Skip to main content

Full text of "Opheffing ondercuratelestelling Martinus Johannes Lambertus Ludovicus Spoor"

See other formats


Ne 11337 

28 april 
2015 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave vanhet Keninkrijk der Nederlanden sinds 1614. 


Opheffing ondercuratelestelling Martinus Johannes Larnbertus Ludovicus 
Spoor 


Bij beschi kking d.d 15 april 2015 is doormr, A.G.M.H, Bennenbroek, kantonrechter te Tilburg bepaalt 
dat de ondercuratelestelling van Martinus Johannes Larnbertus Ludovicus Spoor, geboren te Helmond 
op 3 januari 1903, wonende te 4 622 RN te Bergen op Zoom, Bergse Baan 32, eindigt met ingang van 
de datum waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. 


1 


Staatseourant 2015 nr. 11337 28 april 2015