRrail, (iLi-t br tooA fMi 
TT I'^ink, nil diiiipt^ H B^tB, al bulBK. Btia 

p,'|<4«] irlrt. 4lcittaB', ru BtTiT4" inMlV <VMi:E)hBl, tB(t 

1i^lft_li>^i|i Ttt. A^r, ttt-i tn-fiMU(ilf.i 9ii.dimmir \. 

WxnTVili, ror' J>riiibi«. woM-i' 
tit[ prrtrfmlf BifHlbFr mala.ll I'H. Willi '•ilMii, III,. JMiff.T^ *!^ 
IL fBBl'i^'llmMI, .{ia8Biai#j, .« |tt|ii i l, 
TT KRAT.. nr. wi'liinir. iniii lini. I 
VI- aeijiIjt 

U^llLlll 

LJ>. 'yjk 
idlLiuLl E be B I«d plAJlli q«dkj 
i.M|iilmd. Applr 
7^ rL awtB T" >a>^L 
vKtlAU KiiBt ba « aMd 
.1 i.L^j, tot atuiv, rnrii j^ i:„-ii„u, HiFian-BTi 1 J I- 31, MVA 

ILtiT ilOiUllTOFT PiuliwUMal 
]|T0R, 

C ^ipbdlll 

d^NK'FlAC'i^iiiriit'nTbir, <^Vi 
rlth t>i4.t Hrk"!.. Arii'> MoadajF, 
iqlas ami Ukututi itn.'L^. HuBitt^k. aB«r 

Tid., .177, W'anti;d, 
ifraKTi, with ti.T*t HJ-kr'l.. API 
nii'jEi'. MaqlaB ami Ukututi itn.'L^. Hi 
ihlti^ ^ ' — 
^ASTUij ^aUi. 

. XMuui nut. 

IHIiin 111, rt Fitrnn. iBM"ii'Bii''[iia*alM'SuaH .bi uum; 

luBamBiil I \\ onvm. two Ln Unllr. abuub. w iioi 
luiL Aiiffjir lAopili^, ub, dLLinMi 

Kni.l.ilN'Ht. fiui^ " 

Vi r — EMpj,^ P 

WAinWil, • UaJll (IIUL, llBBI. .111^,^ 
<Aip. hitf*M.Yi] ri'. 

til^A>n», . UAi (iKiitiiA u 

VT AvpT^ hBB^dril^_Ul HlBB H 
tVlVTElS ftflU., In ulit bill 
T* nuiri .n,. Mai.uji^. Kii» guJd. TlfBll. Hoafc. 
f«liUn, B *v«k. tT frfcrtnh'n bdkm F B^tlno^, la If 
liHTJiA VhA^ ITpw iDutil U«Bd4Bi4, 

T* idctnL clnik 

anniJwr nuilf ll*|%.. 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308555 
THE 
ntixuuUT 1 Wnirr-- ■iT'li. I'h'I RonnnmH,- -TV racni ^ tkr }i,n- vr. Aimirh 

I iJ <li«ir lit. Mitv^i f40S I C(]imLl. MHi OOKPASTf. 

SiSrS?; irTKSxuojr II iM 1 1 n Tn?' iT^ tji'^in-KTO.v.-'rta prt™i. ^ lu ».i nr.. iik- 

' ' ^It.**™™^? *??'''''lSJ1>illl.KirjS. Ui- hTi.-DilH ..; i!t .HHH BAKGAEi LIST. 

HOrOKT MrCH Bi:IAVS- rsCAli 

KMiBY LINK A BAH(iAIX. 
t-nrliJI hi^tl OtML^ttTiitlteB: tft Ef*" __ 

1m, THIft (1litiin)4j> AFTEltMhJV. M ^Sti, lar H-C 

^ 'nTHliv.h , WjTi f i ij|r. ^ 
I TjUrHWicii.~-i1ii JM^r7j"j" ~ur"y7r~*fid~Mfii'"'jOIL> "-^ 
JIIRl'LIJi xlv Ic^i'L-LAllly invltwl (4 wLl*Ei tlw 

'OioHe 4Jtiltf«U C3d»tA; V\ Inrt . U. IHi')iTk,«-rtrti:U i 
'%^^iof. TJJPI? (htvptafj AFlWaitKHK^ a t.W>» Tor 

■™^\(M^-^Ti^rriAriiik 4l It. tvl Hn. AT.riiyT> 

V' fnTflitni iff' 'liW'iMiiimUf i^'Mm tv AttTni [in- 

mi* irtnmwiiv 4*'t<M)L fat cntd- 
.J^fy-^i^^^yfiindi--^. lift iBip»ci"E"«rd rn*y U. fii' '.VgTwJi'T r^i^Eii'ji ^1 lit I iiii.' ■r.iiiK I. 

nirii.-r1ifii : [-1 iiKiv,- iFi^r 
iri^i-ni. Hii SI M>AV il'"Ci:i 

STKWATtT. TlM- rrknili nt !* 
r.Ti ltif^i|i, i-ivir,.S L.. 'iMr,.i| ■h SATrHiL ruj^r"'"'" 

k. I ] 'i'l. ■FLJPi:rh syKr.FTTJ,. -ii iM-b, 
l.^^^J:l.I.TT^, Si --.^---..w Tinnh ]lll 'i III nrx-.ll fi-bir !.-<.,■_ ih^i.i iriii>i.i lU.AXKKTS .\M) (/('ll'T^^- &MAET GLOTES AND RHOEa, 

WH CLOffi AT (►M: o^ B.m fiOATJl 

CK-ll rAMXH'fl ICAl.K-f'IUtVN UD OUSJVf.. 
lilt IIdIiuI," ha Ibc }jrT«L 4hji3r«. 

t^SVa Hl'XriK 4.I^V»X, New Rhadn, 4i'11 Lth . 1 l|- l^' r' ■lU Mr- n tit..!, 1 Mini lh« rpnr.fHl tk thtHr l^it^ dtm ply hwlI 

^wlwi. THIS AlfTEltS'C(i.W. il l-W, ItiT R. C. 

,1^^* lVlK!."-"nt4' VfimJi 'rf" ITr. rnA Mt^ PJEnTTlP 
KIH3.V AEKl >'\!H1T.V. ftf flitSMrrti ^ Ur. «»t llrtv CfcOR'lK fthFlN^i^Ki 

And hp, Jr>n\ nrtl^-OfAV irn nwv»rlfiil|:^ (nvltcil [i» 
■tfrM till' h'Urr^] iir 'llt-<r iB-bf fI^tK i^rr^ URA^^■ 
FATIIF.H uiLil i:itf.*.T «'RilNiI>rATlSTr:fi.i Uhtit(p ni.inijiv. 
ehiiffl' '■•■li ; til I'^ir 14 lKinik*-irtTwt, Wj^i-Hlo, Tl[]a » X ^. I ^1 'OT\T. 1 1 Ml 1 TATTKlt*%*Lr IT.- r.-l-.- r-ill^ IrriU I 1.. avmil WH 
U\e Kir'pnl ul if-'.^ 1j(m iI- ^rlj Inni] UAI NliT^:", J""'. *"NIi ■'. ii"- 

n^^r/r<.r' tn li-rr. IW n-.l^lrm.-. H 1 - WHTl^^ TI JLIlIBJI TXJlVWJi. >! 

JJotj,!.. THIS A™Bt>ON, l-iy l.r l^tir ^ „„,|??/^;;^„ ^rt^u,^ pl^ . Bl, «rth T.; 

PTMT^:ii|SAT,r. - Th.. r.Hi.ii-Li fif M^iiv - 

llwi Piinml Llm li^.l J^IC ^ [i.S n 11 l U.fl 

MKTKh rl'HTTi .. H-v ■l..ri'T..i 

PrLAt^KTT.i^Al.i. Tb- Vni n^i. 
1 1,1 '.M T-lT'n:ll^5A1.[.. Hi" 
mii'n I iIlm l'-.ii.-.i| ..I <l ".T ^ 
TKl[. I- i-rr :■■ M.iv Tillrf",:: 
ri-P ■. . r'luivn.jij. lA jr-rli 

ttj.ifl AFTFJl ^l^^, r r'i.-.V*n.|.l CW ii.r.L- . 

i M«ntlJAI£ llT« JliTiillr hlV-Jt(^ til *H.-:i-l ihn MiM.-, 
r«l thiiftr b*lwl Mfo''F. fTirf*fir* TattH.re^E]; 

hK TJTi» lavl'LTijy^ A*:Ti:(t^'OUN. lor IIt.rik*oi..J ;kr.^\n-UiAl't*H. 
11. Ii.r UMlftit^ 

ii'i Tiria-^wi- IYjUT 

SOVk'. :H.Tr*lTI.\ .... 

I IKi-iMl' H'iI MLTlli .Tit. !:iP C^- 
I, ItflHjlitL- Ul'i] filB*^ wijrth H.Jli Inr O.iav 

w: -fl..'[l, ftir Jlitl. 

iriHTB h^H\b(S 4ja-lLTH tttMUw IH BEm. ™ih 

WIPlTt; IfAMAI-K C^rHbTS. TliirrifiHArtfT B^hI FIm. f.>r X I X [rAap^.''^.Ar%^.'.^t^^^%i»4^iJN' 

■vlrrtJ tn Bttmd ril* Vihwrtl «f , , 

iJi-Ti'i" fjulV j-i j'li Wa^irl-F^. it liW -r 
;.M.THMS-f^'»^ I t l-[i>.icw.-™nl iViWrtw y. ^ ' __ 
lATTKIiiiAJ.L. -'iV Kfirtli .erf" iWf ,wd. l^_ Wll*; i^\.\:^., Luqi 
III-, fir HiJ. 
ML ^l.l.MAi ^''■■> rm*Nli|'-1TI]F.;[; ' ' 

rim, niui A>"n:jiMTM.N. fHOKU, 

KfldiwirTK Mit 

^ liiinLr k I' -MrrLlH 

■«IILO- 
ILAIILI'L-Trir FT^mila tit Ur. 
hit 1 I ITKIH'tlJ''. 1 J|-:|1T| inr. IF";ltTlii /IMltBKN.-TV l^inMk 4^ Mr. LUKT^L^N CLAF- 

dbmrtir W*Fv4Win^ Mlnh[ fci brt l-t« 

iMvMli UO (Mip^tTMi irittrtw, DQ ill ^'DAT 
AP<Ti!:HNni1.1iIT, >■ LVi tor- (JW -UninVl] <ir niitflaTtl 
t»iT^ P-ir^kwi^^J. I'lK^tJr i LiilrnJK.JT„ ill [k]Urtr.r.L AJaL 

(^..Al SF:.'^. ■ T1... IVi.nJi if Ut. AUTHCR C'KllFn 
' Mil bMi. MK.| iUJ'l.l tliH- yillLfl-jl 4hF ]lif 

■Ji-^jjJt. !-|iifF:L Ni?H:il. ysriUi Uj'iTifi: KhVh' 'I'T 
Jjlr irsLiii rm- li.i. i;-.-ji l'o -s'.r. i L, 'W jI. rliH-, Sl'S- 
II.I.V .^rT):jJVrHS^ ..1 l. l:-, i..: iJn- i JnLJi-Jl Lif ^^fLjiint 

J^M Si:\. n\.v Ivini'lji Hi Mr jrhI HM. Al-VRTA} 
\-J llT, jr.i] .\rrvi Jii||% imVfi.>l>, ilT. 

41-riE Mil. JtiH\ niTTKK. n;r >.lrjiJlv in^-iLj-iJ io ^r(^»iiJ 
Ihr TuniTj] I'.f IbrbT O^rL^ Ln' I ipn-ii ULlTtUIll, J4ur:itj 

OLiuHn; [III JniT"- hiT :iJiIh>iiii-. i,ki [jii^rEc"4. 

Tiau'i I'hi, ."il MJAV JllT%.. ].Ui». ri.rr.j:. ( ^iii., Il'k^il. T t fumtP' i«lJfBt*. Pliil"»'KMi, W*lTl*io, it 1-11 
Hfri.fiiilurJuvl AfTERNOflUK tat VdSkM™ *Smw ■■11 ; t4 l<«V-< ■n,/r'rirr»il. aT Mr. Kt^v ' 

I. j.iifj FJfirrllM Hbf TltXrT' 

rr imrsiir:*' rTH.il/"iMTi PP'M «.fA*J| S IlKHi .1' In llkt nl AUT^iiLK r.M i:vT i:i.\fj: r..M7.' HiioD. ■wid'* 

mik Ldi'i«. l^'i'Ki'il, 9'- !» nr 
C un-l .f. rp.AJ^K-M ^ll|J»P[ TtK HITOE, Kri- 
Ri-irllHTl Kiif. t^r\%.-il Rotn, CuLXii llrcLl 
L'. I» HTiH t:. PitlkMKH. !)/ pr. 

VVAras' mRT HOSIERY. 

rhirc.*! iTut Htripm. [ nil. I 111. S.'* pulr. 
rliAfV f t>TT4>^ iri>sr lin (Hn imut Hli«lf^ 

Pii'p.i- .ivl i;r,-ii!. r fi'. fir. 

no. ■Pitii Milt i:ii|i.ri^i-.i-Ti-t I'liji-^Mii i;* pt, ' 
PIh-M^ r ^><M^^:i> 111^^:. ill lihn, Pu^i, nd 
Fki. . wilh Willi 
(.■OTTfiM luiftl:, 
WltLlf Pin J 

^$(.'.■8/1 J "IT. THE LSiJ3^fina OF tJi^BfiHtslifi 

KIK-Q AND {ntOftQE tfmFETB, R\nVh~T. ALL TArr.>T[lV r AlClTT 
Mtu Irf* mmrtril J 'I..- t<rt i/e. ivii 4ij^Uts 1 Bid h^trCTHIMS. 
T*Viilj. « .Tiii.iDuK «rf '■"HyLSrJftSSJS, 

Mdi^.r, i-diir-r.u.i, i.tfiiw, "1 i-» 

lUyt AFTI'.tCifN.^ fyr II.. .It Vn*t^^. ^ 

^nATTKtolAU ■ th.- I>lr-L« ■ .F K.^Ti: HlilXIVAN, 

" U^tr Wi" ..I -■t.1:«l^. Ki,^..- "-j; lljtt™ii: 
iTs Ti™ Vt'''^^" t«>_J»«"''- ¥1":.': 

1 Hn ^r- tiii'Jly 1" "ttmrt till, yu™- 
„1 iw-lr Mi'i l-- .... .< "i:*is. 
»"(!rlJo, 11 MS raw (HulufJilJ) AfTKKMJri!., r.-f 
nm^^.x^ rrnwtPFJf. ^ UK wi>fli» ^.f* r^rf 1 fiL 

iM B.-TMa. ■ worth S.'it. (pT . I 

— — ■ jtunu. f:nwi im^vit^f, 

'- inlfl Uld IHS- fc^VT. U-H — ' BrCia.EY ANI)"NTfN*\,"l/nr 

apwmjiOTP. 
{Fpm wxv cArAuwcE, ng. wi. 

EUTmXD. 
"FUHIOXS or THE DAt." 
la NOR BBXDl, w t or UnOIr IdtIMiI I« Attrad tbt ^ncna Tin*. Jfr. Il.'k«^^, Ut, BJi.l. yrR. lIKMtV Mii^lL 

tenii llii.. FiJunBt tir Ihl-Ll- Ai-<u-\}- U.^^vnl HiT'JKK. 
SLrjpi i luitfli n : 1^ ]|.ti¥r })«|r Jali* rrinitrb^, ]bj .^1 J*«yHl >> WEKh^n urn. hinclli/ invUnJ t^HttirnJ Ll- 
an^J Mr. iJL.'lP J^lr hrlt^l rATIIJiB. h» li'JL'f It* 6^11^ 

iL- Ti-<|ix<r. Til* flpwfff. jTr,k.rHr*i. . tii 
( LAI «tr*J. in^ly hiiirMH.ll 14 ill 

CilUjim; til loiri; Nft (uLi- Tih. li'ni'". 
a»Jlt|lKl*Ay *rT\' . ■I..T,., fi ..I- 

tiU*f-1iE?t'.'-mii' r3?.,ii,n .i.ifi .. 
J n^p^H 7i.Ar>]^^ u^^' I. .1 L 

tiMJ t^iarril If |jm|| Jl-Jlli. l^^^|.^■. 
Hr*. Kjnrik Ujniti^^ i-, W ' 

4:iifi,-El, MHlwilci^i, SL.'MrA^ 
«r ri^t<]n.Mil I HTiu.C'.P' . lll>Vik^'i-..^hJ. . .mil .^LI'HI'iJi . Frt*e^ III Mr. ud Tttt rumt ^ _ Hr, Bid 1^ 

DAKIRL iinr bJi«lL> ImlU^ Id iLtwd thf Fuil^nl 
il thi-lT tiir tcltjvpd FATHEll; 14 lf#v* Ut« BVil^i *■ 
liMFiilj[. THlH HAT, it La^ Idr Hwikwtd t>iDi-^«T>. 
!\ ri-;fikr»i, itir lliyWrt* „ |!i THIS MAV. K^ll JiEI.^Vn Hit', l'.vnwl- , . 

t. ]r|MlN. 1 i;^|.i-.nhiT, 

_Tn..tsn _ ii)ihrr-#iiL 

ATdri^gB^-^^re^W fl' wi ^f Piiti^ttiik-^i^ 

hin Jl* IbvIM tKi ■t^rtd h«r Kun<nt: bi iwn* fm 
mil »L:f>!4 IVflrr HMl-ir*-. TFTIS S^Tl^RUAV fct -« jri' kiHdlF iDVltri hf Mtlrtfl Lh^ Pmn'^l 
iJ, i'KIS IMV, i.ac l*r l4(mk»-tioi Vrmiff- LDLla-HlM^ 

fMl<-<tTr:-tH Hit. Tr. l. trt OtiL ... _ . , -tf i(tuM-Wtm»dif 

Mi Uliii**!^ Wim, Ijimi lUtfi; tv Itwt'Hf liii 
dttaH, 1-41 Bun4iti-itT«rt I nuiii4bidi4» ma p-at 

V. LARTFn, UCHjrrtAiV, VAnrTtr- 

ri[im:ii.-Tb* riiiWiTI un, tuks oa liie 

pfiWiF WiiiiJ DAl dirrES. Bin, Uvn Kate 
ymUr-tm 'im" n^lnic^. in Vartannitt*U 

tnt|> UK^ <BctUId>7>, >| b in,, rof 

w, i-AfcTKa, ■ - — - - 
LEVT.-Tt* rrimd* (4 th* lilt Tfr. Al^RD UPlU^ 
' LEVY VP rupmrfijiiij InriH?! to " XTrr.UwWi^^ 'i^v'W^^ltgr v^Plt^' .U'. »t(i>ivi yii^ itr. J Ski?) wBses" « 

0»i^ BIfft* Riiit, TSfta AlrtfikM^iJ, ** ttt, 
TT li.|JJj;K!f lil'ifJIy iTivitrd 15 iilMUl tlir CWr^jl ItolD U?Tif, V-rr*Tiii nriup-. T*iiif»Hjir. PiiEt«m/Pi 
I'rrl^. IHnk. I Pii»]. ^.'ll. filwriiE 1 ;^ 

fhu^Hf-hart. trim t'iJ^ 

llC^■il^l.'J^ twiirLh Moi' 
flihfnffl'ji l>uFk f^rct 

li'd ror S'li. *vrth rr.ii lor a-ii. wfjiiin " ii II 

li'IL cti'i 1f«[nir lut^iirF Ir in ArtSiljr Hiavi ii nndrllpd -Cm liHx 
UuL mvitt E| hnvAhii^U^ t4 Iteflr d oar rmmli^ 

.. lTilTnLrt4< ih^Om^T* Vlit] UA (HwbLe tO pV I p-*- 

r- n*fii p "'""^^ti" iOW] i.'imr Id mif wwImhWk InHltuieli M ob'A inH 
JWi, •^H l*.^, mrj tSliHlntJan Ip m ran pimdurUH at tb> *irt3ii= 

Pnl.Tk, H u«ufe]1r Ptwkpd i». 

I <Mm Oh thmfiA, br p>»Mil tnok ikk -f^tiilwe Ab IdOI, vatb FlVT l.'l 

'W4 l«U. W4rtli .S.'ll. fnr IfH 
^Uitt. *i.rtli I'll. 

(41 5iijiitJ', riK.i^U 

t 11 Onutiiij. for 
n TT ^..i--- cJiHlilL. fcr I.J 
i: n i^iuitJ.^'. for A.'in with Lkp nnB^ar' twt ilif< pwd« i ... . .. ., 

H i]]iiFinlrd, k bi <m\T nfc^irr t4 qix>(^ ti^ OaM- 

tfnrrlB. Dur rvraotr^ Onfar StAlT ^T-r yWtf aidvr 

tli« unml AttHtkm Ml tl^DV^ J™i j<vwtil 
~ mm wmaat your ulrrtloii .IncA M Mntfe.' 

rem ruE ox .ippucitwi- 
B UCKL^IY A XD KITTS, LTD. Jtul IIA.SD Ik ITn iVjjMI'VFI KFJIFi; I AJ.k'Hi iMlHf:H.-.hiiKTVi - fl'ri 

lll^rTliDO^ Mni 1 tdt t^rti lilll, 

TOiS AjiD CO., 

lira mifjifti* BAiKiAiW. i. 

l^iWNTg' 1 Ban* Itfii Kli 'dtaWi 
■bfedf* i!«->*t Kvnt, nmidi^ cnr* Th'y nrr £■|■].■;.^^^1■lL fin I U kA HH JTVi flOFT- 

fn,. iHi r,-,-L|.( ..f p.»i.-^Pu liT iM'HV rATf>i 
IkJ.V, xrid 4.'". lA tUI E.U . JK^ ' La.- f.w^i STrDITif* IN EMEBALD, 

THK I>RB\ AILING COLOUR. 

iHAjisa or idasciiU}. . 

KVRfuLii ftinvMir inw.rM*T i*kt, Hi4 j/h|. 

KKKHALn cHirimv, si IU^T.. t'l JSEh. I.'<4. 
liMKHALTI 1l£1tVtlLi.P('X a[lll|.>S. 1^ I. 

rM>:ji.*i.lniRitiKrl.l.i;E t ir]FiFi..n. HI 
KURiiAE.n HiiArii;]> lUL.^rh: njilimi.^. i) . . 

I^HKHALII EI.UItK' BW.TIVH thi laiUl. 

HtlKUALI. .nd TTMZJ. HKLtIKU, Fj'. 
VHKIiALn KVAm.: ^CKtflli E^n. 

PPtm. vs. J.'ii. ^ '.i:;!-' jii^-'- 
nvrf.iT*. i-n F.HyprM.h »J( It \tm-X 'llJlltK JJ*H(>™, J/ll, J/S, l/I. 
HiJ.K 

EHPIFtlT.I^ 4'.'^ei]Sli:T3K IPOSF. 5.-tl. 

E^HKMALl^ It'l^ic^ff, :i; II. H.'H. .(I'D, litl. &i^ 
KMI^ItdlFJ^ fjLAl'K SILK I'MJEBfiKIRTm JS/' 
fiUULb MaiRi:TTK L KlU-II^HUBm 4/11, Ml. 

t)]"K?f TTiJ. ]n r.K. u/i. TBlC FI{K.\ril"(jUiVK HOUSE, 

Till-: sT|{A^^. 

A TlHTr II ^ I .<i .11 ^hu-liH 1 LrniicTii \m. i-il-ri'lui i|iihl|rh .,..1. . Ui.i |..'M A. AJfB A. HOEDBttlT, Ifrmi Mtw Thx- lllah-r].uii UrMhil r«ti.TT**. rlvDilr 
iiilfhnt in hmmE up Inii^tr. M\ylrt, i E^mlfW HMfl* 

^ud w^il triFli irv.iE. \ t<-*-- PiHnJ:iL* cqUirmUlt bfloT- S 
A dlH' ( ilHTF IfK ]N l^llAUT fXlAf ABtl *KIJCT 
nCiEliN, Jii iiilLniiH n'w pliu-ln nf Fmmrf Tm/ttA, 
faui w-rL H-ml- F.nd AniHtiLil WiUn ktjlirfi «ri1>f hUl 
Jf*p mffi. MsrI i^^u1^^^l ib prL^.iEHjif ptrle ^It 
A VrVTjIAH tlV'Jj.lsll TAn.OIIH.Mti: £OAt AKP' 
BCIHT fyHFT'l'M';]. Ln IJktk ^'brvlot Tvifd. » 

■ iJ drvwri. -Llont -ruf icijLl-iHiiij itrlft ■hlrt »ir]J rnn< A^ In HrMn, Nvr^p Oiiv;. 5MI 

jnd triiuJi, j#r^ RltiTVt 
W.11 

Wn**Jt. .f'Tj',- .WpW^. .JtrtHHmw.w a* 

HiH B.I,, fir- HurtiLH, WE^ airtlr.-BW^-. t'*^* 
.41 N.U HI'I. Hfuil. »M*^_'rtril*, 

Ijl lE.L. l\^rj*iif,iiri''lijiFSfV piiH''0(^?^^V^ Tni> 

rV^DTii iti.] unrArti'i'L' ,,,, VtlH 

?.n It L. Il|.-t VniuU }i\.<l. t^re. E'^ur], Wlihto. . 

Ili'lli.. ^'ink, piifirrh qnility IV' 

TiKifli siiif'y] NT or tfliti v mijOE'Rifn aiiJi. 
iiVhft5j_^**E- wiiflt,Jt..|pMr i((i*ii yaii 

WHt*H anri On-sii* T~77. /r'il 

l-lhtL Shiprir IJiin. M nnp ^rbv t,'*, li'lll 

S-Run. Iir>*i Llrji-n fld^f. .^IJ tiipiif* i:n. 'Vll 

Hl^W KtlBKJiV. PLAEV AVn F.lNCV. HTPtJP*'J« AVU 

KBW BLOlTflES. LATKfTT STVLKfti 
Ll^ry H9nj^ Jtr I ««J J Fuii£7tJi:in, fmiin, Qllk^ 
].ai», inl Ki'4. EHcij hiPi'h Hir Low Nri-k. 
Hlirll KrOlilnp Bl4>u>H, En ?41iir>r. trrtr aUc«, 
Irlnubml fauHtaitwty with H#^4qp. 
Th^i. fW.n* nir^iw «rr wftJt IPBpcefkn, «n4 

I'l'li^ iCi]] »Yire4 thr BWran ffji i m nF Atl. 

n«ipp hi Er»t f»r*flT— PHTllnit*' Itaplm* iq 
R<rml Kri'nrE f^h Bfl^T -itc hnv« RikM^^ ffv.m 
1^ to «t-n ru-h. dn A'ick^l. RnainrL^ Piiklr., adJ 

NkV^BELTH and PBLiTrNflSl AT 

nilTiCv iTKl NljIM fli^llt fVtUm MwiA CtlWA 

Htn^ Ertr Et*ii<n* w**r. l^^m\^^r\t In 

knr rti^^i'i ]pi fU:t^^TNH. TI^^.S, ■nd rUMAL 

m»«T* P.r^r- I^Hln flTr hfkiilifiiL in lUr 
'lU"«!w. A LiiF r-jrjfii tif [.rkn-* rptitti I'lli lo 
]-.«■ timA 

Irriri In driJftilp colviin, 4/n, ii;«i If* mv^i 
■ Isn atuntv-rt et»1 lu-nd [A'lntHI AttittH rfi ^tLi 
1 111 nnfl .1>^ H-p-h. 

Aim I'ilk i^^lt^'<■. nitUP. v»l.t> h^|li» T.ltfrl. *ftl. 

nfw f*,ni i-n y11 nikliHin 411^ i^*«lnH — 1 
■T*l( rtr-l-i]'. 1 Irt pPT vprt: 
Til- S^nr-ii ^ r-liiiti v^iEPi FkiUli tbit^M-, \ tH ^ 

<rntr\ T;iiy- T,-,|1n. in pll -h<Cl^ 

Hn- CoiT S^.^ Uh4|.i,irnt r>f TKin^v Prrh^ ^i^- 
WFtr. thr urn; \iM-ML 1(1 Haw*, Tl4 0»t' 

]hl ibbct>. ^'>Tiv-iti. nr.. Hi'. 

1;A HAIft<^X PARIRlKNNi; 

»fl 1 - Jul 1 1 MMifti^> THR FTOyTlv »Atll» m A niAKt TfclMl .llAlH 
fftr. III n™ (pf qn\, ^ tk riPrti If^nr^ 

twmltcr rtiln OrolljP. iTi TJrtfii^ Tirw toM OMt 
rhIrwLniTV ilralfn. iniiilmrd VihhaEr BnJd tA lonn; 

Ikirl wrl] dTaiM^d Lh r-Pblnnuli Im tty\r- ifii' 

AJI0r111l!R ATTftAlTIVK (tlAT OP SKTRT Ii 

PMnlnr bEI I>V f-IT'^la h ™dc lo-nrfrV ipiLif, I 
irtLt l«)l4iprfl t^mvlii'tft H^i' 

UktrxT iiKHiuv nr a iftMiftniiK m^T A>n hubt 

t'TWrt'SlK. In llBr SmUV. ni*ri; flf Nj¥?. Tkl (\iiT 
It I ti .N.^Mnijlv iinurl. tiF' Vir*>l^'>l' '''«*ni. iriil 
Ifiin^M.I •i^lk nr^l-l Jir,fi I farrvitv hirni r wEch FIflk. ' 
Phirl hiiinrll.v HanM3. V-ilL (tlnilJ"H[]tH»fd pi'imi. i 
Tlw i^Ei^lf (aatinrv w^T tpllrnl ...,r, OuEbrm 
AH rP'Tft-*^™ i-WTUMIC, Ul . . - 

^"^""5!fl i./*'^^^ ^-:.jgg!j ' 

l4 Liitk* Vh« lirUi Id avnVl ltk< 1iimntnnNt(>r l-««pH 
lij- Itw (ta1*)f ci' til* 'wrUrary Prn^ifciiMJiTCi h)« It it wllh 
fhr fuTl a^iiTiiii nf fvikr fn^M^ ta Wpptr Ikr TTVML 
pr ii I -fAliV; t;, ctf*rtul» I yrJ. i,3Us HoU fnr_<iKl|* ptB(C bp>id^jf.._frt rrcliEn 

MA!^] filhT, IpidL^f.iAA 'i^iiflKLiari, if.i rdt'r... 
tnu matli w^H^ 'mEft ' bnin, EIi't^I-^ ^n^imi. . tA 1Iliw-ivi>'Tin^Ll, AKTOtSOONi at I- Li. f"t K.n' 

fvUiA W Mr. irvd Up*. J.iMKS £»hP- inn^ iiF ]^SdM^ Vft CIttWr«4. lih lK l-nLnc^i Tlllii Apn^R- 
fflOPW I.Hf ILC. IV-HH-tiTy, R^^ih.wocd r. 

ftviTH* ifld fVt., tlBitpt-trrt, 1« L^rpr^T^iWa*. 
tl^lCBO^:=^~*^iiS""l Ur. ^ Mr*. AiTBEfi* 
>A WnjtOV a™ tkaiSlr IniHlHBl li- att^nij KnpfcT*] 
ill iJinr Llw h#.!a*wl kOTll^R. iliiT?; W ]«v^ her 
lllp Tt*1*-|ltTH IJJ<+f UtrSi* I>.n<n». TtJIS 

AfTWiM)f*>. m l it t<a H-*'- EXiirtrT?. JtonVpood- 
n UYh'^k'M H"l *'".F I'nJn-lifcm. TmL, 3ll Np#t«^n . 

nijfiS.-T1l*' HVtS*l* i^f sir: im] Mr*. fJIWAilD 
■ liORilA^ art ^*pdlj.- Lu.vH'*.!: Hr ELtt^u-t ihf- Vuaml 
^ Lkilr Mt« IwiiiTtJ mTTJIHIt, Mit>i Ut hrr_^^' 
uriii^iw JUi UlvlHrFiHiil, iJl>-!>^ TKIR ATIKR- 

jmoh, tiA "-'■■>'«'**^J'S^ra^^-. L peMaRearlr RiirruTJ.ft 

il tMtW Dh iu> HI. IIKAJIU, WilTlOjril. 
n* v>!b^ 1> ■^.nituE.i.l, e^r IITn L-D tfea 
l^V^ Df l|i« Ir^Llf ho^ tl tu-eb aponm tAt t^ 

M Unn^ mtrtfvd with fltwtd P>iwk ..... .. l4llW W^Vt tn hrliri,...!! 

JgLi lMiMMlli mUBtlT pjrhflmL iMiw* »fl*]J*_Ufl'; 
1|LfAttlim> ttfKpii^ frflm rti4l^~' Wiu .'fitPAtHJS' ■rvoi up™ i:t A|i| KK19P. WwTUDi tUtaaju or Ti^Onr t:^ lii^ ftp,, a iL,, t^lt^ I Khj-'fhril> l'Hrar>ti v1di 2 t^lMm WlfrLj lloiw , 

Em FrtiFrn (nr ifrriiH^ 31. II., Cixi'iKWMtb- fJX EDWARD ABKOLp AKB 00. 
filiJTES. 

I!-AliltQk H«l«niH'f3rr Filirlr GlCTHIi 

1 . rfl, in,.. 
LtjXN ijvi^^ r.i.ai.v Ki n Ki^i-tt.^idC , 

JiLi(J4: riurvliH, IIl avlHi r^JTrpL . :'4M,t4 

ilmtUr K*T. I'"wn. Whiw. yIbI*, 

iLE | iii (Aoyi^ tl7a(ll> AND COMPANTf f«ir mk ir«i fnrUiJanr alLtrdnl W, t. 
KKK. IvhijHriEiM. t. ^I^Ith, I 

pATtJi'Ul'n. Nnflr i'iif I>«t'. ' eqikw POS. On lU'j. 1.111, t/^ 

4-Diil1«li, Tiia^H 4>KlBnr IV Arnold tnd 1'4- 

J.'IL SjIs 3, 11. II. 
e'Hatlun jil:;.'iT'^. brit Brda:<]i )tld ^1eT«. 
TASlKta ASLl BK*VT.fc!, 

oai. 

in aLL raUHECi *^ TtUc^, 
]3'BaUb KngaqUrULVi 4w 

Itlliri^,.; 

■ ii;i.i-.jH..r»i n.i... 11*1. i/il, '» ,„ 

mill (•Anirrt 11— t. si. '''ti'li W*-V> ** Aa ASfl3 Ap UPlPEBN, 

JJTGHT SHOfCH— FOR LATHEri. 

W|ht In HaiiTlil. 

kiRht in rVnilrtacllmi. 
In AnnrarkTf. 

Altf. ItlQifT'A-WAY tbp VhI Ibrci ■ liirf^ ru 
Ftdoi P" ni^™^ nrirtr ^Irtti;— 

itswt DlHK Hid 1«« Hwa, dreulu Itlfflif Jn Cemrnt, 

niffhit 1ti Brtrfcf. TiM fUm £Ld Liin er feuttoa ikmi, ^tnl 
■nni, » up tolH. and Wun^miKn* ■hN. 
»ni. 

CUI nri lln^a Ifcen. tt^'ll dm :b|w11«b. 

OAtLAGHp^N AND ROS, 

IDS (lEPHtn^ntirr. iniHxr. 

Ctkd rtr ftr rihvtrit^] HoA Ac]rh FM 
^rrr. RELIABLE T.ULORrN'G AT 
HOWES AID HOWE.S', 

TO OEDEB. 

Romi fihu U' |t5 IBH 

*Jie ^[it T**™ Lfe tl« 

WunlFuh rmlr— inrn wh^ 
rt^JJjP ■■™>|lm iBrJl.*" mnS. 
hivp- bnwri^t. up Ix Iht 

hqiriiM^ hii'lt a JIHIU1 (rith 
k fAid hM*rJrd|rr 4iJ vCHi^Eiti 
jpniii nn- W 4iE ml wrlir 
lr> yflii Ln jnmr w»\^\ait H 
ihf niuE^Hal fn^r ^oor ^1, 

BBIJADLE TAlLORIXa, 

OfJiT Ml^n* klKr a rrp* 
1-U«ii. Ml RT haiv hKl 
X*iri <i< pni-tim pnml 
ivf^^aL'^n Ml'tT (AV* a 
arjCan^Hl njllltir it^ff uhl 
lA'iirkHMJtii 141 riMue^ tht *t- 
tiM u>: f^Kii vplUpili^ 

uuk tnifJium 

It \iM* Uhm fiwr? tfain tbi 
HiHiir toWmfnt vklir ta 
atlata to «ir EHwE^lan ai 

W^ttif MiB -■ - 

T«f ta giiLMT- ' 
thh lltMTi viU 1.. 
.E«di nmmt Im-M 

TtiKlHAL vi. _ 
rlmr aitl^ uhI ttilpn it* 
nm al ikill. 

rw^rntlTr 'AoHk -nl nrijiL 
at* Wl41J*M. rv^R, «bd 

F 9Tk tkp ritr. 

.THE IiATEST FAftHlfWH 
iA.T FOWIMt ASTp BOWCBr 
.Jl\TKJ( ti> nlciHie nnfl^ Jnif anft. Mar^H riit^ijf IH>ritW< Wni iiiirr 

EragicTfbllljr ^m^rftHl tn a^tand thr J'lHtnJ a| V#lr Aj£*;fii'T jirtnniT <i.|f H.n. 
I'.lll LI ton V n wu^li lii*ili|rp|i, lni!iiiiic. i.:tMEk««. 
bl. T., i. \r in ^illLuru-ri. 

IIUATLWI il •A'ytU » f J !■ Jii wii h 1 w uu.n u ' 'IVick 

HKM^^N.krj.|X'. hjrl'r^l i-'f* Eluj.pw-[.t.hl. EHiihi 
^tl-'^i.Vl KANT, Jl'jIi'J 4 Jiirf i L>ok' ti!>i^ji^^-L^,'hJM.|j lflK<E. Mi'ri]-1. I^MItJ^II 

^Yy nElAlpLf F'rTatjn. 
I, ML, A Ilf^CiftT^ r. U^. I Brtnit uEillifliimiT'J hj 
Fifl fuiH^rnLj ai .■ 'f*i.-?iJ 
. MKRl-^AL UL h EUN Li: -It™ ]< A RAEiflV. r^Pii, 
'Ibrirl^'iiikiiL t5rilrr'.-.f fl^HMhiui. K^M^ 
lUb IL lltIlu.J:i BDd HCUbm ft Lbr 

-%Ht.^.jiHh'ttirltA] ta aUmd th f^Hni7 

^ .QpWpMtlHt, L'^mivMlam, TUB iftUnl 

Jtt•^lE^^■^ilf•t^.^;J^q^^l^1fr, yJi etfUFtOW illtlw. 
. CATinLR. liTilrr at HM'^tblLti^ «te trniMtfd to 
■ 111 n^jr Uin EhtHbiT *, L LIVT: 

mrAMgFj. WfpfHtMj-. 

I Xl.-LiJOl "JJtisT hp.."*!' l-niil- 
iL t\- {Wnrx uid lbnlb«T 

rf^f h-r I Eijily i'iTh[i^i. lm ititriui tlwi Fiuiml nf tbtir 

Eutl^ Hr^itlkrr. ALI'lfUi L I.E:^'^ " ^ — 

r'ampfTtiiHwrt. rills i^^tL-jillAiV . 
Inn, fr.r U: . r-iTr..ryFi|^. ]1AJ/?H-B4l 
"■■i\>^. 1't:TV1fS. >.r|. un. _ ■ 

E'l.-rriihT s.- - .■ \ 0. turrnjiiirfiSt 

■ ] .'. :ii ii i-if'i-i L" illj- InfUr t*? IVlIl 

l.l] ^4l'l..'l 1' Id.liU. I^l dllrTMl 

nirx-nil nd* iTiHr IXr HivUi-r, iiLHlit|> L, LfiVT vLdLh lilt- J.AUbt^r JEl.JllhHHtl LS 
AiJTlt^r.A^A 

iiKAii nf'nrij a\i> utiHTriiinT mAHaKBi, 
tr-H liAftftrHJH'itJ-llTr, t^i.. iti*ii, 

CKPSTWAL OITIL'E: 73Ii I >ffiirrn- -t, l lijTwarkft. iyLh_«l 

I'ltrVATE MORTLTARY 
im >ndlabU for tbr frM- >nf all tiUaatk, uid 
(■oepaiBluil iLtMUlll«< ii. 4 f rmlm T ot trnj «t> 
rln. Kifri>LlBiLi^ fa 1]» TiUvt iHmlik mtkod 
h itfdrli^iM aE a UMdrraln nrft. 

Wn BL'IX, 

Lkfttn^vJlvar MJitLi^ ri'kwu HHk UiW. m »ot of ear bdat mMi tuhpi^J f^.r i.*rr lO 7W1 

(i+*r|* thr^^'**'*'" ■ *^ > ' " sifV'KBt nwM"' |J^" J'^'P, > 

lor (HlHr (tf 1"^ j-ttJ... 'J'Iii. pir>nkE>Ll[iUe iH. J' rrnl k#iuHtEn|tn A 
A 

* tW.l I ,L-.i| 
l^i^K-l |■^^^^■ h-- I ['ar*ijih«r tn Lou '..Id Ojtln 
lhA, bcHcL fluimt, «i. rpfp, 
^JfTirr'.P.^J_*li"'i"W'ni. T fri S 
p IjdiU I Ei>ML I'l^iml rr, niiil. 
ly tlvlgv. PLB., ^'unialr T'.l^. 

|.lnL. l*',irk, "VwrPH. IptlolH. hl'i" Mjn*i p>mJr( fitiArv^ lari-Ht it tii- ^yASTKli 

^T^'A^TrLE) 

W n.K ti* ll-.i- iliir, PA^G^it^jljj^j^^^ 
l\7^NTKI), IHWiTlrtS AP HislKhttpn W Iq^f Hrlp. 

W hli l-^Ml^k■|. T M.i WmiiHHit >-A- Pl ^" .. . , 

nf i[i.f«rtiDl|L KMEmnvniiRIEa. fbnhHn 1fwtIlL4iTi, fMLii ■\wt ^'it4 Vll^i 

SSbTlr idKJ'ifTi r/.- iLi. iin. HJ. "4d. U, tW «fr 

All'HTM J^Stretdriji frsm 1. p« rird i«k. Nlli^nHtt 

■!v>nt» kli^ 1m wr^, .in 

, I llBfiPwrtl'iTi, r>'14L'bEM iHii 

_ _ tl tfit in (ir iiLi1_ I V*ti|L,_P.O.,_ Rf itffrn.^^ ^ | 

™|>VTnnM|l lamlly. JlPn-IP. ri™^li'_ilny IVf). , 

WAiSViftD/HULlitjTm H 'Uirtttilpl; flV» mk'i Hrf- AVCH'Mf MuTfrd lUlt Mill llkt MiiAPivwiil c-l ■ k ifAiiT|:i>~ rU<>r, IjIaT <:p!kRBAZ^~IhU ptl 
tNmi\ iturv Vmn,, ^ fUl^lM^tt ,ii l>r>llr™n . ! WJ^" f T;! C™". >if-l H«^^)««, , HVlLI-al fjrijriwr. rip. nilkrr, tlicir. -hfh. ■■ „;;-=;_. 

-I trtL Wi J.. iM fithpvtr^i f , WTl' 

— z::.r,j-.-^ir.^^:± ■ ■ITim'^Jb-Af^pD 'mdeaiHiiH €>i~"'»iTlv« bu^lH— 

■ ■ - ,„j^ >f«kai Mpi^i Bi-nl riiw)- wwl dnlrvlU Elf pi^mlii tnndlTiit llli nwti m^><^l 
Kncirfl&at wlurt HMdhilrucii iuhI InmH tv «p«:ki,lLr 1* rfclialiJ* ^nn. rtJHlTJf>S 41 iMtj 
FT TH 1 1 jdiiU fNjwjlr. A. M., tlliUfratJ P.O. „ tflih wtf rwiwtaiLv. 

■dfol-m, 

kiAiicntf ALL di'Ni iiiA flpm. 

J3ij AVfjM'cnalK'fi. an 
fwT ilDdfla ill we fcdi^t' duiiMHLi u-naivrui I hy, 
, r-fpL kl JL, J".*>. ill irjti*t~pf 

Woollflfrt. MBiEHii ^d»ii 

fmit, irangg^ 

MdK^»Aljr.--irbt Frtndi it Hr. V^ALEHTIKI Hn- 

lEh^OlWiON A» klndJjf mvitHT rn ittfvd f|(>4 hnml irf 
hii trilATMl nn.^Nn rii^I^I'If^ll, irul tlvir inuM:, 

Krlllir MC-nnflPlnTi In- \ni^ Pmri tn ^mi»!rr*l, i).H., 
TfOBlATTHIlA V at IJVf, Cm P IL < . E-.i-tn.. l!fir+»-«idL 

%fHiorfl.-ftrFrklMi* flj'riyX"?'^^ iTti^iK. 

1% fLOIBMK irr rrvpwl hi I |r Invlt^l 1 ouon I ,rt)?i-|:v nte^'lkt F^ibmt cf Uidf krr tfniHr ]ir™t Sf^lllR^ . n^k^v.^ 

in iHVT 4- tUp^H^Wt, PIaLhuN^ tint AnXbh'OOSr. , VLdmr.' mnnKmsm"^" 

~ bnt tn>«ii4 suck niin. nn ife hl CULUU imi tHim. In . — ^r.' cAn ud Mwurwa tap*, im *, 

jy!J!? ""filN V- PIM Pi A ILOOHLInfll « IW. 

^SfjoJi^iPfirTrMili i( «(, ml jiii, nHAmBti"^ . 

ATSHTOTl ■ If IN iBvllnj liintd 

(k« PtfA^I iif Ih'J' lil^ Mrlr r^wrd V^IRR, Urm. I 
lUfV I. TIi^d; i.) ^KBVi' I Ihch.i^riYi. BilmilTi, Till* ~ 

" t^P^y. "1 (WIPAKV, itilMmi tl tMli li» iWrif liivnl IMTlirgi, Hn, Xinr 

' S'^^fflf'*^^™^ I iJl^^ rtrw!, lUrnuiin. TUM lp«- nrl.rf. 
B^a" rE^^Ui^n^Ati^Lfln "ilAnd, urrvm. lejlk, kill. 
, yr™li£_Ofllff, HiJ??;" it SSTl M -l;. MmiJ B m*. 

Jiuktr iwlnrHniiHiaii, it K k i., p »». lll Ml'l PaiJt. Uarmp rj, Anfa nninLI-Vi 

_ ^ iM fttldJjfr'j-. 

10lMiT..'~l- fTll. "Tfii 

1 fptih> r*i. p^^ iii^~iK»ffro^ VlBrt.J'''- ■Jl'ii'-Lf.ri, h IVpTtrt. ^, T ., BTft- HtttTiH-. . 

.... "?;Mlu(rtnpnT i^iliT fiifikl^' tti-^nn 

Mji an iMHnt EIl B., iml'l. T«W* _ _ _ 

Kit.. n'Mr Ij'dtnfc Ifir r»*i; lUmi 3 iliri, T. *r 
l^ lM^t nii ly, M. ri., itf f^nfiy d ^t, PjAdlngtnd. , 
nliriH f^tal^ lliii 
A^r K v., (Wd^ r.Oi w J ra'. Mr. <^ Vf.m. T.O., Bj-4t;, YnirJi 
hJ^i 'ii[drikV4>«n Wuij'u Cfrfiki, liWi m- btHniFn Wulil 
a ^:_Ual pi 
'^Cf'Sn HAT* "■lai* Il^t^blli TiJrl WJift' N F.1 21 fctue-tjpipi-p^ Kli 
L iErwr:r]MllDC Utd 

l.l *J i'.iy 

,^ .\Mrij. rriirMd, lifn. Nufi^ tn In. 

J tbIJi.1 1iut.v., ripn I^Eflt. i-wd. ir.'H . ll^nUd f**?* 
VOITNC] Hirt['i*,'iritJi iHtJ* jflFt/*i. H™ niWRfv, 
X rlry, 1" 'J^j' f^- FtffpMj, cymirj'td , D.-IL . 

y«!^a i*^;" li^Ci,- ^' 

liiri'A'nott nnii «r •mUJoo 

wiy>tih4 rEde. »ri ^hii, rvh. Wlf, 

T>iJiTh<vlri FdfHl tWl, Ckatirt iuiy. Dpn t (i^^ 
"JT yLuiht cilJ._ . ._ 

SorEh i|p(lBf^._ 

"ri;ipfl?l*l'j^i^~W*E'a dv WOHfi. BWJ nirmuiii 

/'^ f d^'lcrEc. for rii-E.J *rf Hiirp 

*^*°*"^ Cyifl-'IIJ. *riJ irtlfPAW, 

WiihMJn BfiiVri^pr 7 Iti'^VLi" ■fJ^V ^•"t 

1T1 t^'i4lun-nivl 

LiCWHIIC nrr' lilr.il^' tfiLpd-d t^ [iLEvnrI EIia ^kh^nl 
dl iiiM ijr.ulv Iii|.i.i1 ^VFKKi Ei^lLint^U M»rf; tu taJcr. 
iilar. 'nil:'^ '■^■.T^ i;ii \^ n H-- Inittlwnijnl ftln,*rrf|l 
ii.hLw.-..' il' t J' r^J^^FlV ftnd flON. r,t4i FnrifT- 
Irt^ilp, ^if- Ml!J.Jfl(m';. .^. Hi'ilni-jr. T*l., Pf 1 _f>ti. 

PKllTIt Til- Krtmilp Mf^ AT»\' rxifTfR f^i*! 
I'-^MILV fl'e ri'Mt-.H.iriilljf InHtnl l^h aLlCfid thf 
f/'^n^^t^\ Hit llieir ImW ih-atHv ItpHttl J>AI'aHTRR nif 
mynJt Aiifil». trt Ir^Tji litarivd H^n Ullafdr+H thr nHbhilDit ^ H-mhI^v nKiPnliiv.. 

■jn, itrR^ihLc. rRKfhtii. 

f^mla, Sntilh ilH*itKiadi Uoubln S^. 

rr7omc,~B«i*-1(*c|Hr, CI, Mn., NvnIwI; ?i WothrrH 
iTf »r., i9) nii.l i^et, afiw-i lri(#-r. II i rj. lihuk, 
[^4, «tD. Iim Lri^ailll, InLVi 3(1, W, h. , ami U^r*'., 

^"N.. |j|»rTH.|l: '^i'- J1'«E r*^. I^WV^I lJfl|JT*l. 'Ji^ 

{■n-mi - ITP l*ifc| Mi-.hniolL; li*, ^-Ll^ {Bo liUlHlrj.]; l!n, 
UanT i^y --ihl 4. p'liililK I9.lt.-lnll».. 10*1 Ii'i (I 

ElLlMlw-Ui Jiarj; tu t*kr,fjTn.); I^i P'^'iJfM'Vi fjiipipJrr-- N. -cwt: II. I". 
■ Im^HrndvnL f tln.^rrj 1 1 5||,Wi Ifp". •Ml. i^C^m* : I Lll_ll4Uniifrt .-1. 

VflHTiH MA^. T^lt p»r "1^ 
1 tfl-Ji. *a3d*r, ElMr5wiLLH__E**K!r Sn'r" E,,rrp™; ufflL''K■_!l"-?!^.'""'■'™•■- 
1 I ,;Mt. ma.'- hjioF. ^j??(^^W', l>r~!i 
Ut^Li. k klfc-A 71^ rig. Ol ■rtiLh l.JSE'K^," W ^ ^'l>".^y'^"^!^,^^*^ 47 Hmtni'N nnr ■Kr ' L:«l».+ *5i«i' It Um.. jm* 

AIJ-V Hk*- I"""! rfppf«l CHwwp-. "JT^" 
to tiiTttI U MtpaJiJaa tfTA. ir u| 
'fillLEntirii, VP trt lkBbfiH4wnft._ Anr T^rn mric «rdrr. 
^ K JtHMAY und tft.. Bi'IM:*>ii i| i . m , »- ■t»-.Vt»itillfr ■■wiraPiilwwwr.i-w*'. 
BEABD, WATMSTB, 
IAL44I <,BdbiiK<TM±rT, cr^. 

call IH ihh lBt.T.*ti"ff rmidt*!, 
wri i^Ai: hn kamttlulll fi" """i^ <" 
a inoddMlii Pml^ pBATHEftS OEVKN AWiT. 

Tb admHU ™ 0«riok Tip. •* will Hnd. pgM 
rrM ta anr fiMMl. I^T^ nl 1* IMitAt NdU. off „ EvTiit: 

mimr ?| liA\ll AUCADK, Ml 
.■tton P(rdntfv Hiirtaiitr UmM. C BQflt-'K'lE, AOiU Acwnl liimrb bjiJ bftldon, Ltd., Inld caA »fC vtLjl 
llfi« rW**. b:m(V.^. „. 
iliFr nrni^ Bfiil (^Mpttf lkBi* 
itiitlqnilrim a M^:<IW<.' 

«'ll*r.i*rl". 

AW AT Om aiUK.* fflHIinBtflBS^WTTTtSS- 
'(Hl inHTK. 

HOWES A\D ttfjfWi^ Gims. 'mm mm, 

FOK Has Hieffi: iG^r, 

Mm IPCATHIEPS, I/TD. MMmiMM MiK '^bta' iiritt** ItaH Hi 

JIU CMn« TfHte al 

iQ/a i^dL 

LflFt 

UslM CMWtUpn flt hr HHAhA, ii Mu^ 

at 11/ 

fk.rp.ikQi. 

BELKfl LX'I'KauIvHISA&'Y. 
aim AtlkB, Jbp. flUkJ, eu;. rrUlh 

i lErOKU tlHiPHZTT 

EEDWPP KA,T^ iitt-UAY XWIAU LACES. r.rl. .r..l WhlU h'EL .I.J (iuLpm llW- 
. i^tv. ... .ll .^Hl^ .pd .n r. £...[. lLdo- 
&L'.y lam' ^ULi;. irf plthni. iL Hbl 
^.1.1, ISHi ],.;|)h l.'a|, l,''ll>i 

' M. A;« |.l. 

tlM .n.L llnLni. Uw, Id ?pf4i A«4 

B'liilr, mi, mi, tH. Itti, 1.1^ 

l.'llf 1..^. I/LI .d. 

hi .It .rtdaii,^, m imTeit, 

lAI. i/«, t* Ut fS. 
A Vnr^ Sp4rlAl ■,r|t>^ ^ 
tml (hW^ 

At! 

rllta-^ — ^ — T..- .^rTT. CT^- -- 
Sid. UrcdAl, iUjw iH^^tL 

RIBBOH IpBCtAU. 
(tokind aiAcc mNM. t HI • fa. Mb 

Od. A|^. .iMi ?u rl. 
■•«> Dl»r tat Ttrtr mimt, UK IK 

TU tld. Rfd. H>kd yd. 
A (iiS nrtrtr <4 OrtntW P«l«, HH. 

IJOk, lyii; i.it. i.'iH. IfujTM. V» 

rd. 

HOSIERT SPECIALS. 

lAdlH' Plitq Vlk4 Cflknnfl Hew, IT, 

I. 'Hi 1^1 i/B- l/if- if^ir ^1^^ 

t/fli l;>. 

i.'fi. 1^. i^li i^'t. a/v- 

l^ttn 1''<^ 

l^iitr PUk CMiMn Reav, ^vn, turn, 

SOOT AKD AHOE ^FECIALS. 

tadiw, v^lU kIh, fiiVMt ibiiw. 

El/O. 

lAlltV mm pairot D«fkT 

dmll Klid Top. Mfht fClOL l»i'lL_ 

iMUt^ AnminB. Ltea . - - 

Lb«W . 

IdiK, tiEBk, rfd, killk^ 
mUiU, ini. 

SIATiOJiBRY^RPIlCtALBL 
„ FnK Mm m . 

It Sd, M, 4J. Bd, H •.|*U4l, *H 
tldi K4<<r itH 4» Pom trrr^- ttd. K M. 

MHhi of hrtUM CaHM 

BELT SPECIALS. fsr To-rtiy flnlr «llt 

Wffflli ]nWi I 
Mdad HJ4 Brlta,. i? i/»id IWd Hip ^ ttillli lM0l:,«nM|l 

clfllb i^laf' H/^'' '":i.' ... ''...'^-1 ' 
IVwd nip Cidta and CUfft^^ liiHfeU ^IpA 

Hiiiari raJlH-iikdr CM«M Ciiwt ttk-HpH 
uv4 ut-HMd bHU, lh Ti. t, 9i, to I9| 
■«* 

mmm specials. 

Il inilii ud Tlnll', »if>,:Wrii' PP/H, 
Ai.'". lo kt ^< . 

uiM' MiTji^. am nr j i mh 

Mflllnn LUA AAd l^irW*; ■ 

loan alirrv, Ult, IS^l. 

[fldirt' Il4 flEvM ItBMIt Maqaad, ■•n LAdtti' IMt 

«urt tHlla, T-'II. 
LAdlff' ll«rTEt« Ufrd^nitlnj, ind «»- 

iijiira, dHp p^t^l acium, Enll Piv>, 

tddJHi' Ibnttt IToAsAlrta, tall Hmlaf 
flrtWW. tiliet IPd Ctdonim. U.ni, 
U/LL 

MILLTNERTRPEmLS. 

A hnp i»%~a, rt .*!iiiiSi#t I— I 

prii^T fm . 
Untf IrhhhI EHnif Hiit ii id ^AMi Br" 

•mt iktpdM. hn^ i.ti b 

ibKW Flalb Eb j]] fWllpui^ lit BiKV. 

lj(pA^ TfllinH^ Halji Tmn Kkb ta I VH- ' Toa H Skop Tif ht <iFi lUP E« T.V- TA'dV 

SfRS. MTATHIE'R. LTD., WA«. 

Lit -mjit™^ ™ 

i^t n ■« nvjUaVib i..%wii^Kt 

Limn' BLDDIini, 

cw^wiyr wp™ ^ 

VeK'* |N»-il/S, d/ii, Ti'll. Out 

*ii*S!ig^^^itrTlD *Da|, ULi-XiJtT^Rft, 

^ . iJ*. *.'JI, in T.'l] 

LAEHH' PiEfh: 4rii m^j^w inHlll 

iwrt)?j nijOoytnB ■ 

LABPW CSEAK H.mFtAL Jlnr ixr <Tl«Dit 

*Wifl*lkBii, -^Mih xsmxxxximir! — n wju, low n wEiB ■ n;j(:.«i»d-iu.fl, _i Wmui't flue— liyif. 

VT CAfi'T fitlOTF AU' HTTTIC (Wf IT 

liVj VJh " 

CttlUlftPtN-a KAVV fftOTKINm* 
Jla^ I Ici It. frli PB rn.ni t-!t tn ^m. 
im Drftm Srr**.. E r.i R, |.'H to 77*- 
f^lLElBCV'jl t HKAU-RLRIlIin WOiL HsiV nim^ " 
Km 1 in ^.|/EI En 
bl TUty IfilCrB 1 tn 3-S;rt lo H.T] WilH^' i«. 

CWnjWJ£K% Kii^m-Rtt WOOL nr/KMii Etf 
_ „ Ehitii- ntudi. 

In ntvfiq iAd Ptbkj W UK 
4.'ll la 

L.1DIRB- Nimrr tl^FASRfl; in 
jflla, and FlaaEirl. in ati 

Mmm mmjriwi wl[h Mif, snuH 
uri BHW trlhtlTnrd irilb I^Ot 

rrkfi rr«IRi f/ll tD U.^ In Vm' TriUw, fW 
Ltl f]iB n«vH 4h1h 
B(iin4 Hlu -nlrrdiTj WE DEum POST rasst 

HtiiS^^B^ SBOTHEBS, 

KTtimrT tuDRB or n^non 
m W. H". m. ni TTTTJmii? 
lad u: nimuMniEnr, 
tvnsntj. kM«lT^ ibTra^tfWTt V*r 
ZIDUtPOim qiriLtH, Bfa4ad 
M. Thwa, wvnEd vlib iMhl 

htHti, lA «Ve l.fJLifirXjJ ibidn 

KSfOLH tutu mn;, IT^p-^ ftmi Ht.g i nen 
JT*8 TIME, 
^^^^^ Hrawi naU< Ubsa«, 1; «a. IdPtWH, 

HvtliaiH UlLfTTH, DuhbWdi 
brh hd«vW Iu«M t4 fasof n nil. 1/1 wfe' 
:|£.iu(^l ismrm. with >MJa. 1;b 

Kiiilfu UuET, vitl) tarn iUu4«'. ftip^ ikL 
Mckrl l{ini|lpr Lb^^»^ *Jlti rW Mi*^''. 

liedroDD Kind l^aipi, l.'i l.Hs I'n. i.-i^d if 

■mix:: lr«1 hff4)4 Pon^ A-fflb Bnffc 

fkwfl Jraa Shkad La^i. Ctan TtN,. T-Mb B 

m'ffllWMO LTO !«E«']ritttfc.flW#*IH«*' 
a 4.' I 1. V«i So. t, Srl_.*«*i-. 

utvrm. tmi^vat 

(.^■[Sriitf^uap mill. «: "i Pi Put*. il_M — ' - ■.|eppfli;_"' ■ ■ 
POTTBLF, Jtiii^jlia^, ■sal ' tm (W nunm 
fMt w uonr (in 

.Is ha kaJ 

4ai^.Hs^aMilf!P1^|l#P.. 1 laal 1 

iUlnl* dT' vrH]^ .iiw 
li tvL 4p piv k(it^- 
^ttr^'tht ItAaa^ 1^ BrauiT." ilwv *k* wick *f^^ :«i^ WILLIAM RUrKISaHAS, OirOHn **TR1UET. 
lttv. tte ain ak T B. Mlludtli, s 

iHiUwiatnta 10 flWH- 
rmj d[BBD4* jtw cut. 

If 5nu r*4rilrft hat- 

" ""*U r;wi pr"'~ - 

r kEi tb# h 

fnF OITfi nptlittl I . 
rncn 4t llnhH^ 
ri^rttnrt. — flwUni 
uvuiwl jfiB «ll] rf- 
rfl^f tll^ HpiPil MtrtiBt 
«|)l«lBkfkl^. Hir JEUIHAN'S 

fPflrmrrly thlmrp and Jtft 
"IffV OPnU'lAHSi'" 

nmt7lA?4ii i:licctii™5 now IKwa TBAT *F¥ii5l Ti|, -TO0 
TOU Dos-T TAT ^« ^ "mW '■W*. lUMt.vuvrmrii vmasi' 

laaaillHW* Uilr awl JUw, «wl 
itTuu tn albkUd Tith tbm 
aabqr^iw llhit I an 

vLllinff Ul r^irmii a fn kun 

7«i frf pI e**rr'. TV*, U 
HtUlwl tfail iV ^itna or 
ltl««m>|nlf i» prmrtlflalljf ptia- 
Indi 0*1 » dwlii^ th* .mvCh Inr <ii4 IBM. M 

rtll rrmJt, JW !■* , i 

MTUtut U#«tM»ni riiibta jei 

lAatA poltbUJnf. kkil han ulfrtklpied h*iflTldUkl nil- 
Ik rooou- C«[l, ttUb, « 
•Pifipr flM rmlnJj foF aPtvfarir 

^ffi JIAUDE XADDOCKS, ratnALauHBDa fTOUNTRt VIWTOB* 

»-J TdJ All mttcitlij LwlM la aaU 

ini aaa MrPPb^tUKIl mtl.'ini. 

Ill MOIB, n 1> Auahti, IB whkt 

riflu m* KAf«l(!(**i All I — 
pUb. Afur. 
.Htl.c 
KB, 

WIU 

^..*|!I5R., IJQ^^IJ,JKIS|% LTD, 
Cill Id icd >M : U t»ii 't rsEI Irt IH twov POSirrvE— M j*oroi Til 

man ^^1*^^^ 

litmi-f 1.1 'n; i ii -f- 

.DQWMia4 

PuFCai ud "aat aPld 

- , rt ir 

TEA' TBY LLOYD'S 1/3 TE.i. ifliWkTLwwi.i.i^j^. 
TlAil flnrtltr 

PhiaeJ 

trfi(i|i" feHO 1 

kDp/tB j 

nDtiQil birln 
kill t]| nltuM tit 
He f>H 
i»lnril I Tin 
rlDUra I 

Kr 

tflr Bi 

Ci>iin«^ 
I«acJiifdl Pt«r*| 

Betenr ^talri'l 

The 1 1 
«t UarrpF 
tpcctH'Hl 

Kr. ^ 
A p Ub ^cp-, 

M#JofJ 
tin rami 
prlabkii'l 

HM 
irllh I 

A fL.. 
Will Ul Vkfi Ini 
b br tl it (BL_ 

httbnia I 
A diBif 

fOrlfra [ 
■Licr at I 

Th* 1 

IrrtT rt^u 
0n Afirif 
Ttkft || ta tba I 

Trtrill 
PThd a hi 
k run 111 r 41 thl 
■It a ail 

Ik. [r],.| 

TAf .., 
biHaiLLc| 

TV I 

AniB[ I 
thr tha f 

* Ud. 

Ktralt 

A CAP 

kAI bac 
kAlll < 

Tk( : 
a, i« 

Bfbildi 
Maot 

PHWIAJ 

Til. ] 

■fr llA 

WPbrUci 

(ffWI 

^«4k J 
■■D.ki 

Hci. 

•iKh I 

PM. AJ 

»I«1A 
«1lb ihi 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1308556