Skip to main content

Full text of "Soviet Electrochemistry 1973: Vol 9 Index & Table of Contents"

See other formats
INDEX 


SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 9, Numbers 1-12, 1973 
AUTHOR INDEX 

SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 9, Numbers 1-12, 1973 


A 


Abidor, I. G. - 176, 346 

Abramova, T. V. - 1087 

Adzhiev, B. U. - 572 

Afanas'ev, B. N. - 1239, 1733 

Agapova, R. A. - 2 

Agladze, T. R. - 936 

Aguf, I. A. - 419 

Akhmetov, T. 

Akimenko, V. B. 

Albyshev, A. F. - 1 

Aleksandrova, D, P. - 841 

Aleksandrova, G, S. - 1630 

Alekseev, V. N.- 905, 1027 

Alekseev, Yu. V. - 599, 604 

Alekseeva, T. 

Aleskovskii, V. B. - 

Aliua, L. - 1150 

Alpatova, N. M. - 521, 848, 
980, 1170, 1303 

Alumaa, A, R,. - 381 

Amerik, Yu. B. - 637 

Anchevskaya, M. N. - 698 

Andreev, A, A, - 1239 

Andreev, A. D. - 1514 

Andreev, V. N.- 487 

Aniskova, L. V. - 410, 1771 

Antipova, T. S. - 88 

Antropov, L, I, - 701, 871, 1773 

Arakelyan, R. A. - 230, 406, 
537, 1339 

Arkharova, G. L. - 1627 

Armyanov, S. A. - 1284 

Arutyunyan, A. V. - 810 

Astakhov, I. I, - 501 

Atanasyants, A, G, - 459 

Averbakh, E. M, - 1022 

Avksent'ev, V. V. - 25 

Avrutskaya, I, A. - 69, 261, 
860, 1063, 1291, 1550 


B 
Babievskii, K. K. - 69, 261, 
1063, 1291, 1550 
Babkin, G, N. - 423, 1054 
Bagotskaya, I. A. - 377, 676, 


1575 


(A translation of Elektokhimiya) 


Bagotskii, V. S. - 40, 44, 172, 
176, 346, 350, 494, 550, 595, 
630, 634, 794, 797, 873, 930, 
973, 1104, 1107, 1194, 1252, 
1440, 1453, 1585, 1649, 1742 

Baibatyrov, E. N. - 818 

Bakhchisaraits'yan, N. G, - 
984, 1717 

Bakulin, A. V. - 293 

Balashova, N, A, - 612, 641 

Balashova, N. N. - 18 

Baranov, A. P, - 350, 550, 630, 
634 

Baranovskaya, E, M. - 100 

Bardina, N. G, - 554 

Barikov, V. G. - 54 

Barker, G. C. - 1583 

Barmashenko, V. I. - 683, 1096 

Barsukov, V. Z. - 1187, 1392 

Baskakov, V. A. - 303 

Batrakov, V. V. - 829, 1465 

Battalova, Yu. V. - 512 

Beidin, V. K. - 1690 

Bek, R. Yu. - 1428 

Beketaeva, L. A, - 759 

Belenko, I, A, - 62 

Belikov, V. M. - 69, 261, 1063, 
1291, 1550 

Belousov, Yu. P. - 279, 283 

Belyaeva, M. E. - 527 

Belynskii, V. A, - 1116 

Berezin, V. D,. - 395 

Berezina, S, I. - 224, 756 

Berkovich, L. V, - 237 

Bessarabova, I. M. - 54 

Blagoveshchenskaya, I, N. - 818 

Blokhin, A, S, - 474 

Blokhina, A, P. - 584, 1074, 
1347, 1652 

Bobreshova, O. V. - 1684 

Bobrov, V. S. - 402, 832 

Bobrova, N. Yu. - 680 

Bogdanovskii, G. A. - 1627 

Bogoslovskii, K. G. - 277 

Bogulavskii, L. I, - 415, 637, 
661 

Boiko, A. V. - 1191, 1357 

Bondar’, V. V. - 1752 


Borisova, S. I. - 1496 

Borovkov, V. S. - 303 

Braga, N. F. - 1535 

Brodskii, A. M. - 1436, 1571 

Brynza, A, P, - 336 

Bukun, N. G, - 234, 391, 1765 

Buler, P. I. - 308 

Burdykina, R. I. - 1203 

Burshtein, R. Kh, - 78, 108, 
179, 395, 527, 699, 991, 1593 

Butenko, L. G, - 237 

Butin, K, P. - 407 

Bychin, V. P. - 187 

Bykova, M, A, - 1545 


C 


Chagelishvili, V. A. - 1245 
Chebotin, V. N. - 738, 800 
Chekhovskii, A. A. - 453 
Chekmasova, S. S. - 1113 
Chelidze, T. R. - 1606 
Cherepanov, D, S, - 559 
Cherkasova, N. M. - 1236 
Chernavin, S. B, - 340 
Chernenko, V. I. - 73 
Chernov, B. B, - 772 
Chernov, R. V. - 1362 
Chernyi, V. V. - 797 
Chernykh, I. N, - 970 
Chikisheva, A. P. - 140 
Chirkov, Yu. G, - 40, 108, 118, 
356, 630, 634, 1267, 1450 
Chizhikov, D. M. - 428, 567 
Chizmadzhev, Yu. A. - 108 
Chormanova, F. I. - 1687 
Chub, A, T. - 104 
Chudinova, Yu. A. - 202 
Chukreev, N. Ya. - 806 
Chumichev, P, N, - 237 
Churilina, A. P. - 270, 1287, 
1589 


D 


Damaskin, B. B. - 58, 92,373 
398, 838, 1006, 1070, 1172, 
1211, 1473, 1480, 1745 

Danilova, L. M. - 336 

Dasoyan, L, A, - 810 

Dasoyan, M, A. - 419, 1773 

Davydov, A, D. - 498, 1299, 
1332 

Delimarskii, Yu. K. - 559, 563, 
1362 

Dembrovskii, M, A. - 856 

Demidov, A. I. - 813, 1321 

Dem'yanovskii, O. B. - 1617 

Devanatkhan, M, A. - 896, 1205, 
1665 

Dishel', V. D. - 254 

Dmitriev, V. I. - 21 

Dogonadze, R. R, - 1248 

Dolidze, S. V. - 1119 

Dolya, L, P. - 206 

Dorfman, Ya. A. - 1697 

Dribinskii, A. V. - 991 

Drobysheva, I. V. - 1684 

Dubinin, A. G. - 247, 1011, 
1013 

Dubova, L. N, - 377 

Dubovik, G. G. - 1589 

Dubrovina, N, I. - 1761 

Durdin, Ya, V. - 942, 1275, 
1446 

Dvoryankin, D. K. - 778 

Dyatkina, S. L. - 1211 

Dzhaparidze, D, I, - 1245, 1318, 
1606 

Dzhemilev, N. K, - 123 


E 


Efremov, D. M. - 1160 
Egishyan, V. G. - 810 
Egorov, L. Ya. - 1431 
Epshtein, N. A. - 746, 1067, 
1130, 1758 
Erlikh, T. E, - 1328 
Erlikh, Yu. I, - 1328 
Eron'ko, E. B. - 1231, 1416 
Eroshkina, L. V. - 1768 
Ershler, A. B. - 220, 407, 408, 
901, 905, 1027, 1499, 1609 
Erusalimchik, I. G. - 1083 
Esin, O. A. - 308, 1177 
Evdokimova, G. G. - 1709 
Evstrop'ev, K. K, - 1554 
Evtushenko, V. V. - 391 


F 
Faizullin, F. F. - 1421 
Falicheva, A. I, - 1203, 1539 
Falin, A, I. - 726 
Fateev, S. A. - 1575 
Fedchuk, A, P. - 484 
Fedorin, Yu. A, - 1693 
Fedorova, L. A. - 505 


Fedorovich, N, V. - 1070, 1211 

Feoktistov, L. G. - 63, 157, 
168, 439, 627 

Fesenko, L. N. - 140 

Filatova, I. M, - 1550 

Filinovskii, V. Yu. - 66, 168 

Fioshin, M, Ya. - 69, 247, 261, 
277, 410, 860, 1011, 1013, 
1063, 1291, 1550, 1770, 1771 

Fish, V. M, - 104 

Florianovich, G. M. - 182, 936 

Fomicheva, M, G, - 521, 1170 

Fridman, S, L. - 331 

Frumkin, A, N, - 627, 871, 
1265, 1575, 1642, 1774 


G 


Gadzhiev, S, M. - 1638, 1721 
Gaidadymov, V,. B. - 1585 
Gal'perin, T. B. - 21 
Galushko, V. P. - 56, 467, 852 
yamburg, Yu. D. - 509 
Garanin, L, D, - 289, 742, 1621 
yardner, A, W, - 1583 
Gerasimenko, L, N, - 813 
Gerasimenko, M, A, - 701 
Gerasimenko, V. P. - 1091 
Gerasimenko, Yu. S. - 701 
Gerenrot, Yu. E, - 195, 360, 
524, 1259 
German, L. S. - 63 
Gindis, A. P, - 237 
Girina, G, P, - 168, 439, 627 
Gizatullin, N. Sh, - 1386 
Gladkikh, I, P. - 240, 541, 1486 
Gladysheva, T. D. - 409, 1579 
Glumov, M. V. - 738 
Gnusin, N, P, - 112 
Gochaliev, G. Z. - 1496 
Gogel', T. L. - 195, 360, 524 
Gokhshtein, A. Ya, - 276 
Gol'din, M, M. - 63 
Gol'dshtein, M. D. - 673, 1325 
Gol'dshtein, M. L. - 136 
Gol'dshtein, S. L. - 136, 187 
Golovnya, K. I, - 18 
Golubev, A. I, - 306 
Golyanitskaya, I, N. - 691 
Gorodetskii, V. V. - 856 
Gorodyskii, A. V. - 312 
Gorokhova, N. T. - 641 
Gorokhovskaya, V. I. - 450 
Goryachev, R. G, - 1194 
Grafov, B. M. - 816, 1523, 1557 
Grankin, E, A, - 1539 
Grebenik, V. Z. - 328 
Grebenyuk, V. D. - 112 


Grechanovskii, V. F. - 1228 
Grigor'ev, N. B. - 81, 377, 
1575, 1596, 1736 
Grilikhes, M. G. - 721, 1514 
Grinina, V. V. - 664 
Grishaenkov, B, G. - 342, 616 
Grishina, A. D. - 695, 913, 
1303 
Grishina, T. M, - 1181 
Grodzinskii, E, Ya. - 498 
Gromyko, V. A, - 1585 
Gugeshashvili, M, I. - 637,661 
Gul'tyai, V. P. - 1509 
Gurevich, Yu. Ya. - 151, 1436 
Gurina, T. V. - 1220 
Gurskii, E, G. - 1023 
Gurusvami, V. - 896, 1205, 
1665 


Gusakova, O. Ya. - 1070 
Gus'kova, L. G, - 1627 
Gvaramadze, L. L. - 397, 825 


H 
Horvath, J. - 1370 


I 


Igolinskii, V. A. - 1772 

Il'ina, L. F. - 1154, 1561 

Imenitov, A. B. - 415 

Ionkin, A. I. - 140 

Isaev, N. I. - 1684 

Ishutin, A. V. - 187 

Iskakova, A. Kh. - 1054 

Ivanov, I, A. - 1554 

Ivanov, V. F. - 373, 753, 1745 

Ivanov, V. T. - 1042, 1126, 
1335, 1490 

Ivanova, R. V. - 838, 1476, 1480 

Ivanova, T. V. - 191 

Ivashchenko, A, A, - 1745 

Izidinov, S. O. - 584, 726,732, 
884, 1074, 1347, 1398, 1652 

Izmailov, A. V. - 1706 


K 


Kabanov, B. N, - 366, 841, 871 
Kadaner, L, I, - 1191, 1357, 
1644 
Kadyrov, M, Kh. - 306 
Kagan, N. M. - 1409 
Kaganovich, R, I. - 92, 1265 
Kaidarova, R. K, - 1697 
Kaisheva, M. K, - 92 
Kakhadze, A, E. - 1245 
Kalaganova, Z. I. - 732 
Kalinovskii, E, A. - 342, 616 
Kalish, T. V. - 527 

Kaller, Ya. A, - 1409 
Kamkin, A, N, - 498, 1332 
Kamyshchenko, S, D, - 456 
Kamzelev, G. A. - 1091 
<anareitseva, A. P, - 1770 
<aravaev, V. M. - 140 
<arbainov, Yu. A. - 210, 1279 
Karbainova, S. N. - 
<aronik, V. V. 
<aryazin, P. 
Kasatkin, E 
<ashcheev, V. D 
Kashin, A, N. - 
Kashpor, V.N,. - : 
Kasimzade, M 
Katrevich, 
Kazakov, V. / 
Kazarinov, V. E, 
1011, 1013, 1059, 1119, 
1340 
Kazaryan, E. V. - 397, 1158 
Kedrinskii, I, A. - 1267, 1450 
Khakhimov, M, G. - 29, 33 
162, 945 
Khanina, E. Ya, - 1306 
Khanova, L, A, - 546 
Kharkats, Yu. I. - 845, 1754 
Kheifets, L. Ya. - 1661 
Kheifets, V. L. - 52, 1773 
Khodkevich, S, D. - 789 
Khomchenko, G. P. - 794, 1567 
Khonina, V. F. - 1745 
Khrushcheva, E. I. 
1742 
Khutornoi, A. M, - 699 
Kir'yanov, V. A. - 1036 
Kiseleva, I. G. - 366 
Kislenko, V. L. - 563 
Knots, L. L.- 303, 905, 1027 
Kochetova, T. I. - 402, 832 
Kogan, N. B. - 949 
Kokhanov, G. N, - 25 
Kokoulina, D. V. - 191 
Kolbasov, G. Ya. - 890 
Kolokolkin, A, K, - 303 
Kolotyrkin, Ya. M. - 182, 599, 
604, 1612, 1748 
Kolotyrkina, T. Ya. - 244 
Kolyada, G. G. - 1725 
Komarova, L. I, - 1214 
Komarova, R, I. - 428, 567 
Konanykina, V. F. - 595, 1104 
Konev, V. N. - 800 
Konovalov, A. A. - 289 
Konstantinov, lL. i + a ) 
Kopalin, N, G. - 13 
Kopanskaya, L. .- 
Kopytova, N. V. 
Kornacheva, G, M, - - 


999 
3 VSO 


Kornienko, V. L. - 1267, 1450 
Kornyshev, A, A, - 1248 
Koroleva, A. N. - 836 
Korovin, N. V. - 476, 609, 1091 
Korshunov, I, A.- 447, 786 
Korshunov, V. N, - 138, 240, 
541, 1486 
Koshel', N, D. - 206, 433 
Koshelev, K. K, - 1142 
Kotlov, Yu. G. - 645 
Kotova, N. A. - 1772 
Kovalenko, V. S. - 1228 
Kovanova, S. V. - 953 
Kovarskii, N. Ya. - 706, 712, 


779 


a 
Kovtun, V. N. - 852 
Kozachenko, E. V. - 453, 1700 
Kozulyaev, A, A, - 867 
Krapivnyi, N. G, - 73 
Krasinskaya, L. V. - 48 
Krasnova, N. N. - 794, 1567 
Kravtsov, V. I. - 139, 517, 867, 
1003, 1602 
Krishtalik, L. I, - 131, 191, 
227, 4 Tam F 775, 848, 1100, 1170, 
1172, 1606, rie 
Kruglikov, S. S, - 1224 
Krumgal'z, B.S, - 153 
Krunchak, E, G. - 1535 
Krylov, V. S, - 1, 1017, 1036 
Ksenzhek, O. S. - 206, 342, 
616, 1313 
Kubasov, V. L. - 1680 
Kuchanov, S. I. - 1194 
Kudinov, P, I. - 1154, 1561 
Kudryashov, I, V. - 456, 1382, 
1639, 1706 
Kudryavtsev, Yu. D. - 140, 412 
Kudryavtseva, I, D. - 412 
Kuklin, R. N. - 1160, 1672 
Kukoz, F. I. - 140 
Kukushkina, V. A. - 139, 202 
517, 1003 
Kuprin, V. P. - 81, 1596, 1736 
Kurbatov, > I, - 1657 
Kurin, M. - 1413 
Kurnikov, “ D. - 797, 1138, 
1739 
Kuzin, B. L. - 13 
Kuz'menko, B. B, - 131, 22 
638 
Kuznetsov, V. A, - 645 
Kuznetsov, V. I. - 237 
Kuznetsova, E. M, - 480 
Kuznetsova, L. A, - 712 
Kvaratskheliya, R. K. - 1529 


5 


, 


L 


Lainer, D, I. - 873, 973 


dy 


Lainer, V. I. - 918 
Lakomov, V. I. - 8, 145 
Landis, V. V. - 195, 360 
Lapshin, B. M, - 995 
Lapshina, A, E, - 531 
Lavrenko, V. A, - 453, 1700 
Lazarova, E, M,. - 648 
Le Viet-Ba - 1518 
Lebedev, V. A, - 878 
Leibzon, V. N, - ms, 1725 
Leikis, D, I, 398 
Leites, S, Sh, - | one. 1104, 1649 
Lelikov, Yu. A, - 1706 
Leonova, L, - 1461 
Leporskaya, E, A, - 289 
Levina, S, D. - 395 
Levina, V. I, - 1579 
Levinson, I, M, - 408 
Levitan, D, B. - 1630 
Lidorenko, N, S, - 1023 
Likhachev, V, A, - 756 
Lilin, S, A, - 612, 641 
Lipkina, L, L, - 412 
Litvinenko, V, A, - 1401 
Logacheva, L, I, - 1181 
Loginova, N, F, - 111 
Lopushanskaya, A, I. 
Losev, A, V. - 1589 
Losev, V. V. - 48, 683, 856, 
977, 1096, 1296, 1375 
Loshkarev, Yu, M, - 81, 1228, 
1596, 1599, 1736 
Loskutkin, V. A, - 353 
Luk'yanova, Yu, V. - 706, 712 
Luk'yanycheva, V. I, - 595, 
1104, 1649 , 
L'vov, A. L, - 
L'vova, L, A. - 1547 
L'vova, T, 1. - 1366 
Lyublinskii, E, Ya, - 471 
Lyubushkin, V, I, - 1641 
Lyubushkina, E, T, - 1641 
Lyumkis, I, R. - 1375 


M 


Maiorova, E, A, 45 
rating Ss. . - 25 
1287, 1509, 1589, 1725 
Mairanovskii, Kies 408 
Maizlish, R, S, - 
Makarenko, B, K, - 680 
Makarochkina, S, M, - 505 
Makarov, V, A. - 1218 
Makarova, L, M, - 1262 
Makaryan, FE, M, - 456 
Maksimenkovy, N, V. - 1022 
Maksimov, Yu, M, - 1492 
Maksimyuk, E, A, - 100 
Maksimyuk, N, I, - 1431 

Malaya, R. V. - 1228 
Malienko, V. N, - 1, 1017 
Malov, Yu. I, - 780 
Mal'tsev, E, I. - 980 
Mal'tsev, G, I, = 1413 
Malysheva, Zh, N, - 369 
Mansurov, G, N, = 1617 
Markelova, E, I, - 836 
Markin, V. S, - 924 
Markos'yan, G, N, - 1296, 1375 
Marta, F, - 1370 
Martynov, G, A, - 474 
Maslii, A, I, - 1428 
Matov, B, M, - 1407 
Mazitov, Yu, A, - 1023 
Mazur, N, G, - 924 
Medvedeva, L, V, - 480 
Melamed, M, M., - 829 
Melamud, S, G, - 308 
Melekhova, N, 1, - 373, 1745 
Mel'nik, S, Ya, - 1111 
Mel'nikova, S, A, - 1533 
Men'shakova, N, I, - 1100 
Mesezhnik, Z, E, - 1533 
Mikhailova, A, M, - 1765 
Mikhailova, L, A, - 789 
Mikhailova, N, K, - 419 
Mikheeva, F. M, - 936 
Mikhelashvili, I, L, - 1509 
Mikhina, V, N, - 1401 
Mikho, V. V. - 484 
Mirkin, V. A, - 1687 
Mirkind, L. A, - 247, 277, 410, 
1011, 1013, 1771 
Mironova, N, V, - 800 
Mishagin, V, A, - 112 
Mishuk, V, Ya, - 1282 
Mishustin, A, I, - 521 
Mogilenko, V, F, - 852 
Mokrousov, L, N, - 658 
Mokrov, A, P. - 905 
Molchanova, S, A, - 1083 
Molodov, A, I. - 683, 1096, 
1296, 1375 
Morachevskii, A, G, - 813 
1321, 1545 
Moravskaya, O, V. = 87: 


, 


Morozov, E, A. - 836 
Mosolov, V. V, - 1421 
Muchnik, G, F. - 1409 
Muldagalieva, I, Kh, - 762 
Muler, A, L, - 1023 

Mulina, T, E, - 860 
Murashova, I, B, - 443, 1633 
Myamlin, V. A, - 1704 


N 


Napukh, E. Z. - 966 
Naumenko, K, M, - 1191 


784 


Naumov, V. I, - 411, 958, 1340 
Nazarov, N,. V. - 878 
Nazarova, R, I, - 531 
Nechaev, E. A. - 966, 984, 1717 
Nechiporenko, N, N, - 1690 
Negodaev, G,. D, - 1554 
Nekrasov, L, N, - 1761 
Nesterov, B, P. - 476, 609, 
1091 
Neuimin, A, D, - 13 
Nichkov, I, F. - 136, 187, 878 
Nigmatullin, R, Sh. - 104 
Nikitin, Yu, P. - 340 
Nikitina, G, A, - 1657 
Nikolaenko, V, P, - 237 
Nikolaev, A, V. - 1637 
Nikol'skii, V. A. - 1773 
Noninski, Kh, I, - 648 
Novikov, S, S, - 1725 
Novikov, V. K, - 308 
Novosel'skii, I, M, - 29, 33, 
317, 323, 462, 945, 1386, 1431 


Oo 


Ob''edkov, Yu. I, - 1547 

Odobesku, N, S, - 590 

Odynets, L, L. - 783, 1113, 
1306 

Olesyuk, A, P, - 2: 


Omarova, A, F, - 42: 


Orlov, V. M. - 783 

Orsag, Imre - 85 

Osadchenko, I, M, - 1403 

Osetrova, N, V. - 44, 1252, 
1440 

Osipov, V. P. - 726, 884 

Ostrovskaya, S. E. - 942, 
1275, 1446 

Ovcharenko, V. I. - 1220, 1518 

Ovsyannikov, N, N, - 901, 905, 
1027, 1609 

Ovsyannikova, E, V. - 848 
1170 


P 


Palanker, V. Sh, - 818 
Pal'guev, S. F. - 13, 331 
Palm, U, V. - 381, 385, 1: 
1328, 1457, 1729 
Panchenko, V. A, - 1409 
Pangarov, N, A, - 1284 
Panin, V. A. - 163 
Parlapanski, M. D. - 1624 
Past, V. E. - 1309, 1328 
Pavlov, Yu. V. - 521 
Pchel'nikov, A, P. - 48, 977 
Pendin, A, A, - 1366 
Percherskii, M. M. - 856 
Peredkov, V. A. - 342, 616 


81 


Perelygin, A, I. - 836 
Petrii, O. A. - 127, 244, 254, 
369, 816, 1059, 1492, 1617 

Petrova, N. V. - 543 

Petrova, S, A. - 1313 

Petukhova, R, P,. - 265 

Pet"yarov, E. K. - 1271, 1729 

Pisarev, Yu. N. - 1409 

Pisarevskii, A, M, - 202 

Pis'men, L, M, - 251, 388, 
1134, 1194, 1256, 1442 

Plakhotnik, A, V. - 1596, 1599 

Pleskov, Yu, V. - 8, 145, 1174, 
1341, 1642 

Pliginskaya, L. V. - 428, 567 

Podgaetskii, E, M. - 66, 821, 
1027 

Podlovchenko, B, I, - 265, 409, 
746, 1067, 1130, 1150, 1579, 
1758 

Polishchuk, A, F, - 802 

Polishchuk, V, R. - 63 

Polukarov, Yu, M, - 664, 1284 

Polyakov, I. T. - 995 

Polyakov, V. V. - 742 

Polyakova, G, Yu. - 995 

Pomosovy, A, V. - 443, 1633 

Popel', S, I, - 717 

Popkov, A, P, - 1382 

Popov, D. A. - 687 

Popov, Yu. A, - 182, 599, 604, 
1612, 1748 

Popova, E, I. - 918 

Popova, T. I, - 554, 841 

Potapova, E. N, - 676 

Potapova, G, F, - 999, 1338, 
14823 

Povarov, Yu, M, - 680, 1768 

Predvoditelev, A. A, - 829 

Preiza, I, - 818 

Presnov, V. A, - 1693 

Prilezhaeva, E, N, - 1509 

Privalova, T, P. - 717 

Pryakhin, O, R, - 56 

Pshenichnikov, A, G, - 108 

Ptashnik, G, A, - 

Pyatkov, V. I. - 878 


R 


Rabinovich, V, A, - 1354 
Radyushkina, K, A, - 395 
Raicheva, S, N, - 1624 
Rakit-skaya, T. L. - 1697 
Rakov, A, A, - 999, 1338, 

1483 
Rashidova, D, Sh, - 480 
Raspopin, S, P. - 136, 187, 878 
Rastorguev, L, N, - 918 
Ratner, R, I. - 286 

Rauscher, A, - 1370 
Ravdel', A, A, - 1773 
Remney, A, A, - 651, 654, 
Repinskii, S. M, - 1142 
Reznikova, L, A, - 841 
Reznikova, S, S, - 1279 
Rodzik, Il. G, - 706 

S. L. - 450 


Romanova, I, L, - 815 


Rogatinskaya, 
Romashin, O, P, - 459 
Rosenko, S, G, = 1542 
Rossina, N, G, - 1633 
Rotenberg, ZA. - 8, 
191, 1341 
Rotinyan, A, L, -: 
1424 
Rozhdestvenskaya, 
236 
Rubinskaya, T. Ya, - 257 
Rublev, V. V. - 1403 
Ruvinskii, O, E, - 557, 1712 
Ryaboi, A, Ya, - 1299 
Rybalka, K, V. - 163 
Rybalka, L, E, 
1006, 1473 


Ryungenen, T,. 


Sabirov, F. Z. 
Sadakov, 


\ 
Safonov, V. A. 
Sagoyan, L, N, 


Salem, R. R. - 962 

Samoilov, G, P 

Savina, G, I, - : 

Segel'man, B.S, -: 

Selevin, V. V. - 1486 

Selitskii, I, A. - 815 

Selivanov, V. V. - 412 

Semchenko, D, P. - 140, 1637, 
1641 

Semenov, A, P. - 695 

Semenova, Z, V. - 1284 

Sereda, P. A, 

Seryshev, G, / 

Severova, T, / 

Sevryukov, N, N, 

Shabanov, O, M, - 1638, 1721 

Shablina, V. A. - 867 

Shafeev, A, I. - 1042, 1127 

Shamagin, Yu. P. - 1116 

Shapoval, G, S, - 1770 

Sharaevskii, A. P. - 88 

Sharov, A, F, - 141 

Sharovarnikov, A, F, - 962 

Shavgulidze, V. V. - 1318 

Shchigorev, I, G, - 127, 1160, 
1165 


Shebzukhov, M, D. - 780 
Shelepin, I, V. - 1146 
Shembel', E, M, - 342, 616 
Shemyakina, E, V. - 18 
Shepelev, V. Ya. - 179, 1593 
Shepelin, V. A, - 534, 624, 
1469 
Shimonis, Il. V. - 1677 
Shimshelevich, Ya, B, - 176, 
350 
Shishkina, S, V. - 765 
Shkodin, S, M, - 1542 
Shneerson, A, A, - 52 
Shorokhova, V. I, - 953 
Shorygin, A, P, - 825, 1158 
Shpak, V. S, - 1773 
Shtan'ko, V. M, - 1242 
Shteinberg, a Ve & 350, 550, 
630, 634, 658, 1107 
Shub, D, M, - 651, 654, 938 
Shul'ts, M, M, - 202, 402, 832, 
773 
Shumilova, N, A, - 873, 973, 
1742 
Shurmovskaya, N, A, - 78 
Shurzhal, T, M, - 802 
Shvartsman, I, S, - 366 
Sidnin, A, I, - 829, 1465 
Simonova, N, A, - 554 
Sinyushin, M, N, - 1398 
Sizintseva, N, F, - 331 
Skobets, E, M, - 1770 
Skorcheletti, V. V. - 1773 
Skorduli, N. V. - 428, 567 
Skundin, A, M, - 1453 
Skuratnik, Ya. B. - 856 
Skurupafis, K, A, - 198 
Skvortsov, N, P. - 447, 786 
Slepenkova, Z, K. - 1048 
Smirnov, M, V. - 141 
Smirnov, N, S, - 123 
Smirnova, L, A, - 512 
Smirnova, R, M, - 620 
Smolentseva, L. G, - 756 
Sobina, N, A, - 1661 
Sobol', V. V. — 1672 
Sokolov, M, A, - 1514 
Sokolov, Yu. M, - 230 
$37, 721 
Sokolova, L, A, - 936 
Sokol'skii, D, V. 
1697 
Solodkova, 
Solov'eva, 7 
Songina, O, A, 
Sopot, I, A, - 153: 
Sosenkin, V. E. - 
Sotnikov, A, I, 


Treshchetkina, T, I, - 54 
Trotsenko, V, I, - 467, 1418 
Trunov, A, M, - 1693 
Trushina, I, M, - 1236 
Tsarevskii, A, V. - 1571 
Tsionskii, V, M, - 775 


Speranskaya, FE, F, - 62 
Spiridonova, L, A, - 1509 
Stenin, V. F, - 1579 
Stenina, E, V. - 1211 
Stepanov, V. P. - 141 
Stepanova, I, A, - 312 
Stepanyan, I, S, - 810 
Storchak, N, N, - 1362 
Strelets, V. V. - 407 
Strizhevskii, I, V. - 21 
Stromberg, A, G, - 210, 279, 
283, 1279 
Subbotina, E, A. - 428, 567 
Suchkov, A, B, - 1401 
Sunegin, G, P. - 806 
Surikov, I, A, - 1535 
Surova, M, D, - 333 
Sutyagina, A, A, - 691 
Sveshnikova, L, L, - 1142 


T 
Tagirov, S, M. - 1638, 1721 
Tamm, L, V. - 1309 


Tamm, Yu. K, - 1309 


Taran, L, A, - 756 


Tarasevich, M, R, - 96, 108, 


, 
179, 395, 578, 620, 699, 991, 


1123, 1593 


Tedoradze, G, A, = 230, 406, 


505, 537, 905, 1027, 1339, 
1609 


Tenno, T, T.-: 
Ter-Kazaryan, Zh, S, - 810 
Ternovskoi, L, A, - 173: 
Tevtul', Ya, Yu. - 768 
Tikhomirov, I, A, - 1413 


Tikhonov, K, I, - 213, 217, 765, 


1424 


Tikhonova, L, S, - 1564 
Tikush, V. L, - 1700 
Timofeeva, L, Z, - 554 
Titova, I, A, - 408 
Toibaev, B. K, - 1233 
Tomashova, N, N, - 366 
Tomilov, A, P. - 505, 970, 


1403 


Topolev, V. V. - 1059 
Toporishchev, G, A, - 308, 


1177 


Tsventarnyi, E, G, - 94: 


1446 


Tsygankova, L. E, 

Tsygankova, T. B. - 1585 

Tumanova, N, Kh, - 559, 563 

Tur'yan, Ya, Il, - 557, 669, 
1079, 1154, 1262, 1561, 1712 

Tuseeva, E, K, - 1453 

Tyagai, V. A. - 890 

Tyurikov, G, S, - 1116 

Tyurin, Yu. M, - 411, 512, 786, 
958, 1340 


U 
Ugai, Ya. A, - 1022 
Ukshe, E, A, - 234, 391, 1461, 
1523 
Urisson, N, A, - 658, 1107 
Ushakova, Z, N, - 753 


V 


‘fagramyan, A, T. - 543, 1323 
‘ainshtein, M, Z, - 1630 
‘aisburd, L. A, - 1259 
‘akhidov, R. S, - 1396 
‘aleev, A, Sh, - 1709 
‘annikov, A, V. - 980 
fasil'ev, A, A, - 182, 1612, 

748 

‘asil'ev, V. P. - 953 

‘asil'ev, Yu. B, 

1138, 1146, 1562, 1585, 1 
Vasil'eva, L, N, - 949 
Vasilistov, N, P. - 1116 
Vasina, S, Ya. - 1059 
Verblovskii, G, S, - 721 


Veselovskaya, I. E, - 789 


Veselovskii, V. I. - 534, 546, 
624, 651, 654, 673, 988, 999, 


1325, 1338, 1469, 1483 


’ ’ 


Vigdorovich, V. I, - 1087 
Vilinskaya, V. S, - 96, 699, 
1123 
Vinnikov, Yu. Ya. - 534, 624, 
1469 
Vitkova, S, D, - 1284 
Vitvitskaya, G, V. - 363 
Vodzinskii, Yu. V. - 447, 786 
Voitsekhovskaya, R, N, - 224 
Volchenkova, Z, S. - 331 
Vol'fkovich, Yu, M, - 40, 172, 
346, 494, 930, 1194 
Volgin, M, A, - 353 
Volgina, V. A, - 984, 1717 
Volkov, G, I, - 541, 1533 
Volkov, V, A, - 1224 
Volodin, G, F, - 512 
Vorob'eva, A, S, - 1401 
Voronina, L, A, - 1354 
Voronkov, G, Ya. - 890, 1160, 
1165 
Voroshilov, I, P. - 1690 
Voroshilov, P. Kh, - 1690 
Vovchenko, G, D, - 691, 1181 
Vyacheslavov, P. M, - 1773 
Vysotskaya, N, A, - 1396 


Y 


Yagupol'skaya, L, N, - 455 
1700 

‘fakhvarov, G, I, - 1421 
‘akimenko, L, M, - 789 


yanchenko, V, S. - 815 
‘ankovskii, A, A, - 1267, 1450 
‘arinovskii, V. D. - 890 
‘atsenko, L, P. - 237 
‘atsenko, O, B, - 1022 


Yavich, A, A, - 1323 
Yun', A, A, - 443 
Yusupova, V, A. - L: 
Yuzbekov, Yu. A, - 
Yuzhannina, A, V. - 595 


Z 


Zabolotskii, V. I, - 213 
765, 1424 
Zabusova, S, E, - 848, 980 
Zaitsev, P. M, - 1079 
Zaitseva, Z. V. - 1079 
Zakharkin, G, I, - 620 
Zakharov, V, A, - 54 
Zakumbaeva, G, D, - 759 
Zalkind, Ts. I, - 673, 1325 
Zaporozhets, E. V. - 69, 261, 
1063, 1291, 1550 
Zavgorodnyaya, E, F, - 56 
Zayats, A, I, - 312 
Zebreva, A, I, - 1233 
Zegzhda, G, D, - 1228 
Zelinskii, A, G, - 1428 


9217 
, 217, 


Zhamagortsyants, M, A, - 132: 


Zhdanov, S, I, - 333, 590 
Zhubasov, V. L, - 1100 
Zhuravleva, A, B. - 467, 1418 
Zhurin, A, I, - 797 

Zlateva, D, S, - 1624 
Zolotova, T. K, = 1146 
Zudov, A, I, - 314 

Zudova, L, A, - 314 

Zuikova, V. S, - 918 
Zvenigorodskii, Yu, S. - 1116 
Zverich, V. V. - 363 

Zytner, Ya. D. - 100, 1703 


» 
» 

TABLES OF CONTENTS 

SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
Volume 9, Numbers 1-12, 1973 


(A translation of Elektrokhimiya) 
Volume 9, Number 1 January, 1973 


Engl./Russ. 


Hydrodynamics and Ion Mass Transfer during Intensive Electrochemical Dissolution 
of a Rotating Disc — V. S. Krylov and V. N. Malienko 

Relation between the Photoemission of Electrons from a Metal in an Electrolyte 
Solution and the Wavelength of the Radiation — Z. A. Rotenberg, V. I. Lakomov, 
and Yu. V. Pleskov z 

Anodic Polarization of Thin Nickel Electrodes in Contact with a Solid Electrolyte 
in H, + HyO Gaseous Medium with Variable Composition — B. L. Kuzin, 
A. D. Neuimin, and S. F. Pal'guev. 

Investigation of the Production of Copper-Base Alloys from Tartrate Solutions with 
Formaldehyde — N. N. Balashova, K. I. Golovnya, and E. V. Shemyakina 

Theory of the Valve Effect in an Electrolytic Cell with a Diffusion Barrier — 
T. B. Gal'perin, V. I. Dmitriev, and I. V. Strizhevskii 

Electrochemical Oxidation of Titanium in a Solid Electrolyte — G. N. Kokhanov, 
V. Ve AVROORE SY, ONG BR. A. AMMBOVE . oc ccc ect certs es eee sone 

Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals. VII. 
Chronoamperometry of a Nickel Electrode in Sulfuric Acid Solutions. Determina- 
tion of Adsorption — I. M. Novosel'skii and M. G. Khakhimov 

Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals. IX. Chrono- 
amperometry of a Nickel Electrode in Sulfuric Acid Solutions. Determination 
of Passivation-Reaction Parameters — I. M. Novosel'skii and M. G. Khakhimov. . . 

BRIEF COMMUNICATIONS 

Capillary Equilibrium in a Hydrophobized Electrode. Model with an Electrolyte Film — 
Yu. M. Vol'fkovich, Yu. G. Chirkov, and V. S. Bagotskii 

Dependence of the Kinetics of the Ionization of Hydrogen at a Smooth Platinum Electrode 
on the pH of the Solution — N. V. Osetrova and V. S. Bagotskii 

The Joint Discharge and Ionization of Trace Quantities of Metals in the Electrodeposition 
and Anodic Dissolution of Indium. I. The Cathodic Process — L. V. Krasinskaya, 
A. P. Pchel'nikov, and V. V. Losev 

Mechanisms of the Migration of Impurities from an Electrolyte into a Powdered 
Cathodic Nickel Deposit — V. L. Kheifets, R. S. Maizlish, and A. A, Shneerson ... 

Polarographic Behavior of Thiourea at a Graphite Electrode — V. A. Zakharov, 
I. M. Bessarabova, V. G. Barikov, and T. I. Treshchetkina 

Study of the Cathodic Reduction of the Anodic Oxidation Products of Cadmium in 
Alkaline Solutions — O. R. Pryakhin, V. P. Galushko, and E. F. Zavgorodnyaya... 

Study of the Adsorption of Aliphatic Alcohols on a Polished Cadmium Electrode — 
L. E. Rybalka, D. I. Leikis, and B. B. Damaskin 

Electrolysis of Tungsten (VI) Solutions with a Mercury Cathode in the Presence of 
Manganese (II) — I. A. Belenko and E. F. Speranskaya 

The Stereospecificity of the Electrochemical Reduction of Tetrabromoethane to cis- 


Dibromoethylene — L. G. Feoktistov, M. M. Gol'din, V. R. Polishchuk, and 
L. S. German 

Construction of Adsorption Isotherm satanale the 0,t Relation - E. M. Podgaetskii 
and V. Yu. Filinovskii 


Effect of the Electrode Material on the Electroreduction of Methyl a-Nitro-8 -(3-Indolyl)- 
Acrylate -E. V. Zaporozhets, I. A. Avrutskaya, M. Ya. Fioshin, K. K. Babievskii, 
and V. M. Belikov 

Graphic Analysis of Electrode Conductivity on a Complex Plane under Potentiostatic 
Conditions — N. G. Krapivnyi, G. A. Ptashnik, and V. I. Chernenko 

The Adsorption of Water Vapor on Iron — G. M. Kornacheva, R. Kh. Burshtein, and 
N. A. Shurmovskaya 

Adsorption of the Tetrabutylammonium Cation on a Cadmium Electrode and Its Effect 
on the Electrodeposition of Cadmium — Yu. M. Loshkarev, V. P. Kuprin, and 
N. B. Grigor'ev. . 

Influence of NH,*, Me", and Al** Ions on the pH of the Layer Next to the Cathode in the 
Electrolysis of Sulfate Solutions of Iron — Imre Orsag 

Effect of a Barrier on the Polarization Characteristics of a Gas-Diffusion Electrode — 

A. P. Sharaevskii and T. S. Antipova 

Adsorption of a- and 3-Naphthylamine from Dimethylformamide Solutions onto Mercury — 
M. K. Kaisheva, R. I. Kaganovich, and B. B. Damaskin 

Parallel and Consecutive Reaction Steps of Oxygen and Hydrogen Peroxide. VII. Effect 
of Chemisorbed Oxygen on the Electroreduction of Molecular Oxygen at Palladium — 
M.R. Tarasevich and V. 8S. Vilinskaya 

Ele Ts mical Behavior of Zinc in an Ethylenediamine Electrolyte — Ya. D. Zytner, 

. A. Maksimyuk, and E. M. Baranovskaya 

iielidamee Diffusion Current of a Cylindrical Electrode — R. Sh. Nigmatullin, V. M. Fish, 
and A. T. Chub 

Water Exchange in a Hydrogen—Oxygen Fuel Cell with a Capillary Membrane. II. Water 
Capacity Electrodes — R. Kh. Burshtein, A. G. Pshenichnikov, M. R. Tarasevich, 
Yu. A. Chizmadzhev, and Yu. G. Chirkov 

Electrochemical Regeneration of Ion-Exchange Columns — N, P. Gnusin, V. D. Grebenyuk, 
and V. A. Mishagin 

Calculation of the Characteristics of Hydrophobized Electrodes. VI. Electrode Polariza- 
tion during Soaking and Drying — Yu. G. Chirkov 

The Impedance of Fe, Co, Ni, and Pt in a Sodium Borosilicate Melt — A. I. Sotnikov, 

G.I. Savina, N. K. Dzhemilev, and N. S. Smirnov 

The Capacitance of the Electric Double Layer at a Platinum Electrode — O. A. Petrii, 
V.A. Safonov, and I. G. Shchigorev 

Investigation of the Evolution of Hydrogen on Tungsten in Alkaline Solutions — 

B. B. Kuz'menko and L. I. Krishtalik 

A Laboratory Current Pulsator with Alternating Polarity for Electrochemical Investiga- 

tions — S. L. Gol'dshtein, M. L. Gol'dshtein, I. F. Nichkov, and S. P. Raspopin .... 


LETTERS TO THE EDITOR 
Influence of Blocking of the Surface by Hydrogen Bubbles on the Rate of Dissolution 
of Metals—V. N. Korshunov 
Calomel Adsorption at the Mercury Electrode — V. I. Kravtsov and V. A. Kukushkina ... 
Disintegration of Silver Anodes by High-Density Direct Current in Alkaline Solutions — 
F. I. Kukoz, D. P. Semchenko, Yu. D. Kudryavtsev, A. I. Ionkin, L. N. Fesenko, 
A. P. Chikisheva, and V. M. Karavaev 


Volume 9, Number 2 February, 1973 


Electrocapillary Phenomena on Liquid Indium and Bismuth in Molten NaCl-—CsCl 
Mixtures—M. V. Smirnov, V. P. Stepanov, and A. F. Sharov 

Electric Double-Layer Structure and the Photoemission of Electrons at the Metal/ 
Electrolyte Interface— Z. A. Rotenberg, V. I. Lakomov, and Yu. V. Pleskov 

Engl./Russ. 


Motion of Solvated Electrons in the Diffuse Double-Layer Field—Z. A. Rotenberg 
and Yu. Ya. Gurevich 
Methods for Establishing the Stoichiometry of Multistage Electrochemical 
Reactions at Microelectrodes—L. G. Feoktistov 
Influence of Temperature on the Properties of the Electrical Double Layer on Cadmium 
K. V. Rybalka and V. A. Panin 
Criteria for Comparison of the Half-Wave Potentials at Rotating Disk and Dropping 
Electrodes, as Exemplified by the Reduction of 6-Halopropionitriles at Mercury 
G. P. Girina, L. G. Feoktistov, and V. Yu. Filinovskii 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Capillary Equilibrium in an Electrochemical Cell Containing a Porous Electrolyte- 
Containing Capillary Membrane. I. Buffering Capacity of Cell 
—-Yu. M. Vol'fkovich and V. S. Bagotskii 
Study of the Properties of Hydrophobic Porous Bodies by the Injection Method. 
I. Single-Component Porous Bodies~—I. G. Abidor, Ya. B. Shimshchelevich, 
and V. S. Bagotskii 
Influence of Pressure on the Ionization of Oxygen at a Platinum Electrode. 
II. Reduction of Oxygen at Electrodes with Different Degrees of Roughness 
—-V. Ya. Shepelev, M. R. Tarasevich, and R. Kh. Burshtein 
Experimental Justification of the Theory of the Inhibition of an Iron Electrode 
in Phosphate Solution—Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, A. A. Vasil'ev, 
G. M. Florianovich, and A. N. Katrevich 
Che Value of the Selective Ionization Current for Components of Liquid-Metal Anodes 
V. P. Bychin, S. L. Gol'dshtein, A. V. Ishutin, I. F. Nichkov, 
and S. P. Raspopin 
Kinetics of the Evolution of Hydrogen at High Overvoltages —L. I. Krishtalik, 
T. V. Ivanova; and D. V. Kokoulina 
Adsorption of Triphenylmethane Dyes on Copper. I. Basic Blue K in a Neutral 
Medium ~—Yu. E. Gerenrot, T. L.. Gower, Gnd V.V. LAMGIS. . ic cet eer enen dt Owe 
Formation of Chloride Complexes of Rare-Earth Elements in a Molten Equimolar 
Mixture of Potassium and Sodium Nitrates—K. A. Skurupafis and N. N. Sevryukov. 
Some Electrochemical Features of Electroconducting Silicate Glasses 
—M. M. Shul'ts, A. M. Pisarevskii, Yu. A. Chudinova, and V. A. Kukushkina 
The Operation of Multielement Electrochemical Systems with a Circulating 
Electrolyte. 1. Laminar Circulation—N. D. Koshel', O. S. Ksenzhek, 
and L. P. Dolya 
Effect of Temperature on the Coefficient of the Reversible Anodic Peak in the Method 
of Amalgam Polarography with Accumulation on a Mercury Film Electrode 
—Yu. A. Karbainov, S. N. Karbainova, and A. G. Stromberg 
Electrochemical Behavior of Zinc Electrode in Aqueous Dimethylacetamide Solutions 
of Chlorides—V. I. Zabolotskii, K. I. Tikhonov, and A. L. Rotinyan 
Electrochemical Behavior of a Calcium Electrode in N,N,-Dimethylacetamide Solutions 
of Chlorides—A. L. Rotinyan, V. I. Zabolotskii, and K. I. Tikhonov 
Certain Conditions for the Appearance of Two-Step Adsorption Isotherms~—A. B. Ershler. 
Effect of Ethylenediamine on the Hydrogen Discharge Ionization Reaction at Bright 
Platinum —S. I. Berezina and R. N. Voitsekhovskaya 
Investigation of the Hydrogen Evolution Reaction at Tungsten in Acidic Solutions 
—B. B. Kuz'menko and L. I. Krishtalik 
Measurement of the Capacitance of the Electric Double Layer at Infrasonic Frequencies 
—G. A. Tedoradze, Yu. M. Sokolov, and R. A. Arakelyan 
Influence of Leads in Measurements of Electrochemical-Cell Impedance~E. A. Ukshe 
and N. G. Bukun 

Engl./Russ. 


Industrial Testing of a Process for Electrochemical Oxidation of Potassium Manganate 
to Permanganate with Ultrasound~A. P. Gindis, V. I. Kuznetsov, P. N. Chumichev, 
L. G. Butenko, V. P. Nikolaenko, L. V. Berkovich, L. P. Yatsenko, 
and A. P. Olesyuk 
Mechanism of the Influence of Cations of the Alkaline Earth Metals on the 
Electroevolution of Hydrogen from Aqueous Solutions of Electrolytes on Metals 
with a High Overvoltage—I. P. Gladkikh and V. N. Korshunov. 
Determination of the Dependence of the Adsorption of Hydrogen Ions on Rhodium 
on pH of the Solution at the Reversible Hydrogen Potential—O. A. Petrii 
and T. Ya. Kolotyrkina 
Principles of the Adsorption of Neutral Organic Substances on Smooth Platinum 
at High Positive Potentials. [. Cyclic and Aromatic Hydrocarbons ~— L. A. Mirkind, 
M. Ya. Fioshin, and A. G. Dubinin 
Equilibrium Filling of Above-Critical Pores with a Nonwetting Liquid as a Function 
of Pore Radius~L. M. Pis'men 
Application of the Dolin-Ershler Scheme to the Platinum Electrode in Sulfuric Acid 
Solutions~—V. A. Safonov, V. D. Dishel', and O. A. Petrii ..... 
Effect of Cupric Ions on the Electrochemical Reduction of Some Organic Halo Compounds 
at the Mercury Electrode—S. G. Mairanovskii and T. Ya. Rubinskaya 
Polarographic Behavior of Some Unsaturated Nitro Compounds —£. V. Zaporozhets, 
I. A. Avrutskaya, M. Ya. Fioshin, K. K. Babievskii, and V. M. Belikov 
Mechanism of the Electrooxidation of Methanol on a Platinum Electrode 
B. I. Podlovchenko and R. P. Petukhova 
Influence of the Supporting Electrolyte Cations on the Polarographic Catalytic Waves 
of Hydrogen, Induced by a Catalyst in the First and Second Adsorption Layers 
G. Mairanovskii and A. P. Churilina 
Che Electrode Process with a Chemical Reaction—A. I. Lopushanskaya 
and V. N. Kashpor 
LETTERS TO THE EDITOR 
[wo States of Hydrogen Adsorbed on Rhodium ~—A. Ya. Gokhshtein 
Existence of a Second Extreme in the Adsorption of Organic Substances on Oxidized 
Platinum as a Function of Potential—L. A. Mirkind, M. Ya. Fioshin, 
and K. G. Bogoslovskii 


Volume 9, Number 3 March, 1973 


Theory of the Potentiometric Curve for the Amalgam of Two Metals Which 

Form a Poorly Soluble Intermetallic Compound with Each Other 

—-A. G. Bromberg, and Tu. FP. DOIG ccc cece eects eesti srdesbsoeveses 
Theory of the Potentiometric Curve for an Amalgam of Two Metals Which Form 

a Soluble Compound with Each Other — A. G, Stromberg and Yu. P. Belousov ... 
Potential of Tin Electrode in Aqueous Solution of Ammonium Hexachlorostannate 

—R. 1. Ratner Cee eee de 0 Oe eee es 
Squaring the Integral of Input Current U sing Elsoteecheuien! Concentration Tetrodes 

~ L. D. Garanin, A. A. Konevaiov, and ©. A. LEpOrekaye occ cctv icivwsess 
Kinetics of the Exchange of Sodium and Potassium between an Amalgam and a Solution 

in Liquid Ammonia — A, V. Bakulin ... 


“eee eeveeeveee eevee eeveeeee ee 


BRIEF COMMUNICATIONS 
An Instrument for Determining the Parameters of a Controllable Electrochemical 
Resistance — V. A. Baskakov, V. S. Borovkov, L. L. Knots, and A. K. Kolokolkin . 
Electrochemical Method for Determining the Porosity of Metallic Coatings 
— M. Kh. Kadyrov and A. I, Golubev ........ ° 
Characteristics of Polarization Measurement in Oxide Electrolytes — V. K 
S. G. Melamud, G. A. Toporishchev, P. 1. Buler, and O. A. Esin 

Eng!./Russ. 


Potential Variation during the Chemical Reduction of Palladium Salts 
— A. V. Gorodyskii, I. A. Stepanova, and A. I. Zayats 
Formation of Negative Charge during Growth in Anodic Oxide Films — A, I. Zudov 
and L. A, Zudova 
Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals. X. Impedance 
Measurements. Faraday Conductivity and Approximate Equivalent Substitution 
Circuits — 1. M. Novosel'skii 
Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals. XI. Impedance 
Measurements. Application of Theory to Investigation of the Passivation 
of Nickel in 0.1 N NiSO,+0.9 N H,SO, —1. M. Novosel'skii and M. G. Khakimov.. 
Derivative Polarograms in a Relative System of Coordinates—V, Z. Grebenik 
Thermal emf in a ZrO, — Sc2O3 Solid Electrolyte — Z. S. Volchenkova, S. F. Pal'guev, 
S. L. Fridman, and N, F. Sizintseva ° 
Electric Conductivity of Solutions of Lithium Perchlorate in y-Butyrolactone 
— M. D. Surova and S., I. Zhdanov 
Cathodic Evolution of Hydrogen on Titanium and Alloys of the Ti-O System 
—A. P. Brynza and L. M. Danilova coos 
Anodic Polarization of Nickel Saturated with Carbon in Oxide Melts—S,. B. Chernavin 
and Yu. P. Nikitin 
Concentration and Electrical Fields in Cells with a Matrix Electrolyte 
1. Concentration Distribution in the Diaphrgam—O. S. Ksenzhek, 

E. A. Kalinovskii, B. G. Grishaenkov, B. M. Shembel', and V. A. Peredkov 
Capillary Equilibrium in an Electrochemical Cell with a Porous Electrolyte-Containing 
Capillary Membrane. II. Calculation of Electrolyte-Concentration Gradient 

—-Yu. M, Vol'fkovitch and V, S, Bagotskii 
Study of the Properties of Hydrophobic Porous Bodies by the Injection Method. 
Il. Two-Component Porous Bodies~I. G. Abidor, Ya. B. Shimshelevich, 
G. V. Shteinberg, A. P. Baranov, and V. S. Bagotskii 
Determination of the Diffusion Coefficients of Molecular Hydrogen in Molten 
Carbonates by Electrochemical Methods—M. A, Volgin, A. L. L'vov, 
and V. A. Loskutkin 
Capillary Equilibrium in Waterproofed Electrodes. VI. Spheres of Different Size. 
Consideration of External Pressure Yu. G. Chirkov 
Adsorption of Triphenylmethane Dyes on Copper. II. Basic Blue K in an Acid Medium 
—-Yu. E. Gerenrot, T. L. Gogel', and V. V. Landis 
Features of the Statistical Mean Gasometric Characteristics of Oxidized Electrodes 
in Aqueous Solutions of Hydrogen Peroxide — G. V. Vitvitskaya and V. V. Zverich.. 
Chemical Interaction of Molybdenum with Sodium — B. N. Kabanov, I. G. Kiseleva, 
N. N. Tomashova, and I. S. Shvartsman 
Adsorption of Cadmium and Thallium Cations and Their Influence on the Adsorption 
of Hydrogen on Platinum and Rhodium Electrodes Zh. N. Malysheva, 
O, A, Petrii, and V. E. Kazarinov ° 
The Structure of the Electrical Double Layer in Concentrated Solutions of Ammonium 
Sulfate—V. F. Ivanov, B. B. Damaskin, B.S. Segel'man, and N. I. Melekhova..... 
Laws of Electrochemical Evolution of Hydrogen at Mercury—Gallium Alloys. 
II, Alkaline Solutions—L. N. Dubova, N. B. Grigor'ev, and I. A. Bagotskaya 
Adsorption Activity of Certain Aromatic Compounds at the Solution— Bismuth 
and Solution—Air Interfaces~A,. R. Alumaa and U. V. Palm ° 
Determination of the Capacitance of a Bismuth Electrode by Measuring the Decay 
of Overvoltage—T. T. Tenno and U. V. Palm ..... : 
Theory of Branching Random Processes in Capillary Equilibria—L. M. Pis'men ...... 
Impedance of the Silver—Sodium Polyaluminate Interface—N, G. Bukun, E, A. Ukshe, 
and V. V. Evtushenko 

Engl./Russ. 


Reduction of Oxygen on Carbon Activated by Iron and Cobalt Phthalocyanines 
—K. A. Radyushkina, R. Kh. Burshtein, V. D. Berezin, M. R. Tarasevich, 
and S. D. Lovina .ccccccccccccccceseceeeseesesecreseesceseevese 

Effect of Frequency of the Alternating Signal’ Component on Processes inthe Interelectrode 
Space of Mercury Capillary Cells— E. V. Kazaryan and L, L. Gvaramadze ...... 

Study of the Absorption of Aliphatic Alcohols on a Polished Cadmium Electrode 
- L. &. Rynekea, 3. BB, Demadkin, an8 Bit, ROG oaa es 60.040 s cele eee ek 

A Study of the Influence of Aluminum Oxide on the Electrode Properties of Lithium 
Phosphate Glasses—T. I. Kochetova, V. S. Bobrov, and M. M, Shul'ts........26-. 

LETTERS TO THE EDITOR 

Measuring the Electric Double-Layer Capacitance at Low Frequencies—G, A. Tedoradze, 
tu. M, Sokolov, amd BR. A. APGKGHVOR ccc ccecccvcceseessesenecesersess 

Nature of the Unstable Species Detected in the Adsorption Layers of Organomercury 
Compounds” A, B, Ershler, V. V. Strelets, A. N. Kashin, and K. P. Butin..... 

Asymmetric Electroreduction of Acetophenone to Methylphenylcarbinol—I. A, Titova, 

I, M. Levinson, V. G. Mairanovskii, and A. B. Ershler ........00eeeee08 

The Composition of the Cy-Particles Chemisorbed on a Pt/Pt Electrode in Solutions 
of Propane~B, 1. Podlovchenko and T. D. Gladysheva ......eeeeececeeees 

A New Electrochemical Aryloxylation Reaction — L. V. Aniskova, L. A. Mirkind, 
aid M, Ya, Fioshin CORT HRCCRO OH HOSE SO CHOC OH OS 

Adsorption of Organic Substances on Rhodium at High Anodic Potentials— V. I. Naumov 
and Yu. M. Tyurin 

Phenomenon of Increase in the Limiting Current of the Discharge of Metal Ions 
on the Introduction of Various Additives—I. D. Kudryavtseva, Yu. D. Kudryavtsev, 
L. L. Lipkina, and V. V. Selivanov 


“eee eeeeeeeeeeee 


Volume 9, Number 4 April, 1973 


Use of the Volta- Potential Method to Investigate Liquid Crystals in the Heptane— Water 
System — L. I. Boguslavskii, I. I. Konstantinov, and A, B. Imenitov 

Investigation of the Cathodic Reduction of Oxide Films on Lead and Some of Its Alloys 
— N. K. Mikhailova, I. A. Aguf, and M. A. Dasoyan 

Mechanism of the Origin of the First Polarographic Wave of Cobalt against a Supporting 
Electrolyte of Thiocyanate and Certain Other Sulfur-Containing Substances 
— G. N. Babkin, N. V. Kopytova, and A. F, Omarova 

Cathodic Deposition of Nickel Using Soluble Anodes of Copper— Nickel Matte. I. 
—- D. M. Chizhikov, L. V. Pliginskaya, E. A. Subbotina, N. V. Skorduli, 
and R. I. Komarova 

Characteristics of the Electrochemical Process in a Narrow Gap with Flowing 
Electrolyte and Gaseous Reagent — N, D. Koshel!' 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Polarization Curves of Halopropionitriles and Dibromomethylenes on a Rotating 
Lead Dise Electrode; Comparison with Data for Mercury Electrodes 
— G. P. Girina and L. G. Feoktistov 
Nature of the Anodic Passivity of Copper — A. A, Yun’, I. B. Murashova, 
and A. V. Pomosov 
Use of Graphite Electrode in the Voltammetric Investigation of the Oxidation 
of Organic Substances — Yu. V. Vodzinskii, N. P. Skvortsov, and 1. A. Korshunov.. 
Electrochemical Behavior of Derivatives of Tetrazole-5-thione on a Dropping 
Mercury Electrode — V. I. Gorokhovskaya and S. L. Rogatinskaya............. 
Overvoltage of the Evolution of Hydrogen on Zirconium, Titanium, and Tantalum 
Nitrides in 1 N H,SO,— V. A. Lavrenko, L. N. Yagupol'skaya, E. V. Kozachenko, 
and A, A, Chekhovskii 

A Study of the Kinetics of the Cathodic Liberation of Hydrogen on Single Crystals 
of Tungsten with Indices (100), (110), and (111) —I. V. Kudryashov, 
S. D. Kamyshchenko, and Ff, M. Makaryan 

Influence of Temperature on the Anodic Passivation of Zine in Alkaline Solutions 
— A. G. Atanasyants and O. P, Romashin 

A Kinetic Theory of the Passivation of Anodically Dissolved Metals, XII. Impedance 
Measurements. Mechanism of the Passivation of Nickel in Sulfuric Acid 
Solutions ~ I. M. Novosel'skii and M,. G. Kkakimov 

Anomalous Liberation of Hydrogen at an Indium Cathode under Conditions 
of the Simultaneous Discharge of Manganes Ions — V. I. Trotsenko, 


A. B. Zhuravleva, and V. P. Galushko rte rr ne ee 
Influence of Phase Composition on the Anodic Activity of Zine and Aluminum Protective 


Alloys ~ E. Ya. Lyublinskii : Cokin 
Relation between the Electrostatic Potential and the Potential of Mean Strength 
in the Theory of Electrolyte Solutions — A. S. Blokhin and G, A, Martynov 
rheory of the Second Maximum in the Potentiodynamic Method. 1. Irreversible 
Process. Statement of the Problem. Effect of Rate of Potential Change 
— B. P. Nesterov and N, V. Korovin 
A Rapid Method for Estimating the Dissociation Constants of 1: 1 Charged 
Electrolytes from Experimental Electrical Conductivity Data 
— E, M. Kuznetsova, D. Sh. Rashidova, and L. V. Medvedeva 
Dependence of the Electrical Capacity of a Porous Film Structure Based on Aluminum 
Oxide on the Quantity of Sorbed Vapor — A, P. Fedchuk and V. V. Mikho 
Desorption of Methanol from the Surface of Platinum — V. E. Kazarinov 
and V. N, Andreev 
Photodiffusion Currents in Solutions under Conditions where the Scavengers 


of Solvated Electrons Are Discharged at the Electrode — Z. A. Rotenberg ...... 


An Experimental Investigation of Large-Scale Macrokinetics ina Hy drogen/Oxygen Cell 
with a Capillary Membrane. 1. Effect of Variable Electrolyte Content on Cell 
Operation — V. E. Sosenkin, Yu. M. Vol'fkovich, and V. S. Bagotskii 

Depassivation of Solid Alloys Based on Tungsten Carbide during Electrochemical 
Dimensional Machining — A. D. Davydov E£. Ya. Grodzinskii, and A. N. Kamkin 

Diffusion Kinetics of Electrochemical Implantation — I, I. Astakhov 

Crossed Cathode Hydrodimerization Reactions. II, Electrochemical Synthesis 
of y-Methyl-y-hydroxyvaleronitrile — A. P. Tomilov, S. M. Makarochkina, 

L. A. Fedorova, and G. A. Tedoradze 

Distribution of Adsorbed Material over the Electrode Surface — Yu. D, Gamburg 

Effect of Solution Composition on the Properties of Oxide Films Produced on Platinum 
Anodes at High Positive Potentials ~ Yu. M. Tyurin, G. F. Volodin, 

L. A. Smirnova, and Yu. V. Battalova 

Mechanism of the Reduction of Complexes Pptcly- on a Dropping Mercury Electrode 
—V.I. Kravtsov and V. A. Kukushkina 

Dynamic Polarization of the Protons of Hexamethyl Phosphoric Triamide 
by Electrochemically Generated Solvated Electrons — Yu. V. Pavlov, 

M. G. Fomicheva, A. I. Mishustin, and N. M. Alpatova 

Adsorption of Triphenylmethane Dyes on Copper. III. Basic Violet K 
—- Yu. E. Gerenrot and T. L. Gogel' 

Effect of Chemisorbed Hydrogen and Oxygen on the Work Function of Rhodium 
—M, E. Belyaeva, T. V. Kalish, and R. Kh. Burshtein 

The Co-electrodeposition of Antimony and Cadmium from Tartrate Sulfate Solutions 
— Z. A. Solov'eva, L. N. Solodkova, A. E. Lapshina, and R. 1. Nazarova 

Ellipsometric and Electrochemical Investigation of the Pt Electrode. I. Formation 
of a Monolayer of Oxygen-Containing Species — Yu. Ya. Vinnikov, V. A. Shepelin, 
and V. I. Veselovskii 


1793 

Engl./Russ. 


Measurement of Double-Layer Capacitance at Frequencies of from 1 to 20 Hz. 
— Yu. M. Sokolov, G. A. Tedoradze, and R. A. Arakelyan 
Influence of Temperature on the Catalytic Evolution of Hydrogen on a Mercury 
Electrode in the Presence of Calcium Ions —I. P. Gladkikh, V. N. Korshunov, 
and G, I, Volkov ree ee 
A Study of the Composition of the Film Adjacent to the Electrode 
during the Electrodeposition of Copper by the Gauze-Electrode Method 
— N. V. Petrova, V. A. Kazakov, and A, T. Vagramyan.... 
Study of the Reactivity of Oxygen Chemisorbed on Platinum by Means of the o'* Isotope 
— L. A. Khanova, £. V. Kasatkin, and V. I. Veselovskii : 
Water-Repellent, Gas-Diffusion Electrodes, The Behavior of an Air Electrode 
— A. P. Baranov, G. V. Shteinberg, and V. S. Bagotskii 
Mechanism of Formation of Passivating Layers on Gallium in the Presence 
of Oxidizing Agents — T. 1. Popova, L. Z. Timofeeva, N. A. Simonova, 
and N. G. Bardina 


LETTERS TO THE EDITOR 
Effect of Weakly Complexing Anions on Catalytic Polarographic Currents of Metal 
Complexes — O, E. Ruvinskii and Ya. I. Tur'yan 


Volume 9, Number 5 May, 1973 


Effect of Certain Organic Materials on the Height of the Vector Polarographic 

Maximum in Fused Thiocyanates of the Alkaline Metals—Yu. K. Delimarskii, 

N, Kh, Tumanova, and D, S, Cherepanov cee a a6 Pas 
Influence of Urea and Sodium Acetate on the Cathodic Processes 

in Molten Nitrates~Yu. K, Delimarskii, N. Kh. Tumanova, and V. L. Kislenko 
Separation of Copper and Nickel by Electrochemical Dissolution of Copper Nickel 

Matte to Produce Copper Powder. II -D. M. Chizhikov, L. V. Pliginskaya, 

A, Subbotina, N. V. Skorduli, and R. I. Komarova 
Effect of Fluosilicates on the Structure and Properties of Electrolytic Chromium 
L. N. Solodkova, B. U, Adzhiev, and Z. A. Solov'eva 

Investigation of the Parallel and Consecutive Steps in the Reactions of Oxygen 

and Hydrogen Peroxide. [X. The Mechanism of Oxygen Electroreduction 

on the Platinum Metals—M, R. Tarasevich é 599 
Nature and Kinetics of Cathodic Photoelectrochemical Reaction during Photopassivation 

of Silicon in Solutions of Alkali—S, O, Izidinov and A, P., Blokhina 58 606 
Alternating-Current Polarography of Germanium Complex with Gallic Acid in Aqueous 

and Aqueous Ethanolic Solutions—N, 5S. Odobesku, L. S. Kopanskaya, 

and S, I. Zhdanov 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Influence of the pH of the Solution on the Cathodic Reduction of Molecular Oxygen 

on a Smooth Platinum Electrode—S, Sh. Leites, V. I. Luk'yanycheva, 

S. Bagotskii, A. V. Yuzhannina, and V. F. Konanykina 

Mechanism of the Effect of Solution Anions on the Kinetics of Dissolving of Metals. 

Role of the Interaction—Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, and Yu. V. Alekseev 
Mechanism of the Influence of Anions on the Dissolution of Nickel in Acid 

Solutions of Electrolytes— Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, and Yu. V. Alekseev, 
Theory of the Second Maximum in the Potentiodynamic Problem. II. Irreversible 


Processes, the Effect on Reaction and Transfer Parameters~ B. P. Nesterov, 
and N, V. Korovin 


Adsorption of Cadmium and Thallium Ions from Acidic Solutions onto Smooth Nickel 
N, A, Balashova and S, A, Lilin 

Engl./Russ. 


Concentration and Electric Fields in Cells with a Matrix Electrolyte. II, Volt~ Ampere 
Characteristics and Potential Distribution in the Diaphragm~-O, S, Ksenzhek, 
E. A. Kalinovskii, B. G. Grishaenkov, E. M. Shembel', and V, A, Peredkov 
Study of the Reactions of Oxygen and Hydrogen Peroxide by Means of o*. 
III. Decomposition of Hydrogen Peroxide on Platinum in the Presence of Various 
Cations and Anions—M, R. Tarasevich, G. I. Zakharkin, and R. M. Smirnova 
An Ellipsometric and Electrochemical Investigation Jfthe Pt Electrode. II, Formation 
and Properties of Oxide Films in the Oxygen Evolution Region~Yu. Ya. Vinnikov, 
A, Shepelin, and V,. I. Veselovskii 
Adsorption of Certain Organohalogen and Organomercury Compounds on Mercury 
—A.N, Frumkin, G. P. Girina, and L, G, Feoktistov 
Theory of Hydrophobized Air Electrode, I. Localization of Current Generation 
Region — Yu. G. Chirkov,G. V. Shteinberg, A. P. Baranov, 
and V. &. Bate. . 00 cc bs 60 808 He Oe 64044006 e SBE RO RC ES bee O < 
Theory of emuaiien Air Electrode. Il, Limiting Currents and Their Dependence 
on stag il Pressure of Oxygen — Yu. G. Chirkov,G. V. Shteinberg, A. P. Baranov 
ald V. S. BAgOtaklt. .cccccsieecess 
Observing oa Phase Change in a Liquid Crystal Using Volta Potential Measurements 
— L. I. Boguslavskii, Yu. B. Amerik, and M.I.Gugeshashvili.........20c00- 
Adsorption of Hydrogen on Tungsten in a Solution of Alkali — L. I, Krishtalik 
and B. B. Kuz'menko ..... —WeELLCC LIVE Te RR 
Adsorption of Ions on Bright Nickel from Acidified Solutions of Sodium Sulfate 
- Ww. A. Balashova, N..T, Gorowava, ane Gy As LAR. s o's kant tek bee os 
Application of the Diffusion Equation to the Stationary and Rotating Disk Electrodes 
to Investigate the Kinetics of Heterogeneous Chemical Reactions and Analyze 
Nonconducting Solutions — V. A. Kuznetsov and Yu.G. Kotlov. ,...22.eeeee0% 
Determination of the Zero-Charge Potential of Gold in Various Electrolytes by 
the Method of Scraping at Closed Circuit — Khr. Iv. Noninski and E, M, Lazarova 
Electrochemical and Photoelectrochemical Processes on Titanium Oxides. I. Single 
Crystal TiO, —D. M. Shub, A. A, Remney, and V. 1. Veselovskii............ 
Electrochemical and epg Processes on Titanium Oxides. II. Adsorption 
of Oxygen on TiO, —D. M. Shub, A. A. Remnev, and V. I. Veselovskii..... 
A Study of the Hydrophobic wtinetom of Carbon Materials by the Charging Curves 
Method — L. N. Mokrousov, N. A. Urisson, and G. V. Shteinberg........-ece 9+ 
Contact Phenomena at the Heptane— Water Interface in the Presence of Sodium Dodecyl 
Sulfate —- M. 1. Gugeshashvili and L. I. Boguslavskii......ccccccees 
Crystallization Pressure under Conditions of Electrocrystallization of Metals 
= Yu. 3, POummerey. o88 W.VA 6.e 5 0% e 6005 0 6+ Hames ek os 
Mechanism of the Polarographic Kinetic Currents of 2-Keto-/-gulonic Acid 
ott ey ery ee ee oe eee 


Electrochemical Adsorption of Oxygen on a Gold Electrode in 1 Solutions 

of Perchloric and Sulfuric Acids — M. D. Gol'dshtein, Ts. I. Zalkind, 

Onn V. b. VOORNVONE «00s 006004 686 040 000840066 eee ee ee 
Mechanism of the Evolution of Hydrogen on In-Ga Alloy from Alkaline Solutions 

* Rig Wes POUR ARE 1... Ry Ons 5 64k dH 4M SS 64S Cee 

Peculiarities of the Anodic Dissolution of eH in Aprotonic Solvents 

— B. K. Makarenko, Yu. M. Povarov, P. A. Sereda, and N. Yu. Bobrova........ 
A Method for Recording Potential—Time Curves for the Study of the Stepwise Processes 

Involved in the Discharge and Ionization of Metals — A. I. Molodov, V.V. Losev, 

and V.1. Barmashenko..... 


ee 


Periodic Process of Convective Diffusion in a Channel (Adiabatic Approximation) 
—-D.A. Popov. 
Adsorption and Electrochemical Reduction of Nitrometh ine on Osmium Catalysts 
— A, A. Sutyagina, I. N. Golyanitskaya, and G. D. Vovchenko 


ee © 60.6 8 6:6 £8 2S 62'S 4.6 Oe. O8 

Engl./Russ. 


An ESR Study of the Electronic Behavior of Activated Carbon. 

IV. Reaction with Chemosorbed Oxygen — A, D. Grishina and A. P, Semenov . 
LETTERS TO THE EDITOR 
Influence of Alakli Metal Cations on the Adsorption and Catalytic Properties 

of Platinum Black ~D. V. Sokol'skii and M. N. Anchevskaya...... 
Mechanism of the Promoting Action of Oxide Electrochemical Catalysts 


—R. Kh. Burshtein, M. R. Tarasevich, V. S. Vilinskaya, F. Z. Sabirov, 
and A. M. Khutornoi... 


“eee 


eeseseeeeoeeoecoa Cee eoeoeoesvessoeneeseeveaeeanaveces 


Volume 9, Number 6 June, 1973 


Measurements of the Differential Capacity of a Mercury Electrode in Dilute 
Solutions of Electrolytes— L. I. Antropov, M. A, Gerasimenko, 
and Yu. S. Gerasimenko 

Influence of Hydrogen on the Microdistribution of Nickel in Electrodeposition 
—N. Ya. Kovarskii, I. G. Rodzik, and Yu. V. Luk'yanova 

Influence of Nucleus Formation on the Change in the Microrelief of an 
Electrolytically Deposited Surface—N. Ya. Kovarskii, L. A. Kuznetsova, 
and ‘Yu. V. Lak yOROVR. « ccdic ccccce Cas eee e He ees ° 

Electrocapillary Curves for Alloys of Copper with Silver in Molten pidien 
Tetraborate-T. P. Privalova, S. I. Popel', and A. I. Sotnikov 

A Potentiodynamic System with an Analog and Digital Output— M. G. Grilikhes, 
M. A. Sokolov, and G. S. Verblovskii . 

Effect of High-Temperature Treatment on the Kinetics of Photopassivation 
and Photoactivation of Silicon in Alkaline Solutions—S. O. Izidinov, A. I. Falin, 
and V. P. Osipov 

The Density of Dislocation Defects and the Kinetics of Photopassivation 
and yg tivation of Silicon in Alkaline Solutions—S. O. Izidinov 
and Z. i, RARGRNOVE « 2 ke eee Hale CBA ° 

Anodic Ox posta of Nickel on a Solid Oxide E saateetein~8. . Glumov 
and V. N. Chebotin 

Peculiarities of the Electrochemical Integration of Low-Frequency Pulse Currents. 
III. Discrete Silver Chloride Integrators—V. V. Polyakov, 
and E. A. Leporskaya 

Electrochemical Studies of Platinum Metals in HF Solutions. V. A Study of the 
Surface Properties of a Rhodium Electrode—N. A. Epshtein 
and B. I. Podlovchenko 


L. D. Garanin, 


BRIEF COMMUNICATIONS 


The Electrical Double Layer on the Interface Lead/Concentrated Aqueous Solutions 

oa ie. F. wane ane BE. Wh. TR. 2s 6b ce Oh OS EA EDE SE 6:0 BHA ROOD CS 
Electrochemical Reduction of Benzalacetone on Solid Electrodes. II. Platinized 

Platinum Electrode-L. A. Taran, S. I. Berezina, V. A. Likhachev, 

SG Ess Sh Bs 0 a he 66 5a Oe Ee Ee a eee i ee Cale — 


Adsorption of Dimethylvinylearbinol on Rhodium-G, D, Zakumbaeva, 
L. A, Beketaeva, and D. V. Sokol'skii 

Volt-Amperometric Study of the Anodic Behavior of Rhenium~I. Kh 
Z. B. Rozhdestvenskaya, and O, A, Songina 

Reference Electrode in N,N-Dimethylacetamide-—V. I. Zabolotskii 
K. I. Tikhonov, and A, L,. Rotinyan 

Transport Entropies of Aqueous Perchloric Acid Solutions— A. | 
and Ya. Yu. Tevtul'... 

Geometric Levelling of C 


. Muldagalieva, 


, 5. V. Shishkina, 


athode Microirregularities during the Electrodeposition 
of Metals~ B. B. Chernov and N, Ya. Kovarskii 

Engl./Russ. 


Comparison of the Electrolytic Isotopic Effect on Gallium and Mercury in Acid 
and Alkaline Solutions~V. M. Tsionskii and L, I, Krishtalik 
The Additional Motions of Liquids and Electrodes in an Electroosmotic Cell 
M. S. Kasimzade and D, K. Dvoryankin 


Study of the Photoemission of Binary Sodium Rubidium, Sodium Cesium, 


Rubidium — Potassium, and Potassium~Cesium Alloys~Yu. lL. Malov 
and M, D. Shebzukhov 
Sparking during the Anodic Oxidation of Tantalum Containing Impurities 
V. M. Orlov, L. L. Odynets, and T, I. Ryungenen 
Investigation of the Adsorption of Abietic Acid on Electrodes Made of Carbon Material 
N, P, Skvortsov, Yu. V. Vodzinskii, Yu. M. Tyurin, and I, A. Korshunov. 
Electrochemical Behavior of the Titanium Base of a Platinized Titanium Anode 
(PTA) under Conditions of Electrodialysis of Natural Waters 
L. A. Mikhailova, 8S. D. Khodkevich, I. E, Veselovskaya, and L, M, Yakimenko, . 
Kinetics of the Adsorption of Nitromethane on a Smooth Platinum Electrode 
N,. N. Krasnova, G. P. Khomchenko, Yu. B. Vasil'ev and V, 8, Bagotskii 
Adsorption of Oxygen on a Smooth [ridium Electrode —B, D. Kurnikov, A, I. Zhurin, 
V. V. Chernyi, Yu. B. Vasil'ev, and V. S, Bagotskii 
Electrical Conductivity of Solid Electrolytes in Aggressive Media~ V, N, Chebotin, 
V. N. Konev, and N, V. Mironova 
Electrical Conductivity of LiNaSO, in the Molten and Solid States~A, F. Polishchuk 
and T, M. Shurzhal 802 
Interaction of Precipitated Beryllium with the Cathode Material—~N, Ya, Chukreev 
and G, P, Sunegin 806 
Checking the Theory of the Unsteady Condition for Electrolysis of a Sodium Chloride 
Solution in Industrial Cells with Vertical Filtering Diaphragms~I, S, Stepanyan, 
L. A. Dasoyan, Zh. S, Ter-Kazaryan, V. G. Egishyan, and A, V, Arutyunyan 
Thermodynamic Properties of Liquid Lithium~Lead Alloys~ A, I, Demidov, 
A. G. Morachevskii, and L, N, Gerasimenko 
The Final Discharge Voltage of Storage Batteries~—I, A. Selitskii, I. L. Romanova, 
and V. S. Yanchenko 
Dependence of the Potential of a Platinum Electrode on the Neutral Salt Concentration 
at Constant Free Surface Charge~O, A, Petrii and B. M. Grafov 
Investigation of Hydrogen Adsorption on Tungsten Carbide by Means of Thermal 
Desorption and Charge Curves~V., Sh. Palanker, I. Preiza, E, N. Baibatyrov, 
and I, N. Blagoveshchenskaya 
An Estimate of Desorption on the Capacitative Branch of the Charging Curve 
—E, M. Podgaetskii . 
Action of Unipolar Single Current Pulses on a Mercury-Capillary Cell with a Small 
Interelectrode Gap~ A, P, Shorygin and L, L, Gvaramdze 
Influence of lon Bombardment on the Microrelief and Adsorption Properties of the Basal 
Face of a Single Crystal of Zinc-V. V. Batrakov, A, I. Sidnin, M. M. Melamed, 
and A, A, Predvoditelev 
Study of the Influence of Calcium, Barium, and Zine Oxides on the Electrode Properties 
of Lithium Phosphate Glasses~T. I. Kochetova, V. S. Bobrov, and M,. M, Shul'ts.. 
Electrolytic Afteroxidation of Silicon in Solutions of Salts in Ethylene Glycol 
—A, I, Perelygin, E. A. Morozov, A. N. Koroleva, and E, I, Markelova 
A Mixed-Electrolyte Investigation of the Specific Adsorption of Bromide Ions at the 
Mercury ~ Dimethylsulfoxide Interface~T. A. Severova, R. V. Ivanova, 
and B, B, Damaskin 
An Impedance Study of the Cathodic Reactions on Zine in Alkaline Solutions 
—L, A, Reznikova, B. N. Kabanov, T. I. Popova, and D, P, Aleksandrova 
Calculation of Solvent Reorganization Energy in Charge-Transfer Reactions in Polar 
Medium~— Yu. I, Kharkats 

Exchange Currents of the "Electron" Electrode in Hexamethylphosphoramide 
—N, M,. Alpatova, L. I. Krishtalik, E. V. Ovsyannikova, and S, E, Zabusova . 
Determination of the Kinetic Parameters of Electrochemical Reactions 
V. N. Kovtun, V. F. Mogilenko, and V, P, Galushko 
Anodic Behavior of Ruthenium—V. V. Gorodetskii, M. M. Percherskii, Ya. B. Skuratnik, 
M. A, Dembrovskii, and V, V. Losev 
Electrosynthesis of Diacetone-2-Keto-L-Gulonic Acid at Nickel Oxide Electrodes 
—I, A, Avrutskaya, M. Ya. Fioshin, and T, E, Mulina 
The Self-discharge of Nickel Oxide Films~V. P. Tysyachnyi and O, S, Ksenzhek 
A Potentiometric Study of Salicylate Complexes of Iron- V. I. Kravtsov, V. A. Shablina, 
and A, A, Kozulyaev 
Mikhail Aleksandrovich Loshkarev (On His 60th Birthday)—L., I. Antropov, 
B. N. Kabanov, and A, N, Frumkin 


Volume 9, Number 7 July, 1973 


Investigation of the Electrochemical Reduction of Oxygen on Ni-La Alloys 
~E, I, Khrushcheva, V. V. Karonik, O. V. Moravskaya, N. A. Shumilova, 
V.S. Bagotskii, and D, I, Lainer 
Investigation of the Thermodynamic Properties of Uranium~Cobalt Alloys 
by the EMF Method V, A, Lebedev, N. V. Nazarov, V. I. Pyatkov, 
[, F, Nichkov, and S, P, Raspopin 
Silicon Photopassivation and Photoactivation Kinetics at Stationary Polarization 
as a Functionof Temperature~—S,.O, Izidinov and V. P, Osipov 
Noise Characteristics of Mercury Capillary Electrochemical Integrators 
V, A, Tyagai, G. Ya. Kolbasov, G. Ya. Voronkov, and V. D, Yarinovskii 
Investigation of Mass Transfer in Flowing Electrolytes. UI. Temperature Effects 
in Laminar Flow~M, A, Devanatkhan and V. Gurusvami 
Differential Electrode Capacity in the Region of Two-Dimensional Phase Transition 
— A. B. Ershler and N. N, Ovsyannikov 
Investigation of Adsorption of Perfluorodiphenylmercury on Mercury 
by the Galvanostatic Method A, B. Ershler, N. N. Ovsyannikov, 
V. N, Alekseev, A, N, Kashin, L. L. Knots, A, P. Mokrov, and G, A, Tedoradze. . 
Investigation by the ESR Method of the Adsorption of Tetracyanoquinodimethane 
on the Surface of Activated Carbon—A, D, Grishina 
Joint Discharge of Nickel, and Antimony Ions in Fluoride—Chloride Electrolytes 
—E, I, Popova, V. S. Zuikova, L. N. Rastorguev, and V. I. Lainer , 
fron Wire in Nitric Acid as a Model of a Nerve Fiber. III. The Spread of Excitation 
in a Nonuniform Fiber—N, G, Mazur and V. S. Markin 
Experimental Study of the Large-Scale Macrokinetics in a Hydrogen/Oxygen Cell 
with a Capillary Membrane. II, Calculation of the Large-Scale Mass-Transfer 
Processes during the Determination of Polarization Characteristics of Individual 
Electrodes~Yu. M, Vol'fkovich, V. E, Sosenkin, and V. S, Bagotskii 
Effect of Gas Evolution on the Dissolution of Metals during Cathodic Polarization 
G, M, Florianovich, T, R, Agladze, L. A, Sokolova, and F. M. Mikheeva 


BRIEF COMMUNICATIONS 


On the Discharge of Ammonium Ion on the Mercury Electrode~S, E, Ostrovskaya, 
E, G, Tsventarnyi, and Ya. V. Durdin 
Kinetic Theory of Passivation of Anodically Dissolved Metals. XIII, Impedance 
Measurement, Capacity of the Double Electrical Layer~I., M. Novosel'skii, 
and M, G, Khakimov . 945 999 


High-Frequency Polarography at a Stationary Mercury Electrode—L,. N, Vasil'eva 
and N, B. Kogan 1002 

Potentiometric Investigation of Alkaline Solutions of Antimony (IID 
V. P. Vasil'ev, V. I. Shorokhova, and S, V, Kovanova 95. 1006 

An ac Bridge Study of the Properties of the Nonequilibrium Double-Layer 

Capacitance of an Oxidized Platinum Anode~V, [, Naumov 

and Yu. M, Tyurin 
Structure of the Electric Double Layer at the Mercury/Lithium Chloride Solution 

Interface in Water Diethylene Glycol Mixtures~R, R. Salem 

and A, F, Sharovarnikov 1016 
Mechanism of the Electrodeposition of Silver from a Ferrocyanide Electrolyte 

with an Addition of KCNS~E, Z, Napukh and E, A, Nechaev 1020 
Electrolytic Formation of Organogallium Compounds~I, N, Chernykh 

and A, P, Tomilov 1025 
Investigation of the Electrochemical Reduction of Oxygen on Thermally Oxidized 

Ni-La Alloys~—E, 1. Khrushcheva,V. V. Karonik, O. V. Moravskaya, 

N, A. Shumilova, V. S. Bagotskii, and D, I, Lainer al 
Electrochemical Behavior of Indium. V. Influence of Acidity and Mixing 

on the Cathodic Process~A, P, Pchel'nikov and V. V. Losev 
Optical Absorption Spectra of the Solvated Electrons Generated Electrochemically 

in Hexamethylphosphoramide~N, M, Alpatova, E, I. Mal'tsev, 

A, V. Vannikov, and S, E, Zabusova 
Investigation of the Mechanism of the Electrodeposition of Lead Dioxide 

from Trilonate Electrolytes—V. A. Volgina, E, A. Nechaev, 

and N, G, Bakhchisaraits'yan 
Electrochemical and Photochemical Processes in Titanium Oxides 

IIl, The Photoelectrochemical Reaction of Chlorine Deposition on Titanium 

Dioxide D, M, Shub, A, A, Remnev, and V, I. Veselovskii 
The Current-Generation Mechanism in Gas-Diffusion Hydrophobized Electrodes. 

[Il, The Effect of Dispersion of the Platinum Catalyst 

and Polytetrafluoroethylene on the Structure and Electrochemical Activity 

of the Electrodes~ A, V. Dribinskii, M. R. Tarasevich, and R. Kh. Burshtein ... 9! 1046 
Effect of Electrolyte Composition on the Structure and Properties of the Transition 

Layer: Metal Deposit/Base Metal in Plated Coatings~G, Yu. Polyakova, 

B, M, Lapshin, and I, T, Polyakov 
Electrochemical Low-Temperature Synthesis of Peroxy Compounds on a Platinum 

Electrode in a Mixture of Sulfuric and Perchloric Acids. 

Synthesis of Diperchlorate Sulfate—G, F, Potapova, A, A, Rakov, 

and V, I, Veselovskii ..... . ea Tere Tie ese Ss ee 999 


Reduction of Chloride and Bromide Complexes of Divalent Platinum in the Presence 


of Positive Charges of a Mercury Electrode~ V, I, Kravtsov, 

and V, A, Kukushkina oe % 1003 1058 
Adsorption of Thiourea on a Cadmium Electrode—-L, E, Rybalka and B. B, Damaskin .. 1006 1062 
Unusual Adsorption Phenomena at Electrodes in Solutions of Organic Substances 

L, A, Mirkind, V. E, Kazarinov, A. G, Dubinin, and M,. Ya. Fioshin ......... 1011 1067 

Adsorption of Benzene and Naphthalene on Smooth Platinum in the Potential Range 

between 1,0 and 2.3 V by the Potentiodynamic and Radiochemical Method 

in Comparison~L, A, Mirkind, V. E, Kazarinov, A. G, Dubinin, 

and M, Ya, Fioshin 1069 
Effect of a Nonequilibrium Electric Double Layer on the Rate of Ionic Mass Exchange 

during Anodic Metal Dissolution—V. S, Krylov and V, N, Malienko . 1073 


LETTERS TO THE EDITOR 
Electrochemical Deposition of a Cadmium Sulfide Film-Ya. A, Ugai, O. B. Yatsenko, 
N, V. Maksimenkov, and E, M. Averbakh 

Engl./Russ. 


Volume 9, Number 8 August, 1973 


New Electrochemical Information Transducers. II, The Calculation and 
Measurement of the Partial Anodic Characteristic of the Multifunctional 
Hydrogen Diode — N.S. Lidorenko, A. L. Muler, E.G. Gurskii, 
and Yu. A. Mazitov. cccccccecccececceeeerecsseceereeseccevesese 23 1083 
Galvanostatic Reduction of Perfluorodiphenylmercury. Desorption of 
Depolarizer on the Capacitance Segment of the Charge Curve 
— A. B. Ershler, N. N. Ovsyannikov, V. N. Alekseev, A. N. Kashin, L, L, 
fe, M, Podgaetskii, and G, A, Tedoradze 
Statistical Theory of the Surface Tension of Solutions of Asymmetric Electrolytes 
~V.S. Krylov and V. A. Kir'yanov ...ccccccccccccscscccccccccces 
The Field of Screened Electrodes on an Infinite Surface in the Electrolyte 
Gemisvace ~ VV. T. Wane Oe A. Ec. 2 6 bk ee 0 o's ba ee eens 
Electrochemical Mechanism of Chemical Reduction of Metals. I. Nickel, Cobalt, 
and Iron Electrodes in Solutions of Sodium Hypophosphite at Its Decomposition 
Temperature — G. A. Sadakov and Z. K. Slepenkova ....-.cccccccecsecsces 
Involvement of Chloride Ions in the Reduction of Iron-Group Metals at the 
Mercury Cathode — G. N. Babkin and A. Kh, Iskakova.....cccccccccvcveccs 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Adsorption of Alkali- Metal Ions onthe Platinum Electrode in Alkaline Solutions 

—V. E. Kazarinov, S. Ya. Vasina, O. A. Petrii, and V. V. Topolev ........-. 
Polarographic Behavior of Indolylnitroacrylate in Weakly Acidic and Neutral Media 

~ I, A, Avrutskaya, M. Ya. Fioshin, K, K. Babievskii, V. M. Belikov, and 

E.V. | were? See ee ee ee 1063 
Determination of Specific Adsorption of Anions on a Platinum Electrode by the 

Mixed Electrolyte Method — B. I. Podlovchenko and N. A. Epshtein......... 1067 
Study of Ketone Adsorption on a Mercury Electrode from Aqueous Solutions. I. 

Effect of Length of Hydrocarbon Chain — O, Ya, Gusakova, B. B. Damskin, and 

N, V. Fedorovich,. TELUECTELERUCEEOE ET TUE 
Surface Activation of peng, Hg Anodic Polarization in Dilute Alkali Solutions 

—S. O, Izidinov and So eee Tatty s 
A Comparison of the Polarogr aphic Catalytic Pre-Waves hey Different Metals in the 

Presence of Thiocyanate Ions — Ya, I, Tur'yan, P. M. Zaitsev, and Z. V. Zaitseva. 
Participation of Doping Impurities in the Electrode Processes Occurring at the GaAs 

Electrolyte Boundary — 8, A. Molchanova and I. G. Erusalimchik......0.+.e-. 
Influence of the Nature of the Solvent on the Overpotential of Hydrogen on Iron 

— V. I. Vigdorovich, L. E. Tsygankova, and T. V. Abramova ....-2-.cccece 
Dispersion Currents in Filter-Press Type Batteries with a Common Collector 

— B. P. Nesterov, G. A. Kamzelev, V. P. Gerasimenko, and N. V. Korovin 
Study of the Mechanism of Copper-Amalgam Solution by the Potential-Drop Method 

in a Broad Range of Potentials — A, I, Molodov, V. I. Barmashenko, 

ee ee ee ee ee ee ea, aoe 1096 
\ Study of the Electrolysis of Sodium Chloride Solution in an Electrolysis Vessel 

with an Ion-Exchange Membrane —N, I. Men'shakova, V. L. Zhubasov, 

and L. I. Krishtalik . 


Effect of Solution pH on the Electrochemical Behavior of Hydrogen Peroxide on 
Platinum — S. Sh. Leites, V. S. Bagotskii, V. I. Luk'yanycheva, and 
V. F. Konanykina, 


*eeeeeeeneteeeneeeeneteeeeeneeeeeneeeeeeeee#e# *-_ee8 «# © 1166 


Activity of Platinum Supported by Disperse Carbon Carriers toward the bags<aannen 
of Hydrogen and Oxygen —N, A. Urisson, G, V. Shteinberg, and V. S. Bagotskii. 7 1169 
Polarographic Reduction of Esters of Aliphatic Carboxylic Acids. haba of 
the Phenyl, Benzyl, Benzhydryl, and Trityl Protecting Groups from the 
Carboxyl Group — V. G. Mairanovskii, N. F. Loginova, and S, Ya. Mel'nik . 


1800 

Electrical Conductivity in Metal/Oxide/Electrolyte Systems — L, L. Odynets 

and &. 8S. CHORMASOVA . cccccce sc eseseseeesseeseeersceseseewercers 
Use of a Magnetic Clutch in an Autoclave with Rotating Electrolyte 

—V. A. Belynskii, N. P. Vasilistov, G. S. Tyurikov, Yu. S. Zvenigorodskii, 

and Yu. P. Shamagin TerrletrirvT cs ae eh heh ee 
Study of the Adsorption of Some Aliphatic Alcohols on Platinized Platinum by the 

Method of Radioactive Indicators — V. E. Kazarinov and S. V. Dolidze... 
Investigation of the Parallel and Consecutive Reactions of Oxygen and Hydrogen 

Peroxide, VIII, Effect of Anion and Cation Adsorption on the Reactions of Oxygen 

and Hydrogen Peroxide at the Palladium Electrode —V. S&S. Vilinskaya and 

M. R. Tarasevich. .cccsee ° 


eee eee 


Numerical Calculations of the Field + Riex~Dteo Electrode under Given Current 

Conditions — V. T. Ivanov atid A. 4, SARTOOV. 06 50080 ee hie bS 0 ae & Cas 
Electrochemical Studies of Platinum poster in Hydrofluoric Acid Solutions 

— B. I, Podlovchenko and N, A. Ee pshtein Coeceeroercererneserereseores ‘ 1194 
Microkinetics of Electrochemical Reactions on a Suspended Electrode. I. Kinetic 

Equations and Limiting Regimes — L. M. Pis'men ....ccccccccccrcce 34 1199 
Investigation of the Kinetics of the Formation of Oxide Layers on Iridium by the 

Method of i, r Curves — B. D. Kurnikov and Yu. B. Vasil'ev 
[emperature Dependence of Anodic Dissolution of Germanium — §, M. Repinskii, 

K. K. Koshelev, and L. L. Sveshnikova 


Kinetics and Mechanism of Electroreduction of Anthraquinone-2 ,6-Disulfonic Acid 
~T. K. Zoletova, 1, V. Biewepm, A606 Tu. Be VOR 66 cb ek see eens ces 
Preparation and Properties of Electrolytic Iridium and Platinum—Iridium Deposits 
— L. Aliua and B. I, Podlovchenko... 


A Study of the Mechanism of the Polarographic Catalytic Currents of Germanium(IV) 
in the Presence of Polyphenols — Ya, I. Tur'yan, L, F. Il'ina, and 
P. I. Kudinov. ecccccceccasescecnrecese werrrert Te Te 
Effect of AC on the Error of the Optoelectronic Re: wut of Mer cury Electrolytic 
Coulometers — A. P. Shorygin and E. V. Kazaryan..cccrcccrcccccsevsccer 
Mechanism of Mercury Transfer in the Mercury Capillary Microcell of 
Electrochemical Information Transducers. I, Convective-Diffusive Mechanism 
— I. G. Shchigorev, G. Ya. Voronkov, R. N. Kuklin, and D. M. Efremov ........ 
Mechanism of Mercury Transfer in the Mercury Capillary Microcell of Electrochemical 
Information Transducers, Il, Steady-State Diffusion Mechanism — I, G, Shchigorev 
and G. Ya. VOTONKOV. ccoeccccecesteceerreserecreseeseseessssecers 
Electrochemical Generation of Solvated Electrons and Liberation of Hydrogen at 
Cadmium in Hexamethylphosphoramide — N, M. Alpatova, M. G. Fomicheva, 
Kk. V. Ovsyannikova, and L. I. Krishtalik 


BOOK REVIEWS 
J, O'M, Bockris and B, E, Conway (Editors), Modern Aspects of Electrochemistry, 
Volume 7, Reviewed by L. I, Krishtalik and B. B. Damaskin. 
S. G, Davison, Progress in Surface Science, Volumes 1 and 2. Reviewed 
by Yu. V. Pleskov 


e¢6-¢ eS © ¢ 6 OG & 6 @ 


Volume 9, Number 9 September, 1973 


Relation between the Components of the Electrode Impedance in Oxide Melts 
— A, I, Sotnikov, O. A. Esin, and G. A. Toporishchev 

Adsorption of Hydrogen on Raney eg ig tren Electrodes at Different 
Temperatures — T. M. Grishina, L. I. Logacheva, and G, D. Vovchenko 

Calculation of the Capacity of Metal Ceramic Electrodes of Chemical Current 
Sources — V. Z. Barsukov and L, N. Sagoyan 

Investigation of Dissolution of Rhodium in Sulfuric Acid under the Influence 
of Alternating Current by the Method of Charging Curves — L. I. Kadaner, 
A. V. Boiko, and K. M. Naumenko 
Large-Scale Macrckinetics of a Hydrogen— Oxygen Fuel Cell with a Capillary 
Membrane — L. M. Pis'men, S. I. Kuchanov, Yu. M. Vol'fkovich, 
R. G. Goryachev, and V. 8S. Bagotskii 
Oscillopolarographic Investigation of the Reduction of Chromium (IIT) 
in the Presence of Amino Acids — R. I. Burdykina and A. I. Falicheva 
Mass Transfer in Flowing Electrolytes.IV. Temperature Effects in the Case 
of Turbulent Flow — M. A, Devanathan and V. Gurusvami 


BRIE F COMMUNICATIONS 
Adsorption of Camphor on a Mercury Electrode — S, L. Dyatkina, B. B. Damaskin, 
N. V. Fedorovich, E. V. Stenina, and V. A. Yusupova 
Amalgam Chronoamperometry with Accumulation on a Film Electrode 
for Reversible Processes with Agitation of the Solution. Theory 
— L. 1. Komarova 
Anodic Behavior of Thallium in Chloride-Containing Solutions — V. A. Makarov 
Investigation of Anodic Oxidation of Titanium in 1 M Sulfuric Acid under 
Potentiodynamic and Galvanostatic Conditions of Polarization 
— V. I. Ovcharenko and T. V. Gurina 
r'ransformations of Thiosemicarbazide at the Surface of a Nickel Electrode 
— V. A. Volkov and S. S. Kruglikov 
Adsorption of Thiourea Complexes of Cd?* and Mechanism of the Depolarizing 
Action of Thiourea during Electrochemical Reduction of Cadmium 
— Yu. M. Loshkarev, G. D. Zegzhda, R. V. Malaya, V. F. Grechanovskii, 
and V.S. Kovalenko 
A Simple Square-Wave Pulse Generator — E. B. Eron'ko 
Cementation of Copper and Antimony with Zinc Amalgam — T. Z. Akhmetov, 
B. K. Toibaev, and A, I. Zebreva 
Polarographic Investigation of the Cathodic Behavior of Certain Compounds 
of Tungsten(VI) — O, A. Songina, I. M. Trushina, Z. B. Rozhdestvenskaya, 
and N. M, Cherkasova 
Effect of Adsorption of n-Butanol on Kinetics of Chromium Electroreduction 
— A, A, Andreev and B. N, Afanas'ev 
Prerequisites for a Selection of Electrolyte with Addition of Surface-Active 
Materials for Electropolishing of Metals — V. M. Shtan'ko and P. P. Karyazin 
Structure of the Mercury/ Ethylene Glycol Boundary in the Presence of Organic 
Cations — D, I, Dzhaparidze, A, EF, Kakhadze, and V, A. Chagelishvili 
Scattering of Slow Electrons in a Polar Medium — R. R. Dogonadze 
and A. A, Kornyshev 
Dependence of Exchange Current for Ionization of Molecular Hydrogen at Platinum 
on Roughness Factor and Temperature — N. V. Osetrova and V. S. Bagotskii. . . 
Macrokinetics of Electrochemical Reactions on a Suspended Electrode, II. Electrode 
with Rotating Disk Current Collector — L. M. Pis'men 
Possible Reasons for Supersmoothing in the Electrodenosition of Copper 
—- Yu. E, Gerenrot and L. A. Vaisburd 
Mechanism of the Polarographic Catalytic Current of Thiocyanate Complexes 
of Gallium — Ya, I. Tur'yan and L. M. Makarova 
Potential Difference at the Boundary between Dilute Solutions of Electrolytes 
and Air — R. I. Kaganovich and A, N. Frumkin 
Capillary Equilibrium in Water-Repellent Electrodes with a Liquid Reagent. I. 
Models with Nonporous Grains — Yu. G. Chirkov, I. A. Kedrinskii, 
A, A, Yankovskii, and V. L. Kornienko 

Engl./Russ. 


Adsorption of Thiourea and Structure of the Bismuth/Methanol Interface 
—£, K. Pet"yarov and U. V. Pal'm 
The Cathodic Process of Hydrogen Evolution from Ammoniacal Buffer Solutions 
at Lead Electrode — S. E. Ostrovskaya, E. G. Tsventarnyi, and Ya. V, Durdin. . 
Effect of the Subsequent Complex- Formation Reaction on Reversible Anodic 
Peaks in the Method of Amalgam Polarography with Accumulation 
on a Stationary Mercury Dropping Electrode — Yu. A, Karbainov, 
S. S. Reznikova, and A, G, Stromberg 
Elastic Charging of Interphase Layer with Bending Vibrations of Electrode 
—- V. Ya. Mishuk 
Effect of Small Amounts of Iron on the Structure and Magnetic Properties 
of Electrodeposited Coatings Based on Cobalt — S, A. Armyanov, 
Z. V. Semenova, S, D. Vitkova, Yu. M. Polukarov, and N, A. Pangarov , 1356 
Effect of Tetrasubstituted Ammonium Cations on the Polarographic Catalytic 
Hydrogen Waves Produced by Amines — S, G. Mairanovskii and A, P. Churilina. . 2% 1359 
Electrochemical Reduction of Indolylnitroacrylate in Alcohol Solutions 
— I. A, Avrutskaya, K. K. Babievskii, V. M. Belikov, BE. V. Zaporozhets, 
and M. Ya. Fioshchin 
Investigation of Intermediate Products of the Anodic Dissolution of Indium 
with an Indicator Electrode — A, I, Molodov, G. N. Markos'yan, 
and V. V. Losev 1368 
Electrodeposition of Chromium from a Standard Electrolyte at High Current 
Densities — A.D.Davydov, A, Ya. Ryaboi, and V. D. Kashcheev 2s 1371 
Effect of Irradiation on Solutions in Hexamethylphosphortriamide Containing 
Solvated Electrons — N. M, Alpatova and A, D. Grishina 1375 
Kinetics of the Anodic Oxidation of Metal, I. Oxidation in a Potentiostatic 
Regime — L, L. Odynets and E, Ya. Khanina 1378 
Effect of Halide Ions on the Hydrogen Overvoltage on Nickel in Acid Solutions 
—- L. V. Tamm, Yu. K. Tamm, and V. e. Past 1382 
A Study of the Electrochemical Behavior of Riboflavin by Thin- Layer Voltammetry 
— O. S. Ksenzhek and S, A. Petrova 1385 
Determination of the Charge and Reaction Order in the Electroreduction 
of the S,0;7 Ion in Ethylene Glycol —D, I, Dzhaparidze and V. V. Shavgulidze. . . 1390 
Thermodynamic Properties of Liquid Lithium— Bismuth Alloys — A, I, Demidov 
and A, G. Morachevskii 3: 1393 
Equilibrium Potentials of Nickel and Cobalt at High Temperatures 
— M. A, Zhamagortsyants, A. A. Yavich, and A, T. Vagramyan 32% 1394 
Kinetics of Oxygen Adsorption on a Gold Electrode — M. D. Gol'dshtein, 
Ts. I. Zalkind, and V. I. Veselovskii 32! 1396 
Study of the Adsorption of Aliphatic Fatty Acids at a Bismuth Electrode 
— U. V. Pal'm, V. E. Past, Yu. I. Erlikh, and T. FE. Erlikh 328 1399 
Effect of the Composition of the Solution on the Process of Anodic— Anionic 
’ Activation of Niobium — A.D. Davydov, A. N. Kamkin, V. E. Kazarinov, 
and V. D. Kashcheev 1403 
1406 
LETTERS TO THE EDITOR 
Electrochemical Synthesis of Sulfur Peroxide — G. F. Potapova, A, A, Rakov, 
and V. I. Veselovskii 
Structure of the Electric Double Layer in Nonaqueous Solvents and Binary 
Mixtures. IJ. Determination of the Point of Zero Charge of Mercury 
in a Mixture of Water with 1,4-Dioxane from Capacitance Measurements 
—Yu.A, Yuzbekov, G,A, Tedoradze, andR, A, Arakelyan 
Extreme Dependence of Adsorption of Cesium and Thallium Ions on Solid Platinum 
on the Potential in the Region 1.0-2.8 V (Reversible Hydrogen Electrode) 
— V. I. Naumov, V. E. Kazarinov, and Yu. M. Tyurin 

Volume 9, Number 10 October, 1973 


Photoemission Phenomena at an Indium~—Solution Interface — Z. A. Rotenberg 
and Yu. V. Pleskov.... Tr hee 
Kinetics of Anodic Oxidation and Photoelectrochemical Behavior of Silicon 
in Ethylene Glycol with Additions of Water and Ammonium Nitrate 
= € ©. Inigtnov and A. FP. Te oii so 8 wo cree 6 68 88 e & ed Bee 8068 
Real Activity Coefficients of Individual Ions in Aqueous Solutions of Electrolytes. 
I. Reproducibility and Accuracy of Results — V. A. Rabinovich, 
T. E, Alekseeva, and L. A. Voronina 
Investigation of the Mechanism of Dissolution of Iridium in Sulfuric Acid under the 
Influence of Alternating Current with Large Amplitudes — A. V. Boiko 
and L, I. Kadaner eee oe ee 1357 
Electrodeposition of Silicon at Solid Electrodes — Yu. K. Delimarskii, N. N. Storchak, 
and R. V. Chernov 1362 
Conductivity of Aqueous Solutions of Compounds Containing a Ferricene or Ferrocene 
Ring — T. I. L'vova and A, A. Pendin.... 1366 
Anodic Passivation of Iron and Steel and Inhibition of Anodic Dissolution of These 
Metals — A. Rauscher, J. Horvath, and F. Marta 
Effect of Monovalent Copper Concentration on Currentless Potential of Copper 
— A, I. Molodov, G. N. Markos'yan, I, R. Lyumkis, and V. V. Losev.... 
Sorption of Hydrogen at Monocrystalline Tantalum Electrodes with Various 
Crystallographic Orientations in 0.1 N Sulfuric Acid Solution — I. V. Kudryashov, 
A. P. Popkov, and N, G. Kopalin...... ° 
Kinetic Theory of Passivation of Anodically Dissolving Metals. XIV. Characteristics 
of Equilibrium Polarization Curves in Relation to the Mechanism of Adsorption 
of a Single Product of the Electrochemical Reaction — I, M. Novosel'skii 
and N, Sh. Gizatullin. 


Calculation of the Charge-Storage Capacity of Metal-Ceramic Electrodes of Chemical 
Current Sources. II, Calculation of Steady-State Potential — V. Z. Barsukov 
and L. N, Sagoyan ee Seales o* 1392 


BRIEF COMMUNICATIONS 
Electrolytic Cadmium Plating Using New Combined Additives — N, A. Vysotskaya 

and R. S. Vakhidov 1396 
Role of Photochemical Decomposition of HNO, in Acceleration of the Silicon-Etching 

Process under the Effect of Light in HNO, with Addition of HF — S. O. Izidinov 

and M, N., Sinyushin So oi 
Phase Composition of Cathodic Deposits during Electrolytic Refining of Iron-Base 

Alloys — A. B,. Suchkov, V. N. Mikhina, V. B. Akimenko, V. A. Litvinenko, 

and A. S. Vorob'eva 1401 
Klectrochemical Oxidation of Phosphorous Acid and Phosphites in Aqueous Solutions 

I. M. Osadchenko, A. P. Tomilov, and V. V. Rublev 1403 

Determination of the Electrical Charge of Gas Bubbles Evolved during Electrolysis 

-B. M. Matov 1407 
Chemisorption of Hydrogen on Certain Platinum Catalysts — N. M. Kagan, 

G. F. Muchnik, Yu. N. Pisarev, Ya. A. Kaller, and V. A. Panchenko 1409 
Influence of an External Constant Electric Field on the Kinetics of Ion Exchange 

in an Ion Exchange Resin—Solution System — I. A. Tikhomirov, M. N. Kurin, 

and G, I. Mal'tsev 
A Simple Assembly for Measuring Electrical Conductivity — E. B. Eron'ko 
Electrolytic Reduction of Manganese at a Drop-Shaped In- Bi Cathode 

- V. Il. Trotsenko and A. B. Zhuravleva 
Electrochemical Kinetics of the Anodic Oxidation of Zirconium in Solutions 

of Various Salts — F. F. Faizullin, G. I. Yakhvarov, and V. V. Mosolov 


1490 


1492 


1495 


1498 


1502 


1504 


1506 


1508 

Mechanism of the Discharge and Ionization of Zinc from Chloride Solulions in Aqueous 
Dimethylacetamide — A. L. Rotinyan, V. I. Zabolotskii, and K, I. Tikhonov 
Capacity of the Double Layer of a Renewable Silver Electrode in Solutions of Alkali 
and Sodium Sulfate — A. G. Zelinskii, R. Yu. Bek, and A. I. Maslii........ 
Properties of the Electric Double Layer at a Cu Electrode. V. The Anisotropy 
of the Zero-Charge Potential of a Cu Single Crystal and Its Association 
with the Anisotropic Electron Work Function — I, M. Novosel'skii, 
N. I, Maksimyuk, and L. Ya, Egorov 
Fundamentals of the Theory of Magnetoelectrochemical Effects — A. 
and Yu. Ya. Gurevich 


{, Brodskii 
Comparison of Results of Investigating Ionization of Hydrogen on Platinum Using 
a Microelectrode and a Rotating Disc Electrode — N, V. Osetrova 

and V. S. Bagotskii.... 
Macrokinetics of Electrochemical Reactions at a Suspended Electrode. III. 


Calculation 
of Irreversible Reaction — L, M. Pis'men. 


Cathodic Evolution of Hydrogen from Ammonium Buffer Solutions at a Dropping 


Ga + Hg Electrode — 8S. E. Ostrovskaya, E. G. Tsventarnyi, and Ya. V. Durdin 
Capillary Equilibrium in Water-Repellent Electrodes with a Liquid Reagent. 
Il. Porosity of Grains of Catalyst and Hydrophobizing Agent — Yu. G. Chirkov, 
[.. A. Kedrinskii, A. A. Yankovskii, and V. L. Kornienko 
Sorption of Hydrogen by Compact Ruthenium — E, K. Tuseeva, A. M. Skundin, 
and V. 8. Bagotskii 
Hydrogen Overvoltage and Specific Anion Adsotetion on a Bismuth Electrode 
’. T. Tenno and U. V. Palm 
Effect of Chlorine Ions on the Impedance of Silver in Molten Nitrates — L 
and E, A, Ukshe 


. S. Leonova 


Effect of a Number of Factors on the Shape of the Diffe renti: r ; apé acitance Curves 
of a Polycrystalline Zinc Electrode — A, I, Sidnin and V. V. Batrakov ... 
Photoelectrochemical and Ellipsometric Investigation of le Oxides on a 
Platinum Anode — Yu. Ya. Vinnikov, V. A. Shepelin, and V. I. Veselovskii 
Adsorption ‘" Se on the Polished Cadmium Electrode — L. E. Rybalka 
and B. B. Damaskin 2 © ae 
A Mixed--Elec pote 2 Study of Cesium-Ion Adsorption from Aqueous Solutions 
onto Mercury — R. V. Ivanova 
Adsorption Isotherm from a Mixed Electrolyte with Constant Ionic Strength 
~ 5. B.- EONROSkIn SA DR. Vy PVOMOVE. 6 0 6 eh eects ‘ ; 
Application of the Radioactive Tracer Method in Studying the State of the Platinum 
Anode Surface during Electrochemical Low-Temperature Synthesis of Peroxy 
Compounds in the Electrolysis of a Mixture of Sulfuric 
—- G. F. Potapova, A. A. Rakov, and V. I. Veselovskii 
Character of 


and Perchloric Acids 


Adsorption of Calcium and Magnesium Hydroxides on Mercury 
- V. V. Selevin, I. P. Gladkikh, and V. N. Korshunov 
Influence of a Screen on the Cathodic and Anodic Current Distribution — V. T. Ivanov. 
Influence of Cations on the Ionization of Molecular Hydrogen on Smooth Platinum 
— Yu. M. Maksimov and O. A, Petrii ; 
Current Distribution and Concentration of Radiolysis Products in an Electrochemical 
System. III. The Recombination Mechanism of Removal of Unstable Radiolysis 
Products — G, Z. Gochaliev and S. I. Borisova 


Volume 9, Number 11 November, 1973 


Equations for Charge Transfer to an Organic Substance Adsorbed on Mercury 
—- A. B. Ershler 


1431 


1436 


1533 


1450 1538 


1453 


1457 


1461 1550 


1465 


1469 


1573 


1576 
1580 


1496 

Mechanism of Reduction of Acetylenyl Phenyl Ketone at a Dropping Mercury Electrode 
— S. G. Mairanovskii, V. P. Gul'tyai, L. A. Spiridonova, I. L. Mikhelashvili, 
and E. N. Prilezhaeva 

Semiconductor Surface Conductivity Measurements under Potentiodynamic 
and Galvanodynamic Conditions — M. S, Grilikhes, M. A. Sokolov, 
and A. D. Andreev 

Study of Anodic Oxidation of Zirconium, Titanium, Niobium, and Iron by the Impedance 
Method — V. I. Ovcharenko and Le Viet-Ba 


BRIEF COMMUNICATIONS 

Impedance of the System: Metal in the Solution of Its Own Ions — E. A. Ukshe 
and B. M. Grafov 

Polarographic Behavior of Hydroxylamine at a Rotating Copper Microelectrode 
— R. K. Kvaratskheliya 

Decomposition Kinetics of Sodium Amalgam with Continuous Renewal of the Surface 
—- G.I. Volkov, S. A.Mel'nikova, Z. E. Mesezhnik, and I. A. Sopot 

Anomalous Electrical Conductivity of Sodium Iodide in Isopropanol — B. S, Krumgal'z, 
E. G. Krunchak, N. F. Braga, and I. A. Surikov 

Influence of the Conditions of Electrodeposition on the Internal Friction of Deposits 
of Chromium and Nickel — A. I. Falicheva and E. A. Grankin 

Investigation of the Electrical Conductivity of Tetraalkyl-Substituted Ammonium Salts 
in Aliphatic Alcohols — S, M. Shkodin and S. G. Rosenko 

Thermodynamic Properties of Dilute Solutions of Sodium in Liquid Bismuth 
— A. G. Morachevskii, E. A. Maiorova, and M. A. Bykova 

The Cathodic Process in the Cd/Cd(OH),/KOH System. I — Yu. I. Ob"edkov 
and L. A. L'vova 

Electrochemical Reduction of Methyl a-Nitrocinnamate — I. A. Avrutskaya, 


K. K. Babievskii, V. M. Belikov, E. V. Zaporozhets, I. M. Filatova, 

GS TE. FR, Pe: 6.6 6 63.00 Kee Oak be S80 2 oe ek 5f 1652 
Diffusion of Cations in Alkali-Silicate Melts ~— G. D. Negodaev, I. A. Ivanov, 

and K. K. Evstrop'ev Ss! 1656 
The Form of the Equation Determining the Rate of a Separate Adsorption Step 

in an Electrochemical Reaction when This Step Involves Effective Charge 

Transfers — B. M. Grafov... 


Catalytic Effect of Polyphenols in the Polarographic Electroreduction of Titanium (IV), 

Germanium (IV), and Tin (IV) Ions — Ya. I. Tur'yan, L. F. I'ina, 

and P. I. Kudinov 56 1662 
The Polarographic Maximum in the Reduction of Purinium Ions — L. S. Tikhonova 5 6¢ 1665 
Mechanism of Nitromethane Adsorption on Platinum — N. N. Krasnova, 

G. P. Khomchenko, and Yu. B. Vasil'ev 567 1667 
Structure of the Solvated Electron — A. M. Brodskii and A. V. Tsarevskii 57 1671 
Structure of the Electric Double Layer on Eutectic In-Ga Alloy in Aqueous 

and Acetonitrile Solutions. III. Structure of the Flectric Double Layer 

in Acetonitrile Solutions —I. A. Bagotskaya, S. A. Fateev, N. B. Grigor'ev, 

and A. N. Frumkin 57 1676 
Mechanism of the Electrooxidation of Ethanol at a Platinum Electrode 

— B. I. Podlovchenko, T. D. Gladysheva, V. F. Stenin, and V. I. Levina 575 1680 
Comments on the Paper "Photoelectric Effect on a Metal/Electrolyte Separation 

Boundary" by L. I. Korshunov, Ya. M. Zolotovitskii, and V. A. Benderskii 

— G. C. Barker and A. W. Gardner 
Electrooxidation of Urea. 1. Combined Adsorption of Chloride Ions and Urea 

on a Smooth Platinum Electrode — V. A. Gromyko, T. B. Tsygankova, 

V. B. Gaidadymov, Yu. B. Vasil'ev, and V. S. Bagotskii 

Engl./Russ. 


A Chronopotentiometric Study of Quinine, and Evidence for Its Electroreduction 

from Two Adsorbed Layers — V. N. Leibzon, S. G. Mairanovskii, 

A. P. Churilina, A. V. Losev, and G. G. Dubovik § 1689 
Influence of Pressure on the Ionization of Oxygen at a Platinum Electrode. 

III. Reduction of Oxygen at a Rotating Disc Electrode in Alkaline and Acidic 

Solutions — M. R. Tarasevich, V. Ya. Shepelev, and R. Kh. Burshtein 
Effect of the Adsorption of Certain Thiourea Derivatives on Cadmium Electrodeposition 

Kinetics — V. P. Kuprin, Yu. M. Loshkarev, N. B. Grigor'ev, 

and A. V. Plakhotnik 596 1696 
Effect of pH on the Inhibiting Action of Additives in the Electrodeposition of Cadmium 

in Fluoborate Solutians — A. V. Plakhotnik and Yu. M. Loshkarev é 1699 
Mechanism of Electrode Reactions of Metal Complexes with Prior Reversible 

Chemical Steps — V. I. Kravtsov 
Effect of Iodide Adsorption on Hydrogen Overvoltage in Acidic Ethylene Glycol 

Solutions — D. I. Dzhaparidze, T. R. Chelidze, and L. I. Krishtalik 1606 
Relation between the Solubility of an Organic Substance and the Regularities of Its 

Description from an Electrode — A. B. Ershler, N. N. Ovsyannikov, 

and G. A. Tedoradze 
Mechanism of Passivation of an Iron Electrode in a Supersaturated Phosphate Solution 

— Yu. A. Popov, A. A. Vasil'ev, and Ya. M. Kolotyrkin 
Equipment for Measuring Electrode Resistance as a Function of Potential and Time 

— O. B. Dem'yanovskii, G. N. Mansurov, and O. A. Petrii 
Electrochemical Integration of Current Impulses of Arbitrary Form 

—- L. D. Garanin 
Effect of a Surface Film on the Corrosion Resistance of Flectrolytically Polished 

Copper — S. N. Raicheva, M. D. Parlapanski, and D. S. Zlateva 
Behavior of Chlorine-Substituted Methanes on Platinized Platinum 

— G. L. Arkharova, G. A. Bogdanovskii, and L. G. Gus'kova 
Effect of Some Conditions for the Formation of Copper and Silver Deposits on Their 

Electric Conductivity — M. Z. Vainshtein, D. B. Levitan, 

and G. S. Aleksandrova. 1630 
Interaction of Components in Electrodeposition of Alloys under Conditions 

of Diffusion Kinetics ~ I. B. Murashova, A. V. Pomosov, and N. G. Rossina 1633 1736 


LETTERS TO THE EDITOR 
Dependence of Potentials of Maximum Adsorption of Organic Compounds on Polar 
Properties of Substituents in Their Molecules upon Application 
of an Alternating Current on the Electrode — A. V. Nikolaev and D. P. Semchenko. . 
Effect of High Fields on the Electric Conductivity of Alkali Metal Chloride Melts 
—0O.M. Shabanov, S. M. Gadzhiev, and S, M. Tagirov 
Effect of Alloying of the Surface of Oriented Tantalum Monocrystal Electrodes 
with Boron on Hydrogen Overvoltage — I. V. Kudryashov and N. G. Kopalin 
Electrolytic Preparation of Ozone — D. P. Semchenko, V. I. Lyubushkin, 
and FE. T. Lyubushkina 
M. J. Sparnaay. The Electric Double Layer — Reviewed by A. N. Frumkin 
and Yu. V.Pleskov 


CHRONICLES 

All-Union Conference on Electrochemical Deposition and the Application of Coatings 
with Precious and Rare Metals — L. I. Kadaner 

Abstracts of Articles Submitted to the All-Union Institute of Scientific and Technical 
Information (VINITI) 

Volume 9, Number 12 December, 1973 


Study of the Reduction of Molecular Oxygen and Hydrogen Peroxide at Platinum 
over a Wide pH Range — S. Sh. Leites, V. S. Bagotskii, and V. I. Lukyanycheva 
Influence of the Duration of Etching on the Kinetics of the Photopassivation 
of Silicon in Alkali Solutions — S. O. Izidinov and A. P. Blokhina. ........ 
Mechanism and Kinetics of the Reduction of Titanium (IV) at a Mercury Electrode 
in Solutions of Orthophosphoric Acid — D. I. Kurbatov and G, A. Nikitina .... 
Effect of Acid~ Base Properties of Mixed Solvents on the E;/, Values of Some 
Organic Compounds — L. Ya. Kheifets and N. A. Sobina. .........2e20. 
Mass Transfer in Circulating Electrolytes. V. Fine Structure of the Turbulent 
Diffusion Boundary Layer — M. A. Devanatkhan and V. Gurusvami......... 
Natural Convection in Chemotron Equipment. I. Natural Convection near a Plane, 
Vertical Electrode at a Fixed Current — R. N. Kuklin and V. V. Sobol'..... 
BRIEF COMMUNICATIONS 
Thermodynamic Potential of the Formation of the ClO,’ Radical — I. V. Shimonis. . 
Electrical Conductivity of Solutions of Strong Electrolytes. I. — V. L. Kubasov ..... 
Limiting Diffusion Currents in an Ion Exchange Membrane-— Mixed Ion Exchange Resin 
Layer~Solution System — O. V. Bobreshova, N. I. Isaev, and I. V. Drobysheva ... 
Nonsuppressible Maxima on the Polarograms for Iodine and Silver in Pyridine Solutions 
— V. A. Mirkin and FE. I. Chormanova ° 
A Study of the Anodic Process in the Electrolysis of an Aqueous Solution of Sodium 
Sulfate with a Combined Depolarizer — I. P. Voroshilov, N. N. Nechiporenko, 
P. Rh. Voremiio€, Ge Ve Hc BE ik cee Ah 6b oO SOS Oe eee aa we 
Mathematical Model of a Water-Repellent Electrode of Regular Structure 
— V. A. Presnov, A. M. Trunov, and Yu. A. Fedorin 
A Potentiometric Study of the Mechanism of the Reaction of Radian Iodate with Phosphine 
— D. V. Sokol'skii, Ya. A. Dorfman, T. L. Rakit-skaya, and R. K. Kaidarova 
Overvoltage of Hydrogen Liberation on Alloys of the Nickel—Iron System 
— V. A, Lavrenko, L. N. Yagupol'skaya, V. L. Tikush, and E. V. Kozachenko. 
Effect of Redox Reactions in the Coordination Sphere on the Kinetics 
of Electrochemical Reactions — Ya. D. Zytner..... 
Liquid Flow in Electric and Magnetic Fields — V. A. My sonia ee ee 
Kinetics of Cathodic Evolution of Hydrogen at Electrodes Prepared from Oriented 
Single Crystals of Niobium — I. V. Kudryashov, A. V. Izmailov, 
and Yu. A. Lelikov 
Rapid Shadow Method for the Measurement of the Refractive Index of Electrolyte 
in the Electrode Zone — A. Sh. Valeev and G. G. Evdokimova.......... 
Equations for Polarographic Catalytic Current during Occurrence 
of Consecutive Parallel Chemical Reactions at the Electrode — O. E. Ruvinskii 
and Ya. I. Tur'yan 
Eifect of Organic Additives on the Electrodeposition of Lead Dioxide in Trilon 
Electrolytes — E. A. Nechaev, V. A. Volgina, and N. G. Bakhchisaraits'yan 
Dependence of the Conductivity of Molten Lithium, Sodium, and Potassium Chlorides 
on the Electric Field Strength — O. M. Shabanov, S. M. Gadzhiev, 
and S. M. Tagirov 
2,6-Adamantanedione-Catalyzed Evolution of Hydrogen on a Mercury Electrode 
—. V. N. Leibzon, S. G. Mairanovskii, G. G. Kolyada, and S. S. Novikov 
Study of the Structure of the Double Layer on a Bismuth Electrode 
in a Dimethylformamide Medium — E. K. Pet"yarv and U. V. Palm 
Effect of Surface-Active Alcohols on the Kinetics of the Electrolytic Reduction of V*" 
and Oxidation of V?* ona Dropping Mercury Electrode — L. A. Ternovskoi 
and B. N. Afanas'ev 
Zero-Cha rge Potential and the Adsorption of Aliphatic Alcohols on Tin 
— N. B. Grigor'ev, V. P. Kuprin, and Yu. M. Loshkarev 


1652 


1657 


1661 


1665 


1672 


1677 
1680 


1684 


1687 


1690 


1693 


1697 


1700 


1703 
1704 


1800 


1802 


1806 


1808 


1811 
1812 

Kinetics of the Reduction of Oxide Layers on a Smooth Iridium Electrode 
Pe: ths. RASRKOV ANG VU. EVES OV a bc 6 ds Kee kw eee Ge Be ee Ve ee 

Effect of Solution pH on Oxygen Electroreduction at the Nickel Electrode 

— G. P. Samoilov, FE. I. Khrushcheva, V. S. Bagotskii, and N. A. Shumilova...... 
Effect of Temperature on Electric Double-Layer Structure at the Mercury Concentrated 

Salt Solutions Interface. II. Aqueous and Nonaqueous Solutions — V. F. Ivanov, 

B. B. Damaskin, V. F. Khonina, A. A. Ivashchenko, and N. I. Melekhova ....... 
Mechanism of the Passivation of an Iron Electrode in a Solution of Phosphates. II. 

—- Ya. M. Kolotyrkin, Yu. A. Popov, and A. A. Vasil"@V .. cs ctecieseas 
Composition of Electrodeposited Alloys as a Function of the Electrolysis Conditions 


—- V. V. Bondar' ‘ Ter. eT eee ee ee ee ere ee ee 


Relative Positions of the Electronic Terms of a System with Electron Transfer 


by an Outer-Sphere Bridging Mechanism — Yu. I. Kharkats ....cccccesvcvees 5: 1860 
Electrochemical Studies of Platinum Metals in HF Solutions. VII. A Study 

of the Adsorption of Alkali-Metal Cations in the Presence of Fluoride Anions 

at a Platinized Platinum Electrode ~ N. A. Epshtein and B. I. Podlovchenko..... 
Influence of Surface-Active Substances on the Electrolytic Reduction of Oxygen in Alkali 

Solutions — N. I. Dubrovina and L. N. Nekrasov. cab aes 
Impedance of the Ag/RbAg,I, Interface — N. G. Bukun and A. M. Mikhailova . ie 


LETTERS TO THE EDITOR 
An Electrochemical Method of Studying the Kinetics of Salt Dissolution 
~ Te. Be Povarov and i. Vs Cee 064 40644 04 bea eee ae ee es 
Electrochemical Polymerization with the Formation of a "Living" Three-Dimensional 
Polymer in Dimethylformamide — G. S. Shapoval, A. P. Kanareitseva, 
Kk. M. Skobets, and M. Ya. Fioshin .. 
Catalytic Effect of Certain Compounds on the Anodic Condensation 
of a,8-Unsaturated Monoesters — L. V. Aniskova, L. A. Mirkind, 
and M. Ya. Fioshin. ..<c2<«-s 
Combination of Square-Wave Polarography with Thin-Film Systems 
— V. A. Igolinskii and N. A. Kotova 
Aleksandr Leonovich Rotinyan (On His 60th Birthday) — A. F. Albyshev, 
V. B. Aleskovskii, L. I. Antropov, P. M. Vyacheslavov, M. A. Dasoyan, 
V. A. Nikol'skii, A. A. Ravdel', G. A. Seryshev, V. V. Skorcheletti, 
V. L. Kheifets, V. S. Shpak, and M. M. Shul'ts.. 1880 


REVIEWS 1881 
E. Yeager and A. Salkind (Editors). Techniques of Electrochemistry — Reviewed 

my AW M. Pee ae &. 1. ee x. wie wns 60 be wee a Oe ee Gale eee 776 1883 
Abstracts of Articles Deposited at the All-Union Institute of Scientific and Technical 

EE TT TCT Cee CE ORT CCE ee ees 


INDEX 
Author Index, Volume 9, Numbers 1-12, 1973 
Tables of Contents, Volume 9, Numbers 1-12, 1973