Skip to main content

Full text of "Film 1946 10 16 30 Nr 06x"

See other formats


da 


i MRLYERZEWIEŻE KAROL IRZYKOWSKI 

NM FE 
H H AE NS | pa 
ji Hi A | 
JIRI Hi UR ĘĄ JH 
ALEI kiki MA (CHMI SZCZYĆ! 

EESTLWAL W CANNES =] Ie Byt 
ajglt l 
HE 


Kii 

E IDZIE 
KALIF Z BAGDADU 


Po 

MONA 
lij W 


TNTYTYNKEJ | s OAARETYGH 

% PRZEGODPPIWOKTĄ XK 1