Skip to main content

Full text of "athina adeia"

See other formats


ους. 


Ο020116435012970008 


16347 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αναπροσαρμογή παραβόλου για αναγνώριση τίτλων 
σπουδών της αλλοδαπής. ......-.-.----.---.----: 


Ἵδρυση Ειδικών Τάξεων ..........---.---:.---::»- 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλ- 
λογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμά- 
των των Παραγωγών Κινηματογραφικών Ἔργων» και 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΕΙΑΣ» ...............----. 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλ- 
λογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και 
Οπτικοακουστικὠν Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.».........--- 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλ- 
λογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 
Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων - Ενδυµα- 
τολόγων, Ηχοληπτών, Επεξεργαστώὠν Τελικής Σύν- 
θεσης (Μοντὲρ) ΣΥΝ.ΠΕ.» .......------.---.--- 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλ- 
λογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσι- 
κῶν ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΟΣΔΔΕΜ» ... 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλ- 
λογικἠς Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμά- 
των των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ἠχου ἡ Εικὀ- 
νας ἡ Ἤχου και Εικόνας» και διακριτικό τίτλο 
«ΩΒΑΜΜΟ, Αστικής µη Κερδοσκοπικὴς Εται- 
ο) μμ”. --- 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κής Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Όρ- 
γανισμός Συλλογικἠς Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελ- 
λήνων Ηθοποιών ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο 
«ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣΔΔΕΗ» ...........νονεννννεννν 


Χορήγηση έγκρισης Λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 


κἠς Προστασίας µε την επωνυμία «Εταιρεία Προ- 
στασίας Οπτικοακουστικών Ἔργων» (ΕΠΟΕ) ..... 


Αρ. Φύλλου 1164 
30 Δεκεμβρίου 1997 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλ- 
λογικής Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός 
Συλλογικἠς Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών 
Δικαιωμάτων Παραγωγών Οπτικοακουστικὠν Ἔρ- 
γων ΣΥΝ.ΠΕ.» «ον ενω νννκονεσν τε κκε νε λετε κ ντν 10 

Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κής Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλ- 
λογικἠς Διαχείρισης και Προστασίας Ἔργων του Λό- 
γου» και διακριτικὀ τίτλο «Ο.Σ.ΔΕ.Λ.» .......... 11 

Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλ- 
λογικὴς Διαχείρισης Τραγουδιστών και Ερμηνευτών 
ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΕΡΑΤΩ» ......... 12 

Ἔγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δη- 
μοτικού Ωδείου Γλυφάδας Ν. Αττικής .........-.. 19 

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικἠς Υπηρεσίας 
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών .......... 14 


ἶ.ςὔὌἜθΏἧὔὕ«ἤἧἥπἧ θε” 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ἃ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. Φ.Ί11/1Β/10697 (1) 
Αναπροσαρμογἠ παραβόλου για αναγνώριση τίτλων σπου- 
δών της αλλοδαπής. 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του ἄρθρου 81 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 
127/Α «Περὶ αναπροσαρµογής, αναπροσδιορισμού ἡ κα- 
τάργησης παραβόλων, τελών κ.λπ.». 

2. Τις διατάξεις του Ν. Τ41/1977 «Περὶ συστάσεως του 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. κ.λπ.). 

8. Τις αριθμ. 2070914/6807/0022/2.12.91 (ΦΕΚ 
1025/Β᾽/91) και ΙΒ/Θ1ΟΟ/18.6.93 (ΦΕΚ 5ΟΤ/Β'/938) ΙΒ/ 
5288/14.6.94 (ΦΕΚ 469/Β'/21.6.84 και ΙΒ/5806/95 
ΦΕΚ 827/τ1.Β/29.9.95) κοινὲς υπουργικὲς αποφάσεις 
ΥΠΕΠΘ -ΥΠ.ΟΙΚ. «Περί αναπροσαρμογἠς παραβόλων για 
αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής». 

Α. Το αριθμ. 10888/31.7.97 ἐγγραφο και το αριθμ. 
353/27.65.97 πρακτικό του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

5. Το γεγονός ὁτι απὀ τις διατάξεις της απόφασης αὐ- 
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 


16948 


Προῦπολογισμοῦ, οὔτε σε βάρος του προὐπολογισμούτου 
ΛΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. 

6. Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.1096 (ΦΕΚ 
922/ΗΒ/96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ- 
γού Οικονοµικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οι- 
κονομικὼν στους Ὑφυποιργούς Οικονομικών», αποφασἰ- 
ζουμε: 

α. Εγκρίνουµε την αναπροσαρμογή της τιμής του παρα- 
βόλου για αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 
απὀ το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) που καθορἰ- 
στηκε µε την αριθμ. ΙΒ/6906/21.8.95 (ΦΕΚ 827/τ8Β’/ 
29.8.95) κοινὴ υπουργική απόφαση ΥΠΕΠΘ - Υπ.οικ. 
απὀ 30.000 δρχ. σε 32.500 δρχ. 

β. Εγκρίνουµε την καταβολἠ παραβόλου, για κάθε αἱ- 
τηση επανεξέτασης ισόποσου προς το παράβολο της ανα- 
γνώρισης τίτλων της σπουδών της αλλοδαπής απὀ το ΔΙ.- 
Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

Τα προαναφερὀµενα παράβολα θα κατατίθενται στην 
Τράπεζα της Ελλάδας στον Ειδικό Λογαριασμὀ του ΔΙ.- 
Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεἰ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1997 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ἃ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ 
--------ϕ---------- 
Αριθ. Δ4/773 (2) 
Ἵδρυση Ειδικών Τάξεων. 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Ἔχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 
1607 τ.ΑἽ. 

9. Τις διατάξεις του ἄρθρου 11 του Ν. 1966/91 (ΦΕΚ 
147 τ.Α). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 603/1982 (ΦΕΚ 117 τ.Α) σχε- 
τικἁ µε την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής 
αγωγἠς. 

4. Τις γνωμοδοτήσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 
38/97 τ.Α’) και του ἄρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
197 Α ὅπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 
και το γεγονὸς ὅτι απὀ την απόφαση αυτή προκαλείται δα- 
πάνη σε βάρος του κρατικού προὐπολογισμού ὑψους 
664.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό ἔτος και δρχ. 
2.984.000 περίπου για καθένα απὀ τα πέντε επόμενα οι- 
κονομικά ἔτη. 

Η εκ δρχ. 664.000 δαπάνη έτους 1997 θα αντιµετωπι- 
στεῖ: 

α) Κατά δρχ. 400.000 απὀ τη γραμμένη πίστωση του 
ΚΑΕ 3213του Ε.Φ. 07-120του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

β) Κατά δρχ. 264.000 µε τροποποίηση του κρατικού 
προὐπολογισμού και συγκεκριµένα µε αυξομείωση του 
(αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ Ο28άτουΕ.Φ. 19-220του 
προὐπολογισμού του ΥΠΕΠΘ κατά 264 000 ὄρχ. µε ισὸ- 
ποση μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 5173του ΕΦ. 19- 


ΕΦΗΜΕΓΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


110 του προὐπολογισμού του ΥΠΕΠΘ) για την οποία έχει 
εκδοθεἰ η αριθμ. 2086711/10.12.97 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονο!! κών. 

Η εκ δρχ. 2.584.000 (1.584.000 επίδομα δυσμενών 
συνθηκών -- 1.000.000 για λειτουργικὲς δαπάνες) ετήσια 
δαπάνη για καθένα απὀ τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
ἐτη θα υντιµετωπίζεται µε την πρόβλεψη και εγγραφή των 
πιστώσεων αὐτῶν αντίστοιχα στον ΚΑΕ 0234 του Ε.Φ. 19- 
220 του ΥΠΕΠΘ και στον ΚΑΕ 3213του Ε.Φ. 07-120 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκὲ- 
ντρωσης. 

6. Την αριθμ. ΣΤ6/33/9,10.96 (ΦΕΚ 937/14.10.96) 
απόφαση «Αρμοδιότητες Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ». 

7. Την αριθμ. 1107147/1 239/0006/4. 10.96 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά- 
θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε: 

Ιδρύονται απὀ το σχολικὀ έτος 1997-98 οι εξἠς ειδικὲς 
Τάξεις: 

1. Α΄ Ειδική Τάξη στο Γ᾽ Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, 
παιδιών µε ειδικὲς ανάγκες (κωφῶν και βαρυκόων). 

2. Α’ Ειδικἡ Τάξη στο Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, 
παιδιών µε ειδικὲς ανάγκες (κωφών και βαρυκόων). 

Η απὀφαση αυτή να δηµμοσιευθεὶ στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1997 
Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ἃ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ 


--------ϕ---------- 
Αριθ. 11167 (3) 
Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογικὴς 
Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Πα- 
ῥραγώγών Κινηματογραφικών Έργων» και διακριτικό τἰ- 
τλο «ἘΡΜΕΙΑΣ». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο δ4 παρ. 4 σε συνδυασμὸ με το άρθρο 58 Ν. 
2121/1983 καθώς και τα άρθρα 18, 47 και 49 Ν. 2121/ 
1993. 

2.Το έγγραφο 1421/2.12.1897 του Προέδρου Δ.Σ. του 
Οργανισμού Πνευματικῆς Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του 
φακέλου. 

3. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων. 

4. Το γεγονὸς ὀτι απὀτις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προύπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κής Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Πα- 
ραγωγών Κινηματογραφικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.» που έχει 
σκοπὸ τη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαι- 
ωμάτων των παραγωγών κινηματογραφικών ἔργων σύμ- 
Φωνα µε τα άρθρα 18, 47 και 49Ν. 2121/1993, όπως ἐχει 
μεταγενέστερα τροποποιηθεἰ|. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὀρο ὀτιθα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση όλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρι- 


: 


ΕΦΗΜΕΓ᾽- ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΓΥΤΕΡΟ) 165349 


σης συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου ἰσολογι- 
σμοῦ. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
ἀλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον όρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποΐησης της. 

4. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσἱευσὴ της στην 
Ἐφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία καὶ παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1997 


Ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


-------ϕ------- 
Αριθ. 11081 (4) 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς 
Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακου- 
στικὠν Ἔργων ΣΥΝ.ΠΕ.». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 54 παρ. ΑΝ. 2121/1993. 

2. Τα στοιχεία τοι φακέλλου που τηρεῖται στο ΥΠΠΟ και 
στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

3. Το γεγονὸς ὅτι µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/ 
Α/Φ15/26127/30.4.1994 πράξη µας εγκρίθηκε η λει- 
τουργία του παραπάνω οργανισμού συλλογικής διαχείρι- 
σης χωρὶς να γίνει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχὲς 
του διοικητικού δικαΐου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικὠν πράξεων. 

6, Το γεγονός ότιαπόὀτις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλεῖται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμοῦ, αποφασίζουμε: 


1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακου- 
στικὼν Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.» ὅσον αφορά τη διαχείριση και 
προστασία του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικὴς 
ιδιοκτησίας των δημιουργών θεατρικών και οπτικοακου- 
στικὼν έργων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Ν. 2121/ 
1993 όπως ἐχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί συμπερι- 
λαμβανομένου και του δικαιώματος εύλογης αμοιβής του 
άρθρου 18 Ν. 2121/1993. 

2. Ἡ έγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον όρο ὅτιθα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση ὁλα τα στοιχείατης 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχεἰρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ισολογι- 
σμῶν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν καὶ 
ἄλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον ὀρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποἱησης της. 

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΑΤ/Α/Φ15/ 
26127/30.4.1994 πράξη απὸ την ημερομηνία που η 
πράξη αυτή θα δημοσιευθεὶ στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 


5. Η πράξη αυτή ισχύει απὸ τη δηµοσἰευσἠ της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


------------- 
Αριθ. 11082 (5) 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς 
Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών 
Φωτογραφίας, Σκηνογράφων - Ενδυµατολόγων, Ηχο- 
ληπτών, Επεξεργαστών τελικής Σύνθεσης (Μοντὲρ) 
ΣΥΝ.ΠΕ.». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 54 παρ. 4 Ν. 2121/1933. 


2, Τα στοιχείατου φακόλλου που τηρείται στο ΥΠΠΟ και 
στον Οργανισμὸ Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

3, Το γεγονός ὅτι µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/ 
Α/Φ15/26126/30.4.1994 πράξη µας εγκρίθηκε η λει- 
τουργία του παραπάνω οργανισμού συλλογικής διαχείἰρι- 
σης χωρίς να γίνει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

4. Το ἀρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων. 

5. Το γεγονός ὁτιαπότις διατάξεις της απὀφασης αυτὴς 
δεν προκαλεῖται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογι- 
κής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών 
Φωτογραφίας, Σκηνογράφων - Ἐνδυματολόγων, Ηχολη- 
πιών, Επεξεργαστῶν τελικής Σύνθεσης (Μοντὲρ) 
ΣΥΝ. ΠΕ.» όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του 
περιουσιακούὐ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τῶν 
διευθυντῶν φωτογραφίας, σκηνογράφων, ενδυματολὸ- 
γων, ηχοληπτών, επεξεργαστών τελικής σύνθεσης (Μο- 
ντἐρ), σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Ν. 2121 /1993 ὅπως 
έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεὶ συμπεριλαμβανομένου 
και του δικαιώματος ούλογης αμοιβής του άρθρου 18 Ν. 
2121/1993. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπὀ τον ὀρο ὁτι θα 
περιέρχονται στον ΟΠ σε ετήσια βάση ὅλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησἰων ισολογι- 
σμῶν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας µπορεί να τεθούν και 
ἀλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπὸ τον ὁρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποίησης της. 

Δ. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΑΤ/Α/Φ15/ 
26126/30.4.1994 πράξη απὸ την ημερομηνία που η 
πράξη αυτή θα δημοσιευθεἰ στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 


16350 


5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
----------- 
Αριθ. 11083 (6) 


Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογικἠς 
Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών 
ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΟΣΔΔΕΜ», 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 


1. Το άρθρο δ4 παρ. 4 σε συνδυασμό µε το άρθρο 58 Ν. 
2121/1999 καθώς καιτα ἄρθρα 18 και 49Ν. 2121/1993. 


2. Τα στοιχεία του φακέλλου που τηρεῖται στο ΥΠΠΟ και 
στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

3. Το γεγονὸς ὁτι µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/ 
Α/Φ15/229592/28.4.1995 πράξη μας εγκρίθηκε η λει- 
τουργία του παραπάνω οργανισμού συλλογικής διαχεὶρι- 
σης χωρὶς να γίνει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχές 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικὠν πράξεων. 


8. Το γεγονὸς ότι απὀτις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργἰα του Οργανισμού Συλλογι- 
κὴς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικῶν 
ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΟΣΔΔΕΜ» ὅσον αφορά τη 
διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων 
των μουσικών σύμφωνα µε τα άρθρα 18 και 49 Ν. 2121/ 
19953 ὅπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθε]. 

2. Ἡ ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπὀ τον ὀρο ὁτιθα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση όλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησἰων ισολογι- 
σμὠν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεὶ να τεθούν και 
ἄλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον ὁρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποΐησης της. 

4. Ανακαλοῦμε την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΑΤ/Α/Φ15/ 
22959/28.4.1995 πράξη απὸ την ημερομηνία που η 
πράξη αυτή θα δημοσιευθεῖ στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δηµοσὶευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγέ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 11084 (7) 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς 
Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Πα- 
ραγωγών Υλικών Φορέων Ἠκου ἡ Εικόνας ἡ Ἠχου και 
Εικόνας» και διακριτικό τίτλο «ΘΒΑΜΜΟ, Αστικής µη 
Κερδοσκοπικἠς Εταιρείας». 


Ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 54 παρ. 4 σε συνδυασμὀ µε το άρθρο 58 Ν. 
2121/1993 καθώς και τα άρθρα 18, 47 και 49 Ν. 2121/ 
1993. 

2. Τα στοιχεία του φακέλλου που τηρείται στο ΥΠΠΟ Και 
στον Οργανισμὸ Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

3. Το γεγονὸς ὁτι µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/ 
Α/Φ15/9528/22.2.1995 πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουρ- 
γία του παραπάνω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης χω- 
Οἷς να γίνει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κιβερνή- 
σεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων. 

5. Το γεγονός ὁτιαπότις διατάξεις της απόφασης αυτὴς 
δεν προκαλεῖται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κὴς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Πα- 
ραγώγών Υλικὼν Φορέων Ἠχου ἡ Εικόνας ἡ Ἠχου και Ει- 
κόνας» και διακριτικὀ τίτλο «ΒΑΜΜΟ», ὅσον αφορά τη 
διαχείριση και προστασία των συγγενικὠν δικαιωμάτων 
των παραγωγών υλικών φορέων ήχου σύμφωνα µε τα ἁρ- 
θρα 18, 47 και 49 Ν. 2121/1993 ὅπως ἔχει μεταγενέ- 
στερα τροποποιηθεί. 


2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὀρο ὅτιθα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση όλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησἰων ισολογι- 
σμώὠν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
άλλοι πρὀσθετοι ὅροι. Η παρούσα χορηγείται υπὸ τον ὁρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποίησης της. 

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΑΤ/Α/Φ!15/ 
9528/22.2.1995 πράξη απὸ την ημερομηνία που η πράξη 
αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

8. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσἰευσὴ της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγέ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


απο 


-- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΙΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 11085 (8) 

Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Οργανι- 
σμὸς Συλλογικἠς Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ἑλλήνων 
Ηθοποιών ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - 
ΟΣΔΔΕΗ». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 64 παρ. 4 σε συνδυασμὀ µε το άρθρο 58 Ν. 
2121/1993 καθώς καιτα ἄρθρα 18 και49Ν. 2121/1993. 

2. Τα στοιχεία του φακέλλου που τηρεῖταιστο ΥΠΠΟ και 
στον Οργανισμὸ Πνευματικἠὴς Ιδιοκτησίας. 

3. Το γεγονὸς ότι µε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΜΑΤ/ 
Α/Φ15/9028/21.2.1994 πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουρ- 
γία του παραπάνω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης χω- 
οἷς να γίνει δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα καὶ 
τη δημοσίευση των διοικητικὠν πράξεων. 

5. Το γεγονός ότι απὀτις διατάξεις της απόφασης αυτὴς 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προύπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κής Διαχείρισης µε την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Οργανι- 
σμὸς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθο- 
ποιῶν ΣΥΝ.ΠΕ.» και διακριτικὀ τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΣ- 
ΔΛΕΗ», ὁσον αφορά τη διαχείριση και προστασία τών συγ- 
γενικών δικαιωμάτων των ηθοποιών σύμφωνα µε τα άρθρα 
ΊβθκαιάθΝ. 2121/1993 όπως ἐχει μεταγενέστερα τροπο- 
ποιηθεἰ. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὁρο ὁτι θα 
περιέρχονται στον ΟΠΙσε ετήσια βάση όλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικἠς διαχεῖρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων ισολογι- 
σμῶν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας µπορεί να τεθούν και 
ἄλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπὀ τον όρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποίησης της. 

Δ. Ανακαλούμε την ὑπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΡΑΜΑΤ/Α/ΦΊ15/ 
9028/21.2.1995 πράξη απὀ την ημερομηνία που η πράξη 
αυτή θα δημοσιευθεὶ στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσἰευσὴ της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγέ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
--------ϕ-------- 
Αριθ. 11086 (9) 


Χορήγηση έγκρισης Λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικὴς 
Προστασίας µε την επωνυμία «Εταιρεία Προστασίας 
Οπτικοακουστικὠν Ἐργων» (ΕΠΟΕ). 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το ἄρθρο 64 παρ. 4 σε συνδυασμὸ µε το άρθρο 58Ν. 
2421/1993 καθώς και τα άρθρα 47, 48 και 49 Ν. 2121/ 
1993. 

2,Το 825/1996 έγγραφοτου Προέδρου Δ.Σ. του Όργα- 


16351 


νισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του φακὲ- 
λου. 

3. Το γεγονὸς ὅτι µε την υπ’ αριθμ. 187/1996 πράξη 
μας εγκρίθηκε η λειτουργία του παραπάνω οργανισμού 
συλλογικής προστασίας χωρίς να γίνει δημοσίευση στην 
Εφημεοἶίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων, αποφασἰ- 
ζουμε: 

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Προστασῖας µε την επωνυμία «Εταιρεία Προστασίας 
Οπτικοακουστικὠν Ἔργων ΣΥΝ.ΠΕ.» (ΕΠΟΕ), ὁσον 
αφορά την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των 
παραγωγών οπτικοακουστικών ἔργων και των ραδιοτηλεο- 
πτικών οργανισμών, σύμφωνα µε τα άρθρα 47, 48 και 49 
Ν. 2121/1993, ὅπως ἔχει μεταγενέστερα τροποποιη- 
θεἰ. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὀρο ὀτιθα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση ὅλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού αυτού. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
ἄλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον ὀρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποίησης της. 

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 1897/1996 πράξη µας απὸ 
την ημερομηνία που η πράξη αυτή θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερἰδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσἱευσήἠ της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγέ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


---------- 
Αριθ. 11087 (10) 
Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογικής 
Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικὠν Δικαιωμάτων 
Παραγωγών Οπτικοακουστικὠν Ἔργων ΣΥΝ.ΠΕ.». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Έχοντας υπόψη: 

1.Το άρθρο 54 παρ. 4 σε συνδυασμὀ µε το ἄρθρο 58 Ν. 
2121/1993 καθώς και τα άρθρα 18, 47 και 49 Ν. 2121/ 
1993. 

2.Τα 8875/1996 ἐγγραφοτου Προέδρου Δ.Σ. του Οργα- 
νισμοῦ Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα στοιχεῖα του φακὲ- 
λου. 

3. Το γεγονός ότι µε την υπ’ αριθμ. 1381/6.12.19896 
πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουργία του παραπάνω οργανι- 
σμού συλλογικής διαχείρισης χωρίς να γίνει δημοσίευση 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Το ἀρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχές 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα καὶ 
τη δημοσίευση των διοικητικὠν πράξεων. 

5. Το γεγονὸς ὁτι απὸ τις διατάξεις της απόφασης αυτὴς 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμού αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κής Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων 
Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.», ὅσον 


16352 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αφορά τη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαι- 
ὠμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων σύμ- 
Φωνα µε τα άρθρα 18, 47 καὶ 49Ν. 2121/1993, όπως ἔχει 
μεταγενέστερα τροποποιηθεἰ. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὀρο ότι θα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση ὁλα τα στοιχείατης 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικἠς διαχείρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων Ισολογι- 
σμών. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
άλλοι πρὀσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπό τον ὄρο 
της ανάκλησης ἡ της τροποποίησης της. 

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 1331/6.12.1996 πράξη 
μας απὀ την ημερομηνία που η πράξη αυτή θα δηµοσιευ- 
θεἰ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


------ϕ-------- 
Αριθ. 11088 (11) 
Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικὴς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς 
Διαχείρισης και Προστασίας Ἔργων του Λόγου» και δια- 
κριτικό τίτλο «Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Το ἀρθρο δά παρ. 4 σε συνδυασμό µε το άρθρο 58 Ν. 
2121/1993 καθώς και τα ἄρθρα 3 παρ. 1δ, 18, 33 παρ. 4 
και 51 Ν. 2121/1993. 

2.Το 1138/1997 ἐγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. του Ορ- 
γανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία του φα- 
κέλου. 

3. Το γεγονὸς ὅτι µε την υπ’ αριθμ. 4043/24.4 1997 
πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουργία του παραπάνω οργανι- 
σμούὺ συλλογικής διαχεἰρισης χωρὶς να γίνει δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίεμση των διοικητικὠν πράξεων. 

5. Το γεγονὸς ὁτι απὀτις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμοῦ, αποφασἰόουµε: 

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης και Προστασίας Ἔργων του Λόγου 
ΣΥΝ.ΠΕ.», ὅσον αφορά τη διαχείριση και προστασία ορι- 
σμένων εξουσιὼν του περιουσιακού δικαιώματος των δη- 
μιουργών έργων του λόγου ἡ επιστήμης και του συγγενι- 
κού δικαιώματος των εκδοτὼν εντύπων. 

2. Η ἐγκριση λειτουργίας αφορά τη διαχείριση και προ- 
στασίατων εξουσιών εκμἰσθωσης και δημόσιου δανεισμού 
του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργῶν ἔργων λὸ- 
γου ἡ επιστήμης (ἄρθρα ἅπαρ. 1δκαι33παρ.4Ν.2121/ 
1993), του δικαιώματος εὐλογης αμοιβής του ἄρθρου 18 
Ν. 2121/1993, ὅπως ἔχει μεταγενέστερα τροποποιηθεὶ, 
καθώς και του συγγενικού δικαιώματος εκδοτῶν εντύπων 
(ἀρθρο 81 Ν. 2121/1999). 

3. Η ἐγκριση λειτουργίας χορηγείται υπὀ τον ὁρο ὅτι θα 


περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση ὀλα τα στοιχεία της 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχεἰρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων ισολογι- 
σμῶν. 

4. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
ἄλλοι τηόσθετοι ὁροι. Η παρούσα χορηγείται υπὸ τον ὁρο 
της ανς.-Πσης ἡ της τροποποίησης της. 

5. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 4043/24.4.1997 πράξη 
μας απὀ την ημερομηνία που η πράξη αυτή θα δηµοσιευ- 
θεἰ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

6. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσἱευσὴ της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


-------ϕ--- 
Αριθ. 11089 (12) 


Χορήγηση ἐγκρισης λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικἠς 
Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικἠς 
Διαχείρισης Τραγουδιστών και Ερμηνευτών ΣΥΝ.ΠΕ.» 
και διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΩ». 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


Ἔχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 94 παρ. 4 σε συνδυασμὸ µε το άρθρο 58 Ν. 
2121/1993 καθὼς καιτα ἄρθρα {8 και 49Ν. 2121/1993. 


2. Το 1137/1997 ἐγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. του Ορ- 
γανισμού Πνευματικἠς Ιδιοκτησίας και τα νεώτερα στοι- 
χεία του φακέλου. 


3. Το γεγονὸς ὁτι µε την ὑπ’ αριθμ. 4042/24.4.1997 
πράξη µας εγκρίθηκε η λειτουργία του παραπάνω οργανι- 
σμού συλλογικής διαχείρισης χωρίς να γίνει δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Το ἀρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικὲς αρχὲς 
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα και 
τη δημοσίευση τών διοικητικών πράξεων. 

5. Το γεγονός ότι απὀτις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προῦπο- 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Οργανισμού Συλλογι- 
κἠς Διαχείρισης µε την επωνυμία «Οργανισμὸς Συλλογι- 
κἡς Διαχείρισης Τραγουδιστών και Ερμηνευτώὠν ΣΥΝ.ΠΕ.» 
και διακριτικὀ τίτλο «ΕΡΑΤΩ», ὅσον αφορά τη διαχείριση 
και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των τραγουδι- 
στῶν σύμφωνα µε τα άρθρα 18 και 49 Ν. 2121/1993, 
όπως ἐχει μεταγενέστερα τροποποιηθεἰ. 

2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον ὀρο ὅτι θα 
περιέρχονται στον ΟΠΙ σε ετήσια βάση ὅλα τα στοιχείατης 
νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού συλλογικἠς διαχεἰρι- 
σης συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων ισολογι- 
σμῶν. 

3. Με μεταγενέστερη πράξη µας μπορεί να τεθούν και 
άλλοι πρόσθετοι ὅροι. Η παρούσα χορηγείται υπὸ τον ὁρο 
της ανάκληση: ἡ της τροποποίησης της. 

4. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 4042/24.4.1997 πράξη 
μας απὀ την ημερομηνία που η πράξη αυτή θα δηµοσιει- 
θεὶ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5. Η πράξη αυτή ισχύει απὀ τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την οποία και παραγγὲ- 
λουμε. 


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1997 


Ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


----------------- 
Αριθ. 6082 (19) 


Ἔγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτι- 
κοὺ Ωδείου Γλυφάδας Ν. Αττικής. 


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1, Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 12του Ν. 1188/81 
«Περὶ κυρώσεως του κὠδικος περί καταστάσεως Προσῶ- 
πικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» ὅπως τρο- 
ποποιήθηκαν µε τις όμοιες του άρθρου παρ. 5 του Ν. 
2307/95. 

2. Την 270/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Γλυφάδας, µε την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του 
για την 35/97 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του 
Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας, ὅπως ψηφίζεται ο Όργανι- 
σμὸς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. 

3. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρµόδιου Ὑπηρεσια- 
κοῦ Συµβουλίου που διατυπώθηκε στο 7/29.89.87 πρα- 
κτικὀ του, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την 35/97 απόφαση του Διοικητικού Συµ- 
βουλίου του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Γλυφάδας, περὶ 
ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικἠς Υπηρεσίας αυτού 
ὡς εξής: 


Αρθρο 1 
Συγκρότηση Υπηρεσιών 


Η υπηρεσία του Δημοτικού Ωδείου συγκροτείται απὸ τη 

Διοικητική Ὑπηρεσία. 
Αρθρο 2 

Οι θέσεις του προσωπικού του Δημοτικοῦ Ωδείου διαρ- 
Θρώνονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητα ως 
εξής: 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΊΙ Διοικητικού 

Δύο (2) θὲσεις µε βαθμούς Δ-Α. 


ρθρο 3 


ΤΕΧΝΙΚΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩ- 
ΠΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ18 καθαρίστρια 

Μία (1) θέση καθαρἰστριας µε βαθμοὺς Ε-Β. 

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ διαβαθ- 
μίζονται απὀ το Δ (εισαγωγικό) ἑως τον Α (ανώτατο) 
βαθμό. 

Η θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ διαβαθμἰ- 
ζεται απὀ τον Ε (εισαγωγικό) ἑως τον Β (ανώτατο) βαθμό. 


16853 


Αρθρο 4 


Προσόντα διορισμού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικὀ- 
τητα ορἰζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ/γµα 37α/18987 
καὶ 22/1990, 


Αρθρο 5 


Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, το 
χρόνο εργασίας, την αστικἠ ευθύνη, τα δικαιώµατα, τις µε- 
ταβολὲς της υπηρεσιακής κατάστασης, τα πειθαρχικἁ αδι- 
κήματα, τις ποινὲς και τη λύση της υπαλληλικὴς σχέσης 
των υπαλλήλων που προβλέπονται απὀ τον παρόντα οργα- 
νισμὸ, έχουν ισχύ οι διατάξεις των νόμων 1188/81 και 
2190/94 ὅπως ισχύουν σήμερα. 


Αρθρο 6 


Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται απὀ τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Ὑπηρεσίας θα ασκούνται απὀ τη Διοικητική 
Υπηρεσία. 


Άρθρο 7 


Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δημο- 
τικού Ωδεῖου Γλυφάδας καθορίζονται ὡς εξής: 

Επιμελεῖται της διεξαγωγής όλης της Διοικητικής Υπη- 
ρεσίας του Δημοτικού Ωδείου. 

Επιμελεῖται της παραλαής της πρωτοκὀλλησης, και συ- 
σχέτισης αυθημερόν όλης της εισερχόµενης αλληλογρα- 
φίας. 

Επιμελείται της γρήγορης διεκπεραἰωσης και ταχυδρὀὸ- 
µησης όλης της εξερχόµενης αλληλογραφίας. 

Τηρεὶ όλα τα προβλεπόμενα απὀ το Νόμο βιβλία και τη 
σφραγίδα του Δημοτικού Ωδείου. 

τηρεί και φυλάσσει το Αρχείο του Δημοτικού Ωδείου. 

Επιμελεῖται της προετοιμασίας και πραγματοποίησης 
των συνεδριάσεων του Διοικητικοῦ Συμβουλίου. 

Επιμελεῖται της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν οδηγιών του Προέδρου - 
Δημάρχου και της εµπρόθεσµης κοινοποϊησής της. 

Τηρεί τα πρακτικἁ συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμ- 
βουλίου, τα καταχωρεί στα ειδικἁ βιβλία και φροντίζει για 
την επικὑρωσή τους. 

Συντάσσει τις αποφάσεις, μεριμνά για τη δημοσίευσή 
τους καιτις υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, παρακολουθεὶ 
την πορεία τους, τις κοινοποιεἰ στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
και τηρεὶ ευρετήριο αυτών. 

Ασχολείται µε την επεξεργασία για τελική κατάρτιση 
του Προύπολογισμού και Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων 
κάθε ἐτους, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και μεριμνά για 
την ιμἡφισή του απὀ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ωδείου 
και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Γιαρακολουθεῖ γενικἁ την πορεία εκτέλεσης του προῦ- 
πολογισμοῦ. 

τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται απὸ το 
αρ. 29 του απὀ 16.6.69 Β.Δ/τος. 

Επιμελεῖται της εφαρµογής της ισχύουσας νομοθεσίας 
σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως 
προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου. 

Τηρεἰ το μητρώο και ατομικούς φακέλους προσώπι- 
κοὐ. 

Εκδίδει τις σχετικὲς καταστάσεις μισθοδοσίας του προ- 
σωπικού και εκδίδει τα σχετικἁ χρηματικά εντάλματα πλη- 
ρωμής του. 

Τηρεἰ µητρώο των μαθητῶν του Ωδείου, τα βιβλιάρια 


16354 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αυτών και ὁλα τα απαραίτητα βιβλία για τη λειτουργία των 
Σχολών. 

Επιμελείται της εφαρµογής των οικείων διατάξεων του 
Διοικητικού και Κοινοτικού Κώδικα, του Λογιστικού των 
Δήμων για την εκποίηση και εκµἰίσθωση πραγμάτων των 
Δήμων, των Νόμων και Διαταγμάτων, περὶ προμηθειών και 
εκτέλεσης ὀργων και κάθε άλλου γενικἁ σχετικού Νόμου 
που ισχύει για τους Δήμους και Κοινότητες. 


ρθρο 8 


Πέρα απὀ τις καθοριζόμενες µε τον παρόντα Οργανισμὸ 
Εσωτερικἠς Υπηρεσίας αρμοδιότητες, κάθε ἄλλη λεπτο- 
μἐρεια λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου ρυθμίζεται µε 
τον Κανονισμὀ Διοίκησης και Διαχείρισης και µε τον Κανο- 
νισμὸ Εσωτερικἠς Λειτουργίας του. 


Άρθρο 989 
Κάλυψη Δαπάνης 


Απότις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προὐπολογισμού του Νομικού Προ- 
σώπου «Δημοτικὸ Ωδείο Γλυφάδας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεῖ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1997 


Ο Γεν. Γραμ. Περιφἑρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 


-----ῃ----- 
Αριθ. 10549 1 8699 (14) 


Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. 


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 


Ἔχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12του Ν. 1188/81, ὅπως 
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 
1832/89 και της παρ. 5 του άρθρου 8 το Ν. 2307/95. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 
9503/97. 

3. Την 1893/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηναΐων, περὶ τροποποιή- 
σεως του Οργανισμού Εσωτερικἠς Υπηρεσίας του. 

4. Την 3087/97 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθηναίων µε την οποἱα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του 
για την 193/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. 

5. Το 22/18.11.97 πρακτικό του αρμοδίου Υπηρεσια- 
κοῦ Συµβουλίου, µε το οποίο εκφράζειτη γνώμη του, απο- 
Φφασίζουμε; 

Εγκρίνουμε την 1953/97 απόφαση του Διοικητικού Συμ- 
βουλίου του Δημοτικοῦ Βρεφοκομείου Αθηνών, που 


αφορά την τροποποΐηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας αυτού µε τη συμπλήρωση Γ΄ παραγράφου στο 
άρθρο 3, ὡς εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


Νηπιοβρεφοκόμοι (ΤΕ) 25 
Κοινωνικοί Λειτουργοἰ (ΤΕ) 3 
Επόπτες Δημόσιας Υγιεινής (ΤΕ) 2 
Παιδοκόμες 20 
Τραπεζοκόμες 15 
Καθαρίστριες 15 
Εργάτ. Γενικών Καθηκόντων 

Οδηγοί 

Κλητήρας 


Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος (ΠΕ) 
Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΠΕ) 
Εργοδηγὸς Δομικὼν Έργων 
Ηλεκτρολόγοι 
Υδραυλικοί 
Ξυλουργοὶ 
Στεγάς 
Ελαιοχρωματιστές 
Σοβατζήδες 
Κτίστες 
Σιδεράδες 
Πατωματζήδες 
Αλουμινάδες 
Μαρμαράδες - Πλακάδες 
Τζαμάς 
Οικοδοµικοί Εργάτες 
Βοηθοί Μαγείρου 
Λαντζέρηδες-ισσες 
Τηλεφωνητές-τριες 
Ράπτρια 
Αποθηκάριος 
Φύλακες 
Χειριστὲς Η/Υ 
Ιατρός Ειδικ. (Παιδοιψυχίατρος) ΠΕ 
Παιδοψυχολόγος ΠΕ 
Ψυχολόγος Ειδικ. (στην οικογενειακἡ θεραπεία ΠΕ 
Επισκέπτρια Υγείας ΤΕ 
Για την πρόσληιμη του αναφερόµενου προσωπικού θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 
όπως αυτὲς θα ισχύουν κάθε φορά. 
Η δαπάνη που θα προκύψει θα καταλογιστεὶ στον Κ.Α. 
112-1βγ του προὐπολογισμού του Ιδρύματος. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεἰ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1997 


Ο Γεν. Γραμ. Περιφἑρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 


πὸ πὸ πὸ τ. ΝΟ τ πουνωσνυ ο ώωώόσό- ΑΝ ΑΝ -- -- -- -ᾱ- οἱ ὧι 


απο ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ντ μμ, ώῥαμομοό οκ λτκ αμα.