Skip to main content

Full text of "mtwiki-Ewropa-20200722.pdf"

See other formats


WikipediA 

Ewropa 


Għal użi oħra, ara Ewropa (diżambigwazzjoni) 

F'sens ġeoloġiku u ġeografiku, 1-Ewropa hija peniżola; il-parti 
tal-punent tal-Ewrasja. Xorta hija meqjusa bħala kontinent għal 
motivi kulturali. L-Ewropa hija kontinent żgħir b'10,400,000 
km 2 (1-Awstralja biss hija iżgħar minnha) imma għandha 
799,000,000 abitant (statistiċi tal-2003) li jqiegħduha fit-tielet 
post fil-lista ta' kontinenti 1-iktar popolati (wara 1-Asja u 1- 
Afrika); bejn wieħed u ieħor fl-Ewropa tinsab persuna minn 
kull tmienja tal-popolazzjoni mondjali. 

L-Ewropa influwenzat b'mod notevoli 1-istorja u 1-kultura tad- 
dinja ċivilizzata. Andreas Kaplan jiddefinixxi 1-Ewropa bħala 1- 
akbar diversità kulturali fl-iżgħar distanzi ġeografiċi.^ II- 
pożizzjoni ċentrali tal-Ewropa, kuntrarju għall-kontinenti 1- 
oħra, kif ukoll il-preżenza tal-baħar, dejjem iffavorixxew il- 
komunikazzjoni bejn il-popli tad-diversi reġjuni u 1-migrazzjoni lejn ir-reġjuni 1-oħra tad-dinja. Il-klima xejn 
kiefra li tinsab fil-parti 1-kbira tal-kontinent, għenet ukoll biex dan il-kontinent jiġi abitat b'mod dens. 

Il-baħar jifforma 1-parti 1-kbira tal-konfini naturali tal-Ewropa. Fit-Tramuntana hemm il-Baħar Artiku, fil- 
Punent 1-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar il-Mediterran, il-Baħar 1-Iswed, u 1-Kawkasu, fil-Lvant il-Baħar 
Kaspju, il-katina muntanjuża tal-Urali u x-xmara Ural. Dehra satellitari tal-Ewropa 


Werrej 

L-oriġini tal-isem "Ewropa" 

Twelid tal-Ewropa u tal-Ewropej 

Ġeografija 

Pajjiżi fl-Ewropa 

Referenzi ll-pożizzjoni tal-Ewropa fid-dinja 


L-oriġini tal-isem "Ewropa” 


L-isem "Ewropa" ġej mil- lingwa Griega (bil-Grieg: Evpojnq) li tfisser "għajnejn kbar" u kienet personaġġ 
tal-mitoloġija Griega. Ewropa kienet bint Aġenor, re ta' Tiru, fejn din kienet belt antika fil-Kananija u 
kolonja Griega. Żeus, li sar iħobbha ddeċieda li jisraqha u ttrasforma ruħu f'barri abjad. Waqt li kienet qed 
tiġbor il-fjuri max-xatt tal-baħar, Ewropa rat il-barri li kien qed jersaq lejha. Kienet daqxejn beżgħana imma 
1-barri niżel għarkubbtejh u Ewropa kkalmat. Meta rat li kien iħalliha toqgħod tmellsu, Ewropa telgħet fuq 
dahar il-barri u dan wassalha sa Kreta. Żeus reġa' sar alla u wrielha mħabbtu. Huma kellhom tlett itfal: 
Minosse, Sarped on u Radamantu. Minosse sar re ta' Kreta u twieldet iċ-ċivilità ta' Kreta li kienet il-benniena 
taċ-ċivilità Ewropea. 

Twelid tal-Ewropa u tal-Ewropej 


Fl-epoka Griega u Rumana, 1-Ewropa kien terminu ġeografiku indefenit, art fit-Tramuntana tal-Mediterran li 
ħadd ma kien jaf il-konfini Nordiċi tagħha. Fir-rikostruzzjoni tal-ġeografiku Grieg Ekateu ta' Miletu, 1-art 
kienet tikkonsisti minn żewġ kontinenti maqsumin mill-Mediterran, iċ-ċentru tad-dinja: minn naħa 1-Ewropa 
kienet tikkonfina mat-Tramuntana, u minn naħa 1-oħra 1-Asja, fejn kienet tinkludi wkoll 1-Eġittu u 1-Libja. 

Rari ħafna kienu 1-awturi Latini jiċċitaw it-termini "Ewropa" u "Ewropej". L-ewwel li uża 1-aġġettiv 
"Ewropew" b'tifsira aktarx waħda rilevanti hu fis-seklu 8 mill-patri Isidoro Pacensis, biex jindika li s-suldati 
taħt il-gwida ta' Karlu Martell, kienu għadhom kemm iġġieldu fi Poitiers. Il-battalja kienet tat valur 
simboliku kbir: 1-Oċċident Kristjan idealment rappreżentat mill-Ewropa, li kienet waqqfet 1-espansjoni 
Għarbija; u b'hekk Isidoro għamel użu tal-aġġettiv "Ewropew" biex jattribwixxi identità kollettiva għas- 
suldati li kienu waqqfu 1-invażuri Musulmani. 

L-Ewropa, għall-ewwel darba, saret politika konkreta u reali bl-imperatur Karlu Manju. Fit-tmiem tat-tmien 
seklu u 1-bidu tad-disa' seklu, wara tmiem ta' madwar tletin sena ta' gwerra kontra 1-Lombardi, 1-Avari, is- 
Sassoni u s-Slavi, twieldet entità ġdida fejn ingħaqdu 1-qawwa antika ta' Ruma, 1-awtorità spirtwali tal-Papa 
u 1-qawwa tal-poplu Ġermaniż. Karlu ffonda 1-Ewropa, li b'espressjoni ġeografika saret Imperu kbir li juża 1- 
istess munita, li adotta il-Latin bħala 1-lingwa uffiċjali tal-kitba u li għandha reliġjon waħda. 

Ġeografija 


Biex tapprofondixxi, ara l-artiklu: Ġeografija tal-Ewropa. 

Ġeografikament, 1-Ewropa hi parti tas-superkontinent tal- 
Ewrasja. 

Il-konfini fuq il-Lvant tal-kontinent jibdew mill-muntanji Urali 
fir-Russja, fejn ikomplu max-xmara Ural u d-depressjoni ta' 

Kuma-Manych fin-Nofsinhar, li jisseparah mill-Asja. Din il- 
linja ta' demarkazzjoni kienet definita miz-Zar tar-Russja mill- 
1730 minn bażi ta' xogħlijiet ġeografiċi tal-Ġermaniż Philip 
Johan von Strahlenberg. Madankollu, mhux kulħadd jaċċetta 
din il-konvenzjoni: b'hekk, aktar mix-xmara Ural, anki 1-Emba 
tista' tintuża bħala konfini, u 1-quċċati tal-Kawkasu jistgħu 
jissostitwixxu lix-xmajjar ta' Kuma u Manych. 

Il-Baħar 1-Iswed, il-Bosforu, il-Baħar ta' Marmara u d- 
Dardanelli jikkonkludu 1-konfini mal-Asja. Il-Baħar Mediterran fin-Nofsinhar jissepara 1-Ewropa mill- 
Afrika, waqt li fil-Punent il-konfini hu mill-Oċean Atlantiku, fejn jinkludi lill-Islanda. Għadu mhux konkluż 
id-dibattitu fuq fejn qiegħed iċ-ċentru ġeografiku tal-Ewropa. 

Dawn il-fruntieri fuq il-Lvant tal-Ewropa huma biss politiċi, ekonomiċi u kulturi, imma mhux ġeografiċi. 
B'hekk kien hemm il-bidu ta' diversi interpretazzjonijiet dwar il-konfini Ewropej u allura fuq it-territorju li 1- 
Ewropa hi magħmula minn, fejn jiġu esklużi u inklużi pajjiżi sħaħ. Kważi kull pajjiż Ewropew jagħmlu parti 
tal-Kunsill tal-Ewropa, barra 1-Belarus, il-Vatikan, il-Każakistan u 1-Kosovo. 

L-idea tal-kontinent Ewropew, pero, mhijiex aċċettata universalment. Xi żoni ġeografiċi barra mill-Ewropa 
jiġu riferti mal-kontinent Ewroasjatiku jew jaraw lill-Ewropa bħala sottokontinent, billi mhux kompletament 
ċirkondat mill-baħar, fejn hu definit aktar bħala żona kulturali milli ġeografika. Fil-passat, din is- 
sottodiviżjoni kienet mħarsa bħala waħda valida minħabba 1-fatt li jissepara t-territorju tal-Kristjani minn 
dawk non-Kristjani. Europa linguistic Pajjiżi fl-Ewropa 


■:‘irnfli]iir l flr’r>.inr| tvnjpn Europa regional culture Europa history; 1000. 


■ Albanija 

■ Franza 

■ Malta 

■ Serbja 

■ Andorra 

■ Ġermanja 

■ Moldova 

■ Slovakkja 

■ Armenja 2 

■ Ġeorġja 2 

■ Monako 

■ Slovenja 

■ Awstrija 

■ Greċja 

■ Montenegro 

■ Spanja 

■ Ażerbajġan 1 

■ Irlanda 

■ Norveġja 

■ Turkija 1 

■ Belarus 

■ Iżlanda 

■ Pajjiżi l-Baxxi 

■ Ukrajna 

■ Belġju 

■ Italja 

■ Polonja 

■ Ungerija 

■ Bożnija u Ħerżegovina 

■ Kroazja 

■ Portugall 

■ Vatikan 

■ Bulgarija 

■ Latvja 

■ Renju Unit 

■ Żvezja 

■ Ċipru 2 

■ Liechtenstein 

■ Repubblika Ċeka 

■ Żvizzera 

■ Danimarka 

■ Litwanja 

■ Rumanija 


■ Estonja 

■ Lussemburgu 

■ Russja 1 


■ Finlandja 

■ Maċedonja 

■ San Marino Referenzi 


1. A Kaplan, Andreas M. (2014) European management and European business schools: Insights 
from the history of business schools, European Management Journal, 32(4), 529-534. 
1 Parti mill-pajjiż tinsab fl-Asja. 2 Ġeografikament fl-Asja, imma kkunsidrat Ewropew ghal raġunijiet storiċi 
u kulturali. 


Miksub minn "https://mt.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ewropa&oldid=251817" 


L-aħħar bidlafuq il-paġna: 09:04, 9 Nov 2018. 

It-test huwa disponibbli taħt il-Liċenzja Creative Commons Attribution-ShareAlike; jistgħu japplikaw xi kundizzjonijiet 
oħra. Ara l-kundizzjonijiet tal-użu għal aktar dettalji.