Skip to main content

Full text of "3 Gekko N.V. in liquidatie"

See other formats


Nr. 31802 

23 september 
2015 STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


3 Gekko N.V. in liquidatie 


Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de naamloze 
vennootschap 3 Gekko N.V., is besloten de vennootschap per 14 september 2015 te ontbinden. 

Ten tijde van het ontbindingsbesluit heeft de Vereffenaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 
BW vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen aan de Vereffenaar bekende baten in de 
vennootschap aanwezig zijn. 

De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van 
de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen 
aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig. 


1 


Staatscourant 2015 nr. 31802 23 september 2015