Skip to main content

Full text of "Soviet Electrochemistry 1972: Vol 8 Index & Table of Contents"

See other formats
INDEX 


SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 8, Numbers 1-12, 1972 
AUTHOR INDEX 

SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 8, Numbers 1-12, 1972 


(A translation of £lektrokhimiya) 


A Bakanov, V. I. - 925 Bugai, P, M, 8 

Bakh, N, A. - 340 Bukun, ry G, - 157, 464, 1222 

Adzhiev, B. U. - 1756 Baktrakov, V. V. - 62 Burdykina, R,. I. - 832 
Afanas'ev, B. N, - 1084, 1667 Balashova, N, A, - 


Burnakin, V. V. - 23, 26, 639 
Agapova, R, A. - 835, 1035 924, 1029 


Burnasheva, L. V. - 869 
Ait'yan, S. Kh. - 6038, 1358 Balashova, T. V. - 1558, 1626 Burshtein, R, Kh, - age 270, 
Aleksev, V. N, - 1509, 1746 Barabanov, V. P. - 544, 1366 347, 351, 526, 1057, 1151, 
Alekseev, Yu. V. - 1, 1677 Baraboshkin, A, N, - 860 1176, 1355, 1508, gory 1646 
Alekseeva, R. A, - 464 Baranov, A, P, - 1010, 1408 esed-Mashuiinn: V. B, - 1219 
Alfimov, V. Baranov, V, I, - 677 Butorov, ve P, - 69 

— G, 2 Baranova, N, G, - 838, 1035 By es S. G, - 736 

Aliev, R. Ya. - 1066 Baranovskaya, F, M. - 850 Bykova, M, A. - 118, 1328 
ra G. M, - 1503 Barbasheva, I, E, - 1244 mins A, L. - 630 

Aliua, L, - nad 1629 Bardina, N, G, - 240, 397, 636 Bystrov, V. I. - 1690 
Alpatova, N, M, - 248, 516, 614 Barikov, A, G, - 776 

Altukhov, V. K, - 872 Barmashenko, V. I. - 1141, Cc 

Alumaa, A, R, - 461, 772, 1795 1298 

Andreev, I, N. - 1109, 1436 Barsukov, V. Z, - 312 
Andreev, V. N. - 254, 383, 902 satrakov, V. V. - 120, 587 Chernavin, S, B, - 134 
Andreeva, O, S, - 51 Bek, R. Yu. - 1738 Chernomorskii, A, I, - 138 
Andriyanova, I, P. - 1017 Belikov, V. M, - 1216, 1752 Chernyi, V. V. - 1306 
Andryushchenko, F. K. - 649 Belitskaya, T., B, - 11138 Chernykh, Yu 
Antonenko, P. A, - 312 


’ 


Chebotareva, N, V. - 1661 
725 


« ~ 298 

Belokopytov, V. P. - 1160, 1560 Chernyshov, A, M, - 16 

Antropov, L, I. - 105, 147, 268, Berezina, S, I. - 503, 869 Chirkov, Yu. G. - 195, 236, 
266, 1789 Beskorovainaya, S, S, - 364 353, 358, 553, 549, 707, 745, 


Arkhangel'skaya, Z. P. - 1310 Bespalova, Zh, I, - 155 841, 846, 1010, 1038, 1042, 


Artamonov, V. G, - 1316 Bezuglyi, V. D. - 1615 1156, 1408, 1480, 1619, 1646 

Arvan, Kh, L, - 312 Blokhina, A, P, - 29, 1121 

Astakhov, I. I, - 927, 1169, Bobrov, V. S, - 1191 
1209, 1515 Bogdanova, E, A, - 1702 668, 1646 

Atrasticovioh, V. V. - 16 Bogdanovskaya, V. A, - 87, 

Avad, G. Kh, - 587 1176, 1508 

Avrutskaya, I, A, - 425, 


Chizhov, A. V. - 1060 
Chizmadzhev, Yu. A. - 195, 


Chkoniya, A, K, - 1255 
Chub, A. T. - 478 
Boguslavskii, L. I, - 1319, Churilina, A. P. - 1664 
729, 1216, 1752 1416, 1433, 1563 Chviruk, V. P. - 263, 266 
Azizov, B. - 259, 1792 Bokii, L. N. - 283 
Bondar', R. U. - 1430 D 
B Bondarenko, I, B, - 1615 
Bondarenko, V. N. - 1719 Damaskin, B, B, - 91, 291, 
Babievskii, K. K. - 1216, 1752 Borisoglebskii, Yu. V. - 332 405, 409, 749, 753, 783, 863 
Bagotskaya, I. A. - 305, 390, Borisov, A. I, - 729 1088, 1340, 1876, 1495, 1599, 
565, 1362, 1491, 1590 Borisova, S, I, - 1237, 1249 1607 
Bagotskii, V. S, - 81, 198, 221, Borovaya, N, A. - 405, 783, Danielyan, G, L, - 759 
313, 364, 529, 710, 728, 853, 1495 Danilenko, Ff. V. - 1671 
889, 970, 979, 1138, 1148, 1211, Borovkov, V. S, - 561 Danilkin, V. I. - 51 
1302, 1306, 1408, 1412, 1530, Brainina, Kh, Z, - 1734 Davydov, A, D, - 276, 603, 
1558, 1603, 1775 Bubnov, K. I. - 993 1358, 1422, 1463 
Baibatyrov, E, N, - 728, 1702 Budnik, V. G, - 1275 


Delimarskii, Yu. K, - 1275 
Bakaev, V. V. - 1279 


Budnikov, G, K. - 62 1714 

Demidov, A. I, - 1578 
Deryagina, O. G, - 421 
Despic, A, R, - 1533 
Didina, S, E, - 1771 
Dinkevich, F, E, - 1235 
Dittrikh, Yu. - 62: 
Dmitrievskaya, L, I, - 1261 
Dobren'kov, G, A. - 417, 1817 
Dolidze, S. V. - 278 
Dolgushin, M. D. - 1588 
Domarev, A. N. - 1136 
Domashich, V. D. - 791 
Dombrovski, Ya. - 795 
Dremova, G, I. - 105 
Dribinskii, A, V. - 195 
Drozdova, O, A, - 1578 
Druzhinin, N, G, - 668 
Dubinin, A, G, - 775 
Dubova, L. M, - 240, 1362 
Dubrovina, N, I, - 921, 1466 
Dudrin, Ya, V. - 1760 
Dunai, B, A, - 1145 
D'yakonov, M, N, - 283 
Dyatkina, S. L, - 1088 
Dyblin, B. S, - 332 
Dymarskaya, P, I, - 491 
Dzhaparidze, Dzh. I. - 1779 


E 


Efimov, E, A, - 1150, 1164 
Egorov, L, Ya. - 1441 
Elkin, V. V. - 922, 1746 
Emel'yanenko, V. V. - 221, 728 
Epshtein, N. A. - 597, 1487 
Frenburg, R. G. - 1690 
Ermakov, V. L - 920 
Ershler, A. B. - 1509 
Ershova, M. IL. - 1209, 1289 
Erusalimchik, LL G. - 115, 757, 
1150, 1164 
Evdokimova, N. V. - 62 
Evstigneev, A. M. - 1719 
Evstrop'ev, K. K, - 227 
Evtushenko, V. V. - 1554 


F 


Faizullin, F. F. - 208 

Falicheva, A. L - 832 

Falin, L. A. - 995, 1121 

Fandeeva, M. F. - 974 

Fateev, S. A. - 305, 565,1491, 
1590 

Fedorin, Yu. A. - 643 

Fedorovich, N. V. - 1376 

Fedoseev, D. V. - 1004 


Fedoseeva, T. A. - 825 
Fedotov, N. A. - 621, 762, 
1160, 1560 
Fedotova, A. Z. - 733 
Fedyaev, Yu. S. - 770, 1513 
Feoktistov, L. G. - 41 
Fetistov, Yu. L - 468, 536, 546 
Filimonova, A. M. - 762 
Filinovskii, V. Yu. - 81, 579, 
1390, 1455, 1622 
Filyaev, A. T. - 251, 1799 
Fioshin, M. Ya. - 155, 425, 
129, 529, 593, 729, 775, 920, 
970, 1216, 1615, 1752 
Fityulina, V. D. - 733 
Flerov, V. N. - 78, 1132,1279 
Florianovich, G. M. - 1 
Fodiman, Z. L - 1399 
Fomicheva, M. G. - 248, 516, 
614, 1232 
Frumkin, A. N. - 127, 583, 
783, 880 


G 


Galushko, V. P. - 1187, 1337 
Gamali, I. V. - 1094 
Gamburg, Yu. D. - 458 
Gandel'sman, L. Z. - 857 
Ganin, E. A. - 672 
Ganzhina, L M. - 91 
Garanin, L. D. - 45, 1443, 1766 
Gavrish, N. M. - 1658 
Gedvillo, I. A. - 397 
Gerasimenko, L. N. - 1578 
Gerenrot, Yu. E. - 491, 857 
Gerish, T. V. - 1150, 1164 
Gerovich, V. M. - 409, 753 
Gershov, V. M. - 654 
Gindin, L. G. - 1558 
Ginzburg, G. S. - 1084 
Ginzburg, V. L - 11 
Girina, G. P. - 41 
yirshfel'd, R. S. - 1655 
Gizatullin, N. Sh. - 1109, 1436 
Gladkova, L. K. - 571 
Gladyshev, V. P. - 776, 814, 
946, 987, 1068 
Glubokova, T. N. - 302 
Gnusin, N. P. - 1235 
Gochaliev, G. Z. - 1237, 1249 
Gofman, N. T. - 1255 
Gokhshtein, A. Ya. - 1233 
Gol'dshtein, M. D. - 590 
Gol'dshtein, S. L. - 231, 326 
Golyanitskaya, L N. - 884 
Gorbachev, A. K. - 818 


Gorbachev, S. V. - 47! 
Gorbunova, K. M. - 63: 
Gordievskii, A. V. - 501 
Gorina, M. Yu. - 799, 804 
Gorina, N. B. - 1306 
Gorodetskii, V. V. - 1368 
Gorokhova, N. T. - 742 
Gorokhovskaya, A. S. - 628 
Grafov, B. M. - 6, 57, 468, 
496, 1205 
Grebenyuk, V. D. - 1235, 1459 
Grekovich, A. L. - 1771 
Grigor 'ev, N. B. - 305, 394, 
397, 565, 1362, 1491, 1590 
Grishina, A. D. - 248, 340 
Gromova, E. V. - 425, 593 
Gromyko, V. A. - 71, 74, 691, 
889, 1211 
Gryaznov, V. M. - 1306 
Guber, Yu. E. - 617 
Gudina, N. N. - 468, 546 
Gugeshashvili, M. L - 1433 
Gul'myai, V. P. - 136 
Gulyamov, Yu. M. - 1588 
Gurevich, Yu. Ya. - 1525, 1775 
Gurinov, Yu. S. - 475 
Gurtman, S. B. - 1013 


I 


Ignatenko, E. L - 1063 

T'in, A. M. - 1734 

fl'ina, L. K. - 695, 914 

Dlyashik, L. P. - 1049, 1052 

Il'yasov, A. V. - 289 

Iofa, Z. A. - 204, 587 

Isaev, N. L - 1459 

Ivanov, A. M. - 677 

Ivanov, I. A. - 227 

Ivanov, R. V. - 1232 

Ivanov, V. F. - 204, 863, 1824 

Ivanov, V. T. - 201, 286, 1183, 
1611, 1827 

Ivanov, V. V. - 184, 1805 

Ivanova, I. A. - 1661 

Ivanova, N. D. - 321, 1007 

Ivanova, R. V. - 749 

Ivashchenko, A. A. - 863 

Izidinov, S. O. - 29, 1121 


J 


Jaksic, M. M. - 1533 


K 


Kabakchi, S. A. - 1390 
Kabanov, B. N. - 109, 138, 244, 

603, 923, 927, 1069, 1209, 
1358, 1463 

Kabanova, O. L. - 1655 

Kabyrov, R. K. - 1786 

Kaftanov, A. Z. - 1145 

Kaganovich, R. I. - 91, 409, 
753, 1599 

Kaidalova, S. N. - 1742 

Kaisheva, M. Pe 9 

cect nal G. A. - 141,361, 
1023 


Kalinovskii, E. A. - 1316, 1395, 


1430 
Kaminskii, A. Ya. - 1136 
Kamkin, A. N. - 276 
Kanashin, Yu. P. - 69 
Kanevskii, L. S. - 221 
Kapralov, E. A. - 1381, 1639 
Neh 7 a - 1298 
Karichev, Z. R. - 

Karnaev, N. A. 
Karpachevy, S. Vv. - 

1513, 1596, 1799 
Sertetbindene. A. L - 984 
Karyazin, P. P. - 718 
Kasatkin, EF. V. - 441 
Kashcheev, V. D. - 276, 1219, 

1463 
Kashin, A. N. - 1509 
Kats, M. B. - 701 
Kats, M. Ya. - 866 
Kayutenko, L. A. - 1025 
Kazakov, V. A. - 1622 
Kazarinov, V. E. - 254, 278, 

380, 383, 575, 583, 714, 899, 

902, 1228, 1340 1682 
Kerbeleva, I. Ya. - 1658 
Khakimov, M. G. - 1436 
Khalturina, T. I. - 390 
Khanova, L. A. - 441, 1125 
Kharkats, Yu. I. 1266 
Kharlamova, A. M. - 621 
Kheifets, L. Ya. - 1261 


Khlystova, K. B. - 887, 1477, 
1506 


Khmel'nitskaya, E. Yu. - 1399 
Khomskaya, E. A. - 893 
Khonina, V. F. - 863 
Khrizolitova, M. A. - 529, 970 
Khrushcheva, E. I. - 198, 313, 
1138, 1503 
Kicheev, A. G. - 144, 261 
Kireeva, E. P. - 814, 946, 1068 
Kirilyus, IL V. - 967, 1017 
Kiseleva, I. G. - 109, 244, 927 
Kishinevskii, M. Kh. - 617, 
1706 


Klochkova, V. N. - 481 
Klyuchnikov, N. G. - 1066 
Knots, L. L. - 853, 922, 1151, 
1381, 1509, 1746, 1789 
Kecheliova, T. & = 367, 1191 
Kochman, E. D. - 821 
Kogan, L. P. - 41 
Kokhanov, G. N. - 835, 838, 
1035, 1125 
Kokoulina, D. V. - 214, 218, 
371, 374 
Kolbasov, G. Ya. - 54, 445 
Kolk, K. A. - 95, 101, 1499 
Kolosov, A. S. - 893 
Kolotyrkin, Ya. M. - 1, 1677 
Kolyadko, E. A. - 131, 1105, 
1484 
Komar', N. P. - 1145 
Konchkovska, B. - 795 
Kondrikov, N. B. - 920 
Konevskikh, N. L - 1441 
Kon'kova, A. V. - 188 
Kononova, M. D. - 1 
Konstantinova, E. N. - 1141 
Konstantinova, G. S. - 1323 
Kornienko, T. S. - 617, 1706 
Korol'kova, N. L - 633 
Korovin, N. V. - 141, 144, 165, 
261, 361, 402, 533, 829, 1023, 
1025, 1323 
Korshikov, L. A. - 1615 
Korshunov, I. A. - 1046 
Korshunov, V. N. - 887, 1477, 
1506 
Korsunovskii, G. A. - 312 
Kosenko, V. V. - 791 
Koshel', N. D. - 436 
Kosholkin, V. N. - 1821 
Kovalevskaya, V. D. - 1355 
Kozachenko, E. V. - 896 
Kozhevnikov, A. N. - 997 
Kozlova, N. I. - 402 
Kraeft, W. D. - 150 
Krasil'shchikov, A. I - 124 
Krasnova, T. A. - 1459 
Kravis, I. Ya. - 766 
Kravtsov, V. I. - 722, 917 
Kravtsova, L. I. - 1615 
Kravtsova, R. I. - 821 
Krishtalik, L. I. - 214, 218, 
371, 374, 516, 614, 1071,1690 
Krongauz, E. L. - 1219 
Kropachev, V. F. - 417 
Krotova, M. D. - 1073 
Krumgal'z, B. S. - 629, 997, 
1129, 1284 
Krunchak, E. G. - 


Krylov, V. S. - 1422 
Kryuchkova, E. I. - 113, 1816 
Kryukova, L. L - 1289 
Ksenzhek, O. S. - 436, 1234, 
1235, 1650, 1821 
Kuchanov, S. L - 979 
Kudinova, N. IL. - 1025 
Kudryashov, I. V. - 254, 995 
Kudryavtsev, N. T. - 520,1626 
Kudryavtsev, Yu. D. - 85 
Kukhtin, R. I. - 1563 
Kukushkina, I. A. - 1412, 1550 
Kulezneva, M. L. - 739, 1029 
Kuliev, A. D. - 1066 
Kumantsov, V. I. - 1136 
Kurnikov, B. D. - 1603 
Kushnev, V. V. - 1151 
Kuz'michev, O. V. - 923 
Kuz'min, Yu. A. - 1801 
Kuznetsov, A. M. - 733, 1563 


L 


Lainer, V. I. - 484 

Lakomov, F. F. - 1136 

Lakomov, V. L - 308 

Lanin, A. A. - 1222 

Lapides, L. M. - 1032 

Larionov, O. V. - 1760 

Latkin, G. S. - ee 

Lavrenko, V. - 896 

Lavrenova, L. es - 1118 

Lazorenko-Manevich, R. M. - 
950, * 

Lebed', S. B. - 791 

war hg V. A. - 326 

Leikis, D. L - 244, 274, 377, 
704, 922, 1470 

Lentsner, B. L - 853, 1151, 
1381 

Leonova, L. S. - 1554 

Leporskaya, E. A. - 45, 1443, 
1766 

Levich, V. G. - 468, 1205 

Levin, A. I. - 993, 1674 

Levin, E. D. - 234, 1419 

Levin, £. § S. - 1399 

Levinskas, A. L. - 1020 

Levitskaya, N. K. - 1055 

Lezhava, T. I. - 1314 

Lidorenko, N. S. - 657 
Likhachev, V. A. - 503 
Lilin, S. A. - 924 

Limin, B. E. - 19 

Lopatin, V. A. - 1205 
Losev, A. V. - 412, 454, 905, 
909, 1141, 1298, 1368, 1812 

Lozhkin, B. T. - 1319, 1416, 
1563 
Lukovtsev, P. D. - 317, 561, 
1013, 1060, 1244, 1381 
Luk'yanovich, V. M. - 77! 
Luk'yanycheva, V. L - 853 
Luzhin, V. K. - 144, 261, 361 
L'vov, A. L. - 695, 914 
L'vova, L. A. - 27 
Lyakhov, B. F. - 1225 
Lyamina, L. L - 633 
Lyubimova, N. A. - 704 
Lyzlov, N. Yu. - 917 


M 


Machavariani, D. N. - 394 
Mairanovskii, S. G. - 136, 412, 
113, 571, 766, 1664 
A. N. = 729 
Makogon, Yu. O. - 85 
Maksimov, Yu. M. - 1228 
Maksimyuk, E. A. - 850 
Malienko, V. N. - 1422 
Malyavinskaya, O. N. - 59, 
L66, R11 
Malysheva, Zh. N. - 583, 899 
Mambetkaziev, E. A. - 1607 
Manukhina, T. L - 158] 
Marbakh, A. L. - 184, 1805 
Marinich, M. A. - 147, 1789 
Markin, V. S. - 1 
Marshakov, L 


Makarov, 


Martem'yanova, 
Maslii, A. L - 3: 
Matakova, R. N. 
Materova, E. 

Matveev, Yu. M. - 718 
Maznichenko, FE. A. - 1832 
Mazur, N. G. - 1517 
Mazur, ©. M. - 1316 
Medvedev, G. L - 520 
Meladze, K. G. - 1314 
Melekhova, N. L - 863 
Meleshko, V. P. - 1449 
Melikhov, L V. - 1100 


Mendzheritskii, FE. A. - 507 
Merkulova, N. D. - 710, 1302 
Meshkova - 1430 
Michri, A. A. - 270, 347, 351 


526, 866, 1057 
Midler, V. M. - 57 
Mikhailets, V. N. - 1546 
Mikhailov, V. S. - 136 
Mikhalenko, M. G. - 78 
Mikheeva, G. V. - 698 
Miller, J. - 1100 
Miller, N. B. - 601, 1426 


1842 


Milova, N. G. - 835 
Minchenko, V. I. - 961 
Mingulina, F. L - 533 
Mints, S. - 795 
Mirkind, L. A. - 429, 529, 
775, 970 
Mironov, B. S. - 208 
Mirzoev, R. A. - 1463 
Mishenina, K. A. - 1 
Mitrofanov, E. V. - 1132 
Mokhov, A. G. - 557 
Molchanov, A. M. - 860 
Molchanova, S. A. - 115 
Molodov, A. L - 454, 905, 
909, 1141, 1298 
Morachevskii, A. G. - 118, 
1328, 1578 
Morovskaya, O. V. - 198, 313 
Moskalevich, V. L. - 1316 
Mozgovaya, A. G. - 649 
Muchnik, G. F. - 672, 677 
Muldagalieva, I. Kh. - 698 
Miiller, L. 281, 1325, 1345 
Muzychenko, L. A. - 593 
Myamlin, V. A. - 608 


N 


Napukh, FE. Z. - 223 
Naumov, V. L - 1191 
Nazarova, R. I. - 779 
Nechaev, E, A. - 520 
Nechiporenko, N. N. - 818 
Negodaev, G. D. - : 
Nekrasov, L. N. 
1466 
Nevskii, O. B. - 1543 
Ngo Dai Viet - 214, 218 
Ngo Tai Piet - 371, 374 
Nichkov, L F. - 69, 231, 326 
Nigmatullin, R. Sh. - 1726 
Nikitin, Yu. P. - 134 
Nikitina, A. A. - 302 
Nikitina, L P. - 629 
Nikolaeva-Fedorovich, N. V. - 
156 
Nikolic, B 
Nikulin, V. N. 
Nosikov, S. 
Nosova, K. 
Notoya, R. - 880 
Novakovskii, A. M. - 367,1801 
Novikov, E. A. - 69 
Novikov, V. T. - 425, 593 
Novikova, Z. N. - 191 
Novitskii, M. A. - 317 
Novosel'skii, L M. - 468, 536, 
546, 1109, 1436, 1441, 1567, 


1572 


Nursubin, M. S. - 417 


O 


Odynets, L. L. - 283 

Ogr yz 'ko-Zhukovskaya, S. G. - 
1160, 1560 

Oleinikov, A. A. - 1543 

Onishchuk, V. A. - 657, 668, 
681 

Orekhova, V. V. - 649 

Orlenko, V. V. - 458 

Orlov, A. M. - 1293 

Orlov, V. V. - 920 

Oshurkova, O. V. - 1661 

Osipov, O. R. - 317 

Ostrovidova, G. U. - 630 

Ostrovskii, G. M. - 1 

Ovsyannikov, N. N. - 1509 

Ozeryanaya, I. N. - 1581 

Oziraner, S. N. - 1756 

Ozol'-Kalnin', G. A. - 654 


Pp 


Palanker, V. Sh. - 1702 

Paleolog, E. N. - 421, 733,1795 

Palm, U. V. - 95, 101, 461,772, 
1348, 1499 

Panin, V. A. - 274, 377, 1173, 
1470 

Pasechnik, S. Ya. - 1296 

Pchel'nikov, IL T. - 990 

Pekar, FE. V. - 6, 496 

Pendin, A. A. - 511 

Penkalo, L. I. - 1275 

Perfil'ev, M. V. - 1596 

Persiantseva, V. P. - 1658 

Pestushko, N. N. - 1449 

Petrii, O. A. - 583, 880, 899, 
1228, 1340, 1682 

Petrova, S. A. - 1234 

Petukhova, G. N. - 156 

Petukhova, R. P. - 875, 1629 

Petyarv, E. K. - 95, 101 

Pirozhkov, S. D. - 1060 

Pis'men, L. M. - 979 

Pleskov, Yu. V. - 308, 1073 

Pletnev, V. P. - 16 

Plyshevskii, A. A. - 1546 

Pnev, V. V. - 925 

Poddubnyi, N. P. 

Podgaetskii, EF. 
1633 

Podlibner, B. G. - 1372 

Podlovchenko, B. IL. - 127, 131, 
291, 450, 597, 875, 1105, 
1484, 1487, 1629 

Podol'skaya, N. V. - 1187, 1331 

Pogrebova, IL. S. - 105 
Pokrovskii, V. B. - 417 
Polukarov, Yu. M. - 458 
Polyakov, P. V. - 23, 26, 639, 
1293 
Popov, A. - 400 
Popov, A. N. - 624 
Popov, G. P. - 993 
Popov, Yu. A. - 1, 1677 
Popova, T. L - 240, 469, 923 
Pospelov, A. B. - 997 
Pospelova, N. V. - 808 
Postanogov, V. P. - 672 
Pototskaya, L. M. - 1650 
Povarov, Yu. M. - 317, 1013, 
1060, 1244, 1381, 1639 
Pozdeeva, A. A. - 571 
Presnov, V. A. - 643 
Prokhorenko, N. L - 1235 
Priihmke, H. - 1325, 1345 
Pshenichnikov, A. 
347, 351, 526, 745, 841, 866, 
1057, 1355, 1643, 1646 
Purin, B. A. - 654 


. a 
G. - 270, 
5, 


Pushkov, B. L - 561 


R 


Raspopin, 5. P. - 69, 231, 326 
Rasulov, K. R. - 1786 

Ravdel', A. A. - 1063 

Remez, I. D. - 251 

Reshetov, V. A. - 1310 

Reshevota, G. N. - 1310 

Rodak, Yu. P. - 1187, 1331 

Rodnikova, V. N. - 914 

Roolaid, Kh. A. - 1073 

Rotenberg, Z. A. - 211, 308, 
1167 

Rotinyan, A. L. - 234, 259, 
1419, 1792 

Rozenfel'd, L L. - 1658 

Rozhdestvenskaya, Z. B. - 698 

Ruban, L. M. - 987 

Rubashov, I. 


Rudoi, V. M. - 1674 
Runich, I. A. - 1695 
Ryabikova, V. M. - 1129 
Ryabinina, N. I. - 1817 
Ryabinina, S. A. - 1336 
Rybakov, B. N. - 43: 
Rybalka, K. V. - 3 
1173, 1470 
Rybkin, Yu. F. 
Ryvkina, I. P. 
Ryzhova, N. G. 


Ss 


Sageeva, R. M. - 869 
Sagoyan, L. P. - 312, 1588 
Saksin, E. V. - 1115 
Sal'nikov, V. V. - 1799 
Saltykova, N. A, - 860 
Salve, M. A. - 1499 
Samoilenko, V. N. - 1674 
Samoilov, G, P, - 1138, 1503 
Sindig, R. - 150 

Sannikov, S. G. - 544, 1366 
Sapotnitskii, S, A. - 1289 
Sapritskii, V. I. - 636 
Saturina, L, I. - 808 


Savel'eva, N. N. - 53: 
Savel'eva, V. 

Savvin, N. [. - 501 

Sazhin, B. I, - 955 
Sedletskii, R. V. - 19 
Segel'man, B.S. - 204 
Selekhova, N. P. - 704 
Selevin, V. V. - 887, 1477 
Semenova, E, M. - 511 
Seredenko, T. N. - 36 
Seregina, L. N. - 799, 804 
Sergievskii, V. V. - 501 
Serikbaeva, L. K, - 720 
Sevast'yanov, E. S. - 400 
Severova, T. A, - 749 
Sevryukov, N. N. - 1386 
Shafeev, A. I. - 201 
Shamagin, Yu. P. - 808 
Shamsutdinova, R. Z. - 417 
Shapnik, M, S, - 289 
Shaposhnik, V, A. - 1449 
Shapotkovskii, N. V. - 663 
Shapoval, V. I, - 1714 
Sharov, A. F. - 961 
Shaveulidze, V. V. - 1779 
Shekina, G, I. - 1052 
Shembel', E. M. - 1316, 1395 
Shepelin, V. A, - 1201, 1352 
Sheshenina, Z. E, - 779 
Shilotkach, G, D. - 417 
Shirokov, Yu. V. - 561 
Shishkov, Yu. I, - 533, 829 
Shkodin, A, M, - 1055 
Shmeleva, N. M, - 1419 
Shokova, FE. A, - 156 
Shorokhova, V, I. - 178 
Shorygin, A. P, - 759 
Shtan'ko, V. M. - 718 


) 


Shteinberg, G. V. - 1010, 1408, 


1412, 1550 
Shukstilinskaya, T. G. - 1395 


Shul'man, V. M. - 1118 
Shul'ts, M. M, - 1049, 1195 
Shumilova, N, A, - 198, 313, 
710, 853, 1302, 1503 
Shurygin, P. M. - 184, 1805 
Shuvaev, V. P. - 955 
Sidnin, A, I. - 120, 725 
Simonova, N. A. - 240, 923 
Simulin, G, G, - 791 
Sinyus, Ya, Yu. - 1020 
Skundin, A. M. - 728, 1558 
Skuratnik, Ya. B. - 295, 1742 
Skurupafis, K. A. - 1386 
Skvortsov, N. P. - 1046 
Slaidin', G. Ya. 1783 
Slutskii, I. P. - 1368 
Smirnov, M. V. - 961, 1581 
Smirnov, V. A. - 155 
Smirnova, I, A. - 1289 
Smirnova, R. M, - 611 
Snitko, O, V. - 1719 
Sobol', V. V. - 1766, 1832 
Soier, V. G. - 85 
Sokolov, L. A. - 57 
Sokolov, Yu. M. - 1516 
Sokolova, G, P. - 1150 
Sokolova, T. P. - 1164 
Sokol'skaya, A, M. - 1336 
Sokol'skii, D. V. - 191, 1336, 
1703 
Solodkova, L. N. - 1756 
Solomatin, E, A. - 922, 1746 
Solomin, A. V. - 113, 1816 
Solov'eva, Z. A, - 1756 
Solovkin, A, S. - 524 
Songina, O, A, - 698 
Sorkin, G. N. - 1738 
Sosenkin, V. E. - 1000 
Sosonkin, I. M, - 1136 
Sot-skova, T. Z. - 1459 
Speranskaya, E, F. - 173 
Starozhitskii, P. Ya. - 997 
Stasov, A. A, - 1296 
Stefanova, O, K. - 1049, 1052 
Stenin, V. F. - 127 
Stenina, E. V. - 156, 1376 
Stepanov, V. P. - 961 
Storozhenko, V. N,. - 942 
Stoyanovich, F. M,. - 571 
Stoyanovskaya, T. N, - 950, 
1079 
Stradyn', Ya. P. - 766 
Strashnova, V, A, - 433 
Stromberg, A. G. - 188, 984 
Styrkas, A. D. - 1113 
Subbotin, V, A. - 1136 
Sumilova, N, A, - 1138 

Surikov, V. V. - 1209 
Sutyagina, A, A, - 884 
Syrchenkov, A. Ya. 501 


T 


Tabakman, L., 8S, - 677 
Talanova, M, I. - 860 
Taran, L, A. - 503 
Tarasevich, M. R. - 81, 187, 
147, 195, 611, 1151, 1176, 
1451, 1508, 1646, 1789 
Tarasova, L. K, - 1832 
Tedoradze G, A, - 1509, 1516 
Tenno, T. T. - 1348 
Teplinskaya, T. K. - 367 
Teplitskaya, G, L, - 1169 
Ternovskoi, L. A. - 1084, 1667 
Tetereva, L. G, - 11 
Titkin, A, F, - 1015 
Tkachenko, L, I. - 1055 
Tomashova, N. N. - 109 
Tomilov, A, P, - 1017 
Toropova, V. F. - 1445 
Tovpinets, E, I. - 295 
Traber, D. G. - 629 
Trepak, N. M, - 914 
Trofimenko, V. V. - 1094 
Troshin, V. P, 187, 568, 1669 
Trunov, A, M, - 643 
Trusov, G, N, - 974 
Tsai, E. M. - 1336 
Tsentovskaya, V.S. - 1593 
Tsentovskii, V. M. - 1593 
Tsertsvadze, Sh, I, - 1255 
Tsintsevich, V. M, - 701 
Tsventarnyi, E. G, - 917 
Tsygankova, L. E. - 990 
Tsygurova, L., I. - 1449 
Tur'yan, Ya. I. - 59, 466, 811, 
1115, 1198, 1334 
Tyagai, V. A, - 54, 445, 1585, 
1719 
Tysyachnaya, G, Ya, - 38 
714, 902 
Tysyachnyi, V. P. - 1650 
Tyurikova, O. G, - 601, 1426 
Tyurin, Yu. M, - 1191 


U 
Uflyand, N. Yu. - 1801 
Ukrainskii, Yu. M. - 1543 


Ukshe, E, A, - 157, 1222, 1554 
Ul'ko, N. G. - 1323 
Usanovich, M, I. - 113 
Ushakov, A. V. - 621 
Ushakova, Z. N. - 1824 
Uzbekov, A. A, - 1812 


V 


Vagramyan, A, T,. - 173, 302, 
779, 825, 1225 
Vagramyan, T. A, - 1004, 1622 
Vaisburb, L. A, - 857 
Vakhidov, R. S. - 66 
Vashchenko, V. V. - 1445 
Vasilenko, I. I. - 818 
Vasil'ev, V. P. - 178 
Vasil'ev, Yu. B. - 364, 529, 
889, 970, 1211, 1306, 1603 
Vasil'eva, R. P. - 507 
Vasilistov, N. P. - 808 
Vasina, S, Ya. - 880 
Vdovichenko, N. V. - 677, 686 
Vekslina, V. A. - 1445 
Velichko, G. A, - 1235 
Veselovskii, V. I, - 295, 298, 
141, 601, 1201, 1352, 1426, 
1474, 1742 
Vetyukov, M. M, - 332 
Vigdorovic, V. I. - 990 
Vilinskaya, V.S. - 87, 1151, 
1451 
Vinnikov, Yu. Ya, - 1201, 1352 
Vitanov, T. - 400 
Vivitskaya, G. V. - 630, 1179 
Vlasov, V. M, - 672, 677 
Vodyanov, Yu. M, - 872 
Vodzinskii, Yu. V. - 1046 
Vol'fkovich, Yu. M, - 979, 1000 
1148, 1412, 1550 
Vorozhko, A, V, - 1094 
Vosekalis, A. V. - 753 
Vovchenko, G, D, - 884 
Vozdvizhenskii, G. S, - 289 
Vrzhosek, G, G, - 147, 1789 
Vyaselev, M, R. - 1726 
Vyselkov, A, A, - 1808 


| 


Yagupolskaya, L. N. - 896 
Yagupol'skii, L. M. - 857 


Yakovleva, A, A, - 295, 298, 
1474, 1742 
Yamaguchi, S. - 154 
Yampol'skaya, E. G, - 1209, 
1289 
Yarunina, G, V. - 1734 
Yavich, A, A, - 779, 1225 
Yushina, L. D. - 770, 1513 
Yusova, Yu. I. - 997 
Yusupova, V, A, - 156, 1376 
Yuzbekov, Yu.A, - 1516 
Yuzhanina, A, V. - 853 


Z 


Zaichko, L. F. - 92 
Zaitsev, P.M, - 1334 
Zaitseva, Z, V. - 1334 
Zak, A, I. - 1808 
Zakharkin, G, I. - 611 
Zakharov, M.S. - 925 
Zalkind, Ts. L — 590 
Zamyatin, A, P. - 337 
Z aporozhets, ee 1216, 1752 
Zarechanskaya, V. V. - 173 
Zarubitskii, O. G, - 1275 
Zaslavskii, B. G, - 1671 
Zavgorodnyaya, E, F. - 1187, 
Zebreva, A, I. - 720, 987 
1331 
Zegzhda, T. V. - 1118 
Zhamagortsyants, M, A, - 173, 
779, 1225 
Zhdanov, S, I. - 1607 
Zhigailo, A, Ya, - 1714 
Zhikharev, Yu. N. - 984 
Zhuchkova, N, A, - 313 
Zhuk, M, A, - 967 
Zhuravlev, N. P. - 16 
Zhuravleva, V. N. - 1643 
Zhurin, A, [, - 1603 
Zhurinov, M, Zh. - 429 
Zhutaeva, G. V. - 313, 710, 
1302 
Zimakov, I. E. - 16, 1503 
Zinkicheva, K, A, - 289 
Zubova, N. V. - 1801 
Zuikova, V. 8S. - 484, 1306 
Zupnik, A. E, - 1596 
Zverevich, V, V. - 1179 
Zvyagina, & ¥.- 487, 568, 
1669 
Zytner, Ya. D. - 850 


e 
o 
‘ 
“ 

TABLES OF CONTENTS 

SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 8, Numbers 1-12, 1972 


(A translation of Elektrokhimiya) 


Volume 8, Number 1 January, 1972 


Engl./Russ. 


Kinetics of the Primary Passivation of Iron in Phosphate Solutions 
—Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, Yu. V. Alekseev, G. M. Florianovich, 
M. D.. Kononova, K. A. Mishenina, and G. M. Ostrovekil ....cccceccsvcee 
Equivalent-Multipole Method in the Theory of Electrode Impedance. II. 
Electrochemical Reaction Involving Adsorption of an Intermediate Product 
. M. Grafov and E. V. Pekar 


“eee eevee “eee “eevee eevee eeeeee 


Corrosion-E lectrochemical Behavior of Steel, Tita inium, and Flatinum Cathodes in 
Chloride—Chlorate Electrolytes—V. I. Ginzburg and L. G. Tetereva....... 
Molybdenum Activation of Fuel-Element Electrodes—I. E. Zimakov, V. P. Pletnev, 
A. M. Chernyshov, N. P. Zhuravlev, and V. V. Atrashkevich . 
Two-Probe Method for 


Automatic Compensation of Ohmic Potential Component in 
Determination of Polarization Curves—R. V. Sedletskii and B. E. Limin...... 
Temperature Effects Accompanying Deposition of Metals from Fused Chlorides 
I. Electrolysis of Silver Chloride— P. V. Polyakov and V. V. Burnakin... 
Temperature Effects Accompanying Deposition of Metals from Fused Chlorides 
II. Electrolysis of PbCl,— P. V. Polyakov and V. 
Kinetics of the 


WV. BUPRRRIM 6 2s ss cee 
teduction of HNO, on Silicon in a Mixture of 0.1 N HF-HNO, 
—-A. P. Blokhina and S. O. Izidinov 


The Nonthermodynamic Assumption of Constant Surface Potential and an Evaluation 


of Medium Effects for Individual Ions in Methanol— Water Solutions 
—Yu. F. Rybkin and T. N. Seredenko ; 
Bulk-Concentration Dependence of the Halfwave Potential for 8-Iodopropionitrile 
ia roreduction on “4 Dropping Mercury Electrode- L. 


G. Feoktistov, 
. P. Girina, and L. P. Kogan 


sitio irities of the Elec nti al Integration al Low-Frequency Pulse C wets. 
Hydrogen Integrators—E. A. Leporskaya and L 


Determination of the Thermodynamic Properties of Carbon Compounds of Cesium by 
the EMF Method—O., S. Andreeva and V. I.’ Danilkin 


. D. Garanin 


BRIE F COMMUNICATIONS 

Use of the Kramers-Kronig Expressions for the Analysis of Low-Frequency 
Impedance—V. A. Tyagai and G. Ya. Kolbasov en 

An Electrochemical Diffusion res ator with an AC Readout—L. A. Sokolov, 
V. M. Midler, and B. M. Grafov 

Polarographic ( 


‘atalytic Current of the Pyridine ¢ enniia of Nickel and Adsorption of 


the Complex—Ya. I. Tur'yan and C. N. Malyavinskaya 
Determination of the Rate Constants of Electrochemical Reactions by Oscillographic 
Polarography—G. K. Budnikov and N. V. Evdokimova 
Selection of Conditions for the Electrodeposition of Alloys—R.S. Vakhidov ....... 
Diffusion Coefficients of Tetravalent Thorium in Chloride and Chloride— Fluoride 
Melts of Alkali Metal Salts—Yu. P. Kanashin, V. P 
I. F. Nichkov, and S. P. Raspopin.. 


eeeeveeeee 


- Butorov, E. A. Novikov, 

Engl./Russ. 


Effect of pH of Solution on Adsorption of Methanol on a Smooth Palladium Electrode 
=U, Ac GOOD 6 on 206 6 66 F We 00 0 HERS DOD 4 EUES DOSEN SER OOD 
Dehydration of Methanol during Adsorption on a Palladium Electrode and the Nature 
of Chemisorbed Species—B. A. GromykoO .ccccccccccccccevececcccce 
Electrochemical Determination of the Diffusion Rate of Zincate through a Cellulose- 
Hydrate Separator—M. G. Mikhalenko and V.N. Flerov ......cccccccces 
Allowance for the Adsorption Stage in the Calculation of Kinetic Parameters for the 
Reactions of Oxygen and Hydrogen Peroxide—\V. S&S. Bagotskii, 
M.R. Tarvagevicn, and V. Yu. FUROvaiihs.c 6 0 0 ce eee 4 64 EROS OOD OOS 
A Square Wave Current Generator for Electrochemical Investigations —V. G. Soier, 
Yu. O. Makogon, and Yu. D. Kudryavtsev ...-.cccccccccvcscccessvvece 
Strengthening of Chemisorbed Oxygen Occurring with Time at Platinum and Palladium 
Electrodes —-M. R. Tarasevich, V. A. Bogdanovskaya, and V.S. Vilinskaya....... 
Determination of Real Solvation Energies and Evaluation of Chemical Solvation Energies 


of Na* and I~ Ions in Dimethylformamide~I, M. Ganzhina, B. B. Damaskin, and 
R. I. Kagamovion «ccccsce 


The Specific Adsorption of Anions at the Bismuth/Methanol Interface—E. K. Petyarv, 
KR. A. Fm G0 CU. Ve PO 6 eh cee eee eee ees hee Ore Ee Cede eee 4 
Adsorption of Cations on Bismuth in Methanolic Solutions—E. K. Petyarv, K. A. Kolk, 
and U. Ve PRIM ccccrccccscceceseseseeveess 


Combined Effect of Halide Ions and Quaternary Salts of Pyridine Bases on Acid Corrosion 
of Metals—L. I. Antropov, I. S. Pogrebova, and G.I. Dremova......eeeeeeveee 
Use of the Chronopotentiometric Method for the Investigation of the Cathode Penetration 
of Alkali Metals—N. N. Tomashova, I. G. Kiseleva, and B. N. Kabanov ........ 
Electrochemical Oxidation of Ethylbenzene—E,. I. Kryuchkova, A. V. Solomin, and 
M.I. Usanovich... 


“eevee eeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


Change of Gallium Arsenide Capacity Characteristics during Polarization 
-S. A. Molchanova and I. G. Erusalimchik .....ccccccccccccccrcsces 
Thermodynamic Properties of Liquid Alloys of the System Potassium-Tin 
—-M. A. Bykova and A. G. Morachevskii ...cccccccccccccccccccsees 
Measurement of the Impedance of a Zine Electrode in Acid and Neutral Solutions 
—\V.V. Batrakov and A. I. Sidnin 
Nature of the Barrier Layer during the Retardation of Electrode Reactions. II 
—-A. I. Krasil'shchikov cove. 
Electrochemical Studies of Some Platinum Metals in HF Solutions. 1. Some Experimental 
Problems and the Results of Galvanostatic and Potentiodynamic Measurements on 
Platinum and Rhodium-B. I. Podlovchenko, V. F. Stenin, and A. N. Frumkin 
Adsorption and Electrooxidation of n-Hexane on Platinum— Metal Electrodes. II. 
Oxidation of n-Hexane on a Platinized Platinum Electrode in Hydrofluoric Acid 
Solutions— B. I. Podlovchenko and E. A. Kolyadko ... 
Anodic Polarization of Alloys of Cobalt with Carbon in Liquid Aluminosilicates 
—S.B.Chernavin and Yu. P. Nikitin ceeee 
Special Features of the Polarographic Behavior of the Methyl Ester of 5-Chloro-2- 
Thiophenecarboxylic Acid—V.S. Mikhailov, V. P. Gul'myai, and 
S. G. Mairanovskii 


Cathodic Atomization of Lead and Evolution of Hydrogen in Solutions of Alkali 
—B. N. Kabanov and A. I. Chernomorskii 

Influence of the Carrier on the Electrocatalytic Activity of Platinum Black. I. Silver 
—N. V. Korovin and G. A. Kalinovskaya 

Effect of Inert Impurities on Mass Transfer in the Gas Fhase of a Porous Electrode 
—N. V. Korovin, A. G. Kicheev, and V. K. Luzhin 

Eng!./Russ. 


Influence of the Cations of Tetrabutylammonium Sulfate on the Cathodic Reduction of 
Oxygen at Platinum in Acidic Solutions— L. I. Antropov, G. G. Vrzhosek, 
M. R. Tarasevich, and M. A. Marinich.... 
New Electrical Conductivity Equation for Associated Symmetrical Electrolytes 
—R. Sindig and W. D. Kraeft 
LETTERS TO THE EDITOR 
The Electrochemical Synthesis of an Iron Sulfide Spinel-S. Yamaguchi.... 
Electrochemical Oxidation of Chloral— Zh. I. Bespalova, M. Ya. Fioshin, and 
V.A. Smirnov 
Polarographic Maxima of the Third Kind-N. V. Nikolaeva-Fedorovich, E. V. Stenina, 
G. N. Petukhova, V. A. Yusupova, and E. A. Shokova . 


soeeevreevreeceveeeeeeeeee 


Volume 8, Number 2 February, 1972 


The Problem of Solid Electrolytes — E. A. Ukshe and N. G. Bukun 
Sorption of Hydrogen by Metals in Anodic Processes — N. V. Korovin 
Steady-State Potentials of Amalgams of Metals of the Iron Group at High Temperatures 
— V. V. Zarechanskaya, M. A. Zhamagortsyants, A. T. Vagramyan, 
and E. F. Speranskaya 
Determination of the Standard Thermodynamic Characteristics of the Antimonyl 
Ion SbO” and Antimony Oxide by a Potentiometric Method— V. P. Vasil'ev 
and V. I. Shorokhova 
Electrocapillary Motions in Fused Salts— V. V. Ivanov, P. M. Shurygin, 
and A. L. Marbakh 


BRIE F COMMUNICATIONS 
Determination of the Standard Potential of Ammonium Amalgam — A. G. Stromberg 


and A. V. Kon'kova 
The Interaction of Carbon Monoxide with Electrolytic Mixture of Platinum and Rhodium 
in Solutions of Electrolytes — D. V. Sokol'skii and Z. N. Novikova 
Mechanism of Current Generation in Hydrophobized Gas Diffusion Electrodes. 
Il. Dependence of the Electrochemical Activity on the Hydrophobizing Agent 
in the Active Layer — R. Kh. Burshtein, A. V. Dribinskii, M. R. Tarasevich, 
Yu. A. Chizmadzhev, and Yu. G. Chirkov 
Oxygen Reduction at Electrolytically Deposited Pt-Ru Alloy Electrodes 
— E. I. Khrushcheva, O. V. Morovskaya, N. A. Shumilova, and V. S. Bagotskii... . 
Electrical Field in a Slot Cell— V. T. Ivanov and A. I. Shafeev 
Electroreduction of Hydrogen Ions from Concentrated Solutions of Sodium Perchlorate 
— V. F. Ivanov, B. S. Segel'man, and Z. A. Iofa 
Kinetics of Anodic Formation of Oxide Films on Bismuth in Neutral and Alkaline 
Solutions — F. F. Faizullin and B. S. Mironov 
Photoelectrochemical Properties of Lead Electrode in Potassium Iodide Solutions 
— Z. A. Rotenberg 
Electrochemical Oxidation of a Graphite Anode. I. Polarization Behavior of the Anode 
as a Function of Solution Composition and Temperature — Ngo Dai Viet, 
D. V. Kokoulina, and L. I. Krishtalik 
Electrochemical Oxidation of a Graphite Anode II. State of the Anode Surface 
— Ngo Dai Viet, D. V. Kokoulina, and L. I. Krishtalik 
Electrocatalytic Properties of Microcrystals of Platinum Metals Deposited on Inert 
Carriers IV. Ionization of Hydrogen on Platinized Gold — L. S. Kanevskii, 
V. V. Emel'yanenko, and V. S. Bagotskii 
Some Principles of Gold Plating from an Acid Dicyanoaurate Electrolyte — cE. &, Napukh. 
Diffusion of Sodium and Potassium Cations in Na,O— K,O— SiO, Melts — G. D. Negodaev, 
I. A. Ivanov, and K. K. Evstrop'ev 

Estimation of the Final Concentration of a Metal in an Alloy in Its Selective Anodic 
Dissolution — S. L. Gol'dshtein, I. F. Nichkov, and S. P. Raspopin 

Hydrogen Evolution Overpotential on Gold— Silver Alloys, and Their Potentials 
of Zero Charge — E. D. Levin and A. L. Rotinyan 

Capillary Equilibrium in Hydrophobized Electrodes III. Difference between 
Hydrophobized and Hydrophilic Electrodes — Yu. G. Chirkov. 
Effect of Adsorption of Halide Ions and ClOj on the Solution Kinetics of Passive 
Gallium — T. I. Popova, N. A. Simonova, L. M. Dubova, and N. G. Bardina 
Zero-Charge Potentials of Alloys of Lead with Sodium — I. G. Kiseleva, D. I. Leikis, 
and B. N. Kabanov 

Comparison of EPR Spectra of Electrochemically and Radiochemically Generated 
Solvated Electrons in Solutions of Lithium Chloride and Sodium Bromide 
in Hexamethylphosphoric Triamide — N. M. Alpatova, A. D. Grishina, 
and M. G. Fomicheva 

The Double-Layer Capacity in a Solid Electrolyte on Liquid Drops of Silver and Tin 
— A. T. Filyaev, I. D. Remez, and S. V. Karpachev 

Adsorption of Fumaric Acid at Platinized Platinum — V. E. Kazarinov, I. V. Kudryashov, 
and V. N. Andreev 


Chlorine Overpotential on Pyrographite at High Current Densities — B. Azizov 
and A. L. Rotinyan 

Reduction of Oxygen from Mixture of Gases at a Porous Electrode — N. V. Korovin, 
A. G. Kicheev, and V. K. Luzhin 

Behavior of Zinc under Conditions for Dissolution of Sodium Amalgam — V. P. Chviruk 
and L. I. Antropov 

Kinetics of Joint Discharge of Sodium and Metal Impurities at Amalgam Electrodes 
— V. P. Chviruk and L. I. Antropov 

Nature of Species Formed in Ethylene Adsorption on a Soft Platinum Electrode 
— A. A. Michri, A. G. Pshenichnikov, and R. Kh. Burshtein 

Specific Adsorption of the OH~ Ion on a Cadmium Electrode — V. A. Panin, D. I. Leikis, 
and L. A. L'vova 

Anodic Activation of Niobium and Tantalum in an Aqueous Solution of Potassium 
Bromide — A. D. Davydov, V. D. Kashcheev, and A. N. Kamkin 

Investigation of the Adsorption of Ethanol on Platinized Platinum by the Method 
of Radioactive Tracers — V. E. Kazarinov and S. V. Dolidze................ 

Mechanism of Reduction of Perbenzoic Acid at a Silver Electrode Coated with a Thin 
Layer of Silver Oxide — L. Miiller 

Penetration of Electrolyte Material into Anodic Oxide Films on Niobium — L. N. Bokii, 
See ie Sr OY, GE Es. Toe Ee 6 80 6 Oe Ba Oe a ee bh Oba we Cw RET 

Calculation of Electric Fields in Electrolytes — V. T. Ivanov 

An EPR Study of the Anodic Formation and Cathodic Reduction of Pyrophosphate 
Complexes of Copper (II) — M. S. Shapnik, K. A. Zinkicheva, A. V. Il'yasov, 
and G. S. Vozdvizhenskii 

Possibility of Distinguishing Adsorption Isotherms Resting on Repulsive Interaction 
from Those Based on Surface Inhomogeneity — B. I. Podlovchenko 
and B. B. Damaskin 


A Mechanistic Study of Electrochemical Oxidation in the Acetate— Sulfuric Acid System 


Using Labeled Atoms — E. I. Tovpinets, Ya. B. Skuratnik, A. A. Yakovleva, 
and V. I. Veselovskii 


Photoelectrochemical Investigation of the Behavior of a Nickel Oxide Electrode in 
Alkaline Solutions — Yu. N. Chernylh, A. A. Yakovleva, and V. I. Veselovskii... . 
Preparation of Alloys of Germanium with Metals of the Iron Group by Electrolysis 
of Sulfuric Acid Solutions — T. N. Glubokova, A. A. Nikitina, and A. T. Vagramyan. 


1848 

Engl./Russ. 


Structure of the Electric Double Layer on Solid Gallium Il. The Differential Capacity 
in Dilute Solutions — N. B. Grigor'ev, S. A. Fateev, and I. A. Bagotskaya 
Photodiffusion Currents during Photoemission of Electrons in Solutions of Competing 

Acceptors — Z. A. Rotenberg, V. I. Lakomov, and Yu. V. Pleskov 


ABSTRACTS OF ARTICLES DEPOSITED AT VINITI 

Electrochemical and Spectrophotochemical Investigation of the Photoreduction 
of Safranine by Ascorbic Acid — Kh. L. Arvan and G. A. Korsunovskii 

Calculation of the Dynamic Characteristics of Three-Phase Liquid Nonlamellar 
Electrodes—P. A. Antonenko, V. Z. Barsukov, and L. P. Sagoyan 


Volume 8, Number 3 March, 1972 


Catalytic Activity of Microcrystalline Deposits of Pt, Ag, Pd, and Some of Their 
Alloys in the Reduction of Oxygen- G. V. Zhutaeva, E. I. Khrushcheva, 
N. A. Shumilova, V. S. Bagotskii, O. V. Morovskaya, and N. A. Zhuchkova 
Kinetics of Electrode Reaction in the System Bromine— Bromide on a Platinum 
Electrode — O. R. Osipov, M. A. Novitskii, Yu. M. Povarov, and P. D. Lukovtsev. . 
Composition and Structure of Chromium Black — N. D. Ivanova and G. A. Alfintsev .... 
Duration of the Potentiostatic Electrolysis of Salt Melts— S. L. Gol'dshtein, 
V. A. Lebedev, I. F. Nichkov, and S. P. Raspopin 
Study of the Overpotential of the Liberation of Aluminum from Molten Cryolite 
by an Alternating-Current Method —- M. M. Vetyukov, B. S. Dyblin, 
and Yu. V. Borisoglebskii 
Conditions for the Unusual Current Distribution in the Hering-Blyum Cell 
with Electrolytes Having N-Shaped Polarization Curves — A. I. Maslii, 
N. P. Poddubnyi, and A. P. Zamyatin 
EPR Study of the Electrode Behavior of Activated Carbons III. Interaction of the 
Paramagnetic Centers with Charged Species— A. D. Grishina and N. A. Bakh.... 
BRIE F COMMUNICATIONS 
Kinetics of the Oxidation of Chemisorbed Ethylene on a Smooth Platinum Electrode 
—- A. A. Michri, A. G. Pshenichnikov, and R. Kh. Burshtein 3 360 
Determining the Actual Surface Area of Smooth Gold Electrodes — A. A. Michri, 
A. G. Pshchenichnikov, and R. Kh. Burshtein f 364 
Estimation of the Characteristics of Hydrophobically Treated Electrodes I. Model 
with Packed Spheres of Constant Radius — Yu. G. Chirkov 35: 366 
Capillary Equilibrium in Hydrophobized Electrodes IV. Model of Differentiy Sized 
Grains: re > r—- Yu. G. Chirkov 
Study of the Adsorption of N,H, on Smooth Platinum by the Anodic Pulse Method 
— N. V. Korovin, G. A. Kalinovskaya, and V. K. Luzhin 
Kinetics of Removal of Chemisorbed Methanol from the Surface of a Platinum 
Electrode — S. S. Beskorovainaya, Yu. B. Vasil'ev, and V. S. Bagotskii 
Potentiodynamic Investigation of the Effect of Aluminum on the Behavior of an Iron 
Electrode in an Alkaline Solution T. K. Teplinskaya, T. I. Kochetova, 
and A. M. Novakovskii 
Electrochemical Oxidation of the Graphite Anode. III. Composition of the Anodic 
Products as a Function of the Surface State of the Anode and of Its Polarization 
Characteristics — Ngo Tai Piet, D. V. Kokoulina, and L. I. Krishtalik 
Wear of Graphite Anodes in Industrial Electrolysis — Ngo Tai Piet, D. V. Kokoulina, 
and L. I. Krishtalik 
Investigation of the Temperature Dependence of the Double Layer Capacity 
of a Cadmium Electrode — V. A. Panin, K. V. Rybalka, and D. I. Leikis........ 

Radiochemical Method for Studying Adsorption on Smooth Metals — V. E. Kazarinov.. . 
Adsorption of Formic Acid on the Platinized Platinum Electrode — V. E. Kazarinov, 
G. Ya. Tysyachnaya, and V. N. Andreev 
Adsorption of I Ion at a Lead Electrode — K. V. Rybalka 
Investigation of the Effect of Electric Double Layer Structure on the Kinetics 
of Hydrogen Evolution from Acidic Solutions at a Solid Gallium Electrode 
— I. A. Bagotskaya and T. I. Khalturina 
Adsorption of Aniline and Phenol on a Lead Electrode — N. B. Grigor'ev 
and D. N. Machavariani 
Zero-Charge Potential and the Structure of the Electric Double Layer on Indium 
— N. B. Grigor'ev, I. A. Gedvillo, and N. G. Bardina 
Zero-Charge Potential of a Polished Silver Crystal and of Its Individual Faces 
-F£. Ss. Sevast'yanov, T. Vitanov, and A. Popov 
Electrocatalytic Activity of a Surface Skeletal Platinum Catalyst — N. V. Korovin 
and N. I. Kozlova 
Joint Adsorption of Aliphatic Alcohol and Acids — N. A. Borovaya and B. B. Damaskin. . 
Investigation of the Adsorption Behavior of Organic Cations — V. M. Gerovich, 
R. I. Kaganovich, and B. B. Damaskin 
Effect of Ethanol Concentration on the Deformation of Tetrabutylammonium Ions 
at the Mercury Electrode — 8S. G. Mairanovskii and A. V. Losev 
Specific Effect of Tetraalkyl Ammonium Ions during the Electrolytic Reduction 
of Organic Halogen Derivatives — S. G. Mairanovskii and T. Ya. Rubinskaya 
Investigation of the Differential Capacities and the Joint Adsorption of Organic Alcohols 
on a Mercury Electrode — G. A. Dobren'kov, V. F. Kropachev, M. S. Nursubin, 
V. B. Pokrovskii, R. Z. Shamsutdinova, and G. D. Shilotkach 
Electrochemical Properties of an Oxidized Nickel Surface — O. G. Deryagina 
and E. N. Paleolog 
Electrosynthesis of D-Ribose in Solutions of Disubstituted Sodium Phosphate 
— I. A. Avrutskaya, M. Ya. Fioshin, E. V. Gromova, and V. T. Novikov 
Electrochemical Alkoxylation of 1,3-Dienes — M. Zh. Zhurinov, L. A. Mirkind, 
and M, Ya. Fioshin 
Investigation of the Electroreduction of Yb** at a Dropping Mercury Electrode 
— B. N. Ryabkov and V. A. Strashnova 
Distribution of the Electrochemical Process in a Narrow Gap with a Through- Flow 
Electrolyte. Influence of Gaseous Reaction Products — N. D. Koshel' 
and O. S. Ksenzhek 
Potentiodynamic Study of Chemosorbed Oxygen on Platinum at High Potentials 
— L. A. Khanova, E. V. Kasatkin, and V. I. Veselovskii 
Applicability of the Generalized Fluctuation-Dissipation Theorem for Describing 
Electrochemical Noise — V. A. Tyagai and G. Ya. Kolbasov 
Effect of the Deposition Potential on the Properties of Mixed Pt—Rh Electrolytic 
Deposits — B. I. Podlovchenko and L. Aliua 
Isotope Exchange in Multistep Electrode Processes. 
Concentration — A. I. Molodov and V. V. Losev 
State of the Crystal Lattice of Cu Electrolytically Deposited from Pyrophosphate 
Solutions — Yu. D. Gamburg, V. V. Orlenko, and Yu. M. Polukarov 
Benzene and Toluene Adsorption on Bismuth — A. R, Alumaa and U. V. Palm 
Electrochemical Impedance of a Gallium— Antimony Alloy Containing 5 at. % Gallium 
— R.A. Alekseeva and N. G. Bukun 
The Nature of the Polarographic Catalytic Prewaves in the Nickel(II) — Pyridine 
System— O. M. Malyavinskaya and Ya. I. Tur'yan 

Eng!./Russ. 


ABSTRACTS OF PAPERS DEPOSITED AT VINITI 


Fluctuation-Dissipation Theorem for Electrical Multipoles — B. M. Grafov 
and V. G. Levich 

Analysis of Certain Interphase and Diffusional Processes with Respect to Conduction 
Function Parameters— Yu. I. Fetistov, I. M. Novosel'skii, and N. N. Gudina 


Volume 8, Number 4 April, 1972 


Passivation of Zine in Alkaline Solutions—T. IL Popova 

Approximate Design of Flow-Type Spiral Electrolysis Cells for Processes Limited 
by Mass Transfer— Yu. S. Gurinov and S. V. Gorbachev 

Output Current of One Type of Chemotron Transducer—A. T. Chub 

The Mechanism of the Electrochemical Reduction of Dimethylnitrosamine at a Lead 
Electrode—V. N. Nikulin and V. N. Klochkova 

Effect of Ammonium Chloride on Kinetics of Discharge of Antimony Ions 
—-V.S. Zuikova and V. L Lainer 

Electrical Transfer in Solutions of Potassium Hydroxide at High Concentrations 
—-V. P. Troshin and FE. V. Zvyagina 

Possible Reasons for Depolarization during the Deposition of Copper 
from the Ethylenediamine Electrolyte—Yu. E. Gerenrot and P. lL Dymarskaya 

Adsorption Equation of an Irreversible Electrode— B. M. Grafov and E. V. Pekar 

Nitrate-Selective Membrane Electrodes—A. V. Gordievskii, A. Ya. Syrchenkov, 
V. V. Sergievskii, and N. L Savvin 

Electrochemical Reduction of Benzalacetone on Solid Electrodes. I-L. A. Taran, 
V. A. Likhachev, and S., I. Berezina 


Polarization Peaks in the Cathodic Reduction of HgO and Anodic Formation of PbO, 


—R. P. Vasil'eva and FE. A. Mendzheritskii 

Self-Consistency in the Conductometric Method for the Determination of the Ionic 
Products of Mixed Solvents Whose Components Possess a Common Ion 
—A. A. Pendin and EF. M. Semenova 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Electrochemical Generation of Solvated Electrons in Hexamethylphosphortriamide 
—-N. M. Alpatova, L. L Krishtalik, and M. G. Fomicheva 
Inhibiting Action of Organic Substances in Sulfate Tin-Plating Electrolytes 
—-N. T. Kudryavtsev, E. A. Nechaev, and G. IL Medvedev 
Comparison of Calculated Acidities of Solutions Containing Large Additions of Salts 
and the Values Determined by the Volta and Other Methods—A. S. Solovkin 
Mechanism of the Oxidation of Ethylene on a Smooth Gold Electrode—A. A. Michri, 
A. G. Pshenichnikov, and R. Kh. Burshtein 
Mechanism of the Inhibition of the Electrooxidation of Methanol on Platinum 
by Extraneous Organic Substances—M. A. Khrizolitova, L. A. Mirkind, 
Yu. B. Vasil'ev, M. Ya. Fioshin, and V. S. Bagotskii 
Anode Behavior of Electrodes with a Raney Nickel Catalyst in Alkaline Solutions 
—-N. V. Korovin, N. N. Savel'eva, Yu. L Shishkov, and ELL Mingulina 
Graphical Analysis of Equivalent Circuits Used to Simulate Electrochemical Processes 
by the Conductance Function—Yu. L Fetistov and L M. Novosel'skii 
Relaxation Time of Gegenions in Nonaqueous Polyelectrolyte Solutions 
—V. P. Barabanov and S. G. Sannikov 
Identical Equivalent Impedance Circuits—IL M. Novosel'skii, N. N. Gudina, 
and Yu. L Fetistov 
Theory of the Electrical Conductivity of Porous Media Partially Filled with Electrolyte. 
IL Method of Successive Approximations— Yu. G. Chirkov. . 

Engl./Russ. 


Calculation of the Characteristics of Hydrophobically Treated Electrodes. 
IL Equidimensional Sphere Model: rx> r@—Yu. G. Chirkov 
Polymeric Nature of the Cathode Film in the a eee [ Chromium 
from Solutions of Chromium (VI) Oxide—A. G. Mokhov, S. S. Savel'ev, 
and N, A. Karnaev 
Conductivity of the Solid Electrolyte Ag,SI-— Yu. V. Shirokov, B. L Pushkov, 
V. S. Borovkov, and P. D. Lukovtsev 
Differential Capacitance on the Quiescent Liquid and the Solid Gallium Electrode 
in n-C,H,,OH Solutions—N. B. Grigor'ev, S. A. Fateev, and L A. Bagotskaya 
Study of Electrotransport in Highly Concentrated LiOH Solutions—V. P. Troshin 
and E, V. Zvyagina 
Polarography of Dithienyl Disulfides (Reductionof Particles from Second Adsorption) 
Layer~S. G. Mairanovskii, L. K. Gladkova, A. A. Pozdeeva, and F. M. Stoyanovich 
Investigation of the Adsorption of Formaldehyde on Platinized Platinum—V, E, Kazarinov 
Or She TH SI. 5.0.0 060 'e 44 e oe Gs 4 ee 6 eee 2 eo ar 8 Oo 
Calculation of the "Transition" Time when Account Is Taken of the Adsorption 
of Depolarizer and the Product of the Electrochemical Reaction 
-E, M. Podgaetskii and V. Yu. Filinovskii 
Potentials of Zero-Free Charge of a Platinum Electrode in the Presence of the Strongly 
Adsorbed Iodide and Thallium Ions—A,. N, Frumkin, Zh. N. Malysheva, 
O. A. Petrii, and V. E. Kazarinov 
Influence of the pH of the Solution on the Adsorption and Inhibiting Action 
of Surface-Active Substances on Cobalt—V. V. Batrakov, G. kth. Avad, 
a oS ee ee eee eee ae ‘ 
State of Oxygen Adsorbed at a Gold Electrode—M. D. Gol'dshtein, Ts. L Zalkind, 
and V. L. Veselovskii 
Electrosynthesis of D-Ribose in Solutions of Phosphates—M. Ya. Fioshin, 
I. A. Avrutskaya, L. A. Muzychenko, E. V. Gromova, and V. T. Novikov 
Electrochemical Studies of Pt Metals in HF Solutions. Il. A Study of the Surface 
Properties of a Platinized-Pt Electrode Using the Method of Isoelectric Shift 
in the Potential and Charging Curves—B. I. Podlovchenko and N., A. Epshtein dieiius 
Electrooxidation of Propylene on a Gold Electrode—O. G. Tyurikova, N. B. Miller, 
and V. I. Veselovskii 
Diffusion Kinetics of Anodic Dissolution of Metal to Form a Cationic Complex 
with the Anion of the Solution-S. Kh. Ait'yan, A. D. Davydov, and B. N. Kabanov.. 
Motion of Uncharged Dielectric Particles in a Nonuniform Electric Field—V. A. Myamlin 
Study of the Reactions of Oxygen and Hydrogen Peroxide by Means of O'*, IL. Effect 
of Divalent Cation Additives on the Mechanism of the Decomposition on Platinum 
of Hydrogen Peroxide in Alkaline Solution—M. R. Tarasevich, G. I. Zakharkin, 
0G Ts De NS a 6 ob ae cc be 6 06064 d woes 60s bee ° 
Liberation of Hydrogen and Electrochemical Generation of Solvated Electrons 
in Hexamethylphosphoramide-L. I. Krishtalik, M. G. Fomicheva, 
and N. M. Alpatova 
Diffusive Fluxes towards Rotating Cylindrical Electrode under Turbulent Flow 
Conditions—M. Kh. Kishinevskii, T. S. Kornienko, and Yu. E. Guber . 
Electrical Conductivity of Aqueous Solutions of Some Polyelectrolytes Based 
on Sulfostyrene—A. M. Kharlamova, N. A. Fedotov, and A. V. Ushakov 
Effect of Surface Structure of Copper on Hydrogen Overpotential in Acidic Solutions 
—-V. V. Batrakov, Yu. Dittrikh, and A. N. Popov 


ABSTRACTS OF PAPERS DEPOSITED AT VINITI 
Connection between Half-Wave Potential of an Organic Depolarizer, Dipole Moment 


of the Group Being Reduced, and Polarity of the Solvent. IL. Carbonyl Compounds 
—A. S. Gorokhovskaya 

Eng!./Russ. 


Connection between Half-Wave Potential of an Organic Depolarizer, Dipole Moment 
of the Group Being Reduced, and Polarity of the Solvent. Ill Halogen 
Derivatives—A. S. Gorokhovskaya 

Electrical Conductivity of Nonaqueous Electrolyte Solutions. I. Solutions of Sodium 
Salts in Ethyl Alcohol in the Temperature Range from —60 to +60°C 
—I. P. Nikitina, B. S. Krumgal'z, and D. G. Traber 

Peculiarities of the Electrode Behavior of Hydrogen Peroxide at the Platinized Platinum 
Electrode in Neutral and Weakly Alkaline Electrolytes—G. V. Vitvitskaya, 
A. L. Bystritskii, and G. U. Ostrovidova 


Volume 8, Number 5 May; 1972 


Cathodic Reduction of Lead Dioxide. III. Structure of Lead, Reduced from Its Dioxide 

— L. I. Lyamina, N. I. Korol'kova, and K. M. Gorbunova 633 
Electrode Potentials of Zinc Telluride — V. I. Sapritskii and N. G. Bardina 636 
Temperature Effects Accompanying the Evolution of Chlorine from Melts 

— P, V. Polyakov and V. V. Burnakin 639 
Dynamics of the Penetration of Gas into an Individual Pore under Diffusional Conditions 

of Current Formation, I, A Cylindrical Pore — V. A. Presnov, A. M. Trunov, 

and Yu. A, Fedorin 
Mechanism of the Cathodic Deposition of Silver from Pyrophosphate Polyligand 

Electrolytes— V. V. Orekhova, F. K. Andryushchenko, and A, G. Mozgovaya 
Determination by a Glass Electrode of the pH of the Layer near the Electrode 

during Electrolysis — V. M. Gershov, B. A. Purin, and G. A, Ozol'-Kalnin' 


BRIEF COMMUNICATIONS 

Some Aspects of the Study of Hydrogen-Oxygen Electrochemical Generators 
— N.S. Lidorenko and V. A, Onishchuk 

Volt-Ampere Characteristic of a Hydrogen-Oxygen Fuel Cell and Its Dependence 
on the Drying Conditions — N. V. Shapotkovskii 

Anomalous Inleakage of Gas into a Liquid through a Porous Hydrophobic Membrane 
— N. G. Druzhinin, V. A. Onishchuk, and Yu. A. Chizmadzhev 

Investigation of the Inleakage of the Working Gases to the Electrolytic Compartments 
of Fuel Cells — G. F,. Muchnik, I. B. Rubashov, V. M. Vlasov, E. A. Ganin, 
Z.R. Karichev, and V. P. Postanogov 

Fuel Cells with Ion Exchange Membranes. Development and Study — V. I. Baranov, 
N. V. Vdovichenko, V. M. Vlasov, A. M, Ivanov, G. F. Muchnik, I. B. Rubashov, 
and L. S. Tabakman 

Optimization of the Electrical Parameters of an Electrochemical Multivoltage Battery 
as a Function of the Electrolyte Feed Circuit — V. A. Onishchuk 


Mechanism of Current Generation by Gas-Diffusion Hydrophobically Treated Cermet 
Electrodes — N. V. Vdovichenko 


Mechanism of £lectrooxidation of Methanol on a Smooth Palladium Electrode 
— V. A, Gromyko 

Anodic Behavior of Cadmium in Solutions of Phosphoric Acid—- V. N. Ovchinnikova, 
L. K. l'ina, and A. L. L'vov 

Influence of Thiourea and Unithiol on the Anodic Behavior of Copper Contained in a 
Carbon Paste Electrode — I. Kh. Muldagalieva, Z. B. Rozhdestvenskaya, 
O, A. Songina, and G. V. Mikheeva 

Investigation of the Behavior of a Rhodium Electrode-Catalyst in Solutions of Butyne- 
and Butenediol — V. M. Tsintsevich and M. B. Kats 

Anodic Dissolution of Gallium in Alkaline Gallate Electrolytes — N. P. Selekhova, 
a es RE, GE OD, 5, TL 6 6 Oe 6 COE SS aoe he eee eee 

Engl./Russ. 


Theory of the Electrical Conductivity of Porous Media Partially Filled with Electrolyte. 
III. Graphical Technique — Yu. G, Chirkov 

Behavior of Hydrogen Peroxide on a Silver Electrode in an Alkaline Solution 
— N. D. Merkulova, G. V. Zhutaeva, N. A. Shumilova, and V. S. Bagotskii 

Adsorption of Methanol at Platinized Piatinum in Alkaline Solution—- V. E. Kazarinov 
and G, Ya. Tysyachnaya 

Kinetics of the Contact Deposition of Copper on Titanium and Its Alloys— V. M. Shtan'ko, 
Yu. M. Matveev, and P. P. Karyazin 

The Potentials of Copper— Tin Amalgams — A, I, Zebreva, R. N. Matakova, 
and L. K. Serikbaeva 

Influence of Foreign Electrolytes on the Rate of the Aquation of Octahedral Complexes 
and Electron- Transfer Reactions — V. I. Kravtsov 

Effect of Surface Structure of a Zinc Electrode on the Desorption Peaks of Hexyl 
Alcohol on the Differential-C apacitance Curves — V. V. Batrakov and A. I. Sidnin . 

Electrocatalytic Properties of Platinum- Metal Microcrystals Deposited on Inert 
Carriers. V. Exchange Current of the System Fe?*- Fe** on Platinized Gold 
- V. V. Emel'yanenko, A. M. Skundin, V. S. Bagotskii, and E. N. Baibatyrov 

Electrosynthesis of Diacetone-2-keto-L-gulonic Acid in Chloride—Bromide Solutions 
— M. Ya, Fioshin, I. A. Avrutskaya, A. I. Borisov, and A. N. Makarov 

Kinetics of Anodic Oxidation of Titanium in a Sodium Sulfate Solution—- E. N. Paleolog, 
A. M. Kuznetsov, A. Z. Fedotova, and V. D. Fityulina 

Inhibiting Effect of the Solvent during Electrocrystallization of Metals from Nonaqueous 
Solutions — S. G. Byallozor 

Adsorption of Ions on Palladium. 


Dependence of the Zero-Charge Potential of Platinized Platinum on the Concentration 
and pH of Sodium Bromide Solutions — N. A. Balashova and N, T. Gorokhova 
Calculation of the Characteristics of Hydrophobic Electrodes. III. Composite Catalyst 


Grains — Yu. G. Chirkov and A, G. Pshenichnikov 

Specific Adsorption of Cesium Ions at the Mercury/Methanol Interface Studied by the 
Mixed-Electrolyte Method — R. V. Ivanova, B. B. Damaskin, and T. A. Severova.. 

Adsorption of Anions of Carboxylic Acids at the Solution/Mercury and Solution/Air 
Interfaces — R. I. Kaganovich, A. V. Vosekalis, B. B. Damaskin, and V. M. Gerovich., 

Effect on Silver Bromide Paper of the Intermediate Products in the Region near the 
Electrode — S. V. Nosikov and I. G. Erusalimchik 

Effect of Gravitational Forces on the Characteristics of Capillary Mercury Electrolytic 
Cells — A. P. Shorygin and G. L. Danielyan 

Electrochemical Reduction of Oxygen on Lithium-Containing Nickel Oxide Electrodes 
in Concentrated Potassium Hydroxide Solution at Temperatures in the Range 
150-250°C — N. A, Fedotov and A, M, Filimonova 

Nature of the Initial Stages of Electroreduction of Nitro Compounds at a Mercury 
Electrode — S. G, Mairanovskii, Ya. P. Stradyn', and I, Ya. Kravis 

Impedance of the Silver Electrode in a Solid Electrolyte — L. D. Yushina, 
S. V. Karpachev, and Yu. S. Fedyaev 

Comparative Study of the Adsorption of Cyclohexanol and Phenol on a Bismuth Electrode 
— A, R. Alumaa and U. V. Pal'm 


LETTERS TO THE EDITOR 

Some Peculiarities of the Adsorption of Hydrocarbons on Smooth Platinum at High 
Positive Potentials — L. A. Mirkind, M. Ya. Fioshin, and A. G. Dubinin 

Formation of Bismuthine in the Reduction of Bismuth Ions on Amalgam Electrodes 
— A. G. Barikov and V. P. Gladyshev 

BOOK REVIEWS 


W. J. Albery and M. L. Hitchman. Ring-Dise Electrodes—Reviewed by Yu. V. Pleskov 
and V. Yu. Filinovskii 

Engl./Russ. 


Volume 8, Number 6 June, 1972 


Structure of Electrolytic Nickel Deposits Obtained at Low and High Temperatures 

in the Presence of Halide Ions—-M, A, Zhamagortsyants, V. M, Luk'yanovich, 

R. I. Nazarova, Z. E. Sheshenina, A, A. Yavich, and A, T. Vagramyan........ 
Effect of Constant Concentration of a Surface-Active Component on the Shape 

of the Adsorption Isotherm of Another Substance—B, B, Damaskin, 

A NR Pree, One TA... BOPernee «+ acs he a hs 04 TR ee ee eens 6 
IR Spectroscopic Investigation of a Ferrocyanide Electrolyte for Copper-Plating Steel 

—-G. G, Simulin, S, B, Lebed', V. D. Domashich, and V, V. Kosenko,........ 
Influence of Composition on the Flow Potential of Liquids in Porous Sintered Glass 

Diaphragms~—S, Mints, Ya, Dombrovski, and B, Konchkovska .........2.2.6-. 
Determination of the Standard Potential of a Silver Chloride Electrode in 10, 30, 

and 50% Ethanol—Water Mixtures—M, Yu, Gorina and L. N, Seregina........ 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Determination of the pH of Buffer Solutions in 10-50% Ethanol Water Mixtures 
by Measurement of the EMF of a Hydrogen-—Silver Chloride Cell without 
Conversion—M, Yu, Gorina and L. N, Seregina .......... 
Anodic Oxidation of Hydrogen in a Concentrated Solution of KOH 
—-N. P. Vasilistov, N. V. Pospelova, Yu, P. Shamagin, and L, I, Saturina , 
Influence of the Electrical Double Layer and Adsorption of Pyridine on the 
Polarographic Catalytic Current of Pyridine Complexes of Nickel (II) as 
a Function of the Electrode Potential—O, N. Malyavinskaya and Ya,I. Tur'yan,. 
Reduction of Mercury from Suspensions of Sparingly Soluble Mercury Compounds 
on a Mercury Cathode-V, P,. Gladyshev and E, P, Kireeva ......ccccccccs 
Electrochemical Behavior of Titanium Nitride and Carbide in Solutions of Sulfuric 
Acid-I, I. Vasilenko, N. N, Nechiporenko, P. M. Bugai, and A. K. Gorbachev... 
Electrode Processes in Pyrophosphate Electrolytes. V, Galvanic Deposition 
of Cadmium and Cadmium-— Zinc Alloys—E, D. Kochman and R, I, Kravtsova , 
Pulse Current Electrodeposition of an Fe—Ni Alloy-T, A. Fedoseeva 
OG A, Tc VORERMIIER 6.654% es owe 6 0.8 eo 6s 08s 
Anodic Behavior of a Porous Nickel Electrode in Alkali and Alkali- Ammonia 
Solutions in the Presence of Aluminum Ions—N, V. Korovin, V. N. Savel'eva, 
and Yu, I, Shishkov... 
An Oscillopolarographic Study of the Reduction of Cr (III) in the Presence 
of Carbamideat a Dropping Mercury Electrode—A, I, Falicheva 
and R, I, Burdykina , . 
Anodic Deposition of Oxygen on Manganese Dioxide—G, N, Kokhanov, R. A, Aganova, 
and N. G, Milova, 
Influence of pH on Anodic Oxygen Evolution on Lead Dioxide and Platinum 
—G, N. Kokhanov and N, G, Baranova , 


Calculation of the Characteristics of Hydrophobically Treated Electrodes, 
IV. Electrodes with Composite Particles— Yu, G, Chirkov 
and A, G, Pshenichnikov 

Capillary Equilibrium in Hydrophobically Treated Electrodes, V. 
Component System: rp > rh =r-—Yu. G, Chirkov 

Electrochemical Behavior of Cadmium in an Ethylenediamine Electrolyte 
-E.M. Baranovskaya, E, A. Maksimyuk, and Ya, D. Zytner, 


Influence of the HSO,~ Anion on the Reduction Kinetics of Molecular Oxygen at a Smooth 
Platinum Electrode in 1N H,SO,-A, V, Yuzhanina, V, I, Luk'yanycheva, 
B. I, Lentsner, L, L. Knots, N. A. Shumilova, and V. S, Bagotskii. 
Inhibiting and Leveling Effect of Diazostyryls as a Function of Their Structure in 
the Electrocrystallization of Copper— Yu, E. Gerenrot, L. Z. Gandel'sman, 
L, A, Vaisburb, and L, M, Yagupol'skii ... 

Controlled Passivation in the Electrodeposition of Metals from Fused Salts. II, Effect 
of Conditions of Electrolysis and Electrolyte Composition on the Structure 
of Molybdenum Deposits Obtained in a CO, Atmosphere—A, N, Baraboshkin, 
N. A, Saltykova, A. M. Molchanov, Z, S. Martem'yanova, and M,I, Talanova ... 
Effect of Temperature on the Structure of the Electric Double Layer at the Interface 
Mercury/Concentrated Salt Solutions, I, Aqueous Solutions—V, F. Ivanov, 
B. B. Damaskin, A, A, Ivashchenko, V, F. Khonina, and N, I. Melekhova 
Electrooxidation of Ethylene at a Porous Electrode, I, Theoretical Calculation 
—-A.G. Pshenichnikov, A. A. Michri, and M, Ya. Kats 
Influence of Solution Anionic Composition on Hydrogen-Evolution Kinetics during Joint 
rng of Hydrogen and Nickel Ions—S, I, Berezina, R. M. Sageeva, 
Oe Lin ¥. DORNER 6 60 2 6040 60005 
Influence of an Ultrasonic Field on the Anodic Position of Iron in Sulfate Solutions 
— Yu, M, Vodyanov, I. K, Marshakov, and V. K. Altukhov 
Change in Adsorptive and Catalytic Properties between Smooth and Platinized 
Platinum B, I, Podlovchenko and R, P, Petukhova 
Hydrogen Ion Adsorption on Platinum at the Reversible Hydrogen Potential as a Function 
of Solution pH—R, Notoya, O, A, Petrii, S. Ya, Vasina, and A, N, Frumkin , 
Adsorption of Hydrogen on Platinum, Osmium, and Platinum—Osmium Electrodes 
by Potentiodynamic Methods—A, A, Sutyagina, I, N. Golyanitskaya, 
and G, D, Vovchenko 
Composition of the Intermetallic Compounds Formed in the Hg- Zn—Alkali Metal 
~s stem at 25°C in the Range of Compositions Rich in Mercury—V, N. Korshunov, 
. V. Selevin, and K, B. Khlystova, ‘ 
Dise ine Electrode Study of the Adsorption of Molecular Hydrogen and Oxygen 
on Platinum and Palladium—-V, A, Gromyko, Yu, B. Vasil'ev, 
and V, S, Bagotskii. TeRerry: critters 
Distribution of the Oxygen Reduction Current at the Surface of a Cadmium Electrode 
in the Discharge of a Cadmium—Nickel Accumulator—E, A, Khomskaya 
and A, S, Kolosov.... - ‘ ‘ okes 
Mechanism of Cathodic Deposition of Rydrogen ¢ on Single Crystal GeV. A. Lavrenko, 
L, N, Yagupolskaya, and E, V. Kozachenko , Tey Teeee 
Desorption and Exchange of Adsorbed Ions for Ions from the Solution at Platinum 
and Rhodium Electrodes—V, E, Kazarinov, O, A, Petrii, and Zh. N. Malysheva, 
Products of CO and CO, Chemisorption on Platinized Platinum—-V, E, Kazarinov, 
B, N, Andreev, and G, Ya, Tysyachnaya 
Isotopic Exchange in Stepwise Electrode Processes, Il. Allowance for Diffusion 
of Intermediate Species—A, I, Molodov and V, V, Losev .......... 
Isotopic Exchange in Stepwise Electrode Processes, III, Allowance for the Chemical 
Reactions of Intermediate Species—A, I, Molodov and V, V, Losev .......eee.¢ 
Cathodic Reduction of Nitrates on Cadmium—N, M, Trepak, L. K. Il'ina, A, L, L'vov 
and V. N. Rodnikova TET TTA eT CT eT ee 
A Study of the Kinetics of the Reduction of Chloro- Complexes of Rhodium at a Rhodium 
Electrode—V, I, Kravtsov, E, G, Tsventarnyi, and N.Yu. Lyzlov 
LETTERS TO THE EDITOR 
Electrochemical Generation of Radicals in the Electrooxidation of Triphenylacetic Acid 
in Acetonitrile—N, B. Kondrikov, V. V. Orlov, V. I, Ermakov, and M, Ya, Fioshin. 
Detection of the Product of One Electron Reduction of Oxygen in Alkaline Aqueous 
Solutions in the Presence of a Surface-Active Substance L, N, Nekrasov 
and N, I, Dubrovina, 
Measurement of the Potential of Zero Charge of the Cadmium Electrode by a Two- 
Frequency Method—V, V. Elkin, E. A, Solomatin, L, L, Knots, and D, I, Leikis.... 


Existence of Monovalent Magnesium—O, V, Kuz'michev, B. N. Kabanov, T. I. Popova, 
and N, A, Simonova 

Engl./Russ. 


Isotherms of the Adsorption of Sodium and Thallium Cations on Nickel 
—N,. A. Balashova and §, A, Lilin.... 


ABSTRACTS OF PAPERS DEPOSITED AT VINITI 
Theory of Volt-Amperometry with Accumulation, Oxidation of Amalgams in any Form 


of Electrode Potential Change—M, S, Zakharov, V, I, Bakanov, V. V. Pnev, 
Oh hu 5 CS 6 5 0 6s Hees 


Volume 8, Number 7 July, 1972 


Electrochemical Incorporation of Elements into Electrodes—B, N, Kabanov, 

‘. G, Ribemens, one Ef. ARAO® a. 64.6 6.466 4 6 4 ew oa Os 4 ee 
Solubility of Aluminum in Molten A1Cl,— NaCl in Anodic Polarization 

—-V.N. Storozhenko , 


Reduction of Lead from a Suspension of Galenite (PbS) on a Mercury Electrode 
=-V. P, Gaaayenery and ©, PF. BATOee: 6. os 6 ees Sones @44ee eeGewes 
Electroreflection Spectra of Metallic Electrodes, I, Influence of the Potential 
on the Electroreflection of Goldand Platinum—-R, M, Lazorenko-Manevich 
ROT 5. TOPPA 6.5 6.66 44.66 ERS 4 DMNA VO ESOS 982 
Ion Injection Currents in Liquid Dielectrics—V,. P. Shuvaev and B, I, Sazhin..... 988 
Electrocapillary Phenomena on Liquid Indium and Bismuth in Molten Alkali-Metal 
Chlorides—M, V. Smirnov, V. P. Stepanov, A. F. Sharov, and V.I, Minchenko ,.. 
Electrodes Activated with Ferromagnetic Catalysts—I, V. Kirilyus and M, A, Zhuk, 
\dsorption of Butadiene and Simultaneous Adsorption of Butadiene and Methanol 


ona Platinum Electrode— M, A, Khrizolitova, L. A. Mirkind, Yu. B. Vasil'ev, 
M, Ya. Fioshin, and V. S, Bagotskii 


994 
1000 


oe) Sie 6 458 6 OAS. 6S O48 wi Swe ark ew ‘ 1004 
Mechanism of the Activation of the Dissolution of Nickel—G, N, Trusov 
and M, F, Fandeeva , wer vere Tee Lee CT 97¢ 1008 
Effect of Transfer Processes on the Concentration and Potential Gradients in a Porous 
Membrane Containing Electrolyte. 1, Ideal Model—V. S, Bagotskii, 
Yu. M, Vol'fkovich, L. M, Pis'men, and S, I, Kuchanov 


BRIEF COMMUNICATIONS 


Steady-State Patential and Mixed Current in Amalgam Polarography 

—A,. G. Stromberg, A. I. Kartushinskaya, and Yu, N, Zhikharev ........ . 98¢ 1019 
Potentiometric Investigation of Sodium and Potassium Amalgams~—L, M, Ruban, 

A, I, Zebreza, and V. P. Gladyshev... TeLER ELLE Cee ° 1021 
Electrical Conductivity of Hydrogen Chloride Solutions in Glycerin 


—V.I. Vigdorovic, I. T, Pchel'nikov, and L, E. Tsygankova...wccccsorsvces 1024 


Influence of Electrochemical Factors on the Chemical Cadmium Plating of Steel 
—-K,. I, Bubnov, G, P. Popov, and A, I, Levin... 


. 0's +6 oO 6 ee ° 1027 
\pplicability of the Tafel Equation in the Study of the Overvoltage of Hydrogen 
at Electrodes Prepared from Deformed Single Crystals of Copper 
and Vanadiam—1l, V, Kudryastov and 1, A. Fal. 6.s.co 0006456 000s ews 
Investigation of the Electrical Conductivity of the H»O—NaCl and H»O-NaCl—MgCl, 
Systems over the Temperature Range 0-40°C Using the Mathematical Planning 
of Experiments—E. G. Krunchak, B. 8. Krumgal'z, P. Ya. Starozhitskii, 
Yu. I. Yusova, A. B. Pospelov, and A. N. Kozhevnikov 
Distribution of the Concentration of an Electrolyte along the Thickness 
of the Electrochemical Unit of a Hydrogen—Oxygen Fuel Cell with a Capillary 
Membrane~Yu. M. Vol'fkovich and V. E. Sosenkin 


1029 


1000 

Influence of Butynediol on the hegre cag of Copper from Sulfate Electrolytes 
—T. A. Vagramyan, N. T. Kudryavtsev, and D. V. Fedoseev ee ee os 

An Oscillographic Study of i Reduction of Chromic Acid in the Presence of eaten 
Containing Compounds~N. D. Ivanova 

\ Model of the Structure of a Hydrophobically Treated Electrode—G. V. Shteinberg, 
Yu. G. Chirkov, A. P. Baranov, and V. S. Bagotskii 

Dependence of Some Characteristics of Electrochemical Hydrogen Integrators 
on Hydrogen Pressure~S. B. Gurtman, Yu. M. Povarov, and P. D. Lukovtsev . 

A Method for Investigating gE from Solutions on Solid Metals with the Aid 
of Radioactive Isotopes—A. Titkin. . 

Electroc: gy c Reduction of sdipnttile~A P. Tomilov, I. V. Kietiven, 
and I. P. Andriyanova 

Pe “—. s of the Cathodic Process in an ‘Ether-Hydride Aluminum Plating Electrolyte 
—A. L. Levinskas and Ya. Yu. Sinyus .... i ee Ee PR ee 

Influence 7 the Carrier on the Electrochemical Activity of Platinum Black. Il. Cobalt 
—N. V. Korovin and G. A. Kalinovskaya . 

Electrooxidation of Hydrazine on Porous Nickel Electrodes with a Skeletal Catalyst 
—N. V. Korovin, L. A. Kayutenko, and N. I. Kudinova 

Adsorption of Ions on Palladium. IV. Adsorption of Thallium Ions from Acidified 
Thallium Sulfate Solutions—N. A. Balashova and M. I. Kulezneva ... 

Use of Electrochemical Tetrodes as Amplifying Elements—L. M. Lapides 

Anodic Oxygen Evolution—G. N. Kokhanov, R. A. Agapova, and N. G. Baranova ... 

Calculation of the Characteristics of Hydrophob:cally Treated Electrodes. V. Three- 
Component System: rg > re = fp~Yu. G. Lhirkov ... 

Theory of Electrical Conductivity of Porous Media Completely Filled with Electrolyte. 
I. Cell Grids, Approximate Equations~Yu. G. Chirkov 

Determination of the Number of Electrons Participating in the Oxidation of Abietic Acid 
on a Graphite Anode—N. P. Skvortsov, Yu. V. Vodzinskii, and I. A. Korshunov 

Manifestation of the Effect of Solvent in the EMF or Galvanic Cells Containing 
Ion-Exchange Membranes and Aqueous-Ethanol Solutions of HCI—L. P. Illyashik, 
O. K. Stefanova, and M. M. Shul'ts 

Manifestation of the Effect of Solvent in the EMF of Galvanic Cells Containing 
Ion-Exchange Membranes and Aqueous-Ethanol Solutions of NaCI—L. P. Ilyashik, 
O. K. Stefanova, and G. I. Shekina 

Influence of the Nature of the Components of a Mixed Solvent on the Electrolytic 
Dissociation of Tetrabutylammonium Iodide—N. K. Levitskaya, L. I. Tkachenko, 
and A. M. Shkodin 


Electrooxidation of Ethylene at a Porous Electrode. II—A.A. Michri, re G. Pshenichnikov, 
and R. Kh. Burshtein 


Temperature Dependence of the Limiting Currents at Platinum and Briton 


in the Iodine~Iodide System in Acetonitrile—A. V. Chizhov, Yu. M. Povarov, 


P. D. Lukovtsev, and S. D. Pirozhkov 1060 


Electric Conductivity of Solutions of Triethylammonium Chloride and Triethylamine 


—E. I. Ignatenko and A. A. Ravdel' .. rae 1063 
Study of the Stability of Complex Compounds of Cobalt with Hydrazine in Aqueous 


Solutions~R. Ya. Aliev, A. D. Kuliev, and N. G. Klyuchnikov .... 1066 
LETTERS TO THE EDITOR 
Electrode Reactions on a Me ~— Electrode in Which the Anions Se*™ and Te” Participate 

—\V. P. Gladyshev and E. P. Kireeva 


1053 
1056 
1058 
1062 
1065 
1067 
1070 


1074 


1078 


1080 


1085 


1087 


1089 


1093 


1095 


1098 

Engl./Russ. 


BOOK REVIEWS 

Yu. V. Pleskov and V. Yu. Filinovskii, The Rotating Disc Electrode—Reviewed 
by B. N. Kabanov 

CH RONICLES 


All-Union Inter-Factory Conference on Applied Electrochemistry—L. I. Krishtalik 


Volume 8, Number 8 August, 1972 


Effect of Adsorbed Oxygen on the Electrophysical Properties of the Surface of a 
Ge Electrode — Kh, A. Roolaid, M. D. Krotova, and Yu. V. Pleskov 
Electroreflection Spectra of Metallic Electrodes. II. Influence of the Adsorption 
of Ions on the Electroreflection of Gold, Silver, and Platinum 
-~R. M. Lazorenko-Manevich and T. N. Stoyanovskaya....cwccsecseccvecsecs 
Kinetics of Electroreduction of Zn** in the Presence of n-Butyl, n-Amyl, and n-Hexyl 
Alcohol — L. A. Ternovskoi, B. N, Afanas'ev, and G, S. Ginzburg 
Some Features of the Joint Adsorption of Triethylphosphate Molecules and Base- 
Electrolyte Anions —§. L. Dyatkina and B. B. Damaskin 
Correlation of Microstructure and Conditions for Electrodeposition of y-Manganese 
—I. V. Gamali, A. V. Vorozhko, and V. V. Trofimenko 
Isotope-Exchange Study of the Surface Properties of a Platinum Electrode 
—I. V. Melikhov and J. Miller 


1088 
1094 


1100 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Electrochemical Studies of Pt Metals in HF Solutions 
Hl. The Effect of Temperature on the Adsorption of Hydrogen and Oxygen at a Platinized 
Pt Electrode in HF Solutions — B, I, Podlovchenko and E. A. Kolyadko 
A Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals, 

IV. Chronoamperometry for Adsorption of a Single Substance 

—I. M. Novosel'skii, I. N. Andreev, and N, Sh. Gizatullin 
Electrodeposition of Solid Indium at Temperatures above Its Melting Point 

mt A i Be Se TS es hou 6 ho Wore ee Kay eee ee bw es 


1109 


1113 

Investigation of the Polarographic Catalytic Prewave of Complexes of Titanium (IV) 
— E. V. Saksin and Ya. I. Tur'yan 1115 

Standard Redox Potentials of the System Formaldehyde — Thiourea in a Mixed Solvent 
Water—Dioxane — L. G. Lavrenova, T. V.Zegzhda, and V. M. Shul'tman 

Effect of High-Temperature Treatment on the Anodic Polarization Characteristics 
of n-Type Silicon — A. P. Blokhina, S. O. Izidinov, and A. I. Falin 1121 

Dependence of the Wear of a Graphite Anode in a Chlorine Electrolysis Vessel on the 
Conditions of Electrolysis — G. N. Kokhanov and L. A. Khanova............e.6-. 

Electrical Conductivity of Solutions of KC1O, in Dimethylformamide in the Range from 
—50 to 60°C — B. S. Krumgal'z and V. M. Ryabikova 


1118 


1125 


1129 
Influence of Traces of Chlorides on the Kinetics of the Anodic Oxidation of Cyanides 


in Zincate—Cyanide Electrolytes — FE, V. Mitrofanov and V. N. Flerov 
An Electrochemical Circulation Cell for Recording Electronic Spectra 

— I. M. Sosonkin, A. N. Domarev, V. A. Subbotin, F. F. Lakomov, 

V. 1. Kumantsov, and A. Ya. Kaminskii 
Adsorption of Oxygen on a Nickel Electrode in an Alkaline Solution 

— G. P. Samoilov, E. I. Khrushcheva, N.A, Shumilova, and V. S. Bagotskii 
Isotopic Exchange and Electrode Processes on Copper Amalgam 


1132 


— A. I. Molodov, V. I. Barmashenko, E. N. Konstantinova, and V. V. Losev 
Measurement of E° AND y,, for Hydrochloric Acid with Potassium Chloride in a 
Cell Without Transfer — N. P. Komar', A. Z. Kaftanov, and B. A. Dunai 

Engl./Russ. 


Effect of Transfer Processes on the Concentration and Potential Gradients in 
a Porous Membrane Containing Electrolyte. II. Estimation of Electrolyte 
Crystallization - Yu. M. Vol'fkovich and V. S. Bagotskii 
Effect of Sorbitol on Electrodeposition of Copper — E. A. Efimov, I. G. Erusalimchik, 
T. V. Gerish, and G. P. Sokolova 
Apparatus for Automatic Control of the Potentials of Disk and Ring Electrodes 
- Ay Kh. Burshtein, V. S. Vilinskaya, L. L. Knots, V. V. Kushnev 
. I. Lentser, and M. R. Tarasevich 
wien of Electric: al Conductivity of Porous Media Completely Filled with 
Electrolyte, II. Method of Consecutive Approximations — Yu. G. Chirkov 
Method of Determining the Diffusion Coefficient and Concentration of an 
Electrochemically Active Substance in Solution by the Rotating Disc Electrode 
— S. G. Ogryz'ko-Zhukovskaya, N. A. Fedotov, and V. P. Belokopytov 
Electrochemical Processes on a Copper Electrode in Tartrate Solutions 
— E. A. Efimov, I. G. Erusalimchik, T. V. Gerish, and T. P. Sokolova 
Standard Free Energy of Hydration of the Electron and Standard Potential of the 
Hydrated Electron — Z. A. Rotenberg 
Investigation of Cathodic Incorporation by Chemical Analysis 
— G. L. Teplitskaya and I. I. Astakhov 
Adsorption of Iodide Ions on a Polished Cadmium Electrode — V. A. Panin 
and K. V. Rybalka 
Influence of the Surface State of a Platinum Electrode on the Rate of Oxygen 
Electroreduction. Il. The Influence of Oxygen which Became Chemisorbed 
on the Platinum at Elevated Temperatures — V. A. Bogdanovskaya, 
M. R. Tarasevich, and R, Kh. Burshtein 
Analytical Treatment of the Gas-Volumetric Characteristics of the Heterogeneous 
Decomposition of H,O, in Aqueous Solutions — G. V. Vitvitskaya and 
V. V. Zverevich 
Electrical Fields of Disk and Flat Metal Electrodes in an Inhomogeneous Medium 
— V. T. Ivanov ee 
Process of Cathodic Reduction of Cadmium Oxide Electrodes. 
I. Galvanostatic Measurements — V. P. Galushko, E. F. Zavgorodnyaya, 
N. V. Podol'skaya, and Yu. P. Rodak 
An AC Bridge Study of the Adsorption of C, to C, Fatty Alcohols and Acids on 
Platinum in the Potential Range 1.2-2.5 V (r.h.e) — V. I. Naumov and 
Yu, M. Tyurin 
Electrode Properties of Lithium Phosphate Glasses — V. S. Bobrov, T. I. Kochetova, 
and M. M. Shul'ts 
Equation of the Polarographic Catalytic Wave of Hydrogen in the Simultaneous Reduction 
of a Metal ion From a Catalytically Active Complex — Ya. I. Tur'yan 
Ellipsometric end Electrochemical Investigation of the Au Electrode. 
I. Qualitative Assessment of Optical and Coulometric Data 
— Yu. Ya. Vinnikov, V. A. Shepelin, and V. I. Veselovskii 
Mass Transport with an Alternating Concentration in the Boundary Layer of the 
Flow of an Electrolytic Solution — V. A. Lopatin, B. M. Grafov, and 
V. G. Levich 
Adsorption of an Organic Extender on Lead Sulfate Crystals — E. G. Yampol'skaya, 
M. I. Ershova, V. V. Surikov, I. I. Astakhov, and B. N. Kabanov 
Separation of Electrochemical and Catalytic Processes in the Oxidation of Organic 
Substances on Palladium — V. A. Gromyko, Yu. B. Vasil'ev, and V. S. Bagotskii. . . 
Electrochemical Reduction of Methyl a-Nitro- 6 -(3-indolyl)-acrylate 
— Z. V. Zaporozhets, I. A. Avrutskaya, K. K. Babievskii, V. M. Belikov, and 
M. Ya. Fioshin 


1860 

Engl./Russ. 


Effect of Water during Electrochemical Oxidation of Titanium in the Fused System 

NaNO,—KNO, — E. L. Krongauz, V. D. Kashcheev, and V. B. Busse-Machukas ... 
Conductivity of Solid Sodium Polyaluminate — N. G. Bukun, A. A. Lanin, and E. A. Ukshe. 
Distribution of Hydrogen in the Thickness of an Electrodeposited Nickel Coating 

— A. A. Yavich, B. F. Lyakhov, M. A. Zhamagortsyants, and A. T. Vagramyan. 
Effect of Mercury on Hydrogen Adsorption by a Platinum Electrode 

— Yu. M. Maksimov, V. E. Kazarinov, and O. A, Petrii 


LETTERS TO THE EDITOR 
The Electric Double Layer on Mercury in Hexamethylphosphoramide — R. V. Ivanova 
and M. G. Fomicheva...... ee eee ee ee 
Relation between the Change in the Surface Potential of a Solid in Vacuum and the Effect 
of Elastic Deformation on the Work Function — A, Ya. Gokhshtein ............. 
ABSTRACTS OF PAPERS DEPOSITED AT VINITI 
Wetting Mechanism of the C appli. Electrode in Alkaline Media 
— 8. A. Powowe and ©. S. KaGuehen..« 6 6b sb 0 006 66 Hee es we 1234 
Investigation of the Wetting Athos of the Carbon— Oxygen Electrode 
—§. A. Petrova and O. S. Ksenzhek . Tere eee 1234 
Potentiodynamic Investigation of the Cotnetis Reduction of the Cobs ut— Dihy stidine 


C “; x in Oxygenated Solutions — F. E. Dinkevich, G. A. Velichko, and 
O.S. Ksenzhek 


Comparison of Methods for the E le ctrochemie: il Regeneration of a Mixed Layer of Ion 
Exchangers — V. D. Grebenyuk, N. P. Gnusin, and N. I. Prokhorenko 


Volume 8, Number 9 September, 1972 


Distribution of Current and the Concentration of Radiolysis Products 
in an Electrochemical System, I, Stable Radiolysis Products under Limiting 
Diffusion Current Conditions— G, Z. Gochaliev and 8. I, Borisova.......... 
Electrochemical Behavior of the neg mead oegti in ty eros ete 
Mixtures—I, E, Barbasheva, Yu. M. Povarov, and P, Lukovtsev 
Current Distribution and Concentration - Radiolysis inn 
in an Electrochemical System, Il. Unstable Radiolysis Products 
under Limiting Diffusion Current Conditions—G, Z, Gochaliev 
and 8, I, Borisova 
Dissolution of Manganese in Aqueous Solutions in the Presence of Ammonium Ions 
—-N,. T. Gofman, Sh, I, Tsertsvadze, and A, K, Chkoniya 
Influence of the Acid-Base Properties of the Solvent on the Polarographic 
Characteristics of Anthraquinones~ L. Ya, Kheifets 
and L, I, Dmitrievskaya 


1295 
Semiclassical Calculation of the Probability for Electron Transfer 


by the Outer-Sphere Bridge Mechanism~Yu, I, Kharkats 1266 1300 
Cathodic Processes in a Melt of KC1— ZnCl, Containing Lead Chloride 

—Yu. K, Delimarskii, I, I. Penkalo, O. G, Zarubitskii, and V. G. Budnik 275 1311 
Formation of a Passive Film on Trans-Passive Zine Ancdes in Zincate Solutions 

—-V.N. Flerov and V. V, Bakaev 


1315 
BRIEF COMMUNICATIONS 
Limiting Equivalent Conductivities of Ions in Organic Solvents at 25°C 

—-B, 5S. Krumgal'z 

Engl./Russ. 


Influence of Modified Ligninsulfonates on the Electrical Characteristics 
of the Negative Electrode of the Lead-Acid Accumulator 
—E, G, Yampol'skaya, I, A, Smirnova, M, I, Ershova, S, A, Sapotnitskii, 
ge a Pe ee ee ee re ee ee ik eee ee 

Phase Polarization in the Formation of Liquid Metallic Nuclei in Melts 
—P, V. Polyakov, G. A, Kotel'nikova, and A, M, Orlov 

Cathodic Polarization during Deposition of Nickel—Molybdenum Alloys from 
a Pyrophosphate Electrolyte—A. A. Stasov and S. Ya. Pasechnik..... 

Isotopic Exchange and Electrode Processes on Copper Amalgam at Increased 
Temperature (60°C)—V. I. Barmashenko, A. L Molodov, V. V. Karachevskaya, 
and V. V. Losev 

Behavior of Oxygen and Hydrogen Peroxide on Silver Amalgam in Alkaline Solution 
—N. D. Merkulova, G. V. Zhutaeva, N. A. Shumilova, and V. S. Bagotskii.... 

The Effect of Crystallographic Orientation on the Electrochemical and Adsorption 
Properties of Ruthenium-V. V. Chernyi, V. S.'Zuikova, Yu. B. Vasil'ev, 

VY. M. Gryaznov, N. B. Gorina, and V. S. Bagotskii 

Diffusion of Reagents during Anodic Solution of Zinc in Conseetedint Alkali 
—V. A. Reshetov, G. N. Reshetova, and Z. P. Arkhangel'skaya 

Measurement of the Ohmic Voltage Drop in an Electrolyte on Switching on the Current 
—T. L Lezhava and K, G. Meladze 

Polarization of an Insoluble Anode. IL Titanium-Manganese Dioxides Anode 
—E. M. Shembel', E. A. Kalinovskii, V. L. Moskalevich, O. M. Mazur, 
and V. G. Artamonov 

Photoelectrochemical Reactions on an Anthracene Electrode. L Kinetics under 
Conditions of Specific Adsorption— L, L Boguslavskii and B, T. Lozhkin. 

Study of the Adsorption of Hydrazine on Palladium Black—N. V. Korovin, 

G. S. Konstantinova, N. G. Ul'ko,and N. G. Ryzhova 

A Simple Method for Determining the Kinetic Current of an Electrochemical Reaction 
—L. Miiller and H. Priihmke 

Investigation of the Activity of Molten Salt Components by Means of the Glass— Potassium 
Electrode—M. A. Bykova and A. G. Morachevskii 

Mechanism of Cathodic Reduction of Cadmium Oxide Electrodes. I. Potentiodynamic 
Measurements—V. P. Galushko, E. F. Zavgorodnyaya, N. V. Podol'skaya, 
and Yu. P. Rodak 

Catalytic Evolution of Hydrogen in the Polarographic Reduction of Thiocyanate 
Complexes of Nickel—Ya. L Tur'yan, P. M. Zaitsev, and Z. V. Zaitseva . 

Effect of Buffer Composition on the Hydrogenation of Alkynes—A. M. Sokol'skaya, 

E, M. Tsai, S. A. Ryabinina,and D. V. Sokol'skii 
Cesium mer Sodium Ion Adsorption on Platinum from a Mixed Electrolyte 
. B. Damaskin, O. A. Petrii, and V. E. Kazarinov 

Determ sue ion of the Kinetic Parameters for Reaction from the Ideal Aivcnuting Layer 
by Means of the Rotating Disc Electrode—L. Miiller and H. Priihmke 

Regular Features of the Cathodic Liberation of Hydrogen on Bismuth—T. T. Tenno 
and U. V. Palm 

Ellipsometric and Electrochemical Study of the Au Electrode. IL. Assessment 
of the Thickness and the Optical Parameters of Coatings—Yu. Ya. Vinnikov, 

V. A. Shepelin, and V. L Veselovskii 
Adsorption of Hydrogen on Raney Nickel Catalysts—R. Kh. Burshtein, 
V. D. Kovalevskaya, and A, G, Pshenichnikov 
Diffusion Kinetics of the Anodic Dissolution ea a Metal with the Formation of an Anionic 


Complex with the Anion of the Solution—S. Kh. Ait'yan, A. D. Davydov 
and B. N. Kabanov 


1306 


1310 


1314 


Electrochemical Evolution of Hydrogen at Mercury—Gallium Alloys. L Acidic Solutions 
—L, M. Dubova, N. B. Grigor'ev, and L A. Bagotskaya 

Electrochemistry of Polyelectrolytes. IX. High-Field Strength Effects 
in Polyelectrolyte Salt Systems—V. P. Barabanov and S. G. Sannikov....... 
Kinetics of Electrode Processes on Tin Amalgam in the Presence of Surfactants 
—V. V. Gorodetskil, lL P. Slutskil, and V. V. LOSGV. ce cc ccesiccssvccvceos 
Investigation of Cathodic Reduction of p-Nitroaniline in Acidic Media by the Rotating 
Ring—Disk Electrode—L. N. Nekrasov, I. P. Ryvkina, and B, G. Podlibner .... 
A Calculation of the Salting-Out Coefficient of Organic Substances from the Position 
of the Peaks on Differential-Capacity Curves— B. B. Damaskin, E. V. Stenina, 
Vv. A. Yusupova, and N. V. Fedorovich 


eeeoeeon02oveo0202¢00 0 


Volume 8, Number 10 October, 1972 


Electrocrystallization of Calomel in Aqueous Solutions of Hydrochloric Acid 
—E, A, Kapralov, Yu. M. Povarov, P. D, Lukovtsev, B. I, Lentsner, 
and L, L. Knots 
Oscillographic Polarography in Molten Potassium and Sodium Nitrates 
—N. N,. Sevryukov and K, A, Skurupafis 
Simulation of Convection Diffusion Processes Close to a Rotating Disc 
Electrode by Means of a Model MN-7 Analog Computer—S, A, Kabakchi 
and V, Yu, Filinovskii 
Polarization of an Insoluble Anode. 1, Pt and Pt/Ti Anodes 
—E. M, Shembel', E, A, Kalinovskii, and T, G, Shukstilinskaya 
Electrochemical Behavior of Naphthoquinone-Diazides—Z, I, Fodiman, 
f, S. Levin, and E, Yu, Khmel'nitskaya .... 
BRIEF COMMUNICATIONS 
Three-Dimensional Distribution of the Electrochemical Process in a Hydrophobic 
Gas Diffusion Electrode A, P, Baranov, G. V. Shteinberg, 
Yu, G, Chirkov, and V. 8, Bagotskii 
Effect of the Transfer Processes on the Concentration and Potential Gradients 
in a Porous Electrolyte-Containing Membrane, UI, Experimental Measurement 
of the Concentration Gradient and Comparison of Experiment with Theory 
—I, A, Kukushkina, G, V. Shteinberg, Yu. M, Vol'fkovich, and V. 8, Bagotskii . 
Photoelectrochemical Reactions at the Anthracene Electrode, I. Reaction 
Kinetics in a Medium of Low Polarity~B, T. Lozhkin and L, I, Boguslavskii, 
Study of the Electrode Processes in Ruthenium-Plating Electrolytes 
by Recording of the Cathodic and Partial Curves and by the Spectrophotometric 
Method—N, M. Shmeleva, E. D, Levin, and A, L, Rotinyan 
Theory of Ion Transport in Solutions Containing Three Types of Ions 
—-V.5S. Krylov, A, D, Davydov, and V, N. Malienko 
Study of the Dependence of the Synthetic Oxidation Processes in the Oxidation 
of Ethylene at a Gold Electrode on the Electrode Potential and the pH 
of the Electrolyte—N, B, Miller, O, G, Tyurikova,andV, I, Veselovskii 1426 
Insoluble Titanium Ruthenium Dioxide Anode for Electrolysis of Chlorides 
—E. A, Ralinovemi, R. 0. Bondar’, and N,N, MeGRKOVAs.. 2c sce osee een eee 
The EMF ofa Transfer Chain and the Volta Potential in the Water—Isoamyl 
Alcohol System—L, I, Boguslavskii and M, I. Gugeshashvili .. 1433 
Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolving Metals, 
V. Chronoamperometry for Adsorption of Two Electrochemical- Reaction 
Products, i~t Curves—I, M, Novosel'skii, I. N. Andreev, M. G, Khakimov, 
and N, Sh, Gizatullin.. 


1430 

Properties of the Electric Double Layer at a Copper Electrode, 
IV. Differential Capacity of a Cu Electrode in Sodium Perchlorate Solutions 
—I, M, Novosel'skii, N. I, Konevskikh, and L, Ya, Egorov 
meee yg Integration of a Sequence of Current Pulses 
=. A, Leporskaya and L, D, Garanin 
elie ition of the Rate Constant of a Conjugate Chemical Reaction Using 
the Catalytic Wave of the Chlorate Ion on a Graphite Rotating Disk Electrode 
—V, A, Vekslina, V. V. Vashchenko, and V. F. Toropova .........-. 
Influence of Temperature on the Electrochemical Regeneration of Ion Exchange 
Resins— V. P, Meleshko, V, A, Shaposhnik, N. N, Pestushko, 
and L, I, Tsygurova 
Investigation of Parallel and Consecutive StepS in the Reactions of Oxygen 
and Hydrogen Peroxide. VI. Reactions of Oxygen and Hydrogen Peroxide 
on the Palladium Electrode in Solutions of Different pH 
—M, R, Tarasevich and V, 8, Vilinskaya ‘ee awate @ 
Calculation of "Transition" Time in Nonequilibrium Initial Coverage of a Surface 
—V. Yu, Filinovskii and E, M, Podgaetskii 
Study of the Mechanism of the Electrochemical Regeneration of a Mixed Layer 
of Ion-Exchange Resins—T, A, Krasnova, T. Z. Sot-skova, N, I. Isaev, 
and V, D, Grebenyuk 
Effect of Electrode Processes on the Accuracy of Electrochemical 
Dime re Machining— A, D, Davydov, R, A, Mirzoev, V. D. Kashcheev, 
and B, N, Kabanov 


“eevee eeeeaeeeeeee 


1500 


Use of a fant Disk Electrode with a Ring to Investigate 

Electroreduction of Oxygen in Alkaline Aqueous Solutions in the Presence 

of Surfactants—N, I, Dubrovina and L, N, Nekrasov . 1503 
Effect of the Nature of the Solvent on the Double Electric Layer Structure 

on Cadmium and Lead Electrodes~V, A, Panin, K. V. Rybalka, 


and D, I, Leikis 
Adsorption of Phosphates from Acid and Alkaline Solutions on Smooth Platinum 
at High Anodic Potentials~ A, A, Yakovleva, V. I. Alfimov, 
and V, I, Veselovskii 
Mechanism of the Electroevolution of Hydrogen from Alkaline Solutions on Bismuth 
Amalgam~ V, N. Korshunov, K, B, Khlystova, and V, V. Selevin 
Difference between Hydrophobic and Hydrophilic Electrodes, 
I, Effect of Pore Corrugation— Yu, G, Chirkov 
Adsorption and Electrooxidation of n-Hexane on Platinum-Metal Electrodes, 
III, The Adsorption and Oxidation of n-Hexane in Phosphoric Acid Solutions 
at the Platinized Platinum Electrode FE, I, Kolyadko and B, I, Podlovchenko . . 
Electrochemical Studies of the Platinum Metals in Hydrofluoric Acid. 
IV, Dependence of the Reversible Surface Energy on the Potential and Some 
of the Features of the Potentiodynamic Curves of a Platinized-Platinum 
Electrode B, I, Podlovchenko and N, A, F pshtein 
Structure of the Double Electric Layer on Indium Gallium Eutectic Alloy 
in Water and Acetonitrile. I. Effect of the Solution Composition on the Structure 
of the Double Electric Layer in Water—N, B. Grigor'ev, 5, A, Fateev, 
and I, A, Bagotskaya 
Influence of the Nature and Concentration of the Supporting Electrolyte 
on the Adsorption of Butanol on a Mercury Electrode 
—N, A, Borovaya and B, B, Damaskin 

Engl./Russ. 


Adsorption of Anions on a Bismuth Electrode in Aqueous Solutions 
—K, A, Kolk, M. A, Salve, and U. V, Palm.. 
Adsorption of Oxygen on a Nickel Electrode in an Alkaline Solution, 
—G, M, Alipova, E, I, Khrushcheva, G, P, Samoilov, N, A, Shumilova, 
and I, E, Zimakov ces 
Potentials and Activity Coefficients of Alkali Earth Metal Amalgams in Aqueous 
Solutions at 25°C, I.—-K, B, Khlystova and V. N, Korshunov 
Equilibrium Oxygen Potential on a Platinum Electrode 
—R, Kh, Burshtein, M, R, Tarasevich, and V. A, Bogdanovskaya 
Influence of the Electrolyte Concentration on the Cathodic Reduction of 
Perfluorodiphenylmercury—N, N, Ovsyannikov, V. N, Aleksev, 
A.N, Kashin, L, L, Knots, G, A. Tedoradze, and A, B, Ershler 
Solutions of Silver in Ag,S—L. D. Yushina, 8, V. Karpachev, and Yu, 5, Fedyaev .... 
LETTERS TO THE EDITOR 
Diffusion Kinetics of Electrochemical Incorporation—I, I, Astakhov 
Structure of the Electric Double Layer in Nonaqueous Solutions, I, 
—G, A, Tedoradze, Yu. A. Yuzbekov, and Yu. M, Sokolov ... 


Volume 8, Number 11 November, 1972 


An Iron Wire in Nitric Acid as a Model of a Nerve Fiber. II. Propagation 
of the Activation Pulse — N, G. Mazur and V. S. Markin 

'undamentals of the Theory of Photoemission from Semiconductors into Electrolyte 
Solutions — Yu. Ya, Gurevich 

The Latest Technological Developments in the Electrolytic Production of Chlorates 
— M. M. Jaksic, A. R. Despic, and B, Z. Nikolic 

Investigation of the Homogeneity of Chemical Composition of Cylindrical Permalloy 
Films with an X-Ray Diffraction Microanalyzer — O. B. Nevskii, 
Yu. M. Ukrainskii, and A, A, Oleinikov 


BRIE F COMMUNICATIONS 
Some Features of Oxygen Deposition on Platinum from Oxide Melts 
— A, A, Plyshevskii and V. N. Mikhailets 
Effect of Transfer Processes on the Concentration Gradient and the Potential 
of an Electrolyte-Impregnated Porous Membrane, IV. Calculation of the 
Effect of Gas Porosity — Yu. M. Vol'fkovich, I. A. Kukushkina, G. V. Shteinberg, 
and V. S. Bagotskii 
Electrochemical Impedance of Silver in Fused Nitrates — L. S. Leonova, E. A, Ukshe, 
and V. V. Evtushenko 
Evolution of Hydrogen on Microcrystals of Platinum Deposited on Oxidized 
Refractory Metais— T. V. Balashova, V. S. Bagotskii, A. M. Skundin, 
and L. G. Gindin cee 55! 1600 
Some Questions of the Cathodic Reduction of Oxygen on a Smooth Platinum Electrode 
in Molten KOH with an Initial Water Content of 15% 
-§S. G. Ogryz' ko- Zhukovskaya, V. P. Belokopytov, and N, A, Fedotov 
Photoelectrochemical Reactions at the Anthracene Electrode, III, Kinetics ina 
Medium with a Variable Dielectric Constant — R. I. Kukhtin, A. M, Kuznetsov, 
B. T. Lozhkin, and L. I. Boguslavskii 
Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolving Metals. VI. 
VI. Chronoamperometry for Adsorption of Two Electrochemical-Reaction 
Products, Analytic Methods for Calculating Adsorption — I. M. Novosel'skii.... 

Engl./Russ. 


Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolving Metals. 
VII, Chronoamperometry for Adsorption of Two Electrochemical-Reaction 
Products, Approximate Analytic Method for Calculating Passivation-Reaction 
Parameters — I, M. Novosel'skii 1572 
Thermodynamic Properties of Molten Lithium— Tin Alloys — A. G. Morachevskii, 
L. N. Gerasimenko, A, I. Demidov, and O. A, Drozdova 1578 
Steady-State Potentials and Anodic Polarization of Gold, Gold— Palladium Alloy, 
and Iridium in a Molten Eutectic Mixture of Alkali Metal Carbonates 
— T. I, Manukhina, I. N. Ozeryanaya, and M. V. Smirnov......... 
Faraday Noise in Complex Reactions with Two Electrochemical Stages — V.A. Tyagai . 
Replacing Protons by Alkali Metal Cations in the Active Mass of Nickel Oxide 
Electrodes — Yu. M. Gulyamov, M. D. Dolgushin, and L. N. Sagoyan 
Structure of the Double Electric Layer on Eutectic Alloy In—Ga in Water 
and Acetonitrile. Il, Structure of the Double Electric Layer in Dilute Aqueous 
Solutions of Electrolytes and the Effect of Temperature on the Differential 
Capacitance — N, B. Grigor'ev, S. A. Fateev, and I, A. Bagotskaya 
Computer Algorithm for Solving the Electrical-Conductivity Equations of Electrolyte 
Solutions — V. M. Tsentovskii and V. S. Tsentovskaya 
Impedance of Platinum Electrode— Solid Electrolyte Boundary under Cathodic- 
Polarization Conditions — A, E, Zupnik, M. V. Perfil'ev, and S. V. Karpachev... 
Adsorption of a- and B-Naphthols on Mercury from Solutions in Dimethylformamide 
— M. K. Kaisheva, B. B. Damaskin, and R. I. Kaganovich 
Adsorption of Anions on a Smooth Iridium Electrode — B. D. Kurnikov, A. I. Zhurin, 
Yu. B. Vasil'ev, and V. S. Bagotskii 
Calculation of the Adsorption Effect of Ligands and Complexes in Polarographic 
Studies of Complex Formation. I. Study of the Adsorption of 2,2'-Dipyridyl 
on Mercury from Aqueous KNO, Solutions — E, A. Mambetkaziev, S. I. Zhdanov, 
and B. B. Damaskin 
Calculation of Electric Fields in Electrolytes by Quasilinearization— V. T. Ivanov ... 
Production of Polymer Films on Conducting Surfaces by Electrochemically Initiated 
Polymerization. I, Polymerization of Methyl Methacrylate in Dimethylformamide 
Solutions of Sodium Nitrate —- V. D. Bezuglyi, L 
I. B. Bondarenko, and M, Ya. Fioshin 
The Mechanism of Filling Hydrophobically Treated Electrodes with Gas Yu. G. Chirkov 
Special Features of the Use of Gauze Electrodes for Studying the Composition of a Film 
Adjacent to an Electrode — V. A. Kazakov, V. Yu. Filinovskii, 
and A, T. Vagramyan 
Influence of Phosphorus Inclusions on the Quality of Copper Deposits Obtained 
from Pyrophosphate Electrolytes — T. A. Vagramyan, N. A. Balashova, 
and N. T. Kudryavtsev 


. A. Korshikov, L. I. Kravtsova, 


Some Characteristic Features of the Structure and Stability of Electrolytic Deposits 
of Platinum and Rhodium with Anomalous Properties — B. 1. Podlovchenko, 
R. P, Petukhova, and L. Aliua 


Investigation of the Polarization Curve which Takes into Account Depolarizer 
Absorption with Attraction Constants Close to 2— FE. M. Podgaetskii 
Electrocrystallization of Calomel from Propylene Carbonate Solutions — E.A.Kapralov 
and Yu. M. Povarov 
Hydrogen Electrodes Based on a Raney Nickel Catalyst Containing Ti 
—- V. N. Zhuravleva, A. G. Pshenichnikov, and R. Kh. Burshtein 
Water-Exchange in a Hydrogen Oxygen Fuel Cell with a Capillary Membrane. 
I, Characteristics of the Membrane — R. Kh. Burshtein, A. G. Pshenichnikov, 
M. R. Tarasevich, Yu. A. Chizmadzhev, and Yu. G. Chirkov 
Charging of Nickel Oxide Films under Galvanostatic Conditions — V. P. Tysyachnyi, 
O. S. Ksenzhek, and L. M. Pototskaya 


1646 


1650 


1866 


1633 


1636 


1639 


1642 


1646 


1658 


1661 


L669 


1672 


1676 


1681 


1685 


1688 


1692 

Engl./Russ. 


Steady-State Potentials of Lead in Hydrochloric Acid Solutions — O. L. Kabanova 
and R. S. Girshfel'd 
Study of the Kinetics of Anode Reactions by the Method of Chemical Passivation 
— I, L. Rozenfel'd, I. Ya. Kerbeleva, N. M. Gavrish, and V. P. Persiantseva.... 
Separation of Multicomponent Electrolytes According to Anion Mobility in Solutions 
of Potassium, Sodium, Ammonium, Lithium, and Cadmium Salts 
—- O. V. Oshurkova, I. A. Ivanova, and N, V. Chebotareva 
Catalytic Electrochemical Hydrogen Evolution Caused by a Substance Which Exists 
at the Electrode in the Second Adsorption Layer — S. G, Mairanovskii 
and A, P. Churilina 
Effect of Double Layer Structure on the Electroreduction Kinetics of Zn?" 
— B. N. Afanas'ev and L. A. Ternovskoi 
A Study of the Electrotransport of Ions in Highly Concentrated NaOH Solutions 
— V. P. Troshin and F, V. Zvyagina 
Influence of Cations and Anions on Surface Potential of Molten Sodium Nitrate 
—FE. V. Danilenko, Yu. F. Rybkin, and B. G. Zaslavskii 1671 


1664 
1667 


1669 


SUMMARIES OF ARTICLES DEPOSITED IN VINITI 
V. N. Samoilenko, A. I. Levin, V. M. Rudoi, and G. S, Latkin. The Electrodeposition 
of Copper Foil in a Stream of Electrolyte 


Volume 8, Number 12 December, 1972 


On the Fiftieth Anniversary of the Founding of the USSR ... 1675 
Mechanism of the Passivation of Iron Electrode in a Solution of Phosphate. I 

—Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, and Yu. V. Alekseev 1677 
Simultaneous Adsorption of Cesium and Sodium Cations on Platinized Platinum 

—V.E. Xazarinov and O. A. Petrii 1682 
Mechanism of Evolution and Ionization of Chlorine on a Ruthenium Oxide Electrode 

—-R. G. Erenburg, L. I. Krishtalik, and V. I. Bystrov 1690 
An Analysis of the Fundamental Integrator Error in an Electrochemical Concentration 

Tetrode and the Optimization of the Design of a Flat Tetrode—I. A. Runich 1695 
Electrochemical Investigation of the Surface of Tungsten Carbide—D. V. Sokol'skii, 

V. Sh. Palanker, E. N. Baibatyrov, and E. A. Bogdanova 
Diffusion Flow towards Ring Electrodes on Rotating Disks—T. S. Kornienko 

and M. Kh. Kishinevskii 
Influence of Acid—Base Equilibrium on the Polarographic Behavior of Pb?” in a Molten 

KCL-—LiCl Eutectic— Yu. K. Delimarskii, V. I. Shapoval, and A. Ya. Zhigailo ... 1714 
Electroreflection of an Electrolyte—Silicon Dioxide—Silicon System—V. A. Tyagai, 

A. M. Evstigneev, V. N. Bondarenko, and O. V. Snitko 1719 
Theory and Practice of New Instrumental Methods and Equipment for the Investigation 

of Electrode Processes—M. R. Vyaselev and R. Sh. Nigmatullin 1726 
Electrodissolving of Metals from the Surface of an Indifferent Electrode. VII. 

Kinetics of the Oxidation of a Metal Microphase~—Kh. Z. Brainina, A. M. Il'in, 

and G. V. Yarunina 


1702 


1706 


BRIEF COMMUNICATIONS 


Impedance of a Copper Electrode in Pyrophosphate Solutions—R. Yu. Bek 
and G. N. Sorkin 
Acetate Adsorption on Smooth Platinum at High Anode Potentials—A. A. Yakovleva, 
S. N. Kaidalova, Ya. B. Skuratnik, and V. I. Veselovskii 
Use of Nonlinear AC Methods in Electric Double-Layer Studies—V. V. Elkin, 
V. N. Alonsoev, BE. A. Gorometin, one b. ke. BO 6c cc ek hte ene ve 

Engl./Russ. 


Electrosynthesis of DL-Tryptophan-E. V. Zaporozhets, I. A. Avrutskaya, 
M. Ya. Fioshin, K. K. Babievskii, and V. M. Belikov 

Behavior of SiF{~ Anions in Electrodeposition of Chromium—Z, A. Solov'eva, 
L. N. Solodkova, S. N. Oziraner, and B. U. Adzhiev 

Discharge Mechanism of Zn?* Ions on Zinc Amalgam in Br~- and I~-Containing 
Solutions—O. V. Larionov and Ya. V. Dudrin 

Peculiarities of the Electrochemical Integration of Low-Frequency Pulse Currents. 
Il. Integrating lodine-Iodide Tetrodes—E. A. Leporskaya, L. D. Garanin, 
and V. V. Sobol!’ 

A Calcium-Specific Film Electrode—E. A. Materova, A. L. Grekovich, and S. E. Didina 

Differentiation of Different Types of Energy Losses during Operation of a Liquid Porous 
Electrode—I. G. Gurevich and V. S. Bagotskii 

Electrolytic Reduction of the Persulfate Anion in Ethylene Glycol Dzh. I. Dzhaparidze 
and V. V. Shavgulidze 

Diffusion of Protons through Oxide Electrodes—G. Ya. Slaidin' 

Electrodeposition of Tellurium from Sulfuric Acid Electrolytes in an Ultrasonic Field 
—R. K. Kabyrov and K. R. Rasulov 

Effect of Amines on the Electroreduction of Oxygen on Platinum in Acid Solutions 
—L. I. Antropov, M. R. Tarasevich, G. G. Vrzhosek, M. A. Marinich, 
and L. L. Knots 

Joint Discharging of Chlorine and Oxygen on a Pyrographite Anode—B. Azizov 
and A. L. Rotinyan 

Principles of the Adsorption of Benzoic and Pentafluorobenzoic Acids on a Bismuth 
Electrode—A, R. Alumaa and U. V. Palm 

Determination of the Zero Charge Potentials of Liquid Metals in Contact with a Solid 
Electrolyte—S. V. Karpachev, V. V. Sal'nikov, and A. T. Filyaev 

Electrochemical Behavior of Nickel Oxide Electrodes in a Zincate Electrolyte 
—Yu. A. Kuz'min, N. Yu. Uflyand, N. V. Zubova, and A. M. Novakovskii 

Pulse Method for Measuring the Resistance of Electrolytes—V. V. Ivanov, P.M.Shurygin, 
and A, L. Marbakh 

Effect of Solution Composition on the Cathodic Reduction of Sulfur Dioxide in Aqueous 
Solutions—A. I. Zak and A. A. Vyselkov 

Anodic Dissolution of Platinum in Weakly Acid Chloride and Chlorate Solutions 
—A. A. Uzbekov, V. V. Losev, and K. I. Nosova 

Electrochemical Oxidation of Cresol Isomers—E. I. Kryuchkova and A. V. Solomin 

Differential-Capacity Study of the Joint Adsorption of Isoamyl Alcohol and Polyethylene 
Glycol at the Mercury Electrode—G. A. Dobren'kov and N. I. Ryabinina 

Performance of Accumulator Electrodes as Function of Thickness—V. N. Kosholkin 
and O. S. Ksenzhek 

Electric Double Layer at the Interface Lead/Concentrated Nonaqueous Salt Solutions 
—Z.N. Ushakova and V. F. Ivanov 

Integral Equations for Electric Fields in Electrolytes—V. T. Ivanov 

Investigation of Electrodeposition and Electrodissolution of Silver at a Platinum 
Electrode by a Galvanostatic Method—Ff., A. Maznichenko, V. V. Sobol’, 
and L. K. Tarasova 


INDEX 
Author Index, Volume 8, Numbers 1-12, 1972 
Tables of Contents, Volume 8, Numbers 1-12, 1972 
Od